NL171211 Her kommer regionreformen betimelig inn, den gir en åpning for økt regional påvirkning og lederskap.
SA171210 Det må være betimelig å spørre om det ikke blir veldig mye dobbeltarbeid, mye rot og ikke minst svært kostbart når Greater Stavanger skal legges på toppen av næringsressurser i kommunene.
AP171209 Det er betimelig at de utfordres.
AA171209 Uavhengig om kritikerne har rett eller ikke, fremstår prisen til ICAN som betimelig .
AA171209 Fredsprisen til ICAN er betimelig , selv om atommaktene protesterer.
VG171207 - Det store bildet er at tirsdagens beslutning var betimelig og streng.
SA171129 I en slik situasjon er det høyst betimelig at fornuftige og kunnskapsrike mennesker går sammen i en organisasjon som Klimarealistene, som har som formål å formidle realistisk kunnskap om klima og arbeide for en åpen klimadebatt.
NL171125 Det er også betimelig at ingen fra Troms eller Finnmark SP vil møte meg i en debatt.
NL171125 Begrunnelsen hans er betimelig ut fra et distriktsperspektiv.
AP171125 Om lærerdekningen er god nok i Oslo, er et betimelig spørsmål.
SA171123 Budsjettet vil for mange framstå som litt vennligere, etter en betimelig dobling av hvor mange kvoteflyktninger vi skal ta i mot neste år, og en like velkommen sikring av 100 prosent pleiepenger i fem år for pårørende med omsorg for alvorlig syke.
DB171123 Det er betimelig å spørre hva som blir det neste.
DB171123 I den forbindelse er det betimelig å trekke fram et sitat fra detektiv Holmes : « You know my methods, Watson ».
NL171122 Er det rart at varaordføreren finner det betimelig å gi et litt friskt intervju i lunchpausen ?
AP171122 Med sine 5500 medlemmer er det i forhold til Utdanningsforbundet ( 170 000 ) en organisatorisk lilleputt, men med sitt utrettelige forsvar for en faglig forankret kunnskapsskole har Lektorlaget vært en betimelig opponent til de toneangivende, skolepolitiske miljøer.
AP171122 Lektorlaget som betimelig opponent ¶
AA171121 - Det er betimelig at de statsansatte som er der ute og opplever det trøkket regjeringens omstillingsprosesser fører til, får møte den øverste ansvarlige og fortelle ham hvordan stoda er, sier leder i LO Stat, Egil André Aas, til NTB.
AP171118 Det er betimelig at kulturminister Linda Hofstad Helleland stiller spørsmål ved kunstnernes maktkonstellasjoner : « Den statlige støtten til kunstnerne har økt...
SA171117 Petoro-direktør Grethe Moen gir oss en betimelig påminnelse om at vi i større grad er gassnasjon.
SA171117 Det er en betimelig påminnelse, og her bør også mange av oss i bransjen være nøyere med begrepsbruken.
VG171116 - Når Veum nå oppdaterer boken om « De som falt » fra 2009, med nye opplysninger og fakta om falne frontsoldater under krigen, finner vi det betimelig igjen å minne om våre forpliktelser etter Genèvekonvensjonene, sier Harlem i Røde Kors.
DB171116 Vi har kommet til refrenget, og spørsmålet er betimelig : hva skal en mann gjøre ?
BT171115 Også Thorbjørn Jaglands verv i komiteen har blitt betimelig problematisert, særlig knyttet til at han kombinerer det med jobben som generalsekretær i Europarådet.
NL171111 Til slutt er det et betimelig spørsmål å stille ved Norges, EU og NATOs sanksjoner mot Russland når det ikke har blitt tatt til ord for tilsvarende sanksjoner mot USA og andre vestlige land for de mange betydelig grovere brudd på folkeretten og internasjonal rettsorden som USA og NATO har gjort seg skyldig i.
SA171109 Klubbsjefen innser at det er betimelig å spørre hvorfor de lykkes andre steder, bare ikke i Viking.
DB171109 Dette er en betimelig omsorg for en type elever som lenge fikk lov til å falle av undervisningen.
AP171109 Klubbsjefen innser at det er betimelig å spørre hvorfor de lykkes andre steder, bare ikke i Viking.
DB171107 - Det er vel betimelig for helseministeren å hoppe ned fra gjerdet nå, kommenterer Alexander Hvaring.
VG171104 Han syns det er betimelig å spørre om Arbeiderpartiets politikere hvorfor de har « ligget så lavt ».
VG171102 - Det er en diskusjon som jeg synes er betimelig å ta opp : Om en slik rolle skal være på kontrakt eller åremål.
SA171102 - Det er en diskusjon som jeg synes er betimelig å ta opp : Om en slik rolle skal være på kontrakt eller åremål.
DB171102 - Det er en diskusjon som jeg synes er betimelig å ta opp : Om en slik rolle skal være på kontrakt eller åremål.
DA171102 | Semb : - Betimelig å diskutere åremål ¶
DA171102 - Det er en diskusjon som jeg synes er betimelig å ta opp : Om en slik rolle skal være på kontrakt eller åremål.
AP171102 - Det er en diskusjon som jeg synes er betimelig å ta opp : Om en slik rolle skal være på kontrakt eller åremål.
AA171102 - Det er en diskusjon som jeg synes er betimelig å ta opp : Om en slik rolle skal være på kontrakt eller åremål.
DB171101 Det er betimelig å spørre om de har forlatt dette ståstedet når vi ser hva og hvem de aktivt støtter med midler fra statskassa.
NL171030 Ett betimelig spørsmål er derfor ; snakker vi om det totale Forsvaret i Norge, eller er det " Alt for Rygge " ?
BT171028 Et betimelig spørsmål som tvinger seg frem er hvor lenge man skal gidde å bruke tid på dette !
VG171025 Noe er betimelig korrigering og viktig tilleggsinformasjon til det de etablerte mediene presenterer.
BT171022 Flommene i oktober gjør det betimelig å dele en del av den innsikten som finnes på dette området.
DA171020 Det er et betimelig spørsmål, sier han.
DA171020 Dagsavisen Fremtiden har snakket med flere gruppeledere som mener spørsmålet er betimelig .
DA171020 - Betimelig
AA171016 Spørsmålet « Hvor er helsesøster ? » er betimelig .
NL171010 Spørsmålet i overskriften er, etter gjenvalget av Olemic Thommessen som stortingspresident, absolutt betimelig å stille.
AA171002 Likevel er det betimelig å spørre om skolen ikke i større grad bør tilpasses guttene.
AA171001 Det kan være et betimelig spørsmål etter det jeg opplevde i dag, på Ladebussen.
AA170928 Rapporten påpeker også at engelsk er i ferd med å overta som undervisningsspråk i høyere utdanning, og de stiller et betimelig spørsmål : Hva skjer når disse studentene går ut i arbeidslivet og skal kommunisere med kunder, elever og pasienter ?
AP170927 Mens noen vurderer konkursboet etter Moods of Norway, skal vi unne oss å stille et høyst betimelig spørsmål.
DB170926 Men når ingen kroner tilfaller pengesekken selv om det på søndagens fellesstart var over 200 000 tilskuere langs løypa, er det betimelig å spørre hva som kan gjøres annerledes : ¶
DN170925 ¶ Like fullt er det betimelig å påpeke at Scheel-utvalget argumenterte for å legge generelt mindre vekt på kapitalbeskatning og mer vekt på konsum- og eiendomsbeskatning, sier forfatteren.
VG170920 Men Aftenpostens forlangende på lederplass forleden, om at dette er en prosess som bør granskes, er et betimelig krav.
NL170914 Derfor er det betimelig å spørre : er det viktig for brukerne om hjemmetjenestene utføres av ansatte i kommunen eller i en privat bedrift ?
DB170905 Å gi barna verktøy i ung alder for å takle slik utfordringer, virker betimelig , og er interessant sett opp mot en annen av de samvittighetsfulle og påminnelsene elevene ifølge dette dokumentet bør få, som er skrevet i en omtenksom terapeuts tone : Om at både de selv og andre er sårbare og feilbarlige, og fortjener tilgivelse for mye.
AA170904 Det er sikkert betimelig , men for mange i kulturlivet framstår nok utfordringen for mange idrettslag med « etterslep i anleggsmidler » som noe i nærheten av et luksusproblem.
AA170904 Det er bra om betimelig kritikk følges opp med hyggelige enkeltvedtak, men om det ikke tas strukturelle grep, vil kulturfeltet fortsette å tape på endringen av tippenøkkelen.
AP170902 Forvrengning av en betimelig påpekning fra motkandidaten er ikke en statsminister verdig.
VG170830 Når Listhaug reiser til Sverige på alle Harry-turers mor og stiller sitt land og sin regjering i forlegenhet, bruker Jonas Gahr Støre betimelig nok anledningen til å skåre egne retoriske poeng.
NL170828 Det er for eksempel minst sagt betimelig at vi som tilhører den absolutte eliten i verden også står for halvparten av verdens utslipp ?
DB170825 I lys av Therese Johaug-saken, hvor mange nordmenn nå har inntatt en ny og mer nyansert rolle og satt seg nøyere inn i saken, er det betimelig å sette Veerpalus sak i et nytt lys.
DB170823 Selvsagt kunne man etterlyst et betimelig fokus også på kokainøkonomiens dødsofre i et stadig mer hypervoldelig Latin- og Mellom-Amerika, eller den faretruende tvetydige forskningen rundt psykoaktive stoffer og for eksempel psykoser.
DA170820 Det er betimelig å forvente at studenter skal få større rolle i byens kulturliv, og det må settes på dagsorden hvordan studenter skal være en del av byens kulturtilbud, og da ikke bare som publikum, men også som aktive bidragsytere.
AA170818 Kunst og kultur er også næring ! | Betimelig forslag om åpenhet ¶
AA170818 Det er et betimelig forslag ¶
AA170818 Derfor er det betimelig at Fremskrittspartiets Elin Marie Andreassen foreslår å endre reglene for bystyret.
DA170816 Hanne Tollerud ( Ap ) mener at Sissel Rundblads oppfordring er betimelig .
AA170815 Det er et godt og betimelig innspill.
AA170815 Det er et betimelig innspill, men forholdene ved norske universiteter ligger ikke til rette for at studentene skal følge det opp.
AP170810 Jeg føler at det er betimelig å forsøke å få ut informasjon om bakgrunnen for kontantstøtten.
VG170809 Og han angrep betimelig regjeringens forsøksreform, som nesten ingen kommuner vil være med på.
DB170808 Når Kina nå - som Dagbladet skrev tidligere i vår og sommer - starter et gigantisk prosjekt fram mot OL i Beijing i 2022 helt på scratch, er det betimelig å spørre : ¶
DB170808 Anerkjennelsen er da også vel fortjent : Listhaugs konfrontasjon av den kanadisk-pakistanske teologen Muhammad Tahir-ul-Qadri under den muslimske ungdomsleiren i Sarpsborg var høyst betimelig og nødvendig.
NL170804 Det er en betimelig advarsel i en debatt der følelsene ofre tar overhånd.
DB170804 Det er et betimelig forskningsfunn rett før fadderukene er i gang i det ganske land, men det reelle bildet er komplisert.
AP170801 Det er betimelig .
DN170729 - Betimelig av EU-kommisjonen å ta formelle rettslige skritt mot Polens regjering for å stanse en domstolsreform som undergraver rettsstaten, tvitrer utenriksminister Børge Brende ( H ) lørdag.
AA170729 - Betimelig av EU-kommisjonen å ta formelle rettslige skritt mot Polens regjering for å stanse en domstolsreform som undergraver rettsstaten, tvitrer utenriksminister Børge Brende ( H ) lørdag.
DA170728 Og hvor mer betimelig kunne ikke temaer som « internettkultur » og « mye vil ha mer » passet, enn akkurat nå ?
VG170719 Dermed er det betimelig å stille seg spørsmålet om Listhaug og Vedum egentlig er populister ?
DB170719 Når skader og tilfeldigheter muliggjør sykkelkarrierer, er det betimelig å spørre hvilke andre som kunne ha gjort det bra på sykkelsetet om de hadde byttet idrett ?
VG170714 Tvillingene ble betimelig nok født i tvillingenes tegn, og nå har endelig Beyoncé vist frem de to småtassene.
NL170705 Utspillet fra Røymo og Larsen er interessant og betimelig .
DA170629 - Det er betimelig å spørre om arbeidsmiljøloven gjelder for ansatte i kriminalomsorgen.
DB170621 - Det er et betimelig spørsmål.
SA170616 Jeg synes derfor at det nå er høyst betimelig at Aartun underbygger sine grove beskyldninger han også denne gang skriver.
DB170616 Et betimelig spørsmål er hvilken sportslig betydning dette har for Ek Hagen i den kommende OL-sesong.
DB170615 I så måte var Sivertsens kritikk betimelig .
SA170612 Tar ledelse og helseansatte imot innspill og betimelig kritikk fra erfaringskonsulenter, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner for å bli bedre ?
SA170612 Tar ledelse og helseansatte imot innspill og betimelig kritikk fra erfaringskonsulenter, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner for å bli bedre ?
SA170607 Det er betimelig av ham å peke på all den hensynsløshet og brutalitet som opp gjennom tidene har forårsaket barns og andres død.
VG170602 Selv om Møllerstad i Hodejegerne synes det er betimelig og fint at en næringslivsperson går ut og sier at karakterer ikke er viktig for ham, hevder hun selv at alle mulige bedrifter ser på førstegangskarakterene.
AP170602 Trener Kevin Nicol med betimelig påminnelse i Budstikka.
BT170529 Det er betimelig å minne om at toppsjefen i Ford, Mark Fields ( 56 ), denne uken måtte gå av med pensjon etter at selskapet ikke har holdt følge med konkurrentene i å lage elektriske biler med lang nok rekkevidde.
BT170529 I 2011 ble fem personer tiltalt for seksuelle overgrep mot til sammen fire barn, og aktor Iris Storås stilte et betimelig spørsmål : « Uten bildene og videoene, hadde vi da forstått hva disse barna har vært utsatt for ?
DA170526 En enighet om hva som er korrekt BMI, for eksempel, er betimelig og viktig, men det viktigste er at det ikke er BMI'en som definerer deg som menneske.
AA170526 En svært betimelig påminnelse er det som skjedde i Manchester tidligere denne uken, sa dommer Marks. ( ©NTB ) ¶ | 28 drept i kamper i Tripoli ¶
DB170522 Og hvis noen kommer tilbake og klager til oss etter ti år så har vi et ansvar for det - hvis det er betimelig .
DA170520 At Næringsforeningen har gitt lokal- og fylkespolitikere et spark bak for å få dem til å stå opp for rutetilbudet, er betimelig .
AA170516 Det er et betimelig spørsmål å stille her i Trøndelag i 2017.
VG170512 Om « DRIB » ikke en fryktelig original, er den i alle fall betimelig .
AA170512 Det er dessverre et illustrerende tidstegn at filmfortellingen norsk skole retter betimelig oppmerksomhet mot, handler om selvmord.
VG170511 - Det betyr ikke at man ikke kan ha betimelig kritikk, men det er livsfarlig å gjøre det til en mistillitssak til hele pressen.
AP170505 Min arabiske vår er en betimelig påminner om hvordan revolusjoner virker inn på lang sikt, på komplekse måter, når den umiddelbare begeistringen har lagt seg og hverdagen setter inn, skriver vår anmelder ¶ 1 2 3 4 5 6 ¶
AA170505 Som teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret betimelig påpekte på ukas oppstartskonferanse : « Veien til Champions League er kortere for norsk kultur enn for norsk fotball ».
AA170504 Når en studerer hva voksne skriver i lukkede grupper på Facebook med et kritisk blikk, må det være betimelig å stille spørsmål om de voksne er bevisst sin egen adferd.
DB170502 I så måte er det betimelig å spørre : Er en avtale med en utenlandsk spillselskap forenlig med spill i lavere divisjoner ?
DB170429 Det er betimelig å sammenlikne disse progressive miljøenes nytolkninger med de etablerte tolkningene ahmadiyyamuslimer allerede har forfektet i snart 130 år.
VG170426 Her hjemme valgte Manifest Tidsskrift betimelig nok å publisere en lang harang mot Hillary Clinton på dagen for presidentvalget i USA.
BT170426 En professor ved UiB har i går funnet det betimelig å klage på transportbransjen i Bergen.
DA170424 Filmen er også en betimelig påminnelse om at dagens monstre ikke er uhyrer med hoggtenner og tentakler, snarere er de mer eller mindre skjulte mennesker i mengden.
DB170422 Noora påpeker betimelig at siden de per nå kun er fem mennesker på bussen, så er det kanskje litt i overkant å kjøpe en buss til en tredjedels million.
DB170420 SNART TRE UKER etter den omtalte pressemeldingen, fordi ingenting har skjedd, absolutt ingen verdens ting ut over det faktum at Svein-Erik Edvartsen nå også begynner å merke utestengelsen på lommeboka, finner jeg det betimelig å konfrontere den allerede omtalte pressemeldingen med et par spørsmål : ¶
DB170420 Moderne krigføring rammer i størst grad sivile, og det er derfor betimelig med en grundig gjennomgang av regelverket.
DB170412 Dette, PH-målgruppe, er et betimelig throwback til en tv-sketsj som er eldre enn dere.
DA170407 Imelda Mays nye utgivelse kommer betimelig rett etter at hun fått Bob Dylans offisielle anerkjennelse i et nytt intervju.
DA170407 Da tenkte man fort at linjer som « Where did they find these goons they elected to rule them/What makes these clowns they idolize som remarkable » var en betimelig kommentar fra Tillmans side.
VG170406 Jordan Peeles ( til daglig den ene halvdelen av komikerduoen Key & Peele ) sjangermiksende satire om amerikanske raserelasjoner kunne knapt kommet på et mer betimelig tidspunkt. Én ting er « black lives matter ».
DN170403 Det rokket ved noe grunnleggende hos meg, som gjorde det betimelig å stille spørsmålet : Er sikkerheten ivaretatt rundt det norske stortingsvalget ?
BT170331 Til tross for klare antydninger om at det er upassende, vil jeg fastholde at det er betimelig å omtale problemene i verden i klartekst.
BT170330 Det er farlige trekk ved de nye rammeplanene, og da kan det være betimelig å protestere med det virksomme middel som en film er.
SA170329 Det var en betimelig smekk på fingrene, og heldigvis har de fleste politikere nå innsett alvoret.
BT170329 Det er betimelig .
DB170324 Når man ser på overskuddet til for eksempel Reitangruppen i fjor, som totalt lå på 4 milliarder kroner, er det betimelig å tenke at de ikke akkurat presser prisene ned til et minimum av hva trenger for å overleve.
AP170322 I et ellers betimelig debattinnlegg i Aftenposten 21. mars kommer Mona Levin i skade for å kolportere myten om jødene som ble stående igjen på perrongen i Buchenwald i mars 1945 da de norske studentene ble hentet av De hvite bussene.
VG170320 Betimelig blir kvartetten klare for første sluttspillkamp.
AA170320 - Kritikken er betimelig , den setter fokus på en viktig problemstilling.
VG170319 Det er derfor høyst betimelig å evaluere bruken av 231 millioner kroner årlig i markedsføring av Norge som reisemål.
BT170315 Spørsmålet er betimelig .
AP170313 mars betimelig ute med sine advarsler mot en tredje rullebane på Gardermoen.
AP170313 mars betimelig ute med sine advarsler mot en tredje rullebane på Gardermoen.
DB170311 Kronprinsens omorganiseringsprosjekt var derfor betimelig , men innebar også at staben i tillegg til å kjempe om sine budsjettposter, posisjonerte seg for å beholde sine stillinger under den kommende regenten, og ikke minst sine samfunnsposisjoner.
DB170311 Derfor er det betimelig at Stortinget har grepet fatt i saken etter journalistenes avsløringer.
DB170311 Derfor er det betimelig at Stortinget har grepet fatt i saken etter journalistenes avsløringer. », står det i brevet som er signert med pseudonymet « En lakei ».
BT170310 Det er en betimelig innrømmelse fra partiet, men de burde gå enda lengre.
VG170304 Vetle Lid Larssen : « Hvordan elske en far - og overleve » ¶ Betimelig spørsmål.
AA170304 - I lys av at det er blitt oppmerksomhet rundt at bare 2 av 19 fylkesledere i Ap er kvinner, er det vel betimelig at kvinnenettverket løfter kvinneperspektivet når vi nå skal velge leder i Trøndelag Ap.
SA170303 For Christer Johnsgård som var en nær venn, synes han det er betimelig at det igjen blir fokus på hans avdøde venn og tidligere lagkamerat.
AP170303 For Christer Johnsgård som var en nær venn, synes han det er betimelig at det igjen blir fokus på hans avdøde venn og tidligere lagkamerat.
DB170302 Mannskapet stiller seg et betimelig spørsmål : ¶
DA170301 Spesielt all den tid Tvedt Solberg og Tajik fremstår som miljøbevegelsens beste kort på bekostning av Stavangers beste, er det likevel betimelig å stille spørsmål om det er LO som skal gå inn i et politisk parti og ta den kampen ?
BT170225 Spørsmålet er betimelig .
BT170225 Spørsmålet er betimelig .
SA170223 Et betimelig spørsmål blir da : Skyldes det udokumenterte fraværet og unngåelsesatferden en individfeil eller en systemfeil ?
VG170219 Svært urovekkende og høyst kritikkverdige forhold er blitt avdekket og det er betimelig at helsemyndighetene tar affære.
VG170216 Det er betimelig nytt.
BT170209 Vi har kanskje ikke rett system i dag, men det er betimelig å påpeke at cannabis ikke er spesielt sunt.
BT170205 Hadde min roman spilt på dette forholdet, hadde muligens Noreviks spørsmål vært mer betimelig , men også da kan det diskuteres om det ikke ville vitnet om et forenklet litteratursyn.
DA170203 Hvem vil ønske å reise til et land som er så fiendtlig innstilt til alle rundt seg ? spør amerikanske The Economist betimelig nok denne uken, og undrer seg på hvordan vil Trumps framferd vil påvirke turismen til USA.
AA170203 At justiskomiteen i denne situasjonen « tok grep », og sørget for at Stortinget bestilte et lovforslag for avvikling av juryordningen til fordel for stor meddomsrett, var derfor høyst betimelig .
SA170126 Det er en betimelig og alvorlig erkjennelse sett i lys av de utfordringer industrien står overfor ( video av den 37 min. lange pressekonferansen her ).
AP170126 Som Kirkerådets leder mener jeg det er betimelig at kirken innser og beklager de belastninger som LHBT personer er blitt påført, sa Gunleiksrud Raaum.
DB170120 Xeast, hvilket betimelig navn for en restaurant i nettopp Nydalen, mente Robinson.
BT170120 Selv om enkelte jussprofessorer og Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har gått ut og sagt det motsatte, er det betimelig å spørre seg om de har undersøkt egne konvensjoner før de har uttalt seg.
SA170119 Jesus ankomst kommer betimelig for Pep Guardiola som sliter for øyeblikket.
FV170119 Jesus ankomst kommer betimelig for Pep Guardiola som sliter for øyeblikket.
BT170119 Jesus ankomst kommer betimelig for Pep Guardiola som sliter for øyeblikket.
AP170119 Jesus ankomst kommer betimelig for Pep Guardiola som sliter for øyeblikket.
DB170118 Spørsmålet er betimelig etter at 31-åringen fra Mosvik omtrent har vært fraværende fra verdenscupen denne sesongen.
SA170116 Det er selvfølgelig betimelig å stille disse spørsmålene, men realiteten er at når januar er over, vil det være flere tilgjengelige spillere som Viking kan snuse på.
DB170116 Men et annet betimelig spørsmål er hvorfor det alltid er privatbilistene som skal tas ?
AP170116 Det er selvfølgelig betimelig å stille disse spørsmålene, men realiteten er at når januar er over, vil det være flere tilgjengelige spillere som Viking kan snuse på.
DB161231 I de få timene vi har igjen av året nå er det derfor betimelig å spørre seg selv : Hvilke ramaskrik har verden og Norges kjendiser stått for i år ?
AP161021 Hva er populisme ? er et betimelig og klokt essay som kaster lys over alle typer populisme - den er, i så måte, også en håndbok i å tenke og snakke klart selv.
AP161001 En nødvendig og betimelig bok i en tid hvor utviklingen går raskere enn vi kan henge med på.
BT160815 Til slutt er det et betimelig spørsmål om dagens juryordning best ivaretar de fornærmedes rettssikkerhet.
AP160329 Hun synes det er betimelig at annonsen nå sirkulerer på Facebook med en engelsk følgetekst. †" Alle mine nordiske og internasjonale kolleger hadde jo ellers ikke fått med seg denne viktige utlysningen. når Munchmuseet flytter fra Tøyen til Bjørvika ¶ †" Useriøs kort søknadsfrist ¶
DA160220 Det er betimelig å stille spørsmål ved om de innkjøpsstrategiene vi nå ser fra oljeselskapene, vil føre til at vi ikke klarer å nå målene om økt sikkerhet.
DA160220 Det er betimelig å stille spørsmål ved om de innkjøpsstrategiene vi nå ser fra oljeselskapene, vil føre til at vi ikke klarer å nå målene om økt sikkerhet.
AP160216 Det er et betimelig ønske som bør etterkommes.
AP160211 - Jeg har møtt et argument som tar til orde for å åpne bordeller med en betimelig påminnelse om hva foregår på slike steder.