VG171205 Biokraft vil på Skogn omdanne avfall og biprodukter fra industri og fiskeoppdrett til fornybar, klimavennlig gjødsel og biodrivstoff .
DA171129 Så glemmer man gjerne at både el og biodrivstoff må produseres og at forbrenning av biodrivstoff faktisk medfører CO2-utslipp.
DA171129 Så glemmer man gjerne at både el og biodrivstoff må produseres og at forbrenning av biodrivstoff faktisk medfører CO2-utslipp.
DA171129 Ofte tenker man da på ett av to : Bytte ut forbrenningsmotor med elmotor, eller bytte av drivstoff som brukes i en forbrenningsmotor, og da ofte til biodrivstoff .
DA171129 - Har du ikke noen tro på framtidige utslippsfri flyreiser ved hjelp av biodrivstoff og elektriske fly ? - « Utslippsfri » er et farlig begrep.
BT171126 En løsning med gass eller biodrivstoff sammen med batterier vil kunne redusere utslippene med 40 prosent eller mer.
DA171123 | Senker krav til biodrivstoff
DA171123 Samtidig åpnes det for å endre nettopp slike områder i forbindelse med produksjon av råvarer til biodrivstoff .
DA171123 Men også biodrivstoff kan ha sine negative sider.
DA171123 I tillegg er det norske synet at endringer i bruken av arealer, som følge av produksjon av biodrivstoff , ikke håndteres på en optimal måte i bærekraftskriteriene.
DA171123 FNs luftfartsorganisasjon ICAO vil tillate bruk av biodrivstoff som er langt mindre klimavennlig enn det blant annet Norge ønsker.
DA171123 Både SAS og Norwegian foretok sine første flyvninger med biodrivstoff innblandet i fossildrivstoffet i november 2014, men fortsatt er det forsvinnende lite biodrivstoff som benyttes totalt sett.
DA171123 Både SAS og Norwegian foretok sine første flyvninger med biodrivstoff innblandet i fossildrivstoffet i november 2014, men fortsatt er det forsvinnende lite biodrivstoff som benyttes totalt sett.
DA171123 - I realiteten tillater ICAO bruk av biodrivstoff som i høyeste grad ikke er bærekraftig, fortsetter han.
DA171123 - Disse bærekraftskriteriene vil faktisk bli den globale standarden for bruk av biodrivstoff i luftfartssektoren, påpeker leder for analyse og klima i T&E, Carlos Calvo Ambel, overfor Dagsavisen.
AP171120 Ekspertene på biodrivstoff finner du først og fremst hos leverandørene.
AP171120 Det er BBC som melder om siste nytt i biodrivstoff på sine nettsider : ¶
AP171120 - Bussene som kjører for Ruter bruker ulike typer biodrivstoff , både biodiesel og biogass.
DA171115 Vi har også tatt en proaktiv rolle i å legge til rett for bruk av bærekraftig biodrivstoff i luftfarten.
DA171115 Det er fortsatt dårlig nytt for klimaet etter som det fortsatt kan ta flere år før det blir vanlig med mye biodrivstoff på tankene og elektriske fly.
SA171024 Shell er en av verdens største produsenter av biodrivstoff .
DA171010 På kort og mellomlang sikt betyr det at luftfarten må bruke bærekraftig biodrivstoff , sier Lothe.
DA171010 Det er realistisk med betydelige utslippskutt fra flytrafikken, hvis statlige avgifter brukes til å gjøre biodrivstoff billig, mener NHO Luftfart.
DA171010 Denne « buketten » bestående av flymodell, kongler og granbar ble laget av Norges Skogeierforbund til den første flyvningen i Norge med biodrivstoff på tankene, i 2014.
DA171010 Både SAS og Norwegian foretok sine første flyvninger med biodrivstoff innblandet i drivstoffet på tankene i november 2014.
DA171010 - Med en vekst i flytrafikken på 41 prosent mot 2030, vil likevel 30 prosent innblanding av biodrivstoff bidra til 15 prosent reduksjon i absolutte utslipp, svarer Lothe.
DA171010 - Hvordan vil biodrivstoff kunne påvirke klimautslippene fra luftfarten ?
VG171004 Ooops : Biodrivstoff kan gi høyere bensinpris ¶
DN170928 Fra 2019 må minst ti prosent av alle nye biler være elbiler eller gå på biodrivstoff .
AP170925 Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff
DN170924 | Har troen på norsk biodrivstoff ¶ ¶
DB170916 Vi overleverer også en drivstoffavgift som er bittelitt høyere, men ikke mer enn at miljøvennlig biodrivstoff blir konkurransedyktig.
DB170916 For ikke å glemme : Arbeiderpartiet vil ha masse biodrivstoff innen 2030, det gjelder bare å finne ut hvem som vil lage den og hvordan.
DB170911 - Stikkord er nullutslippsteknologi i veitransporten, biodrivstoff , grønn skipsfart og karbonfangst og - lagring, sier Giske. 3 hjertesaker : ¶
DA170911 - Sånne meldinger er tredje generasjon biodrivstoff på tanken !
DN170906 ¶ Zero og FIVH presiserer ikke om man med « fornybare fly » mener biodrivstoff , som ikke er utenkelig, men er etisk problematisk siden det i storskala vil gå på bekostning av matproduksjon, eller el-fly, som hører hjemme i tegnefilmer for barn, gjerne med dinosaurer fra andre planeter i hovedrollene.
DA170903 Skal vi lykkes med å nå målet i klimaforliket innen 2030, må vi også innom biodrivstoff .
DA170903 Det som trengs nå, er ifølge Gabrielsen å skape et hjemmemarked - både for treforedling, massivtre til bruk i bygninger og biodrivstoff til bruk i tungtransportsektoren.
DB170831 Vi kan diskutere biodrivstoff eller elbiler så mye vi vil, men uavhengig av hvilke energikilder man bruker for å bringe en bil framover, er det udiskutabelt at jevn fart er mer energivennlig og dermed mer miljøvennlig enn stadig brems og gass.
DB170830 « Byrådet vil videreføre elbilfordelene i Oslo i bystyreperioden, og bygge ut flere hurtigladepunkter og fyllestasjoner for biodrivstoff og hydrogen ».
AP170824 Dette kan i en overgangsperiode brukes til å finansiere merkostnaden ved å blande inn bærekraftig biodrivstoff på flyene.
DN170817 Tanker biodrivstoff
DN170817 Samme dag som åpningen av flyplassen kunngjør SAS at flyselskapet fra torsdag tanker biodrivstoff på Bergen lufthavn.
AA170817 Tanker biodrivstoff
AA170817 Samme dag som åpningen av flyplassen kunngjør SAS at flyselskapet fra torsdag tanker biodrivstoff på Bergen lufthavn.
DN170816 Torsdag står blant annet smarte byer, biodrivstoff og folkets spørretime på menyen for Høyre-toppen.
AA170816 Torsdag står blant annet smarte byer, biodrivstoff og folkets spørretime på menyen for Høyre-toppen. ( ©NTB ) ¶
DN170814 « Elektrifisering er, sammen med biodrivstoff , nøkkelen til å gjøre transportsektoren utslippsfri enten lagringen skjer i batterier eller i form av hydrogen », heter det i rapporten.
AA170814 « Elektrifisering er, sammen med biodrivstoff , nøkkelen til å gjøre transportsektoren utslippsfri enten lagringen skjer i batterier eller i form av hydrogen », heter det i rapporten.
DA170809 Arbeiderpartiet : Vil nå målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 og har lagt fram en tallfestet plan som innebærer nullutslippsteknologi i veitransporten, biodrivstoff , grønn skipsfart og karbonfangst og lagring.
AA170728 Lundteigen er ikke uenig om at metangass fra dyr bidrar til klimautslipp, men hovedproblemet er eksosen, samt eksosen fra biodrivstoff , mener han.
DB170712 I samarbeid med private aktører jobber vi for å etablere energistasjoner for tungtransporten med tilgang på el, hydrogen og biodrivstoff , og vi ser også på muligheter for nye støtteordninger.
DN170705 Foto : Gunnar Blöndal ¶ | Biodrivstoff et viktig klimatiltak ¶
DB170627 Ni år etter at produksjonen av sukkerrør til biodrivstoff ble igangsatt viste regnskapene et samlet underskudd på over 3,3 milliarder kroner.
AA170626 * Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
DB170617 * Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
SA170616 LES MER OM STRIDEN RUNDT BIODRIVSTOFF HER : ¶
SA170616 Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.i ¶
DN170616 * Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
AP170616 Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
AP170616 Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
AA170616 * Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
AA170616 * Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
SA170614 | Store bensinstasjon-kjeder selger biodrivstoff med palmeolje ¶
SA170614 Shell-stasjonene er blant bensinstasjonene som selger biodrivstoff med palmeolje i Norge.
SA170614 Esso og Shell-stasjonene selger biodrivstoff med palmeolje til norske bileiere.
AA170614 Årsaken er myndighetenes krav om en rask økning i andelen biodrivstoff i veitrafikken.
AA170614 | Store bensinstasjon-kjeder selger biodrivstoff med palmeolje ¶
AA170614 St1 har flere fabrikker i Finland og Sverige som lager biodrivstoff av avfall og sagflis, og ny produksjon er planlagt på Hønefoss.
AA170614 Organisasjonen Regnskogfondet har gjennomgått hva slags biodrivstoff som selges av de største drivstoffkjedene som opererer i Norge.
AA170614 Når norske myndigheter krever rask økning i bruken av biodrivstoff , vil deler av dette uansett bli drivstoff med usikker effekt på klimautslippene, ifølge Esso Norge.
AA170614 Norske myndigheter krever økt bruk av biodrivstoff .
AA170614 Men flere studier tyder på at biodrivstoff laget av palmeolje har høyere klimautslipp enn vanlig fossil diesel og bensin.
AA170614 Esso og Shell-stasjonene selger biodrivstoff med palmeolje til norske bileiere.
AA170614 Den samme kritikken er imidlertid også blitt rettet mot helt andre former for biodrivstoff - for eksempel drivstoff laget av matvekster som dyrkes i Europa.
AA170614 Circle K har klart å få en avtale om innkjøp av biodrivstoff laget av brukt matolje.
AA170614 - Biodrivstoff basert på palmeolje er en enda dårligere miljøløsning enn fossilt drivstoff.
AP170612 Ap og Sp er enige om at de vil øke andelen av biodrivstoff for norske kjøretøy til 40 prosent innen 2030, mye basert på norsk produksjon.
AP170612 Ap og Sp er enige om at de vil øke andelen av biodrivstoff for norske kjøretøy til 40 prosent innen 2030, mye basert på norsk produksjon.
AP170611 Vil subsidiere biodrivstoff
AP170611 Stortinget har vedtatt at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AP170611 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
AP170611 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra raps, palmer og soya.
AP170611 I et notat de skrev til regjeringen for ett år siden, står det at kostbart biodrivstoff kan kompenseres med å fjerne flyseteavgiften, eventuelt også CO₂-avgiften.
AP170611 Han mener de høye avgiftene gjør det umulig å investere i siste teknologi og bruke dyrt biodrivstoff , også fordi flyselskapene har en presset økonomi.
AP170611 Fakta : Vedtak om biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AP170611 Det ville stimulert produksjon av miljøvennlig biodrivstoff . sier Knut Morten Johansen.
AP170611 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
SA170609 | Vil påby flyselskapene å bruke biodrivstoff
SA170609 Frityrolje fra restauranter i California sørger for at fly i Norge kan fylle biodrivstoff på tankene.
SA170609 Alle som fyller flybensin på Gardermoen får 0,2 prosent biodrivstoff levert på tanken.
BT170609 ØKER : Alle som fyller flybensin på Gardermoen får 0,2 prosent biodrivstoff levert på tanken.
BT170609 | Vil påby flyselskapene å bruke biodrivstoff
BT170609 Frityrolje fra restauranter i California sørger for at fly i Norge kan fylle biodrivstoff på tankene.
AP170609 « Bruk av bestemte typer biodrivstoff kan faktisk være verre for klimaet enn bruk av konvensjonell flybensin.
AP170609 | Vil påby flyselskapene å bruke biodrivstoff
AP170609 Stein Bjørge ¶ Biodrivstoff kan øke klimautslippene ¶
AP170609 Samtidig mener Avinor at et omsetningskrav i Norge på 30 prosent i 2030 ikke vil være nok til å få frem norsk produksjon av avansert biodrivstoff .
AP170609 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver i en e-post at han lenge har « vært svært opptatt av at bruk av biodrivstoff må kobles mot kostnadsvurderinger og miljømessig bærekraft.
AP170609 Produksjonen av biodrivstoff vil trolig øke betydelig globalt, noe som gir den en lavere pris.
AP170609 Politikerne setter som mål at innblanding av biodrivstoff gradvis skal øke til 30 prosent i 2030.
AP170609 Norsk skog er råstoffet alle snakker om for å få opp bærekraftig produksjon av biodrivstoff .
AP170609 Mål : Regjeringens ambisjon er at 30 prosent av all flybensin skal være biodrivstoff innen 2030.
AP170609 Irena peker her blant annet på råstoff fra skog, som skal kunne brukes til fremstilling av avansert biodrivstoff uten de samme negative effektene.
AP170609 Ifølge en rekke europeiske miljøorganisasjoner, med Oxfam og Transport & Environment i spissen, vil luftfartens behov for biodrivstoff de neste tiårene legge beslag på enorme jordbruksområder.
AP170609 I en fersk rapport om klimakutt i luftfarten fra det internasjonale fornybarbyrået Irena, er biodrivstoff pekt på som det eneste betydningsfulle virkemiddelet for å få ned utslippene.
AP170609 Hvis all fossil flybensin skal erstattes med biodrivstoff innen 2050, vil det bety at det årlig må dyrkes råvarer på et område tilsvarende Indias landareal - hele 3,5 millioner kvadratkilometer.
AP170609 Frityrolje fra restauranter i California blir til biodrivstoff på norske flytanker.
AP170609 Det er nettopp når produksjon av råvarer til biodrivstoff fortrenger matproduksjon eller fører til ødeleggelse av regnskog, at det også kan reises tvil om klimaeffekten.
AP170609 Den viser flyginger med flyselskaper som har signert avtaler om bruk av biodrivstoff .
AP170609 Alle som fyller flybensin på Gardermoen, får 0,2 prosent biodrivstoff levert på tanken.
AP170609 Akkurat nå : Disse flyene, tilhørende selskaper som har signert avtaler om bruk av biodrivstoff , er nå i luften : ¶
AP170609 - Jeg mener det er alt for tidlig å konkludere at biodrivstoff vil være kostbart i 2030.
AP170609 Biodrivstoff er også tilgjengelig på de to svenske flyplassene Bromma og Østersund.
SA170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff
SA170607 Flertallet på Stortinget vil at regjeringen skal finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
AP170607 » De ønsker derfor å redusere incentivene til å benytte biodrivstoff som ikke er bærekraftig.
AP170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff .
AP170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff.
AP170607 « Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.
AP170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff
AP170607 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AP170607 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
AP170607 Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble forrige onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AP170607 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya.
AP170607 Flertallet på Stortinget vil at regjeringen skal finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
AP170607 Fakta : Biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AP170607 Er det mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje ?
AP170607 Det har ført til stor import av biodrivstoff det ikke stilles krav om bærekraft til.
AP170607 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170607 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AA170607 » De ønsker derfor å redusere insentivene til å benytte biodrivstoff som ikke er bærekraftig.
AA170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff .
AA170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff.
AA170607 « Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.
AA170607 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AA170607 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
AA170607 Regjeringen og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ble forrige onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AA170607 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya.
AA170607 Flertallet på Stortinget ber nå regjeringen finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
AA170607 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AA170607 Biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AA170607 I avtalen om revidert nasjonalbudsjett som ble inngått onsdag, bes regjeringen nemlig om å utrede en differensiert avgift på biodrivstoff .
AA170607 EØS-rettslige konsekvenser skal vurderes, men hensikten er klar : Biodrivstoff med palmeolje skal få en høyere pumpepris enn det såkalte bærekraftige biodrivstoffet.
AA170607 Det er særlig Venstre som har vært pådriveren for økt omsetningskrav til biodrivstoff .
AA170607 Budsjettpartnerne på borgerlig side vil gjøre det dyrere å putte palmeolje på tanken og erkjenner at enigheten om biodrivstoff i fjor høst hadde svakheter.
AA170607 - Alle er enige om at en forutsetning for at biodrivstoff skal være et alternativ til vanlig drivstoff er at det skal være så bærekraftig som mulig.
BT170603 Det er ikke sikkert Stortingets vedtak om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i all offentlig transport kan gjennomføres.
SA170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
SA170602 Det er ikke sikkert Stortingets vedtak om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i all offentlig transport kan gjennomføres.
BT170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 » Fakta : Biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AP170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
AP170602 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AP170602 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
AP170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff .
AP170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya.
AP170602 Han fikk ikke til et generelt forbud mot biodrivstoff fra palmeolje, men lyktes med et forbud for alle offentlige innkjøpere.
AP170602 En samlet opposisjon på Stortinget overrumplet onsdag regjeringen med sin enighet om å forby biodrivstoff fra palmeolje i all offentlig transport.
AP170602 Det har ført til stor import av biodrivstoff det ikke stilles krav om bærekraft til.
AP170602 De minner også om at biodrivstoff fremstilt av palmeolje kan oppfylle EUs bærekraftskriterier.
AP170602 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170602 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AP170602 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AP170602 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
AP170602 Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AP170602 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya.
AP170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 Fakta : Biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AP170602 Det har ført til stor import av biodrivstoff det ikke stilles krav om bærekraft til.
AP170602 Det er ikke sikkert Stortingets vedtak om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i all offentlig transport kan gjennomføres.
AP170602 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170602 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AA170602 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AA170602 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
AA170602 Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AA170602 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya.
AA170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170602 Det er ikke sikkert Stortingets vedtak om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i all offentlig transport kan gjennomføres.
AA170602 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AA170602 Biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AA170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
AA170602 UENIGE OM PALME-FORBUD : SVs Heikki Holmås har fått med seg et flertal på Stortinget til å forby offentlige innkjøp av biodrivstoff med palmeolje.
AA170602 Statsrådene minner også om at biodrivstoff fremstilt av palmeolje kan oppfylle EUs bærekraftskriterier.
AA170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff .
AA170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170602 En samlet opposisjon på Stortinget overrumplet onsdag regjeringen med sin enighet om å forby biodrivstoff fra palmeolje i all offentlig transport.
BT170601 Stortinget kan ikke vedta importforbud av biodrivstoff basert på palmeolje.
BT170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige.
AP170601 Venstres Ola Elvestuen mener forbudet vil fremme utvikling og produksjon av avansert biodrivstoff .
AP170601 Stortinget kan ikke vedta importforbud av biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170601 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AP170601 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
AP170601 SKOGSATSING : Sp vil ha biodrivstoff laget av norsk skog, ikke fra palmeolje, sier parlamentarisk leder, Marit Arnstad ¶
AP170601 Regnskogfondet publiserer i disse dager en sammenstilling av alle nyere forskningsarbeider på virkningen av palmeolje i biodrivstoff .
AP170601 Regnskogfondet har lenge ment at biodrivstoff fra palmeolje har skadet satsingen.
AP170601 Partiet har tidligere forsøkt å få Stortinget med på et generelt forbud mot å blande inn palmeolje i biodrivstoff , uten å lykkes.
AP170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige.
AP170601 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya.
AP170601 I dag er det to drivstoffleverandører som oppgir at palmeolje er en del av deres biodrivstoff .
AP170601 Fakta : Vedtaket om biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AP170601 Det totale forbruket av palmeolje i Europa har økt kraftig, særlig på grunn av biodrivstoff .
AP170601 Det har ført til stor import av biodrivstoff det ikke stilles krav om bærekraft til.
AP170601 Den økte etterspørselen etter palmeolje til biodrivstoff til verdens bilister har skapt et enormt press på regnskogene i Indonesia og Malaysia.
AP170601 BIDRAG : SVs Heikki Eidsvoll Holmås klarte å samle et bredt flertall på Stortinget for sitt forslag om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i alt offentlig innkjøp.
AP170601 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170601 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AP170601 - Vi vil heller ha biodrivstoff laget av bærekraftig norsk skog enn klimaskadelig palmeolje.
AP170601 - Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff , sier Miljøpartiet de Grønnes Une Bastholm.
SA170531 Stortinget kan ikke vedta importforbud av biodrivstoff basert på palmeolje.
SA170531 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige.
NL170531 Vi dyrker ikke frem ansvarlige statsmenn når politikerne føler at de får mest og enklest oppmerksomhet for å kjempe for vannscootere, sprit-kvoter, biodrivstoff og annen ansvarsløs symbolpolitikk.
AA170531 Venstres Ola Elvestuen mener forbudet vil fremme utvikling og produksjon av avansert biodrivstoff .
AA170531 Stortinget kan ikke vedta importforbud av biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170531 Stortinget har vedtatt at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
AA170531 Regnskogfondet publiserer i disse dager en sammenstilling av alle nyere forskningsarbeider på virkningen av palmeolje i biodrivstoff .
AA170531 Regnskogfondet har lenge ment at biodrivstoff fra palmeolje har skadet satsingen.
AA170531 Regnet på denne måten, blir biodrivstoff mye renere enn fossilt drivstoff.
AA170531 Partiet har tidligere forsøkt å få Stortinget med på et generelt forbud mot å blande inn palmeolje i biodrivstoff , uten å lykkes.
AA170531 Nei til palmeolje : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regejringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmolje i det offentlige.
AA170531 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer som raps, palmer og soya.
AA170531 I dag er det det to drivstoffleverandører som oppgir at palmeolje er en del av deres biodrivstoff .
AA170531 Forskerne bak denne rapporten har kommet frem til mye høyere utslipp av biodrivstoff enn i ILUC-direktivet.
AA170531 Fakta : Slik beregnes utslipp fra biodrivstoff
AA170531 Det totale forbruket av palmeolje i Europa har økt kraftig, særlig på gunn av biodrivstoff .
AA170531 Derfor subsidieres el-biler og politikerne innfører omsetningskrav for biodrivstoff .
AA170531 Den økte etterspørselen etter palmeolje til biodrivstoff til verdens bilister har skapt et enormt press på regnskogene i Indonesia og Malaysia.
AA170531 De direkte utslippene fra biodrivstoff skal være minst 50 prosent lavere enn fra fossilt drivstoff.
AA170531 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AA170531 - Vi vil heller ha biodrivstoff laget av bærekraftig norsk skog enn klimaskadelig palmeolje.
AA170531 - Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff , sier Miljøpartiet de Grønnes Une Aina Bastholm.
VG170528 Regjeringens representanter argumenterer med at målet deres selvsagt er bruk av bærekraftig biodrivstoff laget for eksempel av norsk skog og avfall.
VG170528 Men så var det jo heller ikke miljøet politikerne var mest opptatt av, da de i overtidsforhandlinger om statsbudsjettet vedtok økt innblanding av biodrivstoff .
VG170528 Det er kutt i utslipp fra olje- og gassproduksjonen og økt bruk av biodrivstoff som har gitt nedgang hjemme.
DN170523 Fortsatt er det bare biodrivstoff i tankene utenfor Askos lager i Trondheim, men allerede neste høst tror Torbjørn Johannson ( 68 ) at lastebilene kan kjøre på veiene med egenprodusert hydrogen produsert basert på energi fra solcellepanel på taket.
AP170522 Men det Bøhler glemmer, er at det finnes et klimanøytralt biodrivstoff på markedet som har betydelig lavere lokale utslipp enn biodiesel, nemlig biogass.
AP170522 Bøhler mener at en satsing på bruk av biodrivstoff i bytrafikken er et feilskjær.
AP170522 Biogass gir ikke bare verdiskaping innen lokal produksjon av et avansert biodrivstoff , men også i landbruket.
DB170520 Omsetningspåbudet på 1 prosent biodrivstoff trer i kraft fra 2018 og skal trappes opp gradvis mot 30 prosent i 2030.
VG170519 Økningen i biodrivstoffsalget i 2016 skjedde riktignok før opptrappingsplanen, men nesten alt omsatt biodrivstoff viste seg å tilfredsstille EUs bærekraftskriterier, sier Helgesen.
VG170519 Årsaken er at det blandes inn mer biodrivstoff i bensin og diesel som fylles på norske tanker.
VG170519 Ved at norske bilister fylte palmeoljebasert biodrivstoff på tanken, førte det til klimagassutslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt sett i 2016, viser utregninger fra SV, som VG har ettergått.
VG170519 Selv om palmeoljen som brukes til biodrivstoff i Norge ikke kommer direkte fra avskogning, vet vi at økt etterspørsel fra Norge og andre vestlige land fører til at industrien ekspanderer i nye områder og at det blir mer avskoging.
VG170519 Lysbakken svarer at SV er for innblanding av biodrivstoff , men uten palmeolje.
VG170519 I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet om kutt i norske utslipp heter det at « den globale utslippseffekten av biodrivstoff vil imidlertid være annerledes enn i det norske regnskapet ».
VG170519 For å få en god global klimaeffekt av økt innblanding av biodrivstoff , må palmeoljen ut.
VG170519 Eksperter : Dyrt å få til satsing på biodrivstoff
VG170519 De mener det gir et dekkende bilde av hvor mye utslipp som kommer som følge av biodrivstoff fra palmeolje, men at det er grunn til å tro at utslippene er enda høyere.
VG170519 450 millioner liter av dette var biodrivstoff . * 1 39 prosent av biodrivstoffet, det vil si 175,5 millioner liter, kom fra palmeolje og palmeoljeprodukter ( også kalt PFAD ). * 1 Modell for utslipp fra Miljødirektoratet ( se side 6 ) viser at 175,5 millioner liter palmeoljeprodukter tilsvarer utslipp et sted mellom 520.000-790.000 tonn CO2
SA170519 Selv om vi eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016.
AA170519 Selv om nordmenn eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016.
AA170519 Naturvernforbundet har lenge ment at rask innfasing av biodrivstoff er problematisk, og vi ser konsekvensene av dette nå, sier leder Silje Ask Lundberg.
AA170519 Helgesen sier norske bilister ikke har grunn til å føle dårlig samvittighet når de fyller biodrivstoff på tanken.
AA170519 Han tror biodrivstoff er et overgangsfenomen i personbiltrafikken, som han forventer snart vil bli dominert av biler som går på elektrisitet og hydrogen.
AA170519 Flere elbiler og mer bruk av biodrivstoff er blant årsakene til at klimautslippene falt i fjor.
AA170519 Egne krav til annen generasjons biodrivstoff vil gjøre at kvaliteten blir stadig bedre.
AA170519 Det er viktig at vi nå fullfører den ambisiøse opptrappingsplanen for biodrivstoff og viderefører elbilfordelene til minst 2020, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170519 - Men det hjelper om bilistene stiller krav om at bensinforhandlerne forsyner dem med bærekraftig biodrivstoff , sier klimaministeren.
AA170519 - Biodrivstoff er nødvendig for å nå norske utslippsmål.
AA170519 ( ©NTB ) ¶ | Biodrivstoff ga utslippskutt ¶
DB170510 SAS er ett av få flyselskaper som har benyttet en liten kvote biodrivstoff i mange år, men når avgifter, som seteavgiften, ikke er dedikert tilbake til luftfarten, blir det mer sugerørpolitikk enn miljøpolitikk.
DB170510 MDG, SV og i tillegg Venstre burde heller fokusere på støtten til biodrivstoff til fly.
DB170510 I dag koster biodrivstoff til fly tre ganger så mye som vanlig drivstoff.
AA170509 Alger, gjær og bakterier omdanner avfall fra havbruk og CO2 fra smelteverk til mat, fôr og biodrivstoff .
SA170508 Hybrider og biodrivstoff er overgangsteknologier og skal bli utkonkurrert av helt utslippsfrie alternativ som elbiler eller kanskje hydrogenbiler. 2.
SA170508 GÅR FOR BIODRIVSTOFF : Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
SA170508 Bilen vår, en eldre Toyota RAV, går på 100 prosent biodrivstoff .
FV170508 Hybrider og biodrivstoff er overgangsteknologier og skal bli utkonkurrert av helt utslippsfrie alternativ som elbiler eller kanskje hydrogenbiler. 2.
FV170508 GÅR FOR BIODRIVSTOFF : Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
FV170508 Bilen vår, en eldre Toyota RAV, går på 100 prosent biodrivstoff .
BT170508 Hybrider og biodrivstoff er overgangsteknologier og skal bli utkonkurrert av helt utslippsfrie alternativ som elbiler eller kanskje hydrogenbiler. 2.
BT170508 GÅR FOR BIODRIVSTOFF : Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
BT170508 Bilen vår, en eldre Toyota RAV, går på 100 prosent biodrivstoff .
AP170508 Hybrider og biodrivstoff er overgangsteknologier og skal bli utkonkurrert av helt utslippsfrie alternativ som elbiler eller kanskje hydrogenbiler. 2.
AP170508 GÅR FOR BIODRIVSTOFF : Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
AP170508 Bilen vår, en eldre Toyota RAV, går på 100 prosent biodrivstoff .
AA170508 Hybrider og biodrivstoff er overgangsteknologier og skal bli utkonkurrert av helt utslippsfrie alternativ som elbiler eller kanskje hydrogenbiler. 2.
AA170508 GÅR FOR BIODRIVSTOFF : Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
AA170508 Bilen vår, en eldre Toyota RAV, går på 100 prosent biodrivstoff .
SA170507 | Viktig at vi i Norge klarer å bringe korrekt informasjon inn i debatten om biodrivstoff
SA170507 Sett mot risiko ved leteprosjekter i Nordsjøen, som til stor grad bæres av det norske samfunnet, virker risiko knyttet til råstoffutvikling for avansert biodrivstoff moderat.
SA170507 I stedet bør debatten dreie seg om at det ikke er bærekraftskrav til biodrivstoff ut over omsetningskravet på 7 prosent, og at Norge ikke fritt kan « regulere » dette på grunn av EUs produktdirektiv.
SA170507 DEBATT : Biodrivstoff har stått sentralt på agendaen i ulike medier den siste tiden.
DA170503 - Med et slikt raffineri kunne man satset på alt fra biodrivstoff til avansert cellulose.
DA170503 Norsk Lastebileier-Forbund skal sammen med Transportøkonomisk Institutt teste ut et nytt biodrivstoff .
DA170503 HVO100 er et syntetisk biodrivstoff som har samme egenskaper som diesel, og det kan dermed benyttes i tungtransport.
AP170427 Jeg er redd for at vi om noen år kan komme til å angre på at vi satset så sterkt på innføring av biodrivstoff .
AP170427 I en rekke artikler har Aftenposten tatt opp om vedtaket om 20 prosent innblanding av biodrivstoff innen 2020 er miljøvennlig.
AP170427 Det er på høy tid at vi også ser på hvordan en stor økning av andelen biodrivstoff vil slå ut når det gjelder lokale helseskadelige utslipp.
AP170426 Driver kraftsalg til sluttbrukere og lager biodrivstoff .
AP170424 Stoltenberg står fast på at han hadde et saklig velbegrunnet syn - biodrivstoff ville gi økt klimagassutslipp, fortrenge matproduksjon, gi dyrere mat, økt lønnsomhet for dyrking i hogd eller nedbrent regnskog, mer frakt av råstoff og mer biltrafikk.
AP170424 Denne saken kom opp igjen med full tyngde før påske nå i år, etter at Regjeringen satte et ambisiøst mål om gradvis økt innblanding av biodrivstoff .
AP170424 Den andre saken dreide seg om innføring av veibruksavgift på biodrivstoff som statsministeren ville ha.
AP170424 De to sakene er el-sertifikater, misvisende kalt « grønne sertifikater », og biodrivstoff .
AP170423 Oslo Lufthavn er den første hovedflyplassen i veden som tilbyr biodrivstoff til alle sine kunder.
AP170423 Når det gjelder enda større fly, må vi nok vente en stund til, og trolig da som hybrider som går både på biodrivstoff og strøm, sier Falk-Petersen.
AP170423 Et problem med produksjon av biodrivstoff i stor stil er at den kan komme i konkurranse med produksjon av mat.
AP170423 - For større fly på lengre avstander vil det beste alternativet i dag og trolig også i fremtiden være biodrivstoff og konvensjonelle flymotorer, sier SINTEF-direktøren.
AP170423 - Derfor gikk vi for 20 år siden aktivt inn i prosjektet med å fylle biodrivstoff på flytankene for å redusere utslipp.
DB170420 Temaet er klimaeffekter av budsjettavtalens planlagte opptrapping av matbasert biodrivstoff til 12 prosent i 2020, og mine beregninger som viser at utslippene øker som følge av dette.
DB170420 Også Miljødirektoratets beregninger viser at Norges bruk av matbasert biodrivstoff øker utslippene.
DB170420 Martiniussen kritiserer meg videre for at jeg i SSB-notat 2017/16 ikke inkluderte den planlagte bruken av såkalt avansert biodrivstoff i mine beregninger.
DB170420 Imidlertid er situasjonen enn så lenge at rundt 97 prosent av det biodrivstoffet vi bruker i Norge ( og i verden ) i dag er konvensjonelt, matbasert biodrivstoff .
DB170420 Budsjettavtalen legger også opp til at bruken av slikt matbasert biodrivstoff i Norge skal fordobles.
SA170419 Introduksjon av biodrivstoff nå vil kun forsinke denne utviklingen.
SA170419 Her hjemme er produksjon og bruk av biodrivstoff til kjøretøy aktuelt for tiden.
SA170419 At kvist og greiner fra norsk skogindustri kan kommersielt omdannes til flytende biodrivstoff synes svært optimistisk.
AP170419 Ett av klimatiltakene til Regjeringen som har vakt størst debatt i vinter, er beslutningen om å øke kravet om innblanding av biodrivstoff .
AP170418 « Det ligger et enormt potensial i å bygge en stor, klimavennlig og internasjonalt rettet industri for biodrivstoff fra norsk tømmer », mener Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund.
SA170410 For det første gjør regjeringa det klinkende klart at hoveddelen av kuttene skal tas gjennom bruk av biodrivstoff og elektrifisering av kjøretøy.
DB170409 Reduserer vi kjøttforbruket, soyaforbruk og bomullsforbruk, vil klimakonsekvensene av biodrivstoff nødvendigvis bli helt andre enn Holtsmark og Globiom legger til grunn.
DB170409 Premisset om at biodrivstoff gir økte utslipp, ligger til grunn.
DB170409 Om vi bør gjøre det ved å satse på biodrivstoff , eller elektriske biler, er politikk.
DB170409 La det være sagt : Aftenposten har all rett til å ta opp spørsmål om biodrivstoff .
DB170409 Kjører du på biodrivstoff produsert fra raps, er utslippet eksempelvis halvparten av hva de er om du kjører på fossilt drivstoff, ifølge EU og Miljødirektoratet.
DB170409 For det andre forholder ikke Holtsmark seg til at en del av biodrivstoffet vi skal blande inn skal være avansert biodrivstoff , som ikke kommer direkte fra landbruket, men fra andre kilder.
DB170409 Fakta var at alt biodrivstoff førte til økte utslipp, skrev en av journalistene bak reportasjeserien på twitter.
DB170409 Det er også årsaken til at FNs klimapanel mener biodrivstoff er en viktig del av løsningen på klimaproblemet ( Se bl.a IPCC Working Group 3 - og kapittelet om transport ).
DB170409 Da vil de indirekte virkningene av biodrivstoff bli mye mindre.
DB170409 Da Aftenposten, i samarbeid med blant annet Bergens Tidende og Adresseavisen, startet sin store artikkelserie om biodrivstoff , presenterte de en enkeltrapport produsert av en forsker ved SSB, nærmest som fakta.
DB170409 Av et tosifret antall saker avisen har skrevet om biodrivstoff , er så å si alle negativt vinklet.
DA170406 * Regjeringen vil innføre et omsetningskrav på 1 prosent bærekraftig biodrivstoff i luftfarten fra 2019, med mål om 30 prosent i 2030.
DB170405 Vi må utvikle bærekraftig biodrivstoff , vi må gjøre fossile biler dyrere slik at elbil tar hele nybilsalget raskt.
DA170405 Det forskes også på hybridfly, som både går på strøm og biodrivstoff , legger Lorentzen til.
DA170405 - For ti år siden hadde man ikke tro på biodrivstoff .
AP170405 Elsykler, byutvikling, biodrivstoff og pasientskadeordning.
DB170404 ¶ TRE BLIR DRIVSTOFF : Teknologien for å omdanne trevirket til biodrivstoff vil bygge på kunnskapen vi har om foredling av enklere råstoffer, skriver artikkelforfatterne.
DB170404 Transportsektoren må samlet stå for de største kuttene ved at fossilt drivstoff skiftes ut med fornybare alternativer som elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff .
DB170404 Teknologien for å omdanne trevirket til biodrivstoff vil bygge på kunnskapen vi har om foredling av enklere råstoffer.
DB170404 Sammenliknet med fossilbasert drivstoff har avansert biodrivstoff lite eller ingen nettoutslipp, men inngår i et kretsløp.
DB170404 Norske forskningsmiljøer har jobbet i flere år med å utvikle det vitenskapelige og tekniske grunnlaget for at vi skal kunne produsere biodrivstoff av dagens uutnyttede norske ressurser som trær, halm, landbruks- og matavfall.
DB170404 Klimanytten for biodrivstoff er avhengig av to faktorer : Hvilket råstoff som brukes og hvilken teknologi som tas i bruk for å omdanne dette råstoffet til biodrivstoff .
DB170404 Klimanytten for biodrivstoff er avhengig av to faktorer : Hvilket råstoff som brukes og hvilken teknologi som tas i bruk for å omdanne dette råstoffet til biodrivstoff.
DB170404 I debatten om biodrivstoff lurer du kanskje på hvorfor det er viktig å forske på hvordan vi kan lage drivstoff av uutnyttet trevirke og hvordan vi går fram for å finne de beste løsningene.
DB170404 Hybridsystemer som kombinerer elektriske motorer og motorer som drives med biodrivstoff eller hydrogen, vil på sikt være velegnet for tungtransport, samt bygg- og anleggstrafikk.
DB170404 Første generasjon biodrivstoff basert på landbruksprodukter har vært tilgjengelig lenge.
DB170404 For å løse de utfordringene som gjenstår for å kunne lage biodrivstoff fra trevirke, er det etablert et norsk « landslag » : Forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuels.
DB170404 Flytende biodrivstoff er enklest å frakte over store avstander, og er en god løsning for fly og sjøtransport samt tungtransport på vei.
DB170404 De første anleggene for slikt « avansert biodrivstoff » benytter landbruksavfall som halm for å lage bioetanol og er nå i drift i USA, Brasil og Italia.
VG170331 Et vedtak om at norske biler skulle gå på mer biodrivstoff .
VG170331 Viser til drivstoffbransjen ¶ Biodrivstoff
VG170331 Senere har en del bilprodusenter sagt at de sliter med å garantere for bilene med høy innblanding av biodrivstoff .
VG170331 Også Norges Automobil-Forbund advarer i en pressemelding tidligere denne måneden om at Økt bruk av biodrivstoff har en rekke usikkerheter knyttet til seg.
VG170331 Kravet på 20 prosent kan være utfordrende på så kort sikt som til 2020 fordi det i dag er begrenset tilgang på det vi kaller avansert biodrivstoff , sier hun.
VG170331 I fjor ble det enighet om et påbud om minst 20 prosent omsetning av biodrivstoff i drivstoffet i 2020.
VG170331 Første generasjon biodrivstoff er produsert av for eksempel raps, mais, fiskeavfall, slakteavfall, sukkerrør, poteter eller korn.
VG170331 Dette gjelder også med økende andel biodrivstoff , sier generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt Inger Lise Melby Nøstvik.
VG170331 Det er i dag tre typer for biodrivstoff ; biodiesel, bioetanol og biogass.
VG170331 Den europeiske produktstandarden definerer maks innhold av biodrivstoff og det må drivstoffbransjen forholde seg til for å sikre at bilene kan bruke produktet.
VG170331 Biodrivstoff ¶ Biodrivstoff er fellesbetegnelse på flytende eller gassformig drivstoff basert på biomasse som kan brukes i forbrenningsmotorer.
VG170331 - Vi opplever at medieoppslagene om biodrivstoff har skapt bekymring hos noen for hvordan økt innblanding vil påvirke bilens motor.
SA170330 Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen har i en artikkelserie hatt en ensidig negativ tilnærming til økt bruk av biodrivstoff som etterlater et inntrykk av at : ¶
SA170330 Spørsmålet er altså ikke om biodrivstoff blir viktig, men hvor raskt og på hvilken måte det skal fases inn.
SA170330 På kommentarplass er Aftenposten tydelig på at biodrivstoff er en del av løsningen for å få ned klimagassutslippene.
SA170330 Punkt 5 : Finland og Sverige har allerede i dag betydelig produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff.
SA170330 Punkt 4 : Produksjon av biodrivstoff fra avfall og skogsråstoff har vesentlig bedre klimanytte og lavere miljøbelastning enn annet biodrivstoff .
SA170330 Punkt 4 : Produksjon av biodrivstoff fra avfall og skogsråstoff har vesentlig bedre klimanytte og lavere miljøbelastning enn annet biodrivstoff.
SA170330 Punkt 3 : Biodrivstoff er en internasjonal handelsvare.
SA170330 Punkt 2 : Finland hadde allerede i 2015 21,6 prosent biodrivstoff .
SA170330 Prisen på biodrivstoff går dramatisk i været som følge av økte ambisjoner. i ¶
SA170330 Line Venn, redaktør i Norsk skogbruk : Biodrivstoff fra skogen kan uansett bli lønnsomt i ¶
SA170330 Kinesiske Kaidi planlegger verdens største fabrikk for produksjon av biodrivstoff basert på skogsråstoff i Ajos i Finland.
SA170330 IEA anslår at biodrivstoff vil gi det største bidraget til å redusere utslippene.
SA170330 I Piteå i Sverige produserer SunPine halvfabrikata biodrivstoff som raffineres til ferdige produkter ved Preems raffineri i Gøteborg.
SA170330 Etter hvert som mer klimaeffektive typer biodrivstoff fases inn blir klimaeffekten større.
SA170330 Erik « skogmann » Lahnstein konstaterer at artiklene om biodrivstoff ikke har påvirket statsminister Erna Solberg og Venstre-leder Trine Skei Grande.
SA170330 Det er synd om avisene bidrar til ubegrunnet usikkerhet om biodrivstoff .
SA170330 Aktørene som vurderer produksjon av biodrivstoff fra skog har lagt satsingen på hylla. i ¶
DN170330 Hvis norske politikere er villig til å gi grønn metanol de samme fordelene som de har gitt biodrivstoff , kan vi meget raskt redusere utslipp av CO2 fra norske biler med mer enn 15 prosent fordi metanolen erstatter fossilt karbon, skriver artikkelforfatterne.
DN170330 Grønn metanol basert på CO2 er like bra for utslipp som biodrivstoff og har større kommersielt potensial.
AP170330 Prisen på biodrivstoff går dramatisk i været som følge av økte ambisjoner.
AP170330 Etter hvert som mer klimaeffektive typer biodrivstoff fases inn, blir klimaeffekten større.
AP170330 Aktørene som vurderer produksjon av biodrivstoff fra skog har lagt satsingen på hylla.
AP170330 Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har i en artikkelserie hatt en ensidig negativ tilnærming til økt bruk av biodrivstoff .
SA170329 « Målet er å finne ut hvordan man kan produsere klimamessig og økonomisk bærekraftig biodrivstoff », skriver Line Venn.
SA170329 Videre er dessuten ikke avansert biodrivstoff innkalkulert.
SA170329 Ulempen med avansert biodrivstoff er imidlertid at teknologien er umoden.
SA170329 Ulempen med avansert biodrivstoff er at teknologien er umoden.
SA170329 Om tomtesaken i Hafrsfjord : i ¶ | Biodrivstoff fra skogen kan uansett bli lønnsomt ¶
SA170329 Og det er denne som regnes som « fremtidens » biodrivstoff .
SA170329 Målet er nettopp å finne ut hvordan man kan produsere klimamessig og økonomisk bærekraftig biodrivstoff basert på celluloseholdige rester fra skognæringen og landbruket.
SA170329 Men oppslaget er misvisende da det primært handler om matoljebasert biodrivstoff , og hele regnestykket hviler på svært omdiskuterte forutsetninger, blant annet EUs såkalte ILUC-direktiv.
SA170329 Men noe går til biodrivstoff .
SA170329 I mellomtiden lages det avansert biodrivstoff på tallolje ( et avfallsprodukt fra celluloseproduksjon ), både i Sverige og Finland.
SA170329 For selv om personbilene er på full fart inn i ikke-drivstoffkrevende løsninger, vil det være behov for drivstoff til fly, skipsfart og tungtransport, og dette bør erstattes av biodrivstoff , hevder panelet.
SA170329 For logisk sett bør avansert biodrivstoff fra skogen absolutt ha en fremtid.
SA170329 Et samarbeid mellom de store avisene med Aftenposten i spissen ga i vinter Statistisk Sentralbyrå ( SBB ) og bioenergiskeptiker Bjart Holtsmark i oppdrag å se på konsekvensene av innblandingsvedtaket om 20 prosent biodrivstoff , som politikerne sluset inn i statsbudsjettet i tolvte time rett før jul.
SA170329 Det betyr at biodrivstoff kan være én av løsningene i skogbransjen, og at « skogsdrivstoff » kan være én av klimaløsningene i transportsektoren.
SA170329 DEBATT : Avansert biodrivstoff bør bli ett av flere nye økonomiske ben å stå på for norsk industri, og én av mange klimanyttige løsninger på vegen mot fornybarsamfunnet.
SA170329 Avansert biodrivstoff er imidlertid ikke det ene produktet som skal redde verken skognæringen eller klimaet.
SA170329 Nå er gapet redusert til 3 millioner tonn - og inkluderes den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff , er man nede på 2 millioner tonn.
SA170329 Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.
SA170329 Framskrivningene viser at strategien med satsing på biodrivstoff virker, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.
DN170329 Hun viser videre til at effekten av innfasing av biodrivstoff har senket gapet til cirka 2 millioner tonn.
DA170329 Nå er gapet redusert til 3 millioner tonn - og inkluderes den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff , er man nede på 2 millioner tonn.
DA170329 Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.
DA170329 Framskrivningene viser at strategien med satsing på biodrivstoff virker, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.
AA170329 Nå er gapet redusert til 3 millioner tonn - og inkluderes den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff , er man nede på 2 millioner tonn.
AA170329 Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.
AA170329 Framskrivningene viser at strategien med satsing på biodrivstoff virker, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.
AP170327 | Trenger vi biodrivstoff - og må det være norsk ?
AP170327 Ved siden av elektrifisering og redusert energiforbruk til transport, er økt bruk av biodrivstoff trolig en del av løsningen.
AP170327 FOTO : Berit Keilen / NTB Scanpix ¶ Biodrivstoff kan lages av for eksempel raps.
AP170325 Satsingen på biodrivstoff vil fremskynde utfasing av forbrenningsmotoren, hevder leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero.
AP170325 Ifølge Zero-lederen baserer stiftelsens arbeid med biodrivstoff seg på forskning, utredninger og det han kaller sceneariearbeid fra bl.a.
AP170325 I etterkant har vedtaket møtt mye kritikk, og i gårsdagens Aftenposten kom det frem at miljøorganisasjonene med Bellona, Naturvernforbundet og Greenpeace i spissen er skeptiske til mye rundt biodrivstoff .
AP170325 I 2020 skal 20 prosent av drivstoffet som brukes på norske veier være biodrivstoff .
AP170325 Han bekrefter at det er dokumentert at omsetningskravet gjør biodrivstoff dyrere.
AP170325 Før jul vedtok Stortinget en storstilt satsing på biodrivstoff .
AP170325 Den svenske Naturskyddsforeningen påpeker, i likhet med oss, at biodrivstoff er sentralt for å nå mål om utslippsreduksjoner i transportsektoren, at vi må bli kvitt palmeråstoffer og ha bærekraftig produksjon.
SA170324 | Bare én miljøorganisasjon er ikke skeptisk til biodrivstoff
SA170324 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff .
BT170324 | Alle miljøorganisasjone skeptiske til biodrivstoff - bortsett fra én ¶
BT170324 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff .
AP170324 | Alle miljøorganisasjone skeptiske til biodrivstoff - bortsett fra én ¶
AP170324 Zero holder fast på at regjeringsvedtaket før jul var et godt grep, og sier seg uenige med Greenpeace i at biodrivstoff vil være med på å videreføre bruken av forbrenningsmotoren.
AP170324 Vårt anliggende er å gjøre transportsektoren utslippsfri, og for å oppnå det trenger vi også bærekraftig biodrivstoff .
AP170324 Vi opplever at uenigheten ikke handler så mye om hvorvidt vi skal ha biodrivstoff eller ikke, men om tempoet i satsningen.
AP170324 Og at avansert biodrivstoff skulle være dobbelttellende, var også litt rart.
AP170324 Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
AP170324 Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
AP170324 Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet sier at skillet gikk mellom Zero, som er langt mer offensive på biodrivstoff , og de andre.
AP170324 Han mener stortingsvedtaket om å øke omsetningskravet for biodrivstoff til 20 prosent i 2020 føyer seg inn i en rekke av « ufornuftige miljøtiltak fra den kanten » : ¶
AP170324 Han er skeptisk til om biodrivstoff egentlig er en god klimaløsning, siden det vil være med på å videreføre bruken av forbrenningsmotoren.
AP170324 Det er heller ikke første gang de to er uenige om biodrivstoff .
AP170324 Det er all grunn til å diskutere hvorvidt biodrivstoff er en blindvei eller om det tar oss til målet, sier Bellona-Hauge.
AP170324 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff .
AP170324 Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har gjennom en rekke artikler sett på realismen i ambisjonen om økt innblanding av biodrivstoff - og på konsekvensene.
AP170324 - Vi tviler ikke på de gode intensjonene, men både på biodrivstoff og på plugg-inn-hybrider går sakene mer på politiske forhandlinger basert på symboler og lobby enn på fakta, sier Hauge.
AP170324 - Med noen små nyanser er de fleste som jobber med miljøspørsmål i Norge, enige om at det ensidige kjøret vi nå ser på biodrivstoff , ikke er spesielt smart.
AP170324 - Biodrivstoff er ikke en langsiktig løsning på transportutfordringen.
SA170323 | Bare én miljøorgansasjon er ikke skeptisk til biodrivstoff
SA170323 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff .
DB170323 Venstres Ola Elvestuen fortalte i en debatt på NRK nylig at Norge ville spare et utslipp på 1 million tonn CO2 ved å gå over til biodrivstoff .
DB170323 Noen mener svaret ligger i biodristoff, for debatten rundt biodrivstoff raser over Norge for tiden.
DB170323 Men det produseres dessverre ikke nok biodrivstoff av den rene sorten.
DB170323 I påvente av rent biodrivstoff skal altså løsningen være å fylle skittent biodrivstoff , som er i påvente av nok nullutslippsbiler.
DB170323 I påvente av rent biodrivstoff skal altså løsningen være å fylle skittent biodrivstoff, som er i påvente av nok nullutslippsbiler.
BT170323 Nå står debatten om biodrivstoff i full fyr.
BT170323 Norske person- og lastebiler skal tvinges til å bruke mye biodrivstoff .
SA170322 Volvo er positiv til annen generasjons biodrivstoff av typen HVO.
SA170322 Vi besøkte den fabrikken i Norden som har gjort stor suksess med biodrivstoff av typen HVO.i ¶
SA170322 Utgangspunktet for avisene har vært å ettergå et bindende stortingsvedtak om at det skal blandes inn 20 prosent biodrivstoff i 2020 for all veigående transport.
SA170322 Treindustrien og miljøstiftelsen Zero har sagt at det vil komme produksjon av biodrivstoff i Norge fra greiner og topper i 2020.
SA170322 Testene koster penger, og de fleste i bransjen er skeptiske, ettersom de ønsker å prioritere elbiler og ikke biodrivstoff .
SA170322 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
SA170322 Slik har Venstres Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg ( H ) kommentert forhandlingene og forliket om biodrivstoff , i ettertid.i ¶
SA170322 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
SA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
SA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff , slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
SA170322 Regionavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen skriver for tiden om biodrivstoff .
SA170322 Også NRK har hatt en serie saker om palmeolje i biodrivstoff de siste ukene.
SA170322 Nå står debatten om biodrivstoff i full fyr.
SA170322 Norske person- og lastebiler skal tvinges til å bruke mye biodrivstoff .
SA170322 Men i denne krangelen blir den holdt utenfor, fordi den ikke er omfattet av omsetningskravet for biodrivstoff .
SA170322 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra som raps, palmer og soya.
SA170322 Hos Volvo Lastvagnar er man skeptiske til biodrivstoff , i betydningen første generasjon.
SA170322 Her gir vi deg en oppsummering på hva dette egentlig handler om : ¶ 1 ) Hva er biodrivstoff ? Biodrivstoff er, i motsetning til fossilt drivstoff, framstilt av biologisk materiale.
SA170322 Her gir vi deg en oppsummering på hva dette egentlig handler om : ¶ 1 ) Hva er biodrivstoff ?
SA170322 Fakta : VEDTAKET OM BIODRIVSTOFF ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartriene Venstre og KrF om om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
SA170322 Det vil bety at deler av transportnæringen vil kjøre på 100 prosent biodrivstoff .
SA170322 Det viktigste først ; er biodrivstoff bra for klimaet ?
SA170322 Det pågår en intens debatt i Europa og verden forøvrig om hvordan man skal sikre at biodrivstoff gir en klimaeffekt.
SA170322 Det finnes flere typer biodrivstoff .
SA170322 Det finnes flere teknologier for å produsere biodrivstoff fra skogsrester som greiner tretopper, men det er ingen i verden som har fått til dette i storskala.
SA170322 Det er uenighet om økt bruk og produksjon av biodrivstoff egentlig er klimavennlig på kort eller lengre sikt.
SA170322 De samarbeidende avisene har sjekket med alle som har sagt at de har planer om dette, og det er ingen nye fabrikker som kommer til å starte produksjon av biodrivstoff innen eller i 2020. 5 ) Tåler bilen min biodrivstoff ?
SA170322 Dan P.Neegaard ¶ 6 ) Er politikerne enige om bruken av biodrivstoff ?
SA170322 Biogass er også biodrivstoff , og lages ved kontrollert biologisk utråtning av organisk materiale.
SA170322 Bio-eventyret 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
SA170322 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
SA170322 Alle partier er enige om at bruken av biodrivstoff må økes i fremtiden.
SA170322 » 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
SA170322 » 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
SA170322 5 ) Tåler bilen min biodrivstoff ?
SA170322 20 prosent biodrivstoff i 2020 ble ikke konsekvensutredet.
SA170322 2 ) Hvorfor krangler man om biodrivstoff ?
AP170322 | Nærmere en løsning for biodrivstoff
AP170322 Skal vi klare å redusere de norske klimagassutslippene, krever det at vi jobber parallelt med å utvikle elektrifisering, hybridisering, hydrogendrevet transport og biodrivstoff .
AP170322 Sammen med ledende internasjonale forskningsmiljøer utvikler nå norske forskningsmiljøer det vitenskapelige og tekniske grunnlaget for å kunne produsere biodrivstoff av norske ressurser.
AP170322 Privat ¶ Biodrivstoff til all transport ?
AP170322 Organisk husholdningsavfall og rester fra for eksempel næringsmiddelindustrien er utmerkede råstoffer for å lage biodrivstoff i form av biogass.
AP170322 Når norske råstoffer skal omdannes til biodrivstoff , må derfor bærekraftsanalyser ligge i bunn.
AP170322 Klimanytten fra produksjon av biodrivstoff er som andre prosesser avhengig av at riktig teknologi kombineres med riktig råstoff.
AP170322 Global produksjon av biodrivstoff er på omtrent 220 milliarder liter.
AP170322 Dette kan brukes til å produsere biodrivstoff .
AP170322 Det kan bety elektriske personbiler, hybrid kjøretøy for tungtransport, samt skip og fly på biodrivstoff .
AP170322 Det er derfor på mange måter en sirkel som sluttes når vi nå ved hjelp av ny teknologi lager avansert biodrivstoff fra fornybare råstoffer.
AP170322 Betegnelsen avansert biodrivstoff, eller andre generasjons biodrivstoff , brukes om drivstoff produsert fra lignocellulose.
AP170322 Betegnelsen avansert biodrivstoff , eller andre generasjons biodrivstoff, brukes om drivstoff produsert fra lignocellulose.
AP170322 Volvo er positiv til annen generasjons biodrivstoff av typen HVO.
AP170322 Vi besøkte den fabrikken i Norden som har gjort stor suksess med biodrivstoff av typen HVO.
AP170322 Utgangspunktet for avisene har vært å ettergå et bindende stortingsvedtak om at det skal blandes inn 20 prosent biodrivstoff i 2020 for all veigående transport.
AP170322 Treindustrien og miljøstiftelsen Zero har sagt at det vil komme produksjon av biodrivstoff i Norge fra greiner og topper i 2020.
AP170322 Testene koster penger, og de fleste i bransjen er skeptiske, ettersom de ønsker å prioritere elbiler og ikke biodrivstoff .
AP170322 Slik har Venstres Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg ( H ) kommentert forhandlingene og forliket om biodrivstoff , i ettertid : « Vi hadde det ikke en gang på reservelisten. » 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
AP170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
AP170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff , slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
AP170322 Regionavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen skriver for tiden om biodrivstoff .
AP170322 Også NRK har hatt en serie saker om palmeolje i biodrivstoff de siste ukene.
AP170322 Nå står debatten om biodrivstoff i full fyr.
AP170322 Norske person- og lastebiler skal tvinges til å bruke mye biodrivstoff .
AP170322 Men i denne krangelen blir den holdt utenfor, fordi den ikke er omfattet av omsetningskravet for biodrivstoff . 2 ) Hvorfor krangler man om biodrivstoff ?
AP170322 Hos Volvo Lastvagnar er man skeptiske til biodrivstoff , i betydningen første generasjon.
AP170322 Her gir vi deg en oppsummering på hva dette egentlig handler om : ¶ 1 ) Hva er biodrivstoff ? Biodrivstoff er, i motsetning til fossilt drivstoff, framstilt av biologisk materiale.
AP170322 Her gir vi deg en oppsummering på hva dette egentlig handler om : ¶ 1 ) Hva er biodrivstoff ?
AP170322 Det viktigste først ; er biodrivstoff bra for klimaet ?
AP170322 Det pågår en intens debatt i Europa og verden forøvrig om hvordan man skal sikre at biodrivstoff gir en klimaeffekt.
AP170322 Det finnes flere typer biodrivstoff .
AP170322 Det finnes flere teknologier for å produsere biodrivstoff fra skogsrester som greiner tretopper, men det er ingen i verden som har fått til dette i storskala.
AP170322 Det er uenighet om økt bruk og produksjon av biodrivstoff egentlig er klimavennlig på kort eller lengre sikt.
AP170322 De samarbeidende avisene har sjekket med alle som har sagt at de har planer om dette, og det er ingen nye fabrikker som kommer til å starte produksjon av biodrivstoff innen eller i 2020. 5 ) Tåler bilen min biodrivstoff ?
AP170322 Dan P.Neegaard ¶ 6 ) Er politikerne enige om bruken av biodrivstoff ?
AP170322 Biogass er også biodrivstoff , og lages ved kontrollert biologisk utråtning av organisk materiale.
AP170322 Alle partier er enige om at bruken av biodrivstoff må økes i fremtiden.
AP170322 » 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
AP170322 » 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
AP170322 5 ) Tåler bilen min biodrivstoff ?
AP170322 20 prosent biodrivstoff i 2020 ble ikke konsekvensutredet.
AP170322 2 ) Hvorfor krangler man om biodrivstoff ?
AP170322 Miljødirektoratets nylig fremlagte konsekvensutredning av vedtaket viser imidlertid at biodrivstoff er et viktig bidrag til å redusere Norges og verdens klimagassutslipp, forutsatt at drivstoffet produseres på en bærekraftig måte.
AP170322 Mer bruk av biodrivstoff kan gi både utslippskutt, mer miljøvennlig energi og flere nye grønne arbeidsplasser.
AP170322 Det har ikke vært lett å se ut fra Aftenpostens saker om Norges satsing på biodrivstoff ( se artikkelsamlingen under.
AP170322 Budskapet har vært at biodrivstoff kan øke klimagassutslipp i stedet for å redusere dem.
AP170322 | Biodrivstoff ER miljøvennlig Ola Elvestuen ¶
AA170322 Treindustrien og miljøstiftelsen Zero har sagt at det vil komme produksjon av biodrivstoff i Norge fra greiner og topper i 2020.
AA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert. 4 ) På TV sa de at norsk skog kan være løsningen på dette.
AA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff , slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert. 4 ) På TV sa de at norsk skog kan være løsningen på dette.
AA170322 Nå står debatten om biodrivstoff i full fyr.
AA170322 Norske person- og lastebiler skal tvinges til å bruke mye biodrivstoff .
AA170322 Men i denne krangelen blir den holdt utenfor, fordi den ikke er omfattet av omsetningskravet for biodrivstoff . 2 ) Hvorfor krangler man om biodrivstoff ?
AA170322 Men alle partier er enige om at bruken av bærekraftig biodrivstoff må økes en gang i fremtiden.
AA170322 Hvordan blir det når vi øker andelen biodrivstoff i trafikken ?
AA170322 Her gir vi deg svar på noen av spørsmålene i bråket om biodrivstoff . 1 ) Hva er biodrivstoff ?
AA170322 Det viktigste først ; er biodrivstoff bra for klimaet ?
AA170322 Det pågår en intens debatt i Europa og verden forøvrig om hvordan man skal sikre at biodrivstoff gir en klimaeffekt.
AA170322 Det finnes flere teknologier for å produsere biodrivstoff fra skogsrester som greiner tretopper, men det er ingen i verden som har fått til dette i storskala.
AA170322 Det er uenighet om økt bruk og produksjon av biodrivstoff egentlig er klimavennlig på kort eller lengre sikt.
AA170322 De samarbeidende avisene har sjekket med alle som har sagt at de har planer om dette, og det er ingen nye fabrikker som kommer til å starte produksjon av biodrivstoff innen eller i 2020. 5 ) Tåler bilen min biodrivstoff ?
AA170322 Biogass er også biodrivstoff .
AA170322 men temperaturen i debatten om biodrivstoff er tidvis svært høy.
AA170322 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
AA170322 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
AA170322 6 ) Er politikerne enige om bruken av biodrivstoff ?
AA170322 5 ) Tåler bilen min biodrivstoff ?
AA170322 2 ) Hvorfor krangler man om biodrivstoff ?
AA170322 1 ) Hva er biodrivstoff ? Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale.
AA170322 1 ) Hva er biodrivstoff ?
SA170321 « ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at bruk av jordbruksareal i Europa for produksjon av biodrivstoff indirekte forårsaker CO₂-utslipp andre steder på kloden ( såkalte ILUC-utslipp ).
SA170321 | Feil om biodrivstoff i regionavisene ¶ ¶
SA170321 Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet, der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene.
SA170321 ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at bruk av jordbruksareal i Europa for produksjon av biodrivstoff indirekte forårsaker CO₂-utslipp andre steder på kloden ( såkalte ILUC-utslipp ).
SA170321 Globiom-rapportens anslag på ILUC-utslipp tar eksplisitt hensyn til at økt produksjon av biodrivstoff i Europa også fører til at en del av matproduksjonen forskyves til landbruksarealer som ligger brakk.
BT170321 | Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall.
BT170321 Biodrivstoff ble budsjettets store klimasatsing.
BT170321 Paulina Uronen har forsket på biodrivstoff hos Neste i mange år.
BT170321 | Feil om biodrivstoff
BT170321 Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene.
BT170321 ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at produksjon av biodrivstoff indirekte kan forårsake utslipp når man bruker jordbruksareal i for eksempel Europa til produksjon av biodrivstoff i stedet for mat.
BT170321 ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at produksjon av biodrivstoff indirekte kan forårsake utslipp når man bruker jordbruksareal i for eksempel Europa til produksjon av biodrivstoff i stedet for mat.
BT170321 Globiom-rapportens anslag på ILUC-utslipp tar hensyn til at økt produksjon av biodrivstoff i Europa fører til at en del av matproduksjonen forskyves til landbruksarealer som ligger brakk.
BT170321 Faktum er imidlertid at Globiom-rapportens anslag på ILUC-utslipp nettopp tar hensyn til at økt produksjon av biodrivstoff i Europa fører til at en del av matproduksjonen forskyves til landbruksarealer som ligger brakk.
AP170321 Produksjonen av biodrivstoff må være bærekraftig.
AP170321 Dette vil vi i St1 bruke til å lage biodrivstoff , skriver innleggsforfatteren.
SA170320 « Bærekraftig biodrivstoff må være av en slik art at det verken legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog eller andre villmarksområder », skriver Morten Tønnessen.
SA170320 Vi kan ikke begynne å bruke matjorden til å produsere biodrivstoff .
SA170320 Slikt biodrivstoff må vi satse på - men det tar tid å bygge opp en betydelig og samtidig forsvarlig produksjon, og det er usikkert hvor mye drivstoff av denne typen vi kommer til å trenge.
SA170320 Samtidig vet vi nå at økende bruk av biodrivstoff det siste året domineres av miljøskadelige varianter.
SA170320 Resultatet er at vi i dag bruker en stor mengde biodrivstoff som faktisk kan være verre enn fossilt brensel i klimaøyemed, sett i et globalt perspektiv.
SA170320 Regjeringens opptrappingsplan for biodrivstoff som Schibsted-avisene har avdekket i det siste, er blitt vedtatt på en lite gjennomtenkt måte.
SA170320 Mer avansert biodrivstoff , basert på restprodukter fra skogbruksnæringen og annet bioavfall stiller i en annen klasse når det gjelder klimaeffekt.
SA170320 Hvis Stortinget vil ha reelle klimakutt, nytter det lite å grønnvaske bensin og diesel ved å blande inn biodrivstoff laget av verdens eldste og mest mangfoldige skoger.
SA170320 Et annet spørsmål som krever nærmere vurdering, er hvor mye bærekraftig biodrivstoff det er behov for gitt den sterke økningen i antall elbiler.
SA170320 DEBATT : Vi kan ikke begynne å bruke matjorden til å produsere biodrivstoff .
SA170320 Bærekraftig biodrivstoff må være av en slik art at det verken legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog eller andre villmarksområder.
SA170320 Blant det som bør utredes grundig, er hvor bra det er for klima og biologisk mangfold å øke avvirkningen for å produsere biodrivstoff , målt opp mot å la skogen vokse for å binde karbon.
SA170320 At man deretter velger å tillate å bruke palmeolje i biodrivstoff , som naturligvis vil gi økt avskoging, innebærer ikke bare å totalt overse alt det gode arbeidet som er gjort i Norge for å redusere palmeoljebruken.
SA170320 Én av disse er at bruk av matplanter til biodrivstoff ofte vil føre til at nye arealer tas i bruk til matproduksjon andre steder i verden.
SA170320 Biodrivstoff basert på matplanter går ikke bare ut over verdens matbehov, men også verdens gjenværende villmarksområder, med alle de ville dyrene og plantene som lever der.
AP170320 Paulina Uronen har forsket på biodrivstoff hos Neste i mange år.
AP170320 Neste bruker avfall fra matindustrien og slakterier til å produsere avansert biodrivstoff på raffineriet i Porvoo.
AP170320 Her i Porvoo har de klart å skape et industrieventyr ved å gjenbruke avfall som de lager biodrivstoff fra.
AP170320 Paulina Uronen har forsket på biodrivstoff hos Neste i mange år.
AP170320 Her i Porvoo har de klart å skape et industrieventyr ved å gjenbruke avfall som de lager biodrivstoff fra.
AP170320 Tidshorisonten for det ambisiøse vedtaket om å tredoble andelen biodrivstoff i Norge er kort, knappe tre år.
AP170320 | Biodrivstoff ødelegger stemningen Trine Eilertsen ¶
AP170320 | Feil om biodrivstoff Bjart Holtsmark ¶
AP170320 Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene.
AP170320 ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at bruk av jordbruksareal i Europa for produksjon biodrivstoff indirekte forårsaker CO₂-utslipp andre steder på kloden ( såkalte ILUC-utslipp ).
DB170319 - Vi er allerede igang med å kutte utslippene, blant annet gjennom satsing på biodrivstoff .
AP170319 | Fra grøft til grøft med biodrivstoff på tanken Per Øyvind Langeland ¶
AP170319 Vi frykter at konsekvensen blir et nytt tilbaketog for biodrivstoff .
AP170319 Vedtaket førte til nedleggelse av Uniols nyåpnede biodieselfabrikk i Fredrikstad, og flere transportbedrifter avsluttet sin satsing på biodrivstoff og gikk tilbake til konvensjonell diesel.
AP170319 Så til forundringen : Rett før jul vedtok Stortinget en opptrapping av omsetningspåbudet for innblanding av biodrivstoff .
AP170319 Spørsmålet vi bør stille oss er : Hvis ikke biodrivstoff - hva da ? Biodrivstoff er en moden teknologi, men det er også en knapp ressurs.
AP170319 Spørsmålet vi bør stille oss er : Hvis ikke biodrivstoff - hva da ?
AP170319 Samtidig er det opplagt at regelverket og standarder må stimulere til bruk av bærekraftig biodrivstoff .
AP170319 Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff
AP170319 Næringslivet følger debatten om biodrivstoff med interesse og forundring.
AP170319 Norske medier har skrevet en lang rekke kritiske artikler om biodrivstoff og Regjeringens budsjettvedtak før jul.
AP170319 Men bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
AP170319 Innfasing av biodrivstoff krever nemlig store investeringer på tilbuds- og etterspørselssiden.
AP170319 Ingen ville ha storsatsing på biodrivstoff .
AP170319 I dag blir kun én prosent av alt biodrivstoff vi bruker produsert i Norge.
AP170319 Her er biodrivstoff eneste realistiske og tilgjengelige løsning på kort og mellomlang sikt.
AP170319 Grønt skifte ¶ Biodrivstoff vil sammen med elektrisitet og hydrogen være gode løsninger for et grønt skifte i transportsektoren.
AP170319 Flere medier avdekker nå utilsiktede konsekvenser av politiske vedtak knyttet til biodrivstoff som fortjener å bli belyst.
AP170319 FOTO : Morten Antonsen / Adresseavisen ¶ Biodrivstoff er nødvendig for å realisere utslippsreduksjoner i transportsektoren - og innfri Norges klimaforpliktelser.
AP170319 Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund : Eventyrlig om biodrivstoff
AP170319 Bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
AP170319 Bjart Holtsmark, SSB : Biodrivstoff forsterker klimaproblemet ¶
AP170319 | Fra grøft til grøft med biodrivstoff på tanken Per Øyvind Langeland ¶
AP170319 Næringslivet følger debatten om biodrivstoff med interesse og forundring.
AP170319 Men bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
AP170319 FOTO : Morten Antonsen / Adresseavisen ¶ Biodrivstoff er nødvendig for å realisere utslippsreduksjoner i transportsektoren - og innfri Norges klimaforpliktelser.
AP170319 Bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
BT170318 | Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall.
SA170317 | Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall.
FV170317 | Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall.
FV170317 Tømmeret kan erstatte betong og stål i bygninger, samtidig som greiner, topper, flis og bark kan brukes til produksjon av biodrivstoff .
FV170317 Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020.
FV170317 St1 er det selskapet som har kommet lengst i planleggingen av en ny fabrikk for avansert biodrivstoff i Norge.
FV170317 Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff .
FV170317 På et laboratorium hos Sintef Energy Research i Trondheim er Judit Sandquist blant dem som forsker på biodrivstoff som energikilde.
FV170317 Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra som raps, palmer og soya.
FV170317 Judit Sandquist forsker på biodrivstoff på Sintef.
FV170317 Johansen tviler på at ensidig produksjon av biodrivstoff basert på greiner og topper er god butikk.
FV170317 Hva skal produseres : Avansert biodrivstoff basert på tømmer ¶
FV170317 Hva skal produseres : Andre generasjons biodrivstoff basert på grener, topper, massevirke, bark og andre biprodukter fra skogbruk.
FV170317 Hun tror at biodrivstoff vil ha en rolle i framtidens energimiks, men påpeker at det er stor forskjell på utvikle og teste, og å drive kommersielt.
FV170317 Grener og topper fra skogsdrift kan ha et potesiale i produksjonen av biodrivstoff .
FV170317 Fakta : Vedtaket om biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartriene Venstre og KrF om om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
FV170317 En skulle derfor tro at direktør for forretningsutvikling, forskning og utdanning, Gisle Løhre Johansen, var en av dem som jublet over satsingen på biodrivstoff .
FV170317 Det vil bety at deler av transportnæringen vil kjøre på 100 prosent biodrivstoff .
FV170317 Det statlig eide investeringsselskapet Siva har siden 2012 jobbet med ulike prosjekter for å prøve å etablere sterke miljøer som kan jobbe med kommersialisering av biodrivstoff i Norge.
FV170317 Det er bare en hake : I dag er det ingen fabrikker i verden som i stor skala driver med produksjon av biodrivstoff basert på restene etter tømmerhogst.
FV170317 Derfor omfavner politikerne planene om produksjon av biodrivstoff i Norge, basert på råvarer fra skogen.
FV170317 Debatten om biodrivstoff opptar folk som driver med skog.
FV170317 Da regjeringspartiene og Venstre og KrF i desember i fjor ble enige om å satse massivt på biodrivstoff frem mot 2020, var norsk skog en viktig brikke.
FV170317 Biozin AS, som planlegger fem anlegg for biodrivstoff basert på skog, skrev i et høringsbrev til regjeringen at første fabrikk kan være produksjonsklar i 2020 og produsere 120 millioner liter.
FV170317 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
FV170317 Alt snakket om tømmerpriser, grener, kvister og biodrivstoff har laget en småirritert rynke i pannen på den erfarne skogsmannen.
FV170317 - Når en ser etter « den nye oljen », blir det lett å se på biodrivstoff .
FV170317 - Nei, det er det ikke, om forventningene om norsk produksjon vil være på såkalt avansert biodrivstoff , sier Værnes.
FV170317 - Det jobbes godt innen utvikling av ny teknologi for biodrivstoff , men om teknologien er moden nok for at dette skal bli en industriell satsing, er noe uklart for meg, sier han.
FV170317 - Det er flere teknologier som er aktuelle for andregenerasjons biodrivstoff .
DB170317 Årsaken til det er at de som selger drivstoff har kjøpt billig, konvensjonelt biodrivstoff uten bærekraftskrav.
DB170317 Å lage biodrivstoff av skog kan altså både gi langt bedre ressursutnyttelse, og dessuten øke lønnsomheten for skogbruksnæringen.
DB170317 | Det begynte dårlig, men det ble en god slutt på uka for biodrivstoff
DB170317 Vi er likevel ikke helt i mål med å gjennomgå kritikken og debatten om biodrivstoff fra den siste uka.
DB170317 Satsing på biodrivstoff .
DB170317 Regjeringen og samarbeidspartiene pekte på hverandre og hevdet at det var de andre som kjempet for opptrappingsplanen for biodrivstoff .
DB170317 Opptrappingsplanen for biodrivstoff vil gi utslippskutt på 900 000 tonn i Norge i 2020.
DB170317 Og helt grunnleggende : å bruke biodrivstoff i stedet for f. eks. kull reduserer utslippene enormt på lang sikt.
DB170317 Og det er ikke gitt at den lykkes, til det vil det blant annet være viktig at det kommer investeringer i Norge i anlegg som produserer avansert biodrivstoff .
DB170317 NRK kunne nemlig også melde at Norge faktisk allerede nesten var i mål med ambisjonen om 20 prosent omsetning av biodrivstoff .
DB170317 Men, fordi produksjonen av biodrivstoff ikke er kommet skikkelig igang i Norge, vil vi være avhengige av import for å nå målet.
DB170317 Kritikerne hevder at store deler av palmeoljen som blir til biodrivstoff kommer fra plantasjer som fortrenger gammel regnskog eller myrområder som lagrer store mengder CO2.
DB170317 Grunnen er at regjeringen og samarbeidspartiene gikk inn for å øke kravet til omsetning av biodrivstoff i Norge til 20 prosent innen 2020.
DB170317 En vesentlig del av kritikken mot regjeringen og støttepartienes opptrappingsplan om biodrivstoff er likevel riktig og viktig.
DB170317 EU har innført et såkalt ILUC-direktiv som skal regulere arealendring og sikre at biodrivstoff produseres på en så bærekraftig måte som mulig.
DB170317 Det er realistisk å oppnå store utslippskutt ved bruk av biodrivstoff .
DB170317 Dagen etter ble bensinstasjonkjedene selv enige om en bransjestandard som sørger for at alt biodrivstoff omsatt i Norge er i tråd med bærekraftkriteriene, og dermed kutter utslipp av klimagasser med 50 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff.
DB170317 Artikkelen lente seg tungt på en SSB-rapport skrevet av forskeren Bjart Holtsmark, som i lengre tid har vært kritisk til både elbilpolitikken og biodrivstoff .
DB170317 Aftenposten skrev en oppfølgersak hvor tittelen hevdet at klima- og miljøminister Vidar Helgesen « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
AP170317 | Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall.
BT170316 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
BT170316 | Miljødirektoratet : Biodrivstoff gir utslippsreduksjoner ¶
BT170316 Hva er konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent i Norge innen 2020 ?
BT170316 Dermed reduseres det fremtidige behovet for biodrivstoff .
BT170316 | Jo, biodrivstoff kutter utslipp ¶
BT170316 Vi skroter ikke biodrivstoff
BT170316 Vi mener konvensjonelt biodrivstoff kan være fullgode og bærekraftige alternativer til fossilt drivstoff, så lenge disse er sertifisert som bærekraftige etter EUs regnemetoder, og risikoen knyttet til bruk av palmeolje minimeres.
BT170316 Vi mener konvensjonelt biodrivstoff kan være fullgode og bærekraftige alternativer til fossilt drivstoff, skriver Ola Elvestuen ( V ).
BT170316 Vi mener derfor at det blir feil, som flere av de store regionavisene de siste dagene har skrevet, at biodrivstoff vil øke utslippene våre.
BT170316 Vi mener at det er feil, som flere av de store regionavisene de siste dagene har skrevet, at biodrivstoff vil øke utslippene våre.
BT170316 Tvert om mener vi den vedtatte opptrappingsplanen vil føre til reduserte klimagassutslipp, også globalt, siden planen også inkluderer krav om å bruke avansert biodrivstoff .
BT170316 Som en del av budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF ble det vedtatt å øke bruken av biodrivstoff i norske biler.
BT170316 Eventyrlig om biodrivstoff
BT170316 Ettersom disse kravene gjelder, vil det ikke være det dårligste biodrivstoffet som kommer i salg på det norske markedet, men tvert imot et biodrivstoff som fører til reduserte utslipp.
BT170316 EU forsøker å redusere risikoen knyttet til dette ytterligere gjennom ILUC-direktivet, som blant annet setter et tak på bruken av konvensjonelle biodrivstoff .
BT170316 Deler av bransjen går allerede foran ved at de unngår biodrivstoff fra palmeolje.
AP170316 Skogeierne : Aftenpostens dekning fremstår som en kampanje mot biodrivstoff ¶ ( ©NTB ) ¶
AP170316 Ingen ville ha storsatsing på biodrivstoff .
AP170316 Aftenposten og flere regionsaviser har i det siste satt fokus på Regjeringens satsing på økt bruk av biodrivstoff .
AP170316 | Miljødirektoratet : Biodrivstoff gir utslippsreduksjoner ¶
AP170316 Klimautslipp reduseres med 140.000 tonn CO₂ globalt gjennom vedtaket om økt bruk av biodrivstoff , viser utredningen..
AP170316 Hva er konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent i Norge innen 2020 ?
AA170316 | Elbil-vekst gir mindre behov for biodrivstoff
AA170316 I fjor mente transportetatene at behovet for biodrivstoff ville være 1,7 milliarder liter i 2030, mens klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier nye beregninger nå viser et behov på 400 millioner liter.
AA170316 Han synes de nye beregningene fra Miljødirektoratet er « veldig interessante », men sier det også er en risiko for at de kan bremse opptrappingsplanen for biodrivstoff . ( ©NTB ) ¶
AA170316 Det foreligger store investeringsplaner for produksjon av biodrivstoff i Norge, men elbilenes inntog gjør altså at behovet ser ut til å være mindre om tretten år enn om tre år.
AA170316 Beregninger viser at Norge trenger 400 millioner liter biodrivstoff i 2030.
VG170315 Om biodrivstoff : ¶
VG170315 Og hvorfor protesterte ikke regjeringen da de i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått at tjue prosent biodrivstoff var mulig ?
VG170315 I forrige uke sa han at det må gjøres justeringer i biodrivstoff-strategien : Det blir stilt store spørsmålstegn ved hele grunnlaget for å investere i biodrivstoff i Norge.
VG170315 Han nevner også CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland som andre saker Helgesen har behandlet svakt.
VG170315 - Opptrappingsplanen for biodrivstoff kutter utslippene og gir forutsigbarhet for næringslivet.
SA170315 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
FV170315 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
DN170315 Han viser også til andre saker som han mener statsråden har håndtert svakt : CO2-støtte, biodrivstoff og laksestammen med Finland.
DB170315 Han viser også til andre saker som han mener statsråden har håndtert svakt : CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland.
DA170315 Han viser også til andre saker som han mener statsråden har håndtert svakt : CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland.
BT170315 Han viser også til andre saker som han mener statsråden har håndtert svakt : CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland.
BT170315 | Eventyrlig om biodrivstoff ¶ Biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet.
BT170315 | Eventyrlig om biodrivstoff
BT170315 Volvo har lagt satsingen på motorer for førstegenerasjons biodrivstoff bak seg, men understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer. •Det påstås at det skal blandes inn 10 prosent etanol i all bensin i Norge fra neste år.
BT170315 Volvo har lagt satsingen på motorer for førstegenerasjons biodrivstoff bak seg, men understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer. •Det påstås at det skal blandes inn 10 prosent etanol i all bensin i Norge fra neste år.
BT170315 Volvo føler seg « grovt » feilsitert når det skrives at Volvo fraråder biodrivstoff generelt.
BT170315 Når det likevel hevdes at biodrivstoff er verre for klimaet enn fossilt drivstoff, er det med utgangspunkt i konvensjonelt biodrivstoff fra matplanter.
BT170315 Når det likevel hevdes at biodrivstoff er verre for klimaet enn fossilt drivstoff, er det med utgangspunkt i konvensjonelt biodrivstoff fra matplanter.
BT170315 Norges Skogeierforbund og « skogmannen » Erik Lahnstein har som avisene skriver arbeidet for økt bruk av avansert biodrivstoff , og er fornøyd med at Norge for første gang har en opptrappingsplan som særlig stimulerer til dette.
BT170315 Kravene kan forsterkes ved å innføre bærekraftsertifisering også for biodrivstoff som omsettes utenfor omsettingskravet.
BT170315 I en så omfattende artikkelserie kunne avisene ha drøftet økt bruk av biodrivstoff opp mot fortsatt bruk av fossilt drivstoff.
BT170315 Bildet er fra Tyskland hvor det brukes store arealer til dyrking av raps som igjen blir til biodrivstoff .
BT170315 Avisene skriver helt riktig at biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet.
BT170315 Avansert biodrivstoff lages av avfall, rester og celluloseholdig materiale. 20 - 30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hogst, men utnyttes i Sverige.
BT170315 Artikkelserien kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff og har en rekke unøyaktigheter : ¶
BT170315 Argumentene som fremføres er godt kjent og drøftet i blant annet regjeringens egne høringsdokumenter om biodrivstoff .
BT170315 Alt biodrivstoff som omsettes innenfor omsettingskravet må være bærekraftsertifisert, og dokumentere en klimanytte på minst 50 prosent.
BT170315 Biodrivstoff produsert av restråstoff fra skog gir opptil 95 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med fossilt drivstoff.
BT170315 Biodrivstoff erstatter sannsynligvis først olje fra tjæresand som er svært dyr å produsere.
AP170315 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
AP170315 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
AA170315 Helgesen tilbakeviser også påstandene om at han har håndtert sakene om biodrivstoff , lakseavtalen med Finland og CO2-kompensasjon dårlig.
AA170315 Han viser også til andre saker som han mener statsråden har håndtert svakt : CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland.
VG170314 « Det er viktig at den offentlige debatten om biodrivstoff ikke blir så ensidig og preget av motstand at det fører til usikkerhet », advarte Arbeiderpartiet.
VG170314 Vi ba Stortinget gjøre hjemmeleksa si før biodrivstoff ble gjort til den store løsningen.
VG170314 Sannheten, som Stortinget lenge har forsøkt å legge lokk på, er at biodrivstoff ikke er en enkel utvei for å gjøre bilene våre miljøvennlige.
VG170314 Regjeringens satsing på biodrivstoff har ikke bare bidratt til å undergrave miljøtroverdigheten til Høyre og Frp, men også til KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har lukket øynene for ubehagelige fakta.
VG170314 Regjeringen har satset all sin klimatroverdighet på ett kort : biodrivstoff .
VG170314 Produksjon av biodrivstoff fra raps har uklar klimaeffekt.
VG170314 Produksjon av biodrivstoff fra palmeolje kan før til at jungel blir hogget ned.
VG170314 Men så, i siste øyeblikk, kom løsningen på bordet : en storstilt satsing på å fylle biodrivstoff på norske biler.
VG170314 Men bruk av biodrivstoff betyr i prinsippet at vi heller natur eller mat på tanken.
VG170314 Derfor må vi bruke biodrivstoff innenfor meget strenge bærekraftkrav.
VG170314 Debatten om biodrivstoff har gått lenge i Stortinget, og det har ikke manglet på advarsler.
VG170314 Debatt Regjeringen har satset all sin klimatroverdighet på ett kort : biodrivstoff .
VG170314 De Grønne stemte mot en bratt opptrapping av biodrivstoff , og foreslo et forbud mot palmeolje i norske biler.
VG170314 BIO-ADVARTE : - Vi ba Stortinget gjøre hjemmeleksa si før biodrivstoff ble gjort til den store løsningen.
VG170314 Biodrivstoff er en del av løsningen når vi skal kutte utslippene fra transport, men palmeblader skal ikke brukes til å skjule at regjeringens dårlige klimapolitikk.
VG170314 Biodrivstoff er bedre enn fossilt drivstoff, som vi må slutte å bruke raskt.
SA170314 | Eventyrlige reportasjer om biodrivstoff
SA170314 Volvo understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer.
SA170314 Volvo har lagt satsingen på motorer for førstegenerasjons biodrivstoff bak seg, men understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer. • Det påstås at det skal blandes inn 10 prosent etanol i all bensin i Norge fra neste år.
SA170314 Volvo har lagt satsingen på motorer for førstegenerasjons biodrivstoff bak seg, men understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer. • Det påstås at det skal blandes inn 10 prosent etanol i all bensin i Norge fra neste år.
SA170314 Når det likevel hevdes at biodrivstoff er verre for klimaet enn fossilt drivstoff, er det med utgangspunkt i konvensjonelt biodrivstoff fra matplanter.
SA170314 Når det likevel hevdes at biodrivstoff er verre for klimaet enn fossilt drivstoff, er det med utgangspunkt i konvensjonelt biodrivstoff fra matplanter.
SA170314 Norges Skogeierforbund og « skogmannen » Erik Lahnstein har som avisene skriver arbeidet for økt bruk av avansert biodrivstoff , og er fornøyd med at Norge for første gang har en opptrappingsplan som særlig stimulerer til dette.
SA170314 Kravene kan forsterkes ved å innføre bærekraftsertifisering også for biodrivstoff som omsettes utenfor omsettingskravet.
SA170314 I en så omfattende artikkelserie kunne avisene ha drøftet økt bruk av biodrivstoff opp mot fortsatt bruk av fossilt drivstoff.
SA170314 Disse ressursene burde brukes i biodrivstoff , slik de gjør i Sverige.
SA170314 DEBATT : Artiklene om biodrivstoff i fem aviser skjemmes av selektiv kildebruk, unøyaktigheter og direkte feilsitering.
SA170314 Avisene skriver helt riktig at biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet.
SA170314 Avansert biodrivstoff lages av avfall, rester og celluloseholdig materiale. 20 - 30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hogst, men utnyttes i Sverige.
SA170314 Artikkelserien kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff og har en rekke unøyaktigheter : ¶ • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har rykket ut og sagt det ikke er aktuelt for regjeringen å skrote biodrivstoffvedtaket, slik det hevdes i overskriftene basert på et intervju med ham. • Volvo føler seg « grovt » feilsitert når det skrives
SA170314 Argumentene som fremføres er godt kjent og drøftet i blant annet regjeringens egne høringsdokumenter om biodrivstoff .
SA170314 Alt biodrivstoff som omsettes innenfor omsettingskravet, må være bærekraftsertifisert, og dokumentere en klimanytte på minst 50 prosent.
SA170314 Biodrivstoff produsert av restråstoff fra skog gir opptil 95 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med fossilt drivstoff.
SA170314 Biodrivstoff erstatter sannsynligvis først olje fra tjæresand, som er svært dyr å produsere.
SA170314 • Volvo føler seg « grovt » feilsitert når det skrives at Volvo fraråder biodrivstoff generelt.
BT170314 | Vi skroter ikke biodrivstoff
BT170314 STÅR FAST : Opptrappingsplanen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020.
BT170314 På lengre sikt vil elektrifisering bli viktigere innenfor persontransporten, men biodrivstoff vil fortsatt spille en rolle.
BT170314 På lengre sikt vil elektrifisering bli viktigere innenfor persontransporten, men biodrivstoff vil fortsatt spille en rolle innenfor tungtransport og luftfart.
BT170314 Opptrappingsplanen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020.
BT170314 Men når innblanding av avanserte biodrivstoff holdes utenfor regnestykket, gir dette et skjevt bilde av opptrappingsplanen.
BT170314 I et intervju med meg om biodrivstoff i BT står det i tittelen at regjeringen åpner opp for « å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
BT170314 I et intervju med meg om biodrivstoff i BT står det i tittelen at regjeringen åpner opp for « å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
BT170314 I SSB-rapporten er det utelukkende effektene fra innblanding av konvensjonelt biodrivstoff som er beregnet.
BT170314 Dette tallet inkluderer blant annet palmeolje, og ligger langt over standardverdien for raps, som er det mest brukte råstoffet til biodrivstoff i Norge.
BT170314 Det er allment kjent at slike biodrivstoff kan være problematiske, fordi produksjonen ofte bidrar til avskoging.
BT170314 Bærekraftig biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
AP170314 Der spikrer de kravet om at 20 prosent av all drivstoff på veigående trafikk i Norge skal være biodrivstoff i 2020.
AP170314 | Eventyrlig om biodrivstoff Erik Lahnstein ¶
AP170314 Norges Skogeierforbund og « skogmannen » Erik Lahnstein har, som avisene skriver, arbeidet for økt bruk av avansert biodrivstoff og er fornøyd med at Norge for første gang har en opptrappingsplan som særlig stimulerer til dette.
AP170314 Artikkelserien i Aftenposten kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff .
AA170314 | Vil ikke skrote vedtak om biodrivstoff ¶ Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
AA170314 | Vil ikke skrote vedtak om biodrivstoff
AA170314 På lengre sikt vil elektrifisering bli viktigere innenfor persontransporten, men biodrivstoff vil fortsatt spille en rolle innenfor tungtransport og luftfart.
AA170314 Planen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020, og dette står vi fast ved.
AA170314 Adresseavisen skriver at vi « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
AA170313 Årsaken er at det ikke stilles krav til bærekraft og klimagassreduksjon til den delen biodrivstoff som overstiger omsetningskravet på 7 prosent.
AA170313 Vi er allerede nå nær målet for 2020 om diesel iblandet 20 prosent biodrivstoff .
AA170313 Mengden biodrivstoff på norske tanker har steget fra 173 millioner liter i 2013 til 462 millioner liter i fjor.
AA170313 Helgesen understreker at det stilles bærekraftskrav i avtalen mellom regjeringen og støttepartiene om opptrapping til 20 prosent biodrivstoff i 2020. ( ©NTB ) ¶
AA170313 Da lå andelen biodrivstoff på hele 15 prosent, melder NRK.
AA170313 - Det er palmeolje som er lettest tilgjengelig, det er også et avgiftsmessig insentiv i Norge for å bruke det, sier kommunikasjonsdirektør i bensinstasjonskjeden Circle K, Pål Heldaas, som framholder at markedet for såkalt avansert biodrivstoff er fullstendig dominert av palmeprodukter.
VG170312 Og det på tross av at Aftenposten og andre aviser denne uken har vist at budsjettforhandlingene nok en gang munnet ut i et lite gjennomtenkt og høyst sannsynlig håpløst vedtak om bruk av biodrivstoff .
VG170312 Når bilprodusentene attpåtil forteller til Aftenposten at mange hundretusen biler rett og slett ikke tåler bruken av biodrivstoff , ja da er skandalen komplett.
VG170312 Kravet om innblanding av såkalt miljøvennlig drivstoff i pumpene på bensinstasjonene, altså biodrivstoff , må likevel sies å være en god kandidat til en av topplasseringene.
VG170312 For det var overhodet ikke noe nytt at biodrivstoff var et tvilsomt tiltak.
VG170312 Eksperter : Dyrt å få til satsing på biodrivstoff
AA170312 MDGs Rasmus Hansson er ikke imponert over Helgesens måte å formulere seg på når det gjelder biodrivstoff .
AA170312 Han omtaler det samtidig som " paradoksalt " at hans egen regjering legger opp til å bruke mer matoljebasert biodrivstoff enn det EU har satt som tak.
FV170311 Biodrivstoff ble budsjettets store klimasatsing.
AP170311 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kaller det samtidig « paradoksalt » at Norge legger opp til å bruke mer matoljebasert biodrivstoff enn det EU har satt som tak i sine klimadirektiver. | - Vi har hatt en fin ferie, men slutten ble trasig ¶
AA170311 Biodrivstoff høres både fornuftig og miljøvennlig ut, men vår journalistikk viser at virkeligheten er langt mer komplisert enn det politikerne synes å ha forutsatt.
SA170310 | Ingen ville ha storsatsing på biodrivstoff .
SA170310 Biodrivstoff ble budsjettets store klimasatsing.
DB170310 ¶ Oljeindustrien taper : Bærekraftig biodrivstoff er en viktig løsning for å fase ut fossile drivstoff i transportsektoren.
DB170310 ZERO og Regnskogfondet har også tatt initiativ til en bransjestandard som går lenger enn bærekraftskriteriene, ved å unngå biodrivstoff fra palmeolje samt biprodukter fra palmeoljeindustrien.
DB170310 På lang sikt vil overgang til biodrivstoff kunne gi akkumulerte utslippsreduksjoner selv om man har utslippsøkninger i første omgang ».
DB170310 På den ene siden vil man være varsom med å ta i bruk for store arealer til dyrking av konvensjonelt biodrivstoff , samtidig som det tas hensyn til at ILUC-faktorer er noe det er knyttet stor usikkerhet til.
DB170310 Om man tar en titt på stortingsdebatten om biodrivstoff fra 23. februar er det krystallklart at også en samlet energi- og miljøkomité står bak det økte omsetningskravet.
DB170310 Ikke overraskende finner han at ved å regne med utgangspunkt i såkalte indirekte arealbruksendringer, så kommer konvensjonelt, eller landbruksbasert biodrivstoff dårlig ut.
DB170310 ILUC handler om mulige utslipp som følge av at biodrivstoff kan bidra til at landbruksarealer tas i bruk et annet sted for å produsere for eksempel såpe eller mat.
DB170310 I tillegg må bransjen vise åpenhet og fortløpende kommunisere volum omsatt biodrivstoff , hvilke råstoff disse er basert på og tilhørende klimanytte.
DB170310 Her kommer det fram et fokus og behov for stabile og forutsigbare rammebetingelser for biodrivstoff framover.
DB170310 EUs aktive politikk og de metodiske utfordringene knyttet til ILUC gjør at det er en feilaktig konklusjon at biodrivstoff fører til økte utslipp.
DB170310 Det stilles strenge krav som sikrer klimagassreduksjoner sammenlignet med fossilt, og risikoen knyttet til det globale landbruket er håndtert ved å sette et øvre tak på bruken av konvensjonelle biodrivstoff .
DB170310 Det må derfor stilles slike krav til alt biodrivstoff som selges, også utenfor omsetningskravet.
DB170310 Det gjenstår å se hvilken retning vi vil se i neste akt av dramaet om biodrivstoff .
DB170310 Det er uheldig å bruke ILUC-beregninger til å holde biodrivstoff ansvarlig for utslipp i andre sektorer.
DB170310 Det er knyttet risiko til at det i dag ikke stilles bærekraftskrav utover omsetningskravet, noe som åpner for et mulig salg av ikke-bærekraftig biodrivstoff .
DB170310 Derfor har EU satt et tak der maksimalt sju prosent av energibruken til transport i EU kan være konvensjonelle biodrivstoff .
DB170310 Bærekraftig biodrivstoff er en åpenbar intensjon fra EU, og dette framkommer av både fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet.
DB170310 Bærekraftig biodrivstoff er en viktig løsning for å fase ut fossile drivstoff i transportsektoren, og er en avgjørende klimaløsning for tunge kjøretøy, skipsfart og fly.
DB170310 Biodrivstoff utgjør kun en liten del av det totale landbruksarealet.
BT170310 Biodrivstoff ble budsjettets store klimasatsing.
AP170310 | Ingen ville ha storsatsing på biodrivstoff .
AP170310 Biodrivstoff ble budsjettets store klimasatsing.
AP170310 | Vil ikke skrote vedtak om biodrivstoff Vidar Helgesen ¶
AP170310 På lengre sikt vil elektrifisering bli viktigere innenfor persontransporten, men biodrivstoff vil fortsatt spille en rolle innenfor tungtransport og luftfart.
AP170310 Planen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020, og dette står vi fast ved, skriver Vidar Helgesen.
AP170310 Aftenposten skriver at vi « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
AP170310 Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
AP170310 Vedtaket om økt innblanding av biodrivstoff var lite gjennomtenkt. 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
AP170310 Men så, langt på overtid, kom løsningen : Økt krav til innblanding av biodrivstoff frem mot 2020 skal kutte norske CO2-utslipp med en million tonn.
AP170310 Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
AP170310 Kort forklart : Derfor kan utslippene øke med mer biodrivstoff 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
AP170310 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
AA170310 « Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff , » skriver Aftenposten.
VG170309 Venstre og organisasjoner som Zero står på sitt og hevder at biodrivstoff er bra.
VG170309 Ved å love økt bruk av biodrivstoff snikøkte de drivstoffprisen uten at Frp fikk det med seg.
VG170309 Regjeringen skulle øke bruken av biodrivstoff .
VG170309 Også internt i miljøbevegelsen er biodrivstoff svært omstridt.
VG170309 Men nå snakket politikerne om å bruke såkalt andregenerasjons biodrivstoff som skulle være miljøvennlig.
VG170309 For Ap skulle også nå målene med heftig økning av biodrivstoff .
VG170309 Det store spørsmålet er hvorfor Venstre, Ap og miljøorganisasjoner som Zero likevel presset på for å øke bruken av den mat- eller regnskogødeleggende typen biodrivstoff .
DB170309 | Flere hundre tusen biler risikerer motorhavari med nytt biodrivstoff : - Alvorlig ¶ 470.000 bensinbiler tåler ikke etanol.
DB170309 Vi har satt et omsetningskrav, og det er viktig at andelen biodrivstoff blir høyt nok, men det vil være opp til bransjen hva de ønsker å tilby på den enkelte stasjon, sier Ola Elvestuen til Dagbladet og legger til : ¶
DB170309 Såkalt avansert biodrivstoff , produsert av avfall, rester eller skogråstoff, skal utgjøre 1,5 prosent av totalforbruket.
DB170309 Når planter dyrkes for å produsere nytt biodrivstoff , « suges » CO2 ut av lufta.
DB170309 Norske myndigheter har stilt krav om økt bruk av biodrivstoff de siste årene.
DB170309 Norges ledende produsent tror ikke biodrivstoff vil bli en stor næring i Norge ¶
DB170309 Mange faktorer kan likevel forverre klimaregnskapet for mange typer biodrivstoff .
DB170309 I utgangspunktet har biodrivstoff derfor mye lavere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff i et livsløpsperspektiv.
DB170309 Hansson og Hegnar er samstemte : Regjeringen har for lite kunnskaper om biodrivstoff
DB170309 Fakta : Biodrivstoff
DB170309 Det vi har tro på er ikke biodrivstoff i persontransport, men i tungtransport.
DB170309 Det var under budsjettforliket i fjor Stortinget vedtok at 20 prosent av drivstoffet som skal selges i 2020, skal være biodrivstoff .
DB170309 Derfor er det uenighet om biodrivstoff
DB170309 Avansert biodrivstoff « telles dobbelt » når drivstoffleverandørene skal oppfylle myndighetenes krav.
DB170309 Biodrivstoff forårsaker CO2-utslipp under forbrenningen.
DB170309 Faktisk har både regjering og opposisjon aktivt valgt å ignorere dette : Da Miljøpartiet De Grønne i vinter foreslo å utrede bruken av biodrivstoff for å sikre at det har positiv effekt for miljøet, ble det nedstemt på Stortinget.
DB170309 Det deprimerende er at Aftenpostens og SSB-forsker Bjart Holtsmarks " avsløringer " om at biodrivstoff har en usikker klimaeffekt slett ikke var noen overraskelse for regjeringen eller andre politikere.
DB170309 Denne uken melder Aftenposten og flere aviser at Regjeringens store klimasatsing på biodrivstoff kan ha tvilsom effekt, og være rådyr.
DB170309 Den eneste løsningen alle kunne leve med, var helt urealistiske krav til innblanding av biodrivstoff , uten god faglig dekning.
BT170309 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff
BT170309 IKKE SIKKER : Klimaminister Vidar Helgesen mener det er en risiko knyttet til den massive satsingen på biodrivstoff .
BT170309 Økt etterspørsel vil trolig gi bedre tilgang til avansert, klimavennlig biodrivstoff , men det vil ta langt tid.
BT170309 Økt bruk av biodrivstoff koster, og det er bilistene som tar regningen.
BT170309 Tvert imot, å blande inn store mengder biodrivstoff i bensin og diesel vil trolig øke de globale klimagassutslippene.
BT170309 Regjeringens opprinnelige forslag var en saktere opptrapping, der kun klimavennlig, avansert biodrivstoff skulle blandes inn.
BT170309 På lang sikt kan biodrivstoff vise seg å være et fornuftig klimatiltak.
BT170309 Politikerne initierer nå en stor omlegging til biodrivstoff , uten at de vet om dette er rett vei å gå.
BT170309 Klimaminister Vidar Helgesen gjør det eneste fornuftige, når han holder muligheten åpen for å endre på kravene om biodrivstoff .
BT170309 Hva en storstilt satsing på biodrivstoff vil gjøre med klimaet, er høyst usikkert.
BT170309 FOTO : Sigurdsøn, Bjørn, SCANPIX ¶ | Biodrivstoff er den nye ulven ¶
BT170309 Det burde dessuten ringe noen bjeller når bilprodusenter er skeptiske til å satse på biodrivstoff , og heller satser på nullutslippsteknologi.
BT170309 Der ulven har skapt overraskende store problemer for regjeringen de siste månedene, kan saker som biodrivstoff og andre kontroversielle klimatiltak være langt mer skadelige for et borgerlig samarbeid på sikt.
BT170309 De fire partiene ble enige om at det skal blandes inn 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff som går til veitrafikk innen 2020.
BT170309 Da Frp nektet å øke drivstoffavgiftene i budsjettforhandlingene i fjor høst, ble biodrivstoff kompromisset som samlet borgerlig side.
AA170309 ¶ Høyere innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel vil føre til at prisene øker.
AA170309 Tanken er at hogstavfall og annet avfall skal gi råstoff til produksjon av « avansert biodrivstoff », noe som skal ha en gunstig klimaeffekt.
AA170309 I fjor høst ble en regjeringskrise unngått i tolvte time med et vedtak om at alt drivstoff samlet sett skal inneholde 20 prosent biodrivstoff innen 2020.
AA170309 Det er også et faktum at biodrivstoff er dyrere enn vanlig bensin og diesel.
AA170309 Derfor vil kravet om 20 prosent innblanding av biodrivstoff , føre til økte årlige kostnader for bilister og transportnæring på over tre milliarder kroner.
AA170309 Biodrivstoff kan høres både fornuftig og miljøvennlig ut, men virkeligheten er langt mer komplisert enn det politikerne synes å ha forutsatt.
SA170308 Han har ikke videre tro på den store klimaeffekten av biodrivstoff .
SA170308 - Det hjelper kanskje litt med biodrivstoff , men jeg tror det blir smått, sier han.
FV170308 Han har ikke videre tro på den store klimaeffekten av biodrivstoff .
FV170308 - Det hjelper kanskje litt med biodrivstoff , men jeg tror det blir smått, sier han.
BT170308 Han har ikke videre tro på den store klimaeffekten av biodrivstoff .
BT170308 - Det hjelper kanskje litt med biodrivstoff , men jeg tror det blir smått, sier han.
AP170308 Kundene spør om pumpepris, ikke biodrivstoff , forteller Kolbjørn Sandstad Olsen hos Cirkel-K i Stjørdal, her i prat med drivstoffekspert Knut Skårdalsmo fra Skårdalsmo Fuel Consulting AS.
AP170308 Det ble bestemt i budsjettforliket i fjor, da Stortinget vedtok at 20 prosent av alt drivstoff i 2020 skal være biodrivstoff .
SA170307 | Venstre avviser kutt i satsing på biodrivstoff
SA170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
SA170307 Regjeringen og støttepartiene har satt som mål at bruken av biodrivstoff i veitrafikken skal øke kraftig.
SA170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff
FV170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff
DN170307 Årsaken er at økt norsk etterspørsel etter biodrivstoff fra EU kan føre til at matproduksjon flyttes til regnskogland.
DN170307 Å vite nøyaktig hvordan europeisk produksjon av biodrivstoff påvirker utslipp i regnskogland, er vanskelig.
DN170307 | Regjeringen åpner for å redusere satsing på biodrivstoff
DN170307 Satsingen innebærer derfor etter alt å dømme at " konvensjonelt " biodrivstoff - laget av matvekster - vil utgjøre 12 prosent av drivstoffet i veitrafikken i 2020.
DN170307 Samtidig som konvensjonelt biodrivstoff trolig øker de globale klimautslippene, vil kostnadene for norske bileiere stige.
DN170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170307 Regjeringen mener den samlede satsingen på de to typene biodrivstoff vil senke utslippene både i Norge og globalt.
DN170307 Noen forskere mener det er mulig å produsere konvensjonelt biodrivstoff i Europa uten slike negative konsekvenser.
DN170307 I regjeringens dokumenter legges det til grunn en prisøkning på henholdsvis 7 og 4 kroner for avansert og konvensjonelt biodrivstoff , ifølge SSB-rapporten.
DN170307 Håpet er å bruke mye såkalt avansert biodrivstoff , laget av avfall eller skogråstoff.
DN170307 Forutsetningen er at regjeringen og støttepartienes mål om en kraftig økning i bruken av biodrivstoff blir nådd.
DN170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2.
DN170307 Dette kan skje til tross for at de norske utslippene isolert sett vil synke når bruken av biodrivstoff trappes opp.
DN170307 Beregningene i rapporten bekrefter at mer konvensjonelt biodrivstoff i Norge gir økte globale utslipp.
DN170307 Venstre fikk inn økt bruk av biodrivstoff som en del av statsbudsjettet for 2017.
DN170307 Regjeringens varslede bruk av mer « konvensjonelt » biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2, ifølge en ny SSB-rapport.
DN170307 Håpet er å bruke mye såkalt avansert biodrivstoff , laget av avfall eller skogråstoff.
DN170307 Forutsetningen er at regjeringen og støttepartienes mål om en kraftig økning i bruken av biodrivstoff blir nådd.
DA170307 | Regjeringen åpner for å redusere satsing på biodrivstoff
DA170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170307 Regjeringen og støttepartiene har satt som mål at bruken av biodrivstoff i veitrafikken skal øke kraftig.
BT170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff
BT170307 IKKE SIKKER : Klimaminister Vidar Helgesen mener det er en risiko knyttet til den massive satsingen på biodrivstoff .
AP170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff
AP170307 Det er kun gått tre måneder siden regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om tidenes satsing på biodrivstoff .
AA170307 Årsaken er at økt norsk etterspørsel etter biodrivstoff fra EU kan føre til at matproduksjon flyttes til regnskogland.
AA170307 | Venstre avviser kutt i satsing på biodrivstoff
AA170307 Skal politikken endres, må det i så fall skje ved at innblandingskravet til avansert biodrivstoff økes fra andelen på 8 prosent.
AA170307 Selv med konvensjonelt biodrivstoff tilsvarer utslippene det halve eller enda mindre av utslippene ved fossilt drivstoff, fortsetter han.
AA170307 Satsingen innebærer derfor etter alt å dømme at " konvensjonelt " biodrivstoff - laget av matvekster - vil utgjøre 12 prosent av drivstoffet i veitrafikken i 2020.
AA170307 Satsingen bygger på et håp om at man på sikt kan bruke mye såkalt avansert biodrivstoff , laget av avfall eller skogråstoff.
AA170307 Samtidig som konvensjonelt biodrivstoff trolig øker de globale klimautslippene, vil kostnadene for norske bileiere stige.
AA170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170307 Regjeringen mener den samlede satsingen på de to typene biodrivstoff vil senke utslippene både i Norge og globalt.
AA170307 Men å redusere satsingen på biodrivstoff er uaktuelt for Venstre, som under budsjettforhandlingene i fjor høst var pådriver for kravet om minst 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport.
AA170307 Men å redusere satsingen på biodrivstoff er uaktuelt for Venstre, som under budsjettforhandlingene i fjor høst var pådriver for kravet om minst 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport.
AA170307 I regjeringens dokumenter legges det til grunn en prisøkning på henholdsvis 7 og 4 kroner for avansert og konvensjonelt biodrivstoff , ifølge SSB-rapporten. ( ©NTB ) ¶ | 57 bortvist og utvist på grensen til Norge ¶ 57 personer er bortvist eller utvist som følge av grensekontroll på den norske indre Schengen-grensen siden grensekontrollen startet i 2015.
AA170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2.
AA170307 Dette kan skje til tross for at de norske utslippene isolert sett vil synke når bruken av biodrivstoff trappes opp.
AA170307 Beregningene i rapporten bekrefter at mer konvensjonelt biodrivstoff i Norge gir økte globale utslipp.
AP170304 Det er bare én ting som kan få utslippene ned i betydelige grad : skipsfarten må ta i bruk alternative drivstoffer - som elektrisitet, flytende naturgass ( LNG ) og biodrivstoff .
AP170304 Det er bare én ting som kan få utslippene ned i betydelige grad : skipsfarten må ta i bruk alternative drivstoffer - som elektrisitet, flytende naturgass ( LNG ) og biodrivstoff .
AA170302 Parallelt med en stadig økende andel biodrivstoff , tror vi fremtiden består av flere ulike nullutslippsalternativer.
VG170301 - Ja, vi er det eneste partiet som tør si høyt at vi må få mye billigere biodrivstoff og mye høyere pris på forurensende drivstoff.
AP170301 | Norge må importere biodrivstoff for å nå regjeringskrav ¶
AP170301 Regjeringens ambisjon er at i 2020 skal 20 prosent av drivstoffet være biodrivstoff , opp fra dagens 7 prosent.
AP170301 Norske produsenter lager ikke nok biodrivstoff til å nå regjeringens målsetting.
AA170301 | Norge må importere biodrivstoff for å nå regjeringskrav ¶
AA170301 Regjeringens ambisjon er at i 2020 skal 20 prosent av drivstoffet være biodrivstoff , opp fra dagens 7 prosent.
AA170301 Norske produsenter lager ikke nok biodrivstoff til å nå regjeringens målsetting.
SA170227 Etter at regjeringen vedtok en storsatsing på biodrivstoff , har prisene gått i været.
BT170227 Etter at regjeringen vedtok en storsatsing på biodrivstoff , har prisene gått i været.
AP170227 Det kanskje mest spektakulære budskapet var ambisjonen om å heve andelen biodrivstoff i norsk veitrafikk til 20 prosent i 2020.
AP170227 Asko betrakter biodrivstoff som et steg på veien til fossilfri transport og lavere CO₂-utslipp.
AP170227 Det kanskje mest spektakulære budskapet var ambisjonen om å heve andelen biodrivstoff i norsk veitrafikk til 20 prosent i 2020.
AP170227 Asko betrakter biodrivstoff som et steg på veien til fossilfri transport og lavere CO₂-utslipp.
AA170227 | Pris tvinger sjåfører fra biodrivstoff tilbake til fossil diesel ¶
AA170227 Regjeringen har ambisjon om å øke andelen biodrivstoff i veitrafikken til 20 prosent i 2020. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Prisen på biodrivstoff har steget kraftig etter årsskiftet.
AA170227 I fjor høst avviste stortingsflertallet et forslag fra SV om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeoljeprodukter.
AA170227 I EUs fornybardirektiv gis biodrivstoff basert på avfall og produksjonsrester dobbelt verdi. 1 liter slik biodiesel teller som 2 liter når utslippsreduksjoner i transportsektoren skal regnes ut.
AP170226 | Prishopp på biodrivstoff : Nå går transportkjempene tilbake til fossil diesel ¶
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 Regjeringen var for optimistiske om biodrivstoff .
AP170226 Prisutviklingen er så negativ for biodrivstoff at den ifølge bransjen sparker bena vekk under satsingen på biodrivstoff for næringstransport.
AP170226 Prisutviklingen er så negativ for biodrivstoff at den ifølge bransjen sparker bena vekk under satsingen på biodrivstoff for næringstransport.
AP170226 Konflikten som nå er oppstått, får trolig betydelig oppmerksomhet under tirsdagens konferanse i Oslo om biodrivstoff i regi av Zero, på Litteraturhuset.
AP170226 Fra oktober 2015 kunne 5000 norske busser og lastebiler gå over til å bruke « rent biodrivstoff ».
AP170226 Flere av de store transportfirmaene har i januar og februar følt seg tvunget til å gå tilbake til gammeldags diesel etter at biodrivstoff er blitt flere kroner dyrere per liter enn fossil diesel.
AP170226 Etter at Regjeringen vedtok en kjempesatsing på biodrivstoff , har prisene gått i været.
AP170226 Det var helt i tråd med Regjeringens ambisjoner om å heve andelen biodrivstoff i norsk veitrafikk til 20 prosent i 2020.
AP170226 De har landets største flåte av elbiler, rundt 1200 i tallet, og etterhvert lang erfaring i å prøve ut og bruke ulike typer biodrivstoff i tyngre biler.
AP170226 Da Regjeringen før jul ble reddet av enigheten med Venstre og KrF om biodrivstoffsatsingen, skjedde det noe med både avgifter og markedet for biodrivstoff .
AP170226 | Prishopp på biodrivstoff : Nå går transportkjempene tilbake til fossil diesel ¶
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til syv prosent i 2017 ( og 20 prosent i 2020 ), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff ( som HVO ) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.
AP170226 Regjeringen var for optimistiske om biodrivstoff .
AP170226 Prisutviklingen er så negativ for biodrivstoff at den ifølge bransjen sparker bena vekk under satsingen på biodrivstoff for næringstransport.
AP170226 Prisutviklingen er så negativ for biodrivstoff at den ifølge bransjen sparker bena vekk under satsingen på biodrivstoff for næringstransport.
AP170226 Konflikten som nå er oppstått, får trolig betydelig oppmerksomhet under tirsdagens konferanse i Oslo om biodrivstoff i regi av Zero, på Litteraturhuset.
AP170226 Fra oktober 2015 kunne 5000 norske busser og lastebiler gå over til å bruke « rent biodrivstoff ».
AP170226 Flere av de store transportfirmaene har i januar og februar følt seg tvunget til å gå tilbake til gammeldags diesel etter at biodrivstoff er blitt flere kroner dyrere per liter enn fossil diesel.
AP170226 Etter at Regjeringen vedtok en kjempesatsing på biodrivstoff , har prisene gått i været.
AP170226 Det var helt i tråd med Regjeringens ambisjoner om å heve andelen biodrivstoff i norsk veitrafikk til 20 prosent i 2020.
AP170226 De har landets største flåte av elbiler, rundt 1200 i tallet, og etterhvert lang erfaring i å prøve ut og bruke ulike typer biodrivstoff i tyngre biler.
AP170226 Da Regjeringen før jul ble reddet av enigheten med Venstre og KrF om biodrivstoffsatsingen, skjedde det noe med både avgifter og markedet for biodrivstoff .
DA170218 Et « grønt » skifte i luftfartsindustrien dreier seg derfor i dag i praksis mer om avanserte former for kvotesjonglering, å lage litt mer drivstoffgjerrige fly og å putte mer biodrivstoff , inkludert menneskemat, på tanken.
AA170218 Så hvis vi kan få litt drahjelp så det blir mulig å fylle biodrivstoff i Finnmark, så er vi med på det, sier Brandvoll. ( ©NTB ) ¶
AA170218 Flyselskapet har også byttet motorene på alle flyene for å klargjøre dem til å bruke biodrivstoff .
AA170218 - Problemet i dag er at det ikke er mulig å fylle biodrivstoff på lufthavner utenfor Oslo.
DA170211 - Jeg tror luftfarten kommer til å omstille seg til å bli mer klimavennlig, blant annet ved bruk av biodrivstoff .
DN170206 De tre Biofuel-gründerne gikk til erstatningssak etter konkursen fordi Statoil droppet å investere i selskapet som skulle produsere biodrivstoff i Ghana etter at en kilde hevdet det var blitt betalt penger til en myndighetsperson i Ghana på vegne av Biofuel, ifølge Stavanger Aftenblad.
AA170206 De tre Biofuel-gründerne gikk til erstatningssak etter konkursen fordi Statoil droppet å investere i selskapet som skulle produsere biodrivstoff i Ghana etter at en kilde hevdet det var blitt betalt penger til en myndighetsperson i Ghana på vegne av Biofuel, ifølge Stavanger Aftenblad.
AP170205 Ap vil ha minst 40 prosent salg av biodrivstoff innen 2030.
BT170123 Liv Paulsen, Hommelvik IL 25:20 ¶ | Biodrivstoff er viktig klimapolitikk ¶
BT170123 Det bred enighet om at biodrivstoff er en viktig løsning for klima.
BT170123 De fleste moderne biler kan kjøres med blandinger av normalt petroleumsbasert drivstoff og biodrivstoff .
BT170123 DRIVSTOFF : Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale.
DB170121 Han som har egen avis til å spre usannheter om politikere han personlig ikke liker og som er på korstog mot biodrivstoff , klimatiltak og grønt skatteskifte.
DB170121 En del av det Hegnar lirer av seg på lederplass i samme avis, hadde egnet seg som satire, for eksempel påstanden om at økt bruk av biodrivstoff vil føre til at hele skogen ( ! ) i Norge må hogges ned.
DB170105 Norges ledende produsent tror ikke biodrivstoff vil bli en stor næring i Norge ¶
DB170105 VIL HA BREDDE : Gisle Løhre Johansen i Borregaard etterlyser en større vilje til å satse på alle typer produkter som kan bruke grønt karbon som erstatning for oljekarbon, ikke bare biodrivstoff .
DB170105 SARPSBORG ( Dagbladet ) : - Vi tror ikke nødvendigvis at et økt omsetningskrav for biodrivstoff fører til flere arbeidsplasser i Norge, fordi påbudet ikke nødvendigvis innebærer at produksjonen blir gjort her hjemme, sier Borregaards direktør for forretningsutvikling og FoU Gisle L.
DB170105 Og videre at biodrivstoff vil være et sentralt tiltak for å kutte utslipp.
DB170105 Men han heller altså kaldt vann i blodet på de som håper at biodrivstoff skal bli en stor, norsk næring i framtiden.
DB170105 Men anlegget ville i beste fall vært klart i 2021, og da må vi ha en lengre horisont enn det norske behovet for biodrivstoff har i dag.
DB170105 Mange faktorer kan likevel forverre klimaregnskapet for mange typer biodrivstoff
DB170105 Johansen er usikker på om ensidig biodrivstoffproduksjon vil være lønnsomt i Norge, og tror mesteparten av behovet for biodrivstoff i de nærmeste årene vil bli tilfredsstilt gjennom import.
DB170105 I utgangspunktet har biodrivstoff mye lavere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff i et livsløpsperspektiv.
DB170105 Hansson og Hegnar er samstemte : Regjeringen har for lite kunnskaper om biodrivstoff
DB170105 For Borregaard er det flere argumenter som taler mot en videre ensidig satsing på biodrivstoff .
DB170105 Fakta : Biodrivstoff
DB170105 Dette var blant annet et tilsvar på regjeringens signaler om satsing på andregenerasjons biodrivstoff .
DB170105 Dette utelukker ikke at biodrivstoff kan være ett av flere produkter fra mulige framtidige produksjonsanlegg, men for oss er det usannsynlig at det vil være hovedproduktet.
DB170105 Det dreier seg altså om biodrivstoff som ikke framstilles på bekostning av matvareproduksjon, til bruk for bensinbiler og lastebiler og busser som ellers ville gått på diesel.
DB170105 Derfor tar Hegnar feil om biodrivstoff Kommentar ¶
DB170105 Derfor er det uenighet om biodrivstoff
DB170105 Blant klimatiltakene i statsbudsjettet som har fått mest oppmerksomhet, er kravet om at 20 prosent av drivstoffet som omsettes i 2020 må være biodrivstoff .
DB170105 - Vårt verste mareritt er at regjeringen og myndighetene i sin iver etter å skape noe nytt, forfordeler bruk av tømmer til biodrivstoff på bekostning av andre produkter som gir lønnsomhet og arbeidsplasser.
DB170105 - IKKE LØNNSOMT : Direktør for foretningsutvikling hos Borregaard i Sarpsborg, Gisle Løhre Johansen, heller kaldt vann i blodet på de som håper at biodrivstoff skal bli en stor, norsk næring i framtiden.
DB170105 - I Norge har vi valgt et snevert område som fokuserer veldig på biodrivstoff .
DB170105 liter annengenerasjons biodrivstoff i året.
BT170105 Påstanden om at rapsbasert biodrivstoff er i konflikt med mat har fått leve i debatten i et tiår, til tross for at den gjentatte ganger er tilbakevist av forskning som viser at dette er en forenkling.
BT170105 Opptrappingen skal skje med bærekraftig biodrivstoff med høy klimanytte.  ¶
BT170105 Norsk skog skal fortsatt levere bygningsmaterialer og kjemikalier, resten kan benyttes til biodrivstoff , samtidig som den tar opp mer karbon enn vi tar ut og skogvernet ivaretas.
BT170105 Mjelva uttrykker også bekymring for at det benyttes skogressurser til biodrivstoff, men skogen kan være kilde til biodrivstoff med svært høy klimanytte.
BT170105 Mjelva uttrykker også bekymring for at det benyttes skogressurser til biodrivstoff , men skogen kan være kilde til biodrivstoff med svært høy klimanytte.
BT170105 Mjelva har rett i at biodrivstoff er næringspolitikk, men biodrivstoff er også viktig klimapolitikk.
BT170105 Mjelva har rett i at biodrivstoff er næringspolitikk, men biodrivstoff er også viktig klimapolitikk.
BT170105 Konvensjonelle bærekraftige biodrivstoff kan dessuten være svært klimavennlige.
BT170105 I Sverige ble det i 2015 omsatt 1,4 milliarder liter biodrivstoff , i Finland 1,1 milliarder liter.
BT170105 Grundig og oppdatert internasjonalt fagarbeid av blant annet FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) og International Food Policy Research Institute ( IFPRI ) viser at det ikke nødvendigvis er konkurranse mellom biodrivstoff og mat.
BT170105 FOTO : Shutterstock / NTB scanpix, Julie Pike ¶ | Biodrivstoff er viktig klimapolitikk ¶
BT170105 Det stemmer imidlertid ikke når Mjelva skriver at klimaeffekten av biodrivstoff er " svært tvilsom ".
BT170105 Det er ikke ett enkelt, men kombinasjonen av flere ulike råstoff som skal dekke etterspørselen etter biodrivstoff ; skog, avfall og landbruksvekster.
BT170105 Det er helt riktig at det finnes biodrivstoff som gjør mer skade enn nytte, og derfor er vi i ZERO opptatt av at det må stilles strenge krav.
BT170105 Det bred enighet om at biodrivstoff er en viktig løsning for klima.
BT170105 De fleste moderne biler kan kjøres med blandinger av normalt petroleumsbasert drivstoff og biodrivstoff .
BT170105 DRIVSTOFF : Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale.
BT170105 Alt biodrivstoff som skal selges under omsetningskravet i Norge må oppfylle EUs bærekraftskriterier som blant annet stiller krav til utslippsreduksjon ( sammenlignet med fossilt ), arealendringer ( som å unngå hogst av regnskog ) og sporbarhet.
BT170105 Aller først : Biodrivstoff er en viktig klimaløsning, og bruk av biomasse er ifølge FNs klimapanel helt nødvendig om vi skal klare å holde oss under 2-gradersmålet.
SA170102 Regjeringen har også lagt opp til at innblanding av biodrivstoff skal økes til 20 prosent innen 2020.
SA170102 Ettersom biodrivstoff er dyrere enn vanlig drivstoff, betyr også det at pumpeprisene vil øke.
FV170102 Regjeringen har også lagt opp til at innblanding av biodrivstoff skal økes til 20 prosent innen 2020.
FV170102 Ettersom biodrivstoff er dyrere enn vanlig drivstoff, betyr også det at pumpeprisene vil øke. ( ©NTB ) ¶
DB170102 Overfor Dagbladet peker Nikolai Astrup på at Cicero blant annet utelot effekten av reduserte utslipp fra nye biler, Enovas tiltak for å kutte utslipp, og effekten av biodrivstoff .
DB170102 Det ble også en heftig debatt om hvor godt klimatiltak en økt andel biodrivstoff egentlig vil være.
DB170102 Der bruker de som har tro på effekten av biodrivstoff den forskningen som passer deres budskap best, sier han, og legger til : ¶
DB170102 - Ett eksempel er debatten om biodrivstoff .
DB170102 For å berge bilpakka inngikk samtidig regjeringen en for mange uforståelig avtale om at alt drivstoff som omsettes fra 2020, skal ha 20 prosents innblanding av biodrivstoff .
DB170102 Biodrivstoff vil koste 3,3 milliarder ¶
DB170102 Ressursene som brukes til å produsere biodrivstoff , er knappe.
DB170102 Det fins ulike typer biodrivstoff , og miljøkonsekvensene varierer veldig.
DB170102 Den typen biodrivstoff som gir en positiv miljøgevinst, bør tas i bruk, men den må brukes til å erstatte mer miljøskadelig energi, ikke til å øke flytrafikken.
DB170102 Biodrivstoff anses som en mulig løsning for å redusere flytrafikkens klimagassutslipp.
AP170102 Regjeringen har også lagt opp til at innblanding av biodrivstoff skal økes til 20 prosent innen 2020.
AP170102 Ettersom biodrivstoff er dyrere enn vanlig drivstoff, betyr også det at pumpeprisene vil øke.
AP170102 Regjeringen har også lagt opp til at innblanding av biodrivstoff skal økes til 20 prosent innen 2020.
AP170102 Ettersom biodrivstoff er dyrere enn vanlig drivstoff, betyr også det at pumpeprisene vil øke.
AP161203 I tillegg har partiene blitt enige om et innblandingskrav i bensin på 20 prosent for biodrivstoff innen 2020.
AP161203 Hun forklarer at biodrivstoff er dyrere enn bensin.
AP161203 Bensinprisene kan gå opp som følger av at et innblandingskrav for biodrivstoff på 20 prosent.
AP161203 - Samtidig er det slik at biodrivstoff er fritatt for CO₂-avgift og bensinavgift, så det er ikke sikkert at prisen kommer til å gå så mye opp, sier Sandquist.
AP161203 - Jeg tror at dette kravet vil gi høyere bensinpriser, men det kommer veldig an på, sier Judit Sandquist ved SINTEF, som har forsket mye på biodrivstoff .
AP161006 Veksten skal baseres på bærekraftig biodrivstoff .
AP161006 Opptrappingen i 2017 og årene framover skal skje ved hjelp av såkalt avansert eller bærekraftig biodrivstoff .
AP161006 Det er basert på avfall eller skogsråstoff, i motsetning til konvensjonelt biodrivstoff fra for eksempel palmeolje eller rapsolje.
AP161006 * Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 prosent til 7 prosent.
BT161005 Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
BT161005 Årsaken er at tilgjengelig volum av slik biodrivstoff i dag er begrenset, og at det vil ta tid før tilstrekkelig produksjonskapasitet er bygget opp. | - Ingen skal ha Torgallmenningen alene.
BT161005 | Skjerper kravet til salg av biodrivstoff
BT161005 Veksten skal baseres på bærekraftig biodrivstoff .
BT161005 Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent i statsbudsjettet for neste år.
BT161005 Opptrappingen i 2017 og årene fremover skal skje ved hjelp av såkalt avansert biodrivstoff .
BT161005 Konkret skal 1,5 prosentpoeng av omsetningskravet være avansert eller « dobbelttellende » biodrivstoff .
BT161005 Ifølge regjeringen vil økt innslag av biodrivstoff bidra til utslippskutt på 150.000 tonn CO₂ i Norge og 120.000 tonn CO₂ globalt.
BT161005 Fra neste år skal 7 prosent av alt drivstoff som selges, være biodrivstoff , foreslår regjeringen i statsbudsjettet.
BT161005 Det stammer fra avfall eller skogsråstoff, i motsetning til biodrivstoff fra for eksempel palmeolje eller rapsolje.
BT161005 Det betyr at 1 liter teller som 2 liter, noe som gjør produksjon av avansert biodrivstoff mer lønnsom.
BT161005 Den rødgrønne regjeringen innførte i 2010 halv veibruksavgift på biodrivstoff .
BT161005 - Planen gir et klart signal for ny, norsk produksjon av biodrivstoff i Norge.
AP160902 Solenergi er størst med 2.8 millioner arbeidsplasser i verden, med biodrivstoff og vindkraft på de neste plassene på listen.
AP160316 Statkraft vil derfor starte produksjon av biodrivstoff i den nedlagte treforedlingsfabrikken på Tofte.
AP160316 Problemet er at hvis vi øker hugsten for å lage biodrivstoff , vil det svekke skogens fangst av CO2.
AP160316 Og selv en sterk økning av hugsten vil gi oss begrensede mengder med biodrivstoff .
AP160316 Men skal vi lage biodrivstoff av trevirke i mer enn et marginalt omfang, må hugsten økes betydelig.
AP160316 Men er det egentlig klokt å bruke store mengder mat til å lage biodrivstoff i en tid der verdens jordbruksarealer fortrenger stadig mer av de tropiske regnskogene ?
AP160316 Konklusjonen er at storskala hugst for å lage biodrivstoff ikke er et klimatiltak, men snarere det motsatte.
AP160316 Jeg trodde også at det må være bedre å bruke biodrivstoff fra trær enn fossilt drivstoff, ettersom trærne vokser opp igjen og fanger tilbake CO2-utslippene fra forbrenningen av biodrivstoffet.
AP160316 Hvis vi begynner å lage mer biodrivstoff fra trevirke, vil Norges CO2-utslipp øke betraktelig.
AP160316 Følg Europa-korrespondenten på Facebook ¶ | Biodrivstoff av trær er ingen god idé ¶
AP160316 Etter sjokkbeskjeden om at biodrivstoff vi bruker i Norge er laget av palmeolje og skader klimaet, har flere tatt til orde for å lage mer norsk biodrivstoff fra skog.
AP160316 Etter sjokkbeskjeden om at biodrivstoff vi bruker i Norge er laget av palmeolje og skader klimaet, har flere tatt til orde for å lage mer norsk biodrivstoff fra skog.
AP160316 Denne alvorlige kritikken mot dagens biodrivstoff som har vært særlig sterk de siste ukene, har fornyet interessen for våre hjemlige skoger og mulighetene for å lage biodrivstoff av trevirke.
AP160316 Denne alvorlige kritikken mot dagens biodrivstoff som har vært særlig sterk de siste ukene, har fornyet interessen for våre hjemlige skoger og mulighetene for å lage biodrivstoff av trevirke.
AP160316 Dagens biodrivstoff er i all hovedsak laget av matavlinger som mais, hvete, sukker, rapsolje og palmeolje.
AP160308 | Biodrivstoff forsterker klimaproblemet Bjart Holtsmark ¶ Biodrivstoff trenger landbruksarealer og fører til økt avskoging.
AP160308 Som forklart over, er det en illusjon å tro at bærekraftskriteriene, som også gjelder for palmeoljebasert biodiesel i EU, forhindrer at biodrivstoff indirekte bidrar til denne avskogingen.
AP160308 Siden årtusenskiftet har verdens forbruk av biodrivstoff vokst raskt.
AP160308 Samtidig bruker vi store mengder mat til å lage biodrivstoff .
AP160308 Rundt 14 prosent av både global produksjon av vegetabilske oljer og mais brukes nå til biodrivstoff .
AP160308 På Twitter : @aftermillennial ¶ | Biodrivstoff forsterker klimaproblemet Bjart Holtsmark ¶
AP160308 Problemet er at produksjon av biodrivstoff er svært arealkrevende.
AP160308 Poenget er at dagens biodrivstoff krever jordbruksareal.
AP160308 Poenget er at dagens biodrivstoff krever jordbruksareal ¶
AP160308 Og når vi i denne situasjonen bruker en raskt økende og betydelig andel av matproduksjonen til biodrivstoff, blir sluttresultatet at satsingen på biodrivstoff gir store CO2-utslipp.
AP160308 Og når vi i denne situasjonen bruker en raskt økende og betydelig andel av matproduksjonen til biodrivstoff , blir sluttresultatet at satsingen på biodrivstoff gir store CO2-utslipp.
AP160308 Og når eksisterende jordbruksareal som ellers ville blitt brukt til å produsere mat, brukes til å produsere biodrivstoff , må matprodusentene finne et annet areal å produsere maten på.
AP160308 Når biodrivstoff som klimatiltak kritiseres med slike argumenter, er som regel svaret at det er innført bærekraftskriterier for biodrivstoff som skal forhindre at biodrivstoff dyrkes på områder som for eksempel nylig var regnskog eller annen artsrik og karbonrik natur.
AP160308 Når biodrivstoff som klimatiltak kritiseres med slike argumenter, er som regel svaret at det er innført bærekraftskriterier for biodrivstoff som skal forhindre at biodrivstoff dyrkes på områder som for eksempel nylig var regnskog eller annen artsrik og karbonrik natur.
AP160308 Når biodrivstoff som klimatiltak kritiseres med slike argumenter, er som regel svaret at det er innført bærekraftskriterier for biodrivstoff som skal forhindre at biodrivstoff dyrkes på områder som for eksempel nylig var regnskog eller annen artsrik og karbonrik natur.
AP160308 I energisammenheng betyr likevel biodrivstoff lite, og dekker i dag ikke mer enn rundt 1,4 prosent av verdens energiforsyning.
AP160308 I USA brukes rundt 40 prosent av maisproduksjonen til biodrivstoff .
AP160308 I Norge har vi et innblandingspåbud for biodrivstoff i veitrafikken på 5,5 prosent.
AP160308 For å tilfredsstille kravet om å bruke minst 5,5 prosent biodrivstoff i veitrafikken, vil norske biler i år bruke rundt 230 millioner liter biodrivstoff .
AP160308 For å tilfredsstille kravet om å bruke minst 5,5 prosent biodrivstoff i veitrafikken, vil norske biler i år bruke rundt 230 millioner liter biodrivstoff.
AP160308 Dette betyr ikke at vi trenger gi opp biodrivstoff .
AP160308 Det skjer lovende forskning og utvikling av biodrivstoff basert på alger.
AP160308 Det er imidlertid i årenes løp kommet mye forskning som finner at denne typen politikk, med omfattende bruk av matbasert biodrivstoff , til syvende og sist gir større utslipp av CO2 enn fossilt drivstoff og derfor forsterker klimaproblemet.
AP160308 Biodrivstoff lages som nevnt i all hovedsak av matavlinger, og det skjer lite når det gjelder innfasingen av mindre problematiske former for biodrivstoff ( OECD-FAO Agricultural Outlook, s 126 ).
AP160308 Biodrivstoff av alger ¶ Biodrivstoff lages som nevnt i all hovedsak av matavlinger, og det skjer lite når det gjelder innfasingen av mindre problematiske former for biodrivstoff ( OECD-FAO Agricultural Outlook, s 126 ).
AP160308 Bedre med biodrivstoff ?
AP160308 hektar, betyr det at det norske forbruket av biodrivstoff med en innblanding på 5,5 prosent, grovt anslått krever et jordbruksareal på rundt 250 tusen hektar.
AP160308 Biodrivstoff gir økt C02-utslipp ¶
AP160308 Biodrivstoff av alger ¶
AP160308 3rd-party-bio ¶ Biodrivstoff lages i dag i all hovedsak av tradisjonelle jordbruksprodukter som mais, sukkerrør, hvete, soya, raps, palmeolje og andre vegetabilske oljer.
AP160302 | Aftenposten mener : Dagens biodrivstoff er neppe svaret ¶
AP160302 Stortingsvedtaket om høyere andel biodrivstoff åpnet et nytt marked : Drivstoff basert på palmeoljeproduktet PFAD.
AP160302 Omlegging av avgiftspolitikken det siste året har hatt til hensikt å oppmuntre til mer bruk av biodrivstoff , men klimagevinsten viser seg å være tvilsom, kanskje negativ.
AP160302 Norske biler kjører rundt med biodrivstoff som kan være en større klimatrussel enn fossilt brennstoff.
AP160302 NRK har avdekket at Stortingets krav om mer biodrivstoff i bensin og diesel har fått oppsiktsvekkende og uheldige følger.
AP160302 Men biodrivstoff i seg selv er ikke svaret.
AP160302 I fjor høst måtte bensinstasjonskjedene øke andelen biodrivstoff i bensin og diesel til 5,5 prosent.
AP160302 Helgesen vedgår at kravet om økt andel biodrivstoff har fått følger som ikke er i tråd med Stortingets intensjon.
AP160302 Det er meningsløst å satse på mer bruk av biodrivstoff uten visshet om at klimaregnskapet kommer ut i pluss.
AP160302 Derfor er det et kjempeproblem at markedet for biodrivstoff i Europa er fullstendig dominert av palmeoljeprodukter.
DA160229 For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.
AP160229 For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.
FV160224 Statoil mener at deres syntetiske biodrivstoff HVO100 fungerer like bra eller bedre enn tradisjonell diesel, hele året, på alle nyere lastebilmotorer.
BT160224 Statoil mener at deres syntetiske biodrivstoff HVO100 fungerer like bra eller bedre enn tradisjonell diesel, hele året, på alle nyere lastebilmotorer.
AP160223 Zero har imidlertid vært aktiv deltager i prosjektet om å ta i bruk biodrivstoff for norsk luftfart, og mener at avgiften bør differensieres slik at passasjerer på fly som har 50 prosent biodrivstoff i tankene også slipper unna med halv avgift.
AP160223 Zero har imidlertid vært aktiv deltager i prosjektet om å ta i bruk biodrivstoff for norsk luftfart, og mener at avgiften bør differensieres slik at passasjerer på fly som har 50 prosent biodrivstoff i tankene også slipper unna med halv avgift.
AP160203 Samtidig bør andelen biodrivstoff økes til opp mot 40 prosent for bilene som fortsatt går på bensin og diesel.
AP160128 Omsetningskravet for biodrivstoff økte fra 3,5 til 5,5 prosent i 2015.