VG171018 Det er ikke en nøyaktig beregning !
DB171017 For å sette de enorme summene i perspektiv, har organisasjonen laget en beregning som viser at den norske eksportverdien av sjømat i 2016 ville vært nok til å finansiere 400 km med firefelts motorvei.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Hun er også meget kritisk til at landmaktproposisjonen ikke inneholder en beregning av hva det vil koste å holde dagens helikoptre på Bardufoss.
AA171012 - Perioden som legges til grunn for beregning av dagpengene bør være lik opptjeningsperioden for minsteinntektskravet, og foreslås derfor endret tilsvarende, heter det i forslaget. ( ©NTB ) ¶
DN171011 Tvisten var « maskinskatt » - i hvilken grad verdiene av maskinene i et produksjonslokale skal regnes inn i den taksten kommunen legger til grunn for beregning av eiendomsskatt.
DA171005 Mengde våpen ¶ 33.000 liv kunne vært spart i 2013 dersom USA hadde innført samme våpenrestriksjoner som Storbritannia, ifølge en beregning nyhetsmediet Vox har utført.
SA171003 Man går på nett og får en skreddersydd beregning av hvor mye sol som treffer taket på boligen.
BT171003https://www.bt.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html Man går på nett og får en skreddersydd beregning av hvor mye sol som treffer taket på boligen.
AP171003https://www.aftenposten.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html Man går på nett og får en skreddersydd beregning av hvor mye sol som treffer taket på boligen.
DN171001 Vi vil i mindre grad famle i blinde og vil kunne ta direkte kontakt med de fiskerne vi ønsker for å få et representativt utvalg for beregning av fangstene. 3.
SA170923https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
SA170923 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
SA170918https://www.aftenbladet.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DB170914 Relativt enkle metoder som vekting mot forrige tilsvarende valg, beregning av gjennomsnittet av målingene og et blikk på tendensen i de ulike fylkene er det som gir det beste bildet.
AA170913 Ifølge en beregning gjort for Dagen tirsdag ettermiddag var KrF bare 5.600 stemmer over sperregrensen.
VG170912 Uten sperregrensen ville Rødt fått fire og MDG fem mandater, viser VGs beregning .
VG170912 Med en sperregrense på 5 prosent ville de borgerlige ha mistet flertallet på Stortinget, viser VGs beregning .
DA170908 En tastefeil i Oljedirektoratets beregning av oljeinntekter i Barentshavet sørøst førte til at området ble åpnet med 130 milliarder mer i anslåtte inntekter.
AA170908 En tastefeil i Oljedirektoratets beregning av oljeinntekter i Barentshavet sørøst førte til at området ble åpnet med 130 milliarder mer i anslåtte inntekter.
DB170903 Dersom skatteetaten er uenig i din beregning og i tillegg mener at du har gitt feil eller ufullstendige opplysninger, er det høy risiko for tilleggsskatt.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene DNB Markets har gjort en beregning som viser at eldre befolkning forklarer det meste.
VG170829 Slik er Finansdepartementets beregning : ¶
AA170828 - Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen kroner 172.179, står det i dommen fra Bergen tingrett, der mannen er funnet skyldig i grovt trygdebedrageri og falsk forklaring.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet På gjennomsnittet av nasjonale målinger i august er det et forholdsvis klart rødgrønt flertall, med 89 mot 80 mandater, viser en beregning fra nettstedet Poll of polls.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet På gjennomsnittet av nasjonale målinger i august er det et forholdsvis klart rødgrønt flertall, med 89 mot 80 mandater, viser en beregning fra nettstedet Poll of polls.
DN170823 Jonathan Portes er tidligere sjeføkonom i den britiske regjeringen, og har kalt Minfords beregning for « latterlig ».
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell I stedet for å ta utgangspunkt i et « gjette-tall », helt i strid med de økonomiske prognosene, har vi fått gjort en beregning på noe mer håndfast : Samme vekst som i de fire siste årene, sier Giske.
AA170817 I tillegg blir rentenivået for beregning av nåverdien på garantert utbetaling etter pensjonering satt slik at Silver-kundene vil komme gunstig ut av det, hvis de setter pengene i en pensjonssparing som gir relativt sett høy avkastning.
DN170813 Unødvendig internbyråkrati koster amerikanske virksomheter 3000 milliarder dollar i året - 17 prosent av årlig bnp, ifølge en beregning de to forskerne Gary Hamel og Michel Zanini gjorde i 2016.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/EVGW5/Ekte-norske-verdier-som-gar-tapt Det har avstedkommet en mildt sagt sjokkerende beregning av hvor mye Norge taper i kroner og øre på sendrektighet i digitaliseringsarbeidet : ¶
NL170808 Taksten er som vi vet grunnlaget for beregning av eiendomsskatten.
NL170808 Kontrollutvalget har nylig laga rapport ( behandla i kommunestyret i juni ) der det går frem at Tromsø kommune har god faglig kompetanse og stor sikkerhet for korrekt beregning av eiendomsskatt og i tråd med eiendomsskattelovens krav.
VG170805 Men i en annen beregning , hvor hele formuesskatten blir fjernet, fant SSB at antallet nullskattytere med formue over 10 millioner ville øke med 600.
DA170804 Hvorfor en kompetent gitarist som Totos Steve Lukather, senest på Kongsberg for en måned siden, gir seg i kast med « Red House », en låt som etter vår forrige beregning finnes i 22 forskjellige offisielt utgitte utgaver med Hendrix selv, som alltid kommer til å forbli de 22 beste.
BT170804https://www.bt.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
VG170803 Vi har lagd en beregning som viser at 71 prosent av nye lærere vil gå til 39 prosent av elevene.
VG170803 VGs beregning viser at det først og fremst ville gått ut over Finnmark, som ville ha ramlet fra 5 til 2 plasser.
FV170728https://www.fvn.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DN170727 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
DN170726 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
AA170726 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
DA170725 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
AA170725 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
DB170719 3 000 kr i måneden etter dagens beregning .
DB170711 - Det handler mye om timing og beregning .
AA170707 En beregning foretatt av professor Karl Georg Høyer i 2006 viste at en universitetslærer med internasjonalt nettverk og et representativt antall reiser i konferanseøyemed, har syv ganger så store flyrelaterte CO₂-utslipp per år som gjennomsnittsnordmannen.
DN170704 Venstre er så vidt over sperregrensen på fire prosent i en nasjonal beregning som baserer seg på de siste fylkesmålingene.
AA170703 For da man var kommet i bruk med beregning av vekt og mynt etter marken, ble disse dagene bestemt til sammenkomster, hvor man handlet med hverandre etter beregningivekt og mynt, og av dette har man også opprinnelsen til ordet mark i pengemynt.
DN170629 En beregning fra ifjor viste at innskyterne i Danmark på grunn av lavere innskuddsrenter enn prisstigningen i samfunnet har tapt over 42 milliarder kroner i kjøpekraft de ti siste årene.
DB170629 Med partiets nye beregning for regulering av løpende alderspensjon, ville ikke pensjonistene ha gått like mye i minus som de har gjort de tre siste årene.
NL170628 med slokkingsarbeid - og studie i klasserommet, om beregning av vannføring og trykktap.
NL170619 Norges geografiske midtpunkt ligger et sted i Nord-Trøndelag dersom man bruker internasjonalt anerkjente metoder for slik beregning , ut fra areal.
DN170615 - Folk som har jobbet litt er blitt straffet uforholdsmessig hardt ved beregning av dagpenger, og jeg er glad for at vi nå får til denne endringen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i en pressemelding.
AA170615 - Folk som har jobbet litt er blitt straffet uforholdsmessig hardt ved beregning av dagpenger, og jeg er glad for at vi nå får til denne endringen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i en pressemelding.
AA170615 - Folk som har jobbet litt er blitt straffet uforholdsmessig hardt ved beregning av dagpenger, og jeg er glad for at vi nå får til denne endringen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i en pressemelding.
SA170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
FV170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
BT170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170614https://www.aftenposten.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
VG170611 Det viser en beregning NAV har gjort på forespørsel fra VG.
VG170611 - NAV har ikke foretatt noen beregning av den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at en person blir ufør fra ung alder, men vi kan gi et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.
DA170610 Det er jo en teoretisk beregning , men den illustrerer hvilke samfunnseffekter du kan oppnå.
VG170608 Ifølge en beregning som den mørkeblå avisen Telegraph har gjort, vil en valgdeltagelse på mer enn 60 prosent blant unge velgere kunne påvirke resultatet i hele 40 kretser.
AP170607https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Pa-tide-a-forandre-eksamensordningen-i-norsk-skole--Anna-Karin-Aas-622694b.html Fort kort tid tilbake ble jeg i et foreldremøte gjort kjent med at man i norsk skole praktiserer en modell for beregning av snittkarakter som var like uforståelig som ukjent for meg som svensk.
AP170607 Fort kort tid tilbake ble jeg i et foreldremøte gjort kjent med at man i norsk skole praktiserer en modell for beregning av snittkarakter som var like uforståelig som ukjent for meg som svensk.
AA170607 Tilsynet viser overordnet til at lønnsomheten og kapitaldekningen i norske banker er god, men har likevel gjennomført en beregning basert på et alvorlig økonomisk sjokk, hvor bankene blir satt på alvorlig prøve.
DB170606 En beregning Finansavisen har foretatt viser at Fjellinjen gikk glipp av 212 millioner kroner i inntekter fra elbilene i fjor, om man legger gjennomsnittsinntekten pr. passering til grunn.
NL170603 En skikkelig utredning med beregning og mulige finansieringsmodeller hvor dreining fra veiprosjekter og veivedlikehold blir tatt med i regnestykket.
AA170602 Aardals beregning gir Ap 31,6 prosent oppslutning, Høyre 23,3 prosent, Frp 13,4 prosent, Sp 12,3 prosent, KrF 4,7 prosent og SV 4,0 prosent.
SA170601 Staten kan spare noen kroner når flere inntektskilder enn i dag skal komme til fratrekk ved beregning av etterlønn for stortingsrepresentanter som får innvilget det.
DB170525 Onsdag offentliggjorde Kongressens budsjettkontor sin beregning , som viser at Republikanernes helsereform vil føre til at 23 millioner flere amerikanere vil være uten helseforsikring i 2026.
NL170522 På samme måte som wavelets er i stand til å filtrere ut støy fra et bilde, kan de også kontrollere feilkilder i en beregning og dermed garantere at resultat er ekstremt nøyaktig, noe som ofte er er en utfordring for andre metoder.
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst, og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Beregning av sykdomsbyrde gir en helhetlig oversikt over den norske folkehelsen ved å tallfeste både dødelig og ikke-dødelig helsetap forbundet med ulike sykdommer og skader.
AP170522 Beregning av sykdomsbyrde gir en helhetlig oversikt over den norske folkehelsen ved å tallfeste både dødelig og ikke-dødelig helsetap forbundet med ulike sykdommer og skader.
NL170518 Brevene som nå går ut gjelder utelukkede ny beregning etter vedtakene i bystyret og i sakkyndig nemd.
DA170515 - Oppdatert beregning
DA170515 - Beregningen i 2015 ble gjort på samme måte som tidligere, men det ble gjort en oppdatert beregning av iskanten på grunnlag av data fra perioden 1985-2014.
AA170510 Fortsatt gjenstår det å få på plass gode rutiner for beregning , samt retten til å klage.
VG170509 | Dommeren reagerte på Jensens revisor - hevder beregning viser at Jensen ikke fikk penger av Cappelen ¶
VG170509 Revisor Helge Bettmo mener at hans beregning av Jensens kontantstrøm viser at Jensen ikke fikk penger av Gjermund Cappelen.
AP170502 Men selv om valgoppmøtet synker til 67 prosent, som historisk sett er lavt for presidentvalg i Frankrike, vil Le Pen mangle stemmer, ifølge en beregning gjort av Politico.
SA170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
FV170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
DB170428 Barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
BT170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
AP170428 Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene.
VG170426 Bellonas beregning viser at årlig helsekostnad per bil er litt over 19.000 kroner.
DN170421 - I faggrunnlaget til den ble det gjort en beregning som viste at det vil koste 60 milliarder kroner å ferdigstille et sammenhengende sykkelveinett i de ni største byområdene i landet.
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
DA170420 trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
DA170420 trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Arbeiderpartiet-vil-rydde-i-den-kaotiske-klimadebatten-619154b.html Utvalget skal bestå av representanter for de fremste fagmiljøene for beregning av klimagassutslipp innen forskjellige sektorer, og skal utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet og ulike politiske virkemidler.
AP170419 Utvalget skal bestå av representanter for de fremste fagmiljøene for beregning av klimagassutslipp innen forskjellige sektorer, og skal utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet og ulike politiske virkemidler.
VG170414 Men presiserer at dette ikke er noen vitenskapelig beregning .
AP170405 Det er departement som har gjort en slik beregning .
AA170403 Bla nedover, til du kommer til overskriften " Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2016 ".
VG170401 Innlegget er beregning , sier Sigurdarson - uten å nøle.
DB170327 Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.
AP170327 Vår beregning er at ett av fire kreftdødsfall skyldes røyking.
DN170324 En beregning fra statsviter og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre distriktsmandater til Oslo i 2013-valget, mens Hedmark og Nordland ville fått ett ekstra hver.
DB170324 Dette fordeler seg på ca 12.000 saker, ifølge beregning fra Europeiske Reiseforsikring.
AA170324 En beregning fra statsviter og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre distriktsmandater til Oslo i 2013-valget, mens Hedmark og Nordland ville fått ett ekstra hver.
DB170320 Beregning av ektefellepensjon er komplisert, med ulike regler og ytelser avhengig av når avdøde først ble medlem, gjenlevendes alder, eller når dødsfallet inntreffer.
DA170320 Dette har vi endret, slik at barns inntekt holdes utenfor beregning av bostøtte.
DB170316 De anbefaler at oljepolitikken tar opp i seg slik beregning av klimarisiko.
VG170313 Så når han likevel åpenbart har gjort en slik beregning , må det bety at han gjør bruk av eksisterende tall.
VG170313 For dersom han baserer denne statistiske beregningen på at første- og annengenerasjons innvandrere ikke er etniske nordmenn, så er det selvsagt også mulig å gjøre en slik beregning , av det enkle faktum at første- og annengenerasjons innvandrere ( som innvandrere ) er klare og distinkte grupper.
VG170313 Ifølge Elden har forsvarerne en annen beregning av økonomien enn Spesialenheten.
AA170313 Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, varsler at deres egen beregning av økonomien skal legges fram senere under den rundt fem måneder lange rettssaken. ( ©NTB ) ¶
AP170311 En beregning av kostnadene ble gjort av Finansdepartementet i 2012, da Frp i Stortinget ønsket å fjerne fordelsbeskatningen på månedskort betalt av arbeidsgiver.
DN170308 Om beregning av virkelig verdi av finansielle poster og pensjonsforpliktelser er med, hadde SAS et overskudd på 117 millioner kroner i første kvartal.
DN170304 - Hvis du er høyt belånt, forsvinner egenkapitalen fort, sier Reite og viser til følgende beregning : ¶
VG170303 En beregning basert på jordens klimaendringer 800 000 år tilbake, tyder på at global oppvarming kan skyte fart og øke ytterligere fem grader innen år 2100.
DB170303 Dette fordeler seg på ca 12.000 saker, ifølge beregning fra Europeiske Reiseforsikring.
DB170302 - Dette skal dekke kostnader knyttet til beregning og varsling av betalingsterminer, forteller Marit Elisabeth Giske i DNB.
AA170302 Når olje begynner å strømme gjennom oljeledningen Dakota Access, kan det gi North Dakota 110 millioner dollar i årlige skatteinntekter, viser en beregning .
AA170224 - Det er urimelig å si at dette er kald beregning , det er et resultat av god jobbing som du ser igjen i bildet.
BT170218 Heller ikke Toje har gjennomført en beregning av befolkningsutvikling i Norge.
BT170218 Heller ikke Toje har gjennomført en beregning av befolkningsutvikling i Norge.
DB170217 Politico skriver at det nærmeste man kommer en beregning av hva presidentens og presidentfamiliens turer til Mar-a-Lago koster, kommer fra en offentlig rapport utarbeidet i 2016 i forbindelse med en tur tidligere president Barack Obama gjennomførte i 2013.
DB170216 En beregning utført ved NMBU ved Ås viser at selv om forbruket vårt av grønnsaker tredobles gjennom mer kål, gulrøtter, kålrot og poteter og alt dyrkes i Norge, vil dette fortsatt bare dekke 15 prosent av det norske engarealet.
AP170216 En beregning Helge Brunborg i SSB har gjort for Aftenposten, viser at mens folketallet i de 150 mest sentrale kommunene har økt med over en million siden 1980, har det gått ned med 60.000 i de 150 minst sentrale.
DB170213 Men to like passord som får tilsatt et tilfeldig salt, vil derimot være ulike etter beregning av avtrykk, og hvert enkelt avtrykk må derfor knekkes individuelt.
AA170209 I superbuss-utredningen er effekten kun illustrert for fem reiserelasjoner basert på beregning av « generaliserte reisekostnader » - et lite informativt og mindre egnet standardmål.
SA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning .
DN170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning .
AA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning .
DN170207 Derfor kan man frykte at en slik beregning blir enda en måte å stigmatisere folk på, personer som i utgangspunktet ikke er i en sterk posisjon, fordi overvekt er mer utbredt i samfunnslag med lavere utdannelse og dårligere økonomi, sier Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
AA170207 Derfor kan man frykte at en slik beregning blir enda en måte å stigmatisere folk på, personer som i utgangspunktet ikke er i en sterk posisjon, fordi overvekt er mer utbredt i samfunnslag med lavere utdannelse og dårligere økonomi, sier Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. ( ©NTB )
DB170203 Brudd på hviletidsbestemmelsene og reglene for beregning av arbeidstid, som var blant vilkårene Arbeidstilsynet stilte for bruk av utvidet overtid, er det ikke sendt rapporter om.
FV170127 | Ny beregning : Norge trenger 1000 nye bussjåfører årlig ¶
FV170127 Det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år, dersom målene om økt kollektivvekst skal nås, ifølge en beregning fra NHO.
DN170127 | Ny beregning : Norge trenger 1.000 nye bussjåfører årlig ¶
DN170127 Det er behov for 1.000 nye bussjåfører hvert år, dersom målene om økt kollektivvekst skal nås, ifølge en beregning fra NHO.
DB170120 Det som gjør at ovennevnte beregning faktisk undervurderer verdien på arbeidsplassene i petroleumsnæringen er at statens samlede inntekter inneholder personskatt, mens tallet for petroleumsinntektene består kun av skatteinntekter fra oljeselskapene, SDØE-inntekter og utbytte på statens Statoil-aksjer, mens skatteinntektene fra hele
DB170113 Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.
DN170110 For eksempel gjennom at bilens bevegelse registreres, og i kombinasjon med bilens drivstoffteknologi danner dette grunnlag for beregning av avgift, sier Nøstvik til NTB.
AP170110 For eksempel gjennom at bilens bevegelse registreres, og i kombinasjon med bilens drivstoffteknologi danner dette grunnlag for beregning av avgift, sier Nøstvik til NTB.
DB170108 Borevisors faktabeskrivelse, beregning og konklusjon relatert til beregning av covenant er feilaktig på flere steder og dette har blitt kommunisert på en omfattende måte til borevisor, mener Hokholt.
DB170108 Borevisors faktabeskrivelse, beregning og konklusjon relatert til beregning av covenant er feilaktig på flere steder og dette har blitt kommunisert på en omfattende måte til borevisor, mener Hokholt.
DB170106 En beregning viste at man fikk ca. 48000 flere dødsfall av rabies.
DB170105 Etter et år med krangling, ber de nå Erna om mal for beregning av klimakutt ¶
AP170104 En beregning E24 har gjort viser at gjennomsnittsnordmannen ligger an til å bruke 2,98 prosent av lønnen på å fylle 1.000 liter bensin i 2017.
AP170104 En beregning E24 har gjort viser at gjennomsnittsnordmannen ligger an til å bruke 2,98 prosent av lønnen på å fylle 1.000 liter bensin i 2017.
DB170102 Der krever de en nasjonal mal for beregning av klimakutt.
AP161218 Dette er imidlertid et konservativt anslag, skriver analyseselskapet og tror at den virkelige effekten kan ligge opp mot 50 prosent over deres egen beregning .
AP161218 Dette er imidlertid et konservativt anslag, skriver analyseselskapet og tror at den virkelige effekten kan ligge opp mot 50 prosent over deres egen beregning .
AP161216https://www.aftenposten.no/norge/Slik-loste-politiet-drapsgaten-i-Oslo-etter-14-ar-611343b.html - Sommeren 2015 fikk vi det formelle DNA-treffet på siktede og i desember samme år fikk vi gjort en statistisk beregning av dette, forteller Strand.
AP161120https://www.aftenposten.no/norge/Oppgir-fiktive-adresser-i-Norge-for-a-fa-Nav-stotte-mens-de-bor-i-utlandet-Tidligere-stortingsvara-tiltalt-for-trygdesvindel-605967b.html - Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger på tilsammen 390.456 kroner, heter det i tiltalen fra statsadvokatene i Oslo, som også har tiltalt eks-politikeren for falsk forklaring.
AP160928 En beregning anslår at Afrika årlig taper like mye i kapitalflukt som kontinentet mottar i utviklingshjelp.
AP160928 En beregning anslår at Afrika årlig taper like mye i kapitalflukt som kontinentet mottar i utviklingshjelp, skriver Øyvind Østerud.
SA160504 Min etterlysning av en ærlig beregning av CO2-utslipp fra fjernvarme kalles « utbrudd mot bruk av fjernvarme » og å « brunvaske brukeren ».