SA171214 - Selv om det ikke i alle tilfeller vil være nok til å bevise brudd på antidopingreglementet, er dette troverdig bevismateriale som i kombinasjon med andre bevis kan bygge en tilstrekkelig sterk sak, sa Younger.
DA171214 - Selv om det ikke i alle tilfeller vil være nok til å bevise brudd på antidopingreglementet, er dette troverdig bevismateriale som i kombinasjon med andre bevis kan bygge en tilstrekkelig sterk sak, sa Younger.
AP171214 - Selv om det ikke i alle tilfeller vil være nok til å bevise brudd på antidopingreglementet, er dette troverdig bevismateriale som i kombinasjon med andre bevis kan bygge en tilstrekkelig sterk sak, sa Younger.
VG171205 Men det kom vel etter hvert til et punkt der valgmulighetene var begrensede, ikke minst ettersom det viste seg hvor mye bevismateriale som underbygger Rodsjenkovs forklaring om dopingsystemet.
DB171204 - Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning de siste fire åra og lagt fram alt tilgjengelig bevismateriale , skriver de i en uttalelse, ifølge New York Times.
AP171203 Den gangen var regelen at slikt bevismateriale først ble gjort tilgjengelig etter at saken var besluttet gjenopptatt.
DB171201 Det er ventet at påtalemyndigheten vil legge fram 350.000 sider med bevismateriale i løpet av rettssaken, som skal pågå mellom fem og seks uker.
VG171126 Selvfølgelig må man ha godt bevismateriale , men det betyr ikke nødvendigvis en positiv dopingprøve.
VG171126 Det kan bevises enten med vitnemål, positive prøver eller annet troverdige bevismateriale , legger amerikaneren til.
SA171124 Noe handler om bevismateriale , noe om rettferdighet, litt om økonomi og ganske mye om storpolitikk.
AP171124 Noe handler om bevismateriale , noe om rettferdighet, litt om økonomi og ganske mye om storpolitikk.
AA171124 Noe handler om bevismateriale , noe om rettferdighet, litt om økonomi og ganske mye om storpolitikk.
SA171123 FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.
FV171123 FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.
DB171123 FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.
DA171123 FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.
BT171123 FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.
AP171123 FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.
AA171123 FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.
DN171114 er blitt gitt til Kongressen som en del av bevismateriale i forbindelse med USAs pågående Russland-etterforskning.
DN171114 Bevismateriale
BT171114 er blitt gitt til Kongressen som en del av bevismateriale i forbindelse med USAs pågående Russland-etterforskning.
VG171103 Vi har varslet at vi kommer tilbake med en vitneliste senere, og har i tillegg lagt ved relevant skriftlig bevismateriale både i den forutgående dommerkonflikten og seksjonslederkonflikten.
DB171024 Terry, sendte nylig inn en forespørsel om å hindre å bruke podkasten som bevismateriale i rettssaken.
BT171021 Organisasjoner som Syrian Justice and Accountability Center, The Syrian Archive, Syrian Nework for Human Rights, Syrians for Truth and Justice og Violations Documentation Center in Syria har i en årrekke samlet inn bevismateriale av internasjonale forbrytelser i Syria.
VG171017 BEVISMATERIALE : Da Råger Holte ( 38 ) ble funnet drept, var denne flagg-kreasjonen surret rundt overkroppen hans.
VG171016 BEVISMATERIALE : Bildet til venstre viser den drapstiltalte 27-åringen søndag kveld, mens bildet til høyre er tatt etter pågripelsen onsdag ettermiddag.
DB171014 Det er denne juridiske detaljen som åpner for å holde alle de seks russiske skiløperne fra Sotsji-skandalen som er identifisert av McLarens bevismateriale , unna vinterlekene i Pyeongchang.
DB171014 Foto : Politiet i Sverige ¶ BEVISMATERIALE : Dette bildet av en død gaupe som henger fra en furu er blant det politiet regner som bevismateriale i saken.
DB171014 BEVISMATERIALE : Dette bildet av en død gaupe som henger fra en furu er blant det politiet regner som bevismateriale i saken.
VG171012 Det bør ikke være hemmelig om man starter etterforskning etter å ha mottatt bevismateriale , sier Ropstad.
VG171010 - Hva tenker justisdepartementet om at norsk politi kan akseptere utenlandske politimyndigheters bevismateriale som er innhentet gjennom metoder som bryter med barnekonvensjonen ?
VG171009 Dietrichson presiserer at det er mangelfullt regulert i norsk lovverk i hvilken grad man kan bruke bevismateriale innhentet i utlandet.
DB171009 På den andre siden av grensa planlegger svensk politi å teste Peter Madsens DNA opp mot bevismateriale fra uoppklarte mord.
DN171005 Påtalemyndigheten mente selv at de hadde nok bevismateriale til at retten kunne ta stilling til den.
VG171004 Som bevismateriale for det han kaller Lucia-Khans mediekampanje, har den amerikanske advokaten blant annet lagt ved VG Helgs store sak om Morgan Kane-komplekset fra sist lørdag.
AA171004 Det skal foreligge en logg og beslaglagt bevismateriale , samt en saksmappe i sin helhet.
AA171004 - Vitneforklaringen til tunisieren er en del av bevismateriale i tiltaltes sak.
VG170920 Opprøret begrunnes med at etterforskningen av et overveldende bevismateriale ikke er tilstrekkelig, og at Russland må ta tydelig ansvar for sviket i det offentlige rom.
AP170917 De to tingrettsdommerne og deres fire meddommere har gjennomgått et enormt bevismateriale og dokumentasjon som ble presentert for retten i de fire månedene rettssaken pågikk.
DB170915 FORELØPIG holder russerne igjen bevismateriale fra dopinglaboratoriet I Moskva der mye av svindelen ble gjennomført.
DB170915 Lekkede bilder skal vise bevismateriale i Manchester-politiets etterforskning ¶
DB170915 Avisa skrev ikke hvor de har fått bildene fra, men omtalte det som « politibilder », og skrev at det som er avfotografert er bevismateriale i britiske myndigheters etterforskning.
DB170914 Det har ikke lyktes Dagbladet å komme i kontakt med politiet i Bergen, men ifølge Johannessen har de opprettet sak og tatt med seg noe bevismateriale , blant annet pennen som lå på gulvet, og som kanskje kan ha blitt brukt til å skrive lappene.
DB170913 SELVE INNHOLDET I de fire e-postene NFF har oversendt Elden som bevismateriale , e-poster jeg også sitter på, er ikke spesielt graverende.
VG170911 BEVISMATERIALE : De to litauiske mennene er her avbildet i Trondheim, mener politiet.
VG170831 Som bevismateriale i saken har politiet begjært flere av den siktedes eiendeler utlevert fra Tyrkia.
DN170813 - FBI skal samle inn all tilgjengelig informasjon og bevismateriale , heter det i en uttalelse fra FBI-kontoret i Richmond.
DB170813 - FBI skal samle inn all tilgjengelig informasjon og bevismateriale , heter det i en uttalelse fra FBI-kontoret i Richmond.
AA170813 - FBI skal samle inn all tilgjengelig informasjon og bevismateriale , heter det i en uttalelse fra FBI-kontoret i Richmond.
VG170811 Sikret gammelt bevismateriale
DB170807 I ytterste konsekvens kan videoen også brukes som bevismateriale , dersom det skjer en ulykke.
AP170805 En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.
DA170804 Snarere enn å gå etter de som faktisk hadde truet med kupp, diktet gülenistene opp anklager, forfalsket bevismateriale , og stilte en rekke profilerte offiserer og journalister for retten - anklaget for å ha planlagt å fremprovosere et kupp ved hjelp av voldelige midler.
AA170804 En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.
VG170803 En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.
DB170803 En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.
DA170723 BEVISMATERIALE : Anders Behring Breivik hadde på seg en falsk politiuniform da han kom til Utøya.
DA170723 BEVISMATERIALE : Anders Behring Breivik hadde på seg en falsk politiuniform da han kom til Utøya.
VG170716 Albumet ble senere funnet ved inngangen av en person, som overlot den til politiet som bevismateriale .
DB170709 I dagene som fulgte ble det imidlertid publisert bevismateriale som angivelig støttet Heards anklager, blant annet et fotografi av Johnnys avkuttede fingertupp.
DB170708 Politiet snur med nytt bevismateriale
DB170629 Det skal også ha kommet nytt bevismateriale på bordet, deriblant et brev Jones skrev til Texas Board of Nursing, det statlige sykepleierstyret, i 2011, der hun beklager « skaden jeg påførte alle på grunn av mine lovbrudd », ifølge ProPublica.
DN170626 Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har slått fast at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget, og tidligere sikkerhetstopper har uttalt at det foreligger bevismateriale som rettferdiggjør etterforskningen av Trump og hans medarbeidere.
DB170619 ¶ DREPTE 13 : Skoleelevene Eric Harris og Dylan Klebold drepte i 1999 tolv medelever og en lærer på Columbine High School i Colorado, og denne tegningen er blant politiets bevismateriale .
DN170615 Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har slått fast at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget, og tidligere sikkerhetstopper har uttalt at det foreligger bevismateriale som rettferdiggjør etterforskningen av Trump og hans medarbeidere.
VG170609 Høyesteretts ankeutvalg begrunner sitt avslag med at det ikke foreligger nytt bevismateriale av betydning og at det ikke har skjedd endringer som påvirker den rettslige bedømmelsen.
VG170608 Høyesterett skriver også at bevisførselsen i tingretten og lagmannsretten var omfattende, men at det i Breiviks anke ikke er « gjort gjeldende at det foreligger nytt bevismateriale av betydning », eller at det har skjedd noen utvikling som påvirker rettens bedømmelse.
VG170606 Politiet i Manchester har funnet betydelig bevismateriale inne i en bil som knyttes til selvmordsbomberen Salman Abedi. inne i en bil som knyttes til selvmordsbomberen Salman Abedi.
VG170606 - Etterforskningen har avdekket betydelig bevismateriale på innsiden av bilen.
VG170601 Politiet sendte tidligere i år inn bevismateriale til Folkehelseinstituttet for DNA-analyse, men de ønsker ikke å gå ut med resultatene av prøvene.
DB170528 Avisa skriver ikke hvor de har fått bildene fra, men omtaler det som « politibilder », og skriver at det som er avfotografert er bevismateriale i britiske myndigheters etterforskning.
DN170526 Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har slått fast at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget, og tidligere sikkerhetstopper har uttalt at det foreligger bevismateriale som rettferdiggjør etterforskningen av Trump og hans medarbeidere.
DB170525 Lekkede bilder skal vise bevismateriale i Manchester-politiets etterforskning ¶
DB170525 I går publiserte New York Times lekkede bilder av bevismateriale fra etterforskningen.
DB170525 Lekkede bilder skal vise bevismateriale i Manchester-politiets etterforskning ¶
DB170525 Ifølge The Guardian har advokatene også bedt om at den nyeste DNA-teknologien skal benyttes på bevismateriale fra åstedet - en forespørsel som retten har avvist.
DB170525 I går publiserte New York Times lekkede bilder av bevismateriale fra etterforskningen.
DB170524 Dagbladet er på stedet, og krimteknikere bærer ut bevismateriale .
DB170524 Lekkede bilder skal vise bevismateriale i Manchester-politiets etterforskning ¶
DB170524 Etter at de krasse kommentarene fra Rudd hadde sett dagens lys, publiserte New York Times i kveld bilder av det som skal være bevismateriale i saken.
DB170524 Kommentarene ble gitt før New York Times publiserte de lekkede bildene av det som skal være bevismateriale i saken.
DB170524 Den amerikanske avisa er det første mediet som har fått lekket bilder av bevismateriale i forbindelse med angrepet.
DB170524 Avisa skriver ikke hvor de har fått bildene fra, men omtaler det som « politibilder », og skriver at det som er avfotografert er bevismateriale i britiske myndigheters etterforskning.
DB170524 Lekkede bilder skal vise bevismateriale i Manchester-politiets etterforskning ¶
DB170523 Cappelen husket ingenting før han fikk se bevismateriale , sier Holden.
VG170509 - Politiet er helt i oppstarten av etterforskningen hvor vi gjennomgår bevismateriale og foretar avhør.
DB170509 - Vi er helt i oppstartsfasen av etterforskningen, hvor vi gjennomgår bevismateriale og foretar avhør.
AA170505 - Høyesterett opprettholder domsavsigelsen etter å ha gått gjennom bevismateriale og lyttet til argumenter fra påtalemyndigheten, sier M.L.
SA170426 Dette sikrer viktig bevismateriale som er forutsetningen for at den mistenkte blir tatt og får sin straff, og er et viktig skritt for rettssikkerheten.
AA170418 Den tiltalte mannen, som er i 40-årsalderen, har filmet de fleste overgrepene, og dette blir viktig bevismateriale for påtalemyndigheten i rettssaken.
VG170415 » NATTKLUBBEN PULSE : Her samler FBI bevismateriale på parkeringsplassen utenfor nattklubben for homofile i Orlando i Florida.
DB170414 I januar 1993 hadde påtalemyndighetene så mye bevismateriale at de arresterte den øverste lederen, Salvatore « Toto » Riina.
DB170413 Begrunnelsen er at påtalemyndigheten ba om mer tid til å forberede saken mot kvinnene og at kvinnenes forsvarere klagde på mangel på tilgang til politiets bevismateriale , inkludert overvåkingsmateriale og de mistenktes mobiltelefoner.
AA170413 Begrunnelsen er at påtalemyndigheten ba om mer tid til å forberede saken mot kvinnene og at kvinnenes forsvarere klagde på mangel på tilgang til politiets bevismateriale , inkludert overvåkingsmateriale og de mistenktes mobiltelefoner.
AP170410 Årsaken til at informasjonen ikke ble slettet før nå, over fem år etter at sikkerhetssvikten ble oppdaget, skal ha vært at GE var forberedt på søksmål, og trodde at personopplysningene kunne bli nødvendige som bevismateriale , melder nettavisen.
AP170408 Bevismateriale ble nummerert og avfotografert.
AP170408 Bevismateriale ble nummerert og avfotografert.
DA170405 Arrestasjonen på Landvetter var også foranledningen til at Ulrik Imtiaz Rolfsen ble raidet av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og tvunget til å gi fra seg filmopptakene som bevismateriale .
AA170330 - Det er samlet inn mye bevismateriale , men ettersom den siktede nekter for de fleste anklagene, er det mulig at hun kan ødelegge bevis, heter det i en kunngjøring.
DA170329 Det foreligger også i saken et sjeldent omfattende bevismateriale for at tiltalte og hans kone er glade i hverandre og at de aldri har ment å gå fra hverandre i form av en separasjon/skilsmisse, står det i dommen.
DA170329 - Etter rettens mening har påtalemyndigheten lagt fram et overveldende bevismateriale for at tiltalte har bodd sammen med sin kone og at han således har gitt bevisst uriktige opplysninger.
AP170328 Ifølge rapporten er det samlet inn bevismateriale som " peker på et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem ".
AA170328 Ifølge rapporten er det samlet inn bevismateriale som " peker på et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem ".
DN170327 - Det er samlet inn mye bevismateriale , men ettersom den siktede nekter for de fleste anklagene, er det mulig at hun kan ødelegge bevis, melder nyhetsbyrået Yonhap og viser til en uttalelse fra påtalemyndigheten.
AA170327 - Det er samlet inn mye bevismateriale , men ettersom den siktede nekter for de fleste anklagene, er det mulig at hun kan ødelegge bevis, melder nyhetsbyrået Yonhap og viser til en uttalelse fra påtalemyndigheten.
AA170317 - Analysen til nå går ut på at det var en liten mengde krutt, av samme type som brukes i fyrverkeri, og det var ingen detonator, sa den greske politiministeren Nikos Toskas til Skai TV fredag, med henvisning til bevismateriale som etterforskere i Frankrike og Tyskland har sikret.
BT170315 Politiet må ha effektive verktøy for å gå gjennom bevismateriale og arbeidsmetoder for å sikre identifisering av ofre og gjerningspersoner.
VG170311 | Politiet har sendt bevismateriale i Tengs-saken til Folkehelseinstituttet ¶
VG170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser.
SA170311 | Politiet har sendt bevismateriale i Tengs-saken til Folkehelseinstituttet ¶
SA170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser.
SA170311 | Politiet har sendt bevismateriale i Tengs-saken til Folkehelseinstituttet ¶
SA170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser.
AP170311 | Politiet har sendt bevismateriale i Tengs-saken til Folkehelseinstituttet ¶
AP170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser.
AA170311 | Politiet har sendt bevismateriale i Tengs-saken til Folkehelseinstituttet ¶
AA170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser.
AP170309 Samsungs advokatteam mener påtalemyndighetens tiltale er mangelfull, og det mangler bevismateriale , argumenterer de. - 340 millioner i bestikkelse ¶
AP170309 - Mangler bevismateriale
DB170302 Poenget med pågripelsen er at mannen ikke skal rekke å skru av datamaskinen før politiet kan sikre samtalene som bevismateriale .
DN170214 Det har også hans påstander omfattende valgfusk, som han har fremmet uten noe bevismateriale .
DB170212 I nyere tid har det kommet fram flere rapporter og bevismateriale som viser at det nærmest uten tvil var det øsstyske politiet som sto bak dødsfallet til Eigendorf, selv om ingen per dags dato har blitt tiltalt for mordet.
AP170209 Filmmaterialet har fungert som bevismateriale under rettssaken.
AA170209 Filmmaterialet har fungert som bevismateriale under rettssaken.
DB170118 Siden McLaren-rapportene i utgangspunktet har et bevismateriale som viser en kollektiv russisk svindel, framstår de individuelle sakene juridisk svært krevende.
DB170112 Lersveen visstnok hadde levert kompromitterende bevismateriale mot Johaug til Antidoping Norge.
DB170110 Så tok han for seg en del av Spesialenhetens bevismateriale som er utdrag av kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen, nærmere bestemt SMS-er sendt fra hans egen tjenestetelefon.
DB170106 I dagene som fulgte ble det imidlertid publisert bevismateriale som angivelig støttet Heards anklager, blant annet et fotografi av Johnnys avkuttede fingertupp.
AP160614 Internasjonale myndigheter og menneskerettsorganer, fra den amerikanske kongressen til Europarådet og EU-parlamentet, har alle gitt saken sin støtte på grunnlag av foreliggende bevismateriale .
AP160614 Spørsmålet er hvorfor ikke hele saken med alt bevismateriale kommer fram.