DA171211 - 45 bommer i det største forslaget : Nyhus mener man like gjerne kunne belastet bilistene over skatteseddelen, og sluppet å bygge ?
AA171211 Omlag 150 betonglass går med til støping av påkjøringsrampe for bilistene fra E39 på Klett.
AA171211 Brua, som er 120 meter lang og 11 meter bred, blir påkjøringsrampe til ny E6 for bilistene som kommer fra E39.
BT171208 Vi får se hvordan det blir når folk våkner og får sett rundt husene sine, og når bilistene begynner å bevege seg rundt på veiene, sa operasjonsleder Bjarte Rebnord.
AP171208 På ulykkesstedet er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
SA171202 Tvert om, her er det bilistene som skal betale for de som tar bussen.
SA171202 Og jeg blir enda sintere når jeg vet at de samme bilistene de neste fire årene knapt får en meter igjen for alle millionene de innbetaler.
SA171202 Jeg må si at jeg blir rimelig forbannet over å høre en slik argumentasjon, når vi alle sammen vet at det er kun bilistene som kjører med fossilt drivstoff som må betale gildet.
SA171202 Jeg blir sint når jeg vet at bilistene de neste fire årene knapt får en meter igjen for alle millionene de innbetaler.
AA171130 Påkjørslene har så langt ikke ført til personskader, men Handegard ber bilistene kjøre forsiktig.
VG171128 På Sørlandet utstedte meteorologene et obs-varsel for å advare bilistene , men det utgår tirsdag morgen opplyser Vegtrafikksentralen.
DB171128 Trump om sjokkbilde av amerikansk senator : - Bildet sier mer enn 1000 ord ¶ | Bilistene i Bergen spares for skyhøye bompasseringer ¶
DB171128 SPARES FOR SKYHØYE BOMPENGER : Byrådet i Bergen har i dag besluttet at bilistene skal spares for skyhøye bompasseringer for å redusere luftforurensning.
DB171128 BERGEN ( Dagbladet ) : Byrådet i Bergen har i dag besluttet at bilistene skal spares for skyhøye bompasseringer for å redusere luftforurensning.
DA171128 På Sørlandet utstedte meteorologene et obs-varsel for å advare bilistene , men det utgår tirsdag morgen opplyser Vegtrafikksentralen.
AP171128 På Sørlandet utstedte meteorologene et obs-varsel for å advare bilistene , men det utgår tirsdag morgen opplyser Vegtrafikksentralen.
AA171128 På Sørlandet utstedte meteorologene et obs-varsel for å advare bilistene , men det utgår tirsdag morgen opplyser Vegtrafikksentralen.
VG171127 » Det heter videre at målet med ordningen er redusert bompengebelastning for bilistene .
VG171127 - Når kommer bilistene til å se at takstene per passering går ned ?
VG171127 Bilistene har fått både dyrere drivstoff og mer bompenger.
DB171127 Dette spesielt for å advare bilistene .
BT171127 Vi har flere virkemidler vi kan vurdere før vi eventuelt sier at halvparten av bilistene ikke kan kjøre.
AP171127 Meteorologene har sendt ut obs-varsel for å advare bilistene .
AP171127 Bilistene må være oppmerksomme, for dyrene kan komme både på kryss og tvers i veien, sier han.
AA171127 Meteorologene har sendt ut obs-varsel for å advare bilistene .
AP171126 Veitrafikksentralen opplyser at det er kalt ut saltbiler i Østfold, men minner likevel bilistene på at de må avpasse farten etter forholdene.
AA171126 Politiet i Telemark meldte søndag morgen om ekstremt glatte veier i fylket og anmoder bilistene om å kjøre forsiktig.
VG171125 En av bilistene som meldte fra til politiet, var Ken Magne Amundsen ( 44 ).
VG171125 Veitrafikksentralen opplyser at det er kalt ut saltbiler i Østfold, men minner allikevel bilistene på at de må avpasse farten etter forholdene.
AP171125 Veitrafikksentralen opplyser at det er kalt ut saltbiler i Østfold, men minner likevel bilistene på at de må avpasse farten etter forholdene.
AP171124 Bakgrunn : Byrådet vil stramme inn for bilistene .
AP171124 Bloggens bakgrunn og hovedpoeng var en drøfting av hvordan et byråd besvarte en bystyrerepresentant skriftlig når representanten ønsket å ta opp et problem på vegne av bilistene i Oslo.
DN171123 Å ikke prisjustere drivstoffavgiftene ville betydd en avgiftslettelse for bilistene på over 200 millioner kroner hvis det ble en realitet i 2018.
DN171123 Sp frir til bilistene ved å fryse bensin- og dieselavgiftene og gi pendlerne et solid løft i sitt budsjett.
AA171123 Det er det ikke alle bilistene som bryr seg om.
AA171123 Særlig oppe i heiene ser bilistene ingenting, og de kommer seg ikke videre.
VG171122 Kraftig snø, regn og vind fører til trøbbel for bilistene .
VG171122 Entreprenørene ber bilistene kJ... http://t.co/RJR7ZdwMGN ¶
VG171122 - I og med at det har vært så mange trafikkulykker, tyder det på glatte forhold, så vi anbefaler bilistene å være forsiktige.
NL171122 Store løft for kollektivtrafikken, for gående og syklende, og bompenger for bilistene .
SA171118 Det betyr at bilistene må betale betydelig mer bompenger de neste årene, og det blir også innført en egen rushtidsavgift.
DB171118 Man må forberede bilistene , passasjerene og bilene på at man skal ut å kjøre.
DB171118 Ifølge Hans Are Dahl, trafikkoperatør i Vegvesenet har det flere steder i landet vært sterk vind og snø som har ført til dårlig sikt for bilistene .
DB171118 Dahl sier at det er viktig at bilistene kjører etter forholdene dersom alle skal komme seg frem i løpet av helga.
AP171117 « Sure » avgiftsøkninger for bilistene er blitt mer enn kompensert med andre « godbiter » de siste årene.
AP171117 Surt og søtt til bilistene
AP171117 Mens de øvrige partiene har snakket om å øke drivstoffavgiftene, har Frp kjempet for at bilistene skal få noe igjen.
AP171117 - Jeg har det siste året sagt på inn- og utpust at Frp er et parti for bilistene .
VG171116 Skal vi lykkes med å omstille bilparken i den takten som er vedtatt, er det helt avgjørende å ikke legge hele omkostningen for omleggingen over på bilistene .
DB171114 - Bilistene bør nok ta seg litt ekstra god tid i morgentrafikken, sier Berger.
DB171114 Operasjonsleder Skott har en klar oppfordring til bilistene : ¶
BT171114 Ved å velge alternativ 1Ba sementeres dagens E39, og det vil være bilistene på E39 som får den gode reisen gjennom Sandviken ; motorvei i dagen med vakker utsikt over Byfjorden fra du kjører ut av Eidsvågtunnelen til du kjører inn i Fløyfjellstunnelen.
AP171113 - Graden av kaos avgjøres nok av hvordan bilistene er skodd, men sommerdekkenes tid er nok forbi tirsdag, sier værvarsleren.
BT171110 Og uten Bjørn Lægreid, så ville bilistene fått problemer med å komme seg over Hardangervidda.
DB171109 ¶ STORE VANNMASSER : Mye regn og vind gjør det vanskelig for bilistene å komme fram.
DB171104 Nå skal bilistene ta en større del av regninga.
DB171104 I dag er biltrafikken allerede så høy i Oslo at den skaper trøbbel både for bilistene og alle andre trafikanter.
DB171104 Fordelinga av plass i byen, er også et rettferdighetsspørsmål, og her har bilistene i dag stukket av med storeslem.
DB171104 Derfor må bilistene bidra.
SA171103 Vegvesenets ambisjoner med å regulere trafikk i stedet for gjøre det enklere for bilistene , er stor.
NL171103 På disse to prosjektene skal for øvrig bilistene betale 3 milliarder av investeringene.
NL171103 Det gjelder ikke minst i Bodø, hvor bilistene betaler over 70 prosent av kostnaden til bypakken.
NL171103 Det er et sårt behov for oppgradering på alt fra fortau til kollektivfelt her i byen, og en byvekstavtale er derfor en gyllen mulighet til å slå to fluer i en smekk : Trafikkflyten blir langt bedre for bilistene , som får flere valgmuligheter, kortere kjørestrekninger og færre biler i køen.
VG171102 Til sammen foreslår KrF å ta inn 2,3 milliarder kroner i avgiftsøkning fra bilistene .
VG171101 Han liker dårlig at KrF henter inndekning til sitt alternative budsjett ved å belaste bilistene med en ny avgift.
VG171101 - Å saldere alle økninger med å sende regningen til bilistene i distriktet står ikke øverst på vår meny av inndekkinger.
AP171101 - Hopp, sa politikerne, og bilistene hoppet.
SA171031 | Statens vegvesen skryter : « Bilistene har tatt oppfordringen vår » ¶
DA171028 Vi ønsker vel ikke flere hundre oppgitte og irriterte motorsyklister rundt i byen daglig på jakt etter parkeringsplasser som da vil være de samme plassene som bilistene anser som sine og som det også blir færre av ?
DA171026 - Vi håper bilistene også denne gangen viser hensyn, og ber om forståelse for at vi må stenge den sørgående motorveien mellom Kannik og Schancheholen i en kort periode.
DA171026 Bilistene må kjøre via Tjensvollkrysset.
DB171025 Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sa Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, til NRK.
DB171025 - Reglene for når bilistene kan sette på piggdekk er 1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.
DA171025 Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten.
DA171025 Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sa Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, til NRK.
AP171025 - Hva må bilistene gjøre ?
AA171025 Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sier Molvær til NRK.
AA171025 Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sa Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, til NRK.
VG171024 Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sier Molvær til NRK.
DN171024 Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sier Molvær til NRK.
AP171024 Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sier Molvær til NRK.
VG171022 Mye regn og store oversvømmelser møtte bilistene som skulle hjem på E18.
AP171022 Veivesenet hadde søndag en enkel oppfordring til bilistene i det flomrammede området : ¶
AP171022 - Det er veldig mye vann og oversvømmelse på flere veier i Aust-Agder, så bilistene må ta det helt piano så vi unngår vannplaninger, sier Anniken Island hos Veitrafikksentralen.
BT171021 - Når tunnelene er stengt er det for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og bilistene .
BT171021 - Det er ikke det at bilistene ikke ser at det er rødt lys og at tunnelen er stengt.
BT171021 Bilistene kjører til og med ut på veiskulderen for å komme seg forbi begge bommene, sier han og fortsetter : ¶
AA171020 Det er en plan viltet kan leve og som bilistene må tåle.
DN171019 Både Transportøkonomisk Institutt ( TØI ), SINTEF, Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) og NAF mener en slik ordning bør utredes, blant annet fordi dagens ordning slår urettferdig ut for bilistene .
DB171019 Både Transportøkonomisk Institutt ( TØI ), Sintef, Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) og NAF mener en slik ordning bør utredes, blant annet fordi dagens ordning slår urettferdig ut for bilistene .
DA171019 Både Transportøkonomisk Institutt ( TØI ), SINTEF, Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) og NAF mener en slik ordning bør utredes, blant annet fordi dagens ordning slår urettferdig ut for bilistene .
AA171013 Skiltet skulle egentlig ikke ha vært synlig for bilistene på dette tidspunktet.
AP171012 Skaffer staten penger og bidrar i tillegg til at bilistene betaler for kostnader de påfører samfunnet i form av forurensing, støy og veislitasje.
AP171011 Hun er også opptatt av at det akkurat nå er « svært mange negative signaler på en gang for bilistene » : ¶
DB171010 Men det viste seg at informasjon var nok til å forandre atferd hos bilistene .
AP171010 Mange er også bekymret for at bilistene vil forsøke å omgå bommene, og at det dermed blir mer trafikk og parkering på mindre veier i boligområder.
AP171010 - Lyset for bilistene står til venstre for sykkelveien, og det er vinklet bort fra syklistene.
AP171010 Mange er også bekymret for at bilistene vil forsøke å omgå bommene, og at det dermed blir mer trafikk og parkering på mindre veier i boligområder.
AA171010 - Lyset for bilistene står til venstre for sykkelveien, og det er vinklet bort fra syklistene.
AA171005 Dette førte til at de fleste bilistene som kjørte fordi kontrollen hadde lav hastighet, og flere stoppet for å gå ut av bilen og sjekke lysene sine.
AA171005 - Disse bilistene utgjør en betydelig risiko for andre trafikanter, også deg, skriver politiet i Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Hemne og Snillfjord på sin Facebook-side.
VG171004 Billig drivstoff - da kommer bilistene !
AA171003 Det er også fjernet ujevnheter i dekket som har skapt gynging for bilistene .
DN171002 Men også på veier som var åpne, som her på Riksvei 9, nord for Kristiansand, måtte bilistene ta det rolig som følge av vannmassene.
DB171002 De nye bompengetakstene er problematisk for bilistene som er avhengig av bil for å komme seg på jobb hver dag.
DB171002 - I dag er det 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene.
DB170928 Ulykken tiltrakk seg oppmerksomhet fra de andre, nysgjerrige bilistene .
DB170928 Anker Jensen forklarer at bildetakningen skapte farlige situasjoner for de andre bilistene , og at grunnlaget for straffen er brudd på loven om bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.
VG170927 | Slik blir Oslo-budsjettet : Bilistene er taperne ¶
VG170927 STADIG MER BILFRITT : Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) fortsetter å la bilistene svi i Oslo.
VG170927 Fra før er det kjent at det bilistene får kraftig økning i bompengekostnadene og at beboerparkeringen tidobles fra 300 til 3000 kroner.
VG170927 Det betyr at bilistene i større grad må ty til de 9000 parkeringsplassene som finnes i parkeringshus i tilknytning til Ring 1.
DN170926 Samtidig som Johansen presenterer budsjettet, kan bilistene begynne å forberede seg til nye bompengeavgifter rundt Oslo fra 1 oktober.
DB170925 Og vi møtte en verden av smil, fra syklistene selv og bilistene som kjørte forbi, gjenforteller Vevle Tvinnereim.
VG170923 Og de fleste bilistene er jo tross alt snille og kjører fint, sier hun. #vgvm : Del dine bilder fra sykkel-VM !
DA170923 - Hvordan har reaksjonen fra bilistene , som har mistet mye av gateparkeringen vært ?
DA170920 Det har ikke alle bilistene fått med seg, for å si det forsiktig.
AA170920 Men vi har politipatrulje utenfor tunnelåpningen for å roe ned farten til bilistene for å hindre sammenstøt med elgen, sier operasjonslederen.
BT170919 - Det er helt tydelig at bilistene har hørt på alle formaningene.
AP170919 - Det er helt tydelig at bilistene har hørt på alle formaningene.
SA170918 - Det er helt tydelig at bilistene har hørt på alle formaningene.
VG170917 - Bør bilistene legge om til vinterdekk ?
DB170915 - Bilistene må fortsette å betale bompenger på strekningen, som at hele strekningen er utbygd, påpeker begge ordførerne.
AP170911 Veibygging og lavere bilavgifter under parolen « bilistene skal ikke være statens melkeku ».
AP170911 Veibygging og lavere bilavgifter under parolen « bilistene skal ikke være statens melkeku ».
DB170908 Veldig ofte er det sånn at media sitt bilde av hva vi gjør i Oslo nettopp for å få ned luftforurensningen har vært at vi skal straffe bilistene , eller at vi gjør det vondt og vanskelig å bo i Oslo, sier Berg.
AP170908 FOTO : Wilfredo Lee / TT / NTB Scanpix ¶ Bilistene i Florida sto i kø for å fylle tanken før Irma kommer.
AP170908 FOTO : Wilfredo Lee / TT / NTB scanpix ¶ Bilistene i Florida sto i kø for å fylle tanken før Irma kommer.
AP170908 Bilistene i Florida sto i kø for å fylle tanken før Irma kommer.
DN170907 Her fra en bensinstasjon i Miami der bilistene sto i kø onsdag.
AP170907 Torsdag ettermiddag møtte bilistene køen et stykke nord for Korsegården.
AP170907 Bilistene slipper omkjøring og køer i rushtrafikken mellom klokken 04.30 og 12, da nordgående trafikk får bruke begge kjørefeltene i sørgående tunnelløp.
AA170907 Ujevnheter i dekket som har skapt en del gynging for bilistene blir rettet opp, sa byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen til Adresseavisen i august.
VG170906 - Han var et godt stykke bak, og dreiv og presset seg forbi de andre bilistene .
DB170906 Jeg håper at « Nye Veier AS » lykkes med å få bygget de veiene de skal på en måte som både sikrer bilistene og samfunnets sine interesser.
DB170904 Men i tillegg må tilbudet bli tilgjengelig for de som har dårligs råd, og da må vi snu utviklingen som har favorisert bilistene økonomisik.
DA170904 Men det er ikke bare bilistene som får noen klare oppfordringer fra trafikkpolitiet om å opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken.
AP170904 Men det er ikke bare bilistene som får noen klare oppfordringer fra trafikkpolitiet om å opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken.
AA170904 Men det er ikke bare bilistene som får noen klare oppfordringer fra trafikkpolitiet om å opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken.
VG170902 Like før klokken 18 melder politiet at de ikke vil foreta seg noe overfor majoriteten av bilistene , på grunn av formildende omstendigheter i form av en taxi som kjørte feil først.
AP170902 Dette har gjort fremkommeligheten for bilistene vanskelig, men Statens vegvesen opplyser at sperringer nå tas bort og at køene vil bli oppløst utover lørdag ettermiddag.
DN170831 Statlige tilskudd får ned bompengeandelen og sparer bilistene for 12 milliarder kroner de neste tiårene, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DN170831 Sp-profilen mener at det ikke er mer enn rett og rimelig at bilistene kan komme til å spare 12 milliarder.
DN170831 Solvik-Olsen viser til at avgiftstrykket for bilistene har gått ned, trass i økte drivstoffutgifter.
DN170831 Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen mener bilistene blir spart for milliarder.
DN170831 Det koster bilistene dyrt.
DN170831 Allerede i inneværende periode har bilistene spart 2 milliarder kroner i bompenger som følge av at bomstasjoner er fjernet og takster redusert, fremholder Solvik-Olsen.
DN170831 ( Vilkår ) ¶ ¶ | - Bilistene sparer bompenger for 12 milliarder ¶
DB170831 Sp-profilen mener at det ikke er mer enn rett og rimelig at bilistene kan komme til å spare 12 milliarder.
DB170831 Solvik-Olsen viser til at avgiftstrykket for bilistene har gått ned, trass i økte drivstoffutgifter.
DB170831 Det koster bilistene dyrt.
DB170831 Allerede i inneværende periode har bilistene spart 2 milliarder kroner i bompenger som følge av at bomstasjoner er fjernet og takster redusert, framholder Solvik-Olsen.
AP170829 Vil ta fra bilistene - og gi tilbake ¶
DA170828 Hole håper aksjonen blir en vekker for bilistene .
DA170828 Hole er optimistisk på tross av varierte reaksjoner fra bilistene .
DA170828 Dette var likevel ikke hovedfokuset i dagens demonstrasjon, som heller handlet om å få til en dialog med bilistene .
AA170826 Skuffet over bilistene
AA170821 Trafikktellinger viste at 35 - 40 prosent av all biltrafikk i Innherredsveien er trafikk som bare passerer - et kjempeargument for å dirigere bilistene i en annen retning, ifølge politikerne.
AA170818 Ujevnheter i dekket som har skapt en del gynging for bilistene blir rettet opp, sa byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen tidligere denne uken.
AA170816 Tirsdag kontrollerte de bilistene ved Åsheim skole og i Søbstadveien.
AA170815 Ujevnheter i dekket som har skapt en del gynging for bilistene blir rettet opp, sier byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen.
DA170811 ), Venstres Abid Raja og Høyres Nikolai Astrup er blant bilistene på Stortinget.
DA170811 ), Venstres Abid Raja og Høyres Nikolai Astrup er blant bilistene på Stortinget.
VG170807 Regningen for kostnadssprekkene må bilistene betale, sier Sivertsen, og fortsetter : ¶
VG170804 TRAFIKKTRØBBEL : Oversvømmelsen på E39 i Bokn har ført til problemer for bilistene som skal ferdes på vegen fredag morgen.
DB170802 ¶ BREMSE : Dansk politi har satt i gang en ny kampanje for å få bilistene på særlig farlige strekninger til å senke farten.
DB170802 SKILT : Dette skiltet skal få bilistene til å senke farten.
DB170802 Det vet også bilistene i Norge, sier Karlsen, som har stor tiltro til denne tradisjonen.
DB170802 Det danske politiet tror og håper effekten blir at bilistene letter litt på trykket på gasspedalen.
NL170731 Mens FrP jobber for å redusere bompengebelastningen for bilistene , skal altså bompenger brukes også til å bygge jernbane om Sp får viljen.
NL170731 Men veksten i nye bomstasjoner er lavere nå enn det rødgrønn regjering planla, og eksempelvis vil bilistene i Nord-Norge nå betale 2 milliarder kroner mindre i bompenger enn hva det ville vært uten FrP i regj ering.
NL170731 Enkelte partiers glede over å skattlegge bilistene blir ekstra synlige når de feirer at de stopper noen av FrPs planlagte bompengekutt.
NL170731 Dette er avklaringer bilistene setter pris på, og lærdommen får være at dess større FrP blir ved valget, dess mer gjennomslag vil vi få for vår primærpolitikk.
NL170731 Bilistene betaler allerede bilavgifter, årsavgifter og engangsavgifter, men mange politikere ser dessverre på bilen som en melkeku og har ingen skrupler med å pålegge bompenger på toppen.
NL170731 Tallene viser at bilistene betaler stadig mer.
AA170730 Ulykkene skjer trolig fordi bilistene ikke er nok oppmerksomme på overgangen fra ny til gammel E18 på stedet, sier Dler Jaf i Vegvesenet til Østlands-Posten.
DA170728 Mens Frp jobber for å redusere bompengebelastningen for bilistene , skal altså bompenger brukes også til å bygge jernbane om Sp får viljen.
DA170728 Men veksten i nye bomstasjoner er lavere nå enn det rødgrønn regjering planla, og eksempelvis vil bilistene i Nord-Norge nå betale 2 milliarder kroner mindre i bompenger enn hva det ville vært uten Frp i regjering.
DA170728 Enkelte partiers glede over å skattlegge bilistene blir ekstra synlige når de feirer at de stopper noen av Frps planlagte bompengekutt.
DA170728 Dette er avklaringer bilistene setter pris på, og lærdommen får være at dess større Frp blir ved valget, dess mer gjennomslag vil vi få for vår primærpolitikk.
DA170728 Bilistene betaler allerede bilavgifter, årsavgifter og engangsavgifter, men mange politikere ser dessverre på bilen som en melkeku og har ingen skrupler med å pålegge bompenger på toppen.
AA170722 - Det er god plass på veiene, og bilistene er høflige overfor syklister.
DA170720 - Det føles ofte som en kamp mellom syklistene og bilistene , sier Langeite.
AA170711 - Vi er fornøyd med at vi klarer å forebygge alvorlige ulykker ved å stanse disse bilistene , men vi oppfordrer jo til stadighet bilister til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.
NL170710 Så lages planforslaget til å passe for et slikt vedtak og formål, uavhengig av hva bilistene og politikerne ønsker.
NL170710 Alle beløpsendringer blir kommunens ansvar, dvs at bilistene skal betale alle overskridelser med høyere bompenger og lengre betalingstid.
DA170710 - Stadig flere av bilistene som blir stoppet spør etter Vipps, forteller politibetjent Christina Skautvedt.
AA170710 - Stadig flere av bilistene som blir stoppet spør etter Vipps, forteller politibetjent Christina Skautvedt.
DB170706 Bilistene betaler samlet sett mindre i bilrelaterte avgifter nå sammenlignet med 2013, og en rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger.
AA170706 Bilistene betaler samlet sett mindre i bilrelaterte avgifter nå sammenlignet med 2013, og en rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger.
AA170705 - I tre tilfeller hadde ikke bilistene den rette kompetansen for å kjøre med stor tilhenger.
DB170704 ¶ DELT ANSVAR : Marit Bjørgen forstår ikke helt Heidi Wengs frustrasjon mot bilistene i Oslo og mener skiløperne også må ta hensyn.
DB170704 Martin Johnsrud Sundby har selv hatt flere skumle opplevelser, men han takker bilistene for at han har unngått alvorlige skader.
DB170704 Like takknemlig for bilistene er altså ikke Weng.
DB170704 Heller ikke Marit Bjørgen, som i likhet med Sundby har gått mange rulleskiøkter i Oslo gjennom årene, har noe å utsette på bilistene i hovedstaden.
DB170704 HELDIG : Martin Johnsrud Sundby takker bilistene for at han ikke har havnet i stygge ulykker på rulleski i trafikken.
DB170704 - Vi må samarbeide med bilistene .
AP170703 Hvorfor skal bilistene ta den regningen, hvis ikke politikerne har tenkt på noe alternativ ? sier Wennerberg.
AA170703 - Køen ble oppløst da vegarbeiderne på stedet begynte å dirigere bilistene , sier Mohammad Amiri i Statens vegvesen rett før kl. 19 mandag ettermiddag.
DB170630 En sivilisert trafikkultur tilsier her at bilistene bør følge vanlig kjøremønster for en firefelts vei fram til en knapp kilometer før veien deler seg.
AP170630 Bilistene kommer til å kjenne seg igjen i dette - det var akkurat slik man hadde det i de 14 månedene som oppgraderingen pågikk.
AP170630 - Hva vil du si til bilistene som lenge har irritert seg over lange køer og trafikkaos som følge av oppgraderingen ?
SA170629 » Men nå er de snart her, 38 nye bomstasjoner med rushtidsavgift som viser at bilistene ble villedet i debatten.
SA170629 Vi advarte høylytt, men for 20 år siden ønsket flertallet av politikerne i fylket at bilistene skulle ta regningen for dårlig infrastruktur.
VG170627 Tvedt opplyser at bilistene må betale begge veier og at prisanslaget de har kommet fram til er et gjennomsnitt.
VG170627 Total prislapp på den 17,5 km lange veistrekningen er beregnet til 37 milliarder kroner og det er meningen at bilistene skal betale 75 prosent av gildet.
VG170627 Det viser nye beregninger fra Statens vegvesen som har sett på hva bilistene må betale når den nye motorveien fra Lysaker til Drengsrud i Asker står ferdig.
SA170627 , skal betales av bilistene fra neste år med doble bompenger, og én milliard går til forberedelse til bybanedrift.
BT170626 Bakdelen er at bilistene må vente bak bussen til passasjerene er om bord.
SA170623 Torsdag var det i Røldal UP ville kontrollere farten på bilistene .
AA170623 Brukerne registrerer seg som sjåfør og/eller passasjer, og bilistene skriver hvor de er på vei. ( ©NTB ) ¶
NL170622 Bilistene kan selvfølgelig kalle det særbehandling når syklistene slipper unna de nye bompengene, men det blir vanskelig å ta slike uttalelser på alvor.
FV170622 Hvorfor skal Vest-Agder fylke garantere og bilistene på Sørlandet betale for kjøp av et bompengeselskap på Vestlandet til nesten 100 millioner kroner ?
FV170622 Bilistene skal betale for seg fram til kl. 19.00 og det gjelder også elbilene.
BT170622 - Det er en utålmodighet blant bilistene på E16 mellom Bergen og Voss som jeg ikke opplever andre steder, sier lege Mildrid Clementsen på Voss.
DB170620 Politioverbetjent i trafikkorpset Finn Erik Grønli sier to reaksjoner er vanlig blant bilistene .
FV170619 Det har fortalt bilistene at veien blir helt stengt i to måneder, noe som ikke stemmer.
DN170616 Storbanken peker på flere områder utenom taxiselskapet Uber som vil bidra til disrupsjonen av transportsektoren : At bilistene tar med ekstra passasjerer på hele eller deler av strekningen, bildeling, og sykkel-deling.
AP170616 Regjeringen omtalte det som « tidenes klimabudsjett » : Koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene ¶
AP170616 Regjeringen omtalte det som « tidenes klimabudsjett » : Koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene ¶
AA170616 Pressetalsmannen har, kanskje noe overraskende, bare godord å si om bilistene : ¶
AA170616 Godord om bilistene
AA170616 - Vår erfaring er at bilistene passer godt på.
AA170616 - Sier du at bilistene holder seg godt bak syklistene, kjører godt ut og ikke kjører forbi før kysten er klar ?
SA170614 Tollefsen ber bilistene vise hensyn, følge skilting og beskjeder fra trafikkdirigentene.
AA170614 - Bilistene blir tvunget til å kjøre i feil kjørebane noen meter på denne strekningen, og sjåføren har åpenbart ikke klart å komme seg tilbake i riktig veibane etter dette strekket.
AP170613 Inkludert Linda Hofstad Hellelands uttalelse om en « Berlin-mur » mot bilistene og butikkeierne som mente det ville føre til et dødt sentrum.
SA170612 Nå får bilistene regningen for det, sier Torstein Tvedt Solberg ( Ap ).
SA170612 Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø ( Ap ) er glad for at det kan bli tidligere oppstart, men liker ikke at løsningen er bompenger og å « skyve regningen i enda større grad over på bilistene », ifølge Fjeldsbø.
SA170612 Frp-regjeringen legger opp til at bilistene gjennom bompenger redder regjeringen ut av situasjonen nå.
SA170612 - Nå får vi muligheten til å ta opp lån, pådra oss renter og skyve det i større grad over på bilistene .
DB170612 NAF : Bilistene må betale 112 000 kroner hver i bompenger de neste åra ¶
DB170612 Han vedgår så at ved å fjerne tilskuddsordningen regjeringen har lagt inn i transportplanen, så vil bilistene få en ekstraregning på seks milliarder kroner i bompenger.
DB170612 - Men bilistene får jo en ekstraregning på seks milliarder kroner ?
DB170612 - Jeg vil ikke være med på premisset om at bilistene ikke får de pengene tilbake.
DB170612 Bilistene får tilbake pengene i form av vei, svarer Sivertsen.
DB170610 Wengs oppgjør med bilistene
AA170609 ¶ Dette er trafikksituasjonen bilistene ofte møter like øst for Grilstadtunnelen på ettermiddagstid.
FV170608 Bilistene vet godt at det pågår oppgradering av tunnelen, sier Rasch videre.
BT170608 Vedtaket sikrer at bilistene må ta store deler av regningen for kollektivtilbudet.
AP170608 - Hva er ditt aller beste råd til bilistene ?
AP170608 juni må bilistene påregne at det kan være nattestengt.
DA170606 Johansen, på sin side, fant overfor samme avis grunn til å minne om at « det vil koste bilistene en stor sum bompenger » å få den nye motorveien på plass.
DA170606 Ifølge Røed betyr dette likevel ikke at bilistene samlet sett må betale mer - forutsatt at det politiske flertallet kjører på videre og gjennomfører hele den planlagte utbyggingen fra Oslos bygrense til Drengsrud i Asker.
DA170606 Han tilføyer at det er forutsatt at brukerne, altså bilistene , skal stå for 75 prosent av finansieringen.
DA170606 - Må bilistene nå betale mer i løpet av kortere tid ?
VG170605 Men dette skal innføres først i 2019, etter at de nye satsene innføres fra oktober i år - fortsatt med enveis innkreving når bilistene kjører inn i Oslo.
VG170605 Argumentet for omleggingen til toveis innkreving er et mer fleksibelt system der bilistene for eksempel unngår rushtrafikken den ene veien til- eller fra jobben.
SA170605 | Nå vil MDG belønne bilistene
DA170605 Politikerne bak Oslopakke 3-avtalen nærmer seg enighet om hvor mye bilistene skal betale i bompenger fra 2019.
VG170601 Han minner om at det vil koste bilistene en stor sum bompenger å få en ny motorvei mellom Oslo og Asker.
VG170601 - Men det blir flere nye bommer og en høy bompris for bilistene ?
NL170601 ¶ Mens det har blitt gratis for passasjerer, og vanlige personbiler har fått en rimelig moderat prisøkning, har de bilistene som har noe på slep fått opp mot en firedobling av billettprisen.
NL170601 Mens det har blitt gratis for passasjerer, og vanlige personbiler har fått en rimelig moderat prisøkning, har de bilistene som har noe på slep fått opp mot en firedobling av billettprisen.
DA170531 Personene som stod vakt på fylkesvei 509 i Sømmevågen i forbindelse med asfaltlegging var ikke fornøyd med hvordan bilistene passerte veiarbeidet.
AA170529 UP er ikke i tvil om at bilistene som kjører for fort har ferja som mål, skriver avisa.
FV170528 Køene var lange i begge retninger etter ulykken, og politiet gikk ut å ba bilistene om å holde køen for å unngå nye ulykker mens man ventet på bilberger.
AA170528 Ulykken skapte enorme køer på E39, og politiet ba bilistene holde køen for å unngå nye ulykker.
VG170526 Politikerne diskuterer nå hvor lang tid bilistene kan kjøre etter bompassering før de blir belastet for en ny bompassering, i praksis om det skal gjelde i én time eller to timer.
FV170526 I høyre felt stanger bilistene i kø dag ut og dag inn.
DB170526 Andre, dog mindre, jordskred, har også påført bilistene lange omveier og gjort at de ikke fikk oppleve det de kom for å oppleve : Den svingete, smale veien som snirkler seg langs en mektig kyst, store redwood-skoger og vakker natur der Santa Lucia-fjellene stiger opp av Stillehavet.
DB170526 Det er alltid bilistene som henges ut som syndebukken.
SA170524 Deretter måtte bilistene begynne å betale : ¶
SA170524 Deretter kan vi be bilistene betale.
SA170524 Harry Arild Årrestad forteller bilistene at de må snu.
DA170524 | E18-utbyggingen : Tre nye bommer ¶ Bilistene kan snart komme til å møte enda flere bomstasjoner, ved en sammenhengende E18-utbygging. enda flere : Nylig ble det kjent at Oslo fram mot 2019 kan få 56 nye bomstasjoner som en konsekvens av Oslopakke 3-avtalen, slik at det totale antallet blir 85.
DA170524bilistene nå samlet sett betale mer i løpet av kortere tid ? var ett av disse spørsmålene.
DA170523 Planen er at de første bilistene kan ta tunnelen i bruk i 2025/26.
DA170522 Veier skal utvides for å skape bedre framkommelighet, både for kollektivtrafikken og bilistene .
DA170522 Bilistene må også delta i spleiselaget, og vil få betydelige kostnader gjennom bompenger, særlig i rushtrafikken.
FV170519 I uka som kommer vil det fortsatt foregå noe arbeid på kveld- og nattetid, og når dette pågår vil det kunne merkes av bilistene .
FV170519 Bilistene slipper nå omkjøringen som var 17 kilometer lengre.
AA170519 - Men det hjelper om bilistene stiller krav om at bensinforhandlerne forsyner dem med bærekraftig biodrivstoff, sier klimaministeren.
NL170518 | Hektisk innspurt hos dekkhotellene, og nå advarer politiet bilistene : - Se ikke bort fra at det kan vanke ei bot ¶
SA170517 Bilistene stoppet opp og tok del i festdagen.
AP170516 Likevel var det mange som ikke stoppet : Bilistene lot seg ikke stoppe hverken av rødt lys eller bom ¶
SA170514 På sistnevnte alene vil bilistene spare rundt 1,6 milliarder kroner i bompenger på grunn av vår politikk.
SA170514 FOTO : Pål Christensen ¶ | Bilistene vil spare rundt 1,6 milliarder kroner i bompenger på grunn av vår politikk ¶
VG170513 - Idag er det 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene.
DN170513 - I dag er det 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene.
DB170513 - I dag er det 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene.
AA170513 - I dag er det 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene.
DB170512 Politiet etterlyser bilistene som kjørte bak bilføreren som er siktet for å ha drept Tom ( 16 ) ¶
AP170512 Å opptre hensynsfullt betyr også at bilistene slipper skader fra steinsprut på egen eller andres bil, sier Sund.
AP170512 Samtidig oppfordrer Veivesenet bilistene til å opptre hensynsfullt når de passerer asfaltarbeider.
VG170511 Tidlig torsdag morgen advarte både politiet i Oslo, Buskerud og Romerike om at snøen skaper trøbbel for bilistene , og sistnevnte har en klar oppfordring : ¶
SA170511 - Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men vi forsøker å fullføre arbeidet så raskt som mulig på lørdag, slik at tunnelen kan åpnes for normal trafikk lørdag ettermiddag, sier Eiterjord som oppfordrer bilistene til å være ekstra tålmodige mens arbeidene pågår.
AP170511 De eldste forsvarer bilistene
VG170510 PRESTISJEBRO : Dette er Norgesporten som er planlagt som velkomsthilsen til bilistene som kjører E18 Riksgrensen - Ørje.
AP170509 Opptredenen kunne blitt kritisk for både bilistene selv og for mannskaper som drev redningsarbeid.
AP170509 Opptredenen kunne blitt kritisk for både bilistene selv og for mannskaper som drev redningsarbeid.
AA170509 Han viser til at bilistene har betalt mer i bompenger enn det det kostet å nedbetale tunnelen.
DB170507 Én av bilistene , en kvinne, hadde kontinuerlig kontakt med ambulansesentralen som veiledet stortingskandidaten og ektemannen mens de forsøkte å redde livet til MC-føreren.
DB170506 Han mener det er fire begrunnelser for å kjempe for høyere fartsgrenser - at veien tåler det, at bilistene ikke kjører raskere, at fartsgrensene i dag er lavere enn i våre naboland, samt at det vil gi kortere reisetid.
DB170506 « Dodge Challenger SRT Demon med 840 hk fra Fiat Chrysler er så grunnleggende farlig for den generelle sikkerheten til bilistene , at det bør bli ulovlig å registrere den for bruk på veien ».
DN170505 I tillegg kommer blant annet en lang rekke løfter om betydelige kutt i skatter og avgifter som rammer bilistene , alkoholholdige drikkevarer og tobakk.
SA170502 - Tunnelene blir stengt under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene .
SA170502 - Tunnelene blir stengt under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene .
AA170502 Syklistene skalabsolutt ikke ha skylden alene for farlige situasjoner og konflikter med bilistene .
AP170429 Det er de freidige, frekke, egoistiske, aggressive og dømmekraftsvake syklistene og bilistene jeg snakker om.
SA170427 Stavanger-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud ønsker å hjelpe bilistene til å føle seg tryggere i tunneler.
AA170427 Men oftest handler foreldrenes bekymring mer om at bilistene på de samme veiene skaper utrygge situasjoner, enn om skoleveiens utforming og sikkerhetstiltak for de mykeste trafikantene.
AA170427 Dersom skilting og fartsgrenser ikke er nok til at bilistene setter ned farten, må det sterkere lut til i form av flere kontroller.
BT170426 De forslagene som ligger i Byvekstavtalen, vil mye hardere ramme disse menneskene, ikke bare et par timer, men i 20 år fremover - i form av en urimelig ekstraskatt, som bare faller på bilistene .
BT170425 Dette betyr at flere bilister får rabatt og at bilistene samlet sett vil betale 250 millioner kr mindre i bompenger enn forventet per år.
AA170425 Skal nye ramper til E6 bli brukt, må bilistene tvinges ut på E6.
DB170424 GODT SKILTET : De lokale myndighetene på Mallorca har lagt forholdene godt til rette for syklister - og bilistene tar hensyn.
SA170419 Dette synet møtte bilistene på E 18 på nye Lundsbroa tirsdag ettermiddag.
VG170418 I dag betaler bilistene i snitt 25 000 kroner mindre i engangsavgift enn i 2013, når de skal kjøpe seg en ny bil.
VG170418 - Klarer uten å straffe bilistene
VG170418 - Det klarer vi uten å straffe bilistene , sier hun.
FV170418 Dette synet møtte bilistene på E 18 på nye Lundsbroa tirsdag ettermiddag.
BT170418 Hun og de andre bilistene som skulle gjennom tunnelen ble dirigert i kolonne på grunn av spyling av tunnelen.
AA170418 - Under dagens regjering har bilistene totalt fått lettelser på netto 1,5 milliarder, men det har blitt dyrere å forurense.
AA170418 Aksepten fra bilistene om å være med på spleiselaget avhenger av at det skapes en mest mulig rettferdig fordeling.
AP170417 Her er Agder-politiets orientering på twitter ved 13-tiden, der de ber bilistene om å avpasse kjøring etter forholdene : ¶
BT170416 60 av bilistene ble tatt på E16 på Haugsvik på Voss.
AP170416 60 av bilistene ble tatt på E16 på Haugsvik på Voss.
DB170410 - Motors oversikt handler om det bilistene skal betale i bompenger i prosjekter som skal åpne i åra framover.
AP170410 Q-Free skal nå i gang med sitt første permanente anlegg hvor bilistene med en vanlig app kan orientere seg om hvor det finnes ledig parkering, takket være data fra disse batteridrevne sensorene.
AP170410 For å redusere denne typen trafikk og for å gjøre livet enklere for stressede bilister, utvikler EasyPark en løsning for å hjelpe bilistene med raskere å finne parkeringsplass i nærheten av bestemmelsesstedet, sier Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark i en pressemelding.
AP170410 Dette er et stort problem for både bilistene og for byene.
AP170410 Det vil gjøre hverdagen enklere både for eierne av parkeringsplasser og for bilistene , sier han.
VG170405 NAF vil ha ny debatt om finansieringen av nye veier når regjeringen i ny nasjonal transportplan ( NTP ) legger opp til at bilistene skal betale rekordbeløp.
VG170405 I 2014 punget bilistene ut med 9,21 milliarder kroner.
VG170405 Dette er penger som bompengeselskapene låner på vegne av prosjektet og som bilistene skal betale tilbake igjen i form av bompenger.
VG170405 BOMPENGER : Bilistene må belage seg på å betale bompenger i mange år fremover.
VG170405 Administrasjons- og driftskostnadene skal ned, og det skal komme bilistene til gode, sier Solvik-Olsen.
DB170405 Administrasjons- og driftskostnadene skal ned, og det skal komme bilistene til gode, sier Solvik-Olsen i en pressemelding i forkant av dagens pressekonferanse.
DA170405 Av dette skal bilistene betale rundt 20 prosent - 131 milliarder kroner - i bompenger.
BT170405 - Det er en utålmodighet blant bilistene på E16 mellom Bergen og Voss som jeg ikke opplever andre steder, sier lege Mildrid Clementsen på Voss.
DB170404 Han trekker også frem spørsmålet om bilistene i fremtiden skal eie bilene selv, eller være en del av en pool.
AA170401 - Kontrollen ble utført etter at bilistene kommer ned fra Fursetfjellet der det er 80-sone og rett inn i 60-sone, forteller operasjonsleder Aron Tonning hos politiet på Nordmøre og i Romsdal.
DB170330 Ny Glommakryssing ved Fetsund : Romerikes verste flaskehals er ved Fetsund, der bilistene starter dagen ved å stirre olmt inn i bakruta til hverandre.
DA170330 Store Ringvei ved Gaustadalléen, hvor bilistene kjører ned gang/sykkelveien og dermed unngår bomstasjonen ved Store Ringvei.
DA170330 Her er det mange skumle utkjørsler, og bilistene kjørte fort for å komme seg kjapt ut i riktig kjørebane igjen.
DA170330 Det bilistene gjør er å kjøre over midtrabatten, og over en liten gressplen, for å komme unna bommen, forteller han.
DA170330 - Her vrengte bilistene opp på fortauet i motsatt kjørebane, og kjøre flere hundre meter, før de kom ut i riktig kjørebane igjen.
DA170330 Bilistene er « flinke » til å snike i bomringen.
AP170330 En av syklistene som velge ikke å sykle sammen med bilistene og bussene på Mosseveien, er Magnus Christiansen fra Kolbotn.
AA170330 Mens de jobbet med å legge ut dette, kom bilsten bilistene i høy fart.
AA170330 ¶ Rømlingen lot seg ikke affisere av bilistene .
DB170329 Det er viktig at Forsvaret får gjennomført øvelser, men det aller viktigste skal være å ivareta sikkerheten til bilistene og trafikksikkerheten, sier Hovdum.
DA170328 Mens det som kjent snakkes høyt og mye om hvor mye bilistene må betale, kan det gjerne være en tanke å spørre etter alternativet.
AA170328 Alt fra kommunale småveier til trafikkerte fylkesveier og hovedferdselsårer får kritikk fra bilistene .
FV170327 Gressbrannen skapte trøbbel for bilistene på E 39.
AA170327 En kan ikke vente at bilistene skal ha denne kunnskapen.
DA170325 Myrhol kritiserer at bilistene skal betale så mye som de skal, at Stavanger-politikerne etter hans mening i realiteten aldri har fått opptre som selvstendig reguleringsmyndighet for plasseringen, og at det ikke lages en konsekvensutredning av effekten bomringene vil ha for befolkningen.
AP170324 | Byrådet skviser bilistene : Halverer antall p-plasser i nye bygg ¶
FV170323 I slutten av juni skal de første bilistene kunne parkere under Torvet.
AA170323 Vi har et mål om at mellom 80 og 90 prosent av bilistene i byene skal kjøre med piggfrie vinterdekk, sier Rosland.
AA170323 Tromsø har lavest piggfriandel, der kjører 15 prosent av bilistene med piggdekk ifølge tallene.
AA170323 Bilistene måtte vente i over en halv time på at veien ble ryddet.
SA170322 Kommunen ber bilistene kjøre varsomt, ta hensyn til anleggsfolkene og vise forståelse for at trafikken i området vil gå noe saktere enn vanlig.
AP170322 Gang på gang hører man fra miljøaktivister om hvordan bilistene er ansvarlige for verdens undergang.
AA170322 | Vi betaler nå så mye for å humpe rundt på dårlige veier at å legge ekstra belastninger på bilistene er umoralsk og urettferdig ¶
AA170322 Hvis bare fem prosent av bilistene satt fra seg bilene sine i morgen tidlig og tok kollektive transportmidler i stedet, ville hele transportsystemet brutt sammen på noen timer.
AA170322 Det må bli slutt på å tro at bilistene frivillig sitter og humper i kø hver dag kun fordi de elsker å kjøre bil, de aller, aller fleste har ikke annet valg hvis ikke deres daglige transportbehov skal ta for mye tid.
DB170321 Vedum forteller ei historie som ikke er riktig, men som slår an hos bilistene i distriktet, sa Solvik-Olsen til Dagbladet.
AP170320 Det er også de som vil mene at vedtaket om at også Rv7 skal prioriteres har sammenheng med byggingen av Hardangerbroen, som bilistene hittil har vendt ryggen etter den omstridte byggingen, til 2,5 mrd. kroner.
AA170320 - En kan lure på om bilistene får med seg alle skiltene, men vi har ikke opplevd negative henvendelser.
AP170319 « Tidenes klimabudsjett » koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene ¶
AP170316 « Tidenes klimabudsjett » koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene.
FV170315 Bilistene blir ikke anmeldt for forholdet.
AA170314 I 2017 skal godt over halvparten av bilistene som har bombrikke fra bomvegselskapet Vegamot i Trondheim få ny brikke.
DN170313 Hovedproblemet er at Vegvesenet har regnet på hvor mye bompenger bilistene skal betale, uten å ta høyde for kostnadene som følger med innkrevingen.
DA170313 Klimautslippene har gått ned med 15 prosent i Oslo, men det har ikke bilistene noe av æren for.
BT170313 Hovedfeilen er at det i grunnlagsdokumentene er referert til brutto bompengeinntekt - det vil si hele beløpet som bilistene skal betale inn.
AA170313 Hovedproblemet er at Vegvesenet har regnet på hvor mye bompenger bilistene skal betale, uten å ta høyde for kostnadene som følger med innkrevingen.
DB170312 De er vant med folk, og bilistene var oppmerskomme da de så dem, så det gikk heldigvis bra, sier han.
AP170310 Budsjettforhandlingene i fjor høst startet med at regjeringspartiene Høyre og Frp slo fast at den såkalte bilpakken, et puslespill av økte bilavgifter og tilhørende kompensasjoner til bilistene , lå fast.
BT170309 | Tidenes klimabudsjett koster milliarder for bilistene og øker utslippene ¶
BT170309 Samtidig får bilistene en milliardregning.
BT170309 Økt bruk av biodrivstoff koster, og det er bilistene som tar regningen.
BT170308 Vi forventer at bilistene er godt skodd.
BT170307 | Tidenes klimabudsjett koster milliarder for bilistene og øker utslippene ¶
BT170307 Samtidig får bilistene en milliardregning.
AP170307 | Tidenes klimabudsjett koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene ¶
AP170307 Samtidig får bilistene en milliardregning.
AP170307 | « Tidenes klimabudsjett » koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene ¶
AP170305 Uværet herjer i fjellet, og gjør livet vanskelig for bilistene .
BT170303 - Dessuten viser jo erfaring fra tidligere hjemfarter etter vinterferie og påske at trafikken glir mye lettere på E16 mellom Voss og Bergen hvis en god del av bilistene bestemmer seg for å reise hjemover lørdag.
BT170303 - Dessuten viser jo erfaring fra tidligere hjemfarter etter vinterferie og påske at trafikken glir mye lettere på E16 mellom Voss og Bergen hvis en god del av bilistene bestemmer seg for å reise hjemover lørdag.
FV170302 | Bilister må planlegge godt : Setter opp midtdeler gjennom byen ¶ Bilistene i Kristiansand må planlegge kjøreturen fra Gartnerløkka, gjennom Baneheitunnelen og Oddernestunnelen ekstra godt på grunn av midtdeleren som settes opp.
FV170302 Nå må bilistene kjøre til Vollevannet for å snu hvis de kjører feil.
FV170302 Han oppfordrer bilistene til å holde hodet kalt hvis de mot formodning skulle velge feil side av midtdeleren.
DA170301 Vårt krav var å redusere bompengebelastningen på bilistene .
DA170301 - Nivået på bompenger på Nord-Jæren har nådd et tak der belastningen for bilistene er høy nok.
BT170228 Bilistene betaler bompenger som blant annet brukes til å finansiere kollektivtransport.
BT170228 Bilistene betaler bompenger som blant annet brukes til å finansiere kollektivtransport.
AA170228 Politiet i Hedmark opplyser på Twitter at det er en del vann på veiene i området Hamar og Ringsaker, og ber bilistene bære oppmerksomme på dette.
VG170227 Transportplanen omfatter flere nye veiprosjekter hvor bilistene må betale bompenger, forteller Morten Stordalen, som sitter i Stortingets transportkomite for FrP.
VG170226 Det blir en del snø, men lite vind i fjellovergangene, men heller ikke her bør bilistene utsette hjemfarten eller utfarten for lenge.
SA170224 På Nord-Jæren kan det spare bilistene for milliarder.
DA170224 Dersom lavutslippssonen kommer i tillegg til dette, vil pengebelastningen på bilistene bli for stor, noe som kan sette samarbeidet i Oslopakke 3 i fare, mener fylkesordfører Anette Solli ( H ).
AA170224 Etter en periode med mildvær og gode kjøreforhold sitter Vegtrafikksentralen med et inntrykk av at bilistene ofte feilberegner farten når vinteren plutselig returnerer for fullt.
AA170224 Dersom lavutslippssonen kommer i tillegg til dette, vil pengebelastningen på bilistene bli for stor, noe som kan sette samarbeidet i Oslopakke 3 i fare, mener fylkesordfører Anette Solli ( H ).
VG170223 Men jeg er fornøyd med at skattene og avgiftene samlet sett er redusert med over 21 milliarder kroner, og at bilistene alene har fått lettelser på netto 1,5 milliarder kroner, sier Jensen.
AP170223 Dersom lavutslippssonen skulle komme i tillegg til dette, vil pengebelastningen på bilistene bli for stor, mener fylkesordfører Anette Solli ( H ).
AA170223 For bilistene er det ikke nødvendigvis så lett å montere adapter selv, men vi tilbyr dette og da er det lettere for oss å ha én type å forholde oss til.
FV170222 Meteorologene ber bilistene ta det med ro.
AP170222 Der ulykken skjedde er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
AP170222 Der ulykken skjedde er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
DN170221 I Thailand sitter bilistene i gjennomsnitt 61 timer i trafikkø.
DN170221 plass av de 1064 byene, hvor bilistene i den italienske byen Gioia del Colle kun tilbrakte vel to timer i trafikkaos i 2016.
AA170221 De ber bilistene være oppmerksom.
AA170219 Hvis bilistene i større grad må kjøre E6, vil trafikken reduseres over Skovgård og trafikksikkerheten dermed øke.
AA170219 Dette betyr at kollektivtrafikken og myke trafikanter må få et fortrinn fremfor bilistene .
SA170217 - Tunnelene blir stengt under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene .
FV170217 Statens vegvesen ber bilistene være tålmodige.
AA170217 Tony Martinussen var en av bilistene som ble stående i kø.
AA170217 Tony Martinussen var en av bilistene som ble stående i kø.
AA170217 | Jeg vet at jeg som elitesyklist klarer å irritere vettet av folk på veiene ¶ « Bilistene bør holde hodet kaldt og puste med magen når de ser en syklist » skriver Risto Holm i dette debattinnlegget.
AA170217 Fikk du med deg kronikken som krever at NTNU skal si unnskyld ? Bilistene må puste med magen ¶
AA170217 Bilistene må puste med magen ¶ Bilistene bør holde hodet kaldt og puste med magen når de ser en syklist.
AA170216 Trafikkoordinator Trond Hatlenes hos politiet i Sogn og Fjordane tror nedgangen skyldes at bilistene har begynt å forstå prinsippet bak målingene.
AA170216 To kameraer med nesten to mils mellomrom registrerer bilistene og regner ut farten, og så kommer forelegget i posten til dem som ikke har holdt 80-grensen gjennom fjellet.
DB170215 Også for bilistene blir det kaotiske tilstander i sommer.
DB170213 « Da får alle bilistene i Pyongyang rødt lys samtidig, slik du instruerte. » « Ha ha ha, jaaa.
DB170211 Bygda Espa er for bilistene langs E6 mest kjent for bensinstasjonen som kaller seg Bolleland.
DA170211 - Bilistene i denne byen er ikke så hakkende gærne, sier Kristin Sandaker, med blomstrete sykkelhjelm og vimpler i sykkelveska, elsykkel med tilskudd fra Lan og 600 mil på samvittigheten så langt i år.
AA170211 Bygda Espa er for bilistene langs E6 mest kjent for bensinstasjonen som kaller seg Bolleland. ( ©NTB ) ¶
AA170209 - I en sykkelgate blir syklistene prioritert og bilistene kjører på syklistenes premisser.
AA170208 De to bilistene som traff hjulet har fått firmaets kontaktinformasjon for forsikringssaken som venter.
SA170206 Det betyr at bilistene her i landet må ut med mer penger, slår Transportøkonomisk institutt fast.
AP170203 Det er fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
AP170203 Det er fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
AA170202 Og blir det utbygging må trolig bilistene punge ut igjen.
AA170202 Bilistene skal heretter slippe å betale bompenger for å kjøre på strekningen.
FV170129 Politiet og Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å ta det med ro.
DB170121 Ifølge kanalen var ikke raset til hinder for bilistene , men tunnelen er lørdag kveld stengt inntil videre.
AP170119 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene .
AP170119 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.
AP170119 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene .
AP170119 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.
AP170119 I rundkjøringene i Ski er køene ofte svært lange og riktig oppførsel av bilistene er derfor helt nødvendig, mener Trosdahl.
SA170118 Men nå skal altså bilistene også betale for de som kjører kollektivt.
SA170118 Borte er prinsippet om at bilistene skal ha goder av de betalte bompenger, slik det var tidligere.
FV170118 I dag ber meteorologene bilistene som skal over fjellet om å kjøre forsiktig.
FV170118 Flere steder i Agder fikk bilistene merke de speilglatte veiene.
BT170117 - Det går unna i både Fløyfjelltunnelen og Knappetunnelen, selv om bilistene må vite at boksene står der.
AP170117 Også bilistene hadde problemer : Det underkjølte regnet skapte kaos i trafikken ¶
AP170117 Politiet advarte folk om føret og ba bilistene kjøre forsiktig.
AP170117 Også bilistene hadde problemer.
AP170117 Oslo-byråd Lan Marie Nguyen ( MDG ) takket bilistene tirsdag, for at 20 000 færre dieselbiler kjørte på Oslo-veiene tirsdag.
FV170116 Politiet oppfordrer bilistene til å være tålmodige med isskrapingen.
DB170116 - Tidenes største svindel av bilistene er nå realitet ¶
DB170116 januar i fjor appellerte myndighetene bilistene til å la bilen stå i Oslo - her fra Ring 3 før avkjøringen til Helsfyr.
DB170116 En av de som har reagert, er stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ( FrP ) som i går sa at « tidenes største svindel av bilistene en realitet ».
DB170116 - Tidenes største svindel av bilistene er nå realitet ¶
AP170116 Politiet oppfordrer bilistene til å være tålmodige med isskrapingen.
DB170115 - Dessverre er tidenes største svindel av bilistene nå realitet, sier Keshvari.
AP170115 Bilistene reagerer med både forståelse og fortvilelse.
AP170115 Politiet anmoder bilistene om å overholde kjøreforbudet, men vil ikke si noe om det blir satt inn ekstra ressurser til å håndheve dette.
AP170115 Politiet anmoder bilistene om å overholde kjøreforbudet, men vil ikke si noe om det blir satt inn ekstra ressurser til å håndheve dette.
AP170114 Bilistene må ta høyde for forsinkelser en god stund.
DB170113 Mens 74 prosent av norske hjem nå har en DAB-radio stående, er det fortsatt bare 32 prosent av bilistene som har en slik radio i kjøretøyet sitt.
SA170112 Dette skal bli et undersjøisk pustehull : Her sprenges den første av to kunsthaller, som skal gi bilistene et mentalt pustehull i verdens lengste undersjøiske veitunnel.i ¶
SA170112 Det gjør at vi skal stå igjen med trygge og sikre tunneler for de fremtidige bilistene , sier delprosjektleder Anne Merete Gilje.
SA170110 Beslagla førerkortet ¶ Bilistene tilkalte politiet, og sjåføren måtte blåse i alkometer.
BT170108 Men problemet med denne saken er uansett at for bilistene blir dette helt uholdbart, og de lurer på hvorfor ikke politikerne ser det samme.
BT170108 Frps gruppeleder i bystyret, Tor Woldseth, sier innbyggerforslaget henger sammen med at man har fått forvarsler om at Ap ønsker å sette opp åtte-ti nye bomstasjoner rundt i Bergen, slik at bilistene blir bombardert med bompenger.
FV170106 Politiet ber bilistene kjøre etter forholdene.
BT170106 - Det er en utålmodighet blant bilistene på E16 mellom Bergen og Voss som jeg ikke opplever andre steder, sier lege Mildrid Clementsen på Voss.
AP170105 Fyll bensin mandag morgen eller torsdag morgen, lyder Forbrukerrådets tips til bilistene .
DB170103 Bensin og diesel har blitt dyrere, og bilistene må belage seg på å betale mer i bompenger.
SA170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene , har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
SA170102 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) skriver i en epost til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken.
SA170102 Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver Jensen.
SA170102 - Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene , sier hun til E24.
FV170102 Jensen framholder at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken i statsbudsjettet for 2017.
FV170102 - Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene , sier hun til E24.
FV170102 - Bilistene betaler mange milliarder mindre med oss enn hvis man hadde fortsatt den rødgrønne politikken.
FV170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene , har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
FV170102 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) skriver i en epost til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken.
FV170102 Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver Jensen.
FV170102 - Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene , sier hun til E24.
FV170102 Det betyr at bilistene her i landet må ut med mer penger, slår Transportøkonomisk institutt fast.
FV170102 - Gjelden har økt kraftig de siste årene, og det er til syvende og sist bilistene som må betale, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt ( TØI ) til P4.
DB170102 Det betyr at bilistene her i landet må ut med mer penger slår Transportøkonomisk institutt ( TØI ) fast.
DB170102 - Gjelden har økt kraftig de siste årene, og det er til sjuende og sist bilistene som må betale, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i TØI til P4.
DB170102 Norsk Petroleumsinstitutt har regnet på sluttprisen for bilistene , og Bergens Tidende kunne i desember fortelle at den regninga blir på 3,3 milliarder kroner.
DB170102 Men sannheten er at bilistene må ut med mer - for det sitter noen i styre og stell som ikke forteller hele sannheten.
DB170102 Men det stopper ikke er her : I årets statsbudsjett er det lagt til grunn at bilistene skal bidra med 11 milliarder kroner til utbygging av riks- og fylkesveier.
DB170102 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) hevder i en e-post til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakka.
DB170102 Eller om dette bare er enda et middel for å hente ut noen ekstra såre avgiftsmillioner fra bilistene . 37 bom-milliarder på fire år ¶
DB170102 - Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver hun.
BT170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene , har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
BT170102 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) skriver i en epost til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken.
BT170102 Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver Jensen.
BT170102 - Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene , sier hun til E24. matrix-tags ¶
BT170102 Ikke fordi jeg tror jeg er overnaturlig og at ingen ting kan skje meg, eller at jeg tenker at bilistene har alt ansvaret.
BT170102 Det betyr at bilistene her i landet må ut med mer penger, slår Transportøkonomisk institutt fast.
BT170102 - Gjelden har økt kraftig de siste årene, og det er til syvende og sist bilistene som må betale, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt ( TØI ) til P4.
AP170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene , har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
AP170102 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) skriver i en epost til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken.
AP170102 Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver Jensen.
AP170102 Bensinen kan bli dyrere : Bilistene er likevel fornøyd med budsjettet ¶
AP170102 - Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene , sier hun til E24.
AP170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene , har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
AP170102 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) skriver i en epost til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken.
AP170102 Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver Jensen.
AP170102 Bensinen kan bli dyrere : Bilistene er likevel fornøyd med budsjettet ¶
AP170102 - Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene , sier hun til E24.
AP170102 Det betyr at bilistene her i landet må ut med mer penger, slår Transportøkonomisk institutt fast.
AP170102 - Gjelden har økt kraftig de siste årene, og det er til syvende og sist bilistene som må betale, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt ( TØI ) til P4.
FV161226 Han mener Italia har en helt annen kultur når det gjelder sykling, og bilistene er som regel veldig aktsomme med syklister.
AP161225 Statens vegvesen oppdaterer bilistene om stengte vei- og fergestrekninger her.
AP161225 Statens vegvesen oppdaterer bilistene om stengte vei- og fergestrekninger her.
FV161216 Det betyr at bilistene ikke har vikeplikt før fotgjengeren har kommet frem til trafikkøyen.
AP161204 Bensin kan bli dyrere, men bilistene får billigere hverdagsreiser ¶
AP161203 | Bensin kan bli dyrere, men bilistene er likevel fornøyd med budsjettet ¶
AP161203 Likevel kom det noen endringer som vil gi konsekvenser for bilistene .
AP161203 Engangsavgiften øker som nevnt med 330 millioner, men som en kompensasjon til bilistene er det innført en panteordning for campingvogner, motorsykler, gamle varebiler og lignende på rundt 300 millioner kroner.
AP161203 Det er bilistene fornøyd med.
SA161126 Hvis de samme bilistene vil høre radio på turen, og ikke allerede har dab+ i bilen, vil prisen for å kople seg på det nye nettet ligge mellom 2000 og 10.000 kroner.
SA161123 - Vi er bekymret for bilistene : Det er viktig at folk får med seg viktige trafikkmeldinger, sier Sødal.
BT161123 - Vi er bekymret for bilistene : Det er viktig at folk får med seg viktige trafikkmeldinger, sier Sødal.
AP161123 - Vi er bekymret for bilistene : Det er viktig at folk får med seg viktige trafikkmeldinger, sier Sødal.
AA161103 Hennes oppfordring til bilistene er å « ta det med ro og kjøre etter forholdene ».
SA161011 Vi bruker penger på å trekke til oss cruiseskip, som hvert av dem forurenser mer enn 100.000 biler per dag Men det er bilistene som får svi når vi skal sette inn klimatiltak.
AP160930 | Grønt skatteskifte : - Regjeringen gjør det billigere for bilistene
AP160930 Ifølge Dagens Næringsliv innebærer de totale endringene nesten en milliard kroner i avgiftslettelser for bilistene .
AP160930 Bensin- og dieselavgiftene økes, men andre avgiftslettelser gjør at bilistene samlet sett kommer bedre ut, ifølge budsjettlekkasjer.
AP160930 Bilistene får lettelser ¶
SA160922 - Tunnelene blir stengte under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene .
AP160920 | Mener bilistene går glipp av to milliarder kroner ¶
SA160905 Når det « trygge » FM-nettet forsvinner, vil forhåpentlig bilistene oppleve færre brudd enn dette.
AP160901 Bare 5 prosent av bilistene hadde vist negative gester mot syklistene siste uke.
AP160901 - Syklistene svarte at de føler størst trygghet i områder der de ikke trenger å forhandle direkte med bilistene om vei og fremkommelighet.
AP160901 - Det var bilistene som mottok flest negative gester, sier hun. 14,8 prosent av fotgjengerne og 14,7 prosent av syklistene svarte at de hadde gestikulert mot bilister siste uke.
AP160901 Frp har i alle år markedsført seg som et parti for bilistene .
AP160831 Regjeringspartienes utgangspunkt er at pengene man henter inn i statskassen fra bilistene skal gis tilbake til forbrukerne på et annet vis innenfor samme sektor.
SA160811 De mener at det må innføres goder for å friste folk til å gjennomføre samkjøring og få bilistene til å endre sine vaner.
AP160806 Bilistene oppfordres til å kjøre sakte, og det er fortsatt vann i veien mange steder.
SA160802 Det betyr at bilistene ikke har vikeplikt før fotgjengeren har kommet frem til trafikkøyen.
BT160802 Det betyr at bilistene ikke har vikeplikt før fotgjengeren har kommet frem til trafikkøyen.
AP160802 Det betyr at bilistene ikke har vikeplikt før fotgjengeren har kommet frem til trafikkøyen.
AP160604 Syklister er lei av bilister som ikke respekterer at syklistene har den samme retten til veibanen som bilistene .
AP160604 Syklistene har like mye rett til veibanen som bilistene .
AP160604 Bilistene må også respektere at mange syklister ønsker 1 meter avstand til asfaltkanten for å kunne manøvrere seg unna uforutsette hindringer i veibanen, sier Nervold.
AP160604 Hvor mye skal til for å skremme bilistene ?
AP160418 - Vi får satse på at det ligger en sikkerhet i antall, jo flere man er, desto mer vant blir bilistene til at det er syklister i veien.
AP160411 Her er det Oslopolitiets trafikk-korps som kontrollerer at bilistene overholder lover og regler.
SA160323 FÅR FRAM SINNET : Uvettige forbikjøringer gjør bilistene forbanna.
AP160323 FÅR FRAM SINNET : Uvettige forbikjøringer gjør bilistene forbanna.
AP160318 De fjerner parkeringsplasser, skrur opp prisene og tvinger bilistene til å stå i et kortere tidsrom.
AP160311 Skal vi bruke gulrøtter for disse reisende, er vi nødt til å inndra parkeringsmuligheter og kjøremuligheter for bilistene .
AP160308 Trikkene blir forsinket av bilistene .
AP160308 Tre av bilistene nektet å vedta forelegg, og ble anmeldt.
AP160302 Snø i mars er fint for skiløpere, ikke så fint for bilistene .
AP160224 Så er det opp til bilistene om de vil betale eller finne et billigere sted.
AP160222 Vi er fornøyde med at bilistene har hørt på våre råd, sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.
AP160222 De fleste bilistene hadde tydeligvis fått med seg køkaoset søndag.
AP160222 Vi er fornøyde med at bilistene har hørt på våre råd, sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.
AP160222 De fleste bilistene hadde tydeligvis fått med seg køkaoset søndag.
DA160213 Hvis vi ikke har det, har vi ingen andre virkemidler enn å henstille bilistene til å gjøre, og det er neppe nok, sier Thorbjørnsen.
DA160213 Hvis vi ikke har det, har vi ingen andre virkemidler enn å henstille bilistene til å gjøre, og det er neppe nok, sier Thorbjørnsen.
AP160213 Bilistene kan parkere på den digre plassen, og ta buss til Oslo sentrum.
AP160211 - Egentlig bør bilistene være fornøyd, tross alt.
AP160211 - Egentlig bør bilistene være fornøyd, tross alt.
BT160208 Herfra kan bilistene ta av og kjøre sørover.
AP160208 Dette betyr at politiet vil i første omgang informere folk, og ikke gebyrlegge bilistene som kjører dieselbil på dager med forbud.
AP160208 - Det er viktig at bilistene opplever at det blir en forsiktig start på kontroller, legger Sjøvold til.
AP160203 Les hva bilistene mener : ¶
AP160202 Hun understreker at ønsket om åtte meter fri veibane på Karl Johan ikke er et virkemiddel for å ivareta bilistene : ¶ †" Den skal være et virkemiddel for å balansere arealbruken for å legge til rette for et variert, aktivt og bilfritt byliv i tråd med byrådets ambisjoner.
AP160129 Det tok tid før utsiktene til grisevær gikk opp for bilistene på vei oppover riksvei 7 gjennom Hallingdal.
AP160120 Med ulende sirener ble ambulansen stående og vente i nesten ti minutter, ifølge bilistene som var vitne til det som skjedde.
AP160120 Det eneste kommunen kan gjøre, er å oppfordre bilistene til å parkere bilen.
AP160116 Og da blir det kanskje mindre plass til bilistene ...
AP160110 Brøytebilene snudde, og bilistene ble overlatt til seg selv i 16 timer.
AP160109 Men like viktig er det å unngå å forbedre forholdene for bilistene .
AP160107 Skyldte på bilistene og dårlig utstyr ¶
AP160107 Resten av natten kjempet bilistene for å overleve, overlatt til seg selv.
AP160107 Pavel og de andre bilistene skjønte etter hvert at hjelpen ikke kom.
AP160107 Og brøytebilene snudde, og overlot bilistene til seg selv i 16 timer.
AP160107 I tillegg hevdet lokalmyndighetene at bilistene fikk varmetelt, støtte og varm te for å holde varmen underveis.
AP160107 I mellomtiden kjempet bilistene for livet.
AP160107 Han og de overlevende krever et svar fra Putin på hvorfor de lokale redningsmyndighetene overlot bilistene til seg selv for å fryse ihjel.
AP160107 Edvard Zinnurova forsvant da han hjalp til med å samle bilistene i færre biler for å holde varmen, ifølge hans enke.
AP160107 De lokale redningsmyndighetene skyldte først på at bilistene hadde beveget seg ut i farlig vær.
AP160107 De innesnødde bilistene laget også små bål i bilene av nyttårsgaver, papirer og alt de ellers kunne finne.
AP160107 De innesnødde bilistene forteller at bilen snudde og kjørte tilbake.
AP160107 De desperate bilistene ringte nødsentralene i storbyene Orenburg og Orsk, og fikk beskjed om at hjelpen var på vei.
AP160105 Dansk politi har satt opp kontrollpunkter på motorveien som krysser grensen mellom Tyskland og Danmark, der grensen tidligere knapt har vært merkbar for bilistene som vanligvis har sust forbi i 100 kilometer i timen.