DN170726 Både nedbetalingstid, trafikk og kostnader er analysert og de fleste bompengestasjoner har høyere trafikk enn antatt.
AA170726 Både nedbetalingstid, trafikk og kostnader er analysert og de fleste bompengestasjoner har høyere trafikk enn antatt.
DB170612 Det må være lov å påpeke at de gikk til valg på å fjerne bompengestasjoner , sier Sivertsen til Dagbladet.
BT170420 Men i byen forsvinner parkeringsplasser og vi omringes av bompengestasjoner , mener Hæggernæs.
BT170420 For å få det til skal det settes opp en rekke nye bompengestasjoner ute i bydelene.
BT170420 For aksjonskomiteen er dette den gode sak, og de føler de har støtte blant vanlige bilister, næringsliv og beboere i omegnskommunene som vil måtte krysse flere bompengestasjoner til og fra jobb, stevner eller familiebesøk.