NL170906 Med klimatrusselen som « bekvemmelighetsflagg » ¶
DB170505 Frykter bekvemmelighetsflagg
BT170425 Hindre bruk av bekvemmelighetsflagg ved å arbeide for lovgivning som hindrer at selskaper kan etablere seg med flere Air Operating Certificate ( AOC ) i ett eller flere land.
BT170425 Dette vil Ap til livs og vedtok på landsmøtet at de vil « hindre bruk av bekvemmelighetsflagg » innen luftfart.
BT170425 De frykter en utvikling hvor flyselskapene flagger ut og etablerer et system med bekvemmelighetsflagg : ¶
DB170423 At AFA er motstander av NAIs lisens begrunner hun med at Norwegian med etableringen i Irland bruker et « bekvemmelighetsflagg som tillater dem å ta et bemanningsselskap og leie folk fra hvor som helst i verden hvor de har de laveste arbeidslivsstandardene ».
DB170327 - NAI har et bekvemmelighetsflagg som tillater dem å ta et bemanningsselskap og leie folk fra hvor som helst i verden hvor de har de laveste arbeidslivsstandardene, sier Nelson, og kaller NAIs modell « unik ».
DA170327 Næringsminister Monica Mæland ( H ) avviser at NIS skal bli et bekvemmelighetsflagg .
DA170327 - Det er ikke vår hensikt å etablere et bekvemmelighetsflagg i NIS, sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
SA170309 Et rederi kan spare 9 millioner kroner på å velge bekvemmelighetsflagg framfor norsk flagg på et flerbruksfartøy på norsk sokkel.
SA170302 Ingen vet bedre enn Norges Rederiforbunds medlemmer at det verken finnes handelsavtaler eller er noen rett etter folkeretten til å operere med bekvemmelighetsflagg på andre lands sokler uten inngripen fra kyststaten.
SA170302 Hvis Norges Rederiforbund ikke snart stanser sin langvarige kamp for retten til å drive sosial dumping i norske farvann med bekvemmelighetsflagg , er det nok heller troverdigheten til Rederiforbundet som kan svekkes.
SA170302 Andelen av disse som er registrert i det norske ordinære registeret ( NOR ), er redusert de senere år fordi norske redere i større grad bruker bekvemmelighetsflagg .
VG170216 | Støres bekvemmelighetsflagg
DB170127 Han og hans fagforeningskolleger frykter at NAIs lisens skal dra med seg bruk av mannskaper fra lavkostland, dårligere lønninger og såkalte « bekvemmelighetsflagg » innen luftfarten, slik det har skjedd i shippingnæringen.
DB170113 De mener at Norwegians forretningsmodell underminerer amerikanske arbeidslivsstandarder og legger til rette for en utvikling mot bruk av bekvemmelighetsflagg i luftfarten.