VG171213 Trump har heller ikke fått støtte for sitt syn fra verken den tverrpolitiske Komiteen for beskatning i Kongressen, som anslo at USAs gjeld vil øke med minst 1000 milliarder dollar, eller Kongressens uavhengige budsjettkontor.
SA171209 Det er helt klart vanskelig å finne en logisk begrunnelse for å unnta bildende kunst fra beskatning .
DN171206 I tillegg til tiltalen for grovt bedrageri og grov utroskap, mener Økokrim at Jan Ingolf Kristiansen har unndratt minst 15 millioner kroner fra beskatning i Norge.
AP171205 Taxieieren som først tipset om drosjejukset i Oslo, hadde selv unndratt 1,3 millioner fra beskatning : Skattejuks-tipser har levd i frykt i ti år ¶ Én er frikjent ¶
VG171202 Lovforslaget er også svært omstridt på flere måter : Både komiteen for beskatning og Kongressens uavhengige budsjettkontor melder at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser - og middelklassen og de fattige betydelige skatteøkninger.
VG171202 En av grunnene til skepsisen var at Kongressens uavhengige komité for beskatning har anslått at den nye loven vil øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar, noe som ikke helt samsvarer med finansminister Steven Mnuchins løfter om at reformen betaler seg selv.
VG171201 Kongressens uavhengige komité for beskatning meldte nemlig at skattereformen vil øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar, noe som ikke helt samsvarer med finansminister Steven Mnuchins løfter om at reformen betaler seg selv.
VG171201 Den nye skatteloven er svært omstridt på flere måter : Både Kongressens uavhengige komité for beskatning og Kongressens uavhengige budsjettkontor melder at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser - og middelklassen og de fattige betydelige skatteøkninger.
SA171201 En ny analyse fra Kongressens uavhengige komité for beskatning kom med tall som sjokkerte flere republikanere like før avstemningen.
DN171201 En ny analyse fra Kongressens uavhengige komité for beskatning kom med tall som sjokkerte flere republikanere like før avstemningen.
DA171201 En ny analyse fra Kongressens uavhengige komité for beskatning kom med sjokkerende tall for flere republikanere like før avstemningen.
SA171130 Det er med andre ord store summer som unndras fra beskatning , noe som rammer velferdssamfunnet.
AP171126 Dette fører til konkurransevridning og en urettferdig beskatning som kan redusere skattemoralen hos andre skattytere.
DN171121 Det dreier seg om svært store beløp, og i motsetning til andre skattesaker som gjerne gjelder å unndra inntekter fra beskatning , har det her vært direkte utbetalinger, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.
AA171115 Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig beskatning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
VG171114 Det er både fordeler og ulemper med den typen beskatning .
AP171113 Det kan faktisk hjelpe noen som virkelig trenger det, at disse pengene som flyttes for lavest mulig beskatning , kommer hjem til Norge.
DB171107 Selskapet unngår beskatning blant annet ved at Nike-selskaper utenfor USA betaler royalties i milliardklassen til selskapet Nike International i skatteparadiset Bermuda.
DA171107 Poenget er at lovlig bruk av skatteparadis bidrar til å opprettholde og legitimere en plattform som også brukes til å skjule kriminell virksomhet og unndra penger fra beskatning .
BT171107 Store verdier unndras fra beskatning hvert år.
DN171106 Pengene unndras beskatning blant annet ved at Nike-selskaper utenfor USA betaler royalties i milliardklassen til selskapet Nike International i skatteparadiset Bermuda.
AA171106 Pengene unndras beskatning blant annet ved at Nike-selskaper utenfor USA betaler royalties i milliardklassen til selskapet Nike International i skatteparadiset Bermuda.
DB171102 ( Dagbladet ) : Regjeringen har gått inn for å kutte skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene tjener lite eller ingenting.
DB171101 Det norske systemet for beskatning av kapital er bygget opp rundt et prinsipp om såkalt nøytralitet.
AP171030 Ifølge etterforskerne har Manafort hvitvasket minst 18 millioner dollar og levd et overdådig liv i USA med penger han har lurt unna beskatning .
DN171026 Det hersker et komplett kaos med hensyn til hvor grensen går for beskatning , sier direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, som er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjonen ( NHO ) til Klassekampen.
DA171019 Skatteklasse 2 gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
DN171017 Hard beskatning av overskudd skal i teorien ikke dempe investeringslysten såfremt det fortsatt er penger å tjene.
DB171013 KrF reagerer sterkt på forslaget om å fjerne skatteklasse to, som gir en gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
VG171012 Spesielt forslaget om å fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt, vekker kraftige reaksjoner. - - Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.
SA171012 - Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning .
DN171012 Med dagens ordningen er det blitt utløst beskatning idet opsjonen innløses.
DB171012 Samtidig ønsker regjeringen å fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene tjener lite eller ingenting.
DB171012 Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene tjener lite eller ingenting.
DB171012 Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DB171012 Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DA171012 Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
DA171012 Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DA171012 Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DA171012 Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DA171012 Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
BT171012 - Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning .
AP171012 Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
AP171012 - Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning .
AA171012 Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
AA171012 Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
AA171012 Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
AA171012 Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
AP171011 Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.
DN171009 vt, både på grunn av beløpets størrelse og fordi det er gjennomført på en særlig utspekulert måte som har gjort det vanskelig å oppdage », skrev lagmannsretten i sin dom, og videre : « Både varigheten og gjennomføringsmåten viser at Nerdrum har hatt et fast forsett om å unndra store inntekter fra beskatning ».
DA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning , men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AP171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning , men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning , men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning .
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning , men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
DB171003 Eier du bolig i dag, har du sannsynligvis dratt svært stor nytte av rause rentefradrag, boligprisvekst, og svært lav eller ingen beskatning av boligformuen din.
DN170929 Tyveriofferet mottok forsterkeren som lønn etter montering av en parabolantenne for en bekjent, og den er derfor unndratt beskatning , mente forsikringsselskapet.
DN170927 Å sikre effektiv og rettferdig beskatning er hovedoppgaven til FTA, som har flere arbeidsgrupper og utgir jevnlig nye rapporter, studier og styringsnotater.
DN170927 Skattedirektører fra hele verden besøker Oslo denne uken for å diskutere beskatning av multinasjonale selskaper og bekjempelse av skatteunndragelse.
DB170921 Helgemo har allerede besluttet å anke dommen ettersom 4,5 millioner av beløpet som ifølge dommen ikke er oppgitt i selvangivelsen, er tilordnet 60-åringens heleide aksjeselskap og vært gjenstand for beskatning der, opplyser hans forsvarer, advokat Halvard Helle.
VG170919 VG-leder : Ny beskatning av ulveflokken kan løse ulvefloken ¶
VG170907 - Vi vet at oppkjøpsfondene i stor grad opererer fra skatteparadis og vi mener de gjør det for å unndra seg beskatning og innsyn, sier aksjonsgruppens leder Linn Herning, som også er forfatter av boken « Velferdsprofitørene ».
VG170907 - Unndrar seg beskatning
DN170907 - Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier, sier skattedirektør Hans Christian Holte. 30. september starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard ( CRS ).
DB170906 - Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier, sier skattedirektør Hans Christian Holte. 30. september starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard ( CRS ), Luxembourg, Storbritannia og Kanaløyene er blant de 50 første.
AP170906 - Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av de utenlandske verdiene, sier Holte.
VG170905 Han har varslet at forskjellen i beskatning mellom pensjonister og lønnstagere skal trappes ned : ¶
AP170830 | Aftenposten mener : Viktig å få på plass beskatning av teknologigigantene ¶
DB170824 Hadde vi møtt tidsreisende Ludvig Holberg eller Peter Wessel ( Tordenskiold ) i et hyggelig selskap anno 2017, der samtalen penset over på kvinnesak, homofiles rettigheter, progressiv beskatning eller antirasisme, ville vi antagelig begynt å fikle med servietten og pønske ut en unnskyldning for å forlate selskapet.
DN170821 ¶ Skattedirektør Hans Christian Holte er glad for at flere tror det er større sannsynlighet for å bli tatt dersom de forsøker å unndra inntekter for beskatning .
VG170816 Programmet ble presentert tidligere i sommer med den klassiske sosialdemokratiske merkevaren « sosial rettferdighet » som overskrift : Sterkere beskatning av de rike, høyere minstepensjon, likelønn, mer midler til utdanning og familiene ; på det europeiske plan økte EU-investeringer i økonomi og infrastruktur og mer solidaritet i fordelingen av flyktninger internt i EU.
AP170812 Satsen skal opp, og det innføres en progressiv beskatning der satsen øker jo høyere formuen er.
DA170809 Vi har fått en jevnere beskatning og vi slipper skattemotiverte vridninger i investeringene, sier Ap-nestlederen.
DA170809 - Mitt anliggende i 2011 var at formuesskatten kunne slå galt ut siden ulike investeringer hadde ulik beskatning .
DA170809 Vi har fått en jevnere beskatning og vi slipper skattemotiverte vridninger i investeringene, sier Ap-nestlederen.
DA170809 - Mitt anliggende i 2011 var at formuesskatten kunne slå galt ut siden ulike investeringer hadde ulik beskatning .
VG170806 - Vi har en god selskapsbeskatning og en god beskatning av utbytte.
AP170806 Selv om regjeringspartiene Frp og Høyre er sterkt imot eiendomsskatt, har utviklingen i norske kommuner gått i retning av mer og mer beskatning av eiendom siden 2013 : ¶
SA170802 Ronaldo beskyldes for å ha unndratt 14,7 millioner euro i inntekter fra beskatning .
BT170802 Ronaldo beskyldes for å ha unndratt 14,7 millioner euro i inntekter fra beskatning .
AP170802 Ronaldo beskyldes for å ha unndratt 14,7 millioner euro i inntekter fra beskatning .
VG170731 Leder Små kommuner som har store utgifter knyttet til turistnæringen, bør selv få avgjøre om de ønsker å innføre en liten beskatning for å sikre besøkende og fastboende god infrastruktur. turistnæringen, bør selv få avgjøre om de ønsker å innføre en liten beskatning for å sikre besøkende og fastboende god infrastruktur.
VG170731 turistnæringen, bør selv få avgjøre om de ønsker å innføre en liten beskatning for å sikre besøkende og fastboende god infrastruktur.
VG170728 Les også : Rekordmange nordmenn innrømmer å unndra verdier fra beskatning
DN170728 Han sier det er aktuelt for KrF å bruke beskatning for å stimulere til økt miljøvennlighet og sunnere kosthold.
DA170724 Men vi unngår beskatning på vei hjem, sier Lexow.
VG170719 Selv mener han eiendomsskatten er dobbel beskatning , og peker på at han betaler sin skatt allerede.
VG170719 Jeg ønsker meg heller progressiv beskatning , sier Mathias.
DA170705 På den måten bidrar du til likere konkurransevilkår og gjør det vanskeligere å unndra omsetning fra beskatning . | « Barns religionsfrihet må settes foran voksnes » ¶
DN170704 Målet til regjeringen har vært å skape høyere vekst og få ned prisene på mat, som ikke er unntatt for beskatning .
AP170630 Relativt gunstig beskatning av bolig er en annen viktig årsak.
AP170630 Bedre råd, gunstig beskatning og lave renter ¶
AP170630 Relativt gunstig beskatning av bolig er en annen viktig årsak.
AP170630 Bedre råd, gunstig beskatning og lave renter ¶
AA170628 - Dette er en sak som er ekstremt viktig, ikke bare for norske medier, men også fordi det er et tidlig varsel om hvilke utfordringer hele nasjonen står overfor når stadig mer av næringsvirksomheten blir nettbasert og kan unndra seg beskatning etter dagens regler, sier han.
DA170626 Samtidig vil vi jobbe for en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper og for å hindre hemmelighold i skatteparadiser.
VG170621 Under prøve-VM i Russland har ikke 32-åringen ønsket å uttale seg om skattesaken og mistankene om at han har unndratt godt over 100 millioner kroner fra beskatning .
SA170621 Superstjernen mistenkes av spanske skattemyndigheter for å ha unndratt over 100 millioner kroner fra beskatning , og saken har ført til at det spekuleres i at han kommer til å forlate Real Madrid.
DB170621 Superstjernen mistenkes av spanske skattemyndigheter for å ha unndratt over 100 millioner kroner fra beskatning , og saken har ført til at det spekuleres i at han kommer til å forlate Real Madrid.
DA170621 Superstjernen mistenkes av spanske skattemyndigheter for å ha unndratt 140 millioner kroner fra beskatning , og saken har ført til at det spekuleres i at han kommer til å forlate Real Madrid.
AP170621 Superstjernen mistenkes av spanske skattemyndigheter for å ha unndratt over 100 millioner kroner fra beskatning , og saken har ført til at det spekuleres i at han kommer til å forlate Real Madrid.
NL170619 Et verdiskapningsprogram bør omfatte en plan for bærekraftig beskatning av viltlevende fiskeressurser og nye skritt i kartleggingene av andre levende ressurser i havrommet, ned til de store dyp.
FV170616 Tannlegen unndro minst fem millioner fra beskatning .
BT170613 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
AP170613 Mistanken var at det var foretatt en rekke kreative manøvrer for å unndra store summer fra beskatning .
AP170613 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
AP170613 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
VG170530 For penger tar plass, kan forfalskes, unndras beskatning og ranes.
DN170530 Når vi får inn riktige, fullstendige opplysninger til rett tid, blir det også lettere å sørge for riktig beskatning .
DN170530 Nordiske myndighetene bør dessuten gjennomgå elkraftproduksjonen med sikte på å harmonisere beskatning og incentivordninger i nabolandene.
DB170530 Det er finansbyråd Robert Steen ( Ap ) som har ansvar for Oslo kommunes regelverk for beskatning av eiendomsskatt.
DB170530 - Det er ikke nødvendigvis slik at økt beskatning fører til økte leiepriser, sier han.
DA170524 Rederibeskatningsordningen innebærer at driftsinntekter fra rederivirksomhet er fritatt fra beskatning så lenge overskuddet beholdes i virksomheten.
AA170524 Rederibeskatningsordningen innebærer at driftsinntekter fra rederivirksomhet er fritatt fra beskatning så lenge overskuddet beholdes i virksomheten.
BT170522 Disse midlene kunne tas ut som lønn eller kostnadsdekning med utsatt beskatning .
DN170504 Tyskere med svarte penger og penger unndratt beskatning har på bakgrunn av denne informasjonen fått et ublidt møte med tyske skattemyndigheter.
AP170504 Det er et paradoks siden partiet fortsatt mener at « inntektsfordelingen i samfunnet først og fremst skal være et resultat av den enkeltes frie valg til å verdsette arbeidsinnsats, inntekt og fritid, ikke et resultat av progressiv beskatning .
AP170504 Det er et paradoks siden partiet fortsatt mener at « inntektsfordelingen i samfunnet først og fremst skal være et resultat av den enkeltes frie valg til å verdsette arbeidsinnsats, inntekt og fritid, ikke et resultat av progressiv beskatning .
SA170502 Hadde man hatt en lisens, ville man fått en beskatning som hadde dempet det trykket, mener Klein.
AP170502 Hadde man hatt en lisens, ville man fått en beskatning som hadde dempet det trykket, mener Klein.
AP170428 Han hadde hvitvasket til sammen 45 millioner kroner gjennom fiktiv fakturering, samt unndratt disse pengene fra beskatning .
VG170426 I flere kommuner pågår det nå heftige debatter om eiendomsskatt og det mange innbyggere mener er urettferdig beskatning og taksering av boligene deres.
SA170422 Hver tredje krone som brukes på bygg og anlegg, unndras beskatning .
VG170421 Enda de aller fleste er for opprettholdelse av en bærekraftig ulvestamme - med alt det innebærer av regulering og beskatning av flokkene.
DB170420 Å samle all beskatning av rikdom i formuesskatten har derfor uheldige sider.
DB170420 Gjennom skjerpet formuesskatt sikrer vi at også landets rikeste betaler skatt, og at formue ikke kan gå i arv uten på noe tidspunkt å komme til beskatning , heter det.
VG170405 I mange kommuner pågår det nå heftig debatter om eiendomsskatt og det mange innbyggere mener er urettferdig beskatning og taksering av boligene deres.
AP170331 200 millioner kroner ble forsøkt unndratt beskatning .
AA170329 " Venstre vil derfor utrede hvordan primærbolig, som er fritatt fra slik beskatning , kan skattlegges likt som andre kapitalobjekter.
DB170326 Den står på byrådets liste over bygg som slipper beskatning .
DN170324 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) i Finansdepartementet skriver at det kommer forslag til endringer i beskatning av naturalytelser i « kommende budsjettopplegg ».
DN170324 De nye reglene skal gi bedre rettssikkerhet og forutsigbarhet for arbeidsgivere og arbeidstagere og en riktig beskatning av naturalytelser.
AA170324 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
DN170323 Lagmannsretten fant at Larsen ikke hadde brutt opplysningsplikten etter ligningsloven og at det ikke var grunnlag for beskatning av ham fordi Skatt vest hadde brutt fristregler.
AP170323 Han hadde unnlatt å oppgi til beskatning 21 millioner kroner, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.
DN170321 Oslo kemnerkontor krever nesten fire millioner i unndratt beskatning av en finansmann.
AP170321 200 millioner kroner ble forsøkt unndratt beskatning .
VG170319 Vi mener man må tilstrebe lik beskatning av næringseiendom.
VG170316 Når jeg har undersøkt litt rundt om og det viser seg at hundehus, dukkestuer, grillhytter og falleferdige vedsjåer er taksert for beskatning , synes jeg dette har gått langt over grensen, sier Hamnvik.
VG170315 Endringene ble blant annet innført for å hindre at aksjonærer tok opp lån i egne selskap for å unngå beskatning .
VG170314 | Ny beskatning av ulveflokken kan løse ulvefloken ¶
AP170311 - Jeg stemte mot fordi jeg mener prinsipielt at all inntekt fra arbeid skal ha lik beskatning , sier Flåtten.
BT170309 Vi håper at en villaksstamme, en av få i Hordaland som tåler beskatning etter utallige dugnadstimer, og at reetablering av den rødlistede elvemuslingen står sterkere enn etablering av kraftverk som kan true disse.
AP170228 Eiendom kan heller ikke flyttes ut av landet eller unndras beskatning på andre måter.
DA170224 Det er godt dokumentert at enorme beløp unndras beskatning i bygg- og anleggsbransjen.
AP170223 Primærboligen må skjermes mot for hard beskatning .
BT170212 Samtidig ser vi en økende motvilje mot internasjonalt samarbeid, som synes nødvendig for å begrense anledningen til å unngå beskatning ved å flytte på skattegrunnlaget.
SA170207 Til sammen 515 nordmenn meldte seg for skattemyndighetene i fjor og oppga at de har unndratt til sammen 14 milliarder kroner fra beskatning .
VG170206 Vi ønsker en beskatning av tjenester og utleie, men det er opp til skattemyndighetene og Stortinget å avgjøre hvordan skattene konkret skal utformes, sier Gabrielsen.
DN170206 Ved frivillig å komme med opplysninger om skjulte penger, må skattyteren etterbetale skatt for de årene formuen har vært unndratt beskatning .
DN170206 Til sammen 515 nordmenn meldte seg for skattemyndighetene i fjor og oppga at de har unndratt til sammen 14 milliarder kroner fra beskatning .
DN170206 Unntaket er anbefalingen om beskatning av korttidsutleie av egen bolig gjennom tjenester som Airbnb.
DN170206 Forbrukerrådet sier ikke blankt nei til beskatning av korttidsutleie, bare til metoden som er foreslått.
AP170206 I gjennomsnitt ble 58 millioner kroner i formue ført til beskatning i hver av Sveits-sakene i fjor.
AP170206 I disse sakene ble 13,7 milliarder kroner i formue ført fra skjult konto og ut i lyset til beskatning .
AP170206 I alt 10 milliarder kroner ble ført til beskatning fra gjemmesteder i alpelandet med de store bankene.
AP170206 Formue for 65 milliarder kroner og inntekt på 2,4 milliarder kroner er kommet til beskatning i rundt 1700 ferdigbehandlede saker.
AP170206 Det ble i fjor også ny rekord i ferdigbehandlede saker og utlignet formue til beskatning fra dem som meldte seg med skjulte penger : ¶
AP170206 Beløpene for angrende syndere viser antall kroner multiplisert med antall år de er unndratt beskatning .
AP170206 Advokat Martin Wikborg i Visma Advokater har internasjonal beskatning som spesialfelt.
AA170206 Ved frivillig å komme med opplysninger om skjulte penger, må skattyteren etterbetale skatt for de årene formuen har vært unndratt beskatning .
AA170206 Til sammen 515 nordmenn meldte seg for skattemyndighetene i fjor og oppga at de har unndratt til sammen 14 milliarder kroner fra beskatning .
AA170206 Ved frivillig å komme med opplysninger om skjulte penger, må skattyteren etterbetale skatt for de årene formuen har vært unndratt beskatning .
AA170206 Til sammen 515 nordmenn meldte seg for skattemyndighetene i fjor og oppga at de har unndratt til sammen 14 milliarder kroner fra beskatning .
SA170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
FV170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
BT170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
AP170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
DN170127 - Vi sitter på opplysninger om at de har kjøreinntekter som vi mener ikke er oppgitt til beskatning .
AP170127 - Vi sitter på opplysninger om at de har kjøreinntekter som vi mener ikke er oppgitt til beskatning .
AP170127 - Vi sitter på opplysninger om at de har kjøreinntekter som vi mener ikke er oppgitt til beskatning .
DB170121 Grunnen til det er at dette som oftest har stor betydning på beskatning , forklarer Lium.
DB170121 - Har du som ønske at selskapet skal motta utbytte og du ønsker å reinvestere disse pengene, så bør selskapet eies via et holdingselskap slik at du som privatperson unngår beskatning , understreker Lium.
DN170104 En enorm lekkasje av hemmelig materiale fra et advokatkontor i Panama viste hvordan rike og mektige personer over hele verden brukte skallselskaper i skatteparadiser for å skjule inntekter og formue og unngå beskatning .
BT170104 Rentefradrag og lav beskatning har som formål at flere skal kunne eie egen bolig, men har samtidig bidratt til å gjøre bolig til et svært attraktivt investeringsobjekt.
BT170104 Rentefradrag og lav beskatning har som formål at flere skal kunne eie egen bolig, men har samtidig bidratt til å gjøre bolig til et svært attraktivt investeringsobjekt.
AP170104 En enorm lekkasje av hemmelig materiale fra et advokatkontor i Panama viste hvordan rike og mektige personer over hele verden brukte skallselskaper i skatteparadiser for å skjule inntekter og formue og unngå beskatning .
BT170103 Sverige har avdekket at mange Uber-sjåfører unndrar store beløp fra beskatning .
FV161019 Man løser ikke noe ved å stenge tilgang på kreditt eller ved å øke beskatning av vanlige folks hus og hjem, uttalte Tore Vamraak, statssekretær i Finansdepartementet, i dag på Norges Eiendomsmeglerforbunds ( NEF ) boligkonferanse.
AP161019 Man løser ikke noe ved å stenge tilgang på kreditt eller ved å øke beskatning av vanlige folks hus og hjem, uttalte Tore Vamraak, statssekretær i Finansdepartementet, i dag på Norges Eiendomsmeglerforbunds ( NEF ) boligkonferanse.
AP160901 Det er en del ting som påvirker dem som vi ikke styrer, blant annet rentenivået og fordelaktig beskatning av sekundærboliger, påpeker hun.
AP160901 Det er en del ting som påvirker dem som vi ikke styrer, blant annet rentenivået og fordelaktig beskatning av sekundærboliger, påpeker hun.
AP160822 Vi mener at kvinnen unndro mer enn åtte millioner kroner fra beskatning på egne selvangivelser, og hjalp mer enn 2100 klienter til å unndra ytterligere 202 millioner kroner, sier aktor Mathias Emil Hager.
AP160815 Dette kan skyldes Panama Papers-avlsøringene og økt oppmerksomhet rundt internasjonal beskatning .
AP160507 Det er derfor krevende å kartlegge bestander og vurdere hva som er en bærekraftig beskatning av fisk og andre ressurser.
AP160422 En åpen økonomi som skal ha legitimitet og støtte, er avhengig av et transparent og rettferdig system for internasjonal beskatning , og slike svakheter i lovverket må derfor tettes.
AP160409 november 2015 inngikk en avtale med det amerikanske finansdepartementet om å betale 31,5 millioner dollar i bytte mot en avtale om å unngå rettsforfølgelse under etterforskningen i USA mot sveitsiske banker som hjalp amerikanske borgere med å unngå beskatning .
AP160408 I notatet spør banken seg selv : Legger DNB Luxembourg til rette for at kundene kan lure penger unna beskatning i Norge.
AP160406 Dette kan brukes til å mørklegge finansielle forhold, skjule verdier, unndra beskatning og muliggjøre anonyme aksjekjøp.
AP160405 Hun understreket at hun sterk avstand for alle etableringer i skatteparadiser som gjøres for å unndra seg beskatning .
AP160405 Han som lar seg sparke ned av motstanderne uten å mukke, skal ha unndratt svimlende beløp fra beskatning .
AP160404 Postkasseselskaper i skatteparadiser blir i mange sammenhenger brukt til å gjemme unna verdier for beskatning , men de kan også brukes på en lovlig måte.
AP160325 Alle tallene viser det samlede økte grunnlaget for beskatning .
AP160311 I fjor høst ble det åpnet for krepsefiske, men det viste seg at krepsebestanden ennå ikke var moden til en slik beskatning .
AP160206 Utenlandske selskaper med begrenset aktivitet i Norge vil i langt større grad enn i dag bli gjenstand for beskatning til Norge, og mer av overskuddet vil bli beskattet her.
AP160206 OECD har brukt et par år på å tilpasse regelverket for internasjonal beskatning til utviklingen.
AP160202 Eidesen-utvalget skal også vurdere det såkalte ressursrentespørsmålet, altså hvorvidt de som høster av fellesskapets ressurser skal ilegges en særskilt beskatning , slik som i oljesektoren, for å sikre at samfunnet får igjen litt av verdiene som ligger i å utvinne en gratis naturressurs. †" Ikke bare kystbefolkningen, men det norske folk har eierskap til fisken.
AP160119 Mistanken var at det var foretatt en rekke kreative manøvrer for å unndra store summer fra beskatning .
AP160119 I straffesaken var Økokrims påstand at de tiltalte skal ha unndratt sju milliarder kroner til beskatning ved å ulovlig kanalisere store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene for å unngå beskatning .
AP160119 I straffesaken var Økokrims påstand at de tiltalte skal ha unndratt sju milliarder kroner til beskatning ved å ulovlig kanalisere store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene for å unngå beskatning.