DN171213 Rundt 4.000 mennesker møtte frem for å markere sin misnøye med bomring og økning av avgifter i Oslo i november.
VG171126 - Når det nå er innført rushtidsavgift, det kommer akutt-takster i bommen, en ny indre bomring og nye bompunkter på E18 i tillegg til Bærumsbommen og bomringen - da blir belastninghen for stor både for folk flest og transportørene, oppsummerer Odnes.
SA171126 Leder i Hundvåg bydelsutvalg, Egil Olsen ( H ), har regnet seg fram til at 15 års bomring vil koste 400.000 kroner mer for folk på Hundvåg enn folk på Madla.
DN171126 Han sier at rushtidsavgift, akutt-takster i bommen, en ny indre bomring og nye bompunkter på E18 i tillegg til Bærumsbommen og bomringen - gjør at belastningen blir for stor både for folk flest og transportørene.
DB171126 Han sier at rushtidsavgift, akutt-takster i bommen, en ny indre bomring og nye bompunkter på E18 i tillegg til Bærumsbommen og bomringen - gjør at belastningen blir for stor både for folk flest og transportørene.
VG171116 - Vi velger å legge kostnaden på alle turer, uavhengig av om turen går igjennom bomring eller ikke, for å gjøre takstsystemet vårt så lite komplekst som mulig.
DB171113 Men så begynte damene å diskutere bomring .
DB171113 Med bomring får du effektiv og hyppig transport, både for bilister og kollektivreisende.
NL171107 Her skal det bygges et festningsverk rundt Tromsøya i form av en bomring så befolkninga på landsbygda må avkreves blodpenger i 20 år for å komme inn til herligheten, mens noen håndfulle syklister skal få svinge seg langs sykkelstier fra sør til nord og på kryss og tvers på øya.
NL171107 En bomring som setter grenser mellom øya og distriktene vil selvsagt lede til verdistigning av eiendommene på øya og tilsvarende senkning av den i distriktene.
DB171104 ¶ MASSEMØNSTRING : Rundt 3 000 mennesker hadde møtt opp foran Stortinget på onsdag denne uka for å markere sin misnøye med bomring og økning av avgifter i Oslo.
DA171101 Hun sier demonstrantene ikke er mot bomring som sådan, men protesterer mot økningen i prisene som har kommet denne høsten.
VG171030 Økte priser i bomringen, indre bomring og økte bilettpriser harmonerer dårlig, sier Rødt-politikeren.
VG171024 Samtidig halveres takstene i dagens bomring - men - du må også betale når du skal hjem igjen inne i Oslo.
VG171024 Men det innføres samtidig en felles timeregel for dagens bomring og den nye Indre Ring.
VG171024 Flesteparten danner en ny indre bomring .
VG171024 mars 2019 og du passerer dagens bomring , Osloringen, samt Indre Ring ( den nye indre bomringen ), vil det koste deg 59 kroner ; 29.50 på bygrensen og det samme i den nye bomringen.
DB171010 oktober var det takstøkning i Oslos bomring , men prisene blir mye dyrere dersom E18-prosjektet realiseres.
AP171010 Over 50 nye bomstasjoner er foreslått ved bygrensen og en ny indre bomring .
VG170925 I tillegg kommer en ny indre bomring fra våren 2019.
DB170908 mars får vi på plass en ny bomring for Oslo, sier byråd Berg.
VG170901 Så hvis dette er en sak for media, så bør de lage en sak neste gang Siv Jensen kjører gjennom en bomring , siden Frp er mot bomringen.
VG170727 Derfor bør ikke en eventuell turistskatt innføres som en bomring , eller ved å gjerde inn turistperler slik den opprinnelige planen i Nusfjord var.
VG170722 januar 1986 : Norges første bomring åpner i Bergen. 5. mars 1986 : Vassdalen-ulykken. 16 vernepliktige soldater mister livet i snøskred. 5. september 1986 : Hotel Caledonien i Kristiansand brenner, 14 mennesker dør. 6. mai 1988 : Torghatten-ulykken - 36 personer dør i flykræsj ved Brønnøysund. 8. juni 1988 : Stortinget vedt
DA170715 Og snart, etter at Oslopakke 3 kommer, med sin nye bomring langs hele Ring 2, ja, da får snikerne til og med lov til å betale for å passere.
VG170627 Det planlegges som kjent også en ny indre bomring i Oslo.
VG170613 I dagens bomring : ¶ * 1 Bombrikkerabatt dobles fra 10 til 20 prosent fra 1. mars 2019. * 1 Pris for bompassering halveres fra de nye takstene som innføres fra 1. oktober i år - samtidig som det innføres innkreving i begge retninger. ( 29 kroner i rushtidene for diesel personbil, 25 kroner for bensin personbil
VG170613 Dieselbilistene må i 2019 ut med 22 kroner i Oslos nye indre bomring i rushtidene.
DN170613 Våren 2019 innføres toveis innkreving i Oslo, halv takst hver vei, ny indre bomring i Oslo og bommer på bygrensa for trafikk fra Follo og Romerike.
AP170613 Én skal opprettes ved bygrensen, ved strekninger der det ikke finnes bomring i dag, og en ny indre bomring skal gå langs Ring 2 og mellom enkelte av bydelene.
AP170613 Én skal opprettes ved bygrensen, ved strekninger der det ikke finnes bomring i dag, og en ny indre bomring skal gå langs Ring 2 og mellom enkelte av bydelene.
VG170605 Nye bomstasjoner i indre bomring
VG170605 Men det er fortsatt uklart hvor mye det vil koste å passere en ny, indre bomring .
VG170605 Indre bomring
VG170605 * Nye bomstasjoner eller en ny « indre bomring » i Oslo etableres på innsiden av dagens bomring / i bydeler for at flere bilister/beboere skal bli med på spleiselaget.
VG170605 * Nye bomstasjoner eller en ny « indre bomring » i Oslo etableres på innsiden av dagens bomring / i bydeler for at flere bilister/beboere skal bli med på spleiselaget.
VG170605 * Elbiler/nullutlippsbiler betaler 10 kroner i normaltakst og 20 kroner i rushtiden ( Hydrogenbiler er i denne avtalen unntatt fra betaling i bomring ).
DA170605 Så langt er det enighet om at bomtakstene for en diesel personbil økes fra 34 til 58 kroner i rushtiden fra oktober i år og det skal innføres én times fritak fra bombetaling etter at en bilist har betalt enten i bomringen eller en ny indre bomring .
AP170603 Det er politisk enighet om at det skal opprettes en ny, indre bomring med ca. ti bommer i Oslo når bomsystemet for Oslo og Akershus legges om som et ledd i Oslopakke 3.
AP170602 Det er politisk enighet om at det skal opprettes en ny, indre bomring med ca. ti bommer i Oslo når bomsystemet for Oslo og Akershus legges om som et ledd i Oslopakke 3.
VG170526 Ny, indre bomring
VG170526 Men hun understreker behovet for en ekstra indre bomring i Oslo.
VG170526 Innføringen av toveisinnkreving i bomringen er planlagt innført samtidig med at en ny indre bomring settes i drift i Oslo.
SA170514 Bor man innenfor en bomring og jobber innenfor en annen, kan kostnadene bli betydelig.
VG170513 * Nye bomstasjoner på innsiden av dagens bomring / i bydeler etableres for at flere bilister/beboere skal bli med på spleiselaget.
VG170513 * Elbiler/nullutlippsbiler betaler 10 kroner i normaltakst og 20 kroner i rushtiden ( Hydrogenbiler er i denne avtalen unntatt fra betaling i bomring ).
BT170425 Han viser til at Stavanger skal ta inn mye mer inntekter i sin planlagte bomring , enn det Bergen skal. | - Nå er det et håp om å få den varme våren vi vil ha ¶
BT170419 Alternativet til en ytre bomring er dobbelt så høye takster i sentrum.
AA170418 Resultatet ble en « bomring » med store hull.
AA170418 Ordet bomring ble fjernet fra alle dokumenter.
FV170407 I 2019 kan Kristiansand få en bomring der bilene med høyest utslipp betaler mest og der bompenger kan gå til å sponse bussbilletter.
BT170406 Øke prisene i dagens bomring .
SA170330 Den må være ferdig regulert før Jæren kan søke om en ny bomring .
DA170327 Nullvekstmålet er fint å gjemme seg bak i teorien for å rettferdiggjøre rushtidsavgift og ny bomring , men når det gjelder eget prestisjeprosjekt med nytt sykehus på Ullandhaug så er målet om nullvekst tydeligvis ikke viktig.
DA170326 Kirkegjengere frykter utslagene av ny bomring .
DA170326 - En bomring vil åpenbart medføre ulemper for menigheten.
SA170325 Nullvekstmålet er fint å gjemme seg bak i teorien for å rettferdiggjøre rushtidsavgift og ny bomring , men når det gjelder eget prestisjeprosjekt med nytt sykehus på Ullandhaug, så er målet om nullvekst tydeligvis ikke viktig.
SA170317 Ny bomring kan bli stående i 20 år - og takstene kan øke ¶
SA170316 | Ny bomring kan bli stående i 20 år - og takstene kan øke ¶
SA170310 Det er den veien som skal åpne for en ny bomring på Jæren.
SA170301 Tungtransporten står overfor ekstraregning på flere hundre millioner i ny bomring på Nord-Jæren.
DA170224 Ifølge Aftenposten har Akershus fylkeskommune protestert på planene om en lavutslippssone i tillegg til planene om en ny bomring som det ble enighet om i Oslopakke 3-avtalen.
AA170224 Ifølge Aftenposten har Akershus fylkeskommune protestert på planene om en lavutslippssone i tillegg til planene om en ny bomring som det ble enighet om i Oslopakke 3-avtalen.
AP170223 Som en del av Oslopakke 3-avtalen, ble politikerne enige om at det skal komme en ny bomring i Oslo for å fange opp den delen av trafikken som ikke passerer fylkesgrensen.
AP170223 De er også enige om at det skal komme en ny bomring i Oslo.
VG170216 Denne skissen inneholder blant annet en ny indre bomring langs ring 2, og den indre bomringen får en arm nordøstover via Sinsen, slik at trafikk mellom øst og vest, blant annet på ring 2, må betale.
VG170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
DN170216 Denne skissen inneholder blant annet en ny indre bomring langs ring 2, og den indre bomringen får en arm nordøstover via Sinsen, slik at trafikk mellom øst og vest, blant annet på ring 2, må betale.
DN170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170216 Denne skissen inneholder blant annet en ny indre bomring langs ring 2, og den indre bomringen får en arm nordøstover via Sinsen, slik at trafikk mellom øst og vest, blant annet på ring 2, må betale.
DB170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
AP170216 Denne skissen inneholder blant annet en ny indre bomring langs ring 2, og den indre bomringen får en arm nordøstover via Sinsen, slik at trafikk mellom øst og vest, blant annet på ring 2, må betale.
AP170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Denne skissen inneholder blant annet en ny indre bomring langs ring 2, og den indre bomringen får en arm nordøstover via Sinsen, slik at trafikk mellom øst og vest, blant annet på ring 2, må betale.
AA170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
SA170202 Leif Høybakk tar også feil når han hevder at næringslivet i Bergen kjemper med nebb og klør mot sin bomring .
SA170130 Først når denne veien er ferdig regulert, kan Time, Klepp og Hå sende en ny søknad om en egen bomring for Jæren.
SA170130 Den avgjør også når du får en ny bomring nær deg.
AP170119 Natalie Nilsen ( 19 ) interesserer seg for alle meningene omkring bomring .
DA160115 Hun mener plasseringen av bomstasjonene i Byhaugen-området og sperring av en vei med bussluse vil dele en hel bydel, der beboere må passere bomring for å komme til Kampen skole og eget bydelssenter.