AP171216 Send gjerne bilde og en liten beskrivelse til Marita.valvik@aftenposten.no, eller klikk på navnet øverst i saken.
BT171215 desember gir Torfinn Langeland en tendensiøs beskrivelse av forholdene i fengslene i Norge.
SA171214 For mange barn er det en beskrivelse av hverdagen.
VG171212 - Retten fester lit til NNs generelle beskrivelse av hvordan tidligere medlemmer av Addictologi Akademiet er blitt trakassert etter at de forlot miljøet, heter det i kjennelsen.
AP171212 Hvorvidt hans beskrivelse av tamreindriften er riktige vet jeg ikke.
AA171212 - Dette ble meldt av en annen trafikant, og vi har ingen god beskrivelse av kjøretøyet.
SA171211 Vi ser naturligvis at sammenlignet med snittet av soverommene i Norge, er ikke soverommet veldig stort, men dette var en lokal beskrivelse av dette rommet i dette borettslaget, sier megler Aslak Eimstad i Privatmegleren.
FV171211 Vi ser naturligvis at sammenlignet med snittet av soverommene i Norge, er ikke soverommet veldig stort, men dette var en lokal beskrivelse av dette rommet i dette borettslaget, sier megler Aslak Eimstad i Privatmegleren.
DB171211 - Vi jobber nå med å innhente en beskrivelse av gjerningspersonen, tilføyer han.
BT171211 | Rystende å lese Else Øyens beskrivelse
AP171211 Vi ser naturligvis at sammenlignet med snittet av soverommene i Norge, er ikke soverommet veldig stort, men dette var en lokal beskrivelse av dette rommet i dette borettslaget, sier megler Aslak Eimstad i Privatmegleren.
AA171211 Fagerholt opplyser videre at den fornærmede har gitt følgende beskrivelse av de fire : ¶
AA171211 Vi ser naturligvis at sammenlignet med snittet av soverommene i Norge, er ikke soverommet veldig stort, men dette var en lokal beskrivelse av dette rommet i dette borettslaget, sier megler Aslak Eimstad i Privatmegleren.
VG171210 - Med forbehold om at jeg bare kjenner saken ut fra VGs beskrivelse , er jeg glad for at avisen belyser denne type virksomhet, sier helseminister Bent Høie til VG.
SA171210 Diagnosen kan for noen ses på som en beskrivelse av egenskaper som ikke bare byr på utfordringer, men også kan ses som spesielle talent.
DB171210 Ett tips stakk seg imidlertid ut i mengden, skriver etterforskningsbyrået på sin hjemmeside : David Kaczynski og hans beskrivelse av broren Ted.
SA171209 Ifølge vitner på stedet ble mannen angrepet av fire personer, men politiet har ingen god beskrivelse av de fire.
DB171209 Så begeistret er hun at hun uten videre kopierer firmaets selvsikre beskrivelse av seg selv på hjemmesiden sin, den om at de « har utviklet et eget metodeverk for fremtidsstudier, strategi og tjenesteinnovasjon », inn i sitt eget innlegg om engasjementet.
DB171209 Han gir nemlig en helt riktig beskrivelse av nestenulykken med å velge en vararepresentant til Nobelkomiteen, som har ført til et usedvanlig grisete politisk sirkus på Stortinget de siste ukene.
DB171206 Det som er skriblet over tegningen er vanskelig å tyde, men det er øyensynlig en beskrivelse av skrekkfilmen Halloween fra 1970.
DB171206 Det som er skriblet over tegningen er vanskelig å tyde, men det er øyensynlig en beskrivelse av skrekkfilmen Halloween fra 1970.
DB171206 Internrenten, som besvarer samme spørsmål fra en litt dårligere vinkel, får på sin side ikke samme beskrivelse .
DB171206 Sett i sammenheng med hans nifse beskrivelse av islams ankomst i Norge, som handler om skutte forleggere, angrep på ytringsfriheten og unnfallenhet fra myndighetenes side, virker det i alle fall slik på meg.
DB171206 I Det internasjonale gjennombruddet er for eksempel begrepet « det humanitær-politiske kompleks » en variant av Francis Sejersteds beskrivelse av det oljeindustrielle kompleks ( som igjen refererte til president Eisenhowers advarsel om det militær-industrielle kompleks i USA ).
VG171205 - Løgn og fanteri, var Mutkos beskrivelse av Rodtsjenkos forklaring så sent som i et intervju med Tass mandag.
VG171205 - Vi er en situasjon hvor vi har fått veldig mye dokumentasjon og beskrivelse av prosessen som har vært fra Finansdepartementet, samtidig som vi har en motpart som ikke har lagt til grunn noe som helst dokumentasjon, men kommet med personlige oppfatninger, vist til private samtaler og så videre gjennom mediene, sier han.
SA171205 Rockheims beskrivelse av Abel er som følger : ¶
DB171205 november at deres liberalismekritikk tar utgangspunkt i en høyst diskuterbar, hegemonisk beskrivelse av liberalismen.
BT171204 Amundsen opplyser at Justisdepartementet har satt i gang en analyse for å få en « objektiv beskrivelse » av situasjonen i kriminalomsorgen.
NL171203 Det er en god og presis beskrivelse , synes jeg.
DB171203 « Da jeg møtte Petter Varner, visste jeg med én gang at han hadde samme lidenskap og tankesett som jeg har, » er fotballspillerens beskrivelse av Varner-eieren på A - Zs nettsider.
BT171203 Rådet mener at det ikke foreligger god nok beskrivelse av hvilke bedrifter som berøres av forslaget og hvordan konsekvensene blir for de ulike bedriftene.
VG171130 I sitt høringssvar mener PST blant annet at utvalgets beskrivelse av trusselbildet mot Norge « ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den ».
AP171130 Statsadvokatene er på rekke sentrale punkter uenig med den beskrivelse og de synspunkter det bevæpningsutvalget gir uttrykk for.
AP171129 Det kan jeg skrive under på at er en god beskrivelse .
SA171128 Rodtsjenkov har gitt IOC mer detaljert beskrivelse av hva han har gjort med Legkov, og at skistjernen var med på leken.
NL171128 I kronikkene fra forskningsdirektøren fra SINTEF og direktøren i FHF svares det som best man kan med å ønske kritisk søkelys på fiske- og havbruksforskningen velkommen, men det tas avstand fra Morgenbladets beskrivelse av dårlig forskningsetikk, lukket forskning, korrupsjon og tilbakehold av opplysninger.
FV171128 Rodtsjenkov har gitt IOC mer detaljert beskrivelse av hva han har gjort med Legkov, og at skistjernen var med på leken.
BT171128 Rodtsjenkov har gitt IOC mer detaljert beskrivelse av hva han har gjort med Legkov, og at skistjernen var med på leken.
AP171128 Dette er en svært forenklet beskrivelse av prosessen, men den fungerer her.
AP171128 Rodtsjenkov har gitt IOC mer detaljert beskrivelse av hva han har gjort med Legkov, og at skistjernen var med på leken.
AA171128 Rodtsjenkov har gitt IOC mer detaljert beskrivelse av hva han har gjort med Legkov, og at skistjernen var med på leken.
AP171127 Min beskrivelse av skjebnen til de 1008 delegatene av i alt 1966 på den 17. partikongress er herved belagt med Khrustsjovs rapport om saken.
VG171126 I et intervju med VG på fredag støttet han Meyers beskrivelse av samtalen.
DA171126 - I budsjettproposisjonen gis det en presis og alvorlig beskrivelse av hvordan ting har utviklet seg innenfor arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
AP171125 Det er med stor interesse jeg leser Aftenpostens beskrivelse av hvordan internasjonale selskaper innretter seg for å unngå å betale skatt. 3rd-party-bio ¶
VG171124 Han er den første som har støttet Meyers beskrivelse av samtalen.
DN171124 Kulturredaktøren er blant annet uenig i Haudemann-Andersen beskrivelse av kampanjen som en « mediehype » og viser til at dette har startet på arbeidsplassene.
DA171124 Ulf Erik Knudsen svarer slik på Sørensens beskrivelse av Drammen Frp : ¶
AP171124 Facebookposten fortsatte med en beskrivelse av Audi A8, der teksten i all hovedsak var hentet fra Audis eget reklamemateriell : ¶
NL171123 En mer presis beskrivelse er at disse barna ikke føler seg vel med kjønnskategorien de fikk tildelt ved fødselen.
DA171123 To ulike vitner, en nåværende og en tidligere ansatt i Oslo katolske bispedømme ( OKB ), brukte om lag samme beskrivelse på sin bekymring for den omstridte medlemsregistreringen.
AP171123 Blant annet fant vi i brannassuransen fra 1892 en beskrivelse av de fire lysekronene, som er gjenskapt akkurat som de var.
AA171123 - Vi har avhørt den forulempede på legevakta og fått beskrivelse av hendelsen, sier oppdragsleder Lars Letnes hos politiet i Trøndelag.
VG171122 Boyband-stjernen hevder at Schumans beskrivelse av hva som skjedde er ny for ham.
VG171122 Enig i Meyers beskrivelse
VG171122 - Jeg er enig i Christine Meyers beskrivelse av møtet.
SA171122 Luke Harding, som ble utvist fra Russland da han var The Guardians korrespondent der, og som var den ene avisjournalisten Edward Snowden kontaktet da han ville vise verden hvordan vi blir overvåket, gir en detaljert og hårreisende beskrivelse av Trumps bånd til russisk mafia og det russiske maktapparatet.
DB171122 Så lenge Siv Jensen ikke kan vise fram dokumentasjon som motbeviser Meyers beskrivelse av møtet 19. september, faller hele finansministerens forklaring sammen.
BT171122 Men i og med at Christine Meyer har gått kraftig ut offentlig mot Siv Jensens beskrivelse , begynner stadig flere i korridorene å antyde at eneste mulighet for å få brakt konflikten til opphør, er å innkalle alle parter til høring.
BT171122 Vår jobb er å gi et mer nyansert og mer presis beskrivelse av målene og hvordan vi vil ha det, og hvilke grep som skal til.
AP171122 Men i og med at Christine Meyer har gått kraftig ut offentlig mot Siv Jensens beskrivelse , begynner stadig flere i korridorene å antyde at eneste mulighet for å få brakt konflikten til opphør, er å innkalle alle parter til høring.
VG171121 Likevel støtter hun kongoleserens beskrivelse .
VG171121 Det er faktisk utfordrende nok å gi en presis beskrivelse av hvordan den historiske befolkningsutviklingen har vært.
SA171119 Omdals personlige beskrivelse av skam og utenforskap i oppveksten deles av mange stavangerfolk.
BT171118 Jeg startet kronikken med en beskrivelse av det mange forbinder med en verdig død.
AP171118 I klassisk retorikk hadde betegnelsen ekfrase en videre betydning enn i dag, det var en beskrivelse av en hvilken som helst gjenstand eller et menneske.
NL171117 Dette høres ut som beskrivelse av en skrekkfilm.
DA171117 Under bussturen fikk passasjerene høre en detaljert beskrivelse av den alternative togtraseen, som er utredet av Norsk Bane og Jørg Westermann.
DA171117 Når han for eksempel synger om « monuments in Margate sands », på avslutningslåta « She Is Far », både en treffende beskrivelse av fallen storhet og en hilsen hjem til Storbritannia, fra hans eksil i utlendighet.
DA171117 4 ble kjent med « Lite og stort » i 2014, en reklamesang for flyreiser, og en så god beskrivelse av det langstrakte landet vårt at de fikk åpne Spellemannshowet i fjor.
VG171116 UENIGE : Sjef Benedicte Bjørnland og PST sier de ikke kjenner seg igjen i Bevæpningsutvalgets beskrivelse av terrortrusselen mot Norge.
VG171116 I sitt høringssvar mener PST blant annet at utvalgets beskrivelse av trusselbildet mot Norge « ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den ».
VG171116 - Det er en god beskrivelse av tiltak, men en stor svakhet er at den nesten er blottet for konkrete mål og kostnadsberegninger.
AP171116 I Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 heter det for eksempel at man skal unngå omtale av selvmord dersom det ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov, i tillegg til at det blir advart mot å omtale beskrivelse av selvmordsmetoder fordi det kan ha en smitteeffekt.
NL171115 Disse trenger ingen nærmere beskrivelse , utover at de er i sin fulle rett til å handle slik de gjør.
DN171115 Meldingene på regjeringspartiets Twitter-konto er i overensstemmelse med militærets beskrivelse av situasjonen.
VG171113 Jensen sier hun overhodet ikke kjenner seg igjen i Meyers beskrivelse av at hun brått mistet støtten for omorganiseringen i SSB da det ble offentlig debatt om den.
NL171113 Det er ikke rart at bataljonssjefen undrer seg over hvor logikken er, og om man virkelig har tenkt gjennom konsekvensene av dette grepet : « Jeg er overasket over at man gjør en slik konseptendring uten en mer grundig beskrivelse av konsekvenser.
DN171113 Wålen i Finansdepartementet har en helt annen beskrivelse av telefonsamtalen mellom departementet og Meyer.
AP171113 Han har fått følgende beskrivelse av gjerningspersonen : Cirka 20 år gammel mann med utenlandsk bakgrunn.
DA171112 Det synes jeg er en god beskrivelse , sier Berg Reinertsen.
AP171112 Den gir en levende og håpefull beskrivelse av hvordan det er å stå midt oppe i disse kulturelle brytningene, og hvordan de systematisk jobber for å « øke takhøyden i sitt eget liv » som de så fint formulerer det.
DB171111 Hennes beskrivelse er for alvorlig til å ignorere.
AP171110 Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse av feilen, og tiltakene som er gjort for å utbedre den ( på engelsk ) ¶
VG171109 Hun skriver at det « faktisk nesten er som å lese en beskrivelse av prosessen i SSB », og kaller det for tankevekkende lesestoff.
DB171109 I rapporten henviser utvalget til beskrivelse av trusselbildet for 2017, sa Arne Jørgen Olafsen, visepolitimester i Øst politidistrikt og et av medlemmene i Bevæpningsutvalget, til NRK i går, for så å legge til dette : ¶
DB171109 - Tok ikke Bevæpningsutvalget inn over seg PSTs beskrivelse av terrorsituasjonen ?
AA171109 Trumps utenriksminister Rex Tillerson hadde imidlertid en langt mer nøktern beskrivelse av hva USA har oppnådd, da han møtte pressen i Beijing torsdag.
VG171108 I høringsuttalelsen kommer PST også med kraftig kritikk av utvalgets beskrivelse av terrortrusselen, som de mener « ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den ».
DN171108 I rapporten henviser utvalget til beskrivelse av trusselbildet for 2017.
DB171108 Bjørnland skriver i høringen at Bevæpningsutvalgets beskrivelse av terrortrusselen ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den, og at Bevæpningsutvalgets konklusjoner treffes på et bristende grunnlag.
DB171108 - For å bruke en beskrivelse uten spesifikk årsak til hveteproblemene : de siste 10 årene har vært vanskeligere for både frukt, bær og ettårige plantevekster enn de 30 årene før der.
DA171108 I rapporten henviser utvalget til beskrivelse av trusselbildet for 2017.
DA171108 I rapporten henviser utvalget til beskrivelse av trusselbildet for 2017.
AA171108 I rapporten henviser utvalget til beskrivelse av trusselbildet for 2017.
BT171107 Det er en god beskrivelse .
SA171106 Ønsket fra Fylkesmannen var å få en bedre beskrivelse av planene, det fikk de, og da trakk de også innsigelsene sine, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.
DB171106 I « Alias Grace » stiller Atwood spørsmål ved Moodies beskrivelse av Marks som en skyldig og gal kvinne.
BT171106 Ønsket fra Fylkesmannen var å få en bedre beskrivelse av planene, det fikk de, og da trakk de også innsigelsene sine, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.
SA171105 Evolusjonsteoriens beskrivelse av naturlig seleksjon gir heldigvis grunn til å forvente at møte med folk som velger å dyrke sitt eget ego uten vilje til å lære av egen og andres erfaring, vil bli stadig mer sjeldent.
AP171105 Politiet har fått beskrivelse av dem, og har hatt flere patruljer søkende i området.
AP171104 Politiet har gitt følgende beskrivelse av de to : ¶
AP171104 » - Vi jobber med å få tak i overvåkningsbilder fra stedet, slik at vi kan få en bedre beskrivelse av de to, sier Røtterud.
AP171104 Her er trenerens beskrivelse av snuoperasjonen som har tatt laget fra tiendeplass til andreplass.
VG171103 I fakturaen er det også gjengitt en beskrivelse av årsaken til pengekravet : ¶
NL171103 Videre har tidligere stridsområder funnet sin løsning og disse gir en ny beskrivelse av sentrum.
NL171103 Byen trenger derfor en overordnet beskrivelse av sjøfronten og at vi legger føringer for hvilke funksjoner, sammenhenger og utforming byen skal ha i dette viktige området for Tromsø.
DB171103 Det er en beskrivelse rettspsykiateren mener passer bra i beskrivelsen av Helge Iversen.
VG171101 Trumps pressesekretær Sarah Huckabee Sanders har avvist Washington Posts beskrivelse av at presidenten dikterte brevet, men hun sa at « han koblet seg på, kom med forslag, slik enhver far ville gjort ». * 1 Det er ikke bekreftet fra offisielt hold om Donald Trump personlig er under etterforskning for å ha motarbeidet rettsvesenet da han sparket James Comey.
DN171101 Da tiltalen ble kjent, gikk Økokrim ut med beskrivelse av en « pump-and-dump»-operasjon der fire sentrale personer i selskapet skulle ha gjort seg skyldig i å blåse opp forventningene til aksjen, samtidig som de selv skulle ha solgt unna aksjer.
AP171101 sin beskrivelse av programmering som et hvordan-fag mens matematikken skal gi svar på hvorfor, gir et altfor snevert bilde.
VG171031 Han er ikke nådig i sin beskrivelse av omorganiseringsprosessen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som har ført til at rundt 25 forskere blir omplassert.
AP171031 Han er ikke nådig i sin beskrivelse av omorganiseringsprosessen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som har ført til at rundt 25 forskere blir omplassert.
VG171030 Det ble deretter besluttet at selen fikk gratis retur-transport på en slede bak en av flyplassens brøyte-kjøretøyer, hvoretter den ble transportert trygt bort fra rullebanen og flyplassen, ifølge en beskrivelse fra kommunikasjonsdirektør Meadow Bailey i transportdepartementet i Alaska, gitt til Alaska Dispatch News.
NL171030 Dette er en flott og riktig beskrivelse av det gamle Tromsø, som vi er så heldig å kunne oppleve hver eneste dag.
DB171030 Dette fremstår som en ideologisk basert og noe forutinntatt beskrivelse av organisasjoner som først og fremst kjennetegnes av at de ligger tett på de utøvende innenfor kunstformen de representerer, og sitter på stor kunnskap om hva som skjer på feltet.
BT171029 Personlig vil jeg nok velge å bruke snylting som beskrivelse her.
SA171028 En mer presis beskrivelse av regjeringens arbeidsmarkedspolitikk skal du lete lenge etter.
SA171028 Det er en god beskrivelse .
DB171027 Tippit ( på grunnlag av beskrivelse av Kennedys attentatmann ), skjøt han og drepte Tippit med tre skudd i brystet.
BT171027 Kristoffersens setter seg på sin høye hest med sin stigmatiserende beskrivelse av næringslivet som totalt blottet for forståelsen for og interessen av vår kulturarv som arkitektur, fortidsminner og kulturelle verdier.
AP171027 Eklektisk er kanskje også en riktig beskrivelse på min første rett, en stor hvit tallerken fylt med biter av brent kål, syltet pære, fritert løk og røkt ål.
AP171027 Hun skriver at kopieringen særlig dreier seg om passasjer knyttet til handlingsreferatet eller beskrivelse av bøkene.
DB171026 « Dotard » er, ifølge ordboka Meriam-Webster en beskrivelse av en senil person.
DA171026 Det er NATOs beskrivelse av den russiske militærøvelsen Zapad 2017.
AP171026 Mannen som bøyer seg frem, jobber ikke i samme bedrift og har, ifølge Sørheims egen beskrivelse , ingen reell makt over henne.
DB171024 » Et av de første punktene i håndboka er, noe overraskende, en beskrivelse over hvor tolerant byen er.
DB171024 » Et av de første punktene i håndboka er, noe overraskende, en beskrivelse over hvor tolerant byen er.
BT171024 - Det er gitt en beskrivelse av vedkommende, og både vekter og politiet har en viss peiling på hvem dette kan være, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt.
VG171022 Lisa Marie Presley var ikke nådig i sin beskrivelse av kirken etter at hun var ute.
DN171020 Legg gjerne ved et skjermbilde og en beskrivelse av hendelsen.
DB171020 Her er sang, sammen med mye annet, ikke nevnt spesifikt, fordi overordnet del ikke gir en detaljert beskrivelse av hva skolehverdagen skal fylles med.
DB171018 Vil ha tydeligere beskrivelse
DB171018 Torbjørn Urfjell, direktør for Virke Produsentforeningen, er glad for at satsningsområdene er offentliggjort, men hadde forventet en tydelig beskrivelse av hvordan kanalen vil levere program om dette til seerne.
DB171017 oktober omtaler Tore Nyseter min beskrivelse av barnevernets hjelpetiltak og gode resultater som « misvisende ».
AP171016 En beskrivelse som har vært med på å redusere en av polarhistoriens ruvende skikkelser til en stillferdig tørrpinn, utgått på dato.
VG171015 - Jeg vil imidlertid legge til at VGs beskrivelse av de metoder australsk politi har benyttet i denne saken ikke finner gjenklang i Norge, skriver Amundsen.
SA171015 « Dyrekrimgruppe » er en mer presis beskrivelse av samarbeidet, mener hun.
VG171014 Kultur- og idrettsminister Linda Helleland Hofstad ( H ) kaller Kroksæters beskrivelse av en konflikt mellom henne og Tvedt spekulasjoner.
DN171014 DNs beskrivelse av kjøpsteamet i det kommunale foretaket Boligbygg får toppolitikere i Oslo til å reagere.
DN171014 DNs beskrivelse av kjøpsteamet i det kommunale foretaket Boligbygg får toppolitikere i Oslo til å reagere.
DN171014 DNs beskrivelse av kjøpsteamet i det kommunale foretaket Boligbygg får toppolitikere i Oslo til å reagere.
DN171013 Finanstilsynet er ikke nådig i sin beskrivelse av Comex Markets.
DB171013 Det er Sky News som omtaler kvinnens beskrivelse i retten om hva som skjedde.
DB171012 Disse har de siste dagene trent på oppdraget i simulator, og en pilot har på Twitter lagt ut en beskrivelse av hvordan flyvningen skal gjennomføre med bare tre aktive motorer.
DB171012 Når Dagbladet viderebringer Lagerbäcks hyggelige beskrivelse av Thorsby til Heerenveen-spilleren, svarer han : ¶
DB171012 SKRYT : - Utrolig fristende og uvanlig spennende kombinasjoner, heter det i juryens beskrivelse av maten på The Black Swan.
DB171011 Her kan variablene utgjøre et par posisjoner ( se nærmere beskrivelse lenger ned i artikkelen ), men et byks på over ti plasseringer er svært sannsynlig.
DB171011 Teksten består blant annet av en detaljert beskrivelse av hvordan man får tilgang til bankkontoen hans, og hvor man finner gjemte penger i huset.
DB171011 i Bufdir, har en misvisende beskrivelse i Dagbladet 20. september av barnevernets hjelpetiltak og gode resultater.
AA171011 - Når det gjelder klimapolitikk, så synes jeg det var en god beskrivelse av utfordringene i trontaledebatten - også fra regjeringspartienes side.
DA171010 Kvinnen i slutten av 20-årene, som har anmeldt overfallsvoldtekten, har gitt en beskrivelse av to menn.
DA171010 - Vi har en beskrivelse av de mistenkte, men vi vurderer denne til å være for dårlig til at vi ønsker å gå ut med signalementet, sier Egil Vestvik, seksjonsleder for etterforskning ved Stavanger politistasjon.
AP171010 En medstudent sier at « sleip » er en grei beskrivelse på hvordan regjeringsadvokaten formulerer seg.
DA171009 Ikke enig i Mays beskrivelse
DA171009 EU-siden er ikke helt enig i Theresa Mays beskrivelse av den nåværende situasjonen mellom EU og Storbritannia, der begge parter venter på en løsning : - Hva i all verden er det regjeringen har drevet med hele denne tida ? spør Jeremy Corbyn.
DA171009 Da EU-kommisjonen ble bedt om å kommentere, skinte det igjennom at EU-siden ikke er helt enig i Mays beskrivelse av situasjonen.
AA171009 Da EU-kommisjonen ble bedt om å kommentere, skinte det igjennom at EU-siden ikke er helt enig i Mays beskrivelse av situasjonen.
AA171008 Avhør av vitner har ført til at politiet har en god beskrivelse av gjerningsmannen.
AP171007 å veksler på store diktere : « I vår kultur holdes vitenskap og poesi strengt adskilt, og dette er helt idiotisk ; i vårt sneversyn er vi ikke lenger i stand til å se at de begge to sammen viser hvor kompleks og vakker verden egentlig er, » bemerker han, etter en lang og vakker utflukt til Dantes beskrivelse av de himmelske sfærer.
DB171006 - Sang er, sammen med mye annet, ikke nevnt spesifikt fordi overordnet del ikke gir en detaljert beskrivelse av hva skolehverdagen skal fylles med.
AA171006 Der er det ofte verken en likeverdig eller sannferdig beskrivelse av et normalt seksualliv, og jeg mener dette er med å bidra til den negative utviklingen vi ser hos ungdom, både med hensyn til praksis, forventninger om hva man skal være med på, og eksponering på nettet.
NL171004 Hvis du er interessert og ønsker en mer utfyllende beskrivelse av dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss.
DN171004 Alexandra Beverfjord i NRK kjenner seg ikke igjen i TV 2 beskrivelse av at rikskringkasteren er i ferd med å løpe fra TV 2 på lønninger.
DB171004 Det er Lagerbäcks egne ord, hans billedlige beskrivelse på ydmykelsen 4. september.
DB171004 Det er en beskrivelse som ikke deles av alle på den orkanherjede øygruppa.
DA171004 - Det er en alvorlig beskrivelse av situasjonen for et parti som Arbeiderpartiet.
DB171003 Presidenten i Legeforeningen bekreftet på seminaret VGs beskrivelse av situasjonen, som medfører ledige hjemler, manglende rekruttering, høyt bruk av kortvarige vikarer, og mer arbeid med færre pasienter.
AA171003 På den orkanherjede øya er ikke alle enige i en slik beskrivelse .
DB171001 ¶ ANKER : Advokat John Christian Elden gir nå en utfyllende beskrivelse av hva i tingrettens dom klienten Eirik Jensen vil anke over.
SA170930 Østenstad kjenner seg ikke helt igjen i Palmers beskrivelse av hva som skjedde de neste minuttene, men det kommer vi tilbake til.
SA170930 Ifølge Palmers beskrivelse , skinte frykten hos Østenstad gjennom.
FV170930 Østenstad kjenner seg ikke helt igjen i Palmers beskrivelse av hva som skjedde de neste minuttene, men det kommer vi tilbake til.
FV170930 Ifølge Palmers beskrivelse , skinte frykten hos Østenstad gjennom.
DB170930 De to valgforskningspionerene definerte statsvitenskapen med sin beskrivelse av de viktigste motsetningene i norsk og europeisk politikk.
DA170930 Da jeg leste en kjapp beskrivelse av ham på audition, så jeg for meg en litt heavy fyr med litt kronisk angst.
DA170930 Som til å være 38 år gammel er en forbausede dekkende beskrivelse av en verden som går sin skeive gang med stadige kriser, undertrykkelse og ulikheter.
BT170930 Østenstad kjenner seg ikke helt igjen i Palmers beskrivelse av hva som skjedde de neste minuttene, men det kommer vi tilbake til.
BT170930 Ifølge Palmers beskrivelse , skinte frykten hos Østenstad gjennom.
AP170930 Østenstad kjenner seg ikke helt igjen i Palmers beskrivelse av hva som skjedde de neste minuttene, men det kommer vi tilbake til.
AP170930 Ifølge Palmers beskrivelse , skinte frykten hos Østenstad gjennom.
VG170929 NRK Super ga Qvisten et formgivningsoppdrag med en ganske detaljert beskrivelse av hva som trengtes og spesifikasjonene av ulike karaktertrekk.
VG170928 - En forholdsvis brukbar test for oss... er Kåre Ingebrigtsens presise beskrivelse av den kampen.
AP170928 Jeg kan ikke svare på akkurat hva den utveksten du skriver om er ut ifra en beskrivelse , og jeg er heller ikke lege.
DB170927 Scaramucci opprettet i forrige måned Twitter-kontoen ScaramucciPost, som har som beskrivelse « Kommer snart.
AP170927 Se faktaboks under for beskrivelse av hvordan spiringen avgjør mel- og bakekvaliteten.
VG170926 Den 30 år gamle norsk-eritreeren ga en detaljert beskrivelse i sin frie forklaring, om blant annet kontakten med de danske politiagentene, turer til Nederland, avtaler om transport av cannabis og ecstasy, overlevering og betaling.
AP170925 Vedkommende var ikke navngitt, og det var en ganske dårlig beskrivelse av ham.
VG170923 Samtidig er Tsjekov tydelig i sin beskrivelse av den totale mangel på handlekraft som rammer overklassen i møte med geskjeftige, løsningsorienterte og fremadstormende mennesker.
DN170923 Lavrovs beskrivelse av Trump og Kim henger sammen med at Trump tirsdag, i sin første tale noensinne til FN, truet med « fullstendig utslettelse » av Nord-Korea.
DB170923 Det er veldig lite beskrivelse å gå på, sier Kråkenes.
DB170923 Han skal også være i 30-åra, men som følge av sprikende forklaringer fra vitner på stedet og fornærmede, ønsker politiet foreløpig ikke å gå ut med en beskrivelse av den antatte gjerningsmannen.
AP170923 - Vi har ikke gått ut med beskrivelse på gjerningsperson fordi det spriker såpass mellom beskrivelsen fra fornærmede og vitner, sier Skott.
VG170922 Lavrovs beskrivelse av Trump og Kim henger sammen med at Trump tirsdag, i sin første tale noensinne til FN, truet med « fullstendig utslettelse » av Nord-Korea.
DB170922 Mannen ble pågrepet etter dialog med fornærmede i saken, som ga beskrivelse av ham i ambulansen på vei til sykehuset.
DB170922 I november vil Kommunerevisjonen komme med en beskrivelse av hvordan en undersøkelse kan gjennomføres.
AP170922 Han ga beskrivelse av gjerningsmannen i ambulansen på vei til sykehuset.
AP170922 - Nettopp, det synes jeg er en god beskrivelse .
AA170922 Lavrovs beskrivelse av Trump og Kim henger sammen med at Trump tirsdag, i sin første tale noensinne til FN, truet med « fullstendig utslettelse » av Nord-Korea.
AA170922 Han ga beskrivelse av gjerningsmannen i ambulansen på vei til sykehuset, oppgir operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.
DA170921 Byrådets andre klimabudsjett, som blir lagt fram om få uker, vil gi en god beskrivelse av hvordan vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss, tilføyer han.
DA170919 - Med stor empati holder han et speil opp foran seg selv, og det han ser er en beskrivelse av deg og meg i det samme speilet, sier Ullmann, før programmet for resten av dette året og neste år rulles ut.
AP170919 Sentrale aktører i Ap sier at det verste er at partiet selv ikke oppdaget at valgbudskapet ikke kom frem, og at det hadde en gal beskrivelse av Norge.
VG170918 Men her ble vitnene som kom og snakket til Jensens fordel, samt Jensens egen beskrivelse av sin jobbinnsats, brukt mot ham : Ingen har vært uenig i at han har levert gode resultater som politi, aller minst Jensen selv.
DB170918 Dette er fraværende i departementets og Bufdirs beskrivelse av kompetanse.
DB170917 - Vi bevæpnet oss naturligvis og søkte etter en mannsperson av en viss beskrivelse .
AP170917 - Vi bevæpnet oss naturligvis og søkte etter en mannsperson av en viss beskrivelse .
VG170916 Edvartsen bruker ord som maktmisbruk, maktarroganse, drittpakker og heksejakt i sin beskrivelse av sin tidligere arbeidsgiver.
AP170916 Det er først når man gir en beskrivelse av problemer som folk kjenner seg igjen i, at man får tillit til å løse de samme problemene.
DB170915 De blir omtalt som Norges svar på Johnny Depp og Kate Moss, en ganske så ærverdig beskrivelse .
DA170915 - Aps misvisende beskrivelse av samfunnsforholdene og regjeringens resultater, og deres uklare forhold til mulige samarbeidspartnere, medvirket til nesten dramatisk nedgang for partiet.
AA170915 - Aps misvisende beskrivelse av samfunnsforholdene og regjeringens resultater, og deres uklare forhold til mulige samarbeidspartnere, medvirket til nesten dramatisk nedgang for partiet.
DN170914 - Stortingets direktør har valgt en tone av uunngåelighet for å forklare sin ferd fra den ene kritikkverdige beslutningen til den neste, het det i kronikken fra kontrollkomiteen etter Børresens beskrivelse av den mye omtalte byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget.
DB170914 - Vi har ingen navngitt gjerningsmann, kun en beskrivelse .
DB170913 Vel traff Støre dårlig med sin beskrivelse av at det står så dårlig til i Norge.
SA170912 Ingvild Stensland er blant de gamle landslagsheltene som har gått ut og sagt at hun kjenner seg igjen i Hegerbergs beskrivelse om manglende takhøyde.
SA170912 Ingvild Stensland er blant de gamle landslagsheltene som har gått ut og sagt at hun kjenner seg igjen i Hegerbergs beskrivelse av manglende takhøyde.
DB170912 Kvinnen ble meldt savnet internasjonalt, og ifølge Aftonbladet deltok mannen i leteaksjoner, og ga en detaljert beskrivelse av hva kona hadde hatt på seg av klær da hun forsvant.
BT170912 Ingvild Stensland er blant de gamle landslagsheltene som har gått ut og sagt at hun kjenner seg igjen i Hegerbergs beskrivelse av manglende takhøyde.
AP170912 « Har Arbeiderpartiet truffet med sin beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Norge ?
AP170912 « Har Arbeiderpartiet truffet med sin beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Norge ?
AP170912 Ingvild Stensland er blant de gamle landslagsheltene som har gått ut og sagt at hun kjenner seg igjen i Hegerbergs beskrivelse om manglende takhøyde.
NL170911 . Professorens beskrivelse av støyproblematikken, er tydeligvis basert på vindkraftbransjens desinformasjon.
DB170911 Jonas Bals bruker sterke ord i sin beskrivelse av det som skal være en bevisst strategi for nedbygging av " Den norske modellen ".
DA170911 - Det er gitt en god beskrivelse av de mistenkte, og i tillegg skal det være overvåkingsvideo av hendelsen, opplyser operasjonsleder.
DB170909 Samtidig var ikke kanalens panel nådig i sin beskrivelse av kampen til spisskollega Wayne Rooney.
DB170907 Hekter seg på Audun Lysbakken i hans beskrivelse av Frp som et eliteparti.
NL170906 Jakobsen, bestrider din beskrivelse av suksesshistoriene i Hammerfest, for det er jo det stikk motsatte som har skjedd.
NL170906 De er politikere som jukser med fakta for å få sin beskrivelse til å passe med virkeligheten.
NL170906 " De er politikere som jukser med fakta for å få sin beskrivelse til å passe med virkeligheten ", skriver han.
DB170906 Og ifølge Støres beskrivelse av framtidas handlingsrom, er det langt mer utsatte grupper som må forberede seg på trangere tider framover.
DA170906 | Erkjente kniv-vold, men ikke drapsforsøk ¶ 19-åringen som er siktet for drapsforsøk på en 16 år gammel jente i Lier, sa seg enig i politiets beskrivelse av hendelsesforløpet, men nektet for at kniv-volden var et drapsforsøk.
DA170906 Siktede sa seg imidlertid enig i påtalemyndighetens beskrivelse av hendelsesforløpet : at han stakk den 16 år gamle jenta gjentatte ganger med kniv, til kniven brakk, at kniven ble etterlatt på stedet, at han løp fra stedet, ble innhentet av politiet og at han ble bitt av politihunden under pågripelsen.
AP170906 De rødgrønne tviholdt på en harmonisk beskrivelse av hva Forsvaret var i stand til.
VG170905 - Jeg tror nok det er riktigere og viktigere å si at Arbeiderpartiet har gitt en beskrivelse av Norges økonomiske situasjon som ikke stemmer.
AP170905 De gir uttrykk for at de statlige intensjonene i eldreomsorgen mer må sees på som « gode mål og retorikk » enn som en beskrivelse av hvordan den praktiske situasjonen blir.
VG170904 Han sier at Listhaus beskrivelse av Sverige og « svenske tilstander » kan være « morsomme, men ikke sanne ».
SA170904 Politiet gikk tidlig ut med en beskrivelse av en mann som hadde blitt sett i nærheten av åstedet.
DB170903 Og for å liksom få kontroll på henne så tar han tak om strupen hennes og klemmer til, er Leif GW Persson beskrivelse av et mulig hendelsesforløp.
DB170903 MULIG HENDELSESFORLØP : - For å liksom få kontroll på henne så tar han tak om strupen hennes og klemmer til, er kriminologiprofessor og forfatter Leif GW Persson beskrivelse av et mulig hendelsesforløp da Kim Wall døde.
AP170903 Her er Finansdepartementets beskrivelse av ordningen i kortform.
DB170901 mars la ut på sin hjemmeside for Norwegians kabinansatte, gir den lokale lederen Valentin Lorien følgende beskrivelse av situasjonen ansatte har havnet i : ¶
DB170901 En ung, ukjent herremann ved navn Zak Hanzal har fått så hatten passer av det populære ungpikeidolet, og internett for øvrig, etter at han postet et fanbilde på Instagram med følgende beskrivelse : ¶
AP170830 I 1993 syntes flere at ulempe og trussel var en mer treffende beskrivelse enn spennende mangfold, 40 mot 35 prosent.
VG170829 Jeg kjenner meg ikke helt igjen, sier Mjelde om Hegerbergs beskrivelse på Instagram og i en pressemelding der hun krever forbedringer på landslaget på flere områder.
VG170829 Både kapteinen Maren Mjelde ( 27 ) og Caroline Graham Hansen ( 22 ) er uenige i Ada Hegerbergs ( 22 ) beskrivelse av det norske damelandslaget.
VG170829 - Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i Adas beskrivelse av landslaget vårt.
VG170829 Aps beskrivelse av hva som er galt i Norge har fått mye mer plass enn fortellingen om hvor de ønsker å gå.
DB170829 Lagerbäck kjenner seg ikke igjen i de gamle heltenes beskrivelse av de styrtrike balltalentene som ikke gidder å jobbe på landslaget.
DB170829 - Vi har en ganske god beskrivelse på gjerningspersonene, og både taktisk og teknisk etterforskning er i full gang, sier Stokkli.
DA170829 De såkalt morsomme innslagene med duellantenes CV-er som dataspill og en tøysete beskrivelse av hva statsminister-jobben går ut på, forbigår vi i stillhet.
AA170829 Politiet ønsker ikke å gi noen beskrivelse av gjerningsmennene, men ifølge VG er politiet på jakt etter en etnisk nordmann og en utlending.
AP170828 | Tidligere Ap-statsråd : Partiet mangler en stor reform og har ikke truffet med sin beskrivelse av Norge ¶
AP170828 | Tidligere AP-statsråd : Partiet mangler en stor reform og har ikke truffet med sin beskrivelse av Norge ¶
AA170828 - Partiet mangler en stor reform og har ikke truffet med sin beskrivelse av Norge, sier den administrerende direktøren i Legemiddelindustrien.
AP170825 - I Drillveita har et vitne gjort en observasjon av en mann med en beskrivelse som indikerer at det kan være savnede.
AA170825 - I Drillveita har et vitne gjort en observasjon av en mann med en beskrivelse som indikerer at det kan være savnede.
AA170825 - I Drillveita har et vitne gjort en observasjon med en beskrivelse som indikerer at det kan være savnede.
DA170824 Sårprosedyren fra hudlegen, en nøyaktig beskrivelse av sårstellet, er ment for sykepleierne som har ansvar for det daglige sårstellet på Åge.
VG170823 Det synes jeg er en så treffende beskrivelse !
VG170822 Likevel understreker de at firmaets beskrivelse av samarbeidet med politiet ikke følger rutiner som er i samsvar med krav som følger lov og retningslinjer om beslag.
NL170821 Hun likte dårlig at Rolf Bjørnar Tøllefsen fra Husøy ikke kjente seg igjen i hennes beskrivelse av distriktene, uten at hennes svar og troverdighet ble mer overbevisende.
DB170820 Med barnas gode beskrivelse fant de umiddelbart bilen og fikk stoppet den.
DB170820 - De ringte oss med en gang og ga en god beskrivelse av både gjerningsmenn og bilen de puttet den i, sier operasjonsleder Ronny Årstein til Dagbladet.
AA170820 Det samme gjelder for Jonas Gahr Støres dystre beskrivelse av arbeidsledigheten blant unge menn.
AA170817 Så den type beskrivelse som gis av tilbudet i Norge, syns jeg bare kan ha et formål : Det skremmer kvinner unødvendig, sier han til NTB.
DB170816 Her følger en kort beskrivelse av noen av postene : ¶
DB170816 Rapporten gir en trist beskrivelse av viktige problemområder.
DB170816 Selv har Rihanna gitt en ganske annen beskrivelse av hendelsesforløpet i et intervju med Diane Sawyer sommeren 2009, ifølge MTV.
DB170814 Det kan være mange grunner til at disse forsøkene på å gi oss en beskrivelse av hvem vi er har vært så dårlige.
AP170812 - Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.
AA170812 - Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.
VG170811 Det var også vondt å lese TIL-spillernes beskrivelse av hvordan de opplever klubbens satsing på jentene.
VG170811 - Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, sa Mattis.
DN170811 - Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.
DB170811 - Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.
DB170811 - Det er en veldig god beskrivelse av ungdomstid.
AP170811 - Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.
AA170811 - Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.
DA170810 Klassekampen og Aftenposten beskriver romanen som et oppgjør med Vigdis' versjon av Hjorth-familiens historie, men med forbehold om at avisenes beskrivelse er sann, ser det altså ut til at lillesøster Hjorth hadde et behov for å fortelle sin versjon av hendelser som Vigdis skrev om i « Arv og miljø », og at hun har vurdert romanen som den beste og riktigste måten å formidle en sannhet på.
DA170809 Ragde åpenbart dyktig på sånt, på presis beskrivelse av det voldsomt hverdagslige.
DA170808 » Jeg kan forsikre disse lokallagspartiene om at vi er mange som har likt Tjoras innlegg fordi vi selv vet utmerket godt hva dette handler om, en beskrivelse av vår lærerhverdag hvor elevers omsorgsbehov er like viktig som alt som kan telles og måles og rangeres.
DA170807 Filmen er utrolig realistisk i sin beskrivelse av et profesjonelt kjøkken - ikke bare hvordan kjøkkenet er designet, men også hvordan den beskriver rytmen på kjøkkenet, stresset og atmosfæren.
VG170805 FOR LETTVINT : Frps Siv Jensen er enig i at det kommende valget er et veivalg, men er uenig i Brundtlands beskrivelse av at arbeiderpartiets politikk må til for å bevare viktige norske verdier ¶
AP170804 Justisministeren vil denne uken ikke svare Aftenposten på om han er uenig i utvalgets beskrivelse av permanent bevæpnede patruljer i Oslo.
VG170803 Målet har vært å skaffe en mer nyansert beskrivelse av forholdet mellom antall elever og ansatte i skolen enn hva som er mulig gjennom tilgjengelig statistikk.
DN170803 Rosneft, Statoils russiske samarbeidspartner, har også endret sin beskrivelse fra « shale oil » til « limestone ».
DN170803 I vår norske beskrivelse har vi alltid skrevet « kalkstein », som ikke er omfattet av sanksjonene.
DB170803 I sitt forsøk på å gi et forsvar for SVs allergi mot private barnehager, ga Amundsen en beskrivelse av private barnehagedrivere som bærer preg av en voldsom mistillit til enkeltmennesker som ønsker å bidra til fellesskapet.
AP170803 - Det gikk til og med frem av Regjeringens beskrivelse av forslaget.
VG170802 Scaramucci forklarer at dette er en urettferdig beskrivelse av hendelsen.
DB170802 Samtidig vil det gi en langt bedre beskrivelse av hvor mange som er fattige.
DA170802 « Det dreier seg om misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og riktig beskrivelse av sin økonomiske situasjon.
DB170801 Lagkamerat Eusebio ga han en lekker beskrivelse : ¶
DB170801 Politiet har følgende beskrivelse av gjerningsmannen : Ca 175 cm, lys brun i huden, sort lang jakke m/hette, sort bukse, cap og hvite sko med røde/sorte detaljer.
AA170801 - De ansattes beskrivelse av oppsigelsene var ingen gledelig lesning.
VG170731 Lørdag kommer Jolie med en uttalelse til Huffington Post hvor hun hevder at Vanitys Fair beskrivelse av auditionen er tatt ut av kontekst.
DB170731 I videoen tar to demonstranter flere bilder av henne, og Thorsen forteller at gruppa har lagt ut en beskrivelse av henne på nettsidene deres.
DB170731 I en uttalelse til Entertainment Weekly sier Jolie at hun er opprørt over at hennes beskrivelse av prøvespillingen til filmen er blitt feiltolket.
SA170725 Under Måltidskonferansen i Stavanger kom Geir Ove Ystmark, leder av Sjømat Norge, med en ganske treffende beskrivelse på disse forskerne : kostrådsfornektere.
AP170723 - Jeg mener dette er en ønsket utvikling, fordi jeg synes toblokkdelingen er en feil beskrivelse av situasjonen.
AA170722 Det har ifølge Hangaas ikke kommet noen beskrivelse av hvor beruset folkemengden var, men han forteller at det gikk fint å få de til å forlate flåten.
DB170721 « Å finne fram i systemet » er en vanlig beskrivelse på dette fenomenet, som faktisk presser en del foreldre til å jobbe mindre og mindre.
DB170719 Hun kjenner seg igjen i svenske Petras beskrivelse av en travel hverdag.
DB170719 Deres beskrivelse av mannens oppførsel blir vurdert som så spesiell at politiet umiddelbart sender ut en ny patrulje, denne gangen mot hyttefeltet der drapet skal ha funnet sted.
DB170718 Det ble heller ikke gitt noen offisiell beskrivelse .
AA170718 Mannen ble observert av en beboer som ga oss en god beskrivelse , og patruljen kunne ta ham på fersk gjerning, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.
DB170717 I tiltalens detaljerte beskrivelse av hvordan Bakken skal ha blitt drept, heter det at offeret skal ha blitt lagt i bakken.
VG170714 Å gi et spesifikk beskrivelse av hvorfor det ble avslag i hvert enkelt tilfelle, vil fordyre søknadsprosessen betydelig.
AP170714 I tillegg kommer det i juli 2017 en brosjyre med beskrivelse og kart over de 37 brakkeleirene.
VG170713 - Den var helt topp den, er Einar Håndlykkens, daglig leder i Odd, beskrivelse av stemningen i garderoben etter kampslutt.
NL170713 I en beskrivelse av det amerikanske samfunnets utvikling beskriver Robert Putnam det slik : " Mens folk tilbringer mer og mer tid på kontoret, på jobb-pendling og TV-titting alene, blir det mindre tid til å engasjere seg i samfunnet og frivillige organisasjoner, sosialisering med nabolaget, venner og til og med
VG170711 - Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse , ikke Svein Arnes.
DB170711 Her er en steg for steg beskrivelse av hvordan du kan få tilbake momsen : ¶
DB170710 Nettmagasinet beskriver « Louder Than Bombs » som et mesterverk i sin beskrivelse av hvordan en familie takler sorg etter et dødsfall.
DN170709 «... et miljø som beskrives som « jovialt » av andre og et sted der 177 av 200 ansatte melder seg på julebordet », er også en beskrivelse Stub roser.
VG170708 Regjeringen har vært tydelig i vår beskrivelse av den økte uforutsigbarheten og negative utviklingen i vår region.
DB170708 Vi benytter fylker som beskrivelse av slukkeområdene for å gjøre det enkelt for publikum å forstå.
AA170708 Avsnittet er en beskrivelse av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken, men er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler.
NL170707 « Rapporten representerer Avinors beskrivelse av konsekvenser for sivil luftfart av tre alternative lokaliseringer av en ny kampflybase » heter det i sammendraget.
AA170707 « Historisk » er en beskrivelse som går igjen i reaksjonene.
AA170707 Det trengs derfor en beskrivelse fra sakkyndige om dette, sier Svanem, og minner om klientens syn på at datteren kan ha vært lettere disponert for hodeskader på grunn av tidligere skader.
DN170706 Selskapet har torsdag overlevert til myndighetene et tillegg til plan for utbygging og drift ( PUD ) av Aasta Hansteen-feltet, som inneholder en beskrivelse av Snefrid Nord-utbyggingen.
DB170705 Slik lyder det statlige nyhetsmediet KCNAs beskrivelse av Kim Jong-uns opptreden etter Nord-Koreas siste missiltest.
VG170704 Det er en god beskrivelse av dem, men det er helt meningsløst å tro at de bryr seg om hva vi synes om dem, sier professoren ved Försvarshögskolan til VG.
VG170703 Politiet måtte deretter lete etter syvåringen da 16-åringen hadde gitt en vag beskrivelse av stedet.
DB170702 Kirkens Nødhjelp-leder Helland stiller seg bak FNs beskrivelse av krisen som den verste siden andre verdenskrig.
BT170702 Det var en utførlig beskrivelse av « rettssaken » mot korpsets første sjef August Gran.
DB170630 Dimension Data-kollegene var ikke beskjedne i sin beskrivelse av lagkameraten.
VG170628 Vi har foreløpig ingen beskrivelse å gå ut med, men er veldig interesserte i tips.
DB170628 Den ble funnet igjen i nærheten av to personer som hadde lik beskrivelse , forklarer Sylju.
DB170628 Det er ikke lenge siden partileder Trine Skei Grande skulle skvise Fremskrittspartiet ut av regjeringen, og ikke la fingrene imellom i sin beskrivelse av samarbeidsproblemene.
DA170628 Ifølge dommen fra Jæren tingrett ga kona en nyansert beskrivelse av 37-åringen.
DA170628 Den ble funnet igjen i nærheten av to personer som hadde lik beskrivelse , forklarer Sylju.
AP170628 Den ble funnet igjen i nærheten av to personer som hadde lik beskrivelse , forklarer Sylju.
AA170628 Den ble funnet igjen i nærheten av to personer som hadde lik beskrivelse , forklarer Sylju.
DA170627 Strøm er ikke nådig i sin beskrivelse av beslutningen om å legge ned Samlok når han forteller om hvorfor han har valgt å invitere de fremtredende opposisjonspolitikerne til Drammen.
AA170627 Beskrivelse av mistenkte samt sporing av telefon ledet politiet rett til gjerningskvinnen som var i besittelse av både kort og telefon, skriver politiet.
DB170626 Andreas Viestad brukte begrepet « matfaglige analfabeter » for et par år siden, og det er en treffende beskrivelse .
AA170625 Beskrivelse av sted og person gjorde at politiet raskt kunne pågripe mannen, som er kjørt til arresten.
DN170623 - Selskapets evne til å fortsette driften avhenger av at det får inn mer kapital, skriver Lie, og viser til selskapsledelsens egen beskrivelse av situasjonen.
NL170622 Historisk er det interessant og merke seg at den første beskrivelse og oppfatning av Norge som eget land stammer fra en som antakelig bodde et sted i Malangen, Ottar fra Hålogaland.
NL170621 Lars Hansen gir i sin siste roman Odin klarte det ( 1944 ) en beskrivelse som kan sies å sirkle inn dette begrepet.
DB170620 Nå offentliggjør Facebook en lang beskrivelse av tiltak for å bekjempe terrorisme på selskapets hjemmeside.
BT170620 » At klimameldingen i stor grad er en beskrivelse av EU-systemet, betyr ikke at Høyre- og Frp-regjeringen ikke har klimapolitikk.
AP170619 Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten John McCain er ikke nådig i sin beskrivelse av nordkoreanernes behandling av Warmbier.
AP170619 I dette intervjuet gir Aril Brandvik en oppsiktsvekkende beskrivelse av svakheter i Forsvaret.
AP170619 I dette intervjuet gir Aril Brandvik en oppsiktsvekkende beskrivelse av svakheter i Forsvaret.
FV170617 Ingen beskrivelse av gjerningspersonene.
DA170617 Tittelen er også egnet til en beskrivelse av det å spille på Norwegian Wood-festivalen foran et publikum som i all hovedsak har kommet for å rope på gamle hits.
AP170617 » Fakta : Slik karakteriserte tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ), Nils Holme, Harald Sundes positive beskrivelse av Forsvaret : ¶
DB170616 De løp fra stedet rett før bilen begynte å brenne og vi har ingen beskrivelse av disse.
DB170616 - De løp fra stedet rett før bilen begynte å brenne, og vi har ingen beskrivelse på disse, skriver Oslo-politiet.
VG170615 I forlagets beskrivelse av boken heter det at Sophie Elise i bok to tar opp et tema som « stort sett fikk stå uberørt i debutboken hennes » : Nemlig det å være forelsket.
AP170615 Vi har beskrivelse av båten ».
AA170615 Etter det første ranet gikk politiet ut med en detaljert beskrivelse av fire gjerningsmenn, mens de etter de to andre hendelsene mandag uttalte at en gjeng på fire-fem personer sto bak.
DB170614 BBC viste i natt til naboers beskrivelse av situasjonen.
DA170614 Mens Haugen har intervjuet lærere, har Bjordal fått 15 rektorers beskrivelse av egen arbeidshverdag.
AP170614 Politiet la også ut en beskrivelse av kvinnen, fortalte blant annet at hun hadde på seg en rosa jakke, med et portrett.
SA170613 Sessions imøtegikk tirsdag Comeys beskrivelse fra møtet.
DN170613 Sessions imøtegikk tirsdag Comeys beskrivelse fra møtet.
DB170613 En slik beskrivelse av samfunnsutviklingen er spesielt interessant for meg som en gang innvandret fra Sverige til Norge.
DA170613 I dag, mer enn 50 år senere, er dette fortsatt en god beskrivelse av Kjell Pahr-Iversens kunst.
BT170613 Det er nok ikke bare jeg som kunne nikke gjenkjennende til en fars beskrivelse av en stresset hverdag for barn og foreldre i BT 8. juni.
AP170613 - Jeg har flere ganger brukt uttrykket " når du skal skifte hjul på bilen, så er det vanskelig å gjøre det i fart, i alle fall når en tar av alle hjulene samtidig ", sier Haukaas, som mener dette er en treffende beskrivelse på situasjonen.
AP170613 - Jeg har flere ganger brukt uttrykket " når du skal skifte hjul på bilen, så er det vanskelig å gjøre det i fart, i alle fall når en tar av alle hjulene samtidig ", sier Haukaas, som mener dette er en treffende beskrivelse på situasjonen.
AA170613 Sessions imøtegikk tirsdag Comeys beskrivelse fra møtet.
SA170611 Politiet går klokka 17.15 ut med følgende beskrivelse av gjerningspersonene, som skal være i alderen 17 til 20 år.
FV170611 En mann og en dame ble påtruffet rett ved stedet, som stemte overens med beskrivelse av gjerningspersoner.
DB170611 Politiet har gått ut med en detaljert beskrivelse av de fire mennene på Twitter.
DA170611 Beskrivelse av fire mistenkte : ¶
VG170610 - Etter både beskrivelse fra vitner og bilde av tyveriet hevdet politiet at de trolig vet hvem tyven er.
AP170610 Det er litt vanskelig å forestille seg en slik situasjon, og det er enda vanskeligere å tro at en som har mistet båten sin, ville passe til en slik beskrivelse . 3rd-party-bio ¶
AP170610 Det er litt vanskelig å forestille seg en slik situasjon, og det er enda vanskeligere å tro at en som har mistet båten sin, ville passe til en slik beskrivelse .
VG170609 april 2017, gis en detaljert beskrivelse av « utfordringsbildet » ved Ulsrud videregående skole på Bøler sørøst i Oslo de siste to årene.
NL170609 « Nu har jeg spadseret Arctandriam om » skriver Petter Dass i sin reiseberetning " Tromsøens beskrivelse ".
NL170609 Tromsøens beskrivelse .
DN170608 Wright kjenner seg ikke igjen i Thommessens beskrivelse .
DN170608 - Det er Thommessen som har valgt å gå ut ensidig med sin beskrivelse av meg gjennom det han kaller en personalsak.
DN170608 Warner ( D ) sier at Comeys manuskript « er opprørende » lesning og trekker frem Comeys beskrivelse av Trumps oppfordring om å se bort fra etterforskningen av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170608 Jeg var interessert i å gå gjennom den aktuelle saken for å ettergå Leas beskrivelse og undersøke om det var noen vesentlige forhold som var utelatt, og henvendte meg derfor til Gulating for å be om å få dommen tilsendt - men fikk da beskjed om at de ikke var i stand i å finne noen slik sak i sine arkiver.
DB170608 Hvis man forsøker å reise debatt omkring at dagens rettstilstand er uholdbar og må endres, burde det være en selvfølge at man tilstreber å gi en mest mulig korrekt og presis beskrivelse av situasjonen.
DB170608 Da er det en meget sterk indikasjon på at slike dommer i beste/verste fall er uhyre sjeldne - og flere politijurister bekrefter også at slike saker der det står ord mot ord og det ikke fins annen informasjon som underbygger fornærmedes beskrivelse , normalt vil måtte henlegges pga. bevisets stilling.
AP170608 - Jeg vil si at vi gjennomførte en ganske fryktelig valgkamp, og da er jeg sjenerøs i min beskrivelse .
AP170608 - Jeg vil si at vi gjennomførte en ganske fryktelig valgkamp, og da er jeg sjenerøs i min beskrivelse .
AP170608 - Jeg vil si at vi gjennomførte en ganske fryktelig valgkamp, og da er jeg sjenerøs i min beskrivelse .
VG170607 De stiller også spørsmål ved hvorvidt myndighetene er ærlige i sin beskrivelse av hendelsesforløpet i etterforskningen.
NL170606 Dyrt, overadministrert og underfinansiert, står det på merkelappen til Øyvind Korsbergs fagre beskrivelse av regionreformen, slik det sto på Hurtigrutens aksjonæravtale og på UiTs løfter ved sammenslåingen av Alta-Tromsø-Narvik.
VG170605 Det er ikke en helt presis beskrivelse .
DB170605 Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.
DB170605 Der heter det at man skal være varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk, og unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.
AP170605 Det finnes bare en abstrakt kvantefysisk beskrivelse .
AP170605 Det finnes bare en abstrakt kvantefysisk beskrivelse .
DB170604 Det første en ærlig beskrivelse av hvordan det som ung er å leve opp til forventninger fra familie, skole, samfunn og musikkindustri.
SA170603 Snarere en litt pyntelig beskrivelse av det « alle » ser.
FV170603 Snarere en litt pyntelig beskrivelse av det « alle » ser.
AP170603 Snarere en litt pyntelig beskrivelse av det « alle » ser.
DN170602 Politiet sa først at de hadde drept ham, men landets politisjef Ronald dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag : ¶
DB170602 Politiet sa først at de hadde drept gjerningsmannen, men landets politisjef Ronald dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag : ¶
DB170602 - Hauges beskrivelse av meg som grisk er derfor et bevis for meg at artikkelen i WSJ inneholder opplysninger som ikke skulle sluppet ut til allmenheten da det svekker Parisavtalens innhold, skriver Spetalen.
DB170602 Ifølge Dagbladets kommentator Marie Simonsen leverte Rosenqvist i tingretten et knusende vitnemål både mot Breivik og staten i sin beskrivelse av hvordan andre fanger ble behandlet.
AP170602 Men vi fikk innhentet en grei beskrivelse av hva som hadde skjedd.
AA170602 Politiet sa først at de hadde drept gjerningsmannen, men landets politisjef Ronald dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag : ¶
VG170601 Politiet sa natt til fredag at de hadde drept gjerningspersonen, men politisjef Ronald Dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag : ¶
SA170601 Politiet sa først at de hadde drept gjerningsmannen, men landets politisjef Ronald dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag : ¶
DA170601 Politiet sa først at de hadde drept gjerningsmannen, men landets politisjef Ronald dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag : ¶
DA170601 « Love You Till Tuesday » burde vært en hit, og den foregående singelen « London Boys » er i sin desperate ettertenksomhet en sterkere beskrivelse av swingende London en alle de mer livlige hyllestene til den nye tida.
DA170601 I « Join The Gang » gir han dessuten er glitrende satirisk beskrivelse av forholdene i byens innerste hipster-kretser, med litt sitar her, « Gimme Somme Lovin»-riff der.
DB170531 For noen av pasientene finnes kun en beskrivelse av inngrepet som er utført, men for andre er også sensitive bilder tatt på klinikken gjort tilgjengelig.
DB170531 Foruten en beskrivelse av jobben skal denne også inneholde arbeidstid, lønn og oppsigelsestid.
DB170531 Denne skal blant annet inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver, arbeidsperiode, samt hvordan du har utført jobben.
AP170531 Pensjonistlobbyen får ofte mediene med seg på en overdreven dyster beskrivelse av de eldres kår.
BT170530 Politiet har lagt ved en slik beskrivelse .
BT170530 En annen beskrivelse som er beslaglagt tar for seg forholdene i Katmandu, hovedstaden i Nepal.
AP170530 » Politiet har lagt ved en slik beskrivelse .
AP170530 » Politiet har lagt ved en slik beskrivelse .
VG170529 Lund sier de har beskrivelse av gjerningspersoner som gutter i alderen 17 og 19 år.
DB170529 Overfor Dagbladet etter pressekonferansen bruker han følgende beskrivelse på forskjellen mellom svenske tilstander og det som har skjedd i hans område tre kvelder og netter på rad.
VG170528 Heirs beskrivelse av PODs negative holdning til « Samlok Bodø » bekreftes av den daværende ordføreren i Bodø, Høyres Ole-Henrik Hjartøy, nå regiondirektør i NHO Nordland.
DB170528 Politiet fikk en god beskrivelse , og dro hjem til mannen.
VG170526 En presis beskrivelse , perfekt i Waters' burleske og fremdeles bitende samfunnsforståelse.
NL170526 « Vi har faktisk aldri hatt bedre beredskap i Norge enn vi har i dag », var ministerens beskrivelse av situasjonen.
DB170526 » Boka er en til tider rystende beskrivelse av utviklingen i det norske arbeidslivet, og et politisk manifest over arbeidslivspolitikken - med argumenter som Støre har gjort til sine egne.
VG170525 Da viste den amerikanske avisen flere bilder og ga en detaljert beskrivelse av det som skal være restene av bomben som tok livet av 22 mennesker på Manchester Arena.
DB170525 Fox News-journalisten Alicia Acuna, som ble vitne til hendelsen sammen med to andre kolleger, sier at Gianforte-leirens beskrivelse av hendelsen ikke stemmer overens med virkeligheten.
AA170523 I tiltalebeslutningen gir statsadvokat Thorbjørn Klundseter en detaljert beskrivelse av hvordan politiet mener drapet skjedde.
DA170522 Fylkesmannen vil også ha en kort skisse over opplæring for ufaglærte og beskrivelse av hvordan en sikrer informasjonsflyten for ansatte som ikke benytter seg av kommunens journalsystem.
AA170522 De Vibe er imidlertid ikke enig i aktors beskrivelse av at Cappelen var sjefen til Eirik Jensen.
AA170522 Han er imidlertid ikke enig i aktors beskrivelse av at Cappelen var sjefen til Eirik Jensen.
VG170521 Ordet « dedikasjon » er nemlig en dekkende beskrivelse av Karoline Dyhre Breivangs håndballoppvekst, der hun la grunnlaget for hederen og æren som senere fulgte i Larvik og på landslaget.
VG170519 - Hardtarbeidende og talentfulle Aurora fortjener en mye mer respektfull beskrivelse fra en av landets ledende konsertscener, mener hun.
VG170519 Karakterdrap og lovord : Politikollegenes beskrivelse av Jensen ( VG + ) ¶
VG170519 Karakterdrap og lovord : Politikollegenes beskrivelse av Jensen ( VG + ) ¶
NL170519 Greit, dersom dokumentasjonen av en slik nedverdigende og omdømme-ruinerende beskrivelse følges opp med faktagrunnlag og ekspertbedømmelser.
DB170519 Det hvite hus har benektet Comeys påståtte beskrivelse av hendelsen.
DB170519 Dette er ikke en sannferdig eller nøyaktig beskrivelse av samtalen mellom presidenten og herr Comey, står det videre.
DB170519 Det hvite hus benekter Comeys påståtte beskrivelse av hendelsen.
DN170518 Dette er en beskrivelse som benyttes når det meste går riktig vei ; ikke for varmt, ikke for kaldt, men akkurat passe - etter folkeeventyret hvor Gullhår forsøker å finne den beste komforten.
AP170518 En god beskrivelse .
VG170517 Han understreker at Playcherry ikke ønsker at Norsk Tipping skal slutte å bruke ordet Lotto, men at det må åpnes for at andre tallspill kan benytte Lotto som beskrivelse for sine spill.
SA170517 Politiet vet foreløpig ikke noe om hendelsesforløpet, utover at de har beskrivelse og navn på gjerningsmannen, opplyser de til Drammens Tidene.
DN170517 I en pressemelding skriver Det hvite hus at det « ikke er en sannferdig eller presis beskrivelse av samtalen mellom presidenten og herr Comey ».
DN170517 I en pressemelding skriver Det hvite hus at det « ikke er en sannferdig eller presis beskrivelse av samtalen mellom presidenten og herr Comey ».
DB170517 Politiet vet foreløpig ikke noe om hendelsesforløpet, utover at de har beskrivelse og navn på gjerningsmannen, opplyser de til Drammens Tidende.
DA170517 I en pressemelding skriver Det hvite hus at det " ikke er en sannferdig eller presis beskrivelse av samtalen mellom presidenten og herr Comey ".
AP170517 Politiet vet foreløpig ikke noe om hendelsesforløpet, utover at de har beskrivelse og navn på gjerningsmannen, opplyser de til Drammens Tidende.
AA170517 I en pressemelding skriver Det hvite hus at det " ikke er en sannferdig eller presis beskrivelse av samtalen mellom presidenten og herr Comey ".
AA170517 Filmen heter « Cold Winter Days », og skal gi en beskrivelse av hvordan naturen er på de meget kalde dagene.
DB170516 Dette er ikke en sannferdig eller nøyaktig beskrivelse av samtalen mellom presidenten og herr Comey, sier Det hvite hus i en uttalelse.
DB170516 Det hvite hus benekter foreløpig Comeys beskrivelse av hendelsen.
DB170515 I en beskrivelse av programmet skriver TV 2 mens Norge kåres av FN til verdens lykkeligste land, er det ikke alle som kjenner på denne lykkefølelsen.
DB170515 Camilla Fossum Pedersens nye bok Samværssabotasje er en engasjert beskrivelse av kvinner som fratar menn mulighet til å være fedre.
DB170514 - Vi vil nå gjennomføre avhør for å få en bedre beskrivelse av hva som har skjedd.
DB170514 Politiet har foreløpig ingen beskrivelse av gjerningsmennene.
BT170514 Flere andre kilder som BT har vært i kontakt med, bekrefter Singstads beskrivelse av situasjonen.
AP170514 Politiet har foreløpig ingen beskrivelse av gjerningsmennene.
AA170514 - Vi har en foreløpig beskrivelse av mennene som kvinnen ga i natt.
AA170514 Vi har en foreløpig beskrivelse av mennene som kvinnen ga i natt.
AA170514 Politiet har foreløpig ingen beskrivelse av gjerningsmennene.
SA170513 Men så har jeg så stor fart at jeg løp forbi keeperen og satt den i åpent mål, er Lehne Olsens beskrivelse av nettkjenningen som sendte TIL i ledelsen rett etter pause.
SA170513 Uansett hva samtalen handler om, skyter 65-åringen inn en historisk anekdote gjerne med beskrivelse av et mål scoret i en kvartfinale på tidlig 1970-tall.
DB170513 Eller i det hele tatt å finne en beskrivelse av henne som de føler seg komfortabel med.
BT170513 Uansett hva samtalen handler om, skyter 65-åringen inn en historisk anekdote gjerne med beskrivelse av et mål scoret i en kvartfinale på tidlig 1970-tall.
AP170513 Men så har jeg så stor fart at jeg løp forbi keeperen og satt den i åpent mål, er Lehne Olsens beskrivelse av nettkjenningen som sendte TIL i ledelsen rett etter pause.
AP170513 Uansett hva samtalen handler om, skyter 65-åringen inn en historisk anekdote gjerne med beskrivelse av et mål scoret i en kvartfinale på tidlig 1970-tall.
AA170513 Utfallet kunne blitt et annet hvis man hadde fått avklart viktige problemstillinger, som beskrivelse av lokale beslutningsprosesser, kommunikasjoner og statlige overføringer - og hvis man samtidig hadde fått tid til å la spørsmålet modnes.
FV170512 Hun har foreløpig ikke vært i stand til å gi en utdypende forklaring, så vi har ingen nærmere beskrivelse av gjerningspersonene.
DB170512 Hans Rindal i Olympiaparken Lillehammer kjenner seg ikke igjen i Skards beskrivelse av situasjonen.
AA170512 Politiet går ut med ytterligere beskrivelse av mannen som gikk inn i en bolig på Byåsen, hvor en tiåring var alene hjemme.
AA170512 Guttene har gitt en god beskrivelse av inntrengeren, som skal ha vært iført grå bukser, sort skinnjakke og blå joggesko.
AA170512 Ga beskrivelse
AA170512 Fredag var gutten i et såkalt tilrettelagt avhør, og politiet velger nå å videreformidle ytterligere en beskrivelse av mannen : ¶
VG170511 Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på en beskrivelse av det, sier Rengård.
DN170511 Meldingen er en oppdatering av Nasjonalbudsjettet og inneholder en beskrivelse av hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken.
DB170511 Hadde det vært en resept kunne det vært en indikasjon på at hun fikk meldonium 13/1, men dette mener vi er en beskrivelse av den behandlingen hun har fått.
DB170511 Revidert nasjonalbudsjett inneholder også en beskrivelse av hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken i landet.
DB170511 I den aktuelle perioden hvor vi fikk dette låneordet var det en beskrivelse på mennesker som handelsvarer.
DB170511 ) fra 1912 finner vi følgende beskrivelse : ¶
DA170511 Stavanger tingrett viste også til at det forelå sterke allmennpreventive hensyn når det gjelder trygdebedrageri da dette er misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og korrekt beskrivelse av sin økonomiske situasjon ¶
NL170510 En ganske ullen beskrivelse , men kabinansatte setter sin lit til førsteinntrykket og kan kaste personer av flyet de frykter kan skape vanskeligheter om bord.
DN170510 Vi ønsker en tydeligere forklaring på hvordan tildelingen gjøres, en nærmere beskrivelse på hva som skal til for å få utbetalt kompensasjon.
AP170510 En treffende beskrivelse av den følelsen av uro som møtte huseiere som så eiendommen sin avbildet i avisene i forbindelse med byrådets utkast til den nye kommuneplanen.
AA170510 Politiet leter etter en mannsperson, med følgende beskrivelse : Han er iført grå bukser, sort skinnjakke og blå joggesko.
AA170510 God beskrivelse
AA170510 - Gutten ga oss en god beskrivelse av mannen, og vi har nå flere patruljer i området.
DA170509 Stemningen er tiltalende, og hadde det ikke vært for at ordet « jovial » er blitt ødelagt av en viss Kalas, kunne det vært en treffende beskrivelse - i dens rette, positive forstand.
VG170508 - Pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
VG170507 - Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse , ikke Svein Arnes.
SA170507 - Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse , ikke Svein Arnes.
FV170507 - Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse , ikke Svein Arnes.
BT170507 - Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse , ikke Svein Arnes.
AP170507 - Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse , ikke Svein Arnes.
DB170506 Vallestads beskrivelse av hendelsen stemmer overens med slik politiet har karakterisert hendelsesforløpet.
DB170506 En av reaksjonene har også fått endret beskrivelse .
AP170505 Så, noen dager senere, dukket en detaljert beskrivelse av middagen mellom EU-presidenten og May opp i en tysk avis.
DB170504 Den er lang, med mange taktomslag, det er varmt og rytterne har vært igjennom noen tøffe etapper på Sardinia, og en passende beskrivelse er klisjéen « du vinner ikke rittet her, men du kan fort tape det.
DB170504 En passende beskrivelse av denne taktikken egner seg ikke på trykk.
DB170504 Det som for mange var en vakker tale om landet har også mottatt kritikk, men for kongen var talen en beskrivelse av hva Norge er.
AP170504 Så, noen dager senere, dukket en detaljert beskrivelse av middagen mellom EU-presidenten og May opp i en tysk avis.
FV170503 Slitent er en mer riktig beskrivelse .
DB170503 Skal vi tro BBC og The Guardians beskrivelse av TV-debatten mellom de franske presidentkandidatene Emmanuel Macron og Marine Le Pen, er meldingen tålig nøyaktig.
DB170430 Han forteller videre at britisk politi gjorde opptak av telefonsamtalene, og det viste seg at det fantes en gård som passet mannens beskrivelse nøyaktig, nær Sevilla, i Spania.
DB170430 Politiet fikk blant annet beskrivelse - uten registreringsnummer - av en sort BMW som hadde kjørt seg fast i søla.
DB170429 Hun har også gitt en beskrivelse av gjerningspersonen : ¶
SA170428 Meldingen vil gi en mer utfyllende beskrivelse av tilnærmingen for å overholde utslippsbudsjettet.
AP170428 Men er så referert på følgende beskrivelse av utkastet til rapport : ¶
AP170428 Men er så referert på følgende beskrivelse av utkastet til rapport : ¶
AP170427 Eirik Jensen var tydelig oppbrakt over vitnets beskrivelse av og omtale av våpnene, og ville flere ganger ta ordet.
DB170426 Tenk på hvem som er kilden, sier Daos advokat Thomas Demetrio til New York Times om politiets beskrivelse .
DB170426 Klager mener Dagbladet omtaler mobbing som om det var en beskrivelse av faktiske forhold, og at avisen ikke har tatt tilstrekkelige hensyn når det gjelder publiseringen av mobbing i tilknytning til jentas død.
AP170426 « I kraft av min stilling som ambassadør og borger av Saudi-Arabia er det av særdeles viktig at vi korrigerer den til dels misvisende og virkelighetsfjerne beskrivelse av situasjonen for saudiske kvinners rettigheter fra et arabisk og muslimsk perspektiv », skriver Al Thagafi.
VG170425 - Det juridiske kravet om « sannsynlighetsovervekt » er derfor rent skjønnsmessig, men det bygger på en beskrivelse av hva personen har vært utsatt for, hvilken kreftform det gjelder, og hva man vet om sammenhengen mellom påvirkningen og kreftsykdom.
DA170425 - Planen gir en tydelig beskrivelse av de yngste barna og hva de skal få ut av barnehagen.
AP170425 De fornærmede har gitt følgende beskrivelse av de mistenkte : ¶
AP170425 Beskrivelse av mistenkte ¶
AP170424 - Gitt din beskrivelse : Hvordan kan han bli en av EUs fremste ledere ?
AP170424 Vi har ikke hatt noen identitet på gjerningsmennene, kun en beskrivelse og DNA-profiler.
AA170424 Legg inn bilde eller en beskrivelse i kartet over.
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd dette som verre enn det hun beskrev som mobbing.
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd det som verre enn det hun beskrev som mobbing.
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd dette som verre enn det hun beskrev som mobbing.
FV170423 Den mistenkte forsvant fra stedet og politiet gikk ut med en beskrivelse .
VG170422 - Jeg tar avstand fra VGs beskrivelse .
DB170422 Men ingenting er dummere enn når jeg får tilsendt bilder av peniser i alle former og fasonger - gjerne med en beskrivelse fra eieren om at det er denne penisen som vil forandre min legning.
AP170422 Tingretten vil også få en grundig beskrivelse av hytta og omstendighetene da 13-åringen døde, og morens nødtelefon til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral vil bli avspilt i retten.
SA170421 Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse , som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.
BT170421 Ertete er en bedre beskrivelse av angrepene på regjeringen.
VG170420 En annen ting som svarer til samme beskrivelse er kameralinsen som ligger midt på.
DB170420 Jonas Gahr Støre er blitt beskyldt for å være en tåkefyrste, men det er ikke en presis beskrivelse .
DB170419 » Brennpunkts beskrivelse av « Lykkelandet ».
DA170419 Skam er blitt superpopulær for sin beskrivelse av et miljø på Oslo vest, serien er nå inne i sin fjerde og siste sesong.
BT170419 Noen ganger kan det virke som om « distriktene » er alt utenfor kaffelattedrikkende Oslo, en mer presis beskrivelse kan være alt annet enn byer av en viss størrelse.
AP170418 Det skal bli spennende å lese hvilken beskrivelse denne dagen vil få i fremtidens historiebøker. 16. april er datoen da Tyrkia stemte « ja » til å endre grunnlovene og det politiske systemet.
FV170417 Men til slutt ga han politiet en beskrivelse av omgivelsene som gjorde det mulig for oss å spore ham opp, sier Nøttestad.
AA170417 - Han kontaktet oss og ga oss en beskrivelse .
AA170417 Vi har bare en vag beskrivelse av ham fra vitner, men for lite til at vi kan gå ut med noe, opplyste politiets innsatsleder Hanne Nordve til Aftenposten. ( ©NTB ) ¶
DB170416 Vi har bare en vag beskrivelse av ham fra vitner, men for lite til at vi kan gå ut med noe, sier innsatsleder Hanne Nordve i politiet til Aftenposten.
DB170416 Jobs' beskrivelse fra 2011 er ikke uberettiget.
AP170416 Vi har bare en vag beskrivelse av ham fra vitner, men for lite til at vi kan gå ut med noe, sier Nordve.
VG170415 Det syns jeg er en generøs beskrivelse .
DB170415 I mine øyne en beskrivelse som ikke er i nærheten av å yte seriens gravalvorlige budskap og sylskarpe innsikter rettferdighet.
BT170413 Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit, sier de har en delvis, men svært mangelfull beskrivelse av mannen.
AA170413 - Vi hadde fått beskrivelse av en bil, men den var ikke veldig detaljert.
DB170412 Stoltenberg mener det er en beskrivelse av virkeligheten.
AP170411 Men ifølge avslaget kunne han ikke gi noen troverdig beskrivelse av forholdene i fengselet, til tross for at han sa han var fengslet i flere uker.
SA170410 Synnøve ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Marianne ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Magnus ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Lisa ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Kristian ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Hanne ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Even ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Elisabeth ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Bjørn ¶ Beskrivelse : ¶
SA170410 Ali ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Synnøve ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Marianne ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Magnus ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Lisa ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Kristian ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Hanne ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Even ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Elisabeth ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Bjørn ¶ Beskrivelse : ¶
FV170410 Ali ¶ Beskrivelse : ¶
DB170410 Gjengangeren siterer politiet på følgende beskrivelse av barna : ¶
AP170410 Synnøve ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Marianne ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Magnus ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Lisa ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Kristian ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Hanne ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Even ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Elisabeth ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Bjørn ¶ Beskrivelse : ¶
AP170410 Ali ¶ Beskrivelse : ¶
AA170410 I og med at hun var godt kjent i området, kunne hun gi en god beskrivelse av hvor hun var.
VG170409 ( Sendes også i morgen - se beskrivelse der ! ) ¶
VG170407 - Det ser du jo godt selv, så det trenger ikke noen beskrivelse , sa Vilsvik til VG etter kampen, og la til : ¶
DA170407 Han forklarer imidlertid at det heller er en beskrivelse av et algoritmestyrt musikkbransje, som han synes bedøver opplevelsene.
DB170405 I henhold til parets beskrivelse er mannen et sted mellom 20 og 30 år gammel.
DN170404 2100 bedrifter har i økonomibarometet gitt sin beskrivelse av dagens markedssituasjon og gitt sin vurdering av de kommende kvartalene.
SA170403 Synnøve ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Marianne ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Magnus ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Lisa ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Kristian ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Hanne ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Even ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Elisabeth ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Bjørn ¶ Beskrivelse : ¶
SA170403 Ali ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Synnøve ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Marianne ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Magnus ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Lisa ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Kristian ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Hanne ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Even ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Elisabeth ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Bjørn ¶ Beskrivelse : ¶
FV170403 Ali ¶ Beskrivelse : ¶
DB170403 Samme beskrivelse har russiske etterforskningsmyndighter om eksplosjonen, skriver nyhetsbyrået Tass.
BT170403 Synnøve ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Marianne ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Magnus ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Lisa ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Kristian ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Hanne ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Even ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Elisabeth ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Bjørn ¶ Beskrivelse : ¶
BT170403 Ali ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Synnøve ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Marianne ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Magnus ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Lisa ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Kristian ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Hanne ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Even ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Elisabeth ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Bjørn ¶ Beskrivelse : ¶
AP170403 Ali ¶ Beskrivelse : ¶
VG170402 Operasjonsleder Ann Line Finanger i Helgeland politidistrikt gir følgende beskrivelse av oppdraget overfor lokalavisen Rana Blad, som først omtalte hendelsen : ¶
DN170402 Konkurransetilsynets ledelse tar sterkt avstand fra advokatenes beskrivelse av situasjonen.
DN170402 Konkurransetilsynets ledelse tar sterkt avstand fra advokatenes beskrivelse av situasjonen.
AP170401 Norsk Folkehjelp bommer i sin beskrivelse av prosessen.
AP170401 Norsk Folkehjelp bommer i sin beskrivelse av prosessen.
AP170401 - Vi har en så god beskrivelse at vi tror vi skal finne frem til gjerningsmannen, sier Stokkli.
AP170401 - Vi har en god beskrivelse av gjerningsmannen og har godt håp om å få tak i vedkommende, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.
DA170331 Gi dem en plate som heter « Mental Illness », siden hun ikke synes det er så langt fra sannheten, og dessuten en grei beskrivelse av nasjonens tilstand.
AP170331 Bjørneviks beskrivelse ligner flere av historiene Aftenposten har fortalt denne uken.
BT170330 - Det er en beskrivelse av følelsen jeg har nå når jeg slipper ut.
DB170328 Og vitnenes beskrivelse av de angivelige pungulvenes øyne, størrelse, form og oppførsel skal tilsynelatende utelukke andre dyr, ifølge The Guardian.
AA170328 Han har gitt en god beskrivelse av gjerningsmennene og det har hjulpet i etterforskningen.
BT170327 Som far til og verge for min datter som har bodd i kommunale bofellesskap ( to forskjellige ) i nær 20 år, har jeg ingen problemer med å godta Mevolds beskrivelse som en ideell målsetting for hvordan hverdagen til utviklingshemmede bør være.
AP170326 Under overskriften « Kort beskrivelse » melder Difi, det vil si Direktoratet for forvaltning og IKT : ¶
VG170325 Ola Borten Moe, som lørdag ble gjenvalgt som nestleder i partiet, sier seg enig i Liv Signes beskrivelse av situasjonen.
FV170325 Det er ingen beskrivelse av bilen.
SA170324 Vi skal fremstå på Alfheim med en kraft på banen i henhold til en slik beskrivelse , sier Engen.
DB170324 - Min sønn var ikke depressiv, han var livsglad og et ansvarlig og engasjert menneske, lyder faren sin beskrivelse av sønnen på pressekonferansen.
AP170324 Vi skal fremstå på Alfheim med en kraft på banen i henhold til en slik beskrivelse , sier Engen.
VG170323 Han brukte store ord i sin beskrivelse av den mangeårige Rosenborg-treneren.
BT170323 Ifølge rapportene fra « Senten » var ikke det noen dårlig beskrivelse slik kvelden utviklet seg.
DB170322 - Vi har fått beskrivelse av en mistenkt, men vi ønsker ikke å gå ut med detaljer nå.
BT170322 - Det er en beskrivelse av følelsen jeg har nå når jeg slipper ut.
DB170321 Xtra Kaffe Filtermalt, kr 13,50 ( 250 g ) ¶ Beskrivelse på posen : ¶
DB170321 Ambero kaffe, kr 12,80 ( 250 g ) ¶ Beskrivelse på posen : ¶
BT170321 Så lenge ingen har mot til å gi en realistisk beskrivelse og analyse av tingenes tilstand, vil denne meget negative utviklingen nødvendigvis fortsette, og problemet kommer stadig lengre fra en permanent løsning.
BT170321 Så lenge ingen har mot til å gi en realistisk beskrivelse av tingenes tilstand, vil den negative utviklingen fortsette.
DB170320 Hvis man besøker internett-oppslagsverket for slanguttrykk, Urban Dictionairy, og søker på uttrykket « Netflix and chill », kommer følgende beskrivelse opp : ¶
AA170320 Om plasseringen er innenfor eller utafor - jeg vet ikke hvordan han som utførte avhøret oppfattet min beskrivelse , sa tiltalte.
DN170319 LO har nesten ingen saker til behandling der de lokale partene er uenige om bruk av permittering, så vi kjenner oss ikke igjen i Teknas beskrivelse , sier nestleder Tor Arne Solbakken.
AA170319 Vi fikk også en beskrivelse av gjerningsmannen, som gjorde at vi raskt kunne pågripe gjerningsmannen like i nærheten, sier operasjonsleder Olsen.
VG170318 Tipset inneholder også en detaljert beskrivelse av drapsvåpenet, skriver SVT.
VG170318 Det er en beskrivelse hun kaller farlig og absurd.
DB170318 - Vi fikk en god beskrivelse av bilen som ble stanset av en politipatrulje like etter, sier operasjonslederen.
AP170318 - Vi fikk en god beskrivelse av bilen som ble stanset av en politipatrulje like etter, sier operasjonslederen.
AA170318 - Vi fikk en god beskrivelse av bilen som ble stanset av en politipatrulje like etter, sier operasjonslederen.
DB170317 ¶ SVARER LYSBAKKEN : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) mener SV tar helt feil i sin beskrivelse av regjeringas innsats for landets uføre.
SA170316 Ordføreren sier at kommunen ikke har vært klar nok i sin beskrivelse .
AA170316 Nesten fire av ti utredninger mangler en tydelig beskrivelse av hvilket problem som skal løses, og sju av ti vurderer ikke alternative tiltak og sammenligner fordeler og ulemper ved disse.
DB170315 Politiet har kommet med en beskrivelse av mannen på Twitter.
AP170315 Politiet har følgende beskrivelse av raneren : « mann, iført lue eller balaklava, briller, blå/sort boblejakke m/hvit logo på venstre bryst, cargo pants og mørke Nike sko m/hvit såle ».
DB170312 Operasjonsleder Sverre Birkeland i Agder-politiet er mer avmålt i sin beskrivelse .
BT170312 Tyrkias president brukte ord som fascister og nazi-levninger i sin beskrivelse av sin NATO-allierte.
AA170312 Kort svar på et omfattende spørsmål : « Superbuss som stammen i nytt kollektivsystem » er en god beskrivelse av det som kommer i 2019.
DA170311 - Roy Orbison var en mann som måtte synge seg ut av en apokalypse som ventet rundt hvert hjørne, var Bruce Springsteens beskrivelse i fjorårets selvbiografi « Born To Run ».
AA170310 De nevnte intervjuobjektene sier på sin side at de ikke kjenner seg igjen i hennes beskrivelse .
BT170309 - Det var svært smertefullt for de etterlatte å være til stede i retten i dag, og kanskje især å høre tiltaltes nøyaktige beskrivelse av hvordan drapet skjedde, sier Mjøs.
BT170309 Kammerkoret Gneis inviterte seks komponister - alle med bergenstilknytning - til å lage musikk inspirert av « Bergens Beskrivelse ».
BT170309 I forbindelse med festivalen Borealis, som befinner seg i musikklivets mer eksperimentelle hjørne, blir « Bergens Beskrivelse » nå til musikk.
BT170309 Hvorfor : Boken « Bergens Beskrivelse », skrevet av bergenspoeten Erlend Nødtvedt, er et herlig sammensurium av flammer, brostein og ord man ved første lesning ikke helt forstår.
VG170308 Men abbedens ordtak står igjen som en treffende beskrivelse av hvordan noe som er inderlig velment, kan vise seg å ha motsatt effekt av intensjonen.
DA170308 Irgas stemme og hennes beskrivelse av livet i leiren må være noe av det beste og mest ubehagelige som er skrevet om makt og avmakt, om fornedrelse og livsvilje, under ekstreme vilkår.
AP170308 Tregheten til side, rapporten som kom tirsdag gir en god beskrivelse av utfordringene norske medier står overfor.
DB170306 I revyen « Løgnasevangeliet » er Hodne parodiert som « nazifrisør », en beskrivelse hun nå går rettens vei for å få fjernet fra forestillinga.
DB170306 Dette er fortsatt en treffende beskrivelse : I noen tilfeller vil vi mene at det finnes moralsk akseptable unnskyldninger for en straffbar handling.
AP170306 Ordren går også gjennom en beskrivelse av den antatte terrortrusselen fra hvert enkelt av de seks landene som er omfattet.
AA170306 Han sier seg i stor grad enig i Barneombudets beskrivelse av spesialundervisningen.
FV170305 Politiet fikk beskrivelse fra bilen, men har ikke sett noe til den.
AA170304 * En grundig beskrivelse av menneskerettsbrudd i Kina.
DB170303 * En grundig beskrivelse av menneskerettsbrudd i Kina.
DB170303 Dette er en lite treffende beskrivelse av forslaget.
AP170303 Fredag ettermiddag sa Kreml seg enig med USAs president Donald Trump beskrivelse : ¶
DA170302 Tittelen kan tolkes som en beskrivelse av et galleri av mennesker som er svært opptatt av seg selv.
AP170302 - Vi kan forsvare oss mot et angrep mot et begrenset mål i omtrent en uke på egen hånd, var daværende forsvarssjef Sverker Göransons omstridte beskrivelse av forsvaret i 2012.
AP170302 Etter å ha sett bilder og beskrivelse av gatehunder på nett, ønsket de å gi et hjem til en hund som kunne ende opp avlivet.
AP170302 Kjenner de seg igjen i forfatterens beskrivelse ?
VG170301 De har heller ingen beskrivelse av denne.
AP170301 Presidenten selv føler at hans budskap er blitt misforstått, og han var derfor bevisst på at han måtte være mindre aggressiv, skriver Politico i en beskrivelse av hvordan talen ble til.
DN170228 I den amerikanske sentralbanken Federal Reserves rentemøter kommer det for eksempel ikke frem hvem som har sagt hva, men i stedet en beskrivelse av hvor mange eller få som trekker frem ulike risikomomenter og avveininger.
DN170228 Dette gir en beskrivelse av hvordan faktorer som blant annet valutakurs, økonomisk utvikling og renter ute og hjemme trekker i retning av høyere eller lavere rentebane.
DN170228 Regnskapet gir en beskrivelse av hvordan faktorer som blant annet valutakurs, økonomisk utvikling og renter ute og hjemme trekker i retning av høyere eller lavere rentebane.
DN170228 I referatene fra Fed kommer det for eksempel ikke frem hvem som har sagt hva, men i stedet en beskrivelse av hvor mange eller få som trekker frem ulike risikomomenter og avveininger.
DB170228 Dette innebærer at Uber og lignende tjenester fremdeles anses som løyvepliktig transport », heter det i Oslo-byrådets beskrivelse av departementets forslag.
AA170228 Hun tegner et bilde av sønnen som står i tråd med arbeidsgiver Arne Grunnans beskrivelse .
SA170227 Hans daværende trener, Olafur Örn Bjarnasjon, hadde følgende beskrivelse av talentet.
DB170227 Av alle talene ga disse beskrivelsene kanskje de beste beskrivelse av hvordan film kan være et universelt språk som suser over geografiske og språklige grenser, og får publikum til å føle seg beslektet med noen som lever helt, helt andre liv enn dem selv.
BT170227 Hans daværende trener, Olafur Örn Bjarnasjon, hadde følgende beskrivelse av talentet.
AP170227 Hans daværende trener, Olafur Örn Bjarnasjon, hadde følgende beskrivelse av talentet.
DB170226 Vi lurer likevel på om ikke det er P10 Plus som fortjener Yus beskrivelse mest.
DB170225 Typiske plasser du kan se etter HDCP 2.2-merking, er i produktets beskrivelse på produsentens eller butikkens nettside, på et datablad, eller på bilder av baksiden av forsterkeren.
DA170224 I det politiske hjørnet er det enkleste ofte det beste : « Du når ikke frem » har ingen store kunstneriske grep, bare en enkel beskrivelse av å være på flukt, og ikke bli sett etter å ha fått en ny sjanse : « Her blir alt så smått/tåran du har grått/livet du har fått ».
DB170223 - Jeg synes Tajiks beskrivelse av kommisjonsrapporten var interessant.
DB170223 De hadde ingen skisse til kart fra Stortinget, ingen konkrete ønsker å forholde seg til og heller ikke noen reell beskrivelse av hva de skulle ta stilling til.
AA170223 For eksempel vil en « Beskrivelse av geologien på Hadeland » neppe vekke global begeistring, men være nyttig for lokalbefolkningen, det stedlige næringsliv og den offentlige forvaltning.
AA170223 - Ideen om å være vektløs er en god beskrivelse av hvordan det er å komme ut av et forhold.
VG170222 Også politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier til VG via sin informasjonsavdeling at han kjenner seg igjen i bokens beskrivelse av møtet.
VG170222 Anders Snortheimsmoen, som pensjonerte seg og gikk av i 2014, sier til VG at han kjenner seg igjen i bokens beskrivelse av dette møtet : ¶
DB170221 » Farage støtter nå altså opp om Trumps beskrivelse av Sverige, og sier Malmø kanskje er « the rape capital of the world ».
DA170221 Men selve manifestet har de ikke publisert, så her må publikum stole på museets beskrivelse .
SA170220 Hjem i desember, og ikke savnet av noen i Norrbotten », er Svenssons beskrivelse .
DB170220 Eneste spor som ligger på morselskapets generelle beskrivelse av virksomhetsområder, er følgende : ¶
AP170220 Hjem i desember, og ikke savnet av noen i Norrbotten », er Svenssons beskrivelse .
VG170218 Klevelands musikalske beskrivelse av Eldar Vågan er trivelig, og for det meste ganske jovialt rund.
DB170217 Noen ytterligere beskrivelse av gjerningspersonene hadde ikke politiet ved 18.55-tida.
DB170217 I essayet går Churchill blant annet vitenskapelig til verks i sin beskrivelse av hva som må til for formering av levende organismer og intelligent liv på andre planeter.
DB170217 For mange ble han antitesen til « Onkel Toms hytte»-litteraturens beskrivelse av svartes forhold i USA.
DB170217 Brevet er en beskrivelse av et dårlig forhold som russerne mener er i deres disfavør, og det inneholder trusler om at samarbeid på viktige områder for Norge er i fare.
AA170217 - Vi har en begrenset beskrivelse av gjerningsmennene, så vi stopper bilene for å se hva som er i bilene og om det er noe vi reagerer på, sier Bakke-Henden til TV 2.
DB170216 Den manglende sammenhengen mellom beskrivelse og virkelighet i denne saken bør derimot være til ettertanke både her og der i medier og blant politikere, men ikke i skimiljøet.
DB170216 Det var en beskrivelse romsdalingen var enig i.
AA170216 Gruppen har også følgende beskrivelse av det de mener er hendelsesforløpet før ulykken : Etter at bilen til 72-åringen skjente over i motgående kjørefelt på fylkesvei 200, kom venstre hjulsett utenfor asfaltkanten hvorpå bilen traff rekkverket.
DB170215 « Det til tross for barneleges beskrivelse av observasjoner og funn som tilsa akutt innleggelse på sykehus, ikke ble rekvirert øyeblikkelig hjelp innleggelse på sykehus av vakthavende legevaktlege.
DB170215 Hans beskrivelse er uriktig både når det gjelder saksbehandling og resultater.
DB170215 Det er en beskrivelse vi selvsagt ikke kjenner oss igjen i.
DA170213 Ut fra min beskrivelse kan Carte Blanches forestilling virke som en enkel sådan.
VG170212 I Sveits, utbrøt sveitseren over høyttaleranlegget i målområdet - og erklæringen til jublende fans passet fint med Aleksander Aamodt Kildes beskrivelse på verdensmesteren : En mann av få ord.
DB170212 januar i år, valgte å være nådeløst ærlige i sin beskrivelse av den avdøde mannen.
DB170211 På nettet ligger følgende beskrivelse av Bushwick, « en mørk og intim cocktailbar, skjult bak noen søppelcontainere ved utestedene Rockefeller og John Dee ».
DA170211 Showet begynner med en heseblesende beskrivelse av den stressede stemningen på teateret før teppet går opp.
BT170211 » En beskrivelse av turvei til Løvstakken avsluttes med følgende ; « Nedstigningen er let, selv for uvante damer.
SA170210 En slik beskrivelse er bare Flovik delvis enig i.
DB170210 I Libya lever hundretusener i konsentrasjonsleirer ( UNHCRs beskrivelse ).
DB170210 I tillegg til de svært enkle algoritmene som brukes, er personlighetsmodellen som brukes ( Big 5 ) svært god til å gi en grunnleggende beskrivelse av et menneske - for de som forstår den.
DB170210 Dette er selvsagt en ufullstendig beskrivelse av hva Cattell gjorde.
AP170210 En slik beskrivelse er bare Flovik delvis enig i.
SA170209 Wangberg er enig i iTromsøs beskrivelse om at det ble litt for variable prestasjoner fra hans side i fjor.
AP170209 Wangberg er enig i iTromsøs beskrivelse om at det ble litt for variable prestasjoner fra hans side i fjor.
AA170208 - En våken melder ga så god beskrivelse at vi fanget opp lastebilen.
VG170207 Det var Trumps rådgiver Kellyanne Conway som i et TV-intervju først brukte begrepet som er en presis beskrivelse av det som synes å være Trumps strategi.
AP170207 - Det er ikke så uvanlig at virksomheter ikke svarer, vi tolker det som at de tar vår rapport og dens beskrivelse av forholdene til etterretning.
AP170207 - Det er ikke så uvanlig at virksomheter ikke svarer, vi tolker det som at de tar vår rapport og dens beskrivelse av forholdene til etterretning.
AP170207 - Rapporten gir en god beskrivelse av situasjonen i Riksrevisjonens undersøkelsesperiode.
AP170207 Kanskje var det en korrekt beskrivelse av politikken på 80-tallet.
AP170207 En god beskrivelse .
VG170205 Gomez, som ble kjent gjennom Disney Channel, har hatt et langvarig av-og-på-forhold med Justin Bieber ( 22 ), og flere av hennes fans som har kommentert nyheten, mener å kunne tolke låta som en beskrivelse av forholdet deres.
VG170205 - Politiet har avsluttet de aktive søkene med patruljer, men vi har sikret oss en video som gir en god beskrivelse av gjerningsmannen, forteller operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til VG.
DB170205 Iversens beskrivelse av Northug er plutselig en helt annen enn den var for et par uker siden.
VG170204 Brochmann-utvalget er nøkternt og saklig i sin beskrivelse av utfordringene det norske samfunnet står midt oppe i.
VG170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
VG170203 Utover det kan jeg ikke gi noen nærmere beskrivelse av hva de har forklart til politiet, sier Vehusheia.
SA170203 - Til tider har vi vasset i gjørma hver dag, var Rekdals beskrivelse av denne perioden.
DB170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
AP170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
AP170203 - Til tider har vi vasset i gjørma hver dag, var Rekdals beskrivelse av denne perioden.
AA170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
AA170203 I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H.
DN170201 Brende avviste Lysbakkens beskrivelse .
DB170201 Figur 3 viser en rekke ulike beregninger av den globale middeltemperaturen og det som kalles for en « reanalyse », dvs alle tilgjengelige måledata ( termometere, satellitter, ballonger, osv ) som er matet inn i en atmosfæremodell for å gi best mulig beskrivelse av atmosfæretilstanden.
SA170130 han bremser opp i snøen, og gir følgende beskrivelse .
DB170130 Artikkelen bygger på « en spørreundersøkelse gjort av byrået M3 på oppdrag for Blueair » ( som altså er et selskap som selger luftrensere og lignende utstyr, uten at det fremgår av NRKs beskrivelse ), som har funnet at : ¶ « ( Ikke alle er ) så opptatt av de mulige konsekvensene lufta har for dem.
SA170128 Når Birkevold anmelder restaurantmat i avisen, klarer han stort sett å holde poteter, kjøtt og saus fra hverandre og gi en noenlunde dekkende beskrivelse av retten.
DB170127 Politiet skal ha en god beskrivelse av de tre gjerningspersonene, men foreløpig er ingen pågrepet for overfallet.
BT170126 En beskrivelse av bombetypen finnes på side 50, 56 og 57 i denne britiske manualen.
DN170124 - Mange ser på bevegelsene i går som uttrykk for tvil rundt president Trumps politikk og beskrivelse av den økonomiske situasjonen, skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i meglerhusets morgenrapport.
DB170124 Undersøkelsen vil ta utgangspunkt i partenes beskrivelse av hendelsesforløpet.
DB170124 Vi kjenner oss ikke igjen i Guldbrandsens beskrivelse .
DB170124 Louis CK har en treffende beskrivelse om første gang han fikk beskjed om at det var internett på United Airlines MD 80 med Pratt & Whitney JT8D-217C, ( som om noen bryr seg ).
DB170123 Med utgangspunkt i Njåstads beskrivelse , fylkesmennenes tilrådninger og samtaler med flere partier har Dagbladet streket opp sannsynlige sammenslåinger.
BT170123 Det var en upresis beskrivelse .
SA170121 » Når det er sagt, avtaleinngåelser er en passende beskrivelse for bare noen av en presidents oppgaver, og den moderne presidentrollen er for kompleks til hovedsakelig å være avhengig av personlige forbindelser.
SA170121 » Når det er sagt, avtaleinngåelser er en passende beskrivelse for bare noen av en presidents oppgaver, og den moderne presidentrollen er for kompleks til hovedsakelig å være avhengig av personlige forbindelser.
AP170121 I første del får leseren en øyeåpnende innføring i Syrisk kompliserte geografi og historie, samt en beskrivelse av opptakten til og utviklingen av den blodige borgerkrigen.
DB170119 « Henn-na » kan oversettes med « kunstig », og det er en ganske så treffende beskrivelse .
SA170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
FV170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
DB170118 - Han kan ha pratet med rørleggeren og fått en beskrivelse av hvordan det så ut.
BT170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
AP170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
AP170116 På kommunens nettside ligger det både kart og beskrivelse over hvilke veier som er omfattet av forbud.
FV170115 Følgende beskrivelse gis av mannen : Cirka 185 cm høy, kraftig kroppsbygning, mørkt hår og iført brun, tykk jakke, sorte bukser og brune sko.
AP170115 Rapporten, eller redegjørelsen, heter formelt « Beskrivelse av etappe 1 Lysaker - Strand ».
DB170114 Og det er ingen dum beskrivelse på den trivelige skibygda.
DB170113 Fra å ha vært en beskrivelse av nettartikler som bevisst var utformet som en løgn, gjerne med det hovedmotiv å tjene penger på det automatisk genererte annonsenettverket til Google, har det blitt til en søppelsekk hvor alle dumper sin foretrukne ( medie )kritikk.
DB170112 Beskrivelse kommer ¶
DB170112 Videre ber Øy om en beskrivelse av hva disse mediene skal ha gjort for å utgjøre den negative utviklingen hun beskriver.
AP170112 Ut fra Jensens beskrivelse tror hun det dreier seg om et internt kurs for Spesielle operasjoner ved Oslo politidistrikt.
FV170111 Sejersteds beskrivelse av Breiviks helse er milevis unna Storrviks oppfatning.
DB170111 « Det er en meget detaljert beskrivelse av hvordan hun ser for seg en seksuell kontakt mellom henne og ham.
DB170111 - Det er en meget detaljert beskrivelse av hvordan hun ser for seg en seksuell kontakt mellom henne og ham.
AP170111 - Jeg antar at det er en brukbar beskrivelse .
DB170110 Beskrivelse av hvilke varer man får kutt på er beskrevet i appen, uttaler Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for kategori og innkjøp hos Rema 1000, i en e-post til Dinside.
DB170110 Det bør også påpekes at « muslim » ikke er en etnisk, men religiøs beskrivelse .
SA170109 Iphone ble presentert som en kombinasjon av en telefon, en Ipod og en « Internett-kommunikator », noe som jo må være en nokså treffende beskrivelse .
FV170109 Iphone ble presentert som en kombinasjon av en telefon, en Ipod og en « Internett-kommunikator », noe som jo må være en nokså treffende beskrivelse .
AP170109 Iphone ble presentert som en kombinasjon av en telefon, en Ipod og en « Internett-kommunikator », noe som jo må være en nokså treffende beskrivelse .
SA170107 Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.
SA170107 Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.
FV170107 Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.
BT170107 Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.
BT170107 Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.
AP170107 Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.
AP170107 Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.
DB170106 LP : Ordet « legende » har hatt en kraftig renessanse som beskrivelse av visse fenomener innen pop og rock.
DB170103 La oss slå fast en gang for alle ; dette er ikke en beskrivelse av et dårlig menneske, heller ikke en vanskelig person.
SA170102 « Hvordan vet sogneprest Øivind Holtedahl dette ? » spør Sigurd Vik etter å ha lest Aftenbladets oppslag « Varm preken i kald kirke » fra gudstjenesten på julaften i Domkirken, og lurer på hvordan jeg har dekning for en beskrivelse av vårt tid som preget av økende individualisme og seg selv nok-tekning.
AP170102 Hennum, kjenner seg ikke igjen i NHOs beskrivelse .
AP170102 Hennum, kjenner seg ikke igjen i NHOs beskrivelse .
FV161207 Jan Guillou kjøper ikke Zlatans beskrivelse av seg selv som et friluftsmenneske.
BT161207 Jan Guillou kjøper ikke Zlatans beskrivelse av seg selv som et friluftsmenneske.
AP161207 - Planen er en fin beskrivelse av mange viktige tiltak, men den er altfor lite konkret når det gjelder hvordan tiltakene skal følges opp.
VG161125 Til å begynne med var det altså ikke forbundet noe positivt med « Black Friday », det var politiets beskrivelse av et kaos.
AP161119 Det er en god beskrivelse av mediesituasjonen i dag.
SA161118 Få med avtalt pris, oppgjørsform, tidsfrister og beskrivelse av ønsket resultat i den skriftlige kontrakten.
FV161118 Få med avtalt pris, oppgjørsform, tidsfrister og beskrivelse av ønsket resultat i den skriftlige kontrakten.
BT161118 Få med avtalt pris, oppgjørsform, tidsfrister og beskrivelse av ønsket resultat i den skriftlige kontrakten.
SA161111 Men som beskrivelse av Kunst-Stavanger var dette ikke imponerende, sier Reed, som vil ha samarbeid.
SA161016 Hun advarer mot at fallhøyden vil bli meget stor dersom det skulle dukke opp opplysninger som stiller spørsmål med Johaugs og landslagslegens beskrivelse av hendelsesforløpet : ¶
AP161016 Hun advarer mot at fallhøyden vil bli meget stor dersom det skulle dukke opp opplysninger som stiller spørsmål med Johaugs og landslagslegens beskrivelse av hendelsesforløpet : ¶
AP161006 Det er en beskrivelse som ikke er helt uten forankring i realitetene.
AP161006 Avsluttende « Utover Øvre-Ål » begynner med en beskrivelse av OnklP på Øyafestivalen, før vi får en slags diskusjon om livsmål og hva som egentlig er viktig.
AP160928 Lærer Saue sier hun kjenner seg delvis igjen i forskernes funn og beskrivelse av utviklingen.
AP160928 Høyres Øystein Sundelins beskrivelse av budsjettet som « visjonsløst » er muligens myntet på andre områder enn klimapolitikken.
AP160928 Det jeg savner i filmen, er en dypere beskrivelse av forholdet mellom Melanie og Miss Justineau som gjør boken så gripende.
AP160905 Gigantprosjektet i London gir en god beskrivelse av jobben de enorme B-gjeng maskinene gjør, inkludert videoer der de er i sving.
SA160810 Inneholder teknisk beskrivelse og angir vedlikeholdsbehov, men er ikke like grundig som en tilstandsrapport.
SA160810 Grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og behov for vedlikehold.
AP160810 Inneholder teknisk beskrivelse og angir vedlikeholdsbehov, men er ikke like grundig som en tilstandsrapport.
AP160810 Grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og behov for vedlikehold.
DA160804 Tusenvis av samleobjekter, store og små, er en ytterst mild beskrivelse .
AP160715 En journalist i den lokale avisen Nice Matin, Damien Allemand, var selv på stedet og har lagt ut en beskrivelse av angrepet : ¶
SA160704 Slitent er en mer riktig beskrivelse .
BT160704 Slitent er en mer riktig beskrivelse .
AP160704 Slitent er en mer riktig beskrivelse .
DA160629 « Etter rettens syn er siktedes beskrivelse av sine handlinger ikke slik at det rammes av straffelovens paragraf 291, og heller ikke fornærmedes egen forklaring gir skjellig grunn til mistanke om seksuell omgang heter det i kjennelsen. 28-åringen er av utenlandsk opprinnelse og har liten tilknytning til Norge.
AP160615 Det er utrolig mye hardt arbeid som har tatt ham både til Basel og Italia - og ikke minst til EM, er Ingebrigtsens beskrivelse av den nå 28 år gamle midtbanespilleren.
DB160528 Dette er en beskrivelse av kvinnelige ledere som er meningsløs og reduserende.
AP160521 Galois, som slett ikke var noen erfaren skytter, visste at han ville tape, og brukte sin siste natt til frenetisk å skrive ned all sin upubliserte forskning, blant annet en detaljert beskrivelse av hvordan løse femtegradsligninger.
AP160508 LERKENDAL : Sjelden har ordet enveiskjøring vært mer passende beskrivelse av en eliteseriekamp i fotball.
SA160506 PåBioforsk sine nettsiderfinner du bilder, tegninger og beskrivelse av de vanligste artene som vokser her i landet, også de som er giftige.
BT160506 PåBioforsk sine nettsiderfinner du bilder, tegninger og beskrivelse av de vanligste artene som vokser her i landet, også de som er giftige.
AP160506 PåBioforsk sine nettsiderfinner du bilder, tegninger og beskrivelse av de vanligste artene som vokser her i landet, også de som er giftige.
AA160429 Var arkitekturen og atmosfæren « umulig sjarmerende », som Lonely Planet hevder i sin beskrivelse av Rhône Alpes-regionen ?
BT160426 Nå er det helt åpenbart rasisme, samtidig som det argumenteres med at det ikke er rasisme men kun en beskrivelse av virkeligheten.
AP160422 Konfrontert med at et flertall av høringsinstansene ikke deler hennes beskrivelse av de rettighetene hun mener eldre nå får, sier hun det er lov å ha ulike meninger om saken.
AP160414 Det en beskrivelse av en persons kulturelle og religiøse identitet, men i likhet med « muslim », er det sterke krefter i samfunnet som jobber for å skape negative assosiasjoner til disse ordene.
AP160414 En beskrivelse som « lounge music » virker kanskje ikke som en kompliment, men M83 gjør det vakkert effektivt.
AP160408 - Er helgen ledervalg også en beskrivelse av konfliktlinjene i partiet ?
AP160401 En aforisme er enten en beskrivelse av livet som er så presis som mulig, eller en tommelfingerregel for hvordan å håndtere det.
AP160315 Blant annet den canadiske avisen National Post og Al Jazeera har gjengitt nyhetsbyrået APs beskrivelse av situasjonen : ¶
AP160315 JBV erkjenner at Riksrevisjonens beskrivelse er korrekt.
VG160309 Vitnet hadde fått med seg hva som hadde skjedd og ga en ganske klar beskrivelse av gjerningsmannen.
AP160301 « Nei, dette er en faglig tung beskrivelse av Europa i dag », og « et så realistisk bilde av virkeligheten som mulig ».
BT160229 Transperson er en bred beskrivelse på personer som i varierende grad opplever at det kjønnet de føler seg som og det kjønnet de fikk ved fødselen ikke samsvarer.
AP160226 For hovedproblemet med Tajiks beskrivelse av innvandrerkvinner som lever i tråd med familiens normer som sosialt underutviklede og beslutningsløse subjekter, er mangelen på å gi legitimitet til ulike former for en kvinnes handlingskraft enn den binære forståelsen av innvandrerkvinnen som enten underkuet eller motstander av
DA160223 Retten kom til at dette ble styrket ved de øvrige dokumentene i saken, blant annet bostyrers innberetning med beskrivelse av virksomheten i selskapet og grunnlaget for mistanke om straffbare forhold.
AP160214 - Det gjør vondt å få høre denne elevens beskrivelse og opplevelse av skoletiden sin.
AP160213 Ryggs taler var ofte uskarpe i detaljer og beskrivelse av mekanismer, men med moralsk tyngde og patos for å legitimere sine beslutninger.
AP160211 Rattsø-utvalgets beskrivelse bør være en oppvekker for norsk politikk og næringsliv.
AP160204 Programlederen var ikke imponert over Solbergs beskrivelse av de norske prosedyrene for returer av asylsøkere til Russland.
AP160130 Rossavik kunne ha omtalt republikanerne med en slik objektiv nøytralitet at partiets egne kunne sluttet seg til hans beskrivelse .
AP160130 Det hadde vært mulig å velge den helt nøytrale beskrivelse , med utgangspunkt i at republikanerpartiet er bygget opp på den grunnleggende amerikanske verdi : At enhver er sin egen lykkes smed.
AP160130 At kuene ikke må glemme at de har vært kalver, som er hans beskrivelse .
AP160126 Og kanskje det mest besynderlige eksempelet : utenriksminister Børge Brende ( H ) som i helgen sa at russiske følelser blir såret av norske forsvarsadvokaters beskrivelse av Russland.
AP160124 Sammen med blant andre Chelseas stjerneskudd Kenedy og Jonathan Tah i Bayer Leverkusen, trekkes 18-åringen frem under følgende beskrivelse : ¶
AP160123 » Wade gjør det klart at hun ikke kjenner igjen Joys beskrivelse av beskyldninger om medielekkasjer, og at hun som leder skal ha holdt Joys utenfor prosesser på arbeidsplassen.
AP160123 Videre gjør hun det klart at hun ikke kjenner igjen Joys beskrivelse av beskyldninger om medielekkasjer, og at Wade derfor skal ha holdt Joys utenfor prosesser på arbeidsplassen.
AP160123 Måten administrativ leder Lisa Wade i sitt tilsvar bruker meg, dog uten å nevne navn, gir en beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i.
AP160120 Ambassadøren vil ikke uten videre slutte seg til Holtes beskrivelse .
AP160120 Barneombudet er klar i sin beskrivelse av nyfødte barn som er utsatt for metadon og Subutex ( LAR ) under svangerskapet ¶
AP160120 Livvin er som en slags sosiale medier for boliger, der man legger ut boligen sin med bilder, beskrivelse og drømmepris.
BT160114 Som en slags sosiale medier for boliger, ikke mennesker, legger man ut boligen sin med bilder, beskrivelse og drømmepris.
AP160114 Som en slags sosiale medier for boliger, ikke mennesker, legger man ut boligen sin med bilder, beskrivelse og drømmepris.
AP160109 Din beskrivelse av begrensninger tyder på at din arbeidsgiver har gått litt langt i å definere stillinger som « særlig uavhengige » og unnta dem fra overtidsreglene.
AP160108 " Men det viste seg ikke å være tilfelle og var i strid med politiets egen beskrivelse av situasjonen.
AP160108 Kripos overtok etterforskningen og gikk ut med fantombilde og beskrivelse ( Aftenposten har valgt ikke å gjengi fantombildet i denne saken av hensyn til mannens familie ).
AP160107 - Står du fast på at « godhetstyranni » er en god beskrivelse av stemningen som rådet i Norge på høsten i fjor etter at den første bølgen av asylsøkere kom ?
AP160107> - Står du fast på at « godhetstyranni » er en god beskrivelse av stemningen som rådet i Norge på høsten i fjor etter at den første bølgen av asylsøkere kom ?