AA171019 - For å dømme 34-åringen til inngåelse av forbund, må det derfor bevises over en hver tvil at han aktivt har sluttet seg til de væpnede styrkene.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/yLenR/Hotellsjef-domt-for-a-ha-tent-pa-Selje-hotell--to-brodre-frikjent Retten mener at aktors påstander om at den eldste broren ( 42 ) visste om planene, ikke kan bevises .
VG171010 En følelse kan vanskelig bevises eller motbevises med faktiske forhold, og det vil være lett for fornærmede eller andre å si at de føler seg utrygge på hunden uten at det nødvendigvis er gode grunner til det.
VG171004 Det er aldri funnet noe som kan bevises å være fra flyet, så vi kan ikke bombastisk si at det har styrtet, sier Killingberg.
DA170926 Den siste bevises uansett i besøkstall, sier Robsahm.
DA170926 Den siste bevises uansett i besøkstall, sier Robsahm.
DB170918 Det er sentralt at det kan bevises utover enhver rimelig at Cappelen faktisk innførte hasjen han har erkjent.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/npeLm/Eirik-Jensen-saken-Mange-mente-noe-var-galt-Et-varsel-forsvant-Ingen-grep-inn Det er slik John Christian Elden påpekte, at alt må bevises , det er ikke nok at man synes og mener.
VG170916 - Men i norsk rett skal det straffbare bevises utover enhver rimelig tvil, med bevis man skal ta og føle på.
VG170913 Mannen har tidligere hevdet at to familiemedlemmer også var involvert, men politiet sier at eventuelle medskyldige enten er døde eller at deres rolle ikke kan bevises .
VG170912 Det jeg kan si er at dersom denne opptreden bevises i retten kan den - etter en konkret vurdering - klassifiseres som grov illojalitet i arbeidsforholdet, noe som etter rettspraksis kan føre til oppsigelse eller avskjed.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/yPmVE/Patalemyndigheten-mener-Kopseng-har-voldtatt-ytterligere-to-kvinner Statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Guro Hansson Bull innstiller på påtaleunnlatelse selv om hun mener det kan bevises at Julio Kopseng har voldtatt ytterligere to kvinne.
DB170830 - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte jenta skadene.
VG170829 - Det er foretatt flere nye vitneavhør i saken, og det er også foretatt nye sakkyndige uttalelser, og samlet sett har det gjort at påtalemyndigheten mener at det kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte Martine de dødelige skadene.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/mJPeL/Dagmamma-tiltalt-for-vold-11-ar-etter-at-Martine-1-dode - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte Martine skadene, etter hun ble avlevert av sin mor om formiddagen.
AA170829 - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte jenta skadene.
AA170829 - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte jenta skadene.
DB170826 Om anklagene bevises , risikerer spissen politietterforskning og straff.
AP170821https://www.aftenposten.no/viten/i/LK1bP/-Var-digitale-losaktighet-er-vart-ansvar--Simen-Gaure Det er også riktig at kvantekryptering er teoretisk ubrytelig i en ideell verden, det kan bevises matematisk.
DN170813 ¶ At man ville spart disse pengene uansett, kan neppe hverken bevises eller motbevises.
DA170809 Her var det mye som måtte bevises først.
DA170713 Hvis det kan bevises at Netanyahu hadde kjennskap til dette, vil det kunne bety slutten på hans politiske karriere.
SA170710https://www.aftenbladet.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html I utgangspunktet var 18-åringen også tiltalt for paragraf 311, som omfatter fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, men ble frikjent fordi det ikke kunne bevises at han visste at jenta var under 18 år.
SA170710 I utgangspunktet var 18-åringen også tiltalt for paragraf 311, som omfatter fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, men ble frikjent fordi det ikke kunne bevises at han visste at jenta var under 18 år.
AP170710https://www.aftenposten.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html I utgangspunktet var 18-åringen også tiltalt for paragraf 311, som omfatter fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, men ble frikjent fordi det ikke kunne bevises at han visste at jenta var under 18 år.
VG170704 I vurderingen til politiadvokat Tone Bysting heter det at « påtalemyndigheten har vurdert det slik at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at legen opptrådte grovt uaktsomt og at operasjonene utgjorde et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling ».
DB170601 En ny politietterforskning som ble igangsatt i 2014, konkluderte i fjor med at ingenting kunne bevises , og saken ble henlagt.
DA170601 En ny politietterforskning som ble igangsatt i 2014, konkluderte i fjor med at ingenting kunne bevises .
VG170524 I en pressemelding fra det svenske fotballforbundet, kommer det frem at dersom det ikke kan bevises at det er du selv som har kjøpt billetten, så kan du bare glemme å se Europa League-finalen fra tribunen på Friends Arena onsdag kveld.
VG170519 Spesialenheten mener det kan bevises at Cappelen sto for oppussingen av baderommet til Jensen på et småbruk på Romerike.
BT170519 Men det må bevises .
DN170512 Den tiltalte Pareto-toppen Petter Dragesund kan ikke forstå hvordan det kan bevises at han visste hvem som skjulte seg bak omstridte aksjehandler foretatt av meglerhuset.
DN170511 Den tiltalte Pareto-toppen Petter Dragesund kan ikke forstå hvordan det kan bevises at han visste hvem som skjulte seg bak omstridte aksjehandler foretatt av meglerhuset.
DB170509 Det kan bevises , hevder mannen i retten.
AP170508 Spesialenheten og Riksadvokaten hadde en ulik vurdering av fra hvilket tidspunkt det kunne bevises at Jensen medvirket til narkotikainnførsel.
AP170508 Han understreker at for å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at alle de objektive som subjektive betingelser for siktedes straffskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffskylden kan bevises i retten.
AP170508 Det er riktig at Spesialenheten og Riksadvokaten hadde en ulik vurdering av fra hvilket tidspunkt det kunne bevises at Jensen medvirket til narkotikainnførsel.
AP170508 - Det er riktig at Spesialenheten og Riksadvokaten hadde en ulik vurdering av fra hvilket tidspunkt det kunne bevises at Jensen medvirket til narkotikainnførsel.
DA170505 Selv om ikke alle koblinger kan bevises enda, har rapporter og undersøkelser har også begynt å komme.
BT170425 Vi ser i sakene våre den samme koblingen mellom tiggere og kriminelle som Brennpunkt, men uten at det kan bevises delaktighet med nok sikkerhet til domfellelse for medvirkning.
AP170419https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkias-valgkommisjon-avviser-krav-om-ny-folkeavstemning-619451b.html Da valgkommisjonen bestemte at alle disse stemmene skulle telles med « med mindre det kunne bevises at de var blitt brakt inn i valglokalet på ulovlig vis », så talte man heller ikke opp hvor mange stemmesedler som var av den omdiskuterte typen.
AP170419 Da valgkommisjonen bestemte at alle disse stemmene skulle telles med « med mindre det kunne bevises at de var blitt brakt inn i valglokalet på ulovlig vis », så talte man heller ikke opp hvor mange stemmesedler som var av den omdiskuterte typen.
AA170412 De ber regjeringen bruke en prosedyre i et EU-direktiv som åpner for at et medlemsland kan stenge en TV-kanal dersom det kan bevises at hensikten med å etablere seg i utlandet har vært å omgå loven i det landet kanalen retter seg mot.
AP170408 Säpo bekrefter at konkrete voldshandlinger må bevises for å bryte loven.
AP170408 Det er altså ikke forbudt i Sverige med mindre det kan bevises at man drepte den og den personen på det og det stedet, sier forskeren.
VG170327 Fakta er målbart og kan bevises , selv om det bare utgjør en bit i puslespillet om sannheten.
DB170327 Det er derimot strenge krav til hvordan denne fridagen brukes, og om det kan bevises at vedkommende ikke er syk, kan det ende med sparken.
DA170324 Det kan bevises at Norfund-penger ikke går til selskapet, sier Roland.
DA170323 Det kan bevises at våre penger ikke går til det prosjektet, svarer Roland.
AP170317https://www.aftenposten.no/verden/Da-den-italienske-kroverten-horte-tyvene_-hentet-han-jaktgevaret-Na-risikerer-han-minst-21-ars-fengsel-617105b.html I dag må det bevises at det var reell fare for ens eget liv før det anses som en formildende omstendighet.
AP170317 I dag må det bevises at det var reell fare for ens eget liv før det anses som en formildende omstendighet.
DB170303 Dette må bevises gjennom en legeerklæring.
DA170227 Denne beklagelige følgen kunne ikke bevises statistisk, men « det er velbekjendt blandt dem af Politiets Funktionærer, der have bedst Anledning til at danne sig nogen Erfaring i saa Henseende, at Udbredelsen af denne Sygdom efter Markedet tiltager ».
DB170225 Det finnes et veldig grunnleggende medisinsk prinsipp ; for å utføre behandling skal det bevises at den gjør nytte, sa Per Andersson.
DB170221 Men det er umulig å bevise noe som ikke kan bevises , om du ikke har bodd hjemme hos oss i et og et halvt år, sier Holm.
DB170219 Det finnes et veldig grunnleggende medisinsk prinsipp ; for å utføre behandling skal det bevises at den gjør nytte.
VG170212 Alt dette er påstander som må bevises i retten.
DB170122 - Hvorfor sendte presidenten pressesekretæren, som ikke bare er talsmann for Donald Trump, men til tider også for hele det amerikanske folk, hvorfor plasserer man ham på podiet for aller første gang for å ytre ting som det kan bevises at er løgn ?
DB170121 - Hvis det kan bevises at Johaug har brukt leppepomaden over lang tid for å oppnå en fordel, eller for å dekke over noe, er saken klar.
DB170117 Saken mot biskop Bernt Eidsvig er henlagt fordi statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.
AP170117 Saken mot biskop Bernt Eidsvig ble henlagt fordi statsadvokaten mente det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.
AP170111 Til magasinet The Atlantic sier han at han har vært i USA i hele den aktuelle perioden, og at det lett kan bevises - blant annet var han på et universitet i California sammen med sønnen.
AP170111 Til magasinet The Atlantic sier han at han har vært i USA i hele den aktuelle perioden og at det lett kan bevises .
AP170111 Til magasinet The Atlantic sier han at han har vært i USA i hele den aktuelle perioden, og at det lett kan bevises - blant annet var han på et universitet i California sammen med sønnen.
BT170109 Det sentrale er om det kan bevises at de har gjort noe straffbart.
BT170109 Det sentrale er om det kan bevises at de har gjort noe straffbart.
DN170103 Advokat Gunhild Vehusheia, som er bistandsadvokat for to av au pairene, mener det kan bevises at hennes to klienter hver har hatt en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 63,5 timer.
DN170103 Advokat Gunhild Vehusheia, som er bistandsadvokat for to av au pairene, mener det kan bevises at hennes to klienter hver har hatt en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 63,5 timer.
SA160805 Kan de ikke bevises får leietageren tilbake depositumet.
BT160805https://www.bt.no/bolig/Slik-unngar-du-a-bli-lurt-pa-leiemarkedet-76b.html Kan de ikke bevises får leietageren tilbake depositumet.
AP160805https://www.aftenposten.no/bolig/Slik-unngar-du-a-bli-lurt-pa-leiemarkedet-76b.html Kan de ikke bevises får leietageren tilbake depositumet.
AP160804 Kan de ikke bevises får leietakeren tilbake depositumet.