AP171215 Så mye som 150 til 200 millioner rand, eller rundt 5 prosent av BNP , kan ha blitt stjålet fra statskassen av « skyggestaten » ledet av Zuma-vennene i Gupta-familien.
AP171213 Pedersen i 3F tror det vil være mer relevant å sammenligne utgiftene med BNP i Fastlands-Norge på grunn av den sterke oljenæringen.
AP171213 Norges BNP er blant verdens høyeste, noe som trolig er med på å forklare 17.-plassen.
AP171213 Norge topper ikke listen over hvor stor andel av BNP ulike land bruker på offentlig velferd. 16 OECD-land er foran oss, ifølge den danske fagforeningen 3F.
AP171213 Norge er ikke på velferdstoppen når man ser på andelen av BNP .
AP171213 Netto bruker Norge 18 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på offentlige, sosiale utgifter som pensjoner, sykepenger og uføretrygd, skriver Klassekampen.
AP171213 Mye av årsaken til dette er tat oljelandet Norges BNP er blant verdens høyeste.
AP171213 Høyt BNP gir lavere plassering ¶
AP171213 Frankrike er på topp, med 28 prosent av BNP brukt på sosialutgifter.
DN171211 Veksten i norsk økonomi, målt i bruttonasjonalprodukt ( bnp ) for Fastlands-Norge, vil ligge på rundt to prosent de neste årene, anslår Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ) i en fersk rapport mandag.
DB171211 Vi er trolig blant landene i OECD-området som har tjent mest på verdenshandelen i etterkrigstiden, og norsk eksport ligger jevnt over på om lag 40 prosent av BNP .
DB171211 Import pluss eksport som andel av total produksjon, også kalt handelsintensitet, har i flere tiår ligget på mellom 70 og 80 prosent av BNP .
DN171206 Utvalg av DNBs anslag for økonomisk vekst, målt i bruttonasjonalprodukt ( bnp ).
DN171205 Med risiko om at forbruksveksten blir svakere enn ventet, kan veksten i BNP falle under fem prosent til neste år, skriver DNB Markets.
DN171205 - Om noe betyr det at det er en klar risiko for at forbruksveksten blir svakere enn ventet, som i så fall betyr at veksten i BNP også kan falle under 5 prosent i 2018.
DN171204 Rikdom i millionklassen utgjør nesten 9 prosent av de østasiatiske landenes BNP .
DB171204 AP, SP, H og Frp sier de har løsningen på problemene ved å øke rammene til forsvaret opp til to prosent av BNP innen 2024.
DN171202 - Den amerikanske økonomien går allerede godt, og vi snakker ikke om at veksten vil stige fra to til tre prosent på bnp neste år.
NL171201 Eller gjøre jevngodt med ingenting, sitte og høre på at skipet revner på langs og vente på katastrofen - ikke i morgen, ikke neste år, men i våre barns og barnebarns levetid, håpe på mirakler, se an annen vei, snakke CO2, snakke BNP , utvikle vaksinasjonsprogrammer og gjøre ingenting. | " Det trengs kloke hoder og varme hjerter i Helse Nord-styret " ¶
VG171129 Organisasjonen ble grunnlagt i 2011 av tidligere medlemmer av det Britiske nasjonalpartiet ( BNP ).
SA171128 Det er lite korrupsjon, og bruttonasjonalproduktet BNP er steget fra 416 dollar i 1994 til 2090 dollar i 2017.
DN171127 Den årlige veksten i Europas største økonomi, målt i bruttonasjonalprodukt ( bnp ), har hittil stabilisert seg rundt tre prosent, påpeker Vistesen i Pantheon Macro.
AA171124 Været er et hett samtaletema i Marokko, der 40 prosent av befolkningen arbeider i landbrukssektoren, som utgjør over 15 prosent av landets BNP .
DN171123 Han sier bnp per innbygger i 2021 ser ut til å synke med 3,5 prosent sammenlignet med prognosene som ble gjort i fjor.
DN171123 Han sier bnp per innbygger i 2021 ser ut til å synke med 3,5 prosent sammenlignet med prognosene som ble gjort i fjor.
AP171123 Fra 2016 til 2060 øker det udekkede finansieringsbehovet på offentlige budsjetter som andel av Fastlands-Norges BNP med 4 prosentenheter med den forutsatte inn- og utvandringen.
AP171123 Fra 2016 til 2060 øker det udekkede finansieringsbehovet på offentlige budsjetter som andel av Fastlands-Norges BNP med 4 prosentenheter med den forutsatte inn- og utvandringen.
AP171123 Det nylige tapet av over 50.000 arbeidsplasser etter at oljeprisene falt, understreker bare hvor sårbart Norge er, totalt sett, for olje og gass som utgjør omtrent en femtedel av BNP og halvparten av all eksport.
DN171122 Nye prognoser viser at den årlige veksten i britisk bnp i 2017 blir 1,5 prosent, mot tidligere anslått 2,0 prosent i mars.
DB171122 De anslår at vold i nære relasjoner koster et vestlig samfunn mellom en og to prosent av BNP .
DN171121 SEB fastholder sitt syn om at veksten i norsk økonomi, målt ved bruttonasjonalprodukt ( bnp ) for fastlandsøkonomien, vil øke fra 1,9 prosent i år til 2,4 prosent til neste år.
DB171120 Men at det offentliges andel av BNP ikke synker, skyldes i stor grad at velferdsutgiftene øker - ikke fordi det innføres nye velferdsprogrammer, men fordi befolkningen i Europa blir eldre og fordi produktivitetsveksten i vareproduksjonen er mye høyere enn i offentlig tjenesteproduksjon ( en laptop er mye billigere enn for ti år sid
AP171120 Målt i BNP , handel og produktiv befolkning, synker den til fordel for Kina og Asia.
AA171120 I oktober svartelistet den franske banken BNP Paribas skiferolje.
AA171120 BNP Paribas fikk tidligere i år en saftig bot på 246 millioner dollar for å ha manipulert valutakursen.
AP171119 - Da den ble innført av en borgerlig regjering i 1967, utgjorde folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. 50 år senere utgjør folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
AP171119 50 år senere utgjør folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
AP171119 - Da den ble innført av en borgerlig regjering i 1967, utgjorde folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. 50 år senere utgjør folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
AP171119 50 år senere utgjør folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
AA171119 Da den ble innført i 1967, utgjorde Folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
DA171116 Mens Norges Bank begrunner sitt forslag ut fra rene finansielle hensyn, er BNP Parisba klare på at de gjør det ut fra klimahensyn.
DA171116 Franske BNP Parisbas, verdens åttende største bank, varslet nylig at banken ikke lenger vil gi lån til selskaper som har oljesand- eller skiferoljeproduksjon som sin hovedaktivitet.
DB171114 kvartal, og bidro til at BNP totalt økte med 0,7 prosent.
DN171113 Foreløpige tall for veksten i norsk økonomi, målt i bruttonasjonalprodukt ( bnp ), i årets tredje kvartal offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tirsdag morgen.
DB171111 Regnet på denne måten brukte USA hele 17,2 prosent av BNP på helseformål....
DB171111 Dersom man ser på landenes helseutgifter som en andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ), brukte Norge 10,5 prosent av BNP på helse i 2016.
DB171111 Dersom man ser på landenes helseutgifter som en andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ), brukte Norge 10,5 prosent av BNP på helse i 2016.
AA171111 Der forpliktet alle seg til å jobbe mot at hvert av landene innen 2024 skal bruke to prosent av sine respektive bruttonasjonalprodukt ( BNP ) på forsvarsinvesteringer.
AA171111 Alle Nato-land som grenser til Russland vil bruke to prosent av BNP på forsvarsformål.
AA171110 Sjef for Hæren, Odin Johannessen, peker på at Norge ligger under Natos mål om å bruke to prosent av Bnp årlig i forsvar.
AA171110 Selv om vi øker med noen milliarder sammenlignet med den rammen som ble lagt for hæren, så er vi ikke i nærheten av å bruke to prosent av BNP på forsvar, sier Johannesen.
AA171110 Han peker på at Norge ligger under Natos mål om å bruke to prosent av BNP på forsvaret årlig.
SA171108 | Forsikringen mot « oljeledighet » ga milliontap ¶ BNP Paribas Cardif Skadeforsikring tapte 181 millioner kroner på forsikringen mot arbeidsledighet, som mange oljeledige kjøpte, skriver Dagens Næringsliv. 7968 personer tegnet forsikringen mot oljeledighet gjennom SR-Bank.
DN171108 Mens den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp daglig.
DN171108 Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DB171107 De siste årene har Norge opplevd det største fallet i skatteinntekter i OECD-området, målt som andel av BNP .
DB171107 De finner at private formuer til en verdi av en tidel av verdens BNP er plassert i skatteparadis.
DA171107 Den viste at private formuer verdt en tiendedel av verdens BNP ( brutto nasjonalprodukt ), var plassert i skatteparadiser i 2007.
DA171107 - Til tross for at man har hatt en rekke tiltak for å demme opp for dette, vet vi at de finansielle formuene til privatpersoner i skatteparadiser har gått opp fra tilsvarende 10 prosent til 12 prosent av BNP .
DB171106 En hovedjobb for Stoltenberg er å få NATOs medlemsland til å øke forsvarsbudsjettene opp til to prosent av landenes BNP , noe de selv lovet på toppmøtet i Wales.
DN171103 - Det lover ikke spesielt godt for statsgjelden, som allerede utgjør en høyere andel av bnp enn noen gang etter annen verdenskrig.
DN171103 - Det lover ikke spesielt godt for statsgjelden, som allerede utgjør en høyere andel av bnp enn noen gang etter annen verdenskrig.
VG171102 Ifølge det internasjonale pengefondet ( IMF ) har Sør-Korea nå høyere BNP per innbygger enn Spania, Italia og New Zealand.
BT171101 Catalonia mener selv de bidrar langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
DB171029 Men selv om massive oljefunn utenfor kysten av landet gir høyt BNP på papiret, har over halve befolkningen under 20 kroner dagen å leve for.
DN171025 Dermed utgjorde de knapt én prosent av fastlands-Norges brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
DN171025 Én prosent av BNP
VG171024 Catalonia er en rik region som står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt, og mener selv at de bidrar langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
NL171024 Nå er forsvarskutt snudd til budsjettøkninger, og løftene om 2% av BNP til forsvaret forplikter den nye statsråden.
NL171024 Dette vil være i tråd med målsetningen om å øke forsvarsbudsjettet opp mot NATO-målsetningen på 2 % av BNP . 2%-måler er en forpliktelse Norge har overfor NATO og som vi selv har undertegnet, og et klart flertall på Stortinget har vedtaksfestet 2 %-målet i sine partiprogram.
DN171023 Vedum viser blant annet til at de fire største partienes landsmøter har pekt på Nato-målsetningen om at forsvarsbudsjettene må opp på 2 prosent av det enkelte medlemslands bnp .
VG171020 De bruker opp mot fem prosent av sitt BNP på de militære mens vi ligger på 1,6 prosent, sier Brende.
VG171019 Brende sa at Russland faktisk har doblet sine militære budsjetter over 10 år, mens Norge har økt mye mindre og ligger godt under to prosent av BNP .
DA171019 Da er det viktig å prioritere å få bistanden opp til 1 prosent av BNP , øke engangsstønaden og ta imot flere kvoteflyktninger, framfor å beholde skatteklasse 2 i forhandlingene med regjeringen.
VG171018 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
AA171018 Kevin Wilshaw har også vært innom det høyreekstreme British National Party ( BNP ) og flørtet med den militante nynazistgruppa Racial Volunteer Force ( RVF ) ¶
AP171016 Kort sagt er den flyktige BNL - i motsetning til det muskulære BNP - et tomt slagord.
DN171015 Innen 2020 skal Kina ha doblet bnp og skapt 50 millioner nye arbeidsplasser.
DN171015 Innen 2020 skal Kina doble bnp og skape 50 millioner nye arbeidsplasser.
AP171015 I en ny bok kalt « The Four » påpeker NYU-professor Scott Galloway at de fire nå har en markedsverdi på linje med Frankrikes BNP - verdens sjette største økonomi.
DA171014 Årsaken er at Norge har forpliktet seg overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet slik at det når 2 prosent av BNP innen 2024.
DA171014 På et spørsmål fra Navarsete i Stortinget i vår, svarte Søreide : « Å oppnå en situasjon der Norge faktisk bruker 2 prosent av BNP til forsvarsformål vil kreve betydelige rammeøkninger i de kommende årene, også ut over nivåene det planlegges for i denne langtidsplanen ».
VG171013 I dagens trusselbilde må Norge bruke de to prosentene av BNP som NATO krever.
AP171013 Slik beskriver tallknuser og ekspert Nils Holme Norges forsvar om vi gjør alvor av å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret.
AP171013 Slik beskriver tallknuser og ekspert Nils Holme Norges forsvar om vi gjør alvor av å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret.
DB171012 Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
DB171012 - Dette er som ventet fra et makroøkonomisk ståsted, med en budsjettimpuls på 0,1 prosent av BNP .
DB171012 - Der er jeg nok ikke like optimistisk, sier Chen til Dagbladet, og viser til at det i nøkkeltallene fra statsbudsjettet er forventet en vekst på 2,5 prosent i BNP .
DA171012 Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.
DA171012 Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
AP171012 Mindre enn én prosent av BNP til bistand ¶
AA171012 Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
AA171012 Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.
AA171012 Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
AA171012 Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.
AA171012 Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
DA171011 Også er jeg spent på i hvilken grad regjeringen tar inn over seg at de fire største partiene har gått inn for målet om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP .
AP171011 Mens Vallonias BNP pr. innbygger bare er 88 prosent av EU-gjennomsnittet, er Belgias flamsktalende halvdel 120 prosent høyere, sammenlignet med EUs gjennomsnitt.
VG171010 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171010 Går Catalonia ut forsvinner 19 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og 25 prosent av Spanias eksport.
VG171009 Hellas har EU høyeste arbeidsledighet på 21,7 prosent, og det tredje høyeste nivå av fattigdom og sosial utstøting, mens gjelden fortsetter å være på umulige 184 prosent av BNP .
VG171008 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171007 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
DB171007 Den globale gjelden nærmer seg 70 prosent av verdens BNP .
NL171004 Selv i Norge, som har en stor offentlig sektor, utgjør frivillig arbeid 4 % av BNP .
DN171004 Rapporten viser at allerede ved en gjeld på rundt 30 prosent av bnp så begynner økende gjeld å få negative effekter på mellomlang sikt.
DN171004 Norges bnp i 2016 var 3117 milliarder kroner, slik at gjelden nå utgjør rundt 100 prosent av bnp .
DN171004 Norges bnp i 2016 var 3117 milliarder kroner, slik at gjelden nå utgjør rundt 100 prosent av bnp.
DN171004 Landene må blant annet våge å ta tak i problemene med økende gjeld til tross for at det reduseres bnp på kort sikt.
DN171004 Ifølge IMF har husholdningenes gjeld i utviklede økonomier steget fra 52 prosent av brutto nasjonalprodukt ( bnp ) i 2008 til 63 prosent i 2016.
DN171004 For fremvoksende økonomier økte husholdningenes gjeld fra 15 til 21 prosent av bnp mellom 2008 og 2016.
DN171004 - På kort sikt er en økning av husholdningenes gjeld i forhold til bnp typisk forbundet med høyere økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet, men effektene snur etter tre til fem år, skriver IMF-økonomene i rapporten.
VG171003 - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse, men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
DN171003 - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse, men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
DA171003 - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse, men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
AP171003 - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse, men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
VG171002 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171002 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171001 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171001 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
DN171001 Den private gjelden økte fra 50 prosent av brutto nasjonalproduktet ( bnp ) i 2005, til 90 prosent av bnp i 2015, ifølge Bank for International Settlements.
DN171001 Den private gjelden økte fra 50 prosent av brutto nasjonalproduktet ( bnp ) i 2005, til 90 prosent av bnp i 2015, ifølge Bank for International Settlements.
DB171001 Catalonia er en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP , har eget språk og tradisjoner.
DB171001 Catalonia er en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP , har eget språk og tradisjoner.
AP171001 * Med en gjeld på 35,2 prosent av BNP er regionen den tredje mest gjeldstyngede i Spania.
AP170930 Selv under den blå regjeringen har Norges bistandsbudsjett ligget på 1 prosent av BNP , og utover det finnes det en lang rekke tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner under de ulike departementene.
DN170928 - Vi nedjusterer våre anslag for veksten i bnp for Fastlands-Norge til 1,5 prosent for inneværende år.
AA170928 - Vi nedjusterer våre anslag for veksten i BNP for Fastlands-Norge til 1,5 prosent for inneværende år.
DN170927 Due Andresen refererer spesielt til at sysselsettingstallene i bnp har vist en bedre utvikling.
DB170927 Her referer vi spesielt til at sysselsettingstallene i BNP har vist en bedre utvikling », skriver Kari Due-Andresen i Handelsbanken, i en kommentar.
AP170925 Oljepengebruken kan delvis forsvares som følge av oljeprisfallet, men den var høy før fallet, og det offentliges andel av BNP har økt under tidenes « blåeste » regjering.
AA170925 Landets gjeld var i fjor på 179 prosent av BNP , noe som på sikt ikke regnes som bærekraftig.
AA170925 Etter å ha måttet ta opp flere enorme kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet ( IMF ), greide Hellas i fjor å sikre et budsjettoverskudd på 0,7 prosent, mens det i år ligger an til å bli et budsjettunderskudd på 1,2 prosent av BNP .
DA170921 Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP, mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP .
DA170921 Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP , mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP.
DA170921 Copyright © 2016 Dagsavisen ¶ kostnadssvarende : Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP, mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP .
DA170921 Copyright © 2016 Dagsavisen ¶ kostnadssvarende : Det er faktisk beregnet at kostnadene ved ikke å håndtere global oppvarming vil overstige 20 prosent av verdens lands sammenlagte BNP , mens det å få utslippene til et nullnivå beregnes til en kostnad på 1 - 2 prosent av verdens BNP.
AP170920 Sparer to prosent av BNP
AP170920 Sparer to prosent av BNP
DB170919 Oprinnelig var det antatt at fondet ville nå sin absolutte topp i løpet av 2020-tallet med 1,3 ganger BNP .
DB170919 Oljefondet utgjør i dag rundt 2,5 ganger Norges bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
DB170918 Grunnen til at vi ikke evner dette så langt, er at vi har sett oss blind på nasjonalstatens rammer og blitt for bundet til BNP som mål på vekst.
AP170918 Under den blå regjeringen har statens størrelse vokst til å utgjøre over 50 prosent av BNP , og oljepengene tar mer enn 17 prosent av regningen.
DN170915 Det tilsvarer 23 prosent av landets bnp , skriver Business Insider.
DN170915 Private formuer verdt en tiendedel av verdens bnp er plassert i skatteparadiser, men andelen varierer mellom 15 prosent i Fastlandseuropa og opp til 60 prosent for noen land i Gulfen og Latin-Amerika, ifølge en ny forskningsrapport fra september med tittelen « Hvem eier rikdommen i skatteparadiser. » - Hovedfunnene er at det er store summer gje
DN170915 Private formuer tilsvarende en tiendedel av bnp var plassert i skatteparadiser i 2007, ifølge en ny forskningsrapport.
DN170915 Norske husholdninger hadde i 2007 14 milliarder amerikanske dollar og 3,5 prosent av bnp gjemt i skatteparadiser, og en stor del av det er i Sveits, sier professor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen NMBU.
DN170915 I De forente arabiske emirater er over 70 prosent av bnp plassert i skatteparadiser.
DN170915 Dette er av landene som hadde bnp på over 200 milliarder dollar i 2007.
DN170915 - Det vi har funnet, viser at tiltakene ikke ser ut til å ha noen effekt på totale finansielle formuer som er skjult som en andel av bnp .
AA170915 I 2015 ligger Norge på topp foran Sveits og USA, og med dobbelt så høyt BNP som Hellas.
AA170915 I 1971 lå Norge på nivå med Hellas i BNP per innbygger, og halvparten sammenlignet med USA og Sveits.
AA170915 Dette ga Norge et formidabelt løft i BNP .
DN170911 Mindre effekt på bnp
AP170911 Beregninger fra Carnegie-instituttet i Moskva viser at to tredjedeler av landets BNP avhenger direkte av oljeinntekter, og så lenge oljeprisen ikke kommer tilbake på gamle nivåer, er matematikken enkel.
AA170911 Catalonia, en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP , har eget språk og tradisjoner.
DA170908 Veksten vises også i at de offentlige bevilngningene til FoU nå utgjør mer enn 1 prosent av BNP , sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, om denne femmeren.
AA170908 I tillegg er statsgjelden blitt stadig større, og den utgjør nå 180 prosent av BNP .
AA170908 Catalonia, en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP , har eget språk og tradisjoner.
VG170907 Innen 2024 skal to prosent av BNP brukes på forsvarsbudsjettet ¶
NL170907 Med FrP i regjering styrer vi nå mot målet om å bruke minimum 2 prosent av BNP til forsvarsformål innen 2024.
DA170907 * Sentralbanksjef Øystein Olsen kommenterte dette i sin årstale i februar 2017 : Nivået på bruken av oljepenger har nådd 8 prosent av BNP for Fastlands-Norge [... ].
DA170907 * Sentralbanksjef Øystein Olsen kommenterte dette i sin årstale i februar 2017 : Nivået på bruken av oljepenger har nådd 8 prosent av BNP for Fastlands-Norge [... ].
AA170907 Landbruket står for 78% av arbeidsplassene og 30% av BNP .
AA170907 Eksportverdien av opiumsproduksjonen utgjorde 16% av BNP og er en viktig inntektskilde for bønder, spesielt i avsidesliggende og opprørskontrollerte områder.
AA170907 Det betyr i BNP per innbygger i realiteten synker, tross realvekst i økonomien.
AA170907 - Svakere økonomisk vekst enn befolkningsvekst over tid gir stadig fallende BNP per innbygger.
VG170906 En rekke store teknologiselskaper har argumentert med at amerikansk økonomi vil tape 460,3 milliarder dollar fra BNP , og 24,6 milliarder dollar i skatt, hvis « drømmerne » blir sendt ut av landet.
AP170906 Partiet var først ute med å vedta målet om to prosent av BNP til Forsvaret.
AP170906 Finansdepartementet sa nei til å bake inn NATO-målet om to prosent av BNP i grunnlaget for ny langtidsplan.
AA170906 Catalonia, en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP , har eget språk og tradisjoner.
DN170905 Mens den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp daglig.
DN170905 Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
AA170905 Økonomien vår vil tape 460,3 milliarder dollar fra BNP , og 24,6 milliarder dollar i skatt, het det i brevet.
DB170904 Økonomien vår vil miste 460,3 milliarder dollar fra BNP , og 24,6 milliarder dollar i skattebidrag, heter det i brevet. ( ©NTB ) ¶
AA170901 Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå i august.
DN170830 Bnp steg sekvensielt 3,0 prosent i andre kvartal 2017 målt i årlig takt, mens det var ventet en vekst på 2,7 prosent, ifølge Bloomberg-innhentede estimater.
DN170830 Til sammenligning skjøt amerikansk bnp fart i fjerde kvartal etter at Katrina og Rita traff USAs sydøstkyst i henholdsvis august og september i 2005.
DN170830 Slik kan det påvirke bnp
DN170830 Derfor kan fjerde kvartal starte opp med et svakere momentum, men økonomisk aktivitet og økt bygging som følge av orkanen kan bidra til vekst i bnp sent i år og tidlig i 2018.
DN170830 Banken skriver at de økonomiske reaksjonene vil vise seg i data for september og at USAs bruttonasjonalprodukt ( bnp ) kan bli svekket i tredje kvartal.
DN170830 Arbeidsledigheten er i tillegg til bnp en stor indikator for økonomisk vekst.
VG170829 Utgiftene til høyere utdanning er opp én milliard ( begge korrigert for inflasjon og vekst som i BNP ).
VG170829 Ikke da så rart at utgiftene til overføringer er opp 3,3 prosent i Norge som andel av BNP , og ned 0,3 prosent i Sverige siden 2013.
VG170829 Etter siste års utgiftsvekst tar nå de offentlige utgifter for første gang på 20 år over « halve kaken », målt som andel av samlet verdiskapning i Norge ( BNP ).
VG170825 Oljetallene fletter seg inn i en rekke gode nyheter for norsk økonomi ; ledigheten er forsiktig på vei nedover og onsdag kom nasjonalregnskapstallene som viser at brutto nasjonalprodukt ( BNP ) for Fastlands-Norge steg med 0,7 prosent i andre kvartal.
VG170824 VG MENER : For regjeringen er SSBs tall som viser økning Fastlands-Norges bruttonasjonalprodukt ( BNP ) for andre kvartal meget gode nyheter, ettersom de kommer bare vel to uker før Stortingsvalget.
VG170824 Fastlands-Norges bruttonasjonalprodukt ( BNP ) økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170824 Økonomisk vekst for Fastland-Norges bruttonasjonalprodukt ( bnp ) ble 0,7 prosent i andre kvartal og høyere enn ventet.
DN170824 Selv om veksten i bnp blir justert opp for 2016, er bildet fortsatt det samme som tidligere for de underliggende næringsområdene, skriver SSB.
DN170824 Samlet bnp er opp 1,1 prosent i kvartalet.
DN170824 Onsdag kom de nye tallene for sesongjustert volumvekst i bruttonasjonalprodukt ( bnp ) for Fastlands-Norge fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170824 Det er også enkelte mindre justeringer på bnp i perioden mellom 2007 og 2014.
DB170824 I Storbritannia står kulturell og kreativ næring for ni prosent av BNP , mot tre prosent i Norge.
DA170824 Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
AP170824 Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170824 Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
DN170822 USAs og EUs verdiskapende eksport til Kina utgjør henholdsvis 0,7 prosent og 1,6 prosent av områdenes bruttonasjonalprodukt ( bnp ), ifølge rapporten.
DN170822 Selv for nabolandet Japan, som tradisjonelt har sterke handelsbånd med Kina, utgjør eksporten bare 2,1 prosent av bnp .
DN170821 USAs og EUs verdiskapende eksport til Kina utgjør henholdsvis 0,7 prosent og 1,6 prosent av områdenes bruttonasjonalprodukt ( bnp ), ifølge rapporten.
DN170821 Selv for nabolandet Japan, som tradisjonelt har sterke handelsbånd med Kina, utgjør eksporten bare 2,1 prosent av bnp .
DN170821 For Kina derimot, utgjør den verdiskapende eksporten tre prosent av landets bnp , over fire ganger så mye som USAs - noe som skulle tilsi at Kina har mest å tape dersom Xi Jinping og Donald Trump barker sammen i en handelskrig.
DB170821 Å betale for de tiltakene som skal til for å unngå temperaturstigningen er beregnet til mellom en og to prosent av verdens BNP .
DB170821 En britisk forskergruppe har faktisk estimert at kostnadene ved at vi ikke omstiller verden, og får flere grader temperaturstigning, vil være rundt 20 prosent av verdens samlede BNP .
DN170818 | Amazons obligasjonslån dro inn mer penger enn Hviterusslands bnp
DN170818 Faktisk ville interessen på Amazons obligasjonslån, hvis det hadde vært et bnp , vært det 79. største i verden - større enn land som Slovenia, Bolivia, Uganda, Island, Jamaica, Estland og Paraguay, ifølge statistikk fra World Bank i 2016.
DB170817 Det sier seg selv at det ikke blir spesielt god bistand med en slik koalisjon bak målet om bruke én prosent av BNP .
DN170816 På ett år har BNP vokst med 1,5 prosent, opplyste Italias statistiske byrå onsdag.
DN170816 Italia kunne i årets andre kvartal notere seg den høyeste veksten i landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) på seks år, viser offisiell statistikk.
DN170816 Total gjeld var på 235 prosent av bruttonasjonalprodukt ( bnp ) i 2016.
DN170816 IMF tror at den vil vokse til 290 prosent av bnp i 2022.
AA170816 På ett år har BNP vokst med 1,5 prosent, opplyste Italias statistiske byrå onsdag.
AA170816 Italia kunne i årets andre kvartal notere seg den høyeste veksten i landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) på seks år, viser offisiell statistikk.
DN170815 Tirsdag ble det kunngjort foreløpige tall for tysk BNP , som viste en oppgang på 0,6 prosent i andre kvartal 2017 på kvartalsbasis, mot ventet oppgang på 0,7 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.
AA170815 Forskningsleder Heidi Bull-Berg i SINTEF Teknologi og samfunn presiserer at bidraget til BNP grovt sett er beregnet ut fra salgsverdien til alle varer og tjenester, minus kostnader. ( ©NTB ) ¶
DN170813 Unødvendig internbyråkrati koster amerikanske virksomheter 3000 milliarder dollar i året - 17 prosent av årlig bnp , ifølge en beregning de to forskerne Gary Hamel og Michel Zanini gjorde i 2016.
DA170811 Antallet turister er regulert, og de fleste besøkende må betale 190 pund om dagen for visa og avgifter for et eksklusivt besøk i landet som er kjent for å måle innbyggernes lykke i stedet for BNP .
NL170809 En viktig dimensjon i tillegg til forsvarsevnen er det faktum at landsmøtene til et regelrett unisont partiflora har vedtatt å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret.
DB170808 Og landets BNP , størrelsen på økonomien, er halvparten av det amerikanere bruker på sine kjæledyr, ifølge The Economist.
DB170804 Siden Stortinget vedtok LTP før jul i fjor, har landets fire største partier vedtatt å oppfylle Natos mål om to prosent av BNP til forsvar innen 2024.
DN170803 Den blå linjen viser den faktiske målingen av bnp som publiseres av SSB rundt en og en halv måned etter utløpet av kvartalet.
VG170731 Inflasjonen er på over 1000 prosent, og BNP har falt med mellom 20 og 30 prosent de siste tre årene med de sosiale konsekvenser det medfører.
DB170731 Ytterligere 25 land kan introdusere en slik ordning om de bruker mellom en og fem prosent av sitt BNP , noe som ytterligere ville løfte 150 millioner mennesker ut av av ekstrem fattigdom.
DB170731 Ifølge McArthur vil hele 66 land kunne introdusere en slik ordning uten at dette vil koste dem mer enn en prosent av BNP .
AP170731 Tidligere i år offentliggjorde Statistics Iceland tall som viste at landets BNP hadde en vekst på 7,2 prosent i fjor.
AA170731 Inntektene fra turisme står for 12 prosent av Tyrkias totale bruttonasjonalinntekt ( BNP ).
DA170725 Under Høyres ledelse har vi nådd målet om å investere én prosent av BNP til forskning og utvikling over statsbudsjettet.
DN170721 Sentralbanken i Seoul opplyser at bruttonasjonalproduktet ( BNP ) i Nord-Korea vokste med 3,9 prosent i forhold til året før.
DN170721 Omregnet til dollar var Nord-Koreas BNP i 2016 på 28,5 milliarder, sammenlignet med Sør-Koreas BNP på 1.400 milliarder dollar.
DN170721 Omregnet til dollar var Nord-Koreas BNP i 2016 på 28,5 milliarder, sammenlignet med Sør-Koreas BNP på 1.400 milliarder dollar.
DN170721 Nord-Korea selv oppgir ingen tall om hva som skjer i økonomien, men sentralbanken i Seoul har siden 1991 offentliggjort en vurdering av BNP i Nord.
AP170717 Ellers var BNP i Kina også litt bedre enn forventet, sier Harper.
VG170716 I 2010 ble størsteparten av verdens samlede bruttonasjonalprodukt ( BNP ) for første gang skapt utenfor OECD.
DN170710 Som en konsekvens av krisen opplevde Danmark et velferdstap på opp mot 200 milliarder danske kroner ( 255 milliarder norske ) i form av fallende bruttonasjonalprodukt ( bnp ), og det tapet har danskene ikke klart å vinne tilbake, skriver Finans.dk.
DN170710 Oppdateringen viser at Danmarks bnp som følge av finanskrisen fortsatt er rundt 200 milliarder danske kroner lavere enn det ville vært uten krisen.
VG170709 Forpliktelsene i denne sammenheng var de alliertes målsetting om å bruke minst to prosent av BNP på forsvar.
VG170708 * Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
DB170708 Landene i G20 utgjør til sammen nærmere 85 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
VG170707 Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
VG170707 Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
VG170707 Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
DB170706 Underskuddet på statsbudsjettet har ikke vært tre prosent eller mindre av BNP , som er kravet fra EU, på ti år.
DB170706 Statsminister Philippe la fram en tettpakket politisk dagsorden som spente fra å få ned statsgjelda, som overstiger 2 147 milliarder euro og nærmer seg 100 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ), noe han kalte uholdbart, og til å love gratis tannlege, briller til svaksynte og høreapparater til hørselshemmede.
DB170706 Han vil ha de offentlige utgiftene ned fra 56 prosent av BNP , som er mindre enn Danmark og Norge, til 53 prosent.
DA170706 Det hvite hus varsler at Trump vil forplikte seg til NATOs kollektive forsvar, men gjenta krav til medlemslandenes bruk av to prosent av BNP til forsvar.
DA170706 - Samlet utgjør disse landenes BNP det samme som Frankrikes.
AA170705 Catalonia, en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP , har eget språk og tradisjoner.
DN170704 Målet er å redusere underskuddet på statsbudsjettet til under 3 prosent av bnp , som er kravet EU stiller til sine medlemsland.
DN170704 Målet er å redusere de offentlige utgiftene fra 56 til 53 prosent av Frankrikes bruttonasjonalprodukt ( bnp ), noe som ifølge Philippe blant annet skal skje ved å føre en mer resultatorientert politikk innen offentlig sektor og tette skattehull.
DA170704 I dag er Kinas BNP omtrent ti ganger større enn Russland.
DA170704 - I 1993 hadde Russland og Kina omtrent samme BNP .
AA170704 Målet er å redusere underskuddet på statsbudsjettet til under 3 prosent av BNP , som er kravet EU stiller til sine medlemsland.
AA170704 Målet er å redusere de offentlige utgiftene fra 56 til 53 prosent av Frankrikes bruttonasjonalprodukt ( BNP ), noe som ifølge Philippe blant annet skal skje ved å føre en mer resultatorientert politikk innen offentlig sektor og tette skattehull.
DN170630 Selv om Norge ligger i toppen i offentlig finansiert forskning, mener vi at vi skal strekke oss lengre for å stimulere næringslivet fremover, sa Solberg, som lovte at pengebruken skal opp til 1,25 prosent av BNP over tid.
SA170629 Tre organisasjoner har gått sammen om å saksøke den franske storbanken BNP Paribas for medvirkning til folkemordet i Rwanda i 1994.
SA170629 Flere organisasjoner går til søksmål mot den franske banken BNP Paribas for medvirkning til folkemordet i Rwanda i 1994.
DN170629 Tre organisasjoner har gått sammen om å saksøke den franske storbanken BNP Paribas for medvirkning til folkemordet i Rwanda i 1994.
DN170629 Flere organisasjoner går til søksmål mot den franske banken BNP Paribas for medvirkning til folkemordet i Rwanda i 1994.
DN170629 BNP Paribas har ikke villet kommentere saken ettersom de ikke har alle fakta på bordet.
AP170629 Langt mer effektive kampfly og mer utholdende hær om Forsvaret får 2 prosent av BNP
AA170629 Medlemslandene lovet der å stanse kuttene i forsvarsbudsjettene, snu utviklingen og bevege seg mot 2 prosent av BNP innen 2024.
AA170629 I fjor lå Norge på 1,55 prosent av BNP .
AA170629 Det er fordi vi har god vekst i BNP , sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til NTB.
AA170629 Norge gjør nok et museskritt mot NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ) på forsvar.
AA170629 Medlemslandene lovet der å stanse kuttene i forsvarsbudsjettene, snu utviklingen og bevege seg mot 2 prosent av BNP innen 2024.
AA170629 I fjor lå Norge på 1,55 prosent av BNP .
AA170628 Norge ligger på snaut 1,6 prosent av BNP og ventes ikke å nå 2 prosent med det første.
AA170628 NATOs overordnede mål er at hvert land skal bruke en sum tilsvarende 2 prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ) på forsvar.
AA170628 Ifølge ham burde 2 prosent av BNP være et minimum.
AA170628 Han viser til at medlemslandene i NATO allerede på toppmøtet i Wales i 2014 ble enige om å øke pengebruken og nærme seg 2 prosent av BNP .
AA170628 - Vi må erkjenne at med denne kroniske underfinansieringen og voksende trusler er selv 2 prosent av BNP for lite, sa Trump.
VG170627 - Nå har både Høyre og Ap og en rekke andre parti sagt at vi skal opp på to prosent av BNP på 2020-tallet til Forsvaret.
AA170627 NHO tror BNP - økningen for Fastlands-Norge vil ende på 2,1 prosent i år og bli værende på 2,0 og 2,2 prosent de kommende to årene.
AA170626 De konservative er enige med DUP om å opprettholde forsvarsbudsjettene på et nivå over 2 prosent av BNP , som er det målet som er satt i NATO.
AP170624 Norges BNP er blåst opp på grunn av oljen.
AP170624 plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AP170624 plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AP170624 plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
DN170622 Statens nettofordringer, fordringer fratrukket gjeld, i offentlig forvaltning samlet, var ved utgangen av første kvartal på nesten 9.400 milliarder kroner - rundt tre ganger BNP .
DA170622 Men i løpet av vårens landsmøter har alle de store partiene fattet vedtak som innebærer en kraftig økning av forsvarsbudsjettene, i tråd med NATOs mål om at medlemslandenes økonomiske bidrag må opp til 2 prosent av BNP innen 2024.
DB170621 Til sammenligning koster vold, krig og militæret verden 13 prosent av verdens BNP , sa økonomen.
DB170621 - De estimerte kostnadene ved å avvikle all karbonbasert industri er én prosent av hele verdens BNP .
DA170620 Frankrikes vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) var i 2016 på beskjedne 1.2 prosent, i motsetning til Tysklands vekst på 1.9 prosent.
DN170619 Hvordan kan Norge bedre forsvarsevnen med dagens økonomiske rammer, og før Norge beveger seg videre mot det endelige målet om å øke Forsvarets andel av bnp mot to prosent.
DN170619 - Tiltakene virker fornuftige når det først skal prioriteres innenfor dagens rammer med 1,59 prosent av bnp til forsvar.
DA170619 Ifølge Grandhagens beregninger vil en gradvis opptrapping mot 2 prosent av BNP fram mot 2024, og deretter 2 prosent i resten av 20-årsperidoden, gi Forsvaret rundt 180 milliarder kroner ekstra å rutte med.
DA170619 Han mener langtidsplanen allerede er utdatert, og begrunner det med at de fire største partiene programfestet på sine landsmøter i vår at Norge skal bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret fra senest 2024.
DA170619 - Å stanse nedgangen i forsvarsutgifter og sikte mot et nivå som er 2 prosent av BNP , er i tråd med Wales-erklæringen.
AP170617 Onsdag kom rapporten som forteller hva Norge får om vi bruker to prosent av BNP på Forsvaret.
AP170617 - Vi må nå to prosent av BNP til Forsvaret i 2024, sier han.
DN170615 - Ettersom man nå erkjenner at bruken av oljepenger over offentlige budsjetter kommer til å være relativt stabil som andel av bnp i årene fremover, er det ikke lenger noen grunn til at Norge skal ha et høyere inflasjonsmål enn våre naboland.
DB170615 Sammen med KrF og Venstre har regjeringen satt bistanden til en prosent av BNP , men noe av bistandspengene har gått til mottak av asylsøkere her i landet.
AP170614 | Ny rapport : Langt mer effektive kampfly og mer utholdende hær om Forsvaret får 2 prosent av BNP
AP170614 Slik beskriver tallknuser og ekspert Nils Holme Norges forsvar om vi gjør alvor av å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret.
AP170614 Nils Holme har benyttet norske kroners kjøpekraftverdi, valutakurser, budsjetter og brutto nasjonalprodukt ( BNP ) som gjelder ved inngangen til 2017.
AP170614 Hellas er ett av fire land i NATO som i dag bruker 2 prosent av BNP på Forsvaret.
AP170614 For 2017 utgjør forsvarsbevilgningen vel 1,5 prosent av BNP .
AP170614 Det forutsettes videre som et minimum at 2 prosent av BNP opprettholdes også etter 2024.
AP170614 1,5 prosent av BNP på Forsvaret.
AP170614 | Ny rapport : Langt mer effektive kampfly og mer utholdende hær om Forsvaret får 2 prosent av BNP
AP170614 Slik beskriver tallknuser og ekspert Nils Holme Norges forsvar om vi gjør alvor av å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret.
AP170614 Nils Holme har benyttet norske kroners kjøpekraftverdi, valutakurser, budsjetter og brutto nasjonalprodukt ( BNP ) som gjelder ved inngangen til 2017.
AP170614 Hellas er ett av fire land i NATO som i dag bruker 2 prosent av BNP på Forsvaret.
AP170614 For 2017 utgjør forsvarsbevilgningen vel 1,5 prosent av BNP .
AP170614 Det forutsettes videre som et minimum at 2 prosent av BNP opprettholdes også etter 2024.
AP170614 1,5 prosent av BNP på Forsvaret.
DB170613 Offentlige utgifter i Sverige økte fra rundt 45 prosent av BNP i 1970 og til 65-70 prosent på begynnelsen av 1990-årene.
VG170611 Dette utgjorde henholdsvis 5,8 og 2 prosent av BNP .
DA170609 Qatar har en befolkning på drøyt 2 millioner, men på grunn av enorm olje- og gassrikdom ligger emiratet i verdenstoppen i BNP per innbygger.
AA170609 Qatar har en befolkning på drøyt 2 millioner, men på grunn av enorm olje- og gassrikdom ligger emiratet i verdenstoppen i BNP per innbygger. ( ©NTB ) ¶ | 13 filippinske soldater drept i kamper med IS-tilhengere ¶ 13 filippinske soldater er drept i kamper med ytterliggående islamister i byen Marawi sør i landet, opplyser en talsmann for militæret.
AA170609 Catalonia, en region med 7,5 millioner innbyggere og som står for en femdel av Spanias BNP , har eget språk og tradisjoner.
DB170607 For Tyskland, som i dag bruker 1,2 prosent av BNP på forsvar, ville det bidra til nesten å doble det tyske forsvarsbudsjettet, fra rundt 36,6 milliarder Euro, til nærmere 70 milliarder.
BT170607 Hvis landene derimot fortsetter som før, vil det økonomiske tapet etter ti år være gjennomsnittlig to prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
DN170606 Canada bruker i dag mindre enn 1 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, mens USA og andre NATO-allierte krever at medlemslandene skal bruke 2 prosent av BNP . | 647 mill. i overskudd : - Det ble et mellomår ¶
DN170606 Canada bruker i dag mindre enn 1 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, mens USA og andre NATO-allierte krever at medlemslandene skal bruke 2 prosent av BNP .
AA170606 Canada bruker i dag mindre enn 1 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, mens USA og andre NATO-allierte krever at medlemslandene skal bruke 2 prosent av BNP . ( ©NTB ) ¶
DN170602 En av disse er senior investeringsstrateg Daniel Morris hos storbanken BNP Paribas.
DA170530 * Vurdere å gradvis øke forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 prosent av BNP .
AA170529 Vi brukte over 2 prosent av BNP til dette formålet frem til 1998.
AA170529 Nato-landene ble i 2014 enige om en målsetting om at innen 2024 skal alle øke forsvarsbevilgningene opp mot 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
AA170529 Høyre, Ap, Frp og Sp har alle programfestet at 2 prosent av BNP er målet.
AA170529 De fleste landene er mye lenger unna målet enn Norge, som i dag bruker vel 1,5 prosent av BNP på forsvar.
DB170526 Norge er blant landene som er et stykke unna å nå målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar.
DB170526 Ifølge Stoltenberg er det fullt realistisk for Norge og de andre landene å nå målet om to prosent av BNP til forsvar.
DB170526 BRUSSEL ( Dagbladet ) : - Det er ikke urealistisk å nå to prosent av BNP til forsvar.
DB170526 - To prosent av BNP er heller ikke veldig høyt eller urealistisk.
VG170525 På Natos toppmøte torsdag kveld vil statsminister Erna Solberg ( H ) slå fast at Norge strekker seg mot Natos felles mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar.
VG170525 september 2001, og sa at nå må alle landene betale sin rettferdige del av forsvarsutgiftene, altså minst to prosent av BNP .
DN170525 Tysklands statsminister Angela Merkel snakket om frihet og betydning av Murens fall, mens Donald Trump først snakket om hvor viktig kampen mot terror er, men så mest om at Nato-allierte må bruke mer penger på forsvar og oppfylle målet om å bruke to prosent av bnp til forsvar.
DN170525 Donald Trump ga Nato-allierte beskjed : Bla opp mer til forsvar, to prosent av bnp burde vært minimum.
DN170525 I likhet med de fleste økonomer og analytikere har den amerikanske banken Goldman Sachs ingen tro på Trump-administrasjonens forutsetninger om et langsiktig årlig økonomisk vekst på tre prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DB170525 USAs president påpekte også at NATO-medlemmene - med et mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar - også « skylder massive summer ».
DB170525 Trump nøyde seg imidlertid ikke med å påpeke at svært få NATO-land bruker to prosent av sin egen BNP på forsvar.
DB170525 Stoltenberg mener at slike tiltak vil kunne hjelpe NATO-land å nå målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2024.
DB170525 Hvis alle NATO-medlemmene hadde brukt bare to prosent av deres BNP på forsvar i fjor, hadde vi hatt ytterligere 119 milliarder dollar å bruke på vårt kollektive forsvar, sa Trump.
DB170525 USAs president påpekte også at NATO-medlemmene - med et mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar - også « skylder massive summer ».
DB170525 Trump nøyde seg imidlertid ikke med å påpeke at svært få NATO-land bruker to prosent av sin egen BNP på forsvar.
DB170525 Hvis alle NATO-medlemmene hadde brukt bare to prosent av deres BNP på forsvar i fjor, hadde vi hatt ytterligere 119 milliarder dollar å bruke på vårt kollektive forsvar, sa Trump.
DB170525 Hun forsikrer likevel at Norge stiller seg bak målet om å bruke to prosent av BNP til forsvar innen 2024.
DB170525 september i 2001 refset Trump de 23 av de 28 medlemslandene som ikke har nådd målet om to prosent av BNP til forsvar, og som etter Trumps mening « skylder » USA penger.
DB170525 - Vi står ved målet som ble satt på Wales-toppmøtet om å bevege oss mot å bruke to prosent av BNP innen 2024.
DB170525 Ikke i mine kognitive evner, mitt nettobidrag til BNP eller i noen av de andre kreative forslagene unge Sterri deler med oss.
DB170525 Ikke i mine kognitive evner eller mitt nettobidrag til BNP .
BT170525 Hele 23 av NATOs 28 medlemsland har ikke nådd alliansens mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, påpekte han.
BT170525 Hadde alle brukt 2 prosent av BNP i 2016, ville det ha gitt alliansen 119 milliarder dollar mer til forsvar.
BT170525 Bare fem av Natos 28 medlemsland har nådd alliansens mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, påpekte Trump.
BT170525 - Vi må erkjenne at med denne kroniske underfinansieringen og voksende trusler er selv 2 prosent av BNP for lite, sa Trump.
AP170525 Med en pengebruk på 1,55 prosent av BNP er ikke Norge blant de verste landene i alliansen, men veien til to prosent er likevel lang.
AP170525 Blant dem er Spania og Belgia, som begge bruker rundt 0,9 prosent av BNP på forsvar.
AP170525 - Ser du på Europa samlet sett brukte vi to prosent av BNP på forsvar så sent som i år 2000.
AA170525 Hele 23 av NATOs 28 medlemsland har ikke nådd alliansens mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, påpekte han.
AA170525 Hadde alle brukt 2 prosent av BNP i 2016, ville det ha gitt alliansen 119 milliarder dollar mer til forsvar.
DB170524 Flere påpeker at målet er avhengig av landets BNP .
DB170524 Flere land mener målet om to prosent av BNP ikke er veldig treffsikkert og realistisk.
DB170524 Der lovet landene å øke forsvarsbudsjettene sine til to prosent av sine lands BNP innen ti år.
DB170524 - Det har vært nådd før : Europa brukte to prosent av BNP så sent som i 2000, og Nore lå på to prosent på midten av 90-tallet.
DB170524 Målet er å bruke to prosent av BNP .
AP170524 Til sammenligning utgjorde oljeinntektene 12 prosent av norsk BNP i fjor, ifølge Olje- og energidepartementet.
AP170524 For halvannet år siden satte myndighetene i FAE seg som mål å redusere oljeavhengigheten fra 30 til 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) innen 2021.
AP170524 Cirka 25 prosent av BNP kommer fra olje.
AP170524 Til sammenligning utgjorde oljeinntektene 12 prosent av norsk BNP i fjor, ifølge Olje- og energidepartementet.
AP170524 For halvannet år siden satte myndighetene i FAE seg som mål å redusere oljeavhengigheten fra 30 til 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) innen 2021.
AP170524 Cirka 25 prosent av BNP kommer fra olje.
DN170523 Trump legger til grunn en årlig økonomisk vekst, verdiskaping målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ), på tre prosent.
DN170523 Det er gått fem-seks år siden den franske bankgiganten BNP Paribas besluttet å legge ned store deler av virksomheten i Norge.
DB170523 På NATO-toppmøtet i Wales i 2014 forpliktet alle medlemslandene seg på å nå to prosent av sine lands BNP til forsvar i løpet av ti år.
DB170523 Norge er blant de landene som mener det er feil å fokusere ensidig på målet om to prosent av BNP , uavhengig av hvordan pengene brukes.
DB170522 Partiet vil øke noe de kaller brutto nasjonal lykke, ikke brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst, og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
DA170521 Forsvarsbudsjettet spiser i dag 5,8 prosent av Israels bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AP170520 I 1980-årene hadde Venezuela det høyeste BNP pr. innbygger i Latin-Amerika, nå er de ikke engang på listen over de 10 høyeste, skriver Financial Times.
DN170519 Krigen i Syria har ført til at størrelsen på økonomien, målt i bruttonasjonalprodukt ( bnp ), har falt med 60 prosent », påpeker Capital Economics.
DN170519 Koreakrigen på 1950-tallet førte til 1,2 millioner dødsfall i Sør-Korea og verdien av bnp falt med 80 prosent.
DB170518 ( Finansavisen ) : Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i 1. kvartal i år, viste tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem tirsdag.
DN170516 Den sesongjusterte volumveksten i bruttonasjonalproduktet ( bnp ) for Fastlands-Norge endte på 0,6 prosent i kvartalet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tirsdag.
DB170516 Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i 1. kvartal i år, viste tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem tidligere i dag.
DB170516 Nato forventer at medlemsnasjonene bruker minst to prosent av BNP på forsvar, definert som militære kapasiteter.
DB170516 De to prosentene av BNP som Nato forventer at vi bruker på forsvar, bør derfor også kunne innbefatte tiltak som bygger sivil motstandskraft og utholdenhet.
DN170514 Norge bruker ikke 2 prosent av BNP på forsvar i dag, men gjør viktige investeringer i for eksempel kampfly og ubåter, påpeker hun.
DN170514 Denne skal vise hva landet gjør for å få forsvarsbudsjettet nærmere målet, som er et nivå på 2 prosent av BNP .
DB170513 Hjulpet av EU-subsidier er Polens BNP nå mer enn 67 prosent av EUs gjennomsnitt.
VG170512 Ifølge Finansdepartementet er det ingen motsetning, fordi oljepengebruken måles ulikt i de to dokumentene : I løpende kroner i nasjonalbudsjettet, og i andel av BNP i arbeidsnotatet.
AA170512 Tysk BNP økte raskere i 2016 enn i de fem foregående årene.
AA170512 Flere investeringer, kraftig vekst i eksportmarkedet og høyt forbruk bidro til kvartalsveksten i Tysklands bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
SA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DN170511 President Macrons nye administrasjon står overfor betydelige økonomiske utfordringer hva gjelder Frankrikes høye gjeld og den svake veksten i økonomien, skriver byrået, som peker på at den offentlige gjelden er nær 100 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( bnp ), og at det er lite sannsynlig at den vil synke merkbart før 2020.
DN170511 I tillegg til at han har lovet å holde underskuddet på statsbudsjettet under tre prosent av bnp over hans femårige presidentperiode, og å kutte offentlige utgifter med 60 milliarder euro innen 2022.
DN170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 Vekst i BNP i Fastlands-Norge ventes i år å ligge på 1,6 prosent og øke kraftig til 2,4 prosent neste år.
DN170510 Kaplan sier rentekostnader som prosent av BNP vil « gå dramatisk opp » ved et « noe høyere rentenivå ».
AA170510 Ifølge avisen justeres den langsiktige veksten i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) - trendveksten - fra 1,7 i anslått nasjonalbudsjett til 2 prosent i revidert nasjonalbudsjett som legges fram torsdag.
AA170510 Den langsiktige veksten i norsk BNP justeres opp i 2017 til 2 prosent i revidert nasjonalbudsjett.
VG170508 Da er en mulig økning av forsvarsbudsjettet for å nå NATOs felles mål om to prosent av BNP , ikke regnet inn.
DA170507 * Frp skjerper NATO-forpliktelsene og går inn for at 2 prosent av BNP skal gå til forsvarsformål innen 2022.
AP170507 Frp skjerper NATO-forpliktelsene og går inn for at 2 prosent av BNP skal gå til forsvarsformål innen 2022.
DA170506 Statsgjelden er på 98 prosent av BNP , og budsjettunderskuddet er høyere enn EU egentlig tillater sine medlemsland.
VG170505 Macron vil øke forsvarsbudsjettet til to prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ), som også er NATOs felles målsetting.
VG170505 Hun vil ta Frankrike ut av NATO, øke forsvarsbudsjettet til tre prosent av BNP og gjeninnføre verneplikt.
DB170505 Skattelettelsene utgjør godt under enn én prosent av BNP , mindre enn to prosent av statsbudsjettet og bare cirka 14 prosent av det handlingsrommet regjeringen har hatt de siste tre år.
VG170504 Tyskland bruker 1,2 prosent av BNP på forsvar, men den norske andelen i 2016 var på 1,55 prosent, ifølge NATOs offisielle statistikk.
VG170504 I et VG-intervju i februar påpekte Solberg at USA ligger langt under FNs norm om å bruke 0,7 prosent av BNP på bistand.
VG170504 * Alle landene skal ha en nasjonal plan som angir veien mot målet om to prosent av BNP innen 2024, og at 20 prosent av dette skal være investeringer i nytt forsvarsmateriell.
DN170503 Så fakta stemmer ikke med Trumps argument, sier seniorøkonom Chi Lo hos BNP Paribas til CNN Money.
SA170502 I 2015 lå gjelden på 177,4 prosent av BNP .
SA170502 Den lå dermed på 179 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ), det vil si enda høyere enn året før.
DN170501 Ifølge byrået sendte det amerikanske justisdepartementet i forrige måned stevninger til blant annet UBS, BNP Paribas og Royal Bank of Scotland.
AP170501 Verdens samlede BNP spås å vokse 3,5 prosent i år og 3,6 prosent neste år.
SA170430 Offentlige utgifter utgjør 57 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ), nest høyest i Europa, til dels fordi staten er overadministrert, til dels fordi svært mange pensjonerer seg tidlig.
DA170430 * Vurdere å gradvis øke forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 prosent av BNP .
AP170430 Vurdere gradvis økning av bevilgninger til Forsvaret til to prosent av BNP .
AP170430 Vurdere 2 prosent av BNP til Forsvaret ¶
AA170430 I litt vage formuleringer heter det også at bevilgningene til forsvarsbudsjettet gradvis skal økes til 2 prosent av BNP . 9.
AP170429 To fylkeslag fremmet forslag om - og fikk gjennomslag for - at også KrF burde « vurdere en gå inn for en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til to prosent av BNP ».
DB170427 Landsmøtet tydeliggjorde at NATOs mål om å nå øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP innen ti år, og understreket Heimevernets rolle i Forsvaret.
DB170427 * Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår, og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene ¶
VG170425 * Selv om det er uttrykt vilje til å øke forsvarsbudsjettene opp mot to prosent av BNP slik landene ble enige om i Wales, er det vanskelig å få NATO-landene til å prioritere dette i trange budsjettider.
DA170424 Det utgjør 1,6 prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ).
AA170424 Tallene som ble lagt fram mandag, viser også at Hellas i fjor hadde et primæroverskudd på 4,2 prosent av BNP , noe som er betydelig mer enn kravet knyttet til landets kriseprogram.
AA170424 Målet har vært at Hellas skulle ha et primæroverskudd på 0,5 prosent av BNP i 2016, 1,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år.
AA170424 I 2016 utgjorde den 179 prosent av BNP , og i rene penger lød den på 314,9 milliarder euro.
AA170424 I 2015 hadde Hellas et underskudd på 5,9 prosent av BNP .
AA170424 Et såkalt primæroverskudd er overskuddet på BNP minus det landet betaler i lånerenter.
DA170423 Nå NATO-målet om å øke forsvarsbudsjett til 2 prosent av BNP innen 2024.
AP170423 Turismen sto for litt over 12 prosent av Tyrkias BNP i 2014, ifølge World Travel and Tourism Council.
AP170423 Turismen sto for litt over 12 prosent av Tyrkias BNP i 2014, ifølge World Travel and Tourism Council.
VG170422 Ap gjør som Stoltenberg sier : Vil ha to prosent av BNP til forsvar ¶
DN170422 I forslaget heter det at partiet vil slutte opp om målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår.
DB170422 Det jobbes nå med et forslag om at Ap vil « slutte opp om målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot to prosent av BNP innen et tiår », får VG opplyst.
DB170422 ( Dagbladet ) : Etter krav fra flere lokallag i Ap, ikke minst i nord, vil landsmøtet etter alt å dømme vedta at Norge skal oppfylle målet fra NATO-toppmøtet i Wales om å bruke to prosent av BNP innen 2024.
DB170422 Å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, i tråd med NATos mål, innen 2024.
DA170422 På NATO-toppmøtet i Wales i 2014 forpliktet medlemslandene seg til å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP innen en tiårsperiode.
DA170422 Opprinnelig hadde programkomiteen foreslått et vedtak om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ), uten å definere når målet skulle nås.
DA170422 I det opprinnelige programforslaget ble det foreslått 2 prosent av BNP til Forsvar, men uten tidsfrist.
DA170422 Bare en håndfull land oppfyller dette i dag, og USA er den suverent største bidragsyteren med et bidrag på omlag 3,6 prosent av BNP .
DA170422 - Målet om å komme opp på to prosent av BNP er et stort og krevende mål i seg selv i en tid der den økonomiske handlefriheten blir trangere og det er andre viktige mål som skal nås.
DA170422 " Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene.
VG170421 | Ap gjør som Stoltenberg sier : Vil ha to prosent av BNP til forsvar ¶
VG170421 På bakrommet på Ap-landsmøtet har forsvarsvennene i partiet fått støtte til å oppfylle NATOs mål om et forsvarsbudsjett på to prosent av BNP innen 2024.
VG170421 Partiet vil « slutte opp om målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot to prosent av BNP innen et tiår », får VG opplyst.
DA170419 Trass i at partiet for første gang kan programfeste at de vil bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på Forsvaret, må ambisjonen være enda mer konkret, mener de.
DA170419 På NATO-toppmøtet i Wales i 2014 forpliktet medlemslandene seg til å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP innen en tiårsperiode.
DA170419 Målet om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP må nås innen 2024, mener en rekke lokal- og fylkeslag i Ap.
DA170419 I det opprinnelige programforslaget ble det foreslått 2 prosent av BNP til Forsvar, men uten tidsfrist.
DA170419 Bare en håndfull land oppfyller dette i dag, og USA er den suverent største bidragsyteren med et bidrag på omlag 3,6 prosent av BNP .
DA170419 - Målet om å komme opp på to prosent av BNP er et stort og krevende mål i seg selv i en tid der den økonomiske handlefriheten blir trangere og det er andre viktige mål som skal nås.
DN170418 I fjerde kvartal i 2016 hadde USA en vekst i bruttonasjonalprodukt ( bnp ) på 1,9 prosent.
VG170413 På deres felles pressekonferanse uttrykte Stoltenberg stor takknemlighet til Trump for at han har vært til uvurderlig hjelp i NATO-sjefens arbeid for å få NATO-landene til å levere to prosent av sitt BNP til forsvar, slik de ble enige om i Cardiff i 2014.
DA170413 Samtidig understreket Trump at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
AA170413 Samtidig understreket Trump at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
VG170412 Innen årets utgang må alle NATO-land legge fram nasjonale planer for hvordan de skal strekke seg mot NATOs felles mål om å bruke to prosent av BNP til forsvar.
DN170412 Men Trump understreket også at alle Nato-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
DA170412 Trump understreket også at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
BT170412 Men Trump understreket også at alle Nato-land må etterleve kravet om å bruke to prosent av BNP til forsvar.
AP170412 Generalsekretær Jens Stoltenberg sa at stadig flere NATO-land når målet om å bruke to prosent av BNP til forsvar, at det nå er fem land som gjør det, mens det innen kort tid vil være åtte land.
AA170412 Trump understreket også at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
VG170410 Dette er er mål som Norge ligger an til å innfri, selv om Norge « bare » bruker rundt 1,6 prosent av BNP på forsvar.
VG170410 - Innen året er over, skal alle allierte enten ha nådd målet ( om to prosent av BNP til forsvar ) eller ha planer for hvordan målet skal nås, og hvordan de skal nå det med årlige milepæler, sa Trumps utenriksminister Rex Tillerson til sine NATO-kolleger 31.mars.
SA170410 Vi møtte tidligere statsminister Khaleda Zia, leder for Bangladesh Nationalist Party ( BNP ) sammen med andre av partiets fremste tillitsvalgte.
SA170410 Neste valg er planlagt til sent i 2018 og BNP frykter at valget ikke blir rettferdig.
SA170410 BNP er landets ledende opposisjonsparti, men boikottet parlamentsvalget i 2014 og er dermed uten representasjon i nasjonalforsamlingen.
VG170406 Husholdningenes gjeld har de siste fem årene gått opp fra 28 prosent til 40 prosent av BNP .
VG170406 Den årlige veksten i BNP er forventet å øke med seks prosent årlig til 2021.
VG170406 * I kjøpekraftsparitet, hvor man sammenligner levestandard i landene, er Kinas BNP allerede større enn USAs.
VG170406 * I forhold til Russland er Kinas økonomi 11 ganger så stor, og Kinas BNP er nesten fem ganger større enn Indias.
DN170405 De to landene omfatter til sammen over en tredel av verdens økonomi målt i verdiskaping, såkalt bruttonasjonalprodukt ( bnp ).
DN170404 Handelsbanken tror at de negative impulsene fra oljeinvesteringene vil minske, men anslår samtidig at de positive bidragene fra både boliginvesteringene og finanspolitikken til bnp vil falle mot null.
VG170331 Men når EU og EØS mister et land som alene står for nesten en femtedel av EUs samlede BNP , 12 prosent av EUs budsjett, halvparten av EUs kjernefysiske arsenal og ca. 40 prosent av unionens militære kapasitet som kan settes inn utenfor unionen, da sier det seg selv at ingen ting blir som før.
DN170331 USA vil derfor at de andre NATO-medlemmene skynder seg med å få oppjustert sine forsvarsbudsjetter slik at de utgjør minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
DB170331 USA vil derfor at de andre NATO-medlemmene skynder seg med å få oppjustert sine forsvarsbudsjetter slik at de utgjør minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AP170331 | Tyskland : Urealistisk med 2 prosent av BNP til forsvar ¶
AP170331 Norge brukte 1,56 prosent av BNP på forsvar i fjor, ifølge foreløpige tall fra Forsvarsdepartementet.
AP170331 NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar ble vedtatt i 2014.
AP170331 NATO-målet om at alle land skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar er urealistisk, mener Tyskland.
AA170331 | Tyskland : Urealistisk med 2 prosent av BNP til forsvar ¶
AA170331 Norge brukte 1,56 prosent av BNP på forsvar i fjor, ifølge foreløpige tall fra Forsvarsdepartementet.
AA170331 NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar ble vedtatt i 2014.
AA170331 NATO-målet om at alle land skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar er urealistisk, mener Tyskland.
VG170330 Vi moderniserer det norske Forsvaret, men bruker likevel bare 1,6 prosent av BNP på forsvar, sammenlignet ned Russlands fem prosent.
DB170330 I 2013 kunne vi lese at dersom vi fordelt på kjønn, alder og innvandringsbakgrunn jobber akkurat like mye i 2060 som i 2011, og dersom vi leverer akkurat samme velferd på samme måte i 2060 som i 2011, da vil vi i 2060 mangle et beløp på statsbudsjettet som tilsvarer seks prosent av BNP .
DN170328 Sabine Leferink i Dun & Bradstreet, lederen for rapporten, skriver i en kommentar at det er et paradoks at antallet konkurser i Storbritannia øker, samtidig som landet i 2016 hadde den raskest voksende økonomien i Europa med en vekst på to prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DA170328 Partiet vil at to prosent av BNP skal gå til Forsvaret innen 2024 og oppbemanne Heimevernsstyrken til 50.000 mann, beholde blant andre Andøya som base og opprettholde Sjøheimevernet og Kystjegerkommandoen.
DA170327 9 prosent av BNP går med til helsesektoren, men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
DA170327 Partiet vil at to prosent av BNP skal gå til Forsvaret innen 2024 og oppbemanne Heimevernsstyrken til 50.000 mann.
DA170327 - Dette vil ikke kjøre norsk økonomi på grunn, sier Navarsete og minner om at også Ap i sitt programforslag har gått inn for to prosent av BNP innen 2024.
DA170327 9 prosent av BNP går med til helsesektoren, men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
BT170327 Underskuddene på statsbudsjettet var beregnet å komme midt på 2020-tallet og følge en bane som i 2060 ville gi et underskudd på 6,1 prosent av fastlands-bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
BT170327 Til sammenligning hadde Hellas på det verste et underskudd på rundt ti prosent av BNP .
AA170327 9 prosent av BNP går med til helsesektoren, men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
SA170326 Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NATO.
DB170326 Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NTB.
DA170326 Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NATO.
AP170326 Kanskje ikke så rart når veksten har uteblitt, industri forsvinner, ledigheten er skyhøy for ungdom og statsgjelden 132 % av BNP .
AA170326 Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NATO.
DN170324 En ny skattereform fra finansdepartementet har satt som mål å øke dette til 15 prosent av bnp innen 2020.
AA170324 Summen i 2015 tilsvarte 0,79 prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ).
AA170324 Landet som gir mest statsstøtte målt i forhold til størrelsen på økonomien, er Latvia, som havnet på 2,2 prosent av BNP i 2015.
AA170324 Andelen lå der på 0,03 prosent av BNP i 2015. ( ©NTB ) ¶
AA170321 USA topper i dag listen og bruker drøyt 3,6 prosent av BNP på forsvaret, men er også i særstilling. 23 av NATOs 28 medlemsland bruker i dag under 2 prosent.
AA170321 Norge bruker ifølge den siste oversikten fra NATO i inneværende periode 1,49 prosent av BNP på forsvaret og risikerer å måte øke forsvarsbudsjettet med nesten 50 prosent for å nå målet fra Wales.
AA170321 Langtidsplanen som nylig ble vedtatt i Stortinget, anslår at 1,57 prosent av BNP i 2020 vil gå til forsvaret.
SA170320 Tross en femdobling av BNP de siste 25 årene, hevder rapporten at kinesernes lykke er blitt redusert.
FV170320 Tross en femdobling av BNP de siste 25 årene, hevder rapporten at kinesernes lykke er blitt redusert.
DB170320 - Vi har ikke blitt noe særlig lykkeligere siden 1985, selv om BNP er steget 2-3 ganger, påpeker Stoknes.
AP170320 Tross en femdobling av BNP de siste 25 årene, hevder rapporten at kinesernes lykke er blitt redusert.
AP170320 Tross en femdobling av BNP de siste 25 årene, hevder rapporten at kinesernes lykke er blitt redusert.
AA170320 Tross en femdobling av BNP de siste 25 årene, hevder rapporten at kinesernes lykke er blitt redusert.
DN170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
DN170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
DN170319 1,2 prosent av BNP
BT170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
BT170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
BT170319 1,2 prosent av BNP
AA170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
AA170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
VG170318 Under møtet med Merkel handlet det ikke lenge bare om at NATO-partnere som Tyskland må øke forsvarsbudsjettene til to prosent av BNP .
DB170318 USA bruker i dag 3,62 prosent av BNP på forsvar.
DB170318 Også Hellas, Polen og Estland ligger over målet på 2 prosent av BNP .
DB170318 Norge ligger under toprosentsmålet, og bruker bare 1,49 prosent av BNP på forsvar.
DB170318 Men at Tyskland, Norge og andre land ikke bruker 2 prosent av BNP , betyr ikke at de skylder penger.
DB170318 At USA bruker 3,62 prosent av BNP , betyr heller ikke at alle disse pengene går til investeringer som er direkte knyttet opp mot NATO.
DB170318 » « De som i dag ikke bruker 2 % av BNP på forsvar, øker nå forsvarsbudjettene sine.
DB170318 » « Alle NATO-land, inkludert Tyskland, har forpliktet seg til å bruke 2 % av BNP på forsvar innen 2024.
DN170317 Trump uttrykte stor takknemlighet for at Tyskland vil bruke to prosent av sitt BNP på forsvar.
DN170316 « Vi anslår litt høyere vekst i bnp for Fastlands-Norge frem mot sommeren enn i de foregående kvartalene.
DN170316 Bruttonasjonalprodukt ( bnp ) er ventet å ha en vekst på 1 prosent i 2017, 1,1 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019 og på 2,4 prosent i 2020.
DN170316 Boligprisveksten følger av en sterkere økonomisk vekst- bnp steg med 4,9 prosent i 2016 - samt to rentereduksjoner.
AP170316 » Men SV vil bruke mindre penger på kampfly enn andre partier, og dropper den NATO-relaterte debatten om hvor raskt forsvarsbudsjettet skal utgjøre to prosent av BNP .
VG170315 Veksten i BNP for Fastlands-Norge forventes å bli 1,6 prosent i år, mot 0,8 prosent i fjor.
DN170314 - Veksten i bruttonasjonalproduktet ( bnp ) for Fastlands-Norge anslås i det materialet vi har med oss hit til i dag, til å doble seg fra 2016 til 2017.
DN170314 Veksten i BNP Fastlands-Norge anslås å øke fra 0,8 prosent i 2016 til 1,6 prosent i 2017.
DN170313 Verstingen i NATO er vesle Luxembourg, som ligger på 0,42 prosent av BNP .
DN170313 USA brukte 664 milliarder dollar på forsvar i fjor, tilsvarende 3,61 prosent av landets BNP .
DN170313 NATOs årsrapport viser at europeiske allierte i snitt brukte 1,47 prosent av bruttonasjonalproduktet ( bnp ) på forsvar i 2016.
DN170313 Europeiske allierte er bare marginalt nærmere NATOs mål om å bruke to prosent av bnp på forsvar.
DN170313 Det tilsvarer 1,55 prosent av BNP , opp fra 1,47 prosent i 2015.
DN170313 Bare fem allierte brukte mer enn 2 prosent av BNP på forsvar i fjor, påpeker han.
DN170313 - Forsvarsbudsjettene begynte å krympe da den kalde krigen to slutt, men vi brukte faktisk 2 prosent av BNP på forsvar i Europa så sent som i år 2000.
DN170313 Norge bruker fortsatt 14,8 milliarder kroner for lite for å nå Natos mål om at medlemslandene skal bruke to prosent av Bnp på forsvar.
DN170313 Natos årsrapport viser at europeiske allierte brukte i snitt 1,47 prosent av bruttonasjonalproduktet ( bnp ) på forsvar i 2016.
DN170313 Det tilsvarer 1,55 prosent av bnp , opp fra 1,47 prosent i 2015.
DA170313 Programkomiteen i Høyre ønsket at Norge skulle ha en « langsiktig ambisjon » om at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
AA170313 Foreløpige tall viser at helseutgiftene i Norge i 2016 utgjorde i Norge 10,5 prosent av BNP , mot 10,0 prosent i 2015.
SA170312 Mange fylkeslag ville at Høyre skulle slå fast at Norge innen få år skulle forplikte seg til å bruke 2 prosent av BNP ( bruttonasjonalprodukt ) på forsvar.
FV170312 Mange fylkeslag ville at Høyre skulle slå fast at Norge innen få år skulle forplikte seg til å bruke 2 prosent av BNP ( bruttonasjonalprodukt ) på forsvar.
DN170312 Etter press nedenfra i partiet ble det også tidfestet at Norge skal nå målet om et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP innen 2024.
DN170312 Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som « langsiktig ambisjon » at Norge skal oppfylle Natos mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( bnp ) på Forsvaret.
DB170312 ¶ MER PENGER : Høyres landsmøte vedtok i dag å fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret, og en tydlieggjøring at forsvarsbudsjettene skal opp mot 2 prosent av BNP i tråd med målet som ble satt på NATO-toppmøtet i Wales.
DB170312 Flere fylkeslag sendte inn forslag om at Norge må må ha som ambisjon å nå NATOs mål om å bruk 2 prosent av BNP innen 2024.
DB170312 En enstemmig programkomité mente følgende skal stå i Høyres program for neste stortingsperiode : « Styrke Forsvaret og ha som langsiktig ambisjon at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av landets BNP på Forsvaret ».
DB170312 - Målet må være en gradvis økning av forsvarsbudsjettet fra 2017 som sikrer at NATO-målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar nås snarest mulig, og senest i 2024.
AP170312 Ikke så underlig, kan en legmann synes, når gjelden i 2007 var 147 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og i 2016 hadde økt til 279 prosent, ifølge en artikkel i Financial Times.
AP170312 I sin analyse spår Chetan Ahya, det amerikanske finanstjenesteselskapet Morgan Stanleys sjeføkonom for Asia, at Kinas gjeld målt mot BNP gradvis kommer til å minke fra og med 2017.
AP170312 Mange fylkeslag ville at Høyre skulle slå fast at Norge innen få år skulle forplikte seg til å bruke 2 prosent av BNP ( bruttonasjonalprodukt ) på forsvar.
AP170312 Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som " langsiktig ambisjon " at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på Forsvaret.
AP170312 En regjering der Høyre har avgitt finansministerposten til Fremskrittspartiet, har endt opp med en høyere offentlig andel av BNP enn Norge har hatt på mange år.
AA170312 Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som " langsiktig ambisjon " at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på Forsvaret.
AA170312 Etter press nedenfra i partiet ble det også tidfestet at Norge skal nå målet om et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP innen 2024.
DA170311 Vi lager ikke budsjett for mer enn ett år av gangen, og vi må se hvordan BNP utvikler seg framover.
DA170311 I 2016 brukte Norge rundt 1,6 prosent av BNP på Forsvaret.
DA170311 Det var rustet til forsvarskamp forut for Høyres landsmøte : I utkast til nytt partiprogram foreslo Høyre at Norge skal ha en « langsiktig ambisjon » om å oppfylle NATOs mål om å bruke to prosent av BNP på Forsvaret.
DA170311 Da vi lagde langtidsplanen for Forsvaret hadde vi fem prognoser for BNP bare for 2017.
DA170311 - Når målet nås, avhenger av utviklingen i BNP .
DA170311 - Nei, vi skal gradvis øke til 2 prosent av BNP innen 10 år.
DA170311 - Er det mulig å nå 2 prosent av BNP i 2024 ?
DA170311 - Det kommer an på BNP .
AA170311 I partiledelsen har det vært jobbet med å unngå formuleringer i arbeidsprogrammet for den neste fireårs perioden som knytter årstall til når Norge skal ha forsvarsbudsjetter på en størrelse som utgjør to prosent av landets BNP .
AA170311 Hun har lenge kjempet for å sikre at Høyre forplikter seg til Natos mål om at medlemslandene skal øke sine forsvarsbudsjett opp mot to prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ) de neste årene.
VG170310 GARDERMOEN ( VG ) Det er et massivt ønske fra velgerne at Norge oppfyller NATOs mål og bruker to prosent av BNP på forsvar.
VG170310 Det er bare i SV og Rødt at et flertall av velgerne, ifølge denne målingen, mener at dagens nivå på omlag 1,6 prosent av BNP er tilstrekkelig. 71 prosent av Frps velgere mener at Norge skal opp til to prosent av BNP.
VG170310 71 prosent av Frps velgere mener at Norge skal opp til to prosent av BNP .
DA170310 Programkomiteen i Høyre ønsket at Norge skulle ha en « langsiktig ambisjon » om at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
DA170310 Foreslår å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024.
BT170310 I ettertid er det uklart hvor store ekstra midler som skal bevilges, men selv de mest optimistiske tolkninger ligger langt under de to prosent av BNP som regjeringen har lovet Nato.
AP170310 - Norge bruker mindre på helsesektoren som andel av BNP enn hva man skulle forvente ut fra observasjoner av forholdet mellom inntektsnivå og helseutgifter i andre europeiske land de siste ti årene, ifølge rapporten.
AA170310 En rekke fylkeslag har krevd at Høyre har som ambisjon at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret innen 2024.
VG170309 Som VG tidligere har skrevet, vil flertallet av Høyres fylkeslag forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024.
DN170309 For første gang siden man begynte å føre slik statistikk i 1945, kan Island vise til en servicesektor som utgjør en større andel av BNP enn det eksport utgjør.
DN170309 De nøyer seg ikke med at NATO-målet om at budsjettet skal utgjøre 2 prosent av bnp skal være « en langsiktig ambisjon », men krever at målet skal nås innen 2024.
DB170309 I forslaget heter det at det bør være en « langsiktig ambisjon » å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av landets BNP på forsvar.
AA170309 For første gang siden man begynte å føre slik statistikk i 1945, kan Island vise til en servicesektor som utgjør en større andel av BNP enn det eksport utgjør.
DN170306 De reviderte tallene viser ikke bare en langt større nedgang på årsbasis, men også at brutto nasjonalprodukt ( bnp ) krympet med 1,2 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor.
AA170306 PSA overtar også GMs finansielle virksomhet i Europa for 900 millioner euro ( 8 milliarder kroner ) i en felles avtale med banken BNP Paribas.
BT170304 Målet er at Norge skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på forsvar og én prosent på bistand.
VG170302 Foto : Odin Jæger, VG ¶ 10 av 18 fylkeslag er ikke fornøyd med forslaget fra Høyres programkomite, som sier at NATOs mål om å bruke to prosent av landets BNP på forsvar skal være « en langsiktig ambisjon ».
VG170302 Flertallet av Høyres fylkeslag vil forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024.
VG170302 Et lignende forsvarsopprør foran Høyre-landsmøtet i 2016, endte med et enstemmig vedtak der landsmøtet slo fast at målet om to prosent av BNP skulle være Høyres « langsiktige mål ».
VG170302 - Vi vil endre formuleringen om en « langsiktig ambisjon », til to prosent av BNP « innen 2024 », sier Elvenes.
SA170301 Det anslås at den svarte økonomien i Norge er på 420 milliarder kroner, eller 14 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
DN170301 Bnp for fjerde kvartal ble riktignok revidert ned i går, men viste sterkere ekspansjon for privat konsum og data for første kvartal tyder på at de siste årenes mønster med en svak start på året ikke repeteres i år, skriver Kopelman.
VG170227 Det krevde også Barack Obama og målsettingen om å bruke minst to prosent av BNP på forsvaret ble vedtatt på NATO-toppmøtet i Wales i 2014.
AA170227 Telebransjens andel av verdens BNP var i fjor på 4,4 prosent, og ligger an til å stige til 4,9 prosent innen år 2020.
DB170226 Dersom alle disse skulle forsvinner, tror American Action Forum at USAs BNP vil minke med 5,7 prosent over de neste 20 årene.
AA170225 Den norske regjeringen anslår at den kan gi enøkning i global BNP på 0,5 prosent i året dersom avtalen gjennomføres fult ut i alle WTOs medlemsland.
AP170224 Hvert av de siste årene har bruttonasjonalproduktet ( BNP ) økt med over fem prosent.
AA170223 I en debatt torsdag lovet Le Pen å bruke 3 prosent av BNP på forsvarsbudsjettet, noe som er en økning på over 50 prosent, ifølge tall fra NATO.
DA170222 På den store sikkerhetskonferansen i München i helgen gjentok Trumps team kravene om at Europa må gjøre mer for å nå NATOs mål om at alle skal bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet BNP på forsvar innen 2024.
DA170222 En økning til 2 prosent av BNP i tråd med NATOs mål vil dessuten bety nær en dobling av forsvarsbudsjettet fra dagens nivå på 37 milliarder euro til mer enn 60 milliarder euro.
DA170222 En oversikt i Der Spiegel viser at Tysklands utgifter til forsvar har stupt nedover fra 2,8 prosent av BNP i 1990 til dagens nivå på 1,2 prosent.
DA170222 2 prosent av BNP er europeernes selvpålagte mål.
AA170222 Italia har en statsgjeld på mer enn 130 prosent av BNP og må nå ta grep innen april for å få ned gjeldsnivået, kreves det.
SA170221 USA alene representerer 60 prosent av BNP , og dermed er det god natt for PTT, og velkommen til Kina som kan ta initiativet til en alternativ handelsblokk.
SA170221 Jo, for selv om TPP nå har 11 land som er interessert, så kan avtalen bare tre i kraft dersom land som representerer 85 prosent av BNP blant de 12 undertegnede.
VG170220 Legg til at EU-kommisjonen i sitt siste anslag skriver at Italia vil vokse saktere enn noen av de andre økonomiene i EUs 28 medlemsland også neste år, at gjeldsbyrden vil passere 133 prosent av BNP og at ledighetstallene fortsatt kommer til å være høye.
AP170220 Kravet er at europeiske allierte må gjøre mer for å nå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar.
AP170220 - Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han og fortsatte : ¶
AA170220 Pence understreket at USA oppfyller løftet om å bruke 2 prosent av BNP forsvar.
AA170220 Norge ligger i dag på snaut 1,6 prosent av BNP .
AA170220 Kravet er at europeiske allierte må gjøre mer for å nå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar.
DB170219 Denne innebærer at alle medlemmer skal skal bruke minst to prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ) på forsvar innen 2024.
VG170218 Norge bruker en prosent av BNP til bistand, og den norske statsministeren mener at FNs oppfordring om et konkret bistandsmål er et mål nummer to som landene må ta på alvor.
VG170218 Lørdag morgen gikk den tyske forbundskansleren Angela Merkel på scenen på den store sikkerhetskonferansen i München og sa at penger til bistand i svake stater, til FN og til andre formål som øker sikkerheten, bør regnes inn når NATO beregner landenes innsats opp til to prosent av BNP i 2024.
VG170218 Det var i Cardiff i 2014 at NATO-landene vedtok å strekke seg mot målet om å bruke to prosent av BNP til forsvar innen 10 år.
DN170218 Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
DN170218 Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han.
DB170218 Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han.
BT170218 Ifølge ham er det på tide at Europa gjør mer for å nå NATOs mål, som er at alle skal strekke seg mot å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.
BT170218 Foreløpige tall fra Forsvarsdepartementet viser at Norge brukte 1,56 prosent av BNP på forvar i 2016.
AP170218 Norges forsvarsutgifters andel av BNP ligger i dag på litt under 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå frem til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
AP170218 Nemlig å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP innen 2024.
AP170218 Hvor stor veksten blir er avhengig av utviklingen av BNP .
AP170218 Forsvarsminister James Mattis fikk ikke løfter om 2 prosent av BNP til forsvaret fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
AP170218 - Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han og fortsatte : ¶
AP170218 - Alle land bør nå FNs mål om 0,7 prosent av BNP .
AP170218 BNP pr innbygger er omtrent det samme som for 20 år siden.
AA170218 Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
AA170218 Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han.
DN170217 « Det står i sterk kontrast til tiden vi har bak oss der oljepengebruken stadig har økt som andel av BNP og dermed gitt en positiv vekstimpuls til økonomien », skriver Nordea Markets.
DB170217 Oljepengene utgjør nå hver femte krone i offentlige utgifter og totalt 8 prosent av BNP for fastlands-Norge.
AP170217 Det tilsvarer 1,56 prosent av BNP .
AP170217 EU- kommisjonen og Hellas selv tror det er mulig å styrke budsjettet slik at statsgjelden gradvis faller til 120 prosent av samlet verdiskapning ( BNP ) i 2030.
VG170216 James Mattis kom til NATO onsdag med en klar beskjed fra president Trump om at alle medlemslandene må lage forpliktende opptrappingsplaner for å nå NATOs felles mål om to prosent av BNP til forsvar.
VG170216 Pengebruken skulle måles som prosent av BNP .
VG170216 Innen 2024 skulle alle land bruke minimum to prosent av BNP på forsvar.
VG170216 Danmark, som er regnet som en av de mest USA-vennlige NATO-landene, bruker 1,17 prosent av sitt BNP på forsvar.
VG170216 av BNP og har aldri vært større. * 1 Offentlig konsum : Veksten i offentlig konsum har ligget over veksten i økonomien.
DN170216 Men han legger til at det viktigste er nivået for oljepengebruken som andel av bruttonasjonalprodukt ( bnp ) : ¶
DN170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel, er nivået for bruken av oljepenger som andel av BNP .
DN170216 I talen sin påpeker Olsen at i år vil om lag en femtedel av statens utgifter dekkes av en overføring fra fondet, og at nivået på bruken av oljepenger har nådd åtte prosent av bnp for Fastlands-Norge.
DN170216 NATOs mål er at alle skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
DB170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
DA170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
AP170216 Han vil heller holde bruken av oljepenger fast som andel av samlet produksjon ( BNP ) i Fastlands-Norge.
AP170216 - Men viktigere enn valg av aksjeandel, er nivået for bruken av oljepenger som andel av BNP .
AA170216 NATOs mål er at alle skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
AA170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
VG170215 Det var tydelig varslet på forhånd at Mattis ville kreve høyere forsvarsbudsjetter av de NATO-landene som bruker mindre enn to prosent av BNP på forsvar.
VG170215 USA, Polen, Estland og Hellas brukte mer enn to prosent av BNP på forsvar i 2016, viser ferske tall fra NATO.
VG170215 - Det er ikke mulig å si hva BNP er om 10 år eller om 20 år.
FV170215 NATO har vedtatt at alle skal gå i retning av å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.
FV170215 Det er ingen land som kan forplikte budsjetter for mange år framover og si nøyaktig hvordan andelen av BNP vil utvikle seg, sa hun.
DN170215 Kravet fra amerikanerne er at hver enkelt alliert må lage nasjonale planer og mål som viser hvordan de skal nå NATOs mål, som er at alle skal bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ) på forsvar.
DN170215 Nato har et mål om at alle medlemsland skal bruke to prosent av bnp på forsvar, noe kun fem medlemsland gjør i dag.
DN170215 Hun vil likevel ikke love at Norge kommer til å nå toprosentmålet og viser til at det også er avhengig av hvordan bnp utvikler seg.
DN170215 Veksten i bnp per innbygger i England tok seg gradvis opp igjennom 1800-tallet.
DN170215 Siden 1980 har den gjennomsnittlige produktivitetsveksten i Norge, målt som bnp per arbeidstime, bare vært om lag en tredel av hva den var i de første tiårene etter krigen, se figur 8.
DN170215 Rett etter krigen var bnp per innbygger bare om lag det halve av nivået i USA.
DN170215 Nivået på bruken av oljepenger har nådd 8 prosent av bnp for Fastlands-Norge, se figur 15.
BT170215 NATO har vedtatt at alle skal gå i retning av å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.
BT170215 Det er ingen land som kan forplikte budsjetter for mange år framover og si nøyaktig hvordan andelen av BNP vil utvikle seg, sa hun.
AP170215 Forsvarsbudsjettet utgjorde 1,54 prosent av BNP i 2016, ifølge NATOs tall.
AP170215 - Vi kan ikke slå med sikkerhet fast i dag hva BNP vil være i 2018 eller 2019.
AP170215 Forsvarsbudsjettet utgjorde 1,54 prosent av BNP i 2016, ifølge NATOs tall.
AP170215 - Vi kan ikke slå med sikkerhet fast i dag hva BNP vil være i 2018 eller 2019.
AA170215 NATO har vedtatt at alle skal gå i retning av å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.
AA170215 Det er ingen land som kan forplikte budsjetter for mange år framover og si nøyaktig hvordan andelen av BNP vil utvikle seg, sa hun.
AA170215 Bare fem allierte oppfyller målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
DN170214 Slår disse anslagene til, vil pengebruken måtte ligge om lag 48 prosent høyere i 2024 enn i 2016 hvis Norge skal nå 2 prosent av BNP det året.
DN170214 Norge risikerer å måtte bruke nesten 50 prosent mer på forsvar enn i dag hvis pengebruken skal nå 2 prosent av BNP innen 2024.
DN170214 I dag er det bare fem land i NATO som bruker mer enn 2 prosent av BNP på forsvar.
DN170214 Det tilsvarer 1,56 prosent av BNP .
DN170214 Det betyr økt press for å få europeiske land til å nå målet om bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ) på forsvar innen 2024.
DN170214 Departementet understreker at det er stor usikkerhet knyttet til både budsjettene og veksten i BNP .
AP170214 Trump har etter at han tiltrådte, kalt NATO gammeldags og understreket at alliansens europeiske medlemmer må nå målet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
AA170214 NATO anslo i juli i fjor at Storbritannia kom til å bruke 437 milliarder kroner og 2,21 prosent av BNP på forsvaret. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Ifølge den anerkjente britiske tankesmia International Institute for Strategic Studies ( IISS ) var det i fjor bare Hellas og Estland som oppfylte NATOs målsetting om å bruke mer enn 2 prosent av BNP på forsvaret.
AA170214 IISS har beregnet at Storbritannia brukte i underkant av 400 milliarder kroner på forsvaret i fjor, og at forsvarsutgiftene ikke økte i samme takt som landets BNP .
AA170214 Det britiske forsvarsdepartementet tilbakeviser en rapport fra tankesmia IISS og fastholder at landet i fjor brukte mer enn 2 prosent av BNP på forsvaret.
AA170214 Britene bruke ifølge tankesmias utregning 1,98 prosent av BNP , men det britiske forsvarsdepartementet hevder at dette er galt.
AA170214 - NATOs egne tall viser klart at Storbritannia bruker over 2 prosent av BNP på forsvaret, sier en talsmann.
DN170213 Ifølge Bloomberg Data har Exane BNP Paribas oppjustert sitt kursmål på Hydro fra 44 kroner til 46 kroner og opprettholder nøytral-anbefaling.
AP170213 I en oppdatering på sin « World Economic Outlook » for 2017, nedjusterte Det internasjonale pengefondet, IMF, veksten i saudisk BNP fra 2 prosent til 0,4 prosent.
DN170212 Veksten i verdiskapingen ( bnp ) er da målt fra kvartalet før og så gjort om til årlig vekstrate.
DN170212 Veksten i USAs brutto nasjonalprodukt ( bnp ) blir høyere enn ventet og arbeidsledigheten lavere enn ventet.
DN170212 I snitt venter de en årlig vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) på 2,2 prosent i førstekvartal i år.
AP170212 Avtalen, som ble undertegnet for ett år siden, kan først tre i kraft etter at minst seks land som omfatter minst 85 prosent av samtlige medlemslands samlede bruttonasjonalprodukt ( BNP ) endelig har godkjent den.
AP170212 Avtalen, som ble undertegnet for ett år siden, kan først tre i kraft etter at minst seks land som omfatter minst 85 prosent av samtlige medlemslands samlede bruttonasjonalprodukt ( BNP ) endelig har godkjent den.
VG170209 * 1 I kjøpekraftsparitet, hvor man sammenligner levestandard i landene, er Kinas BNP allerede større enn USAs. * 1 I forhold til Russland er Kinas økonomi 11 ganger så stor, og Kinas BNP er nesten fem ganger større enn Indias. * 1 Kinas forsvarsbudsjett er nå større enn forsvarsbudsjettene til Russland, Japan og India til sammen.
VG170209 * 1 I forhold til Russland er Kinas økonomi 11 ganger så stor, og Kinas BNP er nesten fem ganger større enn Indias. * 1 Kinas forsvarsbudsjett er nå større enn forsvarsbudsjettene til Russland, Japan og India til sammen.
VG170209 Forsvarssjefen burde få i oppdrag å skape mest mulig relevant operativ evne for to prosent av BNP raskest mulig.
VG170209 USA har desidert størst helseutgifter med 17 prosent av BNP .
VG170209 Mens andre rike land i 2015 brukte mellom ti og 12 prosent av BNP på helsetjenester, brukte Norge 9,9 prosent, viser rapporten.
VG170209 * 1 Bruker man andel av BNP , ligger vi omtrent på gjennomsnittet av de rikeste OECD-landene.
SA170209 Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge fortsatte sin svake vekst fra tredje til fjerde kvartal i 2016.
DN170209 Lav fart inn i 2016 bidro til at årsveksten i bnp ble lav, men seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, ser tegn til at veksten er i ferd med å ta seg opp.
DN170209 Til sammenligning økte bnp for fastlands-Norge med 1,0 prosent i 2015.
DA170208 Siden også regjeringspartiene har vedtak om at man skal ha 2 prosent av BNP til forsvar, er det litt pussig at Ap kommer med dette nå istedenfor å støtte oss i LTP-forhandlingene, sier Navarsete.
DA170208 Om dette innfris, vil likevel Norge være langt unna NATO-målet om 2 prosent av BNP til forsvar.
VG170207 - Vi mener at programmet har ambisjoner som skal la seg gjennomføre, selv om noen av dem, som å øke forsvarets andel av BNP til to prosent, vil ta lengre tid å oppfylle enn fire år, sier Støre.
DN170207 Reglene i eurosonen er at den offentlige gjelden ikke skal overstige 80 prosent av bnp .
DN170207 I en rapport slås det fast at gjelden ikke er bærekraftig, og at den er på en « eksplosiv » vei til å vokse til å utgjøre nesten tre ganger så stor som den totale greske økonomien, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DN170206 Torsdag slippes bnp for fjerde kvartal : ¶
DN170206 Brutto nasjonalproduktet ( bnp ), verdien av alle varer og tjenester, vokste med 1,7 prosent i eurosonen i 2016, mot 1,6 prosent i USA.
DB170206 Ap-programmet slår fast at Norge må innfri NATOs mål fra toppmøtet i Wales i 2014 om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ) til forsvar.
DN170202 Sentralbanken venter nå en vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) på 2,0 prosent, ifølge inflasjonsrapporten som ble lagt frem torsdag.
DN170202 Forrige anslag, fra november i fjor, viste et anslag på 1,4 prosent vekst i bnp .
DN170201 Professorene peker på at SSBs modeller riktignok har gitt rimelig treffsikre prognoser på utviklingen i for eksempel bnp , inflasjon og arbeidsledighet, men understreker samtidig at de tilhører et rammeverk som ble sterkt kritisert og etter hvert gitt opp av forskningen for over 30 år siden.
DN170131 Sunde viser til at prognoser for globalt bnp peker i retning av en vekst på 3,5 prosent i år, mot tre prosent i fjor.
DN170127 Tall for vekst i bruttonasjonalprodukt ( BNP ) i USA kom inn svakere enn ventet.
DN170127 BNP steg sekvensielt 1,9 prosent i fjerde kvartal 2016 målt i årlig takt, fra en oppgang på 3,5 prosent foregående kvartal, viser foreløpige tall offentliggjort av amerikanske statistikkmyndigheter fredag.
DN170127 ¶ Amerikanske statsrenter kom litt ned fredag ettermiddag etter at vekst i bruttonasjonalprodukt ( bnp ) i USA for fjerde kvartal viste en noe svakere utvikling enn ventet.
DN170127 Men May understreket sterkt at NATO er viktig og hun gjorde det klart at hun vil presse på for at alle landene øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP .
BT170127 Men May understreket sterkt at NATO er viktig og hun gjorde det klart at hun vil presse på for at alle landene øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP .
BT170127 Siden priser og vekslingskurser varierer sterkt er nominell BNP et problematisk mål, og spesielt om man studerer sammenhenger mellom økonomisk og militær styrke.
BT170127 Siden USA bruker en mye større andel av BNP på forsvaret enn Kina, har sistnevnte et mye større økonomisk handlingsrom for å ruste opp.
BT170127 Russland som her kommer på tolvte plass, med et BNP på størrelse med Spanias.
BT170127 Om man måler i nominelt brutto nasjonalprodukt ( BNP ), altså som størrelsen på økonomien i amerikanske dollar, rangerer USA høyest, med et BNP på over 18 trillioner dollar.
BT170127 Om man måler i nominelt brutto nasjonalprodukt ( BNP ), altså som størrelsen på økonomien i amerikanske dollar, rangerer USA høyest, med et BNP på over 18 trillioner dollar.
BT170127 Men forholdstallet mellom nominell BNP og BNP basert på kjøpekraft kan gi et grovt anslag.
BT170127 Men forholdstallet mellom nominell BNP og BNP basert på kjøpekraft kan gi et grovt anslag.
BT170127 Europeerne bruker en liten andel av BNP på Forsvaret - og forventer likevel hjelp fra USA.
BT170127 Da gir det mer mening å beregne BNP i kjøpekraft, i hva man faktisk får for pengene.
AP170127 I 2016 endte budsjettunderskuddet på hele 11 prosent av BNP .
DN170126 På årsbasis var BNP opp 2,2 prosent.
DN170126 Nordea-analytikeren ventet på forhånd at britisk BNP ville ha en vekst på 0,5 prosent i fjorårets fjerdekvartal.
DN170126 Dagen før Storbritannias statsminister Theresa May skal møte USAs president Donald Trump, som første utenlandske leder, ble foreløpige tall for Storbritannias bruttonasjonalprodukt ( BNP ) fremlagt.
DN170126 | Ap vil bruke 2 prosent av BNP på forsvar ¶
DN170126 Arbeiderpartiet vil programfeste at Norge skal forplikte seg til å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på forsvar, melder VG.
DN170126 - Vi bruker i dag 1,56 prosent av BNP på forsvar.
AP170126 | Ap vil bruke 2 prosent av BNP på forsvar ¶
AP170126 Arbeiderpartiet vil programfeste at Norge skal forplikte seg til å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på forsvar, melder VG.
AP170126 - Vi bruker i dag 1,56 prosent av BNP på forsvar.
DN170125 ¶ Reklametjenestene omsettes i markedet og fanges direkte opp i bnp , men det er ikke nødvendigvis slik at den reflekterer verdien av den økende bruken av gratistjenester, sier forfatteren.
DN170125 I oktober beregnet Det internasjonale valutafond ( IMF ) at underskuddet vil holde seg under 3 prosent av BNP frem til 2021 », skriver analysetjenesten i et notat.
DB170125 « Hovedårsaken til at Oslo har et « høyere BNP » enn ellers i landet er ikke fordi Osloborgerne produserer mer av det som skaper økonomiske verdier, men fordi hovedkontorene til de fleste store norske bedrifter befinner seg i Oslo », skriver Noer Lie.
DB170125 Til sammenligning hadde finansnæringen, som sysselsetter rundt 50.000 mennesker - i all hovedsak konsentrert i Oslo - en verdiskapning på 171 milliarder kroner i 2012, tilsvarende seks prosent av hele Norges BNP , inkludert oljen.
DB170125 Til sammenligning bidro mer 100.000 ansatte i IT-næringen, hvorav mange er konsentrert rundt Oslo/Akershus og andre norske storbyer, for 5 prosent av Norges BNP i 2013.
DB170125 Skognæringens bidrag til Norges BNP tilsvarer én prosent av fastlands-BNP, ned fra fire prosent på 1970-tallet.
DB170125 Oslos høyere BNP per innbygger og sysselsatt kan altså ikke forklares med at hovedkontorene til de fleste norske store bedrifter er lokalisert i Oslo.
DB170125 Dog vil oljeaktivitet på land inkluderes i tallene, noe som blant annet bidrar til at fylker som Rogaland og Hordaland har et høyere BNP per innbygger og sysselsatt enn landsgjennomsnittet.
DB170124 Først mot slutten av året, når oppfatningen av politisk risiko har endret seg og både BNP og EPS har levert, kommer investorene for alvor tilbake.
DB170124 « BNP og EPS-vekst ( inntjening pr. aksje ) ser ut til å være på sterkere trend med nylige oppgraderinger for begge mål i Europa, » skriver Citi.
AP170124 2 prosentmålet betyr at hvert NATO-land skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
AP170124 2 prosentmålet betyr at hvert NATO-land skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
AP170124 2 prosentmålet betyr at hvert NATO-land skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
DN170123 Den omfatter land som utgjør omtrent 40 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt ( bnp ).
DN170123 Den omfatter land som utgjør omtrent 40 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt ( bnp ).
DN170123 Disse byene kommer til å utgjøre 80 prosent av verdens befolkning og opptil 95 prosent av bruttonasjonsproduktetet ( Bnp ).
DB170123 Hovedårsaken til at Oslo har et « høyere BNP » enn ellers i landet er ikke fordi Osloborgerne produserer mer av det som skaper økonomiske verdier, men fordi hovedkontorene til de fleste store norske bedrifter befinner seg i Oslo.
DB170111 Samtidig har Regjeringen i over tre år konsekvent ignorert Nato-kravet om å bruke 2% av BNP på Forsvaret.
AP170104 Frankrike er avhengig av turisme, som utgjør mellom syv og åtte prosent av landets brutto nasjonalprodukt ( BNP ), skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP170104 Frankrike er avhengig av turisme, som utgjør mellom syv og åtte prosent av landets brutto nasjonalprodukt ( BNP ), skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP170104 Det vil si 2 prosent av BNP til forsvaret.
AP160824 Må Norge raskere nå målet om to prosent av BNP til Forsvaret, som NATO er blitt enige om ?
AP160729 Afrika blir snytt for milliarder av dollar i året gjennom kapitalflukt : Taper like mye som de får i bistand ¶ 12 prosent av Nigerias BNP forsvinner hvert år ¶
AP160628 Levestandarden måles ved å dele samlet produksjon eller bruttonasjonalproduktet ( BNP ) på hver innbygger.
AP160628 IMF anslår BNP pr. innbygger på Island i år på 56.100 dollar mot 42.100 dollar i Storbritannia.
AP160622 Store franske selskaper som Airbus, BNP Paribas, Engie, Ingenico og Safran rykket tirsdag inn annonser i flere britiske aviser.
DB160529 I 2015 utgjorde disse utgiftene 1.4 prosent av BNP .
DB160529 Det er beregnet at forsvarsbudsjettet må øke med nærmere 60 prosent i perioden 2015 - 2025 for å utgjøre to prosent av BNP i 2025.
AP160525 Likeledes kunne man inngått dialog med verstinger innenfor finanssektoren som bankene BNP Paribas, UBS, Credit Suisse og HSBC, som er kjente for å hjelpe klienter å opprette skallselskaper, unngå skatt og hvitvaske penger.
AP160518 Mens Vallonias BNP pr. innbygger bare er 88 prosent av EU-gjennomsnittet, er Belgias flamsktalende halvdel 120 prosent høyere, sammenlignet med EUs gjennomsnitt.
AP160511 Regjeringen nedjusterer veksten i BNP for Fastlands-Norge i år fra 1,8 til 1,0 prosent.
AP160507 Gjeldsbyrden er i dag på over 170 prosent av BNP ( bruttonasjonalproduktet ).
AP160424 Men lot i alle fall være å tidfeste hvilket år Regjeringen må bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret.
AP160424 Frp-landsmøtet ga blaffen i statsminister Erna Solbergs råd om ikke å lage bindende vedtak som pålegger Regjeringen å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret, og allerede innen 2024.
AP160423 Fremskrittspartiet vil trappe opp investeringene i Forsvaret med 2 prosent av BNP innen 2024 og vil ha et eget investeringsfond for Forsvaret.
AP160422 Mange økonomer mener at det går en grense for en velfungerende økonomi når skattenivået beveger seg over 50 prosent av BNP , det vil si litt over nivået i Danmark.
AP160422 Det landet i Norden som har pleid å ha høyest skattenivå, målt som andel av BNP , er Danmark.
AP160414 Under finanskrisen skvatt den gjennomsnittlige statsgjelden i industrilandene opp fra 75 prosent av BNP i 2007 til drøye 90 prosent.
AP160414 Nå ser gjelden ser ut til å ha bitt seg fast på 105 prosent av BNP .
AP160414 Da finanskrisen brøt ut i 2008, var Hellas, Italia og Japan omtrent alene om å ha en statsgjeld som var større enn bruttonasjonalproduktet ( BNP ), verdien av et lands samlede produksjon av varer i løpet av ett år.
DB160409 Nato og forsvaret av Norge var et hovedtema i talen, på et landsmøte der 17 fylker stiller seg bak kravet om å innføre to prosent av BNP som mål for forsvarsbudsjettet.
AP160408 12 av resolusjonsforslagene på forsvarsområdet som var sendt inn på forhånd, inneholdt krav om 2 prosent av BNP til Forsvaret, i tråd med vedtaket på NATO-toppmøtet i 2014.
AP160322 Bistand og utvikling : Økt bistanden med 7,1 milliarder kroner ( 24 prosent ), til 1,1 prosent av BNP .
AP160310 I Russland og Brasil fortsetter BNP å falle.
AP160310 I Russland og Brasil fortsetter BNP å falle.
AP160307 Vi har vekst i BNP .
AP160229 Vi ser nå at det var så å si nullvekst i BNP 2. halvår.
AP160222 Si ;D-innlegg : Hvordan har det seg at Jordan tar imot hundre ganger flere flyktninger enn det Norge gjør, mens vi har flere tusen ganger høyere BNP enn dem ?
AP160213 Toppmøtet i Warszawa blir stedet der generalsekretær Stoltenberg skal rapportere om hvordan det går med målet om 2 prosent av BNP til forsvar.
AP160131 IMF forventer at Sverige i 2016 vil bruke én prosent av BNP på flyktninger.
AP160131 Finansdepartementet viser til at det over statsbudsjettet er satt av 22,9 milliarder kroner, som utgjør 0,7 prosent av BNP .
AP160131 Det svenske BNP er på rundt 4000 milliarder kroner og dermed vil Sverige bruke rundt 40 milliarder svenske kroner neste år.
AP160131 Dermed ville Norge blitt nummer to i andel av BNP til flyktninger på IMF-listen.
AP160128 Norge brukte i fjor 1,5 prosent av BNP på forsvar.
AP160128 Men USA bruker allerede mye mer enn tre prosent av BNP på forsvar, og kuttene skyldes blant annet nedskaleringen av operasjonene i Irak og Afghanistan.
AP160123 Det burde være et minimum at et samlet storting vedtar å bruke 2 % av BNP til forsvaret.
AP160120 Positivt for BNP på kort sikt ¶
AP160117 Selv om jordbruk kun utgjør 2,2 prosent av landets BNP , er det frykt for at tørken vil få økonomien over i resesjon.
AP160117 Selv om jordbruk kun utgjør 2,2 prosent av landets BNP , er det frykt for at tørken vil få økonomien over i resesjon.
AP160102 ale smartklokken har fått noen effekt i den øverste, eksklusive delen av markedet.-Mitt inntrykk er at den teknologirevolusjonen som mange ventet, ikke har tatt klokkeindustrien med storm, og slett ikke produsentene av sveitserur, sier Luca Solca, som er forskningssjef for luksusvarer hos Exane BNP Paribas.