AA170327 Ordningen med beskytterskap fungerer ifølge Kongehuset som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet.
AA170327 Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år.
BT170211 Styreleder i Kronprinsesse Märthas Minnefond, og har flere beskytterskap .