DA170303 For å lage skikkelige anbud og få til gode nok anskaffelser, må en kommune sitte på den nødvendige bestillerkompetansen , enten det er bosset som skal hentes, skoler som skal bygges eller grøfter som skal graves.
AP170104 Leder Kari Sollien i arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne vil at bedriftene skal bli bedre på det hun kaller « bestillerkompetansen ».
AP170104 Bestillerkompetansen i norske bedrifter bør bli betydelig bedre, slik at de skjønner verdien av en ansatt med mastergrad.
AP170104 Leder Kari Sollien i arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne vil at bedriftene skal bli bedre på det hun kaller « bestillerkompetansen ».
AP170104 Bestillerkompetansen i norske bedrifter bør bli betydelig bedre, slik at de skjønner verdien av en ansatt med mastergrad.