VG171020 « Vi vil ikke gå offentlig ut med bakgrunnen for foretningsmessige beslutninger .
VG171020 Vi krever at regjeringen og Stortinget inkluderer dette perspektivet i sine beslutninger vedrørende de gratis rettshjelptiltakene.
DA171020 Stats- og regjeringssjefene tok ingen formelle beslutninger , men ble enige om å gi EU-kommisjonen i oppgave å vurdere om pengehjelpen som Tyrkia får på grunn av sin status som kandidatland, bør kuttes.
DA171020 Særlig anerkjennelse gis for de dristige beslutninger som er tatt og det målbevisste engasjement som kommunen har utvist i arbeidet med sentrumsplanen for Stavanger Sentrum.
DA171019 - Vi vet at det er kryssende interesser som gjør seg gjeldende når havområder, som andre områder, skal disponeres, og at det er utfordrende for politikerne som skal veie ulike hensyn opp mot hverandre før de treffer beslutninger , svarer Hartviksen.
DA171019 - Vi vet at det er kryssende interesser som gjør seg gjeldende når havområder, som andre områder, skal disponeres, og at det er utfordrende for politikerne som skal veie ulike hensyn opp mot hverandre før de treffer beslutninger , svarer Hartviksen.
VG171018 Det er Norsk Filminstiutt som melder om nye beslutninger om tilskuddsmidler fra insentivordningen, som skal bidra til å få utenlandske produksjoner til Norge.
DB171018 Beslutninger om dirigenter og solister er mer komplisert.
DA171018 - Man må være beinhard og vedta beslutninger .
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/l78be/Tre-utfordringer-for-digitalt-lederskap--Birger-Magnus Toppledere må bruke mye mere av sin tid på å forstå hvilke organisatoriske virkemidler som er relevante og hvilke kulturelle forutsetninger som må være til stede når beslutninger må fattes på lavere nivåer i organisasjonen og involvere flere for at bedriften skal lykkes, skriver Birger Magnus.
NL171017 Dette viser bare politikernes vegring mot å fatte viktige beslutninger for en positiv og bærekraftig utvikling av kommunen vår.
DB171017 Han påstår at barnevernet har spilt fallitt i det forebyggende arbeidet og har sviktende kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger .
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/RPJgd/Nord-Korea-kan-bli-festbrems-under-Kinas-partikongress * Det er en utbredt oppfatning at kongressen fungerer som sandpåstrøingsorgan for beslutninger som alt er tatt av partiets ledelse, politbyrået og politbyråets stående komité.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/8edwG/Na-kan-Xi-Jinping-bli-like-mektig-som-Mao Det er en utbredt oppfatning at kongressen fungerer som sandpåstrøingsorgan for beslutninger som alt er tatt av partiets ledelse, politbyrået og politbyråets stående komité.
DB171016 Det skjer kun hvis de tar en rekke nye dårlige beslutninger , men det tror jeg ikke vil skje.
DA171016 Vi blir utfordret av forhold som ligger langt utenfor våre bygrenser og vi påvirkes av beslutninger som blir fattet andre steder enn i vår egen bystyresal.
NL171015 Frykten for å tape ansikt kan lede til dårlige beslutninger , men det er lov å håpe at det ikke skjer denne gang.
VG171013 Jobben som stabssjef er å hente inn og gi ham de beste rådene slik at han tar beslutninger på en informert måte, sier Kelly, som flere ganger skrøt av Trumps evner til å høre alles synspunkter og få en sak presentert fra flere hold.
DB171013 Til Dagbladet svarer FIS-leder Vegard Ulvang følgende om prosessen i slike beslutninger : ¶
DB171013 - Det handler vel om at alle sånne beslutninger tas på bakgrunn av den følelsen du har, og det er at jeg er inne på desserten i karrieren.
SA171012https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Han-har-Branns-viktigste-jobb-Den-ma-gjores-bedre-243390b.html BEGYNTE BRA : Rune Soltvedt traff på en rekke tidlige beslutninger som Branns sportssjef.
DB171011 Det ene er de sakene hvor barnevernsystemet fatter beslutninger på sviktende grunnlag, fordi kunnskapsgrunnlaget er for dårlig.
AA171010 - Større åpenhet rundt denne virksomheten vil, etter forslagsstillernes syn, bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag, skriver de.
SA171009 BEGYNTE BRA : Rune Soltvedt traff på en rekke tidlige beslutninger som Branns sportssjef.
DN171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet.
DB171009 Det er gøy når Stortinget er et sted hvor mange beslutninger fattes.
DB171009 Jeg har tidligere pekt på det prinspielt problematiske i at storting og regjering oppnevner medlemmer til et redaksjonsråd som skal vurdere journalistiske beslutninger og prioriteringer i en fri redaksjon, med en ansvarlig redaktør, i samsvar med lov og Redaktørplakaten.
DA171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Han-har-Branns-viktigste-jobb-Den-ma-gjores-bedre-243390b.html BEGYNTE BRA : Rune Soltvedt traff på en rekke tidlige beslutninger som Branns sportssjef.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Richard-H-Thaler-tildelt-Nobels-minnepris-i-okonomi Thaler har blant annet utviklet teorien for det som kalles mental bokføring, som forklarer hvordan mennesker forenkler finansielle beslutninger gjennom å skape separate kontoer i sin bevissthet.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Pioner-innen-atferdsokonomi-fikk-nobelpris Thaler har blant annet utviklet teorien for det som kalles mental bokføring, som forklarer hvordan mennesker forenkler finansielle beslutninger gjennom å skape separate kontoer i sin bevissthet.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Han-har-Branns-viktigste-jobb-Den-ma-gjores-bedre-243390b.html BEGYNTE BRA : Rune Soltvedt traff på en rekke tidlige beslutninger som Branns sportssjef.
AA171009 Thaler har blant annet utviklet teorien for det som kalles mental bokføring, som forklarer hvordan mennesker forenkler finansielle beslutninger gjennom å skape separate kontoer i sin bevissthet.
AA171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet.
AA171009 Thaler har blant annet utviklet teorien for det som kalles mental bokføring, som forklarer hvordan mennesker forenkler finansielle beslutninger gjennom å skape separate kontoer i sin bevissthet.
AA171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet.
VG171007 - Så lenge det i det hele tatt kan stilles spørsmål ved habilitet, svekker det tilliten til barnevernet og beslutninger de tar.
SA171007 Det var ikke blant de klubbens klokeste beslutninger .
DB171007 Det tar ikke politiske beslutninger , men fastsetter dagsorden for Stortinget, leder møter og voteringer, og har ansvar for at saksbehandlingen i Stortinget skjer i henhold til konstitusjonelle regler.
NL171006 På hva slags forvaltningsnivå skal kompetanseutvikling og andre viktige tiltak reguleres for å sikre gode beslutninger på sentrale nordnorske områder ?
DA171006 - Å sikre en god og grundig vurdering av klimarisikoen i norsk økonomi er avgjørende for å kunne fatte gode beslutninger i årene framover.
AA171006 - Å sikre en god og grundig vurdering av klimarisikoen i norsk økonomi er avgjørende for å kunne fatte gode beslutninger i årene framover.
SA171005 - Jeg vurderte det, men man må tenke før slike store beslutninger og jeg har bestemt meg for ikke å slutte nå.
DN171005 USAs president Donald Trumps talskvinne, Sarah Huckabee Sanders, sier på en pressebrifing torsdag at presidenten er åpen for å « ha en samtale om bump stocks », men at han ikke ønsker å ta forhastede beslutninger underveis i en etterforskning.
DB171005 Talskvinne for USAs president Donald Trumps, Sarah Huckabee Sanders, sier på en pressebrifing torsdag at presidenten er åpen for å « ha en samtale om bump stocks », men at han ikke ønsker å ta forhastede beslutninger underveis i en etterforskning, skriver Fox News på Twitter.
DA171005 Donald Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders sa på en pressebrifing torsdag at presidenten er åpen for å « ha en samtale om bump stocks », men at han ikke ønsker å ta forhastede beslutninger underveis i en etterforskning.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Buing_-politisk-kaos-og-tarer-for-Piqu-Na-skal-den-spanske-VM-billetten-sikres-243356b.html - Jeg vurderte det, men man må tenke før slike store beslutninger og jeg har bestemt meg for ikke å slutte nå.
DA171004 Og kanskje av og til tørre å ta tøffere beslutninger , sier Pinnerød.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QQ41A/Norges-FN-ambassador-Verden-er-som-et-fotballag-Vi-har-forskjellige-posisjoner_-men-ma-spille-sammen-pa-lag Tore Hattrem jobber som FN-ambassadør og sitter på Norges plass i FN når beslutninger skal tas.
AA171004 - Den amerikanske regjeringen, med sine politisk motiverte og forhastede beslutninger , er den ansvarlige parten for den nåværende og sannsynligvis fremtidige forverringen av de bilaterale forholdene, sa Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez på en pressekonferanse i Havanna.
VG171003 Resultater påvirker alltid beslutninger , men i min verden bør det ikke bety det helt store hvorvidt vi kvalifiserer oss til Russland eller ikke, sier Sevilla-stopperen Kjær til Danmarks Radio.
NL171003 Den unge generasjonen, og den neste, vil ikke føle seg forpliktet av de beslutninger som gjøres i dag.
AA171003 I forrige stortingsperiode ble det tatt beslutninger i store og dyre saker som samferdsel og forsvar, som sammen med en rekke andre vedtak inngår i samarbeidet de fire imellom.
NL171002 Det skal tas store beslutninger i den nye regionen som omhandler arbeidsplasser, status, kjøttvekt og balanserende eller konsentrerende utvikling.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim Her debatteres det og fattes beslutninger om saker som angår skolen og barnas ve og vel.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim Det hjelper oss ikke akkurat nå, men gjør oss bedre rustet til å fatte kunnskapsbaserte beslutninger i fremtiden.
DB171001 Presidentens kritikk og treige beslutninger kan gi presidenten en ripe i lakken.
AA171001 Så var det to partier som mente de kunne få til veldig mye i dette samarbeidet, men som følte at å sitte fra dag til dag og ta beslutninger , ville binde dem opp for mye.
AA170930 Vi kan alle på et eller annet tidspunkt i livet komme i en situasjon der vi på grunn av sykdom ikke lenger er i stand til å styre egen økonomi, og ta viktige beslutninger .
AA170930 Ved å opprette en fremtidsfullmakt, kan du allerede nå legge føringer for styring av din økonomi, og for viktige beslutninger som skal tas på dine vegne, dersom du i fremtiden mister evnen til å gjøre dette selv.
AA170930 I en fremtidsfullmakt kan du også legge føringer for viktige beslutninger som skal tas på dine vegne, ut over det rent økonomiske.
DB170929 VANLIGVIS er det grunn til å være skeptisk mot sponsorer som bruker pengemakt til å overprøve idrettens demokratiske beslutninger .
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4790/Sporsmal-og-svar-Blir-krig-mer-etisk-forsvarlig-med-roboter Mennesker i Forsvaret og i samfunnet ellers støtter seg i stadig større grad på datamaskiner til å ta beslutninger og effektuere handlinger, og vil ha stadig mindre mulighet til å etterprøve alle prosessene som foregår i datamaskinene.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4790/Sporsmal-og-svar-Blir-krig-mer-etisk-forsvarlig-med-roboter I hvilken grad er mennesker i stand til å innhente og vurdere all relevant informasjon, ta beslutninger og handle hurtig nok ?
DN170927 Sannheten er at det å ta beslutninger er full av forstyrrelser som skygger for vår dømmekraft.
DN170927 Fra disse to premissene konkluderer Cerf at hvis folk ønsker å maksimere lykke og minimere stress, bør de etterstrebe et liv som krever færre beslutninger ved å omgi seg med mennesker som legemliggjør egenskapene man foretrekker.
DN170927 Forskning viser at vi bare har en begrenset mengde energi tilegnet det å treffe beslutninger , enten det gjelder hva vi skal ha på oss, hva vi skal spise, hvilken musikk vi skal lytte til eller hva vi skal gjøre i fritiden vår.
DN170927 Den første er at det er anstrengende å ta beslutninger .
AA170927 - Stortinget må komme inn allerede i høst, ellers låses alle beslutninger , sier han.
NL170926 Det som derimot er et demokratisk problem er å gjennomføre dårlige beslutninger som følge av mangelfullt utredede prosesser.
NL170926 Under de pågående regjeringsforhandlingene er det å forvente at årelange helsefaglige prosesser, vurderinger og beslutninger respekteres.
NL170926 I andre helsefaglige beslutninger har vi sett at standpunkt kan gjøres om.
DB170926 Under de pågående regjeringsforhandlingene er det å forvente at årelange helsefaglige prosesser, vurderinger og beslutninger respekteres.
DB170926 I andre helsefaglige beslutninger har vi sett at standpunkter kan gjøres om.
AA170926 Dessverre skorter det på gjennomføringen av dette på mange områder - samfunnet går glipp av informasjon som ville ført til bedre beslutninger , og følgene kan i verste fall bli fatale for barnet det gjelder, sier barneombud Anne Lindboe i en pressemelding.
AA170925 - Viltrådet avstemmer sine mål og beslutninger med miljøenheten i kommunen, slik at vi opererer innenfor vedtatte politiske mål for viltforvaltningen i Trondheim, sier leder av Trondheim Viltråd Ole Lauglo.
DN170924 - Vi har iverksatt flere tiltak og fattet beslutninger i så måte, så håper jeg at vi i praktisk hverdag også oppfattes som en åpen og inkluderende virksomhet.
DB170923 Boasson Hagen har flere beslutninger å ta.
NL170922 Ser vi bort i fra behovet for interessante arbeidsplasser i Tromsø innen flest mulig områder, vil Tromsø uansett tape på at beslutninger fattes, og tjenestetilbud ytes, med lavere kvalitet fra Vadsø enn det gjøres fra Tromsø i dag.
NL170922 Dette medfører høy turn-over innen de fleste, eller alle, offentlige sektorer, noe som selvsagt gir lavere kvalitet på de beslutninger som fattes og tjenestetilbudet.
NL170922 Etter at Beslutningsforum for nye metoder ble innført, har vi derimot fått en nasjonal ordning som sikrer at beslutninger tas av ansvarlige ledere, basert på en nøye vurdering og rulles ut til alle sykehus samtidig.
AA170922 - Og der mangler det jo ennå noen beslutninger , slår Kvermo fast.
DB170921 Man tar ikke slike beslutninger på vegne av et lag.
DB170921 Som leder av valgkomiteen burde også hun protestert mot at beslutninger ble tatt over hodet på henne.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/XKV4g/Mina-Gerhardsen-forlater-Actis-Na-blir-41-aringen-kommunikasjonsdirektor-i-Norad - Å gi et godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger om Norges internasjonale bidrag, var min motivasjon for å søke stillingen, sier Gerhardsen i Norads kunngjøring.
NL170920 Den store langsiktige gevinsten med de nye regionene kan bli at viktige beslutninger flyttes ut i landet, nærmere folket, og at maktforholdene mellom Oslo og ulike landsdeler utjevnes.
VG170918 - På grunn av det må jeg ta noen snarte beslutninger .
DN170918 Utnevn også noen til å komme med motforestillinger og spør alle i gruppen om deres meninger, for det gir det beste grunnlaget for gode beslutninger .
DB170918 Rettslige beslutninger fattes dermed ofte på feilaktig grunnlag.
DN170917 Mye handler nok om at jeg er modig og ser fremover, og at jeg holder tempoet oppe og samtidig står løpet ut, selv om vi har vært nødt til å ta krevende beslutninger .
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Jeg er opptatt av at det skal være faktabasert, og at man både tenker på det lille bildet og det store bildet, sånn at man til slutt kommer frem til kloke beslutninger .
SA170915 Jeg er opptatt av at det skal være faktabasert, og at man både tenker på det lille bildet og det store bildet, sånn at man til slutt kommer frem til kloke beslutninger .
NL170915 Demens er en paraplydiagnose for mange ulike sykdommer som kjennetegnes ved problemer tilknyttet språk, hukommelse, tenkning, orientering, vurderinger og beslutninger .
NL170915 Og så begynte partiet å stille spørsmål til sine egne beslutninger , for eksempel forliket om Forsvarets framtid.
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Jeg er opptatt av at det skal være faktabasert, og at man både tenker på det lille bildet og det store bildet, sånn at man til slutt kommer frem til kloke beslutninger .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Jeg er opptatt av at det skal være faktabasert, og at man både tenker på det lille bildet og det store bildet, sånn at man til slutt kommer frem til kloke beslutninger .
VG170913 Vi lever jo som trenere i nuet, og det å ta beslutninger er jobben vår.
VG170913 For det første hadde vi en valgkampsjef, og for det andre ble alle store strategiske beslutninger og utspill tatt av partiledelsen i fellesskap.
AA170913 Giske presiserer at Aps formelle valgkampsjef var Halvard Ingebrigtsen, men understreker samtidig at alle store strategiske beslutninger ble tatt av partiledelsen i fellesskap.
DB170912 Han sier partiledelsen har stått samlet og at de har forankret sine beslutninger i partiets organisasjoner.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Dessuten er det Venstres stortingsgruppe som er det rette organ i Venstre for beslutninger om samarbeid.
AA170912 - Jeg kan garantere at alle beslutninger om denne kontrakten, er helt i tråd med våre strategiske interesse, sier han til nyhetsbyrået TASS.
NL170911 Jeg har aldri hørt om slike kjønnsrelaterte beslutninger blant norske bedrifter i eksportbransjen rettet mot Øst-Europa og Sentral-Asia.
DB170911 Du skal være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg, sier Sanner.
DN170910 Sørg for å ha tilstrekkelig med ulike meninger, tanker og bakgrunner - da skaper du en ledergruppe med bedre dynamikk og et bredere grunnlag for å ta gode beslutninger .
DB170910 De ville ta avgjørelsen for meg og det eneste jeg ville gjøre var å ta egne beslutninger .
AA170910 De fleste hendelser, beslutninger, mangel på beslutninger og uttalelser er analyserte.
AA170910 De fleste hendelser, beslutninger , mangel på beslutninger og uttalelser er analyserte.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3QPJ/Erna-Solberg-angriper-Jonas-Gahr-Stores-lederegenskaper - Hvis Solberg vil ta beslutninger uten hensyn til informasjon som kommer, er jeg redd for at vi kan være på autopilot mot en situasjon der store forsvarsinvesteringer blir gjort på sviktende grunnlag.
VG170908 Han mener dette illustrerer hvor « slumsete og ufullstendige » beslutninger som kan bli tatt i oljepolitikken.
NL170908 Nødvendige og riktige beslutninger kan av og til være upopulære.
NL170908 Like fullt er dette viktige og riktige beslutninger for å få det Forsvaret vi trenger.
NL170908 Vær så snill stortingspolitikere ; Unngå å fatte store tunge beslutninger som er så avgjørende negativ for vår forsvarsevne og som innebærer en hinsides sløsing med våre sparepenger uten at der er foretatt grundige konsekvensanalyser i forkant av avgjørelsene.
DB170908 3951 beslutninger om å holde uskyldige mennesker tilbake mot deres vilje, med begrunnelse i at deres psykiske helse gjør dem dårligere i stand til å ta de beste valgene om sitt eget liv.
DB170908 Mennesker som gjør feil og tar feil beslutninger , sier regissør Holst i et ferskt intervju med Screen Daily.
DB170908 Og i Oslo har Miljøpartiet De Grønne sikret at kommunen har et klimabudsjett, så vi vet konsekvensene av våre beslutninger for kloden.
DB170908 Etter min mening tas det politiske beslutninger om å erstatte sengeposter med poliklinikk uten at det er koblet evaluering/forskning til dette.
AA170908 Så store beslutninger som dette, kan ikke fattes på feil grunnlag, fastslo tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide ( Ap ).
VG170907 Det påvirker imidlertid ikke redaksjonelle beslutninger .
FV170907https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Bjorn-Dahlie-forteller-om-kostbar-pakt-med-Vegard-Ulvang--Det-var-den-storste-tabben-i-livet-mitt-241564b.html - Det er én av mine dummeste beslutninger , men en historie jeg kan le av nå.
AA170907 Dette arbeidet har så langt resultert i beslutninger om å bygge en rørledning og en strømtrasé som skal frakte gass og elektrisitet fra de sentralasiatiske landene gjennom Afghanistan og til Pakistan og India.
VG170906 Denne tjenesten endrer ingenting på vårt forhold, og jeg er heller ikke i en posisjon hvor beslutninger jeg tar på noe vis påvirkes av mitt langvarige vennskap med Knut, skriver Jonas Gahr Støre i en tekstmelding til VG.
VG170906 Jeg trodde Ap var positiv til industrien og at de faktisk avventer konsekvensutredninger før beslutninger tas.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Bjorn-Dahlie-forteller-om-kostbar-pakt-med-Vegard-Ulvang--Det-var-den-storste-tabben-i-livet-mitt-241564b.html - Det er én av mine dummeste beslutninger , men en historie jeg kan le av nå.
SA170906 - Det er én av mine dummeste beslutninger , men en historie jeg kan le av nå.
NL170906 Det koster ikke annet enn fornuftige beslutninger fra myndighetene.
NL170906 Jeg forventer at administrasjonen i Helse Nord kan være bidragsyter til at politikere kan fatte riktige beslutninger til beste for de samiske pasientene.
NL170906 Derimot mener vi at så store beslutninger , med vidtrekkende konsekvenser både for forsvarsevne og lokalsamfunn, må være tatt på et mest mulig solid grunnlag, og det må være full tillit til prosessene.
FV170906https://www.fvn.no/100Sport/langrenn/Bjorn-Dahlie-forteller-om-kostbar-pakt-med-Vegard-Ulvang--Det-var-den-storste-tabben-i-livet-mitt-241564b.html - Det er én av mine dummeste beslutninger , men en historie jeg kan le av nå.
DB170906 Der innrømmer hun også å ha tatt dårlige beslutninger i sitt politiske virke.
DB170906 En politikers troverdighet er helt avhengig av at det er mulighet for innsyn når det gjelder politiske beslutninger og private økonomiske interesser.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Bjorn-Dahlie-forteller-om-kostbar-pakt-med-Vegard-Ulvang--Det-var-den-storste-tabben-i-livet-mitt-241564b.html - Det er én av mine dummeste beslutninger , men en historie jeg kan le av nå.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Bjorn-Dahlie-forteller-om-kostbar-pakt-med-Vegard-Ulvang--Det-var-den-storste-tabben-i-livet-mitt-241564b.html - Det er én av mine dummeste beslutninger , men en historie jeg kan le av nå.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Bjorn-Dahlie-forteller-om-kostbar-pakt-med-Vegard-Ulvang--Det-var-den-storste-tabben-i-livet-mitt-241564b.html - Det er én av mine dummeste beslutninger , men en historie jeg kan le av nå.
SA170905 Solbakken sier også at Priske har hatt ønsker om å få større innflytelse på taktiske beslutninger .
SA170905 For eksempel økonomiske prioriteringer, politisk overordnede beslutninger og endringer i strukturer er ikke mitt ansvar, fortsetter han.
DN170905 Skatter er et utslag av politiske beslutninger , sier advokat og skatteekspert Christian Hambro til avisen.
DB170905 Solbakken sier også at Priske har hatt ønsker om å få større innflytelse på taktiske beslutninger .
DB170905 Blant annet rekruttering av landslagstrenere, og å sette i gang riktige utviklingstiltak i norsk fotball, men når de gjelder økonomiske prioriteringer og politiske overordnede beslutninger og endringer av strukturer, er ikke det mitt ansvar, sier han til nettsiden.
DA170905 Skatter er et utslag av politiske beslutninger , sier advokat og skatteekspert Christian Hambro til avisen.
BT170905https://www.bt.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html For eksempel økonomiske prioriteringer, politisk overordnede beslutninger og endringer i strukturer er ikke mitt ansvar, fortsetter han.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Solbakken-sparket-assistenten-241485b.html Solbakken sier også at Priske har hatt ønsker om å få større innflytelse på taktiske beslutninger .
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html For eksempel økonomiske prioriteringer, politisk overordnede beslutninger og endringer i strukturer er ikke mitt ansvar, fortsetter han.
AA170905 Alle beslutninger om angrep vil bli regulert av de strengeste nasjonale og internasjonale regler om bruk av makt, sa Parly. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Så store beslutninger som dette, kan ikke fattes på feil grunnlag, fastslo Barth-Eide.
VG170904 - De må kvalitetssikre hvilket tall som er rett, så får de ta sine beslutninger ut i fra det.
DB170904 Det er resultatet av en rekke beslutninger og prosesser som hver for seg er grunnleggende viktige, og som involverer kommunens politikere og ansatte og ikke minst alle ansatte i pleie- og omsorgssektoren.
DB170904 tørst innvirkning på statens utgifter ), fra et moralsk/humanitært perspektiv ( ettersom det er disse som faktisk gis opphold og beskyttelse i Norge på varig eller mellomlang basis ), og fra et politisk perspektiv ( ettersom det er dette antallet som politikere i størst grad kan styre gjennom sine beslutninger ).
NL170903 Et spark som gir en kraftig beskjed til de som skal representere Nord om å huske hvem de er og hvor de kommer fra, og til alle om å ta velfunderte, objektive og transparente beslutninger .
DB170903 De skal engasjere en privat dommer som vil foreta nødvendige rettslige beslutninger og legge til rette for en effektiv løsning av alle gjenværende spørsmål.
AA170903 Hensikten med besøket var innledende analyser, og ingen beslutninger om eventuell støtte er tatt.
DB170902 Teknisk svikt og dårlige beslutninger
DB170902 GODE BESLUTNINGER : Jonas Svensson og Norge må treffe både teknisk og taktisk mot Tyskland.
DB170902 Den andre grunnen er dårlige beslutninger - at vi bruker for lang tid med ballen.
VG170901 Med regjeringens beslutninger fredag 1. september er alle anbefalingene nå fulgt opp.
NL170901 Jeg er overbevist om at frivillige organisasjoner, forsknings- og kunnskapsmiljøer, næringsaktører og media vil se betydningen og nødvendigheten av å forholde seg aktivt til det nye fylkets prioriteringer og beslutninger .
DA170901 La meg likevel få gi en utfordring til politikerne som nå står på valg : La menneskeverdet ha forkjørsrett i alle politiske beslutninger .
SA170831https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Semb-og-Sjgren-om-kritikken-fra-Hegerberg--Det-kom-som-lyn-fra-klar-himmel-241260b.html Det er ikke alltid enighet mellom alle spillerne, og da må trenerne ta beslutninger etter å ha hørt på de ulike meningene, sier Semb.
SA170831 Det er ikke alltid enighet mellom alle spillerne, og da må trenerne ta beslutninger etter å ha hørt på de ulike meningene, sier Semb.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Semb-og-Sjgren-om-kritikken-fra-Hegerberg--Det-kom-som-lyn-fra-klar-himmel-241260b.html Det er ikke alltid enighet mellom alle spillerne, og da må trenerne ta beslutninger etter å ha hørt på de ulike meningene, sier Semb.
DB170831 Tungrodde prosesser er til for å forhindre overilte beslutninger med potensielt alvorlige konsekvenser, som i prinsippet kan ramme hvem som helst.
DB170831 Dette sikrer stabilitet og muliggjør langsiktige beslutninger .
BT170831https://www.bt.no/100Sport/fotball/Semb-og-Sjgren-om-kritikken-fra-Hegerberg--Det-kom-som-lyn-fra-klar-himmel-241260b.html Det er ikke alltid enighet mellom alle spillerne, og da må trenerne ta beslutninger etter å ha hørt på de ulike meningene, sier Semb.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Semb-og-Sjgren-om-kritikken-fra-Hegerberg--Det-kom-som-lyn-fra-klar-himmel-241260b.html Det er ikke alltid enighet mellom alle spillerne, og da må trenerne ta beslutninger etter å ha hørt på de ulike meningene, sier Semb.
DN170830https://www.dn.no/nyheter/2017/08/30/2057/Energi/stromgrunder-tapte-18-millioner-pa-flyvende-bil Noen beslutninger har vært gode, andre dårlige.
DN170830 Noen beslutninger har vært gode, andre dårlige.
DA170829 Når beslutninger blir foretatt i lukkede rom, utelukkes også byens innbyggere fra å kunne delta i de demokratiske vurderingene, sier Marthinsen.
SA170828 Jeg har tatt noen gode beslutninger og lyttet til folk som kanskje er litt klokere en meg, sier den tidligere Arsenal-spilleren videre. 29-åringen fikk en noe treg start på Rosenborg-karrieren, men har hevet seg veldig den siste tiden.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bendtner--Rosenborg-har-fatt-meg-tilbake-pa-landslaget-241130b.html Jeg har tatt noen gode beslutninger og lyttet til folk som kanskje er litt klokere en meg, sier den tidligere Arsenal-spilleren videre. 29-åringen fikk en noe treg start på Rosenborg-karrieren, men har hevet seg veldig den siste tiden.
DA170826 Hvordan verdisette slitasje på natur- og kulturkapitalen, så dette blir vektlagt i beslutninger ?
DA170826 Jeg har vært opptatt av å få gjennomført viktige politiske beslutninger .
AP170826https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42Oko/Hvis-partiene-var-et-maltid--gjett-hvilket-som-er-pandastek-med-gaselever--Tegnehanne Jeg sliter med beslutninger .
DN170824 Den norske regjeringen svarte på sin side ved å understreke at Nobelkomiteen er uavhengig og fatter sine beslutninger uten politisk innblanding.
DB170824 Styrken med norsk petroleumsutvinning er at vi i forkant av beslutninger om åpning av nye boreområder har innhentet den nødvendige kunnskap.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner I dagens instruks må seks beslutninger tas før Forsvaret kan bistå politiet.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Forsvaret kan starte forberedelser uten å vente på beslutninger om hjelp.
AA170824 Den norske regjeringen svarte på sin side ved å understreke at Nobelkomiteen er uavhengig og fatter sine beslutninger uten politisk innblanding.
DB170823 Så vil det alltid være aktører som søker å påvirke beslutninger , og bidra til politisk oppmerksomhet om sakene sine.
DB170823 Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet hadde hyppige møter, og alle beslutninger var tatt før andre aktører fikk fremme sitt syn.
VG170822 - Historisk så liker jeg å følge mine instinkter, men hele livet har jeg hørt at beslutninger er annerledes når du sitter bak skrivebordet i Det ovale kontor.
DB170822 Men hele livet har jeg hørt at beslutninger er helt annerledes når du sitter bak skrivebordet i Det hvite hus, sa Trump.
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/B8jOe/Aftenposten-mener-Trump-innser-realitetene-om-Afghanistan Men jeg har hele livet hørt at det er annerledes å ta beslutninger når man sitter ved skrivebordet i Det hvite hus. » | Jente ( 16 ) : At vi ikke kan dra på ferie, er som oftest bare toppen av isfjellet ¶
DB170821 Vi snakker altså om en demokratisk ledelsesmodell med tett samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse i strategiske beslutninger for bedriften.
AA170818 Når hørte man sist en politiker be om unnskyldning for resultatet av sine politiske beslutninger ?
SA170817 Poenget er å ta mange og nok beslutninger til å komme seg videre.
SA170817 Det er « tonnevis » av beslutninger som skal tas.
SA170817 34-åringen sitter også i styret og tar beslutninger på løpende bånd, uansett hvor han er i verden.
SA170817 Poenget er å ta mange og nok beslutninger til å komme seg videre.
SA170817 Det er « tonnevis » av beslutninger som skal tas.
SA170817 34-åringen sitter også i styret og tar beslutninger på løpende bånd, uansett hvor han er i verden.
DA170817 Derfor har mange beslutninger som tas på nasjonalt nivå en direkte innvirkning på Østfold, og da må vi være på og sørge for at de beslutningene som tas påvirker oss.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-har-han-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-240466b.html Poenget er å ta mange og nok beslutninger til å komme seg videre.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-har-han-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-240466b.html Det er « tonnevis » av beslutninger som skal tas.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-har-han-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-240466b.html 34-åringen sitter også i styret og tar beslutninger på løpende bånd, uansett hvor han er i verden.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-er-det-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-hans-240466b.html Poenget er å ta mange og nok beslutninger til å komme seg videre.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-er-det-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-hans-240466b.html Det er « tonnevis » av beslutninger som skal tas.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-er-det-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-hans-240466b.html 34-åringen sitter også i styret og tar beslutninger på løpende bånd, uansett hvor han er i verden.
AA170817 For dem som vil se dårlige beslutninger i praksis, anbefaler jeg alle å stå æresvakt fra begynnelsen på Klostergata til Spektrum under Classic Carshow 16. - 17. september.
VG170816 At Mattilsynet tar denne typen beslutninger bak lukkede dører med næringen er et demokratisk problem, sier hun.
DB170816 Det nyetablerte Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern ( KIB ) hevder at barnevernsystemet har dårlig og manglende kompetanse, at sakkyndige ikke er gode nok, at det mangler tverrfaglig samarbeid, at rettsapparatet fatter beslutninger på sviktende grunnlag og at barnevernet må omorganiseres.
VG170815 - Her har politikerne muligheten til å ta legge klare føringer og ta tydeligere beslutninger , sier Sandberg.
DN170815 - Dollaren styrket seg i natt etter at Nord-Korea dempet retorikken mot USA Ifølge Reuters vil Nord-Korea nå se an amerikanske handlinger før det eventuelt tar beslutninger om å sende raketter til områdene nær Guam.
VG170814 Et jevnbyrdig og godt styrkeforhold mellom partnerne i en regjering kan være kan være avgjørende for at dette maskineriet virker, og at prosesser og beslutninger ikke skal ende opp i konflikter og handlingslammelse.
VG170814 Dårlige målinger kan prege beslutninger knyttet til enkeltsaker.
DB170814 Vi trenger et « vi » for å kunne ha offentlige liv, et fellesskap for å gjøre beslutninger i fellesskap mulig.
DB170814 Ved å ha en forståelse av seg selv og sine verdier, har man en felles måte å diskutere på, og å ta beslutninger på.
DB170814 Og dette er måten vi må ta beslutninger på.
DB170814 Mesteparten av tiden tar vi politiske beslutninger i lys av at vi er et fellesskap : at vi har plikter overfor hverandre og at vi har en felles forståelse av det gode liv.
DB170814 Mer enn noe annet tas mange beslutninger i lys av at vi, slik Edmund Burke uttrykte det, lever i en pakt mellom de som var her før oss, de som er her nå og de som kommer etter oss.
VG170813 Det som har skjedd de siste årene er at man har flyttet makt og beslutninger vekk fra folk, sier hun.
VG170813 - Det handler ikke bare om å bevare noe i en osteklokke, men om å føre en politikk for framtiden og ta beslutninger som vil styrke Norge på sikt.
VG170812 Ifølge Sky Sports skal Antonio Conte ha blitt stadig mer frustrert over Chelsea-hierarkiet i sommer, ettersom beslutninger om store overganger er tatt uten at italieneren har hatt nok innflytelse.
DB170812 Men å sitte i regjering er 24/7, det er beslutninger hver dag hele uken.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Mange som selv mener de tar beslutninger ut fra tanker og logikk, viser seg snarere å handle ut fra tanker og argumenter som passer overens med deres følelser.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 eks være vanskelig å ta hensyn til det i beslutninger som angår mange.
AA170810 Velgere i Sveits blir regelmessig bedt om å stemme om større politiske beslutninger , som en del av landets form for direkte demokrati.
NL170809 Selv om det kastes milliarder kroner etter dårlige beslutninger kan de noensinne bli bra.
NL170809 Det er ikke hvor mange milliarder vi kaster etter dårlige beslutninger som teller !
DA170809 Mengden skandaler og omstridte beslutninger har bygd seg opp over måneder og år rundt Zuma : ¶
DA170809 - En statsminister som nærmest drukner i etterforskninger har ikke et moralsk mandat til å ta beslutninger om vår stats framtid, sa Netanyahu da.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JaM24/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Tord-Hustveit Beslutninger er best når de tas mellom elever, lærere og foresatte, ikke av folk på et kontor i Oslo. 2.
VG170807 - Som pasient skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg tas uten deg.
VG170807 - Avdekkingen som VG gjorde knyttet til manglende rapportering viser at vi i dag står i fare for enten å ta feil beslutninger eller ikke å engasjere oss i problemer fordi vi ikke får riktig informasjon om situasjonen i helsetjenesten.
DB170807 Foretaket mente at mangel på et fagmiljø, samtidig som det var krevende å holde på fagfolk, gjorde det vanskelig for sykehuset å kunne utføre helsetjenester i samsvar med lovbestemte beslutninger om pasientsikkerhet.
AA170807 EUs budsjettkommissær Günther Oettinger sier til avisen Bild at britene vil være bundet av tidligere beslutninger og at de derfor må regne med å betale inn til fellesbudsjettet minst til 2020.
AA170807 - Det betyr at hvis du er pasient, så skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg.
AA170807 - Det betyr at hvis du er pasient, så skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg.
DN170806 Markedet er bedre nå enn før sommeren, flere beslutninger tas, noe som gir flere bud.
DN170806 Markedet er bedre nå enn før sommeren, flere beslutninger tas, noe som gir flere bud.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/yqBMJ/Aftenposten-mener-En-velkommen-forbedring-av-norsk-helsevesen Selv om man kan undres over hvor stor variasjon det er i hvordan politiske beslutninger fattes, er initiativet verdt å hilse velkommen.
AP170805https://www.aftenposten.no/okonomi/i/VVbLp/Livet-pa-toppen-Coca-Cola-sjefen-har-vart-aktiv-roadracer-og-mener-det-hjelper-ham-som-toppleder - Du lærer deg å ta raske beslutninger , og en kalkulert risiko.
VG170804 UD : - Har ikke påvirket beslutninger
VG170804 Ifølge kommunikasjonsrådgiveren er det ikke mistanke om at den lokalansatte har påvirket beslutninger om utstedelser av visum.
DN170804 Uber-grunnlegger og selskapets tidligere sjef, Travis Kalanick, er interessert i å være nært involvert i strategiske og operasjonelle beslutninger i selskapet, ifølge kilder med kjennskap til selskapets jakt på en ny administrerende direktør, skriver Financial Times.
DN170804 Carney sa at brexit helt klart har en betydning for hvilke beslutninger forretninger og husholdninger gjør og at demper både tilbud og etterspørsel, skriver Financial Times.
DN170803 Men det vi vinner aller mest på er nok tjenester og beslutninger nær folk, sier Rønaasen.
DB170803 Sosiale og miljømessige hensyn skal gjennomsyre alle beslutninger vi tar, sier Daniel Sellevoll i Norgesgruppen.
NL170802 Store deler av Norge har likevel anerkjent utdanningen og bruker paramedic som kvalitetssikring ved akuttmedisinske beslutninger og behandling prehospitalt.
NL170802 Når det haster, må mange hensyn besørges og faglige beslutninger tas simultant og hurtig.
VG170731 Det russiske utenriksdepartementet har gjort det klart at alle beslutninger om å redusere antallet diplomater i Russland, vil bli møtt med lik respons fra Russland.
SA170731 Overgangsvinduet er åpen i et par uker til, så jeg avventer før jeg tar noen beslutninger , sier Michalsen.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tromso-henter-ingen-fra-Finland---jobber-med-andre-losninger-239526b.html Overgangsvinduet er åpen i et par uker til, så jeg avventer før jeg tar noen beslutninger , sier Michalsen.
VG170730 I en uttalelese skriver det russiske utenriksdepartementet at alle nye amerikanske beslutninger om å redusere antallet russiske diplomater i USA, vil bli møtt med lik respons fra Russland.
DA170730 Da Nordisk Film ( Egmont ) kjøpte opp Oslo Kommunale kinoer i 2013, var det nettopp investeringsvilje, omstillingsevne og raske beslutninger som var avgjørende for salget.
DB170728 Dessverre er ikke Statoils beslutninger spesielt overraskende.
DB170727 De skal engasjere en privat dommer som vil foreta nødvendige rettslige beslutninger og legge til rette for en effektiv løsning av alle gjenværende spørsmål.
VG170726 - Det er helt sammenfallende med en del offentlige etater som strever med samme beslutninger i Norge.
DN170726 - Dårlig luftkvalitet er den største miljømessige trusselen mot folkehelsen i Storbritannia og denne regjeringen er bestemt på å ta sterke beslutninger på kortest mulig tid, sa en talsmann for den britiske regjeringen til The Guardian.
DN170726 ¶ Når en manglende billett fører til en serie av beslutninger som ender med at NSB må stanse toget og vente på politiet for å fjerne en gutt, så er det et sterkt signal til ledelsen om at ansatte ikke har fått målhierarkiet sitt riktig, skriver forfatteren.
VG170725 Blant hovedfunnene er « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag ».
DN170725 Blant hovedfunnene er « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag ».
AA170725 Blant hovedfunnene er « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag ». 17. juli skrev stortingsdirektør Børresen en kronikk i avisen om byggesaken : « Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene.
DB170724 Så taper vi kanskje både økt individuell klokskap og mulig forbedring av summen av individuelle beslutninger .
DB170724 Selve beskyttelsen av enkeltmenneskets rett til å ta beslutninger på egne vegne er jo et sentralt offentlig anliggende og sier mye om hva slags samfunn vi ønsker å være.
DB170724 Jo, både fordi vi da kan få innspill som gjør at vi tar beslutninger vi blir mer fornøyd med selv - og fordi det faktisk også har innvirkning på fellesskapet hvilke private beslutninger vi tar.
DB170724 Jo, både fordi vi da kan få innspill som gjør at vi tar beslutninger vi blir mer fornøyd med selv - og fordi det faktisk også har innvirkning på fellesskapet hvilke private beslutninger vi tar.
DB170724 Det er klart at det må være et skille mellom beslutninger vi som samfunn bør ta i fellesskap og de vi i alle høyeste grad bør surre med for oss sjøl, velge og vrake og forme som vi vil.
DA170724 Hun mener at det viktigste er å ha sikkerhet på dagsordenen hele tiden i beslutninger . uansett hvor i organisasjonen de tas.
AA170724 Hun mener at det viktigste er å ha sikkerhet på dagsordenen hele tiden i beslutninger . uansett hvor i organisasjonen de tas.
DB170722 Vi har ikke gjort noen beslutninger om noen ryttere på dette tidspunktet, sier Ryder - som understreker at Dimension Data ønsker også å hente inn flere afrikanske ryttere.
AA170722 Har vi sett en utvikling der viktige diskusjoner og beslutninger er flyttet bak lukket dør på ordførerens kontor ?
AA170722 En rekke saker og hendelser, både internt i den kommunale administrasjonen og gjennom beslutninger som berører mange i byen, viser at spørsmål-et er berettiget.
VG170721 Om og når de velger å samlokalisere er beslutninger som ikke politiet rår over.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten - Avstanden mellom folk og beslutninger blir for stor, og befolkningen føler seg fremmedgjort.
DB170720 Men en annen side som også kommer fram, er at han er beskrevet av diplomater og analytikere som verdens farligste mann som tar impulsive beslutninger uten å vite konsekvensene.
AA170720 Barnevernstjenesten vil oppleve at arbeidet blir mer effektivt og man får et bredere grunnlag for å ta beslutninger .
AA170720 Barnevernsarbeiderne får informasjon fra dem som kjenner barnet best og dermed et bedre grunnlag for å fatte beslutninger .
NL170718 Det er selvsagt lov å forsøke å påvirke politiske prosesser og beslutninger , poenget at det skal være åpenhet om hvem som er inne i bildet.
DN170718 - Handelsbanken er lokalt tilstede med lokale beslutninger for solide bedrifts- og personkunder.
DB170718 Som ansvarlig myndighet for arkivloven mener Arkivverket det er sterkt bekymringsverdig at viktige dokumenter i beslutningsprosesser unntas fra registrering slik at grunnlaget for beslutninger ikke kan etterprøves hverken på kort sikt eller som dokumentasjon for ettertiden.
DB170718 - Forvaltningen skal ha god kontroll på sin dokumentasjon og man skal kunne ettergå hvilke beslutninger som er tatt og på hvilke grunnlag, sier Sjøvoll.
DB170718 Ingen av reglene er ifølge CBS skrevet ned noe sted, og beslutninger blir tatt av den aktuelle vakten som kan utøve skjønn ved innslipp.
DB170717 Umiddelbart bør det etableres tverrfaglige samarbeid og team som i samarbeid med barnevernsarbeidere kan treffe de nødvendige beslutninger .
AA170717 Det som skjer i østersjøområdet, påvirker også russiske beslutninger og tilstedeværelse i nord, sier Godzimirski.
AA170717 Det finnes eksempler på dette, siden det til en viss grad også er tillatt med lokale beslutninger ved de enkelte sykehusene.
DB170715 - Vi vil at medlemmene skal være aktive og engasjerte i klubben innen de begynner å fatte viktige beslutninger , sa Ryssholm.
DB170715 Helseøkonomiske prioriteringer er komplekse, en øvelse som forutsetter evnen til å ta tilsynelatende hjerterå beslutninger , hvor også velbegrunnede avgjørelser har dødelige utfall.
AP170715https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqyna/Store-sammenligner-seg-selv-med-Macron Selv om Macron har rent flertall i nasjonalforsamlingen, har han varslet at han ønsker samlende løsninger og beslutninger forankret i bredere politiske forlik.
SA170714 Men så kom det en del motvind, og jeg tok noen feile beslutninger og da ble det litt nøling, forteller steinkjerjenta.
DA170714 - Regjeringen krever selv i utredningsinstruksen, at helse skal inngå i konsekvensutredningene av beslutninger og regelverksendringer, men gjør det ikke.
AA170714 Det gjør at vi som investorer får bedre informasjon, og kan gjøre bedre beslutninger , sier han.
DB170713 Det er tvingende nødvendig med både nasjonale og internasjonale politiske beslutninger om å la karbonkilder forbli unyttet, selv om det på kort sikt kan medføre tap av arbeidsplasser og penger.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem Det gjør at vi som investorer får bedre informasjon, og kan gjøre bedre beslutninger , sier han.
AA170713 Da må de sørge for at borgerne kan få innsyn i beslutninger og prosesser.
NL170711 Dermed vil de gi større påvirkningskraft på politiske beslutninger .
DB170711 De skal være objektive, slik at politikerne har det best mulige vitenskapelige grunnlaget for sine beslutninger , sa Olsen til BT.
DB170710 Anmeldelsene har blant annet vedrørt politiets dokumenthåndtering og beslutninger som er truffet av etterforskere og påtaleansvarlige i arbeidet med straffesaker Halvorsen har hatt en rolle i, sier Såpesialenhetens leder Jan Egil Presthus i et skriftlig svar til Dagbladet og Haugesunds avis.
DB170710 De med en grunnleggende forståelse for klima, akkultureringsstrategier og bærekraftig politikk, opplevde det som totalt usannsynlig at Trump skulle få muligheten til å ta kortsiktige beslutninger på vegne av en den kommende generasjonen.
AA170710 Den norske regjeringen svarte på sin side med å understreke at Nobelkomiteen er uavhengig og fatter sine beslutninger uten politisk innblanding. ( ©NTB ) ¶
AP170708https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/55r1z/Uklare-regler-om-bruk-av-militarmakt-i-fredstid--Kai-Spurkland Men skal raske beslutninger også være gode beslutninger , må noen viktige avklaringer være gjort på forhånd.
AP170708https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/55r1z/Uklare-regler-om-bruk-av-militarmakt-i-fredstid--Kai-Spurkland Men skal raske beslutninger også være gode beslutninger, må noen viktige avklaringer være gjort på forhånd.
SA170707 På slutten av kamper er det ofte evnen til å ta rette beslutninger som er avgjørende for resultatet.
DN170707https://www.dn.no/nyheter/2017/07/07/2128/Samferdsel/flyforbudet-for-super-puma-helikoptrene-oppheves - Luftfartsmyndighetene i Norge må ta beslutninger basert på fakta og analyser, det mener vi at vi har gjort i denne saken her.
DN170707 - Luftfartsmyndighetene i Norge må ta beslutninger basert på fakta og analyser, det mener vi at vi har gjort i denne saken her.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vikings-suksess-i-overgangsvinduet-er-avhengig-av-riktige-referanser-og-gode-anbefalinger-238470b.html På slutten av kamper er det ofte evnen til å ta rette beslutninger som er avgjørende for resultatet.
AA170707 Et samfunn der de svakeste stemmene blir hørt, der man stiller kritiske spørsmål til de som bestemmer, der viktige beslutninger blir gransket.
VG170706 Dersom vertslandet for pandaene tar politiske beslutninger kineserne ikke liker, kan Kina trekke sine « diplomater » tilbake.
DA170706 De kan også gå sammen og blokkere beslutninger i EU, sier Godzimirski ved NUPI.
SA170704 Det var nytt for mange at kongen konsulterte andre i sine beslutninger .
DB170704 Før dette var alle beslutninger om kunstnerlønn og kulturstøtte lagt til de folkevalgte direkte.
DA170704 Det var nytt for mange at kongen konsulterte andre i sine beslutninger .
DA170704 - Når det gjelder noen av livets viktigste beslutninger , som for eksempel å søke huslån eller man skal starte egen bedrift, da er det mange som ønsker et personlig møte med banken.
DA170704 Det var nytt for mange at kongen konsulterte andre i sine beslutninger .
BT170704https://www.bt.no/nyheter/innenriks/I-dag-fyller-hun-80-ar-336440b.html Det var nytt for mange at kongen konsulterte andre i sine beslutninger .
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Norge_-den-siste-kommuniststat-336314b.html Jeg og alle jeg har snakket med stiller oss svært negative til de politisk uforståelige beslutninger om å stenge ned noe som for de fleste fungerte tilfredsstillende, og å pålegge hele Norges befolkning kostnadene med å skaffe seg nye radioer.
VG170703 Det var nytt for mange at kongen konsulterte andre i sine beslutninger .
AA170703 Et samfunn der de svakeste stemmene blir hørt, der man stiller kritiske spørsmål til de som bestemmer, der viktige beslutninger blir gransket.
DN170702 Obama holder seg for det meste langt unna politikk og avstår ellers fra å kommentere Trumps beslutninger , men i Jakarta kom det et hint til hva han syns om Trumps beslutning om å trekke USA ut av klimaavtalen fra Paris.
AA170702 Obama holder seg for det meste langt unna politikk og avstår ellers fra å kommentere Trumps beslutninger , men i Jakarta kom det et hint til hva han syns om Trumps beslutning om å trekke USA ut av klimaavtalen fra Paris.
VG170630 Begge deler et resultat av tøffe politiske beslutninger .
NL170630 All stans og nøling i påvente av nye bevilgninger og beslutninger er en sikker vei til parkering på sidelinjen.
DB170630 De skriver også at prisene er estimert til å stige 720 % i løpet av året, og at korrupsjon og gale beslutninger har skylda.
VG170629 STRØR : - - I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag, skriver kronikkforfatterne om bistandstildelingene.
VG170629 I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag og med et lemfeldig forhold til målet om å redusere fattigdom.
SA170629 Sakkyndighet er vesentlig, og ingen beslutninger eller valg bør baseres på tro og følelser alene.
SA170629 Målet med alle valg er å velge personer som skal være med på å ta beslutninger som gjelder alle : Nasjonale lover og forordninger, offentlige tjenester eller investeringer.
NL170629 Til tross for risikoen ved oljevirksomhet har sentrale aktører i nord framsnakket selskapets beslutninger .
AA170629 Duckenfield tok « ekstraordinære dårlige beslutninger som i betydelig grad medvirket til dødsfallene », ifølge statsadvokat Sue Hemming.
VG170628 I tillegg har vi fått viktige beslutninger om kjøp av nye ubåter, luftvern og maritime patruljefly, sier han.
DN170627 Husholdningene trenger høyere rente, men politikerne har valgt å skape en måte for hvordan det tas beslutninger slik at de eier alle spørsmålene, sier han til avisen.
DB170627 « Departementet vil understreke at rådets beslutninger er basert på et kunst- og kulturfaglig skjønn...
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-sender-USAs-internasjonale-omdomme-til-bunns-624039b.html Etter å ha spurt over 40.000 mennesker i 37 land har Pew Research Center funnet ut at kun 22 prosent har tillit til at den amerikanske presidenten vil ta gode beslutninger i internasjonale saker.
VG170626 Høyesterett er inne i sin siste uke med saksbehandling før sommeren, og det er ventet beslutninger i utestående saker mandag.
NL170626 Mange kommuner og fylkeskommuner har allerede gode ordninger for å involvere samiske innbyggere i beslutninger .
DB170625 - Jeg vil ikke skråsikkert si at beslutninger ikke påvirkes av relasjoner, men jeg mener vi er flinke til å legge opp rutiner hvor mange ser på hver enkelt søknad, og vi har rutiner på at all inhabilitet varsles på forhånd, sier han, og legger til at han på stående fot ikke husker hvem de 45 Facebook-vennene han ga støtte til i fjor er.
VG170624 Politiet skal opptre lojalt overfor demokratiske beslutninger .
NL170624 Og det er et veldig viktig poeng når man kommer til store beslutninger som berører mange mennesker.
NL170624 Da må man ha åpenhet, og man må vise at alle beslutninger bygger på tall og fakta som er etterprøvbare og som ikke kan trekkes i tvil.
DB170624 ¶ KULTURMAKTA : Her fattes beslutninger som kan bety et være eller ikke være for norske kunstnere.
DB170624 Her fattes beslutninger som kan bety et være eller ikke være for norske kunstnere.
VG170623 Han understreker at det er pappa og trener Gjert som har « siste ord » når det gjelder planer og beslutninger angående Jakob Ingebrigtsen.
DA170623 - Det er mye dobbeltmoral både i politiske beslutninger som er tatt, men også konsekvensene av dem, fortsetter han.
DB170622 Men en annen side som også kommer fram, er at han er beskrevet av diplomater og analytikere som verdens farligste mann som tar impulsive beslutninger uten å vite konsekvensene.
DB170622 I intervjuet forteller hun om Hollywoods besettelse av å se ungdommelig ut og hvordan det fikk henne til å ta beslutninger hun aldri ville tatt i dag.
DB170622 Etter en rekke dårlige beslutninger velger jentene likevel å støtte Sana ved å komme kjørende i russevanen, og tar henne inn i varmen igjen.
NL170621 Skal det være slik i vårt demokrati at noen enkeltpartier skal sitte på mer informasjon enn resten av partiene i kommunestyret når det skal fattes beslutninger ?
NL170621 Samme dag som bystyret i Tromsø samles for å ta flere viktige beslutninger , kan vi lese at Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe har tatt bilde av et møte mellom ordfører Kristin Røymo ( Ap ) og avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland.
NL170621 God dialog med de ansatte i kommunen må være en forutsetning for å ta kvalifiserte beslutninger .
AP170621 Mangelfullt undersøkelsesgrunnlag for vurderinger og beslutninger
AA170621 Men selv om også dette ble spurt om under dagens møte mellom regjeringen og Den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen ( DUUF-komiteen ) i Stortinget, ble det fra regjeringshold understreket onsdag ettermiddag at det ikke aktuelt å ta beslutninger om en utvidelse av US Mariens-styrken nå.
NL170620 Instituttledere ansettes derfor ikke lenger som fagpersoner ( som representerer sine kolleger ) men som administratorer, pålagt å følge styrets beslutninger .
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger , forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
NL170620 Det må vi sørge for sammen, uansett hvilke beslutninger som blir tatt 29. juni.
BT170620 Tendensiøse utredninger leder til feil beslutninger i domstolene.
VG170618 Ikke for at de skal gå rundt i evig takknemlighet, men for å minne dem på at det var noen som tok noen sjanser og beslutninger , som gjør at vi har det så bra som vi har det, sier Petter Næss.
NL170618 I fjor kom vår første helhetlige strategi for Arktis, og flere av våre nåværende initiativer, støtteordninger, prosjekter og beslutninger bidrar til regionens bærekraftige utvikling, enten det er gjennom forskning, klima, energi eller kultur.
VG170617 Men de mener også sentrale tillitspersoner har stått bak ulovlige beslutninger i stiftelsen.
VG170616 - Selv om Deloitte har levert en rapport til Bufdir, må vi ha egen dokumentasjon for å gjøre egne beslutninger , sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet i VG.
VG170616 * Hvordan beslutninger er tatt, og hvorvidt habilitet er ivaretatt ¶
NL170616 Beslutninger om tvangssammenslåing av fagmiljøer er noe som generelt sett bør unngås.
NL170616 Den synes altfor høy akkurat nå og det synes ikke å være klima for å ta gode beslutninger for medlemmene i et stort idrettslag i nordnorsk målestokk.
NL170616 Store beslutninger er feilslått på grunn av manglende forankring i en strategisk langsiktighet.
NL170616 De store pengene ødsles vekk på gale beslutninger og feilinvesteringer.
NL170616 Både ubåtbasen Olavsvern, kampflybasen på Ørlandet og nå potensielt Andøya flystasjon - fremstår som feilslåtte beslutninger , der man ødsler vekk begrensede forsvarsbudsjetter på omlokalisering av fungerende og strategiske viktige baser.
NL170616 Både ubåtbasen Olavsvern, kampflybasen på Ørlandet og nå potensielt Andøya flystasjon - fremstår som feilslåtte beslutninger , der man ødsler vekk begrensede forsvarsbudsjetter på omlokalisering av fungerende og strategiske viktige baser, skriver Svein Wara.
DB170616 Den nye instruksen er både forenklet og forkortet og skal sikre at beslutninger tas hurtig.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
AP170616 Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
AA170616 Nå skal alle beslutninger om anmodninger om og innvilgelse av bistand tas i etatene, men justisministeren eller forsvarsministeren har mulighet til å trekke i nødbremsen og stanse anmodningen.
AA170616 Den nye bistandsinstruksen er både forenklet og forkortet og skal sikre at beslutninger blir tatt hurtig.
AA170616 Den nye instruksen er både forenklet og forkortet og skal sikre at beslutninger tas hurtig.
AA170616 - Bistandsinstruksen er forenklet og forkortet slik at beslutninger kan ta så raskt som mulig i en krisesituasjon, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170615 Vi i Sp er tydelige på at vi ønsker å legge lokale beslutninger til grunn, sier Vedum.
DN170614 Blant Riksrevisjonens hovedfunn er at « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag ».
DB170614 I sine memoarer skriver Dalglish at han forsto at han hadde mistet evnen til å ta beslutninger da han ønsket å flytte ned midtbanespilleren Jan Mølby som en femte i forsvaret i en cupkamp mot Everton, men lot være da assistenten mente de kunne avvente litt.
DA170614 Blant Riksrevisjonens hovedfunn er at " Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag ".
SA170613 Du har dessuten mer mot på å planlegge flere barn dersom de økonomiske vanskene er der på grunn av egne beslutninger , som eksempelvis at du har kjøpt hus, enn når vanskene kommer av omstendigheter du selv ikke kan kontrollere, som eksempelvis arbeidsløshet.
NL170613 II, art.17 ), men ikke rett til å fatte sine egne beslutninger , som er likeverdige med den selvråderett, som nabofolkene har i sine respektive anliggender.
NL170613 I debattens kjølvann vil det som regel komme beslutninger .
AP170613https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nEkMJ/Hvordan-bor-sykehusene-styres--Pal-E-Martinussen_-Jon-Magnussen_-Jan-Frich-og-Karsten-Vrangbak Skal norske sykehus bli bedre, må styringsmodellen både føre til beslutninger som gjenspeiler befolkningens ønsker - og støttes av de ansatte.
AP170613https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Hvordan-bor-sykehusene-styres--Pal-E-Martinussen_-Jon-Magnussen_-Jan-Frich-og-Karsten-Vrangbak-622894b.html Skal norske sykehus bli bedre, må styringsmodellen både føre til beslutninger som gjenspeiler befolkningens ønsker - og støttes av de ansatte.
AP170613 Skal norske sykehus bli bedre, må styringsmodellen både føre til beslutninger som gjenspeiler befolkningens ønsker - og støttes av de ansatte.
VG170612 Følte jeg gjorde flere rare beslutninger og prøvde å finne noe som ikke var der.
SA170612 Jeg gjorde flere rare beslutninger , og prøvde å finne ting som ikke var der.
NL170612 Vi merker at tidvis er langt til makta og vi mener at beslutninger bør utformes så nært som mulig de som berøres.
NL170612 Kan vi med en region få muligheter for desentraliserte beslutninger ?
DN170612 - Man kan rettferdiggjøre oppgangen som har vært så langt, men vi tror det nå har nådd sin kortsiktige høyde og er sårbar for svekkelse i sommer og økende bekymring over hvorvidt Kongressen kan ta pragmatiske beslutninger , skriver Deutsche Bank mandag, ifølge Marketwatch.
DB170612 Jeg gjorde flere rare beslutninger , og prøvde å finne ting som ikke var der.
BT170612 Jeg gjorde flere rare beslutninger , og prøvde å finne ting som ikke var der.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Kan-bli-blamandag-for-tidligere-knutepunktfestivaler-622282b.html - Vi begynner å lese søknadene i løpet av august, men vi tar ingen beslutninger før i slutten november.
AP170612 - Vi begynner å lese søknadene i løpet av august, men vi tar ingen beslutninger før i slutten november.
AP170612 Jeg gjorde flere rare beslutninger , og prøvde å finne ting som ikke var der.
VG170611 « Gjennom våre intervjuer med ansatte og ledelse har det fremkommet at Salström-Leyh i realiteten alene er den reelle beslutningstaker i alle vesentlige beslutninger , inklusive besetning av stiftelsens organer.
VG170611 Den Bufdir-bestilte rapporten tegner et bilde av en grunnlegger som har hatt all makt, og tatt alle viktige beslutninger alene.
AP170611 Sandbu peker på at den britiske mindretallsregjeringen vil bli svak og slite med å ta tøffe beslutninger , og at den derfor kan bli tvunget til å kaste inn håndkleet og skrive ut nyvalg.
DA170610 - Jeg kommer ikke til å trekke noen raske beslutninger .
VG170609 - Hun er en bemerkelsesverdig og begavet kvinne som ikke skyr unna vanskelige beslutninger , men nå er det åpenbart at hun må vurdere sin posisjon.
DN170609 Jeg er også inspirert av MITs visjon i å takle globale utfordringer, og jeg stoler på at de vil føre an med å ta modige beslutninger for å gjøre verden til et bedre sted å være.
VG170608 « Gjennom våre intervjuer med ansatte og ledelse har det fremkommet at Salström-Leyh i realiteten alene er den reelle beslutningstaker i alle vesentlige beslutninger , inklusive besetning av stiftelsens organer.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/--Mange-ser-ned-pa-hotellbarer-Men-jeg-oppfordrer-mange-flere-til-a-teste-ut-denne-622184b.html Jeg har faktisk tatt mine viktigste beslutninger mens jeg har gått tur der.
AP170608 Han er tvilende til om de som jobber med å utvikle skolene vil ta bedre beslutninger på bakgrunn av denne rapporten enn ved å bruke annen og kjent informasjon.
AP170608 - Rektorene våre skal ha en kunnskapsbasert tilnærming til beslutninger de tar.
VG170607 Kilder som VG har snakket med, sier at dette i stor grad skyldes at flere hundre toppjobber i den amerikansk UD står ubesatt, og at det er vanskelig å få tatt beslutninger i små og store saker på amerikansk side.
AP170607https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Pinlig-for-Stortingets-presidentskap-622743b.html Ikke desto mindre har Stortingets kontrollorgan en svært viktig rolle i å sikre bedre prosesser og beslutninger i norsk offentlig forvaltning.
AP170607 Til nå har det gått bra fordi May ennå ikke har tatt noen ordentlige beslutninger , men det vil bli vanskeligere fremover, sier han.
AP170607 - Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
AP170607 Ikke desto mindre har Stortingets kontrollorgan en svært viktig rolle i å sikre bedre prosesser og beslutninger i norsk offentlig forvaltning.
VG170606 I en revisjonsrapport fra Riksrevisjonen som presenteres tirsdag ettermiddag, får både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget kritikk for at beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, ble tatt på ufullstendig grunnlag.
VG170606 Thommessen sier til VG at vesentlige beslutninger om Stortingets byggeprosjekt ble tatt før han overtok som president i oktober 2013, og presidentskapet som han har ledet, har jobbet intenst med å rydde opp.
VG170606 - Vesentlige beslutninger ble tatt av det forrige presidentskapet, som å la fasaden på Prinsens gate 26 stå og rive bak, og å engasjere Multiconsult til å utarbeide entreprisegrunnlaget.
NL170606 Arbeiderpartiet har holdt Nord-Norge for narr lenge nok, vi trenger politikere som tør å ta beslutninger og som evner å se at verden endrer seg.
DN170606 * Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag.
DB170606 * Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag.
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
AP170606 Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
AA170606 Enn så lenge er det arbeidsutvalget ( AU ) og fellesnemnda som tar beslutninger på vegne av det nye storfylket.
AA170606 * Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag.
VG170605 Ifølge AP mener Qatar at de fire arabiske nasjonene ikke kan rettferdiggjøre sine beslutninger om å kutte diplomatiske bånd på en legitim måte.
AP170605https://www.aftenposten.no/kultur/Annilese-Miskimmon--A-lede-en-opera-er-en-svart-kompleks-oppgave-622543b.html Man må ta vanskelige beslutninger for å oppnå høy internasjonal kunstnerisk standard, sier operasjefen om kritikken.
AP170605https://www.aftenposten.no/kultur/Annilese-Miskimmon--A-lede-en-opera-er-en-svart-kompleks-oppgave-622543b.html Alle operasjefer må ta vanskelige beslutninger for å oppnå høy, internasjonal kunstnerisk standard.
AP170605https://www.aftenposten.no/kultur/Annilese-Miskimmon--A-lede-en-opera-er-en-svart-kompleks-oppgave-622543b.html - Det er vanskelig å unngå at noen ansatte blir skuffet over beslutninger man må ta.
AP170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AP170605 Man må ta vanskelige beslutninger for å oppnå høy, internasjonal kunstnerisk standard, sier operasjefen om kritikken.
AP170605 Alle operasjefer må ta vanskelige beslutninger for å oppnå høy, internasjonal kunstnerisk standard.
AP170605 - Det er vanskelig å unngå at noen ansatte blir skuffet over beslutninger man må ta.
AA170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AA170605 Alt avhenger av at KrF og V står ved sine beslutninger .
SA170603https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Her-ser-politiet-etter-tegn-pa-bruk-av-anabole-steroider-I-hele-2016-hadde-politiet-900-saker-for-bruk-og-besittelse-av-dopingmidler-235394b.html Vi har tatt inn folk både på bakgrunn av beslutninger og på bakgrunn av skjellig grunn til mistanke, rett og slett hvordan de ser ut på sentrene, forklarer politibetjent i Østfold politidistrikt, Kim Andre Grønnerød.
SA170603 Vi har tatt inn folk både på bakgrunn av beslutninger og på bakgrunn av skjellig grunn til mistanke, rett og slett hvordan de ser ut på sentrene, forklarer politibetjent i Østfold politidistrikt, Kim Andre Grønnerød.
BT170603 Erklæringen er siste ledd i en lang rekke irrasjonelle beslutninger han har tatt på misvisende grunnlag.
BT170603 Vi har tatt inn folk både på bakgrunn av beslutninger og på bakgrunn av skjellig grunn til mistanke, rett og slett hvordan de ser ut på sentrene, forklarer politibetjent i Østfold politidistrikt, Kim Andre Grønnerød.
AP170603https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Her-ser-politiet-etter-tegn-pa-bruk-av-anabole-steroider-I-hele-2016-hadde-politiet-900-saker-for-bruk-og-besittelse-av-dopingmidler-235394b.html Vi har tatt inn folk både på bakgrunn av beslutninger og på bakgrunn av skjellig grunn til mistanke, rett og slett hvordan de ser ut på sentrene, forklarer politibetjent i Østfold politidistrikt, Kim Andre Grønnerød.
AP170603 Vi har tatt inn folk både på bakgrunn av beslutninger og på bakgrunn av skjellig grunn til mistanke, rett og slett hvordan de ser ut på sentrene, forklarer politibetjent i Østfold politidistrikt, Kim Andre Grønnerød.
VG170602 POD kunne naturligvis ikke forskuttere politiske beslutninger eller forplikte politiet til langsiktige leieavtaler før distriktsstruktur og hovedseter var besluttet.
VG170602 For at nødmeldesentralene til brann, politi og helse skal kunne samlokaliseres kreves det beslutninger hos alle tre etater.
VG170602 Derfor var han med på beslutninger som Riksrevisjonen nå har ettergått.
AP170602 Jeg har faktisk tatt mine viktigste beslutninger mens jeg har gått tur der.
FV170601 Han skriver videre at generalmajor og HV-sjef Tor Rune Raabye dermed har utsatt videre beslutninger .
VG170531 Det avhenger helt av om viktige og riktige politiske beslutninger og prioriteringer, tas i de enkelte land.
VG170531 Dermed har HV-sjefen, generalmajor Tor Rune Raabye, satt videre beslutninger på hold : ¶
SA170531 Han skriver videre at generalmajor og HV-sjef Tor Rune Raabye dermed har utsatt videre beslutninger .
AA170531 Warø snakket i sin tale til soldatene mandag også om de politiske beslutningene som er fattet, og at det kan komme nye beslutninger senere som endrer på ting.
AA170531 Han skriver videre at generalmajor og HV-sjef Tor Rune Raabye dermed har utsatt videre beslutninger . ( ©NTB ) ¶
AA170529 - Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, sier politidirektør Humlegård til VG.
SA170528 Den andre skal gå mer i dybden for å finne ut om det kunne vært tatt andre beslutninger som ville ha avverget angrepet, ifølge avisen.
DN170528 - Vi har vært nødt til å ta noen harde, men nødvendige beslutninger av hensyn til fremtiden, sier Cathay Pacifics nye konserndirektør Rupert Hogg i en pressemelding.
DA170527 Ifølge Akademikerne-lederen er det problematisk at mange av dagens beslutninger tas av de fire helseforetak-direktørene bak lukkede dører.
BT170527 Det var banken selv som tok alle beslutninger knyttet til dette, og det var ikke noe samarbeid om valg av leverandør.
DN170526 - Min hovedutfordring er å få denne alliansen til å holde sammen og ta beslutninger , sier han.
DN170526 * Selv om G7 ikke tar juridisk bindende beslutninger , kan gruppen legge viktige politiske føringer i en rekke saker.
DB170526 FORSTÅELSEN av denne kritiske sammenhengen påvirker mer og mer langrennsportens beslutninger : ¶
DB170526 Utfordringen er jo å greie å få en allianse som ikke bare holder sammen, men som også tar nødvendige beslutninger og gjør viktige endringer.
DB170526 - Det er en hovedoppgave for NATOS generalsekretær å få denne alliansen til å holde sammen og å ta beslutninger .
AA170526 - Min hovedutfordring er å få denne alliansen til å holde sammen og ta beslutninger , sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i Nato.
DB170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
BT170525 Hun mener også at Nato har gjort viktige fremskritt med beslutninger som ble tatt på torsdagens toppmøte.
AP170525https://www.aftenposten.no/verden/Alle-landene-har-signert-pa-NATOs-pengemal-I-realiteten-mener-mange-det-er-helt-urealistisk-621654b.html Det kan føre til beslutninger som er overraskende og negative for NATO, mener han.
AP170525 Det kan føre til beslutninger som er overraskende og negative for NATO, mener han.
AA170525 Ifølge ham tok stats- og regjeringssjefene beslutninger på toppmøtet om tiltak som vil bli gode verktøy for å sikre at NATO fortsetter å levere. ( ©NTB ) ¶
AA170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
VG170524 Ifølge CNN var det et nyttig møte for pave Frans, som hadde sjanse til å finne ut mer om hva Trump mener og vil, og paven ville også bruke møtet til gi Trump en påminnelse om at han nå er en verdensleder, ikke bare leder for USA, og at hans beslutninger kan få konsekvenser for folk over hele verden.
DN170524 Ifølge CNN var det et nyttig møte for pave Frans, som hadde sjanse til å finne ut mer om hva Trump mener og vil, og paven ville også bruke møtet til gi Trump en påminnelse om at han nå er en verdensleder, ikke bare leder for USA, og at hans beslutninger kan få konsekvenser for folk over hele verden.
AP170524 Ifølge CNN var det et nyttig møte for pave Frans, som hadde sjanse til å finne ut mer om hva Trump mener og vil, og paven ville også bruke møtet til gi Trump en påminnelse om at han nå er en verdensleder, ikke bare leder for USA, og at hans beslutninger kan få konsekvenser for folk over hele verden.
AA170524 Ifølge CNN var dette et nyttig møte for pave Frans til å finne ut mer om hva Trump mener og hva Trump vil, og paven ville også bruke møtet til en påminnelse overfor Trump om at han nå er en verdensleder, ikke bare leder for USA, og at hans beslutninger kan få konsekvenser for folk over hele verden.
AA170524 Ifølge CNN var det et nyttig møte for pave Frans, som hadde sjanse til å finne ut mer om hva Trump mener og vil, og paven ville også bruke møtet til gi Trump en påminnelse om at han nå er en verdensleder, ikke bare leder for USA, og at hans beslutninger kan få konsekvenser for folk over hele verden.
DN170523 Begge sider står overfor vanskelige beslutninger .
VG170522 Det blir neppe et møte for de store beslutninger , men i forventning om at USAs nye president Donald Trump enda en gang skal forsikre at han er en troende NATO-alliert.
DN170521https://www.dn.no/nyheter/2017/05/21/1603/Utenriks/stor-spenning-for-trump-moter-nato Men jeg regner med at det likevel kan tas beslutninger om de to hovedsakene vi skal diskutere, nemlig byrdefordeling og kampen mot terror, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB.
DN170521 Men jeg regner med at det likevel kan tas beslutninger om de to hovedsakene vi skal diskutere, nemlig byrdefordeling og kampen mot terror, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/Kreftforeningen-om-Oncolomeds-markedsforing--Ordlyden-villeder-og-forleder-mennesker-i-dyp-krise-617768b.html En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske adferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.
AP170521 En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.
VG170520 - Trump bør ta raske beslutninger for kurderne, de er undertrykt og USA har rett til å bevæpne dem og støtte dem militært og økonomisk.
NL170519 I Nord Norge kan småbrukere og bønder produsere mye mer rein og trygg mat enn i dag, men ved de holdninger og beslutninger som blir tatt av Storting og regjering så bygges nord norsk matproduksjon ned, som igjen medfører at nyrekruttering inn i næringa blir enda vanskeligere enn den burde være.
SA170518 Derfor har bankens beslutninger stor effekt.
DN170518 - Vi er bekymret for at viktige beslutninger for særorganenes utvikling blir tatt før de nye regionene har satt seg.
DN170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
AA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
AA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
AA170518 En som på mange måter « levde for jobben » og som aldri tok beslutninger uten nøye vurderinger på forhånd.
DN170517 | Svakt grunnlag for beslutninger
DA170516 Jeg blir sorgtung over at det sitter mennesker rundt om og tar beslutninger på vegne av folk som ikke er til det beste for de det gjelder.
AA170516 Deres kunnskap om snøen, mosen, og kvaliteten på reinsdyras beite, skaper ulike beslutninger tatt av reindriftsamene, og dermed en naturlig variasjon i bruk av større områder.
NL170515 Beslutninger som fattes nå vil legge føringer for tiår fremover.
DN170515 - Jeg vil være veldig tydelig med at det er jeg og ingen andre som tar beslutninger om Metros journalistikk.
AP170515 Miljø- og klimapolitikk er et politikkområde der Trumps beslutninger så langt har møtt liten effektiv motstand, til tross for at det handler om en fundamental omlegging av mål og prioriteringer : ¶
AP170515 Miljø- og klimapolitikk er et politikkområde der Trumps beslutninger har møtt liten effektiv motstand, til tross for at det handler om en fundamental omlegging av mål og prioriteringer, skriver Arne Johan Vetlesen.
DN170514 - Jeg er sikker på at vi vil ha beslutninger om dette innen 25. mai.
DA170513 Da må de også være med der hvor beslutninger tas, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA170513 Jeg tror tiden har løpt ut for politikere som tror systemet er bedre på beslutninger enn mennesker.
DB170512 Samlivet gir en unik adgang til å delta i, og påvirke, politiske beslutninger .
DN170511 Selv om det har vært tett mellom overraskende utspill og beslutninger fra Donald Trump siden han tok over som USAs president, var det likevel mange som satt kaffen i halsen onsdag da han sparket FBI-sjef James Comey.
DB170511 - Vi kjenner til de vurderinger som gjøres i USA av sikkerhetsmyndighetene, men foreløpig har det ikke blitt gjort beslutninger ut over de tiltak som trådte i kraft for en tid tilbake, og som berørte reisende til/fra navngitte land i Midt-Østen blant annet.
DB170511 Uvitenheten sørpå om hvor enorme de geografiske avstandene er her nord og konsekvensene av deres beslutninger er helt hårreisende.
DB170511 KARRIG : Vet politikerne nok om de geografiske avstandene i nord og konsekvensene av deres beslutninger ? spør artikkelforfatterne.
DB170511 Hvordan kan politikere og byråkrater ta beslutninger med så lite kunnskap om Nord-Norge ?
DB170511 Hvordan kan politikere og byråkrater ta beslutninger med så lite kunnskap ?
DB170511 Etter forrige onsdags beslutning om å slå sammen Troms og Finnmark til ett fylke, foreslår vi at det innføres obligatorisk dannelsesreise til Finnmark for alle politikere som skal ta beslutninger som berører landsdelen.
SA170510 Å trekke konklusjoner som i utgangspunktet er gjort på et tynt grunnlag, gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger .
SA170510 Å dra konklusjoner som i utgangspunktet er gjort på et tynt grunnlag, gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger .
SA170510 KRONIKK : Å dra konklusjoner om sikkerhet på norsk sokkel på tynt grunnlag, slik Norsk olje og gass gjør, gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger .
SA170510 Det er bare et samlet Storting ( Stortinget i plenum ) som kan treffe beslutninger .
DN170510 - Det overordnede temaet i forskningen min er hvordan vi tenker om fremtiden og tar beslutninger som involverer tid.
DA170510 Den går ut på at en skal sjonglere i planprosessen, slik at beslutninger som skal tas på overordnet nivå, ikke tas der, men på reguleringsplannivå.
DA170510 - Det er riktig at det er stor interesse for å bygge ut i Drammen, men fortsatt er det sånn at bystyret vedtar reguleringsplaner, og det er en grundig prosess som fører fram til beslutninger som fattes av bystyret.
AP170510 FBI-sjef James Comeys beslutninger kom til å dominere Hillary Clintons og Donald Trumps kamp om presidentembetet i fjor.
DB170509 Her blir det truffet beslutninger over hodene våre, for hvilket valg har de som går forbi reklameskiltene ?
DB170509 En kritikk av krigen innebærer likevel ikke noen svikt overfor soldatene som med livet som innsats gjennomfører politikernes beslutninger .
AA170507 Etablering av tre kommunedelsutvalg kan sikre nok lokalpolitikere i de tre kommunedelene med nødvendig lokalkunnskap til å fatte gode beslutninger for innbyggerne, sier han.
VG170506 Det ble mye stressede skudd og hastige beslutninger etter vi kom under.
AP170506 Og det er heller ingen ulempe å kunne ta noen beslutninger og være med på å sette dagsorden.
DB170505 Av disse er kanskje rundt 20 prosent resultat av feilaktige beslutninger .
BT170505 Beslutninger om forskning skal ta hensyn til kunnskap om at utvikling av et forskningsfelt kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for enkeltmennesker, dyr, samfunn eller miljø.
DB170503 Ifølge avisa har Ivanka hatt direkte innflytelse på farens beslutninger i flere viktige saker, som innvandringspolitikk, klimaspørsmål, deportering av « ulovlige innvandrere » og utdannelse.
DB170503 De skal engasjere en privat dommer som vil foreta nødvendige rettslige beslutninger og legge til rette for en effektiv løsning av alle gjenværende spørsmål.
BT170503 Det blir det tatt beslutninger som får store konsekvenser for barna : Hvor skal barna bo ?
AP170503 - Det er de i ulike ledelser som tar denne typen beslutninger , sier han.
AP170503 - Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, og føyer seg inn i rekken av beslutninger fra denne regjeringen der Finnmark har mistet beslutningsmakt og kompetansemiljø.
SA170501 Hvis man skal flytte alle beslutninger til Stortinget, blir det en håpløs situasjon, sier helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos i Frp.
DB170501 I mellomtida, beslutninger .
DA170501 Hvis man skal flytte alle beslutninger til Stortinget, blir det en håpløs situasjon, sier helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos i Frp.
DA170501 Hvis man skal flytte alle beslutninger til Stortinget, blir det en håpløs situasjon, sier helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos i Frp.
BT170501 Om de ønsker å forhindre « amerikanske tilstander » i Norge, er det viktig at de tør innrømme feil, opptre mer ydmykt og tør gå tilbake på upopulære beslutninger .
AP170501 Vi forankrer våre beslutninger i vårt landsstyre.
AP170501 - KrF må fatte sine beslutninger .
AA170501 Hvis man skal flytte alle beslutninger til Stortinget, blir det en håpløs situasjon, sier helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos i Frp.
DB170428 Denne prosessen inneholdt en rekke beslutninger som til sammen utgjorde en stor risiko, sier Berg.
AP170428 Og norsk forvaltning skal ikke basere noen beslutninger på slike regler.
AP170428 Og norsk forvaltning skal ikke basere noen beslutninger på slike regler.
VG170427 Konsensus og kompromiss er vel og bra, iallfall når politiske beslutninger av høy kompleksitet skal vedtas.
AA170427 Selv innsigelsen til Kommunaldepartementet var forgjeves, for heller ikke der er det vilje til å ta ansvarlige, men upopulære beslutninger .
VG170426 Vi ønsker også å legge press på myndighetene for at de skal lage sine egne beregninger, og legge dem til grunn når de tar beslutninger i transportsaker, sier Serafimova.
DN170426 Arbeiderpartiet har allerede bestemt seg for å avvikle selskapet Nye Veier as, begrunnelsen er blant annet å « sikre politisk styring av beslutninger og prioriteringer av veiprosjekter ».
DA170426 Dette er beslutninger som ikke trenger støtte fra Kongressen.
AA170426 Dette er beslutninger som ikke trenger støtte fra Kongressen.
VG170424 I Finland, i motsetning til Norge, er man lojal mot beslutninger som blir tatt.
BT170424 - Stortinget har vedtatt definisjoner og innhold i sykehusplanen, mens beslutninger om større endringer i enkeltsykehus tas av meg som helseminister.
AP170424 - SSAB vurderer flere kriterier når det tas beslutninger om utbetaling, blant annet kandidatens forståelse og støtte til stålindustrien, heter det videre.
DB170423 Er ikke i Støres stab, men er en sentral rådgiver og med på alle viktige møter og beslutninger .
SA170422 Lørdag la justisminister Bekir Bozdag ut en rekke meldinger på Twitter der han skriver at alle beslutninger rundt valg, inkludert klager og anklager om fusk, er valgkommisjonens bord.
SA170422 - Søknader som går imot beslutninger fra valgkommisjonen, kan ikke bringes inn for noen rett eller annen myndighet, inkludert regjeringens kabinett og grunnlovsdomstolen, tvitret han.
DB170422 Men det er ikke til å komme bort fra at kjøttvekta betyr noe når beslutninger skal tas.
DA170422 Den velstanden vi i dag nyter godt av har kommet som følge av politiske beslutninger og de samfunnsmodellene vi har.
AA170422 Lørdag la justisminister Bekir Bozdag ut en rekke meldinger på Twitter der han skriver at alle beslutninger rundt valg, inkludert klager og anklager om fusk, er valgkommisjonens bord.
AA170422 - Søknader som går imot beslutninger fra valgkommisjonen, kan ikke bringes inn for noen rett eller annen myndighet, inkludert regjeringens kabinett og grunnlovsdomstolen, tvitret han.
VG170420 « Dommersjefen i NFF bestemmer hvem som skal dømme kamper, og slik skal det være, men slike beslutninger må etter vår oppfatning kun være tuftet på rene sportslige vurderinger.
VG170420 Den stilen er basert på tålmodighet og strategisk langtidsplanlegging, i motsetning til mye annet i Italia, der følelser og hastige beslutninger dominerer.
AA170420 - Grunnloven vår slår uttrykkelig fast at valgkommisjonens beslutning er endelig og at det ikke er anledning til å bestride slike beslutninger , sier Bozdag til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.
VG170418 Det var på tide å ta beslutninger om fremtiden.
VG170418 Langt større er hennes mulighet til å sette sammen et styringsdyktig parlament som står last og brast med regjeringens beslutninger i Brexit-forhandlingene.
AP170417 Ja-siden har under valgkampen hevdet at den nye grunnloven vil gjøre myndighetene i stand til å fatte raskere beslutninger , og dermed stå bedre rustet til å øke Tyrkias konkurranseevne.
AP170416https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-Oslo-lare-av-smarte-London-618203b.html Felles for alle anvendelsene er store mengder data fra sensorer, som analysert med våre modeller for prediksjon og optimering gir helt nye måter å visualisere data, fatte beslutninger og spare ressurser og kostnader på, skriver CVP International Markets, Knut Gustavsen, til Aftenposten.
AP170416 Felles for alle anvendelsene er store mengder data fra sensorer, som analysert med våre modeller for prediksjon og optimering gir helt nye måter å visualisere data, fatte beslutninger og spare ressurser og kostnader på, skriver CVP International Markets, Knut Gustavsen, til Aftenposten.
DN170415 - Fortsatt vil mange kunder velge å ha kontakt med en ansatt, særlig ved viktige beslutninger og i situasjoner der man er litt usikker.
AP170415 Han vil ha muligheter til å fatte raskere beslutninger og til enklere å kunne kvitte seg med brysomme motstandere.
DN170412 Hovedfokuset til norske styrer er ofte på rapportering og kontroll, og mindre på visjonære strategiske beslutninger .
DN170412 Hovedfokuset til norske styrer er ofte på rapportering og kontroll, og mindre på visjonære strategiske beslutninger .
AA170412 - Å drive med husdyr, er å være med når nye liv blir til, og å ta beslutninger om når det skal ende.
DB170411 - Vi har klare forventninger til at Arbeiderpartiet hever sine beslutninger i denne saken over personlige relasjoner.
AP170411 - Å drive med husdyr, er å være med når nye liv blir til, og å ta beslutninger om når det skal ende.
AP170411 - Å drive med husdyr, er å være med når nye liv blir til, og å ta beslutninger om når det skal ende.
VG170410 Raske beslutninger
VG170410 - Tyrkia vil bli tre ganger mer moderne, beslutninger vil raskt resultere i praktisk politikk, sier han.
SA170410 Vi må ha mer selvtillit og tørre å ta raskere beslutninger med hva vi skal gjøre når vi har ballen.
DA170410 Vi har mange kommuner og interkommunale selskap som må stokke beina før beslutninger kan tas.
AP170410 Vi må ha mer selvtillit og tørre å ta raskere beslutninger med hva vi skal gjøre når vi har ballen.
DB170408 Men opprørte følelser alene er en elendig begrunnelse for politiske beslutninger .
AA170407 - Hvilke politiske beslutninger kan angrepet føre til ?
SA170406 Vårmøtet tar ingen endelige beslutninger , men legger sterke føringer før FIS skal ta de endelige beslutningene senere i år.
SA170406 - Det er mange store beslutninger man skal ta i livet, og jeg har akkurat kastet meg ut i en av disse ved å ta beslutningen rundt håndballen.
DN170406 Kildene understreker at ingen beslutninger er tatt.
DN170406 En kombinasjon av riktige politiske beslutninger og markedet gjorde at amerikansk økonomi ble gjenreist raskere enn i de fleste land.
DB170406 - Det er mange store beslutninger man skal ta i livet, og jeg har akkurat kastet meg ut i en av disse ved å ta beslutningen rundt håndballen.
DA170406 Kildene understreker at ingen beslutninger er tatt.
DA170406 Hvem skal sitte i ledelsen til Norges største arbeidstakerorganisasjon og fatte beslutninger på vegne av 900.000 arbeidsfolk ?
AP170406 Kildene understreker at ingen beslutninger er tatt.
AP170406 Vårmøtet tar ingen endelige beslutninger , men legger sterke føringer før FIS skal ta de endelige beslutningene senere i år.
AP170406 - Det er mange store beslutninger man skal ta i livet, og jeg har akkurat kastet meg ut i en av disse ved å ta beslutningen rundt håndballen.
DN170405 - President Trump mente det var viktig å legge inn flere nivåer for godkjennelse for større beslutninger og viktige forretningsavgjørelser, sier Amanda Miller, talsperson for Trump Organization i en kunngjøring til ProPublica.
BT170405 Ja, Frp er et motmaktsparti som mobiliserer på misnøye med statlig inngripen og virkelighetsfjerne beslutninger tatt i Oslo.
AP170405 Da Bannon fikk plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet skrev The New York Times at det politiserer prosessen for beslutninger om rikets sikkerhet.
AP170405 | Hadia Tajik : - Påfallende at sentrale dokumenter om så viktige beslutninger ikke er blitt journalført ¶
AP170405 Hadia Tajik ( Ap ) mener det er påfallende at sentrale dokumenter om viktige beslutninger ikke ble journalført.
AP170405 - Hvis det er sånn at de har tatt viktige beslutninger på bakrommet under fire øyne som ikke kan bli ettergått, er det svært alvorlig, sier hun.
AP170405 - Det er påfallende at sentrale dokumenter om så viktige beslutninger ikke er blitt journalført, og det fremstår som bekvemmelighetsunnlatelser, sier hun.
VG170404 - Vårt mål er å fatte riktige beslutninger , både ut fra lovverket og situasjonen i de landene søkeren kommer fra.
AP170404 Nå kan Aftenposten avsløre at offentlig pengebruk og vesentlige beslutninger i politiets øverste ledelse de siste årene har vært skjult for samfunnets innsyn.
AP170404 I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at konsekvensene av mangelfull arkivering blir at det er vanskelig eller umulig å finne tilbake til dokumentasjon for vesentlige beslutninger .
AP170404 Regjeringen og dens apparat hemmeligholder sine beslutninger for folket.
AP170404 For at offentlighetsloven skal fungere etter hensikten må det være mulighet til å få innsyn i sakene, og mulighet for offentlig debatt, før beslutninger fattes, sier Gedde-Dahl.
AP170404 - Konsekvensen er at beslutninger fattes i hemmelighet uten politisk og offentlig debatt.
DB170403 Hvordan kan man ta riktige beslutninger når tankene er så syke at man skader seg selv ?
DA170403 Men samtidig påvirkes vi i stor grad av beslutninger fattet av EU hvor det norske folk ikke er representert, sier Bakke-Jensen.
AP170403 Dette er en av hovedgrunnene til at demokratene nå kjemper så hardt mot Neil Gorsuch, men flere senatorer har også påpekt at de misliker beslutninger han har fattet tidligere i sin karrière som dommer.
AA170403 - Der legger vi kun fram en status, men ingen endelige beslutninger , sier Solvik Olsen.
DN170402 Dette er nok en stor utfordring for norsk lederstil, i og med at vi lever i en verden hvor det stadig stilles høyere krav til raske, tydelige beslutninger .
VG170331 « Slow thinking » er beslektet med stoisisme, som handler om å skille følelser og fornuft når man skal gjøre viktige vurderinger og beslutninger .
VG170331 Da etablerte vi en visjon som ga en tydelig retning og hang som bakteppe for alle beslutninger vi tok : Vi skal lede og trene best i verden.
AA170331 Det gjør at flere beslutninger kan tas av dem som er nærmest barna, sier Horne.
VG170330 - Lena Larsen som rådsmedlem har like mye rett til å kunne påvirke beslutninger som tas i Islamsk Råd Norge.
SA170330 Hjelpen er for dårlig samordnet, det er ikke god nok kompetanse til å møte de sammensatte behovene som barnefamiliene har, og enkelte beslutninger tas for langt unna familiene.
VG170329 Statsministeren sa også at Storbritannia nå vil gjøre sine egne beslutninger og egne lover og « ta kontroll over de tingene som betyr mest for oss - og vi skal bruke denne muligheten til å bygge et sterkere, mer rettferdig Storbritannia, et land som våre barn og barnebarn vil være stolt av å kalle hjemme.
SA170329 Nå skal vi ta våre egne beslutninger og vedta våre egne lover.
SA170329 - P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger , sier Eriksen Søreide.
DA170329 Nå skal vi ta våre egne beslutninger og vedta våre egne lover.
BT170329 Nå skal vi ta våre egne beslutninger og vedta våre egne lover.
AP170329https://www.aftenposten.no/verden/Britene-har-startet-Brexit-Dette-er-kaoset-som-venter-dersom-forhandlingene-kollapser-618018b.html Hun understreket at hun ønsker seg et « nytt, særegent og dypt partnerskap med EU », men at Storbritannia nå skal ta sine egne beslutninger og vedta sine egne lover.
AP170329 Hun understreket at hun ønsker seg et « nytt, særegent og dypt partnerskap med EU », men at Storbritannia nå skal ta sine egne beslutninger og vedta sine egne lover.
AP170329 - P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger , sier Eriksen Søreide.
AA170329 Nå skal vi ta våre egne beslutninger og vedta våre egne lover.
AA170329 - P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger , sier Eriksen Søreide. ( ©NTB ) ¶
AA170329 I den storpolitiske konteksten peker eksperter på at Russland har latt seg provosere av flere norske beslutninger , ikke minst at amerikanske soldater skal drive " rotasjonsbasert trening " på Værnes.
VG170328 - Jeg har hatt god støtte av mange ansatte, og har jobbet 25 år i idretten, men det er riktig at i noen situasjoner må jeg ta tøffe beslutninger , og da kan det være ensomt å være toppleder.
DB170328 Alt går mye raskere, ballen må behandles raskere, sier Tønnessen, og legger til at tilbakemeldingene har vært gode, men at det er litt å jobbe med rundt fotarbeid og raskere beslutninger .
DB170328 - Jeg synes det er synd, men jeg er alltid lojal mot de beslutninger som treffes, sier Edvartsen til Nettavisen, og bekrefter samtidig at Pedersen ikke lenger er hans oppsatte mentor.
AA170328 Ulike kvalifikasjoner og erfaringer, representert ved begge kjønn, er viktige for å treffe kloke beslutninger , sier likestillingsrådgiver Benediktsdottir.
SA170327 - Det kan være vi gjør forskjell på ulike individer, men handler jo om hvordan dialogen har vært, og hvordan forutsetningene er frem til ulike beslutninger tas, sier Grip. | « Bodø/Glimts nedrykk er en velsignelse for TILs framtid » ¶
DB170327 - Det er idrettsstyret som er valgt til å ta slike beslutninger .
DB170327 Både i eposten og på ansattemøter advarte Norwegian-ledelsen skarpt mot å slutte seg til AFA - men skrev samtidig at Norwegian « respekterer høyt » beslutninger om fagorganisering.
DB170327 Å varsle om kritikkverdige forhold er en handling som kan hindre urett, stanse feil eller kriminelle handlinger, og øke kvaliteten på viktige beslutninger .
DB170327 Den løpende politikken har tydelige likhetstrekk med kvartalskapitalismen : Neste meningsmåling har stor styringskraft på beslutninger og prioriteringer.
DA170327 NUPI-forskeren viser samtidig til tre politiske beslutninger i Norge som provoserer Russland.
AP170327https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kritisert-norsk-trener-stottes-av-sjefene---Hun-bor-gjore-en-grundig-selvransakelse-232955b.html - Det kan være vi gjør forskjell på ulike individer, men handler jo om hvordan dialogen har vært, og hvordan forutsetningene er frem til ulike beslutninger tas, sier Grip.
AP170327 Det skal bli lettere å klage på forvaltningens beslutninger om tilbakekall og å prøve saken i rettssystemet.
AP170327 De færreste direktorater har IT-avdelinger med tilstrekkelig kompetanse til at de klarer å ta gode beslutninger om sikkerhet.
AP170327 - Det kan være vi gjør forskjell på ulike individer, men handler jo om hvordan dialogen har vært, og hvordan forutsetningene er frem til ulike beslutninger tas, sier Grip. | « Generalsekretærens fall blir starten på et råkjør om makten i norsk idrett » ¶
AA170327 Lobbyisme er både legitimt og nødvendig for at politikere skal få tilstrekkelig informasjon til å treffe veloverveide beslutninger .
AA170327 Lobbyisme er både legitimt og nødvendig for at politikere skal få tilstrekkelig informasjon til å treffe veloverveide beslutninger .
DN170326 NUPI-forskeren viser samtidig til tre politiske beslutninger i Norge som provoserer Russland.
DN170325 Beslutninger og makt må flyttes dit folk bor og arbeider, sa han da han innledet til debatt om nytt partiprogram på Senterpartiets landsmøte lørdag.
BT170325 Og siden jeg bruker viljestyrken min jevnt og trutt i løpet av arbeidsdagen på å ta beslutninger , og motstå vaniljehveteboller på avdelingskosen, er det jo da slett ikke rart at den er kjempesliten og ikke får meg ut på trening eller opp på fjellet etter jobb.
AA170325 Beslutninger og makt må flyttes dit folk bor og arbeider.
AA170325 Beslutninger og makt må flyttes dit folk bor og arbeider, sa han da han innledet til debatt om nytt partiprogram på Senterpartiets landsmøte lørdag.
VG170324 Jeg opplever at NIF setter pris på oppgaven som et godt fakta- og kunnskapsbasert grunnlag for å treffe gode beslutninger på fremover, sier Halmøy til VG.
DA170324 Disse mennene skal altså ta politiske beslutninger som gjelder kvinners rett til svangerskapsomsorg, fødselshjelp og prevensjon, ikke bare abort.
AP170324 Samtidig er EU blitt så stort at det er vanskelig å fatte beslutninger .
AP170324 Kjernen vil få mer innflytelse og fatte beslutninger som vil ha konsekvenser for landene i periferien, sier Eriksen til NTB.
AP170324 De vil bli berørt av beslutninger som de ikke får være med på å fatte, sier han.
VG170323 Jeg vil be om at min habilitet blir vurdert med tanke på fremtidige beslutninger som berører Folketeaterbygningen, sier han.
VG170322 Nå føler mange at byråkratiet lever sitt eget liv uavhengig av hvilke beslutninger som er tatt.
SA170322 Det utelukker selvfølgelig ikke at biskoper av og til må ta kontroversielle beslutninger , noe også Braut var inne på i sin preken.
DA170322 - Om potetene er for lite kokt vil ikke det ha noen innvirkning på beslutninger som blir tatt, sier Reiten.
DA170322 - Hvis man skal satse på rombaserte overvåkingssystemer, tror jeg det blir vanskeligere for Norge å ta selvstendige beslutninger i nordområdene.
VG170321 Vi håper at Faktisk skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at de kan ta bedre og mer opplyste beslutninger basert på fakta, sier Markussen.
FV170321 Vi håper at Faktisk skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at de kan ta bedre og mer opplyste beslutninger basert på fakta, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet.
DB170321 - Byråenes viktigste oppgave er å gi presidenten et bilde av verden, slik at han kan fatte beslutninger , sier forskeren.
BT170321 Vi håper at Faktisk skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at de kan ta bedre og mer opplyste beslutninger basert på fakta, sier John Arne Markussen i Dagbladet.
AA170321 Vi håper at Faktisk skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at de kan ta bedre og mer opplyste beslutninger basert på fakta, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet.
DB170320 Han mener målingen fra FN ikke kan brukes som grunnlag for politiske beslutninger , annet enn å vise at vi ikke er helt på villspor.
DB170319 Dette er et stort skip å snu, og det er tidligere beslutninger , fattet under den rødgrønne regjeringa, som gjør at utslippene fortsatt øker.
DA170319 Byfuglien snakket også om at Braut som leder må ta valg og beslutninger som vekker motstand.
SA170318 Heller ikke det som handler om penger som er brukt ukritisk og beslutninger som har hindret avkastninger.
DA170318 Investeringsbeslutningene de tar i er i mange tilfeller viktigere for det enkelte land de opererer i, enn beslutninger som foretas av Utenrikstjenesten, mener SV-politikeren.
BT170318 En annen mulig fordel med instruksjonsretten, er at det blir vanskeligere for politikere å late som om vedtakene i UNE ikke er en konsekvens av politiske beslutninger .
DB170316 Der må gode forretningsmessige beslutninger tas etter moden overveielse av politiske, samfunnsmessige og forvaltningsmessige hensyn » ¶
DA170316 » Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger .
BT170316 Vi blir styrt av suverene beslutninger fra toppledelsen, som igjen styrer med hjelp av indikatorer som skifter farge ut ifra hva som skjedde i går.
AA170316 " Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger .
AA170316 - Dette er uheldig fordi utredninger er grunnlaget for beslutninger som påvirker folks liv, og som bestemmer hvordan offentlige midler skal brukes.
VG170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger .
VG170315 Spesielt når det kommer til beslutninger som vil påføre Norge utgifter i lang tid fremover.
SA170315 De vil gi mindre makt til Brussel og flytte beslutninger tilbake til nasjonalstaten, og de vil være mye strengere overfor innvandrere.
SA170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger . ( ©NTB ) ¶
SA170315 " Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger .
DN170315 De vil gi mindre makt til Brussel og flytte beslutninger tilbake til nasjonalstaten, og de vil være mye strengere overfor innvandrere.
DA170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger .
DA170315 Vi må heller ikke komme i en politisk situasjon hvor helt normale politiske beslutninger om internasjonal innsats må gå igjennom en evaluering som om noe galt har skjedd, sier forsvarsministeren.
BT170315 Når man er myndig, så er man i teorien voksen, og er en 16-åring voksen nok til å ta beslutninger og takle andre plikter en har som voksen ?
AA170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger .
VG170314 Alle beslutninger vi tar skal ettergås.
DB170314 Det er av vesentlig betydning at møtene inneholder diskusjon av saker / tema hvor det ennå ikke er tatt beslutning, slik at den strategiske diskusjonen kommer i forkant av beslutninger .
AA170314 Fellesmøtet er derfor ikke et sted hvor beslutninger kan eller bør fattes gjennom kampvoteringer.
AA170314 Alle beslutninger i fellesmøtet må derfor være bredt forankret for å kunne være representative og gjeldende.
AA170314 Vi som borgere må føle oss trygge på at politikerne tar beslutninger som er til samfunnets beste.
VG170313 Og hvor stor innflytelse disse har på president Donald Trumps beslutninger .
DB170313 Likevel er det jo et poeng at slike beslutninger bør være saklige, og ha en reell begrunnelse i virksomhetens behov eller driften for øvrig, understreker rådgiveren.
DB170313 Kongressen og dens rådgivende forsamling møtes 14 dager hver vår for å strø sand på beslutninger som Kommunistpartiet og ledelsen allerede har vedtatt.
VG170312 Forestill deg at ditt statsoverhode hadde en spåkone som sin høyre hånd og lot henne ta seg av alle politiske beslutninger ».
DA170312 - Jeg husker han kom inn i ledermøter, brettet opp ermene og sa « nå skal jeg ta beslutninger » !
VG170311 Der skal FIS-anken behandles, etter at Det internasjonale skiforbundet ikke var fornøyd med Domsutvalgets beslutninger om 13 måneders utelukkelse.
AA170311 Politikernes valg, handlinger og beslutninger påvirker oss alle.
VG170310 Det har krevd mange tilpasninger og beslutninger , men det viktigste er at X Games klarer å gjennomføre dette i år også, sier Venstres nestleder. 200 mill til skiskyting ¶
VG170310 Det spekuleres også i at Choi har fått blande seg inn i regjeringens beslutninger og at hun skal ha utnyttet sitt over 40 år lange vennskap med Park til å underslå penger fra ideelle organisasjoner.
VG170310 rdirelativisme » har multikulturalisme som formål å ivareta minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, det vil si lovgivning og retningslinjer som for eksempel har til hensikt å rette opp urett som tidligere er begått fra statlig hold, lovgivning som sikrer minoriteters stemme i politiske beslutninger , og generelt tiltak som sikrer minoriteters likeverdige deltakelse i samfunn
DB170310 Og uten å måtte ta ansvar for konsekvensene av de beslutninger som til slutt blir tatt.
DB170310 Det vil i alle samfunn være uenigheter både om hvordan goder skal fordeles, beslutninger skal tas og om hvem som skal fordele godene og ta beslutningene.
DA170310 Kommunene har klaget på beslutninger om endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter, eller sammenslåing og nedleggelse av lensmannskontorer.
AA170310 Kommunene har klaget på beslutninger om endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter, eller sammenslåing og nedleggelse av lensmannskontorer.
AA170310 Formålet er å gi grunnlag for beslutninger , tiltak og kommunikasjon mellom sykepleier og lege.
AA170309 Det har ikke vært ventet viktige beslutninger i de formelle konklusjonene fra toppmøtet.
AA170309 Hun understreker at høstens valg er et veivalg og mener Høyre har bevist i fire år at de tår ta vanskelige beslutninger når det kreves og at de kan stå i stormen selv når det blåser.
VG170308 I et foredrag hos Oslo Militære Samfund sa Haga Lunde mandag kveld at de har sett et skifte hos de russiske etterretningstjenestene : Fra at de har brukt sin cyberkapasitet til etterretningsformål til at de også prøver å påvirke holdninger, prosesser og beslutninger i andre land.
DB170308 Vi må ha litt dypere innsikt, det er viktig at vi får klarhet i dette før vi tar noen endelige beslutninger , sier Meling.
SA170307 Det kan dreie seg om rapportering fra uvær, viktige beslutninger i bystyret eller ulike sportsarrangementer.
SA170307 For hvis Diskrimineringsombudets lovforståelse er den rette, innebærer det at den gudbefalte adferd overstyrer lovlig vedtatte menneskelige beslutninger .
DN170307 De påpeker at politiske beslutninger , blant annet offentlig forbruk, skattereformer, reguleringer og handel vil ha en betydelig innvirkning på den økonomiske veksten under Donald J.
DB170307 Samlet sett handler det om journalistikk i realtid, hvor vanskelige faglige og etiske beslutninger skal tas på ekstremt kort tid.
DB170307 Samlet sett handler det om journalistikk i realtid, hvor vanskelige faglige og etiske beslutninger skal tas på ekstremt kort tid.
DB170307 En annen utfordring er å skape en debatt som gjør det mulig å treffe de riktige beslutninger .
VG170306 Til slutt vil jeg si at de som er i førstelinjen som regel gjør en fremragende jobb til tross for begrensningene i materiell, metoder og beslutninger .
DN170306 Nedsiderisikoen er knyttet til at man ikke får godkjent budsjetter, og at sentrale beslutninger ikke tas effektivt, sier Tidemann.
DB170306 Våre vurderinger er å betrakte som veiledende, og de anbefales ikke alene lagt til grunn ved ID-fastsettelsen, i vedtak og beslutninger i saksbehandlingen, eller ved eventuell domstolsbehandling.
DA170306 I praksis pleier forsamlingen å bekrefte beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
DN170305 Tradisjonelt har imidlertid forsamlingen i praksis stort sett bekreftet beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
BT170305 Tradisjonelt har imidlertid forsamlingen i praksis stort sett bekreftet beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
BT170305 Folkekongressen er tradisjonelt blitt oppfattet som en ren formalitet som vedtar beslutninger som allerede er tatt av Kinas kommunistparti.
BT170305 Jeg hører også at underordnedes bruk av politiske kanaler når de vil ta omkamp om sjefens beslutninger er hyppigere når miljøet blir for smått og tett.
AA170305 I praksis pleier forsamlingen å bekrefte beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
DA170304 Landsmøtet er suverent til å fatte sine egne beslutninger , men alt tyder på at det er bred enighet om avtalens betydning.
AA170304 Landsmøtet er suverent til å fatte sine egne beslutninger , men alt tyder på at det er bred enighet om avtalens betydning.
VG170303 Men republikanerne er fornøyde : 82 prosent mener at Trumps utadrettede beslutninger så langt har styrket USAs rolle i verden.
AA170303 Offisielt er forsamlingen Kinas øverste politisk organ, men i praksis består virksomheten hovedsakelig i å strø sand på beslutninger tatt av Kommunistpartiet.
DN170302 I likhet med klimapanelet skal IPBES' rapporter gjøre det lettere for politikere å ta gode beslutninger .
DB170302 Siden de to rettsinstansene foretar beslutninger på et såpass ulikt rettspolitisk grunnlag, er de to dommene vanskelig å sammenlikne.
DB170302 Er det vi som påpeker disse utfordringene, som ikke er unike, som «..aldri kommer til å ta noe ansvar i den store debatten om hvordan vi skal sikre at norske velgere også i framtida tar beslutninger basert på kritisk formidling og fakta... » eller mediene som til stadig sporer av viktige debatter ved å vinkle dem til å dreie seg om enkeltpolitikere de ikke liker ?
DA170302 Det er særlig viktig når katolske og muslimske land ønsker å vanne ut alle beslutninger som handler om seksuelle rettigheter, sier Huitfeldt til Dagsavisen.
AA170302 I likhet med klimapanelet skal IPBES' rapporter gjøre det lettere for politikere å ta gode beslutninger .
VG170301 For å få til et grønt skifte må millioner av store og små beslutninger vi alle tar hver dag, endres, (..
SA170228 Rapporten går i dybden for å finne ut måten beslutninger ble gjort på innad i det israelske sikkerhetsrådet og ved starten på den militære operasjonen.
AA170228 Netanyahu og daværende forsvarsminister Moshe Yaalon sviktet når det gjaldt å gi de øvrige medlemmene i regjeringens sikkerhetsutvalg tilstrekkelig og nødvendig informasjon for å kunne fatte velbegrunnede beslutninger før offensiven ble innledet.
AA170228 Rapporten går i dybden for å finne ut måten beslutninger ble gjort på innad i det israelske sikkerhetsrådet og ved starten på den militære operasjonen.
AA170228 Rapporten går i dybden for å finne ut måten beslutninger ble gjort på innad i det israelske sikkerhetsrådet og ved starten på den militære operasjonen.
AA170228 Polens miljøminister anklaget formannskapet for å handle i strid med både stemmeregler og politiske oppfordringer til å bygge slike beslutninger på konsensus.
VG170227 På spørsmål om Norge utøver et aktivt eierskap og tar del i beslutninger i selskapet, svarer kommunikasjonssjef i Statens pensjonsfond, Thomas Sevang, at de ikke kommenterer enkeltselskaper.
DN170227 - VM kan ikke spilles i et land der spillerne ikke får innreisetillatelse på grunn av politiske eller populistiske beslutninger .
BT170227 Ledere som er « godartet » autoritære, som er oppgaveorienterte, og som lytter til andre før de tar viktige beslutninger .
AA170227 Planen inneholder også spesifikke tiltak som vil kreve beslutninger tatt av Det hvite hus, opplyste Davis mandag, som forklarte at planen ikke er en oppramsing av punkter man kan krysse av på en liste etter hvert som man blir ferdig.
DA170225 Men likestilling kommer gjennom at kvinner selv kan ta beslutninger som angår dem selv, sier Osotimehin.
DA170225 Et språk som verken er tilpasset folk flest eller politikerne som skal ta beslutninger på vegne av folk, sier Ekström.
DB170224 Det virker nå avklart at Keshvari aldri kommer til å ta noe ansvar som maktperson i den store debatten om hvordan vi skal sikre at norske velgere også i framtida tar beslutninger basert på kritisk formidling og faktasjekking av makthavernes påstander.
DB170223 Mørch får også kritikk for å ha tatt beslutninger på egen hånd uten å ha konferert med resten av styret.
AP170223 På lederplass har The New York Times skrevet at Bannons inntreden i Det nasjonale sikkerhetsrådet « politiserer prosessen for beslutninger om rikets sikkerhet ».
SA170222 For øvrig er det forstemmende, men igjen et tydelig tegn på hvor avisen står i denne saken, at Aftenbladet lar et tidligere medlem oppfordre utestengte nye medlemsskapssøkende til å møte opp på årsmøtet for ved sin tilstedeværelse å påvirke møtets beslutninger .
DB170222 - Folk vil bli her til klokka 14 i dag, så vil de ta egne beslutninger ut fra hvor engasjerte de er i saken, sa Chase Iron Eyes, medlem av Standing Rock Sioux-stemmen, til Reuters.
FV170221 For å bli identifisert med gale beslutninger .
AP170221 Det er hverken det forrige byrådets beslutninger eller det nåværende byrådets manglende forberedelser som skapte uføret.
SA170220 Vår oppfordring til administrasjon og politikere er : Vær føre var, utred alternativer før beslutninger fattes.
DB170220 De skal engasjere en privat dommer som vil foreta nødvendige rettslige beslutninger og legge til rette for en effektiv løsning av alle gjenværende spørsmål.
BT170218 Beslutninger som gjelder for hele landet, blir fattet på de kontorene.
VG170217 Utvalget skriver : « Andre har oppgitt at observasjoner, gjennomførte tester og testresultater, helsefaglige vurderinger og beslutninger i felt, har blitt husket mentalt eller nedtegnet i notisbøker, testskjemaer og/eller huskelapper for senere innføring i journal.
VG170217 - Handlingsregelen er (.. ) en modell som noen har laget og som man bruker som argument for hvorfor man ikke skal ta kloke beslutninger .
DB170217 « Jeg fatter daglig beslutninger på et svært tynt grunnlag, fordi jeg ikke har tid til å innhente dokumenter. ( - ) Vi har bare fått beskjed om at du som stønadssøker har mulighet til å klage ».
DB170217 Slike evalueringer vil gi oss viktig kunnskap om både gode og dårlige beslutninger , og gi oss et gyldig og troverdig grunnlag å basere fremtidige lignende avgjørelser på.
DB170217 Norges Fredsråd mener derfor prinsipielt at beslutninger som omhandler norske militære bidrag i utlandet alltid må behandles i et åpent storting, med mindre det er i sterk konflikt med nasjonale sikkerhetsinteresser.
DB170217 Like fullt bør det være ukontroversielt å si at beslutninger som angår krig og fred er blant de viktigste beslutninger folkevalgte politikere kan ta, og følgelig må de fattes på et opplyst og informert grunnlag.
DB170217 Like fullt bør det være ukontroversielt å si at beslutninger som angår krig og fred er blant de viktigste beslutninger folkevalgte politikere kan ta, og følgelig må de fattes på et opplyst og informert grunnlag.
DA170217 Flere synes det er underlig at regjeringen argumenterer mot en gjennomgang av Libya-oppdraget med at det ikke er naturlig å granske beslutninger tatt under den forrige regjeringen.
SA170216 I fjor var det uklart hvem som tok beslutninger .
DB170216 Dette er beslutninger som får store konsekvenser for familier, skolebarn og nabolag.
DB170216 Demokratiske stater må ta store beslutninger , investeringer og visjoner for å realisere mulighetene.
DA170216 Hun påpeker videre at mye av skogen i Marka eies av Oslo kommune og dermed av alle byens innbyggere i fellesskap, « som et resultat av framsynte politiske beslutninger over de siste hundre årene ».
BT170216 I verste fall reduserer dette vår evne til å ta kloke beslutninger til rett tid, til å forstå at store rystelser langt unna kan få konsekvenser også her, og at det trengs klokskap og innsikt for å håndtere dem på human måte.
BT170216 I fjor var det uklart hvem som tok beslutninger .
AP170216 I fjor var det uklart hvem som tok beslutninger .
DB170215 At det så seint som i 2009 ble foreslått å bygge enda et gasskraftverk, synes Hauge bør brukes som lærdom i framtidige beslutninger .
DB170215 - Det kan være lurt at politikerne og Statoil tar dette inn over seg når de skal ta beslutninger - som for eksempel oljeboringen i Barentshavet.
DA170215 Ellers ødelegger vi « aksjekapitalen » vår - det turistene kommer for å se, sier Molstad, som mener at det har vært for sterkt fokus på inntektssiden i reiselivsspørsmål i forhold til samfunns- og miljøkostnadene, og at beslutningstakerne derfor ofte ender opp med å ta beslutninger på feil premisser.
AP170215 - Dette har vi ikke tid til, viktige beslutninger kan bli utsatt i over et år.
BT170214 Poenget er at det ikke skal være tvil om at beslutninger blir tatt på en ryddig måte.
BT170214 Også i det pyntelige Norge foregår stadig uheldig sammenblanding mellom forbindelser og beslutninger .
BT170214 Poenget er at det ikke skal være tvil om at beslutninger blir tatt på en ryddig måte.
BT170214 Også i det pyntelige Norge foregår stadig uheldig sammenblanding mellom forbindelser og beslutninger .
AP170214 Men erfaringsmessig kan også denne type beslutninger påvirkes av formelt eller uformelt press.
AP170214 Men erfaringsmessig kan også denne type beslutninger påvirkes av formelt eller uformelt press.
AA170214 I tillegg til tydelig merking av produktet som markedsføres, legges det nå stor vekt på at markedsføringen ikke må legge opp til at forbrukeren må ta raske beslutninger .
AA170214 I tillegg til tydelig merking av produktet som markedsføres, legges det nå stor vekt på at markedsføringen ikke må legge opp til at forbrukeren må ta raske beslutninger .
BT170213 Så skal vi fortsette å utvikle oss digitalt, samtidig som vi skal være best på kundekontakt, og ha kort vei til beslutninger , sier administrerende direktør Lisbeth K.
VG170212 Kommer han til å tørre å ta upopulære beslutninger i framtida ?
DB170212 Når konstruerte motsetninger og forenklede årsakssammenhenger skal omsettes i politiske beslutninger , kan resultatene bli katastrofale.
AA170212 Vi fatter våre beslutninger på bakgrunn av lokal kunnskap og medvirkning. 3.
SA170211 Han presiserer at ingen nye beslutninger vil bli tatt uten en dialog med forbundet.
DB170211 De vil ikke få grunnleggende informasjon om, og tilgang til prevensjon og dermed heller ikke kunne foreta informerte beslutninger om sin egen helse og seksualitet.
AP170211 Han presiserer at ingen nye beslutninger vil bli tatt uten en dialog med forbundet.
AA170211 Formålet med forfatningsarbeidet er å sikre at en dansk regjering ikke skal kunne hindre færingene i å ta avgjørende beslutninger om tilknytningen til Riksfellesskapet med Danmark og Grønland, opplyser sjefredaktør Georg L.
BT170210 Men det er ikke bare domstoler som tar brutale beslutninger .
BT170210 Men det er ikke bare domstoler som tar brutale beslutninger .
VG170209 Avviklingen av nyhetene og den påfølgende humorsatsingen trekker Wiberg frem som noen av Strømmes kloke beslutninger .
VG170209 - Sindre tar sine beslutninger og jeg tar mine.
VG170209 Domstolene kan som ankeinstans kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin, men bør ikke selv fatte beslutninger om å ta fra folk statsborgerskapet.
DN170209 « De uberegnelige utspillene og den overdrevne selvtilliten han har til egen klokskap og dømmekraft er i strid med sterk lederskap og gode beslutninger », sier han om Trump.
DA170209 Domstolene kan som ankeinstans kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin, men bør ikke selv fatte beslutninger om å ta fra folk statsborgerskapet.
VG170208 Sannheten er at Sp selv sentraliserte mange beslutninger til Oslo da de satt i regjering.
DB170208 Noen er født med et kjønn som ikke diskuteres før ungdomsårene og kan delta i beslutninger om egen kropp.
AP170208 Dessverre finnes det her folk som tar avgjørelser som er i strid med Putins egne beslutninger , mente den hviterussiske presidenten.
AP170208 Dessverre finnes det her folk som tar avgjørelser som er i strid med Putins egne beslutninger , mente den hviterussiske presidenten.
VG170207 Ingen forventer at politikere skal føle det som sin fremste oppgave å fatte beslutninger som er gode for folk som knapt er født.
SA170207 Sentrale politiske beslutninger i 2012 ¶
DA170207 Det har vært tatt flere dårlige beslutninger inn i flytteprosessen, som total utlånstopp, stenging av de eksisterende museene, og ingen alternative visningsarenaer eller opptrapping av turnéutstillinger.
AA170207 Viktige samfunnsoppgaver kan løses langt mer effektivt og med høyere kvalitet når kunstig intelligente maskiner lager grunnlag for viktige beslutninger .
VG170206 Det er mulig jeg tråkker for kraftig utpå nå, men jeg må innrømme at jeg blir ufattelig demotivert av politikere som aldri tør å treffe upopulære beslutninger .
BT170206 Å løfte utdanning, kunnskap og vitenskap er en konstruktiv måte å korrigere Trumps reaksjonære ideologi og politiske beslutninger på, og dermed sørge for at han bare får fire år i Det hvite hus.
BT170206 Hvor effektivt håndheves domstolenes beslutninger hvis justisministeren svikter ?
AA170206 Det er mulig jeg tråkker for kraftig utpå nå, men jeg må innrømme at jeg blir ufattelig demotivert av politikere som aldri tør å treffe upopulære beslutninger .
VG170205 Britneys sak faller inn under en vergeordning som ble opprettet for å beskytte gamle mennesker med demens og Alzheimer, mentalt ustabile ute av stand til å gjøre fornuftige beslutninger og ekstremt syke personer.
DN170205 Muhammad Ali, ingeniør og sjef for beslutninger og kontroll i selvkjørende biler hos Volvo Cars forklarer Ketil Solvik-Olsen hvordan bilen virker, mens bilen tar seg av kjøringen i 80 km/t på ringveien rundt Göteborg.
AA170205 - Viktige beslutninger tas jo ikke på telefon.
VG170204 Bob Ferguson erkjenner at Kongressen har gitt presidenten vide fullmakter til å fatte beslutninger som vedrører rikets sikkerhet og innvandring beslutninger , men hevdet at ordren var diskriminerende og grunnlovsstridig.
VG170204 Bob Ferguson erkjenner at Kongressen har gitt presidenten vide fullmakter til å fatte beslutninger som vedrører rikets sikkerhet og innvandring beslutninger, men hevdet at ordren var diskriminerende og grunnlovsstridig.
VG170204 Paradoksalt nok er de personlige forholdene enda viktigere blant menneskene i toppen, ettersom et så lite antall mennesker fatter så viktige beslutninger seg i mellom, sier Willoch.
VG170203 Ingenting av dette skyldes krefter utenfor menneskelig kontroll, men krefter i markedet og beslutninger i politikken.
DN170203 - Dette er beslutninger som har konsekvenser over flere tiår, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberggruppen.
BT170203 Regjeringen står overfor krevende beslutninger .
AP170202 På lederplass skriver The New York Times at Bannons inntreden i sikkerhetsrådet « politiserer prosessen for beslutninger om rikets sikkerhet ».
DN170201 Til høsten er det stortingsvalg i Norge - og PST anser andre staters behov for politisk etterretning mot norske politiske prosesser og beslutninger som « høyt ».
DN170201 Til høsten er det stortingsvalg i Norge - og PST anser andre staters behov for politisk etterretning mot norske politiske prosesser og beslutninger som « høyt ».
DB170201 Til Dagsavisen sier Tybring-Gjedde at denne type beslutninger kan bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere.
DB170201 « Det er dommernes jobb å implementere de folkevalgtes beslutninger , ikke endre dem, » har han blant annet sagt.
DB170131 « Hva gjelder sammenlikningen med president Obamas utenrikspolitiske beslutninger , som vi tidligere har hørt, er presidenten grunnleggende uenig i tanken om diskriminering av individer på bakgrunn av tro eller religion.
DB170131 Trump kommer helt sikkert til å ta en rekke beslutninger de fleste av oss kommer til å mislike.
DB170131 Lakmustesten på om demokratiet overlever, er imidlertid ikke hvilke beslutninger han fatter, men om de er reversible, og om han går av den dagen han taper et valg ( eller på annen måte gjennom en prosess forankra i demokratiet blir avsatt som president ).
BT170131 Der er det omtrent 50 arbeidsplasser, og de fleste jobber med kommunikasjon og strategiske politiske beslutninger .
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven.
AP170130 - Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen.
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven.
SA170129 Vi som flyselskap har ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får, eller ikke får, innreise til USA.
SA170129 Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen.
DB170129 Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen.
DB170129 Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen.
BT170129 Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen.
AP170129 Vi som flyselskap har ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får, eller ikke får, innreise til USA.
AP170129 Vi som flyselskap har ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får, eller ikke får, innreise til USA.
DN170127 Riksenheten mot korruption etterforsker nå om beslutninger Borg tok som finansminister om skogsindustrien, der Lundberg har store økonomiske interesser, var brudd på korrupsjonslovgivningen.
SA170126 Lederes beslutninger , basert på « å forstå risiko » skjer på bakgrunn av verdier og preferanser som henger sammen med makt, posisjoner, incentivordninger, bedriftskultur som kan være til hinder for å rapportere om farlige forhold, etc.
BT170126 Samtidig har en ofte gjemt seg bak autoriteten en slik faglighet gir når en fatter dårlig begrunnede beslutninger på vegne av fellesskapet.
DB170125 - Da Kim Jong-un tok over makta, hadde jeg et håp om at han skulle ta rasjonelle beslutninger som kunne redde Nord-Korea fra fattigdom.
AP170125 Kunstig intelligens og store data åpner for flere automatiserte beslutninger , for eksempel i søknader om lån, forsikring, stønad eller opptak.
AP170125 Et eksempel er selvkjørende biler som bruker sensorer og maskinlæring for å forstå omgivelsene og ta beslutninger under kjøring.
AP170125 Kunstig intelligens og store data åpner for flere automatiserte beslutninger , for eksempel i søknader om lån, forsikring, stønad eller opptak.
AP170125 Et eksempel er selvkjørende biler som bruker sensorer og maskinlæring for å forstå omgivelsene og ta beslutninger under kjøring.
SA170124 Jeg ble litt overrasket over at han takket nei, men denne typen beslutninger er også en del av fotballen, sier Johansen.
DN170124 Som leder føler man seg ikke i stand til å ta beslutninger i alle beskjedene og alt kaoset.
DN170124 Ekstremt mange bedrifter sliter med å ta beslutninger , særlig under press.
DN170124 - Ideen er å få folk på gulvet i bedrifter til å være med å ta beslutninger .
DN170124 - Derfor må beslutninger tas i hele organisasjonen, hele tiden.
DN170124 Willand skriver i en tekstmelding, på generelt grunnlag, at varslede søksmål ikke danner grunnlag for TV 2s beslutninger .
DB170124 I en studie fra 2014 så Gilens og Page på sammenhengen mellom offentlige meningsmålinger og politiske beslutninger i USA i perioden 1981 til 2002 ( se pdf ).
DB170124 De skal engasjere en privat dommer som vil foreta nødvendige rettslige beslutninger og legge til rette for en effektiv løsning av alle gjenværende spørsmål.
AP170124 Dystopiske fremtidsspekulasjoner om smarte maskiner som overtar jobbene våre, eller deres evne til å foreta strategiske beslutninger , har preget mangt et medieoppslag den siste tiden.
AP170124 Jeg ble litt overrasket over at han takket nei, men denne typen beslutninger er også en del av fotballen, sier Johansen.
DB170123 Det er mange folkevalgte som har fått seg et sannhetens øyeblikk når de skulle fatte beslutninger og oppdaget hvor mye suverenitet som er avgitt og hvor liten handlingskapasiteten er.
DN170122 I boken argumenterer forfatterne for at demokratiet i dag er så tett sammenvevd med et utilgjengelig økonomifag at man må være ekspert for i det hele tatt å forstå eller kunne ta del i politiske beslutninger .
DN170122 Hos oss snakker vi direkte med hverandre, det er lite hierarki og vi tar beslutninger basert på fakta.
AP170122 - Mange bedrifter ville trolig hatt godt av i visse perioder å tas av børsen, å slippe kvartalsfokus og kunne være i stand til å gjøre langsiktige beslutninger med tøffe investeringer som markedet ikke har nok tålmodighet til, sier han.
AP170122 - Mange bedrifter ville trolig hatt godt av i visse perioder å tas av børsen, å slippe kvartalsfokus og kunne være i stand til å gjøre langsiktige beslutninger med tøffe investeringer som markedet ikke har nok tålmodighet til, sier han.
SA170121 » Og Trump vet at han ikke kan gjøre det alene : « Mange av våre problemer, forårsaket av dumme beslutninger, eller ingen beslutninger i det hele tatt, har vokst til et stort rot.
SA170121 » Og Trump vet at han ikke kan gjøre det alene : « Mange av våre problemer, forårsaket av dumme beslutninger , eller ingen beslutninger i det hele tatt, har vokst til et stort rot.
SA170121 Med sitt høye nivå i utadvendthet, og svært lave i åpenhet, var Bush disponert for å ta modige beslutninger for å få stor belønning, og å ta dem med sterk overbevisning om at han ikke kunne ta feil.
SA170121 » Og Trump vet at han ikke kan gjøre det alene : « Mange av våre problemer, forårsaket av dumme beslutninger, eller ingen beslutninger i det hele tatt, har vokst til et stort rot.
SA170121 » Og Trump vet at han ikke kan gjøre det alene : « Mange av våre problemer, forårsaket av dumme beslutninger , eller ingen beslutninger i det hele tatt, har vokst til et stort rot.
SA170121 Med sitt høye nivå i utadvendthet, og svært lave i åpenhet, var Bush disponert for å ta modige beslutninger for å få stor belønning, og å ta dem med sterk overbevisning om at han ikke kunne ta feil.
BT170120 Beslutninger tas utenfor parlamentarisk kontroll og lover tilpasses behovet.
DN170119 Folk ser et behov for at det blir tatt rasjonelle beslutninger som hjelper på arbeidet mot klimaforandringer og for energiovergangen.
AP170119 - Presidentskapet har ikke truffet beslutninger som er problematiske eller ulovlige, sier stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) om striden med kontrollkomiteen.
AP170119 - Presidentskapet har ikke truffet beslutninger som er problematiske eller ulovlige, eller som har undergravd den jobben utvalget skulle gjøre.
DN170118 - Alle beslutninger i fondet når det kommer til transaksjoner, investeringer og forvaltning av fondet tilligger investeringskomiteen i fondet som består av tre av partnerne i Union Gruppen, svarer Bjørn Henningsen som er daglig leder for Union Eiendomskapital i en epost.
DB170118 Man vil ha beslutninger .
BT170118 Selv om slike tunge beslutninger ofte blir tatt høyt oppe i systemet, er det vi « på gulvet » som må fronte konsekvensene av dem.
DB170117 Når konsekvensene av en feil beslutning er så alvorlige, bør man være svært tilbakeholdende med i det hele tatt å fatte slike beslutninger .
AP170117 Bymiljøetatens dieselforbud kan også påvirke fremtidige beslutninger for henne : ¶
AP170117 - Aps kompromiss er et svik og et knefall - et svik mot Nord-Norge, næringen og alle som jobber i denne bransjen, og et knefall for alle som ikke vil basere sine beslutninger på fakta og kunnskap, sa han.
AP170117 - Aps kompromiss er et svik og et knefall - et svik mot Nord-Norge, næringen og alle som jobber i denne bransjen, og et knefall for alle som ikke vil basere sine beslutninger på fakta og kunnskap, sa han.
DB170115 UDI fatter sine beslutninger på uavhengig, faglig grunnlag, skriver Solberg på sin blogg søndag.
SA170114 Det er beslutninger han bør stå ved, fremfor å skyve ansvaret for bruddene over på den andre parten.
SA170114 IHF har en ganske lang liste over merkelige beslutninger opp gjennom årene.
DB170114 IHF har en ganske lang liste over merkelige beslutninger opp gjennom årene.
BT170114 Det er beslutninger han bør stå ved, fremfor å skyve ansvaret for bruddene over på den andre parten.
AP170114 - Men dere kunne i dag overprøvet beslutninger som den Milorg tok på 1940-tallet ?
AP170114 Det er beslutninger han bør stå ved, fremfor å skyve ansvaret for bruddene over på den andre parten.
AP170114 IHF har en ganske lang liste over merkelige beslutninger opp gjennom årene.
SA170113 Mitt liv blir følgelig i stor grad påvirket av beslutninger som tas i nabokommunene hvor jeg i dag ikke har noen mulighet til å påvirke demokratisk.
FV170113 Nå starter en periode på åtte uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner, heter det i pressemeldingen fra Agder-politiet.
DB170113 Først og fremst for at han skal ha et godt grunnlag for å ta beslutninger , men også overfor kongressen og allierte.
DB170113 En amerikansk president må uansett kunne ha et nært og tillitsfullt forhold til sin etterretning, som han skal basere store og viktige beslutninger på.
DN170112 I år venter han at det globale antallet øker til 20, og at Norge vil ligge på et sted mellom tre og fem beslutninger .
DN170112 - Vi følger med bekymring trenden i norsk sikkerhetspolitikk der alvorlige beslutninger blir fattet - som å gå bort fra den selvpålagte begrensningen om å ikke stasjonære fremmede militære baser på norsk territorium, skriver ambassaden.
AP170112 - Det skal tas veldig raske beslutninger på å ta ut ulv som oppsøker og begynner å være tett på folk i lengre tid og oppføre seg annerledes og mindre sky, sa Erna Solberg etter spørretimen.
AP170112 - Vi følger med bekymring trenden i norsk sikkerhetspolitikk der alvorlige beslutninger blir fattet - som å gå bort fra den selvpålagte begrensningen om å ikke stasjonære fremmede militære baser på norsk territorium, skriver ambassaden.
SA170111 « Dersom kunnskap om beslutningstaking med usikkerhetsforståelse hadde blitt introdusert som et viktig læremål allerede i barneskolen og deretter fulgt opp i den videre skolegangen, ville det resultert i en betydelig bedre forståelse av hvordan vi kan ta gode beslutninger », skriver Reidar B Bratvold.
SA170111 | Det er kun via våre beslutninger vi kan styre risiko ¶
SA170111 Våre beslutninger handler om fremtiden, og fremtiden er alltid usikker ( unntatt, som Benjamin Franklin skrev, døden og skattene ).
SA170111 Videre er det kun via våre beslutninger vi kan styre risiko.
SA170111 Vi tar beslutninger hver dag.
SA170111 Usikkerhet er derfor et sentralt element i alle våre beslutninger .
SA170111 Som Aven skriver, blir disse temaene ofte undervist på en måte som ikke forbereder oss på å håndtere usikkerhet i den virkelige verden, hvilket igjen medfører at vi er ukomfortable med usikkerhet og sliter med å tenke klart på hvordan vi skal forholde oss til usikkerhetene som påvirker våre beslutninger .
SA170111 Gode beslutninger
SA170111 Gaven vi bør gi våre barn i en tidlig alder er kunnskap og evne til å forstå hvordan de kan ta gode beslutninger som er konsistente med deres mål, alternativer og informasjon.
SA170111 Forskning de siste 50-årene har demonstrert at vi ikke er født med spesielt gode evner til å ta beslutninger i komplekse og usikre situasjoner.
SA170111 For å bli gode til å ta beslutninger , må vi derfor bli komfortable med å leve med og kompetente i å håndtere usikkerhet.
SA170111 Det er kun via våre beslutninger vi kan påvirke vår egen, vår families og vår nasjons fremtid.
SA170111 Derimot hviler beslutningstaking som disiplin på skuldrene til vitenskapelige giganter som Bernoulli og Laplace, og prinsippene for å ta gode beslutninger har blitt utviklet over en periode på nærmere 300 år.
SA170111 Den samme forskningen viser at, på tross av dette, mener de fleste av oss at vi er ganske så gode til å ta beslutninger .
DB170111 Det er av vesentlig betydning at møtene inneholder diskusjon av saker / tema hvor det ennå ikke er tatt beslutning, slik at den strategiske diskusjonen kommer i forkant av beslutninger .
DB170111 Alle statlige organer plikter å journalføre dokumenter som sendes inn og ut av organet, slik at offentligheten kan overvåke beslutninger og saksbehandling.
AP170111https://www.aftenposten.no/norge/Justisdepartementet-varsler-ekstern-gjennomgang-etter-innsynskritikk-612775b.html Alle statlige organer plikter etter loven å journalføre dokumenter som sendes inn og ut av organet, slik at offentligheten kan overvåke beslutninger og saksbehandling.
AP170111 Alle statlige organer plikter etter loven å journalføre dokumenter som sendes inn og ut av organet, slik at offentligheten kan overvåke beslutninger og saksbehandling.
DB170110 Han tar beslutninger uten å høre på andre.
DB170110 Den er et resultat av militær makt og politiske beslutninger .
DB170110 De skal engasjere en privat dommer som vil foreta nødvendige rettslige beslutninger og legge til rette for en effektiv løsning av alle gjenværende spørsmål.
AP170110https://www.aftenposten.no/verden/Svigersonnen-blir-Trumps-narmeste-radgiver---men-hvem-er-Jared-Kushner-612677b.html Hvilke beslutninger har han hatt stor innflytelse over ?
AP170110 Hvilke beslutninger har han hatt stor innflytelse over ?
AP170110 Hvilke beslutninger har han hatt stor innflytelse over ?
AP170110 Ofte må ledere våge å ta beslutninger og ikke skyve det fra seg, det er et kjent problem i politiet og jeg har også vært utsatt for det.
SA170109 Framover skal det tas en del viktige beslutninger , og da er det positivt at Henrik med sin erfaring blir med oss en stund til, sier Nesset.
DB170109 Prokuristen vil altså ikke ha myndighet til å ta beslutninger som går utenfor hva som blir ansett som normal drift.
DB170109 Det vil si at prokuristen kan foreta beslutninger i den daglige driften.
DB170109 Det påvirker svenske beslutninger , våre frie medier og allmennhetens oppfatning.
SA170106 Det er ikke mulig å forstå klimadebatten, problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, økonomiske beslutninger og menneskelig atferd, uten kunnskap om risiko.
SA170106 DEBATT : Det er ikke mulig å forstå klimadebatten, problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, økonomiske beslutninger og menneskelig atferd, uten kunnskap om risiko.
SA170106 Innvandrerbarn har stor risiko for isolasjon » ; « Risiko for pandemi » ; « Vi må spørre oss selv hvor stor risiko vi er villige til å ta » ; « En seier for Donald Trump i høstens presidentvalg er en stor global risiko » ; « Kunnskap om risiko gir virksomheten et bedre grunnlag for å treffe viktige beslutninger .
SA170105 Kommunene må fatte upopulære beslutninger .
DB170105 - Jeg vil si at det er viktig å opprettholde noen av mine fokusområder : Åpenhet, rak kommunikasjon, raske beslutninger , fokus på sporten og forbundets omdømme og å få fram at vi faktisk spiller en rolle i utviklingen av det vi holder på med.
DB170105 I 2020 får vi en helhetlig forvaltningsplan og ny kunnskap, og den må vi ta med når vi skal ta gode ta gode beslutninger for disse områdene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
DB170105 Godt lederskap i Ap har aldri handlet om å diktere løsninger, det har handlet om at folk blir hørt, og sammen kommet fram til gode beslutninger .
DB170105 For beslutninger må tas.
SA170102https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Vil-du-bli-sprekere-i-2017-Eksperten-har-et-klart-rad-228140b.html Veldig mange dveler i det uendelige med å ta beslutninger og kan bruke mye tid på noe som ikke fører fram.
SA170102https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Vil-du-bli-sprekere-i-2017-Eksperten-har-et-klart-rad-228140b.html Det å ta beslutninger handler om skal - skal ikke.
SA170102https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Vil-du-bli-sprekere-i-2017-Eksperten-har-et-klart-rad-228140b.html Beslutninger genererer energi og fokus mot målet, og for å ta en beslutning trenger man gode, gjennomtenkte argumenter, sier Moen.
SA170102 Veldig mange dveler i det uendelige med å ta beslutninger og kan bruke mye tid på noe som ikke fører fram.
SA170102 Det å ta beslutninger handler om skal - skal ikke.
SA170102 Beslutninger genererer energi og fokus mot målet, og for å ta en beslutning trenger man gode, gjennomtenkte argumenter, sier Moen.
FV170102 Veldig mange dveler i det uendelige med å ta beslutninger og kan bruke mye tid på noe som ikke fører fram.
FV170102 Det å ta beslutninger handler om skal - skal ikke.
FV170102 Beslutninger genererer energi og fokus mot målet, og for å ta en beslutning trenger man gode, gjennomtenkte argumenter, sier Moen.
BT170102 Veldig mange dveler i det uendelige med å ta beslutninger og kan bruke mye tid på noe som ikke fører fram.
BT170102 Det å ta beslutninger handler om skal - skal ikke.
BT170102 Beslutninger genererer energi og fokus mot målet, og for å ta en beslutning trenger man gode, gjennomtenkte argumenter, sier Moen.
AP170102https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Vil-du-bli-sprekere-i-2017-Eksperten-har-et-klart-rad-228140b.html Veldig mange dveler i det uendelige med å ta beslutninger og kan bruke mye tid på noe som ikke fører fram.
AP170102https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Vil-du-bli-sprekere-i-2017-Eksperten-har-et-klart-rad-228140b.html Det å ta beslutninger handler om skal - skal ikke.
AP170102https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Vil-du-bli-sprekere-i-2017-Eksperten-har-et-klart-rad-228140b.html Beslutninger genererer energi og fokus mot målet, og for å ta en beslutning trenger man gode, gjennomtenkte argumenter, sier Moen.
AP170102 Veldig mange dveler i det uendelige med å ta beslutninger og kan bruke mye tid på noe som ikke fører fram.
AP170102 Det å ta beslutninger handler om skal - skal ikke.
AP170102 Beslutninger genererer energi og fokus mot målet, og for å ta en beslutning trenger man gode, gjennomtenkte argumenter, sier Moen.
DN161111 Forbrukerne tar impulsive beslutninger og ender opp med å returnere rundt en tredjedel av hva som blir solgt.
DN161031https://www.dn.no/etterBors/2016/10/31/1234/Facebook/ber-facebook-ligge-unna Han sier Facebook jobber med å bli bedre til å kommunisere bakgrunnen for sine beslutninger .
DA161021 Å bevare det når man besitter mye makt og må ta ekstremt tøffe beslutninger hver dag synes jeg er spennende.
AP160831 Barnas beste skal være et grunnleggende hensyn ved all beslutninger og handlinger som berører barn som oppholder seg på internatet, ifølge forskriften.
SA160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger .
FV160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger .
BT160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger .
AP160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger .
AP160803https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-bor-du-oppfore-deg-nar-barnet-ditt-spiller-fotball-843b.html - Spillerne bør jo ta sine egne beslutninger for å utvikle fotballforståelse, enn at en forelder står bak og dirigerer.
SA160624https://www.aftenbladet.no/bolig/Bygde-hytta-over-sprekken-i-landskapet-8381b.html Psykolog som arbeider med ledelse, kommunikasjon og beslutninger .
AP160624https://www.aftenposten.no/bolig/Bygde-hytta-over-sprekken-i-landskapet-8381b.html Psykolog som arbeider med ledelse, kommunikasjon og beslutninger .
BT160620 Iphone - ogIpad-brukere flest er generelt fornøyde med kjøpene sine, men det betyr ikke at de lovpriser absolutt alle beslutninger Apple tar.
AP160617 Innretningen av Hæren med høyt innslag av vervet personell i enkelte avdelinger utvikles videre, i tråd med tidligere beslutninger .
BT160608https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Hva-hvis-alt-gar-galt-1308b.html Her er det viktig at vi fatter beslutninger der vi opprettholder en mulighet for nye løsninger når forholdene endrer seg, såkalte adaptive strategier.
BT160608https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Hva-hvis-alt-gar-galt-1308b.html En miljørisikoanalyse som anbefaler et tiltak med en mulig uholdbar konsekvens, kan av etiske grunner ikke legges til grunn for politiske beslutninger .
BT160601 Men det er kvinnen som takker ja eller nei til tilbudet om fosterdiagnostikk, og som må ta beslutninger ved alvorlige funn hos fosteret, skriver kronikkforfatterne.
BT160601 Men det er kvinnen som takker ja eller nei til tilbudet om fosterdiagnostikk og som må ta beslutninger ved alvorlige funn hos fosteret.
AP160427 - Dere har ikke lent dere tilbake og ventet på nasjonale beslutninger .
AP160426 - Så tror jeg også at mange tenker at vi har valgt lokalpolitikere til å ta denne typen beslutninger , sier han.
BT160406https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hvor-ille-er-egentlig-dette-306558b.html Panamapapers - En minister som gjør slikt kan eie et selskap i den sektoren hun eller han kontrollerer, og dermed tjene personlig på egne beslutninger gjort i kapasitet som minister.
AP160403 Dette gjelder for eksempel når beslutninger som omhandles i det aktuelle dokumentet er registrert før den aktuelle transaksjonen fant sted, og det bare gjenstår formaliteter.
AP160316 Vel, vedtak og beslutninger bør helst baseres på vitenskapelig kunnskap.
NL160308 Men i dag er det få eller ingen spor etter tidligere generasjoners beslutninger , eller at Nordkapp i det hele tatt er fredet.
AP160308 Jeg elsker å bygge kultur der mennesker får tillit og tar egne beslutninger , sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan i pressemeldingen.
AP160211 - Men vi ber om forsiktighet og ingen forhastede beslutninger .
SA160202 Man må ruste opp lederne til å tørre å ta beslutninger , til å se menneskene bak sakene, til å veilede den enkelte saksbehandler.
BT160127 Det jeg har funnet ut, er at hvis vi fortsetter å ha denne skarpe avgrensningen mellom politiske beslutninger og menneskers behov, så har vi ikke muligheten til å nettopp tenke nytt.
AP160123 - Vi har problemer med å forstå hvordan politiske beslutninger fattes i Russland.
DA160120 - Vår målsetting er å ta beslutninger på grunnlag av fakta.
AP160120 - Nå som separasjonssøknaden bare er få tastetrykk unna, er det en fare for at folk kan ta forhastede beslutninger ?
AP160120 - Forhastede beslutninger var fullt mulig tidligere også, med papirskjemaet, svarer Tistel.
AP160118 Vi kan ikke vente på politiske beslutninger lenger.
SA160107 Angrerett og bruk av tilstandsrapport vil beskytte kjøperne mot forhastede beslutninger , og vil gjøre bolighandelen tryggere, mener de.
BT160107 Angrerett og bruk av tilstandsrapport vil beskytte kjøperne mot forhastede beslutninger , og vil gjøre bolighandelen tryggere, mener de.
BT160107> Angrerett og bruk av tilstandsrapport vil beskytte kjøperne mot forhastede beslutninger , og vil gjøre bolighandelen tryggere, mener de.