VG171216 I tillegg til det grove underslaget, er den tidligere avdelingssjefen tiltalt for to brudd på våpenloven : Få dager før politiets beslag , skal han ha oppbevart en slåsshanske i bilen sin og en pistol samt to magasiner med skarpe skudd i en veske utenfor våpenskap.
DB171215 Da de to brødrene ble pågrepet i mars i år ble det tatt beslag i mer enn 250 timer med film og over 5.000 bilder av overgrep mot barn.
AA171215 - I vår målestokk er 110 hasjplanter et stort beslag , sier etterforskningslederen.
AA171215 - I vår målestokk er 110 cannabisplanter et stort beslag , sier etterforskningslederen.
DB171214 Dalsveen sier at foruten chattemeldinger og meldinger på Skype, har de også gjort beslag av bilder og video av voksne som begår grove seksuelle overgrep mot barn.
DN171212 | Spania tar beslag i boligen til Catalonias tidligere president ¶
DN171212 Så langt har de ni tidligere lederne betalt drøyt 28 millioner kroner, og domstolen slo derfor fast at det skal tas beslag i Mas' bolig i Barcelona og andre verdier de ni tidligere har stilt som garanti.
DN171212 En spansk domstol slår fast at det skal tas beslag i boligen til Catalonias tidligere president Artur Mas.
DN171212 Domstolen slår også fast at det skal tas beslag i halvparten av boligen til Francesc Homs, som tidligere var talsmann for regjeringen i Catalonia.
DB171212 ( Dagbladet ) : Den amerikanske kystvakta melder i en pressemelding på sine nettsider at de har tatt beslag i 1700 kilo kokain.
VG171211 Totalt tok vi beslag i nærmere 70.000 tabletter, sier Stølen.
VG171211 Politiet har pågrepet elleve utenlandske menn i Oslo sentrum og tatt beslag i nærmere 70.000 tabletter som lå skjult i setene på en bil. og tatt beslag i nærmere 70.000 tabletter som lå skjult i setene på en bil.
VG171211 GODT GJEMT : Her ligger glass med Rivotril-tabletter skjult i baksetet på en bil som politiet tok i beslag under aksjonen for et par uker siden.
VG171211 Foto : POLITIET ¶ BESLAG : Her er alle glassene med de sentralstimluerende tablettene. Én tablett koster 9 kroner på gaten - i noen tilfeller opp mot 20 kroner.
VG171211 og tatt beslag i nærmere 70.000 tabletter som lå skjult i setene på en bil.
VG171211 - Det startet med én enkelt sak der det blant annet ble tatt en del beslag .
AA171208 Politiet pågrep fredag en elev ved en videregående skole i Trondheim, og tok beslag i datautstyret og mobilen hans.
DA171206 Aksjonen resulterte i beslag av brukerutstyr, våpenreplika og mindre mengder hasj og marihuana.
SA171202 Pengene stammer fra omsetning av steroider, mente politiet, og tok beslag i både kontantene, mannens motorsykkel og bilen hans.
SA171202 De tok beslag i min klients motorsykkel og bil, og de tok pengene hans.
SA171202 De legger beslag på politiadvokater som dermed ikke får tatt unna andre saker i like stor grad som ellers.
VG171129 Politiet har tatt beslag i siktedes mobiltelefon og PC.
VG171129 Politiet har tatt flere beslag i saken, men politiadvokaten ønsker ikke å kommentere detaljer rundt disse.
VG171129 Beslag
DB171129 I forbindelse med hasj-aksjonen har politiet tatt i beslag 11 691,6 gram hasj, 3 478 jointer, 8 LSD-doser og 26 731 kroner i kontanter.
VG171128 Juli 2016 : I forbindelse med pågripelsen av 42-åringen, tok politiet beslag i nesten 15.000 ulovlige bilder som fremstiller overgrep mot barn.
DB171128 Der er det fortsatt forbudt å kjøpe, besitte og bruke illegale rusmidler, men man risikerer ikke strafferettslige konsekvenser for mindre beslag .
VG171127 I forbindelse med pågripelsen av mannen i fjor sommer, tok politiet også beslag i nesten 15.000 bilder som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.
VG171127 I denne saken tok politiet også beslag i ulovlige bilder som fremstiller overgrep mot barn.
AP171127 Med et endret klima blir det stadig mer krevende å skaffe mat til en økende befolkning, og vår kjøttproduksjon legger beslag på altfor mye ferskvann og areal.
VG171124 Etter det VG kjenner til, er ønsket å bygge opp en sentral enhet som skal jobbe med lagring og analyse av digitale beslag i overgrepssaker på internett.
DB171123 I tillegg ble det innbrakt førerkort og gjort beslag av 130 gram hasj, skriver politiet i en pressemelding.
VG171122 Forut for drapet fikk politiet melding om en trusselsituasjon der kvinnen skal ha vært bevæpnet med kniv, men de ønsker nå ikke å kommentere om det er gjort beslag i noe drapsvåpen.
AP171122 Politiet fikk tilgang til hemmelig ransaking, teknisk sporing i kjøretøy eller andre gjenstander, sporing av klær og annet som mistenkte bærer på seg og hemmelig beslag .
VG171121 Politiet ønsker ikke å si noe om dødsårsak, eller om det er tatt beslag i noe drapsvåpen.
AA171121 Torunn Herje sier museet har kjempet innbitt mot kommunens beslag av parkeringsplassen.
DA171120 Dagsavisen er kjent med at Gargaro-rapporten ikke var blant politiets beslag , selv om den etter det Dagsavisen forstår blant annet inneholder intervjuer med flere som kjente til medlemsregistreringen.
DA171120 februar gikk politiet uanmeldt inn på flere adresser tilknyttet bispedømmet, og tok beslag i dokumenter, e-poster og annet som kunne belyse det mistenkte medlemsjukset.
AA171120 Og det resulterte i at politiet tok beslag i tre førerkort på grunn av overtredelser på hastighet.
VG171119 Pedersen opplyser også at det er gjort flere beslag i leiligheten, uten at hun vil gå nærmere inn på hvilke beslag som er gjort.
VG171119 Pedersen opplyser også at det er gjort flere beslag i leiligheten, uten at hun vil gå nærmere inn på hvilke beslag som er gjort.
VG171119 Hun ønsker ikke å svare på om det er gjort beslag av kniv.
AA171119 - Det er gjort flere beslag , men jeg kan ikke gå nærmere inn på hva som er beslaglagt, sier Hille, som heller ikke kan si noe om bakgrunnen for hendelsen.
VG171118 Den er nå i politiets beslag og satt på kennel.
DB171118 Bildet ble tatt i sammenheng med Høyesterettssaken i 2015, hvor Rolfsen klagde på PSTs beslag av upublisert filmmateriale.
VG171117 - Vi har blant annet foreslått midler til Kripos til lagring og prosessering av digitale beslag , økte midler til seksjon for seksuallovbrudd og flere påtalejurister, etterforskere og avhørere ved Statens barnehus, skriver Ropstad til VG.
VG171117 Politiet har opprettet sak på forholdet, og har tatt beslag i hunden.
AP171117 Kripos hadde også foretatt kommunikasjonsovervåking fra februar 2015 til pågripelsen i juni samme år, hemmelige ransakninger og beslag , samt foretatt et narkotikakjøp fra nettbutikken Kvalitetsbevisst.
DB171116 MARCO POLO : Bildet viser noen av Kripos beslag i det de selv omtaler som " Marco Polo-aksjonen ".
DB171116 Foto : kripos ¶ BESLAG : Blant narkotikaen som ble beslaglagt, var det marihuana.
DB171116 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ BESLAG : Politiet har beslaglagt store mengder narkotika i forbindelse med etterforskningen.
AA171116 #GRONG : E6, Trones, UP avholdt laserkontroll i tidsrom 1245-1600, 3 førerkort beslag , 1 FF, høyeste hastighet 89 km/t i 60 sone.
VG171115 Gjennom en et beslag kan vi plutselig oppdage et stort antall fornærmede eller et nettverk av overgripere, som krever enormt mye tid i form av gjennomgang av beslag , tilrettelagte avhør av barn og andre etterforskningsskritt, sier Lid.
VG171115 Gjennom en et beslag kan vi plutselig oppdage et stort antall fornærmede eller et nettverk av overgripere, som krever enormt mye tid i form av gjennomgang av beslag, tilrettelagte avhør av barn og andre etterforskningsskritt, sier Lid.
DB171115 Foto : Politiet ¶ BESLAG : Våpenet Harnes var i besittelse av da han ble pågrepet, lå i Kiwi-posen til venstre.
DB171115 Beslag
VG171114 Riksrevisjonens rapport sier ingenting om hvor beslagene de ikke finner, kan ha blitt av, om det er registreringsrot eller om det er polititjenestemenn eller andre som bevisst har fjernet eller forsynt seg med beslag .
VG171114 Riksrevisjonen påpeker også rutinesvikt der beslag skal ødelegges.
VG171114 Manglende oversikt over beslag kan få betydning for bevisførselen i straffesaker og den enkeltes rettssikkerhet.
VG171114 Her beslag som politiet i Østfold gjorde i en konteiner med sprit i 2004.
VG171114 Eirik Jensen-saken : Tok beslag i hesten til gjengmedlem ¶
VG171114 Det er også kritikkverdig at Politidirektoratet ikke gjennomfører risikovurderinger og at direktoratet i liten grad følger opp og dokumenterer politidistriktenes håndtering og oppfølging av beslag , særlig siden vi også påpekte flere av disse utfordringene i 2009, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
VG171114 Det er ifølge rapporten få adgangsbegrensninger til rom som brukes til midlertidig oppbevaring av beslag .
VG171114 De har undersøkt fem politistasjoner, og ingen av dem kunne vise fram dokumentasjon om når og hvor destruksjon av det enkelte beslag ble gjennomført, eller om hvem som var til stede under destruksjonen.
VG171114 Brekke sier også det bare er beslag som ikke anses som verdibeslag som blir feilregistrert på denne måten.
VG171114 Av disse viser Riksrevisjonen at 12 prosent, 3800 beslag , ikke kan lokaliseres.
VG171114 - Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være.
DB171114 Årlig gjennomføres det mange tusen beslag i Norge, av alt fra skytevåpen til tyvegods.
DB171114 ¶ KRITISK : Riksrevisor Per-Kristian Foss liker dårlig hvordan politiet håndterer beslag i straffesaker.
DB171114 Ifølge Brekke er det bare beslag som ikke ansees som verdibeslag som blir feilregistrert på denne måten.
DB171114 I tillegg skriver Riksrevisjonen at det er få adgangsbegrensninger til rom som brukes til midlertidig oppbevaring av beslag .
DB171114 Hvert femte beslag blir gjort i Oslo politidistrikt, og i rapporten framheves Oslo politidistrikt som dårligst i klassen.
DB171114 Det er ikke første gang politiets håndtering av beslag blir kritisert av Riksrevisjonen.
DB171114 Av de fem politistasjonene som ble undersøkt, kunne ingen vise fram dokumentasjon om når eller hvor destruksjonen av det enkelte beslag ble gjennomført, eller hvem som var til stede under destruksjonen.
DB171114 - Vi har forbedret rutinene for registrering av beslag, for destruksjon av beslag og for hvor mange som har tilgang til rommene der beslag oppbevares, sier Brekke.
DB171114 - Vi har forbedret rutinene for registrering av beslag, for destruksjon av beslag og for hvor mange som har tilgang til rommene der beslag oppbevares, sier Brekke.
DB171114 - Vi har forbedret rutinene for registrering av beslag , for destruksjon av beslag og for hvor mange som har tilgang til rommene der beslag oppbevares, sier Brekke.
DB171114 - Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.
DB171114 - Mange beslag befinner seg ikke der systemet sier det skal være, står det i årsrapporten fra Riksrevisjonen.
DB171114 - Det er kritikkverdig at Politidirektoratet ikke gjennomfører risikovurderinger og at direktoratet i liten grad følger opp og dokumenterer politidistriktenes håndtering og oppfølging av beslag , særlig siden vi også påpekte flere av disse utfordringene i 2009, sier Foss.
DB171114 - At 3800 beslag ikke er der systemet sier de skal være, betyr dere at det at dere ikke vet hvor beslagene er ?
DB171114 ( Dagbladet ) : Da Riksrevisjonen undersøkte rutinene for beslag ved fem politistasjoner, fant de store mangler ved politiets håndtering av beslag i straffesaker.
DB171114 ( Dagbladet ) : Da Riksrevisjonen undersøkte rutinene for beslag ved fem politistasjoner, fant de store mangler ved politiets håndtering av beslag i straffesaker.
SA171113 Her beslag som politiet i Østfold gjorde i en konteiner med sprit.
AA171113 Det ble vurdert slik at vi har beslag i førerkortet, så får vi se hva som skjer videre.
DN171112 Ifølge ham vil det dermed legge beslag på en stor del av handlingsrommet i statsbudsjettene.
AP171112 Dermed må syv av ti gravide ta en sukkerbelastningstest som tar 2,5 timer og vil legge beslag på verdifull tid i en presset helsetjeneste.
AA171112 Politiet tar beslag i førerkortet til en bilfører, skriver politiet på Twitter.
AA171112 Vi har tatt midlertidig beslag av førerkortet.
VG171110 Den ferske VG-lista for låter viser at Kygo holder koken der : Denne uken har han hele fire sanger inne på topp 40, og legger beslag på plassene 4, 14, 23 og 37.
VG171109 - Politiet har gjort beslag som underbygger trusselen, men vi ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe mer om hvilket beslag det dreier seg om, heter det i en pressemelding.
VG171109 - Politiet har gjort beslag som underbygger trusselen, men vi ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe mer om hvilket beslag det dreier seg om, heter det i en pressemelding.
DB171109 I en pressemelding skriver politiet at de har gjort beslag som underbygger trusselen.
DB171109 - Vi ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe mer om hvilket beslag det dreier seg om, står det i pressemeldingen.
DB171109 I en pressemelding skriver politiet at de har gjort beslag som underbygger trusselen.
DB171109 - Vi ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe mer om hvilket beslag det dreier seg om, står det i pressemeldingen.
DA171109 Legkov og Vylegzjanin la beslag på de to øverste plassene på resultatlista på den avsluttende femmila.
DA171109 Politiet bekrefter at de har gjort beslag under aksjonen, men vil ikke si noe om de har beslaglagt våpen.
DA171109 Har gjort beslag
AP171109 Politiet bekrefter at det ble gjort beslag under aksjonen, men vil ikke si noe om de har beslaglagt våpen.
AP171109 Representanter for disse organene deltar jevnlig i Økokrims aksjoner ( ransaking og beslag ), samt i avhør og i det ytterligere arbeidet med etterforskning.
AP171109 Til Axios sier Parker at tanken bak tjenester som Facebook kun handler om hvordan man kan legge beslag på så mye som mulig av brukernes tid og oppmerksomhet.
VG171108 26-åringen hadde også med seg en iPhone, som etterforskerne har lagt beslag på, men myndighetene har så langt ikke klart å åpne den.
VG171108 Politiet opplyser at de har tatt beslag og gjennomgått de siktedes telefoner og PC-er, og at det her er funnet mye materiale.
AP171105 Dette prosjektet fikk suksess med pådømmelser og beslag i kriminelle verdier, men ledelsen i politidistriktet valgte likevel å stoppe prosjektet.
SA171103 Dette legger mindre beslag på jordbruksjord, enn et ekstra felt langs Motorveien.
DN171103 Økokrim tok beslag i domenet Popcorn-time.no i mars i fjor.
AP171103 - I flere av sakene er det gjort beslag hjemme hos mennene som bekrefter at de har en seksuell interesse for barn, sier Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.
AP171103 - Da tar vi beslag i laserpistolen og snakker svært nøye med vedkommende og med foreldrene.
AA171103 Politiet har tatt beslag i en machetekniv etter en uoverenstemmelse i narkomiljøet.
AA171103 Krimvaktleder Geir Langås opplyser lørdag formiddag at politiet har tatt beslag i kniven.
AA171103 - Da tar vi beslag i laserpistolen og snakker svært nøye med vedkommende og med foreldrene.
AP171102 Arkivmaterialet ble tatt i beslag av CIA under raidet mot skjulestedet der Al-Qaida-leder Osama bin Laden ble drept i 2011.
VG171031 - Det ble gjort beslag i forbindelse med en kontroll.
AA171031 - Vi har hatt noen beslag med tilsvarende ølmengder, men det er lenge siden vi har gjort et så stort beslag av brennevin, sier Sørlie, og legger til at det var påsatt falske skilter på varebilen.
AA171031 - Vi har hatt noen beslag med tilsvarende ølmengder, men det er lenge siden vi har gjort et så stort beslag av brennevin, sier Sørlie, og legger til at det var påsatt falske skilter på varebilen.
DN171030 Siden DNO nekter å betale, har domstolen tatt beslag i selskapets eiendeler i Jemen, blant annet kontorlokaler, biler og bankkontoer.
BT171030 USAs føderale politi FBI gjennomførte i juli en husransakelse hjemme hos Manafort i Alexandria og tok beslag i en rekke dokumenter som siden er overlatt til etterretningskomiteene i Representantenes hus og Senatet.
AA171030 Politiet har tatt beslag i førerkortet og det opprettes sak, sier operasjonsleder i politiet Bjørn Handegard.
DB171029 - Vi har tatt beslag i.
AA171029 - Det viser seg å være lekevåpen, som vi nå har tatt beslag i.
AA171029 Tok beslag i lydplanke og forsterker ¶
AA171029 Overholdt ikke pålegget, ble tatt beslag i lydplanke og forsterker ¶
AA171029 Da pålegget ikke ble overholdt, ble det tatt beslag i lydplanke og forsterker.
DB171028 Det viser seg å være lekevåpen, som vi nå har tatt beslag i.
VG171027 STORT BESLAG : Yngve Skovly er påtaleansvarlig på saken hvor en mann er siktet for ulovlig befatning med skytevåpen.
DB171027 oktober ble en mann i 50-årene varetektsfengslet etter et beslag på mellom 250 og 300 skytevåpen.
AP171027 - Det er et stort beslag .
AP171027 | Beslag av 300 skytevåpen i Møre og Romsdal ¶
AP171027 - Det er et stort beslag .
AA171027 - Det er et stort beslag .
AA171027 | Beslag av 300 skytevåpen i Møre og Romsdal ¶
VG171023 I boligen ble det gjort store beslag av anabole steroider og andre ulovlige preparater.
VG171023 Gjorde store beslag
DB171022 Politiet bekrefter at bombegruppen har gjort beslag på stedet, men vil ikke gå ut med mer informasjon.
AP171022 De opplyser også at bombegruppen har gjort beslag på stedet, men vil ikke gå ut med mer informasjon om hendelsen, som skjedde rundt klokken 01 natt til søndag.
AA171020 - Det er blant annet tatt beslag i et dashboard-kamera som sto i traileren, sier Volden.
AA171020 Førerkortet ble beslaglagt av politiet, som opplyser at hovedregelen er minimum tre måneder beslag .
AA171019 Det er ikke tatt beslag i bilistens førerkort.
BT171016 Beslag ble gjort både i salongene, ved barene og på toalettene om bord.
AA171016 Det er ikke tatt beslag i sjåførens førerkort.
BT171015 Politiets aksjon skal ikke ha gitt den helt store uttellingen når det gjelder beslag .
BT171015 Kun mindre beslag
VG171013 Dahl forteller at de har gjort beslag av en mindre båt.
DB171013 Etterforskere har tatt beslag i biler, mobiltelefoner og pc-er fra familien.
AP171013 - Jeg vet ikke om det er besluttet å ta midlertidig beslag i førerkortet, men vi har rutinemessig sikret oss de nødvendige prøver, sier Aas.
AA171013 Det var en softgun - tas i beslag
AA171013 - Det er aldersgrense på slike lekevåpen, samt at utseendet på det gjør at vi velger å gjøre beslag , forteller Bjørn Handegard, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.
NL171012 Forlik og vedtatte planer legger beslag på mye av handlingsrommet.
VG171011 OSLO TINGHUS ( VG ) Det er gjort 12 beslag av stikk- og slagvåpen på folk som er involvert i rettssaker de siste månedene.
VG171011 I løpet av fire måneder er det gjort tolv beslag av stikkvåpen og slagvåpen som besøkende ikke frivillig har gitt fra seg før adgangskontrollen.
VG171011 Der var det lite beslag , men vi ser jo at noen snur i døren.
VG171011 Alle beslag blir fotografert og sendt til politiet for undersøkelser og destruksjon.
AP171011 Etter at Oslo tinghus installerte røntgenkontroll i mai er det gjort tolv beslag av stikk- og slagvåpen, skriver VG.
AA171011 Etter at Oslo tinghus installerte røntgenkontroll i mai er det gjort tolv beslag av stikk- og slagvåpen, skriver VG.
VG171010 - Når det dreier seg om et så stort beslag , er det grunn til å tro at det er flere personer involvert både på leverandør- og etter mottakersiden, sier Christoffersen.
DB171010 - Når det dreier seg om et så stort beslag , er det grunn til å tro at det er flere personer involvert både på leverandør- og etter mottakersiden, sier Christoffersen.
DB171010 - Når det dreier seg om et så stort beslag , er det grunn til å tro at det er flere personer involvert både på leverandør- og etter mottakersiden, sier Christoffersen.
AP171010 Narkotika har gitt for lett tilgang til straffeprosesslovens bestemmelser om ransaking, pågripelser og beslag .
AA171010 - Når det dreier seg om et så stort beslag , er det grunn til å tro at det er flere personer involvert både på leverandør- og etter mottakersiden, sier Christoffersen.
VG171009 Tollvesenets beslag siden årtusenskiftet har vist at ølbeslaget er mer enn tidoblet, spritbeslaget har sunket drastisk, mens vinbeslaget er jenvt lavt og synkende.
VG171009 Her fra et beslag i Stjørdal 6. mars 2017 av 4 812 liter øl og 505 liter brennevin.
DB171009 Foto : Mattilsynet ¶ BESLAG : Mattilsynet har gjort en rekke beslag etter funn av ulovlige matvarer i biler.
DB171009 BESLAG : Mattilsynet har gjort en rekke beslag etter funn av ulovlige matvarer i biler.
AP171009 Politiet tok straks beslag i farens førerkort, da det juridisk sett er han som er ansvarlig under øvelseskjøringen.
AP171009 Vi har også tatt beslag i en kølle.
DN171008 Svensk politi har tatt beslag i hans pc.
AA171008 Ifølge politiet er det ikke tatt beslag i førerkortet som følge av ulykken.
VG171006 Her ved lageret for beslag av øl.
VG171006 Foto : Ole-martin Grav, VG ¶ Beslag og tomgods fra store russetreff viser at elever i videregående skole er blant storkundene som holder liv i denne virksomheten.
VG171006 BESLAG : Tollerne på Svinesund beslaglegger alkohol hver eneste dag.
DN171006 I tillegg kan vi ved beslag tidvis rekonstruere slettede data fra pc-er og smarttelefoner.
DB171006 - Vi har tatt beslag i det han hadde med seg, og arbeider med å analysere dette, samt å undersøke hva han ønsket gjøre, sier Peter Adlersson, talsperson for politiet i Region väst, ifølge Aftonbladet.
VG171005 Politiet bekreftet at de har gjort en rekke beslag , men har ennå ikke kunnet fastslå hva som eventuelt var drapsvåpenet.
VG171005 Har gjort « interessante » beslag
VG171005 - Vi har gjort flere interessante beslag , så får vi etterforske videre om noen av dem er brukt i forbindelse med drapet, sier Ljosåk.
VG171005 Vi har gjort flere beslag sammen med politiet hvor vi har avslørt større lagre med øl og andre smuglervarer, sier Nettum, som understreker at de er glade for at spritsmuglingen har holdt seg lav etter metanolskandalen i 2002.
VG171005 Vi har flere store beslag også i 2017, opp mot 22 000 liter øl og mange mellom 2000 og 5000 liter, sier seniorrådgiver Elisabeth Nettum i kontrollavdelingen i Tolletaten til VG.
VG171005 TATT PÅ FERSKEN : Beslag i Stjørdal 6. mars 2017 av 4 812 liter øl og 505 liter brennevin.
DN171005 Myndighetene i Pyongyang tar beslag i opptil 70 prosent av arbeidernes lønn, noe som trolig utgjør mellom 1,6 og 4 milliarder kroner årlig, viser en stor granskning nyhetsbyrået AP har gjennomført.
DN171005 Vi har flere store beslag også i 2017, sier seniorrådgiver Elisabeth Nettum i kontrollavdelingen i Tolletaten til VG.
DN171005 Bildet er fra et tidligere beslag på Svinesund.
DB171005 Video : CNN ¶ BESLAG : Verdalingen hadde med seg disse gjenstandene da han ble pågrepet av tyrkiske grensevakter i april i fjor : en jaktkikkert og et GoPro-kamera.
AP171005 Vi har flere store beslag også i 2017, sier seniorrådgiver Elisabeth Nettum i kontrollavdelingen i Tolletaten til VG.
AP171005 Beslag fra en politiaksjon i Stjørdal.
DB171004 Det er typisk i sånne saker at det blir gjort beslag , sier Rand.
DB171004 - Er det blitt gjort beslag ?
AA171003 En del av virksomheten som foregår der i dag, bør riktignok fortsette, men store lagerbygninger legger beslag på sentrumsnære arealer som det vil være mer effektivt og miljøvennlig å bruke til boliger, kulturaktiviteter og annen næringsvirksomhet.
AP170930 Lørdag røpet selvstyremyndighetene i Barcelona at de skal ha klart å skaffe til veie stemmeurner, selv om det nasjonale politiet har tatt beslag i valgmateriell og - utstyr - og spanske sentralmyndigheter truer spanske selskaper som leverer slike produkter til separatistene i Catalonia.
DB170929 Serieleder Bodø/Glimt har så godt som lagt beslag på den ene opprykksplassen.
DB170928 Sivilgarden har gått inn i regjeringskontorene i Barcelona, gjort beslag og arrestert 14 personer med ansvar for å avvikle folkeavstemninga.
VG170927 Tvangsekteskapet må finne sted umiddelbart, ellers sier sagnet at Dovregubben kommer til å legge beslag på henne.
AA170926 Vi har ikke tatt beslag i noe våpen, men har tatt beslag i PC og mobil for å sikre eventuelle elektroniske spor, sier Seljordslia.
AA170926 Vi har ikke tatt beslag i noe våpen, men har tatt beslag i PC og mobil for å sikre eventuelle elektroniske spor, sier Seljordslia.
AA170926 Vi har ikke tatt beslag i noe våpen, men har tatt beslag i PC og mobil er beslaglagt for å sikre eventuelle elektroniske spor, sier Seljordslia.
AA170926 Vi har ikke tatt beslag i noe våpen, men har tatt beslag i PC og mobil er beslaglagt for å sikre eventuelle elektroniske spor, sier Seljordslia.
SA170925 Med mandagens seier tok laget også tilbake sølvplassen etter at Brann hadde lagt beslag på den i en uke.
DA170925 Med mandagens seier tok laget også tilbake sølvplassen etter at Brann hadde lagt beslag på den i en uke.
DA170925 Det var snakk om store verdier, og sekkene la dessuten beslag på verdifull bryggeplass.
AP170925 Med mandagens seier tok laget også tilbake sølvplassen etter at Brann hadde lagt beslag på den i en uke.
VG170923 Hittil i 2017 er det inndratt nesten 40 kilo, fordelt på 640 beslag .
DB170923 Han innrømmer imidlertid at rutinene ikke er gode nok, men at de forholdt seg til straffeprosesslovens paragraf 213 om at beslag faller bort når saken er avgjort.
DN170922 Selskapet har også akseptert å at det blir tatt beslag i ytterligere 457 millioner dollar, som er beregnet å være gevinsten selskapet har hatt knyttet til korrupsjonsutbetalinger i Usbekistan.
DB170922 De fikk ikke medhold av lagmannsretten den gang, etter at politiet gjorde beslag i en PC hos Hvidsten i forbindelse med en annen straffesak der de fant en logg fra chattetjenesten Viber.
AP170922 Dette bildet viser et beslag i Tyskland.
DN170921 Selskapet har også akseptert å at det blir tatt beslag i ytterligere 457 millioner dollar, som er beregnet å være gevinsten selskapet har hatt knyttet til korrupsjonsutbetalinger i Usbekistan.
DB170921 I går, onsdag, gikk Sivilgarden etter ordre fra en dommer inn i regjeringskontorene i Barcelona, gjennomførte beslag og arresterte et dusin personer som arbeider med å gjennomføre folkeavstemninga.
VG170920 Politiet ønsker ikke å si om det er tatt beslag i noen sykkel i forbindelse med etterforskningen, skriver TA.
AP170920 Kompisene til Eirik Jensen hadde gjort et stort beslag .
DA170919 - Det ble ikke gjort ytterligere beslag under ransakingen, sier seksjonsleder Jarle Kolstad til Dagsavisen.
VG170918 I den forbindelse er det jo også ironisk inntil det fornøyelige at de to mest religiøse statene i USA, Utah og Mississippi, legger beslag på to av de tre øverste plassene når det gjelder bruk av nettporno, med Utah helt på topp.
DA170918 Politiet har allerede tatt beslag i 5,5 millioner kroner i kontanter, smykker, klokker, samt aksjer, klær og vesker, datautstyr og et Munch-maleri. | - Jeg burde vel si « endelig, her er Emmyen din, herr president » ¶
AA170918 Dommeren gikk gjennom beslag av narkotika, hvor de kom inn på kodespråk.
VG170917 VG har mottatt bekymringsmeldinger fra pårørende og pasienter som er kritiske til at sykkel-mesterskapet har fått legge beslag på store deler av veinettet frem til et av landets største sykehus.
DB170917 Tillerson : - USA kan bli værende i klimaavtalen ¶ ¶ BESLAG : En nordmann skal ha forsøkt å smugle tre kilo kokain i en falsk bunn på en svart koffert.
DB170917 Spesialenheten tar beslag i hans framtidige bokinntekter ¶
DB170917 Spesialenheten forsøkte å ta beslag i royaltypengene Jensen hadde tatt ut, og varslet i retten at de ville ta beslag i framtidige bokinntekter.
DB170917 Spesialenheten forsøkte å ta beslag i royaltypengene Jensen hadde tatt ut, og varslet i retten at de ville ta beslag i framtidige bokinntekter.
VG170916 Etterforskerne mener at innholdet i samtalen underbygges av en lang rekke med bevis i saken, deriblant beslag av våpen, kjøretøy, karnevalsmasker, skuddsikker vest og håndjern.
VG170916 Beslag
VG170916 HAR GJORT FLERE BESLAG : Bevæpnet politi har stilt seg opp utenfor MC-lokalet på Alnabru, der tjenestemenn nå ransaker bygningen.
VG170916 Det er også tatt noen beslag , sier politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt, til VG.
AP170916 På adressen ligger lokalet til en MC-klubb, der det ble gjort beslag av narkotika og våpen.
AA170916 På adressen ligger lokalet til en MC-klubb, der det ble gjort beslag av narkotika og våpen.
DB170915 Tolletaten har hatt mange store beslag av brennevin og øl de siste årene - og antallet holder seg stabilt høyt.
DB170915 STORE BESLAG : I 2016 gjorde tollerne rekordbeslag av øl, og tallene blir også høye i 2017.
DB170915 For å gjøre store beslag og holde ulovlige og farlige varer borte fra markedet er tolletaten helt avhengige av å ha operative tolltjenestemenn på grensen som dekker opp bemannede og ubemannede grenseoverganger, og kontrollerer når det er behov for det.
DB170915 - Tidlig søndag morgen hadde vi et beslag på 2247 liter vin og 207 liter brennevin.
DB170915 - Denne uka har vi så langt hatt 2 store beslag av vin i tillegg til en del andre halvstore beslag av alkohol og annet, kan Grandahl fortelle.
DB170915 - Denne uka har vi så langt hatt 2 store beslag av vin i tillegg til en del andre halvstore beslag av alkohol og annet, kan Grandahl fortelle.
DB170915 Beslag av brennevin var på 61 113 liter i 2016, og beslaglagt mengde brennevin holder seg stabilt.
DB170915 03.20 hadde vi beslag av 720 liter vin samt 99 liter brennevin smuglet inn i en svensk personbil.
NL170914 Nasjonalt vil vi legge beslag på nesten all tilgjengelig infrastruktur på Evenes.
AP170914 Politiet har tatt beslag i flere gjenstander.
AA170914 Under ransakingen på eiendommen i Ogndal er det gjort flere funn som politiet tok beslag i i tillegg til de to bombene som ble sprengt på eiendommen.
DN170913 Inndragningen i bruksretten følger i kjølvannet av at Økokrim i mars 2016 tok beslag i bruksretten til domenet.
DB170913 Har gjort beslag
DB170913 Hallgren sier at politiet har gjort beslag i saken, men av hensyn til videre etterforskning ønsker de ikke å si om de har beslaglagt noe våpen.
DB170913 Økokrim tok i mars i fjor beslag i popcorn-time.no.
AP170913 Politiet har tatt beslag i en rekke datamaskiner og telefoner som et ledd i etterforskningen.
AP170913 Politiet har tatt beslag i en rekke datamaskiner og telefoner som et ledd i etterforskningen.
AP170913 Politiet har tatt beslag i en rekke datamaskiner og telefoner som et ledd i etterforskningen.
AA170913 Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til Økokrim tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars i fjor.
DB170910 * Skatteetaten skal få hjemler som straffeskatt og tilleggsskatt slik at de kan ta beslag i utbyttet av straffbare handlinger direkte, i stedet for å sende over til politiet.
VG170909 Politiadvokat Moen sier til VG at det er gjort beslag i saken, men vil ikke kommentere om det dreier seg om drapsvåpenet.
AP170909 Det ble gjort beslag på stedet der hendelsen skjedde, men politiet har ikke ønsket å utdype hva som er funnet.
AA170909 Det ble gjort beslag på stedet der hendelsen skjedde, men politiet har ikke ønsket å utdype hva som er funnet.
VG170908 - Vi tok beslag i alt datamateriale.
DA170908 - Vi har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si noe om hva slags beslag vi har gjort, sier hun.
DA170908 - Vi har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si noe om hva slags beslag vi har gjort, sier hun.
AA170908 - Politiet vet imidlertid ut fra analyse av beslag at det er flere ofre.
AA170908 Vaktleder Guro Sandnes ved krimvakta opplyser til Dagbladet at politiet har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si hva slags beslag det er snakk om. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Vaktleder Guro Sandnes ved krimvakta opplyser til Dagbladet at politiet har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si hva slags beslag det er snakk om. ( ©NTB ) ¶
VG170907 Politiet gjorde et uvanlig beslag i en kjeller i Hudson Valley i New York i august, melder AP.
VG170907 Amerikansk politi har lagt beslag på sju levende og tre døde haier som ble funnet i en kjeller i New York.
DB170907 - Vi har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si noe om hva slags beslag vi har gjort, sier hun.
DB170907 - Vi har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si noe om hva slags beslag vi har gjort, sier hun.
AP170907 - Vi har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si noe om hva slags beslag vi har gjort, sier hun.
AP170907 - Vi har gjort beslag i saken, men ønsker ikke å si noe om hva slags beslag vi har gjort, sier hun.
AA170904 Politiet har tatt beslag i mopedførerbeviset til den 17 år gamle mopedføreren.
AA170904 Mopedfører skal ha blitt lettere skadet - brudd på vikeplikten - det ble tatt beslag av førerkortet til mopedfører. http://t.co/sgxseo9WUz ¶
AA170904 - Vi har nå opprettet sak, så får vi ta en vurdering om det eventuelt skal tas beslag av førerkort.
DB170903 I tillegg er det gjort omfattende beslag som er analysert og underlagt tekniske analyser, sier Thronæs.
AP170903 I tillegg er det gjort omfattende beslag som er analysert og underlagt tekniske analyser, sier Thronæs.
VG170902 Han mener ELN gjør beslag på 100.000 colombianske pesos, omkring 250 kroner, for hvert kilo kokain som fraktes ut av landsbyen.
VG170902 I år er det gjort åtte nye beslag, i tillegg til et beslag av karfentanyl.
VG170902 I år er det gjort åtte nye beslag , i tillegg til et beslag av karfentanyl.
VG170902 Det siste halvåret er det gjort flere beslag av dopet i Norge.
VG170902 Det er derimot gjort hele åtte beslag av furanylfentanyl i år.
DB170831 Vi har tatt beslag i flagget og skal gjøre videre undersøkelser, sier Mo.
AA170831 Vi har tatt beslag i flagget og skal gjøre videre undersøkelser, sier Mo.
DA170830 Nordre gate, vi har stanset en bil der fører fremstår som ruset, innbringes arrest for prøvetaking, fk beslag og anm.
AP170830 Helse har lagt beslag på omkring 17 prosent i hele perioden.
AA170830 Politiet tok beslag i førerkortet til bilføreren, men det er ikke mistanke om promillekjøring.
AA170830 * Helse har lagt beslag på omkring 17 prosent i hele perioden.
VG170829 Myndighetene har også tatt beslag i guruens eiendeler, inkludert det omfattende anlegget som fungerer som hovedkvarter.
VG170828 Nå har etterforskningen blitt gjenopptatt, og politiet går gjennom gamle avhør, prater med folk på nytt, ser gjennom gamle tips og analyserer gamle beslag .
DB170827 - Jeg kan bekrefte at vi tok beslag i et sverd på Karl Johan i går.
VG170826 Nå har etterforskningen blitt gjenopptatt, og politiet går gjennom gamle avhør, prater med folk på nytt, ser gjennom gamle tips og analyserer gamle beslag .
VG170825 I tillegg presenteres blant annet flere titalls navn på mistenkte i pågående etterforskninger, spaningsbilder, etterretningsopplysninger og fotografier av beslag som ikke er offentlig kjent.
DA170825 I tillegg presenteres blant annet flere titalls navn på mistenkte i pågående etterforskninger, spaningsbilder, etterretningsopplysninger og fotografier av beslag som ikke er offentlig kjent.
DA170825 - I den saken vi holder på med er det tatt beslag i datautstyr og det må vi ha tid til å analysere, sier han.
AA170825 Det er tatt beslag i bilførerens førerkort.
AA170825 I tillegg presenteres blant annet flere titalls navn på mistenkte i pågående etterforskninger, spaningsbilder, etterretningsopplysninger og fotografier av beslag som ikke er offentlig kjent.
AA170824 Beslag av førerkort, og opprettelse av sak, bilberging gjennomført.
DB170823 Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret legger beslag på flere milliarder av budsjettet.
DA170823 Skader etter farlige aborter legger beslag på en tredel av sengene ved sykehusene i hovedstaden Lilongwe, ifølge Sky News.
AA170823 | Nye beslag etter Barcelona-terror ¶
VG170822 Likevel understreker de at firmaets beskrivelse av samarbeidet med politiet ikke følger rutiner som er i samsvar med krav som følger lov og retningslinjer om beslag .
VG170822 Ifølge etterforskningen ansees det ikke som bevist at politibetjenten på ulovlig vis har samarbeidet med Brøndbos tidligere kompis, eller mannen ved firmaet som lagrer beslag .
DB170822 ( Dagbladet ) : Lørdag gjorde politiet i Osnabrück, en by i det nordvestlige Tyskland, et noe uvanlig beslag .
AA170822 Politiet sier til Namdalsavisa at det ikke er gjort beslag av noe våpen. ( ©NTB ) ¶
DB170821 Men etter det Namdalsavisa kjenner til skal det derimot ikke ha blitt brukt kniv, og skriver at politiet sier at det ikke har blitt gjort beslag av våpen i saken.
DB170821 - Vi har også tatt beslag i våpenet.
DB170820 Bilder fra stedet viser store beslag av automatvåpen.
AP170820 Politi bærer ut en plastpose med beslag fra en bygning i Ripoll, byen der flere av terroristene bodde.
DB170818 Her fra pågripelse av en mann i 40årene mistenkt for besittelse av ulovlig overgrepsmateriale, samt ransaking og beslag av elektroniske spor i mannens hjem.
AA170818 Politiet har tatt beslag i kniven som ble brukt i angrepet.
AA170818 - Det var et overraskende stort beslag , sier Knut Waldemar Solli, fungerende seksjonsleder for kriminalseksjonen i Bodø, til NTB.
DB170816 ¶ STORE BESLAG : Bare i sommer har sikkerhetskontrollørene på amerikanske flyplasser satt to dystre ukesrekorder i å beslaglegge våpen i passasjerenes håndbagasje.
DA170816 Politiet tok beslag i fire luftvåpen og to sett med pil og bue. | - Nekter for å ha drept 26-åring på Ålgård ¶ 29-åringen som er siktet for å ha drept en 26-åring på Ålgård lørdag nekter straffskyld.
VG170815 Første halvår av 2017 ble det beslaglagt hele 1742 kilo cannabisprodukter, fordelt på 6716 beslag .
VG170815 Et av de viktigste utviklingstrekkene som trekkes fram av Kripos i nye tall fra 2017 er at det er gjort beslag av godterier med THC.
VG170815 Et av de viktigste utviklingstrekkene som trekkes fram av Kripos er at det er gjort beslag av godterier med THC.
VG170815 - Det er en ny trend at vi får inn flere beslag av denne typen, sier pressekontakt Axel Due i Kripos.
DA170814 - Ellers vil det bli foretatt analyser av beslag og krimtekniske undersøkelser på åstedet, samt avhør av vitner, sier Berge til RA.
AP170814 - Vi vet foreløpig ikke om det finnes øyenvitner til selve drapet, sier Berge, som ikke ønsker å si om politiet har tatt beslag i et drapsvåpen.
AP170814 - Vi har tatt mange beslag i saken.
AP170814 Beslag ¶ 29-åringen har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.
AP170814 BESLAG : Mange av gjenstandene er vakkert utsmykket.
AA170814 Politiet har gjort beslag av det han har stjålet og gitt det tilbake til eieren.
AA170814 Politiet meldte på Twitter klokken 20.04 at de har gjort beslag av bilførerens førerkort.
AA170814 Med fare for at de andre kunne kjøre videre, tok vi beslag i bilnøklene.
AA170814 Til Stavanger Aftenblad sier politiadvokaten at de har tatt mange beslag i saken.
AA170814 Til Stavanger Aftenblad sier politiadvokaten at de har tatt mange beslag i saken.
AA170814 Kikkingen tok så mye båndbredde og la beslag på så mye arbeidstid at ledelsen i flere departementer så seg nødt til å blokkere Big Brother i arbeidstiden.
AP170812 En av dem har lagt beslag på en norsk marmorblokk fra Fauske, de andre bruker mykere kleberstein fra Otta.
DB170811 Politiet har gjort beslag av fire tomhylser som det antas å være fra løsammunisjon.
AP170811 - Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar vi er drapsvåpenet.
AA170811 Vi har tatt beslag i dykkeutstyr, tatt avhør på stedet og opprettet sak for å finne ut hva som kan ha skjedd.
DB170810 For at politiet skal kunne ta beslag eller gjennomgå en telefon må det foreligge en etterforskning i en straffesak, sier Drønnen.
VG170809 Til tross for at Paul Manafort så ut til å samarbeide med etterforskningen av Trump-kampanjens bånd til Russland, skal FBI ha valgt å ransake hjemmet hans og gjøre beslag . etterforskningen av Trump-kampanjens bånd til Russland, skal FBI ha valgt å ransake hjemmet hans og gjøre beslag.
VG170809 etterforskningen av Trump-kampanjens bånd til Russland, skal FBI ha valgt å ransake hjemmet hans og gjøre beslag .
VG170809 De har også gjort flere beslag som de har begynt å gå gjennom.
VG170809 - Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar er drapsvåpenet, sier politiadvokat Andreas Christiansen i en pressemelding.
DB170809 Det ble gjennomført flere vitneavhør og foretatt tekniske undersøkelser, samt gjort flere beslag som vi allerede har begynt å gå igjennom, skriver politiet.
DB170809 - Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar er drapsvåpenet.
DA170809 - Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar vi er drapsvåpenet.
AP170809 Det kan skje fordi en nøkkelperson er pågrepet eller at vi har gjort et stort beslag av narkotika eller penger.
AP170809 - Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar vi er drapsvåpenet.
AA170809 - Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar vi er drapsvåpenet.
VG170808 Det er uklart om det har blitt tatt beslag .
DB170807 Taktisk i form av blant annet vitneavhør og teknisk i form av beslag , sier Johnsen.
AA170806 Ifølge politiet erkjenner føreren å ha sovnet, og det blir tatt beslag i førerkortet.
DB170805 Politiet har blant annet gjort beslag av en kopi av et skytevåpen, melder politiet i Østfold på Twitter.
AA170805 Politiet har blant annet gjort beslag av en kopi av et skytevåpen, melder politiet i Østfold på Twitter. ( ©NTB ) ¶
VG170804 Skulle det skje, vil vervet legge også legge beslag på tiden hennes - og gjøre det i mange år fremover.
DB170804 Politiet har blant annet gjort beslag av en kopi av et skytevåpen, melder politiet i Østfold på Twitter.
AP170804 Såkalt « civil forfeiture », « sivilt beslag », er når myndighetene tar ting som en bil, kontanter eller et hus, uten domfellelse.
AP170804 Lettere å beslaglegge ting med « sivile beslag » ¶
DN170802 Russland har tatt beslag i to bygninger som amerikanske diplomater benyttet seg av i Russland og har bedt den amerikanske ambassaden og amerikanske konsulater om å redusere totalt antall ansatte i Russland til 755.
DN170802 Fram til og med juli hadde Tollvesenet beslaglagt drøye ni tonn ferdig filetert fisk, fordelt på 87 beslag .
AP170802 Kelly, den gang sjef for USAs sørkommando, foran et beslag av over 1000 kilo kokain etter at kystvakten stoppet en fiskebåt i det vestre Karibia.
AP170802 Kelly, den gang sjef for USAs sørkommando, foran et beslag av over 1000 kilo kokain etter at kystvakten stoppet en fiskebåt i det vestre Karibia.
AP170802 | Økning i beslag av « hestedop » blant nordmenn ¶
AP170802 Ifølge Kripos ble det i 2016 gjort 96 beslag av det ulovlige hestedopet på landsbasis.
AP170802 Antall beslag av det såkalte « hestedopet » har åttedoblet seg siden 2008.
AA170802 Ordren om at båten Iuventa skal tas i beslag , kom fra påtalemyndigheten på Sicilia etter en etterforskning som startet allerede i oktober i fjor.
AA170802 Italia har beordret beslag av en båt fra en tysk hjelpeorganisasjon som anklages for å legge til rette for ulovlig innvandring i Middelhavet, opplyser politiet.
AA170802 Det har flere ganger blitt gjort lignende beslag på flyplassen i Kuala Lumpur, og miljøaktivister har pekt ut Malaysia som et av de største knutepunktene for handel med ulovlige dyr og produkter fra disse.
AA170802 Fram til og med juli hadde Tollvesenet beslaglagt drøye ni tonn ferdig filetert fisk, fordelt på 87 beslag .
VG170801 Ifølge Kripos var det i fjor 96 beslag av det ulovlige hestedopet på landsbasis.
VG170801 Aldri før har det blitt gjort flere beslag av det livsfarlige stoffet enn i fjor. stoffet enn i fjor.
DN170731 USAs finansdepartement tar beslag i eiendeler som tilhører Venezuelas president Nicolas Maduro.
AP170730 Tollere sorterer lørdagens beslag av ulovlig fisk FOTO : Tollvesenet ¶
AA170730 Bare i løpet av helgen har politiet i Oslo to ganger tvitret om beslag i fisk.
AA170730 Bare i løpet av helgen har politiet i Oslo to ganger tvitret om beslag i fisk.
VG170729 Politiet gjorde beslag i form av pepperspray, ifølge en melding på Twitter.
VG170729 Det er ikke foretatt noe beslag av våpen, men vi har gjort andre beslag av ting som kan brukes i forbindelse med en demonstrasjon, sier Stenerød.
VG170729 Det er ikke foretatt noe beslag av våpen, men vi har gjort andre beslag av ting som kan brukes i forbindelse med en demonstrasjon, sier Stenerød.
DN170729 Ifølge TT har Østfold-politiet blant annet tatt beslag i de pågrepnes biler.
DN170729 Det er ikke tatt beslag av våpen, men politiet har sikret seg ulike ting som kan brukes i forbindelse med en demonstrasjon.
AA170729 Det er ikke foretatt noe beslag av våpen, men vi har gjort andre beslag av ting som kan brukes i forbindelse med en demonstrasjon, sier Stenerød.
AA170729 Det er ikke foretatt noe beslag av våpen, men vi har gjort andre beslag av ting som kan brukes i forbindelse med en demonstrasjon, sier Stenerød.
AA170726 Kaald sier de har hatt lignende beslag før.
DB170725 - Vi legger ikke beslag på fritida til folk.
AA170724 Det er tatt beslag i førerretten til en bilfører med utenlandsk førerkort.
DN170722 Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten.
AA170722 Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten.
DB170721 - Vi har tatt beslag i en startpistol, sier Iversen til Dagbladet.
AA170721 - Det er ikke aktuelt med beslag hos noen av førerne, men vi oppretter sak, opplyser operasjonsleder.
DA170720 I forbindelse med at politiet skal ha tatt beslag i klærne hans for å bruke disse som bevis i en annen straffesak skal han ha tatt kvelertak på en politibetjent og spyttet ham i ansiktet.
AA170720 Det er ikke tatt beslag i førerkortet, sier Hollingen.
AA170720 2 beslag av førerkort ( 87 km/t og 95 km/t ) + 3 forenklede forelegg.
VG170719 Han sier det er gjort beslag i hytta, blant annet av mobiltelefoner.
DB170719 Så kommer den brutale påminnelsen ¶ ¶ Beslag : Tollbeslagene av khat øker på Oslo lufthavn.
DB170718 Der langet han ut mot USAs beslag av to eiendommer eid av den russiske staten.
DA170718 Politiet tok beslag i førerkortet til mannen, som skal ha samtykket i beslaget.
AA170718 | Domstol : Russland må betale 50 millioner etter beslag av Greenpeace-skip ¶
NL170717 Investeringene vil sammen med tilretteleggingen av nye flystasjoner legge beslag på så store deler av forsvarsbudsjettet, slik at de økonomiske rammene gjør det bortimot umulig å bygge opp troverdige landstyrker.
AA170717 Søndag kveld gjorde tollerne et større beslag av vin, sprit og sigaretter i Sør-Trøndelag.
AA170717 I helgen gjorde tollerne fire beslag ved grensa som til sammen besto av over 2.300 liter alkohol.
AA170712 Den øvrige etterforskningen i saken fortsetter med full styrke, både med ytterligere vitneavhør, gjennomgang av beslag og analyse av digitalt materiale.
DB170711 Foto : Tolletaten ¶ BESLAG : Frossent storfekjøtt er blant varene tollerne fant i den varme varebilen.
AA170710 Det planlagte krysset vil også legge beslag på dyrkamark.
VG170709 Men de kan aldri regne med å kunne legge beslag på millionerstatningen til Khadr. 24 år gamle Khadr ble dømt til 40 års fengsel av militærdomstolen i Guantánamo Bay, men avtalen inneholdt en betingelse om maksimalt åtte års soning, at han dessuten ville bli overført til Canada for soning i hjemlandet etter kun ett år og deretter bli benådet e
VG170709 Politiet mener hasjrøyking kan ha utløst brannalarmen som førte til beslag av 60 gram hasj i Porsgrunn.
DB170709 Dersom politiet var av den oppfatning at tiltalte utgjorde en trafikkrisiko, skulle straffesaken vært påskyndet eller saken forelagt retten for fortsatt beslag av førerkortet », fastslo dommeren.
DB170709 I forbindelse med pågripelsen ble det også gjort et beslag av tre rivotriltabletter, som inneholder det narkotiske virkestoffet clonazepam.
DB170709 Blå var i juni i fjor under hardt press fra Oslo kommune og oslopolitiets utelivsseksjon, som i en omfattende rapport til næringsetaten hevdet at utestedets musikkprofil tiltrekker seg « uønskede elementer », sørger for en rekke ordensforstyrrelser og legger beslag på for store politiressurser.
AA170709 - Vi tok beslag av førerkortet på grunn av stor sannsynlighet for at fører hadde sovnet.
AA170709 UP avholdt laserkontroll i 60-sone i tiden 1715-2110 1 beslag av FK ( 96 km/t ), og 9 FF, høyeste hastighet 83 km/t.
DB170708 Myndighetene tok også beslag i nesten 100 millioner dollar som ble disponert av ektefellen, Ruth Madoff.
DA170708 Økningen på antall beslag kan tyde på vi treffer riktige bilene som kjører over grensen, understreker hun.
DA170708 Tallene er hentet fra beslag gjort i Østfold i første halvår av 2016, sammenlignet med første halvår av 2017.
DA170708 Snus har også økt betraktelig fra i fjor, det ble utført 274 beslag denne våren, mens kun 170 i samme periode i fjor.
DA170708 Likevel er antall beslag nesten doblet når man ser på enkelte varer importert til Norge.
DA170708 I år har Tollvesenet beslaglagt 207.749 liter øl, fordelt på 2.048 beslag .
DA170708 I 2016 var det kun 1.189 beslag og 101.425 liter som ble funnet.
DA170708 Det er ingenting urovekkende på den nye listen med tall over antall beslag i Østfold denne våren, forteller Vårin Antonsen Utne seksjonssjef ved Tollregion Øst-Norge.
AA170708 Kvinnelig fører i 40 årene stanset i Børsa, blåste til over lovlig verdi, erkjenner forholdet, samtykker i beslag av førerkort.
AA170708 Hun samtykker i beslag av førerkort, det melder politiet på Twitter kl. 19.23.
VG170707 TIDLIGERE BESLAG : Tollvesenet opplyste i mars at de hadde beslaglagt 20 sexdukker som forestiller barn.
VG170707 - I flere av sakene er det gjort beslag hjemme hos mennene som bekrefter at de har en seksuell interesse for barn, sier Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.
DB170707 ¶ GJORDE BESLAG : En mann er tiltalt i forbindelse med å ha bestilt en seksualisert barnedokke.
DB170707 Her et bilde fra da det ble gjort et beslag av seksualiserte dokker på Gardermoen tidligere i år.
DB170707 - I flere av sakene er det gjort beslag hjemme hos mennene som bekrefter at de har en seksuell interesse for barn, sier Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.
AA170707 - I flere av sakene er det gjort beslag hjemme hos mennene som bekrefter at de har en seksuell interesse for barn, sier Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.
SA170706 Han har lagt beslag på den venstre midtstopperplassen, men har de siste kampene spilt venstreback igjen, mye på grunn av forfall fra Birger Meling og Alex Gersbach.
NL170706 Men dessverre er det slik at tollvesenets beslag nok bare er en brøkdel av det som føres ulovlig ut av landet.
NL170706 Foto : Tolletaten ¶ Beslag fra såkalte fisketurister i Nord-Norge har økt med hele 57 prosent fra i fjor.
AP170706 Han har lagt beslag på den venstre midtstopperplassen, men har de siste kampene spilt venstreback igjen, mye på grunn av forfall fra Birger Meling og Alex Gersbach.
AA170706 Det ble tatt beslag i førerkortet - og forholdet anmeldes.
DA170705 Tollerne har også gjort beslag av flere typer fentanyler, blant annet såkalt elefantdop.
DA170705 I tillegg kommer beslag av 141 kilo amfetamin, som er 52 kilo mer enn de seks første månedene i fjor.
AA170705 Våpen tatt i beslag .
AA170705 Tollerne har også gjort beslag av flere typer fentanyler, blant annet såkalt elefantdop.
AA170705 I tillegg kommer beslag av 141 kilo amfetamin, som er 52 kilo mer enn de seks første månedene i fjor.
VG170704 På en pressekonferanse tirsdag bekrefter politistasjonsjef Jon Roger Lund ved Stovner politistasjon at politiet har gjort flere store beslag av narkotika.
VG170704 Ifølge VGs opplysninger er tre stykker varetektsfengslet for et større beslag av hasj i en skog.
FV170704 Alsaker sier det ikke er blitt gjort noe beslag av førerkort.
DB170704 - I tre og en halv måned har det vært en målretta politiinnsats i Oslo øst, blant annet ved bruk av sivilpoliti - og det er blitt gjort en rekke beslag av narkotika.
DB170704 - Det er også gjort beslag av våpen og penger, sier Metlid.
DB170704 Nå ble det tatt ytterligere sju beslag ; musikkutstyr, fotoapparat og en påhengsmotor.
DB170704 Videre er vi fornøyd med å ha tatt beslag i og fått inndratt et stort pengebeløp som stammer fra omsetning av narkotika, skriver politiadvokat Jan Christian Alvheim i Vest politidistrikt i en e-post til Dagbladet.
DB170704 I tillegg ble det tatt beslag i 319 800 norske kroner.
DB170704 I leiligheten ble det tatt beslag i circa 6 kilo marihuana og hasj samt 420 gram kokain.
DB170704 - Vi er tilfreds med å ha fått tatt beslag i store mengder narkotika, som var ment for omsetning i distriktet her.
AP170704 I tillegg var store beslag av penger, narkotika og våpen gjort i Oslos sørøstlige bydeler.
BT170703 Videre er vi fornøyd med å ha tatt beslag i og fått inndratt et stort pengebeløp som stammer fra omsetning av narkotika.
BT170703 - Vi er tilfreds med å ha fått tatt beslag i store mengder narkotika, som var ment for omsetning i distriktet.
BT170703 - Det ble tatt beslag i 319.800 norske kroner.
SA170701 | Nederland protesterer på Israels beslag av solcelleanlegg ¶
AA170701 | Nederland protesterer på Israels beslag av solcelleanlegg ¶
AA170701 Buvika : patrulje har tatt beslag i et førerkort.
AA170701 De fleste beslag har vært gjort på litauere, polakker og tyskere.
DA170631 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
FV170630 Det ble gjort beslag av førerkortet, i tillegg ble føreren anmeldt.
FV170630 Det ble gjort beslag av førerkort, i tillegg ble føreren anmeldt.
VG170629 - Det er beslag på stedet, vitneopplysninger og mannens egen forklaring som i sum gjør at vi mener det er skjellig grunn til å mistenke at han i verste fall kan ha tent på huset, sier Meland, som ikke ønsker å gå i detalj.
FV170629 Det er blitt tatt et midlertidig beslag av førerkortet til den mannlige sjåføren.
AP170629 Det går blant annet på samhandling departementene imellom, samt at det er et ønske at Regjeringskvartalet ikke skal legge beslag på for stort område, sier Weiby.
AP170629 Det går blant annet på samhandling departementene imellom, samt at det er et ønske at Regjeringskvartalet ikke skal legge beslag på for stort område, sier Weiby.
AA170629 Politiet oppretter sak på forholdet og førerkortet til sjåføren er tatt i beslag .
AA170628 Det blir likevel opprettet sak og gjort beslag av førerkort på bakgrunn av ulykken.
SA170626 Det har vært et rekordår for beslag av narkotika i Myanmar, Laos, Sør-Kina og Nord-Thailand.
DN170626 Det har vært et rekordår for beslag av narkotika i Myanmar, Laos, Sør-Kina og Nord-Thailand, og mandag, på verdens anti-narkotika-dag, brente myndighetene opp beslaglagt dop for å markere sitt ståsted.
AP170626 Det har vært et rekordår for beslag av narkotika i Myanmar, Laos, Sør-Kina og Nord-Thailand.
AP170626 Det har vært et rekordår for beslag av narkotika i Myanmar, Laos, Sør-Kina og Nord-Thailand FOTO : Thein Zaw / TT / NTB Scanpix ¶
AA170626 Det har vært et rekordår for beslag av narkotika i Myanmar, Laos, Sør-Kina og Nord-Thailand.
DB170624 Store beslag
AP170624 Offentlig sektor utgjør altså langt over halvparten av norsk fastlandsøkonomi, og den legger beslag på en større del av arbeidsstyrken enn den gjør i noe annet OECD-land.
AA170624 Adresseavisen har vært i telefonisk kontakt med to menn som har tilknytning til Trolla Brug, for å få en kommentar til politiets aksjon og beslag i forrige uke.
AA170624 Politiet har tatt beslag i førerkortet til mannen.
SA170621 Han bekrefter at politiet har tatt beslag i redskapet som de mistenker at siktede benyttet, og at det dreier seg om en kniv.
DN170621 Reiseoperatøren TUI tar opp kampen mot « håndkle-mafiaen » som legger beslag på solsenger fra tidlig om morgenen uten å ta dem i bruk.
AA170621 I 60-sone går grensen for beslag på 86 kilometer i timen. | - Det var ikke verst på en onsdagskveld ¶
NL170620 Da mønstrene raknet var det de som sto nært maktens tinder som gikk foran i å legge beslag på fellesskapets eiendom og bli de enormt rike nyrike som satte standarden for hva friheten skulle brukes til, - intelligentsiaen havnet i dyp fattigdom, likesom pensjonistene og andre store grupperinger i samfunnet.
DN170619 Nord-Korea påstår at amerikanske tjenestemenn med makt tok beslag i en diplomatisk forsendelse.
BT170619 Bergensklinikkenes Føre Var-rapport forteller om mindre tilgjengelighet, færre beslag og nedgang i utrykninger til heroin-overdoser.
AP170619 - Det legger beslag på nødlinjene og operatørene våre.
VG170618 De stadig større bistandsbudsjettene legger beslag på en stadig større del av Utenriksdepartementets arbeidskraft.
BT170618 Og så er det andre tilsvarende beslag hvor vi har lyktes, sier politiadvokat Janne Ringset Heltne.
BT170618 FOTO : Fred Ivar Utsi Klemetsen ¶ BESLAG : Bildet viser noe av beslaget som er gjort i Dark Room-etterforskningen.
BT170618 DARK ROOM-JURIST : Ifølge påtaleansvarlig Janne Ringset Heltne har politiet lyktes med å knekke en del av det krypterte beslaget, mens andre beslag fremdeles er uåpnet.
BT170618 - Vi trenger en nøkkel for å komme oss inn i krypterte beslag .
BT170618 BESLAG : Politiet har beslaglagt en rekke harddisker, minnepinner og telefoner i Dark Room-etterforskningen.
AA170615 - Den ene erkjente forholdet og samtykket i førerkortbeslaget, mens den andre ikke erkjente å ha kjørt så fort og samtykket heller ikke i beslag av førerkortet, sier Geir Langås ved krimvakta hos politiet i Sør-Trøndelag.
DA170614 Politiet har gjort beslag av brukerutstyr for doping fra kroppsbyggerens søppelkasse.
VG170613 Hun snakker for mye om fortiden og legger beslag på for mange av Jess' ( Johansson ) dyrebare timer.
VG170613 Hvis vi finner slike bilder ved beslag , finner vi gjerne også chat og annen kommunikasjon med barna som gjør at de er enkle å identifisere, sier Bjørn Sellstrøm ved Interpol.
VG170613 - Vi har gått bort fra å telle antall bilder og videoer som vi finner i hvert enkelt beslag .
AA170611 Ifølge NRK er det en stor økning i antall beslag av kulturgjenstander forsøkt innført i Norge.
AA170611 Det er tatt beslag i kvinnens førerkort, hun vil bli anmeldt og det tas videre blodprøve for å sjekke promillen.
AA170611 Ifølge NRK er det en stor økning i antall beslag av kulturgjenstander forsøkt innført i Norge.
VG170610 I ti år har Brækhus banket verdens beste kvinnelige boksere og lagt beslag på alle tittelbeltene i vektklassen sin.
DN170610 Solselskap får ta 33 millioner euro i beslag
DA170610 At en kommersiell aktør legger beslag på hele Tøyenparken i flere uker hver sommer vekker harme og irritasjon i nabolaget.
DA170610 - Det er problematisk at kommersielle aktører skal kunne legge beslag på offentlige områder i mange uker i sleng, mener ekspert på byutvikling, Erling Dokk Holm.
AA170610 - Det er lenge siden vi har gjort et så stort beslag av sprit.
DN170609 Solselskap får ta 33 millioner euro i beslag
AP170609 Legger beslag på store områder ¶
AP170609 Ifølge en rekke europeiske miljøorganisasjoner, med Oxfam og Transport & Environment i spissen, vil luftfartens behov for biodrivstoff de neste tiårene legge beslag på enorme jordbruksområder.
VG170608 Hun peker på at det er gjort et større beslag , men at det ikke er sikkert at materialet i beslaget er straffbart.
VG170608 - Men det er et relativt omfattende beslag .
DN170608 | Solselskap får ta 33 millioner euro i beslag
DN170608 Får ta beslag på 33 mill. euro ¶
DN170608 Det norske solkraftselskapet EAM Solar får ta beslag i midler verdt 33 millioner euro hos to sentralt ansatte i et sveitsisk selskap.
DN170608 Denne domstolen har nå gitt EAM Solar rett til å ta beslag i midler verdt inntil 33 millioner euro, tilsvarende 314 millioner kroner, hos to sentralt ansatte i det sveitsiske selskapet.
AA170608 I løpet av de to månedene som har gått siden han kjørte en lastebil rett inn i en folkemengde i sentrum av Stockholm, har politiet gjennomført 1.279 forhør og gjort cirka 30 beslag .
VG170606 Foto :, AAP via Reuters ¶ BESLAG : Politiets krimteknikere med en pose med beslag utenfor Melbourne-leiligheten.
VG170606 BESLAG : Politiets krimteknikere med en pose med beslag utenfor Melbourne-leiligheten.
BT170606 BESLAGET : Bildet viser beslag av 0,25 gram furanylfentanyl.
AP170606 Politiet i Manchester har tatt beslag i en hvit Nissan Micra.
AA170603 Det ble tatt beslag i cirka 120 kilo kjøtt og ost, og en god del andre matvarer ble lastet av, sier Tuset.
DB170602 Til nå har det i for stor grad vært opp til det lokale politiet hvordan både fysiske og digitale beslag blir lagret, sier han.
DB170602 Status per i dag når det gjelder oppfølging av rapporten fra 2008, er ifølge Bøhler at de har « innledet en oppdragsdialog med Politiets fellestjenester ( PFT ) for å få utredet volum- og plassbehov, logistikkbehov og alternativer for lokaler for langtidslagring av beslag .
DB170602 Ifølge Høyesterett viste Torgersen-saken « behovet for at spørsmålet om oppbevaring av bevis og opprettholdelse av beslag i saker der tekniske bevis er av betydning, gjøres til gjenstand for en mer inngående vurdering ».
DB170602 Det dreide seg både om prøver som ble oppbevart hos rettsmedisinsk på FHI og ifølge rapporten « Beslag og spormateriale » som var tatt vare på av en politietterforsker i Bergen.
DB170602 -  I flere saker har vi konstatert at det er beslag som ikke er tilgjengelige.
DB170602 -  Det er åpenbart at biologisk spormateriale og andre eventuelle krimtekniske bevis og beslag kan være av avgjørende betydning for oss, sier Erdal. -  I flere saker har vi konstatert at det er beslag som ikke er tilgjengelige.
DA170601 Soma sier til RA at det er gjort to beslag hos dataeksperten.
AP170601 Beslag gjort av Tollvesenet fyller flere reoler på toll-lageret.
DN170531 DN er kjent med at politiet slo til mot flere steder, og at det ble tatt beslag i datamateriale.
AA170531 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
AA170531 Politiet tok ikke beslag i førerkortet til 18-åringen.
FV170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn.
FV170530 Det er en mann der det er gjort et omfattende beslag av data, sier Gordon Petterson.
FV170530 BESLAG : Politiet har gjort omfattende beslag i Dark Room-saken. 5500 BRUKERNAVN : Bildet skal illustrere de 5500 brukernavnene som Vest politidistrikt opplyste at de hadde i « Dark Room»-etterforskningen i 2016.
FV170530 BESLAG : Politiet har gjort omfattende beslag i Dark Room-saken. 5500 BRUKERNAVN : Bildet skal illustrere de 5500 brukernavnene som Vest politidistrikt opplyste at de hadde i « Dark Room»-etterforskningen i 2016.
DB170530 Politiet gjorde store beslag , blant annet 30 harddisker med overgrepsmateriale.
DB170530 Saken begynte å rulle da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder.
BT170530 « I en av sakene våre har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn.
BT170530 Ørjan Deisz ¶ BESLAG : Politiet har gjort omfattende beslag i Dark Room-saken.
BT170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn.
BT170530 BESLAG : Politiet har gjort omfattende beslag i Dark Room-saken.
AP170530 Politiet sier de har gjort beslag hjemme hos mannen som de mener knytter ham til det aktuelle innlegget i sosiale medier.
AP170530 « I en av sakene våres har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn.
AP170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn.
AP170530 « I en av sakene våres har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn.
AP170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn.
AA170530 Det ble tatt beslag i førerkortet, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag Politidistrikt.
AA170530 Politiet sier de har gjort beslag hjemme hos mannen som de mener knytter ham til det aktuelle innlegget i sosiale medier. ( ©NTB ) ¶
AA170530 Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder.
DB170529 Vi gjorde et mindre beslag på 200 kilo filet tidligere denne uka.
DB170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag hos den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.
AP170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag fra den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale ¶
AA170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag fra den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale ¶
AA170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag hos den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.
DA170527 Fredag gjorde politiet en rekke beslag da de ransaket frisørsalongen han driver.
AP170527 Fredag gjorde politiet en rekke beslag da de ransaket frisørsalongen han driver.
AA170527 Fredag gjorde politiet en rekke beslag da de ransaket frisørsalongen han driver.
AA170527 Fredag gjorde politiet en rekke beslag da de ransaket frisørsalongen han driver.
VG170523 I begynnelsen av denne vintermåneden tok politiet på Romerike beslag i 350 kilo hasj til en verdi av 50 millioner kroner som var gjemt i en trailer.
AA170523 Han bekrefter at det er tatt beslag i våpenet som ble brukt under skyteepisoden.
NL170522 Det anmodes også om at fylkeskommunen ser på hvor fylkesveien legges i dette området, for ikke å gjøre unødvendige beslag på det næringsarealet som er tilgjengelig.
DA170520 Derfor er det kanskje ikke så rart at Tollvesenet gjør større og større beslag hvert år.
AA170520 - Ved promille over 0,5 blir det derimot gjort beslag i førerkort, sier Letnes.
NL170519 Dette bildet er fra et beslag i en annen sak og er kun ment som en illustrasjon.
NL170519 BESLAG : 33-åringen ble dømt for besittelse av flere kilo hasj og marihuana.
DA170519 Politiet tok også beslag i en MC.
DB170518 Politiet har allerede tatt beslag i 5,5 millioner kroner i kontanter, smykker til en verdi av 1,3 millioner kroner, klokker for drøyt 2 millioner, samt aksjer, klær og vesker for nesten 800 000 kroner, datautstyr og et Munch-maleri.
NL170517 Bare timer etter at politiet hadde vært på stedet, blusset festen opp igjen, og politiet måtte sette foten hardt ned : De tok beslag i HiFi-anlegget i boligen, og anmeldte festdeltakere for ordensforstyrrelse.
NL170516 - Vi har fått undersøkt gamle beslag på nytt hos Folkehelseinstituttet med tanke på DNA-spor.
DB170516 ¶ FLERE BESLAG : I forbindelse med en målrettet innsats mot omsetning av ulovlige rusmidler til ungdom og russ har Bergen-politiet nylig gjennomført flere planlagte og målrettede tilslag.
DB170516 De har gjort flere beslag - blant annet av marihuana ( bildet ) : Foto : Vest politidistrikt.
BT170516 I mannens bolig fant politiet en cannabisplantasje, og det ble gjort beslag av i overkant av 200 gram marihuana.
BT170516 Han mistenkes for omsetning av tyngre narkotiske stoffer som kokain, og det er gjort beslag av blant annet MDMA i forbindelse med pågripelsen.
AP170516 Nord-Koreas atomprogram legger beslag på store deler av det nordkoreanske statsbudsjettet.
VG170514 Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder.
DB170514 Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder.
AA170514 Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder.
AA170513 Økokrim slo til mot hundeeierne i desember 2015, der de tok beslag i både hunder og i videomateriale, blant annet av villsvinjakt med hund og kniv i Frankrike.
VG170512 Politiet fant også Filippinenes største beslag av digitalt overgrepsmateriale, med flere harddisker og datamaskiner som skal analyseres i søket av andre mulige ofre og kjøpere.
AA170512 Politiet fant også Filippinenes største beslag av digitalt overgrepsmateriale, med flere harddisker og datamaskiner som skal analyseres i søket av andre mulige ofre og kjøpere. ( ©NTB ) ¶
AA170511 Omskjæring bør imidlertid ikke være en tjeneste som legger beslag på offentlige helsetjenester og fortrenger viktigere tilbud.
DB170509 Politiet gjorde store beslag , blant annet 30 harddisker med overgrepsmateriale.
DB170509 De tok også beslag i en Cheery Mobile Touch-tablet, og denne hadde mer enn 4000 kontakter lagret.
DA170509 Domstolen i Jemen tok beslag i selskapets eiendommer, bankkonti og kjøretøy, men arbeiderne har fortsatt ikke mottatt det de har krav på ifølge dommen.
VG170508 - Vi har gjort beslag på stedet og arbeider der fremdeles med tekniske undersøkelser.
VG170508 - Svenskene tente på saken, forklarer Pedersen, som sier at informasjonen han videreformidlet førte til et beslag på over 400 kilo hasj, tilhørende Jensensbarndomsvenn, og som skulle til Norge. 4.
DN170508 Økokrim tok i mars i fjor beslag i domenet Popcorn Time, en strømmetjeneste som gir brukerne tilgang til filmer og TV-serier.
DN170508 Dataforeningene NUUG og EFN vant frem i Borgarting lagmannsrett i saken mot Økokrims beslag av domenet Popcorn Time.
DB170508 - Vi har gjort beslag på stedet og arbeider der fremdeles med tekniske undersøkelser.
AP170508 - Vi har gjort beslag på stedet og arbeider der fremdeles med tekniske undersøkelser.
FV170507 MANDAL : Beslag av båtførerbevis ¶ 00.58 : En mannlig, beruset, båtfører fikk båtførerbeviset beslaglagt.
DB170506 De fikk ikke medhold av lagmannsretten den gang, etter at politiet gjorde beslag i en PC hos Hvidsten i forbindelse med en annen straffesak der de fant en logg fra chattetjenesten Viber.
AP170505 De har alt du kan tenke deg av skruer, beslag og andre duppeditter, som du det er umulig å få tak i når noe har gått i stykker.
VG170504 Under ransaking har politiet tatt beslag i flere tusen bilder fra mannens datamaskin.
VG170504 Politiet har tatt beslag i flere tusen bilder hos en politiker i Hordaland.
VG170504 Det er derimot ikke sikkert at det er overgrepsmateriale på alle bildene som det er tatt beslag i, sier politiadvokaten og legger til : ¶
DA170504 Det er derimot ikke sikkert at det er overgrepsmateriale på alle bildene som det er tatt beslag i, sier politiadvokaten til avisen.
AA170504 Tirsdagens beslag er stort også på landsbasis, sier Sørli.
AA170504 Stort beslag
AA170504 - Det er lenge siden vi har gjort et så stort beslag av sprit.
AA170504 Det er derimot ikke sikkert at det er overgrepsmateriale på alle bildene som det er tatt beslag i, sier politiadvokaten til avisen.
VG170503 * Politiet hadde pågrepet hasjsmugleren Gjermund Cappelen og flere medlemmer i hans liga etter flere uker med intens etterforskning og beslag av nesten 400 kilo hasj.
VG170503 - Det er gjort et narkotikarelaterte beslag .
DB170503 Han sier det er mulig pengene nå kan være de omkring 30 000 som det ble tatt beslag i på gården til Jensen.
DB170502 Ifølge kilden ble det også tatt beslag i flere våpen, deriblant to maskinpistoler.
AA170502 Ifølge kilden ble det også tatt beslag i flere våpen, deriblant to maskinpistoler.
AA170502 Trafikkkontrollen i Bratsbergvegen tirsdag ettermiddag førte til ni forenklede forelegg og beslag av et førerkort.
AA170502 Avholdt trafikkontroll, laser i Bratsbergvegen, 9FF, 1 førerkort beslag , høyeste hastighet 69 km/t i 40 sone.
DB170430 Jeg forstår at vi legger beslag på store ressurser i politiet, men vi gjør det fordi vi mener politi, påtalemyndigheten, domstolene og barnevernet utsetter folk for overgrep.
AP170429 Hittil i år har vi hatt 24 store beslag , det er mye mer enn i samme periode i fjor, sier kontorsjef Wenche Fredriksen, sjef for kontrollvirksomheten ved Svinesund.
AP170429 Hittil i år har vi hatt 24 store beslag , det er mye mer enn i samme periode i fjor, sier kontorsjef Wenche Fredriksen, sjef for kontrollvirksomheten ved Svinesund.
VG170428 Da politiet ransaket barnefarens bolig i Norge i februar i fjor, tok de beslag i passene til datteren og barnemoren.
VG170428 - Da faren tok beslag i datterens pass, under det som skulle være en kort ferie i Norge i oktober 2015, anmeldte hun umiddelbart saken her, og brukte datterens ID-kort til å ta henne med tilbake hit, sier Vrahimis.
BT170428 ULYKKESBUSS : Politiet har gjort beslag i russebussen, som går under navnet « Black Rock City ».
FV170426 Det er tatt beslag i førerkortet til tre menn på 19, 58 og 60 år.
DB170426 Politiet har tatt beslag i en rekke videoer og bilder, samt tekstmeldinger mellom de to der de diskuterer skytingen.
DB170426 Dermed er det blitt direkte kostbart for akademikere å henvende seg til folk flest, fordi det legger beslag på tid og krefter det ville være karrieremessig lurere av dem å bruke på å henvende seg til en håndfull fagfeller.
AP170426 Av disse påståtte innførslene er det i tiltalen bare to partier som faktisk er dokumentert ved beslag : Det ene beslaget skjedde 6. juni 2012, da 177 kilo fra Nederland ble stanset på Svinesund.
DA170425 - Som bostyrer vil jeg nå ta beslag i alle eiendommer, så får vi finne løsninger med panthavere og ta hensyn til eventuelle anker, sier Karlsen til RA.
SA170424 - De har ikke peiling på hva det vil si å tilbakebetale et lån og de vet ikke hvor mye penger et lån vil legge beslag på gjennom et liv.
FV170424 - De har ikke peiling på hva det vil si å tilbakebetale et lån og de vet ikke hvor mye penger et lån vil legge beslag på gjennom et liv.
BT170424 - De har ikke peiling på hva det vil si å tilbakebetale et lån og de vet ikke hvor mye penger et lån vil legge beslag på gjennom et liv.
AP170424 - De har ikke peiling på hva det vil si å tilbakebetale et lån og de vet ikke hvor mye penger et lån vil legge beslag på gjennom et liv.
DB170421 I følge meget sikre kilder innenfor kammeret - der det ikke finnes én eneste spaner som opererer på kanten av loven med informanter innenfor diverse hysjligaer - vil kammeret informere om metaforiske beslag , stikkhaikukontroller, lyriske pågripelser og forsøkt på misbruk av poesiens vinnende vesen for egen vinning ( politikere & tåkefyrster ), modernistiske ran i ba
DA170421 44 Rekeland ¶ - Beslag av førerkort for mann ( 20 ) idet han ble målt til 122 km/t i 80-sone, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170421 Elton opplyser at tollerne på Svinesund har gjort store beslag av Xanax og Rivotril hvor personer som har rumensk statsborgerskap har hatt dette med seg.
AA170421 Politiet har gjort beslag fra bilen.
AA170421 Har gjort beslag
AA170421 Politiet har gjort beslag fra bilen.
AA170421 Har gjort beslag
VG170420 FARLIG STOFF : Overlege Merete Vevelstad er bekymret etter dødsfall og beslag av Karfentanil i Norge.
VG170420 Ett beslag i Norge ¶
VG170420 - Vi har sett stoffet i norske beslag bare en gang, så vi tror ikke det har vært utbredt hittil men vi vet at det er utbredt i mange land og at liknende stoff også er sett i Norge senest i år, sier Vevelstad.
DB170420 I en video som fulgte med den nasjonale advarselen i USA, forteller to etterforskere fra New Jersey om et beslag av den svakere utgaven, det syntetiske opiatet fentanil.
DB170420 I USA har DEA bedt operative politimyndigheter om å ikke sjekke beslag som minner om Karfentanil i bil eller på gata, men å transportere det direkte til et laboratorium der stoffet sikkert kan håndteres.
DB170420 - Etter en dialog med Kripos fikk vi vite om hvor farlig stoffet er, og da tok vi noen forholdsregler angående beslag av datautstyr og telefon, med tanke på egen sikkerhet.
DB170420 I en video som fulgte med den nasjonale advarselen i USA, forteller to etterforskere fra New Jersey om sitt første beslag av det narkotiske stoffet.
DB170420 I USA har DEA bedt operative politimyndigheter om å ikke sjekke beslag som minner om Karfentanil i bil eller på gata, men å transportere det direkte til et laboratorium der stoffet sikkert kan håndteres.
DB170420 - Etter en dialog med Kripos fikk vi vite om hvor farlig stoffet er, og da tok vi noen forholdsregler angående beslag av datautstyr og telefon, med tanke på egen sikkerhet.
AP170420 I fjor ble det totalt beslaglagt 167942 slike tabletter i Oslo, fordelt på 951 beslag .
AA170420 - Dette er et brukbart stort beslag , og saken er anmeldt til politiet som håndterer dette videre, sier Bjørvik.
SA170419 Første beslag i Norge ¶
SA170419 Dette er første gang det er gjort beslag av karfentanil i Norge.
SA170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
SA170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
SA170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
FV170419 Første beslag i Norge ¶
FV170419 Dette er første gang det er gjort beslag av karfentanil i Norge.
FV170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
FV170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
FV170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
DB170419 Nesten 60 millioner ble tatt inn gjennom arrest, utlegg, beslag og inndragning.
DB170419 - Etter en dialog med Kripos fikk vi vite om hvor farlig stoffet er, og da tok vi noen forholdsregler angående beslag av datautstyr og telefon, med tanke på egen sikkerhet.
DB170419 Beslag på gutterommet ¶
DB170419 Jensen sier at han fikk narkotikaen fra ulike beslag langt tilbake i tid, og anslår at det kan ha startet rundt 1986, da det ifølge Jensen ikke var noen formaliteter eller regelverk vedrørende dette.
DB170419 Han får spørsmål om når det ble et formalisert regelverk i politiet om at man ikke kunne ta narkotika fra beslag for å benytte det til ekempelvis foredragsvirksomhet.
DB170419 ( Dagbladet ) : Line Sandtorv, som har jobbet med etterforskningen av Eirik Jensen i Spesialenheten, forteller i Oslo tingrett i dag at politiet gjorde beslag av flere forskjellige typer narkotika på Eirik Jensens kontor etter pågripelsen av ham i 2014.
AP170419 Første beslag i Norge ¶
AP170419 Dette er første gang det er gjort beslag av karfentanil i Norge.
AP170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AP170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AP170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AP170419 Første beslag i Norge ¶
AP170419 Dette er første gang det er gjort beslag av karfentanil i Norge.
AP170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AP170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AP170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AA170419 Dette er første gang det er gjort beslag av karfentanil i Norge.
AA170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AA170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
AA170419 januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.
VG170418 De har gjort noen beslag , men hvorvidt det er sprengstoff er ikke visst.
VG170418 Foto : Tore Kristiansen ¶ BESLAG : Her ligger den samme hasjen i en bag, slik den ble funnet i vogntoget som ble stoppet i Dalarna i 2007.
DN170418 Bankene forsøkte å ta beslag i beløpet, men det var til slutt sentralbanken som satte ned foten.
AP170417 Som følge av angrepet har svensk politi gjennomført flere aksjoner mot boliger og har tatt over 300 beslag som skal analyseres.
AA170417 - Trafikkontrollresultat i 60-sone ved Meisingset : Syv forenklede forelegg og en anmeldelse med beslag .
AA170416 Mexicanske myndigheter har funnet flere millioner dollar som skal ha forbindelser til Duarte, fryst over 100 bankkontoer og tatt beslag i flere eiendommer og selskaper som er knyttet til den tidligere guvernøren. ( ©NTB ) ¶
AA170416 Tre trafikkontroller - ingen bøter eller beslag
VG170415 Mannens forsvarer, Louis Anda, sier til VG at hans klient var en kort periode varetektsfengslet etter at han ble pågrepet da politiet tok beslag i pc-en hans.
VG170414 Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden framover jobbe på fulltid kun med denne saken, skriver NTB.
FV170414 Politiet har nå tatt beslag i den angripende hunden, og oppretter sak på forholdet.
DN170414 Med hashtager som #svartsparing og #sveitserbank, viser FIOD frem en gullbarre, klokker, perlekjeder og gullsmykker som skal være beslaglagt hos Credit Suisse-kunder - i tillegg til å omtale beslag fra kunder som en luksusbil av merke Mercedes, 35 malerier og private eiendommer.
DA170414 Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden framover jobbe på fulltid kun med denne saken.
BT170414 Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden fremover jobbe på fulltid kun med denne saken.
AP170414 Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden fremover jobbe på fulltid kun med denne saken. | - USA vurderer militære tiltak mot Nord-Korea ¶
AA170414 Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden framover jobbe på fulltid kun med denne saken. ( ©NTB ) ¶ | - USA vurderer militære tiltak mot Nord-Korea ¶
AA170414 Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden framover jobbe på fulltid kun med denne saken. | 4,5 millioner påskeegg konfiskert i Italia ¶
AA170414 | Tre trafikkontroller - ingen bøter eller beslag
DB170413 300 beslag skal nå analyseres, og politiet har mottatt 1000 tips.
AP170413 Et stort elektronisk beslag blir gjennomgått.
AA170413 300 beslag skal nå analyseres, og politiet har mottatt 1.000 tips.
AA170413 Flere beslag
AA170413 - Vi har ikke gått ut med noen statistikk ennå, men tallene viser foreløpig at det er en økning i antall beslag og mengde vi beslaglegger i første kvartal sammenlignet med fjoråret, sier Pettersen Ruud.
DB170411 Spanske tollere klarte bare å ta beslag i 600 000 pakninger i 2013, ifølge avisa Sur.
SA170410 Politiet bærer ut beslag etter en aksjon i Vårberg lørdag ettermiddag.
SA170410 Tre poeng skiller opp til Manchester United på plassen foran, mens fjerdeplassen og mesterligaspill neste sesong, som har Arsenal har lagt beslag på i mange år, er sju poeng unna.
BT170410 Tre poeng skiller opp til Manchester United på plassen foran, mens fjerdeplassen og mesterligaspill neste sesong, som har Arsenal har lagt beslag på i mange år, er sju poeng unna.
AP170410 De legger beslag på store arealer og deler opp landskapet.
AP170410 De legger beslag på store arealer og deler opp landskapet.
AP170410 Politiet bærer ut beslag under en politiaksjon i Sollentuna natt til mandag.
AP170410 Tre poeng skiller opp til Manchester United på plassen foran, mens fjerdeplassen og mesterligaspill neste sesong, som har Arsenal har lagt beslag på i mange år, er sju poeng unna.
VG170409 PST ønsker ikke å gi noen detaljer rundt beslag eller avhør.
VG170409 PST gjorde natt til søndag og søndag flere ransakinger og beslag i forbindelse med saken.
FV170409 Det er foretatt avhør og foretatt beslag .
BT170409 Politiet bærer ut beslag etter en aksjon i Vårberg lørdag ettermiddag.
AP170409 Politiet bærer ut beslag etter en aksjon i Vårberg lørdag ettermiddag.
AP170409 Politiet bærer ut beslag etter en aksjon i Vårberg lørdag ettermiddag.
AP170409 Det er foretatt avhør og foretatt beslag .
SA170408 Antallet fartsovertredelser og beslag under påskeutfarten fredag var høyere enn på samme dag i fjor.
DB170408 Grafikk : Kjell-Erik Berg / Dagbladet ¶ BESLAG : Politiet har tatt beslag i en rekke gjenstander i leiligheten i Vårberg.4 Foto : Maja Suslin / TT / NTB Scanpix ¶
DB170408 BESLAG : Politiet har tatt beslag i en rekke gjenstander i leiligheten i Vårberg.4 Foto : Maja Suslin / TT / NTB Scanpix ¶
AP170406 Da politiet nylig gjennomførte ransaking, gjorde de beslag , blant annet av mannens datautstyr.
DB170405 » Jensen forklarte på spørsmål fra Schilling at meldinga om bensin og diesel kan bety at det er tatt beslag i både hasj og marijuana.
DB170405 - Vi mener dette er et beslag Jensen varslet Cappelen om, og spørsmålet er hvorfor han gjorde det, sier Kristine Schilling ved Spesialenheten i retten.
DB170405 - Politiet ble kontaktet først etter at tollerne hadde avdekket lageret og gjort sitt beslag , understreker han.
DB170404 Det ble derfor iverksatt skjult etterforskning av Hussain, samt at det ble foretatt beslag på hans bopel ».
AA170404 ¶ Stort beslag : - Det er et betydelig beslag i trøndersk sammenheng, sier statsadvokat Kaia Strandjord om hasjbeslaget på nær 15 kilo som ble gjort i fjor sommer.
AA170404 ¶ Stort beslag : - Det er et betydelig beslag i trøndersk sammenheng, sier statsadvokat Kaia Strandjord om hasjbeslaget på nær 15 kilo som ble gjort i fjor sommer.
AA170404 - Det er et betydelig beslag i trøndersk sammenheng, svarer statsadvokaten.
AA170404 - Betydelig beslag
VG170402 Politiet har tatt beslag av bussen og skal gjøre tekniske undersøkelser av denne, i tillegg til et omfattende utredningsarbeid for å finne svar på hvordan ulykken kunne skje.
VG170402 Tatt beslag av bussen ¶
VG170402 Politiet har tatt beslag av bussen og skal gjøre tekniske undersøkelser av denne, i tillegg til et omfattende utredningsarbeid for å finne svar på hvordan ulykken kunne skje.
AA170402 Operasjonsleder sier det er gjort et beslag i saken.
AA170401 Den mannlige føreren samtykket ikke i beslag av førerkortet.
AA170401 - Han vil bli anmeldt og politiet har tatt beslag i førerkortet hans, sier Ann Kristin Øie, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.
AA170401 Arrangementet med 5000 deltakere legger beslag på mye av hotellkapasiteten i byen denne årvisse helga og er et av de største arrangementssuksessene i Trondheim.
AA170401 Arrangementet med 5000 deltakere legger beslag på mye av hotellkapasiteten i byen denne årvisse helga og er et av de største arrangementssuksessene i Trondheim.
VG170331 » I løpet av etterforskningen har politiet tatt beslag i flere våpen i en garasje som knyttes til en mann i ligaen.
VG170331 Politiet har også tatt beslag i karnevalsmasker og klær som de mener er ransuniformer - samt to stjålne biler og to mopeder.
AA170331 Arrangementet med 5000 deltakere legger beslag på mye av hotellkapasiteten i byen denne årvisse helga og er et av de største arrangementssuksessene i Trondheim.
AA170331 - Er det gjort beslag i saken ?
DB170330 Det gjalt et beslag av narkotika, der det var forhåpninger om at beslaget kunne føre til et enda større beslag .
DB170330 Det gjalt et beslag av narkotika, der det var forhåpninger om at beslaget kunne føre til et enda større beslag.
DB170330 I tillegg vil så mange vindmøller legge beslag på rundt halve Norges landareal, omtrent 180 000 km2.
DA170330 januar 2015 gjorde politiet et beslag i kjelleren til 60-åringen.
AP170330 Over Svinesund passerer hvert døgn 10 000 personbiler og 1300 vogntog, og hver uke gjør Tollvesenet beslag og pågriper kurer som frakter narkotika inn i landet.
AP170330 Anslag i den forrige perspektivmeldingen, fremlagt av Regjeringen Stoltenberg for fire år siden, viser at stat og kommune vil legge beslag på 35 prosent av arbeidskraften her i land i 2060 mot 25 prosent i dag.
VG170329 Foto : Markus Aarstad ¶ BESLAG : Litografiet « Historien » av Edvard Munch ble stjålet fra et galleri i Oslo i 2009.
VG170329 november 2009, og ble tatt i beslag i forbindelse med pågripelsen av de to mennene - samme dag som overleveringen fant sted.
SA170329 | Frykter nytt designerdop også kan ta liv utenfor rusmiljøet ¶ Beslag av et nytt, svært farlig narkotisk stoff har fått alarmen til å gå i Kripos.
SA170329 BESLAGET : Bildet viser beslag av 0,25 gram furanylfentanyl.
DN170329 For at Tolletaten skal kunne gjøre beslag , må rettighetshaveren ha en kjennelse fra Tingretten der selskapet bak varemerket ber om at mistenkte piratkopier beslaglegges.
VG170328 Her ble det tatt beslag i en knvis om politiet mener ble brukt under drapet.
SA170328 Derfor er det ikke tatt beslag i førerkort i saken.
AA170328 Da vi pågrep ham ble det gjort beslag som vi mener styrker mistanken om hans tilknytning til ranssaken, sier krimvaktleder Wenche Johnsen ved Sentrum politistasjon i Trondheim.
AA170328 Senere meldte politiet at det ikke var noen personskade og kun små materielle skader, men at det blir opprettet sak på forholdet og at førerkortet tas i beslag .
VG170327 Det er et stort beslag sier, seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tolletaten til VG.
VG170327 BESLAG : Dette fant tollerne onsdag da de åpnet bagasjerommet på en norsk varebil på Svinesund.
SA170327 NAV og Stavanger kommune vil legge beslag på 6000 kvadratmeter kontorlokaler i Byfjordparken i Kalhammaren.
SA170327 | Rekordstore beslag av smuglersigaretter ¶
SA170327 BESLAGET : Bildet viser beslag av 0,25 gram furanylfentanyl.
DB170327 - Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.
BT170327 BESLAGET : Bildet viser beslag av 0,25 gram furanylfentanyl.
BT170327 - Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, uttaler Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse, i en pressemelding.
AP170327 - Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier senioringeniør Elisabeth Drange ved Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.
AA170327 - Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.
AA170327 - Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.
DB170326 n andre veldig mye penger, og disse noen er ofte uten skrupler når det kommer til virkemidler for å inndrive disse pengene ), samt stjålne sykler og lommebøker fra byens uvitende tilskuere til et blodig drama som utspiller seg i samfunnets mørke kroker, som følge av at ringvirkningene av et slikt beslag gjør alle ledd i den illegale næringskjeden både fattigere, mer desperate og mer skruppelløse.
DB170326 Oversatt : Når store beslag som det Stølen og hans kolleger nå skryter av, finner sted, kjennes det først og fremst og bokstavelig talt på kroppen til individene som lever under jernhælen til det mørke markedets høye herrer - de organiserte kriminelle.
AP170325 Politiet har undersøkt 21 adresser i London og gjort konkret 2700 beslag av blant annet datamateriell.
AA170324 Operasjonslederen sier beslag av bil er en helt normal reaksjon når man blir stanset med såpass kort intervall.
BT170323 Politiet har tatt beslag i 22-åringens datautstyr der han bor, og politiadvokaten betegner beslagene som « ganske omfattende ».
VG170322 Hun avviser at det ble tatt beslag i penger under ransakingen.
AP170322 Thierry var allerede i 2013 i politiets søkelys etter et beslag av kokain på Orly-flyplassen i Paris.
AP170322 Dette bildet er tatt i desember 2012 da François Thierry, fortsatt ledet det franske narkotikapolitiet og kunne stolt vise frem et beslag av 2,5 tonn cannabis.
DB170321 - Det er for lavt sånn som det ser ut i dag, og det vitner om at vi ikke har hatt nok fokus på beslag i den senere tiden.
BT170321 BESLAG : Påtaleansvarlig Eli Valheim bekrefter at politiet har beslaglagt mannens datamaskin.
SA170320 « Bærekraftig biodrivstoff må være av en slik art at det verken legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog eller andre villmarksområder », skriver Morten Tønnessen.
SA170320 Bærekraftig biodrivstoff må være av en slik art at det verken legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog eller andre villmarksområder.
SA170320 Eirik Jensen har lagt beslag på sjefen helt frem til juni, og de andre 57 advokatene er ikke å se.
DB170320 Førstestatsadvokat Stanghelle sier en av grunnene til at det har tatt tid, er at den nå tiltalte mannen mente 7000 e-poster politiet hadde tatt beslag i var advokatkorrespondanse som de ikke kunne ta beslag i.
DB170320 Førstestatsadvokat Stanghelle sier en av grunnene til at det har tatt tid, er at den nå tiltalte mannen mente 7000 e-poster politiet hadde tatt beslag i var advokatkorrespondanse som de ikke kunne ta beslag i.
DB170320 Retten skriver blant annet « at en motivasjon for en slik ordning kan være å unngå at den reelle eierens kreditorer tar beslag i formuesgodet ».
DB170320 Finansmannen, som nå er under etterforskning, var under konkursbehandling og fikk ikke tatt opp lån og kunne heller ikke stå som eier av bolig uten at eiendommen ville bli tatt beslag i.
AA170319 Bare i januar ble det tatt beslag i narkotika til en verdi av 2 millioner dollar, opplyser innenriksdepartementet i Gaza by. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Det er tatt beslag i førerkort, mannen i 30-årene er avhørt og dimittert fra Politihuset i Trondheim.
DN170316 En planlagt femdobling av norsk lakseproduksjon, slik fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) har tatt til orde for, vil legge beslag på arealer i Brasil som er større enn det samlede arealet som brukes til matproduksjon i Norge, skriver Dagbladet.
DB170316 Meldingen handlet ifølge Jensen om et konkret beslag som var gjort.
DB170316 Det er et konkret beslag gjort i nærheten av Nordby senteret eller lenger inn mot Norge.
DB170316 - Det spørs hvilken dimensjon det var på det beslaget da, svarer Jensen, som får opplyst at spesialetterforskeren også har sjekket beslag ned på gramsnivå.
DB170316 anm ) om de har hatt beslag på norske borgere.
AA170316 En planlagt femdobling av norsk lakseproduksjon, slik fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) har tatt til orde for, vil legge beslag på arealer i Brasil som er større enn det samlede arealet som brukes til matproduksjon i Norge, skriver Dagbladet.
DB170315 Vi tenkte da at om dette hadde noe med nattas beslag å gjøre - hva er det Cappelen da forventer av Jensen, som politimann, kan gjøre med informasjonen, sier Thue, som også sier : ¶
VG170314 TRAVEL STJERNE : På sin nye single « Girl At Coachella » har Matoma - Tom Stræte Lagergren - fått med seg kanadiske Magic ! som for tre år siden tok beslag på førsteplassen i USA i hele tretten uker.
VG170314 - Mange i politiet har kun fokus på å bygge straffesaker og fange folk, få størst mulig beslag og flest mulig i fengsel.
DB170314 Til sammen inneholdt de tre vogntogene 49 195 liter øl, 11 315 liter brennevin og 50 000 sigaretter, noe som ifølge kontorsjefen utgjør ny rekord både i beslag og forsøk på unndratte avgifter på så kort tid.
DB170314 Mange hadde fokus på bare å bygge straffesaker, fange folk og ta størst mulig beslag , få flest mulig i fengsel.
DB170314 Deretter fortalte Cappelen ifølge Glavin om en kamerat som hadde opplevd at politiet underslo flere hundre tusen under et beslag i den aktuelle saken.
DB170314 I en anket dom fra Oslo byfogdembete, fikk banken nylig aksept for å ta beslag i aksjer som står i navnet til Viks Monaco-bosatte far Erik Martin Vik.
BT170314 Mellom 80 og 90 politifolk var involvert i aksjonen ¶ BESLAG : Politiet har tidligere i etterforskningen beslaglagt både narkotika, penger og brukerutstyr.
BT170312 Det sa den overgrepstiltalte mannen i avhør om politiets beslag .
DB170311 STORT BESLAG : Beslaget på 20 kilo heroin betegnes som det største i hovedstaden på lang tid.
DB170311 Resultatet er et stort beslag av heroin.
VG170309 Det er beslag og datatekniske undersøkelser i forbindelse med Dark Room-saken som danner bakgrunn for tiltalen, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til Bergens Tidende.
SA170309 - Førerkortet ble beslag slik rutinen er når noen kjører på folk i gangfelt, sier Bøgild.
DB170309 Om det blir vedtatt, betyr det at Forsvaret vil legge beslag på enda flere milliarder av statsbudsjettet de neste årene.
DB170309 Å laste ned Fifa 17 legger beslag på 44 GB, ifølge beskrivelsen i PSN-butikken.
AP170309 Politiet har pågrepet syv personer som antas å være tilknyttet et større somalisk narkonettverk i Oslo, i forbindelse med et beslag på nærmere 20 kilo heroin.
AP170309 Historisk stort beslag
AP170309 Politiet har pågrepet syv personer som antas å være tilknyttet et større somalisk narkonettverk i Oslo, i forbindelse med et beslag på nærmere 20 kilo heroin.
AP170309 Historisk stort beslag
AP170309 Beslag og datatekniske undersøkelser danner bakgrunn for tiltalen, forteller statsadvokat Benedikte Høgseth.
AP170309 Gjennomgår beslag
AP170309 Det er også rutinemessig gjort beslag i form av datamaskin og mobiltelefon.
AA170309 Politiet har pågrepet sju personer som antas å være tilknyttet et større somalisk narkonettverk i Oslo, i forbindelse med et beslag på nærmere 20 kilo heroin.
DB170308 Uttalelsen er gitt i forbindelse med Tollvesenets beslag av dukker som forestiller småbarn.
DB170308 I denne konkrete saken er det allerede gjort beslag av overgrepsmateriale hos en av dem som hadde bestilt en dukke.
AP170308 Totalt gjorde etaten 15.700 beslag av alkohol i 2016 - ca. 43 hver dag.
VG170307 - I tillegg til de bevisene som er kjent fra behandlingen i Senja tingrett, så er det også gjort beslag av chattelogger fra sosiale medier.
VG170307 Det er rutinemessig tatt blodprøve av kranbilføreren, samt at det er besluttet beslag av førerkort, melder politiet i en pressemelding.
FV170307 Politiet opplyser at det rutinemessig ble tatt blodprøve av kranbilføreren, samt at det er besluttet beslag av førerkortet.
DA170307 De avvæpnet soldater, la beslag på våpen og tvang kongen tilbake til Paris for å forsyne folket med brød. 8. mars ble markert for første gang i USA i 1908, da marsjerte kvinnene for stemmerett.
SA170306 mars, slik at vi ikke legger beslag på den tradisjonelle markeringen.
AA170306 | Sporet stjålet telefon til leilighet på Rosenborg ¶ Beslag av telefon og narkotika.
DB170304 Men Økokrim har flere eposter i sine beslag der den private pengehjelpen blir diskutert samtidig som CAS, Forsvaret og verftet Horten skipsreperasjoner diskuterer hvem som skal ta regninga for ombyggingen av seks MTBer.
VG170303 Tollvesenet har gjort mange slike beslag , særlig av postpakker, sier en representant for britenes National Crime Agency ( NCA ) til avisen.
VG170303 BESLAG : Tolletaten har siden i fjor høst beslaglagt 21 sexdukker som forestiller barn.
DB170303 Likevel gjøres beslag , og de viser at vi på forskjellige måter, enten ved personlig frakt eller med brev/pakkepost, innfører enten dyreprodukter eller levende dyr.
AA170303 ¶ Politiadvokat Marianne Høyer ved Trøndelag politidistrikt bekrefter at de har fått anmeldelser fra tollvesenet, etter at de har gjort beslag av bestilte sexdukker som fremstår som barn.
AA170303 Det ble gjort i alt 1.300 beslag av ulovlige produkter verdt rundt 43 millioner kroner.
AA170303 - Det blir stadig gjort beslag inn til Norge av CITES-gjenstander.
VG170302 Denne desember-natten brøt politiet seg inn på et hasjlager på Røa og tok beslag i 109 kilo hasj og en større sum kontanter.
DB170302 Vi tenkte da at om dette hadde noe med nattas beslag å gjøre - hva er det Cappelen da forventer av Jensen, som politimann, kan gjøre med informasjonen, sier Thue, som også sier : ¶
DB170302 Foto : Lars Eivind Bones / Dagbladet ¶ BESLAG : Miniutgaver av politiets egne beslagsbilder.
DB170302 * Politiet har allerede tatt beslag i 5,5 millioner kroner i kontanter, smykker til en verdi av 1,3 millioner kroner, klokker for drøyt 2 millioner, samt aksjer, klær og vesker for nesten 800.000 kroner, datautstyr og et Munch-maleri.
BT170301 Leiligheter har vært ransaket og beslag gjort, men først og fremst retter politiet etterforskningen inn mot avhør av de siktede, de to kvinnene som i dag er voksne, deres familier, naboer, omgangskrets, samt ansatte i helsevesenet, skole og barnevernet.
VG170228 Har gjort beslag
VG170228 Det er også gjort beslag av datamateriale i saken.
VG170228 - Det er helt vanlig rutine i slike saker at vi gjør beslag av lagringsmedier, som telefoner og datamaskiner, og de blir nå gjenstand for tekniske undersøkelser, sier Thorsen.
DB170228 BESLAG : Miniutgaver av politiets egne beslagsbilder ble lagt frem i rettssalen under saken mot Gjermund Cappelen og sju andre medtiltalte.
AA170228 Først og fremst reagerer foreningen på at store områder i løpet av årene er gjort beslag på og gjort til asfalterte parkeringsplasser, i et langt større antall enn reguleringsplanen tillater.
DB170227 Det ble tatt beslag i 109 kilo hasj den natten.
AA170227 Også i Litauen har politiet gjort store beslag .
SA170225 Det er ikke tatt beslag i mannens førerkort.
FV170225 Politiet sier de vil vurdere beslag av førerkort når de har fått snakket med bilførerne.
BT170225 Namsfogden eller lensmannen vil på dette grunnlaget kunne ta utlegg i eller gjøre beslag i eiendeler entreprenøren måtte ha.
AP170225 - I forbindelse med etterforskningen ble det tatt beslag i mannens telefon og PC, og der var det lagret bilder som viste lignende situasjoner.
AA170225 - I forbindelse med etterforskningen ble det tatt beslag i mannens telefon og PC, og der var det lagret bilder som viste lignende situasjoner.
AA170225 - I forbindelse med etterforskningen ble det tatt beslag i mannens telefon og pc, og der var det lagret bilder som viste lignende situasjoner.
DB170223 Trioen Rydzek, Frenzel og Riessle har lagt beslag på alle seirene i verdenscupen individuelt i vinter.
DB170223 Foto : Scanpix ¶ BESLAG : Miniutgaver av politiets egne beslagsbilder fra Cappelens hasjdepot ble lagt frem i rettssalen under saken mot Gjermund Cappelen og sju andre medtiltalte.
DB170223 Det ble tatt beslag i 109 kilo hasj den natta.
DA170223 Moderne jernbane har imidlertid fantastiske fortrinn : stor kapasitet, høy fart, lave klima- og miljøutslipp, få ulykker og lite arealbehov ( legger mindre beslag på dyrket mark ) sammenlignet med vei.
DN170222 Men minister for innenrikssikkerhet John Kelly forsvarer politikken og sier den er nødvendig for å løse et problem som legger beslag på store ressurser.
BT170222 Men minister for innenrikssikkerhet John Kelly forsvarer politikken og sier den er nødvendig for å løse et problem som legger beslag på store ressurser.
AA170222 Men minister for innenrikssikkerhet John Kelly forsvarer politikken og sier den er nødvendig for å løse et problem som legger beslag på store ressurser.
VG170221 Politiet i Beverly Hills har bekreftet overfor blant annet People at de har etterforsket påstander om barnemishandling i Presley-familien siden i fjor sommer, og at de har gjort flere beslag i en bolig - uten at de har utdypet hva slags funn det dreier seg om.
SA170221 Kortversjonen som er aktuell for fotobokser er at beslag slår inn slik : ¶
FV170221 Har gjort flere beslag
FV170221 Fædrelandsvennen får bekreftet at de har gjort flere beslag i huset.
FV170221 FOTO : Erlend Olsbu Politiets kriminalteknikere har gjort flere beslag på åstedet.
FV170221 - Det vil gjort beslag av en rekke gjenstander, men hva slags betydning disse har kan jeg ikke si noe om nå, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.
BT170221 BESLAG : Politiet sitter med enorme mengder materiale som må gjennomgås i Dark Room-saken.
AA170221 Kortversjonen som er aktuell for fotobokser er at beslag slår inn slik : ¶
VG170220 Spesialenheten har tatt beslag i kvitteringer fra den aktuelle oppussingen, som er signert med det falske navnet « Frank Olsen ».
SA170220 En pasient i Rogaland har lagt beslag på mye kapasitet i Vest-Agder.
SA170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet.
FV170220 En pasient i Rogaland har lagt beslag på mye kapasitet i Vest-Agder.
FV170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet.
BT170220 Men reglene for beslag er selvfølgelig ikke så enkle som oppsummert over.
BT170220 Kortversjonen som er aktuell for fotobokser er at beslag slår inn slik : ¶
AP170220 En pasient i Rogaland har lagt beslag på mye kapasitet i Vest-Agder.
AP170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet.
AA170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet.
FV170219 Ifølge Klausen er det gjort beslag som knytter de siktede til ranet.
DB170218 Videre opplyser politet at de har tatt beslag fra en eiendom, uten å gi ytterligere detaljer.
AA170218 Påtalemyndigheten påsto 21 dagers ubetinget fengsel, beslag av førerkort og 75 000 kroner i oppreisning.
VG170216 Ifølge tiltalen smuglet han samme år inn nesten ett tonn hasj, med fratrekk fra et beslag .
DB170215 Politiet har allerede tatt beslag i 5,5 millioner kroner i kontanter, smykker til en verdi av 1,3 millioner kroner, klokker for drøyt 2 millioner, samt aksjer, klær og vesker for nesten 800 000 kroner, datautstyr og et Munch-maleri.
AA170214 - Vi har tatt beslag i en del av tjuvegodset.
AA170214 Beslag : Her er noen av gjenstandene politiet har beslaglagt etter bodtyveriene på Munkvoll Gård natt til lørdag.
AA170212 Hver gang det legges beslag på jord til en bosetning, blir det mindre territorium tilbake.
DB170211 Det ble tatt beslag i 109 kilo hasj den natten.
VG170210 Parallelt med pågripelsen saumfarte etterforskere kjellerleiligheten hans i Lørenskog og tok beslag i titalls kilo med amfetamin, får VG opplyst.
VG170210 I tillegg har politiet tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter.
VG170210 Da politiet pågrep den drapsdømte mannen tok de beslag i en mannens telefoner, PC-er, harddisker og fotoapparat.
VG170210 - Vi er tidlig i etterforskningen, og det vil ta tid å få analysert alt det er tatt beslag i.
AP170210 Politiet har tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter i saken.
AP170210 Det ble tatt beslag i 109 kilo hasj den natten ¶
AA170210 Hver gang dere legger beslag på jord til en bosetning, blir det mindre territorium tilbake.
AA170210 Det er blant annet gjort mange beslag som må undersøkes kriminalteknisk.
AA170210 Politiet har tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter i saken.
AA170210 Det er blant annet gjort mange beslag som må undersøkes kriminalteknisk.
VG170209 HAR GJORT BESLAG : IBUs generalsekretær Nicole Resch ( t.h. ) sammen med Vincenz Kriegs-Au fra politiet under dagens pressekonferanse.
DB170209 ¶ RAZZIA : Østerriksk politi tok onsdag beslag i store mengder medisinsk utstyr og medikamenter i en politiaksjon mot det kasakhstanske VM-laget i skiskyting.
DB170209 I en pressemelding skriver politiet at de har gjort beslag av hasj, amfetamin og kokain til en gateverdi på cirka 15 millioner kroner, og at det ikke er gjort narkotikabeslag av denne størrelsen i Agder tidligere.
AP170209 Politiet i Agder har gjort et rekordstort beslag av hasj, amfetamin og kokain. 14 personer knyttes til et Balkan-miljø som skal ha forsynt Sørlandet med stoff.
AP170209 Politiet i Agder har gjort et rekordstort beslag av hasj, amfetamin og kokain. 14 personer knyttes til et Balkan-miljø som skal ha forsynt Sørlandet med stoff.
AA170209 Det er blant annet gjort mange beslag som må undersøkes kriminalteknisk.
AA170209 I en pressemelding skriver politiet at de har gjort beslag av hasj, amfetamin og kokain til en gateverdi på cirka 15 millioner kroner, og at det ikke er gjort narkotikabeslag av denne størrelsen i Agder tidligere.
DB170207 desember gjør de beslag i Cappelens hasjlager på Røa.
BT170207 Bildet i midten er fra et beslag politiet gjorde i forkant av aksjonene.
BT170207 BESLAG : Dette er noen av bildene politiet fant på mobiltelefonene til de pågrepne i en aksjon mot skoler i Bergen i fjor.
VG170206 Gjermund Cappelen har også tidligere forklart seg om at Jensen varslet ham om beslag .
FV170206 Han kunne imidlertid ikke si hva slags gjenstand det dreide seg om, eller om det er gjort beslag i denne.
DB170206 - Jeg ble sur på ham fordi det ble tatt beslag .
DB170206 Kort tid etterpå gjorde politiet et beslag mot butikken de to drev i Oslogata på Oslos østkant.
DB170206 - Varslet om beslag
DB170206 Beslag og spaning ¶
DB170206 Å laste ned Fifa 17 legger beslag på 44 GB, ifølge beskrivelsen i PSN-butikken.
AA170206 Dette er tidenes største beslag av kokain i landet, og narkotikaen har en estimert gateverdi på nesten to milliarder kroner.
DB170205 Lapper med regnskap ble funnet i politiets beslag på lageret hans, og Cappelen virket nesten litt stolt da han forklarte seg om sine strenge krav til kvalitet.
VG170203 Ifølge Tolletatens årsstatistikk for 2016, ble det gjort 2200 beslag av dopingmidler og farmasøytiske preparater i fjor.
VG170203 I fjor tok vi nærmere 400 beslag av dopingpreparater i en eller annen form her på Gardermoen, sier Fredriksen til rb.no.
VG170203 Fredriksen forteller at de ofte gjør beslag av doping for tiden - også på Gardermoen.
VG170203 I 2016 ble det gjort 34 900 beslag totalt.
VG170203 Etaten gjorde totalt 3 879 beslag av narkotika i 2016.
DB170203 | Ny statsministermåling : Jonas faller dramatisk i popularitet ¶ ¶ BESLAG : Tollvesenet beslagla 177 kilo hasj på grensa ved Svinesund 6. juni 2012 som skulle til Gjermund Cappelen fra Nederland.
DB170203 Video : Tollvesenet ¶ BESLAG : 177 kilo hasj, av ulik kvalitet, ble beslaglagt på Svinesund.
DB170203 Jeg ble sur på ham fordi det ble tatt beslag .
SA170202 Videre vil USAs forhold til Kina og Russland legge beslag på Tillersons kapasitet.
FV170202 Politiet har gjort beslag
FV170202 Politiet bekrefter at det er gjort beslag , men vil ikke si om det er funnet våpen.
DB170202 Oppgaven hans, var ifølge Cappelen å være på vakt på om han eller nettverket var i politiets søkelys og gi informasjon om beslag og ressurser i politiet.
DB170202 Når fysisk oppmøte samtidig legger større beslag på helsearbeidernes arbeidstid ( og fritid ), er det verdt å spørre seg om slike begrensninger - eller holdninger - er formålstjenlig.
BT170202 Videre vil USAs forhold til Kina og Russland legge beslag på Tillersons kapasitet.
BT170202 Bildet i midten er fra et beslag politiet gjorde i forkant av aksjonene.
VG170201 - Vi kontrollerer hva de gjør og hva som skjer, sier Bratt, og legger til at politiet også har tatt beslag i kontanter.
SA170201 Videre vil USAs forhold til Kina og Russland legge beslag på Tillersons kapasitet.
DB170201 Men Tollvesenet, hvis de gjør et stort beslag , kan be om bistand fra politiet om at de skal følge opp beslaget, da kommer det en beskjed, sier Cappelen, som forklarer at beskjedene fra Jensen nødvendigvis ikke gjaldt hans transporter.
BT170128 - To beslag er to for mye, sier han.
DN170127 Politiet har i lengre tid jaktet på verdier hos de tiltalte i Lime-saken, og har tatt beslag i Mercedesen av type ML.
DN170127 - Politiet ønsker å ta beslag i denne bilen, og har tatt den.
FV170125 - Dette resulterte i beslag av førerkort og avskilting av bil i tre måneder i tillegg til at sjåføren for andre gang ble tildelt forelegg på 10.000 kroner.
AP170125 Høsten 2016 rullet Vest Politidistrikt opp en av norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale mot barn under Operasjon « Dark Room ». 51 menn i alle aldrer var involvert.
AP170125 Her forteller politiet om pedofilnettverket Politiet i Bergen kommenterer et av norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale.
DB170124 Jensen forklarte i går meldingen som « helt vanlig », at han informerer om at politiet har gjort et beslag for at Cappelen som kilde skulle lete etter informasjon.
DB170123 Metlid ønsker ikke å fortelle noen detaljer fra avhørene, eller om de har gjort beslag av våpen av hensyn til etterforskningen.
DB170123 Samtidig mener Spesialenheten at mye tyder på at det har vært kontakt mellom Cappelen og Jensen i dette tidsrommet som Spesialenheten ikke har klart å ta beslag i.
DB170123 » Jensen forklarer på spørsmål fra Schilling at meldingen om bensin og diesel kan bety at det er tatt beslag i både hasj og marijuana.
AP170122 Men under SvDs besøk på hovedkontoret i Kinas IT-mekka Shenzhen, der Huawei har lagt beslag på en hel bydel, får man inntrykk av et selskap som på mange måter er konkurrentenes motsetning.
AP170122 Men under SvDs besøk på hovedkontoret i Kinas IT-mekka Shenzhen, der Huawei har lagt beslag på en hel bydel, får man inntrykk av et selskap som på mange måter er konkurrentenes motsetning.
BT170121 Og politiet tok beslag i det de antar er tyvegods.
DB170118 Politiet har tatt beslag i 38 mobiltelefoner og 39 sim-kort fra Cappelen, og til sammen 18 telefoner og sim-kort fra Jensen.
DB170118 Denne har de aldri tatt beslag i.
AP170118 Det ble tatt beslag i 109 kilo hasj den natten.
DB170117 Eirik Jensen tok ut bokpengene han fikk før Spesialenheten rakk å ta beslag i dem.
DB170117 Spesialenheten tar beslag i hans framtidige bokinntekter ¶
BT170117 Er den over beslag , blir det anmeldelse og etterforskning.
BT170117 Det sendes ut et forelegg på vanlig måte hvis farten er under grensen for beslag .
DB170114 Årsaken til ulykken er ikke kjent, men politiet etterforsker saken og har tatt beslag i snøscooteren som skal gjennomgå tekniske undersøkelser.
AP170114 Årsaken til ulykken er ikke kjent, men politiet etterforsker saken og har tatt beslag i snøscooteren som skal gjennomgå tekniske undersøkelser.
SA170113 I løpet av etterforskningen har politiet tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter.
SA170113 Dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.
DB170113 Eirik Jensen tok ut bokpengene han fikk før Spesialenheten rakk å ta beslag i dem.
DB170113 ¶ STOR-BESLAG : I løpet av etterforskningen har politiet tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter.
DB170113 I løpet av etterforskningen har politiet tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter.
DB170113 Dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.
BT170113 I løpet av etterforskningen har politiet tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter.
BT170113 Dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.
AP170113 Vi har gjennomført en rekke pågripelser og ransakinger, og dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet til avisen.
SA170112 Stortingspresident Olemic Thommessen anklages for å ha gitt seg selv lovmyndighet han ikke har og for å ha lagt beslag på brev som skulle vært sendt kontrollkomiteen.
SA170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i brevet.
SA170112 - La beslag på saken ¶
DB170112 « Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget », heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
DB170112 Eirik Jensen tok ut bokpengene han fikk før Spesialenheten rakk å ta beslag i dem.
DB170112 Spesialenhetenaktor Kristine Schilling viser to bilder av Cappelen ved en bil som Spesialenheten har tatt beslag i.
DB170112 Eirik Jensen tok ut bokpengene han fikk før Spesialenheten rakk å ta beslag i dem.
DB170112 Spesialenheten tar beslag i hans framtidige bokinntekter ¶
DB170112 Spesialenheten for politisaker forsøkte å ta beslag i royaltypengene, og har også varslet at de vil ta beslag i framtidige bokinntekter.
DB170112 Spesialenheten for politisaker forsøkte å ta beslag i royaltypengene, og har også varslet at de vil ta beslag i framtidige bokinntekter.
DB170112 - Hadde du mere cash etter at vi tok 34 000 kronene etter at vi tok beslag i 2014 ?
DB170112 « Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget », heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
AP170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
AP170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i brevet komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
SA170111 Aktor i saken, Kristine Schilling fra Spesialenheten, forsøkte å grille politimannen ved å vise til beslag i dokumenter funnet på hans egen datamaskin.
DB170111 ( Dagbladet ) : Eirik Jensen hevdet i sin forklaring i dag at Gjermund Cappelen ikke bare var hans og Oslo-politiets kilde, men at han også ga informasjon til utenlandsk politiet, og han forklarte seg om hvordan han mente Cappelen hentet informasjon i utlandet og bidro til beslag .
BT170111 Men det er lenge siden han kunne ta æren for flydropp og elleville beslag .
AP170111 - Han bidro til et stort antall oppklarte saker i inn- og utland, forklarte han og opplyste om beslag av narkotika knyttet til kriminelle motorsykkelklubber og et hasjparti på 2,5 tonn som skulle til den danske fristaden Christiania.
AP170111 - Han bidro til et stort antall oppklarte saker i inn- og utland, forklarte han og opplyste om beslag av narkotika knyttet til kriminelle motorsykkelklubber og et hasjparti på 2,5 tonn som skulle til den danske fristaden Christiania.
DB170110 Spesialenheten for politisaker har tatt beslag og vil legge fram 1523 kommunikasjonshendelser som ble sendt mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.
DB170110 Spesialenheten tar beslag i hans framtidige bokinntekter ¶
DB170110 Spesialenheten tar beslag i hans framtidige bokinntekter ¶
DB170110 ¶ TATT BESLAG : Spesialenheten har tatt beslag i store deler av Eirik Jensens eiendeler.
DB170110 ¶ TATT BESLAG : Spesialenheten har tatt beslag i store deler av Eirik Jensens eiendeler.
DB170110 Under Spesialenhetens innledningsforedrag i dag, fortalte Guro Glærum Kleppe at det er tatt beslag i en rekke av Jensens eiendeler.
DB170110 - Det er ikke overraskende at de har tatt beslag i nåværende bolig.
DB170110 Spesialenheten tar beslag i hans framtidige bokinntekter ¶
BT170110 Politiet har tatt beslag i 38 mobiltelefoner og 39 SIM-kort fra Cappelen, og til sammen 18 telefoner og SIM-kort fra Jensen, sier Kleppe til NTB.
AP170110 - Vi kommer til å opprette en sak, men har ikke tatt beslag i noe førerkort.
AP170110 Politiet tok ikke beslag i førerkortet hans, siden det hadde vært så glatt på veien.
AP170110 Tok beslag i bokpenger ¶
AP170110 Politiet har allerede tatt beslag i 300.000 kroner Eirik Jensen ville ha fått fra Kagges forlag for boken « På innsiden.
SA170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
FV170109 - Det er gjort beslag , men jeg ønsker ikke å kommentere nærmere hva det er, sier Formo.
FV170109 Dette skjedde ved Myra Terrasse, og politiet opplyser at det blir opp til juristen å vurdere beslag av førerkort når anmeldelsen foreligger.
DB170109 Han opplyste at han verken har inntekt eller formue, men at politiet har tatt beslag i en rekke gjenstander.
DB170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
DB170109 Det avvises av Cappelen, som hevder at det som er funnet og som politiet har tatt beslag i, er alt som er igjen av penger fra narkosalget, skriver NTB.
DB170109 * Politiet har allerede tatt beslag i 5,5 millioner kroner i kontanter, smykker til en verdi av 1,3 millioner kroner, klokker for drøyt 2 millioner, samt aksjer, klær og vesker for nesten 800.000 kroner, datautstyr og et Munch-maleri.
BT170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
BT170109 Det avvises av Cappelen, som hevder at det som er funnet og som politiet har tatt beslag i, er alt som er igjen av penger fra narkosalget.
BT170109 For å få has på storfisk og elleville beslag , må spanerne navigere i moralske gråsoner.
BT170109 Politiet har ikke klart å ta beslag i mer enn 10 millioner, men ifølge aktor er det naivt å tro at alt er funnet.
BT170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
BT170109 Det avvises av Cappelen, som hevder at det som er funnet og som politiet har tatt beslag i, er alt som er igjen av penger fra narkosalget.
BT170109 Politiet har ikke klart å ta beslag i mer enn 10 millioner, men ifølge aktor er det naivt å tro at alt er funnet.
AP170109 Halvparten av beslaget ble funnet som kontanter i en leiebil som ble disponert av Cappelens sønn, og i et beslag på Cappelens bopel.
AP170109 De var ikke var kjent med at Alfheim skulle legge frem informasjon om beslag som bare er beskrevet i klausulerte politidokument.
DB170107 Ved beslag i grensekontrollen av enkelte varetyper som alkoholholdige drikker og tobakk kan Tolletaten inndra varene og ilegge forenklet forelegg.
DB170107 Tolletatens myndighet gjelder imidlertid bare for beslag innenfor begrensede mengder eller verdier.
DB170107 På bakgrunn av Tolletatens beslagsstatistikk over antall beslag av alkohol- og tobakksvarer har en arbeidsgruppe med representanter fra påtalemyndigheten og Tolletaten anslått at en dobling av mengde- og beløpsgrensene for ileggelse av forenklet forelegg vil innebære at ytterligere om lag 450 beslag av alkohol- og tobakksvarer kan avgjøres med forenklet forelegg hvert år, sier statssekretær Jørgen Næsje i Fina
DB170107 På bakgrunn av Tolletatens beslagsstatistikk over antall beslag av alkohol- og tobakksvarer har en arbeidsgruppe med representanter fra påtalemyndigheten og Tolletaten anslått at en dobling av mengde- og beløpsgrensene for ileggelse av forenklet forelegg vil innebære at ytterligere om lag 450 beslag av alkohol- og tobakksvarer kan avgjøres med forenklet foreleg
DB170107 Man får imidlertid automatisk status som siktet når politiet foretar pågripelse, ransakelse og gjør beslag .
BT170107 BESLAG : Noe av beslaget i den såkalte Dark Room-saken.
AP170107 FBI og det lokale politiet har gjennomført 175 vitneavhør og tatt beslag i videoer og fysiske bevis.
AP170107 FBI og det lokale politiet har gjennomført 175 vitneavhør og tatt beslag i videoer og fysiske bevis.
AP170107 Man får imidlertid automatisk status som siktet når politiet foretar pågripelse, ransakelse og gjør beslag .
DB170105 Omholt sa til Dagbladet tidligere i dag at politiet har en oversikt over hva som er skjedd og at det er gjort beslag av det som kan være drapsvåpenet.
DB170105 Han opplyser at politiet har skaffet seg et bilde om hva som har skjedd, og at det er gjort beslag på åstedet av det som kan være drapsvåpen.
BT170104 En Osterøybedrift, som har laget beslag til møbelindustrien, er i gang med å lage en bitte liten hjertepumpe i titan.
AP170104 Det ble gjort flere beslag på stedet.
DB170102 Den vil kreve store arealer, som ved plassering vest for flyplassen legger beslag på mye landbruksareal.
DB170101 De har også provosert ved å ta beslag i en amerikansk undervannsdrone.
AP170101 Politiet tok beslag i mannens fem våpen.
FV161216 Rekker du ikke over før lyset skifter til rødt, kan det vanke både anmeldelse og beslag av førerkort.
AP161212 Det er i saken tatt beslag i PC-er, nettbrett, telefoner ; tilsammen 33 enheter pluss 14 simkort.
AP161128 I februar 2015 tok politiet beslag fra den katolske kirkes medlemsregister.
AP161125 - Tidligere var et beslag av en stasjonær PC med noen tusen bilder og 100 videoer ansett som en stor sak.
VG161123 Men hvorfor er det de unge med barn som skal bruke tid på å pendle inn til byen og kanskje bli nødt til å jobbe deltid, mens enslige pensjonister som ikke jobber legger beslag på 250 kvadratmeter på Frogner ?
AP161116 - Har dere funnet spor etter kontakt mellom de fire på noen av mobiltelefonene dere har tatt beslag i ?
SA161005 Torstein Bøe / NTB scanpix ¶ Beslag som ser litt rustne ut, behøver ikke å være ødelagte.
SA161005 Rammer og beslag
SA161005 Og det finnes lure triks for å pusse opp gamle, flotte beslag .
SA161005 LAGET FOR VEDLIKEHOLD : Beslag er fjernet på et gammelt vindu, og rammen kan nå deles opp.
SA161005 Da har du det som trengs til å sjekke trekvalitet, samt fjerne maling, beslag , kitt og vindusstifter.
SA161005 Beslag kan overhales, men skruene bør byttes ut.
SA161005 BESLAG : Ulike typer hjørnejern.
AP161005 Torstein Bøe / NTB scanpix ¶ Beslag som ser litt rustne ut, behøver ikke å være ødelagte.
AP161005 Rammer og beslag
AP161005 Og det finnes lure triks for å pusse opp gamle, flotte beslag .
AP161005 LAGET FOR VEDLIKEHOLD : Beslag er fjernet på et gammelt vindu, og rammen kan nå deles opp.
AP161005 Da har du det som trengs til å sjekke trekvalitet, samt fjerne maling, beslag , kitt og vindusstifter.
AP161005 Beslag kan overhales, men skruene bør byttes ut.
AP161005 BESLAG : Ulike typer hjørnejern.
AP160921 Hos de to som har vært varetektsfengslet, er det gjort beslag av mellom 500 og 600 våpen.
AP160920 Myndighetene bør utrede alternativer til fengsling av barn på Trandum, mener han, og nevner beslag av pass, meldeplikt, elektronisk kontroll og kausjon som alternativer.
AP160916 Politiet tok beslag i sjåførens førerkort etter ulykken og karakteriserte det som et rutinemessig beslag .
AP160916 Politiet tok beslag i sjåførens førerkort etter ulykken og karakteriserte det som et rutinemessig beslag.
AP160916 Politiet tok beslag i sjåførens førerkort etter ulykken og karakteriserte det som et rutinemessig beslag .
AP160916 Politiet tok beslag i sjåførens førerkort etter ulykken og karakteriserte det som et rutinemessig beslag.
AP160908 Men så kommer Kunnskapsdepartemetet inn fra siden og legger beslag på en stor andel av vår kapasitet.
AP160826 EUs bekymring er at nettgiganter som Google i dag legger beslag på en altfor stor del av inntektene på nettet, på bekostning av dem som produserer innholdet som fyller Google med søketreff.
AP160826 EU er bekymret for at Google i dag legger beslag på en altfor stor del av inntektene på nettet.
SA160802 Rekker du ikke over før lyset skifter til rødt, kan det vanke både anmeldelse og beslag av førerkort.
BT160802 Rekker du ikke over før lyset skifter til rødt, kan det vanke både anmeldelse og beslag av førerkort.
AP160802 Rekker du ikke over før lyset skifter til rødt, kan det vanke både anmeldelse og beslag av førerkort.
FV160725 - Ble det gjort noen beslag fra bilen ?
SA160719 Det er ikke lett å finne en forklaring på dette, men én forklaring er at det er stadig flere ting i trafikken som legger beslag på oppmerksomheten, sier Johansen.
AP160715 Politiet har sperret av området rundt boligblokken der den antatte gjerningsmannen bodde, og tatt beslag i en rekke gjenstander forteller Aftenpostens journalist på stedet.
AP160715 Det er gjort flere beslag i leiligheten, og flere kriminalteknikere undersøker leligheten og en lastebil som har stått parkert utenfor, melder Aftenpostens journalist på stedet. 31-åringen bodde tidligere i et gigantisk boligkompleks helt i utkanten av Nice.
BT160625 Når oppdrettsanlegg legger beslag på større deler av sjøen, skaper det bølger i fjordriket.
AP160616 Politiet opplyste på sin pressekonferanse at de har tatt beslag i våpen, inkludert et skytevåpen.
AP160614 Politiet opplyser at det er tatt beslag i et stikkvåpen som ble funnet ved åstedet.
AP160611 - Så langt i år, så snakker vi om et titalls beslag av tabletter.
AP160611 - Hva kan politiet gjøre utover å patruljere, gjøre beslag og ta selgere ?
AP160601 Ved flere av grensestasjoner har antallet beslag økt med 50-60 prosent etter at de fikk opp kameraene, melder tollvesenet.
AP160601 På flere grenseoverganger har antallet beslag økt med 50-60 prosent etter at vi fikk opp kameraene, sier prosjektleder Svein Rustad i Tolldirektoratet.
AP160601 Hedemarks største beslag ¶ 28. november i fjor gjorde tollerne tidenes største narkotikabeslag i Hedmark på grensen ved Kongsvinger.
AP160601 Flere store beslag
AP160601 - Kraftig økning av beslag
AP160516 - Hvis politiet sitter på beslag som viser straffbare forhold, må de foreta seg noe.
SA160509 Han mener at de forskjellige idrettene må prate litt med hverandre, for om de hver for seg gjør beslag på alle kvelder i uken - så gir de ikke barna rom til annet.
AP160509 Han mener at de forskjellige idrettene må prate litt med hverandre, for om de hver for seg gjør beslag på alle kvelder i uken - så gir de ikke barna rom til annet.
AA160509 Han mener at de forskjellige idrettene må prate litt med hverandre, for om de hver for seg gjør beslag på alle kvelder i uken - så gir de ikke barna rom til annet.
AP160502 Politiet har aksjonert mot flere adresser hvor det er tatt beslag .
AP160418 Taktikken førte til store beslag av våpen og sprengstoff ( se fakta ).
AP160418 Fakta : Beslag hos Göteborg-gjenger ¶
VG160415 Dette bildet er fra et beslag av metanol og smuglersprit.
AP160407 Vi har også eksempler på at retten gir oss tillatelse til å gjøre beslag i datamaskiner, men at vi ikke kan lese innholdet på grunn av kryptering.
AP160405 Å undersøke slike « falske positive » treff legger beslag på store ressurser, det er tidkrevende og vanskelig.
AP160402 Hun har allerede opplevd å være med på noen beslag - det største var et valutabeslag.
AP160331 De legger beslag på 300.000 kvadratmeter og har 30.000 ansatte.
AP160327 Alexander Tettey ( som nå er skadd ) og Stefan Johansen har lagt beslag på de to sentrale midtbanerollene for Norge.
AP160325 « Columbia Global Freedom of Expression Prize » tildeles nemlig Høyesterett for avgjørelsen om at politiets beslag av upublisert filmmateriale fra Ulrik Imtiaz Rolfsen var ulovlig.
AP160325 Og både ransakelse og beslag hos en profesjonell og seriøs norsk filmskaper ble ansett som så uproblematisk at man ikke engang forhåndsvarslet PSTs egen sjef at den skulle finne sted.
AP160318 Etter dødsulykken tok politiet flaggstangen i beslag .
AP160317 PST skal ikke ha gjort noen beslag selv, men fikk kopi av det det vanlige politiet fikk tak i, ettersom det også kunne være nyttig for PST.
AP160315 juni at Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) tok beslag i filmopptak hjemme hos regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen.
AP160311 Du fårikke noe mer tilgang på tankene til mistenkte ved dette, enn det dui dag får ved tilgangen på beslag av for eksempel dagbøker, sierAnundsen.
AP160311 Nå kan etterforskerne få tilgang til e-postkontoen gjennom ordinært beslag og vil overlevere til domstolen e-poster som inneholder skjermingsverdig informasjon ).
AP160311 Lettere beslag av e-postkontoer uten domstolskontroll ( før måtte domstolen gå igjennom e-postkontoen før den ble overlevert til etterforskning.
AP160311 Justisminister Anders Anundsen ( Frp ) mener dette i prinsippet ikke adskiller seg fra retten til å ta beslag , for eksempel i dagbøker, slik dagens lovverk åpner for.
AP160311 Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Det Katolske Bispedømme i Oslo.
BT160308 Ingen organisasjoner eller partier kan legge beslag på en idéretning med en historie som strekker seg flere hundre år bakover i tid.
AP160229 Men det fremgår også at store prosjekter som alt i prinsippet er vedtatt, som jernbaneutbyggingen på Østlandet ( InterCity ) og Ringeriksbanen, sammen med økt satsing på vedlikehold og driftssikkerhet, vil legge beslag på det aller meste av samferdselsbudsjettet frem til 2023 - med mindre det økes kraftig.
DA160224 | Bostyrer vil ta beslag fra innehaver av konkurs transportfirma ¶
DA160224 En arrest innebærer at en foretar et midlertidig beslag for å sikre verdier.
AP160211 ID-avklaring må uansett gjøres før midlertidig tillatelse skal gis, dette legger beslag på saksbehandlerkapasitet.
DA160205 Hvis det er riktig at brannstasjonen vil legge beslag på sjøsiden og blokkere et naturlig turdag rundt bukten, forslår jeg at folk reagerer, sier Nordstrand.
AP160128 Disse oppdragene har, sammen med å sette i verk ny straffelov, lagt beslag på alle ressursene til våre fagfolk på kriminalstatistikk.
AP160127 Ingen industri legger beslag på mer land og folk enn landbruket, og viktige begrensede ressurser, ikke minst plantenæringsstoffet fosfor, brukes opp i altfor stor hastighet.
AP160113 Danske bomberyddere har sammen med politiet gjort undersøkelser og beslag på en adresse i danske Kundby på Nord-Sjælland, der jenta bor.
AP160113 Danske bomberyddere har sammen med politiet gjort undersøkelser og beslag på en adresse i danske Kundby på Nord-Sjælland, der jenta bor.
AP160113 Like etter kommer seks til, de bærer kofferter med utstyr og en bunke flatpakkede pappesker som senere skal brukes til å bære ut beslag .
AP160103 Det kan for eksempel ikke ta beslag eller blodprøver.
AP160103> Det kan for eksempel ikke ta beslag eller blodprøver.
AP160103> target="avis" href= Det kan for eksempel ikke ta beslag eller blodprøver.