DB170917 - Jeremy var jo en ekte « bling bling»-er , som likte såkalte « grillz » på tennene.
DB170913 - Jeremy var jo en ekte « bling bling»-er , som likte såkalte « grillz » på tennene.