DB171209 - Vi sendte bekymringsmeldingen på grunn av HMS-avvikene de beskriver.
DB171209 - Bakgrunnen for at bekymringsmeldingen ble sendt, er at vi i mange år har vært bekymret over hvor travelt det er på akutten, sier tillitsvalgt Birgit Brødreskift i Norsk Sykepleierforbund.
AP171204 Så kom bekymringsmeldingen .
DB171123 Mannen ble oppsagt to måneder etter bekymringsmeldingen og saksøkte Statoil for usaklig oppsigelse.
DA171123 Mannen ble oppsagt to måneder etter bekymringsmeldingen og saksøkte Statoil for usaklig oppsigelse.
BT171123 Mannen ble oppsagt to måneder etter bekymringsmeldingen og saksøkte Statoil for usaklig oppsigelse.
BT171113 Den store bekymringsmeldingen er at juriststaten får stadig mer politisk innflytelse.
AA170904 Reppe og NSL sto også bak den såkalte bekymringsmeldingen til fiskeridepartementet om forskning i Guddalselva.
DB170712 Det var Reppe og NSL som sto bak « bekymringsmeldingen » til Sandberg om den kritiske forskningen fra Havforskningsinstituttet.
DB170710 Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.
DB170709 Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.
DB170707 Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.
DB170706 Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.
DB170704 Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.
DB170704 Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.
DB170703 Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.
AA170703 - Verken dykkerne eller helikopteret har gjort noen funn etter at vi fikk inn bekymringsmeldingen , opplyser Røilid.
VG170630 - Vi kjente ikke til noen av disse arbeidene før vi fikk bekymringsmeldingen , sier seksjonssjef for damsikkerhet Lars Grøttå i NVE.
DB170629 - Bekymringsmeldingen handlet om gravearbeid rundt damkonstruksjonen.
BT170613 Her har vi fulgt vanlig saksgang, der vi etter en uformell samtale med den ansatte om bekymringsmeldingen , formelt kalte ham inn til en formell samtale om saken.
AP170613 Her har vi fulgt vanlig saksgang, der vi etter en uformell samtale med den ansatte om bekymringsmeldingen , formelt kalte ham inn til en formell samtale om saken.
DA170605 Hun skriver at etaten mottok bekymringsmeldingen 29. mars i år, men understreker at problemene hadde blitt diskutert på et overordnet møte som etaten hadde innkalt til tre uker før de mottok meldingen.
DA170605 Det gjør at læringsmiljøet både for elever og lærere blir hardt og tøft, slik bekymringsmeldingen viser.
DB170523 Bekymringsmeldingen handlet om det tunge innslaget av mål- og resultatstyring.
SA170502 Selv om barnevernet får bekymringsmeldingen , trenger ikke hjelpen komme fra barnevernet.
DB170424 Ifølge Tomter ble den andre bekymringsmeldingen barneverntjenesten i Bærum mottok, som Fylkesmannen kritiserte at de henla, henlagt i samråd med melder fordi det ble vurdert at helsesituasjonen var ivaretatt.
DB170424 Fire dager etter mottok bydel Ullern i Oslo den sjuende og siste bekymringsmeldingen som ble sendt.
DB170424 Den femte bekymringsmeldingen ble videresendt til den interkommunale barneverntjenesten i Valdres og ble mottatt 17. november 2015.
DB170424 De fikk også en telefon om at Angelica aldri hadde begynt på skolen, og at mor hadde registrert ny adresse i Oslo ti dager tidligere, altså dagen før barnevernet i Valdres mottok den første bekymringsmeldingen .
DB170424 - Hvorfor tok det så lang tid før bekymringsmeldingen ble oversendt bydel Ullern ?
DA170424 I denne saken vil vi be Stavanger kommune svare på hva man gjør i forhold til de punktene som tas opp i bekymringsmeldingen , sier fylkeslegen.
DA170424 Fylkeslegen vil ha svar på hva Stavanger kommune vil gjøre med bekymringsmeldingen fra Vålandstunet.
DA170424 - Vi kommer til å følge opp denne bekymringsmeldingen , sier Dahle-Melhus til RA.
BT170415 Den første bekymringsmeldingen ble levert til styrer i 2013.
BT170410 Bønå bekrefter at han er kjent med bekymringsmeldingen om den nå 17 år gamle gutten, og at dette har vært tema i hjelpeapparatet i kommunen og hos politiet i byen.
AP170410 Bønå bekrefter at han er kjent med bekymringsmeldingen om den nå 17 år gamle gutten, og at dette har vært tema i hjelpeapparatet i kommunen og hos politiet i byen.
AP170410 Bønå bekrefter at han er kjent med bekymringsmeldingen om den nå 17 år gamle gutten, og at dette har vært tema i hjelpeapparatet i kommunen og hos politiet i byen.
DB170406 De sier også at bussen « opptrådte helt normalt » da den ble prøvekjørt og godkjent av en « rutinert sjåfør » etter å ha vært på kontroll i Skene i etterkant av bekymringsmeldingen .
AP170406 De sier også at bussen " opptrådte helt normalt " da den ble prøvekjørt og godkjent av en " rutinert sjåfør " etter å ha vært på kontroll i Skene i etterkant av bekymringsmeldingen .
AP170310 - Vi har også tatt bekymringsmeldingen fra de to ansatte med i vår vurdering, men ikke sett det nødvendig å ha noe stedlig tilsyn ved Akuttseksjonen, sier Grepp.
VG170228 - Saken er ikke vært etterforsket lenge, vi fikk bekymringsmeldingen i midten av januar.
VG170227 - Vi fikk ikke engang svar på bekymringsmeldingen .
AP170227 » Foreldrene har fått til svar at Fylkesmannen ikke overprøver skolens vurdering i disse sakene, og at det er barnevernet som vurderer om det er grunn til bekymringsmeldingen .
AP170227 Ifølge « Saras » forsvarer, Ann Gunn Edvardsen, tilbakeviste 11-åringen i dommeravhøret at hun har sagt det som står i bekymringsmeldingen , men at det er en del lekeslåssing hjemme.
AP170227 I bekymringsmeldingen skriver skolen at bekymringen gjelder begge foreldrene, selv om den opprinnelig bare gjaldt faren.
AP170227 De mener at bekymringsmeldingen kun er basert på et rykte, mens det i l Opplæringsloven står at skolen skal melde bekymring « når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre former for alvorlig omsorgssvikt.
DB170226 Farukh Qureshi, fengselsbetjent i Oslo fengsel og hovedtillitsvalgt for over 200 fengselsansatte, var en av de som underskrev bekymringsmeldingen i mai 2016.
SA170222 Bekymringsmeldingen gikk ut på at ansatte følte stressymptomer som følge av hijab-saken.
VG170218 Sykehuset fikk bekymringsmeldingen fra St.
VG170218 Han sier at at han etter bekymringsmeldingen begynte å få mer fokus på frister, og at de gjorde flere tiltak for forbedring av vurdering og behandling og frister hos kreftpasienter.
AA170215 - Etter min oppfatning er omleggingen til femdøgnspost fullt forsvarlig og dessuten i tråd med overordnet målsetting om å føre over mer legeressurser til poliklinikk og dagbehandling, svarte daværende klinikksjef Ove Økland på bekymringsmeldingen ifølge Sunnmørsposten.
AA170215 - Etter min oppfatning er omleggingen til femdøgnspost fullt forsvarlig og dessuten i tråd med overordnet målsetting om å føre over mer legeressurser til poliklinikk og dagbehandling, svarte daværende klinikksjef Ove Økland på bekymringsmeldingen ifølge Sunnmørsposten.
AP170122 - Innholdet i bekymringsmeldingen ønsker vi ikke å komme inn på.
DB170113 - Hva tenker dere om at bekymringsmeldingen fra dere ikke fører til noe videre oppfølging fra ESA ?
VG160623 I bekymringsmeldingen fra politiet står det at dette gjelder unge gutter på ungdomsskolenivå og at det ofte skjer med ungdom som i utgangspunktet ikke ønsker å sloss, men som blir truet med at hvis de ikke møter, vil de bli hentet av opptil 50 andre ungdommer.
VG160623 Avsnittsleder Anne Merete Ansok, ved Majorstuens politistasjons ungdomsavsnitt, sier til VG at de har valgt å sende ut denne bekymringsmeldingen i håp om at foreldre skal ta en alvorsprat med barna sine før alvorlige voldshendelser kan oppstå.
AP160201 Aftenposten har tatt utgangspunkt i bekymringsmeldingen fra « Office of the secretary of defense », Pentagon, som nå får oppmerksomhet i flere medier.
AP160108 - Jeg kjenner til den interne debatten og har selv sett den aktuelle bekymringsmeldingen .
AP160105 Gording Stang ønsker ikke å kritisere barnevernets handlemåte i saken forøvrig : - Vi kjenner ikke innholdet i bekymringsmeldingen - om det har gått på skolesituasjonen eller på risiko for alvorlig sykdom, sier hun.
AP160105 - Vi kjenner ikke innholdet i bekymringsmeldingen - om det har gått på skolesituasjonen eller på risiko for alvorlig sykdom, sier hun.
AP160104 Fungerende bydelsdirektøt sier til VG at barnevernet i Øystre Slidre ringte på mandag for å informere om bekymringsmeldingen de sendte før nyttår.
AP160104 Bekymringsmeldingen er datert 28. desember 2015, men nådde ikke frem til barnevernet i Ullern bydel i Oslo kommune før 4. januar.
AP160104 Dalsveen sier at hun har gått gjennom denne bekymringsmeldingen på på mandag, og sier at det ikke var noe som tilsa at det var behov for nærmere undersøkelse.
AP160104 - Vi vil gå gjennom dette oppdraget for å se om vi burde ha reagert på en annen måte da vi fikk denne bekymringsmeldingen , sier Dalsveen.
AP160104 Fungerende bydelsdirektøt sier til VG at barnevernet i Øystre Slidre ringte på mandag for å informere om bekymringsmeldingen de sendte før nyttår.
AP160104 Bekymringsmeldingen er datert 28. desember 2015, men nådde ikke frem til barnevernet i Ullern bydel i Oslo kommune før 4. januar.