DB171213 Om denne appen bidrar til det, er vel heller usikkert, men blir den en suksess, er det allerede lagt planer om å utvide systemet til også å gjelde eldre og bevegelseshemmede reisende.
BT171109 Det er også et argument at man skal gi holdeplassen universell utforming for at blant annet bevegelseshemmede og blinde lettere skal kunne ta buss.
VG171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
DN171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør.
DA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
DA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
AP171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
AA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
AA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør.
SA171008 Etter at Kolumbus ble startet i 2003, har det skjedd en revolusjon med busstilbudet i byen : Enklere og tydeligere busslinjer, oftere bussavganger, lavgulvbusser for barnevogner og bevegelseshemmede , bedre informasjon både på holdeplasser og i bussene, digital nettinformasjon om holdeplasser, avgangstider, billetter og kjøretider.
AP170925 Favorittmålene var turister på T-banen til og fra flyplassen, eldre mennesker eller bevegelseshemmede .
DB170816 Men Øveraas avviser argumentet og sier at nyttekjøring, av for eksempel bevegelseshemmede , allerede er lov.
DB170816 - Frp ønsker også å gjøre naturen mer tilgjengelig for bevegelseshemmede , ikke bare for de sprekeste av oss, svarer stortingsrepresentant Helge André Njåstad.
AP170621 Eldre og bevegelseshemmede er ofte ikke i stand til å oppnå like høye melkesyreverdier ved trening, slik unge mennesker er i stand til.
AP170621 Eldre og bevegelseshemmede er ofte ikke i stand til å oppnå like høye melkesyreverdier ved trening, slik unge mennesker er i stand til.
BT170620 Sjåfører som er fast ansatt for å daglig frakte bevegelseshemmede eller andre turer man trenger kontinuitet og sikkerhet på, vil fortsatt være meget viktig.
AP170614 Bare flaks gjorde at det ikke brukte bevegelseshemmede i omsorgsleilighetene da brannen startet.
BT170518 Innvendig har skolen ramper tilrettelagt for bevegelseshemmede , men nye rom er oppført uten at tekniske installasjoner er videreført.
AA170507 - Det ser dramatisk ut med en slik massiv utrykning, men det velger vi å gjøre fordi det bor mange pleietrengende og bevegelseshemmede i huset, sier innsatsleder Knut Milde fra brannvesenet i Bergen til avisen.
DB170506 Bevegelseshemmede isoleres på grunn av gamle og upraktiske bygg, og utelukkes fra fellesskapet.
BT170506 - Det ser dramatisk ut med en slik massiv utrykning, men det velger vi å gjøre fordi det bor mange pleietrengende og bevegelseshemmede i huset, sier Milde.
AA170506 Samtidig isoleres bevegelseshemmede på grunn av gamle og upraktiske bygg.
SA170419 I gatebruksplanen av 2001 ble Torget foreslått utført med flat smågatestein og brede granittkanter, men byens organisasjoner for bevegelseshemmede ønsket et jevnere belegg og minst mulig trappeatkomster.
DB170328 Cates hadde rollen som den svært overvektige og bevegelseshemmede mora til DeCaprio og Depps rollekarakterer, der førstnevnte spilte en utviklingshemmet gutt.
AP170327 Forslagene kan resultere i færre boliger som er brukbare for bevegelseshemmede ( flere treroms boliger mindre enn 50 m² ), boliger uten innvendig bod, soverom der man ikke kan se ut av vinduet og enda trangere uterom med mer innsyn, dårligere lys og solforhold i boliger/balkonger og dårligere lekemuligheter.
DA170326 Hva med dem som er bevegelseshemmede ?
DA170326 De fleste kan sykle, men det vil slå ut for eksempel for bevegelseshemmede , sier leder i Kampen menighetsråd, Tor Hauken, til RA.
SA170315 Unntak skal selvfølgelig gjelde for eksempelvis turnusarbeidere og bevegelseshemmede .
AA170312 Hvordan legges det til rette for eldre og bevegelseshemmede ?
AA170210 Kjetil Utne mener det er gode grunner til å la sjåfører som frakter bevegelseshemmede eller eldre få dispensasjon fra kjøreforbudet i gågater.
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken, skriver innsenderen.
BT170130 Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken.
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken, skriver innsenderen.
BT170130 Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken.
AP160301 * Hver leir består av 10 standardiserte boligrigger i to etasjer, 1 rigg med universell utforming for bevegelseshemmede , og 1 administrasjonsrigg for driftsoperatør, samt for vektere og helsetilbud.