AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G47qm/Hoye-bompriser-rammer-usosialt--Inger-Elisabeth-Sagedal Matpakkekjørere blir det heldigvis stadig færre av ettersom bilbruken går nedover.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G47qm/Hoye-bompenger-rammer-usosialt--Inger-Elisabeth-Sagedal Matpakkekjørere blir det heldigvis stadig færre av ettersom bilbruken går nedover.
DA171002 Når det gjelder den omfattende bilbruken , har politikerne allerede fattet flere ulike vedtak for å få ned utslippene. 33 km med bil daglig ¶
DA171002 Når det gjelder den omfattende bilbruken , har politikerne allerede fattet flere ulike vedtak for å få ned utslippene. 33 km med bil daglig ¶
NL170929 Husk at drivstoffavgiften betales frivillig ved at man selv velger omfanget av bilbruken !
DA170920 Stavanger kommune bruker kampanjer for å redusere bilbruken .
AA170816 Jeg håper Oslo lykkes med sine mål, men må nok si at de må få flere restriksjoner på den aggressive bilbruken og kjøreadferden som foregår.
AA170804 - Dette motbeviser det mange har ment - nemlig at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i rushtida.
DN170616 | Bank of America : Vi har nådd«peak car » ¶ ¶ Bilbruken i verden kan være i ferd med å nå sin topp, tror stadig flere eksperter.
AP170602https://www.aftenposten.no/meninger/Essay-Elsykkelen-er-transportplanleggernes-drom--Erling-Dokk-Holm-622118b.html Kollektiv, gange og vanlig sykling holdes konstant, og elsyklingen øker, på bekostning av bilbruken .
AP170602 Kollektiv, gange og vanlig sykling holdes konstant, og elsyklingen øker, på bekostning av bilbruken .
AA170523 Skal vi få ned bilbruken så er det helt nødvendig med slike plasser innen gangavstand slik at ikke alle må kjøre opp til Bymarka.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hun-kan-bli-den-ene-gronne-Slik-vil-Une-Bastholm-endre-Norge-621449b.html - Vi er et parti med voksne mennesker som har tenkt gjennom politikken og er opptatt av ansvarlig gjennomføring, svarer Une Bastholm på spørsmål om distriktene bør frykte færre oljejobber eller begrensninger i bilbruken .
AP170520 - Vi er et parti med voksne mennesker som har tenkt gjennom politikken og er opptatt av ansvarlig gjennomføring, svarer Une Bastholm på spørsmål om distriktene bør frykte færre oljejobber eller begrensninger i bilbruken .
AA170512 I tillegg til gevinster for folkehelsen og klimaet, er økt sykkelbruk nødvendig av hensyn til bymiljøet og for at Trondheim skal kunne innfri forpliktelsen om at bilbruken ikke skal øke i takt med folketallet.
SA170419 Virkemidlene til norsk miljøbevegelse synes i hovedsak å gå på reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon, og å begrense bilbruken til et minimum.
AA170403 | Slik bremser vi bilbruken
AA170403 På lang sikt ventes større vekst i kollektivtrafikken, men uten videre nedgang i bilbruken .
AA170403 I gjennomsnitt er bilbruken tre ganger så høy der arbeidstakerne har gratis parkeringsplass.
AA170403 Forskning og erfaring viser at restriksjoner på bilbruk må til om bilbruken skal ned.
AA170403 Etter flere års nedgang øker bilbruken igjen i Trondheim.
AA170403 Det er variasjoner, men vanligvis antas kollektivbruken å øke med om lag 40 prosent, mens bilbruken bare avtar med 5 - 6 prosent.
AA170403 Det er mange gode grunner til å bedre tilbudet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter, men den direkte effekten på bilbruken blir ofte overvurdert.
AA170403 Bilbruken øker brått straks virksomhetene kommer utenfor sentrum.
AP170326 - Det jobbes fortsatt etter Bjørvika-planen fra 2003, men bilbruken har endret seg.
AP170326 - Bilbruken har endret seg ¶
AP170324 - Vi ønsker å redusere bilbruken og gjøre Oslo til en mindre bilbasert by.
SA170314 Da bystyret skulle diskutere hvordan Sandnes skal få ned bilbruken , tok varaordfører Pål Morten Borgli like godt til orde for å beholde deler av Ruten til parkering.
BT170217 Vi kan som by redusere bilbruken på dager med høy luftforurensing og frigjøre bussplasser til dem i offentlig og privat sektor som har jobber som ikke kan utføres hjemme ifra, ved å koordinere et « jobbe hjemmefra » beredskap i offentlige sektor.
AA170210 - Vi er opptatt av å redusere bilbruken generelt for å få ned svevestøv, og det er nærliggende at vi må be om hjelp til å få ned bruken.
AP170128 I den samme perioden har bilbruken økt kraftig : Allerede i 2010 passerte Kina USA som verdens største bilmarked, med et salg på 13,5 millioner.
DB170117 Også danske Ekstra Bladet har i dag en artikkel om bilbruken i hovedstaden.
DB170116 Jeg kjører en dieselbil jeg kjøpte i 2011, og selv om jeg forsøker å begrense bilbruken har jeg jo den av en grunn.
AP170109 For mens utviklingen i Akershus er at færre kjører bil og heller reiser kollektivt, holder bilbruken seg konstant i Bærum.
SA170107 « Når politikerne bruker drivstoffavgiftene for å løse utfordringene med plassmangel og dårlig luft i byene, ender de bare med å gjøre bilbruken dyrere over hele landet.
SA170107 Når politikerne bruker drivstoffavgiftene for å løse utfordringene med plassmangel og dårlig luft i byene, ender de bare med å gjøre bilbruken dyrere over hele landet.
AP160606https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-alle-detaljene-i-Oslopakke-3-avtalen-199383b.html For å få ned bilbruken skal det plasseres ut nye bomstasjoner i Oslo.
AP160217 Hun synes likevel at byrådet går altfor langt i å ønske innskrenkning i bilbruken .