SA171215 Ifølge operatørens beregninger vil prosjektene representere 52 milliarder i skatteinntekter for landet, og føre til betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen.
DN171215 Richard Priestley og Halvor Hoddevik ved BI har gjort sine egne beregninger om oljefondets investeringer, og de får ikke samme resultat.
VG171214 Ifølge Venstres beregninger ville dette stramme inn 700 millioner kroner i ordningen.
DB171214 Det forklarte han med at det var det kravet WWF brukte i sine beregninger , som lå til grunn for Stortingets spørsmål om lønnsomhet.
DB171213 Jeg har i tillegg gjort beregninger , både før og etter skatt, med feltdata fra et konsulentselskap.
AP171211 Ifølge Reuters skal store kinokjeder allerede ha begynt å gjøre sine beregninger av lønnsomheten ved å etablere seg i det oljerike ørkenlandet.
BT171210 Men selv i dette scenariet vil det ifølge beregninger medføre ytterligere global temperaturstigning på mellem 0,9 - 2,3 grader i 2100.
VG171209 Dersom avisens beregninger stemmer, er « Maria » den sjette dødeligste orkanen siden 1851.
AP171207 I år bruker staten tilsammen 6,7 milliarder kroner på nærmere 6.000 asylbarn uten omsorgsperson i Norge, viser beregninger Justisdepartementet har gjort for Dag og Tid.
DB171206 Men før det presenteres, rekker departementet å understreke at de anser slike beregninger som lite relevante.
AP171206 Plan- og bygningsetaten ( PBE ) har i ettertid gjort egne undersøkelser, og konstaterer at det ble sendt inn uriktige beregninger i søknaden.
AP171206 Her viser Plan- og bygningsetatens beregninger for sol- og skyggeforhold for samme tidspunkt.
DN171205 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder, kun vil motta om lag 45 prosent av sin lønn i pensjon fra folketrygden og AFP.
VG171204 Vi skal lage nye beregninger og regnestykker, men sjansen er veldig stor for at vi både får flere ukvalifiserte lærere og for at storbyene vil lokke lærere vekk fra bygdene. 170 kommuner får trolig ikke en eneste ny lærerstilling.
SA171204 I utbyggingsfasen fra 2017 til 2024 vil Johan Castberg sysselsette 46.700 årsverk, ifølge beregninger fra Agenda Kaupang.
SA171204 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) har lagt fram nye beregninger etter å ha fått kritikk for å ikke lagt fram tall fra Oljedirektoratet tidligere i høst.
DN171204 desember, og ifølge min beregninger kan dette pågå til halvveis ut i januar, sier advokat Jaume Alonso Cuevillas til den katalanske radiostasjonen Rac 1 om Puigdemont og de fire ministrene.
AA171204 Når beregninger viser at det kan bli 38 000 flere arbeidsplasser i trøndersk havbruksnæring fram til 2050, er det stort sett snakk om andre typer jobber enn de som krever manuelt arbeid på tradisjonelt vis.
SA171203 Beregninger fra fagmiljøer viser at sentrumsplanen slik den er nå, kun vil muliggjøre ca. fem nye enkeltprosjekter av den størrelsen som Konserthuset representerer innenfor det sentrale sentrumsområdet ( altså foruten Paradis og Sentrum Øst ), og det er åpenbart altfor lite til å skape en « revitalisering a
AP171201 På et presseseminar tirsdag redegjorde Oljefondet for beregninger og begrunnelser.
AP171201 Oljefondets beregninger viser at forventet samlet avkastning av fondet ikke vil bli påvirket av at det kutter ut alle oljeaksjene.
VG171130 NRK, som først omtalte den store økningen i antall registrerte ulovlige verksteder, skriver at svart verkstedarbeid ifølge Bilbransjeforeningens beregninger , utgjør tre milliarder kroner.
DN171128 Nye beregninger viser at enkelte arbeidstakergrupper står i fare for å motta godt under halvparten av sluttlønnen sin i pensjon.
DN171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønnen sin i pensjon fra folketrygden og AFP.
DB171128 Nye beregninger viser at enkelte arbeidstakergrupper står i fare for å motta godt under halvparten av sluttlønna si i pensjon.
DB171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønna si i pensjon fra folketrygden og AFP.
BT171128 Nye beregninger viser at enkelte arbeidstakergrupper står i fare for å motta godt under halvparten av sluttlønnen sin i pensjon.
BT171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønnen sin i pensjon fra folketrygden og AFP.
DB171127 Mayfair er et av Londons dyreste strøk, der totale leiekostnader er på drøyt 21.000 kroner per kvadratmeter, skriver Finansavisen, som støtter seg på beregninger fra analyseselskapet GVA. 60 millioner i året ¶
DB171127 ( Dagbladet ) : Da Stortinget tidligere i høst ba Terje Søviknes rapportere om lønnsomheten til det omstridte Goliat-feltet, sa oljeministeren at departementet hans ikke kan utføre slike beregninger .
SA171125 Blant dem som tok ut full alderspensjon i for, var mennenes gjennomsnittspensjon 19 prosent høyere enn kvinnenes, viser beregninger fra Nav.
AP171125 Blant dem som tok ut full alderspensjon i fjor, var mennenes gjennomsnittspensjon 19 prosent høyere enn kvinnenes, viser beregninger fra Nav.
AP171125 Å oppfylle den nye normen vil kreve cirka 2800 nye lærerårsverk i skolen, ifølge foreløpige beregninger Kunnskapsdepartementet har gjort med utgangspunkt i lærerdekningen i skoleåret 2016/17.
AA171125 Blant dem som tok ut full alderspensjon i for, var mennenes gjennomsnittspensjon 19 prosent høyere enn kvinnenes, viser beregninger fra Nav.
DB171124 Departementet understreker overfor Dagbladet at tallene ikke er endelige, men beregninger gjort med utgangspunkt i tallmaterialet departementet har i dag.
DB171123 Da viste beregninger fra kunnskapsdepartementet ifølge NTB at 170 av landets kommuner ikke vil få noe nytte av en slik norm uansett - og at brorparten av de nye lærerårsverkene vil gå til de største kommunene sentralt plassert i landet som Oslo, Bergen, Bærum, Trondheim og Stavanger.
DA171123 Deres beregninger viser at det kan bli en vekst i de globale utslippene av CO2 på 2 prosent i år, etter en nedgang i 2014, 2015 og 2016, skriver Aftenposten.
DA171123 Deres beregninger viser at det kan bli en vekst i de globale utslippene av CO2 på 2 prosent i år, etter en nedgang i 2014, 2015 og 2016, skriver Aftenposten.
AP171123 I hans beregninger kunne vi doblet skattene og ingen ville tilpasset seg annerledes.
AP171123 I hans beregninger kunne vi doblet skattene og ingen ville tilpasset seg annerledes.
AP171123 Ferske beregninger fra Kunnskapsdepartementet viser at normen fra 2019 av kan gi hele 2802 nye lærerårsverk i skolen. 170 kommuner vil ikke få glede av satsingen i det hele tatt.
VG171122 Etter sesongen 2015 skal han etter VGs beregninger ha tjent utrolige 60 millioner kroner i SKA St.
SA171122 Dette matcher godt teoretiske beregninger av hvordan stigende CO₂-utslipp fra menneskelig aktivitet påvirker jordas energibalanse, ifølge studien.
DB171122 Slike beregninger gir et bilde av hva vold, overgrep og omsorgssvikt også koster i kroner og øre.
DB171121 Ifølge ferske beregninger taper utviklingslandene over 1600 milliarder kroner hvert eneste år som følge av skattesnusk fra multinasjonale selskaper.
AA171121 Beregninger viser at dette vil komme sentrale strøk til gode, mens mange distriktskommuner vil tape.
DA171120 USA er et av de landene som muligens vil oppleve sterkest tilbakegang, ifølge rapportens beregninger .
DB171118 Beregninger viser at taxiprisene i Oslo økte med 104 prosent bare i perioden 2007 til 2014.
DB171118 Beregninger viser at taxiprisene i Oslo økte med 104 prosent bare i perioden 2007 til 2014.
DA171118 USA er et av de landene som muligens vil oppleve sterkest tilbakegang, ifølge rapportens beregninger .
AP171118 De to forskerne legger frem beregninger og kurver som viser at avkastningen i alle de aktuelle årene følger avkastningen til det brede markedet tett.
AP171118 De legger også frem beregninger der konklusjonen er at bare lave andeler av fondene ble aktivt forvaltet 2010 - 2015.
DA171117 Søviknes er blitt kritisert både for at han lener seg på tall og beregninger fra den italienske operatøren ENI, og at departementet ikke foretar løpende beregninger av lønnsomhet.
DA171117 Søviknes er blitt kritisert både for at han lener seg på tall og beregninger fra den italienske operatøren ENI, og at departementet ikke foretar løpende beregninger av lønnsomhet.
VG171115 - Hvis det finnes beregninger av hvilken bæreevne broen har med dagens avskalling og korrosjon, kan vi få se dem ?
VG171115 - Det er ikke utført beregninger av bæreevne, sier Eilertsen.
DN171115 Etter nye spørsmål om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for staten, la Olje- og energidepartementet frem tall fra Oljedirektoratets beregninger i 2015.
DN171115 Hun sier foreløpige beregninger viser at det vil koste omtrent 600 millioner kroner i året å oppfylle ESAs krav om likebehandling mellom mødre og fedre.
DB171115 Overfor Stortinget har han meddelt at departementet selv ikke har gjort egne beregninger av lønnsomheten til utbyggingen.
DB171115 Eller kan det være at Statens Pensjonskasse har misforstått intensjonene og lager sine egne regler og beregninger , samtidig som det også derfra påpekes hvor viktig det er, og hvor lønnsomt det skal være, å jobbe lengst mulig opp mot fylte 70 år ?
BT171115 Foreløpige beregninger viser ifølge Horne at dersom aktivitetskravet fjernes, vil den årlige merkostnaden være om lag 600 millioner kroner.
SA171114 Ikke avanserte beregninger
SA171114 Det er her imidlertid ikke snakk om avanserte matematiske beregninger .
DN171114 Slike beregninger blir rene gjetninger, men at departementet kan fremskaffe dem dersom de ønsker, er helt klart.
DN171114 - Oljedirektoratet foretar fortløpende beregninger på lønnsomheten til felt, også etter utbygging.
DN171114 Norske privatpersoner og selskaper krymper skatten sin med 23 milliarder kroner i året, ifølge beregninger gjort av Aftenposten i kjølvannet av Paradise Papers.
DN171114 Aftenpostens beregninger basert på forskning, statistikk og tidligere datalekkasjer viser at den norske velferdsstaten taper omkring 23 milliarder kroner i året som følge av privatpersoners eller selskapers unndragelse eller minimering av skatten sin.
DB171114 november var flere forundret over at Søviknes hevdet at departementet ikke har beregninger over når oljefelt ligger an til å gå med overskudd.
DB171114 Terje Søviknes ( Frp ) fortalte Stortinget at departementet hans ikke hadde gjort egne beregninger om lønnsomheten til Goliat.
DB171114 Slike beregninger blir rene gjetninger, men at departementet kan fremskaffe dem dersom de ønsker, er helt klart.
DB171114 Blant annet på figur 2.8 på side 31 i budsjettet presenterer regjeringen beregninger basert på tall Oljedirektoratet har fått fra operatørene på norsk sokkel, inkludert italienske Eni, som driver Goliat.
DB171114 - Oljedirektoratet foretar fortløpende beregninger på lønnsomheten til felt, også etter utbygging.
DB171114 - Departementet gjør ikke beregninger av skatteinntekter for enkeltfelt gjennom levetiden.
DB171114 november var flere forundret over at Søviknes hevdet at departementet ikke har beregninger over når oljefelt ligger an til å gå med overskudd.
DB171114 Slike beregninger blir rene gjetninger, men at departementet kan fremskaffe dem dersom de ønsker, er helt klart.
DB171114 - Oljedirektoratet foretar fortløpende beregninger på lønnsomheten til felt, også etter utbygging.
DB171114 november var flere forundret over at Søviknes hevdet at departementet ikke har beregninger over når oljefelt ligger an til å gå med overskudd.
DA171114 Beregninger fra Finansdepartementet anslår at Rødts endringer i inntektsskatten vil gi 15,9 milliarder kroner i økte inntekter i 2018, sammenlignet med regjeringens forslag.
AA171114 Slike halvkvedete viser gir oss verken bedre økonomiske analyser eller beregninger av kostnader ved innvandring.
VG171113 Den som tar over jobben etter Meyer, må fortsette arbeidet med å få et mer moderne og effektivt byrå, som kan levere analyser og beregninger av høy kvalitet.
VG171113 Østby understreker at Holmøys beregninger av de fremtidige kostnadene ved innvandring til Norge er viktige.
VG171113 - Slike beregninger skal man gjøre.
DB171113 Østby understreker at Holmøys beregninger av de fremtidige kostnadene ved innvandring til Norge er viktige.
DB171113 - Viktige beregninger
DB171113 - Slike beregninger skal man gjøre.
DA171113 Østby understreker at Holmøys beregninger av de fremtidige kostnadene ved innvandring til Norge er viktige.
DA171113 - Viktige beregninger
DA171113 - Slike beregninger skal man gjøre.
BT171113 Mer enn ti år etter at Goliat-feltet ble forsøkt stoppet av miljøbevegelsen, viser beregninger at feltet kan gå med 12 milliarder i minus.
AP171113 Etter tre år med med reduserte klimagassutslipp viser beregninger for 2017 at utslippene øker igjen.
AP171113 Dette var forskere som i stor grad sto for beregninger inn mot inntektsoppgjørene, departementene og offentlige utvalg.
VG171112 Etter innplasseringen av de 50 forskerne i forskningsavdelingen, ble det klart at for to sentrale modeller ( langsiktige beregninger av statsfinansene og beregninger av fremtidige pensjonsutgifter ) som Finansdepartementet betaler for, ville nøkkelpersonale falle fra.
VG171112 Etter innplasseringen av de 50 forskerne i forskningsavdelingen, ble det klart at for to sentrale modeller ( langsiktige beregninger av statsfinansene og beregninger av fremtidige pensjonsutgifter ) som Finansdepartementet betaler for, ville nøkkelpersonale falle fra.
AP171112 Dette var forskere som i stor grad sto for beregninger inn mot inntektsoppgjørene, departementene og offentlige utvalg.
AP171111 NHH har basert sine beregninger på 20 dager i overgangen oktober-november.
AA171111 Hvis vi lar være å bygge krysset på Ler og justerer Skjerdingstad-krysset, vil det være mulig å spare nærmere 200 dekar matjord, viser ferske beregninger .
VG171110 Det var nettopp SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm som sto bak den kontroversielle rapporten med beregninger av prislappen for innvandring til Norge, der han mente godkjenningen av rapporten ble trenert av hans egen ledelse.
VG171110 Erling Holmøy og Birger Strøm som sto bak den kontroversielle rapporten med beregninger av prislappen for innvandring til Norge.
VG171110 Det var nettopp SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm som sto bak den kontroversielle rapporten med beregninger av prislappen for innvandring til Norge, der han mente godkjenningen av rapporten ble trenert av hans egen ledelse.
DB171109 Og flere stiller nå spørsmål ved om Holmøy flyttes på grunn av omorganisering eller beregninger han gjorde like før valget.
DB171109 Derfor har vi ikke kunnet gjøre slike beregninger tidligere.
DB171109 At det ikke er gjort noen slags beregninger av om Goliat-feltet i det hele tatt vil lønne seg for staten, går inn i samme mønster.
VG171108 Det var nettopp SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm som sto bak en kontroversiell rapporten med beregninger av prislappen for innvandring til Norge, der han mente godkjenningen av rapporten ble trenert av hans egen ledelse.
DN171108 Etter DNs beregninger stemmer dette for fem år, men dagens rentemargin er 0,17 prosent høyere enn snittet for tre år når det gjelder nyopprettede lån.
DN171108 Etter DNs beregninger stemmer dette for fem år, men dagens rentemargin er 0,17 prosent høyere enn snittet for tre år når det gjelder nyopprettede lån.
DB171108 Og flere stiller nå spørsmål ved om Holmøy flyttes på grunn av omorganisering eller beregninger han gjorde like før valget.
DA171108 Det ble da konstatert at grunnforholdene i kritiske snitt var i tråd med eller bedre enn forutsetningene lagt til grunn i tidligere beregninger og analyser.
NL171107 Har politikerne tatt slike hensyn og beregninger i betraktning, som her er gjort rede for, i totalregnskapet over de trafikale utfordringene kommunen har ?
DN171107 DNs beregninger viser at prisene på flybilletter kan reduseres drastisk dersom man bestiller tidlig nok.
DA171107 De har ikke lest NHH-studien, men legger beregninger fra blant annet NILU til grunn.
AA171107 - Det er tidligere beregninger , fra blant andre Nilu.
AA171107 - Det er tidligere beregninger , fra blant andre Nilu.
VG171106 Ifølge Venstres egne beregninger betyr det at nesten 50 000 mottagere av AFP vil få 20.000 kroner mindre utbetalt i året fra 2018.
DB171106 En Tesla Model S75 D med firehjulstrekk koster ifølge Rødbokas beregninger deg mindre i løpet av tre år enn en rimelig VW Golf.
AA171105 Beregninger tilsier at vi har 1 - 2 tonn CO₂-utslipp hver av oss i et framtidig bærekraftig og rettferdig samfunn.
VG171104 » Den gangen avviste byråets folk å foreta beregninger av fremtidig innvandring, fordi de så store etiske problemer med slike fremskrivninger.
VG171104 Vi har hatt god statistikk over hvem som kommer og hvordan de tilpasser seg samfunnet - og beregninger av hvordan bildet kan se ut i fremtiden.
VG171104 Slike beregninger har også vært til hjelp for politikerne som skal legge rammene for fremtidens politikk.
VG171104 Han har levert utredninger og beregninger av innvandringens virkning i årene fremover, både til offentlige utvalg, og til regjeringens arbeid med den fremtidige økonomiske politikken.
DN171103 Hvis alle som er påmeldt fisker, må de i snitt fiske med kun 4,5 teiner hver for å ikke overstige våre beregninger fra 2013.
AP171103 Ifølge hennes beregninger hadde hver femte elev på dette kullet ikke kommet inn med krav om tre i matte og norsk, skriver NRK.
DB171102 Dette tallet skal ha blitt satt noe ned etter moderne beregninger .
DA171102 Tar man med levetidskostnaden for 30 års drift, vil prisen ende på nærmere 270 milliarder kroner, ifølge regjeringens beregninger .
DA171102 Tar man med levetidskostnaden for 30 års drift, vil prisen ende på nærmere 270 milliarder kroner, ifølge regjeringens beregninger .
DA171102 Beregninger som PA Consulting Group har gjort, viser at Volkswagen, med dagens prognoser, vil få den høyeste boten - 1,7 milliarder euro, eller 16 milliarder norske kroner - fulgt av Fiat Chrysler som ligger an til en bot på 11,3 milliarder kroner.
AP171102 Ifølge rapportens beregninger vil realistisk migrasjon isolert sett senke den årlige gjennomsnittsveksten i Norges disponible realinntekt pr. innbygger fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2016 - 2060 og fra 0,6 til 0,5 prosent i årene 2061 - 2100.
AA171102 Ifølge rapportens beregninger vil realistisk migrasjon isolert sett senke den årlige gjennomsnittsveksten i Norges disponible realinntekt per innbygger fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2016 - 2060 og fra 0,6 til 0,5 prosent i årene 2061 - 2100.
VG171101 oktober, så har det ifølge mine beregninger gått 176 dager mellom innsending ( 9. mai, ifølge Holmøy ) og godkjenning.
VG171101 VG skrev tirsdag at en rapport med beregninger av hva innvandringen til Norge koster, som ble levert av Holmøy og en kollega i mai, ennå ikke er blitt publisert.
VG171101 STORE FLOMSKADER : NVE er i ferd med å gjøre nye beregninger av flomsikring flere steder på Sørlandet etter rekordflommen de første dagene i oktober.
SA171101 Svenskene vil etter selskapets beregninger gjøre et beskjedent OL, og « bare » ende opp med 14 medaljer.
FV171101 Svenskene vil etter selskapets beregninger gjøre et beskjedent OL, og « bare » ende opp med 14 medaljer.
DN171101 Men nye beregninger viser at 170 av landets kommuner ikke vil få noen midler til nye lærere ved innføring av en slik norm, og at brorparten av lærerårsverkene vil gå til storkommuner som Oslo, Bergen og Bærum.
BT171101 Svenskene vil etter selskapets beregninger gjøre et beskjedent OL, og « bare » ende opp med 14 medaljer.
AP171101 - Vold gjør alvorlig skade på barnet og øker risikoen for helseplager senere i livet, sa Aas, og viste til beregninger om at 44 millioner barn i Europa er utsatt for fysisk vold hvert år, for 850 er volden så alvorlig at barna dør.
AP171101 Svenskene vil etter selskapets beregninger gjøre et beskjedent OL, og « bare » ende opp med 14 medaljer.
AA171101 Svenskene vil etter selskapets beregninger gjøre et beskjedent OL, og « bare » ende opp med 14 medaljer.
VG171031 Beregninger UNEP har gjort, viser at dagens Paris-forpliktelser vil føre til utslipp av 11 til 13,5 gigatonn CO2 over det nivået som kreves for å nå togradersmålet.
VG171031 Forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) leverte allerede i mai rapporten med beregninger av prislappen for innvandringen til Norge.
NL171031 Ifølge Arbeids og sosialdepartementets egne beregninger , vil de nye reglene føre til at 19000 personer vil få lavere utbetaling av dagpenger enn i dag. 3500 personer vil ikke få dagpenger i det hele tatt, fordi de ikke har tjent nok foregående år.
DA171031 Ifølge regjeringens beregninger vil rundt 19.000 personer få lavere dagpengeutbetaling enn med dagens regelverk, skriver Dagens Næringsliv.
BT171031 I mai leverte forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm en rapport med beregninger av hva innvandringen til Norge koster.
VG171030 Nå har Else-May Botten krevd svar på om regjeringen sitter med anslag eller beregninger som kan bekrefte Erna Solbergs utsagn : ¶
SA171029 Jeg forstår Seniortankens regneeksempler slik at dette ikke er tatt hensyn til i deres beregninger .
DB171028 Og fortsatt må jobbandelen en god del opp, om vi legger regjeringens egne beregninger i Perspektivmeldingen til grunn.
DB171028 Og selv om vedtaket om utdeling av lisenser ble fattet i 2016, ble det ikke gjort nye beregninger innen da, selv om oljeprisen hadde blitt halvert i mellomtida.
DB171028 Da er det viktigere enn noen gang med gode og tillitvekkende beregninger av hva som står på spill.
DN171027 Våre beregninger viser en gevinst i helsesektoren på 26 milliarder kroner i perioden 2018 - 2025.
AP171026 » Solberg viser til tidligere beregninger
AP171026 Erna Solberg forklarer sin antagelse om at det vil koste penger ved å vise til beregninger Regjeringen foretok da den foreslo å redusere fedrekvoten.
VG171025 10 ting du må vite om dekkskift ¶ Beregninger Gjensidige har gjort viser at rundt 500 bileiere opplever dette hvert år, de fleste i forbindelse med omlegging til vinter eller sommerdekk.
VG171024 Ifølge Frivillighet Norges beregninger gir det en avkorting på 32 prosent.
DN171024 Våre beregninger viser en gevinst i helsesektoren på 26 milliarder kroner i perioden 2018 - 2025.
DB171024 Helsedirektoratets beregninger viser at en liten skål med gummigodteri utgjør hele 26 sukkerbiter.
DA171024 Stengt matutdeling ¶ Beregninger tilsier at norske dagligvarebutikker fortsatt kaster i overkant av 60.000 tonn spiselig mat hvert år, selv om mange av dem har begynt å donere mat.
AP171024 Det viser beregninger som Foreningene Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund ( NAL ) og Rådgivende ingeniørers forening ( RIF ) har gjort.
NL171023 Når Norum henviser til at « beregninger viser at et dagtilbud i Bodø kan gi bedre resultater for 9 pasienter årlig », fremstiller han data fra Helse Nords utredning meget selektivt og på en feil måte.
NL171023 Gevinster og kostnader ¶ Beregninger har vist at et dagtilbud i Bodø kan gi bedre resultater for 9 pasienter årlig.
AP171022 Han mener Steels beregninger for kutt i vern av biologisk mangfold, ikke er korrekte.
AP171022 Hadde elbiler vært pålagt samme gjennomsnittlige engangsavgift som fossilbiler, noe som bare kan fungere som et tankeeksperiment da de ikke kan skattes for CO₂-utslipp, ville avgiftstapet for elbilene utgjort 1,6 milliarder kroner, ifølge beregninger fra konsulentselskapet COWI.
DA171021 Et 17 dagers cruise for å se smeltende isbreer på Svalbard, tilsvarer 1600 bensinbilers årsforbruk, ifølge beregninger fra Vestlandsforskning, som også peker på at dette er den ferieformen som er den desisert mest forurensende på kloden.
AA171021 - Foreløpige beregninger fra Fylkesmannen i Oppland viser at ulven kostet Oppland fylke minst 9 millioner kroner, og at det er forventet at dette tallet vil stige.
AP171020 Biler som slipper ut klimagasser har fått mange milliarder kroner i avgiftslette, viser beregninger fra COWI.
AP171020 personbil som i 2008, ville avgiftsinntektene i 2016 vært rundt 9 milliarder kroner høyere enn de faktisk var, viser Kvaløs beregninger .
DB171017 Ifølge Forbes' beregninger har formuen hans sunket med hele 4,7 milliarder siden i fjor.
DB171017 Formuen hans har steget med 63 milliarder kroner det siste året, ifølge Forbes' beregninger .
DB171017 Forbes' beregninger baserer seg i stor grad på aksjebeholdninger, eiendomsverdier og offentlige regnskaper.
DA171016 - Høyest gjenbruk i dag er det på PC, laptoper og mobiler, der våre tall og beregninger viser 3 prosent for 2016.
AP171016 Kurzweils beregninger for hvor fort teknologien utvikler seg viser en eksponentiell graf, det vil si at sprangene mangedobles for hvert steg i utviklingen den tar.
VG171013 Regjeringens egne beregninger viser også at det blir stadig mindre rom for å legge nye utgiftsposter inn i statsbudsjettet uten at man samtidig fjerner noen andre.
VG171013 PRISHOPP : Teslas modell X kan bli så mye som 80 000 kroner dyrere, i følge TØIs beregninger .
VG171013 Ifølge TØIs beregninger vil Teslas familiebil modell S få en avgift på rundt 9000 kroner, mens den nye modell X, som veier nesten 2,5 tonn, vil få en avgift på nesten 80.000 kroner.
DB171013 Beregninger gjort av New York Times anslår at så mange som 59 000 amerikanere døde av overdose i 2016 ¶
DN171012 Beregninger fondsforvalteren har gjort viser at i en situasjon hvor alle kjører elbil, og regjeringen mister alle inntekten fra bil, vil kostnaden være vel 20.000 kr per lønnstager årlig.
AP171012 Hun drar et klart skille mellom det hun kaller « tekniske beregninger » gjort av Finansdepartementets embetsverk og en fremtid der Regjeringens økonomiske politikk virker på økonomien.
DB171011 - De viste oss matematiske beregninger som de mener beviser at deres missil kan treffe USAs vestkyst, sa Morozov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti, etter et besøk i Nord-Korea.
SA171009 Ifølge TILs økonomiske beregninger kommer klubben ikke til å tape penger på den tidlige Alfheim-åpningen.
AP171009 Ifølge TILs økonomiske beregninger kommer klubben ikke til å tape penger på den tidlige Alfheim-åpningen.
VG171007 De undersøker blant annet om tallene kan være beregninger av rekkevidde.
NL171006 NSBs beregninger av kjøretid i 1992-utredningen, ut fra traseer bygd for toppfart 200 kmt, er slik : ¶
SA171005 Stavanger kommune har gjort utviklingsanslag for befolkning og arbeidsplasser gjennom beregninger og mulighetsstudier.
AA171003 Flere enkeltkommuner har også varslet at de kommer til å sende inn sine egne høringssvar etter å ha foretatt egne beregninger .
AA171003 » Maritimt Forum Midt-Norge viser til EU beregninger der samfunnskostnaden med sjøtransport er 25 prosent av kostnaden for lastebil.
NL171002 Kvantemekaniske beregninger eller simuleringer er i dag blitt så raske og så nøyaktige at de ofte brukes på lik linje med eksperimentelle undersøkelser.
DA171002 Så mange ganger reiser hver og en av oss nordmenn « rundt ekvator » med ulike transportmidler i løpet av livet, ifølge FIVHs beregninger : ¶
DA171002 Så mange ganger reiser hver og en av oss nordmenn « rundt ekvator » med ulike transportmidler i løpet av livet, ifølge FIVHs beregninger : ¶
DA171002 - Jeg har for eksempel flere ganger etterlyst beregninger av hvordan driften av multifunksjonshallen er tenkt finansiert, og en kartlegging av behovet for en slik hall.
DA170931 - Beregninger viser en besparelse på 50 gigawattimer i året, noe som tilsvarer forbruket til 2.500 husholdninger, hvis alle skifter ut støvsugerne sine.
VG170929 Trumps nye helsereform : Derfor blir den nesten umulig å få til ¶ Beregninger viser at Trumps forslag vil føre til 2200 milliarder dollar mindre i skatteinntekter for USA de neste ti årene.
DN170929 Ved å fjerne en rekke fradrag vil Trump få mellom tre til fem millioner dollar mer i skatt per år, ifølge avisens beregninger .
AP170929 Men mange av flyets funksjoner er automatisert, og i kamp foretar disse funksjonene beregninger langt raskere enn piloten som sitter i cockpit.
DN170928 Det viser beregninger gjennomført av NyAnalyse for Bedriftsforbundet. ( illustrasjonsbilde ) Foto : Gorm Kallestad/Scanpix ¶
DA170928 Det å innføre en karensdag og « nye løsninger », vil ha sine kostnader, men likefullt kan man regne med en besparelse på 15 milliarder kroner, ifølge NyAnalyses beregninger .
DA170928 Det viser beregninger gjennomført av NyAnalyse for Bedriftsforbundet.
AP170928 Men mange av flyets funksjoner er automatisert, og i kamp foretar disse funksjonene beregninger langt raskere enn piloten som sitter i cockpit.
AA170928 Forskernes beregninger tyder på at menneskeskapte klimaendringer gjorde de høye sommertemperaturene ti ganger mer sannsynlig enn de ellers ville vært.
AA170928 Det viser beregninger gjennomført av NyAnalyse for Bedriftsforbundet.
DB170927 Nye beregninger viser at 1,5-gradersmålet ikke er en umulighet likevel.
DA170926 Partiets valgsuksess har rystet hele det politiske systemet i Tyskland : Partiet har stjålet velgere fra alle partier, viser beregninger fra Infratest dimap.
AP170925 Rundt 28 prosent av boligeierne betaler eiendomsskatt i år, mens 72 prosent slipper unna, ifølge Oslo kommunes beregninger .
AP170924 Til sammenligning anslår SSB i sine siste oppdaterte beregninger at pensjonsreformen vil styrke de offentlige budsjetter med over 200 milliarder kroner i 2060.
NL170922 legemiddelfirmaets egne beregninger ) ?
DN170922 Statoils kutt tilsvarer utslippene til rundt 600.000 personbiler, ifølge Statoils beregninger .
DB170922 Resten av Klassekampens beregninger for endringene i partiinntektene for neste år : ¶
DB170922 Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
DA170922 Resten av Klassekampens beregninger for endringene i partiinntektene for neste år : ¶
DA170922 Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
AP170922 Resten av Klassekampens beregninger for endringene i partiinntektene for neste år : ¶
AP170922 Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
DA170921 Hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen ( 57 ), som er den fjerde rikeste, har i år hatt et formuesfall på 1,7 milliarder til 24,7 milliarder, ifølge Kapitals beregninger .
AP170921 Skipsreder John Fredriksen har en formue på nesten 100 milliarder kroner, ifølge Kapitals beregninger .
AP170921 Hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen ( 57 ), som er den fjerde rikeste, har i år hatt et formuesfall på 1,7 milliarder til 24,7 milliarder, ifølge Kapitals beregninger .
AA170921 Hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen ( 57 ), som er den fjerde rikeste, har i år hatt et formuesfall på 1,7 milliarder til 24,7 milliarder, ifølge Kapitals beregninger .
AP170920 - Nei, det er gjort en lang rekke beregninger og forsøk i laboratorier.
NL170919 Våre beregninger viser et potensial for inntil 3000 nye arbeidsplasser.
AA170919 Man trenger ikke dyre konsulenter som gjør kompliserte, men likevel svært usikre beregninger .
SA170918 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DN170918 Finansdepartementet mener Storebrand tar feil i sine beregninger av fordelene ved å opprette en aksjesparekonto ( ASK ).
DB170918 Debatter om referansebaner, kvotepliktig sektor eller ikke, beregninger om hvilket alternative budsjett som gir mest kutt i CO₂-ekvivalenter, gjør det vanskelig for velgere å vurdere hva miljøpartiene faktisk vil gjøre i folks hverdag.
AA170918 Om lag hvert femte årsverk gikk tapt i fjor, viser beregninger Nav legger fram denne uken.
DB170917 Kapitals beregninger tilsa at samlede inntekter fra boksalg kunne ha passert tre millioner kroner i 2013.
DN170915 Tall fra Bank of International Settlements som ble tilgjengelig i 2016 gjør det mulig å bruke Zucmans tidligere beregninger for å se hvilke land som har penger i skatteparadiser.
DN170915 Fordelingen på land er basert på tidligere beregninger fra 2013 fra Berkeley-professor Gabruel Zucman, som har samarbeidet med Alstadsæter og Niels Johannesen fra Københavns Universitet.
DN170915 For øyeblikket er det ifølge Coles beregninger investert så mye som 1.500 milliarder dollar i ulike finansielle instrumenter som vedder på at markedet vil oppføre seg omtrent som det har gjort siden 2009 : uten store korreksjoner.
DN170914 For tre år siden ble det gjort beregninger over hvorfor forsuringen skjer i deler av Norskehavet.
AP170914 Når 99,8 prosent av stemmene i Akershus er tellet opp onsdag morgen, er Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsmann Rasmus Hansson 1339 stemmer unna å få et mandat, ifølge Aftenpostens beregninger .
AA170914 Selv om de fleste beregninger tyder på at det vil bli værende ute i havet, er det vanskelig å spå både retning og vindstyrke.
DB170913 Det samsvarer greit med cruise-bransjens egne beregninger .
DN170912 Finansdepartementets egne beregninger viser også at regjeringen må bremse kraftig i økningen av oljepengebruken.
VG170911 På Infacts beregninger ligger MDG over sperregrensen - med bare 50 stemmer.
VG170911 Infacts beregninger er basert på publiserte målinger tatt opp fra 10. august til 6. september.
VG170911 * 1 Ifølge Infacts beregninger går det mot et knapt rødgrønt flertall. * 1 Oslo-folk er mest positive til sentralisering.
AP170911 Beregninger fra Carnegie-instituttet i Moskva viser at to tredjedeler av landets BNP avhenger direkte av oljeinntekter, og så lenge oljeprisen ikke kommer tilbake på gamle nivåer, er matematikken enkel.
DB170910 Dagbladets beregninger viser at kjønnsbalansen i SVs stortingsgruppene blir jevnere i takt med økt oppslutning.
DB170909 Om man i tillegg tar med tendensen til « brain drain » fra distriktene, noe som ikke ligger inne i Kornstads beregninger , tilsier det at byene i enda større grad vil stikke fra, skriver avisen.
AP170909 Beregninger SSB har gjort for Aftenposten, viser at Gjerdrum var kommunen som lå nest nærmest landsresultatet i 2005, aller nærmest i 2009, og nest nærmest igjen i 2013.
NL170908 Vær ydmyk overfor at andre mennesker kanskje har svar, andre beregninger eller forslag til løsninger som kan vise seg å være bedre enn de dere først har kommet frem til.
DB170908 Kanalen viser til beregninger gjort av NASA, og postdoktor Chris Milliner.
DB170908 Det tas hensyn til i beregninger .
AA170908 Ifølge SSBs beregninger får vi en arbeidsledighet på 3,9 prosent i 2020.
DN170907 Geofysikeren Chris Milliner, ved Nasa Institute of technology i California sier beregninger viser at jorden under Houston sank med to centimeter på grunn av tyngden av regnet.
DN170907 - Høy vekst gjennom fjoråret og inn i 2017 bidrar likevel til at våre beregninger gir en vekst i boliginvesteringene på nær 8,5 prosent i 2017 som årsgjennomsnitt.
DB170907 Ifølge SSBs beregninger faller arbeidsledigheten ( AKU ) fra dagens 4,3 prosent til i underkant av 4 prosent mot slutten av prognoseperioden.
DB170907 - I 2020 kommer vi ifølge våre beregninger inn i en svak høykonjunktur, og vi regner med at også renteøkningene først kommer da, heter det.
NL170905 Men noe må vi alle være enige om, og det er å akseptere havforskernes beregninger over hvor mye som kan fiskes av de ulike bestander uten å ødelegge dem - slik det skjedde med silda på 1960-tallet.
DN170905 Investor og kunstsamler Christian Ringnes legger ifølge DNs beregninger mer enn 250 millioner kroner på bordet for å sikre seg det gamle hovedkvartalet til Ringnes på Grünerløkka.
DN170905 Når Norge oppnådde denne posisjonen, er usikkert, men vi har påpekt at beregninger fra fire norske byer kan tyde på at utviklingen på 1800-tallet var viktig, skriver artikkelforfatterne.
DN170905 Konservative beregninger viser at vi kan tjene 349.000 kroner per person som vi klarer å hente inn i arbeidslivet, skriver artikkelforfatteren.
DB170905 Beregninger av missilbaner viser at Nord-Korea med disse missilene har rekkevidde til å nå store deler av fastlands-USA, avhengig av tyngden på stridshodene, sier Kippe.
DB170905 - Det var vært beregninger fra Avinor om sivildrift, rapporten vi så i går, en økende alliert interesse for dette området mht. maritime patruljeflyginger.
DB170905 Eller at du lager deg realistiske beregninger av kostnaden for utbedring, dersom du er klar over at boligen har mangler.
VG170904 - Det er vanskelig å se at en ekstern aktør, uten tilgang til grunnlagsmaterialet og som har et betalt oppdrag for et politisk parti, har gjort bedre eller mer nøyaktige beregninger .
NL170902 Dette samsvarer imidlertid ikke med informasjon fra regjeringen om nye og oppdaterte beregninger for 2016.
DN170902 Fylkesmålingene som vektes mot kommunevalget i 2015 gir solid rødgrønt flertall med 97 mandater mot 72 for de fire borgerlige samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre, viser beregninger fra Poll of polls.
DA170901 Vi vil øke den til 1996-nivå igjen, og det vil, ifølge beregninger fra fordelingsutvalget, hjelpe 20.000 unge ut av fattigdom.
DN170831 Han viser til nye beregninger fra departementet og slår fast at statlige bevilgninger som andel av nye investeringer i 2017 utgjør 70 prosent.
DB170831 Han viser til nye beregninger fra departementet og slår fast at statlige bevilgninger som andel av nye investeringer i 2017 utgjør 70 prosent.
AP170831 Etter at Solberg-regjeringen overtok i 2013, har Gini-indeksen økt fra 0,241 til 0,263 i 2015, som er det siste året SSB har beregninger for.
DN170830 Disse stormene forårsaket skader for henholdsvis 330 milliarder og 295 milliarder kroner, ifølge Watsons beregninger .
DB170830 Vippeposisjonen til Miljøpartiet De Grønne har styrket seg betraktelig, i Norsk regnesentrals beregninger .
DB170830 Fordi Norsk regnesentrals prognoser regner inn at Aps oppslutning styrker seg noe inn i de siste ukene før valget, ligger deres beregninger høyere enn meningsmålingene der Ap har vært nede på 25 prosent og dermed mindre enn Høyre.
AA170830 Disse stormene forårsaket skader for henholdsvis 330 milliarder og 295 milliarder kroner, ifølge Watsons beregninger . ( ©NTB ) ¶
DB170829 Beregninger gjort av The New York Times anslår dødstallene i 2016 til drøye 59.000 personer.
VG170828 Beregninger som departementet har utført på forespørsel fra Faktisk.no, viser at regjeringene til Solberg og Bondevik solgte ut 20 milliarder kroner mer i verdier enn Stoltenberg-regjeringene.
DN170828 Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå kan 900.000 jobber forsvinne de neste 20 årene som følge av at roboter inntar arbeidslivet.
VG170826 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
VG170825 Det viser beregninger InFact har utført basert på deres ferskeste partimåling for VG.
DB170825 Hvis meteorologenes beregninger stemmer, kommer « Harvey » til å bli den kraftigste orkanen som rammer USA på tolv år.
AA170825 Ifølge avisens beregninger har Høyre mistet 130.500 velgere.
DN170824 Oppdaterte beregninger viser at det ikke er noen verdier igjen, og at resten av verdien av lisensen ble skrevet ned », skriver DNO.
DB170824 Etter Dagbladets beregninger var ballen i spill i 48 sekunder av de 2,5 minuttene ( 150 sekundene ) som Mallenco la til.
VG170823 - Vi har gjort noen beregninger på kostnadene.
DN170823 Ifølge beregninger KLP har gjort, har nordmenn 47 milliarder kroner i gevinst på sine fondsinvesteringer.
DB170823 Foreløpige beregninger fra fylkesmannen i Oppland viser at ulven rakk å koste Oppland fylke minst 9 millioner kroner, og at det er forventet at dette tallet vil stige.
DB170823 Om bare tre år vil vi mangle 3229 grunnskolelærere, ifølge beregninger gjort av Gnist-partnerskap, som består av Kunnskapsdepartementet og partene i skolesektoren.
AP170823 Men nye beregninger fra meglerhuset DNB Markets viser at årsaken ligger langt utenfor politikernes herredømme.
AP170823 Høyere andel eldre forklarer nesten hele nedgangen i sysselsettingsandelen, viser beregninger fra meglerhuset DNB Markets.
AP170823 DNBs beregninger viser at 2016 er et unntak.
DB170821 - I valgkampen valgte OBOS på selvstendig grunnlag å gjøre egne beregninger basert på vårt valgløfte om 4 millioner i bunnfradrag og 3 promille i skattesats.
AP170821 ( Det finnes enkle hjelpemidler for slike beregninger ).
AP170821 Men beregninger fra Nav viser at partiets forslag kan påføre pensjonistene store tap - hvis lønnsveksten i samfunnet blir høyere enn ventet.
AP170821 Ifølge Marthinsen i Ap viser Regjeringens egne beregninger at 161.000 pensjonister har fått redusert sin pensjon hvert år siden 2014, og at en pensjonist med 300.000 kr i årsinntekt ville fått om lag 7500 kroner mer i treårsperioden med Aps foreslåtte opplegg.
AP170821 » | Nye beregninger : Pensjonister kan tape hundretusener på forslag fra Ap ¶
AP170820 Men TV 2s beregninger viser at Terje Breivik bare mangler 336 stemmer på å komme inn fra Hordaland.
DB170819 Finansdepartementets beregninger viser hvilke andre virkninger kuttet får : De rikeste 4300 personene i landet får halvparten av det totale skattekuttet.
AP170819 Nav har ikke nøyaktige beregninger om hvem som tilhører det såkalte utenforskapet, men anslår at rundt 400.000 er utenfor mer enn ett år.
AP170819 Rapportens beregninger viser at omtrent 12 milliarder ble unndratt i 2015.
DN170817 Snittet for meningsmålingene i juli var 32,1, ifølge beregninger fra Poll of polls.
AA170817 Snittet for meningsmålingene i juli var 32,1, ifølge beregninger fra Poll of polls.
AA170817 Snittet for meningsmålingene i juli var 32,1, ifølge beregninger fra Poll of polls.
DN170816 Ifølge DNs beregninger har Silvers aksjonærer bidratt med totalt rundt 900 millioner kroner siden oppstart i 2004 / 2005.
DA170816 Ifølge Finansdepartementets egne beregninger har nordmenn i denne inntektsgruppen fått en skattelette på 3.700 kroner i løpet av regjeringsperioden.
DA170816 Det viser SSBs beregninger over utviklingen i det som kalles disponibel realinntekt, det vil si kjøpekraften etter at skatter og endringer i varepriser er trukket fra.
DA170816 Beregninger Finansdepartementet har gjort på fordelingsvirkninger av endringer i skattesystemet viser at desto mer du tjener, jo større skatteletter har du fått i løpet av de siste fire årene.
DA170816 Ifølge Finansdepartementets egne beregninger har nordmenn i denne inntektsgruppen fått en skattelette på 3.700 kroner i løpet av regjeringsperioden.
DA170816 Det viser SSBs beregninger over utviklingen i det som kalles disponibel realinntekt, det vil si kjøpekraften etter at skatter og endringer i varepriser er trukket fra.
DA170816 * Beregninger Finansdepartementet har gjort på fordelingsvirkninger av endringer i skattesystemet viser at desto mer du tjener, jo større skattelette har du fått i løpet av de siste fire årene.
VG170815 - SSBs beregninger viser at beregnet lærermangel i fremtiden er mye mindre nå enn for noen år siden.
AP170815 I tillegg kommer Frp med løfter om å kutte skattene med 65 milliarder kroner, viser Aftenpostens beregninger .
AP170815 I tillegg kommer Frp med løfter om å kutte skattene med 65 milliarder kroner, det viser Aftenpostens beregninger .
AP170814 Sikre tall med utgangspunkt i tidligere beregninger
AP170814 I 2014 foretok departementet beregninger over hva det ville koste å innføre det ROT-fradraget Frp vil innføre, og den gang ble det beregnet til ti milliarder kroner, netto åtte, hvis man kan anta at det fører til noe mindre svart arbeid. 43 - 45 av de 65 milliardene er altså tall Finansde
AP170814 Dokumentet med Aftenpostens beregninger og forutsetninger er oversendt Finansdepartementet for kommentarer.
AP170814 Det viser beregninger gjort av Aftenposten.
AP170814 Departementet har ikke villet gi et substansielt svar, og Frps statssekretær Petter Kvinge Tvedt skriver i en e-post : « Vi har ikke mulighet til å kvalitetssikre deres beregninger eller forutsetninger.
VG170812 Trond Giske nestleder i Arbeiderpartiet, og leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, understreker Røe Isaksens beregninger ikke har Aps modell som utgangspunkt, og sier at partiet selv vil utforme modellen når de overtar regjeringsmakten.
VG170812 Han viser til tall fra kunnskapsdepartementet og beregninger gjennomført i høst som tar utgangspunkt i en norm på kommunenivå på 15 elever per lærer for 1. til 4. trinn og 20 på de øvrige trinnene : ¶
DN170811 - Slike beregninger er alltid forbundet med usikkerhet.
AP170811 Ifølge beregninger fra Verdens helseorganisasjon dør det omkring 260.000 mennesker i trafikken på Kinas fastland hvert år.
AA170811 Ifølge beregninger fra Verdens helseorganisasjon dør det omkring 260.000 mennesker i trafikken på Kinas fastland hvert år. ( ©NTB ) ¶
DB170810 Tiltakene for tidlig innsats som Høyre legger fram i dag, vil koste rundt en milliard kroner i nye penger over fireårsperioden, ifølge partiets beregninger .
DB170808 Beregninger gjort av klimaforskere fra Cicero i høst, viste at SV, MDG og Venstres forslag til statsbudsjett ga størst kutt i klimagassutslipp.
VG170807 Ni bomstasjoner er planlagt mellom Kristiansand og Lyngdal, noe som ifølge NRKs beregninger kommer til å koste 207 kroner.
DN170807 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
AA170807 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
AP170806 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
AA170806 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
DN170805 Utbedringen ville ifølge Luftfartstilsynets beregninger ha kostet minst 300.000 kroner.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DB170804 Finansavisens beregninger viser at de to har tjent store penger på disse investeringene, og mens Midelfart ser ut til å ha en realisert og urealisert totalavkastning på knappe 150 millioner kroner, har Trøim en avkastning på nærmere 350 millioner, basert på konservative anslag.
BT170804 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DN170801 Ifølge beregninger vil en økning på 1 prosentpoeng i utvinningsgrad på de 25 største oljefeltene i produksjon tilsvare omkring 60 milliarder kroner i brutto salgsinntekter.
DB170801 Beregninger på verdensbasis viser at 150 millioner tonn flyter rundt i enorme søppelfyllinger rett under havflaten.
DA170801 Ifølge beregninger vil en økning på 1 prosentpoeng i utvinningsgrad på de 25 største oljefeltene i produksjon tilsvare omkring 60 milliarder kroner i brutto salgsinntekter.
DA170730 - Ifølge våre beregninger skylder flyselskapene norske passasjerer over 660 millioner i kompensasjon for forsinkede, innstilte eller overbookede flyreiser, sier Mia Anfinsen, som er marketingansvarlig i AirHelp, et internasjonalt selskap som hevder å ha hjulpet mer enn to millioner passasjerer med å få kompensasjon.
AA170730 Dette gjelder få saker, der vi hadde gjort beregninger , men ikke ført dette inn i vedtakene.
VG170729 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
VG170728 Klimamodellene er avanserte teoretiske beregninger av hvordan vær og klima utvikler seg på kloden, og beregningen treffer godt på temperaturøkningen i Norge, som nærmer seg én grad økning.
FV170728 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DB170728 Det Jonas Gahr Støre kaller en « ansvarlig » olje-, miljø- og klimapolitikk er altså å fornekte klimaforskernes beregninger og advarsler, tro på magiske teknologiske løsninger som Arbeiderpartiet og Høyre allerede har mislyktes med å lansere, og håpe at alle andre land drar lasset mens Norge kan fortsette som før.
AP170728 Dette gjelder få saker, der vi hadde gjort beregninger , men ikke ført dette inn i vedtakene.
AA170726 - NVE har gjort beregninger på hva vi forventer av klimaendringer på vassdrag.
VG170724 Nye beregninger fra Kongressens budsjettkontor viser at 32 millioner amerikanere vil kunne stå uten helseforsikring innen 2026, dersom Senatet vedtar å avskaffe Obamacare uten å ha på plass en ny helsereform.
DN170724 Beregninger gjort av DN viser at verdiøkningen i markedsbaserte omløpsmidler i all hovedsak kommer fra investeringen i Norway Royal Salmon.
DN170723 Besøkstallene så langt i juli - med elleve dager igjen av måneden - på rundt 580.000, ifølge DNs beregninger av Filmwebs kinotopp.
DN170720 Nye beregninger fra Kongressens budsjettkontor viser at tallet er 32 dersom man avskaffer Obamacare uten noen ny plan.
AP170720 - Beregninger viser full dekning for alle innenfor det offentlige for tannhelsetjenester, kan koste opp til 10 mrd. kroner i året.
AA170720 Nye beregninger fra Kongressens budsjettkontor viser at tallet er 32 dersom man avskaffer Obamacare uten noen ny plan.
VG170718 Beregninger viser også at risikoen for ulykker stiger betraktelig etter man har blitt pensjonist.
VG170717 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
DN170717 - Både de offisielle økonomiske statistikkene og våre beregninger viser at veksten holdt seg bra i andre kvartal.
DN170717 - Både de offisielle økonomiske statistikkene og våre beregninger viser at veksten holdt seg bra i andre kvartal.
DB170717 Nå forteller hun, på grunnlag Scheel-utvalget, det offentlig nedsatte utvalget som har lagt grunnlaget for de siste års skattereform, og beregninger deres, at 20 prosent, i beste fall 40 prosent, av statens tapte inntekter kan bli dekket av høyere skatteinntekter på lengre sikt.
VG170715 Forskerne har justert i sine beregninger for faktorer som sosiale forhold, inntekt og utdannelse.
DB170715 Det nærmeste vi kommer er beregninger Eirik Løkke og Torstein Ulserød gjorde for Tankesmien Civita i 2015.
DB170713 Med dagens karbonutslipp passeres denne kritiske grensen allerede innen 10 til 20 år ifølge FNs klimapanels beregninger .
DB170713 COWI gir ingen forklaring på hvorfor de, etter å ha bestilt tall fra NILU om effekten av sonen, velger å bruke helt andre tall i sine beregninger .
VG170712 Politiets anslag har blitt møtt med skepsis, og flere frivillige forskere har kommet frem til helt andre dødstall med sine beregninger , i et forsøkt på å fylle tomrommet av offisiell informasjon.
DB170712 Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at vi kommer til å mangle minst 3200 lærere allerede i 2020.
DB170711 Én ting er dersom man ikke har statistisk kompetanse til å ettergå mer detaljerte faglige beregninger , men så elementære kontroller som å sjekke hva folk egentlig ble spurt om i din undersøkelse, burde være en selvfølge i alle slike sammenhenger.
AP170711 år, ifølge forskernes beregninger .
VG170708 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
DB170707 Man kan ikke regne med full tilbakebetaling, men den beregnede selvfinansieringsgraden er likevel langt høyere enn for de skattekuttene Scheel-utvalget vurderte i sine beregninger av dynamiske effekter.
AP170707 Oljeprisen vil rase ¶ Beregninger som er gjort av det norske konsulentfirma Rystad Energy for folkene bak rapporten, viser at det vil føre til at oljeprisen faller til omkring 25 dollar fatet.
AP170707 I USA vil bilparken i 2030 bestå av 40 prosent tradisjonelle biler, etter hans beregninger .
AP170707 - Økonomi, sier Seba og viser til at ifølge deres beregninger vil en gjennomsnittlig amerikansk familie spare 6500 dollar ( 54.000 kroner ) i året.
AA170707 En universitetslærer med internasjonalt nettverk har syv ganger så store flyrelaterte CO₂-utslipp per år som gjennomsnittsnordmannen, viser beregninger .
DA170706 Norsk Vann vil presentere beregninger for hvor mye vann- og avløpsgebyrene må økes med, i løpet av de nærmeste ukene.
AA170706 Selv om området IS kontrollerer stadig krymper, er det fortsatt om lag 300 IS-krigere igjen i sentrum av Mosul, ifølge det irakiske militærets beregninger onsdag.
AA170706 Ifølge statsviteren Svein Thore Marthinsens beregninger får vi et regjeringsskifte dersom årets valgkamp følger trenden fra de siste 17 årene.
VG170705 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
DN170705 - Uten å ha gjort noen vitenskapelige beregninger på dette, er jeg sikker på at det hadde skapt betydelig mer vekst i økonomien på mellomlang og lang sikt, på grunn av mer trygg og forutsigbar politikk, sier han.
DN170705 Flere av dem avviste Boeris beregninger som politisk motiverte og ikke troverdige.
DB170705 Beregninger viser at det ikke er farlig å spise bær med de målte nivåene.
DB170705 Beregninger viser at det ikke er farlig å spise bær med de målte nivåene, ifølge Mattilsyn et.
AA170705 Beregninger viser at det ikke er farlig å spise bær med de målte nivåene.
AA170705 Beregninger viser at det ikke er farlig å spise bær med de målte nivåene, ifølge Mattilsynet.
NL170704 Utbyggingen vil totalt sett gi 47.000 årsverk, men i følge Statoils egne beregninger vil bare 1800 av disse havne i Nord-Norge, hvilket er 3,8 prosent !
DB170704 Vi skal ikke fortape oss i tall og beregninger , men underreguleringen medfører at lavere reallønnsvekst enn 0,75 % vil gi pensjonistene negativ kjøpekraftsutvikling.
VG170703 Pollofpolls sine nasjonale beregninger kan gi et noe annerledes utslag på mandatfordelingen.
VG170703 I denne saken brukes pollsofpolls.no sine beregninger nedbrutt på fylkesnivå.
VG170703 * 1 Arbeiderpartiet ( 50 prosent ), Høyre ( 46 prosent ) og Senterpartiet ( 45 prosent ) ligger an til å få høyest andel kvinner på tinget, ifølge pollofpolls' beregninger . * 1 Blant partiene som per nå ligger under sperregrensen ligger Venstre an til å få valgt inn to menn og en kvinne : Abid Raja, Terje Breivik og Trine Skei Grande.
DN170703 Ifølge Eurostats beregninger var det i alt 19,1 millioner arbeidsløse i EU i mai.
AP170703 Utvalgets beregninger viser at « i størrelsesorden » 4,9 milliarder kroner blir hentet inn igjen til statskassen når alle effektene på lengre sikt har virket.
AP170703 Utvalgets beregninger viser at « i størrelsesorden » 4,9 milliarder kroner blir hentet inn igjen til statskassen når alle effektene på lengre sikt har virket.
AA170703 Ifølge Eurostats beregninger var det i alt 19,1 millioner arbeidsløse i EU i mai.
DN170630 Ifølge DNs beregninger sitter Fredriksen og Frontline igjen med en gevinst på 6,5 millioner kroner, inkludert utbytter, fredag.
DA170630 - Ifølge våre beregninger skylder flyselskapene norske passasjerer over 660 millioner i kompensasjon for forsinkede, innstilte eller overbookede flyreiser, sier Mia Anfinsen, som er marketingansvarlig i AirHelp, et internasjonalt selskap som hevder å ha hjulpet mer enn to millioner passasjerer med å få kompensasjon.
DB170629 I denne rapportutgaven har RIF gjort helt nye beregninger siden 2010-utgaven, blant annet på grunn av bedre grunnlag fra etatene og mer nøyaktige egne undersøkelser. 2010-utgaven kan derfor ikke direkte sammenlignes med 2015-utgaven, noe som trolig forklarer at oppgraderingsbehovet har økt til 2600 milliarder kroner ( 2014-kroner ) av en estimert total
AA170629 Ifølge nyhetsbyrået AFPs beregninger har 274 palestinere, 42 israelere, to jordanere, to amerikanere, en brite, en eritreer og en sudaner blitt drept i trefninger siden konflikten i områdene eskalerte i oktober 2015. ( ©NTB ) ¶
VG170628 Flere organisasjoner hevder tallet er langt høyere, blant annet London-baserte Airwars, som med beregninger fra journalister og granskere har kommet fram til at dødstallet er minst 3.681.
DN170628 Ingen har tidligere tallfestet dette, men det er viktig i oppbyggingen av kunnskap om effektene av lakselus og mange aktører har etterlyst slike beregninger av effekter på bestandene, sier Forseth.
DA170628 Beregninger som Poll of polls har foretatt, viser at dagens opposisjonspartier ville fått flertall på Stortinget med 92 representanter dersom det hadde vært valg nå.
AP170628 Beregninger som Poll of polls har foretatt ved gjennomgang av ti målinger, viser at dagens opposisjonspartier ville fått flertall på Stortinget med 92 representanter dersom det hadde vært valg nå.
VG170627 Alkohol sto for rundt 150.000 kroner, etter VGs beregninger .
VG170627 Hun mener beregninger viser at Aps forslag vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.
VG170627 Det viser nye beregninger fra Statens vegvesen som har sett på hva bilistene må betale når den nye motorveien fra Lysaker til Drengsrud i Asker står ferdig.
VG170627 Det har ikke vært mulig å bringe på det rene om det er gjort ytterligere beregninger .
AP170627 Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.
AP170627 Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.
DN170626 Private utfører i dag bare 15 prosent av oppgavene som det offentlige kan sette ut, viser beregninger som analyseselskapet Oslo Economics har gjort for Virke.
DA170626 En Sentio-måling utført for Ap denne måneden viser riktig nok 29 prosent i oljefylket, men Poll of Polls beregninger gir status quo i Rogaland med 23,1 prosent og fremdeles tre mandater i september.
AA170626 EUs egne beregninger viser at en skjerping til 30 prosent vil føre til at behovet for importert gass blir 12 prosent lavere enn hvis målet hadde blitt stående på 27 prosent.
AA170626 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.
NL170624 årlige driftsutgifter de neste tiårene, ifølge beregninger fra Forsvarsdepartementet.
DB170623 Ifølge våre beregninger trengs det noe så massivt som Mars for å forårsake avviket vi har målt, sier Volk.
DB170623 Miljødirektoratets beregninger av tidligere politikk har da også vist betydelige utslippsgap.
VG170622 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
DN170622 De reagerer også på at staten ikke tok med seg oljeprisfallet fra 2014 til 2016 i sine beregninger .
VG170621 Bush 0 dager, ifølge beregninger som avisen har gjort.
VG170621 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170621 Usikkerheten er selvsagt stor, men dette er de beste beregninger det er mulig å gjøre.
SA170621 Beste beregninger
SA170621 Finansdepartementets beregninger legger nivået på formuer til grunn og sammenligner med kutt i inntektsskatten.
SA170621 Finansdepartementets beregninger for fireårsperioden 2014 - 2017 gir et anslag for samlet skattereduksjon på om lag 19,7 milliarder kroner.
NL170621 I likhet med andre deler av Langtidsplanen er det for mange løse tråder både gjennom økonomiske beregninger og konklusjonene.
DN170621 Finansdepartementets beregninger legger nivået på formuer til grunn og sammenligner med kutt i inntektsskatten.
DN170621 Finansdepartementets beregninger for fireårsperioden 2014 - 2017 gir et anslag for samlet skattereduksjon på om lag 19,7 milliarder kroner.
DA170621 Finansdepartementets beregninger legger nivået på formuer til grunn og sammenligner med kutt i inntektsskatten.
DA170621 Finansdepartementets beregninger for fireårsperioden 2014 - 2017 gir et anslag for samlet skattereduksjon på om lag 19,7 milliarder kroner.
AP170621 Når vi legger frem budsjettet for 2018 vil vi ha bedre beregninger , og oppdatert status om utslippene.
AP170621 En hybrid tilnærming som kombinerer noen beregninger fra Scenario 1 og noen fra Scenario 3 basert på hva KLI ( Klimaetaten ) mener kan forventes.
AA170621 Finansdepartementets beregninger legger nivået på formuer til grunn og sammenligner med kutt i inntektsskatten.
AA170621 Finansdepartementets beregninger for fireårsperioden 2014 - 2017 gir et anslag for samlet skattereduksjon på om lag 19,7 milliarder kroner.
VG170620 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
VG170620 Det betyr en enorm varmetransport ! * Beregninger av varmen som transporteres med Golfstrømmen inn i Norskehavet tilsier at den er 5 000 ganger Norges eget energiforbruk : 300 Terrawatt.
DA170619 Ifølge Grandhagens beregninger vil en gradvis opptrapping mot 2 prosent av BNP fram mot 2024, og deretter 2 prosent i resten av 20-årsperidoden, gi Forsvaret rundt 180 milliarder kroner ekstra å rutte med.
AP170619 Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og to samarbeidspartnere har nylig publisert en artikkel basert på Helsedirektoratets beregninger av samfunnskostnader ved sykdom og ulykker.
VG170618 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
AP170618 Kun 43,4 prosent av de stemmeberettigede gikk til urnene i den andre runden av parlamentsvalget, ifølge Ipsos' beregninger klokken 18.35.
AP170618 Statoil ønsker ikke å kommentere Mohns beregninger , men viser til bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.
DB170617 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det i stor grad kan nås ved å gjennomføre den politikken som allerede er vedtatt.
SA170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.
DN170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.
AP170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.
AP170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.
AA170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.
AA170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det i stor grad kan nås ved å gjennomføre den politikken som allerede er vedtatt.
DA170615 - Justisdepartementet må gjøre nye beregninger når det gjelder støybildet, mener han.
AP170615 Det viser beregninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet basert på satsene pr. barn i de enkelte landene.
SA170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
NL170614 Beregninger viser at MSM tilfører kommunen verdier mellom 15 og 20 millioner årlig.
FV170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
BT170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170613 De nye bomstasjonene skal også bidra til å redusere trafikken, og dermed klimagassutslipp og luftforurensing, ifølge beregninger fra Oslopakke 3-sekretariatet.
AP170611 Et slikt resultat vil ifølge gallupinstituttenes beregninger gi partiet rent flertall på mellom 350 og 415 mandater.
VG170610 Ifølge beregninger gjort av samferdselsdepartementet vil Aps seks nye prosjekter koste ca. 18 milliarder kroner.
VG170610 Bakgrunn : Regjeringen vil bruke 1000 milliarder kroner på transportplan ¶ Beregninger
AA170610 Spennvidden av prosjekttyper er stor, fra mekaniske og tekniske løsninger for en bedrift til teoretiske beregninger hos forskere eller til hjelp i eldreomsorg og for ungdommer på det menneskelige plan.
VG170609 Noen beregninger viser at valgdeltagelsen blant de unge kan ha vært så høy som 72 prosent, noe som ifølge avisen i stor grad krediteres Labour-leder Jeremy Corbyn.
DN170609 Ved 10-tiden fredag formiddag viste BBCs beregninger at de konservative vil trenge ti representanter for å oppnå de nødvendige 326 setene i Parlamentet.
BT170609 Et slikt resultat vil ifølge gallupinstituttenes beregninger gi partiet rent flertall på mellom 350 og 415 mandater.
AA170609 Ved 10-tiden fredag formiddag viste BBCs beregninger at de konservative vil ti representanter for å oppnå de nødvendige 326 setene i Parlamentet.
AA170609 Like før klokken sju fredag morgen viste BBCs beregninger at de konservative vil mangle åtte representanter.
DN170608 KLPs beregninger viste at samlet gevinst i fond er 47 milliarder kroner og at nordmenn derfor kan spare 14 milliarder kroner i skatt.
DN170608 « Våre beregninger viser at den store økningen i beholdningen av boliger sammen med litt tilstramming i kredittgivning, vil få boligprisene til å utvikle seg svakt framover, og falle gjennom 2018 og de neste to årene.
DN170608 « Våre beregninger viser at den store økningen i beholdningen av boliger sammen med litt tilstramming i kredittgivning, vil få boligprisene til å utvikle seg svakt framover, og falle gjennom 2018 og de neste to årene.
DN170608 - Våre beregninger peker i retning av at eksporten tar seg opp i tiden fremover.
DA170607 Komiteen har sendt en rekke henvendelser til departementet med spørsmål om beregninger ved ulike endringer i jordbruksoppgjøret.
AP170607 Der kan man jo sikkert i ettertid si at man burde ha kjørt en ny runde etter at Multiconsult hadde levert sine beregninger .
AP170607 - Vi har gjort egne beregninger som vi svært gjerne skulle sett at Riksrevisjonen hadde kontrollert, som viser at 66 prosent knytter seg til manglende leveranser til entreprisegrunnlaget, altså saken med Multiconsult.
AP170607 Der kan man jo sikkert i ettertid si at man burde ha kjørt en ny runde etter at Multiconsult hadde levert sine beregninger .
AP170607 - Vi har gjort egne beregninger som vi svært gjerne skulle sett at Riksrevisjonen hadde kontrollert, som viser at 66 prosent knytter seg til manglende leveranser til entreprisegrunnlaget, altså saken med Multiconsult.
VG170606 - Stortingets beregninger viser at 66 prosent av overskridelsene skyldes prosjekteringsgrunnlaget fra Multiconsult og 20 prosent om uforutsette forhold underveis, sier hun.
VG170606 Nederst i denne artikkelen kan du se hvilke store prosjekter i NTP som er lønnsomme eller ulønnsomme, ut fra transportetatenes beregninger .
VG170606 Men nye beregninger har overbevist Stortinget om at veien nå skal bygges i en etappe fram til Ramstadsletta, og prisen er nå 13,2 milliarder kroner.
DN170606 Totalt viser Stortingets beregninger at kostnadsøkningen i prosjektet er på 700 millioner kroner.
DN170606 I beregningene av gjennomsnittlig kvadratmeterpris og medianpris brukes beregninger for siste seks måneder for å få tilstrekkelig stort nok datagrunnlag.
DB170606 Totalt viser Stortingets beregninger at kostnadsøkningen i prosjektet er på 700 millioner kroner.
DB170606 Totalt viser Stortingets beregninger at kostnadsøkningen i prosjektet er på 700 millioner kroner.
DA170606 - Det er kun gjort foreløpige beregninger av dette.
AA170606 Totalt viser Stortingets beregninger at kostnadsøkningen i prosjektet er på 700 millioner kroner.
VG170605 Det gjenstår imidlertid fortsatt beregninger om hvor store bominntekter som må til for å dekke de enorme investeringene i Oslopakke 3, som ny T-banetunnel, ny Fornebubane og ny E18.
DN170605 H&M reagerer på Nordea-sjefens beregninger .
DA170605 - Vi må ha noen flere beregninger av takstene, men er enige om prinsippene og kommer også til å bli enige om de siste detaljene, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli ( H ) til NRK etter forhandlingsmøtet.
VG170604 Mye Toyota og VW ¶ Beregninger BilNorge har gjort med basis i tall fra OFV viser at det ved utgangen av mai er ombygd rundt 500 SUV-er/flerbruksbiler til varebiler på grønne skilt.
AA170603 London-baserte Airwars, som baserer seg på beregninger fra journalister og granskere, sier at det korrekte tallet er over 3.800 sivile drept i USAs angrep.
SA170602 Nasas beregninger er basert på en rekke høydemålinger som måler vannstanden fra verdensrommet.
DB170602 I følge regjeringens egne beregninger , vil Nasjonal transportplan ikke være i nærheten av å redusere klimautslippene så mye som vi har lovet.
BT170602 For å kunne begrense global temperaturøkning til under to grader, tyder beregninger på at rike land må kutte utslippene med rundt 80 prosent innen 2030.
AP170602 Ulykkeskommisjonens beregninger viser at lastebilen rygget 14,4 meter på 3,5 sekunder før ulykken inntraff.
AA170602 Beregninger fra Transportøkonomisk institutt ( TØI ) viser at mens det sykles i 18 kilometer i timen med elsykkel, er gjennomsnittsfarten på sykkel uten motor 16,8 kilometer i timen.
AA170602 På bakgrunn av beregninger utført av Finanstilsynet og Norges Handelshøyskole mener Forbrukerrådet at alle de tre fondene i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014 ble forvaltet passivt - som såkalte indeksfond.
DA170531 Det er gjort beregninger som viser at en ulykke ved et av Russlands kraftverk på Kolahalvøya kan nå over den norske grensen på to timer.
AP170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig blir belastet for én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
AP170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig belastes for anslagsvis én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
AP170531 Ifølge Norsk Familieøkonomis beregninger kan boligeiere av en bolig verdt 10 millioner kroner, med to boenheter, ha betalt 12.000 kroner for mye i eiendomsskatt i 2017 : ¶
AP170531 Det samme vil bli tilfellet neste periode, viser båre beregninger .
AA170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig belastes for anslagsvis én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
AA170531 Det viser nye beregninger fra EUs statistikkbyrå Eurostat.
NL170530 Det går fram av beregninger gjort av FNs matvareprogram FAO.
DB170530 Det skyhøye fradraget skjermer ikke bare dem med dårligst økonomi, viser Dagbladets beregninger : ¶
DB170530 Dagbladets beregninger inkluderer kun leiligheter som er tinglyst med én eier hos Statens kartverk.
DA170530 Dette viser beregninger som det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press har innhentet fra et tjuetalls klimaforskere.
AP170529 Selv om usikkerheten ved slike beregninger er høy, gir de likevel en god pekepinn på omfanget.
AP170529 Basert på en lang rekke beregninger og forutsetninger er dette hovedkonklusjonene fra de tre forskerne når det gjelder Skandinavia : ¶
AP170529 Selv om usikkerheten ved slike beregninger er høy, gir de likevel en god pekepinn på omfanget.
AP170529 Basert på en lang rekke beregninger og forutsetninger er dette hovedkonklusjonene fra de tre forskerne når det gjelder Skandinavia : ¶
AA170529 Forsvarsdepartementet i USA, Pentagon, bestrider dødstallene fra organisasjonene, som er langt høyere enn USAs egne beregninger .
AA170529 Flere organisasjoner hevder tallet er langt høyere, blant annet London-baserte Airwars, som med beregninger fra journalister og granskere har kommet fram til at dødstallet er minst 3.681. ( ©NTB ) ¶
DB170528 Beregninger selskapet har gjort, viser at 20 prosent av turistene fortsatt reiser på ferie utenlands uten gyldig reiseforsikring.
DN170526 Martin Berg Johansen sier imidlertid til nettstedet at de i sine beregninger så godt som mulig har forsøkt å ta høyde for usikkerhet rundt kausalitet. | - Til slutt kommer regnskapets dag, og det vet jeg ¶
DN170526 - Hvis du spiser sjokolade 2 - 6 ganger i uken, og sammenligner deg med en person som stort sett aldri spiser sjokolade, så viser våre beregninger at din risiko for å få atrieflimmer er 20 prosent lavere i forhold til personen som ikke spiser sjokolade, sier forsker Martin Berg Johansen om resultatet av studien, til Videnskap.
DN170524 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands hvert år, blir belastet for én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
DB170524 I følge statens egne beregninger er veien er massivt samfunnsøkonomisk ulønnsom.
AP170524 Ferske beregninger fra Kongressens uavhengige budsjettkontor viser at republikanernes nye helsereform vil skape alvorlige konsekvenser for amerikanere med dårlig råd.
SA170523 Emil Aal Dahle gjorde beregninger allerede i 1980 som påviste at mange menneskeliv kunne vært spart om dørene hadde vært lukket om bord slik at vannet ikke hadde fosset inn.
DB170523 Og deres beregninger ble brukt til det samme som det vi bruker matematikeres beregninger til i vår tid : Til svære prosjekter, til å bygge festninger og palasser, bruer og moloer, fly og raketter, og til å forstå verdensrommet, osv.
DB170523 Og deres beregninger ble brukt til det samme som det vi bruker matematikeres beregninger til i vår tid : Til svære prosjekter, til å bygge festninger og palasser, bruer og moloer, fly og raketter, og til å forstå verdensrommet, osv.
DA170523 Vi trenger gode beregninger på hva prosjektene kommer til å koste, og vi må vite om prosjektene er realistiske.
NL170522 Vi mente derfor at wavelets kunne ha et stort potensiale i kjemiske beregninger , og vi syntes dette var et spennende og utfordrende problem.
NL170522 I 2004 ønsket vi å ta dette enda et steg videre, ved å se om wavelets også kunne brukes i molekylære beregninger .
NL170522 Gjennom det arbeidet vi la ned med bruk wavelets i kjemiske beregninger, har vi utviklet det som antagelig er verdens mest effektive program for nøyaktige beregninger av molekylers elektronstruktur, og denne koden er nettopp basert på bruk av wavelets.
NL170522 Gjennom det arbeidet vi la ned med bruk wavelets i kjemiske beregninger , har vi utviklet det som antagelig er verdens mest effektive program for nøyaktige beregninger av molekylers elektronstruktur, og denne koden er nettopp basert på bruk av wavelets.
DN170522 Om man legger til grunn den gjennomsnittlige aksjekursen i selskapet uke for uke, ikke medregnet utbytter, har Fredriksen solgt aksjer for omtrent 460 millioner kroner siden slutten av september i fjor, ifølge DNs beregninger .
BT170522 april 2002 til Innovest ba Amund Gulsvik Innovest foreta beregninger av kostnader Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen ville ha for å gjennomføre studien.
AP170522 Nye beregninger viser null trafikkvekst ¶
AP170522 Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken, takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter.
BT170520 Det internasjonale energibyrået IEA kom i fjor med beregninger for hva som ville skje med etterspørselen etter olje og gass dersom man skulle nå målet om å holde den globale oppvarmingen « godt under » to grader.
AP170520 Det internasjonale energibyrået IEA kom i fjor med beregninger for hva som ville skje med etterspørselen etter olje og gass dersom man skulle nå målet om å holde den globale oppvarmingen « godt under » to grader.
SA170516 Foreløpige beregninger viser dessuten at sysselsettingen økte svakt, med 0,1 prosent, tilsvarende rundt 3.100 personer i fjerde kvartal i fjor.
DB170516 Foreløpige beregninger viser dessuten at sysselsettingen økte svakt, med 0,1 prosent, rundt 3100 personer i fjerde kvartal i fjor.
AA170516 Foreløpige beregninger viser dessuten at sysselsettingen økte svakt, med 0,1 prosent, tilsvarende rundt 3.100 personer i fjerde kvartal i fjor.
DN170515 Nye beregninger ga 5,5 milliarder ekstra ¶
DA170515 Det viktigste er at målinger og beregninger kan vise betydelige reduserte utslipp fram mot 2030.
DA170515 - At vi kan vise fram løsninger og teknologi som er tatt i bruk, og at vi kan vise til målinger og beregninger som viser store utslippsreduksjoner fra ikke-kvotepliktig sektor.
DA170515 Tidligere beregninger av iskanten var gjort på bakgrunn av beregninger fra perioden 1967-1989.
DA170515 Tidligere beregninger av iskanten var gjort på bakgrunn av beregninger fra perioden 1967-1989.
DN170514 Nye beregninger ga 5,5 milliarder ekstra ¶
DA170513 Med de nye bomstasjonene vil man, ifølge beregninger Vegvesenet har gjort, måtte betale bompenger når man bruker bilen i tre av fire tilfeller, skriver Motor.
DN170511 | Nye beregninger ga 5,5 milliarder ekstra ¶
DB170511 Han sier han har gjort beregningen basert på lang erfaring som byggmester og takstmann og at han har gjort detaljerte beregninger av priser på materiale og arbeid.
AA170511 Sp har så liten tiltro til regjeringens beregninger at de har bestilt en gransking av kostnadene, som skal gjennomføres av analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse.
VG170510 REVISOR : Helge Bettmo la tidligere denne uken fram sine beregninger om Jensens private forbruk.
VG170510 Forsvarets ekspertvitne vil komme med sine beregninger om hvor mye det kostet å pusse opp dette badet i 2006.
SA170510 Beregninger viser at de fleste fotgjengere blir drept i fotgjengerfelt.
AP170510 Parallelle beregninger i en superkluster-datamaskin tok rundt 300.000 CPU-timer.
VG170509 Før rettssaken mot Jensen startet, hvor han står tiltalt for medvirkning til hasjsmugling og grov korrupsjon, sa Jensen-forsvarer John Christian Elden at det ikke fantes fnugg av bevis for et overforbruk, og at deres egne beregninger viser at Jensen-regnskapet gikk i null.
DB170509 Siden det er stor usikkerhet knyttet til om en virkelig vil oppdage de uoppdagede ressursene en antar å ha og om de vil være lønnsomme å utvinne i framtida, understreker han at deres beregninger er worst case-scenarier.
AP170509 Beregninger har vist at én av 30 arbeidsrelaterte dødsfall i Tyrkia er en barnearbeider.
AA170509 Flere av fagforbundene har engasjert Samfunnsøkonomisk analyse i beregninger av kostnaden av nedtrapping av norsk olje- og gassutvinning, skriver Dagbladet.
VG170508 Hun viste til VGs beregninger som viser at regjeringens skattelette har gitt folk flest ti kroner i lettelser, mens Norges hundre rikeste i snitt har fått 1600 kroner dagen.
AP170508 Front Nasjonal kommer nå til å satse og beregninger gjort for Francetvinfo viser at det kan få mellom 20 og 40 medlemmer av de 577 plassene i nasjonalforsamlingen.
DN170507 - Vi vet at uansett våre beregninger , så vil de være feil.
DA170507 Dagens Næringsliv viste fredag til beregninger fra Finansdepartementet som anslår at Frps partiprogram innebærer skatte- og avgiftskutt på mer enn 50 milliarder kroner.
DA170507 Frps foreslåtte partiprogram innebærer kutt i skatter og avgifter med over 50 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Finansdepartementet.
DA170507 Dagens Næringsliv viste fredag til beregninger fra Finansdepartementet som anslår at Frps partiprogram innebærer skatte- og avgiftskutt på mer enn 50 milliarder kroner.
VG170506 Beregninger fra NAV viser at det koster rundt 30 millioner kroner årlig å sende slippene ut i posten til 570.000 pensjonister.
AA170506 Frps foreslåtte partiprogram innebærer kutt i skatter og avgifter med over 50 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Finansdepartementet.
VG170505 Flere av Listhaugs støttespillere skal også ha vært frustrerte fordi Jensen ikke omtalte beregninger av innvandringens kostnader for samfunnet i meldingen som et « innvandringsregnskap », noe Frp har lovet at de skulle lage når de kom i regjering.
AP170505 Beregninger gjort av Francetvinfo viser at partiet kan få mellom 20 og 50 mandater av 577.
AP170505 Beregninger gjort av Francetvinfo viser at partiet kan få mellom 20 og 50 mandater av 577.
AA170505 Ifølge beregninger fra Norsk olje og gass er brutto salgsverdi av de utvinnbare ressursene utenfor Nordland VII og Troms II på 225,4 milliarder kroner.
VG170504 Samtidig viser beregninger at så mange som fem millioner kronikere kan miste helseforsikringen med den nye reformen.
SA170504 Skattelettelsene kommer til tross for at regjeringens egne beregninger viser at pensjonistene det siste tiåret har hatt vesentlig bedre reallønnsutvikling enn yrkesaktive.
SA170504 Skattelettelsene kommer til tross for at regjeringens egne beregninger viser at pensjonistene det siste tiåret har hatt vesentlig bedre reallønnsutvikling enn yrkesaktive.
DN170504 Skattelettelsene kommer til tross for at regjeringens egne beregninger viser at pensjonistene det siste tiåret har hatt vesentlig bedre reallønnsutvikling enn yrkesaktive.
DN170504 Finansminister Siv Jensen har fått beregninger som viser at Arbeiderpartiets Lofoten-kompromiss gir 225 milliarder kroner i tapte inntekter.
DA170504 Det viser med all tydelighet beregninger forsker Kristin Aarland ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, har gjort for DNB.
DA170504 Skattelettelsene kommer til tross for at regjeringens egne beregninger viser at pensjonistene det siste tiåret har hatt vesentlig bedre reallønnsutvikling enn yrkesaktive.
DN170503 Ifølge DNs beregninger har DNB Markets-sjefen tjent 115 millioner kroner på ti år.
AP170502 Francetvinfo har gjort beregninger som viser at med et valgresultat som i første runde, kan Nasjonal Front få mellom 20 og 50 mandater i valget til nasjonalforsamling i juni.
AP170502 Beregninger viser at på en heldig dag vil hun kunne få inntil 47 prosent.
AA170502 · Inkludere støyvurderinger og - beregninger allerede i startfasen av et fortettingsprosjekt ¶
AA170502 Imidlertid er det gjort beregninger som viser at disse støykravene vil ha svært liten effekt på den generelle trafikkstøyen fram til år 2030.
DN170430 Familiene bak oppdrettsselskapet blir sittende med omlag 2/3 av aksjene i det nye selskapet, og hadde etter DNs beregninger samme uke verdier for rundt 1,7 milliarder kroner.
DB170428 Statnett opererer med i hvert fall det dobbelte av NVEs beregninger .
DB170428 Han sikter til NVEs beregninger som sier at Norden samlet sett vil kunne ha et såpass stort overskudd.
AP170428 Det ble også gjort beregninger som viste at det ville blitt vesentlig dyrere å legge inn et krav om at én leverandør ikke kunne få alle fire områdene.
AP170428 Det ble også gjort beregninger som viste at det ville blitt vesentlig dyrere å legge inn et krav om at én leverandør ikke kunne få alle fire områdene.
FV170427 Helt nye beregninger viser at man kan flytte konteinerhavna til Kongsgård, utvide aktiviteten betydelig og likevel klare å holde seg under grensene for lovlig støy.
VG170426 Vi ønsker også å legge press på myndighetene for at de skal lage sine egne beregninger , og legge dem til grunn når de tar beslutninger i transportsaker, sier Serafimova.
VG170426 Hun sier de har brukt et gjennomsnitt av flere beregninger som Europakommisjonen baserer sine tall på : European Commission Staff Working Document ( 2013 ), EU-parlamentet, The European Economic and Social Committee, CoR ( Clean Air Programme ) og en såkalt Impact Assessment som er et underlagsmateriale til en sak som har gått fra Europakommisjonen til
DN170426 På toppen kommer de ukjente byggekostnadene for muren, som ifølge enkelte beregninger vil komme opp i 150 milliarder kroner eller mer.
DN170426 Ifølge EUs egne beregninger er det snakk om tre millioner mennesker.
DN170426 Siv Jensens beregninger : Innvandrermenn « koster » fire millioner kroner mer enn norskfødte menn ¶
DB170426 Ifølge EUs egne beregninger er det snakk om tre millioner mennesker.
DN170425 Dette er basert på en effektiv skatt på 85 prosent, ifølge Bloomberg, som har sett rapporter og beregninger fra det anerkjente selskapet.
DA170424 Dagsavisen har sammenstilt beregninger av dødsfall fra klimaendringer og terror.
SA170423 Et lite, sort hull av lett djeveldyrking og liksminke oppstår, og inn i dette trykkes det pizza som etter journalistiske beregninger koster nesten 3000 kroner kvadraten.
DB170423 Ifølge Gjensidiges beregninger skjer det så mange som mellom 500 og 1.000 uhell årlig i norske vaskehaller.
AP170421 For årene 1998 - 2016 er svaret ifølge Wulfsbergs beregninger slik : ¶
AP170421 For årene 1998 - 2016 er svaret ifølge Wulfsbergs beregninger slik : ¶
AP170421 For årene 1998 - 2016 er svaret ifølge Wulfsbergs beregninger slik : ¶
DB170420 Temaet er klimaeffekter av budsjettavtalens planlagte opptrapping av matbasert biodrivstoff til 12 prosent i 2020, og mine beregninger som viser at utslippene øker som følge av dette.
DB170420 Premissene for mine beregninger er i tråd med det internasjonale klimapanelets anbefalinger, og beregningene er i samsvar med Miljødirektoratets egne.
DB170420 Også Miljødirektoratets beregninger viser at Norges bruk av matbasert biodrivstoff øker utslippene.
DB170420 Martiniussen mener også at mine beregninger bygger på tvilsomme premisser, ved at jeg inkluderer utslipp fra såkalte indirekte areaendringer ( indirect land use change, ILUC ).
DB170420 Martiniussen mener at beregningene jeg har gjort bygger på tvilsomme premisser som få andre legger til grunn, og at Miljødirektoratets beregninger av det samme gir motsatt resultater.
DB170420 Martiniussen kritiserer meg videre for at jeg i SSB-notat 2017/16 ikke inkluderte den planlagte bruken av såkalt avansert biodrivstoff i mine beregninger .
DB170420 Det er i dag helt vanlig å inkludere ILUC-utslipp i denne typen beregninger .
SA170419 I hvert fall ikke når beregninger viser at det skapes 1,7 arbeidsplasser per GW/H som produseres.
AP170419 Hun viser til at de ulike fagmiljøene som i dag utfører beregninger av utslippskutt, bruker forskjellige metoder.
AP170419 Han viser til at de internasjonale og nasjonale kravene til troverdige beregninger av effektene av klimatiltak vil øke med Parisavtalen og den nye klimaloven.
AP170419 Dermed blir det enda viktigere med troverdige beregninger både for nasjonal og internasjonal politikk, sier han.
AP170419 Både Regjeringen og Stortinget mangler i dag gode beregninger av effekten av klimatiltak, sier Halvorsen.
DN170418 - Våre egne beregninger viser til en sterk start på 2017, men vi forventer ikke at dette vil fortsette, skriver Kina-økonom Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics i en analyse.
VG170417 - Dette har ikke politiet tatt høyde for i sine beregninger , og det er ikke med i skissene som ble utarbeidet.
VG170415 Anslaget bygger på beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016.
VG170415 Gabrielsen forklarte til VG at de baserte regnestykket på beregninger fra Statistisk sentralbyrå, og beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016.
VG170415 Gabrielsen forklarte til VG at de baserte regnestykket på beregninger fra Statistisk sentralbyrå, og beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016.
DA170412 - Vi har i samarbeid med KS foretatt beregninger av disse endringene.
DB170411 Alle beregninger viser at Hellas, Kroatia og Spania blir sommerens store vinnere.
VG170408 Ut fra Stortingets beregninger for yngling gir dette sju valpekull i 2016, som er en reduksjon på to valpekull i forhold til 2015.
FV170408 Nye beregninger viser at ny motorvei mellom Kristiansand og Mandal er blant de mest lønnsomme strekningene Nye Veier skal bygge ut de kommende årene.
SA170406 - Det har jeg ikke gjort beregninger av.
DN170406 | Vi jobber i snitt tre dager mindre enn i 2013 ¶ Beregninger fra Finansdepartementet viser at arbeidstiden har falt med tre dagsverk per nordmann siden forrige stortingsvalgår.
DN170405 Siv Jensens beregninger : Innvandrermenn « koster » fire millioner kroner mer enn norskfødte menn ¶
DN170405 Forskerens beregninger viser riktignok at sannsynligheten for å omkomme ved bratt skikjøring bare er marginalt større enn når du kjører bil.
DN170405 André Horgens beregninger for hvor farlig det norske friluftslivet var i perioden 2001 til 2014 er en del av hans doktorgrad ved Høgskolen i Sørøst-Norge hvor det analyseres hvordan det tenkes, snakkes og skrives om sikkerhet i friluftslivet.
DB170405 Dørum medgir i Finansavisen i dag at han er litt skeptisk til disse tallene, som er basert på beregninger i modellen NAM ( Norwegian Aggregate Model ).
VG170401 Samtidig er det verdt å understreke at dette er statistiske beregninger som gir gjennomsnittstall.
AP170401 Deres tidligere beregninger viste at toppledelsen i Det hvite hus hadde en samlet formue på 12 milliarder dollar, rundt 100 milliarder kroner.
DN170331 Lxs også : Siv Jensens beregninger : Innvandrermenn « koster » fire millioner kroner mer enn norskfødte menn ¶ ¶
DN170331 | Siv Jensens beregninger : Innvandrermenn « koster » fire millioner kroner mer enn norskfødte menn ¶
DN170331 Finansminister Siv Jensen legger i dag frem sine detaljerte beregninger av hva innvandringen koster.
DN170331 I meldingen legges det fram beregninger som viser betydningen av å øke arbeidsdeltakelsen til ulike grupper.
DA170331 I meldingen legges det fram beregninger som viser betydningen av å øke arbeidsdeltakelsen til ulike grupper.
BT170331 Projeksjonene fremover er også meget dystre : Beregninger viser at Etiopia vil ha 190 millioner innbyggere i 2050, Kenya 100 millioner, og Somalia 27 millioner.
AP170331 I meldingen legges det frem beregninger som viser betydningen av å øke arbeidsdeltagelsen til ulike grupper.
AA170331 I meldingen legges det fram beregninger som viser betydningen av å øke arbeidsdeltakelsen til ulike grupper.
VG170330 Ifølge beregninger fra Folkehelseinstituttet utgjør kjøring i ruspåvirket tilstand ( det vil si høyere enn tilsvarende 0,2 promille ) forårsaket av legemidler 1,2 prosent andel av trafikken på norske veier, mens alkohol over 0,2 promille står for 0,2 prosent.
VG170330 Alkohol er det desidert farligste stoffet i trafikken, sier Hallvard Gjerde, rusforsker ved Oslo universitetssykehus som har gjort Folkehelseinstituttets beregninger .
AP170329 De siste 12 månedene har Venstre hatt en gjennomsnittlig oppslutning på mellom 3,9 og 4,6 prosent, ifølge valgforsker Bernt Aardals beregninger .
BT170328 Beregninger fra Finansdepartementet viser at lavtlønnede da vil tjene like mye på å være hjemme som å jobbe.
AA170328 Det har versert ulike tall og beregninger for hva som er prislappen for å ta igjen etterslepet.
BT170327 Beregninger som er gjort i Produktivitetskommisjonens siste rapport, viser at skattebelastningen for husholdningene vil bli svært høy, fra 37 prosent i dag til nærmere 70 prosent i snitt.
BT170327 Jeg kjenner ikke til bakgrunnsmateriale, tall eller beregninger fra denne rapporten.
AP170327 Fremskriving av kreftsykdom bygger på komplekse beregninger .
AP170327 Dermed kan vi også gjøre gode beregninger som viser hvordan kreftforekomsten kommer til å utvikle seg fremover.
DA170326 Ifølge WWFs beregninger vil kullkraftverkene som Oljefondet kan bidra til, alene slippe ut CO2 tilsvarende 10 ganger Norges årlige utslipp, hvert år de neste 40 årene.
AP170326 Beregninger viser imidlertid at nærmere 2000 biler hvert døgn velger å bruke lokalveier for å unngå krysset mellom de to nevnte gatene.
DA170325 Når du booker et Airbnb-rom i London, sparer du opptil en tredjedel i forhold til et gjennomsnittlig hotellrom på grunn av skattefordeler, ifølge beregninger gjort av avisen The Financial Times.
DA170324 Stort nederlag ¶ Beregninger viser at 24 millioner amerikanere ville mistet tilgang på rimelig helsehjelp de neste ti årene om den ordningen som gjelder nå, populært kalt Obamacare, hadde blitt erstattet med det forslaget Trump nå har trukket.
DN170323 Byrået gjorde nye beregninger i forbindelse med Brochman II-utvalget, som la frem sin rapport tidligere i år.
DB170323 Amerikanske beregninger anslår at mindre enn 60 prosent av det krigsherjede landet er under myndighetenes kontroll.
DB170323 ¶ SORT HULL : - Agendas beregninger tyder på at nordmenn kjøper ti millioner renholdstimer i året.
DB170323 Agendas beregninger tyder på at nordmenn kjøper ti millioner renholdstimer i året.
DN170322 Beregninger Visa har gjort viser at nordmenn har over 900 millioner kroner liggende i utenlandsk valuta.
AA170322 Hvis våre beregninger stemmer, kan det bli opp mot stiv og sterk kuling, sier Thaule.
VG170321 VGs beregninger viser at Martin Fourcade bare i rene premiepenger har gått inn 14 millioner kroner de siste seks sesongene.
DB170321 Men ifølge Helsedirektoratets beregninger vil minst 5 - 15 prosent kunne ha effekt av behandlingen.
DB170321 Dagbladet viste i går beregninger som forteller at reallønnsnedgangen for pensjonistene i år kan bli på 1,2 prosent.
DN170320 Etter DNs beregninger sitter Wenaas igjen med en gevinst på rundt 14 millioner kroner etter det korte oppholdet på aksjonælisten.
DB170320 RIKEST I LANDET HER : Reitangruppens grand old man Odd Reitan er rikest av de norske dollarmilliardærene ifølge Forbes' beregninger .
DB170320 Verdensbankens beregninger viser at ett ekstra videregående skoleår øker jenters fremtidige inntekt med opptil tjue prosent.
DA170320 Omleggingen gjør at Oslo kommune får en ekstraregning på 18 millioner kroner for kommunale boliger, viser beregninger fra Velferdsetaten.
VG170317 VG presenterte tidligere i mars også ferske beregninger fra Finansdepartementet som viste at Norges superrike har fått 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest.
DB170317 4587 barn ¶ Beregninger fra Hauglies eget departement viser at så mange som 4587 barn er rammet av kuttene Solberg-regjeringa har gjennomført på barnetillegget.
AA170317 IEAs beregninger , som ble presentert fredag, tyder på at CO2-utslippene lå stabilt på 32,1 milliarder tonn i fjor.
AA170316 | Elbil-vekst gir mindre behov for biodrivstoff ¶ Beregninger viser at Norge trenger 400 millioner liter biodrivstoff i 2030.
AA170316 I fjor mente transportetatene at behovet for biodrivstoff ville være 1,7 milliarder liter i 2030, mens klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier nye beregninger nå viser et behov på 400 millioner liter.
VG170315 I en korrigering av denne opplysningen, viser forbundet til beregninger som spår at strømprisen øke TIL 50 øre, og ikke MED 50 øre, fra en gjennomsnittspris på omlag 25 øre i 2015.
VG170315 Han viser til beregninger som kan trekke prisen vi betaler for strøm til 50 øre pr kilowattime, omlag en dobling fra dagens gjennomsnittspris.
DB170315 Beregninger fra forsikringsbransjen viser at om lag 2.000 av disse er såkalte trilleskader.
DN170314 Her er regjeringens ferske beregninger for veksten.
BT170314 Våre beregninger viser at opptrappingsplanen totalt sett gir reduserte utslipp globalt.
BT170314 SSBs beregninger opererer også med et gjennomsnittstall for utslipp fra alle oljeholdige vekster.
AA170314 I og med at vedtekter for nye Trøndelag Arbeiderparti ennå ikke er godkjent, er delegatene fra de to fylkene valgt på bakgrunn av forskjellige vedtekter og ulike beregninger - med stor forskjell i hvor mange medlemmer som står bak de to ulike delegasjonene.
DA170313 Statsminister Erna Solberg ( H ) røper ikke hvilke beregninger dagens perspektivmelding vil gi, men er klar på at løsningen ikke er massive velferdskutt : ¶
AP170313 Alt dette er eksempler på det som innen klimaforskning kalles tilbakekoblingsmekanismer, og nye beregninger viser at mer skog i fjellet bidrar til å forsterke oppvarmingen som er forårsaket av drivhusgasser.
AA170310 Nå viser beregninger at det vil koste minst 100 millioner kroner, og at summen kan komme opp i cirka 150 millioner kroner avhengig av hva som må gjøres.
VG170309 Nå på onsdag kunne Aftenposten og de andre regionavisene presentere nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå som viser de nedslående detaljene.
DN170309 Et slikt scenario vil ifølge SSBs beregninger gi en relativt stabil kronekurs fremover og en boliglånsrente som kommer opp i tre prosent mot slutten av 2020 fra et gjennomsnittsnivå på 2,6 prosent i fjor.
DN170309 Et slikt scenario vil ifølge SSBs beregninger gi en relativt stabil kronekurs fremover og en boliglånsrente som kommer opp i tre prosent mot slutten av 2020 fra et gjennomsnittsnivå på 2,6 prosent i fjor.
DN170309 Siden 2007 har Ertzeid fått en samlet godtgjørelse på 115,6 millioner kroner fra DNB, viser DNs beregninger .
DN170309 « Våre beregninger viser en forsiktig konjunkturoppgang gjennom 2017.
DB170309 SSB legger til at ifølge deres beregninger vil et slikt scenario gi en nokså stabil kronekurs og en boliglånsrente som kommer opp i 3 prosent mot slutten av 2020.
BT170309 Det skulle være tidenes grønneste budsjettforlik, men nye beregninger viser at utslippet av klimagasser vil øke.
AP170309 Torsdag la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem nye beregninger som viser antall jobber som direkte eller indirekte er knyttet til olje- og gassnæringen.
AP170309 Torsdag la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem nye beregninger som viser antall jobber som direkte eller indirekte er knyttet til olje- og gassnæringen.
DN170308 Ifølge avisens beregninger fremkommer gevinsten etter fratrekk for en symbolsk inngangspris for aksjene og nær 30 millioner kroner som Spetalen har skutt inn gjennom emisjoner i Nel.
DN170307 Han foretar nøye beregninger for å få det nøyaktig som han ønsker det.
DA170307 Da mannen møtte i retten hadde han ikke med seg beregninger og dokumentasjon på dette, men opplyste at han kunne framskaffe fakturaer på dette. 50-åringen erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.
BT170307 Det skulle være tidenes grønneste budsjettforlik, men nye beregninger viser at utslippet av klimagasser vil øke.
AP170307 Det skulle være tidenes grønneste budsjettforlik, men nye beregninger viser at utslippet av klimagasser vil øke.
DN170306 Statoil har planlagt nedstengning av Veslefrikk-feltet i 2018, men nå viser nye beregninger at lisenspartnerne ser verdi i å utvide levetiden til minst 2020.
SA170305 - Det er ikke til å stikke under en stol at den kampen kommer, men skal vi henge med i sølvkampen etter mine beregninger må vi slå Gjerpen og Rælingen først.
FV170305 - Det er ikke til å stikke under en stol at den kampen kommer, men skal vi henge med i sølvkampen etter mine beregninger må vi slå Gjerpen og Rælingen først.
AP170305 - Det er ikke til å stikke under en stol at den kampen kommer, men skal vi henge med i sølvkampen etter mine beregninger må vi slå Gjerpen og Rælingen først.
VG170303 Ifølge våre beregninger er det svært sannsynlig at klodens temperatur vil overstige disse nivåene dramatisk dette århundret på grunn av klimagasser.
DA170303 Ifølge svenske beregninger kan dette bety at så mange som 1,5 milliarder kvoter slettes innen 2030.
DB170302 I tallene inngår også antakelser og beregninger om funn som ennå ikke er gjort.
DN170228 Foreløpige beregninger fra kinesiske myndigheter viser at kullforbruket falt med 4,7 prosent i fjor.
DA170228 Ifølge beregninger Aftenposten har foretatt ut fra tall fra Kostra ( kommune-stat-regnskapet ) og en rapport fra Stortingets utredningsseksjon, ligger Rogaland på en andreplass over avlønning til fylkestingsmedlemmer.
BT170228 Beregninger gjort for den britiske regjeringen viser at om lag 700.000 mennesker mister livet hvert år på grunn av antibiotikaresistente bakterier.
AP170228 Dette er en pussig påstand, siden jeg tvert imot skrøt av SSBs beregninger i mitt innlegg.
AP170228 februar at jeg klager på Statistisk sentralbyrås ( SSBs ) beregninger til Brochmann-utvalget i mitt innlegg 21. februar, og mener at jeg « ikke liker » tallene som presenteres.
AA170228 Foreløpige beregninger fra kinesiske myndigheter viser at kullforbruket falt med 4,7 prosent i fjor.
AP170227 Beregninger som er gjort gjør ny jernbanetunnel under Oslo til et av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme prosjektene noensinne, på grunn av millioner av passasjerer som vil få glede av tunnelen.
AP170227 Beregninger som er gjort gjør ny jernbanetunnel under Oslo til et av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme prosjektene noensinne, på grunn av millioner av passasjerer som vil få glede av tunnelen.
AP170227 Beregninger som er gjort gjør ny jernbanetunnel under Oslo til et av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme prosjektene noensinne, på grunn av millioner av passasjerer som vil få glede av tunnelen.
AP170227 Beregninger som er gjort gjør ny jernbanetunnel under Oslo til et av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme prosjektene noensinne, på grunn av millioner av passasjerer som vil få glede av tunnelen.
AA170226 Blir garantien redusert til EU-nivå vil rundt 200.000 bankkunder i Norge miste full dekning for innskuddene sine og 100.000 kan få redusert dekning, ifølge beregninger fraFinansdepartementet i2013. ( ©NTB ) ¶
VG170223 Han reagerer på helt nye beregninger som finansminister Siv Jensen selv har laget på spørsmål fra Arbeiderpartiet.
DN170220 SEBs beregninger av de handelsveide kursindeksene for de ti valutaene viser at det for tiden er britiske pund som er klart mest undervurdert.
DB170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
DA170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
AP170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
AA170220 Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober.
DN170218 Beregninger som senioranalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets har gjort viser imidlertid at norske boligpriser ikke er spesielt høye dersom man tar hensyn til utviklingen i inntekt og levekostnader.
DB170218 Dette ifølge beregninger fra polititjenestemenn.
AA170218 På bakgrunn av beregninger utført av Statens vegvesen legger retten til grunn at farten var mellom 40 og 44 km/t.
DB170217 Beregninger basert på Obamas turer ¶
BT170217 Seniorforsker Susana Lopez-Aparicio ved Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) har tidligere jobbet med beregninger knyttet til Oslo havn.
BT170217 FORURENSING : Møreforsk har gjort beregninger av hvor mye cruiseskip legger igjen av forurensing ved kai.
BT170217 Beregninger Det Norske Veritas har gjort viser at utslipp fra alle typer skip i Bergen utgjør omtrent dobbelt så mye som Oslo havn på 2. plass.
VG170216 Støre har vist til beregninger som antyder at oljefondet vil være tomt innen fire tiår dersom staten fortsetter å bruke penger slik Solberg-regjeringen til nå har gjort.
VG170216 Vi har sett beregninger som anslår at fondet vil være tomt før det er gått 40 år dersom vi fortsetter å øke bruken på samme måte som Høyre/Frp-regjeringen gjør.
VG170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
DN170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
AP170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AA170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
DA170215 Beregninger på Finansportalen.no, som drives av Forbrukerrådet, viser at renten for et slikt lån er på 192,7 prosent - og at Helgeland Sparebank dermed har Norges verste rente på forbrukslån i den nevnte størrelsesorden.
DA170215 - På bakgrunn av tiltaltes uforbeholdne tilståelse, sammenholdt med øvrige beviser fremlagt under hovedforhandlingen - herunder beslagsrapport, beregninger av avgiftsunndragelse, kopi av forfalsket tolldeklarasjon og opplysninger om trekkvogn og henger - finner retten bevist utover rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen og at han utviste forsett med
VG170214 Beregninger for fjoråret viser at for mange ble kjøpekraften faktisk redusert, fordi prisstigningen var høyere enn lønnsøkningen.
VG170214 Ifølge beregninger er de underbemannet med 50 kontrollører.
DN170214 NTB er imidlertid kjent med anslagene for BNP-vekst som departementet har lagt til grunn i sine egne beregninger .
DN170213 - I nye studier og beregninger som ligger til grunn for den nye planperioden til ny Nasjonal transportplan, viser at man de neste 12 årene må bruke minst 3,5 milliarder kroner årlig for å opprettholde jernbanens standard.
AA170213 - Våre beregninger tilsier at vi vil motta et enda høyere antall søkere fra Syria og andre flyktningland i løpet av 2017, slik at det totale antallet søknader kan komme opp mot 9.000, sier direktør Terje Mørland i NOKUT.
DN170209 SSBs foreløpige beregninger viser at sysselsettingen økte med 0,1 prosent i fjerde kvartal.
DB170209 Beregninger viser dessuten at en lisensordning vil føre til at samlede disponible inntekter til samfunnsnyttige formål i form av skatt og overskudd fra norske spillselskaper øker.
DN170208 DNs beregninger legger til grunn at Trøim gikk inn da kursen var rundt 29 kroner per aksje.
AP170208 Nye økonomiske beregninger : Faktaene om innvandring som skremmer - og beroliger ¶
AA170207 Norwegian hadde flere passasjerer enn SAS i fjor, viser beregninger gjort basert på selskapenes rapporter om passasjertall.
AA170207 Etter beregninger i Arbeidsdepartementet er dette samfunnsøkonomiske besparelser på sju milliarder kroner.
DB170202 Fra 2015 til 2016 mener vi ut fra våre beregninger at det er blitt 20 prosent flere rotter i byen, sier Frode Thuland i Antimex til Bergens Tidende.
AP170202 Beregninger viser at Telenor kan ende med et samlet tap på rundt 25 milliarder kroner i India.
AP170202 Beregninger viser at Telenor kan ende med et samlet tap på rundt 25 milliarder kroner i India.
DN170201 Utestående lån og kreditt utgjorde 264 prosent av bruttonasjonalprodukt ved siste årsskifte, ifølge beregninger foretatt av Bloomberg Intelligence.
DB170201 Men disse temperaturene er beregninger basert på målinger av lys som oksygenmolekylene sender ut, og som bruker lignende modeller ( algoritmer ) som selve klimamodellene bruker, og som viser at mer CO2 gir en global oppvarming.
DB170201 Figur 3 viser en rekke ulike beregninger av den globale middeltemperaturen og det som kalles for en « reanalyse », dvs alle tilgjengelige måledata ( termometere, satellitter, ballonger, osv ) som er matet inn i en atmosfæremodell for å gi best mulig beskrivelse av atmosfæretilstanden.
BT170201 Fra 2015 til 2016 mener vi ut fra våre beregninger at det er blitt 20 prosent flere rotter i byen, sier Frode Thuland i skadedyrfirmaet.
BT170201 Fra 2015 til 2016 mener vi ut fra våre beregninger at det er blitt 20 prosent flere rotter i byen, sier Frode Thuland i skadedyrfirmaet.
AP170201 I våre beregninger ser vi at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i lavlønnsgruppen er 6 prosent.
AP170201 Statistisk sentralbyrå har laget nye beregninger av innvandrergruppenes inntekter for finne svar.
AP170201 Det lages to beregninger for norskfødte - fra fødsel og fra 25-årsalder.
AP170201 Statistisk sentralbyrå har laget nye beregninger av innvandrergruppenes inntekter for finne svar.
AP170201 Det lages to beregninger for norskfødte - fra fødsel og fra 25-årsalder.
AP170201 Statistisk sentralbyrå har laget nye beregninger av innvandrergruppenes inntekter for finne svar.
AP170201 Det lages to beregninger for norskfødte - fra fødsel og fra 25-årsalder.
AP170201 Statistisk sentralbyrå har laget nye beregninger av innvandrergruppenes inntekter for finne svar.
AP170201 SSB har laget noen nye beregninger for hvordan innvandrere påvirker offentlige finanser, sammenlignet med norskfødte.
AP170201 Det lages to beregninger for norskfødte - fra fødsel og fra 25-årsalder.
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger .
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger .
DB170128 Og hvor mange kommer ? Beregninger foretatt av Visit Tromsø og NHO Reiseliv Nord-Norge, understøttet av materiale fra Statistisk Sentralbyrå, viser at Tromsø årlig tar imot ca 70.000 internasjonale vinterturister.
AP170127 I Saudi-Arabias statsbudsjett regner en med at oljeprisen i år vil ligge på 60 dollar fatet for at sjeikdømme skal gå i balanse, skal en tro beregninger som er gjort av ulike økonomer.
SA170126 Forsikringsselskaper foretar sine økonomiske beregninger av premier, ingeniørene anvender kompliserte teknisk og matematiske beregninger av risiko i konstruksjoner og samfunnsforskere prøver å forklare hvorfor individer, grupper, organisasjoner og samfunn har ulik forståelse av hva som er farlig, og hvorfor det er så vanskelig å samhandle om risiko.
SA170126 Forsikringsselskaper foretar sine økonomiske beregninger av premier, ingeniørene anvender kompliserte teknisk og matematiske beregninger av risiko i konstruksjoner og samfunnsforskere prøver å forklare hvorfor individer, grupper, organisasjoner og samfunn har ulik forståelse av hva som er farlig, og hvorfor det er så vanskelig å samhandle om risiko.
SA170125 FOTO : Tor Erik Schrøder / NTB scanpix ¶ Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) viser at mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen vil føre til det enorme kraftoverskuddet, som likevel vil gjøre strømmen rundt 30 prosent dyrere, melder Aftenposten.
DN170125 Beregninger av havnivået over 80 år frem i tid er naturlig nok usikre.
DN170125 Foto : Paul Kleiven / Scanpix Foto : Kleiven, Paul ¶ Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) viser at mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen vil føre til det enorme kraftoverskuddet, som likevel vil gjøre strømmen rundt 30 prosent dyrere, melder Aftenposten.
DB170122 Beregninger fra analyseselskapet Nielsen viser at rundt 31 millioner så TV-dekningen av president Donald Trumps innsettelsesseremoni fredag, skriver NTB.
AP170122 Foreløpige beregninger fra analyseselskapet Nielsen viser også at Trumps seremoni hadde færre TV-seere enn Obamas i 2009.
AP170122 Foreløpige beregninger fra analyseselskapet Nielsen viser også at Trumps seremoni hadde færre TV-seere enn Obamas i 2009.
SA170120 Rådmannen viser til beregninger om lav folkevekst som grunnlag for å vurdere endret skolestruktur.
DN170119 Kuren er ifølge Videnskap utelukkende basert på matematiske beregninger som professoren har hentet fra sin hverdag på Universitet i Aalborg - der han ikke forsker på fedme, men optimal regulering av tekniske systemer.
BT170119 Det er mye som tyder på at også stormer kan bli hyppigere og sterkere i det fremtidige, men ingen beregninger har så langt vært i stand til å fortelle hva dette vil bety for havnivået regionalt, for eksempel på Vestlandet.
BT170119 Beregninger basert på eksisterende stormflostatistikk og gjeldende framskrivinger av havnivået, tilsier at det som i dag er en 200 års flo, i framtiden kan bli en ettårsflo.
DB170118 Jensens advokater mener Spesialenhetens beregninger er feil, og at det ikke er mulig å bevise noe overforbruk.
DB170116 Samtidig viser beregninger utført av Norsk Institutt for luftforskning at tiltak mot diesel personbil ikke vil redusere svevestøvet og at det i beste fall vil redusere N02-utslippene med 10 prosent.
AP170116 - Beregninger og målinger viser at luftforurensningen kan være et problem i deler av året i store områder innenfor Ring 3, nedre deler av Groruddalen og i områder som ligger langs hovedveiene, som langs Trondheimsveien, Østre Akers vei, Ring 3 og E18, sier Christine Oppegaard.
AP170116 - Beregninger og målinger viser at luftforurensningen kan være et problem i deler av året i store områder innenfor Ring 3, nedre deler av Groruddalen og i områder som ligger langs hovedveiene, som langs Trondheimsveien, Østre Akers vei, Ring 3 og E18, sier Christine Oppegaard.
AP170115 Kostnadene ved å bygge ut solenergi-anlegg har falt med 40 prosent siden 2010, og derfor er det ikke umulig at utbyggingen blir enda mer omfattende enn myndighetene planlegger, ifølge beregninger nyhetsbyrået har fått foretatt.
AP170115 Ifølge myndighetenes beregninger vil de store miljøinvesteringene skape mer enn 13 millioner arbeidsplasser i Kina.
AP170115 Kostnadene ved å bygge ut solenergi-anlegg har falt med 40 prosent siden 2010, og derfor er det ikke umulig at utbyggingen blir enda mer omfattende enn myndighetene planlegger, ifølge beregninger nyhetsbyrået har fått foretatt.
AP170115 Ifølge myndighetenes beregninger vil de store miljøinvesteringene skape mer enn 13 millioner arbeidsplasser i Kina.
FV170114 Klubben er ifølge Forbes beregninger nå verdt 14,4 mrd.
BT170114 Klubben er ifølge Forbes beregninger nå verdt 14,4 mrd.
AP170114 Klubben er ifølge Forbes beregninger nå verdt 14,4 mrd.
SA170113 Klubben er ifølge Forbes beregninger nå verdt 14,4 mrd.
DN170111 Ifølge våre generelle erfaringer og beregninger er dette et område med god dekning.
DB170110 Advokatene hans mener Spesialenhetens beregninger er feil, og at det ikke er mulig å bevise noe overforbruk.
DB170110 Advokatene hans mener Spesialenhetens beregninger er feil, og at det ikke er mulig å bevise noe overforbruk.
BT170110 I våre beregninger ser vi en ukjent kilde til kontanter.
BT170110 Etter at tiltalen ble tatt ut, er det også gjort nye beregninger knyttet til oppussingen av en bolig i Sverige i 2012 og 2013.
AP170110 Disse forslagene er imidlertid foreløpig for vage til å lage beregninger ut fra.
AP170110 Disse forslagene er imidlertid foreløpig for vage til å lage beregninger ut fra.
DB170109 Advokatene hans mener Spesialenhetens beregninger er feil, og at det ikke er mulig å bevise noe overforbruk.
DB170109 Advokatene hans mener Spesialenhetens beregninger er feil, og at det ikke er mulig å bevise noe overforbruk.
DB170108 Advokatene hans mener Spesialenhetens beregninger er feil, og at det ikke er mulig å bevise noe overforbruk.
FV170106 Foreløpige beregninger viser at Ringnes vil få en markedsandel på 75 prosent av all ølomsetningen i Rema-butikkene.
DB170106 Beregninger utført av Finanstilsynet og Norges Handelshøyskole viser derimot at fondene er passivt forvaltet.
AP170106 Foreløpige beregninger viser at Ringnes vil få en markedsandel på 75 prosent av all ølomsetningen i Rema-butikkene.
AP170106 Foreløpige beregninger viser at Ringnes vil få en markedsandel på 75 prosent av all ølomsetningen i Rema-butikkene.
DB170103 I følge Ving Norges beregninger vil 600 000 nordmenn reise på en pakketur sommeren 2017.
DB170103 Bare i løpet av de neste fem ukene vil nordmenn bestille pakkereiser for rundt 724 millioner kroner, viser beregninger fra Ving Norge.
DB170103 Beregninger fra Ving viser at vi i løpet av de neste fem ukene kommer til å bestille 87 500 pakkereiser til en samlet verdi av 724 millioner kroner.
DB170103 Apollos beregninger av det totale pakkemarkedet viser en markant nedgang i interessen for det som har vært en norsk feriefavoritt.
AP170103 Apollos beregninger av det totale pakkemarkedet viser en markant nedgang i interessen for det som har vært en norsk feriefavoritt.
AP170103 Apollos beregninger av det totale pakkemarkedet viser en markant nedgang i interessen for det som har vært en norsk feriefavoritt.
DN170102 Avisen viser til nyhetsbyrået Bloombergs beregninger .
DN170102 Av Kirk Kristiansen formue på 70 milliarder danske kroner er 54,7 milliarder basert på beregninger om hva Lego er verdt.
DN170102 Avisen viser til nyhetsbyrået Bloombergs beregninger .
DN170102 Av Kirk Kristiansen formue på 70 milliarder danske kroner er 54,7 milliarder basert på beregninger om hva Lego er verdt.
DB170102 Nå vil Cicero få debatten ut av skyttergravene, og inviterer derfor stortingspolitikerne til et seminar i januar om beregninger av utslippstiltak.
DB170102 - Det skilles ikke godt nok mellom enkle beregninger vi har gjort etter henvendelser fra media, og grundige beregninger vi har brukt lang tid på.
DB170102 - Det skilles ikke godt nok mellom enkle beregninger vi har gjort etter henvendelser fra media, og grundige beregninger vi har brukt lang tid på.
DB170102 I snitt må èn norsk bilist ut med 2.550 kroner i bompenger dersom han eller hun kjører 15.000 kilometer i året, viser beregninger fra Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ).
DN170101 Ifølge beregninger fra Finansdepartementet vil det offentlige få 1,3 milliarder kroner ekstra om 4.000 arbeidsledige går fra dagpenger til arbeid. ( ©NTB ) ¶
BT170101 Ifølge beregninger fra Finansdepartementet vil det offentlige få 1,3 milliarder kroner ekstra om 4.000 arbeidsledige går fra dagpenger til arbeid.
BT170101 Ifølge beregninger fra Finansdepartementet vil det offentlige få 1,3 milliarder kroner ekstra om 4.000 arbeidsledige går fra dagpenger til arbeid. matrix-tags ¶
VG161227 Realisme : Beregninger sier at det kan fungere.
AP161207 1,5-gradersmålet betyr ifølge beregninger fra Oil Change International at ingen nye felt kan åpnes, og noen må stenges i sin levetid.
VG161123 Skatt er en del av deres beregninger .
AP161122 Venstre har lagt inn 47 millioner til gratis kjernetid, men understreker at tallet er basert på egne beregninger da det ikke er finregnet på en slik modell.
AP161122 Fakta : Venstres foreløpige beregninger
AP161122 Klassekampen har gjengitt beregninger fra Klimadepartementet som viser at Norge hvert år trenger nye utslippskutt på mellom 3,5 og 5 prosent - mot 0,5 prosent i EU.
AP161114 Nye beregninger for slutten av århundret viser inntil en tredobling i antall episoder sammenlignet med i dag.
SA161025 I år vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke 55 kroner på halloween-effekter, godteri og skumle dekorasjoner, totalt 285 millioner kroner, viser beregninger fra Virke Analyse.
BT161025 I år vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke 55 kroner på halloween-effekter, godteri og skumle dekorasjoner, totalt 285 millioner kroner, viser beregninger fra Virke Analyse.
AP161025 I år vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke 55 kroner på halloween-effekter, godteri og skumle dekorasjoner, totalt 285 millioner kroner, viser beregninger fra Virke Analyse.
AA161025 I år vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke 55 kroner på halloween-effekter, godteri og skumle dekorasjoner, totalt 285 millioner kroner, viser beregninger fra Virke Analyse.
AP161003 Grunnen til de ulike tallene er ulike beregninger av hvor stort oljefondet vil være ved årsskiftet.
AP160920 Ruters beregninger viser at Vækerø vil ha 2750 påstigende passasjerer i 2030.
AP160915 Renteforskjellen til euroområdet ventes å holde seg som den er i dag, og samlet sett gir våre beregninger en om lag uendret kronekurs framover.
AP160915 - Våre beregninger antyder at arbeidsledigheten har nådd toppen, men at den bare vil gå svakt ned de neste årene, mener byrået.
AA160913 Vindkast på 360 km/t ¶ Beregninger viser vindkast helt opp i 360 kilometer i timen, som er noe av den sterkeste vinden som er målt noensinne.
AP160912 - Ja dette er i tråd med våre beregninger .
AP160902 Det utgjør 18,7 millioner kroner etter våre foreløpige beregninger , sier Svarverud.
AP160902 Apple-sjef Cook avviser EU-kommisjonens beregninger om at Apple bare betalte i gjennomsnitt 0,005 prosent i skatt i Irland - eller 50 dollar for hver million i inntekter.
AP160902 Apple-sjef Cook avviser EU-kommisjonens beregninger om at Apple bare betalte i gjennomsnitt 0,005 prosent i skatt i Irland - eller 50 dollar for hver million i inntekter.
AP160902 Instituttets beregninger ligger på linje med de laveste anslagene til Transportøkonomisk institutt.
AP160901 Kommisjonens beregninger viser at Apples effektive skattesats falt helt ned til 0,005 prosent i 2014.
SA160831 De tapte rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Lotteritilsynet.
FV160831 De tapte rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Lotteritilsynet.
BT160831 De tapte rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Lotteritilsynet.
AP160831 « Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen ble redusert med 0,1 prosent i 2. kvartal 2016.
AP160831 De tapte rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Lotteritilsynet.
AP160829 Nye beregninger analyseselskapet Rystad Energy har gjort for Aftenposten, viser at balanseprisen ( snittprisen de trenger for å oppnå 10 prosent avkastning ) for de 32 olje- og gassprosjektene som er ventet å komme i produksjon mellom 2018 og 2023, har falt med 17 dollar til 57 dollar per fat bare de siste 20 må
BT160705 Ifølge beregninger utført av Finans Norge vil 3,5 milliarder kroner i økt skatteinntekt for staten måtte innebære at arbeidsgiveravgiften for bank og finans øker fra 14,1 til 23,7 prosent.
AP160621 Innvandringen fra resten av verden vil gjøre et hopp de neste årene på grunn av flyktningsituasjonen i verden nå, men deretter flate ut, viser SSBs beregninger .
AP160618 Ifølge deres beregninger vil tilbakebetalingstidene for solkraft i Norge falle fra dagens 2o år til 12-13 år innen 2020 og syv år innen 2030.
AP160608 - Finansdepartementet har ikke utført beregninger av konsekvensene for norsk økonomi av en eventuell britisk uttreden av EU, skriver finansminister Siv Jensen i et brev til Stortinget.
AP160530 Det viser ferske beregninger fra Finansdepartementet.
FV160510 Samme avis har hentet inn tall fra alle de norske importørene, og beregninger viser altså at 130.611 biler med norske skilter er berørt her til lands.
BT160510 Samme avis har hentet inn tall fra alle de norske importørene, og beregninger viser altså at 130.611 biler med norske skilter er berørt her til lands.
AP160501 Da alternative løsninger for biblioteket ble skissert før jul, viste beregninger at det var mulig for kommunen å sikre årlige leieinntekter på opptil 50 millioner kroner.
BT160425 Ni av ti velger å avbryte svangerskapet når fosteret har Downs, viser beregninger fra medisinsk fødselsregister.
AP160423 Når vi leser slike beregninger om hva Oljefondets etikkvurderinger kan gi i potensiell tapt avkastning, må vi aldri glemme hvorfor det var viktig å kvitte seg med tobakksinvesteringene.
AP160417 Blokkjeder erstatter tillit mellom mennesker til en sikker og verifisert algoritme ( en serie beregninger ).
VG160412 Første gang på 1300 år ¶ Beregninger viser at det er levekår for flere hundre gauper i UK, men i første omgang er planene kun å sette ut tre hanner og tre hunner - importert fra Romania.
BT160407 Beregninger knyttet til skatteparadiser kan diskuteres, men de støtter opp om den kjente økonomen Thomas Piketty sitt store poeng : Vi står overfor en global ulikhetskrise hvor forskjellene mellom fattige og rike øker dramatisk.
AP160330 Det viser beregninger utført av Stortingets utredningsseksjon, etter spørsmål fra Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
AP160330 Det er blitt gjort beregninger
AP160315 Stortinget har også tidligere bedt om å få slike beregninger på kosthold på lik linje med det som er gjort på fysisk aktivitet, sier Høie.
SA160311 Kaloriregnskapet for smågodtet, er basert på beregninger gjort ut fra oversikten fra Candy Kings hjemmeside over kaloriinnhold i ulike typer smågodt.
AP160311 Kaloriregnskapet for smågodtet, er basert på beregninger gjort ut fra oversikten fra Candy Kings hjemmeside over kaloriinnhold i ulike typer smågodt.
AP160310 SSBs beregninger viser at finanspolitikken i 2015 var mindre ekspansiv enn hva man tidligere har antatt.
AP160308 Det internasjonale energibyrået har gjort beregninger om at det må investeres over 30 billioner kroner, altså 30.000 milliarder kroner i karbonfangst frem mot 2050 for å nå togradersmålet.
AP160307 Ifølge beregninger fra Rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport holdt trikken 40 km/t da den traff bussen i siden.
AP160305 I den nye utredningen skal NUPI foreta en grundigere analyse og legge frem nye beregninger av de samfunnsøkonomiske virkningene for Norge av en TTIP-avtale.
AP160305 Etter våre beregninger dreide det seg om vel 40 millioner kroner for mye av fellesskapets penger.
AP160229 - Er det gjort noen beregninger av hvor mye utgiftene på statsbudsjettet kan øke med flere asylsøkere og flyktninger som får bli i landet ?
AP160225 Nå viser nye beregninger at det kan bli enda flere ¶
AP160225 Nå viser nye beregninger at det kan bli enda flere ¶
AP160224 Som Aftenposten skrev mandag, opererer både Solberg og Listhaug, samt ulike deler av Regjeringens underliggende etater, med ulike beregninger av hvor mange familiemedlemmer av flyktninger som kan komme.
AP160220 Nye beregninger viser at det er plass til enda flere boliger i Hovinbyen.
AP160220 Nye beregninger viser at det er plass til 13.000 flere boliger enn tidligere beregnet.
AP160220 Men nå er det gjort nye beregninger , som gjør det mulig å bygge enda tettere.
AP160220 - Nye beregninger viser at Hovinbyen gir muligheter for 30 000 - 40 000 nye boliger, noe som tilsvarer opptil 80 000 nye innbyggere, sier byutviklingsbyråd Hanna E.
AP160220 Tross satsingen kommer solkraft fortsatt kun til å utgjøre under 10 prosent av energimiksen i 2030, ifølge myndighetenes beregninger .
AP160219 - Beregninger viser at tilleggsinvesteringer vil koste rundt 500 millioner kroner.
AP160216 « Det er blitt gjort flere beregninger av dette.
AP160216 Det er ulike grunnlagstall for slike beregninger , eksempelvis om man regner inn kvoteflyktninger eller ikke, sier hun.
AP160210 Kommisjonens beregninger viser at husholdningenes skattebyrde kan stige fra dagens nivå på 37 prosent til rundt 65 prosent i 2060.
AP160205 Ifølge beregninger fra SV vil en så høy bompengesats hindre at trafikken øker, selv om veikapasiteten øker.
AP160202 Alliansen har laget beregninger som viser skatteendringene av deres forslag, regnet i kroner for ulike inntektsnivåer.
AP160124 Slike beregninger er alltid usikre.
SA160122 FORESLÅR Å FORBY GAMLE VEDOVNER : Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
SA160122 Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
FV160122 FORESLÅR Å FORBY GAMLE VEDOVNER : Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
FV160122 Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
BT160122 FORESLÅR Å FORBY GAMLE VEDOVNER : Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
BT160122 Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
AP160122 FORESLÅR Å FORBY GAMLE VEDOVNER : Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
AP160122 Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som bytter gamle ovner med nye ovner, reduserer svevestøvutslippet med opp mot 86 prosent.
AP160120 Fjorårets globale rekordvarme knuste alle tidligere temperaturrekorder, ifølge nye beregninger .
AP160118 - Våre beregninger viser at rundt 685.000 nordmenn vil reise på en pakketur i løpet av sommersesongen.
AP160118 Ifølge Aftenpostens egne beregninger , er det rundt 550 søndagsåpne butikker i Norge i dag, 17 av disse er Remas.
AP160118 Ifølge Aftenpostens egne beregninger , er det rundt 550 søndagsåpne butikker i Norge i dag, 17 av disse er Remas.
AA160118 - Våre beregninger viser at rundt 685.000 nordmenn vil reise på en pakketur i løpet av sommersesongen.
AA160118 - Våre beregninger viser at rundt 685.000 nordmenn vil reise på en pakketur i løpet av sommersesongen.
AP160113 Ni av ti velger å avbryte svangerskapet, viser beregninger fra Medisinsk fødselsregister.
AP160110 Men så vil det alltid herske en viss usikkerhet i slike beregninger .
AP160108 I hvert fall ifølge markedsanalysebyrået InsightOnes beregninger .
AP160105 Foreløpige beregninger , så kalte reanalyser av det været meteorologene varslet i fjor, viser at 2015 ble betydelig varmere enn 2014 - hele 0,75 grader mer enn normalen for 1961 til 1990.
AP160105> Foreløpige beregninger , så kalte reanalyser av det været meteorologene varslet i fjor, viser at 2015 ble betydelig varmere enn 2014 - hele 0,75 grader mer enn normalen for 1961 til 1990.
AP160105> target="avis" href= Foreløpige beregninger , så kalte reanalyser av det været meteorologene varslet i fjor, viser at 2015 ble betydelig varmere enn 2014 - hele 0,75 grader mer enn normalen for 1961 til 1990.