DA171216 Foto : Erik Holsvik ¶ Berettiget eller ei ; Nylund skole havnet i det nasjonale rampelyset etter at Aftenbladet slo stort opp at elevene måtte nynne « Deilig er jorden », og uttrykk som « jul » og « nisse » ble erstattet med såkalt verdinøytrale ord.
NL171215 Det har vakt berettiget oppsikt at delegasjonene fra fylkeskommunene i Troms og Finnmark ennå ikke har blitt enige om prosess og innhold i det som skal bli den nye regionen i nord.
DA171215 Vi prøver å få foreldre til å ta utgangspunkt i barnas behov mer enn egne følelser, hva man er berettiget til og hva som er rettferdig.
DB171213 Den gang var regelverket slik at utøvere som var eller hadde vært profesjonelle ikke var berettiget til å delta i olympiske leker som var forbeholdt de rene amatørene.
SA171212 for å være berettiget til å delta i demokratiske valg ?
AP171211 En atomavrustet verden vil fortsatt være et ustabilt og risikabelt sted, full av mer og mindre berettiget mistanke om at forbudet blir brutt.
DB171206 « En konkurs vil med stor sannsynlighet innebære at selskapet ikke vil være berettiget refusjon av merverdiavgift etter den såkalte momsrefusjonsordningen.
DB171206 Hvis han mente tilbakeholdenheten var berettiget , ville han vel ikke uttrykt seg slik ?
DA171204 Om det er noen som er berettiget til å få en gate kalt opp etter seg i Stavanger må det være Trond Hegna.
DN171203 For øvrig viser vi igjen til at beboere som er økonomisk vanskeligstilt, normalt vil være berettiget til bostøtte, skriver Boligbygg-sjef Jon Carlsen i en epost til DN.
SA171202 Vi har nemlig det til felles at vi er menn over 50, en gruppe som for tiden vekker allmenn og berettiget bekymring. « 9 av 10 av dem som kastes ut av kommentarfeltene, er menn over 50 år », sa Øyvind Solstad til Medier24 denne uken.
VG171201 Jim Cardwell krever 30 millioner kroner i lønn som han mener seg berettiget til gjennom sine mange år i WR Entertainment.
AP171130 « Sosialdarwinisme og moralsk kynisme er siamesiske tvillinger, fordi det forklarer seg med suksess for alle : Midlene er berettiget hvis de bidrar til suksess.
AP171129 Begeistret hyllest og berettiget kritikk har fulgt verkene siden utgivelsene 14. november 1867 og 1. desember 1917.
VG171128 Konkurranseresultater/ranking fra våren 2017 har vært en indikasjon på hvem som har blitt invitert til nevnte samlinger, hvor alle da har hatt muligheten til å overbevise om berettiget plass på landslaget.
BT171128 Det er bedre for miljøet, og kjefting på andre bilister er vel mer berettiget når man selv er myk trafikant.
SA171123 Antagelig gjør ikke Folkeregisteret noen grundig vurdering om anmodning om utlevering er berettiget , og de gir deg ikke beskjed om at de har levert ut informasjonen til uvedkommende.
BT171119 Det er både naturlig og berettiget at pressen ser kritisk på slike arbeidsplasser og på hvordan forholdene håndteres av arbeidsgiverne, i egen bransje som ellers.
BT171119 - Naturlig og berettiget
AP171119 Lederne deres har kanskje et berettiget håp om å unngå verneplikt for de ultraortodokse, men endringer i deres eget samfunn tvinger seg frem over tid, tror eksperter.
DB171118 LONDON ( Dagbladet ) : Mauricio Pochettinos Tottenham kom til Emirates Stadium i ettermiddag med et berettiget håp om å slå erkerival Arsenal borte - og samtidig forsterke inntrykket av at vi står midt i et regimeskifte mellom de to erkerivalene i Nord-London.
DB171117 Hun legger til at ifølge Vær Varsom-plakaten, som er pressens etiske regelverk, også er tilfeller hvor det kan være berettiget å identifisere.
DB171117 - Man skal kun identifisere når samfunnet har et berettiget informasjonsbehov.
VG171115 NRKs reportasjer om mishandling av norske barn på koranskoler i Somalia har vakt berettiget oppstandelse.
AA171115 - I noen tilfeller av forsinkede flyreiser er passasjerer omfattet av EU-loven berettiget til kompensasjon, samt gratis måltider og hotellrom.
AA171115 Det er nesten umulig å se på den uten å tenke at du ønsker deg en slik, og vår spådom er at dronen vil få berettiget oppmerksomhet når den lanseres i butikk, står det i pressemeldingen.
DB171114 Egil Jørgen Brekke, leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, mener kritikken er berettiget .
DB171114 - Berettiget kritikk ¶
DA171114 Arvid Sjødin, 30-åringens forsvarer, viste til at hans klient hadde handlet i berettiget harme.
AP171114 Aftenposten må være klar over at slik sammenblanding innebærer at berettiget kritikk mot dem som unndrar skatt eller på andre måter opptrer uakseptabelt, spiller over også på dem som ikke har gjort noe kritikkverdig.
NL171110 Deler av denne kritikken er også berettiget .
SA171105 Noe av det har vært berettiget , men mot Sarpsborg ba jeg spillerne vise stolthet og ære.
BT171105 Det er for så vidt et berettiget og fornuftig spørsmål.
BT171105 Noe av det har vært berettiget , men mot Sarpsborg ba jeg spillerne vise stolthet og ære.
AP171105 Noe av det har vært berettiget , men mot Sarpsborg ba jeg spillerne vise stolthet og ære.
AA171105 Noe av det har vært berettiget , men mot Sarpsborg ba jeg spillerne vise stolthet og ære.
VG171104 Det er også litt snodig hvor sår Rognlien har vært de gangene han har åpnet munnen i åpenhetsdebatten, som stadig flere i idretten har innsett at har vært nødvendig og berettiget .
VG171104 lillesøsteren ) bestrider at saksøkerne har noe som helst berettiget krav mot dem.
AP171102 Slik sett er kravet om eiendomsskatt berettiget .
AP171102 Noen ganger er det berettiget , andre ganger er det ikke.
VG171031 - Når vi nå står med fasiten/valgresultatet i hånden, og målingen om som viser dramatisk fall i oppslutningen om Ap blant LOs-medlemmer, er jeg ikke i tvil om at vår frykt var berettiget ; vi har ikke vært tydelige nok i saker som er viktige for arbeidsfolk, sier han.
AA171031 Det er et fascinerende bilde, og selv om forskere har berettiget tvil om hvorvidt tesene faktisk havnet på kirkedøren, har historien om én manns kamp mot en stadig mer innadvendt og maktsøkende kirke inspirert og fascinert i 500 år.
VG171027 · Dersom skiforbundet virkelig mener at denne saken er deres ansvar i en slik grad at det er berettiget å betale millioner på vegne av dem som er dømt, blir det jo ytterligere påfallende at ikke en eneste leder har tatt ansvar ved å gå av.
DA171027 Stavanger tingrett kom til at 37-åringen hadde handlet i berettiget harme da han banket kona.
DA171027 Stavanger tingrett kom til at 37-åringen hadde foretatt en handling i « berettiget harme », og mente at dette skulle tas hensyn til i forbindelse med straffeutmålingen.
DA171027 Lagmannsretten kom til at berettiget harme « kan ha betydning som formildende moment i forbindelse ved straffeutmålingen, men ikke at straffen skal settes ned slik straffelovens paragraf 56 b gir åpning for ».
DA171027 LES OGSÅ : Nedsatt straff for å ha banket kona i berettiget harme - nå er dommen anket ¶
DA171027 LES OGSÅ : Ap vil stoppe at « berettiget harme » gir lavere dom i voldssaker ¶
DA171027 Berettiget harme ¶
DA171025 Der er kritikken mot komiteen berettiget , men i år er jeg fornøyd, sier hun.
VG171023 Det er få, om noen saker så vekker så mye berettiget harme blant folk flest som seksuelle overgrep mot barn.
AP171023 Skotske - og alle britiske - foreldre kan si at fysisk straff for barna er « berettiget vold ».
AP171023 Be Reasonable Scotland ¶ « Berettiget vold » ¶
SA171019 Sent torsdag kveld fikk Lyn beskjed om at de får ett poeng fratrekk på grunn av at de brukte en spiller som ikke var berettiget .
SA171019 Oslo-klubben brukte en spiller som ikke var berettiget mot Ready 17. september.
AP171019 Sent torsdag kveld fikk Lyn beskjed om at de får ett poeng fratrekk på grunn av at de brukte en spiller som ikke var berettiget .
AP171019 Oslo-klubben brukte en spiller som ikke var berettiget mot Ready 17. september.
SA171018 Jeg kan ikke skjønne at folk føler seg berettiget til å kalle folk idioter, tapere og evneveike.
AP171018 Jeg kan ikke skjønne at folk føler seg berettiget til å kalle folk idioter, tapere og evneveike.
VG171017 Her har skiledelsen - helt berettiget - måttet tåle mye kritikk for arrogansen de utviser i møtet med kritiske spørsmål, og Backe Madsens grundige historietime underbygger hvordan det vokste frem et miljø som sliter med at man rett og slett er blitt litt for høye på seg selv.
AP171017 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner synes ikke kritikken fra Støre er berettiget .
AP171016 En viss skepsis er berettiget .
VG171012 Frykten om mørketall er berettiget .
AP171011 Dermed kunne ingen berettiget tvil om det komme Nerdrum til gode.
NL171008 Har vi kommet dithen at det er ufint å spørre maktmennesker i presteskapet om de er for dødsstraff for å kritisere religion, førti-femti år etter at representanter for den samme venstresiden angrep kristendommen med sviende og vel berettiget satire ?
VG171007 Det ville også vært høyst berettiget og svært aktuelt.
AP171006 Det vakte berettiget oppsikt, men var simpel realpolitikk.
DB170929 « Neste generasjon vil være berettiget til å se tilbake på oss og spørre : Hva tenkte dere ?
AP170928 Slovakia var så forbannet over EU-vedtaket at de sammen med Ungarn gikk til søksmål for å få det annullert, men i september konkluderte EU-domstolen med at med at vedtaket var berettiget .
AP170928 Berettiget kritikk ¶
DB170926 Gerhardsen pekte på at « identifisering skal begrunnes i et berettiget informasjonsbehov » og peker på at identifiseringen av professoren ikke kan begrunnes i et berettiget informasjonsbehov eller sakens alvorlighet.
DB170926 Gerhardsen pekte på at « identifisering skal begrunnes i et berettiget informasjonsbehov » og peker på at identifiseringen av professoren ikke kan begrunnes i et berettiget informasjonsbehov eller sakens alvorlighet.
NL170920 Å tillegge folk motiver - berettiget eller ikke- fjerner sannsynligvis fokus fra selve saken og personlig tror jeg det er et blindspor.
NL170920 Folk på Helgeland har en berettiget forventning om tilgang til den samme infrastrukturen som resten av landet har.
DB170920 Jensen har som Washingtons rollefigur sett det, ikke bare som berettiget , men også nødvendig å bevege seg i periferien av det lovverket han selv var ansatt for å håndheve, for å agere som en effektiv spaner i et myteomspunnet og macho narkotikapoliti-miljø.
DB170918 Jensen visste at spaning er en omfattende og ressurskrevende operasjon som ikke blir iverksatt uten berettiget mistanke, leser Heger.
DA170918 - Vi har et berettiget håp om at saken i sin helhet blir prøvet på nytt for Gulating lagmannsrett, sier Torstrup til RA.
DB170916 Men Spesialenheten har lagt fram et rikt utvalg tekstmeldinger, kontantuttak og vennetjenester som til sammen må sies å utgjøre sterke indisier og berettiget mistanke mot Eirik Jensen.
AP170913 Nå kan man selvsagt mene at misnøyen med mediene ikke er berettiget , men den er der og er noe man må forholde seg til.
DB170909 - Situasjonen er på grensen til hysterisk på begge sider og det skal ikke så mye til før konflikten eskaleres, så reiserådet virker som en fornuftig og berettiget vurdering, sier Traavik.
NL170908 Spørsmålet om profitt er berettiget har både legale, normative og praktisk-politiske dimensjoner.
VG170907 Men det er noen tegn som vekker berettiget uro hos deler av blodfansen : ¶ * 1 Økonomisk har Arsenal kommet godt ut av overgangsaktiviteten denne sommeren, ikke minst etter det sene salget av Alex Oxlade-Chamberlain til Liverpool.
AA170907 I gruppen returnerte fra Pakistan var det stort sett familier, de aller fleste uten dokumentasjon, og følgelig heller ikke berettiget til kontantstøtte.
DN170906 EU-domstolen konkluderer nå med at EUs vedtak var berettiget .
DB170906 Om vår kritikk er berettiget er det for tidlig å svare på.
AP170906 Det er en berettiget frykt.
AA170906 EU-domstolen konkluderer nå med at EUs vedtak var berettiget .
AA170906 EU-domstolen konkluderer nå med at EUs vedtak var berettiget .
AA170906 Kritikk mot enkeltavgjørelser av EMD kan selvfølgelig i noen tilfeller være berettiget , og utgjør ingen trussel mot det internasjonale menneskerettsvernet.
AP170905 - Den nåværende kulturministeren har, etter mitt syn, fått mye berettiget kritikk for ikke å gjøre nok for kulturfeltet.
VG170904 Det er av flere medier reist berettiget mistanke om at hensyn til norsk lakseeksport trumfer hensynet til kinesiske menneskerettighetsbrudd.
VG170831 Mykjåland skjønner samtidig mye av Hegerbergs frustrasjon, og tror alle de punktene 22-åringen peker på er berettiget . 30-åringen mener mange av de tingene Hegerberg tar opp har vært en trend på det norske landslaget, men at ting gradvis har blitt bedre.
VG170831 - Kritikken mot forbundet kan helt sikkert være berettiget , for det finnes utallige forbedringspunkter hos landslaget og forbundet.
AP170831 - Vi mener denne handlingen ikke var berettiget og at den er skadelig for det forholdet mellom våre land, uttaler Heather Nauert, talsperson i utenriksdepartementet i USA, ifølge Reuters.
AP170831 - Russlands handling var ikke berettiget ¶ 455 personer tilsvarer antall personer Russland har i USA, og ved å kutte ned tilstedeværelsen til dette innebar det at USA måtte kutte antall ansatte med 755 personer.
AA170831 Europa er berettiget til at spørge om, hvad der er aftalt i Salzburg.
AP170827 Dette viser nok en gang at de som er satt til å behandle klager hos flyselskapene, vil si nei til krav om kompensasjon hvis ikke kravet er helt innlysende berettiget , sier Forsdahl.
AP170827 Dette viser nok en gang at de som er satt til å behandle klager hos flyselskapene, vil si nei til kav om kompensasjon hvis ikke kravet er helt innlysende berettiget , sier Forsdahl.
AA170826 Tingretten utelukket derimot at tiltalte var i en nødrettssituasjon som berettiget ham til å kjøre så fort som han gjorde.
VG170825 Nå er det alltid håpløst å sammenligne ulike dopingsaker direkte, men det ser ut til å være berettiget at domsutvalget til Norges idrettsforbund mener Kasiryes uaktsomhet var hakket høyere enn Johaugs.
DB170824 Andre ganger vil « flokken » være de som sprer et budskap via ulike medier, om at « du » er et offer, at ditt hat er berettiget og at du har rett til å ta hevn.
VG170823 - Ikke slik det ser ut akkurat nå, men vi vet jo at om tre uker har vi et berettiget håp om at vi har fått inn et par forsterkninger.
NL170822 Når en stort foretak med de ressursene UNN disponerer får berettiget negativ omtale, skulle en formode at det finnes mer intelligent tilnærming enn : " Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken ".
NL170822 Vi er ikke mot gransking, men om det er berettiget må det komme formell vei og ikke som valgkamputspill eller fra enkeltpersoner.
DN170822 Dessuten gir reviderte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet et berettiget håp om økte investeringer og flere arbeidsplasser i regionen, sier Kreutzer.
NL170821 Men vi er enige om at det fins situasjoner når en borger er berettiget , ja til og med forpliktet, til å meddele offentligheten sine bekymringer.
DB170820 - Så lenge bruksbegrensningene ikke står på emballasjen, mener vi at våre råd er berettiget .
NL170817 I mange måneder har det blitt rettet en åpenbart berettiget kritikk mot forhold ved UNN som har vært viktig å avdekke.
VG170815 Selv om vi for eksempel skulle kopiere EUs veterinærlovgivning utenfor EØS, vil ikke fisken vår lenger være berettiget til å slippe inn i EU uten tids- og kostnadskrevende grensekontroll.
DN170815 Mange har en helt berettiget frykt for at jobbene deres forsvinner i framtida, mener direktør Arild Henrik Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ( AFI ).
DN170815 Frykten er berettiget , mener arbeidsforskningsdirektør.
DN170814 Ifølge Borgen Gjerde kan undersøkelsene ende opp med at USA vil være berettiget til å innføre motrestriksjoner mot Kina, deriblant en økning av importtoll på kinesiske varer.
DB170814 Mange har en helt berettiget frykt for at jobbene deres forsvinner i framtida, mener direktør Arild Henrik Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ( AFI ).
AA170814 - Det trenger ikke bety at vi får et definitivt svar på dødsårsaken, men vi har et berettiget håp om at obduksjonen kan gi nyttig informasjon, sier Berge til Gjesdalbuen. ( ©NTB ) ¶
AA170814 - Det trenger ikke bety at vi får et definitivt svar på dødsårsaken, men vi har et berettiget håp om at resultatene fra obduksjonen kan gi oss nyttig informasjon, sier Berge til Gjesdalbuen.
DB170813 Men med sjette beste personlige rekord i finaleheatet, hadde Filip et berettiget håp om å være med når avgjørelsen skulle falle.
FV170812 - Man kan spørre seg om buingen er berettiget .
DB170812 Med årsbeste i verden på 50 kilometer kappgang og sjuendeplass fra OL i Rio i fjor, er optimismen berettiget også.
SA170811 - Man kan spørre seg om buingen er berettiget .
DB170811 Han er Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning ( PRIO ), og mener frykten, eller i det minste bekymringen nordmenn føler på, er berettiget .
BT170811 - Man kan spørre seg om buingen er berettiget .
AP170811 - Man kan spørre seg om buingen er berettiget .
AA170809 Det er grunn til å understreke at Aha Eiendom har berettiget krav på kompensasjon for bruk av sine arealer.
DB170808 Hvor ble det av den kinesiske jenta - som i dag er blitt 34 år - etter at hun slo Berger og Neuner og ga et berettiget håp om en kinesisk storhetstid på skiskytterarenaen ?
DA170807 I dag er Amerikas arbeidere og de unge berettiget til å ha større tvil om framtida enn noen annen generasjon siden depresjonen, skrev demokraten.
VG170805 - Det er forøvrig berettiget å stille spørsmål ved hvorfor Justisdepartementet hemmeligholder det meste av varslerens saksgjennomgang, ettersom denne er anonymisert, sier hun.
DB170805 Men da den franske ligaen ikke har mottatt alle papirer fra Det spanske fotballforbundet, er ikke brasilianeren berettiget til å spille.
NL170728 Da regionens lokomotiv, Tromsø IL - gjennom en lang serie i Nordlys sist høst - fikk både berettiget og uberettiget kritikk for alt fra spissing til manglende synlighet hos de lokale klubbene, bestemte både TIL, fotballkretsen og andre gode krefter seg for å ta tak.
AA170727 Mistillit mot statsrådene i Löfvens regjering er mer enn berettiget .
AA170726 At oppfølgingen har sviktet - blant annet på grunn av motvilje hos land som Ungarn og Slovakia - forandrer ikke saken, mener Bot, som står fast på at det kontroversielle EU-vedtaket var berettiget .
AA170722 En rekke saker og hendelser, både internt i den kommunale administrasjonen og gjennom beslutninger som berører mange i byen, viser at spørsmål-et er berettiget .
VG170720 Ved å gi kreftpasienter som ber om livsforlengelse en berettiget plass i mediene, løper vi samtidig legemiddelfirmaenes ærend ved at det blir vanskeligere for helsemyndighetene å presse prisen ned.
DB170719 Vårt håp er nok nå mest berettiget rundt den 222,5 kilometer lange etappen mellom Embrun og Salon-de-Provence på fredag.
DB170718 En aktor skal også gjennomgå saken, og avgjøre om en formell tiltale er berettiget .
DB170715 Statssekretær Angelvik har fått mye berettiget pepper fordi han ikke journalførte de hemmelige e-postene.
DB170715 Det er sjelden kost at slikt kommer fram, og vekker berettiget harme og frustrasjon.
DN170713 « Vi mener en negativ aksjereaksjon er berettiget », skriver han.
DB170709 Eksempel : Marit Bjørgen er 37 år gammel, og kan likevel fortsatt fullt berettiget kalles langrennsdronning.
DB170708 Har andre utenfor universitetet berettiget interesse av å få vite om forholdene.
DA170705 Har andre utenfor universitetet berettiget interesse av å få vite om forholdene. » - Veldig spesiell måte ¶
DN170704 - De historiske tallene gir Venstre grunn til et berettiget håp om å kare seg over sperregrensen fra dagens drøyt 3 prosent, lyder Marthinsens konklusjon.
DB170704 Medieforskeren mener også at mediekritikken langt ifra er berettiget .
DB170704 Kritikken er ikke berettiget , fastslår Fagerjord.
BT170704 Noen ganger var kritikken berettiget , men ofte urettferdig og uberettiget.
AA170704 - Det er åpenbart for oss alle at situasjonen i Italia er ekstremt vanskelig, og at den italienske regjeringens krav om europeisk solidaritet er fullstendig berettiget , sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans da han la fram planen i Strasbourg.
AA170704 - De historiske tallene gir Venstre grunn til et berettiget håp om å kare seg over sperregrensen fra dagens drøyt 3 prosent, lyder Marthinsens konklusjon.
SA170702 Det er berettiget å si at resultatet lyver.
AP170702 Det er berettiget å si at resultatet lyver.
DB170701 Til stede var også Listhaug, som mente kritikken fra Ackles ikke var berettiget .
BT170701 Det som gir kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) berettiget grunn til å gripe inn, er de klare vilkårene knyttet til midlene som gjorde ansettelsen mulig.
VG170629 En ofte berettiget anklage mot beslutningstakere i norsk forsvarspolitikk, er at disse ikke har noen langsiktig og overordna strategi.
BT170625 Det er et berettiget spørsmål å stille seg etter å nok en gang ha blitt vitne til stenging, kaos og køer på Flesland denne uken - den andre evakueringen av flyplassen så langt bare i løpet av 2017, en ganske så utrolig notering med tanke på at vi kun har kommet til juni måned.
DB170623 Men også når vitsingen sparker nedover, kan den være berettiget ut fra ytringsfrihetens mest noble formål, fordi den hjelper oss med å forstå og samtale om temaer som grunnet sitt alvor er vanskelige å borre inn i.
VG170622 Det er det ikke alle som gjør, og både bransjen og rettsapparatet kjemper en hard og berettiget batalje mot for eksempel kampfiksing.
DB170620 - Kritikken til Ulrik er berettiget fordi han tar opp viktige spørsmål, og utfordrer oss på de.
DA170620 Les mer : Forsvarsministeren slipper mistillitsforslag ¶ - Berettiget av Støre ¶
DA170620 - Jeg mener det er berettiget å påpeke det, sier generalsekretæren.
AA170620 Sentralbanken har tatt luven av Ap-kritikken, som nøkternt sett var berettiget .
BT170618 Det er et berettiget vedtak, som følger opp et lignende initiativ som regjeringen og barneminister Solveig Horne tok for vel ett år siden.
VG170617 - Vi følte hele tiden at hans oppførsel var berettiget .
VG170614 - UEFA har en streng kontroll på dette slik at vi får beskjed når vi bruker spillere som ikke er berettiget til å spille, sier direktør i sportsavdelingen i Norges Fotballforbund, Alf Hansen.
DB170610 For ja, mye av sinnet hennes er berettiget .
DN170608 Ifølge Gartnerhallen har undersøkelser som er gjort og informasjon fra en ansatt i Gartnerhallen gitt berettiget mistanke om at en person kan ha gjennomført urettmessige utbetalinger av flere titall millioner kroner, over en periode på mer enn ti år.
DB170608 Gartnerhallen opplyser at det er undersøkelsene og informasjon fra en ansatt i selskapet som har gitt « berettiget mistanke » om at en person kan ha gjennomført urettmessige utbetalinger av flere titalls millioner kroner.
AP170608 Undersøkelsene og informasjonen fra den ansatte ga berettiget mistanke om at en person kan ha tappet selskapet for flere titalls millioner kroner, over en periode på mer enn ti år, opplyser Foss.
AA170608 Undersøkelsene og informasjonen fra den ansatte ga berettiget mistanke om at en person kan ha tappet selskapet for flere titalls millioner kroner, over en periode på mer enn ti år, opplyser Foss.
VG170606 Kritikken har vært berettiget, den er berettiget , og noe av den sterkeste karakteristikken av kardinaltabben har han jo selv vært både avsender og adressat for.
VG170606 Kritikken har vært berettiget , den er berettiget, og noe av den sterkeste karakteristikken av kardinaltabben har han jo selv vært både avsender og adressat for.
DB170605 - Hvor berettiget er det å knytte Iran opp mot terror ?
DB170604 Tipset gikk ut på at han skal ha sympatisert med tidligere Al-Qaida-leder Osama bin Laden og skal ha syntes at bombingen av amerikanske ambassader i 1998 var berettiget .
SA170603 Det er berettiget at han får gult kort.
DB170603 - Det er også berettiget at Cuardrao får det andre gule.
BT170603 Det er berettiget at han får gult kort.
AP170603 Det er berettiget at han får gult kort.
SA170602 | Barnebortfører kan ha handlet i berettiget harme ¶
VG170601 Nå blir det rettssak, og der vil grunnlaget for mistanken mot min klient bli belyst og videre om politiet var berettiget til å pågripe ham og la ham sitte så lenge som han gjorde i varetekt, sier Sylte.
VG170601 Dette var også et krav politiet mente var berettiget , sier advokat Olav Sylte, til VG.
DB170601 er du berettiget rettighetene kortet gir, kan personell i Norge sende en hasteblankett til det offentlige sykehuset eller til den offentlige legen du befinner deg hos, sier Heidi Kvaal Djupvik i Helfo servicetjenester.
DB170530 Jeg var en av de som mente at Discovery-eksperten bare gjorde jobben sin, og at kritikken av Lars Lagerbäcks første landslag var berettiget
DB170529 At Nibali og Quintana viet så mye av fokuset mot Dumoulin, skulle til slutt vise seg å være berettiget . 26-åringen er en av verdens beste temporyttere, og det ble utslagsgivende når han måtte hente inn 53 sekunder på Quitana, 14 på Nibali og 10 på Pinot under giroens siste dag.
DB170527 Det hun for to uker og en evighet siden omtalte som et fristed som hjelper henne å huske på « hva som virkelig betyr noe », har nå blitt en lynavleder for indre demoner, et brennpunkt for selvrettferdig og til en viss grad berettiget harme.
BT170527 Bergen kommune ønsker åpenhet om både gaver og innkjøp, og vi må tåle kritikk når det er berettiget .
DA170526 Selv fagfolk som har jobbet tett med dronningen sier at kritikken er berettiget .
AA170525 Riksadvokat Tor-Aksel Busch kalte henvendelsen berettiget og liggetiden « meget uheldig », og sendte et purrebrev til Gjøvik tingrett i håp om å bidra til å framskynde selve berammelsen av saken.
DA170524 - Det er et berettiget sinne og raseri rundt hendelser som dette.
DA170524 - Det er et berettiget sinne og raseri rundt hendelser som dette.
AP170523 Men tillitsvalgte som er berettiget til det, må få mene noe om hvordan fremtiden skal være.
SA170522 Jeg vil mene at dersom noe land i denne verden hadde mishandlet jødiske barn på samme vis som Israel gjennom tiår har håndtert titusener av palestinske barn, nettopp fordi de er palestinske, så ville det ha avstedkommet unison forferdelse og høyst berettiget fordømmelse fra våre folkevalgte.
SA170522 DEBATT : Hadde noe land i denne verden mishandlet jødiske barn på samme vis som Israel gjennom tiår har håndtert titusener av palestinske barn, nettopp fordi de er palestinske, ville det ha avstedkommet unison forferdelse og høyst berettiget fordømmelse fra våre folkevalgte. 11 av de 14 stortingsrepresentantene fra Rogaland under grunnlovsmarkeringen i Stortinget 15.
SA170522 - Det er et berettiget spørsmål, kommenterer Aksel Lund Svindal. 34-åringen håper å være tilbake på ski igjen 1. juni, etter sin kneskade.
FV170522 - Det er et berettiget spørsmål, kommenterer Aksel Lund Svindal. 34-åringen håper å være tilbake på ski igjen 1. juni, etter sin kneskade.
BT170522 - 26 - 16-025171ASD-BORG/03 Etter avtalen punkt 5.3 skulle Gulsvik være berettiget til å ta ut midlene på kontoen som skattepliktig lønn dersom han ikke lenger skulle drive med forskningsrelatert virksomhet.
BT170522 - Det er et berettiget spørsmål, kommenterer Aksel Lund Svindal. 34-åringen håper å være tilbake på ski igjen 1. juni, etter sin kneskade.
AP170522 - Det er et berettiget spørsmål, kommenterer Aksel Lund Svindal. 34-åringen håper å være tilbake på ski igjen 1. juni, etter sin kneskade.
DB170518 § 37 : « Ved vurderingen av hva som er en berettiget interesse etter personopplysningsloven § 8 bokstav f skal det for kameraovervåking legges vesentlig vekt på om overvåkingen bidrar til å verne om liv eller helse eller forebygger gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. » ¶
DB170518 Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet, understreker overfor Dagbladet at det er en utilsiktet virkning av uføreomleggingen at langt færre personer ble berettiget til bostøtte.
VG170516 Lahti-runden med Northug-kritikk mot landslagssjef Vidar Løfshus var både befriende og berettiget .
NL170516 Kanskje er likevel frykten berettiget denne gangen ?
DB170516 Vi registrerer jo at omtaler i media om hva man har krav på ved forsinkelser og kanselleringer kanskje får mange til å tro at man er berettiget store utbetalinger, uansett hvilken bakenforliggende årsak det er snakk om.
AP170515 Strengt tatt kan kritikken dermed være berettiget , men hendelsen har jo et element av komikk på grunn av den korte varigheten som den unge mannens sjåførstatus fikk.
SA170514 Marco Silva ga Hull berettiget tro på fornyet kontrakt etter at han tok over som manager i januar.
AP170514 Marco Silva ga Hull berettiget tro på fornyet kontrakt etter at han tok over som manager i januar.
FV170512 | UDI-direktøren : - Jeg forstår følelsene, men opplever ikke kritikken som berettiget
VG170511 - Dersom det noen gang har vært omstendigheter som har berettiget en spesialetterforsker, så er det akkurat nå, sa Schumer som i likhet med en rekke andre krever en uavhengig etterforskning.
SA170511 | Høyesterett - eller Stortinget - må på banen om « berettiget harme » ¶
SA170511 Utroskap som grunn til berettiget harme og straffnedsettelse er ikke noe nytt.
SA170511 Riktignok var omstendighetene i saken svært spesielle, men den illustrerer at bruken av berettiget harme går begge veier.
SA170511 Man vil altså kunne si at gjerningsmannen var i « berettiget harme » da volden ble utøvd og at straffen bør nedsettes deretter.
SA170511 I lys av dommen i Stavanger og en dom avsagt i Kristiansand tingrett i 2015, har bruken av « berettiget harme » som straffnedsettelsesgrunn vært sterkt debattert.
SA170511 I forlengelsen av den utvikling som har skjedd skulle en tro at det må stilles strengere krav til den forutgående krenkelsen for at sinnet gjerningsmannen opplever i tilfeller som gjelder partnervold, skal anses « berettiget » i straffelovens forstand.
SA170511 I dommene fra Kristiansand og Stavanger tingrett sier man altså ikke at voldshandlingen er berettiget , men at sinnet til gjerningsmannen var det.
SA170511 Hva er « berettiget harme » ?
SA170511 Fikk mildere voldsdom fordi kona var utro - eksperter reagereri ¶ Berettiget harme-dom anketi ¶
SA170511 En rekke mediers fremstilling av temaet og sakene kan tyde på at « berettiget harme » tilsier at gjerningspersonens voldsutøvelse var berettiget fordi eksempelvis kona var utro.
SA170511 En rekke mediers fremstilling av temaet og sakene kan tyde på at « berettiget harme » tilsier at gjerningspersonens voldsutøvelse var berettiget fordi eksempelvis kona var utro.
SA170511 Det er gjerningspersonens sinne/harme som må være berettiget , ikke å reagere med eksempelvis vold.
SA170511 Den nevnte dommen der en kvinne fikk lavere straff grunnet « berettiget harme » som følge av utroskap, ble avsagt i 1984.
SA170511 At det har gått 33 år, gjør at tingretter og lagmannsretter lettere kan la være å bruke « berettiget harme » som grunn for straffnedsettelse i slike tilfeller, fordi underrettene generelt sett er mer bundet av en nylig avsagt høyesterettsdom enn en gammel.
SA170511 « Berettiget harme » et moment som kan ha betydning for hvilken straff som blir ilagt og dens lengde, og anvendes kun i tilfeller hvor tiltalte er funnet skyldig og handlingen er straffverdig ( straffeloven § 80 bokstav e ).
SA170511 « Berettiget harme » er altså et moment som kan gi lavere straff, men det kan ikke føre til bortfall av straff.
DB170511 Harmen fra kunstnerorganisasjonene er absolutt berettiget .
VG170510 - Dersom det noen gang har vært omstendigheter som har berettiget en spesialetterforsker, så er det akkurat nå, fortsatte Schumer samtidig som han nå ber Rosenstein om å utnevne en slik person som kan føre tilsyn med etterforskningen.
VG170510 - Dersom det noen gang har vært omstendigheter som har berettiget en spesialetterforsker, så er det akkurat nå, sa Schumer som i likhet med en rekke andre krever en uavhengig etterforskning.
DN170510 « Ettersom det fant sted omfattende omsetning av aksjer i Crew Gold Corporation i beskyttelsesperioden til kurser som var høyere enn pensjonskassen solgte for, igangsatte pensjonskassen undersøkelser for å avklare om det forelå et berettiget krav på tilleggsvederlag.
DN170510 - Pareto Securities er ikke tiItalt i saken, men påstanden om at medarbeidere skal ha bidratt til at kunder ikke fikk den pris de var berettiget til, er alvorlig og belastende for Pareto Securities.
DB170510 Pareto Securities er ikke tiItalt i saken, men selskapet skriver i en pressemelding at påstanden om at medarbeidere skal ha bidratt til at kunder ikke fikk den pris de var berettiget til, er alvorlig og belastende for Pareto Securities.
DB170510 Pareto Securities er ikke tiItalt i saken, men selskapet skriver i en pressemelding at påstanden om at medarbeidere skal ha bidratt til at kunder ikke fikk den pris de var berettiget til, er alvorlig og belastende for Pareto Securities.
DB170509 Noen av disse er politisk omstridt og har fått berettiget kritikk.
VG170508 Så er spørsmålet hvor grensen skal gå for hva som kunne vært løst gjennom konflikthåndtering, styring og kommunikasjon, sett opp mot når det er berettiget å stenge en dommer ute fra gjerningen, muligens for godt.
VG170508 Spørsmålet er om det er særlig berettiget , sier Løvdahl.
DB170507 Også Øren bekrefter at man kan søke om ekstra tid på eksamen om man er berettiget til det av medisinske årsaker.
DN170505 - En person som etter et arbeidsrettslig forhold er berettiget til et vederlag, anses skattemessig å ha opptjent dette selv, uansett om lønnen bes utbetalt til et aksjeselskap vedkommende eier.
VG170504 Men det var tidligere i år det virkelig løsnet for sunnmøringen : Singelen « Don't Kill My Vibe » har berettiget herjet spillelister her hjemme og vakt oppsikt ute i verden, mens konsertene under Bylarm i mars temmelig unisont ble hyllet som rene eksplosjoner av sjarm og spilleglede.
VG170504 Dommer Jean Dalton konkluderte dermed at kvinnen ikke kunne kontrollere eller forstå sine handlinger, og erklærte henne berettiget til et såkalt « forsvar for et forstyrret sinn », som i den australske staten Queenslands lover betyr at vedkommende ikke kan straffeforfølges i det tradisjonelle rettssystemet, ifølge nyhetsbyrået AFP.
DB170427 « Skaper en mistanke som ikke nødvendigvis er berettiget » Alf Tore Meling, I all offentlighet ¶
DB170427 Når man ikke svarer på spørsmål om egne regninger, skaper man en mistanke som ikke nødvendigvis er berettiget .
VG170426 Vil også de kommende sjefene be om et berettiget innsyn for å kunne jobbe for åpenhet og forutsigbarhet, med en sunn og transparent alpinøkonomi som et naturlig mål ?
DB170426 Ut i fra den informasjonen Dagbladet hadde på publiseringstidspunktet, mener utvalget at det var berettiget å omtale mobbepåstandene og mors forsøk på å få hjelp.
DN170423 - Jeg tror en del av kritikken er berettiget .
FV170420 Jorun Aaselle Olsen kommer med berettiget kritikk mot omsorgen av eldre i Vennesla.
DN170420 Han mente Sandnes « med god og berettiget grunn måtte og burde lete etter kilden ».
DA170420 Ut i fra den informasjonen Dagsavisen hadde på publiseringstidspunktet, mener utvalget at det var berettiget å omtale mobbepåstandene og mors forsøk på å få hjelp.
AP170420 Ut i fra den informasjonen Aftenposten hadde på dette tidspunktet, mener utvalget at det var berettiget å omtale mobbepåstandene og mors forsøk på å få hjelp.
AP170420 Aftenposten viser til informasjonsbehovet saken utløste, og at ¶ det var berettiget og riktig å bringe inn den siktede morens forsvar.
SA170416 Bastia er tabelljumbo, men har fortsatt et berettiget håp om å holde plassen.
AP170416 Bastia er tabelljumbo, men har fortsatt et berettiget håp om å holde plassen.
DB170413 I dommen heter det at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er tale om mindreårige fornærmede og voksen gjerningsperson.
DB170413 I kommentarfeltet er det flere som støtter tegneren, andre mener kritikken er berettiget .
AP170413 I dommen heter det at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er tale om mindreårige fornærmede og voksen gjerningsperson.
AP170413 Dommen : « Berettiget harme » ¶
AA170413 I dommen heter det videre at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er snakk om mindreårige fornærmede og en voksen gjerningsperson. ( ©NTB ) ¶
DA170409 Som Dagsavisen skrev da, mente retten at mannen hadde handlet i « berettiget harme ».
DA170409 Som Dagsavisen skrev da, mente retten at mannen hadde handlet i « berettiget harme ».
AP170406 Selv med en slikt utgiftsnivå må noe nedprioriteres, og rundt om i landet er det mange som mener seg berettiget til å være misfornøyd. | 2. plass i Ung i Oslo-konkurransen : « Du er grov » - en tekst om Furuset ¶
DA170405 I USA, der politivold er et alvorlig samfunnsproblem, vekker denne reklamen berettiget harme.
AP170402 Stavanger tingrett ga lavere straff til mannen som banket opp kona han trodde var utro, fordi han handlet i « berettiget harme ».
AP170402 I en annen sak der mannen innrømmet voldtekt, mente Vesterålen tingrett at det var en formildende omstendighet at « tiltalte hadde berettiget håp om at det kunne bli sex mellom dem ». | « Ferjefri E39 » er veien til fremtiden ¶
BT170331 Hans kritikk av Bufdir er viktig, og etter min vurdering berettiget .
VG170329 Når det motsatte viser seg å være tilfelle er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således anses berettiget , står det i dommen.
VG170329 Les også : Slo og sparket gravid kjæreste - fikk strafferabatt etter utroskap ¶ - Berettiget harme ¶
DB170329 De reagerer berettiget på press mot arbeidsstandarder som de ønsker at vi skal jobbe politisk med, sier Jonas Gahr Støre.
DB170329 - Jeg kjenner Senterpartiets skepsis, noe av den skepsisen er det viktig å lytte til for den er berettiget .
DB170329 Han brakte orden i økonomien i Norges idrettsforbund, og har fått berettiget skryt for å ha inkludert handikapidretten under sitt styre.
DB170328 Når det motsatte viser seg å være tilfelle, er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således må anses berettiget ».
DB170328 Ifølge Rogalands Avis kom Jæren tingrett fram til at det var formildende omstendigheter i saken, og peker på at det her dreier seg om « berettiget harme ».
DB170328 Hun påpekte at det « ikke finnes berettiget harme i en partnerrelasjon », og at det « finnes ikke noe raseri som gjør det greit å banke kona di ».
DB170328 Det ble samtidig presisert at det var 31-åringens opplevelse av harme som var berettiget , og at voldsutøvelsen var uakseptabel.
DB170328 mars i år stilte Hadia Tajik, Arbeiderpartiets nestleder og leder i justiskomiteen, et spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen knyttet til definisjonen av berettiget harme.
DB170328 Berettiget harme ¶
DA170328 Når det motsatte viser seg å være tilfelle, er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således må anses berettiget », heter det i dommen.
DA170328 Jæren tingrett fant det i den forbindelse rett å presisere at det var « tiltaltes opplevelse av harme som anses berettiget , og ikke selve voldsutøvelsen som under enhver omstendighet er uakseptabel ».
DA170328 Berettiget harme ¶
VG170327 Men om kravene det er berettiget å stille knyttet til utøvelsen av en funksjon.
SA170327 Men har man bevist at det er en infeksjon i sæden som påvirker fruktbarheten, er det berettiget å bruke antibiotika. nevodka / Shutterstock ¶
FV170327 Men har man bevist at det er en infeksjon i sæden som påvirker fruktbarheten, er det berettiget å bruke antibiotika. nevodka / Shutterstock ¶
DB170327 Sunweb-rytteren hadde Michael Matthews i gruppa bak seg, og mener derfor han var berettiget til å ta i mindre enn Sagan og Terpstra.
AP170327 Men har man bevist at det er en infeksjon i sæden som påvirker fruktbarheten, er det berettiget å bruke antibiotika. nevodka / Shutterstock ¶
VG170325 Det er berettiget .
DB170325 Mye av kritikken mot barnevernet er berettiget .
BT170324 Det er i den forbindelse berettiget å spørre om i hvilken grad Statsadvokaten selv har tatt til orde for en praksis som i realiteten går ut på å rette alt fokus mot gårdagens kriminalitet fremfor å gripe inn mot og stanse pågående kriminalitet.
AP170324 | Lagmannsretten etter omstridt voldtektssak : - Ikke riktig å gi lavere straff for « berettiget håp om sex » ¶
AP170324 Les om den omstridte voldtektsdommen : 25-åringen tilsto og ble dømt for voldtekt - likevel mener retten han hadde et « berettiget håp » om sex ¶
AP170324 Etter en detaljert omtale av fornærmedes adferd, slo retten fast at « tiltalte hadde berettiget håp om at det kunne bli sex mellom dem ».
AP170324 Det er i alle tilfelle ikke riktig å ilegge en tiltalt som ved bruk av vold tiltvinger seg seksuell omgang noen berettiget forventning om seksuell omgang.
AP170324 - Det var viktig å få fastslått at en aldri kan tillegge en tiltalt, som med vold har tiltvunget seg seksuell omgang, noen berettiget forventning om sex.
AP170324 25-åringen tilsto og ble dømt for voldtekt, likevel mener retten han hadde et berettiget håp om sex ¶
AP170322 Mener det at huset er berettiget fritak for eiendomsskatten, så søker det om å bli fritatt.
AP170322 Jeg synes tvert imot det er riktig og fint at de som mener seg berettiget fritak, søker så situasjonen kan bli vurdert.
AP170322 FOTO : Rune Vandvik ¶ | - Fint at de som mener seg berettiget søker fritak for eiendomsskatt ¶
AP170322 Åmås medgir i en kronikk i Aftenposten at deler av kritikken er berettiget .
DN170321 - FBI har en berettiget mistanke, og det må tas på alvor.
DA170321 Han har likevel et berettiget håp om å få budsjettet i havn i løpet av sesongen.
DB170320 Som gjenlevende ektefelle / registrert partner vil du som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon.
DB170320 I så fall kan du være berettiget til etterlattepensjon fra folketrygden.
DB170320 Du er skilt : Dersom du ikke har giftet deg på nytt, kan du være berettiget til etterlattepensjon selv om du var skilt fra avdøde.
DB170320 Du er samboer : Har dere felles barn, likestilles dere som ektefeller og kan være berettiget til etterlattepensjon fra folketrygden.
DB170320 Du er gift og ektefellen din er ansatt i privat sektor : Arbeidsgiver er ikke pliktig til å ha pensjonsordning som omfatter etterlattepensjon, men du vil i så fall være berettiget til etterlattepensjon.
AA170319 Finansbyråd Robert Steen oppfordrer dem som mener de er berettiget til å slippe skatten, til å søke om fritak.
SA170316 To uker har gått siden Stavanger tingrett avsa dom i den etter hvert mye omtalte saken hvor en mann fikk nedsatt straff for å ha banket opp sin utro samboer fordi retten mente han hadde handlet i " berettiget harme ".
SA170316 Eller der offeret gikk utfordrende kledd, og noen derfor mente seg berettiget til å forgripe seg på henne ?
AP170316 I realiteten dreier det seg om en berettiget bekymring.
AP170316 I realiteten dreier det seg om en berettiget bekymring.
SA170315 Dommen der en 36 år gammel mann fikk nedsatt straff for vold mot kona på grunn av såkalt berettiget harme, er anket av påtalemyndigheten, melder Rogalands Avis.
SA170315 | Berettiget harme-dom anket ¶
DA170315 | Nedsatt straff for å ha banket kona i berettiget harme - nå er dommen anket ¶
DA170315 LES OGSÅ : Ap vil stoppe at « berettiget harme » gir lavere dom i voldssaker ¶
DA170315 I stedet ble mannen dømt til 30 timer samfunnsstraff, blant annet fordi at retten kom til at mannen hadde foretatt en handling i såkalt « berettiget harme ».
DA170315 Eritsland viser blant annet til en avgjørelse fra Høyesterett der en har gått under minstestraff og viste til berettiget harme.
DA170315 Eritsland tar for seg også flere andre dommer før han konkluderer med at « samlet sett finner ikke påtalemyndigheten at noen av de gjennomgåtte avgjørelser kan tas til inntekt for at tiltalte i denne saken handlet i berettiget harme jf. strl. § 56 bokstav b.
DA170315 Dommen der en 36 år gammel mann fikk nedsatt straff for å ha banket kona i såkalt berettiget harme blir nå anket.
DA170315 At denne mistanken bekreftes ved hans egne ulovlige undersøkelser, kan etter påtalemyndighetens oppfatning ikke få den rettsvirkning at den etterfølgende voldsutøvelsen anses foretatt i berettiget harme », skriver Eritsland.
AA170315 I stedet fikk mannen 30 timer samfunnsstraff, blant annet fordi retten kom til at mannen hadde foretatt en handling i såkalt « berettiget harme ».
AA170315 Dommen der en 36 år gammel mann fikk nedsatt straff for vold mot kona på grunn av såkalt berettiget harme, er anket av påtalemyndigheten, melder Rogalands Avis.
AA170315 ( ©NTB ) ¶ | Berettiget harme-dom anket ¶
VG170314 Høie sier at avsløringene som har kommet etter november viser at bekymringen var berettiget .
VG170314 Helseministeren sier hans bekymring for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter er berettiget , og ikke har blitt mindre den siste tiden.
SA170314 Stavanger tingrett kommer til den konklusjon at dette skjedde i " berettiget harme " og reduserte politiadvokatens påstand om 75 dagers fengsel til 30 dagers samfunnsstraff.
DB170314 Er det noe norsk fotball har savnet så er det en spiss av format, en spiss som kommer til landslagssamlingene og som i hvert fall gir et berettiget håp om norske scoringer.
DA170311 Kvinnegruppa Ottar markerte lørdag motstand mot dommen der en mann som utøvde vold mot sin utro partner fikk strafferabatt på grunn av det retten kalte « berettiget harme ».
DA170311 - Her brukes et juridisk begrep som « berettiget harme » som formildende forhold etter at han utøvde vold mot henne.
DA170311 Konserten vakte berettiget oppmerksomhet.
DA170310 | Åpner for å endre berettiget harme-paragraf ¶
DA170310 Som RA skrev forrige uke, ga Stavanger tingrett nylig strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente han hadde handlet i « berettiget harme ».
DA170310 LES OGSÅ : Ap vil stoppe at « berettiget harme » gir lavere dom i voldssaker ¶
DA170310 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil likevel utrede domstolenes bruk av « berettiget harme»-paragrafen.
DA170310 Han understreker samtidig at det finnes situasjoner der det er riktig å bruke bestemmelsen om « berettiget harme », for eksempel hvis den som utøvde volden selv har vært utsatt for vold, mishandling eller overgrep.
DA170310 Som Dagsavisen skrev forrige uke, ga Stavanger tingrett nylig strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente han hadde handlet i « berettiget harme ».
DA170310 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil likevel utrede domstolenes bruk av « berettiget harme»-paragrafen.
DA170310 Han understreker samtidig at det finnes situasjoner der det er riktig å bruke bestemmelsen om « berettiget harme », for eksempel hvis den som utøvde volden selv har vært utsatt for vold, mishandling eller overgrep.
AA170310 Sp-politikeren, som er partiets medlem i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, varsler allerede nå at vedtaket om å sentralisere fylkesmannsembetene vil møte berettiget motstand.
AA170310 Saken er blitt aktuell etter at Stavanger tingrett ga strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente at han handlet i " berettiget harme ".
AA170310 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) åpner for å vurdere lovparagrafen som gir mildere straff for " berettiget harme ".
VG170309 - Jeg mener jeg er berettiget til å ha noen meninger når dette er over.
BT170309 I sistnevnte tilfelle trekker hun nok kjønnsperspektivet for langt ; diskusjonen burde her dreie seg om hvordan « berettiget harme » skal defineres i strafferettslig sammenheng, altså om hvorvidt utroskap, uavhengig av kjønn, gir grunnlag for å påberope seg berettiget harme.
BT170309 I sistnevnte tilfelle trekker hun nok kjønnsperspektivet for langt ; diskusjonen burde her dreie seg om hvordan « berettiget harme » skal defineres i strafferettslig sammenheng, altså om hvorvidt utroskap, uavhengig av kjønn, gir grunnlag for å påberope seg berettiget harme.
BT170309 I sistnevnte tilfelle trekker hun nok kjønnsperspektivet for langt ; diskusjonen burde her dreie seg om hvordan « berettiget harme » skal defineres i strafferettslig sammenheng, altså om hvorvidt utroskap, uavhengig av kjønn, gir grunnlag for å påberope seg berettiget harme.
BT170309 I sistnevnte tilfelle trekker hun nok kjønnsperspektivet for langt ; diskusjonen burde her dreie seg om hvordan « berettiget harme » skal defineres i strafferettslig sammenheng, altså om hvorvidt utroskap, uavhengig av kjønn, gir grunnlag for å påberope seg berettiget harme.
DB170308 ¶ HARME : Hadia Tajik, leder av justiskomiteen på Stortinget, mener berettiget harme ikke bør gi mildere straff i partnervold-saker.
DB170308 Hvis rettspraksis utvikler seg i motsatt retning, er vi i Arbeiderpartiet beredt til å ta politiske initiativ for å stoppe at paragrafen om berettiget harme blir brukt i partnervoldssaker.
DB170308 Domstolen gav ham en mildere dom enn han ellers ville fått, med henvisning til straffelovens paragraf 80 bokstav e, første ledd - om såkalt berettiget harme.
DB170308 Det er nok ikke sikkert bruken av « berettiget harme » er like relevant i 2017 som det var den gang.
DB170308 mars, kvinnedagen i 2017 - til å stadfeste : Det finnes ikke berettiget harme i en partnerrelasjon.
DA170308 | Ap vil stoppe at « berettiget harme » gir lavere dom i voldssaker ¶
DA170308 Hun viste til en dom i Stavanger tingrett nylig, der en mann fikk mildere dom med henvisning til en paragraf i straffeloven om berettiget harme.
DA170308 Arbeiderpartiet utfordrer justisministeren til å ta initiativ for å stoppe at paragrafen om berettiget harme blir brukt i partnervoldssaker.
DA170308 mars, kvinnedagen i 2017 - til å stadfeste : Det finnes ikke berettiget harme i en partnerrelasjon.
DA170308 - Hvert år er det noen som spør : Trenger vi feminisme ? spurte Srour, og nevnte en rekke grunner, blant Vi trenger feminisme fordi vi i våre egne rettsaler hører argumenter som " berettiget harme " i voldssaker, vi trenger feminisme fordi noen nylig mente det mest avgjørende for en kvinnes karriere er hvilken ektemann hun velger, sa Srour, med henvisning til Sylvi Listhaugs uttalelser på NRK Lindmo.
BT170308 Retten tok dermed i bruk bestemmelsen om « berettiget harme ».
VG170307 Retten påpekte at volden var utført i såkalt « berettiget harme ».
VG170307 Konseptet « berettiget harme » bør skrotes som redskap for å kontrollere kvinners oppførsel.
VG170307 Det er ikke berettiget harme å slå kjæresten.
VG170307 Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, men tingretten i Stavanger mente at mannen hadde handlet i « berettiget harme » og reduserte straffen til 30 timers samfunnsstraff.
DA170307 Den ferske dommen fra Stavanger tingrett der det ble ansett som « berettiget harme » at mannen banket opp sin kone for utroskap er sjokkerende.
DB170306 Men Fauchald mener samtidig at ulvemotstanderne har berettiget grunn til å være kritiske.
DB170306 Mannen hadde grunn til å føle « berettiget harme », i følge retten, siden han hadde oppdaget at kona var utro.
DB170306 Straffeloven har en særskilt bestemmelse om at straffen kan « settes under minstestraffen i straffebudet eller til en mildere straffart når lovbryteren... har handlet i berettiget harme ».
DB170306 En viss støtte finner muligens domstolene i at Høyesterett i 1984 fastslo at en ung kvinne handlet i berettiget harme da hun i sitt eget hjem oppdaget samboeren i seng med en annen kvinne i deres felles bekjentskapskrets, og etter en krangel med samboeren endte opp med å stikke elskerinnen i brystet med en kniv, da elskerinnen kom naken inn i stuen.
DB170306 Det er imidlertid noe annet å anvende regelen om straffenedsettelse som følge av « berettiget harme ».
DB170306 De som slår skaper nok ofte i sitt eget sinn unnskyldninger som gjør at de klarer å rasjonalisere volden som berettiget .
DB170306 Bakgrunnen for den milde straffen var at retten kom til at mannens voldsutøvelse var skjedd i « berettiget harme » som følge av at samboeren hadde vært utro.
BT170306 Forskningen om de skadelige effekter av foreldrefiendtlighet er omfattende, og det er mulig å skille berettiget beskyttelse fra stereotype og nedsettende beskrivelser av omsorgspersoner som settes på sidelinjen.
DA170303 Tingretten i Stavanger så det som « berettiget harme » da en mann banket opp kona for utroskap.
DA170303 Stavanger tingrett har slått fast at en 36-åring som banket opp kona, handlet i « berettiget harme » fordi han fant bilder på konas telefon som viste at hun var utro.
DA170303 Og vi kvinner må tydeligvis være obs på at det er noen ting vi gjør som gir menn berettiget harme og gjør at de får strafferabatt hvis de mishandler oss.
DA170303 Han forklarer at « berettiget harme » brukes i spesielle tilfeller der retten mener det er forståelig at tiltalte har mistet besinnelsen.
DA170303 Etter rettens oppfatning falt mannens reaksjon innunder straffelovens paragraf om « berettiget harme ».
DA170303 Daglig leder Sara Eline Grønvold i JURK - Juridisk rådgivning for kvinner, reagerer også på bruken av bestemmelse om « berettiget harme » : ¶
DA170303 Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, men tingretten fant at mannen hadde handlet i « berettiget harme » fordi han fant bilder på konas telefon som viste at hun var utro.
DA170303 - Å bruke « berettiget harme » som moralsk merkelapp på utroskap er fullstendig uakseptabelt.
DA170303 - Stortinget kan selvfølgelig endre bestemmelsen om « berettiget harme », men vi trenger den til andre tilfeller.
DA170303 - Hva hjelper det med holdningskampanjer mot partnervold når retten som normsender sier at denne formen for vold kan være berettiget ?
AA170303 Eksperter reagerer skarpt på at tingretten i Stavanger mener det var " berettiget harme " da en mann banket opp kona på grunn av angivelig utroskap.
AA170303 Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, men tingretten mente at mannen hadde handlet i " berettiget harme " og reduserte straffen til 30 timers samfunnsstraff.
AA170303 - Hva hjelper det med holdningskampanjer mot partnervold når retten som normsender sier at denne formen for vold kan være berettiget , påpeker hun. ( ©NTB ) ¶
VG170228 « Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistan
VG170228 I pressens egne regler for etikk, Vær Varsom-plakaten, står det i punkt 4,7 at identifisering må begrunnes berettiget : ¶
DN170228 - Den svenske regjeringen vet ikke hvem han er, og kritikken mot oss er berettiget .
DB170228 - Det er berettiget kritikk.
DB170228 - Berettiget kritikk ¶
DB170228 Imellom er kritikken også berettiget .
DA170228 Samtidig kom også retten til at 36-åringen hadde foretatt en handling i « berettiget harme ».
AA170228 USA-ambassadør Nikki Haley er også kritisk til at det hun mener var en " veldig berettiget " resolusjon ble nedstemt.
AA170228 - Den svenske regjeringen vet ikke hvem han er, og kritikken mot oss er berettiget .
VG170227 Mye av det har vært berettiget .
DB170226 Det er på sin plass, det er berettiget .
VG170225 Les mer : Knusende tall om politireformen ¶ - Berettiget uro ¶
SA170222 Noe av den er berettiget , men mye skyldes at barneverntjenesten er den tjenesten som har i oppgave å foreslå at en av vårt samfunns mest grunnleggende verdier skal brytes : å skille barn fra foreldrene.
DB170222 Det er en berettiget avgjørelse, fattet av respekt for laget, tilhengerne og klubben.
AA170222 Det er fint lite som tilsier at det er mer berettiget å bruke tvang i Ytre Namdal enn i en rekke andre kommuner i Trøndelag.
SA170221 Der er det berettiget å ha flere meninger.
SA170221 - Berettiget å ha flere meninger ¶
FV170221 Der er det berettiget å ha flere meninger.
FV170221 - Berettiget å ha flere meninger ¶
BT170221 Der er det berettiget å ha flere meninger.
BT170221 - Berettiget å ha flere meninger ¶
AP170221 Der er det berettiget å ha flere meninger.
AP170221 - Berettiget å ha flere meninger ¶
SA170218 ST.MORITZ : Ålesund-jenta hadde et berettiget håp om medalje i VM-slalåmen i St.
FV170218 ST.MORITZ : Ålesund-jenta hadde et berettiget håp om medalje i VM-slalåmen i St.
BT170218 ST.MORITZ : Ålesund-jenta hadde et berettiget håp om medalje i VM-slalåmen i St.
AP170218 ST.MORITZ : Ålesund-jenta hadde et berettiget håp om medalje i VM-slalåmen i St.
DN170214 - Samtidig som vi ser en berettiget bekymring for avvik fra regelverket og mulige bøter, er vi vel så bekymret for råsalg fra useriøse aktører som vil benytte det nye regelverket til å overselge alt fra teknologi til personvernombud- og advokattjenester i tiden før og etter mai 2018.
DB170214 Conway har brutt atferdsloven og at disiplinære tiltak er berettiget , skriver direktøren i etikkrådet Walter Schaub i et brev til Det hvite hus' juridiske rådgiver Stefan Passantino.
DA170214 Ett år etter viser det seg at kritikken mot avtalen var berettiget , mener Amnesty : Flyktninger lever under dårlige og farlige kår i Tyrkia, mens 62.500 mennesker er strandet i Hellas under like ulevelige kår.
DN170212 Ja, jeg mener ja, men når det handler om Storbritannia og USAs president Donald Trump har jeg berettiget tvil om det kommer til å skje, sa Juncker, og føyde til : ¶
VG170211 Ja, jeg mener ja, men når det handler om Storbritannia og USAs president Donald Trump har jeg berettiget tvil om det kommer til å skje, sa Juncker, og føyde til : ¶
AP170211 Ja, jeg mener ja, men når det handler om Storbritannia og USAs president Donald Trump har jeg berettiget tvil om det kommer til å skje, sa Juncker, og føyde til : ¶
AA170211 Ja, jeg mener ja, men når det handler om Storbritannia og USAs president Donald Trump har jeg berettiget tvil om det kommer til å skje, sa Juncker, og føyde til : ¶
VG170202 Nå viser det seg kanskje at den skepsisen var berettiget fra Moskvas side, sier FFI-forskeren.
SA170201 I et samfunn med så mange mulige lekkasjer, og ikke minst der nesten 5 millioner føler seg berettiget til å mene noe om landslaget, er det sterkt å greie det NFF greide.
FV170201 I et samfunn med så mange mulige lekkasjer, og ikke minst der nesten 5 millioner føler seg berettiget til å mene noe om landslaget, er det sterkt å greie det NFF greide.
BT170201 I et samfunn med så mange mulige lekkasjer, og ikke minst der nesten 5 millioner føler seg berettiget til å mene noe om landslaget, er det sterkt å greie det NFF greide.
AP170201 I et samfunn med så mange mulige lekkasjer, og ikke minst der nesten 5 millioner føler seg berettiget til å mene noe om landslaget, er det sterkt å greie det NFF greide.
AP170131 Frykten er berettiget , så dette må vi trene på : ¶
AP170130 Den forslitte konklusjonen om at det trengs mer forskning er ofte berettiget - også i denne sammenheng.
AP170129 Blind tillit er som regel ikke bra, og når noen unndrar seg offentlighet reises jo berettiget mistanke om ugler i mosen.
DN170128 I en uttalelse fra Mays kontor står det at Storbritannia oppfordrer Tyrkia til å « sikre at svaret er berettiget og i tråd med internasjonale menneskerettighetsforpliktelser ».
SA170126 Hastevedtak er derfor berettiget .
SA170126 Hastevedtak er derfor berettiget .
DB170126 Jeg mener at dette er berettiget , av flere grunner.
SA170123 Det ville i så fall ha vært å utsette rullestolbrukere for et svært lite berettiget stigma, og dette er et overgrep man ikke bør begå.
DB170122 Sistnevnte kritikk er delvis berettiget , mens førstnevnte påstand må tilbakevises.
SA170121 Tidligere har det vært berettiget når man har skrevet om meg og skader, men jeg synes ikke det denne gangen, sier han.
DB170121 Dette er i seg selv en stor kvalitet som aktivt stimulerer prinsippene om berettiget tvil og uskyldspresumpsjonen.
DB170121 Men et lite stønn og et klask for pannen må man kunne koste på seg når « Skam»-segmentet i Sandvika mener seg berettiget til fire ukers uforstyrret festing.
AP170121 Tidligere har det vært berettiget når man har skrevet om meg og skader, men jeg synes ikke det denne gangen, sier han.
DB170119 - Derimot, når det foreligger en berettiget mistanke om misbruk av rettigheter til et åndsverk, er det en annen vurdering og etter et annet regelverk.
DB170117 - Også angrep på eiendomsretten vil gjøre visse nødhandlinger berettiget , men det må utvises tilbørlig aktsomhet i forhold til andres liv og helse.
AP170114 Feil var gjort, kritikk var berettiget .
DB170102 Retten kom fram til at handlingen ikke var utført i berettiget harme, men la samtidig vekt på 30-åringens uforbeholdne tilståelse.
FV161216 Medaljen kan ikke tildeles lag, men til en enkelt lagidrettsutøver hvis komitéen finner den berettiget .
AP161017 Lokalt engasjement er i utgangspunktet en positiv ressurs, og det finnes dårlige enkeltprosjekter der naboreaksjoner er mer enn berettiget .
AP160929 Mens Kelly sto på driving rangen og varmet opp før siste runde i NM, fikk han beskjed om at han ikke var berettiget til å spille om kongepokalen.
AP160905 Hvert enkelt tiltak fremstår isolert sett som berettiget , men steg for steg blir grensene flyttet.
AP160901 Derfor reises det berettiget tvil om lovgrunnlaget for dagens ordning er godt nok, trass i hjemlene som finnes i utlendingsloven.
SA160817 - Det er vel gjerne slik at enkelte føler seg berettiget til å rette på andre når de er passasjerer selv.
AP160627 Jeg mener dommen bekrefter at politiet er berettiget til å følge med på sosiale medier, og også til å slå ned på det vi mener er hatefulle ytringer, sier Haukland.
AP160627 - Jeg mener dommen bekrefter at politiet er berettiget til å følge med på sosiale medier og til å slå ned på det vi mener er hatefulle ytringer, sa aktor i Jæren tingrett.
AP160607 Hvert enkelt tiltak i disse pakkene kan isolert sett fremstå som berettiget .
SA160606 - Kritikken rundt Qatar-tildelingen har i stor grad gått til Blatter, og det er berettiget fordi han lot det skje.
AP160606 - Kritikken rundt Qatar-tildelingen har i stor grad gått til Blatter, og det er berettiget fordi han lot det skje.
AP160528 Leder Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt sier metoden var berettiget FOTO : Jan T.
AP160506 Men byens tjenestemenn sier investeringen er berettiget : Forslaget om å installere trafikklys i fortauet kom etter at en 15 år gammel jente ble drept av trikken.
AP160407 EU EUs talskvinne Vanessa Mock sier at Panama-dokumentene viser at EU-kommisjonens anstrengelser for å bekjempe skatteunndragelser, er berettiget .
BT160315 Ingen kan eller skal kritisere enkeltmenneskers valg, men det er berettiget å kritisere et samfunn som aktivt legger til rette for sortering.
AP160308 Jeg tror det heller handler om et kollektivistisk syn der noen menn, også etnisk norske, føler seg berettiget til å disiplinere barn og kvinner med vold.
AP160308 - Jeg tror det heller handler om et kollektivistisk syn der noen menn, også etnisk norske, føler seg berettiget til å disiplinere barn og kvinner med vold, sier han og viser til at profeten Mohammed aldri slo barn.
AP160305 Denne praksisen hadde ført til at bispedømmet fikk utbetalt statsstøtte for et langt større antall medlemmer enn det var berettiget til.
AP160219 Riksadvokaten påpekte i forrige runde at det var avgjørende å avklare Forsvarets oppgaver med Grunnlovens § 99 som sier at regjeringen ikke er « berettiget til militær Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgivningen bestemte Former ».
AP160202 Jeg mener reaksjonene på det lave målsnittet TILs nye spiss er delvis berettiget .
SA160111 Det røde lyset, som varsler om sportslighet, er absolutt berettiget .
FV160111 Det røde lyset, som varsler om sportslighet, er absolutt berettiget .
AP160111 Det røde lyset, som varsler om sportslighet, er absolutt berettiget .
AP160111> Det røde lyset, som varsler om sportslighet, er absolutt berettiget .