NL170614 I mitt leksikon beskrives benefisert gods som « eigedom som er lagd under eit embete, slik at avkastinga går til innehavaren av dette.
NL170614 Fondet forvalter eiendommer, prestegårder og annen benefisert eiendom tilhørende kirken.