SA171209 Statistikerne kan ikke annet enn å bruke dagens situasjon, velge noen ulike framskrivninger av virkeligheten slik den fortoner seg, og så beregne kostnader og inntekter ved de ulike variantene.
SA171209 Når SSB skriver at en oppdatert versjon av den makroøkonomiske modellen DEMEC gjør det mulig å beregne at innvandringen vil senke årlig gjennomsnittsvekst i Norges disponible realinntekt per innbygger fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2061 til 2100, høres det ut som vitenskap.
SA171209 Men det virker litt, skal vi si, ambisiøst å beregne afghanske ungdommers innvirkning på statsbudsjettet i 2100 når landets fremste eksperter ikke klarer å forutse utviklingen over neste helg for oljeprisen, kronekursen og boligprisene, tre av de faktorene som sterkest påvirker norsk økonomi.
SA171209 Hvordan ville prognosene sett ut, hvis han i 1933 hadde fått i oppdrag å beregne situasjonen for norsk økonomi i 2017 ?
DN171208 Byen vil ta i bruk internasjonale beregningsmetoder for å beregne den økonomiske veksten mer nøyaktig.
AP171206 Da gikk jeg inn på nettet og fant et program som jeg brukte til å beregne sol- og skyggeforholdene.
AP171206 - Vi har brukt et ordinært tegneprogram som heter Sketchup Pro til å beregne solforholdene.
AP171206 - Vi har brukt en arkitekt som har brukt et arkitektprogram til å beregne solforholdene.
AP171203 Før- og etter-situasjonen gjorde at de kunne beregne kostnadene for konflikthåndtering, kurs, brannslukking, advokater, mv.
VG171201 - Det er veldig vanskelig å beregne den faktiske lønnsomheten fra den feelgood-stemningen et slikt besøk bringer med seg, sier kammersjef i East Midland-regionen, Scott Knowles til The Telegraph : ¶
AA171201 Det er nå omkjøring via gamle E6 forbi Sveberg, så folk må beregne litt ekstra tid på veg mot Værnes, sier trafikkoperatør Erling Brandsholt ved Vegtrafikksentralen.
AA171201 Vi ber derfor alle som skal kjøre nordover i løpet av kvelden, om å forvente kø og beregne ekstra reisetid, sier Stabell Bredland.
BT171130 Skyss ber alle som skal reise inn til Bergen sentrum om å beregne god tid.
SA171129 En kardiolog fra sykehuset ga en utfordring til salen : Hvordan kan vi beregne hvor mye en gitt innsnevring av blodårene rundt hjertet påvirker oksygentilførselen til hjertet, uten å måtte stikke hull i pasienten ?
SA171129 Dermed kan man til enhver tid beregne promillen.
DN171129 Dermed kan man til enhver tid beregne promillen.
BT171129 Dermed kan man til enhver tid beregne promillen.
BT171129 Kan du beregne reisetid inn i arbeidstiden da hvis et arbeidssted ligger langt unna ?
BT171129 Jobber du for eksempel på Mongstad, og bor i Bergen, vil det være meningsløst å beregne tiden det tar via kontoret ditt til Flesland. 2.
AA171129 Jeg hadde allerede lært meg å beregne ekstra tid, så jeg beregnet tre avganger før den jeg måtte ta.
VG171127 ) er sentrale for Finansdepartementet og for Arbeids- og sosialdepartementet for å beregne henholdsvis langsiktige virkninger av finanspolitikken og fremtidige pensjonsutgifter, skrev Jensen i sitt svar til kontrollkomiteen på Stortinget forrige uke.
DA171125 Les også : Så lang tid bør du beregne mellom flygningene dine ¶
SA171122 Han viste også til USA, der det brukes robotteknologi til å beregne sannsynligheten for at folk skal stikke av ved kausjon og at det fins dataprogram som forutser utfallet av rettssaker med høyere treffsikkerhet enn juridiske eksperter.
SA171122 Folk må beregne tid, for det blir nok litt ekstra kø, fastslår Dan Christensen.
FV171122 Folk må beregne tid, for det blir nok litt ekstra kø, fastslår Dan Christensen.
BT171122 Folk må beregne tid, for det blir nok litt ekstra kø, fastslår Dan Christensen.
AP171122 Folk må beregne tid, for det blir nok litt ekstra kø, fastslår Dan Christensen.
AA171122 Folk må beregne tid, for det blir nok litt ekstra kø, fastslår Dan Christensen.
DB171121 Ved å offentliggjøre balanseprisen fra 2015 og de andre delene av dokumentet som er sladdet, vil det være mulig å beregne underliggende detaljer om operatørens kostnadsstrukturer, sier Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet.
VG171119 Resultatet kunne deretter brukes til å beregne belastningen på langt større trær, forteller Janser.
SA171119 Resultatet kunne deretter brukes til å beregne belastningen på langt større trær, forteller Janser.
DB171117 På spørsmål om hvorfor ikke regjeringen på noe tidspunkt de siste fire åra har tatt seg bryet med å beregne lønnsomheten av Goliat-feltet, viser Søviknes til at regjeringen har gitt Stortinget informasjon om kostnadene til Goliat-feltet.
DA171117 Det er åpenbart operatøren som best kjenner helt essensiell informasjon for å beregne nåverdi.
DN171116 Energi- og miljøkomiteen ber videre statsråden svare på om Oljedirektoratet har tallgrunnlag og mulighet for selv å beregne hvilken oljepris som er nødvendig for at staten skal sitte igjen med positiv nåverdi fra Goliat-utbyggingen.
DB171114 Søviknes valgte heller å spørre italienske Eni, som driver Goliat-feltet, om hjelp til å beregne lønnsomheten på Goliat.
AP171114 NSB ber passasjerene om å beregne minst en halvtime ekstra reisetid.
AP171114 Det anbefaler å beregne minst en halvtime ekstra.
AP171113 " Taushet var ikke noe slående trekk da Steinfeld bedrev voksenopplæring av norsk presse utenfor Finansdepartementet fredag - raust nok helt uten å beregne seg honorar.
VG171110 Dette kan få en rekke alvorlige konsekvenser om SSB ikke klarer å opprettholde avtalen, og andre instanser må beregne tallene til FN-rapporteringen, heter det videre i uttalelsen.
DA171109 Skal du inn eller ut av Schengen, bør du dessuten beregne enda bedre tid enn de oppsatte minimumsanbefalingene.
DA171109 Hvor lang tid bør du egentlig beregne mellom flygingene dine - om du ikke vil stresse ?
DA171109 AirHelp-sjefen anbefaler generelt å beregne minst to timer mellom flygingene, i alle fall dersom du må sjekke bagasjen ut og inn igjen.
VG171106 Et annet problem med den, er at det er umulig å beregne verdien av maskiner.
AP171104 Venstre har bedt Jensens undersåtter beregne kostnadene av både en omlegging av flypassasjeravgiften.
AP171104 Dette er noen av mange avgiftsideer Venstre har bedt Finansdepartementet beregne konsekvensene av.
AP171104 - Det sier jeg ikke, men jeg anbefaler å beregne mer enn fem minutter ventetid i passkontrollen.
DN171103 - Det er vanskelig å sammenligne tallene ettersom vi ikke har vært i stand til å beregne antall fiskere tidligere.
DB171031 Selskapet sier at så presis informasjon som mulig om passasjerenes vekt er viktig for blant annet å kunne beregne flyenes forbruk av drivstoff.
DA171027 Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at skatteetaten kan beregne riktig skatt, sier kommunikasjonsdirektør i skatteetaten, Mariken Holter.
SA171026 Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at skatteetaten kan beregne riktig skatt, sier kommunikasjonsdirektør i skatteetaten, Mariken Holter.
SA171026 | Norske USA-reisende bes beregne ekstra god tid ¶
SA171026 Norske reisende bes beregne ekstra god tid.
DN171026 Statoil har fått hjelp av uavhengige eksperter for å beregne verdiene.
BT171026 Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at skatteetaten kan beregne riktig skatt, sier kommunikasjonsdirektør i skatteetaten, Mariken Holter.
BT171026 Hos Waldemars restaurant på Kalfaret må du beregne god tid.
AA171026 Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at skatteetaten kan beregne riktig skatt, sier kommunikasjonsdirektør i skatteetaten, Mariken Holter.
DN171025 | Norske USA-reisende bes beregne ekstra god tid ¶
DN171025 Da må du beregne god tid på flyplassen.
BT171025 | Norske USA-reisende bes beregne ekstra god tid ¶
BT171025 Norske reisende bes beregne ekstra god tid.
DA171020 - Dette har vi ikke sett eksplisitt på, fordi våre klimaframskrivninger foreløpig ikke er detaljerte nok til å beregne dette kvantitativt.
DA171020 - Dette har vi ikke sett eksplisitt på, fordi våre klimaframskrivninger foreløpig ikke er detaljerte nok til å beregne dette kvantitativt.
DN171016 Finanstilsynet er også kritisk til at fondet skal ha tatt doble honorarer, ved å først legge fem prosent honorar på kostpris, og deretter beregne tegningshonorar av denne summen.
VG171012 - Vi foreslår å gå bort fra muligheten til å beregne rett til og størrelsen på dagpengene basert på inntekt tre siste år.
SA171012 Moe Dyrhaug sier hun ikke har fått satt seg inn i budsjettet, og at det er vanskelig for henne på stående fot å beregne hva det vil bety i kroner og øre.
BT171012 Moe Dyrhaug sier hun ikke har fått satt seg inn i budsjettet, og at det er vanskelig for henne på stående fot å beregne hva det vil bety i kroner og øre.
AP171012 Moe Dyrhaug sier hun ikke har fått satt seg inn i budsjettet, og at det er vanskelig for henne på stående fot å beregne hva det vil bety i kroner og øre.
AA171010 - Alle produksjonsseriene av F-35 vil ha forskjellige enhetspriser, så det blir etter vår mening mest riktig å beregne en gjennomsnittspris for hele den norske anskaffelsen.
DB170927 Kort sagt er det modeller som forsøker å beregne hvor mange tonn CO2 vi kan slippe ut hvis vi skal nå klimamålene fra Parisavtalen, som forplikter oss til å holde den globale oppvarmingen « godt under to grader » sammenliknet med 1990-nivået.
DB170924 I 2009 kom de første studiene som brukte en helt ny tilnærming for å beregne hvor store utslippskutt som er nødvendig for å holde temperaturstigningen under grensen på 2 °C.
AA170922 Ved å bruke erfaringstall fra andre tilsvarende tunnelprosjekt, er det mulig å beregne hva dette vil koste.
DB170920 Det er vanskelig å beregne kreftene.
DB170917 Kristoff : - Vanskelig å beregne hvor hardt du skal kjøre ¶
DB170917 Det er vanskelig å beregne hvor hardt du skal kjøre når du har den bakken på slutten, så det lønner seg ikke å være for sliten inn i den, for da ryker du av.
AP170915 Men det blir mye folk i sentrum, trafikken kan gå sakte og reisende bør sjekke reiseplanleggeren og beregne god tid, sier Johansen.
AP170915 Men det blir mye folk i sentrum, trafikken kan gå sakte og reisende bør sjekke reiseplanleggeren og beregne god tid, sier Johansen.
AP170908 - Dette valget er vanskeligere å beregne resultatet av enn alle andre valg på 2000-tallet.
AA170907 Årlig kapitaloverføring fra afghanere i utlandet ( « remittances » ) er vanskelig å beregne , men anslått til ca USD 350 mill.
DB170905 Han sier formelen for å beregne styrken blant annet innebærer Richter-tallet, dybden i fjellet og såkalt geologisk kobling ( bestemt av bergartsarten ) - samt mulige hulrom rundt våpenet.
NL170904 Klimaøkonomene strever med å beregne en prislapp på skadene som hvert tonn CO2-utslipp vil påføre verdensøkonomien i framtida.
DA170901 Det kan brukes av alt fra barnefamilier til studenterfor å regne på hva de bør beregne av utgifter om de vil oppfylle vanlige krav til matnntak, helseutgifter og mulighet til å gjøre aktiviteter på fritiden.
DN170829 Nå driver han nettstedet « Poll of polls » på hobbybasis, sammen med statssekretær Lars Øy ved Statsministerens kontor, og han brukes hyppig av mediene til å beregne sannsynlige valgutfall.
DN170827 Her forsøker Støre å beregne høyden på et tre under landsfinalen i MatteMaraton.
VG170826 Jeg har en uvant teknikk som er vanskelig å beregne for keeperen, sier Tobias Heintz.
DB170824 - Modellen kan med en viss sikkerhet beregne når neste utslipp kommer.
AP170821 Man bør derfor beregne feilmarginen for endringene fra forrige måling for alle partier.
DA170818 På oppdrag fra skatteetaten har de brukt forskjellige metoder for å beregne omfanget av skatte- og avgiftsunndragelser over tid.
AA170817 På oppdrag fra skatteetaten har de brukt forskjellige metoder for å beregne omfanget av skatte- og avgiftsunndragelser over tid.
NL170816 Da er det feil av staten å beregne verdien av de maskinene, eiendommene og verktøyene bedriftene bruker i sin produksjon ( såkalt arbeidende kapital ) og kreve inn formueskatt av disse verdiene.
AP170809 Hvis vi antar at de to smittede dyrene som ble felt under jakten i 2016 er et tilfeldig utvalg, kan vi statistisk beregne det mest sannsynlige antallet smittede dyr i bestanden.
DB170808 Hvor god er du til å beregne mat ?
SA170807 Det er noe rytterne må beregne , og de må forutse hva som skjer.
FV170807 Det er noe rytterne må beregne , og de må forutse hva som skjer.
BT170807 Det er noe rytterne må beregne , og de må forutse hva som skjer.
AP170807 Det er noe rytterne må beregne , og de må forutse hva som skjer.
DB170804 Hun sier at de er forberedt på at jernbanestasjonen i hovedstaden blir stengt i helga, og ber reisende beregne ekstra tid.
AP170804 Kommunikasjonssjef Lena Angela Nesteby sier at reisende bør beregne opp mot en halvtime ekstra reisetid til Gardermoen.
DN170802 mars, har Skattedirektoratet forsøkt å beregne kostnadene i ti år framover ved de ulike alternativene.
AP170802 mars, har Skattedirektoratet forsøkt å beregne kostnadene i ti år fremover ved de ulike alternativene.
AA170802 mars, har Skattedirektoratet forsøkt å beregne kostnadene i ti år framover ved de ulike alternativene.
NL170801 For å kunne beregne hvor mange lus hver lokalitet produserer, er det helt avgjørende at data for antall fisk per lokalitet offentliggjøres.
DA170731 - Det aller viktigste er å beregne god tid.
AA170731 Flyselskap i landet sendte meldinger til sine passasjerer om at myndighetene hadde høynet sikkerheten på alle større flyplasser i landet og ber passasjerer beregne god tid.
VG170730 Han opplyser også om at sikkerhetskontrollen vil ta lenger tid, og ber reisende beregne ekstra god tid, samt begrense mengden håndbagasje.
AA170730 Røe Isaksen mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom.
DN170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
AA170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
DB170728 Utvalget ba SSB beregne effektene av dette forslaget opp mot dagens barnetrygd.
DB170726 Skal du kjøre på Autobahn, må du beregne god tid og bensinbruk, sier han.
VG170724 Dette skal Duff beregne når hun kommer hjem fra ferie.
DA170724 - Generelt vil vi oppfordre alle reisende til å beregne ekstra god tid i denne uka, og planlegge reisen ved å bruke Reiseplanleggeren på ruter.no eller RuterReise-appen, som er oppdatert med alternative reiseruter, sier hun. 31. juli og 1. august vil Ruter også ha stand på Europarådets plass sammen med representanter fra Norway Cup for å hjelpe de
AA170720 - Det er viktig å beregne ekstra reisetid, samt belage seg på at det kan bli svært mange reisende om bord i de togene som kjører denne uken, opplyser NSB.
DA170718 Det kan også være lurt å beregne ekstra tid.
DN170716 Bankene legger til grunn en sikkerhetsmargin for salgspris på boligen du flytter fra, trekker fra normale salgsomkostninger og bruker det til å beregne om du har minst 15 prosent egenkapital etter boligbytte.
AP170713 Kineserne er svært nøye med å få nøyaktig innreise-dato, og den er ikke helt enkel å beregne når man er på sykkeltur.
SA170628 De anbefaler bilister å alltid beregne ekstra tid, passe på å spise og drikke, og være uthvilt før kjøreturen.
NL170628 Et eksempel på læringsutbyttebeskrivelse fra utkast til studieplan : ¶ ​- Kandidaten kan beregne vannføring og trykktap gjennom matematiske modeller ved brannslokking ¶
FV170628 De anbefaler bilister å alltid beregne ekstra tid, passe på å spise og drikke, og være uthvilt før kjøreturen.
DA170628 - Mange forbrukere tenker nok at de må beregne litt ekstra tid når det er varslet om en så omfattende reduksjon i togtrafikken.
BT170628 De anbefaler bilister å alltid beregne ekstra tid, passe på å spise og drikke, og være uthvilt før kjøreturen.
AP170628 De anbefaler bilister å alltid beregne ekstra tid, passe på å spise og drikke, og være uthvilt før kjøreturen.
VG170627 - Vi skal beregne dette mer detaljert etter sommerferien, sier Tvedt.
AP170626 Dette vil man merke med ekstra kø, så vi oppfordrer til å beregne ekstra tid, sier Brouer-Wangen.
AP170626 - Totalt sett vet vi ikke hvilke konsekvenser jernbane- og tunnelstengningene vil få, men vi oppfordrer reisende til å beregne ekstra tid i sommerukene, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.
AA170625 De må i alle fall beregne å stå over to-tre ferjer.
AP170623 Man må beregne god tid og ta det med ro, så alle kommer frem dit de skal, sier trafikkoperatør Arne Kleiv ved Veitrafikksentralen i Porsgrunn.
DN170622 De viser til at vanlig fremgangsmåte er å ta hensyn til renteeffekten og beregne en nåverdi, noe som vil gi langt større tyngde til kostnader som kommer nært i tid enn inntekter som ligger langt inn i fremtiden.
DA170622 Dette er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten som skal beregne riktig skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
DN170621 En må beregne forventet fremtidig inntjening i gjenværende levetid.
AP170621 Det sier noe om hvor vanskelig det er å beregne dette, sier Berg.
AP170621 Da Klimaetaten skulle beregne hvor store utslipp hvert av de 42 tiltakene i klimabudsjettet ville kutte, ga de politikerne beskjed om at det var vanskelig å beregne .
AP170621 Da Klimaetaten skulle beregne hvor store utslipp hvert av de 42 tiltakene i klimabudsjettet ville kutte, ga de politikerne beskjed om at det var vanskelig å beregne.
AP170621 - Når Klimaetaten opplyste om at det er svært vanskelig å beregne hvor stor effekt tiltakene skal ha, hvorfor valgte dere da det mest optimistiske scenarioet ?
VG170619 Utlendingsdirektoratet vil ta i bruk en ny metode for å beregne unge asylsøkeres alder.
AP170619 Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap ( tapt arbeidskraft ).
AA170619 Utlendingsdirektoratet vil ta i bruk en ny metode for å beregne unge asylsøkeres alder.
DA170608 - Jeg må alltid beregne god tid når jeg skal noe i sentrum og det kan bli noen runder før jeg kan sette fra meg bilen, sier Lill Flesvig til Dagsavisen. 62-åringen er avhengig av krykker og har rett til handikapparkering.
AA170608 - Samtidig som klimaendringene går raskere enn først antatt, får vi stadig bedre metoder for å beregne hvordan vind, snø og is belaster våre kraftledninger.
BT170607 * Foretakene skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt, utgifter og all gjeld.
AP170607 * Foretakene skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt, utgifter og all gjeld.
AA170607 De norske problemene oppsto da EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014.
AA170607 * Foretakene skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt, utgifter og all gjeld.
VG170606 Ved å beregne hvilke matvarer som produseres med lavest klimagassutslipp, hvilke matvarer som har minst vannforbruk og krever minst areal å produsere, gir studien produktene poeng fra 0 til 4.
DB170604 Har du induksjonskomfyr vil dette gå omtrent likt, har du en vanlig keramisk koketopp bør du beregne litt mer tid på at vann og gryter skal varmes opp.
AA170602 Forskerne har utviklet en modell som kan beregne hvor høy gjennomsnittsfart man vil holde avhengig av infrastruktur, topografi og informasjon om syklisten.
AP170601 Hvor lang tid du må beregne avhenger av hvor du hvor du lander.
AA170601 Hvor lang tid du må beregne avhenger av hvor du hvor du lander.
DB170531 Prinsippet om selvkost skal likevel ikke oppfattes så strengt at kommunen konkret må beregne hvor mye arbeid som går med i den enkelte sak.
AP170531 Det er nødvendig at eiendomsbesitter som skal ha flere bunnfradrag, sender inn dokumentasjon som gjør det mulig for kommunen å beregne korrekt bunnfradrag.
AP170531 Ubers produktsjef Daniel Graf sier til Bloomberg at selskapet bruker maskinlæringsteknologi for å beregne hvor mye en kunde er villig til å betale.
AP170531 Ubers produktsjef Daniel Graf sier til Bloomberg at selskapet bruker maskinlæringsteknologi for å beregne hvor mye en kunde er villig til å betale.
AA170531 For å beregne klimaeffekten brukes både direkte og indirekte utslipp : ¶
SA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
DA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved de forslagene.
AP170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
AA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
SA170529 Du bør beregne cirka to og en halv time til testen.
FV170529 Du bør beregne cirka to og en halv time til testen.
DN170529 Etter å ha beskrevet sammenhengen mellom forventet levealder og tidlig uttak av pensjon skriver forskerne at de er i stand til å beregne ekstrakostnadene av et pensjonssystem med fleksibel uttaksalder, relativt til et system med fast uttaksalder.
BT170529 Du bør beregne cirka to og en halv time til testen.
AP170529 Du bør beregne cirka to og en halv time til testen.
SA170523 Få gjerne banken til å beregne dette for deg.
BT170523 Få gjerne banken til å beregne dette for deg.
AP170523 Få gjerne banken til å beregne dette for deg.
AP170522 I land hvor data på forekomst av sykdom er mangelfulle, lånes data fra lignende land for å beregne sykdomsbyrden.
AP170522 Det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet The Global Burden of Disease Study ( GBD ) har utviklet et system for å beregne sykdomsbyrde som møter disse utfordringene.
AP170522 Alder ved død kan tas hensyn til ved å beregne tapte leveår.
DN170521 Men slik er vanskelig å beregne på forhånd.
DB170521 Folk bør beregne ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen.
DB170521 Statens Vegvesen advarer bilister under Tour of Norway : - Bør beregne ekstra god tid ¶
DB170521 Prisen er fugler som ikke forstår den lille farkosten som har en fart de ikke klarer å beregne .
AP170521 Folk bør beregne seg ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Stetens vegvesen.
AA170521 Folk bør beregne seg ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen.
DB170518 Først da vil WLTP-dataene brukes til å beregne avgifter på bilene.
DB170518 Måten det gjøres på er ved hjelp av Googles Tango-teknologi, som ved hjelp av kameraer kan beregne avstander og dermed også hvordan du forflytter deg.
AP170517 Det er ikke bare-bare å beregne hva man vil ha opparbeidet seg av pensjon når det er 35 - 40 år igjen av arbeidslivet.
AP170517 Det må rimeligvis bety at NAV forsøker å beregne hvor stor arbeidsinnsats vedkommende kan bidra med, ut fra graden av uførhet.
SA170514 Derfor må du beregne god tid ¶
BT170514 Derfor må du beregne god tid ¶
AP170514 Derfor må du beregne god tid ¶
DN170513 Ved å observere på hva investorene er villige til å betale for opsjoner i dag, kan man med andre ord beregne hvor store kurssvingninger de implisitt forventer i selve verdipapiret fremover.
AP170513 april : Fjernet krav om at føderale byråer må beregne klimagassutslipp i miljørapportene sine. 12. april : Beordret høyere grenser for utslipp av giftige utslipp fra kraftverk i elver på statlig grunn. 18. april : Beodret gjennomgang av regler som begrenser metanutslipp ved nye oile- og gassfelter. 26. april : Beo
DN170512 Han anbefaler alle reisende i dagene rundt nasjonaldagen til å beregne litt ekstra tid.
AP170512 - Reisende må beregne ekstra tid.
AP170512 Han anbefaler alle reisende i dagene rundt nasjonaldagen til å beregne litt ekstra tid.
AP170512 Avinor ber reisende beregne ekstra god tid i dagene rundt 17. mai.
AA170512 Han anbefaler alle reisende i dagene rundt nasjonaldagen til å beregne litt ekstra tid.
AP170511 - Denne målingen viser hvor vanskelig det er å beregne hva slags flertall du får på Stortinget til høsten, sier Idar Eidset i Respons analyse som har utført målingen.
VG170510 I tillegg må folk beregne en uke til fjorten dagers leveringstid, altså en drøy måned før man har passet i hånden, sier gruppeleder for pass Atle Holmen ved Bergen vest politistasjon til Bergens Tidende.
DB170509 Nå har flere av fagforbundene som ønsker å verne Lofoten, Vesterålen og Senja sammen med en allianse som kaller seg Broen til framtiden, engasjert økonomene i Samfunnsøkonomisk analyse for å beregne hva det vil koste å trappe ned norsk utvinning av olje og gass.
DB170509 De har engasjert økonomene i Samfunnsøkonomisk analyse for å beregne hva det vil koste å trappe ned norsk utvinning av olje og gass.
BT170509 I tillegg må man beregne en til to ukers ventetid for levering fra produsenten i Oslo, sier seksjonsleder for sivilseksjonen, Åsta Bakke-Mjelde.
BT170509 I tillegg må folk beregne en uke til fjorten dagers leveringstid, altså en drøy måned før man har passet i hånden, sier gruppeleder for pass Atle Holmen ved Bergen vest politistasjon.
VG170508 Ruter oppfordrer alle reisende til å beregne god tid og sjekke reiseplanleggeren og avviksmeldinger på ruter.no.
AA170504 En må beregne fire-seks dager på hele fotturen.
AA170502 Slike kart er egnet til å beregne effekten av avbøtende tiltak ( støyskjermer, avstand til vei, hastighet, osv. ), men de er ikke særlig egnet som informasjon til publikum og mulige framtidige beboere av et område.
DB170429 DET er dette sosiale nettverket som står i fare for å rakne når innholdet i diskusjonen om norsk idrett begrenser seg til å beregne lunsjregninger eller kommandere vettskremte idrettsledere til såkalt « nådeløs åpenhet ».
BT170427 Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt sier at kostnadene ved en kjør sakte-aksjon som den som ble gjennomført onsdag lar seg beregne .
DB170426 Derfor foreslår vi, når Stortinget skal vedta klimaloven, et teknisk beregningsutvalg for klima - et « klima-TBU » etter modell fra lønnsoppgjørene : Utvalget skal sikre at vi kan beregne klimaeffekten av statsbudsjettet, slik at det kan legges fram et « karbonbudsjett » som synliggjør klimagassutslippene.
BT170426 Skyss anbefaler alle reisende å beregne ekstra god tid til å komme seg til og fra sentrum på løpsdagen lørdag siden det ofte blir forsinkelser.
VG170425 Grimsrud legger til at det i enkeltsaker der det skal avgjøres om en kreftsykdom er yrkesbetinget, ikke er mulig å beregne størrelsen på en sannsynlighet på denne måten.
BT170425 Dreyer oppfordrer de reisende til å beregne ekstra god tid i morgenrushet.
BT170425 Dreyer oppfordrer de reisende til å beregne ekstra god tid i morgenrushet.
DB170424 Ved å bruke Skatteetatens boligkalkulator kan du beregne ligningsverdien av din egen bolig.
DB170424 Noen kommuner bruker ligningsverdien når de skal beregne eiendomsskatten.
DB170423 Trafikantene anbefales å beregne mer tid enn normalt », melder Statens vegvesen på Twitter.
DA170422 ALLE FOTO : THOMAS KOLBEIN BJØRK OLSEN Du må beregne én til to timer i kø for å komme inn på the Haus om du ikke har booket en guidet tur på forhånd.
SA170420 Man bør beregne en halvmeter fra der åpningen til innkjørselen begynner.
SA170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
FV170420 Man bør beregne en halvmeter fra der åpningen til innkjørselen begynner.
FV170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
BT170420 Man bør beregne en halvmeter fra der åpningen til innkjørselen begynner.
BT170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
AP170420 Man bør beregne en halvmeter fra der åpningen til innkjørselen begynner.
AP170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
AA170420 Man bør beregne en halvmeter fra der åpningen til innkjørselen begynner.
AA170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
AP170419 Utvalget skal utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet, slik at det kan legges frem et « karbonbudsjett » som synliggjør klimagassutslippene.
AP170419 Utvalget skal også utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av ulike klimapolitiske tiltak og virkemidler.
AP170419 Utvalget skal bestå av representanter for de fremste fagmiljøene for beregning av klimagassutslipp innen forskjellige sektorer, og skal utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet og ulike politiske virkemidler.
AP170419 Partiet foreslår å opprette et utvalg som skal beregne effekten av ulike klimatiltak.
AP170419 - Retten synes å ha tatt hensyn til selve beviskravet rundt kvantumet, og opererer i tillegg med en sikkerhetsmargin for å beregne mengden hasj.
AP170419 De brukes til å analysere hvordan statsbudsjettet påvirker den økonomiske utviklingen, til befolkningsfremskrivninger for å analysere virkninger av innvandring, det er modeller tilpasset vår koordinerte lønnsdannelse, og skattemodeller som brukes til å beregne hvordan endringer i skatteregler og skattesatser påvirker inntektsfordelingen.
VG170418 På Bane Nors nettsider kan du selv beregne punktlighetsstatistikk for den togavgangen du pleier å bruke.
DN170418 Hobæk påpeker at registrering for å beregne eller tilby rabatt ikke er det samme som tillatelse til å analysere og finne hva slags person du er.
AA170418 Hobæk påpeker at registrering for å beregne eller tilby rabatt ikke er det samme som tillatelse til å analysere og finne hva slags person du er.
BT170417 Så mye bommet nemlig veivesenet med da de skulle beregne bompengepotensialet på strekningen.
DB170413 Du må beregne vind, ballen kan skrus og så videre, og når du slår ballen må du taime det slik at pila står midt på linja.
DB170412 ¶ BLØTKOKT : Koker du egg på hytta i fjellet, må du beregne ekstra tid.
AP170410 På den måten blir det enklere å beregne reisetiden ettersom man ikke lenger trenger å tenke på hvor lang tid det tar å finne en parkeringsplass.
DB170409 Derfor har heller ikke denne måten å beregne utslipp på fått noen praktisk anvendelse.
DB170409 DET ER mange grunner til at denne måten å beregne utslipp på, ikke er helt vanlig.
DN170405 For å beregne risikoen tar Horgen utgangspunkt i hvor mange som bedrev ulike former for friluftslivsaktiviteter, og sammenligner dette med registrerte dødsfall knyttet til aktivitetene.
DB170405 - Det er mange reisende og det er mye bagasje, så vi ber folk beregne litt ekstra tid og følge ekstra med på skiltingen, sier han.
AP170402 Men nå har maskinlæring gjort det mulig for en app å beregne et tall som angir hvor trygt du kjører.
AP170402 Men nå har maskinlæring gjort det mulig for en app å beregne et tall som angir hvor trygt du kjører.
SA170329 Vi må vente på den nyeste utslippsstatistikken og beregne .
DA170329 Vi må vente på den nyeste utslippsstatistikken og beregne .
AP170329 Forskningsinstitusjonene har utviklet et modelleringssystem for å beregne effekten på skreibestanden av et tenkt oljeutslipp.
AA170329 Vi må vente på den nyeste utslippsstatistikken og beregne .
DB170327 - Den delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør, sier hun.
DN170324 Dette er skattepliktig for den enkelte arbeidstager i dag, men direktoratet vil nå at det skal være arbeidsgiverens ansvar å innhente opplysningene, beregne verdien av fordelen, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift.
DN170324 - Arbeidsgiver vil være avhengig av å få opplysninger først fra den ansatte og så av tredjepart for deretter å beregne hvor stor fordelen er og sørge for lønnsrapportering, skattetrekk samt bli belastet med arbeidsgiveravgift for en ytelse gitt av en tredjepart, sier hun.
DB170324 Via priser-siden kan du beregne hvor mye det vil koste å sende en vare fra et gitt land til Norge.
DB170324 Og som med Jetcarrier kan det noen ganger være litt vanskelig å beregne helt korrekt pris.
SA170322 Årsaken er at de har fått i oppdrag å beregne konsekvensene av å øke innblandingen fra dagens nivå på syv prosent til 20 prosent i 2020.
SA170322 Avisene ba tidligere i år Statistisk sentralbyrå beregne klimavirkningene av det norske biodrivstoff-forliket.
AP170322 Årsaken er at de har fått i oppdrag å beregne konsekvensene av å øke innblandingen fra dagens nivå på syv prosent til 20 prosent i 2020.
AP170322 Avisene ba tidligere i år Statistisk sentralbyrå beregne klimavirkningene av det norske biodrivstoff-forliket.
AA170322 Avisene ba tidligere i år Statistisk sentralbyrå beregne klimavirkningene av det norske biodrivstoff-forliket.
DB170316 Seks forskere ved Universitetet i Alberta i Canada har nå funnet en metode for beregne nøyaktig hvor mye urin det er i et svømmebasseng.
DB170316 Men ligesom med skader må man beregne en vis risiko for graviditet.
AP170316 Konkret vil regjeringen foreslå en ekstraordinær økning i verdsettelsesrabatten, som er grunnlaget for å beregne formuesskatten for overnattingsstedene.
BT170315 Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, som er utgangspunkt for beregningene som er gjort, er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport, og at ledende klimaforskere anser modellene som så lite treffsikre at de ikke er egnet til å beregne faktiske utslipp.
AA170315 Senteret har som mål å finne metoder for å kunne beregne kompliserte væskestrømmer i porøse medier mer presist.
VG170314 * Så har det vært en drakamp om hva de skal beregne at årets lokale forhandlinger vil gi.
SA170314 Eleven skal utvikle seg, lese og skrive, snakke og samtale, regne og beregne , forstå og forklare, mene og drøfte.
SA170314 Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, som er utgangspunkt for beregningene som er gjort, er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport, og at ledende klimaforskere anser modellene som så lite treffsikre at de ikke er egnet til å beregne faktiske utslipp.
VG170313 Han gjør altså det han bekrefter at han har gjort : Han bruker andelen første- og andregenerasjons innvandrere til å beregne seg frem til at « etniske nordmenn vil komme i mindretall i fremtiden ».
DN170313 Vegvesenet glemte å ta med renter og innkrevingskostnadene da det skulle beregne bompengeinntektene for nye E16.
DN170313 Statens vegvesen bommet med nesten 3 milliarder da de skulle beregne bompengeinntektene for nye E16.
AP170313 Norwegian sendte mandag sine Berlin-passasjerer til Hamburg og ba derfor kundene beregne god tid på grunn av en ekstra reisetid med buss for fly på rundt tre timer.
AP170313 For å beregne forbruket har etterforskerne sett på ligningen, bankutskrifter fra norske og svenske banker, og papirer som ble funnet under ransaking hos Jensen.
AP170313 - Vi flyr foreløpig som normalt, men vi følger situasjonen veldig nøye og oppfordrer våre passasjerer til å beregne ekstra god tid når de skal til flyplassen.
AA170313 Norwegian flyr sine Berlin-passasjerer til Hamburg og ber kundene beregne god tid på grunn av en ekstra reisetid med buss for fly på rundt tre timer.
AA170313 Statens vegvesen bommet med nesten 3 milliarder da de skulle beregne bompengeinntektene for nye E16.
AA170312 Dette skal ikke medføre vesentlige forsinkelser, men reisetiden mellom de to tyske byene med buss for fly er rundt tre timer, så passasjerene må beregne god tid.
VG170311 På spørsmål om det kommer godt med når han skal beregne rotasjonene i luften, svarer han « dette er sport ».
DN170306 I Norge har nå svært mange kunder mobilpakker, som inkluderer ringeminutter, og det å beregne hva som er normal takst er derfor ikke bare enkelt, påpeker Nkom.
AA170304 Fører har også ansvar for å beregne vekt, og vurdere plasseringen av lasten, slik at bilen ikke oppleves som vinglete, eller at det går utover bilens kjøreegenskaper.
VG170222 Hun ber folk kjøre forsiktig og beregne god tid.
DA170222 Hun ber folk kjøre forsiktig og beregne god tid.
AP170222 I likhet med politiet og Veitrafikksentralen, oppfordrer Myhren de reisende om å beregne ekstra god tid onsdag morgen.
AA170222 Hun ber folk kjøre forsiktig og beregne god tid.
AP170218 At mange eierinteresser forsøkes gjemt, gjør det vanskelig å beregne .
DB170217 I tillegg til at det kan ta lenger tid å komme fram på E6 i ettermiddag for de som bruker bil til flyplassen, peker informasjonssjef Joachim Westher Andersen på to grunner til å beregne ekstra god tid før avreise utover dagen : ¶
AP170217 Flyselskapene ber alle om å beregne god tid.
AA170217 Flyselskapene ber alle om å beregne god tid. ( ©NTB ) ¶
VG170214 Han og hans forskere har brukt avsetninger på bunnen av flere innsjøer på Svalbard for å beregne hvordan fortidsklimaet har vært.
DA170213 Men siden de færreste kan sette av de rundt to månedene, som du minst bør beregne på hele turen, kan man selvsagt også gå ulike etapper.
DB170210 For å kunne hevde at en ekstra varme har gått i havet må man først kunne beregne hvor mye av temperaturøkningen i havet som skyldes naturlig variasjon, og det kan man ikke.
DB170210 - For å kunne hevde at en ekstra varme har gått i havet må man først kunne beregne hvor mye av temperaturøkningen i havet som skyldes naturlig variasjon, og det kan man ikke, skriver artikkelforfatteren.
SA170208 Omkjøring vil bli skiltet via Nordsjøvegen, men det er uansett lurt å beregne litt ekstra tid, sier Nerland.
SA170208 Dermed må flyreisende som skal reise torsdag kveld og tidlig fredag morgen beregne ekstra tid til flyplassen.
SA170207 Da Dale Eiendom ble etablert, gikk det klart frem i saken at eier i årene fremover måtte beregne å tilføre Dale årlig driftstilskudd.
DB170207 - Glem det gamle munnhellet om at du må lage « mer enn nok mat », for noe av det klokeste du kan gjøre er å beregne mindre porsjoner til gjestene rundt bordet, råder stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Tine M Sundfør.
DB170205 Hvert fylke har sin egen måte å beregne politikernes godtgjørelse på og disse er ikke direkte sammenliknbare.
AA170204 Hvert fylke har sin egen måte å beregne godtgjørelse på, og disse er ikke direkte sammenlignbare.
AA170204 Hvert fylke har sin egen måte å beregne godtgjørelse på, og disse er ikke direkte sammenlignbare.
SA170202 Det er et dataprogram som brukes til å beregne dette, og arrangøren har avvist manuell involvering kontant foreløpig.
NL170202 Men en verdisetting er å beregne det utfra tilsvarende kjøpt reklameplass, noe som tilsvarer 231 millioner kroner.
NL170202 Det er ganske massive seertall og det er utfordrende å beregne verdien på det.
FV170202 Det er et dataprogram som brukes til å beregne dette, og arrangøren har avvist manuell involvering kontant foreløpig.
BT170202 Det er et dataprogram som brukes til å beregne dette, og arrangøren har avvist manuell involvering kontant foreløpig.
AP170202 Det er et dataprogram som brukes til å beregne dette, og arrangøren har avvist manuell involvering kontant foreløpig.
DN170201 Videre bør den bygge flere små og avgrensede strukturelle modeller som kan brukes til politikkanalyse, for eksempel for å beregne virkning av finanspolitikk og analysere drivere av konjunkturer.
DB170201 Har du en rimelig salong med såkalt oppriflet skum i puten, så må du også beregne å banke opp puten for at den ha den samme fasongen som når salongen var ny, ifølge Guldberg.
AP170201 time, men fra Lønnsstatistikken kan vi beregne timelønn fra innrapportert månedslønn og avtalt arbeidstid for både hel- og deltidsansatte.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarioer for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Her kan man beregne hva en innvandrer senere bidrar til skatteinntektene og bruker av skattefinansiert offentlig velferd.
DN170131 Ifølge Reuters sliter mange av dem som bruker datamodeller og matematikk med å beregne effekten av Trumps tvitring.
BT170127 Det er vanskelig å beregne kjøpekraft spesifikt for forsvarssektoren.
BT170127 Da gir det mer mening å beregne BNP i kjøpekraft, i hva man faktisk får for pengene.
DN170120 Også Kinas statsminister har innrømmet at han har benyttet egne formler for å beregne den økonomiske aktiviteten.
DB170120 - Det er mange måter å beregne sysselsetting og statens inntekter på, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Fannemel i Norsk Olje og Gass til Finansavisen.
DN170117 På toppen av de negative sidene ved tiltaket som skaper mye støy og uro er utgangspunktet svært vanskelig å beregne , det viser dagens situasjon tydelig, fortsetter han. ( ©NTB ) ¶
AP170116 Husk å beregne ekstra god tid, og vær tålmodige, oppfordrer Ruter.
AP170116 Heller ikke NSB kommer til å sette inn flere tog i morgen, og kommer med de samme anbefalingene som Ruter når det gjelder å ligge unna rushtiden og beregne god tid.
AP170116 - Vi anbefaler likevel alle reisende å beregne nok tid, og det er smart å reise utenom rushtid for dem som kan.
DB170115 Da må du typisk beregne noen dager før bitcoinene er i din besittelse.
DB170115 Det er også fint om de som kan ta hjemmekontor benytter seg av muligheten, for det er klart at det vil bli flere reisende, og at alle må beregne mer tid og være tålmodige, sier Janborg.
AP170115 Det er altså lurt å beregne litt ekstra god tid de dagene forbudet gjelder.
AP170115 Ruter : - Lurt å beregne god tid ¶
AP170115 - Det kan også være lurt å beregne litt god tid, så skal vi gjøre vårt, sier Janborg til NTB.
AP170115 Ruter : - Lurt å beregne god tid ¶
AP170115 - Det kan også være lurt å beregne litt god tid, så skal vi gjøre vårt, sier Janborg til NTB.
AP170115 Det er altså lurt å beregne litt ekstra god tid de dagene forbudet gjelder.
DN170112 Eksempelvis sjekker telefonen værmeldingen og anbefaler deg å beregne ekstra tid hvis været er dårlig.
SA170103 Når norske selskaper kjøper varer og tjenester fra utlandet, er de selv pliktig til å beregne og betale 25 prosent i merverdiavgift til Norge.
DN170102 Jyllands-Posten har prøvd å beregne hva Kirk Kristiansens formuesøkning tilsvarer. « 12 milliarder kroner tilsvarer 33 millioner kroner om dagen, nesten 1,4 millioner i timen og 23.000 kroner i minuttet i løpet av 2016 », skriver avisen.
DN170102 Jyllands-Posten har prøvd å beregne hva Kirk Kristiansens formuesøkning tilsvarer. « 12 milliarder kroner tilsvarer 33 millioner kroner om dagen, nesten 1,4 millioner i timen og 23.000 kroner i minuttet i løpet av 2016 », skriver avisen.
DB170102 - Vi foreslår at det opprettes et teknisk beregningsutvalg for å beregne klimaeffekten av tiltak i statsbudsjettet, avslører Kalbekken.
BT170102 De klarer det, du må bare beregne litt mer tid.
SA161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
FV161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
BT161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
AP161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
AP161207 Kontrasten til å ha oversikt over tall, styre budsjetter og beregne hva prosjekter skulle koste i fremtiden, mener han ikke kunne vært større enn den tidligere jobben i sanden.
AA161206 - Sørg alltid for å beregne god tid når du skal reise med barn.
DN161024 Fordi selskapet inngår i en konsernstruktur med en del interne kjøp, er det vanskelig å beregne nøyaktig hvorvidt driften isolert går med overskudd.
AP161013 Google har derfor tatt patent på et styringssystem som gjør at også førerløse biler kan kjøre på gult i lyskryss, der de er i stand til å beregne egen fart og vil oppføre seg mer som folk flest, sier seniorforskeren.
AP161007 På plakater står det advarsler om at mørket kommer fort, at du må starte tidlig og at du må beregne 11 til 12 timer.
AA161007 På plakater står det advarsler om at mørket kommer fort, at du må starte tidlig og at du må beregne 11 til 12 timer.
AP160812 Hvis etaten endrer boligverdien, så vil vi beregne ny eiendomsskatt på bakgrunn av det, sier Tanke.
AP160729 NSB oppfordrer folk til å beregne god tid.
AP160615 Hun vil nå finne en ny måte å beregne kommunens innsats på.
AP160521 Som ingen fikk.1847, mai : Den tyske matematikeren Ernst Kummer, som var en racer til å beregne kanonkulenes bane, påviste samme svakhet i begges forsøk : de baserte seg på entydig faktorisering, og hadde glemt å ta høyde for irregulære primtall.
SA160504 Hvordan beregne CO 2 - utslipp fra fjernvarme ?
AP160428 Ved å bruke maskinlæring, kan datamaskiner trenes til å beregne betydningen av en setning.
AP160428 Ut fra disse mønstrene kan vi beregne den mest sannsynlige betydningen av en setning.
AP160422 ) som brukes for å beregne omfanget av segregerte områder i Sverige, så har de vokst i antall fra tre i 1990 til 186 i 2012.
VG160415 Lege Odd Martin Vallersnes sier det skumle med sprit er at rusen kommer raskt og at det er vanskelig å beregne hvor påvirket man blir.
AP160322 Legg påskeegg eller noen annet snop rundt hytta og beregne retning.
AP160321 Greulich og Pyles atlas ble utviklet til å beregne slutthøyde på barn med kjent alder.
AP160315 Den rapporten er et godt utgangspunkt for også å beregne kostnader.
AP160303 Systemene vil selv beregne truslene skipet utsettes for, beregne hvor lang unna missiler er som måtte være skutt mot krigsskipet, og svare med de best egnede våpnene.
AP160303 Systemene vil selv beregne truslene skipet utsettes for, beregne hvor lang unna missiler er som måtte være skutt mot krigsskipet, og svare med de best egnede våpnene.
AP160303 For å forsvare seg mot slike våpen er man avhengig av automatiserte, datastyrte forsvarsvåpenvåpen som kan beregne hvilke av de innkommende rakettene som skal skytes ned, og i hvilken rekkefølge.
AP160204 Man kan også forsøke å beregne saltinntaket ut ifra såkalte forbruksundersøkelser, men det blir ofte mer upresist.
AP160128 Noen satsinger er det rett og slett for vanskelig å beregne effekten av, ifølge Helgesen.
AP160128 I andre tilfeller påvirkes utslippene av flere tiltak samtidig, slik at det er vanskelig å beregne effekten av hvert enkelt.
AP160128 For 16 av de i alt 20 tiltakene som listes opp, har det ikke latt seg gjøre å beregne effekten sikkert.
AP160125 Eller enda mer komplisert ; å beregne en andel av et kombinasjonsabonnement der deler av beløpet skal være momsbelagt.
DA160118 Skal du ut og gå, er det ikke så dumt å beregne en ekstra dag eller to til bare å være.
AP160117 De reelle tallene vil etter alt å dømme bli høyere, både på grunn av dollarkursen og vanskeligheter med å beregne driftskostnader ved et helt nytt fly.
AP160110 En kombinasjon av mandagsrush og snøfall gjør at de fleste nok må beregne mer tid for å komme seg til jobb i dag.
AP160110> En kombinasjon av mandagsrush og snøfall gjør at de fleste nok må beregne mer tid for å komme seg til jobb i dag.