DA171201 - Et kjennetegn ved nedgangstidene på Vestlandet de siste årene er at svakere oljepris har tvunget fram betydelige kostnadsreduksjoner og et sterkt behov for effektivisering.
NL171016 Dette kan innebære betydelige inntekter til oppdrettskommunene.
DN171016 Kirkuk har det derimot vært splittelser rundt, primært grunnet den betydelige oljeproduksjonen i regionen.
DB171016 Det betyr at det vest i landet er betydelige ungarske, rumenske og polske minoriteter.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt Det er komplett uforståelig at den store innsatsen som blir lagt ned, blir belønnet med betydelige budsjettkutt.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt Derfor er det komplett uforståelig at den store innsatsen som blir lagt ned nå, blir belønnet med betydelige budsjettkutt.
AA171016 Det kan bety at vi må ta noe fra dem som tidligere har fått mye mer enn andre, eller at festivaler som oppfattes som mindre betydelige kan bli nullet eller få redusert støtten, sier Otnæs.
DA171014 På et spørsmål fra Navarsete i Stortinget i vår, svarte Søreide : « Å oppnå en situasjon der Norge faktisk bruker 2 prosent av BNP til forsvarsformål vil kreve betydelige rammeøkninger i de kommende årene, også ut over nivåene det planlegges for i denne langtidsplanen ».
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/xKOeV/Arbeiderpartier-i-dyp-krise-jakter-pa-nye-veier-til-makt-Na-apner-flere-for-samarbeid-med-ytre-hoyre Begge oppfatter at partiet har tatt betydelige steg mot høyre etter migrantkrisen i 2015.
DB171013 Det er ikke NRKs forlengede arm til lyttere og seere, men publikums forlengede arm til NRK, opprettet fordi staten har gitt NRK betydelige privilegier.
DA171013 Selvsagt skal det ansettes så det monner, men vi øremerker ikke lenger den betydelige økningen til politiet.
AA171013 Samtidig erkjenner han at regjeringen har betydelige utfordringer siden ulike væpnede grupper har stor innflytelse og rettsvesenet i landet nærmest har kollapset.
AA171013 - Søket fortsetter utover dagen med betydelige ressurser og bistand fra frivillige, opplyser politiet fredag formiddag.
VG171012 Regjeringen skriver i budsjettforslaget at elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff.
DN171012 Elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff. » - Vi har gjennom flere budsjetter lagt om engangsavgiften for biler i miljøvennlig retning.
DN171012 Elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff.
DN171012 Ettersom korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, kan enkelte boligeiere finne det lønnsomt å trekke sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet.
DB171012 - Politisjef Brown tok betydelige grep, og han se ut til å ha forstått viktigheten av å gjenoppbygge offentlighetens tillit til politiet.
DB171012 Dersom regjeringen skulle gitt merkbare skatteletter til vanlige skatteytere, så ville det vært behov for betydelige kutt andre steder.
DA171012 Flere amerikanske medier har den siste tiden meldt om betydelige spenninger innad i Trumps regjering.
DA171012 Forut for dette hadde 27-åringen vært på konsert med faren, broren og venner, og før konserten inntok han betydelige mengder med alkohol på et vorspiel.
DA171012 Konsekvensene av omleggingen er betydelige , mener hun.
AA171012 Flere amerikanske medier har den siste tiden meldt om betydelige spenninger innad i Trumps regjering.
DN171011 Juniorene står det ingenting om i meldingen fra Norske Skog-styret, mens « betydelige » aksjonærer støtter forslaget.
DA171011 Styret skriver at mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne og « betydelige aksjonærer » i Norske Skog har indikert at de er villige til å støtte det nye forslaget.
AA171011 Selv om det nye forslaget vil medføre betydelige tap for obligasjonseierne og utvanning av aksjonærene, vil alle andre alternativ være dårligere for de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene, sier Christen Sveaas i børsmeldingen.
AA171011 Styret skriver at mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne og « betydelige aksjonærer » i Norske Skog har indikert at de er villige til å støtte det nye forslaget. ( ©NTB ) ¶
NL171010 Der NRK kunne brukt mer av sine ressurser på å belyse de delene av norsk samfunnsliv, som ikke får oppmerksomhet fra medier som skaper lokale arbeidsplasser og bidrar med betydelige skatteinntekter, bruker NRK i stedet tid på å kopiere medier som opererer i et marked for å finansiere journalistikk.
DN171010 Grunnleggerne av selskapet og Baupost vil forbli betydelige aksjonærer.
DB171010 I dag mottar øya betydelige summer i økonomisk bistand fra London.
DA171010 Men vår største innsats er å kontakte våre nettverk for å få nærings-livet til å gi betydelige beløp, sier ordfører Thor Hals ( H ).
DA171010 Det er realistisk med betydelige utslippskutt fra flytrafikken, hvis statlige avgifter brukes til å gjøre biodrivstoff billig, mener NHO Luftfart.
VG171009 Han kalte rapporten ordinært politiarbeid som det ble lagt betydelige ressurser i, skrev VG : ¶
DB171009 Harvey Weinstein vegret seg aldri for å bruke den betydelige makten han satt på, og kunne bli rasende når han ikke fikk det som han ville.
DA171009 - Dette markerer et klart skille fra den politikken som har vært ført de siste årene, hvor den stadige opptrappingen av oljepengebruken har gitt betydelige stimulanser til norsk økonomi.
VG171007 Det viser at vi har vært betydelige og det er jo hyggelig.
DN171006 I det tre sider lange brevet lover O' Leary blant annet alle pilotene « betydelige forbedringer av dine ruteplaner, lønnen din, din utstasjonering, dine kontrakter og din karriereutvikling de kommende 12 månedene ».
DA171006 Kjøpere må blant annet la bystyresalen stå uendret og regne med betydelige oppgraderinger.
NL171004 Her ønsket våpenlovutvalget betydelige innskjerpinger.
DA171004 Det er satt av betydelige ressurser til etterforskningen.
DA171004 « Utslippet er ikke forventet å ha betydelige effekter for miljøet », skriver Miljødirektoratet om dette.
DA171004 « Utslippet er ikke forventet å ha betydelige effekter for miljøet », skriver Miljødirektoratet om dette.
DB171003 RIMINI ( Dagbladet ) : To kamper før enda en kvalifisering kan arkiveres i den stadig tykkere mappa for betydelige skuffelser, er Norge i Italia for å slikke sår.
DB171003 Det eneste betydelige politiske gjennomslaget Trump har fått som president når det gjelder våpenlovgivning, har vært å undertegne en lov som opphever deler av regelverket som begrenset muligheten for folk med psykiske lidelser til å kjøpe våpen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania En politirazzia i Catalonias økonomiministerium onsdag førte til betydelige demonstrasjoner.
VG170929 Men etterforskningen har ikke avdekket betydelige pengesummer.
DB170929 Konsekvensene ble betydelige , ifølge varselet : ¶
VG170928 Skal man våge seg på å være litt edruelig etter at festrusen er avtagende, er det jo én ting som er avgjørende når man arrangerer et mesterskap med betydelige fellesskapsmidler ; forutsigbarhet rundt hvordan disse blir brukt.
NL170928 Mindre fartøy er billig å bygge og billig i drift, men gir neppe den samme overrislingseffekten som dagens flåte og som utvilsomt er det politiske grunnlaget for fortsatt å si ja til betydelige tilskudd.
AA170928 De siste beskyldningene mot Temer går ut på at han betalte betydelige summer for at en fengslet politiker ikke skulle avgi vitnemål i sak der presidenten og medlemmer av kongressen skal ha mottatt store bestikkelser fra selskaper som ville ha kontrakter med staten.
DB170927 - Det har tatt mye tid, og kostandene har vært betydelige .
DB170927 Betydelige kostnader ¶
NL170926 Det mest kritikkverdige er at bygging av nytt sykehus i Hammerfest er vedtatt uten å ta hensyn til de betydelige endringene i bosettingsmønsteret de siste 30 - 40 årene.
DN170926 ADB tror ikke oljeprisen vil føre til betydelige sjokk i noen retning i den kommende 15-månedersperioden.
DN170925 Kurdiske styrker erobret betydelige landområder da IS ble presset sørover i Irak og innover i Syria.
DB170925 BARE GUTTEN ER god, beviselig har talent til å bli bedre, er ung og det sitter noen talentspeidere med betydelige arbeidsgivere på tribunen tar vi helt av i Norge.
VG170924 - Vi vet ikke hvorfor og kjenner ikke årsaken til denne betydelige økningen.
DA170923 De andre partiene vil prøve å isolere og ignorere AfD, og det nye parlamentspartiet vil prøve å bruke tilgangen til media og den betydelige ressursene i partiet til å få fram sin stemme i nasjonale debatter, sier han.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Spent-stemning-foran-planlagt-folkeavstemning-Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania En politirazzia i Catalonias økonomiministerium onsdag førte til betydelige demonstrasjoner.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Spent-stemning-foran-folkeavstemningen-Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania En politirazzia i Catalonias økonomiministerium onsdag førte til betydelige demonstrasjoner.
AP170922https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qj5O0/Tidligere-toppsjefer-i-Telia-tiltales-for-grov-korrupsjon Både Telia og Telenor-datteren Vimpelcom ble anklaget for å bruke sine datterselskaper i Usbekistan til å betale betydelige bestikkelser til datteren av landets nylig avdøde diktator, Islam Karimov, i bytte mot særfordeler og rett til å operere i landet.
DN170921 Han fikk imidlertid raskt en annen mine da han trakk inn en rekke « betydelige » risikoer som truer de positive utsiktene.
DB170921 Vi jobber i en bedrift hvor HMS og et godt arbeidsmiljø er høyt på agendaen, og hvor det gjøres betydelige investeringer i innovasjon og driftseffektive løsninger.
DA170921 Nøkkelen til en stor del av Apatows suksess er at han er en kløpper på å plukke opp komiske talenter på randen av et gjennombrudd, og gir dem en sjanse til å demonstrere sine betydelige talenter på film.
AA170921 Han fikk imidlertid raskt en annen mine da han trakk inn en rekke « betydelige » risikoer som truer de positive utsiktene.
AA170921 Vindkraftutbyggingen i Trøndelag gir betydelige inntekter i kommunene der vindturbinene skal bygges. 71 vindturbiner : Roan vindpark skal få 71 vindturbiner.
DA170920 « Mishandlingen er grov fordi det legges vekt på at den har hatt til følge død, og for øvrig om den har hatt til følge betydelige smerter eller om den er begått mot en forsvarsløs person », heter det i tiltalen. 30-åringen er også tiltalt for skadeverk.
AA170920 - General Dunford ga uttrykk for at han verdsetter Norges forpliktelser til internasjonale sikkerhetsoperasjoner, blant annet det betydelige bidraget til kampen mot ISIS og NATO-oppdraget Resolute Support i Afghanistan, og landets lederskap innenfor sikkerhet i den nordisk-baltiske regionen og i Nord-Atlanteren, heter det.
DN170919 Han opplyser at det er « betydelige fordringer » i boet.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/L2bPQ/Trump-og-Guterres-vil-tvinge-FN-til-a-stramme-inn-livremmen - Betydelige kutt i støtten fra USA vil svekke FNs evne til å levere.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig I andre land, som i USA, går en betydelig andel av ambassadørpostene til folk som har gitt eller samlet inn betydelige summer til presidentens valgkamp.
DN170917 Scandic Portalen kommer med 220 rom på Lillestrøm til vinteren, og det er en rekke nye hoteller under bygging i Oslo, blant dem Clarion Bjørvika, nytt hotell i NAL-byget ved Oslo S og den betydelige igangsatte utvidelsen av Royal Christiania fra 532 rom til 815 rom.
DA170917 - Med Per Kleiva har vi mistet en av etterkrigstidens mest betydelige norske billedkunstnere, konstaterer Lars Elton, kunstanmelder i Dagsavisen og VG.
AA170917 Det gjør den også for NFF, men da må det etableres en erkjennelse av nødvendigheten av betydelige endringer.
VG170916 Ta bilder av en verditransport fra Swiss Air som frakter betydelige pengebeløp.
DB170916 Også fotballklubber må ut med betydelige beløp til politiet.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/Ko4x6/Enorm-interesse-for-a-kjope-den-gamle-bygningen-til-USAs-ambassade USAs tidligere ambassadebygning i Oslo sentrum i 2000, før terrorangrepet i New York førte til betydelige sikkerhetsinnretninger rundt bygningen.
DB170915 - Gjenstanden var ment for å skape betydelige skader, la hun til om bomba.
VG170914 Merkel har den betydelige oppgaven å redde dette inntrykket, og forsøke å stille landets teknologiske nyvinning i et nytt lys igjen, sier forskeren til VG.
NL170914 Bodø- og Andøya flystasjoner med betydelige operative kapasiteter, tilpasset infrastruktur og et høyt kompetansemiljø, skal nedlegges.
DB170914 The Hill skriver at én mulighet er at Trump forsøker å sende et signal til sitt eget parti, om at han er klar for å vende ryggen til sitt eget parti dersom de ikke gir ham betydelige gjennomslag.
DB170914 Det er et spørsmål flere demokrater også stiller seg, da ingen vet om Trump faktisk vil kunne tilby betydelige « gaver » tilbake - uten støtte fra Republikanerne. | - Blir som å velge mellom pest eller kolera ¶
DB170913 Etter orkanen Irma som herjet Karibia denne uka, er imidlertid Saint Martin - som fikk betydelige skader i stormen - midlertidig tatt fjernet fra TUIs program.
DB170913 Og det nytter ikke å diskutere det som om det skjedde for 20 år siden - det foregår ennå, med betydelige mørketall.
DB170913 - Hva bør gjøres konkret for å stagge denne form for kontroll ? Betydelige mørketall ¶
AA170913 Det er imidlertid betydelige forskjeller i eierskap mellom befolkningsgrupper og ulike deler av landet, ifølge SSB.
AA170913 Det er imidlertid betydelige forskjeller i eierskap mellom befolkningsgrupper og ulike deler av landet, ifølge SSB.
DB170912 Det mest markante er Arbeiderpartiets betydelige tap i alle retninger.
DA170912 I går var han i gang med å forberede neste betydelige oppgave : Rosenborg på Lerkendal kommende søndag.
VG170911 Det er betydelige forskjeller i valgdeltakelse i Norge basert på alder, utdannelse og i noen grad av kjønn.
DA170911 - Barne- og likestillingsdepartementet bruker betydelige ressurser på forsknings- og utredningsarbeid, ikke minst gjennom deltakelse i flere av velferdsforskningsprogrammene under Forskningsrådet, påpekte han da.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nz7wJ/Jubel-med-bismak-pa-Sps-valgvake--skuffet-over-at-det-ikke-blir-regjeringsskifte Med Aps betydelige tilbakegang er ikke fremgangen for SV og Sp stor nok til å sikre et regjeringsskifte.
AP170911https://www.aftenposten.no/kultur/i/EGgAo/Ken-Follett-Den-evige-ilden-er-stort-tenkt_-men-ikke-like-stort-utfort Den velprøvde resepten hans borger for bøker som konsekvent velger minste motstands vei i sin språklige utforming og i sitt samlede repertoar av virkemidler, men som slett ikke er uten til dels betydelige kvaliteter.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwEgE/-Jeg-har-stemt-taktisk-denne-gangen Rolf Øhman ¶ Betydelige sikkerhetstiltak ¶
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen Viktige forklaringsfaktorer på dette er at partisystemet i Norge er både fragmentert ( mange partier med betydelig oppslutning ) og polarisert ( betydelige avstander mellom partiene på sentrale politikkområder ).
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller Viktige forklaringsfaktorer på dette er at partisystemet i Norge er både fragmentert ( mange partier med betydelig oppslutning ) og polarisert ( betydelige avstander mellom partiene på sentrale politikkområder ).
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42QjV/Ap-har-valginnspurt-i-moskeene--vil-oke-andelen-innvandrerstemmer De andre partiene på venstresiden henter også inn betydelige andeler av disse velgerne.
VG170908 Jeg vil trekke fram tre områder der det er betydelige forskjeller mellom de to regjeringsalternativene vi står overfor.
NL170908 Historiker Linn Herning gir i boka « Velferdsprofitørene » eksempler på hvordan salg av velferdstilbud har generert milliardomsetning og betydelige overskudd, og hvordan flytting av penger internt i selskapene har gitt « skjult utbytte » som grunnlag for enkelte eieres virksomhet langt utenfor velferdssektoren, bl.a. gjennom lån fra velferdsvirksomheten til øvrig virksomhet i selskapsstrukturen.
DN170908 - Vi har over tid fått bekreftet våre solide posisjoner innen forsvar og står overfor betydelige muligheter i forsvarsmarkedet, samtidig som vi opplever stadig sterkere konkurranse.
DB170908 Nå er leilighetene relansert med betydelige priskutt, skriver Finansavisen.
DB170908 Dessverre viser våre utredninger at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger på kropp og sjel og som i sin virkning på kropp og følelser har fellestrekk med mobbing.
DA170908 - Begge framsto som veldig stødige og samlende ledere for hver sin blokk, og det er jo utfordrende fordi begge blokkene er veldig uavklart og har betydelige utfordringer, påpeker Nossum.
DA170908 Barne- og likestillingsdepartementet bruker betydelige ressurser på forsknings- og utredningsarbeid, ikke minst gjennom deltagelse i flere av velferdsforskningsprogrammene under Forskningsrådet.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/pwxy6/Protester-mot-Rohingya-krisen-sprer-seg-over-hele-verden Tankesmien International Crisis Group skriver i en omfattende rapport om ARSA at gruppen, selv om den i dag ikke har betydelige bånd til globale jihadistgrupper, kan utvikle seg til å få det dersom situasjonen forverres for rohingyaene.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami Noen bygninger sør i landet fikk også betydelige skader.
AA170908 - Potensielt kan ødeleggelsene være betydelige , sier ekspert.
AA170908 - Dette skjelvet er en del lenger unna Mexico by, men kystområdene sør i Mexico og Guatemala hadde store rystelser, så potensielt kan ødeleggelsene være betydelige , sier eksperten.
AA170908 Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved ferjekaiene, skriver prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen på vegvesen.no.
AA170908 - Begge framsto som veldig stødige og samlende ledere for hver sin blokk, og det er jo utfordrende fordi begge blokkene er veldig uavklart og har betydelige utfordringer, påpeker Nossum.
NL170907 Det er betydelige økonomiske og militærfaglige fordeler ved løsninger som opprettholder Andøya flystasjon og og hovedbasen for helikopter på Bardufoss med 339 skvadronen.
NL170907 For å forhindre krig er viktig at Russland forstår at anvendelse av militære virkemidler i nordområdene vil medføre betydelige kostnader.
NL170907 Den irrasjonelle ideen om å la Evenes flystasjon, en base med betydelige operative begrensninger, ta seg av forsterkningen i nordområdene og anvende sivile flystasjoner for mottak allierte flystyrker hører hjemme i en Monty Python episode og ikke i forsterkningsplanverket.
DB170907 Målingen viser også at våre styringsmuligheter blir betydelige , fordi vi er det eneste partiet som kan tvinge Ap og Høyre til å konkurrere om å være best på miljø, klima og ta vare på jordas framtid, sier MDG-leder Rasmus Hansson.
DB170907 Noen nøyer seg med å stå der med listene i tilfelle noen skulle foretrekke å ha med sin egen stemmeseddel fremfor å plukke med seg en fra de betydelige lagrene som allerede er på plass i lokalet.
DA170907 Men jaggu var dem ferdig til klokka åtte, likkavæl ! | - Vi vil legge betydelige penger på bordet ¶
DA170907 - Vi vil legge betydelige penger på bordet, men først må vi vite hva vi skal bruke pengene på, sier Raymond Johansen nå, som et slags ekko av Sanner fra forrige uke.
VG170906 Som likevel - mot betydelige odds - klarer å skvise noe severdig ut av sitronen.
VG170906 Kommuneoverlegen i Seljord er positiv til ideen om primærhelseteam, men mener det må følge betydelige ressurser med.
NL170906 Tøllefsen er for øvrig eier av to sjarker som er rigget for betydelige gevinster ved strukturering med andre fartøy.
NL170906 Sametingsrådet har innvilget betydelige beløp til fiskeri - både mottak og båter har fått støtte.
DB170906 I programmet får man et innblikk i Silje Avens kjøpevaner, og det kommer fram at hun blant annet har brukt betydelige summer på billigbutikken Nille flere ganger i uka.
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne Større åpne havområder vil ha betydelige konsekvenser for dyre- og plantelivet, og økosystemet rundt iskanten er spesielt sårbart.
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne Større åpne havområder vil ha betydelige konsekvenser for dyre- og plantelivet, og økosystemet rundt iskanten er spesielt sårbart, skriver artikkelforfatterne.
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne Dersom vi analyserer de samme modellsimuleringene, men der de simulerte klimagassutslippene reduseres slik at de når en topp i 2040-årene og deretter avtar frem mot år 2100 ( lignende målene i Parisavtalen ), finner vi at Barentshavet fortsatt har betydelige mengder is om vinteren mot slutten av århundret.
AA170906 TV 2 har sett seg nødt til å gjennomføre betydelige nedbemanninger den siste tiden.
AA170905 Regjeringen i Kina skal blant annet ha brukt sin betydelige politiske tyngde til å hindre at det gis FN-akkreditering til organisasjoner som kritiserer Kina.
NL170904 Enorme søppelberg vil akkumuleres, og produksjonen av vindmøllene genererer betydelige mengder CO2.
DN170904 - Hun har gjennom sin karriere utvist betydelige evner til å både lede og endre de organisasjonene hun har vært en del av » sier han.
DB170904 Audun Lysbakken føler seg sikker på at han får brukt stemmene til å gi SV betydelige gjennomslag hvis det blir regjeringsskifte.
VG170903 - Det gjøres forberedelser til betydelige forflytninger av militære styrker, inn mot øvelsens kjerneområde som vil være i området St.
NL170902 Selv om undersøkelser utført av NIFU, SSB og NAV er omfattende er det likevel grunn til å tro at det finnes betydelige mørke tall.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/72B19/Dramatisk-nedgang-i-antallet-migranter-som-kommer-til-Europa Siden nesten alle migrantene som kommer til Europa sjøveien nå kommer fra Afrika, har EU satset betydelige midler på å bremse migrantstrømmen før den kommer til Libya.
DB170901 Det er helt urimelig å kritisere Jonas Gahr Støre for at han vokste opp på Oslos vestkant og arvet betydelige midler.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-kastet-ut-Tine-melk_-na-ma-Tine-nedbemanne I første omgang iverksetter Tine betydelige endringer i selskapets kommersielle områder.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-fortsetter-fremgangen_-men-Tine-sliter I første omgang iverksetter Tine betydelige endringer i selskapets kommersielle områder.
VG170831 Han sier regjeringen må se at det i grensesnittet mellom norsk offshorekompetanse og oppdrettsnæring, ligger betydelige muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping.
DN170831 Walt Disney Co meldte at mediekonsernet forbereder betydelige kostnadskutt, inkludert nedbemanninger.
DB170831 Det er ikke til å komme fra at det har skjedd noen ganske betydelige omkalfatringer siden 31. august 1997.
DB170831 I denne proposisjonen har departementet redegjort grundig for de betydelige utfordringene myndighetene står overfor når barnefamilier forsøker å unndra seg uttransportering etter avslag på asyl, og hvordan dette må ha betydning for nødvendighets- og forholdsmessighetsvurderingen som må tas.
DB170831 I rapporten er konklusjonene klare på at det er betydelige miljøgevinster forbundet med bedre veier.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/32Req/Brexit-forhandlingene-gar-tregt-EU-ber-britene-fa-opp-farten Dersom de ikke har fått på plass noen avtale, kan det få betydelige økonomiske konsekvenser. | 20 år siden prinsesse Diana døde : Se hennes liv i bilder ¶
NL170830 Kapasiteten til å motta betydelige antall allierte kampfly er tilfredsstillende på grunn av kapasiteten ved flystasjonene i Bodø og Andøya.
DA170828 - Etterhåndsstøtten for filmer med stort utenlandssalg kan nå betydelige beløp, sier avdelingsdirektør Sveinung Golimo i NFI.
VG170826 Hyundai har så langt høstet stor suksess med elektriske Ioniq, men samtidig slitt med betydelige leveringsproblemer.
VG170825 Historien viser altså at muslimer i betydelige deler av historien har bidratt til å skape nokså harmoniske og fredelige samfunn, om ikke moderne liberale demokratier - med relativt sett bedre minoritetsrettigheter enn det fantes i det samtidige nordvestlige Europa.
DB170825 Småbrukeren hadde betydelige personlige problemer, og det var dette som var årsaken til at han mistet kontrollen på dyreholdet.
AA170825 Bedringen forklares med vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene og betydelige kostnadsreduksjoner.
AA170825 Småbrukeren hadde betydelige personlige problemer, og det var dette som var årsaken til at han mistet kontrollen på dyreholdet.
AA170825 Det vises til at hvert femte barn eller ungdom har så betydelige psykiske plager at det går utover hvordan de fungerer til daglig.
NL170824 Men, skal vi kunne motta hjelp fra NATO må vi også legge til rette for mottak av betydelige luftstyrker i landsdelen.
NL170824 Vi bruker også betydelige summer på å oppgradere gamle og bygge nye barnehager.
DN170824 På grunn av det krevende offshore-markedet har Kongsberg Gruppen gjennomført betydelige restruktureringer innen konsernets maritime forretningsområde.
DN170824 - Vi gjør betydelige grep for å være godt posisjonert og tilpasset både dagens maritime marked og mulighetene som ligger foran oss, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen Foto : Fredrik Bjerknes ¶
DN170824 - De siste kvartalene har vi gjort betydelige omstillingsgrep som har redusert kostnadene og forbedret kapitalbindingen.
DB170824 - Vi regner med betydelige kjøp i de siste sju dagene.
DB170824 Norsk Gjenvinning/grunneier kan derfor ha hatt betydelige inntekter av ulovlig massemottak i området der raset gikk.
VG170823 De uttalte at kontraktsbruddet hadde påført henne betydelige tap av inntekter i form av bonuser for gode resultater i skisporet.
VG170823 Det er betydelige midler og arbeid som legges inn i søknaden, sier Erik Dyb Plener.
NL170823 De fleste vil forstå at dette motsetningsforholdet mellom ledelse og fagpersonalet har betydelige og omfattende negative følger for arbeidsmiljøet og dessuten fort fører til uklare ansvars-, ledelses- og styringsstrukturer, og økt risiko for at det skjer feil.
DB170823 Det har betydelige menneskelige kostnader som vi allerede har sett, ikke minst for flyktningene i Middelhavet, men har også alvorlige politiske konsekvenser i Europa, for EU og enkeltstater.
AA170823 Jeg er overrasket over at regjeringen tar så lett på denne betydelige utfordringen, sier hun.
AA170823 USA har siden den kalde krigens slutt investert betydelige ressurser og prestisje i å hindre spredning av atomvåpen.
AA170822 Han legger til at dette betyr at saken nå er endelig avgjort ettersom det må komme betydelige bevis for at saken skal kunne bli gjenopptatt enda en gang. ( ©NTB ) ¶
VG170821 Den betydelige delen av den stadig større norske middelklassen som vaker mellom Høyre og Ap.
NL170821 Når man ser på et gitt scenario for utslipp ( et scenario er en kurve som viser en tenkt utvikling av utslippene for de neste århundrene ), så er det betydelige usikkerheter i temperaturprojeksjonene.
NL170821 Vel nok er der betydelige utfordringer knyttet til en stadig eldre befolkning i flere bygder.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale Migrantkrisen preget politikken og medier over hele kontinentet, og Norges ferske innvandringsminister la frem forslag til betydelige innstramninger i innvandringspolitikken.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap - Hvis man bommer med 1 prosents lønnsvekst, kan man over tid tape ganske betydelige summer i pensjon, legger han til.
AA170820 Det er ikke meldt om noen betydelige sammenstøt mellom gruppene, slik som i Charlottesville, men to hendelser rapporteres som « aggressive ».
DB170819 - Norge har stilt opp med betydelige bidrag i den internasjonale koalisjonen mot ISIL.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/8262w/Politiet-loste-opp-folkemassene-etter-demonstrasjon-i-Boston Det er ikke meldt om noen betydelige sammenstøt mellom gruppene, slik som i Charlottesville, men to hendelser rapporteres som « aggressive ».
AA170819 Ifølge Arpege er det Fosen og grenseområdene mellom svenskegrensen og Stjørdal som vil få de aller største nedbørmengdene, men også i Trondheimsregionen kan det falle betydelige nedbørmengder, trolig mellom 50 og 60 millimeter.
AA170819 Likevel er det betydelige skader på boligen, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Erlend Kvakkland.
VG170817 Men nedbørsmengden kan muligens by på utfordringer i Agder og Telemark, som allerede har fått betydelige mengder nedbør den siste uken.
DB170817 ¶ Regnskapet reflekterer at konsernet i 2016 har tapt penger på driften, og at det er tatt betydelige engangskostnader i tillegg, fremhever styreleder og medgründer Erik Egenæs.
DB170817 « Regnskapet reflekterer at konsernet i 2016 har tapt penger på driften, og at det er tatt betydelige engangskostnader i tillegg.
DB170817 Forskerne klarte etter grundige målinger ikke å påvise noen betydelige forskjeller i kvaliteten på den ferske fisken og på påleggsmakrellen, til tross for at sistnevnte var både fryst og hermetisert.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Det handler om at de er interessert i de som har makt og betydelige posisjoner.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Der kan det være betydelige forskjeller, sier Aalberg.
AA170817 Regimet i nord har utplassert betydelige artilleristyrker med rekkevidde langt inn i sør, der millioner av mennesker bor.
VG170816 Resultatet er dessverre et stort gjesp med enkelte betydelige innsikter. stort gjesp med enkelte betydelige innsikter.
VG170816 stort gjesp med enkelte betydelige innsikter.
AP170816https://www.aftenposten.no/viten/i/6EmgQ/Maskiner-skal-lare-seg-hvor-farlig-kreften-er Det er betydelige summer å spare for samfunnet ved å kunne la en pasient med prostatakreft få aktiv overvåkning i stedet for kirurgi.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/qq220/Elvis-feberen-raser--enn-sa-lenge På Spotify treffer også Elvis betydelige færre enn for eksempel andre avdøde popstjerner, som David Bowie, Michael Jackson og The Beatles.
VG170815 NFF overfører årlig relativt sett betydelige midler til kvinnefotballen, og det settes i gang tiltak som er svært positive for jenter og gutter ».
VG170815 Vi mister ektefelle, venner, status ; livsomveltninger som hver for seg kan innebære betydelige psykiske utfordringer.
DN170815 - Prisingen er overraskende høy slik vi ser det, og impliserer en svært høy verdi for Cat-D riggene, også justert for den betydelige ordreboken som selskapet har med Statoil, sier han til TDN Finans.
DN170815 - Prisingen er overraskende høy slik vi ser det, og impliserer en svært høy verdi for CAT-D riggene, også justert for den betydelige ordreboken som selskapet har med Statoil, sier han til TDN Finans.
DB170815 En høy andel migranter sliter med betydelige psykiske problemer.
DB170815 På toppen av det har det vært fellingstillatelse på bjørnen omtrent i hele sommer, noe som har medført at det kommunale jaktlaget har vært i området og lagt ned betydelige ressurser.
AP170814https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV6nz/Fulle-briter-er-blitt-et-sikkerhetsproblem-Ryanair-ber-om-alkoholgrense-pa-flyplasser - Vi ber om betydelige endringer når det gjelder alkoholsalg på flyplasser, spesielt når det gjelder morgenflyvninger og når fly er forsinket, sier Kenny Jacobs i Ryanair til BBC.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort Men Frp lover i tillegg « betydelige lettelser » i flere bilavgifter og en rekke andre lettelser og nye skattefradrag.
DA170812 Det ville bidratt til betydelige reduksjoner i CO2-utslippene.
VG170811 NFF overfører årlig relativt sett betydelige midler til kvinnefotballen, og det settes i gang tiltak som er svært positive både for jenter og gutter.
SA170811https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Dette gjelder også sjokoladepålegg som tidligere inneholdt betydelige mengder palmeolje.
SA170811 Dette gjelder også sjokoladepålegg som tidligere inneholdt betydelige mengder palmeolje.
DB170811 Dette gjelder også sjokoladepålegg som tidligere inneholdt betydelige mengder palmeolje.
BT170811https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Dette gjelder også sjokoladepålegg som tidligere inneholdt betydelige mengder palmeolje.
AP170811https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Dette gjelder også sjokoladepålegg som tidligere inneholdt betydelige mengder palmeolje.
VG170810 Frp er det eneste partiet som går til valg på å fjerne eiendomsskatten og gi betydelige skattelettelser for folk flest.
FV170810https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Dette gjelder også sjokoladepålegg som tidligere inneholdt betydelige mengder palmeolje.
DB170810 - Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqqlm/Bygde-om-to-leiligheter-til-21-hybler--ma-betale-2-millioner-i-erstatning Lagmannsretten konkluderer med at den betydelige ombyggingen og endringen « utgjør et kvalifisert mislighold som gir rett til heving etter husleieloven ».
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/PV10R/Tingretten-vil-loslate-Holmlia-siktet - Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen.
AA170810 - Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen.
DN170809 Lagmannsretten konkluderer med at den betydelige ombyggingen og endringen « utgjør et kvalifisert mislighold som gir rett til heving etter husleieloven ».
DN170808 Han mener norske bedriftseiere med betydelige formuer blir behandlet som en pariakaste.
DA170808 august møte i retten tiltalt for betydelige mengder narkotika.
VG170807 Han mener dette også har ført til betydelige kostnadsreduksjoner.
DN170807 Selskapet har gjennom 2016 da tatt betydelige ryddekostnader, nedskrivninger og avskrivninger, skriver Arnstad i en epost.
DB170807 - Det er nettopp derfor vi mener miljøsertifisering er et viktig verktøy som har bidratt til betydelige framskritt for miljøet, fordi det gir forbrukerne og innkjøperne makt til å velge de produsentene som produserer på en riktig måte.
DB170807 Tilsyn viser betydelige forskjeller i kvaliteten på tjenestene mellom kommuner og innad i kommuner.
VG170806 - Vi vil prioritere å fjerne eiendomsskatten, gjøre betydelige reduksjoner i inntektsskatten og lavere avgifter.
VG170806 - Frp går til valg på betydelige skattelettelser, også denne gangen.
DB170806 - Vi vil prioritere å fjerne eiendomsskatten, gjøre betydelige reduksjoner i inntektsskatten og lavere avgifter.
VG170805 - Konsekvensene kan bli betydelige , ikke minst for spørsmål som har berøringsflate mot sikkerhet- og beredskap, slik denne saken har.
DN170804 Gitt operasjonell risiko og de betydelige investeringsplanene selskapet har for 2018, er premien etter vårt syn for høy », skriver meglerhuset.
AA170804 Ap og Sp mener åpenbart det motsatte siden de går til valg på betydelige skatteskjerpelser, svarer Jensen.
SA170803 Fra 2008 og 2012 var Vladimir og hans bror Vitali ( WBC-mester ) verdensmestere samtidig og hadde til sammen alle de betydelige tittelbeltene.
DB170803 Jeg er overbevist om at olje- og gassvirksomhet utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen både vil skape betydelige ringvirkninger for næringslivet på land og gi store inntekter som kommer hele det norske fellesskapet til gode.
DB170803 I alle seriøse scenarier vil verden trenge betydelige mengder olje og gass i tiår fremover.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/En-av-verdens-storste-bokselegender-legger-opp-239669b.html Fra 2008 og 2012 var Vladimir og hans bror Vitali ( WBC-mester ) verdensmestere samtidig og hadde til sammen alle de betydelige tittelbeltene.
AA170803 - Vi fikk også melding om betydelige vannmengder over E6 i går kveld, og Stavsjøfjelltunnelen var da stengt en periode etter klokka 21.40.
NL170802 Derfor regner jeg med at bygningen genererer betydelige leieinntekter for huseier.
DB170802 I en situasjon hvor det nesten ikke skapes flere jobber, hvor vi har betydelige uløste oppgaver i skolen, helsesektoren og eldreomsorgen, og hvor regjeringen selv skriver at det økonomiske handlingsrommet blir langt mindre framover, er det både uklokt og uansvarlig å love mange milliarder kroner i skattekutt til dem helt i toppen.
DB170802 Foranledningen for det hele var at regjeringspartiene ett år i forveien lovet at de skulle « i statsbudsjett for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift (... ) av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.
AP170802https://www.aftenposten.no/kultur/i/oq2JW/Den-andre-siden-av-hapet-Uforlignelig-Kaurismki- Denne gangen lar han en syrisk flyktning forsøke å bli klok på disse melankolske einstøingene som bak pokeransiktene likevel viser seg å besitte betydelige empatiske evner.
AA170802 Det er derfor heller ikke for sent for bygningsrådet å ta tak i og vurdere denne saken som berører betydelige offentlige interesser både pga. omfanget av brudd på funksjonskravet i byggeteknisk forskrift i denne saken, omfanget av problemet og bruddene på kommunens parkeringsveileder og risiko for misligheter, noe som ble avdekket i Drammen.
DN170730 Skatteetaten har avdekket betydelige feil i momsinnbetalingen til flere utenlandske selskaper som selger apper, spill, dating- og strømmetjenester til norske forbrukere.
DB170729 Med ham forsvinner en av de mest betydelige lyrikerne i Norge etter andre verdenskrig, gnistrende original og grublende dypsindig.
VG170728 Forhåpentligvis betyr det at flere vet om de betydelige fallgruvene som kan oppstå, og finner riktig hjelp tidlig nok.
DB170728 Der samarbeider Ap med Rødt, og der har Rødt fått betydelige gjennomslag.
DA170728 Særlig i « oljå » har det skjedd betydelige lønnsreduksjoner.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QV0B8/For-oljekrisen-bygget-de-offshoreskip-Na-bygger-norske-verft-luksus Verftene er i tillegg betydelige oppdragsgivere til et utall underleverandører.
VG170727 Og vi har allerede opplevd noen betydelige outsourcingsskandaler som ligner på den svenske.
VG170727 I kjølvannet av dette ble det oppdaget betydelige sårbarheter i Statoils datasystemer.
DB170727 En slik skatt vil være vanskelig å utforme på en rettferdig måte, den vil komme med betydelige administrasjonskostnader og vil gjøre det dyrere å feriere i Norge.
DN170726https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/2158/Finans/-forventet-verdi-av-seadrill-aksjen-er-naer-000 I sin melding onsdag morgen skriver Seadrill at en restrukturering vil kreve betydelige nedskrivninger av verdiene på obligasjoner og tap for andre parter, som skipsverft.
DN170726 I sin melding onsdag morgen skriver Seadrill at en restrukturering vil kreve betydelige nedskrivninger av verdiene på obligasjoner og tap for andre parter, som skipsverft.
DB170726 Selv med betydelige økte forsvarsutgifter, slik regjeringen legger opp til, vil norsk sikkerhet og forsvar være avhengig av alliert støtte i en krisesituasjon.
DB170725 ( Finansavisen ) : Gjennom selskapene Green 91, KM Aviatrix Invest og GKB Invest, som er heleide av henholdsvis Lars Ola Kjos, Anna Helene Kjos-Mathisen og Guri Helene Kjos Brecke, har generasjonen under far Bjørn Kjos betydelige aksjeandeler i Bank Norwegian, skriver Finansavisen.
VG170724 Den tidligere sjefen for Transportstyrelsen besluttet å outsource driften av disse registrene til IBM, noe som skapte betydelige sikkerhetshull.
DB170724 Investert betydelig ¶ Betydelige midler er i år investert i infrastruktur og økt banekvalitet.
DA170724 Det vil i så fall være den mest betydelige innsamlingen til høyreekstreme grupperinger på lenge, sier Mulhall fra Hope not hate.
DA170724 Det vil i så fall være den mest betydelige innsamlingen til høyreekstreme grupperinger på lenge, sier Mulhall fra Hope not hate.
DB170720 Selv om det trolig vil koste opp mot 4 millioner å sikre seg Forlán i Sandefjord-drakten ut sesongen, regner også vestfoldingene med betydelige inntekter.
DA170720 Det viser hvor viktig det er å nå målet om kun to graders temperaturøkning, sier hun : Men selv i en to grader varmere verden kan vi forvente betydelige klimaendringer mange steder, med økt risiko for blant annet ekstremvær, i form av både varme og nedbør, som påvirker samfunn, folks helse og økonomi, ifølge forskeren.
AA170719 Biogass er med andre ord et klimatiltak med betydelige ringvirkninger.
AA170719 Biogass er et klimatiltak med betydelige ringvirkninger, skriver kronikkforfatterne.
NL170718 Av fôret - mer og mer er vegetabilsk - blir betydelige mengder spist av annen fisk, også med skadeeffekt.
DB170718 Selv om onde tunger vil ha det til at vi er grunnleggende voldelige, får folk som deltar i krig betydelige arr i sjelen.
AA170718 Skogbrannfaren går ikke over med mindre det kommer betydelige mengder nedbør, helst over flere dager, sier Isebakke.
VG170717 juli-oppskytingen, som Nord-Koreas president Kim Jung-Un skal ha omtalt som « en gave » til USA, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley at amerikanerne er villige til å forsvare seg med betydelige millitære ressurser dersom det kreves.
DN170717 På lengre sikt er det betydelige farer, ifølge analytiker Tuuli Koivu hos Nordea, som tror regulatoriske innstramninger vil føre til en svakere vekst.
DB170717 Jeg er glad for å se at vi i løpet av de første seks månedene av året har tatt betydelige steg i vårt arbeid med å gjennomføre denne strategien, skriver Telenor-sjef Sigve Brekke i rapporten.
VG170716 Departementet skriver at norsk industri har vunnet betydelige kontrakter knyttet til produksjon av flyene, og at det arbeides aktivt for å vinne frem med kontrakter også for vedlikehold av F-35.
DB170716 Og tallene er betydelige .
DB170714 Dette betyr imidlertid ikke at det er galt å lage kostholdsråd, så lenge disse er nøye gjennomtenkte slik at de ikke har skadelig effekt for den delen av befolkningen som ikke representerer gjennomsnittet, og så lenge det legges betydelige forbehold inn i rådene.
AA170714 Årsaken til det betydelige værskiftet neste onsdag er at landsdelen for første gang på lang tid havner på den varme siden av jestrømmen.
DN170713 - Vi hadde betydelige ekstrakostnader på leasing av fly, høye oljepriser og flypassasjeravgiften i Norge, som hadde en negativ effekt på resultatet, konstaterer Bjørn Kjos i pressemeldingen torsdag morgen.
DN170713 - Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet.
DB170713 Dette har skjedd flere ganger i sommer allerede, og ofte er det betydelige mengder alkohol i bildet.
DB170713 Vi ønsker å legge betydelige midler i vår U23-satsing og har tilbudt oss å la oppdrag i Nations Cup bli en del av vår satsing.
AA170713 I tillegg har noen oppdrag gitt betydelige tap.
AA170713 - Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet.
VG170711 Ekstreme kontekster kjennetegnes av at organisasjonen ikke har nok kapasitet til å forhindre betydelige fysiske, psykologiske eller materielle konsekvenser for organisasjonens medlemmer.
DB170711 Forrige uke fikk den ruspolitiske samarbeidsorganisasjonen Actis adskillig mediedekning for en fersk undersøkelse om ungdom og alkohol, men betydelige deler av omtalen bygget på vesentlige misforståelser av hva tallene faktisk fortalte.
DN170710 - Med formål om å diversifisere oss ytterligere har vi investert betydelige summer i ulike fondsstrukturer, det være seg private equity-, hedge, - tech, - eller long-fond.
DB170709 Selv om få kan drømme om å sikre seg like store summer som Gomez eller Kardashian-søstrene ved å gjøre noe så enkelt som å legge ut bilder, finnes det flere der ute som drar inn betydelige summer på bildedelingstjenesten.
VG170708 september 2008, og i tillegg til Anna Paquin har skuespillere som Alexander Skarsgård, Steven Moyer og Joe Manganiello hatt betydelige roller i serien.
VG170708 - Det er klart at når du har over en milliard streaminger på Spotify og det samme på YouTube, så genererer du betydelige inntekter, sier hans manager Gunnar Greve Pettersen.
DB170708 Men teksten måtte sukres med betydelige mengder Trump-politikk før den kunne vedtas.
DB170708 Men teksten måtte sukres med betydelige mengder Trump-politikk før den kunne vedtas.
VG170707 * Direktoratet mener at utdanningen ved ELTE har betydelige mangler når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med den norske psykologutdanningen.
VG170707 I konseptutredningen for Sivilforsvaret, som ble lagt frem i vinter, påpekes det også betydelige mangler.
SA170707 Det andre er at vi vet det brukes betydelige pengesummer innad i NFF som kan omdisponeres.
NL170707 I tilbudet på 40pbe ferge ( MF Stetind ) ble det tatt en del forbehold ifht fergekai, og det ble foretatt kontroll og målinger som avklarte at for å kunne anta dette anbudet måtte det foretas betydelige ombygginger av fergekai for at MF Stetind skulle kunne trafikkere sambandet.
DB170707 « Fartsmålingene ble gjort på de aktuelle dagene for filmopptak, og viste betydelige hastighetsoverskridelser på opp til over 200 km/t.
DB170707 I 2013 iverksatte Sam Brownback, guvernøren i den amerikanske delstaten Kansas, betydelige skattekutt, særlig for næringslivet, i håp om at de dynamiske effektene skulle tette finansieringshullet som oppsto.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Koteng-til-hardt-angrep-mot-norsk-fotball-238444b.html Det andre er at vi vet det brukes betydelige pengesummer innad i NFF som kan omdisponeres.
VG170706 Men hun sa også at missiltesten er en klar og skarp militær tilspissing og at USA er villig til å bruke sine betydelige militære ressurser for å forsvare seg og sine allierte hvis det trengs.
DN170706 I tillegg har Ertvaag betydelige eiendomsinvesteringer sammen med broren John Arild Ertvaag gjennom selskapet Camar Eiendom.
DN170706 Men hun sa også at missiltesten er en klar og skarp militær tilspissing og at USA er villig til å bruke sine betydelige militære ressurser for å forsvare seg og sine allierte hvis det trengs.
AA170706 Men hun sa også at missiltesten er en klar og skarp militær tilspissing og at USA er villig til å bruke sine betydelige militære ressurser for å forsvare seg og sine allierte hvis det trengs.
DB170705 Selv oljeprovinsen i Canada lar nå betydelige oljereserver bli liggende i bakken på grunn av klima og Parisavtalen, sier Frederic Hauge.
AA170705 Stedsvalget var riktig ut fra forsvarsmessige hensyn og vil også gi betydelige positive ringvirkninger til hele regionen.
VG170704 - I innsatsen har det blitt beslaglagt penger, betydelige mengder narkotika og i tillegg våpen.
DB170704 ¶ PENGER OG NARKOTIKA : Da politiet i Bergen ransaket leiligheten, fant de nær 320 000 kroner og betydelige mengder narkotika i senga.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Trump-presses-hardt-pa-hjemmebane-for-forste-Putin-mote-624564b.html - Jeg tror ikke vi burde forvente noen betydelige resultater fra dette møtet.
DN170703 Bunkersmeglerne i Norwegian Oil Trading mener at Brent-prisen ikke vil bryte gjennom 50 dollar fatet med mindre det denne uken meldes om signifikante betydelige fra USA.
DN170703 Forrige uke skrev flere medier om betydelige jobbkutt i Microsoft relatert til selskapets storsatsing på sky-tjenester.
DN170703 Kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR forteller at den nye gebyrmodellen har gitt betydelige resultater.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Scheel-utvalget beregnet også betydelige dynamiske effekter av en skattereform, sier hun.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Scheel-utvalget beregnet også betydelige dynamiske effekter av en skattereform, sier hun.
AA170703 Han og hans hustru Maren Bøysen, som var barnløse, testamenterte betydelige deler av sin store formue til en stiftelse.
DA170702 Cashmere Cats bedrifter er betydelige .
AA170702 Sommeren 2017 feirer John Fogerty det fenomenale Creedence-året 1969, da bandet ga ut tre fulle album og fire singler der både A- og B-sidene ble betydelige hits.
VG170701 - I tillegg økes lønnstaket stort sett hvert eneste år med betydelige summer, noe gjør at jeg i sum vil kalle dette god business for Raiders, forutsatt at han fortsetter den positive utviklingen og holder seg skadefri.
SA170701 Men en relativt middels oppkjøring til Tour de France og det faktum at bare tre etapper har avslutning på toppen av betydelige stigninger, er faktorer som gjør at mannen fra Storbritannia ikke er like stor favoritt som han har vært de siste par årene.
SA170701 Men en relativt middels oppkjøring til Tour de France og det faktum at bare tre etapper har avslutning på toppen av betydelige stigninger, er faktorer som gjør at mannen fra Storbritannia ikke er like stor favoritt som han har vært de siste par årene.
AP170701https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Da-den-danske-syklisten-plutselig-ble-Tour-favoritt_-skjedde-det-noe--Det-har-vart-helt-vilt-de-siste-ukene-238089b.html Men en relativt middels oppkjøring til Tour de France og det faktum at bare tre etapper har avslutning på toppen av betydelige stigninger, er faktorer som gjør at mannen fra Storbritannia ikke er like stor favoritt som han har vært de siste par årene.
NL170630 Bompengene tar sin betydelige andel av renteutgiftene.
DB170629 Ifølge CNNs kilder i det amerikanske militæret har Nord-Korea gjort betydelige framskritt i deres våpenproduksjon den siste tida.
AA170628 - Det er ingen personskade, men man kan anta at det er snakk om betydelige materielle skader.
NL170627 Når den største byen i Nord-Norge havner i åpen strid med en av de største reiselivsaktørene i landet, bør ikke to bestevenninner sitte på hver sin side av bordet og forhandle om betydelige interesser og verdier som berører felleskapet og skattebetalerne.
DB170627 Det kan være betydelige etterretningshull i vår kunnskap om radikalisering i Norge ».
DB170627 Ulykken skaper betydelige problemer på den sterkt trafikkerte veistrekningen, der det er firefelts motorvei ; ett felt er åpent i den aktuelle retningen, og det er kø.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Kunsten-a-skape-mordere-336186b.html Stavanger tingrett fant også betydelige mangler ved avhøret, både når det kom til objektivitet og gjennomføring.
DN170626 - Selskapet har en betydelige større utbyttekapasitet enn hva dagens utbytte skulle tilsi og det er på våre estimater fullfinansiert for fremtidige utbygginger, skriver Kongslie.
DN170626 - Ekornes investerer betydelige midler i digitalisering for å sikre fremtidig konkurransekraft, forteller Øystein Vikingsen Fauske, direktør for digitalisering og HR.
DN170625 Siden har de startet opp en rekke restaurantkonsepter og bygget opp betydelige formuer.
NL170624 opp til en kraftig økning i sin produksjon, til tross for at deres gamle lakseslakteri har drevet ulovlig i flere tiår, - til tross for at det ligger innerst i nasjonal laksefjord, - til tross for at de ikke planlegger å ta i bruk ny og bedre teknologi, og til tross for at Alta kommune har brukt betydelige ressurser de siste årene på å legge til rette for ny lokalisering for nytt slakteri.
DB170624 VI MED BETYDELIGE pensjonspoeng husker det vi kalte Trikkeserien på 60-tallet, den gangen Lyn, Skeid, Frigg og Vålerenga spilte i den øverste divisjonen.
DA170624 - Aps betydelige liberalisering av innvandringspolitikken under Jonas Gahr Støre vil forsterke disse problemene drastisk dersom han kommer til makten med Sp, SV og MDG som støttepartier, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari i artikkelen.
DA170624 - Aps betydelige liberalisering av innvandringspolitikken under Jonas Gahr Støre vil forsterke disse problemene drastisk dersom han kommer til makten med Sp, SV og MDG som støttepartier, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari i artikkelen.
VG170623 juni 2017 og viser betydelige hastighetsovertredelser på over 200 km/t.
DN170623 Samtidig ønsker vi å anerkjenne den betydelige jobben Kulturdepartementet har gjort og er glade for at de har klart å levere en så omfattende utlysning nå før sommeren, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T.
DB170623 juni 2017 og viser betydelige hastighetsovertredelser på over 200 km/t.
DB170623 Skuespillerne får også betydelige lønnsøkninger for å gjøre oppfølgere.
DB170623 Samtidig ønsker vi å anerkjenne den betydelige jobben Kulturdepartementet har gjort og er glade for at de har klart å levere en så omfattende utlysning nå før sommeren, sier Sandnes.
DB170623 Miljødirektoratets beregninger av tidligere politikk har da også vist betydelige utslippsgap.
DA170623 Bakgrunnen for situasjonen hun har havnet i, er regjeringens krav om betydelige reduksjoner i antallet årsverk ved Folkehelseinstituttet. 60 årsverk forsvant i fjor. 80 blir borte i år.
AA170623 De viser betydelige hastighetsovertredelser på over 200 kilometer i timen, skriver politiet i pressemeldingen.
VG170622 Men for å kunne utvikle alle disse nye legemidlene er industrien også avhengig å være økonomisk sterk nok til bære de betydelige kostnadene legemiddelutvikling har, sier Bekkemellem.
SA170622 Siden har det i kommunene blitt brukt betydelige summer på å utrede alternativer og konsekvenser.
SA170622 Det kan ikke vurderes som annet enn et ynkelig resultat gitt den betydelige innsatsen som er ytt.
NL170622 Det er mye som tyder på at det er betydelige ulemper knyttet til det å befinne seg på et lavt organisatorisk nivå, noe Åshild Fause ufrivillig ga uttrykk for i sin kronikk fra 9. mars 2017.
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2046/Reiseliv/50-mill-mer-i-heisen Det viser effekten av betydelige investeringer i nye snøproduksjonsanlegg gjennom mange år, sier Sylling Clausen.
DB170621 Om hun hadde vunnet alle rennene og de VM-gullene hun hadde mulighet til å vinne, ville det vært betydelige summer.
AA170621 Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved fergekaiene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.
DN170620 I meldingen poengterer styret « det betydelige avviket » mellom verdivurderingen og tilbudsprisen, og mener det er sannsynlig at et rettslig skjønn klart vil kompensere for risikoen.
DB170620 En IMDi-rapport ( 2007 ) viser hvordan pasientenes mangelfulle språkkunnskaper har betydelige konsekvenser og resulterer i feildiagnoser, feilbehandling eller svekke muligheter for oppdagelse av symptomer.
DA170620 Ved forrige stortingsvalg bidro gründeren og entreprenøren med betydelige beløp til både Høyre og Fremskrittspartiet.
BT170620 Motparten har derimot betydelige ressurser.
VG170618 Etter den betydelige veksten i norsk økonomi de siste tiårene tilsvarer denne prosenten nå veldig mange milliarder.
NL170618 Dette skaper betydelige utfordringer med å skaffe en sann kunnskap om den kalde verdenen, å få anerkjennelse for diskursene, behovene og ambisjonene til dem som bor der.
AP170618https://www.aftenposten.no/verden/Macrons-parti-far-et-stort-flertall-i-parlamentet-Na-skal-han-reformere-Frankrike-i-turbofart-623311b.html I tillegg til reformen av arbeidsmarkedet planlegger Macron å gjøre betydelige endringer i pensjonssystemet, trygdeordninger, i helsesektoren og i skolesektoren.
AP170618 I tillegg til reformen av arbeidsmarkedet planlegger Macron å gjøre betydelige endringer i pensjonssystemet, trygdeordninger, i helsesektoren og i skolesektoren.
AP170618 I tillegg til reformen av arbeidsmarkedet planlegger Macron å gjøre betydelige endringer i pensjonssystemet, trygdeordninger, i helsesektoren og i skolesektoren.
AA170618 Småbispan Bispehaugen Skolekorps, et av Norges eldste skolekorps med sine 108 år, har over en 5-årsperiode blitt sponset med betydelige beløp av Reitangruppen.
DB170617 Der hadde både Felix Mendelssohn og Robert Schumann hadde tidligere vært betydelige musikalske personligheter i byen og Grieg så spesielt mye opp til Schumanns arbeid.
BT170617 Kostnadene vil være betydelige .
SA170616 Kåre Wiig har hatt betydelige utgifter knyttet til tomatmøll-angrepet i vår.
NL170616 At det imidlertid er et av de rødgrønne partiene, Sp, som nå profiterer voldsomt på den betydelige årelatingen av Forsvaret som skjedde i de to stortingsperiodene de selv satt med regjeringsmakt, kan synes å være et av politikkens store paradokser.
FV170616 Tannlegevirksomhet kan skape betydelige inntekter.
DA170616 De tre er godt kjent for de fleste, som fotografer med betydelige karrierer og lang fartstid i bransjen.
BT170616 I rapporten heter det at Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken og at det er " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
VG170615 Enda mer oppsikt, også i betydelige Venstre-kretser, vakte det da Venstres øverste ledelse på tampen av siste uke valgte å være « ansvarlig » og støtte regjeringens kurs i oppgjøret med en stusselig og symbolsk økning av landbruksbudsjettet.
NL170615 I tillegg er det brukt betydelige summer på prosjektering av boliger i området, eventuelt et nytt hotell.
DN170615 Oljedirektoratet har nå også kartlagt et teknisk potensial for betydelige mengder olje og gass.
DB170614 Til felles for en rekke forskjellige faglige og nasjonale skoler er en rigid disiplin, noe som igjen skaper den betydelige friheten som ligger i å ha en kropp som kan få til nær sagt hva som helst.
DA170613 - En omkamp vil forsinke prosessen, føre til betydelige merutgifter og kunne svekke tjenestetilbudet, skriver han.
AA170613 - En omkamp vil forsinke prosessen, føre til betydelige merutgifter og kunne svekke tjenestetilbudet, skriver han.
DN170612 Vi takker ham for hans betydelige bidrag til Opel og GM over de siste fire årene, sier Dan Ammann, som sitter i ledelsen i GM.
DA170612 I ettertid følger gjerne krangler om feil og mangler, som også ofte handler om betydelige beløp.
DA170612 I ettertid følger gjerne krangler om feil og mangler, som også ofte handler om betydelige beløp.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Kan-bli-blamandag-for-tidligere-knutepunktfestivaler-622282b.html Ettersom mange festivaler allerede har kommet langt i planleggingen av sine festivaler på den tiden av året, vil derfor ingen bli rammet av betydelige kutt.
AP170612 Ettersom mange festivaler allerede har kommet langt i planleggingen av sine festivaler på den tiden av året, vil derfor ingen bli rammet av betydelige kutt.
AA170612 Et stort antall arter er observert, mange i betydelige antall.
AA170612 Betydelige deler av vegetasjonen ble i hvert fall fjernet og stien lagt langs vannkanten slik at ferdselen har fått negativ virkning på fuglelivet.
DN170610 Boeing tar nå til orde for at EU og Airbus overholder sine WTO-forpliktelser og truer med betydelige sanksjoner fra amerikansk side i året som kommer om så ikke skjer. ( ©NTB ) ¶
AA170610 Boeing tar nå til orde for at EU og Airbus overholder sine WTO-forpliktelser og truer med betydelige sanksjoner fra amerikansk side i året som kommer om så ikke skjer. ( ©NTB ) ¶
AA170610 Han var klar over at det ble fraktet betydelige mengder alkohol i lastebilen og at disse varene ble innført til Norge utenom tollmyndighetenes kontroll.
NL170609 For at samene som har bidratt med betydelige landarealer til vårt fellesskap bør vår historie også samles og gjøres kjent.
DN170609 Dette sikrer oss tilgang til store letearealer med mulighet for betydelige funn, i tråd med Statoils globale letestrategi, sier Pål Haremo, letedirektør for Australasia i pressemeldingen.
DN170609 Etter det betydelige , lagerdrevne fallet onsdag, falt oljeprisene moderat torsdag, i en situasjon hvor oljehandlere fortsatt frykter følgene av en uventet bygging av amerikanske oljelagre i forrige uke, skriver The Wall Street Journal.
DN170609 DNB Markets mener at reaksjon torsdag var overdreven tross den betydelige risikoen i den type selskap.
DA170609 Sommerens festival toppes av Susanne Sundfør, Raga Rockers og deLillos, og fylles med betydelige navn som blant annet Lillebjørn Nilsen, Kari Bremnes og Klovner i kamp.
AP170609 I tredjeland hvor Statoil har betydelige posisjoner, kan vi for eksempel bistå med å levere olje for å « bygge cargo », det vil si sørge for at Sinopecs oljelaster blir store nok til at de fraktes mest mulig kostnadseffektivt på de største skipene, sier Anfinnsen.
AA170609 Når kidsa har ni ukers ferie, og foreldrene bare har tre eller fire uker, skaper det betydelige utfordringer med å få sommerdagene til å fungere.
DN170608 Vi frykter at det dreier seg om betydelige beløp, sier Arnt Foss, daglig leder i Gartnerhallen.
DB170608 Vi frykter at det dreier seg om betydelige beløp, sier Foss.
AP170608 Den siste uken har det gått rykter om at Trump ville bruke sin betydelige makt som president til å forhindre at Comey skulle få stille til høringen.
AP170608 Vi frykter at det dreier seg om betydelige beløp, sier Foss.
AA170608 Vi frykter at det dreier seg om betydelige beløp, sier Foss.
DN170607 Mustad Eiendom hadde en samlet balanse på 3,4 milliarder kroner, men styret konstaterer at « selskapets eiendomsportefølje har betydelige merverdier ».
BT170607 Også mange amerikanske bedrifter har ønsket at USA skulle fortsette som part til Parisavtalen, fordi de ønsker å ta del i de betydelige grønne investeringene som uansett vil komme globalt.
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/i/78EL3/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar Stillehavsøstersen kan ha betydelige effekter på økosystemet.
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar-622687b.html Stillehavsøstersen kan ha betydelige effekter på økosystemet.
AP170607 Stillehavsøstersen kan ha betydelige effekter på økosystemet.
AP170607 Samtidig tar hun til orde for et klart og tydelig brudd med EU og lover å jobbe for betydelige kutt i innvandringen, blant annet ved å stoppe fri flyt av arbeidskraft fra EU.
AP170607 I alle land Kaufmann har undersøkt, er det et mindretall som mener det er rasistisk med en slik begrunnelse for kutt i innvandringen, men det er betydelige forskjeller mellom de politiske leirene.
AP170607 Han tror May vil klare å holde ytre høyre i sjakk dersom hun får til betydelige reduksjoner i innvandringen, og han mener oppskriften hennes vil kunne fungere i andre land med store partier på ytre høyre.
AP170607 Den siste uken har det gått rykter om at Trump ville bruke sin betydelige makt som president til å forhindre at Comey skulle få stille til høringen.
VG170606 For brått ljomer « Airbag»-riffet utover Spektrum, til publikums første betydelige jubelbrøl for kvelden.
VG170606 - Sentralisering og standardisering av tjenester har ført til betydelige kostnadsbesparelser i Fyrlykta-stiftelsene, hevder han.
DN170606 - Men vi vil fortsatt være betydelige aksjonærer i selskapet og vil fortsatt være i selskapets ledergruppe, sier Morten Lindeman, som i dag er direktør for innovasjon og teknologi i Infront.
DN170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DB170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DA170606 På festen ble det servert betydelige mengder alkohol, også brennevin som 47-åringen konsumerte en god del av.
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html - Betydelige svakheter ¶
AP170606 - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 - Betydelige svakheter ¶
AA170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
NL170604 Denne type fartøy er billig å bygge og billig i drift, men gir neppe den samme overrislingseffekten som dagens struktur og som utvilsomt er det politiske grunnlaget for fortsatt å si ja til betydelige tilskudd.
SA170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DB170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DA170603 Det betr at de kan trene og forberede seg i fred og ro til to betydelige oppgjør på Ullevaal, mot Deilas forrige norske lag Strømsgodset før Lillestrøm kommer til tradisjonell " hatkamp " dagen etter St.
BT170603 Det reflekterer nok at regjeringen ikke har planer om å gjøre betydelige endringer på et felt hvor behovet for reform er stort.
AA170603 - Men jeg tror det er grunnlag for at det kan slå inn allerede nå, sier han og refererer til det betydelige fallet i antall budgivere på kun fire måneder.
AA170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
VG170602 De økonomiske problemene er betydelige , og de gir seg blant annet utslag i omfattende valutarestriksjoner og varemangel i butikkene, heter det i reiseinformasjonen som ble oppdatert før rådet om ikke å reise til det søramerikanske landet.
SA170602 Røykutvikling i en bil i krabbefeltet i Rennfasttunnelen skapte betydelige køer på E39 i 12-tiden fredag ettermiddag.
AA170602 De økonomiske problemene er betydelige , og de gir seg blant annet utslag i omfattende valutarestriksjoner og varemangel i butikkene, heter det i reiseinformasjonen som ble oppdatert før rådet om ikke å reise til det søramerikanske landet. ( ©NTB ) ¶
DN170601 Han forklarer at forskningen tyder på at kjønnsforskjellene i karakterer er nokså betydelige , noe som viser at jentene har bedre forutsetninger for å gjennomføre skolegangen.
DB170601 - Med formål om å diversifisere oss ytterligere har vi investert betydelige summer i fondsstrukturer, det være seg private equity-, hedge-, tech-, eller long-fond, skriver Cecilie Fredriksen.
DB170601 regner med betydelige uoppdagede mengder olje og gass.
DB170601 - Den frivillig baserte kommunereformen har beveget kommune-Norge betydelige skritt i riktig retning, det er kommunenes eget arbeid som gir den største reduksjonen i antall kommuner på over 50 år, sier han.
AP170601https://www.aftenposten.no/verden/For-75000-euro-kan-du-fa-en-privat-middag-med-Marine-Le-Pen-622382b.html Nasjonal front gjennomført betydelige endringer : Slik gjør Marine Le Pen partiet spiselig ¶
AP170601https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-reise-i-sommer-Husk-dette-kortet-10224b.html Du vil havne i landets helsekø, om det er det, og du kan få betydelige egenandeler, sier hun.
AP170601 Nasjonal front gjennomført betydelige endringer : Slik gjør Marine Le Pen partiet spiselig ¶
AP170601 Du vil havne i landets helsekø, om det er det, og du kan få betydelige egenandeler, sier hun. | 44 migranter funnet døde i ørkenen i Niger ¶
DB170531 - På forespørsel fra Nkom har Telenor bekreftet at opprinnelig data har inneholdt betydelige feil.
DB170531 Til sammenligning kan forskjellene i årsgebyr for vann- og avløp også være betydelige .
DA170531 Det er alltid gledelig med en « ny » Marguerite Duras på norsk, men « Sommerregn » kan knapt regnes blant hennes mest betydelige .
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html Så vi kan fortsatt gjøre betydelige fremskritt selv om det føderale lederskapet er fraværende, sier han.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html Et av problemene dersom USA forlater Parisavtalen er at landets betydelige økonomiske støtte også vil fordufte.
AP170531 Så vi kan fortsatt gjøre betydelige fremskritt selv om det føderale lederskapet er fraværende, sier han.
AP170531 Et av problemene dersom USA forlater Parisavtalen er at landets betydelige økonomiske støtte også vil fordufte.
DA170530 - Det er betydelige miljø- og klimautfordringer knyttet til denne formen for oljeutvinning, uttalte informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til Dagsavisen i februar.
DA170530 - Det er betydelige miljø- og klimautfordringer knyttet til denne formen for oljeutvinning, uttalte informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til Dagsavisen i februar.
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Jeremy-Corbyn-68-622161b.html Kritikerne mener han er fullstendig uvalgbar, og det er betydelige interne uenigheter i Labours parlamentsgruppe om Corbyns politikk.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Lover-a-fjerne-tollfri-import-under-350-kr--hvis-han-vinner-valget-622104b.html Han mener at momsfritaket, i tillegg til å straffe norsk netthandel, fører til tap av tusenvis av jobber og betydelige avgiftsinntekter for den norske stat.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Mange departementer og statlige virksomheter hverken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
AP170530 Kritikerne mener han er fullstendig uvalgbar, og det er betydelige interne uenigheter i Labours parlamentsgruppe om Corbyns politikk.
AP170530 Han mener at momsfritaket, i tillegg til å straffe norsk netthandel, fører til tap av tusenvis av jobber og betydelige avgiftsinntekter for den norske stat.
AP170530 Mange departementer og statlige virksomheter hverken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
AP170530 Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
SA170529 Traileren har fått betydelige skader etter å ha truffet jernbanebru.
SA170529 Politiet har sperret Kvernlandsveien gjennom Ganddal etter at et vogntog som var for høyt for jernebanebrua gjennom bydelen har fått betydelige skader.
NL170529 Siden man fremdeles var oppsatt med betydelige mengder luft, fant man tiden inne for å se seg litt om.
DN170529 - Dette er en konservativ bransje som er klar for et løft, sier Arild Ollestad som tror at fusjonen kan gi betydelige synergieffekter.
DN170529 - Dette er en konservativ bransje som er klar for et løft, sier Arild Ollestad som tror at fusjonen kan gi betydelige synergieffekter.
DN170529 De viser begge to til at det er gjort betydelige forbedringer siden Riksrevisjonens rapport, som blant annet konkluderte med at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet ikke var godt nok.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Multikunstneren-som-loste-nordlysgaten-622095b.html I sine siste leveår var han mye syk, med betydelige nerveproblemer.
AP170529 I sine siste leveår var han mye syk, med betydelige nerveproblemer.
AP170529 De viser begge to til at det er gjort betydelige forbedringer siden Riksrevisjonens rapport, som blant annet konkluderte med at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet ikke var godt nok.
AA170529 De viser begge to til at det er gjort betydelige forbedringer siden Riksrevisjonens rapport, som blant annet konkluderte med at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet ikke var godt nok.
VG170528 Uttalelsen har blitt gjengitt verden over, og tolkes som at det nå skjer betydelige endringer i relasjonen mellom USA og de europeiske landene.
DN170528https://www.dn.no/nyheter/2017/05/28/1945/Klima/frykter-det-blir-vanskelig Han tror likevel ikke en USA-exit vil medføre at landet begynner å slippe ut mye mer klimagasser, og viser til at landet allerede har gjort betydelige kutt.
DN170528 Han tror likevel ikke en USA-exit vil medføre at landet begynner å slippe ut mye mer klimagasser, og viser til at landet allerede har gjort betydelige kutt.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Nar-halvparten-av-velgerne-stemte-for-a-bli-i-EU-i-fjor-Na-er-det-et-massivt-flertall-som-mener-det-er-en-plikt-a-ga-ut-621162b.html Blant annet tar de til orde for betydelige skatteøkninger og for å nasjonalisere jernbane og vannverk.
AP170528 Blant annet tar de til orde for betydelige skatteøkninger og for å nasjonalisere jernbane og vannverk.
SA170527 Avinor investerer betydelige beløp på Sola og ved andre norske lufthavner.
NL170527 I fornorskningens navn har dermed staten fratatt innbyggerne betydelige ressurser, noe lokalmiljøene sliter svært med i dag.
DN170526 Vi ser etter nye selskaper hele tiden og har betydelige ressurser.
DA170526 Dette går på at han skal ha unnlatt å oppgi betydelige skattepliktige beløp.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Helsevesenet-reagerer-pa-mangler-i-milliardsystem-Tar-opp-mot-to-ar-a-fa-rettet-feil-621518b.html Helsevesenet må bruke « betydelige ressurser » på å håndtere mengden feil som rapporteres inn fra brukerne.
AP170526 Helsevesenet må bruke « betydelige ressurser » på å håndtere mengden feil som rapporteres inn fra brukerne.
AA170526 TV 2 har sett seg nødt til å gjennomføre betydelige nedbemanninger den siste tiden.
DB170525 ( Mindre betydelige titler som Charity Shield, klubb-VM og UEFA Super Cup er ikke tatt med i regnestykket ) ¶
DB170525 I alt er åtte personer pågrepet, og politiet sier under pressebriefen samtlige pågripelser som « betydelige ».
DB170525 Hun har lært av betydelige kunstnere, hun har følelse for form og et godt øye for farge.
DA170525 - Jeg vil forsikre folk om at arrestasjonene vi har gjort, er betydelige .
BT170525 - Arrestasjonene er betydelige , og foreløpig undersøkelse av adressene de ble funnet på, har avdekket gjenstander som vi tror er svært viktige for etterforskningen, sa Manchesters politimester Ian Hopkins under en pressekonferanse torsdag.
AA170525 - Jeg vil forsikre folk om at arrestasjonene vi har gjort, er betydelige .
DA170524 For berørte bilister kan det dermed bli snakk om betydelige ekstrabeløp daglig.
DN170523 Det betyr at Trumps budsjettforslag slik det ser ut i dag aldri blir vedtatt, og at endringene sannsynligvis kommer til å bli betydelige før et endelig budsjett vedtas.
DN170523 - Evry har gjort betydelige fremskritt i sin transformasjon og har oppnådd en lederskapsposisjon som et av de største it-selskapene i Norden, sier konsernsjef Björn Ivroth i en pressemelding om noteringen.
VG170522 Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet.
VG170522 Hun viser til rettspraksis fra Høyesterett, som hun mener viser at det gis betydelige strafferabatter for å motivere kriminelle til å komme med innrømmelser.
SA170522 - Det trengs betydelige produksjonskutt, både i volum og tid, for å tvinge fram en ytterligere prisoppgang på olje, som alt har steget med 16 prosent sikre ytterligere fra forrige måned, sier han.
DN170522 - Det trengs betydelige produksjonskutt, både i volum og tid, for å tvinge frem en ytterligere prisoppgang på olje, som alt har steget med 16 prosent sikre ytterligere fra forrige måned, sier han.
DN170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet.
DA170522 Uten betydelige utslippsreduksjoner her kan nasjonale mål og forpliktelser ikke nås.
DA170522 Staten skal bidra med 50 prosent, men fylkeskommunen vil få betydelige kostnader på driftsbudsjettet som ansvarlig for kollektivtrafikken.
DA170522 Dette vil gi betydelige forbedringer, men vil det være nok til å endre transportvanene slik at målet om null vekst i personbiltrafikken nås ?
DA170522 Dette vil for noen bli krevende, og foran fylkeskommunen ligger det nye betydelige kostnader som skal dekkes inn i konkurranse med andre offentlige oppgaver.
DA170522 Bilistene må også delta i spleiselaget, og vil få betydelige kostnader gjennom bompenger, særlig i rushtrafikken.
DA170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet.
BT170522 Innovest har siden etableringen mottatt og forvaltet betydelige forskningsmidler.
BT170522 Helse Bergen bidro med betydelige innsatsfaktorer i form av lokaler, infrastruktur, arbeidstimer som ikke ble betalt av GenKols-prosjektet utført av ansatte ved Haukeland sykehus og pasientdata fra Hordalands-undersøkelsen og pasientregisteret ved Haukeland sykehus.
BT170522 Han har gjennom en omfattende vitenskapelig publisering tilført institusjonene betydelige økonomiske midler.
BT170522 Det - 28 - 16-025171ASD-BORG/03 framgår videre av årsregnskapene at Innovest hadde betydelige lønnskostnader, som overskred lønnskostnadene til selskapets begrensede administrative stab.
BT170522 Det er kanskje den mest betydelige effektivisering innen tradisjonell industri vi har sett, uten et fundamentalt teknologisk skifte som fra hest til dampmaskin.
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html Det er en oppdrift i denne økonomien som gjør at det er betydelige muligheter, sier han.
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html Det er betydelige problemer også i andre land i regionen, som for eksempel Venezuela.
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html Både Venezuela og Brasil trodde de hadde råd til alt, fordi de hadde betydelige oljereserver.
AP170522 Det er en oppdrift i denne økonomien som gjør at det er betydelige muligheter, sier han.
AP170522 Det er betydelige problemer også i andre land i regionen, som for eksempel Venezuela.
AP170522 Både Venezuela og Brasil trodde de hadde råd til alt, fordi de hadde betydelige oljereserver.
AA170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet.
VG170521 De siste seks årene er det hentet opp mer enn 235 teiner, omkring 140.000 meter line, rundt 60.000 meter tauverk, om lag 43.000 meter trålvaier og betydelige mengder med anker, blåser, kjettinger og kabler.
DB170521 Tilbehøret er nemlig det som løfter grillmaten betydelige hakk slik at det blir like hyggelig å samles rundt grillen hele sommeren.
DA170519 Nå må han også svare for betydelige mengder med dopingmidler.
AP170519https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Stor-spenning-foran-Trumps-reise-621498b.html For den helt urutinerte Trump er farene for små og store ulykker betydelige .
AP170519 Saken har kostet betydelige beløp.
AP170519 For den helt urutinerte Trump er farene for små og store ulykker betydelige .
AA170519 - Jeg er opprørt over rapportene om betydelige antall drepte og sårede, inkludert sivile, samt rapporter om utenomrettslige henrettelser som kan ha funnet sted, sier Kobler i en uttalelse.
DN170516 Tapene kan være betydelige .
BT170516 Sammen med valget i Nederland har europeiske velgere vist at de har fått betydelige betenkeligheter med populisme, proteksjonisme og alenegang som løsninger på vår tids samfunnsutfordringer.
VG170515 Besparelsene ved å sette inn effektive mottiltak tidlig, vil derfor være betydelige : Ifølge Kunnskapssenteret mellom fem og ni milliarder kroner hvert år hvis andelen av dem som gjennomfører videregående med bestått, øker med 10 prosentpoeng.
DN170515 Det er betydelige langsiktige problemer som sannsynligvis vil presse økonomien.
DA170515 Det kan imidlertid forklares med at norske klubblag hadde betydelige inntekter som følge av gode resultater i europacupene.
DA170515 Det kan imidlertid forklares med at norske klubblag hadde betydelige inntekter som følge av gode resultater i europacupene.
DA170515 Det kan imidlertid forklares med at norske klubblag hadde betydelige inntekter som følge av gode resultater i europacupene.
DA170515 Det viktigste er at målinger og beregninger kan vise betydelige reduserte utslipp fram mot 2030.
AA170515 Trondheims-selskapet er markedsledende på id- og tillitstjenester her i landet, og har allerede store og betydelige kunder innen bank, finans og offentlig sektor.
BT170514 - Vi har betydelige mannskaper på plass, både fra politi, helse og brannvesen, sier Samsonsen.
DN170513 Ifølge ABC News er dette et firma med betydelige forretningsforbindelser i Russland, og i 2016 mottok firmaets kontor i Moskva prisen « Årets russiske advokatfirma » fra det juridiske tidsskriftet Chambers & Partners i London.
AA170513 Ifølge ABC News er dette et firma med betydelige forretningsforbindelser i Russland, og i 2016 mottok firmaets kontor i Moskva prisen « Årets russiske advokatfirma » fra det juridiske tidsskriftet Chambers & Partners i London.
VG170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
DN170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
DN170512 « Dagens transaksjon viser at vi har skapt betydelige verdier gjennom våre investeringer innen online markedsplasser.
DB170512 LO mener at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler, og at de vide konsekvensene av brexit må utredes.
DB170512 Når LO langt på vei blir en valgkamporganisasjon for Ap, overkjøres den betydelige indre minoriteten som foretrekker andre partier.
AA170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
AA170512 Gjennom Miljøpakken er det satt av betydelige beløp til fortsatt satsing.
DN170511 Samtidig er vekstpotensialet til Frankrike relativt svakt, med en veksttrend som trolig ikke blir høyere enn 1,5 prosent grunnet mangelen på betydelige vekstfremmende reformer.
DN170511 President Macrons nye administrasjon står overfor betydelige økonomiske utfordringer hva gjelder Frankrikes høye gjeld og den svake veksten i økonomien, skriver byrået, som peker på at den offentlige gjelden er nær 100 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( bnp ), og at det er lite sannsynlig at den vil synke merkbart før 2020.
DB170511 I februar 2003 tok et kraftig skjelv på styrke 6,8 livet av 268 personer i Xinjiang og førte til betydelige skader.
BT170511 FOTO : Foto : Scanpix ¶ Betydelige kutt i karbonutslipp, det lovet USAs tidligere president Barack Obama med sin Clean Power Plan.
AP170511https://www.aftenposten.no/verden/Forst-kapret-Macron-presidentjobben-fra-de-etablerte-partiene-Na-risikerer-de-a-bli-utslettet-620956b.html Også der er det nemlig betydelige omveltninger på gang.
AP170511 Også der er det nemlig betydelige omveltninger på gang.
AA170511 I februar 2003 tok et kraftig skjelv med styrke 6,8 livet av 268 personer i Xinjiang og førte til betydelige skader.
SA170510 Vi gjorde betydelige investeringer i 2014, men rykket likevel ned, sier Johannsen og lover at Brann ikke skal komme i en slik situasjon igjen.
DB170510 Etter kampen mot Nederland, der Norge spilte en god andreomgang og der det er mulig å si at dommeren tok fra oss to poeng da han ga nederlenderne straffe på overtid, var det godt å kunne konstatere at vi på gode dager matcher et aldersbestemt utvalg fra en nasjon som er betydelige bedre rangert.
DA170510 Samlokalisering ( av medisinsk overvåkingsavdeling og intensivavdeling ) vil innebære betydelige reduksjoner i sykepleierbemanningen ».
BT170510 Vi gjorde betydelige investeringer i 2014, men rykket likevel ned, sier Johannsen og lover at Brann ikke skal komme i en slik situasjon igjen.
AP170510 Vi gjorde betydelige investeringer i 2014, men rykket likevel ned, sier Johannsen og lover at Brann ikke skal komme i en slik situasjon igjen.
AA170510 Prosjektet handler i hovedsak om å sikre større inntekter, men det er også gjort betydelige kostnadskutt som selskapet nå ser effekten av : Driftskostnadene ble redusert med 18 mill, 5 prosent, i første kvartal, og kostnadstiltakene gjennomføres som planlagt. | - Serien « kickstarter » viktige samtaler ¶
AA170510 - Behovet for å teste og eksperimentere er enormt, og dette må vi bruke betydelige ressurser på fremover.
VG170509 Hans advokat skriver i et brev at vilkårene for ekspropriasjon ikke er oppfylt, at reguleringsplanen er gammel og at en ekspropriasjon vil påføre Vigeland betydelige tap.
DB170509 Mens DiMaggio viser til Iran-avtalen, påpeker hun samtidig noen betydelige problemer med å få i gang en bærende dialog med Nord-Korea, og understreker : ¶
DB170509 Kronikkforfatterne ser poenget, men mener samtidig at en rekke grep som forelås samtidig utgjør så betydelige svekkelser at vernet som helhet raseres.
DB170509 Dette hjelper lite, når det samtidig foreslås en rekke grep som utgjør så betydelige svekkelser at vernet som helhet raseres.
DA170509 - Vi ser betydelige pengebeløp som sendes ut av Norge.
VG170508 Yates meldte i slutten av januar fra til Det hvite hus at det var betydelige forskjeller mellom det etterretningsansatte visste om kontakten, og det Flynn opplyste offentligheten om, ifølge The New York Times.
SA170508 En klar plan og spillestil, som ligger fast over tid, og derfor får tid til å virkei ¶ Betydelige ressurser, som sikrer optimale treningsforholdi ¶
DA170508 For flere av de som tar seg av hjem og familie har påkjenningene vært betydelige .
BT170508 En klar plan og spillestil, som ligger fast over tid, og derfor får tid til å virke ¶ Betydelige ressurser, som sikrer optimale treningsforhold ¶
AP170508 Etter et FBI-intervju av Flynn skal Yates ha sagt til McGahn at det var betydelige forskjeller mellom det etterretningsansatte visste om kontakten og det Flynn opplyste offentligheten om.
AA170508 Men selv to grader økning vil få betydelige konsekvenser for natur og samfunn.
VG170507 Herrem bekrefter at de er betydelige i klubben som er eid av den russiske milliardæren Sergej Samsonenko, men vil ikke gå inn på summer.
SA170507 Store internasjonale selskaper investerer betydelige beløp for å møte den økende etterspørselen etter bærekraftig energi ikke bare i Norge, men i hele Europa.
SA170507 Konsekvensen er at det kommer betydelige mengder HVO produsert fra palmeolje/PFAD til Norge så lenge kundene er villige til å kjøpe slike produkter.
DA170507 Der statsminister Erna Solberg og Høyre snakker om « moderate skattelettelser », vil Jensen og Frp ha « betydelige » kutt.
DA170507 Betydelige kutt ¶
DA170507 I landsmøtetalen fredag lovet Jensen å kjempe for « betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk » i tillegg til skattekuttene regjeringen allerede har gjort.
DA170507 Der statsminister Erna Solberg og Høyre snakker om « moderate skattelettelser », vil Jensen og Frp ha « betydelige » kutt.
DA170507 Betydelige kutt ¶
AA170506 I landsmøtetalen fredag lovet Jensen å kjempe for « betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk » i tillegg til skattekuttene regjeringen allerede har gjort.
VG170505 - Man må ta betydelige hensyn når det gjelder grad av kontakt.
VG170505 Med de konservatives betydelige fremgang og medienes skarpe lys på det borgerkrigsherjede arbeiderpartiet, ville det hørtes underlig ut, selv fra en UKIP-sjef å holde mediene ansvarlig for nasjonalistenes elendige valgresultat.
DN170505 I tillegg kommer blant annet en lang rekke løfter om betydelige kutt i skatter og avgifter som rammer bilistene, alkoholholdige drikkevarer og tobakk.
DA170505 Flere av dem har også tidligere gitt betydelige beløp til Høyre.
BT170505 Betydelige erstatningskrav ¶
AP170505 En entreprenør har hatt betydelige oppdrag ved anlegget, samtidig som firmaet har gjort jobber for mannen privat.
AA170505 I talen sa hun at Frp vil kjempe for « betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk ».
VG170504 Han taper også betydelige pengebeløp på konflikten : Eliteseriedommeren får 15.500 kroner for hver kamp de dømmer.
VG170504 Denne debut-EPen gjør imidlertid lite for å ta vare på det betydelige momentumet knyttet til artisten og merkevaren Sigrid.
DB170504 Matvarer laget eller bearbeidet av industrien, for eksempel friterte middagsretter, snacks, kaker og kjeks kan også inneholde betydelige mengder mettet fett.
DB170504 Jeg syklet første delen av den og den bør skape noen betydelige avstander og etablere et hierarki i sammendraget.
DA170504 Først når det er gjort betydelige framskritt i dette arbeidet, kan det bli aktuelt å gå videre til fase to.
DN170503 Bunnlinjen reddes av betydelige bidrag fra solgte virksomheter, noe som ga Akastor et resultat etter skatt på 189 millioner kroner ( - 366 ).
SA170502 I tillegg er det bygget en LNG-fabrikk ( flytende naturgass ) i Risavika som forsyner et nordisk marked og som har bidratt til betydelige CO₂-reduksjoner hos kundene.
DN170502 Jeg vil ikke ha noen formening om det er uvanlig, men jeg registrerer at det er en del private equity-eide selskaper hvor ledelsen sitter i betydelige posisjoner, sier Holum.
DB170502 Selv om det har vært konflikter mellom de fire samarbeidspartiene mener Jensen at alle har fått betydelige gjennomslag i sum.
AP170502 Hjemsending av barnehagebarn og « betydelige tap » ¶
AP170502 Han forteller at det vil føre til « betydelige tap » hvis utestedet ikke får åpnet igjen til kvelden.
VG170501 - Det ser da ut til å bli betydelige kaldere i Sør-Norge, med variabelt skydekke og enkelte byger.
VG170430 « Bustehuet » Boris begeistret betydelige Brexit-briter.
VG170430 Kommentar « Bustehuet » Boris begeistret betydelige Brexit-briter.
VG170430 - Mens det er gjort betydelige fremskritt på andre kreftsvulster, har man ikke klart å finne en behandling som har vesentlig effekt på DIPG utover å forlenge livet med noen måneder.
BT170430 - Ingen personer er skadd, men jeg kan bekrefte at det har vært betydelige materielle skader, sier politiadvokaten. | - Vi løp for livet mens helikopteret tok fyr i luften over oss ¶
AA170430 Det betydelige mindretallet ønsket at mest mulig av eierskap og drift skulle overføres til regionene partiet har kjempet gjennom.
AA170430 | Politiets bilder etter Trandum-opprøret viser betydelige ødeleggelser ¶
AA170430 Det betydelige mindretallet ønsket at mest mulig av eierskap og drift skulle overføres til de nye regionene.
VG170429 Husker du ? 32 tatt i poker-aksjon i Akershus ¶ - Betydelige inntekter ¶
VG170429 - Vi tror han har hatt betydelige inntekter av dette, sier Nordstrand, og legger til at klubben har vært aktiv i minst ett år.
SA170429 Den økte etterspørselen har ført til betydelige prishopp i de store markedene.
DB170429 - Ingen personer er skadd, men jeg kan bekrefte at det har vært betydelige materielle skader, sier politiadvokaten.
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html Der ble det også vedtatt mye som koster betydelige beløp.
AP170429 Der ble det også vedtatt mye som koster betydelige beløp.
AP170429 - Det har vært et opprør på Trandum og det er betydelige materielle skader.
AA170429 - Ingen personer er skadd, men jeg kan bekrefte at det har vært betydelige materielle skader, sier politiadvokaten. ( ©NTB ) ¶
VG170428 Bilen hans havnet i grøfta og fikk betydelige skader, skriver Budstikka, som første meldte om saken.
DN170428 Fjoråret inneholdt imidlertid betydelige restruktureringskostnader etter at DNB i februar besluttet å legge ned 59 bankfilialer, påpekes det.
AP170428https://www.aftenposten.no/okonomi/Hotell-knapphet-kan-gi-en-dyr-ferieoverraskelse-619936b.html Den økte etterspørselen har ført til betydelige prishopp i de store markedene.
AP170428 Den økte etterspørselen har ført til betydelige prishopp i de store markedene.
AA170428 Behns bil fikk betydelige skader.
VG170427 Liverpool forventes, uavhengig av om de får solgt Sakho eller ikke, å investere betydelige midler i blant annet en profilert midtstopper til sommeren.
SA170427 Etter vår mening er det de betydelige endringer av rammebetingelser som har skjedd og som fortsatt pågår, som indirekte reflekterer kostnadsreduksjonene, som har størst betydning for sikkerheten på produksjonsanleggene på sokkelen.
SA170427 Alle selskaper har krav om slik verifikasjon, men hos enkelte er det betydelige kvalitetsavvik i utførelsen.
SA170427 Boligen representerer store verdier og utgifter, og kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen.
SA170427 BRUK TID : Boligen kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen, ifølge Hanna Folkvord i DNB.
BT170427 BRUK TID : Boligen kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen, ifølge Hanna Folkvord i DNB.
AP170427 Boligen representerer store verdier og utgifter, og kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen.
AP170427 BRUK TID : Boligen kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen, ifølge Hanna Folkvord i DNB.
SA170426 Trumps forsøk på å gravlegge Barack Obamas helsereform havarerte i Kongressen, og de betydelige skattelettelser han lovet er langt fra vedtatt.
SA170426 - Betydelige midler ble flyttet fra små og mellomstore til større bruk.
SA170426 - Idretten har betydelige utfordringer med for eksempel kampfiksing, korrupsjon, mangel på åpenhet og dårlig rekruttering av kvinnelige ledere i idretten.
SA170426 Det gir betydelige summer i kassen til en liten klubb hvor breddeidrett er kanskje like viktig som A-laget i 4. divisjon.
DB170426 Generalsekretæren mener at kravene kan få betydelige følger for dekningen av mesterskapet.
DA170426 Trumps forsøk på å gravlegge Barack Obamas helsereform havarerte i Kongressen, og de betydelige skattelettelser han lovet er langt fra vedtatt.
AP170426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-frykter-omdommeproblem---Vi-er-nodt-til-a-handle-234564b.html - Idretten har betydelige utfordringer med for eksempel kampfiksing, korrupsjon, mangel på åpenhet og dårlig rekruttering av kvinnelige ledere i idretten.
AP170426 Innen kraftproduksjon skal kommunen nå oppnå « betydelige stordriftsfordeler » og kommunen kan dermed « spille en større rolle i utviklingen av norsk kraftbransje ».
AP170426 - Idretten har betydelige utfordringer med for eksempel kampfiksing, korrupsjon, mangel på åpenhet og dårlig rekruttering av kvinnelige ledere i idretten.
AP170426 Det gir betydelige summer i kassen til en liten klubb hvor breddeidrett er kanskje like viktig som A-laget i 4. divisjon.
AA170426 Trumps forsøk på å gravlegge Barack Obamas helsereform havarerte i Kongressen, og de betydelige skattelettelser han lovet er langt fra vedtatt.
AA170426 - Betydelige midler ble flyttet fra små og mellomstore til større bruk.
AA170426 Det er fordi den i løpet av et langt liv rekker å samle opp betydelige mengder miljøgifter gjennom det den spiser, sier Nordås.
DN170425 - Vår kartlegging viser at området kan ha betydelige verdier.
DB170424 I fjor var det betydelige tap til bjørn i Selbu, skriver Miljødirektoratet på Twitter.
AA170424 I fjor var det betydelige tap til bjørn i Selbu, skriver Miljødirektoratet på Twitter.
VG170423 Edvartsen har gått glipp av betydelige inntekter de siste ukene : Honoraret for hoveddommer i Eliteserien er i overkant av 15.500 kroner.
VG170423 Men det er betydelige forskjeller i forhold til valget for 15 år siden.
VG170423 Men det er betydelige forskjeller i forhold til valget for 15 år siden.
DA170423 - Vår leietaker Wayne's Coffee i Norge og deres tidligere driftsselskap Pacamera hatt betydelige utfordringer på nasjonalt nivå.
DA170423 Mange på ungdomsskolen hørte meg si at jeg aldri skulle bli politiker, for vi hadde en lærer som satt i kommunestyret og fortalte om lange kveldsmøter og de betydelige bunkene med sakspapirer som lokaldemokrati er.
DB170422 Norge betaler også betydelige EØS-midler til prosjekter for å bekjempe fattigdom i land som Romania.
AP170422 Det skaper betydelige problemer for arbeidsgivere når migrantarbeiderne uteblir.
VG170421 Når han nå ikke får dømme, går Edvartsen også glipp av betydelige inntekter.
VG170421 - Så må vi i tillegg ha et politisk flertall som bruker det betydelige handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen til å føre en god arbeidslivspolitikk.
SA170421 Nasjonal Front har gjennomført betydelige endringer for å sikre seg flere stemmer.
DN170421 - I alt ligger det an til at industriproduksjonen totalt sett flater ut eller stiger så vidt ; dette etter betydelige fall gjennom 2015 - 2016, skriver Gonsholt Hov.
DN170420 Ja, det er betydelige risiko, derfor er det viktig å ha rutiner og utvise et godt bankhåndverk.
DB170420 Rettsmedisinsk sakkyndig i retten om hvordan « de aller fleste » reagerer ved inntak av fire desiliter sprit ( en drøy halvflaske ) på så kort tid : « betydelige bevissthetsendringer, om ikke bevisstløs ».
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Sykkel/taper-millioner-pa-deltagersvikt Nedgangen gir et fall i omsetningen på over tre millioner kroner i løpet av to år og underskudd for arrangøren, noe som betyr betydelige nedskjæringer i bemanningen.
DN170419 I årsrapporten fremhever han dessuten at Norge har hatt betydelige bidrag i internasjonale operasjoner, det gjelder både i Mali, Afghanistan, Irak og Georgia.
DN170419 Nedgangen gir et fall i omsetningen på over tre millioner kroner i løpet av to år og underskudd for arrangøren, noe som betyr betydelige nedskjæringer i bemanningen.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-krigsfartoyer-blir-til-fire--her-forklarer-forsvarssjefen-hvorfor-619485b.html I et notat Aftenposten har fått tilgang avkles Hæren og betydelige deler av Forsvarets kampkraft anno 2017.
AP170419 Storbanken Citigroup omtaler det som et « marerittscenario » i en rapport, og eksperter venter at det vil kunne utløse betydelige børsfall og usikkerhet både i EU og NATO.
AP170419 I et notat Aftenposten har fått tilgang avkles Hæren og betydelige deler av Forsvarets kampkraft anno 2017.
BT170417 Dette la grunnlaget for hans betydelige overvekt med høyt blodtrykk og plagsom hodepine.
AP170417https://www.aftenposten.no/verden/Ni-mater-Marine-Le-Pen-gjor-det-kontroversielle-partiet-sitt-spiselig-pa-618586b.html BRUSSEL ( Aftenposten ) : Nasjonal Front har gjennomført betydelige endringer for å sikre seg flere stemmer.
AP170417 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Nasjonal Front har gjennomført betydelige endringer for å sikre seg flere stemmer.
AP170417 Det medfører betydelige kostnader for togoperatørene, og de har det da ikke travelt med å skifte teknologisk plattform, sier Sverre Kjenne.
AP170415 Men Nord-Korea har også tatt betydelige steg på egen hånd, og er blitt stadig mer selvstendige som våpenutviklere.
AP170415 Men Nord-Korea har også tatt betydelige steg på egen hånd, og er blitt stadig mer selvstendige som våpenutviklere.
AP170415 Nedsiden er at veien da fortsetter som tofelts vei, og at det uvegerlig vil oppstå betydelige køer når sommertrafikken er på sitt høyeste.
DB170414 Russland har betydelige interesser i Arktis, og besitter det den tidligere Clinton-rådgiveren karakteriserer som « de facto kontroll » over Arktis.
DB170414 I Canada er dette et viktig spørsmål siden skatteinntektene kan bli betydelige .
DN170412 DNB Markets skriver i en rapport at Libya signaliserer betydelige problemer med å få eksportert produserte olje-volumer og at Saudi-Arabia det siste halve døgnet skal ha stilt seg positive til en forlengelse av den inngåtte avtalen om produksjonsbegrensninger.
AP170412 Trump gjennomførte seansen uten notater og lot forsvarsminister James Mattis og nasjonal sikkerhetsrådgiver HR McMaster stå for betydelige deler av samtalen.
DN170411 Den kanskje eneste betydelige selskapshendelsen på Oslo Børs tirsdag ar at John Fredriksen-dominerte Seadrill meldte om at datterselskapet North Atlantic Drilling har fått tiårige kontrakter med Conocophillips for to oppjekkbare rigger som skal brukes i Ekofisk-området i Nordsjøen.
DB170411 Kina, som frykter et destabilisert Nord-Korea som sitt naboland, har så langt vært nølende til å ta de betydelige grepene USA ønsker.
VG170410 NATO har fortsatt betydelige styrker i Afghanistan, men har erfart fallende interesse fra medlemslandene for å delta i operasjonene.
SA170410 Mange av selskapene har liten aktivitet, mens noen, som Maaseide Eiendomsinvest, bidrar til betydelige pengestrømmer.
BT170410 Det er betydelige forskjeller imellom valgkretsene når det gjelder hvor mange som bruker stemmeretten.
AP170410 Slike grunnleggende funn er betydelige for en rekke anvendte intervju- eller samtalesammenheng som vitneavhør, terapisamtaler eller medieintervjuer, da man enten vil unnvike å påvirke fortellingen, vil få noen til å fortelle mer utførlig om en sak, eller til å droppe et emne og bytte til et annet.
AA170409 Beredskapen er styrket generelt, og politiet er styrket med betydelige summer og mannskap, sier han. ( ©NTB ) ¶
SA170408 For det første er all olje og gass - og andre betydelige naturressurser under havbunnen - eid av oss - det norske folk.
SA170407 Senere har det syriske militæret bekreftet at seks personer ble drept på basen, og at angrepet førte til betydelige skader.
DB170407 Senere har det syriske militæret bekreftet at seks personer ble drept på basen, og at angrepet førte til betydelige skader.
BT170407 Senere har det syriske militæret bekreftet at seks personer ble drept på basen, og at angrepet førte til betydelige skader.
AA170407 - At Kværner blir en strategisk alliansepartner med Aker BP gir betydelige forretningsmuligheter.
SA170406 I motsatt fall kan jeg hjelpe henne med betydelige mengder litteratur.
DB170406 Forbedringene fra Bluetooth 4.2, som ble lansert i 2014, er betydelige , ikke minst når det gjelder hastighet og rekkevidde.
DA170406 - Vi håper [ den betydelige lokale støtten vi har fått ] kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover, tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge, sier Ole Kristian Sivertsen
AP170406https://www.aftenposten.no/norge/Hver-femte-norske-bistandskrone-til-Norge-618742b.html Den langvarige krisen i Syria gir betydelige utslag i norsk bistandsstatistikk, sier direktør Jon Lomøy i Norad i en pressemelding.
AP170406 Tatt i betraktning de betydelige utfordringene som ligger i befolkningsvekst, urbanisering og klimautfordringer vil nye teknologi, og nye, smarte måter å løse oppgavene på, være den eneste mulige vei for å opprettholde dagens velferd og livskvalitet, sier Hagerup.
AP170406 Den langvarige krisen i Syria gir betydelige utslag i norsk bistandsstatistikk, sier direktør Jon Lomøy i Norad i en pressemelding.
VG170405 Iniesta har i to omganger skjenket betydelige summer til moderklubben Albacete, som økonomisk var på knærne.
VG170405 Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen.
SA170405 Jensen sier den første regningen i NIF foreløpig er på 3,2 millioner kroner, og at Hellelands krav det siste året har ført til at betydelige midler er gått til innadrettet virksomhet i stedet for utadrettet.
DN170405 Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, uttalte en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
BT170405 Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, uttalte en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
AP170405 Kjemiske våpen ble brukt i stor skala under første verdenskrig, og i siste del av andre verdenskrig hadde tyskerne betydelige lagre av nervegass, men det ble ikke brukt.
AP170405 Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, uttalte en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
AP170405 Kjemiske våpen ble brukt i stor skala under første verdenskrig, og i siste del av andre verdenskrig hadde tyskerne betydelige lagre av nervegass, men det ble ikke brukt.
AP170405 Jensen sier den første regningen i NIF foreløpig er på 3,2 millioner kroner, og at Hellelands krav det siste året har ført til at betydelige midler er gått til innadrettet virksomhet i stedet for utadrettet.
AA170405 Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, sa en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
AA170405 Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert, sier Helgesen. ( ©NTB ) ¶
DN170404 Bodø og andre havner bruker også betydelige summer på omfattende og dyre cruiseinvesteringer.
DN170404 Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, sier en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
DB170404 Bilder fra åstedet viser at bussen har fått betydelige skader.
DB170404 Det er betydelige faktiske utfordringer ved å avlytte en bil.
BT170404 Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, sier en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
AA170404 Pollestad har tidligere varslet at det lå an til betydelige endringer fra regjeringens forslag.
SA170403 Vi har gjennom betydelige prosjekter som Opplevelser i nord forsket på, for og sammen med reiselivsnæringen.
DN170403 - Den amerikanske økonomien, og spesielt storselskaper med aktiviteter i Kina på en eller annen måte, kan lide betydelige store tap dersom en handelskrig skulle bryte ut, sier Prasad til CNBC.
DB170403 Så det er ikke bare det som skjer på banen som må ha betydelig fokus i satsingen og gjenreisingen av klubben Tor Olav Trøim har gitt nytt liv gjennom enda en gang å sette navnet sitt bak økonomiske garantier, også utenfor Ronny Deilas ansvarsområde har Vålerenga betydelige utfordringer.
DB170403 Vi har skiftet server, samt gjort betydelige oppgraderinger og endringer i systemets infrastruktur.
AA170403 - Sammenslåingen med Oras er en god industriell løsning, og vi ser betydelige faglige og markedsmessige synergier.
AP170402 Den nordlige sjøruten vil ikke kunne erstatte Suez-kanalen, men konsekvensene er likevel betydelige .
AP170401 Valgene har systematiske og betydelige effekter på varigheten til autoritære regimer.
DN170331 « Trossamfunnet ønsker bare å ha en grunnlikviditet som sikrer finansiering av vår virksomhet i Norge, og det er derfor også i år brukt betydelige midler til støtte av Jehovas vitners virksomhet i andre land, 90 millioner kroner », heter det i årsberetningen.
DN170331 Det er grunnen for den betydelige lønnsveksten.
SA170330 Dette vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, og gi grunnlag for et godt voksenliv.
DN170330https://www.dn.no/dnaktiv/2017/03/30/1556/Langrenn/utvikler-elektronisk-skibinding-innovasjon-viktigere-enn-noen-gang Han vil ikke ut med hvor mye penger de har brukt på å utvikle bindingen, men han sier det dreier seg om betydelige investeringer over flere år.
DN170330 Han vil ikke ut med hvor mye penger de har brukt på å utvikle bindingen, men han sier det dreier seg om betydelige investeringer over flere år.
BT170330 - Det er har ikke vi regnet på, men det er betydelige innsparingsmuligheter.
AP170330https://www.aftenposten.no/verden/Sultkrisene-kan-sende-strommen-av-mennesker-mot-Europa-til-vars-igjen-618214b.html I tillegg har president Donald Trumps administrasjon varslet betydelige kutt i budsjettet til USAs utenriksdepartement.
AP170330 I tillegg har president Donald Trumps administrasjon varslet betydelige kutt i budsjettet til USAs utenriksdepartement.
DB170329 Men riksarkivar Bolstad regner med å spare betydelige beløp ved å redusere rombehovet etter digitaliseringen.
DB170329 Den danske historieprofessoren Jes Fabricius Møller påpekte nylig i den danske debatten at vedlikehold av digitalisert materiale innebærer betydelige driftskostnader.
AP170329 En av de vanskeligste sakene under brexit-forhandlingene vil være den betydelige gjelden Storbritannia har til EU, mener Østerrikes statsminister.
AA170329 En av de vanskeligste sakene under brexit-forhandlingene vil være den betydelige gjelden Storbritannia har til EU, mener Østerrikes statsminister.
AA170329 To tidligere direktører i Telenor fikk betydelige bonuser av konsernet da de sluttet i fjor i kjølvannet av Vimpelcom-saken.
SA170328 Den har kostet betydelige pengebeløp og har ført til store utgifter til forbundet.
DN170328 - Manglende betjeningsevne kan påføre mange låntakere betydelige personlige belastninger.
DA170328 Retten pekte blant annet på betydelige mangler ved avhøret, både når det gjaldt objektiviteten og gjennomføringen.
BT170328 Den har kostet betydelige pengebeløp og har ført til store utgifter til forbundet.
AP170328https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Tom-Tvedt-etter-sparking-av-Inge-Andersen-Varsler-rydding_-avviser-hemmelighold-233040b.html Den har kostet betydelige pengebeløp og har ført til store utgifter til forbundet.
AP170328 Den har kostet betydelige pengebeløp og har ført til store utgifter til forbundet.
VG170327 - Dette vil bli betydelige bidrag til norske klubber.
SA170327 Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.
DN170327 « Vi har funnet bevis for at Huishan lenge har kjøpt betydelige mengder alfalfa fra tredjepart.
DA170327 Planen inneholder også en plan for betydelige kutt.
AP170327 Norge har betydelige skogressurser som i dag ikke foredles industrielt, skriver artikkelforfatterne.
AA170327 - Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, i pressemeldingen.
DB170326 Mens det eneste som står igjen etter den betydelige sivilisasjonen i dag er 80 hauger spredd ut på et ni kvadratkilometer stort område ved bredden av Mississippielva i det som i dag er det sørlige Illinois, en drøy mil fra storbyen St.
AP170326https://www.aftenposten.no/norge/Disse-skal-konkurrere-med-NSB-om-halve-Jernbane-Norge-617656b.html 40.000 - 50.000 reiser med banen hver dag, som står foran betydelige utvidelser.
AP170326 Betydelige deler av skolebudsjettet er finansiert med en bonusordning hver gang et selskap inngår en avtale om å leie offentlig landjord til gruvedrift, sier Von Flatern, som legger til at skolebudsjettene i Wyoming har fått inn 1,6 milliarder dollar på denne måten de siste 12 årene.
AP170326 Også Oljefondet har betydelige investeringer i prosjektet.
AP170326 40.000 - 50.000 reiser med banen hver dag, som står foran betydelige utvidelser.
AP170326 For den enkeltes livsløp er virkningene av å ta en universitets- og høyskoleutdanning betydelige .
DB170325 LONDON ( Dagbladet ) : Så lenge Russland 2018 allerede ved ansettelsen ble nevnt som en liten mulighet har det sakte, men sikkert, vokst fram betydelige forventninger til det norske fotballandslagets første match med ny sjef.
DA170325 EU-forskerne er likevel klare på at EU er i en brytningstid med betydelige utfordringer.
VG170324 Mer om gjerningsmannen : 52 år gammel engelskfødt konvertitt ¶ * 1 Politiet har gjort ytterligere to « betydelige » pågripelser i forbindelse med angrepet, men det er fortsatt ukjent om gjerningsmannen handlet alene eller som del av en gruppe.
VG170324 ) Det ble brukt betydelige ressurser på dette arbeidet.
VG170324 - For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik, sier Venstres listetopp for stortingsvalget i Troms, Morten Skandfer.
DN170324 Han mener fusjonen vil gi betydelige kostnadsreduksjoner - noe som er helt nødvendig for å konkurrere mot kjedenes enorme stordriftsfordeler.
DB170324 - For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik.
DA170324 Trumps plan ville bety betydelige innskrenkninger av kvinners rett til svangerskapsomsorg, fødselshjelp og prevensjon, ikke bare abort.
AP170324 Skjer det, vil det få betydelige utslag for oljeprisen allerede neste år, sier Kjus. | 12.000 dollar fra russisk hvitvaskingsskandale endte opp hos elektronikkfabrikk i Fredrikstad ¶
AP170324 Også Russland, den største produsenten utenfor OPEC, gikk med på betydelige kutt for å presse oljeprisen opp.
AP170324 - Jeg tror gjennomgangsmelodien fremover vil bli lite stabilitet og betydelige svingninger over relativt korte tidsrom, sier han.
AA170324 - For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik.
AA170324 Til tross for mange og betydelige utfordringer ved 60-årsmarkeringen synes disse båndene å være sterke.
VG170323 Erstatningsbeløpene kommer til å bli betydelige , ifølge Matre.
SA170323 Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene.
SA170323 Konkurransen i toppen av europeisk fotball er blitt betydelige tøffere, og bredden i den norske troppen er ikke større enn at man er helt avhengige av lagets to største profiler.
DA170323 I tillegg vet vi fra IS i Irak at de ofte legger betydelige hindringer i veien for at sivile skal rømme fra disse områdene.
BT170323https://www.bt.no/100Sport/fotball/Slik-skal-norske-toppklubber-bruke-320-millioner-pa-a-skape-de-neste-juvelene-232755b.html Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene.
BT170323https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norsk-stjerneduell-i-den-storste-kampen-i-europeisk-kvinnefotball-232680b.html Konkurransen i toppen av europeisk fotball er blitt betydelige tøffere, og bredden i den norske troppen er ikke større enn at man er helt avhengige av lagets to største profiler.
BT170323 Nå varsler advokaten betydelige erstatningskrav.
BT170323 - Nå går man inn i en prosess med erstatningssakene etter frifinnelsen høsten 2016, hvor erstatningsbeløpene er varslet å bli betydelige , skriver han i meldingen.
AP170323https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-skal-norske-toppklubber-bruke-320-millioner-pa-a-skape-de-neste-juvelene-232755b.html Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene.
AP170323https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norsk-stjerneduell-i-den-storste-kampen-i-europeisk-kvinnefotball-232680b.html Konkurransen i toppen av europeisk fotball er blitt betydelige tøffere, og bredden i den norske troppen er ikke større enn at man er helt avhengige av lagets to største profiler.
AP170323 Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene.
AP170323 Konkurransen i toppen av europeisk fotball er blitt betydelige tøffere, og bredden i den norske troppen er ikke større enn at man er helt avhengige av lagets to største profiler.
AA170323 Erstatningsbeløpene kommer til å bli betydelige , ifølge Matre. ( ©NTB ) ¶
VG170322 - Mosul er i ferd med å bli tatt tilbake, og vi gjør betydelige fremskritt inne i Syria.
SA170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
DN170322 Det skyldes nok både alpinstedenes betydelige investeringer over mange år i snøproduksjonsanlegg samt at vi har samlet bransjen i vær- og føremeldingstjenesten fnugg.no og dermed blitt mer synlige.
DB170322 Det er seks faktorer som forklarer 3/4 av all den betydelige variasjonen i lykke mellom land.
DB170322 De sosiale konsekvensene er ofte betydelige , fra vanskeligheter med å ha kontakt med andre mennesker, til å delta i arbeidslivet.
AP170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
FV170321 Han fikk betydelige skader etter hendelsen.
DB170321 - Det som kreves er at det enten skulle bety eller medføre betydelige organisatoriske eller økonomiske utfordringer for hovedpersonen, eller når det er nødvendig med hensyn til tryggheten til resten av elevene, sier jurist Sofia Kalin ved Skolverket til SVT.
DB170321 Etter å ha jobbet med tallteori og levert betydelige bidrag på dette feltet, begynte Meyer på 1970-tallet å jobbe med metoder for å bryte ned komplekse funksjoner og signaler til enklere, bølgelignende komponenter - såkalt harmonisk analyse.
DA170321 To 34-åringer må i retten i en omfattende narkotikasak der de er tiltalt for å ha oppbevart betydelige mengder narkotika i en bolig på Sola.
DA170321 To 34-åringer må i retten i en omfattende narkotikasak der de er tiltalt for å ha oppbevart betydelige mengder narkotika i en bolig på Sola.
DA170321 - Det som alltid underkommuniseres med slike forslag til nye avgifter på andres tjenester og arbeid, er at disse tjenestene allerede har betalt betydelige beløp for gjøre filmprodusentenes filmer tilgjengelig for publikum, kommenterer Torgeir Waterhouse, direktør for IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge.
DA170321 De sier at det er en byrde til å begynne med, det krever betydelige anstrengelser for å bygge et likelønnssystem og dokumentere det du må dokumentere, men når det er gjennomført, så får de høyere jobbtilfredshet og en mer disiplinert lønnsfastsettelse i bedriften.
BT170321 Etter å ha jobbet med tallteori og levert betydelige bidrag på dette feltet, begynte Meyer på 1970-tallet å jobbe med metoder for å bryte ned komplekse funksjoner og signaler til enklere, bølgelignende komponenter - såkalt harmonisk analyse.
BT170321 Det kreves betydelige utbedringer av RV 7 for at veien skal bli vintersikker.
SA170320 Staten vil da fremdeles gå glipp av betydelige summer i avgifter, men vil til gjengjeld styrke Vinmonopolet sin stilling.
SA170320 Vikings Ole André Lerang er sterkt ønsket, og Sandnes Håndballklubb trenger tre, fire betydelige forsterkninger for å hevde seg i eliten, men satsingen skal ikke få knekke klubben.
DN170320 Men han tar det for gitt at det kommer betydelige midler fremover.
AP170320 - Det er betydelige forskjeller mellom Sp og SV, men jeg vet ikke om de har økt etter SVs landsmøte.
AP170320 - Betydelige forskjeller ¶
AP170320 Vikings Ole André Lerang er sterkt ønsket, og Sandnes Håndballklubb trenger tre, fire betydelige forsterkninger for å hevde seg i eliten, men satsingen skal ikke få knekke klubben.
DB170319 Som Dagbladet skrev i går, sto to fronter i partiet mot hverandre, hvor den ene, med Lars Haltbrekken i spissen, ønsket å benytte en mulig vippeposisjon i høstens valg til å binde Ap opp mot konkrete og betydelige utslippskutt.
DA170319 Tillater man lovløshet, organisert kriminalitet, menneskesmugling, narkotikasmugling og terrorisme, gir det betydelige utfordringer, sier Røsland.
VG170318 - Rikstrygdeverket er et tidstypisk, offentlig signalbygg med betydelige arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter, sier riksantikvar Jørn Holme.
DB170318 om en tropp der en av spillerne ( Markus Henriksen ) knapt har begynt å trene fotball igjen etter skaden han pådro seg for to måneder siden, og plusser på med problemet som også gjorde vondt verre for Per-Mathias Høgmo, manglende spilletid for flere av de landslagsaktuelle, da sitter du igjen med betydelige fragmenter av bildet som forklarer norsk toppfotballs internasjonale probl
AP170318 - Rikstrygdeverket er et tidstypisk, offentlig signalbygg med betydelige arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter, sier riksantikvar Jørn Holme.
AA170318 - Rikstrygdeverket er et tidstypisk, offentlig signalbygg med betydelige arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter, sier riksantikvar Jørn Holme.
FV170317 - På papiret finnes jo ressursene også til biodiesel, men det gjenstår betydelige utfordringer med dette.
DN170317 Arbeidet vil bety betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt, sier Rød, ifølge børsmeldingen.
DB170317 Han har hatt betydelige rusproblemer og psykiske helseproblemer siden ungdommen, påpeker retten, men mener det ikke er nok til gi ham mindre enn minstestraff.
DB170317 Dette fostrer betydelige lønnsforskjeller og viser seg å passe kvinner spesielt dårlig.
DB170317 En spesifikk personlighetsforstyrrelse er en alvorlig forstyrrelse av individets karaktermessige konstitusjon og atferdsmønstre, som vanligvis omfatter flere områder av personligheten, og nesten alltid forbundet med betydelige personlige og sosiale problemer.
DB170317 Løsninger som må gi betydelige kutt.
DA170317 Han har hatt betydelige rusproblemer og psykiske helseproblemer siden ungdommen, påpeker retten, men mener det ikke er nok til gi ham mindre enn minstestraff.
AA170317 Han har hatt betydelige rusproblemer og psykiske helseproblemer siden ungdommen, påpeker retten, men mener det ikke er nok til gi ham mindre enn minstestraff. ( ©NTB ) ¶
VG170316 Mens Trond Giske, noe fortvilet, muligens, ser at grunnmuren i hans kjære Trond-heim er i ferd med å slå betydelige sprekker.
SA170316 Kvelertak har tidligere turnert med betydelige band som Slayer og Anthrax, som sammen med Metallica og Megadeth regnes som « de fire store » innenfor thrashmetallen.
DN170316 Ingen våget å spå om utfallet, og det ble meldt om betydelige splittelser innad i partigruppene.
DN170316 Hun sier også at bare en forsvinnende liten del av Brasils betydelige soyaproduksjon går til norsk laksefôr.
DB170316 « Hver eneste test resulterte i hemningsløse utslipp av betydelige mengder radioaktivt materiale, som videre ble spredt i atmosfæren, og deponert overalt på jordas overflate », står det i rapporten.
DB170316 Det er betydelige kontroverser til oppfatninger av at gutter dominerer blant genier og vidunderbarn.
DA170316 Spillerne har informert det nasjonale ishockeyforbundet om at de ikke vil møte opp til oppkjøringsleiren neste onsdag dersom det ikke tas " betydelige steg " mot en løsning på lønnskonflikten.
DA170316 De må ta betydelige steg for å komme oss i møte, sier Lamoureux-Davidson.
BT170316 Kvelertak har tidligere turnert med betydelige band som Slayer og Anthrax, som sammen med Metallica og Megadeth regnes som « de fire store » innenfor thrashmetallen.
AP170316 Næringsminister Monica Mæland, her på fjordsafari i Aurlandsfjorden, avslører betydelige skattekutt for hotelleiere i forslaget til statsbudsjett for 2018.
AP170316 For fire år siden ville SV « redusere oljeinvesteringene og la betydelige deler av ressursene på norsk sokkel blir liggende ».
AA170316 Ingen våget å spå om utfallet, og det ble meldt om betydelige splittelser innad i partigruppene.
AA170316 Hun sier også at bare en forsvinnende liten del av Brasils betydelige soyaproduksjon går til norsk laksefôr. ( ©NTB ) ¶
VG170315 Regjeringen har møtt oljekrisen med betydelige økninger i offentlig pengebruk, og til dels kraftige stimulanser til det de mener kan få fart på andre deler av økonomien enn den som har med olje og gass å gjøre.
DN170315https://www.dn.no/nyheter/2017/03/15/1851/Makrookonomi/i-denne-bransjen-er-lonnsforskjellene-ekstreme-det-er-ikke-fordi-kvinnene-tjener-veldig-lite-men-fordi-mennene-tjener-vanvittig-mye Hun har undersøkt om forhold som arbeidstid, lønnsnivå, bransje, sektor, utdannelse og alder kan forklare hvorfor lønnsforskjellene fortsatt er betydelige .
DN170315 Hun har undersøkt om forhold som arbeidstid, lønnsnivå, bransje, sektor, utdannelse og alder kan forklare hvorfor lønnsforskjellene fortsatt er betydelige .
DN170315 Gjennom sitt private investeringsselskap Magni Partners har Trøim bygget sitt eget imperium etter bruddet med Fredriksen, med betydelige eierandeler i blant annet gassrederiet Golar LNG, livsforsikringsselskapet Storebrand og senest Borr Drilling.
DB170315 - På tross av denne betydelige inntekten og skatten, er det totalt ulovlig å stjele og publisere selvangivelser.
DA170315 Da må de betydelige kuttene reverseres, sier Gerhardsen.
BT170315 Får skogbruket skikkelig betalt for dette råstoffet økes lønnsomheten i hele verdikjeden og det blir mer lønnsomt å ta ut tømmer til byggematerialer, og dermed raskere erstatning av stål og betong som har betydelige klimagassutslipp.
SA170314https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Nye-funn-om-mobbing--Ma-tas-tak-i_-sier-forskeren-9941b.html - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
SA170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
SA170314 Får skogbruket skikkelig betalt for dette råstoffet økes lønnsomheten i hele verdikjeden og det blir mer lønnsomt å ta ut tømmer til byggematerialer, og dermed raskere erstatning av stål og betong som har betydelige klimagassutslipp.
SA170314 Disse studiene viser at mange kan få betydelige muskelødeleggelser og betennelsesreaksjoner i muskulaturen.
FV170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
DB170314 Retten kritiserer avhøret, der 15-åringen tilsto : « Retten er enig i at det hefter betydelige mangler ved avhøret, herunder også hva gjelder objektiviteten ved gjennomføringen av dette ».
BT170314https://www.bt.no/familieogoppvekst/Nye-funn-om-mobbing--Ma-tas-tak-i_-sier-forskeren-9941b.html - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
BT170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
AP170314https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Nye-funn-om-mobbing--Ma-tas-tak-i_-sier-forskeren-9941b.html - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
AP170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
AP170314 Disse studiene viser at mange kan få betydelige muskelødeleggelser og betennelsesreaksjoner i muskulaturen.
AA170314 Retten kritiserer avhøret, der 15-åringen tilsto : " Retten er enig i at det hefter betydelige mangler ved avhøret, herunder også hva gjelder objektiviteten ved gjennomføringen av dette ".
AA170314 - Sør-Trøndelag må rydde opp i sine betydelige utfordringer.
VG170313 Det tilsier at det skjuler seg betydelige mørketall.
AP170313 Dette har ikke forhindret at man snakker om glasstak og bruker betydelige ressurser på å få opp kvinneandelen.
AP170312 mars, der han beskrev hvordan Wikipediasiden « Crime in Sweden » får betydelige økninger i lovbrudd til å se minimale ut ved hjelp av en logaritmisk skala. 1013 barn ¶
AP170312 mars, der han beskrev hvordan Wikipediasiden « Crime in Sweden » får betydelige økninger i lovbrudd til å se minimale ut ved hjelp av en logaritmisk skala. 1013 barn ¶
VG170311 Hun døde av betydelige hodeskader.
SA170311 Flere gjorde stor suksess og bygget opp betydelige bedrifter og formuer i hjembyen.
SA170311 Hadde både store pengesummer og betydelige mengder amfetamin og hasj gjemt på arbeidsplassen.
SA170311 Hun døde av betydelige hodeskader.
DB170311 Samtidig løser ikke den foreslåtte reformen de betydelige utfordringene for rettssikkerheten som finnes i barnevernets arbeid.
AP170311 Hun døde av betydelige hodeskader.
AA170311 Hun døde av betydelige hodeskader.
AA170311 Uansett er det hevet over enhver tvil at omregulering av grøntområder til boligformål er et av områdene hvor lokalpolitikere har stor innflytelse, og mulighetene for økonomisk gevinst er betydelige .
SA170310 Han har også gitt betydelige pengegaver til den ulovlige israelske bosetningen Beit El på den okkuperte Vestbredden.
DN170310 - Arbeiderpartiets forslag til lovendring vil innebære betydelige kostnadsøkninger.
DN170310 - Arbeiderpartiets forslag til lovendring vil innebære betydelige kostnadsøkninger, sier Administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ( til venstre ).
DA170310 To ansatte i en dagligvarebutikk i Stavanger er dømt for tyveri av betydelige mengde sigaretter.
AP170310 I de siste årene det vært noen betydelige endringer for Rema-kjøpmenn : ¶
VG170309 Filmens betydelige andel action bæres av god, gammeldags nitid koreografi, stunts og hypermobil kameraføring, framfor kjapp klipping og CGI.
DN170309 I sitt private selskap Elsu Holding fremgår det at Mohn Furre eier Bergen Aktiv, som driver sports- og fiskeutstyrsbutikk, i tillegg til at selskapet " besitter også betydelige midler som forvaltes fortløpende ", blant annet aksjer og andre finansielle instrumenter.
DA170309 Dette går på at han skal ha unnlatt å oppgi betydelige skattepliktige beløp.
AA170309 Han har også gitt betydelige pengegaver til den ulovlige israelske bosetningen Beit El på den okkuperte Vestbredden.
AA170309 Omregulering av grøntområder til boligformål er et av områdene hvor lokalpolitikere har stor innflytelse og mulighetene for økonomisk gevinst er betydelige .
VG170308 I dommen kommer det frem at det foreligger flere opplysninger i saken som gir klare indikasjoner på betydelige utslipp i luften av blant annet kvikksølv, bly, bromerte flammehemmere, PCB og dioksiner.
SA170308 Med så betydelige investeringer viser vi at Tyrkia er blant verdens ledende land i satsing på fotballinfrastruktur.
DB170308 Sikkerhetsrådet truer også med at de kan komme til å iversette flere « betydelige tiltak », etter å allerede ha gått gjennom seks ruynder med stadig tøffere sanksjoner mot Nord-Korea.
DB170308 Onsdag fordømte også FNs sikkerhetsråd Nord-Koreas missiltest, og advarte om at de kunne komme til å komme med ytterligere « betydelige tiltak » mot Kim Jong-un og Nord-Korea.
AP170308 De to allierte startet i forrige uke sin årlige manøvre, betydelige styrkedemonstrasjoner som i Pyongyang tolkes som om det øves på invasjon.
AP170308 Med så betydelige investeringer viser vi at Tyrkia er blant verdens ledende land i satsing på fotballinfrastruktur.
VG170307 Dertil kommer betydelige administrative kostnader ved å sette opp og administrere et system for inntektsprøving mot familieinntekt.
DB170307 Betydelige subsidier til barnehager, en svært sjenerøs foreldrepermisjonsordning og barnetrygd, er alle ordninger som gjør det mulig å kombinere barn og arbeid.
AP170307 Også for 20 år fant May-Len Skilbrei, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO, betydelige motsetninger mellom samfunnsklassene.
DB170306 - Med tanke på at de forsyner seg grovt i annonsefatet, og med tanke på at de er betydelige innholdsleverandører, synes jeg det er naturlig å se hvordan de også kan bidra økonomisk, sier Løvaas.
VG170305 Myndighetene i Australia, Malaysia og Kina har uttalt at det kan bli aktuelt å ta opp søket dersom det kommer betydelige bevis på hvor flyet kan ha styrtet.
DB170305 En studie vi nettopp har gjennomført viser at en fjerning av etterlatterettighetene i Folketrygden vil få betydelige negative konsekvenser for fremtidens kvinnelige alderspensjonister.
BT170305 Min formodning er at mange som nå ukentlig står frem i media og klager sin nød over at lilleputt-kommuner ledes inn i en handlekraftig, mellomstor kommune, aldri selv ville ønske å jobbe i en kommuneledelse med betydelige svakheter.
VG170304 Det er funnet betydelige mengder menneskelige levninger i en underjordisk betongtank, som lå utenfor mødrehjemmet som ble drevet av den irske nonneordenen Bon Secours-søstrene fra 1925 til 1961.
DN170304 Landet har betydelige økonomiske utfordringer, og myndighetene ønsker å bli mindre avhengige av eksport.
AP170304 Utgravninger ved barnehjemmet Bon Secours fra november til januar har avdekket en underjordisk struktur som er delt i 20 kamre med « betydelige mengder menneskelige levninger ».
AP170304 Det er bare én ting som kan få utslippene ned i betydelige grad : skipsfarten må ta i bruk alternative drivstoffer - som elektrisitet, flytende naturgass ( LNG ) og biodrivstoff.
AA170304 Landet har betydelige økonomiske utfordringer, og myndighetene ønsker å bli mindre avhengige av eksport.
VG170303 Men disse utgjør ytterfløyene i en ellers ganske forstandig og konstruktiv samtale om de betydelige utfordringene ved det kulturelt heterogene samfunnet som Norge irreversibelt er blitt.
DB170303 Tilsyn og undersøkelser tyder på at det er betydelige forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre.
AA170302 Siste del av 15 dagersperioden viser store temperatursprang enkelte dager, spesielt om nettene, hvor skiftet mellom klarvær og skyet vær, gir betydelige temperaturforskjeller.
AA170302 Men jeg er sikker på at det blir snø og ganske sikker på at noen vil få betydelige mengder i løpet av helgen.
DN170301 På forhånd pekte analytikere og andre observatører på at talen potensielt kunne gi betydelige utslag i finansmarkedene.
DB170301 Undersøkelser viser at fet fisk inneholder betydelige mengder miljøgifter fra havet.
DB170301 I TVIL : Dr Sofie Hexeber gmener at fet fisk ikke nødvendigvis er sunnere enn kjøtt, etter som disse inneholder betydelige miljøgifter fra havet.
DA170301 Saken handler imidlertid ikke om Øcal som lokal franchisetaker og hans innsats, men om Wayne´s Coffee i Norge og deres tidligere driftsselskap Pacamera som har hatt betydelige utfordringer på nasjonalt nivå.
AP170301https://www.aftenposten.no/reise/-Et-dogn-pa-sykehus-i-utlandet-kan-fort-runde-100000-kroner-9879b.html Og nærmere 200 personer fikk betydelige summer.
AP170301 Og nærmere 200 personer fikk betydelige summer.
VG170228 Det siste året har imidlertid TVNorge slitt med svakere seertall, og i sommer måtte kanalen ta betydelige bemanningskutt.
DN170228 Fra selskapets kvartalsrapport fremgår det at det vil være nødvendig med betydelige ytterligere endringer i låneavtalene med bankene for å få inn ny kapital.
DN170228 John Fredriksens riggkjempe Seadrill tror det vil være nødvendig med betydelige ytterligere endringer i låneavtalene med bankene for å få inn ny kapital, fremgår det av kvartalsrapporten tirsdag.
DB170228 Konsernet har det siste tiåret vært gjennom betydelige omstruktureringer.
AP170227 Flere betydelige hindre gjenstår imidlertid.
BT170226 Dessverre inneholder loven betydelige begrensninger i adgangen til å bruke rommet.
VG170225 Å ekskludere en part, som attpåtil sitter på betydelige våpenarsenaler, vil ikke føre noe sted.
DB170225 Å gradere temperaturen på for eksempel varmekabler og varmtvannsberedere gjennom smart-termostater som kobles til måleren kan likevel gi betydelige innsparinger i løpet av et år.
VG170224 - Han kan komme opp på betydelige nivåer i kontraktene hvis han velger de rette partnerne, mener han.
VG170224 « Betydelige nivåer » ¶
VG170223 Den norske telekjempen har investert 26 milliarder kroner i virksomheten, men har støtt på betydelige problemer - og i flere måneder har det blitt spekulert i en Telenor-exit.
VG170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
SA170223 På Dale har det i løpet av årene også vært betydelige leieinntekter, også disse pengene er brukt opp.
SA170223 Men på Dale har det i løpet av årene også vært betydelige leieinntekter, også disse pengene er brukt opp.
DN170223 Betydelige utlånstap ¶
DN170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.
DN170223 Dette skyldes oppjustering av 2017-anslaget, men også den betydelige nedjusteringen av 2016-anslaget som fant sted på samme tid ifjor », skriver SSB.
DN170223 Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.
DB170223 Og Russland har betydelige interesser i Arktis og det den tidligere Clinton-rådgiveren karakteriserer som « de facto kontroll » over Arktis.
DB170223 Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i børsmeldingen.
DB170223 - Det har vært et tapssluk og det ville krevd betydelige investeringer for å gjøre det lønnsomt.
DA170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
BT170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
AP170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
DB170222 Rapporten inneholder betydelige usikkerhetsmomenter, mener Høie, som hevder det foreligger et svært omfattende beslutningsgrunnlag.
DB170222 Og Russland har betydelige interesser i Arktis og det den tidligere Clinton-rådgiveren karakteriserer som « de facto kontroll » over Arktis.
DA170222 Dette går fram av et notat utarbeidet av Helsedirektoratet om blant annet « gjennomførte tiltak i 2016 » og « betydelige omstillingsutfordringer » i 2017.
AP170222 Raset fra Sukkertoppen var varslet, men det gikk mye lenger enn antatt før den nådde bebyggelse i Vei 228, der de materielle skadene er betydelige .
AA170222 Raset fra Sukkertoppen var varslet, men det gikk mye lenger enn antatt og nådde bebyggelse i Vei 228, der de materielle skadene er betydelige .
SA170221 Men det forutsetter betydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra staten om det skal ha noe for seg - ikke minst når det gjelder næringsutvikling, høyere utdanning, forskning, utvikling og kultur.
SA170221 DEBATT : Rogfast vil om noen år skape Vestlandets største felles bo- og arbeidsmarked med over 400.000 innbyggere, bringe to naboregioner med mange fellesinteresser sammen og bidra til betydelige vekstmuligheter for Haugalandet og Stavanger-regionen.
SA170221 Nå mobiliserer ordførere i Rogaland og Agder for å unngå betydelige kutt.
DN170221 Fuller vil bli assistert av en raadgivende komite bestaaende av 5 tømmerhandlere valgt av trælasthandlerforeningen samt repræsentanter for nogen faa andre betydelige tømmerimportørfirmaer.
DN170221 Grunnen til det betydelige fallet er det ingen som kan gi et entydig svar på.
DN170221 Radisson Blu Plaza i Oslo : Betydelige beløp brukes på å oppgradere hotellets 676 rom.
AA170221 Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
AA170221 LHL-klinikkene Røros er nettopp tildelt betydelige forskningsmidler gjennom Brystkreftforeningen og Kreftforeningens Rosa Sløyfeaksjon, noe vi er takknemlige for.
VG170220 - Det er med respekt og takknemlighet jeg vil minnes Kaci Kullmann Five, og hennes betydelige politiske innsats gjennom flere tiår.
DB170220 - Det er med respekt og takknemlighet jeg vil minnes Kaci Kullmann Five, og hennes betydelige politiske innsats gjennom flere tiår.
DB170220 Oljerøret skal trekkes gjennom store deler av USA, med betydelige fare for at oljesøl kan ødelegge drikkevann i urfolksområder.
BT170220 Det kreves store investeringer og betydelige reformer for å bekjempe avskogingen, skriver han.
BT170220 - Kongo har et svakt styresett med betydelige korrupsjonsproblemer.
AA170220 - Det er med respekt og takknemlighet jeg vil minnes Kaci Kullmann Five, og hennes betydelige politiske innsats gjennom flere tiår.
DB170219 Vi er fullstendig klar over at DR Kongo har et svakt styresett med betydelige korrupsjonsproblemer.
SA170218 Denne andelen ser ut til å holde seg relativt stabil til tross for den betydelige nedbemanningen vi har sett siden kollapsen i oljeprisene.
DB170217 Samtidig har de gjeldende internasjonale databasene vært beheftet med betydelige feil.
DA170217 Og den omfattende bobehandlingen har ført til betydelige kostnader.
DA170217 Den er ikke basert på en roman, tegneserie, TV-serie, merkevare eller leketøykolleksjon - men er en originalhistorie av manusforfatteren Justin Haythe ( som også skrev Verbinski-floppen « The Lone Ranger » ), iscenesatt med streng voksengrense og betydelige ressurser.
BT170217 Skolene har altså fremdeles betydelige problemer med å fange opp mobbing.
AP170217 IMF skriver at alle innstrammingene og kuttene for å redusere statens budsjettunderskudd « har medført betydelige kostnader for samfunnet ».
AP170217 ), har Hellas gjort betydelige fremskitt når det gjelder å redusere de makroøkonomiske ubalansene. » - Begrensingen pålagt av euromedlemskapet betyr at Hellas ikke har sin egen valuta som kan svekke seg for å få fart på økonomien, sier Østnor.
AA170217 - Men selv om man tar hensyn til dette gjenstår det betydelige fylkesvise forskjeller.
VG170216 Det er naturlig at skipresidenten ikke har oversikt over alle detaljer i grenene, og langrennskomiteen skal selvsagt ha sin betydelige av ansvaret.
DN170216 Ifølge meglerhuset er dette drevet av et ønske om å akselerere rekrutteringen og trening av personell før den betydelige langdistanseveksten, og er dermed kostnadsrelatert.
DB170216 Spesialenheten mener meldinger som « stille her », « kontroll » og « solskinn » var beskjeder fra Eirik Jensen til Gjermund Cappelen om at « kysten var klar », og at politilederen varslet Cappelen om ressursinformasjonen i politiet og at han fikk « betydelige godtgjørelser » for dette i form av hasjpenger.
DB170216 At nordmenn overforbruker bolig, grunnet ekstremt lave renter og evig optimisme om eiendom som sikkert investeringsobjekt, ser ikke ut til å bekymre våre politikere - som ikke tør å røre de betydelige subsidiene av den velbemidla middel- og overklassen.
AA170216 Betydelige skader fikk også passasjerene hennes samt den kvinnelige sjåføren i 20-årene i den motgående bilen, ifølge tiltalen.
AA170216 For å kompensere for inntektsfallet, gjennomførte konsernet i løpet av 2016 betydelige nedbemanninger.
AA170216 Betydelige nedbemanninger ¶
SA170215 Den lokale sparebanken i Sandnes har reist seg etter et svakt 2015, og leverer til tross for betydelige tap, et resultat etter skatt på 171,5 millioner kroner for 2016.
SA170215 Hun er imponert over at de klarte å generere betydelige leieinntekter.
DN170215 Carnegie mener det kan ligge betydelige opsjonsverdier i aksjen.
DN170215 Utvider vi perspektivet til å gjelde noen århundrer, er det den betydelige fremgangen i produktivitet i moderne tid som skiller seg ut, se figur 7.
DN170215 Over tid har denne størrelsen gitt betydelige bidrag til produktivitetsveksten.
DN170215 Bidragene fra pengepolitikken har også vært betydelige , se figur 2.
DN170215 Det har vært en beskjeden avkastning, men dette skyldes betydelige utgifter til distribusjonssentral på Kløfta til flere hundre millioner kroner og systemer vi har bygd opp.
DN170215 Deretter gikk han inn sammen med blant andre Kjell Inge Røkke i Gresvig på 90-tallet på et tidspunkt da selskapet var i betydelige økonomiske problemer.
DB170215 - Vi har gjort dels betydelige endringer i det vi la fram for å oppklare uklarheter og sikre at det er et regelverk som er klart og tydelig nok, og som tar utgangspunkt i at barna som mobbes og foreldrene dere skal beskyttes, sier Røe Isaksen.
DB170215 ( Dagbladet ) : Dagen etter at det er avslørt betydelige kontakter mellom russisk etterretning og valgkamporganisasjonen til Donald Trump, er USAs forsvarsminister James Mattis, kjent som « Mad dog », i Brussel for å delta på toppmøtet i NATO.
AP170215 - I 2015 stoppet vi kuttene etter mange år med fall, og 2016 viser at vi tok de første betydelige skrittene mot større forsvarsbudsjetter, sier Stoltenberg.
AP170215 - I 2015 stoppet vi kuttene etter mange år med fall, og 2016 viser at vi tok de første betydelige skrittene mot større forsvarsbudsjetter, sier Stoltenberg.
BT170214 Dette vil gi betydelige besparelser, sier Opedal.
BT170214 Det har over år dukket opp flere mindre forsikringsselskaper i det norske markedet som har spist betydelige markedsandeler av de store.
AP170214 - I 2015 stoppet vi kuttene etter mange år med fall, og 2016 viser at vi tok de første betydelige skrittene mot større forsvarsbudsjetter, sier Stoltenberg.
AA170214 Sikkerhetsrådet truer også med å iverksette " ytterligere og betydelige tiltak " mot regimet i Pyongyang.
AA170214 I 2016 tok vi det første betydelige skrittet mot økt pengebruk, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
VG170213 Natt til tirsdag norsk tid ble det også kjent at FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømmer prøveoppskytingen, og at de nå truer med « ytterligere og betydelige tiltak » mot regimet i Pyongyang.
VG170213 Dette er ikke første gang det er betydelige politiske forskjeller mellom Det hvite hus og mange europeiske hovedsteder.
DN170213 « Deutsche Börse har en god sjanse til å vinne betydelige markedsandeler på lang sikt innen områder som rente og valutahandel, samt flytte handel fra London til Frankfurt, dersom markedsdeltagere i London blir gitt ubegrenset tilgang til overlegne handelsplattformer i Frankfurt.
AA170213 At Sparebank 1-alliansen nå velger Vipps som sin mobile betalingsløsning, betyr at de forkaster betalingstjenesten Mcash, som de har reklamert offensivt for tidligere og brukt betydelige ressurser for å utvikle.
DA170211 CO2-utslippene fra transportsektoren kan øke med 60 prosent fram til 2050, til tross for den betydelige teknologiframgangen som antas å komme.
DB170210 Offeret måtte opereres for alvorlige skader i endetarmen - og hadde også betydelige hevelser i ansiktet.
DB170210 Det har i årene etter den siste istiden for ca 11 500 år siden, samt i de siste 2000 år fram til slutten av den lille istiden på slutten av 1800-tallet vært meget betydelige klimaendringer som har vært drevet og styrt av naturlig variasjon. 4.
BT170210 For Marokko betyr okkupasjonen tilgang på betydelige naturressurser, deriblant store forekomster av fosfat.
AP170210 I tillegg til tunnelen omfatter Follobaneprosjektet betydelige utbedringer og konstruksjoner ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, samt bygging av nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski.
AA170210 Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche viste til at saken omhandler " betydelige beløp " og la ned påstand om ti måneders fengsel og en bot på 250.000 kroner.
VG170209 Det siste året har imidlertid TVNorge slitt med svakere seertall, og i sommer måtte kanalen ta betydelige bemanningskutt.
DN170209 - Prosafe har vært gjennom en grunnleggende økonomisk restrukturering og har gjennomført betydelige effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner i løpet av det siste året.
DB170209 Også en forskningsgjennomgang utført av EUs organ The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( EMCDDA ) i 2012, konkluderer på side 164 på samme måte : " Vi har nå oppnådd tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at betydelige kliniske fordeler kan oppnås ved å gi heroin til pasientgrupper som tidligere ble ansett for å være umulig å behandle.
DB170209 Det å innføre heroinbehandling kommer nemlig med betydelige innsparinger.
DB170209 Cochrane-gruppen konkluderer riktig nok på side 14 med at det er et åpent spørsmål om tiltaket vil tjene inn seg selv, men den fire år ferskere studien fra den internasjonale forskergruppen, konkluderer på side 12 med at « funn fra internasjonal forskning har konsekvent demonstrert at det er betydelige økonomiske gevinster ved heroinbehandling siden det reduserer kostnaden knyttet til kriminalitet, fengsling og
DB170209 Kommersielle aktører har både færre ansatte per barn og betydelige lavere utgifter i pensjon.
VG170208 Når denne innvendingen likevel ikke trekker helhetsinntrykket ned på poengskalaen, skyldes det romanens andre og betydelige kvaliteter.
VG170208 For eksempel rentesvingninger, økte telefon- og datautgifter eller noen betydelige hopp i strømprisene.
DN170208 - Vi har gjort en rekke grep for å tilpasse oss markedet, inkludert kapasitetstilpasninger og organisasjonsendringer, men også betydelige investeringer i utvikling av nye prioriterte produkter og løsninger.
DB170208 Vi bruker betydelige midler på å øke helsepersonells kompetanse.
DA170208 En avvikling av Norgerhaven fengsel ved utløpstidspunktet vil medføre betydelige konsekvenser for soningskøen, overholdelse av 48-timersregelen for politiarrest og arbeid med vedlikehold for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet ved flere norske fengsler, hevder Amundsen.
AA170208 I 2016 ble det brukt betydelige midler til å betale for ubenyttet innkvarteringskapasitet, påpeker Listhaug.
AA170208 En hyggelig bieffekt er at aktivitetsplikt sparer kommunene for betydelige summer.
DN170207 - Hovedbudskapet er at vi har gjennomført betydelige forbedringer.
DN170207 Men for divisjonen Rig Systems, der den betydelige norske virksomheten inngår, er det ikke mye å glede seg over.
VG170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
VG170206 KrF lykkes rimelig godt med å få ut betydelige beløp til sine hjertesaker i budsjettforhandlingene med regjeringen, men det er det få utenom menigheten som bryr seg om.
SA170206https://www.aftenbladet.no/bil/Nye-Audi-Q5-er-perfekt-for-familien_-men-ikke-for-lommeboken-9735b.html Den deler plattform med A4, noe som er et godt utgangspunkt, og den kan leveres med utstyr som gir den betydelige fordeler sammenlignet med forrige utgave.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
SA170206 Det var åpenbart at det betydelige arbeidet - og kostnadene - som var lagt ned i arbeidet med første byggetrinn og PIME-prosjektet ville være så nær som bortkastet dersom utkastet til regionalplan, kombinert med rekkefølgekrav fra Sandnes kommune, skulle bli vedtatt.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
SA170206 Det var åpenbart at det betydelige arbeidet - og kostnadene - som var lagt ned i arbeidet med første byggetrinn og PIME-prosjektet ville være så nær som bortkastet dersom utkastet til regionalplan, kombinert med rekkefølgekrav fra Sandnes kommune, skulle bli vedtatt.
FV170206 Den deler plattform med A4, noe som er et godt utgangspunkt, og den kan leveres med utstyr som gir den betydelige fordeler sammenlignet med forrige utgave.
DN170206https://www.dn.no/nyheter/2017/02/06/0815/Finans/farstad-sikrer-restruktureringsavtale-vil-skape-rederigigant - Alle tre har hatt store operasjoner i Brasil, og alle tre er jo betydelige aktører i Nordsjøen.
DN170206 Tallene kom inn lagt bedre enn ventet, men var i stor grad drevet av betydelige positive inntekter fra endring i pensjonsprogrammet i etterkant av fusjonen mellom Det norske oljeselskap og BP Norge.
DN170206 Vi har tenkt å investere betydelige beløp i India.
DN170206 - Alle tre har hatt store operasjoner i Brasil, og alle tre er jo betydelige aktører i Nordsjøen.
DN170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
BT170206 REAGERER : Politioverbetjent Jan Koldal på Geilo forteller at de brukte betydelige ressurser på å ta hånd om bergensungdommer på tur til skistedet denne helgen.
BT170206 Den deler plattform med A4, noe som er et godt utgangspunkt, og den kan leveres med utstyr som gir den betydelige fordeler sammenlignet med forrige utgave.
AP170206 Slike plakk kan man påvise mange år før pasienten utvikler betydelige symptomer - enten ved å ta en prøve av spinalvæsken eller ved en såkalt PET-undersøkelse.
AP170206 Dette gjør at vi mister muligheten til å behandle tidlig i perioden der man er syk, men ennå ikke har betydelige symptomer.
AP170206 Slike plakk kan man påvise mange år før pasienten utvikler betydelige symptomer - enten ved å ta en prøve av spinalvæsken eller ved en såkalt PET-undersøkelse.
AP170206 Dette gjør at vi mister muligheten til å behandle tidlig i perioden der man er syk, men ennå ikke har betydelige symptomer.
AP170206 Den deler plattform med A4, noe som er et godt utgangspunkt, og den kan leveres med utstyr som gir den betydelige fordeler sammenlignet med forrige utgave.
AA170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
VG170205 Men under den liberale overflaten, er det betydelige kulturelle motsetninger i det canadiske samfunnet.
DB170204 Valgforskeren mener en sterk vestlandsregion må lene seg på den såkalte California-modellen - med flere betydelige bysentra og likeverdige høyskole-/universitetsbyer spredt utover - framfor den franske modellen, som han mener vi har på Østlandet.
AP170204 Ser betydelige konsekvenser ¶
AP170204 - Domstolen er klar over de betydelige konsekvenser beslutningen vil ha for sakens parter - landets utøvende makt, landets borgere og innbyggere, sa dommeren.
AP170204 Trafikken går igjen, men det har vært betydelige forsinkelser, sa kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til NTB.
AA170204 Trafikken går igjen, men det har vært betydelige forsinkelser, sa kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til NTB.
SA170203 Dette er vedtatt av Stortinget og betyr at det fremdeles vil være betydelige økonomiske fordeler med å eie elbiler i mange år fremover.
SA170203 Dette er vedtatt av Stortinget og betyr at det fremdeles vil være betydelige økonomiske fordeler med å eie elbiler i mange år fremover.
DN170203 « Vi tror Trump-regjeringen vil godkjenne betydelige skattelettelser for private og næringslivet », mener analyseselskapet.
DB170203 IDEOLOGI : - Betydelige verdier står i fare for å gå med i et ideologisk dragsug, skriver Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen ( t.v. ) og Knut Storberget.
DB170203 Betydelige verdier står i fare for å gå med i et ideologisk dragsug : ¶
DB170203 Byrådet bør erkjenne at det er betydelige kostnadsforskjeller mellom kommunale og private sykehjem.
AA170203 Trafikken går igjen, men det har vært betydelige forsinkelser, sier Asperud.
AA170203 Det er et spedbarn som skal ha blitt påført betydelige skader, skriver Romerikes Blad.
AA170203 I forkant av drapet ble hun ifølge politiet utsatt for vold som førte til brukne ribbein, brukket nese og " betydelige hodeskader.
AP170202https://www.aftenposten.no/okonomi/Mens-Norge-har-sanksjonert-mot-Russland_-har-Statoil-styrket-forholdet-til-russerne-613754b.html « On shore»-prosjekt i Vest-Sibir, hvor det er gjort betydelige funn.
AP170202 « On shore»-prosjekt i Vest-Sibir, hvor det er gjort betydelige funn.
DB170201 Den verdensledende nettbutikken selger alt fra CD-er til klær og møbler, og er kilde til betydelige inntekter for Trump-familien, som selger produktene sine der.
DB170201 ( Dagbladet ) : Spesialenheten mener meldinger som « stille her », « kontroll » og « solskinn » var beskjeder fra Eirik Jensen til Gjermund Cappelen om at « kysten var klar », og at politilederen varslet Cappelen om ressursinformasjonen i politiet og at han fikk « betydelige godtgjørelser » for dette i form av hasjpenger.
AP170201 - Vi ber Russland bruke sin betydelige innflytelse over opprørerne til å få slutt på volden, sa Stoltenberg onsdag.
AP170201 - Vi ber Russland bruke sin betydelige innflytelse over opprørerne til å få slutt på volden, sa Stoltenberg onsdag.
AP170131 Selv om målet med digitalt grenseforsvar er utenlandsetterretning, mener institusjonen at det er « på det rene » at grenseforsvaret vil fange opp « betydelige mengder intern datatrafikk i Norge ».
DN170130 - Vi har hele veien følt trygghet nok til å gjøre betydelige , langsiktige investeringer på 15 - 20 millioner bare de siste tre årene.
DN170130 - Vi tror at kinesiske investorer vil fortsette med å være betydelige flyttere av kapital til den globale eiendomssektoren i mange år fremover, sier analysesjef David Green-Morgan hos JLL Global Capital Markets i en kommentar.
DB170128 betydelige lettelser for de mest miljøvennlige bilen ( el og plug-in hybrid ) ¶ 8 ) 1.2 mrd til klassisk naturvern ¶ 9 ) Gratis kjernetid i barnehagen for 3-5 åringer. 25.000 barn i familier med dårlig råd får gratis barnehage og 50.000 barn får rett til vesentlig lavere barnehagepris gjennom en moderasjonso
VG170127 I tillegg til den betydelige gjennomslagskraften prosjektet fikk, var måten arbeidet ble formidlet digitalt blant begrunnelsene for hvorfor nettopp dette stakk av med seieren.
SA170127 Selv i tider hvor man ikke har like mye penger å rutte med, hvor arbeidsmarkedet ikke går like bra som man har opplevd i Stavanger tidligere, satses det på de små, men betydelige verdiene.
SA170127 DEBATT : Selv i tider hvor man ikke har like mye penger å rutte med, hvor arbeidsmarkedet ikke går like bra som man har opplevd i Stavanger tidligere, satses det på de små, men betydelige verdiene.
DB170127 Skien - Lillehammer ( R11 ) ¶ - Betydelige forsinkelser ¶
DB170127 Men det kan bli alt fra ingenting til ganske betydelige forsinkelser, sier Korslund, som oppfordrer folk som skal reise til å finne seg andre kollektivmuligheter.
DB170127 - Togleder omtalte det som til dels betydelige forsinkelser på enkelte avganger, sa Korslund, som fortalte at en fjernstyrt sporveksler i Brynsbakken øst for Oslo ikke lot seg fjernstyre.
DN170126 Samsung er størst med en markedsandel på 22 prosent, men også Samsung har tapt betydelige markedsandeler det siste året.
AP170126 Hun skryter likevel av Norges innsats, som har vært en av drivkreftene i regnskogprosjektet og har satt av betydelige midler for å redusere avskogning for tropisk skog.
SA170125 Hjort forteller med patos om den « betydelige stigmatiseringen » Therese Johaug har vært utsatt for i en « marerittaktig tid ».
FV170125 Hjort forteller med patos om den « betydelige stigmatiseringen » Therese Johaug har vært utsatt for i en « marerittaktig tid ».
DN170125 Etter hvert huser Fornebu tusenvis av arbeidsplasser og boliger med betydelige trafikkproblemer.
DB170125 - Når det er sånn over hele området, sier det seg selv at det er snakk om betydelige verdier, som kunne gitt grunnlag for ikke-subsidierte arbeidsplasser i distrikts-Norge.
DB170125 Dessuten betaler ikke fiskeriindustrien, i motsetning til andre nasjonale naturressurser som petroleum og kraftproduksjon, grunnrenteskatt til staten, til tross for at det er veldokumentert at fiskeriene nå har betydelige grunnrenteinntekter.
BT170125 Hjort forteller med patos om den « betydelige stigmatiseringen » Therese Johaug har vært utsatt for i en « marerittaktig tid ».
AP170125 Betydelige fremskritt ble gjort, men systemene klarte seg dårlig i møte med den virkelige verden.
AP170125 Betydelige fremskritt ble gjort, men systemene klarte seg dårlig i møte med den virkelige verden.
AP170125 Hjort forteller med patos om den « betydelige stigmatiseringen » Therese Johaug har vært utsatt for i en « marerittaktig tid ».
FV170124 Han mener det blir viktig for europeiske land å få en avklaring fra USA om forhandlingene skal fortsette og om det legges opp til betydelige endringer. ( ©NTB ) ¶
AP170124 Det er brukt betydelige ressurser på dette feltet de siste årene, og også i 2017 vil politiet videreføre satsingen.
SA170123 Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger skriver i et brev til kommunen at et absolutt krav om grønne tak er lite fleksibelt og at kommunens krav vil « påføre det nye sykehuset betydelige merkostnader, uten at det vil gi miljømessige effekter » som står i stil til utgiftene.
SA170123 - Vi er uenige i at grønne tak vil « påføre det nye sykehuset betydelige merkostnader ».
DB170123 Spesialenheten mener meldinger som « stille her », « kontroll » og « solskinn » var beskjeder til Cappelen om at « kysten var klar », og at politilederen varslet Cappelen om ressursinformasjonen i politiet og at han fikk « betydelige godtgjørelser » for dette i form av hasjpenger.
DB170123 - Jammeh har skaffet seg betydelige midler, og eier store boliger flere steder i verden.
DB170123 Spesialenheten mener meldinger som « stille her », « kontroll » og « solskinn » var beskjeder til Cappelen om at « kysten var klar », og at politilederen varslet Cappelen om ressursinformasjonen i politiet og at han fikk « betydelige godtgjørelser » for dette i form av hasjpenger.
BT170122 Mennene fremstår som bleke statister, selv når de spiller betydelige roller i kvinnenes liv, det være seg som elskere, ektemenn eller fedre.
SA170121 Faktisk lå Jacksons betydelige suksess i dramatisk å utvide kraften i presidentrollen, delvis i hans evne til å regulere sitt sinne og benytte det strategisk for å fremme sin agenda.
SA170121 Faktisk lå Jacksons betydelige suksess i dramatisk å utvide kraften i presidentrollen, delvis i hans evne til å regulere sitt sinne og benytte det strategisk for å fremme sin agenda.
SA170120 | Hovedverneombud : - Det vil skje betydelige endringer ¶
SA170120 Mange forbedringspunkter som vil føre til « betydelige endringer » vil bli presentert på pressekonferansen fredag, ifølge koordinerende hovedverneombud Peter Alexander Hansen i Statoil.
SA170120 Alt jeg kan si er at det er mange forbedringspunkter som vil føre til betydelige endringer.
SA170120 - Hva legger du i « betydelige endringer » ?
SA170120 En rapport viste i etterkant at verdensmesteren hadde en kransarteriesykdom, det vil si trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av betydelige åreforkalkninger.
SA170120 En rapport viste i etterkant at verdensmesteren hadde en kransarteriesykdom, det vil si trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av betydelige åreforkalkninger.
FV170120 En rapport viste i etterkant at verdensmesteren hadde en kransarteriesykdom, det vil si trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av betydelige åreforkalkninger.
DB170120 Saken er høyt prioritert hos oss, og det er satt av betydelige ressurser til å oppklare saken og forhåpentligvis finne gjerningspersonen.
BT170120 En rapport viste i etterkant at verdensmesteren hadde en kransarteriesykdom, det vil si trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av betydelige åreforkalkninger.
AP170120 « Donald Trumps valgseier har også fått betydelige konsekvenser for filosof og professor Henrik Preben Syse.
AP170120 « Donald Trumps valgseier har også fått betydelige konsekvenser for filosof og professor Henrik Preben Syse.
AP170120 Under Richard Nixon var de betydelige demonstrasjoner mot krigen i Vietnam.
AP170120 En rapport viste i etterkant at verdensmesteren hadde en kransarteriesykdom, det vil si trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av betydelige åreforkalkninger.
DN170119 Vi har betydelige vekstambisjoner, sier Hæhre, som vil sitte i konsernledelsen og fortsetter som administrerende direktør i Hæhre Entreprenør.
DB170119 Flere av bestandene er på et minimum, og ytterlige belastning i form av betydelige oljeutslipp kan få konsekvenser på årsklasse- og bestandsnivå ».
DB170118 Eliten i Oslo overfører, sammen med Akershus og storbyene i Rogaland og Hordaland, altså betydelige økonomiske verdier til resten av landet hvert år.
DB170118 I klippet er Vigor iført betydelige mengder sminke, samt en uniform som blir dratt av henne og avslører en glitrende minikjole.
BT170118 - Betydelige beløp har gått med, både i kraft av at vi har hatt lang ventetid og nye utredninger, men selvsagt også at prosjektet kommer senere i drift enn vi opprinnelig planla, sier Fossum.
BT170118 - Betydelige beløp har gått med, både i kraft av at vi har hatt lang ventetid og nye utredninger, men selvsagt også at prosjektet kommer senere i drift enn vi opprinnelig planla, sier Fossum.
AP170118 For å oppnå disse målene vil CEPI trenge betydelige tilleggsinvesteringer og initiativtagerne ber flere myndigheter og organisasjoner om å være med å bidra til å beskytte verden mot fremtidige epidemier.
AP170118 Epidemien blottla betydelige mangler i verdens beredskap mot epidemier og pandemier.
SA170117 Paraden opp Pennsylvania Avenue blir også betydelige kortere enn det som har vært vanlig de siste tiårene.
DN170117 Men Schibsted har i alle fall vært tidligere ute enn de aller fleste, hatt en tydelig strategi og satset betydelige summer på utviklingen av konkurransedyktige systemer, sa han til DN i november i fjor.
DN170117 De er dyktige og besitter betydelige ressurser.
DB170117 Han har så langt sonet på lovens strengeste regime ( SHS ) - lenger enn noen andre - men gradvis betydelige tilpasninger i forholdene.
SA170115 - Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.
DN170115 - Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.
DN170115 Særlig ensomme ulver med skytevåpen, kjøretøy som kan brase inn i menneskemengder og bevæpnede droner regnes som betydelige risikofaktorer.
DB170115 Lykkes den kan ringvirkningene bli betydelige .
DB170114 Samtidig er det verdt å merke seg at både Trumf og Coop gir medlemsbonus på dine ølkjøp, fordi man opptjener en prosentandel i bonus på hele eller betydelige deler av sortimentet ved kjøp.
DB170114 - Hensikten er å bidra til en best mulig opplyst befolkning om et viktig samfunnsområde som etter hvert medfører betydelige samfunnskostnader og endringer for innbyggerne i landet.
AP170114 - Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.
SA170113 Dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.
DB170113 Draugedalen viser til at Breivik under forrige rettsrunde i Oslo tingrett hevdet å ha betydelige fysiske plager, bl.a. « isolasjonshodepine ».
DB170113 Dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.
BT170113 Dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.
AP170113 Vi har gjennomført en rekke pågripelser og ransakinger, og dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet til avisen.
AP170112 Han var en stor giver til Hillary Clintons valgkampmaskin, men har også gitt betydelige beløp til andre demokratiske kandidatene.
DN170111 Samtidig ser vi betydelige geopolitiske- og gjeldsutfordringer.
DN170111 Ved å fjerne effektavgiften har staten gått glipp av betydelige beløp.
DB170111 ¶ SOPPSKYEN : - Den betydelige oppmerksomheten rundt norsk atomvåpenpolitikk de siste årene, viser at norsk utenrikspolitikk er rigid, på godt og vondt.
DB170111 Men den betydelige oppmerksomheten rundt norsk atomvåpenpolitikk de siste årene, viser at norsk utenrikspolitikk er rigid, på godt og vondt.
VG170110 Ap-lederens betydelige formue stammer fra dette oppgjøret.
DB170110 Infantino har også argumentert med at økningen vil tilføre FIFA betydelige midler.
DB170110 DET finnes ingen definitive svar om hvor helsefarlige de mange ulike fluorproduktene er, men et prosjekt fra Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) har påvist betydelige unormale mengder av de svært omdiskuterte fluorstoffene med samlebetegnelsen « PFAS'er » i skogbunnen langs langrennsløypene i Holmenkollen.
DB170110 - Det at vi har fått til betydelige innstramminger.
DB170110 Jensen står tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet, ettersom Spesialenheten mener at Jensen mottok betydelige godtgjørelser fra hasjbaron Gjermund Cappelen som han videre ga varslinger som bidro til å styrke Cappelens narkotikavirksomhet.
AP170110 Noe som utløser betydelige bevilgninger fra Europaparlamentet.
VG170109 Bredrup sier til NTB at han frykter betydelige kutt og oppsigelser etter at Rema har signalisert at de vil satse på lokale ølsorter og dermed vil redusere butikkplassen for Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB.
FV170109 Bredrup frykter betydelige kutt og oppsigelser etter at Rema har signalisert at de vil satse på lokale ølsorter og dermed vil redusere butikkplassen for Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB.
DN170109 - Den betydelige økningen i sen-salg ( fra biblioteket, red.anm. ) demonstrerer sesongpreget og den pågående volatiliteten i seismikketterspørselen i et marked der lete- og utviklingsforbruket ventes å være under press inn i 2017, sier Johansen.
DN170109 Det er inspirerende at folk likevel tegner seg for betydelige beløp, sier administrerende direktør og gründer i Kitemill, Thomas Hårklau.
DB170109 - Et bonusprogram der man opptjener en prosentandel i bonus på hele eller betydelige deler av sortimentet ved kjøp, vil kunne sammenlignes med rabatt på hele eller betydelige deler av sortimentet.
DB170109 - Et bonusprogram der man opptjener en prosentandel i bonus på hele eller betydelige deler av sortimentet ved kjøp, vil kunne sammenlignes med rabatt på hele eller betydelige deler av sortimentet.
BT170109 Det var nok et aldri så lite stikk til de betydelige anstrengelsene som er gjort for å holde saken bak lukkede dører.
BT170109 Det var nok et aldri så lite stikk til de betydelige anstrengelsene som er gjort for å holde saken bak lukkede dører.
AP170109 « Mannen fikk kontakt med kvinnen på nettdatingstedet match.com og ble lurt til å sende den vakre kvinnen betydelige pengebeløp.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen, sa finansminister Taro Aso, som også har vært statsminister.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen, sa Japans finansminister Taro Aso.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen, sa finansminister Taro Aso, som også har vært statsminister.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen, sa Japans finansminister Taro Aso.
DB170107 I alle scenarier vil det være behov for betydelige mengder olje og gass, selv med en sterk økning i energieffektiviteten.
AP170106 Det gjorde han, og han fikk så tilsendt flere bilder av « kvinnen » før hun ba mannen om å sende ham betydelige pengebeløp.
DB170105 En gjest på utestedet Gamle Major sier det er betydelige mengder røyk, og at personalet virker stresset.
DB170105 Det kunne gitt betydelige gevinster for menneskers helse og velferd og store besparelser i offentlige helseutgifter.
BT170105 Velger man å gå til retten, kan det bety betydelige ekstrakostnader, sier han.
AP170105 Solberg sier at Norge må regne med betydelige omstillinger i ikke-kvotepliktig sektor og samtidig skape verdier.
SA170104 Han mener at det er betydelige forskjeller på å bruke en gammel hoppdress og å ta på seg en med ferskt kunststoff.
BT170104 Det er betydelige forskjeller på hvor mye penger kjønnene bruker på nettet. 27 prosent av mennene svarer at de har kjøpt for over 10.000 kroner på tre måneder, mens bare 16 prosent av kvinnene svarer det samme.
BT170104 - Med sin bakgrunn, herunder betydelige statsadvokaterfaring, er Kjelby meget godt egnet til denne oppgaven, sier Busch og opplyser at dette er første gang Riksadvokaten gjør noe slikt.
BT170104 Han mener at det er betydelige forskjeller på å bruke en gammel hoppdress og å ta på seg en med ferskt kunststoff.
AP170104 Han mener at det er betydelige forskjeller på å bruke en gammel hoppdress og å ta på seg en med ferskt kunststoff.
SA170103 Det vil også gå penger til arealplanlegging - det høres ikke så sexy ut, men god planlegging som sikrer klimavennlig by- og regionutvikling på sikt, er helt avgjørende for å få betydelige klimagassreduksjoner og mer effektiv transport i årene som kommer.
DB170103 I antikken var represalier betydelige mot udugelige ledere som styrte dårlig.
AP170101 I hver av sakene dreier det seg om små beløp for den enkelte, men summert opp er dette betydelige beløp for de lokale myndighetene eller delstatene.
AP170101 I hver av sakene dreier det seg om små beløp for den enkelte, men summert opp er dette betydelige beløp for de lokale myndighetene eller delstatene.
AP161231 Men Abadi er svakere enn Maliki var, og står i stor takknemlighetsgjeld til sjiamilitsen for den betydelige rolle de spilte i kampen mot IS.
AP161231 Men Abadi er svakere enn Maliki var, og står i stor takknemlighetsgjeld til sjiamilitsen for den betydelige rolle de spilte i kampen mot IS.
VG161227 Steinsorten olivin utredes - kan oppta betydelige mengder CO₂ naturlig, og mye raskere om den varmes opp.
SA161221https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/Svensk-skistjerne-i-stygg-krasj---Resultatene-er-nedslaende-227747b.html Han vil ikke gi noen prognose for tilstanden, men sier at slike skader bruker å gi betydelige mén i etterkant.
FV161221 Han vil ikke gi noen prognose for tilstanden, men sier at slike skader bruker å gi betydelige mén i etterkant.
AP161221https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Svensk-skistjerne-i-stygg-krasj---Resultatene-er-nedslaende-227747b.html Han vil ikke gi noen prognose for tilstanden, men sier at slike skader bruker å gi betydelige mén i etterkant.
FV161220 I en pressemelding kommer det fram at den typen skader Holmlund har pådratt seg " kan gi betydelige men ".
BT161212 Måten den håndterer de voldsomme kreftene og sin betydelige vekt på, er nærmest uvirkelig, men den har også en rolig side.
FV161208 For Brann vil det være betydelige leieinntekter å hente på et slikt stevne.
FV161202 Måten den håndterer de voldsomme kreftene og sin betydelige vekt på, er nærmest uvirkelig, men den har også en rolig side.
BT161130 - Konsekvensene er betydelige .
AP161029 På høyresiden har disse epostene skapt stor furore, men de fleste funnene har vært for små til å skape betydelige bølger i valgkampen.
AP161018https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-slar-alarm-om-svikt-i-regjeringens-beredskapsarbeid-607018b.html Betydelige statlige midler går tapt fordi NAV ikke avdekker og ikke krever tilbake feilutbetalinger av trygdeytelser før forholdet er foreldet.
AP161018 Betydelige statlige midler går tapt fordi NAV ikke avdekker og ikke krever tilbake feilutbetalinger av trygdeytelser før forholdet er foreldet.
SA161005 Konger, adelsmenn og andre betydelige borger har ferdes her siden 1600-tallet : ¶
AP161005 Konger, adelsmenn og andre betydelige borger har ferdes her siden 1600-tallet : ¶
AP160912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hagen-femdobler-pengestotten-til-Hoyre-604378b.html Bidragene til Ap omfatter betydelige gaveinnbetalinger til AUF, som har mottatt bidrag i sammenheng med oppbyggingen av kursstedet på Utøya.
SA160826 For en del astmapasienter kreves det betydelige høyere doser enn det som er angitt som grensenivå i toppidrett i dag.
FV160826 For en del astmapasienter kreves det betydelige høyere doser enn det som er angitt som grensenivå i toppidrett i dag.
BT160826 For en del astmapasienter kreves det betydelige høyere doser enn det som er angitt som grensenivå i toppidrett i dag.
AP160826 For en del astmapasienter kreves det betydelige høyere doser enn det som er angitt som grensenivå i toppidrett i dag.
FV160824 REHABILITERING : Paret skulle uansett gjøre betydelige endringer på huset.
FV160817 - Sett i lys av de betydelige skader og ulemper utbyggingen kan medføre, særlig for naturmangfold, og de lokalpolitiske avveiingene av konsekvensene av vindkraftutbyggingen, overstiger ikke fordelene ved utbygging av Storehei vindkraftverk de skader og ulemper tiltaket kan medføre, sier olje- og energiminister Tord Lien ( F
AP160707https://www.aftenposten.no/digital/Det-tregeste-bredbandet-koster-mest-8325b.html Han understreker at Telenor moderniserer hele telenettet og investerer på alle nivåer, både kobber-, fiber - og kabelnettet.- Vi investerer betydelige beløp ved å bygge ut fiber nærmere kunden, slik at vi kan tilby høyhastighet bredbånd og på sikt TV-produkt på kobberlinjen og uavhengig av teknologi.
SA160623 Focus-interiøret henger litt etter, med mer rotete layout og materialer enn i bilene det er naturlig å sammenligne den med, og det er ikke gjort noen betydelige oppgraderinger i denne RS-utgaven.
FV160623 Focus-interiøret henger litt etter, med mer rotete layout og materialer enn i bilene det er naturlig å sammenligne den med, og det er ikke gjort noen betydelige oppgraderinger i denne RS-utgaven.
AP160617 Det maritime patruljeflyet P-3 Orion er et kapabelt strukturelement som bidrar med viktig informasjon, men systemet har behov for betydelige oppdateringer som av økonomiske grunner ikke kan prioriteres i den anbefalte løsningen.
SA160614https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Rasisme-og-nynazisme-brer-om-seg-pa-russiske-fotballtribuner-218167b.html - Den russiske supporterkulturen har betydelige innslag av voldelige ultras.
SA160614 - Den russiske supporterkulturen har betydelige innslag av voldelige ultras.
AP160614https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Rasisme-og-nynazisme-brer-om-seg-pa-russiske-fotballtribuner-218167b.html - Den russiske supporterkulturen har betydelige innslag av voldelige ultras.
AP160614 - Den russiske supporterkulturen har betydelige innslag av voldelige ultras.
FV160603https://www.fvn.no/100Sport/fotball/--FIFA-topper-ga-seg-selv-bonuser-pa-670-millioner-kroner-210176b.html Nå har FIFAs advokater funnet bevis på at den tidligere presidenten skal ha beriket seg selv med betydelige summer.
AP160603https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/--FIFA-topper-ga-seg-selv-bonuser-pa-670-millioner-kroner-210176b.html Nå har FIFAs advokater funnet bevis på at den tidligere presidenten skal ha beriket seg selv med betydelige summer.
SA160601 I de seneste årene har vi i samarbeid med IVAR ( Interkommunalt Vann, Avløp og Renovasjonsverk ) også benyttet muligheten til å erstatte betydelige mengder av naturgassen med miljøvennlig biogass.
SA160601 Forsyningen fra LNG-anlegget i Risavika har ført til betydelige reduksjoner i CO2-utslippet fra kilder over hele Norden, mer enn 200.000 tonn pr. år.
SA160601 Forsyningen fra LNG-anlegget i Risavika har ført til betydelige reduksjoner i CO-utslippet fra kilder over hele Norden.
FV160524 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til disposisjon i sommer for å forsterke laget.
SA160523 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til disposisjon i sommer for å forsterke laget.
SA160523 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til å forsterke laget.
FV160523 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til å forsterke laget.
BT160523 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til disposisjon i sommer for å forsterke laget.
BT160523 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til å forsterke laget.
AP160523 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til disposisjon i sommer for å forsterke laget.
AP160523 Ifølge engelske medier skal Mourinho få betydelige midler til å forsterke laget.
SA160512https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Dette-venter-Jorn-Andersen-i-Nord-Korea--Han-ma-passe-seg-211265b.html Jørn Andersen vil bli godt tatt vare på, og han vil nok få betydelige ressurser til rådighet.
SA160512 Denne betydelige fossile energibruken kommer i tillegg til den vannkraften og vindkraften vi produserer og bruker hvert år i Norge ( ca. 140 TWh i 2015 ).
BT160512https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dette-venter-Jorn-Andersen-i-Nord-Korea--Han-ma-passe-seg-211265b.html Jørn Andersen vil bli godt tatt vare på, og han vil nok få betydelige ressurser til rådighet.
AP160512https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-venter-Jorn-Andersen-i-Nord-Korea--Han-ma-passe-seg-211265b.html Jørn Andersen vil bli godt tatt vare på, og han vil nok få betydelige ressurser til rådighet.
SA160509 Konger, adelsmenn og andre betydelige borgere har ferdes her siden 1600-tallet.
AP160509 Konger, adelsmenn og andre betydelige borgere har ferdes her siden 1600-tallet.
BT160406https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hvor-ille-er-egentlig-dette-306558b.html Svaret vil variere fra sak til sak, men omfanget av skjulte formuer tilsier at betydelige skatteinntekter er tapt.
AP160331https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hushovd-sliter-med-a-finansiere-profflagplanene-213543b.html Hushovd sier at han mangler én stor samarbeidspartner som går inn med betydelige økonomiske midler.
VG160319 Han opplyser at det siden 1983 er tatt opp nærmere 19.000 garn, og de siste seks årene er det hentet opp 235 teiner, rundt 140.000 meter line, rundt 60.000 meter tauverk, om lag 43.000 meter trålvaier, to snurpenøter, tre tråler, to snurrevad og betydelige mengder med anker, blåser, kjettinger og kabler.
SA160318 - En ting er at han har blitt frarøvet betydelige summer, og at dette er helt ødeleggende for hans privatøkonomi.
BT160310 Når vi vet at de med betydelige formuer har investert i nettopp dette, betyr det at man tar bort hovedgrunnlaget for formuesskatten.
AP160310 De er i år større enn noen gang tidligere, med 17 000 amerikanske og 300 000 sørkoreanske soldater samt betydelige fly - og marine-styrker.
NL160308 Selv om den tidligere Rica-kjeden gjorde betydelige oppmykninger for tilgang til fots og pr. sykkel, og lavere priser for dem som ikke ville besøke Nordkapphallen og gjort opprustning i Hornvika, bærer fortsatt området preg av å være et særeie for en privat aktør - og gjester gisper fortsatt etter luft når de møtes av de skyhøye prisene for tilga
AP160307https://www.aftenposten.no/reise/DNT-Ingenting-mer-trendy-enn-norske-fjell-8955b.html Antall solgte hytter økte med 9 prosent, første betydelige oppgang siden 2011.
AP160307 Antall solgte hytter økte med 9 prosent, første betydelige oppgang siden 2011.
AP160217 For det første, Potsdam-forskernes artikkel og en rekke studier av betydelige klimakatastrofer tilbake i geologisk tid ( perm-trias, paleocene-eocene ) viser at et økende CO2-nivå i atmosfæren kan få store følger.
AP160210 Men han understreker at flaskehalsen vil være logistikk, og at dette kan gi betydelige regionale forskjeller i netthandelstilbudet.
AP160210 For kundene er økt konkurranse og lavere kostnader gitt betydelige priskutt : Mens prisene innenfor kategorien " matvarer og alkoholfrie drikkevarer " har steget cirka 5 prosent siden februar 2014 ( ifølge Statistisk sentralbyrå ), har enkelte priser i nettbutikkene falt opptil 35 prosent.
AP160207 I tillegg har vi også ekstern utleie av møterom, samt betydelige inntekter fra utleie av lokaler til kafé og kiosk, sier kulturhussjef Marit Egaas.
AP160207 - Billettinntektene er ingen stor inntektskilde for oss, unntaket er litteraturfestivalen Kapittel, som har betydelige billettinntekter.
AP160115 - NSM har satt betydelige ressurser på avklaringer rundt hendelsen i Ukraina.
AP160113 november kunngjorde den svenske regjeringen betydelige innstramninger i asylpolitikken.
AP160107 Hokksund, Mjøndalen og Gulskogen har alle betydelige anlegg for innfartsparkering, ifølge rapporten.
AP160107 Dersom Steinberg permanent skal leve videre, langs en kraftig modernisert strekning Kongsberg-Eidsvoll, må det brukes nye, betydelige summer.
FV160106https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Minst seks av ni symptomer i en av kategoriene må være til stede i ulike situasjoner, ha vart over tid og føre til betydelige vansker i hverdagen.
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Minst seks av ni symptomer i en av kategoriene må være til stede i ulike situasjoner, ha vart over tid og føre til betydelige vansker i hverdagen.
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Minst seks av ni symptomer i en av kategoriene må være til stede i ulike situasjoner, ha vart over tid og føre til betydelige vansker i hverdagen.
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html Minst seks av ni symptomer i en av kategoriene må være til stede i ulike situasjoner, ha vart over tid og føre til betydelige vansker i hverdagen.