VG171016 I ytterste konsekvens bidrar gjennomsiktige glassvegger til mindre læring for alle, men særlig for de svakeste og mest sårbare elevene.
SA171016 De matvaregruppene som bidrar med mest salt er kjøttprodukter og brødvarer.
NL171016 Den amerikanske rotasjonsstyrken er derfor klok politikk fordi den bidrar til troverdig avskrekking uten å føre til vesentlig forverring av forholdet mellom Norge og Russland.
NL171016 Det bidrar ikke til forutsigbarhet at flertallet vil pålegge næringen en ny avgift før vi har latt det nye systemet få tid til å virke.
FV171016https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-kjottboller-Det-er-to-typer-du-bor-velge-10680b.html De matvaregruppene som bidrar med mest salt er kjøttprodukter og brødvarer.
DN171016 - Vi utvikler merkevaren sammen, og Vibeke bidrar med stor kompetanse om yogamiljøet.
DA171016 YS-leder Jorunn Berland ønsker en kompetansereform der staten bidrar med å åpne for avskrivning på investeringer til kompetanseheving i de minste bedriftene.
DA171016 Både raffinert sukker og stivelse fra korn og søt frukt bidrar til totalen av de lett absorberbare karbohydratene, og det er totalen som teller, ifølge Poleszynski.
DA171016 - Sukker er ikke farlig i små doser, men store doser lett absorberbare karbohydrater bidrar til mer enn 100 sykdommer, hevder han.
DA171016 - Det er vanskelig å få fram alle aspekter av en så kompleks sak, og det bidrar nok til at Listhaug kan virke hard innimellom.
BT171016https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-kjottboller-Det-er-to-typer-du-bor-velge-10680b.html De matvaregruppene som bidrar med mest salt er kjøttprodukter og brødvarer.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Det er mange som står klar til å stille spørsmål av en helt annen art dersom Helse Bergen lykkes med sine planer : Bidrar JobbFast til en for stor synliggjøring av ofre for brutalitet i arbeidslivet ?
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Næringsminister Monica Mæland ( H ) sier næringsklyngene bidrar til investering i forskning og utvikling, og gjør at mindre bedrifters konkurranseevne styrkes.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Jo ! Bidrar til vekst ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger - Med de nye klyngene har vi fått inn næringsmiljøer som representerer områder som bidrar til større variasjon i norsk næringsliv, slik som digitalisering, fintech, smart cities, sier han.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/45k0R/Debattant-Sextrakassering-blir-sett-pa-som-bagateller-ogsa-i-Norge Det bidrar til at få saker behandles, forklarer fagdirektør Calus Jervell hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
AP171016https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-kjottboller-Det-er-to-typer-du-bor-velge-10680b.html De matvaregruppene som bidrar med mest salt er kjøttprodukter og brødvarer.
AA171016 Ørland kommune bidrar også med økonomisk hjelp til flyruta, og går inn i prosjektet med 200 000 euro over tre år.
VG171015 Psykolog : - Politiet bidrar til at flere bli overgripere ¶
SA171015 Det bidrar til at ting løsner, sier Haavi.
DN171015 I tillegg bidrar innstramningen av boliglånsforskriften som trådte i kraft ved nyttår til at det er vanskeligere å få finansiering for kjøp av utleiebolig, spesielt i Oslo som har et særegent krav om 40 prosent egenkapital.
DN171015 - Det er tydelig at regjeringen forsøker å dreie større deler av sparingen over til næring, og økningen i verdsettelsesrabatten for aksjer i formuesskatten i budsjettet for 2018 bidrar til dette.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dVgo1/Kan-jeg-miste-kontrollen-og-faktisk-gjore-det Men er frykten grunnløs, bidrar unngåelsen bare til at vi ikke oppdager at det ikke er noe å frykte, og angsten opprettholdes.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ankelskade_-kjevebrudd_-EM-nedtur-og-maltorke--denne-uken-snudde-alt-for-Emilie-25-243799b.html Det bidrar til at ting løsner, sier Haavi.
VG171014 Menn som kjemper for likelønn og bidrar ut av egen lomme.
VG171014 Psykolog : - Politiet bidrar til at flere blir overgripere ¶
DB171014 De som jobber har ulike funksjoner, av ulik betydning for bunnlinja, men alle bidrar med å løse nødvendige oppgaver.
DB171014 - I 2018 trapper vi opp satsingen på kulturell og kreativ næring, med en økning på 12 millioner som skal nyttes til kunnskapsutvikling, kompetanseprogram, møteplasser som bidrar til at enkeltkunstnere, mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner styrkes, sier Helleland.
DA171014 Siden disse ikke har registreringsplikt overfor norske myndigheter, vet vi svært lite om hvor mange gjestedøgn de bidrar med.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/doR8X/Lordag-er-Ophelia-en-tropisk-kategori-3-orkan-Til-uken-treffer-restene-norskekysten Et stort høytrykk som er i ferd med å bygge seg opp over kontinentet bidrar til å pumpe luften oppover hit, forklarer Wallø.
VG171013 Det verste for meg er å føle at jeg ikke bidrar nok.
VG171013 Nå begynner detaljene i planen å bli kjent : I første runde innebærer dette å kutte subsidier til forsikringsselskapene som bidrar til at de kan hjelpe personer med lav inntekt til å få kostnadene sine dekket.
VG171013 Det hjelper ikke med økonomisk vekst i seg selv, hvis ikke denne bidrar til å få flere nordmenn i arbeid.
DB171013 NEGATIV TIL BUDSJETTET : Rødts Moxnes mener at statsbudsjettet bidrar til økte forskjeller i Norge.
DB171013 Budsjettet bidrar til å få fram tydelige forskjeller, ikke så mye i beskrivelsen, men i viljen til å gjøre det som faktisk trengs.
DB171013 Regjeringen bidrar til en rekke tiltak over Kulturdepartementets budsjett.
DB171013 Det bidrar også til å gi et økonomisk grunnlag til et mer levende og aktivt kulturliv i Norge, sier Øvstegård.
DB171013 - Det er ofte et spleiselag der både Kulturdepartementet, UD og ambassadene bidrar i en felles pott.
DB171013 En skal selvsagt ikke overdrive betydningen av inntektene fra oljefondet, verdien av arbeidskraften - hva du og jeg bidrar med i inntekter til staten, er langt større.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/q22ze/Norge-trenger-HRS-og-Hege-Storhaug--Kristian-August-Eilertsen Som det eneste korrektivet til et samlet skattebetalerfinansiert Organisasjons-Norge, som utelukkende er positiv til den voldsomme asylinnvandringen til Norge, er det ikke rart at noen til enhver tid finner et eller annet for å hakke på arbeidsmetodene til HRS og hva de bidrar med i samfunnsdebatten.
AA171013 I tillegg bidrar 30 personer fra Sivilforsvaret, 15 fra Røde Kors og flere politifolk.
VG171012 Når varmen går fra havet i polynyaen og opp i lufta gir det en varmere atmosfære og kaldere hav, som bidrar til at kloden varmes opp, forteller han.
VG171012 En nøytral budsjettimpuls betyr at pengebruken verken bidrar til høyere eller lavere aktivitet.
VG171012 Der sier hvordan pengebruken bidrar til aktiviteten i økonomien.
VG171012 - Det bidrar kanskje til at det blir mer behagelig å være landbruksminister, fordi organisasjonene må redusere aktiviteten.
VG171012 Psykolog : - Politiet bidrar til at flere bli overgripere ¶
SA171012 Jeg synes idretten bidrar med mye positivt, slik at dette kunne vært gjort på en annen måte.
DN171012 Budsjettimpulsen, som måler hvordan økningen i oljepengebruken bidrar til aktiviteten i økonomien, er likevel marginalt positiv til neste år.
DN171012 Næss har tidligere advart om at Teslas suksess i Norge bidrar til slankere statskasse.
DN171012 Høyere vekst bidrar til at regjeringen venter at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake neste år.
DN171012 Sterk vekst i investeringene og fortsatt ekspansiv økonomisk politikk i de tradisjonelle industrilandene bidrar til oppgangen internasjonalt, skriver regjeringen i dokumentet.
DN171012 Budsjettimpulsen viser hvor mye bruken av oljepenger bidrar til å øke aktiviteten i norsk økonomi.
DN171012 Den såkalte budsjettimpulsen, som viser hvor mye oljepengebruken bidrar til aktiviteten i norsk økonomi blir av Finansdepartementet oppgitt til å være under 0,1 prosent.
DB171012 Og lavere skatter for næringslivet bidrar til økt verdiskaping og flere jobber.
DB171012 Det håper jeg stortingsflertallet bidrar til å rette opp i.
DB171012 Det håper jeg stortingsflertallet bidrar til å rette opp i.
DB171012 ØKTE FORSKJELLER : SVs Kari Elisabeth Kaksi er lite fornøyd med statsbudsjettet, og mener det bidrar til økte forskjeller.
DB171012 NEGATIV TIL BUDSJETTET : Rødts Moxnes mener at statsbudsjetter bidrar til økte forskjeller i Norge.
DA171012 Regjeringen karakteriser Fornybar AS som « et nytt investeringsselskap med formål om reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Jeg synes idretten bidrar med mye positivt, slik at dette kunne vært gjort på en annen måte.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Skaffer staten penger og bidrar i tillegg til at bilistene betaler for kostnader de påfører samfunnet i form av forurensing, støy og veislitasje.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Bidrar til å redusere forbruket.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/A6jVx/NRK-Tre-personer-savnet-etter-at-bat-kantret-i-Seljordsvannet Mannskaper fra Røde Kors, dykkere, luftambulanse, brannvesen og politiet bidrar i redningsarbeidet, sier operasjonsleder Jan Olav Jansen i politiet i Telemark til Aftenposten.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Jeg synes idretten bidrar med mye positivt, slik at dette kunne vært gjort på en annen måte.
AA171012 Kryssingssporene bidrar til økt kapasitet og driftsstabilitet.
AA171012 Enova skal støtte prosjekter og teknologiutvikling som bidrar til å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt, herunder i transportsektoren.
AA171012 Og det bidrar mye til den hierarkiske plasseringen i vennekretsen, sier han til Adresseavisen.
AA171012 - Petroleumsvirksomheten er Norges største næring og bidrar med store inntekter til finansieringen av velferdsstaten.
AA171012 - Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling, vekst og stabilitet, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
AA171012 Hvordan bidrar da kryss av den typen man finner i Innherredsveien, der syklistene plutselig skal forholde seg til lysregulering for en annen trafikantgruppe, og der regulering og regler i samspill blir så uklare at ikke engang politiet vet hva som er rett ?
AA171012 Det bidrar i hvert fall ikke til en god trafikkultur.
AA171012 Båndet mellom fedre og barn er viktig, og lengre pappaperm bidrar til å styrke relasjonen på et tidlig tidspunkt.
VG171011 Den bidrar til likestilling, til yrkesdeltagelse og til at balansen mellom arbeid og familieliv kan fungere i en viktig livsfase.
VG171011 Psykolog : - Politiet bidrar til at flere bli overgripere ¶
VG171011 - Den siste kampanjen viser at de bare bidrar til å stigmatisere.
SA171011 Det mener vi bidrar til aktiv læring i utetiden.
NL171011 Om formålet skriver ministeren : " Ved å melde inn områdene bidrar vi til å sikre at artene overlever på tvers av landegrensene ".
NL171011 Samtidig bidrar den til overvåking av miljøtilstanden og en styrket verdiskaping i blå næringer.
DN171011 Den spanske avisen El Paìs skriver onsdag at Pugidemont tale bidrar til å forlenge usikkerheten rundt økonomien.
DB171011 Dette bidrar til at sluk og avløp lettere går tette, og ergo skaper oversvømmelser.
DB171011 Erna Solberg ville ikke svare direkte på spørsmålet, men sier Hege Storhaug og Human Rights Service bidrar til viktige debatter i samfunnet.
DB171011 For det er med SKAM å melde langt mer enn nyheter og politikerdebatter som bidrar til offentlig samtale, og som dekker demokratiske, kulturelle og sosiale behov.
DB171011 Korsang har alltid vært en bærebjelke også i den klassiske musikken, og våre profesjonelle symfoniorkestre har knyttet til seg kor som bidrar når Beethovens 9. symfoni eller Mozarts « Requiem » oppføres.
DA171011 * Organisasjonene bidrar ikke nok til økonomien i IRN.
DA171011 - Den siste kampanjen viser at de bare bidrar til å stigmatisere.
DA171011 - Vi ønsker å samarbeide med Oslo om tiltak som bidrar til bedre bomiljø, trygge oppvekstvilkår og en god utvikling i området, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som likevel ikke ville si hvor mye penger regjeringen vil gå inn med.
DA171011 * Organisasjonene bidrar ikke nok til økonomien i IRN.
DA171011 - Den siste kampanjen viser at de bare bidrar til å stigmatisere.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Det mener vi bidrar til aktiv læring i utetiden.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service i takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de ‘gode' har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling, så frykter vi at det de hevder vi gjør - å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået - er nettopp det de selv bidrar til.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten i takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de ‘gode' har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling, så frykter vi at det de hevder vi gjør - å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået - er nettopp det de selv bidrar til.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Mzedo/30000-hjertestartere-er-utplassert-i-Norge-Men-Rolf-og-Olava-onsket-a-ha-en-egen-hjemme - Vi er en pasientorganisasjon som støtter initiativ som bidrar til å redde livv, sier medisinsk sjef Are Helseth.
AP171011https://www.aftenposten.no/kultur/i/11VXq/Helleland-gir-8-millioner-til-nytt-Ibsen-teater-i-Oslo Ringnes bidrar sammen med museumsdirektør Olav Aaraas ( t.v. ) til etableringen av et eget Ibsen-teater i Oslo.
AP171011https://www.aftenposten.no/kultur/i/11VXq/Helleland-gir-8-millioner-til-nytt-Ibsen-teater-i-Oslo Nå bidrar hun til oppbygging av en egen teaterscene i Arbins gate/Henrik Ibsens gate i Oslo, hvor Henrik Ibsen bodde.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Det mener vi bidrar til aktiv læring i utetiden.
AA171011 Økt vekst i verdenshandelen og verdensøkonomien bidrar til dette, men også innad i Europas største økonomi går det bedre enn forutsatt, lyder begrunnelsen til finansdepartementet i Berlin. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Henvendelsen skyldes frykt for at italienske fartøy bidrar til at migranter blir sendt tilbake til Libya, der det ifølge Europarådet er en « reell risiko » for å bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling.
AA171011 - Den siste kampanjen viser at de bare bidrar til å stigmatisere.
AA171011 Unntaket som vi har i vår lov, er det samme smutthullet som i andre land bidrar til at millioner av jenter blir gift mens de ennå er barn.
VG171010 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171010 Gjennom vår EØS-kontingent bidrar Norge til å styrke menneskerettighetene og frivillige organisasjoner i Øst- og Sentral-Europa. 3,4 millioner euro er brukt på å styrke LHBT+organisasjoner i Øst-Europa i den siste programperioden.
VG171010 Psykolog : - Politiet bidrar til at flere bli overgripere ¶
VG171010 Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt.
NL171010 Der NRK kunne brukt mer av sine ressurser på å belyse de delene av norsk samfunnsliv, som ikke får oppmerksomhet fra medier som skaper lokale arbeidsplasser og bidrar med betydelige skatteinntekter, bruker NRK i stedet tid på å kopiere medier som opererer i et marked for å finansiere journalistikk.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Det mener vi bidrar til aktiv læring i utetiden.
DN171010 LO mener at manglende tilbud på oppfølging, arbeidsmarkeds- og kompetansehevende tiltak bidrar til at for mange « kommer inn i helsespor » - og dermed skyves enda lenger unna arbeidslivet.
DN171010 Den tørre Santa Ana-vinden blåser for tiden gjennom området, og bidrar til nettopp stor fare for skogbrann og spredning.
DN171010 Jeg ønsker ikke at de skal gå etter dårlige spor, sa Eric Paddock til AP, uten å ville utdype hva han bidrar politiet med.
DB171010 Jeg ønsker ikke at de skal gå etter dårlige spor, sa Eric Paddock til AP, uten å ville utdype hva han bidrar politiet med.
DB171010 - Den siste kampanjen viser at de bare bidrar til å stigmatisere.
DB171010 Det er også et problem når noen blir så sveipende og generaliserende i kritikken av minoritetskvinners stilling, at de bidrar til å fremme stereotypier.
DB171010 Pettersen synger på klingende tromsødialekt, noe som bidrar til å gi sangene særpreg og et slør av noe eksotisk.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/v4gVw/Politiet-Paddocks-bil-var-full-av-eksplosiver Jeg ønsker ikke at de skal gå etter dårlige spor, sa Eric Paddock til AP, uten å ville utdype hva han bidrar politiet med.
AP171010https://www.aftenposten.no/reise/Japan-Tre-tips-utenom-turistloypene-10608b.html Med høye oppildnende rop kaster de vann ut i gatene, noe som nok bidrar til å kjøle ned løperne, men som også gjør gatene farlig glatte.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/45o5g/La-oss-fa-en-ny-ruspolitikk-Forbudslinjen-har-katastrofale-konsekvenser--Ramm_-Dyrdal-og-Larsen Straffelinjen bidrar til å forsterke rusproblemene og til å lukke rusmiljøer snarere enn til å løse og åpne dem.
AA171010 Jeg ønsker ikke at de skal gå etter dårlige spor, sa Eric Paddock til AP, uten å ville utdype hva han bidrar politiet med.
AA171010 Jeg ønsker ikke at de skal gå etter dårlige spor, sa Eric Paddock til AP, uten å ville utdype hva han bidrar politiet med.
AA171010 Hver uke bidrar rundt 60 frivillige i korpset til at kommunens eldre og pleietrengende får en god og innholdsrik hverdag.
AA171010 Amerikansk nærvær på norsk jord bidrar til det.
AA171010 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
VG171009 Den tørre Santa Ana-vinden blåser for tiden gjennom området, og bidrar til nettopp stor fare for skogbrann og spredning.
VG171009 KrF snakker på autopilot om « hensynet til de svakeste », men tar ikke inn over seg at den viktigste målgruppen for smuglerbandene er barn og unge, som selv bidrar til markedsføring av øl-taxier og garasjesalg gjennom sosiale medier.
VG171009 Men det er sånn at i Norge må man ha tillit, og hvis man aktivt bidrar til å bygge ned tilliten, så kan ikke samfunnet sitte stille, sier Raja til VG.
VG171009 Psykolog : - Politiet bidrar til at flere bli overgripere ¶
VG171009 Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Hold-deg-saklig_-Hilmarsen-243517b.html Jeg pleier å svare at det må være opp til hver enkelt å avgjøre, men personlig synes jeg det er viktig at vi idrettsutøvere bidrar i samfunnsdebatten.
NL171009 Aili Keskitalo er en dreven politiker som har satt sammen et råd som etter alt å dømme bidrar til å sikre politisk stabilitet de neste fire årene.
DB171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
DB171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DA171009 Omfattende subsidiering bidrar til å holde liv i mange flyselskap.
DA171009 - Det er blitt argumentert med at flybransjen bidrar til mange arbeidsplasser.
DA171009 Det er derfor rart at Stortinget godtar og forventer at det blir stilt selvskyldnergaranti i milliardklassen, når regjeringen i etterkant bidrar med å øke risikoen for garantien.
DA171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
DA171009 Omfattende subsidiering bidrar til å holde liv i mange flyselskap.
DA171009 - Det er blitt argumentert med at flybransjen bidrar til mange arbeidsplasser.
DA171009 Vi trenger ledere som bidrar til å styrke fellesskapet, ikke til å splitte.
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Proteiner er byggematerialet i alle vev og bidrar til at kontaktpunktene i hjernen kan forandre seg etter omgivelsene.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Sandra Borch er en av de 66 « nybegynnerne » på Tinget og en av de 69 kvinnene som bidrar til ny kvinnerekord.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Bidrar til Stortingets kvinnerekord ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til IRN, sier Hofstad Helleland.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Hold-deg-saklig_-Hilmarsen-243517b.html Jeg pleier å svare at det må være opp til hver enkelt å avgjøre, men personlig synes jeg det er viktig at vi idrettsutøvere bidrar i samfunnsdebatten.
AA171009 KOMMENTAR : Til og med en forfyllet oktoberfest er til å leve med så lenge den bidrar til liv i Samfundet resten av året ¶
AA171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
VG171008 - Han trenger fortsatt å tilpasse seg fotball på det aller høyeste nivået, men detaljene han viser i form av dribleraid fulle av kvalitet, teknikk og pasninger bidrar til å øke forventningene i Madrid om at de fortsatt har en ekte juvel i sine hender, skriver Marca.
VG171008 | Psykolog : Politiet bidrar til at flere blir overgripere ¶
VG171008 Slik bidrar politiet til at medlemmene blir gradvis mer ekstreme i tankegangen, sier Øverland.
VG171008 Han mener at politiet slik bidrar til at flere bli overgripere.
VG171008 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
DN171008 I en norsk studie om uoppmerksomhet bak rattet fra i fjor har forskerne Fridulv Sagberg og Hanne Beate Sundfør ved Transportøkonomisk institutt funnet at distraksjonsfaktorene som bidrar til størst andel ulykker er samtale med passasjer, dagdrømming, justering av utstyr i bilen og betjening av radio eller musikkanlegg.
DA171008 Formålet er sikkert aktverdig, men hvor troverdig er det at flertallet i bydelsutvalget svekker de frivillige som bidrar til levekår i Hillevåg for å støtte et kommunalt levekårsprosjekt ?
VG171007 Denne « omdømmegoalen » gir all grunn til å være litt svulstig : For ved å frivillig gå ned i lønn, slik at 550.000 kroner flyttes til kvinnesiden, bidrar spillerne på Lars Lagerbäcks lag til sårt tiltrengt rettferdighet og likestilling.
VG171007 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
DB171007 Selv om nordmenn har skyhøy gjeld, mener Andreassen at det ikke bidrar til noen krise.
DB171007 « Det er derfor usikkert (... ) hvilken grad det kan dokumenteres at de norske EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning », skrev Riksrevisjonen.
DB171007 Både den norske regjeringen og forvaltningen påstår at Norge bidrar til økonomisk utjevning i Europa.
DB171007 - Er det fortsatt usikkert om man kan dokumentere at de norske EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning ?
DA171007 For smartbynasjonen Singapore er rent vann en mangelvare, og smart databruk bidrar til at øystaten er selvforsynt.
VG171006 Polet er ett av de viktigste virkemidlene og nå undergraves Polets rolle, ved at politikerne bidrar til at folk handler andre steder.
VG171006 Han sier politikken også bidrar til økte lovbrudd.
VG171006 - Den årlige veksten er ikke så stor, men over tid har det blitt krise : Det fører til at salg av alkohol flyttes fra Vinmonopolet til både lovlige og ulovlige salgskanaler : Tax-free, grensehandel og organisert smugling, som ikke bidrar med avgiftsinntekter til den norske staten.
SA171006 - For det andre bidrar forhåpentligvis beslutningen til å dytte NFF mot en holdningsendring som innebærer at de to A-landslagene bør verdsettes likt av eget forbund, fortsetter hun.
SA171006 Den spente politiske situasjonen bidrar til at Jørn Andersen ikke ønsker å være landslagssjef for Nord-Korea mer, skriver TV 2.
SA171006 Legg- og lysketrøbbel bidrar til at han gir seg, men er ikke eneste årsak.
NL171006 Dette bidrar også til stabilitet i regionen.
NL171006 Stark bidrar altså på et felt som er avgjørende for utvikling i nord.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html - For det andre bidrar forhåpentligvis beslutningen til å dytte NFF mot en holdningsendring som innebærer at de to A-landslagene bør verdsettes likt av eget forbund, fortsetter hun.
DN171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling, sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling, sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten.
DB171006 Redaktørene Gard Steiro i VG og John Arne Markussen i Dagbladet uttalte til Klassekampen fredag at NRK bidrar til å svekke andre mediehus på nett.
DB171006 MOT REDUKSJON : Arild Grande er uenig i at NRK bidrar til å svekke andre medier.
DB171006 Hun legger til at forskning også viser at sang bidrar til utvikling av empati, og senkning av stresshormonet kortisol.
DB171006 - Sang og musikk i opplæringen gir elevene mulighet til å skape og utforske, gode opplevelser og bidrar til deres identitetsutvikling.
DB171006 » Det var kvinner og feminister som startet Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), krisesentrene og andre tiltak som bidrar til å styrke kvinners rettsvern og sørge for tilbud til kvinner som er utsatt for overgrep og vold.
DA171006 Hva bidrar et forbud til ?
DA171006 - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Jemen og Syria.
DA171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling, sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html - For det andre bidrar forhåpentligvis beslutningen til å dytte NFF mot en holdningsendring som innebærer at de to A-landslagene bør verdsettes likt av eget forbund, fortsetter hun.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Andersen-vil-gi-seg-som-Nord-Korea-trener--Det-blir-tyngre-og-tyngre-a-jobbe-her-243410b.html Den spente politiske situasjonen bidrar til at Jørn Andersen ikke ønsker å være landslagssjef for Nord-Korea mer, skriver TV 2.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/k2726/Iranske-aktivister-advarer-mot-a-gi-fredsprisen-til-favoritt - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Jemen og Syria.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/OwGpq/Traust-og-idealistisk-fredspris--Frank-Rossavik De har barket sammen i liten skala, men det at begge har atomvåpen, bidrar trolig til at trefningene ikke har utviklet seg til noe større.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html - For det andre bidrar forhåpentligvis beslutningen til å dytte NFF mot en holdningsendring som innebærer at de to A-landslagene bør verdsettes likt av eget forbund, fortsetter hun.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Andersen-vil-gi-seg-som-Nord-Korea-trener--Det-blir-tyngre-og-tyngre-a-jobbe-her-243410b.html Den spente politiske situasjonen bidrar til at Jørn Andersen ikke ønsker å være landslagssjef for Nord-Korea mer, skriver TV 2.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Alexander-Gabrielsen-legger-opp-243415b.html Legg- og lysketrøbbel bidrar til at han gir seg, men er ikke eneste årsak.
AA171006 Sentralsykehuset i Vestfold skal teste om vannet bidrar til å øke oksygennivået i blodet.
AA171006 - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Jemen og Syria.
AA171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling, sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten. ( ©NTB ) ¶
VG171005 En av grunnene til at alle diktatorstater bidrar til å skape krig, er at de ikke har folkets støtte i ryggen, og derfor er avhengig av å eksportere problemene og skape ytre fiender, sier professoren.
VG171005 - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Yemen og Syria.
VG171005 Organisasjonen viser også hvordan økt politisk og økonomisk samhandling bidrar til å støtte langsiktig regional stabilitet.
VG171005 - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen.
SA171005 Ifølge nyhetsbyrået mener statslederen at Zenit ikke bidrar til økende popularitet for fotball i Russland, siden de har for mange utlendinger i laget.
DN171005 Anslagene over hvor mye de bidrar til den nordkoreanske statskassen med, kommer fra sørkoreansk etterretning, forskningsrapporter og kinesiske næringslivskilder.
DN171005 - At Uber enda holder på i Norge er en skandale, men skyldes den legitimeringen som politikere og rapporter som dette bidrar med, sier styreleder Øystein Trevland i Taxiforbundet.
DB171005 Vi syns dette er veldig interessant og vi er nysgjerringe på alt som bidrar til å øke trafikksikkerheten, sier Vinje.
DB171005 Om dette bidrar til litt godlynt kniving mellom de to Hollywood-stjernene, er det kanskje ikke så rart.
DA171005 Politiet gjennomgår også elektroniske spor, og Kripos bidrar fortsatt med kriminalteknisk bistand.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/eAnlg/Iran-avtalen-er-en-av-favorittene-til-a-fa-Nobels-fredspris Pavens sterke utspill om klimaendringer, flyktninger og fattigdomsbekjempelse går ofte på tvers av hva mektige statsledere mener og gjør, noe som bidrar til at mange ønsker å se ham i Oslo rådhus 10. desember for å motta fredsprisen.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Oslos-fineste-fasader - Det er viktig for komiteen at fasaden bidrar til en grønn forskjønning av nabolaget, sier Thomas Bartholdsen ( H ), fungerende leder i komiteen for premiering av hager og grøntanlegg i Oslo kommune.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Dette-er-Oslos-fineste-fasader - Det er viktig for komiteen at fasaden bidrar til en grønn forskjønning av nabolaget, sier Thomas Bartholdsen ( H ), fungerende leder i komiteen for premiering av hager og grøntanlegg i Oslo kommune.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen - Det blir også viktig å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke som lever av budsjettet.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/ww195/Rodt-fareniva-pa-Veslemannen-Beboere-blir-evakuert-og-NVE-vil-na-vannbombe-fjellpartiet Effekten har noen timers forsinkelse, men det bidrar naturlig nok sammen med nedbøren til den økte bevegelsen man ser.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Putin-kritiserer-Rosenborgs-neste-motstander-i-Europa-243341b.html Ifølge nyhetsbyrået mener statslederen at Zenit ikke bidrar til økende popularitet for fotball i Russland, siden de har for mange utlendinger i laget.
AA171005 - Med dette styrker vi sikkerheten til våre innbyggere og sørger for alle de hardtarbeidende menneskene som hver dag bidrar til vår felles velferd får den respekten de fortjener, sa guvernør Jerry Brown i en uttalelse torsdag.
AA171005 Så neste gang du blinker til en annen bil for å varsle om kontroll tenk på at du da aktivt bidrar til å øke risikoen på veien du selv ferdes på, skriver politiet, og avslutter : ¶
AA171005 Vi har et godt samarbeid med Venstre og har hatt det i mange år nå, og det er naturlig at vi i noen sammenhenger også bidrar til at de får litt bedre uttelling enn de ellers ville ha fått som et relativt lite parti, uttalte Helleland på vei ut fra møtet.
VG171004 Journalist i Journalisten, Martin Huseby Jensen, skrev tirsdag en kommentar der han hevder at « ekte medier bidrar til falske nyheter » ved å promotere TV-serien som en tilsynelatende virkelig nyhet.
VG171004 Det bidrar ikke til en særlig opplyst eller kritisk debatt om et engasjement som fortsatt pågår.
VG171004 Men det viktigste, om han blir valgt, er at han bidrar til at hele Stortinget kan stå bak presidentskapet, sier Helleland.
VG171004 Det er bra at politiet med denne statistikken bidrar til at vi får enda bedre oversikt over situasjonen, sier Hølleland til VG i byråd Tone Tellevik Dahls feriefravær.
VG171004 Han forteller at Det internasjonale faktasjekknettverket blant annet bidrar med finansiell støtte til prosjekter, hjelper til med å bygge et miljø innenfor faktasjekking og tilbyr hjelp og trening.
VG171004 Ikke minst fordi de bidrar til å svekke tilliten til norske banker generelt.
VG171004 - Mitt inntrykk er at banken ofte pusher lån til kunder med svak betjeningsevne, til høy rente, og ofte bidrar til å sende folk i gjeldsfellen.
NL171004 Frivillighet bidrar utvilsomt til samfunnet, både på lokalsamfunn- og individnivå.
NL171004 Forskere ved for eksempel Telemarksforskning og Institutt for samfunnsforskning har advart mot forestillingen om at frivillighet bidrar til å gjøre eldreomsorgen billigere.
NL171004 Arbeidsplasser trenger også nye impulser, i form av nye ledere og medarbeidere som bidrar med ny kompetanse og tankegods.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Vi er med og bidrar til en positiv utvikling i Brasil, sier Rummelhoff.
DN171004 - Men at vi følger linjen fra foregående budsjetter med å ligge under tre prosent, og at statsbudsjettet samtidig ikke bidrar til den samme ekspansiviteten, er nøkkeltall for meg, sier Solberg.
DN171004 Vi er med og bidrar til en positiv utvikling i Brasil, sier Rummelhoff.
DB171004 Jeg mener den bidrar til refleksjon rundt egen kropp, og er med på å gi en bedre forståelse av hva helse faktisk handler om, sier Haugen.
DB171004 Slik bidrar den økte markedsmakten ikke bare til å svekke veksten, men også til å øke forskjellene i samfunnet.
DA171004 Dette bidrar til å forsterke frykten som terroristene spiller på, sier Gule.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/yQ2vR/Katter-dreper-n-million-australske-fugler-daglig - Alle vet at katter dreper fugler, men på et nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og det bidrar sannsynligvis til å true allerede utrydningstruede arter, sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/p7eoR/Iran-avtalen-og-atomvapen-pa-topp-hos-nobelspekulanter - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen, sier han.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Gjennomtrekk bidrar til et dårlig bomiljø.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XP0XB/Erna-Solberg-Vi-bruker-under-3-prosent-av-Oljefondet Men at vi følger linjen fra foregående budsjetter med å ligge under tre prosent, og at statsbudsjettet samtidig ikke bidrar til den samme ekspansiviteten, er nøkkeltall for meg, sier Solberg.
AA171004 - Alle vet at katter dreper fugler, men på et nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og det bidrar sannsynligvis til å true allerede utrydningstruede arter, sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.
AA171004 Statoil bidrar med personell og tjenester fra Brasil og Norge.
AA171004 - Men at vi følger linjen fra foregående budsjetter med å ligge under tre prosent, og at statsbudsjettet samtidig ikke bidrar til den samme ekspansiviteten, er nøkkeltall for meg, sier Solberg.
NL171003 En publisering av vedkommendes navn i avisen, som søker til en annen stilling, bidrar på ingen måte til forfremmelse av dette.
DN171003 Dette bidrar til å forsterke frykten som terroristene spiller på, sier Gule.
DB171003 Grunnen var fordi de mener at HRS retorikk og virke bidrar til å skape mindre tillit og mindre deltakelse hos innvandrerbefolkningen.
DB171003 - Vi takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de « gode » har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling, så frykter vi at det de hevder vi gjør - å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået - er nettopp det de selv bidrar til, skriver Storhaug.
DB171003 20-30 prosent, mens staten bidrar med trygdemidler til refusjon til legen.
DA171003 Rus bidrar til forverring av mange av de viktige utviklingsproblemene, som hiv/aids, vold mot kvinner og fattigdom.
AA171003 Jeg tror at det å synge bidrar til et bedre fellesskap og at det har positiv effekt på læringsutbyttet i alle fag.
VG171002 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171002 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171002 I tillegg til 32.000 biler som gjør Nissan Leaf til landets mest foretrukne elbil, bidrar 280.000 eksemplarer til å plassere Leaf på en suveren verdenstopp i kjøpte elektriske biler.
SA171002 Eriksen tror det er flere samfunnsforandringer som bidrar til at stadig mer av barn og unges idrettsaktivitet skjer i organisert form.
NL171002 Det er også interessant at den vedtatte delingen av Nord-Norge får oppmerksomhet i reflekterte innlegg om mulighetene reformen byr på, slik Åshild Pettersen, varaordfører i Vefsn ( SV ) bidrar med i Nordnorsk debatt.
DB171002 Slike usaklige anklager bidrar kun til å forsøple debatten og skyver isteden reelle utfordringer med innvandring under teppet.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/lB09k/Stephen-Paddock-64-identifisert-som-den-antatte-gjerningsmannen-i-Las-Vegas-massakren Politiet i Las Vegas opplyser at de føderale politistyrkene FBI og ATF bidrar i etterforskningen.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/1mb0l/Elbilsalget-i-Norge-oker - Nedgangen bidrar til historisk lave utslipp.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomme-fotballbaner-i-helgene_-men-kretsleder-har-motargumentene-klare--Det-er-helt-apenbart-at-ting-ikke-var-bedre-for-243253b.html Eriksen tror det er flere samfunnsforandringer som bidrar til at stadig mer av barn og unges idrettsaktivitet skjer i organisert form.
AA171002 Målet har vært å finne fram til et navn som bidrar til at alle innbyggerne kan kjenne tilhørighet til den nye kommunen, heter det i invitasjonen til å komme med forslag.
VG171001 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171001 * Catalonia mener selv de bidrar ¶ langt mer til landets BNP enn de får tilbake.
VG171001 Den bidrar til bedre utnyttelse av alle ressurser, både de vi henter ut av naturen og de menneskelige.
SA171001https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Kristiansund-fiaskoen-bor-vare-en-advarsel-for-to-personer-i-Brann-243141b.html At Gill bidrar mer defensivt enn offensivt, er noe vi er blitt vant til, og at Fredrik Haugen er vanskelig å få øye på i kamper der motgangen melder seg, har vi sett før.
DB171001 Jeg vil påstå at disse gruppene og sidene bidrar til å gjøre inntrykket av deg lite spiselig for den jevne borger, og bidrar til å gjøre integreringsarbeidet du er ansvarlig for, svært mye vanskeligere.
DB171001 Jeg vil påstå at disse gruppene og sidene bidrar til å gjøre inntrykket av deg lite spiselig for den jevne borger, og bidrar til å gjøre integreringsarbeidet du er ansvarlig for, svært mye vanskeligere.
DB171001 Jeg syns du skal gjøre det klart at du forventer av dine følgere også, at de bidrar til integrering, bidrar til at folk føler seg trygge og bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid.
DB171001 Jeg syns du skal gjøre det klart at du forventer av dine følgere også, at de bidrar til integrering, bidrar til at folk føler seg trygge og bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid.
DB171001 Jeg syns du skal gjøre det klart at du forventer av dine følgere også, at de bidrar til integrering, bidrar til at folk føler seg trygge og bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid.
BT171001https://www.bt.no/100Sport/meninger/Kristiansund-fiaskoen-bor-vare-en-advarsel-for-to-personer-i-Brann-243141b.html At Gill bidrar mer defensivt enn offensivt, er noe vi er blitt vant til, og at Fredrik Haugen er vanskelig å få øye på i kamper der motgangen melder seg, har vi sett før.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wn3rg/Frykter-frostskader-i-nedkjolt-boligmarked Renten bidrar dermed ikke til prisveksten lenger.
DB170930 - Folk kan si at det er forfriskende å se en fotballspiller gjøre sånt, men mange fotballspillere bidrar til veldedighet.
DA170930 Ingrid Nylander bidrar med sine som vanlig smakfulle kostymer, og det er interessant å betrakte hvordan flere av de kvinnelige gestaltene rent visuelt minner om kvinnene i Munchs bildekunst.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Brun-gikk-i-svart-da-han-tok-VM-bronse-243081b.html Nå er jeg mye tryggere på min egen teknikk og hva jeg bidrar med, sier Brun.
SA170929 Denne helga bidrar hun og Ida Alstad på et seminar i Trondheim for unge idrettsjenter i regi av Sunn Idrett der kosthold er et av temaene.
SA170929 Nå er jeg mye tryggere på min egen teknikk og hva jeg bidrar med, sier Brun.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Boligeierne bidrar
DN170929 Boligeierne bidrar
DB170929 Mange forsøker å komme seg inn i Libya og bidrar til å destabilisere Libya ytterligere, mens noen kommer til Italia og Romania, fortsatte Jagland.
DA170929 En sterk seriestart for mannskapene til Antonio Conte, Pep Guardiola og José Mourinho bidrar også til snakket om at Premier League-klubbene kan være på vei tilbake til toppen i Europa for første gang siden 2012, da Chelsea vant.
BT170929https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Sterk-VM-bronse-til-Kristoffer-Brun-243081b.html Nå er jeg mye tryggere på min egen teknikk og hva jeg bidrar med, sier Brun.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lopestjernen-far-sms-fra-jenter-som-lurer-pa-hva-hun-spiser-Na-ber-hun-foreldre-og-trenere-folge-noye-med-243057b.html Denne helga bidrar hun og Ida Alstad på et seminar i Trondheim for unge idrettsjenter i regi av Sunn Idrett der kosthold er et av temaene.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Brun-gikk-i-svart-da-han-tok-VM-bronse-243081b.html Nå er jeg mye tryggere på min egen teknikk og hva jeg bidrar med, sier Brun.
VG170928 De bidrar med boksetekniske innspill, men det er mye annet å passe på også.
VG170928 Mange forsøker å komme seg inn i Libya og bidrar til å destabilisere Libya ytterligere, noen kommer til Italia og Romania, beskrev Jagland i samtalen som var i regi av den norske Atlanterhavskomitéen.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Topplagene har lenge hevdet at de bør får mer av tv-potten, fordi deres polularitet bidrar til større inntekter og mer eksponering.
SA170928 Topplagene har lenge hevdet at de bør får mer av tv-potten, fordi deres polularitet bidrar til større inntekter og mer eksponering.
NL170928 De som kjøper reklame - og dermed bidrar til å finansiere journalistikken - treffer et lokalt publikum med langt større presisjon enn tidligere.
DN170928 Men generelt er det slik at når aktiviteten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for at finanspolitikken bidrar , skriver hun i en epost.
DB170928 Det er helt greit at det er uenighet om både posisjoner og politikk, men når diskusjonene baserer seg på anonyme kilder og eventuelt også lekkasjer, bidrar ikke det til noe positivt.
DB170928 Organisasjonen bidrar til å bøte på de humanitære konsekvensen av verdens pågående konflikter.
DB170928 Det er derfor viktig å trekke fram de internasjonale tiltakene og avtalene som nettopp bidrar til å stoppe spredning og utvikling av nye atomvåpen, sier Urdal.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Vårens svake lønnsoppgjør, samt færre uføre, bidrar også positivt til kommunekassen, med et par hundre millioner i lavere pensjonskostnader og rundt 100 millioner kroner i reduserte lønnskostnader hvert år fremover.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/PKeO0/ESA-undersoker-om-Norge-subsidierer-oljeselskapene - Dette bidrar til at staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sa Frederic Hauge til Aftenposten i august.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/PKeO0/ESA-gransker-om-Norge-subsidierer-oljeselskapene - Dette bidrar til at staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sa Frederic Hauge til Aftenposten i august.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Topplagene har lenge hevdet at de bør får mer av tv-potten, fordi deres polularitet bidrar til større inntekter og mer eksponering.
VG170927 - Bidrar du ikke til en fryktkultur med en slik melding ?
DN170927 Boligeierne bidrar ¶ ¶
DN170927 Det er veldig uheldig, fordi det bidrar til store svingninger i økonomien.
DN170927 ¶ Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå og leder for Det tekniske beregningsutvalget ( TBU ) bidrar til at partene i arbeidslivet får en felles virkelighetsforståelse før lønnsoppgjørene starter.
DB170927 De følger jo den nederlandske fotballmodellen og bidrar til å skjerpe Nederland, mener Thoresen.
DB170927 Det er mange som bidrar til å påvirke bransjen i en positiv retning, sier han.
AA170927 Det er veldig uheldig, fordi det bidrar til store svingninger i økonomien.
VG170926 I tillegg til jakt bidrar påkjørsler i trafikken og rovdyr til å regulere elgstammen.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html BIDRAR : - Jeg sendte en e-post til sykkelforbundet om at de måtte få opp en Vipps-konto før feberen legger seg over Bergen, sier Anders Nesse.
SA170926 BIDRAR : Anders Nesse ble « euforisk » av VM og har med glede sendt penger til Bergen 2017-selskapet.
SA170926 BIDRAR : - Jeg sendte en e-post til sykkelforbundet om at de måtte få opp en Vipps-konto før feberen legger seg over Bergen, sier Anders Nesse.
SA170926 - Vi er seks klubber som bidrar og planlegger arrangementet, og vi er stolt av entusiasmen og gleden som vises.
NL170926 I midten : Ellen Skogeng Johnsen, en av flere frivillige som bidrar til den daglige driften av Tromsø Matsentral.
NL170926 De kaller det en dugnad der frivillige, det offentlige og privat næringsliv bidrar .
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html - Vi er seks klubber som bidrar og planlegger arrangementet, og vi er stolt av entusiasmen og gleden som vises.
DN170926 I tillegg bidrar de politiske spenningene knyttet til gårsdagens kurdiske folkeavstemning, der over 90 prosent støttet et uavhengig Kurdistan i Nord-Irak, til å støtte prisene videre tirsdag.
DB170926 - Gro Dahle bidrar til å ufarliggjøre pornografi og trekker i motsatt retning av det hun er interessert i, sier Mørch.
DB170926 Det gjør forhandlingene lettere og mindre konfliktfylt, og bidrar til den tilliten som kreves for en vellykket samordnet lønnsdannelse.
DB170926 Å skape flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet. 3.
DA170926 Nå er det sponsorer og privatpersoner som likte det de så av Bergen 2017 som bidrar .
DA170926 Men alle de såkalte « folkekjære » artistene som holder seg hjemme i Norge, som dyrker lokal kultur, de sysselsetter fortsatt flere mennesker og bidrar mer til verdiskapningen enn mange av dem som har flyttet til Statene for å søke lykken.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/VM-i-Bergen-har-fatt-flere-hundre-tusen-kroner-fra-vanlige-folk---etter-et-halvt-dogns-innsamling-242859b.html Tor Høvik ¶ BIDRAR : Anders Nesse ble « euforisk » av VM og har med glede sendt penger til Bergen 2017-selskapet.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Tor Høvik ¶ BIDRAR : - Jeg sendte en e-post til sykkelforbundet om at de måtte få opp en Vipps-konto før feberen legger seg over Bergen, sier Anders Nesse.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Tor Høvik ¶ BIDRAR : - Jeg sendte en e-post til sykkelforbundet om at de måtte få opp en Vipps-konto før feberen legger seg over Bergen, sier Anders Nesse.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/gb5yB/Tre-israelere-skutt-og-drept-av-palestinsk-angriper Israelske myndigheter argumenterer for at bruk av palestinsk arbeidskraft i Israel og i israelske bosetninger bidrar til å dempe konfliktnivået.
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/mAO4v/Kunsten-a-undergrave-sin-egen-pris--Kjetil-Lismoen Det tåkete kravet om at årets beste film også skal ha « publikumsappell », bidrar til forvirring om hva Amanda-prisen skal representere.
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/mAO4v/Kunsten-a-undergrave-sin-egen-pris Det tåkete kravet om at årets beste film også skal ha « publikumsappell », bidrar til forvirring om hva Amanda-prisen skal representere.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-samlet-inn-mer-enn-n-million-til-VM-i-Bergen-242859b.html BIDRAR : Anders Nesse ble « euforisk » av VM og har med glede sendt penger til Bergen 2017-selskapet.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html BIDRAR : - Jeg sendte en e-post til sykkelforbundet om at de måtte få opp en Vipps-konto før feberen legger seg over Bergen, sier Anders Nesse.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html - Vi er seks klubber som bidrar og planlegger arrangementet, og vi er stolt av entusiasmen og gleden som vises.
AA170926 Israelske myndigheter argumenterer for at bruk av palestinsk arbeidskraft i Israel og i israelske bosetninger bidrar til å dempe konfliktnivået. ( ©NTB ) ¶
AA170926 I juryens begrunnelse trekkes Wivestad frem som med « samspill og teamarbeid bidrar til å skape en bedre verden både i klasserom og lokalsamfunn ».
AA170926 Øvrig rettspraksis og forarbeidene til den nye straffeloven gir anledning til å gi rabatt opptil én tredel hvis det avgis en uforbeholden tilståelse som bidrar til oppklaring av saken.
AA170926 - Ytringene er gjennomgående usaklige, respektløse og harselerende, og bidrar ikke til en opplyst debatt om innvandring eller religiøse minoriteter.
SA170925 Hun vet også at det finnes mange gode trenere som gir spillerne ansvar og bidrar til at de får mestringsfølelse.
NL170925 I tillegg må vi ha tro på at kunnskap og konkret handlingskompetanse bidrar til at de unge kan ta gode helsevalg for seg selv. 1. https://www.helsenett.no/192-sykdommer/seksualitet/prevensjon/4772-verdens-prevensjonsdag.html ¶ 2. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/abortregisteret / ¶ 3. https://www.mariestopes.org / ¶ 4. https://helsedirektoratet.no/retni
DN170925 De åpenbare utfordringene med forhandlingene mellom EU og Storbritannia bidrar også til nedgraderingen, samt interne politiske maktkamper i Storbritannia.
DN170925 | Boligeierne bidrar
DB170925 Alle tiltak i verdikjeden som bidrar til at matkvaliteten forbedres ønskes velkommen, men nøkkelen sitter faktisk hos forbrukeren.
DB170925 - Jeg tror denne avtalen er viktig for å lykkes med å redusere matsvinn, fordi det bidrar til at alle tar et felles ansvar.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tidligere-landslagsspiller--Vi-mister-enormt-mange-talenter-til-skader_-prestasjonsangst-og-press-fra-foreldre-242562b.html Hun vet også at det finnes mange gode trenere som gir spillerne ansvar og bidrar til at de får mestringsfølelse.
AA170925 Amerikanere kjøper for eksempel større og mer energikrevende biler, noe som bidrar til dette, sier Saltvedt.
VG170924 Hvis vi mottar informasjon som har sammenheng med denne diskriminerende sangen, så vil det bli sendt videre til utøvende makt og de som bidrar til sangen kan forvente straffe, sa en talsmann for organisasjonen ifølge The Mirror.
VG170924 På den ene siden er det nett-troll og bots, på den andre siden grupper som det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland ( AfD ), innvandringsfiendtlige grupper og Kopp Verlag, som blant annet utgir konspirasjonsteoretisk og høyreekstrem litteratur, som bidrar til å spre Russlands narrativ.
DN170924 Siden 2013 har over tre millioner europeere reist med Norwegians 58 ruter til USA, noe som bidrar til økt verdiskaping og arbeidsplasser lokalt.
DN170924 I tillegg bidrar vår store Boeing-bestilling til å sysselsette flere titall tusen i amerikansk industri.
DN170924 Det er dog i turistnæringen vi virkelig bidrar til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser.
DN170924 Aksjeanalytiker Hans-Marius Lee Ludvigsen i meglerhuset Kepler Cheuvreux mener tillatelsen bidrar til mindre usikkerhet for Norwegian.
DA170924 Det er veldig viktig at disse kommer i arbeid og bidrar inn i den tyske økonomien.
DA170924 Det er veldig viktig at disse kommer i arbeid og bidrar inn i den tyske økonomien.
AA170924 Raftoprisen kan både anerkjenne innsats over tid og være en inspirasjon til videre arbeid, men det viktigste er at den bidrar til å utgjøre en forskjell for prismottaker og sak.
DB170923 Danske bidrar med et betydelig beløp, uten å ville si nøyaktig hvor mye.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/zneWb/Slik-styrker-Putin-seg-ved-a-pusse-opp-Moskva-Dette-betonghotellet-er-blitt-superpark Moskva har fått et nytt landemerke som bidrar til å opprettholde Putins høye popularitet.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXWM/Dette-er-metoden-som-trolig-sikrer-Merkel-en-fjerde-valgseier Under valgkampen kritiserer hun heller ikke sin motstander Martin Schulz direkte og har knapt nevnt navnet hans, noe som bidrar til at hun selv heves opp til et nivå over det sedvanlige politiske bikkjeslagsmålet.
AA170923 I begrunnelsen heter det at Sletvold representerer alle de som jobber og bidrar i kulissene og i styrearbeid.
VG170922 FÅR KRITIKK : Fotballekspert Jesper Mathisen mener Ole Gunnar Solskjær bidrar til at Molde fremstår som arrogante.
VG170922 Fotballeksperten mener Solskjær bidrar til at Molde fremstår som arrogante gjennom uttalelser som den om Sarpsborg på søndag.
NL170922 Jakt på synkende og svake bestander bidrar til det motsatte.
NL170922 Vi ser det i presentasjon av menneskelig adferd og interaksjoner som bidrar til et kvinnesyn som ikke er så veldig frigjort akkurat.
NL170922 VGs legendariske sjefredaktør Bernt Olufsen er blant de som påpeker hvordan svekkelsen av medienes nasjonale tilstedeværelse nå bidrar til økt polarisering i samfunnet.
NL170922 Den lovpliktige, løpende trening av piloter og teknikere må kvalitetssikres at den har god effekt - at den bidrar til økt flysikkerhet.
DN170922 Og bidrar ikke til noe positivt i den prosessen vi er oppe i nå, sier Grung.
DB170922 - Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen.
DB170922 Offentlig ansatte som bidrar til avstemningen holdes strafferettslig ansvarlige av myndighetene.
AA170922 Årsaken til dette er at de innsamlede hår- og avføringsprøvene bidrar til å få kontroll over bjørnebestanden i Norge.
DB170921 Erna Solberg om Trumps tale : - Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen ¶
DB170921 Det hun reagerte på var « et budskap som bidrar til å akselererer situasjonen ».
DB170921 Vi lever i en urolig verden der mennesker har behov for noe verdifullt som bidrar til å holde oss sammen og utfordre våre vante oppfatninger om oss selv.
DB170921 Står resultatene i forhold til ressursbruken ? Bidrar støtteordninger, avtaler og organisering til å fremme eller svekke kunst og kultur ?
DB170921 Alle folkevalgte, deriblant ordførere, og offentlig ansatte som bidrar til å avholde folkeavstemning, vil holdes strafferettslig ansvarlige.
DB170921 Karianne Amlie og Thomas Klovland bidrar til at unge par, single og barnefamilier får kjøpt seg drømmeboligen.
DA170921 - I noen tilfeller, som i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø benyttes restavfall til fjernvarme, og bidrar derfor til at miljøskadelige utslipp fra ved- og oljefyring reduseres.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Det bidrar til å holde styringsrenten lav.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/4Mp99/Fredsforsker-mener-arbeid-mot-atomvapen-bor-hedres-med-fredspris - I en tid da atomspørsmålet vender tilbake, ville det være veldig passende å gi prisen til en organisasjon eller person som bidrar til å få kontroll med og begrense atomvåpen.
AA170921 41 prosent er helt eller ganske enige i at appene bidrar til at de handler oftere der de har app. 29 prosent tror appene gjør at de kjøper mer enn de ville gjort ellers, når de er i butikken for å bruke tilbudene.
DN170920 Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen mener det han kaller overfinansieringen av NRK, med lisensfinansiering, bidrar til en finansiell ubalanse mellom de kommersielle mediehusene og NRK.
DB170920 Erna Solberg om Trumps tale : - Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen ¶
DB170920 Statsminister Erna Solberg sa til Dagbladet at hun « reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen ».
DB170920 Erna Solberg om Trumps tale : - Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen ¶
DB170920 Det er en ordning som bidrar til bedre mobilitet i Oslo og, håper vi, i andre byer etter hvert.
DB170920 De mener « dagens drosjeregulering ikke fungerer tilfredsstillende ettersom regelverket forhindrer nyetableringer og bidrar til en begrensing av konkurransen i markedet.
DB170920 I redningsarbeidet blir de som bidrar bedt om å være helt stille, for å høre etter livstegn i ruinene.
DB170920 Det er verdt å minne om at det finnes et vell av andre - lokalradioer, forlag, aviser, nettsteder og så videre, som bidrar .
DA170920 Jordskjelvet rammet på 32-årsdagen for det store jordskjelvet som i 1985 tok livet av tusenvis av mennesker, noe som for mange bidrar til å gjøre tirsdagens naturkatastrofe enda mer uhyggelig.
DA170920 Jordskjelvet rammet på 32-årsdagen for det store jordskjelvet som i 1985 tok livet av tusenvis av mennesker, noe som for mange bidrar til å gjøre tirsdagens naturkatastrofe enda mer uhyggelig.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/2Qa5x/Propp-i-EOS-systemet-gjor-norske-banker-bekymret-Na-drar-Siv-Jensen-til-Brussel-for-a-fa-oppmerksomhet Opphopingen av finanssaker bidrar til at det totale tallet på rettsakter som har trådt i kraft i EU og som ennå ikke er blitt tatt inn i EØS-avtalen, har passert 500.
AA170920 Jordskjelvet rammet på 32-årsdagen for det store jordskjelvet som i 1985 tok livet av tusenvis av mennesker, noe som for mange bidrar til å gjøre tirsdagens naturkatastrofe enda mer uhyggelig.
VG170919 Hvis vi mottar informasjon som har sammenheng med denne diskriminerende sangen, så vil det bli sendt videre til utøvende makt og de som bidrar til sangen kan forvente straffe, sier talsmannen i følge The Mirror.
VG170919 - Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen, innledet statsminister Erna Solberg.
NL170919 Dette bidrar til en fergerevolusjon med lavere utslipp og en overfart uten lukt, støy eller vibrasjoner.
DN170919 Det er derfor viktig at politikerne bidrar med rammebetingelser som gjør det mest mulig attraktivt å lokalisere varehandelsvirksomhet til Norge, sier Andersen fra scenen, og understreker at Virkes viktigste oppgave derfor er å sikre at norske politikere forstår det.
DB170919 Vi er mange forskjellige som er med og bidrar , og scorer mål.
DB170919 - Å betale 14 millioner for at en mann skal leve som han gjorde i hjemlandet sitt med tre koner, med separate bosteder for hver kone, synes vi er feil, sier Mikael Strandman i Sverigedemokraterna til TV 4, og sier at kommunene bidrar til å øke boligprisene ved å kjøpe opp boligene, noe som gjør det vanskeligere for andre borgere i kommunen.
DB170919 Erna Solberg om Trumps tale : - Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen ¶
DB170919 - Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen.
DB170919 Gode rutiner for bestilling av varer, varehåndtering, rask vareplassering og riktig temperatur på kjøle- og frysediskene er andre forhold som bidrar til å redusere matsvinn.
DB170919 Reformen kan inngå i trepartssamarbeidet i arbeidslivet der alle tre parter bidrar til finansiering og gjennomføring. 3.
DB170919 Men man tenker kanskje ikke på at man bidrar til å skape og opprettholde et fiendebilde som fremmer radikalisering heller enn å bekjempe den.
AA170919 De økte bevilgningene bidrar til at Trump kan holde valgløftet om å styrke det amerikanske militæret, som han mener ble sterkt svekket under Barack Obamas åtte år i Det hvite hus.
AA170919 Jordskjelvet rammet på 32-årsdagen for det store jordskjelvet som i 1985 tok livet av tusenvis av mennesker, noe som for mange bidrar til å gjøre tirsdagens naturkatastrofe enda mer uhyggelig.
AA170919 Bygningsrådet ber derfor om det ved alle reguleringsplaner innarbeides et fast punkt med etterprøvbare kriterier om hvordan de bidrar til at dette nås. 2.
VG170918 - Jeg tenker at vi er mennesker og har behov for å kategorisere ting, og så er det noen kategorier som begrenser oss mer enn de bidrar og hjelper.
DB170918 Kranglingen mellom miljøpartiene om hvem som har det høyeste terningkastet hos miljøorganisasjonene, mest applaus på Zerokonferansen eller mest mot Schjøtt-Pedersen i Debatten, bidrar ikke til praktisk politikk eller høyere oppslutning for de partiene som jobber for klimasaken.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yaBbJ/Rokke-kjoper-seg-opp-for-490-millioner-pa-Fornebu - Dette er en attraktiv tomt, som bidrar til å styrke vår posisjon på Fornebu, sier Torstein Storækre, daglig leder i Fornebuporten Holding AS.
AP170918https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/L2RJx/Nei-til-nikabforbud-Toleranse-ma-kjennetegne-hoyere-utdanning--Svein-Stolen-og-Gro-Bjornerud-Mo Samtaler om temaer som nikab får fort høy temperatur og bidrar ofte til polarisering.
VG170917 Norge bidrar med 200 i Litauen. * 600 NATO-tropper overvåker Zapad fra landene rundt.
SA170917 Dette bidrar til å løfte meg, sier Aune.
NL170917 Rana kommune og næringslivet bidrar med inntil 600 millioner kroner.
NL170917 Det er derfor mer enn underlig at politisk redaktør i samme avis nå bidrar til å sparke bein for prosjektet når byggestart nærmer seg.
FV170917https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Oslo-Maraton-slet-med-underskudd-Disse-grepene-reddet-festen-for-15000-lopere-242148b.html Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon.
DN170917 Det mener vi svekker konkurransekraften og bidrar til forvirring både for reiseselskap og de reisende.
DB170917 Dette bidrar til at mange føler de kan velge fritt hvilke kilder de stoler på og ikke, uavhengig av hvor etterrettelige de faktisk er.
DA170917 « Og jeg deler din oppfatning om at det ikke er bra å sende programmer som inneholder informasjon som bidrar til å forvirre lytterne, og i verste fall kommuniserer innhold som blir feil, fordi det er laget på et annet tidspunkt.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet Noe av det som bidrar til å øke temperaturen mest i forkant av avstemningen, er at kurderne insisterer på at folk skal få si sin mening også i områder som kurderne har skaffet seg kontrollen over under krigen mot IS.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo TJUVHOLMEN : Små fargeinnslag, som i beplantning, skulptur eller enkelte fasadeelementer, bidrar til fine kontraster.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo Grønne planter som endrer farge og struktur gjennom årstidene, bidrar til å stimulere sansene på flere måter.
AP170917https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xnwmp/Finansdepartementet-og-Storebrand-rykende-uenig-om-aksjesparekonto Fradraget bidrar til at en del av aksjegevinstene får samme skatt som for eksempel risikofrie renteinntekter i banken.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Joakim-Aune-imponerte-i-Granasen-comebacket---Jeg-kom-tilbake-med-et-smell-242210b.html Dette bidrar til å løfte meg, sier Aune.
AA170917 Menneskerettsgrupper har rettet kraftig kritikk mot avtalen, som de mener bidrar til å forsterke overgrepene som migranter blir utsatt for i Libya.
AA170917 Hun føler at landslagsspill ikke bidrar til at hun utvikler seg som spiller og at hun etter samlinger opplever seg selv som en dårligere fotballspiller.
SA170916 Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon.
DB170916 Ved å fortsette og kjøpe masseprodusert sjokolade bidrar vi til å opprettholde disse alvorlige forholdene.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Oslo-Maraton-slet-med-underskudd-Disse-grepene-reddet-festen-for-15000-lopere-242148b.html Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon.
AP170916https://www.aftenposten.no/osloby/i/wa2zd/Bade-bevapnet-politi-og-Forsvaret-er-til-stede-under-Oslo-maraton I dag bidrar de med trafikken under Oslo maraton.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Oslo-Maraton-slet-med-underskudd-Disse-grepene-reddet-festen-for-15000-lopere-242148b.html Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon.
VG170915 - Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger, bidrar det til å tilsløre prisbildet, uttalte Forbrukerrådets fagdirektør for handel Gunstein Instefjord til VG tidligere i år.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar .
SA170915 - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar .
NL170915 Men jeg bidrar gjerne til åtte tapte år for Arbeiderpartiet.
DB170915 Kameraovervåking på grensen gjør Tolletaten bedre i stand til å velge ut rett kontrollobjekt, og bidrar til større treffsikkerhet.
DA170915 Det bidrar bare til stress og irritasjon blant småbarnsforeldre, mener han.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar .
DN170914 Dette er avgifter som ikke bidrar til noe som helst, men kun forsurer hverdagen for folk flest.
DN170914 - Ikke bare lave kraftpriser, men også svært høy skatt på vannkraft, bidrar til den lave lønnsomheten, sier Ulseth.
DN170914 Lxs også : Norges Banks temperaturmåler : Usikkerhet om boligmarkedet bidrar til å dempe vekstutsiktene i norsk økonomi ¶ ¶
DB170914 Årsaken til krisen er at de store endringene i miljøet påfører massedød hos biene som i sterk grad bidrar til at kaffeplantene utvikler optimalt med bønner.
DB170914 I det som de fleste av oss oppfatter som en kompleks tid bidrar politikerne med enkle motsetninger.
DB170914 En annen gjenganger som også bidrar til å overforenkle den politiske debatten er den berømte stemmeleken.
DB170914 Det er opprørende å få navnet sitt på en sak som bidrar til å skape splid og virker fornærmende på mange, sier journalisten.
DA170914 Da er det belastende for klagerne å bli brunbeiset, og kritikkverdig at en kringkastingssjef bidrar til det, uttalte Selbekk i rådets behandling.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/K0AzE/Oslopolitiet-mener-forfall-bidrar-til-mer-kriminalitet--deres-viktigste-publikumsmottak-har-sett-slik-ut-i-55-dager | Oslopolitiet mener forfall bidrar til mer kriminalitet.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/K0AzE/Oslopolitiet-mener-forfall-bidrar-til-mer-kriminalitet--deres-viktigste-publikumsmottak-har-sett-slik-ut-i-55-dager Når myndighetene griper inn overfor åpenlys rusmisbruk, tagging og forsøpling, bidrar det til å forebygge kriminalitet ¶
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/22Wpl/Alder-avgjor-om-lungesyke-kan-fa-nye-organer Han mener kirurgene bidrar med å skape nødvendig distanse.
AA170914 LES LEDEREN : Sperregrensen bidrar til politisk mangfold ¶
DB170913 - Antallet overskuddsstemmer varierer stort fra fylke til fylke, og denne variasjonen bidrar også til å forklare hvorfor et flertall av stemmer ikke nødvendigvis gir seg utslag i et flertall av mandater, sier Willumsen.
DB170913 I og med tjenesten lener seg på såkalt BitTorrent-teknologi, bidrar brukerne til å dele åndsverkene de laster ned - derfor har Kulturdepartementet slått fast at Popcorn Time er ulovlig i Norge.
DB170913 - Jeg synes iallfall at det hadde vært spennende om det ble laget flere filmer som engasjerer, reiser problemstillinger og bidrar til å sette dagsorden.
DA170913 en av mange : Dette er en av mange boliger som bidrar til årlige inntekter for bønder og andre grunneiere i Norge.
DA170913 Dermed er det mange nordmenn som velger å holde seg innenfor landets grenser, og som ikke bidrar til utviklingen i retning stadig flere flyreiser til utlandet.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/yPgPA/Jordal-Amfi-blir-landets-mest-klimavennlige-ishall Staten - ved Enova - bidrar med 22 millioner kroner til klimanyvinningene i Jordal Amfi.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/J02Lj/10-tips-for-helgen-15-17-september Oslo-Filharmonien bidrar til feiringen av Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum med to gratiskonserter med norsk musikk på Sentralen.
AA170913 Kombinasjonen av stigende inflasjon og stagnasjon i lønnsveksten betyr at det reelle lønnsnivået falt 0,4 prosent, som igjen bidrar til redusert kjøpekraft. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Regionens bidrag til økt verdiskapning, flere jobber i bransjer som bidrar til et liv etter oljen og innen forskning og teknologi, bør være oppgaver våre nye representanter kan finne en felles strategi for å bidra til.
AA170913 Gründervirksomhet i Trøndelag, etablering av nye selskaper og arbeidsplasser som bidrar til det litt klisjéfylte begrepet « Det grønne skiftet » bør stå høyt oppe på lista over arbeidsoppgaver trønderske kvinner og menn på Stortinget skal legge sjela si i de neste fire årene.
AA170913 | Sperregrensen bidrar til politisk mangfold ¶
AA170913 Han er opptatt av hvordan det å lage mat sammen bidrar til integrering og sammensveising av folk.
VG170912 Tottenham har ikke den samme stallbredden som mange av de andre engelske lagene, men troppen er styrket over sommeren : Davinson Sánchez, Serge Aurier og Fernando Llorente bidrar til økt dekning i flere posisjoner, og høyreback Kyle Walker er den eneste nøkkelspilleren som har dratt.
VG170912 Sommerens overganger virker å ha vært godt forberedte og målrettede : Nemanja Matic bidrar med en balanse laget manglet på midtbanen, mens Romelu Lukaku virker å passe som hånd i hanske på topp.
VG170912 Alt i alt har sommeren vært en suksess : Philippe Coutinho ble værende, Mohamed Salah bidrar med enda mer fart og kontringsstyrke, og anvendelige Alex Oxlade-Chamberlain gir verdifull bredde.
DN170912 ¶ Økt usikkerhet i boligmarkedet bidrar til å dempe utsiktene for veksten i norsk økonomi, ifølge en fersk rapport fra Norges Bank.
DN170912 Norges Banks temperaturmåler : Usikkerhet om boligmarkedet bidrar til å dempe vekstutsiktene i norsk økonomi ¶
DN170912 Norges Banks temperaturmåler : Usikkerhet om boligmarkedet bidrar til å dempe vekstutsiktene i norsk økonomi ¶ ¶
DN170912 - Nei, altså jeg vil at Arbeiderpartiet skal gjøre det bra og det bidrar vi ikke til med persondiskusjon.
DN170912 | Norges Banks temperaturmåler : Usikkerhet om boligmarkedet bidrar til å dempe vekstutsiktene i norsk økonomi ¶
DN170912 - Det er for tidlig å være sikker på hva som bidrar til valgresultatet.
DN170912 Det mandatet har vi fått jobben med å lede, men det krever at alle i demokratiet Norge bidrar fremover, sa Solberg i talen på valgvaken mandag.
DB170912 Det er ikke vanskelig å forstå dette standpunktet, samtidig som kritikerne hennes har et poeng i at det å utelate Mattie, bidrar til å gjøre elevene og lærerne mer sympatiske enn de ellers ville vært.
DA170912 De fem skuespillerne, Andrine Sæther, Iselin Shumba, Ingjerd Egeberg, Espen Alknes og Marika Enstad, som alle er drevne og tekstvante skuespillere, bidrar heller ikke i stor grad til å gjøre den store tekstmassen levende for oss.
DA170912 - Nei, altså jeg vil at Arbeiderpartiet skal gjøre det bra og det bidrar vi ikke til med persondiskusjon.
DA170912 Han bidrar også på Giljes kommende julesang.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62OkQ/Etter-mye-kritikk-om-manglende-apenhet-beholder-Soreide-Forsvarets-forum Bladet byr på to ting : En uavhengig redaksjon belyser forsvarssaker og bidrar til åpenhet.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/82yBW/Dette-er-en-henvendelse-til-alle-ungdommer-som-tror-at-politikk-bare-er-krangling---Yasiin-Deria-Elmi Når dette er de eneste artiklene som får plass i mediebildet, bidrar vi til å lage et skjevt bilde av politikken. | « Er du blitt nynazist, Folke ?
AA170912 « Jenter og teknologi » samarbeider med Siemens og Sopra Steria, som bidrar med kvinnelige rollemodeller og bedriftsbesøk.
VG170911 Dette bidrar til høyere valgdeltakelse.
DN170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
DB170911 - Ap vil videreføre asylforliket, og lover en kraftig satsing på integrering, rette opp kuttene i norskopplæringen, sørge for at innvandrere får brukt sin kompetanse, kommer i jobb og bidrar til samfunnet, ifølge Ap-nestlederen.
DA170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
DA170911 I tillegg kommer den etnologisk utviklingen, som bidrar til at flere jobber forsvinner fordi arbeidsoppgavene blir automatiserte.
DA170911 Vi ønsker også at staten bidrar mer til det i Oslo.
DA170911 Utstillingen i et anerkjent kunstgalleri bidrar til å gi en ferniss av seriøsitet.
DA170911 - Det bidrar til at vi har engasjerte diskusjoner om forskningsprioriteringer innad i regjeringen, og at vi kan stå sammen om store satsinger, som langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, fortsetter han.
DA170911 Sp : Vil jobbe for at virksomhetene som fondet er investert i bidrar til å redusere negative helse- og miljøpåvirkninger.
DA170911 I tillegg kommer den etnologisk utviklingen, som bidrar til at flere jobber forsvinner fordi arbeidsoppgavene blir automatiserte.
AA170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
AA170911 Prisfallet bidrar til å trekke ned konsumprisindeksen og inflasjonen.
AA170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
DN170910 Merkels kommentar må betraktes som en advarsel til østeuropeiske land som er mottagere av store pengebidrag fra EU, penger som rikere land som Tyskland bidrar med.
DN170910 Foto : Nicklas Knudsen Selma Lyng, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, mener at foreldrepermisjon bidrar til skjevdelingen i advokat- og konsulentbransjen.
DB170910 - Helt soleklart bidrar Sylvi Listhaug til å flytte stemmer fra Høyre til oss i Venstre.
DB170910 Tajik nekter å svare på om hun mener Listhaug bidrar til å skape skarpe konfliktlinjer.
DB170910 Flere har hevdet at Listhaug bidrar til å polarisere det norske samfunnet gjennom spissformulerte utspill i innvandringspolitikken.
DB170910 Vi kan kanskje krangle til oss noen ekstra millioner, men vi bidrar også til å opprettholde en vrangforestilling av hele landsdelen vår.
DB170910 Dette bidrar til at kommunene i Øst-Finnmark har et generelt høyt inntektsnivå per innbygger, sammenlignet med landet for øvrig.
DB170910 Ap har anklaget Solberg for svakt lederskap ved flere anledninger gjennom perioden, nå senest i valgkampen, der Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at Erna bidrar til å gjøre Norge kaldere ved å ta Frp inn i regjeringen og la Sylvi Listhaug styre innvandrings- og integreringspolitikken.
DB170910 - Det bidrar til at det blir fokus på andre ting enn politikk, og det er ikke bra.
DB170910 Mange analyser har allerede pekt på at dynamikken her bidrar til polarisering.
VG170909 Jeg mener vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet.
VG170909 Det er i alles interesse at flest mulig av dem kommer i arbeid, og bidrar i lokalsamfunnene.
SA170909 Jonathan Wilson i The Guardian skriver at det « bidrar til en følelse av at Guardiolas stall for øyeblikket kommer litt til kort ».
DB170909 Hvilken rolle kan og bør politikken ha i disse spørsmålene - som åpenbart gjør en rekke nordmenn utrygge på utviklingen, bidrar til at mennesker med innvandrerbakgrunn og norsk statsborgerskap omtaler seg selv som " utlendinger " og gir barna deres en mistanke om at de blir ansett som annenrangs nordmenn.
DB170909 - De andre vil kanskje se på meg som en trussel, men det viktigste er at jeg bidrar og stiller med et åpent sinn.
DA170909 De ulike personlighetene, stemmene og aktørene som utgjør ensemblet bidrar til å gi « Les Misérables » på Folketeateret en sammensatt klangbunn.
AP170909https://www.aftenposten.no/kultur/i/yP0Xr/Les-Misrables-En-musikal-det-er-umulig-a-bli-lei-av Med noen unntak har den virket som blåkopi av den opprinnelige London-oppsetningen, men Scenekvelder og regissør Per-Olav Sørensen har fått tillatelse til noen diskrete forskyvninger, og de bidrar til enda større flyt i en allerede sømløst filmatisk teaterforestilling.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-ekspert-trekker-frem-stor-forskjell--Han-far-nesten-alt-han-peker-pa--241676b.html Jonathan Wilson i The Guardian skriver at det « bidrar til en følelse av at Guardiolas stall for øyeblikket kommer litt til kort ».
SA170908https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet, er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
SA170908 Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet, er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
NL170908 De bidrar til å skape helårlige arbeidsplasser på sjø og land.
FV170908https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet, er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
DN170908 Svakhetstegn i økonomien, samt frykt for hvor store skader orkanen Irma kan gjøre bidrar til fall i kursene.
DN170908 I tillegg bidrar Kleven-familiens selskaper John Kleven AS og H-Invest AS med ny kapital.
DN170908 Den nye kapitalen som nå tilføres selskapet bidrar allikevel til å styrke selskapets finansielle posisjon gjennom en krevende periode for norske verft.
BT170908https://www.bt.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet, er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/02qqG/Stoltenberg-er-bekymret-for-Nord-Korea--Vi-har-ingen-gode-alternativer Vi er nære partnere, og de bidrar blant annet i vår operasjon i Afghanistan.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre - Vi ønsker jo trykk på etter- og videreutdanning og er avhengig av at kommunene bidrar til å sørge for at det skjer.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg Vi håper det bidrar til økt valgdeltakelse i framtiden, sier Sanner.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG - De ser mulighetene vi har til å fremme næringsliv, industri og forskning som bidrar til de miljøvennlige løsningene som verden etterspør.
AP170908https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet, er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
AP170908https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/zm8nr/Roy-Jacobsen-betalte-millionvillaen-med-Visakort Han har ryggen til fjordutsikten som bidrar til å gjøre adressen hans til en av Norges desidert dyreste.
AA170908 - Jeg tror folk er opptatt av at de som kommer hit, er skattytere og bidrar .
AA170908 Vi håper det bidrar til økt valgdeltakelse i framtiden, sier Sanner. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Vi bidrar til økt omsetning og verdiskapning i arrangørkommunene, og er en betydelig aktør i det lokale næringslivet.
VG170907 Å tilby skitten energi er isolert sett ikke like ille som å eie eller formidle slaver, men når vi ser på de globale følgene av den energien vi tilbyr er de moralske, prinsipielle betenkelighetene ved norsk oljeaktivitet like problematiske, muligens også enda mer problematiske, for med oljen bidrar vi ikke til undertrykking av en enkelt rase, men til å true alle menneskers livsgrunnlag, i uoverskue
VG170907 Og selv om han mener partiet har høy troverdighet i denne saken, bidrar det ikke til økt oppslutning.
VG170907 Men SSB peker på at rentene vil være rekordlave lenge, noe som bidrar til oppsvinget.
VG170907 Fortsatt lav rente og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at boligprisene ikke går mer ned, ifølge SSB.
DN170907 I Mexicogolfen og Det karibiske hav er sjøen varmere enn lenger ute i havet, noe som bidrar til at kraftigere orkaner kan oppstå i disse områdene.
DN170907 Rentene ventes derimot å forbli lave i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget.
DN170907 - Høy vekst gjennom fjoråret og inn i 2017 bidrar likevel til at våre beregninger gir en vekst i boliginvesteringene på nær 8,5 prosent i 2017 som årsgjennomsnitt.
DB170907 Det han leverer på banen bidrar nok også til at han sover godt.
DB170907 Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver SSB.
DB170907 En slik kontroll er viktig og bidrar til å synliggjøre barnevernets styrker og svakheter, slik at vi kan utvikle og forberede systemene.
DB170907 Vår framgang kan være det som bidrar til at Høyre/Frp-regjeringen kastes, og at vi får regjeringsskifte.
DB170907 Vi kommer ikke til å ha råd til å finansiere ansatte som ikke bidrar med verdiskaping og tjenesteproduksjon.
DB170907 Før forsøket testet psykologene testpersonene etter følsomhet for vasopressin og oxytocin - hormoner som bidrar til medfølelse, empati og hjelpsomhet.
DA170907 Perspektivmeldingen peker på to andre grep som bidrar til at statsfinansene blir bærekraftige : Økt skatt og økt privat medfinansiering.
DA170907 Er de anstendige, så bidrar de som de har sagt.
DA170907 Lyden er fylt av lange ekko og tomme rom, som bidrar til å løfte fram Bremnes' stemme.
DA170907 Perspektivmeldingen peker på to andre grep som bidrar til at statsfinansene blir bærekraftige : Økt skatt og økt privat medfinansiering.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk Han avviser at også NATO selv bidrar til å skape hysteri rundt øvelsen og understreker at han ikke ser noen « umiddelbar fare for noe NATO-land ».
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk Dette bidrar til å skape ekstra usikkerhet i NATO-landene som grenser mot Russland, og USA har sendt ekstra soldater og jagerfly til Litauen i forbindelse med øvelsen for å øke kapasiteten til å overvåke luftrommet.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/ej0yQ/Irmas-ekstremvind-har-vart-rekordlenge I Mexicogolfen og Det karibiske hav er sjøen varmere enn lenger ute i havet, noe som bidrar til at kraftigere orkaner kan oppstå i disse områdene.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/AOk6r/Derfor-er-det-viktig-at-Facebook-innrommer-Russland-betaling-i-den-amerikanske-valgkampen Les Aftenposten-intervjuet med Parscale og om Trumps digitale kampanje, i denne saken som ble publisert tre dager før valget : - Jeg bidrar med hundrevis av ulike tjenester for Trump-kampanjen, sier Parscale til Aftenposten.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3zLz/SSB-spadom-Boligprisene-i-2020-vil-vare-pa-samme-niva-som-i-2016 - Rentene blir forblir derimot lave i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3zLz/SSB-spadom-Boligprisene-i-2020-vil-vare-pa-samme-niva-som-i-2016 - Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget, mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten, heter det i analysen.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3zLz/SSB-spadom-Boligprisene-i-2020-vil-vare-pa-samme-niva-som-i-2016 - Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver byrået, som torsdag la frem sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi de kommende årene.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/327RX/Oslo-bidrar-mest-av-alle-storbyene-til-elevenes-laring--Torbjorn-Roe-Isaksen | Oslo bidrar mest av alle storbyene til elevenes læring Torbjørn Røe Isaksen ¶
AA170907 - Blindet av et ensporet mål om å holde folk utenfor Europa, bidrar europeisk finansiering til å hindre båter i å forlate libyske farvann.
AA170907 I Mexicogolfen og Det karibiske hav er sjøen varmere enn lenger ute i havet, noe som bidrar til at kraftigere orkaner kan oppstå i disse områdene.
AA170907 Tyskland presser på for at de politiske fangene blir løslatt, noe som bidrar til å forverre det spente forholdet mellom de to landene ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170907 Vanskeligheter rundt valgforberedelsene, fortsatt konflikt i regjeringstoppen, en uavklart situasjon rundt Dostum mot bakgrunnen av en krevende sikkerhetssituasjon, bidrar til et narrativ med en presset regjering som sliter med å levere nødvendige tjenester til befolkningen. 1
AA170907 Prosessens hovedhensikt er å fremme regionalt samarbeid, gjennom kapasitets- og tillitsbyggende tiltak som bidrar til samhandling på tvers av nasjonale grenser i Sør- og Sentral-Asia. 3.
AA170907 Norge bidrar fortsatt til å trene det afghanske politiets spesialenhet i Kabul, Crisis Response Unit 222.
AA170907 De bidrar også til å holde afghanske ledere ansvarlige.
AA170907 - Disse kunstverkene bidrar til å bygge identitetsfølelse og fellesskapsfølelse, samtidig som det skal være samlingsplasser, sier Kirksæther.
VG170906 På den andre siden insisterer Høyre/Frp-regjeringen ( med støtte fra Venstre ) på en politikk og retorikk som gjør at en innvandrer som tar utdannelse og bidrar til samfunnet føler seg like avvist som en radikal islamist.
NL170906 Utviklingen med å tilrettelegge også for de som kan og vil produsere mer mat bidrar ikke til at det blir dyrere å ha små og mellomstore bruk, men det å produsere mer mat på gården gir økt lønnsomhet.
NL170906 For meg er det uforståelig at Ap kutter i et tiltak som bidrar til å løfte ungdommen opp og fram.
NL170906 Jeg forventer at Helse Nord nå rydder opp i denne saken og tar grep som bidrar til at Samisk Helsepark etableres.
NL170906 Det er overraskende at heller ikke en slik presisering bidrar til at saken finner sin løsning.
NL170906 At Finnmarkssykehuset går med underskudd, bidrar til den samiske befolkningen i Norge ikke får tilfredsstillende helsetilbud.
DN170906 Statsminister Erna Solberg bidrar til Venstres valgkamp i håp om å få partiet over sperregrensen.
DN170906 - Gårsdagens signaler fra tre Fed-medlemmer, om en mer forsiktig tilnærming til eventuelle videre renteøkninger, bidrar i tillegg til å svekke dollarkursen.
AP170906https://www.aftenposten.no/reise/Ny-karing-De-ti-kuleste-nabolagene-i-verden-akkurat-na-10530b.html - Seongsu-dong, Vesterbro, Tooting og Frelard er kanonbra og bidrar til å gjøre Seoul, København, London og Seattle til verdens beste byer og mine favoritter, legger han til.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/12X2K/Na-er-svarte-penger-i-utlandet-pa-vei-ut-i-lyset Det bidrar til å få dem på plass innenfor skatteloven, sier Holte. | 10 tips for helgen ( 8.-10. september ) ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/wW0QG/14-prosent-flere-reiste-med-Norwegian-i-august Særlig vekst på langflyvninger og flyvninger i Spania bidrar til at Norwegian hadde en økning i passasjertallet på 14 prosent i august.
AA170906 Stormflo er en kombinasjon av vinden og et meget lavt lufttrykk som bidrar til økt havnivå.
AA170906 Norge bidrar med personell til FN-oppdraget i Mali, men disse er konsentrert rundt hovedstaden Bamako.
AA170906 - Linjeforeningenes arbeid er stort sett positivt og de bidrar til at det er godt å være student ved NTNU.
AA170906 Særlig vekst på langflyginger og flyginger i Spania bidrar til at Norwegian hadde en økning i passasjertallet på 14 prosent i august.
AA170906 Kritikken bidrar imidlertid til å legitimere forsøkene fra mindre konvensjonslojale stater på å undergrave den overnasjonale kontrollen, for å unndra seg konvensjonsforpliktelsene.
AA170906 - Jo mer freidig og arrogant jeg er på scenen, jo er skrekkslagen er jeg, sier Robbie Williams til Sunday Times, og funderer rundt hvordan berømmelsen bidrar .
AA170906 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
VG170905 Derfor bidrar Ingvild Flugstad Østberg ( 26 ) til at skøyteløper-kjæresten, Christoffer Rukke ( 29 ), får følge OL-drømmen en siste gang.
VG170905 - Jeg vil ikke nevne noe konkret, men hun bidrar .
VG170905 Ikke minst bidrar hovedrolleinnehaver Eili Harboe til å løfte en unik filmvisjon. » | Knivstikkingen i Lier : 19-åring varetektsfengsles i fire uker ¶
DN170905https://www.dn.no/nyheter/2017/09/05/1551/Bors/wall-street-endte-i-rodt Her er det forsikringsselskapene XL Group og Everest Re Group som bidrar til fallet på den økende trusselen om at orkanen Irma bli så ødeleggende som det ser ut til tirsdag kveld.
DN170905 - Staten bidrar allerede med enorme beløp til energisparing gjennom Enova.
DN170905 Her er det forsikringsselskapene XL Group og Everest Re Group som bidrar til fallet på den økende trusselen om at orkanen Irma bli så ødeleggende som det ser ut til tirsdag kveld.
DN170905 Tema som « oljeservice » og « resultater » bidrar i liten grad positivt, og trekker også noe ned.
DN170905 Kreftene blir overført symmetrisk til akselen, og det bidrar til å redusere støy fra bremsene.
DB170905 I de fleste termonukleære våpen ( hydrogenvåpen ) blir omsetningsgraden av fisjonsladningen så høy at den bidrar omtrent like mye til sprengkraften som fusjonstrinnet.
DB170905 Måten vi har innrettet sykelønnsordningen på bidrar til å svekke deltakelsen i arbeidslivet.
DB170905 Det svekker både arbeidstaker og arbeidsgivers insentiver til å begrense sykefraværet, og bidrar til å gjøre det norske sykefraværet til det høyeste i OECD.
DA170905 Men hva skjer når kvinner bidrar like mye som mannen ?
DA170905 Men hva skjer når kvinner bidrar like mye som mannen ?
DA170905 Ansvarlige politikere bidrar til en politikk som demper konflikter og skaper et trygt, sivilisert og inkluderende samfunn.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Og stor etterspørsel etter plasser bidrar bl.a. til at 103 år gamle Alfhild Valeur i Oslo vurderes som for frisk til å slippe gjennom nåløyet.
AA170905 - Det er viktig å avdekke forskjellene mellom partiene, og i demokratiets ånd mener jeg det er viktig at NRK og Adresseavisen bidrar til en høyest mulig valgdeltagelse.
VG170904 Øwre opplyser at det sitter noen dedikerte medarbeidere med bilskilt-bestillingene og at noen bidrar ekstra ved behov, avhengig av andre arbeidsoppgaver.
NL170904 « Jeg har hele tiden sagt at jeg står til disposisjon og bidrar hvis jeg kan » sier Hjort i dette intervjuet.
NL170904 Kampkraften ( sammen med NATO ) må være på et nivå som gir så tydelige signaler om styrke at det bidrar til å hindre angrep.
DN170904 - I tillegg var jo Ryanair-sjefen ute og snakket negativt om Norwegian på fredag, fortsetter Sivertsen, og tilføyer at Norwegian har høy finansiell giring, noe som bidrar til å forklare det relativt store fallet i aksjen sammenlignet med sektoren.
DN170904 Rapporten bidrar til å så tvil om en renteøkning vil skje i desember, sa han til DN fredag.
DN170904 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, sier han.
DB170904 ¶ POPULISTER : To kjente norske populister som ifølge kronikkforfatteren utfordrer rettssystemet i Europa og bidrar til å undergrave det, Frp-profilene Sylvi Listhaug og Per Sandberg.
DB170904 Sannheten er at mange mørke krefter i Europa « utfordrer » rettssystemet i Europa på den samme måten og bidrar dermed til å undergrave det.
DA170904 - Jeg tror alle bidrar og trengs, inkludert meg.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Fra hjernevitenskapene vet vi at frykt knyttet til negativt stress gir svake prestasjoner og dårlig helse, mens glede utvikler hjernen, stimulerer lærelyst og bidrar til god prestasjonsutvikling.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Dette tyder på at dristighet aktiverer og utfordrer hjernens kapasitet og bidrar til læring, mestring og utvikling.
AA170904 Det kommer fra fellesskap som bidrar , utvikler og jobber løsningene.
VG170903 - Jeg oppfordrer Nord-Korea til å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, skriver Stoltenberg i en uttalelse.
SA170903 Simen Agdestein mener at Carlsen også skiller seg ut med tanke på såkalte sekundanter, hjelpere som bidrar med å forberede åpninger til sjakkstjernene.
SA170903 - Joakim bidrar med en profesjonell holdning og masse erfaring.
FV170903https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/Ekspert-fremhever-Magnus-Carlsens-luksusgrep--Det-er-ingen-andre-som-har-det-241310b.html Simen Agdestein mener at Carlsen også skiller seg ut med tanke på såkalte sekundanter, hjelpere som bidrar med å forberede åpninger til sjakkstjernene.
DN170903 Når det gjelder Airbus, kan man jo tenke at vi er mange som bidrar , ettersom både SAS og Norwegian er svært store kunder.
DB170903 - Vi har politihelikopter, flere enheter, samt frivillige som bidrar i søket, sa operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB natt til søndag.
DB170903 » Men Torbjørn Røe Isaksen mener at Steen Jensen selv bidrar til å gjøre nettopp det han anklager regjeringen for : Å splitt e.
DA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg.
DA170903 Dette bidrar til stykkets svakhet, en tidvis overtydeliggjøring som balanserer hårfint mot det sjablongaktige.
DA170903 Det gir biologisk mangfold og bidrar til en av verdens største karbonlagre, nemlig i skogsjorda her nord.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/Kwbo6/Storbrann-truer-innbyggere-i-Los-Angeles-evakuert-fra-storbrann Flere helikoptre bidrar i arbeidet med å stanse skogbrannen.
AP170903https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Ekspert-fremhever-Magnus-Carlsens-luksusgrep--Det-er-ingen-andre-som-har-det-241310b.html Simen Agdestein mener at Carlsen også skiller seg ut med tanke på såkalte sekundanter, hjelpere som bidrar med å forberede åpninger til sjakkstjernene.
AP170903https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Da-gigantene-kom-til-Drammen_-fikk-Kristian-Kjelling-et-luksusproblem-241338b.html - Joakim bidrar med en profesjonell holdning og masse erfaring.
AA170903 Slik bidrar vi til å skape nye jobber og sikre Norges posisjon som verdensledende havnasjon.
AA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg. ( ©NTB ) ¶
VG170902 100 000 nye klimajobber - Regjeringen må satse på arbeidsplasser for fremtiden som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge.
VG170902 Trettebergstuen mener den bidrar til at kvinner får et lengre avbrekk fra arbeidslivet.
SA170902https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-av-Mercedes-AMG-GT-R-Denne-gir-seg-ikke-for-hastigheten-er-oppe-i-318-kilometer-i-timen-10494b.html MARKTRYKK : Ved høyere hastigheter har den plater under bilen som bidrar til høyere marktrykk.
SA170902 MARKTRYKK : Ved høyere hastigheter har den plater under bilen som bidrar til høyere marktrykk.
DN170902 Satsingen på brenselsbanken og tiltak for å verifisere atomnedrustning er praktiske og konkrete tiltak som bidrar til å hindre spredning av atomvåpen og reell nedrustning.
DB170902 Ishimaru har tett kontakt med flere nordkoreanere som bidrar med hemmelig borgerjournalistikk fra det lukkede landet.
DB170902 Forskjellene i driftsutgifter bidrar dermed ikke bare til økt profitt, men også til reduserte priser som kommer staten til gode ved kjøp av tjenester, sier Trommald og legger til : ¶
DB170902 Mediene har fattet interesse for bokutgivelsen, først og fremst fordi den bidrar med nye opplysninger om Drillos kontroversielle avgang høsten 2013, og den uoversiktlige kommunikasjonen ( eller mangelen på sådan ) mellom Yngve Hallén, Kjetil Siem, Nils Johan Semb og Drillo selv.
DA170902 Idrettslagene må finne en modell som gjør at folk med engasjement og er flinke til å kommunisere med barn og unge, bidrar .
BT170902https://www.bt.no/bil/Provekjoring-av-Mercedes-AMG-GT-R-Denne-gir-seg-ikke-for-hastigheten-er-oppe-i-318-kilometer-i-timen-10494b.html MARKTRYKK : Ved høyere hastigheter har den plater under bilen som bidrar til høyere marktrykk.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet Volden i Rakhine bidrar trolig også til å styrke opprørernes posisjon.
AP170902https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Mercedes-AMG-GT-R-Denne-gir-seg-ikke-for-hastigheten-er-oppe-i-318-kilometer-i-timen-10494b.html MARKTRYKK : Ved høyere hastigheter har den plater under bilen som bidrar til høyere marktrykk.
AA170902 - Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig, bidrar til forsøpling og lokal forurensning.
AA170902 - Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig, bidrar til forsøpling og lokal forurensning.
VG170901 Foto : Suvra Kanti Das/AP, AP ¶ BIDRAR : Norge har bidratt med støtte til kommisjonen, opplyser UD.
VG170901 Den USA-ledede koalisjonen mot IS, som også Norge er en del av, bidrar med luftstøtte i slaget om Raqqa.
VG170901 Så sent som i år konkluderte Statistisk Sentralbyrå med at Osloskolen selv med landets mest krevende elevflokk, bidrar mest til elevenes læring når man tar hensyn til familiebakgrunn og tidligere skoleresultater.
VG170901 En rekke andre tiltak bidrar til å styrke samarbeidet mellom politi og Forsvar i terrorberedskapen.
VG170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
FV170901https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-Mercedes-AMG-GT-R-Denne-gir-seg-ikke-for-hastigheten-er-oppe-i-318-kilometer-i-timen-10494b.html MARKTRYKK : Ved høyere hastigheter har den plater under bilen som bidrar til høyere marktrykk.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2228/Politikk/regjeringen-vil-stanse-trygd-til-etterlyste-kriminelle Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
DN170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
DN170901 Rapporten bidrar til å så tvil om en renteøkning vil skje i desember, sier Nordeas sjefsanalytiker Erik Bruce til DN.
DN170901 « De som ikke bidrar til å avklare sin identitet eller kan mistenkes for å unndra seg utsendelse, kan interneres.
DB170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
DB170901 Hun skriver at innlegget, som kritiserer sommerens økende polarisering, « bidrar heller til avstand og polarisering.
DB170901 Aden mener min tekst bidrar til « lite positivt i samfunnsdebatten ».
DA170901 Vi får et varmere samfunn hvor flere blir integrert og bidrar .
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-kastet-ut-Tine-melk_-na-ma-Tine-nedbemanne Konserndirektør for økonomi og finans, Mette Lier, legger ikke skjul på at det er nettopp Kiwi som bidrar mest til den gode veksten.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-kastet-ut-Tine-melk_-na-ma-Tine-nedbemanne Kiwi er den delen av Norgesgruppen som bidrar mest til veksten i ett av Norges største handelshus.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-fortsetter-fremgangen_-men-Tine-sliter Konserndirektør for økonomi og finans, Mette Lier, legger ikke skjul på at det er nettopp Kiwi som bidrar mest til den gode veksten.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-fortsetter-fremgangen_-men-Tine-sliter Kiwi er den delen av Norgesgruppen som bidrar mest til veksten i ett av Norges største handelshus.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene - I den grad økonomien er viktig for velgerne, så bidrar de nye ledighetstallene til å styrke den borgerlige siden og svekke Arbeiderpartiet tilsvarende, sier sjefanalytiker Erik Bruce i meglerhuset Nordea Markets.
AA170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
AA170901 Tiden er overmoden for et oppgjør med holdninger som bidrar til å holde kvinnefotballen nede.
NL170831 For de som hadde håp om at en historisk migrasjonskrise skulle skape brede forlik om en grunnleggende omlegging av asyl- og innvandringspolitikken, bidrar nettopp Listhaugs egenmarkeringer nå til å gjøre dette mer eller mindre uoppnåelig.
NL170831 Derfor vil Listhaug at vi skal snakke om Listhaug, slik denne rapportør også bidrar til med denne kommentaren.
NL170831 Han er fritt vilt, og mange politikere på høyre-siden i norsk politikk bidrar til dette hatet.
DN170831 Veksten i Oslo-området og store prosjekter i Agder-fylkene bidrar også til å holde ordrebeholdningen i anleggsbransjen på et høyt nivå.
DB170831 De bidrar ikke til opplyst debatt.
DB170831 Dette gjelder faktisk selv om bedre veistandard ved å gå fra firefelt til firefelt bidrar til at trafikken øker.
DA170831 Husk : dere bidrar til å skape filmer som dette hver bidige gang ungene får lekebiler, trillekofferter, undertøy, sengesett, ryggsekker, solbriller, pysjamaser, tøfler, fargeblyanter, sykler, bokhyller, lunsjbokser, juletrepynt, krus eller puslespill med « Biler»-motiver.
AP170831https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQP8M/Eksperter-ber-Forbrukerradet-trekke-hele-prisportalen-- - Tidligere var det Rema som var kjent som den prisledende aktøren, nå utfordrer Kiwi dem på det og myndighetene har nok ikke tenkt på at de bidrar til å befeste Kiwis posisjon, sier han.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/82RLd/Kan-det-vare-hap-for-Venstre Fremskrittspartiets sterke stilling på dagens måling fra Respons Analyse bidrar også til at det nå står 88 mandater bak Erna Solberg.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/d3LVB/Arbeiderpartiet-vil-ha-ny-festivalordning - Det festivalarrangørene har meldt tilbake til oss, er at ordningen som den sittende regjeringen har innført, bidrar til økt uforutsigbarhet.
SA170830https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Alt dette bidrar til å øke avstanden mellom noen få og resten, mener Tjærnås.
SA170830 - Det er viktig at ungdom engasjerer seg, sier Ingrid Marie Gaaserud ( 17 ), en av mange frivillige som bidrar til at VM går av stabelen.
SA170830 Alt dette bidrar til å øke avstanden mellom noen få og resten, mener Tjærnås.
FV170830https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Alt dette bidrar til å øke avstanden mellom noen få og resten, mener Tjærnås.
DN170830 Tidligere Frp-representant og nåværende kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, mener Listhaug ikke gjør jobben sin som integreringsminister, men snarere bidrar til å skape motsetninger, hat, frykt og mistenksomhet.
DN170830 - Hun bidrar til å få fokus på en av våre fire valgkampsaker, som jeg er veldig glad for at vi får frem, sier Frp-lederen.
DN170830 Det at disse kontraktene nå har blitt endelig bekreftet bidrar til at RenoNordens ordrebok vokste med 1,5 milliarder kroner i andre kvartal.
DB170830 Derfor er det viktig med et lovverk som bidrar til å forebygge bruk og som gir mulighet til å gripe inn tidlig overfor unge for å hindre alvorlige rusproblemer, sier Gerhardsen.
DB170830 - Det ligger også i forutsetningen fra departementets tillatelse til at kommunen kan kreve utslippsfrie biler av taxinæringen, at kommunen bidrar med infrastruktur.
DB170830 I beste fall bidrar det oss til å få oss til å jobbe enda mer, sier Hussaini.
DB170830 Ved å bruke stemmeretten bidrar vi til å forme innholdet i den samfunnskontrakten som eksisterer mellom borgerne og staten.
DB170830 Når NRK svikter i å tilby kritisk journalistikk som faktisk utfordrer innholdet i politikken bidrar det i beste fall til at vi foretar uopplyste og ureflekterte valg.
DB170830 Hvilke løsninger et parti ser for seg innen blant annet helse- utdannings- og miljøpolitikk bidrar til å forme våre valg.
DB170830 I stedet bidrar begge til at vi nok en gang har fått en runde med innvandringsdebatt som ikke egentlig handler om innvandringspolitikk i det hele tatt.
DB170830 Samarbeid om deling av data bidrar også til effektivisering av offentlig sektor.
DA170830 Disse sentrene bidrar til at legene raskt finner ut hvilken krefttype det er snakk om der kreftsymptomene er vage eller vanskelige å bestemme.
DA170830 La oss si 90.000 kroner for å jobbe tre-fire kvelder i uka : Staten betaler 30.000 under forutsetning av at kommunen bidrar med det samme.
DA170830 Røe Isaksen avviser at « fritt skolevalg » bidrar til valgfrihet først og fremst for fagsterke elever, mens svakere elever samles på skoler med lavere status.
DA170830 - Nei, tvert imot viser den at noen av de beste skolene, som bidrar mest til gjennomføring, befinner seg på østkanten.
DA170830 - Det er lenge blitt hevdet at skolesystemet i Oslo bidrar til å redusere sosial ulikhet og fremmer sosial mobilitet i større grad enn skoler andre steder.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Derfor-kaller-direktoren-for-sykkel-VM-disse-unge-for-de-aller-viktigste-folkene-241172b.html - Det er viktig at ungdom engasjerer seg, sier Ingrid Marie Gaaserud ( 17 ), en av mange frivillige som bidrar til at VM går av stabelen.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Alt dette bidrar til å øke avstanden mellom noen få og resten, mener Tjærnås.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Når medlemmene i lokalsamfunnet møter innvandrerne med en åpen og positiv innstilling bidrar dette til vellykket integrasjon, som igjen skaper positive holdninger.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Norsk boligpolitikk bidrar til at vi i mindre grad enn svenskene får konsentrert bosetting av etniske grupperinger, mener statsminister Erna Solberg.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Alt dette bidrar til å øke avstanden mellom noen få og resten, mener Tjærnås.
AA170830 Prisvinner Folkes initiativ har ryddet ny mark på å forstå det dynamiske samspillet mellom menneske og natur, økosystemers funksjoner og tjenester, samt hvordan sosioøkonomiske forhold bidrar til å forvalte og ivareta økosystemers evne til å takle endringer, såkalt « resilience » », heter det i pressemeldingen fra DKNVS og NTNU.
AA170830 Rundt åtte prosent av elevene er i kontakt med ordningen, og i tillegg deltar BUP i møter med skolenes elevtjenester og bidrar til at skolenes kunnskap om psykisk helse blir bedre.
SA170829 | I denne hagen bidrar hele familien : - Når man først ser at noe spirer og gror, da spirer det også noe i en selv ¶
NL170829 Nærhet til natur, friluftsliv og bilfrie ferdselsårer er noe av det som bidrar til å skape det gode bylivet i Tromsø.
DN170829 Han trekker frem at mange Nord-Korea eksperter har påpekt at landets ledelse har et ønske om å fremstå som mer irrasjonelle enn de faktisk er, siden dette disiplinerer landets fiender og bidrar til å befeste regimets makt.
DB170829 At Dagbladets valgsendinger foregår utenfor Stortinget, bidrar til en annen tilstedeværelse enn studiobasert valgdekning.
BT170829https://www.bt.no/bolig/I-denne-hagen-bidrar-hele-familien--Nar-man-forst-ser-at-noe-spirer-og-gror_-da-spirer-det-ogsa-noe-i-en-selv-9850b.html | I denne hagen bidrar hele familien : - Når man først ser at noe spirer og gror, da spirer det også noe i en selv ¶
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Clemet-om-Listhaugs-reise--Unodvendig-polarisering Da er det er viktig at vi ikke bidrar til en større frykt enn det som allerede er i det norske samfunnet, sa Hareide.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Civita-lederen-om-Sylvis-reise--En-unodvendig-provokasjon Da er det er viktig at vi ikke bidrar til en større frykt enn det som allerede er i det norske samfunnet, sa Hareide.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42L2G/Usmakelig-utnyttelse-av-Stockholms-gjestfrihet--Karin-Wanngard_-byradsleder-i-Stockholm Når innvandring- og integreringsministeren sprer løgner som er skapt av høyrepopulister om såkalte « No-go soner » i Stockholm og Sverige, bidrar hun til å øke polariseringen i samfunnet, skriver Karin Wanngård om, Sylvi Listhaugs besøk.
AP170829https://www.aftenposten.no/bolig/I-denne-hagen-bidrar-hele-familien--Nar-man-forst-ser-at-noe-spirer-og-gror_-da-spirer-det-ogsa-noe-i-en-selv-9850b.html | I denne hagen bidrar hele familien : - Når man først ser at noe spirer og gror, da spirer det også noe i en selv ¶
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Dette-er-de-aller-viktigste-folkene-i-sykkel-VM-241172b.html - Det er viktig at ungdom engasjerer seg, sier Ingrid Marie Gaaserud ( 17 ), en av mange frivillige som bidrar til at VM går av stabelen.
VG170828 De vil ha verktøy som bidrar til at de kan få ha det bra ved å være den de egentlig er ; både når det gjelder hvordan de er som menneske og når det gjelder den kroppen de har fått utdelt.
VG170828 Han mener norske togmyndigheter bidrar til usikkerhet om tilbudet.
SA170828 Hun skal legge til rette for at flere jenter spiller fotball og at flere bidrar som trenere, ledere og dommere.
SA170828 - Hun har noen kvaliteter som vi ikke har ellers, som taklingsstyrke i forsvar hvor hun er vår beste spiller, og noe av det hun bidrar med i angrep, sier Johannessen.
NL170828 I idretten møter barna omsorgsfulle og engasjerte voksenpersoner som setter rammene for aktivitetene og bidrar med hjelp og støtte.
FV170828https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Tertnes-profilen-var-endelig-pa-vei-tilbake-Sa-rok-sesongen--Akkurat-na-er-det-veldig_-veldig-surt-241101b.html - Hun har noen kvaliteter som vi ikke har ellers, som taklingsstyrke i forsvar hvor hun er vår beste spiller, og noe av det hun bidrar med i angrep, sier Johannessen.
DA170828 Vi vil at våre minste skal få de samme mulighetene i livet, og leksehjelp bidrar sterkt til det.
BT170828https://www.bt.no/100Sport/ballsport/Tertnes-profilen-var-endelig-pa-vei-tilbake-Sa-rok-sesongen--Akkurat-na-er-det-veldig_-veldig-surt-241101b.html - Hun har noen kvaliteter som vi ikke har ellers, som taklingsstyrke i forsvar hvor hun er vår beste spiller, og noe av det hun bidrar med i angrep, sier Johannessen.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/22vGl/Christen-Sveaas-gir-seks-millioner-kroner-til-de-borgerlige-og-er-valgkampens-mest-gavmilde-enkeltperson Det er en god grunn til at LO og flere av forbundene bidrar til partier som jobber for vanlige arbeidsfolks interesser.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html Hun skal legge til rette for at flere jenter spiller fotball og at flere bidrar som trenere, ledere og dommere.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Tertnes-profilen-var-endelig-pa-vei-tilbake-Sa-rok-sesongen--Akkurat-na-er-det-veldig_-veldig-surt-241101b.html - Hun har noen kvaliteter som vi ikke har ellers, som taklingsstyrke i forsvar hvor hun er vår beste spiller, og noe av det hun bidrar med i angrep, sier Johannessen.
AA170828 en rekke samfunnsnyttige tiltak, men dette begrunnes aldri i at det bidrar til styrking av merkevaren.
VG170827 Flere leveår hvor man bidrar med inntekter til samfunnet og bedret helse utgjør 136 milliarder og reduserte helsetjenestekostnader 12 milliarder kroner per år.
VG170827 Det utenforskapet bidrar til helseproblemer og her må vi inn og hjelpe.
DB170827 MENTAL AVKOBLING : Slike stunt bidrar til å få tankene vekk fra noe annet enn smerte.
DB170827 - Frykter du at utspillet ditt bidrar til splid mellom Frp og Høyre ?
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Svekket kronekurs bidrar også til at å arbeide i Norge med familie i hjemlandet er mindre attraktivt enn det var tidligere, sier han til estatenyheter.no.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/P1dke/Forbrukerradet-ble-advart-mot-feil-ved-sin-nye-prisportal-Likevel-ble-den-lansert Det har store konsekvenser og bidrar til stor forvirring for forbrukeren, sier hun.
AA170827 - At de nå åpner seg veldig, bunner nok i et ønske om at minnet om moren skal leve videre, noe de bidrar til ved å dele de erfaringene de har gjort, sier Hjelseth. ( ©NTB ) ¶
SA170826 Her framføres et stort åpningsverk laget av komponisten Nils Henrik Aasheim, hvor dessuten 250 lokale aktører bidrar i 30 intense minutter.
DB170826 Statsministeren bidrar med sin privatøkonomi mer til fellesskapet enn en pengemaskin med 3,4 millioner aktive brukere i Norge.
DB170826 Og mens Schibsted og andre klager på ulike konkurransevilkår, bidrar mediehusene selv til sin egen utradering ved å koble seg stadig tettere til trafikkdriveren Facebook.
DA170826 Han håper det bidrar til å løfte kvaliteten også i andre klubber, som i Vålerenga.
AA170826 Et annet viktig element er at Venstre bidrar til å gjøre hverdagen enklere for små og store næringsdrivende.
VG170825 Norske myndigheter må garantere at Norge ikke bidrar til eller tjener på krigen i Jemen.
VG170825 Aldri før har den amerikanske presidenten fått et så dårlig resultat når det gjelder spørsmålet om hvorvidt han bidrar til å samle landet, skriver The Guardian.
SA170825 Bildene av boka har siden spredd seg i sosiale medier, og de som reagerer mener boken bidrar til å øke kroppspresset for barn.
NL170825 Kanskje kan også Rakettnatt bli en scene som, i tillegg til Buktafestivalen, bidrar til å ta vare på denne arven og få frem nye talenter.
NL170825 Norge trenger flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og ikke flere arbeidsplasser som lever av statsbudsjettet.
NL170825 Derfor er Høyre opptatt av å føre en økonomisk politikk som bidrar til at vi trygger dagens jobber og at vi legger til rette for at det skapes nye og flere jobber.
FV170825https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barnebok-vekker-kraftige-reaksjoner--Det-er-provoserende-10499b.html Bildene av boka har siden spredd seg i sosiale medier, og de som reagerer mener boken bidrar til å øke kroppspresset for barn.
DB170825 Å stemme på et parti i nærheten av sperregrensa ; Rødt, SV, KrF, Venstre eller MDG, innebærer at man enten får veldig mye igjen for stemmen sin, fordi man bidrar til å løfte partiet over sperregrensa, eller veldig lite, fordi antall stemmer per mandat er mye mindre hvis man kommer under sperregrensa.
DB170825 Til tross for all elendighet, bidrar barna til min venninne til at hun både håper og frykter for hva som vil skje etter 2020.
DB170825 Å påføre mennesker som søker å unnslippe sin smerte og sine livsutfordringer mer av det samme gjennom straff, bidrar ikke til å hjelpe folk ut av sin avhengighet - kun til å holde dem fast i den.
BT170825https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnebok-vekker-kraftige-reaksjoner--Det-er-provoserende-10499b.html Bildene av boka har siden spredd seg i sosiale medier, og de som reagerer mener boken bidrar til å øke kroppspresset for barn.
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/723L4/Velferd_-profitt-og-barnehager---vi-vil-heller-ta-debatten-om-kvalitet--Steffen-Handal Ingen av disse bildene bidrar til å heve kvaliteten på tilbudet til barn.
AP170825https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnebok-vekker-kraftige-reaksjoner--Det-er-provoserende-10499b.html Bildene av boka har siden spredd seg i sosiale medier, og de som reagerer mener boken bidrar til å øke kroppspresset for barn.
VG170824 Noen greier det, men mange har foreldre som bidrar, og det bidrar til å skape større forskjeller, sier hun.
VG170824 Noen greier det, men mange har foreldre som bidrar , og det bidrar til å skape større forskjeller, sier hun.
SA170824 - Det er positivt for både Steffen ( Lie Skålevik ) og Floki ( Kristjan Floki Finnbogason ) å kjenne at de bidrar med en gang.
NL170824 For hva er det du bidrar med ?
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fadrelandsvennen-viser-Sandefjord-Start-240848b.html - Det er positivt for både Steffen ( Lie Skålevik ) og Floki ( Kristjan Floki Finnbogason ) å kjenne at de bidrar med en gang.
DN170824 ¶ Analytiker Lukas Daul tror Fredriksen bidrar med så mye penger i ny egenkapital at han blir større aksjonær enn hans post på 24 prosent i dag.
DN170824 Et kraftig inntektsfall i den maritime virksomheten bidrar til at resultatet til Kongsberg Gruppen blir barbert med over 290 millioner kroner ¶
DB170824 Kravet bidrar til at vi går glipp av hundrevis av potensielt dyktige lærere, samtidig som det står hundrevis av studieplasser tomme ved lærerutdanningene.
DA170824 - Spanske myndigheter har begrenset kapasitet, så Caritas bidrar med mat, overnatting, klær og juridisk hjelp til dem som kommer, forteller Lid i Caritas.
DA170824 Da er det viktig at kommunen gir dem anerkjennelse og bidrar til å skape arenaer hvor de kan møte likesinnede. | 3 eller 30 ?
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fadrelandsvennen-viser-Sandefjord-Start-240848b.html - Det er positivt for både Steffen ( Lie Skålevik ) og Floki ( Kristjan Floki Finnbogason ) å kjenne at de bidrar med en gang.
AA170824 Etter å ha fått en forespørsel fra familien la hun onsdag ut en melding på Facebook-siden sin der hun deler familiens sterke ønske om at så mange som mulig bidrar til å løse mysteriet.
AA170824 Tidligere endringer i trygdeordningene bidrar til denne veksten, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
VG170823 En fersk meningsmåling utført av Quinnipiac University, og viderebragt av CNN, forteller at 62 prosent av amerikanere mener Donald Trump bidrar mer til å splitte enn å forene folket.
VG170823 At verken LO eller partiets internett-tropper er lett å få øye på, bidrar også til inntrykket av et parti og en bevegelse som har bommet med sesongopplegget.
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Den lave prisveksten bidrar ifølge prognosene også til at Norges Bank venter med første renteøkning til slutten av 2019, som er identisk med sentralbankens egen prognose for utviklingen i styringsrenten.
DN170823 Den lave prisveksten bidrar ifølge prognosene også til at Norges Bank venter med første renteøkning til slutten av 2019, som er identisk med sentralbankens egen prognose for utviklingen i styringsrenten.
DN170823 I tillegg bidrar flåten til internasjonal Antarktis-forskning, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.
DB170823 - Truslene fra Trump bidrar til at Pakistan fremmedgjøres, samtidig som de skyver landet nærmere Kina.
DB170823 Tør noen å påpeke at vi bidrar til å gjøre livet vanskeligere for bonden på Afrikas horn hver gang vi velger overforbruk framfor måtehold, og nye oljeplattformer framfor grønn industri ?
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/rQPKe/Charlie-Hebdo-med-muslimkritisk-forside-etter-Barcelona-terror Mange mener den bidrar til å bygge opp under islamofobe holdninger.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KwnRE/Venstre-varsler-kamp-pa-borgerlig-side-for-a-endre-oljeskatten Elvestuen er opptatt av at bare de olje- og gassprosjektene som er lønnsomme skal bygges ut og at man derfor må sørge for å ha et skattesystem som bidrar til dette.
AA170823 | Seks av ti mener regjeringen bidrar til økt sentralisering ¶ 59 prosent mener politikken dagens regjering fører, bidrar til økt sentralisering i Norge, viser ny undersøkelse.
AA170823 | Seks av ti mener regjeringen bidrar til økt sentralisering ¶ 59 prosent mener politikken dagens regjering fører, bidrar til økt sentralisering i Norge, viser ny undersøkelse.
AA170823 En undersøkelse Sentio har utført på oppdrag fra Klassekampen, viser at 59 prosent er « helt enig » eller « litt enig » i påstanden om at « de siste årene er det blitt ført en politikk som bidrar til økt sentralisering i Norge ».
AA170823 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
VG170822 Programmer som Petromaks 2 og Demo 2000 bidrar til ny teknologiutvikling og økt verdiskapning.
VG170822 Det bidrar til at verdidebatten raskt blir tomt prat.
VG170822 Takten i samfunnsendringene er nå så hurtige og verden mer urolig enn på mange år, så jeg tror vi trenger noe bortenfor politikken, nyhetsbildet og markedet som både bidrar til å holde oss sammen og utfordre våre vante oppfatninger om oss selv.
VG170822 - Det er ekstremt uheldig at Aps fremste finans-talsperson i den situasjonen vi nå er i, bidrar til å skape usikkerhet om de fremtidige rammevilkårene til oljeselskapene.
VG170822 Vi mener den blant annet bidrar til at mange innvandrerkvinner blir hjemme, i stedet for å komme seg raskere ut og bli integrert.
NL170822 Å bagatellisere problemene, bidrar til svekket omdømme for oppdrettsnæringen.
NL170822 Sp står for aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
DN170822 USA innfører sanksjoner mot 16 russiske og kinesiske personer og selskap som de hevder bidrar aktivt eller indirekte til Nord-Koreas atomprogram.
DN170822 - Styrkelsen av kronen bidrar til å svekke fondets markedsverdi, sier nestleder Trond Grande ( bak ) i Norges Bank Investment Management ( NBIM ).
DN170822 Det bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet, som er svært viktig for bedriftene, sier han.
DB170822 Vi trenger robuste næringer som vokser, eksporterer og bidrar til statskassa.
DA170822 Elnett-virksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.
DA170822 Mye gjenstår, men Høyres systematiske satsing på skolen med Kunnskapsløft, lærerløft og tidlig innsats bidrar til å gi våre barn de beste forutsetninger for et godt liv.
DA170822 - Dette bidrar til at staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sier Hauge.
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12O4X/Jente-16-At-vi-ikke-kan-dra-pa-ferie_-er-som-oftest-bare-toppen-av-isfjellet I dag kommer man til å måtte bruke ressurser på meg, men om 20 år er jeg forhåpentligvis godt utdannet og bidrar med det jeg kan, skriver jente ( 16 ).
AA170822 USA innfører sanksjoner mot 16 russiske og kinesiske personer og selskap som de hevder bidrar aktivt eller indirekte til Nord-Koreas atomprogram.
AA170822 - Mange av barna som har greid å unnslippe, blir derfor avvist når de forsøker å bli en del av samfunnet igjen, noe som ytterligere bidrar til lidelsene deres, advarer FNs barnefond.
AA170822 - Dette bidrar til at staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sier Hauge.
VG170821 To fine folk i en ganske lite interessant serie, der birollene bidrar til å styrke ideen om at TV2 bygger sitt eget Marvelunives av realitykjendiser : Lothepus er direkte og indirekte med i de tre første episodene.
VG170821 Hun medgir at det bidrar til at de blir kjent med hverandre på en ny måte.
VG170821 Samtalen tar imidlertid en vending når vi spør om hvordan han stiller seg til at politiet mener moskeen han besøker bidrar til radikalisering.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De kan oppfattes som avvisende - noe som bidrar til dårlig kontakt med jevnaldrende.
SA170821 De kan oppfattes som avvisende - noe som bidrar til dårlig kontakt med jevnaldrende.
DB170821 Tvert i mot håper vi at styrking av bydelenes økonomi og opprusting av hjemmetjenesten, slik at flere får faste hjelpere både bidrar til at folk blir tryggere hjemme og til at de som trenger sykehjemsplass får flere gode ambassadører, fordi hjelperne deres kjenner situasjonen.
DB170821 Høy oppslutning om fagforeningene gir de ansatte verdifull makt over egen arbeidsplass, og sørger for en sunn maktbalanse, som bidrar til lavt konfliktnivå og mer effektive omstillinger.
DB170821 På den andre siden legger de forholdene til rette for akkurat det, ved å stadig publisere innlegg som bidrar med overforenklende analyser og negative personkarakteristikker.
DA170821 All hetsen bidrar til å stigmatisere de uføre ytterligere.
DA170821 Inntektene til begge foreldrene teller selv om bare den ene bidrar .
DA170821 All hetsen bidrar til å stigmatisere de uføre ytterligere.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De kan oppfattes som avvisende - noe som bidrar til dårlig kontakt med jevnaldrende.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale Det bidrar til at Norge fremstår som et mindre attraktivt land å søke asyl i, sier Taraku.
AP170821https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ldzko/Bellona-klager-inn-det-norske-oljeskattesystemet-til-ESA-Vil-ha-slutt-pa-subsidier-av-oljeleting - Dette bidrar til at staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sier Frederic Hauge.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De kan oppfattes som avvisende - noe som bidrar til dårlig kontakt med jevnaldrende.
VG170820 De ønsker å fjerne all statsstøtte til trossamfunn som ikke respekterer kvinner eller LHBT-personer, og som bidrar til å opprettholde æreskulturen.
VG170820 Mangelfull drenering og avløp bidrar til å øke flomproblemene.
VG170820 - Ved å takke ja til en seriøs dialog og debatt om Hagens rasisme, bidrar SV til å legitimere den, sa en representant for Anti-Fascistisk Aksjon til Aftenposten.
DN170820 Det er mange dyktige folk som ikke er interessert i å jobbe i en bedrift hvor de hverken blir utfordret eller bidrar til noe meningsfullt.
DB170820 Trim bidrar ikke bare til vektnedgang, men styrker også blodsirkulasjonen.
DA170820 Arbeidene deres er er ment å inspirere, provosere, glede og forarge, og bidrar like mye til å definere en trend og en tidsånd som hår og klær.
DA170820 Rollene rundt henne er alle gode, som naturligheten til Kaya Wilkins og den lavmælte tilstedeværelsen til Ellen Dorrit Petersen og Henrik Rafaelsen som Thelmas foreldre, som bidrar til filmens beksvarte klangbunn.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Men et parti som bidrar til at en regjering innsettes, behøver ikke nødvendigvis bli en fast samarbeidspartner, slik KrF og Venstre har vært de siste fire årene.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene KrF bytter side og bidrar til regjering på motsatt side ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42qPg/Denne-utviklingen-far-statsraden-til-a-tenke-nytt-om-fedrekvoten - Jeg mente at det var feil å ta ned kvoten, fordi en fedrekvote bidrar til at flere menn er hjemme, sier Mæland.
VG170819 Jeg tror at veldig mange liberale mennesker mener at Frp bidrar til polarisering og hysteri i integreringsdebatten, sier han.
VG170819 Folk betaler inn over skatteseddelen og det bidrar til at de skal være sikret lønn ved sykdom.
DN170819 - Ved å løfte fram cyberforsvaret viser vi vår skjerpede innsats mot cybertrusler og bidrar til å forsikre våre allierte og partnere og å avskrekke våre motstandere fortsetter han.
DB170819 I år bidrar vi med 400 millioner for å stabilisere områder i Irak og Syria hvor ISIL er drevet ut.
DB170819 I krigen mot terror bidrar også Forsvaret.
DB170819 Tilgangen på denne infrastrukturen bidrar sterkt til at mange klarer å bygge seg opp formuer i utgangspunktet.
DB170819 Formuesskatten alene er selvsagt ikke nok, men vår felles velferd avhenger av at alle bidrar .
DA170819 Statsviter og førsteamanuensis Jon Paschen Knudsen ved Universitetet i Agder mener Arendalsuka bidrar med mye positivt til byen.
DA170819 - Selv om det i stor grad er et elitearrangementet, bidrar det til å rette oppmerksomheten mot regionen.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/P1RmX/USA-samler-sitt-cyberforsvar - Ved å løfte fram cyberforsvaret viser vi vår skjerpede innsats mot cybertrusler og bidrar til å forsikre våre allierte og partnere og å avskrekke våre motstandere fortsetter han.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass I tillegg bidrar Extrastiftelsen via Redd Barna med 450.000 i år.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Fagfolk fra bydelen bidrar som forelesere under grunnutdanningen til Bydelsmødrene.
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP1oK/Bankene-taper-mindre-penger I tillegg vil økte utlån og økte innskudd bidrar til økte netto renteinntekter.
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP1oK/Bankene-taper-mindre-penger Dette er en del av en langsiktig utvikling som bidrar til mer solide banker.
AA170819 I avtalen heter det at studentene skal sikre nyttig og relevant erfaring fra samarbeidsbedriftene, samt at bedriftene bidrar til å gi kandidatene mest mulig kvalifisert kunnskap.
VG170818 Røde Kors bidrar med mannskap, og det søkes til fots, i båt og med svømmere i vannet, opplyser politiet i Sør-Trøndelag.
NL170818 Tenk hvor mye samfunnet sparer på at folk bidrar til mindre utslipp i lokalmiljøet og samtidig bedrer sin egen helse.
DB170818 Hun peker på tidligere debatter om sukker som smaksforsterker, i ketsjup for eksempel, men det er klassiske søtsaker som bidrar mest til sukkerinntaket vårt.
DB170818 - Sukker bidrar med energi, men lite annet, og kan dermed føre til overvekt og fedme.
DB170818 Norge er verdens sjuende største eksportør av klimagassutslipp, og Norges olje- og gasseksport bidrar til ti ganger mer klimagassutslipp i verden enn vi har i Norge, ifølge en ny rapport fra Oil Change International.
DA170818 Røde Kors bidrar med mannskap, og det søkes til fots, i båt og med svømmere i vannet, opplyser politiet i Sør-Trøndelag.
DA170818 - Bidrar til toleranse, sier lærer.
AA170818 Røde Kors bidrar nå med mannskap i letingen.
AA170818 Røde Kors bidrar med mannskap, og det søkes til fots, i båt og med svømmere i vannet, opplyser politiet i Sør-Trøndelag.
AA170818 Jeg tenker likevel at det er en god arbeidsdeling at foreldrene bidrar med mat og at skolen bidrar med læring, sa stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, i Politisk Kvarter fredag.
AA170818 Jeg tenker likevel at det er en god arbeidsdeling at foreldrene bidrar med mat og at skolen bidrar med læring, sa stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, i Politisk Kvarter fredag.
AA170818 - Det er mange kommuner og skoleeiere som bidrar med frukt og skolematordninger, og det er helt fint, men som nasjonal innsats må vi legge vekt på det som gir elevene størst mulig læringsutbytte, slo Høyre-nestlederen fast.
AA170818 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
AA170818 Rema 1000 lokalt henter derfor alle bake- og konditorvarene hos Lund og bidrar til en sunn og bærekraftig drift.
VG170817 Skal vi opprettholde tilliten til skattesystem og velferdsstat er vi avhengige av at alle bidrar .
VG170817 Det bør derfor etableres et kostnads- og effektiviseringsprogram som bidrar til mer forsvarlig kostnadsutvikling.
VG170817 Vi bidrar til å nå klimamålet ved stadig å finne løsninger som gir mindre utslipp.
SA170817 Han er atletisk, god én mot én og bidrar offensivt hele tiden.
NL170817 Det er vanskelig ikke å tenke at det i tillegg, i store deler av forsvarsorganisasjonen, må dreie seg om en betydelig frustrasjon over viktig materiell som mangler reservedeler, fartøyer som ikke kan seile, helikoptre som ikke kan brukes og tusenvis av godt lønnede kontorkrigere som ikke bidrar til den operative kraften.
DB170817 Dette er lovlige prosjekter, men jeg bidrar best til å endre forholdene i norsk byggebransje gjennom politikken, sier Støre.
DB170817 Det bidrar til videre spredning, sier hun - og sier at et typisk tegn på at en kampanje er falsk er at den inneholder tydelige skrivefeil.
DB170817 Det er viktig, fordi de bidrar til kompetanse og god kommunikasjon mellom f.eks. statlige forvaltningsnivå, og mellom det offentlige og privat næringsliv.
DB170817 En institusjon må gis i oppdrag å drive effektiv bistand, forstått som tiltak som bidrar til fattigdomsreduksjon, nærmere definert.
DA170817 Frps finanspolitiske talsperson mener skattelettene bidrar til å få flere nordmenn i arbeid.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stabak-hentet-back-fra-Venezuela-i-siste-liten---Han-er-et-supertalent-240516b.html Han er atletisk, god én mot én og bidrar offensivt hele tiden.
VG170816 Spillestilen hans bidrar heller ikke til å skape optimisme blant Barcelona-fansen.
NL170816 Nord-Norge mangler egenkapital og vi er helt avhengig av gode banker som bidrar til å finansiere fremtidig vekst.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/2226/Politikk/vil-gjore-det-lettere-a-fa-bygge-hytter Det er hele 4600 fritidsboliger på Hvaler, og hyttegjestene bidrar med mye av eiendomsskatten.
DN170816 Det er hele 4600 fritidsboliger på Hvaler, og hyttegjestene bidrar med mye av eiendomsskatten.
DB170816 La det ikke være noen tvil - vi har alle muligheter i Norge : En høyt utdannet befolkning, store naturressurser, små forskjeller og en åpen økonomi som bidrar til effektiv produksjon og varebytte.
DB170816 Kari Lossius fra Bergensklinikken hadde innlegg om alkohol og snakket om at alkoholen bidrar til en svimlende utgiftspost på mellom 18 og 19 milliarder kroner hvert år.
DB170816 Deres 50 000 frivillige bidrar på mange vis opp mot de utsatte gruppene, og rapportene blir hver gang brukt for å justere organisasjonens arbeid.
DA170816 Gjennom arbeid bidrar den enkelte til vår felles verdiskapning, grunnlaget for vår velferdsstat.
DA170816 Den andre grunnen til at vi bør holde liv i diskusjonen om verdens flyktningkrise, er at vi bidrar til å forverre den på sikt, gjennom våre utslipp av klimagasser.
DA170816 Når den gruppen de selv tilhører er en del av undervisningstematikken, bidrar det til å utsette dem for rasistisk sjikane.
DA170816 Miriam Heinesen er en av dem som bidrar til rapporten.
DA170816 Stemningsbilde fra " Skyggenes dal ", filmen John Olav Nilsen bidrar til.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/wqW2o/Har-IS-sviktende-stotte-i-hovedstaden-Raqqa-Mindre-bruk-av-selvmordsbombere-kan-tyde-pa-det De bidrar med militært utstyr, er til stede med soldater og bomber fra luften.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/xqG0V/Fossil-energidominans-er-snart-bare-en-illusjon--Erik-Sauar Årsaken til at vi tror fornybar energi bidrar så lite i dag finnes i en 12 år gammel statistikkfeil, som snart er nødt til å bli endret.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/xqG0V/Fossil-energidominans-er-snart-bare-en-illusjon--Erik-Sauar Nye energikilder bidrar allerede mer enn vi alle tror.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/xqG0V/Fossil-energidominans-er-snart-bare-en-illusjon--Erik-Sauar Først når vind- og solenergi blir tre ganger så stort som fossile energikilder, vil du kunne lese at fornybar og fossil energi bidrar likt til verdens energiforsyning.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/xqG0V/Fossil-energidominans-er-snart-bare-en-illusjon--Erik-Sauar Dermed fremstår forkjemperne for fornybar energi i praksis som lite realistiske, og det fremstår ikke som sannsynlig at de nye energikildene kan overta når de i dag bare bidrar med en prosent eller to - nesten uansett hvor raskt de vokser.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/xqG0V/Fossil-energidominans-er-snart-bare-en-illusjon--Erik-Sauar De nye energikildene bidrar derfor allerede mye mer enn vi alle tror og vil antagelig snart bli kraftig oppjustert.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KVO45/Medienes-valgkampdekning-Et-sirkus-av-sleiking_-burka-og-brunost--Mina-Ghabel-Lunde - NRK bidrar til å holde sirkuset i gang.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KVO45/Medienes-vagkampdekning-Et-sirkus-av-sleiking_-burka-og-brunost--Mina-Ghabel-Lunde - NRK bidrar til å holde sirkuset i gang.
AA170816 Slike påfunn bidrar til å bagatellisere og nedvurdere trusler fra rasister og nasjonalister.
AA170816 Sp utfordrer Aps iboende sentralisme, og bidrar til mer prioritering av distrikt og landbruk.
AA170816 Kritikerne vil nok også hevde at Sp paralyserer Ap i noen spørsmål og bidrar til reformstans og lite utvikling, som vi har sett når det gjelder kommunestruktur.
VG170815 Vi bidrar gjerne ut i klubber og krets, sier Ivar Koteng - som legger til at Rosenborg skal drøfte saken på et styremøte med det aller første.
VG170815 Enkelte sentre mangler døgnkontinuerlig toalett-tilgang, og generelt dårlige sanitærforhold bidrar til ytterligere forverring av helsesituasjonen.
VG170815 Kvaliteten på sykehjem varierer, men sykehjemmene fremstår i mange tilfeller som lukkede systemer som bidrar til dehumanisering av de gamle.
DB170815 De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt », sto det blant annet i brevet.
DB170815 Spredningen av Johansens konspirasjonsteorier bidrar til å øke nivået.
DB170815 Vi ønsker at staten er hovedkilden og en del av et spleiselag, hvor private midler og kulturaktører også bidrar .
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling Økt fortetting bidrar samtidig til mindre privat transport, et utvidet kollektivtilbud, som betyr mindre utslipp av klimagasser og redusert lokal forurensning.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling * Økt sosialt tilbud som bidrar til økt sosial verdi, mindre ensomhet ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med Økt fortetting bidrar samtidig til mindre privat transport, et utvidet kollektivtilbud, som betyr mindre utslipp av klimagasser og redusert lokal forurensning.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med * Økt sosialt tilbud som bidrar til økt sosial verdi, mindre ensomhet ¶
AA170815 Politiet i Malmö bidrar dessuten til etterforskningen, ifølge Aftonbladet.
AA170815 Norge bidrar med personell til FN-oppdraget i Mali, men disse befinner seg langt unna basen som ble angrepet mandag.
AA170815 - Jeg håper de neste debattene bidrar til mer klarhet enn det vi hørte nå, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Du bidrar til å nøre opp under at det skal tolkes på en viss måte, repliserte Solberg - og fikk et nytt angrep tilbake fra Støre : ¶
VG170814 Slik de også ofte bidrar til fornektelse av vitenskap, ikke minst når det gjelder nettopp evolusjonen.
VG170814 Kanskje er det slik Venstres Rebekka Borsch og Erik Martinsen hevder i Drammens Tidende, kanskje er det bare skamløshet og mangel på anstendighet som gjør at en rekke stortingspolitikere bidrar til å legitimere Hanvold og Visjon Norge ved å stille opp i paneldebatt for hans kyniske pengemaskin.
VG170814 KASTER GLANS : Stortingspolitikere som Martin Kolberg ( Ap ) bidrar til å legitimere ytterliggående kristendom, skriver kronikkforfatteren.
VG170814 Og besteforeldre bidrar med store verdier.
VG170814 I tillegg til å gi familien omsorg, som å passe barn og foreldre, bidrar nordmenn over 60 år med frivillig arbeid verdt rundt 25 milliarder kroner i året.
NL170814 Et søk på nettsidene til de største overnattingsstedene i Lofoten viser at ingen av dem skriver om bærekraft og hvordan de positivt bidrar i lokalsamfunnet.
DN170814 Fredriksen bidrar også med en lånefasilitet på 120 millioner euro.
DN170814 De fleste av rollefigurene har navn man bare kan lese seg til ut fra rulleteksten, og selv om man kanskje skulle tro at det ville ha en distanserende effekt på seeren, bidrar det snarere til en langt mer intim fortelling, en fortelling fra akkurat der og da, om akkurat disse mennene, som samtidig ligner andre menn i lignende situasjoner i andre av verdenshistoriens øyeblikk.
DB170814 Blant alpinistene bidrar alle for at alle skal bli hjulpet.
DB170814 Den soleklart største arbeidsplassen er det offentlige, som bidrar med 1250 jobber i den lille kommunen med drøyt 2000 innbyggere.
DA170814 - Alle politiske tiltak som bidrar til å gi barn og unge bedre og likere muligheter for å lykkes på det framtidige arbeidsmarkedet er selvsagt avgjørende.
DA170814 * Teknologisk utvikling, som bidrar til at flere jobber forsvinner fordi arbeidsoppgavene blir automatiserte.
DA170814 Jeg tror heller ikke at musikkbransjen må ha festivaler, men det bidrar til å bygge, skape oppmerksomhet og inspirerer bransjen og folk rundtom.
DA170814 - Alle politiske tiltak som bidrar til å gi barn og unge bedre og likere muligheter for å lykkes på det framtidige arbeidsmarkedet er selvsagt avgjørende.
DA170814 * Teknologisk utvikling, som bidrar til at flere jobber forsvinner fordi arbeidsoppgavene blir automatiserte.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/xq0rG/Vi-som-har-surfet-pa-toppen-av-boligprisveksten-er-en-privilegert-gjeng--Viggo-Nordvik århundre hvordan ulikheter i formue bidrar til økende ulikheter i livssjanser og at selvforsterkende mekanismer kan gi en eskalert formuesulikhet.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/qqaKO/Heldige-Halvorsens-bolighistorie---slik-ble-100000-til-millioner Dereguleringen av kredittmarkedet er i full gang, og bidrar til en høykonjunktur det knapt har vært maken til hverken før eller siden.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/qqaKO/Heldige-Halvorsens-bolighistorie---slik-ble-100000-til-millioner At man dermed også bidrar til et par ekstra omdreininger på prisspiralen, blir andres problem.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/JakQX/Fisker-savnet-i-Bjerkreimselva-i-Rogaland Et Sea King-helikopter bidrar også i søket.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Å oppleve fattigdom i oppveksten bidrar til å gi barna dårligere utsikter som voksne, fastslår Ivar Stokkereit i UNICEF.
AA170814 Det finnes selvsagt unntak og eksempler på gode debatter som bidrar til å gjøre de politiske retningene tydeligere for folk, men i det store og hele har takten og tonen endret seg i negativ retning.
VG170813 Statlige virksomheter bidrar til å skape kompetansemiljøer, og vi er opptatt av å ha statlig virksomhet i hele landet.
VG170813 - Bidrar sentralisering til å svekke norske verdier ?
DN170813 Dette bidrar til å gjøre Aukra til en av de største vinnerne i Kommune-NM.
DN170813 Han tror at et betydelig høyere tillitsnivå i norske bedrifter også bidrar til at Norge har mindre internbyråkrati enn USA.
DN170813 Etterpå har vi en show & tell der alle bidrar med innhold.
DB170813 Men jeg bidrar gjerne til at det plutselig står en helstekt piggvar, en hardt grilla entrecôte og en karaffel med noe god vin på bordet en lørdag kveld, sier Espen.
DB170813 Visshet om motstanderens hensikter og mest mulig åpen kommunikasjon mellom partene, bidrar til avspenning.
DB170813 Et klart og tydelig språk bidrar til sikkerhet i internasjonal politikk.
DB170813 Donald Trumps provoserende tweeter, og følelsesladde hentydninger, bidrar til spenning i stedet for avspenning.
DA170813 Det bidrar til økt kunnskap, sier statsråden.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo Det bidrar til økt kunnskap, sier statsråden.
AP170813https://www.aftenposten.no/kultur/i/VVEl3/Professor-Jakob-Lothe-ser-etiske-problemer-med-bade-Arv-og-miljo-og-Fri-vilje Og tilsvaret som kommer i høstens bok bidrar til å dra begge bøkene bort fra litteraturen og inn i virkeligheten, sier Lothe.
AA170813 Miljøpakken bidrar med 12 millioner kroner, og AtB med over 24 millioner kroner til forbedringene.
VG170812 Mitt inntrykk av nordmenn er et folk av få ord, med lite sans for « falske » og « meningsløse » høflighetsfraser som i andre kulturer bidrar til å sveise folk sammen.
DB170812 « Som det første landet i verden forbød Norge offentlige institusjoner å kjøpe produkter som bidrar til avskoging.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Kommunen bidrar nå med gratis musikkundervisning og inviterer elevene til å delta i friluftsliv, og frivillige i Tøyen Sportsklubb tilbyr sportslige aktiviteter.
AA170812 Dette bidrar til at utbredelsesområdene fragmenteres, som igjen skaper isolasjon.
AA170812 Røde Kors bidrar også jevnlig med mat og medisiner her, sier Brende.
VG170811 Det er del av en kulturendring, bort fra den norske modellen, som er basert på at folk bidrar til fellesskapet og holder nivået på tjenestene i velferdsstaten oppe, sier Nord.
VG170811 - I stedet er beløpet blitt værende i bedriftene og blitt investert i norske virksomheter, som skaper mange arbeidsplasser og bidrar med verdiskapning og således trygger velferdsstaten og blant annet mange sykehjemsplasser, skriver Hagen.
VG170811 RULLER ROSA BALLER : Stein Olav Oksvold er en av mange norske bønder som bidrar til kreftforskning i år.
VG170811 For hver rull som selges bidrar bonden, Felleskjøpet og Trioplast med 10 kroner hver til kreftforskning.
SA170811 « Ved å låne ut en profilert medarbeiders stemme og kommentatorrolle til Norsk Tipping og Lotto spesifikt, bidrar TV 2 til å undergrave medarbeiderens uavhengighet overfor en sentral kommersiell aktør innenfor idrettsverden.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Viasat-legger-seg-flate-etter-Morten-Langli-glipp-240151b.html « Ved å låne ut en profilert medarbeiders stemme og kommentatorrolle til Norsk Tipping og Lotto spesifikt, bidrar TV 2 til å undergrave medarbeiderens uavhengighet overfor en sentral kommersiell aktør innenfor idrettsverden.
DN170811 På tilbudssiden er det særlig ett land som bidrar med store nye volumer : Libya.
DB170811 Dembra bidrar i ungdomsskolers og videregående skolers arbeid med å forebygge antisemittisme, rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger.
DB170811 Det bidrar til å redusere risikoen på sparingen din.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Viasat-legger-seg-flate-etter-Morten-Langli-glipp-240151b.html « Ved å låne ut en profilert medarbeiders stemme og kommentatorrolle til Norsk Tipping og Lotto spesifikt, bidrar TV 2 til å undergrave medarbeiderens uavhengighet overfor en sentral kommersiell aktør innenfor idrettsverden.
AP170811https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVV4z/NHO-vitnets-utbytte-var-fire-ganger-sa-hoyt-som-formuesskatten Så er spørsmålet hva det i praksis medfører at formuesskatten ifølge Sjøen bidrar til å øke utbyttet ?
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret - Hvis jeg svarer på det, bidrar jeg til å øke konfliktnivået ytterligere.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret - En stadig opptrapping av språkbruken bidrar heller ikke positivt.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVKRq/Hoyres-Torbjorn-Roe-Isaksen--Jeg-tar-meg-av-og-til-i-a-savne-Jens-Stoltenberg- Det vil ikke gi økte kostnader på sikt og det bidrar til at pensjonistene ikke får mindre i år hvor andre grupper får med, sier Tajik.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viasat-legger-seg-flate-etter-Morten-Langli-glipp-240151b.html « Ved å låne ut en profilert medarbeiders stemme og kommentatorrolle til Norsk Tipping og Lotto spesifikt, bidrar TV 2 til å undergrave medarbeiderens uavhengighet overfor en sentral kommersiell aktør innenfor idrettsverden.
AA170811 Den 24 sider lange rapporten som FN la fram torsdag, viser at ekstremistgruppa motiverer støttespillere, bidrar med midler og utfører angrep verden over.
VG170810 Deriblant en egenrådig og litt Lisbeth Salander-aktig politikvinne, og andre personer som bidrar til en smidig og underholdende intrige.
VG170810 Det er flere ganger jeg ikke har lyst til å dra selv, men jeg føler føler meg skyldig hvis jeg ikke bidrar til en frigjøring av landet mitt.
VG170810 - Vinden og luftstrøm-mønstrene i området Karibia og den tropiske del av Atlanterhavet bidrar nå til at vi kan få en sesong over normalen.
VG170810 Det er på tide at alle som ikke liker det de ser, faktisk bidrar til et skifte fortsetter hun.
NL170810 Tross alt betaler turistene både moms og bidrar til sysselsetting som gir skatteinntekter.
NL170810 Myndighetene bidrar til finansiering av institusjoner som Norsk institutt for naturforskning som har et særlig ansvar for overvåking av naturbruk, og Transportøkonomisk institutt som forsker på trafikk og turisme.
NL170810 En tverrfaglig skole bidrar til bedre læringsmiljø for alle elever.
NL170810 Turister bidrar med omsetning til flyselskapet og leiebilfirmaet, hotellet, restauranten, sportsbutikken, bensinstasjonen og en guide.
NL170810 Storsatsinger på « nye » aktiviteter med ulykkespotensiale som stisykling og Via Ferrata bidrar til flere skader.
NL170810 Disse er ofte frivillige bidrar på egen fritid og taper egen arbeidsinntekt på det.
DB170810 Og når man først snakker om skatten som urettferdig, så rammer man det inn som argumenter for at kutt bidrar til vekst og omstilling.
DB170810 Selv om ingen dødsstraff har blitt utført fra staten, har flere blitt drept av mobben, et hatefullt klima som loven bidrar til.
DB170810 Jeg vet ikke helt hva Herbjørnsruds mål med innlegget er, men etter min mening bidrar det lite positivt i samfunnsdebatten.
DB170810 Det bidrar heller til avstand og polarisering.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Wickholm sier det særlig er kuttene i formuesskatten som gjør at « de som har mest fra før bidrar mindre til fellesskapet ».
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele - Men også i inntektsskatten har Regjeringen et opplegg der de som har mye, bidrar mindre enn i vårt alternativ, sier han.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Det-blir-flere-KBK-supportere-enn-Molde-supportere-pa-Aker-stadion-240100b.html - Det er flott at bortesupporterne bidrar til at stadion blir fylt opp, men jeg regner vel med at hjemmesupporterne vil bidra til at Molde har de fleste på tribunen.
AA170810 Han har tro på en kombinasjon av press og sanksjoner sammen med dialog - og mener det er viktig at man ikke bidrar til eskalering med stadig sterkere ordbruk, noe han understreker at alle har et ansvar for å hindre.
AA170810 Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.
AA170810 Statlige fellesløsninger rettet mot kommunene bidrar til kommunal digitalisering.
VG170809 At en polariserende artist som Lana Del Rey avslutter åpningskvelden på den store amfiscenen, bidrar ytterligere til å lade luften med en viss elektrisitet.
VG170809 Senator Dianne Feinstein sier at en isolasjon av Nord-Korea ikke har stoppet truslene hittil, at diplomati er den eneste veien, og at presidenten ikke bidrar med « sin bombastiske kommentar », skriver CBS News.
VG170809 Bidrar det til et bedre debattklima ?
NL170809 I tillegg håper vi at mer kunnskap bidrar til mer nyansert og faktabasert debatt.
NL170809 For fisketurisme skaper viktige arbeidsplasser, bidrar til opprettholdelse og utvikling av infrastruktur samt gir verdiskaping og skatteinntekter langs kysten vår.
NL170809 Det er bra med oppmerksomhet og diskusjon rundt havfisketurisme, noe Tone Angell Jensen bidrar til med sitt innlegg 7. august.
DB170809 Det er også naturlig at antallet henvendelser øker når Forbrukerrådet bidrar til å skape et inntrykk av at alle forsinkelser - uansett årsak - automatisk utløser standard EU-kompensasjon, sier Sandaker-Nilsen.
DB170809 ¶ ULØNNSOMT : Formuesskatten bidrar til å ødelegge avkastningen man får ved å ha innskudd hos gjennomsnittsbanken.
DB170809 « Vi finner oss ikke i å bli misbrukt på denne måten, Lurås », var tittelen på svaret, med Isra Zariat, Sofia Srour og Nancy Herz som hovedforfattere : « Holdninger som Lurås fremmer, bidrar ikke til at vi får større handlings- og ytringsrom, men til at vi får enda mindre.
DB170809 Hele fundamentet i det norske samfunnet er at alle bidrar , at det er små forskjeller.
DA170809 Hun har ned seg et firemannsband på scenen, og to, vi må vel kalle dem modeller, som bidrar til å forsterke det nostalgiske uttrykket.
DA170809 Støre gikk rett i strupen på Solberg, som han mener har brukt sin periode i regjering til å gi 21 milliarder kroner i skattekutt som verken skaper nye jobber eller bidrar til vekst.
AA170809 Distriktsdirektør for Scandic i Nord-Norge, Knut Sigurd Pedersen, poengterer at det ikke er gratis å drive på Nordkapp og understreker at Scandic bidrar til den lokale økonomien. ( ©NTB ) ¶
AA170809 Støre gikk rett i strupen på Solberg, som han mener har brukt sin periode i regjering til å gi 21 milliarder kroner i skattekutt som verken skaper nye jobber eller bidrar til vekst.
VG170808 Norske politikere bidrar til legitimering av bokstavtro kristendom, og følger således i amerikanske fotspor.
VG170808 - I lys av grov hets og sjikane mot vår partileder, har vi bedt NSM undersøke om det er utenlandske ressurser som bidrar i svertekampanjen og som forsøker å påvirke utfallet av valget i Norge, sier kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre.
NL170808 Det bidrar dessverre til å mørklegge at statsråden målbærer en allmenngyldig norsk verdi, gjennom å utfordre en religiøs autoritet som forsvarer dødsstraff for blasfemi.
DN170808 Steensen selv bidrar gjennom å gjøre gjeld han har gitt selskapet om til egenkapital, samt at selskapet ved regnskapsavleggelsen 30. mai sa det planla å hente inn 7,2 millioner kroner i ny kapital fra nye aksjonærer.
DN170808 Mange dyktige gründere bidrar også med konstruktive innspill i samfunnsdebatten, innspill som kan bidra til mer verdiskaping for landet vårt.
DB170808 - Det er provoserende at norske bedriftseiere, som bidrar med formidabel verdiskapning, blir behandlet som en pariakaste her til lands, sier Hagen.
DB170808 Pengene bidrar til mindre korrupsjon og det styrker rettsstaten i landene som får penger.
DB170808 Høyrefolkene bidrar med taktfast klapping.
DB170808 Vi gir gjerne Svihus rett i noen av hans påstander, blant annet at ernæring er komplisert, men innlegget hans bidrar hverken til oppklaring eller forenkling.
DB170808 I praksis betyr dette at debattklimaet i Norge bidrar til å sensurere mange viktige minoritetsstemmer.
VG170807 Danmark bidrar med legekontor og sykestue.
DN170807https://www.dn.no/etterBors/2017/08/07/2045/Teknologi/google-topp-kritiserer-ansatt Bloomberg skriver at programvareingeniøren mener Googles « politisk korrekte monokultur » bidrar til at denne typen diskusjoner ikke blir tatt.
DN170807 Singer mener småsparere som investerer i indeksfond ikke bidrar til verdiskaping, noe som igjen får negative konsekvenser for det kapitalistiske systemet, skriver Bloomberg News.
DN170807 På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
DN170807 Bloomberg skriver at programvareingeniøren mener Googles « politisk korrekte monokultur » bidrar til at denne typen diskusjoner ikke blir tatt.
DB170807 Å snakke om verdinøytralitet ( hva det nå er ) som motsetning til det religiøse er en hersketeknikk som ikke bidrar til bedre verdidebatter.
DB170807 ¶ MERKELIG BUDSKAP : Her hjemme spiller man på frykt med retorikk som bidrar til følelse av utenforskap, skriver Agnieszka Bryn. instabank ¶
DB170807 Vi tror på at vi sammen kan skape gode samfunn hvis vi velger å se det beste i hverandre og bidrar når vi kan.
DB170807 Her hjemme spiller man på frykt med retorikk som bidrar til følelse av utenforskap.
DA170807 Venstre vil i regjering for å føre en politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen.
AA170807 Barneekteskap fører til at enda flere syriske jenter mister muligheten til skolegang, og bidrar også ofte til å videreføre fattigdom. ( ©NTB ) ¶
AA170807 " Årets Ladejarl " deles ut av Reitangruppen til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og arbeid.
AA170807 I andre kvartal er det først og fremst skipsbygging, bygging av oljeplattformer og produksjonen til leverandørindustrien som bidrar mest til veksten.
AA170807 - Et forbud vil gjelde alle som har ekstreme budskap som er i strid med våre verdier, og som bidrar til å spre hat, sier Listhaug, som mandag møtte sin danske kollega, utlending-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg fra regjeringspartiet Venstre.
AA170807 På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
VG170806 Solberg og Høyre har hevdet at kutt i formuesskatten bidrar til å trygge og skape jobber i Norge.
VG170806 - Samtidig bidrar dette til at det ikke blir noe mer mellom dem, fordi den andre merker det hvis du ikke investerer.
VG170806 Dieselmotorer slipper ut helsefarlig NOx og partikler, og bidrar til lokal forurensning.
DN170806https://www.dn.no/nyheter/2017/08/06/2039/Bygg-og-anlegg/satser-250-millioner-pa-at-alle-gode-ting-er-tre - Massivtre bidrar med ytterligere klimagevinst i form av hele 40 til 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra materialer, sier han.
DN170806 - Massivtre bidrar med ytterligere klimagevinst i form av hele 40 til 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra materialer, sier han.
DB170806 En oversikt regjeringen har utarbeidet, viser at dersom Høyre får fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital - kapital investert i blant annet maskiner og utstyr som bidrar til verdiskapning - vil det innebære at de 4.300 rikeste i landet vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliarder kroner.
DB170806 På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/wqoJA/Farre-barn-gir-storst-klimaeffekt På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/VV7yr/Hoyre-tror-ikke-pa-Stores-garanti-om-at-skattene-ikke-gar-opp-for-gjennomsnittsnordmannen Valen sier at det viktigste med arveavgiften ikke er inntektene den gir til statskassen, men at den bidrar til at « makt og penger ikke skal gå i arv ».
VG170805 Solberg og Høyre har gjentatte ganger, senest på NRK denne uken, hevdet at kutt i formuesskatten bidrar til å trygge og skape jobber i Norge.
DN170805 Det bidrar til at synet og forståelsen overfor den samiske befolkningen blir svekket, sier Njåstad.
DB170805 Sånn som det ser ut nå ser det ut til at Sp bidrar til å trekke velgere fra de borgerlige og over til rødgrønn side, men de tar minst like mye fra venstresida, sier valgforsker Frank Aarebrot til Dagbladet.
DA170805 Samtidig er det selvsagt slik at mange innvandrere er godt integrert og bidrar til samfunnet, sier statsråden.
DA170805 Drutt English bidrar hun til at Liv Blåvarps kunstnerskap sees i en større sammenheng.
DA170805 Denne veggen bidrar til å skape en helstøpt utstilling som gjennom sitt totale uttrykk og de mange detaljene er så mye mer enn det de fleste av oss evner å forestille seg når vi hører ordet « smykke ».
DA170805 Samtidig er det selvsagt slik at mange innvandrere er godt integrert og bidrar til samfunnet, sier statsråden.
AA170805 Det bidrar til at synet og forståelsen overfor den samiske befolkningen blir svekket, sier Njåstad.
AA170805 De gjør lokalt mel tilgjengelig på det regionale markedet og bidrar til økt salg av økologisk mat.
VG170804 Bokens dialoger er for øvrig noe arkaiske, men de bidrar til å hensette leseren til den aktuelle tidsepoken og styrker plottets troverdighet.
VG170804 Myndighetene har ikke avslørt hvilket fly det dreide seg om, men selskapet Etihad har bekreftet at de bidrar til etterforskningen.
VG170804 - Vi beklager at det fortsatt er slik at uregistrerte healere bidrar til å bringe bransjen vår i vanry.
NL170804 Men det hjelper lite dersom ikke næringen selv tar et oppgjør med sine egne talspersoner som bidrar til uforsonlige fronter.
NL170804 Det virker som om forståelsen for det havbruksnæringen bidrar med av arbeidsplasser og verdiskapning, er helt fraværende.
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/Karjakin-trekk-rystet-ekspert--Det-er-helt-harreisende-Han-kan-ikke-gjore-det-239705b.html Sånne ting bidrar ikke til vennskap.
DN170804 Ifølge EU bidrar flyttingen av gassturbinene til å undergrave Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.
DN170804 Ifølge EU bidrar flyttingen av gassturbinene til å undergrave Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.
DA170804 Det er fremdeles ikke mulig å kombinere dagpenger med kurs som bidrar til en grad, og tilbudet omfatter kun dagtidsundervisning.
DA170804 - Mats bidrar på treningene med mye energi.
DA170804 Det bidrar til å bevare kulturlandskapet vårt i mange år framover, sier statsråd Jon Georg Dale i en kommentar til den første utvelgelsen av nye kulturlandskap i jordbruket siden 2009.
DA170804 - Politikerne som bidrar til Visjon Norges sendeflate burde virkelig skjerpe seg, sier hun.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Dessverre er dette kostbart og bidrar i verste fall til et uheldig klasseskille, der kun en del av befolkningen har råd til å få hjelp raskt.
AA170804 Ifølge EU bidrar flyttingen av gassturbinene til å undergrave Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.
AA170804 - Både den aggressive opprustningen og handelsboikotten nå, bidrar til å spisse forholdet til Russland.
AA170804 - Med så mye usikkerhet som lages om reverseringer fra de rødgrønne inn i denne valgkampen, er det naturlig at vi viser at valget står mellom de som vil fortsette å modernisere og gjøre endringer som bidrar til at verden og Norge går fremover, og de som er ute etter å reversere de tiltakene vi har gjort for å levere bedre tjenester, sier So
AA170804 - Både den aggressive opprustningen og handelsboikotten nå, bidrar til å spisse forholdet til Russland.
AA170804 Tilskuddsordningen skal gå til infrastrukturprosjekter som bidrar til å legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.
AA170804 - 13,5 millioner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Sør-Trøndelag bedre sammen og 11 millioner kroner til Nord-Trøndelag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.
AA170804 En inngang gjennom sentrale aspekter ved produksjon av spel, bidrar til å åpne fenomenet slik at særegne kvaliteter kommer til syne.
AA170804 Baz Kershaw peker på at kombinasjonen av historisk materiale og stedet bidrar til en opplevelse av ekthet ( autensitet ) i teateret.
VG170803 - Det at Trump ikke klarte å signere uten å vise sin misnøye såpass sterkt bidrar til å svekke hans posisjon i denne saken.
VG170803 Guvernøren mener likevel Trump bidrar til å øke oppmerksomheten rundt klimaproblemene.
VG170803 Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
SA170803 Sånne ting bidrar ikke til vennskap.
SA170803 Etter siste vårkamp ( Kristiansund-Vålerenga 1-1 ) sa VIFs Ghayas Zahid at motstanderen bidrar til å ødelegge norsk fotball, det er bare lange baller.
NL170803 Sp har gjennom hele sin historie stått for en aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
DN170803 Fortsatt lave renter bidrar også til å holde rentekostnadene lave på tross av høy husholdningsgjeld, skriver hun.
DB170803 De kan heller ikke svare på om kratrene i seg selv bidrar med store utslipp av klimagasser i atmosfæren.
DB170803 Vi mener kontantstøtten både bidrar til å holde kvinner unna arbeidslivet og barn utenfor barnehagene, som er viktige sosialiseringsarenaer, fortsetter AUF-lederen.
DB170803 Norge har også en av verdens mest velutviklede velferdsstater, som i vesentlig grad basere seg på at det offentlige ikke bare bidrar med kontantytelser, men også med sterkt subsidierte eller gratis velferdstjenester.
DA170803 Vi kan ikke driver med statlig finansiert utenforskap, slik kontantstøtten bidrar til, sier Hussaini og legger til : ¶
BT170803https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Karjakin-trekk-rystet-ekspert--Det-er-helt-forbloffende-Han-kan-ikke-gjore-det-239705b.html Sånne ting bidrar ikke til vennskap.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RV0ka/SV-Brende-ma-frikoble-seg-fra-USA-Brende-Vanskelig-a-ta-seriost Vi må ikke komme i en situasjon hvor USA og president Trump bidrar til å ødelegge Norges forhold til Russland.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RV0ka/SV-Brende-ma-frikoble-seg-fra-USA-Brende-Vanskelig-a-ta-seriost Eide mener konflikten eskalerer og bidrar til en ny kald krigslignende situasjon.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Karjakin-trekk-rystet-ekspert--Det-er-helt-forbloffende-Han-kan-ikke-gjore-det-239705b.html Sånne ting bidrar ikke til vennskap.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hvordan-kan-norsk-fotball-bli-bedre-nar-vi-ikke-en-gang-er-enige-om-hva-som-er-god-fotball-239667b.html Etter siste vårkamp ( Kristiansund-Vålerenga 1-1 ) sa VIFs Ghayas Zahid at motstanderen bidrar til å ødelegge norsk fotball, det er bare lange baller.
VG170802 Vi tar ansvar i krevende tider, men de bidrar heller til å putte penger i lommene på de rikeste her i landet, sier LO-lederen.
NL170802 Lufthavnen bindes sammen med store havnefasiliteter som bidrar til at Tromsø har Norges høyeste landingsverdi av fisk.
NL170802 Havnen og flyplassen knyttes gjennom E8 til det nasjonale vegnettet E6, og det bidrar til at Tromsø utvilsomt er navet for handel og varetransport i landsdelen.
NL170802 Vi vil styrke de regionale utviklingsmidlene, vi vil bevare den lokale forankringen av Innovasjon Norge og vil styrke systemet med at vi alle bidrar til det felles spleiselaget gjennom en rettferdig skatt, slik at vi evner å gjennomføre de løft vi alle tjener på, både bedrift og ansatt.
NL170802 Disse overføringene til landets rike havner i svært liten grad på nordnorske hender, og uansett så viser de meste av forskning at slike overføringer til de rikeste i svært dårlig grad bidrar til å skape nye arbeidsplasser.
NL170802 Det styrker ikke Tromsø at dere bidrar til at byen forfaller.
DN170802 Kraftig oppgang for Apple-aksjen bidrar til å sende tungvektsindeksen til rekordhøyt nivå.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen I partiprogrammet som ble vedtatt i vår, skriver Ap at partiet vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen - Vårt mål er å overbevise Arbeiderpartiet om at en absolutt tallgrense ikke bidrar med noen verdens ting, annet enn at flere elever ikke får karakter og at flere elever må stå i kø på legekontorene, sier han.
AA170802 Dyrket myrjord bidrar på sin side med nær halvparten av utslippene fra landbruket.
AA170802 - Dyrket myrjord utgjør bare 7 prosent av dyrket mark, og 2 prosent av gressarealet, men bidrar med mer enn 2,3 millioner tonn karbondioksid, metan og nitrogenoksid, sier Andrew til avisen.
AA170802 De kommersielle aktørene som forankrer sin aktivitet i klubben, som bidrar til økt trenerkompetanse, som bidrar til anleggsutvikling, som ikke danner egne lag som forstyrrer klubbens aktivitet og som ikke selekterer barnefotballspillere kan bidra til en positiv aktivitetsutvikling.
AA170802 De kommersielle aktørene som forankrer sin aktivitet i klubben, som bidrar til økt trenerkompetanse, som bidrar til anleggsutvikling, som ikke danner egne lag som forstyrrer klubbens aktivitet og som ikke selekterer barnefotballspillere kan bidra til en positiv aktivitetsutvikling.
AA170802 De bidrar til økte kostnader og indirekte lar de pengeboka bli avgjørende om du får et tilbud.
NL170801 De øvrige grunneierne på øya er selvsagt med og bidrar økonomisk og med arbeidskraft, men å ruste opp en kai er for tiden en dyr affære, og det trengs sårt at flere er med på laget.
NL170801 Den fikk ikke gehør i stortingsbehandlingen, men slike ting bidrar til å trekke oppmerksomheten bort fra reelle behov.
DN170801 ¶ Statsminister ( H ) Erna Solberg, her på Orrestranden på Jæren, håper ungdommen bidrar til å gi olje- og gassindustrien mer vind i seilene.
DN170801 Veksten er ikke like stor på bunnlinjen, der flere ansatte og bonusutbetalinger bidrar til en halvering fra 2015 til 2016.
DN170801 Økt optimisme om at oljemarkedet er i ferd med å rebalanseres bidrar til at oljeprisene holder seg rundt de høyeste nivåene siden mai.
DN170801 Hun legger til at skuffelser og rot fra Washington bidrar til å dempe forventningene til vekstvennlig politikk fra Trump-administrasjonen.
DB170801 På den andre siden bidrar vi til gigantiske klimagassutslipp gjennom vår olje- og gassproduksjon, vi er et av få land som ikke klarer å kutte klimagassutslipp - og vi driver altså statlig kulldrift på Svalbard.
DA170801 Han ber samtidig myndighetene om ikke å gjøre noe som bidrar til at den allerede svært spente situasjonen blir enda verre.
DA170801 Ber myndighetene om ikke å gjøre noe som bidrar til at den allerede svært spente situasjonen blir enda verre.
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/LVGKV/Ukentlig-skyting-i-danske-byer--dette-er-gjengen-bak-den-nye-bandekrigen Utviklingsforsker Steffen Jensen sier til Informationen at politiet og mediene kun bidrar til å hausse opp konflikten ved å skape et inntrykk av at gjengene er en større trussel enn de egentlig er.
AA170801 Han ber samtidig myndighetene om ikke å gjøre noe som bidrar til at den allerede svært spente situasjonen blir enda verre.
AA170801 Syvertsen får med seg fire personer fra fylkesmannens stab, mens Statens helsetilsyn bidrar med ytterligere to personer med spesialkompetanse.
VG170731 Pål Gunnar Mikkelsplass er trener, mens broren Karstein bidrar på det meste av trening.
DN170731 - Det er ikke noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning, sa Haley og la til at Nord-Korea ha brutt alle resolusjoner rådet har kommet med uten å bli straffet for det.
DB170731 Flere aktører, som for eksempel « Livsglede for eldre » og « Aktivitetsdosetten », bidrar i mange kommuner til et godt og systematisk arbeid for å gjøre kvaliteten i eldreomsorgen bedre.
DB170731 - I dag har vi for få studentboliger, noe som bidrar til økte leiepriser, og lange boligkøer hver høst.
DB170731 Når tester sertifiseres, er det ingen krav til spørsmålene utover at de bidrar til å gjøre testen treffsikker.
DB170731 Ved å komme med en slik melding, bidrar dessuten Linda Hofstad Helleland til å mistenkeliggjøre en yrkesgruppe som allerede er gjenstand for en god del misforstått aggressjon.
DA170731 Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari mener HRS bidrar til å opplyse og undersøke tematikk som tradisjonelle medier og andre interesseorganisasjoner ikke løfter opp på samme måte.
DA170731 - I dag har vi for få studentboliger, noe som bidrar til økte leiepriser, og lange boligkøer hver høst.
DA170731 Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari mener HRS bidrar til å opplyse og undersøke tematikk som tradisjonelle medier og andre interesseorganisasjoner ikke løfter opp på samme måte.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/AAw1q/USA-er-svart-frustrert-over-FN-Tror-ikke-flere-krisemoter-om-Nord-Korea-vil-ha-effekt - Det er ikke noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning, sa Haley og la til at Nord-Korea har brutt alle resolusjoner rådet har kommet med uten å bli straffet for det.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre - Kan Ap se for seg at det offentlige bidrar med investeringstilskudd til private omsorgsboliger ?
AA170731 - Det er ikke noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning, sa Haley og la til at Nord-Korea har brutt alle resolusjoner rådet har kommet med uten å bli straffet for det.
AA170731 Hun avviste søndag spekulasjoner om at USA vil fremskynde et krisemøte i rådet, og sa at det ikke er noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning.
AA170731 - Vi leverer et sterkt resultatet for første halvår, der alle sektorer bidrar solid, sier administrerende direktør Jean François van Boxmeer.
AA170731 - I dag har vi for få studentboliger, noe som bidrar til økte leiepriser og lange boligkøer hver høst.
VG170730 De er redde for at det skal påvirke europeiske selskaper som bidrar til byggingen av den russiske gassledningen gjennom Østersjøen - og som er viktig for gassleveransene.
VG170730 De er viktige for mange familier, og de bidrar til en bedre folkehelse både fysisk og psykisk.
VG170730 | Fars gener bidrar til at mor får svangerskapsforgiftning ¶
VG170730 Det vi vet fra studien, er mer om et av genene som bidrar til sykdommen.
AP170730https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/eVxBO/Aftenposten-mener-En-fordel-at-verdensokonomien-blir-mindre-avhengig-av-USA-og-Storbritannia ), bidrar sammen med Tysklands forbundskansler Angela Merkel ( helt t.h ), Kina og Canada til å dra verdensøkonomien opp.
AP170730https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pqk7o/Kort-sagt--mandag-31-juli Det er merkelig at noen kan trekke den konklusjon at en egen statsråd for et område bidrar til at det blir mindre fokus på området.
DB170729 Samtidig må stortingspolitikere og regjeringen stille strengere krav, slik at oppdrettsteknologi som bidrar til fortsatt villaksdød fases ut.
AP170729https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/lqjbk/Norsk-bistand-er-i-verdensklasse--Borge-Brende Norsk bistand bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, til å gi barn utdanning og fremtidsmuligheter, til å bekjempe pandemier og bekjempe barnedødelighet, til å sikre vaksinasjonsprogrammer og til å skape arbeidsplasser.
AA170729 Ved å gjøre det bidrar den til å drive kunsten framover.
VG170728 Kvinnegruppa Ottar har tatt til sterk motmæle for pornografi, som de mener bidrar til å holde kvinners seksualitet nede, og bygger opp under at kvinner er et underordnet kjønn.
VG170728 Både skurken og hans muskuløse mannlige hjelpere bidrar med komiske scener.
VG170728 Det er alarmerende høye tall, og det er svært viktig at denne type innsikt, både bidrar til større bevissthet om temaet i samfunnet, men at det også kan lede til konkrete handlinger og endringer av adferd i klubbene.
DN170728 I første kvartal lå veksten på 1,2 prosent, men økt konsum bidrar nå til at USAs bruttonasjonalprodukt vokser raskere.
DB170728 Med på eiersiden er blant annet REMA som bidrar med bedre innkjøpsbetingelser for Kolonial.no.
DB170728 Norge taper inntekter på dette, men kapitalflukten rammer økonomisk fattige land hardere, og bidrar til å holde folk i fattigdom.
DB170728 Lavere pris for en barnehageplass bidrar til at også barn fra familier med lav inntekt får de muligheter som barnehagen gir til vennskap og utvikling.
DB170728 Folketrygden, supplert av målrettede ordninger, bidrar til å motvirke skjevhet og ulikhet i samfunnet.
DB170728 Norsk olje alene bidrar med en halv milliard tonn i året.
DA170728 Det bidrar til det fargerike fellesskapet vi jobber for, forklarer han.
AA170728 I første kvartal lå veksten på 1,2 prosent, men økt konsum bidrar nå til at USAs bruttonasjonalprodukt vokser raskere.
AA170728 Lundteigen er ikke uenig om at metangass fra dyr bidrar til klimautslipp, men hovedproblemet er eksosen, samt eksosen fra biodrivstoff, mener han.
VG170727 Jeg bidrar mer enn gjerne med min kompetanse. » - Jeg har ikke sett Mol og Sørum spille, men jeg merker meg at de vinner mange jevne sett og kamper.
VG170727 Vi får håpe Chris finner tilbake til sitt rette « jeg » etter hvert og kommer og bidrar .
VG170727 - Jeg forventer at han nå kommer inn med sin rutine og bidrar positivt også i treningshverdagen.
SA170727 | Karjakin har ikke glemt hva Carlsen gjorde : - Sånt bidrar ikke til vennskap ¶
SA170727 Sånne ting bidrar ikke til vennskap.
SA170727 - Sånne ting bidrar ikke til vennskap ¶
SA170727 - Jeg forventer at han nå kommer inn med sin rutine og bidrar positivt også i treningshverdagen.
NL170727 Gjeldsbelastningen i fiskeriene er allerede stor, og med dette virkemiddelet bidrar Sandberg til en ytterligere økning som utelukkende gagner enkeltaktører som ikke klarer å drive lønnsomt med dagens forutsetninger.
NL170727 Dette bidrar ikke til helhetlige og forutsigbare ¶ rammebetingelser for en samlet fiskerinæring.
DN170727 Skuffelsene knyttet til hva Donald Trump ser ut til å ikke få til av sin varslede politikk bidrar også negativt for dollaren.
DN170727 Prisene forsvarer oppnådde gevinster, etter at statistikk onsdag ettermiddag viste at amerikanske oljelagre i forrige uke falt til sitt laveste nivå siden nyttår, noe som bidrar til å redusere bekymringen over det globale tilbudsoverskuddet i oljemarkedet, skriver Bloomberg News.
DB170727 PU vil kunne gjøre det samme, og allerede i dag bidrar PU med god etterretning.
DB170727 Vi bidrar dermed til å gjenopplive stedfortrederkrigene fra 70- og 80-tallet som en akseptabel måte å drive politikk internasjonalt på.
DA170727 Det nye forslaget innebærer blant annet en mulighet til å sanksjonere bedrifter som bidrar til utvikling, vedlikehold eller modernisering av Russlands energieksport gjennom rørledninger.
BT170727https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Karjakin-har-ikke-glemt-hva-Carlsen-gjorde--Sant-bidrar-ikke-til-vennskap-239366b.html | Karjakin har ikke glemt hva Carlsen gjorde : - Sånt bidrar ikke til vennskap ¶
BT170727https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Karjakin-har-ikke-glemt-hva-Carlsen-gjorde--Sant-bidrar-ikke-til-vennskap-239366b.html Sånne ting bidrar ikke til vennskap.
BT170727https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Karjakin-har-ikke-glemt-hva-Carlsen-gjorde--Sant-bidrar-ikke-til-vennskap-239366b.html - Sånne ting bidrar ikke til vennskap ¶
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Karjakin-har-ikke-glemt-hva-Carlsen-gjorde--Sant-bidrar-ikke-til-vennskap-239366b.html | Karjakin har ikke glemt hva Carlsen gjorde : - Sånt bidrar ikke til vennskap ¶
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Karjakin-har-ikke-glemt-hva-Carlsen-gjorde--Sant-bidrar-ikke-til-vennskap-239366b.html Sånne ting bidrar ikke til vennskap.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Karjakin-har-ikke-glemt-hva-Carlsen-gjorde--Sant-bidrar-ikke-til-vennskap-239366b.html - Sånne ting bidrar ikke til vennskap ¶
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bekreftet-Vegard-Forren-klar-for-Molde-239343b.html - Jeg forventer at han nå kommer inn med sin rutine og bidrar positivt også i treningshverdagen.
VG170726 Benjamin Mendy ( 540 millioner ), Kyle Walker ( 460 millioner ) og Bernardo Silva ( 440 millioner ) er noen av overgangene som bidrar til en totalsum på godt over to milliarder kroner dette overgangsvinduet.
VG170726 - Skolen skal være et sted som bidrar til integrering, hvor både gutter og jenter stiller med like muligheter til å lykkes i det norske samfunnet.
VG170726 Disse turistene og sommergjestene bidrar til at det oppstår en verdiskapning i lokalsamfunnet vårt.
NL170726 Norske politikere har lenge vært flinke til å sette ambisiøse klimamål, men betraktelig dårligere til å gjennomføre tiltak som bidrar til at målene faktisk nås.
NL170726 Vi fikk gode råd av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om å være den organisasjonen som bidrar til å ta ned frontene.
DB170726 Produksjon og bruk av energi bidrar til mest klimagassutslipp.
DB170726 Det bidrar til stabilitet og forutsigbarhet.
AA170726 Planting av oljerike eukalyptustrær, som nærmest eksploderer når de blir antent, bidrar til at flammene sprer seg med eksplosiv fart.
VG170725 Vi har allerede et godt samarbeid med kretsen og bidrar inn der med ressurser.
DN170725 Gründer, bil- og båtentusiast Bård Eker fra Fredrikstad er mest kjent for å ha designet for den svenske bilprodusenten Koenigsegg, og det er designvirksomheten som bidrar med pengene i Eker-gruppen.
DN170725 - Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, og ikke bare jobber som lever av statsbudsjettet.
DN170725 Parti- og personfokusering bidrar til avsporing ¶
DB170725 Vi som kommer til Norge - hvis vi bidrar , så går det bra med oss.
DB170725 Omstruktureringer som den Statoil gjorde etter 2012-endringene bidrar til å legitimere og opprettholde karusellen med aggressiv skatteplanlegging og belønner stater som legger til rette for dem.
DB170725 ( Dagbladet ) : I slutten av juni ble det kjent at Anna Lotterud ( 28 ) med artistnavnet « Anna of the North » bidrar på den nye låta til rapperen Tyler, the Creator.
DB170725 Men at det bidrar noe særlig til nærmiljøet på et ytterligere generasjonsplan er heller tvilsomt !
AA170725 Med støtte fra Iran bidrar de også til den humanitære katastrofen i Syria, fortsatte han.
AA170725 Norge har i 2017 nær doblet støtten til Jemen, og bidrar med om lag 250 millioner kroner til den humanitære innsatsen.
AA170725 I tillegg bidrar Norge gjennom FNs nødhjelpsfond ( CERF ). ( ©NTB ) ¶
AA170725 - Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, og ikke bare jobber som lever av statsbudsjettet.
VG170724 Jeg håper at « jentefotball-revolusjonen » startet i 2017, og at norsk fotballs lokomotiv selv ser viktigheten i at de bidrar .
VG170724 - Det ser ut som de har kontroll nå, de har fått inn en skumbil fra Rygge flyplass nå som bidrar i slukkingen.
DB170724 ¶ BARNEHUSET : Dessverre bidrar den manglende samhandlingen til en belastende prosess for barna, skriver artikkelforfatterne.
DB170724 Dessverre bidrar den manglende samhandlingen til en belastende prosess for barna, og i verste konsekvens til at det blir umulig å tillegge et barns uttalelse vekt fordi barnet har blitt hørt av altfor mange.
DB170724 Dette bidrar til at en del av oss kan fortsette å gå rundt og lukke øynene for eget bidrag til utenforskap og manglende solidaritet med dem som har mindre.
DB170724 En god offentlig skole, godt helsetilbud for alle og inkluderende fellesskapsarenaer bidrar til at vi står friere til å bestemme hva slags liv vi vil leve.
DN170723 At mediene skriver så mye om bransjen og alle utfordringene den står overfor, som for eksempel lakselus, bidrar nok også til at flere vil engasjere seg.
DN170723 De har små budsjetter og det vil være virkelig god bruk av pengene dersom det bidrar til at Terje igjen kommer på Stortinget, sier han.
DB170723 Det bidrar trolig bare til økt vold og mer palestinsk sinne.
AP170723https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqnR0/Ap-leder-Store-pa-frierferd-i-statsministerens-hjemby Venstre og KrF er styringsdyktige partier som bidrar til stabil styring av byen i en vanskelig økonomisk tid, sier Schjelderup.
AP170723https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqnR0/Ap-leder-Store-pa-frierferd-i-statsministerens-hjemby Det at samarbeidet går så bra her, bidrar til at jeg står ved mitt budskap om at vi i Ap har en åpen dør, sier han.
AA170723 Det bidrar til vold og død uten grunn, sier han i et intervju til The Israel Project.
SA170722 Idrettens troverdighet er satt på prøve, og da må alle ta ansvar og bidra til å svare fordi det igjen bidrar til forståelse som kan svekke mistanken.
SA170722 Planen er at det nasjonale fotballforbundet i Vietnam skal ta over prosjektet selv i 2019, når NORAD ikke lenger bidrar med økonomisk støtte.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Chris-Froome-feirer-ny-triumf_-men-det-stormer-rundt-laget--De-morke-skyene-vil-ikke-forsvinne-239110b.html Idrettens troverdighet er satt på prøve, og da må alle ta ansvar og bidra til å svare fordi det igjen bidrar til forståelse som kan svekke mistanken.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Chris-Froome-feirer-ny-triumf_-men-det-stormer-rundt-laget--De-morke-skyene-vil-ikke-forsvinne-239110b.html Idrettens troverdighet er satt på prøve, og da må alle ta ansvar og bidra til å svare fordi det igjen bidrar til forståelse som kan svekke mistanken.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-mottok-fotball-pris-i-Asia-239084b.html Planen er at det nasjonale fotballforbundet i Vietnam skal ta over prosjektet selv i 2019, når NORAD ikke lenger bidrar med økonomisk støtte.
VG170721 Det bidrar til at vi ikke får så mange myter rundt Breivik, som hvorvidt han var alene eller ikke.
VG170721 Han mener forvaltningen lar seg presse av særinteresse fra sauenæringen, og med det bidrar til at vi i dag ligger under bestandsmålet.
DB170721 Her i saltlaken vil melkesyrebakteriene gå til verks med å lage melkesyre, som bidrar til å fjerne den bitre smaken, samtidig som den gir oliven den tradisjonelle syrlige smaken.
DB170721 Først bidrar en gjærsopp til at selve kjernen blir porøs og fargen blir mer og mer brun.
DB170721 Dermed bidrar melkesyrebakteriene til å gi maten lenger holdbarhet.
DB170721 Investorene bidrar ikke til det lokale næringslivet, noe som igjen fører til at restauranter med drømmebeliggenhet, omgitt av leiligheter og museer, må stenge fordi det ikke er nok gjester i området.
DB170721 Limitarianismen bidrar likevel til å sette sentrale rettferdighetsspørsmål på spissen.
DB170721 Velferdsstaten bidrar både med rene overføringer og med gratis og billige tjenester.
DB170721 Skattesystemet bidrar med ca. 20 prosent av omfordelingen, mens velferdsstaten bidrar med ca. 80 prosent av omfordelingen.
DB170721 Kvalitativt god utdanning bidrar til stor grad av mulighetslikhet, men bidrar også til større resultatlikhet på lang sikt.
DB170721 Kvalitativt god utdanning bidrar til stor grad av mulighetslikhet, men bidrar også til større resultatlikhet på lang sikt.
DB170721 20 prosent av omfordelingen, mens velferdsstaten bidrar med ca. 80 prosent av omfordelingen.
DA170721 I dag gambler Norge på at landene i verden ikke skal klare å unngå klimakrise, og vi bidrar til og med til å forsinke en fornybarrevolusjon som er i gang.
DA170721 I dag gambler Norge på at landene i verden ikke skal klare å unngå klimakrise, og vi bidrar til og med til å forsinke en fornybarrevolusjon som er i gang.
VG170720 De fire neste årene skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet.
VG170720 De fire neste skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet.
SA170720 Det ble kjørt jevnt hardt med mange hjelperyttere som fremdeles bidrar .
SA170720 Det bidrar til at spillerne blir utrygge i rollene sine, og det går utover samhandlingen.
SA170720 Botsjef Lars-Jørgen Salvesen avslører hvilken Start-spiller som bidrar mest i botkassa på Sør Arena.
FV170720https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Ekspertene-roser-Chris-Froome-etter-storsinnet-gest--Stort-lederskap-239042b.html Det ble kjørt jevnt hardt med mange hjelperyttere som fremdeles bidrar .
FV170720https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Dette-er-botsjefene-som-holder-spillerne-i-orene--Han-er-den-desidert-verste-238986b.html Botsjef Lars-Jørgen Salvesen avslører hvilken Start-spiller som bidrar mest i botkassa på Sør Arena.
DN170720https://www.dn.no/nyheter/2017/07/20/1952/Klima/rekordvarmt-2017-selv-uten-el-nino - Vi vet at El Niño bidrar til å gjøre temperaturen varmere, men det vi ser nå er at de underliggende menneskeskapte klimaendringene er enda viktigere, sier Lund.
DN170720 - Vi vet at El Niño bidrar til å gjøre temperaturen varmere, men det vi ser nå er at de underliggende menneskeskapte klimaendringene er enda viktigere, sier Lund.
DN170720 Han har ikke funnet bevis for at forsikringene bidrar til en reduksjon i ventetiden.
DN170720 I tillegg tror jeg nok det at du har lav avkastning i en del alternativer bidrar i samme retning.
DB170720 Han sier videre at « hat fostrer hat », slik at hver gang mediene trykker negative og fiendtlige saker om islam og muslimer, så bidrar de til å hjelpe IS' mål om å skape en global konflikt og å tvinge folk til å velge side.
DB170720 Flere studier tyder på at den fiendtlige mediedekning av muslimer bidrar til å radikalisere storsamfunnet mot islam og muslimer.
DB170720 En annen implikasjon av forskjell på mediedekning av terrorangrep vil være at det bidrar til å undergrave alvorligheten og trusselen av ikke-muslimske voldelige ideologier og ekstremistiske individer.
DB170720 En 2017 artikkel fra Huffingtonpost viser til en rekke akademiske studier fra Storbritannia, som har dokumentert at den fiendtlige og fryktskapende mediedekningen av islam og muslimer de siste ti årene bidrar til å radikalisere folk mot islam og muslimer, og at dette kan få alvorlige konsekvenser.
DB170720 Analysen viste også at media både bidrar til, og forsterker, en islamofobisk diskurs.
DB170720 Alle disse er eksempler på konkrete tiltak som bidrar til å hindre spredning av kjernevåpen, legger grunnlaget for balansert og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og som igjen legger grunnlaget for et rettslig bindende rammeverk som sikrer målet om en kjernevåpenfri verden.
DA170720 De lave dødstallene for juni bidrar til at det i løpet av første halvår var 48 personer som mistet livet på veiene.
BT170720https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Ekspertene-roser-Chris-Froome-etter-storsinnet-gest--Stort-lederskap-239042b.html Det ble kjørt jevnt hardt med mange hjelperyttere som fremdeles bidrar .
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Ekspertene-roser-Chris-Froome-etter-storsinnet-gest--Stort-lederskap-239042b.html Det ble kjørt jevnt hardt med mange hjelperyttere som fremdeles bidrar .
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fem-ting-vi-larte-av-TILs-varsesong-238988b.html Det bidrar til at spillerne blir utrygge i rollene sine, og det går utover samhandlingen.
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-er-botsjefene-som-holder-spillerne-i-orene--Han-er-den-desidert-verste-238986b.html Botsjef Lars-Jørgen Salvesen avslører hvilken Start-spiller som bidrar mest i botkassa på Sør Arena.
AA170720 USA lener seg tungt på YPG-militsen og andre kurdiske krefter i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Nord-Syria og bidrar både med våpen og luftstøtte.
AA170720 Alle studentene bidrar til at det blir liv og leven.
VG170719 Om noe så bør Listhaug ta større ansvar enn oss muslimsk ungdom, for med hennes ekskluderende uttalelser bidrar hun til radikalisering.
VG170719 Det bidrar til polarisering av samfunnet og skaper fordommer.
DB170719 Dette er endringer som strider mot våre grunnleggende verdier, og det bidrar til å svekke den norske modellen.
DB170719 Hvis man ved alle korsveier prioriterer de rikeste bidrar man til økt, ikke redusert, ulikhet.
DB170719 Det er ikke fordi de ser på Høyres politikk som den beste måten å bekjempe forskjeller på, at en rekke av landets milliardærer bidrar med store summer til høyrepartienes valgkamper.
DB170719 Høyre og Frp bidrar ikke i regjering gjennom å lempe på kvalitetskrav gjennom for eksempel den nye byggeforskriften.
DB170719 Utsagn som « no deal is better than a bad deal » bidrar til oppblåste forventninger om hva som er mulig å få til med EU når man velger å melde seg ut.
DA170719 Utslippene bidrar til stigende havnivå, skriver saksøkerne i en pressemelding, ifølge Dagens Næringsliv.
DA170719 En utfordring vil være å påvise at utslippene fra akkurat disse 37 selskapene bidrar til havnivåstigningen i California.
AP170719https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jawam/I-fjor-var-det-rekordmange-turister-i-Oslo-I-ar-kommer-det-enda-flere En av tre unge venner fra Paris, som besøker Oslo og bidrar til økningen, ønsker ikke å være med på et bilde fra Karl Johan.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Hverken Hem eller Magnussen er spesielt bekymret for at privat helseforsikring bidrar til å skape et todelt helsevesen.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Han har ikke funnet bevis for at forsikringene bidrar til en reduksjon i ventetiden.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AA5mz/Kortinnlegg--torsdag-20juli Bentzrøds henvisning til unionsoppløsningen i 1905 bidrar ikke til en edruelig sikkerhetspolitisk diskusjon, men heller til å fordunkle analysen.
AA170719 Utslippene bidrar til stigende havnivå, skriver saksøkerne i en pressemelding, ifølge Dagens Næringsliv.
AA170719 En utfordring vil være å påvise at utslippene fra akkurat disse 37 selskapene bidrar til havnivåstigningen i California. ( ©NTB ) ¶
VG170718 Det er trist hvis disse medieskriveriene og ensidige negative kritikk fra noen brukerorganisasjoner bidrar til at personer som sliter ikke søker hjelp i det hele tatt, eller kommer altfor sent til behandling.
VG170718 De får god hjelp til å håndtere sine plagsomme symptomer og behandlingen bidrar til et bedret funksjonsnivå samt bedre livskvalitet for den enkelte.
VG170718 Abid Raja forteller at det er helt ordinært at ungdomspartier og politisk engasjerte studenter bidrar som aktivt frivillige i valgkamper.
DN170718 - På denne måten bidrar Daimler betydelig til reduksjonen av NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer i sentrum av europeiske byer, heter det i en uttalelse fra selskapet.
DB170718 Trine bidrar gjerne til å øke fokuset på mindre matsvinn : ¶
DB170718 Lang behandlingstid er en ekstrabelastning som bidrar til at ofre for seksuell vold og overgrep kvier seg for å anmelde.
DB170718 I følge organisasjonene Frivillighet Norge bidrar 61 prosent av den norske befolkningen over 16 år med frivillig arbeid.
DB170718 Det bidrar til å øke tilliten på arbeidsplassen, er bra for produktivitet, og det gjør at man kan holde på og utvikle kompetansen, og derigjennom øke inntjeningen, som kommer alle ansatte til gode.
DB170718 Det er den beste måten å styrke merverdien frivilligheten bidrar med i samfunnet.
DB170718 Det bidrar ikke til noe av betydning utover at innvandringsliberale feminister kan klappe seg tilfreds på ryggen.
DA170718 Sertifiseringsordninger bidrar til enkelt å gi informasjon om et byggs miljøkvaliteter.
AA170718 - På denne måten bidrar Daimler betydelig til reduksjonen av NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer i sentrum av europeiske byer, heter det i en uttalelse fra selskapet.
AA170718 Både brannfolk, sivilforsvaret og ansatte ved anlegget bidrar i arbeidet.
AA170718 Også store mengder husholdningsemballasje forteller oss at det er mange som bidrar til forsøplingen.
VG170717 De bidrar til å videreformidle kristne verdier til nye generasjoner.
NL170717 Flere av reformene i helse- og omsorgssektoren, som helseforetaksreformen, samhandlingsreformen og omorganiseringer i kommunene, bidrar til en slik uheldig utvikling.
NL170717 Flere av reformene i helse- og omsorgssektoren, som helseforetaksreformen, samhandlingsreformen og omorganiseringer i kommunene, bidrar til en slik uheldig utvikling, skriver Torgeir Bruun Wyller.
NL170717 ¶ Faktisk.no bidrar til å forsterke et feilaktig inntrykk av at norsk presse er upålitelig og at usannhetene florerer, mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.
DB170717 Oppgangen kommer i kjølvannet av kvartalstallene, som ble lagt frem i dag, og oppgangen i Telenor bidrar til å sende hovedindeksen på Oslo Børs opp over 1 prosent til ny rekord på 729,41.
DB170717 I brus bidrar boblene til den salte følelsen og friskheten.
DB170717 Det faktum at en bidrar unødvendig til at denne køen vokser, er uvesentlig.
DA170717 Sakariassen skriver at « Fellesskapet bygges ned gjennom skattekutt, som Venstre gladelig bidrar til ».
DA170717 Slik bidrar vi til å sikre flere lærlingeplasser og trygge jobber for fagarbeiderne våre.
AA170717 Skolene tror sosiale medier bidrar til den økte interessen.
AA170717 Skolene tror sosiale medier bidrar til den økte interessen.
DB170716 For departementet er dette helt uakseptabelt, men fra skolenes og lærernes perspektiv er det forståelig : Lærerne vet best om de har et reelt vurderingsgrunnlag, og rektorer er naturligvis begeistret for tall som viser at de bidrar til departementets måloppnåelse. c ) Er gevinsten av redusert fravær så stor at det forsvarer den sterke veksten av i bunn og grunn unødvendige legekonsultasjoner ?
DB170716 Dette bidrar igjen til globale klimaendringer, gjennom at skogens evne til å lagre og ta opp karbon fra atmosfæren reduseres.
VG170715 I disse produktene bidrar de med den « silkemyke » følelsen, og de er også duftbærere fordi siloksaner fordamper lett fra huden og tar med seg parfymestoffene.
DB170715 Nå har man Spotify og YouTube som bidrar .
DB170715 Selv miljøvernere bidrar entusiastisk til energisløsing og klimaavtrykk, bare flyturen går til et sted der folk lever mer i pakt med naturen.
DA170715 Samtidig bidrar også nye støtteordninger fra Enova til at den nye teknologien tas i bruk, svarer Høyset.
DA170715 Men tegningene er ferdige, og visualiseringen av museumsbygget bidrar til styrkingen av kurdernes identitet.
DA170715 Samtidig bidrar også nye støtteordninger fra Enova til at den nye teknologien tas i bruk, svarer Høyset.
AA170715 Slike bortforklaringer og forsøk på å avideologisere og individualisere terrorhandlingene tåkelegger de strukturelle årsakene som ligger til grunn for terroren, forhindrer effektive mottiltak og bidrar dermed til å opprettholde den.
AA170715 Gratispenger bidrar ikke til integrering, men skaper klienter.
VG170714 | VG bidrar til å svekke den politiske journalistikken ¶
VG170714 Nettopp derfor er det synd å se at VG selv bidrar til å svekke - og i verste fall undergrave - tilliten til den politiske journalistikken.
VG170714 I en tid hvor sosiale medier bidrar til et fragmentert ordskifte, er tradisjonelle medier viktigere enn noensinne.
VG170714 Denne typen journalistikk bidrar ikke til å øke kvaliteten på den offentlige samtale i en tid hvor det absolutt er nødvendig.
VG170714 Til tross for at det vil gi tapte inntekter å halvere bompengesatsene i juli, peker Pollestad på grunner som bidrar til at det kan gi økte inntekter på andre områder.
NL170714 I partiprogrammet til Ap heter det : " Partiet vil erstatte regjeringens fraværsregel med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring.
DB170714 Lie bekrefter at rekesalget mange steder bidrar med « blodrøde » tall i butikkenes regnskap : ¶
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqBJ1/Eneboliger-i-Oslo-fortsetter-a-oke-i-pris - Gjennom siste halvdel i år og inn i neste år vil ferdigstilling og innflytting av nybygg øke gradvis, noe som bidrar til ytterligere kjøpers marked i de lavere segmenter, mens det ikke er bygd så mye nytt av dyrere enheter, så det vil fortsatt være et knapphetsgode, gitt attraktiv beliggenhet.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen Flere forteller at disse har erfaring fra tøffe gatemiljøer i England som bidrar til at deres fremferd i selgermiljøet i Oslo er mer voldelig enn andres.
AA170714 Du bidrar til Statoils utslipp ¶
AA170714 Det vil si at hvis du for eksempel kjører en bil som er fylt med bensin laget av Statoils olje, så bidrar du til Statoils utslippsregnskap, slik denne rapporten er satt opp.
VG170713 Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, mener NFF bidrar til å skape gode rammer for at klubbene skal lykkes utenfor Norge.
NL170713 Det viktigste grepet som Tromsø Kommune kan bidra til i framtida, er å legge til rette for at disse institusjonene kan utvikle seg videre, og at forskning og utvikling bidrar til å utvikle nye produkter og enda større verdiskaping basert på de marine ressursene i havet.
DB170713 De enorme investeringene i fremtidig produksjon bidrar også til at utvinningen av fossilt karbon fortsetter i uakseptabelt tempo.
DB170713 Det er derfor helt riktig at de som bidrar til luftforurensning i Oslo, må betale.
DA170713 Private bidrar til et mangfold vi trenger, også i velferdssystemet.
DA170713 Jeg har lagt merke til at SV-ordfører Marianne Borgen for eksempel hyller Møllergruppen som bidrar til det « grønne skifte » med el-sykler.
DA170713 De som driver slike virksomheter bidrar til fellesskapet, utvikler tilbudet og investerer videre slik at tjenestene blir bedre.
DA170713 Jentene bidrar selv til at slike møter, gjerne med litt eldre gutter, kan ende ille, er hennes erfaring.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem Du bidrar til Statoils utslipp ¶
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem Det vil si at hvis du for eksempel kjører en bil som er fylt med bensin laget av Statoils olje, så bidrar du til Statoils utslippsregnskap, slik denne rapporten er satt opp.
AP170713https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/BpdnQ/Unge-har-god-grunn-til-a-bekymre-seg-for-fremtiden Hva blir meningen med livet når samfunnet ikke har bruk for at du bidrar ?
DB170712 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak ».
DB170712 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak.
DB170712 Forståelse av regelverket bidrar til at det er enklere å følge det, sier Haugseth.
DA170712 Rådgiveren sier at det er avgjørende at det internasjonale samfunnet bidrar til å gjenoppbygge byen.
AP170712https://www.aftenposten.no/reise/Kvier-du-deg-for-spraktrobbel-pa-ferien-10367b.html Det bidrar til en enda større reiseopplevelse, mener han.
AA170712 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak.
AA170712 Smelting av flytende isbremmer bidrar ikke til endring av havnivået.
AA170712 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak.
AA170712 Smelting av flytende isbremmer bidrar ikke til endring av havnivået.
AA170712 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak.
VG170711 Til sammen fem brannbiler fra tre ulike brannvesen bidrar i slukkearbeidet.
FV170711https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Mykjaland-mener-dette-kan-bli-Norges-EM-joker-238596b.html Spiller hun i den dype rollen bidrar hun med godt overblikk og kan være servitør for de lenger fremme på banen.
DN170711 Hvert minutt teller, og de reisende har et økende behov for integrerte løsninger og teknologi som bidrar til å gjøre reisen mer produktiv, viser funnene.
DN170711 Blant nordmenn rangeres wifi-tilgang på flyet høyest av reisefordeler som bidrar til økt produktivitet og tilfredshet.
DB170711 - Det er kult å se hvordan vi alle lever ulike liv, og følger våre egne stier, men i det øyeblikket noen trenger hjelp, så slipper alle det de har og bidrar .
AP170711https://www.aftenposten.no/osloby/i/GWobl/Unikt-gjerde-reddet-i-Homansbyen--- Vi ser dessverre at det altfor ofte lappes med asfalt på wienerdekke, noe som fort bidrar til å svekke historiske kulturmiljøer.
AP170711https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/GVxXJ/Matskolen-Frats-i-sote-kirsebar Det er fordi de angivelig bidrar til mye smak fra et mandelaktig bitterstoff som finnes i kjernen av dem.
AA170711 Forurensing, tap av leveområder, klimaendringene og en rask økning i antall mennesker på jorda bidrar til situasjonen.
AA170711 Dette bidrar sterkt til at gamle tradisjoner blir tatt vare på og formidlet til yngre generasjoner, og det skaper oppmerksomhet rundt lokale råvarer og mattradisjoner.
VG170710 Vi vet at særlig satsingen på jenters utdanning bidrar til å løfte både familier og lokalsamfunn.
SA170710 Spiller hun i den dype rollen bidrar hun med godt overblikk og kan være servitør for de lenger fremme på banen.
SA170710 Dagen derpå gjester Brann-entusiast Johan Giertsen Ballsparks podkast, der Eduardo « Doddo » Andersen og Mads Bøyum bidrar til å prate om den tunge kvelden østpå.
DB170710 - Skatter og avgifter på usunn mat bidrar jo til å redusere den negative manipuleringen.
DA170710 Spesielt vil vi hilse til dere som står på som frivillig og som bidrar til å gi barn og voksne en bedre hverdag.
BT170710https://www.bt.no/100Sport/fotball/Mykjaland-mener-dette-kan-bli-Norges-EM-joker-238596b.html Spiller hun i den dype rollen bidrar hun med godt overblikk og kan være servitør for de lenger fremme på banen.
BT170710https://www.bt.no/100Sport/fotball/Forsok-pa-trost-i-Ballspark-etter-Brann-tapet--Bergen-er-Nordens-Napoli_-det-vil-ga-opp-og-ned-238591b.html Dagen derpå gjester Brann-entusiast Johan Giertsen Ballsparks podkast, der Eduardo « Doddo » Andersen og Mads Bøyum bidrar til å prate om den tunge kvelden østpå.
AP170710https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mykjaland-mener-dette-kan-bli-Norges-EM-joker-238596b.html Spiller hun i den dype rollen bidrar hun med godt overblikk og kan være servitør for de lenger fremme på banen.
AP170710https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forsok-pa-trost-i-Ballspark-etter-Brann-tapet--Bergen-er-Nordens-Napoli_-det-vil-ga-opp-og-ned-238591b.html Dagen derpå gjester Brann-entusiast Johan Giertsen Ballsparks podkast, der Eduardo « Doddo » Andersen og Mads Bøyum bidrar til å prate om den tunge kvelden østpå.
AA170710 Bombefeller og udetonerte sprengladninger og ammunisjon bidrar også til å gjøre byen livsfarlig, og det samme gjør kamphandlingene som fortsatt pågår.
DB170709 100-sentralen i Møre og Romsdal melder på Twitter at også lokale Valldal Brannvesen bidrar , og at Ålesund brannvesen er på vei med redning/søksdykkere.
AA170709 I tillegg til brannvesenet, bidrar et SeaKing redningshelikopter og alpin redningsgruppe i søket.
DN170708 Norge bidrar med 90 millioner kroner.
VG170707 Og her kommer paradokset : Norsk bistand til Palestina bidrar til stillstand i den politiske prosessen og en gradvis forverring av menneskerettighetssituasjonen, stikk i strid med målene våre.
VG170707 Norge bør bruke sine lederposisjon i den internasjonale giverlandskomiteen ( AHLC ) til mer enn å administrere dagens støtteordninger, som bidrar til å subsidiere og normalisere Israels okkupasjon.
VG170707 I den grad bistanden bidrar til å bygge en palestinsk stat, er det en autoritær stat.
VG170707 Dette bidrar til å vedlikeholde splittelsen mellom Fatah og Hamas.
SA170707 En annen vei er at de kan velge å gå for en mer langsiktig tanke, der de henter spillere som bidrar ut denne sesongen, samtidig som de forplikter seg å være med videre ved et eventuelt nedrykk.
NL170707 Her bidrar desverree Rødvei bare til å bygge oppunder feiloppfattninger, noe han kunne spart seg for.
NL170707 Også store mengder husholdningsemballasje forteller oss at det er mange som bidrar til forsøplingen.
DN170707 Jeg tror dette er en utvikling som både arbeidsgivere og arbeidstagere bidrar til.
DB170707 Vi oppleves som lite, aktivt og fleksibelt land som bidrar når det trengs bidrag internasjonalt, sier Solberg.
DB170707 Jeg tror det amerikanske sivilsamfunnet, amerikanske delstater, bedrifter og byer bidrar til å skape et momentum slik at det vil være nedgang i utslipp.
DB170707 - Norge bidrar når det trengs ¶
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7ryn4/-Det-er-viktigere-ting-for-en-ny-regjering-enn-vannscootere_-reptiler-og-Segway Partene bidrar med innsikt og ved deltagelse får de eierskap til reformene, slår han fast.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/aVqWA/-Hoytlonnede-bor-ha-vaskehjelp--Frank-Lynum Sjeføkonomen mener at de rike ved å kjøpe vasketjenester og andre tjenester i hjemmet, bidrar positivt til samfunnet fordi de åpner opp arbeidsmarkedet for folk som ellers ikke ville ha fått jobb.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vikings-suksess-i-overgangsvinduet-er-avhengig-av-riktige-referanser-og-gode-anbefalinger-238470b.html En annen vei er at de kan velge å gå for en mer langsiktig tanke, der de henter spillere som bidrar ut denne sesongen, samtidig som de forplikter seg å være med videre ved et eventuelt nedrykk.
AA170707 Private bidrar til et mangfold vi trenger, også i velferdssystemet, sier hun. ( ©NTB ) ¶
NL170706 I tillegg mener vi at gode offentlige kvalifikasjonskrav i kombinasjon med konkurranse i markedet bidrar til å skjerpe kvalitet og innhold på lovpålagte tjenester til befolkningen.
NL170706 Det er dessuten beklagelig at sentrale motstandere mot valgfrihet bidrar til uriktig fremstilling av bedrifter som utfører tjenester for kommunen.
DN170706 USAs president Donald Trump åpner for sanksjoner mot kinesiske selskaper som bidrar til Nord-Koreas økonomi.
DN170706 Trump lovet Japan « urokkelig støtte » etter Nord-Koreas flere testoppskytninger av raketter, og åpnet for sanksjoner mot kinesiske selskaper som bidrar til å holde liv i Nord-Koreas økonomi.
DN170706 - Prosjektet bidrar til god ressursutnyttelse, og viser betydningen av Aasta Hansteen-plattformen og Polarled som viktig infrastruktur nord i Norskehavet.
DB170706 Men en fornærmelse bidrar ikke med noe, tvitret han videre.
DB170706 Ifølge John Schilling, missilekspert som bidrar i tankesmia 38 North, som nøye overvåker Nord-Koreas våpenprogram, kom testen mye tidligere og var « mye mer vellykket enn forventet ».
DB170706 ¶ VALS RUNDT GULLKALVEN : - Det at vi venter lengre før vi gifter oss bidrar også til at behovet for gaver ofte ikke er spesielt stort.
DB170706 Det at vi venter lengre før vi gifter oss bidrar også til at behovet for gaver ofte ikke er spesielt stort.
DB170706 Når staten garanterer for borgernes livsopphold bidrar det også til et høyt tillitsnivå mellom innbyggerne og myndighetene.
DB170706 Men ikke alle stater har en velferdsmodell som bidrar til å fordele rikdommen til hele befolkningen.
DB170706 Inntekter fra utsmuglede gjenstander bidrar til å finansiere våpen og understøtte virksomheten til ekstremistgrupper, ifølge regjeringen.
DA170706 Tvert imot, en rapport utført av konsulentselskapet Menon for finansminister Siv Jensen slår fast at kutt i formuesskatten ikke bidrar til økt investeringsvilje.
DA170706 Fellesskapet bygges ned gjennom skattekutt, som Venstre gladelig bidrar til. 2.
AA170706 USAs president Donald Trump åpner for sanksjoner mot kinesiske selskaper som bidrar til Nord-Koreas økonomi.
AA170706 Trump lovet Japan « urokkelig støtte » etter Nord-Koreas flere testoppskytninger av raketter, og åpnet for sanksjoner mot kinesiske selskaper som bidrar til å holde liv i Nord-Koreas økonomi.
VG170705 Etter mitt skjønn bidrar denne faktasjekk-redaksjonen til å legitimere en voldsom oppbygging i Politidirektoratet, sier Ola Borten Moe ( Sp ) til VG.
DN170705 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak.
DN170705 En rekke faktorer bidrar til vekst ¶
DB170705 John Schilling, en missilekspert som bidrar i tankesmia 38 North, som nøye overvåker Nord-Koreas våpenprogram, sa tidligere i juni i fjor at Nord-Korea neppe ville skytte opp en interkontinental rakett før 2020.
DB170705 Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse, NRK og TV2 bidrar med inntil ti millioner kroner for å sikre driften i oppstarten.
DB170705 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak.
DB170705 Norlandia tar samfunnsansvar, og bidrar til den norske velferdsmodellen.
DB170705 Dette bidrar jeg nå til gjennom Norlandia, et selskap med to norske eiere.
DB170705 Europeiske selskaper som ønsker å inngå handelsavtaler med Iran løper en stor risiko ved at de dermed direkte eller indirekte bidrar til å berike en terrororganisasjon.
DA170705 På den måten bidrar du til likere konkurransevilkår og gjør det vanskeligere å unndra omsetning fra beskatning. | « Barns religionsfrihet må settes foran voksnes » ¶
DA170705 Gir du oppdrag til en virksomhet som gir deg valget mellom å kjøpe svart eller hvitt, bidrar du til å opprettholde et useriøst og ulovlig marked.
DA170705 Dette bidrar til at arbeidstakere blir utnyttet.
DA170705 Cruiseskipene virvler i tillegg opp havbunnen, og bidrar således til forverring av badevannskvalitet og forringelse av biologisk mangfold i havna.
DA170705 - Vi har en fin liten gjeng som er med og bidrar , og har betalt et skoleår allerede, og betaler nå et år til, forteller Tore Norrud, Karams tidligere fotballtrener.
AP170705https://www.aftenposten.no/verden/Rekordmange-migranter-ankommer-Italia-Na-oker-risikoen-for-en-ny-krisesommer-i-Europa-624516b.html En rekke momenter bidrar til å gjøre situasjonen tilspisset. 1 ) Frankrike, Sveits og Østerrike gjennomfører enkle, men effektive grensekontroller som gjør at få kommer seg videre nordover.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fa-utfordringer-er-mer-krevende-enn-faren-som-tror-han-har-en-ny-Messi-pa-soverommet-238321b.html Private aktører med profesjonelle trenere øker kostnadene og bidrar til et klasseskille som allerede er for stort.
AA170705 En lang rekke vestlige land deltar i den USA-ledede koalisjonen som bidrar med flyangrep i kampen mot IS.
AA170705 Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak.
AA170705 NTNUs ambisjon er å produsere kunnskap for en bedre verden og dette inkluderer tett samarbeid med offentlig sektor der vi i samarbeid omsetter kunnskapen fra forskningen til praktiske innovasjoner som bidrar til å løse utfordringene vi star overfor.
VG170704 Både når han faktisk bruker mikrofonen, og når tapen bak bidrar til å bygge ut stemmen, legge inn Future og Ty Dolla $ign eller til slutt synge refrenget for ham på « Secrets ».
SA170704 DEBATT : Kunnskapsløse utsagn hverken endrer næringa eller bidrar til økt, global matvareproduksjon.
DN170704https://www.dn.no/etterBors/2017/07/04/2001/Film/beste-kinohalvar-pa-ti-ar Det bidrar til at vi holder oss foran fjoråret, sier Petterson.
DN170704 Det bidrar til at vi holder oss foran fjoråret, sier Petterson.
DB170704 - Vi har også tatt en grundig gjennomgang av forretningen vår, og kuttet produkter og aktiviteter som ikke bidrar til å styrke bunnlinjen, forteller styrelederen til Finansavisen ¶
DB170704 Halvorsen etterlyser mer kunnskap blant folk flest om tilstanden, noe NORILCO-styrelederen mener bloggere og instagrambrukere som Lotte Grønbekk Elli bidrar til.
DB170704 Noen dager etter regjeringens beslutning gikk Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ut med ønsker om at Norge bidrar mer i alliansens utenlandsoperasjoner.
DB170704 Å demonisere islam ved å karakterisere den som voldelig i forhold til kristendommen bidrar til at vi gir den ene økt oppmerksomhet.
DB170704 Samtidig bidrar vi til å ufarliggjøre høyreekstremismen.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Derfor-sluttet-jeg-i-barnevernet-335894b.html Samtidig vedtar de budsjetter som ikke bidrar til forsvarlig bemanning i forhold til saksmengde og kompleksitet.
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Proveprosjekt-i-Oslo-i-sommer-Lei-en-el-bysykkel-624589b.html Oslo kommune er Europas miljøhovedstat i 2019, og da trenger vi at alle bidrar mot dette, sier ordfører Marianne Borgen ( SV ).
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Proveprosjekt-i-Oslo-i-sommer-Lei-en-el-bysykkel-624589b.html - Det er veldig bra at private bedrifter som Møllergruppen bidrar til det grønne løftet.
AA170704 Skipnes forteller at forsterhjemmene bidrar til at de kan hjelpe flere dyr.
AA170704 Det er viktig for oss å understreke at Olavsfestdagene bidrar med mye positivt, også for kirken og kirkemusikken.
VG170703 Er det da ikke på sin plass å beskytte de som bidrar til vår verdiskapning ?
VG170703 Det verste er at våre skattepenger i mange tilfeller bidrar til å finansiere denne umenneskelige opplæringen - uten at våre folkevalgte virker til å bry seg.
VG170703 Og det er, ifølge forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter ( KRUS ), nettopp lange straffer for narkotikarelatert kriminalitet som bidrar til en opphopning av utenlandske statsborgere bak murene.
SA170703 Det bidrar til at årets Wimbledon trolig er den mest åpne på mange år.
NL170703 Gjennom god involvering får man innblikk i hvordan situasjonen er, man får mange gode innspill, som forhåpentligvis bidrar det til at folk også kjenner seg igjen i konklusjonene - og ønsker å bidra.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-703378b.html Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
DN170703 Videre viser Normann til at de seneste PMI-tallene fra Kina, som indikerte økonomisk ekspansjon, også bidrar positivt.
DB170703 Det bidrar til at årets Wimbledon trolig er den mest åpne på mange år.
DB170703 ¶ INNSATTE : Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
DB170703 Lokalet er luftig, med murstein og lysekroner, samt bilskilt fra et førtitall amerikanske delstater som dekorativt element, uten at det egentlig bidrar nevneverdig til illusjonen om å være i The Deep South. -  Men kanskje maten gjør det ?
DB170703 De ulike frøene ( solsikkekjerner og linfrø ) bidrar til en høy fettprosent ( 12 prosent ).
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frykter-ekskluderende-mobiltjeneste-336368b.html - Dette bidrar bare til å skape et behov som egentlig ikke er til stede.
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/i/yAWXA/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord - Vi har mer møkk enn vi trenger og bidrar veldig gjerne.
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord-624075b.html - Vi har mer møkk enn vi trenger og bidrar veldig gjerne.
AP170703https://www.aftenposten.no/reise/Han-har-gatt-Norge-rundt-i-over-ett-ar--dette-er-fem-av-hans-absolutte-favoritturer-10343b.html Kulden og snøen bidrar til det, og mørket.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-624472b.html Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stan-Wawrinka-kan-bryte-Wimbledon-statistikken-etter-15-ar-238239b.html Det bidrar til at årets Wimbledon trolig er den mest åpne på mange år.
AA170703 En lang rekke vestlige land deltar i den USA-ledede koalisjonen som bidrar med flyangrep i kampen mot IS. ( ©NTB ) ¶
VG170702 Domstolen fastslår at loven bidrar til å forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi ¶
SA170702 Flere bidrar
DN170702 Sistnevnte to ganger, med størst effekt i « Caught Their Eyes », der Frank Ocean også bidrar med nødvendig venstrevriddhet.
DB170702 Hege Storhaug, Nina Hjerpset-Østlie, Kent Andersen & co tror kanskje de bidrar til en strengere innvandringspolitikk med måten de går frem.
DA170702 Skuddet som snek seg inn under ham på overtid bidrar såpass i en nedadgående trend for veteranen at klubben nå neppe kan unngå å ta en evaluering.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Da-flammene-slukte-Lardal-281260b.html Et massivt gnistregn bidrar til at brannen sprer seg i et vanvittig tempo.
SA170701 Men de superrike bidrar godt likevel : Nesten 90 prosent av formuen deres er investert i bedrifter.
SA170701 Men de superrike bidrar godt likevel : Nesten 90 prosent av formuen deres er investert i bedrifter », skriver Kristin Clemet.
SA170701 De superrike bidrar
DN170701 - Hong Kongs status i 2047 kommer helt an på hvordan kinesiske myndigheter bidrar til å løse de stadig økende sosiale og økonomiske forskjellene.
DB170701 Mange mener dette ikke bidrar til den omstillingen norsk økonomi behøver.
DB170701 Omfattende motkonjunkturtiltak, gratis utdanning, og gode forsikringsordninger i trygd og helsesystem, bidrar til gode vilkår for bedrifter, vekst og velstand.
DA170701 - Jeg tror heller på selskaper som bidrar til fellesskapet, legger hun til.
AA170701 Utviklinga på Brattøra har kommet langt og bidrar til både arbeidsplasser og aktivitet i havneområdet.
DA170631 Potetsalaten er toppet med friterte kapers, som bidrar til å løfte det som ellers er kveldens kanskje tammeste rett.
SA170630 På denne måten bidrar bevisste givere til at pasienter, pårørende og sykepleiere rundt omkring i landet kan få beholde god kompetanse også inn i fremtiden.
SA170630 Unødig pessimisme bidrar til å skremme unge fra å søke til petroleumsstudiene.
NL170630 Det kan derfor føles riktig at produksjonsvederlaget også bidrar inn i denne prosessen.
NL170630 Her kan vi lese at « inntektsveksten til husholdningene med de laveste inntektene har vært noe mindre enn resten av befolkningen, noe som også bidrar til større ulikhet ».
DN170630 « Den langsiktige trenden har vist en svak stigning siden i fjor sommer, men styrket vekst bidrar nå til en litt sterkere trend. », ifølge SSB, som videre opplyser at detaljhandelsomsetningen på internett også økte.
DB170630 Våre funn speiler og illustrerer de mønstre som er funnet i levekårsundersøkelsen blant innvandrerbefolkningen, der halvparten sender penger til familie og venner i opprinnelseslandet, mens hver femte bidrar til humanitære formål og utviklingsprosjekter.
DB170630 Når Samina bidrar til utdanningen til datteren til tremenningen, så er ikke det tilfeldig.
DB170630 At både Somalia og Afghanistan er preget av konflikt bidrar sterkt til dette, men også norskpakistanere, som har gjennomsnittlig lang botid i Norge, sender fortsatt penger til familie i Pakistan.
DA170630 - Størrelsen på beløpet kommunene bidrar med er ikke fastslått, men det må være etter befolkningsstørrelse.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Likhetstrekkene er ofte samspillsutfordringer som bidrar til nedsatt funksjonsnivå i forhold til læring, lek og trivsel.
AA170630 - Jeg håper dagens avstemning ikke bare fremmer respekt for ulike meninger, men også bidrar til større sosial samhørighet, sa Merkel.
AA170630 Det organiserte bidrar med andre ord langt på vei til det egenorganiserte.
VG170629 Det er nemlig ikke en tilstrekkelig analyse å tro at Norge, i motsetning til andre land, kun opptrer reaktivt og ikke selv bidrar til å forme den geopolitiske virkeligheten rundt oss.
SA170629 Hvis vi ser oss rundt bidrar teknologi, automatiserte løsninger og enkle roboter allerede til at vi har et mer effektivt liv.
SA170629 Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer. 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og media.
FV170629 Hvis vi ser oss rundt bidrar teknologi, automatiserte løsninger og enkle roboter allerede til at vi har et mer effektivt liv.
DN170629 | Disse fem digitale tiltakene bidrar til å forbedre norsk offentlige sektor ¶
DB170629 Vi har fortsatt positive marginer, så dette bidrar positivt til vår inntjening.
DB170629 En svakere norsk krone bidrar til den positive utviklingen.
DB170629 Jeg tror det amerikanske sivilsamfunnet, amerikanske delstater, bedrifter og byer bidrar til å skape et momentum slik at det vil være nedgang i utslippene.
DB170629 - Et samstemt Europa som bidrar til at de store internasjonale utfordringene tas tak i, er viktig framover.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Trump-mangler-folk-i-hundrevis-av-nokkelposisjoner-Han-er-ikke-klar-for-en-krise_-mener-tidligere-ambassador-624259b.html Det bidrar til at vi bruker en del energi på å fôre Kushner med informasjon, sier en erfaren diplomat som i dag jobber i byråkratiet i State Departement.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing OED skriver i en e-post til Aftenposten at dette er levert gjennom en ny styringsavtale med Enova, som innebærer en dreining av støtte mot « økt innovasjon som bidrar til lavutslippssamfunnet ».
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html OED skriver i en e-post til Aftenposten at dette er levert gjennom en ny styringsavtale med Enova, som innebærer en dreining av støtte mot « økt innovasjon som bidrar til lavutslippssamfunnet ».
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MV5zE/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat Et annet moment som bidrar til at det er utfordrende å lage en valgomat, er at velgere internt i et parti kan innta litt ulike standpunkter til en sak ut ifra hvor de bor.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat-624106b.html Et annet moment som bidrar til at det er utfordrende å lage en valgomat, er at velgere internt i et parti kan innta litt ulike standpunkter til en sak ut ifra hvor de bor.
AP170629https://www.aftenposten.no/digital/Ny-undersokelse-Tre-av-fire-har-ikke-tro-pa-roboter-i-hjemmet-10321b.html Hvis vi ser oss rundt bidrar teknologi, automatiserte løsninger og enkle roboter allerede til at vi har et mer effektivt liv.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Vi-snur-pa-hver-eneste-krone_-og-sa-ma-vi-lese-i-avisen-at-idrettsforbundet-gar-i-dyre-middager-der-vinen-flommer-238053b.html Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer. 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og mediene.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Vi-snur-pa-hver-eneste-krone_-og-sa-ma-vi-lese-i-avisen-at-idrettsforbundet-gar-i-dyre-middager-der-vinen-flommer-238053b.html Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer. 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og media.
DN170628https://www.dn.no/nyheter/2017/06/28/2049/Utenriks/militaert-kapplop-i-orkenland Noen av Djiboutis rundt 20.000 kameler bidrar til å dra lasset for stormaktene som har militærbase der.
DN170628 Noen av Djiboutis rundt 20.000 kameler bidrar til å dra lasset for stormaktene som har militærbase der.
DB170628 Bare at en slik parasitt på den olympiske bevegelsen bidrar til en internasjonal idrett der alt og alle kan kjøpes.
DB170628 Hemmeligholdet bidrar slik i seg selv til å svekke tilliten til systemet.
DB170628 Journalist og blogger Mai Eckhoff Morseth fremhever at « etter fødsel»-bilder, i alle varianter, ikke nødvendigvis bidrar til mindre kroppspress og kroppsfokus i samfunnet.
DA170628 Det er det kjærlighetsvarme hatet som bidrar til magien i et av norsk fotballs mest prestisjetunge derbyer.
DA170628 Også SV, som Fellesforbundet bidrar med valgkampstøtte til, får kun 2 prosent.
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Nye-tall-viser-solid-forsvarsvekst-i-Europa-Er-det-nok-til-a-gjore-Trump-fornoyd-624161b.html - Dette bidrar også til å styrke de transatlantiske båndene.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Arkitektene-lover-yrende-liv-i-nytt-regjeringskvartal-624232b.html Byggene de har foreslått bidrar også til å skape liv i byen, sier hun.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kulturdepartementet-holder-tilbake-stotten-til-Islamsk-Rad-og-far-stotte-fra-flere-moskeer-624180b.html - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-La-verdens-bonder-redde-klimaet--Johan-C-Loken-624190b.html Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AA170628 Nedslitte fly fra ukjente selskap bidrar ikke akkurat til å styrke passasjerenes tillit.
AA170628 Innbetalingene til fondet bør være høye nok til å sikre at bedrifter som bidrar til å utdanne framtidens arbeidskraft, får en tilstrekkelig kompensasjon, men ikke høyere.
AA170628 Da er det positivt at både Høyre og Arbeiderpartiet nå går inn for å teste ut en ordning hvor arbeidsgivere bidrar til et fond som brukes til å finansiere lærlingplasser.
SA170627 - Han er veldig tydelig på hva han forventer av spillerne og at de bidrar for klubben.
DN170627 Det bidrar til fall på indeksene i tidlig handel.
DB170627 Kvalitet varierer i ulike sammenhenger, og det vil også være en andel subjektiv oppfatning, basert på erfaring og kunnskap, som bidrar inn i vurderingen.
DA170627 Naturen bidrar for eksempel til klimaregulering, rensing av luft, vann og hav, samt flomdemping, fortsetter hun.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/lqMGe/Verdens-viktigste-utdanningsfond-er-nesten-tomt--Mina-Brennhovd Norge er et av landene som bidrar aller mest for at alle barn og unge skal få tilgang på utdanning.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Verdens-viktigste-utdanningsfond-er-nesten-tomt--Mina-Brennhovd-624092b.html Norge er et av landene som bidrar aller mest for at alle barn og unge skal få tilgang på utdanning.
AP170627 - Han er veldig tydelig på hva han forventer av spillerne og at de bidrar for klubben.
AA170627 - Selv om våpnene er lagt ned står det fortsatt mye igjen før vi kan være sikre på at fredsprosessen bidrar til bærekraftig fred i Colombia, advarer Brende.
AA170627 Det styrker beredskapen vår og bidrar til å gjenreise forsvarsevnen, sier Eriksen Søreide.
AA170627 Snarveiprosjektet, der en rekke mer eller mindre uoffisielle stier og snarveier blir oppgradert, bidrar også til at flere tar seg frem til fots.
SA170626 De tidligere håndballspillerne Gro og Anja Hammerseng-Edin bidrar med et foredrag om hvor mye det mentale betyr, og tidligere landslagssvømmer Lavrans Solli har gjengen på svømmetrening.
SA170626 Han kompletterer stallen vår og bidrar med en dimensjon jeg synes mangler.
NL170626 Det styrker beredskapen vår og bidrar til å gjenreise forsvarsevnen.
NL170626 Vi mener at vi bidrar til UiT Norges arktiske universitet sin ambisjon om å være en drivkraft i Nord.
NL170626 Gode konsultasjonsprosesser bidrar til at tiltak kan gjennomføres smidigere og raskere, og de hindrer klager og lange rettsprosesser i ettertid.
FV170626 Han kompletterer stallen vår og bidrar med en dimensjon jeg synes mangler.
DN170626 Det andre virksomhetsområder, oljeservice, bidrar mest med røde tall for tiden.
DN170626 Leder for stiftelsen Great Barrier Reef Foundation, Steve Sargent, sier at studien viser at Great Barrier Reef uten sidestykke er det elementet som bidrar mest til merkevaren Australia.
DB170626 Han kompletterer stallen vår og bidrar med en dimensjon jeg synes vi mangler.
BT170626https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html De tidligere håndballspillerne Gro og Anja Hammerseng-Edin bidrar med et foredrag om hvor mye det mentale betyr, og tidligere landslagssvømmer Lavrans Solli har gjengen på svømmetrening.
AP170626https://www.aftenposten.no/viten/i/WVRJa/-Derfor-blir-ikke-planter-solbrente Det regulerer forsvarsnivåer, signaliserer om årstidenes gang, og jammen bidrar det til at rødvinen og brokkoli blir sunnere også !
AP170626https://www.aftenposten.no/viten/-Derfor-blir-ikke-planter-solbrente-623596b.html Det regulerer forsvarsnivåer, signaliserer om årstidenes gang, og jammen bidrar det til at rødvinen og brokkoli blir sunnere også !
AP170626https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html De tidligere håndballspillerne Gro og Anja Hammerseng-Edin bidrar med et foredrag om hvor mye det mentale betyr, og tidligere landslagssvømmer Lavrans Solli har gjengen på svømmetrening.
AP170626 Han kompletterer stallen vår og bidrar med en dimensjon jeg synes mangler.
AA170626 - Alle land i regionen må gjøre mer for å bekjempe terrorisme, men striden mellom de seks landene i Golfstatenes samarbeidsråd ( GCC ) bidrar til å svekke kampen mot IS og Iran, skriver lederen i utenrikskomiteen i Senatet, republikaneren Bob Corker i et brev til utenriksminister Rex Tillerson.
AA170626 juni var Conn forsvunnet, og fotlenken ble funnet i en veikant, opplyser FBI, som har utlovet en dusør på 20.000 dollar til den som bidrar til pågripelsen av Conn.
AA170626 De som svarer ja, bidrar til at mange unge asylsøkere i Norge fortsatt vil velge et liv under bruene i Paris.
VG170625 - Han har super teknikk, bidrar positivt i kampen og gjorde det bra med å fremskaffe straffesparket vårt og hadde i tillegg flere gode innlegg, var sjefens skussmål etter matchen, ifølge FIFAs websider.
VG170625 Han spilte sammen med Daniel Braaten i Rosenborg, nå bidrar Braaten med enorm rutine for serielederen.
VG170625 Det er ekstra gøy å se hvordan han bidrar i Brann.
VG170625 Han sier til VG at han jobber hardt og bidrar så mye som mulig når han får sjansen - og at han har fått lovnader om å spille mye fremover.
VG170625 En som bidrar overfor de yngre på laget.
DN170625 Ifølge SPD-lederen bidrar USAs president til å undergrave fredelig internasjonalt samarbeid.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Kommunen bidrar også med praktisk hjelp og støtte gjennom prosessen.
VG170624 Hun bidrar både på herre- og damesiden.
SA170624 Problemer med branndører og sikkerheten rundt gassledningene bidrar til bekymring for sikkerheten.
DN170624 Problemer med branndører og sikkerheten rundt gassledningene bidrar til bekymring for sikkerheten.
BT170624https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Stor-frustrasjon-blant-hundrevis-av-evakuerte-i-London-336117b.html Problemer med branndører og sikkerheten rundt gassledningene bidrar til bekymring for sikkerheten.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html Men når de bruker den friheten til å dele informasjon bare for å gi godbiter til journalister, bidrar de til å undergrave tilliten i systemet.
AP170624https://www.aftenposten.no/verden/Stor-frustrasjon-blant-hundrevis-av-evakuerte-i-London-623916b.html Problemer med branndører og sikkerheten rundt gassledningene bidrar til bekymring for sikkerheten.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Stein Erik Hagen støttet Høyre med 5 millioner kroner i fjor, og vil ikke kommentere om han bidrar i år også.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Kjente navn bidrar
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html I tillegg bidrar ogå lokale LO-forbund og foreninger rett i kassen til Aps fylkes- og lokallag.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Fakta : Slik bidrar LO-familien til Ap ¶
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Bidrar med en del av lønnen ¶
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Stein Erik Hagen støttet Høyre med 5 millioner kroner i fjor, og vil ikke kommentere om han bidrar i år også.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Kjente navn bidrar
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html I tillegg bidrar ogå lokale LO-forbund og foreninger rett i kassen til Aps fylkes- og lokallag.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Fakta : Slik bidrar LO-familien til Ap ¶
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Bidrar med en del av lønnen ¶
AA170624 Dette setter hele Trøndelag på kartet, og bidrar til at hele Olavsarven blir enda mer folkeliggjort.
SA170623 le gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som ( svar fra Statens vegvesen ) « ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når bussen blir stående på holdeplassene, noe som til en viss grad bidrar til oppstuing av trafikk ».
SA170623 29,9 millioner kroner skal hvert år fordeles på fire til seks større prosjekter som bidrar til omfattende digitalisering av lærerutdanningene for grunnskolen og videreutdanningstilbudet til lærere.
SA170623 Denne avtalen bidrar ikke til at Byåsen skal nå sine mål om å bli det beste laget i Norge og hevde seg i Europa, sier Aardahl.
DN170623 ¶ Elbiler bidrar også, ved å styre kraftproduksjonen i fornybar retning, til kutt innenfor kvotepliktig sektor.
DB170623 « Skam » har satt ham på verdenskartet, og bidrar definitivt til at han har et stort momentum, sa Seested den gangen.
DA170623 Vi mener NOAS-rapporten ikke bidrar positivt i så måte.
DA170623 - NOAS' rapport bidrar ikke positivt ¶
DA170623 - Når det gjelder donasjoner har vi i mange år hatt en avtale med Matsentralen i Oslo, der vi både donerer mat og bidrar med penger.
VG170622 GULLGUTT : Kjetil Jansrud bidrar med sitt OL-gull i super-G i Sotsji-OL.
VG170622 Høy fart, feilvurderinger og dårlige veier bidrar til dødsulykkene i trafikken.
NL170622 Dette prosjektet bidrar til det.
NL170622 I tillegg til at midlene da blir forvaltet i Nord-Norge, bidrar dette også til å bygge opp investorkompetanse i landsdelen.
NL170622 Reineierne opplever det som et overtramp at grønn energiproduksjon bidrar til å fortrenge bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon.
NL170622 Dersom NRK selv bidrar til at han mister lyttere, er det et alvorlig tankekors, mener Nordlys.
DN170622 - Lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk bidrar til økt aktivitet.
DN170622 Han er tross alt en av dem som bidrar positivt til statskassen.
DB170622 Med sin twittermelding bidrar Trump til økt splittelse innen den sunniarabiske verden Leder ¶
DB170622 Politikerne klarer ikke å bestemme seg for om de vil ha rovdyr eller beitedyr, og bidrar dermed til omfattende lidelser i skog og fjell, uten spor av anger eller ansvarsfølelse.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Norges-mektigste-kvinner-fikk-goodiebag-med-antirynkekrem_-interiormagasin-og-strompebukse-623730b.html - Under kåringen på onsdag var fokuset å hedre alle disse flotte kvinnene som med sin kompetanse bidrar til verdiskapning og utviklingen av et bedre og mer moderne Norge, noe vi har fått overstrømmende tilbakemeldinger på at er viktig og vellykket.
AA170622 Dette avvises av den amerikanskledede koalisjonen som bidrar med luftstyrker i kampen mot IS i Irak.
AA170622 Utviklingen har gått i retning av færre biler i byen, og det bidrar til en mer positiv opplevelse av å spasere i bygatene.
VG170621 Mange mener at kampen for å holde spillselskapene ute til slutt blir så håpløs at en lisens vil tvinge seg frem, og bransjens argument er at det er bedre for Norge å få bidrag gjennom skattlegging, enn at det uansett spilles hos dem, men uten at de bidrar til felleskassen.
VG170621 Robbie Williams, Céline Dion og Rita Ora er blant stjernene som bidrar på nye « Bridge Over Troubled Water ».
VG170621 Dette avvises av den amerikanskledede koalisjonen som bidrar med luftstyrker i kampen mot IS i Irak.
VG170621 Hun mener også at den norske føreropplæringen bidrar til å få ned antall ulykker.
FV170621 Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund.
FV170621 Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener Ulvund.
FV170621 - Ved å vise omsorg, bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
DN170621 Avdelingsbanksjef Anne Siri Rhoden Jensen sier Nibor kun er ett element som bidrar til bankens prissetting, og fallet det siste halve året påvirker ikke deres rentestrategi nå.
DN170621 Daniel Ras-Vidal i Abelia sier uklare intensjoner bidrar til konflikter og skepsis mellom start-ups og storbedrifter, som egentlig er avhengige av hverandre.
DB170621 Dette avvises av den amerikanskledede koalisjonen som bidrar med luftstyrker i kampen mot IS i Irak.
DA170621 - Norge bidrar allerede mye ¶
DA170621 - Norge bidrar allerede bredt til internasjonale operasjoner.
DA170621 - Slik aktivitet i fredstid bidrar til å gjøre alliert forsterkning troverdig, sier hun til NTB.
DA170621 I tillegg til Berg og Larsen bidrar Christian Evenshaug, Ole Petter Holm, Bente Jenserud og Hanne Delsbek Nilsen med triks og imponerende uberørte steinansikt i poseringene.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening Flere studier viser at trening bidrar til å holde hjernen i form.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html Flere studier viser at trening bidrar til å holde hjernen i form.
AP170621 Flere studier viser at trening bidrar til å holde hjernen i form.
AA170621 Utbyggingene innebærer samlede investeringer på om lag 20 milliarder kroner og bidrar til flere enn 5500 årsverk i olje- og gassindustrien i utbyggingsfasen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i en pressemelding.
AA170621 - Slik aktivitet i fredstid bidrar til å gjøre alliert forsterkning troverdig, sier hun til NTB.
VG170620 Alt som kan splitte oss, alt som kan føre til hat og konflikt mellom folkegrupper, alt som bidrar til ønske og planer om hevn, gavner terroristene i neste omgang.
SA170620https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund.
SA170620https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener Ulvund.
SA170620https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html - Ved å vise omsorg, bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
SA170620 Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund.
SA170620 Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener Ulvund.
SA170620 - Ved å vise omsorg, bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
NL170620 Turismen viser nostalgisk den ortodokse kristne kulturarvens og den tsaristiske fortidens frambringelser av kirkekunst i byggverk med tårn av skinnende løkkupler og de mange palassene til en liten overklasse før 1917 ( som bidrar til å forstå den store russiske revolusjonen ), men byr også på safari i rolige kveldstimer til de mange undergrunnsstasjonene i metrosystemet i Moskva.
NL170620 UiT bidrar sterkt i klima- og miljøforskning både til havs og til lands.
NL170620 De fleste av dem blir i nord og bidrar med viktig kompetanse i næringsliv og offentlig sektor.
DB170620 FrP og Høyre har levert store skattekutt til de med mest fra før, som ikke bidrar til flere jobber, men er svært effektive for å øke forskjellene, mener Støre.
DB170620 Som andre arbeidstakere betaler de sine skatter og bidrar til velferdsstatens økonomiske fundament.
BT170620https://www.bt.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund.
BT170620https://www.bt.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener Ulvund.
BT170620https://www.bt.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html - Ved å vise omsorg, bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
AP170620https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund.
AP170620https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener Ulvund.
AP170620https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Er-barnet-ditt-sint_-trist-eller-grisk-Les-dette--10283b.html - Ved å vise omsorg, bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
AP170620 Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund.
AP170620 Å vise følelser bidrar nemlig til å utvikle empati, mener Ulvund.
AP170620 - Ved å vise omsorg, bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
AA170620 I tirsdagens kjennelse fastslår domstolen at loven bidrar til å forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi.
AA170620 I tirsdagens kjennelse fastslår domstolen at loven bidrar til å forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi.
AA170620 Landet bidrar også med 780 soldater og støttepersonell i koalisjonen. ( ©NTB ) ¶
AA170620 Martnan er selve starten på sommeren for mange i Trondheim, så jeg tror det tradisjonsmessige ved arrangementet bidrar til at folk kommer hit uansett vær.
AA170620 - Over 150 utstillere bidrar og vi har rekordmange fra Bondens marked her i år.
VG170619 Han løper begge veier, han truer rom uten ball, han vinner kula fra motstanderen ( mot Aalesund var han nede på gresset og taklet tre ganger før ti minutter var spilt ) - og han bidrar naturligvis med det han alltid har hatt : ¶
SA170619 Samtidig som vi gjør verdenskartet ett land mindre for flyktninger som trenger beskyttelse, bidrar Norge stort til at det blir flere av dem i verden.
NL170619 Dette er nok et eksempel på tverrsektorielt samarbeid mellom både forskningsinstitusjoner og næringsliv der kunnskap fra industrien bidrar til å styrke forskningen.
DN170619 Det er oppjusterte verdier på aksjeporteføljen som bidrar mest, og selskapet satt ved årsskiftet på aksjer til en markedsverdi på 309 millioner kroner.
DB170619 Anerkjennelsen fra Heathrow hvor SAS kommer helt i toppsjiktet er gledelig for alle hos oss som jobber med miljø, og til pilotene som bidrar til å redusere utslipp gjennom gode prosedyrer og grønne innflygninger, sier Hohansen til Dagbladet.
DB170619 Andre matvarer med sunt fett bidrar til en mer varig metthetsfølelse, men disse er mer kaloririke og trengs i mindre mengder.
DA170619 Det samme er tilfellet for Danske Bank, selv om banken « deler bekymringene ved at utvinning og forbruk av fossile brensler » bidrar til klimaedringer.
AP170619 Portugal har høye sommertemperaturer og ofte kraftig vind inn fra Atlanterhavet, noe som bidrar til brannfaren.
AA170619 Portugal har høye sommertemperaturer og ofte kraftig vind inn fra Atlanterhavet, noe som bidrar til brannfaren.
AA170619 Portugal har høye sommertemperaturer og ofte kraftig vind inn fra Atlanterhavet, noe som bidrar til brannfaren.
AA170619 Lokalet i Ringvålveien 3 - 7 fremstår som det beste alternativet i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen handel, samt at de tilfredsstiller vår strenge tekniske spesifikasjon, som bidrar til å gi optimale driftsforhold for våre ansatte.
AA170619 Det konkluderes også i rapporten med at planen er utformet slik at den bidrar til å nå kommunens nullvekstmål.
NL170618 Som alle rom vi forestiller oss, er også « det innbilte nord » et produkt av et dobbelt blikk, fra utsiden og fra innsiden ; vi kan skille mellom framstillingene av nord ( utenfra ) og det de nordlige kulturene bidrar med.
NL170618 Studiene viser at økt fokus på kultur ikke bare gir større økonomisk vekst, men bidrar til å øke folks livskvalitet, det lokale selvbildet og stedets prestisje.
NL170618 I fjor kom vår første helhetlige strategi for Arktis, og flere av våre nåværende initiativer, støtteordninger, prosjekter og beslutninger bidrar til regionens bærekraftige utvikling, enten det er gjennom forskning, klima, energi eller kultur.
DB170618 Der Martin Ødegaard og Johannes Høsflot Klæbo gjerne snakker seg selv ned, bidrar ikke akkurat Jarl Magnus Riiber og Karsten Warholm til å dempe forventningene rundt dem selv.
AA170618 I biblioteket og Litteraturhuset blir det samtaler og foredrag, Erik Tandberg, romfartens « grand old man » i Norge, er en av dem som bidrar .
AA170618 I biblioteket og Litteraturhuset blir det samtaler og foredrag, Erik Tandberg, romfartens « grand old man » i Norge, er en av dem som bidrar .
VG170617 Hvis POD tror at to uker på madrass borte fra familiene med en inntektsnedgang bidrar til dette, er de på villspor, sier Aga til Politiforum.
SA170617 Hvem som scorer betyr ikke så mye så lenge målene kommer og alle bidrar , sier Haugen.
DB170617 Tiltaksløsheten bidrar til å tåkelegge klimasaken.
BT170617 Hvem som scorer betyr ikke så mye så lenge målene kommer og alle bidrar , sier Haugen.
AP170617 Hvem som scorer betyr ikke så mye så lenge målene kommer og alle bidrar , sier Haugen.
VG170616 Skolen blir derfor ikke godt nok tilpasset det enkelte barnet og bidrar ikke tilstrekkelig til å jevne ut sosial ulikhet.
VG170616 Og fysisk aktivitet og sunn skolemat bidrar til at barna trives og lettere kan konsentrere seg og skolearbeidet.
VG170616 - Regjeringens skattekutt fører til større forskjeller mellom folk, og øker budsjettunderskuddet, men de bidrar ikke til jobbvekst.
SA170616 De bidrar med 3,5 millioner kr per årsverk.
SA170616 Yoghurt og andre melkemåltider bidrar med viktige næringsstoffer som protein, kalsium, jod, B-vitaminer og fosfor.
NL170616 Samtidig bidrar det samme havet som kilde til mat, proteiner, ernæring og medisiner.
NL170616 Troms Idrettskrets har allerede vært involvert og det vil være naturlig at idrettskretsen bidrar videre til å løse krangelen.
NL170616 Mistillitsforslaget mot det nye styret og kravet om ekstraordinært årsmøte, bidrar ikke til roe gemyttene.
DN170616 Regjeringen mener ny instruks bidrar til at man raskt kan beslutte koordinert innsats muntlig uten å gå lange tjenesteveier gjennom opptil seks instanser.
DN170616 - Sikkerhetsloven som sådan bidrar ikke direkte til det.
DN170616 Mat bestilt over internett er noe av det som bidrar mest til netthandelsveksten.
DN170616 Det er særlig salg av mat, møbler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170616 Antall oljerigger i USA har eksplodert i løpet av det siste året, og bidrar i stor grad til å trekke oljeprisen nedover.
DB170616 Norske myndigheter bidrar med 1,4 millioner kroner.
DB170616 Dette bidrar til at nye trær vokser opp lenger unna det opprinnelige treet, mener forskere.
DB170616 Jeg er evig takknemlig for det norske samfunnet, jeg er også en god samfunnsborger, jeg er politisk aktiv og bidrar i samfunnet uansett hva.
DB170616 Vi skal fortsette å handle klimakvoter som bidrar til å redusere de globale klimagassutslippene og gjøre grønn energi billigere.
DB170616 Sett globalt bidrar imidlertid norsk petroleumsnæring til å redusere klimagassutslippene.
DB170616 Norsk petroleumsnæring handler for det første klimakvoter for millioner av kroner hvert år, som alle bidrar til å redusere de globale utslippene.
DB170616 Norsk petroleumsnæring bidrar til reduserte klimagassutslipp i Europa gjennom å redusere behovet for kullkraft.
DB170616 Men enda viktigere : Norsk petroleumsnæring bidrar også direkte til å redusere klimagassutslippene kontinentalt i Europa, ettersom alternativet til norsk gass i mange tilfeller er kull, som forurenser minst dobbelt så mye.
DB170616 Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten, er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
DB170616 Det bidrar vi best til ved å fortsette utviklingen av nye løsninger som kan ta over en dag, ikke ved å sette en kortsiktig stopp for norsk petroleumspolitikk som bare vil gjøre Norge fattigere og samtidig øke etterspørselen etter kull og russisk olje og gass.
DA170616 Kristin Brantsegg Johansen har skrevet tekstene om hver kvinne, mens Helge Jordheim, Olga Schmedling og Torunn Liven bidrar med essays.
DA170616 - Hva tenker du om at offentlige skoler aktivt bidrar til å øke segregeringen ved å avvise vanskeligstilte elever fordi de er ressurskrevende og kan gå ut over skolens omdømme ?
BT170616https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-gresk-yoghurt-Fire-far-terningkast-seks-10278b.html Yoghurt og andre melkemåltider bidrar med viktige næringsstoffer som protein, kalsium, jod, B-vitaminer og fosfor.
BT170616 Yoghurt og andre melkemåltider bidrar med viktige næringsstoffer som protein, kalsium, jod, B-vitaminer og fosfor.
AP170616https://www.aftenposten.no/verden/Ryktene-om-Baghdadis-dod-har-vart-mange--og-til-na-overdrevne-623353b.html Amerikanske myndigheter har utlovet en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger som bidrar til at Baghdadi blir funnet.
AP170616https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-gresk-yoghurt-Fire-far-terningkast-seks-10278b.html Yoghurt og andre melkemåltider bidrar med viktige næringsstoffer som protein, kalsium, jod, B-vitaminer og fosfor.
AP170616 Amerikanske myndigheter har utlovet en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger som bidrar til at Baghdadi blir funnet.
AP170616 Yoghurt og andre melkemåltider bidrar med viktige næringsstoffer som protein, kalsium, jod, B-vitaminer og fosfor.
AA170616 I vedtaket trues det med sanksjoner mot europeiske selskaper som bidrar til russisk gasseksport.
AA170616 Det er særlig salg av mat, møbler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170616 Det burde ikke være rakettforskning å etablere skatteordninger som sørger for at også Uber-sjåfører bidrar til fellesskapet.
AA170616 Flere av de forhold jeg nevner - som bidrar til å definere barnevernsinstitusjonene som noe utenom « vanlige hjem », er ikke til å komme utenom, men det gjelder slett ikke alle.
AA170616 En rekke forhold bidrar til å definere barnevernsinstitusjonene som noe utenom « vanlige hjem ».
AA170616 Dersom det er enighet om at barn og unge skal kunne oppleve opphold i barnevernsinstitusjon som noe i nærheten av å bo i et hjem som byr på omsorg og bidrar til trygghet, trivsel og livskvalitet.
VG170615 I stedet er det når 27-åringen bidrar på trommer med klubber og etterpå vifter med dem triumferende foran mikrofonen at et iskaldt og gjennomvått anmelderansikt faktisk begynner å kjenne på den rare følelsen av et smil.
SA170615 Vi har i lang tid hatt god dialog med skattemyndighetene for å sikre at alle våre sjåfører bidrar tilbake til samfunnet.
DN170615 - Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de « enkle fatene ».
DB170615 Det som er viktig med dette angrepet, er at det bidrar til å få dokumentasjonen vi trenger for å bevise at bestanden er for stor i ulvesonen, sier Erna Solberg.
DB170615 Når de rike får en stadig større del av kaka, samtidig som vi i den offentlige debatten har statsråder som bidrar til mer mistenkeliggjøring mellom folk, så er det også en endring som trekker oss vekk fra det samfunnet vi ønsker å være.
DB170615 - Det er viktig at alle nå bidrar til at vi kan få en verdig avslutning på diskusjonen om minnested.
DB170615 Dermed mener mange, også her i Norge, at vi nå må se på muligheten av å gå fra både flyktningkonvensjon og menneskerettigheter - i den grad disse bidrar til å lokke migranter i vår retning.
BT170615 Alle disse institusjonene og ensemblene setter i dag agendaen for kvalitet, nyskaping og formidling innenfor sine kunstfelt og bidrar til at Bergen stadig oppleves som relevant og interessant også internasjonalt.
AA170615 Vi har nå funnet løsninger som bidrar til å nå disse målsettingene, sier han.
AA170615 Politikerne klarer ikke å bestemme seg for om de vil ha rovdyr eller beitedyr, og bidrar dermed til omfattende lidelser i skog og fjell, uten spor av anger eller ansvarsfølelse.
VG170614 Irland ønsker at europeisk luftfart skal vokse og utvikle seg med utgangspunkt i Irland, fordi det bidrar til raskere økonomisk vekst i landet.
SA170614 Trond Mohn bidrar med 3 millioner til TILs utviklingsavdeling, og TIL håper på enda mer i framtiden.
SA170614 Forretningsmannen Trond Mohn bidrar med nye millioner.
NL170614 MSM bidrar med mye i den retningen.
NL170614 Vi har et klyngesamarbeid, der næringslivet får kreditt for å bli hørt med sine faglige innspill til studiet og selv bidrar med lærer-ressurser.
NL170614 Samtidig bidrar næringslivet til at studentene får kunnskap om industrinære teknologier og yrkesmuligheter gjennom den nære knytningen.
DN170614https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/14/2052/Friluftsliv/sakte-friluftsliv-vokser-raskt Samtidig bidrar enkelheten med hengekøye til at dørstokkmila blir mye lettere å komme seg forbi.
DN170614 Nav legger til grunn at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, som bidrar til høyere aktivitet i turistnæringen samt økt eksport.
DN170614 Kartellet ble enige om å kutte i den samlede produksjonen blant medlemslandene i fjor, men flere investorer frykter at kuttene ikke har noen innstrammende effekt på markedet - de bidrar kun til økt oljeproduksjon andre steder.
DN170614 Samtidig bidrar enkelheten med hengekøye til at dørstokkmila blir mye lettere å komme seg forbi.
DA170614 I begge studiene beskrives imidlertid at sterk resultatstyring bidrar til en ensidig og forenklet dialog om komplekse utfordringer.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger.
AP170614 I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger.
AA170614 Støyskjermer gjør gateløp mindre attraktive som oppholdssted for gående og syklister, de er lite pene, og de bidrar til å stykke opp i områder hvor det burde være et mål å knytte sammen for å oppnå en levende by.
AA170614 Av dette bidrar Roan kommune selv med 30 millioner kroner.
AA170614 Selv om selskaper i Norge kjøper palmeolje fra plantasjer hvor produksjonen går ryddig for seg, bidrar de til økt etterspørsel i hele næringen.
AA170614 Både hogst og drenering forårsaker store utslipp av klimagasser som bidrar til den globale oppvarmingen.
AA170614 Til grunn for prognosen ligger en forventning om at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, noe som bidrar til økt eksport og økt aktivitet i turistnæringen.
AA170614 ante forslag til hvordan man kan omgjøre Klæbuveien til gjennomgående bygate, kan bygging langs « randsonen » av parken, som forslaget legger opp til, i verste fall bety at vi i stedet for et « byintegrert campus » får en borg - med en park som gjøres utilgjengelig for byen, og med bygninger som bidrar til å gjøre Hovedbygget enda mer avsondret fra byen enn det er i dag.
AA170614 Bygging langs « randsonen » av parken kan i verste fall bety at vi får en borg - med en park som gjøres utilgjengelig for byen, og med bygninger som bidrar til å gjøre Hovedbygget enda mer avsondret fra byen enn det er i dag, mener kronikkforfatteren.
AA170614 Det bidrar til at vi sammen kan få til fantastiske prosjekter, sier Larsen.
VG170613 I tillegg bidrar de til frøspredning, og kan også hindre gjengroing i visse områder, sier Ødegaard.
SA170613 Når arbeidsplasser gir tydelig støtte til familien, og de ansatte opplever at familiebehov blir forstått og tatt hensyn til, så bidrar det til både trivsel og produktivitet på jobb, og til at folk får tillit til at jobb og flere barn lar seg kombinere.
SA170613 I tillegg bidrar de til frøspredning, og kan også hindre gjengroing i visse områder, sier Ødegaard.
NL170613 Schwenke skal imidlertid ha rett i at tax free-ordningen bidrar til å finansiere kritisk infrastruktur over hele landet.
FV170613 Han åpner for et bredere geografisk musikalsk uttrykk, noe også Hancock snakker om selv i forbindelse med sin kommende plateutgivelse, der Loueke bidrar .
FV170613 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
DN170613 Grangård forklarer at positive bevegelser i råvarevalutaer både tirsdag og natt til tirsdag bidrar ytterligere til kronesvekkelsen.
DB170613 - Noen ganger kan anbefalingen være å flytte barnet ut, men i de fleste behandlingene bidrar MST/FFT til å bryte negative samspill, dempe konflikt og øke varme.
DB170613 - I saker der barnevernstjenesten er usikker på omsorgsevnen, men likevel ønsker MST/FFT, bidrar MST/FFT til å synliggjøre utfordringer i familien, framfor å tildekke.
DB170613 Dette bidrar til innovasjon og bedre løsninger for forbrukerne, forteller Selnes og retter et kritisk lys mot daggligvarebransjen : ¶
DB170613 Løsninger som blir til i brytningsfeltet mellom sivilt samfunn og staten bidrar ikke bare til mer balansert ivaretakelse av våre menneskerettslige forpliktelser - men også til opprettholdelse av den tillit et fungerende demokrati forutsetter.
DA170613 Det gir en " boost " og bidrar til å bygge vinnerkultur, men det viktigste er at vi begynner å se strukturen i hvordan vi skal spille, sa han.
DA170613 Det gir en " boost " og bidrar til å bygge vinnerkultur, men det viktigste er at vi begynner å se strukturen i hvordan vi skal spille, sa han.
DA170613 - De store kulturaktørene, som også tjener penger, bidrar positivt til byen.
BT170613 De bidrar på ingen måte til bedre trafikksikkerhet.
AA170613 I tillegg bidrar de til frøspredning, og kan også hindre gjengroing i visse områder, sier Ødegaard.
VG170612 Der er vi avhengige av at alle bidrar , og at ingen fremstår med arroganse, sier Kerry, med klar adresse til dagens amerikanske administrasjon.
VG170612 VIL KUTTE MATSVINN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen snakket på EAT-konferansen om hvordan matsvinn bidrar til utslipp av drivhusgasser.
VG170612 Han legger til at en tredjedel av maten vår i dag blir kastet, og at matsvinn bidrar til at land og jord går til spille, klimaendringer og skogreduksjon.
SA170612 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre. i ¶
NL170612 Helt ærlig gir det oss en flau smak i munnen og det bidrar til å forsterke inntrykket av at Nord-Norge er mest opptatt av å krangle med hverandre, skriver Brage Larsen Sollund og Kristian Brunsvik Olsen.
NL170612 Helt ærlig gir det oss en flau smak i munnen og det bidrar til å forsterke inntrykket av at Nord-Norge er mest opptatt av å krangle med hverandre ¶
DB170612 Vi skal være et filter som bidrar til å tilpasse til barnets alder og personlighet - men samtidig også en kanal som åpner opp, tydeliggjør, forståeliggjør og forklarer.
DB170612 Der er det mange som bidrar .
DA170612 Vi er avhengige av at alle bidrar .
DA170612 Dæhli har i flere kamper vist at han bidrar sterkt for den norske offensiven.
DA170612 - Mange har reist spørsmålet om ikke Norge og andre bidragsytere bidrar til å forlenge okkupasjonen ved å betale for den, og ved å stille seg nøytralt i forholdet mellom okkupant og okkupert.
BT170612 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612https://www.aftenposten.no/bil/Skal-du-pa-bilferie-i-sommer-Les-disse-tipsene-forst-10117b.html Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
AP170612 Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612 I tillegg bidrar de til frøspredning, og kan også hindre gjengroing i visse områder, sier Ødegaard.
AP170612 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
AA170612 Vi er avhengige av at alle bidrar .
VG170611 Den USA-støttede koalisjonen bidrar med luftstøtte, og bombardementet av Raqqa har vært voldsomt.
VG170611 En del får problemer senere i livet og bidrar til veksten i antall uføre.
VG170611 Det bidrar til økning av uføre-tilfeller.
VG170611 De skriver at bedre økonomisk sikring bidrar , og trekker frem at minsteytelsen for enslige unge uføre fra 1. januar 2015 var 257.000 kroner.
SA170611 Støtte til Saudi-Arabia og bannlysing av Iran bidrar til det motsatte.
SA170611 Faktisk er det sånn at hvis du går fra registrert arbeidssøker over på sosialhjelp, bidrar du til at ledigheten i Norge synker.
SA170611 Det er dog ikke bare offensivt høyrekanten bidrar .
SA170611 Det å få kjenne på at jeg bidrar til at vi tar poeng, gjør at man glemmer alle tøffe perioder man har hatt, sier Fundingsrud.
DB170611 Hvis Tygarts forslag bidrar til det i enda større grad, er det veldig fint.
DB170611 De skal så langt ikke ha sagt noe som bidrar til å klargjøre situasjonen, ifølge tjenestemenn.
DB170611 - Det er alvorlig, og vi har kalt inn de kommunale ressursene vi har til rådighet for å bistå, blant annet bidrar barnevernsvakta som krisestøtte med å ta hånd om evakuerte.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/I-vinter-var-det-fa-boliger-til-salgs-i-Oslo-og-prisene-fok-i-varet-Na-flommer-markedet-over-og-prisene-synker-622960b.html Bøs forskning viser at skatteøkning på sekundærboliger, bidrar til lavere priser og mindre svingninger.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Tyskland-og-Frankrike-kommer-narmere-hverandre-jo-mer-kaotisk-verden-blir--Nils-Morten-Udgaard-622889b.html Nå endrer tonen seg forsiktig i Berlin, selv om Schäuble peker på at Tyskland allerede bidrar som nettobetaler til EUs budsjett og til ulike redningspakker.
AP170611https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TUIL-spilleren-avgjorde-med-perlemal_-men-det-er-en-annen-ferdighet-som-imponerer-treneren-mest-237127b.html Det er dog ikke bare offensivt høyrekanten bidrar .
AP170611https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fikk-rad-av-treneren-i-pausen--sa-storspilte-TUIL-forsvareren-237126b.html Det å få kjenne på at jeg bidrar til at vi tar poeng, gjør at man glemmer alle tøffe perioder man har hatt, sier Fundingsrud.
AP170611 Bøs forskning viser at skatteøkning på sekundærboliger, bidrar til lavere priser og mindre svingninger.
AP170611 Nå endrer tonen seg forsiktig i Berlin, selv om Schäuble peker på at Tyskland allerede bidrar som nettobetaler til EUs budsjett og til ulike redningspakker.
AP170611 Det er dog ikke bare offensivt høyrekanten bidrar .
AP170611 Det å få kjenne på at jeg bidrar til at vi tar poeng, gjør at man glemmer alle tøffe perioder man har hatt, sier Fundingsrud.
AA170611 De mener lovene bidrar til å nøre oppunder ubegrunnet frykt og fordommer.
SA170610 Mindre økonomisk usikkerhet bidrar til at flere enn i fjor spanderer på seg en utenlandsferie i sommer, sier han.
FV170610 Søndag kan du gjøre et kupp på Festningen, samtidig som du bidrar til å støtte en god sak.
DB170610 Mindre økonomisk usikkerhet bidrar til at flere enn i fjor spanderer på seg en utenlandsferie i sommer, sier han.
DA170610 Kritikere mener de bidrar til å nøre oppunder ubegrunnet frykt og fordommer.
DA170610 Flere har klaget på at festivalpassene til flere tusen kroner ytterligere bidrar til å stenge folk som ikke har råd til å betale ute fra et offentlig sted.
DA170610 To litt odde samarbeider gir forbausende liten avveksling : Den britiske trubaduren Jack Garratt hjelper til i nevnte « Power », mens elektronikagruppa Hot Chip bidrar i balladen « Into Me You See ».
AP170610https://www.aftenposten.no/norge/Spania-slar-Danmark-som-nordmenns-feriefavoritt-622940b.html Mindre økonomisk usikkerhet bidrar til at flere enn i fjor spanderer på seg en utenlandsferie i sommer, sier han.
AP170610https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Verden-i-dag--mye-bedre-enn-den-ser-ut--Stein-Ringen-622822b.html Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AP170610 Mindre økonomisk usikkerhet bidrar til at flere enn i fjor spanderer på seg en utenlandsferie i sommer, sier han.
AP170610 Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AA170610 Kritikere mener de bidrar til å nøre oppunder ubegrunnet frykt og fordommer.
AA170610 Det bidrar til å gjøre det mer attraktivt å sykle, og kanskje kan det også få flere opp på sykkelsetet, sier Solem.
VG170609 Og vi har fått hjelp med å finne tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø med færre tilfeller av vold og trusler ved skolen, og god oppfølging av ansatte når noe skjer, formidler skolelederen.
VG170609 Vi er for ytringsfrihet, men spør om hvordan vi skal forholde oss til at stortingsdirektøren bidrar til å svekke autoriteten og ryktet til Riksrevisjonen, sier Raja.
SA170609 Det er også en faktor som bidrar i samme retning.
DN170609 Prisutviklingen på flybilletter falt 13,1 prosent fra april til mai og bidrar til en svakere veksttakt i konsumprisene.
DB170609 ¶ BOLIG : Økte tomtepriser bidrar sterkt til prisoppgangen vi opplever i boligmarkedet.
DB170609 Det skal i 2017 ferdigstilles et nasjonalt rammeverk som bidrar til en mer effektiv håndtering av hendelser og til et bedre samvirke mellom aktører.
DA170609 2002 : Fra årsskiftet bidrar også Norge militært.
AP170609 Det er også en faktor som bidrar i samme retning.
VG170608 Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte.
VG170608 Stortingets vaktbikkje har undersøkt hvordan de store investeringene bidrar til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.
VG170608 Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte.
SA170608 Roller, ansvar, oppgaver og rammene for det praktiske HMS-arbeidet må være tydelige og klare for alle som bidrar i virksomheten.
SA170608 Vi kommer til å fortsette å ta opp de papirløses situasjon, og forventer nå at regjeringen bidrar til en god og verdig løsning for denne gruppen som både Roux og RIA på en god måte har bidratt til å sette fokus på.
SA170608 Olaug Bollestad forventer at regjeringen bidrar til en god og verdig løsning for de eldre, ureturnerbare kvinnene.
SA170608 Jeg har tatt opp kvinnenes situasjon med innvandrings- og integreringsministeren i et skriftlig spørsmål, og forventer at han raskt bidrar til en god og verdig løsning på situasjonen.
SA170608 Syren fra visse bærer som tyttebær ( benzosyre ) og stikkelsbær ( eplesyre ) bidrar også til at syltetøy kan holde seg i flere år under gode lagringsbetingelser.
FV170608 Syren fra visse bærer som tyttebær ( benzosyre ) og stikkelsbær ( eplesyre ) bidrar også til at syltetøy kan holde seg i flere år under gode lagringsbetingelser.
DN170608https://www.dn.no/nyheter/2017/06/08/2053/Makrookonomi/full-stopp-for-boligveksten - Det er noen næringer som går opp hvor det bedrer seg og noen næringer som i liten grad bidrar til bedringen.
DN170608 Men det krever at myndighetene bidrar med kapital eller garantier.
DN170608 - Det er noen næringer som går opp hvor det bedrer seg og noen næringer som i liten grad bidrar til bedringen.
DN170608 | Parti- og personfokusering bidrar til avsporing ¶
DB170608 Melk bidrar med over 60 prosent av både jod- og kalsiuminntaket i Norge.
DB170608 Med sin twittermelding bidrar Trump til økt splittelse innen den sunniarabiske verden.
DB170608 Samtidig er jeg overbevist om at booth babes ikke bidrar til å bygge et positivt omdømme for industrien blant de unge, verken blant unge menn eller unge kvinner.
DB170608 Mangfold bidrar til økt konkurransekraft.
DA170608 Det er viktig å drive politikk for å endre konjunkturer som bidrar til negativ utvikling.
BT170608https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-bringebarsyltetoy-Sjekk-hvor-mye-bar-syltetoyet-inneholder-10253b.html Syren fra visse bærer som tyttebær ( benzosyre ) og stikkelsbær ( eplesyre ) bidrar også til at syltetøy kan holde seg i flere år under gode lagringsbetingelser.
BT170608 Syren fra visse bærer som tyttebær ( benzosyre ) og stikkelsbær ( eplesyre ) bidrar også til at syltetøy kan holde seg i flere år under gode lagringsbetingelser.
AP170608https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Utstoting-og-selvsensur-truer-ytringsfriheten-i-Norge--Forskere-ved-Institutt-for-samfunnsforskning-622679b.html Men fungerer offentligheten slik i praksis, eller bidrar trusler, stigmatisering og selvsensur til en fattigere felles offentlighet, der bestemte grupper og synspunkter forsvinner ?
AP170608https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-bringebarsyltetoy-Sjekk-hvor-mye-bar-syltetoyet-inneholder-10253b.html Syren fra visse bærer som tyttebær ( benzosyre ) og stikkelsbær ( eplesyre ) bidrar også til at syltetøy kan holde seg i flere år under gode lagringsbetingelser.
AP170608 SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170608 Men hva bidrar skolen med, og hva skyldes andre forhold ?
AP170608 Men fungerer offentligheten slik i praksis, eller bidrar trusler, stigmatisering og selvsensur til en fattigere felles offentlighet, der bestemte grupper og synspunkter forsvinner ?
AP170608 Syren fra visse bærer som tyttebær ( benzosyre ) og stikkelsbær ( eplesyre ) bidrar også til at syltetøy kan holde seg i flere år under gode lagringsbetingelser.
AA170608 Samlet bidrar dette til å dempe etterspørselen og den medfølgende prisveksten i boligmarkedet, påpekte Eika.
AA170608 Det vil samtidig bety at man også gambler med sine medtrafikanters liv og helse, og at man bidrar til en konkurransevridning i transportmarkedet.
VG170607 Dette er kriminelle ytringer, og hvis man liker dem, bidrar man både til å fremme dem og til å legitimere dem.
VG170607 Det er viktig å huske akkurat dette : at man ved å like en statusoppdatering, faktisk bidrar til å spre den.
VG170607 « Enova skal fremme : ¶ a ) Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser for 2030. b ) Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet. c ) Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.
NL170607 Vinterens uttak av ulv var for liten til å komme ned til bestandsmål og bidrar i dag til stor skade i beitenæringen.
DN170607 Han mener også at Trump bidrar til et nytt våpenkappløp i regionen og viser til de enorme våpenavtalene den amerikanske presidenten nylig hevdet å ha inngått med de arabiske kongedømmene ved Persiabukta.
DB170607 Ikke bare scorer hun mål ; nå er hun også blitt bedre i det oppbyggende spillet og bidrar med flere målgivende pasninger, forteller Andrine.
DB170607 Det økte insulinnivået bidrar bare med mer fettlagring.
BT170607 En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene bidrar til at elevene fullfører og består.
BT170607 Industrilandene har lovet klimahjelp til de fattige landene, og dette står ved lag, selv om USAs støtte bidrar mindre.
BT170607 Du bidrar til den potten som skaper spiseforstyrrelser, selv om du kanskje ikke tenker at du er viktig nok til akkurat det - selv om du mener at andre må ta ansvar for seg selv.
BT170607 Du bidrar inn i potten som kan få det til å renne over for dine venninner og søstre.
AP170607https://www.aftenposten.no/reise/Er-det-en-skrivefeil-pa-den-nye-seddelen-10246b.html - Den er et mønster-, design- og sikkerhetselement der det er mikroskriften i seg selv som bidrar til å øke sikkerheten.
AP170607 Han mener også at Trump bidrar til et nytt våpenkappløp i regionen og viser til de enorme våpenavtalene den amerikanske presidenten nylig hevdet å ha inngått med de arabiske kongedømmene ved Persiabukta.
AP170607 Norge bidrar med eksperter - og finansiering over bistandsbudsjettet.
AP170607 Det logiske er at han gjennom å skape denne forvirringen, bidrar til å legge økt press på andre.
AP170607 - Den er et mønster-, design- og sikkerhetselement der det er mikroskriften i seg selv som bidrar til å øke sikkerheten.
AP170607 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
AA170607 Han mener også at Trump bidrar til et nytt våpenkappløp i regionen og viser til de enorme våpenavtalene den amerikanske presidenten nylig hevdet å ha inngått med de arabiske kongedømmene ved Persiabukta.
AA170607 Olav bidrar til sykehus i Molde ¶
AA170607 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
AA170607 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer.
AA170607 Deretter har de justert resultatene til elevenes bakgrunn for å finne ut hvor mye skolen bidrar med.
VG170606 Der benektet Spicer at alt bråket rundt Twitter-meldingene bidrar til å skade presidenten.
SA170606 - Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.
SA170606 - Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.
SA170606 Han bidrar på feltet eller med tips og innspill.
SA170606 - Han bidrar alltid positivt når han er hjemme.
DN170606 - Jeg vil tro at en god del spekulanter realiserer gevinst i disse dager, og bidrar til at tilbudet av bruktboliger øker.
DN170606 Den største veksten denne måneden kommer internasjonalt, noe som bidrar til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i de områdene vi flyr.
DB170606 Dette bidrar jeg best til gjennom mitt politiske arbeid, ikke gjennom en liten, passiv eierandel.
DB170606 Selv om vi reduserer saltmengden, som gjerne bidrar til god smak, gir også økt andel korn og melsorter mer smak.
DB170606 - Bloggere og bakeprogrammer på TV bidrar nok til denne hjemmebake-trenden.
DB170606 Det er ønskelig at alle bidrar i kampen for bedre tjenester til brukerne. | - Jeg brenner for å skrive noe som krever at jeg går ut av mitt eget univers ¶
DA170606 Motorsykler bidrar til mangfoldet i hovedstaden, sier Solberg.
BT170606 Ikke minst musikken bidrar til dette, med rockelignende innslag og tablåer som høy og skjærende musikk, eksempelvis et tablå med tre menn mellom drivstofftanker, hvorav en foregir å fylle.
BT170606 Et annet rockinnslag med gitarer men uten et spesifikt scenisk innhold, bidrar også til å skape en øredøvende motsetning til Shakespeares sarte poesi.
BT170606 Ikke minst musikken bidrar til dette, med rockelignende innslag og tablåer som høy og skjærende musikk, eksempelvis et tablå med tre menn mellom drivstofftanker, hvorav en foregir å fylle.
BT170606 Et annet rockinnslag med gitarer men uten et spesifikt scenisk innhold, bidrar også til å skape en øredøvende motsetning til Shakespeares sarte poesi.
BT170606 - Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.
AP170606https://www.aftenposten.no/verden/-Slaget-om-Raqqa-er-i-gang-622599b.html I tillegg til at koalisjonen bidrar med bombeangrep og annen flystøtte, så har de spesialstyrker på bakken som følger SDFs offensiv på bakken.
AP170606https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Hva-venter-var-selverklart-liberale-og-bondevennlige-regjering-pa-622645b.html De forvalter norsk kultur og natur og bidrar med viktig matproduksjon.
AP170606https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-du-selge-boligen-for-du-kjoper-Ja_-mener-n-ekspert-10240b.html - Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.
AP170606https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-du-selge-boligen-for-du-kjoper-Ja_-mener-ekspert-10240b.html - Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.
AP170606 I tillegg til at koalisjonen bidrar med bombeangrep og annen flystøtte, så har de spesialstyrker på bakken som følger SDFs offensiv på bakken.
AP170606 Når huseiere kan trekke fra fire millioner, mener vi at det blir så få som bidrar til fellesskapet at vi mener skatten er ulovlig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i HL.
AP170606 De forvalter norsk kultur og natur og bidrar med viktig matproduksjon.
AP170606 Økningene bidrar kun til at satsen blir på samme nivå som i 2010, målt i G.
AP170606 - Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.
AP170606 - Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.
AP170606 Han bidrar på feltet eller med tips og innspill.
AP170606 - Han bidrar alltid positivt når han er hjemme.
AA170606 Gabriel mener også at Trump bidrar til et nytt våpenkappløp i regionen og viser til de enorme våpenavtalene den amerikanske presidenten nylig hevdet å ha inngått med de arabiske kongedømmene ved Persiabukta.
AA170606 - På sosiale medier når vi ut til veldig mange, og vi får inn tips som bidrar til at vi får løst saker.
SA170604 Det har blitt hevdet at kommunen bidrar med gratis tomt.
SA170604 Det har blitt hevdet at kommunen bidrar med gratis tomt.
DB170604 Å objektivisere kvinner bidrar ikke til det, slår Birgit Liodden fast.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Roykfylte-biljardhaller-er-apnet-igjen-i-Mosul-etter-IS-620803b.html Etter at de militante nå er drevet ut av den østlige delen av byen, er Captain en av et titall biljardhaller som er gjenåpnet og bidrar til at folk kan finne tilbake til en slags normaltilstand i hverdagen.
AP170604 Etter at de militante nå er drevet ut av den østlige delen av byen, er Captain en av et titall biljardhaller som er gjenåpnet og bidrar til at folk kan finne tilbake til en slags normaltilstand i hverdagen.
VG170603 Bidrar også i angrepet.
VG170603 Eksen og katten bidrar på åtte av de 13 sporene.
VG170603 To av tre innbyggere i Jemen er nå uten tilgang på rent drikkevann, noe som bidrar til at kolera sprer seg lett.
VG170603 - Vi har vært involvert i ulike faser i dette arbeidet og har kommet til at det er godt forenelig med våre retningslinjer : Det bidrar ikke til nye kilder til informasjon, men bare kopler data sammen på en ny måte.
DN170603 Det bidrar ikke til nye kilder til informasjon, men bare kobler data sammen på en ny måte, sier sjef for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.
DN170603 To av tre innbyggere i Jemen er nå uten tilgang på rent drikkevann, noe som bidrar til at kolera sprer seg lett.
DB170603 To av tre innbyggere i Jemen er nå uten tilgang på rent drikkevann, noe som bidrar til at kolera sprer seg lett.
DB170603 Det vil vi innføre i Norge, slik at distribusjonen bidrar til å betale for videreutvikling av innhold ; for sterke norske allmennkringkastere og kanaler.
DB170603 Det bidrar til å ta fokus bort fra alliansens tradisjonelle militære hovedoppgave : militært forsvar av de europeiske medlemslandenes territorier.
DB170603 De av NATOs medlemsland som bidrar med styrker vil imidlertid neppe underlegge dem NATO-kontroll, da blir kommandoforholdene fort for kompliserte.
DA170603 - Vi uttaler oss aldri, og bidrar aldri til spekulasjoner når det gjelder spillerlogistikk, enten det gjelder mulige eller umulige overganger, sier VIFs daglige leder Erik Espeseth til Nettavisen.
BT170603 Statsminister Erna Solberg er blant dem som bidrar i rollen som en voksen lesbisk kvinne som har opplevd at folk har kuttet kontakten på grunn av hennes seksuelle orientering.
BT170603 Majoriteten av klesprodusentene bidrar altså til uakseptable miljøkonsekvenser.
AA170603 To av tre innbyggere i Jemen er nå uten tilgang på rent drikkevann, noe som bidrar til at kolera sprer seg lett.
AA170603 Han er enig i at boliglånsregelverket bidrar til skiftet.
AA170603 Det bidrar ikke til nye kilder til informasjon, men bare kobler data sammen på en ny måte, sier sjef for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. ( ©NTB ) ¶
VG170602 Kanskje det bidrar til at Real blir litt redde for Juventus, bemerker Alves med et smil.
VG170602 Å kutte i skattene til de som har mest fra før bidrar til å øke forskjellene, ikke redusere dem.
VG170602 Noen av dem vil kreve at flere av oss bidrar litt mer enn i dag.
VG170602 Han skader også USAs forhold til nære allierte og bidrar til å underminere tilliten til internasjonale avtaler.
SA170602 Å gå i barnehage er altså ikke nok i seg selv ; barnehagen må også ha et innhold som bidrar til læring og utvikling.
SA170602 For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 DEBATT : For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
NL170602 I dagens samedebatt har begrepet også fått en annen betydning som bidrar til å forkludre debatten, nemlig " folkegrupper som eksisterte da den formelle statsdannelsen skjedde ", altså for ikke så veldig lenge siden.
DB170602 Haughom tilbringer likevel mye tid i naturen når han ikke er på skolen, og både faren, brødrene og søsteren bidrar til filmene.
DB170602 Ifølge studien vil temperaturen allerede i 2053 ha steget med 2 grader i forhold til preindustriell tid ( satt til år 1850 ), og ha nådd mellom 2,7 og 3,6 grader i 2100, selv når alle landene i Parisavtalen bidrar .
DB170602 Det holder ikke kun å adressere menneskers indre kriser uten å anerkjenne de ytre omstendighetene som bidrar til den.
DA170602 Det er stor kompetanse på sykehjemskjøkkenet Stavanger Byggdrift driver, Måltidets Hus har kloke hoder og jakter på nye oppgaver - og som en av Norges beste matbyer har Stavanger stjernekokker som gjerne bidrar med bedre mat på sykehjemmene.
DA170602 Innen europeisk film er man ikke så opptatt av alder som i USA, noe som bidrar til å sikre kvinnelige skuespillere en lengre karriere.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Full-forvirring-om-Stortingets-palmeolje-vedtak-622451b.html Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at palmeolje bidrar til avskoging, men han minner samtidig om at det er snakk om « en lovlig vare som fritt kan importeres og omsettes på det norske markedet ».
AP170602 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
AP170602 Med håndholdte rytmeinstrumenter bidrar fire av hennes kolleger til den dypfølte tolkningen av Emilia Rydbergs hit Big Big World fra 1998.
AA170602 I tillegg gjøres det tilføyelser til den allerede lange svartelista over personer og selskaper som angivelig bidrar til utviklingen av våpen og raketter, med 14 personer og fire selskapet. ( ©NTB ) ¶
AA170602 Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at palmeolje bidrar til avskoging, men han minner samtidig om at det er snakk om « en lovlig vare som fritt kan importeres og omsettes på det norske markedet ».
AA170602 Likevel bidrar det til å øke spenningsnivået. 4.
VG170601 De jobber hardt både med å kutte egne utslipp, og bidrar både økonomisk og på flere måter for å hjelpe andre land og regioner til å gjøre det samme.
VG170601 For det er nok noe som i sterkere grad bidrar til forbruk av nervedempende hjertemedisin, enn at kidsa nå knasker dette mot eksamensangsten.
VG170601 Det bidrar også til utstøting fra arbeidslivet, til et liv på trygd.
VG170601 Men i det daglige bidrar Frp mest ved å skape et åpent rom for Sp, siden de selv er så gørrkjedelige.
NL170601 Ny våpeninstruks for politiet bidrar til kortere responstid og bedre beredskap.
NL170601 I og med at inntektene fra taxfree bidrar til å holde billettprisene nede og til å finansiere små flyplasser i mindre sentrale deler av Norge er det lett å se hvorfor Avinor stiller seg på bakbeina når det snakkes om å avvikle ordningen.
NL170601 Slik saken står nå, bidrar UiT til en massiv svekkelse av Tromsøs omdømme i resten av landsdelen.
NL170601 Vindkraft bidrar derfor ikke bare positivt i arbeidet med å redusere klimaendringene.
DB170601 Bidrar han til å sprekke noen myter om nødvendigheten av dop, får Ørn betydning langt utover den flotte jobben han har gjort med å utvikle stesønnen Alexander Kristoff til verdensstjerne.
DB170601 Dermed føyer de seg inn i den rekken av grådige selskaper som bidrar til å sette likestilling i revers.
DA170601 Han påpeker at noe også må gjøres, for eksempel med alle som sover på gata i byen, som han mener bidrar til å skape utrygghet for folk.
DA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
DA170601 Norge bidrar med om lag 50 personell til trening, rådgivning og støtte til « lokale syriske, sunniarabiske grupper » sin kamp mot IS, ifølge ministeren.
BT170601 Nå håper bondeorganisasjonene at Stortinget bidrar med mer penger.
BT170601 I tillegg bidrar vi til et flertall på Stortinget for å sikre driftsmidler til au pair senteret, som er et lavterskeltilbud som støtter au pairer med informasjon, hjelp og veiledning.
AP170601https://www.aftenposten.no/verden/For-75000-euro-kan-du-fa-en-privat-middag-med-Marine-Le-Pen-622382b.html De mest gavmilde, de som bidrar med mer enn 150.000 kroner, vil bli invitert til et « prestisjefylt arrangement » hvor Le Pen kommer til å delta.
AP170601 Det må altså være sterke krefter som bidrar til at Trump gjentatte ganger i valgkampen har lovet å trekke USA ut av Parisavtalen - og som gjør at han ifølge forhåndsomtalen kommer til å kunngjøre et slikt uttrekk i Rosehagen utenfor Det ovale kontor klokken 21.
AP170601 Det må altså være sterke krefter som bidrar til at Trump gjentatte ganger i valgkampen har lovet å trekke USA ut av Parisavtalen - og som gjør at han ifølge forhåndsomtalen kommer til å kunngjøre et slikt uttrekk i Rosehagen utenfor Det ovale kontor klokken 21.
AP170601 De mest gavmilde, de som bidrar med mer enn 150.000 kroner, vil bli invitert til et « prestisjefylt arrangement » hvor Le Pen kommer til å delta.
AP170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.
AA170601 Han påpeker at noe også må gjøres, for eksempel med alle som sover på gata i byen, som han mener bidrar til å skape utrygghet for folk.
AA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
VG170531 Ifølge en undersøkelse publisert på UEFAs hjemmeside, bidrar aktiv fotballspilling til å styrke selvtillit og evne til å danne og bevare vennskapsforhold.
VG170531 Det er helt riktig som Gerhardsen skriver, at den norske arbeidslivsmodellen med utstrakt samarbeid og sentralisert lønnsdannelse, bidrar til å holde lønnsforskjellene nede.
NL170531 Privatisering bidrar til å undergrave begge.
DB170531 Hvis alle bidrar , og prioriterer arbeidet, kan vi begrense skadene og leve videre på noenlunde samme måte som før.
DB170531 Privatisering bidrar til å undergrave begge.
DB170531 Fra begge sider i politikken er det også høy oppslutning rundt et progressivt skattesystem, der de med mest også bidrar mest.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Trump-trekker-trolig-USA-ut-av-Parisavtalen-622265b.html - Regjeringen bør nå gjøre to ting : Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Paris-avtalen, og innføre en egen « klimatoll » på varer på USA og andre land som bryter Paris-avtalen.
AP170531 - Regjeringen bør nå gjøre to ting : Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Paris-avtalen, og innføre en egen « klimatoll » på varer på USA og andre land som bryter Paris-avtalen.
AA170531 Spesielt har bygg- og anleggsbransjen bidratt til den lave ledigheten ettersom lav styringsrente i Den europeiske sentralbanken bidrar til at flere investerer i eiendom. ( ©NTB ) ¶
AA170531 - Regjeringen bør nå gjøre to ting : Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Parisavtalen og innføre en egen « klimatoll » på varer på USA og andre land som bryter Parisavtalen, sier MDGs Une Bastholm.
AA170531 Norge bidrar med 10 millioner kroner til hjelpeinnsatsen som kanaliseres gjennom FN og organisasjoner som allerede jobber i de rammede områdene.
AA170531 Flere tusen soldater bidrar i hjelpearbeidet etter flommen på Sri Lanka.
AA170531 De bidrar blant annet i evakuering fra flomområder og skiping av mat og andre basisvarer.
VG170530 Trump tok imidlertid tirsdag til Twitter for å fortelle at Tyskland bidrar mye mindre til NATO enn det USA gjør.
VG170530 Når de rikeste ikke bidrar med det de skal, er det folk flest, og norske bedrifter, som må betale ekstra.
DN170530 Målet er å lage en oversikt over hva nordnorske bedrifter bidrar med i beredskapsnæringen, sier Nilsen.
DB170530 Kobolt bidrar til å øke opptaket av oksygen, noe som gjør det til en form for bloddoping.
DB170530 Jeg synes det bare ville være rett og rimelig at han bidrar noe mer til fellesskapsfinansiering gjennom eiendomsskatt.
DB170530 Venstre bidrar til å gi grønt lys for Høviktunnelen, som ifølge Samferdselsdepartementet betyr at et tredje felt innover mot Oslo vil tas i bruk så snart den står ferdig.
DB170530 I stedet bidrar altså Venstre til å lobbe ballen rett i eget mål.
DB170530 Tidsskriftenes mange, små redaksjonsmiljøer bidrar til strukturell maktspredning.
DB170530 Strenge krav i anbudsregler bidrar til mer rettferdig og mer klimavennlig handel.
DA170530 Alle disse faktorene bidrar til å gjøre togtransport mer attraktivt i hverdagen.
DA170530 Hovedmålsettingen til bevegelsen er å få banker, men også pensjonsfond, byer, kirkesamfunn og universiteter til å slutte å investere i selskaper som bidrar til klimakrisen.
DA170530 Hovedmålsettingen til bevegelsen er å få banker, men også pensjonsfond, byer, kirkesamfunn og universiteter til å slutte å investere i selskaper som bidrar til klimakrisen.
DA170530 Så har byggebransjen måttet rekruttere utenlandske arbeidere, som igjen bidrar til at det er blitt mindre attraktivt for nordmenn.
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Her-tar-baten-med-34-mennesker-om-bord-fyr-622207b.html To norske fartøy bidrar til EUs grensestyrke Frontex, som har i oppdrag å håndtere migranter i Middelhavet som reiser med håp om å nå Europa.
AP170530 To norske fartøy bidrar til EUs grensestyrke Frontex, som har i oppdrag å håndtere migranter i Middelhavet som reiser med håp om å nå Europa.
AA170530 Norge bidrar med 10 millioner kroner til hjelpeinnsatsen som kanaliseres gjennom FN og organisasjoner som allerede jobber i de rammede områdene.
AA170530 De bidrar blant annet i evakuering fra flomområder og skiping av mat og andre basisvarer.
VG170529 Jeg bidrar med tøft kroppsspråk og lederevne.
VG170529 For problemet er at klubben har havnet i en gjørme de sliter tungt med å komme ut av, og der ulike faktorer bare bidrar til å gjøre vondt verre : ¶ * 1 Økonomien preges av at stadionsatsingen ikke akkurat har utviklet seg som ønsket.
VG170529 Vi har mange dyktige og flinke lærere i skolen i dag, men det er som regel enkeltsjeler på skolen som bidrar til kreative løsninger der noen av elevene lykkes.
VG170529 I tillegg bidrar en aktiv distriktspolitikk til at man kan leve gode liv i hele landet.
VG170529 God infrastruktur og solide institusjoner bidrar også til å skape verdier fordi det gjør det attraktivt å drive næringsvirksomhet her.
VG170529 Den bidrar til og reduserer ulikheten betraktelig.
VG170529 Han forteller at dødmannsknmappen som bidrar til å stoppe motoren når uhellet er ute og folk faller over bord, ikke har vært i bruk.
SA170529 - Vestlige sanksjoner mot Russland bidrar ikke til å løse konflikten i Ukraina, sa han under mandagens pressekonferanse.
SA170529 foreldrenes inntekt og utdanning ) og finner ut i hvor mye skolen bidrar til elevenes utvikling.
NL170529 Denne kulturen bidrar ikke til at vi i UNN kan gjenvinne et godt og åpent ytringsklima som sykehuset tidligere har vært kjent for.
NL170529 Sunn konkurranse og penger til felleskassa gir trygghet og bidrar til å skape den velferden som vi er så stolte av.
NL170529 Dersom Nordnorsk Viseforum bidrar til at dette skjer er det ikke første gangen vi har gjort det, 70-tallets visebølge satte dype spor og fikk sterk innvirkning på både kultur og politikk, skriver Inger Strand.
FV170529 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
DN170529 - Vestlige sanksjoner mot Russland bidrar ikke til å løse konflikten i Ukraina, sa han under mandagens pressekonferanse.
DN170529 Den bidrar blant annet til å stenge havner for svartelistede fartøyer, opplyser Sandberg.
DB170529 Vi er stolte aktører som driver seriøst, og som bidrar til den gode turistnæringen, men de såkalte « cowboyene » finnes, og vi ønsker at noen tar tak i dette, sier ordfører i Hasvik Kommune, Eva Huseby, til Dagbladet.
DB170529 De ønsker at de seriøse aktørene, som bidrar til både blomstring av turistnæringen og økonomien på øya, kan få drifte under kontrollerte forhold.
DB170529 Dette bidrar jeg best til gjennom mitt politiske arbeid, ikke gjennom en liten, passiv eierandel.
DA170529 Nest etter foreldrene er det lærerne som bidrar mest til å forme barna som mennesker.
DA170529 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
BT170529 Flere tusen soldater bidrar i hjelpearbeidet etter flommen på Sri Lanka. 180 personer er bekreftet døde som følge av den verste monsunen på Sri Lanka på 14 år.
BT170529 De bidrar blant annet i evakuering fra flomområder og skiping av mat og andre basisvarer.
BT170529 « Nettselskapene skaper null verdier for mitt hotell, for Hardanger som region eller bidrar med skatter og avgifter til Norge », sa hotelldirektøren til BT.
BT170529 Da er det naturlig at de bidrar til finansieringen », sa generalsekretæren i Produsentforeningen til Hardware.no for noen år siden.
AP170529https://www.aftenposten.no/okonomi/-Na-vil-Kahoot-grnder-fa-unger-til-a-gjore-husarbeid-621971b.html Få barn bidrar hjemme ¶ Én av medgründerne er spillprofessor ved NTNU, Alf Inge Wang, som også er medgründer, oppfinner og forsker i suksessen Kahoot.
AP170529https://www.aftenposten.no/okonomi/-Na-vil-Kahoot-grnder-fa-unger-til-a-gjore-husarbeid-621971b.html - Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet.
AP170529 Få barn bidrar hjemme ¶ Én av medgründerne er spillprofessor ved NTNU, Alf Inge Wang, som også er medgründer, oppfinner og forsker i suksessen Kahoot.
AP170529 - Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet.
AP170529 | Foreldre, dere trenger ikke å kjøpe gave til læreren Frank Tore Tangen ¶ Bidrar du ikke, er du gjerrig, smålig, sær, usolidarisk eller alt på en gang.
AA170529 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AA170529 Flere tusen soldater bidrar i hjelpearbeidet etter flommen på Sri Lanka. 180 personer er bekreftet døde som følge av den verste monsunen på Sri Lanka på 14 år.
AA170529 De bidrar blant annet i evakuering fra flomområder og skiping av mat og andre basisvarer.
AA170529 Jeg synes ikke det bidrar til å opplyse komiteen godt nok til at vi kan danne oss en oppfatning før vi sender det til bystyret, sier Rolf Jarle Brøske ( H ), leder for kontrollkomiteen.
VG170528 « Att kvinner och män skils åt innebär inte att centrumet bidrar till segregation », insisterer en talsperson for moskeen.
VG170528 BIDRAR TIL TERROR : - Qatar har også klart kunststykket å passere Saudi Arabia som største bidragsyter til IS, Al-Qaida og Hamas, skriver kronikkforfatteren.
SA170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
SA170528 Uansett hva vi bidrar med får vi kritikk !
NL170528 Bruk av kombinerte stillinger der både UiT og Tromsø kommune bidrar økonomisk er en forutsetning for modellen.
DN170528 I seg selv er dette positivt, men samtidig bidrar det til at det blir et enda større gap mellom de virkelig sultne, ambisiøse arbeidstagerne og de som « bare » er fornøyd med å ha en trygg og fast jobb.
DB170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef, ifølge NTB.
BT170528 Konkurranse bidrar til at kvaliteten på de tjenestene som leveres, enten det er IT-systemer eller omsorgstjenester, blir bedre og bedre for hver dag.
AP170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
VG170527 Trumps svigersønn skal være den eneste FBI anser som sentral i granskingen som fortsatt jobber i Det hvite hus, og selv om han på dette tidspunktet ikke er anklaget for å ha gjort noe galt, bidrar avsløringene til å skape støy rundt Trump, som ved hjemkomst nok også må svare for hvorfor hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har nektet å forklare seg til en etterforskningskomité i Senatet i
VG170527 Mange opplever at etterforskningen ikke er god nok, og det bidrar heller ikke til at flere sier ifra om overgrep, sier Amundsen ¶
AP170527 - Han strekker ut en hånd og ber om at Norge bidrar i fredsprosessen i Jemen, ved å være vertskap for samtaler mellom partene i konflikten, sier Lundevall-Unger.
VG170526 Og når flere bidrar - så kan det holde nivået på bomtakstene lavere enn det ellers ville ha vært, sier Solli.
SA170526 - Ved å fjerne disse personene fra våre gater og fra landet, bidrar vi til et tryggere samfunn for alle.
SA170526 Skapende arbeid og praktiske ferdigheter bidrar til en sunn utvikling.
NL170526 Kanskje bidrar dette til det lave sykefraværet på rundt 1% ?
DN170526 Forskere er engasjert og en internasjonal organisasjon bidrar også noe.
DB170526 Norge er med i koalisjonen, men bidrar ikke med kampfly.
DB170526 Norge er blant de landene som er helt avhengig av NATO, og derfor avhengig av alle NATO-land bidrar slik at NATO har den avskrekkingen som er nødvendig for å avverge angrep.
DB170526 Og selv om hun bidrar på hjemmebane, med for eksempel med innkjøp av mat eller andre forbruksgoder, bygger hun ikke varige verdier.
DA170526 I komiteen er vi 8-10 personer og vi ønsker at alle lag og foreninger bidrar , forteller hun og legger til at det blir litt ekstra i jubileumsåret.
DA170526 - Nå er det mange som er med og bidrar .
DA170526 Den gangen valgte han Cannes-festivalen som utskytningsrampe for sitt budskap, mens filmen var et solid dokument over hvordan CO2-utslipp bidrar til at isen i polområdene smelter og været endrer seg til det ekstreme.
DA170526 Undersøkelsen bidrar til myteknusing : « Gamle » og « nye » nordmenns verdier er likere enn mange synes å tro.
DA170526 Der setter man nå sin lit til at Klima- og miljødepartementet og Sivilombudsmannen bidrar til å sette en stopper for veibyggingen.
BT170526 Han trekker frem NATOs innsats i Egeerhavet, der Nato bidrar med marinefartøyer for å hjelpe til med å håndheve flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ap-og-Senterpartiet-vil-innfore-fornyet-vurdering-for-kreftpasienter-621958b.html Jeg forventer at helseministeren også bidrar til å kommunisere at dette er et ønsket tilbud - også fra politisk hold, sier Micaelsen.
AP170526 Norge er med i koalisjonen, men bidrar ikke med kampfly.
AP170526 - Ved å fjerne disse personene fra våre gater og fra landet, bidrar vi til et tryggere samfunn for alle.
AP170526 Alle tre bidrar til splittelser og uenighet i alliansen.
AP170526 - Som i trafikken er reduksjonen i antall ulykker et samarbeid mellom selskapene som lager bedre biler, myndighetene som bidrar med bedre veier og reguleringer og trafikantene som er blitt bedre sjåfører, sier Waterhouse.
AP170526 Jeg forventer at helseministeren også bidrar til å kommunisere at dette er et ønsket tilbud - også fra politisk hold, sier Micaelsen.
AP170526 - Det bidrar i hvert fall ikke til å hjelpe barn i familier med de største konfliktene, som strever og har det skikkelig vanskelig, sier professor Tjersland.
AA170526 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AA170526 Norge er med i koalisjonen, men bidrar ikke med kampfly.
SA170525 Manchester-politiet er ifølge BBC rasende over at materialet de har delt med USA har lekket til pressen, noe de mener bidrar til å svekke den videre etterforskningen.
SA170525 Sunn konkurranse og penger til felleskassa gir trygghet og bidrar til å skape den velferden som vi er så stolte av.
DN170525 Manchester-politiet er ifølge BBC rasende over at materialet de har delt med USA har lekket til pressen, noe de mener bidrar til å svekke den videre etterforskningen.
DN170525 Men vi er politikere og vi vet at demokratiet bidrar til slike endringer, sa Merkel på en pressekonferanse i Berlin fjor, ifølge Cnn.com.
DB170525 - De tre elementer i byrdefordeling : Det ene er pengene, det andre er hvilke kapasiteter vi har, og det tredje er hva vi bidrar med i internasjonale operasjoner.
DB170525 Selskapet bruker bemanningsbyråene Workshop og CBA Fagformidling, som bidrar med hver sin mann i tillegg til åtte av Seltors egne ansatte.
DB170525 At Armstrong selvironisk bidrar til en setting hvor det skal gjøres narr av doping i sykkelsporten får mange i kommentarfeltene til å reagere sterkt.
AP170525 Usunne spisemønstre bidrar til å gjøre oss syke - ikke bare fysisk, men også psykisk, mener den amerikanske psykiateren Drew Ramsey og en stadig voksende gruppe av fagfeller.
AA170525 Manchester-politiet er ifølge BBC rasende over at materialet de har delt med USA har lekket til pressen, noe de mener bidrar til å svekke den videre etterforskningen.
AA170525 Få barn bidrar hjemme ¶ Én av medgründerne er spillprofessor ved NTNU, Alf Inge Wang, som også er medgründer, oppfinner og forsker i suksessen Kahoot.
AA170525 Barn bidrar ikke hjemme, oppgavelister fungerer ikke og barna sitter heller opptatt med en eller annen spillapp enn å hjelpe til med å gå ut med søpla eller støvsuge.
AA170525 - Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet.
VG170524 Bidrar ved terrorens røtter ¶
SA170524 Det rettferdige vil være at dette tas over skatteseddelen, og at de som har mest, bidrar mest.
SA170524 KRONIKK : Bidrar boligbyggingen til å gjøre gamle forskjeller nye ?
SA170524 Hvorfor finner de seg likevel i å « tvinges » til å støtte venstresiden økonomisk i form av at deres medlemsavgift også bidrar til større pengeoverføringer fra LO til Arbeiderpartiet ( spesielt ), og til de andre politiske partiene på venstresiden ?
DN170524 Det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging samt leting og konsept- studier som bidrar mest til oppjusteringen.
DB170524 Med militære maktmidler gjør vi afghanske sikkerhetsstyrker i stand til å bekjempe terror og stabilisere sitt land, og vi bidrar med å trene irakiske styrker i Irak.
DB170524 Dermed bidrar kombinasjonen til bedre utnyttelse av næringsstoffene, sier Kalchenko.
DB170524 Bærene bidrar med kostfiber og viktige plantestoffer, og mørk sjokolade har høyt innhold av kakao, noe som gjør den til et supert alternativ til melkesjokoladen.
BT170524 Jeg føler at vi bidrar litt til integrering.
AP170524 « Iveren etter å forhindre og forebygge voldelig ekstremisme må ikke føre til at man utvikler et system som bryter med sentrale prinsipper som ytrings- og religionsfrihet, og som bidrar til stigmatisering istedenfor inkludering.
AA170524 Norge bidrar med rundt 120 soldater i alt. ( ©NTB ) ¶
VG170523 HJELPER : Hjelpearbeidere bidrar på innsiden av Manchester Arena etter eksplosjonen.
VG170523 HJELPER : Hjelpearbeidere bidrar på innsiden av Manchester Arena etter eksplosjonen.
SA170523 - I begynnerkontraktene er det en kampbonus som bidrar økonomisk til unge spillere som leverer, sier Johansen.
DB170523 Han er litt den samme typen som Tomas, bidrar på tøffe økter, og samtidig så har han en veldig konkret og nøye plan på det han selv ønsker å gjøre for å gå fortest mulig til vinteren.
DB170523 Sett fra norsk synspunkt, er det, uansett hva slags formell rolle NATO gis, viktig at NATO bidrar med det NATO er dyktig på, som etterretning, overvåking, opplæring og trening av lokale styrker, understreker regjeringskilder overfor Dagbladet.
DA170523 Fondet er et viktig virkemiddel i klimapolitikken, og bidrar ikke minst også til å aktivisere folk flest i klimapolitikken », skriver miljøbyråden i en e-post til Dagsavisen.
DA170523 At teksten er ganske upersonlig bidrar heller ikke positivt.
DA170523 - Idrett og kultur bidrar til at det blir knyttet nære bånd mellom nasjoner, uttalte kulturministeren før hun dro til Kina søndag.
AP170523 - I begynnerkontraktene er det en kampbonus som bidrar økonomisk til unge spillere som leverer, sier Johansen.
AA170523 På det viset bidrar Luthers lære til en mer minimalistisk og sekulær kristendomsform.
VG170522 Men samtidig forventer NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg at alle de allierte landene bidrar mer til internasjonal tjeneste for NATO.
SA170522 i ¶ Bidrar til et større marked for useriøse, ufaglærte aktører.
DB170522 « Skam » har satt ham på verdenskartet, og bidrar definitivt til at han har et stort momentum, sier Seested til Dagbladet.
DA170522 CANNES ( Dagsavisen ) : - Som skuespiller er du aldri bedre enn mulighetene du blir tilbudt, sier Nicole Kidman, stjernen alle vil ha en bit av, men som under årets filmfestival i Cannes nærmest skyr pressen med unntak av et par utvalgte pressekonferanser, og det til tross for at hun bidrar til både tre spillefilmer og en TV-serie.
BT170522 Skammen over den store kroppen bidrar til at mange overvektige isolerer seg.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Bidrar til et større marked for useriøse, ufaglærte aktører.
AP170522 Men også store investeringer i Disney bidrar .
AP170522 Men også store investeringer i Disney bidrar .
AP170522 Bidrar til et større marked for useriøse, ufaglærte aktører.
AA170522 Svaret på innledningsspørsmålet så langt er derfor at : Når skoler og universitet samarbeider utvikles skolebaserte utdanningstilbud som bidrar til kollektiv læring og profesjonelle læringsfellesskap.
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider utvikles utdanningstilbud som bidrar til kollektiv læring og profesjonelle læringsfellesskap.
AA170522 De bidrar med sin forskningskompetanse på skolene samtidig som de bringer praksisnær kunnskap tilbake til universitet og lærerstudenter.
AA170522 I tillegg bidrar sponsorer med elleve millioner kroner, slik at Norge i alt støtter de internasjonale arrangørene med 30 millioner.
VG170521 Her har du et menneske som rett og slett er seg selv, er åpen om hvordan det er å være nettopp det, og dermed bidrar til å avmystifisere noe som selvsagt egentlig ikke er noe å mase med.
SA170521 Mange bidrar
AP170521https://www.aftenposten.no/verden/Forsker-om-Donald-Trumps-tale--Saudi-Arabia-har-en-ideologi-som-ligner-pa-IS_-og-det-er-ganske-fjernt-fra-det-Trump-onsker-621602b.html Waage mener denne talen bidrar til å avsløre Trump og hans rådgiveres manglende Midtøsten-kunnskap.
AP170521https://www.aftenposten.no/verden/Forsker-om-Donald-Trumps-tale--Saudi-Arabia-har-en-ideologi-som-ligner-pa-IS_-og-det-er-ganske-fjernt-fra-det-Trump-onsker-621602b.html Hun mener Trump bidrar til å øke polariseringen i Midtøsten.
AP170521 Waage mener denne talen bidrar til å avsløre Trump og hans rådgiveres manglende Midtøsten-kunnskap.
AP170521 Hun mener Trump bidrar til å øke polariseringen i Midtøsten.
AP170521 - Å kastrere egen katt bidrar til å gjøre livet lettere for kattene i Norge.
AP170521 Mange bidrar
VG170520 Med SV i byråd prioriterer vi dem som bidrar til at barn får det bedre, ikke dem som ønsker å gjøre seg rike på fellesskapets midler.
VG170520 Anbud og konkurranse bidrar til det motsatte.
NL170520 Den jobben min familie og mange andre i Norge bidrar til er nærmest gjort på dugnad.
NL170520 Den jobben de og mange andre i Norge bidrar til er nærmest gjort på dugnad.
DN170520 Egg og av og til bacon til frokost bidrar godt til motivasjonen.
BT170520 Det forundrer oss at de andre byrådspartiene ikke bidrar til en bedre løsning for barna på Tveiterås.
AP170520 Han krever at at de han ansetter bidrar til å spre glede på arbeidsplassen.
AA170520 Samtidig bidrar Senterpartiets medvind, og den kommende valgkampen, til at distriktspolitikk får økt betydning.
VG170519 Polariserte fronter og partipolitisk spillfekteri bidrar ikke til dette.
VG170519 Hun påpeker at en korrupt politimann bidrar til å svekke den grunnleggende tilliten til politiet som en helhet, og særlig Eirik Jensens tidligere politiarbeid.
NL170519 Noen kritisk refleksjon rundt hvorvidt Norge bidrar til å styrke eller heller uthule folkeretten gjennom vår vridning fra fredsbevarende FN-operasjoner til NATO-operasjoner i moderne tid, finnes ikke i meldinga.
NL170519 beitende småfe og storfe holder gjengroinga i sjakk ¶ hver av dem bidrar til 4 arbeidsplasser i transport, industri og andre tilknyttede næringer innen service- og tertiærnæringene ¶ har stor betydning for den stadig voksende turistnæringa i nord ¶ opprettholder stabiliteten i nord norske bygder og bidrar til dugnadsånd og fellesskapsholdninger.
NL170519 Nord norske småbrukere og bønder - produserer rein og trygg mat til nord norske forbrukere ¶ produserer et åpent og velstelt kulturlandskap ¶ beitende småfe og storfe holder gjengroinga i sjakk ¶ hver av dem bidrar til 4 arbeidsplasser i transport, industri og andre tilknyttede næringer innen service- og tertiærnæringene ¶ har stor betydning for den stadig voksende turistnæringa i nord ¶ opprettholder stabiliteten i nor
DN170519 Regjeringen håper at dette bidrar til at landets långivere vil gi nye nødlån og løsne på lånebetingelsene.
DN170519 Justeringen på Wall Street bidrar til å løfte Asia-børsene i morgentimene fredag, som er lite endret.
DB170519 Odd-Magnus ble invitert spesielt for å bringe inn de yngre kreftene som bidrar i samfunnsdebatten.
DN170518 ¶ Jeg mener uansett at de ladbare hybridene har vært et positivt bidrag til den norske bilparken, og bidrar til lavere utslipp - spesielt lokalt, sier forfatteren.
DB170518 ( FourFourTwo ) : « 96 år gamle Ken Stanley har hatt sesongkort i 88 år, jeg håper mine fotballsko bidrar til mange fantastiske minner som Spurs-fan ».
DB170518 § 37 : « Ved vurderingen av hva som er en berettiget interesse etter personopplysningsloven § 8 bokstav f skal det for kameraovervåking legges vesentlig vekt på om overvåkingen bidrar til å verne om liv eller helse eller forebygger gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. » ¶
DB170518 Good » på Cappelens telefon, bidrar med informasjon angående politiets ressurser.
DB170518 VIL HA DEBATT : Ervin Kohn stiller spørsmål ved om Hartberg-tegneserien bidrar til å gjøre klimaet rundt omskjæringsdebatten bedre eller ikke.
DB170518 Han frykter at « Fagprat»-tegneserien bidrar til å dra debattklimaet i en negativ retning.
DB170518 For Mosaisk Trossamfund-lederen er det sentrale spørsmålet om « Fagprat»-stripa bidrar positivt til debattklimaet eller ikke.
DB170518 - Mine spørsmål til storsamfunnet er : Er det slike ting vi vil skal prege debatten ? Bidrar denne tegningen til å gjøre debattklimaet bedre ?
DB170518 Fraværsgrensen bidrar til at flere møter opp på skolen.
DB170518 Dette er for øvrig ikke noe som bidrar til en vedvarende ulikhetsøkning.
DB170518 Det bidrar i kampen mot arbeidslivskriminalitet, godt arbeidsmiljø og en god og rettferdig lønnsdannelse.
DB170518 Bare ved å analysere hva som bidrar til ulikhet, kan vi bruke de riktige virkemidlene for å bekjempe den.
DA170518 Denne utviklingen bidrar til en rasering av det norske konkurransedyktige arbeidslivet hvor vi opplever en synkende produktivitet.
BT170518 Og for å vise hvor mye norsk mat bidrar med i kjøleskapet.
BT170518 Og for å vise hvor mye norsk mat bidrar med i kjøleskapet.
BT170518 Som far til barn i en Akasia-barnehage ønsker jeg selvsagt at de ansatte, som hver dag bidrar til at både mitt barn og jeg er trygg og fornøyd, skal ha gode arbeids- og lønnsvilkår.
AP170518 Talsmenn for Astan Quds Razavi har sagt at de i stedet for å betale skatt, bidrar med veldedighet for store verdier.
AA170518 Mest fordi det har gjort at hun raskt bidrar til å rydde opp i saken, går for anmeldelse, og dermed minsker medietrykket.
AA170518 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon.
AA170518 Det er viktig at begge parter bidrar til at avstanden mellom tilbud og krav blir mindre, sier Morten Skandfer i Troms Venstre til Nationen. ( ©NTB ) ¶
AA170518 Men vi bidrar også til store utslipp i form av varer vi kjøper i Trondheim som produseres andre steder og fraktes hit.
VG170517 - Justisdepartementet vil i den videre dialogen med DSB søke å tilpasse oppdraget til de anslåtte rammebetingelsene på en måte som fortsatt bidrar til et godt samfunnssikkerhetsarbeid, skriver Amundsen i en e-post til VG.
DN170517https://www.dn.no/nyheter/2017/05/17/2048/Utenriks/voksesmerter-pa-island Dette bidrar til å holde prisveksten nede.
DN170517 Dette bidrar til å holde prisveksten nede.
DN170517 Etter oppkjøpet av Anton sport er Sport 1 tilført større volumer, noe som bidrar til økt lønnsomhet.
AA170517 Vi vil gjerne at dere bidrar med bilder og kanskje en ørliten tekst til vårt bildegalleri fra dagen.
VG170516 Vi har gitt klubbene det råd at de ikke bidrar til at programmet - i den innpakningen det har fått - og blir mer kommersielt attraktivt.
VG170516 Slike tanker fører ofte til sosial isolasjon, som bare bidrar til å bekrefte tankene og forverre håpløshetsfølelsen.
VG170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.
SA170516 Industri og bergverk vokser med 0,9 prosent i første kvartal etter to år med nedgang og er den sektoren som bidrar mest til BNP-veksten.
SA170516 Nå håper bondeorganisasjonene at Stortinget bidrar med mer penger.
NL170516 Slik kan du enklere rette ut bretter og krøller bare med hånda, samtidig som tørkeprosessen bidrar til å rette ut stoffet.
FV170516 Nå håper bondeorganisasjonene at Stortinget bidrar med mer penger.
DN170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.
DB170516 - Det er en kjent problemstilling at flere russ og andre ungdommer blir satt i pressituasjoner opp mot bruk av narkotika, og vi erfarer at narkotikaselgere kynisk fokuserer salget sitt mot russen og således bidrar til rekruttering til narkotikamisbruk, skriver politiet i pressemeldinga.
DB170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes til NTB.
DB170516 Det må derfor diskuteres om vi i de to prosentene også bør kunne regne inn tiltak som bygger motstandskraft i sivil sektor, og som dermed bidrar til økt forsvarsevne.
DA170516 Når høyresiden nå har overtatt makten i flere land, bidrar det til å endre dynamikken på kontinentet, forklarer UiO-forskeren.
DA170516 - Samtidig har USAs press på Maduro-regjeringen økt, noe som bare bidrar til å forsterke polariseringen ytterligere, sier Strønen.
DA170516 Russetida bidrar til å avdekke sosiale og kulturelle forskjeller i Oslo.
DA170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.
DA170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.
DA170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.
BT170516 Nå håper bondeorganisasjonene at Stortinget bidrar med mer penger.
AP170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.
AA170516 Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.
AA170516 Industri og bergverk vokser med 0,9 prosent i første kvartal etter to år med nedgang og er den sektoren som bidrar mest til BNP-veksten.
AA170516 Nå håper bondeorganisasjonene at Stortinget bidrar med mer penger.
AA170516 På den måten bidrar reinsdyr i Sibir til bevaring av permafrosten og karbonlagring i torva, på de norske viddene, i tillegg til økt refleksjon av solvarme på grunn av beite ( albedo ).
SA170515 AMG-avdelingen til Mercedes bidrar nå også til biler som ikke er helt spinnville, bare veldig kraftige.
SA170515 Sande mener det bidrar til at NCF-rittene bare blir farligere og farligere.
DN170515 - Uttransport av straffede bidrar til å bekjempe kriminalitet og ivaretar samfunnssikkerheten, sier sjefen for Politiets utlendingsenhet ( PU ), Morten Hojem Ervik.
DB170515 - Regjeringen bidrar til problemet ¶
DB170515 - De forsker og forsker på klimaendringene, men forsetter å føre en poltikk som bidrar til problemet, mener imidlertid MDG-leder Rasmus Hansson og viser til at regjeringen akkurat har lyst ut den neste største utlysningen av oljeblokker noen sinne.
DB170515 I motsetning til Toyota - og i motsetning til Hondas forrige generasjon hydrogenbil, har nå både motor og brenselcellestabel fått plass foran torpedoveggen, noe som bidrar til å forklare det lange overhenget foran.
DB170515 Valgordninga bidrar sterkt til å gjøre utfallet usikkert.
DB170515 Vi mener at både barnevernspedagog- og sosionomutdanningene bidrar med viktig kompetanse i barnevernsfeltet og det er langt ifra et ønske om å legge ned en utdanning eller profesjonskamp.
DB170515 En ny generasjon kvinner bidrar til å se på forholdet mellom kjønn på mer nyansert vis.
DA170515 - Geobrønnene bidrar til at vi når energiklasse A, sammen med tiltak på bygningskroppen, slik at den tilfredsstiller lavenergistandarden.
DA170515 Samtidig bidrar også denne pausen til å holde interessen ved like, sier Moslet.
DA170515 Det har mest praktiske årsaker, men bidrar også til å holde spenningen blant publikum ved like.
BT170515 Alle virkemidlene som er satt i verk for å hjelpe folk inn på boligmarkedet, er velmente, men de bidrar også til å forsterke problemet de prøver å løse.
AP170515https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-Mercedes-AMG-E43-En-svart-kraftig-familiebil-10130b.html AMG-avdelingen til Mercedes bidrar nå også til biler som ikke er helt spinnville, bare veldig kraftige.
AP170515 Med fomuleringen bidrar han til inntrykket av helseforetakene som en egenrådig og arrogant størrelse.
AP170515 AMG-avdelingen til Mercedes bidrar nå også til biler som ikke er helt spinnville, bare veldig kraftige.
AP170515 Sande mener det bidrar til at NCF-rittene bare blir farligere og farligere.
VG170514 - Jeg forbereder meg på å starte enhver kamp, og blir skuffet når jeg ikke gjør det, men jeg har fokus på det jeg skal og er inne og bidrar når jeg kan.
VG170514 Ved å underslå problemene, vokser de videre og bidrar til å forsterke raseriet.
FV170514 Et viktig bidrag til å styrke barnevernet er etter min mening at vi har en opinion, politikere og presse, som i tillegg til å peke på feilene, også bidrar til å løfte fram betydningen av den viktige jobben som barnevernsansatte utfører daglig i møte med de mest sårbare barna og ungdommene.
DN170514 Dette bidrar til at lønn og betingelser blir mindre viktig, mens fleksibilitet, utviklingsmuligheter og jobbinnhold får høyeste prioritet når nordmenn skal velge arbeidsgiver, sier konserndirektør HR Rut Elise Samuelsen i ManpowerGroup til DN.
DN170514 At så få tar seg bryet med å sjekke opp lønn og pensjonsrettigheter før de søker jobb, er helt klart til bedriftenes fordel, siden det bidrar til å dempe lønnspresset, påpeker Samuelsen.
DN170514 Bidrar til å dempe lønnspresset ¶
DN170514 Hva med alle de andre som bidrar ?
DB170514 - Han er veldig aktiv på sidelinja, bidrar med fakter og mimikker.
SA170513 - Vi har fått innspill om at lagkonkurranser kanskje ikke bidrar til å øke verdien på Raw Air.
NL170513 Proteinet bidrar også til at blodetspH ( surhetsgrad ) holdes konstant.
DB170513 De skjeve avgiftene bidrar også til at enda flere i fremtiden velger biler av denne typen, ettersom avgiftsrabatten kan gjøre de største ladbare hybridene opp mot 200.000 kroner rimeligere i innkjøp.
AP170513https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-har-endret-pa-23-av-Obamas-miljotiltak-Na-blir-den-gamle-stridsoksen-om-Keystone-XL-rorledningen-gravd-frem-igjen-620271b.html Keystone-rørledningen skal etter planen passere 150 meter fra huset deres og 180 meter fra brønnen som bidrar med både drikkevann og irrigasjon til den 64 mål store eiendommen, der det pensjonerte ekteparet dyrker bygg, mais og soyabønner.
AP170513https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Boikott-mot-Israel-er-symbolpolitikk-fra-LO-621120b.html Men det er også det eneste positive det bidrar til.
AP170513 Keystone-rørledningen skal etter planen passere 150 meter fra huset deres og 180 meter fra brønnen som bidrar med både drikkevann og irrigasjon til den 64 mål store eiendommen, der det pensjonerte ekteparet dyrker bygg, mais og soyabønner.
AP170513 Men det er også det eneste positive det bidrar til.
AP170513 - Vi har fått innspill om at lagkonkurranser kanskje ikke bidrar til å øke verdien på Raw Air.
AA170513 - Det må være ille for en ufør med unger som har fått mindre å leve for, eller en alvorlig psykisk syk som har mistet behandlingsplassen sin, å høre på Høyres valgkampløfter, fortsetter han og vektlegger viktigheten av en politikk som bidrar til økt rettferdighet.
VG170512 Hvis LO tror dette bidrar til fred og bedre forståelse mellom israelere og palestinere tar de feil.
VG170512 Men slik samvittighetslindring bidrar ikke til den økonomiske veksten vi trenger for å løse kreftens gåte, få enda bedre eldreomsorg, løse det uløste i klimapolitikken eller til å finansiere forskning på vaksiner som kan redde barn i andre land.
VG170512 Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger bidrar det til å tilsløre prisbildet.
VG170512 KRITISK : - Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger bidrar det til å tilsløre prisbildet, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
SA170512 Den som ønsker å gi penger til mennesker i nød, bidrar til å gjøre tiggere til kriminelle.
DN170512 Vi frykter at det bidrar til å forverre forholdet til Russland, sier stortingsrepresentant til NRK.
DN170512 Høyere etterspørsel på mobil- og web-tv-annonsører bidrar til en økning på 28 prosent.
DB170512 Vi frykter at det bidrar til å forverre forholdet til Russland, sier stortingsrepresentant til NRK.
DB170512 - Vi selger et produkt som bidrar til å gjøre russetida tryggere.
DB170512 Vi vil at forskjellene som oppstår i markedet skal motvirkes gjennom aktiv omfordeling der de som har mest bidrar mest.
DB170512 Vi vil at en sterk fagbevegelse bidrar til solidariske lønnsoppgjør, slik at alle får en anstendig lønn å leve av.
DB170512 I dag bidrar de politiske valgene Frp og Høyre til å ta Norge i feil retning.
DA170512 Vi frykter at det bidrar til å forverre forholdet til Russland, sier Haltbrekken til NRK.
DA170512 Fremskrittspartiet kaller vedtaket skammelig, mens KrF mener det bidrar til å demonisere Israel.
BT170512 Gjør dem til premissleverandører, som integrert bidrar til å videreføre og utvikle kulturbyen Bergen.
AP170512 « LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av vestbredden og annekteringen av palestinsk land.
AP170512 Gode tall fra VG bidrar sterkt.
AA170512 Vi frykter at det bidrar til å forverre forholdet til Russland, sier stortingsrepresentant til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170512 Gode tall fra VG bidrar sterkt.
AA170512 ¶ Elsykkelene bidrar til at flere som ikke trener, kan sykle.
VG170511 - Å sikre et tett partssamarbeid som bidrar til et kompetent, inkluderende, trygt og seriøst arbeidsliv der det skapes tilstrekkelig mange nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund.
DN170511 Investorlegenden Mark Mobius, som var blant de første til å investere i fremvoksende markeder via Templeton Emerging Markets Group, mener at sosiale medier bidrar til å holde volatiliteten i de globale aksjemarkedene nede.
DB170511 En annen faktor som trolig bidrar til en bestemt politisk slagside, er at personer som sympatiserer med venstreorienterte og radikale partier oftere er åpne for nye ting og ideer - noe som er påpekt av forskere som arbeider med problematikken.
DA170511 I et så sjangersprengende prosjekt som dette er det ikke helt lett å sette fingeren på hvor det har skjært seg, men en del av problemet er at blant sjangerne nevnt ovenfor, så har filmen sitt fremste fotfeste i performancekunst, og det bidrar til at satiredelen blir overtydelig.
DA170511 - Ved å gi til Hanvold bidrar man bare til å opprettholde grådighetskulturen de har bygd opp, konstaterer hun.
BT170511 - Dette er kjempeviktig, og bidrar til å vedlikeholde en ærverdig bygning.
BT170511 Et forbud mot utbytte vil føre til færre private initiativ som i sin tur bidrar til redusert konkurranse.
AP170511 Å sykle hver dag bidrar til livskvaliteten, det har jeg opplevd selv.
AP170511 LO-leder Gerd Kristiansen bidrar dermed til å frigjøre milliarder av kroner på statsbudsjettet for sin hovedmotstander Jensen.
AP170511 Det reduserer oppreguleringen av pensjonene og bidrar sterkt til å spare Siv Jensen for 5,5 milliarder på statsbudsjettet.
AP170511 - Nei, men vi ser at blandede rom gir gode relasjoner mellom soldatene, og at det bidrar til mer samhold på tvers av kjønn.
AP170511 Slik sparer vi Oslo-luften for utslipp, bidrar med 2 momsmillioner - og finansierer statlige avgiftskutt for fem hybrid-SUV-er i luksusklassen.
AA170511 Også i Sør-Korea er rakettskjoldet omstridt, og kritikere mener det bidrar til å trappe opp konflikten med Nord-Korea.
AA170511 Over 9.000 mennesker er blitt flyttet til andre steder i regionen, og 1.000 soldater og 1.500 sivile bidrar i redningsarbeidet, heter det.
AA170511 Det viktigste er å vise at man bryr seg, og at man bidrar med det man kan der og da, sier Hermundsgård.
AA170511 På samme måte som luftforurensning, så bidrar støyeksponering til tap av friske leveår.
VG170510 De bidrar aktivt med sin kompetanse for å støtte kommunehelsetjenesten i å fange opp og forebygge selvmord eller tanker om selvmord.
SA170510 Etter vår vurdering bidrar dessverre ikke denne rapporten positivt i en slik diskusjon fordi analysene som presenteres ikke er i nærheten av å underbygge konklusjonene man trekker.
SA170510 Langrennsløperen bidrar selv til spekulasjoner med bilde i sosiale medier.
SA170510 - Det er viktig for dem som bidrar at de kan være med på ekstraordinære satsinger, og at vi har kontroll på den daglige driften.
NL170510 Forskning er et slikt ekstra bein, og regjeringen viser nå at vi bidrar til å styrke denne satsingen, sier Gudmundsen.
NL170510 Dette bidrar til å holde den generelle prisstigningen nede.
FV170510 Langrennsløperen bidrar selv til spekulasjoner med bilde i sosiale medier.
DN170510 Og den nevnte megatrenden i retning mer reisevirksomhet og økt turisme, bidrar også til økt investeringslyst.
DN170510 - Bidrar med alt han vet ¶
DN170510 Isolert sett bidrar de siste inflasjonstallene til at renten blir holdt lav lenger, påpeker seniorøkonom.
DN170510 Sparkingen av FBI-sjef James Comey bidrar til å holde liv i spekulasjonene om en russisk forbindelse, saken som har hengt over president Donald Trump siden han tok over.
DB170510 Man spør seg hva han har å tjene på å sparke Comey, annet enn som en urovekkende advarsel til FBI og andre som bidrar til etterforskningen.
DB170510 Jeg synes det er bekymringsfullt at forskere og utdannere bidrar til å senke ambisjonene ved å insinuere at man må velge mellom kompetanse og kapasitet.
DA170510 Forfatteren Thure Erik Lund bidrar med et etterord som er en skarp refleksjon over hvordan beskrivelsen og oppfatningen av naturen slik den kommer til uttrykk hos Henry David Thoreau følger kjente klassiske mønstre.
BT170510 - Det er viktig for dem som bidrar at de kan være med på ekstraordinære satsinger, og at vi har kontroll på den daglige driften.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/-Svensk-nettsted-hevder-Tomas-Northug-legger-opp-235322b.html Langrennsløperen bidrar selv til spekulasjoner med bilde i sosiale medier.
AP170510 Langrennsløperen bidrar selv til spekulasjoner med bilde i sosiale medier.
AP170510 - Det er viktig for dem som bidrar at de kan være med på ekstraordinære satsinger, og at vi har kontroll på den daglige driften.
VG170509 Pluss til Alexander Bonsaksen, som bidrar godt til at Johannes Johannesen begynner å likne sitt debutant-jeg fra forrige VM.
VG170509 Men avtalen er basert på at alle gjør en innsats for å kutte utslippene, og at rike land bidrar til finansiering av klimatiltak i fattige deler av verden.
VG170509 Staten bidrar til å sabotere samvær ¶
VG170509 - Sannheten er at dette arbeidslivet og rammene om det bidrar til at nordmenn er lykkeligst i verden, at Norge ifølge FN er verdens beste land å bo i, vi har kortest arbeidstid, vi har det mest likestilte og lærende arbeidslivet, vi har høy lønn koblet med små forskjeller mellom lavt- og høytlønte og vi har mye lavere ledighet enn de fleste andre.
SA170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
FV170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
DN170509 Vi løser uløste oppgaver og bidrar til flere mennesker settes i arbeid.
DN170509 Ifølge Financial Times skal også Russland, som leder gruppen av oljeproduserende land som ikke er medlem av Opec, men bidrar med produksjonskutt - støtte opp om en forlengelse av produksjonskuttene.
DB170509 Og han bidrar med sin kompetanse.
DB170509 Meritterte Riise - med 110 landskamper og seier i Champions League med Liverpool - bidrar med humør og kunnskap, forteller treneren.
DB170509 Vi tok denne avgjørelsen for å styrke troppen slik at alle sammen føler at de bidrar mentalt for laget, sa Thoresen til NTB.
DB170509 Den utviklingen krever at norske bedrifter ansetter de med ulik bakgrunn, som bidrar med ulike perspektiv.
DB170509 Dette bidrar til å legitimere diskriminering og skape usikkerhet om vernets rekkevidde.
DA170509 På denne helsestasjon har de fleste av brukerne innvandrerbakgrunn, og jordmødrenes arbeid bidrar også til integrering og god familiehelse.
DA170509 Jordmødrene på Grorud bidrar til å fremme kvinnehelse, spesielt blant minoritetskvinner.
DA170509 - Vi har fulgt dem under hele svangerskapet, er tett på, og på etterkontroll bidrar vi også med familieplanlegging og prevensjon, og snakker om fødselen, fødselsdepresjoner og traumatiske fødselsopplevelser som kan utvikle seg og lettere komme fram igjen ved neste svangerskap og fødsel dersom de fortrenges.
DA170509 ) og Christine Thaulow, her sammen med Shamso Abdikariim med lille Anessa på armen, bidrar til økt integrering og bedre helse i bydel Grorud.
BT170509 Bidrar du, som en stemme i Norge, til at mennesker som meg føler angst og depresjon ?
BT170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
BT170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kastet-ut-av-Giro-dItalia-etter-denne-manoveren---Skammelig-235300b.html Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
AP170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
AP170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
AA170509 I tillegg bidrar vi med dette til å sikre arbeidsplasser i denne delen av Sør-Trøndelag, sier nettdirektør Bård Olav Uthus i Trønderenergi i en pressemelding.
AA170509 Trusselbildet bidrar til å gjøre norske medier mer restriktive med å trykke visse typer innhold, ifølge en ny forskningsartikkel, skriver Klassekampen.
VG170508 Trebarnsmoren skrev blant annet et debattinnlegg i VG om at muslimske kvinner nektes religiøs skilsmisse som hevntaktikk, og at moskeer i Norge bidrar til å gjøre det vanskeligere for kvinner å få religiøs skilsmisse.
SA170508 Han bidrar sterkt til at Norge knuser stornasjoner som Brasil og Argentina.
FV170508 Han bidrar sterkt til at Norge knuser stornasjoner som Brasil og Argentina.
DN170508 « Sterk vekst i inntjeningen til energiselskapene bidrar naturlig nok mye til å trekke opp totalen, men inntjeningsveksten er positiv i stort sett alle andre sektorer, utenom telekom.
DN170508 Begge steder bidrar også bankene i stor grad til å trekke samlet inntjening opp », skriver meglerhuset.
DB170508 Som vanlig i disse bladene, bidrar magasinets redaktør, Harry Hansen, med gode bakgrunnsartikler.
DB170508 TIX-låtene er relativt stuerene, men de drøyeste russelåtene blir laget for å få oppmerksomhet, og det er frustrerende at media er så dumme at de hausser dem opp, og dermed bidrar til at det vil komme flere drøye låter de neste årene, skriver Haukeland i e-post.
DB170508 Eller så kan du fortsette å være et ynkelig nettroll som ikke bidrar med noe til samfunnet, annet enn mobbing og utløp for din egen sjalusi.
DA170508 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
BT170508 Beskrivelsen i programmet deres er presis : « Dagens asylsystem bidrar til menneskesmugling, er ineffektivt, urettferdig og etterlater millioner av mennesker i den ytterste nød.
BT170508 Han bidrar sterkt til at Norge knuser stornasjoner som Brasil og Argentina.
AP170508https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/BBC-Norge-knuser-Brasil-og-Argentina-i-Premier-League-235221b.html Han bidrar sterkt til at Norge knuser stornasjoner som Brasil og Argentina.
AP170508 » Terje Bendiksby, NTB scanpix ¶ - Bidrar med mye humør ¶
AP170508 Han kommer alltid med noen velplasserte kommentarer, uavhengig av hva temaet måtte være, og han bidrar med mye humør. 2.
AP170508 Norske medier føyer seg tidvis inn i rekken av enkelte leger, pasientforeninger og politikere som bidrar til å skape frykt og sykeliggjør en del av befolkningen i den grad at ungdom isoleres på mørke rom i årevis.
AP170508 Han bidrar sterkt til at Norge knuser stornasjoner som Brasil og Argentina.
SA170507 På lengre sikt vil økende skala og de nye økosystemene som skapes i tilknytning til ny teknologi, gi lønnsomhet som bidrar til at prisforskjellen mellom bærekraftig og fossil diesel reduseres.
FV170507 | - Bidrar til økt miljøbevissthet ¶
DN170507 Ved å velge Broadnet har vi flyttet all kjernenettrafikk over i et annet nasjonalt stamnett og bidrar således til at den norske mobilnettinfrastrukturen blir mer robust, understreker Wigum.
DN170507 EØS-motstandernes kritikk mot at EU-direktivene nå overkjører norske og internasjonale bestemmelser i arbeidslivet og bidrar til sosial dumping godtar han ikke som avgjørende.
DB170507 - Jeg er veldig fornøyd og tolker den til at vi ikke bidrar på noen måte ved å stille kabinettspørsmål eller ved å gå av før vi har stortingsflertall mot oss, slik at Venstre tvinges til å stille mistillitsforslag mot oss, sier han.
BT170507 Dagens sykelønnsordning bidrar dermed til å sementere utenforskapet og fratar mange en mulighet til en fast og trygg jobb.
AP170507 Vi ønsker å få til et regelverk som omfatter alle disse næringene og som bidrar til bedre samordning mellom ledningseierne og veieierne.
AP170507 Vi ønsker å få til et regelverk som omfatter alle disse næringene og som bidrar til bedre samordning mellom ledningseierne og veieierne.
AP170507 Vi ønsker å få til et regelverk som omfatter alle disse næringene og som bidrar til bedre samordning mellom ledningseierne og veieierne.
VG170506 Hvis du ikke bidrar med positiv energi, så kan du ikke være en del av gruppen.
DN170506 Regjeringen må fryse milliardstøtte til Romania og Bulgaria helt til landene bidrar til å stoppe at tiggere og organisert kriminalitet når Norge.
DB170506 KRITISERES : Automotive News mener Dodge Demons dekk bidrar til å gjøre bilen trafikkfarlig.
AP170506 Samarbeidet med Flex bidrar sterkt til at jeg tror at nHack kommer til å bli en suksess, sier Rynning, som mener at det amerikanske storselskapet med hovedkontor i Singapore ser samarbeidet med den norske « akseleratoren » som en mulighet for å vokse raskere i Kina.
AP170506 Hun tror det bare bidrar til å gjøre vondt verre.
AP170506 Slike aksjoner bidrar forhåpentligvis til at folk tenker seg om to ganger før de forsøpler, sier Gulbrandsen, som anslår at rundt 40 personer bidro til å rydde stranden på Langåra.
VG170505 - I sluttspillet er det viktig at alle rekkene bidrar .
VG170505 Å oppleve det under kamp bidrar ikke til å senke stressnivå eller øke tryggheten i prestasjonen.
SA170505 - I sluttspillet er det viktig at alle rekkene bidrar .
DN170505 Det bidrar til produktivitetsforbedringer og arbeidsplasser.
DB170505 - Vi har vært vitne til at en rekke samværsordninger mellom barn og biologiske foreldre fungerer dårlig og ofte bidrar til å øke konfliktnivå og skaper utrygghet i relasjonene.
DB170505 Vi går ikke inn for å støte verken KrF eller V fra oss, og inviterer dem til fortsatt samarbeid, så jeg mener at vi ikke bidrar til noe kaos ved å innta det standpunktet, sier Jensen.
DB170505 - Flere sier åpenlyst at de vurderer å stemme Frp eller andre borgerlige partier, fordi det er for risikabelt å velge KrF hvis det bidrar til en sosialistisk regjering, sier Frp-statsråden.
DB170505 Også systemet for lønnsdannelse bidrar til å motvirke store forskjeller.
DB170505 * Noen tiltak som bidrar til god fordeling kan være svært viktige, samtidig som de bare virker på veldig lang sikt.
DB170505 Han er tydelig på at tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, sementerer fattigdom og medfører at barn må avbryte utdannelsen.
DB170505 Sosionomer og barnevernspedagoger bidrar i dag med viktig kompetanse innenfor både psykisk helse, rusfeltet, familievernet, skole, Nav osv ; Sosionomutdanningen med vekt på et strukturelt perspektiv, levekårsutfordringer, arbeidsmarkedskompetanse og arbeid med sosiale problemer i møte med familier og flere brukergrupper, og barneve
DB170505 Spesielt når man, i stedet for å belyse en problemstilling, heller bidrar til å forsterke den.
DA170505 - I sluttspillet er det viktig at alle rekkene bidrar .
AP170505 - I sluttspillet er det viktig at alle rekkene bidrar .
AA170505 Samtidig bidrar virksomheten til å berike kyniske bakmenn.
DB170504 Denne frykten bidrar gjerne til å forsterke boligprisfallet, da psykologien og folks oppfatning av fremtidig boligprisutvikling, gjerne har direkte innvirkning på boligprisene.
DA170504 Blant dem som bidrar med valgkampbidrag til Ap i år, finner vi også LO-forbundet Fellesforbundet.
BT170504 Ved å skrive og snakke på den måten, bidrar Helleland selv til at Norge ligner et trangt hus, der det stadig blir lavere under taket.
AP170504 Flere frivillige organisasjoner bidrar i arbeidet.
SA170503 Den tidligere læreren har politisk teft, sans for humor, og bidrar til å skape en positiv og optimistisk stemning rundt Emmanuel Macrons kandidatur.
SA170503 Jensen viser til at Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform bidrar til innsparinger på rundt tre milliarder kroner i året.
SA170503 Det er ikke dramatisk, men bidrar til at folk blir mer usikre.
FV170503 Fire godt voksne menn bidrar til at lokalet er røyklagt.
DB170503 Gårsdagens festkveld bidrar til en herlig statistikk.
DB170503 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, har Wang Yi tidligere uttalt. 100 turbulente Trump-dager : - Slikt blir det søvnløse netter og politisk havari ut av ¶
DB170503 Kinas utenriksminister Wang Yi har advart mot faren for krig, og uttalte at Kina motsetter seg enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå.
DB170503 ¶ BYGGER LANDET : - I regjering bidrar Frp til at sparegrisen fortsatt legger på seg, samtidig som vi bygger landet, vedlikeholder mer og behandler flere pasienter, skriver Roy Steffensen ( Frp ), her på oljemesse i Stavanger, i et svar til Helga Pedersen ( Ap ).
DB170503 I regjering bidrar Frp til at sparegrisen fortsatt legger på seg, samtidig som vi bygger landet, vedlikeholder mer og behandler flere pasienter.
DA170503 Blant dem som bidrar med valgkampbidrag til Ap i år, finner vi også LO-forbundet Fellesforbundet.
DA170503 - Det er et tankekors at norske myndigheter gjennom Statens pensjonsfond utland bidrar til å bygge opp treforedlingsindustrien i våre naboland, men at vi ikke får i gang investeringene i Norge, sier Lahnstein, og legger til : ¶
BT170503 Det er ikke dramatisk, men bidrar til at folk blir mer usikre.
AP170503https://www.aftenposten.no/bolig/Sjefokonom--Man-bor-selge-for-man-kjoper-10122b.html Det er ikke dramatisk, men bidrar til at folk blir mer usikre.
AP170503 - THAAD bidrar til å forskyve maktbalansen i hele regionen, sier Yang Myoung-il, som var han en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.
AP170503 Det er ikke dramatisk, men bidrar til at folk blir mer usikre, sier Øye.
AP170503 Jensen viser til at Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform bidrar til innsparinger på rundt tre milliarder kroner i året.
AP170503 - Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 Det er ikke dramatisk, men bidrar til at folk blir mer usikre.
VG170502 Trener Kåre Ingebrigtsen er glad for at Mushaga Bakenga bidrar som han gjør.
VG170502 Han mener Trump nå bidrar til å sette sitt godkjent-stempel på totalitære regimer.
VG170502 Dette bidrar til et vaklende demokrati basert på partier som er bygget rundt ledere, men som ikke er bundet av langsiktige mål og ideologiske bånd med forankring i en medlemsmasse eller bred demokratisk prosess.
VG170502 Hensikten har vært å vurdere om reguleringene, kontrollen og samarbeidet mellom Norge og EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i disse havområdene.
SA170502 Hovedkilden for varme til Lyses fjernvarmenett er avfallsforbrenningsanlegget på Forus, som innebærer at regionens avfall forbrennes på en miljøriktig måte og bidrar til en fornuftig sirkulær økonomi.
DN170502 Også i Sør-Korea er rakettskjoldet omstridt, og kritikere mener det bidrar til å trappe opp konflikten med Nord-Korea.
DB170502 Også ernæringsutdannede fagpersoner som uttaler seg for egen regning sprer gamle myter og bidrar ikke med kunnskap om et sunt vegansk kosthold.
DB170502 Slik er det selvsagt, men forskningen er klar på at det er de menneskeskapte utslippene som bidrar til at klimaet nå er i forandring.
DA170502 - Vi er et lavterskeltilbud, og bidrar både til å forhindre ensomhet og vedlikeholde folkehelsen.
DA170502 Det er den omstridte eiendomsskatten som bidrar til de nye barnehageplassene.
DA170502 Målet er å redusere matsvinn og det bidrar vi ved å være en plattform hvor restauranter, butikker og alle steder som selger mat, og som de kanskje må kaste på slutten av dagen fordi det ikke kan selges dagen etter.
BT170502 Du blir opprørt når du hører at Norge bidrar så lite, selv om vi har så mye.
BT170502 Og vår solide politikk for familier som ønsker valgfrihet og en enklere hverdag bidrar ikke til å undergrave denne relevansen, snarere tvert imot.
BT170502 Der hvor vi tror Eikefjord imidlertid har helt rett, er når hun beskriver samfunnssituasjonen vår i dag : Den kristne kulturarven er i spill, og det bidrar til å gjøre KrFs politikk desto mer relevant og viktig.
BT170502 Den kristne kulturarven er i spill, og det bidrar til å gjøre KrFs politikk desto mer relevant og viktig.
BT170502 Romania er vel verdt et besøk, men den negative reklamen rundt rumenske tiggere og kriminelle i Norge bidrar ikke til at man velger Romania som reisemål.
BT170502 Det kan godt være at en privat operatør har vunnet, og at regjeringens tap bidrar til at økonomien blir mer effektiv, noe som er i alles interesse.
AP170502 Den hatske propagandaen mot opposisjonslederen bidrar til å gjøre ham til et mål for svært aggressive tilhengere av Kreml.
AP170502 Dette bidrar til å utvide hennes velgergrunnlag blant mer tradisjonelle konservative.
AP170502 Du blir opprørt når du hører at Norge bidrar så lite, selv om vi har så mye.
AA170502 Også i Sør-Korea er rakettskjoldet omstridt, og kritikere mener det bidrar til å trappe opp konflikten med Nord-Korea.
AA170502 Kritikerne mener at systemet bidrar til å trappe opp konflikten med Nord-Korea og gjøre Koreahalvøya enda mer utsatt for en ødeleggende krig. ( ©NTB ) ¶
AA170502 På samme måte som luftforurensning, så bidrar støyeksponering til tap av friske leveår.
AA170502 Forhåpentligvis bidrar det til bedre sykkelkultur.
AA170502 Og minst like viktig, selgerne bidrar med kunnskap som avstigmatiserer og ufarliggjør denne gruppen.
VG170501 EØS-avtalen er bra for norske arbeidsplasser og bidrar til trygghet for norske arbeidstakere, spesielt i eksportbedriftene, sier Støre til VG.
SA170501 NSF ønsker å være løsningsorientert, og vi mener at momenter som heltidserklæringen i KS, « gi og ta » mentaliteten i virksomhetene bidrar til gode løsninger, alternative måter å organisere arbeidstidsordninger på og ikke minst ta høyde for å få en balanse mellom oppgaver og ressurser viser at det er fullt mulig å etablere gode arbeidsordning for begge parter innenfor nåværende lovverk.
SA170501 Det å tilbringe fritid sammen med familie og venner som også har fri og tid til samvær, er helsefremmende og bidrar til trivsel og overskudd i en travel arbeidshverdag.
FV170501 Høye boliginvesteringer de siste årene bidrar dessuten til at en kan forvente en klar demping av utviklingen i boligprisene framover, sier Benedictow til NTB.
DN170501 Norge må tørre å satse på de turistene som bidrar til bærekraft og størst verdiskaping, mener reiselivsdirektør Bente Bratland Holm og frykter islandske tilstander.
DN170501 - Du mener også vi må tørre å si nei til visse typer turister som bidrar med liten verdiskaping og dårlig bærekraft.
DN170501 Norge må tørre å satse på de turistene som bidrar til bærekraft og størst verdiskaping, mener reiselivsdirektør Bente Bratland Holm og frykter islandske tilstander.
DN170501 3 Du mener også vi må tørre å si nei til visse typer turister som bidrar med liten verdiskaping og dårlig bærekraft.
DN170501 At Q-Meieriene er med og bidrar med sunnere produkter er veldig positivt, svarer Tine-direktøren.
DN170501 Høye boliginvesteringer de siste årene bidrar dessuten til at en kan forvente en klar demping av utviklingen i boligprisene framover, sier Benedictow til NTB.
DB170501 - Vi har vært vitne til at en rekke samværsordninger mellom barn og biologiske foreldre fungerer dårlig og ofte bidrar til å øke konfliktnivå og skaper utrygghet i relasjonene.
BT170501 Inntektene fra utleien reduserer skipets driftsutgifter, og bidrar til forskning og forskningsutstyr.
BT170501 Inntektene fra utleien reduserer skipets driftsutgifter, og bidrar til forskning og forskningsutstyr.
BT170501 Begrep som « eliten » og « folket » sier i seg selv ganske lite, og bidrar til å skape en polarisert debatt.
BT170501 At mediene, en av de viktigste bærebjelkene i ethvert demokrati, utsettes for angrep også fra personer med makt, bidrar til å forsterke denne motsetningen.
AP170501https://www.aftenposten.no/okonomi/Okonomer-Den-norske-rentefesten-vil-fortsette-lenge-620243b.html Høye boliginvesteringer de siste årene bidrar dessuten til at en kan forvente en klar demping av utviklingen i boligprisene framover, sier Benedictow til NTB.
AP170501 Sammen med nasjonal identitet er dette de sentrale sakene for ytre høyre og bidrar til at de kan dominere debatten.
AP170501 Høye boliginvesteringer de siste årene bidrar dessuten til at en kan forvente en klar demping av utviklingen i boligprisene framover, sier Benedictow til NTB.
AP170501 Inntektene fra utleien reduserer skipets driftsutgifter, og bidrar til forskning og forskningsutstyr.
SA170430 Det bidrar til varmere temperaturer.
AA170430 Det er bidrar også til å gjøre det bedre å bo her.
AA170430 De må være med på den utviklingen og fornyingen som Nye Veier bidrar med, sier hun.
SA170429 Dette bidrar til at det økte behovet for transport kan dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange.
DB170429 Humanetikere og ateister bidrar til et viktig mangfold i måten vi tror og tenker på.
DA170429 På den måten bidrar de som jobber i « skurte » til en positiv atmosfære i et lokale som absolutt trenger det.
SA170428 Som ikke bidrar til positiv samfunnsutvikling, men tvert imot undergraver det aller viktigste vi har i velferdsstaten : Muligheten til å ha en god, trygg jobb, som betaler skatt og bidrar til at vi alle kan ha det godt.
SA170428 Som ikke bidrar til positiv samfunnsutvikling, men tvert imot undergraver det aller viktigste vi har i velferdsstaten : Muligheten til å ha en god, trygg jobb, som betaler skatt og bidrar til at vi alle kan ha det godt.
DN170428 Den utvannede bruken av « falske nyheter»-stempelet virker polariserende og bidrar ikke til å løse noen problemer.
DN170428 Ifølge Pichai er det mobilsøk som bidrar til at Google øker inntektene i første kvartal 2017, men han tror også Youtube kommer til å være den neste drivkraften for videre vekst i selskapet.
DB170428 Nordmannen er utleid fra Freiburg ut denne sesongen og bidrar til å løfte St.
DB170428 - Tydeliggjøring av politikken bidrar mobiliserende.
DB170428 - Men slike kommentarer bidrar også til en holdning om at unge kan vente.
DB170428 Writers Guild of America ønsker også at de store produksjonsselskapene bidrar økonomisk i større grad til foreningens helseplaner.
DB170428 For oss som forskere er det imidlertid også alvorlig at mediene bidrar til å svekke tilliten til forskningen.
DA170428 På den andre siden er det en mer intens elektrisk atmosfære i mystiske « Allt gick så fort », som bidrar til at dette i tillegg til alt annet også er et variert album.
AP170428 Alt dette er elementer som bidrar til at byen rangeres som et av verdens mest konkurransedyktige finanssentra.
AA170428 - Jeg ser det som totalt urealistisk at KrF kan sitte i en regjering som bidrar til å flytte grenser på dette området, sier Ropstad til Adresseavisen og bekrefter at han snakker et ultimatum.
SA170427 Fondet skal forvalte opp mot 20 milliarder kroner, og selskapet skal investere på en måte som bidrar til reduserte klimagassutslipp.
SA170427 De mener at Hauges uttalelser bidrar til å utrygghet både blant mannskapet og deres pårørende.
DN170427 Når de store salgsdagene rundt påske faller inn under andre kvartal i år, er det ingen sesongvariasjoner som bidrar til ekstra salg, sier Europris-sjef Pål Wibe i en pressemelding.
DB170427 Dessuten metter det godt og bidrar til en sunn fordøyelse, sier hun.
DA170427 I forskriftene som styrer hvordan de nye lærerutdanningene skal legges opp, er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape læringsmiljøet som bidrar til gode, faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser.
DA170427 I forskriftene som styrer hvordan de nye lærerutdanningene skal legges opp, er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser.
DA170427 - Dette er en avgift som KrF i sitt alternative budsjett ønsker å gjeninnføre, til tross for at den var dyr å administrere og bidrar til at man får en raskere fornyelse av båtmotorer som har mindre forurensning og støy, understreker Frp-politikeren.
BT170427 At Ap frir til Sp, og ikke SV, før høstens valg, bidrar imidlertid til å sukre pillen.
BT170427 Slike tanker fjerner skam og bidrar til at noen fortsetter å begå overgrep.
BT170427 Nedlastning og deling bidrar til å opprettholde en skadelig og ulovlig industri.
AP170427 | Prioritering av organisert idrett bidrar til mannsdominans og klasseforskjeller Kolbjørn Rafoss og Gunnar Breivik ¶
AA170427 Trønderenergi har også hatt et effektiviseringsprogram som har pågått siden 2013, og nå bidrar til bedre resultat.
AA170427 For Norge er det viktig med et velfungerende knutepunkt som Oslo lufthavn, og overskuddet bidrar til å finansiere det øvrige luftfartsnettet i hele Norge, sa konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor under den offisielle åpningen av den nye Oslo Lufthavn Gardermoen torsdag formiddag.
VG170426 Les også : Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
VG170426 Les også : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
VG170426 Denne er et soleklart brudd på arbeidslinjen, og vi vet at den blant annet bidrar til å holde innvandrerkvinner hjemme.
VG170426 European Environmental Agency har beregnet at utslipp fra biler bidrar til 467.000 for tidlige dødsfall i Europa årlig.
VG170426 - Elbiler bidrar også til forurensing, gjennom svevestøv ?
SA170426 Den patruljerende styrken gjør en formidabel jobb, og bidrar selvfølgelig også med overskuddsinformasjon/etteretningsinformasjon.
SA170426 | Stavanger bidrar til å unngå flykaos i Oslo ¶
SA170426 Han ble mye involvert og det er godt å se at han bidrar med både mål og målpoeng.
DB170426 Når redaksjonen navngir skoler og årstall, bidrar det til at belastningen på berørte barn øker.
DB170426 Kraftkabler bidrar til å gjøre den nye fornybare energiproduksjonen mer effektiv.
DB170426 Disse kraftkablene bidrar til at strømprisene blir likere mellom Norge og utlandet.
DB170426 Alt dette bidrar til at nabolandene våre raskere kan fase ut de fossile kraftverkene sine.
DA170426 Teknologiutviklingen bidrar til store samfunnsmessige endringer, som også krever at vi skaper ny politikk.
DA170426 I tillegg til å bygge bedre kvalitet generelt i skolen og høyere utdanning, må vi ha et utdanningssystem som er fleksibelt nok til å tilpasse seg de endringene som skjer i arbeidslivet, og som bidrar til å fremskaffe det nye næringslivet den kompetansen som trengs.
DA170426 Mange ildsjeler, trenere og ledere, legger ned utallige arbeidstimer og bidrar til trivsel for store og små.
DA170426 Korte avstander til Stavanger sentrum med gå - og sykkelavstand til sentrale tilbud bidrar til det.
BT170426 Denne sikrer at staten bidrar med 50 prosent til utbyggingen av Bybanen og andre prosjekter, mens resten må tas lokalt - med bompenger.
AP170426 - Norge bidrar betydelig, og jeg håper at andre land følger etter og har mer å gi senere i år.
AP170426 Han ble mye involvert og det er godt å se at han bidrar med både mål og målpoeng.
AA170426 Men det er ikke bare « det offentlige » som bidrar med aktiviteter som gir god integrering.
VG170425 Til sammen 2,4 millioner, men kommunen har lagt inn en forutsetning om at Øyer Næringsråd bidrar med halvparten, forklarer Edvard Cock i Mosetertoppen Panorama AS, som driver utleie av hytter og annekser ved Hafjell.
VG170425 Mange velforeninger og hytteeiere mener at dette er en oppgave for kommunen, fordi de allerede bidrar med nok i form av kommunale avgifter og eiendomsskatt, sier Cock.
FV170425 Ordfører Astrid Hilde ( Ap ) sier hun er innstilt på at Søgne kommune bidrar med mer midler til å støtte driften av Rutebåten Høllen.
DN170425 - Og merket bidrar kanskje også til reiselyst ?
DN170425 - Ingenting er bedre enn om merket også bidrar til å øke synligheten for Norge som turistdestinasjon, sier Larsen.
DB170425 Det bidrar til å utjevne forskjeller i helsetjenesten, hevder Næsje.
DB170425 De mener at ballongene bidrar til økt plastforurensning både på land og i havet, og at helium som grunnstoff er et knapphetsgode.
DA170425 Aktivitetsskolen bidrar til at barna leker mer sammen på tvers av språk og landbakgrunn, og gir foreldrene fleksibilitet.
DA170425 De mener at ballongene bidrar til økt plastforurensning både på land og i havet, og at helium som grunnstoff er et knapphetsgode.
BT170425 Med kunnskap om at donasjoner til tiggere ikke er en varig løsning på noe problem, og i tillegg i mange tilfelle bidrar til organisert kriminalitet, bør vi gjeninnføre det forbud vi hadde her i landet frem til 2005.
AP170425 I Ap tror man KrF vil si ja - hvis de kan argumentere med at de bidrar til å holde både SV og Frp utenfor regjeringskontorene.
AP170425 Søksmålet mot eiendomsskatten er ganske pussig, kan vinne frem og bidrar til å holde saken politisk varm.
AA170425 Norge bidrar også gjennom Verdensbanken, FNs nødhjelpsfond CERF og fondet for utdanning i krise og konflikt - Education Cannot Wait.
AA170425 De mener at ballongene bidrar til økt plastforurensning både på land og i havet, og at helium som grunnstoff er et knapphetsgode.
AA170425 De sier videre at forskning på epigenetikk viser at kvinnen som bærer fram barnet trolig bidrar til å prege fosterutviklingen mer enn tidligere antatt.
VG170424 Vi understreker at dette gjelder for hele årskullet og at noen bidrar med mer og at andre kan være syke eller uføre og få overføringer.
VG170424 Regjeringens skattelettelser på 25 milliarder kroner siden 2013, går i stor grad til de rikeste i Norge og bidrar ikke til å skape nye arbeidsplasser, sier påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen.
VG170424 Og hvor mye du bidrar med.
VG170424 Les også : Pensjonister jobbet gratis for 25 milliarder i fjor ¶ Bidrar med inntekter ¶
VG170424 FRA VUGGE TIL GRAV : I en 40-årsperiode bidrar du med mer verdiskaping enn det du får fra fellesskapet.
VG170424 Det er en økning med 49 prosent, som ikke sluses inn som en årlig beregnet økning, men som må tas over statsbudsjettet hvert år og som dermed bidrar til å redusere politikernes handlefrihet.
VG170424 Det er 47- og 49-åringene som bidrar mest ; med 172.000 kroner årlig.
VG170424 Da bidrar du med 1000 kroner til samfunnet : Det er da det statistisk vipper, ved at mange begynner å jobbe og skape verdier.
VG170424 Basert på tall fra Perspektivmeldingen 2017 har VG laget grafikken som viser hvor mye du får i offentlige overføringer fra du er født til du dør - og hvor mye ditt årskull bidrar til verdiskapningen i samfunnet.
SA170424 STRØM FRA SOLA : Solcellene på taket bidrar til å fylle energi på batteriet.
SA170424 BIDRAR : Solcellepanelet er antatt å øke effektiviteten med rundt 10 prosent.
FV170424 STRØM FRA SOLA : Solcellene på taket bidrar til å fylle energi på batteriet.
FV170424 BIDRAR : Solcellepanelet er antatt å øke effektiviteten med rundt 10 prosent.
DB170424 - Sykkelturismen bidrar til å holde mange arbeidplasser, ikke minst i hotell- og restaurantbransjen oppe, sier Andy Moore, som driver nettstedet mallorcacycling.co.uk til Dagbladet.
DB170424 I en lengre reportasje i regionavisa Lister tar hun et oppgjør med rundballene som bidrar til plastforsøpling av vernede strender og kulturlandskap i landbrukskommunen Farsund.
DB170424 » Alle ååå-er og næææ-er over Arabella bidrar til å overdøve alle æsj-er og iiik-er mot bestefaren.
BT170424 Nettverkene forsterker holdninger og fungerer som ekkokamre som bidrar til å normalisere og rettferdiggjøre overgrep.
BT170424 En gjeng juss-studenter med megafon bidrar til stemning de siste meterne før målgang i Skarverennet.
BT170424 STRØM FRA SOLA : Solcellene på taket bidrar til å fylle energi på batteriet.
BT170424 Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ BIDRAR : Solcellepanelet er antatt å øke effektiviteten med rundt 10 prosent.
AP170424https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-har-solcellepanel-pa-taket-10065b.html STRØM FRA SOLA : Solcellene på taket bidrar til å fylle energi på batteriet.
AP170424https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-har-solcellepanel-pa-taket-10065b.html BIDRAR : Solcellepanelet er antatt å øke effektiviteten med rundt 10 prosent.
AP170424 Tiden er inne for å spørre om vi, gjennom vårt asylinstitutt, bidrar til at flere tusener gjennomfører slike farefulle reiser.
AP170424 De bidrar til et berikende mangfold som jeg er stolt av.
AP170424 STRØM FRA SOLA : Solcellene på taket bidrar til å fylle energi på batteriet.
AP170424 BIDRAR : Solcellepanelet er antatt å øke effektiviteten med rundt 10 prosent.
AA170424 - Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkningen - samtidig som de reisende og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, sier Solvik-Olsen.
DB170423 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Yi nylig.
DA170423 Ingen kan forplikte seg til å signere en traktat man ikke har sett, men arbeidet for en atomvåpenfri verden krever at Norge bidrar til den prosessen som resten av verden nå ønsker, sier daglig leder i Nei til atomvåpen, Frode Ersfjord.
VG170422 - Jeg er veldig fornøyd med at jeg har to spisser som bidrar med mål.
VG170422 LØNNSOM ENERETT : Taxfree-salget på norske flyplasser gir Avinor omtrent like store inntekter som luftfartsavgiftene, og bidrar til å dekke underskuddet på 38 av Avinors 46 flyplasser.
VG170422 Det skaffer det statlige flyplasselskapet Avinor store inntekter og bidrar til å dekke underskuddet på 38 av Avinors 46 flyplasser.
SA170422 - Han er gull verdt for oss, og bidrar både offensivt og defensivt som midtstopper med sin venstrefot.
FV170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
DB170422 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
DA170422 Så jeg bidrar gjerne til på motvirke et slikt syn.
BT170422 Det triste er at klanene som nå har etablert seg i bergensområdet, kaster skitt på alle rumenere som med ærlig arbeid bidrar i det norske samfunn.
AP170422https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tre-vedtak-der-Ap-ledelsen-tapte_-og-syv-andre-vedtak-du-bor-fa-med-deg-fra-Arbeiderpartiets-landsmote-619709b.html Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170422 - Han er gull verdt for oss, og bidrar både offensivt og defensivt som midtstopper med sin venstrefot.
AA170422 I dag bidrar staten med 50 prosent av pengene til superbuss.
AA170422 - Presset på bompengene går ned når staten bidrar med mer.
AA170422 Dette handler om å redde liv, og nå bidrar Arbeiderpartiet forhåpentligvis til at færre mennesker dør i kø, skriver Hole.
VG170421 Den erfarne og populære DJ-en bidrar med noen sekunder vinylscratching mot slutten.
VG170421 Hun fastholder at regjeringens endring i arbeidsmiljøloven ikke bidrar til det løsarbeidersamfunnet Støre beskrev i sin tale på Ap-landsmøtet torsdag ettermiddag.
DN170421 - Vi har i tillegg et Sea King-helikopter fra Sola som bidrar med ekstra vannpumper.
DN170421 Ifølge The Jerusalem Post kom avtalen i havn etter lange forhandlinger med det israelske turistdepartementet, der departementet bidrar med 45 euro per passasjer og Eilats hotellforening med 15.
DB170421 Også fordi du er med og bidrar så super mat ikke går rett i søpla.
DB170421 Norge trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet.
DB170421 Dette bidrar til å skape enda mer forvirring enn den som allerede finnes, og kan gjøre det enda vanskeligere for oss med ernæringsutdannelse å bidra til å skape et avslappet og sunt forhold til mat i befolkningen.
DB170421 Videre skriver utvalget at tiltak som bidrar til aktivisering og fremmer integrering på sikt, bør starte allerede i asylmottakene for å utnytte ventetiden og motvirke passivisering.
DB170421 Og tror vi på statistikken som tilsier at disse unge menneskene bidrar tilbake til landet når den tid kommer ?
AP170421 - Noen ganger bidrar rådgiverne til at skatten blir korrekt.
AA170421 Trondheim kommune bidrar også med 500 000 kroner.
AA170421 Der den største utfordringen for journalistikken i 2016 var de økonomiske rammevilkårene, ser 2017 ut til å bli et år der framveksten av « fake news » bidrar til en undergraving av tilliten mellom presse og publikum.
VG170420 Nå håper jeg dette bidrar til at flere støtter laget, sier Simonsen.
DN170420https://www.dn.no/nyheter/2017/04/20/2207/Bors/jubeldag-pa-wall-street American Express var en av selskapene som bidrar positivt til kursløftet på Wall Street torsdag.
DN170420 American Express var en av selskapene som bidrar positivt til kursløftet på Wall Street torsdag.
DN170420 American Express var en av selskapene som bidrar positivt til kursløftet på Wall Street torsdag.
DN170420 - Aker BioMarine verdsetter konkurrenter som bidrar til å bygge opp og utvikle krillindustrien.
DN170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet.
DB170420 - Denne studien bidrar til å sette fokus på de potensielle fordelene med å øke aktiviteten i hverdagen.
DB170420 Arv bidrar til stadig økende forskjeller, så prinsippet om arveavgift er fornuftig og bør beholdes, sier Mellem.
DB170420 Et sånt programkonsept bidrar til å opprettholde en forenklet forestilling om hva overvekt er, og er med på å berede grunn for fordommer, sier Graff.
DB170420 Ekstra Bladet har vært i kontakt med flere fedmeeksperter som mener programmet bidrar til « fatshaming » - å latterliggjøre overvektige.
DB170420 Å godta lisens for eksport av slikt materiell betyr altså at Stortinget bidrar til å styrke mottakerstaten militært.
DA170420 Forskerne mener midlertidig opphold bidrar til forsvinninger.
DA170420 Forskerne mener midlertidig opphold bidrar til forsvinninger.
DA170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet.
AP170420 Når redaksjonen navngir skoler, bidrar det til at belastningen på berørte barn øker.
AA170420 I en enstemmig uttalelse krever Sikkerhetsrådet at Nord-Korea « ikke utfører flere atomtester » og at Pyongyangs « ulovlige rakettaktiviteter bidrar sterkt til økt spenning i og utenfor regionen ».
AA170420 Dette er en dramatisering som bidrar til mer frykt enn det er grunnlag for nå, sier Hohle.
AA170420 De mener begge at hjemlig medias fokus på hendelser nær oss både bidrar til følelsesmessig utflating og et skjevt blikk på hvor og hvem terror rammer.
AA170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet.
SA170419https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Stor forskjell i inntekt : Den ene føler at han/hun bidrar mer enn den andre.
SA170419https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Samtidig opplever den andre å være underdanig fordi han/hun bidrar mindre.
SA170419 Defensive kutt og trafikkrestriksjoner har mikroskopisk effekt på miljøet, og bidrar kun til å svekke norsk næringsliv og tilhørende levestandard.
SA170419 Stor forskjell i inntekt : Den ene føler at han/hun bidrar mer enn den andre.
SA170419 Samtidig opplever den andre å være underdanig fordi han/hun bidrar mindre.
NL170419 Det antas at veistøv er hovedkilden i Tromsø, mens det i Narvik også er industri- og havneaktivitet som bidrar i tillegg til veitrafikken, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.
DN170419 Frykten for at reduksjonstakten i de globale oljelagrene er i ferd med å avta bidrar til å sende oljeprisen videre ned onsdag.
DN170419 - Boligen vår er viktig for å skape trygghet i hverdagen og bidrar til sosial utjevning og integrering.
DB170419 VIKTIG : - Birøkt bidrar også til pollinering av ville vekster, og er dermed med på å opprettholde artsmangfoldet, sier Eli Åsen i Norges Birøkterlag ( bildet ).
DB170419 Hun trekker fram forskning som viser at pollineringen blir mer effektiv når mange insektarter bidrar .
DB170419 Biene deres bidrar også til pollinering - også kalt bestøving - av både dyrkede vekster som frukt, bær og oljeplanter, og av ville vekster i naturen.
DB170419 - Honningbien er viktig for pollinering, men husk at også mer enn tusen andre insektarter bidrar til pollinering i Norge - både ville bier, sommerfugler, biller og blomsterfluer.
DB170419 Istedenfor å stikke kjepper i hjulene for dem som bidrar til full barnehagedekning i hele landet bør vi konsentrere oss om å styrke kvaliteten i tilbudet.
DB170419 Jeg håper vi bidrar til å skaffe til veie et faktagrunnlag som kan gi en god og opplyst debatt.
DB170419 Mens 77 prosent av norske menn og kvinner er i arbeid, bidrar bare litt over halvparten av ikke-vestlige menn og kvinner med sin arbeidskraft.
DA170419 - Vi har alltid levert løsninger som skaper verdi for forbrukerne og kundene våre, og som i tillegg bidrar positivt for miljøet.
BT170419 Da er det mer rettferdig at flere bidrar i spleiselaget, mener Tryti.
BT170419 - Næringen bidrar for lite økonomisk til kommunene, mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.
BT170419 Stor forskjell i inntekt : Den ene føler at han/hun bidrar mer enn den andre.
BT170419 Samtidig opplever den andre å være underdanig fordi han/hun bidrar mindre.
BT170419 Derfor bidrar både den norske stat og utallige nordmenn til organisasjoner som kjemper mot fattigdom gjennom utdanning, investeringer og bedre helsetilbud i Norge og verden over, slik at vi kan skape en verden fri for nød og fattigdom på sikt.
AP170419https://www.aftenposten.no/okonomi/Solenergi-fra-norske-hjem-er-firedoblet-pa-ett-ar-619133b.html Prisen på solpaneler har dessuten falt kraftig, og det bidrar til at det begynner å lønne seg, sier Sæther.
AP170419https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Stor forskjell i inntekt : Den ene føler at han/hun bidrar mer enn den andre.
AP170419https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Samtidig opplever den andre å være underdanig fordi han/hun bidrar mindre.
AP170419 Prisen på solpaneler har dessuten falt kraftig, og det bidrar til at det begynner å lønne seg, sier Sæther.
AP170419 Norge kåres stadig til et av verdens beste land å bo i, og har et sammensatt maskineri av samfunnsinstitusjoner som bidrar , enkeltvis og sammen, til dette.
AP170419 Stor forskjell i inntekt : Den ene føler at han/hun bidrar mer enn den andre.
AP170419 Samtidig opplever den andre å være underdanig fordi han/hun bidrar mindre.
AA170419 Små og mellomstore bruk står for om lag halvparten av produksjonen her i landet, og de bidrar også vesentlig til sysselsettingen i utkantene.
SA170418 Målet er å få utviklet konsepter hvor teknologi bidrar til bedre mobilitet.
DN170418 ¶ Der er likevel en vesensforskjell : Hun som høster fra naturen, kan vite at hun bidrar til at det blir mer intakt natur enn ellers, og at miljøet derved blir bedre.
DN170418 Systemet gir behagelig passform og bidrar til at skoen følger foten mer dynamisk gjennom løpsbevegelsene.
DB170418 Som vi tidligere har gitt deg en oversikt over, så er 2017 et ganske bra år med tanke på ekstrafridager som helligdager og offentlige høytidsdager bidrar med.
DB170418 Når er pinsa 2017 ? 2016 var litt snau i forhold til « ekstrafridagene » som alle de offentlige høytidsdagene i mai og juni bidrar med, mest fordi 1. mai var på en søndag, men kanskje også fordi det føltes snaut at alle mai-fridagene var over med siste hurra-rop på 17. mai.
DB170418 - USA forstyrrer global fred og stabilitet og fører en gangster-lignende logikk om at deres invasjon av en suveren stat er « avgjørende, rettmessig og forholdsmessig » og bidrar til å forsvare den internasjonale orden, uttalte Kim In Ryong.
DB170418 I tillegg er Telemark et prosessindustrielt mekka, med billig kraft, rent, kaldt vann og nærhet til markedet, sier Holmen, og viser til at det både er kort vei til Gardermoen og Vestlandet, og at de drar synergier fra nærliggende industri, som bidrar med varme.
DB170418 Det bidrar til å styrke de palestinske lederes tro på at de vil nå fram med kravet om å kontrollere Øst-Jerusalem.
DB170418 Det bidrar ikke til forhandlingsvilje, og låser fast framtidige fredsforhandlinger.
BT170418 Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd forsvarer beslutningen og hevder at unntakstilstanden bidrar til å beskytte demokratiet, rettsstaten og tyrkernes friheter og rettigheter.
BT170418 Det virker som de tar sats for å vise at Gud fortsatt er aktuell, men slik jeg ser det, bidrar disse overfrimodige til å skape enda større avstand mellom folk og kirke.
BT170418 Vi ser at diskusjonene og møtene mellom norske og kinesiske studenter, barnehageforskere, lærerutdannere og barnehagelærere bidrar til stadige kvalitetsdiskusjoner om hva den gode barnehage kan være og hvordan det kan skapes gode vilkår for barns utvikling, læring og danning.
AP170418 Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd forsvarer beslutningen og hevder at unntakstilstanden bidrar til å beskytte demokratiet, rettsstaten og tyrkernes friheter og rettigheter.
AA170418 Rådet, som ledes av president Recep Tayyip Erdogan, uttaler at unntakstilstanden " bidrar til å beskytte demokratiet vårt, rettsstaten og rettighetene og friheten til våre innbyggere ", ifølge nyhetsbyrået Anadolu.
AA170418 Det norske skipet Siem Pilot, som er et av to fartøy Norge bidrar med i Frontex, sto for redningen av over 800 flyktninger i sju redningsaksjoner søndag.
AA170418 Disse aktørene er med på samlinger og bidrar i ulik grad til faglig fordypning.
SA170417 Dette er en feilslutning, og bidrar til at vi mister kompetansen seniorene besitter.
DB170417 Personer som bidrar med mer enn 500.000 dollar i støtte, får automatisk plass i organisasjonens rådgivende organ.
AP170417 Rådet, som ledes av president Recep Tayyip Erdogan, uttaler at unntakstilstanden " bidrar til å beskytte demokratiet vårt, rettsstaten og rettighetene og friheten til våre innbyggere ", ifølge nyhetsbyrået Anadolu.
AP170417 Jenny Skavlan, Fam Irvoll, Holzweiler og Haik bidrar alle til å lage prototyper til det som skal bli hovedstadens første offisielle turban.
AP170417 Målet er å få utviklet konsepter hvor teknologi bidrar til bedre mobilitet.
VG170416 Og at havet fortsatt er kaldt, bidrar heller ikke til å få opp temperaturen.
SA170416 Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets " forbrytelser ".
SA170416 LO bidrar nå med det motsatte, sier han.
FV170416 Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets " forbrytelser ".
DN170416 Dette styrker konkurransekraften og gir blant annet en lavere pris på varen, som bidrar til å drive etterspørselen oppover.
DN170416 Men er ikke det et positivt tiltak dersom det bidrar til at flere kommer seg ut i naturen ?
DB170416 - Den sterke dollaren bidrar til at de amerikanske metropolene New York, Miami, San Fransisco, Los Angeles, Chicago og Las Vegas har alle en høyere indeks enn Oslo, sier Rune Viermyr.
DA170416 LO bidrar nå med det motsatte, sier han.
DA170416 Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets " forbrytelser ".
BT170416 Varmere vær bidrar til at flere legger ut på den farlige ruta, ifølge den tyske hjelpeorganisasjonen Jugend Rettet, som driver redningsarbeid i farvannene utenfor kysten av Libya.
BT170416 Proactiva Open Arms er blant organisasjonene som bidrar i redningsaksjoner i Middelhavet.
AP170416 Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets " forbrytelser ".
AP170416 Det er viktig at kunstnere bidrar her, sier Sven Påhlsson, som jobber med elektronisk kunst.
AP170416 - Men er ikke det et positivt tiltak dersom det bidrar til at flere kommer seg ut i naturen ?
AA170416 Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets " forbrytelser ".
AA170416 Varmere vær bidrar til at flere legger ut på den farlige ruta, ifølge den tyske hjelpeorganisasjonen Jugend Rettet, som driver redningsarbeid i farvannene utenfor kysten av Libya.
AA170416 Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets " forbrytelser ".
VG170415 LO bidrar nå med det motsatte, sier statsråden til VG.
VG170415 - Lavere selskapsskatt bidrar derimot til økte investeringer og varige arbeidsplasser, sier Dørum.
DB170415 - « Påskelabyrinten » bidrar til folkeopplysning, i tillegg til at det er god underholdning - i god gammel NRK-tradisjon, sier Viggo Valle, som lover å være tilbake med nye utfordringer neste påske også.
AP170415 Varmere vær bidrar til at flere legger ut på den farlige ruta, ifølge den tyske hjelpeorganisasjonen Jugend Rettet, som driver redningsarbeid i farvannene utenfor kysten av Libya.
AP170415 Proactiva Open Arms er blant organisasjonene som bidrar i redningsaksjoner i Middelhavet.
AP170415 Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets " forbrytelser ".
AP170415 Han mener også at president Donald Trumps tvitring om Nord-Koreas bidrar til økt spenning på Korea-halvøya.
VG170414 De endeløse strekkene med dødtid mellom de få scenene som bidrar til å føre handlingen videre, benyttes til å bygge stiv overleppe-pappfigurer uten dybde, samt en rekke scener - innspilt på sparebluss på et lite antall lokaliteter - av et grimete, gustent 1920-talls London der støv og skitt flyr gjennom gatene.
SA170414 Nord-Korea er grundig lei av Donald Trumps tvitring og mener han bidrar til en ond sirkel og økt spenning på Korea-halvøya.
SA170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
DN170414 Nord-Korea er grundig lei av Donald Trumps tvitring og mener han bidrar til en ond sirkel og økt spenning på Korea-halvøya.
DN170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
DB170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
AP170414 Nord-Korea er grundig lei av Donald Trumps tvitring og mener han bidrar til en ond sirkel og økt spenning på Korea-halvøya.
AA170414 Haley ba torsdag alle land som bidrar med soldater til fredsbevarende styrker om å holde soldater ansvarlige for seksuelt misbruk og utnytting.
VG170413 - Nei, målingen viser jo hvor viktig det er at folk som ønsker borgerlig flertall stemmer på Venstre og bidrar til at borgerlig side får flertall.
VG170413 - Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til VG.
SA170413 - Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til avisa.
SA170413 KJØKKENET : Både kjøkkeninnredningen og hyllene er fra IKEA, men nye håndtak og benkeplate i marmor bidrar til et eksklusivt uttrykk.
DN170413 - Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til avisa.
AP170413 Tone Strømøy, høyskolelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier det er kritikkverdig om ikke kommunen bidrar til at saken får et etterspill - også for ansatte.
AP170413 KJØKKENET : Både kjøkkeninnredningen og hyllene er fra IKEA, men nye håndtak og benkeplate i marmor bidrar til et eksklusivt uttrykk.
AA170413 - Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til avisa.
AA170413 - Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til avisa.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
VG170412 - Det vi har opplevd så langt er entydige og sterke utsagn fra hele den nye amerikanske administrasjonen, om at de ønsker et sterkt NATO og et NATO som bidrar mer i kampen mot terror.
VG170412 Norge bidrar alene med 1,6 milliarder kroner over tre år.
SA170412 Det bidrar ikke til likeverdige relasjoner og varige vennskap.
DB170412 Vi bidrar også i kampen mot IS, men jeg mener Nato kan gjøre mer for å trene lokale soldater og bygge lokal kapasitet.
DB170412 Samtidig krever USA at de 27 andre medlemslandene også bidrar mer.
DB170412 Skatt på eiendom kan derimot rettes inn progressivt slik at de med mest også bidrar mest.
DB170412 - Og selv om utslipp fra torv ikke er verdens største utslipp, så bidrar det til klimapåvirkningen.
BT170412 Tone Strømøy, høyskolelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier det er kritikkverdig om ikke kommunen bidrar til at saken får et etterspill - også for ansatte.
BT170412 Krafthandelen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten, og til å holde den samlede kostnaden ved kraftforsyningen lavere enn den ellers ville ha vært.
BT170412 Det er nettopp dette de nye overføringskablene bidrar til.
AA170412 De bidrar til å gjøre fjellet tryggere.
VG170411 Selv om han vurderer å forlate klubben, bidrar Oilers-stjernen Dan Kissel i kampen om å hente nye potensielle nordamerikanske stjerner til siddisene.
VG170411 Innsatte under frie soningsforhold bidrar i driften av dyresenteret.
VG170411 Hovedredningssentralen bidrar med ett skogbrannhelikopter.
DB170411 - Det viktige er at vi har en kontinuerlig debatt om både de helt konkrete sikringstiltakene som burde kunne innføres, og at vi alle bidrar i en diskusjon på det overordnede og prinsippielle plan for hvor mange sikringstiltak vi skal godkjenne for å kjøpe oss litt falsk sikkerhet, sier Gule, som mener man må erkjenne at ekstremister vil klare å finne andre måter å sp
DB170411 ¶ UV-STRÅLING : Snø bidrar til strålingen.
DA170411 Dermed blir avstøpningene som skulpturer å regne, og dette klare illusjonsbruddet bidrar til å gjøre opplevelsen spesiell.
DA170411 - Når hallikparagrafen bidrar til å gjøre hverdagen mer utrygg for sexarbeidere, må vi se på innretningen, sier Nordby Lunde.
DA170411 - Nei, men leser du litteraturen på HR-faget bygger på, er det et ideologisk grunnlag som bidrar til å svekke den norske modellen.
BT170411 Innsatte under frie soningsforhold bidrar i driften av dyresenteret.
BT170411 Og Karlsens arroganse er et kommunikasjonsproblem, fordi den bidrar til å sementere fordommene om kunstfeltet som ekskluderende og eksklusivt.
AA170411 Slike meldinger bidrar til en bekymringsspiral, mener psykolog Atle Dyregrov.
SA170410 Mange av selskapene har liten aktivitet, mens noen, som Maaseide Eiendomsinvest, bidrar til betydelige pengestrømmer.
SA170410 Det er flere faktorer som bidrar til en smitteeffekt, påpeker ekstremismeforsker Lars Gule.
SA170410 Det gir også en solid rekkevidde, som bidrar til bilens komfortnivå.
DN170410 I tillegg bidrar uroen i Midtøsten og Asia til at prisen holder seg oppe.
DB170410 La støtteapparatet komme med innspill som setter deltakerne på riktig spor og bidrar til å holde programmet sjarmerende.
DA170410 Hamkam har tre fire spillere som er aktuelle på aldersbestemte landslag og jeg blir gjerne med og bidrar blant de yngre spillerne, sier Kjetil Rekdal.
DA170410 - Bidrar til en bekymringsspiral, mener psykolog Atle Dyregrov.
BT170410 Når man utforsker drømmer og planer sammen med den unge på et tidspunkt der de selv har vansker med å se for seg fremtiden, bidrar det til å skape håp.
BT170410 DRØMMER : Når man utforsker drømmer og planer sammen med den unge på et tidspunkt der de selv har vansker med å se for seg fremtiden, bidrar dette til å skape håp, skriver artikkelforfatterne.
BT170410 Det nyopprettede fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen bidrar aktivt til å løse vår del av « kommunikasjonsproblemet » gjennom satsing på de ulike formidlingsrollene på kunstfeltet, deriblant kuratoren.
AP170410 Det gir også en solid rekkevidde, som bidrar til bilens komfortnivå.
AA170410 Røde Kors mener bladet bidrar til å gjøre ekstremsport tryggere.
AA170410 Det er flere faktorer som bidrar til en smitteeffekt, påpeker ekstremismeforsker Lars Gule.
VG170409 - Disse løpene bidrar til å holde i gang kroppen, og utnytte de fine skiforholdene man har på denne årstiden.
SA170409 Vi har så mange forskjellige konstellasjoner at vi kan rotere på hvem som bidrar ut fra kampbildet, sier Johansen og bruker eksempelet fra sist kamp.
DB170409 Stortingsrepresentanten er kritisk til at « Helsedirektoratet bidrar til å stikke kjepper i hjulene på en viktig ungdomstradisjon, og på den måten sprer usikkerhet og utrygghet ».
DB170409 Du og jeg må ta ansvar for hvordan vi reagerer på de heslige handlingene og sørge for at vi ikke bidrar til ytterligere unødig splid blant naboer.
DA170409 « Olga » er tydelig på at hallikparagrafen bidrar til å gjøre hverdagen til prostituerte vanskeligere.
DA170409 Det er viktig at alle bidrar til at vi omtaler hverandre med respekt.
DA170409 « Olga » er tydelig på at hallikparagrafen bidrar til å gjøre hverdagen til prostituerte vanskeligere.
DA170409 Det er viktig at alle bidrar til at vi omtaler hverandre med respekt.
BT170409 Konfronteres politikerne med de voksende utslippene fra oljesektoren, svarer de som regel med at norsk oljeproduksjon er ren, og at norsk gass erstatter kull, og dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp.
BT170409 Gassen konkurrerer også mot ren, fornybar energi og atomkraft, så det kan etter hvert være like sannsynlig at gassen bidrar til å øke utslippene, som det er at den bidrar til å redusere dem.
BT170409 Gassen konkurrerer også mot ren, fornybar energi og atomkraft, så det kan etter hvert være like sannsynlig at gassen bidrar til å øke utslippene, som det er at den bidrar til å redusere dem.
AP170409 Tanken er at skolens offentlige tilbud og eksponering av aktivitet i fasaden bidrar til liv i allmenningen utenfor.
AP170409 Her kan det bli en allmenning, hvor skolens egen restaurant bidrar til besøkende.
AP170409 Vi har så mange forskjellige konstellasjoner at vi kan rotere på hvem som bidrar ut fra kampbildet, sier Johansen og bruker eksempelet fra sist kamp.
VG170408 Selv om bråsmart realityklipping selvsagt bidrar til å forvirre rundt tid og sted.
VG170408 Vi er glade for alle aksjoner som bidrar til å svekke Assad-regimet, sier Lina til VG.
VG170408 Investeringen bidrar også i høy grad til klimamålet og målet om at alle vekst i trafikken skal skje med kollektivtransport, sier Johansen. 100 millioner reiser i året ¶
SA170408 Stegene barna tar etter at barndommen er kommet på rett kjøl igjen, er viktige for dem selv og bidrar til å bygge det samfunnet de er en del av.
SA170408 Nå har hun fått to nye partnere som bidrar med et sekssifret beløp de neste to årene.
DN170408 Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde, uttalte justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) fredag kveld.
DA170408 - Så er det viktig at loven også bidrar til at markedet fungerer i en sunn konkurranse, og at ikke rettighetsspørsmål blir en slagmark, hvor særlig rettighetshaverne blir den svake parten.
DA170408 Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde, uttalte justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) fredag kveld. ( ©NTB ) ¶
BT170408 I tillegg har dyre gaver til Fillon selv kommet opp i kjølvannet av denne saken og bidrar til å svekke hans omdømme ytterligere.
AP170408 PST bidrar nå for hjelpe sine svenske kolleger.
AP170408 Andre Asko-selskaper som Asko Hedmark, Oslo og Agder bidrar fra sine lagre, slik at kundene våre skal bli minst mulig berørt, sier han.
AP170408 Nå har hun fått to nye partnere som bidrar med et sekssifret beløp de neste to årene.
VG170407 Vi risikerer en skummel tilspissing av situasjonen, og det er vanskelig å se at det bidrar til en fredelig utvikling.
VG170407 - Men det er ikke ønskelig at Russland og USA bidrar til å eskalere konflikten seg imellom.
VG170407 Hvis dette følges opp med aktivt amerikansk diplomati overfor russerne og kanskje også muligheten for ytterligere opptrapping, hvis dette ikke bidrar til at russerne legger press på Assad og kanskje også ser seg nødt til å bidra til at Assad forsvinner.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/05/0900/Energi/kraftdirektor-venter-historisk-lave-strompriser - Ulike rapporter peker på at kablene bidrar til en prisøkning, men på lengre sikt kan den bli mindre enn mange tror.
DN170407 To faktorer bidrar likevel til at boligmarkedet kan få en myk landing.
DN170407 - Ulike rapporter peker på at kablene bidrar til en prisøkning, men på lengre sikt kan den bli mindre enn mange tror.
DB170407 - Om du tilpasser farten etter forholdene, ikke stresser og sikrer både passasjerer og last, bidrar du til en trafikksikker påske for både deg, dine og alle andre som ferdes på norske veger.
DB170407 Det bidrar dessuten til lavere drivstoff-forbruk, sier professor Bos.
DB170407 - Det bidrar ikke til åpenhet når det ikke er søkt om dispensasjon, men satt i gang en tilsynelatende uformell prosess.
DA170407 Enn så lenge er det ikke kjent hvem som bidrar på det kommende abumet.
DA170407 De bidrar til å holde det nytt, og de mer elektronisk baserte rytmene denne gangen kler Ulver uventet godt.
AP170407 | Marcus & Martinus bidrar til nye plusstall i platebransjen ¶
AA170407 | Kina mener Norges-besøk bidrar til økt samarbeid ¶
AA170407 - Om du tilpasser farten etter forholdene, ikke stresser og sikrer både passasjerer og last, bidrar du til en trafikksikker påske.
AA170407 Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde, " skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) på Twitter fredag kveld.
VG170406 Mot slutten går lufta litt ut av ballongene, før nettopp ballonger og konfetti bidrar til en finale et stort sirkus verdig.
VG170406 Landet er verdens største utslipper av CO₂ og bidrar dermed kraftig til global oppvarming.
VG170406 Vi får ikke beholde hele skatteinntekten og bidrar til utjevning, men likefullt så klarer vi å drive med overskudd, sier hun.
SA170406 Forhåpentligvis bidrar dette til at matproduksjonen øker.
SA170406 Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten.
SA170406 De er ofte kvinner og bidrar i sterk grad til dynamikk i en gruppe, akkurat som Mia Hermansson Høgdahl er en ressurs for Thorir Hergeirsson på kvinnelandslaget i håndball, legger Breivik til.
SA170406 - GJØR KAKEN STØRRE : Sogndal-sjef Egil Mundal mener fotballagenter bidrar til å gjøre « kaken » i norsk fotball større.
SA170406 Økte salgsinntekter bidrar til at håndballklubben går nesten hundre tusen kroner i overskudd.
DN170406 Vi trenger en politikk som bidrar til et næringsliv som kontinuerlig endrer virksomhet fra det som ikke er lønnsomt over til det som er lønnsomt - og slik skaper nye arbeidsplasser, sier forfatteren.
DA170406 « Hjartasteinn » er en oppvekstfortelling som er barsk og øm på samme tid, og som føyer seg inn i rekken av islandske filmer der sagaøyens røffe landskap bidrar til en unik atmosfære.
DA170406 Så kan man muligens innvende at over to timer er litt mer enn historien krever, men samtidig bidrar også de mer lyriske scenene til den røffe naturpoesien i filmen.
BT170406 - Ap bidrar selv ikke til sin egen maktovertakelse.
AP170406 Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten.
AP170406 De er ofte kvinner og bidrar i sterk grad til dynamikk i en gruppe, akkurat som Mia Hermansson Høgdahl er en ressurs for Thorir Hergeirsson på kvinnelandslaget i håndball, legger Breivik til.
AA170406 Oppskytingen bidrar neppe til å roe gemyttene i regionen, som blir et hovedtema når USAs president Donald Trump møter Kinas leder Xi Jinping på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida torsdag.
AA170406 - Dette bidrar til å bygge tillit, trygghet og god atmosfære for å sette fart på forhandlingsprosessen, sier sjefforhandler for kommunistbevegelsen, Jose Maria Sison.
AA170406 Med fokus på resultater og effektivt teamarbeid bidrar hun til å skape en bedre verden både i klasserom og lokalsamfunn. ( krever abonnement ) ¶
AA170406 - Det er også grunn til å tro at folk generelt sett er mer rettighetsbevisste, og at dette bidrar til at vi har hittil i år har mottatt mange saker, sier Jørstad. ( ©NTB ) ¶
VG170405 Derfor bidrar staten med midler til ny flyplass i Mo i Rana.
VG170405 - Dette bidrar bare til å byråkratisere prosessen, og hjelper ikke barna som trenger det, sier den påtroppende lederen.
SA170405 | De som påstår at kjøtt fra gressfôrede kuer bidrar til bedre matforsyning, skaper sin egen virkelighet ¶
SA170405 I motsetning til det mange tror, bidrar storfekjøtt heller ikke til bedre selvforsyning i Norge.
SA170405 Hun er ikke redd for at kravene bidrar til byråkratisering av frivilligheten og idretten.
DN170405 I tillegg til å fordele kreftene mellom akslene, vil mer av momentet flyttes til det ytterste hjulet, noe som bidrar til mindre understyring og mer presise kjøreegenskaper.
DN170405 Fersk hel torsk, klippfisk, sild og makrell bidrar også til verdiveksten for den totale sjømateksporten, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.
DN170405 Dette bidrar totalt sett til volum- og verdivekst for norsk lakseeksport i første kvartal.
DB170405 De fleste muslimer integrerte og bidrar til samfunnet, sier Farooq.
DB170405 Veien å gå for å sørge for at ikke innvandrere bidrar til å øke fattigdommen i Norge er ikke gjennom innstramminger og hard, fiendtlig retorikk.
DA170405 Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig å øke bomavgiftene for kjøretøy som bidrar til helseskadelig luftforurensning.
DA170405 Fersk hel torsk, klippfisk, sild og makrell bidrar også til verdiveksten for den totale sjømateksporten, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.
DA170405 Dette bidrar totalt sett til volum- og verdivekst for norsk lakseeksport i første kvartal.
DA170405 Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig å øke bomavgiftene for kjøretøy som bidrar til helseskadelig luftforurensning.
AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html Vi ser i tillegg at de høye salgs- og igangsettingstallene i nyboligmarkedet bidrar til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html Midlene Norge bidrar med, ble frem til 2017 overført fra Utenriksdepartementet i Oslo til Gavis hovedkontor i den sveitsiske byen Genève.
AP170405 Angrepet i Idlib bidrar til å utvide kløften mellom USA og deres vestlige allierte i synet på Syriakonflikten og Bashar al-Assads fremtid, skriver The Wall Street Journal.
AP170405 I tillegg bidrar blant andre militser som støtter Al-Qaida og IS, til blodsutgytelsene.
AP170405 Angrepet i Idlib bidrar til å utvide kløften mellom USA og deres vestlige allierte i synet på Syriakonflikten og Bashar al-Assads fremtid, skriver The Wall Street Journal.
AP170405 Vi ser i tillegg at de høye salgs- og igangsettingstallene i nyboligmarkedet bidrar til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.
AP170405 Midlene Norge bidrar med, ble frem til 2017 overført fra Utenriksdepartementet i Oslo til Gavis hovedkontor i den sveitsiske byen Genève.
AP170405 Hun er ikke redd for at kravene bidrar til byråkratisering av frivilligheten og idretten.
AA170405 Å rydde marin søppel fra stranda, bidrar direkte til at det ikke kommer ut i havet igjen.
AA170405 Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig å øke bomavgiftene for kjøretøy som bidrar til helseskadelig luftforurensning.
AA170405 Vi ser i tillegg at de høye salgs- og igangsettingstallene i nyboligmarkedet bidrar til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.
VG170404 - Det som er det store paradokset i denne saken er at de politikerne som har uttalt seg i pressen, med Helleland i spissen, med sitt utspill, bidrar til motsatte av det formålet Islamsk Råd Norge er tildelt penger på bakgrunn av, sier advokaten.
SA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
SA170404 Vi bidrar aldri til spekulasjonen knyttet til enkeltspillere og overganger, sier Espeseth til iTromsø.
FV170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
DB170404 - Helleland bidrar her til det motsatte av hva IRN er tildelt penger for å få til.
DB170404 - Det store paradokset er at politikerne, med Helleland i spissen, med sine utspill basert på feil premisser, bidrar til det motsatte av det som var hensikten for tildelingen, sa advokat Are Aurlien, som er advokat for styret i Islamsk Råd i Norge på pressekonferansen.
DB170404 Vi jobber for å gjøre sunne valg lett tilgjengelige i våre butikker og heier på alle tiltak som bidrar til at folk spiser mer frukt og grønt, sier kategoridirektør Stig Eriksson til Dagbladet.
DA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
DA170404 * Dette bidrar til en netto innflytting av arbeidstakere til Oslo, særlig fra Vestlandet og Sørlandet, men også fra Trøndelag og Nord-Norge.
DA170404 Han setter dem inn i nye sammenhenger, og de konstellasjonene han konstruerer bidrar til undring og fascinasjon.
DA170404 At han også jobber med maleri og gjerne eksperimenterer med formater og materialer bidrar til å gi ham en annen profil enn Malling.
DA170404 Sleng gjerne noen meitemark oppi kassen, de bidrar også til jordforbedring.
AP170404 - Gjennom den nye gjeldsinformasjonsloven åpner vi nå for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sier forbrukerminister Solveig Horne ( FrP ).
AP170404 Vi bidrar aldri til spekulasjonen knyttet til enkeltspillere og overganger, sier Espeseth til iTromsø.
AA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
AA170404 At ting ser ordentlig ut, bidrar ikke bare til trivsel, det reduserer også risikoen for hærverk.
VG170403 Eller stille spørsmål ved om den innvandringspolitikken, og retorikken, som Heggelund forsvarer og omtaler som « ansvarlig » politikk ikke bidrar nettopp til diskriminering av en sårbar gruppe.
SA170403 Kunnskapsbasert kompetanse bidrar til å skape konkurransebarrierer.
DN170403 Vi reduserte den bistanden som fikk mest kritikk og lanserer nå mer robuste prosjekter som bidrar til klimagassreduksjoner, når de fattige bedre og sørger for å bringe næringslivet tyngre inn, legger han til.
DN170403 - Fremover må vi gi bistand slik at den styrker de prosessene som bidrar til at land greier å skape private investeringer og arbeidsplasser, sier Brende.
DN170403 Det legges til grunn at kommunen og lokalt næringsliv bidrar med 600 millioner kroner til oppstarten.
DB170403 Også i dette produktet er det syntetisk framstilte smaksstoffer som bidrar med en illusjon av tyttebær.
BT170403 Flere våpen i omløp bidrar til å forsterke voldsspiralen.
AP170403 Denne politikken er problematisk, fordi den sannsynligvis bidrar til mer terrorisme på sikt, sier Wilhelmsen.
AP170403 Bidrar til mer terrorisme ¶
AA170403 Det legges til grunn at kommunen og lokalt næringsliv bidrar med 600 millioner kroner til oppstarten.
AA170403 - Da sier det seg selv at vi må fortsette å utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som bidrar til økt sikkerhet for denne gruppen, understreker Søtorp. ( ©NTB ) ¶
SA170402 - Jeg håper dette valget bidrar til å sikre stabilitet og en videreføring av økonomiske reformer og økonomisk suksess, sa Vucic etter at han hadde avgitt sin stemme i Beograd.
SA170402 Plasten forsvinner ut i havet eller til fjellheimen og bidrar til farlig forurensing.
SA170402 - Men også Moss, som tok bronse i lag, bidrar til å løfte nivået, og i Otta er det et spennende miljø.
DB170402 FINANSAVISEN : Det norske teknologiselskapet ReCheckit vokser på sin teknologi som bidrar til mersalg på nett.
DB170402 Og bidrar ytterligere til en total rekontekstualisering til verselinjer hvor det opprinnelige tekstlige bildet er en gammel hest ( Caballo Viejo ) som metafor på en såkalt mai/september-romanse ( « gammal gris » er vel en mer utbredt dyrisk metafor for dette i 2017 ).
DA170402 - Jeg håper dette valget bidrar til å sikre stabilitet og en videreføring av økonomiske reformer og økonomisk suksess, sa Vucic etter at han hadde avgitt sin stemme i Beograd.
BT170402 Stereotyper fanges fort opp av barn og ungdom og bidrar i praksis til å begrense enkeltindividets reelle mulighet til å dyrke egne interesser og anlegg.
AP170402https://www.aftenposten.no/reise/Dette-er-verdens-billigste-storby-10021b.html - Den sterke dollaren bidrar til at de amerikanske metropolene New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Chicago og Las Vegas alle har en høyere indeks enn Oslo, sier Viermyr. ocphoto / Shutterstock ¶
AP170402 - Den sterke dollaren bidrar til at de amerikanske metropolene New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Chicago og Las Vegas alle har en høyere indeks enn Oslo, sier Viermyr. ocphoto / Shutterstock ¶ | 20 torturert og drept ved helligdom i Pakistan ¶
AP170402 - Men også Moss, som tok bronse i lag, bidrar til å løfte nivået, og i Otta er det et spennende miljø.
AA170402 - Jeg håper dette valget bidrar til å sikre stabilitet og en videreføring av økonomiske reformer og økonomisk suksess, sa Vucic etter at han hadde avgitt sin stemme i Beograd.
AA170402 En kilde i Det hvite hus uttalte fredag at ubegrenset bygging av bosetninger på Vestbredden ikke bidrar til fred.
AA170402 Det er også viktig at lederne på begge sider bidrar til å senke spenningene og skape støtte for en fredelig løsning på konflikten, mener Brende.
AA170402 En kilde i Det hvite hus uttalte fredag at ubegrenset bygging av bosetninger på Vestbredden ikke bidrar til fred.
AA170402 Det er også viktig at lederne på begge sider bidrar til å senke spenningene og skape støtte for en fredelig løsning på konflikten, mener Brende. ( ©NTB ) ¶
VG170401 Å finne gode alternative produkter som ikke bidrar til spredning av mikrofiber er viktig.
SA170401 Ved samlivsbrudd har flere barn mindre kontakt med far enn med mor, selv om fedre i større grad enn tidligere bidrar i omsorgsoppgaver.
SA170401 Domkirkeplassen er ideell for torgselgerne og bidrar til å beholde dem.
DN170401 Norgesmesterskapet er et samarbeid med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utvanning ( NRØA ), BDO, Danske Bank og DN, der samarbeidspartnerne bidrar med oppgaver og/eller premier.
DB170401 Med den gode marginen vi har på produktene, bidrar det til å skape gode resultater.
BT170401 Vi får sørøstlig bris, som bidrar til å gi oss gode temperaturer.
AA170401 Venstre-ledelsens syn er at taxfree-ordningen bidrar til billigere flybilletter og dermed gjør det mer attraktivt å fly i stedet for mer miljøvennlige alternativer.
AA170401 Andre viktige temaer for partiet er en klimapolitikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og oppnår klimamålene og Parisavtalen, renere hav og et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og skattelette til dem som skaper arbeidsplasser.
VG170331 Men IS kan jo finne litt trøst og støtte i at Norges største avis bidrar med masse oppmerksomhet og en analyse og skremselspropaganda som er helt i tråd med IS sitt budskap og motiv.
SA170331 - Vi har allerede fått positive signaler fra fylkeskommunen om midler til å jobbe videre med prosjektet, og til finansieringen av selve bygget håper vi på drahjelp fra flere aktører, for eksempel fra statlige virksomheter og bedrifter som bidrar til samfunnsnyttige formål.
SA170331 Ansvarlige politikere bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, istedenfor å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
DN170331 Det er også mange personer som bidrar til driften, sier Teigland.
DB170331 Vurderingene amerikansk etterretning har gjort de siste månedene indikerer at USA har større tillit til sikkerhetskontrollen ved flyplasser i USA og Europa, der « avansert teknologi og trening bidrar til å redusere risikoen », skriver CNN.
DB170331 ¶ Selger bra : Sort, grått og sølv er populære bilfarger, som bidrar til at kjøretøyene holder seg godt i pris.
DB170331 Mange av dagens unge ser ikke hva næringslivet gjør, eller hva næringslivet bidrar med til samfunnet.
DB170331 En nødvendig betingelse for at dagens unge skal kunne utvikle nye ideer og realisere sine drømmer, er levedyktige bedrifter som tjener penger og bidrar med skatteinntekter til samfunnet.
DB170331 Men jeg tror likevel mange skjønner at supporterne i mange tilfeller bidrar til å gi fotballkamper en mer minneverdig atmosfære.
DA170331 Også han fastslår at oljegruppa « bidrar ikke til å forme Aps politikk ».
DA170331 - Bidrar oljegruppa til å forme Aps politikk ?
BT170331 - Vi har allerede fått positive signaler fra fylkeskommunen om midler til å jobbe videre med prosjektet, og til finansieringen av selve bygget håper vi på drahjelp fra flere aktører, for eksempel fra statlige virksomheter og bedrifter som bidrar til samfunnsnyttige formål.
BT170331 Ansvarlige politikere bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, istedenfor å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
AA170331 Ubegrenset bygging av israelske bosetninger på Vestbredden bidrar ikke til fred, fastslår en kilde i Det hvite hus.
AA170331 Vi har heller ingen garanti for at soldatene vi trener, ikke bryter folkeretten eller bidrar til å destabilisere den delen av Syria som rommer 80 prosent av befolkningen og der forholdene er relativt stabile, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Grande fortsatte med å vise til forskjellene mellom hennes meningsfeller og populister, som hun mener bidrar til å bygge opp konflikter.
VG170330 - Flere har ment at denne ansettelsen og debatten rundt den bidrar til mindre brobygging.
VG170330 - Flere har ment at denne ansettelsen og debatten rundt den bidrar til mer muslimhat og mindre brobygging.
SA170330 Det er synd om avisene bidrar til ubegrunnet usikkerhet om biodrivstoff.
SA170330 Det er synd om avisene bidrar til ubegrunnet usikkerhet hos enkelte.
DB170330 Dette er ikke spillere som endrer et kampbilde eller bidrar med noe særlig målpoeng, i motsetning til for eksempel Draxler og Schürrle.
DB170330 Vi får komme tilbake til hvilke som bidrar mest når vi har tallfestet betydningen av tilbakeholdte overskudd i bedriftene for inntektsulikheten.
DB170330 Når perspektivmeldingen viser at innvandring bidrar til økt ulikhet så betyr det at vi ikke har lykkes godt nok med å få innvandrere til å bidra til samfunnet vårt.
DB170330 - Det vi ser er at det to hovedfaktorer som bidrar til at ulikhetene i Norge har økt de siste årene : Økning i antall familier med lave inntekter på grunn av økt innvandring fra fattige land og økning i inntektsandelene til de rikeste i samfunnet, sier han.
DB170330 Også i New York, Illinois og Arizona har lovgivere fremmet forslag om å straffe selskaper som bidrar til murbyggingen.
DB170330 Flere mener at Støjberg bidrar til å skape en mistillit som ødelegger det danske samfunnet.
DB170330 Investeringer i velferd bidrar til vekst, og sikrer samtidig at veksten tilfaller oss alle.
DB170330 For å sikre et framtidig arbeidsliv der så mange som mulig deltar, må vi investere i tiltak som bidrar til dette.
DB170330 Dessuten bidrar det til å skape en kultur der man blir redd for å gjøre feil.
DA170330 Bunnen er nær perfekt, selve pizzaen er fint sammensatt, ikke minst bidrar geitosten til å løfte denne pizzaen.
AP170330https://www.aftenposten.no/verden/Sultkrisene-kan-sende-strommen-av-mennesker-mot-Europa-til-vars-igjen-618214b.html I tillegg bidrar blant andre militser som støtter Al-Qaida og IS til blodsutgytelsene.
AP170330 I tillegg bidrar blant andre militser som støtter Al-Qaida og IS til blodsutgytelsene.
AP170330 mars ) usannheter om hva forskning sier om delt bosted, bidrar han til å forvirre og i verste fall tilspisse debatten, heller enn å hjelpe foreldre som ønsker å ta gode valg for sine barn.
AP170330 Det er synd om avisene bidrar til ubegrunnet usikkerhet hos enkelte.
AA170330 Flere mener at Støjberg bidrar til å skape en mistillit som ødelegger det danske samfunnet.
AA170330 Han framholdt at anklagene om russisk innblanding i det amerikanske valget bidrar til å forverre forholdet.
AA170330 - Det handler om at vi samlet i det politiske landskapet i Trondheim bidrar til åpenhet og få en gjennomgang av den krevende jussen.
AA170330 Vårt Land skrev for eksempel på første side at « å ansette en tildekket kvinne som « ansikt utad » bidrar til steilere fronter ».
VG170329 Samarbeid om søk og redning bidrar til å øke sikkerheten til havs.
VG170329 Multilateralt samarbeid bidrar til stabilitet i nord.
VG170329 Hun mener uttalelsene fra Venstre-lederen ikke bidrar til bedre samarbeid mellom de fire partiene.
SA170329 Nicklas er en flott fyr som bidrar med mye smil og godt humør.
DN170329 Stortingets utdanningskomite mener tradisjonelle og delvis fastlåste strukturer i markedet i for liten grad bidrar til utvikling av nye digitale læremidler.
DB170329 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
DB170329 Den er litt tykkere ( 0,9 mm ) enn iPhone 7, noe som bidrar til den økte komforten.
DB170329 Fordi salgsvolumet er så stort som det er, kan Orkla produsere og distribuere produktet til en relativt lav kostnad, som igjen bidrar til å holde prisen nede.
DB170329 Dersom vi skal løse velferdsoppgaver i framtida, er vi avhengige av at alle god krefter bidrar .
DB170329 Tidsklemma bidrar til et økende salg av ferdigmat.
DB170329 Men jeg mener også at når vi skal gi penger og støtte opp om kampanjer som bidrar til at andre gir, så må vi vurdere hvor vi kan gjøre mest nytte for oss.
DA170329 At ektemannen også har innkalt en kvinnelig kokk for å lage maten til afrodisiaka-måltidet, bidrar til mer enn å krydre den saftige sausen som helgetreffet etter hvert utvikler til å bli.
BT170329 Plagget gir assosiasjoner til de kvinneundertrykkende og fundamentalistiske sidene ved islam, og slør over ansiktet bidrar til å skape avstand.
AP170329 Han sier han « reagerer kraftig » på at miljøbevegelsen med sin argumentasjon bidrar til å spre dette inntrykket.
AP170329 Nicklas er en flott fyr som bidrar med mye smil og godt humør.
VG170328 Kraftsektoren er den største utslippssektoren i USA, og bidrar med ca. 30% av totale klimagassutslipp, der kullkraftverk er en viktig årsak til utslippene.
VG170328 - Konsekvensen vil bli at effektiviteten i Paris-avtalen blir svekket når verdens nest største utslipper ikke bidrar i det internasjonale arbeidet for å kutte utslippene.
VG170328 Når Arbeiderpartiet bruker tid på å reversere kontrakter, og hindre at private og ideelle aktører bidrar , viser de et snevert syn på hva velferdssamfunnet er.
VG170328 At Arbeiderpartiet er skeptisk til at private bidrar i velferden er egentlig ingen overraskelse.
VG170328 Vi mener den bidrar til at kvinner ikke jobber eller jobber lite : Det lønner seg ofte for familieøkonomien at hun ikke jobber mer.
VG170328 For det andre bidrar den til at barn som burde vært i barnehagen, ikke er i barnehagen ; det gjelder spesielt barn med innvandrerbakgrunn.
VG170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
VG170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
SA170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
SA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
SA170328 - Ja, spesielt når organisasjonen som i Idrettsforbundets tilfelle er medlemsbasert, og der mange bidrar .
FV170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene, skriver Aftenposten.
FV170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
DN170328 Bergensmilliardær Trond Mohn bidrar med 50 millioner kroner når kreftmedisinselskapet Bergenbio går på børs.
DN170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DN170328 ¶ Norge tjener altså på kraftutveksling og det er et viktig bidrag til forsyningssikkerheten og verdiskapingen både i Danmark og Norge i dag, og bidrar til Danmarks overgang fra fossil til fornybar strømproduksjon i morgen, sier forfatteren.
DB170328 STADIG FRAMGANG : Kåre Ingebrigtsen syns Nicklas Bendtner allerede bidrar godt.
DB170328 - Unødvendige tap som slett ikke bidrar til å vinne moralsk støtte for kampen mot IS, skrev den russiske ambassaden i London på Twitter.
DB170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DB170328 Vitenskapelige studier viser at kastrering øker livskvaliteten for kattene : Det senker stressnivået og styrker immunforsvaret, forebygger mange typer sykdom og skade, samt bidrar til bedre sosial trivsel i flokken.
DB170328 TNR/Omsorgsprogram er utbredt i flere land - blant annet i England, Italia, USA, Canada, Australia, Tyrkia, Israel og Japan - og myndighetene i flere av disse landene bidrar med ressurser til slike programmer.
DB170328 Myndighetene i byen bidrar med kattehus som settes ut til dyrene, og organiserte kastreringsprogrammer er satt i gang.
DB170328 En studie fra 2015 viser at ikke bare er avlivingsaksjonene kortsiktige - de bidrar med helt motsatt effekt : Kort tid etterpå økte antallet katter med opptil 200 prosent - ett år etter hadde det stabilisert seg på samme antall dyr som tidligere.
DB170328 Eller så kan du fortsette å være et ynkelig nettroll som ikke bidrar med noe til samfunnet, annet enn mobbing og utløp for din egen sjalusi.
DA170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DA170328 - Clean Power Plan var Obamas signaturplan og det absolutt viktigste elemementet i å få ned utslippene i sektoren som bidrar aller mest til utslipp, nemlig energisektoren.
DA170328 Brochs Lena på stadig høygir, Kyrre Hellums ekstremt usikre Umberto og Svein Roger Karlsens driftige Gabriel, som alle bidrar til å øke stykkets energi og tilføre store doser humor.
DA170328 Selv om jeg ikke tror noen velger å fly bare fordi du kan handle på taxfree, bidrar det til å gjøre fly mer attraktivt enn for eksempel tog.
BT170328 Siden han ble innsatt som president, har Trump jobbet målrettet for å fjerne reguleringer som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
BT170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
BT170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
BT170328 - Ja, spesielt når organisasjonen som i Idrettsforbundets tilfelle er medlemsbasert, og der mange bidrar .
AP170328https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ekspert-pa-ledelse--Det-er-ikke-nok-bare-a-kvitte-seg-med-Inge-Andersen-233015b.html - Ja, spesielt når organisasjonen som i Idrettsforbundets tilfelle er medlemsbasert, og der mange bidrar .
AP170328 Vi er veldig glad for at vi nå bidrar til at veien mellom Bagn og Bjørgo blir tryggere raskere, uttaler Trond Valeur, regiondirektør i Skanska Anlegg, Samferdsel og Energi.
AP170328 Venstresidens angrep på folk som mangler skriftlig formuleringsevne bidrar til å styrke mistanken om at de egentlig misliker folk som ikke er like høyt utdannet som dem selv, mener Andreas C.
AP170328 - Ja, spesielt når organisasjonen som i Idrettsforbundets tilfelle er medlemsbasert, og der mange bidrar .
AA170328 Melby mener støtten holder mange kvinner borte fra arbeidslivet og bidrar til at barn som burde ha vært i barnehage blir hjemme, noe som gjør det fornuftig å fjerne støtten både med tanke på likestilling og integrering.
AA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AA170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
AA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
AA170328 Nå er kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) redd IRN heller bidrar til å øke avstandene.
AA170328 - Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn ?
VG170327 Men om åpenhet er en del av vurderingen, regner jeg med at dette bidrar til en større åpenhet, sier Koteng videre.
VG170327 Stjernene bidrar
VG170327 Foto : Hallgeir Vagenes, VG ¶ BIDRAR I « LEARN HANDBALL » : Håndballjentenes kaptein, Stine Bredal Oftedal, har vært med i kapteinkollega Bjarte Myrhols prosjekt.
SA170327 Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for at tiltakene bidrar til at boligkjøpere tenker nøyere gjennom hva de har råd til og kanskje heller velger boliger litt utenfor Oslo sentrum.
FV170327 | - Praksisen jeg får, bidrar til at studiet går lettere ¶
DB170327 Solhjells bok bidrar til det.
DA170327 Andelen som er positive har sunket noe siden i fjor, og det er først og fremst velgerne til Ap og Frp som bidrar til å trekke resultatet ned.
DA170327 Vi har hatt et sterkt ønske om å skrive tekster som bidrar til at folk faktisk leser dem, og her ville vi gjøre noe litt utenom det vanlige.
DA170327 - Fiberinfrastrukturen er blitt en del av ryggraden i samfunnet, og derfor er det naturlig at vi som hovedsponsor bidrar til å gi fotball tilbake til folket.
DA170327 Andelen som er positive har sunket noe siden i fjor, og det er først og fremst velgerne til Ap og Frp som bidrar til å trekke resultatet ned.
BT170327 Det styrker kanskje lederskribentens moralske selvfølelse, men det bidrar verken til å fremme toleranse eller en nyansert debatt.
BT170327 Dette er i så fall forhold som bidrar til en god og meningsfull tilværelse for brukerne, og noe som en burde strekke seg langt for å opprettholde.
AP170327https://www.aftenposten.no/verden/Utestengt-ekspert-Regjeringen-ma-kritisere-visumnekt-som-hindrer-norsk-forskning-i-Kina-615326b.html - Så lenge min sak ikke blir løst, bidrar det sterkt til andres taushet eller selvsensur, mener han, og viser til det kinesiske ordtaket om å « drepe kyllingen for å skremme apen » : ¶
AP170327https://www.aftenposten.no/norge/6-av-10-mener-vi-har-et-todelt-helsevesen-617953b.html - Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten bidrar til at pasienter får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler.
AP170327 - Så lenge min sak ikke blir løst, bidrar det sterkt til andres taushet eller selvsensur, mener han, og viser til det kinesiske ordtaket om å « drepe kyllingen for å skremme apen » : ¶
AP170327 Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for at tiltakene bidrar til at boligkjøpere tenker nøyere gjennom hva de har råd til og kanskje heller velger boliger litt utenfor Oslo sentrum.
AP170327 - Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten bidrar til at pasienter får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler.
AA170327 Andelen som er positive har sunket noe siden i fjor, og det er først og fremst velgerne til Ap og Frp som bidrar til å trekke resultatet ned.
AA170327 Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for at tiltakene bidrar til at boligkjøpere tenker nøyere gjennom hva de har råd til og kanskje heller velger boliger litt utenfor Oslo sentrum.
SA170326 Store vindusflater bidrar til en lys kupe og bra med trivsel i baksetet.
DB170326 Norge bidrar i dag med enorme summer til Brasil ; summer som gis bare hvis Brasil fortsetter å redusere avskogingen sin.
DA170326 Nydelig lys og lekker scenografi bidrar til å skape en strålende oppsetning av Som lauvet i Vallombrosa.
DA170326 Brochs Lena på stadig høygir, Kyrre Hellums ekstremt usikre Umberto og Svein Roger Karlsens driftige Gabriel, som alle bidrar til å øke stykkets energi og tilføre store doser humor.
DA170326 Da bidrar vi til å forsinke overgangen til mer miljøvennlig energi, kommenterer Nina Jensen, generalsekretær i WWF.
AP170326https://www.aftenposten.no/bil/Provekjort--Forrige-modell-sa-toff-ut_-den-nye-ser-mer-rar-ut-9957b.html Store vindusflater bidrar til en lys kupe og bra med trivsel i baksetet.
AP170326 Store vindusflater bidrar til en lys kupe og bra med trivsel i baksetet.
VG170325 Bihistorien med sønnen virker noe påtatt og bidrar ikke så mye til fortellingen som sådan.
DN170325 - Elleve av selskapene og personene medvirker i aktiviteter som bidrar til å øke regionale konflikter og utgjør en betydningsfull trussel til regional sikkerhet, heter det i pressemeldingen.
DB170325 Unødvendige tap som slett ikke bidrar til å vinne moralsk støtte for kampen mot IS ( Daesh ), skriver ambassaden på Twitter.
DB170325 Holmås sier SVs profilerte politikere gir penger til eget parti blant annet for å støtte dem som bidrar gratis i SVs organisasjonsarbeid.
DB170325 - Vi som er så heldige å ha blitt valgt til betalte tillitsverv bidrar med penger for å støtte arbeidet til alle de partimedlemmene som nedlegger timesvis med gratisarbeid, forteller han.
DB170325 Derfor kan det være grunn til å frykte at Senterpartiet bidrar til å skape enda større skille mellom by og land, sier Beate Nossum.
DA170325 | Airbnb bidrar til ulikheter ¶
DA170325 Rapporten viser at en rekke av formidlingstjenestens påstander, blant annet at Airbnb bidrar til å styrke mer perifere og fattigere nabolag, heller ikke holder vann. 70 prosent av bookingene ble gjort i de fem sentrumsdistriktene i byen, noe som også er en gjennomgående tendens i de andre byene.
DA170325 Men ifølge en rapport utført av forskningsinstituttet ved Hotelschool The Hague og Colliers International, som kom i høst, bidrar Airbnb ofte til å øke sosioøkonomiske forskjeller - ikke nødvendigvis å minke dem.
AP170325 Norske kraftkabler mister fire prosent av kraften på vei til Danmark, som bidrar til at driften går i minus 62 prosent av tiden.
AP170325 Han mener mediene bidrar til å skape avstand mellom minoriteter og etnisk norske.
AA170325 - Elleve av selskapene og personene medvirker i aktiviteter som bidrar til å øke regionale konflikter og utgjør en betydningsfull trussel til regional sikkerhet, heter det i pressemeldingen.
AA170325 Stort publikum for den som bidrar
AA170325 I mange år, både i Norge og verden for øvrig, har det vært for få kvinnelige Wiki-skribenter, bare rundt ti prosent av de som bidrar til oppslagsverket.
AA170325 Industrien bidrar til næringsutvikling og velferd i hele landet, men næringslivet er i endring.
VG170324 Demonisering og mistenkeliggjøring bidrar til å øke mistilliten til institusjonene som er der for å ivareta folks interesser.
SA170324 Et passord bidrar til å identifisere oss ovenfor en tjeneste.
SA170324 - Vår visjon uttrykker selvtillit til å sette oss høye sportslige mål, og en vinnervilje som bidrar til å nå dem, skriver TIL på hjemmesiden.
FV170324 Store vindusflater bidrar til en lys kupe og bra med trivsel i baksetet.
DN170324https://www.dn.no/nyheter/2017/03/24/2055/Arbeidsliv/-selv-om-man-har-jobbet-med-saksbehandling-de-siste-20-arene-betyr-ikke-det-at-man-skal-gjore-det-samme-de-neste-20 - Dette er en positiv utvikling som bidrar til å frigjøre ressurser til andre oppgaver.
DB170324 Dette tror jeg bidrar til å svekke viljen til å bruke tid på å forstå hva som blir sagt i engelske filmer.
DA170324 Samtidig som Ilas tilbyr arbeidstrening, bidrar de til at 60 prosent av syklene går fra søppelkontainere og tilbake på veien.
DA170324 Ombruk forlenger også brukstiden til et produkt, og dette bidrar til å redusere mengden avfall som oppstår, sier Dalen.
BT170324 Et passord bidrar til å identifisere oss ovenfor en tjeneste.
AP170324 - Det kan imidlertid tenkes at Saudi-Arabia ønsker at også Iran bidrar med kutt, ikke bare produksjonsfrys.
AP170324 Et passord bidrar til å identifisere oss ovenfor en tjeneste.
AP170324 - Vår visjon uttrykker selvtillit til å sette oss høye sportslige mål, og en vinnervilje som bidrar til å nå dem, skriver TIL på hjemmesiden.
AA170324 Som 17-åring møter jeg mennesker som forteller meg at jeg ikke kan, arbeidsgivere som rister på hodet til mine venner i rullestol og saksbehandlere som forteller meg at de ikke vil satse på at jeg kommer til å jobbe, fordi de ikke tror de kan tjene noe på at jeg bidrar i samfunnet ¶
SA170323 Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud.
SA170323 Norge minster derimot 2,5 milliarder kroner som hvert år bidrar til å finansiere driften ved Avinors flyplasser.
SA170323 Faktum er at tax free-ordnignen bidrar til å finansiere kritisk infrastruktur over hele landet.
SA170323 DEBATT : Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud.
SA170323 - Jeg bidrar med min rutine, jeg snakker med alle.
DN170323 Etter mitt syn bidrar han til å tilsløre problemene mer enn å vise en åpenhet og se behovet for Stortingets kontroll i denne saken, sier Abid Raja til DN.
DB170323 - Vi frykter at økte priser på reiselivsproduktene bidrar til omdømmetap for destinasjonen, og da vil vil effektene av en reiselivsskatt kunne forbli negative også etter at skatten eventuelt fjernes, sier Mæland.
DB170323 Det er imidlertid ikke til å stikke under stol at Russland lenge har vært kritiske til USAs håndtering av krigen i Afghanistan, men Russland har nektet for at de bidrar med forsyninger til opprørerne i Taliban, ifølge Reuters.
DB170323 Klagerne mente programmet bidrar til diskriminering, hat og mobbing.
DB170323 - For etniske nordmenn som ser dette, tror jeg det bidrar til en forståelse for somaliernes situasjon i Norge, sier Per Edgar Kokkvold, leder av Kringkastingsrådet.
DB170323 Og det bidrar til å utkonkurrere seriøse bedrifter og virksomheter.
DA170323 Da må vi forvente at de investeringene bidrar til utvikling, demokrati og økt rettferdighet, ikke det motsatte.
DA170323 - Kan dere forstå kritikken om at Norge likevel bidrar til å styrke slike selskaper ved å investere i en bank som låner ut til dem ?
DA170323 Prio-direktøren er likevel ikke i tvil om at angrep som ender med å ramme sivile bidrar til å svekke den USA-ledede koalisjonens legitimitet : ¶
DA170323 Influensa bidrar til økt sykefravær.
AP170323 Det bidrar til at det bygges opp frustrasjon som så knyttes til noen konkrete forslag, som kommunereform og politireform.
AP170323 - Jeg bidrar med min rutine, jeg snakker med alle.
AA170323 Friske borgere betyr flere ut i arbeid og flere som bidrar til verdiskaping, sier Bhatti til NTB.
AA170323 - For etniske nordmenn bidrar det mer enn mye annet til forståelse av somaliernes situasjon i Norge, sier han.
AA170323 Helge bidrar til at folk slapper av, Han behandler amatører som likemenn og er en energisk og varm fyr.
SA170322 - Norge høster stor anerkjennelse for det vi allerede bidrar med, sier Brende til NTB.
SA170322 Den nye gig-økonomien : Noen bidrar med ideer og investeringer, andre kommer flyvende og ser muligheter for en jobb en stund, før de flyr videre til neste oppdrag.
SA170322 De fleste av prosjektene krever at staten bidrar med så mye som 1/3 av investeringskostnadene.
DB170322 ØKNING : - Det er ikke så lett å peke på enkeltområder som bidrar til økningen av medisinbruken, det er mange, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi.
DB170322 I alle fall i Skien og Porsgrunn, som mener de både forsøpler og bidrar til kjøpepress.
DB170322 Oljebransjen, som bidrar med 500 millioner tonn utslipp i året til atmosfæren, ti ganger høyere enn norske utslipp, skal dessuten få full støtte til å pumpe mer olje og gass i årene som kommer, lover Jonas Gahr Støre.
DA170322 Holdningsundersøkelser viser at sju av ti mener at flyktninger bidrar til et positivt mangfold.
AP170322 Jeg forventer at byrådet tar til fornuften og bidrar til en løsning.
AP170322 - Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige fremstilling av faktum, skriver Olsø på Facebook.
AP170322 De fleste av prosjektene krever at staten bidrar med så mye som 1/3 av investeringskostnadene.
AP170322 Litt ironisk er det da at det nettopp er kampen mot eliten som bidrar til partiets rekordhøye oppslutning på meningsmålingene nå.
AP170322 Det som bidrar til hans utenforskap er imidlertid ikke denne marginale sportsgrenen, men hans ansikt og hode som er sterkt preget av voksende svulster.
AA170322 - Norge høster stor anerkjennelse for det vi allerede bidrar med, sier Brende til NTB.
AA170322 De viser at de tar saken på alvor, bidrar til at fakta kommer på bordet og saken blir etterforsket, sier Brøske.
AA170322 - Det handler om at vi samlet i det politiske landskapet i Trondheim bidrar til åpenhet og få en gjennomgang av den krevende jussen.
AA170322 - Dvalin-prosjektet bidrar så langt til økt aktivitet i Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus hos en presset leverandørindustri.
AA170322 De fleste av prosjektene krever at staten bidrar med så mye som 1/3 av investeringskostnadene, pluss penger til forskning og utvikling.
VG170321 De prosesser du nå har igangsatt bidrar etter vår mening til å trenere og redusere selskapets muligheter til å lykkes, og øker dermed sannsynligheten for at selskapets aksjonærer vil lide økonomiske tap », heter det i brevet.
VG170321 Vi bidrar også med våre AWACS-fly som gir bedre radarbilde for flyene i koalisjonen når de gjør sine oppdrag.
VG170321 Barneombudet foreslår å redusere bruken av midlertidige opphold, som de mener skaper « stor usikkerhet og bidrar til fortvilelse og til at mange ungdommer leter etter alternativer til et liv i Norge ».
SA170321 Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets stiftelse og NRK bidrar med til sammen åtte millioner kroner i oppstartsfasen.
DN170321 - Det at vi nå ser ut til å få et skifte ved at flere velger utdannelse innen helsefag og fagutdannelse rettet inn mot bygg- og anleggsvirksomhet, er tegn på at ungdommen responderer og bidrar til at ubalansene ikke blir så store som vi i utgangspunktet har sagt, sier han.
DB170321 « En nøye utvalgt blanding der vi henter en søtlig syrlighet fra Kenya, mens bønner fra Colombia bidrar med silkemyk balanse, god fylde og en lang elegant ettersmak.
DB170321 Registrering av spillere bidrar til å sørge for at aldersgrenser overholdes, det gir mulighet for ulike løsninger for begrensninger og det gir et kontaktpunkt for å følge opp spillere med problematisk spillatferd.
DB170321 Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse og NRK bidrar med inntil åtte millioner kroner for å sikre driften i oppstarten.
DA170321 Vi har for tiden en amerikansk president som på ingen måte bidrar til trygghet og stabilitet i verden.
DA170321 Det er avgjørende viktig at strømmetjenestene bidrar her », fastslo NFI-direktør Sindre Guldvog i Dagsavisen.
DA170321 Jeg håper at « Elins » historie bidrar til at omvendt voldsalarm i større grad tas i bruk, sier Amundsen.
AP170321 Selv om hun altså setter dette i en utviklingsbiologisk sammenheng, kan jeg vanskelig tolke dette annerledes enn at hun mener det er kognitive ulikheter mellom kjønnene som bidrar til kjønnsskjevheten i utdanningssektoren.
AA170321 Tyskland bidrar med rundt 14,6 prosent, Frankrike med drøyt 10,6 prosent og Storbritannia med rundt 9,8 prosent.
AA170321 Trump-administrasjonens krever at europeiske NATO-land må bidra mer til forsvarsalliansen, der USA ifølge den siste oversikten bidrar med drøyt 22 prosent av budsjettet.
AA170321 Norge havner langt nede på lista og bidrar med rundt 1,7 prosent av NATOs driftsbudsjett.
AA170321 Norge bidrar med 135 millioner kroner til akutte humanitære kriser i Sør-Sudan i 2017.
AA170321 - Reisestøtten bidrar til at norske kunstnere og kulturaktører kan delta på sentrale internasjonale arenaer og gjøre seg gjeldende i utlandet.
AA170321 Og den norske TV-serien « Skam » bidrar til at identitetsbånd knyttes i Norden, sa kongen.
AA170321 - Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige framstilling av faktum, skriver Olsø på Facebook. ( ©NTB ) ¶
VG170320 Det handler blant annet om at vi har trygge velferdsordninger som bidrar til å hjelpe de mer marginaliserte gruppene, sier Hansen.
SA170320 - Dagens reguleringsregime med « minus 0,75 prosent » gir nå svært uheldige utslag og bidrar til å undergrave tilliten til pensjonsreformen, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio.
SA170320 - Bidrar med rutine og ro ¶
SA170320 - Bidrar med rutine og ro ¶
FV170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
DN170320 Frihet er en av faktorene som bidrar til norsk lykke.
DN170320 Usunn mat og lite mosjon bidrar til fedme og for tidlig død.
DN170320 - Dagens reguleringsregime med « minus 0,75 prosent » gir nå svært uheldige utslag og bidrar til å undergrave tilliten til pensjonsreformen, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio.
DB170320 I Dagbladet sier Skretting at « næringen bidrar til å begrense avskoging ved å stille krav til sertifisering av råvarer frå regnskogområder ».
DA170320 Til nå har det etter vår oppfatning ikke vært noen bevegelse i retning at tilbyderne bidrar frivillig.
DA170320 Det er avgjørende viktig at strømmetjenestene bidrar her.
DA170320 At de har lekt seg med stoffet og bygget forestilling på lek, er i det minste tydelig, og bidrar til en positiv energi i forestillingen.
BT170320https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-kaptein-hylles-etter-Chelsea-debuten---En-av-Europas-beste-232579b.html - Bidrar med rutine og ro ¶
BT170320 - Bidrar med rutine og ro ¶
BT170320 - Bidrar med rutine og ro ¶
AP170320https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-kaptein-hylles-etter-Chelsea-debuten---En-av-Europas-beste-232579b.html - Bidrar med rutine og ro ¶
AP170320 Dette bidrar til å skape et fragmentert politisk landskap, ulikt det man har i Frankrike og Tyskland.
AP170320 - Det store antallet partier bidrar til at en ikke uten videre kan trekke den slutningen at Geert Wilders' resultat er overførbart til andre land som skal ha valg i år, forklarer researcher Jeroen Kesper i meningsmålingsbyrået Ipsos til Aftenposten.
AP170320 En ekspertgruppe ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen har i sitt høringssvar gitt uttrykk for at straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet.
AP170320 - Bidrar med rutine og ro ¶
AP170320 - Bidrar med rutine og ro ¶
AA170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
VG170319 USA bestemmer selv hvor mye de bidrar til å forsvare NATO » ¶
VG170319 Det er å fremheve noe av det mest unike ved norske naturopplevelser, samtidig som bidrar til sikrere og mer bærekraftig bruk av naturen.
VG170319 Straff bidrar ikke til å hjelpe dem, og vi har blant Europas høyeste overdosetall, sier Thorkildsen.
VG170319 Vi vet også at det bidrar til økt konsentrasjon i skoletimene, sier SV-leder Audun Lysbakken.
SA170319 Vi vet også at det bidrar til økt konsentrasjon i skoletimene, sier SV-leder Audun Lysbakken.
DN170319https://www.dn.no/nyheter/2017/03/19/1452/Utenriks/tysklands-forsvarsminister-langer-ut-mot-trump USA betaler i dag rundt 28 prosent av FNs fredsbevarende operasjoner, rundt 67 milliarder kroner i inneværende år, mens Tyskland bidrar med rundt 6 prosent av dette budsjettet.
DN170319 USA betaler i dag rundt 28 prosent av FNs fredsbevarende operasjoner, rundt 67 milliarder kroner i inneværende år, mens Tyskland bidrar med rundt 6 prosent av dette budsjettet.
BT170319 USA betaler i dag rundt 28 prosent av FNs fredsbevarende operasjoner, rundt 67 milliarder kroner i inneværende år, mens Tyskland bidrar med rundt 6 prosent av dette budsjettet.
AA170319 USA betaler i dag rundt 28 prosent av FNs fredsbevarende operasjoner, rundt 67 milliarder kroner i inneværende år, mens Tyskland bidrar med rundt 6 prosent av dette budsjettet.
AA170319 Vi vet også at det bidrar til økt konsentrasjon i skoletimene, sier SV-leder Audun Lysbakken.
AA170319 Det er relevant for byens innbyggere, og det bidrar til debatt om etikk, tillit og mulig rolleblanding.
SA170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing, bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
FV170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing, bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
DN170318 Skyhøy inflasjon og matmangel bidrar til uro og demonstrasjoner i Venezuela.
DB170318 En snøskredøvelse pågikk i nærheten, og personell derfra bidrar i søket, skriver NTB.
DB170318 USA bestemmer selv hvor mye det bidrar til å forsvare NATO. » « Dette er ikke en finansiell transaksjon, hvor NATO-land betaler USA for forsvar.
DB170318 Ser man på USAs økonomi, sammenliknet med den europeiske, skulle USA egentlig betalt nærmere 50 prosent, men de bidrar på andre måter enn ved direkte finansiering, så de har fått en slags rabatt.
DB170318 » « USA bidrar til NATO med et stort militært engasjement.
DB170318 » « Et sterkt, samlet NATO, hvor alle bidrar med sin forsvarsandel, vil sikre fred for alle medlemmer av alliansen. » - Skulle egentlig betalt mer ¶
DB170318 juli-effekten er merkbar, og trusselen fra ekstremister i Europa er fortsatt nær og bidrar trolig til at engasjementet holdes varmt.
DA170318 USA bidrar i dag med hele 22 prosent av FNs totale budsjett på 47 milliarder.
BT170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing, bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
AP170318https://www.aftenposten.no/verden/Nazi-anklager-i-fleng-i-verdenspolitikkens-elitedivisjon-617189b.html De bidrar bare til å trivialisere nazismen, sier forstanderen.
AP170318https://www.aftenposten.no/norge/politikk/SV-er-ikke-helt-som-andre-partier-Toppene-har-spyttet-inn-millioner-til-partikassen-617386b.html Det skulle bare mangle at vi ikke bidrar tilbake, sier Holmås.
AP170318https://www.aftenposten.no/norge/politikk/SV-er-ikke-helt-som-andre-partier-Toppene-har-spyttet-inn-millioner-til-partikassen-617386b.html - Bidrar til å minske forskjeller ¶
AP170318 I Wyoming, en av delstatene der det offentlige bidrar med de største tilskuddene pr. innbygger, vil effekten av den nye helsereformen bli brutal dersom den blir vedtatt i sin nåværende form : En gjennomsnittlig helseforsikring vil øke med 4183 dollar ( rundt 35.000 kroner ) i året, ifølge den uavhengige organisasjonen Center on Budget and Po
AP170318 De bidrar bare til å trivialisere nazismen, sier forstanderen.
AP170318 Det skulle bare mangle at vi bidrar tilbake, sier Holmås.
AP170318 - Bidrar til å minske forskjeller ¶
AP170318 En snøskredøvelse pågikk i nærheten, og personell derfra bidrar i søket.
AP170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing, bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
AA170318 Kritikere påpeker etter Trumps Twitter-tirade lørdag at NATO-medlemmene ikke betaler USA for sikkerhet, men bidrar gjennom egne forsvarsbudsjetter.
AA170318 - Norge er verdens beste land å bo i, men de tre siste årene har vi hatt en regjering som bidrar til å øke forskjellene.
AA170318 Vi må derfor sikre boliger som fremmer god helse og ikke bidrar til å øke helseforskjellene i befolkningen.
VG170317 Dermed bidrar han til å forsterke den stereotypien som skaper etterspørselen som skal tilfredsstille et falskt behov.
VG170317 Lysbakkens svar er : « Min latte bidrar mer til norske bønder enn Helleland sin Chablis ».
VG170317 - For det første kan vi rigge om skattesystemet sånn at det bidrar til å redusere forskjellene i makt og rikdom.
FV170317 - Vår klare forventning er at alle partiene på Stortinget nå bidrar til å sikre langsiktighet.
DN170317 Da er tallene fra eiendomsutviklingen hyggeligere lesning, som likevel bidrar til resultatvekst for konsernet.
DN170317 Samtidig bidrar de til gode, helhetlige utbyggingsløsninger for funn i nærområdet.
DB170317 Det tyder på at delingsplattformene bidrar til å trekke turister til Norge som ellers ikke ville kommet, skriver næringsdepartementet i sin melding til Stortinget.
DB170317 Russland sammenligner Korea-konflikten med en ond sirkel som også USA bidrar til.
DB170317 - Blir vi for like Ryanair og Norwegian, blir det også vanskelig å beholde lojaliteten til dem som er kunder fordi SAS har skandinaviske ansatte og både selskap og ansatte bidrar inn til det skandinaviske samfunnet gjennom skatter og avgifter som går hit.
DB170317 Oljenæringas begreper bidrar til å distansere folk fra det som faktisk foregår og det som faktisk er i spill, sier han.
DB170317 Samtidig bidrar de til gode, helhetlige utbyggingsløsninger for funn i nærområdet.
DB170317 - For det første kan vi rigge om skattesystemet sånn at det bidrar til å redusere forskjellene i makt og rikdom. (...
DB170317 Tomtom oppgir at de på verdensbasis har 500 millioner enheter som bidrar til GPS-statistikken.
DB170317 Hun måtte også gjøre det enkelt og tydelig for ham hvordan tyske selskaper og frihandel bidrar til viktige amerikanske arbeidsplasser.
DA170317 Det er en resignert karakter over mange av disse sangene, og Dave Gahans monotone, messende stemme bidrar ikke til å øke engasjementet.
DA170317 * Om SV kun skal støtte en regjering som straks setter i gang arbeidet for et atomvåpenforbud, og sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold.
DA170317 Hordaland SV vil støtte følgende kravforslag fra Frogner SV : « SV vil kun støtte en regjering som straks setter i gang arbeidet for et atomvåpenforbud, og sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold. » - Jeg mener vi godt kan ha et femte krav som er tydelig på at vi ikke vil samarbeide med en regjering som ikke jobber for et atomvåpenforbud og ikke sier nei til NATOs rakettskjo
DA170317 Som ikke bidrar , men lever fett på våre skattepenger.
BT170317 Dagens tre karakterer i norsk skaper mye ekstra merarbeid for lærerne, det bidrar høyst sannsynlig ikke til at bokmålselever finner særlig glede i nynorsk og kan i verste fall bidra til det motsatte ( og hvis man tror at dette skyldes Høyres politikk bør man ta et kurs i grunnleggende årsakssammenheng ).
BT170317 Dagens tre karakterer i norsk skaper mye ekstra merarbeid for lærerne, det bidrar høyst sannsynlig ikke til at bokmålselever finner særlig glede i nynorsk og kan i verste fall bidra til det motsatte ( og hvis man tror at dette skyldes Høyres politikk bør man ta et kurs i grunnleggende årsakssammenheng ).
AP170317 - Så lenge min sak ikke blir løst, bidrar det sterkt til andres taushet eller selvsensur, mener han, og viser til det kinesiske ordtaket om å « drepe kyllingen for å skremme apen » : ¶
AA170317 Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLOs finansbyrå bidrar med månedlige utbetalinger til rundt 35.000 familier av drepte og sårede palestinere i den lange konflikten med Israel i et « martyrfond », inkludert selvmordsbombere og andre militanter som har angrepet sivile og soldater.
AA170317 Russland sammenligner Korea-konflikten med en ond sirkel som også USA bidrar til.
AA170317 Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige fremstilling av faktum.
AA170317 | - Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten bidrar til ufunderte spekulasjoner ¶
VG170316 - Det er ikke sikkert publikum reagerer så veldig på dette, men det bidrar til å svekke et mediehus, og det er selvfølgelig uheldig for både dem og journalistikken.
VG170316 Partiet profilerer seg som et parti av og for innvandrere, og blir av flere politiske forskere VG har snakket med, betegnet som et parti som bidrar til å polarisere Nederland ytterligere, fordi de også tar i bruk populistiske virkemidler i sine kampanjer.
VG170316 Det er ikke tillitsvekkende, og bidrar til å sette hele varslingsinstituttet ut av funksjon i justissektoren.
SA170316 Hun har allerede forsket mye på Skam, blant annet om hvordan diskusjonstrådene under Skam-episodene på nett bidrar til å lage trygge kunnskapsrom for unge jenter.
SA170316 Forbundet USA Hockey hevder de og den amerikanske olympiske komité bidrar med finansiell støtte, treningsmuligheter og annet i forkant av turneringer for landslagsspillere, og opplyser at hver spiller som deltar i OL i Sør-Korea neste år vil motta 85.000 dollar, inkludert utbetalinger hvis de tar medalje.
FV170316 Forbundet USA Hockey hevder de og den amerikanske olympiske komité bidrar med finansiell støtte, treningsmuligheter og annet i forkant av turneringer for landslagsspillere, og opplyser at hver spiller som deltar i OL i Sør-Korea neste år vil motta 85.000 dollar, inkludert utbetalinger hvis de tar medalje.
DN170316 - Næringen bidrar til å begrense avskoging ved å stille krav til sertifisering av råvarer fra regnskogområder, sier kommunikasjonssjef Marit Husa i Skretting, verdens største fiskefôrprodusent.
DB170316 Forbundet USA Hockey hevder de og den amerikanske olympiske komité bidrar med finansiell støtte, treningsmuligheter og annet i forkant av turneringer for landslagsspillere, og opplyser at hver spiller som deltar i OL i Sør-Korea neste år vil motta 85.000 dollar, inkludert utbetalinger hvis de tar medalje.
DB170316 Likevel er det ingen av dem som tar inn over seg en helt sentral mangel ved norsk klimapolitikk : Oljevirksomheten vår kan ikke bare måles på utslippene som skjer under produksjon, den må også måles på utslippene den bidrar til når oljen forbrennes.
DA170316 Norge bidrar også med humanitær støtte i Jemen og vil delta på en giverkonferanse for Jemen 25. april, sier pressetalsperson Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.
DA170316 Null til hundre er oppgitt til 7,6 sekunder, og et dreiemoment på 400 newtonmeter bidrar til at den føles sterk.
BT170316 Så lenge forslaget bidrar til å redusere den pågående spenningen, og til å få partene til å gjenoppta kontakten for å løse det koreanske kjernekraftspørsmålet, vil vi fortsatt ha en åpen og konstruktiv holdning, sa en talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet i Beijing samtidig som Tillerson uttalte seg i Tokyo
BT170316 Det er også viktig at politikken er basert på solid kunnskap om hva som bidrar til å redusere utslipp, og hva som ikke gjør det.
AP170316 Uventet lav vekst i lønn og priser bidrar til at lånekundene kan glede seg med uendret rente i to år til.
AP170316 Disse skrittene bidrar også til å øke avstanden til tidligere samarbeidspartnere : Ap og Sp.
AP170316 Forbundet USA Hockey hevder de og den amerikanske olympiske komité bidrar med finansiell støtte, treningsmuligheter og annet i forkant av turneringer for landslagsspillere, og opplyser at hver spiller som deltar i OL i Sør-Korea neste år vil motta 85.000 dollar, inkludert utbetalinger hvis de tar medalje.
AA170316 - Næringen bidrar til å begrense avskoging ved å stille krav til sertifisering av råvarer fra regnskogområder, sier kommunikasjonssjef Marit Husa i Skretting, verdens største fiskefôrprodusent.
AA170316 - Jeg har vært på åtte-ti slike matreiser der jeg bidrar med å sette sammen programmet.
AA170316 Hun har allerede forsket mye på « Skam », blant annet om hvordan diskusjonstrådene under « Skam»-episodene på nett bidrar til å lage trygge kunnskapsrom for unge jenter.
VG170315 Ikke at det bidrar til å presse ned prisen...
VG170315 En balanse til Wilders' svært innvandringskritiske parti var noe mange etterlyste, men « Denk » bidrar tvert imot til å polarisere samfunnet ytterligere, sier politisk sosiolog Matthijs Rooduijn ved universitetet i Utrecht.
VG170315 De henvender seg først og fremst til folk med tyrkisk og marokkansk bakgrunn, og i sum bidrar de til at Nederland blir ytterligere splittet, sier Roodujin til VG.
DB170315 For enkelte elver bidrar det til at de ikke vil vise seg nakne i garderoben.
DA170315 Politihelikopteret bidrar også i søket, sier operasjonslederen.
DA170315 Under Oslo Internasjonale Teaterfestival bidrar Spångberg nå med « Digital Technology », et verk ganske talende for det som er hans konsept, nemlig dans som kretser rundt hverdagslige objekter og hvor han selv er et medium for alle disse tingene rundt ham.
BT170315 Politiets avdekking og etterforskning av internettrelaterte overgrep bidrar til å tydeliggjøre den reelle risikoen for å bli tatt.
AA170315 For enkelte elver bidrar det til at de ikke vil vise seg nakne i garderoben.
AA170315 Politihelikopteret bidrar også i søket, sier operasjonslederen. ( ©NTB ) ¶
VG170314 - som bidrar på Matomas brennferske låt, « Girl At Coachella ».
VG170314 All stigmatisering personer i prostitusjon opplever, blir nok ikke mindre når rettsvesenet bidrar til å opprettholde dårlige holdninger, som i denne saken !
VG170314 Dette bidrar til likelønnsprofilen og forsikrer at gapet ikke begynner å gå opp igjen, utdyper LO-lederen.
SA170314 En forutsigbar og stabil studentøkonomi bidrar til at studentene vil kunne fokusere på studiene, sier Andenæs.
SA170314 På kort tid har vi fått dårlige eksempler på at kvinners rettssikkerhet står svakere enn menns, og det er byens egen tingrett som bidrar til det.
SA170314 Dette innebærer øremerket bevilgning for å ruste opp tjenesteapparatet, men også at kommunen blir flinkere til å samarbeide med de frivillige og ideelle aktørene som bidrar innenfor rusfeltet.
DN170314 Aker er ikke fremmed for å vurdere allianser eller transaksjoner dersom det styrker det industrielle fundamentet i Aker Solutions, dersom det bidrar til en høyere verdiskaping for aksjonærene og dersom det gjør virksomhetene enda mer relevante leverandør til sine kunder.
DN170314 En forutsigbar og stabil studentøkonomi bidrar til at studentene vil kunne fokusere på studiene, sier Andenæs.
DN170314 Regjeringen viser til flere trekk ved norsk økonomi som bidrar i positiv retning : ¶ | - Vi er på vei ut av den vanskeligste perioden ¶
DN170314 Lave renter, styrket konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk bidrar til bedringen, skriver regjeringen i en pressemelding.
DN170314 Men endringsforslaget som i øyeblikket ser ut til å ha størst mulighet for gjennomslag, synes å være forslaget fra flere fylkeslag og enkeltmedlemmer om kun å støtte en regjering som straks setter i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud, og sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold.
DB170314 Men endringsforslaget som i øyeblikket ser ut til å ha størst mulighet for gjennomslag, synes å være forslaget fra flere fylkeslag og enkeltmedlemmer om kun å støtte en regjering som straks setter i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud, og sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold.
DB170314 Vi har et håp om at Olins film bidrar til at flere ser hva små barn utsettes for med « førskoleopplegget » som inngår i Agderprosjektet, og at flere ser hvilken risiko vi som samfunn løper om vi innfører læringsmål i barnehagen.
DB170314 Olins film kan representere en viktig stemme, særlig om flere fagfolk bidrar i debatten.
DB170314 ) og Solveig Østrem mener Olins film kan representere en viktig stemme, særlig om flere fagfolk bidrar i debatten.
DA170314 USAs kritikk av at Europa ikke bidrar nok til NATO har også særlig vært rettet mot Tyskland som Europas rikeste land.
DA170314 - Aker er ikke fremmed for å vurdere allianser eller transaksjoner som styrker det industrielle fundamentet i Aker Solutions, dersom det bidrar til en høyere verdiskaping for aksjonærene og dersom det gjør virksomhetene enda mer relevante leverandører til sine kunder, sa Aker-sjef Øyvind Eriksens i et intervju med DN i romjulen.
DA170314 Snart må representantene i KrF og Venstres stortingsgrupper tørre å si sannheten høyt : Den regjeringen de støtter, godtar og bidrar til skaper fremmedfrykt og rasisme i landet vi bor i.
DA170314 « Det vises til at regjeringen har forpliktet seg til å spre informasjon om klima og miljø gjennom Parisavtalen og at miljøambassadørbidragene bidrar til det samtidig som foredragene kan knyttes til flere fagområder.
DA170314 Likevel bidrar også støv og skitt som tas med inn i bygningen til støveksponeringen av barna, sier Schwarze.
BT170314 Det er allment kjent at slike biodrivstoff kan være problematiske, fordi produksjonen ofte bidrar til avskoging.
BT170314 Bærekraftig biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
AP170314 Det bidrar til å skape økt konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170314 En forutsigbar og stabil studentøkonomi bidrar til at studentene vil kunne fokusere på studiene, sier Andenæs.
AA170314 - Aker er ikke fremmed for å vurdere allianser eller transaksjoner som styrker det industrielle fundamentet i Aker Solutions, dersom det bidrar til en høyere verdiskaping for aksjonærene og dersom det gjør virksomhetene enda mer relevante leverandører til sine kunder, sa Aker-sjef Øyvind Eriksens i et intervju med DN i romjulen. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Det bidrar til å skape økt konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170314 Det er verdier som skal gjennomsyre fellesskapet som utdanning i barnehagen skaper hver dag, her og nå, og som bidrar til å ruste barna for framtida.
AA170314 Barnehagedagen bidrar til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.
AA170314 Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
VG170313 Men likevel, ironien er at han i realiteten her bidrar til å fasttømre den kritikken han har blitt møtt med som høyst relevant.
DN170313https://www.dn.no/nyheter/2017/03/13/2212/Energi/finansavisen-halliburton-vil-kjope-rokke-selskap Aker er ikke fremmed for å vurdere allianser eller transaksjoner dersom det styrker det industrielle fundamentet i Aker Solutions, dersom det bidrar til en høyere verdiskaping for aksjonærene og dersom det gjør virksomhetene enda mer relevante leverandør til sine kunder, sa Eriksen.
DN170313 Aker er ikke fremmed for å vurdere allianser eller transaksjoner dersom det styrker det industrielle fundamentet i Aker Solutions, dersom det bidrar til en høyere verdiskaping for aksjonærene og dersom det gjør virksomhetene enda mer relevante leverandør til sine kunder, sa Eriksen.
DN170313 Denne manglende rolleforståelsen bidrar til å undergrave komiteens og dermed også Stortingets autoritet, skriver Olemic Thommessen til DN etter at han holdt sitt innlegg i stortingssalen.
DN170313 - Denne avtalen er en viktig strategisk milepæl for oss, og bidrar i stor grad til å styrke vår posisjon i det kinesiske markedet, sier administrerende direktør Petter Quinsgaard i Abax Group i en pressemelding.
DB170313 Vi skulle gjerne ha sett Norge trappe opp innsatsen på linje med Sverige og Finland, som bidrar med det dobbelte av det Norge gjør.
DB170313 Du bidrar med gassen og stjernene dine, slik utallige galakser har gjort før deg.
DA170313 Avtalen bidrar til et sunt kosthold og gir ekstra økonomisk støtte til å øke satsingen rundt laget.
BT170313 Kommunikasjonssjefen handlinger bidrar bare til å forsure forholdet til Stortinget enda mer.
BT170313 Det bidrar til å undergrave legitimiteten til institusjonen Hagen er ansatt for å forsvare.
BT170313 Slike variabler bidrar til å frikjenne videregående skoler for ansvar.
BT170313 Slike variabler bidrar til å frikjenne videregående skoler for ansvar.
AP170313 Alt dette er eksempler på det som innen klimaforskning kalles tilbakekoblingsmekanismer, og nye beregninger viser at mer skog i fjellet bidrar til å forsterke oppvarmingen som er forårsaket av drivhusgasser.
AA170313 - Striden mellom regjeringshæren og et antall væpnede grupper, voldshandlinger mellom ulike folkegrupper, samt en strøm av flyktninger fra naboland, bidrar til den ustabile sikkerhetssituasjonen og den vanskelige humanitære situasjonen.
AA170313 Norge en også stor bidragsyter til FNs nødhjelpsfond ( CERF ) som gir FN muligheten til å svare raskt på humanitære kriser, og som blant annet bidrar med matvarehjelp til de fire landene der situasjonen nå er kritisk.
AA170313 Norge bidrar også med humanitær støtte i Jemen og vil delta på en giverkonferanse for Jemen 25. april, sier Sehl.
AA170313 - Norge bidrar betydelig med humanitær innsats til mennesker i nød over hele verden, inkludert de fire krisene som FNs nødhjelpssjef trekker fram, sier pressetalsperson Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.
AA170313 Det er helt åpenbart at denne saken bidrar til at folk lurer på hva som foregår, men det er samtidig grunn til å understreke at utbyggeren i denne saken ikke har fått bygd en eneste leilighet på den tomten som er omtalt.
AA170313 Vi adopterte bidrar mer enn gjerne med våre erfaringer til en slik forskning.
AA170313 - Det er en låt som handler om at den som lytter selv bidrar til å lage låten gjennom sin opplevelse av musikken.
VG170312 Også bidrar hun inn i laget også, sier Haga.
BT170312 VIKTIG SYMBOL : - Det har en betydelig symbolverdi for Norge at vi ikke gjør ting som bidrar til globale arealbruksendringer med negativ klimaeffekt, gitt at vi er verdens største bistandsinvestor i regnskog, sier klimaminister Vidar Helgesen.
AA170312 Vi går tidlig inn i oppstarts- og vekstselskaper, tar en aktiv rolle, og bidrar med både kapital og kompetanse i oppbyggingen av selskapet.
VG170311 Hvis det var alfa og omega, hadde vi alle laget musikk som Kygo og Alan Walker, og det bidrar Grand Prix til å balansere ut.
VG170311 - I Norge har vi en sprøytekultur som bidrar til mange overdosedødsfall.
VG170311 | Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
VG170311 | Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
VG170311 Aldersundersøkelsen er en metode som bidrar til å sikre at barn behandles som barn med de spesielle hensynene som skal tas.
SA170311 Det er all grunn til å gjenta at dagens grunnrenteskattemodell ikke er nøytral, og at den bidrar til at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir bedriftsøkonomisk ulønnsomme etter grunnrenteskatt.
DB170311 I en epost til Dagbladet påpeker statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) at Norge allerede bidrar med betydelig humanitær innsats til mennesker i nød over hele verden, også til krisene FN nå slår alarm om, og at de økte støtten til Somalia og Sør-Sudan i februar, også da etter oppfordring fra FN.
DB170311 Økt botid bidrar lite til inntektsøkning i denne gruppen.
DA170311 Sentralen skal være plattformen og arenaen, hvor vi knytter til oss ulik kompetanse og miljøer som bidrar til aktivitetene.
BT170311 De bidrar til å skape aksept i samfunnet.
BT170311 Arrangementet bidrar til å løfte frem viktige problemstillinger, og det skaper oppmerksomhet rundt utfordringene LHBTI-personer står overfor i en verden der 72 land forbyr homofile å praktisere legningen sin.
AP170311 René Cuperus, seniorforsker i den sosialdemokratiske tenketanken Wiardi Beckman Foundation, tror høy innvandring bidrar til å gjøre det ekstra vanskelig å holde arbeiderpartiene sammen.
AP170311 - Dette bidrar nok til å styrke president Erdigan i den tyrkiske valgkampen.
AP170311 Hun påpeker at det er noen skattelettelser som bidrar til å gjøre økonomien og utviklingen bedre, og noen som bidrar til utjevning i systemet.
AP170311 Hun påpeker at det er noen skattelettelser som bidrar til å gjøre økonomien og utviklingen bedre, og noen som bidrar til utjevning i systemet.
AP170311 Menn som ikke jobber aktivt for likestilling, bidrar passivt til diskriminering.
AA170311 - Viljen til å trå til er svekket, flere land bidrar nå mindre enn de gjorde, konstaterer Mollekleiv, som med bekymring har merket seg de mange uttalelsene fra USA president Donald Trump i den sammenheng.
AA170311 | Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
AA170311 | Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
AA170311 Poseprisen må gjerne øke til både to og tre kroner, hvis det bidrar til at det blir færre plastposer.
AA170311 De bidrar til å bestemme hvilken fire låter som klommer til superfinalen.
VG170310 Det er uproblematisk og bidrar til utvikling.
VG170310 Han beskriver det som en « midtstoppers drøm » å komme til Brighton, og begrunner det med at hele laget bidrar defensivt.
VG170310 Teknisk sjef i Frøya er klar : - Kommunen bøtelegger ikke innbyggere som er med og bidrar til en renere strandsone og rydde i skjærgården vår.
VG170310 Hun legger til at kommune jobber aktivt « for å ta vare på strandsonen vår og spiller på lag med innbyggere som bidrar til rydding av marin forsøpling ».
VG170310 - Frøya Kommune bøtelegger ikke innbyggere som er med å bidrar til en renere strandsone og rydde i skjærgården vår.
SA170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer.
SA170310 Capoeira er en av idrettene som bidrar til at idrettslaget ved Universitetet i Trondheim er landets største.
FV170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer.
DN170310 Flyavgift bidrar til nye kutt ¶
DN170310 En av de komponentene som bidrar til å trekke ned er utviklingen i flyprisene.
DB170310 Det er ikke slik at barnetrygden bidrar til å hindre barnefattigdom, argumenterte hun, men ble altså ikke hørt av landsmøtet på dette.
DB170310 Tvert imot - om det gir det henne glede, bidrar det kanskje til hennes trivsel, gode helse og evne til fortsatt å stå på i en krevende jobb, mener Klepp.
DB170310 Når vi legger til rette for en foreldrepermisjon for alle borgere, er det en helt legitim målsetting at den bidrar til en likestilling mellom kjønnene, i familielivet og på arbeidsplassen.
DA170310 Jeg synes det bidrar positivt til bybildet, selv om det ikke var slik det var tenkt, sier han til Dagsavisen.
BT170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer.
AP170310 Pressefoto ¶ Bidrar til økt frykt blant transpersoner ¶
AP170310 Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
AP170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer.
AP170310 Capoeira er en av idrettene som bidrar til at idrettslaget ved Universitetet i Trondheim er landets største.
AA170310 Kommunen måtte uansett fornye vann og avløp i deler av gata, men vi mener det er rimelig at Trondheim Spektrum AS bidrar med 20 millioner kroner, sier rådmann Morten Wolden.
AA170310 - I tillegg slår leverandørenes halvårlige prisjusteringer inn i februar, noe som bidrar til å trekke matprisene opp, fortsetter Størksen.
AA170310 Den ukulturen som jeg har beskrevet ovenfor er farlig, og bidrar dessverre også til å svekke tilliten til alle de ærlige og dyktige journalistene som arbeider i avisa.
AA170310 For dem som virkelig trenger pengene, er barnetrygda så lav at den ikke bidrar til noen betydelig utjevning av sosiale forskjeller.
VG170309 Solbakken mener at lagets « rene soneforsvar », som innebærer at alle spillerne forsvarer seg i soner i stedet for å markere bestemte motspillere, bidrar til å gjøre dem til et godt defensivt lag.
VG170309 Like mye som handlingene som beskrives, bidrar struktur og fortellemåte til mystifikasjon og en spenning som sitter i etter at boka er lest ferdig.
DN170309 Særlig er det prosjekter i forbindelse med oljeplattformene Johan Sverdrup og Martin Linge som bidrar til den økte inntektsstrømmen.
DB170309 Derfor blir det viktig at Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge tilbyr den praktiske hjelpen og rådgivningen som best mulig bidrar til rettssikkerheten hennes.
DB170309 Det er viktig for samfunnet, fordi det bidrar til omstilling.
DA170309 Dette er et stort løft for den uorganiserte idretten skating representerer, og bidrar til at idrettsanlegget på Tasta blir et enda bedre anlegg, legger hun til.
DA170309 Særlig er det prosjekter i forbindelse med oljeplattformene Johan Sverdrup og Martin Linge som bidrar til den økte inntektsstrømmen. ( ©NTB ) ¶
BT170309 Det er en kontraproduktiv, usunn strategi som sår ytterligere splid og som i hvert fall ikke bidrar til å forme ungdom som er villige til å lytte når feminister snakker.
BT170309 Men i Norge er det greit at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene, ifølge Tina Bru.
BT170309 Det er en kontraproduktiv, usunn strategi som sår ytterligere splid og som i hvert fall ikke bidrar til å forme ungdom som er villige til å lytte når feminister snakker.
AP170309 Den psykologiske bindingen mellom offeret og overgriper bidrar også ofte til å vanskeliggjøre etterforskningen, noe denne saken tydelig viser », skriver lagmannsretten i dommen.
AA170309 Dette løftet har vi holdt og er glade for å kunne tilby kundene våre et alternativ som ikke bidrar til avskoging, sier Kaia Andresen som er miljøsjef i Rema.
AA170309 - Palmeoljeindustrien raserer regnskogen og bidrar til å utrydde dyrearter.
VG170308 Og kanskje bidrar det til at Arsène Wenger får mer sympati.
VG170308 Tilskuddsystemet bidrar til å redusere risiko, men det er uansett produsentens risiko å gjennomføre prosjektene innenfor budsjettene og investorene må ta ansvar for sine investeringer, sier Guldvog til VG.
VG170308 Det betegnes som oppførsel som i økende grad bidrar til destabilisering og at testene øker risikoen for et regionalt våpenkappløp.
VG170308 Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har gang på gang argumentert med at hennes skattekutt er « vekstfremmende » og dermed bidrar til å skape arbeidsplasser i Norge.
VG170308 - Regjeringens skattekutt fører til større forskjeller mellom folk, og øker budsjettunderskuddet, men de bidrar ikke til jobbvekst.
DN170308 | Flyavgift bidrar til nye kutt ¶
DN170308 Siden begge forutsetningene for tiden er på plass, mener Bru det er akseptabelt at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene.
DB170308 FN-organet sier de beklager all nordkoreansk rakettaktivitet som bidrar til å forbedre rakettsystemene og øke spenningen i regionen og verden forøvrig.
DB170308 Justisministeren vil heller ikke avvise at sexprat i russelåter i ytterste konsekvens bidrar til flere overgrep mot barn i Norge.
DB170308 Han synes det er et flott tiltak, som bidrar til at personer med demens får komme seg ut og prate med andre folk en mennesker kledd i hvitt på institusjonen.
DB170308 Det bidrar også bakkeklaringen til.
DB170308 Hos personer med seksuell interesse for barn, bidrar klassisk betinging til å forsterke og vedlikeholde tendensen til usunn opphisselse.
DB170308 SARA bidrar til å strukturere politiets arbeid med trusselvurderinger gjennom en sjekkliste med 15 risikofaktorer for partnervold.
DB170308 LURER MÅLEREN : LED-pærer med dimmere bidrar til at måleren registrerer for høyt forbruk.
DA170308 Det viser seg å være en fyldig rett med bygg og ostesaus, sopp og rosettkål, toppet med crisby bygg som bidrar til å løfte en ganske enkel rett til pur nytelse.
DA170308 Utvalget foreslår også flere nye tilskuddsordninger, som blant annet skal styrke journalistiske prosjekter som bidrar til innovasjon eller er « samfunnsviktige ».
DA170308 Det er effektivt, variasjonen bidrar til at interessen stort sett holder gjennom over 400 sider.
BT170308 Den hindrer at amerikanske bistandsmidler bidrar til abort.
BT170308 mars skaper et engasjement, og bidrar til at du kommer på Torgallmenningen kl. 17.00 for å høre de viktige appellene.
BT170308 ØDELEGGER LIVSGRUNNLAGET : Det er et paradoks at militærsektoren som skal ivareta menneskelig sikkerhet bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner, skriver Susanne Urban.
BT170308 Det er et paradoks at militærsektoren som skal ivareta menneskelig sikkerhet bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner.
AP170308 I Barnas Konserthusserie får du høre levende musikk spilt av dyktige musikere, som også bidrar med spillopper, skuespill og samspill med både hverandre og publikum.
AP170308 | Kjønnskvotering bidrar ikke til likestilling Anders Brekken og Malin Melheim ¶
AA170308 I en ny rapport, som ble overlevert til den svenske regjeringen på kvinnedagen, går det fram at arbeidsmiljøet bidrar til at kvinner og menn har ulike forutsetninger i arbeidslivet.
VG170307 Både Spielberg, Streep og Hanks kan skilte med Oscar-statuetter, noe som bidrar til et stort forventningspress.
VG170307 De bidrar sånn sett til å gi oss, gi samfunnet, noe å være felles om.
SA170307 Det blir ikke god stemning av at den best betalte bidrar så lite.
SA170307 Starts tidligere spiller bidrar også på landslaget til Kosovo.
FV170307 Det blir ikke god stemning av at den best betalte bidrar så lite.
FV170307 Starts tidligere spiller bidrar også på landslaget til Kosovo.
DN170307 « Etterspørselen støttes av en svært ekspansiv finanspolitikk, blant annet via offentlige finansinstitusjoner som igjen bidrar til økte private investeringer og handel.
DN170307 Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene, sier Olaug Svarva.
DB170307 Flere kontakter melder om at økningen i oljeprisen bidrar til å løfte utsiktene noe.
DB170307 - Dette bidrar til å validere de andre bildene som sirkulerte i januar.
DB170307 I coveret skriver du at « denne visa er en hyllest til alle oss som ikke passer inn helt inn i supermønsteret, for ikke å si supermonsteret » og videre : « Vi møter alt for store krav til konformitet og vellykkethet, og bidrar kanskje selv til dette også på sosiale medier ».
DB170307 Det hjelper ikke å si hva modellen viser, det modellen bidrar med er å holde styr på mange kompliserte sammenhenger i økonomien på en konsistent måte.
AP170307 Men de bidrar mye til lokale utslipp.
AP170307 Men de bidrar mye til lokale utslipp.
AP170307 Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene, sier Svarva.
AP170307 Det blir ikke god stemning av at den best betalte bidrar så lite.
AP170307 Starts tidligere spiller bidrar også på landslaget til Kosovo.
AA170307 - Stresset barna utsettes for år etter år, bidrar til å stoppe opp hjernens utvikling og kan også føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, depresjon og avhengighet.
AA170307 Dette bidrar til å styrke barns helse, forebygge, avverge og avdekke skjevutvikling og gir mulighet for å oppdage barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
AA170307 Moen er glad dersom staten finner måter som bidrar til å sikre mediemangfoldet og som samtidig er plattformuavhengig.
FV170306 Prosjektene som har fått støtte i Agder bidrar til å kutte energiforbruket med 111 GWh, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 4500 boliger.
DN170306 - Opec overholder sine avtalte produksjonskutt, men høyere amerikansk oljeproduksjon bidrar ikke positivt.
DB170306 Du blir altså straffet økonomisk for det som bidrar til å gjøre deg uavhengig av Nav : Å øke sjansene for å komme deg ut i ny jobb.
DB170306 Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til Dagsavisen at dommen i Stavanger tingrett er « fullstendig uakseptabel », og at den bidrar til å legitimere partnervold.
DB170306 Noen kan faktisk ikke returnere, andre kan returnere hvis de selv bidrar til å gjøre retur mulig.
DB170306 - Propan medfører ikke nullutslipp, men bytter du ut olje med propan bidrar du umiddelbart til redusert drivhuseffekt og en kraftig forbedring av nærmiljøet.
DA170306 Samtidig bidrar Norge med et kirurgisk team ved et amerikansk militærsykehus samme sted.
DA170306 Først og fremst bidrar vi til å få flotte bilder.
DA170306 Mer informasjon, kontroller i buss og risikoen for gebyr bidrar til å øke bruken, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.
DA170306 Dessuten bidrar innendørs parkering til å frigjøre gateareal slik at gatene kan benyttes til andre formål, som gangfelt, sykkelveier og uteliv, sier Isak Oksvold.
DA170306 - Ladestedet på Vulkan bidrar til å redusere presset på gateparkering i Oslo sentrum, samt legger til rette for miljøvennlig biltrafikk.
BT170306 Kjøpepress bidrar til en trend der alle skal se like ut, og der den enkelte ikke får mulighet til å uttrykke seg.
AP170306 Samtidig bidrar Norge med et kirurgisk team ved et amerikansk militærsykehus samme sted.
AA170306 Mange skoler og fritidsklubber prøver å få til pedagogiske og sosiale tiltak med spill, og da prøver vi å gi råd som ikke bidrar til handlingslammelse, sier han.
AA170306 De interkontinentale flygingene bidrar sterkest til veksten med en passasjerøkning på 53 prosent.
AA170306 Ifølge Helsedirektoratet er fisk den beste naturlige jodkilden og bidrar i gjennomsnitt med drøyt 20 prosent av jodinntaket.
AA170306 Med en årlig « pitchekonkurranse », der nye filmideer lanseres, bidrar festivalen også til oppmerksomhet og inspirasjon for nye filmrekrutter.
VG170305 Og superstjernen bidrar ikke akkurat til å dempe spekulasjonene.
VG170305 * En politikk som verdsetter kultur, bygger oppunder frivilligheten og bidrar til å fremme dannelse i samfunnet.
VG170305 * En politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen.
VG170305 * En politikk som bidrar til omstilling og fremvekst av nye bedrifter, herunder en politikk som gir skattelette til de som skaper arbeidsplasser.
VG170305 * En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
VG170305 * En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
VG170305 Først og fremst fordi det er en måte å drive politikk på som bare bidrar til å dra politikken ned i søla, sier Storberget til VG.
DN170305 Oljefondet har økt sine investeringer i selskaper som sterkest bidrar til klimaendringer, som Exxon, Chevron og Suncor, ifølge FIVH.
DN170305 - I et klimaperspektiv bidrar Norges Bank til å øke problemet fremfor å investere i løsningen, sier Klyve.
DB170305 - Vi er avhengige av et tett og godt samarbeid med USA for fullt ut å forstå hvor strømmen startet og alle faktorene som bidrar til migrasjonen, sier Ralph Goodale, som er Canadas minister for offentlig sikkerhet.
DB170305 Vi må finne en mening, og i stedet for å være bitre eller sinte, så bidrar vi gjennom Minnefondet til Thea Steen, som går til blant annet forskning, sier moren.
DB170305 Både det at kvinner lever lenger enn menn, og at kvinner som oftest gifter seg med menn som er noen år eldre enn dem selv bidrar til dette.
DA170305 Det bidrar til stykkets gjennomgående komiske tilsnitt, som når Hyme har rappet hammeren og synger om at den kan gi han « any girl in town I want », eller Loke synger om « Torture » og CocoRosie spenner ben på Iggy Pop i tekstlinjer som « I don't wanna be your dog no more ».
BT170305 Jeg tror at flere av dem som bidrar til ansettelse av rådmann i de minste kommuner i landet for ofte går på akkord med dette prinsippet for å få avsluttet saken.
AP170305 Helsesøster Lone Kjær ved Elvebakken videregående skole ser at skolehelsetjenesten bidrar til at elever fullfører skoleløpet, også når elevene har det vanskelig : ¶
AP170305 « En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land, » skriver landsstyret.
AP170305 « En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land, » skriver landsstyret.
AA170305 - Vi er avhengige av et tett og godt samarbeid med USA for fullt ut å forstå hvor strømmen startet og alle faktorene som bidrar til migrasjonen, sier Ralph Goodale, som er Canadas minister for offentlig sikkerhet.
VG170304 Ikke bare fordi hun bidrar med medaljefangst og dermed øker markedsverdien, men også fordi hun er en omdømmegarantist ned til hver minste detalj.
VG170304 Det bidrar til at Dæhlie mener Northug har en fordel mot de to største forhåndsfavorittene.
VG170304 Koalisjonen mot IS bidrar med luftstøtte og trening for de irakiske styrkene som kjemper mot ekstremistgruppa.
DB170304 I tillegg til å tilføre sendingene faglig tyngde, bidrar de med glimt i øyet.
DB170304 - Hun bidrar til å ødelegge sin egen autoritet, både hun og pressetalsmannen ( Sean Spicer, red. anm. ) er i ferd med ødelegge sitt eget navn og rykte.
DA170304 Jeg er veldig imponert over italienerne som har holdt på med redningsoperasjoner i mange år og fortsatt bidrar sterkt.
BT170304 Fylkeskommunen, et forvaltningsnivå som til daglig har som viktigste oppgave å legge ned tannhelseklinikker og videregående skoler, bidrar til slike møteplasser.
AA170304 Koalisjonen mot IS bidrar med luftstøtte og trening for de irakiske styrkene som kjemper mot ekstremistgruppa.
VG170303 Høyre-Frp regjeringen har trolig flertall for å endre naturmangfoldloven, med støtte fra Ap og KrF, som begge sier at de vil støtte tiltak som bidrar til at ulveforliket oppfylles.
VG170303 - KrF er for alle gode forslag som bidrar til at ulveforliket oppfylles, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i en tekstmelding til VG.
SA170303 I dag bidrar begge barna.
SA170303 ALLE BIDRAR : Før gjorde tobarnsmor Marte Frimand-Anda det aller meste av husarbeidet alene.
FV170303 I dag bidrar begge barna.
FV170303 ALLE BIDRAR : Før gjorde tobarnsmor Marte Frimand-Anda det aller meste av husarbeidet alene.
DB170303 Her bidrar hun med noen sprelske strofer som tar for seg en annen rapper.
DB170303 Vi føler ikke at vi bidrar til noe kvinnesyn som ikke allerede finnes.
DB170303 - Hvilket kvinnesyn tenker dere at dere bidrar til, med tekstlinjer som « Hun danser som en hore » ?
DA170303 - Dette bidrar til både utslippskutt, energieffektivisering og utvikling av ny grønn teknologi, sier Bru.
DA170303 » Hjorths lojalitet til det menneskelige følelsesliv er blant faktorene som bidrar til å gjøre « Arv og miljø » til en også så intelligent og klok roman, sa Fyksen.
DA170303 Det at Aulie også interesserte seg for arbeidsfolkets fritid og forlystelser bidrar til å danne et mer komplekst og komplett bilde av kunstneren, tiden og bevegelsen.
DA170303 Det er laks og klippfisk som bidrar til verdiøkningen.
BT170303 Sangen bidrar til en kvinneundertrykkende kultur som vi nekter å ta del i.
BT170303 Tekstene bidrar til å forsterke en eksisterende ukultur.
BT170303 I dag bidrar begge barna.
BT170303 ALLE BIDRAR : Før gjorde tobarnsmor Marte Frimand-Anda det aller meste av husarbeidet alene.
BT170303 Tekstene bidrar til å forsterke en eksisterende ukultur.
AP170303https://www.aftenposten.no/kultur/Kan-fa-uventet-hjelp-i-kampen-mot-falske-nyheter-615636b.html For giganter som Facebook og Google er fenomenet spesielt problematisk fordi de i stor grad bidrar til å spre falske nyheter.
AP170303 For giganter som Facebook og Google er fenomenet spesielt problematisk fordi de i stor grad bidrar til å spre falske nyheter.
AP170303 I dag bidrar begge barna.
AP170303 ALLE BIDRAR : Før gjorde tobarnsmor Marte Frimand-Anda det aller meste av husarbeidet alene.
AA170303 - Det er problematisk med sexdukker på størrelse med barn, fordi det bidrar til å fremstille barn som sexobjekter, og det kan være med på å normalisere og legitimere seksuelle overgrep og krenkelser mot barn.
AA170303 - Tre dagers høringsfrist på et prinsipielt og omfattende lovendringsforslag er hårreisende, og bidrar til at alle konsekvenser ikke blir avdekket før endringen trer i kraft.
AA170303 - Hvis det bidrar til at vi nå får tatt ut flere ulver og til at bestanden går betydelig ned, så er jeg positiv.
AA170303 Det er laks og klippfisk som bidrar til verdiøkningen.
VG170302 - Det er helt greit at ulovlige innvandrere får bli, så lenge de ikke er kriminelle, går gjennom prosessen for å bli lovlige og bidrar til samfunnet.
SA170302 Det er alltid artig å spille mot « Zucca » og Rangers, og forhåpentligvis bidrar det til å gi litt mer oppmerksomhet til sporten hjemme i Norge.
FV170302 - Økning i driftsmidler bidrar til å lette det lokale utfordringsbildet på kort sikt.
DN170302 Utenriksminister Børge Brende fant venner i Kongressen der han torsdag la frem en rapport som viser hvordan norske investeringer bidrar til jobber i USA.
DN170302 Blant annet bidrar det høye kostnadsnivået til å gjøre teknologiinvesteringer mer lønnsomme.
DB170302 - At Graham, som har vært veldig markant i flere høringer, snakker om dette, bidrar til å løfte diskusjonen og gir den momentum, sier Romarheim.
DB170302 Vi må redusere de økonomiske forskjellene gjennom økt skattlegging av de rikeste, slik at flere bidrar til fellesskapet, gjennom styrket barnetrygd og gjennom offentlige, ikke kommersielle, velferdstjenester.
DB170302 Jeg tar selvkritikk for ikke å ha definert eksakt hva jeg mente med at etablerte medier lager falske og uriktige saker som bidrar til å spore av viktige debatter.
DB170302 Jeg mener at mediene også i aller høyeste grad bidrar til det samme gjennom vinklinger, spekulasjoner, saker som dokumenterbart er uriktige og kommentarer basert på disse igjen.
DA170302 Ikke gi penger eller gaver til barn på gaten, da bidrar du til at de forblir i en fattigdomsfelle, i stedet for å gå på skole.
DA170302 Både god kritikk og prisnominasjon bidrar til synlighet.
DA170302 En ny analyse fra Hovedorganisasjonen Virke viser at arrangementet bidrar til 12,9 millioner kroner i økt omsetning for Oslos kultur- og reiseliv.
DA170302 - Analysen viser at arrangementer som Bylarm også bidrar til penger i kassa for hoteller, restauranter og utelivsbransjen, sier Line Endresen Normann, direktør for Reise Norge og kultur i Virke.
AP170302 Om et år eller to vil hun og alle se effekten av dette huset, hvor også mange frivillige bidrar .
AP170302 Ser ikke forfatteren at han polariserer motsetningene mellom « oss » og « de andre », og dermed selv bidrar til det problem han vil bekjempe ?
AP170302 Det er alltid artig å spille mot « Zucca » og Rangers, og forhåpentligvis bidrar det til å gi litt mer oppmerksomhet til sporten hjemme i Norge.
VG170301 Skuffende nok i en sær miks med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og en rekke andre norske toppolitikere, som alle bidrar til å gi legitimitet til et av de mest bakstreverske, irrasjonelle, fordømmende og ideologisk dogmatiske miljøene landet har å by på.
VG170301 Når bedrifter og forbrukere må betale CO₂-avgift eller kjøpe klimakvoter, bidrar det til dette.
DN170301 Bedre enn ventede PMI-tall fra Kina bidrar til oppgang for gruve- og metallsektoren, melder Bloomberg News.
DN170301 Økt ordreinngang og økt aktivitet bidrar til at innkjøpsindeksen norsk pmi viser fortsatt økt aktivitet i industrien.
DB170301 Aarsæther mener at det er viktig å engasjere seg i forretningsliv og politikk slik at du bidrar i arbeidet med å vedlikeholde et anstendig arbeidsliv for alle, og dermed også deg selv.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », heter det i dommen.
DB170301 Den viser at norske investeringer bidrar til 470.000 arbeidsplasser i USA.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DB170301 Dette er en offentlig betalt test som direkte bidrar til å sortere bort mangfoldet i samfunnet, sier Pettersen og fortsetter : ¶
DB170301 - Hvordan bidrar folk til å redde miljøet ved å droppe slankekuren ?
DB170301 Dette bidrar gjerne til at du tenker deg litt ekstra godt om, før du drar kortet. 2 : Kutt matbudsjettet.
DB170301 Den enorme velstanden i Norge bidrar til at få nordmenn tar seg bryet å skrive budsjett.
DB170301 Budsjettet bidrar nemlig til at du får mest mulig ut av pengene dine, blant annet ved å synliggjøre sparepotensialet ditt og ved å gjøre deg mer bevisst på forbruket ditt.
DA170301 LO bidrar med millionbeløp til Ap sin valgkamp, skriver leder av Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen.
DA170301 Innledningsvis må jeg påpeke at LO bidrar med millionbeløp til Ap sin valgkamp.
DA170301 Til tross for dette har Oljefondet økt sine investeringer i selskap som Exxon, Chevron og Suncor, som ifølge FIVH alle er blant selskapene « som sterkest bidrar til klimaendringer.
DA170301 I et klimaperspektiv bidrar Norges Bank til å øke problemet framfor å investere i løsningen.
AP170301 Solitære bier er biearter der hver hunn har eneansvar for egne barn - i motsetning til hos sosiale bier, der de fleste individene er sterile, men bidrar til å fostre opp dronningens barn.
AA170301 Idrettslag bidrar med mannskap og kreative løsninger når et småfly skal berges i Oppdal.
AA170301 I tillegg bidrar to medlemmer fra Lønset Idrettslag og en lokal flyger fra Oppdal.
AA170301 - Fortsatt synkende oljeinvesteringer bidrar derimot til fall innen oljerelatert sysselsetting.
VG170228 Han er også med på platen som den siste uken har ligget øverst på USAs offisielle albumsalgsliste, Billboard 200 - « Fifty Shades Darker»-filmmusikken, hvor Kygo bidrar med låten « Cruise ».
VG170228 Prisvinnerne har satt søkelys på situasjoner som bidrar til å krenke mennesker som trenger hjelp.
VG170228 DRAMMEN ( VG ) « Prisvinnerne har satt søkelys på situasjoner som bidrar til å krenke mennesker som trenger hjelp.
DN170228 Høy opparbeidet egenkapital, tro på at boligmarkedet ikke skal kollapse og en vilje til å låne mer, bidrar til dette tror han.
DN170228 - Nord-Norge og reiselivet blir trolig blant områdene som bidrar til at sysselsettingen stiger, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
DN170228 Hensikten med regnskapet er å forklare markedet hvilke faktorer som bidrar til endringer i banen.
DB170228 Bakgrunnen er en undersøkelse blant selskapets Trumf-kunder, der seks av ti mener at disse tre ordene bidrar til å gjøre dem tryggere på på å spise ferskosten etter at " best før-datoen " er forbi.
DB170228 Innkjøpsordningene er en sentral del av det man kan kalle den litterære infrastrukturen i Norge, og bidrar både til å bygge forfatterskap og å utvikle kompetente lesere.
AP170228https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-er-snart-like-viktig-som-hele-norsk-industri-616152b.html - Bruttoproduktet i næringslivet og de løpende inntektene til Oljefondet bidrar på lik linje til landets samlede inntekter, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.
AP170228 - Bruttoproduktet i næringslivet og de løpende inntektene til Oljefondet bidrar på lik linje til landets samlede inntekter, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.
AP170228 Det er ren synsing å antyde at statens kostråd bidrar til fedmeepidemien.
AA170228 ¶ Kiwi-sjefen Jan Paul Bjørkøy er vekstvinner blant kjedene og bidrar kraftig til Norgesgruppens gode tall for 2016.
AA170228 Særlig er det Kiwi-kjeden som bidrar til Norgesgruppens vekst.
VG170227 Vi trenger en skole som bidrar til å bygge grunnmuren unge trenger for at de bedre skal kunne forstå seg selv og sine relasjoner med andre.
VG170227 Om hjelpen bare er « én telefon unna », og det er « én dør inn » til et teambasert hjelpeapparat, får ikke problemene tid til å utvikle seg til noe alvorligere og bidrar ikke til køer i spesialisthelsetjenesten.
SA170227 Norge bidrar med nesten en halv million amerikanske arbeidsplasser, ifølge ny rapport.
SA170227 Denne satsingen bidrar til å styrke både demokratiet og en bærekraftig samfunnsutvikling, fortsetter hun.
SA170227 Det er fakta når det gjelder forskjellen mellom menn og kvinner som bidrar i Lahti for at utøverne skal ha best mulig hjelp.
DN170227 Derfor er det et paradoks at de aktørene som brukere duopolretorikk mot Phonero-kjøpet, samtidig bidrar til å opprettholde Telenors dominerende stilling og suverene konkurransekraft, sa Foss til DN 24. januar.
DN170227 Utenriksminister Børge Brende ( H ) lander i USA med ferske tall over hvor mange arbeidsplasser norske bedrifter og Oljefondet bidrar til.
DN170227 Ifølge rapporten bidrar norske bedrifter og investeringer til 470.000 arbeidsplasser i USA, og hvis vi inkluderer indirekte sysselsetting, gjennom økonomiske ringvirkninger på nærliggende områder, nærmer antallet jobber seg én million.
DN170227 Derfor er sammenstillingen av hva norske bedrifter og Oljefondet bidrar til i hver eneste av de 50 statene noe norske myndigheter kan bruke ekstra aktivt i månedene og årene som kommer.
DB170227 « Erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, men har rettferdighet for eleven og økt gjennomføring.
BT170227 Han mener innvandring bidrar til et positivt mangfold.
BT170227 Han mener innvandring bidrar til et positivt mangfold.
BT170227 Det er fakta når det gjelder forskjellen mellom menn og kvinner som bidrar i Lahti for at utøverne skal ha best mulig hjelp.
AP170227 » Nå kan det bli de blå partiene som bidrar til at Ytre InterCity ikke blir ferdig til 2030.
AP170227 » Nå kan det bli de blå partiene som bidrar til at Ytre InterCity ikke blir ferdig til 2030.
AP170227 » Nå kan det bli de blå partiene som bidrar til at Ytre InterCity ikke blir ferdig til 2030.
AP170227 » Nå kan det bli de blå partiene som bidrar til at Ytre InterCity ikke blir ferdig til 2030.
AP170227 Det er fakta når det gjelder forskjellen mellom menn og kvinner som bidrar i Lahti for at utøverne skal ha best mulig hjelp.
AA170227 Dette viser at mobilindustrien bidrar til verdensøkonomien som helhet og til sosial utvikling, heter det.
AA170227 Det bidrar nok også til en økning i antall reisende.
AA170227 Selvsagt bidrar innvandringen også til å endre kulturen, akkurat som norsk og europeisk innvandring til USA historisk har bidratt til å endre deres kultur, sier Elmi.
VG170226 Det vil redusere både NOx-utslippene som gir dårlig luftkvalitet lokalt, og CO2-utslippene som bidrar til klimaendringene.
DN170226 Mange av disse er arbeidsplasser for byens innbyggere, det er tjenestesteder og butikker som brukes hver dag og som bidrar til at Oslo er en spennende og livlig by å bo i.
DA170226 Det er imidlertid viktig at norsk regelverk bidrar til å motvirke at barn som ikke har behov for beskyttelse reiser alene, ofte under farefulle omstendigheter, til Europa og Norge.
BT170226 Vinden blander særlig de nederste luftlagene og bidrar dermed til å redusere forurensingsnivået der vi ferdes.
BT170226 Kildene er kjente og mange av oss bidrar daglig til økt luftforurensing i byen.
AP170226 Gamle kloakkrør og dårlig infrastruktur i Tijuana i Mexico, og boliger uten tilgang til kloakknettverk, bidrar til problemet. ( ©NTB ) ¶
AP170226 Gimle kino bidrar til strøksidentiteten i området, mener Byantikvaren, og anbefaler videre kinodrift.
AP170226 Totalt ble CO₂-utslippene kuttet med 250.000 tonn, ifølge NHO mye mer enn landets 80.000 elbiler bidrar med.
AP170226 Dessuten må de som anskaffer råstoffet, dokumentere at bruk av PFAD ikke bidrar til at større områder brukes til dyrking av palmeolje.
AP170226 Han mener innvandring bidrar til et positivt mangfold.
AP170226 I tillegg må man være klar over at jo flere matvarer man ekskluderer fra kostholdet, jo mer kunnskap må man ha for å vite hva hver enkelt matvare bidrar med, og hvilke andre man da må erstatte disse med, sier hun.
AA170226 Gamle kloakkrør og dårlig infrastruktur i Tijuana i Mexico, og boliger uten tilgang til kloakknettverk, bidrar til problemet. ( ©NTB ) ¶
VG170225 V8-motoren alene yter 550 hk mens elmotoren bidrar med ytterlige 100 kW / 136 hk.
SA170225 « Det uvanlige er Spekters fremferd, som på ingen måte bidrar til å forene alle gode krefter om målet.
SA170225 Det uvanlige er Spekters fremferd, som på ingen måte bidrar til å forene alle gode krefter om målet.
SA170225 Norge kan bli et land som bidrar til å redusere verdens urettferdighet i stedet for å forsterke den, men da må politikerne prioritere det.
AP170225 Jeg tror at nye aktører som Google bidrar til det, sier han.
AP170225 - Ja, det å bygge sterke byer utenfor Oslo bidrar også til regional balanse og maktspredning.
VG170224 Det bidrar til at den kollektive planen ikke akkurat er skreddersydd for Krogh.
DN170224 Ikke minst savner utbyggerne en mer løsningsorientert planprosess, der partene tidlig blir enige om målet, hvordan man kommer dit, og at alle involverte aktører bidrar aktivt i samme retning », heter det i meldingen.
DB170224 Det er nettopp i saker som dette at også vi er avhengige av et system med « checks and balances », hvor ulike deler av maktapparatet bidrar til å holde hverandre sobre, nøkterne og rimelige, og korrigerer hverandre når det er behov for det.
DB170224 Kreftregisteret bidrar i høyeste grad til diskusjon, åpenhet og ikke minst forskning om overdiagnostikk og overbehandling - vi kan bare ikke se at akkurat vår statistikkrapport er det riktige forum for disse diskusjonene.
DA170224 En rekke kjente musikknavn bidrar - Lars Horntveth, Hanne Hukkelberg, Hilde Marie Kjersem, Erlend Mokkelbost, Ståle Storløkken, Amund Maarud, m.fl.
BT170224 Takk til Dalland som står frem med sin historie, og bidrar med gode innspill til et krevende og konfliktfylt felt.
AA170224 - Mange borgere fra andre land som bor i Sør-Afrika, er lovlydige og bidrar positivt til landets økonomi, sier Zuma i en uttalelse der han advarer mot å stemple alle utlendinger som " dopselgere eller menneskesmuglere ".
AA170224 - Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader, sierMagne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad.
AA170224 EU bidrar med over 10 millioner euro i finansiering av den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland.
AA170224 Den bidrar til økonomisk stabilitet, konfliktløsning, ansvarlig styring og mindre arbeidsledighet enn i alle land Norge kan sammenlignes med.
VG170223 Økt bruk av nettløsningen " Velg behandlingsted " på HelseNorge.no bidrar til å utnytte den samlede kapasiteten i helsetjenesten vår bedre og gir pasientene økt valgmulighet.
VG170223 Det bidrar også til å redusere køer og ventetid.
VG170223 I stedet legitimeres altså en maktutøvelse som bidrar til å sette sikkerhetsmekanismen vår ut av spill.
VG170223 Heikki Holmås ( SV ) mener dagens lovverk for tilbakekallelse av statsborgerskap bidrar til utrygghet og skader integreringen.
SA170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
FV170223 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
FV170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
DN170223 De store nedskrivningene bidrar til at resultatet før skatt endte på minus 1,5 milliarder kroner i kvartalet.
DN170223 Finanstilsynet viser til at det i hovedsak er « betydelig tap » på utlån til offshorenæringen i de større bankene som bidrar til de økte tapene.
DN170223 Det er kategorien felt i drift som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017.
DN170223 Det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, felt i drift samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til oppjusteringen.
DB170223 Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen.
DB170223 Anslaget er 1,9 prosent høyere enn i forrige kvartal og det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, felt i drift samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til oppjusteringen.
DB170223 Spiser du fisk får du i deg fettsyrer som bidrar til at du reduserer denne risikoen.
DB170223 Alle disse tiltakene bidrar til riktige vedtak innenfor akseptable frister.
DB170223 - Kanskje enzymene også bidrar til å løse opp sponet og limet, skriver de videre, og legger til at en trolig ville fått en lignende skade dersom det hadde vært snakk om en vannlekkasje.
DA170223 Dette bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet.
DA170223 - Vi bidrar til at bekymringen kommer i et format der de blir stilt til ansvar, de kan komme i dialog med mer moderate stemmer og de kan møte motargumenter, sier han.
DA170223 Regjeringens effektivisering og avbyråkratisering bidrar til økte kostnader.
BT170223 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
BT170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
AP170223https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Norge-beklager-etter-heftig-kritikk-fra-Sverige-231001b.html Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
AP170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
AA170223 Kina er Nord-Koreas største handelspartner og bidrar med nødhjelp til landet.
AA170223 De fortsetter å mase om næringsinteressene, men har fortsatt ikke gitt oss noe svar på hvorfor de ikke vil ha ordninger som også bidrar til en rask utskiftning av bilparken., sier hun.
AA170223 Sammen med avtalens uferdige preg, bidrar dette til at kommune- og regionreformen fortsatt vil være en verkebyll.
AA170223 HRS er slik sett radikaliserte, og bidrar nå til et autoritært verdensbilde der volden er, om ikke ønsket, en i manges øyne naturlig forlengelse.
VG170222 En ting er vi bidrar til lavere klimagassutslipp ved at vi ikke lenger har oljefyr, men det er også greit å vite at vi ikke bidrar til lokale utslipp, sier Astrup, som er parlamentarisk nestleder i Høyre og leder av Stortingets transportkomite.
VG170222 En ting er vi bidrar til lavere klimagassutslipp ved at vi ikke lenger har oljefyr, men det er også greit å vite at vi ikke bidrar til lokale utslipp, sier Astrup, som er parlamentarisk nestleder i Høyre og leder av Stortingets transportkomite.
VG170222 Den bidrar til at personer som ellers ikke ville ha utført tiltak, nå likevel gjør det.
VG170222 - Jeg mener det aller viktigste er å ha virkemidler som faktisk bidrar til å løse miljøproblemene og får oss gjennom den store omstillingen.
SA170222 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
DB170222 Moralisme er en ekkel affære som sjelden bidrar til en menneskelig omgangsform som gir bedre liv.
DB170222 er bidrar videre i det eventuelle fremtidige arbeidet som Skiforbundet eller andre organisasjoner iverksetter for å følge opp våre anbefalinger, eksempelvis at det etableres et felles forum for leger fra ulike land som har de samme faglige og etiske problemstillinger for å komme frem til tiltak som bidrar til å beskytte langrennsutøvernes helse. » | Basketpr
DB170222 Vi håper svenske idrettsorganisasjoner bidrar videre i det eventuelle fremtidige arbeidet som Skiforbundet eller andre organisasjoner iverksetter for å følge opp våre anbefalinger, eksempelvis at det etableres et felles forum for leger fra ulike land som har de samme faglige og etiske problemstillinger for å komme frem til tiltak som bidrar t
DB170222 - Det hjelper deg å holde sengen ren og bidrar også til å minimere bakterier og midd i overmadrassen, sier hun.
DA170222 For å nå målet satses det på et spleiselag av private og profesjonelle aksjonærer, kommuner og privatpersoner som bidrar til kronerullingen.
BT170222 Det er fort gjort å glemme alle dere som bidrar til at jeg faktisk kommer meg gjennom dagen.
BT170222 Datterselskapet Lerøy bidrar mest, men direktøren ser skjær i sjøen.
BT170222 Kunstgressbaner i Bergen bidrar derfor med betydelig mengde mikroplast til vassdrag.
BT170222 Regjeringen har ikke bare muligheten til å ta dette direkte opp med irakiske myndigheter, norske soldater bidrar også til å trene de irakiske styrkene som kjemper mot IS.
BT170222 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
AP170222 Spesialstyrker er på bakken sammen med de irakske soldatene, og amerikanerne bidrar også med luftstøtte.
AP170222 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
AA170222 Likevel bidrar lovliggjøringen av likekjønnet ekteskap til å redusere stigma knyttet til seksuell orientering, sier Julia Raifman, som ledet studien, i en uttalelse.
AA170222 Tvangssammenslåingene bidrar ikke til å endre dette, men kan være til hinder for gode prosesser videre.
VG170221 Det bidrar til å lette omstilling til andre mindre oljeavhengige næringer.
VG170221 - Det viser at alle bidrar og at situasjonen i industrien er så tøff at både ledere og mange bedrifter har valgt å redusere lønningene for at bedriften skal overleve, sier Lier-Hansen.
DN170221 - I en situasjon der de som har mest fra før får store skattereduksjoner, samtidig som vanlige arbeidstagere har nedgang i reallønn, vil det ikke bli forstått eller akseptert om toppledere forsyner seg mer enn andre av den verdiskapingen vi alle bidrar med, sa Kristiansen.
DN170221 I tillegg bidrar huseierne med minst like mye.
AA170221 Den raske medisinske utviklingen bidrar til at spesialister vil bli enda mer spesialister.
AA170221 - Alle bidrar til nye rasister ¶
SA170220 Bidrar med erfaring ¶
DN170220 Regjeringens skattelettelser bidrar til å dempe effekten av moderate lønnsoppgjør og økt prisvekst, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DB170220 Prøv å redusere alle faktorer som bidrar til stress i hverdagen.
DB170220 Hvem har du rundt deg som bidrar positivt til din velvære og trivsel på jobben ?
DB170220 Vi trenger å få garantier om at norske skattepenger ikke går til korrupsjon og bidrar til ødeleggelsen av Kongos regnskog, sier Aasland.
DB170220 Dialog blir vanskeligere og vanskeligere for hver granat som bidrar til å polarisere situasjonen.
DB170220 Denne litteraturen er nedfelt i Kvarts-modellen, som blant annet bidrar til det tekniske beregningsgrunnlaget for lønnsoppgjørene.
BT170220 På beitet bidrar storfe og småfe til å opprettholde mangfoldet av arter som har tilpasset seg kulturlandskapet gjennom årtusener.
BT170220 Dette bidrar til mangfoldet i norsk jordbruk, så vi heier med.
BT170220 Bidrar med erfaring ¶
AP170220 Likevel bidrar kaoset rundt avfallsinnhentingen til at kommunen må øke revnovasjongebyret med fem prosent.
AP170220 Kari-Mette Walmann Hidle ¶ Bidrar statens kostholdsråd til fedmeepidemien ?
AP170220 Bidrar med erfaring ¶
AA170220 Regjeringens skattelettelser bidrar til å dempe effekten av moderate lønnsoppgjør og økt prisvekst, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
SA170219 » Hvert enkelt piggdekk og hver enkelt vedovn bidrar egentlig med « nesten ingenting ».
SA170219 Men når det er mange tusen kilder som hver for seg bidrar med « nesten ingenting », så blir dette i sum et forurensningsproblem.
SA170219 Det er flere kilder som bidrar til svevestøv.
SA170219 Alle bidrar .
DB170219 Nettet bidrar til at man i større grad trigger hverandres frustrasjon og sinne.
DB170219 - Dette bidrar igjen til å skjerpe konfliktlinjen og skape støy.
DB170219 Denne smeltingen, som altså skyldes varmt havvann som flyter inn under breen, går ut over stabiliteten til isen lenger inne på land - og breen flyter dermed raskere mot havet, der den bidrar til havnivåstigning.
DA170219 Han forteller at ni kommuner er med dem og bidrar økonomisk.
DA170219 - Vi har omkring 4,1 millioner kroner i åre å rutte med og alle bidrar i dette spleiselaget, sier Røksund.
AP170219 Svekket krone bidrar sterkt.
AP170219 Alle bidrar .
VG170218 « Mangelen på programleder bidrar nok til en sterkere innlevelse for de 12 deltakerne, men som seer sitter jeg og krysser fingrene for at Triana Iglesias skal poppe hodet innom og fortelle meg hva i all verden det er jeg ser på ».
VG170218 - Det å skape jobber i Afrika bidrar til økonomisk utvikling, noe som igjen bidrar til mer sikkerhet i vår egen region.
VG170218 - Det å skape jobber i Afrika bidrar til økonomisk utvikling, noe som igjen bidrar til mer sikkerhet i vår egen region.
VG170218 Barna har fått en erfaring som jeg håper bidrar til deres engasjement for mennesker rundt dem.
DB170218 Oversatt til dagligtale betyr det at vi må sikre at antall innvandrere ikke er høyere enn vi har jobb og penger til, og at de som kommer hit deltar med det de kan og bidrar til å bygge det norske samfunnet.
DB170218 Men etter hvert som ukene har gått, uten at han har benyttet anledningene til å presisere hvem han snakker om eller utdype hvorfor det er kritisk i seg selv om « etniske nordmenn » skulle komme i mindretall, så bidrar han i hvert fall ikke til å utvikle den tilliten Brochmann-utvalget understreker betydningen av.
DB170218 Det er en grundig og nøktern rapport som peker på hvordan økt kulturell og økonomisk ulikhet - som innvandringen bidrar til - utfordrer fellesskapsfølelsen i samfunnet.
DA170218 Det er mange som kan score og mange som bidrar .
AP170218 Vi bruker 1 prosent, sier Solberg og minner om at det å skape utvikling i Afrika bidrar til sikkerhet.
VG170217 Det er en stor del av gamet, og det er det som bidrar til å gjøre det spennende å holde på med - ikke velge det komfortable.
VG170217 Halvveis ut i boken bidrar stadige forviklinger til at handlingen tipper ut i det absurde.
VG170217 Neumann mener signalet bidrar til å forverre forholdet mellom Norge og Russland.
SA170217 Som lønn for strevet skal de vite at de bidrar til mindre søppel i naturen, samt til velfortjent miljøkredibilitet for butikken.
DN170217 Også valutasikringskontrakter bidrar positivt.
DB170217 Seouls delingsinitiativ bidrar delvis til at globale plattformaktører må spille annenfiolin.
DA170217 Klein var nominert for sitt arrangement på en innspilling med den klassiske pianisten Langs Lang, crossover-albumet « New York Rhapsody » - der Dybdahl for øvrig bidrar med elektronisk tangentspill.
BT170217 Den manglende interessen for sex bidrar til rekordlav befolkningsvekst i Japan.
BT170217 Foregår utslippet langt fra folk bidrar det relativt mindre til vår eksponering enn et tilsvarende utslipp midt i byen.
BT170217 CO₂ er den klimagassen som bidrar mest til drivhuseffekten/global oppvarming. 4,82 tonn svevestøv ( PM10 ).
BT170217 - Å begrense den største utslippskilden bidrar ikke nødvendigvis til den største konsentrasjonsreduksjonen i luften der folk oppholder seg.
BT170217 Som helse- og sosialpolitiker i Bergen kommune er jeg opptatt av at man gjør vedtak og innfører tiltak som i minst mulig grad bidrar til å øke de sosiale ulikheter i byen vår.
BT170217 Dersom vi alle bidrar litt, vil vi alle få en helsegevinst ved at vi unngår at byen får dager med høy luftforurensing.
AP170217 - De vil nok heller bli sett på som en viktig samfunnsaktør som bidrar til at vi er trygge og tolerante, enn « store stygge Facebook », forteller Lindblad og sier videre at han ikke tror at den vanlige brukeren kommer til å merke endringene til Facebook.
AP170217 - Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er straffbart om et selskap bidrar med forberedelser til surrogati i utlandet.
AP170217 - Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er straffbart om et selskap bidrar med forberedelser til surrogati i utlandet.
AA170217 Den manglende interessen for sex bidrar til rekordlav befolkningsvekst i Japan.
AA170217 | Russland : Norske myndigheter bidrar til propaganda ¶
AA170217 - Samlet sett bidrar alle disse forslagene til å gjøre det mer utydelig hvem det er som kan samle inn hvilke opplysninger om norske borgeres bruk av telekommunikasjon og internett i Norge, sier Wessel-Aas. ( ©NTB ) ¶
VG170216 « Mangelen på programleder bidrar nok til en sterkere innlevelse for de 12 deltakerne, men som seer sitter jeg og krysser fingrene for at Triana Iglesias skal poppe hodet innom og fortelle meg hva i all verden det er jeg ser på », konkluderte VGs anmelder.
VG170216 Hun bidrar aktivt i arbeidet med å gjenskape barndomshjemmet på Vinderen i Oslo, som nå oppføres på nytt på Maihaugen på Lillehammer.
VG170216 - I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger.
VG170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
SA170216 Stavanger Aftenblad er blant dem som bidrar ( mandag 13. februar ).
DN170216 Olsen sier nemlig at « Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning » når det gjelder « å motvirke at for mange blir hengende etter ».
DN170216 Større konkurranse og stadig økende trykk på dagligvarekjedenes egne merkevarer bidrar til at Norturas egne merkevarer fortsetter å tape markedsandeler.
DN170216 - I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger.
DN170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170216 - I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger.
DB170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
DB170216 - Jeg er stolt over at Venstre og regjeringspartiene i dag har tatt grep som bidrar til økt maktspredning i Norge.
DB170216 Mongstad-historien bidrar likevel med noe positivt.
DB170216 For Sollund er det et viktig argument at lovlig jakt ikke reduserer omfanget av ulovlig jakt ( et stort problem i Norge og Sverige ), men heller bidrar til at ulovlig uttak øker.
DA170216 Medhjelperen Emma i Hamburg bidrar med det samme, litt nærmere ( de asiatiske ) skurkenes hovedkvarter.
DA170216 Det bidrar til slitasje blant de ansatte.
BT170216 Jo mer staten bidrar med, desto mindre behov er det for økte bompenger i Bergen.
AP170216https://www.aftenposten.no/osloby/Vurderer-50-nye-bomstasjoner-i-Oslo-615338b.html - I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger.
AP170216https://www.aftenposten.no/osloby/Vurderer-50-nye-bomstasjoner-i-Oslo-615338b.html - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AP170216 - I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger.
AP170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AP170216 I Barnas Konserthusserie får barna høre levende musikk spilt av dyktige musikere som også bidrar med spillopper, skuespill og samspill med både hverandre og publikum.
AP170216 Norwegian har lenge hatt flere passasjerer enn SAS i sommermånedene, og det er ferietrafikken på sommeren som bidrar til at Kjos nå for første gang kan si at han også flyr flere passasjerer enn det SAS gjør på årsbasis.
AP170216 - Vi mener at dette også bidrar til at flere unge flytter hjem, unge som har tatt utdanning andre steder.
AP170216 - Jeg er stolt over at Venstre og regjeringspartiene i dag har tatt grep som bidrar til økt maktspredning i Norge.
AP170216 - Vi mener at dette også bidrar til at flere unge flytter hjem, unge som har tatt utdanning andre steder.
AP170216 - Jeg er stolt over at Venstre og regjeringspartiene i dag har tatt grep som bidrar til økt maktspredning i Norge.
AP170216 Hun bidrar aktivt i arbeidet med å gjenskape barndomshjemmet på Vinderen i Oslo, som nå oppføres på nytt på Maihaugen på Lillehammer.
AA170216 - I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger.
AA170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Skatter kan brukes til å sørge for at gevinster av vekst fordeles, men lavere selskapsskatt bidrar i feil retning, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA170216 Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning, sa sentralbanksjefen. ( ©NTB ) ¶
VG170215 Obama-administrasjonen har gjentatte ganger svingt pisken over dem som bidrar minst.
VG170215 - Vi er allerede til stede i Irak, hvor Norge bidrar i koalisjonen mot IS.
VG170215 - De gjør en enestående innsats, og bidrar til å holde trykket opp mot IS og Taliban, sier Brende.
DN170215 Det er ikke tvil om at utviklingen på grøt bidrar til resultatet, sier Tines konsernsjef Hanne Refsholt.
DN170215 Datterselskapene Fjordland ( 51 prosent ) og Diplomis bidrar positivt til resultatet.
DN170215 Prising av utslipp bidrar også til økt etterspørsel etter ny og mer miljøvennlig teknologi.
DN170215 Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning.
DN170215 - Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet.
DN170215 Det er kanskje noe som også bidrar til at man fortsetter, sier Nygård.
DN170215 Det er kanskje noe som også bidrar til at man fortsetter, sier Nygård.
DB170215 - Det er et rettferdig krav at alle som er med å nyter godt av verdens beste forsvar bidrar proporsjonalt til kostnadene ved å forsvare friheten.
DB170215 Vi må lage regler som gjør at vi i det store og hele bidrar til å heve prestisjen på lærerutdanningen.
DA170215 - Vi har masse bra unggutter og juniorer som bidrar med en kjempejobb, skryter Deila av VIFs unggutter.
DA170215 Språket er enkelt og klart, naivt på en måte som bidrar til å øke Adams autentisitet som mindreårig forteller.
DA170215 NGI bidrar nå blant annet til forankring av vindmøllene som utgjør Statoils første flytende vindpark basert på deres Hywind-konsept, utenfor Skottland.
AP170215 Jeg håper det bidrar til at de ser at de faktisk må ta vare på de store samfunnsinvesteringene, sier han og viser til at staten allerede har vært med på å ruste opp halvparten av bygningsmassen.
AP170215 Høie ble kraftig kritisert da han foreslo å målrette det statlige tilskuddet slik at det fra 2019 bare skulle gis støtte til rehabilitering og nybygg som bidrar til flere heldøgnsplasser i kommunen.
AP170215 Si ;D-innlegg : Politiet prioriterer dårlig når de avskilter Uber-sjåfører som bidrar til lave priser og trygge hjemreiser for passasjerer.
AA170215 Forskerne mener midlertidig opphold bidrar til forsvinninger. 111 enslige mindreårige fra Afghanistan fikk i fjor avslag på sine asylsøknader.
AA170215 Det er ikke tvil om at utviklingen på grøt bidrar til resultatet, sier Tines konsernsjef Hanne Refsholt.
AA170215 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
AA170215 Midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere bidrar til forsvinninger, mener forskere.
VG170214 NATO hjelper medlemslandene med å styrke sitt digitale forsvar, og bidrar til at kunnskap overføres mellom landene.
SA170214 - Vi ser at andelen TV-er med UDH/4K-oppløsning endte på 23,5 prosent av markedet, mot 15 prosent i 2015, og det at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
FV170214 - Vi ser at andelen TV-er med UDH/4K-oppløsning endte på 23,5 prosent av markedet, mot 15 prosent i 2015, og det at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
DB170214 - Ved å faktisk følge direktivene til Den islamske republikken, bidrar vestlige kvinner til å legitimere den den tvungne hjiab-loven.
DA170214 Det bidrar til mer synlig politi, høyere rettssikkerhet og bedre kvalitet i etterforskningsarbeidet.
BT170214https://www.bt.no/digital/Vi-kjopte-nesten-n-million-nye-DAB-radioer-i-fjor-9828b.html - Vi ser at andelen TV-er med UDH/4K-oppløsning endte på 23,5 prosent av markedet, mot 15 prosent i 2015, og det at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
BT170214 Folkelig vilje til å unnskylde og bortforklare, bidrar til å viske ut grenser mellom rett og galt, både her og i Romania.
BT170214 - Vi ser at andelen TV-er med UDH/4K-oppløsning endte på 23,5 prosent av markedet, mot 15 prosent i 2015, og det at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
BT170214 Folkelig vilje til å unnskylde og bortforklare, bidrar til å viske ut grenser mellom rett og galt, både her og i Romania.
AP170214https://www.aftenposten.no/digital/Vi-kjopte-nesten-n-million-nye-DAB-radioer-i-fjor-9828b.html - Vi ser at andelen TV-er med UDH/4K-oppløsning endte på 23,5 prosent av markedet, mot 15 prosent i 2015, og det at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
AP170214 - Økningen i 2016 var mye større enn hele det norske forsvarsbudsjettet, og vi vet at Norge bidrar med mange viktige kapabiliteter.
AP170214 Forbrenningspartikler fra vedfyring og eksos bidrar til de mindre svevestøvspartiklene ¶
AP170214 - Vi ser at andelen TV-er med UDH/4K-oppløsning endte på 23,5 prosent av markedet, mot 15 prosent i 2015, og det at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
AA170214 Svært høy arbeidsløshet bidrar også til intern spenning og misnøye, sier han.
AA170214 - Det at det nå er flere ulike aktører i byen som gjør det bra i disse konkurransene bidrar til sunn konkurranse og et bra fagmiljø.
VG170213 Norge, som ellers markerer seg som humanitær stormakt, har gjennom flere tiår pleiet forholdet til Saudi-Arabia, landet mange mistenker bidrar til åndelig og finansiell terrorstøtte.
VG170213 Kommentar Norge, som ellers markerer seg som humanitær stormakt, har gjennom flere tiår pleiet forholdet til Saudi-Arabia, landet mange mistenker bidrar til åndelig og finansiell terrorstøtte.
VG170213 Både Sverige og Danmark har legemiddelindustri og annen industri som bidrar stort til forskning.
DN170213 Utslipp fra biler i vinterkulden bidrar til at det er ventet høyt forurensningsnivå i Oslo mandag.
DN170213 Han uttrykker gjennom de statskontrollerte mediene « stor tilfredshet ved å være i besittelse av nok et atomvåpen som bidrar til landets enorme makt ». ( ©NTB ) ¶ ( ©NTB ) ¶
DB170213 Når det kommer til Melkehjertene, som er over dobbelt så dyre som 200-gramsplata, er det andre ting som bidrar til prisen, ifølge Freia.
DB170213 Sørge for at kommunene har en forsvarlig og overordnet ledelse av integreringsarbeidet med en integreringsetat eller integreringskonsulent som sikrer en god og forsvarlig koordinering og samarbeid med « alle som bidrar til god assimilering/integrering som skoler, barnehager, idrettsforeninger, barnevernet, fritidsklubber, borettslag », osv.
DB170213 Han uttrykker « stor tilfredshet ved å være i besittelse av nok et atomvåpen som bidrar til landets enorme makt ».
DB170213 « Matvaresøppel som blir liggende som « åpent deponi » på grunn av manglende henting, bidrar til forslumming, forurensning og skadedyr oppblomstring ».
DB170213 « I inneværende år har vi en mild vinter, og med god tilgang på mat og drikke kan en ikke se bort i fra at det bidrar til en uønsket økning av rottebestanden », skriver Skogstad.
DB170213 Anlegget, som ligger ved foten av Sierra Nevada, bidrar til å forebygge flom, og forsyner Midt- og Sør-California med drikkevann.
DA170213 Vedfyring på ettermiddags- og kveldstid bidrar også til forurensningen.
BT170213 Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrar vi at dei ulike fagmiljøa raskt bidrar saman til å etablere eit vitalt kontor for kulturell og kreativ næring.
AP170213 Dette gjelder ROM Eiendom, togvedlikeholdselskapet Mantena, Materiellselskapet som nå eier persontogmateriellet, og salgs- og billettselskapet Entur, som alle bidrar med en betydelig del av konsernets årsresultat.
AA170213 Han uttrykker gjennom sine statskontrollerte medier " stor tilfredshet ved å være i besittelse av nok et atomvåpen som bidrar til landets enorme makt ". ( ©NTB ) ¶
AA170213 - Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrer vi at de ulike fagmiljøene raskt bidrar sammen til å etablere et vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170213 Dette gjelder ROM Eiendom, togvedlikeholdselskapet Mantena, Materiellselskapet som nå eier persontogmateriellet, og salgs- og billettselskapet Entur, som alle bidrar med en betydelig del av konsernets årsresultat.
AA170213 Også Storebrand og Telenor, nummer 1 og 4 på omsetningstoppen, bidrar til oppgangen med kursøkninger på henholdsvis 1,6 og 0,2 prosent.
VG170212 - Det er på tide at vi borgere forener våre krefter og taler med én stemme for å vise vår indignasjon og avvisning av president Trump, samtidig som vi bidrar til å finne konkrete løsninger, heter det i en uttalelse fra arrangørene.
VG170212 Vi har en integreringsminister her til lands som er mer redd for at rasismebegrepet skal miste sitt innhold enn villig til å ta den ekte debatten om hva som bidrar til rasisme.
VG170212 Ikke minst fordi mange som bidrar til rasistiske holdninger og handlinger, faktisk ikke ønsker å gjøre det.
VG170212 Men med den rivende utvikling innen basalbiologi i dag, er det helt essensielt at alle land bidrar og samarbeider omkring forskning på sjeldne tilstander som barnekreft.
SA170212 - Det er på tide at vi borgere forener våre krefter og taler med én stemme for å vise vår indignasjon og avvisning av president Trump, samtidig som vi bidrar til å finne konkrete løsninger, heter det i en uttalelse fra arrangørene.
SA170212 Grunnen til at vi nå får denne saken er ut fra miljøhensyn og svevestøv ( PM10 ), men hvem tror egentlig at å innføre et piggdekkgebyr i Stavanger, som kanskje bidrar til at piggfri-andelen stiger fra 83 prosent til 87 - 88 prosent får særlig mye å si for luftkvaliteten ?
DN170212 Nettverk, Bluetooth, strømmetjenester, internettradio, og ikke minst multiromsfunksjonaliteten bidrar positivt.
DN170212 - Det er på tide at vi borgere forener våre krefter og taler med én stemme for å vise vår indignasjon og avvisning av president Trump, samtidig som vi bidrar til å finne konkrete løsninger, heter det i en uttalelse fra arrangørene.
DB170212 Altså en forholdsvis omfattende prosess, som bidrar til å sikre uret levetid i mange år fremover.
AP170212 Tørke rammer deler av Øst-Afrika oftere enn før, og forskere frykter at klimaendringene bidrar til å forverre situasjonen.
AP170212 Samspill, kammergrupper og prosjekter bidrar til et levende musikkmiljø.
AP170212 Hun forteller at barna kommer fra alle samfunnslag, og at musikklassene bidrar positivt i skolemiljøet.
AP170212 - Nedbyggingen bidrar til fødselsdepresjon ¶
AP170212 Nynorsk som fag bidrar til at vi innad i landet kan forstå hverandre bedre, samtidig som det er basert på et rettferdig læringssystem, der majoriteten og minoriteten lærer hverandres offisielle målform.
AA170212 - Det er på tide at vi borgere forener våre krefter og taler med én stemme for å vise vår indignasjon og avvisning av president Trump, samtidig som vi bidrar til å finne konkrete løsninger, heter det i en uttalelse fra arrangørene.
AA170212 SV vil derfor kun støtte en regjering som umiddelbart vil arbeide for et atomvåpenforbud og også sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold ", heter det i uttalelsen fra fylkesårsmøtet som ble arrangert i helgen.
VG170211 Bandet på scenen bidrar til denne musikalske happeningen.
VG170211 - Teknologiselskapene må skape verktøy som bidrar til å minke mengden av falske nyheter, sier sjefen for data- og telefonkjempen til den britiske avisa Daily Telegraph.
SA170211 | Eldre bidrar til lesesuksess på Jåtten skole ¶ 75 elever ved Jåtten skole får ekstra lesetrening takket være 19 pensjonister som stiller opp som « lyttevenn ». 3. klassingene Vilde Simone Mildestveit ( til høyre ) og Selma Alve liker å lese for Martin Andreassen.
FV170211 | Hagen mener politikere bidrar til frykt ¶
DB170211 - Å faktisk gifte seg med noen fra en annen religiøs eller etnisk gruppe er ikke bare et signal om tolerante holdninger men det knytter sammen ektefellenes familier og nettverk, og dermed grupper, i tillegg til at eventuelle barn som vokser opp med to religiøse eller etniske bakgrunner også bidrar til integrering på sikt, sier Mohn.
DB170211 I rapporten påpekes det at normer som i noen tilfeller bidrar til å begrense særlig jenters frihet og utfoldelse, er nært forbundet med normene som bidrar til at de gjør mer lekser, og dermed kan gjøre en klassereise gjennom utdanningssystemet.
DB170211 I rapporten påpekes det at normer som i noen tilfeller bidrar til å begrense særlig jenters frihet og utfoldelse, er nært forbundet med normene som bidrar til at de gjør mer lekser, og dermed kan gjøre en klassereise gjennom utdanningssystemet.
DB170211 - Teknologiselskapene må skape noen verktøy som bidrar til å minke mengden av falske nyheter, sier sjefen for data- og telefonkjempen til den britiske avisa Daily Telegraph.
DA170211 Selv om det sikkert finnes dem som tenner seksuelt på disse tingene, bidrar alt det andre ved dette maleriet til å understreke den manglende seksuelle attraksjonen.
DA170211 Det er de som definerer kunstverkene og de bidrar til en grunnstemning av levd liv og tragisk kjærlighet.
DA170211 De skjøre strektegningene er utført av Askelands assistenter, mens hun bidrar med ideen og de avsluttende malingsstrøkene.
DA170211 Normen i Norge er at man bidrar , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA170211 Selv om det sikkert finnes dem som tenner seksuelt på disse tingene, bidrar alt det andre ved dette maleriet til å understreke den manglende seksuelle attraksjonen.
DA170211 Det er de som definerer kunstverkene og de bidrar til en grunnstemning av levd liv og tragisk kjærlighet.
DA170211 De skjøre strektegningene er utført av Askelands assistenter, mens hun bidrar med ideen og de avsluttende malingsstrøkene.
AP170211https://www.aftenposten.no/verden/Apple-sjefen-vil-ha-okt-innsats-mot-falske-nyheter-615021b.html - Teknologiselskapene må skape noen verktøy som bidrar til å minke mengden av falske nyheter, sier sjefen for data- og telefonkjempen til den britiske avisen Daily Telegraph.
AP170211 Kanskje bidrar valget av Donald Trump i USA til at utrygghetsfølelsen øker blant tyske velgere, noe som kan tjene til Angela Merkels fordel.
AP170211 - Teknologiselskapene må skape noen verktøy som bidrar til å minke mengden av falske nyheter, sier sjefen for data- og telefonkjempen til den britiske avisen Daily Telegraph.
AP170211 Nå, over 60 år senere opplever hun at det de to kartla den gangen, er høyaktuelt og nyttig for et pågående forskningsprosjekt der hun bidrar aktivt.
AP170211 Dessuten er de en viktig del av miljøet her og bidrar mye sosialt, påpeker Mehlum.
AP170211 At arbeidsmiljøet er godt ( 96 % ) At arbeidet gir økt livskvalitet ( 92% ) At arbeidet er interessant ( 92% ) At man har gode kolleger ( 91% ) At jobben bidrar til at jeg føler meg nyttig i samfunnet ( 91% ) At nærmeste leder ønsker at du skal fortsette ( 78% ) At jobben er godt betalt ( 63 % ) ¶ ( kilde : Norsk Seniorpolitisk Barometer 2016 ) ¶
AA170211 - Teknologiselskapene må skape noen verktøy som bidrar til å minke mengden av falske nyheter, sier sjefen for data- og telefonkjempen til den britiske avisa Daily Telegraph.
VG170210 Det er viktig at alle parter bidrar til å belyse saken, skriver pressevakt i DMK Tina Kjensli Dyrseth.
VG170210 - Vi er opptatt av at standarder bidrar til et bærekraftig samfunn og vil gjerne være med på redusere matsvinnet, legger han til.
SA170210 - Vi er opptatt av at standarder bidrar til et bærekraftig samfunn og vil gjerne være med på redusere matsvinnet, legger han til.
DN170210 Men noe av innholdet bidrar snarere til å uroe, mener påtroppende sjeføkonom i LO.
DN170210 Fagforbundets Mette Nord mener Skogen Lund spiller privat og offentlig sektor ut mot hverandre og bidrar til et unødvendig konfliktnivå i spørsmålet om ingeniørutdannelse.
DB170210 Man bidrar selv med lydspor, enten det er en rørende beskjed til familie og venner,, testamente eller favorittmusikk fra tiden som pustende, levende menneske.
DB170210 Lindzen ved Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences ved MIT har gjennom sin forskning vist at « En dobling av CO2, alene, bidrar bare med ca 0,5 - 1 grad oppvarming ».
DA170210 Poppa Lars fra Tungtvann har bidradd med « submix » av beats, og bidrar til at musikken til Janove har et tidsriktig urbant preg.
BT170210 Tørke rammer deler av Øst-Afrika oftere enn før, og forskere frykter at klimaendringene bidrar til å forverre situasjonen.
BT170210 For det første bidrar uttrykket til å bagatellisere de som faktisk er syke.
BT170210 Vi ber på sterkeste rederiene ta innover seg hva de bidrar til.
BT170210 Vi ber på sterkeste rederiene ta innover seg hva de bidrar til og stanse all handel med Vest-Sahara umiddelbart.
BT170210 Gjennom å fortsette handelen med varer fra de okkuperte områdene, bidrar disse selskapene til å muliggjøre og legitimere en ulovlig okkupasjon og grove menneskerettighetsbrudd.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/10-aringer---Det-virker-som-om-klesbutikkene-tror-alle-jenter-liker-rosa-614960b.html - Dette er noe som kulturen vår bidrar til.
AP170210 Det er viktig at alle parter bidrar til å belyse saken, sier pressevakt Tina Kjensli Dyrseth i Direktoratet for nødkommunikasjon ¶
AP170210 - Dette er noe som kulturen vår bidrar til.
AA170210 Også bygging av skip og oljeplattformer, samt kategorien annen verkstedsindustri, bidrar til at ordrebøkene blir tommere.
VG170209 I meldingen ber han McCain slutte å snakke om " suksess og nederlag i en operasjon " i pressen, ettersom det kun bidrar til å få fienden til å føle seg sterkere.
VG170209 - Når regjeringen har sviktet sine løfter, bidrar det til at situasjonen blir enda vanskeligere for dem som planlegger å bygge sykehus, fastslår Ap-politikeren.
VG170209 Alle disse faktorene bidrar til at sykehuset på papiret trenger mindre areal.
SA170209 Reformer og vekst bidrar til at færre setter liv og helse på spill for å komme seg ulovlig inn i Europa.
SA170209 EU-landene og Norge bidrar med milliarder i form av garantier og lån, slik at næringslivet i partnerskap med blant andre pensjonsfond kan investere i næringsutvikling, energi og infrastruktur blant annet.
SA170209 Programmet eies i felleskap av SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som bidrar både med finansiering og kompetanse.
DN170209 Dermed blir volumet lite endret - og det er nettopp volumet som bidrar til vekst i økonomien.
DN170209 Nå ser imidlertid Aamdal at også andre sektorer bidrar til vekst.
DN170209 Flere områder bidrar til vekst ¶
DN170209 - Aker er ikke fremmed for å vurdere allianser eller transaksjoner dersom det styrker det industrielle fundamentet i Aker Solutions, dersom det bidrar til en høyere verdiskaping for aksjonærene og dersom det gjør virksomhetene enda mer relevante leverandør til sine kunder, sa Eriksen i et intervju med DN i romjulen.
DB170209 Mange i deler av fagbevegelsen mener EØS-avtalen bidrar til sosial dumping.
DB170209 Norwegian vil ha over 100 amerikanske medarbeidere i USA innen utgangen av året, og gjennom vår store bestilling av amerikanske Boeing-fly bidrar vi til sysselsetting både i Seattle og Charlotte.
DB170209 Vi mister studenter som bidrar til nye perspektiver, faglige debatter og økt utbytte av utdanningen vår.
DB170209 Norske dyrevenner bidrar med penger til mat og kastrering og for å få dem plassert i fosterhjem.
DB170209 Adopterer du hjemløse dyr, redder du liv i stedet for å støtte oppdrett som bidrar til å skape « overskuddsdyr ».
DB170209 Foto : Bjørn Eirik Loftås PENT OG SOLID : Acer Swift 3 er omtrent helt rensket for plastløsninger, noe som bidrar til god kvalitetsfølelse.
DA170209 I meldingen ber han McCain slutte å snakke om « suksess og nederlag i en operasjon » i pressen, ettersom det kun bidrar til å få fienden til å føle seg sterkere.
DA170209 - Når president Donald Trump angriper de tradisjonelle mediene, bidrar han samtidig til å løfte dem fram i lyset.
BT170209 Samtidig er det noe urovekkende over det at min egen bransje bidrar til skjønnhetstyranni, press og ungdomsstress.
AA170209 I meldingen ber han McCain slutte å snakke om " suksess og nederlag i en operasjon " i pressen, ettersom det kun bidrar til å få fienden til å føle seg sterkere.
AA170209 Sverige og flere andre land planlegger en kvinnekonferanse som svar på USAs vedtak om stans i bistand til organisasjoner som bidrar til at kvinner kan ta abort.
AA170209 Minst 20 sivile ble også drept, blant dem rundt halvparten barn, og slike angrep bidrar snarere til å styrke enn svekke al-Qaida, mener ICG.
AA170209 Den saudiledede koalisjonens nærmest ensidige fokus på å nedkjempe Houthiene og Saleh-tilhengerne, har gitt AQAP en boost, påpeker ICG, som mener gruppen framstår som stadig mer pragmatisk og lydhør overfor lokalbefolkningen, noe bidrar til å gjøre dem stadig mer sterke og farlige. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Og de blander det med jeans og vanlige klær, noe som bidrar til å levendegjøre denne kulturarven og folkekunsten.
VG170208 - Vi bidrar til at enslige damer, for det er stort sett de som får hjelp, kan bo hjemme lenger, forteller Tore Gran og peker på at alle eldre som hjelper andre eldre med for eksempel handling, følge til legen eller tannlegen bidrar til at samfunnet sparer store beløp fordi man dermed kan utsette å eventuelt flytte på sykehjem.
VG170208 - Vi bidrar til at enslige damer, for det er stort sett de som får hjelp, kan bo hjemme lenger, forteller Tore Gran og peker på at alle eldre som hjelper andre eldre med for eksempel handling, følge til legen eller tannlegen bidrar til at samfunnet sparer store beløp fordi man dermed kan utsette å eventuel
VG170208 - De bidrar til at flere kan bo lenger hjemme og det er jo det vi ønsker, sier den tidligere høyrepolitikeren og overlegen som spesialiserte seg innen geriatri. Én av fem over 60 ¶
VG170208 Tapen bidrar til å skape skarpe skillelinjer, som man ellers ikke ville fått med tøybikini.
DB170208 ¶ SCORET : Mats Zuccarello ( til venstre i bildet ) bidrar her med en scoring i kampen mot Anaheim DucksFoto : Frank Franklin II / AP / NTB Scanpix ¶
DB170208 Det er også en grunn til å tro at befolkningens skattevilje vil øke når den ser at alle som kan bidra bidrar , og at tjenestene de får fra det offentlige holder en høy kvalitet.
DB170208 Det er regnet ut at musikken bidrar med fire milliarder kroner i inntekter for bykassa i Texas-hovedstaden, mens turismen, som også i stor grad er er musikkrelatert, drar inn fem milliarder kroner.
DB170208 Fortsatt lave utlånsrenter og et ønske om forutsigbare renteutgifter bidrar til at mange vurderer fastrente.
DA170208 Det bidrar først og fremst til å skjerpe motsetningene, men jeg er usikker på om det endrer dynamikken, sier Notaker til Dagsavisen.
DA170208 Men nettopp de omsorgsfullt utmalte karakterene gir rom for ettertanke og refleksjon og bidrar i stor grad til å gi identitet og tyngde til teksten.
AP170208 Lenger sør i De nordiske hav bidrar dette vannet til et langt varmere klima enn det som er tilfellet andre steder på samme breddegrad.
AP170208 Lenger sør i De nordiske hav bidrar dette vannet til et langt varmere klima enn det som er tilfellet andre steder på samme breddegrad.
AP170208 FN og en rekke humanitære organisasjoner ber onsdag om at donorer bidrar med 18 milliarder kroner for å redde 12 millioner mennesker som trenger hjelp i Jemen.
AA170208 Banken bidrar med 120 millioner dollar av i alt 2,5 milliarder dollar i kostnader.
AA170208 Hun varsler at det ikke vil komme forslag på nye kandidater når saken behandles av fylkestinget i neste uke om ikke miljøvernministeren kommer med utspill som bidrar til å løse konflikten.
AA170208 Seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) synes det er uheldig " dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap ".
VG170207 Matlary lister opp en rekke uttalelser fra blant annet Tysklands forbundskansler Angela Merkel og EU-president Donald Tusk hun mener bidrar til å ødelegge forholdet til USA.
VG170207 En femte mulighet er å fortolke tegningen som en eksplisittering av det fremmedfiendtlige bildet av innvandrere, som folk som Esbati selv er med på å forsterke, fordi deres aggressive rasismeanklager virker hysteriske på mange, og således bidrar til å skubbe ellers moderate sentrumsvelgere i armene på høyrefløyen og dermed gjøre dem til de rasister, som de allerede blir anklaget for å være.
SA170207 Vi kan redusere bruk av plast og delta i kampanjer som den årlige Strandryddedagen som bidrar til fokus rundt problemet, eller rydde litt i naturen når man ellers er på tur.
SA170207 Regjeringen må få på plass tiltak som bidrar til en kraftig reduksjon i marin forsøpling av alt fra mikroplast til større plastutslipp.
SA170207 Plast bidrar til død og store lidelser.
SA170207 I tillegg bidrar forurensing til å forsterke utfordringene.
DN170207 Usunt kosthold bidrar til fedme og økte samfunnskostnader.
DB170207 - Det eneste man kan håpe er at det bidrar til at de som har innflytelse over syriske myndigheter, griper inn.
DB170207 Den kommer ikke en dag for tidlig, og bidrar til å rydde opp i hvordan myndighetene bør forholde seg til delingsøkonomien.
AP170207 Saken kan også være et eksempel på nivået på russisk nyhetsformidling, noe som også bidrar til at russere flest ikke lenger tror på TV-nyheter.
AP170207 Hjelpeorganisasjoner bidrar med mat og forsyninger.
AP170207 Vi må forstå alt vi gjør på effektiviseringssiden slik at vi ikke på noen måte bidrar til å svekke sikkerheten eller øke risikonivået, sier Sætre.
AP170207 Fremmedspråkene bidrar til perspektivmangfold og inkludering og gjør Norge større.
AA170207 - Bidrar ikke mailen til mistenkeliggjøring av din jobb som prosjektleder ?
AA170207 Pettersen Olden er ikke sikker, men håper folk tenker seg om før de gjør radiovalget, og bidrar til at søppelberget av brukt elektronikk blir litt mindre.
AA170207 En norm på kommunenivå bidrar heller ikke til et mer likeverdig skoletilbud, sier han til NTB.
AA170207 Det finnes mange eksempler på hvordan kognitiv teknologi bidrar til å stille mer presise diagnoser og kommer opp med forslag til behandlinger med langt større treffsikkerhet enn det legene greier.
VG170206 Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, håper nå at FN bidrar til å sette press på regjeringen og armeen i Myanmar, slik at forfølgelsene av Rohingya-folket opphører.
VG170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
SA170206 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
SA170206 Jervs supportere har gått sammen og bidrar til en overgang som blir « Folkets spiller ».
FV170206 Jervs supportere har gått sammen og bidrar til en overgang som blir « Folkets spiller ».
DN170206 Trumps personlighet bidrar til å øke risikoen, ifølge Wig.
DN170206 Den globale ekspansjonen fortsetter, og det er flyvningene mellom Storbritannia og USA, samt innenriksflyvninger i Spania, som bidrar sterkest til veksten, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian i en kommentar.
DN170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
DB170206 Det er et problem at norske kjendiser og PR-byråer bidrar til å undergrave norsk pengespillpolitikk av omsorg for egen lommebok.
AP170206 På Midtbygda skole bidrar hundene til mer ro og trivsel.
AP170206 Vi som ikke bidrar aktivt, men står og ser på mobbing, har makten til å redde offeret, skriver Brynjar Andersen Saus ( 20 ).
AP170206 Dette bidrar til en innsnevring av forskningen og kåring av vinnere på falske premisser.
AP170206 Jervs supportere har gått sammen og bidrar til en overgang som blir « Folkets spiller ».
AA170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
AA170206 Trumps personlighet bidrar til å øke risikoen, ifølge Wig.
AA170206 I undersøkelsen kommer det fram at praksisperioder er den undervisningsformen som bidrar mest til læring, men bare halvparten av studentene svarer at praksis benyttes i større eller mindre grad ved deres studieprogram.
AA170206 Det er flygningene mellom Storbritannia og USA, samt innenriksflygninger i Spania, som bidrar sterkest til veksten, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en pressemelding.
AA170206 Denne klausulen har minimal effekt, og ved å selge kamprettighetene bidrar RBK og resten av Tippeligaen til å gjøre Eurosport til en svært attraktiv kanal for reklame fra internasjonale spillselskaper.
VG170205 Med sitt teknokratiske syn og sin påstand om at EU sitter på den eneste løsningen, at det liksom bare er en måte å være en god europeer på, bidrar de jo til at populismen vokser.
VG170205 EU bidrar til økt populisme ¶
VG170205 Han mener Oslo Frp skal fungere som en forlengelse av regjeringspartiet Frp, som ifølge Keshvari bidrar til reduserte skatter og avgifter, men viktigst av alt innvandringspolitikk.
VG170205 Vi opplever det til daglig når vi øver sammen, og dette bidrar til å svekke utbyttet.
AP170205 - Å gå ut av handelsavtaler, bidrar det til å styrke middelklassen ?
AP170205 NRK-serien « Stemmene i hodet » er viktig fordi den bidrar til avmystifisering og avstigmatisering, skriver artikkelforfatteren.
VG170204 Samtidig bidrar det romantiske, erotiske og faglige samspillet mellom Huldar og Freyja - som ble introdusert i forrige roman - til romanens nerve.
VG170204 Bidrar til utdanning ¶
VG170204 - Det bidrar til å undergrave hele ordningen.
DB170204 Til stadighet sier Listhaug at innvandrere snylter på statskassa og ikke bidrar .
DB170204 « Et program som berører....ekte, varmt, nært, nyansert, bidrar til refleksjon, til ettertanke og forhåpentligvis flere kloke hoder og varme hjerter ».
DB170204 Det understreker deppepreget, men faktisk bidrar den lille støyen og det tyngre lydbildet mot slutten også til noe mer dynamikk.
DB170204 Det er vanskelig å se poenget med å importere moskus, når den ikke bidrar med noe positivt til samfunnet.
BT170204 Skam over at en har rusproblematikk i familien bidrar ofte til at pårørende ikke oppsøker hjelp.
BT170204 SKAM : Skam over at en har rusproblematikk i familien bidrar ofte til at pårørende ikke oppsøker hjelp, skriver Gerd Helen Irgens.
AP170204 Han peker også på at det nå pågår flere forskningsprosjekter for å finne ut i hvilken grad rømt oppdrettslaks bidrar til vesentlige endringer i de genetiske egenskapene til villaksstammene.
AA170204 Norge bidrar i år med 700 millioner kroner til utdanning, nærings- og landsbygdutvikling, godt styresett og humanitær innsats i Afghanistan.
SA170203 Det bidrar til den høye kvadratmeterprisen.
SA170203 Det bidrar til den høye kvadratmeterprisen.
SA170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet, sier han.
FV170203https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet, sier han.
FV170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet, sier han.
DB170203 Det er viktig at Veireno følger gjeldende regler om arbeidstid og bidrar til å sikre liv og helse hos den enkelte ansatte, sier Sundberg i pressemeldingen.
DB170203 Konsesjonslovene bidrar til dette.
BT170203 Dette bidrar til opplevelsen av grøt.
BT170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet, sier han.
AP170203https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet, sier han.
AP170203 Et omfattende ubåtsamarbeid med Tyskland vil sikre at Norge får de ubåtene vi trenger, samtidig som vi bidrar til Smart Defence og et mer effektivt materiellsamarbeid i NATO, sier Søreide.
AP170203 - Hva skal politiet gjøre når de innsatte ikke bidrar til å avklare sin egen identitet ?
AP170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet, sier han.
AA170203 Det bidrar til at det selges mindre laks i Europa.
AA170203 Hagens selskap Canica bidrar med 42 prosent av finansieringen.
AA170203 ¶ Stolte : Komponist Frode Fjellheim og dramatiker Rawdna Carita Eira bidrar til samejubileet « Tråante 2017 ».
SA170202 En åpen verdensøkonomi, der land og folk samhandler og samarbeider, kan bare ha legitimitet om vi aktivt bidrar til at alle får være med.
NL170202 Begge bidrar de to til å skape usikkerhet regjeringens politikk på sentrale områder.
DB170202 Nå gjør vi endringer som bidrar til at de ikke vil slippe unna, ved at vi kan sette vurderingen på vent inntil et år etter løslatelse, forklarer statsråden.
DB170202 Dette er i tråd med Norges løfte om å øke innsatsen dersom andre rike land også bidrar med mer penger til regnskogbevaring, noe de i økende grad gjør.
DB170202 Filmregissør Erik Poppe og Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre vil komme med videohilsen til Fugelli, mens Helene Bøksle bidrar med sang.
BT170202 PPT-filene bidrar ikke til bedre notater og dermed bedre karakterer.
BT170202 BEGRENSER : Powerpoint-filene bidrar ikke til bedre notater og dermed bedre karakterer.
AP170202 Deles ut årlig til « en person eller sammenslutning som har markert seg i arbeidet mot nød og urettferdighet i byen - til folk som bidrar til å synliggjøre vanskelige liv, formidler håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød i storbyen.
AP170202 Økt yrkesdeltagelse blant kvinner bidrar videre til at en mindre andel av de etterlatte mottar stønaden som avkortes mot inntekt.
SA170201 Vi journalister liker jo å synse en del selv også, uten at vi skal påstå at vi bidrar noe særlig til debatten.
FV170201 Vi journalister liker jo å synse en del selv også, uten at vi skal påstå at vi bidrar noe særlig til debatten.
DN170201 Redusert aktivitet innen maskin- og transportindustrien bidrar for eksempel til å trekke snittet for industri ned.
DN170201 Han tror Trump til sjuende og sist bidrar til å svekke USAs anseelse og posisjon i verden.
DB170201 - Vi kan ikke ha det slik at norske folks sparepenger bidrar til undertrykking og okkupasjon, sier Raadim.
DB170201 Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016.
DB170201 De bidrar til ensidigheten i Bergsmarks fremstilling. 2.
DB170201 - Det bidrar til å gjøre boka synlig, noe som øker dens sjanser for å havne på Amazons bestselgerliste allerede før offisiell lansering, sier hun.
DB170201 « Den nakne sannhet » formidler fakta om den forverrede luftkvaliteten i mange av Europas byer, og bidrar til en bølge av vedtak om stans i salg av utslippspersonbiler innen 2030.
BT170201 Vi journalister liker jo å synse en del selv også, uten at vi skal påstå at vi bidrar noe særlig til debatten.
AP170201https://www.aftenposten.no/okonomi/Over-200-nordmenn-under-lupen-etter-Panama-Papers-Skatteetaten-jakter-skjulte-formuer-614226b.html Hun viser til at de i Storbritannia nå har foreslått en lov som sier at mellommenn som bidrar til skatteunndragelse selv kan bøtelegges tilsvarende det beløpet de hjalp til med å unndra.
AP170201 Økte forskjeller på toppen bidrar til å opprettholde lønnsgapet.
AP170201 Han tror Trump til sjuende og sist bidrar til å svekke USAs anseelse og posisjon i verden.
AP170201 Hun viser til at de i Storbritannia nå har foreslått en lov som sier at mellommenn som bidrar til skatteunndragelse selv kan bøtelegges tilsvarende det beløpet de hjalp til med å unndra.
AP170201 Samtidig bidrar relativt liten økonomisk ulikhet og et godt utdanningssystem til høy mobilitet blant etterkommere av innvandrere.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner ( i 2013-kroner - omregnet til 2016-kroner : 59 022 ) når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning.
AP170201 Her kan man beregne hva en innvandrer senere bidrar til skatteinntektene og bruker av skattefinansiert offentlig velferd.
AP170201 Tidsbruken er rimelig, og søknadene bidrar til faglig utvikling.
DN170131 Donald Trumps tvitring bidrar til ustabile markeder og åpner muligheter for dem som ikke lar avansert matematikk og datamodeller styre.
DN170131 Det bidrar til lavere omsetning, sier Sunde.
DN170131 Staten bidrar med nesten åtte milliarder kroner til norske medier, hvis en regner med både NRK-lisens og momsfritaket som både papiraviser og digitale nyhetstjenester nå nyter godt av.
DN170131 Staten bidrar med nesten åtte milliarder kroner til finansieringen av norske medier.
DB170131 De mener opprettholdelsen av dette systemet bidrar til korrupsjon, fattigdom, terrorisme, manglende skolegang og mange andre ting.
BT170131 Undervisning som mest av alt bidrar til å stjele tid fra det som virkelig bidrar til god læring, nemlig studentenes egen aktivitet og arbeid.
BT170131 Undervisning som mest av alt bidrar til å stjele tid fra det som virkelig bidrar til god læring, nemlig studentenes egen aktivitet og arbeid.
BT170131 Den tradisjonelle forelesningen, uansett hvilken kroppsdel hos foreleseren som er involvert, bidrar til å sementere en forståelse av hva kunnskap og læring er.
BT170131 Undervisning som mest av alt bidrar til å stjele tid fra det som virkelig bidrar til god læring, nemlig studentenes egen aktivitet og arbeid.
BT170131 Undervisning som mest av alt bidrar til å stjele tid fra det som virkelig bidrar til god læring, nemlig studentenes egen aktivitet og arbeid.
BT170131 Den tradisjonelle forelesningen, uansett hvilken kroppsdel hos foreleseren som er involvert, bidrar til å sementere en forståelse av hva kunnskap og læring er.
AP170131https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/ennva/Urort-finalen-starter-ByLarm-i-kirken Fra Trondheim kommer Pom Poko, fra Tromsø starter LÜT, Bergen bidrar med Dårlig Vane, mens vertsbyen stiller med Emma Jensen.
AP170131https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Urort-finalen-starter-ByLarm-i-kirken-614135b.html Fra Trondheim kommer Pom Poko, fra Tromsø starter LÜT, Bergen bidrar med Dårlig Vane, mens vertsbyen stiller med Emma Jensen.
AP170131 Fra Trondheim kommer Pom Poko, fra Tromsø starter LÜT, Bergen bidrar med Dårlig Vane, mens vertsbyen stiller med Emma Jensen.
AP170131 Høyere utdanning som reklamerer med slagordet « Bli attraktiv », bidrar ikke til et mindre kroppsfiksert samfunn, skriver jente ( 19 ).
DN170130 En svekket norsk krone bidrar ved å gi dyrere import og tallene fra SSB er justert for prisstigning.
DN170130 Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig følgende næringer, ifølge SSB.
DB170130 Utenforskap bidrar til at ekstremisme gror fram, og er det noe som skaper utenforskap, så er det en slik tankegang som Trump står for, sier Trine Skei Grande.
DB170130 KrF-leder Knut Arild Hareide sier til Dagbladet at det er viktig at USA gjør sitt og bidrar til å avhjelpe verdens flyktningesituasjon.
DB170130 Det er svært viktig at politikere med makt bidrar til å dempe konfliktene mellom folk, ikke bygge dem opp.
DB170130 - Jan Thomas og jeg er tydeligvis på forskjellige planeter i forhold til mat, sier Alfsen, som i TV-serien bidrar med syrlige kommentarer og ris og ros til deltakerne underveis i matlagingen.
AP170130https://www.aftenposten.no/norge/Politi-og-Uteseksjonen-bekymret-for-sentrumsmiljo-i-Oslo--Mer-vold-blant-yngre-narkoselgere-614077b.html Disse har erfaring fra tøffe gatemiljøer i England som bidrar til at deres fremferd i selgermiljøet i Oslo er mer voldelig enn andres.
AP170130 Disse har erfaring fra tøffe gatemiljøer i England som bidrar til at deres fremferd i selgermiljøet i Oslo er mer voldelig enn andres.
AP170130 Religiøse særkrav og religiøse tillempninger til uniformen bidrar til å skape distanse, ikke fellesskap, sier han.
DN170129 Disse bidrar til å gjengi en perfekt halvkule av lyd, som komplett omringer lytteren i en gassaktig boble, på enda mer sømløst og realistisk vis enn hva et vanlig oppsett klarer, enten det består av fem eller sju høyttalere pluss subwoofer.
DN170129 USA har i dag 5.000 soldater i Irak og 50 som militære rådgivere i Syria, men også fly og artilleri som bidrar til kampen mot IS under offensiven mot Mosul og også rundt Raqqa og Palmyra i Syria.
DB170129 Et sentralt spørsmål saken reiser, er om konsulentbruken i bistandsforvaltningen generelt sett er et problem, eller noe som alt i alt bidrar til bedre resultater.
DB170129 ¶ LÆRING : Inger Merete Hobbelstad bidrar i med sin kommentar til å sementere en forståelse av undervisning som formidling, skriver Arild Raaheim.
DB170129 Ser vi bort fra det faktum at slike « temperaturmålinger » eller « popularitetsmålinger » ikke har noen effekt på endring av undervisningskvaliteten ( jfr Marsh, 2007 : Do university teachers become more effective with experience ? ), bidrar denne praksisen til å sementere en forståelse av undervisning som formidling, noe også Hobbelstad gjennom sin kommenter bidrar til.
DB170129 « popularitetsmålinger » ikke har noen effekt på endring av undervisningskvaliteten ( jfr Marsh, 2007 : Do university t