DA171230 ) og helsesøster Marianne Viskum sendte bekymringsmelding i oktober om at kommunen bryter Helsedirektoratets retningslinje, men kommunebudsjettet for 2018 gir ikke rom for å starte opp førsteklassesamtaler.
AP171213 Noen få dager tidligere hadde Nansenskolen sendt en bekymringsmelding til politiet om forholdet mellom den tiltalte og offeret.
DB171212 Dagens regelverk hindrer legene i å gjøre den legeetiske plikten og yte hjelp til de som trenger det », skriver kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold i en bekymringsmelding som først ble omtalt av NRK Østfold.
DB171209 På bakgrunn av situasjonen de ansatte beskriver, har fylkeslegen sendt en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.
DB171209 Olavs hospital varslet fylkeslegen i en bekymringsmelding .
DB171209 Olavs hospital i Trondheim sendte i november en bekymringsmelding om sin arbeidssituasjon til fylkeslegen.
BT171209 BEKYMRET : Etter seksten år som overlege for helseavdelingen i Bergen fengsel, har Olav Ervik sendt en bekymringsmelding om isolerte og syke innsatte.
BT171204 I mai i fjor sendte han en bekymringsmelding til KDI sammen med tillitsvalgte i fengslene på Ullersmo, i Oslo og Trondheim.
AP171204 Til slutt ble innleggene mine så alvorlig lagt merke til at det ble sendt inn en bekymringsmelding til kommunen.
VG171129 Vi har ulike virkemidler vi kan ta i bruk, alt fra bekymringsmelding til mer inngripende virkemidler som bot og annen straffereaksjon.
DB171129 Vi har ulike virkemidler vi kan ta i bruk, alt fra bekymringsmelding til mer inngripende virkemidler som bot og annen straffereaksjon.
DA171129 Vi har ulike virkemidler vi kan ta i bruk, alt fra bekymringsmelding til mer inngripende virkemidler som bot og annen straffereaksjon.
BT171129 Vi har ulike virkemidler vi kan ta i bruk, alt fra bekymringsmelding til mer inngripende virkemidler som bot og annen straffereaksjon.
SA171127 Mattilsynet fikk fredag en bekymringsmelding etter at bonden hadde levert flere griser til slakt hos Nortura på Forus.
SA171127 Mattilsynet fikk fredag en bekymringsmelding etter at bonden hadde levert flere griser til slakt hos Nortura på Forus.
VG171124 På grunn av den forgiftede mannen og hans tolv år yngre ektefelles svært ulike forklaringer på hva som hadde skjedd, sendte Lovisenberg sykehus likevel en bekymringsmelding til politiet, som samme dag rykket ut til parets adresse på Ensjø i Oslo.
AP171124 Dette blir senere brukt som argumenter i saker om omsorgsovertagelse, sier Hillestad Thune, som er en av initiativtagerne bak « Bekymringsmelding om barnevernet.
AA171124 Ettersom kvinnen og mannen hadde svært ulike forklaringer på hva som hadde skjedd, sendte Lovisenberg sykehus en bekymringsmelding til politiet.
DN171123 I januar i år kom verneombudet på plattformen med en bekymringsmelding til Statoil om at vedkommende hadde sendt støtende og trakasserende meldinger til en kvinne.
DB171123 Verneombudet på plattformen kom i januar med en bekymringsmelding til oljeselskapet.
DA171123 Verneombudet på plattformen kom i januar med en bekymringsmelding til oljeselskapet.
BT171123 Verneombudet på plattformen kom i januar med en bekymringsmelding til oljeselskapet.
AP171118 Det kan hende vi aldri har vært på et eneste foreldremøte eller utviklingssamtale eller sendt en bekymringsmelding til barnevernet.
AP171116 Den første leiligheten er et privat hjem brannvesenet har fått bekymringsmelding om.
AP171116 Den første leiligheten er et privat hjem brannvesenet har fått bekymringsmelding om.
DB171114 En knapp uke før valgdagen tidligere i høst gikk både forskere, foreldre og lærere ut i Dagbladet med en bekymringsmelding knyttet til førsteklassingene i skolen.
NL171111 Som for eksempel da statsminister Erna Solberg avfeide en offisiell russisk sikkerhetspolitisk bekymringsmelding som propaganda, og en tidligere forsvarsminister og nylig utnevnt utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, som fortsatt hevder at Norges forhold til Russland er grunnleggende og varig endret etter annektering av Krim i 2014.
AP171110 ( NTB ) ¶ Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet ¶
AP171110 ( NTB ) ¶ Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet ¶
AP171109 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet ¶
VG171106 Rektor ved Universitetet i Oslo kom mars 2014 med en bekymringsmelding : Kun 35 prosent av alle som tok avsluttende eksamen i 2013, var menn, og mer enn tre av fire nyutdannede leger, psykologer og tannleger var kvinner.
VG171103 Da han selv fortalte at det var ektefellen som hadde gitt ham musegiften, sendte Lovisenberg sykehus en bekymringsmelding til politiet.
SA171103 Dagens Næringsliv viser til at Petroleumstilsynet midt i august mottar en ny bekymringsmelding om el-sikkereheten på Goliat.
VG171102 Noen subtile rusreferanser ( « smoking weed and writing songs » ) er det også gjort plass til, uten at man føler behov for å sende bekymringsmelding til myndighetene av den grunn.
VG171102 På grunn av den forgiftede mannen og hans tolv år yngre ektefelles svært ulike forklaringer på hva som hadde skjedd, sendte Lovisenberg sykehus likevel en bekymringsmelding til politiet, som samme dag rykket ut til parets adresse på Ensjø i Oslo.
VG171102 Det var på bakgrunn av parets svært ulike forklaringer at Lovisenberg sykehus sendte en bekymringsmelding til politiet, som rykket ut til sykehuset og parets leilighet.
DB171031 Opprinnelsen til aksjonen var nettopp en bekymringsmelding om at en navngitt kjøttbedrift - som hadde eget utsalg i Oslo - skulle ha et skjult lager for kjøttprodukter på samme adresse som en bruktbilforhandler.
DA171031 Men også NSFs forrige bekymringsmelding ( fra april i år ) og påfølgende bekymringsmelding fra Barneombudet ( i mai ) ble tatt med i betraktningen.
DA171031 Men også NSFs forrige bekymringsmelding ( fra april i år ) og påfølgende bekymringsmelding fra Barneombudet ( i mai ) ble tatt med i betraktningen.
DA171031 Fylkeslege i Buskerud Kristian Krogshus sendte brev til Drammen kommune torsdag, basert på Sykepleierforbundets ( NSF ) siste bekymringsmelding - angående brudd på Helsedirektoratets nye retningslinjer for skolehelsetjenesten.
AP171027 Utgangspunktet for prosessen som nå ender med at kontrakten mellom den private aktøren og kommunen opphører, var en bekymringsmelding om avvik fra tidligere ansatte.
AP171027 En bekymringsmelding startet prosessen ¶
AP171026 At det ble sendt bekymringsmelding til barnevernet i fem av 30 tilfeller, slik studien beskriver, synes Hvidsten Dahl er et veldig høyt tall.
AP171026 - Skolene har mangelfull kompetanse på ADHD, tror barnas oppførsel skyldes dårlige foreldre og sender bekymringsmelding til barnevernet.
DA171025 Det starter med en anonym bekymringsmelding .
AP171025 » Etter at foreldre til barn med ADHD klaget på spesialundervisningen, sendte skolen bekymringsmelding til barnevernet.
AP171025 Situasjonen topper seg i 2014, da skolen sender bekymringsmelding til barnevernet.
AP171025 Rektor pekte på guttens utagerende adferd, og sa han ville sende en bekymringsmelding til barnevernet.
AP171025 I flere situasjoner er det blitt truet med barnevern, og i fem tilfeller er det sendt bekymringsmelding etter at foreldrene klaget på undervisningstilbudet.
AP171025 I 2014 sendte rektor bekymringsmelding til barnevernet.
AP171025 Da rektor ville sende bekymringsmelding
AP171025 Barnevernslederen i den aktuelle kommunen bekrefter at de mottok en bekymringsmelding fra skolen om en gutt med svært utagerende adferd.
AP171025 - Det er viktig at en bekymringsmelding ikke er synonymt med kritikk av foreldrene, men at man ser barnevernet som en ressurs som kan gi råd.
VG171024 I brevet til Bufdir, fylkesmennene og alle landets kommuner, gir departementet følgende eksempler på oppgaver som i sin helhet ikke kan overlates til private : ¶ * 1 Lede det kommunale barnevernet ¶ * 1 Avgjøre om en bekymringsmelding skal undersøkes eller ikke ¶ * 1 Avgjøre om en sak skal henlegges eller legges frem for fylkesnemnda ¶ * 1 Treffe vedtak om akuttvedtak eller hjelpe
DA171023 - Når det skjer, har vi tydelige varslings- og rapporteringsrutiner, og sender bekymringsmelding til arbeidsgiver umiddelbart.
VG171022 En annen elektriker sendte altså en bekymringsmelding om det samme anlegget i 2014 fordi det var i så dårlig stand.
VG171022 Det sto så dårlig til at elektrikeren sendte en bekymringsmelding til det lokale eltilsynet.
VG171020 Men når det er sagt ; hvis hun har kommet med en konkret bekymringsmelding så må det ha blitt tatt en vurdering der og da, sier Moen og legger til at når en person er myndig, så er det begrenset hvor mye politiet kan gjøre.
DN171002 - Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge.
DA171002 - Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge.
AP171002 - Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge.
AA170930 Politiet fikk en bekymringsmelding fra mannens familie fredag formiddag, og iverksatte leteaksjonen fredag kveld.
VG170929 Det ble laget en bekymringsmelding om « en mulig møkkete politimann ».
AA170929 Politiet forteller at de fikk inn en bekymringsmelding fra mannens familie kl. 12.45 fredag.
AA170926 Politiet fikk bekymringsmelding sent mandag kveld om at kvinnen hadde forlatt boligen sin i Dale i 14-15-tiden, men ikke kommet tilbake.
SA170921 Sender bekymringsmelding
SA170921 - Jeg vil nå sende et brev - en bekymringsmelding - til justisministeren med kopi til politimester Hans Vik.
VG170918 Alt i 2003 fikk politisjef Einar Aas bekymringsmelding fra ansatte i Asker og Bærum om at Jensen var « møkkete ».
VG170918 Der forklarte Aas at det i 2003 ved politiet i Asker og Bærum ble laget en « bekymringsmelding » vedrørende en mulig « møkkete tjenestemann » i Oslo, og at Jensen der var nevnt.
VG170916 I en fersk bekymringsmelding til Arbeidstilsynet varsler Politiets Fellesforbund om det de mener er brudd på arbeidsmiljøloven.
AA170904 Frode reppes bekymringsmelding om villaksforskning fikk følger.
DB170903 Sendte bekymringsmelding
DB170903 I tillegg sendte Mikkelsen fra Rosa en bekymringsmelding til Politidirektoratet : ¶
DB170901 Vi tar dette på alvor ved å kreve at dersom man henlegger en bekymringsmelding , skal man dokumentere og forklare hvorfor man har valgt å henlegge, sier Horne og legger til : ¶
NL170817 Møtet kom i stand etter at Fylkesmannen i Troms hadde sendt en bekymringsmelding om situasjonen ved sykehuset, opplyste Dagens Medisin.
DB170816 Lensmannen i kommunen har innledet etterforskning på bakgrunn av to anmeldelser og en bekymringsmelding .
DB170806 Da den norske ambassaden fikk en bekymringsmelding fra det latviske helsedepartementet etter konferansen, ble SIF spurt om innholdet på konferansen.
DB170801 I et mye omtalt intervju i helgens VG fremfører kulturminister Linda Hofstad Helleland og Sp-leder Ola Borten Moe en felles bekymringsmelding om at « norske verdier er under press » og om hvor viktig det er å « stille opp for » disse verdiene og « våge å være norske ».
AA170725 En Adressa-leser sendte oss en bekymringsmelding fordi de gamle kanonene som bruker å stå på bastionen ved Marinen i Trondheim hver eneste sommer har glimret med sitt fravær denne sesongen.
VG170716 Politiet har sendt en bekymringsmelding til barnevernet om saken.
AA170716 Han er sikkert engstelig og skremt over det som skjedde, sier operasjonslederen, som sier de har sendt en bekymringsmelding til barnevernet om saken.
DB170712 Ministeren hadde mottatt en « bekymringsmelding » om Havforskningsinstituttets forskning på villaks i Guddalselva og Etnaelva i Hordaland, og gjorde det nå klart at instituttet skulle være « næringsvennlig ».
DB170711 NSL har kritisert forskninga ved HI, og har blant annet sendt bekymringsmelding for kritikkverdige forhold i forskninga til Nærings- og Fiskeridepartementet.
DB170706 Et SIM-kort som dokumenterte trusler fra hans kone etter at Finn Halvorsen hadde inngitt bekymringsmelding mot dem til barnevernet, var det aller første som ble borte - fra lensmannskontoret i Kopervik.
VG170705 Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren.
VG170705 I likhet med legene har de sendt en bekymringsmelding til Høie, datert 14. mars 2017.
DN170705 I tillegg er det sendt bekymringsmelding til Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet.
DA170705 De har også sendt en bekymringsmelding til Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet.
VG170630 | Kommunen beklager etter gravearbeid ved demning ¶ 50 husstander ble evakuert etter bekymringsmelding til NVE.
VG170630 Et rødt flagg spratt i været hos Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) torsdag kveld, etter at noen i Sortland hadde sett pågående gravearbeid nær en demning, og sendt inn en bekymringsmelding .
AA170630 Det var klokken 17.28 at politiet fikk en bekymringsmelding fra en forbipasserende.
DB170629 NVE ble oppmerksom på lekkasjen etter at de fikk en bekymringsmelding fra en tilfeldig forbipasserende tidligere i dag.
DB170629 Fikk bekymringsmelding
DA170629 I mai 2016 leverte fire lokalforeninger i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, inkludert OFF, en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet ( KDI ) og Justisdepartementet.
BT170626 Advokat Cecilia Dinardi, som har bred erfaring fra barnevernssaker, mener senket terskel for å sende bekymringsmelding vil skape utrygghet og gi en « angivereffekt », som i neste omgang kan ramme barna.
DB170622 Reiseselskapet Ving Norge sier de mottar rundt én bekymringsmelding i året.
DB170622 Etter endt opphold vurderes det om det skal sendes en bekymringsmelding .
AP170621 Vi risikerer isteden at det skapes en utrygghet for familier og gravide om når offentlige tjenester vil kunne sende bekymringsmelding .
AP170621 Hun mener problemet ikke er at det stilles for høye krav til å sende bekymringsmelding i dag, men at offentlige tjenestepersoner kan ha en feil eller mangelfull forståelse av gjeldende regler.
AP170621 - Det er ingen optimal løsning å senke terskelen for å sende bekymringsmelding .
BT170620 Min oppfatning er at når barnevernet får en bekymringsmelding , settes det opp en hypotese om at noe er galt i familien.
BT170618 Sommeren 2015 leverte godt over hundre fagpersoner en bekymringsmelding om norsk barnevern til barne- og likestillingsministeren.
DA170616 Det kommer fram i en bekymringsmelding fra arbeidsmiljøutvalget på skolen, som ble sendt til Utdanningsetaten i Oslo kommune 20. mars i år.
BT170613 - Vi skjønner at arbeidsgiver må be om en redegjørelse etter å ha fått inn en bekymringsmelding .
BT170613 - Et vitne av hendelsen, som fant sted på Sandvikstorget, skrev i ettertid en bekymringsmelding til brannsjefen.
AP170613 - Vi skjønner at arbeidsgiver må be om en redegjørelse etter å ha fått inn en bekymringsmelding .
AP170613 - Et vitne av hendelsen, som fant sted på Sandvikstorget, skrev i ettertid en bekymringsmelding til brannsjefen.
DA170612 Norske Sjømatbedrifters Landsforening ( NSL ) sendte en bekymringsmelding til fiskeriministeren, som innkalte til et møte.
DA170605 Det kommer fram i en bekymringsmelding fra arbeidsmiljøutvalget på Ulsrud videregående skole på Bøler sørøst i Oslo.
DA170529 I både 2015 og i 2016 slo Arbeidstilsynet fast at det var farlig å jobbe ved det kommunale bofellesskapet, og våren 2017 var Rogaland brann og redning IKS på befaring etter nok en bekymringsmelding .
AA170529 Bakgrunnen for pågripelsen var en bekymringsmelding fra en kvinne om at mannen skulle ha forgrepet seg på to små barn på rundt seks år.
AA170529 Bakgrunnen for pågripelsen var en bekymringsmelding fra en kvinne om at mannen skulle ha forgrepet seg på to små barn på rundt seks år.
SA170524 | Se bildene : Brannvesenet slo alarm etter bekymringsmelding
DB170524 Thorkildsen og oppvekstsjefen i kommunen mottok allerede i november i fjor en bekymringsmelding om barnevernets håndtering av saken fra mora.
VG170520 Dette skjedde halvannet år etter at direktoratet sendte en bekymringsmelding til Stiftelsestilsynet, og flere måneder etter at VG først tok kontakt om saken.
AA170512 Det virker dramatisk at foreldre i Trondheim får bekymringsmelding om barn og unge fra rektorene, med henvisning til en amerikansk tv-serie.
VG170509 Allerede i desember 2015 sendte direktoratet en bekymringsmelding til Stiftelsestilsynet.
VG170509 13 måneder etter den første bekymringsmelding fikk de et brev fra Stiftelsestilsynet som understreket at å være en stiftelse ikke er det samme som å være ideell - og at de dermed ikke hadde kompetanse til å gjøre denne vurderingen.
DB170508 ( Dagbladet ) : Klokka 01.48 natt til mandag : politiet rykker ut til et leilighetsbygg i Sundgata i Ålesund sentrum etter en bekymringsmelding fra en 18 år gammel kvinne.
DA170507 Og mens hun dokumenterte situasjonen hadde hun møter med UDI og regjeringsapparatet, og skrev bekymringsmelding .
DB170501 Han har ikke opplysninger om når noen var i kontakt med mannen sist, men sier at det er meldt inn en « generell bekymringsmelding ».
DB170501 Salvesen sto i desember 2015 i bresjen for en bekymringsmelding til regjeringen om barnevernet, som 170 fagfolk innen ulike fagfelt sluttet seg til.
DB170424 Det ble dermed konkludert med at familien hadde flyttet til Oslo og den interkommunale barneverntjenesten i Valdres besluttet å sende en bekymringsmelding til bydel Ullern.
DB170424 - Rapporten pekte særlig på tre punkter hvor Fylkesmannen vurderte at vi hadde sviktet : Henleggelse av bekymringsmelding , at vi ikke hadde undersøkt godt nok og at vi ikke hadde snakket tilstrekkelig med jenta, sier Børge Tomter, barnevernsleder i Bærum kommune, til Dagbladet.
DB170424 november ble det levert enda en bekymringsmelding til den interkommunale barneverntjenesten i Valdres.
DA170424 En ansatt har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen.
DA170424 - Rutinen i kommunen er at når noen har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen så forholder vi oss til Fylkesmannen.
DA170424 - Kommune har en plikt til å gjøre en vurdering om forhold som tas opp i en bekymringsmelding , sier Dahle-Melhus.
VG170420 Etter at det ble klart at Edvartsen heller ikke får dømme i den femte serierunden, så tok Stenberg affære og sendte det han selv kaller en bekymringsmelding til fotballpresident Terje Svendsen, generalsekretær Pål Bjerketvedt og assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF.
DB170412 Styreren forklarer selv hvorfor det ikke ble sendt inn en bekymringsmelding , på følgende måte : « Feighet, lite relasjonelt mot og en veldig hyggelig familie », skriver BA.
SA170410 I sin årlige tilstandsrapport om økonomien i europeisk fotball, kommer Uefa med en tydelig bekymringsmelding .
BT170410 I sin årlige tilstandsrapport om økonomien i europeisk fotball, kommer UEFA med en tydelig bekymringsmelding .
AP170410 Advokat Sigmond sier at Barnevernet har fått en bekymringsmelding , og det skal utrede alternativer til fengsling hvis retten går inn for å fengsle ham.
AP170410 I sin årlige tilstandsrapport om økonomien i europeisk fotball, kommer Uefa med en tydelig bekymringsmelding .
AP170410 I sin årlige tilstandsrapport om økonomien i europeisk fotball, kommer UEFA med en tydelig bekymringsmelding .
AA170410 I sin årlige tilstandsrapport om økonomien i europeisk fotball, kommer UEFA med en tydelig bekymringsmelding .
AP170405 Håkon Mosvold Larsen, / NTB scanpix ¶ Bekymringsmelding
AP170405 - Spurte du senere hvordan det gikk med din bekymringsmelding ?
VG170328 - NRK skrev at det var en bekymringsmelding om deg som utløste styremøtet i forrige uke.
VG170328 Bekymringsmelding
DB170326 - Vi har noen letemannskaper der i tilfelle vi mottar bekymringsmelding om at noen er savnet.
VG170322 Alt i 2003 hadde Aas fått en bekymringsmelding fra ansatte i Asker og Bærum om at Jensen var « møkkete ».
VG170322 - En annen betjent sendte bekymringsmelding om at vi hadde en tjenestemann som drev urent trav.
DB170322 Han forteller at han allerede rundt år 2003 ble kjent med en bekymringsmelding om Jensen.
DB170322 - I forbindelse med det vi kalte « Operasjon Bobil » i 2003 eller 2004 valgte etter en stund mine mannskaper å orientere meg med en bekymringsmelding , sier Aas i retten.
DB170318 I 2003 kom maktutrederne med en bekymringsmelding som er gjentatt til det kjedsommelige siden.
DB170313 Jeg vil understreke at komiteen ikke etablererer ny parlamentarisk praksis : Det er ikke kontrollkomiteens oppgave å føre løpende kontroll med presidentskapet, sier Thommessen og legger til følgende bekymringsmelding : ¶
VG170307 I mai 2016 ble det sendt en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet ( KDI ) fra Norsk fengsel- og friomsorgsforbund, der de varslet om en alarmerende utvikling innenfor kriminalomsorgen der sikkerheten står på spill.
DA170306 mars 2016 skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus bekymringsmelding til Utdanningsdirektoratet etter en gjennomgang av « Ragnes » sak.
DB170305 Ifølge Yusuf er innlegget i Dagsavisen ment som en bekymringsmelding .
DB170305 - En bekymringsmelding
AA170305 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet at de skal vurdere hennes egnethet som verge etter at de mottok en bekymringsmelding fra Politiets utlendingsenhet ( PU ) om saken.
AA170303 I august i 2015 mottok Mattilsynet en bekymringsmelding om situasjonen på gården.
VG170302 I august samme år mottok Mattilsynet bekymringsmelding om at sauene beitet rundt på gården i mye plast, som åpenbart stammet fra rundballene.
VG170302 Bekymringsmelding
DB170301 Dette endte i en ny bekymringsmelding internt, samt at vi varslet fylkesmannen.
VG170228 Saken startet med en bekymringsmelding fra en skole, og så kom flere navn og barn inn i saken.
VG170228 I midten av januar fikk politiet en bekymringsmelding fra en skole, sier politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt til VG.
VG170228 - Saken kom opp ved en bekymringsmelding fra en skole.
DA170228 » En bekymringsmelding sendt til Justisdepartementet i fjor vår, var tydelig på dette : ¶
VG170227 Sendte bekymringsmelding i 2015 ¶
VG170227 I mai 2016 tok organisasjonen et oppgjør med det de mener er en alarmerende utvikling i kriminalomsorgen og sendte en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet ( KDI ).
VG170227 HAR SKREVET BEKYMRINGSMELDING : Joshua Frenchs mor, Kari Hilde French, er bekymret for sønnens helsetilstand.
AP170227 Årsaken var en bekymringsmelding fra en barnehage til barnevernet om mulig vold.
AP170227 Noen saker kan bli gjenopptatt på et senere tidspunkt, ved tilfelle av ny bekymringsmelding .
AP170227 Barnevernet gir skolen beskjed om å skrive en formell bekymringsmelding .
DB170226 Klar bekymringsmelding
DB170226 I mai 2016 mottok daværende justisminister Anders Anundsen en bekymringsmelding fra tillitsvalgte i Norsk fengsel og friomsorgsforbund ( NFF ).
AP170226 Senest i fjor sendte tillitsvalgte i NFF sendte en omfattende bekymringsmelding om forholdene i norske fengsel.
AA170223 Til NTB sier Brundtland at en bekymringsmelding sjelden er knyttet til hendelser, men gjerne er forhold en person har tatt opp internt og opplever at de ikke når fram med.
SA170222 Som det fremgår var Arbeidstilsynets engasjement foranlediget av en henvendelse fra kommunens bedriftshelsetjeneste - som hjemmet tidligere har benyttet - som igjen hadde fått bekymringsmelding fra en avdelingsleder på hjemmet.
SA170222 Bekymringsmelding
SA170220 Sørlandet sykehus sendte bekymringsmelding etter at ambulanser måtte rykke ut til samme pasient 287 ganger i fjor.
SA170220 På grunn av frekvensen og at dette ofte skjer flere ganger samme døgn, sendte Sørlandet sykehus og Sirdal kommune i fjor bekymringsmelding til Fylkesmannen i Rogaland.
FV170220 Sørlandet sykehus sendte bekymringsmelding etter at ambulanser måtte rykke ut til samme pasient 287 ganger i fjor.
FV170220 På grunn av frekvensen og at dette ofte skjer flere ganger samme døgn, sendte Sørlandet sykehus og Sirdal kommune i fjor bekymringsmelding til Fylkesmannen i Rogaland.
AP170220 Sørlandet sykehus sendte bekymringsmelding etter at ambulanser måtte rykke ut til samme pasient 287 ganger i fjor.
AP170220 På grunn av frekvensen og at dette ofte skjer flere ganger samme døgn, sendte Sørlandet sykehus og Sirdal kommune i fjor bekymringsmelding til Fylkesmannen i Rogaland.
AA170220 Sørlandet sykehus sendte bekymringsmelding etter at ambulanser måtte rykke ut til samme pasient 287 ganger i fjor.
AA170220 På grunn av frekvensen og at dette ofte skjer flere ganger samme døgn, sendte Sørlandet sykehus og Sirdal kommune i fjor bekymringsmelding til Fylkesmannen i Rogaland.
AA170219 Olav sendte i 2014 bekymringsmelding om behandlingen av tre pasienter, som de mente ikke var tilfredsstillende, skriver VG.
AA170219 Olav sendte i 2014 bekymringsmelding om behandlingen av tre pasienter, som de mente ikke var tilfredsstillende, skriver VG.
VG170218 Olavs hospital en bekymringsmelding til fylkeslegen om en lege som jobbet ved sykehuset Namsos.
VG170218 De fikk første bekymringsmelding fra St.
VG170218 - Vi fikk en bekymringsmelding fra St.
VG170218 Brodtkorp understreker at en bekymringsmelding til barnevernet ikke automatisk fører til at barn blir flyttet fra sin biologiske familie.
VG170218 - Det er mye verre hvis det er noe der, uten at noen reagerer, enn at det skulle komme en bekymringsmelding til barnevernet uten at det egentlig er noe å bekymre seg for, sier hun.
AP170218 I 2012 var samarbeidsklimaet, ifølge fagforeningene, så dårlig at tillitsvalgte sendte bekymringsmelding til departementet.
AA170215 Lokalsykehuset i Kristiansund fikk blant annet kritikk for at de hadde hatt helgestengt ved barneavdelingen siden oktober 2014, og ikke gjort noen ny risikovurdering tross bekymringsmelding fra pasientombud Runar Finvåg måneden etter.
AA170215 Lokalsykehuset i Kristiansund fikk blant annet kritikk for at de hadde hatt helgestengt ved barneavdelingen siden oktober 2014, og ikke gjort noen ny risikovurdering tross bekymringsmelding fra pasientombud Runar Finvåg måneden etter.
AA170214 | Olsens årlige bekymringsmelding
DB170129 Etter et døgn kom Solberg endelig ut søndag morgen med en klar bekymringsmelding .
DB170125 Politiet startet drapsetterforskning etter at de søndag kveld mottok en bekymringsmelding fra en nabo av 31-åringen, og så fant mannen livløs i sin egen bolig i Asker.
DB170124 Politiet rykket til boligen til 31-åringen etter at en nabo sendte en bekymringsmelding søndag kveld.
DB170123 Politiet rykket til boligen i Asker i går kveld, etter at de klokka 21.19 mottok en bekymringsmelding .
AP170122 « Politiet mottok en bekymringsmelding kl. 21.19 som medførte utrykning til en bolig i Asker.
AP170122 - Hva slags bekymringsmelding var det som gjorde at dere rykket ut ?
BT170118 Da Bergens kulturliv for litt over et år siden var samlet til forankringskonferanse for den nye kulturstrategien, benyttet Kultur Vest anledning til å ytre en bekymringsmelding for den gode, men glemte kulturarenaplanen, som faretruende nærmet seg datostempling.
DB170117 ¶ DEBUTANTPRIS : Jon Krog Pedersen ble tildelt Aschehougs debutantpris for boka « Bekymringsmelding for Hanna Tidemann ».
DB170117 Krog Pedersen er tildelt debutantprisen for sin debutroman « Bekymringsmelding for Hanna Tidemann ».
DB170113 Lokalradioforbundet har også sendt inn en bekymringsmelding til ESA, om ulovlig statsstøtte i forbindelse med DAB-omleggingen.
DB170113 Larsen presiserer at Lokalradioforbundet ikke sendte inn en formell klage på ulovlig statsstøtte, men en bekymringsmelding .
SA170111 I tillegg ble det sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for sikkerhet og beredskap ( DSB ).
FV170111 I tillegg ble det sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for sikkerhet og beredskap ( DSB ).
BT170111 I tillegg ble det sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for sikkerhet og beredskap ( DSB ).
AP170111 I tillegg ble det sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for sikkerhet og beredskap ( DSB ).
AP170104 Og selv om man sender bekymringsmelding til barnevernet, kan de stå overfor det samme problemet, sier hun.
AP170104 Og selv om man sender bekymringsmelding til barnevernet, kan de stå overfor det samme problemet, sier hun.
AP161206 Det blir også sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for manglende sikkerhet.
AP161006 Det hender at våre folk sender bekymringsmelding til barnevernet.
AP161006 - Det hender også at våre folk sender bekymringsmelding til barnevernet, uten at jeg har noen tall på dette, sier juristen.
SA160818 g vis?Folk har prøvd og prøverde akseptable kanalene;de avgir sin stemme ved valg, noen lager organisasjoner som tar opp rettsikkerheten ved det offentlige system, mens andre allierer seg og sier fra, som spesialpsykolog Einar Salvesen sammen med nærmere 200 fagfolk har gjort ( se Aftenposten : « Bekymringsmelding om barnevernet » ) ¶
AP160715 Til VG opplyser de fredag formiddag at de har redegjort for alle nordmenn i Nice-området det har mottatt bekymringsmelding på.
AP160401 Møtet kom i stand etter at sjømatforeningen har kritisert forskningen på HI, og blant annet sendt bekymringsmelding til departementet om en forskningsrapport.
AP160306 Kan det tenkes at terskelen for å sende bekymringsmelding til barnevernet er lavere når familien har innvandrerbakgrunn ?
AP160304 Hun sier barneverntjenesten akuttplasserte den yngste søsteren samme dag som hun kom til barnevernkontoret med sosiallærer - skriftlig bekymringsmelding kom fra skolen en uke etterpå.
AP160227 Utlendingsdirektoratet mottok en bekymringsmelding om mulig korrupsjon i månedsskiftet mai/juni i fjor og engasjerte umiddelbart det internasjonale revisjons - og rådgivningsselskapet Deloitte til å foreta gransking.
AP160218 Først etter at eleven sendte bekymringsmelding til rektor rundt tre uker etter hendelsen, ble han innkalt til et møte.
SA160129 Det frivillige tiltaket kommer etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i 2015 reiste tilsyn mot Apple etter bekymringsmelding om elektrisk feil på laderne, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i en pressemelding.
FV160129 Det frivillige tiltaket kommer etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i 2015 reiste tilsyn mot Apple etter bekymringsmelding om elektrisk feil på laderne, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i en pressemelding.
AP160106 Barnevernet hadde da mottatt en bekymringsmelding fra barnevernet i Bærum. * 26. november oppsøker en politimann hytteområdet etter anmodning fra barnevernet, men observerer ingen der. * 30. desember sender barnevernet i Valdres en bekymringsmelding til Oslo kommune i posten. * 31. desember blir den 13 år gamle jenta funnet død på hytta.
AP160106 desember sender barnevernet i Valdres en bekymringsmelding til Oslo kommune i posten. * 31. desember blir den 13 år gamle jenta funnet død på hytta.
AP160105 Interkommunal barneverntjeneste i Valdres sendte bekymringsmelding til barnevernet i Oslo tre dager før jenta ble funnet død, den 28. desember, har Aftenposten fått opplyst fra virksomhetsleder Pål Andreassen.
AP160105 Etter dette, i slutten av november, sender Øystre Slidre kommune bekymringsmelding til barnevernet.
AP160105 En måned etter at skolekontoret i Øystre Slidre har mottatt søknaden om hjemmeundervisning, sender skolekontoret en formell bekymringsmelding til barnevernet.
AP160105 - Jeg synes det er merkelig at barnevernet gir politiet i oppdrag å sjekke om det var noen hjemme på adressen etter at de har mottatt bekymringsmelding , sier Gording Stang.
AP160105 - Fordi det var kommet en bekymringsmelding om et barn som oppholdt seg i kommunen.
AP160105 To ganger fikk barnevernet i Valdres bekymringsmelding om 13-åringen før de reagerte.
AP160105 - Jeg synes det er merkelig at barnevernet gir politiet i oppdrag å sjekke om det var noen hjemme på adressen etter at de har mottatt bekymringsmelding , sier Gording Stang.
AP160105 - Fordi det var kommet en bekymringsmelding om et barn som oppholdt seg i kommunen.
AP160104 Øystre Slidre utformet et bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta ( 13 ) ble funnet død, ifølge VG.
AP160104 Sendte bekymringsmelding før jenta døde ¶
AP160104 Omstendigheter rundt saken førte til at kommunen sendte en bekymringsmelding til barnevernet i november.
AP160104 november en bekymringsmelding fra Barnevernet.
AP160104 Øystre Slidre utformet et bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta ( 13 ) ble funnet død, ifølge VG.
AP160104 Sendte bekymringsmelding før jenta døde ¶
AP160104> Sendte bekymringsmelding før jenta døde ¶