DN171020 I en debatt på NRK tirsdag avviste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) at de lave bevilgningene til Posten var del av en plan om å kutte i tilbudet.
DA171020 Men til tross for behovet for 2,5 milliarder kroner, har regjeringen foreslått å kutte bevilgningene til flom- og rassikring med 43 prosent i statsbudsjettet for 2018.
DA171020 Så kuttet regjeringen i bevilgningene til flomsikring.
DA171020 Like fullt har regjeringen funnet grunn til å kutte kraftig i bevilgningene til ras- og flomsikring i forslaget til statsbudsjett for 2018.
DA171020 - Det er umulig å forsvare et kutt i bevilgningene til ras- og flomsikring, fortsetter han.
DA171020 Så kuttet regjeringen i bevilgningene til flomsikring.
DA171020 Like fullt har regjeringen funnet grunn til å kutte kraftig i bevilgningene til ras- og flomsikring i forslaget til statsbudsjett for 2018.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post I en debatt på NRK tirsdag avviste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) at de lave bevilgningene til Posten var del av en plan om å kutte i tilbudet.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke Mens bevilgningene til andre veier dårlig, i realiteten ser det ut til å være kutt.
DB171017 I budsjettet for 2018 kutter regjeringen bevilgningene til flom- og skredsikring med 36 prosent.
NL171013 Sørkjosfjellet og Kvænangsfjellet får henholdsvis tunell og betydelig oppgradering, ny rundkjøring skal sikre god adkomst til havna i Breivika, og E8 gjennom Ramfjorden skal endelig igangsettes, forutsatt at bevilgningene kommer, da.
DB171013 Linda har trua og øker bevilgningene til institusjoner og støtteapparat, og ikke minst de som jobber frivillig og ikke tar betalt.
DA171013 LEDER : Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
DA171013 Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide øker bevilgningene til Forsvaret.
AA171013 Bevilgningene til veiformål totalt blir i gjennomsnitt 40 milliarder kroner i året, inkludert Nye Veier AS, noe som er 18 prosent over nivået i 2017.
VG171012 Dale avviser at kritikk fra organisasjoner er bakgrunn for at han foreslår å avvikle bevilgningene .
VG171012 Men i statsbudsjettet for neste år kutter de bevilgningene : ¶
DB171012 Da er det ikke riktig å redusere bevilgningene .
DB171012 - Å redusere bevilgningene er å gå helt feil vei.
DB171012 Han lar seg ikke pille på nesen av Senterpartiet, og understreker at bevilgningene uansett er mye større enn under de rødgrønne : ¶ - Bevilgningene har de siste fire årene vært dobbelt så store som under de fire siste rødgrønne, så det har vært en betydelig satsing fra vår regjering kontra dem.
DB171012 Han lar seg ikke pille på nesen av Senterpartiet, og understreker at bevilgningene uansett er mye større enn under de rødgrønne : ¶
DB171012 Siden 2013 er bevilgningene økt med vel 60 prosent, inkludert forslaget til 2018-budsjett, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.
DB171012 Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DB171012 Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018, skriver E24.
DA171012 ( Mæland 29.08 ) ¶ * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DA171012 Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018.
DA171012 ( Mæland 29.08 ) ¶ * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DA171012 Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake I forslaget til budsjett øker bevilgningene til Kirken med 1,1 prosent.
AA171012 ( Mæland 29.08 ) ¶ * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
AA171012 Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018.
AA171012 Trønderne kan med god grunn være skuffet over de manglende bevilgningene til Trønderbanen, selv om også det var en varslet skuffelse.
DN171011 ( Mæland 29.08 ) ¶ * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DN171011 Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018.
DA171011 Siden budsjettåret 2015 har den blåblå regjeringen kuttet bevilgningene massivt, til 33,3 millioner kroner i 2017 - som er den laveste statlige innsatsen siden Groruddalssatsingen startet for ti år siden.
DA171011 Mens utfordringene i Osloskolen har vokst, har regjeringen år for år krympet bevilgningene til områdesatsing som skulle styrke barns oppvekstvilkår.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen øker bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019.
DB171010 - Det er faktisk veldig mange mindre kommuner som hadde trengt disse bevilgningene for å øke kvaliteten i skolen.
DA171010 Her er bevilgningene , og noen innstillinger til bevilgning : ¶
DB171007 Staten økte bevilgningene til organiserte fritidsaktiviteter, som musikk, kunst, dans og idrett, og andelen som brukte alkohol, tobakk og cannabis stupte.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Fra staten har bevilgningene variert mellom 15- 20 mill. kr årlig.
VG171003 Midlene vi brukte på de relativt sett få mindreårige asylsøkerne som ble sendt hit, sto ikke i forhold til bevilgningene til Afghanistan.
VG170930 Men de nødvendige bevilgningene uteble, og innføringen ble kraftig forsinket.
DA170929 - Vi styrker bevilgningene for satsing på kultur for barn og unge både til frie aktører i kulturfeltet og kommunens egne virksomheter.
DA170929 Regjeringen lykkes også med bevilgningene .
AA170919 De økte bevilgningene bidrar til at Trump kan holde valgløftet om å styrke det amerikanske militæret, som han mener ble sterkt svekket under Barack Obamas åtte år i Det hvite hus.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Blamandag-i-idrettens-hus-etter-valget-241906b.html Dermed går organisasjonen inn i 2018 med millionunderskudd og nye kutt i bevilgningene på fem millioner kroner.
SA170912 Dermed går organisasjonen inn i 2018 med millionunderskudd og nye kutt i bevilgningene på fem millioner kroner.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Blamandag-i-idrettens-hus-etter-valget-241906b.html Dermed går organisasjonen inn i 2018 med millionunderskudd og nye kutt i bevilgningene på fem millioner kroner.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Blamandag-i-idrettens-hus-etter-valget-241906b.html Dermed går organisasjonen inn i 2018 med millionunderskudd og nye kutt i bevilgningene på fem millioner kroner.
AP170911https://www.aftenposten.no/viten/i/AOmWM/Hvordan-faktasjekker-vi-tallene-som-ikke-finnes--Nina-Kristiansen Dermed fortsetter bevilgningene til nye og gamle tilbud som kanskje ikke virker mot fedme.
DA170908 - De siste tre årene har Norge hatt betydelig høyere vekst i bevilgningene til FoU enn de andre nordiske landene.
NL170907 Det er riktig nok at oppfølgingen av bevilgningene har skjedd de siste fire år, og det er ikke mer enn forventet fordi det i Norge heldigvis er lang tradisjon for å fullføre bygging av statlig virksomhet satt i gang av foregående regjeringer.
DB170906 Vi har i regjering overoppfylt to nasjonal transportplaner og lagt frem offensive planer med sterkt vekst i bevilgningene .
DB170906 Under den rødgrønne perioden var det et mål at fremdriften i samferdselsprosjekt skulle styre bevilgningene og ikke motsatt.
AA170906 Regjeringen vil øke bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019.
AA170906 Målene ble bekreftet i 2013 og fulgt opp av den rødgrønne regjeringen med kraftige økninger i bevilgningene til både Riksantikvaren og Kulturminnefondet på Røros.
DA170905 - Hvor store har de årlige bevilgningene til skogvern vært så langt ?
DA170905 Bevilgningene har økt litt de siste åra etter felles press fra organisasjoner for miljø, skogeiere og industri, så nå ligger budsjettet på 442 millioner i år.
AA170905 SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett en kraftig økning i bevilgningene til sykehusene.
AA170905 Hovedproblemet er de manglende bevilgningene til helseforetakene.
NL170901 I motsetning til offentlige sykehus kan aktørene i Fritt behandlingsvalg operere uten klare økonomiske rammer, og bevilgningene tas i sin helhet fra de offentlige sykehusbudsjettene.
DB170830 ¶ GIR TIL SJØFORSVARET : Regjeringen, her ved Erna Solberg, øker bevilgningene til Sjøforsvaret.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla - Vi innfører offeromsorgskontor i alle politidistriktene, og bare for i år har vi, sammen med V og KrF, økt bevilgningene til kampen mot vold med en halv milliard kroner gjennom opptrappingsplanen mot vold og overgrep.
VG170829 Høyre peker på at bevilgningene til Forsvaret har økt og at de også går inn for å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt.
DA170829 Partiene kan bli nødt til å øke bevilgningene enda mer enn det de nå lover, rett og slett fordi behovet vil vokse, påpeker han.
DA170828 Vi har kraftig økt bevilgningene til en lang rekke klimatiltak, Norge har vært en bidragsyter til å få på plass Parisavtalen og vi har laget et felles rammeverk med EU for å kutte utslipp.
DA170828 Vi har økt bevilgningene til vedlikehold, så det er ikke mulig å forstå hvorfor dette skal være et problem nå.
AA170828 Vi har økt bevilgningene til vedlikehold, så det er ikke mulig å forstå hvorfor dette skal være et problem nå.
DA170826 Kraftige kutt i bevilgningene til oljesektoren og dyrere diesel og strøm er blant 42 tiltak som må bakes inn i statsbudsjettet for 2018, mener WWF Verdens naturfond.
DA170826 - Ja, vi håper da det, svarer Jensen, og trekker blant annet fram forslaget om en økning av bevilgningene til skogvern til én milliard kroner over to år.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Trump-truer-med-a-stenge-ned-staten-om-han-ikke-far-penger-til-a-bygge-muren - Det Trump spesifikt sier, er at hvis de ikke henger gjeldstaket på en annen lov, i dette tilfellet krigsveteranloven, så vil det ta bevilgningene fra fondet for krigsveteranene, sier Snoen.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Krass-budsjettkrangel-mellom-Trump-og-hans-partifeller-skaper-bekymring-for-amerikansk-okonomi - Det Trump spesifikt sier, er at hvis de ikke henger gjeldstaket på en annen lov, i dette tilfellet krigsveteranloven, så vil det ta bevilgningene fra fondet for krigsveteranene, sier Snoen.
DA170822 For å sette skolene i stand til dette har bevilgningene til økt lærertetthet ved de første trinnene økt med 460 millioner.
DA170821 Bevilgningene til bostøtten må derfor økes.
DA170821 Bevilgningene til bostøtten må derfor økes.
DB170819 Bevilgningene er trappet opp med denne regjeringen, men tilbakemeldingene er at pengene ikke alltid går til skolehelse, men også til andre ting i kommunene.
DB170819 Han mener regjeringen har satset mer på vei i distriktene enn sine rødgrønne forgjengere, blant annet ved å ha doblet bevilgningene til vedlikehold av riksvegnettet.
DB170817 Men det er en beskjeden avkastning på de årlige bevilgningene på 460 millioner kroner vi gir dem, som skattepengene våre finansierer.
NL170816 Senterpartiet var det eneste partiet som under forhandlingene om langtidsplanen kjempet for at bevilgningene til Forsvaret måtte økes ut over regjeringens forslag.
NL170816 Senterpartiet har vært klare på at Norge må leve opp til sine forpliktelser overfor NATO, og øke investeringene og bevilgningene til Forsvaret slik at de utgjør to prosent av vårt brutto nasjonalprodukt.
VG170815 - Det vi har gjort er å se på bevilgningene som ligger i transportplanen, og hvordan de 1000 milliardene fordeler seg.
NL170815 Bevilgningene til veisektoren og samferdsel, til utdanning, forskning og investeringer så vel som til helsesektoren har vært historisk høye.
DB170815 Bevilgningene til jernbane er økt med 57 prosent siden 2013.
AA170814 | Merkel lover at Tyskland skal øke bevilgningene til NATO ¶
DB170811 Mens H/Frp-regjeringen vil kutte bevilgningene til regnskogsatsingen og fornybarinvesteringer i utviklingsland, vil Arbeiderpartiet bidra til klima- og miljøtiltak i utviklingslandene og ta et nytt stort initiativ for å redde verdenshavene.
DA170811 - Vi skal selvfølgelig trappe opp bevilgningene og etter hvert nå 1-prosenten, det er et virkemiddel for å nå de målene vi har satt oss.
DB170801 Ap som allerede har gått inn for å øke bevilgningene til politiet med 200 millioner kroner, vil også gi mer midler til å systematisk forebygge radikalisering blant unge.
DA170801 - Politiet må kunne følge de høyreekstreme miljøene tettere, og straffeforfølge når det er grunnlag for det, sier Ap-nestlederen, og skryter av at Ap har gått inn for å øke bevilgningene til politiet med 200 millioner kroner utover det regjeringen har gjort.
AA170801 Arbeiderpartiet øker bevilgningene til kampen mot høyreekstreme miljøer etter nazimarsjen i Kristiansand.
AA170801 Ap som allerede har gått inn for å øke bevilgningene til politiet med 200 millioner kroner, vil også gi mer midler til å systematisk forebygge radikalisering blant unge.
VG170729 KrF-leder Hareide trakk frem hvordan hans parti gjorde den blåblå regjeringens første budsjett mer sosialt ved å stanse kutt i bevilgningene til Norges fattige.
AA170726 - Da er vi raskt over 100 millioner kroner, sier han og påpeker at regjeringen har økt bevilgningene til flomsikring hvert eneste år, og den vil fortsette med det.
DB170718 Da vi vant begynte vi umiddelbart å øke bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere.
DA170710 - Planene vi har lagt fram har jeg lyst til å være med å gjennomføre nettopp fordi det vi har fått til de siste fire årene viser at vi har kapasitet til å håndtere mange saker og vilje til å øke bevilgningene kraftig.
NL170703 Da kommer også kravene om å øke bevilgningene .
NL170630 Hvis ikke bevilgningene i NTP tar høyde for dette, så stopper alt opp i byråkratisk og politisk hengemyr.
DA170627 DNOB økte billettinntektene fra 100 millioner i 2015 til 103 millioner i 2016, til tross for at antall forestillinger var redusert med nesten en fjerdedel, som følge av stramme rammer for de statlige bevilgningene .
SA170626 Det er vanskelig nok for både ansatte og innbyggere i Sandnes kommune å forstå den kraftige innsparingen på tjenesteområdene, mens kommunens regnskap avlegges med tidenes største overskudd, når bevilgningene til politikerne selv ikke følger samme innstramming.
VG170624 Politikerne har økt bevilgningene til politiet, jevnt og trutt.
VG170624 Heller ikke denne gangen har hovedtyngden av de økte bevilgningene gått til flere politifolk i aktiv tjeneste.
VG170623 Brasil sier landet nå har økt bevilgningene til direktoratet som overvåker avskogingen.
AA170623 Brasil sier landet nå har økt bevilgningene til direktoratet som overvåker avskogingen.
DB170621 Regjeringen vil svekke fylkenes rolle i styringen av Innovasjon Norge og bevilgningene til samferdsel har ikke holdt tritt med behovet.
DB170621 Bevilgningene til regionale utviklingstiltak gjennom fylkene er redusert med 47 prosent på fire år.
AA170621 Bevilgningene til alle domstoler reduseres.
DA170620 Øverland vil imidlertid forsikre seg om at bevilgningene kommer fram, uavkortet.
DN170619 Så får vi komme tilbake og eventuelt gjøre helt nye prioriteringer når bevilgningene etterhvert skal økes, sier Tybring-Gjedde.
AP170617 Den legger opp til å løfte bevilgningene om lag 7,2 milliarder kroner over dagens nivå frem mot 2020.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html En økning av bevilgningene til Forsvaret med en tredjedel vil alt i alt gi en tredobling av Forsvarets kampkraft.
AP170614 En økning av bevilgningene til Forsvaret med en tredjedel vil alt i alt gi en tredobling av Forsvarets kampkraft.
SA170613 Det går altså utover Tastaveden skole at bevilgningene ikke har kommet for mange år siden.
BT170613 Bevilgningene øker til både jernbane og kollektiv.
DB170612 Hvis Frp hadde ment at de krevde inn for mye bompenger til ulike veiprosjekter, kunne de bare ha økt bevilgningene , sier stortingsrepresentanten.
AP170612https://www.aftenposten.no/verden/Norge-er-svart-bekymret-for-okte-konflikter-pa-Balkan-Na-oker-Brende-bistanden-kraftig-622997b.html I budsjettet for 2018 kommer vi til å øke bevilgningene betydelig.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
AP170612 I budsjettet for 2018 kommer vi til å øke bevilgningene betydelig.
AP170612 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
AP170612 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
VG170610 - Vi er grunnleggende opptatt av å fortsette løftet på samferdsel fra Stoltenberg-regjeringen, da vi tredoblet bevilgningene til samferdsel.
VG170608 Og det er ikke så veldig mye ros å få, selv om bevilgningene til jernbaneprosjekter har skutt i været fra rundt 1,4 milliarder kroner i året til 10 milliarder årlig.
VG170608 Dermed har kommunen lagt om sin tilskuddsordning - og økt bevilgningene med 10 millioner kroner.
FV170608 - Asfalteringen i Sirdal disse to årene vil binde opp i underkant av halvparten av de årlige bevilgningene som årlig blir avsatt til reasfaltering av fylkesveinettet i Vest-Agder, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Karsten Utsogn.
DN170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
DB170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
DB170608 Av en eller annen grunn mener Slottet, regjeringen og ansvarlig statsråd for bevilgningene til kongehuset, Jan Tore Sanner ( H ), at hensynet til privatlivet også skal hindre innsyn i det omfattende offisielle arbeidet.
DB170608 Bevilgningene fra Stortinget er en del av statsbudsjettet, og dermed kom vår sak direkte inn i den politiske behandlingen.
DA170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
AP170608 De siste årene er bevilgningene til jernbanen økt fra 1,4 til ti milliarder kroner per år.
AA170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
NL170607 | Regjeringen satser på sykkel ¶ ¶ Bevilgningene til gang- og sykkelveier har økt i denne stortingsperioden, og satsingen øker ytterligere.
NL170607 Bevilgningene til gang- og sykkelveier har økt i denne stortingsperioden, og satsingen øker ytterligere.
FV170607 i offentlig støtte hvert år ¶ Bevilgningene til Sørlandets Kunstmuseum må mer enn dobles for å realisere planene i den nye Kunstsiloen.
VG170606 Det er saker der det er diskusjon, ikke minst her i USA, men min og NATOs hovedoppgave er det kollektive forsvaret, og der ser vi at USA styrker sitt nærvær i Europa, sier Stoltenberg, og viser til at Trump i sitt budsjettforslag har foreslått å øke bevilgningene til dette med 40 prosent.
AP170605 Labour lederen Jeremy Corbyn krevde søndag at statsminister Theresa May burde gå av, etter at hun forsvarte regjeringens kutt i bevilgningene til politiet.
VG170604 At myndighetene går hardere etter fremmedkrigere, øker bevilgningene til politi og sikkerhetstjenester, skrur til lovverket og setter inn forebyggingsprogram, har gjort det vanskeligere for europeiske jihadister å rekruttere, reise og angripe.
AP170602 Forsvars-, sikkerhet- og politibudsjettene skal reduseres kraftig, mens bevilgningene til skole og helse skal øke.
BT170531 Men det hjalp lite da også de statlige bevilgningene uteble, først som følge av verdenskrigen, og så utover i de økonomisk turbulente 1920-årene.
BT170531 De kommunale bevilgningene lot vente på seg.
DA170530 Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt.
NL170528 Dimensjonene av disse virkningene for næringslivet kan for eksempel illustreres ved at bevilgningene fra staten til UiT økte med nær to milliarder til årlig drift i min tid som rektor ( 2002-2013 ).
AA170527 De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier fondets direktør Simen Bjørgen.
AA170525 De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding.
DA170524 En av grunnene til dette, ifølge kulturbyråden, er at de årlige bevilgningene fra Oslo kommune har sunket år for år siden oppstarten i 2012, og at staten hvert år sier nei til statlig driftstilskudd.
AP170524 De har mindre kompetanse på ekstremisme, men om vi økte de årlige bevilgningene fra dagens 13 millioner til 26 millioner, har de gode forutsetninger for å bli bedre, sier hun.
DA170522 Dagsavisen har spurt Klima- og miljødepartementet om hvorfor bevilgningene i 2015 og 2016 ikke ble brukt opp, og hvordan regjeringens uttalte ønske om å prioritere utsatte arter, rimer med kuttet i årets bevilgning.
DA170516 Regjeringen har økt bevilgningene til bekjempelse av overgrep på nett, men ikke til cyberkriminalitet mot datasystemer, sier hun.
DB170515 Under en stortingsdebatt i 1848 ble det fremmet forslag om å øke bevilgningene for å dekke husleieutgiftene, men mange var imot.
VG170514 * 1 Justisdepartementet økte fra 2013 til 2016 bevilgningene til politietaten med 2,5 milliarder kroner, en økning på 21 prosent. * 1 I samme periode har imidlertid politiets budsjettmessige handlingsrom blitt redusert med 426 millioner.
VG170512 Hvis de øker bevilgningene på et område, må de kutte et annet sted.
SA170511 Videre viste jeg at sammenslåingen av Kinokino og Sandnes kulturhus sammen med en betydelig reduksjon i bevilgningene til foretaket må være en viktig grunn til nedgangen i publikumstallet i den sammenslåtte institusjonen.
DB170511 Torsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2017, der de blant annet foreslår å øke bevilgningene til Nav med 30 millioner kroner i 2017.
BT170511 Norge og Europa må ta en større del av ansvaret for internasjonal klimaforskning, ettersom USA åpenbart ikke vil bidra i like stor grad lenger, sier UiB-rektoren og peker på at Trump har strupet bevilgningene til amerikanske klimaforskere.
BT170511 Instituttleder ved « Geofysen » var likevel tilfreds med bevilgningene gjennom revidert statsbudsjett.
BT170511 Det betyr at bevilgningene er på samme nivå som i fjor.
DB170506 Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen, ifølge NTB.
DA170505 Portofølgen og bevilgningene til Nye Veier tildeles over en 20 års periode i motsetning til Statens vegvesen som får bevilgninger over statsbudsjettet.
DA170505 Nye Veier styrer selv bevilgningene og blir det besparelser i ett prosjekt blir det mer penger til neste prosjekt i portofølgen.
AA170505 Konklusjonen som har blitt tydeligst stående, fordi Høyres kulturministre etter 2013 har grepet behendig til den når opposisjonen har kritisert kulturbudsjett, er at økning i bevilgningene til kultur ikke har gitt mer kunst og kultur til flere.
DN170501 Tidligere år har offentlig sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene .
AA170501 Tidligere år har offentlig sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene . ( ©NTB ) ¶
AA170430 I litt vage formuleringer heter det også at bevilgningene til forsvarsbudsjettet gradvis skal økes til 2 prosent av BNP. 9.
DN170428 Tidligere har offentlige sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene . ( ©NTB ) ¶
AA170428 Tidligere har offentlige sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene . ( ©NTB ) ¶
SA170426 De totale bevilgningene i perioden 2011 - 2016 til ytringskultur, det vil si hele kulturområdet minus idrett, har stått omtrent stille, med en økning på ca. 800.000 kr i kroneverdien fra 2015.
DN170425 I tillegg vil han kutte drastisk i bevilgningene til klimaforskning.
DN170424 Ved forrige stortingsvalg i 2013 ble bevilgningene til Arbeiderpartiet økt fra fem millioner til seks millioner kroner.
DB170424 I tillegg vil han kutte drastisk i bevilgningene til klimaforskning.
DB170424 Da jernbanen i 2010 advarte om at den var i ferd med å kollapse på grunn av dårlig vedlikehold, var svaret fra den rødgrønne regjeringen å kutte bevilgningene tre år på rad.
AP170421 Etter det Aftenposten kjenner til er det enighet om alt bortsett fra NGO-midlene, altså bevilgningene til uavhengige organisasjoner.
VG170418 - Hvorfor ser vi fremdeles en økning i antall berørte tog hver dag, selv om bevilgningene til jernbanen har vært relativt høye de siste årene ?
DB170406 Dersom ambisjonene i planen skal følges opp, må bevilgningene til vei og bane øke med 3 milliarder kroner i hvert statsbudsjett framover.
DB170406 Da Høyre ti år seinere inntok regjeringskontorene, økte foreldrebetalingen, bevilgningene for å opprette nye barnehageplasser ble kuttet, og planene om mer fleksible barnehageopptak ble reversert.
VG170405 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
VG170405 Det gjør det langt mer usikkert at bevilgningene blir gjennomført.
SA170405 Bompengeandelen utgjør 20 prosent av bevilgningene til veiformål i den nye transportplanen.
FV170405 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
DN170405 Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen.
DB170405 Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen.
DB170405 Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen, ifølge NTB.
DB170405 Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen.
DA170405 Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen.
DA170405 Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen.
DA170405 Bompengeandelen utgjør 20 prosent av bevilgningene til veiformål i den nye transportplanen.
AP170405 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
AA170405 Utbedring av tunneler tar fortsatt en stor del av bevilgningene til fornying de nærmeste årene. ( ©NTB ) ¶
AA170405 Bompengeandelen utgjør 20 prosent av bevilgningene til veiformål i den nye transportplanen.
VG170404 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
DA170403 Bevilgningene til naturkartlegging og økologisk grunnkart ble økt med 35 millioner kroner.
AA170331 Republikanerne, som for tiden kontrollerer begge kamrene i Kongressen, har lenge ønsket å trekke bevilgningene til Planned Parenthood og andre klinikker som tilbyr abort.
SA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
DA170328 Med den usikkerhet som er skapt ved de siste dagers debatt om Forsvarets evne til å trygge landet, er det sørgelig hvis HV svekkes og Sjøheimevernet legges ned samtidig som vi på grunn av den siste tids utvikling faktisk må trappe opp bevilgningene til Forsvaret mer enn dagens forutsetninger.
AA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
AA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
AA170328 Departementet poengterer også at bevilgningene til organisasjonen kan bli stanset hvis IRN ikke bruker pengene i tråd med forutsetningene.
SA170327 Så gikk hun løs på bevilgningene til idrettsforbundet.
FV170327 Så gikk hun løs på bevilgningene til idrettsforbundet.
BT170327 Så gikk hun løs på bevilgningene til idrettsforbundet.
AP170326 Forsvarsbevilgninger : Øke bevilgningene til to prosent av bruttonasjonalproduktet « innen 2024 ».
DA170325 Vi har økt bevilgningene til Ruter med mer på ett år, enn det ble i hele den forrige byrådsperioden, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg ( MDG ), til Dagsavisen.
AA170325 Under Høyre-Frp-regjeringen er bevilgningene til HV økt, og mannskapene øver mer.
DA170322 De rekordstore bevilgningene vil glede syklister i alle aldre og på alle nivåer.
AP170322 Det som gjør Sps program kostbart å gjennomføre, er at partiet i tillegg til alle små og store tilskuddsordninger også støtter ambisiøse mål som å øke bevilgningene til Forsvaret til to prosent av bruttonasjonalprodukt « innen 2024 », at Norge skal bevilge « minst én prosent » av bruttonasjonalinntekten til utviklingshjelp og at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kult
DA170320 Men jeg laster ikke Helsedirektoratet som har fått store kutt i bevilgningene fra sittende regjering, svarer Thorén.
DA170320 Men jeg laster ikke Helsedirektoratet som har fått store kutt i bevilgningene fra sittende regjering, svarer Thorén.
AP170318 Fra før har Trump foreslått å strupe bevilgningene til klima og miljø i sitt utkast til statsbudsjett, og i valgkampen truet han med å trekke USA ut av Paris-avtalen.
AA170318 Fra før har Trump foreslått å strupe bevilgningene til klima og miljø i sitt utkast til statsbudsjett, og i valgkampen truet han med å trekke USA ut av Paris-avtalen.
VG170316 President Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret, inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
VG170316 Artikkelen fortsetter under videoen fra talen : ¶ Bevilgningene til EPA er kuttet med 31 prosent, og omtrent det samme gjelder utenriksdepartementet, ifølge kilder i Kongressen som kjenner forslagene.
SA170316 | Trump vil strupe bevilgningene til klima og miljø ¶
SA170316 Også bistand og bevilgningene til det amerikanske utenriksdepartementet kuttes kraftig i utkastet.
SA170316 Donald Trump vil kutte kraftig i bevilgningene til miljø- og klimatiltak.
DB170316 Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
DB170316 Bevilgningene til EPA er kuttet med 31 prosent, og omtrent det samme gjelder utenriksdepartementet, ifølge kilder i Kongressen som kjenner forslagene.
BT170316 | Trump vil strupe bevilgningene til klima og miljø ¶
BT170316 Også bistand og bevilgningene til det amerikanske utenriksdepartementet kuttes kraftig i utkastet.
BT170316 Donald Trump vil kutte kraftig i bevilgningene til miljø- og klimatiltak.
BT170316 | Trump vil strupe bevilgningene til klima og miljø ¶
BT170316 Også bistand og bevilgningene til det amerikanske utenriksdepartementet kuttes kraftig i utkastet.
BT170316 Donald Trump vil kutte kraftig i bevilgningene til miljø- og klimatiltak.
AP170316https://www.aftenposten.no/verden/Trumps-forste-budsjettforslag-4-milliarder-til-mur_-kraftige-kutt-til-miljo-og-bistand-617233b.html Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
AP170316https://www.aftenposten.no/verden/Trumps-forste-budsjettforslag-4-milliarder-til-mur_-kraftige-kutt-til-miljo-og-bistand-617233b.html Bevilgningene til EPA er kuttet med 31 prosent, og omtrent det samme gjelder utenriksdepartementet, ifølge kilder i Kongressen som kjenner forslagene.
AP170316 Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
AP170316 Bevilgningene til EPA er kuttet med 31 prosent, og omtrent det samme gjelder utenriksdepartementet, ifølge kilder i Kongressen som kjenner forslagene.
AA170316 | Trump vil strupe bevilgningene til klima og miljø ¶
AA170316 President Donald Trump varsler store kutt i bevilgningene til klima- og miljøtiltak i sitt første forslag til nytt statsbudsjett.
AA170316 Også bevilgningene til FNs klimatiltak skal kuttes kraftig.
AA170316 Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
AA170316 Bevilgningene til EPA er kuttet med 31 prosent, og omtrent det samme gjelder utenriksdepartementet, ifølge kilder i Kongressen som kjenner forslagene.
DN170315https://www.dn.no/nyheter/2017/03/15/2216/Utenriks/trump-kutter-kraftig Bevilgningene til utenriksdepartementet kuttes med hele 25 prosent.
DN170315https://www.dn.no/nyheter/2017/03/15/2216/Utenriks/trump-kutter-kraftig Bevilgningene til forsvaret, politi og rettsvesen, krigsveteraner og utdannelse økes.
DN170315 Bevilgningene til utenriksdepartementet kuttes med hele 25 prosent.
DN170315 Bevilgningene til forsvaret, politi og rettsvesen, krigsveteraner og utdannelse økes.
AP170314 Dessuten er bevilgningene til samferdsel med på å binde Norge sammen og redusere kostnadsnivået for bedriftene.
AA170314 Dessuten er bevilgningene til samferdsel med på å binde Norge sammen og redusere kostnadsnivået for bedriftene.
BT170313 Lundteigen, som er saksordfører for bevilgningene fra Stortinget til kongehuset, mener atferden hennes vitner om manglende dømmekraft.
VG170312 Da den ble fjernet av de rødgrønne, så vi en klar reduksjon i bevilgningene til psykisk helse.
DN170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en « reell og betydelig » økning av bevilgningene til Forsvaret.
DB170312 ¶ MER PENGER : Høyres landsmøte vedtok i dag å fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret, og en tydlieggjøring at forsvarsbudsjettene skal opp mot 2 prosent av BNP i tråd med målet som ble satt på NATO-toppmøtet i Wales.
DB170312 « Fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret.
DB170312 Kongefamilien har en privatøkonomi, og denne har de kunnet styrke ved kjøp av flere private eiendommer som de sannsynligvis ikke ville hatt råd til å holde seg med slik bevilgningene fra Stortinget er i dag.
AP170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en " reell og betydelig " økning av bevilgningene til Forsvaret.
AA170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en " reell og betydelig " økning av bevilgningene til Forsvaret.
DB170311 En generalplan for rehabilitering kom på plass i 1993, bevilgningene fulgte og Statsbygg fikk ansvaret for den etter hvert svært omfattende rehabiliteringen av Slottet.
DB170311 Underveis er det avdekket årevis med brudd på Stortingets forutsetninger for bevilgningene .
DB170310 Saksordfører for bevilgningene fra Stortinget til kongehuset, Per Olaf Lundteigen ( Sp ), er overrasket over Slottets framstøt.
DB170310 - MANGLENDE DØMMEKRAFT : Saksordfører for bevilgningene til kongehuset Per Olaf Lundteigen ( SP ) er medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170310 Ifølge rapporten har bevilgningene til helsesektoren ikke vært spesielt høye de siste ti årene.
SA170308 I så fall må dette sies, og bevilgningene styres deretter.
DB170308 I regjering har hun ikke lykkes øke bevilgningene til barnevernet nevneverdig.
DA170304 De største bevilgningene av statlige belønningsmidler i år, er det Haugesund, Sandefjord og Ringsaker kommune som har fått med henholdsvis 6,8 millioner, 6,125 millioner og 6,0 millioner kroner.
VG170302 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
VG170228 PRESSEKJONFERANSE : Mandag bekreftet Mick Mulvaney, administrasjonens budsjettsjef, at presidenten vil øke bevilgningene til forsvaret med 54 milliarder dollar - en økning på rundt 10 prosent.
VG170228 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
VG170228 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
VG170228 Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
VG170227 Det har vært knyttet særlig stor spenning til valgløftet om å fornye forsvaret, og mandag bekreftet Mick Mulvaney, administrasjonens budsjettsjef, at presidenten vil øke bevilgningene med 54 milliarder dollar - en økning på rundt 10 prosent.
SA170227 Bevilgningene skal ifølge TV 2 økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene av planperioden fra 2018-2029, og 2,7 milliarder i de seks siste årene.
DB170227 Bevilgningene skal ifølge TV 2 økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene av planperioden fra 2018-2029, og 2,7 milliarder i de seks siste årene.
AP170227 Bevilgningene til samferdsel skal økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene, og 2,7 milliarder de siste seks.
AP170227 Bevilgningene til samferdsel skal økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene, og 2,7 milliarder de siste seks.
AP170227 Bevilgningene til samferdsel skal økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene, og 2,7 milliarder de siste seks ¶
AP170227 Bevilgningene til samferdsel skal økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene, og 2,7 milliarder de siste seks ¶
AA170227 Bevilgningene skal ifølge TV 2 økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene av planperioden fra 2018-2029, og 2,7 milliarder i de seks siste årene.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Ketil Solvik-Olsen : Bevilgningene er i rute ¶
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Fortsette å øke bevilgningene til rassikring og viltsikring av veinettet.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html - Vi er i rute med bevilgningene til de planene som er vedtatt.
AP170223 Ketil Solvik-Olsen : Bevilgningene er i rute ¶
AP170223 Fortsette å øke bevilgningene til rassikring og viltsikring av veinettet.
AP170223 - Vi er i rute med bevilgningene til de planene som er vedtatt.
BT170221 Økt bruk av private tilbydere kan ha effekt, men kanskje ville nedgangen vært større hvis bevilgningene heller gikk til offentlige sykehus.
DB170220 Det blir lett for politikere som ikke tåler en kritisk presse å kutte i bevilgningene , og det er fare for at kringkasteren blir kneblet, sier Grande til Dagbladet.
DN170217 Bergstø var statssekretær da Audun Lysbakken var barne-, likestillings- og inkluderingsminister, men gikk av som følge av kontroversene rundt bevilgningene til Jenteforsvaret i 2012.
BT170217 Bergstø var statssekretær da Audun Lysbakken var barne-, likestillings- og inkluderingsminister, men gikk av som følge av kontroversene rundt bevilgningene til Jenteforsvaret i 2012.
AA170217 Bergstø var statssekretær da Audun Lysbakken var barne-, likestillings- og inkluderingsminister, men gikk av som følge av kontroversene rundt bevilgningene til Jenteforsvaret i 2012.
DA170216 Bevilgningene er også økt for å tilby flere straffegjennomføring i institusjoner og det er iverksatt tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme, sier Amundsen til Dagsavisen.
VG170215 Hun kan ikke garantere at Norge lander på to prosent, men sier at det viktigste er at budsjettene øker bevilgningene både til eget lands forsvar - og til NATOs fellesforsvar.
DB170215 Det inkluderer bygging av Teknologisenter Mongstad ( TCM ), men ikke forskning på CO2-fangst fra gasskraftverk eller bevilgningene gitt i statsbudsjettet for 2013.
DB170215 * Bergens Tidende skrev at de samlede bevilgningene da var på 10,5 milliarder kroner.
DB170215 Vi må fortsette å øke bevilgningene både i Europa og i Canada, sier den tidligere norske statsministeren.
AP170215 I planen foreslås det å trappe opp bevilgningene ytterligere i planperioden.
AP170215 Horne : - Bevilgningene skal trappes opp ¶
DB170214 Tanken krasjlandet i møtet med fysikkens verden, men bevilgningene fortsatte.
DN170213 Kuttene kommer på toppen av reduksjoner i bevilgningene til fornyelse på halvannen milliard kroner for 2017.
AP170213 ( 2015-kroner ), 240 millioner kroner mindre enn man beregnet da bevilgningene til veien ble vedtatt.
DB170208 februar at tiltakene i Kompetanseløft 2020 er lite spesifikke og etterspør blant annet at bevilgningene øremerkes.
DA170208 Regjeringen ber nasjonalforsamlingen doble bevilgningene til tvangsutsendelser.
AA170208 Regjeringen ber nasjonalforsamlingen doble bevilgningene til tvangsutsendelser.
DA170207 Dagsavisen skrev sist uke at Helsedirektoratet må redusere med 110 årsverk og Folkehelseinstituttet med 200 årsverk, på grunn av regjeringens kutt i bevilgningene og ønsker om effektivisering og avbyråkratisering.
DB170202 * Vil Høie sørge for at bevilgningene til kompetanseheving blir effektivt øremerket og tilgjengelig for kompetanseheving - også for kommuner som sliter med tung økonomi ?
DB170201 Men kritikken føles hul, og spesielt hul lyder LOs kritikk om at det trengs mer penger til jernbane, når vi har økt nettopp disse bevilgningene med 50 prosent etter regjeringsskiftet.
BT170128 Både den svenske og den nederlandske regjering har allerede sagt at de vil lede en internasjonal allianse som skal erstatte bevilgningene til kvinners helse, som Trump trekker tilbake.
SA170124 I virkeligheten har bevilgningene over Kulturdepartementets budsjett økt med nesten 2,3 mrd. kroner fra 2013 til 2017.
DB170123 Men i stedet for en gradvis opptrapping, opplever vi nå i stedet en nedtrapping med kutt i bevilgningene .
DB170120 Politiet har ikke maktet å gi bedre polititjenester tross kraftig økning i bevilgningene .
SA170119 Når det så kommer kutt i bevilgningene til sykehusene - som vi så i budsjettforliket for 2017 mellom regjeringen og samarbeidspartiene - må helseforetakene spare i de offentlige sykehusene, mens de private er sikret gjennom inngåtte avtaler.
DN170119 Amerikanerne vil også komme med utstyr, forhåndslagring i mange europeiske land, og de har firedoblet bevilgningene til amerikansk nærvær i Europa.
AP170115https://www.aftenposten.no/verden/Kina-skal-investere-3000-milliarder-i-miljovennlig-energi---en-stor-mulighet-for-Norge_-mener-naringslivet-612665b.html Bevilgningene på 2,5 billioner Yuan - over 3000 milliarder kroner - vitner om at Kina mener alvor med sine løfter om å redusere sine utslipp.
AP170115 Bevilgningene på 2,5 billioner Yuan - over 3000 milliarder kroner - vitner om at Kina mener alvor med sine løfter om å redusere sine utslipp.
DB170103 Øvrige tros- og livssynssamfunn « casher » altså ikke inn på kulturarvaspektet ved bevilgningene til Dnk.
AP161207 - Vi i KrF er godt fornøyd med at vi i budsjettforhandlingene klarte å gi bevilgningene til arbeidet mot vold og overgrep mot barn et kraftig løft neste år, fra Regjeringens forslag om 176 millioner til over 500 millioner i 2017, sier han.
AP160928 Da den norske regjeringen i fjor reduserte bevilgningene til utviklingsforskning for å bosette ti tusen syrere i Norge, var det et bidrag til økt kunnskapsmangel - mer velment famling i mørke.
SA160531 2 er bevilgningene fra Enova for å bygge veier og fundamenter for vindmøllene.
AP160408 I et resolusjonsforslag som ble diskutert i går kveld, heter det at partiet vil øke bevilgningene til Forsvaret « med NATOs 2-prosent ambisjon som langsiktig mål ».
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at resultatene ikke er bedret totalt i perioden, gitt økningen i bevilgningene til vedlikehold.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Det er først nå og fremover vi vil se effekten av bevilgningene til vedlikehold.
DA160304 Justisminister Anders Anundsen lovet å øke bevilgningene i 2016 for å få bukt med situasjonen.
DA160304> Justisminister Anders Anundsen lovet å øke bevilgningene i 2016 for å få bukt med situasjonen.