DB171214 Det har fått MDG og SV til å kreve atter en ny beregning fra Søviknes og departementet.
DB171214 Arbeiderpartiet og Senterpartiet har til nå avvist en ny beregning av Goliat-lønnsomheten.
DB171213 I dag ber partiene derfor Stortinget om å kreve en ny beregning fra oljeministeren for å få svar på hvor høy oljepris som faktisk behøves før Norge tjener penger på det omstridte Goliat-feltet.
DA171213 Harald Zwart bringer med iskald beregning krigshelten Jan Baalsrud tilbake til kinolerretet.
DB171208 En beregning basert på tall fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge, viser at aller mest har prisene falt på nettopp Grünerløkka.
DB171205 ( Dagbladet ) : Goliat-feltet blir lønnsomt innen 2024, ifølge en ny beregning fra olje- og energidepartementet ( OED ).
DB171201 Ny beregning
DB171201 Noen timer før avstemningen kom nemlig Kongressens tverrpolitiske skattekomité med en beregning som viste at reformen kunne øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar.
DA171131 Som Dagsavisen skrev for halvannen uke siden : Ifølge en beregning fra Arbeids- og sosialdepartementet vil det foreslåtte kuttet føre til at om lag 3.500 personer som i dag ville hatt rett på dagpenger, ikke oppfylle minstekravet neste år.
AP171127 Første skritt i en slik beregning er å anslå hvor farlig snus er : Blir folk syke av snus ?
VG171125 Prisen ble justert til $11690,50 etter korrekt beregning .
SA171124 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning .
DB171124 Det viser også Kunnskapsdepartementets kommunevise beregning over behovet behovet for lærere fra 2019.
VG171123 En populær ladehybrid som Mitsubuishi Outlander PHEV vil øke med 6-8000 kroner i vektavgift, selv om denne har relativt lang elektrisk rekkevidde, viser en beregning fra avgiftskalkulatoren.
DN171123 - Forrige beregning tilsa at brexit koster myndighetene 15 milliarder pund i årlige inntekter, et anslag de ikke ser ut til å ha endret.
DN171123 - Forrige beregning tilsa at brexit koster myndighetene 15 milliarder pund i årlige inntekter, et anslag de ikke ser ut til å ha endret.
DB171121 - Grunnlaget for vår beregning i notatet fra 2015 er tall fra Eni Norge som ikke er offentlige.
DB171119 Bellona har også bestilt en beregning av lønnsomheten til Goliat-feltet, utført av professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen NMBU.
DA171117 - Når vi har vedtatt å bygge ut, inngått kontrakter med verft og taksameteret går - hva skal du da bruke en kontinuerlig beregning av nåverdi til ?
VG171116 Ap bestilte en beregning av skatteendringer basert på en SSB-modell kjent som KVARTS.
NL171115 Det er etter min beregning 180 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene, de 10 største kommunene i landet.
DN171115 Nå kritiseres Søviknes for å ikke ha brukt tall fra Oljedirektoratet, som kom med en beregning av lønnsomheten for Goliat i 2015.
DN171115 - Jeg registrerer at Esa mener at foreldrepengeordningen er i strid med likestillingsdirektivet, fordi det stilles ulike krav til mødre og fedre ved uttak og beregning av foreldrepenger.
SA171114 Nå kan Sverige og Danmark ta imot 70 millioner kroner hver fra FIFA, og i tillegg kommer inntekter fra reklame og sponsorer på enda mer enn dette, ifølge en dansk beregning .
DB171114 Stortinget ba i høst oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) om en vurdering av lønnsomheten til Goliat, men statsråden sa : « Departementet har ikke en egen beregning for hvilket tidspunkt feltet gir positiv nåverdi ».
DB171114 « Departementet har ikke en egen beregning for hvilket tidspunkt feltet gir positiv nåverdi eller hvilken oljepris feltet trenger framover for å oppnå en gitt avkastning på investert kapital », hevdet Søviknes overfor Stortinget.
BT171114 Nå kan Sverige og Danmark ta imot 70 millioner kroner hver fra FIFA, og i tillegg kommer inntekter fra reklame og sponsorer på enda mer enn dette, ifølge en dansk beregning .
AP171114 Nå kan Sverige og Danmark ta imot 70 millioner kroner hver fra FIFA, og i tillegg kommer inntekter fra reklame og sponsorer på enda mer enn dette, ifølge en dansk beregning .
AA171114 Nå kan Sverige og Danmark ta imot 70 millioner kroner hver fra FIFA, og i tillegg kommer inntekter fra reklame og sponsorer på enda mer enn dette, ifølge en dansk beregning .
AP171113 For det første : Det å ha studert må likestilles med det å ha jobbet når det kommer til beregning av fars rettigheter.
AP171113 Det å ha studert må likestilles med det å ha jobbet når det kommer til beregning av fars rettigheter.
AP171113 Det å ha studert må likestilles med det å ha jobbet når det kommer til beregning av fars rettigheter, skriver innleggsforfatteren.
VG171110 - Vi står for en fjerdedel av markedet, så en forsiktig beregning for hele forsikringsbransjen vil være at rundt 200 millioner kroner har blitt utbetalt nasjonalt på slike problemer de siste tre årene, sa kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige til NRK i fjor. | « The Voice»-Thomas ville slutte med musikk ¶
DB171109 I september gjorde nemlig Holmøy en beregning av den ekstra skattebyrden ved innvandring og kom fram til at den er 10 000 kroner årlig per person fra 2025.
DB171108 I september gjorde nemlig Holmhøy en beregning av den ekstra skattebyrden ved innvandring og kom fram til at den er 10 000 kroner årlig per person fra 2025.
AA171108 - Det er ganget med 160 dager både i beregning av antall tapte sekunder og antall biler.
VG171104 På forhånd spekulerte mange om returen var en kald beregning fra GSPs side.
VG171104 Det spekuleres i at GSP har ventet på en anledning til å komme tilbake, og at hans beregning var at Michael Bisping var en gylden mulighet.
DN171103 Bakgrunnen er at det ikke er nok antall transaksjoner i de regionale markedene til å ha en metodisk beregning lik den nasjonale indeksen.
DB171103 Bakgrunnen er at det ikke er nok antall transaksjoner i de regionale markedene til å ha en metodisk beregning lik den nasjonale indeksen.
DB171102 Figuren oppsummerer en systematisk beregning med statistikk om velgerbevegelsene på personnivå i alle stortingsvalgene fra 1981 til 2013.
DB171102 BEVEGELSENE : Figuren oppsummerer en systematisk beregning med statistikk om velgerbevegelsene på personnivå i alle stortingsvalgene fra 1981 til 2013.
VG171030 Han tror ikke på Erna Solbergs beregning i Stortinget : ¶
SA171027 I kommunens beregning av kapasitet i de ulike bydelene, er bydelsgrenser lagt til grunn.
DB171027 plass i bladet Kapitals årlige beregning av landets rikeste personer.
VG171025 Vi vil ha en beregning av hvor mye det koster å la Bell-helikopter bli stående i Troms.
DB171025 Dessuten inngår avgiften i grunnlaget for beregning av merverdiavgift på varen.
DA171023 Diskusjonen i denne saken handler om beregning av tjenestetid, sier advokat Bjørn Inge Waage til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
VG171018 Det er ikke en nøyaktig beregning !
DB171017 For å sette de enorme summene i perspektiv, har organisasjonen laget en beregning som viser at den norske eksportverdien av sjømat i 2016 ville vært nok til å finansiere 400 km med firefelts motorvei.
VG171014 Hun kritiserer også regjeringen for avtalebrudd fordi proposisjonen ikke inneholder en beregning av hva det vil koste å beholde dagens helikoptre på Bardufoss.
AP171013 Hun er også meget kritisk til at landmaktproposisjonen ikke inneholder en beregning av hva det vil koste å holde dagens helikoptre på Bardufoss.
AA171012 - Perioden som legges til grunn for beregning av dagpengene bør være lik opptjeningsperioden for minsteinntektskravet, og foreslås derfor endret tilsvarende, heter det i forslaget. ( ©NTB ) ¶
DN171011 Tvisten var « maskinskatt » - i hvilken grad verdiene av maskinene i et produksjonslokale skal regnes inn i den taksten kommunen legger til grunn for beregning av eiendomsskatt.
DA171005 Mengde våpen ¶ 33.000 liv kunne vært spart i 2013 dersom USA hadde innført samme våpenrestriksjoner som Storbritannia, ifølge en beregning nyhetsmediet Vox har utført.
SA171003 Man går på nett og får en skreddersydd beregning av hvor mye sol som treffer taket på boligen.
BT171003 Man går på nett og får en skreddersydd beregning av hvor mye sol som treffer taket på boligen.
AP171003 Man går på nett og får en skreddersydd beregning av hvor mye sol som treffer taket på boligen.
AP171002 Det krever en kombinasjon av takt, kald beregning og ren makt.
DN171001 Vi vil i mindre grad famle i blinde og vil kunne ta direkte kontakt med de fiskerne vi ønsker for å få et representativt utvalg for beregning av fangstene. 3.
SA170923 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
AP170923 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
SA170918 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DB170914 Relativt enkle metoder som vekting mot forrige tilsvarende valg, beregning av gjennomsnittet av målingene og et blikk på tendensen i de ulike fylkene er det som gir det beste bildet.
AP170914 Beregning av sykdomsutvikling : ¶
AA170913 Ifølge en beregning gjort for Dagen tirsdag ettermiddag var KrF bare 5.600 stemmer over sperregrensen.
VG170912 Uten sperregrensen ville Rødt fått fire og MDG fem mandater, viser VGs beregning .
VG170912 Med en sperregrense på 5 prosent ville de borgerlige ha mistet flertallet på Stortinget, viser VGs beregning .
DA170908 En tastefeil i Oljedirektoratets beregning av oljeinntekter i Barentshavet sørøst førte til at området ble åpnet med 130 milliarder mer i anslåtte inntekter.
AA170908 En tastefeil i Oljedirektoratets beregning av oljeinntekter i Barentshavet sørøst førte til at området ble åpnet med 130 milliarder mer i anslåtte inntekter.
DB170903 Dersom skatteetaten er uenig i din beregning og i tillegg mener at du har gitt feil eller ufullstendige opplysninger, er det høy risiko for tilleggsskatt.
AP170901 DNB Markets har gjort en beregning som viser at eldre befolkning forklarer det meste.
VG170829 Slik er Finansdepartementets beregning : ¶
AA170828 - Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen kroner 172.179, står det i dommen fra Bergen tingrett, der mannen er funnet skyldig i grovt trygdebedrageri og falsk forklaring.
AP170824 På gjennomsnittet av nasjonale målinger i august er det et forholdsvis klart rødgrønt flertall, med 89 mot 80 mandater, viser en beregning fra nettstedet Poll of polls.
AP170824 På gjennomsnittet av nasjonale målinger i august er det et forholdsvis klart rødgrønt flertall, med 89 mot 80 mandater, viser en beregning fra nettstedet Poll of polls.
DN170823 Jonathan Portes er tidligere sjeføkonom i den britiske regjeringen, og har kalt Minfords beregning for « latterlig ».
AP170823 I stedet for å ta utgangspunkt i et « gjette-tall », helt i strid med de økonomiske prognosene, har vi fått gjort en beregning på noe mer håndfast : Samme vekst som i de fire siste årene, sier Giske.
AA170817 I tillegg blir rentenivået for beregning av nåverdien på garantert utbetaling etter pensjonering satt slik at Silver-kundene vil komme gunstig ut av det, hvis de setter pengene i en pensjonssparing som gir relativt sett høy avkastning.
DN170813 Unødvendig internbyråkrati koster amerikanske virksomheter 3000 milliarder dollar i året - 17 prosent av årlig bnp, ifølge en beregning de to forskerne Gary Hamel og Michel Zanini gjorde i 2016.
AP170810 Det har avstedkommet en mildt sagt sjokkerende beregning av hvor mye Norge taper i kroner og øre på sendrektighet i digitaliseringsarbeidet : ¶
NL170808 Taksten er som vi vet grunnlaget for beregning av eiendomsskatten.
NL170808 Kontrollutvalget har nylig laga rapport ( behandla i kommunestyret i juni ) der det går frem at Tromsø kommune har god faglig kompetanse og stor sikkerhet for korrekt beregning av eiendomsskatt og i tråd med eiendomsskattelovens krav.
VG170805 Men i en annen beregning , hvor hele formuesskatten blir fjernet, fant SSB at antallet nullskattytere med formue over 10 millioner ville øke med 600.
DA170804 Hvorfor en kompetent gitarist som Totos Steve Lukather, senest på Kongsberg for en måned siden, gir seg i kast med « Red House », en låt som etter vår forrige beregning finnes i 22 forskjellige offisielt utgitte utgaver med Hendrix selv, som alltid kommer til å forbli de 22 beste.
BT170804 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
VG170803 Vi har lagd en beregning som viser at 71 prosent av nye lærere vil gå til 39 prosent av elevene.
VG170803 VGs beregning viser at det først og fremst ville gått ut over Finnmark, som ville ha ramlet fra 5 til 2 plasser.
FV170728 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DN170727 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
DN170726 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
AA170726 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
DA170725 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
AA170725 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
DB170719 3 000 kr i måneden etter dagens beregning .
DB170711 - Det handler mye om timing og beregning .
AA170707 En beregning foretatt av professor Karl Georg Høyer i 2006 viste at en universitetslærer med internasjonalt nettverk og et representativt antall reiser i konferanseøyemed, har syv ganger så store flyrelaterte CO₂-utslipp per år som gjennomsnittsnordmannen.
DN170704 Venstre er så vidt over sperregrensen på fire prosent i en nasjonal beregning som baserer seg på de siste fylkesmålingene.
AA170703 For da man var kommet i bruk med beregning av vekt og mynt etter marken, ble disse dagene bestemt til sammenkomster, hvor man handlet med hverandre etter beregningivekt og mynt, og av dette har man også opprinnelsen til ordet mark i pengemynt.
DN170629 En beregning fra ifjor viste at innskyterne i Danmark på grunn av lavere innskuddsrenter enn prisstigningen i samfunnet har tapt over 42 milliarder kroner i kjøpekraft de ti siste årene.
DB170629 Med partiets nye beregning for regulering av løpende alderspensjon, ville ikke pensjonistene ha gått like mye i minus som de har gjort de tre siste årene.
NL170628 med slokkingsarbeid - og studie i klasserommet, om beregning av vannføring og trykktap.
NL170619 Norges geografiske midtpunkt ligger et sted i Nord-Trøndelag dersom man bruker internasjonalt anerkjente metoder for slik beregning , ut fra areal.
DN170615 - Folk som har jobbet litt er blitt straffet uforholdsmessig hardt ved beregning av dagpenger, og jeg er glad for at vi nå får til denne endringen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i en pressemelding.
AA170615 - Folk som har jobbet litt er blitt straffet uforholdsmessig hardt ved beregning av dagpenger, og jeg er glad for at vi nå får til denne endringen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i en pressemelding.
AA170615 - Folk som har jobbet litt er blitt straffet uforholdsmessig hardt ved beregning av dagpenger, og jeg er glad for at vi nå får til denne endringen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i en pressemelding.
SA170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
FV170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
BT170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
VG170611 Det viser en beregning NAV har gjort på forespørsel fra VG.
VG170611 - NAV har ikke foretatt noen beregning av den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at en person blir ufør fra ung alder, men vi kan gi et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.
DA170610 Det er jo en teoretisk beregning , men den illustrerer hvilke samfunnseffekter du kan oppnå.
VG170608 Ifølge en beregning som den mørkeblå avisen Telegraph har gjort, vil en valgdeltagelse på mer enn 60 prosent blant unge velgere kunne påvirke resultatet i hele 40 kretser.
AP170607 Fort kort tid tilbake ble jeg i et foreldremøte gjort kjent med at man i norsk skole praktiserer en modell for beregning av snittkarakter som var like uforståelig som ukjent for meg som svensk.
AA170607 Tilsynet viser overordnet til at lønnsomheten og kapitaldekningen i norske banker er god, men har likevel gjennomført en beregning basert på et alvorlig økonomisk sjokk, hvor bankene blir satt på alvorlig prøve.
DB170606 En beregning Finansavisen har foretatt viser at Fjellinjen gikk glipp av 212 millioner kroner i inntekter fra elbilene i fjor, om man legger gjennomsnittsinntekten pr. passering til grunn.
NL170603 En skikkelig utredning med beregning og mulige finansieringsmodeller hvor dreining fra veiprosjekter og veivedlikehold blir tatt med i regnestykket.
AA170602 Aardals beregning gir Ap 31,6 prosent oppslutning, Høyre 23,3 prosent, Frp 13,4 prosent, Sp 12,3 prosent, KrF 4,7 prosent og SV 4,0 prosent.
SA170601 Staten kan spare noen kroner når flere inntektskilder enn i dag skal komme til fratrekk ved beregning av etterlønn for stortingsrepresentanter som får innvilget det.
DB170525 Onsdag offentliggjorde Kongressens budsjettkontor sin beregning , som viser at Republikanernes helsereform vil føre til at 23 millioner flere amerikanere vil være uten helseforsikring i 2026.
NL170522 På samme måte som wavelets er i stand til å filtrere ut støy fra et bilde, kan de også kontrollere feilkilder i en beregning og dermed garantere at resultat er ekstremt nøyaktig, noe som ofte er er en utfordring for andre metoder.
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst, og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
AP170522 Beregning av sykdomsbyrde gir en helhetlig oversikt over den norske folkehelsen ved å tallfeste både dødelig og ikke-dødelig helsetap forbundet med ulike sykdommer og skader.
AP170522 Beregning av sykdomsbyrde gir en helhetlig oversikt over den norske folkehelsen ved å tallfeste både dødelig og ikke-dødelig helsetap forbundet med ulike sykdommer og skader.
NL170518 Brevene som nå går ut gjelder utelukkede ny beregning etter vedtakene i bystyret og i sakkyndig nemd.
DA170515 - Oppdatert beregning
DA170515 - Beregningen i 2015 ble gjort på samme måte som tidligere, men det ble gjort en oppdatert beregning av iskanten på grunnlag av data fra perioden 1985-2014.
AA170510 Fortsatt gjenstår det å få på plass gode rutiner for beregning , samt retten til å klage.
VG170509 | Dommeren reagerte på Jensens revisor - hevder beregning viser at Jensen ikke fikk penger av Cappelen ¶
VG170509 Revisor Helge Bettmo mener at hans beregning av Jensens kontantstrøm viser at Jensen ikke fikk penger av Gjermund Cappelen.
AP170502 Men selv om valgoppmøtet synker til 67 prosent, som historisk sett er lavt for presidentvalg i Frankrike, vil Le Pen mangle stemmer, ifølge en beregning gjort av Politico.
SA170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
FV170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
DB170428 Barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
BT170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
AP170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
VG170426 Bellonas beregning viser at årlig helsekostnad per bil er litt over 19.000 kroner.
DN170421 - I faggrunnlaget til den ble det gjort en beregning som viste at det vil koste 60 milliarder kroner å ferdigstille et sammenhengende sykkelveinett i de ni største byområdene i landet.
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
DA170420 trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
DA170420 trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
AP170419 Utvalget skal bestå av representanter for de fremste fagmiljøene for beregning av klimagassutslipp innen forskjellige sektorer, og skal utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet og ulike politiske virkemidler.
VG170414 Men presiserer at dette ikke er noen vitenskapelig beregning .
AP170405 Fakta : inFutures analyse ¶ inFutures beregning er basert på tall fra OECD og Verdensbanken.
AP170405 Det er departement som har gjort en slik beregning .
AP170405 Det er departement som har gjort en slik beregning .
AA170403 Bla nedover, til du kommer til overskriften " Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2016 ".
VG170401 Innlegget er beregning , sier Sigurdarson - uten å nøle.
DB170327 Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.
AP170327 Vår beregning er at ett av fire kreftdødsfall skyldes røyking.
DN170324 En beregning fra statsviter og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre distriktsmandater til Oslo i 2013-valget, mens Hedmark og Nordland ville fått ett ekstra hver.
DB170324 Dette fordeler seg på ca 12.000 saker, ifølge beregning fra Europeiske Reiseforsikring.
AA170324 En beregning fra statsviter og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre distriktsmandater til Oslo i 2013-valget, mens Hedmark og Nordland ville fått ett ekstra hver.
DB170320 Beregning av ektefellepensjon er komplisert, med ulike regler og ytelser avhengig av når avdøde først ble medlem, gjenlevendes alder, eller når dødsfallet inntreffer.
DA170320 Dette har vi endret, slik at barns inntekt holdes utenfor beregning av bostøtte.
DB170316 De anbefaler at oljepolitikken tar opp i seg slik beregning av klimarisiko.
VG170313 Så når han likevel åpenbart har gjort en slik beregning , må det bety at han gjør bruk av eksisterende tall.
VG170313 For dersom han baserer denne statistiske beregningen på at første- og annengenerasjons innvandrere ikke er etniske nordmenn, så er det selvsagt også mulig å gjøre en slik beregning , av det enkle faktum at første- og annengenerasjons innvandrere ( som innvandrere ) er klare og distinkte grupper.
VG170313 Ifølge Elden har forsvarerne en annen beregning av økonomien enn Spesialenheten.
AA170313 Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, varsler at deres egen beregning av økonomien skal legges fram senere under den rundt fem måneder lange rettssaken. ( ©NTB ) ¶
AP170311 En beregning av kostnadene ble gjort av Finansdepartementet i 2012, da Frp i Stortinget ønsket å fjerne fordelsbeskatningen på månedskort betalt av arbeidsgiver.
DN170308 Om beregning av virkelig verdi av finansielle poster og pensjonsforpliktelser er med, hadde SAS et overskudd på 117 millioner kroner i første kvartal.
DN170304 - Hvis du er høyt belånt, forsvinner egenkapitalen fort, sier Reite og viser til følgende beregning : ¶
VG170303 En beregning basert på jordens klimaendringer 800 000 år tilbake, tyder på at global oppvarming kan skyte fart og øke ytterligere fem grader innen år 2100.
DB170303 Dette fordeler seg på ca 12.000 saker, ifølge beregning fra Europeiske Reiseforsikring.
DB170302 - Dette skal dekke kostnader knyttet til beregning og varsling av betalingsterminer, forteller Marit Elisabeth Giske i DNB.
AA170302 Når olje begynner å strømme gjennom oljeledningen Dakota Access, kan det gi North Dakota 110 millioner dollar i årlige skatteinntekter, viser en beregning .
AA170224 - Det er urimelig å si at dette er kald beregning , det er et resultat av god jobbing som du ser igjen i bildet.
BT170218 Heller ikke Toje har gjennomført en beregning av befolkningsutvikling i Norge.
BT170218 Heller ikke Toje har gjennomført en beregning av befolkningsutvikling i Norge.
DB170217 Politico skriver at det nærmeste man kommer en beregning av hva presidentens og presidentfamiliens turer til Mar-a-Lago koster, kommer fra en offentlig rapport utarbeidet i 2016 i forbindelse med en tur tidligere president Barack Obama gjennomførte i 2013.
DB170216 En beregning utført ved NMBU ved Ås viser at selv om forbruket vårt av grønnsaker tredobles gjennom mer kål, gulrøtter, kålrot og poteter og alt dyrkes i Norge, vil dette fortsatt bare dekke 15 prosent av det norske engarealet.
AP170216 En beregning Helge Brunborg i SSB har gjort for Aftenposten, viser at mens folketallet i de 150 mest sentrale kommunene har økt med over en million siden 1980, har det gått ned med 60.000 i de 150 minst sentrale.
DB170213 Men to like passord som får tilsatt et tilfeldig salt, vil derimot være ulike etter beregning av avtrykk, og hvert enkelt avtrykk må derfor knekkes individuelt.
AA170209 I superbuss-utredningen er effekten kun illustrert for fem reiserelasjoner basert på beregning av « generaliserte reisekostnader » - et lite informativt og mindre egnet standardmål.
SA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning .
DN170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning .
AA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning .
DN170207 Derfor kan man frykte at en slik beregning blir enda en måte å stigmatisere folk på, personer som i utgangspunktet ikke er i en sterk posisjon, fordi overvekt er mer utbredt i samfunnslag med lavere utdannelse og dårligere økonomi, sier Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
AA170207 Derfor kan man frykte at en slik beregning blir enda en måte å stigmatisere folk på, personer som i utgangspunktet ikke er i en sterk posisjon, fordi overvekt er mer utbredt i samfunnslag med lavere utdannelse og dårligere økonomi, sier Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. ( ©NTB )
DB170203 Brudd på hviletidsbestemmelsene og reglene for beregning av arbeidstid, som var blant vilkårene Arbeidstilsynet stilte for bruk av utvidet overtid, er det ikke sendt rapporter om.
FV170127 | Ny beregning : Norge trenger 1000 nye bussjåfører årlig ¶
FV170127 Det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år, dersom målene om økt kollektivvekst skal nås, ifølge en beregning fra NHO.
DN170127 | Ny beregning : Norge trenger 1.000 nye bussjåfører årlig ¶
DN170127 Det er behov for 1.000 nye bussjåfører hvert år, dersom målene om økt kollektivvekst skal nås, ifølge en beregning fra NHO.
DB170120 Det som gjør at ovennevnte beregning faktisk undervurderer verdien på arbeidsplassene i petroleumsnæringen er at statens samlede inntekter inneholder personskatt, mens tallet for petroleumsinntektene består kun av skatteinntekter fra oljeselskapene, SDØE-inntekter og utbytte på statens Statoil-aksjer, mens skatteinntektene fra hele
DB170113 Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.
DN170110 For eksempel gjennom at bilens bevegelse registreres, og i kombinasjon med bilens drivstoffteknologi danner dette grunnlag for beregning av avgift, sier Nøstvik til NTB.
AP170110 For eksempel gjennom at bilens bevegelse registreres, og i kombinasjon med bilens drivstoffteknologi danner dette grunnlag for beregning av avgift, sier Nøstvik til NTB.
DB170108 Borevisors faktabeskrivelse, beregning og konklusjon relatert til beregning av covenant er feilaktig på flere steder og dette har blitt kommunisert på en omfattende måte til borevisor, mener Hokholt.
DB170108 Borevisors faktabeskrivelse, beregning og konklusjon relatert til beregning av covenant er feilaktig på flere steder og dette har blitt kommunisert på en omfattende måte til borevisor, mener Hokholt.
DB170106 En beregning viste at man fikk ca. 48000 flere dødsfall av rabies.
DB170105 Etter et år med krangling, ber de nå Erna om mal for beregning av klimakutt ¶
AP170104 En beregning E24 har gjort viser at gjennomsnittsnordmannen ligger an til å bruke 2,98 prosent av lønnen på å fylle 1.000 liter bensin i 2017.
AP170104 En beregning E24 har gjort viser at gjennomsnittsnordmannen ligger an til å bruke 2,98 prosent av lønnen på å fylle 1.000 liter bensin i 2017.
DB170102 Der krever de en nasjonal mal for beregning av klimakutt.
AP161218 Dette er imidlertid et konservativt anslag, skriver analyseselskapet og tror at den virkelige effekten kan ligge opp mot 50 prosent over deres egen beregning .
AP161218 Dette er imidlertid et konservativt anslag, skriver analyseselskapet og tror at den virkelige effekten kan ligge opp mot 50 prosent over deres egen beregning .
AP161216 - Sommeren 2015 fikk vi det formelle DNA-treffet på siktede og i desember samme år fikk vi gjort en statistisk beregning av dette, forteller Strand.
AP161120 - Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger på tilsammen 390.456 kroner, heter det i tiltalen fra statsadvokatene i Oslo, som også har tiltalt eks-politikeren for falsk forklaring.
AP160928 En beregning anslår at Afrika årlig taper like mye i kapitalflukt som kontinentet mottar i utviklingshjelp.
AP160928 En beregning anslår at Afrika årlig taper like mye i kapitalflukt som kontinentet mottar i utviklingshjelp, skriver Øyvind Østerud.
AP160927 - Vi venter på en beregning om hva som vil være riktig prisnivå på de ulike billettypene.
AP160912 SSBs ekspert på boligformue som årlig oppdaterer Skatteetatens modell for beregning av boligverdi, har beregnet at verdien på boligen vil ha steget til 6.621.478 kr kroner i 2015.
AP160912 Hvis du er blant de spesielt interesserte kan du lese mer om SSBs modell som ligger til grunn for Skatteetatens beregning av boligformue her. | 48 like rekkehus har alle fått ulik eiendomsskatt ¶
AP160912 Haglund er ekspert på boligformue og oppdaterer årlig modellen som ligger til grunn for Skatteetatens beregning av boligverdier.
AP160912 Eiendomsskattekontoret i Oslo kommune har kontrollregnet Aftenpostens beregning av boligskatt basert på SSBs justerte boligverdi, og kommer frem til samme svar som Aftenposten.
AP160912 Aftenpostens beregning - som Eiendomsskattekontoret i Oslo går god for - viser at dette øker eiendomsskatten deres fra 1329 kroner i år til hele 3892 kroner i 2017.
AP160824 Sannsynligheten for at hun skal vinne er en komplisert beregning og er basert på en prognose hvis valget hadde vært i dag.
AP160812 Behandler ikke alle klager ¶ 250 - 300 klager som har kommet inn er fra folk som mener at kommunen har lagt til grunn feil ligningsverdi for beregning av skatten.
AP160713 Og etaten bruker en gjennomsnittlig beregning av prisveksten for alle boliger for å regne ut hva din bolig er verd, de forholder seg ikke til salgsprisen for den enkelte bolig.
SA160504 Min etterlysning av en ærlig beregning av CO2-utslipp fra fjernvarme kalles « utbrudd mot bruk av fjernvarme » og å « brunvaske brukeren ».
AP160416 I så fall er det de 20 beste årene dine ( årene med høyest pensjonspoeng ) som inngår i inntektsgrunnlaget for beregning av pensjonen din.
AP160416 Hva er korrekt beregning av pensjon ?
AP160416 Har du full opptjening og 100% stilling, er det pensjonsgrunnlaget ditt i 100% stilling som legges til grunn for beregning av tjenestepensjonen din, uavhengig av hvor mange måneder du jobber i det året du går av.
AP160319 - Uansett hvordan man regner på det, vil det mest lønnsomme være å unngå uttak tidlig og vente til man blir 67 år, sier Haug og viser til at ulike modeller for beregning bekrefter det samme : ¶
AP160223 Dette, mener han, vil være en mer rettferdig beregning fordi avgiften da mer vil gjenspeile de klimagassutslippene hver enkelt forårsaker.
AP160216 Mens SSBs tall omfatter kvoteflyktninger, gjør UDIs beregning ikke det.
AP160112 Endringen skjer som følge at det i statsbudsjettet for 2016 ble innført ny modell for beregning av rentenivået til Lånekassen.
AP160107 - Dette er ingen eksakte beregning , dette er anslag for hvilke intervaller vi må planlegge for, sier Forfang.