DB171214 Selv om utslippene går ned i Norge, mener Haltbrekken at det globale klimaregnskapet går i minus siden deler av biodrivstoffet framstilles av regnskogødeleggende palmeolje i land som Indonesia og Malaysia.
BT171214 Selv om utslippene går ned i Norge, mener Haltbrekken at det globale klimaregnskapet går i minus siden deler av biodrivstoffet framstilles av regnskogødeleggende palmeolje i land som Indonesia og Malaysia.
AA171214 Selv om utslippene går ned i Norge, mener Haltbrekken at det globale klimaregnskapet går i minus siden deler av biodrivstoffet framstilles av regnskogødeleggende palmeolje i land som Indonesia og Malaysia.
DA171123 Prinsippet er at biodrivstoffet ikke skal lages av biomasse fra områder som allerede binder store mengder karbon, slik som skoger, våtmarksområder og myrer.
DA171123 Mens Norge har stilt seg bak et europeisk krav om at biodrivstoffet skal være slik at det fører til 30 prosent kutt i utslippene av klimagasser sammenlignet med fossilt drivstoff, mener et flertall av medlemslandene i ICAOs råd at det holder med 10 prosent.
DA171123 Menneskerettigheter og arbeidsvilkår for dem som skal være med på å produsere biodrivstoffet .
DA171010 Løsningen er følgelig å gjøre biodrivstoffet billigere, mener NHO Luftfart.
AP170929 Elbilen spenner bein på biodrivstoffet
DN170705 | Biodrivstoff et viktig klimatiltak ¶ ¶ Biodrivstoffet som ble omsatt i 2016 hadde i snitt 65 prosent lavere livsløpsutslipp av klimagasser enn bensin og fossil diesel, ifølge Miljødirektoratet.
AA170614 Esso og St1, som driver Shell-stasjonene, opplyser at de per i dag bruker palmeolje i biodrivstoffet de selger.
AA170607 Siden har satsingen høstet kritikk, fordi palmeolje fra regnskogen inngår i mye av biodrivstoffet som selges på norske bensinstasjoner.
AA170607 EØS-rettslige konsekvenser skal vurderes, men hensikten er klar : Biodrivstoff med palmeolje skal få en høyere pumpepris enn det såkalte bærekraftige biodrivstoffet .
AA170607 - Vi har iallfall funnet grunn til å tydeliggjøre denne problematikken ved å premiere det gode og bærekraftige biodrivstoffet , sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.
VG170528 Men også biodrivstoffet gir store utslipp globalt.
AP170522 Mens 40 prosent av biodrivstoffet solgt på det norske markedet i 2016 var palmeoljebasert, så finnes det altså et godt alternativ i biogassen.
VG170519 Men at biodrivstoffet har sørget for å kutte utslipp her hjemme, har lite å si for verdens klima : ¶
VG170519 * 1 39 prosent av biodrivstoffet , det vil si 175,5 millioner liter, kom fra palmeolje og palmeoljeprodukter ( også kalt PFAD ). * 1 Modell for utslipp fra Miljødirektoratet ( se side 6 ) viser at 175,5 millioner liter palmeoljeprodukter tilsvarer utslipp et sted mellom 520.000-790.000 tonn CO2.
DB170420 ¶ GUL ENG : Raps, som her på en eng i Danmark, er fremdeles det mest brukte råstoffet i biodrivstoffet som brukes i Norge.
DB170420 Imidlertid er situasjonen enn så lenge at rundt 97 prosent av det biodrivstoffet vi bruker i Norge ( og i verden ) i dag er konvensjonelt, matbasert biodrivstoff.
DB170409 Han gir med andre ord biodrivstoffet skylda for at soya-bøndene brenner regnskogen.
DB170409 For det andre forholder ikke Holtsmark seg til at en del av biodrivstoffet vi skal blande inn skal være avansert biodrivstoff, som ikke kommer direkte fra landbruket, men fra andre kilder.
VG170331 | Garanterer at bilene vil tåle det nye biodrivstoffet
VG170331 Men i dag finnes det ikke store nok mengder tilgjengelig av det avanserte biodrivstoffet til å oppfylle 20-prosentkravet som skal gjelde fra 2020, ifølge oljebransjen.
VG170331 Melby Nøstvik sier at det konvensjonelle biodrivstoffet som for eksempel lages av raps, ikke kan blandes inn i like store mengder.
VG170331 Blant annet er det bekymring om hvorvidt slanger og gummi tåler biodrivstoffet .
SA170330 I et politisk styrt marked er politiske signaler avgjørende for om investorene tør å investere i produksjon av det mest klimavennlige og minst miljøbelastende biodrivstoffet .
SA170330 Det er ikke mulig å få tak i nok av det beste biodrivstoffet . i ¶
AP170330 Det er ikke mulig å få tak i nok av det beste biodrivstoffet .
AP170327 Et sentralt spørsmål er om vi skal importere biodrivstoffet fra andre land, eller produsere det selv.
AP170324 Da vil dette biodrivstoffet benyttes til å erstatte fossilt i fly, skip, og tunge kjøretøy hvor elekrifiseringen ikke har kommet like langt, påpeker Holm.
DB170323 Biodrivstoffet skal være løsningen mens vi venter på nullutslippet.
SA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
SA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet , vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
AP170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
AP170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet , vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
AA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
AA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet , vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
SA170320 Det vanligste biodrivstoffet som er i bruk i stort omfang per i dag er basert på matplanter, som raps, sukkerrør og palmeolje.
AP170319 Målet må være stadig å forbedre klimaeffekten av biodrivstoffet , heller enn å skrote det som løsning.
AP170319 Målet må være stadig å forbedre klimaeffekten av biodrivstoffet , heller enn å skrote det som løsning.
DB170317 Utslippene fra produksjonen av biodrivstoffet vil føre til at kuttene vil lande på rundt 490 000 til 560 000 tonn globalt i 2020, beregner Miljødirektoratet.
DB170317 Som du sikkert har fått med deg, har mye av striden rundt biodrivstoffet handlet om palmeolje.
BT170316 Gjennom bærekraftskriteriene stiller EU krav til at biodrivstoffet har 50 prosent lavere klimagassutslipp knyttet til produksjonen, og at det ikke er dyrket på områder med høy biodiversitet eller et høyt karboninnhold.
BT170316 Ettersom disse kravene gjelder, vil det ikke være det dårligste biodrivstoffet som kommer i salg på det norske markedet, men tvert imot et biodrivstoff som fører til reduserte utslipp.
BT170316 Det er bare riktig dersom man systematisk velger det minst gunstige biodrivstoffet som finnes i produksjon.
BT170315 Artiklene om prisoppgang på biodrivstoffet HVO, trekker frem en aktør som har økt sine priser markert etter nyttår.
VG170314 I februar la vi fram et forslag om å skaffe et skikkelig kunnskapsgrunnlag for den store biodrivstoffet som skal brukes i norske biler.
SA170314 • Artiklene om prisoppgang på biodrivstoffet HVO trekker frem en aktør som har økt sine priser markert etter nyttår.
BT170314 Dette forutsetter at biodrivstoffet er produsert i henhold til bærekraftskriteriene, og at vi tar hensyn til om produksjonen av biodrivstoffet fører til avskoging og dermed økte utslipp.
BT170314 Dette forutsetter at biodrivstoffet er produsert i henhold til bærekraftskriteriene, og at vi tar hensyn til om produksjonen av biodrivstoffet fører til avskoging og dermed økte utslipp.
AA170313 Men det vesentligste av biodrivstoffet er ren palmeolje.
AA170312 - I stedet for å prøve å stikke av fra egne vedtak, må Helgesen nå vise handlekraft og sørge for at forbrukere i Norge kan være sikre på at biodrivstoffet de kjøper er garantert bærekraftig, sier Hansson. ( ©NTB ) ¶
BT170309 Venstre, som presset på for biodrivstoffet , bør gjøre det samme.
AA170309 I mellomtiden vil det aller meste av biodrivstoffet komme fra kilder som mest sannsynlig fører til økte globale klimautslipp.
SA170308 | Minst 470.000 biler tåler ikke bensinen Stortinget har vedtatt å innføre ¶ Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
FV170308 | Minst 470.000 biler tåler ikke bensinen Stortinget har vedtatt å innføre ¶ Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
BT170308 | Minst 470.000 biler tåler ikke bensinen Stortinget har vedtatt å innføre ¶ Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
AP170308 | Minst 470.000 biler tåler ikke bensinen Stortinget har vedtatt å innføre ¶ Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
DN170307 - Det er gode grunner til å tro at det konvensjonelle biodrivstoffet som brukes i det europeiske markedet i dag, samlet sett har dårligere klimaeffekt enn fossilt drivstoff, sier Helgesen til NTB etter publiseringen av SSB-rapporten tirsdag.
AA170307 - Det er gode grunner til å tro at det konvensjonelle biodrivstoffet som brukes i det europeiske markedet i dag, samlet sett har dårligere klimaeffekt enn fossilt drivstoff, sier Helgesen til NTB etter publiseringen av SSB-rapporten tirsdag.
SA170227 Fordi biodrivstoffet er vanskelig å skaffe, må han inntil videre nøye seg med vanlig, fossil diesel.
SA170227 Bilen er grønn, og Bring-sjåfør Waseem Aslam har ambisjoner om å fylle det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO på tanken på Posten/Brings anlegg på Alnabru.
BT170227 Fordi biodrivstoffet er vanskelig å skaffe, må han inntil videre nøye seg med vanlig, fossil diesel.
BT170227 Bilen er grønn, og Bring-sjåfør Waseem Aslam har ambisjoner om å fylle det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO på tanken på Posten/Brings anlegg på Alnabru.
AA170227 Biodrivstoffet HVO koster nå to til tre kroner mer enn vanlig diesel, skriver Aftenposten og Bergens Tidende.
AP170226 Mens utslippene fra tungbilene gikk kraftig ned i fjor, går de i 2017 betydelig opp igjen hos flere av transportkjempene, som i 2016 hadde tilgang på det anbefalte biodrivstoffet HVO.
AP170226 Inntil ganske nylig kunne selskapets sjåfører fylle tanken med det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO ( som lages av blant annet slakteavfall ), nettopp ved disse pumpene på Alnabru.
AP170226 Fordi biodrivstoffet er vanskelig å skaffe, må han inntil videre nøye seg med vanlig, fossil diesel.
AP170226 Bilen er grønn, og Bring-sjåfør Waseem Aslam har ambisjoner om å fylle det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO på tanken på Posten/Brings anlegg på Alnabru.
AP170226 Mens utslippene fra tungbilene gikk kraftig ned i fjor, går de i 2017 betydelig opp igjen hos flere av transportkjempene, som i 2016 hadde tilgang på det anbefalte biodrivstoffet HVO.
AP170226 Inntil ganske nylig kunne selskapets sjåfører fylle tanken med det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO ( som lages av blant annet slakteavfall ), nettopp ved disse pumpene på Alnabru.
AP170226 Fordi biodrivstoffet er vanskelig å skaffe, må han inntil videre nøye seg med vanlig, fossil diesel.
AP170226 Bilen er grønn, og Bring-sjåfør Waseem Aslam har ambisjoner om å fylle det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO på tanken på Posten/Brings anlegg på Alnabru.
BT161005 Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
BT161005 Norge importerer det meste av biodrivstoffet i dag, og norsk næringsliv vil gjerne kapre nye markedsandeler.
AP160316 Og, ja, på veldig lang sikt vil man kunne få redusert mengden CO2 i atmosfæren ved å la biodrivstoffet erstatte fossilt drivstoff.
AP160316 Og siden nye trær vil fange tilbake den CO2-mengden som forbrennes med biodrivstoffet , kan dette høres lurt ut fra et klimaperspektiv.
AP160316 Jeg trodde også at det må være bedre å bruke biodrivstoff fra trær enn fossilt drivstoff, ettersom trærne vokser opp igjen og fanger tilbake CO2-utslippene fra forbrenningen av biodrivstoffet .
AP160308 Det forsterker avskogingen, enten biodrivstoffet er underlagt bærekraftskriterier eller ikke.
AP160308 Det er ikke interessant akkurat hvor biodrivstoffet er dyrket.
AP160308 Biodrivstoffet erstatter fossile drivstoff som bensin og diesel, som gir betydelige innenlandske utslipp av CO2.
AP160302 Det er det ingen grunn til å gjøre så lenge biodrivstoffet - i et totalregnskap - kan vise seg å være mindre klimavennlig enn fossilt brennstoff.
FV160224 | Nytt drivstoff skal gi kraftig redusert utslipp ¶ Biodrivstoffet HVO skal gjøre at tungtransport får samme utslipp som en personbil.
FV160224 De skal se om biodrivstoffet HVO fungerer for tungtransport i Norge.
BT160224 | Nytt drivstoff skal gi kraftig redusert utslipp ¶ Biodrivstoffet HVO skal gjøre at tungtransport får samme utslipp som en personbil.
BT160224 De skal se om biodrivstoffet HVO fungerer for tungtransport i Norge.
AP160126 Har tro på biodrivstoffet
AP160112 Selv om råstoffene kanskje må fraktes fra Italia til Finland, og deretter videre til Norge, så er biodrivstoffet en god løsning for miljøet. †" Produsenten er pliktig til å holde et energiregnskap, og holde kontroll på hvor råstoffene det kommer fra.
AP160112 Helt nøyaktig hva den finske produsenten av biodrivstoffet benytter for å lage drivstoffet, avhenger av hva slags avfall de får tak i.†" De kjøper inn industriavfall fra fjernt og nær.