DA171221 Foto : Lise Åserud/NTB scanpix ¶ 48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune.
DA171221 Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.
DA171221 Dersom planene går igjennom vil de nye bomstasjonene gi om lag 1,2 milliarder kroner i merinntekt.
DA171221 - Vil ikke merke forskjell ¶ 20 av de 29 bomstasjonene som allerede finnes i Oslo-området i dag skal bygges om til toveis innkreving - med halv pris per passering sammenlignet med i dag.
DB171220 ¶ Oppegård : Bomstasjonene i Fjellveien ( BG11 ) i Oppegård plasseres rett på sørsiden av kommunegrensen.
DB171220 I den eksisterende Osloringen er det ikke planlagt nye bomstasjoner, men 20 av de 29 bomstasjonene som allerede finnes i Oslo-området i dag skal bygges om til toveis innkreving - med halv pris per passering sammenlignet med i dag. 1,2 milliarder ¶
DB171220 Her kommer de nye bomstasjonene .
DB171220 Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.
DB171220 Dersom planene går igjennom vil de nye bomstasjonene gi om lag 1,2 milliarder kroner i merinntekt til det offentlige hvert år.
DB171220 48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune.
DA171220 I den eksisterende Osloringen er det ikke planlagt nye bomstasjoner, men 20 av de 29 bomstasjonene som allerede finnes i Oslo-området i dag skal bygges om til toveis innkreving - med halv pris per passering sammenlignet med i dag. 1,2 milliarder ¶
DA171220 Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.
DA171220 Dersom planene går igjennom vil de nye bomstasjonene gi om lag 1,2 milliarder kroner i merinntekt til det offentlige hvert år.
DA171220 Av Mats Rønning ¶ 48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune.
DA171220 Bomstasjonene i Fjellveien ( BG11 ) i Oppegård plasseres rett på sørsiden av kommunegrensen.
AP171220 I den eksisterende Osloringen er det ikke planlagt nye bomstasjoner, men 20 av de 29 bomstasjonene som allerede finnes i Oslo-området i dag skal bygges om til toveis innkreving - med halv pris per passering sammenlignet med i dag.
AP171220 Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.
AP171220 48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune.
AP171218 Sørensen legger ikke skjul på at systemet blir enda mer komplisert når de nye bomstasjonene er på plass, trolig i 2019 ( se fakta ).
AP171218 For da skal de nye bomstasjonene være på plass i hovedstaden.
DB171128 Byrådet måtte vurdere å øke pompengesatsene fra 45 til 225 kroner, altså en femdobling i tidsrommet fra klokka 06.00 om morgenen til 22.00 om kvelden i alle bomstasjonene .
VG171127 Når det gjelder de 19 bomstasjonene som har økt takstene i år, skriver Solvik-Olsen at dette er i tråd med forutsetningene i stortingsvedtakene om å justere takstene i tråd med konsumprisindeksen.
SA171121 ), Walter Håland og Kristin Håland er misfornøyd med at bomstasjonene ved Nedre Stokkavei har blitt flyttet til avkjøringen ved E39.
SA171115 Så før en kan snakke om å fjerne fordelen med gratisparkering for studentene ved universitetet i Stavanger, bør en heller prioritere et godt busstilbud for både studenter og andre reisende, og i tillegg se hvilke endringer de nye bomstasjonene vil medføre.
SA171115 ), Walter Håland og Kristin Håland er misfornøyd med at bomstasjonene ved Nedre Stokkavei har blitt flyttet til avkjøringen ved E39.
BT171103 Bomstasjonene fungerer imidlertid som barrierer, og bidrar til lavere tetthet.
VG171101 Totalt har trafikken gjennom bomstasjonene blitt redusert med 4,4 prosent etter at de tids- og miljødifferensierte takstene ble innført for en måned siden.
VG171101 oktober ble prisene i bomstasjonene i Oslo satt opp, og det koster nå opptil 54 kroner for bensinbil og 59 kroner for dieselbil for hver passering, mot henholdsvis 19 og 24 kroner før endringen.
AP171101 Bomnettet blir mye mer finmasket, her planlegges de nye bomstasjonene i Oslo ¶
DA171025 DYRT : Skiltene på bomstasjonene i Oslo viser høyeste takst i hver gruppe, fordelt på kjøretøy over og under 3,5 tonn.
VG171024 Pris : 89 kroner totalt for lette kjøretøy i bomstasjonene på E6, mindre summer for delstrekninger. * 1 HORDALAND : E39 Svegatjørn-Rådal ( Os og Bergen ).
VG171024 I tillegg til de 39 bomstasjonene i Indre Ring - Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud - blir det satt opp rundt 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving på Oslos bygrense mot nord ( Romerike ) og sør ( Follo. ) ¶
VG171024 Alle bomstasjonene har i dag enveis innkreving i retning mot Oslo sentrum.
AP171024 Når bomstasjonene stenger, anslås et potensial for 16.000 biler i døgnet.
AP171019 | Solvik-Olsen åpner for å flytte bomstasjonene ut i verdensrommet ¶
AP171010 | Her er det foreslått at de nye bomstasjonene skal ligge ¶
AP171010 Nestleder Nini Raknes i Hauketo og Prinsdal velforening er bekymret for økt trafikk på sideveier, når de nye bomstasjonene ved bygrensen kommer.
AP171010 Nestleder Nini Raknes i Hauketo og Prinsdal velforening er bekymret for økt trafikk på sideveier, når de nye bomstasjonene ved bygrensen kommer.
AP171006 Analysene til utrederen Urbanet viser at både rushtidsavgift og de planlagte nye bomstasjonene langs Ring 2 rammer arbeidsreiser for menn med relativt høy inntekt sterkest.
AP170921 ØKT TRAFIKK : Til tross for betydelig passasjertrafikk på buss og bane under sykkel-VM, viser passeringer i bomstasjonene at biltrafikken inn til Bergen sentrum har økt de siste dagene mellom klokken 06.00 og 10.00.
SA170920 ØKT TRAFIKK : Til tross for betydelig passasjertrafikk på buss og bane under sykkel-VM, viser passeringer i bomstasjonene at biltrafikken inn til Bergen sentrum har økt de siste dagene mellom klokken 06.00 og 10.00.
BT170920 ØKT TRAFIKK : Til tross for betydelig passasjertrafikk på buss og bane under sykkel-VM, viser passeringer i bomstasjonene at biltrafikken inn til Bergen sentrum har økt de siste dagene mellom klokken 06.00 og 10.00.
VG170807 Helst ville han vært foruten bompengefinansiering, som han mener er en kostbar måte å drive finansiering på, på grunn av vedlikehold og drift av bomstasjonene .
DN170715 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spådde i sommer at bomstasjonene vil gi en inntjening på 10,2 milliarder kroner i år.
DN170715 Han peker også på det miljømessige formålet om at bomstasjonene er for pendlere, og poenget med forslaget er at flere vil reise sammen i én bil.
DA170715 De må fortsatt snike, men samtidig betale det samme som ved de andre bomstasjonene .
VG170714 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spådde i sommer i et svar på et skriftlig spørsmål fra Heidi Greni ( Sp ) at bomstasjonene vil gi en inntjening på 10,2 milliarder kroner i år.
NL170710 Vinnerne ved å avvise bomstasjonene blir bilbrukerne, Håkøy/Kvaløy-forbindelsen og drivstoffavgiften.
NL170710 Når vedtaket er bløffet igjennom og bomstasjonene bygges, så er det for sent å snu.
NL170710 De svindyre bomstasjonene med ekstra dyr innkreving kan droppes, byvekstavtale droppes med påtvungen 0-vekst i personbiltrafikk, og lav drivstoffavgift kan beholdes.
DA170706 Nattarbeid ¶ Bomstasjonene ser ikke ut som dagens bomstasjoner.
DA170706 De første bomstasjonene som blir bygd er tre bomstasjoner som alle er nær Forus, i Sola kommune : Moseidsletta, Røynebergveien og Åsenveien, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170706 - Vi starter på disse tre bomstasjonene neste uke, sier byggeleder Solveig Espedal Walskaar i Statens vegvesen.
DA170706 Bomstasjonene skal bygges i løpet av det neste året.
DA170706 Bomstasjonene kommer fordi Bypakke Nord-Jæren er vedtatt som ny bompengepakke på Nord-Jæren.
DA170706 Bomstasjonene kommer der det er, eller blir bygd ut, gode alternativ til bilen.
DA170706 Bomstasjonene blir satt opp som tette ringer rundt viktige reisemål : Stavanger sentrum, Forus, Sandnes sentrum, Risavika og Sola flyplass.
SA170629 De nye bomstasjonene rammer folk flest og næringslivet urimelig hardt.
SA170629 DEBATT : I Rogaland er det kun Fremskrittspartiet som har kjempet mot bomstasjonene fra første dag og forsatt står i kampen.
AP170619 Da ble partene enige om at Oslopakke 3 kun skulle bidra via bomstasjonene i Bærum.
AP170619 - Resten av finansieringen blir ikke berørt av bomstasjonene i Oslopakke 3.
SA170615 Stavanger kommune har fått gjennomslag for å flytte den ene av de 38 nye bomstasjonene som skal bygges på Nord-Jæren. 38 nye bomstasjoner skal fra 1. oktober 2018 utgjøre bomringen Bypakke Nord-Jæren.
AP170613 Opp mot 15 prosent mindre biltrafikk over bomstasjonene
AP170613 Nøyaktig hvor bomstasjonene skal stå er ikke avklart.
AP170613 Målet med de nye bomstasjonene er todelt : Flere skal betale for å finansiere kollektiv- og veiprosjektene i Oslopakke 3.
AP170613 De nye bomstasjonene skal også bidra til å redusere trafikken, og dermed klimagassutslipp og luftforurensing, ifølge beregninger fra Oslopakke 3-sekretariatet.
SA170610 De 38 bomstasjonene som skal omkranse Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Tananger og flyplassområdet, er nå bestilt.
SA170610 Bomstasjonene trenger ikke lenger tre portaler, som her på Solasplitten.
DB170606 ( Finansavisen ) : I tirsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at én av ti biler som kjørte gjennom en av de 29 bomstasjonene rundt Oslo i årets fire første måneder var en elbil.
VG170605 I tillegg er det uenighet internt i utvalget om hvor de nye bomstasjonene i den nye, indre bomringen i Oslo skal plasseres.
FV170605 Inntektene fra bomstasjonene i Kristiansand faller for fjerde år på rad og elbilene er hovedgrunnen.
DA170605 Det gjenstår fortsatt å komme til enighet om hva takstene skal bli og hvor de nye bomstasjonene skal plasseres.
DA170603 - Det betales bare bompenger for halvparten av bilturene i Oslo, og poenget med de nye bomstasjonene er å få en jevnere byrdefordeling, sier Hansson.
VG170526 - Vi jobber nå med å finne ut hvor disse nye bomstasjonene i Oslo skal plasseres.
VG170526 halve takster for hver passering av bomstasjonene - utregnet fra de nye takstene som innføres fra 1. oktober i år. * 1 Utenom rushtidene ( 0630-09 og 15-17 ) vil det fra mars 2019 koste ca. 22 kroner pr. passering for en diesel personbil. ( 19 kr. for bensin personbil ). * 1 I rushtidene vil det fra mars 2019 koste ca. 29 kroner pr. passe
DA170524 I fjor ble forhandlingsutvalget i Oslopakke 3 presentert for tall som tilsier takster på 10 til 20 kroner i disse bomstasjonene .
DN170517 AutoPass-systemet som brukes ved bomstasjonene , la informasjon om passeringer tilgjengelig på nettet.
VG170513 - Vi jobber nå med å finne ut hvor disse nye bomstasjonene i Oslo skal plasseres.
DA170513 Med de nye bomstasjonene vil man, ifølge beregninger Vegvesenet har gjort, måtte betale bompenger når man bruker bilen i tre av fire tilfeller, skriver Motor.
AP170511 | Oslo : Her kan de nye bomstasjonene komme ¶
AP170511 | Oslo : Her kan de nye bomstasjonene komme ¶
AA170505 | Sånn går no dagan i Frp-landet ¶ Bomstasjonene står, mulla Krekar er fortsatt i landet og eiendomsskatten knuger oss ned.
AP170429 Ved hjelp av tidspunktene for passering av bomstasjonene ved Moss og Abildsø i Oslo, har politiet regnet ut at gjennomsnittsfarten var 136 kilometer i timen.
AP170429 Ved hjelp av tidspunktene for passering av bomstasjonene ved Moss og Abildsø i Oslo, har politiet regnet ut at gjennomsnittsfarten var 136 kilometer i timen.
AA170424 En trafikant med stort kjøretøy som i dag har avtale om forskuddsbetaling og 50 prosent rabatt, og som har 40 passeringer av bomstasjonene på Ranheim og Hommelvik hver måned, vil få en ekstrautgift på 920 kroner pr måned.
AA170424 En bilist som i dag har bombrikke og betaler full pris, og som har 40 passeringer av bomstasjonene på Ranheim og Hommelvik hver måned, vil spare 568 kroner pr måned.
AA170424 En bilist med et lett kjøretøy som i dag har avtale med forskuddsbetaling og 50 prosent rabatt, og som har 40 passeringer av bomstasjonene på Ranheim og Hommelvik hver måned, vil få en ekstrautgift på 532 kroner pr måned.
AA170423 Statens vegvesen opplyste lørdag at veien ville bli stengt mens man jobbet med å ta ned bomstasjonene på strekningen.
AA170422 Det jobbes med å fjerne bomstasjonene .
BT170420 - Dråpen er de planlagte bomstasjonene mot omegnskommuner.
AA170412 Bomstasjonene og takstene som er regnet inn er følgende.
FV170411 Det er rett og rimelig at de bilene med de største utslippene må betale mest i bomstasjonene .
DA170407 - Plasseringen av disse bomstasjonene har vært gjennom en demokratisk prosess, både hos kommunen og fylkestinget.
BT170406 Bosettingsmønsteret er annerledes i dag enn da bomstasjonene ble satt opp.
DA170328 Kampen menighet har selvsagt et poeng når de klager på at bomstasjonene i Nedre Stokkavei og på Randabergveien vil splitte dem.
DA170326 Rundt bordet under kirkekaffen sånn var det bare én mening om bomstasjonene .
VG170226 Den vil komme i tillegg til de nye bomstasjonene som skal innføres som følge av den såkalte Oslopakke 3-avtalen, men det er ukjent hvordan avgiften skal se ut.
AP170223 Færre biler gjennom bomstasjonene i rushtiden ¶
AP170223 Det ble i 2016 registrert færre biler som kjørte gjennom bomstasjonene i Bergen enn året før.
AP170223 Færre biler gjennom bomstasjonene i rushtiden ¶
AP170223 Det ble i 2016 registrert færre biler som kjørte gjennom bomstasjonene i Bergen enn året før.
BT170222 Det ble i 2016 registrert færre biler som kjørte gjennom bomstasjonene i Bergen enn året før.
AA170202 Tirsdag klokken 12:00 ble bomstasjonene på E39 mellom Klett og Orkanger skrudd av.
SA170117 Fjellinjen har tidligere opplyst at tallet på dieselbiler fra midnatt til klokka 10 tirsdag var redusert med 31 prosent fra dagen før, ifølge deres analyse av passeringene gjort i bomstasjonene i Oslo og Bærum.
AP170117 Disse prisene vil i første omgang kun gjelde i Oslo, og ikke for bomstasjonene i Bærum.
AP170117 Tallene viser passeringer ved bomstasjonene i Oslo og Bærum i tidsrommet kl. 00.00-10.00 tirsdag den 17. januar, og de er sammenlignet med tall for tilsvarende tidsrom mandag den 16. januar.
DB170116 Hver dag passerer nærmere 100.000 dieselbiler bomstasjonene inn til Oslo.
AP160606 Oslo og Akershus ber også Staten om en lovendring for å bruke bomstasjoner som et trafikkregulerende virkemiddel - altså at bomstasjonene ikke står der for å finansiere veier, men for at færre skal kjøre på veiene.
AP160606 Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.
AP160606 Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.
AP160606 Oslo og Akershus ber også Staten om en lovendring for å bruke bomstasjoner som et trafikkregulerende virkemiddel - altså at bomstasjonene ikke står der for å finansiere veier, men for at færre skal kjøre på veiene.
AP160606 Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.
AP160606 Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.
DA160115 Vegdirektorat har svart at enhver endring av disse bomstasjonene nå vil kunne utløse en ny regional runde. Én ting er at prosessen i seg selv, må uansett bli ny full runde, med varsling, høring og klageadgang, sier Aasland.
DA160115 Hun mener plasseringen av bomstasjonene i Byhaugen-området og sperring av en vei med bussluse vil dele en hel bydel, der beboere må passere bomring for å komme til Kampen skole og eget bydelssenter.