VG171011 - Tyr og Leben er bokstaver i futharken, som er en betegnelse på den første runerekken.
AP171010https://www.aftenposten.no/reise/Japan-Tre-tips-utenom-turistloypene-10608b.html Yakitori - opprinnelig en betegnelse for kyllingkjøtt på spyd, men som i dag brukes om alle typer kjøtt og skalldyr på spyd - er en soleklar favoritt sammen med soyasaus, mirin ( søt sake ) og iskaldt lokalt øl.
AP171010https://www.aftenposten.no/reise/Japan-Tre-tips-utenom-turistloypene-10608b.html For øvrig er kjøtthall kanskje en mer korrekt betegnelse , for her er man spesialister på kjøtt i alle varianter.
NL171008 Det at noen på sosiale media faktisk bruker uttrykket « tromsing », viser i seg selv at « tromsværing » ikke er en betegnelse som brukes.
DB171005 Fakta om holocaust ¶ Betegnelse på nazistenes folkemord på jødene og andre minoritetsgrupper før og under andre verdenskrig.
NL171004 Vi velger å starte denne artikkelen med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.
DB171001 Et skallselskap er en økonomisk betegnelse for transaksjoner gjennom et selskap som ikke trenger å ha nevneverdige eiendeler eller virksomhet.
AA170927 EU-kommisjonen har vedtatt å gi « Fenalår fra Norge » såkalt beskyttet geografisk betegnelse .
AA170923 ¶ Vest-Asia : Kurdistan er en geografisk betegnelse og henviser til grenseområdene mellom Tyrkia, Iran, Irak og Syria der kurderne utgjør en majoritet av befolkningen, opplyser Store norske leksikon.
NL170922 En mer treffende betegnelse ville være « the summer of fucking ».
VG170920 Heller ikke Arendal-ordfører Robert Cornels Nordli ønsker å kommentere Garthes betegnelse av Christensen som lokal helt i byen.
DA170919 Mange omtaler dem i stedet for « bengalere », en betegnelse som oppfattes som nedsettende og også impliserer at de er innvandrere fra Bangladesh.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/6LGQz/Fakta-om-orkaner * Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/6LGQz/Fakta-om-orkaner * I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet.
AA170919 Mange omtaler dem i stedet for « bengalere », en betegnelse som oppfattes som nedsettende og også impliserer at de er innvandrere fra Bangladesh. ( ©NTB ) ¶
DN170913 - Glava er blitt en betegnelse for en varegruppe i byggebransjen.
VG170908 Dagens Næringslivs betegnelse « ikke-etiske fond » eksisterte ikke før avisen begynte å bruke den i sine oppslag om Støre.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/J0RXJ/Nordmann-i-Florida--Folk-er-nervose-og-forbereder-seg-pa-det-verste I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på hver vind med vindhastighet på over 32,5 meter i sekundet.
DB170904 Avisas betegnelse på en sekser er at du ikke fortjener lønna du hever. Én representerer verdensklasse.
VG170825 Peshmerga er en betegnelse på kurdiske irregulære militære enheter, og betyr direkte oversatt « de som ofrer seg først ».
NL170823 En reform er i politikken en betegnelse på forandring til det bedre, noe jeg tror er viktig å ta med når dette diskuteres.
VG170819 Når den nye SUV-en - trolig med betegnelse Q6 e-tron - lanseres i 2018, vil den benytte standardiserte hurtigladere i Europa, USA og Asia.
VG170817 Alt-right er en betegnelse brukt på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.
VG170816 Alt-right er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.
DN170816 Alt-right er en betegnelse brukt på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy i det amerikanske samfunnet.
DN170816 Alt-right er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.
DA170816 Alt-right er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/eVbyQ/Massiv-fordommelse-av-Trump-uttalelse-om-at-det-var-bra-folk-blant-hoyreekstremistene-i-Charlottesville Alt-right, bokstavelig oversatt til « alternative høyre », er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy som også står i opposisjon til den etablerte delen av den konservative bevegelsen.
AA170816 Alt-right er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.
AA170816 Alt-right er en betegnelse brukt på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/eV3Oy/Aftenposten-mener-Arbeiderpartiets-vanskelige-velferdsprofitorer « Velferdsprofitør » er venstresidens betegnelse på kommersielle aktører som tjener penger på helse- og omsorgstjenester finansiert av det offentlige.
DB170811 Det er en betegnelse som nå kan bestrides, takket være samleren Haakon Mehrens iherdige arbeid for å få ham fram i lyset.
VG170810 Han var heller ikke kategorisert som « fiché S », en betegnelse fransk etterretning bruker for å karakterisere en person som en potensiell trussel mot nasjonal sikkerhet.
AA170810 Ordet gymnasium ( avledet fra gymnos, som betyr naken ) ble opprinnelig brukt som betegnelse på et sted for den intellektuelle, følelsesmessige, moralske og fysiske utdanning av unge menn.
AA170806 Hærsjef Jesus Suarez Chourio sier søndag kveld at angrepet var « betalt » av opposisjonen og dens « kollaboratører », inkludert « det nordamerikanske imperiet », en betegnelse myntet på USA.
DA170805 Sider har vært produsert i området i hundrevis av år, og « Sider fra Hardanger » er nå en beskyttet geografisk betegnelse , gjennom Matmerk.
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqmd9/Nordea-sjefen--Norske-okonomistudenter-kan-for-lite-om-barekraft Såkalt ESG-investering er en betegnelse på kapitalforvaltning som tar hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og god selskapsstyring.
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqmd9/Nordea-sjefen--Norske-okonomistudenter-kan-for-lite-om-barekraft Et voksende felt innen økonomifaget er såkalt ESG-investering, en betegnelse på kapitalforvaltning som tar hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og god selskapsstyring.
VG170801 Dette er en betegnelse vi forsøker å unngå, sier Sandblost ¶
AA170729 Nå er tegningene for en utbygging av friarealet allerede på papiret under den pretensiøse betegnelse « Urbania ».
AA170718 GMO er en betegnelse på levende mikroorganismer, planter eller dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved å bruke gen- eller celleteknologi.
NL170714 Til slutt fikk selv feigheten sin egen " akademiske " betegnelse - nemlig " berøringsangst ".
AA170703 Jeg har « oversatt » ordene « 3 Søndag etter Trinitatis » med « tredje søndag i treenighetstiden », som i dag er Den norske kirkes offisielle betegnelse på denne søndagen, og « oversatt » ordet « Aftensang » med « kveldsgudstjeneste ».
NL170628 I en praksisperiode ( eller " læring i arbeid ", som er en alternativ betegnelse ) vil det være naturlig med overvekt av praksis, men det vil også være hensiktsmessig at brannmester og veileder diskuterer teoretiske problemstillinger med studentene, selv om dette foregår på brannstasjonen/110-sentral i praksisperiode, og ikke i klasserommet på fagskolen.
DB170626 « Ett land, to systemer », som er Deng Xiaopings gamle betegnelse på forholdet mellom Hongkong og Folkerepublikken etter 1997, innebærer ikke lenger bare at Beijing har ansvaret for Hongkongs forsvar og diplomatiske forbindelser.
NL170620 Og for den nye tid har vi også tenkt at ordet barnevern er blitt slitt av tidens tann og forekommer oss passivt a la autovern, så vi har laget en liten gruppe som har lansert en ny betegnelse for den norske barnebeskyttelsen.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-foreslar-at-norsk-barnevern-heretter-heter-Trygg-og-Forsvarlig-Oppvekst-623523b.html Vi velger å starte med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.
AP170619 Vi velger å starte med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.
VG170618 Dette er virkelig en grønn oase i ordets rette forstand - eller kanskje en liten botanisk hage er en vel så riktig betegnelse .
VG170618 De som sier noe fint om Norge, blir kronet med en egen betegnelse i den norske pressen, som norgesvenn.
DN170616 Men dette er en betegnelse Gyro-sjefen mener er misvisende.
NL170612 Skoltesamenes betegnelse på seg selv er - på lik linje med alle andre samiske grupper - rett og slett « samer ».
NL170612 I Norge bruker man ofte en betegnelse « østsamer » for å snakke om skoltesamer.
NL170609 Men igjen, en betegnelse som ikke omfatter Finnmark, han snur i Tromsø.
NL170609 Men det favner videre, mer som en betegnelse på Norge før Norge.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-for-Hapets-gudinne-vender-tilbake-622793b.html Da ristene senere ble fjernet, levde navnet videre som betegnelse på noen uhygienisk sjuskete slakterboder bak kirken som ble fjernet da kirken skulle bli domkirke i 1850.
AP170608 Da ristene senere ble fjernet, levde navnet videre som betegnelse på noen uhygienisk sjuskete slakterboder bak kirken som ble fjernet da kirken skulle bli domkirke i 1850.
NL170607 ( En riktigere betegnelse burde jo være arbeidsselgere, Vi TAR absolutt ikke noe arbeid, vi SELGER vår arbeidskraft ) Og hva er viktig for denne delen av befolkningen ?
DB170606 « Phishing»-e-poster er en betegnelse på e-poster som « fisker » etter sensitiv informasjon, som kredittkortinformasjon eller annen informasjon.
DB170606 lig midt i lunsjen, jeg tror jeg satt til venstre for henne, og dronningen var i Afrika på denne tida, så lente dronningmora seg mot meg og sa : « Vokt dem for 'the blackamoors' » ( skulpturer av spesielt afrikanske menn som ble brukt i europeisk kunst rundt 1700-tallet og kan være en nedsettende betegnelse for en farget person journ.anm. ).
BT170522 I det følgende benyttes begrepet " institusjonene " som felles betegnelse på Helse Bergen og Universitetet i Bergen. 1.3 Innovest AS Innovest ble opprettet i 1997, som en enhet under stiftelsen Unifob.
BT170522 I Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett, 2009, side 185 uttales følgende : " Kombinasjonsfullmakt " er blitt brukt som betegnelse på de tilfelle hvor flere forskjellige begivenheter i samvirke trekker i retning av å gi inntrykk av at det foreligger et fullmaktsforhold.
VG170517 Ordet Lotto er en betegnelse på et spill, og ikke noe som tilhører Norsk Tipping eksklusivt, sier Juuhl-Langseth.
VG170517 - Vi mener at Lotto er en såkalt « generisk betegnelse », og at det aldri burde vært registrert som eget varemerke.
AP170517 Fakta : Spillemidler ¶ Betegnelse for overskuddet til Norsk Tipping.
DB170516 « Selvfedme » er den treffende betegnelse på nordmenns nasjonale gjøren og laden, og den rammer den norske utagerende sjåvinismen svært presist.
VG170514 « Det hvite raseriet » er derfor en god betegnelse på det som skjer, mener Kokkvold.
VG170514 I Store medisinske leksikon kan vi for eksempel lese at myndigheter og forskere bruker kjønnslemlestelse som betegnelse på kvinnelig omskjæring, nettopp for å skille det fra mannlig omskjæring, som er et inngrep av en helt annen karakter og alvorlighetsgrad.
VG170511 I Italia var det på midten av nittitallet en rekke klubbgjengere som døde i trafikken på vei hjem fra arrangementer - et så stort problem at det fikk en egen betegnelse : « Lørdagsslakt ».
DB170507 * Vikingtida i Norden er en betegnelse på tidsrommet ca. 800 - 1050 og har fått navn etter vikingferdene.
DN170505 Yield er en betegnelse på selskapets inntekt per passasjerkilometer.
VG170502 NYTT NAVN : Skoda velger en helt ny betegnelse når de snart lanserer lillebror til Kodiaq.
AP170429 Det var en gullalder for partiet, selv om den knapt fortjener en gjevere betegnelse enn bronse.
DB170427 Hijra er en arabisk betegnelse for profeten Muhammeds utvandring fra Mekka til Medina i år 622, som danner utgangspunktet for den islamske tidsregning.
VG170426 Meds Yeghern er et armensk uttrykk som kan oversettes med « enorm elendighet », en betegnelse på en katastrofe.
DN170421 Støre påpeker at Frankrike har den sterkeste presidentmakten i Europa gjennom den femte republikk, en betegnelse som oppsto etter forfatningen av 1958.
AA170421 Dette er en betegnelse myndighetene benytter om alle de væpnede opprørerne i landet.
DB170420 Fakta om Holocaust ¶ * Betegnelse på nazistenes folkemord på jødene og andre minoritetsgrupper før og under andre verdenskrig.
AP170410 Er en fransk betegnelse på bynære forstadsområder i store franske byer.
DN170409 - Er Frankrike ikke annet enn en geografisk betegnelse , eller er Frankrike en historisk nasjon ?
DN170404 Tingenes internett ( Iot ) er en betegnelse på fysiske gjenstander som kommuniserer direkte med hverandre eller mennesker via internett.
VG170402 « Monumentene » er en betegnelse på de fem mest presitsjetunge og gjeveste klassikerne.
DA170401 I katalogen til utstillingen skriver Liv Kreken, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket at « vise » lenge var en litt nedsettende betegnelse på det som egentlig var anerkjent som sanger - nidviser, skillingsviser, antydet noe mindreverdig og vulgært.
DB170328 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AP170328 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
SA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
DA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AP170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
VG170320 - Manuwa viste hvorfor det har blitt en betegnelse a vinne en kamp « by Manuwa ».
DB170314 - Man kan vel kalle meg avholdsmann, men det er en betegnelse jeg egentlig ikke liker så godt.
DB170314 - Man kan vel kalle meg avholdsmann, men det er en betegnelse jeg egentlig ikke liker så godt.
AA170314 Assad-regimet beskylder ofte Israel for å støtte " terrorister ", en betegnelse Assad bruker om alle sine motstandere.
AA170311 Daesh er en arabisk betegnelse for IS.
VG170307 - De drepte flere titalls personer fra Daesh, sier han og bruker en arabisk betegnelse på IS.
DB170307 Det er en merkelig betegnelse på en kommunalt styrt konkurranseutsetting av et lovbestemt kommunalt monopol på innsamling av husholdningsavfall.
AP170307 - De drepte flere titalls personer fra Daesh, sier oberstløytnant Abdel Amir al-Mohammadawi til nyhetsbyrået Reuters, som bruker en arabisk betegnelse på IS.
AA170307 - De drepte flere titalls personer fra Daesh, sier oberstløytnant Abdel Amir al-Mohammadawi til nyhetsbyrået Reuters, som bruker en arabisk betegnelse på IS.
DB170304 Ransomware, eller løsepengevirus, er en betegnelse på uhumske programmer som gjør skade på PC-en din ( eller andre enheter ) for deretter å kreve deg for løsepenger.
AP170228 Mardi Gras er en betegnelse for tirsdag før fasten, også kalt fetetirsdag.
VG170226 DEN STØRSTE TRUSSELEN : Donald Trumps betegnelse av pressen som « en fiende av det amerikanske folket » får nå en pensjonert fire-stjerners admiral til å reagere kraftig.
SA170223 Dette har oftest gått under den negative samlebetegnelsen « skulk » - en betegnelse som også utdanningsministeren har valgt å bruke som begrunnelse for å innføre en rigid fraværsgrense i den videregående skolen.
DB170223 - Setemiles ( 1 mile er 1,6 km ) er en betegnelse for et flyselskaps passasjerkapasitet.
AA170223 Superbuss er en betegnelse på et konsept mer enn en type buss.
VG170219 Daesh er en annen betegnelse på terrorgruppen IS.
FV170218 Ikea Israel sier de har fått forespørsler om dette og ville tilby « produkter og løsninger » som retter seg etter haredims livsstil, som er en annen betegnelse på ultraortodokse jøder i Israel.
AP170218 Ikea Israel sier de har fått forespørsler om dette og ville tilby « produkter og løsninger » som retter seg etter haredims livsstil, som er en annen betegnelse på ultraortodokse jøder i Israel.
AA170218 Ikea Israel sier de har fått forespørsler om dette og ville tilby « produkter og løsninger » som retter seg etter haredims livsstil, som er en annen betegnelse på ultraortodokse jøder i Israel.
AA170218 Ikea Israel sier de har fått forespørsler om dette og ville tilby « produkter og løsninger » som retter seg etter haredims livsstil, som er en annen betegnelse på ultraortodokse jøder i Israel.
DB170217 Embryo er en betegnelse på et foster i tidlig stadium av svangerskapet.
DB170211 Lardo er en italiensk betegnelse på en spekematgruppe som italienerne kaller for salumi, ifølge Bar Lardo perfekt snacks til vinen.
DB170210 På 70-tallet brukte vi ordet « detente », en betegnelse på tidens nødvendighet ; avspenning mellom stormaktene.
DN170206https://www.dn.no/nyheter/2017/02/06/0815/Finans/farstad-sikrer-restruktureringsavtale-vil-skape-rederigigant OSV, eller Offshore Service Vessel, er en betegnelse på forsyningsskip som er designet for å utføre oppgaver i forbindelse med offshoreproduksjon av olje og gass.
DN170206 OSV, eller Offshore Service Vessel, er en betegnelse på forsyningsskip som er designet for å utføre oppgaver i forbindelse med offshoreproduksjon av olje og gass.
AA170204 Ifølge kilden advarte møtedeltakerne også mot å slippe til « en falsk opposisjon » i samtalene, en betegnelse som viser til grupper russerne er positive til, men som Tyrkia mener er for lojale til Syrias president Bashar al-Assad. ( ©NTB ) ¶
VG170203 Frank Ocean, som selv er homofil, skrev at han var seks år gammel da han hørte faren bruke ordet faggot - en nedlatende betegnelse på homofile - for første gang.
DB170202 Ordet « antisemittisme » benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder, fordi de er jøder.
AP170202 Svevestøv er en felles betegnelse på små partikler som kan holde seg i luften i lang tid.
AP170202 PM10 og PM2,5 er en betegnelse for hvor store partiklene er.
AP170202 Felles betegnelse på små partikler som kan holde seg i luften i lang tid.
AP170202 Svevestøv er en felles betegnelse på små partikler som kan holde seg i luften i lang tid.
AP170202 PM10 og PM2,5 er en betegnelse for hvor store partiklene er.
AP170202 Felles betegnelse på små partikler som kan holde seg i luften i lang tid.
DB170129 Holocaust ¶ * Betegnelse på nazistenes folkemord på jødene og andre minoritetsgrupper før og under andre verdenskrig.
DB170120 « Den dumme geita » er et standard russisk betegnelse som er adskilllig grovere enn den lyder for oss.
DB170118 Populisme var opprinnelig en betegnelse på politiske bevegelser som krevde en eksklusiv og moralsk rett til å representere viljen og interessene til « folket » - som en flokk med samme interesser, samme moralsyn, en homogen masse.
AP170112 Ofte kalte han Iran-avtalen « den verste avtalen som noen gang er inngått », en betegnelse han for øvrig også tidvis brukte om handelsavtalen NAFTA.
AP170112 Ofte kalte han Iran-avtalen « den verste avtalen som noen gang er inngått », en betegnelse han for øvrig også tidvis brukte om handelsavtalen NAFTA.
VG170103 Politiets bruk av ordet « Nafri » som betegnelse for mennesker med nordafrikansk opprinnelse, vekker særlig sterke reaksjoner. - « Nafri » er et forferdelig kallenavn.
AP161117https://www.aftenposten.no/verden/Hygge-nadde-ikke-helt-opp-som-arets-britiske-ord-609245b.html Også andre kandidater for 2016 var preget av det politiske klimaet : Brexiteer er en betegnelse på en brexit-tilhenger, alt-right er en erkekonservativ politisk retning.
SA160830 Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.
BT160830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.
AP160830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.
AP160830 Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.
SA160525 For det første så er hagestue en litt diffus betegnelse som selv ikke leverandører og produsenter er helt enige om seg imellom.
BT160525 For det første så er hagestue en litt diffus betegnelse som selv ikke leverandører og produsenter er helt enige om seg imellom.
AP160525 For det første så er hagestue en litt diffus betegnelse som selv ikke leverandører og produsenter er helt enige om seg imellom.
AP160306 Han brukte en annen betegnelse på IS.
SA160222 Von der Lippe peker på feministklassikeren Det annet kjønn av Simone de Beauvoir fra 1949, og mener det fortsatt er en passende betegnelse på kvinners plass innen fotballen over 65 år senere.
AP160222 Von der Lippe peker på feministklassikeren Det annet kjønn av Simone de Beauvoir fra 1949, og mener det fortsatt er en passende betegnelse på kvinners plass innen fotballen over 65 år senere.
AP160213 Han viser til at oster som Jarlsberg har blitt laget ved flere ysterier i Jarlsberg og Larviks Amt ( Vestfold ), og at betegnelsen jarlsberg-type var en vanlig betegnelse før Tine registrerte ostetypen som varemerke.
AP160208https://www.aftenposten.no/reise/Hun-ble-fodt-pa-et-fly-9103b.html Hun ønsker seg en universal betegnelse i passet på dem det gjelder.
AP160110https://www.aftenposten.no/norge/Klarer-du-a-gjette-hvilke-brodskiver-som-er-kaloribomber-15386b.html I denne artikkelen belyser vi energimengden i pålegget - målt i antall kalorier - eller kilokalorier som er korrekt betegnelse : kcal ¶