NL170614 Politikerne på sin side bør derfor ikke bare saumfare Fjelloven, men også lov- og regelverket knyttet til det benefiserte kirkegodset.
NL170614 Fondet er beskyttet av Grunnlovens § 116 som sier at « kjøpesummar og inntekter av det benefiserte godset til presteskapet skal berre nyttast til gagn for presteskapet og til å fremje opplysinga.