AA170913 - Hele denne boikott-linja til USA har lite med realpolitikk å gjøre.