DB171231 Dette gjelder palisander, som ofte benyttes i gitarer, og en del andre treslag som benyttes i trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter. ​ ¶
DB171231 Dette gjelder palisander, som ofte benyttes i gitarer, og en del andre treslag som benyttes i trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter. ​ ¶
SA171228 Strategiplanen er god på papiret, forankret i styret og skal benyttes som styringsdokument for alle ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte i klubben.
DB171228 En Interrail-billett kan kjøpes inntil 11 måneder før den benyttes .
NL171227 Stortinget la videre til grunn at avdelingen i nord skulle tilby noe annet enn Politihøgskolen i Oslo, og at lokale muligheter skulle benyttes .
DB171227 Ifølge reglene som de ansatte var pålagt å følge, skal businessklasse bare benyttes i spesielle tilfeller, og kun etter søknad til byrådet.
DB171227 Ifølge reglene som de ansatte var pålagt å følge, skal businessklasse bare benyttes i spesielle tilfeller, og kun etter søknad til byrådet.
DB171225 Grenseovergangen Al-Jib mellom Israel og Vestbredden, som ofte benyttes når norske politikere reiser i området, var utsatt for en gjeng ungdommer som kastet stein fra en høyde like ved.
VG171222 Heldigvis var de synlige skadene ikke større enn at bilene kunne benyttes til verkstedene kunne reparere dem på nyåret.
VG171221 Prosjektdirektør i Statsbygg for det nye regjeringskvartalet, Knut Jørgensen, advarer mot allerede i dag å binde opp hvilke materialer som skal benyttes i det nye regjeringskvartalet.
VG171221 - Av sikkerhetshensyn mener vi det vil være helt feil å beslutte hvilke materialer som skal benyttes i bæresystemet.
VG171221 - Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte.
DN171221 - Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte.
DB171221 - Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte.
DA171221 - Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte.
BT171221 - Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte.
AA171221 - Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte.
AA171221 - Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte.
DB171220 Kritikken har vært massiv, blant annet fra dyrevernorganisasjonen PETA, som hevder at sauene som produserer ulla som benyttes i skoene, blir mishandlet.
BT171220 Den minste enheten som benyttes er 0,00000001 bitcoin ( én « Satoshi » ).
AP171220 På IBM-konferansen i november sa hun : « Pasientdata skal gå fra lagrede data til aktivt å benyttes som beslutningsstøtte.
AA171220 Onsdag ble det kjent at 62-åringen holdes i et høysikkerhetsfengsel som benyttes av sikkerhetstjenesten FSB.
AP171219 Det virker nesten slik at funn som rokker ved Rajas personlige erfaringer om likestilling - som han deler i en senere kronikk, Heia de skamløse ! - tilnærmet er tull, mens funn som kan benyttes til å male videre på hans verdensbilde, som de to prosentene som rettferdiggjør 11. september 2001, er sanne.
DB171218 På samme måte som Helsedatautvalget ønsker å legge til rette for sikker sekundærbruk av personsensitive helseopplysninger for utvikling av nye og bedre løsninger innen helse, bør utdanningsdata også benyttes .
BT171218 Men så enkelt er det ikke ; også lite arealeffektiv boligbebyggelse, som villabebyggelse, må i noen områder benyttes .
DB171216 januar 2017 som benyttes .
VG171215 Jeg tar for øvrig sterk avstand begrepene som benyttes av bedriftslederen i denne konflikten.
DN171215 - Denne teknologien er fleksibel på råstoffet som benyttes , og kan ta imot også alger, tang og slam.
AP171215 - Anlegget vil i utgangspunktet bruke råstoff fra skogsindustrien, men alt biologisk nedbrytbart materiale kan i utgangspunktet benyttes , opplyser Statkraft.
VG171214 I en undersøkelse gjort av Naturvernforbundet påpekes det at etter bare få år er rørene som benyttes i norsk oppdrettsnæring tynnslitte.
DB171214 Foto : Jacques Hvistendahl / Dagbladet ¶ ​ Etter over 20 år i debatten om innvandring, er jeg godt kjent med knepene som benyttes av aktører for å slippe å snakke om faktiske ( betente ) forhold.
BT171214 Da vil gjennomgangstrafikken gå i tunnel, mens arealet som i dag er motorvei kan benyttes til grøntområder og byutvikling - her illustrert med noen tenkte nybygg.
BT171214 Ved hjelp av den økonomiske modellen som benyttes i rapporten regner Holmøy og Strøm ut at innvandringen vil senke den årlige reallønnsveksten per innbygger.
VG171213 Denne skal benyttes for både SUV-er og andre karosseriformer fra X3/3-serie og oppover.
DB171213 Vi kommer til å påse at kompetansen i Oljedirektoratet også benyttes , foruten operatørenes kompetanse, sier Hege Liadal i Ap.
DA171211 Det var full politisk enighet om at rekvirering var nødvendig, men mindretallet i bystyret, Høyre og Kristelig Folkeparti, ønsket mer plass per familie : « Almindelig fysisk hygiene og ikke minst mentalhygiene, krever at der i leiligheten i alle fall er et rom som ikke benyttes som soveværelse hvor man kan møtes og innta sine måltider.
VG171210 Flere frykter også at teknologien benyttes til kriminalitet, blant andre Russlands president Vladimir Putin.
SA171210 For noen igjen oppleves diagnoser som et rent undertrykkelsesredskap, og som noe som først og fremst benyttes for å begrense rettigheter snarere enn å utløse dem.
VG171208 Spinraza kan benyttes av barn med den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi ( SMA ), men medisinen ble i forrige runde avslått fordi prisen lå på hele 1 million kroner per dose.
DN171208 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) anbefalte i sommer at deler av frekvensene som RiksTV i dag bruker til å sende tv-signaler, snarest bør inndras og i stedet benyttes av kommersielle, offentlige mobilnett.
DA171208 På sikt skal loven legge opp til at det blir påbudt å installere alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag på vei.
SA171207 Nå skal nettbrett og mobiltelefon benyttes når gebyr skal skrives ut til dem som har tråkket litt for hardt på gassen, glemt å ta på bilbelte eller begått andre mindre lovbrudd som fører til bot.
DB171207 Nå skal nettbrett og mobiltelefon benyttes når gebyr skal skrives ut til dem som har tråkket litt for hardt på gassen, glemt å ta på bilbelte eller begått andre mindre lovbrudd som fører til bot.
AP171207 « Nulltaksering » benyttes av Telenor Yng og Telia Music Freedom.
VG171206 Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
SA171206 Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
DN171206 Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
DB171206 Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
DA171206 Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
DA171206 Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
BT171206 Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
AP171206 - Jeg har avbestillingsforsikring og har sendt krav om refusjon fra Bravofly på den aktuelle flybilletten som ikke kunne benyttes , men jeg fikk ingen respons.
AP171206 - Jeg har avbestillingsforsikring og har sendt krav om refusjon fra Bravofly på den aktuelle flybilletten som ikke kunne benyttes , men jeg fikk ingen respons.
AA171206 - Jeg har avbestillingsforsikring og har sendt krav om refusjon fra Bravofly på den aktuelle flybilletten som ikke kunne benyttes , men jeg fikk ingen respons.
AA171206 - Jeg har avbestillingsforsikring og har sendt krav om refusjon fra Bravofly på den aktuelle flybilletten som ikke kunne benyttes , men jeg fikk ingen respons.
AA171205 Tankbilen er fylt med ammoniumnitrat, et stoff som benyttes i sprengstoff.
VG171204 Også 18 F-35-fly, samme type kampfly som Norge har kjøpt, benyttes , ifølge Washington Post.
DN171204 Dette kom etter at selskapet nektet å overlevere krypteringsteknologien som benyttes til kinesiske myndigheter.
SA171202 Stortingssalen ligger til venstre, bakerst skimtes Eidsvollsgalleriet, som tidligere var et kombinert arbeids-, lese- og røykeværelse, men som nå gjerne benyttes til mottakelser.
DN171202 Han anbefaler at « en russisk-basert leverandør aldri bør benyttes » til systemer som håndterer saker relatert til landets nasjonale sikkerhet.
DB171202 Fotgjengere er ikke trygge i Thailand, selv når fotgjengerfelt benyttes , fordi både biler, busser og motorsykler kjører på rødt lys.
DA171130 I disse pilotene vil underveislading med pantograf ( som på Trolleybussene ) benyttes for første gang i ordinær drift i Norge.
BT171128 Nå kan dansingen gjenopptas, mens gymsalene foreløpig ikke kan benyttes .
AP171128 E-tjenestens oppdrag er rettet mot trusler utenfra, og et digitalt grenseforsvar vil derfor benyttes for å fremskaffe informasjon om utenlandske forhold.
VG171127 Beløpet benyttes til en generell reduksjon i bompengetakstene utenfor byområdene, anslagsvis på minst 10 pst.
DB171127 Dermed hadde de et øye kalibrert for dagslys, som kunne brukes til å slåss på dekk, og ett med mørkesyn, som kunne benyttes om sverdkampen plutselig fortsatte under dekk.
DB171127 Dermed hadde de et øye kalibrert for dagslys, som kunne brukes til å slåss på dekk, og ett med mørkesyn, som kunne benyttes om sverdkampen plutselig fortsatte under dekk.
BT171127 Disse kan benyttes uten skinner og ledningsnett.
AP171126 Kompleksiteten og omfanget av grenseoverskridende eier- og selskapsstrukturer, hvor noen benyttes for å skjule inntekter og formue, viser at vi må gjøre en innsats for å beskytte tilliten til skattesystemene.
SA171125 Redningshelikopteret, som skal fases inn i Norge de neste årene, benyttes blant annet i land som Danmark, Portugal, Japan og Canada.
DA171124 - Det å utestenge en bruker ansees som en alvorlig reaksjon som kun kan benyttes når vedkommende opptrer på en graverende måte med voldelig, truende atferd, trakassering eller det utføres alvorlig skadeverk på Nav sine lokaler.
VG171123 * Sistnevnte kan benyttes også på konkurransedager, men da tester man etter andre stoffer enn enn når det gjøres såkalt « in-competition»-testing.
DA171123 Komiteens medlemmer fra H, V og F mener også at en mindre del av det gamle sykehjemmet kan benyttes til ungdomsklubb.
DA171123 Både SAS og Norwegian foretok sine første flyvninger med biodrivstoff innblandet i fossildrivstoffet i november 2014, men fortsatt er det forsvinnende lite biodrivstoff som benyttes totalt sett.
AA171123 Noen busser har også en egen blå stoppknapp, og når den benyttes kommer det en egen lyd og et symbol som forteller sjåføren at det er personer fra handikapsetene som skal av.
DB171121 Ruthenium 106 brukes blant annet i forbindelse med behandling av kreft i øyet, og kan også benyttes i produksjonen av ulike våpensystemer.
DB171121 Andre tror vi skal ha « Den Store Julekvelden » en gang til - som da vi fant olje på kontinentalsokkelen lille julaften i 1969, men det er uklart hvor den nye « oljen » er, og hvilket boreutstyr som bør benyttes .
DN171119 - Modellen kan benyttes til å produsere de resultatene man måtte ønske, mener han.
DA171119 - Modellen kan benyttes til å produsere de resultatene man måtte ønske, mener han.
SA171118 Derfor innførte grenen siste sesong et regime der alle skipar som skal benyttes i norgescupen, leveres inn kvelden før og blir smurt av nøytrale smørere.
FV171118 Derfor innførte grenen siste sesong et regime der alle skipar som skal benyttes i norgescupen, leveres inn kvelden før og blir smurt av nøytrale smørere.
AP171118 Derfor innførte grenen siste sesong et regime der alle skipar som skal benyttes i norgescupen, leveres inn kvelden før og blir smurt av nøytrale smørere.
AA171118 Derfor innførte grenen siste sesong et regime der alle skipar som skal benyttes i norgescupen, leveres inn kvelden før og blir smurt av nøytrale smørere.
VG171117 Belønningene ligner mer og mer på de som benyttes i dataspill.
DN171117 BankID er en personlig elektronisk legitimasjon som benyttes ved identifisering og signering på nett, og brukes av alle landets banker og offentlige digitale tjenester.
BT171117 Et leilighetsbygg kan ikke benyttes til hotelldrift uten at dette må omsøkes som en bruksendring.
AP171117 Ved fortolling av alkohol inntil 27 liter over kvoten kan forenklet fortolling benyttes .
VG171116 Blant annet nødbremssystem, som automatisk bremser hvis noen kommer foran bilen, og alkolås på alle biler som benyttes av personer som tidligere er dømt for fyllekjøring.
NL171116 Og han gjør det klinkende klart av eiendomsretten til merkevaren Hurtigruta, eies av rederiet og ikke kan benyttes av de som eventuelt overtar ruta.
DB171116 Et handler om puberteten, som skal benyttes på 5. trinn, og et handler om samliv, som skal benyttes på 7. trinn.
DB171116 trinn, og et handler om samliv, som skal benyttes på 7. trinn.
DB171115 Det benyttes helikopter og snøscooter under jakten, noe organisasjonen peker på at stresser dyrene.
DB171115 Flere av feilene er mindre vesentlige, og skyldes blant annet at tidligere regelverk fortsatt benyttes , sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
AP171115 Den gamle vimpelen fra 1905 skal benyttes ved hederstegn og andre høytidelige markeringer.
VG171114 Direktoratet mener nå at det er behov for en grundig vurdering av hvordan private leverandører benyttes til veiledning av fosterhjem fremover.
SA171114 Opplysningene om at flyplassen i Sana ikke lenger kan benyttes , er ikke bekreftet fra annet hold.
AP171114 På noen temaer mangler det fortsatt norsk kvalitetsforskning : i slike tilfeller kan resultater fra andre land benyttes hvis dette gjøres med hjelp fra forskere.
VG171113 Eventuelle feil ved innhenting av et bevis, eller at de er innhentet etter en metode som ikke er tillatt etter norsk rett, er ikke til hinder for at opplysningene kan benyttes som ledd i etterforskningen eller føres som bevis i en straffesak.
SA171113 BankID benyttes for sikker verifisering av dem som benytter seg av tjenesten.
FV171113 BankID benyttes for sikker verifisering av dem som benytter seg av tjenesten.
BT171113 BankID benyttes for sikker verifisering av dem som benytter seg av tjenesten.
AP171113 BankID benyttes for sikker verifisering av dem som benytter seg av tjenesten.
AA171113 BankID benyttes for sikker verifisering av dem som benytter seg av tjenesten.
SA171112 Den nye standarden benyttes nå verden rundt, også i etablerte demokratier.
SA171111 Han må benyttes
FV171111 Han må benyttes
BT171111 Han må benyttes
AP171111 Han må benyttes
AA171111 Han må benyttes
VG171110 Utslippsstatistikken benyttes til klimaarbeidet og klimabudsjettet i kommunen, som benyttes til å få ned forurensning og utslipp.
VG171110 Utslippsstatistikken benyttes til klimaarbeidet og klimabudsjettet i kommunen, som benyttes til å få ned forurensning og utslipp.
DN171110 Hovedavtalen presiserer nå at protokoller fra forhandlinger skal undertegnes « så snart som mulig », og at tillitsvalgte skal ha adgang til hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr, på linje med det som benyttes i bedriften.
DB171110 Ruthenium 106 brukes blant annet i forbindelse med behandling av kreft i øyet, og kan også benyttes i produksjonen av ulike våpensystemer.
VG171109 « Mange medlemmer gir tydelig uttrykk for at det er uheldig at innholdet i rapporten allerede benyttes som et beslutningsgrunnlag, mens rapporten fortsatt er ute på høring og mens utdypninger og mangler ved rapporten blir samvittighetsfullt rapportert inn.
DN171109 - Men Norge har jo masse skog som kan benyttes ?
DB171109 Da jeg kjøpte disse våpnene for 8-10 år siden, stolte jeg på våpenhandleren, som sa at pistolgrep kunne benyttes på skytebanen.
DB171108 Arbeidspraksis må benyttes i større grad., sier Kristin Ørmen Johnsen, Høyres fraksjonsleder i kommunal- og forvaltningskomiteen.
DA171108 Ifølge helseforetaket, er det i de geotekniske vurderingene som er gjennomført konkludert med at tomten kan benyttes til sykehusformål.
AA171108 Tilskuddene Espira mottar fra norske kommuner til å drifte barnehager benyttes til det de er ment for ; å drifte barnehagene i tråd med barnehageloven med tilhørende forskrifter.
AA171108 På toppen av det hele er kommunene tilsynsmyndighet med dette lovverket og forskriftene, noe som sikrer kommunene full kontroll med at penger bevilget til barnehagedrift, nettopp benyttes til dette.
AA171108 Denne forskriften gir klare begrensninger på hvordan kommunale tilskudd skal benyttes .
DB171107 « Vi har invitert alle kommunene til å være med å utvikle denne 'Chatbot´ løsningen og hatt flere titalls presentasjoner av den i markedet med ensidig positive tilbakemeldinger, - og løsningen benyttes allerede av DNB og av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ( SiO ) med sine 67 000 studenter », sier Per Olav Nyborg i Kommuneforlaget i en pressemelding.
DA171107 De konkluderer også med at Oslo samfunnsøkonomisk taper 30 millioner kroner for hver vinter miljøfartsgrensen benyttes . 60.000 biler ¶
NL171106 Det bør være mulig å overbevise sentrale myndigheter om at denne bør benyttes .
DN171106 Geir Skarstad og Frode Mikalsen fant opp avlusningsmaskinen som benyttes på mange norske oppdrettsanlegg.
DB171106 Disse algoritmene sammen med fremtidige makroøkonomiske analyser benyttes så til kvalifisert gjetning av hvilken fremtidig pris bilen får om 12, 24, 36 måneder.
DB171106 Data fra Rødboka benyttes i stort antall av norske virksomheter blant bilforhandlere, bank/finans, leasing og offentlig forvaltning.
DB171105 - Hvorfor tror dere at bonus benyttes så hyppig, til tross for at mye forskning viser at bonus ikke skaper mer motiverte medarbeidere ?
DN171103 Teknikken med å lagre energi i svevende svinghjul - Flywheel Energy Storage ( FES ) - har vært kjent i mange år, og benyttes blant annet til å utjevne svingningene i New Yorks strømforsyning, skriver Energiwatch.
BT171103 Derfor skriver vi at medikamentene « kan benyttes uavhengig av om pasienten er vurdert som døende/LCP er igangsatt ».
VG171102 Naprapatene benytter seg av etablerte, anerkjente og evidensbaserte behandlingsteknikker som også benyttes av offentlig autorisert helsepersonell, sier Ole Haslestad, fagansvarlig i Naprapatlandslaget. * 1 Vel & Være : - Vi følger og etterkommer pålegget.
DA171102 I rapporten « Tackling the trade in tools of torture and execution technologies » nevner Amnesty International blant annet elektrosjokkvåpen som en av de varene som i dag benyttes i forbindelse med tortur.
DA171102 Det at Norge har sluttet seg til denne alliansen, innebærer blant annet at det skal tas nødvendige forholdsregler for å kontrollere og begrense eksporten av torturredskaper og produkter som kan benyttes for å gjennomføre dødsstraff.
NL171101 Den muligheten kan for eksempel benyttes til å bygge opp framtidas, heldigitale og desentraliserte, fylkeskommune.
DN171031 Dette dreier seg i hovedsak om møblerte leiligheter som i stor grad benyttes av selskaper med ansatte som bor hjemmefra i lengre perioder.
NL171030 Planen legger til rette for dette ved at første, andre, og noen steder tredje etasje, skal benyttes til næring.
DA171030 Denne varianten, Taser X26, benyttes blant annet av finsk politi.
DA171030 * OC-spray og CS-spray benyttes både innendørs og ved massetjeneste/større demonstrasjoner ved behov.
DA171030 Brannsjefen kommer samtidig med de sedvanlige oppfordringene om aldri å lade telefoner eller annet datautstyr om natten, og minner om at vaskemaskinen kun bør benyttes på dagtid.
AP171030 Riksrevisjonen brukte karakteristikken « svært alvorlig » om samarbeidsproblemene, som er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og som kun benyttes unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.
AA171030 Riksrevisjonen brukte karakteristikken « svært alvorlig » om samarbeidsproblemene, som er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og som kun benyttes unntaksvis, for eksempel for risiko for liv og helse.
VG171029 Disse oppdragene kan være god butikk for dommere, advokater og jusprofessorer, som oftest benyttes .
VG171029 EGR-systemet ( Exhaust Gas Resirculation ) benyttes på dieselbiler for å redusere utslipp av nitrøse gasser.
AA171029 Den gylne morgentimen benyttes til å snakke om livet.
VG171028 Kursen som benyttes er imidlertid svært dårlig sett med norske øyne.
DB171028 Unntaket er i Nordland, Troms og Finnmark, hvor piggdekk kan benyttes etter 15. oktober.
DA171028 De benyttes nå på rundreiser fortrinnsvis i Andalucía, men også på flere andre strekninger i Spania.
DA171028 De benyttes nå på rundreiser fortrinnsvis i Andalucía, men også på flere andre strekninger i Spania.
AP171027 « Når det gjelder ren kommersiell busstransport (... ) har man ikke hjemmel i yrkestransportloven til å kunne stille krav til kjøretøyene som benyttes , annet enn at de fyller veitrafikklovgivningens til enhver tid gjeldende krav til teknisk standard » slår Solvik-Olsen fast.
SA171026 Den nordligste rundkjøringen vil ha en midlertidig innkjøring til anleggsområdet, men denne ska bare benyttes av anleggstrafikk.
SA171026 Den nordligste rundkjøringen vil ha en midlertidig innkjøring til anleggsområdet, men denne skal bare benyttes av anleggstrafikk.
SA171026 Den nordligste rundkjøringen vil ha en midlertidig innkjøring til anleggsområdet, men denne skal bare benyttes av anleggstrafikk.
AP171026 Prisdiskrimineringen benyttes samtidig for å holde nye kjeder utenfor markedet.
AP171026 Prisdiskrimineringen benyttes også for å holde konkurrerende produsenter ute, ved å straffe « illojalitet » når en kjede ønsker å ta inn en ny produsent.
VG171025 Dersom kameraovervåking må benyttes for å ivareta elevers og ansattes sikkerhet, skal dette være tidsbegrenset og etter en risikovurdering i samråd med politiet.
SA171025 Det er de samme som benyttes i de tre divisjonene under Premier League.
NL171025 339 benyttes også til livsviktig beredskap til syketransport og til Politiet, i all slags vær og til alle døgnets tider. 339 har 2 crew + 2 teknikere i 1 times beredskap - de er som regel i lufta etter 15-20 min.
DA171025 Ingen personer kom til skade i hallen som hovedsakelig benyttes av Raufoss fotball.
AP171025 Det er de samme som benyttes i de tre divisjonene under Premier League.
AA171025 Pressbolt videreforedles særlig til produkter i bygg- og anleggsindustrien, mens støpelegeringer i stor grad benyttes i produkter i transportsektoren.
AA171025 Ingen personer kom til skade i hallen som hovedsakelig benyttes av Raufoss fotball.
AA171025 Det er de samme som benyttes i de tre divisjonene under Premier League.
VG171024 Samtidig som brevet klargjør grensegangene for bruken av private, understreker departementet at de private selskapene kan benyttes til en rekke oppgaver.
DN171024 I april fjor skar regjeringen gjennom og bestemte at den såkalte helgelandsmoen-linjen skulle benyttes gjennom et omstridt område inn mot Hønefoss.
AP171024 Ingen personer kom til skade i hallen som hovedsakelig benyttes av Raufoss fotball.
VG171023 Samtidig ser Europol økt bruk av flere alternative migrasjonsruter, som ikke var så vanlige før : ¶ * 1 Skandinavia benyttes som transittrute for migranter som vil til USA og Canada. * 1 Flere bruker fritidsbåter, primært seilbåter, til å smugle migranter fra Tyrkia til Italia. * 1 Ruten mellom Tyrkia og Romania via Svartehavet har « gjenoppstått ». * 1 Flere bruker den vestlige
VG171023 At australsk politi selv deler overgrepsbilder i jakten på overgriperne, er en metode som i hvert fall må være regulert av norsk lov for å kunne benyttes i en norsk rettssal.
SA171023 Det benyttes spesialtilpasset maske.
DN171023 Toetasjes tog benyttes i en rekke europeiske land, blant annet i Danmark.
SA171022 Mobilen benyttes ivrig.
BT171022 Mobilen benyttes ivrig.
AP171022 Mobilen benyttes ivrig.
VG171021 Kripos er ikke kjent med opplysninger som skulle tilsi at den mottatte informasjonen ikke kunne benyttes som grunnlag for opprettelse av saker, sier Reinert Ottesen, leder av retts- og påtaleenheten i Kripos.
DN171021 Kripos er ikke kjent med opplysninger som skulle tilsi at den mottatte informasjonen ikke kunne benyttes som grunnlag for opprettelse av saker, sier Reinert Ottesen, leder av retts- og påtaleenheten i Kripos.
DB171021 - Kripos er ikke kjent med opplysninger som skulle tilsi at den mottatte informasjonen ikke kunne benyttes som grunnlag for opprettelse av saker, sier Reinert Ottesen, leder av retts- og påtaleenheten i Kripos.
AP171021 Dette er første gang siden demokratiet ble gjeninnført i Spania i 1977 at paragrafen benyttes .
DN171020 Prisveksten ligger på rundt 0,3 prosent - avhengig av hvilke beregningsmåter som benyttes .
VG171019 Det kan skje via tredjepartskode, som benyttes for annonser eller lignende, forteller driftsjef Audun Ytterdal i Schibsted Products & Technology.
DN171019 Plattformselskap er en betegnelse som benyttes om selskaper som klarer å etablere seg som viktige kontaktpunkter mellom brukere og produkter og markeder.
DA171019 Det kan imidlertid ikke være tvil om at en flytting til Gernerbrygga, på dagens havneområde vis-a-vis steinullfabrikken, vil gi helt andre muligheter for bruk av områdene mot kanalen, som i dag benyttes til oppmarsjområde for biler til ferja, trafikken fra ferja og av selve Værlebrygga.
AP171019 Han ser for seg en løsning som blant annet benyttes i meieri- og drikkevaremarkedene i Danmark.
DB171018 Den mest brukte henrettelsesmetoden er giftsprøyte, men også den elektriske stol, gass, skyting og henging benyttes i enkelte stater.
BT171018 Denne typen etterforskning benyttes blant annet for å kunne fremprovosere bevis, en forklaring eller en tilståelse om et straffbart forhold.
AA171018 Denne typen etterforskning benyttes blant annet for å kunne framprovosere bevis, en forklaring eller en tilståelse om et straffbart forhold.
NL171017 ¶ Opplysninger tyder på et stort antall boliger i Lyngen leies ut 2-3 måneder til turister og benyttes til bolig/fritidsformål resten av året.
NL171017 Opplysninger tyder på et stort antall boliger i Lyngen leies ut 2-3 måneder til turister og benyttes til bolig/fritidsformål resten av året.
NL171017 Husene som ikke bebos benyttes av rike tromsøværinger og andre til fritidsformål.
DN171017 Produkter fra Kobe Steel benyttes i blant annet vingepartiet av passasjerflyet Boeing 787.
AP171017 Han er spesielt opptatt av at byggene R5 og R6, som ligger i Akersgata og Teatergata, fortsatt skal benyttes .
DN171016 Hovedindeksen benyttes til å måle avkastningen for aksjemarkedet i Norge, og blir justert hvert halvår.
VG171014 Medisinene det oftest søkes om gjennom unntaksbestemmelsen er hovedsakelig ny kreftmedisin, men ordningen benyttes også til medisin for pasienter med autoimmune sykdommer som MS eller reumatiske sykdommer.
VG171014 Denne ordningen skal kun benyttes når det oppstår helt spesielle problemer og legen ikke har noe annet å gripe til, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, til VG.
DN171013 Japansk stål har rykte på seg for å være i verdensklasse og benyttes blant annet av de største bilprodusentene i landet.
AP171013 EMT-systemer benyttes for å forstyrre en motstanders kommunikasjon, bryte motstanderens kommandokjede og forstyrre presisjonsvåpen som er avhengige av elektronisk kommunikasjon.
AP171013 EMT-systemer benyttes for å forstyrre en motstanders kommunikasjon, bryte motstanderens kommandokjede og forstyrre presisjonsvåpen som er avhengige av elektronisk kommunikasjon.
SA171012 NFFs monopolsituasjon innebærer mye makt og det er et minimumskrav at makten benyttes til å ta samfunnsansvar til beste for alle medlemmene argumenterer Klaveness.
DB171012 mars la Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utredet hvilke mål de mener staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes .
BT171012 NFFs monopolsituasjon innebærer mye makt og det er et minimumskrav at makten benyttes til å ta samfunnsansvar til beste for alle medlemmene argumenterer Klaveness.
AP171012 NFFs monopolsituasjon innebærer mye makt og det er et minimumskrav at makten benyttes til å ta samfunnsansvar til beste for alle medlemmene argumenterer Klaveness.
DN171011 Dette datagrunnlaget benyttes når selskapet går inn i nye bransjer, slik det har gjort med finans- og betalingstjenester.
DB171011 - Vi kan ikke se at det er et kritisk problem ettersom vi gjennomfører egne sikkerhetskontroller av materiale som benyttes , men vi etterforsker fortsatt, og det er for tidlig å si om det blir nødvendig å tilbakekalle, sier Tamon Kusakabe.
AP171011 Apparatet kan benyttes av andre enn autorisert helsepersonell, men opplæring anbefales.
AA171011 - Vi kan ikke se at det er et kritisk problem ettersom vi gjennomfører egne sikkerhetskontroller av materiale som benyttes , men vi etterforsker fortsatt, og det er for tidlig å si om det blir nødvendig å tilbakekalle, sier Tamon Kusakabe.
NL171010 I en konkurranse der helhetlig løsning teller 50% tar vi det som en selvfølge at det i bedømmelsen benyttes faglig kompetanse og forståelse som verdsetter nettopp helheten.
DN171010 Japansk stål har rykte på seg for å være i verdensklassen og benyttes av bilprodusenter som Toyota, Mitsubishi og Honda.
DA171010 Tre spillere er ute på landslagsoppdrag og han vet ikke om de kan benyttes torsdag.
AA171010 Rwandas mangeårige president Paul Kagame og hans regjering har ikke svart på gjentatte henvendelser fra Human Rights Wach, men har ved flere anledninger hevdet at det verken fins hemmelige fengsler eller benyttes tortur.
DA171009 - De økonomiske beregningene som benyttes for å vurdere dette, tar ikke hensyn til for eksempel subsidiene, svarer Gössling.
DA171009 - De økonomiske beregningene som benyttes for å vurdere dette, tar ikke hensyn til for eksempel subsidiene, svarer Gössling.
DA171006 I fjor sommer foreslo Sykehuset Østfold i en dialog med UDI at ankomstsenteret på sikt bør kunne benyttes som et nasjonalt beredskapssenter, noe det allerede i stor grad er rigget for.
AA171005 Tap av norske arbeidsplasser er et argument som benyttes imot mer utbygging av kabler til Europa.
VG171004 Det å avskilte helsepersonell benyttes når helsepersonell ikke fungerer.
DA171004 Det skal bare benyttes vannbasert borevæske som har lavest mulig potensial for spredning, tilføyer hun.
DA171004 Det skal bare benyttes vannbasert borevæske som har lavest mulig potensial for spredning, tilføyer hun.
VG171003 Der figurerer Alne som en av seks tilkallingsvikarer som benyttes .
NL171003 Hva med en uhyre kostbar fullskala skytebane som ikke kan benyttes til det den var tenkt ?
DB171003 En prisgunstig kylling som fint kan benyttes i en sterkt krydret rett eller en kyllingrett med saus.
DB171002 Enten det er familiens ære eller sharialoven som benyttes som grunnlag, er straffen meget hard for dem som rammes.
AP171001 17-åringen har derfor sittet i varetekt helt siden pågripelsen og frem til rettssaken, selv om langvarig varetekt som hovedregel ikke skal benyttes mot mindreårige.
AA170930 I enkelte saker vil det være enklere for fullmektig å benytte fullmakten ovenfor tredjepersoner, dersom Fylkesmannen gjennom en attest har bekreftet at fremtidsfullmakten kan benyttes .
AP170929 En gangbro vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NTB.
AP170929 Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt.
AA170929 Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt.
AA170929 En gangbru vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170929 En gangbru vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP170928 På denne måten bruker han sin medisinske autoritet for å undertrykke personer med livserfaring knyttet til kronisk utmattelsessyndrom/ME og som ønsker at denne erfaringen skal kunne benyttes av personer med denne sykdommen.
VG170926 I tillegg må de som vil jakte på elg, avlegge en årlig skyteprøve for hvert våpen som skal benyttes i jakten.
DA170924 Politiet har ikke hatt tilgang til politihelikopteret i jakten på gjerningsmennene siden det benyttes under siste dag av sykkel-VM i Bergen.
AP170924 Politiet jakter søndag formiddag etter bilen og angriperne, men får ikke tilgang til politihelikopteret siden det benyttes under siste dag av sykkel-VM i Bergen.
AA170924 Politiet jakter søndag formiddag fortsatt etter angriperne, men får ikke tilgang til politihelikopteret siden det benyttes under siste dag av sykkel-VM i Bergen.
VG170923 STORT LAGER : Andreas Schönherr er leder for matbanken i Dresden, som ukentlig benyttes av minst 4000 av byens fattige.
DB170923 Derfor har vi gjennom årene merket opp en rekke turløyper som kan benyttes både til fots og på sykkel, sier han.
DB170923 Den Norske Turistforening kan også bekrefte at den norske fjellheimen benyttes som aldri før.
AA170923 Det ble vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt. "... handlingen og den omtalen den har fått, har resultert i at mange kvinner ikke lenger opplever det som trygt å ferdes alene i skogen.
DA170921 - I noen tilfeller, som i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø benyttes restavfall til fjernvarme, og bidrar derfor til at miljøskadelige utslipp fra ved- og oljefyring reduseres.
AP170921 Materialer som benyttes til reparasjon, må samarbeide med dem.
AP170921 Mange vil for eksempel bruke Hey'di, og det er et godt produkt til sin bruk, men skal altså ikke benyttes her, sier Ulf Teigen.
AP170921 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har allerede godkjent at en slik blodprøve ( NIPT ) kan benyttes for å teste for kromosomfeil, som Downs syndrom, innen visse vilkår.
DN170920 juni 2019, eller hvis den første prisjusteringsmekanismen benyttes .
DN170920 juni 2019 hvis den ikke benyttes før.
DN170918 I tillegg benyttes Pain Button for å dokumentere følelser som sinne eller frustrasjon, og Baseball Cards - som oppsummerer styrkene og svakhetene til hver enkelt ansatt.
DN170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
DN170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
DN170918 - I tillegg vil helikoptrene benyttes i tilknytning til boreoperasjoner på Snøhvit-feltet, og ved selskapets leteoperasjoner i Barentshavet.
AA170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
AA170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
AA170915 Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, sa opp ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra overtok driften for halvannet år siden.
DN170914 Teknologien som benyttes i neste generasjon dataspill, blant annet virtuell og kunstig virkelighet, kan også benyttes for å simulere militære angrep.
DN170914 Teknologien som benyttes i neste generasjon dataspill, blant annet virtuell og kunstig virkelighet, kan også benyttes for å simulere militære angrep.
DN170914 Disse komponentene brukes i blant annet datamaskiner, men også til militært utstyr og spesialutstyr som benyttes i USA.
VG170913 Hvorfor denne forundringen over at kontoret benyttes ?
DN170913 - Vi har hatt usedvanlig mye å gjøre etter at streikevarselet kom mandag morgen, forteller administrerende direktør Per Arne Villadsen i Berg- Hansen, reisebyrået som benyttes av mange forretningsreisende.
AA170913 - Finnes det ikke søppeldunker som kan benyttes ?
AA170913 Dagsrevyen hadde nylig et innslag om at mange standarder som benyttes i næringslivet kun finnes på engelsk.
AA170913 « Grønn sofa » er tittelen på kunstverket på Tiller øst der det er installert en bakerovn som kan benyttes av alle.
AA170913 Kunstverket er laget av Vigdis Haugtrø og er en møteplass med en integrert bakerovn som kan benyttes av folk i nærmiljøet.
AA170912 I tillegg vil permittering benyttes som virkemiddel.
NL170911 I eksisterende vindkraftverk, benyttes oppgravd myrjord i stor grad til å dekke til steinfyllingene for veier og monteringsplasser.
DA170911 Høyre : Vil « forvalte Statens pensjonsfond utland i et generasjonsperspektiv » og at « uttak må benyttes til å investere for fremtiden ».
AP170911 Dyr som benyttes i asiatisk TAL-produksjon, derimot, tappes fullstendig for blod og selges deretter videre til matproduksjon eller til kitinproduksjon.
NL170910 Undersøkelser viser at AVIFORM er sterkt korrosivt på materialer som benyttes i kampfly, og gir en reell fare for alvorlig feilfunksjon.
NL170910 Regjeringen unnlater også å fortelle at luftvernet som skal benyttes er hypotetisk.
NL170910 AVIFORM må benyttes fordi urea ikke er tillatt.
NL170909 Men byutviklingen trenger ikke området lengst vest på halvøya de neste 40 - 50 årene og kan derfor benyttes av Forsvaret i samme periode uten å komme i konflikt med Ny by - ny rullebane.
VG170908 Bygningene skal benyttes som ly og lokaler for nødetatene.
NL170908 I tillegg vil vi foreslå at de mulighetene som nå åpner seg for bruk av elektriske, ubemannede små skip for tilbringer-tjenester utvikles videre og benyttes jo før jo heller.
DB170908 Den benyttes blant annet for å øke bevisstheten om egne ferdigheter og feil.
DB170908 Vi foreslår at tilskudd skal benyttes der markedet ikke tar vare på samfunnsoppdraget.
DB170908 Mange terapeuter er svært dyktige men klinikken og ledelsen har begrenset kunnskap og for lite bevissthet i forhold til de behandlingsmetoder som benyttes .
VG170907 På oppdrag fra den tyske storavisen Die Zeit har hackerkollektivet Chaos Computer Club gjennomført en analyse av programvarepakken « PC-Wahl », som benyttes under valg i mange av Tysklands delstater.
VG170907 - Vi beholder vår verdiskaping selv, dette legges til egenkapitalen, føres tilbake til driften og benyttes til å investere i bedre tiltak, økt kompetanse og gode arbeidsvilkår.
AP170907 Michael Kofman, seniorforsker ved organisasjonen CNA, mener øvelsen også er en ypperlig anledning for NATO til å lære om Russlands slagkraft, hvor både informasjonskrig, store militære styrker og trussel om atomvåpenbruk benyttes til å avskrekke Vesten.
AA170907 ¶ Grønn sofa er tittelen på kunstverket på Tiller øst der det er installert enen bakerovn som kan benyttes av alle.
AA170907 Tre kunstverk har reist seg i Bydelsparken på Tiller øst, og det ene kan benyttes til å lage pizza.
DB170906 I tillegg har vi indianerhulene i nasjonalparken som kan benyttes , men det er ikke nok.
DN170905 De konvensjonelle helt mekaniske bremsene benyttes mindre i elbiler, og derfor stilles det andre krav til bremsesystemene.
NL170904 Det kan få uante konsekvenser for sikkerheten til brukerne av disse hyttene i vinterhalvåret, når snøscooteren ikke kan benyttes til hytter under nevnte avstand.
DB170904 I denne sammenheng er det også helt relevant å trekke frem at antall asylankomster nå har falt dramatisk, og at den forutsigbarheten og handlingsrommet som dette medfører for de kommende årene, bør benyttes for å øke kvotene for overføringsflyktninger.
AA170904 Det har ikke manglet på advarsler til ansvarlige myndigheter om at valgprogramvaren som benyttes kunne ha en sikkerhetsrisiko.
DB170903 Søndag sa USAs forsvarsminister, James Mattis, at USA har « mange militære alternativer », som Trump kan benyttes seg av for å stoppe utviklingen i diktaturstaten.
AA170903 Flere meldinger på at E6 benyttes som fortau på tur hjem.
AA170903 - For at kjøttet skal kunne benyttes til offentlig forbruk, altså at kjøttet kan selges, må de slaktede dyrene være inne til slaktemottak innen én time etter skuddet.
VG170902 Frem til nå har han hardnakket hevdet ikke å kjenne til at hans egne kokaplanter benyttes i produksjon av kokain - de han selger til hevder de lager kjeks, medisiner og te - men fasaden er blitt mindre viktig for ham.
NL170902 Flere undersøkelser ( SINTEF, 2012 ; Finske luftforsvaret i perioden 1999-2015 ) viser at AVIFORM er sterkt korrosivt på materialer som benyttes i kampfly, hvor bruk gir en reell fare for alvorlig feilfunksjon.
NL170902 Eksempelvis benyttes AVIFORM på Evenes fordi urea ikke er tillatt.
DN170902 - Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad.
DA170902 - Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad.
VG170831 Byens viktige forstadsjernbane, som benyttes av millioner av pendlere hver dag, ble innstilt tirsdag.
NL170831 Plasseres MPA-basen på den sør-vestre siden av rullebanen kan det omtalte restarealer ved C5 benyttes til oppstilling for noen allierte fly, men da må til gjengjeld alle arealer relatert til MPA-basen bygges nytt, og 16.000 kvadratmeter vil ikke være i nærheten av tilstrekkelig for bygging av nødvendige taksebaner og oppstillingsplasser i tilstrekkelig avstand fra rullebanen.
NL170831 For at den sivile lufttrafikken skal kunne avvikles samtidig som armeringsplattformen benyttes må nærmeste armeringsplattform ligge minst 550 meter fra rullebanen.
DB170831 Veier sto under vann og byens viktige forstadsjernbane, som benyttes av millioner av pendlere hver dag, ble midlertidig innstilt tirsdag.
VG170830 Veier sto under vann og byens viktige forstadsjernbane, som benyttes av millioner av pendlere hver dag, ble midlertidig innstilt tirsdag.
DB170830 Nå er det modellen fra Tyrkia som skal benyttes i Afrika.
DA170830 Veier sto under vann og byens viktige forstadsjernbane, som benyttes av millioner av pendlere hver dag, ble midlertidig innstilt tirsdag.
DA170830 Det finnes forøvrig allerede ordninger som kan benyttes for å gjøre legemidler uten markedsføringstillatelse tilgjengelig for en gruppe pasienter, såkalt Compassionate Use-program.
AA170830 Veier sto under vann og byens viktige forstadsjernbane, som benyttes av millioner av pendlere hver dag, ble midlertidig innstilt tirsdag.
VG170829 Pentagon har store mengder militært materiell som ikke lenger benyttes , men Donald Trumps forgjenger Barack Obama sa nei til å overlate dette til amerikansk politi.
VG170829 De er svært kritiske dersom de maritime NH90-helikoptre skal benyttes i støtte til Hæren, fordi helikopteret som er dedikert Kystvakten ikke er egnet og de mener det neppe er tilgjengelig flytid eller penger til formålet.
DN170829 Pentagon har store mengder militært materiell som ikke lenger benyttes , men Donald Trumps forgjenger Barack Obama sa nei til å overlate dette til amerikansk politi.
AA170829 Pentagon har store mengder militært materiell som ikke lenger benyttes , men Donald Trumps forgjenger Barack Obama sa nei til å overlate dette til amerikansk politi.
DB170828 I tillegg til alle plantene skal bygningene utstyres med solcellepaneler og det vil også benyttes geotermisk energi.
AP170827 Tidligere på ettermiddagen fikk Rema beskjed om at « 100 prosent sikre er vi ikke » når de spør om Forbrukerrådet er trygge på at prisene som benyttes , er korrekte.
AA170826 Dersom det kan fastslås at ulven er satt ut, og ikke tilhører en naturlig bestand, er det ikke straffeloven, men naturmangfoldsloven som benyttes .
DN170825 Blant annet er det foreslått å sette opp betongklosser, som skal sikre København mot angrep der det benyttes kjøretøy.
DB170825 CAS kom derfor fram til at testmetoden til FIS ikke kunne benyttes som et fullverdig bevis for dopingbruk.
DA170825 Skal sikre København mot angrep der det benyttes kjøretøy.
DA170825 Blant annet er det foreslått å sette opp betongklosser, som skal sikre København mot angrep der det benyttes kjøretøy.
AA170825 Ifølge nederlandske medier tipset spansk politi om en melding mannen hadde lagt ut på chatte-appen Telegram, som ofte benyttes av militante islamister.
SA170824 Hans maskot er hvit og benyttes når mattepresidenten skal ha mattedommerens oppmerksomhet.
AP170824 Hans maskot er hvit og benyttes når mattepresidenten skal ha mattedommerens oppmerksomhet.
SA170823 Har du kjøttsaus til overs kan den benyttes til for eksempel lasagne en dag eller to senere.
BT170823 Har du kjøttsaus til overs kan den benyttes til for eksempel lasagne en dag eller to senere.
AP170823 Har du kjøttsaus til overs kan den benyttes til for eksempel lasagne en dag eller to senere.
DN170822 Dette har skjedd på bekostning av Apples ios, som benyttes av Iphone og Ipad.
DB170822 Sivilombudsmannen reagerer også på at det benyttes både mannlige og kvinnelige betjenter ved full kroppsvisitasjon og urinprøvetaking.
AA170822 Sivilombudsmannen reagerer også på at det benyttes både mannlige og kvinnelige betjenter ved full kroppsvisitasjon og urinprøvetaking.
VG170821 - Penger som ikke benyttes i tråd med avtalen skal tilbakebetales.
VG170819 Det er utviklet en helt ny plattform for e-tron SUV-en, og denne skal benyttes til en rekke elektrisk drevne modeller fra VW-gruppen, inkludert Porsche.
AP170819 Dette studioet, i et nautslignende bygg i fjøresteinene, benyttes av ulike artister 300 dager i året.
AP170818 - Det er store avstander og det benyttes mye buss og tog, ikke bare på grunn av mangel på flyruter men også fordi kjøpekraften er svak og det er billig å reise med buss og tog.
DN170817 For å spare benyttes det enda flere midlertidige dommere - pensjonister og tingrettsdommere på lån, skriver forfatteren.
DA170816 Samuel Adegbenro kan benyttes av Rosenborg i torsdagens europaligkvalfiisering mot Ajax.
NL170815 Denne teknologiske nyvinningen har internasjonalt potensial, og kan benyttes av andre næringer også.
AA170814 Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere, og helikoptrene er bygd slik at omkonfigurering mellom de ulike rollene gjøres raskt og enkelt.
DB170813 Noterer at over 80 prosent av plastposer benyttes til avtall i Norge og dermed resirkuleres.
DN170811 Statseide kinesiske medier benyttes ofte til å formidle Kinas offisielle politikk på en mer spissformulert og direkte måte.
NL170809 Historiske erfaringer må benyttes for å utarbeide ett nytt konsept for deployering til konfliktområder.
DB170809 - Fly benyttes av forretningsområdene våre for å fly effektivt mellom de sju land Reitangruppen er etablert i.
VG170808 Ifølge nettstedet viser e-postene at Trump-administrasjonen vil ha en hånd med språket som benyttes om klima-emnet blant ansatte i statsadministrasjonen.
VG170808 Det er ingen medisinsk eller psykologisk diagnose som gis da uttrykket benyttes regelmessig og metaforisk i flere velkjente sammenhenger.
VG170808 Det betyr dog ikke at begrepet ikke bør benyttes av den grunn.
NL170808 På russisk side benyttes importstoppen også som en anledning til å øke egen matproduksjon.
NL170808 Arbeiderpartiet vil ha faglige innsatsteam som kan benyttes av de kommunene som sliter med å oppfylle den kvaliteten vi ønsker for eldreomsorgen.
VG170807 I bakgården på hotellet befinner det seg en egen sauna som fritt kan benyttes av gjestene.
AA170807 Trondheim bydrift har nå satt opp en liste over hvor og hvordan pengene skal benyttes .
AA170807 Knut Ove Børseth, grunnlegger av og lagkaptein i Kjør for livet, et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap hvor motor og motorsport benyttes som verktøy.
SA170804 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
FV170804 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
AP170804 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
AA170804 Nå skal den oppgraderes og benyttes til lukkede arrangement i Trondheim som firmafester, bryllup og julebord, forteller Børre Johnsen som er daglig leder for Dora 3 og driver med formidling av artister og kulturaktører.
AA170804 Den kom seilende inn kanalen i Trondheim sist fredag og skal i første omgang benyttes til forskjellige arrangement i forbindelse med Olavsfestdagene og fiskerimessa.
AA170804 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
SA170802 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
FV170802 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
AP170802 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
AA170802 Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes .
VG170801 USA og andre frykter at teknologien i Simorgh-raketten også kan benyttes i interkontinentale raketter, og utvidet fredag sanksjoner mot landet, melder NTB.
VG170801 Selv om Iran hevder at rakettene er del av landets romprogram, mener USA at romprogrammet kan brukes som skalkeskjul for utvikling av missiler som kan benyttes i atomangrep.
DN170801 Selskapet, som er et av de største i Japan, er ukjent utenfor bransjen, men leverer keramiske kondensatorer som benyttes til å lagre energi i elektroniske produkter.
DN170801 I tillegg benyttes teknologien til å identifisere og følge andre i sosiale medier, og også i noen grad å skape og spre innhold, skriver artikkelforfatteren.
AP170731 Demonstrasjonsretten ble styrket ved grunnlovsendringen i 2004, og kan benyttes av alle borgere og lovlige organisasjoner.
DB170729 Karnevalet bærer i seg et antiautoritært potensiale som også - ifølge Bakhtin - kan benyttes litterært, ikke minst i romanform.
DN170728 USA og andre frykter at teknologien i Simorgh-raketten også kan benyttes i interkontinentale raketter og utvidet fredag sanksjonene mot landet.
DN170728 « Grå neshorn » er et uttrykk som benyttes for noen av Kinas største privateide selskaper som i løpet av de siste ti årene har vokst seg store og mektige takket være gode forbindelser.
AA170728 USA og andre frykter at teknologien i Simorgh-raketten også kan benyttes i interkontinentale raketter og utvidet fredag sanksjonene mot landet.
VG170726benyttes det hundrevis av ganger hvert år.
DB170726 Et argument for et forbud som benyttes er at det vil delegitimere kjernevåpen.
AP170726 Nå er det inne i en fase som er slik at sporet ikke kan benyttes for trikkelinjene 17 og 18.
AA170726 FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at fengsling av barn bare skal benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.
DB170725 Jeg dro tilbake til Isle of Man der jeg fikk hyperbar oksygenbehandling ( som blant annet kan benyttes til å lege dykkersyke, vår anm. ) for å restituere meg så mye som mulig.
DB170725 Produktet er både CE-merket og merket med at det ikke må benyttes av barn under tre år, sier Hilde Karlsrud, teamleder og kategorisjef i Nille.
DB170725 Disse benyttes til transport av ferdigvarer, og øker lastekapasiteten med inntil 50 prosent og reduserer transportkostnadene med inntil 30 prosent.
AA170725 Når kanonene nå har fått sommerfri benyttes samtidig sjansen til å gi dem en sårt tiltrengt service.
VG170724 Det høytmonterte tredje bremselyset kan også belyse lasteplanet ved behov, og en 12-voltsokkel er praktisk når utstyr som en kompressor skal benyttes på planet.
AA170723 Listene til tjenesten benyttes på flere områder, ikke bare ved søknad om separasjon.
DB170722 Fiberlaseren er foreløpig en protoype, men protoypen er aktiv og benyttes av mannskapet på det amerikanske marinefartøyet.
DB170721 Dette er et konsekvensialistisk argument som sier at det er moralsk viktigere å benytte ressursene til å møte disse utfordringene enn at de skal benyttes av mennesker som alt har det som skal til for å leve et rikt liv.
AA170720 Ifølge Anadolu er det snakk om to militære flyplasser og åtte militære forlegninger, som benyttes som ledd i USAs støtte til den kurdiske YPG-militsen.
DN170719 ¶ At tørket fiskeslam kan resirkuleres og benyttes som gjødsel i landbruket er et svært viktig funn som kan bidra til å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig, skriver artikkelforfatterne.
AP170719 Når trærne er ferdig destillert, benyttes flisene til brensel i kjelene.
AA170719 Når trærne er ferdig destillert, benyttes flisene til brensel i kjelene.
AA170719 Biogass kan benyttes til en rekke formål, men vi mener den bør benyttes der den gir størst klimanytte og der det er færrest andre fornybare alternativer.
AA170719 Biogass kan benyttes til en rekke formål, men vi mener den bør benyttes der den gir størst klimanytte og der det er færrest andre fornybare alternativer.
DA170718 Det vil si at sertifiseringen stiller krav til hvilke bærekraftige resultater som bygget oppnår, og ikke egentlig hvilke løsninger som benyttes .
AP170715 I de tilfellene der programmering kan gjøre matematikken mer tilgjengelig, og de tror jeg er mange, bør den også benyttes .
DA170713 Ifølge Lien kan politisk reklame likevel benyttes på sosiale medier og kan spisses etter alt fra kjønn, bosted og alder, og hvilke interesser brukeren har.
VG170712 I 1991 ble det innført regler om at alt blod som skal benyttes i blodoverføringer skal sjekkes for smitte.
SA170712 Trusselen skal ha fremkommet i et chat-rom som benyttes av IS ut mot sine tilhengere.
DA170712 Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere.
BT170712 Trusselen skal ha fremkommet i et chat-rom som benyttes av IS ut mot sine tilhengere.
BT170712 Trusselen skal ha fremkommet i et chat-rom som benyttes av IS ut mot sine tilhengere.
AP170712 Trusselen skal ha fremkommet i et chat-rom som benyttes av IS ut mot sine tilhengere.
AA170712 Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere.
NL170711 Vi sitter med trumfkortet på hånda - handling - og det kortet må benyttes .
DB170711 Det vil si at vannscootere nå kan benyttes 50 meter fra badesteder, så lenge fører følger 5-knopsgrensa.
DB170711 Vannskutere er, på tross av at de kan benyttes til andre formål, laget for fartslek, og de kjøres ofte med høy fart og brå vendinger på samme område over lengre tid.
DA170711 Foto : Caroline Gilje Teinum Briller med innebygd kamera er blant utstyret som benyttes under spaningen.
AP170711 Bull benyttes .
VG170709 I søket fant politiet 60 gram hasj og epilepsitabletter av typen Rivotril, som ofte benyttes som et rusmiddel.
VG170709 Begrepene uhelbredelig og kronisk kreft benyttes om hverandre.
DB170709 Også droner benyttes i søket. 100-sentralen i Møre og Romsdal melder på Twitter at også lokale Valldal Brannvesen bidrar, og at Ålesund brannvesen er på vei med redning/søksdykkere.
DN170707 Det er høy etterspørsel etter dataminne som benyttes i det meste av elektroniske produkter - også i biler.
AP170705 Det stilles krav til motorvogner som benyttes , automatiseringssystemer, personer som deltar og teststrekninger.
AP170705 Det stilles krav til motorvogner som benyttes , automatiseringssystemer, personer som deltar og teststrekninger.
NL170704 Dette i grell kontrast til Sp/forrige regjerings nedlegging av Bodø hovedflystasjon og Olavsvern i Tromsø - som nå benyttes av russerne !
DN170704 At noe av denne benyttes til industriformål, er rimelig, skriver forfatteren.
AP170704 Valuta : Kuna, men det benyttes også euro.
AA170704 Valuta : Kuna, men det benyttes også euro.
SA170630 Klatringen er kjent som den hardeste av dem som ofte benyttes i Tour de France.
SA170630 Dosene skal ha vært lik de som benyttes av profesjonelle syklister.
DA170630 Nettbuss vil være blant de første som tar i bruk biogass som drivstoff i klasse 2 busser som vil benyttes på langruter og i skolebarntransport ¶ | - Moss er ikke dødt ¶
BT170630 Klatringen er kjent som den hardeste av dem som ofte benyttes i Tour de France.
BT170630 Dosene skal ha vært lik de som benyttes av profesjonelle syklister.
AP170630 Klatringen er kjent som den hardeste av dem som ofte benyttes i Tour de France.
AP170630 Dosene skal ha vært lik de som benyttes av profesjonelle syklister.
AA170630 Klatringen er kjent som den hardeste av dem som ofte benyttes i Tour de France.
AA170630 Dosene skal ha vært lik de som benyttes av profesjonelle syklister.
DB170629 Martine-stiftelsen er derfor glade for at de forskjellige partene oppfatter stiftelsens integritet slik at man kan benyttes som kontaktledd mot norske, svenske og andre skandinaviske lands myndigheter.
DB170629 Et annet eksempel er risikoverktøyet SARA ( Spousal Assault Risk Assessment Guide ) som benyttes for å vurdere risikonivået for framtidig vold i nære relasjoner.
DA170629 En NOU er et viktig grunnlag for lover og et viktig kildedokument som benyttes av mange.
DN170628 Ifølge Tore Rossland, som jobber med grensekontroll, skal appen kun benyttes til utlendingskontroll og ikke til kontroll av norske borgere.
AP170628 E-ID benyttes allerede, blant annet som legitimasjon i form av kodebrikken til banken. | - Pilotmangel vil oppstå på nytt for Norwegian ¶
AA170628 Ifølge Putin er dataangrep en av metodene som benyttes , blant annet i forsøk på å skaffe seg tilgang til sensitiv informasjon fra Russland.
AA170627 ¶ De danske soldatene ved flybasen, som benyttes av den USA-ledede koalisjonen mot IS, har sendt gjentatte bekymringsmeldinger hjem til Danmark, som avisen Information har fått tilgang til.
DB170626 Kohn mener å kunne påvise historie- og perspektivløshet hos hans meningsmotstandere, Denne karakteristikken kan benyttes med større rett om hans egne oppfatninger.
AA170625 Ressursene skal benyttes for å holde liv i to Venezia-baserte banker den europeiske sentralbanken nylig uttalte at var " i ferd med å gå under, eller snart går under ".
DA170623 Når Landinfo benyttes , er det fordi de er eksperter.
AA170623 Pegasus-programvaren kan benyttes til å avlytte samtaler og lese tekstmeldinger og epost.
VG170622 Det benyttes spesielt for å hindre syndikatspilling og innsidespill. 2.
VG170622 Den 36 år gamle direktøren fra Danmark skal ha fått tilgang på SIM-kortene uten å fortelle teleselskapet at abonnementene skulle benyttes til omfattende kommunikasjon verden over.
VG170622 * Avrenspotet benyttes i produksjon av potetsprit i tillegg til potetstivelse og glykose.
VG170622 Å holde av solsenger som ikke skal benyttes umiddelbart er en uting.
SA170622 Tilgjengelighet til balkonger : I leiligheter som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere, vil det fortsatt være krav om at alle balkonger skal kunne benyttes av alle.i ¶
NL170622 Min bekymring går ut på at energimyndighetene i sin iver for utbygging av grønn energi glemmer at storparten av arealene de ønsker å bygge ut allerede benyttes som reinbeiteland.
NL170622 Min bekymring går ut på at energimyndighetene i sin iver for utbygging av grønn energi glemmer at storparten av arealene de ønsker å bygge ut allerede benyttes som reinbeiteland, skriver sametingspresident Vibeke Larsen.
BT170622 Tilgjengelighet til balkonger : I leiligheter som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere, vil det fortsatt være krav om at alle balkonger skal kunne benyttes av alle.
AP170622 Tilgjengelighet til balkonger : I leiligheter som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere, vil det fortsatt være krav om at alle balkonger skal kunne benyttes av alle.
DN170621 Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond.
SA170620 Norsk Bergindustri har en egen deponiarbeidsgruppe som jevnlig møtes for å diskutere og lære om hvordan overskuddsmasser fra mineralnæringen kan benyttes og lagres så hensiktsmessig og miljøvennlig som mulig.
DB170620 Dette gjelder palisander, som ofte benyttes i gitarer, og en del andre treslag som benyttes i trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.
DB170620 Dette gjelder palisander, som ofte benyttes i gitarer, og en del andre treslag som benyttes i trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.
DA170620 - Bildet viser et datagenerert arbeidsbilde fra prosjekteringsgruppens datamodell, som benyttes til å prosjektere/tegne anlegget.
AA170620 Hangerslettveien ytterst på Byneset skal også benyttes .
AA170620 Flyet de skulle reise med fikk et sammenstøt med fugler på vei til Værnes, og kunne derfor ikke benyttes .
AA170620 Etter hvert ble det klart at det oppsatte flyet ikke kunne benyttes .
VG170619 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
NL170619 Nok en gang benyttes eufemisme.
DA170619 » Så var det tid for gymnastikk i hagen, « hvor Gymnastik-Aparaterne benyttes trinvis af nogle Børn under fornødent Opsyn, medens de andre tumle dem omkring og øves tillige i at marschere efter Tact », før en ny runde undervisning fram til middag - suppe - innleda med bordbønn.
NL170616 Den skal kunne benyttes uten at mennesker blir hetset eller truet for sine meningers skyld.
DA170616 - Under tidligere demoer har de hatt med seg kampskjold som kan benyttes ved sammenstøt, sier Ravndal.
AA170616 Det er også viktig at brukerne og offentligheten for øvrig har tillit til kvaliteten og egnetheten hos de tolkene som benyttes , sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
AA170616 - Det er viktig for en god og riktig behandling av utlendingssaker at tolkene som benyttes er faglig kvalifisert, og at de har tilfredsstillende vandel.
NL170615 I stedet har politisk ledelse varslet at man ønsker å kjøpe eiendommen fra Sverdrup, og at den skal benyttes til friluftsformål.
DB170615 Ifølge Finansavisen ligger programmene åpne for nedlasting, og kan i så måte benyttes uten å betale lisens.
BT170615 Brannen var i hotellet Lune Huler, som skulle benyttes som midlertidig mottak for 40 mindreårige asylsøkere.
VG170614 Olsen sier det i mange land benyttes billige materialer for etterisolering.
SA170614 At en så viktig stilling som logoped skal benyttes som saksbehandler i pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT ), er uforståelig.
DN170614 ¶ Finanstilsynet har godkjent DNB-styrets fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer for inntil 2,0 prosent av selskapets aksjekapital, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål i DNB Markets.
DN170614 Forutsetningen er at kapitaldekningsmålet er oppfylt etter tilbakekjøpet og at det totale beløpet som benyttes til utbytte og tilbakekjøp, ikke overstiger 75 prosent av årsresultatet for 2016.
AP170614 Ifølge NBC er to personer drept og flere andre såret etter at det ble løsnet flere skudd inne i en lagerbygning som benyttes av postselskapet UPS.
AP170614 Det finnes også to andre signaler : ett som varsler ankomst av fiendtlige fly, samt et " faren over-signal ", men i testsituasjoner benyttes ikke disse signalene.
SA170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn, ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
DB170613 Ungdommenes historier viser uansett viktigheten av å styrke systematikken i barns brukermedvirkning i alle tiltak som benyttes i barnevernet.
BT170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn, ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
AP170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn, ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
AA170613 Uten forvarsel tok den republikanske politikeren nakketak på Jacobs og kastet ham over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt body slam, et populært grep som benyttes innen amerikansk wrestling.
AA170613 Det finnes også to andre signaler : ett som varsler ankomst av fiendtlige fly, samt et " faren over-signal ", men i testsituasjoner benyttes ikke disse signalene.
AA170613 Seniordager kan bare benyttes når det passer avdelingen.
AA170613 Kompetansen vår bør benyttes til sykepleieoppgaver.
AA170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn, ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
SA170612 Meldonium, som oftest benyttes som hjertemedisin, kom først på forbudslista 1. januar i fjor.
DA170612 Regjeringen vil overlate til utdanningsinstitusjonene hva slags sanksjoner som skal benyttes mot dem som bryter forbudet.
AP170612 « Komiteen mener at nye møtefrie veier må bygges ut med en standard som gir mest mulig møtefri vei for pengene, og viser til at veinormalene som benyttes i våre naboland kan være relevante også i Norge.
AP170612 « Komiteen mener at nye møtefrie veier må bygges ut med en standard som gir mest mulig møtefri vei for pengene, og viser til at veinormalene som benyttes i våre naboland kan være relevante også i Norge.
AP170612 Meldonium, som oftest benyttes som hjertemedisin, kom først på forbudslista 1. januar i fjor.
AA170612 Regjeringen vil overlate til utdanningsinstitusjonene hva slags sanksjoner som skal benyttes mot dem som bryter forbudet.
AA170612 Regjeringen vil overlate til utdanningsinstitusjonene hva slags sanksjoner som skal benyttes mot dem som bryter forbudet. ( ©NTB ) ¶
SA170610 Altertavlen i Vanse kirke i Farsund, der Ikon-maleriet benyttes i perioder ( i stedet for et eldre maleri av Jesu død på korset med teksten « Alt er Fuldbragt » ).
DB170610 - Ågerøya har ikke boplikt, så denne kan benyttes som bolig eller fritidsbolig. 3,85 millioner kroner er en grei prisklasse.
AA170610 På Oppdal forsker man på hvordan restmassen fra produksjonen av skiferheller kan benyttes på en smart måte.
AA170610 Oppdal : Her forsker man på hvordan restmassen fra produksjonen av skiferheller kan benyttes på en smart måte.
SA170609 Holmen skal benyttes som friluftsområde fremover.
SA170608 Skjerming oppleves som en form for tortur, og på enkelte avdelinger benyttes den rutinemessig og systematisk som en avstraffelsesmetode.
SA170608 Skjerming benyttes nemlig som straff når personalet ikke liker pasientens oppførsel, eller ut fra hensyn til andre pasienter.
AP170608 Bufdir-direktør Mari Trommald sier det ikke er ulovlig å tjene penger på barnevern i Norge, men at overskuddet hos ideelle organisasjoner som leverer tjenester, skal benyttes i tråd med virksomhetens ideelle formål.
AA170608 Bufdir-direktør Mari Trommald sier det ikke er ulovlig å tjene penger på barnevern i Norge, men at overskuddet hos ideelle organisasjoner som leverer tjenester, skal benyttes i tråd med virksomhetens ideelle formål.
VG170606 Tredje generasjon Touareg skal bygges på MLB Evo-plattformen som også benyttes for Audi Q7 og Bentley Bentayga.
DB170606 Kolistin benyttes til behandling av infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker.
DA170606 Kolistin benyttes til behandling av infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker.
AA170606 Appen kan benyttes når du passerer ubetjente grenseoverganger enten du ankommer landet med fly, båt, tog eller bil.
AA170606 Kolistin benyttes til behandling av infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker.
DB170602 Det vil si at vannscootere nå kan benyttes 50 meter fra badesteder, så lenge fører følger femknopsgrensa.
DB170602 Det vil si at vannscootere nå kan benyttes 50 meter fra badesteder, så lenge fører følger femknopsgrensa.
AP170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
AA170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
DN170601 Mobilbetalingstjenesten Paytm kan benyttes ved over fem millioner utsalg i India - fra kjøpesentre til lokale markeder.
DB170601 Selv om Storbritannia forbereder seg på å forlate EU, vil Europeisk helsetrygdkort utstedt fra Norge, Island og Liechtenstein fortsatt kunne benyttes i Storbritannia.
DB170601 Den engelske studien det vises til her sier noe om sammenhenger, men den kan ikke benyttes til å si noe om årsak og virkning.
DB170601 Så får vi se da om ikke likhetsmantraet i neste omgang også benyttes for å likestille forbrenningsmotorer med el-motorer. Èn dag senere kunngjør Helgesen at regjeringen også åpner for catskiing her til lands.
AP170601 Kortet kan benyttes i alle EØS-land og Sveits.
DN170531 Kontrakten er for boreaktivitet i 2018 og 2019, og er på maksimalt 14 måneder hvis alle opsjonene benyttes , opplyses det i en melding onsdag.
DB170531 Det vil si at vannscootere nå kan benyttes 50 meter fra badesteder, så lenge fører følger femknopsgrensa.
DA170531 - Bjerkan hevder at departementet har fraskrevet seg ansvaret for hvordan private benyttes .
SA170530 Smertestillende medikamenter skrives som oftest ut i etterkant, og mange av disse frarådes sterkt å benyttes i kombinasjon med bilkjøring. ( ©NTB ) ¶
FV170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
DN170530 Verdens til nå sterkeste chili er til sammenligning 2,2 millioner Scoville, mens en vanlig pepperspray som benyttes av politi og militære ligger rundt to millioner.
DB170530 - I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, sier politiet.
DA170530 Smertestillende medikamenter skrives som oftest ut i etterkant, og mange av disse frarådes sterkt å benyttes i kombinasjon med bilkjøring.
DA170530 - Vår intensjon med oppropet er å få en dialog og reelle forhandlinger med bankene, slik at det kan komme på plass handlingsplaner eller metoder som kan benyttes for å trekke bankene ut av disse investeringene, svarer Nome.
DA170530 - Vår intensjon med oppropet er å få en dialog og reelle forhandlinger med bankene, slik at det kan komme på plass handlingsplaner eller metoder som kan benyttes for å trekke bankene ut av disse investeringene, svarer Nome.
BT170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 Barnehagelederne er uenige i hvor ofte og når digitale verktøy bør benyttes .
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 Smertestillende medikamenter skrives som oftest ut i etterkant, og mange av disse frarådes sterkt å benyttes i kombinasjon med bilkjøring. ( ©NTB ) ¶
AP170529 Kripos mente at opplysninger fremkommet ved DGF i noen tilfeller må deles med andre og benyttes .
DB170527 Dersom det er slik at sesongkortene utelukkende ble innløst for å benyttes denne dagen, så kan vi eventuelt tilby at du får sesongkortene refundert », står det i svaret.
AA170527 En lokal innbygger sier han hørte kraftige eksplosjoner og forteller at flere leirer som benyttes av en rivaliserende militant gruppe, ble truffet.
VG170526 Gianforte tok grep rundt nakken på Jacobs med begge hender og kastet ham deretter over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt « body slam », et grep som ofte benyttes i amerikansk wrestling.
DB170526 Uten forvarsel tok den republikanske politikeren nakketak på Jacobs og kastet ham over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt body slam, et populært grep som benyttes innen amerikansk wrestling.
DA170526 Dette er bakgrunnen for at Løvenskiold Skog fikk tillatelse til å bygge veien, som primært skal benyttes til tømmertransport.
AP170526 Uten forvarsel tok den republikanske politikeren nakketak på Jacobs og kastet ham over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt body slam, et populært grep som benyttes innen amerikansk wrestling.
AA170526 Uten forvarsel tok den republikanske politikeren nakketak på Jacobs og kastet ham over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt body slam, et populært grep som benyttes innen amerikansk wrestling.
AA170526 Nå har fylkesrådmannen bedt om en vurdering av muligheten for at skoleskyssen fra Sjetne til Brøset enten kan foregå i en annen trasé med lavere hastighet, eller om det er mulig og forsvarlig å ettermontere setebelter i bussene som benyttes .
DB170525 Ifølge The Guardian har advokatene også bedt om at den nyeste DNA-teknologien skal benyttes på bevismateriale fra åstedet - en forespørsel som retten har avvist.
AP170525 Gianforte tok ifølge Fox News journalister som bevitnet hendelsen, grep rundt nakken på Jacobs med begge hender og kastet ham deretter ned på gulvet i en såkalt body slam, et populært grep som benyttes innen amerikansk wrestling.
AA170525 Gianforte tok grep rundt nakken på Jacobs med begge hender og kastet ham deretter over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt body slam, et populært grep som benyttes innen amerikansk wrestling.
AA170525 Gianforte tok grep rundt nakken på Jacobs med begge hender og kastet ham deretter over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt body slam, et populært grep som benyttes innen amerikansk wrestling.
SA170523 Fra 1 juni skal ikke gift lenger benyttes i rottebekjempelsen.
VG170522 Retningslinjene benyttes til å moderere innhold som blant annet viser hevnporno, rasisme, dyremishandling, terrorisme, vold, selvskading og kannibalisme, skriver The Guardian. * 1 Utspill som « noen må skyte Trump », skal slettes, fordi Donald Trump som statsleder er i en « beskyttet kategori ».
NL170522 For å legitimere et forsvars- og samfunnsmessige svært omstridt prosjekt benyttes det også her rene bestillingsverk med vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip.
DN170522 Men i mange klasserom benyttes veldig tradisjonelle læringsmetoder med tavleundervisning, og det blir særlig jenter satt ut av.
DN170522 Avisen har sett over 100 interne treningsmanualer og andre retningslinjer som benyttes til å moderere innhold med vold, hatefulle ytringer, terrorisme, rasisme, hevnporno, dyremishandling og selvskading.
BT170522 I det følgende benyttes begrepet " institusjonene " som felles betegnelse på Helse Bergen og Universitetet i Bergen. 1.3 Innovest AS Innovest ble opprettet i 1997, som en enhet under stiftelsen Unifob.
AP170522 Målene som benyttes er antall dødsfall, tapte leveår, ikke-dødelig helsetap og helsetapsjusterte leveår ( DALY ).
DA170521 Dagen skal også benyttes til å markere solidaritet med de mange hundre palestinerne i israelsk fangenskap som har sultestreiket siden midten av april.
AA170521 Dagen skal også benyttes til å markere solidaritet med de mange hundre palestinerne i israelsk fangenskap som har sultestreiket siden midten av april. ( ©NTB ) ¶
DA170520 * Det skal i all hovedsak benyttes fast ansatte i minst 80 prosent stilling.
DN170519 40 prosent av alle lcd-skjermer som benyttes i smarttelefoner, nettbrett og flatskjermer produseres av selskaper som Samsung og LG. 17 prosent av alle elektroniske komponenter produseres i Sør-Korea.
AA170519 Inger Sitter og jeg ga en gave, og hele Gråmølna skulle i følge kontrakten benyttes til å stille ut disse bildene.
DN170518 Dette er en beskrivelse som benyttes når det meste går riktig vei ; ikke for varmt, ikke for kaldt, men akkurat passe - etter folkeeventyret hvor Gullhår forsøker å finne den beste komforten.
DB170518 I en kommentar fra fra statssekretær i Finansdepartementet Brage Baklien ( Frp ), som Dinside har mottatt via departementets kommunikasjonsenhet, presiseres det at det fortsatt er CO2-utslipp målt etter gjeldende målemetode, som skal benyttes ved avgiftsberegningen for alle biler ut 2018.
SA170516 Administrerende direktør Bob Iger i Disney sier hackerne krever løsepenger i form av den digitale valutaen bitcoin som kan benyttes utenfor banker.
SA170516 Er en form for morsport på asfalt, der bil, motorsykkel og snøscooter benyttes .
FV170516 Er en form for morsport på asfalt, der bil, motorsykkel og snøscooter benyttes .
BT170516 Er en form for morsport på asfalt, der bil, motorsykkel og snøscooter benyttes .
AP170516 Administrerende direktør Bob Iger i Disney sier hackerne krever løsepenger i form av den digitale valutaen bitcoin som kan benyttes utenfor banker.
AP170516 Er en form for morsport på asfalt, der bil, motorsykkel og snøscooter benyttes .
AA170515 Det er fryktelig tørt i området, så det må benyttes store mengder vann, opplyser Brøndbo.
AA170515 - Det er fryktelig tørt i området, så det må benyttes store mengder vann, sier Brøndbo.
VG170514 « Våre undersøkelser avdekker at det ikke kan svares for hvor godt øremerkede midler er blitt brukt og det kan ikke svares for hvor effektivt personellmessige ressurser benyttes [...
DB170514 Lavendel, anisisop og isop er urter som også benyttes som stauder, og har stor prydverdi i bedet med sine fiolette og blå blomster.
DA170514 Etter søndagens kamp møttes både spillere og supportere ute på gressmatta som ikke skal benyttes mer.
VG170513 * Avrenspotet benyttes i produksjon av potetsprit i tillegg til potetstivelse og glykose.
DN170512 Dette er en teknologi som benyttes for å forhindre avlytting og ble først utviklet av Bell Labs på 1930-tallet.
DB170512 Hun mener det er mye å hente økonomisk på at porsjoner kan tilpasses og rester benyttes i andre retter for å få ned matsvinn.
FV170511 På veien fortelles unike historier, og alle mediehusets flater benyttes på utmerket vis.
DA170510 Benyttes fortsatt ¶
SA170509 Meldonium, som oftest benyttes som hjertemedisin, kom først på forbudslista 1. januar i fjor.
AP170509 Hensikten er å ilegge restriksjoner på bruk av våpnene og kun gi tillatelse for at de benyttes til spesifikke operasjoner i Syria før de returneres til USA.
AP170509 Meldonium, som oftest benyttes som hjertemedisin, kom først på forbudslista 1. januar i fjor.
AA170509 Hensikten er å ilegge restriksjoner på bruk av våpnene og kun gi tillatelse for at de benyttes til spesifikke operasjoner i Syria før de returneres til USA.
DB170508 Det er en medisin som normalt benyttes mot ADHD.
DB170508 - Det finnes transaksjoner der det ikke er Visas kurser som benyttes , for eksempel ved uttak av utenlandsk valuta i en norsk minibank.
DA170508 Utdaterte heiser som ikke kan benyttes av sengeliggende brukere.
DA170508 Det skal benyttes delvis båt-persontransport mellom Dirdal og Oltesvik kombinert med buss for pendlere, og omkjøring via smal vei, trafikklys-regulert gjennom Gloppedalen og forbi Veen i Bjerkreim.
AP170508 Hun legger til at det forekommer svært sjelden at all kapasiteten i nettet benyttes , og viser til erfaringene som ble gjort eksempelvis under terrorangrepet 22. juli 2011.
AP170508 Hvis dere mener at pengene som barnehagen disponerer, bør benyttes på en annen måte, og dere har meninger om hvordan vi kan jobbe for å gjøre ungenes hverdag bedre, så tar vi gjerne imot tips.
SA170507 Annen teknologi må derfor benyttes for å omvandle biomasse til eksempelvis råstoff for diesel-raffinerier.
DN170507 Men underveis dit skal « reservasjonsrett eller andre tilgjengelige virkemidler benyttes ».
VG170506 Dette er medisin som vanligvis benyttes til behandling av ADHD, skriver klubben.
SA170506 Dette er en medisin som normalt sett benyttes til behandling av ADHD.
DB170506 Ordet « mor » bør ikke benyttes om et dødelig våpen, sier han til en gruppe studenter som møtte opp på et fredsarrangement i Vatikanet lørdag.
DA170506 Dette er en medisin som normalt sett benyttes til behandling av ADHD.
BT170506 Dette er en medisin som normalt sett benyttes til behandling av ADHD.
AP170506 Dette er en medisin som normalt sett benyttes til behandling av ADHD.
DB170505 Ifølge Irish Times skal det benyttes ni helt nye Airbus A320neo-fly, noe Wångdahl bekrefter.
DB170505 mars ikke ville bekrefte overfor Dagbladet at det skulle benyttes bemanningsselskap.
AA170505 Ifølge Nordlys er det meldt inn et behov på inntil 100 boliger som erstatning for dem som ikke kan benyttes i dag.
DN170504 Teknikken som benyttes kalles « neurale nettverk », som er teknikk der maskiner lærer å trekke ut informasjon fra for eksempel bilder.
DA170503 HVO100 er et syntetisk biodrivstoff som har samme egenskaper som diesel, og det kan dermed benyttes i tungtransport.
SA170502 Fra 2018 vil biogass og elektrisitet erstatte de 5 prosentene naturgass som i dag benyttes og gi helt klimanøytral fjernvarme.
AP170502 I Vesten kalles dette for « brilliant grønn », og benyttes til å farge tøy.
DB170429 - Han har et poeng i at den er litt oppkonstruert, men den benyttes hver gang.
VG170428 Bruken av betingede sanksjoner og påtaleunnlatelse med forbehold om gjentakelser, benyttes oftere enn før.
SA170428 Kundene på sin side fikk et dokument, en finansiell garanti, som kan benyttes for å dokumentere at virksomheten økonomisk sett kompenserer for utslipp virksomhetens strømforbruk medfører.
AA170428 Pressbolt videreforedles i først og fremst til produkter i bygg- og anleggsindustrien, mens støpelegeringer ( kalt PFA ) i stor grad benyttes i produkter i transportsektoren.
DB170427 En samlet kirke- og utdanningskomité uttalte at loven måtte « sikre større åpenhet og kontroll med at statlige tilskudd og at studentenes egenbetaling benyttes til akkreditert og godkjent utdanning ».
DN170426 Det elektriske flyet som skal benyttes skal kunne ta av og lande vertikalt og vil derfor ikke ha behov for noen rullebane.
DA170425 Ifølge Heiberg benyttes i snitt kun 50 prosent av bedriftens areal i dag.
AP170424 Forslaget kommer etter at det i vinter ble kjent at IT-arbeidere i India hadde tilgang til deler av nødnett-systemet, som benyttes av politi, brann- og helsevesen.
DB170423 Av og til er det også dårlig informasjon om hvordan vaskemaskinen skal benyttes , sier bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige.
DA170421 Flere andre skal dø før giften som benyttes går ut på dato.
AA170421 Flere andre skal dø før giften som benyttes går ut på dato.
AA170420 - Jemen forbød bruk av antipersonellminer for snart to tiår siden, og ingen myndigheter bør godta at de fortsatt benyttes , sier han.
AA170420 Ifølge brann- og eksplosjonsvernloven « skal den ansvarlige for store arrangementer.... i god tid før arrangementet sende meding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.
DN170419 « Vederlagsaksjene utstedes gjennom en emisjon i NTS rettet mot selgerne hvor aksjene i Midt-Norsk Havbruk benyttes som tingsinnskudd.
DB170419 Det såkalte VAR-systemet ( video assistant referee ) er blitt testet noen år, og planen er at det kun skal benyttes til å avgjøre helt konkrete situasjoner : ¶
AP170419 Oslo S ble stengt for passasjerer, men personundergangene kunne benyttes slik at togene kunne kjøre i rute.
AA170419 Ifølge Kirk hadde hun også eksperimentert med kjemikalier som kan benyttes i bombeproduksjon i kjelleren hjemme.
AA170419 NSB stengte Oslo S stengt for passasjerer, men personundergangene kunne benyttes slik at togene kunne kjøre i rute.
AP170418 Den benyttes vanligvis i politiske krisesituasjoner og for å sikre at landet kan få en styringsdyktig regjering.
AA170418 Arkansas skal etter planen henrette ni dødsdømte fanger innen utgangen av april, fordi giften som benyttes , går ut på dato ved månedsskiftet.
AP170417 Tog melder regelmessig inn sin posisjon og kjøreretning til signalanlegget ( RBC ), men i tillegg må togene ha et system for å sikre at det ikke har miste en vogn, når togdeteksjon ikke lenger benyttes .
AP170417 Baliser plassert i sporet benyttes som kilometermerker for å fastslå/korrigere togets posisjon.
VG170415 Denne dagen benyttes ofte til sabelrasling og storslåtte militærparader.
SA170415 I tillegg benyttes språkhjelpere ( deltakere på et høyere nivå i norsk, men med samme morsmål ) til å gjennomgå eksempelprøver sammen med deltakere med liten skolebakgrunn.
VG170414 De endeløse strekkene med dødtid mellom de få scenene som bidrar til å føre handlingen videre, benyttes til å bygge stiv overleppe-pappfigurer uten dybde, samt en rekke scener - innspilt på sparebluss på et lite antall lokaliteter - av et grimete, gustent 1920-talls London der støv og skitt flyr gjennom gatene.
DB170414 ( Dagbladet ) : Det er en kjent sak at realitykonsepter ofte benyttes av flere land samtidig, hvor hvert land introduserer sine egne tvister.
AA170414 Den rolige dagen benyttes til å vaske vinduer.
SA170412 Hva kan så paviljongene benyttes til ?
BT170411 Løypa benyttes også mye av ikke-aktive som bare ønsker å gå en skitur.
DB170410 Tjenesten heter SecureDrop og benyttes av flere ledende internasjonale medier som The Guardian og Washington Post.
DA170410 NSBs tog vil gå som vanlig fra Nationaltheatret stasjon i påsken,, utgangen mot Studenterlunden vil være stengt og utgangen i Vika og ved Slottsparken må benyttes .
BT170407 Vi trener også utenfor isen, det vil si barmark hvor både Bergenshallen med treningsrom og utemiljøet benyttes .
AA170406 De tre mennene som ble henrettet, var dømt for å ha gitt informasjon til Israel om tunneler som kan benyttes til angrep samt annen viktig militær informasjon.
SA170405 Samtidig kommer det ny teknologi som kan benyttes .
AP170405 Hvert år benyttes det millioner av dyr til forskning på disse sykdommene.
AP170405 Samtidig kommer det ny teknologi som kan benyttes .
AA170405 « Jeg ønsker ikke at prøven skal benyttes til å finne flere foster med trisomi ( ekstra kromosom ), » sier helseministeren.
SA170404 Og hva skal så det inntjente arealet benyttes til ?
SA170404 - Vi har ingen indikasjon på at denne svindelen benyttes i Norge enda.
FV170404 - Vi har ingen indikasjon på at denne svindelen benyttes i Norge enda.
FV170404 - Vi har ingen indikasjon på at denne svindelen benyttes i Norge enda.
DB170404 Dersom du bor i en kommune som har eiendomsskatt, bør du vite at formuegrunnlaget Skatteetaten baserer seg på når de regner ut ligningsverdien også kan benyttes av kommunen når det skal beregnes eiendomsskatt.
BT170404 - Vi har ingen indikasjon på at denne svindelen benyttes i Norge enda.
AP170404 - Vi har ingen indikasjon på at denne svindelen benyttes i Norge enda.
AA170404 - Vi har ingen indikasjon på at denne svindelen benyttes i Norge ennå.
DN170403 Den politiske retorikk som benyttes utad, kamuflerer realitetene for Forsvaret.
DA170403 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge.
AP170403 I neste omgang benyttes også maskinlærings- og regelbaserte algoritmer for å sammenstille informasjonen i pasientjournalene på en måte som muliggjør presise og effektive søk etter klinisk relevant informasjon.
AP170403 I forskningsprosjektet benyttes avanserte maskinlæringsalgoritmer som gjenkjenner språklige mønstre og begreper og lærer seg det kliniske språket som benyttes av helsepersonell.
AP170403 I forskningsprosjektet benyttes avanserte maskinlæringsalgoritmer som gjenkjenner språklige mønstre og begreper og lærer seg det kliniske språket som benyttes av helsepersonell.
AP170403 Algoritmene som benyttes er domeneuavhengige, hvilket betyr at de kan brukes for å søke etter klinisk informasjon innenfor alle medisinske domener ( men også for et hvilket som helst annet språk ).
DB170401 Men benyttes § 26b i stedet, der det ikke gis innsyn i prosessen, kan departementets vurdering være at personer med dobbelt statsborgerskap utgjør en større trussel enn de med enkelt statsborgerskap.
DB170401 Målet var å lage et symbol på frihet og fellesskap som kunne benyttes år etter år.
VG170331 Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke benyttes , verken på pakninger eller produkter.
DN170331 Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, kvittet seg med 120 ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra for halvannet år siden overtok driften.
DB170331 Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke benyttes , verken på pakninger eller produkter.
AP170331 Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, kvittet seg med 120 ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra for halvannet år siden overtok driften.
AA170331 Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, kvittet seg med 120 ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra for halvannet år siden overtok driften.
AA170331 Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, kvittet seg med 120 ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra for halvannet år siden overtok driften.
AA170331 Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke benyttes , verken på pakninger eller produkter.
AA170331 Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke benyttes , verken på pakninger eller produkter.
DN170330 Det samme operativsystemet benyttes av Samsungs konkurrenter og har en markedsandel på over 80 prosent.
SA170329 Fravær i skolen kan ha flere årsaker, blant annet at natten ikke benyttes til å sove.
SA170329 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
FV170329 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
FV170329 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
BT170329 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
AP170329 Noe, men ikke mye, fra den gamle hallen skal tas vare på og benyttes i den nye.
AP170329 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
VG170328 Og da blir det avgjørende at momentum benyttes til å få en sårt tiltrengt åpenhetsrevolusjon realisert.
VG170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
SA170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
SA170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
FV170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
DA170328 - Stålplater skal holdes innenfor kjøretøyets bredder, hvis det ikke er mulig skal skråstilt lastestativ benyttes , informerer Holm Vestby.
BT170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
BT170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
AP170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
AP170328 - Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling.
AP170327 For første gang tar Statoil her i bruk den såkalte Cap-X teknologien der standardiserte og billigere havbunnsrammer benyttes .
AP170327 De siste årene er det kommet kreftmedisiner på markedet som ikke benyttes av norsk helsevesen blant annet fordi de er for dyre.
AA170327 For første gang tar Statoil her i bruk den såkalte Cap-X teknologien der standardiserte og billigere havbunnsrammer benyttes .
AA170327 Det benyttes kun unntaksvis når det er risiko for liv eller helse.
AP170325 som sto bak luftangrepet, men det antas at det kan ha skjedd i regi av russiske jagerfly, ifølge SOHR, som baserer seg på et nettverk av kilder på bakken i Syria og som prøver å fastslå hvem som står bak luftangrep ved å analysere flytype, sted, bevegelsesmønster og type våpen og ammunisjon som benyttes .
AA170325 som sto bak luftangrepet, men det antas at det kan ha skjedd i regi av russiske jagerfly, ifølge SOHR, som baserer seg på et nettverk av kilder på bakken i Syria og som prøver å fastslå hvem som står bak luftangrep ved å analysere flytype, sted, bevegelsesmønster og type våpen og ammunisjon som benyttes .
AP170324 Da vil dette biodrivstoffet benyttes til å erstatte fossilt i fly, skip, og tunge kjøretøy hvor elekrifiseringen ikke har kommet like langt, påpeker Holm.
AP170324 Da vil dette biodrivstoffet benyttes til å erstatte fossilt i fly, skip, og tunge kjøretøy hvor elekrifiseringen ikke har kommet like langt, påpeker Holm.
FV170322 Den skal øke kranas anvendelighet, ikke minst når den benyttes til å montere eller vedlikeholde offshore vindturbiner.
DA170322 I formannskapet torsdag kveld foreslår Sakariassen at Rådmannen får i oppdrag å legge til rette for at pengene skaper lokale arbeidsplasser, og at det benyttes lokale vare- og tjenesteleverandører.
AP170322 Og det til tross for at det i bystyrets vedtak blant annet heter at « Fritak er særlig aktuelt innen kategoriene : Idrettsanlegg og eiendom som benyttes til idrett ».
AP170321 Den grønne sausen benyttes gjerne til fisk, mens den rød brukes på poteter og til kjøtt.
AP170321 Bystyret sa at fritak er særlig aktuelt innen kategoriene så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet og eies av en ikke-kommersiell aktør : ¶
AP170321 - Idrettsanlegg og eiendom som benyttes til idrett.
AA170321 Den grønne sausen benyttes gjerne til fisk, mens den rød brukes på poteter og til kjøtt.
VG170320 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
FV170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
DB170320 Verdt å merke seg er at 700MHz-båndet, som i dag benyttes til TV-kringkasting, også vil bli brukt til mobile tjenester.
DA170320 - Det vil også være mulig i ettertid å gå tilbake i gamle møter og se hva som er blitt sagt, sier Sagen Helgø, som vil åpne for at strømmingen, eid av kommunen, også kan benyttes på andre nettsider, enten medier, partier eller interesseorganisasjoner.
AP170320 En ekspertgruppe ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen har i sitt høringssvar gitt uttrykk for at straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet.
AA170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
BT170319 Disse tilståelsene benyttes av det marokkanske rettsvesenet for å dømme fangene for forbrytelser de insisterer på at de ikke har begått.
SA170318 De øvre etasjene i bygget på Lagårdsveien 78 - 80 skal benyttes til kontorer og noen boliger.
DN170318 Selskapet er en stor, internasjonal aktør innen personlighetstester og lederutvikling, og forsker på hvordan « big data » fra blant annet sosiale medier kan benyttes til å forutsi jobbprestasjoner.
DB170318 Dette vil kunne gi 100 millioner, som kan benyttes til lokalsamfunn som eventuelt kan bli rammet, sier Sandberg og fortsetter : ¶
SA170317 - Betyr det at dere har erfaring for at det benyttes hersketeknikker i debattene i SV ?
DB170316 Uansett viser historien om hvordan staten endte opp med investere rundt fem milliarder kroner i Aker Kværner Holding noen av de mange fallgruvene og prinsipielle utfordringene som oppstår når en regjering driver med en aktiv statlig eierskapspolitikk, der investeringer i helt private selskaper benyttes som virkemiddel.
BT170316 - Betyr det at dere har erfaring med at det benyttes hersketeknikker i debattene i SV ?
BT170316 - Betyr det at dere har erfaring for at det benyttes hersketeknikker i debattene i SV ?
AA170316 - Det er rett og slett artig å se hvordan teknologi nå kan benyttes både ute i patruljebilene og under trening.
DB170315 Det er faktisk et stort marked for alkoholfrie drikkevarekonsepter som kan benyttes til de store anledninger, fastholder Terje Aunevik overfor Dagbladet.
BT170315 Det er kjent at hvalrosser kan knuse is på opp mot 20 centimeter tykkelse med støttennene, som også benyttes i slåsskamper og til å holde seg fast i isen når de sover.
BT170315 Det er Politidirektoratet og hver enkelt politimesters ansvar å sørge for at ressursene fordeles og benyttes slik at prioriterte saker får oppfølgingen de trenger.
BT170315 Volvo har lagt satsingen på motorer for førstegenerasjons biodrivstoff bak seg, men understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer. •Det påstås at det skal blandes inn 10 prosent etanol i all bensin i Norge fra neste år.
SA170314 Volvo understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer.
SA170314 Volvo har lagt satsingen på motorer for førstegenerasjons biodrivstoff bak seg, men understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer. • Det påstås at det skal blandes inn 10 prosent etanol i all bensin i Norge fra neste år.
DN170314 I stedet foreslo den økte bankavgifter som skulle gå til den såkalte « oppløsningsreserven » som skal benyttes i tilfelle det oppstår en bankkrise.
AP170314 Volvo har lagt satsingen på motorer for førstegenerasjons biodrivstoff bak seg, men understreker at avansert biodrivstoff kan benyttes på alle selskapets motorer.
DN170313 Dataene som logges fortløpende benyttes i flåtestyringssystem og en elektronisk kjøredagbok.
DA170313 I et tillegg til torgvedtektene av 1892 het det : « I indtil 2 av ukens dage kan torvene benyttes uten avgift av hvemsomhelst til salg av egne husdyr, frembringelse av egen husflid, av egen landbonæring eller av egne eiendomme, utbytte av egen jakt eller eget fiske, fisk som man selv har røkt, saltet eller ludet, brændeved samt vilde urter og bær ».
AP170312 Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. og ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner.
SA170310 « Også ved revyer, hvor satire, ironi og humor benyttes , er det tale om fremføringer av beskyldninger for et stort publikum.
SA170310 Det at det benyttes sammen med humor, slår begge veier.
SA170310 « Også ved revyer, hvor satire, ironi og humor benyttes , er det tale om fremføringer av beskyldninger for et stort publikum.
SA170310 Det at det benyttes sammen med humor, slår begge veier.
DA170310 I parentes bemerket er fiberplast-pinnene en armering i sprøytebetongen som benyttes på tunnelveggene etter sprengning.
DA170310 Når det først benyttes , er formålet å hente informasjon om et spesifikt innhold.
DA170310 - Kommunikasjonskontroll er et svært inngripende virkemiddel, og bør benyttes med varsomhet.
BT170310 Det at det benyttes sammen med humor, slår begge veier. en slik beskyldning som her, vil det normalt være svært vanskelig å kunne forsvare seg imot », skriver retten.
BT170310 » « Også ved revyer, hvor satire, ironi og humor benyttes , er det tale om fremføringer av beskyldninger for et stort publikum.
AP170310 Det at det benyttes sammen med humor, slår begge veier. en slik beskyldning som her, vil det normalt være svært vanskelig å kunne forsvare seg imot », skriver retten.
AP170310 » « Også ved revyer, hvor satire, ironi og humor benyttes , er det tale om fremføringer av beskyldninger for et stort publikum.
AA170310 En metode som nå benyttes av spesialsykepleiere for å innhente informasjon om pasienten, er systematisk klinisk undersøkelse og vurdering.
SA170309 Barnekonvensjonen setter også forbud mot « tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling », den fastslår at fengsling av barn skal « bare benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tidsrom », og konvensjonen krever også at « ethvert barn som er berøvet sin frihet, skal ha rett til omgående juridisk og annen egnet bistan
DB170309 Komiteen understreket samtidig at regelen ikke skal benyttes i internasjonale konkurranser førstkommende sesong og at det er de nasjonale forbundene som bestemmer om stakefrie soner skal innføres nasjonalt eller ikke.
DB170309 Dagen benyttes til ulike sysler.
DA170309 Foreløpig finnes det heller ingen EU-direktiver eller annen regulering og uavhengig kvalitetssikring for mikrosensorer, slik det gjør for de målemetodene som benyttes ved målestasjonene i Stavanger i dag.
AA170309 Alle deler av veien benyttes av ungene og issvullen som går ut i veien er egnet til å skli på - frivillig eller ufrivillig.
SA170308 Samtidig forstår vi det slik at målerne i spesifikke studien var av eldre AMS-modeller en de som benyttes i Norge, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad.
SA170308 - Dette er typiske barnesykdommer, og det positive med at Norge ikke har vært først i klassen, er at vi kan lære av erfaringer fra Nederland og Sverige og sørge for at målerne som benyttes er gode nok.
FV170308 Samtidig forstår vi det slik at målerne i spesifikke studien var av eldre AMS-modeller en de som benyttes i Norge, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad.
FV170308 - Dette er typiske barnesykdommer, og det positive med at Norge ikke har vært først i klassen, er at vi kan lære av erfaringer fra Nederland og Sverige og sørge for at målerne som benyttes er gode nok.
DN170308 Schreiner sier Funcom har vært i kontakt med Oslo Børs om denne forretningsmodellen, som også benyttes av det andre meglerhuset som dekker dem, Orion Securities.
DN170308 Over en fjerdedel av komponentene som benyttes i selskapets produkter, kommer fra amerikanske underleverandører.
DB170308 En ting man også skal ha i bakhodet : Når Kristoffs Katusha inntar Tour of California med skivebremsene på, er nok tanken at de også skal benyttes under Tour de France.
BT170308 At antall voldtektssaker øker dersom disse ordene benyttes uimotsagt, overrasker meg ikke.
BT170308 At antall voldtektssaker øker dersom disse ordene benyttes uimotsagt, overrasker meg ikke.
AP170308 Det benyttes et standardisert spørreskjema.
AP170308 Samtidig forstår vi det slik at målerne i spesifikke studien var av eldre AMS-modeller en de som benyttes i Norge, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad.
AP170308 - Dette er typiske barnesykdommer, og det positive med at Norge ikke har vært først i klassen, er at vi kan lære av erfaringer fra Nederland og Sverige og sørge for at målerne som benyttes er gode nok.
AA170308 Det benyttes et standardisert spørreskjema.
SA170307 Uttrykket er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke, og benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.
DB170307 Modellene som benyttes av SSB er empirisk baserte ; de tar utgangspunkt i nasjonalregnskapet og annen statistikk utarbeidet i SSB.
BT170307 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler kan benyttes .
AA170307 Avtalen skal bidra til mer innovasjon som kan benyttes i humanitære kriser og bistansdarbeid, og skal skape bedre miljø for norske gründere som kan bidra til nyvinninger som skaper en bedre verden.
AA170307 Uttrykket er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke, og benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.
DB170306 Metoden som benyttes er morfologisk analyse.
DB170306 ( Dagladet ) : I morgen legger Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utreder hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes .
DA170306 Dessuten bidrar innendørs parkering til å frigjøre gateareal slik at gatene kan benyttes til andre formål, som gangfelt, sykkelveier og uteliv, sier Isak Oksvold.
AA170306 Politiet i Hamburg sier lokalet der Cavusoglu hadde planlagt å tale tirsdag, ikke kan benyttes ettersom det er avdekket " alvorlige mangler i brannsikkerheten ".
DB170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold.
AA170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold.
DB170303 Flere eiere burde tenke nytt rundt dette, og gjøre sin egen feriebolig til sparebøsse i uker den ellers ikke benyttes , sier Pia Buen, som er ansvarlig for utleiefirmaet Novasol i Norge.
DB170303 Krone : Roterbar knapp som vanligvis benyttes til å justere tiden og/eller trekke urverket.
DB170303 Begrepet benyttes kun om klokkens indre « motor », og aldri om hele klokken.
DB170302 Spørsmålet er om oppladningen også kan benyttes av klassikerrytterne.
DB170302 Dette anlegget benyttes i alle hovedsak av den spanske toppidrettseliten underveis i sesongen, men idrettsutøvere fra andre nasjoner kan booke seg inn på senteret.
VG170301 Jeg mener at Bioteknologirådets tilrådning fortsatt står seg, og det blir ikke minst klart om man går nærmere inn på argumentene som benyttes for å begrunne surrogati.
VG170301 Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.
VG170228 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
DN170228 Samferdselsdepartementet har videre gjort det klart at såkalt statlig reguleringsplan kan benyttes for å skjære gjennom tviste om lokale reguleringsplaner som kan forsinke utbyggingene.
DB170226 Deler av lokalet benyttes som asylmottak.
DA170226 her fra en brann på et hotell som skulle benyttes av asylsøkere øst for Dresden i 2016.
BT170226 Modellsimuleringer kan benyttes til å evaluere effekten av strakstiltak og langsiktige endringer i byens infrastruktur før de settes ut i livet.
BT170226 Modellen kan benyttes til å vise forventet forurensingssituasjon for en typisk vintersituasjon med høy luftforurensing i Bergen.
BT170226 Å innbille seg at man kan påvirke de avhengiges rusbruk ved å utelukke stoffer fra å benyttes i sprøyterommene, er mer av den samme naiviteten og moralismen som har brakt Norge til overdosetoppen i Europa.
DN170225 Urankjøpet skal benyttes i Irans sivile atomenergiprogram.
DB170225 Ringerike fengsel har også en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, som kun benyttes i tilfeller der det er nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak.
AA170225 Urankjøpet skal benyttes i Irans sivile atomenergiprogram.
FV170224 Om vinteren når det ikke er varmtvann benyttes dusjen i felleshuset i Skärkäll eller på gymmen.
DB170224 Man mistenker gjerne at vinneren av Omloop Het Nieuwsblad har kommet litt for tidlig i form, og Tom Boonens fjorten opptredener uten seier, kan også benyttes som en indikasjon på dette.
VG170223 Lovverket slår imidlertid fast at adgangen skal benyttes når vilkårene er til stede, med mindre særlige forhold tilsier noe annet.
AA170223 Nei, men det vil bli foretatt noen utbedringer av de strekningene som skal benyttes for å øke fremkommeligheten for bussen.
VG170222 - Nå var vi på et lite sted, men selv i distriktene bør det finnes medisinsk utstyr som kan benyttes i de tilfeller det går virkelig galt.
FV170222 Og de skal benyttes .
AA170222 - Det mange ikke er klar over er at det i Get boksen er et stort utvalg av digitale radio og musikk-kanaler som kan benyttes nå når det analoge signalet blir borte.
VG170221 Derfor vil vi lovfeste at innsamlet informasjon ikke under noen omstendighet skal kunne benyttes som bevis i ordinære straffesaker.
VG170221 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
VG170221 De to statsrådene vil oversende Stortinget et ugradert sammendrag som vil kunne benyttes under høringen i mars og i den påfølgende debatten.
SA170221 Og de skal benyttes .
DN170221 Luksusbiler benyttes for å markedsføre nye eiendomsprosjekter.
DB170221 Under Obama var regelen at slike hurtigprosesser kun skulle benyttes dersom immigranten var mindre enn 100 amerikanske miles fra grensa og bare hadde vært i USA mindre enn 14 dager.
BT170221 Og de skal benyttes .
AP170221 Her heter det at Stortinget vil få oversendt et ugradert sammendrag som kan benyttes under høringen i mars og i den påfølgende debatten.
AP170221 Og de skal benyttes .
AA170221 Førstekandidaten for Akershus Sp til stortingsvalget, sier til NTB at han mener tvang også bryter med forutsetningene som flertallet på Stortinget har satt for i hvilke tilfeller det kan benyttes .
AA170221 Her heter det at Stortinget vil få oversendt et ugradert sammendrag som kan benyttes under høringen i mars og i den påfølgende debatten. ( ©NTB ) ¶
DB170220 Dette er modeller som Olivier Blanchard, tidligere forskningsdirektør I IMF, skriver burde benyttes til politikkanalyser : « For conditional forecasting, i.e. to look for example at the effects of changes in policy, more structural models are needed, but they must fit the data closely and do not need to be religious about micro foundations ».
DA170220 - Vi har bevisst hatt en romslig holdning til at arealer som ikke benyttes til faste treninger, kan brukes av dem som driver uorganisert.
DN170219 Regjeringen har bedt et utvalg utrede hvordan statsstøtte benyttes best for å beholde mediemangfoldet i Norge.
VG170217 Bruken av forstøverapparater, som er en « motor » som pumper medisin inn i kroppen, vil fortsatt benyttes på langrennslandslaget.
DB170216 For det andre er Kalchenkos framstilling om at det er for lite grasareal tilgjengelig til grønt fordi alt benyttes av beitedyr feil.
BT170215 I den såkalte sprøyteromsforskriften heter det at fasilitetene utelukkende kan benyttes av personer som setter heroin med sprøyte.
BT170215 Det er hårreisende at en 13 år gammel forskrift er det største hinderet for at det nye sprøyterommet i Strax-huset kan benyttes optimalt.
AP170215 Leilighetene der politiet fredag fant hjemmelagede eksplosiver som trolig skulle benyttes i et selvmordsangrep mot turistmål i Frankrike i nær framtid.
DN170214 Det er også en viktig kilde til transaksjoner og økonomiske data som i økende grad benyttes av betalingsselskapene for å utvikle nye finansteknologiplattformer, produkter og tjenester, sier direktør Zennon Kapron hos konsulentselskapet Kapronasia i Shanghai til Financial Times.
DB170214 Med bedre kontroll vil aupairordningen fremdeles kunne eksistere som et alternativ for unge mennesker og vertsfamilier som ønsker kulturutveksling, og ordningen kan igjen benyttes slik den er ment.
BT170213 E 39 vil være åpen under mesterskapet, slik at det finnes en åre som kan benyttes av busser og biler fra Åsane.
AP170213 I tillegg har lusen utviklet resistens mot flere av medikamentene som i dag benyttes til avlusning.
DB170212 Her klasker de neven i bordet : « Advokatforeningen vil sterkt fremheve betydningen av at en eventuell adgang for den militære etterretningstjenesten til å innhente og anvende digital informasjon i utenlandsetterretning, ikke på noe vis innebærer at såkalt overskuddsinformasjon kan benyttes som bevis i straffesaker.... selv om det skulle være i den gode saks tjeneste ».
DB170212 Bjørnland mener det må åpnes for at informasjon om terrorhandlinger også kan benyttes som bevis i domstolene.
BT170212 En revesaks benyttes for å frakte revene fra de store kassene på tilhengeren og over i små bur.
BT170211 Enkelte har spekulert i hvilken posisjon RBKs nye spiller skal benyttes i.
VG170210 Palisander benyttes ofte i gitarer, mens en del andre treslag på listen benyttes i for eksempel trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.
VG170210 Palisander benyttes ofte i gitarer, mens en del andre treslag på listen benyttes i for eksempel trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.
AA170210 Palisander benyttes ofte i gitarer, mens en del andre treslag på listen benyttes i for eksempel trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.
AA170210 Palisander benyttes ofte i gitarer, mens en del andre treslag på listen benyttes i for eksempel trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.
DB170209 Kan ikke det samme benyttes for studenter innenfor EØS, eller i Norge for den saks skyld ?
DB170209 AMD har ikke sluppet alle spesifikasjonene ennå, men det vi vet er at det benyttes 14 nm produksjonsteknikk, som tilsvarer de siste prosessorgenerasjonene til Intel.
DA170209 Stahelski lener seg aldri tilbake på lynrask redigering, tette utsnitt og kameraristing ( som ofte benyttes for å forkle at de medvirkende ikke aner hva de driver med ).
BT170209 Det kan bare benyttes tiltak som gir en så gunstig virkning at den klart oppveier ulempene med tiltaket ».
AA170209 Skjerf og smykker som samiske øredobber og ringer kan godt benyttes til vanlige klær.
FV170208 Hvis du skal ut i en rundkjøring med flere felt, bør høyrefeltet benyttes så lenge annet ikke er vist med skilt og merking, forteller Seim.
BT170208 Hvis du skal ut i en rundkjøring med flere felt, bør høyrefeltet benyttes så lenge annet ikke er vist med skilt og merking, forteller Seim.
AP170208 Parkeringshus kan fortsatt benyttes , men : Fra 1. juni fjernes alle gateparkeringsplasser i Oslo sentrum ¶
AP170208 Hvis du skal ut i en rundkjøring med flere felt, bør høyrefeltet benyttes så lenge annet ikke er vist med skilt og merking, forteller Seim.
AA170208 Hvis du skal ut i en rundkjøring med flere felt, bør høyrefeltet benyttes så lenge annet ikke er vist med skilt og merking, forteller Seim.
DB170206 Ved mistanker om at e-postkassen benyttes til å gjennomføre straffbare forhold, for eksempel at den ansatte laster ned eller videresender barnepornografi eller driver med ulovlig fildeling.
AA170206 I undersøkelsen kommer det fram at praksisperioder er den undervisningsformen som bidrar mest til læring, men bare halvparten av studentene svarer at praksis benyttes i større eller mindre grad ved deres studieprogram.
AP170205 Da foretrekker jeg at det benyttes andre materialer.
VG170204 Bindingen som benyttes i skihopp fikk for syv år siden navnet « Ammann-bindingen ».
AP170204 I en artikkel i avisen til Det russiske militærakademiet beskrives hvordan dataangrep, desinformasjon, manipulering og propaganda benyttes for å « endre befolkningens tradisjonelle verdier og kultivere en negativ holdning til sitt eget samfunn ».
VG170203 * Dosene som brukes, er gjerne 10 - 50 ganger høyere enn det som benyttes ved medisinsk behandling av testosteronmangel.
DB170203 De kan benyttes for markedsføringsformål og andre formål, som gjør en virksomhet i stand til å vite detaljer om den enkelte husstand.
DB170203 - Slike opplysninger kan også fortelle om det benyttes spesielle medisinske apparater.
FV170202 Fluor koster mellom 1000- og 1600 kroner for en boks, som kan benyttes på tre-fire skipar.
DB170202 Ordet « antisemittisme » benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder, fordi de er jøder.
SA170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
SA170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.  ¶
SA170201 Fluor koster mellom 1000- og 1600 kroner for en boks, som kan benyttes på tre-fire skipar.
SA170201 Fluor koster mellom 1000- og 1600 kroner for en boks, som kan benyttes på tre-fire skipar.
FV170201 Fluor koster mellom 1000- og 1600 kroner for en boks, som kan benyttes på tre-fire skipar.
DB170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
BT170201 Fluor koster mellom 1000- og 1600 kroner for en boks, som kan benyttes på tre-fire skipar.
BT170201 Fluor koster mellom 1000- og 1600 kroner for en boks, som kan benyttes på tre-fire skipar.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 Fluor koster mellom 1000- og 1600 kroner for en boks, som kan benyttes på tre-fire skipar.
AP170131 Valuta : Kuna, men det benyttes også euro.
SA170130 Kirkemøtet vedtar ny vigselsliturgi som kan benyttes av både likekjønnede og heterofile par.
DB170128 Er det kun skjerming av sola, eller ønsker du en uteplass som kan benyttes mer, eller vil du hindre innsyn ?
AP170127 Unntaket er parkeringshus og - kjellere i Oslo sentrum, som kan benyttes som i dag.
AP170127 juni fjernes all gateparkering innenfor Ring 1, men parkeringshus og kjellere i Oslo sentrum kan benyttes som i dag, skriver NRK.
AP170127 Unntaket er parkeringshus og - kjellere i Oslo sentrum, som kan benyttes som i dag.
DN170126 Det amerikanske selskapet ønsker skattefritak i 15 år på import av Iphone-komponenter og produksjonsutstyr som skal kunne benyttes ved indiske fabrikker.
DN170125 Trump undertegnet også en presidentordre som slår fast at alt materiell som benyttes i bygging i av rørledninger i USA, heretter må være produsert i USA.
DN170125 Det er Brent som i hovedsak benyttes til fremstilling av drivstoff og andre bensinprodukter.
AP170125 Innsjekking ved den nye avgangshallen skal også benyttes av passasjerer som flyr med Finnair, British Airways, Air Baltic og Air Brussels.
AP170125 Innsjekking ved den nye avgangshallen skal også benyttes av passasjerer som flyr med Finnair, British Airways, Air Baltic og Air Brussels.
AA170125 Innsjekking ved den nye avgangshallen skal også benyttes av passasjerer som flyr med Finnair, British Airways, Air Baltic og Air Brussels.
DN170124 Han undertegnet også en presidentordre som slår fast at alt materiell som benyttes i bygging i av rørledninger i USA, heretter må være produsert i USA.
BT170124 Han undertegnet også en presidentordre som slår fast at alt materiell som benyttes i bygging i av rørledninger i USA, heretter må være produsert i USA.
BT170124 Utdrag fra § 15 - Bruk av lys : « Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet.
BT170124 Utdrag fra § 15 - Bruk av lys : « Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet.
BT170123 - Høyvalørsedlene benyttes mye til verdioppbevaring og til betaling av større beløp til privatpersoner der det kreves umiddelbart oppgjør.
AP170123 - Høyvalørsedlene benyttes mye til verdioppbevaring og til betaling av større beløp til privatpersoner der det kreves umiddelbart oppgjør.
DB170117 d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ g ) pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
DB170117 * Kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste.
SA170116 Han anbefaler at det benyttes WiFi-nett som har minst 2Mbps kapasitet.
DB170116 d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ g ) pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170116 Vi minner om innfartsparkeringsplassene på Hvam, Vinterbro og Tusenfryd, som kan benyttes .
AP170116 kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste  ¶ pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170116 Det som benyttes er i stor grad eksisterende bygninger og anlegg, så det er snakk om små investeringer på kort sikt.
AP170116 Han anbefaler at det benyttes WiFi-nett som har minst 2Mbps kapasitet.
SA170115 * Kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste.
DB170115 Den minste enheten som benyttes er 0,00000001 bitcoin ( én « Satoshi » ), eller da rundt 1/10 øre.
DB170115 d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ g ) pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170115 kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170115 kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste  ¶ pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
SA170114 For første gang i et herre-VM benyttes også den nye regelen for innbytte av keeper og utespiller - en regel de fleste trenere og spillere forbanner.
AP170114 For første gang i et herre-VM benyttes også den nye regelen for innbytte av keeper og utespiller - en regel de fleste trenere og spillere forbanner.
DN170113 De statskontrollerte kinesiske mediene benyttes til å formidle den kinesiske regjeringens budskap.
DB170113 Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.
DN170112 Lege og doktorgradsstipendiat Lavanya Thiruchelvam-Kyle ( 32 ) vil undersøke om forskningsfunnene hennes kan benyttes til å utarbeide nye behandlingsmetoder eller hjelpe kreftpasienter på andre måter.
DN170112 Den kinesiske sentralbanken tror bitcoin benyttes til ulovlige pengeoverføringer for å omgå kapitalkontrollen.
DN170112 Den benyttes til å overføre penger fra Kina til andre land, men har også vært en lukrativ spekulativ investering.
AP170112 - Praksis har vært at det benyttes i unntakstilfeller.
DN170111 For at vi skal kunne gjøre det er det fint å vite nøyaktig hvor det gjelder og nøyaktig hvilken mottaker som benyttes og hva slags utvendig dab-antenne som er montert.
DB170111 Signalet vil kunne benyttes ved fare for flyangrep og vil bli øvet i en krigsberedskapssituasjon.
DB170111 Signalet vil kunne benyttes etter signalet fare for flyangrep og vil bli øvet i en krigsberedskapssituasjon.
DB170110 Organer fra barn og eldre kan benyttes til transplantasjon.
DB170110 Blir organdonasjon aktuelt, blir det en medisinsk vurdering om organene kan benyttes .
DB170109 Celleproduksjonen som nå er i gang skal imidlertid ikke benyttes på noen av Teslas egne kjøretøy.
BT170109 Her benyttes metodikk for forretningsutvikling der teknologiutvikling sidestilles med menneskelige behov.
BT170109 Her benyttes metodikk for forretningsutvikling der teknologiutvikling sidestilles med menneskelige behov.
DN170108 Fredag presenterte Khan innføringen av såkalte grønne bussoner, hvor lavutslippsbusser skal benyttes på noen av Londons mest forurensende veier.
SA170107 - Jeg hadde ikke stått her uten de fantastiske utøverne som er her, sa Flodin til alle de fremmøtte på arenaen som vanligvis benyttes til ishockey.
FV170107 - Jeg hadde ikke stått her uten de fantastiske utøverne som er her, sa Flodin til alle de fremmøtte på arenaen som vanligvis benyttes til ishockey.
BT170107 - Jeg hadde ikke stått her uten de fantastiske utøverne som er her, sa Flodin til alle de fremmøtte på arenaen som vanligvis benyttes til ishockey.
AP170107 - Jeg hadde ikke stått her uten de fantastiske utøverne som er her, sa Flodin til alle de fremmøtte på arenaen som vanligvis benyttes til ishockey.
SA170106 Større melkekvoter som favoriserer produktsonen hos store bruk og flytter storfe over på kornarealer samt subsidier som favoriserer stordriftsbønder er eksempler på virkemidlene som benyttes .
DN170106 Nettprovenyet vil benyttes til investeringsmuligheter innen oljeservice, direkte i selskaper, verdipapirer og/eller eiendeler.
DB170105 Og i tillegg vil vi sjekke om dette også kan benyttes i saker der man ikke fengsler i dag, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet til avisen.
DB170105 Takket være flere forbedringer av Quantum Dot-materialet som benyttes i panelet, hevder Samsung at QLED kan vise 99 prosent av DCI-P3-fargespekteret, uansett lysstyrke.
BT170105 Norsk skog skal fortsatt levere bygningsmaterialer og kjemikalier, resten kan benyttes til biodrivstoff, samtidig som den tar opp mer karbon enn vi tar ut og skogvernet ivaretas.
BT170105 Mjelva uttrykker også bekymring for at det benyttes skogressurser til biodrivstoff, men skogen kan være kilde til biodrivstoff med svært høy klimanytte.
AP170105 Og i tillegg vil vi sjekke om dette også kan benyttes i saker der man ikke fengsler i dag, skriver Bondevik.
AP170105 Og i tillegg vil vi sjekke om dette også kan benyttes i saker der man ikke fengsler i dag, skriver Bondevik.
AP170105 I stedet for at underskuddet på fagarbeidere har gitt press på lønningene, benyttes det bortimot ubegrensede tilbudet av ufaglært arbeidskraft fra Øst-Europa.
DB170103 Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelsen som leder til høyeste enkeltbot.
BT170103 Nøkkelen ligger i løsninger som både er effektive mot lus og sikrer god fiskevelferd, som kan benyttes i stor skala, og som er mulig å kommersialisere.
DN170102 Familiemedlemmer og venner benyttes for å få ut større beløp.
BT170102 Standardisering av hvilke skilt som skal benyttes .
BT170102 Bybanen er svært energieffektiv, der 25 prosent av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen.
BT170102 Bybanen er svært energieffektiv, der 25 prosent av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen.
AP170102 juni, men som skulle benyttes etter 1. juni.
AA170102 juni, men som skulle benyttes etter 1. juni.
DN170101 I DNV GL benyttes en fast metodikk for prosjektarbeid der medarbeiderne introduseres for teamkontrakter som ett av hjelpemidlene.
DB170101 Standardisering av P-skilt : Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor skal likevel standardiseres.
AP161223 Den skal IKKE under noen omstendigheter benyttes som INVITASJON TIL KYSS.
AA161223 Nyordningen kommer i tillegg til den tradisjonelle liturgien som benyttes under vigsler av mann og kvinne.
FV161221 Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter praksisen og sier at forstøverapparatene benyttes både etter prolog og før heatene i sprintrenn.
AP161219 Ved vekt- og balanseberegning på flyene så benyttes det standardvekter på passasjerene, inklusive også vekten på håndbagasjen, sier Johansen.
AA161219 Ved vekt- og balanseberegning på flyene så benyttes det standardvekter på passasjerene, inklusive også vekten på håndbagasjen, sier Johansen.
AA161201 Pir nord innenland er 300 meter lang og totalt består den av elleve gater hvor ni er kombi-gater, det vil si at de kan benyttes både på inn- og utland.
AP161116 Den kan benyttes mer effektivt i andre deler av økonomien.
AP161115 Tolk benyttes i snitt tre timer pr. kartlegging i tillegg til i foreldremøter, foreldretreff, i utviklingssamtaler og enkelte elevsamtaler.
AP161111 Hvis man har mistanke om at søkehistorikken benyttes , kan en bruke forskjellige pc-er eller venner kan sjekke.
AA161111 Hvis man har mistanke om at søkehistorikken benyttes , kan en bruke forskjellige pc-er eller venner kan sjekke.
AA161108 Solceller dekker strømbehovet og regnvann benyttes til å vanne planter og til toalettene.
AA161108 Biblioteket kalles Kulturhuset og benyttes til varierte formål, kafeen er flittig brukt og kinoen benyttes mer enn før.
AA161108 Biblioteket kalles Kulturhuset og benyttes til varierte formål, kafeen er flittig brukt og kinoen benyttes mer enn før.
AP161103 Flyruten benyttes primært av pendlere mellom de to øyene, skoleelever, lærere, politifolk og bankfolk - i tillegg til turister og ivrige flyentusiaster som kommer ens ærend for å være med på verdens korteste flyreise.
SA161024 Norway Pumps & Pipes er en organisasjon som nettopp adresserer hvordan kompetanse og teknologi fra oljebransjen kan benyttes innen helsesektoren og vice versa.
AP161022 I en artikkel i avisen til Det russiske militærakademiet beskrives hvordan dataangrep, desinformasjon, manipulering og propaganda benyttes for å « endre befolkningens tradisjonelle verdier og kultivere en negativ holdning til sitt eget samfunn ».
SA161020 Tesla tilbyr alt et system for automatisk styring og bremsing på sine biler, kalt Autopilot, men denne teknologien skal bare benyttes under overvåking av bilføreren.
BT161020 Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter praksisen og sier at forstøverapparatene benyttes både etter prolog og før heatene i sprintrenn.
AP161010 - Securityskannerne skal benyttes som erstatning for sniffing til avklaring av alarmer fra metalldetektorportal.
SA161009 Fotballfilsofi som benyttes i praksis, ikke kun i ord.
FV161009 Fotballfilsofi som benyttes i praksis, ikke kun i ord.
AP161009 Fotballfilsofi som benyttes i praksis, ikke kun i ord.
SA161007 Det ordinære kjennemerket på bilen skal oppbevares på forsvarlig måte så lenge det personlige kjennemerket benyttes .
AP161007 Det ordinære kjennemerket på bilen skal oppbevares på forsvarlig måte så lenge det personlige kjennemerket benyttes .
AP161003 UTLAND : På Pir nord benyttes gatene til både innlands- og utenlandstrafikk.
AA161003 UTLAND : På Pir nord benyttes gatene til både innlands- og utenlandstrafikk.
AP160924 Disse benyttes for det meste av bydelens barn, men også av barn fra andre bydeler.
AP160921 - Vi har ikke opplysninger som tilsier at de skulle benyttes til straffbare handlinger.
AP160921 Statsministeren mener også det er viktig å forske frem vaksiner som kan benyttes før man blir syk slik at man slipper å bruke antibiotika.
AP160918 juli foreslår Norge å ta inn en tekst fra FNs barnekonvensjon som forsikrer at barn ikke ulovlig eller vilkårlig berøves friheten, og at dette bare skal benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.
AA160915 De benyttes til kaffebrenneri, bakeri og utsalg.
AP160905 Videre er vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Hvis vi tillater E-tjenesten å avlese de grensekryssende kablene, er det grunn til å advare mot faren for at utstyret benyttes til annet enn tjenestens samfunnsoppdrag.
AP160905 - Vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 - Vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 - Vi avhengig av at våre demokratiske institusjoner holder igjen når det kommer krav om at digitalt grenseforsvar skal benyttes til annet enn utenlandsetterretning.
AP160904 august benyttes dette 60-årige svømmeanlegg i landets hovedstad av ganske så mange, men så altfor få.
AP160901 Det er et såkalt administrativt tvangsmiddel som kan benyttes for å oppnå et lovbestemt formål, i praksis hindre at personer uten lovlig opphold unndrar seg plikten til å forlate landet.
SA160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
FV160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
BT160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
AP160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
FV160829 Unntaket her er for de mer tekniske studiene, som ingeniørfag eller datafag, hvor Windows kan være å foretrekke på grunn av bedre kompatibilitet med programvaren som benyttes .
BT160829 Unntaket her er for de mer tekniske studiene, som ingeniørfag eller datafag, hvor Windows kan være å foretrekke på grunn av bedre kompatibilitet med programvaren som benyttes .
AP160829 Unntaket her er for de mer tekniske studiene, som ingeniørfag eller datafag, hvor Windows kan være å foretrekke på grunn av bedre kompatibilitet med programvaren som benyttes .
SA160826 Det benyttes saltvann, men også Atrovent, som er astmamedisin som hindrer dannelse av slim, for å løse opp slimpropper og hjelpe aktive som sliter med luftveiene selv om de ikke er diagnostisert med astma.
FV160826 Det benyttes saltvann, men også Atrovent, som er astmamedisin som hindrer dannelse av slim, for å løse opp slimpropper og hjelpe aktive som sliter med luftveiene selv om de ikke er diagnostisert med astma.
BT160826 Det benyttes saltvann, men også Atrovent, som er astmamedisin som hindrer dannelse av slim, for å løse opp slimpropper og hjelpe aktive som sliter med luftveiene selv om de ikke er diagnostisert med astma.
AP160826 Det benyttes saltvann, men også Atrovent, som er astmamedisin som hindrer dannelse av slim, for å løse opp slimpropper og hjelpe aktive som sliter med luftveiene selv om de ikke er diagnostisert med astma.
AP160730 - Vi har fått tak i såkalt helårsgress som benyttes også på utendørs putting greener, sier Anders.
AP160730 - Vi har fått tak i såkalt helårsgress som benyttes også på utendørs putting greener, sier Anders.
SA160722 Ifølge regjeringen.no kan ikke bygget benyttes til beboelse, og kan ikke inneholde rom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
AP160630 Men at Russland, gjennom sin klare kritikk av Europa og USA, benyttes som et symbol på og pressmiddel om at det finnes en annen vei.
SA160620 Men merking av retusjert og manipulerte bilder som benyttes i reklame, må inn i markedsføringsloven.
SA160610 En dyp karm benyttes som et langstrakt orangeri, der plantene gir en fornemmelse av skjerming mot nabohusene.
BT160610 En dyp karm benyttes som et langstrakt orangeri, der plantene gir en fornemmelse av skjerming mot nabohusene.
AP160608 I noen land i Europa, i USA og Asia benyttes magnetstripen på kredittkortet fremdeles.
AP160603 I gamle dager kunne ordene med rette benyttes fra øst til vest og sørover mot Malaysia, om man var villig til å leve med trege fergeforbindelser, hyppige strømbrudd og sengelus.
VG160525 - Telefonnummeret benyttes blant annet når det oppstår spesielle hendelser hvor innbyggerne kan ha bruk for å nå kommunen sin raskt og enkelt.
AP160525 På samme måte finner også penger som stammer fra narkotika-, våpen- eller menneskesmugling veien til de samme paradisene, inkludert penger som benyttes til terrorvirksomhet.
DA160524 mai, konkluderte utvalgsmedlemmene med at Mosseskogen kun skal benyttes som siste utvei for anleggsveien.
AP160524 Samfunnets reaksjoner på hvordan hemmelighold i skatteparadis benyttes for å skjule ulovligheter, er den største verdien av oppmerksomheten fra Panama Papers.
AP160522 Den daglige lederen tenker på klubbens svømmere som benyttes flittig i opplærinsøyemed og tror både kommune og klubb vinner på dette, fordi kommunen slipper nettopp utgifter til renhold og personale, og klubben passer på bassenget som man ellers gjør når man eier noe.
SA160516 - Med det fine været blir det en alternativ økt ala-Wiik i Oslo, der natur og parker benyttes , tilpasset etter hvordan kroppen kjennes ut dagen derpå.
AP160516 - Med det fine været blir det en alternativ økt ala-Wiik i Oslo, der natur og parker benyttes , tilpasset etter hvordan kroppen kjennes ut dagen derpå.
SA160509benyttes gården som både overnattingssted for laksefiskere og bryllupsgjester og ellers til kurs og konferanser, og selskaper for bedrifter og privatpersoner.
BT160509 DAB ( Digital Audio Broadcasting ) er en digital kringkastingsteknologi som er utviklet i Europa og benyttes i en rekke land i verden.
AP160509benyttes gården som både overnattingssted for laksefiskere og bryllupsgjester og ellers til kurs og konferanser, og selskaper for bedrifter og privatpersoner.
AP160509 DAB ( Digital Audio Broadcasting ) er en digital kringkastingsteknologi som er utviklet i Europa og benyttes i en rekke land i verden.
AP160508 Eksempelet benyttes av Monika Grønli Rosten som nylig leverte inn sin doktoravhandling « Nest siste stasjon, linje 2 - Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen ».
AP160429 Pengegaver bør være formålsrettet og gjerne en del av en spareplan ( feks pengene skal benyttes til høyere utdannelse eller som et bidrag til et bilsertifikat ).
AP160428 Dette er teknikker som benyttes for å bruke datamaskinens regnekraft til å imitere menneskelig intelligens.
AP160427 » Bruk av taxi var en mulighet som kunne brukes, når de andre avtaler som UDI hadde inngått om transport ikke kunne benyttes , utgreier presserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i UDI overfor Aftenposten.
SA160425 Meldonium, som oftest benyttes som hjertemedisin, kom først på forbudslista 1. januar i år.
AP160425 Meldonium, som oftest benyttes som hjertemedisin, kom først på forbudslista 1. januar i år.
DA160420 Men problemet er at NAV ikke har virkemidler som kan benyttes overfor denne gruppen og de har heller ikke økonomiske forpliktelser overfor dem som har brukt opp sine dagpengerettigheter.
BT160419 Petter Skinstad, Kristian Græsli, Håkon Mikalsen og Rolf Einar Jensen, som alle deltok i NM, liker ikke at alkohol benyttes i forbindelse med idrettsarrangementer.
AP160419 Den tyske straffelovens paragraf to, ledd tre, sier at hvis loven blir endret etter at en handling er utført, men før dom er falt, skal den mildeste lovformuleringen benyttes .
DA160418 Derfor er « annonser » presisert fra UDI : « Riksvåpenet kan ikke benyttes i komersiell sammenheng.
AP160417 Og hvem vet hvilke uoppdagede bruksområder blokkjeder kan benyttes til.
AP160407 Skjult metodebruk er inngripende og tiltaket må benyttes med varsomhet.
AP160403 Mengdene som benyttes i eksperimentene er heldigvis bare ultratynne flak og er derfor ikke farlig tunge.
AP160331 Det innebærer en grundig gjennomgang av underlaget for metodene som benyttes i dag.
AP160329 Det er spesielt utviklingen i areal som benyttes til økologisk produksjon, Erdal er bekymret for.
AP160313 Vi har nå på plass et redskap som kan benyttes hvis luftkvaliteten blir veldig dårlig igjen.
AP160311 Tvangsmidler skal også kunne benyttes for å forebygge ulovlig befatning med masseødeleggelsesvåpen, der skadepotensialet er meget stort.
AP160309 Slike høyrisikoplasser skal kun benyttes i særskilte tilfeller med behov for særlig strenge sikkerhetstiltak på grunn av høy rømningsfare, risiko for anslag utenfra, for gisseltagning eller for ny, spesielt alvorlig kriminalitet.
SA160307 I stedet benyttes ansiktsgjenkjenningsteknologi til å åpne dørene, og gjestene har også mulighet til å få et kontaktløst kort som nøkkel.
AP160307 I stedet benyttes ansiktsgjenkjenningsteknologi til å åpne dørene, og gjestene har også mulighet til å få et kontaktløst kort som nøkkel.
SA160306 Rådet fra Olympiatoppen er at rullen helst bør benyttes i etterkant av en treningsøkt.
AP160306 Tall fra svenske Stastistika centralbyrån viser at skatte- og rentefradrag på husholdningstjenester i langt større grad benyttes av familier med høy inntekt.
AP160306 Tall fra svenske Stastistika centralbyrån viser at skatte- og rentefradrag på husholdningstjenester i langt større grad benyttes av familier med høy inntekt.
AP160306 Tall fra svenske Stastistika centralbyrån viser at skatte- og rentefradrag på husholdningstjenester i langt større grad benyttes av familier med høy inntekt.
AP160306 Rådet fra Olympiatoppen er at rullen helst bør benyttes i etterkant av en treningsøkt.
AP160304 BENKENE : Hagene har en solid plass på Tokyos turistkart, men benyttes helt klart mest av lokalbefolkningen.
AA160304 BENKENE : Hagene har en solid plass på Tokyos turistkart, men benyttes helt klart mest av lokalbefolkningen.
AP160301 * Disse løsningene kan benyttes over en lengre periode, potensielt helt frem til de som flyttes inn returneres eller bosettes.
DA160224 Ved pengekrav benyttes arrest hvis man frykter at forsinkelse vil skape problemer ved fullbyrdelsen av kravet.
AP160224 Prinsen ba om at det måtte benyttes gjennomsiktige valgavlukker og uavhengige kontrollører under valget.
DA160223 Hvilken teknologi som skal benyttes på bussveien er et spørsmål som fortsetter å skape debatt.
NL160222 Finnmark ligger i tillegg nærmest de store markedene både i Asia og USA dersom luftveien benyttes .
AP160218 Slik utvalget leser VVp-punkt 4.11, er prinsippet strengt : Manipulerte bilder kan bare benyttes som illustrasjon når det er åpenbart at det dreier seg om en montasje.
AP160216 Ytringsrommet er ikke en statisk størrelse, snarere er det slik at det krymper hvis det ikke benyttes .
AP160216 Ett av grepene som benyttes er innføring av et helt nytt element i inntektssystemet, nemlig skillet mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. 3rd-party-bio Regnestykket er vanskelig å forstå, men virkningene er dramatiske.
AP160212 Langvarig isolasjon kan aldri benyttes for å gjøre en idømt straff mer tyngende.
AP160211 Store studio ble tidligere brukt til større fjernsynsshow, men er lite egnet for moderne multikameraproduksjon og benyttes i dag først og fremst til øvingslokale for Kringkastingsorkestret.
AP160211 Akkurat som under OL i 1994 er det mange arenaer på ulike steder som benyttes .
DA160210 ) er uenige i Gottfried Heinzerlings utspill om at det per i dag ikke finnes utprøvd ladbar teknologi som kan brukes på bussene som skal benyttes på bussveien fra 2021.
AP160202 Som paradegate benyttes Karl Johans gate maksimalt ti dager i løpet av et år.
DA160131 - Arkitekten, Henning Larsen Architects, var opptatt av at det skulle benyttes norske bestandige treslag, sier Klaveness.
DA160131 - Arkitekten, Henning Larsen Architects, var opptatt av at det skulle benyttes norske bestandige treslag, sier Klaveness.
AP160131 Grunnen er at det ikke opereres med en klar definisjon av hvilke utgifter/andeler av utgifter på statsbudsjettet som knytter seg til området og at det ikke er foretatt en kartlegging av hvilke andeler av etatenes driftsbevilgninger ( eksempelvis politiets ) som benyttes til formål og tiltak rettet mot asylsøkere, skriver Finansdepartementets informasjonsmedarbeider Dorte D
AP160126 Dataene som benyttes standardiseres.
AP160119 Folket er rystet over at politiressurser skal benyttes på en slik fillesak, skriver én av dem.
AP160119 Blant annet sjekker vi at butikklokalene som benyttes på søndager, er under 100 kvadratmeter, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen.
AP160115 Argumentene som benyttes , er gjerne en gjenklang av europeisk politikk.
AP160112 Hvordan disse midlene benyttes ved det enkelte helseforetak er en lokal prioritering, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post sendt via departementets informasjonsavdeling.
AP160112 Thomas Steenbuch Tharaldsen i Eco-1, som leverer drivstoffet, forklarer at den fornybare dieselen er basert på det som EU klassifiserer som « vaste and residues », en samlebetegnelse for råvarer som ikke kan benyttes til menneskemat eller dyrefor.
AP160112 Hvordan disse midlene benyttes ved det enkelte helseforetak er en lokal prioritering, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post sendt via departementets informasjonsavdeling.
AP160111 Kjøreforbudet vil ha unntak for enkelte kjøretøygrupper ( vareleveranser til Oslo, HC-transport, utrykningskjøretøy, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, pasienttransport, kjøretøy benyttet til utøvende næringsvirksomhet og av- og påkjøring til utenlandsferger ).
AP160106 Teknikken som benyttes i hydrogenbomber er imidlertid en helt annen og regnes som betydelig mer avansert.
AP160103 Her benyttes det for eksempel medisindispensere som lyser rødt hver gang det er på tide å ta medisiner, slik at de eldre kan passe på dette selv.
AP160103> Her benyttes det for eksempel medisindispensere som lyser rødt hver gang det er på tide å ta medisiner, slik at de eldre kan passe på dette selv.
AP160103> target="avis" href= Her benyttes det for eksempel medisindispensere som lyser rødt hver gang det er på tide å ta medisiner, slik at de eldre kan passe på dette selv.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Her benyttes det for eksempel medisindispensere som lyser rødt hver gang det er på tide å ta medisiner, slik at de eldre kan passe på dette selv.