DA171204 I retningslinjene står det og at « studier viser at genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse ».
DA171101 Avgjørelsen kan få stor betydning både for utviklingen av Nytorget og bruken av Bekhuskaien.
DA171101 - Den vil gi rettsbygningen en sentral og eksponert plassering i Stavanger sentrum, som vil understreke rettsbygningens viktige samfunnsmessige betydning , anfører Aasland og Lund.
AA170803 Andre faktorer, som mislighold, kapitaldekning og bankenes risikovilje - hadde underordnet betydning .
VG170802 Selv om de får Bystrøm og Mørkøv, så mangler du en ordentlig opptrekker til, sier Kaggestad, som tror at Fabio Arus UEA-flørt kan ha betydning for Kristoff.
VG170802 Enda tydeligere blir partipolitikkens betydning for idretten av andre forhold vi har sett under dagens regjering.
VG170802 - Hennes betydning er helt enorm, slår han fast og trekker også fram hvor viktig hun har vært for kvinneidretten.
DN170802 Familiebånd skal ikke lenger ha samme betydning som i dag. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DN170802 Statsminister Merkel hun har tidligere i uken sagt at bilindustrien er av strategisk betydning for Tyskland og at den derfor må være sterk og nyskapende, men også ærlig.
DB170802 Gjør forbrukerne gode valg, har det likevel betydning .
AP170802 Der kom det frem at svært mange faginstanser var kritiske til om forslaget ville få noen praktisk betydning .
AA170802 Familiebånd skal ikke lenger ha samme betydning som i dag, og det nye systemet skal favorisere dem som kan forsørge seg selv og sine familier.
AA170802 Statsminister Merkel skal ikke selv delta på det tyske medier kaller « toppmøtet », men hun har tidligere i uken sagt at bilindustrien er av strategisk betydning for Tyskland og at den derfor må være sterk og nyskapende, men også ærlig.
AA170802 Troen er en viktig rettesnor i manges liv, og har stor eksistensiell betydning for mange nordmenn.
AA170802 hvilken betydning LL/UU vil ha for krav til p-plasser i fremtiden.
DN170801 Norge har store interesser av å kunne utvikle et godt samarbeid, og da er generalkonsulatet i Murmansk av stor betydning , understreker Rafaelsen.
DN170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri, arbeidsplasser og velferd.
DN170801 En av Trump advokater, Jay Sekulow, ga avisa følgende svar på en rekke spørsmål de stilte : « Bortsett fra å være helt uten betydning , er disse karakteristikkene feilinformerte, unøyaktige og uten relevans.
DB170801 Slik det gjerne er med politiske bevegelser, har paroler gjerne en konkret betydning - og denne er mørk.
DA170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri, arbeidsplasser og velferd.
AA170801 En av Trump advokater, Jay Sekulow, ga avisa følgende svar på en rekke spørsmål de stilte : « Bortsett fra å være helt uten betydning , er disse karakteristikkene feilinformerte, unøyaktige og uten relevans.
AA170801 En av Trump advokater, Jay Sekulow, ga avisa følgende svar på en rekke spørsmål de stilte : « Bortsett fra å være helt uten betydning , er disse karakteristikkene feilinformerte, unøyaktige og uten relevans.
AA170801 Han sier intensjonen med reformen var at norske elever skulle lære mer, men at undersøkelser viser at tidlig skolestart ikke har hatt noen betydning for barnas læring.
AA170801 Norge har store interesser av å kunne utvikle et godt samarbeid, og da er generalkonsulatet i Murmansk av stor betydning , understreker Rafaelsen.
SA170731 - Nå er det Norge som har råd, og vi mener det er av stor betydning at vi kan arrangere slike internasjonale samlinger, sier skipresident Erik Røste.
SA170731 - Nå er det Norge som har råd, og vi mener det er av stor betydning at vi kan arrangere slike internasjonale samlinger, sier skipresident Erik Røste.
DN170731 Utfallet av disse forhandlingene vil også få stor betydning for hvor stramt regimet vil bli i Norge.
DN170731 Brexits betydning for Norge ¶
DN170731 Om Norge går foran og viser at dette er mulig å gjennomføre i 2025, kan det ha stor betydning for å framskynde lignende vedtak i andre land.
DN170731 - Det er ikke noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning , sa Haley og la til at Nord-Korea ha brutt alle resolusjoner rådet har kommet med uten å bli straffet for det.
DN170731 ¶ Solidaritet ser ikke ut til å ha noen betydning når det er snakk om den virkelig store ubalansen blant landets pensjonister, skriver forfatteren Foto : Gorm K.
DB170731 Utfallet av disse forhandlingene vil også få stor betydning for hvor stramt regimet vil bli i Norge.
DB170731 Både hva rettspsykiatrisk sier og siktedes avhør vil også få betydning .
DB170731 - Mine politiske synspunkter har ingen betydning .
DB170731 « Litt etter litt kommer folk til å forstå min betydning » ¶
DB170731 Når testen er sertifisert, er det dokumentert at spørsmålene er godt egnet til å skille mellom faktorer som er kjent for å ha betydning .
AP170731 Utfallet av disse forhandlingene vil også få stor betydning for hvor stramt regimet vil bli i Norge.
AP170731 Om Norge går foran og viser at dette er mulig å gjennomføre i 2025, kan det ha stor betydning for å fremskynde lignende vedtak i andre land.
AP170731 - Nå er det Norge som har råd, og vi mener det er av stor betydning at vi kan arrangere slike internasjonale samlinger, sier skipresident Erik Røste.
AP170731 - Nå er det Norge som har råd, og vi mener det er av stor betydning at vi kan arrangere slike internasjonale samlinger, sier skipresident Erik Røste.
AA170731 - Det er ikke noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning , sa Haley og la til at Nord-Korea har brutt alle resolusjoner rådet har kommet med uten å bli straffet for det.
AA170731 Mandag opplyser den føderale påtalemyndigheten i Tyskland at de har overtatt etterforskningen på grunn av « sakens spesielle betydning ».
AA170731 Hun avviste søndag spekulasjoner om at USA vil fremskynde et krisemøte i rådet, og sa at det ikke er noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning .
AA170731 Om Norge går foran og viser at dette er mulig å gjennomføre i 2025, kan det ha stor betydning for å framskynde lignende vedtak i andre land.
DB170730 Politiinspektør og stabssjef Bård Austad sier at politiet på stedet ikke visste at Tellefsen var forfatter og skuespiller, men legger til at det ikke hadde noen som helst betydning for at de valgte å satte håndjern på ham.
DB170730 EVA har undersøkt hvilken betydning studiestart har for frafall, og undersøkelsen viser blant annet at alkoholforbruk har en betydning for risikoen for å droppe ut av studiet.
DB170730 EVA har undersøkt hvilken betydning studiestart har for frafall, og undersøkelsen viser blant annet at alkoholforbruk har en betydning for risikoen for å droppe ut av studiet.
DB170730 På bildet som Jansson publiserte fra måltidet ser pastaretten nesten skuffende vanlig ut, men nettopp dette er hovedpoenget i debatten om genredigert mat : Teknologien gjør det mulig å gjøre små genetiske endringer som kan være umulig å skille fra dem som forekommer naturlig - men som kan få stor betydning for fremtidens matproduksjon.
DA170730 Derfor har denne kampen stor betydning for inngangen til høstsesongen.
VG170729 Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, sier forelegger Mads Nygaard.
VG170729 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
DN170729 Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, sier forlegger Mads Nygaard.
DB170729 Lindgren forteller at det ikke er blitt gjort noen spesifikke endringer av betydning for selskapets drift i 2016.
DB170729 Frank Aarebrot sier det har liten betydning at Jonas Gahr Støre rundet Vestlandet en uke før Erna Solberg : De to er i liten grad ute etter hverandres velgere, ifølge Aarebrot.
DB170729 Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, sier forlegger Mads Nygaard.
DA170729 Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, sier forlegger Mads Nygaard til avisen.
AA170729 Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, sier forlegger Mads Nygaard til avisen.
AA170729 De er også viktige møteplasser og folkefester som har stor betydning for lokalmiljøet.
VG170728 Vær sikker på at fotografene, agenturet og magasinet vil bli rettsforfulgt i lovens fulle betydning , skriver skuespilleren.
AA170728 - Det finnes i både saltvann og ferskvann, og er egentlig et viktig dyreplankton som har stor betydning i næringskjede.
AA170728 Det er bred politisk enighet om at havet vil få enda større betydning i fremtiden, og at Norge fortsatt må ha ledende kunnskapsmiljøer knyttet til hav.
AA170728 Den endringen som har størst betydning er at konsulentene har valgt å ikke sette tall på den merverdien et nytt forskningssenter vil gi for kundene i havnæringene og heller ikke på verdien for samfunnet av å ha verdensledende forskningsmiljøer i Norge.
DB170727 Vi kan imidlertid ikke si hvilken betydning de pågrepne eventuelt har for saken, sier politiinspektør Audun Kristiansen til Dagbladet.
DB170727 For Norge som en småstat, som attpåtil befinner seg midt i NATOs yttergrense mot Russland, er det av avgjørende betydning å ivareta og styrke den internasjonale rettsordenen og FN-systemet.
DB170727 En ørliten detalj som har dukket opp på kartet i selve introen til tv-serien, kan vise seg å få betydning for hva som skal skje videre.
DB170727 UKJENT BETYDNING : Donald Trump og kona Melania har fått mye oppmerksomhet etter flere videoer der Melania tilsynelatende unngår å ta hånden til ektemannen.
DA170727 « Med mer innflytelse ville jeg fått dette landet på fote igjen » og « Litt etter litt kommer folk til å forstå min betydning ».
DA170727 « Med mer innflytelse ville jeg fått dette landet på fote igjen » og « Litt etter litt kommer folk til å forstå min betydning ».
AP170727 Men et slikt opplegg vil neppe ha så stor betydning i forhold til uønskede graviditeter som helsesøstrene gir inntrykk av.
VG170726 Vi skal ta vare på de som er her, men antallet har betydning for å forsvare våre verdier.
SA170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen.
FV170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen.
DB170726 For brystkreftrammede Mona hadde det stor betydning
DB170726 Vårt forbruk og livsstil har også stor betydning for det helhetlige bildet og mye utslipp kan kuttes hvis vi tar flere miljøvennlige valg i hverdagen. 1.
DB170726 Dette er alle viktige tiltak av praktisk betydning for å fremme ikke-spredning, nedrustning og kjernefysisk sikkerhet.
DB170726 De tillegges en helt annen strategisk og politisk betydning og er våpen som aldri har blitt benyttet siden Nagasaki.
BT170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen.
AP170726 Derfor kan de kristne velgerne ha en direkte betydning , og jeg tror Listhaug-effekten er betydelig også i KrFs grunnfjell, sier Dagen-redaktøren.
AP170726 Bidraget til det norske bruttonasjonalproduktet er ikke ubetydelig, og ikke minst for lokal verdiskapning og sysselsetting kan strømmen av turister i sommersesongen ha stor betydning .
AP170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen.
FV170725 Vi ville finne ut om det er vits å vokse opp i Oslo og omegn dersom du skal bli en fotballspiller av betydning .
DN170725 Kina produserer over halvparten av verdens aluminium, og kutt i produksjonen her vil ha stor betydning for prisen på verdensmarkedet.
DN170725 Brexits betydning for Norge ¶
DN170725 Kina produserer over halvparten av verdens aluminium, og kutt i produksjonen her vil ha stor betydning for prisen på verdensmarkedet.
DB170725 Jeg kan ikke tenke meg at noen finner på noen sprell av betydning .
DB170725 Dette er viktige funn som bør få betydning for hvordan helsepersonell jobber for å avdekke depresjon blant eldre i Norge.
DB170725 At selskaper med den norske stat som ene- eller majoritetseier er villige til å krysse grenser, bokstavelig eller i overført betydning , av ulike hensyn, er ikke noe nytt.
DB170725 Hvert navn har en historie og en betydning .
DB170725 Hvert navn har en historie og en betydning , sier Aune Sand til Dagbladet.
BT170725 Vi ville finne ut om det er vits å vokse opp i Oslo og omegn dersom du skal bli en fotballspiller av betydning .
VG170724 Der sa han at en person av betydning , som ønsket å forbli anonym, hadde gitt uttrykk for sterk skepsis til at Russland forsøkte å påvirke valget.
NL170724 Oppdrettsnæringens økende betydning er slik sett en parallell til det vi gikk gjennom den gang nomadiske jegere ble fastboende bønder.
NL170724 Elvegård sier til Fremover at banen er av avgjørende betydning for dem.
DN170724 | Brexits betydning for Norge ¶
DB170724 Det er ikke før på torsdag det vil komme nedbør av betydning i Sør-Norge.
DB170724 Ifølge Landro hadde det ingen betydning at fregatten KNM Otto Sverdrup plasserte seg på motsatt side av øya fra der hvor ulykken skjedde.
DB170724 Bruk, bakgrunn og betydning » av Kjell Ivar Vannebo, professor emeritus ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.
DB170724 Fortsetter NATO å legge stor betydning på et våpen som bryter internasjonal rett, kan det utvilsomt komme til å svekke NATO.
DB170723 For den belgiske 30-åringen og for hele Lotto Soudal-laget ville imidlertid prisen « feltets mest aggressive rytter » hatt enorm betydning .
AA170723 « Lokalt stor skog-, gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning », heter det i OBS-varselet for Østlandet og Telemark.
AA170723 Andre reiseselskap har samme inntrykk av at advarslene fra helsemyndighetene har liten betydning når folk planlegger sommerferiereisen.
VG170721 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
DB170721 Lara er glad for at bildet, som har symbolsk betydning for henne, ble tatt.
DB170721 I dag har bildet med jentene Bano Rashid, Mona Abdinur, og Lara Rashid spesiell betydning for tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg.
DB170721 Steinskog tror innspillingen vil være av betydning for turismen i området.
DB170721 det mest vanlige målet på ulikhet, de siste tiårene, er det ingenting som tyder på at det har vært noen forskjeller av betydning mellom røde, rødgrønne, gulgrønne, blågrønngule, blå eller blåblå regjeringer.
DB170721 Den dyre veska fra det franske luksusmerket hadde stor betydning for Gabor.
DA170721 I tillegg er det en dualitet innen musikken ; tekstene har dobbel betydning , låtene gir deg gjerne to forskjellige taktarter samtidig, og albumcoveret er et maleri som egentlig er et fotografi.
AP170721 De valgene som tas vil kollektivt sett ha stor betydning for andre.
AA170721 - Dette har stor betydning for vår mulighet til å datere helleristningene.
AA170721 Det er ikke kun antall timer med spesialpedagogisk hjelp som har betydning for tilbudet til barna.
NL170720 Man må også finne ut om fraværsregelen slår spesielt negativt ut i 2-timersfag ( små fag hvor selv lite fravær har stor betydning ).
DB170720 Det var først i 2011 at jeg visste om den gule trøyens betydning og at jeg hadde en mulighet til å vinne den.
DB170720 Dalí har hatt stor betydning for kunstarten surrealismen, og dens utvikling i Europa og USA, skriver Store norske leksikon.
VG170719 Mer om Emma Watson : Vant kjønnsnøytral filmpris ¶ Én av ringene har en helt spesiell betydning for Watson.
VG170719 - Vi er den første institusjonen som prøver det ut nå og har en pilot på det, noe som har vært svært ønskelig ut fra fagmiljøet, sykepleierforbundet og det støtter vi opp om fordi vi ser at språk og kommunikasjon er av avgjørende betydning når du skal jobbe i helsevesenet for å styrke pasientsikkerheten.
SA170719 Den kan ha stor betydning for Brann.
DB170719 I 436 av disse ulykkene vurderes manglende informasjonsinnhenting å være av stor eller avgjørende betydning for at ulykken skjedde », står det.
DB170719 Norges internasjonale handlingsrom og betydning er selvsagt begrenset.
BT170719 Den kan ha stor betydning for Brann.
DB170718 Venstresiden mener angivelig at politikk er av betydning , mens høyresiden ikke gjør det.
DB170718 Arbeiderpartiets ledelse har likevel, til tross for kritikk av dagens mer venstrevridde ledelse, anerkjent markedsøkonomiens positive betydning , men dette underkommuniseres ofte for å skape en distanse til høyresiden.
DB170718 Det bidrar ikke til noe av betydning utover at innvandringsliberale feminister kan klappe seg tilfreds på ryggen.
VG170717 Men som andre diktatorer, er folkets røst av liten betydning for ham.
VG170717 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
NL170717 At festivalen har stor betydning for samisk ungdom den dag i dag, er festivalsjefen selv et eksempel på.
DA170717 For Vålerenga har hans framtid betydning med hensyn til spillerlogistikken.
AA170717 Maduros regjering mener folkeavstemningen er uten betydning og understreker at den ikke er bindende.
VG170716 Et tap her og der mister plutselig litt av sin betydning i det store bildet når man har nådd « topp 15 ».
VG170716 - I en krisesituasjon vil det være av avgjørende betydning at norske fly kan repareres, vedlikeholdes og eventuelt oppgraderes i Norge.
DA170716 Dermed har Norge for aller første gang tapt for Nederland i en EM-, VM- eller OL-kamp av betydning for det norske laget.
DA170716 Dermed har Norge for aller første gang tapt for Nederland i en EM-, VM- eller OL-kamp av betydning for det norske laget.
DA170715 Nettopp i en tid der alt er tilgjengelig digitalt er museumsopplevelsen av stor betydning .
DA170715 Ideen om hva et museum skal være og museenes betydning for samfunnet har skiftet gjennom tidene.
AA170715 ¶ Riksantikvaren : Jørn Holme besøkte utgravingene og understreket funnenes store betydning .
AA170715 Utgravingene er allerede karakterisert som meget oppsiktsvekkende og av stor nasjonal betydning .
DN170714 « Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jfr.
DB170714 Men selv om prisen selvsagt har en betydning , er vårt inntrykk at mange nordmenn uansett gjerne unner seg ferske reker.
DB170714 Alle disse er enkeltmennesker som har hatt et eget ønske om behandling på et spesielt sted eller kortere ventetid, og jeg tror disse menneskene er helt uenig med Arbeiderpartiet at dette ikke har hatt betydning for nettopp dem.
DA170714 Bare det å få oversikt over regelverk av betydning for helsa, er en formidabel oppgave.
DA170714 - Jeg tror at riktig gjennomført vil det bli lettere for brukerne å finne fram, enten spørsmålene gjelder sykdom, pleie eller omsorg, eller råd, kunnskap, veiledning og regler knyttet til forhold av betydning for helsa.
AA170714 Flommen har sammenheng med den årlige monsun-sesongen mellom juni og september, som er av avgjørende betydning for Indias landbruk, men samtidig kan førre til omfattende ødeleggelser. ( ©NTB ) ¶
AA170714 På grunn av dette mente tingretten at en kjennelse på videre fengsling ville ha begrenset betydning .
NL170713 Jeg ble glad fordi at man i landsdelens største by, og den " arktiske hovedstad ", omsider erkjenner hvilket potensiale og betydning sjømatnæringen har hatt, og vil ha i framtida, for vår nasjon.
NL170713 Det har nok hatt større betydning for meg enn jeg aner.
DA170713 - Bibelen er selvfølgelig den boken som har aller mest betydning for meg, men det er andre bøker som også har det.
DA170713 - Jeg tror det har stor betydning at andre ungdommer forteller og kommer med råd, mer enn når bare jeg sier noe.
AA170713 Dette innebærer at en kjennelse på videre fengsling vil ha begrenset betydning , påpeker dommeren videre i kjennelsen.
SA170712 Studien heter « Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse : Har foreldrenes landbakgrunn betydning .
SA170712 Det hadde nok betydning for oss da vi valgte studium.
SA170712 - Samfunnsengasjementet vi fikk med oss hjemmefra, hadde betydning da vi valgte studium, sier søsknene Vilde ( 25 ) og Nicolai ( 22 ).
FV170712 Studien heter « Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse : Har foreldrenes landbakgrunn betydning .
FV170712 Det hadde nok betydning for oss da vi valgte studie.
FV170712 - Samfunnsengasjementet vi fikk med oss hjemmefra hadde betydning da vi valgte studie, sier søsknene Vilde ( 25 ) og Nicolai ( 22 ).
DB170712 Dette har stor betydning for lufta i byen, men det går dessverre for sakte.
DB170712 For det går nesten ikke an å overvurdere lærerens betydning for elevenes skolehverdag og framtid.
BT170712 Studien heter « Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse : Har foreldrenes landbakgrunn betydning .
BT170712 Det hadde nok betydning for oss da vi valgte studie.
BT170712 - Samfunnsengasjementet vi fikk med oss hjemmefra hadde betydning da vi valgte studie, sier søsknene Vilde ( 25 ) og Nicolai ( 22 ).
AP170712 Studien heter « Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse : Har foreldrenes landbakgrunn betydning .
AP170712 Det hadde nok betydning for oss da vi valgte studium.
AP170712 Det hadde nok betydning for oss da vi valgte studie.
AP170712 - Samfunnsengasjementet vi fikk med oss hjemmefra, hadde betydning da vi valgte studium, sier søsknene Vilde ( 25 ) og Nicolai ( 22 ).
AP170712 - Samfunnsengasjementet vi fikk med oss hjemmefra hadde betydning da vi valgte studie, sier søsknene Vilde ( 25 ) og Nicolai ( 22 ).
AA170712 - Jeg kan forstå at mopedister kan bli usikker på skiltets betydning , sier Trøan.
AA170712 Hun sier at gjenstandene har " betydning i etterforskningen " men vil ikke si noe mer om hvorfor politiet har fattet interesse for dem.
VG170711 IS' militære nederlag i Iraks nest største by er av stor betydning .
NL170711 | Har navnet noen betydning ?
NL170711 Det er nok mye sant i akkurat dét, men i det tilfellet jeg nå skal nevne, kan navnet ha stor betydning .
NL170711 Mange andre forenklinger innenfor området plan- og bygg har også stor betydning for muligheten til å satse på utmarka.
VG170710 Samtidig er det verdt å merke seg at filmen var den eneste av betydning som hadde premiere denne helgen i USA.
NL170710 PÅ SHOPPING : 16-åringene Astrid Glomstad og Victoria Figenschau kjenner seg igjen i at klesstørrelsen har betydning for selvfølelsen.
NL170710 Den enorme helikopteraktiviteen kunne ikke bety annet enn at helikoptrene hadde stor betydning for bakkestyrkene, både med forsyninger og evakuering av sårede og døde...
NL170710 Før jeg begynte å studere så var mitt eneste inntrykk den dagligdagse betydning av flaks ; at noen får en fordel eller unngår en ulempe uten å jobbe for det.
DA170710 mai i år, skal være et forum for stortingsrepresentanter med interesse for Kina, der man med ujevne mellomrom samles for å diskutere saker av betydning for våre to land, samt arrangere foredrag, seminarer og møter med temaer som er av interesse.
VG170709 Hennes opplysninger var vage, tvetydige og ga ikke mening », skriver han videre, og legger til at det raskt kom frem at hun ikke hadde noe informasjon av betydning .
VG170709 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
DN170709 - Ja, i den betydning at hvis jeg skulle ha dratt til utlandet, ville jeg tenkt over hvor jeg drar med barna. ¨' ¶
VG170708 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
NL170708 Hatets betydning
DB170708 Senderen på Gran er av veldig liten betydning .
AA170708 Det har stor betydning for mange, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170707 Han forklarte også at utbetalingen var av stor betydning for familien.
SA170707 De forberedelsene er ikke bare tunge i overført betydning .
SA170707 - Hvor stor betydning har det å ha en bedre sykkel ?
FV170707 De forberedelsene er ikke bare tunge i overført betydning .
DN170707 Den siste handlet om Simone de Beauvoir og hennes betydning for Jean-Paul Sartres liv og filosofi.
DN170707 Selv om det er en klar sammenheng, poengterer forskerne at de ikke kan være sikre på om elektronikken har noen betydning .
DB170707 Så er jeg helt enig med Brun-Pedersen i at kristendommens kulturelle og historiske betydning gjerne kan komme tydeligere fram i språkfag, historie og samfunnsfag også.
DB170707 Samtidig har ikke kristendommen kun historisk betydning .
DB170707 Dette mente filmlegenden De Niro at kan ha en dobbel betydning .
DA170707 Plasseringen har stor betydning for hvilken størrelse trekronene kan oppnå og dermed for hva slags « landskapsarkitektonisk rom » trærne kan danne i forhold til gaten og bebyggelsen.
DA170707 - Jeg hører mange sier punk er punk, men hiphop har større betydning i dag.
BT170707 De forberedelsene er ikke bare tunge i overført betydning .
AP170707 De forberedelsene er ikke bare tunge i overført betydning .
AA170707 Til tross for at forhandlingene er boikottet av alle atomaktene og alle NATO-land, med unntak av Nederland, er hun optimistisk om at avtalen vil få betydning .
AA170707 Prosessfullmektig for Fosen Vind, advokat Johan Fredrik Remmen, sier kjennelsen fra Høyesterett ikke får noen praktisk betydning for arbeidene som pågår.
AA170707 Å få forlenget livet med flere år, som denne medisinen gjør, har stor betydning .
VG170706 - Jeg mener fortsatt at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter, men jeg mener at Norge skal finne måtene å fremme det på som er funksjonelle, og gjør noe som har betydning .
VG170706 Det kunne fått overraskende stor betydning .
DB170706 Jeg vet at grunnlaget ( motstanderne ) gjør bildet skjevt og unyansert, men likevel - før juni-kampene gjorde Lars Lagerbäck et lite nummer av FIFA-rankingens betydning med tanke på framtidige seedinger.
DB170706 » Opplysningene var sentrale nok som bakgrunn i kidnappingssaken, men ville ha enda mer sentral betydning i det fremdeles uoppklarte stortyveriet hos Finn Halvorsen.
DB170706 På dette tidspunktet ville ikke politimennene fra Sveio lensmannskontor vite hvilken betydning navnene på lista kunne ha i saken.
VG170705 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
SA170705 Stein Ørn mener de siste tids hendelser ikke har noen betydning for Alexander Kristoff.
DB170705 I dikterens univers er det av største betydning for samfunnet at det frambringer store ånder, folk som ser klarere og dypere enn andre verdien av fellesskap, omtanke, fred og toleranse.
BT170705 Stein Ørn mener de siste tids hendelser ikke har noen betydning for Alexander Kristoff.
AP170705 Stein Ørn mener de siste tids hendelser ikke har noen betydning for Alexander Kristoff.
VG170704 Indoktrineringen rundt det militære forsvarets betydning , og viktigheten av å forsvare fedrelandet, starter fra fødselen av.
SA170704 Det har betydning .
FV170704 Det har betydning .
DB170704 ¶ NAVNEENDRING : Torbjørn Røe Isaksen mener navneenringen fra RLE til KRLE ikke har praktisk betydning for undervisningen.
DB170704 Navneendringen har likevel en symbolsk betydning , og er med på å understreke kristendommens plass i Norge.
DB170704 Endringen av navnet fra RLE til KRLE har ikke praktisk betydning for undervisningen.
DB170704 Det vil ikke ha noen betydning for det norske militære bidraget i landet.
DB170704 Når det gjelder framveksten av modeller som skiller seg ut i motebransjen, er ikke Gaydos i tvil om hva slags betydning dette paradigmeskiftet kan ha.
DA170704 Per i dag har gruppen 14 medlemmer - åtte fra Frp, to fra Høyre, to fra Ap og to fra KrF - og ble stiftet med følgende formål : « Kinagruppen på Stortinget skal være et forum for stortingsrepresentanter med interesse for Kina, der man med ujevne mellomrom samles for å diskutere saker av betydning for våre to land, samt arrangere foredrag, seminarer og møter med temaer som er av interesse ».
AP170704 Hos både giver og mottager var det stor glede da Kunststallen ble innviet tirsdag formiddag : « Jeg synes å registrere at det endelig er i ferd med å vokse frem en økt forståelse for kunsten og kulturens betydning på mange områder i samfunnet », bemerket 80-årsjubilanten.
AP170704 Det har betydning .
AA170704 Også Rami Abdulrahman, lederen for eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ), mener framrykkingen inn i gamlebyen er av stor betydning .
VG170703 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
SA170703 Han har hatt en enorm betydning for Dimension Data, sier Douglas Ryder.
SA170703 Han har hatt en enorm betydning for Dimension Data, sier Douglas Ryder.
NL170703 I realiteten ikke en hær i ordets klassiske betydning .
NL170703 Hvilken betydning har skjerming ?
FV170703 Han har hatt en enorm betydning for Dimension Data, sier Douglas Ryder.
DB170703 - Men det er en sak vi må ta opp, og spørre om dette her har noen ny betydning og om det er en ny interesse som vi ikke kjenner til, sier han.
BT170703 Han har hatt en enorm betydning for Dimension Data, sier Douglas Ryder.
AP170703 Men det at det var styrelederen har ikke hatt noen betydning .
AP170703 Departementet ønsker imidlertid ikke å kommentere om denne saken vil ha noen betydning for tilliten til styrelederen.
AP170703 Det er - for å si det mildt - lite troverdig at byens politiske ledelse stadig avholder møter med utbyggere der møtene er « uten betydning » for saken, skriver tidligere statsadvokat Lasse Qvigstad.
AP170703 Han har hatt en enorm betydning for Dimension Data, sier Douglas Ryder.
AA170703 Men det at det var styrelederen har ikke hatt noen betydning .
AA170703 Departementet ønsker imidlertid ikke å kommentere om denne saken vil ha noen betydning for tilliten til styrelederen.
SA170702 Samtidig svarer over halvparten av de spurte at økonomi har svært stor eller ganske stor betydning ved stortingsvalget.
SA170702 - Det er et tegn på at nordmenn har blitt stadig mer optimistiske på vegne av egen og landets økonomi det siste året, og at det er andre saker som har større betydning for partivalg enn økonomi, fremholder Høidahl.
AP170702 Gutter som faller fra, Nordområdenes betydning , offerets makt i mediene, pressens behandling av bloggeren Sophie Elise Isachsen og til feminismebegrepet er blant tingene som engasjerer journalist og kritiker Anki Gerhardsen.
VG170701 Han forteller at Pride har en viktig betydning for ham : ¶
SA170701 Panelet besto av NHO-sjefen Kristin Skogen Lund, professor Einar Lie, redaktør PJ Anders Linder og Bjørn Dæhlie, og temaet var næringslivets omdømme, rolle og betydning for verdiskaping og velferd.
DB170701 - Avstanden har ingen betydning .
DB170701 Ifølge dommen har gjenstandene mannen beholdt hatt begrenset økonomisk verdi, men sakkyndige har fastslått at det er funnstedet som er av størst historisk betydning .
DB170701 UKJENT BETYDNING : Donald Trump og kona Melania har fått mye oppmerksomhet etter flere videoer der Melania tilsynelatende unngår å ta hånden til ektemannen.
DB170701 Dette har for eksempel betydning når du skal bruke passet ditt på Gardermoen, vise legitimasjon på Vinmonopolet, når du søker jobb eller begynner på en ny skole der vitnemål og attester må stemme overens med den du viser at du er.
DB170701 Den nye loven får betydning for kjønnskvotering i arbeidslivet : En mann som har endret sitt juridiske kjønn til kvinne, vil kunne kvoteres inn på kvinneandelen ved en arbeidsplass.
DA170701 Av faglitteratur så tror jeg boken « Balanced Scorecard » av Kaplan/Norton har hatt stor betydning .
DA170701 - Kvaliteten i lyd og bilde er selvfølgelig ubestridt, men posisjonen som møteplass viser også dens enorme sosiale betydning , sier han.
BT170701 Vinkosen min fikk etter hvert en annen betydning enn å slappe av.
AP170701 Bomiljø og beliggenhet har betydning for sosial inkludering.
AA170701 Ifølge dommen har gjenstandene mannen beholdt hatt begrenset økonomisk verdi, men sakkyndige har fastslått at det er funnstedet som er av størst historisk betydning .
DA170631 Han ga uttrykk for at han mente at temaet som jurymedlemmet tok opp ikke var av særlig betydning for saken.
DA170631 Det er av vesentlig betydning , og med den økonomiplanen posisjonen i Sande har lagt legges det ikke opp til noen kursendring for å sørge for at det skal gå bra.
VG170630 * 1 Jentene er fortsatt i mindretall i idretten, og de får ikke posisjoner eller lederverv i tråd med deres kompetanse og betydning . * 1 Idretten skulle jobbe med integrering.
VG170630 Til VG sier politiadvokat Tone Bysting i Oslo-politiet at årsaken til henleggelsen beror på at det ikke foreligger en klar dødsårsak, og at det dermed ikke er mulig å si om feilen på sengen har hatt betydning for dødsfallet.
SA170630 « Oljenæringa vil fortsatt være av den største betydning for norsk økonomi », skriver Gunnar Berge.
SA170630 Oljenæringa vil fortsatt være av den største betydning for norsk økonomi.
NL170630 Det er innlysende at dette vedtaket vil få en klar positiv betydning for kommunal tjenesteyting i årene som kommer.
DB170630 Samtidig er det et totalt sammenfall i forståelsen av regjeringens forståelse av ulike ords betydning , hvor « modernisering » er synonym både til « sammenslåing » og « sentralisering ».
DA170630 - Nei, men jeg har to barn som har vært aktive i Fossum, og jeg har sett på nært hold hva idretten og dens felleskap og samhold har av betydning for lokalmiljøet.
DA170630 Sommer og sol har med andre ord en stor betydning for mossingers ønske og vilje til å bruke sentrum. 17. mai på klar førsteplass ¶
DA170630 Dette arrangementet angår all kjærlighet på en eller annen måte, i at man feirer friheten til lesbiske og homofile, og selv om jeg ikke jeg er homofil selv, så angår det oss alle, ikke bare i overført betydning , men på alle måter.
BT170630 Det dere gjør, er av stor betydning .
AP170630 Vesentlige mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av sentral betydning for mattryggheten ¶
AP170630 Vesentlige mangler ved rutiner for personlig hygiene av betydning for trygg mathåndtering ¶
VG170629 Det får betydning for vurderingen av hennes troverdighet, mener Klundseter.
SA170629 I følge sagaen, som har betydning for saken, var det på Ytraberget Slaget i Hafrsfjord ble avsluttet.
SA170629 Det er derfor så godt som utelukket at samarbeidende kommuner vil bli med på interkommunale tiltak for et sted som ikke er av nasjonal betydning , selv om Randaberg og Sola kommune gjerne ser at nabokommuner blar opp penger for et sted kommunen synes er greit.
SA170629 Akkurat hvor stor betydning lappen faktisk hadde for utfallet, vil vi nok aldri få vite.
NL170629 De rapporter som foreligger - og de utgravinger som har vært gjort tidligere, sier entydig at tuftene i Steinsvika ikke inneholder fortidsminner av betydning .
NL170629 Da jeg tok dette opp i møtet i " Høringen for Kommunedelplanen " forleden, så ga Kommunen tilbakemelding på at dette ville de se på nytt - fordi de var grunneier, og ville spille på lag med idrettslaget og utviklingslaget for å få vurdert kulturminnefredningens betydning .
DB170629 - Vi ønsker å hente inn spillere som kan ha en stor betydning på klubbens videre vekst, og vi føler at Defoe passer inn som en naturlig og erfaren goalgetter, sier Bournemouth-manager Eddie Howe.
DB170629 G20 møtet er ikke et beslutningsorgan, men siden det samler lederne for verdens største økonomier og dermed verdens mektigste ledere, vil enighet om store temaer ha betydning .
DB170629 Men ære har også et enormt positivt innhold - i betydning verdighet og ivaretakelse av både ens egen og andres verdi som medmenneske.
DA170629 - Jeg mener dette er viktige merknader som har direkte betydning for NOU-en, og vurderingen av saksgjennomgangen, og jeg mener det er viktig at leseren har opplysninger om det, sier Dinardi, som totalt hadde tre dissenser og 2 merknader til utredningen.
BT170629 Jeg kan ikke se for meg at dette vil få noen betydning for sakene han har behandlet, sier Arnstad.
AP170629 Jeg kan ikke se for meg at dette vil få noen betydning for sakene han har behandlet, sier Arnstad.
AP170629 Akkurat hvor stor betydning lappen faktisk hadde for utfallet, vil vi nok aldri få vite.
SA170628 Riktignok fungerte moskébesøk og samtaler med unge frivillige der til dette formålet, men jeg tror det å komme så tett på å engasjere seg i følelseslivet og troslivet til Sana kan ha enda større betydning for evnen til innlevelse og forståelse.
SA170628 En av mine store frustrasjoner som religionslærer var at lærebøkene i stor grad tegner et bilde av religion som dogmatiske tros- og praksissystemer, og i liten grad egner seg til å skape forståelse av hva slags betydning religion har for enkeltmennesker i dag.
SA170628 Psykolog i Psykologbistand, Krister Halck, påpeker at våre egne forventninger også har betydning for hvordan vi reagerer i bilen.
NL170628 Vi oppfordrer ulike aktører til å ta et felles ansvar for å løfte frem denne visjonen, av kjærlighet til en klubb som har stor betydning for oss som bor her.
FV170628 Psykolog i Psykologbistand, Krister Halck, påpeker at våre egne forventninger også har betydning for hvordan vi reagerer i bilen.
DN170628 Dels har det ikke den store betydning for den øverste nord- koreanske elite, som straffen er beregnet på, og dessuten tar sanksjonspolitikken slett ikke høyde for de geopolitiske realiteter i regionen : Kina kan ikke tillate et nordkoreansk sammenbrudd så lenge det er amerikanske baser og store troppekonsentrasjoner i Sør Korea, og
DN170628 Ifølge Florida-senator Marco Rubio la presidenten i det lukkede møtet etterpå fram hva det vil koste om reformen ikke går gjennom og hvilken betydning det vil få å « ende opp i en situasjon der markedene kollapser og republikanerne får skylda for det ».
DB170628 Macrons suksess har ikke minst betydning utenfor Frankrike.
DB170628 Ellers blir det pekt på at loven neppe vil ha noen betydning for lovbrytere som tenker seg om.
DA170628 Ifølge Florida-senator Marco Rubio la presidenten i det lukkede møtet etterpå fram hva det vil koste om reformen ikke går gjennom og hvilken betydning det vil få å « ende opp i en situasjon der markedene kollapser og republikanerne får skylda for det ».
DA170628 - Men ikke misforstå, vekt er ikke uten betydning .
BT170628 Dermed blir rehabiliteringen rimeligere, samt at man ivaretar byggets kulturhistoriske betydning , sier Frølich.
BT170628 Psykolog i Psykologbistand, Krister Halck, påpeker at våre egne forventninger også har betydning for hvordan vi reagerer i bilen.
AP170628 Det er ikke kjent om den antatte helikopterangriperen Oscar Perez faktisk har støtte av noen betydning i landets væpnede styrker eller politiet.
AP170628 Ifølge juryen vil funksjonene i disse byggene og dets inngang ha stor betydning plassen som et offentlig byrom.
AP170628 Dermed blir rehabiliteringen rimeligere, samt at man ivaretar byggets kulturhistoriske betydning , sier Frølich.
AP170628 Han var med på å jobbe frem to sterke organisasjoner, Norsk Trepleieforum, for profesjonelle trepleiere/arborister, og Treets Venner, en viktig organisasjon for leg og lærd som er opptatt av trærnes betydning spesielt i urbane miljøer og i landskapet.
AP170628 Psykolog i Psykologbistand, Krister Halck, påpeker at våre egne forventninger også har betydning for hvordan vi reagerer i bilen.
AA170628 Ifølge Florida-senator Marco Rubio la presidenten i det lukkede møtet etterpå fram hva det vil koste om reformen ikke går gjennom og hvilken betydning det vil få å « ende opp i en situasjon der markedene kollapser og republikanerne får skylda for det ».
VG170627 Da måtte Ap presse igjennom en sterkere satsing i nord, vi måtte styrke, ikke avvikle Kystjegerkommandoen, og øke bevilgning en til heimevern i nord, men også presisere betydning av å beholde det helikopterfaglige miljøet.
NL170627 Det er veldig mange havner som nyter godt av Hurtigrutens anløp, og jeg vil nå invitere kommuner i nord til et møte om Hurtigrutens betydning langs kysten ».
DN170627 - For å ha en betydning i dette markedet må du har størrelse, så jeg er klar for å kjøpe tankskip hele tiden, sa Fredriksen i et intervju i Oslo tidligere denne måneden til den amerikanske storavisen Wall Street Journal.
DN170627 - For å ha en betydning i dette markedet må du har størrelse, så jeg er klar for å kjøpe tankskip hele tiden, sa John Fredriksen tidligere denne måneden.
DN170627 - For å ha en betydning i dette markedet må du har størrelse, så jeg er klar for å kjøpe tankskip hele tiden, sa Fredriksen i et intervju i Oslo tidligere denne måneden, ifølge Wall Street Journal.
DB170627 - Men Qatar har jo vært så lite, så det har ikke hatt så stor betydning .
DB170627 Vår croissant-oppskrift består av 45 prosent smør, så kvaliteten, egenskapene og smaken på smøret har ekstremt stor betydning for det ferdige produktet, sier Dufaud, som også er norgesmester i konditorkunst.
DB170627 Norges mest kjente franske konditor, Pascal Dupuy, understreker smørets betydning som bestanddel i de tradisjonsrike croissantene : ¶
DB170627 Fred : Hvis vi skal holde på freden er vi nødt til å forholde oss til hverandre, for grenser får stadig mindre betydning .
AP170627 Det vil i overført betydning si at kunden får det den betaler for, og at kunden derfor må finne seg i at bemanningsproblemer kan føre til kanselleringer.
AP170627 Solbergs tallknusere og pensjonseksperter regnet på forslaget i hele går før hun offentlig kommenterte utspillet som kan få betydning for stemmegivningen til mange av landets rundt én million pensjonister.
AP170627 Solbergs tallknusere og pensjonseksperter regnet på forslaget i hele går før hun offentlig kommenterte utspillet som kan få betydning for stemmegivningen til mange av landets rundt én million pensjonister.
AA170627 Hvor stor betydning har det ?
AA170627 Sammenhengende korridorer mellom marka og sjøen vil ha ekstra stor betydning .
NL170626 Ofoten er selve inngangsporten til Hærens kjerneområder i Troms og er av avgjørende betydning for Forsvaret i nord.
NL170626 Ofoten er et område som er av stor betydning for å ta imot allierte styrker i en krise.
NL170626 Denne satsningen på forsvarsevnen i nord har stor betydning for Norge og NATO, og er tilpasset et nytt trusselbilde.
DN170626 Undersøkelsen har blant annet tatt for seg 1.500 personer fra ti land, deres forhold til korallrevet og oppfatning av dets betydning .
DN170626 Kun 13 prosent svarte ja på spørsmål om kronekursen har noen betydning for valg av feriemål, ifølge en undersøkelse utført av Finn Reise.
DN170626 - Det kan virke som om nordmenn tenker at kursen har liten betydning for feriebudsjettet.
DB170626 Det er jo et paradoks at de to tingene som har stor betydning for framtidig helse ; lære å lage mat, og lære å svømme, ikke satses mer på.
DB170626 Dalí har hatt stor betydning for kunstarten surrealismen, og dens utvikling i Europa og USA, skriver Store norske leksikon.
DB170626 Kommentarene er blant annet hentet fra Facebook-fansidene til « Skam », og inneholder hjerter i alle regnbuens farger, i tillegg til varme kommentarer om alt fra seriens innhold og betydning til samholdet blant fansen.
DA170626 Venstres oppslutning har betydning utover partiets egen skjebne også.
DA170626 Dette er noe som kan få stor betydning både for matsvinnet, klimaet og mennesker som trenger å bli mettet, sier Hjemdal.
AP170626 Liten politisk betydning
AP170626 Han tror ikke løslatelsen får noen betydning for den politiske debatten i Kina, i hvert fall ikke med det første.
AP170626 Geir Lundestad, som var direktør ved Nobelinstituttet frem til 2015, tror ikke at løslatelsen har en større politisk betydning .
AA170626 Kun 13 prosent svarte ja på spørsmål om kronekursen har noen betydning for valg av feriemål, ifølge en undersøkelse utført av Finn Reise.
AA170626 - Det kan virke som om nordmenn tenker at kursen har liten betydning for feriebudsjettet.
AA170626 Kun 13 prosent svarte ja på spørsmål om kronekursen har noen betydning for valg av feriemål, ifølge en undersøkelse utført av Finn Reise.
AA170626 - Det kan virke som om nordmenn tenker at kursen har liten betydning for feriebudsjettet.
VG170625 Det norske flagget har en helt spesiell betydning for veteraner som Dahl.
SA170625 Men på spørsmålet om kronekursen har noen betydning for valg av feriemål er svaret ikke til å misforstå : ¶ 69 prosent sier nei.
SA170625 Han sier at en bevissthet rundt kronekursen er av avgjørende betydning for ikke å få en ubehagelig overraskelse når kredittkortregningen etter solferien kommer.
SA170625 - Det kan virke som om nordmenn tenker at kursen har liten betydning for feriebudsjettet, noe jeg mener er en uklok holdning.
DB170625 Stor militær betydning
DB170625 Golanhøydene, som også ut fra sin militær-strategiske beliggenhet har meget stor betydning ( SNL ), ligger der Israel, Syria, Libanon og Jordan møtes.
BT170625 Strategien viser til at boligen og nærområdene har stor betydning for oppveksten til barn og unge.
BT170625 Rapporten viser hvilken betydning vanskelige boforhold kan ha for barns levekår og sosiale inkludering.
AP170625 Men på spørsmålet om kronekursen har noen betydning for valg av feriemål er svaret ikke til å misforstå : ¶ 69 prosent sier nei.
AP170625 Han sier at en bevissthet rundt kronekursen er av avgjørende betydning for ikke å få en ubehagelig overraskelse når kredittkortregningen etter solferien kommer.
AP170625 - Det kan virke som om nordmenn tenker at kursen har liten betydning for feriebudsjettet, noe jeg mener er en uklok holdning.
SA170624 Tida er kanskje moden for å se skole- og folkebibliotekene i et nytt lys nå når vi har fått kunnskap om bibliotekets betydning for leseferdighet og hvor mye samfunnet kan spare på å investere i denne sektoren.
SA170624 Den finske rapporten ser også på leseferdighetenes økonomiske betydning når det gjelder lønnsnivå : ¶
DA170624 Wikileaks-sjef Julian Assange har også uttalt at Facebook og Twitter ikke engang kan sammenlignes med Al-Jazeeras betydning for å muliggjøre opprørene i den arabiske verden.
DA170624 TV-kanalen hadde en stor betydning for den arabiske våren, og de har stilt spørsmål mange ikke har ønsket at de skal stille, forklarer Midtøsten-kjenner Reier Møll Schoder.
DA170624 Likevel er det ingen tvil om Al-Jazeeras overordnede betydning .
DA170624 Det er skrevet mye om Ghayas Zahids betydning for Vålerenga og den bekreftet han denne kvelden.
AA170624 For Norge som samfunn har dette stor betydning .
VG170623 Moskeen i Mosuls gamleby hadde stor symbolsk betydning .
SA170623 Men Berge tror uansett at det ikke vil ha stor betydning for Norges sjanser.
NL170623 For boligtilførselen har de 15-20 ekstra boenhetene marginal betydning .
NL170623 UIT - Norges arktiske universitet har siden åpningen i 1972 hatt en uvurderlig betydning for Nord-Norge.
DN170623 Hva EU og Storbritannia blir enige om, kan også få betydning for rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge.
DB170623 Hva EU og Storbritannia blir enige om, kan også få betydning for rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge.
DA170623 Det har også hatt en særskilt betydning for IS : Det var her IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte seg selv som kalif for en ny IS-stat i 2014.
DA170623 Trafikklæreren forklarte i retten at vedkommende ikke hadde eiendeler av betydning , men betydelig gjeld.
AP170623 Men Berge tror uansett at det ikke vil ha stor betydning for Norges sjanser.
AA170623 Hva EU og Storbritannia blir enige om, kan også få betydning for rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge. ( ©NTB ) ¶
VG170622 Tuastad synes å mene at svermerier som dette ikke har noen betydning for Corbyns ideolo giske og dem okratiske posisjon, men at disse heller må settes på kontoen for idealisme og omsorg for de fattige.
VG170622 Når Jeremy Corbyn reiser til Caracas og erklærer Huge Chávez som rollemodell for sosialisme ( statssosialsime ), så kan altså dette ikke tillegges særlig betydning ?
VG170622 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
SA170622 Olje- og gassnæringen har vært viktig for utviklingen av Stavanger og rogalandsregionen i mange tiår, og for alle som har nært forhold til oljens betydning .
SA170622 La barna være med å diskutere ting hjemme og mene noe om ting som har betydning for dem.
SA170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
NL170622 I realiteten betyr det en senking av bygget, og har betydning for det estetiske.
FV170622 La barna være med å diskutere ting hjemme og mene noe om ting som har betydning for dem.
DA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
DA170622 - Etter flertallets syn kan dette likevel ikke få avgjørende betydning ved identitetsvurderingen i vår sak. [...
BT170622 La barna være med å diskutere ting hjemme og mene noe om ting som har betydning for dem.
BT170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
BT170622 Vi ville finne ut om det er vits å vokse opp i Oslo og omegn dersom du skal bli en fotballspiller av betydning .
AP170622 La barna være med å diskutere ting hjemme og mene noe om ting som har betydning for dem.
AP170622 Vi poengterte at TEK17 ville føre til en forringelse av bokvaliteten og ha negativ betydning for folkehelsen for kommende generasjoner.
AP170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv. ( ©NTB ) ¶
VG170621 Det har fortsatt ikke skjedd i kamper av betydning på hans drøye to år i klubben.
VG170621 Mange mener nemlig at utfallet her kan få betydning for neste års mellomvalg.
VG170621 Det er tilpasset de veiene vi har og fart er den enkeltfaktoren som har aller størst betydning for antall ulykker og alvorlighetsgrad, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
VG170621 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
SA170621 Vi ville finne ut om det er vits å vokse opp i Oslo og omegn dersom du skal bli en fotballspiller av betydning .
NL170621 Det er av stor betydning for det samlede norske juridiske fagmiljøet og for å sikre den kritiske akademiske stemmen fra nord, at fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet består.
FV170621 Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
FV170621 - Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
DN170621 Elvestuen minner også om Venstres betydning for hele den borgerlige siden : ¶
DN170621 Grunnen til at den ikke har kommet før, er at vi har ventet på EUs strategi for sirkulær økonomi, som vil ha betydning også for Norge, sier Helgesen.
DN170621 Nå bekrefter kulturminister Linda Hofstad Helleland, i et svar til stortingsrepresentant Ruth Grung fra TV 2s hjemby Bergen, at « før sommeren » har en helt konkret betydning i denne sammenheng.
DB170621 Hvilken betydning en obduksjon ville kunne hatt er nødvendigvis avhengig av hva obduksjonen kunne vise.
DB170621 Det er også av betydning at man spiser innen rimelig tid i forkant av treningen, slik at man ikke går inn i økten med veldig lavt blodsukker, sier Morten Mørland, ernæringsfysiolog og fagkonsulent i Sunn Idrett, et samarbeidsprosjekt som jobber for økt kunnskap om kosthold og idrettsernæring.
DB170621 Selvsagt har det betydning for omfanget at målungdommene hadde tilstått.
BT170621 Dommen kan få stor betydning i saker med sabotasje av samvær også her til lands.
AP170621 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
AP170621 Vi ville finne ut om det er vits å vokse opp i Oslo og omegn dersom du skal bli en fotballspiller av betydning .
VG170620 Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at en sikkerhetsklarert og autorisert person, etter Sikkerhetsloven, har « en plikt til å holde autorisasjonsansvarlige orientert om forhold som antas å kunne være av betydning for vedkommendes sikkerhetsmessige skikkethet ».
VG170620 - Generelt kan det sies at en klareringsmyndighet vil forsøke å avklare om det foreligger forhold av sikkerhetsmessig betydning , eksempelvis forhold som kan føre til press.
VG170620 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
VG170620 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
SA170620 Her har tydeligvis mangel på penger heller ikke noen betydning , slik det er hvis man for eksempel ber om flere ansatte for å kunne gjøre en bedre, ofte nødvendig justering i arbeidet for og med pasienter eller " brukere " av kommunens tjenester.
SA170620 Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
SA170620 - Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
NL170620 Men det oppsto et gryende opprør mot teorier om barnets « indre » liv som skulle få større betydning for synet på barn enn Lærer Brekkes raserianfall.
NL170620 De la seg ikke bort i hverandres revir før psykoanalysen gjorde sitt inntog og fikk stor betydning for barneoppdragelsen.
NL170620 Barnepsykologien fikk større betydning , men psykologi var ikke nok.
NL170620 Ikke minst tok hun aktivt eierskap til en sak som har vesentlig betydning for Tromsøs videre utvikling.
DN170620 - Utfallet av valget vil få stor betydning for debatten fremover.
DB170620 Gode språkkunnskaper har dessuten større betydning i den ikke-paternalistiske modellen, ettersom den i større grad forutsetter pasientenes aktive deltakelse.
DB170620 Ifølge Ravndal finnes foreløpig kun en teoridebatt om nettets betydning for radikalisering.
BT170620 Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
BT170620 - Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
AP170620 - Et stort tap for en by som kontinuerlig strever med den kosmopolitiske åpenhet og det folkelige liv i gatene som kjennetegner London, New York og enhver verdenshovedstad av betydning , skriver avisen.
AP170620 Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
AP170620 - Det har stor betydning hvordan du reagerer når barnet gjør noe galt mot andre.
VG170619 Rapporten sier også at det er uvisst hvilken betydning kokainen har hatt for Fishers dødsfall.
SA170619 Det er ikke utelukket at politiet i sitt arbeid vil komme til å avdekke andre lovbrudd i den daglige driften av selskapet, noe som også kan ha betydning i en eventuell gransking i fylkeskommunens regi.
SA170619 Dette vil ha stor betydning for bruken av digital signatur i Norge og bidra til at bruken av digitale signaturer vil bre om seg.
AP170619 Men dersom slike nettdebatter skal ha en samfunnsmessig betydning , må de holdes ved like og ivaretas gjennom å gi redaktøren et rettslig kontrollansvar.
AA170619 For NTNU har det stor betydning at slike temaer blir diskutert i Trondheim.
AA170619 Festivalen samler mange av verdens fremste vitenskapsfolk og vil få stor betydning for byen.
AA170619 Etter at det hele startet med en serie foredrag i går, skal elleve nobelprisvinnere i dag møtes på scenen og snakke om vitenskapens betydning i vårt århundre.
AA170619 De øvrige artiklene viser deretter de grensene som er satt for statsmakten og verdslige myndigheter når det gjelder ordinerte presters tjeneste, barneoppdragelse, skole og kirke- og menighetsliv i svært vid betydning . 75 år etter er det god grunn til å minnes denne hendelsen utenfor Nidarosdomen og læredokumentet « Kirkens grunn ».
VG170618 Bare ved å møte opp, gir de hendelser stor betydning .
VG170618 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
NL170618 ¶ KULTURENS BETYDNING : Kultur har fått en stadig viktigere rolle i EU de senere årene.
AP170618 - Et stort tap for en by som kontinuerlig strever med den kosmopolitiske åpenhet og det folkelige liv i gatene som kjennetegner London, New York og enhver verdenshovedstad av betydning , skriver avisen.
DB170617 I fotball unngår man dette med å spille alltid de siste kampene - for eksempel i et gruppespill i et mesterskap - samtidig med med de andre kampene som har betydning for hverandre.
DA170617 Når han introduserer « Barn av regnbuen » som det det vitterlig er, en sang om miljøet opprinnelig skrevet av Pete Seeger, blir det høytid og Badet og alle nynner med, nå vel vitende om at sangen også har en helt spesiell betydning på grunn av hvordan den vokste inn i folks bevissthet etter 22. juli.
SA170616 FOTO : Privat ¶ BETYDNING FOR BOLIGKJØPERE : I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra eierskifteforsikringsselskapenes prosentberegninger for å avgjøre vesentlighetsvurderingen.
SA170616 Deres betydning for TIL trenger man derfor ikke argumentere ytterligere for.
DN170616 Japanske banker har ikke gitt innskuddsrente av betydning siden midten på 1990-tallet.
DB170616 Det er ekstremt viktig for oss å kvalifisere oss til alle mesterskap, så dette er en kamp som har veldig stor betydning , sier Myrhol.
DB170616 Et betimelig spørsmål er hvilken sportslig betydning dette har for Ek Hagen i den kommende OL-sesong.
DB170616 Hvilken betydning det har.
DB170616 Kristendommens betydning for kulturarven i Norge er derfor allerede tema i religionsfaget.
DB170616 Faget skal blant annet gi kjennskap til kristendommen og kristendommens betydning for kulturarven for samfunnet vårt.
DA170616 Stillhet, både i fysisk betydning , og som en indre tilstand, er vår tids knapphetsgode.
DA170616 Stillhet, både i fysisk betydning , og som en indre tilstand, er vår tids knapphetsgode.
DA170616 Hvilken betydning kan denne forskningen få ?
BT170616 FOTO : Privat ¶ BETYDNING FOR BOLIGKJØPERE : I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra eierskifteforsikringsselskapenes prosentberegninger for å avgjøre vesentlighetsvurderingen.
AP170616 - Nei, det har ikke hatt betydning , vi har vært opptatt av å lage ordninger som sørger for at dette ikke gjentar seg, sier Kolberg som også understreker at det heller ikke har vært noe tema at det bare er dager igjen av perioden.
AP170616 Stortinget legger til grunn at Presidentskapet skal gi korrekt og rettidig informasjon til Stortinget i plenum og underretter om forhold av betydning . 2.
AP170616 FOTO : Privat ¶ BETYDNING FOR BOLIGKJØPERE : I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra eierskifteforsikringsselskapenes prosentberegninger for å avgjøre vesentlighetsvurderingen.
AA170616 Loven tar også høyde for at det i dag er flere private virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og legger til rette for at disse vil bli omfattet av lovens krav til sikkerhet.
AA170616 Tegnet har ulik betydning i ulike kulturer og er visstnok blitt brukt på ulike måter i et par tusen år.
AA170616 Hvilken betydning kan de samlet sett og/eller hver for seg ha for utvikling av tillitsforhold, relasjoner og samspill mellom ungdommene og de voksne ?
AA170616 Dette kan selvsagt få betydning for handlinger og samspill i det daglige, i miljøet.
NL170615 er tomtens beskaffenhet, beliggenhet i forhold til sentrum og kommunikasjonsmuligheter av betydning .
NL170615 Kommunen forhandler også med miljøverndepartementet om et statlig bidrag, såkalt statlig sikring av eiendom som har særlig betydning for allmennheten.
DN170615 juli og får betydning for dem som har jobbet fullt, og så gått ned i mindre stilling før de går over på dagpenger.
DN170615 USAs nei til Parisavtalen vil neppe få noen betydning for amerikanske klimautslipp på lang sikt, mener Statoils sjeføkonom Eirik Wærness.
DN170615 Så på lang sikt tror jeg ikke dette har betydning for utslippene, sier Wærness til NTB.
DA170615 Dessuten vil det ha betydning om også førere av fritidsbåter kan bli fratatt « lappen », sier kommunikasjonssjefen.
BT170615 - Hvilken betydning har den nye taksten fra forsikringsselskapet for politiets vurdering av motivet ?
AP170615 Får ingen betydning for pensjonister i Spania ¶
AA170615 juli og får betydning for dem som har jobbet fullt og så gått ned i mindre stilling før de går over på dagpenger.
AA170615 juli og får betydning for dem som har jobbet fullt og så gått ned i mindre stilling før de går over på dagpenger.
NL170614 Det kan virke som om Jurfaks betydning , funksjon og omdømme drukner i vage antagelser og drømmer om en ny og revolusjonerende fakultetsmodell.
DN170614 Et vesentlig punkt er strid om hvorvidt presidentskapet eller administrasjonen på Stortinget satt på informasjon om budsjettoverskridelser som hadde betydning for budsjettbehandlingen, men som ikke ble videreformidlet til komiteen eller Stortinget for øvrig.
DA170614 Et vesentlig punkt er strid om hvorvidt presidentskapet eller administrasjonen på Stortinget satt på informasjon om budsjettoverskridelser som hadde betydning for budsjettbehandlingen, men som ikke ble videreformidlet til komiteen eller Stortinget for øvrig.
DA170614 Hun forteller at skoleresultatene ikke bare har betydning for oppfølging fra områdedirektørene.
DA170614 Anger og beklagelse har heller ingen betydning , sa Lindquister.
AP170614 Han sier at det for Avinors del er viktig å få til en avklaring om taxfree-ordningens fremtid på lang sikt, fordi den har stor betydning for finansieringen av driften ved norske flyplasser.
AP170614 Anger og beklagelse har heller ingen betydning , sa Lindquister.
AA170614 Vi må få en oversikt over naturmangfoldet, hvem som bruker parken og hvor, og hvilken betydning parken har for campus og bydelen - både i dag og i framtidas Trondheim.
AA170614 Sverre Pedersen, som utarbeidet sitt forslag til reguleringsplan av « ringparken » i 1927, skrev at « [ h]ar man først valgt et markert punkt i terrenget, i dette tilfelle Gløshaugterrassen, og understreket dets fremtredende betydning i bybilledet gjennom plasseringen av et betydningsfullt offentlig kompleks, må man konsekvent følge tanken videre.
VG170613 Brikkerabatt får betydning
NL170613 Det har stor betydning hvis vi skal hevde oss i nasjonal og internasjonal sammenheng.
NL170613 Varsi utdyper, at nordisk samekonvensjon definerer samenes rett til selvbestemmelse, som en rett til å bli konsultert i saker, som er av vesentlig betydning for samene ( Kap.
NL170613 Det er også bekymringsfullt og forkastelig, at det skal være opp til staten å bestemme om det skal være grunn til å konsultere andre organisasjoner i saker, som har stor betydning for deres interesser ( Kap.
FV170613 Fra 1963 til 68 spilte han i Miles Davis' kvintett, en gruppe som nærmest er blitt legendarisk og som fikk stor betydning for den videre utvikling i jazzen, skriver Store norske leksikon om artisten.
DN170613 Videre fremgår det av innkallingen at det ikke har inntruffet vesentlige hendelser av betydning for selskapet etter 31. desember 2016.
DA170613 « Mener statsråden det er holdbart at Fylkesmannen som statens representant legger til grunn en uriktig rettsoppfatning og som derfor kan ha betydning for lovligheten av kommunens planvedtak. » « Det er skuffende at statsråden vegrer seg for å gå inn i den konkret plansaken og ta stilling til om planvedtaket er fattet på rett grunnlag », skriver Lundteigen videre.
BT170613 Utvalget mener iallfall at en av de mest omstridte påstandene i Transocean-saken - at opplysningssvikt er straffbart selv om den ikke har hatt betydning for skatteplikten - ikke var holdbar.
AA170613 Dommen har betydning for tolkningen av straffelovens forbud mot trafficking til tvangsarbeid.
AA170613 Minimale forskjeller i gjennomsnittskarakter kan få stor betydning , selv om de ikke sier noe om hvem som er best egnet for ulike yrker.
AA170613 Men regning er bare en av mange ferdigheter som har betydning i arbeidslivet.
AA170613 Karakterene har stor betydning for den kursen de kan velge.
VG170612 Han var en gjenganger på norske U-landslag og sier oppmerksomheten NFF ga ham, hadde betydning for hans valg.
VG170612 VG skrev søndag at Åslaug Haga nå leder den globale organisasjonen Crop Trust, som jobber for å bevare miljøet gjennom sikringen av frø og genmateriale til planter som de mener har betydning for verdens matvareforsyning.
SA170612 « Ferjesambandet Oanes-Lauvik er av sentral betydning for livet i Forsand kommune », skriver Ingrid Vik.
SA170612 Sentral betydning
SA170612 Ferjesambandet Oanes-Lauvik er av sentral betydning for livet i Forsand kommune.
SA170612 Stortingsflertallet hoster ikke opp mer penger, men peker på løsninger for å få fortgang i veiprosjekter av stor betydning for Rogaland.
NL170612 Skoltesamenes turbulente historie i løpet av litt i overkant av 150 år, omfatter tap av språk og rettigheter, og er knyttet til en bredere historisk kontekst enn internatenes betydning i fornorskningen av samer.
DB170612 Dét hadde likevel ingen avgjørende betydning for at hun valgte å holde seg nærmest mulig bakken på den røde løperen.
AP170612 - Det er historisk i den betydning at vi ikke har hatt en tilsvarende regjeringskrise siden midten av 1990-tallet, sier han.
AP170612 Har det stor betydning ?
AP170612 Det vil også skape interessante samtaler og vurderinger om festivalenes egenart og betydning i regionene, sier Agnes Kroepelien.
AA170612 Dette får betydning for hvordan vi ser på all Guds skapning.
AA170612 Det er ikke uten betydning at prosessen virkelig tok av først etter kommunevalget i 2015, da Klæbyggene valgte seg en ordfører fra Arbeiderpartiet.
VG170611 Visumfrihet for ukrainere kan altså være av større økonomisk betydning enn all verdens lånepakker.
VG170611 MED I EUROPA : - Avtalen om visum-frihet for ukrainere i Schengen-området er av enorm betydning , både symbolsk og praktisk.
VG170611 Avtalen er av enorm betydning , både symbolsk og praktisk.
VG170611 De jobber for å bevare miljøet gjennom sikringen av frø og genmateriale til planter som de mener har betydning for verdens matvareforsyning.
VG170611 De ansatte har ikke fått innsyn i vesentlige forhold av betydning for virksomheten, på tross av at det har blitt etterspurt.
AP170611 Lave kostnader, også skattekostnader, har hatt betydning når vi har bestemt innretting av eiendomsinvesteringene.
AP170611 Fondet er fritatt for skatt i USA, så valget av Delaware « har ikke (... ) skattemessig betydning for fondet sammenlignet med en eventuell etablering i andre delstater », skriver fondet i en rapport fra 2015 om eiendomsinvesteringene.
SA170610 Liten betydning
SA170610 De tre omsøkte prosjekter har svært liten betydning for kraftforsyningen og står derfor ikke i forhold til naturødeleggelsene.
SA170610 Kampene var av stor betydning for begge lag.
DB170610 Fasiliteter som vann og kloakk har betydning .
DB170610 « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme - en person som har så sterke røtter i Norge og som er i en så sårbar situasjon som han er i ved retur til Irak », skriver Tveter i brevet til PST.
DB170610 TERRORISME-ADVARSEL : « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme », skriver advokat Trygve Tveter i et brev til PST.
DB170610 I brevet går det fram at Tveter mener opplysningene også har betydning for hans utvisningssak og hans asylsak.
AP170610 Videre er klasseskillene i ferd med å miste betydning i britisk politikk.
AP170610 Med så markante aldersforskjeller, har det stor betydning hvem som går og stemmer, og tradisjonelt har eldre velgere vært langt flinkere til å gå til urnene enn de yngre.
AP170610 Kampene var av stor betydning for begge lag.
AA170610 I brevet går det fram at Tveter mener opplysningene også har betydning for hans utvisningssak og hans asylsak.
AA170610 I brevet går det fram at Tveter mener opplysningene også har betydning for hans utvisningssak og hans asylsak.
VG170609 Høyesteretts ankeutvalg begrunner sitt avslag med at det ikke foreligger nytt bevismateriale av betydning og at det ikke har skjedd endringer som påvirker den rettslige bedømmelsen.
VG170609 Ankeutvalget kan bare gi samtykke til anke i spesielt viktige saker og saker som har spørsmål med betydning utenfor gjeldende sak.
SA170609 Økland beskriver enigheten om dette formelle rammeverket som et gjennombrudd som vil ha stor betydning for Statoils fremtidige salg av olje til Kina og mulighetene til « å gjøre mer sammen » med det kinesiske storselskapet.
SA170609 Statoil-direktør Jens Økland, sier avtalen har stor betydning for Statoils fremtidige salg av olje til Kina og mulighetene til samarbeid med det kinesiske storselskapet Foto : Berit Roald / NTB SCANPIX ¶
DB170609 Når jeg er i ringen har det ingen betydning hvilken temperatur det er, sier Farias.
DB170609 Det spekuleres i den relativt store høydeforskjellen mellom de to bokserne på hele ni centimeter vil få en betydning .
DB170609 Braun sier det blir opp til dommeren hvorvidt Geimers vitneutsagn skal få betydning for sakens utfall, ifølge BBC.
BT170609 - BAGATELL : Etatsjef i Boligetaten Tor Jørgen Tofte, mener at feilen som har blitt gjort ikke har stor betydning .
AP170609 Økland beskriver enigheten om dette formelle rammeverket som et gjennombrudd som vil ha stor betydning for Statoils fremtidige salg av olje til Kina og mulighetene til « å gjøre mer sammen » med det kinesiske storselskapet.
AA170609 Økland beskriver enigheten om dette formelle rammeverket som et gjennombrudd som vil ha stor betydning for Statoils fremtidige salg av olje til Kina og mulighetene til « å gjøre mer sammen » med det kinesiske storselskapet.
AA170609 Om det får betydning for styringsrenta og rentebanen får vi svar på når Norges Bank har rentemøte og legger fram sin pengepolitiske rapport torsdag 22. juni.
AA170609 Det kan det herske skiftende oppfatninger om, men tilbake står uansett en opplevelse av at gjennom driften av Spelet, den aktive kontakten med Kirken, de gjentatte påminnelsene om Stiklestads nasjonale betydning for kristningsverk og nasjonsbygging og den lumre omgangen med mytiske objekter som « Olavssteinen », har SNKs historieformidling bid
VG170608 De ansatte har ikke fått innsyn i vesentlige forhold av betydning for virksomheten, på tross av at det har blitt etterspurt.
VG170608 Høyesterett skriver også at bevisførselsen i tingretten og lagmannsretten var omfattende, men at det i Breiviks anke ikke er « gjort gjeldende at det foreligger nytt bevismateriale av betydning », eller at det har skjedd noen utvikling som påvirker rettens bedømmelse.
SA170608 Det er først og fremst konsekvensene for forhandlingene om brexit som har betydning for Norge.
SA170608 Det vil ikke ha noen ringvirkninger av betydning for asylpolitikken, og det er det eneste Norge som nasjon kan være bekjent av.
SA170608 Dette er det eneste politiet har loggført som hendelser av betydning natt til torsdag.
SA170608 - Kenneth Dickstein har tre avgjørende karaktertrekk med stor betydning for hans faglige utvikling : Han er ekstremt fokusert, kompromissløs og meget produktiv.
NL170608 Jeg mener dette uansett har vesentlig betydning .
DN170608 Dette vil få stor betydning for alle som bor i randsonen for utbygging, sier Nag.
DN170608 Det er først og fremst konsekvensene for forhandlingene om brexit som har betydning for Norge.
DB170608 Først når Dagbladet sier at vi har noen dokumenter hun bør se på, og at de kan ha betydning for hvem som skal arve Baboucar Ndure, er hun villig til å møte oss.
DA170608 Det betyr at resultatene i områder i Midt- og Nord-England kan ha stor betydning .
DA170608 I forbindelse med Stavanger Aftenblads og Sølvbergets prosjekt Rogaland Music Wall of Fame, har juryen til nå plukket ut ti artister eller grupper som « har hatt stor betydning for populærmusikkens utvikling og utbredelse i Rogaland ».
AP170608 Comeys svar vil ha betydning også for de andre etterforskningene.
AP170608 Det er først og fremst konsekvensene for forhandlingene om brexit som har betydning for Norge.
AA170608 De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning , sier Helgesen.
AA170608 SSB tror i likhet med de fleste at vi vil se en viss nedkjøling i boligmarkedet, men spår ikke noen krakk som kan få avgjørende betydning for utviklingen i økonomien.
VG170607 - Erfaring har alltid betydning , om det ikke er et ekstremt talent som kommer inn, sa Lagerbäck og trakk frem Fredrik Ljungberg som eksempel.
VG170607 Men deres sorti kommer til å skje i stillhet, av den enkle grunn at de ikke har utrettet noe av betydning - hverken for forfatterne eller bransjen som helhet.
SA170607 - Sportslig sett hadde bråket minimal betydning .
DB170607 - Det vil opplagt ha betydning for straffeutmålinga at han bare så vidt hadde fylt 16 år, men det vil og ha betydning når retten skal bestemme om han har ansvar for dødsfølgen, sier forsvarer Aaløkken.
DB170607 - Det vil opplagt ha betydning for straffeutmålinga at han bare så vidt hadde fylt 16 år, men det vil og ha betydning når retten skal bestemme om han har ansvar for dødsfølgen, sier forsvarer Aaløkken.
DB170607 Angrepet på Khomeini-mausoleet, der den iranske revolusjonens leder ayatolla Khomeini er stedt til hvile, er av stor symbolsk betydning .
DB170607 Noen snakker fortsatt om klimaendringer som om de muligens vil få stor betydning en gang langt inn i framtida.
DB170607 Han viser til at politiets raske responstid hadde betydning for terrorsituasjonen i den britiske hovedstaden.
DA170607 Det kan også ha betydning for hva slags brexit det blir.
BT170607 Greit for oss som jobber dagtid, men uten betydning for barna som går i denne barnehagen.
AP170607 Comeys svar vil ha betydning også for de andre etterforskningene, men trolig ikke for den viktigste, nemlig den som pågår under ledelse av spesialetterforsker Robert Mueller.
AP170607 At det er to drapsofre, vil kunne få betydning i straffeskjerpende retning.
AP170607 - Sportslig sett hadde bråket minimal betydning .
AP170607 - Sportslig sett hadde bråket minimal betydning .
AA170607 Hun sier sønnens handling i London Bridge-angrepet var « forferdelig » og at hun nå skal begynne å lære unge mennesker om islams egentlige betydning .
AA170607 Og nettopp de unge velgerne, og få de til å stemme, vil ha betydning for Corbyn.
AA170607 - De feilaktige økonomiske forutsetningene var et sentralt premiss i beslutningsgrunnlaget, og dermed er det sannsynlig at dette hadde betydning for utfallet av saken, sier Neergaard.
AA170607 Organisasjonen peker på at også at utviklingen i oljeprisene vil ha avgjørende betydning for den økonomiske utviklingen - både opp og ned.
VG170606 Han hisset seg opp da Adresseavisen spurte om hvilken betydning det hadde at Nicklas Bendtner satt på tribunen.
SA170606 Hvis du tar en NAF-test på bilen før salg, vurderes den tekniske tilstanden til komponenter og karosseri som har betydning for driftssikkerhet og pris.
DN170606 Får hun økt sitt flertall i Underhuset, slik hun håper på, har ikke noen tapte valgkretser så stor betydning som dersom det blir et svært jevnt valg.
DN170606 Oljeprisene fikk en midlertidig oppgang mandag, som følge av diplomatisk uenighet mellom Qatar og blant andre Saudi-Arabia, men prisene falt tilbake, da markedet fant at forholdet vil ha liten betydning på oljeproduksjonen i Opec.
DB170606 Selv om Norge er ute av VM-dansen, vil Tsjekkia-kampen ha større betydning for FIFA-rankingen enn Sverige-kampen.
DB170606 - Jeg vil helst ikke spekulere på det, men jeg kan si at det mest sannsynlig er snakk om rutinemessig aktivitet fra russerne - som ikke skal tillegges noen stor betydning , sa han til Dagbladet.
BT170606 Stor betydning
BT170606 − Tørrfiskhandelen hadde stor betydning for norsk økonomi og hadde også store ringvirkninger for andre bransjer, sier avdelingsdirektøren.
BT170606 Hvis du tar en NAF-test på bilen før salg, vurderes den tekniske tilstanden til komponenter og karosseri som har betydning for driftssikkerhet og pris.
AP170606 At ekstremistgruppa IS har hevdet å stå bak gisselsituasjonen, mener politiet er av mindre betydning enn Khayres egne uttalelser og historie.
AP170606 Men det er en metafor, et språkbilde, som også har en konkret betydning , og det gjelder å huske at det konkrete kan slå inn.
AP170606 Hvis du tar en NAF-test på bilen før salg, vurderes den tekniske tilstanden til komponenter og karosseri som har betydning for driftssikkerhet og pris.
AA170606 At ekstremistgruppa IS har hevdet å stå bak gisselsituasjonen, mener politiet er av mindre betydning enn Khayres egne uttalelser og historie.
AA170606 En forutsetning er at tilsynet med områder som har stor betydning for samfunnssikkerhet, ikke svekkes. ( ©NTB ) ¶
VG170605 - Hadde det vært noe av betydning , ville han ha rapportert det til ministeren.
SA170605 Sundby-leiren, på sin side, argumenterte for at mengden astmamedisin i forstøverapparatet ikke var av betydning , ettersom bare en brøkdel av dette faktisk hadde kommet inn i kroppen.
FV170605 Hvis du tar en NAF-test på bilen før salg, vurderes den tekniske tilstanden til komponenter og karosseri som har betydning for driftssikkerhet og pris.
FV170605 Sundby-leiren, på sin side, argumenterte for at mengden astmamedisin i forstøverapparatet ikke var av betydning , ettersom bare en brøkdel av dette faktisk hadde kommet inn i kroppen.
DB170605 At det kan få betydning for flyselskapet Qatar Airways, som er et av regionens største og er hovedsponsor for fotballaget Barcelona fram til 30. juni, tror han likevel ikke det er noen tvil om.
BT170605 Sundby-leiren, på sin side, argumenterte for at mengden astmamedisin i forstøverapparatet ikke var av betydning , ettersom bare en brøkdel av dette faktisk hadde kommet inn i kroppen.
AP170605 Montenegros statsminister Dusko Markovic, her avbildet i februar i år, sa i tiltredelsestalen mandag at NATO-medlemskapet er av historisk betydning .
AP170605 Sundby-leiren, på sin side, argumenterte for at mengden astmamedisin i forstøverapparatet ikke var av betydning , ettersom bare en brøkdel av dette faktisk hadde kommet inn i kroppen.
AP170605 Sundby-leiren, på sin side, argumenterte for at mengden astmamedisin i forstøverapparatet ikke var av betydning , ettersom bare en brøkdel av dette faktisk hadde kommet inn i kroppen.
AA170605 - Hadde det vært noe av betydning , ville han ha rapportert det til ministeren.
AA170605 t naboland, der lønnsomhetsdrevne risikokapitalforetak eier, driver, kjøper og selger offentlig finansierte skoler, og i tillegg fører med seg skandaler, korrupsjon, kvalitetsproblem og feilplassering av penger og ressurser, må, ifølge Göran Rosenberg, føre til at en må minske lønnsomhetens betydning som drivkraft for å gjenopprette balansen.
AA170605 Her vil den enkelte arbeidstaker, og dennes betydning , samt fagets egenart bli satt helt til side.
VG170604 I alle sine år i parlamentet har han ikke hatt verv av betydning og han har heller ikke vært i nærheten av politisk makt, inntil han fikk et enormt oppsving i grasrota og mange hundre tusen unge meldte seg inn i Labour for å kunne velge ham som partileder.
SA170604 Men har det betydning for langrennssporten om Johaug rekker mesterskapet eller ikke ?
FV170604 Men har det betydning for langrennssporten om Johaug rekker mesterskapet eller ikke ?
BT170604 Men har det betydning for langrennssporten om Johaug rekker mesterskapet eller ikke ?
AP170604 Statsadvokaten har lang erfaring med grove og kompliserte kriminalsaker, og han tror den nye metoden vil få stor betydning i fremtiden.
AP170604 I litt overført betydning kan man si at åstedet flyttes inn i rettssalen, sier Klundseter.
AP170604 Han tror metoden vil få stor betydning i kriminalsaker i årene fremover.
AP170604 - Da vil åstedet bli oppbevart for fremtiden, og det kan hentes frem igjen hvis det skulle dukke opp nye opplysninger som har betydning for saken, sier Riise.
AP170604 Men har det betydning for langrennssporten om Johaug rekker mesterskapet eller ikke ?
AP170604 Men har det betydning for langrennssporten om Johaug rekker mesterskapet eller ikke ?
DB170603 Lente seg på eksperter før han viste hvor liten betydning Parisavtalen har for verden.
DA170603 Russland tillegger den stor betydning , uttalte en talsperson for president Vladimir Putin i forbindelse med USAs uttrekning av Parisavtalen.
AA170603 Politiet mener bilen kan ha betydning for etterforskningen av terrorangrepet 22. mai. 22 mennesker ble drept og over 100 ble såret da britiskfødte Salman Abedi utløste en kraftig bombe etter en Ariana Grande-konsert i Manchester Arena.
SA170602 Skal du spise en bolle en gang iblant, har det ingen betydning om du velger en vanlig hvetebolle, eller en bolle med sjokolade.
NL170602 I dagens samedebatt har begrepet også fått en annen betydning som bidrar til å forkludre debatten, nemlig " folkegrupper som eksisterte da den formelle statsdannelsen skjedde ", altså for ikke så veldig lenge siden.
FV170602 Ifølge Agderposten mener Ryengen at kvinnen har opptrådt « utspekulert og kynisk », noe han mener må få betydning i straffeskjerpende retning.
DB170602 - De nye kommunene bør lete etter et gammelt historisk navn, som har en viss betydning i regionen.
DB170602 Ifølge Høyesterett viste Torgersen-saken « behovet for at spørsmålet om oppbevaring av bevis og opprettholdelse av beslag i saker der tekniske bevis er av betydning , gjøres til gjenstand for en mer inngående vurdering ».
DB170602 -  Om dette er materiale som ville hatt betydning vet vi jo ikke, men på generelt grunnlag er det uheldig med henblikk på å forsøke å løse den type saker vi jobber med, sier Erdal.
DB170602 -  Det er åpenbart at biologisk spormateriale og andre eventuelle krimtekniske bevis og beslag kan være av avgjørende betydning for oss, sier Erdal. -  I flere saker har vi konstatert at det er beslag som ikke er tilgjengelige.
DB170602 Denne datoen har stor symbolsk betydning for alle franskmenn. 18. juni 1940 talte en relativt ukjent de Gaulle i BBCs franskspråklige radiosendinger for å oppfordre alle franskmenn til å ta opp kampen for fransk gjenreisning.
DA170602 Retten kom til at fire uker var tilstrekkelig og viste blant annet til at Torstrup hadde bedt om ny etterforskning i saken og at denne allerede er påbegynt - og at dette kan få betydning for spørsmålet om videre fengsling.
DA170602 Retten mente at det ikke skulle ha nevneverdig betydning .
BT170602 Skal du spise en bolle en gang iblant, har det ingen betydning om du velger en vanlig hvetebolle, eller en bolle med sjokolade.
BT170602 Erlend Høyerstens bakgrunn fra Bergen og KODE var neppe helt uten betydning for at nettopp Bergen ble invitert.
AP170602 Skal du spise en bolle en gang iblant, har det ingen betydning om du velger en vanlig hvetebolle, eller en bolle med sjokolade.
AA170602 Politiet i Manchester har funnet en bil som de mener kan ha betydning for etterforskningen av terrorangrepet 22. mai. 22 mennesker ble drept og over 100 ble såret da britiskfødte Salman Abedi utløste en kraftig bombe etter en Ariana Grande-konsert i Manchester Arena.
AA170602 - Det at Trump trekker USA fra Parisavtalen har i seg selv ingen betydning .
AA170602 Rakettskjoldets reelle militære betydning i forholdet mellom øst og vest kan være diskutabelt.
VG170601 - Det kan hende at det har hatt betydning , men det er samtidig litt enkelt å si at dét er grunnen.
VG170601 Det som derimot har hatt stor betydning i tillegg til ny teknologi, er store verdenshendelser som Sovjetunionens fall, gjenforeningen av Tyskland og finanskrisen.
SA170601 Som mangeårig leder av Pensjonistuniversitetet opplever jeg stadig at foredragsholdere, politikere, kulturarbeidere og universitetsansatte skryter av miljøet og interessen, det vi ofte kaller dannelse i betydning intellektuell allmenndannelse og modning, som foreleserne mener preger forsamlingen av vitebegjærlige tilhørere - gamle pensjonister.
SA170601 Gudim mener dessuten bedre fertilitetsbehandling her til lands, har betydning for adopsjonstallene.
SA170601 At Marit Bjørgen allerede har sagt klart fra om at hun ikke kommer til å gå Tour de Ski har derimot ingen betydning for hennes OL-uttak.
SA170601 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
SA170601 Atletico Madrids overgangsnekt kan få betydning for franskmannen.
FV170601 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
DB170601 Bidrar han til å sprekke noen myter om nødvendigheten av dop, får Ørn betydning langt utover den flotte jobben han har gjort med å utvikle stesønnen Alexander Kristoff til verdensstjerne.
DB170601 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
DB170601 Det er heller ikke alle som tror bruddet med Parisavtalen får noen stor betydning .
DB170601 Nyere forskning tyder på at tarmfloraen har stor betydning for helsen, og risiko for overvekt.
DB170601 - Jeg tror likevel at innholdet i skjeen har like stor, om ikke større betydning .
DA170601 - Kan dette også få betydning for hvorvidt Norge regner Afghanistan som et trygt land å returnere asylsøkere til ?
DA170601 - Angrepet vil ikke få så stor betydning for den norske tilstedeværelsen i Afghanistan.
DA170601 Den henger sammen med internasjonale krefter og råvarepriser, sier professoren, og viser til oljeprisens betydning for et eksportrettet land som Norge.
BT170601 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
AP170601 Det har betydning for alle store utbygginger, sier Johansen.
AP170601 Gudim mener dessuten bedre fertilitetsbehandling her til lands, har betydning for adopsjonstallene.
AP170601 At Marit Bjørgen allerede har sagt klart fra om at hun ikke kommer til å gå Tour de Ski har derimot ingen betydning for hennes OL-uttak.
AP170601 At Marit Bjørgen allerede har sagt klart fra om at hun ikke kommer til å gå Tour de Ski har derimot ingen betydning for hennes OL-uttak.
AP170601 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
AP170601 Atletico Madrids overgangsnekt kan få betydning for franskmannen.
AA170601 Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengsler 27-åringen i nye fire uker, og viser i avgjørelsen til sist fengslingskjennelse i saken, hvor siktedes voldshistorikk var av betydning for avgjørelsen om fengsling.
VG170531 Særlig stor betydning har foreldrenes utdanningsnivå.
VG170531 Mener hun det er uten betydning for forskjeller at innvandrergutten som sliter med å lære seg norsk, får hjelp og støtte fra første dag ?
VG170531 Datteren til Wenche ( 71 ) og Roger Waage ( 73 ), som i april 2014 fikk uthuset sitt kappet i to, sier fra vitneboksen i rettssal 11 onsdag at huset hadde stor betydning for hennes familie.
SA170531 Og forskere har gang på gang påpekt relasjonens betydning - relasjonen mellom bruker og hjelper - for en vellykket bedringsprosess.
SA170531 FOTO : Fredrik Refvem ¶ | - En snuoperasjon uten betydning for Nye Sandnes ¶
FV170531 Så i troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
FV170531 - I troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
DN170531 Den henger sammen med internasjonale krefter og råvarepriser, sier professoren, og viser til oljeprisens betydning for et eksportrettet land som Norge.
DN170531 Vi har sett at smittepresset fra lakselus bygger seg langsomt oppover, så spenningen er om det vil få betydning for antall smålaks til elvene i de mest oppdrettsintensive områdene, sier han.
DB170531 EN BESLUTNING AV EKSISTENSIELL BETYDNING : Rasmus Hansson ( MDG ) reagerer sterkt på meldingen om at Donald Trump trekker USA ut av Paris-avtalen.
DB170531 Det er en beslutning av eksistensiell betydning for jordas framtid.
DB170531 Endret oksens betydning
DB170531 I gårsdagens leder tar Dagbladet til orde mot Terje Søviknes sitt initiativ til et ungdomspanel som skal hjelpe olje- og energidepartementet med å kommunisere næringens betydning og behov ut til dagens ungdom.
DB170531 Hadde det vært opp til meg så ville jeg ha hatt lek hele dagen lang, fordi jeg ser og vet lekens betydning .
DB170531 Dette viser hvor langt vi fremdeles må gå for at andre utenfor vår utdanning og profesjon skal kunne forstå lekens egenart og viktige betydning for barnets videre sosiale kompetanse og egenutvikling.
DB170531 UKJENT BETYDNING : Donald Trump og kona Melania har fått mye oppmerksomhet etter flere videoer der Melania tilsynelatende unngår å ta hånda til ektemannen.
DA170531 - Stavanger har lange tradisjoner for internasjonale samarbeid, og vi mener Global Parliament of Mayors vil få stor betydning og påvirkningskraft framover, sier ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) i en pressemelding.
DA170531 Derfor er det av avgjørende betydning at vi setter inn innsatsen tidlig, dersom målet er å få en språkmektig generasjon om et par tiår.
DA170531 Marguerite Duras reflekterer rundt sin egen skriving, og forteller om steder som har hatt stor betydning for bøkene hennes.
DA170531 - Dagen i seg selv har nok hatt begrenset betydning for nedgangen i røyking her i Norge, men den har bidratt til oppmerksomhet rundt røykeslutt.
DA170531 Selv om en mulig karbonfangst ved Klemetsrudanlegget nå er skjøvet fram i tid, vil ikke det få noen betydning for de 41 andre klimatiltakene i byrådets klimabudsjett, får Dagsavisen opplyst.
AP170531 Men hvis avtalen fortsetter med de andre landene trenger det imidlertid ikke ha så stor praktisk betydning .
AP170531 Det vil være svært beklagelig dersom USA trekker seg fra avtalen, men det behøver ikke ha så stor betydning for det globale klimaet.
AA170531 Vi må bli enda tydeligere på sakene som har betydning for distriktene, som har fått mye fokus den siste tida.
AA170531 At lagmannsretten mener at en barnefamilie ble ulovlig fengslet på Trandum, kan få stor betydning for lignende saker i framtiden, mener jussprofessor.
AA170531 Begge disse punktene er tatt ut i forslaget til nye vedtekter, men Leinan sier det ikke har noen praktisk betydning for TSOs organisering eller daglige drift.
VG170530 Hans betydning for AS Roma og den italienske hovedstaden kan rett og slett ikke overvurderes, selv byrivalene erkjenner det : « Dine fiender for livet hyller deg, Francesco Totti », meldte de hardeste Lazio-supporterne på et banner i sin siste hjemmekamp forrige helg.
VG170530 - Avgjørelsen har ingen betydning for vår klagen til disiplinærmyndigheten, legger hun til.
SA170530 - Å holde styr på alle skiltene og deres betydning til enhver tid er ikke så lett.
SA170530 Så i troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
SA170530 - I troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
SA170530 Så i troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
SA170530 - I troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
DN170530 Det vil ha betydning for selskapet, mener han.
DB170530 Han forteller videre at det vil være subjektive meninger om forskjellen mellom norsk og thailandsk kylling, at det ikke har stor betydning i smak, men at noen mener det er viktig med opprinnelsesland.
BT170530 - Å holde styr på alle skiltene og deres betydning til enhver tid er ikke så lett.
BT170530 Så i troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
BT170530 - I troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
AP170530 Saken, og Norges forhold til Dalai Lama, hadde betydning for Norges forhold til Kina.
AP170530 Saken, og Norges forhold til Dalai Lama, hadde betydning for Norges forhold til Kina.
AP170530 - Å holde styr på alle skiltene og deres betydning til enhver tid er ikke så lett.
AP170530 Så i troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
AP170530 - I troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
AP170530 Så i troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
AP170530 - I troppen er det noen som har veldig lite spilletid, og det kommer til å få en større betydning i fremtiden.
VG170529 I så måte er kveldens kamp mot en annen tradisjonsrik klubb, Strømsgodset, som absurd nok er tabellnabo i bunnen, ikke bare av nesten ubeskrivelig stor betydning .
VG170529 Flere hevder at antall elever i et klasserom ikke har betydning for læringsutbytte.
VG170529 Det er altså ikke enighet om at færre elever pr lærer ikke har betydning .
VG170529 lærer ikke hadde noen betydning for elevresultatene.
NL170529 Forskningserfaring, gjerne kombinert med erfaring fra næringslivet har hatt betydning ved nye ansettelser.
NL170529 ¶ Dronning Sonjas tilstedeværelse vil befeste festivalens posisjon som samfunnsaktør og dens betydning for å ha bygget stolthet og kunnskap om samiske spørsmål siden festivalens spede start.
DB170529 De skriver : « Fisking er av stor betydning for Norges økonomi, og derfor skal de nye sedlene deres ha et bilde av en torsk.
DA170529 En forskningsrapport fra Høgskolen i Sørøst-Norge som kom ut i fjor, forteller også at et nært forhold til læreren kan hindre tidlig frafall, og ha betydning for elevenes psykiske helse videre i livet.
DA170529 DEBATT : Det går nesten ikke an å overvurdere lærerens betydning for elevenes skolehverdag og framtid.
DA170529 Nå har dette kommet for fullt, og det digitale rommet har en enormt stor betydning for unge indere, sier Wiræus.
AP170529 Oppfinnelsen som fikk størst betydning var, om enn ufrivillig, hans første patent, den elektromagnetiske kanon.
VG170528 - Men for oss alle, også for USA, er solidariteten i Nato av stor betydning .
SA170528 Søndagens seier hadde enorm betydning for de blåkledde på fastlandet.
SA170528 - Den har massiv betydning for oss.
AP170528 Eksperter som professor Bale tror ikke taktisk stemmegivning vil få noen særlig betydning i valget.
AP170528 Generelt trekker økt betydning av tjenesteyting ned produktivitetsveksten, selv om det er positive unntak som bank/finans og varehandel.
AP170528 Søndagens seier hadde enorm betydning for de blåkledde på fastlandet.
AP170528 - Den har massiv betydning for oss.
SA170527 Men måten maten fryses ned på, har vel så stor betydning som fettinnholdet.
SA170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser.
FV170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser.
DB170527 For velferdsstaten Norge kommer dette til å ha stor betydning .
BT170527 At en kontrakt er midlertidig er da uten betydning for spørsmålet om anskaffelsen skulle vært satt ut på anbud.
BT170527 Men måten maten fryses ned på, har vel så stor betydning som fettinnholdet.
BT170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser.
AP170527 Men måten maten fryses ned på, har vel så stor betydning som fettinnholdet.
AP170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser.
NL170526 Journalist Inge Sellevåg i Bergens Tidende avslørte at nyskapningen hadde stor betydning for det amerikanske rakettskjoldet, noe som var i strid med både norsk offisiell forsvarspolitikk og ABM-avtalen mellom Russland og USA.
NL170526 Globus II´s betydning for det amerikanske rakettskjoldet ble senere blant annet bekreftet av tidligere statssekretær i det amerikanske forsvarsdepartementet, Philip E.
DB170526 Både personlig hygiene og hygieneforholdene under selve produksjonen er av stor betydning , kommenterer hun.
DA170526 Han fikk meg til å se at det jeg hadde å si, hadde en betydning .
DA170526 - Det var mange ting som hadde betydning for at jeg sakte og seigt ble bedre, men en av de enkeltstående var møtet med psykolog Bjørn Angvik, på Østmarka sykehus, hvor jeg var innlagt i over to år.
VG170525 « USA er Norges nærmeste allierte, og det vil alltid ha stor betydning og være nyttig for en statsminister å møte den amerikanske presidenten, enten i Det hvite hus eller i andre sammenhenger », skriver kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor i en tekstmelding til VG.
DN170525 Tysklands statsminister Angela Merkel snakket om frihet og betydning av Murens fall, mens Donald Trump først snakket om hvor viktig kampen mot terror er, men så mest om at Nato-allierte må bruke mer penger på forsvar og oppfylle målet om å bruke to prosent av bnp til forsvar.
VG170524 I kjølvannet av terrorangrepet ved Ariana Grandes konsert i Manchester, er det én av hennes låter som har fått ny betydning og blitt symbolsk for mange.
VG170524 Å være lærer var å ha en rolle med betydning langt utenfor klasserommet.
VG170524 Lønn er selvfølgelig et element, men trolig har respekt og anerkjennelse like stor betydning .
VG170524 Helt overlegent, i enhver betydning av ordet.
VG170524 - Denne alvorlige saken vil selvsagt bidra til enda mer årvåkenhet, fordi resultatet av klareringer er at stor betydning både for enkeltpersoner og virksomheter der sikkerhetsklareringer er nødvendig, skriver Aarsæther i en e-post til VG.
NL170524 Maggas råd vil derfor veie tungt, ikke bare blant samene selv, det vil uten tvil også ha betydning for Stortingets beslutning.
DB170524 UKJENT BETYDNING : Donald Trump og kona Melania har fått mye oppmerksomhet etter flere videoer der Melania tilsynelatende unngår å ta hånden til ektemannen.
DB170524 De største tabbene skjer før pensel og rulle tas fram ¶ fra Butinox Futura ¶,Roger Moore hadde ingen høye tanker om sin egen betydning .
BT170524 I avhandlingen inngår flere andre studier, der en studie viser at å trene toppledere har avgjørende betydning for hvordan kriseledelsesteamet fungerer, blant annet om de opplever tillit til lederen, psykologisk trygghet i teamet, og for om de klarer å prestere raskt og med høy kvalitet i tide.
BT170524 Funnene ventes å ha stor betydning for hvordan man forbereder seg på kriser og bygger kriseledelseskompetanse i fremtiden.
AP170524 Retten har lagt vekt på at tiltaltes tilståelse har betydning , særlig for fornærmede i saken.
AP170524 « Kliniske studier har ikke vist effektforskjeller av betydning mellom de ulike antihistaminene for de fleste pasienter.
AP170524 - Kliniske studier har ikke vist effektforskjeller av betydning mellom de ulike antihistaminene for de fleste pasienter.
AA170524 Elevene kunne dessuten velge en oppgave om språkets betydning for menneskers identitet, knyttet til en tekst om at nyttårstalen til sametingspresident Vibeke Larsen ikke ble holdt på samisk.
AA170524 Resonnementet hans kan være gyldig som en analyse av russisk tenkemåte, men antallet soldater er så lite at det har liten reell militær betydning .
VG170523 Dette perverterte ungdomsopprøret er, enten det er religiøst eller politisk begrunnet, en svulst på de frie, demokratiske samfunn og en terror - i ordets opprinnelige betydning - mot alle frie mennesker i disse samfunnene.
VG170523 Jensen er tiltalt for å ha varslet Cappelen om forhold som kunne ha betydning for hans hasjinnførslesvirksomhet, for. eks om han var politiets søkelys eller om transporter var stoppet av tollmyndighetene.
NL170523 Banen er av avgjørende betydning for oss.
NL170523 På denne knivseggen er det altså den norske forsvarssektoren skal finne vektingen mellom et effektivt forsvar av norsk territorium og norske interesser, opp mot å sette den mest velfungerende delen av Forsvaret - spesialsoldatene - inn i nær sagt alle internasjonale konflikter som har betydning for NATO og USA.
NL170523 Hva som blir vektlagt i forskninga, hvordan historiske kilder blir tolket og ikke minst formidlet, har betydning samfunnsmessig og politisk.
DB170523 De mener at det som foregår i miljøet rundt Visjon Norge er av vesentlig samfunnsmessig betydning , og nettopp derfor er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold ved virksomheten.
DB170523 De rundt 120 norske soldatene som tjenestegjør i Irak og i Jordan har ingen militær betydning .
AA170523 - Saffie var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet.
AA170523 Hvordan storsamfunnet håndterer katastrofer kan også ha betydning for opplevelse av trygghet.
AA170523 Saffie ( 8 ) var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet, ifølge rektoren ved skolen der hun gikk.
AA170523 - Saffie var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet, sier rektoren Chris Upton ved Tarleton skole.
AA170523 Her skal vi ikke gå inn på dette med jus og politikk, eller den like viktige diskusjonen om nedbygging av dyrka mark, men heller se på Kystadområdets funksjon og betydning for lokalsamfunnet i fortid, nåtid og framtid.
AA170523 Luthers skriftsyn får blant annet stor betydning for etikken.
VG170522 I saker der gjerningspersonen har begått mange grove volds- eller seksuallovbrudd, får ikke hvert lovbrudd like stor betydning i den felles straffeutmålingen, som de ville fått om sakene var behandlet hver for seg.
VG170522 Derfor gir vi samtidig et tydelig signal om at hvert enkelt lovbrudd skal få en større betydning i den samlede straffeutmålingen.
VG170522 I tillegg til at det er av betydning å ha arbeidserfaring før man får sitt første barn, uttalte forsker Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå til VG.
VG170522 Malling anfører at Cappelens tilståelse har hatt en prosessøkonomisk betydning - noe dommer Kim Heger har stilt spørsmål ved tidligere.
VG170522 - Å ha et edelt motiv eller ikke, har i denne saken ingen betydning .
VG170522 Våre funn viser også at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier Dommermuth.
VG170522 I tillegg til at det er av betydning å ha arbeidserfaring før man får sitt første barn, sier forsker Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå til VG.
SA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170522 Lovendringa er også ment å signalisere overfor domstolene at hvert enkelt lovbrudd skal få langt større betydning for den samlede straffeutmålinga når det er begått en rekke alvorlige lovbrudd.
DB170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170522 De Vibe Malling sikter også til at Cappelens tilståelse har hatt prosessøkonomisk betydning .
DB170522 Skuespillerforbundet frykter at avgjørelsen til Arbeidsretten også kan få betydning for en rekke skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge.
DA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
BT170522 Uansett har dette ikke betydning for avtalens gyldighet.
BT170522 Slik fatsettelsesdom har betydning for eventuelle lønnskrav for perioden etter 1. september 2014.
BT170522 Selv om det skulle være nødvendig at Gulsvik hadde institusjonstilknytning for å få de nødvendige tillatelsene, har ikke det betydning for hvem som er avtaleparter.
BT170522 Lagmannsretten kan verken se at fullmakten eller styringsutvalgets kontroll med Innovests forvaltning av de økonomiske ressursene har betydning for spørsmålet om institusjonene skal anses som parter i en avtale det senere etablerte aksjeselskapet har inngått.
BT170522 Lagmannsretten kan ikke se at dette er sannsynliggjort, og anførselen har uansett ikke betydning for partsforholdet.
BT170522 Formuleringen om økonomiforvaltningen i den tidligere enheten får heller ingen betydning .
BT170522 For vurderingen av det spørsmål lagmannsretten skal ta stilling til har denne bevisførselen liten betydning .
BT170522 Etter lagmannsrettens syn får ikke spørsmålet om hvem av partene som inngår i definisjonen " Accrual Site " betydning for vurderingen av om institusjonenes innsatsfaktorer er av en slik karakter at institusjonene får partsstatus i avtalen.
BT170522 Dette har etter lagmannsrettens syn ikke betydning for om institusjonene er parter i avtalen.
BT170522 Dette er forhold Helse Bergen som arbeidsgiver kunne ha tatt opp med Gulsvik, men som uansett ikke får betydning for hvem som er kontraktsparter.
BT170522 Det har ikke betydning for eierskapet at midlene er overført il Helse Bergen.
BT170522 Det får da mindre betydning at Sølvi Søbstad, som hadde en underordnet stilling i Innovest i 2002, forklarte i lagmannsretten at hun mener Gulsvik hadde fullmakt til å signere på vegne av sine arbeidsgivere.
BT170522 Den tidligere fullmakten har da ikke lenger betydning .
BT170522 Bidraget får uansett ikke betydning for partsforholdene i GenKols-avtalen.
BT170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
BT170522 Balansegangen er avgjørende, og har stor betydning for både identitet og velgeroppslutning.
BT170522 Der absolutt alt kunne være av betydning .
AP170522 Betydning av alder ¶
AP170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
AP170522 Han har opplyst politiet om forhold de ikke var kjent med tidligere, og det har hatt stor prosessøkonomisk betydning , sa advokatfullmektigen. de Vibe Malling viste til tidligere dommer hvor tiltalte har fått 50 prosent strafferabatt for egen tilståelse, og å ha forklart seg om andre.
AP170522 Betraktninger om troverdighet vil få betydning , men er ikke avgjørende.
AP170522 siale medier de seneste dagene om hvilken innflytelse Twin Peaks egentlig har hatt på det vi kjenner som serieuniverset i dag, men viraken rundt denne gjenforeningen av skuespillere og serieskaperne David Lynch og Mark Frost understreker at den snurrige, mystiske serien uansett har vært av voldsom betydning .
AA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170522 I tillegg ser vi at det å ha en del arbeidserfaring før man får sitt første barn, også har fått økt betydning , sier forsker Lars Dommermuth.
AA170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
AA170522 - Arbeidsledigheten i kommunene har fått større betydning for tredjebarns-fødsler etter 2009.
AA170522 - Abdelrahman er et ypperlig eksempel på hvilken betydning lærerens engasjement og kunnskap har for elevenes læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), som delte ut prisen mandag formiddag.
AA170522 Hvis festivalen lykkes, vil den engasjere mange og bidra til større forståelse for vitenskapens betydning for oss alle.
VG170521 At helter går foran på denne måten er av uvurderlig betydning for unge mennesker som famler etter sin egen identitet.
VG170521 En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia, skriver NTB.
VG170521 Medisinskfaglig rådgiver Helge Istad i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ( LHL ) mener forskningen kan få stor betydning i fremtiden.
VG170521 - Kan få stor betydning
VG170521 - Funnene våre er av betydning fordi det kan gi oss mer kunnskap om hvorfor man får hjerteflimmer.
DN170521 Det vil ha stor betydning hvis man får en ny bekreftelse på at Trump anser at Nato ikke bare er relevant, men også hva Nato skal brukes til.
DN170521 - Hvilken betydning har Trumps besøk i Midtøsten ?
DN170521 Saudi-minister : Trump-problemer på hjemmebane har ingen betydning
DN170521 Det vil ha stor betydning hvis man får en ny bekreftelse på at Trump anser at Nato ikke bare er relevant, men også hva Nato skal brukes til.
DN170521 - Hvilken betydning har Trumps besøk i Midtøsten ?
DN170521 | Saudi-minister : Trump-problemer på hjemmebane har ingen betydning
DN170521 En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia.
DN170521 Det vil gi stor betydning for mandatsammensetningen.
DN170521 Han sier at Twitters betydning for Trumps popularitet er « en svært dårlig ting ».
AP170521 Dette er et område som har svært stor betydning for folk, og det er usedvanlig viktig å være nøktern og ryddig i markedsføringen, sier Haugseth til Aftenposten.
AA170521 Han sier at Twitters betydning for Trumps popularitet er « en svært dårlig ting ».
AA170521 | Saudi-minister : Trump-problemer på hjemmebane har ingen betydning
AA170521 En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia.
DN170520 Han tror ikke en eventuelt avkjøling i markedet vil få stor betydning .
AA170520 Samtidig bidrar Senterpartiets medvind, og den kommende valgkampen, til at distriktspolitikk får økt betydning .
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning .
NL170519 Ifølge sakkyndige som har observert mannen, har han utvist sviktende evne til realistisk vurdering av sine omgivelser og at denne svikten har sammenheng med vrangforestillinger om egen betydning og paranoide tanker.
NL170519 produserer rein og trygg mat til nord norske forbrukere ¶ produserer et åpent og velstelt kulturlandskap ¶ beitende småfe og storfe holder gjengroinga i sjakk ¶ hver av dem bidrar til 4 arbeidsplasser i transport, industri og andre tilknyttede næringer innen service- og tertiærnæringene ¶ har stor betydning for den stadig voksende turistnæringa i nord ¶ opprettholder stabiliteten i nord norske bygder og bidrar til dugn
NL170519 Det er vanskelig å møte sin egen skam, det er en krevende jobb å snakke om og det kan ha avgjørende betydning for den enkelte og for samfunnet/andre.
NL170519 Forskning på havressurser og havmiljø vil få gjennomgripende betydning på en lang rekke samfunnsområder i årene som kommer, både for næringsliv, miljø og samfunnssikkerhet.
DB170519 Dersom filmplanene hadde blitt kjent, er det umulig å si om det ville fått betydning for utleveringen.
DA170519 I forhold til straffeutmålingen kom retten til at det var av underordnet betydning at det var fornærmede som tok initiativ til det som skjedde.
DA170519 Men Lindtner har skrevet en doktorgradsavhandling om emnet, og i kveld skal hun debattere Sirenes betydning for feminismen i dag.
BT170519 Det har stor betydning for straffen.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning .
AP170519 Venstre-nestleder Ola Elvestuen mener partiet må klare å vise egen betydning bedre etter tidenes bunn-notering på ANBs månedlige meningsmåling.
AP170519 Oljeskattens betydning for norsk økonomi er betydelig redusert.
AP170519 Hareide tar tak i viktige spørsmål, av stor rettssikkerhetsmessig betydning .
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning .
AA170519 - Presidenten har likevel en del makt, og også på disse områdene har det stor betydning hvem som vinner valget, mener Vogt.
AA170519 Den har oppdrettskommuner, prosessteknologi i verdensklasse og subseamiljøer av internasjonal betydning .
VG170518 Ledger selv fortsetter gjerne i Viking, og sier den siste tids resultater ikke har noen betydning for om han blir eller ikke.
VG170518 - Han hadde en karriere som strakk seg over mer enn fem ti år innenfor underholdning, politikk og nyheter som hadde betydning for millioner av mennesker.
VG170518 Det vil nok måtte gis en viss betydning .
SA170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
DB170518 Hans evig tilstedeværende mor Kari Hilde French har også hatt stor betydning .
DB170518 Det har nok hatt betydning for presidenten og hans krets at hun offentlig har sagt at hun ikke er ute etter hevn.
DB170518 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170518 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170518 Forklaringen vil som regel ha betydning , særlig om den underbygges av en mengde bevis, sier han.
DB170518 Hastigheten får enda større betydning når fisken fryses to ganger, men det er den siste tiningen som er mest utslagsgivende.
DB170518 Det er ingen tvil om at hastighet har stor betydning , sier forsker Svein Kristian Stormo.
AP170518 Den får betydning for alle eksisterende private barnehager, det har vi ikke hatt før.
AP170518 Alfheim tok også for seg risikoen for represalier og mediepresset, men ga uttrykk for at han er mindre sikker på om dette skal gis særlig betydning , både fordi det ikke er uvanlig at folk som sitter for alvorlige forbrytelser blir truet, og fordi Cappelen selv har bidratt og latt seg intervjue og avbilde i mediene.
AP170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
AA170518 - Liten betydning
AA170518 - Forskning viser at politiske skandaler, som Olsø-saken jo er, har forsvinnende liten betydning .
NL170517 Arvelige faktorer er sannsynligvis også av betydning .
DA170517 Vise matvarer har større betydning enn andre på 17. mai, og to av disse er pølser og is.
AP170517 Men valget har betydning for regimets legitimitet internt, mener forsker Emanuele Ottolenghi ved Foundation for Defence of Democracies i USA.
AP170517 Det har også betydning for maktbalansen internt i landet, og for presidentens evne til å gjennomføre økonomiske grep, mener han.
AP170517 Men valget har betydning for regimets legitimitet internt, mener forsker Emanuele Ottolenghi ved Foundation for Defence of Democracies i USA.
AP170517 Det har også betydning for maktbalansen internt i landet, og for presidentens evne til å gjennomføre økonomiske grep, mener han.
VG170516 Overfor VG beskriver han viktigheten av å få et tidlig mål, slik at de hadde noe å forsvare, for det fysiske ville få en viktig betydning for slitne Viking-bein.
VG170516 Burchnall begrunner ikke utelukkende jumbo-plassen på tabellen med kampoppsettet, men sier det har stor betydning .
DN170516 Virus fører til sykdom på laks, men har ingen betydning for folkehelsen.
DB170516 For Godset var en seier av viktigere betydning .
DB170516 Grunnet fabrikkens historiske betydning i fortellingen om norsk industri står Fyrstikkalleén 17 på byantikvarens gule liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner i Oslo.
DB170516 Hvorvidt jeg selv liker/ikke liker Melgaard, er selvsagt uten betydning .
DA170516 Også etter angrepene i Brussel og Paris fikk Europahymnen og Marseillaisen en helt annen betydning .
AP170516 Comey skal ha vært kjent for å skrive notater etter alle møtene han deltok i som han mente kunne være av betydning for ettertiden.
VG170515 Det er klart europeisk mote har hatt betydning for bunaden i Norge, men det er ikke bare derfor bunaden er blitt til, sier hun til VG.
SA170515 Han er ikke i tvil om den tidligere TIL-spilleren betydning .
NL170515 Skal man lære noe av betydning må man få med seg omfanget og lengden på politikken.
DB170515 Kampen er uten betydning ut over ære og seedingpoeng foran neste års VM.
DB170515 Avgjørelsen til Arbeidsretten kan også få betydning for en rekke skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge.
DB170515 Når LO hvert fjerde år samler seg til kongress, har vedtak og valg av ledelse stor betydning .
DA170515 januar 2020 er det åpenbart at bydelenes rolle og politiske betydning må forandres.
DA170515 Kampen er uten betydning ut over ære og seedingpoeng foran neste års VM.
DA170515 Avgjørelsen til Arbeidsretten kan også få betydning for en rekke skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge.
AP170515 Og deres skiftende betydning preger faktisk også historiens gang og samfunnets prioriteringer.
AP170515 I en slik « natur » har ikke innbyrdes relasjonelle forhold noen særlig betydning .
AP170515 Minimal betydning i Norge ¶
AP170515 Han er ikke i tvil om den tidligere TIL-spilleren betydning .
AA170515 Avgjørelsen til Arbeidsretten kan også få betydning for en rekke skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge.
AA170515 Men tiltalte bestrider dette og hevder gutten var over 14, noe som kunne fått betydning for straffeutmålingen.
VG170514 - Det er en avgjørelse som vil få stor betydning for Norge, fordi Storbritannia også vil tre ut av EØS.
SA170514 I Abidjan, byen med størst betydning for Elfenbenskystens økonomi, var situasjonen rolig søndag.
VG170513 Dette har gjort at tungvekt har måttet se seg forbikjørt på popularitet og betydning av andre vektklasser, divisjoner som har fostret stjerner og storkamper på løpende bånd.
VG170512 Begrunnelsen den gang var blant annet at en heving av sperregrensen fra fire til fem prosent, kun ville hatt betydning ved stortingsvalget i 1997, den gang ved fordeling av fire utjevningsmandater.
VG170512 - Dersom konkurransen flyttes mer over på lojalitets- og rabattordninger kan det ha betydning for prisbildet i hyllen.
VG170512 « Jeg har tenkt tanken før, men er glad i Arbeiderpartiets historikk og betydning for det samfunnet vi har i dag.
SA170512 Er det pølser med lomper til middag, vil hvilke type pølser og om du serverer grønnsaker sammen med pølsene, være av mye større betydning for hvor sunt måltidet er, enn hva slags lomper du velger.
DN170512 Komposisjonen har en talismansk betydning for Degas, og dens varige innflytelse går igjen gjennom et antall moderne- og samtidskunstnere, slik som Paul Cézanne, Pablo Picasso, Lucian Freud og Cecily Brown, som har beskrevet arbeidet som særlig innflytelsesrikt for hennes egne malerier, sier Sotheby's-direktør Simon Shaw i en melding
DN170512 Fungerende FBI-sjef Andrew McCabe sa torsdag i en høring i Senatet at granskingen er av « svært stor betydning ».
DN170512 Fungerende FBI-sjef Andrew McCabe avviser Det hvite hus' uttalelse om at FBIs Russland-gransking er av liten betydning .
DN170512 Den politiske analytikeren Oscar Niedermayer peker også på Nordrhein-Westfalens betydning for SPD.
DB170512 Også lokalt er samarbeidet formalisert, og har ofte stor betydning for de politiske løsninger som velges i viktige saker.
DB170512 For Ap er det av enorm betydning å ha adgang til de mangfoldige ressursene LO representerer. 920.000 medlemmer er en slik ressurs.
DB170512 Fagbevegelsens kontinuerlige finansiering er selvsagt også av stor betydning .
DA170512 Tror det må være noe grining involvert for at den kan si at den har hatt stor betydning , men av den boka jeg har hatt mest glede av er Per Nilssons « The Vault », en svenske ( ! ) som har klart å nøste opp hele livet til Prince.
BT170512 Er det pølser med lomper til middag, vil hvilke type pølser og om du serverer grønnsaker sammen med pølsene, være av mye større betydning for hvor sunt måltidet er, enn hva slags lomper du velger.
BT170512 Rett etter at seriegullet var et faktum, anerkjente Conte hvilken betydning formasjonsendringen har hatt.
AP170512 Er det pølser med lomper til middag, vil hvilke type pølser og om du serverer grønnsaker sammen med pølsene, være av mye større betydning for hvor sunt måltidet er, enn hva slags lomper du velger.
AA170512 Fungerende FBI-sjef Andrew McCabe sa torsdag i en høring i Senatet at granskingen er av « svært stor betydning ».
AA170512 Fungerende FBI-sjef Andrew McCabe avviser Det hvite hus' uttalelse om at FBIs Russland-gransking er av liten betydning .
VG170511 Gianluigi Buffon reddet straffe fra Luis Figo på 2-0, Zidanes sene redusering ble uten betydning .
VG170511 - Det har ikke hatt betydning for behandlingen eller utfallet av saken, sier ordfører i Trøgstad kommune, Ole Andre Myhrvold ( Sp ), til VG.
SA170511 « Berettiget harme » et moment som kan ha betydning for hvilken straff som blir ilagt og dens lengde, og anvendes kun i tilfeller hvor tiltalte er funnet skyldig og handlingen er straffverdig ( straffeloven § 80 bokstav e ).
SA170511 At gjerningsmannens sinnstilstand kan ha betydning for straffutmålingen, har i utgangspunktet gode grunner for seg.
SA170511 Solbakken sier at dette ikke vil ha noen betydning for eventuelle forlengelser av kontraktene.
NL170511 Stor betydning
NL170511 - Dette får stor betydning for de politiske initiativene som prøver å likestille snus med sigaretter.
DB170511 Solbakken sier at dette ikke vil ha noen betydning for eventuelle forlengelser av kontraktene.
DB170511 Han tror at valget kan ha stor betydning for Nord-Korea-konflikten.
DB170511 Så de fem-seks minuttene helikoptermannskapet slapp å sitte våte og vente, kan ha betydning i en slik situasjon, sier skipper Alfred Aastrøm.
DB170511 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170511 Viser det seg at du er homofil får det stor betydning for livet ditt, og hvordan naboer og kollegaer ser på deg, sier Oleg.
DB170511 Og hvis den svikter igjen i kveld, kommer ikke det til å ha noen avgjørende betydning , ifølge 27-åringen : ¶
DB170511 Og disse stemmene har akkurat like stor betydning for resultatet som stemmene fra seerne.
AP170511 Solbakken sier at dette ikke vil ha noen betydning for eventuelle forlengelser av kontraktene.
VG170510 Mbappé ble den første spilleren som scoret et spillemål på Gianluigi Buffon, men målet ble uten betydning .
VG170510 Et slikt vedtak vil ha stor politisk betydning , fordi LOs holdning til Europa garantert vil påvirke Arbeiderpartiets standpunkt i samme sak.
VG170510 Tingrettsdommer Kim Heger uttalte denne uken at det ikke hadde så stor betydning hvilken verdi oppussingsarbeidene hadde.
SA170510 Moderne sikkerhetsforskning har vist med all tydelighet at organisatoriske forhold har stor betydning for sikkerhet.
SA170510 Implisitt sier rapporten videre at « organisatoriske forhold » ikke påvirkes av kostnadskutt og ikke har betydning for sikkerhet.
NL170510 Kommune-og fylkesstrukturens endring og betydning for regionen.
NL170510 Infrastrukturen og dens betydning for næring og bosetting.
NL170510 Finnes det i realiteten andre muligheter som i overskuelig framtid kan sidestilles med eller erstatte fiskerienes betydning for regionen ?
DB170510 - Alle kan være trygge på at vår politikk ligger fast, vi skal ha en kunnskapsbasert og skrittvis tilnærming hvor vårt hensyn til å ivareta ulike interesser også vektlegges betydning i forvaltningen av våre store havområder, sier Ap-representanten.
DB170510 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170510 Joakim, som har laget låta sammen med Jonas McDonnell, legger til at det er fint å få vise at de er musikere som kan spille på flere strenger - både i faktisk og overført betydning - når bidraget deres i Eurovision er et EDM-nummer.
DB170510 Hvilke ti bidrag som kommer til finalen blir først avgjort torsdag, men den siste generalprøven i kveld er av like stor betydning .
DA170510 At saken har blitt gammel fikk ingen betydning for straffeutmålingen.
DA170510 Som et lite apropos til den betydning og anerkjennelse han fortsatt nyter i USA kan nevnes at forfatteren Paul Auster i sitt nyeste roman « 4-3-2-1 » bruker to sider på en hyllest til Thoreau, framført av fortelleren i boka, Ferguson.
DA170510 - Jeg vet ikke hva dette innebærer, og om loven vil ha noen direkte betydning .
DA170510 - Jeg håper det gir forsterket betydning for arbeidstakeres rettigheter opp mot andre konkurrerende hensyn.
AP170510 Har det noen praktisk betydning for behandling og prognose å få en kreftform som det er mer blest om ?
AP170510 Det kan få betydning for Sessions, som har hatt et tett politisk forhold til Trump gjennom valgkampen.
AP170510 Hvem Trump nå velger som ny FBI-sjef, kan få betydning for om støtten øker til en spesialgranskning av Russlands-affærene.
AA170510 - Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten ?
AA170510 Frislippet skjedde våren 1927 og fikk umiddelbar betydning for musikklivet i Trondheim.
DB170509 Det skal ha vært en dom fra EU-domstolen i en svensk sak i 2009 som året etter fikk betydning for en dom fra dansk høyesterett som medførte at man ble nødt til å tillate vannscootere.
DB170509 Det har skjedd endringer i loven siden 2014, men ifølge advokat og arbeidsrettsekspert Thomas Benson har ikke endringene betydning for denne saken.
DB170509 Ombudet og nemndas ansvar for å ta opp saker på eget initiativ, herunder saker av stor samfunnsmessig betydning der det ikke er en individuell klager, bortfaller.
DB170509 Familiens levekår har betydning for barns utvikling.
DA170509 Han kommenterte også aktivitetsnivået på flyplassen, og mente dette var av stor betydning for saken.
DA170509 - Det at man har overtatt en så stor del av de ansatte må ha stor betydning for identitetsvurderingen, mener Cascio.
AP170509 - Har enorm betydning
AP170509 - Den har en enorm betydning , sier Sean Molloy i det lokale turistkontoret til The Irish Times, som skrev om naturfenomenet i forrige uke.
AA170509 Vi ser at det har større betydning for en nattklubb, men det er lite vi kan gjøre med det, sier hun.
AA170509 Men det får ingen betydning for sommerens arrangementer.
AA170509 - Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten.
AA170509 Prisen skal tildeles for å hedre « en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by ».
AA170509 Prisen skal tildeles for å hedre « en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by ».
VG170508 « Belief » åpner ballet skarpt og småstivt, men oppturen er allerede et faktum under påfølgende « I Don't Trust Myself », som brenner sakte og seigt, i beste betydning av ordene.
VG170508 Dagen har fått fornyet betydning etter at den rødgrønne regjeringen i 2010 vedtok at den skulle være en dag for veteraner generelt. 8. mai er nå også dagen man der ut de høyeste militære dekorasjonene for innsats i strid.
DB170508 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
AP170508 Har det noen praktisk betydning for behandling og prognose å få en kreftform som det er mer blest om ?
AP170508 En talsmann for sørkoreanske myndigheter sa mandag at landet ikke anser slike uformelle møter for å ha spesielt stor betydning .
AP170508 Møtene mellom statsoverhode og statsminister har først og fremst betydning som en informasjonskanal.
AP170508 Hvilken betydning har disse faste samtalene ? 3.
AP170508 | Intern uenighet om Jensen-saken er interessant, men får neppe betydning
VG170507 Den neste kampen har betydning , og det er veldig gøy for oss som er i vårt første sluttspill.
DB170507 - Stor betydning
DB170507 - De har hatt en veldig stor betydning .
AP170507 Men dette hadde altså ingen stor negativ betydning for Macron.
AP170507 Frankrike og Norge : Valget har også betydning for Norge.
AP170507 Vi har i den siste tiden sett flere eksempler på at disse gruppene har fått avgjørende betydning ved valg og folkeavstemninger både i Europa og USA.
AA170507 Statsviteren tror likevel det kan ha symbolsk betydning at Macron ikke kommer fra de etablerte partiene.
DB170506 Partiene til venstre er negative, enda vi har vist at det ikke har betydning for farten på motorveiene, sier han til avisen. 130 km/t ¶
DB170506 I den følelsen av at på tross av all smerten kjærlighet fører med seg, så er det - i øyeblikk som dette, der alt liksom blir helt rolig og klart og man husker på hva som virkelig betyr noe, der alt får en større sammenheng og betydning - verdt det.
DB170506 Alt får en større sammenheng, og en betydning . » « Point taken », tenker Yousef.
DA170506 Å bade i bukter uten toalett, i pisslunka vann - i sin mest bokstavelige betydning .
DA170506 I overført betydning fører det - i pressede tider - til forfølgelse, fengslinger, tortur og henrettelser av alle som ikke passer inn i og føyer seg etter systemet.
AP170506 Måten vi som forskere forstår begreper som har allmenn betydning , formidler og foreslår tiltak bør kunne foregå utenfor de pedagogiske miljøene ved universitetene.
VG170505 Nå skal hvert enkelt grovt lovbrudd få større betydning i straffutmålingen.
DB170505 Men vi vil oppfordre alle til å slutte lojalt opp om norsk spillpolitikk, som har hatt og har stor betydning for det aktivitetstilbudet norsk idrett gir til tusenvis av barn og unge, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik.
BT170505 Selvsagt har det betydning for gjennomføringen av de kombinerte jernbane- og E16-planene mot Voss dersom våre folkevalgte vil fortelle velgerne, Stortinget og regjeringen hva som er viktigst.
AP170505 | EU-kommisjonens president sa at engelsk mister betydning i Europa.
AP170505 Det var i forbindelse med en konferanse om EU i Italia at Juncker sa at « langsomt, men sikkert, mister engelsk betydning i Europa ».
AP170505 - Det engelske språk er i ferd med å miste sin betydning i Europa ¶
AP170505 Nøkkelen til å forstå talen er ikke bare at den får sin betydning gjennom kongens fremføring.
AP170505 - Demper talen og egen betydning
AA170505 Det er viktig at vi som storsamfunn stiller opp for Svalbard, som har en sentral betydning for Norge.
VG170504 For øyeblikket er det av helt underordnet betydning hvor vidt - og eventuelt når - han kan komme tilbake i jobb som ishockeyspiller.
VG170504 I vinter gikk forbundskansler Angela Merkel ut mot det forsterkede pengkravet fra USAs nye president Donald Trump, og sa at landenes bistand til svake stater og til FN også har betydning for Europas felles sikkerhet, og at de derfor burde telle med i NATOs mål.
DB170504 Det er å vise feighet i en internasjonal sak av stor symbolsk og praktisk betydning .
DA170504 Men også selve skilsmisseoppgjøret mellom EU og Storbritannia kan få betydning for Norge.
AP170504 Likevel mener de fleste at Trumps retorikk har hatt stor betydning for migrantstrømmen.
AP170504 Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret kan reservere seg mot å motta følgende meddelelser elektronisk fra forvaltningen : ¶ a ) enkeltvedtak, ¶ b ) forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16, ¶ c ) andre meldinger som har betydning for vedkommendes rettsstilling eller for behandlingen av saken, og ¶ d ) meldinger som det av andre grunner e
AP170504 mot å motta følgende meddelelser elektronisk fra forvaltningen : ¶ a ) enkeltvedtak, ¶ b ) forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16, ¶ c ) andre meldinger som har betydning for vedkommendes rettsstilling eller for behandlingen av saken, og ¶ d ) meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar.
AP170504 Hva man gjør i et annet land, har ingen betydning .
AA170504 - Det blir en dag med mange ulike temaer som alle har stor betydning for Norge, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA170504 Det som skjer på hjemmebane er derfor av avgjørende betydning og legger en « grunnmur » for videre utvikling i voksen alder.
AA170504 Barns oppvekstmiljø vil derfor i stor grad være preget av foreldres livsstil, og kvaliteter i hjemmemiljøet har stor betydning for barn og ungdoms utvikling og helse.
AA170504 Havet har avgjørende betydning , ikke bare for en stor del av verdens tilgang på mat, men også for klimaet og betingelsene for alt liv på jorda.
VG170503 Han står nå med meget respektable 31 mål på 48 kamper for Juventus, og de to han gjorde i Monaco kan fort stå igjen som to av karrierens største, selv om han tonet ned sin egen betydning overfor italiensk TV : ¶
SA170503 Både på den norske olje- og gassindustriens betydning i nasjonalt og globalt perspektiv og i betydningen av gassen i den totale, optimale energimiksen.
SA170503 - Men i Kenny Dalglish har vi en person med så stor betydning at det virker nødvendig å anerkjenne det på denne måten.
FV170503 - Men i Kenny Dalglish har vi en person med så stor betydning at det virker nødvendig å anerkjenne det på denne måten.
DB170503 USA-ekspert Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier, sa imidlertid nylig til Dagbladet at han mener vi har tillagt USAs rakettangrep for stor betydning .
DB170503 - At dette kan få betydning for havnivået, er sikkert, sa forsker og glasiolog Geir Moholdt ved Norsk Polarinstitutt til Dagbladet i begynnelsen av desember.
DB170503 Dette er et sted som har stor betydning for maoriene, sier han.
DB170503 I tillegg skal Ivanka Trumps mening ha vært av stor betydning da presidenten besluttet å angripe en luftbase i Syria med 59 raketter.
DB170503 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170503 Politikerne er ikke objektive i noen betydning av ordet, og skal heller ikke være det.
DB170503 For politikerne kan ha så blå ( eller røde ) øyne som de bare klarer, men blir aldri troverdige når de sier milliongavene ikke har noen betydning for utformingen av politikken.
DA170503 Lokalvalgene, som avholdes i morgen i hele Skottland og deler av England og Wales, vil ikke bare få betydning for de enkelte kommuner : siden det holdes parlamentsvalg 8. juni, vil resultatene også bli ansett som en viktig test på den politiske stemningen foran det nasjonale valget.
DA170503 Og selv om det gjøres et poeng av dette, er det av underordnet betydning i forhold til Knausgårds hovedgrep.
DA170503 - I utgangspunktet vil helseopplysninger om den enkelte pasient i Norge ikke ha betydning for rikets sikkerhet, og dermed ikke falle inn under sikkerhetsloven, slik den er i dag, sier han.
BT170503 Forskjellen var statistisk, men uten medisinsk betydning .
BT170503 - Men i Kenny Dalglish har vi en person med så stor betydning at det virker nødvendig å anerkjenne det på denne måten.
AP170503 Han ledet funk-kollektivet Parliament på syttitallet, fortsatte reisen med Funkadelic utover i åttiårene, og har hatt en enorm betydning for populærmusikken.
AP170503 Det betyr ikke nødvendigvis at du står naken i skolegården, sånn i overført betydning .
AP170503 - Men i Kenny Dalglish har vi en person med så stor betydning at det virker nødvendig å anerkjenne det på denne måten.
DB170502 Men vi vil oppfordre alle til å slutte lojalt til norsk spillpolitikk, som har hatt og har stor betydning for det aktivitetstilbudet norsk idrett gir til tusenvis av barn og unge, oppfordrer Haavik.
DB170502 Sportssjefen er imidlertid klar på at spilleren har hatt stor kommersiell betydning , og at han har vært viktig for de andre spillerne i garderoben.
DB170502 Annen betydning
DB170502 - Utstillingen blir en fortelling om hvilken betydning kunst har i menneskers liv, da spesielt i Dronningens liv.
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
VG170501 Ifølge Statistisk sentralbyrå har klassestørrelse ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen.
VG170430 - Hvilken betydning hadde det at Frode Kippe var tilbake frå start for første gang denne sesongen.
VG170430 Visepolitimester i Scotland Yard, Mark Rowley, sier til Daily Mail at de fortsatt har spor av betydning som de vil etterforske.
VG170430 Leder Det er av stor betydning at pave Frans viser solidaritet med de koptiske kristne i prøvelsenes tid.
VG170430 Det er av stor betydning at pave Frans viser solidaritet med de koptiske kristne i prøvelsenes tid.
DN170430 - Tekniske og økonomiske forhold har stor betydning ved vurdering av vedlikeholdskilder.
BT170430 I overført betydning er det gjerne brukt om å ødelegge en tekst ved å feiltolke og overtolke, å plukke fra hverandre tekster til det ugjenkjennelige.
AP170430 Han oppfordrer alle som har sett eller hørt selve skyteepisoden, eller som har opplysninger som kan ha betydning for saken, om å ta kontakt med politiet på tipstelefon 915 65 870.
AA170430 Heller ikke i Ml-tiden på 1970-tallet ble det slått sprekker av betydning i samholdet mellom Ap og LO. 1. mai er i dag ukontroversiell.
AA170430 mais betydning er dramatisk endret.
VG170429 - Det har ingen betydning , det beviser bare at faren har hatt en plan i hodet som han iverksatte, sier Vrahimis.
SA170429 - Stor betydning for eventuelle sivile krav, sier bistandsadvokat. 13 personer mistet livet da et Super Puma-helikopter styrtet på Turøy i fjor.
DB170429 Politiet ønsker tips i saken, og ber alle som har opplysninger de tror kan ha betydning for den, eller som befant seg i området på det aktuelle tidspunktet om å melde fra på telefon 35906400.
DB170429 Siden 1967 har skuespillere som hovedregel hatt fri på søndager, og vinner Det Norske Teatret i Arbeidsretten kan det prinsipielt få stor betydning for arbeidshverdagen til svært mange norske skuespillere.
DB170429 Kampen om teatrets betydning i samfunnet pågår hele tida, og vi må kjempe sammen for vår plass i offentligheten.
DA170429 Den fikk stor betydning også i Norge, og norske arbeidere krevde åttetimersdagen innført allerede i 1880-årene.
DA170429 - Revolusjonen i Russland skapte stor glød blant norske arbeidere, og den fikk vesentlig betydning for utviklingen av det politiske landskapet i Norge.
DA170429 mai gjennom tidene, på nettsidene til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, framheves også fanenes betydning i tråd med det Strømsnes er inne på.
AP170429 I tilbudsdokumentet gjøres det klart at planene på naboeiendommene kan få stor betydning for eiendommene hans kunde nå ønsker å kjøpe.
AP170429 Hvis det er ungdommer som står bak truslene og trakasseringen, frykter hun at det kan få betydning for fremtiden deres.
AA170429 Forbundet har stor betydning for arbeidsplassene i Norge og for hvilket samfunnet vi skal være, sier han i en pressemelding.
VG170428 - Det har ingen betydning , det beviser bare at faren har hatt en plan i hodet som han iverksatte, men vi følte hele veien at det var han som sto bak, sier Vrahimis.
VG170428 - Istedenfor å rette fokus mot lengre utdanning, strengere mattekrav og pengefordeler så bør de heller heve statusen til læreryrket og være mer tydelige på hvilken betydning den har for samfunnet, sier hun.
VG170428 Men her oppsto og vokste utmattingssprekken i planetgearet uten å frigi metallpartikler av betydning .
SA170428 I dag er det ingen dødlinjer av betydning .
SA170428 Vi skal heller ikke undervurdere John Arne Riises betydning i fjor på samme tidspunkt, sier Herds daglige leder, Eirik Hoseth, til NTB.
SA170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
FV170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
DN170428 Videre påpeker Deloitte at Renovasjonsetaten innenfor samtlige løsningsalternativer av stor betydning for leveransesikkerhet, valgte løsningen som ga dårligst leveransesikkerhet.
DB170428 Imidlertid oppsto og vokste utmattingssprekken i planetgearet uten å frigi metallpartikler av betydning .
DB170428 Utfallet av rettssaken vil imidlertid ikke ha noen betydning for de feilene som Oslo kommune har gjort når det gjelder bunnfradraget omtalt på de foregående sidene.
DB170428 - Hvilken betydning hadde « Kon-Tiki » for Norges anseelse ?
DB170428 Konflikten i arbeidsmarkedet er ikke av vital betydning for deres velgere, og de godtar gjerne hovedlinjene i Høyres eller Arbeiderpartiets politikk dersom de som motytelse får gjennomslag for noen av sine hjertesaker.
DB170428 Mange av tiltakene har hver for seg hatt begrenset betydning for personvernet, og har derfor framstått som rimelige og balanserte.
DB170428 Samtidig er jeg urolig for at disse slagordene har mistet sin betydning .
DA170428 Cashmere Cat er ingen popstjerne i tradisjonell betydning .
BT170428 Men sprekken vokste under overflaten, slik at det ikke ble frigitt partikler av betydning .
BT170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
AP170428 Det gjelder i både konkret og overført betydning .
AP170428 Vi skal heller ikke undervurdere John Arne Riises betydning i fjor på samme tidspunkt, sier Herds daglige leder, Eirik Hoseth, til NTB.
AP170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
AA170428 - Vi mener straffen er betydelig for lav, og den er også av prinsipiell betydning .
VG170427 Gjennom TV 2-serien « Petter uteligger » fulgte vi ham gjennom 52 dager på gaten i Oslo, et opphold som ikke bare var av stor betydning for Petter selv, men også for de menneskene han møtte og for nordmenn flest og oppfatning av gatemiljøet.
VG170427 - Dersom Kina slutter å levere olje til Nord-Korea, vi det ha stor betydning .
SA170427 Etter vår mening er det de betydelige endringer av rammebetingelser som har skjedd og som fortsatt pågår, som indirekte reflekterer kostnadsreduksjonene, som har størst betydning for sikkerheten på produksjonsanleggene på sokkelen.
DB170427 For alle deler av Norge er kulturen og kompetansen vi har til å leve med naturen og forvalte ressursene, skape arbeid og verdier i nord, av stor betydning .
DB170427 - Fordi det vi får til i nord, har så stor betydning for alt det som er Norge.
DB170427 Politiet ber alle som har opplysninger de tror kan ha betydning for saken, samt personer som befant seg i området på det aktuelle tidspunkt om å melde fra til politiet på telefon 35906400.
DB170427 Avgjørelsen til Arbeidsretten kan også få betydning for en rekke skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge.
BT170427 Striden sto om naturmangfoldlovens paragraf 18c, der det står at regjeringen kan tillate uttak av ulv « for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
BT170427 Stortinget har nå vedtatt en romslig forståelse av hva som er å regne som « offentlige interesser av vesentlig betydning ».
AP170427 Deltagelse i friluftsliv og uorganisert trening har fått økt betydning for folkehelsen blant voksne.
AA170427 Det har ikke vært noen sikkerhetshendelser av betydning .
AA170427 Selve ordet « livet » har en betydning her.
AA170427 Selve ordet « livet » har en betydning her, sier kunstneren Solveig Lønseth som åpner utstillingen " Surrounding oceans " på Trøndelag senter for samtidskunst.
DB170426 Vi spurte konserndirektør for kommunikasjon i Hafslund ASA, Johan Christian Hovland om hvilken betydning et oppkjøp ville få for Hafslunds kunder.
DB170426 Derfor mener jeg det er av betydning at vestlige land som i mange sammenhenger har et nært samarbeid med Saudi-Arabia tør å markere motstand mot kvinnepolitikken deres.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
AP170426 Farge og fett i en laks er av betydning for hvilket marked som vil ha den.
AP170426 Tiltalens påstand er at Jensen mot betaling har varslet Cappelen « om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt (... ) ».
AA170426 Utdanningsnivået har også stor betydning .
AA170426 Botiden i Norge har stor betydning for sysselsettingsnivået.
AA170426 Kommunesammenslåing er i vinden og vil ha betydning for folkerøsten og ivaretakelse av vårt langstrakte land.
AA170426 Klæbu blir nok en bydel av lik stor betydning som Bratsberg og Byneset ble på 60-tallet.
AA170426 Som når mange nå prøver å bagatellisere K'ens ( kristendommen ) betydning i KRLE-faget. Én ting vet alle som har samarbeidet med KrF i lokalpolitikken.
VG170425 - Selv om NATOs nye nærvær i øst kan ha politisk betydning , er det fortsatt bare USA som rent militært er i stand til å stoppe et eventuelt russisk felttog inn i Europa. sier Friis.
VG170425 - Vi utelukker ikke at de ulike kravene til sannsynlighet kan ha betydning , men jeg kjenner ikke til konkrete enkeltsaker der det har påvirket utfallet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland hos NAV.
VG170425 - Vi utelukker ikke at de ulike kravene til sannsynlighet kan ha betydning , men jeg kjenner ikke til konkrete enkeltsaker der det har påvirket utfallet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland hos NAV.
VG170425 Tar du ut 47 valper og streifdyr, har det marginal betydning , sa Håkan Sand i Skandulv om den opprinnelige norske jaktkvoten, som senere ble redusert til 15 før den ble økt til 20.
VG170425 Den svenske forskeren Håkan Sand fra forskningsprosjektet Skandulv påpekte før årets lisensjakt at felling av streifdyr og valper har marginal betydning .
VG170425 - Tar du 47 revirhevdende pardyr, har det stor betydning for stammen.
SA170425 Vesten ble for alvor klar over hijabens betydning for islam etter den muslimske revolusjonen i Iran 1979.
DB170425 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170425 Vissheten om matens betydning var bakgrunnen for at det første IKEA-varehuset i Älmhult åpnet med matservering allerede i 1958.
BT170425 Men veivesenet medgir at inntektstapet vil få betydning for tidsplanen for når prosjektene skal være ferdig.
AA170425 Tar du ut 47 valper og streifdyr, har det marginal betydning , sa Håkan Sand i Skandulv om den opprinnelige norske jaktkvoten, som senere ble redusert til 15 før den ble økt til 20.
AA170425 Den svenske forskeren Håkan Sand fra forskningsprosjektet Skandulv påpekte før årets lisensjakt at felling av streifdyr og valper har marginal betydning .
AA170425 - Tar du 47 revirhevdende pardyr, har det stor betydning for stammen.
VG170424 Utfallet av forhandlingene vil ha stor betydning for hvilke politiske endringer Norge eventuelt må gjøre for å kunne slutte seg til forbudet i fremtiden.
VG170424 Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning , sier hun til VG.
SA170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
SA170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
DN170424 Saken fra Aps landsmøte som har vakt mest harme i KrF, vil ikke ha reell betydning for om Knut Arild Hareide velger Jonas Gahr Støre.
DB170424 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170424 Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj ved å ha varslet Cappelen om forhold som kan ha hatt betydning for hasjsmuglingen.
DB170424 Selv om Riksrevisjonens rapport til Stortinget var strippet for detaljer som kunne ha betydning for rikets sikkerhet, valgte forsvarsdepartementet likevel å gradere den.
DB170424 Kimberly Zieselman, direktør for InterACT, mener at den belgiske modellens åpenhjertige avsløring er av historisk betydning .
DB170424 Om du ikke har formueskatt og kommunen ikke bruker ligningsverdien som grunnlag, har det jo ingen betydning , sier Lothe.
BT170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppstod og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffutmålingen.
BT170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppstod og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffutmålingen.
AP170424 På den ene side har forskningsbasert innsikt hatt stor politisk betydning for diagnosen av problemene.
AP170424 De vitenskapelige miljøenes betydning for klimapolitikken er tosidig.
AP170424 Hvem som til slutt blir vinneren, vil derfor ha stor betydning for hele Europa. 1.
AP170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
AP170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
AP170424 Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
AP170424 Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
AA170424 Sandland er likevel klar på at årsaken til at datteren utviklet anoreksi, har marginal betydning for straffesaken.
AA170424 - Hun har avgitt en følelsesmessig innlevende forklaring, men den har slik jeg ser det ikke hatt veldig stor betydning for opplysning av saken.
AA170424 Sandland er likevel klar på at årsaken til at datteren utviklet anoreksi, har marginal betydning for straffesaken.
AA170424 - Hun har avgitt en følelsesmessig innlevende forklaring, men den har slik jeg ser det ikke hatt veldig stor betydning for opplysning av saken.
AP170423 Frankrike og Norge : Valget har også betydning for Norge.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
AP170423 Ap og Sp har vært mot det de mener er en vridning i retning storproduksjon som undervurderer landbrukspolitikkens betydning for bosetting i hele landet.
AP170423 | PISA-score har liten betydning for produktivitet Jan Ubøe ¶
AP170423 Problemet er at mange andre tiltak ser ut til å ha tilsvarende liten betydning .
VG170422 Det er mange spennende kamper, men ingen av dem er av avgjørende betydning for tittelbildet i sin divisjon.
DB170422 - Null betydning
DB170422 Så den største endringen av betydning for de på mottakene, er det faktisk Sandberg som står for, sier Støre.
DB170422 Tallenes tale er tydelig : Hvordan du som majoritet ser meg som minoritet har betydning for min psykiske helse.
DA170422 Traavik påpeker videre at Nord-Norgebanen også vil få betydning for : ¶
AP170422 I kunstnerisk sammenheng er det nesten umulig å bruke ulven uten samtidig å antyde en symbolsk betydning .
VG170421 - Det vil ha stor betydning for den enkelte medmor og gruppen det gjelder, samt ha en viktig signaleffekt utad.
DB170421 - Jeg vil helst ikke spekulere på det, men jeg kan si at det mest sannsynlig er snakk om rutinemessig aktivitet fra russerne - som ikke skal tillegges noen stor betydning , sier han til Dagbladet.
DB170421 Dette er også stemmer som kan få avgjørende betydning i en situasjon preget av små marginer mellom kandidatene.
DA170421 Ligacup-seieren i 2008 er siste trofe av betydning .
DA170421 Selv når han tidvis holder fanen høyt slik enkelte av dem i seg selv krever, evner han å se det som ligger gjemt bak innhold, symbolikk, historisk betydning og manende kampånd.
DA170421 Denne gangen sitter man igjen med følelsen av at opptakene ikke engang har noen personlig betydning for Malick selv, og at han mistet interessen for dette prosjektet lenge før det var ferdig filmet.
DA170421 - Det er klart det har hatt en viss betydning , men her er det virkelig mange som har stått på og som skal takkes, sier Enger til NTB.
AP170421 Mellomrommets betydning
AA170421 - Det er klart det har hatt en viss betydning , men her er det virkelig mange som har stått på og som skal takkes, sier Enger til NTB.
VG170420 - Vil ikke stortingsvedtaket ha betydning ?
SA170420 Men tallene under har stor betydning .
SA170420 Discovery promoterer fotballproduktet sitt uten å drive journalistisk virksomhet av betydning .
SA170420 Ferdinand Eliassen ( 19 ) hadde riktignok startet med fekting før han så helten sin i OL-finalen, men triumfen fikk betydning for ham.
FV170420 Men tallene under har stor betydning .
DN170420 Revisor bemerker i sin beretning at meglerhuset ved årsskiftet ikke tilfredsstilte kapitalkravet, noe som indikerer at « det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift ».
DB170420 * Ordet « holocaust » betyr egentlig brennoffer, i overført betydning stort offer, slakt eller massakre.
DB170420 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170420 I tiltalen heter det at Eirik Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170420 I tiltalen heter det at Eirik Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
BT170420 Men tallene under har stor betydning .
AP170420 Men tallene under har stor betydning .
AP170420 Ferdinand Eliassen ( 19 ) hadde riktignok startet med fekting før han så helten sin i OL-finalen, men triumfen fikk betydning for ham.
AA170420 - Vi kan ikke delta i alle mulige seminarer og konferanser og initiativer som ikke er av sentral betydning for Norge, sier han til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170419 Venstre på sin side mener forskriftsendringen Stortinget nå går inn for ikke er av særlig betydning fordi lov står over forskrift.
SA170419 Hva slags forhold din partner har til økonomi og penger kan få stor betydning for det livet dere skal leve sammen, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.
SA170419 Hun mener økonomi har stor betydning i parforhold og sier penger er et vanlig tema i terapirommet.
DN170419 Venstre mener forskriftsendringen ikke er av særlig betydning fordi lov står over forskrift.
DB170419 Hemmelig møte mellom Cappelen og svensk mafiasjef kan få stor betydning for Eirik Jensen Dagbladet Pluss ¶
DB170419 Hvilken betydning vil dette ha for utviklingen av idretten og for kvinners deltakelse ?
DB170419 Fysiske fordeler som armlengde, benbygning og muskelmasse har selvsagt stor betydning , for eksempel i vektløfting.
DB170419 " Det er ingen partier på Stortinget som kan mistenkes for å ta lett på spørsmål som gjelder behovet for hemmelighold av informasjon som har reell betydning for rikets sikkerhet.
DA170419 - I dette øyeblikket, som er av enorm betydning , bør vi ha enighet her i Westminster.
DA170419 Sæteren har hatt stor betydning for utviklingen av bibliotekene i Oslo, står det i juryens begrunnelse.
DA170419 Han viser også til hva medlemmer av Smittevernlegene har uttalt om FHIs betydning .
DA170419 Den er av essensiell betydning for en faglig forsvarlig og trygg kommunehelsetjeneste (... ).
DA170419 - Essensiell betydning
BT170419 Hva slags forhold din partner har til økonomi og penger kan få stor betydning for det livet dere skal leve sammen, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.
BT170419 Hun mener økonomi har stor betydning i parforhold og sier penger er et vanlig tema i terapirommet.
BT170419 Dette er erfaringer av uvurderlig betydning for de unge, som kommer i tillegg til det som de kan få med seg hjemme eller på skolen.
AP170419 Dette har hatt avgjørende betydning for hennes musikalske utvikling.
AP170419 Jeg tror at det å ha et omforent og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag som flere miljøer slutter opp om vil ha stor betydning for hvilke virkemidler man kan sette sammen for å nå de ambisiøse klimamålene fremover, sier hun.
AP170419 - « Bare » det å ha kjæreste ser ut til å ha særlig stor betydning for menn.
AP170419 Hva slags forhold din partner har til økonomi og penger kan få stor betydning for det livet dere skal leve sammen, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.
AP170419 Hun mener økonomi har stor betydning i parforhold og sier penger er et vanlig tema i terapirommet.
AA170419 Hun mener det er på tide med en fargerevolusjon for at folk skal få opp øynene for fargenes betydning .
VG170418 Pushere av alskens politiske agendaer har ikke skrupler av betydning .
SA170418 Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning .
SA170418 Styrken i klimapolitikken og farten på energiomstillingen vil ha stor betydning for gassetterspørselen og for prisene.i ¶
DN170418 Aksjestrateg Matt Maley i Miller Tabak & Co i New York sier til Bloomberg.com at investorene vil ha øyne på selskapenes inntjening de neste par ukene, men at også den geopolitiske uroen vil ha betydning for markedene.
DN170418 Ordren som skal stikke kjepper i hjulene på de selskapene som ønsker å ansette utenlandsk arbeidskraft på lavere lønn enn det amerikanske arbeidere vil ta, vil ha størst betydning for it-selskaper, ifølge New York Times.
DN170418 Aksjestrateg Matt Maley i Miller Tabak & Co i New York sier til Bloomberg.com at investorene vil ha øyne på selskapenes inntjening de neste par ukene, men at også den geopolitiske uroen vil ha betydning for markedene.
DB170418 Helt uten betydning er det likevel ikke.
DB170418 Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning .
DB170418 Det er alvorlig fordi Tyrkia har stor politisk betydning når det gjelder krigene og konfliktene i Midtøsten, Europas flyktningproblem, forholdet til Russland, EU og medlemskapet i NATO.
DB170418 - Jeg tror hver enkelt i et band har sin betydning for « soundet ».
DA170418 Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning .
DA170418 Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning .
DA170418 Det syns jeg sier noe om rådets betydning , sier Selbekk.
DA170418 SSB : Klassestørrelse har ingen betydning for videre utdanning ¶
DA170418 Ifølge SSB har klassestørrelse ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen.
BT170418 Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning .
AA170418 Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning .
VG170417 Men utvisningen til stopper-lederen Sigurd Rosted hadde nok større betydning enn det kanskje ser ut på resultatet etter kampen.
DB170417 Startnummeret 261 har fortsatt stor betydning for mange maratonløpere, og Switzer har siden grunnlagt organisasjonen 261 Fearless.
AP170417 Ønsket er gi « annerledeshet » en mer positiv betydning .
AA170417 ¶ Bru først : Byåsentunnelen vurderes å ha liten betydning for kollektivtrafikken.
AA170417 Tunnelen vurderes å ha liten betydning for kollektivtrafikken, og vil dermed forsterke problemene med å nå nullvekstmålet.
VG170416 Martin Luthers betydning for det samfunnet vi lever i er enorm, sant nok.
DB170416 Men teknisk sett er det verken « Alle bombers mor » eller « Alle bombers far » som vil ha betydning i en eventuell krig.
DA170416 * Statsministerens betydning fjernes.
DA170416 * Statsministerens betydning fjernes.
AP170416 Et signal om kunstens betydning
DB170415 Hvis tilsvarende representasjon i filmer og serier i USA er noe å gå etter, så har det å se « seg selv » representert på denne måten, via førsteperson, i en så stor serie som « SKAM », enorm betydning for egenverdet, identitets- og fellesskapsfølelsen hos grupper som vanligvis har vært redusert til i beste fall å spille annenfiolin i sånne serier, men langt oftere bare har vært en sjablong og en uinspirer
AA170415 Opprøret fikk heller ingen praktisk betydning for norsk utenrikspolitikk eller Norges forhold til Nato.
VG170414 Det går gjerne et kvarter mellom hver gang det skjer noe av betydning .
VG170414 - Nangarhar er den eneste provinsen hvor IS har et nærvær av betydning , men ikke i så stor grad at du bruker alt hva du har i arsenalet ditt, sier van Bijlert.
SA170414 Det bekrefter også Haugland, uten at det får noe som helst betydning for eventuelle forsikringsutbetalinger.
SA170414 - Nei, det har ingen betydning .
DB170414 Når loven trer trer i kraft blir Canada det andre landet i verden som legaliserer sluttomsetning av cannabis til rekreasjonell bruk, og det første av stor betydning .
DB170414 Samtidig kan solkrem holde seg enda lenger, men Vigander forteller at det kan ha betydning hvordan den har vært oppbevart.
BT170414 Små endringer i kosthold og livsstil kan ha stor betydning over tid.
AP170414 Det bekrefter også Haugland, uten at det får noe som helst betydning for eventuelle forsikringsutbetalinger.
AP170414 - Nei, det har ingen betydning .
VG170413 - Nangarhar er den eneste provinsen hvor IS har et nærvær av betydning , men ikke i så stor grad at du bruker alt hva du har i arsenalet ditt, sier van Bijlert. * 1 Nangarhar er en av to provinser i Afghanistan som UDI definerer som så utrygge at ingen asylsøkere kan sendes tilbake dit.
SA170413 Manageren selv insisterer på at hans egen uavklarte fremtid er uten betydning for dette.
SA170413 Rubinstein, som droppet russetiden på grunn av idretten, har tatt noen valg som vil ha stor betydning de neste årene : ¶
SA170413 Dessuten hadde det betydning at jeg vokste.
FV170413 Rubinstein, som droppet russetiden på grunn av idretten, har tatt noen valg som vil ha stor betydning de neste årene : ¶
FV170413 Dessuten hadde det betydning at jeg vokste.
BT170413 Hva du putter i handlekurven, har betydning for hvilke varer butikkene finner det lønnsomt å selge, og dermed hvilke varer som produseres.
BT170413 Rubinstein, som droppet russetiden på grunn av idretten, har tatt noen valg som vil ha stor betydning de neste årene : ¶
BT170413 Dessuten hadde det betydning at jeg vokste.
AP170413 Rubinstein, som droppet russetiden på grunn av idretten, har tatt noen valg som vil ha stor betydning de neste årene : ¶
AP170413 Dessuten hadde det betydning at jeg vokste.
AA170413 Videreutdanning som en del av skolebasert utviklingsarbeid gir en tilleggsdimensjon som har betydning for kvaliteten i skoleutvikling.
VG170412 God integrering har med andre ord betydning også for nasjonal sikkerhet.
SA170412 Likevel stiller jeg frimodig spørsmålet til dem også : Har noe av påskens kristne budskap betydning for deg ?
DB170412 « Ulykkesbegrepet må videre tilpasses den risiko som den forsikrede med viten og vilje har utsatt seg for, noe som har betydning for tolkingen av " plutselig og uforutsett ytre begivenhet ".
DB170412 Sparebanken Vest så at vekslingskursene ved belastning i norske kroner var svært varierende fra minibank til minibank - og at det også hadde betydning hvor minibanken var plassert.
DB170412 - Når det gjelder størrelse og vekt i rene pågripelsessituasjoner, så er det klart at det har en betydning .
DB170412 Varene som kom inn kamuflert som hjelpesendinger, hadde stor betydning for partiet - og demokratiet.
DB170412 Den kjente barnepsykologen Willy-Tore Mørch sier til Dagbladet at « Skam » har hatt en enorm betydning for ungdom og ungdomsrelaterte temaer det tidligere har vært vanskelig å diskutere.
AP170412 En president som i løpet av oppsiktsvekkende kort tid har skapt en helt ny debatt om ordenes betydning i den offentlige samtalen.
AA170412 Granskningen har nettopp blitt innledet, og sjeflege Åsa Hammer sier det er altfor tidlig å svare på hvorvidt kriseberedskapen hadde noen betydning for hvordan pasienten ble behandlet.
DB170411 Steder kan bli valgt fordi de har en form for religiøs eller politisk betydning .
DB170411 « LYKKEJEGER » : Hvorfor er det slik at ordet lykkejeger har fått en negativ betydning ? spør artikkelforfatteren.
DB170411 Hvorfor er det slik at ordet lykkejeger har fått en negativ betydning ?
DA170411 Også stortingsvedtaket om et statlig program for å få på plass hydrogenstasjoner, som Enova snart skal lansere, vil etter alt å dømme få stor betydning .
DA170411 Det har selvsagt stor betydning , sier Schytz.
AP170411 - Foreldres inntekt betyr lite for barnas inntekt som voksne, mens foreldrenes utdannelse i Norge har nesten like stor betydning for barnas utdannelse som i USA, sier Kjell G.
DB170410 Når det gjelder å bruke ordet « eitt » i stedet for « eit », kan begge brukes, med litt ulik betydning .
DB170410 Kushner får ikke bare skylda for at Bannon er fjernet fra National Security Council, en nyhet som ble oppfattet som en degradering, men ikke ser ut til å ha særlig praktisk betydning ; han får også skylda for rakettangrepet mot Syria.
DB170410 Kleve var begeistret over klippet og mener Meskinis hovedrolle som Sana er av stor betydning .
DB170410 Ta en tur til produsentens supportsider og last ned oppdateringer av betydning .
DA170410 « Dette er områder av internasjonal betydning , som er essensielle for den langsiktige overlevelsen av de fugleartene som forekommer der », heter det i brevet.
AP170410 I vår arts historie har denne adferden stått i sammenheng med gruppetilhørighet, som igjen har hatt betydning for overlevelsen.
AP170410 For Aftenposten var samarbeidet av stor betydning , og vi er glade for at avisen Süddeutsche Zeitung tok initiativet til samarbeidet, sier Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.
SA170409 Når NATO-sjef Jens Stoltenberg besøker USAs president Donald Trump i Det hvite hus, får også kroppsspråket betydning .
DB170409 Svendsrud peker på at Stortinget har bedt regjeringen vurdere et forbud mot mikroplast i kosmetiske produkter, men mener at et nasjonalt forbud vil ha liten betydning i global sammenheng.
DB170409 Liten betydning
DA170409 Vender resten av landsmøtet tommelen opp, vil det få stor betydning for hvordan partiet utad viser at de ser på rusavhengige.
AP170409 En kokkeskole sentralt i byen hadde hatt stor betydning for å gjøre yrkesfagene attraktive i Oslo-skolen igjen.
AP170409 Og inne fikk slagordet til Støres partifeller i Sverige en litt annen betydning enn før : « Trygghet i en ny tid ».
SA170408 Etterpå var Bendtner glad selvmålet ikke fikk annen betydning enn at det nå blir en god historie når han en dag legger opp.
AP170408 Et av de temaene som har foruroliget meg mest, og som uten tvil har fått en økende betydning de siste 30 årene, er bruken av vold fra ideologiske, politiske eller religiøse motiver.
AP170408 Etterpå var Bendtner glad selvmålet ikke fikk annen betydning enn at det nå blir en god historie når han en dag legger opp.
VG170407 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
VG170407 Dersom dette er en enkeltstående episode så får det vel ikke all verdens betydning , men det blir vel en skarp russisk reaksjon og en tøff tone utad.
VG170407 Svaret får betydning langt utenfor Midtøsten.
VG170407 Det store spørsmålet, med betydning langt utenfor Midtøsten, er om Trump vil handle i samråd med Russland, eller i strid med Vladimir Putins interesser.
SA170407 Flere kunstkjennere har fremhevet Widerbergs store produksjon og hans betydning for samtidskunsten.
SA170407 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
FV170407 Flere kunstkjennere har fremhevet Widerbergs store produksjon og hans betydning for samtidskunsten.
DN170407 - Det har betydning at Iran og Russland er på andre siden av konflikten, og i utgangspunktet tror de færreste dette er en « one-off ».
DB170407 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
DB170407 Vi er kjent med hendelsen i Sverige, og vi ser hvorvidt helsen i Stockholm har betydning for trusselbildet i Norge.
DB170407 Vi er kjent med hendelsen i Sverige, og vi ser hvorvidt helsen i Stockholm har betydning for trusselbildet i Norge.
DB170407 Men mest betydning er det at vi egentlig måtte flytte litt på reisedatoene.
DB170407 - Vi vil nå gå nøye gjennom denne avgjørelsen for å se hvilken betydning den kan ha for sakene våre, sier hun.
DA170407 Men også det som møter den potensielle jobbsyklisten på arbeidsplassen, har stor betydning for sykkelandelen, understreker Løkken.
BT170407 Flere kunstkjennere har fremhevet Widerbergs store produksjon og hans betydning for samtidskunsten.
BT170407 I lønnsoppgjørene snakker vi ofte om « overhenget », og hvilken betydning dette har for lønnsutviklingen fremover.
AP170407 Flere kunstkjennere har fremhevet Widerbergs store produksjon og hans betydning for samtidskunsten.
AP170407 - Vi vil nå gå nøye gjennom denne avgjørelsen for å se hvilken betydning den kan ha for sakene våre, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AP170407 Det har meget stor betydning for Norge at vi igjen er på talefot med et land som snart er verdens mektigste.
AP170407 - Rankingen har betydning ut ifra min erfaring.
AA170407 Flere kunstkjennere har fremhevet Widerbergs store produksjon og hans betydning for samtidskunsten.
VG170406 Kina sier det første toppmøte mellom presidentene Xi Jinping og Donald Trump er av største betydning for verdensfreden.
VG170406 - Kan være av stor betydning
VG170406 - Det kan være av stor betydning for den enkelte hvis de ikke får nedsettelse eller ettergivelse, legger han til.
SA170406 - De har ingen pedagogisk betydning annet enn at de inngår i en stadig økende strøm av barneprogrammer der barn misbrukes og utsettes for feil holdninger, sier han.
DN170406 McGilian tror at tradere og investorer satser på at Opec kommer til å forlenge den mye omtalte produksjonskuttavtalen ut året, og at utviklingen i lagrene derfor ikke har like stor betydning som det tilsynelatende har hatt før.
DN170406 - Det er bra at kulturkommentarer om musikk også kan ha en språklig betydning .
DB170406 I det arbeidet er sønnen Sivert Heltne Nilsens lydighet, dyktighet og balanserende midtbaneevner av helt avgjørende betydning .
DB170406 ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt », heter det i tiltalen.
DB170406 I 1959 studerte han i Tyskland hos tidens mest ansette lærer i kunstnerisk fotografi, Otto Steinert, som fikk stor betydning for ham.
DA170406 - Dette har svært stor betydning .
BT170406 - De har ingen pedagogisk betydning annet enn at de inngår i en stadig økende strøm av barneprogrammer der barn misbrukes og utsettes for feil holdninger, sier han.
AP170406 I dommen fra tingretten går det frem at de finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde helt avgjørende betydning for at 20-åringen forsøkte å dra for å bli medlem av IS.
AP170406 Hun tviler på at den vil ha så stor betydning i en ankesak, men mener at den uansett er viktig for allmennheten.
AP170406 - De har ingen pedagogisk betydning annet enn at de inngår i en stadig økende strøm av barneprogrammer der barn misbrukes og utsettes for feil holdninger, sier han.
AA170406 En norsk-kinesisk frihandelsavtale vil kunne ha svært stor betydning for norsk næringsliv, mener Innovasjon Norges sjef Anita Krohn Traaseth.
AA170406 - For norsk næringsliv og norsk økonomi, som er avhengig av nye vekstnæringer, har dette en enorm betydning , sier Traaseth til NTB.
VG170405 Klareringsavgjørelser er ofte av avgjørende betydning for en persons livssituasjon og videre yrkeskarriere.
DN170405 Tansill, som er ekspert på stiftelser, sier til ProPublica at dette uansett har liten betydning .
DN170405 Finanssektoren har veldig stor betydning for britisk økonomi.
DB170405 Det er setningen der Trump-arvingen hevder å ikke vite ordets betydning som får enkelte til å reagere.
AP170405 Men offentlig betydning til tross ; utover på 1900-tallet raste både jernbane- og veiutviklingen fra de små røde bygningene.
AP170405 Den er viktig fordi kunst og kultur har avgjørende betydning både for enkeltmennesker og for fellesskapet.
VG170404 Ingenting tyder på tilflytting av betydning , økende barneproduksjon og økende elevtilvekst til hverken Ljørdalen i Hedmark eller til Fjærland i Sogn.
VG170404 Retten overvurderer hans betydning og rolle, sannsynligvis fordi han har vært den som har vært synlig i mediene.
SA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
SA170404 Boligens kvalitet får mer betydning , melder megler Sandra Knudsen om.
SA170404 Tall mister sin betydning .
FV170404 Tall mister sin betydning .
DB170404 - Jeg vet ikke hvordan dette fungerer, men jeg tror ikke det vil få noen stor betydning på langrennssporten.
DA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
DA170404 * Selv om mange pendler, har Oslo redusert sin relative betydning som arbeidsmarked for kommunene rundt.
DA170404 - Årets to mottakere har på hver sin måte hatt stor betydning for byen : Marianne Lind med sin enestående innsats for incestutsatte og Lillebjørn Nilsen med sine stemningsfulle sangtekster om Oslo.
DA170404 Det de har felles er en grunnleggende nysgjerrighet for fenomener som har hatt avgjørende betydning for hvordan vi oppfatter oss selv - selv om mye av det de fremstiller kan synes perifert.
BT170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
BT170404 Tall mister sin betydning .
AP170404 - Årets to mottagere har på hver sin måte hatt stor betydning for byen : Marianne Lind med sin enestående innsats for incestutsatte og Lillebjørn Nilsen med sine stemningsfulle sangtekster om Oslo.
AP170404 Boligens kvalitet får mer betydning , melder megler Sandra Knudsen om.
AP170404 Tall mister sin betydning .
AA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
VG170403 Vedtaket har liten praktisk betydning , det vil kun gjøre at mindretallet som blir nedstemt i Stortinget teller noen flere representanter.
SA170403 Det har stor betydning for forbrukere som skal selge og kjøpe bolig.
DN170403 The Wall Street Journal fremholder at mange er bekymret for at en mulig forlengelse av Opecs avtale om produksjonskutt vil kunne få begrenset betydning .
DB170403 Forskere ved SSB har med utgangspunkt i historiske elevdata kombinert informasjon om størrelsen på klassene disse elevene tilhørte i grunnskolen, regnet seg fram til at klassestørrelse er uten betydning for senere inntektsnivå og utdanningslengde.
BT170403 Det har stor betydning for forbrukere som skal selge og kjøpe bolig.
AP170403 Ordlistene fungerer også som synonymordlister, slik at ulike ord med samme betydning kan kobles til hverandre.
AP170403 Det har stor betydning for forbrukere som skal selge og kjøpe bolig.
AA170403 Reisetid med bil har også betydning .
AP170402 Derfor vil ikke en enkelthendelse få særlig betydning .
AP170402 I år har landsmøtene til to av småpartiene betydning : Hvis SV ryker under sperregrensen, øker sannsynligheten for at Erna Solbergs regjering blir sittende.
AP170402 Jeg har selvfølgelig mer å gå på, og det er bare den første kampen vi spiller som er av betydning , men det kommer med tiden, fortsetter stjernespissen.
AA170402 - Kan ha betydning
AA170402 - Jeg tror at summen av presset fra det internasjonale samfunn, ikke minst fra USA, kan ha betydning for den videre utviklingen på dette området, heter det fra Brende på spørsmål om Norge eller det internasjonale samfunn kan påvirke Israel i bosetningsspørsmålet.
AA170402 - Jeg tror at summen av presset fra det internasjonale samfunn, ikke minst fra USA, kan ha betydning for den videre utviklingen på dette området, heter det fra Brende på spørsmål om Norge eller det internasjonale samfunn kan påvirke Israel i bosetningsspørsmålet.
DB170401 Hun tror også at det at flere overholder fartsgrensa, bruker bilbelte og ikke kjører ruspåvirket er av stor betydning .
DB170401 Utover uka vil temperaturene synke litt, og det vil komme ingen eller liten nedbør av betydning .
DB170401 - Gösta Ekman har hatt en stor betydning for svens teater, film og kulturliv.
DA170401 Utstillingen på Henie Onstad kunstsenter viser et engasjerende og sterkt kunstnerskap med avgjørende betydning for utvikling av norsk fotokunst.
DA170401 Som fotojournalist kan det virke som han hadde like mange oppdrag i Finland som i Norge, og forholdet til Finland fikk avgjørende betydning på flere måter.
AP170401 - Dette er innovasjon på verdensnivå og vil kunne ha betydning også for andre land med vannkraftverk, som for eksempel Brasil eller USA, sier Granmo. 2.
AA170401 Det har betydning hvem som eier en bedrift og hvor eierne bor.
VG170331 UDI ville at mangel på nettverk eller ressurser i området 16-åringen blir henvist til internflukt i, som for eksempel Kabul, skulle ha stor betydning for om 16-åringen får opphold.
SA170331 - Sosiale medier gir nye verktøy til å engasjere velgere, men det er fortsatt slik at alle velgermøter vi gjør ansikt til ansikt med folk har stor betydning for å vinne valg, sier hun.
DN170331 Situasjonen blir i stedet stikk motsatt : Oljeinntektene vil få mindre betydning for finansieringen av velferdsstaten.
DN170331 Metastudien, en omfattende samlestudie av tidligere forskning, er publisert på EurekAlert og viser hvor mye klimaendringene endrer verdens dyre- og planteliv, og hvor stor betydning det har for oss mennesker.
DN170331 I den nye studien er det for første gang samlet en lang rekke eksempler på hvordan klimaendringene allerede nå endrer utbredelsen av plante- og dyrearter som på en eller annen måte også har betydning for mennesker.
DN170331 - Får vi flere kvinner til å jobbe heltid, har det stor betydning for hvor mye vi som land jobber samlet, og dermed for de gode velferdsordningene våre, sier Jensen.
DN170331 - Jeg mener at det er av avgjørende betydning at alle som jobber med nødnettet er sikkerhetsklarert, sier Daae.
DB170331 Lundin mener at Oslo tingretts avgjørelse kunne fått stor betydning for andre saker, dersom dommen hadde blitt stående.
DB170331 Hvis tingrettens dom hadde blitt stående ville det fått stor betydning ved at hvem som helst bare skylde på at man har fått et illebefinnende og sluppet unna med det.
DB170331 » Dette beviser at « klassestørrelse ikke har noen betydning for om man tar høyere utdanning eller tjener mer som voksen » hevder han.
DB170331 Selv om det har begrenset prinsipiell betydning at innholdet i rapporten faktisk er offentliggjort, må Stortinget legge vekt på de politiske realitetene.
DA170331 - Får vi flere kvinner til å jobbe heltid, har det stor betydning for hvor mye vi som land jobber samlet, og dermed for de gode velferdsordningene våre, sier Jensen.
AP170331 Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning », skriver Regjeringen i en pressemelding.
AP170331 - Får vi flere kvinner til å jobbe heltid, har det stor betydning for hvor mye vi som land jobber samlet, og dermed for de gode velferdsordningene våre, sier Jensen.
AP170331 - Jeg mener at det er av avgjørende betydning at alle som jobber med nødnettet er sikkerhetsklarert, sier Daae.
AA170331 - Jeg mener at det er av avgjørende betydning at alle som jobber med nødnettet er sikkerhetsklarert, sier Daae.
AA170331 Natos betydning for de allierte og behovet for økte investeringer i europeisk og transatlantisk sikkerhet blir sentrale temaer under møtet, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
AA170331 Hvem som blir fylkesordfører fra Ap, har også betydning for resten av kabalen når fylkestinget konstituerer seg i oktober.
AA170331 Betydning for resten av kabalen ¶
AA170331 At utgiftene øker mer enn inntektene skyldes i hovedsak at befolkningen samlet blir eldre og at oljeinntektenes betydning faller.
AA170331 Han understreker at endringen vil ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge, siden denne gruppen henvises til internflukt til tryggere områder i Afghanistan. ( ©NTB ) ¶
AA170331 - Får vi flere kvinner til å jobbe heltid, har det stor betydning for hvor mye vi som land jobber samlet, og dermed for de gode velferdsordningene våre, sier Jensen.
AA170331 - Jeg mener at det er av avgjørende betydning at alle som jobber med nødnettet er sikkerhetsklarert, sier Daae.
AA170331 At utgiftene øker mer enn inntektene skyldes at befolkningen samlet blir eldre og at oljeinntektenes betydning faller.
VG170330 Forfang påpeker at selv om flere provinser nå vil bli definert som utrygge, vil det ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge.
SA170330 Hvorvidt hennes avgang vil få betydning for Priebus, er uklart.
SA170330 Vår politikk har derfor begrenset betydning for prisdannelsen.
DB170330 PTO-kontoret beskrives som en mini-operasjonssentral for seksjonen Jensen var tilknyttet, og her ble all informasjon som kunne være av betydning loggført.
DB170330 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170330 Forskerne har undersøkt utviklingen til elever som fullførte ungdomsskolen i perioden 1978 til 2003, og finner at klassestørrelse ikke har noen betydning for om man tar høyere utdanning eller tjener mer som voksen : ¶
DA170330 Han forklarte også at han har diabetes og at handlingene skyldes utslag av denne sykdommen, og mente at dette måtte få avgjørende betydning for straffeutmålingen.
DA170330 Familiene får klagerett og dokumentasjon som kan ha stor betydning for eventuell erstatning.
BT170330 Det er av betydning at Fischer slik vil kunne være en såkalt uavhengig stortingsrepresentant.
AP170330 For land som i utgangspunktet er på grensen til konflikt, kan imidlertid lokaliseringen av oljen ha helt avgjørende betydning .
AP170330 Hvorvidt hennes avgang vil få betydning for Priebus, er uklart.
AA170330 Plagget er derfor ikke noe samfunnsproblem, men det får symbolsk betydning når det havner i Islamsk Råd.
VG170329 Rosenborg mangler Birger Meling som fortsatt ikke er kampklar etter en hjernerystelse han pådro seg i februar, men de burde ha tropp nok til at det ikke skal ha altfor stor betydning .
VG170329 Javier Bardem har rollen som skurken kaptein Salazar, mens Orlando Bloom er tilbake i rollen som Will Turner, som nå er far, og hans forhold til sønnen vil ifølge en pressemelding fra filmstudioet ha en stor betydning for filmen.
VG170329 Edvard Munch har en nasjonal og historisk betydning .
SA170329 Norske og tilstøtende havområder har fått økt militærstrategisk betydning , og lite tyder på at betydningen blir mindre i årene som kommer, heter det.
DB170329 « Oppgaven foran oss er av historisk betydning , men den bør ikke være for stor for oss.
DB170329 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170329 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170329 MEN det har en svært stor betydning for den uføre som går helligdagene i møte uten å ha tilstrekkelig mat på bordet eller penger på konto.
DB170329 Det ville for de fleste ha liten betydning om trygden ble utbetalt før påske siden det uansett ikke blir mer enn en måned til mai-utbetalingen.
AP170329 En endring av valgordningen etter de nye regiongrensene vil kunne få stor betydning for sammensetningen av Stortinget.
AP170329 - Dette er prinsipielle spørsmål som kan ha betydning for både geografisk og partipolitisk representasjon.
AP170329 Norske og tilstøtende havområder har fått økt militærstrategisk betydning , og lite tyder på at betydningen blir mindre i årene som kommer, heter det.
AP170329 EØS-avtalen tillater kompensasjon til tjenester av allmenn økonomisk betydning når markedet selv ikke leverer dem.
AP170329 Det er for tidlig å si hvilken betydning master-kravet vil ha for rekrutteringen, bortsett fra at det ikke vil bli uteksaminert noen grunnskolelærere i 2021, skriver Karl Øyvind Jordell FOTO : Shutterstock / NTB Scanpix ¶
AP170329 Det er Forsvarets hovedsete og landets nasjonalmonument, og har en lang og viktig historisk betydning .
AA170329 - Usikkerhet er en gift for folket, men kanskje det er enda giftigere for økonomisk handel og investeringer, sier Schäfer videre og stiller spørsmål ved om britene virkelig har forstått hvilken betydning utmeldelsen kan ha for britisk økonomi. ( ©NTB ) ¶
AA170329 EØS-avtalen tillater kompensasjon til tjenester av allmenn økonomisk betydning når markedet selv ikke leverer dem.
AA170329 Det skal vel ikke ha betydning om hvor bra kropp du har, hvor langt og fint hår du har eller hvor fine øyne du har ?
VG170328 For eksempel har bemanningstettheten per barn betydning for den omsorgen barna mottar, og i hvilken grad mottaket er rustet til å ivareta barnas behov.
SA170328 Så får vi se hvilken betydning dette får for kommunen, sier rådmann Ørjan Daltveit i en kommentar.
SA170328 - Vi gleder oss til å spille kamper av betydning igjen.
DN170328 En global undersøkelse over konkurser i 2016 - Global Bankruptcy Report - viser at Storbritannia er det eneste landet i Europa av betydning der antallet konkurser stiger.
DB170328 « Av særlig betydning i så henseende er foranledningen til voldsutøvelsen.
DA170328 En rekke klimaskeptikere er ansatt i profilerte posisjoner med stor betydning for USAs videre klimakurs.
DA170328 « Av særlig betydning i så henseende er foranledningen til voldsutøvelsen.
DA170328 Ei heller at den amerikanske presidenten sier at Nato må være mer terrororientert for ikke å være foreldet, noe som kan øke HVs betydning .
BT170328 Ingen særinteressegrupper av betydning ga støtte til forslaget.
BT170328 - Vi gleder oss til å spille kamper av betydning igjen.
AP170328 Det har stor betydning for straffeutmålingen, sier Møller.
AP170328 - Det å bli tildelt en plass i fellesskapet er av avgjørende betydning , sier han.
AP170328 - Vi gleder oss til å spille kamper av betydning igjen.
VG170327 Han mener ikke at lederskiftet er av avgjørende betydning i denne sammenhengen.
SA170327 David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts, kjent for sine meninger om kunstens betydning i samfunn og politikk, sier at « jenta for alltid har endret hva oksen står for ».
SA170327 Når ble det bedre å spille treningskamper enn kamper av betydning ?
SA170327 Nå venter 16 måneder med kamper uten betydning for Norges landslag.
DB170327 Nå er det halvannet år til den neste landskampen av betydning for Norge.
DB170327 I norsk rett har ære ingen betydning .
DA170327 Likevel er ikke folk nødvendigvis sikre på om det spiller så stor rolle : 42 prosent sier seg enig i påstanden om at det har liten betydning for helsepolitikken hvem som sitter i regjering.
DA170327 David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts, kjent for sine meninger om kunstens betydning i samfunn og politikk, sier at " jenta for alltid har endret hva oksen står for ".
DA170327 Likevel er ikke folk nødvendigvis sikre på om det spiller så stor rolle : 42 prosent sier seg enig i påstanden om at det har liten betydning for helsepolitikken hvem som sitter i regjering.
DA170327 - Besøket har en veldig viktig symbolsk betydning , ikke minst fordi det kommer etter flere år med en veldig intens situasjon der det norsk-russiske bilaterale forholdet er blitt del av den spente situasjonen mellom Russland og Vesten.
BT170327 Ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv vil meldingen blant annet komme inn på innvandringens betydning for offentlige finanser fremover.
BT170327 Når ble det bedre å spille treningskamper enn kamper av betydning ?
BT170327 Nå venter 16 måneder med kamper uten betydning for Norges landslag.
AP170327 - Men når utestengningen av deg ikke har sammenheng med nobelprisen i 2010, hvordan skal i så fall løsningen av en krise utløst av nettopp pristildelingen, kunne få noen betydning for din sak ?
AP170327 David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts, kjent for sine meninger om kunstens betydning i samfunn og politikk, sier at « jenta for alltid har endret hva oksen står for ».
AP170327 I norsk rett har ære ingen betydning .
AP170327 « Mener du at Norge har et todelt helsevesen hvor personlig økonomi har betydning for hvor god behandling du får. » « Hvis du skulle få kreft, hvor sikker er du på at du vil få tilgang til de beste kreftmedisinene hvis du skulle behandles på et norsk, offentlig sykehus. » - Har de 60 prosentene rett ?
AP170327 Spørreundersøkelsen « Helsepolitisk barometer » viser at et flertall mener helsevesenet er delt : ¶ 61 prosent av befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
AP170327 Når ble det bedre å spille treningskamper enn kamper av betydning ?
AP170327 Nå venter 16 måneder med kamper uten betydning for Norges landslag.
AA170327 David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts, kjent for sine meninger om kunstens betydning i samfunn og politikk, sier at « jenta for alltid har endret hva oksen står for ».
AA170327 David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts, kjent for sine meninger om kunstens betydning i samfunn og politikk, sier at " jenta for alltid har endret hva oksen står for ".
AA170327 - Ørland kommune har en krevende arealsituasjon med mye dyrket mark, våtmarksområder av nasjonal og internasjonal betydning , kulturminner av nasjonal verdi og den nye kampflybasen med støysoner.
AA170327 Likevel er ikke folk nødvendigvis sikre på om det spiller så stor rolle : 42 prosent sier seg enig i påstanden om at det har liten betydning for helsepolitikken hvem som sitter i regjering.
AA170327 I norsk rett har ære ingen betydning .
VG170326 At WADAs beslutning skal ha betydning for Johaugs sak i CAS, er også lite sannsynlig.
VG170326 Den har naturligvis ingen sportslig betydning .
VG170326 Skolene har en mye viktigere betydning enn mange politikere synes å være klar over, sier Sp-veteranen.
VG170326 - Grendeskolene har veldig stor betydning .
DN170326 - Besøket har en veldig viktig symbolsk betydning , ikke minst fordi det kommer etter flere år med en veldig intens situasjon der det norsk-russiske bilaterale forholdet er blitt del av den spente situasjonen mellom Russland og Vesten.
DB170326 Kjønns- og medieforsker ved UIO, Wencke Mühleisen understreker at visuelle uttrykk har stor betydning for vår oppfatning av hvordan verden ser ut, våre holdninger og verdier.
DA170326 øve oss mer på å svare på, for det er viktig å kunne si noe om betydningen litteratur kan ha i et enkelt menneskes liv, og i et samfunn, jeg tenker at den kan virke i det mer subtile, slik også kunst gjør, treffe oss på en annen måte, lage et, eller mange rom, være et møte, være noe som gir betydning , mening.
BT170326 Særlig fordi vi vet at tilknytningen det første året har stor betydning for psykisk helse hos barnet senere i livet, sier Ødegård.
AA170326 Stor betydning har det også hvor de nye Sp-velgerne kommer fra.
AA170326 Om SV eller Venstre havner under sperregrensa, vil naturlig nok kunne få avgjørende betydning for om det blir borgerlig eller rødgrønt flertall på Stortinget.
SA170325 Det er av stor betydning at samfunnet finner løsningene for hvordan det gode barnevernet skal og kan fungere.
DB170325 Derfor blir det som skal skje på Windsor Park søndag kveld av vital betydning .
DB170325 Frank Aarebrot mener at Trygve Slagsvold Vedum har betydning for Senterpartiets framgang og framstår som en trivelig kar.
AP170325 FOTO : Rolf Øhman ¶ 5G-teknologien vil ha stor betydning for å kunne ta i bruk ny teknologi i samfunnet, ifølge Berit Svendsen.
AP170325 - Det har vel også betydning at dere har mindre konkurranse i Norge ?
AP170325 5G-teknologien vil ha stor betydning for at vi kan ta i bruk ny, revolusjonerende teknologi i samfunnet, ifølge Svendsen.
AA170325 - Det har vel også betydning at dere har mindre konkurranse i Norge ?
AA170325 5G-teknologien vil ha stor betydning for at vi kan ta i bruk ny, revolusjonerende teknologi i samfunnet, ifølge Svendsen.
SA170324 Det har egentlig ikke så stor betydning for planene våre, sa han til Dagbladet, og pekte på at det først og fremst var i mesterskap Northug har vært god de siste årene.
SA170324 - Styret i Gassror IKS vurderer at utviklingstiltaket i søknaden har regional betydning .
FV170324 - Statens kunstnerstipend har avgjørende betydning for bredden og kvaliteten i det profesjonelle norske kunstlivet, sier utvalgsleder Alfhild Skaardal, i en pressemelding. 7000 søkere ¶
FV170324 Det har egentlig ikke så stor betydning for planene våre, sa han til Dagbladet, og pekte på at det først og fremst var i mesterskap Northug har vært god de siste årene.
DB170324 Det som imidlertid ikke kommer frem i tingrettens vurdering er at høyesterettsdommen viser til at en persons seksualmoral eller seksuelle adferd ellers, ikke skal ha betydning for straffeutmålingen eller vedkommendes vern mot voldtekt.
DB170324 Fisher er planlagt å være en del av minst to sentrale scener i de to neste « Star Wars»-filmene, som skal ha stor betydning for historien.
DA170324 - Å sende 60 mann militært, har ingen betydning .
DA170324 - Dette er en viktig dom som vil få stor betydning for alle bemanningsbyråer i Norge.
BT170324 Leder for arbeidslivsavdelingen i NHO Service Sigbjørn Mygland uttaler til nyhetsbyrået ANB at dommen ikke nødvendigvis får stor betydning for bemanningsbransjen som sådan.
BT170324 Ved en vanlig legetime er det ikke alltid man får med alt av betydning , men foran PC-en hjemme i ro og mak, kan man beskrive sine symptomer på en mye bedre måte.
BT170324 Det har egentlig ikke så stor betydning for planene våre, sa han til Dagbladet, og pekte på at det først og fremst var i mesterskap Northug har vært god de siste årene.
AP170324 Vil du lese mer om høyesteretts betydning i USA ?
AP170324 Det har egentlig ikke så stor betydning for planene våre, sa han til Dagbladet, og pekte på at det først og fremst var i mesterskap Northug har vært god de siste årene.
AA170324 Han la også vekt på prosjektets betydning i klimasammenheng, og hevdet at rørledningen ikke ville ha bidratt til billigere drivstoff.
AA170324 - Dette er en viktig dom som vil få stor betydning for alle bemanningsbyråer i Norge.
VG170323 « Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.
DB170323 En toppidrett uten betydning for hverdagsidretten er ganske meningsløs.
DB170323 Steder kan bli valgt fordi de har en form for religiøs eller politisk betydning .
DB170323 Ifølge DN innrømmer han at svakhetene i forsvar og politi er så store at de, hvis de blir kjent, vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet, og nevner spesielt tre punkter : ¶ * " Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre nøkkelobjekter som kan få betydning for for forsvarsevnen og de militære forsvar i væpnet konflikt.
BT170323 At der er noen svinger her og der inntil en får råd til å utbedre dem, har ikke så stor betydning .
AP170323 « Ekstraordinært », slik beskriver den erfarne antiterror-politimannen Rowley publikums betydning i arbeidet med å stoppe planlagte terrorangrep.
AP170323 Bakgrunnen for politiets kampanje er ny statistikk som viser at folks tips har hatt stor betydning for etterforskningen.
AP170323 Introduksjonen av melkeroboter, nye kyllingsraser og den generelle velstandsutviklingen har hatt stor betydning for antall gårdsbruk, ifølge bygdeforsker.
AP170323 - Introduksjonen av melkeroboter, nye kyllingraser og den generelle velstandsutviklingen er faktorer som har hatt stor betydning , påpeker forskeren.
AP170323 « Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.
AA170323 Avdelingssjef Terje Olsen på Stortinget kaller formuleringen upresis, men avviser at den ikke-eksisterende rapporten har hatt noen betydning for prosjektet.
AA170323 Men det er av avgjørende betydning at den aktuelle aktiviteten fører fram mot arbeid eller mot økt kompetanse, slik at ungdommen gjennom den aktuelle aktiviteten på sikt kan få seg en ordinær jobb og klare seg selv.
VG170322 Min dialog med artist og research avdekket at eksponeringen var svært lav, og at låten derfor ikke kunne anses som å være offentliggjort for et publikum av betydning , sier Karlsen.
SA170322 Men hvilken betydning får det for framtidens arbeidsliv i Norge når denne trenden blir mer utbredt ?
SA170322 Et fellestrekk for disse og lignende saker er at for dem som sto midt oppi det, ble de ofte tillagt helt fundamental betydning .
DB170322 Forbundet mener det kan ha betydning for byer som planlegger forbud mot eldre dieselbiler.
DB170322 Typen arbeid har også betydning .
DB170322 Det som kanskje overraskende har mindre betydning for befolkningens velferd, er demokratiet.
DB170322 Den må inkludere at vold forekommer i samkjønnede forhold, av begge kjønn i heterofile relasjoner, at etnisk bakgrunn kan ha en kompliserende effekt og at voldsutøver og voldsoffers personlige historie kan ha betydning .
DA170322 Dette er regjeringens koordineringsorgan for katastrofer og krisesituasjoner med større betydning for landet, kan nyhetsbyrået Reuters melde.
DA170322 Å ha en jobb er av grunnleggende betydning for oss : ¶
DA170322 Dette er en utrolig viktig prinsipiell sak der utfallet vil få stor betydning for norsk arbeidsliv, sier distriktssekretær i Fellesforbundet i Hordaland, Geir Olsen, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170322 - Mannen har vært utsatt for et inngrep av voldsom betydning som gjør at det er rimelig å kreve erstatning på tre millioner kroner, sa mannens forsvarer, Svein Kristian Wikstrøm, da kravet kom.
AA170322 At mine låter kan ha tilnærmelsesvis samme betydning for andre, er helt vilt å tenke på, sa Astrid til Adresseavisen i et intervju for to uker siden.
VG170321 - Stor betydning
VG170321 - Det er enormt stor betydning for min del.
VG170321 « I henhold til sikkerhetsloven skal utvelgelse av skjermingsverdig objekt skje på grunnlag av en skadevurdering, hvor det innenfor lovens formål særlig tas hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunnet, symbolverdi og mulighet for å utgjøre en fare
VG170321 « I henhold til sikkerhetsloven skal utvelgelse av skjermingsverdig objekt skje på grunnlag av en skadevurdering, hvor det innenfor lovens formål særlig tas hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunnet, symbolverdi og mulighet for å utgjøre en fare
SA170321 Forelesningene han holder på hotellet like ved Chelsea Bridge, og doseringene han kommer under øktene på Fulhams treningsanlegg lenger sørvest i verdensmetropolen, er imidlertid av avgjørende betydning .
FV170321 Forelesningene han holder på hotellet like ved Chelsea Bridge, og doseringene han kommer under øktene på Fulhams treningsanlegg lenger sørvest i verdensmetropolen, er imidlertid av avgjørende betydning .
DB170321 De snakket om tidlig innsats, men det kom ingenting av betydning .
DB170321 I et intervju med Dagbladet før jul fortalte gutta at tida hjemme på Trofors er av stor betydning .
BT170321 Forelesningene han holder på hotellet like ved Chelsea Bridge, og doseringene han kommer under øktene på Fulhams treningsanlegg lenger sørvest i verdensmetropolen, er imidlertid av avgjørende betydning .
AP170321 Spicer laget hermetegn i luften med fingrene for å understreke at det var ment i overført betydning .
AP170321 For objekter av stor nasjonal betydning er det iverksatt permanent grunnsikring.
AP170321 Christensen, som er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er slett ikke fornøyd med svarene komiteen har fått i høringen om manglende terrorsikring av bygg og anlegg av stor betydning .
AP170321 - For potensielle trusselaktører vil det være av stor betydning om sårbarheter blir kjent.
AP170321 Forelesningene han holder på hotellet like ved Chelsea Bridge, og doseringene han kommer under øktene på Fulhams treningsanlegg lenger sørvest i verdensmetropolen, er imidlertid av avgjørende betydning .
AA170321 Det hadde stor symbolsk betydning da McGuinness for første gang håndhilste på dronningen under et besøk i Belfast i 2012.
AA170321 Videre heter det i kontrollkomiteens vedtak : Kontrollkomiteen mener det er av stor betydning for legitimiteten til Trondheim kommune og de folkevalgte organ i kommunen at forholdene reist av kommuneadvokaten blir etterforsket.
AA170321 Kommuneadvokaten viser til at det ikke har betydning : ¶
AA170321 - Kontrollkomiteen mener det er av stor betydning for legitimiteten til Trondheim kommune og de folkevalgte organ i kommunen at forholdene reist av Kommuneadvokaten blir etterforsket, heter det i ett av punktene.
AA170321 I stedet kom de frem til et annet funn som kan ha betydning for hvordan man vurderer risikobildet i en parkeringskjeller.
AA170321 Dette vil eksempelvis kunne ha betydning for vurdering av risiko ved elbiler i parkeringskjellere.
AA170321 Christensen, som er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er slett ikke fornøyd med svarene komiteen har fått i høringen om manglende terrorsikring av bygg og anlegg av stor betydning .
AA170321 For objekter av stor nasjonal betydning er det iverksatt permanent grunnsikring.
AA170321 - For potensielle trusselaktører vil det være av stor betydning om sårbarheter blir kjent.
AA170321 Adresseavisen fortalte før helgen at tidligere skolestart verken har hatt negativ eller positiv betydning for skoleprestasjonene.
VG170320 Ifølge Nilsen var helhetsbildet at det er svakheter, så storr at de kan ba betydning også ut over enkelt.virksomhetene. 2014 : Minst 17 terrormål fortsatt usikret ¶
SA170320 Jeg var så nervøs og trodde at alt jeg gjorde, kom til å ha enorm betydning .
SA170320 Å få en god start i en ny klubb har svært ofte en avgjørende betydning for å lykkes i denne klubben.
DN170320 Forskningssjef Nils Martin Stølen i SSB mener de største endringene vil skje i vareproduserende næringer og at de teknologiske endringene vil ha mindre praktisk betydning i tjenesteytende næringer.
DN170320 Ved Telenor-demonstrasjonen på Fornebu mandag skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) holde innlegg om hvilken betydning 5G vil ha for samfunnet.
DB170320 Hvilken pensjonsordning du selv er omfattet av er uten betydning .
DB170320 Hvilken betydning har det ? - Én ting er å si det på engelsk, en helt annen ting er dersom han hadde sagt det på koreansk i Seoul.
DB170320 Tidligere erfaringer i forhandlinger med Arbeiderpartiet har hatt betydning for innhold og utforming.
DB170320 Ifølge nettstedet Fusion.net skal begrepet ha oppstått i 2009, etter at Netflix startet streaming-tilbudet, men begrepet fikk imidlertid en annen betydning i 2014.
DB170320 Men regjeringen kan gjøre mer for å overbevise sine kolleger fra andre stater om likestillingens betydning for vekst og velstand.
DA170320 - Det er av stor betydning at tilsynsmyndigheten ( NSM ) innenfor dette området er enig med Riksrevisjonen, sier komiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) til NTB, og slår fast at det til sjuende og sist er regjeringen som sitter med ansvaret for dette.
AP170320 Vi lærte også mye annet av betydning .
AP170320 Saken fikk stor politisk betydning selv om den nye informasjonen viste seg å ikke være av betydning for etterforskningen.
AP170320 Saken fikk stor politisk betydning selv om den nye informasjonen viste seg å ikke være av betydning for etterforskningen.
AP170320 Han la til at det var av historisk betydning at FBI og etterretningsbyråene etterforsket saken grundig for å avklare om Trump-kampanjen samarbeidet med russerne om å påvirke det amerikanske presidentvalget.
AP170320 Å få en god start i en ny klubb har svært ofte en avgjørende betydning for å lykkes i denne klubben.
AA170320 TEMA : Adresseavisen 250 ¶ | - Æ fikk en kniv i strupen, men det har itj nå betydning .
AA170320 - Æ fikk en kniv i strupen, men det har itj nå betydning .
AA170320 Alt har betydning
VG170319 Det sier litt om hans betydning , også for de som kom etter ham.
VG170319 Det som er vanlig i den type forhandlinger er at størrelsesforhold har betydning for sluttresultatet på forhandlingene, sier Tajik.
DB170319 Tilsyn har stor samfunnsmessig betydning ved at de skal bidra til å sikre at lover overholdes, og målet med tilsynene er å forebygge avvik og dårlig praksis.
BT170319 Tallet 17 har nemlig alltid hatt en spesiell betydning i familien vår.
AA170319 I talen sin trakk Solberg fram Martin Luther og reformasjonens betydning for utviklingen av demokratiet, skriver Dagen.
VG170318 Det kan finnes opplysninger som vedkommende kjenner til, men som ennå ikke er lagt frem for oss, og som kan ha en avgjørende betydning i saken, sier Veronica Andersson i politiet.
SA170318 Planen vil få stor betydning for våre innbyggere og vårt lokale handelsliv.
BT170318 Heller tvert imot : Det er bedre at flere ressurser blir lagt i enkelte saker av prinsipiell betydning enn at mange må gå gjennom den belastningen det er å saksøke staten.
BT170318 Bare unntaksvis har avgjørelsene fått betydning utover den enkelte sak.
BT170318 » Mursteinen var langt fra fri for moralisme, men utgangspunktet var liberalt, i god betydning av ordet.
BT170318 IS : Isen er av avgjørende betydning for både sel og selfangere.
AA170318 Han tror tydelige signaler fra Stortinget om prioritering av jordvern har hatt stor betydning for regjeringens praksis. ( ©NTB ) ¶
VG170317 For norske jøder spesielt er saken av stor betydning .
VG170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.
VG170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.
SA170317 For i den store sammenhengen, mener Zachariassen at sommerens langbane-VM egentlig er av mindre betydning .
FV170317 Hvilken betydning dette hadde for dødsulykka er foreløpig usikkert.
DB170317 Det fikk betydning , for 3-1 ble sluttresultatet, ga 6-6 sammenlagt, og førte til at Monaco gikk videre til kvartfinale i Champions League på grunn av et ekstra scoret mål i Manchester sist uke.
DB170317 ( Dagbladet ) : « Uansett om den får betydning her eller ikke, bortemålsregelen suger.
DB170317 Merkel vil trolig understreke NATOs betydning , spesielt med tanke på Russlands opptreden i Ukraina.
DB170317 Så lenge kvinner og menn behandles ulikt, kan vi ikke late som om kjønn er uten betydning .
DB170317 Dette er spørsmål som berører kjernen i venstresidens historiske identitet, men som samtidig har stor betydning når det gjelder å realisere et regjeringssamarbeid med Ap.
DB170317 Temaet er viktig, og har stor betydning for norsk klimapolitikk.
BT170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Kolberg som tirsdag 7. mars sendte en ny anmodning om avgradering til statsministeren som fredag på ny avslo anmodningen.
BT170317 For i den store sammenhengen, mener Zachariassen at sommerens langbane-VM egentlig er av mindre betydning .
AP170317 - Men når utestengningen av deg ikke har sammenheng med nobelprisen i 2010, hvordan skal i så fall løsningen av en krise utløst av nettopp pristildelingen, kunne få noen betydning for din sak ?
AP170317 For i den store sammenhengen, mener Zachariassen at sommerens langbane-VM egentlig er av mindre betydning .
AA170317 At påvirkningsagenten senere oppdager at han faktisk ikke trenger å foreta seg noe som helst for å oppnå det ønskede resultatet, er uten rettslig betydning . » - Ikke hyggelig for noen ¶
AA170317 29-åringen får en reduksjon i straffen på grunn av sin erkjennelse, selv om retten mener denne ikke har hatt noen bevismessig betydning for saken.
AA170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Kolberg som tirsdag 7. mars sendte en ny anmodning om avgradering til statsministeren som fredag på ny avslo anmodningen.
VG170316 - Jeg har ikke klaget ennå, for dette har ingen betydning pengemessig, men at et hundehus på 0,4 kvadratmeter er taksert til 9.000 kroner og er del av grunnlaget for kommunal eiendomsskatt, det klarer jeg ikke å ta helt på alvor.
SA170316 196, pekte Høyesterett på lovgivers forarbeidsuttalelser om at den krenkedes " seksualmoral eller seksuelle atferd utenom den konkrete saken er [... ] uten betydning for straffutmålingen og det vern vedkommende skal ha mot voldtekt " ( Ot.prp. nr. 28 ( 1999-2000 ) pkt. 4.6.4 ).
SA170316 - Stor betydning
SA170316 - For oss som arrangør har det stor betydning .
DN170316 Slike ytringer har betydning, men ikke i nærheten av så stor betydning som den norske bekymringen skulle tilsi, sier Pietikäinen.
DN170316 Slike ytringer har betydning , men ikke i nærheten av så stor betydning som den norske bekymringen skulle tilsi, sier Pietikäinen.
DB170316 Da er det mindre kontroversielt å fastslå at det er 2 til 4 ganger så vanlig for gutter med ferdigheter som får negativ betydning for opplæring ; Dysleksi, ADHD, Tourettes, Aspergers syndrom.
DA170316 Statsminister Erna Solberg ( H ) slo fast at oljesektorens betydning for norsk økonomi vil bli mindre enn før da hun talte under årskonferansen til Norsk olje og gass i Oslo torsdag.
BT170316 - Denne inspeksjonen må ikke få betydning for saksbehandlingen av selve varselet, som det gjelder helt egne krav til.
BT170316 - Denne inspeksjonen må ikke få betydning for saksbehandlingen av selve varselet, som det gjelder helt egne krav til.
BT170316 Statsborgerskap har dessuten betydelig mindre betydning enn tidligere, fordi velferdsgoder og rett til opphold og arbeid er knyttet til bosted og EU- og EØS-medlemskap.
AP170316 - Stor betydning
AP170316 - For oss som arrangør har det stor betydning .
AA170316 Årsaken er blant annet at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg og gitt Sverige en økt militærstrategisk betydning .
AA170316 Slike ytringer har betydning, men ikke i nærheten av så stor betydning som den norske bekymringen skulle tilsi, sier Pietikäinen. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Slike ytringer har betydning , men ikke i nærheten av så stor betydning som den norske bekymringen skulle tilsi, sier Pietikäinen. ( ©NTB ) ¶
AA170316 UDI understreker også at en eventuell visumfrihet for Tyrkia, Georgia og Ukraina kan få betydning for antall asylsøkere til Europa i 2017 og 2018. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Diskusjonen tyder i hvert fall på at begrepet « byintegrert » har en annen betydning for kommunens politikere enn for NTNUs ledelse.
VG170315 Dette er helt klart et viktig funn i etterforskningen, men det er fremdeles for tidlig å si hva slags betydning denne feilen kan ha hatt, sier, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Rune Alsted Amundsen til VG.
SA170315 Det er særlig ved bremsing på våt veibane at kvaliteten på sommerdekkene kan få stor betydning .
SA170315 Det er først og fremst ved kraftig bremsing og på våt veibane at kvaliteten på sommerdekkene får en stor betydning .
SA170315 Vi håper det ikke vil ha noe stor betydning , svarer Nossum.
FV170315 Vi håper det ikke vil ha noe stor betydning , svarer Nossum.
DN170315 Dette viser hvilken betydning edderkoppene har i å begrense spredningen av sykdommer, og forskerne håper funnet vil føre til at flere verdsetter edderkoppenes viktige rolle.
DB170315 Andre saker er av sekundær betydning .
DB170315 ¶ PÅVIRKER : President Erdogans konflikt med Nederland kan ha avgjørende betydning for valget i Nederland.
DB170315 - Det å gifte seg er en handling med juridisk betydning .
DB170315 Tidsskriftene har nok mistet litt av sin betydning i samfunnsdebatten de siste årene.
DB170315 - Når det er sagt er The Matrix en film som i kraft av sin betydning i actionfilmens historie potensielt kan tiltrekke seg interessante regissører.
DA170315 - Det å gifte seg er en handling med juridisk betydning .
BT170315 Det er særlig ved bremsing på våt veibane at kvaliteten på sommerdekkene kan få stor betydning .
BT170315 Det er først og fremst ved kraftig bremsing og på våt veibane at kvaliteten på sommerdekkene får en stor betydning .
BT170315 Vi håper det ikke vil ha noe stor betydning , svarer Nossum.
AP170315 Slik kunnskap vil være av sentral betydning for utvikling av mer effektive vaksiner.
AP170315 Man kan miste statsborgerskap hvis man « mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket » når man har søkt om opphold i Norge.
AP170315 Det er særlig ved bremsing på våt veibane at kvaliteten på sommerdekkene kan få stor betydning .
AP170315 Det er først og fremst ved kraftig bremsing og på våt veibane at kvaliteten på sommerdekkene får en stor betydning .
AP170315 Vi håper det ikke vil ha noe stor betydning , svarer Nossum.
AA170315 Dette viser hvilken betydning edderkoppene har i å begrense spredningen av sykdommer, og forskerne håper funnet vil føre til at flere verdsetter edderkoppenes viktige rolle.
AA170315 Han legger til at man ikke må undervurdere hvor stor personlig betydning det er for samer å få se sine stedsnavn synlig i offentligheten.
AA170315 - Det å gifte seg er en handling med juridisk betydning .
VG170314 - Lengde har en viss betydning , men det er ikke avgjørende.
VG170314 - Endringer som er gjort mot våre stemmer, men som har stor betydning for tjenester og samfunnsbygging, de skal vi vurdere grundig før vi eventuelt gjør forandringer, sier Støre.
DN170314 Valgseier vil likevel ha stor symbolsk betydning for Wilders.
DB170314 For å få effekt av den nyopprettede stillingen som strategisk rådgiver ved Seksjon for organisert kriminalitet er det av vesentlig betydning at det opprettes struktur for samhandling mellom rådgiver, ledere og sekssjonsjef.
DB170314 Det er av vesentlig betydning at møtene inneholder diskusjon av saker / tema hvor det ennå ikke er tatt beslutning, slik at den strategiske diskusjonen kommer i forkant av beslutninger.
DB170314 Da det kom overskuddsinformasjon, som kunne ha betydning for et straffbart forhold eller annen informasjon knyttet til kriminalitet, skulle det føres inn i Indicia.
DB170314 En valgseier vil likevel ha stor symbolsk betydning .
DB170314 Så drikke kan ha stor betydning for søvnen.
DB170314 Jeg syntes det er skummelt, det er skummelt at du kaller deg for kristen, mens dine handlinger strider imot de grunnleggende verdiene denne religionen representerer, og for meg er det så viktig å si ifra, for dette representerer virkelig ikke korsets betydning .
DB170314 Valget i Nederland i morgen, 15.mars, vil kunne få betydning for hele Europa fordi det vil være en målestokk for hvor sterk oppslutning det er rundt den europeiske anti-EU bevegelsen, islamfientligheten, innvandringsfientligheten, og hvor sterke de ekstreme høyrekreftene har blitt.
DA170314 Valgseier vil likevel ha stor symbolsk betydning for Wilders.
DA170314 I brexit-avstemningen i Storbritannia var det mange unge som ikke stemte, og det hadde betydning , sier Koolen.
DA170314 Norge er ikke direkte bundet av EU-domstolens dom i denne saken, men den vil ha betydning når norske håndhevingsorganer og domstoler skal behandle lignende saker.
DA170314 ryfast og eiganestunnelen tillegges noen betydning for svevestøv og annen forurensning.
DA170314 | Diskrimineringsombudet : EU-dom om hijab vil ha betydning for Norge ¶
DA170314 EU-domstolens avgjørelse om at arbeidsgivere kan si nei til hijab er ikke direkte bindende for Norge, men den kan få betydning , sier diskrimineringsombudet.
AP170314 Ankeutvalget mener rettsavgjørelsene ikke har betydning utenfor denne saken.
AA170314 Valgseier vil likevel ha stor symbolsk betydning for Wilders.
AA170314 En valgseier vil likevel ha stor symbolsk betydning .
AA170314 | Diskrimineringsombudet : EU-dom om hijab vil ha betydning for Norge ¶
AA170314 EU-domstolens avgjørelse om at arbeidsgivere kan si nei til hijab er ikke direkte bindende for Norge, men den kan få betydning , sier diskrimineringsombudet.
AA170314 Årets tema er barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for barns vennskap.
AA170314 « Lek er den mest dominerende form for virksomhet », sier Ole Fredrik Lillemyr i en rapport bestilt av Fylkesmannen om lekens betydning .
AA170314 Debatten om barnehagens innhold viser at det er behov for at vi synliggjør lekens betydning , ikke bare som et middel for læring og utvikling, men også som barns naturlige uttrykksform.
VG170313 Da er det selvsagt heller ikke lenger uvesentlig hva han legger av betydning i « etnisk ».
FV170313 - Det du forteller, kan ha betydning for oss, selv om du ikke skjønner det.
DB170313 Det er videre klart at dette har hatt vesentlig betydning for utlendingsmyndighetenes innvilgelse av norsk statsborgerskap til Mahamud.
AA170313 Dette vil få betydning for flere som sitter i bystyret for hvordan roller man kan ha, sier Waage.
VG170312 Lagvenninne Silje Opseth ( 17 ) mener imidlertid at et hopp over 200 meter kan få stor betydning .
DN170312 I samtalene snakket de to blant annet om at samarbeidet mellom de to landene har stor betydning for felles sikkerhet, het det i en uttalelse fra Merkels kontor etter møtet.
DB170312 - Tror du det kommer oppgaver av betydning i proposisjonen ?
AA170312 - Kreftforskning og kommersialisering av nye legemidler knyttet til kreft er av stor betydning .
VG170311 Man risikerer å miste kampen, kampen kan miste sin betydning og alle ser grusomt uprofesjonelle ut.
VG170311 - TV-synlighet for 1,3 millioner mennesker har langt større betydning enn antall avspillinger.
VG170311 Alle de små tingene som hver for seg ikke virker så alvorlig, men som får stor betydning for både individet og samfunnet, sier Marie.
VG170311 Syse, som sa at KrF minner Høyre på om at politikk handler om mer enn penger, mens Høyre sørger for at KrF husker at penger også har betydning i politikken.
VG170311 - Jeg har vært opptatt av å si at enkeltsaker skal ikke kunne styre det store samarbeidet, Men det er klart det har betydning for KrF, det er det ingen grunn til å legge skjul på.
DA170311 - Jeg har vært opptatt av å se at det som virker i Oslo, det kan ha betydning for hele landet.
AP170311 Det kan ha betydning i saker der delegatene selv ikke har gjort seg opp en veldig sterk mening.
VG170310 Hun mener likevel forslaget er veldig alvorlig for Norge og at den kan få betydning i andre forhandlinger.
VG170310 - Nå får vi bare se hva som skjer, og håpe at den jobben vi har gjort, har hatt betydning for utfallet, sier Bakke-Jensen.
DB170310 Personer kan få tilbakekalt statsborgerskapet sitt, dersom de har gitt uriktige opplysninger som har hatt betydning for forvaltningsprosessen - men ikke alltid.
DB170310 Om man er statsløs eller ikke, vil ha en betydning for returprosessen.
DB170310 I den norske statsborgerloven står det at « tilbakekall av statsborgerskap som er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan likevel bare foretas hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket ».
DB170310 Barnetrygden har fått mindre betydning de senere årene.
DB170310 - Den feilen jeg uttalte meg om, hadde ingen reell betydning .
DA170310 Hvorvidt ordet nazi her kan tillegges noen annen og mildere betydning - enn å være en forkortet versjon av ordet nazist, er i utgangspunktet diskutabelt », heter det i dommen.
BT170310 Men her ligger noen av Norges største kraftverk, anlegg som også er av stor strategisk betydning .
AP170310 Hun mener de fysiske rammene har betydning i seg selv for å roe ned pasienter.
AP170310 Trond Kvernstrøm som ga han mulighet til å gjøre Idol, er en annen som hadde avgjørende betydning da Karlsen begynte for seg selv.
VG170309 - Hvis vi mener at denne typen spørsmål har så stor betydning at de bør reguleres i lov og ikke bare overlates til fagfolk å bestemme, vil vi alltid måtte oppleve at vi er strengere enn andre land.
DN170309 - Været har selvfølgelig veldig stor betydning .
DB170309 Vi kan være gode på å snakke om systemer og penger, men det er når det berører mennesker og har betydning for folks liv, at det gir mening.
DB170309 Den nye straffeloven har ikke lenger noe skille mellom forsettlig og overlagt drap, men om han blir dømt for å ha planlagt drapet, vil det få stor betydning for straffeutmålingen.
BT170309 Hans følelser har også betydning for om sinne og sjalusi kan ha hatt betydning .
BT170309 Hans følelser har også betydning for om sinne og sjalusi kan ha hatt betydning.
BT170309 - Det er også av betydning å se på tiltaltes følelser etter bruddet.
AP170309 Nedturen i oljen har hatt mindre betydning på Østlandet, sier Næsheim.
AA170309 Fortiden har betydning for vårt daglige liv, også for de mange fra sør som nå banker på Europas dør.
AA170309 - Sett i ettertid hadde det som skjedde her liten militær betydning, men en enorm moralsk betydning i samtiden.
AA170309 - Sett i ettertid hadde det som skjedde her liten militær betydning , men en enorm moralsk betydning i samtiden.
AA170309 At mine låter kan ha tilnærmelsesvis samme betydning for andre, er helt vilt å tenke på, sier Astrid.
VG170308 Forsvarsadvokaten er tydelig på at opplysningene vil ha stor betydning for Pål Enger, både for straffeutmålingen og erstatningsspørsmålet.
SA170308 Fortiden har betydning for vårt daglige liv, også for de mange fra sør som nå banker på Europas dør.
DB170308 Selvfølgelig er også barnetrygden omfordelende siden den finansieres over skatteseddelen og har større relativ betydning for dem med lave inntekter. 1000 kroner i måneden betyr mer om du er fattig enn om du er rik.
DB170308 Selv om tallet 13 som oftes assosieres med ulykke for folk flest, har det en stikk motsatt betydning for Swift.
DA170308 Samfunnsmessig betydning
DA170308 - Det er kjekt med fest, men ikke av samfunnsmessig betydning .
AP170308 Saken har altså ikke hatt noen betydning for selve evalueringen.
AA170308 Tusenkronersspørsmålet er om lesere ble påvirket av innhold uten rot i virkeligheten og om dette i sin tur kan ha hatt betydning for hvem de stemte på ved valget.
VG170307 For med et juridisk grønt lys til å offentliggjøre hva som de facto foregikk mellom NIF og NFFs datterselskap, med unntak av noen få setninger uten betydning for totalen, handler det nå rett og slett om partenes vilje til å vise transparens.
SA170307 Saken har derfor betydning langt utenfor både hijab og islam.
SA170307 Saken har betydning langt utenfor både hijab og islam.
DN170307 - Underskudd på den bilaterale handelen er av stor betydning .
DB170307 Hun fikk prisen for å ha satt voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden på en slik måte at det vil få betydning for måten vi framover snakker om voldtekt og kvinners rettssikkerhet på.
DB170307 FOTOGRAFIETS BETYDNING
DB170307 Hun fikk prisen for å ha satt voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden på en slik måte at det vil få betydning for måten vi snakker om voldtekt og kvinners rettssikkerhet på.
DA170307 Det har betydning at samarbeidsavtalens politiske opphav - Sevland og Mæland - har forsvunnet til oljemessen Offshore Northern Seas ( ONS ) og regjeringen, men personutskiftinger er som kjent en del av politikken.
DA170307 Stavangers Høyre-kvinner sier kvinnedagen fremdeles er av stor betydning , og mener det er viktig å huske at kvinnedagen og feminisme er uavhengig av partifarge.
DA170307 Datokjøring som akuttiltak på dager med dårlig luftkvalitet er først og fremst rettet mot forurensning med nitrøse gasser og vil derfor ha mindre betydning for luftkvaliteten i Stavanger.
DA170307 Jeg skjønte ikke hva stykkene handlet om, jeg forsto ikke den gangen hvilken betydning de hadde hatt på historien og fortsatt har i vår samtid, men jeg elsket lyden av ordene og jeg lærte dem utenat.
BT170307 Neste år medforfatter han en bok om ordets betydning og historie.
AP170307 - Barnehagens betydning for barnas oppvekst og utvikling er stor, og alle er enige i at vi må investere i de yngste barna.
AA170307 - Årsakene til dette er sammensatte, men levevaner som lite fysisk aktivitet og dårlig kosthold er blant faktorene som kan være av betydning , heter det. ( ©NTB ) ¶
SA170306 Dette har stor betydning i forhold til utvikling av fedme, type 2 diabetes, matoverfølsomhet, glutenintoleranse uten cøliaki, irritabel tarm, muskel- og skjelettsykdommer, psykiske sykdommer, blant annet ADHD og autisme, og autoimmune sykdommer.
SA170306 Balansen mellom mikroorganismer i jord, dyr og mennesker har stor betydning for jordas, dyrenes og menneskets helse.
DN170306 - Det er ro i rekkene i betydning av at man kan legge godt til rette for å få på plass en god strategi og gå fort fremover.
DN170306 Produksjonsøkningen i USA vil blekne i betydning hvis Irak får orden på sakene.
DN170306 Men renteøkninger i USA får neppe stor betydning for Norges Bank.
DN170306 Fjære tror imidlertid ikke at dette vil ha stor betydning for Norges Banks rentesetting.
DN170306 En innsats fra Forbrukerombudet for å stoppe de useriøse aktørene vil derfor ha vesentlig større betydning for kundene enn det foreliggende lovforslaget », skriver innleggsforfatteren.
DB170306 Samtidig peker han på at broren, som ham, heter Abib Mahamud, og ikke Abdi Mohamed, som er forskjellige navn av ulik betydning .
DB170306 Det er ikke noe som har tung betydning for undersøkelsen.
AA170306 Glade mødre : Barna og mødrene på bildet har ikke noe med artikkelen å gjøre, men norsk familiepolitikk i årene framover vil få betydning for dem.
AA170306 Kosmorama er en av de store og faste kulturbegivenhetene i Trondheim, men den strever med å oppnå stor nasjonal oppmerksomhet og betydning .
DN170304 Avtalen er av « vital betydning », men på enkelte områder må den « tolkes strengere » og « om nødvendig reforhandles », heter det i partiprogramutkastet.
DA170304 Øyafestivalen har hatt stor betydning for norsk musikkliv, heter det i begrunnelsen for den prestisjerike FONO-prisen ¶
DA170304 Landsmøtet er suverent til å fatte sine egne beslutninger, men alt tyder på at det er bred enighet om avtalens betydning .
DA170304 Avtalen er av « vital betydning », men må på « enkelte områder tolkes strengere og om nødvendig reforhandles », heter det i partiprogramforslaget.
DA170304 - Vital betydning
DA170304 - Vi anerkjenner avtalens betydning , men vi ønsker å forbedre deler av den fordi det er viktig for oss å ivareta egne interesser, sier partilederen til NTB.
BT170304 Noe mindre svinger det uten tvil av forestillingen om Martin Luther, og slik sett er det et håp om at festdagene til hans ære kan bidra til å løfte både han og hans betydning frem i lyset.
BT170304 - Han visste ikke hva han satte i gang, men det han gjorde, har hatt betydning langt ut over kirken, sier Bjørvin-biskopen Halvor Nordhaug til Bergens Tidende.
AP170304 EU ser at avtalen med britene vil få en konsekvens for EUs indre marked som da får betydning for EØS.
AP170304 Avtalen er av « vital betydning », men på enkelte områder må den " tolkes strengere " og " om nødvendig reforhandles ", heter det i partiprogramutkastet. ( ©NTB ) ¶
AA170304 Avtalen er av « vital betydning », men på enkelte områder må den " tolkes strengere " og " om nødvendig reforhandles ", heter det i partiprogramutkastet. ( ©NTB ) ¶
AA170304 Landsmøtet er suverent til å fatte sine egne beslutninger, men alt tyder på at det er bred enighet om avtalens betydning .
AA170304 Avtalen er av « vital betydning », men må på " enkelte områder tolkes strengere og om nødvendig reforhandles ", heter det i partiprogramforslaget.
AA170304 - Vi anerkjenner avtalens betydning , men vi ønsker å forbedre deler av den fordi det er viktig for oss å ivareta egne interesser, sier partilederen til NTB.
VG170303 Inspirert av livskreftene i Maria bestemte jeg meg for at jeg en dag skulle lage en film om lekens betydning i barndommen.
DN170303 Disse forskjellene kan få en betydning for utviklingen i de regionale markedene i månedene som kommer, sier Dreyer.
DB170303 Sundal synes det er tragisk at alt arbeidet Stabæk har lagt ned ikke får noen betydning .
DB170303 All tiden vi har lagt ned av trening og analyser får ingen betydning .
DB170303 Dommen i Borgarting lagmannsrett ble ikke anket, og fikk stor betydning da en annen sak etter lang tids etterforskning kom for retten.
DB170303 Den siste saken viser også den betydning internett har fått i omsetning av truede arter, da mannen handlet på eBay.
DB170303 En grov krenkelse av et enkeltmenneske, som for eksempel en voldtekt, bør ikke straffes mildere eller ikke ha liten betydning for den idømte straffen, bare fordi gjerningspersonen også har voldtatt andre.
DB170303 Samme tall ( i meter/ATM/bar ) kan ha ulik reell betydning hos ulike merker.
DA170303 Det at prosjektet nå er tatt ut av NTP, har ingen betydning , ifølge Astrup.
AP170303 EU ser at avtalen med britene vil få en konsekvens for EUs indre marked som da får betydning for EØS.
AP170303 Den første forklaringen, som har stor betydning for sammenligningen med andre fylker, er at antall faste representanter i fylkestinget er feil i statistikken for Rogalands del.
AA170303 Disse forskjellene kan få en betydning for utviklingen i de regionale markedene i månedene som kommer, sier Dreyer i pressemeldingen.
AA170303 Saken har ikke lenger noen betydning ettersom Ryanair ikke lenger har baser i Norge etter stengingen av Rygge-basen 16. oktober, heter det i meldingen.
SA170302 Det vil utvilsomt være meget uheldig om innvandring av slike fremmedartede folkeslag skal kunne skje i en grad av betydning .
SA170302 Men jeg er overrasket over hvor stor betydning det har at jeg ikke trenger å sitte foran TV-en for å spille - også hjemme.
FV170302 Men jeg er overrasket over hvor stor betydning det har at jeg ikke trenger å sitte foran TV-en for å spille - også hjemme.
DB170302 Verken han eller kameraten legger skjul på at turen har vært av stor betydning .
DB170302 Ved siden av det journalistiske gravearbeidet og fortellerteknikkene har også de digitale grepene hatt stor betydning for nominasjonen.
DA170302 Den første forklaringen, og som har stor betydning når det sammenlignes med andre fylker, er at antall faste representanter i fylkestinget er feil i statistikken for Rogaland fylkes del.
DA170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
DA170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
BT170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
BT170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
BT170302 Men jeg er overrasket over hvor stor betydning det har at jeg ikke trenger å sitte foran TV-en for å spille - også hjemme.
BT170302 X-BOW : Viseadministrerende direktør Tore Ulstein ved Ulstein verft mener suksessen med X-Bow handler om å lage et produkt som har betydning for sluttbrukeren.
AP170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
AP170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
AP170302 Men jeg er overrasket over hvor stor betydning det har at jeg ikke trenger å sitte foran TV-en for å spille - også hjemme.
AA170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
AA170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
AA170302 - Utstillingen blir hengende et halvt år, men får en spesiell betydning nå og i selve påsken, sier sogneprest Bodil Slørdal.
VG170301 Det har vært mye skader og sykdom før sesongen, og det kan jo ha hatt betydning , mente Lundberg.
VG170301 | Trumps mur kan få betydning for over hundre truede arter ¶
VG170301 Hva har det da av betydning om han er « etnisk koreaner », « et grensetilfelle » ( som en annen hevdet ) eller fullt ut « etnisk norsk » ?
FV170301 Saken er prinsipielt viktig og har betydning utover seg selv.
DN170301 K Street er en gate i Washington, men brukes også i overført betydning om hele lobbybransjen, som tradisjonelt holdt til nettopp i denne gaten.
DB170301 « Lagmannsretten har [... ] fått et klart inntrykk av at studiene i statsvitenskap har vesentlig betydning for Breivik », heter det i avgjørelsen.
DB170301 - Jeg er usikker på om hun har rett i det, nettopp fordi mat har langt større betydning for overvektige enn de som har normalvekt.
DB170301 Men nå er det vi som uttrykker bekymring for hva slags betydning dette får for det norske samfunnet, som får på pukkelen.
DB170301 Opheim tror at det kan ha stor betydning at et konsern som Disney velger å vise andre relasjoner enn heterofile.
DA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
DA170301 Selv om værforholdene har stor betydning , har det siden begynnelsen av 1990-tallet vært en jevn vekst i saltforbruket til tross for ambisjoner om det motsatte.
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 Regjeringen må sørge for åpenhet rundt opplysninger av samfunnskritisk betydning .
BT170301 Derfor er E39 langsiktig samfunnsbygging av nasjonal betydning .
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
AP170301 Hvilke fortellinger er det som uttrykkes og hvilken betydning har dette formspråket for oss ?
AP170301 Det paradoksale er at i nettopp dette ubevisst selvfølgelige er det arkitekturens betydning bekreftes.
AA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
AA170301 Saken er prinsipielt viktig og har betydning utover seg selv.
VG170228 Han mener de har avgjørende betydning for følelsen når han kjører ovarennet.
VG170228 Om vi normaliserer betydningen av det å kjenne på press og stress og hva enn det måtte være vi ungdommer måtte kjenne på i løpet av livsfasen mellom barndommen og voksenlivet, vil vi kanskje kunne skape et opprør som er av større betydning enn den forserte tanken om en « Generasjon prestasjon ».
VG170228 NORMALISERING : - Om vi normaliserer betydningen av det å kjenne på press og stress og hva enn det måtte være vi ungdommer måtte kjenne på i løpet av livsfasen mellom barndommen og voksenlivet, vil vi kanskje kunne skape et opprør som er av større betydning enn den forserte tanken om en « Generasjon prestasjon », skriver kronikkforfatteren.
SA170228 Det har hatt vesentlig betydning for vårt arbeid, spesielt i den innledende fasen, sier han.
SA170228 Hvis det derimot er snakk om enkelttilfeller en sjelden gang, der barnet for eksempel hyler fordi den ene fikk et større kakestykke enn den andre, har det ingen stor betydning .
SA170228 Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
SA170228 - Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
SA170228 - Hvilken betydning har Marit Bjørgen hatt for denne bronsemedaljen ?
FV170228 - Hvilken betydning har Marit Bjørgen hatt for denne bronsemedaljen ?
DB170228 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DA170228 « Flash » viser til blitsen, men kan brukes i overført betydning siden fotografiets vesen dreier seg om å fange noe som skjer i brøkdelen av et sekund.
BT170228 Det har hatt vesentlig betydning for vårt arbeid, spesielt i den innledende fasen, sier han.
BT170228 Hvis det derimot er snakk om enkelttilfeller en sjelden gang, der barnet for eksempel hyler fordi den ene fikk et større kakestykke enn den andre, har det ingen stor betydning .
BT170228 Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
BT170228 - Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
BT170228 - Hvilken betydning har Marit Bjørgen hatt for denne bronsemedaljen ?
AP170228 Oljefondet har likevel en stor indirekte betydning for folks inntekter ved at mye oljepenger blir brukt på statsbudsjettet til å lønne offentlig ansatte i skole, helse og omsorg.
AP170228 Men dette betyr også at næringslivet har en mye større direkte betydning for folks inntekter enn Oljefondet har.
AP170228 Hvis det derimot er snakk om enkelttilfeller en sjelden gang, der barnet for eksempel hyler fordi den ene fikk et større kakestykke enn den andre, har det ingen stor betydning .
AP170228 Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
AP170228 - Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
AP170228 - Hvilken betydning har Marit Bjørgen hatt for denne bronsemedaljen ?
VG170227 Det er nok en kombinasjon av flere ting, men det har stor betydning å fokusere på de styrkene jeg har og de gode løpene jeg har gjort, for å rette fokuset mot det som kommer.
VG170227 Debatten i seg selv kan også ha en stor betydning .
SA170227 Det kan også gå utover både konsentrasjon og humør resten av dagen, og på lengre sikt kan det ha betydning for vekten.
FV170227 Hvis det derimot er snakk om enkelttilfeller en sjelden gang, der barnet for eksempel hyler fordi den ene fikk et større kakestykke enn den andre, har det ingen stor betydning .
FV170227 Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
FV170227 - Det er jobben du gjør med søskenforholdet når de er små som har betydning for om de vil støtte hverandre som voksne eller om de skal få et anstrengt forhold livet ut.
DN170227 LOs sjeføkonom Stein Reegård mener politikerne overdriver betydning skatt har på investeringsnivået.
DB170227 Ikke minst når Aftenposten har valgt å gjøre det til et varemerke å lage « Her er X grafer som viser ____»-artikler, bør det også følge med rutiner som luker ut flest mulig feil - også når feilene, som i dette tilfellet, har begrenset betydning for artikkelens overordnede budskap.
DB170227 Ordet rasisme mister sin betydning .
DA170227 Kommunens administrasjon argumenterer med at det første og fremst er svevestøv som er problemet i Stavanger, mens datokjøring - altså at halve bilparken, basert på nummerskilt, må stå stille på dager med akutt forurensning - først og fremst er rettet mot nitrøse gasser, og vil ha mindre betydning for luftkvaliteten i Stavanger.
BT170227 Det kan også gå utover både konsentrasjon og humør resten av dagen, og på lengre sikt kan det ha betydning for vekten.
AP170227 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170227 Det kan også gå utover både konsentrasjon og humør resten av dagen, og på lengre sikt kan det ha betydning for vekten.
AA170227 LOs sjeføkonom Stein Reegård mener politikerne overdriver betydning skatt har på investeringsnivået.
DB170226 Å frata uskyldige mennesker statsborgerskapet har ikke bare betydning for de som rammes, for familiene, vennene og kjærestene.
AP170226 - Gimle har mer enn lokal betydning .
DB170225 Mange stusset over uttalelsen, ikke minst svensker og svenske aviser, siden det ikke hadde skjedd noe av betydning i Sverige dagene i forkant.
DB170225 Her kommer følgende fram i paragraf 45 og 46 : Tilbakekall av statsborgerskap kan bare foretas « hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning », eller om opplysninger er gitt i ond tro av utlendingen selv.
DA170225 Men iblant dukker det opp saker som kanskje, bare kanskje altså, har en litt større betydning .
VG170224 En kamp for at generasjon prestasjon ikke skal ha en negativ betydning , fordi vi fortjener så sinnssykt mye mer kred enn det.
SA170224 unnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over eget og andres arbeid, tilføre bredere kulturell kompetanse, større kunnskap om barnefamiliers ulike livsbetingelser - herunder fattigdommens betydning for omsorgsutøvelsen - samt sikre et stør
FV170224 Det kan også gå utover både konsentrasjon og humør resten av dagen, og på lengre sikt kan det ha betydning for vekten.
DB170224 Jeg tenker at det politiske klimaet i Norge i dag har en viss betydning for vedtaket.
DA170224 Jeg mener den har betydning for mine kolleger i filmbransjen også.
BT170224 De tilrettelegger for sosiale nettverksgrupper der foreldre møter andre i samme situasjon, noe som for mange er av enorm betydning i en ellers isolert tilværelse.
AA170224 - FBI har lenge vært fullstendig ute av stand til å hindre lekkasjer av betydning for nasjonal sikkerhet.
VG170223 Dette er sterkt beklagelig, men vi mener likevel at det ikke har avgjørende betydning for utfallet i saken, sier Brusethaug.
SA170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
SA170223 Men nye opplysninger kan også gjøre at eldre ting får betydning i saken, sier Brusethaug i UDI.
SA170223 Det vil føre til ytterliggere polarisering mellom høyre- og venstresiden, der de tradisjonelle fløyene mister betydning .
SA170223 - Hvis det er jevnt, og folk vil ut ( av Brann ), kan det ha betydning .
DN170223 Telenor har ikke inntekter av betydning i noen av de områdene hvor de tilbyr mobiltjenester i India.
DN170223 - Telenor har ikke inntekter av betydning i noen av de områdene hvor de tilbyr mobiltjenester i India, sier Naveen Kulkarni.
DN170223 I beslutningen fra Høyesterett kommer det frem at anke ikke slipper inn fordi « verken avgjørelsens betydning ... eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett ».
DB170223 I beste sosialdemokratiske betydning .
DB170223 Det var solidaritet - i ordets beste betydning .
BT170223 Det har også ikoniske betydning for Norge som reiselivsmål, skriver innsenderne.
BT170223 - Hvis det er jevnt, og folk vil ut ( av Brann ), kan det ha betydning .
AP170223 Hun fulgte godt med på fadderbarnas utvikling og så at faddernes bidrag hadde stor betydning for at barn med en vanskelig start i livet, likevel kunne vokse opp og leve fullverdige og selvstendige liv.
AP170223 Fremveksten av velferdsstaten og nye transportmidler gjorde sitt til at båtenes betydning ble gradvis mindre.
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 - Hvis det er jevnt, og folk vil ut ( av Brann ), kan det ha betydning .
VG170222 Eksperimentet har kostet flere titalls millioner bare i byråkrati, uten det har hatt noen som helst betydning for ventetidene.
VG170222 Mahamud står på sitt og sier at navnet ikke stemmer overens med brorens navn som har en helt annen betydning på hans språk.
SA170222 Jeg har vært med halve livet mitt, og det har stor betydning for meg.
DB170222 Til Altaposten fastslo Høie i november at utredningen til Oslo Economics ikke får betydning for sykehusstrukturen og det løpet som er lagt for helseinvesteringer i nord.
DB170222 Michael Ellis, global direktør for Guide Michelin, mener det nordiske kjøkkenet får stadig større betydning i verden.
DB170222 Pris og merkevarens rykte har liten betydning , ifølge Rune Nielsen hos Gjensidige ( merket er fjernet ).
DA170222 Dette mener Moss tingrett ikke er av betydning for saken.
DA170222 - Forsvaret er en stor arbeidsgiver og en gjeninntreden vil ha liten betydning for arbeidsgivers økonomi og drift, konkluderes det.
BT170222 Jeg har vært med halve livet mitt, og det har stor betydning for meg.
AP170222 Vi er kommet et godt stykke på vei ved å forske på mitokondriene og deres uvurderlige betydning for menneskekroppen og hjernen.
AP170222 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170222 Men nye opplysninger kan også gjøre at eldre ting får betydning i saken, sier Brusethaug i UDI.
AP170222 Jeg har vært med halve livet mitt, og det har stor betydning for meg.
AA170222 Høyre, Ap og Sp endrer formuleringer om kirkens betydning og særstilling i de nye utkastene til partiprogram.
SA170221 Så langt har ikke regjeringen og Stortinget antydet noe som helst konkret av betydning når det gjelder overføring av makt og ressurser.
FV170221 - Det vil gjort beslag av en rekke gjenstander, men hva slags betydning disse har kan jeg ikke si noe om nå, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.
DB170221 Det er valg til høsten, og det er klart at tvangssammenslåing kommer til få å betydning i den sammenhengen, sier Britt Helstad, ordfører i Bindal kommune.
DB170221 Særlig når politikken har direkte betydning for kongehusets egen rolle, slik vi f. eks. så det da kong Harald insisterte på en videreføring av forholdet til Den norske kirke.
DA170221 Spørsmålet er hvilken betydning dette har for kunsten hans ?
AA170221 Medaljens bakside er at både kreftsykdom og behandling kan gi seneffekter med betydning for livskvalitet og funksjonsevne, inklusive arbeidsevne.
VG170220 Dommen har ikke noen betydning for antidopingarbeidet, mener Kjenner.
DB170220 Det vil motivere deg å se at det du gjør, har betydning .
DB170220 I dommen heter det « Etter rettens syn har det ingen betydning om det ble sagt fuck this/fuck it eller fuck off/fuck you.
DB170220 De lave nivåene har liten betydning for mennesker og miljø, så derfor tror vi at dette ikke har noen nyhetsverdi, sier seksjonssjef i Norsk Strålevern Astrid Liland til Barents Observer.
DB170220 Han beskriver Fives betydning for partiet han har vært medlem av i en mannsalder for « svært verdifull ».
DB170220 Tydelig skilting har også betydning .
DB170220 » Uttrykket ble tolket som en direkte oversatt betydning fra det kjente begrepet « bye Felicia ! », som ble skapt av filmen « Friday » fra 1995.
AP170220 Meldingen kommer i kjølvannet av en helg der Trump er blitt latterliggjort i sosiale medier fordi han på et folkemøte på lørdag omtalte « det som skjedde forrige kveld i Sverige » uten at noen, hverken i Sverige eller utenfor, helt forsto at det hadde skjedd noe av betydning hos Söta Bror - og i hvert fall ikke et terrorangrep, hvis det var det Trump mente.
AP170220 Slik fikk hun større betydning enn mange er klar over.
AA170220 Valget vil ikke bare ha stor betydning for Ecuadors innbyggere, men også for WikiLeaks' grunnlegger Julian Assange, som har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London de siste årene.
AA170220 Den hadde enorm betydning for oss, sier administrerende direktør Nils Arne Sølvik i One Subsea Processing til Offshore.no.
VG170219 Også enkelte av de politiske vedtakene kan ha hatt betydning , særlig det omstridte innreiseforbudet, sier Snoen.
SA170219 To år etter oppstart innså vi at uten også å forstå håndens betydning for både kroppslig balanse og evnen til fokusert oppmerksomhet, sto vi i stampe.
DB170219 Det er overdådig, storslagent, morsomt og tullete, og det har mange lag med betydning .
AA170219 Valget på ny nasjonalforsamling og president vil ikke bare ha stor betydning for landets innbyggere, men også for WikiLeaks' grunnlegger Julian Assange, som har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London de siste årene.
DB170218 Den britiske avisa skriver at beslutningen kan få betydning for hele EU, men det er foreløpig uklart hva beslutningen vil ha å si for Norge.
DB170218 Hvis forskningsdirektøren mener at vi undervurderer etnisitetens betydning i dagens Norge - at det ikke er nok å lære språket, tilegne seg kulturen, delta i samfunnet og føle tilhørighet til landet - bør han være redelig nok til å si det, begrunne det og diskutere det.
BT170218 Etter min mening var det allerede da åpenbart at symbolverdien dette tiltaket ville ha for hvordan vi som samfunn både tenker og snakker om mennesker med rusavhengighet, er av aller høyeste betydning .
AP170218 Han skriver at mens Obama og demokratene i løpet av sin første måned i 2009 hadde fått gjennom en økonomisk redningspakke på 787 milliarder dollar, har det foreløpig ikke blitt signert noen lover av stor betydning i år.
AA170218 Han mener resultatet av undersøkelsen er « en nyhet som må få større realpolitisk betydning ». ( ©NTB ) ¶
SA170217 Neppe betydning for rettssaken ¶
SA170217 - Jeg kan ikke se at dette skal få betydning for saken fordi det er frisøren som har gjort noe straffbart ved å nekte å klippe en dame med hijab.
FV170217 Neppe betydning for rettssaken ¶
FV170217 - Jeg kan ikke se at dette skal få betydning for saken fordi det er frisøren som har gjort noe straffbart ved å nekte å klippe en dame med hijab.
FV170217 Dette viste seg å være feil, og genvarianten ble omklassifisert til å være en " variant av usikker betydning ", noe som betyr at pasientene ikke skulle fått tilbud om operasjon.
DN170217 Felles for meldingene er at de har null betydning for aksjekursen.
DB170217 - Juridisk sett har ikke dette noen betydning , sier hun til Dagbladet.
DB170217 - Ikke noen betydning
DB170217 Ifølge Dagens Medisin ble feilen avdekket etter at en ansatt spurte hvordan man hadde vurdert genvarianten, som tidligere ble regnet som « sannsynlig sykdomsgivende », men som i stedet skulle blitt regnet som « variant av usikker betydning ».
DB170217 Fagbladet skriver at « variant av usikker betydning » ikke utløser tilbud om operasjon, i motsetning til klassifikasjonen « sannsynlig sykdomsgivende ».
DB170217 - I noen av referansedatabasene var den klassifisert som en genvariant av usikker betydning .
DB170217 Taliban, som etter få uker med kamper i 2001 ble nøytralisert som en militær faktor av betydning , er i dag sterkere enn siden før USAs invasjon.
DB170217 Når dette åpenbart var av underordnet betydning sett opp mot de faktisk vedtatte målene, kan man spørre seg om vi har å gjøre med en viss politisk uærlighet.
DB170217 Det er viktig for oss og det er av enorm betydning for verdens fattigste, som enda ikke har fått ta del i globaliseringens gevinster.
AP170217 - Det er en nyhet som må få større realpolitisk betydning , sier Leirset.
AP170217 Mannens « meget svake » økonomi har heller ingen betydning , mener dommerne.
AP170217 Prosjektet må ha stor kulturell, industrihistorisk og/eller samfunnsmessig betydning , og assosieres med kulturell identitet og ideen om det ikoniske norske.
AA170217 Dette viste seg å være feil, og genvarianten ble omklassifisert til å være en " variant av usikker betydning ", noe som betyr at pasientene ikke skulle fått tilbud om operasjon.
VG170216 - Det er av stor betydning for oss.
VG170216 Å oppleve at man gjør noe av betydning , selv om årene kommer, er viktig, sier dronningen. ( ©NTB ) ¶
SA170216 Bent Høie sier han måler reformens suksess ut fra hvilken betydning den har hatt for dem har benyttet seg av muligheten til å velge fritt.
SA170216 - Vi må diskutere med Emil, for det er av stor betydning hvordan han følte seg i dag.
SA170216 - Påtalenemnda konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndas vurderinger, og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R.
FV170216 - Vi må diskutere med Emil, for det er av stor betydning hvordan han følte seg i dag.
DN170216 Eiendomsmegler Gjermund Svendsen-Rosendal i Eiendomsmegler 1 Hemsedal sier snøen har liten betydning for hyttesalget.
DN170216 Følg pressekonferansen med Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen Regjeringen melder torsdag ettermiddag at de foreslår to endringer som har betydning for forvaltningen av oljefondet og den økonomiske politikken.
DB170216 - Påtalenemnden konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndens vurderinger, og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, forklarer prosessfullmektig Niels R.
DB170216 Når de nå sier dette forut for perspektivmeldingen og stortingsvalget, så vil det få betydning for tempoet i innfasing av oljepenger, sier Dørum.
DB170216 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170216 Et annet lyspunkt er hvilken enorm betydning digitaliseringen kan få for produktiviteten.
DB170216 Rettsliggjøring har gitt domstolene og andre rettsorganer økende betydning på bekostning av folkevalgt myndighet.
DA170216 Regjeringens justering av forvaltningen av oljefondet vil trolig få liten betydning , mener DNB.
BT170216 Det forteller oss at innholdet i treningen er viktigere enn timene, og da er vi inne på trenerens betydning .
AP170216 Å oppleve at man gjør noe av betydning , selv om årene kommer, er viktig, sier dronningen. ( ©NTB ) ¶
AP170216 - Vi må diskutere med Emil, for det er av stor betydning hvordan han følte seg i dag.
AP170216 - Påtalenemnda konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndas vurderinger, og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R.
SA170215 Maktfordelingsprinsippet vil da for alvor kunne vise sin betydning .
SA170215 - Dette var planlagt for lenge siden, og det har liten betydning med tanke på storslalåmen.
SA170215 Det forteller oss at innholdet i treningen er viktigere enn timene, og da er vi inne på trenerens betydning .
FV170215 - Dette var planlagt for lenge siden, og det har liten betydning med tanke på storslalåmen.
DB170215 FIS-presidentens forhåndsdom av Therese Johaug i Dagblad-intervjuet blir til slutt helt uten betydning .
DB170215 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DA170215 Stortinget har allerede fattet flere vedtak som kan få stor betydning for offshore vind i Norge.
BT170215 Skolemiljø, barnevern og andre generelle forhold kan være av betydning .
BT170215 Østlendinger tror de er noe, de sitter og flytter pengene vi andre har blødd for og har - i likhet med vestlendinger - ingen fotballag av betydning .
BT170215 - Dette var planlagt for lenge siden, og det har liten betydning med tanke på storslalåmen.
AP170215 Analytikere spår at valgresultatet vil få betydning for presidentvalget i 2019.
AP170215 Reduksjon i fraværet har dessuten stor betydning for den enkeltes tilknytning til arbeidslivet, som er viktig for helse, livskvalitet og personlig økonomi.
AP170215 - Dette var planlagt for lenge siden, og det har liten betydning med tanke på storslalåmen.
AA170215 Lederen for Journalistforbundet, Lars Werge, mener at saken også vil ha betydning for en rekke andre arbeidsplasser.
AA170215 - For oss som by er dette som skjer av avgjørende betydning .
SA170214 | Jæren er av internasjonal betydning som våtmarksområde ¶
SA170214 Jæren er av internasjonal betydning som våtmarksområde, og fuglene har preget den jærske kulturen så lenge det har bodd mennesker her.
SA170214 Da har de liten betydning i hvilke distanse det skal kjempes om medaljer.
SA170214 Nettopp familielivet har en viss betydning for at Bjørndalen fortsetter.
SA170214 - For å kunne gjøre den jobben som er nødvendig, har ikke alderen så stor betydning .
DB170214 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170214 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170214 Når Tyskland sendte oppunder 400 tusen soldater til Norge under andre verdenskrig, var det ikke fordi en trodde motstanden skulle bli så stor, men fordi Norge hadde en svært viktig militær betydning .
DB170214 Kulturell og kreativ næring kan få stor betydning for innovasjon, sysselsetting og vekst i Norge.
DB170214 Etter at Lysne-utvalget la fram sitt forslag til et slikt overvåkingssystem, har offentligheten nokså plutselig fått bred informasjon om cyberkrigføringens betydning , og om nødvendigheten av å bruke metadata i kampen mot terrorisme.
DA170214 Selv om Naturvernforbundet mener det er uetisk å drive jakt i paringssesongen, konkluderer departementet med at det ikke har kommet fram " nye momenter av betydning ".
BT170214 Men selv om skolene og det offentlige i dag tar større ansvar for barns læringsmiljø og mentale helse, skal vi ikke undervurdere enkeltpersoners - og særlig foreldres - betydning og ansvar.
BT170214 Nettopp familielivet har en viss betydning for at Bjørndalen fortsetter.
BT170214 - For å kunne gjøre den jobben som er nødvendig, har ikke alderen så stor betydning .
BT170214 Da har de liten betydning i hvilke distanse det skal kjempes om medaljer.
AP170214 Da har de liten betydning i hvilke distanse det skal kjempes om medaljer.
AP170214 Da har de liten betydning i hvilke distanse det skal kjempes om medaljer.
AP170214 Nettopp familielivet har en viss betydning for at Bjørndalen fortsetter.
AP170214 - For å kunne gjøre den jobben som er nødvendig, har ikke alderen så stor betydning .
AA170214 Selv om Naturvernforbundet mener det er uetisk å drive jakt i paringssesongen, konkluderer departementet med at det ikke har kommet fram " nye momenter av betydning ".
AA170214 Yngvar Nielsens tese om samene som nylige innvandrere i området fikk også betydning da grensene for inndeling av reinbeitedistrikt ble trukket.
VG170213 Han har hatt en enorm betydning for norsk stand up, og definerte egentlig hele sjangeren.
VG170213 - Enorm betydning for norsk stand-up ¶
VG170213 Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
SA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
AP170213 Det har også mindre betydning .
AA170213 - Vi vet at tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg.
AA170213 Folk har ikke tid til å gå lange veier for å bade, og selv om tanken er god får den lite praktisk betydning for massen av bygdefolk.
AA170213 - I tettbebyggelse ved jernbanestasjoner kan et større fellesbad ha sin betydning , sier herr Storhaugen, men jeg for min del mener at målet må være et bad, en dusj eller en badstue på hver gård, slik som det er i Finnland.
AA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
VG170212 Han er heller ikke et øyeblikk i tvil om at « Farmen kjendis » har hatt en stor betydning for seerutviklingen på « Fjorden Cowboys ».
VG170212 Nazistene tilla derimot sangen en helt annen betydning - at Tyskland var overordnet alle andre - noe som ga det tyske folk en vond smak i munnen i årene etter krigen.
SA170212 I VM vil det fortsatt være flere lettvektsklasser, men det har stor betydning hva OL-klassene er.
DB170212 Siden dette trofeet er det eneste sølvtøyet en DDR-klubb har vunnet av betydning , oppfattet folk det som at landets spillere underpresterte.
BT170212 - Det er ingen tvil om at all medieoppmerksomheten og de forslagene oslopolitikerne har kommet med har hatt stor betydning , sier Thorsen.
AP170212 I VM vil det fortsatt være flere lettvektsklasser, men det har stor betydning hva OL-klassene er.
AA170212 - Vårt forhold til det eneste demokratiet i Midtøsten er av stor betydning for begge lands sikkerhet, og presidenten ser fram til å diskutere fortsatt strategisk, teknologisk, militært og etterretningssamarbeid med statsministeren, har Spicer sagt.
AA170212 Det har betydning for prioritering av helsevesenets og samfunnets ressurser, påpeker legene.
VG170211 Hun har jo ingen mor å besøke, men så skjer det ting som får betydning for resten av livet hennes.
VG170211 Den rasemessige bakgrunnen har ingen betydning her, skriver han i en e-post.
FV170211 Barnetrygden har mistet sin betydning som inntektsutjevnende virkemiddel, skriver artikkelforfatteren.
DB170211 - Det er klima-alarmister som har laget den, og de sørger for at mange går rundt og tror at utslipp av CO2 har noen som helst betydning for klimaet.
DB170211 For eksempel mener de at særlig to forhold har betydning for suksess innen utdanning : Graden av bolig- og skolesegregering i kombinasjon med sosiale forskjeller, samt graden av tidlig « tracking » i utdanningssystemet.
DA170211 Selv om den er langt borte, vil den kunne få enorm betydning , også for Norge. 30 prosent av verdenshandelen går gjennom dette farvannet.
DA170211 Målet er å presentere tjenesten sine overordnede vurderinger av hva som kan ha vesentlig betydning for Norge i året som kommer.
DA170211 - Overordnede vurderinger av hva som kan ha vesentlig betydning for Norge i årene som kommer, må da åpenbart omfatte Russlands 7.000 atomvåpen, mener han.
BT170211 Nå er det klart at funnene ikke får noen betydning for energimyndighetenes holdning til kraftutbyggingen.
BT170211 Nå er det klart at funnene ikke får noen betydning for energimyndighetenes holdning til kraftutbyggingen.
AP170211 - Det er ingen tvil om at all medieoppmerksomheten og de forslagene oslopolitikerne har kommet med har hatt stor betydning , sier Solberg Thorsen.
AA170211 Hvordan han håndterer dette videre, kommer til å ha betydning for ham som politiker, har ordfører Tore Opdal Hansen ( H ) sagt tidligere. ( ©NTB ) ¶
VG170210 - Det er enormt stor betydning for min del.
SA170210 Finn Aamodt mener utøvernes vekt kan få betydning i St.
SA170210 Det som kom ut av to dagers opphausset høring på Ullevaal Stadion fikk med andre ord liten sportslig betydning .
SA170210 - Det har enorm stor betydning for min del.
FV170210 De nye EU-reglene vil med andre ord få stor betydning for TV2 Sumo-kundene.
FV170210 - Det har enorm stor betydning for min del.
FV170210 Det som kom ut av to dagers opphausset høring på Ullevaal Stadion fikk med andre ord liten sportslig betydning .
FV170210 - Det har enorm stor betydning for min del.
DB170210 - Det har enormt stor betydning .
DB170210 Men som screeningverktøy og for å dobbeltsjekke legens vurderinger, kan dette være av uvurderlig betydning .
DB170210 Men politisk markedsføring har ikke all verdens betydning .
DB170210 En liten endring i strategi kan ha betydning hvis mange nok mennesker blir påvirket, men analysene i ettertid viser at det er lite trolig.
DB170210 te begrunnes med at det ikke er noen grunn til at naturlig variasjon plutselig har sluttet å gjøre seg gjeldende, at det finnes en god erfaringsbasert fysisk forklaringsmodell for skeptikernes syn og at virkningen av CO2 alene som klimagass har nærmet seg metning og at ytterligere utslipp har liten betydning .
DB170210 Vi ser at de første 20 ppm ( ppm angir million-deler ), til venstre, har meget stor betydning og varmevirkningen avtar kraftig etter hvert som CO2-innholdet i atmosfæren stiger.
BT170210 Det som kom ut av to dagers opphausset høring på Ullevaal Stadion fikk med andre ord liten sportslig betydning .
BT170210 - Det har enorm stor betydning for min del.
AP170210 " Generalsekretæren : " Åpenheten har stor betydning ".
AP170210 Finn Aamodt mener utøvernes vekt kan få betydning i St.
AP170210 Det som kom ut av to dagers opphausset høring på Ullevaal Stadion fikk med andre ord liten sportslig betydning .
AP170210 - Det har enorm stor betydning for min del.
AA170210 Nettopp tekniske funn i saken fikk betydning for avgjørelsen, som var i tråd med politiadvokat Aunets begjæring.
AA170210 Hvis statsministerens innrømmelse av sviket mot samene skal ha noen betydning , er det nødvendig med tydeligere virkemidler og mot til å sette samiske interesser foran andre næringer som vil båndlegge naturressursene.
AA170210 Jeg skal på ingen måte påstå at den enkeltes innsats ikke er av betydning .
VG170209 Brink nevner ikke at også konteksten omkring tegneren er av betydning for tolkningen av tegneres produkter.
SA170209 De nye EU-reglene vil med andre ord få stor betydning for TV2 Sumo-kundene.
SA170209 Mitt utbytte av arbeidet og samtalene her har enorm betydning for meg og hvordan jeg fungerer - både i hverdag og jobb.
SA170209 Enorm betydning
SA170209 Men når man skal prestere absolutt maksimum og kanskje litt til, så har det en stor betydning .
DB170209 Hareide skriver også at « Biologiens betydning for hvorvidt vi forstår oss selv som mann eller kvinne forsvinner ikke av en utredning - ei heller av en eventuell innføring av « hen ».
DB170209 Det gir seg også utslag i vurderingen av om heroin reduserer dødeligheten, et spørsmål som er av stor betydning i Norge med våre skyhøye rusrelaterte dødsfall.
DB170209 Ordet, som også er den amerikanske presidentens etternavn, har ingen positiv betydning .
DB170209 Men om det vil bli brukt i sin tradisjonelle betydning er han usikker på.
BT170209 De nye EU-reglene vil med andre ord få stor betydning for TV2 Sumo-kundene.
BT170209 Men når man skal prestere absolutt maksimum og kanskje litt til, så har det en stor betydning .
AP170209 De nye EU-reglene vil med andre ord få stor betydning for TV2 Sumo-kundene.
AP170209 Men når man skal prestere absolutt maksimum og kanskje litt til, så har det en stor betydning .
DB170208 Spørsmålet er hvilken rettslig betydning det hadde at Johaug ikke så dette merket, når hun fulgte legens anbefaling.
DB170208 Og har Jensen på et eller annet vis medvirket til smugling av hasj ? sier Heger, som legger til at det kan bli et spørsmål om det som ble behandlet bak lukkede dører har betydning for tiltalen.
DA170208 Gorsuch må overbevise Senatet om han skal bli godkjent i den svært viktige jobben i USAs høyeste rettsinstans, der sammensetningen av medlemmer er av svært stor betydning .
DA170208 - De første ukene med Trump som president har bekreftet at Høyesterett har en enorm politisk betydning , men det er ikke nytt i seg selv.
DA170208 De må begynne å stå for det de sier, ellers har det ingen betydning , sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.
DA170208 Denne meldingen kan få stor betydning for å sikre fortsatt vekst i reislivsnæringen og skape mange nye viktige arbeidsplasser i Norge.
BT170208 Å undervurdere kristendommens betydning for vår frihet og velstand er historieløst.
BT170208 Å undervurdere kristendommens betydning for vår frihet og velstand er både historieløst og ufornuftig.
BT170208 KIRKENS BETYDNING : BT glemmer kristendommens betydning for den sivilisasjonen vi i dag tar for gitt, mener innsender.
BT170208 KIRKENS BETYDNING : BT glemmer kristendommens betydning for den sivilisasjonen vi i dag tar for gitt, mener innsender.
BT170208 Da glemmer de kristendommens betydning for den sivilisasjonen vi i dag tar for gitt.
AA170208 I ett punkt må Lien svare på om han mener han sitter på « konfidensiell informasjon av betydning for ny arbeidsgiver ».
VG170207 IKKE GODT MOTTATT : Joel Matips Afrikamesterskap-vraking hadde liten betydning for Kamerun, men Stig Torbjørnsen mener nyheten falt dårlig i smak blant kamerunere.
VG170207 Meget tyder på at det ofte antas at satiretegninger har én - og kun én - betydning , som er umiddelbart lesbar for enhver.
VG170207 Hennes suksess vil avhenge av hvordan publikum tar imot det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen, men også at hun lander en løsning for Nasjonalgalleriet som ivaretar bygningens stolte arv og betydning i vår kulturhistorie.
SA170207 Sandnes kommunes « kraftige rekkefølgekrav » for utbyggingen på Dale hadde betydning for at det gikk som det gikk med planene, kommenterer Ragnhild Osmundsen, tidligere styreleder i Dale Eiendomsutvikling.
SA170207 Neste vedtak som ville ha betydning for Dale, ble foretatt seint i 2013.
DN170207 Avstemningen, som ikke får noen reell betydning , ble tirsdag holdt som en protest mot at nasjonalforsamlingen i Skottland ikke fikk delta i brexit-debatten som er blitt holdt i det britiske Parlamentet i London.
DB170207 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DA170207 Avstemningen, som ikke får noen reell betydning , ble tirsdag holdt som en protest mot at nasjonalforsamlingen i Skottland ikke fikk delta i brexit-debatten som er blitt holdt i det britiske Parlamentet i London.
AA170207 Avstemningen, som ikke får noen reell betydning , ble tirsdag holdt som en protest mot at nasjonalforsamlingen i Skottland ikke fikk delta i brexit-debatten som er blitt holdt i det britiske Parlamentet i London.
AA170207 I første omgang har dette betydning for mange familier som allerede har fått avslag på sine visumsøknader.
SA170206 Denne forskjellen på næringspolitikk og politikk av betydning for sentrale verdier i det norske samfunnet er det kritisk at det politiske miljøet tar inn over seg.
DB170206 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170206 Kritikken er ikke uten poenger, men han overvurderer dens betydning på alvorlig og skadelig vis.
DB170206 Hun insisterer på kunstens betydning og symbolverdi, og kommuniserer det i en lettfattelig form.
BT170206 Denne forskjellen på næringspolitikk og politikk av betydning for sentrale verdier i det norske samfunnet er det kritisk at det politiske miljøet tar inn over seg.
AP170206 Fokus 2017 er Etterretningstjenestens årlige vurdering av sikkerhetsutfordringer som kan få betydning for Norge.
AA170206 Med utgangspunkt i Jesu ord fra « Bergprekenen, verdens vakreste tale », om å være lys og salt, reflekterte Byfuglien om hvilken betydning det har for samfunnet og for enkeltpersoner.
BT170205 » Nå er det jo slik at foreldre ikke har lov til å gjøre barn arveløse i Norge, og jeg går derfor ut fra at Noreviks spørsmål er ment i overført betydning , altså om jeg som forfatter frykter min egen familie på en måte som gjør at jeg holder tilbake litterære beskrivelser.
BT170205 Noreviks spørsmål, uansett om hun mener det i juridisk eller psykologisk betydning , avslører at hun som anmelder ikke forholder seg til det etablerte skillet mellom skrift og virkelighet som jeg som forfatter har etablert fra side én i denne romanen.
AA170205 Gentilonis kontor opplyser at den italienske statsministeren også la vekt på NATOs betydning og " det historiske vennskapet " mellom USA og Italia.
AA170205 Dette har stor betydning for livskvaliteten til pasientene, sier overlege Hans Petter Eikesdal ved onkologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. ( ©NTB ) ¶
VG170204 - Det forholdet viser hvordan viljen til å skape gode mellommenneskelige forhold kan ha stor betydning .
SA170204 Søndag ser ut til å bli en fin dag i Sirdal, med noenlunde samme temperaturforhold, men uten nedbør av betydning og med lange perioder med sol.
SA170204 Selv om Norges mestvinnende mesterskapsløper de siste årene ikke er i samme slag som tidligere, fikk gamle meritter betydning .
DB170204 - De nye resultatene viser at denne oppdelingen ikke var en enkel splittelse, men heller en kompleks fragmentering som skapte flere kontinentdeler av varierende størrelse, sier Ashwal om funnets betydning .
DB170204 Vår motreaksjon har ikke like stor betydning, eller kanskje ingen betydning , fordi vi ikke sitter på makta, slik Listhaug gjør.
DB170204 Vår motreaksjon har ikke like stor betydning , eller kanskje ingen betydning, fordi vi ikke sitter på makta, slik Listhaug gjør.
BT170204 Selv om Norges mestvinnende mesterskapsløper de siste årene ikke er i samme slag som tidligere, fikk gamle meritter betydning .
AP170204 Ifølge Skorzynski rapporterte Walesa det første året noe som kan ha hatt betydning for hans kolleger, deretter var rapportene innholdsløse og så kom det til et totalt brudd i 1976.
AP170204 Men de angir prioriteringer og en retning for landet som får betydning over tid.
AP170204 Selv om Norges mestvinnende mesterskapsløper de siste årene ikke er i samme slag som tidligere, fikk gamle meritter betydning .
DB170203 Når verden forandrer seg, er det sånn at vi må tro på at kunnskap og spesialiserte fagmiljøer har en betydning , både når det gjelder politi og gode tjenester i kommunene, sier Solberg.
DB170203 Jensen skal ha varslet Cappelen om ulike forhold som kunne være av betydning for innførselsvirksomheten, og dermed redusert risikoen for at virksomheten ble avslørt.
DB170203 Det er viktig at det ikke inneholder småskader som ikke har betydning for trafikksikkerheten, sier Trulserud.
BT170203 Njåstad later som om vedtaket har økonomisk betydning , og at det å leie inn en sangpedagog fremstår som dårlig bruk av skattepenger, fortsetter Storebø.
AP170203 - Ubåter er blant Forsvarets viktigste kapasiteter og har stor betydning for vår evne til å forsvare Norges maritime interesser.
AP170203 Hennes oversikt over fangene var av stor betydning da de skulle hentes ut av De hvite bussene.
SA170202 - Det har enorm betydning for publisister som Schibsted ( som blant annet eier Aftenposten og VG.
FV170202 Kvinnens vanskelige oppvekst i hjemlandet har fått noe betydning i formildende retning.
DB170202 - At så mange rotter er utenfor, kan ha betydning for virksomheten.
DB170202 At den diplomatiske kulden skal ha hatt noen økonomiske konsekvenser av betydning står dermed ikke til troende.
BT170202 - Det har enorm betydning for publisister som Schibsted ( som blant annet eier Aftenposten og VG.
BT170202 De liberale vil miste muligheten til å få flertall i svært lang tid, noe som vil få stor betydning i betente politiske saker som abort, dødsstraff og klima.
BT170202 - Det har enorm betydning for publisister som Schibsted ( som blant annet eier Aftenposten og VG.
AP170202 Å vise egne innbyggere at en mektig mann som Putin kommer på besøk, understreker også at Orbán har internasjonal betydning . 5.... men ikke uten risiko ¶
AP170202 At dette er det syvende møtet mellom de to lederne siden Orbán kom til makten i 2010, illustrer at lille Ungarn har en spesiell betydning for russisk europapolitikk. 1.
AP170202 Han mener personkjemi har stor betydning .
AP170202 - Når jeg er blitt så gammel som jeg er, må jeg kunne si at livet har lært meg at kjemien mellom personer er av stor, stor betydning , sier Thorvald Stoltenberg ( 85 ).
SA170201 At en del av foreldrepermisjonen fra 1993 ble reservert for far - fedrekvoten - har hatt stor betydning for menns bruk av foreldrepermisjon.
SA170201 Vær og vind - samt andre faktorer, som snøras - har også betydning for trærnes evne til å få fotfeste. i ¶
DB170201 Hvorfor hun legger an denne håpefulle tonen er vanskelig å forstå, når hennes partifeller på Stortinget egentlig ikke har fått gjennom noe av betydning .
DB170201 Ser man over Atlanterhavet og til Europa, vil Trumps gjøren og laden i tida som kommer få stor betydning for den politiske utviklingen.
DB170201 I tillegg er det en rekke andre forhold som har en betydning for langtidstrenden : hvordan man setter sammen målinger fra ulike satellitter, eksakt hvor satellittene befinner seg, elektronikken som støtter instrumentene, forstyrrende bidrag fra bakken, skyer, partikler, og høyere luftlag.
DB170201 Forskere mener verdens største havstrøm kan kollapse : - Vil ha stor betydning
DB170201 Figur 1 viser den langsiktige utviklingen i CO2 ( log ) og HadCRUT4 ( årsmidler for å vektlegge den langsiktige trenden og tone ned raske naturlige svingninger som har mindre betydning i denne sammenhengen ).
DB170201 Dette kommer frem i argumentet om at CO2 ikke kan ha en betydning på temperaturen fordi endringer i CO2 under istidene kom etter endringer i temperaturen.
DB170201 Derimot har ferskvann ( nedbør ) og vinder ( havstrømmer ) en større betydning .
DB170201 Bergsmark gir ingen dokumentasjon for sine påstander om solaktivitetens betydning på klimaet, men når han antyder 60-års sykluser, kan det være at han sikter til arbeidet til en forsker som verken aksepterte våre resultater eller ønsket å vise frem metoden sin ( dette ble fanget opp av NewScientist ) da vi fikk andre svar enn ham ( referanse på NASAs nettside ).
DB170201 hundre tusen termometermålinger, og feilmarginen for et gjennomsnitt minker med antall ( e = σ/√N ), noe som gjør at hundredeler har en betydning .
BT170201 De institusjonelle strukturene varierer, og denne variasjonen har betydning .
BT170201 De institusjonelle strukturene varierer, og denne variasjonen har betydning .
BT170201 Vær og vind - samt andre faktorer, som snøras - har også betydning for trærnes evne til å få fotfeste.
AP170201 - Hvor stort fradrag som gis i slike tilfeller, beror etter praksis først og fremst på samarbeidets omfang og betydning for oppklaringen av andres lovbrudd, sier utreder Andreas Hjetland i Høyesterett til Aftenposten.
AP170201 Vær og vind - samt andre faktorer, som snøras - har også betydning for trærnes evne til å få fotfeste.
FV170131 The Nation mener at det har en betydning at Donald Trump brukte støtten fra New England Patriots-trener Bill Belichick og Tom Brady i avslutningen av valgkampen.
FV170131 - Ja, Tom Bradys vennskap med Donald Trump har en betydning , skriver det liberale tidsskriftet The Nation på sine nettsider.
DN170131 Arbeidsoppgaver som krever tilegning og formidling av kunnskap, kan være av betydning , tror Bakken.
DN170131 - Den internasjonale situasjonen har betydning for situasjonen her hjemme, sier Sunde.
DN170131 - Vi er veldig fornøyde med å fortsette å støtte Statoil i å drive frem denne gigantutviklingen, som vil ha betydning for Norge i mange år fremover, sier toppsjef Luis Araujo i Aker Solutions i meldingen.
DB170131 - Men hvilken betydning har slike potensielle gjennombrudd for forskermiljøet ?
DB170131 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170131 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170131 Joda, Trump har lagt seg ut med mediene og mye kan tyde på at han ønsker å redusere deres betydning .
DB170131 Hvorfor hun legger an denne håpefulle tonen er vanskelig å forstå, når hennes partifeller på Stortinget egentlig ikke har fått gjennom noe av betydning .
DB170131 Om paret velger å gi barna navn på samme grunnlag som storebroren deres, vil de nok ha mye betydning .
BT170131 Hvem presidenten rådfører seg med, er derfor av avgjørende betydning .
AP170131 Laurence Tribe, jusprofessor ved Harvard-universitetet, sier at sparkingen av Yates er av historisk betydning .
SA170130 The Nation mener at det har en betydning at Donald Trump brukte støtten fra New England Patriots-trener Bill Belichick og Tom Brady i avslutningen av valgkampen.
SA170130 - Ja, Tom Bradys vennskap med Donald Trump har en betydning , skriver det liberale tidsskriftet The Nation på sine nettsider.
FV170130 Det er ikke kjent om politiet har funnet noe våpen eller om det er beslaglagt andre gjenstander som kan ha betydning for etterforskningen. ( ©NTB ) ¶
DB170130 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170130 Jensen er tiltalt for korrupsjon ettersom påtalemyndigheten mener han varslet om forhold som kunne være av betydning for Cappelens innførselsvikrsomhet, og dermed reduserte risikoen for at Cappelen ble avslørt.
DB170130 Da kan vi gi løsningene en global betydning som har klimaeffekt - samtidig som vi skaper arbeidsplasser her hjemme.
DB170130 Adkomst til boligen og det som skal fjernes kan også ha betydning .
BT170130 Ellers vil det ha betydning bl.a. om krenkelsen har « skjedd uten foranledning og har karakter av overfall », om det er flere gjerningspersoner eller om offeret har vært forsvarsløst.
BT170130 The Nation mener at det har en betydning at Donald Trump brukte støtten fra New England Patriots-trener Bill Belichick og Tom Brady i avslutningen av valgkampen.
BT170130 - Ja, Tom Bradys vennskap med Donald Trump har en betydning , skriver det liberale tidsskriftet The Nation på sine nettsider.
AP170130 Noen ungdomsgrupper har økt risiko for tidlig alkoholdebut og fyll, og foreldrenes klassetilhørighet synes å være av betydning i den sammenheng.
AP170130 Jeg tror det som skjedde da, har en viss betydning for hvordan russerne har lest hvor utholdende vi er i vestlige land : At hvis de bare holder ut, så vinner de.
AP170130 The Nation mener at det har en betydning at Donald Trump brukte støtten fra New England Patriots-trener Bill Belichick og Tom Brady i avslutningen av valgkampen.
AP170130 - Ja, Tom Bradys vennskap med Donald Trump har en betydning , skriver det liberale tidsskriftet The Nation på sine nettsider.
SA170129 Da innreiseforbudet til USA trådte i kraft lørdag, fikk det blant annet betydning for en iraker som hadde arbeidet i ni år for den amerikanske regjeringen i Bagdad.
DN170129 De to er også enige om at samarbeidet mellom USA og Tyskland har stor betydning for felles sikkerhet, og de understreket også at de to landene skal intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
DB170129 * Ordet « holocaust » betyr egentlig brennoffer, i overført betydning stort offer, slakt eller massakre.
SA170128 De to er også enige om at samarbeidet mellom USA og Tyskland har stor betydning for felles sikkerhet, og de understreket også at de to landene skal intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
DB170128 Prisen deles årlig ut av Norsk kulturråd til en person som har « gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv ».
AP170128 Det finnes knapt et byrom i landet som har større betydning og synlighet i nyere norsk historie enn Rådhusplassen i Oslo.
DB170127 Inntoget av utenlandske managere som ikke helt forstår seg på cupens betydning har også bidratt, forteller fotballkommentatoren.
DB170127 For politiet er informanter svært viktige, de er involvert i nesten to av tre alvorlige narkotikasaker og får i halvparten av tilfellene stor eller avgjørende betydning for oppklaringen.
DB170127 Rockheim Hall of Fame skal hedre personer og band som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse.
DB170127 Det er av svært stor betydning for kvaliteten på vurderingene.
SA170126 For barn og familier i Norge kan endringene i barnevernloven få avgjørende betydning .
SA170126 For barn og familier i Norge kan endringene i barnevernloven få avgjørende betydning .
DB170126 - Det er sånn at ingen saker er like, så det er begrenset hvilken betydning andre saker har.
DB170126 - Vi mistenker at dette kan skje, men ulik emballasje kan ha betydning for pris, for eksempel når det gjelder jule- og påskevarer.
SA170125 Derfor har det ingen betydning hvordan den evinnelige pakningen ser ut, selv om den har et « doping forbudt»-merke på seg.
FV170125 - Ingen betydning hvordan pakken så ut ¶
FV170125 - Det har ingen betydning hvordan pakken faktisk så ut.
FV170125 Knut Weberg, fagsjef i InFact, kaller det hele « et signifikant stemningsskifte », og sier at Johaugs oppfatning av at hun selv er uten skyld ikke har all verdens betydning , « for nær halvparten mener at ansvaret er hennes ».
FV170125 Derfor har det ingen betydning hvordan den evinnelige pakningen ser ut, selv om den har et « doping forbudt»-merke på seg.
DN170125 Hver dag siden har han kjørt på med ordrer, vedtak og twitter-meldinger, av både stor og liten betydning for verden.
DN170125 - Det har ingen betydning hvordan pakken så ut.
DB170125 Spørsmålet er hvilken rettslig betydning det hadde at Johaug ikke så dette merket, når hun fulgte legens anbefaling.
DB170125 - Det har enormt stor betydning .
DB170125 Spørsmålet er hvilken rettslig betydning det hadde at Johaug ikke så dette merket, når hun fulgte legens anbefaling.
BT170125 Derfor har det ingen betydning hvordan den evinnelige pakningen ser ut, selv om den har et « doping forbudt»-merke på seg.
SA170124 Indianerne og miljøaktivister frykter at lekkasjer skal forurense den viktigste drikkevannskilden deres og hevder også at rørledningen vil krysse områder som har stor historisk og kulturell betydning .
SA170124 - Oljerørledningen ville ikke ha bidratt på noen meningsfull måte til vår økonomi på lang sikt, sa Obama, som også la vekt på prosjektets betydning i klimasammenheng.
SA170124 Knut Weberg, fagsjef i InFact, kaller det hele « et signifikant stemningsskifte », og sier at Johaugs oppfatning av at hun selv er uten skyld ikke har all verdens betydning , « for nær halvparten mener at ansvaret er hennes ».
SA170124 - Ingen betydning hvordan pakken så ut ¶
SA170124 - Det har ingen betydning hvordan pakken faktisk så ut.
SA170124 Knut Weberg, fagsjef i InFact, kaller det hele « et signifikant stemningsskifte », og sier at Johaugs oppfatning av at hun selv er uten skyld ikke har all verdens betydning , « for nær halvparten mener at ansvaret er hennes ».
FV170124 Vi bør ha litt is i magen og se an hvilke betydning vrakingen av frihandelsavtalen får i praksis, påpeker seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
FV170124 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
DB170124 ¶ TEKNOLOGIKVINNER : Teknologien vil ha stoe betydning for vår framtid, men så langt er likevel færre enn en av ti utviklere i Norge kvinner.
DB170124 Indianerne og miljøaktivister frykter at lekkasjer skal forurense den viktigste drikkevannskilden deres og hevder også at rørledningen vil krysse områder som har stor historisk og kulturell betydning .
DB170124 - Oljerørledningen ville ikke ha bidratt på noen meningsfull måte til vår økonomi på lang sikt, sa Obama, som også la vekt på prosjektets betydning i klimasammenheng.
DB170124 Barnevernet må ha større oppmerksomhet på skole og sette inn tiltak for å støtte barna til å mestre skolen, og i større grad anerkjenne skoleprestasjoner og skoletilknytnings betydning for levekår og helse på sikt.
DB170124 Har motorstyrke og rotasjonshastighet noen betydning for resultatet ?
DB170124 - Det har en betydning for resultatet, det vil si fjerning av bakteriebelegg.
BT170124 Indianerne og miljøaktivister frykter at lekkasjer skal forurense den viktigste drikkevannskilden deres og hevder også at rørledningen vil krysse områder som har stor historisk og kulturell betydning .
BT170124 - Oljerørledningen ville ikke ha bidratt på noen meningsfull måte til vår økonomi på lang sikt, sa Obama, som også la vekt på prosjektets betydning i klimasammenheng.
BT170124 - Ingen betydning hvordan pakken så ut ¶
BT170124 - Det har ingen betydning hvordan pakken faktisk så ut.
BT170124 Knut Weberg, fagsjef i InFact, kaller det hele « et signifikant stemningsskifte », og sier at Johaugs oppfatning av at hun selv er uten skyld ikke har all verdens betydning , « for nær halvparten mener at ansvaret er hennes ».
AP170124 Indianerne og miljøaktivister frykter at lekkasjer skal forurense den viktigste drikkevannskilden deres og hevder også at rørledningen vil krysse områder som har stor historisk og kulturell betydning .
AP170124 - Oljerørledningen ville ikke ha bidratt på noen meningsfull måte til vår økonomi på lang sikt, sa Obama, som også la vekt på prosjektets betydning i klimasammenheng.
AP170124 - Og selv om ikke alle saker fører til tiltale og dom, betyr det at barna blir sett, hørt og får hjelp, det har også stor betydning , sier politidirektøren.
AP170124 - Ingen betydning hvordan pakken så ut ¶
AP170124 - Det har ingen betydning hvordan pakken faktisk så ut.
AP170124 Knut Weberg, fagsjef i InFact, kaller det hele « et signifikant stemningsskifte », og sier at Johaugs oppfatning av at hun selv er uten skyld ikke har all verdens betydning , « for nær halvparten mener at ansvaret er hennes ».
SA170123 Deretter har departementet utformet forslag til slike regler, dels om adgang til vanlig visitasjon som rutinekontroll og dels om mer inngående personundersøkelse - herunder avkledning - i tilfeller hvor det er mistanke om at utlendingen skjuler opplysninger eller gjenstander av betydning .
DN170123 Både India og Kina vil ha stor betydning for det grønne skiftet, tror Nordea-analytikeren.
DN170123 Pippi Langstrømpe har hatt større betydning enn samtlige sesjoner i Nordisk råd, skriver Haarder i begrunnelsen for spørsmålet.
DB170123 Saken var den første de fire partilederne fra Venstre, KrF, Høyre og Frp presenterte enighet om etter regjeringsskiftet i 2013, og har viktig symbolsk betydning for samarbeidet mellom de fire.
AP170123 For en fremstilling av påskeopprøret i 1916 og dets betydning : Fearghal McGarrys The Rising : Ireland : Easter 1916.
DB170122 - CIAs forhold til presidenten har hatt stor betydning for styrken og sikkerheten til nasjonen vår, sa Meroe Park, som fungerer som CIA-direktør fram til den påtroppende CIA-direktør Mike Pompeo blir bekreftet.
AP170122 - Har dere tatt hensyn til årsaken til innvandringen, og om dette kan ha betydning for hvordan barna gjør det senere i livet ?
AP170122 - Det kan absolutt ha betydning om man er barn i en familie som innvandrer fordi de er flyktninger, som kommer på grunn av familiegjenforening eller som arbeidssøker.
SA170121 Nærmere 90 prosent av sykepleierstudentene sier at hvordan de opplevde praksis har stor betydning for valg av arbeidsgiver når de har fullført utdanningen.i ¶
DB170121 Grunnen til det er at dette som oftest har stor betydning på beskatning, forklarer Lium.
DB170121 - Stor betydning
DB170121 - CIAs forhold til presidenten har hatt stor betydning for styrken og sikkerheten til nasjonen vår.
SA170120 Trump innledet talen med å slå fast at innsettelsesseremonien denne gang hadde en helt spesiell betydning .
SA170120 Knudsen er inne i sitt siste kontraktsår med Brann, noe som selvsagt får betydning for en eventuell overgangssum.
DN170120 Tidligere presidenter har beskrevet overtakelsen av Det ovale kontor som en overveldende opplevelse - en som øyeblikkelig gjør deg klar over den nye rollens betydning .
DB170120 - For laget sin del har det stor betydning at Aksel er blitt borte.
DB170120 Men lengden på talen synes ikke å ha sammenheng med presidentens betydning .
DB170120 Den påtroppende sjefen for Environmental Protection Agency, Scott Pruitt, mente det var uten betydning at han er klimaskeptiker og dessuten har en langvarig feide gående med direktoratet han nå skal lede.
BT170120 Naturområdets ikoniske betydning for Norge som et land med noen av verdens vakreste naturopplevelser, og dermed for Norge som reiselivsmål.
BT170120 Havområdets store betydning som gyteområde for en av verdens største torskebestander, og dermed Norges nest største eksportnæring.
BT170120 Det har også ikoniske betydning for Norge som reiselivsmål, skriver innsenderne.
BT170120 Knudsen er inne i sitt siste kontraktsår med Brann, noe som selvsagt får betydning for en eventuell overgangssum.
AP170120 Det han sier og gjør har betydning for verden som helhet.
AP170120 Et samlet presidentskap mener imidlertid disse « forholdene » ikke har hatt noen betydning for saksbehandlingen.
AP170120 Knudsen er inne i sitt siste kontraktsår med Brann, noe som selvsagt får betydning for en eventuell overgangssum.
SA170119 Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå og eventuell minoritetsbakgrunn Det er alle kjente faktorer som har betydning for hvor godt elevene presterer.
SA170119 Liten betydning
SA170119 - Det som skjer i helga har liten betydning , sier Løfshus.
SA170119 - For laget sin del har det stor betydning at Aksel er blitt borte.
SA170119 Liten betydning
SA170119 - Det som skjer i helga har liten betydning , sier Løfshus.
DN170119 Studier har tidligere vist at elevenes familiebakgrunn er av betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen.
DN170119 I fjor høst fant blant annet forskerne som analyserer resultatene i den internasjonale skoleundersøkelsen TIMSS, at foreldres utdannelse og antall bøker i hjemmet fortsatt har betydning for elevers skoleprestasjoner.
DN170119 Foreldrenes betydning
DN170119 Dette støtter opp om funnene fra SSB om skolens betydning for elevenes læring, forklarer Bergem.
DN170119 - I TIMSS undersøkte vi hvorvidt kvaliteten på lærernes undervisning har betydning for elevenes prestasjoner og vi fant her en klar sammenheng.
DB170119 - For laget sin del har det stor betydning at Aksel er blitt borte.
DB170119 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170119 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170119 Instituttleder, Peter Edwards, beskriver Wikshåland som en person med stor betydning for musikkfaget.
BT170119 Innvandrerbakgrunn og foreldrenes utdanning har i dag betydning for skolenes resultater.
BT170119 - For laget sin del har det stor betydning at Aksel er blitt borte.
AP170119 Det fremgår av brevet at presidentskapet mener det ikke har begått feil som har fått betydning for saksbehandlingen.
AP170119 Dette er forhold som ikke har hatt noen betydning for det arbeidet som evalueringsutvalget har gjort.
AP170119 - For laget sin del har det stor betydning at Aksel er blitt borte.
AP170119 Liten betydning
AP170119 - Det som skjer i helga har liten betydning , sier Løfshus.
SA170118 - Høyde har litt mer betydning .
FV170118 - Høyde har litt mer betydning .
DB170118 - Hotellet krever mye kjærlighet, og det er av stor betydning hvordan det drives.
DB170118 Foreningen Norden har sett « Skam»s betydning og hedret serien med Nordens språkpris 2016.
DB170118 Og det er store forskjeller på hvor mange bensinstasjoner de ulike kjedene har - som igjen har betydning for hvor mange steder du har å fylle koppen din : ¶
BT170118 - Høyde har litt mer betydning .
AP170118 Hotellet krever mye kjærlighet, og det er av stor betydning hvordan det drives, mener han.
AP170118 - De eneste han kan si noe til, som ikke kan ha betydning for at han skal sitte livet ut på celle, eller ikke, er prest og advokat, mener Storrvik.
AP170118 Det er av avgjørende betydning at hijaben er en del av arbeidsantrekket, oppbevart og vasket på arbeidsplassen.
AP170118 - Høyde har litt mer betydning .
SA170117 politikerne er å øke kompetansen og kvaliteten i barnehagene, kan man sette spørsmålstegn til deres forståelse og kunnskap på hva som kjennetegner kvalitetssikring og kvalitetsvurdering av barnehagene, samt mangler et oppdatert perspektiv på barnehagens sterke posisjon som utdanningsinstitusjon og betydning i barns liv.
DB170117 Har ikke hatt saker av betydning den perioden ».
AP170117 Det er uheldig at en del av UDIs arbeid som har avgjørende betydning for søkerne, utføres med så store kvalitetsmessige sprik.
DN170116 « Antagelsene som ligger bak prognosene bør være mer håndfaste innen aprilutgaven av World Economic Outlook, etter hvert som det blir mer klarhet rundt amerikansk politikk og dens betydning for den globale økonomien », skriver fondet i prognoseoppdateringen.
BT170116 Hilde viser hvor stor betydning en enkeltpersons innsats kan ha for mange.
BT170116 - Hilde viser hvor stor betydning en enkeltpersons innsats kan ha for mange, skriver juryen.
BT170116 Samme helg deltar statsminister Erna Solberg delta i en panelsamtale om « Et samfunn i oppbrudd » med fokus på reformasjonens samfunnsmessige betydning både historisk og i dag.
AP170116 Nilsen avviser kategorisk at etableringen av en ny konkurrent på det norske kortbanenettet, Fly Viking, har noen betydning for selskapets satsing på jetfly.
AP170116 Nilsen avviser kategorisk at etableringen av en ny konkurrent på det norske kortbanenettet, Fly Viking, har noen betydning for selskapets satsing på jetfly.
AP170116 Man kan miste statsborgerskap hvis man « mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket » når man har søkt om opphold i Norge.
AP170116 I tillegg må de vurdere de andre momentene som har betydning .
DB170115 I vedtaket til Statens sivilrettsforvaltning heter det : ¶ «... anser at kravstiller har vært utsatt for inngrep av en viss betydning som tilsier at det er rimelig å tilkjenne oppreisning ».
DB170115 Vi ønsker å gjøre dansker bevisste på at de valgene de tar når de velger håndverkere har en stor betydning for arbeidsmarkedet vi får i Danmark, avslutter Schrøder.
AP170115 Hun mener det ikke har noen betydning for vurderingen av saken om personen er ressurssterk og i jobb.
AP170115 Man kan miste statsborgerskap hvis man « mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket » når man har søkt om opphold i Norge.
AP170115 Hun mener det ikke har noen betydning for vurderingen av saken om personen er ressurssterk og i jobb.
SA170114 Det blir fantastisk for arrangementets del, men løperne må rette inn en formtopp for å nå VM, og det tror jeg får en betydning for selve VM.
SA170114 Det blir fantastisk for arrangementets del, men løperne må rette inn en formtopp for å nå VM, og det tror jeg får en betydning for selve VM.
DB170114 Men også i overført betydning dersom der vil oppleve flott natur, veldig hyggelige og åpne mennesker og muligheter til øyhopping med sykkel.
DB170114 Enkelte hevder dataangrepet kostet Hillary Clinton valgseieren, mens andre mener hadde mindre betydning for utfallet av høstens store valgthriller.
DB170114 Norge har ikke gjort noe galt ved å ikke bruke dette direktivet, men man kunne ha argumentert for å tillegge det betydning ved tolkningen av konvensjonen, sier Ulfstein.
BT170114 Om karakterene fra ungdomsskolen skulle mer eller mindre miste sin betydning , kunne det gått hardt utover resultatene til mange elever.
BT170114 Jeg falt pladask for den ( og her snakker vi i overført, ikke fysisk, betydning ).
BT170114 Det blir fantastisk for arrangementets del, men løperne må rette inn en formtopp for å nå VM, og det tror jeg får en betydning for selve VM.
AP170114 » Han minner om at presidenten i USA leder en administrasjon som vil ha innflytelse som har betydning for hans forretningsimperium.
AP170114 Vi har lagt bak oss det overdrevne fokuset på genetikkens betydning .
AP170114 Det blir fantastisk for arrangementets del, men løperne må rette inn en formtopp for å nå VM, og det tror jeg får en betydning for selve VM.
AP170114 Det blir fantastisk for arrangementets del, men løperne må rette inn en formtopp for å nå VM, og det tror jeg får en betydning for selve VM.
SA170113 Et kurs i kunsthistorie ved byens berømte Prado-museum skulle imidlertid få stor betydning for Nogueras vei videre.
FV170113 Han sier at problemet for Marius Høiby er at så lenge han er i slekt med en kommende dronning, så kan hva han gjør eller ikke gjør, få betydning for kongehusets status, noe som kan utløse omtale.
DB170113 Det er vanskelig å si om det har noe betydning for det jeg har slitt med i etterkant.
DB170113 Hendelsen vil også kunne få betydning for vår forståelse av stjernehimmelen.
DB170113 Denne krangelen kan virke kuriøs og komplisert, men prinsipielt er den av stor betydning .
BT170113 Dette for å fange opp eventuelle endringer av betydning for spørsmålet om i hvilken grad ulvene medfører fare for skade i beiteprioriterte områder som følge av et høyere antall ulv i ulvesonen.
BT170113 Et kurs i kunsthistorie ved byens berømte Prado-museum skulle imidlertid få stor betydning for Nogueras vei videre.
AP170113 Kontantenes relative betydning som betalingsmiddel er over mange år blitt meget liten.
AP170113 Et kurs i kunsthistorie ved byens berømte Prado-museum skulle imidlertid få stor betydning for Nogueras vei videre.
DB170112 Lersveen i sin ivrige og riktige journalistiske tilnærming hadde gjort et funn i nyhetsjakten han mente kunne ha betydning for saken, og så konfrontert Antidoping Norge med dette materialet.
DB170112 Dermed fikk dette ingen betydning for den tiltalebeslutningen som ble offentliggjort i november.
DB170112 Breivik har sittet i så mange år at det virkelig vil ha betydning ; et typisk tegn er at man mister kritisk blikk på egen situasjon, at man blir fornøyd med veldig lite, sa terroristens advokat.
DB170112 - Filmer vil generelt ha en stor betydning i etterforskningen.
DB170112 - Det var et samlet bevisbilde, men sånn sett fikk de [ videoklippene ] en del betydning , sier hun til Dagbladet.
DB170112 En slik undersøkelse har i henhold til Forskrift for offentlige undersøkelser som formål å klarlegge hendelsesforløp og årsaksforhold, samt utrede forhold av betydning for å forebygge ulykker og hendelser for å forbedre flysikkerheten.
AP170112 - Det er en viss uenighet om hvor stor betydning IS og tilknyttede grupper har.
DN170111 I tillegg har vi europeiske land som har betydning for renteutviklingen her til lands, hvor det ikke ligger an til snarlige renteøkninger, sier Gjedrem til nyhetsbyrået TDN Finans.
DB170111 Det vil selvsagt få betydning for påtalemyndighetens straffepåstand i retten, sier statsadvokat Møller til Dagbladet.
DB170111 For å få effekt av den nyopprettede stillingen som strategisk rådgiver ved Seksjon for organisert kriminalitet er det av vesentlig betydning at det opprettes struktur for samhandling mellom rådgiver, ledere og sekssjonsjef.
DB170111 Det er av vesentlig betydning at møtene inneholder diskusjon av saker / tema hvor det ennå ikke er tatt beslutning, slik at den strategiske diskusjonen kommer i forkant av beslutninger.
DB170111 Jensen om « GT 007 » : - Vi har et ordtak i politiet : « De beste er ofte de verste » Hemmelig møte mellom Cappelen og svensk mafiasjef kan få stor betydning for Eirik Jensen Dagbladet Pluss ¶
DB170111 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
AP170111 Så det har stor betydning for sysselsettingen i landet vårt.
AP170111 Han bidro med mange opplysninger som var av betydning for oss for å kartlegge miljøer, personer og nettverk, sa Jensen.
SA170110 - Det som er synd, er at dette har fått en helt annen betydning gjennom denne saken, sa han.
DB170110 Ser man på fargenes betydning i symbolikken står det røde gjerne for makt og styrke, mens det i heraldikken ofte representerer mot.
DB170110 Oppheving av rimelighetsvilkåret ved internflukt har nå stor betydning for hvordan saker blir vurdert hvis du kan reise tilbake til mer trygge deler av hjemlandet enn stedet du egentlig kommer fra.
DB170110 I tiltalen går det fram at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170110 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170110 Det er synd at det har fått en helt annen betydning i denne saken, sier Jensen, som forklarer at han integritet.
DB170110 Ja, verken etnisk bakgrunn eller nasjonalitet har noen betydning .
DB170110 TV2 presiserer også at det er når lysene slukkes at partikkelkonsentrasjonen øker dramatisk ( mens det er svært liten produksjon mens de brenner normalt ), og siterer en fagrådgiver som påpeker at dette har stor betydning for helseeffekten.
DB170110 Når det gjaldt mål som hadde betydning for folk i Afghanistan gikk det verre.
DB170110 En stillfaren og nær, livsbejaende film, om lekens og fantasiens betydning i barndommen.
BT170110 Hvilken tittel institusjonen har, bør være av underordnet betydning .
AP170110 500 års jubileet for reformasjonen vil få et tverrfagligpreg ved Universitetet i Oslo og starter torsdag med seminar om Martin Luthers betydning for flere samfunnsfelt.
SA170109 - Det vil også ha betydning for straffutmålingen om Cappelen hadde en politimann ved sin side som beskyttet nettverket og innførselen, sa han.
DN170109 Og snuhavn ville ikke bare åpnet opp et helt nytt marked for Oslo ; det ville også ha stor betydning for hele landet, sier Winther.
DN170109 - Alle tre ser Iran som en potensiell alvorlig trussel, de anerkjenner Iraks strategiske betydning og rollene som de arabiske landene spiller i å avskrekke Iran, sier Anthony Cordesman ved Center for Strategic and International Studies i Washington.
DB170109 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170109 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170109 Disse forhandlingene har stor betydning for alle som berøres : Leverandører, grossister, kjeder, kjøpmenn og forbrukere.
DA170109 Det er å overdrive bergensere rolle og betydning .
BT170109 - Det vil også ha betydning for straffutmålingen om Cappelen hadde en politimann ved sin side som beskyttet nettverket og innførselen, sa han.
BT170109 - Det vil også ha betydning for straffutmålingen om Cappelen hadde en politimann ved sin side som beskyttet nettverket og innførselen, sa han.
BT170109 BETYDNING : Vito Wormgoor, en brennhet kandidat til kapteinsvervet i Brann, er full av tatoveringer.
AP170109 - Alle tre ser Iran som en potensiell alvorlig trussel, de anerkjenner Iraks strategiske betydning og rollene som de arabiske landene spiller i å avskrekke Iran, sier Anthony Cordesman ved Center for Strategic and International Studies i Washington.
AP170109 « Av større betydning , det har ført til at noen av de nominerte har potensielt ukjente eller uavklarte etikksaker rett før deres planlagte høringer », skriver Shaub ifølge The Washington Post.
AP170109 Enighet kan få stor betydning for Europa og resten av verden : Seks grunner til at hele verden bør bry seg om det blir fred på Kypros ¶
AP170109 - Svært mange er opptatt av den betydning olje og gass har for landets inntekter, velferd og arbeidsplasser.
SA170108 Det er klart at Jensen er en person som har opparbeidet seg mange fiender i løpet av årene, særlig i kriminelle miljøer, og hvis dette er politiets innfallsvinkel, så er det klart at det har betydning for oss, sier Jensens ene forsvarer, advokat John Christian Elden.
FV170108 - Selv om Norge har svært lange bryggetradisjoner, er vinnerølet et sjeldent produkt, i ordenes rette betydning , siden dette er et øl som utelukkende er brygget på norske råvarer, uttalte juryen.
FV170108 - Selv om Norge har svært lange bryggetradisjoner, er vinnerølet et sjeldent produkt, i ordenes rette betydning , siden dette er et øl som utelukkende er brygget på norske råvarer, uttalte juryen.
DB170108 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.
DB170108 - Og så har han lest andre dokumenter som har betydning for saken.
BT170108 Det er klart at Jensen er en person som har opparbeidet seg mange fiender i løpet av årene, særlig i kriminelle miljøer, og hvis dette er politiets innfallsvinkel, så er det klart at det har betydning for oss, sier Jensens ene forsvarer, advokat John Christian Elden.
AP170108 Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius engasjeres av vår kronikk om de tradisjonelle medienes betydning for fremveksten av, og kampen mot falske nyheter.
SA170107 Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.
SA170107 Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.
FV170107 Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.
DB170107 Det betyr mindre rent fysiske forskjeller og større betydning for dagsform og utstyr.
DB170107 Idrettens kulturelle betydning har økt markant de siste tiårene.
DB170107 Jeg holder selvsagt en åpen dialog og informerer min klient, slik jeg plikter, om hvilken betydning en uforbeholden forklaring og medvirkning til oppklaring har for straffeutmålingen, påpeker de Vibe.
BT170107 Debatten om de skadelige virkningene av ulikhet er ikke ny, men den kan likevel få en betydning i valgkampen.
BT170107 Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.
BT170107 Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.
AP170107 Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.
AP170107 Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.
DB170106 Det betyr at et begrep som « åpenhet » får en helt annen betydning enn de to, tre reiseregningene fra idrettstoppenes Sotsji-tur i 2014 vi fortsatt ikke får studere i detalj : ¶
DB170106 The Hollywood Reporter mener å vite at det var planlagt minst to sentrale scener med Leia i de to neste « Star Wars»-filmene, som skal ha stor betydning for historien.
AP170106 Etterretningssjef James Clapper bekreftet på en høring i Senatet torsdag at det er lite som skjer av nasjonal betydning som Putin ikke vet om, men fredagens rapport er langt mer hardtslående.
AP170106 Seieren fikk likevel enorm betydning , for moral og tro på at Tyskland kunne slås.
DN170105 Forskerne utførte også undersøkelser av instrumentene under oppvarming, og fant da en større grad av oksidering i de gamle fiolinene, noe som tyder på en større reduksjon av trefibre som også kan ha betydning for klangen, skriver New York Times.
DB170105 Det har en betydning for hvor følsom sirkulasjonen er.
DB170105 - Men i Nord-Europa og og i Norge vil det ha en stor betydning dersom det skulle skje.
SA170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
SA170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
DN170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
DN170104 - Vil få betydning for prisutviklingen ¶
DN170104 Han mener at praktiseringen av reglene vil kunne få stor betydning for den næringsdrivendes økonomi, samt for samarbeidet mellom skatteetat og næringslivet i sin alminnelighet.
DB170104 OLJEPRIS AVGJØRENDE : Oljeprisgangen har hatt stor betydning for samlet vekst, påpeker Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.
DB170104 I vår relativt lille, åpne økonomi har selvsagt den sterke oljeprisnedgangen hatt stor betydning for samlet vekst.
DB170104 Forskerne mener at oppdagelsen kan få stor betydning .
DB170104 - Stor betydning
DB170104 OLJEPRIS AVGJØRENDE : Oljeprisgangen har hatt stor betydning for samlet vekst, påpeker Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.
DB170104 I vår relativt lille, åpne økonomi har selvsagt den sterke oljeprisnedgangen hatt stor betydning for samlet vekst.
DB170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
DB170104 Dette er et kostyme med en personlig betydning for meg.
AP170104 For noen er dette helt uten betydning siden de har vært helt åpne, men for andre kan det være et problem.
AP170104 For noen er dette helt uten betydning siden de har vært helt åpne, men for andre kan det være et problem.
DB170103 Mye tyder på luksusfølelse ikke har noen betydning for folk flest.
DB170103 Men det skal sies at det har ikke hatt betydning for vurderingen, for vi baserer dette på det rettslige lovgrunnlaget for felling, sier han.
DB170103 Woodrow Wilsons sykdom fikk ikke bare betydning for europeisk politikk de neste tiår, men fikk innvirkning også på utviklingen i araberstatene.
DB170103 Det var bra at USA stemte slik, men uten særlig betydning .
DB170102 Sjekk hvilke endringer som får betydning for deg ¶
DB170102 Sjekk hvilke endringer som får betydning for deg ¶
DB170102 Sjekk hvilke endringer som får betydning for deg ¶
DB170102 Sjekk hvilke endringer som får betydning for deg ¶
DB170101 VAL MÜSTAIR/OSLO ( Dagbladet ) : Der gårsdagens sprint skilte mange sekunder mellom de som kjempet om seieren og de som røk ut tidlig, var det ventet at dagens ti kilometer lange fellesstart i klassisk ville ha minimal betydning i sammendraget.
BT170101 Gjør du en knøttliten feil som omtrent ikke har betydning i renn på lavere nivå, så har det ekstremt mye å si her, fortalte Tande etter at det hele var over.
FV161230 Gjør du en knøttliten feil som omtrent ikke har betydning i renn på lavere nivå, så har det ekstremt mye å si her, fortalte Tande etter at det hele var over.
AP161230 Dette kan få betydning i barnets liv senere.
AP161221 - Vi sitter nå og arbeider med vår høringsuttalelse og kommer til å lese denne dommen meget nøye, men ser allerede nå at den får betydning for vår uttalelse.
BT161217 Hvor stor betydning skal det litterære ettermælet ha ?
FV161216 Hvis to eller flere kandidater etter komitéens mening står likt, skal det tas hensyn til hvilken betydning idrettsbragden har, eller kan få, for den bestemte idrettsgren.
FV161214 Det vil ikke få noen effekt av betydning på etterspørselssiden.
BT161214 At jeg blir stående på siden av arbeidslivet i måneder eller år, er av mindre betydning .
BT161214 Det vil ikke få noen effekt av betydning på etterspørselssiden.
AP161214 Det vil ikke få noen effekt av betydning på etterspørselssiden.
AP161207 LO og NHO kan få mindre betydning .
AP161207 Stallemo understreker at det ikke er uten betydning at politiet har opplyst 15-åringen om at han har rett på advokat.
BT161123 Men hvor ble merket av, og hva slags betydning har Admiral hatt?Det besvarer den ferske dokumentaren " Get Shirty ".
BT161123 Han er også med i dokumentaren, og har dette å si om Admirals betydning : ¶
AP161123 Men hvor ble merket av, og hva slags betydning har Admiral hatt ?
AP161123 Han er også med i dokumentaren, og har dette å si om Admirals betydning : ¶
FV161120 Kravet er bestridt av RE, hvor forholdene etter plan- og bygningsloven er av sentral betydning .
AP161120 Kravet er bestridt av RE, hvor forholdene etter plan- og bygningsloven er av sentral betydning .
AP161116 Selv om Giuliani hadde stor suksess med å bekjempe kriminalitet i New York, har han ingen utenrikspolitisk erfaring av betydning .
SA161108 Man kan altså ikke bruke særbestemmelsen om trærne har betydning for eieren, praktisk eller estetisk.
FV161108 Man kan altså ikke bruke særbestemmelsen om trærne har betydning for eieren, praktisk eller estetisk.
BT161108 Man kan altså ikke bruke særbestemmelsen om trærne har betydning for eieren, praktisk eller estetisk.
AP161108 Man kan altså ikke bruke særbestemmelsen om trærne har betydning for eieren, praktisk eller estetisk.
SA161102 - Dekk er en av faktorene som vi ofte ser har en avgjørende betydning for om det blir en dødsulykke eller ikke.
AP161102 - Dekk er en av faktorene som vi ofte ser har en avgjørende betydning for om det blir en dødsulykke eller ikke.
SA161031 Det kollektive fellesskapet, den sosiale kompetansen er av betydning , det holder ikke lenger bare å være god på idrettsbanen eller smart på skolen.
BT161031 Det kollektive fellesskapet, den sosiale kompetansen er av betydning , det holder ikke lenger bare å være god på idrettsbanen eller smart på skolen.
AP161031 Det kollektive fellesskapet, den sosiale kompetansen er av betydning , det holder ikke lenger bare å være god på idrettsbanen eller smart på skolen.
SA161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
BT161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
AP161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
BT161024 Så lenge hun ble varslet for det, har ikke tidspunktet for domsavsigelse noen betydning , skriver kanalen.
AP161024 Neste år kommer det en stortingsmelding om humanioras betydning .
SA161019 Det vil tiskes og hviskes og det vil skrives, med mer eller mindre subtile understatements, hovedsakelig i utlandet - men det er jo der de fleste renn av betydning vil gå.
SA161017 Da betyr det for dem at hun har jukset, og hennes forklaring har ingen betydning .
AP161017 Da betyr det for dem at hun har jukset, og hennes forklaring har ingen betydning .
SA161016 Da betyr det for dem at hun har jukset, og hennes forklaring har ingen betydning .
AP161016 Da betyr det for dem at hun har jukset, og hennes forklaring har ingen betydning .
DA161007 Han forklarte også at han skulle bruke øksen til å hogge ved med - uten at retten mente at dette hadde betydning .
FV161004 De må gjerne få snakke om « the noble art of self defence », sosial betydning , tradisjoner og Otto von Porat.
AP161003 De må gjerne få snakke om « the noble art of self defence », sosial betydning , tradisjoner og Otto von Porat.
SA160926 Noe som faktisk er av stor betydning .
FV160926 Noe som faktisk er av stor betydning .
AP160926 Noe som faktisk er av stor betydning .
SA160916 Stor betydning
SA160916 STOR BETYDNING : Nils Arne Eggen har hatt en stor innflytelse både for klubben, Mushaga Bakenga og Pål André Helland.
BT160916 Stor betydning
BT160916 STOR BETYDNING : Nils Arne Eggen har hatt en stor innflytelse både for klubben, Mushaga Bakenga og Pål André Helland.
AP160916 Stor betydning
AP160916 STOR BETYDNING : Nils Arne Eggen har hatt en stor innflytelse både for klubben, Mushaga Bakenga og Pål André Helland.
SA160913 I Norge har kampen for å puste en helt annen betydning , spesielt innen idretten, skriver Kowalczyk.
FV160913 I Norge har kampen for å puste en helt annen betydning , spesielt innen idretten, skriver Kowalczyk.
BT160913 I Norge har kampen for å puste en helt annen betydning , spesielt innen idretten, skriver Kowalczyk.
AP160913 - Vi jobber alt vi kan for å få et best mulig og robust prosjekt, så vil utviklingen i oljeprisen ha en betydning for om det skjer eller ikke, sier Øvrum ¶
DN160909 - På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning , oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til AFP.
AP160908 Om de bor der selv eller leier ut boligen, har i seg selv ikke betydning for balansen i gjelds- og boligmarkedet, sier han.
FV160829 Hvor mange nettsider du har oppe om gangen, og om du har flere programmer oppe samtidig, har alle betydning for hvor mye minne du bør ha.
BT160829 Hvor mange nettsider du har oppe om gangen, og om du har flere programmer oppe samtidig, har alle betydning for hvor mye minne du bør ha.
AP160829 Hvor mange nettsider du har oppe om gangen, og om du har flere programmer oppe samtidig, har alle betydning for hvor mye minne du bør ha.
SA160826 - Det har vist seg flere ganger at slik kriser fort går over, og at det ikke får noen betydning for omdømmet på lang sikt.
FV160826 - Det har vist seg flere ganger at slik kriser fort går over, og at det ikke får noen betydning for omdømmet på lang sikt.
BT160826 - Det har vist seg flere ganger at slik kriser fort går over, og at det ikke får noen betydning for omdømmet på lang sikt.
AP160826 - Det har vist seg flere ganger at slik kriser fort går over, og at det ikke får noen betydning for omdømmet på lang sikt.
SA160825 Det har stor betydning for luftveiene.
BT160825 Det har stor betydning for luftveiene.
AP160825 Det har stor betydning for luftveiene.
BT160823 - Mye tyder på at livsstilsfaktorer som endring i kosthold og miljøet rundt oss, usunt inneklima og forurensning ute, kan være av betydning .
BT160823 - Endring i kosthold og miljøet rundt oss, usunt inneklima og forurensning ute, kan være av betydning , sier Inger Rudnes, helsefaglig rådgiver i Astma- og Allergiforbundet..
AP160823 Risikovurdering har en betydning for enkelte gjester, spesielt de rikeste eller de fra Asia, mener utenriksminister Jean-Marc Ayrault, som også er minister for turistnæringen.
SA160822 - Det er jo stort nok i seg selv å flytte langt hjemmefra, så da er det litt godt å ha med seg ting og møbler som har en betydning for meg, sier hun.
BT160822 - Det er jo stort nok i seg selv å flytte langt hjemmefra, så da er det litt godt å ha med seg ting og møbler som har en betydning for meg, sier hun.
AP160822 - Det er jo stort nok i seg selv å flytte langt hjemmefra, så da er det litt godt å ha med seg ting og møbler som har en betydning for meg, sier hun.
BT160816 I dette tilfelle har ingenting av betydning skjedd i forhold til handlingslammede og « prinsipielle » politikere.
FV160812 Det en ikke skal gjøre er å pynte på ting i form av at en fjerner strømkabler eller ting som faktisk er på eiendommen og som har betydning for den potensielle kjøperen.
AP160812 Det en ikke skal gjøre er å pynte på ting i form av at en fjerner strømkabler eller ting som faktisk er på eiendommen og som har betydning for den potensielle kjøperen.
SA160810 Alt dette er viktige spørsmål, men av mindre betydning dersom det lille treet du har valgt ut, for eksempel har snurrerot.
BT160810 Alt dette er viktige spørsmål, men av mindre betydning dersom det lille treet du har valgt ut, for eksempel har snurrerot.
AP160810 Alt dette er viktige spørsmål, men av mindre betydning dersom det lille treet du har valgt ut, for eksempel har snurrerot.
VG160803 Fagene det er snakk om er svært vanskelige å komme inn på, og ekstrapoengene har hatt stor betydning .
BT160728 Svært mange av Norges 1629 kirker har mye av den samme betydning i sitt lokalmiljø som Southwark Cathedral har i denne delen av London.
BT160728 Mange av kirkens kulturminner er også av nasjonal betydning .
SA160719 Jeg tror det ville hatt stor betydning for hvordan boligannonsene på finn.no og de andre sidene ser ut.
BT160719 Jeg tror det ville hatt stor betydning for hvordan boligannonsene på finn.no og de andre sidene ser ut.
AP160719 Jeg tror det ville hatt stor betydning for hvordan boligannonsene på finn.no og de andre sidene ser ut.
SA160707 Utnytter vi det, vil det innebære tilgang på nok kraft til forutsigbar kost, av avgjørende betydning for industriell aktivitet i Norge.
BT160627 Alle bruker ordet « omstilling », men sjelden har det en konkret betydning .
SA160618 Ungarn og Island barker sammen til EM-kamp i Marseille lørdag klokken 18, en kamp som vil ha stor betydning for utfallet av gruppe F.
AP160618 Ungarn og Island barker sammen til EM-kamp i Marseille lørdag klokken 18, en kamp som vil ha stor betydning for utfallet av gruppe F.
AP160617 Hæren vil i all overskuelig fremtid være så liten i antall hoder at den ikke kan holde på et geografisk område av noen betydning , over tid.
SA160608 Med begrepet « medmor » ble løgnen en del av vår lovgivning, kjønnet mistet sin betydning , og det var blant annet derfor mange av oss argumenterte mot en kjønnsnøytral ekteskapslov.
SA160608 Barnehagene representerer derfor både et pedagogisk og et kjønnspolitisk prosjekt, og i svenske læreplaner heter det at barnehagen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønster og kjønnsroller, og de lærer at den tradisjonelle spenningen og komplementariteten mellom kjønnene er uten betydning .
SA160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
SA160602 Ungdomsidretten er basisen for idrettens samfunnsmessige betydning ¶ 6.
SA160602 Ungdomsidretten er basisen for idrettens samfunnsmessige betydning
SA160602 Dette bekrefter lokalidrettens betydning som samfunnsbærer og at storsamfunnet må bidra mer for å legge til rette for slike samarbeidsprosjekt. 4.
BT160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
AP160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
AP160602 Ungdomsidretten er basisen for idrettens samfunnsmessige betydning ¶ 6.
AP160602 Ungdomsidretten er basisen for idrettens samfunnsmessige betydning
AP160602 Dette bekrefter lokalidrettens betydning som samfunnsbærer og at storsamfunnet må bidra mer for å legge til rette for slike samarbeidsprosjekt. 4.
BT160531 I en avgjørelse fra Oslo tingrett fra november 2015 ble det slått fast at det er så vanlig at asylsøkere på flukt gir falske identitetsopplysninger under reisen, at dette ikke kan få noen utslagsgivende betydning ved vurderingen.
FV160527 - En god krabbeperiode har altså også betydning for en god ben- og fotutvikling, sier Steine.
SA160525 - En god krabbeperiode har altså også betydning for en god ben- og fotutvikling, sier Steine.
SA160525 Denne debatten er ikke ny, og idretten synes å ha glemt et viktig moment når temaet tas opp : Foreldrenes rolle og betydning .
AP160525 - En god krabbeperiode har altså også betydning for en god ben- og fotutvikling, sier Steine.
AP160525 Denne debatten er ikke ny, og idretten synes å ha glemt et viktig moment når temaet tas opp : Foreldrenes rolle og betydning .
SA160520 Forskning viser at fødsels- og barselomsorg er av avgjørende betydning for barns utvikling og for utviklingen av relasjonen mellom foreldre og barn.
FV160520 Forskning viser at fødsels- og barselomsorg er av avgjørende betydning for barns utvikling og for utviklingen av relasjonen mellom foreldre og barn.
AP160520 Emberland gjør det imidlertid klart i anken at selv om tingretten mener Behring Breiviks soningsforhold bryter med menneskerettighetene, vil ikke myndighetene legge dette til grunn og dommen vil derfor ikke få noen betydning for terroristens soningsforhold.
DA160514 Og i den var det bare én kvinneskikkelse av betydning , søsteren til hovedpersonen.
VG160502 Et eksempel på ættens betydning er det norrøne ættleidingsritualet, der en sønn som skulle anerkjennes og opptas som medlem av ætten ifølge både Gulatings- og Frostatingsloven skulle få en skinnsko tredd på høyre fot.
BT160502 Det er vel og bra, men det har ikke vært fokus på hvilken betydning avsluttende eksamen i 10. klasse kan ha for resultatene.
AP160429 Det er all grunn til å styrke bevisstheten om hvor viktig det er å hegne om forskningens uavhengighet og betydning i et velfungerende demokrati.
AP160428 Har det noen praktisk betydning at et fylke og en fylkeskommune ikke er det samme ?
AP160427 Og det andre er at været ute har betydning for når du bør male inne.
BT160423 Sesongstarten har en todelt betydning for oss på Løvstakksiden.
AP160423 Det er imidlertid ikke bare kvaliteten på servicen om bord som har hatt betydning .
VG160416 I senere år har dette blant annet fått praktisk betydning i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ).
DA160416 Det er imidlertid uten betydning for andre.
AP160415 - Prosessen rundt dette var helt lukket, men hadde stor samfunnspolitisk betydning .
AP160412 I tillegg går det frem i Riksadvokatens årlige rundskriv at « politiets aktivitet rettet mot brukermiljøer er av betydning , særlig for å hindre nyrekruttering og for å få informasjon om alvorlig narkotikakriminalitet ».
AP160406 Avgjørelsen har derfor stor symbolsk betydning .
SA160323 Dette viser at prisen på vaksinen har veldig stor betydning , sier Bjørkli i en pressemelding.
SA160323 Det tyder på at økonomi har betydning for om ungdom velger å vaksinere seg.
BT160323 Dette viser at prisen på vaksinen har veldig stor betydning , sier Bjørkli i en pressemelding.
BT160323 Det tyder på at økonomi har betydning for om ungdom velger å vaksinere seg.
AP160323 Dette viser at prisen på vaksinen har veldig stor betydning , sier Bjørkli i en pressemelding.
AP160323 Det tyder på at økonomi har betydning for om ungdom velger å vaksinere seg.
DA160318 Svendsen mente at hans klients spillavhengighet måtte få betydning i forhold til straffens lengde.
AP160316 Vernestatus er også av avgjørende betydning , og merkelappen « nasjonalpark » henger desidert høyest.
SA160315 Hvis barna blir mer bevisste og får mer kunnskap om mat, kan det ha betydning for hva hele familien spiser.
SA160315 Han påpeker at Miljøagentene har hatt stor betydning for at mange nå kildesorterer.
BT160315 Hvis barna blir mer bevisste og får mer kunnskap om mat, kan det ha betydning for hva hele familien spiser.
BT160315 Han påpeker at Miljøagentene har hatt stor betydning for at mange nå kildesorterer.
AP160315 Hvis barna blir mer bevisste og får mer kunnskap om mat, kan det ha betydning for hva hele familien spiser.
AP160315 Han påpeker at Miljøagentene har hatt stor betydning for at mange nå kildesorterer.
BT160314 Han er tydelig på at den siste treningsuken hadde stor betydning for valgene han tok før Strømsgodset-kampen.
SA160311 « Stenger du dine iOS multitaskende apper ofte, og har dette betydning for batteritiden ?
BT160311 « Stenger du dine iOS multitaskende apper ofte, og har dette betydning for batteritiden ?
AP160311 « Stenger du dine iOS multitaskende apper ofte, og har dette betydning for batteritiden ?
AP160306 - Vil skattelette for vaskehjelp og barnepass ha noen betydning for høytlønnede karrierekvinner ?
AP160306 - Vil skattelette for vaskehjelp og barnepass ha noen betydning for høytlønnede karrierekvinner ?
DA160230 Derfor er bransjen det eneste stedet der man fritt får lov å diskriminere på grunn av utseende, vekt og alder uten at det får noen betydning .
SA160225 Bilnøkkelens betydning har blitt redusert de senere årene.
NL160222 Det samme med Kirkenes som porten mot Barentshavet, Nordøstpassasjen og Russland, Hammerfest som oljehovedstaden i fylket og Banak for sin forsvarsmessige betydning og næringsmessige potensial.
FV160216 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
SA160215 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
BT160215 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
AP160215 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
AP160211 Det er et viktig bygg som har hatt betydning for mange, så vi håper det får en god videre bruk.
DA160209 Jan Inge Reilstad, Kåkå-sjef, sier at Politisk bar skal være et konsept som skal ta opp både lokale, nasjonale og internasjonale temaer som har politisk betydning for Stavanger-regionen.
AP160208 Tekstmeldingene er en viktig del av grunnlaget for tiltalen, der det heter at tekstmeldinger og e-poster « med ofte tilforlatelig innhold », i realiteten var varsler av betydning for Cappelens hasjvirksomhet.
AP160208 Tekstmeldingene er en viktig del av grunnlaget for tiltalen, der det heter at tekstmeldinger og e-poster « med ofte tilforlatelig innhold », i realiteten var varsler av betydning for Cappelens hasjvirksomhet.
AP160208 Fra 2004 var han villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt ; som hvorvidt Cappelen til ulike tider var i myndighetenes søkelys, om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, om narkotikat
SA160207 - Jeg tror ikke det har noen betydning .
DA160207 - Jo, det betyr at vi må kjøre ungene våre til Vestre Åmøy barnehage, og jeg tror ikke det har større betydning enn det.
DA160207 - Jo, det betyr at vi må kjøre ungene våre til Vestre Åmøy barnehage, og jeg tror ikke det har større betydning enn det.
AP160207 - Jeg tror ikke det har noen betydning .
AP160203 Øye hos Prognosesenteret sier også at nedgangstider i norsk økonomi har liten betydning .
AP160127 Planen møter motstand der den vil få størst betydning , i blant annet Hellas, Italia og Spania.
DA160121 Med TV kan du tillate deg å la de mindre rollene få betydning langt utover det en spillefilm legger opp til.
SA160119 Rasens betydning for Hunde-Norge kan ikke understrekes godt nok.
SA160119 Utfallet i det oppgjøret får stor betydning for Norges vei videre i mesterskapet.
BT160119 Rasens betydning for Hunde-Norge kan ikke understrekes godt nok.
AP160119 Utfallet i det oppgjøret får stor betydning for Norges vei videre i mesterskapet.
AP160115 - I denne saken er det grunn til å stille mange spørsmål, og det er av stor betydning å få svar på spørsmålene, sier han.
DA160114 Men denne forskjellen har ikke noen betydning .
SA160113 Førsteamanuensis ved BI, Knut Kolnar mener det er flere grunner til at nettopp skoleballet får så stor betydning for ungdommer på vei inn i voksenlivet.
SA160113 FORTRYLLENDE VERDEN : Førsteamanuensis ved BI, Knut Kolnar, mener det er flere grunner til at nettopp skoleballet får så stor betydning for ungdommer på vei inn i voksenlivet.
FV160113 - Forskningsresultatene har stor betydning for det offentlige helsevesenet og kan brukes som rettesnor for forebyggende behandling, sier Videbech.
FV160113 Førsteamanuensis ved BI, Knut Kolnar mener det er flere grunner til at nettopp skoleballet får så stor betydning for ungdommer på vei inn i voksenlivet.
FV160113 FORTRYLLENDE VERDEN : Førsteamanuensis ved BI, Knut Kolnar, mener det er flere grunner til at nettopp skoleballet får så stor betydning for ungdommer på vei inn i voksenlivet.
AP160113 Førsteamanuensis ved BI, Knut Kolnar mener det er flere grunner til at nettopp skoleballet får så stor betydning for ungdommer på vei inn i voksenlivet.
AP160113 FORTRYLLENDE VERDEN : Førsteamanuensis ved BI, Knut Kolnar, mener det er flere grunner til at nettopp skoleballet får så stor betydning for ungdommer på vei inn i voksenlivet.
SA160112 - Forskningsresultatene har stor betydning for det offentlige helsevesenet og kan brukes som rettesnor for forebyggende behandling, sier Videbech.
BT160112 - Forskningsresultatene har stor betydning for det offentlige helsevesenet og kan brukes som rettesnor for forebyggende behandling, sier Videbech.
AP160112 - Forskningsresultatene har stor betydning for det offentlige helsevesenet og kan brukes som rettesnor for forebyggende behandling, sier Videbech.
SA160108 Det Norske Måltids Hederspris tildeles en person, et firma eller en organisasjon som har hatt særlig betydning for norsk matkultur.
AP160106 Ifølge observatoriet kan dette ha betydning for å forstå hva slags sprengning som ble foretatt.
AP160106 Arvelige forhold spiller en viktig rolle, men miljøforhold vil alltid ha betydning for hvordan disposisjonen for ADHD viser seg i praksis.
AP160106 - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.
AP160106> - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.
AP160106> target="avis" href= - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For noen kan endringer i kosthold ha betydning , særlig for dem som har et kosthold som beskrives som ensidig eller som i liten grad er basert på nasjonale kostholdsråd om variert kosthold.