VG171210 Reiss-Anderssen viste videre til etablerte og folkerettslig bindende forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen.
SA171210 Andre diagnoser er langt mer interessante å diskutere, og da kanskje særlig de som i hovedsak støtter seg til vaklende biologiske forklaringer av hva som skal regnes som « naturlig ».
DN171210 Reiss-Anderssen viste videre til etablerte og folkerettslig bindende forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen.
DB171210 Hun viste videre til effekten av de etablerte og folkerettslig bindende forbudene mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen.
DB171210 Et av de biologiske barna hun har med eksmannen Brad Pitt ( 53 ), dattera Shiloh ( 11 ), har i en årrekke valgt å kle seg i klær som mange tradisjonelt forbinder med gutter framfor jenter.
AP171210 Hvorfor treffer jeg de biologiske foreldrene mine bare en time i året ?
SA171209 Hvis de som samles til vekkelsesmøter på Facebooks høyre side, leser Yuval Hararis bok « Homo Deus » i tillegg til Holmøy, vil de se at vi innen 2100 antakelig har funnet biologiske mottrekk mot tendenser til æresvold, NAV-avhengighet, overdreven fertilitet og mye annet som de frykter.
AP171209 Selv for små barn og barn med svak tilknytning til sine biologiske foreldre har det en egenverdi å få forståelse av hvem de biologiske foreldrene er.
AP171209 Selv for små barn og barn med svak tilknytning til sine biologiske foreldre har det en egenverdi å få forståelse av hvem de biologiske foreldrene er.
AP171209 På generelt grunnlag slår Høyesterett fast at dette også gjelder for barn med en svak tilknytning til sitt biologiske opphav.
AP171209 Praksisen skyldes en generell grunntanke i Norge om at det er et gode for et barn å ha kontakt med sitt biologiske opphav.
AP171209 Praksis i Norge siden 2000-tallet har vært at det skal spesielle og sterke grunner til for å nekte samvær mellom barn og deres biologiske foreldre.
AP171209 Parallelt har det pågått en barnevernssak med spørsmål om det skal være samvær mellom « Jakob » og hans biologiske mor og far.
AP171209 At det skal svært mye til for å nekte samvær mellom et barn og de biologiske foreldrene følger av Grunnloven, barnevernloven og våre internasjonale forpliktelser som Den europeiske menneskerettskonvensjon og Barnekonvensjonen.
VG171208 Tidligere har verdenssamfunnet forbudt biologiske og kjemiske våpen, til tross for at det på det tidspunktet virket utenkelig at de landene som hadde slike våpen ville kvitte seg med dem.
VG171208 Siden den gang har de kjemiske og biologiske våpenarsenalene blitt kraftig redusert, og vi er nærmere enn noen gang en verden fri for denne typen våpen.
DB171208 Ut fra den biologiske definisjonen av kjønn, vil disse være heterofile.
DB171208 Kjønnsdysfori og transproblematikk handler om å ikke føle seg tilpass i den kroppen og det biologiske kjønnet man er født som.
DB171208 Homofili handler om å forelske seg i, og ville ha et seksuelt forhold til, personer av samme biologiske kjønn.
NL171207 Young for forskningsresultater som forklarer kroppens biologiske klokke ; hvorledes kroppen reagerer på lys og mørke og på årstider.
NL171207 UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet, og forskere ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT har i mange år vært opptatt av å studere døgnrytmer og biologiske klokker i dyr som lever i nord.
BT171207 På bildet : De biologiske foreldrene til tvillingene i Gulating lagmannsrett.
AP171207 Det finnes forskning på biologiske markører hos ME-pasienter.
AA171207 Bioprospektering vil si leting, innsamling, analysering, behandling og kommersialisering av biologiske ressurser.
DB171206 Menneskene har innført forbud mot kjemiske og biologiske våpen, mot landminer og klasebomber.
DB171206 Det var vellykket med kjemiske og biologiske våpen, med klasebomber og landminer.
AP171206 Seks uker gamle « Jakob » ble livstruende mishandlet av sine biologiske foreldre.
AP171206 Mange fosterforeldre til barn som har samvær med biologiske foreldre, vet hva jeg snakker om.
AP171206 Hvilke hensyn veier opp og tilsier at samvær med de biologiske foreldrene totalt sett tjener hans behov ?
AP171206 Dommen hviler på at det ikke er godt nok grunnlag for å hevde at Jakob vil bli retraumatisert av samvær med de biologiske foreldrene.
AP171206 Barns behov for en identitet, dets rett å kjenne til sitt biologiske opphav, er noe annet enn samvær med dem.
DB171205 Menn er selvfølgelig biologiske vesener med seksualdrift, som like kulturlig er sosialt og kulturelt ordnet.
DB171205 Etter « Hjernevask » har det blitt en større åpenhet for å trekke inn biologiske forklaringsmodeller der det er relevant.
DB171205 Det siste tiårets dreining fra kulturelle og sosiale forklaringsmodeller og analyser, mot biologiske , gjør det spesielt interessant å se på sosial determinisme og gruppetenkning.
DB171205 ) program « Hjernevask » har det blitt en større åpenhet for å trekke inn biologiske forklaringsmodeller der det er relevant, skriver kronikkforfatteren.
SA171204 - Jeg skal kjøre innom butikken på veien og kjøpe litt sølvpuss, så kan Melgalvis selv få lov til å fjerne alle biologiske spor, sier han, og legger til : ¶
BT171204 - Jeg skal kjøre innom butikken på veien og kjøpe litt sølvpuss, så kan Melgalvis selv få lov til å fjerne alle biologiske spor, sier han, og legger til : ¶
AP171204 Det er allerede mulig å omgå den biologiske klokken og fryse ned egg mens man venter på den store kjærligheten.
AP171204 Argumentet er at han er kjønnsnøytralt og derfor skal kunne brukes i alle sammenhenger, uten å skjele til referentens biologiske kjønn.
AP171204 - Jeg skal kjøre innom butikken på veien og kjøpe litt sølvpuss, så kan Melgalvis selv få lov til å fjerne alle biologiske spor, sier han, og legger til : ¶
AA171204 Kjemiske eller biologiske organismer gjør om fosfor og nitrogen og produserer en fast masse som kalles slam.
AA171204 De fleste metodene for avløpsrensing er kjemiske og biologiske .
AA171204 - Jeg skal kjøre innom butikken på veien og kjøpe litt sølvpuss, så kan Melgalvis selv få lov til å fjerne alle biologiske spor, sier han, og legger til : ¶
VG171203 Jeg var 24 år, og burde hatt den biologiske klokken på min side.
AP171202 Det handler om å se at sosiale, kulturelle, økonomiske og biologiske faktorer ikke bare påvirker hvordan sykdommer arter seg, eller hvordan vi mestrer sykdom, men at disse faktorene også i seg selv kan skape sykdom.
VG171130 I innlegget til Høiback trekker han frem de biologiske forskjellene mellom menn og kvinner som en viktig faktor.
DB171130 Nøyaktig aldersbestemmelse er med eksisterende metoder umulig på grunn av biologiske variasjoner ».
DB171130 Nøyaktig aldersbestemmelse er med eksisterende metoder umulig på grunn av biologiske variasjoner ».
VG171129 Samtlige russere som har deltatt internasjonalt, har vært testet på alle mulige måter med urinprøver, såkalte ABP-prøver til utøvernes biologiske pass, samt blodprøver.
VG171129 Men når det gjelder å for eksempel bære tungt, eller å løpe, så vil de fleste selekterte og trente menn være bedre enn selekterte og trente kvinner, det ser vi av helt åpenbare biologiske grunner, sier Høiback.
VG171129 - Åpenbare biologiske grunner ¶
DA171124 Hvor lik oppvekst har egentlig biologiske søsken i kjernefamilier ?
VG171123 Dette ble navnene på de underlegne biologiske rasekategoriene som europeerne plasserte afrikanerne og urbefolkningene i.
AP171123 Økosystemene : Smelting av sjøis og tiden for snøsmelting påvirker økosystemene og det biologiske mangfoldet med blant annet hyppigere algeoppblomstringer.
AP171123 Dette fører til store grunnleggende endringer i Arktis fysiske, kjemiske og biologiske systemer som etter hvert gir konsekvenser langt utenfor Arktis - blant annet for værsystemer over hele den nordlige halvkule, heter det i rapporten.
VG171122 Boken tar opp alt fra historien om sjekke-SMS'ene, Riises to ulykkelige ekteskap, det såre forholdet Riise hadde til sin biologiske og avdøde far, det tidvis stormfulle forholdet til moren Berit Riise - og kjærligheten til kone nummer tre, Louise Angelica Riise.
AP171120 Den skulle teste NATOs nye kommandosentral og evnen til å gjennomføre storskala, felles krigføring, også takling av cybertrusler og kjemiske og biologiske trusler.
VG171115 Tobias, som da var i begynnelsen i 20-årene, måtte derfor velge om han ville få biologiske barn eller gjennomgå den kjønnskorrigerende kirurgien - som betyr sterilisering.
DN171115 Så har vi hatt noen år med biologiske utfordringer i Midt-Norge som har påvirket det økonomiske resultatet.
AA171115 Konsernet skriver også at i Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og det har sørget for en høy produksjon på de generasjonene laks som er slaktet i tredje kvartal.
AA171115 - Den biologiske situasjonen i Midt-Norge har hatt en positiv utvikling gjennom kvartalet og det er ventet en flat kostnadsutvikling i fjerde kvartal, skriver Salmar i børsmeldingen.
DB171112 ved hjelp av metoder ( algoritmer ) som regner på digitalt registrerte biologiske egenskaper.
VG171107 En DNA-prøve fra den mystiske fisken er sendt til Universitetet i Tromsø, for å besvare grunnleggende biologiske spørsmål.
VG171106 Gutters biologiske forutsetninger er annerledes ¶
DB171106 Det skal ikke innføres eller settes ut arter hvis det er grunn til å anta at det vil medføre uheldige følger for det biologiske mangfold, sier han og påpeker at det stilles strenge krav til importselskaper : ¶
DB171106 Vi får mindre bryderi med påfyll av spylerveske, men desto større problemer med pollinering - grunnlaget for store deler av den biologiske reproduksjonen på kloden.
AP171105 De mener også det er sannsynlig av nordkoreanerne kan komme til å bruke biologiske og kjemiske våpen.
VG171104 Jorun Stiansen : Har aldri møtt sine fem biologiske søsken ¶
DB171103 I tillegg er biologiske blodprofiler på vei inn også i fotballen, i likhet med en rekke utholdenhetsidretter.
NL171101 Det er behov å se på hvilken innvirkning reguleringen har hatt på det biologiske mangfoldet, innvirkning på fiskebestanden i vassdraget og konsekvensene i endring i grunnvannsnivået.
DB171031 forskning på vår biologiske klokke og døgnrytme.
DB171030 Hva skal vi med litt ekstra dagslys om sommeren når det fører til at vi tukler med det biologiske uret ?
DA171030 I generasjoner har den norske skoledagen vært stikk i strid med ungdommers biologiske behov.
DA171030 Hva er grunnen til at et stort flertall av norske skoler ikke forholder seg til forskning og elevenes biologiske behov i dag ?
AP171030 Du kan for eksempel få vite at dine foreldre kanskje ikke er ditt biologiske opphav.
VG171028 Grunnen er at det forstyrrer det biologiske uret.
DB171027 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
DB171027 Du er klar for å klatre opp karrierestigen - men den biologiske klokken tikker faretruende fort.
DB171027 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
DB171027 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
DB171027 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
DB171027 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
DB171027 « Det er biologiske utfordringer i Norge ».
DB171027 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
DB171027 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
DB171026 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶ ¶
DB171025 | Laksemilliardæren er 24 år, men det er andre biologiske utfordringer som bør bekymre ¶
AP171025 Sikring av biologiske spor ¶
AP171025 Det er sykehusenes ansvar å opprettholde beredskap med voldtektsmottak som skal sørge for trygg ivaretagelse av voldtektsofre og som skal sørge for å sikre biologiske spor etter gjerningspersoner.
AP171025 Biologiske spor sikres vanligvis fra den fornærmede selv og fra klærne voldtektsofferet hadde på seg under overgrepet.
VG171024 Sherin har en ett år eldre søster, som er foreldrenes biologiske datter.
VG171024 » I identitetspolitikkens verden, som tidsånden nå løfter fram med full tyngde, avgjøres din verdi ikke lenger av hvordan du er som menneske, men etter hvor du plasser deg i et til enhver tid gjeldende offerhierarki, forankret i biologiske , og derfor uforanderlige, kriterier : kjønn, hudfarge, legning, alder.
SA171024 Med transhumanisme erstattes stadig flere biologiske og psykologiske funksjoner med dataløsninger.
AP171024 Parallelt med planarbeidet har Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBIO ) drevet forskning på det biologiske mangfoldet i området.
DB171021 Støttet av nyere forskning om hvor viktig nærhet og omsorg i tidlig alder er for barnas utvikling - helt inn i voksenlivet, har det såkalte « biologiske prinsippet » måttet vike plassen.
DB171021 Sagt helt enkelt : Har du ikke evne til å vise følelser og nærhet overfor barnet ditt, skal den biologiske tilknytningen spille mindre rolle enn barnets mulighet for utvikling.
DB171021 Nåværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) gikk inn i jobben som motstander av å utfordre det biologiske prinsipp, og har fått en utredning som støtter opp under hennes ønske om å moderere kursendringen.
DB171021 Den polske forfatteren og journalisten Maciej Czarnecki har skrevet en bok om polske familiers møte med det norske barnevernet, og viser til begrepet « det polske kjærlighetsmysteriet » - en oppfatning om at det alltid, uansett, er best for barna å vokse opp med sine biologiske foreldre.
DB171021 Gjennom hele barndommen og ungdomstida savnet Vendela Kirsebom å ha den biologiske faren i livet sitt.
DB171020 SAVNET FAREN : Vendela Kirsebom var godt voksen da hun fikk møte sin biologiske far.
DB171020 Gjennom hele barndommen og ungdomstida savnet Vendela Kirsebom å ha den biologiske faren i livet sitt.
AA171020 Kornåkre er biologiske ørkener.
AA171020 I Norge er en stor del av arealet uegnet til landbruksproduksjon, og dermed er mye av det biologiske mangfoldet skjermet.
AA171020 - Når man tar bort regnskog for å øke produksjonsareal reduseres det biologiske mangfoldet.
AA171020 - Kornåkre er biologiske ørkener ¶
AA171020 - Dette er et svært alvorlig varsko om hva som er i ferd med å skje dersom vi ikke prioriterer å ta vare på det biologiske mangfoldet, sier Ødegaard.
AP171019 Kornåkre er biologiske ørkener.
AP171019 I Norge er en stor del av arealet uegnet til landbruksproduksjon, og dermed er mye av det biologiske mangfoldet skjermet.
AP171019 Forsker kaller kornåkre biologiske ørkener.
AP171019 - Når man tar bort regnskog for å øke produksjonsareal reduseres det biologiske mangfoldet.
AP171019 - Kornåkre er biologiske ørkener ¶
AP171019 - Dette er et svært alvorlig varsko om hva som er i ferd med å skje dersom vi ikke prioriterer å ta vare på det biologiske mangfoldet, sier Ødegaard.
AA171019 Da tiltalte ble forholdt de biologiske funnene på bajonetten i politiavhør, så reagerte han ikke spesielt på dette, gikk det frem av avhøret som ble lest opp av statsadvokat Per Morten Schjetne tidligere i uken. 27-åringen mente at det ikke var unormalt at det var funnet DNA fra ham, fordi han hadde tatt på denne kniven, forklarte
AA171019 Da tiltalte ble forholdt de biologiske funnene på bajonetten i politiavhør, så reagerte han ikke spesielt på dette, gikk det frem av avhøret som ble lest opp av statsadvokat Per Morten Schjetne tidligere i uken. 27-åringen mente at det ikke var unormalt at det var funnet DNA fra ham, fordi han hadde tatt på denne kniven, forklarte
SA171018 - Mangelen på asymmetri kan være den biologiske og anatomiske forklaringen på lese- og staveproblemer.
DN171018 - Mangelen på asymmetri kan være den biologiske og anatomiske forklaringen på lese- og staveproblemer.
DB171018 - Jeg begynte å tenke på sønnen min, som var ett år gammel og at han fortjener å vokse opp med sin biologiske far.
DB171018 - Jeg begynte å tenke på sønnen min, som var ett år gammel og at han fortjener å vokse opp med sin biologiske far.
BT171018 VENTETIDEN OVER : For de biologiske foreldrene er ventetiden endelig over.
BT171018 Tvillingene er i ferd med å flytte tilbake til sine biologiske foreldre.
AP171018 - Mangelen på asymmetri kan være den biologiske og anatomiske forklaringen på lese- og staveproblemer.
AA171017 Han mente at det ikke var unormalt at det var funnet biologiske spor fra ham, fordi han hadde tatt på denne kniven, forklarte tiltalte til avhøreren.
AA171016 - Et spørsmål til henne blir blant annet om det er nok med en vanlig vask for å fjerne biologiske spor fra en genser, sier Opdahl.
VG171014 | Jorun Stiansen har aldri møtt sine fem biologiske søsken ¶
VG171014 Selv om det ikke har vært et tema i barndommen, innrømmer Stiansen at hun har tenkt mer på sin biologiske familie de siste årene.
VG171014 Jorun Stiansen forteller at hun kjenner til at hun har fem søsken i Bogota, men at hun aldri har følt behov for å oppsøke hverken dem eller sin biologiske mor - om hun fremdeles lever.
VG171014 Jorun Stiansen : Har aldri møtt sine fem biologiske søsken ¶
DB171014 Etterforskning og etterretning spiller en større rolle enn før, og det samme gjør arbeidet med biologiske profiler, sier Solheim til Dagbladet.
VG171011 - Leben-runen ble brukt av kvinnelige SS-soldater i Lebensborn, som støttet « rasemessige, biologiske og arvelig verdifulle famillier ».
NL171011 Nitide analyser av havbunnen har gitt ny innsikt i det biologiske mangfoldet, data som også kommer annen forskning og andre forskningsinstitusjoner til gode.
AP171011 Biologiske forklaringer på fremmedfrykt peker på at folk som kommer utenfra og ser annerledes ut, utgjør en trussel.
DN171010 Denne forskningen viser at det er helsebringende å leve i takt med sin biologiske klokke, mens en livsstil som trosser denne klokken øker risikoen for sykdommer.
AP171009 Det skulle gå over 200 år før oppdagelsen av det biologiske grunnlaget for at alt levende liv på jorden svinger i takt med både soldøgn og årstid.
DB171007 Verden har klart å forby biologiske og kjemiske våpen, klasevåpen og landminer.
VG171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
VG171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
VG171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DB171006 - Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DB171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DB171006 Håpet er å få et folkerettslig forbud mot atomvåpen som helt avskaffer den slags våpen, som det har skjedd med biologiske våpen etter 1972 og kjemiske våpen etter 1933.
DB171006 Håpet er å få et folkerettslig forbud mot atomvåpen som helt avskaffer den slags våpen, som det har skjedd med biologiske våpen etter 1972 og kjemiske våpen etter 1933.
DA171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DA171006 - Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
DA171006 Vi har sett det med klasevåpen, landminer, biologiske og kjemiske våpen at et forbud endrer hele dynamikken.
AA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 - Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Som konvensjonene som forbyr kjemiske og biologiske våpen, landminer og klasevåpen er dette et forbud mot en hel klasse av våpen.
AA171006 - Det setter atomvåpenforbud på dagsordenen og gjør det lettere for oss som jobber med å få stater til å signere og ratifisere avtalen, sier hun, og viser til erfaringene med andre våpen, som klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Vi har sett det med klasevåpen, landminer, biologiske og kjemiske våpen at et forbud endrer hele dynamikken.
AA171006 - All erfaring tilsier at forbud er en del av løsningen, svarer Reiss-Andersen, og viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AP171005 Sannsynligheten for at biologiske søsken blir så like som Andrea ( 7 ) og lillesøster Maylene ( 5 ), er meget liten.
AA171004 Vil forsøke å finne biologiske spor ¶
AA171004 Det vil nå bli sendt til kripos for analyse, der man vil forsøke å finne biologiske spor som kanskje kan si noe om hvem som har lagt stoffet i skogen, sier etterforskningslederen.
NL171002 Hvordan kan biologiske prosesser skje raskt nok under kalde forhold hvor det er langt mindre energi tilgjengelig i form av varme ?
NL171002 Biologiske virkestoffer kan først designes på en datamaskin for deretter å lages og testes i et laboratorium, og vi kan studere kjemi under betingelser som det er vanskelig eller umulig å skape i laboratorier.
DB171002 De tre forskerne får prisen fordi de har greid å isolere et gen som kontrollerer den normale biologiske rytmen.
DB171002 De har ifølge nobelkomiteen ved Karolinska institutet tittet på innsiden av vår biologiske klokke og klargjort dens indre funksjon.
AP171002 De tre forskerne får prisen fordi de har greid å isolere et gen som kontrollerer den normale biologiske rytmen.
AP171002 De har ifølge nobelkomiteen ved Karolinska institutet tittet på innsiden av vår biologiske klokke og klargjort dens indre funksjon.
AP171002 Askeskuddsyken utgjør dermed en stor trussel for det biologiske mangfoldet.
AA171002 De tre forskerne får prisen fordi de har greid å isolere et gen som kontrollerer den normale biologiske rytmen.
AA171002 De har ifølge nobelkomiteen ved Karolinska institutet tittet på innsiden av vår biologiske klokke og klargjort dens indre funksjon.
VG171001 Men for å si det kort og enkelt, opphører alle biologiske funksjoner når vi dør.
VG171001 Hva om sjelen - i motsetning til vår biologiske kropp - lever videre ?
VG170929 Men å forby dem å leke med en spesifikk leke, eller å gå med visse klesplagg er å fornekte våre biologiske forskjeller, det som preger det kvinnelige og det mannlige.
AP170929 Eller at hun har kommet frem til at hun er akjønnet og ikke definerer seg som sitt biologiske kjønn - som jente ?
AP170928 Så vel biologiske som psykososiale forklaringsmodeller er aktuelle, men å beskrive kronisk utmattelse/ME som en betennelsestilstand i hjernen, er i beste fall en misforståelse.
DB170924 Det er ikke kjent hvorfor komikeren ønsket å unnlate sønnene fra testamentet, men ifølge LA Times har det blitt hevdet at han kuttet alle bånd med sine biologiske barn kort tid etter at ekteparet adopterte Danielle for 25 år siden.
DB170923 Vannet i kummen vasket vekk alle biologiske spor.
DB170923 Da var hun lagt i en hvit industrisekk og viktige biologiske spor var vasket bort.
NL170922 Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig.
NL170922 Én ting var dens rent biologiske effekt : praktisk talt 100 % effektivitet og dessuten et stort praktisk fremskritt fra tidligere plundrete, demotiverende og usikre metoder.
DB170922 Årsaken var unormale blodverdier i hennes biologiske pass.
DB170922 Vannet i kummen vasket vekk alle biologiske spor.
DA170922 Det kan imidlertid ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold.
NL170921 Spørsmålet er ikke om lokalbefolkningen har Århuskonvensjonen på sin side, men hvor sterkt rettsvern denne har overfor teknokraters bastante bruk av biologiske data.
AP170921 I en studie fra Cornell universitet i USA som kom i fjor, klarte forskerne å identifisere biokjemiske og biologiske avvik hos ME-pasienter, noe som ledet dem til å slå fast : « Vår påvisning av biologiske avvik gir ytterligere evidens mot den latterlige holdningen at sykdommen i utgangspunktet er psykologisk.
AP170921 I en studie fra Cornell universitet i USA som kom i fjor, klarte forskerne å identifisere biokjemiske og biologiske avvik hos ME-pasienter, noe som ledet dem til å slå fast : « Vår påvisning av biologiske avvik gir ytterligere evidens mot den latterlige holdningen at sykdommen i utgangspunktet er psykologisk.
VG170919 Han omtaler de utnevnte advokatene som sine « politiske og biologiske fiender », og sier at det er umulig for ham å stole på noen som ikke har samme etnisitet som ham selv.
AP170917 Vi har erfart hvordan metoder som innebærer tenkning, handling og læring, som setter pasienten i førersetet for egen helse, også er biologiske , at de kan endre kroppslige prosesser og gi avgjørende fysiologisk bedring.
DA170915 Presidentens talsperson Park Su-hyun sier Moon også oppfordret om sterkere forberedelser mot biologiske og kjemiske trusler fra nord.
AA170915 Presidentens talsperson Park Su-hyun sier Moon også oppfordret om sterkere forberedelser mot biologiske og kjemiske trusler fra nord.
VG170914 Teorien går ut på at familien til en pakistansk mann skal ha trodd at han var Thereses biologiske far.
DN170914 Han viser til at slakteprofilen i år vil bli « veldig forskjellig » grunnet bedre biologiske forhold i Norge.
AP170914 Sønnene Eric og Nils Olson påstår at faren ville si opp i CIA etter han så hvordan organisasjonen brukte hans biologiske forskning som tortur av fanger i blant annet Norge, Paris og Vest-Tyskland, men at CIA da ga ham LSD for å tvinge frem selvmordet.
DB170910 Mannen som skal være den avdøde filmstjernas biologiske far, Angelo Bertolotti, lot seg imidlertid ikke overbevise av rettsmedisinerens konklusjoner.
NL170908 Den formidable veksten i produksjon og eksport innen næringer basert på marine biologiske ressurser ligger til grunn for denne optimismen.
DB170906 Levningene av Dali ble gravd opp etter krav fra Pilar Abel, en 61 år gammel tarotkort-tyder som i ti år har hevdet at kunstneren var hennes biologiske far.
AA170906 Levningene av Dali ble gravd opp etter krav fra Pilar Abel, en 61 år gammel tarotkort-tyder som i ti år har hevdet at kunstneren var hennes biologiske far.
SA170904 Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far.
SA170904 Høyre har også vedtatt at vi vil si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav.
FV170904 Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far.
FV170904 Høyre har også vedtatt at vi vil si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav.
AP170904 De har trolig også kjemiske og biologiske våpen i arsenalet sitt, sier Gillespie.
AP170904 Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far.
AP170904 Høyre har også vedtatt at vi vil si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav.
DA170903 Det vil si at mesteparten av trestammen går til bygningsmateriale, mens restene kan gjøres om til mer høyverdige biologiske produkter, som for eksempel dyrefôr, sier Bastholm.
DB170902 Adrian ble plassert hos sin far i 2012, da hans biologiske mor mistet omsorgsretten over ham.
VG170831 SKUFFET : Advokat Louis Anda representerer de biologiske foreldrene.
VG170831 Riksadvokaten har avvist de biologiske foreldrenes klage på henleggelsen av saken der en 12 år gammel jente døde hos fosterforeldrene i Sogn og Fjordane.
VG170831 I tiden før dødsfallet varslet både jentas daværende fastlege og de biologiske foreldrene, gjennom sin advokat Louis Anda, flere ganger om sin bekymring for jentas epileptiske anfall, og ba om at hun måtte få helsehjelp.
VG170831 Etter jentas dødsfall har de biologiske foreldrene til den 12 år gamle jenta anmeldt både kommunelegen, Sogn barnevern ved kommunen og jentas fosterforeldre.
DB170831 ( Dagbladet ) : Selv om de fleste av oss ønsker seg barn i løpet av livet, er det ikke alle som har like lett for å bli biologiske foreldre, og noen av oss har dessverre ikke mulighet.
AA170831 Etter jentas dødsfall har de biologiske foreldrene hennes anmeldt både kommunelegen, Sogn barnevern ved kommunen og jentas fosterforeldre. 16. juni i år henla statsadvokaten alle sakene på grunnlag av bevisets stilling, en avgjørelse familien påklaget umiddelbart etterpå.
AA170831 Både jentas fastlege og hennes biologiske foreldre var bekymret for at hun ikke fikk tilstrekkelig helsehjelp.
DN170830 Slik beregner gründeren din biologiske alder ¶
AP170830 Jenta skal ha sagt til sin biologiske mor at « jul og påske er teit » og at « europeiske kvinner er dumme alkoholikere ».
AP170830 Etter et møte med den biologiske moren fikk jenta med seg favorittretten pasta carbonara.
VG170829 - Studien viser at biologiske tester og urinprøver avslører bare noen få av dopingsakene, hevder Pope.
VG170829 - Vi vil gjerne vite om vi kan få biologiske barn før vi vurderer noe annet, forteller Ulrik.
AA170829 Jenta ble funnet død i sengen sin hos fosterforeldrene i Sunnfjord i februar i fjor, og de biologiske foreldrene mente at barnevernet ikke hadde sørget for at jenta hadde fått den legebehandlingen hun hadde krav på.
AA170829 Det var de biologiske foreldrene til en tolv år gammel jente som klaget henleggelsen av saken inn for Riksadvokaten.
AA170829 Svartdalen mot Kattem : Innleggsforfatteren skriver til dem som har satt av arealet til boligformål, og dem som selger, at naturen og det biologiske mangfoldet nok en gang blir skadelidende.
AA170829 Naturen og det biologiske mangfoldet blir nok en gang skadelidende, skriver Terje O.
AA170829 Men vi mister noe på veien, og mitt poeng her er å informere de som har satt av arealet til boligformål i kommuneplanen, og de som nå selger, om at naturen og det biologiske mangfoldet nok en gang blir skadelidende.
NL170828 Konsekvensene er at vekstvilkårene for andre biologiske arter og mulighetene for annet fiske er sterkt truet.
DB170828 Byggherrene hevder at dette blir den første byen i Kina - og i verden for øvrig - der man kan løse utfordringen med å være selvforsynt med energi, samtidig som man øker det biologiske mangfoldet og i tillegg effektivt reduserer luftforurensingen.
VG170826 De kan forandre sine biologiske egenskaper for å motsette seg effekten av medisiner.
DB170825 ¶ DREPT : Savannah Leckie ( 16 ) er funnet drept på gården tilhørende hennes biologiske mor.
DB170825 Men da de skilte seg i fjor, søkte hun mot sitt biologiske opphav, og flyttet til den primitive bondegården Ruud og samboeren, Robert Peat jr., bor på i Missouri.
DB170825 Kort tid før drapet flyttet Savannah fra sine adoptivforeldre for å bo med sin biologiske mor, men gjenforeningen endte i tragedie, ifølge Ozark County Times.
DB170825 DRAPSSIKTET : Rebecca Ruud ( 39 ) er siktet for å ha tatt livet av sin biologiske datter med overlegg.
AA170825 I Nord-Norge beskriver Salmar den biologiske situasjonen som god, og det var ikke behov for avlusingsoperasjoner i forbindelse med våravlusningsperioden.
AA170825 I Midt-Norge er den biologiske situasjonen fremdeles utfordrende, skriver selskapet : ¶
AA170825 Den biologiske situasjonen er noe bedre sett mot samme periode i fjor, men fortsatt er håndteringen av lakselus krevende, sier konsernsjef Trond Williksen i Salmar i meldingen.
VG170824 Men det har alltid vært et grunnprinsipp hos oss at den som bærer fram barnet er barnets biologiske mor.
DB170823 Barnevernet ble skapt for sånne som meg, sånn at jeg kunne få en bedre sjanse i livet enn jeg hadde fått i mitt biologiske hjem.
AA170823 Landet har nå rimeligvis kapasitet til å gjøre enorm skade i regionen ved bruk av konvensjonelle så vel som biologiske , kjemiske og nå også kjernefysiske våpen.
AA170822 - En negativ faktor kan være at flere av oppdretterne vil dra ned slaktevolumguidingen for fullåret siden det har vært biologiske problemer i flere regioner i slutten av andre kvartal.
AP170820 Fant biologiske spor ¶
AP170820 El Pais rapporterte lørdag kveld at det er funnet biologiske spor etter tre personer i huset i Alcanar, som trolig et samlingspunkt for den antatte terrorcellen før angrepene.
AA170820 « Rosemari » er Dagnalls første spillefilm, og handler om hvordan en kvinne finner et forlatt jentespedbarn, overlater jenta til barnevernet og hvordan barnet 16 år etter oppsøker og tar kontakt med kvinnen som fant henne for å spore opp sine biologiske foreldrene.
DB170819 Hun tok hjem prisen for innsatsen i Sara Johnsen-filmen « Rosemari », hvor hun spiller en ung jente som jakter på sine biologiske foreldre.
DB170819 Hun kan stikke av med pris for årets beste kvinnelige skuespiller, etter å ha levert en emosjonell opptreden som ei ung jente på jakt etter sine biologiske foreldre.
AA170819 El Pais skriver lørdag kveld at det er funnet biologiske spor etter minst tre personer i huset, ifølge kilder som etterforsker saken.
AA170819 Filmen « Rosemari » handler om hvordan en kvinne finner et forlatt spedbarn, overlater jenta til barnevernet og hvordan barnet 16 år etter oppsøker og tar kontakt med kvinnen som fant henne for å spore opp biologiske foreldrene.
DN170813 At kvinner på grunn av biologiske forskjeller egner seg dårligere som teknologer og ledere er bare sprøyt, sier hun.
DB170813 Neymars foreldre var fine biologiske eksemplarer.
AP170813 Jeg mener det er viktig for et barn å kjenne sitt biologiske opphav, og så langt det er mulig, vokse opp med sine biologiske foreldre. 7.
AP170813 Jeg mener det er viktig for et barn å kjenne sitt biologiske opphav, og så langt det er mulig, vokse opp med sine biologiske foreldre. 7.
AP170812 Men Damore hadde en annen forklaring, én som han mente Google undertrykket og nektet å ta høyde for : at det kan være biologiske forskjeller mellom menn og kvinner som gjør at færre kvinner blir dataingeniører.
AP170812 Men Damore hadde en annen forklaring - én som han mente Google undertrykket og nektet å ta høyde for : at det kan være biologiske forskjeller mellom menn og kvinner som gjør at færre kvinner blir dataingeniører.
NL170811 ¶ Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden : Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes. skriver Roar Sollied i Troms Venstre.
NL170811 Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden : Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes.
DB170811 Det krever en egen tilnærming som tar hensyn til barnas modenhetsnivå og biologiske forutsetninger.
DA170811 Selv bar hun på hemmeligheten om sin muskelsvinnsyke, biologiske far.
DA170810 Andre kaller dem kulturelle, ikke biologiske , rasister fordi de ikke er opptatt av rase.
DN170808 Google har sparket ingeniøren som lekket et dokument der han hevdet at kvinneandelen blant IT-topper er lav av biologiske årsaker.
DN170808 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DB170808 ¶ RUSFRI : Kalib Swafford har ventet lenge på dagen der han endelig skulle få møte sin biologiske far - rusfri.
DB170808 Etter mange lange samtaler bestemte familien Swafford at tida var inne for at Kalib skulle få møte sin biologiske far om han ønsket det.
DB170808 Denne uka var Kalib klar for et etterlengtet møte, han ønsket å gi sin biologiske far en klem for første gang på ti år.
DB170808 Den biologiske faren til Kalib har nå vært rusfri i ett og et halvt år.
DB170808 De to guttenes biologiske foreldre var tungt narkomane, og klarte ikke å ta vare på sønnene sine.
DB170808 Da Kalib la seg i senga den kvelden skal han ha fortalt sine adoptivforeldre at gjenforeningen med sin biologiske far, James, var den beste dagen i livet hans, ifølge CNN.
DB170808 « Fordelingen av preferanser og evner hos menn og kvinner er delvis forskjellig på grunn av biologiske årsaker.
DB170808 I det ti sider lange skrivet, med tittelen « Google's Idelogical Echo Chamber » ( Google's ideologiske ekkokammer ), som i utgangspunktet var ment internt, skriver Damore at årsaken til forskjeller mellom kjønnene i teknologiindustrien er biologiske forskjeller og at disse gjør kvinner mindre egnet for å gjøre karriere innen teknologi.
AP170808 Ulv er en del av det biologiske mangfoldet, som det er viktig at vi tar vare på.
DN170807 Google er i hardt vær etter at en ansatt lekket et dokument der den lave andelen kvinnelige it-topper begrunnes med « biologiske årsaker.
DN170807 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i it-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DN170807 Det skjer etter at ingeniøren skrev et notat om hvorfor kvinner er underrepresentert i it- og teknologibransjen, der han kom med forklaringer som at kvinner, blant annet av biologiske årsaker, er mindre egnet som programvareingeniører enn menn.
AA170807 Google er i hardt vær etter at en ansatt lekket et dokument der den lave andelen kvinnelige IT-topper begrunnes med « biologiske årsaker.
AA170807 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
AA170806 Andre inhumane og ikke-diskriminerende kjemiske og biologiske masseødeleggelsesvåpen, landminer og klasebomber er allerede forbudt med folkerettslig bindende avtaler.
DB170804 Det handler om et samfunn der åpenhet har gjort at flere tørr å stille spørsmål ved sitt eget biologiske kjønn og tørr å være åpne om at de kanskje har behov for hjelp.
AP170802 De er en trussel mot det stedegne biologiske mangfoldet fordi de vokser i store bestander og skaper skygge med sine store blad, slik at andre plantearter blir utkonkurrert.
VG170729 Den kartlegger biologiske egenskaper i en kreftsvulst, og er en såkalt gentest.
VG170729 - Å analysere 600 biologiske markører i en svulst krever avanserte maskiner.
DA170728 Hvor lik oppvekst har egentlig biologiske søsken i kjernefamilier ?
DA170727 Den biologiske klokken tikker, men det siste i verden Julia er klar for er å bli en mor.
DB170725 ), egentlig er Frank Sinatras biologiske sønn.
VG170724 Senteret overvåker blant annet status på det biologiske mangfoldet i jordbruket, deriblant brunbier.
DA170724 Hverdagen hjemme hos de biologiske foreldrene bar preg av lite rutiner og dårlig oppfølging.
AP170724 | Ingen spørsmål om mine biologiske foreldre hadde plaget meg før.
NL170718 Men det biologiske avfallet befinner seg på havbotn og i strømmassen som vil flyte langs kysten og påføre skader som barnebarn, oldebarn osv. skal få betale for.
VG170716 For eksempel av terrorister på leting etter biologiske våpen.
DB170716 Tømmerhogst i intakt regnskog reduserer det biologiske mangfoldet, i tillegg til at elver og drikkevann ofte forurenses.
VG170715 - Sammenhengen skyldes underliggende biologiske mekanismer som vi ikke kjenner til enda.
DN170713 Men han trekker samtidig en « rød linje » som blant annet innebærer et ufravikelig krav om at Assad-regimet ikke bruker kjemiske eller biologiske våpen.
DB170713 Argumentasjonen bygger på såkalte biologiske forskjeller.
AP170711 De blir tatt hånd om av sin biologiske far og øvrig familie, sier Kjetil Moen, fungerende leder for seksjonen for alvorlige voldssaker i Oslo-politiet.
AA170711 - Minkende bestander og utbredelser utgjør en massiv menneskeskapt undergraving av det biologiske mangfoldet, skriver forskerne bak studien.
BT170705 Vi skal bo tett på naturen, besøke Darwins Galapagos, se de biologiske skattene i regnskogen og møte barn som lever helt fint uten rommet fullt av ting.
VG170703 Nå kan leger i økende grad persontilpasse behandlingen, ved å analysere biologiske egenskaper i kreften i labratorier.
AP170703 Den store fordelen er at vi nå kan få til en langt bedre utnyttelse av ulike biologiske restprodukter fra landbruket.
AP170703 Den store fordelen er at vi nå kan få til en langt bedre utnyttelse av ulike biologiske restprodukter fra landbruket.
BT170701 I RETTEN : Finn Ove Smith er advokat for den biologiske faren.
BT170701 Her sammen med den biologiske moren.
VG170630 I dette arbeidet er « transseksualisme » foreslått fjernet og erstattet med en samlediagnose for « kjønnsinkongruens », som betyr manglende samsvar mellom det biologiske og opplevde kjønnet.
AA170630 Barnas biologiske far var på det tidspunktet fradømt retten til omsorg for barna.
DN170629 Terauds mener konsekvensene for det biologiske mangfoldet på land er blitt glemt.
AP170629 Politiet har prøvd å komme i kontakt med den lille jentas biologiske far, uten å lykkes.
AA170629 Terauds mener konsekvensene for det biologiske mangfoldet på land er blitt glemt. ( ©NTB ) ¶
AA170629 Politiet har prøvd å komme i kontakt med den lille jentas biologiske far, uten å lykkes.
VG170628 Politiet har så langt ikke fått tak i barnets biologiske far.
BT170628 Politiet har prøvd å komme i kontakt med den lille jentas biologiske far, uten å lykkes.
AP170628 Politiet har enda ikke fått tak i barnets biologiske far.
AA170628 Politiet har enda ikke fått tak i barnets biologiske far.
AA170628 Politiet har prøvd å komme i kontakt med den lille jentas biologiske far, uten å lykkes.
AA170628 Smerteopplevelsen er subjektiv og påvirkes av biologiske , psykologiske og samfunnsmessige faktorer.
AA170628 Smerte : « Smerteopplevelsen er subjektiv og påvirkes av biologiske , psykologiske og samfunnsmessige faktorer » skriver kronikkforfatterne.
SA170627 Fornærmede vil hjem til sin biologiske mor, men retten tror ikke at anklagene mot fosterfaren er falske.
DB170627 Han sporet seinere opp sin biologiske mor, som møtte i én eneste time.
DA170627 Systemer som allerede er på plass, Naturindeksen for Norge og rødlistene for arter og naturtyper, viser at tilstanden for det biologiske mangfoldet er dårligst i skog og semi-naturlig mark, supplerer Nybø.
VG170626 Dommeren som har avgjort at Dalís legeme skal graves opp, oppgir at det ikke finnes noen andre biologiske levninger eller personlige eiendeler som kan brukes i en farskapstest.
SA170626 Blant slike hensyn er hensynet til nasjonal sikkerhet, offentlig orden, folkehelse, transportsikkerhet, miljøvern og vern av biologiske ressurser, sier seniorrådgiver Trude Christine Nagell i Olje- og energidepartementet til DN.
DB170626 - Vi blir tatt på alvor og sett på som noe annet enn en rabulistisk aktivistorganisasjon for misfornøyde foreldre og forsvarere av det biologiske prinsipp, sier psykolog Kjell Olaf Edvardsen.
SA170625 I VM i 2014 ble det i samarbeid med WADA innført biologiske pass for samtlige spillere.
BT170625 I VM i 2014 ble det i samarbeid med WADA innført biologiske pass for samtlige spillere.
AP170625 I VM i 2014 ble det i samarbeid med WADA innført biologiske pass for samtlige spillere.
AA170625 I VM i 2014 ble det i samarbeid med WADA innført biologiske pass for samtlige spillere.
VG170624 « Andreas » føler selv at det haster å komme i gang med behandlingen siden puberteten gjør endringer med den biologiske jentekroppen hans.
AP170624 Inntil 2015 kunne lærere i Alabama selv velge om de ville undervise om klimaendringer og den biologiske evolusjonen.
NL170621 Realfagenes forskning knyttet til hav og marin sektor vil komplementere NFH, i tillegg til det biologiske instituttet ved dagens BFE.
DB170621 I august kan den prestisjetunge statuetten bli hennes for innsatsen i dramafilmen « Rosemari », hvor hun spiller en ung jente som jakter på sine biologiske foreldre.
DB170620 Journalistene Derk Bolt og Eugenio Follender forsøkte å finne den biologiske moren til en colombiansk kvinne som ble adoptert bort til et par i Nederland.
AA170620 De to journalistene var på oppdrag i Colombia for å finne den biologiske moren til en colombiansk kvinne som ble adoptert bort til et par i Nederland.
VG170619 Ved surrogati splittes morskapet i to, den genetiske moren som ga egget, og den biologiske moren som bar frem barnet.
VG170619 Barn som vokser opp hos foreldre som ikke er deres biologiske og genetiske mor eller far, kan på et tidspunkt i livet ønske å finne tilbake til sine røtter.
AA170619 I sin årsberetning skriver Kverva-styret at resultatene er gode, på tross av « biologiske utfordringer og handelshindringer ».
BT170618 Selv om utvalget bekreftet at det har verdi å vokse opp med egen biologiske familie, ble dette gjort betinget av i hvilken grad det var utviklingsfremmende for barnet.
BT170618 Når fagpersoner innen barnevern og rettspleie mener at forbedringer er nødvendige, har det bakgrunn i en uheldig holdningsmessig utvikling innen sosialtjenestene etter at det biologiske prinsippet ble mistenkeliggjort som en hindring mot å sikre barn forsvarlig oppvekst.
BT170618 HINDRING : Når fagpersoner innen barnevern og rettspleie mener at forbedringer er nødvendige, har det bakgrunn i at det biologiske prinsippet ble sett på som en hindring mot å sikre barn forsvarlig oppvekst, skriver Eivind Meland.
DB170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak.
DA170616 Nå vil vi framskaffe mer kunnskap om hvordan biologiske ressurser, og særlig restråstoff, kan utnyttes bedre og mer effektivt, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.
DA170616 Forskningsrådet definerer bioøkonomi som « verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser ».
DA170616 En mer effektiv og innovativ utnyttelse av ulike biologiske resurser er i tråd med FNs bærekraftmål, påpeker John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.
AP170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak.
AP170612 Den biologiske klokken deres tikker rett og slett mye saktere enn den gjør hos oss mennesker.
AP170612 Den biologiske klokken deres tikker rett og slett mye saktere enn den gjør hos oss mennesker.
VG170609 Ikke nevner du hvor mange arter i den biologiske rikdommen i norsk natur som blir utryddet på grunn av nedbeiting, heller.
DB170609 28-åringen forteller at han hadde et komplisert forhold til sin biologiske far, og at de ikke hadde snakket sammen i åtte-ni år da han fant ut at faren hadde kreft.
AA170608 De målte neser, ører og hodefasong i jakten på biologiske fellestrekk som kunne avsløre den forkvaklede sjels biologiske uttrykk.
AA170608 De målte neser, ører og hodefasong i jakten på biologiske fellestrekk som kunne avsløre den forkvaklede sjels biologiske uttrykk.
VG170606 Konsekvensen ble at So fikk arrangøren til å bannlyse sin biologiske mor og tante fra spillelokalet, ifølge The Telegraph.
VG170606 Den biologiske moren skal ha kommet til turneringen for å få Wesley til å ombestemme seg og flytte hjem til dem igjen.
VG170603 Hun hevder at hun besøkte Karbaat, og at han skal ha innrømmet at han mest sannsynlig var hennes biologiske far.
DB170602 Leder for gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, skriver i en epost til Magasinet at kommisjonen har vært opptatt av problematikken i en årrekke, både med tanke på oppbevaring av gjenstander, elektroniske- og biologiske spor.
DB170602 Kripos etterforsker Hepsøs tilståelser, men klarer aldri å slå fast om han faktisk var gjerningsmannen fordi viktige biologiske bevis var rotet vekk. 2008 : Politidirektoratet nedsetter ei arbeidsgruppe som skal vurdere i hvilke typer saker det er aktuelt å lagre beviser, hva som bør lagres, og hvordan lagringen kan organiseres.
DB170602 Ikke minst gjelder dette når det kan være aktuelt å foreta nye DNA-analyser av biologiske spor », skriver Hallgren.
DB170602 I slutten av januar 2016 ble Politidirektoratet bedt om å gå gjennom rapporten fra 2008 om lagring av bevis og biologiske spor.
DB170602 I løpet av de sju åra hadde frifinnelsen av Fritz Moen rystet landet, gjenopptakelseskommisjonen var opprettet, og det var blitt tydelig at utviklingen i DNA-teknologien ville føre til at biologiske spor -  som tidligere ikke var brukbare - kunne gi viktig informasjon. 2005-2008 ¶ 2005 : Tor Hepsø ( 67 ) tilstår drapene på Sigrid Heggheim og Torunn Finstad og Fritz Moen blir endelig frikjent i det som er blitt stående som norge
DB170602 I 2015, da Ingerseth-Sandvold kjempet for å få etterforskningen gjenåpnet, kom det fram at 11 biologiske spor som ble sikret fra åstedet og under obduksjonen aldri ble analysert eller undersøkt for DNA.
DB170602 Fordi biologiske spor og bevis fra 70-tallet var borte var det umulig å kontrollere om Hepsø snakket sant da han tilsto drapene.
DB170602 § 158 i samme lov handler spesifikt om biologisk materiale og sier at « det biologiske materialet tilintetgjøres når formålet med undersøkelsen er oppnådd ».
DB170602 De tok hånd om henne etter at hennes biologiske foreldre havnet i fengsel like etter at hun ble født, ifølge Fame10.
DB170529 Samtidig står Raspail i en tydelig spenning mellom det gamle, biologiske rasesynet og en ny, modifisert rasisme begrunnet i kultur.
DB170529 Det virker logisk at Hans Rustad fra sitt åpent høyreradikale ståsted avviser at Raspails kultursjåvinisme er rasistisk, mens den mer forsiktige Toje gjør et nummer av sin distanse til den gammeldagse, biologiske rasismen i De helliges leir.
SA170525 Den kan bidra til det biologiske mangfoldet i hagen og kan brukes til mat.
BT170525 Den kan bidra til det biologiske mangfoldet i hagen og kan brukes til mat.
AP170525 Den kan bidra til det biologiske mangfoldet i hagen og kan brukes til mat.
DB170524 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
DB170524 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
DB170524 Hun drømmer om å finne sin biologiske familie, og finner en dag en portal til julenissens by.
DB170523 » Boka skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske trusselstoffer, biologiske trusselstoffer, radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
DB170523 I beskrivelsen av boka står det følgende : « Denne utvidede versjonen av Jane's kjemisk/biologiske håndbok opplyser om nødvendige planleggings- og responsprosedyrer for hendelser som er kjemiske, biologiske , radiologiske eller kjernefysiske.
DB170523 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
VG170522 I løpet av etterforskningen sikret politiet seg flere ulike typer beviser, både elektroniske, hans egne forklaringer og biologiske beviser.
VG170522 Bistandsadvokat Bjarte Aarlie har forståelse for at det er krevende for påtalemyndigheten når biologiske bevis potensielt kan tilbakevises i en rettssak, men mener politiet her burde tatt hensyn til helheten.
NL170522 Vårt mål for de neste 10 år er å gjøre våre wavelet-baserte metoder i stand til å studere store kjemiske og biologiske systemer i nærvær av sterke elektriske og magnetiske felt, hvor man i liten grad kan forutsi og måle hva som vil skje : å være sikker på at resultatene er nøyaktige vil derfor være av stor verdi.
VG170519 Et annet punkt som Russland må innfri, er tilgangen til de såkalte biologiske passene.
BT170519 Så er det faktisk noen av oss som mener at ekteskapet er en ramme som settes mellom en mann og en kvinne, en ramme som gir barn de beste muligheter for å kjenne sin biologiske mor og sin biologiske far.
BT170519 Så er det faktisk noen av oss som mener at ekteskapet er en ramme som settes mellom en mann og en kvinne, en ramme som gir barn de beste muligheter for å kjenne sin biologiske mor og sin biologiske far.
BT170519 Kan vi fornekte at skilsmissestatistikken er skyhøy, og at det er vanlig at barn ikke får vokse opp hos begge sine biologiske foreldre.
BT170519 At barn skal få vokse opp sammen med sin biologiske mor og sin biologiske far, og at dette beskyttes gjennom en ramme som vi kaller for ekteskapet.
BT170519 At barn skal få vokse opp sammen med sin biologiske mor og sin biologiske far, og at dette beskyttes gjennom en ramme som vi kaller for ekteskapet.
DB170517 Jackson hevdet samtidig ikke visste hvem hennes biologiske mor var, før hun fylte 10 år.
DB170515 I det andre brukes derimot biologiske forskjeller til å løfte fram særlige kvaliteter hos kvinner.
VG170513 Jeg håper det er riktig i forhold til den biologiske klokken.
DB170512 Emil Korsmo ( 1863-1953 ) var den første som delte ugressene inn i biologiske grupper.
DN170511 Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets understreker at Lerøy og de andre selskapene som har rapportert denne uken ser bedre biologiske forhold og bedre tilvekst i sjøen.
DN170511 Lakseoppdretteren Lerøy Seafood Group oppnådde et driftsresultat før virkeligverdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 1,28 milliarder kroner i første kvartal 2017, mot 584 millioner kroner i samme periode i 2016.
DB170507 Evil og Frau Farbissinas biologiske sønn, Scott Evil, helt i starten av 20-årene.
VG170506 I formuleringene i programforslaget heter det at det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som en biologisk mor og en biologisk far.
DB170505 - Vi har vært vitne til at en rekke samværsordninger mellom barn og biologiske foreldre fungerer dårlig og ofte bidrar til å øke konfliktnivå og skaper utrygghet i relasjonene.
DB170505 - Totalt sett ville det være en voldsom lettelse og hjelp til barn dersom man fikk til et bedre samspill mellom partene, det vil si mellom biologiske foreldre, fosterforeldre og barnevernet.
DB170505 Evil og Frau Farbissinas biologiske sønn, Scott Evil, helt i starten av 20-åra.
AA170505 Ikke bare er det mer miljøvennlig, både kulturlandskap og det biologiske mangfoldet blir mye bedre og sunnere av å bruke beitedyr.
VG170503 I Oslo sentrum er det T-banestasjonene på Nationalteateret, Stortinget og Grønland som er de største tilfluktsrommene, og jeg er sterkt i tvil om det er mulig å beskytte folk der mot gassangrep eller biologiske angrep, sier Bøhler.
DB170502 Omvendt er transkvinner biologiske kvinner fullstendig overlegne innen idrett, og har all mulighet til å utkonkurrere dem.
DB170501 På lengre sikt bidra til at biologiske foreldre og familie kan bli en del av et nettverk som barna kan profitere på når de blir eldre/voksne.
DB170501 Bygge et bedre klima rundt barnet ( foreldre/fosterforeldre/barnevern ) og bidra til en naturlig relasjon til biologiske foreldre, ¶
DB170501 - Vi har vært vitne til at en rekke samværsordninger mellom barn og biologiske foreldre fungerer dårlig og ofte bidrar til å øke konfliktnivå og skaper utrygghet i relasjonene.
VG170429 Politiet på ferieøya mistenkte at de tre nordmennene planla å kidnappe den lille jenta på oppdrag fra hennes biologiske far i Norge.
VG170429 Politiet på ferieøya mistenkte at de tre nordmennene planla å kidnappe den lille jenta på oppdrag fra hennes biologiske far i Norge.
DB170429 Signalement ¶ 16-åringen har vært på voldtektsmottaket i Telemark, og politiet analyserer nå biologiske prøver.
DA170429 Tror du den menneskelige bevisstheten kan kobles til en datamaskin når den biologiske kroppen forfaller og dør ?
VG170428 Politiet på ferieøya mistenkte at de tre nordmennene planla å kidnappe den lille jenta på oppdrag fra hennes biologiske far i Norge.
DB170428 De skulle ifølge TV 2 ha planlagt bortføringen etter ordre fra jentas biologiske far i Norge.
DB170427 De skulle ifølge TV 2 ha planlagt bortføringen etter ordre fra jentas biologiske far i Norge.
DA170427 Jenta skal være den samme som tre nordmenn ble mistenkt for å ha forsøkt å bortføre i februar i fjor på oppdrag fra jentas biologiske far i Norge.
AA170427 Jenta skal være den samme som tre nordmenn ble mistenkt for å ha forsøkt å bortføre i februar i fjor på oppdrag fra jentas biologiske far i Norge.
VG170425 Hun har sagt at det er helt greit hvis hennes biologiske barn fortsatt kaller henne pappa.
DB170425 Hun fikk selv seks biologiske barn, og flere bonusbarn - deriblant Kardashian-jentene.
DA170425 Peter Quill dras mellom sin biologiske , veldig karismatiske, og frem til nå fraværende far Ego, og Yondu : den brutale stefaren som oppdro ham som sin egen sønn.
DA170425 De reddes i siste liten av en mystisk skikkelse kalt Ego ( Kurt Russell ), en aldrende sjarmør som hevder at han er den biologiske faren til Peter « Star-Lord » Quill ( Chris Pratt ).
DA170425 Og hvor mange av statene som hadde klasevåpen, landminer og kjemiske og biologiske våpen gikk i front for å kvitte seg med dem ?
AA170425 mars er at ved å tillate eggdonasjon så fratar man barnet mulighet til å finne ut hvem hennes biologiske mor er, altså hvem som har donert egget.
DB170424 Han startet Vinderen biologiske laboratorium i 1906.
VG170422 Det gir ofte store utfordringer, men er fullt mulig å håndtere fordi man vet hvem som er de biologiske foreldrene.
DB170422 Stoffene forstyrrer de biologiske prosessene, sier Klyve til Dagbladet.
DB170420 Den domfelte mannens biologiske spor fantes nemlig på hylsa fra skuddet som ble avfyrt mot døra, skriver Expressen.
DN170419 Samtidig får vi en unik plattform for å utvikle løsninger som ytterligere effektiviserer drift og reduserer biologiske kostnader i bransjen.
DB170419 Og hvis man oppdager oksygen i en atmosfære er det tegn på at det foregår biologiske prosesser på overflater, sier Øystein Elgarøy, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet.
DB170419 Sex-trakassering og voldtekt, abortproblematikk og kjønnslemlestelse er noe mange biologiske kvinner har opplevd og opplever kun fordi de er nettopp det.
DB170419 Du, regjeringen og stortingsflertallet mener altså at kjønn er noe du identifiserer deg som - ikke noe du er fra fødselen av, basert på biologiske og fysiologiske markører.
DB170419 Det er et reelt tilbakeslag for kvinners rettigheter at transkvinner får lov til å delta og konkurrere med biologiske kvinner.
DB170419 Denne erfaringen har ikke transkvinner, for hvordan kvinner blir sett og behandlet er knyttet til deres biologiske kjønn, ikke deres identitet.
DB170419 Biologiske menn har fordeler som ikke bare handler om hormoner og kjønnsorganer.
DB170419 Stamcellenes biologiske klokke endres og nye nerveceller dyrkes fram.
AA170419 Samtidig får det nye, integrerte selskapet en unik kompetansebase som vil gi nye løsninger som effektiviserer verdikjeden og reduserer de biologiske kostnadene i bransjen, sier administrerende direktør i NTS, Harry Bøe, i pressemeldingen.
DB170418 Det finnes studier som viser at adoptivbarn i mindre grad kopierer foreldrenes utdanningsnivå enn hva biologiske barn gjør.
DB170418 73 prosent av norske studenter på dette nivået har biologiske foreldre som selv har høyere utdannelse.
AP170417 Mange selskaper satser stort på å utvikle bioteknologi for å overvinne de biologiske begrensningene på menneskets levealder, skriver innleggsforfatterne.
VG170416 Allerede i en Brennpunkt-dokumentar fra 2001 var han tydelig på at han ikke er sint på sin biologiske mor, som døde da Bergseth var tre år gammel.
VG170416 ADOPTERT : Bergseths biologiske mor ( sensurert ) misbrukte piller og alkohol under svangerskapet og Bergseth ble adoptert bort som liten.
VG170415 Der opplevde han gjeldsinnkrevere ved inngangsdøren, en stefar ( den biologiske faren sviktet ham før han ble født ) inn og ut av fengelssystemet slik at moren Emma hadde tre jobber for å få økonomien til å gå rundt.
BT170414 For hvem kan vel egentlig være sikker på sine biologiske forbindelser ?
DB170413 - Om jeg hadde jobbet med oppdrett vil sikkert jeg også nevnt biologiske utfordringer som bransjens største utfordring, sier Søraa til Finansavisen, og fortsetter ; ¶
DA170413 Mange biologiske mekanismer påvirkes av fysisk aktivitet, noe som tilsier at den forebyggende effekten av fysisk aktivitet potensielt er større enn det som hittil er dokumentert, sier Robsahm.
BT170413 Mange biologiske mekanismer påvirkes av fysisk aktivitet, noe som tilsier at den forebyggende effekten av fysisk aktivitet potensielt er større enn det som hittil er dokumentert, sier Robsahm. | - Det skal i alle fall ikke stå på været ¶
DA170412 Hver og en av oss spiser nå om lag 76 kilo kjøtt i året, mens miljøorganisasjonene mener vi bør spise bare 25 - 30 kilo for å begrense klimautslipp og bevare det biologiske mangfoldet.
AP170411 Salvanes påpeker at hele 73 prosent av norske studenter på høyskolenivå har foreldre som også har høyskole- eller universitetsbakgrunn ( Tallene gjelder begge - og biologiske - foreldre.. ) ¶
DB170409 Mens det legges stor vekt på at tilhengerne av det biologiske drivstoffet har lobbet for, har de ikke skrevet ett ord om at både Statoil og Norsk Petroleumsinstitutt har lobbet mot.
DN170408 Da landbruksmeldingen ble behandlet av Stortingets næringskomité torsdag, fastslo en samlet komité, inkludert Venstre, KrF og SV, at « de biologiske prosessene i jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik 'Grønn skattekommisjon' har foreslått ».
DB170408 Som nasjonalister flest bruker de biologiske sammenlikninger for å snakke om landet sitt ( « Moderland », « nasjonens sønner », « blod » og liknende ).
DB170408 For det tredje appellerer de livsstilskonservative til instinkter, der barn og biologiske foreldre uansett hører sammen.
DB170408 Det er dermed fire ganger større sjanse for at et barn bosatt i Polen blir tatt ut av det biologiske foreldrehjemmet enn for et polsk barn i Norge.
DB170408 Czarnecki peker også på at det er vanskeligere for de biologiske foreldrene å få barna tilbake.
DN170407 En invasjon som var basert på feilaktige rapporter om at Saddam Hussein hadde store lagre med kjemiske og biologiske våpen.
DB170407 Nå er den biologiske alderen hennes 20, viser ny norsk app.
AP170405 Når man så har sett noe interessant i simuleringene, kan man sette i gang med avanserte, biologiske eksperimenter på dyr.
AP170405 Dette gjelder også for biologiske prosesser.
AP170405 Flere kilder, deriblant den tidligere sjefen for biologiske og kjemiske våpen i British Army har sagt til CBS at det ser ut til å dreie seg om den svært dødelige nervegassen sarin.
AP170405 Flere kilder, deriblant den tidligere sjefen for biologiske og kjemiske våpen i British Army har sagt til CBS at det ser ut til å dreie seg om den svært dødelige nervegassen Sarin.
DB170404 - Bjørnen hører til i norsk natur, er en del av økosystemet og det biologiske mangforldet vårt.
DB170404 De kan også vente å få det like bra som barn som vokser opp hos biologiske foreldre.
SA170403 Horne har også senket aldersgrensen for når en adoptert har rett til å få vite hvem de biologiske foreldrene er, fra 18 til 15 år.
AA170403 Horne har også senket aldersgrensen for når en adoptert har rett til å få vite hvem de biologiske foreldrene er, fra 18 til 15 år.
DA170401 Dette har vi sett gjennom tidligere forbud på andre masseødeleggelsesvåpen som biologiske og kjemiske våpen.
VG170331 Årsaken er den samme som i Alptekins tilfeller : Uregelmessigheter i det biologiske passet.
VG170331 Tyrkias Asli Cakir Alptekin vant gullmedaljen, men ble disket etter at hennes biologiske pass viste at hun ikke kunne ha gjort det på ærlig og redelig vis.
VG170331 I 2014 ble hun utestengt to år for uregelmessigheter i sitt biologiske pass.
DB170331 Da Jenny var sju-åtte år, reiste en venn av familien til Etiopia, og møtte Jennys biologiske mor.
VG170330 Bakgrunnen for « toalettloven » er at delstaten Nord-Carolina i fjor vedtok en lov som pålegger transpersoner å benytte offentlige toaletter som samsvarer med deres biologiske kjønn.
DB170330 Men jeg tenker ofte på hvor ensom min biologiske mor må ha vært, sier Sue.
DB170327 I en pressemelding fra UCI i dag skriver de at de har funnet en antidoping-overtredelse i den brasilianske rytteren Alex Correia Diniz sitt biologiske blodpass.
AP170326 Kristian Gundersen synes å oppfatte biologiske og sosiale forklaringer på adferd som alternativer.
SA170321 Transpersoner er ikke først og fremst menn i kjole som ønsker å terrorisere biologiske kvinner.
AA170321 Jeg kunne også pekt på at det heller ikke tjener sakens opplysning eller de biologiske foreldrenes interesser å trappe opp en konflikt fremfor å søke samarbeid og felles forståelse mellom barnevernet og familien, til beste for barnet.
BT170320 Camilla Stoltenberg peker på at etter hvert når sjanselikheten i utdanning er en realitet, « ble de biologiske forskjellene mellom gutter og jenter viktige, i guttenes disfavør ».
AP170320 Forskning viser for eksempel at barn født sent på året oftere får diagnosen ADHD enn de som er født tidlig på året, og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet har også påpekt at det er biologiske forskjeller mellom gutter og jenters modning.
AA170319 Ersfjord, som selv er medlem av SV, mener et forbud kan bidra til å stigmatisere våpnene, slik tilfellet internasjonalt er blitt for biologiske våpen, klasevåpen og landminer. ( ©NTB ) ¶
DB170316 Skoleforskerne sier biologiske forskjeller ikke forklarer hvorfor gutter taper, siden forskjellen mellom jenter og gutter er mindre enn forskjellen innad i et kjønn.
DB170316 Jeg støtter direktørens ønske om mer forskning på biologiske kjønnsforskjeller.
DB170316 Direktør for folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg hisser på seg både kjønns- og skoleforskere, når hun antyder at biologiske kjønnsforskjeller kan bidra til at gutter taper i skolen.
FV170315 - Vi setter nok ekstra pris på å være foreldre, for det er jo ikke noen selvfølge at man lykkes i å få biologiske barn, sier hun. 29 ting bare de som har vært gravide ( og født ) skjønner ¶
AP170315 I debatten om eggdonasjon bruker de ulike sidene en rekke argumenter, både biologiske , medisinske og etiske.
DA170314 Et av argumentene mot har vært at man alltid har kunnet vite hvem som er moren, men med alle de familiekonstellasjonene man har i dag, mener jeg det blir utdatert å mene at den som føder deg må være din biologiske mamma.
AP170314 Ottar Haagensen vokste opp hos sin biologiske mor, til tross for at han ble bortadoptert like etter fødselen.
AP170314 Ifølge barneloven ( paragraf 6 ) har barn, etter fylte 18 år, rett til å skaffe seg kunnskap om hvem som er den biologiske faren.
AP170314 I tillegg ble adopsjonen i praksis opphevet etter to år og Haagensen vokte opp hos sin biologiske mor.
AP170314 En DNA-prøve levner liten tvil om at en nå avdød mann er hans biologiske far.
AP170314 Den formelle statusen som adoptert har gjort at han ikke har fått fastslått at hans biologiske far også er hans far i juridisk forstand.
AP170314 - Men du har fått fastslått hvem som er din biologiske far.
AP170314 - Det ble ikke gjort nok for å få fastslått hvem som var min biologiske far.
VG170313 Det burde derfor ikke komme som noe sjokk at mange leser « rase » eller andre biologiske trekk inn i Tojes bruk av « etniske nordmenn ».
BT170313 Kvinner som uttrykker ubehag ved å dele garderobe og dusj med personer som er biologiske menn, blir beskyldt for trakassering og transfobi.
BT170313 Kvinner som uttrykker ubehag ved å dele garderobe og dusj med personer som er biologiske menn, blir beskyldt for trakassering og transfobi.
AA170313 Siden oppstarten av Adopterte i 2008 har vi fått utallige henvendelser fra fortvilte etterkommere som ønsker opplysninger om sitt biologiske opphav, men uten at vi har kunnet hjelpe.
AA170313 Adopsjon : « Siden oppstarten av Adopterte i 2008 har vi fått utallige henvendelser fra fortvilte etterkommere som ønsker opplysninger om sitt biologiske opphav » skriver kronikkforfatteren.
DA170312 Barna er biologiske søsken, og snakket bare spansk da de kom til Norge.
BT170312 Hvorfor kreft er uhelbredelig kan handle om størrelse på svulsten, kreftcellenes biologiske egenskaper og aggresjonsnivå, samt hvordan man responderer på behandlingen en får.
DB170310 Det skyldes først og fremst at næringen ikke har kontroll med sine miljøproblemer og de biologiske utfordringene som oppdrett medfører.
DA170310 « Vi følger de biologiske kjønnene hos oss, altså kvinner på kvinnedager og herrer på herredager ».
AA170310 Hun ser ingen grunn til at ikke også Norge skal åpne for dette, så lenge barna får vite hvem som er deres biologiske opphav.
SA170309 Bortføring av palestinske barn til Israel hører inn under de grove brudd på Den fjerde Genève-konvensjon, på linje med drap, tortur og biologiske eksperimenter.
SA170309 Bortføring av palestinske barn til Israel hører inn under de grove brudd på Den fjerde Genève-konvensjon, på linje med drap, tortur og biologiske eksperimenter, artiklene 76 og 147.
AA170308 Hageeiere i hele Nord-Trøndelag skal motiveres til å bekjempe innførte hageplanter som truer det biologiske mangfoldet.
AA170308 De har utfordret den biologiske sammensetningen og endret landskapsbildet fullstendig.
SA170307 Barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav.
DB170307 En av disse jentene har vært under barnevernet i mange år og har ikke hatt kontakt med sine biologiske foreldre på alle disse årene.
DB170304 Lothepus' biologiske opphav hadde ikke selv kontaktet mediene.
AP170304 Ha dype biologiske røtter i Norge ?
AP170304 Ha dype biologiske røtter i Norge ?
AP170302 Ifølge Fylkesmannen ble det ikke gitt informasjon til jentas mor og barnets biologiske far, slik loven krever.
VG170301 I tillegg til strukturene som ser ut som fossile mikrober, inneholder bergartene en cocktail av kjemiske forbindelser som de mener nesten sikkert er resultatet av biologiske prosesser, skriver Washington Post.
VG170301 Dagsavisens Hege Ulstein hevdet på sin side at uttrykket ikke bør brukes i det hele tatt fordi det bringer konnotasjoner til rase, hudfarge og andre biologiske trekk.
VG170301 Barn er ikke en rettighet - barn har rettigheter og mange betrakter retten til å kjenne sitt biologiske opphav som en viktig rettighet.
DB170301 Risikoen for å få et barn med Downs syndrom øker med økende alder hos mor, og dette er den viktigste biologiske risikofaktoren man kjenner til.
AP170301 Sønnen bodde hos sin mor og sin stefar til han var 18 år gammel, og hadde bare sporadisk kontakt med sin biologiske far, også i voksen alder. 29-åringen forklarte at han ikke visste om farens omfattende pågående virksomhet, og at det han hørte var bruddstykker om hendelser som hadde skjedd tidligere.
SA170228 Hvorfor er det mer problematisk å koble barna fra deres biologiske opphav ( surrogatimoren ) enn deres genetiske opphav ( eggdonoren ) ?
VG170226 Politiet har sikret seg biologiske spor fra åstedet, men foreløpig har dette ikke gitt noen resultater.
VG170224 Sørkoreanske eksperter mener Nord-Korea trolig også har en rekke andre nervegasser, som for eksempel sarin, og også biologiske våpen som miltbrann og pest. | « Innafor»-Emma om intimkirurgi-refsen fra Linnéa Myhre : - Uenig ¶
FV170224 Rensingen av østre Skärkälls avløp skjer i de biologiske dammenes overflate.
FV170224 De er bygget på to ulike renseprinsipper, biologiske dammer og rotsonedammer.
VG170223 De forklarte at de ønsker å beskytte landet sitt, og at jeg derfor fikk så mange spørsmål om livshistorien min, detaljer om mine biologiske foreldre, fosterforeldre og deres og mine sosiale medier, forteller 33-åringen til VG.
VG170222 I fjor vedtok Nord-Carolina en « toalettlov » som pålegger transpersoner å benytte offentlige toaletter som samsvarer med deres biologiske kjønn.
DN170222 Det går nokså vilt for seg når adoptivfar vil finne sønnens biologiske mor.
DA170222 Joner er nevnt, sta og desperat på jakt etter Daniels biologiske mor.
AA170222 Den personlige, menneskeerfarte historien er likestilt med naturhistorikk, geofysikk og biologiske fakta ( særleg om havet, marine organismar, fiskar og kvalar ), og leseopplevinga blir såleis befriande og lærerik.
DN170221 Vi ser tilbake på et kvartal med meget høye priser på laks og ørret, en sterk etterspørsel, men også noen biologiske utfordringer og en relativt høy kontraktsandel med priser som ligger under spotprisen, forteller konsernleder Beltestad.
DB170221 Nå har han fem biologiske barnebarn og ett bonus barnebarn som han prøver å tilbringe så mye tid med som overhodet mulig.
VG170220 Jolie og Pitt har de biologiske barna Vivienne og tvillingbroren Knox ( 8 ).
VG170218 Brodtkorp understreker at en bekymringsmelding til barnevernet ikke automatisk fører til at barn blir flyttet fra sin biologiske familie.
AP170217 Etter flere tiår med biologiske studier klarer kinesiske forskere nå å avle pandaer i fangenskap, i den hensikt å sette dem ut i naturen.
DA170216 - Som grunneier mener jeg Oslo kommune må gå foran med å bruke mulighetene som markaloven gir, til å ta vare på det rike biologiske mangfoldet og de fantastiske friluftsmulighetene vi har rett utenfor dørstokken vår her i hovedstaden, fortsetter hun ¶
DA170216 - En viktig del av denne strategien vil nettopp bli hvordan vi tar vare på det biologiske mangfoldet og interessene til det egenorganiserte friluftslivet, opplyser Berg.
DN170215 - Inntjeningen i kvartalet er derimot negativt påvirket av høy kontraktsandel og den utfordrende biologiske situasjonen i Midt-Norge, opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.
DB170215 For eksempel, er du en mann eller kvinne som identifiserer deg med det biologiske kjønnet du er født som, er du visstnok cismann eller ciskvinne.
DB170215 Den tradisjonelle feminismen som de fleste kjenner, snakker om at vi blir sosialisert inn i altfor trange kjønnsroller på grunn av det biologiske kjønnet vårt.
AA170215 Lagmannsretten begrunner varetektsfengslingen av 26-åringen med bevisforspillelsesfare, og viser til at det er beslaglagt gjenstander samt biologiske og elektroniske spor som skal analyseres.
AA170215 Dette mener også lagmannsretten, og det spesifiseres at det nå foreligger en analyse av biologiske spor fra seksjon for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus.
AA170215 Biologiske spor ¶
DB170214 Hans biologiske mor ble gravid utenfor ekteskapet, og adopterte bort Jan da han var seks måneder gammel.
DB170214 Da han møtte sine søsken, fikk han for første gang se bilde av sin biologiske mor.
SA170213 Det motstandere sier, er at det er et godt prinsipp og trygghet for barnet at den som føder deg, er din biologiske mor.
DA170213 - Restaurering av natur er veldig interessant og noe som har vært etterspurt i mange år i biologiske fagmiljøer og naturvernkretser, påpeker han.
DA170212 Barnas tilknytning til sine biologiske foreldre ble svekket, og Wencke Mühleisen var uenig i kollektivets barneoppdragelse.
DB170211 Det er tredje er de biologiske utfordringene i laks.
VG170210 De fleste hetero jenter gjør jo det, og av gode biologiske grunner.
AP170210 Men de biologiske foreldrene mener at Jakobs reaksjoner for en stor del kan skyldes de hyppige flyttingene han var utsatt for de første åtte månedene i livet.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Barnet har rett til å kjenne sine biologiske foreldre.
AP170210 Men de biologiske foreldrene mener at Jakobs reaksjoner for en stor del kan skyldes de hyppige flyttingene han var utsatt for de første åtte månedene i livet.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Barnet har rett til å kjenne sine biologiske foreldre.
AP170210 Men de biologiske foreldrene mener at Jakobs reaksjoner for en stor del kan skyldes de hyppige flyttingene han var utsatt for de første åtte månedene i livet.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Barnet har rett til å kjenne sine biologiske foreldre.
VG170209 MOR TIL SEKS : I tillegg til sine to biologiske barn, er Madonna nå mor til fire adopterte barn.
DB170208 - Å bli ammet av en kvinne som ikke er din biologiske mor er ikke farlig i seg selv, men handlingen er veldig grenseoverskridende.
VG170206 Ved en lovendring kunne et fosterbarn få den juridiske og trygge tilknytningen til fosterforeldre uten at biologiske foreldre trenger å si fra seg noe, sier Trettebergstuen.
VG170206 Hvis et fosterbarn skal adopteres av fostermor eller - far, så må de biologiske foreldrene si fra seg foreldreskapet.
VG170206 - Noen fosterbarn anser fosterforeldrene sine som sin primære omsorgsperson, mens biologiske foreldrene har det juridiske foreldreskapet.
VG170206 - Dette må være en del av utredningen, det er ikke utenkelig at de biologiske foreldrene får en forrang, sier Tajik.
DB170204 I intervjuet med Rolling Stone avslører Paris at hun ikke visste hvem hennes biologiske mor var, før hun fylte 10 år.
BT170204 Vi vet i dag mye om kronisk stress og de biologiske konsekvenser dette kan ha for fysisk helse.
DB170203 For Andy Carroll ble det litt som å bli tatt fra sin biologiske mor og plassert i en fosterfamilie.
DB170130 Farmasøytisk industri og enkelte ekspertmiljøer har opp gjennom fokusert sterkt på biologiske målinger og medikamentbruk.
DN170127 Biologiske mangfold både på land og i sjø er truet.
AP170126 De er tross alt vår nærmeste biologiske slektning », konkluderer forfatterne.
DB170125 Forskerne skriver i begrunnelsen for navnevalget at Natur og Ungdom arbeider for å ivareta det biologiske mangfoldet i Arktis.
DB170125 Han har vært åpen på at hans biologiske mor hadde rusproblemer.
DB170124 ¶ VIL HEDRE MOR : - Davidsen-navnet skal opp og fram skrev Christopher Davidsen etter at hans biologiske mor, Line Davidsen, døde i november.
DB170124 « Min biologiske mor Line Davidsen døde lørdag 12.11.
DB170124 Davidsen har flere ganger fortalt om sin tøffe oppvekst, som ikke skjedde hos den biologiske moren.
DB170124 I intervjuet med Rolling Stone avslører Paris at hun ikke visste hvem hennes biologiske mor var, før hun fylte 10 år.
DN170123 Den norske produksjonen av oppdrettslaks har gått ned på grunn av store biologiske utfordringer særlig med lakselus.
DB170123 Mange kan befinne seg i denne situasjonen og dermed være avskåret fra å få brukt tilgjengelige nyrer av rent biologiske årsaker.
DB170118 Martin Luther levde lenge før utviklingen av den biologiske rasismen, altså teorien om sammenhengen mellom menneskers utseende og adferd.
DB170118 Det er svært små genetiske forskjeller mellom etniske grupper av mennesker, mye mindre enn at man kan ta i bruk det biologiske begrepet rase for å beskrive forskjeller dem imellom.
DB170118 Den biologiske rasismen er grunnlagt på en gjennomgående falsk og uvitenskapelig myte.
DB170118 Den biologiske raseteorien går omtrent slik : Det er medfødte forskjeller mellom menneskegrupper.
BT170118 Tillates eggdonasjon fjernes den biologiske forankringen mellom mor og barn.
BT170118 Skal staten tilrettelegge for at barn blir løsrevet fra sitt biologiske opphav ?
AP170118 Utviklingen av vaksinene kan vise seg å være nyttige på andre områder også, som mot biologiske våpen og for å lage vaksiner mot andre typer sykdommer, forklarer han.
AP170118 Donor skal være ukjent for foreldrene, men barnet kan få vite sitt biologiske opphav når de er fylt 18.
AP170118 Dersom du som mann ikke har mulighet til å få biologiske barn, kan du få hjelp ved at noen donerer sæd.
DB170116 Vi må erkjenne at matproduksjon bygger på biologiske prosesser og lage en politikk ut fra dette.
AP170115 En hel bydel i Paris satser på dette og søker kompleksitet i de biologiske omgivelsene, fordi det styrker immunforsvaret vårt.
AP170115 En hel bydel i Paris satser på dette og søker kompleksitet i de biologiske omgivelsene, fordi det styrker immunforsvaret vårt.
SA170113 Hun har foreløpig ikke uttalt seg om saken, men hennes biologiske familie var i ekstase da de fikk høre at den savnede datteren deres hadde blitt funnet.
SA170113 Overfor nettstedet Chessbase forklarte Wesley Sos biologiske mor Eleanor at sjakkspilleren først hadde virket glad for å se henne i St.
SA170113 Konsekvensen ble at So fikk arrangøren til å bannlyse sin biologiske mor og tante fra spillelokalet, ifølge The Telegraph.
FV170113 Overfor nettstedet Chessbase forklarte Wesley Sos biologiske mor Eleanor at sjakkspilleren først hadde virket glad for å se henne i St.
FV170113 Konsekvensen ble at So fikk arrangøren til å bannlyse sin biologiske mor og tante fra spillelokalet, ifølge The Telegraph.
BT170113 Med eggdonasjon etableres et skille mellom hvem som er din genetiske mor og hvem som er din biologiske mor.
BT170113 Det preger også BTs 9.1 leder « Ja til eggdonasjon » der man argumenterer med likestilling og bagatelliserer det biologiske prinsipp.
BT170113 Det handler også om barns rettigheter : Alle barn så langt det er mulig skal ha rett til å kjenne til sine biologiske foreldre, og få omsorg fra dem ( Barnekonvensjonen §7 ).
BT170113 Da vil ikke barnet vokse opp hos noen av sine biologiske foreldre.
BT170113 Overfor nettstedet Chessbase forklarte Wesley Sos biologiske mor Eleanor at sjakkspilleren først hadde virket glad for å se henne i St.
BT170113 Konsekvensen ble at So fikk arrangøren til å bannlyse sin biologiske mor og tante fra spillelokalet, ifølge The Telegraph.
AP170113 Slektninger av den pågrepen nekter å tro det de hører, selv om DNA-prøver skal ha slått fast at datteren likevel ikke er hennes biologiske barn.
AP170113 Samtidig har hun fått vite at kvinnen likevel ikke er hennes biologiske mor.
AP170113 Nå har vi resten av livene våre sammen, sier hennes biologiske far Craig Aiken.
AP170113 Nå er kvinnen hun trodde var hennes mor, bak lås og slå, mens hennes biologiske foreldre er over seg av lykke.
AP170113 Fredag kveld snakket hun med sin biologiske familie via Facetime.
AP170113 Overfor nettstedet Chessbase forklarte Wesley Sos biologiske mor Eleanor at sjakkspilleren først hadde virket glad for å se henne i St.
AP170113 Konsekvensen ble at So fikk arrangøren til å bannlyse sin biologiske mor og tante fra spillelokalet, ifølge The Telegraph.
DB170111 Der det er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter, vil også skadevirkningene fra kjemiske og biologiske våpen bli reduserte.
AP170111 Utover de rent biologiske mekanismene relatert til blant annet produksjon av endorfiner ( kroppens naturlige smertestillere - som gir velvære ) og tilgjengelighet av ulike signalstoffer i hjernen, kan det tenkes at forhold relatert til selve aktiviteten har en beskyttende effekt.
AP170111 Utover de rent biologiske mekanismene relatert til blant annet produksjon av endorfiner ( kroppens naturlige smertestillere - som gir velvære ) og tilgjengelighet av ulike signalstoffer i hjernen, kan det tenkes at forhold relatert til selve aktiviteten har en beskyttende effekt.
BT170109 Denne mystiske - for ikke å si mytiske - oppvurderingen av den biologiske morsrollen mangler fullstendig prinsipiell forankring.
BT170109 : SVAKT BEGRUNNET FORBUD : Oppvurderingen av den biologiske morsrollen mangler fullstendig prinsipiell forankring.
BT170109 Denne mystiske - for ikke å si mytiske - oppvurderingen av den biologiske morsrollen mangler fullstendig prinsipiell forankring.
BT170109 : SVAKT BEGRUNNET FORBUD : Oppvurderingen av den biologiske morsrollen mangler fullstendig prinsipiell forankring.
DB170108 Det kan ødelegge det biologiske mangfoldet.
BT170108 Endringene i vestlandsliene vil også få konsekvenser for det biologiske mangfoldet.
DB170107 Men jeg tenker ofte på hvor ensom min biologiske mor må ha vært, sier Sue.
AP170107 De blir likevel biologiske helsøsken, fordi de har samme mamma og samme sæddonor fra en spermbank.
AP170107 Hun mener det bør settes rammer for assistert befruktning som sikrer at barnet både får en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav.
AP170107 De blir likevel biologiske helsøsken, fordi de har samme mamma og samme sæddonor fra en spermbank.
AP170107 Janne Heltberg og Sigurd Myhre får sitt å stri med i en verden der roboter er en slags biologiske slaver laget på kunstig vis.
DN170105 Dingser som kan måle alt mulig av biologiske og fysiologiske faktorer vil bli annonsert, men mange av disse vil aldri bli sett i en butikkhylle av ulike årsaker, enten regulatorisk eller fordi det rett og slett ikke fungerer.
DB170105 Å motta ordre, pakke, registrere seg og ta på seg masker som beskytter mot biologiske våpen, reise sørover i landet med helikoptre, før Hercules-fly tar med seg de amerikanske beboerne ut av Sør-Korea.
DB170105 Bestanden av elg er så stor - omlag 120 000 dyr - at det av mange betraktes som et problem for det biologiske mangfoldet.
DB170105 I min presentasjon på Actis-konferansen dekket jeg dessuten en rekke andre biologiske effekter og helseproblemer.
BT170105 Politiet antar at det er den 80 år gamle kvinnen som bodde i huset som omkom, men må vente på svar på biologiske prøver før de kan fastslå noe.
AP170105 Olaug Bollestad sier også at den biologiske effekten av at en annen kvinne enn den genetiske moren bærer frem barnet, er ukjent.
AP170105 Nå risikerer vi at det åpnes for at den som føder barnet ikke er barnets biologiske mor.
AP170105 Jeg tror det blir mye mer komplisert for barn å finne sitt biologiske opphav hvis de vokser opp med en mor og en far som ikke er genetiske.
AP170105 - Når barnet har en genetisk mor og en mor som bærer barnet frem, blir det biologiske , det som har med kropp og natur å gjøre, delt i to.
AP170105 Olaug Bollestad sier også at den biologiske effekten av at en annen kvinne enn den genetiske moren bærer frem barnet, er ukjent.
AP170105 Nå risikerer vi at det åpnes for at den som føder barnet ikke er barnets biologiske mor.
AP170105 Jeg tror det blir mye mer komplisert for barn å finne sitt biologiske opphav hvis de vokser opp med en mor og en far som ikke er genetiske.
AP170105 - Når barnet har en genetisk mor og en mor som bærer barnet frem, blir det biologiske , det som har med kropp og natur å gjøre, delt i to.
AP170104 Med tanke på taperfiskens tilsynelatende apatiske og passive adferd, er det også interessant at denne biologiske profilen minner om det man ser hos deprimerte mennesker.
AP170104 Med tanke på taperfiskens tilsynelatende apatiske og passive adferd, er det også interessant at denne biologiske profilen minner om det man ser hos deprimerte mennesker.
DB170103 Kommer en framtidig « Gilmore Girl » til å lete etter sin biologiske far ?
AP170103 Året er 2017 og samtlige ungdomspartier har vedtatt at de enten er for et tredje kjønn eller mot juridisk kjønn, og Stortinget har vedtatt at man kan skifte juridisk kjønn uten at det stemmer med det biologiske .
AP170103 Videre har jeg ingen problemer med at folk har en annen kjønnsidentitet en det biologiske kjønnet sitt.
AP170103 Året er 2017 og samtlige ungdomspartier har vedtatt at de enten er for et tredje kjønn eller mot juridisk kjønn, og Stortinget har vedtatt at man kan skifte juridisk kjønn uten at det stemmer med det biologiske .
DB170102 Man gikk enkelt forbi formålsparagrafen i Naturmangfoldloven, som sier : « Lovens formål er at naturen med dens biologiske , landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtida, også som grunnlag for samisk kultur.
BT170102 Jentens biologiske foreldre anmeldte Sogn barnevern, jentens fosterhjem og jentens fastlege etter hendelsen.
BT170102 De har vist veldig arroganse overfor oppegående foreldre sitt syn på barnets helse, sa Louis Anda, de biologiske foreldrenes advokat, til BT 17. februar.
BT170102 Det andre er at de ikke har tatt bekymringsmeldinger fra de biologiske foreldrene, besteforeldrene, undertegnede og tidligere fastlege på alvor, sier advokat for jentens biologiske familie, Louis Anda.
BT170102 Det andre er at de ikke har tatt bekymringsmeldinger fra de biologiske foreldrene, besteforeldrene, undertegnede og tidligere fastlege på alvor, sier advokat for jentens biologiske familie, Louis Anda.
BT170102 Anda sier de biologiske foreldrene er i dyp sorg.
SA170101 Lichtenstein forklarer at det er biologiske , psykologiske og samfunnsmessige årsaker til at man blir avhengig av trening.
FV170101 Lichtenstein forklarer at det er biologiske , psykologiske og samfunnsmessige årsaker til at man blir avhengig av trening.
BT170101 Lichtenstein forklarer at det er biologiske , psykologiske og samfunnsmessige årsaker til at man blir avhengig av trening.
AP170101 Lichtenstein forklarer at det er biologiske , psykologiske og samfunnsmessige årsaker til at man blir avhengig av trening.
AA161227 - Det er både historiske, biologiske og kulturelle grunner til at dette er interessant.
BT161223 Fra venstre familiens biologiske datter Yasmin ( 12 ), Sher ( 14 ), Usman ( 12 ), Margareth Sveen og Firas Elkadri.
AP161216 Det biologiske materialet på knivsliren ga en såkalt blandingsprofil, det vil si at det var DNA-materiale fra flere personer der.
BT161214 Vi har vært heldige og har et godt forhold til barnas biologiske familie.
AP161207 Med et slikt tankesprengende omfang kan konsekvensene bli dramatiske for naturen - tap av arktisk naturmangfold, kollaps av næringskjeder og svekkelse av biologiske og fysiske prosesser som kunne ha medvirket til å bremse oppvarmingen.
VG161115 Transportkomiteen skriver i dag at de forutsetter at det finnes en løsning for å få sendt biologiske preparater, medisiner og aviser før A-posten kan kuttes.
SA161114 Anders Solheim i Antidoping Norge har tidligere forklart overfor Dagbladet at hvor hyppig testene gjøres avhenger av biologiske profiler som er dannet over tid gjennom blod- og urinprøver.
AP161114 Anders Solheim i Antidoping Norge har tidligere forklart overfor Dagbladet at hvor hyppig testene gjøres avhenger av biologiske profiler som er dannet over tid gjennom blod- og urinprøver.
AA160727 Julija Stepanova ble tatt for uregelmessigheter i sitt biologiske pass i 2013.
SA160618 En av hans påstander nå er at konsekvensen av at mange land har endret sine ekteskapslover og gjort disse kjønnsnøytrale, har resultert i at det biologiske prinsipp er forlatt med tanke på barns tilhørighet.
SA160608 Det hele startet med den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og opphevelsen av det biologiske bånd mellom foreldre og barn.
AP160607 I 2013 ble Stepanova utestengt i to år på grunn av uregelmessigheter i hennes biologiske pass.
AP160510 De finner nemlig hans biologiske spor på stedene terroristene har vært når de planla massakren.
AP160510 De finner nemlig hans biologiske spor på stedene terroristene har vært når de planla massakren.
AP160428 Dette er positivt fordi oppdagelsen øker det biologiske mangfoldet.
VG160426 Det er homofile par som vil ha biologiske barn, og for dem er reisen eneste mulighet.
VG160426 Blant dem er kvinner som har hatt kreft, eller med sykdom i livmor eller manglende livmor som fremdeles kan få egne biologiske barn, men kun hvis noen andre bærer det frem.
AP160419 Det er funnet biologiske spor av svensken på flere av gjemmestedene Paris-terroristene brukte i planleggingen av terroren, opplyser De Standaard.
AP160417 Resultatet er at hele vitenskaper kan bli revolusjonert, og vi kan få både nye medisiner og skumle biologiske våpen.
AP160416 " Denne setningen som i løpet av lørdagen ble lagt til resolusjonen, rommer trolig et langt større engasjement for det biologiske mangfoldet enn Høyre setter pris på.
AP160414 Konfrontert med spørsmålet om det er noen biologiske forskjeller som tilsier at mor bør være mer hjemme i starten enn far, svarer hun at en todeling omtrent betyr et halvt års permisjon for mor - og at få fullammer lengre enn det.
AP160414 Konfrontert med spørsmålet om det er noen biologiske forskjeller som tilsier at mor bør være mer hjemme i starten enn far, svarer hun at en todeling omtrent betyr et halvt års permisjon for mor - og at få fullammer lengre enn det.
AP160412 Påstår du at du kan være noe annet enn ditt biologiske kjønn ?
AP160412 Fordi - og dette er enda vanskeligere å begripe : Ditt biologiske kjønn er ikke nødvendigvis lik din kjønnsidentitet. 3rd-party-bio ¶
AP160412 Påstår du at du kan være noe annet enn ditt biologiske kjønn ?
AP160412 Fordi - og dette er enda vanskeligere å begripe : Ditt biologiske kjønn er ikke nødvendigvis lik din kjønnsidentitet. | 22. juli-kommisjonen ville forby halvautomatiske våpen.
AP160403 Forskerne ved NIBIO mener at det biologiske middelet Nemaslug ikke kan løse problemet.
AP160325 Snart fulgte flere andre - kvinner og menn med en annen kjønnsidentitet enn deres biologiske - med tilsvarende medlinger på Twitter.
AP160325 Snart fulgte flere andre - kvinner og menn med en annen kjønnsidentitet enn deres biologiske - med tilsvarende medlinger på Twitter.
AP160321 I tillegg kommer den biologiske variasjonen.
AP160316 Ta også med i betraktningen at hoveddelen av klodens biologiske mangfold befinner seg i tropiske områder.
AP160316 Panda er en av flere flaggskiparter : En art som gjennom sin tiltrekningskraft øker den totale oppmerksomheten om det biologiske mangfoldet i et område.
AP160316 Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) har i en studie av biologiske forskningsprosjekter funnet ut at store, søte dyr tiltrekker seg uforholdsmessig mye oppmerksomhet fra forskere.
AP160316 En art som gjennom sin tiltrekningskraft øker den totale oppmerksomheten om det biologiske mangfoldet i området.
SA160314 - Vi setter nok ekstra pris på å være foreldre, for det er jo ikke noen selvfølge at man lykkes i å få biologiske barn, sier hun. 29 ting bare de som har vært gravide ( og født ) skjønner ¶
AP160314 - Vi setter nok ekstra pris på å være foreldre, for det er jo ikke noen selvfølge at man lykkes i å få biologiske barn, sier hun. 29 ting bare de som har vært gravide ( og født ) skjønner ¶
SA160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
SA160301 Are Brean, nevrolog og sjefredaktør i Den norske legeforening, sier smak er styrt av blant annet genetiske, biologiske og sosiale elementer.
SA160301 - Kresenhet kan skyldes biologiske , genetiske, sosiale og utviklingshistoriske forhold.
FV160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
FV160301 Are Brean, nevrolog og sjefredaktør i Den norske legeforening, sier smak er styrt av blant annet genetiske, biologiske og sosiale elementer.
FV160301 - Kresenhet kan skyldes biologiske , genetiske, sosiale og utviklingshistoriske forhold.
BT160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
BT160301 Are Brean, nevrolog og sjefredaktør i Den norske legeforening, sier smak er styrt av blant annet genetiske, biologiske og sosiale elementer.
BT160301 - Kresenhet kan skyldes biologiske , genetiske, sosiale og utviklingshistoriske forhold.
BT160217 Jentens biologiske foreldre anmelder også jentens fosterhjem og jentens fastlege, opplyser lensmann i Gaular, Åge Løseth.
BT160217 De har vist veldig arroganse overfor oppegående foreldre sitt syn på barnets helse, sier jentens biologiske foreldre sin advokat, Louis Anda.
AP160215 Tapet av tareskog fikk vidtrekkende konsekvenser for kystens biologiske mangfold.
AP160215> Tapet av tareskog fikk vidtrekkende konsekvenser for kystens biologiske mangfold.