VG171205 Dranges bok beskriver et globalt kontrollsystem som ikke evner å bekjempe dopingen, men som likevel fungerer som et alibi for idrettens omdømme.
DN171205 ¶ Skattedirektør Hans Christian Holte er kritisk til evnen store politidistrikt som Oslo har til å bekjempe alvorlig skattekriminalitet.
DN171205 - De nåværende anslagene er at det er færre enn 3.000 Daesh-krigere igjen - de er fortsatt en trussel, men vi kommer til å fortsette å støtte våre partnerstyrker for å bekjempe dem, sier Ryan Dillon.
DB171205 Det var Ukrainas trolig mest korrupte region, og det var Saakashvilis jobb å bekjempe korrupsjonen.
AP171205 Dette er viktig kunnskap å ta med seg i arbeidet med å bekjempe slike holdninger, mener Moe.
DN171204 Da USAs utenriksminister Rex Tillerson besøkte Pakistan i oktober, forsikret Abbasi at landet er fast besluttet på å bekjempe militante islamister.
DN171204 Statsadvokatenes forening vil sterkt advare mot å « eksperimentere med spissorganet vi har » til å bekjempe økonomisk kriminalitet, og skatteetaten hever pekefingeren.
DB171204 Målet er å bekjempe seksuell trakassering på norske serverings- og utesteder.
DB171204 Folk som vil avskaffe økonomisk vekst har ingen virkemidler for å nå et av FNs viktigste bærekraftmål : å bekjempe fattigdom.
DA171204 Statsadvokatenes forening vil sterkt advare mot å « eksperimentere med spissorganet vi har » til å bekjempe økonomisk kriminalitet, og skatteetaten hever pekefingeren.
DA171204 - Vi har sammen med næringen en felles interesse i å bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme kvalitet i bygg og anlegg.
AP171204 Statsadvokatenes forening vil sterkt advare mot å « eksperimentere med spissorganet vi har » til å bekjempe økonomisk kriminalitet, og skatteetaten hever pekefingeren.
DB171203 Regjeringen i Russland erkjenner at de har gjort for lite for å bekjempe problemet.
DB171203 ¶ ÅPEN FOR KRIG : Branstad mener militær handling er siste utvei, men også et alternativ for å bekjempe Nord-Korea.
DB171203 Utviskingen av grensen mellom sant og usant er noe av det som er aller viktigst å bekjempe i dag.
DB171201 - Vi skjønner at tannlegeforeningen ønsker oppmerksomhet rundt egen sak, men vi vil gjerne minne om at begrunnelsen for avgiften var å få ned sukkerforbruket for å bekjempe et av våre mest alvorlige folkehelseproblem, nemlig fedmeproblematikken.
DA171201 Helleland, som også er visepresident i Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), er opptatt av at Antidoping Norge kan fortsette å bekjempe doping og fremme en ren idrett.
DA171131 - Sammen vil vi bekjempe terrorisme, sa hun.
DB171130 Slik viser denne saken også hvor viktig det er at mediene holder fast ved sine rutiner for etterrettelighet og verifisering av det de publiserer, også i arbeidet med å bekjempe seksuell trakassering.
SA171129 Men i stedet for å bekjempe doping, var han ifølge seg selv med på et statlig dopingprogram som skulle gi russiske triumfer på hjemmebane.
FV171129 Men i stedet for å bekjempe doping, var han ifølge seg selv med på et statlig dopingprogram som skulle gi russiske triumfer på hjemmebane.
DB171129 Den ble introdusert til Norge for å bekjempe mus, rotter og andre skadedyr i forbindelse med kornlagring, men i dag har katteholdet utviklet seg til å bli noe helt annet.
DB171129 Sveriges anerkjennelse av Palestina ble raskt fulgt opp av krav til Abbas og de palestinske myndighetene om å bekjempe korrupsjon, respektere sivile og politiske rettigheter og å styrke kvinners stilling. 9.
BT171129 Organisasjonene, og i særdeleshet arbeidsgiverorganisasjonene, har et ansvar for å bekjempe denne utviklingen.
BT171129 Men i stedet for å bekjempe doping, var han ifølge seg selv med på et statlig dopingprogram som skulle gi russiske triumfer på hjemmebane.
AP171129 Men i stedet for å bekjempe doping, var han ifølge seg selv med på et statlig dopingprogram som skulle gi russiske triumfer på hjemmebane.
AA171129 Men i stedet for å bekjempe doping, var han ifølge seg selv med på et statlig dopingprogram som skulle gi russiske triumfer på hjemmebane.
VG171128 På GoFundMe-siden skrev hun i tillegg at hun hadde takket ja til en jobb i « den konservative medie-bevegelsen for å bekjempe løgnene og bedragene fra de liberale mainstream-mediene ».
VG171128 - Jeg skal tilbake til å bekjempe sosial dumping gjennom innsats i fagbevegelsen, sier han til avisen, som får opplyst at Bals blir formelt ansatt i LO onsdag.
SA171128 Militæret i Myanmar hevder selv at de bare prøver å bekjempe en muslimsk opprørsgruppe i Rakhine.
SA171128 Dette uhyre viktige poenget må gjentas til det sitter, for å bekjempe vrangforestillingen om at det er " kristne " i vestlige land som er mest utsatt.
SA171128 Vi må ikke bli immune mot hatytringer, men bekjempe dem hver dag, sa statsminister Erna Solberg ( H ) i sin tale til Likestilling- og diskrimineringsombudets årskonferanse.
DA171128 Det ser imidlertid ut til å herske enighet om at angrepet fredag skapte et « veiskille », og at regjeringen vil ta i bruk drastiske tiltak for å bekjempe den militante islamismen, noe som ytterligere kan innskrenke friheten og menneskerettighetene i Egypt.
DA171128 Å bekjempe menneskehandel er en primæroppgave for seksjonen, sier leder ved seksjon organisert kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Vidar Bollestad.
DA171128 Både SV og Rødt har foreslått tiltakspakker for å bekjempe seksuell trakassering i forlengelse av #metoo-kampanjen, og VG skrev i går at LO og NHO har gått sammen med Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet for å sette problemet på dagsorden.
DA171128 Men for all del, vi må også, med alle midler, bekjempe gettoer og parallellsamfunn som truer våre norske verdier.
VG171127 Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering.
VG171127 Partene i arbeidslivet lanserer nå fem råd til bedriftene til hvordan de skal bekjempe seksuell trakassering i arbeidslivet.
SA171127 NMS har i sitt misjonsarbeid som formål å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.
DN171127 I lys av #metoo-kampanjen foreslår både SV og Rødt tiltakspakker for å bekjempe seksuell trakassering.
DA171127 Han skal jobbe primært med å bekjempe sosial dumping.
DA171127 - Jeg skal tilbake til å bekjempe sosial dumping gjennom innsats i fagbevegelsen, sier Bals i en kort kommentar til Dagsavisen.
AP171127 I en sms skriver han at han skal tilbake og bekjempe sosial dumping gjennom innsats i fagbevegelsen.
SA171126 Organisasjonens leder, Rune Andersen, sier at Russland ikke har gjort nok for å bekjempe doping.
FV171126 Organisasjonens leder, Rune Andersen, sier at Russland ikke har gjort nok for å bekjempe doping.
DN171126 Selskapet jobber systematisk med å bekjempe tidstyver.
DB171126 Lederen for Al-Azhar, den største religiøse bevegelsen i landet, Ahmed El Tayyeb, har også fordømt angrepet, og sier at egyptere må bekjempe terror gjennom solidaritet og besluttsomhet.
DB171126 For det andre kan det, i følge Kaldas, være en hevnaksjon på Sawarka-stammen, som har samarbeidet med egyptiske myndigheter for å bekjempe Wilayat Sinai, en egyptisk jihadistgruppe tilsluttet IS.
DB171126 Pågripelsene av russerne ses i sammenheng med økt satsing på å bekjempe russiske hackere, i kjølvannet av den amerikanske etterretningens konklusjoner om deres innblanding i valget.
DA171126 Miljøpartiet De Grønne foreslår å styrke kontrolletatene med 600 millioner kroner for å bekjempe skattekriminalitet og svart arbeid.
DA171126 - Finansminister Siv Jensen ( Frp ) må garantere at norske skattemyndigheter har ressurser og instruks for å gå gjennom alle norske personer og selskaper som er omtalt i Paradis-papirene, og til å bekjempe skattekriminalitet generelt, mener Bastholm.
DA171126 - Vi vil styrke de økonomiske musklene til aktørene som jobber med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
AP171126 Russiske militære eksperter på biologisk krigføring rykker ut for å bekjempe utbruddet av miltbrann-bakterien - anthrax - i Jamal i nordvestlige Russland.
AP171126 Organisasjonens leder, Rune Andersen, sier at Russland ikke har gjort nok for å bekjempe doping.
AA171126 Organisasjonens leder, Rune Andersen, sier at Russland ikke har gjort nok for å bekjempe doping.
SA171125 | Macron vil bekjempe vold mot kvinner ¶
SA171125 President Emmanuel Macron la lørdag fram en større tiltakspakke for å bekjempe trakassering og fremme likestilling.
SA171125 KrF fremmet i forrige periode en rekke tiltak for å bekjempe voldtekt.
SA171125 DEBATT : KrF etterlyser handling for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner.
DB171125 Å bekjempe kjønnsbasert vold krever dyp sosial endring, spesielt i disse miljøene.
DB171125 EU protesterer, men for oligarkene er det en fordel å bekjempe demokrati i spørsmålet om homofili i stedet for å bli kritisert for valgfusk og korrupsjon.
AP171125 | Macron vil bekjempe vold mot kvinner ¶
AP171125 President Emmanuel Macron la lørdag fram en større tiltakspakke for å bekjempe trakassering og fremme likestilling.
VG171124 Les også : Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering ¶
DB171124 Vil bekjempe terrorisme ¶
DB171124 Egyptiske sikkerhetsstyrker har, siden 2013, prøvd å bekjempe terrorangrep utført av IS, men blir likevel stadig møtt av dem.
DB171124 Det hvite hus sier i en uttalelse, ifølge CNN, at « det internasjonale samfunnet må fortsette å anstrenge seg for å bekjempe terrororganisasjoner » og at vi « kollektivt må avvise ekstremistenes ideologi fordi den ligger til grunn for deres eksistens ».
DB171124 Egypt har i en årrekke forsøkt å bekjempe terrorisme i Nord-Sinai, og etter er selvmordsangrep i 2014 der 31 soldater ble drept, erklærte al-Sisi unntakstilstand i provinsen.
DB171124 Noe av det viktigste næringen selv gjør for å bekjempe problemet er å spyle utstyr.
DB171124 De hadde et oppriktig ønske om å bekjempe kroppspress og pornofisering av ungdoms seksualitet.
AP171124 Det er noe vi kommer til å måtte bekjempe i flere generasjoner, sier Ranstorp.
AP171123 Tre av landets modigste kvinner skal bekjempe æreskultur og sosial kontroll.
DB171122 Målet er å bekjempe seksuell trakassering på norske serverings- og utesteder.
DB171122 IKKE PÅ MENYEN : En ny kampanje skal bidra til å bekjempe seksuell trakassering av ansatte i serveringsbransjen.
DA171122 Lørdag blir det markering på Arnageren med taler og appeller om å bekjempe volden.
BT171122 Det er bred enighet om å bekjempe klimaendringene med omfattende politiske tiltak. 2.
DB171121 Men når det gjelder vårt felles arbeid med å bekjempe terrorisme på syrisk territorium, så ser vi slutten på de militære operasjonene, sa Putin.
BT171121 Ja, og det finnes ulike grader av seksuell trakassering, men det fritar ikke organisasjoner eller bedrifter fra ansvaret med å bekjempe det.
BT171121 INTET FRITAK : Ja, det finnes verre ting kvinner kan bli utsatt for, og det finnes ulike grader av seksuell trakassering, men det fritar ikke organisasjoner eller bedrifter fra ansvaret med å bekjempe det, skriver Sara Berge Økland.
AP171121 I 2015 etablerte Den afrikanske union ( AU ) en styrke på 7.500 mann for å bekjempe gruppa.
DB171120 Til tross for at USA har brukt 8,6 milliarder amerikanske dollar på å bekjempe landets narkotikahandel siden krigen begynte i 2001, er Afghanistan verdens største opiumprodusent og eksportør.
DA171120 Vi vil bekjempe de økende forskjellene og sikre en by som løfter alle.
DA171120 Det er et mål for oss å bekjempe økende ulikhet og fattigdom.
SA171119 Alle disse trekkene er en del av et forsøk på å bekjempe Irans voksende innflytelse i regionen.
VG171117 Via sin kommunikasjonsavdeling i Politidirektoratet uttaler Harald Bøhler, seksjonssjef i straffesaksseksjonen, at det er « behov for ytterligere styrking av politiets arbeid med denne sakstypen slik at fokus på dette området ikke går ut over kapasiteten til å bekjempe annen alvorlig kriminalitet.
DB171117 Norge bør ikke på denne måten bidra til å øke problemet med statsløshet, som det er internasjonal politisk og rettslig enighet om å bekjempe .
DA171117 Regimet bruker IS til å bekjempe Den frie syriske hæren i Daraa, forteller han oss.
VG171116 Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering.
VG171116 Skole-, helse-, arbeid-, kommual-, likestillings- og justisfeltene må jobbe sammen for å bekjempe vold og overgrep, sier hun.
DN171115 Lourenço har som president lovet å bekjempe både monopoler og korrupsjon, skriver nyhetsnettstedet.
DB171115 Det vil da bli umulig å bekjempe sykdommen.
DA171115 I mellomtiden rekrutterer Bruce « Batman » Wayne ( Ben Affleck ) og Diana « Wonder Woman » Prince ( Gal Gadot ) en kampgruppe med nye superhelter for å bekjempe ham, som inkluderer den lynraske ynglingen Barry « The Flash » Allen ( Ezra Miller ), Victor « Cyborg » Stone ( Ray Fisher ), og den akvatiske rabagasten Arthur « Aquaman » Curry ( Jason Momoa ).
DA171115 | SV blar opp 1,8 milliarder kroner for å bekjempe barnefattigdom ¶
DA171115 - Å styrke barnetrygden er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å bekjempe barnefattigdom.
BT171115 Alle må ta ansvar for å bekjempe krenkende atferd, og særlig oss gutter må bli mer kritiske til hva vi velger å akseptere av atferd.
VG171114 Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener Aps forslag om tiltak for å bekjempe koranskole-reiser og sosial kontroll er uoriginalt og vil gi mer byråkrati.
DB171114 Ifølge The Guardian ville myndighetene i Delhi bekjempe smogen ved å bruke statseide helikoptre til å spre vann over byen.
DA171114 Vi skal ta personvern på alvor, vi skal gi elevene digital kompetanse og vi må bekjempe digital mobbing på lik linje med andre former for mobbing.
DA171114 Tidlig på 80-tallet brukte politiet store ressurser på å bekjempe ulovlige nærradiostasjoner som spredde musikk og ytringer over FM-båndet.
DA171114 DEBATT : Vi skal gi elevene digital kompetanse og vi må bekjempe digital mobbing.
VG171113 Regjeringen prioriterer høyt arbeidet med å forebygge og bekjempe overgrep mot barn.
VG171113 Et slikt tiltak vil kunne styrke politiets mulighet til å bekjempe og etterforske overgrep mot barn.
VG171113 Nå, mer enn noen gang, må vi sørge for at drømmen om å bekjempe hjernekreft fortsetter.
SA171113 Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe overgrep, er å sikre at barn og ungdommer selv har kunnskap om seksuelle overgrep.
DN171113 - Vi må si dette åpent, slik at offentligheten kjenner til det og kan bekjempe det, sier forsvarsministeren.
BT171113 Ikke bare for å bekjempe koranreiser, men også for at innvandrerkvinner skal lære norsk og komme i arbeid.
VG171112 Les også : Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering ¶
BT171112 Tidligere sammen dag etterlyste KrF en handlingsplan for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner.
AP171112 Tidligere sammen dag etterlyste KrF en handlingsplan for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner.
AP171112 Postfaktasamfunnet, med forakten for fakta, er de fleste enige om at vi må bekjempe .
DN171110 Under fjorårets Apec-møte lovte de 21 medlemslandene å bekjempe proteksjonisme og å jobbe for en frihandelsavtale.
DA171110 - Det står i formålsparagrafen at skal bekjempe enhver form for ekstremisme som tar sikte på å endre vår demokratiske samfunnsform.
DA171109 I stedet argumenterte de for en sterk velferdsstat og for å bekjempe forskjeller.
DA171109 I stedet argumenterte de for en sterk velferdsstat og for å bekjempe forskjeller.
AP171109 Siden den nye mobile, digitale arbeidslivskriminaliteten genererer ekstremt kompliserte etterforskningssaker, ønsker Regjeringen at politiet skal få en enda større rolle i å bekjempe denne formen for kriminalitet.
AP171109 Regjeringen bruker mye ressurser på å bekjempe problemet og har sørget for at Norge for første gang har fått en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet.
AP171109 Facebook tar nå problemet med hevnporno på alvor og lanserer en ny løsning for å bekjempe det.
VG171108 Målet er fortsatt å bekjempe terrorisme og legge grunnlaget for fred og forsoning i det krigsherjede landet.
VG171108 - Dette er en ny form for kriminalitet, og da må politiet være rustet til å kunne bekjempe den, sier han.
SA171108 Regjeringen la høsten 2014 frem en tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge ( 2014-2017 ).
SA171108 Disse unge menneskene har inspirert meg til å bekjempe frykten og å komme tilbake som spiller.
SA171108 Disse unge menneskene har inspirert meg til å bekjempe frykten og å komme tilbake som spiller.
DB171108 Vil bekjempe korrupsjon ¶
DB171108 Kampanjen begrunnes med at landet skal bekjempe korrupsjon én gang for alle.
DA171108 Solenergi er i dag den løsningen som kan bety mest for å bekjempe klimatrusselen.
VG171107 WHO har levert 1,2 millioner doser med antibiotika til å bekjempe sykdomstilfellene og Røde Kors har iverksatt hasteopptrening av flere hundre frivillige som kan iverksette preventive tiltak på øya.
DB171107 Han startet kampanjen med en argumentasjon om at landet skal bekjempe korrupsjon én gang for alle.
VG171106 Tyrkia har ikke lagt skjul på at deres pågående offensiv i Syria i like stor grad vil handle om å bekjempe kurdiske styrker, som å drive IS tilbake.
DN171106 Kommisjonen ble opprettet lørdag, angivelig for å bekjempe korrupsjon.
DN171106 - Det skremmende faktum er at ingen er trygge så lenge kongressen velger å ikke gjøre noe for å bekjempe denne epidemien, sier han.
DB171106 - I tillegg gjør vi mange tiltak for å bekjempe skadelige fremmede arter som allerede er etablert i norsk natur, legger han til.
DB171106 Det er vanskelig å se for seg at det å sette inn flere og spesifikke krefter for å bekjempe så uhyrlige forbrytelser ikke vil kunne få bred støtte, over det politiske spektrum og i befolkningen.
DA171106 Hvis forslaget går igjennom, skal dette skje innen desember 2018, samtidig som den nye Elizabeth-linjen åpnes, opplyste borgermester Khan, som vil gjøre dette for å bekjempe luftforurensingen i London.
VG171105 Hele 45 millioner kroner kan ha blitt borte i arbeidet med å bekjempe den dødelige sykdommen ebola i Vest-Afrika.
BT171105 Et viktig hjelpemiddel for å bekjempe lakselusen - den kanskje største utfordringen for oppdrettsnæringen.
AP171105 Det viktigste for å bekjempe mobbing er å utvikle et voksenmiljø som følger med og håndterer slike situasjoner, sier Roland.
AP171105 For å kunne bekjempe mobbing er vi nødt til å ta et oppgjør med alle mobbere, uavhengig av alder.
AP171105 De oppfordrer til « en felles nå-må-vi-skjerpe-oss-dugnad » for å bekjempe « den store overfloden av brus og usunn mat på idrettsarenaene », hvor barna « kaster i seg brus, vafler, sjokoladekake og popcorn både før, under og etter kampene ».
SA171104 Røde Kors-ansatte og andre svindlet til seg over 48 millioner kroner som skulle vært brukt til å bekjempe ebolaepidemien i Vest-Afrika, opplyser organisasjonen.
DB171104 For å bekjempe arbeidslivskriminalitet er det viktig at etater som politi, tollvesen, skattevesen, NAV og utlendingsmyndigheter jobber tettere sammen, og at registre kan kjøres sammen, påpeker Wiborg.
VG171103 Ny plan for å bekjempe seksuell trakassering i Norge ¶
SA171103 | Sjekk om din kommune får penger for å bekjempe barnefattigdom ¶
SA171103 Regjeringen vil bekjempe barnefattigdom. 10 prosent av barn og unge regnes som fattige.
VG171101 Relatert : Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering ¶
VG171101 | Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering ¶
DB171101 Seips selvoppfatning var at han sto i ei radikal linje fra Johan Castberg : Det gjaldt å bekjempe fattigdom, sykdom og uvitenhet.
BT171101 - Sammen vil vi bekjempe terrorisme, sa hun.
AP171101 | KrF vil bruke én milliard på å bekjempe vold mot barn ¶
AP171101 KrF foreslår 610 millioner kroner mer til ulike tiltak for å bekjempe vold og overgrep mot barn i sitt alternative budsjettforslag sammenlignet med Regjeringens forslag.
AP171101 Dagens utgaver skal kunne bekjempe alle typer luftmål og de fleste typer bakkemål, men får problemer mot godt bevæpnede krigsskip.
SA171031 I USA og New York ligger de lenger framme på både fedme og tiltak for å bekjempe denne.
AP171031 F-35 kan bekjempe fiendtlige droner på samme måte som fiendtlige fly, men er ikke nødvendigvis best egnet til å bekjempe svermer med små droner.
AP171031 F-35 kan bekjempe fiendtlige droner på samme måte som fiendtlige fly, men er ikke nødvendigvis best egnet til å bekjempe svermer med små droner.
AP171031 F-35 flyene som lander på Ørland i 2017 vil ifølge Forsvaret kunne bekjempe alle typer luftmål og de fleste typer bakkemål.
AP171031 På agendaen sto det : Hvordan vi som lokalmiljø kan samle oss og bekjempe ungdomskriminalitet og rekruttering av unge til gjenger. 3rd-party-bio ¶
VG171030 Vi stoler på at regjeringen står bak sitt løfte om å bekjempe sosial dumping, og at lovprosesser skal baseres på grundighet og kunnskap.
AP171030 I en massiv øvelse over to døgn trener politiet og Forsvaret på å bekjempe terror.
AA171030 I en massiv øvelse over to døgn trener Politiet og Forsvaret på å bekjempe terror.
VG171029 Regjeringen er særlig opptatt av å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ).
VG171029 Justisdepartementet : - Opptatt av å bekjempe overgrep mot barn ¶
VG171028 Å bekjempe den systemtruende organiserte kriminaliteten er den viktigste kriminalpolitiske oppgaven nå, skriver Johansson i en pressemelding.
VG171028 Mister politiet det målet for øyet, og selv blir en aktør som man dypest sett er satt til å bekjempe , da er man på ville veier, sier Dietrichson.
VG171028 BRA MED LOVGIVER PÅ BANEN : - Mister politiet det målet for øyet, og selv blir en aktør som man dypest sett er satt til å bekjempe , da er man på ville veier, sier advokat Marius Dietrichson.
VG171028 - Blir selv en aktør man vil bekjempe
VG171028 I stedet for å forsøke å bekjempe dem individualiserer vi problemene, og ber den enkelte ta seg sammen, sier han til VG.
VG171028 Hvorfor klarer vi som samfunn ikke å bekjempe den, skriver Tor-Aksel Busch.
DB171028 Å bekjempe den systemtruende organiserte kriminaliteten er den viktigste kriminalpolitiske oppgaven nå, skriver Johansson i en pressemelding.
VG171026 Det fører til at føderale etater må bevilge ekstraordinære midler for å bekjempe det de kaller en helseepidemi.
VG171026 - Dette legger grunnlaget for en god ankomstfase, ikke minst vil dette styrke politiets muligheter til en tidlig ID-avklaring og styrke våre muligheter til å ivareta samfunnssikkerheten og å forebygge og bekjempe kriminalitet, uttaler Ervik til NTB.
DB171026 Som han sa, « livet handler om å bekjempe det onde i en selv ».
AP171026 Men jeg håper Solbergs mimring om sine initiativer fra 15 - 20 år tilbake har gitt henne lyst til å lete etter nye forslag for å bekjempe negativ sosial kontroll.
VG171025 - Vi er fullstendig klar over skaden som doping har for idrettens troverdighet, og vi er engasjert med å bekjempe dette ondet, heter det i en pressemelding fra det spanske friidrettsforbundet.
VG171025 Rask respons er fundamentalt for å bekjempe terrorangrep.
DA171025 - For å bekjempe dette må vi sørge for gode regler og tett samarbeid landene imellom.
BT171025 Tverretatlig gruppe som siden 2014 har jobbet sammen for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Hordaland.
AP171025 - Dette legger grunnlaget for en god ankomstfase, ikke minst vil dette styrke politiets muligheter til en tidlig ID-avklaring og styrke våre muligheter til å ivareta samfunnssikkerheten og å forebygge og bekjempe kriminalitet.
AP171025 Å bekjempe utenforskap og sikre en bedre skole skaper grunnlag for raskere holdningsendringer.
DB171024 ti og US Marines som den viktigste militære eksponent for å sikre USAs verdenshegemoni, så er politikere og journalister i Norge opptatt av å få fram at US-marines er på skiferie i Norge, og at stasjoneringen på Værnes ikke har noen sammenheng med USAs lange tradisjon for å bruke militærmakt for å bekjempe sine fiender.
AP171024 I boken kommer Zucman med en rekke forslag for å bekjempe internasjonal skattejuks og skatteomgåelse.
VG171023 Europol skriver at de følger utviklingen i bruken av nye metoder blant menneskesmuglere, slik at de kan bistå lokalt politi i EU med å bekjempe slik kriminalitet mer effektivt.
VG171023 « Overgrep mot barn er av den mest alvorlige kriminaliteten vi har og regjeringen prioriterer høyt arbeidet med å forebygge og bekjempe dette, » skriver justisministeren i sitt svar datert i dag.
VG171022 Formålet med operasjonen er å drive grensekontroll, bekjempe menneskesmugling og redde mennesker i nød på havet.
DB171022 Kampanjen, som denne videoen er en del av, skal bekjempe seksuell trakassering på offentlig transport.
NL171021 ti og US Marines som den viktigste militære eksponent for å sikre USAs verdenshegemoni, så er politikere og journalister i Norge opptatt av å få fram at US-marines er på skiferie i Norge, og at stasjoneringen på Værnes ikke har noen sammenheng med USAs lange tradisjon for å bruke militærmakt for å bekjempe sine fiender.
DA171021 - Men hvordan skal vi bekjempe radikalisering ?
AP171021 Arbeidet for likestilling og mot negativ sosial kontroll har det til felles at begge deler handler om å bekjempe strukturelle forhold og kulturer som holder folk tilbake.
DB171020 Skal vi lykkes i å bekjempe ytre høyre nytter det ikke å gjøre mer av det samme.
AA171020 Toppsjef Svein Olav Munkeby i NTE Marked sier at privat næringsliv og offentlige myndigheter må gå sammen om å bekjempe det digitale klasseskillet i Norge.
AA171020 Toppsjef Svein Olav Munkeby i NTE Marked sier at privat næringsliv og offentlige myndigheter må gå sammen om å bekjempe det digitale klasseskillet i Norge.
VG171019 Dette reiser viktige problemstillinger om hva politiet bør og ikke bør kunne gjøre for å bekjempe alvorlig kriminalitet.
DN171019 Ikke alle er enige om verktøyene Lotteritilsynet bruker for å bekjempe ulovlig markedsføring av utenlandske spillselskaper i Norge.
DB171019 Hovedmålet er å bekjempe et voksende problem i det globale informasjonssamfunnet : Falske nyheter og såkalte alternative fakta.
DA171019 - Man brukte ekstremister til å bekjempe andre ekstremister, da kan det ikke gå bra.
AP171019 Tusenvis av urfolkskvinner i Peru ble tvangssterilisert på slutten av 90-tallet med begrunnelsen at det skulle bekjempe fattigdom.
AP171019 De alle fleste vil si seg enige i at det er viktig å fremme integrering og bekjempe religiøst og kulturelt motivert kvinneundertrykking.
DA171018 Med strengere lover, bedre verktøy og økte ressurser til politiet skal vi bekjempe volden og øke tryggheten, skriver han.
AA171018 Behovet for å bekjempe korrupsjon er utvilsomt til stede, men kritikere mener Xi også har brukt kampanjen til å fjerne potensielle rivaler i kommunistpartiet.
VG171017 For å bekjempe fremveksten av slike bevegelser er det avgjørende viktig å bygge inkluderende samfunn.
DB171017 « Det viktigste for dem var å bekjempe rasisme og fremmedfrykt - over 70 prosent mente dette i stor grad.
DB171017 I realiteten er begrenset innvandring et tiltak for å bekjempe nettopp fremmedfrykt og rasisme, mener Listhaug.
DB171017 Hun mener spørreundersøkelsen har en slagside, ved at det framstilles som en motsetning mellom å bekjempe rasisme og det å være positiv til å begrense innvandring.
DB171017 Der svarer 71 prosent av ungdommene at de i « stor grad » er enige i at de er opptatt av å bekjempe rasisme og fremmedfrykt.
AP171017 - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
AA171017 - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
VG171016 HAGESLANGE : Frivillige tok mandag morgen i bruk en vanlig hageslange i et forsøk på å bekjempe skogbrannen som herjet i nærheten av et boligstrøk i utkanten av byen Obidos.
VG171016 Nå er våpnene som skulle bekjempe IS vendt mot oss, bare fordi det kurdiske folk har brukt retten sin til å stemme for uavhengighet, sier peshmerga-kilden som ikke vil siteres med navn.
SA171016 » Igjen, som om rasisme og diskriminering ikke eksisterer, som om tilhørighet ikke er viktig, som om rasismen tar fokuset bort fra æreskultur, og som om vi må velge én av disse kampene, - for Gud forby hva som hadde skjedd hvis vi hadde valgt å bekjempe både rasisme og æreskultur.
SA171016 Jeg kjenner flere som tilhører høyresiden og som vil bekjempe rasisme og diskriminering i Norge, på samme måte som jeg kjenner flere fra venstresiden som ønsker det samme.
SA171016 Hun var heller ikke like tydelig på å ville bekjempe rasisme under valget, men likevel.
SA171016 Det har ikke noe å si hvem som har makten, hvis ikke alle er med på å bekjempe det som ødelegger samfunnet vårt og menneskeliv.
DB171016 Mike var forberedt på at han kunne bli drept - likevel reiste han for å bekjempe IS Dagbladet Pluss ¶
DA171016 Vil man bekjempe høyreekstrem vold, kan det være lurt å anerkjenne høyrepopulistene som likeverdige partier, mener han.
DA171016 Rent personlig mener jeg at å bekjempe det siste kanskje er det viktigste, fordi det samlet sett er lite høyreekstrem terror og vold, sier Ravndal.
DA171016 Vil man bekjempe høyreekstrem vold, kan det være lurt å anerkjenne høyrepopulistene som likeverdige partier, mener han.
DA171016 Rent personlig mener jeg at å bekjempe det siste kanskje er det viktigste, fordi det samlet sett er lite høyreekstrem terror og vold, sier Ravndal.
VG171015 Amundsen sier derimot i en ny uttalelse til VG at han vil gi « politiet enda flere verktøy til å bekjempe kriminalitet som dette, uten at vi samtidig mister av syne de mer problematiske sidene ved slik etterforskning ».
DB171015 - Når Abou Mossaab forteller at dine søstre er fengslet hos vantroende og at det er en plikt å bekjempe dem, kjenner du deg motivert for å gå rett ut i krig, eller bli stridende martyr, sier al-Raqqawi.
AP171015 « Slike feige angrep styrker USAs forpliktelser til å støtte våre somaliske og afrikanske samarbeidspartnere for å bekjempe terrorisme », skrives det i en uttalelse.
AP171015 « Slike feige angrep styrker USAs forpliktelser til å støtte våre somaliske og afrikanske samarbeidspartnere for å bekjempe terrorisme », skrives det i en uttalelse.
DB171014 Det er ikke lenger lov for vanlige personer å bruke rottegift, men de kan få kjøpt ferdigfylte åtestasjoner for å bekjempe mus.
AA171014 - Alle må konsentrere seg om å bekjempe IS.
AA171014 Nå kan den USA-støttede opprørsalliansen SDF konsentrere seg om å bekjempe IS i Raqqa med redusert risiko for at sivile tap, heter det.
VG171012 - Dette er ren ødeleggelse, og det kommer til å ta en god stund for oss å bekjempe dette.
VG171012 - Jeg vil gi politiet enda flere verktøy til å bekjempe kriminalitet som dette, uten at vi samtidig mister av syne de mer problematiske sidene ved slik etterforskning.
DB171012 Hun forsvarer også UNESCOs rykte og viser blant annet til at organisasjonen kjemper for å spre kunnskap om jødeutryddelsen under annen verdenskrig og at den utdanner lærere til å bekjempe antisemittisme.
DB171012 Midler til å bekjempe marin forsøpling ser også ut til å bli nedprioritert.
DB171012 I forslaget til nytt statsbudsjett ligger det også an til et kutt i midler til å bekjempe marin forsøpling, fra 35 millioner i 2017 til 20 millioner i 2018.
DA171012 - Det gjøres veldig mye godt arbeid for å bekjempe skolevold og uro både i Oslo kommune og fra statens og politiets side.
AA171012 Boko forsvarer også UNESCOs rykte og viser til at organisasjonen kjemper for å spre kunnskap om jødeutryddelsen under annen verdenskrig og at den utdanner lærere til å bekjempe antisemittisme.
AA171012 Flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ba tidligere i år om økning i satsing innen landbruk for å bekjempe sult i verden.
AA171012 Caritas og Utviklingsfondet er skuffet over bistandsbudsjettet og mener regjeringen bør bruke mer på å bekjempe sult i verden.
VG171011 Daniel Berlant, assisterende nestleder i Cal Fire, sier til Washington Post at vinden har løyet i løpet av tirsdag og at det dette gir brannmannskapene mye bedre forutsetninger for å bekjempe flammene.
VG171011 - Norsk politi har ikke nok verktøy for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn ¶
VG171011 Han var klar over at i 50-tallets Latin-Amerika måtte han ty til våpen for å bekjempe tyranniet.
VG171011 ekstra for å bekjempe unge gjengangere ¶
DA171011 Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette.
AP171011 Det innebærer at kommuner på Vestlandet og Sørlandet, som har fått ekstra penger de siste årene for å bekjempe arbeidsledighet, vil se at overføringer nå forsvinner. 9.
AA171011 Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette.
AA171011 Hun presiserer at hun synes Solberg har vært god på mange områder når det gjelder å bekjempe hets og dårlig debattklima.
VG171010 - Målsettingen med reformen er at arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner skal styrkes ikke svekkes gjennom politireformen.
VG171010 Norge har de ressursmessig beste forutsetningene for å bekjempe denne typen kriminalitet, og jeg er sikker på at vi også har et større rettslig handlingsrom enn det som er lagt til grunn tidligere, sier Amundsen.
VG171010 Jeg mener norsk politi ikke har nok verktøy for å bekjempe denne typen svært alvorlig kriminalitet, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.
VG171010 - Norsk politi har ikke nok verktøy for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn, sier Per-Willy Amundsen, etter VGs avsløring lørdag.
DB171010 Det er de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom.
VG171009 - Men da er det et minstekrav at politiet forholder seg passiv og ikke fremmer den kriminalitet de er satt til å bekjempe .
AP171009 Hva kan gjøres for å bekjempe « fake news » ?
VG171008 Hun presiserer at det er prisverdig og veldig viktig å bruke ressurser på å bekjempe pedofile nettverk, men at politiets metoder i skjulte operasjoner ikke kan stå i strid med internasjonale menneskerettigheter.
DA171008 - Vi må bekjempe AfD ansikt til ansikt, og kjempe for å gjenvinne våre velgere, heter det i dokumentet som ble trykket i avisa Bild am Sonntag.
AA171008 - Vi må bekjempe AfD ansikt til ansikt, og kjempe for å gjenvinne våre velgere, heter det i dokumentet som ble trykket i avisa Bild am Sonntag.
VG171007 Ikke i våre villeste fantasier hadde vi sett for oss at reisen skulle ende i armene til australsk politi, at de som er satt til å beskytte barna og bekjempe kriminalitet, delte overgrepsbilder.
VG171007 Aldri før har en medisin som bruker pasientenes egne gener til å bekjempe kreft blitt godkjent til bruk ved offentlige sykehus.
VG171007 - Dagen Emily fikk tilbakefall var den verste i mitt liv, men jeg sa til henne at bare de sterkeste barna blir valgt ut til å bekjempe kreft.
VG171007 to uker, bekjempe kreften.
DN171007 Noen av saksområdene hun mener de to partiene er enige om er styrking av arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping, fattigdomsbekjempelse og begrensing av kommersialisering av attføringssektoren.
DB171007 Pengene skal gå til til å bekjempe fattigdom og økonomiske forskjeller.
DA171007 Noen av saksområdene hun mener de to partiene er enige om er styrking av arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping, fattigdomsbekjempelse og begrensing av kommersialisering av attføringssektoren.
DB171005 oktober åpnet hun Livsstilshuset, hvor hun skal hjelpe andre med å bekjempe blant annet spiseforstyrrelser.
VG171004 Det jobber vi nå sammen med politiet om å bekjempe , sier Hølleland.
DB171002 Den jihad mulla Krekar bekjenner seg til, handler ikke bare om å bekjempe og drepe vantro i Allahs og Islams navn.
AP171001 Erna Solberg vil « bekjempe falske nyheter » ¶
AP171001 - Vi må alle være med på å bekjempe falske nyheter, sa hun i et skriftlig svar til Truls Wickholm ( Ap ) i februar.
AP171001 For meg har muligens de indre demonene vært, og er fortsatt, de vanskeligste å bekjempe .
VG170929 Men denne figuren er en illusjon som må avsløres én gang for alle hvis vi vil bekjempe hets av alle andre figurer.
NL170929 Et moment med denne feiringa i datidens Danmark-Norge mot slutten av oktober i 1617 var utsendelse av flere morallover for å bekjempe befolkningens syndefulle liv og dermed motvirke Guds kollektiv straff overfor en umoralsk og syndefull befolkning.
AP170929 Militsene som styrer i Sabratha, sier de har inngått avtaler med libyske myndigheter om å bekjempe menneskesmuglingen.
AA170929 Selv i dag har de bistått ved å skaffe viktig utstyr til våre soldater i Marawi for å bekjempe terroristene.
VG170928 » Skuespilleren maner i sin melding i sosiale medier til å bekjempe alle former for kreft og gjøre helsetjenester tilgjengelige for alle.
VG170928 Denne resistensen kan i verste fall føre til at legemidler med antibiotika ikke lenger kan brukes for å bekjempe alvorlig sykdom hos dyr og mennesker.
DB170928 » Dette er tilbakemeldinger vi får fra våre ansatte og aktivister som jobber med å bekjempe de mange dødsfall som skjer som følge av Tanzanias restriktive abortlovgivning.
AP170928 Tsjad er en av USAs viktigste partnere for å bekjempe terror i Afrika.
AP170928 Afghanistan vil samarbeide med Pakistan om å bekjempe ekstremisme.
AA170928 Felles erkjennelse av at lensmannskontoret ikke kunne bekjempe og forebygge kriminalitet alene, ble etter hvert viktig for alt det positive som skjedde.
VG170927 - Med president Trumps nylige presentasjon av sin nye strategi for å bekjempe terror og stabilisere Sør-Asia, har Afghanistans varige samarbeid med USA og det internasjonale fellesskapet blitt fornyet og omdirigert, fortalte president Ghani fra talerstolen i New York.
AP170927 Han sier også at « det å angripe en sivil flyplass er en kriminell handling, en terrorhandling, og at det viser hvor viktig det er å bekjempe slike organisasjoner i Afghanistan ».
AA170927 Der heter det at over 1.200 brannfolk er satt inn for å bekjempe flammene.
AA170927 Han sier også at « det å angripe en sivil flyplass er en kriminell handling, en terrorhandling, og at det viser hvor viktig det er å bekjempe slike organisasjoner i Afghanistan ».
VG170926 Over 100 land sluttet seg til å bekjempe praksisen lokalt.
VG170926 Hvordan skal vi med troverdighet bekjempe barneekteskap i andre land når vi tillater det selv ? 18-ÅRSGRENSE : - Unge aktivister i Malawi startet for flere år siden en kampanje for å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.
VG170926 Hvordan skal vi med troverdighet bekjempe barneekteskap i andre land når vi tillater det selv ?
AP170926 Human-Etisk Forbund har lagt seg på en linje der mye av tiden og kreftene går med til å bekjempe kristendommen.
DB170925 - Avtalen er juridisk uforpliktende, men det ligger likevel en forpliktelse ved å skrive under en avtale om å bekjempe matsvinnet.
DB170925 Her har høyrepopulister en lang tradisjon i å sette inn kreftene på å bekjempe hverandre.
AP170925 Det er et stort samfunnsproblem, men avspeiles på ingen måte i ressursene som settes inn for å bekjempe det, sier hun.
AA170925 Sea Guardian er på sin side en operasjon for NATOs tilstedeværelse i Middelhavet og har som mål å overvåke og bekjempe terrorvirksomheter, i tillegg til å styrke kapasiteten i NATOs samarbeidsland.
AA170925 Norge skal delta i en NATO-ledet operasjon for å bekjempe kriminelle virksomheter i Middelhavet.
VG170924 I tillegg kommer det hele tiden gode tiltak for å bekjempe « fake news » og propaganda, sier hun.
DB170923 Om vi kan lære å kjenne tankene til en fremmed, en som er litt ulik oss selv, så kan vi kanskje bygge bruer og bekjempe fremmedfrykt og ignoranse, sier Siring.
DA170923 Hun sier vi må hjelpe flyktninger og migranter i nærområdene, bekjempe menneskesmugling og gjøre noe med årsakene til at de flykter.
DN170922 | Må bli bedre til å bekjempe hvitvasking ¶
DB170922 - Den beskriver en politimann som har gjort det stikk motsatte av hva han skal gjøre - som er å bekjempe kriminalitet, konstaterer han.
DA170922 Samtidig som staten bevilger store beløp for å bekjempe fremmede treslag, gir den tillatelse til å plante ut de samme treslagene.
AP170921 Selv om både USA og Russland ønsker å bekjempe IS og har gjort forsøk på å koordinere og samarbeide, så har de ikke lyktes særlig godt, mener forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ).
AP170921 For Russland har det vært like viktig å stoppe amerikansk regime-endringspolitikk gjennom å sørge for at Assad blir sittende som å bekjempe IS, sier hun.
AP170921 En talsmann for de amerikanske styrkene i Bagdad sier til The Washington Post at deres mål er å bekjempe IS, ikke å ta mest mulig landområder i Syria.
VG170920 Hun mener de siste hendelsene i Italia viser nødvendigheten av alltid å være på vakt, og fremfor alt, å styrke tiltakene for å bekjempe slik vold.
SA170920 - Vi har en god plan for å bekjempe sykdommen, og jeg ser fram til å komme på isen og spille.
DN170920 - Informasjonsdeling er et essensielt verktøy for å bekjempe terror på tvers av landegrenser.
AP170920 | Afghanistan vil samarbeide med Pakistan om å bekjempe ekstremisme ¶
AP170920 President Ashraf Ghani inviterer Pakistan til samtaler om hvordan man kan bekjempe ekstremisme, som følge av USAs nye strategi for Afghanistan.
AP170920 - Det gir oss også en mulighet til å starte samtaler med naboene våre om hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe terror og ekstremisme, sa Ghani, og inviterte Pakistan til et samarbeid.
AP170920 - Vi har en god plan for å bekjempe sykdommen, og jeg ser fram til å komme på isen og spille.
AA170920 Det er fare for at blodet og pengene vi investerer i å bekjempe IS i Irak og Syria ikke vil føre til noe mer enn en symbolsk seier, med mindre vi klarer å slå ned på den virtuelle trusselen.
AA170920 Macron trakk fram utdanning som et middel til å oppnå fred og bekjempe terror.
VG170919 Men istedenfor å konfrontere disse brune miljøene, fokuserer vi heller på å legge all energi i å bekjempe et tøystykke som ikke trenger være en hindring for noe som helst.
VG170919 Han har ledet politiets hardtslående spydspiss mot organisert kriminalitet, men nå viser det seg at han har vært en del av virksomheten han var satt til å bekjempe .
DB170919 Så hvis man tror at ved å innføre forbud mot nikab vil man bekjempe radikal islam, tror jeg at man vil oppnå det stikk motsatte.
DB170919 Men man tenker kanskje ikke på at man bidrar til å skape og opprettholde et fiendebilde som fremmer radikalisering heller enn å bekjempe den.
NL170918 De er vant til å tale med hver sin partistemme og helst bekjempe hverandre.
DB170918 Når Senterpartiet setter klutene til mot Politireformen, unnlater de å prate om hvordan vi skal bekjempe terror med mer samarbeid mellom etterretningstjenester i Europa.
DB170918 Likevel stemte 18,7 prosent av velgerne på et parti som betviler EØS-avtalen og 78 prosent på et parti som setter norske oljeinteresser foran å bekjempe den transnasjonale klimatrusselen.
AP170918 Eirik Jensen var ikke en vanlig politimann, men hadde tvert imot lederstillinger innen de avdelinger i politiet som skulle bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet.
VG170917 Man må ta tak i problemet ved roten : Man må bekjempe ukulturen som går under navnet « æreskultur ».
VG170917 - Terror er en stor utfordring i vår tid, men ved å stå sammen vil vi bekjempe det, sa hun fredag kveld.
DB170917 Han skal også være aktivt tilknyttet arbeidet mot å bekjempe IS.
AP170917 Sjiamuslimske militser har sagt at de ikke vil tillate at Kirkuk blir en del av en kurdisk stat, men Barzani har gjort det klart at folkeavstemningen skal gå sin gang, og at kurderne vil bekjempe alle som forsøker å « endre realitetene i byen ».
AA170917 | Afghanistan vurderer å utstyre 20.000 sivile med våpen for å bekjempe opprørere ¶
VG170916 - Terror er en stor utfordring i vår tid, men ved å stå sammen vil vi bekjempe det, sa hun fredag kveld.
DB170916 I 2010 erklærte Nestlé at ingen av våre produkter skal være knyttet til avskoging, og vi engasjerer oss bredt i fora som jobber for å bekjempe problemet, samtidig som vi også har igangsatt egne initiativ.
DB170916 - Nestlé jobber aktivt for å bekjempe dette i områder med regnskog og myr.
DA170916 Framover bør de bli enda tydeligere på hvordan de skal bekjempe det, sier hun. 6 ) Snakk om integrering ¶
VG170915 LA DEM SPISE KANINER : Venezuelas President Nicolas Maduro har kommet med en ny plan for å bekjempe matmangelen.
VG170915 - Terror er en stor utfordring i vår tid, men ved å stå sammen vil vi bekjempe det, sier hun fredag kveld.
VG170915 For å få slutt på dette, er det ikke nok å bekjempe menneskesmuglingen, mener Avramopoulos.
DB170915 I dag avgjør IOC-kongressen i Lima, Peru sammensetningen av det nye felles organet for å bekjempe svindelen.
AA170915 For å få slutt på dette, er det ikke nok å bekjempe menneskesmuglingen, mener Avramopoulos.
AA170915 For å få slutt på dette, er det ikke nok å bekjempe menneskesmuglingen, mener Avramopoulos.
VG170914 Når hun står ute i skogen på øvelse med Garden og proklamerer sin kjærlighet til Norge er det kanskje med på å bekjempe noen fordommer, sa Moslet til salen.
DN170914 Ved hjelp av lunkent vann skal « Firda Fighter » bekjempe luseproblemet i anleggene til Firda Seafood som er eid av Ola Braanaas.
DB170913 I en årrekke var Fugelli en sentral - og omdiskutert - samfunnsdebattant og samfunnsrefser, som blant annet var opptatt av å fremme forståelse, trygghet og frihet, og av å bekjempe fremmedfrykt og rasisme.
VG170912 Vil bekjempe « ineffektivitet » ¶
VG170912 SV har ført en smalere valgkamp enn ved de foregående valgene, med sterkt fokus på å bekjempe økende økonomiske forskjeller i Norge.
DB170912 Jeg skulle forsvare islam, bekjempe de vantro og etablere et religiøst kalifat, erindrer han i dag.
DB170912 Denne uka var han i Oslo på et lukket seminar, der verdens ledende terrorforskere diskuterte egne funn, og forsøkte å se framover, for å bidra til å bekjempe terrortrusselen verden står overfor fra grupper som al-Qaida og IS.
DB170912 - Det var muslimers plikt å bekjempe de vantro kommunistene, sier Anas.
AA170912 KDPs milits vil trolig miste den militære støtten den i dag får fra Vesten for å bekjempe IS og kan igjen havne i åpen strid PUKs milits.
DN170911 Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DN170911 Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe både forurensing og klimautslipp.
DB170911 Skole og utdanning : Sp vil gi yrkesretting og praktiske fag mer plass i skolen, og vil bekjempe dagens testregime ved å fjerne PISA og endre nasjonale prøver.
DB170911 - Vi vil ha mer målrettede tiltakspakker mot steder med høy arbeidsledighet, sier Lysbakken, som også vil bekjempe sosial dumping, styrke fagbevegelsen, skjerpe straffene for arbeidsrettsbrudd, og få bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv.
DB170911 - Vi vil derfor ha mer tidlig innsats, tilpasset opplæring og bekjempe mobbing.
DB170911 3 hjertesaker : ¶ Bekjempe Forskjells-Norge ¶
DB170911 Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170911 Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170911 Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe både forurensing og klimautslipp.
VG170910 For klarer vi ikke å bekjempe den globale oppvarmingen, blir selv spørsmålet om sykelønn underordnet.
DB170910 ¶ TIL KAMP : Hadia Tajik og Arbeiderpartiet lanserer nå en handlingsplan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DB170910 Overfor Dagbladet lanserer Tajik en seks punkts plan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DB170910 Noe av det første vi skal gjøre etter valget er å iverksatte tiltak for å bekjempe denne kriminaliteten, sier Hadia Tajik, leder av Stortingets justiskomité og nestleder i Arbeiderpartiet.
DB170910 ¶ Krig mot terrorister : Mens verden er opptatt med å bekjempe IS i Syria og Irak, bygger al-Qaida seg opp i skjul, al-Qaida-eksperten Leah Farrall.
AP170910 Men allerede året etter sluttet Saakasjvili i jobben med den begrunnelsen at han systematisk ble hindret i arbeidet med å bekjempe korrupsjon.
AA170910 Men allerede året etter sluttet Saakasjvili i jobben med den begrunnelsen at han systematisk ble hindret i arbeidet med å bekjempe korrupsjon.
VG170909 - For å unngå motstridende forsøk på å bekjempe IS, har koalisjonens overvåkningsfly forlatt luftrommet på forespørsel fra russiske tjenestemenn i forbindelse med deres offensiv mot Deir al-Zor, heter det i en pressemelding fra det amerikanske forsvarsdepartementet.
VG170909 Partiet går løs på arbeidsmiljøloven og gjør for lite for å bekjempe sosial dumping.
DB170909 Den danske regjeringen har nå besluttet å opprette en enhet på tvers av departementene som skal bekjempe falske nyheter og såkalte påvirkningskampanjer fra Russland, opplyser utenriksminister Anders Samuelsen til Politiken.
DA170909 Han har foruten å lage spillefilmer og et utall reklamefilmer brukt hele sitt liv på å bekjempe dumskapen, fascismen og urettferdigheten så vel nasjonalt som internasjonalt.
AP170909 Den danske regjeringen har nå besluttet å opprette en enhet på tvers av departementene som skal bekjempe falske nyheter og såkalte påvirkningskampanjer fra Russland, opplyser utenriksminister Anders Samuelsen til Politiken.
AA170909 Den danske regjeringen har nå besluttet å opprette en enhet på tvers av departementene som skal bekjempe falske nyheter og såkalte påvirkningskampanjer fra Russland, opplyser utenriksminister Anders Samuelsen til Politiken.
AA170909 Vi vil sørge for at skolene har en helsesøster som er tilgjengelig og har tid, nok voksne som kan bekjempe mobbing og bidra til et bedre læringsmiljø og at elevene lærer om psykisk helse på skolen.
VG170908 Den beste måten å bekjempe grooming er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.
NL170908 Og de tenker på norske humanetikere og deres organisasjon som ser ut til å oppfatte sitt oppdrag som det å bekjempe den historiske sammenheng mellom kristendom og norsk kultur - formulert som « norske verdier » av de to politikerne.
DB170908 Khalimov var tidligere medlem av Tadsjikistans elitepoliti som hadde fått spesialopplæring i å bekjempe terrorister i USA, før han i 2015 forsvant og sluttet seg til IS.
DB170908 Den beste måten å bekjempe grooming er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.
AP170908 Khalimov var tidligere medlem av Tadsjikistans elitepoliti som hadde fått spesialopplæring i å bekjempe terrorister i USA, før han i 2015 forsvant og sluttet seg til IS.
AP170908 Bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp.
DB170907 Vi vil bygge mer vei, fjerne eiendomsskatten, bygge ut eldreomsorgen, bekjempe terror og sørge for en streng innvandringspolitikk.
AA170907 Hvis man klarer å skalere prosjektet vil det kunne være med på å bekjempe klimaendringer og skape grønne arbeidsplasser og løse viktige utfordringer for kommende generasjoner, sier kronprins Haakon til NTB.
AA170907 Støtte fra det internasjonale samfunn er fortsatt avgjørende for afghanske styrkers evne til å bekjempe opprøret.
AA170907 Med en væpnet styrke på over 350 000 personer ( forsvar og politi, skjønt det reelle tallet er betydelig lavere ) går en stor del av statens utgifter med til å bekjempe Taliban og andre væpnede grupper.
DA170906 - Det største problemet er at det stadig kommer nye fattige familier som flytter hit, konstaterte Helgheim, som fremhevet at Drammen kommune, til tross for stor barnefattigdom, har satt inn mange gode tiltak for å bekjempe dette.
AP170906 Den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på er å skape arbeidsplasser.
AA170906 4.000 franske soldater og 5.000 soldater fra fem afrikanske land er også på plass i Sahel-regionen, der de skal bekjempe militante islamistgrupper og andre opprørere. ( ©NTB ) ¶
VG170905 Mange ønsket en ny politimodell for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
VG170905 - Nå lager de en moralistisk pakke for å slippe å snakke om sosiale forskjeller og hvordan vi best kan bekjempe de.
DB170905 De skal i første omgang være der i et år for å « bekjempe terrorister ».
DA170905 Disse tre tiltakene er eksempler på hvordan KrF ønsker å bekjempe utenforskap og særlig gjøre noe for lavinntektsfamilier og barn som vokser opp i fattigdom i Norge.
AP170905 » I en senere rapport svarer bare 16 prosent av inspektørene at etatens virkemidler til å bekjempe sosial dumping er gode nok.
AP170905 Da riksrevisor Per-Kristian Foss i en kronikk i Aftenposten i helgen svingte pisken over myndighetenes innsats for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping, ble det enda en stripe over Arbeidstilsynets rygg.
AA170904 Vi har også merket oss myndighetenes manglende vilje til å bekjempe den straffefrihet som rår og til å garantere rettsvesenets uavhengighet.
AA170904 I dag handler det om å kutte utslipp av klimagasser og bekjempe de farlige klimaendringene som utgjør en alvorlig trussel mot framtida vår.
DB170902 Å tro at drakoniske straffer og svekkelse av rettssikkerheten kan bidra til å bekjempe denne type kriminalitet, er bare et politisk tjuvtriks.
AP170902 - Gardermoen er et spesielt objekt, det er store avstander og jeg vurderer det dit hen, sammen med andre, at per i dag er ikke politiet i stand til å effektivt bekjempe en terrortrussel på landets hovedflyplass, sier hovedverneombud Audun Martinsen i Øst politidistrikt til NRK lørdag kveld.
AA170902 - Gardermoen er et spesielt objekt, det er store avstander og jeg vurderer det dit hen, sammen med andre, at per i dag er ikke politiet i stand til å effektivt bekjempe en terrortrussel på landets hovedflyplass, sier hovedverneombud Audun Martinsen i Øst politidistrikt til NRK lørdag kveld.
DB170901 Partilederen poengterer at han også møter velgere som etterlyser en tydelig politikk fra Arbeiderpartiet mot bemanningsbyråene, for å bekjempe bølgen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB170901 - Rødt vil bli en stortingsgruppe som vil sette knallhardt press for å bekjempe de økende forskjellene, få profitørene ut av velferden, samt å rydde opp i arbeidslivskriminaliteten.
DB170901 Etter å ha brukt nesten et helt kapittel på å beskrive hvordan Clintons team brukte mer av sin tid på å bekjempe hverandre enn på å bekjempe motkandidaten konkluderer de lakonisk slik : ¶
DB170901 Etter å ha brukt nesten et helt kapittel på å beskrive hvordan Clintons team brukte mer av sin tid på å bekjempe hverandre enn på å bekjempe motkandidaten konkluderer de lakonisk slik : ¶
DA170901 Tre stikkord for din Groruddalen-politikk ? - Bekjempe sosiale forskjeller ved å forebygge at unge faller utenfor.
VG170831 Å motvirke radikalisering og bekjempe terrorisme må derfor ha høyeste prioritet.
DB170831 Dette er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom og for å styrke integreringen.
DA170831 I sitt første store intervju på 22 sider ( ! ) med magasinet Le Point, som ble publisert i dag, sier Macron at reformen skal bekjempe massearbeidsledigheten som Frankrike har slitt med i « tre tiår ».
VG170830 Vil bekjempe kriminaliteten i Oslo ¶
VG170830 Videre legger hun til at Frp vil bevilge 30 millioner kroner for å bekjempe vold- og kriminalitetsproblematikken som har oppstått i Oslo.
SA170830 Vi har tidligere bedt direktør ved avdelingen for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen, gi råd til hvordan bekjempe hodelus på beste måte.
FV170830 Vi har tidligere bedt direktør ved avdelingen for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen, gi råd til hvordan bekjempe hodelus på beste måte.
BT170830 Vi har tidligere bedt direktør ved avdelingen for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen, gi råd til hvordan bekjempe hodelus på beste måte.
AP170830 Deretter legger hun til at Høyre og Frp har mye felles når det gjelder å bekjempe sosialt press og f.eks. tvangsekteskap og minner om at hun og Høyre har jobbet for å bekjempe det siste i tyve år.
AP170830 tvangsekteskap og minner om at hun og Høyre har jobbet for å bekjempe det siste i tyve år.
AP170830 Alle involverte og de ansvarlige statsrådene har sagt seg enig i at Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV må styrke og koordinere innsatsen bedre for å kunne bekjempe et økende omfang av kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet.
AP170830 Vi har tidligere bedt direktør ved avdelingen for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen, gi råd til hvordan bekjempe hodelus på beste måte.
DN170829 Jonas Gahr Støre og arbeiderpartiet lover en milliard kroner ekstra til å bekjempe kreft.
AP170829 Vi har en Oslomodell for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
VG170828 Han som bor i byen og har jobbet med å bekjempe etniske konflikter er nettopp den type person som vil møte opp for å vise sin motstand mot fascisme.
VG170828 Søndag kveld lanserte justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) det han mente var løsningen for å bekjempe « pedofile monstre » i Norge.
VG170828 Hvor mange millioner LO samlet bruker til å bekjempe regjeringen og de borgerlige, har jeg ikke oversikt over, men det skulle vært interessant å vite, sier Aarset.
DB170828 NINA og Norsk villreinsenter har nå gått ut med en animasjonsfilm som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe .
DB170828 Å bekjempe Taliban militært er nærmest umulig, ikke minst fordi disse afghanske islamistene ofte har stor støtte blant lokalbefolkningen i områdene de kontrollerer.
AP170828 Hovedbegrunnelsen var et ønske om å bekjempe det høye fraværet i den videregående skolen.
AP170828 Hvor mange millioner LO samlet bruker til å bekjempe regjeringen og de borgerlige, har jeg ikke oversikt over, men det skulle vært interessant å vite, sier han.
AA170828 Hvor mange millioner LO samlet bruker til å bekjempe regjeringen og de borgerlige, har jeg ikke oversikt over, men det skulle vært interessant å vite, sier Aarset.
VG170827 - Ja, men handlingsrommet er det samme : Vi er like godt stilt nå som før oljeprisfallet, til tross for at vi har måttet bekjempe oljesmellen og har redusert avkastningsforventningen for fondet fra 4 til 3 prosent.
VG170827 Videre mener han at løsningen for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn er kastrering.
AA170827 Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen.
AA170827 Rikinger : « Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen » skriver Sivert Bjørnstad.
DA170826 Skal vi bekjempe jihadister, kan vi ikke bare se på vold og krigføring.
AA170826 Men vi kan ikke bekjempe terror ved å svekke de samme verdiene som terroristene angriper.
VG170825 Til den italienske versjonen av nettavisen The Local sier han at han ikke er overrasket over Italias evne til å bekjempe terror.
VG170825 Italienske myndigheter har lang erfaring i å bekjempe terrorisme.
DB170825 Denne uka lanserte partiet fire punkter for å bekjempe barnefattigdommen i Norge.
DB170825 For eksempel : « Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking » og « utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk, og bidra til internasjonal avspenning, sikkerhet og stabilitet, varig fred, en friest mulig verdenshandel, økonomisk utvikling og respekt for grunnleggende menneskerettigheter
DA170825 Han går til angrep på en av pilarene i EU, fri flyt av arbeidskraft, for å bekjempe konkurransen fra lavtlønte arbeidere.
DA170825 Emmanuel Macron ( 39 ) vil bekjempe konkurranse fra lavtlønt arbeidskraft.
DA170825 * Bekjempe juks med arbeidskraft fra andre EU-land, og få til et bedre samarbeid om bekjempelse av dette.
AP170825 Å innføre egne kvinnevogner på den berømte « tuben » i London kan bidra til å bekjempe seksuelle overgrep og trakassering, mener Labour-representanten Chris Williamson.
AP170825 - I tillegg til å ha flere vakter på togene, så ville det vært en måte å bekjempe disse angrepene som vi har sett en bekymringsfull vekst av de siste årene, sier han til London-avisen.
VG170824 - Vi gjør det for å sikre seriøsitet, øke organisasjonsgraden og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
SA170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
FV170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
DB170824 Kombinasjonen av sterke følelser og en teologi eller ideologi, som godt kan kalles islamofascistisk, og som forklarer og legitimerer nettopp ressentimentet og dets terroristiske konsekvenser, er vanskelig å bekjempe .
BT170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
AP170824 Den nye instruksen fastslår at « Det er norsk politi som skal bekjempe terror og annen alvorlig kriminalitet i Norge ».
AP170824 Men de 4000 er ikke nok til å bekjempe Taliban og IS, og Trump ønsker derfor bidrag fra allierte og partnere.
AP170824 august et godt bilde av de utfordringene politi og tilsynsmyndighetene står oppe i når vi skal bekjempe kriminelle i arbeidslivet.
AP170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
SA170823 - Det helt overordnede er å bekjempe doping.
DA170823 Under valgkampen i 2016 annonserte Melania Trump at en av hennes hovedfokus som Førstedame vil være å bekjempe nettmobbing.
DA170823 Et av de sterkeste signalene fra Trump er at Pakistan må mer med på laget i å bekjempe Taliban og andre ekstremistgrupper.
BT170823 - Det helt overordnede er å bekjempe doping.
AP170823 Dette er én grunn til at utøvernes objektive ansvar for hva de får i seg i kroppen er et viktig prinsipp når man skal bekjempe doping i toppidretten.
AP170823 - Det helt overordnede er å bekjempe doping.
DN170822 USAs president Donald Trump lanserte mandag det han omtaler som en ny strategi for å bekjempe Taliban i Afghanistan, og han kritiserte i den sammenheng Pakistan.
AA170822 President Donald Trump varslet mandag det han kaller en ny strategi for å bekjempe Taliban i Afghanistan og kom i den anledning med kritikk av Pakistan.
VG170821 Bergens Tidende skriver at det hang en lapp på døren til byens islamske senteret i Ripoll der det stod : « I møte med slik kriminalitet, gjentar vi vårt mål om å bekjempe all terrorisme.
VG170821 Vi må bekjempe dem både med å ta et oppgjør med deres verdier, og begrense deres mulighet til å leve frie liv i våre samfunn.
VG170821 Dette er personer som misbruker våre samfunn og rettigheter for å bekjempe alt vi tror på.
VG170821 Jeg hadde holdt hundrevis slike foredrag, og da innså jeg at jeg måtte engasjere meg politisk for å bekjempe korrupsjon og de store globale selskapene som også har gått i allianse med enkeltland for å oppnå fordeler.
VG170820 Rapporten fra Stockholm omtaler det nedslående faktum at mange hundre millioner kroner har blitt investert for å bekjempe æreskultur, uten nevneverdige resultater.
VG170820 På det strategiske nivået om å bekjempe terrorisme og Taliban står vi sammen med USA og Vesten.
VG170820 I slutten av juni ble USA og India enige om å stå sammen for å bekjempe terrorisme.
DB170820 Vi må fortsatt stå opp for de norske verdiene, og bekjempe tvangsekteskap, kvinneundertrykking, religionstvang, moralpoliti og alle andre tendenser i samfunnet som går på tvers av de verdiene vi er glade i.
VG170819 VIL HA TVERRFAGLIG SAMARBEID : Janne Birgitta Stømner vil bekjempe volden blandt unge gjennom tverrfaglig samarbeid.
VG170819 - Alt handler om radikalisering i dag, og når politikerne kun jobber for å bekjempe radikalisering i Europa, glemmer de fort hva som skjer på Holmlia eller Grorud, understreker han.
DB170819 Forsvaret har også siden 2002 deltatt i internasjonale operasjoner både i Afghanistan, Jordan, Irak og Mali for å bekjempe terror.
DB170819 Det er uforståelig at vi ser et rekrutteringsgrunnlag for terrorisme i våre samfunn og det er viktig å bekjempe hat og ekstremisme både her hjemme og internasjonalt, sier Brende.
DB170819 Bekjempe hat og ekstremisme ¶
AP170819 Det er mulig å bekjempe fattigdom, men oppskriften er en annen enn det som har preget vestlig bistand.
VG170818 Ikke fordi de skal slås i hartkorn med mordere og voldsmenn, men fordi de er en del av det samfunnet som terroristene vil ramme, og kan hjelpe til med å bekjempe dem.
FV170818 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom.
SA170817 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom.
DB170817 Grunnen til at India har innført 20-ukersgrensa, er at myndighetene vil bekjempe skjevheten i kjønnsfordelingen.
DA170817 Dette er et av tre konkrete tiltak finansministeren foreslår for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DA170817 Ap-leder Jonas Gahr Støre selger seg ut av to byggeprosjekter i Oslo, som følge av avsløringer om at de benytter seg av arbeidsavtaler Ap-lederen ønsker å bekjempe .
BT170817 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom.
AP170817 Selv FNs generalsekretær António Guterres og en rekke av USAs allierte har tatt til orde for å bekjempe fremmedfrykt og rasisme i USA.
AP170817 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom.
AA170817 Selv FNs generalsekretær António Guterres har tatt til orde for å bekjempe fremmedfrykt og rasisme i USA.
AA170817 Dette er et av tre konkrete tiltak finansministeren foreslår for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
VG170816 | Inga Marte Thorkildsen : Regjeringen har nedprioritert tiltak for å bekjempe partnervold ¶
DB170816 Bekjempe menneskehandel i Europa.
DB170816 Det er ikke deg jeg vil endre eller bli kvitt, det er sykdommen din jeg vil bekjempe og hjelpe deg med - kun fordi du er mitt medmenneske.
AA170816 Kura er også medlem i borgerverngruppen, som er opprettet for å bekjempe militante islamister.
VG170815 PAKKEFORLØP : Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinnene som har bestilt undersøkelsen, mener de høye tallene viser at det må settes inn langt flere tiltak for å bekjempe partnervold.
VG170815 ALVORLIG : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser tiltak både på kort og langt sikt for å bekjempe den høye volden mot kvinner som ikke går ned.
VG170815 Da Trump skulle kommentere drapet på ettermiddagen ble han igjen veldig vag på hvem som hadde stått bak, og sa at man måtte bekjempe « hatet, fordommene og volden fra mange hold ».
DA170815 Statsminister Erna Solberg har gjentatte ganger i løpet av valgkampen blitt utfordret på hva hennes regjering har gjort for å bekjempe utenforskap de siste fire årene.
AP170815 Kura er også medlem i borgerverngruppen, som er opprettet for å bekjempe militante islamister.
AA170815 Modi ba inderne gå sammen om å bekjempe terrorisme, kastesystemet og konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper.
AA170815 Hun snakket om det vi faktisk alle vil bekjempe , nemlig at innvandrermiljøer kan lukke seg på en måte som gjør at de som bor der og lever der, ikke får frihetene sine.
VG170814 Dette har vi gjort fordi utdanning er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom.
DA170814 Det å bekjempe forskjeller i samfunnet er en viktig oppgave SV tar med størst alvor.
AP170814 - Det mest effektive tiltaket for å bekjempe barnefattigdom er å heve barnetrygden, både til barnefamilier generelt og ekstra høye satser for enslige forsørgere og foreldre med flere enn tre barn, sier hun.
VG170813 Politiet gjør en heroisk innsats for å prøve å bekjempe denne kriminelle virksomheten som nå har eskalert til et livsfarlig nivå.
VG170812 - Tiltakene kommer til å gjøre det lettere å få sommerjobb og bekjempe den totale arbeidsledigheten blant unge.
VG170811 Vi må bekjempe dem når kulene flyr som de gjør nå, sier Odenses borgermester Peter Rahbæk Juel, ifølge NTB.
VG170811 Regjeringen har dessuten besluttet at Forsvaret skal hjelpe politiet med å bekjempe bandene, ifølge avisen Politiken.
VG170811 Justisministeren kommer fredag med en liste over tolv initiativer som skal hjelpe å bekjempe gjengene.
VG170811 Det er i deres hus det brenner og det er bare de selv som kan bekjempe flammene.
DB170811 Vi må holde oss oppdatert, vite hva som rører seg og hvilke metoder som virker for å bekjempe disse kreftene.
DB170811 Regjeringen har styrket PST slik at vi mer effektivt kan bekjempe ekstremisme.
DB170811 Det er et særlig ansvar for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) å bekjempe en slik utvikling og å avverge voldsbruk.
DB170811 - Vi må vite hva som rører seg og hvilke metoder som virker for å bekjempe disse kreftene, skriver statsminister Erna Solberg.
AP170811 Vi må bekjempe dem når kulene flyr som de gjør nå, sier Odenses borgermester Peter Rahbæk Juel.
AP170811 « Istedenfor å blande seg inn i norsk valgkamp vil jeg oppfordre Amnesty å heller bruke tid og penger på å bekjempe fremveksten av antidemokratiske krefter i Norge.
AP170811 - Hvis målet er å bekjempe bruken av steining, halshugging, pisking, diskriminering av kvinner og henrettelser av barn så vet alle at det sterkeste kortet er business, sier Ekeløve-Slydal.
AA170811 Vi må bekjempe dem når kulene flyr som de gjør nå, sier Odenses borgermester Peter Rahbæk Juel.
SA170810 Fem spørsmål og svar om veggedyr og hvordan bekjempe dem.
DA170810 For å bekjempe disse gruppene er det viktig å forstå hva bevegelsen er, mener Ravndal.
DA170810 Det er viktig å følge med på dem og finne ut av hva de mener for å kunne bekjempe det, sier Bjørgo.
AP170810 Kampen mot ekstremisme og terrorisme kan ikke vinnes uten å bekjempe den hatefulle ideologien IS og andre terrororganisasjoner forfekter.
AP170810 Fem spørsmål og svar om veggedyr og hvordan bekjempe dem.
VG170809 REAGERTE PÅ KORRUPSJON : Barack Obama, senior, prøvde å bekjempe korrupsjon i Kenyas statsadministrasjon, men kom til kort.
VG170809 Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter, skriver Hareide.
DB170809 - Hvis vi lykkes bedre slik at kvinnene kommer ut i arbeidslivet, vet vi at det vil være viktig blant annet for å bekjempe fattigdom som er knyttet opp mot innvandring.
DB170809 Professoren vet tydeligvis ikke at 2,5 millioner kvinner og menn fra dagens Pakistan og India, inkludert TV 2-reporter Kadafi Zamans bestefar, meldte seg som frivillige til British Indian Army for å bekjempe Hitler og nazismen.
DA170809 Men det viktigste grepet for å bekjempe klimaendringene er å passe på å stemme til høsten, mener Ismail.
DA170809 Men det viktigste grepet for å bekjempe klimaendringene er å passe på å stemme til høsten, mener Ismail.
VG170808 Les også : Zuckerberg donerer milliarder til å bekjempe sykdom ¶
VG170808 Her tok til og med daværende FNs generalsekretær Kofi Annan til ordet for å bekjempe islamofobi og andre former for rasediskriminering.
DN170808 - Vi gjør en god jobb for å bekjempe forskjeller.
DB170808 For Frp-erne i hovedstaden var det åpenbart at statsråden skulle stå øverst, og ethvert forsøk på å bekjempe det var illojalt mot partiet », skriver forfatteren.
VG170807 Her fortsetter Jon å forsøke å overtale Daenerys til å hjelpe ham og Nord med å bekjempe Hvitvandrerne, mens Daenerys fortsetter å prøve å få Jon til å anerkjenne henne som sin dronning.
DB170807 Grunnen til at India har innført 20-ukersgrensa, er at myndighetene vil bekjempe skjevheten i kjønnsfordelingen.
AP170805 - Ungdommene her etterlyser samhold og dialog for å kunne bekjempe radikalisering i egne rekker.
VG170804 Norske Henry Storm er full av pågangsmot når han reiser til Østfronten for å bekjempe bolsjevismen.
DB170804 Jeg kan forsikre dere om at vårt nye mannskap vil bekjempe doping, og at det som skjedde aldri vil skje igjen.
DB170804 Målet med arrangementet er å utruste ungdommene med teologiske argumenter for å bekjempe ekstremisme, ifølge Hamza Ansari, en av initiativtakerne.
DB170804 Og ikke minst kan man styrke en omseggripende følelse av rebelsk rettferdighet i å bekjempe mediehusenes tilbakeholdenhet, forstått som sensur.
AP170803 Ordfører Frank Jensen ber politiet i København sette inn ekstratiltak for å bekjempe gjengkriminaliteten som har eskalert i løpet av sommeren.
VG170802 Hauglie legger til at Høyre har et godt samarbeid med LO om både å skape flere arbeidsplasser og bekjempe arbeidslivskriminalitet, og at de ønsker å fortsette med det.
DB170802 Kan bekjempe fattigdom ¶
DB170802 Resultatet er at Høyre og Frp i statsbudsjettene årlig har kuttet til svake grupper, og ikke har satt av tilstrekkelig penger til kommuner, helse og tiltak for å bekjempe ledigheten.
DA170802 De har gjerne et godt renommé, og deres forsøk på å bekjempe ekstremistene blir da en del av deres helt egne maktkamp om det offentlige rom, sier Adly. | 56-åring dømt for innsidehandel ¶
AA170802 Dersom lite eller ingenting gjøres for å bekjempe klimaendringene, spår forskerne at våtkuletemperaturen vil nærme seg denne overlevelsesterskelen i det meste av Sør-Asia før århundret er omme, og overstige den enkelte steder.
VG170801 UT MOT HØYREEKSTREME : Hadia Tajik peker på tre punkter politikerne kan gjøre for å få bukt med høyreekstremisme, men sier samtidig at å bekjempe ekstreme ideologiserer noe alle må bidra på.
DB170801 Marthe har hele tiden slåss for å bekjempe kreften.
DB170801 ¶ MER PENGER : Hadia Tajik, leder av justiskomiteen på Stortinget, sier Ap vil gi mer penger til å bekjempe høyreekstreme miljøer.
DA170801 I USA er det behov for å vise anti-russiske holdninger og bekjempe det de ser på som Russlands reaksjonære regime, sier Russland forsker Rowe.
AA170801 | Ap vil gi mer penger til å bekjempe høyreekstreme miljøer ¶
SA170731 En målsetting er å forebygge og bekjempe kriminalitet.
NL170731 Samtidig understreker nazist-marsjen gjennom bygatene i Kristiansand hvorfor vi må anstrenge oss til det ytterste for å bekjempe glemsel og historieløshet.
DA170731 Ifølge 37-årige Armo, som har kjempet for menneskerettigheter og demokrati i Palestina i flere år, har hans folk nå funnet ut hvordan en kan bekjempe Israels mektige militære overtak - gjennom en fredelig folkeprotest.
AP170731 Derimot understreket han at de to landene har potensial til å samarbeide på en rekke områder : Syria og kampen mot terrororganisasjonen Den islamske staten ( IS ), hindre spredningen av masseødeleggelsesvåpen, stoppe illegal innvandring og bekjempe organisert kriminalitet og terrorisme.
AP170731 En målsetting er å forebygge og bekjempe kriminalitet.
DB170730 Ungarns statsminister Viktor Orbán hevder ifølge NTB at loven har til hensikt å sikre økt innsyn og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
DB170730 USAs satsing på området ses også i sammenheng med økt satsing på å bekjempe russiske hackere, etter at etterretningen fant at Russland manipulerte fjoråretspresidentvalg i Donald Trumps favør.
DN170729 | Skal bekjempe Trump med populisme ¶
DB170729 - I regjeringens politiske plattform er det nedfelt at vi vil omstrukturere norsk politi for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.
DB170729 Staten er pålagt å bekjempe familievold og ved tilfeller av kvinnemishandling sørge for et trygt oppholdssted for offeret.
DB170729 Menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene skal inn i skolepensum for å spre bevisstgjøring om hva slags rettigheter borgerne har i det unge demokratiet og for å bekjempe gamle fordommer.
DA170729 - Bærekraftmålene handler om å bekjempe fattigdom, gi muligheter til alle og ta vare på jorden vår.
AP170729 Norsk bistand bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, til å gi barn utdanning og fremtidsmuligheter, til å bekjempe pandemier og bekjempe barnedødelighet, til å sikre vaksinasjonsprogrammer og til å skape arbeidsplasser.
AP170729 Norsk bistand bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, til å gi barn utdanning og fremtidsmuligheter, til å bekjempe pandemier og bekjempe barnedødelighet, til å sikre vaksinasjonsprogrammer og til å skape arbeidsplasser.
DB170728 Italias statsminister kalte i går inn sine ministere for å diskutere en plan om å sende italienske krigsskip inn i libysk farvann for å bekjempe menneskesmuglere, melder The New York Times.
DB170728 Arbeidet pågår i flere departementer og koordineres gjennom en egen tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom.
DB170728 Å bruke ressurser på å bekjempe all bruk, når det store flertall av brukere aldri utvikler et rusproblem, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil til livs : rusavhengighet og skader knyttet til rus i samfunnet.
DB170728 Å bruke ressurser på å bekjempe all bruk, når det store flertall av brukere aldri utvikler et rusproblem, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil til livs : rusavhengighet og skader knyttet til rus i samfunnet.
AA170728 Det at libyske myndigheter ber om assistanse og samarbeid for å bekjempe menneskesmugling er viktig, sier Gentiloni.
VG170727 Men hennes egen regjering går nå langt i å skyte ned viktige deler av mål nummer en, som er å bekjempe fattigdom.
VG170727 Hareide peker også på økt barnetrygd som et effektivt verktøy for å bekjempe barnefattigdom.
VG170727 - Økt barnetrygd og god tilgang til barnehageplasser helt avgjørende for å bekjempe fattigdom blant barn.
DB170727 Det er dårlig ressursutnyttelse ikke å utnytte den kompetansen og de ressursene som ligger i PU på disse områdene, og det er vanskelig å se at ikke alle gode krefter burde være med å bekjempe så alvorlig kriminalitet.
DB170727 Det stemmer at Russland er invitert inn til å bekjempe terrorisme i Syria av landets regjering, men det er ikke det samme som å si at alt Russland foretar seg er « lovlig ».
DB170727 I tillegg mener de at regjeringen ikke har gitt nok til å bekjempe arbeidsledigheten - så altså mer tiltakspakker.
AA170727 Saakasjvili sier på Facebook at han er kjent med beslutningen og mener at han nå blir offer for de samme ukrainske byråkratene han støtte mot under sitt arbeid med å bekjempe korrupsjon i Ukraina.
AA170727 Men allerede året etter sluttet Saakasjvili i jobben med den begrunnelsen av han systematisk ble hindret i arbeidet med å bekjempe korrupsjon.
VG170726 Det faller derfor naturlig at det neste steget er å iverksette konkrete tiltak for å forebygge og bekjempe ekstremisme.
VG170726 Det faller derfor naturlig at det neste steget er å iverksette konkrete tiltak for å forebygge og bekjempe ekstremisme, skriver kronikkforfatteren.
VG170726 Les også : Zuckerberg donerer milliarder til å bekjempe sykdom ¶
DN170726 Formålet med avtalen er å bekjempe terror og annen internasjonal kriminalitet. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170726 Innenriksminister Gérard Collomb kunngjorde tirsdag kveld bestillingen av seks ekstra vannbombere for å bekjempe skogbrannen, skriver franske Le Monde.
DB170726 Hundrevis av brannmenn jobber med å bekjempe brannene.
DA170726 Det skal dyrkes, og du må være med å bekjempe ugress.
DA170726 Det skal dyrkes, og du må være med å bekjempe ugress.
AA170726 4.000 franske soldater og 5.000 soldater fra fem afrikanske land er også på plass i Sahel-regionen, der de skal bekjempe militante islamistgrupper og andre opprørere. ( ©NTB ) ¶ | 48 drept i bakholdsangrep i Nigeria ¶
AA170726 Formålet med avtalen er å bekjempe terror og annen internasjonal kriminalitet. ( ©NTB ) ¶
VG170725 Republikanerne har lovet å bekjempe demokratenes helsereform, det såkalte « obamacare » de siste syv årene, og en omfattende helsereform var et av Trumps viktigste valgkampløfter.
DN170725 Dette er våpen som angivelig skal sette Taliban i stand til å bekjempe IS, men de skal også bli brukt mot rivaliserende Taliban-grupper. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170725 Det vi vet, er at den lovede frelseren skal ha blitt født « et sted blant røyk og salt », under « en blødende stjerne », og at han eller hun skal trekke et brennende sverd fra ilden, for å bekjempe mørket, samt vekke drager av stein.
DB170725 Jeg vil forebygge rasisme og diskriminering og bekjempe institusjonalisert rasisme som viser seg i folks hverdager.
VG170724 Dermed er det landets sikkerhetsstyrker som har ansvaret for å hindre angrep og bekjempe opprørsgruppen Taliban og nå også IS.
VG170724 « Den eneste måten vi kan stoppet dette på, den eneste måten vi redder landet og vår frihet på, er å bekjempe denne volden av løgner med en knyttneve av sannhet.
VG170724 Det er ikke godt å si hvordan enkelte mennesker vil tolke det å bekjempe noe med en « knyttneve ».
DB170724 - IS og organisasjonens tilhengere har forårsaket smerte og lidelse verden over, men hvis vi ikke forstår hvorfor våre yngste menn og kvinner velger å gi opp livene sine, hvordan kan vi noensinne håpe på å bekjempe dette, har Kominsky uttalt til Variety.
DB170724 Sist de satt i regjering lovte de å bekjempe fattigdom.
DB170724 Også SV vet at det å bekjempe fattigdom er et sammensatt problem.
AA170724 Dermed er det landets sikkerhetsstyrker som har ansvaret for å hindre angrep og bekjempe opprørsgruppen Taliban og nå også IS.
AA170724 Dermed er det landets sikkerhetsstyrker som har ansvaret for å hindre angrep og bekjempe opprørsgruppen Taliban og nå også IS.
AA170724 Politiet trenger nye måter å arbeide på for effektivt å bekjempe ny komplisert kriminalitet, for eksempel på nettet.
AA170724 Vi må jobbe med forebygging og integrering slik at hat ikke får vokse i mennesker, slik at tapere får nye muligheter, slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre.
VG170723 Det har tatt tid å bekjempe sykdommen, og også i år er det gjort et positivt funn.
VG170722 Hvis de vil bekjempe rasisme bør de være i stand til å hoppe inn og takle det.
VG170722 - Å bekjempe rasisme og diskriminering i fotballen er en av de viktigste prioritetene i vår organisasjon.
VG170722 Bekjempelsen av de to største kriminelle markedene på det mørke nettet gjennomført av amerikanske og europeiske myndigheter viser viktigheten og nødvendigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe kriminalitet, sier han.
VG170721 Derfor er det et fellessamfunnsansvar, både på grasrot- og myndighetsnivå, å bekjempe hat, hets og angrep mot muslimer og alle andre minoriteter.
AA170721 Pentagon holder tilbake over 400 millioner kroner i militærhjelp til Pakistan, som anklages for ikke å gjøre nok for å bekjempe Haqqani-nettverket.
DN170719 Det nøyaktige innholdet i den nye kravlisten Saudi-Arabia, De forente arabiske emiratene, Egypt og Bahrain har lagt fram er ikke kjent, men det dreier seg om tiltak for å bekjempe terror.
DB170719 Å væpne såkalte moderate opprørere for at de på sikt skulle bekjempe Syrias Bashar al-Assad og hans regime var en sentral del av Obama-administrasjonens Syria-politikk fra 2013.
DB170719 USAs president, Donald Trump, har bestemt å avslutte det hemmelige CIA-programmet for å bevæpne opprørere i Syria, som vil bekjempe Bashar al-Assad og hans regime, skriver The Washington Post i kveld.
DB170719 Men om vi virkelig skal bekjempe forskjeller er det ingen vei utenom erkjennelsen av at ulikhet handler om skeivfordeling av ressurser.
DB170719 Det er ikke fordi de ser på Høyres politikk som den beste måten å bekjempe forskjeller på, at en rekke av landets milliardærer bidrar med store summer til høyrepartienes valgkamper.
VG170718 * 1 Amnesty International har ropt varsko om at behandlingen av voldtektssaker er en kjønnsbasert diskriminering som staten har et ansvar for å forebygge og bekjempe . * 1 Norge har fortsatt ikke implementert Europarådets artikkel 36 i konvensjonen for bekjempelse av vold mot kvinner : ¶
DN170718 Mediekonkurrenter går sammen for å bekjempe falske nyheter ¶
DB170718 Den nye versjonen av Trines matblogg vil også tilby en funksjon som går rett inn i trenden som fokuserer på å bekjempe matsvinn : ¶
DB170718 - Jeg er glad for at det fokuseres på å bekjempe matsvinn, og dette er mitt lille bidrag.
DA170718 Vi ser flere eksempler på at kommuner og frivillige tar grep for å bekjempe ensomhet blant eldre.
AA170718 Rundt 400 brannmenn prøvde å bekjempe brannen, hjulpet av mer enn hundre soldater og brannslukkingsfly.
AA170718 Rundt 400 brannmenn prøvde å bekjempe brannen, hjulpet av mer enn hundre soldater og brannslukkingsfly.
AA170718 Å bekjempe barnefattigdom handler om å bryte den onde sirkelen.
VG170717 Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter.
VG170716 Tilgang til jobber med gode arbeids- og lønnsvilkår er avgjørende for å bekjempe fattigdom.
VG170716 Det er ikke enkelt å bekjempe fattigdom og bidra til utvikling.
DA170716 Vi kan ikke bekjempe høyreekstremisme med stillhet, sier han, og forteller at det var grunnen til at « Den andre siden av håpet » ble laget som en tragikomedie.
AA170716 Samtidig viser hun til at Tyrkia og Tyskland har felles interesse av å bekjempe IS, og at de to landene derfor, som NATO-medlemmer, må fortsette å samarbeide.
AA170714 Likevel sa han at de var enige om å bekjempe den globale trusselen, mens Trump antydet at " noe " kunne skje med USAs holdning til Parisavtalen.
VG170713 Kommentar Angrepet på den franske nasjonaldagen for ett år siden var en ny taktikk fra dem som hater våre verdier - og det krever en ny taktikk fra dem som skal bekjempe dem.
VG170713 Angrepet på den franske nasjonaldagen for ett år siden var en ny taktikk fra dem som hater våre verdier - og det krever en ny taktikk fra dem som skal bekjempe dem.
AA170713 De politiske samtalene mellom Trump og Macron ventes først og fremst å handle om den felles innsatsen for å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS i Irak og Syria.
AA170713 Det offisielle formålet var å fjerne døde trær og bekjempe en invasjon av barkebiller.
AA170713 Det offisielle formålet var å fjerne døde trær og bekjempe en invasjon av barkebiller.
DB170712 Partileder Trine Skei Grande går til valg på å bekjempe skjult lobbyisme.
DB170712 - Det finnes bare en måte å bekjempe sånt som dette på, og det er åpenhet.
NL170711 Til sjuende og sist er den enkle logikken at det koster mer å ikke bekjempe klimaendringene enn å gjøre det.
DA170710 Vi mener at forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktige tiltak for å bekjempe fattigdom.
DA170710 Venstres førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.
DN170709 Merkel gjorde det imidlertid klart på sin pressekonferanse i etterkant av møtet at landene er enige om at markeder skal holdes åpne og at de ønsker å bekjempe proteksjonisme.
DN170709 I delen av slutterklæringen som omhandler handel, er landene blitt enige om å bekjempe proteksjonisme.
DB170709 Regjeringsstyrkene har hatt støtte fra forskjellige sjiamuslimske militsgrupper og av de kurdiske styrkene i Nord-Irak, samt flystøtte fra USA og andre land i koalisjonen for å bekjempe IS.
AA170709 Regjeringsstyrkene har hatt støtte fra forskjellige sjiamuslimske militsgrupper og av de kurdiske styrkene i Nord-Irak, samt flystøtte fra USA og andre land i koalisjonen for å bekjempe IS.
AA170709 Regjeringsstyrkene har hatt støtte fra forskjellige sjiamuslimske militsgrupper og av de kurdiske styrkene i Nord-Irak, samt flystøtte fra USA og andre land i koalisjonen for å bekjempe IS.
VG170708 Mens Angela Merkel fremsnakket internasjonal handel, og Justin Trudeau og Theresa May snakket varmt om å bekjempe klimaendringene, holdt én person sine tanker for seg selv.
SA170708 I regjeringens Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( 2014 - 2017 ) blir det sagt at det skal gis informasjon til barn og unge om seksuelle overgrep.
NL170708 Vi må jobbe med forebygging og integrering slik at hat ikke får vokse i mennesker, slik at tapere får nye muligheter, slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre.
DN170708 Kilder med nær kontakt til forhandlingene sier at G20-medlemmene har kommet fram til et kompromiss med USA om å bekjempe proteksjonisme i verdenshandelen, samtidig som land skal ha rett til å beskytte sine markeder.
DB170708 På G20-toppmøtet er det likevel enighet om en formulering der landene lover å « fortsette å bekjempe proteksjonisme ».
AP170708 USA gikk med på å inkludere en setning som sier at landene skal « bekjempe proteksjonisme », men dette ble balansert ut med at det også står at de skal bekjempe « urettferdig handelspraksis » og at landene « anerkjenner rollen til legitime defensive handelsregulerende instrumenter ».
AP170708 USA gikk med på å inkludere en setning som sier at landene skal « bekjempe proteksjonisme », men dette ble balansert ut med at det også står at de skal bekjempe « urettferdig handelspraksis » og at landene « anerkjenner rollen til legitime defensive handelsregulerende instrumenter ».
AA170708 På G20-toppmøtet er det likevel enighet om en formulering der landene lover å « fortsette å bekjempe proteksjonisme ». ( ©NTB ) ¶
DB170707 Men Trump sa også at han er for ren energi, og at han ønsker å bekjempe forurensning, opplyser en kilde med kjennskap til diskusjonene på toppmøtet.
DB170707 Det er planlagt at G20-toppene skal diskutere arbeidet med å bekjempe klimaendringene fra klokka 15.30 til klokka 17.00.
DB170707 En generasjon yngre irakere som nå tjener penger på å bekjempe IS, men som nå begynner å få egne ambisjoner om makt », skriver The Economist i en kommentar.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser, bekjempe forskjeller og frafallet i skolen, handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser, bekjempe forskjeller og frafallet i skolen, handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
AP170707 Vi skal legge frem en gjennomtenkt tiltakspakke for et mer seriøst arbeidsliv og bekjempe useriøse tilstander, særlig i byggebransjen, sier Støre - som varsler at han mener samarbeidet i arbeidslivet må styrkes.
AA170707 Men Trump sa også at han er for ren energi, og at han ønsker å bekjempe forurensning, opplyser en kilde med kjennskap til diskusjonene på toppmøtet.
AA170707 Det er planlagt at G20-toppene skal diskutere arbeidet med å bekjempe klimaendringene fra klokka 15.30 til klokka 17.00.
AA170707 For å bekjempe terror er vi avhengig av etterretningssamarbeid og tilgang til store datamengder.
DN170706 Frydenberg peker på at flere tiltak allerede er iverksatt for å bedre vannkvaliteten ved revet, hindre forurensing fra landbruket og bekjempe en type sjøstjerner som spiser koraller.
AA170706 Frydenberg peker på at flere tiltak allerede er iverksatt for å bedre vannkvaliteten ved revet, hindre forurensing fra landbruket og bekjempe en type sjøstjerner som spiser koraller.
DA170705 - Forbrukerne har også et ansvar for å bekjempe svart økonomi.
VG170704 Utviklingsfondet jobber med langsiktig hjelp til land for å bekjempe sult og fattigdom.
VG170704 Vi må jobbe med forebygging og integrering slik at hat ikke får vokse i mennesker, slik at tapere får nye muligheter, slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre.
VG170704 Slik at tapere får nye muligheter, og slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre.
DA170704 Russland og USA har en felles interesse i å bekjempe IS, og landene har tidligere kommet seg gjennom vanskelige perioder med trusler om samarbeidsbrudd.
BT170704 Hvis regjeringen ønsker å bekjempe fattigdom, er det nok av steder å hente midlene fra, både til unge og gamle. | « Havnesjefen » burde vært avlivet for lengst ¶
AP170704 Han har signalisert at han vil samarbeide om atomnedrustning og for å bekjempe internasjonal terrorisme, skriver Reuters.
AA170704 Onsdag morgen lanseres Faktisk.no, som skal drive faktasjekk og bekjempe falske og oppdiktede historier i Norge.
VG170703 Når myndigheter bestemmer seg for å bekjempe slaveri, vil de på samme tid bekjempe andre brudd på menneskerettigheter, som organisert kriminalitet og migrasjonsutfordringer.
VG170703 Når myndigheter bestemmer seg for å bekjempe slaveri, vil de på samme tid bekjempe andre brudd på menneskerettigheter, som organisert kriminalitet og migrasjonsutfordringer.
VG170703 Et land som står for fred og likhet, som bryr seg om enkeltindividet, og som gir penger for å bekjempe slaveri globalt.
VG170703 Les også : Slik vil regjeringen bekjempe haterne ¶
NL170703 Norge har basert seg på å bruke ulike rakettsystemer til å bekjempe stridsvogner.
NL170703 En av de få effektive måtene å bekjempe fiendtlige stridsvogner utstyrt med aktive beskyttelsessystemer, er med direkteskytende stridsvognkanoner.
SA170702 Når det gjelder å bekjempe arbeidsledighet har 38 prosent størst tillit til Ap, mens 24 prosent stoler mest på Høyre.
NL170630 ¶ UENIGE : Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet.
NL170630 | Å bekjempe forskjeller ¶
NL170630 Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet.
NL170630 Det vil lønne seg for folk flest og samfunnet som helhet å bekjempe tendensene til økte forskjeller.
DB170630 Her har rundt 20 store nordiske byer gått sammen for å dele erfaringer og utvikle nye initiativ for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme - og fremme trygghet og inkludering.
DB170630 For å bekjempe terrorisme er det grunnleggende å forebygge utvikling av ekstrem radikalisering som gjør noen villige og i stand til å begå terrorhandlinger.
DB170630 En viktig nøkkel for å bekjempe terror i Norden er samarbeid.
DB170630 Men viktigere enn dette, de gir også sin årlige almisse, zakat - som utgjør 2,5 % av årlig overskudd - for å bekjempe fattigdom og for å bidra til mer verdige liv.
AP170630 Både Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs John Kerry var for et par år siden tålmodige i arbeidet for å finne en felles løsning for å bekjempe IS i Syria.
AP170630 Både Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs John Kerry var for et par år siden tålmodige i arbeidet for å finne en felles løsning for å bekjempe IS i Syria.
VG170629 Det innebærer store fristelser til å bruke bistand til å løse andre oppgaver enn å bekjempe fattigdom.
VG170629 | Slik vil regjeringen bekjempe nulltimerskontrakter ¶
DN170629 Arbeid til alle, ryddige forhold i arbeidslivet og sterke velferdsordninger er det viktigste for å bekjempe disse forskjellene, skriver Gahr Støre.
VG170628 Vi må imidlertid fortsette å bekjempe fattigdom, å legge til rette for at folk kan komme seg ut av en vanskelig situasjon.
VG170628 Selv det å bekjempe terrorister var det siste jeg tenkte på.
SA170628 | Russland etterlyser internasjonalt samarbeid for å bekjempe hackervirus ¶
DN170628 I 2003 etablerte USA militærbasen Camp Lemonnier som sitt hovedsete i Afrika til å bekjempe terror.
DB170628 Vi er imot antisemittisme, vi tolererer det ikke og vi vil bekjempe det.
BT170628 For å bekjempe terrorens livsvilkår trengs mer enn overvåking.
BT170628 For å bekjempe terror må en også forstå hva som rører seg inne i et land.
AP170628 - Etablering av Nasjonalt cyberkriminalitetssenter er en omfattende oppgave og et langsiktig mål, som også er del av Justisdepartementet sin strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet, sier justisminister Per Willy Amundsen til Politiforum.
AP170628 - Etablering av Nasjonalt cyberkriminalitetssenter er en omfattende oppgave og et langsiktig mål, som også er del av Justisdepartementet sin strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet, sier justisminister Per Willy Amundsen til Politiforum.
AA170628 | Russland etterlyser internasjonalt samarbeid for å bekjempe hackervirus ¶
AA170628 Talsperson for Russlands president Vladimir Putin sier at hackerangrepet igjen viser at det trengs et internasjonalt samarbeid for å bekjempe datakriminalitet.
SA170627 For meg virker det som om noen tror man kan bekjempe intoleranse og hat med makt.
DB170627 - Denne listen bekrefter hva Qatar har sagt fra starten : Den ulovlige blokaden har ikke noe med å bekjempe terrorisme å gjøre.
BT170627 Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil : Rusavhengighet og skader i samfunnet.
BT170627 Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil : Rusavhengighet og skader i samfunnet.
BT170627 Politiet kan nå bekjempe terror gjennom bruk av skjult dataavlesning.
DB170626 Neste oppgave er å bekjempe det dette bildet på utmerket vis illustrerer, og fravriste FrP både regjeringsmakten og sitt klamme, grådige grep rundt det norske flagget.
DA170626 - Narkotikatrafikken er et monster og svært vanskelig å bekjempe , sa landets utenriksminister Maria Ángela Holguín, da hun gjestet Oslo nylig i anledning fredsmeklerkonferansen Oslo Forum.
AA170626 - Alle land i regionen må gjøre mer for å bekjempe terrorisme, men striden mellom de seks landene i Golfstatenes samarbeidsråd ( GCC ) bidrar til å svekke kampen mot IS og Iran, skriver lederen i utenrikskomiteen i Senatet, republikaneren Bob Corker i et brev til utenriksminister Rex Tillerson.
AA170626 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170626 Tsjad er en del av en femnasjonal regional styrke, bestående av Nigeria, Kamerun, Niger og Benin, som forsøker å bekjempe Boko Haram.
VG170625 Brannmannskapene brukte to timer på å bekjempe brannen.
VG170625 Store styrker prøver å bekjempe en skogbrann som nærmer seg et naturreservat sør i Spania.
VG170625 Nødetaten i Andalucía-regionen melder at 68 brannmenn og 11 luftenheter er mobilisert for å bekjempe brannen som brøt ut sent på lørdag i nærheten av landsbyen Moguer på Spanias sørkyst, melder AP.
DN170625 Få dager etter ministermøtet skal EU legge fram en handlingsplan for å bekjempe antibiotikaresistens.
DB170624 Kampen for nye arbeidsplasser er også viktig for å bekjempe fattigdom og for å få til en vellykket integrering av innvandrere.
BT170624 Anmeldelsen må sees på som et skremmeskudd for å bekjempe det ledelsen ser på som en ukultur, der politibetjenter med viten og vilje bryter loven for å gi pressen informasjon som skulle vært hemmelig.
AP170624 Norge har bidratt med tilsammen over syv milliarder kroner til Amazonas-fondet som skal bekjempe ødeleggelse av den viktige regnskogen i Brasil.
VG170623 Med en last av eksplosiver og en sjåfør som er villig til å dø for å drepe flest mulig, har de vært et mareritt for dem som skal bekjempe terrorhæren.
VG170623 Tilsynelatende forsøker Trump-administrasjonen å gjøre tre ting samtidig i Syria : Bekjempe IS, sette bom for Irans økende innflytelse og unngå et tungt militært, amerikansk nærvær i Syria.
VG170623 Les mer : Frp vil ha økt overvåking for å bekjempe terrorisme ¶
VG170623 Blant annet for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe kriminalitet og terror, sier Jensen.
DN170623 Uten å nevne Trump direkte, erklærte stats- og regjeringssjefene at EU vil " holde markedene åpne og bekjempe proteksjonisme ".
DB170623 Det siste tiltaket Frp lanserte er økt overvåkning for å bekjempe radikaliserende aktiviteter.
SA170622 Men han gir inntrykk av å målet om å bekjempe global oppvarming.
DA170622 Han etterlyser også øremerket støtte til Oslo-politiet slik at de kan bekjempe gjenger og ungdomsvold.
AA170622 Han etterlyser også øremerket støtte til Oslo-politiet slik at de kan bekjempe gjenger og ungdomsvold.
SA170621 Regjeringen har også rettet en ekstra innsats mot å bekjempe ledighet på Sør- og Vestlandet de siste årene.
DA170621 Årsaken er at de afghanske styrkene har store problemer med å bekjempe Taliban-bevegelsen på egen hånd.
DA170621 Årsaken er at de afghanske styrkene har store problemer med å bekjempe Taliban-bevegelsen på egen hånd.
AP170621 Les historien om hvordan motstanderne hans bruker den samme taktikken for å bekjempe ham.
AP170621 Oppnevningen av utvalget er et av tiltakene i Regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.
SA170620 De snakket også om hvordan man kan mobilisere mer midler fra private aktører for å bekjempe regnskogsødeleggelser.
NL170620 Et stort kapittel her kunne vi ha viet skolen og pedagogene, mange blant dem gode og fremsynte, og vår egen skolelov av 1739 skulle bekjempe uvitenhet og overtro.
DB170620 Jeg benekter ikke viktigheten ved å bekjempe klimaendringene og global oppvarming.
DB170620 Nå offentliggjør Facebook en lang beskrivelse av tiltak for å bekjempe terrorisme på selskapets hjemmeside.
DB170620 Facebook samarbeider også med terroristeksperter for å bekjempe problemet.
DB170620 Facebook opplyser at kunstig intelligens ( artificial intelligence ) er det viktigste verktøyet for å bekjempe ekstremisme.
AP170620 Forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme ¶ Bekjempe og redusere økonomisk kriminalitet og korrupsjon ¶
AP170620 De snakket også om hvordan man kan mobilisere mer midler fra private aktører for å bekjempe regnskogsødeleggelser.
AA170620 FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein anklaget tirsdag myndighetene i Kongo for å ha væpnet en annen militsgruppe i Kasai-regionen, Banu Mura, for å bekjempe Kamuina Nsapu-militsen.
AA170620 Soldater fra flere land i den USA-ledede koalisjonen har i området blant annet drevet med opplæring av syriske opprørere i håp om at de skal bekjempe IS nord i Syria.
DN170619 Ny lov skal bekjempe nye trusler ¶
DB170619 ( Dagbladet ) : Russland har gjort framskritt med tanke på å bekjempe fotballrasisme.
DB170619 Deres argument var at initiativtakerne til demonstrasjonen signaliserer at det bare er muslimenes oppgave å bekjempe islamsk inspirert terror.
DA170619 I fjor besluttet DNB dessuten å støtte opp under FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling, særlig mål nummer 13, som innebærer å « handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem », går det også fram av svaret.
AP170619 Frem til erobringen av Aleppo hadde Assad et fokus på å bekjempe de mer moderate opprørsgruppene, mens han stort sett lot IS være i fred.
AP170619 - Vi forsterker brigaden i nord, som omtalt i forsvarssjefens fagmilitære råd, med et jegerkompani i Sør-Varanger og en kavaleribataljon i Porsanger, samtidig som vi får en evne til å bekjempe en fiende fra langt hold.
AP170619 - Vi forsterker brigaden i nord, som omtalt i forsvarssjefens fagmilitære råd, med et jegerkompani i Sør-Varanger og en kavaleribataljon i Porsanger, samtidig som vi får en evne til å bekjempe en fiende fra langt hold.
AA170619 - Vi skal bekjempe terror, uansett hvem det er som er ansvarlig, sa May. ( ©NTB ) ¶
VG170618 I Indonesia ble penger som skulle bekjempe fattigdom brukt på å fremme norsk litteratur.
DB170618 Formålet til ACE er å bekjempe nettpirater og ulovlig nedlasting, som de ikke bare mener stjeler opphavsbeskyttet innhold, men også tjener store penger på deres bekostning.
AP170618 De prøver å bekjempe en front i den voldsomme brannen som herjet Australia i 1983.
DN170616 Ny lov skal bekjempe nye trusler ¶
DN170616 | Ny lov skal bekjempe nye trusler ¶
BT170616 Samtidig har gruppen gått på en rekke nederlag på slagmarken i Irak og Syria, hvor en rekke europeiske land deltar i den amerikanskledede koalisjonen som prøver å bekjempe IS.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AA170616 Samtidig har gruppa gått på en rekke nederlag på slagmarken i Irak og Syria, hvor en rekke europeiske land deltar i den amerikanskledede koalisjonen som prøver å bekjempe IS. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Samtidig har gruppa gått på en rekke nederlag på slagmarken i Irak og Syria, hvor en rekke europeiske land deltar i den amerikanskledede koalisjonen som prøver å bekjempe IS. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Årsaken er at de afghanske styrkene har store problemer med å bekjempe Taliban-bevegelsen på egen hånd. ( ©NTB ) ¶
VG170615 Men jeg legger merke til at Sp sentralt synes prinsippet om å følge lokale vedtak er viktigere enn å bekjempe sentralisering, svarer Sanner.
SA170615 Verdens ledere sier de må bekjempe hat.
DA170615 Det slås fast i en fersk rapport fra Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling ( Ifad ), en FN-organisasjon som jobber med å bekjempe fattigdom på landsbygda i utviklingsland.
AP170615 Den kurdiske YPG-militsen dominerer i store deler av Nord-Syria og har fått USAs støtte til å bekjempe IS.
AA170615 I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe skrantesykeutbruddet i inneværende år.
AA170615 I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe skrantesykeutbruddet i inneværende år.
DB170614 Dette viser at ulikhetsmålene vi har er usikre, og at bedre kunnskap om reelle inntekter ville vært et godt virkemiddel når vi skal utforme politikk for å bekjempe ulikhet.
AP170614 Større evne til å stanse og bekjempe en fiende.
AP170614 Hæren blir langt bedre i stand til å stanse og bekjempe en motstander.
AP170614 Større evne til å stanse og bekjempe en fiende.
AP170614 Hæren blir langt bedre i stand til å stanse og bekjempe en motstander.
DN170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AP170613 I lengre tid har jeg arbeidet sammen med minoritetskvinner i SeFF ( Sekulær Feministisk Front ) for å bekjempe sosial kontroll blant muslimer, men nå er tiden inne for å ta tak i den kristne skammen. | « 22. juli » skal ikke være en serie om terroristens historie Sara Johnsen ¶
AP170613 I lengre tid har jeg arbeidet sammen med minoritetskvinner i SeFF ( Sekulær Feministisk Front ) for å bekjempe sosial kontroll blant muslimer, men nå er tiden inne for å ta tak i den kristne skammen.
AA170613 Ungarns statsminister Viktor Orbán hevder loven har til hensikt å sikre økt innsyn og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
AA170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DN170612 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DB170612 Vi forsøker å bekjempe mobbing i skolen.
DB170612 Oppgaven vi har foran oss er å bekjempe frykten og all fryktspredning og alle som forer hatet samtidig som vi må forebygge terror.
VG170611 - Jeg vil være en talskvinne for kvinner og barn og bekjempe mobbing.
VG170611 NY PROGRAMVARE : Politiet har utvidet verktøykassen med ny teknologi for å bekjempe kriminalitet, sier Jon Ståle Stamnes i politiet.
DB170611 Jude Children´s Research Hospital, for å bekjempe kreft hos barn.
AA170611 Marsjene ble arrangert av organisasjonen ACT for America, som har som formål å bekjempe terror og fremme nasjonal sikkerhet.
AA170611 Marsjene ble arrangert av organisasjonen ACT for America, som har som formål å bekjempe terror og fremme nasjonal sikkerhet.
DA170610 Men han sa samtidig at Qatar må gjøre mer for å bekjempe ekstremisme.
DA170610 Han sier også at man trenger å stå samlet for å bekjempe terrorisme.
DA170610 Marsjene arrangeres av en organisasjon kalt ACT for America, som har som formål å bekjempe terror og fremme nasjonal sikkerhet.
AA170610 Men han sa samtidig at Qatar må gjøre mer for å bekjempe ekstremisme.
AA170610 Han sier også at man trenger å stå samlet for å bekjempe terrorisme.
AA170610 Marsjene arrangeres av en organisasjon kalt ACT for America, som har som formål å bekjempe terror og fremme nasjonal sikkerhet.
VG170609 Her er poenget å bekjempe kroppspress blant unge ved å minne om at man er bra nok som man er ved å henge opp postit-lapper med oppmuntrende beskjeder.
VG170609 Samtidig ber han Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme.
DN170609 Tillerson framholdt at blokaden hindrer USAs militære engasjement og kampen mot IS, men ba samtidig Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme. 11.000 amerikanske soldater er stasjonert i Qatar, som huser USAs største militærbase i Midtøsten. ( ©NTB ) ¶
DA170609 Samtidig ber han Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme og dempe bekymringene til andre arabiske land.
DA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
AP170609 Er det ikke egentlig noe dypt selvmotsigende ved å bekjempe kroppsfokus med enda en kampanje som fokuserer på kropp ?
AA170609 Samtidig ber han Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme og dempe bekymringene til andre arabiske land.
AA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
AA170609 Tillerson framholdt at blokaden hindrer USAs militære engasjement og kampen mot IS, men ba samtidig Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme. 11.000 amerikanske soldater er stasjonert i Qatar, som huser USAs største militærbase i Midtøsten. ( ©NTB ) ¶
AA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
DB170608 Kampanjen, som denne videoen er en del av, skal bekjempe seksuell trakassering på offentlig transport.
DB170608 » Sitatet kom under en av de tidligere rundene vi hadde med å bekjempe et annet gryende meslingutbrudd i 2010.
VG170607 - Nord-Korea har sterke insentiver om å bekjempe klimaforandringene og potensialet det har for å bryte ned statlig kontroll, har Nord-Korea-ekspert, Benjamin Habib ved australske La Trobe University tidligere sagt om landets klimasatsing, ifølge CNN.
VG170607 Dessuten vil det neppe vil gjøre oss bedre i stand til å bekjempe fæle nettytringer eller « like»-akselereringen av dem.
VG170607 Nå søler de bort milliarder som kunne vært brukt på nye arbeidsplasser, mer velferd, eller å bekjempe fattigdom, sier Valen.
DB170607 - Vi må bekjempe disse rigide uttrykkene og utvide synet på kjønn og måter å uttrykke kjønn på.
DB170607 Tvert imot, russiske myndigheter forsøker å bekjempe dette.
DA170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
DA170607 Osloskolene trenger hjelp til å bekjempe elevers vold mot lærere.
BT170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AP170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AP170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AA170607 Å stå samlet for å bekjempe ekstremisme, vold og terrorisme ved hjelp av regionalt og internasjonalt samarbeid, er det viktigste som trengs i verden i dag, sa Rouhani i en uttalelse onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
DB170606 Tvert imot, russiske myndigheter forsøker å bekjempe dette.
DA170606 - Tidligere ville EU bekjempe at personer uten rett til beskyttelse kom til Europa.
AP170606 Ifølge avisen The Guardian begrunner Bercow sin motstand mot at Trump får tale med Parlamentets historie med å bekjempe rasisme og kjønnsdiskriminering.
VG170605 - Jeg tror ikke det er en god strategi å forsøke å bekjempe virkeligheten.
VG170605 Vi skal bekjempe terroristene og deres ekstreme tankesett med alle midler innenfor rettsstatens rammer.
VG170605 Og dessuten at hun vil ta i bruk nye virkemidler for å bekjempe den.
VG170605 Leder Vi skal bekjempe terroristene og deres ekstreme tankesett med alle midler innenfor rettsstatens rammer.
DN170605 Statsministeren slo fast at de må gjøre mer for å bekjempe fordommer og hat, og ikke bare den voldelige formen av ekstremisme.
DN170605 - Å bekjempe terrorisme og ekstremisme er viktig for Storbritannia, men også for den globale verden.
DN170605 Statsministeren redegjorde for en ny firepunkts plan for å bekjempe terror og tok til orde for å beseire den « onde » ideologien bak islamistisk ekstremisme og for økt overvåking av internett.
DB170605 Hun sier videre at vi må gjøre « mye mer for å bekjempe islamistisk ekstremisme ».
AP170605 Flere er skeptiske til hva Corbyn vil gjøre for å bekjempe terror og stagge innvandringen.
AA170605 Statsministeren redegjorde for en ny firepunkts plan for å bekjempe terror og tok til orde for å beseire den « onde » ideologien bak islamistisk ekstremisme og for økt overvåking av internett.
VG170604 En : Å bekjempe islamistisk ekstremisme, ikke bare terrorisme.
SA170604 - Storbritannia må stå sammen og bekjempe våre fiender, sier hun.
SA170604 Statsministeren redegjorde for en ny firepunkts plan for å bekjempe terror og tok til orde for å beseire den « onde » ideologien bak islamistisk ekstremisme og for økt overvåking av internett.
DN170604 - Storbritannia må stå sammen og bekjempe våre fiender, sier hun.
DB170604 Det er en pervers versjon av islam, og å bekjempe denne ideologien er en vår tids største utfordringer, sa May.
DB170604 - Storbritannia må stå sammen og bekjempe våre fiender, la hun til.
DB170604 Bekjempe den « onde » og « perverse » ideologien som baserer seg på en « ekstremistisk versjonen av islam ».
DB170604 Vi vil fortsette å samarbeide med Storbritannia og alle våre allierte for å bekjempe terrorisme og å sørge for at gjerningsmennene får sin straff, sier Trudeau.
DB170604 I samme tale skisserte May framtidas britiske strategi for å bekjempe terrorisme.
DB170604 Her la hun vekt på følgende punkter : ¶ Bekjempe den « onde » og « perverse » ideologien som baserer seg på en « ekstremistisk versjonen av islam ».
DA170604 - Storbritannia må stå sammen og bekjempe våre fiender, sier hun.
DA170604 - Er det ikke bedre å bekjempe hat med kjærlighet, sa han før han spilte « Love Yourself ».
DA170604 Prio-direktør Kristian Berg Harpviken mener tiltak for å forhindre og å bekjempe terror har mange kostnader.
BT170604 Vi må bekjempe fiendene våre, sier hun.
BT170604 Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.
AP170604 Vi vil fortsette å samarbeide med Storbritannia og våre andre allierte for å bekjempe terrorisme, sier Trudeau.
AP170604 Vi vil fortsette å samarbeide med Storbritannia og våre andre allierte for å bekjempe terrorisme, sier Trudeau.
AP170604 Vi vil fortsette å samarbeide med Storbritannia og våre andre allierte for å bekjempe terrorisme, sier Trudeau.
AA170604 Vi må bekjempe fiendene våre, sier hun.
AA170604 Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.
DN170603 Omfattende prosjekt skal bekjempe skattefusk ¶
DN170603 | Omfattende prosjekt skal bekjempe skattefusk ¶
DN170603 Landets banker, Skattedirektoratet og Altinn har sammen utviklet en metode som lettere skal bekjempe skatteunndragelse.
DB170603 Det er ikke sikkert at NATO egner seg spesielt godt til å bekjempe terror.
DB170603 at tiltak for å bekjempe IS skal skje i respekt for statenes ( i realiteten Syrias ) territorielle integritet.
BT170603 Men det står ikke ett ord i meldingen om hvilken global utfordring vi skal bidra til å bekjempe der.
AA170603 | Omfattende prosjekt skal bekjempe skattefusk ¶
AA170603 Landets banker, Skattedirektoratet og Altinn har sammen utviklet en metode som lettere skal bekjempe skatteunndragelse.
VG170602 - Jeg tror ikke det er en god strategi å forsøke å bekjempe virkeligheten.
VG170602 Skal vi bekjempe de økende økonomiske forskjellene vi ser i Norge nå må vi øke innsatsen på alle de tre områdene vi vet kan stagge ulikhetsveksten.
DN170602 EUs president Donald Tusk, Kinas statsminister Li Keqiang og president i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker vil gå sammen om å bekjempe klimaendringene etter USA trakk seg fra Parisavtalen.
DN170602 - Det ligger et globalt ansvar for alle å bekjempe klimaendringer, sier statsminister Li Keqiang.
DN170602 - Det er global enighet om å bekjempe klimaendringer og det ligger et globalt ansvar på alle.
DN170602 C40-byene vil trappe opp innsatsen for å sikre at byene over hele verden leverer på de avtalte målene for å bekjempe klimaendringer, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen ( Ap ).
DN170602 I tillegg til å si at verden må tilpasse seg klimaendringene, heller enn å bekjempe dem, peker han på flere punkter som gjør at avtalen er verdiløs : Den vil bli svært dyr, med årlige kostnader på 1 - 2 billioner dollar per år og ville bare resultert i et utslippskutt på 1 prosent av det som er nødvendig for å nå togradersmålet.
DB170602 Ellers tviholder Kasper og hans utvalgte menn på et internt juridisk system som blander lovgivende og dømmende myndighet, og har historisk sett ganske lav troverdighet når det gjelder det å bekjempe doping.
DB170602 Den norske dommens berettigelse ligger i at internasjonal idrett ikke vil klare å bekjempe dopsvindelen uten at utøverne i utgangspunktet selv bærer det objektive ansvaret for å ha fått et forbudt stoff i kroppen.
BT170602 - Vi trapper i dag opp vårt samarbeid med Kina om å bekjempe klimaendringene, sa EU-president Donald Tusk etter et møte med Kinas statsminister Li Keqiang fredag.
AP170602 - Vi trapper i dag opp vårt samarbeid med Kina om å bekjempe klimaendringene, sa EU-president Donald Tusk etter et møte med Kinas statsminister Li Keqiang fredag.
AA170602 - Vi trapper i dag opp vårt samarbeid med Kina om å bekjempe klimaendringene, sa EU-president Donald Tusk etter et møte med Kinas statsminister Li Keqiang fredag.
AA170602 I tillegg til å si at verden må tilpasse seg klimaendringene, heller enn å bekjempe dem, peker han på flere punkter som gjør at avtalen er verdiløs : Den vil bli svært dyr, med årlige kostnader på 1 - 2 billioner dollar per år og ville bare resultert i et utslippskutt på 1 prosent av det som er nødvendig for å nå togradersmålet.
SA170601 Modi uttalte onsdag at India er forpliktet til å bekjempe klimaendringer, og at det vil være en kriminell handling å ødelegge miljøet for framtidige generasjoner.
DN170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
DN170601 Tvert imot, russiske myndigheter forsøker å bekjempe dette, sa Putin da han torsdag møtte redaktører fra en rekke internasjonale nyhetsbyråer i St.
DA170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
DA170601 - Er det ikke viktig at Norge deltar i å bekjempe IS ?
DA170601 Det innebærer at vi ikke kan støtte syriske opprørere mot Assad-regimet eller bidra til å bekjempe Assad-regimet på andre måter, sier Ulfstein.
DA170601 - Er det ikke viktig at Norge deltar i å bekjempe IS ?
DA170601 Hva er forskjellen på hva dette utvalget skal drive med og hva Drammen kommune tidligere har gjort for å integrere og bekjempe fattigdom ?
BT170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
AP170601 - Tvert i mot prøver vi alt vi kan å bekjempe hacking her i landet.
AP170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
AA170601 Tallene offentliggjøres på et tidspunkt da EU understreker viktigheten av å bekjempe klimaendringene mens USA truer med å trekke seg fra Parisavtalen.
AA170601 Tvert imot, russiske myndigheter forsøker å bekjempe dette, sa Putin da han torsdag møtte redaktører fra en rekke internasjonale nyhetsbyråer i St.
AA170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
AA170601 Et flertall i Særorganutvalget mener en slik sammenslåing vil gi en felles bistands- og etterforskningsenhet som gjør politiet bedre i stand til å bekjempe organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet.
VG170531 Marte Gerhardsens kronikk i VG kan ikke forstås på annen måte enn at utdanning og tidlig innsats er avsporinger i debatten om hvordan vi skal bekjempe uønskede sosiale forskjeller.
VG170531 Fordi forskjellen i karaktersnitt i matematikk mellom barn av høyt- og lavt utdannede foreldre er en og halv karakter, og fordi deltagelse i arbeidslivet er den sikreste måten å bekjempe langvarig utenforskap på.
VG170531 Debatt Agenda vil diskutere ulikhet, men ikke løsningene for å bekjempe ulikhet.
VG170531 De syntes mindre opptatt av å få frem at han også var opptatt av å bekjempe økende ulikhet, og da først og fremst viste til utdanningssystemets avgjørende rolle.
VG170531 Agenda vil diskutere ulikhet, men ikke løsningene for å bekjempe ulikhet.
VG170531 Offisielle kilder sier til flere amerikanske medier at president Trump er innstilt på å trekke USA ut av Parisavtalen, som forplikter verdens land til å bekjempe global oppvarming.
DB170531 FIFA prøver aktivt å bekjempe alle typer diskriminering i fotballen, lyder det på deres nettsider.
AP170531 NATO har bedt om at medlemmene sender flere soldater til Afghanistan for å bekjempe IS.
VG170530 - Franske styrker jobber i tett samarbeid med sine irakiske og internasjonale partnere for å bekjempe jihadister, uavhengig av nasjonalitet, sier en kvinnelig talsperson.
VG170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.
SA170530 Og New York Times forteller at guvernør Jerry Brown vil reise til Kina i juni for å delta på et møte med klimaledere for å bekjempe global oppvarming.
SA170530 Og New York Times forteller at guvernør Jerry Brown vil reise til Kina i juni for å delta på et møte med klimaledere for å bekjempe global oppvarming.
DB170530 ¶ UTREISEFORBUD : Australias utenriksminister Julie Bishop vil bekjempe overgrepsturisme mot barn med utreiseforbud.
DB170530 Hensikten er å bekjempe overgrepsturisme rettet mot barn.
DB170530 Hvordan vi skal sikre sosial mobilitet, bevare tilliten og bekjempe utenforskap, blir et annet.
DA170530 På Aps landsmøte sist helg tok partileder Jonas Gahr Støre blant annet til orde for å bekjempe sosial dumping, og det rødgrønne byrådet i Oslo har varslet at de kommer til å vedta at Oslo kommune som byggherre skal stille tydelige krav til de bedriftene som får byggeoppdrag.
BT170530 Ifølge den russiske dagsavisen Kommersant har Moskva nylig innstilt ham til posten som sjef for et nytt FN-kontor som skal bekjempe terrorisme.
BT170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.
BT170530 Bekjempe sexturisme mot barn ¶
AP170530 SV vil styrke Skatteetaten, Økokrim og Finanstilsynet for bekjempe skatteunndragelse.
AA170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.
AA170530 - Lengre lagringstid for IP-adresser er etter vår oppfatning helt vesentlig for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett, skriver Vest politidistrikt. ( ©NTB ) ¶
SA170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
DN170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
DA170529 - For Trump er det viktig å bekjempe terror.
AA170529 Corbyn lovet videre 10.000 flere politifolk i gatene for å bekjempe terror i Storbritannia.
DB170528 Ambulansearbeideren forteller om hvordan han måtte bekjempe sine instinkter og ignorere skadde som skrek og tryglet om hjelp.
DB170528 Ifølge sin egen forklaring hadde Plaun mars 1943 meldt seg frivillig inn i Waffen SS, « angivelig for å bekjempe bolsjevismen ».
VG170527 Vi må bekjempe den forståelsen av terrorhandlinger : De er ikke hendelser som nødvendigvis måtte inntreffe, det er valgte handlinger - og det gjelder selv om de som står bak og planlegger terroren forsøker å forkle volden som noe annet.
VG170527 Når terror omtales som noe vi må venne oss til, som noe som nærmest er en naturlig del av å leve sammen i en storby, så slutter vi å forstå terrorismen og fratar oss selv muligheten til å bekjempe den.
VG170527 Debatt Når terror omtales som noe vi må venne oss til, som noe som nærmest er en naturlig del av å leve sammen i en storby, så slutter vi å forstå terrorismen og fratar oss selv muligheten til å bekjempe den.
VG170527 De ordene vi etter hvert benytter for å omtale terrorisme, som en hendelse, som noe vi må venne oss til, som noe som nærmest er en naturlig del av å leve sammen i en storby, gjør at vi slutter å forstå terrorismen og dermed også fratar oss selv muligheten til å bekjempe den.
VG170527 - Å bekjempe seksuallovbrudd er høyeste prioritet for denne regjeringen, og vi ser at vi må håndtere dette på en bedre måte.
DA170527 De andre regjeringssjefene ønsker å få USAs president Donald Trump med på å holde på Parisavtalen for å bekjempe klimaendringer - en sak han ennå ikke har tatt stilling til.
DA170527 Det er et element i forhold til å bekjempe barnefattigdommen.
AP170527 Siden har Utenriksdepartementet også bevilget ekstra penger til å bekjempe kolerautbrudd i det krigsherjede landet.
VG170526 Vanvittige summer : Donerer milliarder til å bekjempe sykdom ¶ 33-åringen har imidlertid gjort alt annet enn å feile siden bruddet med Harvard.
VG170526 Da finner man heller ikke verktøy til å bekjempe den.
SA170526 Kampen om Mosul er avgjørende for å bekjempe IS i Irak, men etter hvert som slagmarken krymper og kampene er konsentrert i den tett befolkede gamle delen av byen, øker risikoen.
DN170526 Det er behov for en betydelig tverrfaglighet og slagkraft for å bekjempe denne typen kriminalitet.
DN170526 May svarte med å si at terrorangrepene som både Storbritannia og Frankrike har vært rammet av, viser hvor viktig det er å samarbeide for å bekjempe terror.
DB170526 Stormaktene på G7-møtet på Sicilia ble fredag enige om at mer må gjøres for å bekjempe ekstremisme i sosiale medier.
BT170526 Kampen om Mosul er avgjørende for å bekjempe IS i Irak, men etter hvert som slagmarken krymper og kampene er konsentrert i den tett befolkede gamle delen av byen, øker risikoen.
AP170526 Stormaktene på G7-møtet på Sicilia ble fredag enige om at mer må gjøres for å bekjempe ekstremisme i sosiale medier.
AP170526 Kampen om Mosul er avgjørende for å bekjempe IS i Irak, men etter hvert som slagmarken krymper og kampene er konsentrert i den tett befolkede gamle delen av byen, øker risikoen.
AA170526 Stormaktene på G7-møtet på Sicilia ble fredag enige om at mer må gjøres for å bekjempe ekstremisme i sosiale medier.
AA170526 May svarte med å si at terrorangrepene som både Storbritannia og Frankrike har vært rammet av, viser hvor viktig det er å samarbeide for å bekjempe terror.
VG170525 Vi vil bidra med kampstyrker, men vi skal støtte Afghanistan med å bekjempe terrorgrupper, inkludert IS.
VG170525 Terroraksjonen i Manchester legger et tungt press for å bekjempe terroren og det var ikke uten grunn at Stoltenberg offentliggjorde at den nye gruppen de skal opprette i hovedkvarteret, skal ha fremmedkrigere som viktig arbeidsfelt.
VG170525 » | Slik vil Stoltenberg bekjempe terror ¶
VG170525 SAMMEN MOT TERROR : Tysklands Angela Merkel forsikrer Theresa May om at britenes sorti fra EU ikke vil påvirke landenes samarbeid for å bekjempe terror.
VG170525 I sin kondolansesamtale med May sa Frankrikes nye president Emmanuel Macron at franske myndigheter vil fortsette å samarbeide med England for å bekjempe terrorisme.
VG170525 Vi har færre radikaliserte, god etterretning og vi har jobbet systematisk med miljøene over år for å bekjempe radikalisering.
SA170525 May sier hun er « takknemlig for den støtten og solidariteten alle våre NATO-alliert har vist » og sier bombeangrepet i Manchester viser at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe terror.
SA170525 Før det skal hun til NATO, der hun vil be om økt innsats for å bekjempe terror.
DB170525 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170525 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170525 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170525 Men selv om det er gjort tiltak for å bekjempe disse miljøene, tror terroranalytiker Mesøy at så mye foregår på det mørke nettet at miljøene fortsatt står sterkt.
DB170525 Alt dette er forhold som fagbevegelsen er sterkt opptatt av å bekjempe , og som de rødgrønne partiene, LO og fagbevegelsen anklager Erna Solbergs regjering for å forsterke.
DB170525 - Du blir ikke mye troverdig når du på den ene siden går rundt og snakker om å bekjempe sosial dumping og å fremme den norske modellen, og samtidig plasserer pengene dine i det uorganiserte arbeidslivet, sier Ullmann til Dagbladet.
DA170525 - Vi vil aldri vike i vår besluttsomhet for å bekjempe terror og for å oppnå varig sikkerhet, velstand og fred, sa han.
BT170525 - Vi vil aldri vike i vår besluttsomhet for å bekjempe terror og for å oppnå varig sikkerhet, velstand og fred, sa han.
AP170525 Disse forholdene gjør det mulig å dele og samarbeide om eksklusiv og sensitiv informasjon, som gjør oss i stand til å bekjempe terrorisme og sikre offentligheten hjemme og ute, sa Hislop og fortsatte : ¶
AP170525 Disse forholdene gjør det mulig å dele og samarbeide om eksklusiv og sensitiv informasjon, som gjør oss i stand til å bekjempe terrorisme og sikre offentligheten hjemme og ute, sier Hislop og fortsatte : ¶
AA170525 - Vi vil aldri vike i vår besluttsomhet for å bekjempe terror og for å oppnå varig sikkerhet, velstand og fred, sa han. ( ©NTB ) ¶
AA170525 May sier hun er « takknemlig for den støtten og solidariteten alle våre NATO-alliert har vist » og sier bombeangrepet i Manchester viser at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe terror.
DB170524 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170524 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170524 Stoltenberg understreker at det ikke er aktuelt for NATO å gå inn i kampoperasjoner, men bidra med overvåkingsfly og opptrening av lokale styrker i Afghanistan, Irak og andre land, slik at de blir bedre i stand til å stabilisere sine land og bekjempe terrorisme.
DB170524 Med militære maktmidler gjør vi afghanske sikkerhetsstyrker i stand til å bekjempe terror og stabilisere sitt land, og vi bidrar med å trene irakiske styrker i Irak.
DB170524 ¶ TERROR : NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tok til orde for at NATO bør gjøre mer for å bekjempe IS spesielt og terror generelt.
DB170524 Skulle Trump likevel trekke USA fra Paris-avtalen, tror blant annet sjefen for FNs miljøprogram, Erik Solheim, at Kina og EU vil ta ledelsen i arbeidet for å bekjempe den globale oppvarmingen.
AA170524 Duterte sier han vurderer å innføre unntakstilstand i hele landet for å bekjempe det han kaller terrorister.
SA170523 Stavanger kommune blir den første i landet til å slutte å bruke gift for å bekjempe rotter.
SA170523 Rottene kommunen skal bekjempe finnes i avløpssystemer, i kommunale bygg og friområder.
NL170523 Men rent intellektuelt er det ikke mulig å tro på at samhold og kjærlighet skal være det viktigste redskapet for å bekjempe terror.
DN170523 - Det er viktig å bekjempe dette, å leve livene mest mulig normalt, glede seg over ting som skjer, men selvfølgelig ha sympati og medfølelse med de som nå er ofre.
DN170523 Trump tok til orde for å bekjempe terrorisme én gang for alle.
DB170523 Det er stikk i strid med den viktige debatten som nå går i norsk idrett når det gjelder bekjempe det økonomisk klasseskillet i sport for barn og unge.
DB170523 - Må bekjempe hatpropaganda ¶
DB170523 - Man må bekjempe idéene og tankene som oppmuntrer til disse handlingene.
DB170523 Så er spørsmålet om hvor sikkert man vet at krigerne soldatene skal bekjempe virkelig angriper irakiske mål eller om de bare deltar i Syria-krigen.
DB170523 Syriske opprørsgrupper ble dannet for å bekjempe og styrte Assads regime.
DA170523 juni slutter Stavanger kommune, som den første i landet, å bruke gift for å bekjempe rotter.
DA170523 - Regjeringen ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet i transportbransjen og å sikre en seriøs bransje der både sjåfører og gods kommer fram på en trygg måte, sier arbeidsministeren.
AP170523 Så vidt jeg husker, ville britene ikke bekjempe terroren fra Den irske republikanske hær ( IRA ) i Nord-Irland ved å gjøre alle irer til fiender eller ved å ha et kollektivt følelsesutbrudd hver gang gruppen sprengte en bombe.
AA170523 Trump tok til orde for å bekjempe terrorisme én gang for alle.
SA170522 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) anklages for å bruke mer på luksusreiser og dyre hotellrom, enn på å bekjempe aids, malaria og tuberkulose.
DN170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
DN170522 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) anklages for å bruke mer på luksusreiser og dyre hotellrom, enn på å bekjempe aids, malaria og tuberkulose.
DN170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
DN170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
DN170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
DN170522 Han ledet WHOs innsats for å bekjempe epidemien og brukte over 3,3 millioner på reise og opphold det året.
DN170522 For få uker siden ba WHO om drøyt 830 millioner kroner for å bekjempe sultkatastrofen i Somalia, og noen uker tidligere ba organisasjonen om drøyt 1 milliard kroner til krisen i Jemen.
DB170522 Han passet seg for å generalisere om religion, og fremhevet i stedet hvilke felles interesser USA og gulfstatene hadde ; sikkerhet og business ; bekjempe terrorisme på den ene side, handle olje og våpen på den andre.
DB170522 Enda en gang er USA og Saudi Arabia enige om å bekjempe finansiering av terrorisme.
DA170522 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) anklages for å bruke mer på luksusreiser og dyre hotellrom, enn på å bekjempe aids, malaria og tuberkulose.
DA170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
DA170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
DA170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
DA170522 Han ledet WHOs innsats for å bekjempe epidemien og brukte over 3,3 millioner på reise og opphold det året.
BT170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
BT170522 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) anklages for å bruke mer på luksusreiser og dyre hotellrom, enn på å bekjempe aids, malaria og tuberkulose.
BT170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
BT170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
BT170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
BT170522 Han ledet WHOs innsats for å bekjempe epidemien og brukte over 3,3 millioner på reise og opphold det året.
BT170522 For få uker siden ba WHO om drøyt 830 millioner kroner for å bekjempe sultkatastrofen i Somalia, og noen uker tidligere ba organisasjonen om drøyt 1 milliard kroner til krisen i Jemen.
BT170522 Han kvitterte med å rekke ut en hånd til muslimske land som vil være med å bekjempe terror.
AA170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
AA170522 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) anklages for å bruke mer på luksusreiser og dyre hotellrom, enn på å bekjempe aids, malaria og tuberkulose.
AA170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
AA170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
AA170522 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
AA170522 Han ledet WHOs innsats for å bekjempe epidemien og brukte over 3,3 millioner på reise og opphold det året.
AA170522 For få uker siden ba WHO om drøyt 830 millioner kroner for å bekjempe sultkatastrofen i Somalia, og noen uker tidligere ba organisasjonen om drøyt 1 milliard kroner til krisen i Jemen.
AA170522 Han tok til orde for felles innsats for å bekjempe utbredelsen av Irans innflytelse.
VG170521 I nyere tid må vi kanskje til « Isak & Even » i Skam for å finne noen som har hatt tilsvarende effekt på å bekjempe negative holdninger til homofili.
VG170521 På USAs president Donald Trumps andre og siste dag av besøket i Saudi-Arabia ber presidenten lederne om den Muslimske om å jobbe sammen med USA om å bekjempe terrorisme.
VG170521 Donald Trump sier til de rundt 50 lederne av den muslimske verden at de må ta ansvar for å bekjempe terrorisme.
DN170521 Våpnene fra USA skal brukes til å bekjempe trusselen fra blant annet Iran, heter det.
DA170521 Når Trump snakker om å bekjempe Den islamske staten ( IS ), ser han på dette som en kamp mellom islam og kristendommen.
AP170521 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
AP170521 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) anklages for å bruke mer på luksusreiser og dyre hotellrom, enn på å bekjempe aids, malaria og tuberkulose.
AP170521 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
AP170521 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
AP170521 I fjor benyttet WHO til sammenligning rundt 600 millioner kroner på å bekjempe aids, drøyt 500 millioner kroner på å bekjempe malaria og omtrent det samme på å bekjempe tuberkulose.
AP170521 Han ledet WHOs innsats for å bekjempe epidemien og brukte over 3,3 millioner på reise og opphold det året.
AP170521 For få uker siden ba WHO om drøyt 830 millioner kroner for å bekjempe sultkatastrofen i Somalia, og noen uker tidligere ba organisasjonen om drøyt 1 milliard kroner til krisen i Jemen.
AP170521 Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.
AP170521 Tidligere denne uken sa Trump at han ønsker å utfordrere muslimer i Saudi-Arabia til å « bekjempe hat og ekstremisme, samt omfavne en bedre fremtid ».
AA170521 Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.
VG170520 I 2009 sa han i et intervju at det å bekjempe overgrep mot kvinner i hans hjemland var umulig, fordi « det finnes så mange vakre italienske jenter, at det vil være nytteløst ».
VG170520 Ifølge Washington Post har Det hvite hus kommunisert at reisens formål er å bringe sammen verdens ledende religioner i et felles mål om å bekjempe terrorisme, holde Iran i tøylene og « samle verden mot intoleranse ».
DA170520 - Regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, som nylig ble utvidet med flere nye tiltak, gjør det lettere for alle parter - inkludert kommunene - å støtte opp om de seriøse aktørene i arbeidslivet og å bekjempe de useriøse.
AA170520 Våpnene fra USA skal brukes til å bekjempe trusselen fra blant annet Iran, heter det.
VG170519 - Cappelen har i hele perioden bedrevet den typen kriminalitet Eirik Jensen har vært ansatt for å bekjempe , sa Kleppe.
SA170519 | Sjekk om din kommune får penger for å bekjempe barnefattigdom ¶
SA170519 Regjeringen vil bekjempe barnefattigdom. 10 prosent av barn og unge regnes som fattige.
NL170519 Hvor er « realismen » i at 60 norske spesialsoldater i samarbeid med noen syriske opprørsgrupper, skal klare å bekjempe ISIL for deretter at de stille og fredelig skal legge våpnene fra seg ?
DB170519 Angrepene ble gjennomført uten å koordinere med USA eller den globale koalisjonen som ønsker å bekjempe IS.
DB170519 Statsminister Paolo Gentiloni sa fredag at de nye reglene har som formål å bekjempe « antivitenskapelige teorier » som de siste årene har ført til at færre vaksinerer barna sine.
AA170519 Statsminister Paolo Gentiloni sa fredag at de nye reglene har som formål å bekjempe « antivitenskapelige teorier » som de siste årene har ført til at færre vaksinerer barna sine.
DN170518 Macron tok under sin valgkamp til orde for å reformere og styrke EU for å bekjempe populisme.
DB170518 Bare ved å analysere hva som bidrar til ulikhet, kan vi bruke de riktige virkemidlene for å bekjempe den.
BT170518 Selskapet skal samarbeide med blant andre Bild-Zeitung i Tyskland, El País i Spania og Washington Post og Fox News i USA om å skape en kampanje for å bekjempe falske nyheter.
AP170518 - Vi har heller aldri hatt en situasjon der den som innfører narkotika får hjelp av en politimann, som også er tidligere sjef for politiets Spesielle operasjoner ( SO ), som skal bekjempe organisert kriminalitet, sa han.
SA170517 Han har blant annet lovet å bekjempe korrupsjon.
SA170517 Målet med legalisering var å få kontroll med bruken blant mindreårige og bekjempe organisert kriminalitet.
AA170517 Han har blant annet lovet å bekjempe korrupsjon.
AA170517 Macron tok under sin valgkamp til orde for å reformere og styrke EU for å bekjempe populisme. ( ©NTB ) ¶
SA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
DB170516 ¶ IT-EKSPERT : Marcus Hutchis anser seg ikke som en helt, og sier at at å bekjempe datavirus er den rette tingen å gjøre.
DB170516 Den 22 år gamle briten er en del av et globalt nettverk som konstant jobber med å bekjempe datavirus.
DB170516 Grunnen til 20-ukersgrensa er at myndighetene ville bekjempe skjevheten i kjønnsfordelingen.
DA170516 Regjeringen sier de er så opptatt av å bekjempe kriminalitet, men akkurat denne kriminaliteten lar de bare skje.
DA170516 Barnetrygden er en av de mest effektive metodene for å bekjempe fattigdom i barnefamilier.
DA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
AP170516 Hovedmotivet skal være å bekjempe fedme. | 28 jenter på russebuss har holdt seg langt vekk fra bråk ¶
VG170515 Stang er ikke bare bystyremedlem, han er også statssekretær for justisministeren og har dermed et stort ansvar for å bekjempe voldelig ekstremisme.
VG170515 Se også : Slik kan du bekjempe voldelig ekstremisme og radikalisering ¶
VG170515 - Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten.
DN170515 - Uttransport av straffede bidrar til å bekjempe kriminalitet og ivaretar samfunnssikkerheten, sier sjefen for Politiets utlendingsenhet ( PU ), Morten Hojem Ervik.
DB170515 - Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten i sin konklusjon.
DB170515 Budsjettpolitikken må derfor ikke frata landene muligheten til å bekjempe arbeidsløshet og drive sosialpolitikk.
AA170515 - Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten i sin konklusjon. ( ©NTB ) ¶
VG170514 Og vi forstår hvor farlig det kan være når høyreekstreme snakker om muslimer som « dem » som « vi » må bekjempe .
DN170514 Emmanuel Macron lovet å fornye EU, bekjempe terror og jobbe for å løse verdens flyktningkrise da han ble innsatt som ny fransk president.
BT170514 Emmanuel Macron lovet å fornye EU, bekjempe terror og jobbe for å løse verdens flyktningkrise da han ble innsatt som ny fransk president.
VG170512 De ønsker å ivareta et nært samarbeid med Tyrkia, samtidig som det viktigste målet er å bekjempe IS i Syria.
VG170512 De er enige om å bekjempe IS.
VG170512 - Regjeringen har hvert år brukt mindre enn 3 prosent av fondsverdien, til tross for at vi har brukt ekstra oljepenger for å bekjempe ledighet.
VG170512 Å forstå det mørke nettet er første steg for å både bekjempe og forebygge dette, sier Kvigne.
VG170512 Norsk politi samarbeider med Interpol, forskere og Politihøgskolen for å bekjempe den nye nettkriminaliteten.
VG170512 Kvigne tror dette kan bidra til å bekjempe kriminalitet på det mørke nettet.
VG170512 Hun erkjenner at utfordringene er mange når det kommer til å holde oppe tempoet for å bekjempe kriminaliteten.
VG170512 - Kan bekjempe kriminalitet på det mørke nettet ¶
VG170512 - KAN BEKJEMPE KRIMINALITET PÅ NETT : Avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, tror dette kan været et viktig steg på veien til å få bukt med kriminalitet på det mørke nettet.
SA170512 « KrF vil ikke bidra til å kriminalisere ofre, vi vil bekjempe roten av problemet - nemlig bakmennene », skriver Olaug Bollestad.
SA170512 KrF vil ikke bidra til å kriminalisere ofre, vi vil bekjempe roten av problemet - nemlig bakmenn.
SA170512 Det blir hevdet at man må innføre et tiggeforbud for å kunne bekjempe menneskehandel.
DB170512 Tidligere president Felipe Calderon ( 2006-2012 ) militariserte de meksikanske sikkerhetsstyrkene for å bekjempe narkotikakarteller.
DB170512 RØTTER : Emil Korsmo viet hele livet til å forstå - og bekjempe - ugress.
DB170512 Målet er å bekjempe Russland og fornye myndighetene våre, men jeg vil at det skal gjøres fredelig med frie, demokratiske og elektroniske valg.
BT170512 På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet innførte norske myndigheter en rekke tiltak for å bekjempe sykdommen.
AA170512 - Hvis NATO ikke spiller en rolle i å bekjempe terrorisme, hvorfor finnes den ? sa Erdogan på en pressekonferanse på flyplassen i Istanbul fredag idet han var på vei til Kina for å holde samtaler om økonomi.
VG170511 Når det gjelder behovet for å begrense smitte og kanskje bekjempe en dødelig og uhelbredelig sykdom, henter vi erfaringer fra arbeidet med sykdom hos husdyr, sier hun.
DN170511 - Dette var regjeringens siste sjanse til å bekjempe ulikhet og fattigdom.
DB170511 For ikke lenge siden gjorde Q-meieriene en innsats for å bekjempe matsvinn.
DA170511 - Dette var regjeringens siste sjanse til å bekjempe ulikhet og fattigdom.
BT170511 Trafikklærer Kjell-Magne Seim vil bekjempe det han mener er dårlig beredskap og farlig ungdomskultur.
BT170511 I det reviderte statsbudsjettet kommer det også en økning på syv millioner kroner, som kommer i tillegg til de 35 som var gitt, for å bekjempe marin forsøpling.
AP170511 En av årsakene til at fagbevegelsen fortsatt står sterkt i Norge, er at de fleste tillitsvalgte forholder seg praktisk og nøkternt til virkeligheten : Delegatene på LO-kongressen prioriterer å diskutere hvordan de skal øke kompetansen i arbeidslivet, bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samt øke organisasjonsgraden.
VG170510 Støre brukte talen sin på LO-kongressen til å gå i rette med flere av påstandene fra EØS-motstandere om at EØS-avtalen ikke gj ør det ikke mulig å bekjempe sosial dumping og at avtalen svekker arbeidstakernes rettigheter.
AP170510 Med statistikk og maskinlærende algoritmer kan vi bekjempe resistente bakterier.
AP170510 I mars ble han riktignok utnevnt til å lede en kommisjon som skal bekjempe misbruket av sterke narkotiske stoffer i USA av Trump-administrasjonen, men det var en langt mer anonym rolle enn det han lenge var tiltenkt.
VG170509 FNs klimaforhandlere i Bonn satt frustrerte igjen tirsdag da Det hvite hus utsatte et møte der det skulle avgjøres om USA vil opprettholde Paris-avtalen, med spesielt fokus på å bekjempe bruken av fossilt brensel i jordbruket.
DN170509 - Dersom et parti må bruke tid og krefter i valgkampen på å bekjempe noe som egentlig bare er tull, så mister partiskuta fart.
BT170509 - Dersom et parti må bruke tid og krefter i valgkampen på å bekjempe noe som egentlig bare er tull, så mister partiskuten fart.
AP170509 FBI har blant annet ansvaret for å bekjempe terrorisme, organisert kriminalitet og for å sørge for at andre land ikke driver spionasje i USA.
AP170509 Vi gjør alt vi kan for å bekjempe dette problemet.
AP170509 Hun sier at myndighetene har tatt viktige skritt for å bekjempe barnearbeid.
AP170509 - Dersom et parti må bruke tid og krefter i valgkampen på å bekjempe noe som egentlig bare er tull, så mister partiskuta fart.
AP170509 Å bekjempe ulikhet handler om at alle skal ha en jobb å gå til, en skole som gir muligheter for alle, målrettede tiltak mot fattigdom og et helsevesen som gjør mer for pasientgruppene nederst ved bordet.
AA170509 Begge utfallene vil være negative for arbeidet med å bekjempe den globale oppvarmingen, fastslår forskningsdirektør Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning.
AA170509 - Dersom et parti må bruke tid og krefter i valgkampen på å bekjempe noe som egentlig bare er tull, så mister partiskuta fart.
VG170508 | Facebook vil bekjempe falske nyheter i Storbritannia ¶
VG170508 IT-giganten Facebook har slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før parlamentsvalget i juni.
VG170508 Men politikerne må gjøre noe for å bekjempe slike holdninger, sier Al-Nahi.
VG170508 Han mener spesialstyrker har flere store fortrinn for å bekjempe terroristene som hele tiden blir bedre og bedre.
VG170508 HURTIG REAKSJON : - Du trenger ikke 50 mann til å bekjempe to terrorister som har forskanset seg.
VG170508 - Du trenger ikke 50 mann til å bekjempe to terrorister som har forskanset seg.
SA170508 | Facebook vil bekjempe falske nyheter i Storbritannia ¶
SA170508 IT-giganten Facebook har slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før valget i landet.
DN170508 Begge utfallene vil være negative for arbeidet med å bekjempe den globale oppvarmingen, fastslår forskningsdirektør Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning.
DN170508 | Facebook vil bekjempe falske nyheter i Storbritannia ¶
DN170508 IT-giganten Facebook har slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før valget i landet.
DB170508 ¶ SLETTER KONTOER : For å bekjempe falske nyheter har sier Facebook at titusenvis av kontoer i Storbritannia er slettet.
DB170508 IT-giganten Facebook oppgir å ha slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før nyvalget i landet, som finner sted 8. juni.
DA170508 Innsatsen for å bekjempe radikalisering har så langt vært mislykket. 4 ) EU og utenriks ¶
DA170508 | Facebook vil bekjempe « fake news » i Storbritannia ¶
DA170508 IT-giganten Facebook har slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før valget i landet.
BT170508 | Facebook vil bekjempe falske nyheter i Storbritannia ¶
BT170508 IT-giganten Facebook har slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før valget i landet.
AP170508 Det å bekjempe ledigheten var den enkeltsaken som flest pekte på hadde vært viktig når de avgjorde hvem de stemte på.
AA170508 Begge utfallene vil være negative for arbeidet med å bekjempe den globale oppvarmingen, fastslår forskningsdirektør Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning.
AA170508 Russlands president Vladimir Putin gratulerer Emmanuel Macron med valgseieren og håper de to kan samarbeide om å bekjempe terror og voldelig ekstremisme.
AA170508 Cayetano fordømte det han kalte en kampanje for å sverte regjeringens innsats for å bekjempe narkotika.
AA170508 | Facebook vil bekjempe falske nyheter i Storbritannia ¶
AA170508 IT-giganten Facebook har slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før valget i landet.
AA170508 Selv om sneglene er et tilbakevendende problem, mener hun nordmenn er blitt flinkere til å bekjempe de uønskede dyrene.
DN170507 - Jeg vil bekjempe den splittelsen som er en trussel mot Frankrike.
DN170507bekjempe ledigheten ¶
DN170507 Den høye oppslutningen til Marine Le Pen og det ekstreme høyrevridde partiet Nasjonal Front synliggjør viktigheten av at Macron jobber ekstra hardt for å bekjempe den høye arbeidsledigheten.
DB170507 « For å bekjempe islamistisk radikalisering mener Fremskrittspartiet at det skal gjennomføres en egen granskning av innholdet som forkynnes i moskeer i Norge », heter det i resolusjonen som Frp i dag har vedtatt.
BT170507 Det sentrale er at vi får på plass en enhet med påtalekompetanse, som kan konsentrere seg om trafikksikkerhet og bekjempe juks, bedrag, svindel og dårlige arbeidsforhold, sier Mo. | - Et sikkert vårtegn og startskudd på sesongen ¶
AA170507 Nyvalgt president Emmanuel Macron lover å samle et splittet folk, bidra til å forene Europa og bekjempe terrorisme.
AA170507 I sin tale lovet Macron også å bekjempe terrorisme, både nasjonalt og globalt.
AA170507 - Jeg vil bekjempe den splittelsen som er en trussel mot Frankrike.
VG170506 Frp-landsmøtet gikk inn for å følge landsstyrets forslag om at nettleverandører får anledning til å innføre minimum seks måneders lagring av ip-adresser for å kunne bekjempe alvorlig kriminalitet på nettet.
AP170506 Donald Trump har skrytt av noen av verdens verste diktatorer og uttrykt beundring for deres evne til å konsolidere makt og bekjempe terrorisme uten hensyn til rettsstatlige prinsipper.
AP170506 Donald Trump har skrytt av noen av verdens verste diktatorer og uttrykt beundring for deres evne til å konsolidere makt og bekjempe terrorisme uten hensyn til rettsstatlige prinsipper.
AP170506 Donald Trump har skrytt av noen av verdens verste diktatorer og uttrykt beundring for deres evne til å konsolidere makt og bekjempe terrorisme uten hensyn til rettsstatlige prinsipper.
VG170505 Macron vil ansette 10 000 flere politifolk og bygge et sterkere etterretningsnettverk for å bekjempe terror.
VG170505 Internasjonalt vil Macron bekjempe IS i et nært samarbeid med USA.
SA170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
DN170505 Bakgrunnen er å bekjempe svart arbeid i byggebransjen.
DN170505 Vi vil bekjempe alle former for proteksjonisme », skriver finansministrene og sentralbanksjefene for de tre landene.
DN170505 Landene er blitt enige om å bekjempe Trumps forsøk på proteksjonisme under G20-møtet.
DN170505 For første gang på mange år ble ikke standardformuleringen om å « bekjempe alle former for proteksjonisme » tatt med.
DB170505 Da får vi kanskje også vite mer om hva som egentlig skiller de politiske partienes politikk for å bekjempe ulikhet.
DB170505 Et tiggeforbud vil gi politiet flere verktøy til å bekjempe denne alvorlige kriminaliteten, samt fjerne en viktig kanal for hvitvasking av penger tjent på menneskehandel og tvangsprostitusjon.
BT170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
AP170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
VG170504 Ifølge Washington Post har Det hvite hus kommunisert at reisens formål er å bringe sammen verdens ledende religioner i et felles mål om å bekjempe terrorisme, holde Iran i tøylene og « samle verden mot intoleranse ».
VG170504 Det gjør de for å bekjempe IS.
VG170504 Der har han igjen vært mentor for det afghanske spesialpolitiet CRU 222 som blant annet har ansvaret for å bekjempe de mest kompliserte terrorangrepene.
AP170504 Den amerikanske presidenten ønsker å samarbeide med sine muslimske allierte for å bekjempe ekstremisme, terrorisme og vold.
AA170504 Den amerikanske presidenten ønsker å samarbeide med sine muslimske allierte for å bekjempe ekstremisme, terrorisme og vold.
AA170504 Alle tre er imidlertid enige om å bekjempe IS.
VG170503 Begge var enige om at krigen har vart altfor lenge, og de ønsker å samarbeide om å bekjempe terror i Syria.
VG170503 For å bekjempe problemet, må vi gjøre den ekte vitenskapen mest mulig tilgjengelig for folk flest, og vi bør heve statusen til forskningsformidling blant forskere.
BT170503 Begge var enige om at krigen har vart altfor lenge, og de ønsker å samarbeide om å bekjempe terror i Syria.
AP170503 Han omtalte kollegaen i rosende ordelag som kunnskapsrik, reflektert, en som ser mennesker, menneskekjær og en som var opptatt av å finne andre løsninger enn de politiet tradisjonelt brukte for å bekjempe problemer med kriminelle MC-klubber og gjenger.
AA170503 Begge var enige om at krigen har vart altfor lenge, og de ønsker å samarbeide om å bekjempe terror i Syria.
VG170502 Visedirektør Keith Niven i CEOP, som jobber med overgrep mot barn i det britiske Kripos, sier de ikke vil gå inn på hvilke virkemidler de har for å bekjempe overgrep på nett.
VG170502 Justisministeren foreslår at alle norske IP-adresser skal lagres i seks måneder, blant annet for å kunne bekjempe overgrep mot barn på nett.
SA170502 Begge var enige om at krigen har vart altfor lenge, og de ønsker å samarbeide om å bekjempe terror i Syria.
SA170502 - Et til nå ukjent skadedyr i Norge som det er svært vanskelig å bekjempe , sier fagrådgiver på plantehelse i Mattilsynet, Brita Toppe.
DB170502 Samfunnet har organisert slagkraftige ordensmyndigheter, innrettet på å bekjempe kriminalitet i bred forstand og for å avdekke kriminelle strukturer.
AA170502 - Hva gjør dere for å bekjempe utbruddet ?
VG170501 Han lovet at Arbeiderpartiet i regjering vil forsterke arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping og den han kalte uverdige arbeidskontrakter.
VG170501 Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.
VG170501 ENDRET : I sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på.
DN170501 Hensikten med moskégranskingen er ifølge forslagsstiler FpU å bekjempe islamistisk radikalisering.
DA170501 Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.
DA170501 Han lovet i stedet å forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven og bekjempe sosial dumping.
DA170501 Hensikten med moskégranskingen er ifølge forslagsstiler FpU å bekjempe islamistisk radikalisering.
AP170501 Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.
AP170501 Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.
AP170501 Vi fortjener en regjering som faktisk ønsker å bekjempe økende forskjeller i samfunnet, istedenfor å være den største pådriveren, skriver Dennis B.
AA170501 Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.
AA170501 Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.
AA170501 Han lovet i stedet å forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven og bekjempe sosial dumping.
AA170501 I fremtiden har vi behov for å tenke nytt rundt energi, og vi trenger teknologi som kan bekjempe sykdom og fattigdom.
DB170430 Angrepene ble gjennomført uten å koordinere med USA eller den globale koalisjonen som ønsker å bekjempe IS.
BT170430 Å bekjempe en flere tusen år gammel sykdom de nærmeste tretten årene er en enorm forpliktelse - og den fortjener å bli tatt på alvor.
BT170430 Dette er et stort internasjonal nettverk av parlamentarikere fra over 100 land som ønsker å bekjempe tuberkulose.
DB170429 Menneskerettighetsaktivister mener forbudet viser nøyaktig hvor mye kinesiske myndigheter er villig til å innskrenke uigurernes rettigheter for å bekjempe terrorisme.
DB170428 Denne gang er justisministeren særlig opptatt av å bekjempe overgrep mot barn.
AP170428 Regjeringen la nylig frem en stor handlingsplan for å bekjempe sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
AP170428 Regjeringen la nylig frem en stor handlingsplan for å bekjempe sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
VG170427 De ser den som et svik mot valgløftene fra 2012, der Hollande lovet å bekjempe den globale finansmakten.
SA170427 Vi har kunnskapen og ferdighetene som skal til for å fremskaffe nye forbindelser som kan brukes til å bekjempe infeksjoner med disse 12 bakteriene og alle andre bakterier som skaper trøbbel.
VG170426 Verdier som ifølge Myrdal er å tale USA midt imot, å forlate EU og NATO, å knytte nære bånd med Kina og Russland, samt, ( selvfølgelig ) å bekjempe den økonomiske og kulturelle nyliberalismen. « Äldre franska kommunister jag talat med upplever att 90 prosent av hennes krav är sådana de själva en gång ställde », skrev Myrdal.
DN170426 Mediekonkurrenter går sammen for å bekjempe falske nyheter ¶
DN170425 - Vi er svært bekymret, dypt bekymret, over at Tyrkia tidligere i dag gjennomførte luftangrep nord i Syria og nord i Irak uten korrekt koordinering med hverken USA eller den brede globale koalisjonen for å bekjempe IS, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Mark Toner.
DN170425 Skulle Trump likevel trekke USA fra avtalen, tror Solheim at Kina og EU vil ta ledelsen i arbeidet for å bekjempe den globale oppvarmingen.
AA170425 - Vi er svært bekymret, dypt bekymret, over at Tyrkia tidligere i dag gjennomførte luftangrep nord i Syria og nord i Irak uten korrekt koordinering med verken USA eller den brede globale koalisjonen for å bekjempe IS, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Mark Toner.
AA170425 - Vi er svært bekymret, dypt bekymret, over at Tyrkia tidligere i dag gjennomførte luftangrep nord i Syria og nord i Irak uten korrekt koordinering med verken USA eller den brede globale koalisjonen for å bekjempe IS, sier utenriksdepartementets talsmann Mark Toner.
VG170424 « Våre revolusjonære styrker er klare for å bekjempe og senkedet atomdrevne amerikanske hangarskipet et enkelt angrep », skriver det nord-koreanske regimets avis, Rodong Sinmun i en kommentar søndag.
DB170424 Skulle Trump likevel trekke USA fra avtalen, tror Solheim at Kina og EU vil ta ledelsen i arbeidet for å bekjempe den globale oppvarmingen.
DB170424 - Jeg pleier å si at kriminalitet ble en nødvendighet for meg etter hvert for å bekjempe symptomene på sykdommen.
SA170423 « Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester », skriver Inge Takle Mæstad.
SA170423 Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
DB170423 Ap som vil styrke loven og bekjempe utrygghet i arbeidslivet med nebb og klør.
VG170422 Macron er en liberal sentrumspolitiker som vil bekjempe høy arbeidsledighet ved hjelp av økonomiske reformer.
FV170422 For naboen varslet naturligvis og de to fikk sammen koblet fra slange fra vanningsanlegget på jordet og brukte det til å bekjempe flammene.
DN170422 Tidligere samme dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
DB170422 Norge betaler også betydelige EØS-midler til prosjekter for å bekjempe fattigdom i land som Romania.
DB170422 Men på samme måte som at politiet mener sexkjøpsloven er et effektivt virkemiddel for å bekjempe menneskehandel, mener både de og flere at et tiggeforbud vil bekjempe annen organisert kriminalitet.
DB170422 Men på samme måte som at politiet mener sexkjøpsloven er et effektivt virkemiddel for å bekjempe menneskehandel, mener både de og flere at et tiggeforbud vil bekjempe annen organisert kriminalitet.
DB170422 Dersom kvinner er utsatt for menneskehandel og tvunget ut i prostitusjon i Bergen, og politiet mener de ikke kan gjøre noe uten et tiggeforbud for å bekjempe menneskehandel, så skjønner jeg faktisk ingenting.
VG170421 VIL BEKJEMPE TERROR : Presidentkandidat Francois Fillon holdt pressekonferanse dagen etter angrepet som drepte en politimann i Paris.
VG170421 Francois Fillon, den konservative kandidaten som har hatt en valgkamp preget av økonomiske skandaler, sa at hans førsteprioritet vil være « å bekjempe islamistisk totalitarisme » og at hans utenrikspolitiske prioritet vil være « å ødelegge gruppen den islamske stat ».
VG170421 De franske presidentkandidatene avlyste sine valgkamparrangementer torsdag, men kappes likevel i hvem som vil bekjempe terror hardest.
DB170421 Terrorismen må vi bekjempe sammen.
DB170421 Tidligere i dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
DB170421 Først har de brukt mye tid på å kritisere oss for å bruke for lite penger for å bekjempe ledighet, for så for å bruke for mye oljepenger for å bekjempe ledighet.
DB170421 Først har de brukt mye tid på å kritisere oss for å bruke for lite penger for å bekjempe ledighet, for så for å bruke for mye oljepenger for å bekjempe ledighet.
DB170421 Men det er her regjeringspartienes kortslutning finner sted : De mener at et forbud mot tigging vil gi politiet enda et verktøy i kassa når de skal bekjempe organisert kriminalitet tilknyttet disse miljøene.
BT170421 Le Pen kritiserte fredag regjeringen for slett arbeid med å bekjempe ekstremisme og tok til orde for strengere grensekontroll og utvisning av utlendinger - sentrale elementer i hennes eget program.
BT170421 Cazeneuve går også i rette med konservative François Fillon, som fredag gjentok løftene om å ansette 10.000 nye politifolk og bekjempe islamisme « med jernhånd » hvis han blir president.
BT170421 Kjære medbergensere : La oss bekjempe hatet med kjærlighet.
AP170421 Tidligere samme dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
AA170421 Tidligere samme dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
AA170421 Og så lenge tillit ligger til grunn for gode mellommenneskelige forhold vil det være maktpåliggende å bekjempe de mest utålelige løgnene.
SA170420 Det eneste de to landene er enige om i Syria, er å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS.
DB170420 Skal vi bekjempe økende ulikhet er det nødvendig å få på plass en form for arveskatt.
DB170420 Historikeren er enig i at mer tilgjengelig informasjon kan bidra til å bekjempe Holocaust-fornektelse.
DB170420 - Dette blir et glimrende verktøy for å bekjempe Holocaust-fornektelse.
DA170420 Vil bekjempe sosial dumping ¶
BT170420 Hjemdal begrunner forslaget sitt med at et tiggeforbud vil gjøre det lettere å bekjempe annen kriminell virksomhet.
BT170420 Bergen trenger ikke et nytt forbud for å bekjempe det som allerede er forbudt.
BT170420 Jeg er helt enig med begge mine bystyrekollegaer om at vi må bekjempe organiserte og kriminelle nettverk.
BT170420 Mange har hatt ubehagelige opplevelser med romfolket og rumenere, og organisert kriminalitet og menneskehandel er noe vi må bekjempe , men på riktig vis.
AP170420 Problemet er at en så svak analyse kan gjøre det enda vanskeligere å bekjempe ytterliggående populisme.
AP170420 Han har to lett forståelige budskap : Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. 3rd-party-bio ¶
AP170420 Han har to lett forståelige budskap : Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme.
AA170420 Det eneste de to landene er enige om i Syria, er å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS. ( ©NTB ) ¶ | - USA forbereder siktelse mot WikiLeaks-grunnlegger ¶
AA170420 Onsdag sendte Brende brev til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland hvor han gjentok Norges forpliktelse til å støtte rådets tiltak for å bekjempe alle former for diskriminering og hatkriminalitet.
AA170420 Trump ønsker også å fjerne svært mange av USAs tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DB170419 Det må løses opp i de hindringene i regelverket slik at kontrolletatene mer effektivt kan bekjempe de organiserte kriminelle, sier Sandnes.
DB170419 - Det er helt uforståelig utfra hvordan jeg kjenner ham ; hans ideologi om å jobbe mot og bekjempe narkotika.
DB170419 Google har grunnlagt et firma, Calico, som skal bekjempe aldring.
BT170419 Det viktigste som kan gjøres for å bekjempe disse bandene i Norge, er en strengere forfølgelse av horekunder og en strengere praktisering av narkotikapolitikken.
AP170419 Vi trenger ikke et tiggeforbud for å bekjempe det.
AP170419 De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige, sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.
AP170419 Vi trenger ikke et tiggeforbud for å bekjempe det.
AP170419 De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige, sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.
AA170419 Vi trenger ikke et tiggeforbud for å bekjempe det.
AA170419 De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige, sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen. ( ©NTB ) ¶
DB170418 ¶ SULTEN : Kan jerven bekjempe sykdom hos rein ?
DB170418 Når nå ideen om å innføre jerv for å bekjempe sykdom hos reinstammen blir foreslått, slår det meg hvor vanvittig skakkjørt hele forvaltningen er blitt.
DB170418 NRK skrev en artikkel om at Naturvernforbundet vil slippe løs jerv for å bekjempe sykdom hos rein.
BT170418 « Ved å regulere tigging i politivedtektene kan man også bekjempe kriminell virksomhet som man antar kommer i kjølvannet av tigging », skriver Silje Hjemdal i saken hun vil fremme for bystyret.
BT170418 Frølich mener det må til for å bekjempe organisert kriminalitet og menneskehandel.
BT170418 Frp mener et forbud vil være et virkemiddel for å bekjempe alvorlig kriminalitet som trafficking.
BT170418 - Vi som kommune må fortsette å hjelpe de menneskene som trenger det, så må politiet bekjempe den organiserte kriminaliteten.
BT170418 Vi må bekjempe utryggheten som høyrepopulismen vokser på.
BT170418 Ifølge Ap-lederen er politikernes viktigste oppgave å forstå sin tid, bidra til å skape jobber nok, bekjempe ulikhet og gi folk grunnleggende trygghet.
AP170417 Vi må bekjempe utryggheten som høyrepopulismen vokser på.
AP170417 Ifølge Ap-lederen er politikernes viktigste oppgave å forstå sin tid, bidra til å skape jobber nok, bekjempe ulikhet og gi folk grunnleggende trygghet.
AP170417 Vi må bekjempe utryggheten som høyrepopulismen vokser på.
AP170417 Ifølge Ap-lederen er politikernes viktigste oppgave å forstå sin tid, bidra til å skape jobber nok, bekjempe ulikhet og gi folk grunnleggende trygghet.
AA170417 Det eneste de to landene er enige om i Syria, er å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS. ( ©NTB ) ¶
VG170415 Å bedre offentlige tjenester i en nedgangstid som Norge har opplevd de siste årene handler ikke om å ese ut offentlig sektor, men å bekjempe den økte ledigheten som et konjunkturtiltak.
VG170415 Han sier de har sterkt faglig belegg for å si at det gir større effekt i tider med ledighetskrise å brukte aktive tiltak for å bekjempe ledigheten, fremfor å gi skattelette, som teoretisk skal kunne bidra til at eiere får bedre råd og derfor ansatte flere.
DB170415 For å bekjempe terror vil Miljøpartiet i Sverige ha mer penger til etterretning og bruk av fotlenker på personer som har utvisningsvedtak.
DB170415 Først helt på slutten av intervjuet når han skal rettferdiggjøre det han mener at skal til for å bekjempe det, drar han frem noen vers fra Koranen ut av sammenheng.
DB170415 Han og hans datter, Mary Begbie ( 52 ), er forberedt på å gå til Høyesterett for å bekjempe ethvert forsøk på å bygge et gigantisk filmstudio med hoteller og besøkssenter til en sum av nærmere tre milliarder norske kroner.
AP170415 For å bekjempe terror vil Miljøpartiet i Sverige ha mer penger til etterretning og bruk av fotlenker på personer som har utvisningsvedtak.
AA170415 For å bekjempe terror vil Miljøpartiet i Sverige ha mer penger til etterretning og bruk av fotlenker på personer som har utvisningsvedtak.
SA170414 USAs forsvarsdepartement Pentagon opplyser at bomben ble sluppet fra et amerikansk transportfly av typen MC-130 klokken 19.32 lokal tid " som ledd i en pågående innsats for å bekjempe IS i Afghanistan ".
FV170414 USAs forsvarsdepartement Pentagon opplyser at bomben ble sluppet fra et amerikansk transportfly av typen MC-130 klokken 19.32 lokal tid " som ledd i en pågående innsats for å bekjempe IS i Afghanistan ".
BT170414 USAs forsvarsdepartement Pentagon opplyser at bomben ble sluppet fra et amerikansk transportfly av typen MC-130 klokken 19.32 lokal tid " som ledd i en pågående innsats for å bekjempe IS i Afghanistan ".
BT170414 USAs forsvarsdepartement Pentagon opplyser at bomben ble sluppet fra et amerikansk transportfly av typen MC-130 klokken 19.32 lokal tid " som ledd i en pågående innsats for å bekjempe IS i Afghanistan ".
BT170414 For å bekjempe denne har Redningsselskapet fått en ny, topp moderne skøyte på vannet.
AP170414 USAs forsvarsdepartement Pentagon opplyser at bomben ble sluppet fra et amerikansk transportfly av typen MC-130, populært kalt Hercules, klokken 19.32 lokal tid « som ledd i en pågående innsats for å bekjempe IS i Afghanistan ».
DB170412 Blant annet vil han forsøke å overbevise Trump om at Nato kan gjøre mer for å bekjempe terror.
DB170412 På forhånd sa Stoltenberg til Dagbladet at tre saker var viktigst for ham å diskutere med Trump : Han mener NATO kan bidra mer til å bekjempe terror.
DB170412 Han sa også han og Trump var enig om Natos rolle for å bekjempe terror.
DB170412 - Vi ble i dag enige, du og jeg, at Nato kan og må gjøre mer for å bekjempe terror.
DB170412 Der holdt han en tale hvor han blant annet kritiserte USAs utenrikspolitiske linje overfor Russland, og USA og andre vestlige lands « hyklerske fokus » på demokratisering og innsats for å bekjempe korrupsjon, ifølge avisa.
VG170411 Når du skal bekjempe terror, må du gjøre det gjøre det før skjer noe, for da er det for sent, sier Bernsen.
DB170411 I stedet for å stå sammen om å bekjempe en felles trussel, har det såkalte « vesten » og Russland skaffet seg hver sine stedfortredere i spillet om Syria.
DA170411 - KrF vil gjøre alt vi kan for å bekjempe menneskehandel, og da er ikke fjerning av hallikparagrafen veien å gå, sier Bollestad.
VG170410 - Viktige politiske spørsmål for NATO står på dagsorden, blant annet hvordan NATO kan bidra ytterligere til å bekjempe internasjonal terrorisme - og en mer rettferdig byrdefordeling mellom USA og andre allierte.
SA170410 Insektet er vanskelig å bekjempe .
BT170410 Å forstå og bekjempe politiske forskjeller bør nå være like viktig.
BT170410 Å bekjempe sosial ulikhet har historisk sett vært en viktig sak i norsk politikk.
AA170410 - PST gjør en kjempegod jobb, og det er flere tiltak som styrking av PST og flere hjemler som gjør at vi kan ta terrorister og bekjempe radikalister.
AA170410 Målet er å identifisere og bekjempe angrep rettet mot nordiske banker og kunder.
AA170410 Vi trenger både roser og fysiske sperringer for å bekjempe terror.
VG170409 - Mannen som nå sitter med makten i USA, hevder at han vil bekjempe terroristene, men i dag feirer alle terroristene i Syria det amerikanske angrepet, sier Rouhani, ifølge NTB.
VG170409 HANGZHOU ( VG ) Alibaba-sjef Jack Ma sier vi kan stå foran en tredje verdenskrig, hvis vi ikke klarer å bekjempe verdens fattigdom- og klimautfordringer. foran en tredje verdenskrig, hvis vi ikke klarer å bekjempe verdens fattigdom- og klimautfordringer.
VG170409 foran en tredje verdenskrig, hvis vi ikke klarer å bekjempe verdens fattigdom- og klimautfordringer.
VG170409 Det er de - samt klimaforskere spesielt og akademikere generelt - som er Eliten Folket må bekjempe .
DN170409 USAs utenriksminister Rex Tillerson under et møte i koalisjonen for å bekjempe IS.
DB170409 - Vi må forstå de grunnleggende årsakene til terror for å kunne bekjempe den.
DB170409 Trump har sagt at hans mål i Syria er å bekjempe terrororganisasjonen IS.
AP170409 Jeg vil ha et sterkt mandat fra landsmøtet til å fortsette veien vi har slått inn på, å bekjempe forbrytelsen, men også forbrytelsens årsaker, sa han til Dagens Nyheter.
VG170408 - Vi kan ikke si noe om hva han kommer til å gjøre, men om han kommer til å bekjempe terrorister, kommer vi selvsagt til å bli allierte, naturlig allierte i den forstand, sammen med russerne, iranerne og mange andre land, sier Assad i et intervju med den portugisiske TV-stasjonen RTP.
VG170408 Kampen mot den moderne terroren løses ikke ved kun å bekjempe de mest organiserte terroristene.
DB170408 - Angrep som dette har til hensikt å så fryktens frø, men de styrker kun vår felles beslutning om å bekjempe terror verden over, sier Toner.
DA170408 Det jobbes mye med andre teknologier, med lukkende anlegg og nye metoder for å bekjempe luseproblematikken, sier Svåsand.
BT170408 De har aktivt støttet kreftene de nå vil bekjempe .
AP170408 Bashar al-Assads har nesten konsekvent brukt mindre energi på å bekjempe IS enn på å bekjempe de resterende opprørerne, eller terroristene, som han kaller dem alle sammen.
AP170408 Bashar al-Assads har nesten konsekvent brukt mindre energi på å bekjempe IS enn på å bekjempe de resterende opprørerne, eller terroristene, som han kaller dem alle sammen.
AP170408 Bekjempe kurderne.
AP170408 Ikke minst trenes på at politiet skal få støtte fra forsvaret for å bekjempe terrorisme.
AP170408 Bare noen timer før Stockholm ble rammet av et angrep som drepte fire og skadet 15 mennesker, øvde svensk politi og forsvar på å bekjempe terror.
AP170408 | Aftenposten mener : Viktigst å bekjempe frykt og overreaksjoner etter terroren i Sverige.
VG170407 USA leder koalisjonen Operasjon Inherent Resolve, der blant andre Norge inngår, som tar sikte på å bekjempe IS.
VG170407 Han understreket at høyeste prioritet for USA er å bekjempe IS, men at de etter at det er gjennomført, vil jobbe for å få Assad fjernet.
DN170407 Russland er ikke til stede i Syria for å bekjempe IS, men for å støtte opp om Assad-regimet, sier Diesen.
AP170407 Sånn sett kan det være at vi først og fremst vil se en ordkrig de neste dagene, men at den felles interessen om å bekjempe IS vil trumfe gjennom, sier Holm.
AA170407 Vi må få fram alle fakta som kan hjelpe å bekjempe vold mot barn enda mer målrettet, sier saksordfører Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ).
VG170406 Les også : Politiet skal bekjempe livsfarlig forurensning i Beijing ¶
FV170406 I 2016 måtte ti aktører i Agder stenge etter å ha fått besøk av den nye enheten som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.
AP170406 NRK, Dagbladet og VG går sammen om å bekjempe falske nyheter ¶ 7 tips : Bruksanvisning for å avsløre falske nyheter ¶
AP170406 Vi må få frem alle fakta som kan hjelpe å bekjempe vold mot barn enda mer målrettet, presiserer Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), saksordfører for opptrappingsplanen.
AA170406 En tidligere sikkerhetsrådgiver i Nigeria har forklart at over 16 milliarder kroner av midler til å bekjempe Boko Haram i landet i stedet ble brukt til å sikre valgseier for Jonathan.
VG170405 Petersburg bør styrke det internasjonale samfunnets besluttsomhet om å bekjempe en terrorisme som ikke kjenner landegrenser.
DB170405 - Og la meg få understreke at det er høyeste prioritet for denne regjeringa å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier Amundsen, som i utgangspunktet ikke mener at politikerne skal drive med for stor detaljstyring av ressursbruken i politiet, dersom det ikke er veldig gode grunner til det.
DA170405 Å bekjempe Boko Haram var det viktigste løftet til Muhammadu Buhari før han ble president i mai 2015.
AA170405 - Etter min mening er det vår sivilisasjon som står på spill i dette valget, sa Le Pen og lovet å gjenopprette orden og bekjempe globalisering.
SA170404 - Etter min mening er det vår sivilisasjon som står på spill i dette valget, sa Le Pen og lovet å gjenopprette orden og bekjempe globalisering.
DB170404 Putin har lykkes i å bekjempe terroren i Russland med utstrakt bruk av vold.
DA170404 Målet skal være å bekjempe religiøs ekstremisme.
AP170404 Han håper imidlertid at terrorangrepet vil føre til bedre samarbeid mellom Russland og Vesten om å bekjempe IS.
AP170404 Han håper imidlertid at terrorangrepet vil føre til bedre samarbeid mellom Russland og Vesten om å bekjempe IS.
VG170403 - Norske styrker skal trene, rådgi og støtte lokale styrker slik at de blir bedre rustet til å bekjempe ISIL.
DB170403 Ordningen ble innført for å bekjempe svart arbeid og sikre ryddige arbeidsforhold.
DB170403 Her har NHO Service gjennom flere år stått på i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund for å bekjempe useriøse aktører i bransjen.
DB170403 mars ) på en rekke tiltak for å bekjempe svart renhold i folks hjem. i.
DA170403 * Vær varsom med å bekjempe selv - bruk av gift uten feller kan føre til at dyrene dør inne i vegger og gulv og kan spre ubehagelige lukte ¶
DA170403 Den boken gjorde det tydelig for meg at for å bekjempe urettferdighet må vi endre strukturene.
DB170402 Organisasjonen jobber med menn for å promotere likestilling, samt bekjempe seksuell trakassering, som er et stort problem i landet.
DB170402 Kampanjen, som denne videoen er en del av, skal bekjempe seksuell trakassering på offentlig transport.
DA170401 Forsamlingen har også nektet å gjøre vedtak som Maduros sosialistiske regjering mener er nødvendige for å bekjempe landets dype økonomiske krise.
DA170401 - De skal vedtas på landsmøtet, men det er klart at fire saker alltid vil være der for Venstre : bredden i miljøpolitikken, styrking av utdanning og forskning, forsvare gründere og nyskapere og bekjempe fattigdom, samt stå ved internasjonale avtaler, sier han.
AP170401 Forsamlingen har også nektet å gjøre vedtak som Maduros sosialistiske regjering mener er nødvendige for å bekjempe landets dype økonomiske krise.
AA170401 Forsamlingen har også nektet å gjøre vedtak som Maduros sosialistiske regjering mener er nødvendige for å bekjempe landets dype økonomiske krise.
AA170401 Forsamlingen har også nektet å gjøre vedtak som Maduros sosialistiske regjering mener er nødvendige for å bekjempe landets dype økonomiske krise.
VG170331 Vi må bekjempe dem og Demokratene i 2018 ! skriver Trump.
VG170331 - Og det er ingen tvil om at myndighetene har satt inn store ressurser for å bekjempe den omfattende korrupsjonen som eksisterer i Kina.
DN170331 Vi bruker store ressurser på å bekjempe økonomisk kriminalitet, og det er derfor gledelig å se at det denne gangen førte til en siktelse, skriver Larsen.
DB170331 Skal vi bekjempe edderkoppnettet av påstander og propaganda, må vi konfrontere dem som utgir seg for å være seriøse aktører.
DA170331 Vår jobb var å hjelpe å kommunisere ut den fantastiske jobben AMISOM gjorde i å bekjempe Al Shabaab og bringe fred til byen, der forholdene var svært vanskelige og der det var få muligheter for førstehåndsrapportering.
AP170331 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom, særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige.
SA170330 - På den ene siden vil vi føre dialog med storsamfunnet, bekjempe misforståelser og forebygge mistenkeliggjøring.
DN170330 Skatteetaten har doblet innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DB170330 I tillegg til å stoppe innvandring fra muslimske land lå det å bekjempe Obamacare - eller Affordable Care Act som den egentlig heter - helt på toppen av Trumps valgløfteliste.
DA170330 Skatteetaten har doblet innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DA170330 Fra 2015 til 2016 nesten doblet etaten antall årsverk som jobber for å bekjempe den typen kriminalitet.
DA170330 - Omfanget viser at det fremdeles er nødvendig å arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DA170330 Med ansvar for skole og utdanning i kommunesektorens egen organisasjon KS, er han opptatt av at skoleeiere og skoleansatte rundt omkring i hele landet skal ha forutsigbarhet og trygghet i arbeidet med å bekjempe mobbing i skolen.
AP170330 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom, særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige.
AP170330 - På den ene siden vil vi føre dialog med storsamfunnet, bekjempe misforståelser og forebygge mistenkeliggjøring.
AA170330 Vi må bekjempe dem og Demokratene i 2018 ! skrev Trump på Twitter torsdag.
AA170330 Hvis ikke USAs oppfyller sine utslippsforpliktelser i Parisavtalen, frykter eksperter at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe den globale oppvarmingen kan rakne.
AA170330 Skatteetaten har doblet innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
AA170330 Fra 2015 til 2016 nesten doblet etaten antall årsverk som jobber for å bekjempe den typen kriminalitet.
AA170330 - Omfanget viser at det fremdeles er nødvendig å arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
AA170330 - På den ene siden vil vi føre dialog med storsamfunnet, bekjempe misforståelser og forebygge mistenkeliggjøring.
VG170329 TUCs kartlegging er gjort blant litt over 1000 mennesker, som en del av foreningens arbeid for å bekjempe rasisme på arbeidsplassen.
DB170329 Vi kan ikke ha en situasjon hvor regelverket er en hemsko for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DB170329 Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet inneholder 25 ulike tiltak, og alle disse er viktige for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier statsråden.
DB170329 I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet har et forvaltningslovutvalg blitt bedt om « å vurdere forvaltningslovens regler om taushetsplikt opp mot etatenes behov for informasjon fra andre myndigheter for å bekjempe kriminalitet ».
DB170329 Jeg ønsker at vi skal gjøre mye for barn med kreft og at vi skal forske forholdsmessig mye på å forhindre og bekjempe kreft.
DB170329 Kreften var hun fast bestemt på å bekjempe .
BT170329 Samfunnet trenger en tillitsreform der politiet får bruke sine knappe ressurser til å bekjempe kriminalitet.
AP170329 Når muslimske kvinner må bruke mye energi på å rettferdiggjøre seg, tappes de for krefter de kunne brukt på å bekjempe ekstremisme og tvang.
AA170329 Også myndighetene i Thailand og Freeland, en gruppe som jobber for å bekjempe illegal handel med dyr, har bidratt.
AA170329 Også myndighetene i Thailand og Freeland, en gruppe som jobber for å bekjempe illegal handel med dyr, har bidratt.
DN170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DN170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
DB170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DB170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
DB170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DB170328 Å bekjempe partnervold er en prioritert oppgave for regjeringen.
DB170328 Det har handlet om å styrke yrkesfag, gjenreise respekten for praktisk arbeid og å bekjempe sosial dumping.
DA170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DA170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
DA170328 I dag samles ledere fra en rekke land i verden til en todagers konferanse i Buenos Aires i Argentina for å bekjempe angrep på utdanning.
BT170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
BT170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
VG170327 - Assad brukte tønnebomber og kjemiske våpen mot sitt eget folk, mens koalisjonen bistår Iraks regjering med å bekjempe ISIL for å frigjøre Irak og befolkningen.
VG170327 Vi trenger alle foreldre med på laget for å bekjempe dette, for det klarer ikke norske skoler på egenhånd. | - Venstreeliten brunbeiser Frp ¶
SA170327 ¶ Norge er et av drøyt 60 medlemsland i den USA-ledede koalisjonen med formål om å bekjempe IS.
SA170327 Norge er et av drøyt 60 land som har sluttet seg til den USA-ledede koalisjonen for å bekjempe IS.i ¶
BT170327 KrF vil spesielt fremheve tiltakene som handler om å ivareta unge, ivareta eldre, ivareta flyktninger og å bekjempe mobbing av alle slag mot LHBTI-personer.
AA170327 Norge er et av drøyt 60 medlemsland i den USA-ledede koalisjonen med formål om å bekjempe IS.
AA170327 Barnekreftforeningen har som mål å øke støtten betydelig i årene som kommer i kampen om å bekjempe kreft hos barn og ungdom.
DA170326 - Det eneste jeg hadde gjort var å si at vi må bekjempe korrupsjon på universitetet, sier Sayed til Dagsavisen.
DN170325 Solidaritet er " den mest effektive motgiften for å bekjempe moderne utgaver av populisme, sa paven, som tok til orde for at EU må stå samlet og satse på utvikling, jobbmarked, et anstendig lønnsnivå og verdige boforhold for alle.
DB170325 For å kunne forebygge og bekjempe uønsket kriminalitetsutvikling må politiet ha kunnskap.
DA170325 Myndighetene i Frankrike og Paris vil nemlig bekjempe terrorismen med franskmennenes eget våpen : Kultur.
BT170325 FAKTISK : VG, Dagbladet og NRK, med støtte fra blant andre Fritt Ord, har denne uken etablert en norsk faktasjekk for å bekjempe falske nyheter.
AA170325 Solidaritet er " den mest effektive motgiften for å bekjempe moderne utgaver av populisme, sa paven, som tok til orde for at EU må stå samlet og satse på utvikling, jobbmarked, et anstendig lønnsnivå og verdige boforhold for alle. ( ©NTB ) ¶
SA170324 Angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem, hevder det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.
SA170324 Den nye taktikken gjorde det vanskelig for britene å bekjempe IRA, og IRA fikk mye oppmerksomhet for sine spektakulære bombeaksjoner i Nord-Irland og England.
SA170324 100 millioner kroner skal settes inn for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.
DN170324 Amaq hevder angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem.
DB170324 ¶ BACKING : Ada Arnstad, leder for Sp-ungdommen, håper å bekjempe sentralstyrets flertall i studiefinansieringssaken og bakkes av parlamentarisk leder og tante Marit Arnstad.
DB170324 - Skattedirektoratet skal vurdere og foreslå nødvendige lov- og forskriftsendringer for at Skatteetaten skal kunne bidra til styrket informasjonsdeling og få økt adgang til informasjonsinnhenting for å bekjempe økonomisk kriminalitet, sier Strømme.
DA170324 Angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem, hevder det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.
DA170324 Angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem, hevder det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.
DA170324 USA har vært tydelig på at strategien for å bekjempe ISIL ( IS, red. anm. ) videreføres.
BT170324 100 millioner kroner skal settes inn for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.
AP170324 Beijings myndigheter vil bekjempe naskingen med høyteknologi.
AA170324 Angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem, hevder det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.
AA170324 Angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem, hevder det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.
AA170324 Angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem, hevder det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.
AA170324 100 millioner kroner skal settes inn for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.
AA170324 | Enkel terror vanskelig å bekjempe
SA170323 Amaq hevder angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem.
DB170323 Utenriksministere fra 68 land er samlet i det som kalles koalisjonen for å bekjempe IS.
DB170323 Det skal vi gjøre, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson da han åpnet konferansen som samler utenriksministere fra 68 land i koalisjonen for å bekjempe Den islamske staten ( IS ).
DB170323 - Er Norge en viktig del av Trumps strategi for å bekjempe IS ?
DB170323 - Det er mange problemer og utfordringer i regionen, men å bekjempe IS er USAs førsteprioriet i Midtøsten, sier Tillerson.
DA170323 Besøket i Moskva fredag finner sted etter at hun denne uken har besøkt Tsjad, der franske soldater er utplassert for å bekjempe ekstremister.
DA170323 Rent objektivt gjør dette det selvsagt vanskelig for alle som forsøker å bekjempe IS, fordi de opererer midt iblant mulige sivile mål, sier Kverme.
DA170323 Amaq hevder angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem.
DA170323 Keiserpingvinene eksisterer i en konstant krisemodus, og må bekjempe vanvittige odds for å bringe arten videre.
BT170323 Besøket i Moskva fredag finner sted etter at hun denne uken har besøkt Tsjad, der franske soldater er utplassert for å bekjempe ekstremister.
AP170323 Samtidig gjorde hun det klart at ethvert forsøk på å bekjempe disse verdiene, er dømt til å mislykkes.
AP170323 Det er beklagelig - vi må bekjempe det - men terrorfaren blir en del av det daglige.
AA170323 Besøket i Moskva fredag finner sted etter at hun denne uken har besøkt Tsjad, der franske soldater er utplassert for å bekjempe ekstremister.
VG170322 I 2015 : Kesha opptrer under en galla i New York til inntekt for å bekjempe blodkreft.
VG170322 - Det er derfor dette er et mål for de som forkaster disse verdiene, men la meg gjøre det helt klart i dag : Ethvert forsøk på å bekjempe våre verdier gjennom vold og terror er dømt til å mislykkes.
SA170322 Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og sjefredaktørene Gard Steiro i VG og John Arne Markussen i Dagbladet presenterte tirsdag samarbeidet for å bekjempe falske nyheter.
DB170322 La meg derfor gjøre det klart i dag, slik jeg har gjort tidligere : ethvert forsøk på å bekjempe disse verdiene gjennom bruk av vold og terror, er dømt til å feiles.
DB170322 Onsdag skal Brende delta på en svær konferanse med 67 andre utenriksministre i koalisjonen av land som jobber for å bekjempe IS.
AP170322 Det er typisk Sp å gå inn for : ¶ å bekjempe sentralisering av alt fra helsetjenester til politi. at Norge ikke skal bli med i EU og EØS. å si ja til norsk NATO-medlemskap og et sterkt nasjonalt forsvar med særlig vekt på Hæren og Heimevernet. å sikre den private eiendomsretten. å kjempe for å opprettholde matproduksjon, også på små og m
FV170321 Øvre Tinnheia vel ber beboerne om penger til advokat for å bekjempe moské.
DN170321 Trump er likevel klar på at han skal bekjempe IS, også kjent som ISIS.
DN170321 Mediekonkurrenter går sammen for å bekjempe falske nyheter ¶
DN170321 Mediekonkurrenter går sammen for å bekjempe falske nyheter ¶
DN170321 | Mediekonkurrenter går sammen for å bekjempe falske nyheter ¶
DB170321 Jeg har bedt Rikspolitiet om å ta kontakt med svensk politi for å få undersøkt om vi kan hjelpe svenskene med å bekjempe smuglingen av skytevåpen til Sverige via Danmark, sier han.
DB170321 for blant annet å delta på et møte i koalisjonen for å bekjempe IS og for å møte representanter for administrasjonen til Donald Trump.
DB170321 Vil bekjempe falske nyheter ¶
DB170321 Den nye tjenesten har fått navnet « Faktisk » og hovedmålet er å bekjempe et voksende problem i det globale informasjonssamfunnet : Falske nyheter og såkalte alternative fakta.
DA170321 Trump er likevel klar på at han skal bekjempe IS, også kjent som ISIS.
DA170321 - En av metodene vi bruker for å bekjempe kjønnslemlestelse, er å få religiøse ledere til å forstå de negative helsemessige konsekvenser av kjønnslemlestelse, sier Luthi.
BT170321 Trump er likevel klar på at han skal bekjempe IS, også kjent som ISIS.
DN170320 I fjor ble det enighet mellom landene om å « bekjempe alle former for proteksjonisme ».
DB170320 Å sikre jenter og kvinners rett til utdanning og yrkesopplæring er en av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre for å bekjempe fattigdom.
DB170320 Utdanning er en effektiv måte å bekjempe barneekteskap, tenåringsgraviditet og HIV.
DB170320 ¶ MOBILISERING : Titusener av kinesiske soldater er satt inn for å bekjempe terrorister i den autonome regionen Xinjiang.
BT170320 Den ene strategien er å trekke en anstendighetens linje i sanden og bekjempe opprørenes agenda med alt fra storkoalisjoner til pengemakt, mediemakt og harmdirrende kjendiser.
AP170320 Tre grep for et bedre Oslo : Mer penger for å bekjempe gjengkriminalitet, tiårssatsing i Oslo Sør og bedre oppfølging av dem som faller ut av videregående.
AA170320 Italia skrev i februar under på avtaler med Libya og Tunisia for å lettere kunne bekjempe menneskesmuglere, og for å få på plass strengere grensetiltak. ( ©NTB ) ¶
VG170319 - Det går også penger til forsvar i forbindelse med FNs fredsbevarende oppdrag, til Europeiske oppdrag og til å bekjempe IS, sier hun.
DB170319 Bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp.
DB170319 Bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp.
DB170319 Bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp.
VG170318 Om man skal bekjempe ekstremisme, er det etter vår mening en forutsetning å forstå drivkreftene.
VG170318 Alle kan stille seg bak mål som å bekjempe fattigdom og styrke barnefamiliene.
DB170318 - Det kan ikke rettferdiggjøres å mistenkeliggjøre spesifikke grupper eller trosretninger for å bekjempe terrorisme.
AP170318 På fjorårets G20-møte var nettopp handling for å bekjempe klimaendringer nevnt i slutterklæringen.
AA170318 På fjorårets G20-møte var nettopp handling for å bekjempe klimaendringer nevnt i slutterklæringen.
VG170317 Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom. 3.
DB170317 Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DB170317 Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DB170317 Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DB170317 - Sammen med partene i arbeidslivet har vi satt i gang et arbeid mot arbeidslivskriminalitet, og det er satt inn målrettede tiltak mot Sør- og Vestlandet for å bekjempe ledigheten.
DA170317 - Slike historier gleder meg, fordi det viser at A-krim står på for å bekjempe problemet, sier Simonsen til RA.
BT170317 Juryen la vekt på at Riksadvokaten i etterkant av prosjektet ba Økokrim om å vurdere hvor utbredt og samfunnsskadelig dette fenomenet er i Norge, og om det er behov for ytterligere tiltak for å kunne bekjempe denne typen kriminalitet.
VG170316 Og aldri, i løpet av ti år, har jeg mistenkt at han har gjort noe annet enn å bekjempe kriminalitet.
DN170316 Samtidig understreker han at det ikke er nok å bruke penger på militæret for å bekjempe terrorisme, det må også tas tak i de underliggende årsakene.
DB170316 Vi hadde en felles greie om å bekjempe MC-gjenger, sier hun i avhøret fra 2014.
DB170316 - Jeg har aldri på disse ti åra hatt en tanke om at han ikke drev å bekjempe kriminalitet.
DA170316 siktsfullt perspektiv på Boston Maraton-bombeangrepene, men så har heller ikke Peter Berg noe dypsindig å si om denne hendelsen - annet enn velmenende, allmenn gyldige floskler om Bostons sterke folkesjel, samhold under traumer, at tragedier bringer ut det beste i mennesker og hvordan man skal « bekjempe ondskap med kjærlighet ».
DA170316 Det har nok bidratt til mitt engasjement for å bekjempe klimakrisen.
AP170316 I 2009 var han med på å etablere menneskerettighetsorganisasjonen Thorn, som bruker ny teknologi til å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.
AP170316 På alle disse områdene har utviklingen gått stadig raskere de siste årene, og kombinasjonen av dem gjør det mulig å forebygge, behandle og bekjempe sykdommer på måter ingen har turt å drømme om.
AP170316 Politiet er selvsagt er en del av løsningen, men vi som bor i bydelen mener at det må iverksettes helt andre tiltak for å bekjempe disse problemene : ¶
AP170316 Om samme sak ble det også sagt at politiet ikke får bruke narkotikahunder uanmeldt i skolegården for å bekjempe narkotikautviklingen på Østkanten.
AA170316 Samtidig understreker han at det ikke er nok å bruke penger på militæret for å bekjempe terrorisme, det må også tas tak i de underliggende årsakene.
VG170315 * Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DN170315 | Republikanere utfordrer Trumps klimaskeptiske linje ¶ 17 republikanere i Kongressen utfordrer president Donald Trumps klimaskeptiske linje og vil finne " økonomisk holdbare " måter å bekjempe global oppvarming på.
DB170315 Planen er tiltak for å bekjempe fattigdom og skape en mer rettferdig fordeling av ressursene, lover Lysbakken.
DB170315 Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DA170315 Det er derfor det er så vanskelig å bekjempe ja-siden.
BT170315 Det er dessuten et saksfelt som ikke bare lar seg bekjempe gjennom reaktiv etterforskning.
AA170315 | Republikanere utfordrer Trumps klimaskeptiske linje ¶ 17 republikanere i Kongressen utfordrer president Donald Trumps klimaskeptiske linje og vil finne " økonomisk holdbare " måter å bekjempe global oppvarming på.
DB170314 Jensen var også aktiv for å bekjempe gjengkriminalitet i sin karriere.
DA170314 Jesse Klaver snakker mye om å bekjempe sosial og økonomisk ulikhet, blant annet gjennom endringer i skattesystemet.
AA170314 Nijimbere ber om internasjonal hjelp til å bekjempe sykdommen.
VG170313 Vi kan ikke vente med å bekjempe frafall fra videregående skole, til elevene har begynt på videregående.
SA170313 Barnetrygden er et av de mest effektive virkemidlene for å bekjempe barnefattigdom og omfordele ressurser : Når alle mottar lik barnetrygd, og samtidig betaler skatt etter evne, havner pengene der de trengs, uten unødig byråkrati - dette er også grunnen for at den ikke skal behovsprøves.
DA170313 - Vi må gjøre mer for å bekjempe destabiliserende russiske desinformasjonskampanjer og øke synligheten av den vestlige satsingen på dette området, sa Storbritannias statsminister Theresa May i Brussel, ifølge EU Observer.
VG170312 Nå som forbrytelsene begynner å komme frem i lyset er vi i ferd med å bekjempe det, sier da Silva.
DB170312 Under Stoltenberg II-regjeringen kom det derfor hele tre handlingsplaner mot sosial dumping, med en rekke tiltak som bidro til å bekjempe utviklingen.
AA170312 Norge har siden 2007 bevilget 22 milliarder kroner for å bekjempe ødeleggelse av regnskog i flere verdensdeler.
VG170311 Vi har fått en helsetjeneste som på sitt beste er utrolig god til å bekjempe sykdom.
AP170311 I mars året etter gikk Saudi-Arabia og en rekke andre land sammen i en militær offensiv for å bekjempe houthiene.
DB170310 Han er ikke overrasket over at Trump-administrasjonen har tillatt amerikanske soldater på bakken for å bekjempe IS.
DB170310 Samtidig er det et paradoks at både næringen og myndighetene har gitt opp å bekjempe utbredte sykdommer.
DB170310 Helt uønsket blir muslimske kvinner med hijab brukt som frontfigurer av høyreradikale feminister til å bekjempe en såkalt kvinneundertrykkende religion.
AA170310 Tyrkerne sier de både er der for å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS, men også for å prøve å begrense de USA-støttede kurdiske militsene i det nordlige Syria.
VG170309 Som følge av dette har regjeringen laget en handlingsplan for å bekjempe antisemittisme frem mot 2020.
DB170309 Når Jonas sier at vi ikke gjør noe for å bekjempe forskjeller, er det feil.
DB170309 Hun mener Høyre har en bedre politikk til å bekjempe forskjeller enn venstresida.
DA170309 * Et intensivert samarbeid med skattemyndighetene for å bekjempe useriøse aktører.
BT170309 Der venstresiden legger vekt på skatt, og gjerne økt skatt, som veien til bedre fordeling, tror Høyre mer på skole for å bekjempe økte forskjeller.
BT170309 Der venstresiden legger vekt på skatt, og gjerne økt skatt, som veien til bedre fordeling, tror Høyre mer på skole for å bekjempe økte forskjeller.
AP170309 Solberg varslet også en satsing på skolen og ikke minst på tidlig innsats og at hennes regjering vil fortsette å bekjempe frafallet i videregående skole.
AP170309 - Vi må ikke bruke tid på å bekjempe endringer som vi i liten grad kan motvirke, sa hun.
VG170308 Jeg ønsker meg en felles innsats fra hele samfunnet for å bekjempe vold og overgrep.
VG170308 Norge har gjennom en rekke konvensjoner og i tråd med FNs utviklingsmål forpliktet seg til å bekjempe kjønnslemlestelse.
VG170308 I handlingsplanen går regjeringen også inn for å vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap.
DN170308 - Mens Trump mener klimaendringer er svindel og utnevner administratorer som er redskaper for fossilt brennstoff-industrien skjer det ekstraordinære gjennombrudd i vårt land og verden rundt for å endre energisystemene og bekjempe klimaendringer, skriver Sanders.
DN170308 FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, mener USA trenger bedre ledelse for å bekjempe økende fremmedhat og religiøs diskriminering.
DB170308 - Med denne handlingen ønsker vi å bekjempe skjevheter overfor kvinner.
DB170308 Norge har gjennom en rekke konvensjoner og i tråd med FNs utviklingsmål forpliktet seg til å bekjempe kjønnslemlestelse.
DB170308 I handlingsplanen går regjeringen også inn for å vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap.
DB170308 Å bekjempe partnervold er en prioritert oppgave for regjeringen.
DB170308 Å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er høyt prioritert av regjeringen.
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet opprettet i 2014 en tilskuddsordning til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.
DB170308 Gjennom nærpolitireformen skal vi skape en handlekraftig og moderne politiorganisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.
DB170308 Forskningen skal gi oss et bedre grunnlag for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.
DB170308 bekjempe fattigdom.
DA170308 - Å bekjempe den internaliserte og systematiske forskjellsbehandlingen basert på kjønn.
AP170308 Norge har gjennom en rekke konvensjoner og i tråd med FNs utviklingsmål forpliktet seg til å bekjempe kjønnslemlestelse.
AP170308 I handlingsplanen går regjeringen også inn for å vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap.
AP170308 Norge har gjennom en rekke konvensjoner og i tråd med FNs utviklingsmål forpliktet seg til å bekjempe kjønnslemlestelse.
AP170308 I handlingsplanen går regjeringen også inn for å vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap.
AA170308 FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, mener USA trenger bedre ledelse for å bekjempe økende fremmedhat og religiøs diskriminering.
AA170308 Hageeiere i hele Nord-Trøndelag skal motiveres til å bekjempe innførte hageplanter som truer det biologiske mangfoldet.
AA170308 Derfor er det viktig å bekjempe planter som ikke har naturlig tilhold i norsk natur, sier Pedersen. 2320 fremmede arter ¶
AA170308 Norge har gjennom en rekke konvensjoner og i tråd med FNs utviklingsmål forpliktet seg til å bekjempe kjønnslemlestelse.
AA170308 I handlingsplanen går regjeringen også inn for å vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap.
DA170307 Internasjonal solidaritet, human asylpolitikk, beskytte kvinner på flukt, kvinners rett til å bestemme over egen kropp, bekjempe vold mot kvinner, og likelønn og økonomisk selvstendighet, er viktige kvinnesaker.
DA170307 - Vi leverte en stor likestillingsmelding i fjor, og vi har trappet opp innsatsen for å bekjempe vold mot kvinner.
DA170307 En av de sakene som opptar meg mest er å bekjempe vold i nære relasjoner.
VG170306 Verdt å lese : Håper å kunne bekjempe fødselsdepresjon ¶
VG170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning.
SA170306 - Dette er det samme forbudet, med samme formål, drevet av den samme farlige diskrimineringen som svekker vår evne til å bekjempe terror, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.
SA170306 FNs bærekraftmål jobber for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
FV170306 - Dette er det samme forbudet, med samme formål, drevet av den samme farlige diskrimineringen som svekker vår evne til å bekjempe terror, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.
DB170306 - Irak er en viktig alliert i kampen for å bekjempe IS.
DB170306 Vi vil bekjempe menns vold mot og kontroll over kvinner i alle former, inkludert partnervold, prostitusjon, voldtekt, æreskultur og ekstrem sosial kontroll.
DA170306 Koalisjonen har til hensikt å bekjempe IS ved å strupe finansiering og stanse tilførselen av fremmedkrigere i tillegg til militær innsats.
DA170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning.
BT170306 - Dette er det samme forbudet, med samme formål, drevet av den samme farlige diskrimineringen som svekker vår evne til å bekjempe terror, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.
BT170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning, sier programkomiteens nestleder Guri Melby.
AP170306 Koalisjonen har til hensikt å bekjempe IS ved å strupe finansiering og stanse tilførselen av fremmedkrigere i tillegg til militær innsats.
AA170306 - Dette er det samme forbudet, med samme formål, drevet av den samme farlige diskrimineringen som svekker vår evne til å bekjempe terror, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.
AA170306 I mars året etter gikk Saudi-Arabia og en rekke andre land sammen i en militær offensiv for å bekjempe houthiene.
AA170306 - For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning, sier programkomiteens nestleder Guri Melby.
DB170305 Kripos og Ludvigsen står i spissen for denne Europol-aksjonen som skal bekjempe seksuell utnyttelse og overgrep mot barn over internett.
DB170305 The Anti-Defamation League ( ADL ), en organisasjon som jobber for å bekjempe antisemittisme, lover en belønning på 5000 dollars til den som gir informasjon som kan oppklare hvem som står bak vandalismen mot gravplassene.
AP170305 Si ;D-innlegg : Vi må gjeninnføre islamsk feminisme og bekjempe det patriarkalske og mannssjåvinistiske samfunnet som preger store deler av verden.
AP170305 Vi må gjeninnføre islamsk feminisme og bekjempe dette patriarkalske og mannssjåvinistiske samfunnet som preger store deler av verden.
AP170305 Si ;D-innlegg : Vi må gjeninnføre islamsk feminisme og bekjempe det patriarkalske og mannssjåvinistiske samfunnet som preger store deler av verden.
VG170304 - Jeg vil være en talskvinne for kvinner og barn og bekjempe mobbing.
DB170304 Det er en sikkerhets-samarbeidsavtale mellom USA og regjeringen i Mexico og andre land i Mellom-Amerika, der målet erå bekjempe den organiserte narkotikakriminaliteten.
DN170303 Å bekjempe fattigdom er hovedmålet for norsk utviklingspolitikk, og det er mange veier til dette målet.
AP170303 Trump ønsket ikke at plattformen skulle støtte en bevæpning av Ukraina for å bekjempe russiskvennlige opprørere i den østlige delen av landet.
AA170303 Økokrim har et nasjonalt ansvar for å bekjempe miljøkriminalitet, sier lederen for Økokrims avdeling for miljøkriminalitet, Hans Tore Høviskeland, til NTB.
AA170303 - Vi har deltatt i denne globale operasjonen for å bekjempe ulovlig handel med truede arter og mot ulovlig tømmerhogst.
DA170302 I forrige uke erklærte utenriksminister Adel al-Jubeir at Riyadh er rede til « å gjøre sitt » for å bekjempe IS.
AP170302 Ser ikke forfatteren at han polariserer motsetningene mellom « oss » og « de andre », og dermed selv bidrar til det problem han vil bekjempe ?
AA170302 Hovedstrategien for å bekjempe lavinntekt og fattigdom er å få flest mulig inn i betalt arbeid.
VG170301 Vi må ta vår del av ansvaret og la olje bli liggende for å bekjempe klimaendringene.
VG170301 Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DN170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DN170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DA170301 Vi startet tidligere med å bekjempe de useriøse sidene av byggemarkedet i Trondheim og siden det er en mindre by, er det vanskeligere å gjemme seg bort, sier han.
AA170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
AA170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
BT170228 Innsatsen er en del av regjeringens nasjonale strategi for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier.
AA170228 Dessuten mener vi at storsamfunnet, ikke andre barn, skal ta ansvaret for å bekjempe barnefattigdom.
VG170227 Og andre strategier for å bekjempe Alzheimers ligger lenger unna i tid, sier Tormod Fladby.
DB170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter.
AA170227 | Pentagons plan for å bekjempe IS er klar ¶
AA170227 - Det er en plan for å raskt bekjempe IS, sier Davis.
AA170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter. ( ©NTB ) ¶
DB170226 Kong Carl Gustaf vil bekjempe « misoppfatninger » rundt svensk innvandring ¶
DB170225 I et intervju med avisa Sydsvenskan sier kong Carl Gustaf derfor at det nå er på tide å bekjempe « misoppfatninger » om tilstanden i Sverige.
DB170225 - Uten media som jobber seriøst og utfører grundig kildekritikk fungerer det ikke, sier kongen om å bekjempe misoppfatninger ¶
DB170224 Den afrikanske union ( AU ) ser gruppen som en regional trussel og satte i 2015 inn en styrke på 7.500 soldater for å bekjempe dem.
DB170224 Nå trenger FN 37 milliarder kroner i nødhjelp til Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Jemen for å bekjempe hungersnød, sier generalsekretær António Guterres.
DA170224 Han viser til at den forrige rødgrønne regjeringen igangsatte et tettere samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.
AP170224 De skal kunne bekjempe trusler i luften, på overflaten og under vann.
AA170224 | Löfven vil ha kontroll på innvandringen og bekjempe kriminalitet ¶
VG170223 Mye står på spill for USA i disse samtalene : Mexico har i følge nyhetsbyrået Reuters advart USA om at dersom det gode forholdet mellom de to landene ødelegges, vil det kunne påvirke Mexicos samarbeid om å bekjempe narkotikaflommen mot USA, og flommen av sentralamerikanske flyktninger samme vei.
AA170223 Undersøkelsen Politiforum har viser at 56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.
VG170222 Humlegård om reformen : Vil skape mer trygghet lokalt ¶ * 1 56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. * 1 Nesten 74,8 prosent tviler på at reformen vil sikre større lokal polititilstedeværelse. * 1 25,6 prosent er uenig i at reformen vil skape robuste fagmiljøer og gi tilfredsstillende beredsk
DB170222 De bør arbeide for å bekjempe reell rasisme og stå bak skeive folk når de tar kampen mot den undertrykkingen og diskrimineringen som foregår i æreskulturer.
BT170222 56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.
AP170222 FN trenger 37 milliarder kroner i nødhjelp for å bekjempe hungersnød i Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Jemen, sier generalsekretær António Guterres.
AA170222 FN trenger 37 milliarder kroner i nødhjelp for å bekjempe hungersnød i Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Jemen, sier generalsekretær António Guterres.
AA170222 * 56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.
DB170221 Hun forteller at flere av scenene ble smertefulle påminnelser om hva hun selv hadde sett som FN-ambassadør, med fokus på å bekjempe vold mot kvinner.
AP170221 | Hvordan bekjempe terrorisme ?
DB170220 Nesten 30 år seinere ble Farmaajo valgt som president i Somalia etter å ha drevet valgkamp som lovte å bekjempe korrupsjonen i det borgerkrigsherjede landet på Afrikas horn.
DB170220 Kriminalitet er et onde, og en av statens fremste oppgaver er å bekjempe denne og straffe dem som bryter lovene.
DB170220 Kvinnedagen har som formål å bekjempe gamle strukturer, stereotypier og regelrett undertrykkelse.
BT170220 Det kreves store investeringer og betydelige reformer for å bekjempe avskogingen, skriver han.
AP170220 Det fikk den tidligere SS-vakten til å gå ut i flere medier, deriblant i BBC-dokumentaren, for å bekjempe Holocaust-benektelse.
AA170220 Hun sa seg enig med Hariri i at det er helt nødvendig at alle land som vil bekjempe islamsk fundamentalisme og IS, samler seg.
VG170219 Likevel finnes det ingen arbeidsgrupper i FN for å bekjempe tyranner, eller tusenårsmål mot tyranni.
VG170219 Det beste tiltaket for økonomisk vekst, bedre folkehelse, mot fattigdom, for fred og mot krig, er å bekjempe tyranniet. - - - Dette er en forkortet og redigert versjon av en kronikk som også er publisert i Washington Post ¶ | « Frekk » Sundby-taktikk kan ha reddet VM-reservens pallplass ¶
AA170219 I grove trekk er de tre hovedpunktene for USA å bekjempe jihadister fra IS, " hvordan å begrense innflytelsen til en del tunge regionale parter ", og " hvordan å unngå å skade en av deres hovedallierte i regionen ", sier han videre.
VG170218 Stillingen ble omtalt som politiets spydspiss i arbeidet med å bekjempe organisert kriminalitet og internasjonale forbrytelser. 600 kilo med hasj fra Nederland ¶
SA170218 Det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne ha troverdighet i å bekjempe dette, hvis vi selv skalker lukene her hjemme. | « Slett journalistikk » av Aftenbladet, eller forsøk på å slippe å svare ?
AP170218 Alt for å bekjempe diagnosen " Paranoia 297,0.
DB170217 Men historien har vist at det ikke nytter å bekjempe Hizbollah militært.
BT170217 En tydeligere lov er bra, men å bekjempe mobbing handler også om å ta større personlig ansvar.
AP170217 Vi er blitt bedre på å bekjempe dette, på samme måte som vi bekjemper spam, men vi har en jobb å gjøre her.
AP170217 Det å bekjempe klimaendringene, eller å få slutt på terrorisme eller pandemier, eller dersom en borgerkrig i et land fører til en flyktningkrise i mange omkringliggende land.
AA170217 Formålet med konkurransen er å vise hvordan man kan bruke humor til å bekjempe frykt og fordommer.
VG170216 Vi ønsker jo å bekjempe denne type kriminalitet, sier Amundsen.
DN170216 President Trump skal ha bedt forsvarsminister James Mattis om en plan for å bekjempe IS innen utgangen av denne måneden.
DB170216 Det mangler ikke på festtaler om å bekjempe sosial dumping.
DB170216 - Vi fikk skjerpet inn kontraktene, slik at det skulle bli enklere å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DB170216 Det spiller ingen rolle om man mener at motstand er rimelig eller ikke : Om det er slik folk selv opplever sin situasjon, er det det som styrer deres handlinger - også den ulovlige jakta som Sollund ønsker å bekjempe .
AP170216 Men erfaringene fra Syria viser at Putin har vært mye mer opptatt av å holde Bashar al-Assad ved makten enn å bekjempe IS.
VG170215 Dette var under to døgn etter at Donald Trump sa han ville prioritere å bekjempe Nord-Koreas kjernefysiske våpen.
DA170215 - Alle skoler har ferdig en handlingsplan mot mobbing, med klare rutiner for hvordan de skal bekjempe mobbing.
AP170215 Hun viser til at Ap mener det settes av for lite ressurser, men peker på at det i årets budsjettforlik mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre er en styrking på en halv milliard kroner for å bekjempe vold og overgrep.
AP170215 - Frykter du at en retur av planen til Regjeringen vil føre til utsettelse av tiltak som haster for å bekjempe vold mot barn og i nære relasjoner ?
VG170214 - Vi ser alle fram til at han kommer i morgen, sette oss ned med ham og snakke om en rekke temaer, også NATOs rolle i å bekjempe terror.
DA170214 Ekspertene skal nå tilbringe tre dager i Harare for å pønske ut en plan for å bekjempe skadedyret.
DA170214 Eggen mener at i et stort perspektiv handler rettssaken om hva samfunnet har tillatt seg for å bekjempe narkotika-ondet.
DA170214 Han minner om at etter terror ngrepet i Paris og Nice var samtlige europeiske land enige om at det viktigste som kunne gjøres for å bekjempe lignende angrep var tettere etterretningssamarbeid mellom de europeiske landene.
BT170214 Da kan vi sammen bekjempe mobbing og gjøre både skolen og nettet til et bedre sted å være.
VG170213 Flere politikere mener at regjeringen ikke gjør nok for å bekjempe menneskehandel.
BT170213 - Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy, sier Erna Solberg.
AP170213 Mattis har fått i oppdrag av Trump å i løpet av 30 dager komme opp med en ny strategi for å bekjempe terrorgruppen IS.
AP170213 Hvordan skal NATO bekjempe terrorisme ?
AP170213 Hvis det går an å bekjempe malaria ved å utrydde malariamyggen - kan og bør vi gjøre det ?
AP170213 Hvis det går an å bekjempe malaria ved å utrydde malariamyggen - kan og bør vi gjøre det ?
AA170213 De vil også bekjempe IS' verdensbilde og støtte stabiliseringen av samfunn etter at de er frigjort fra IS. ( ©NTB ) ¶
AA170213 Egypt kan med sin moderasjon og åpenhet lansere et arabisk redningsinitiativ basert på en strategi for å bekjempe terrorisme, sa Aoun under en felles pressekonferanse med Abdel Fattah al-Sisi.
AA170213 - Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy, sier Erna Solberg.
SA170212 GJESTEKOMMENTAR : Det USA som Steve Bannon og Donald Trump vil bekjempe , er det USA som skapte dem selv.
DB170212 Cyberangrep og terrorisme er høyst reelle trusler som myndighetene må være i stand til å bekjempe .
DB170211 I intervjuet sier Assad at han mener løsningen for å få en slutt på den blodige borgerkrigen først og fremst er å bekjempe terrorisme.
DB170211 - Må bekjempe terrorisme ¶
BT170211 Marine Harvest-sjef Steve Bracken sier store ressurser brukes for å bekjempe sykdommen AGD.
AP170211 Et nytt tsjekkisk senter for faktaforkjempelse er et av mange initiativer for å bekjempe falske nyheter.
AP170211 Et nytt tsjekkisk senter for faktaforkjempelse er et av mange initiativer for å bekjempe falske nyheter.
VG170210 Les også : Utvalg sier ja til grenseovervåkning av telefon og datatrafikk ¶ Bekjempe trusler utenfra ¶
VG170210 Forslaget vil gi E-tjenesten tilgang til all elektronisk kommunikasjon til og fra Norge for å kartlegge og bekjempe ytre trusler mot rikets sikkerhet.
VG170209 Det skal også vurderes om det bør utvikles en egen juridisk bindende global avtale for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast i havet.
SA170209 På samme måte som en klimaherjet fremtid vil true sårbare stater og forsterke konflikter, fryktet de at det ville det være umulig å bekjempe illiberale krefter hvis man ikke fikk et langsiktig svar på flyktning- og migrasjonsutfordringen.
DB170209 Bannon er en ødelegger som vil bekjempe den bestående orden, før han vil bygge opp en ny og annerledes orden.
DA170209 Her tok hun til orde for å bekjempe lønnsgapet mellom kvinner og menn, og å innføre mammapermisjon.
VG170208 - Dette er trolig det dyreste valget, per stemme, i historien, heter det i en rapport fra Marqaati, en organisasjon i Mogadishu som jobber for å bekjempe korrupsjon.
DB170208 Hun kritiserer de medisinske inngrepene hun ufrivillig er blitt utsatt for, og ønsker å bekjempe tabuet rundt det å være interkjønn.
AA170208 - Dette er trolig det dyreste valget, per stemme, i historien, heter det i en rapport fra Marqaati, en organisasjon i Mogadishu som jobber for å bekjempe korrupsjon. ( ©NTB ) ¶
AA170208 Den beste måten å bekjempe forskjeller på, er ved å få folk i jobb.
AP170207 Hellestveit påpeker at Trump-administrasjonen så langt ikke har gjort det helt klart hva deres plan er i Syria, utover å bekjempe IS.
AP170207 De skal kunne bekjempe trusler i luften, på overflaten og under vann.
BT170206 Det er nødvendig hvis man overhodet skal ha en sjanse til å bekjempe dette.
AA170206 Statsministeren er opptatt av å bekjempe hets og rasisme som også samer opplever i Norge.
AA170206 Hun mener det fortsatt er arbeid som må gjøres for å styrke de samiske sråkene, samisk kultur og for å bekjempe hets og rasisme mot samene.
VG170205 Når selv en innvandrings-hardliner som Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde advarer mot tiltaket - til Dagsavisen uttaler han at han « tror denne beslutningen vil kunne bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere » - så er det nok et tegn på hvor radikal og potensielt kontraproduktiv Trumps politikk er.
VG170205 Under politiets ledelse har Forsvaret spesialisert seg på å bekjempe maritim terror siden 80-tallet, med spesielt ansvar for å forsvare oljeinstallasjoner i Nordsjøen.
VG170205 Røksund fikk støtte fra flertallet i utvalget for at oppgaven med å bekjempe terror til havs skal overlates Forsvaret i sin helhet.
VG170205 - Vi har oppgaven med å bekjempe maritim terror, men vi har ikke myndighet til å starte slike aksjoner på egen hånd.
DB170205 Likevel, mener hun at vi har en lang vei å gå for å bekjempe fordommer.
DB170205 Plan jobber daglig med å bekjempe barneekteskap i verden, også i India.
AP170205 Det finnes ingen quick fix-løsning for å bekjempe forskjellsskolen, men det er mulig å snu utviklingen.
AA170205 I telefonsamtalen orienterte han dessuten om en ny avtale mellom Italia og Libya som har til hensikt å bekjempe menneskesmugling.
AA170205 - Vi har oppgaven med å bekjempe maritim terror, men vi har ikke myndighet til å starte slike aksjoner på egen hånd.
VG170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
VG170204 Det er knyttet vilkår til løftene om økt bistand fra Norge, blant annet å bekjempe korrupsjon og øke egne inntekter.
DN170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
DN170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
DN170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
DB170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
BT170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
BT170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
AP170204 Selv om næringen til sammenligning bruker 500 millioner kroner i året på å bekjempe lus, har Det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning beskrevet rømming som den største trusselen mot oppdrettsnæringen.
AA170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
AA170204 Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.
AA170204 SV vil ha en kraftig økning i barnetrygden for å bekjempe barnefattigdom.
SA170203 Det tok tre måneder med voldsomme kamper for irakiske soldater og regjeringstro milits, med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, å bekjempe IS i øst.
DB170203 Tajik hevder 300 millioner kroner tilsvarer rundt 300 stillinger som politimesterne kunne satt inn for å bekjempe kriminalitet og styrke beredskapen.
DB170203 Det tok tre måneder med voldsomme kamper for irakiske soldater og regjeringstro milits, med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, å bekjempe IS i øst.
AA170203 Det tok tre måneder med voldsomme kamper for irakiske soldater og regjeringstro milits, med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, å bekjempe IS i øst.
DN170202 - Jeg har viet livet til å bekjempe kriminalitet.
BT170202 - Jeg har viet livet til å bekjempe kriminalitet.
AP170202 Deles ut årlig til « en person eller sammenslutning som har markert seg i arbeidet mot nød og urettferdighet i byen - til folk som bidrar til å synliggjøre vanskelige liv, formidler håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød i storbyen.
DB170201 Til Dagsavisen sier Tybring-Gjedde at denne type beslutninger kan bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere.
DB170201 Til Dagsavisen sier Tybring-Gjedde at denne type beslutninger kan bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere.
DB170201 Å framskaffe investeringene er også avgjørende for å bekjempe flyktningkrisen.
DB170201 Og å løse flyktning- og migrasjonskrisen er en nøkkel for å bekjempe illiberale krefter, og skape oppslutning om nødvendige reformer. 2030-bevegelsen utfordrer Europas ledere til å satse på en ny giv i forholdet til landene sør for Middelhavet, i form av partnerskapsavtaler som også inkluderer investeringer og handel.
BT170201 - Det er dette Trump-bevegelsen vil bekjempe , sier Eriksen, som mener vi nå er vitne til en endring av amerikansk utenrikspolitikk fra det USA har stått for i store deler av etterkrigstiden.
AP170201 Statsministeren har også vektlagt dette, at arbeidet med å bekjempe voldelig ekstremisme blir vanskeligere, sa han i spørretimen.
AP170201 - Det er dette Trump-bevegelsen vil bekjempe , sier Eriksen, som mener vi nå er vitne til en endring av amerikansk utenrikspolitikk fra det USA har stått for i store deler av etterkrigstiden.
DN170131 Vi skal samtidig ikke glemme våre egne arbeidsoppgaver, for eksempel å skape et digitalt indre marked og bekjempe arbeidsløsheten, sa hun.
DB170131 Hun kritiserer medisinske inngrepene hun ufrivillig har blitt utsatt for, og ønsker å bekjempe tabuet rundt det å være interkjønn.
DB170131 Hun kritiserer de medisinske inngrepene hun ufrivillig er blitt utsatt for, og ønsker å bekjempe tabuet rundt det å være interkjønn.
BT170131 Hvis han hadde snakket med Forsvarsdepartementet, ville de fortalt ham at USA samarbeider med Irak for å bekjempe Den islamske stat ( IS ), og at dette neppe er et passende tidspunkt for å provosere irakerne.
DB170130 Etterforskningen tok i bruk varmesøkende kamera, og konkluderte med at UCI ikke har gode nok metoder på plass til å bekjempe problemet.
DB170130 Gjennom nærmere 40 år hos Politiet Overvåkningstjeneste ( i dag PST ) hadde han ansvar for å bekjempe KGBs virksomhet i Norge, og arresterte blant annet Gunvor Galtung Haavik og Arne Treholt.
DB170130 Den omstridte kaffekjeden Starbucks sendte ut et langt filosofisk brev om hvordan Trumps politikk truer den amerikanske drømmen, og lovet at selskapet aktivt ville bekjempe det nye regimets forsøk på å bygge murer og deportere immigranter, mange av dem Starbucks-ansatte.
DB170130 Sammen med andre land i Europa fokuserer vi også på å bekjempe organisert kriminalitet knyttet til migrasjon.
AP170130 52 prosent av de spurte sier at de ikke er fornøyd med de føderale myndighetenes innsats for å bekjempe og forebygge islamsk terrorisme i USA.
AP170130 Statsminister Erna Solberg ( H ) frykter at innreiseforbudet vil undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.
AP170130 Vi skal bekjempe hat og fordommer, skriver ordfører i New York Bill de Blasio på Twitter.
AP170130 Vi skal bekjempe hat og fordommer, skriver ordfører i New York Bill de Blasio på Twitter.
AP170130 52 prosent av de spurte sier at de ikke er fornøyd med de føderale myndighetenes innsats for å bekjempe og forebygge islamsk terrorisme i USA.
AP170130 Setter vi inn koordinert og tilpasset innsats på et tidlig tidspunkt, kan vi bekjempe utenforskap og bedre livet til unge, utsatte mennesker, sier Pål Grav, som har ledet kartleggingsarbeidet i Uteseksjonen for Velferdsetaten i Oslo.
AP170130 Setter vi inn koordinert og tilpasset innsats på et tidlig tidspunkt, kan vi bekjempe utenforskap og bedre livet til unge, utsatte mennesker, sier Pål Grav, som har ledet kartleggingsarbeidet i Uteseksjonen for Velferdsetaten i Oslo.
SA170129 Oslo ( NTB-Bibiana Piene ) : Statsminister Erna Solberg ( H ) er bekymret for at USAs nye innreiseforbud kan bidra til å undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.
SA170129 Oslo ( NTB-Bibiana Piene ) : Statsminister Erna Solberg ( H ) er bekymret for at USAs nye innreiseforbud kan bidra til å undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.
DN170129 Statsminister Erna Solberg ( H ) er bekymret for at USAs nye innreiseforbud kan bidra til å undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.
DN170129 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, oppgis det på Kremls hjemmesider.
DB170129 - Det kan ikke rettferdiggjøres å mistenkeliggjøre enkeltgrupper eller trosretninger for å bekjempe terrorisme, sier Tysklands forbundskansler Angela Merkel, ifølge Sky News.
DB170129 - Det kan ikke rettferdiggjøres å mistenkeliggjøre spesifikke grupper eller trosretninger for å bekjempe terrorisme, sier Tysklands forbundskansler, ifølge Sky News.
DB170129 « Det kan ikke rettferdiggjøres å mistenke spesielle grupper eller trosretninger for å bekjempe terrorisme », sier Merkel ifølge Sky News.
AP170129 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at USAs nye innreiseforbud kan bidra til å undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.
SA170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.
SA170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, står det å lese på Kremls hjemmesider.
DB170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, står det å lese på Kremls hjemmesider.
BT170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.
BT170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.
BT170128 Den var synlig da guvernør Jerry Brown i California, USAs største og mest moderne stat, tirsdag fylte sin tale om delstatens tilstand med løfter om å bekjempe Trumps klimapolitikk, innvandringspolitikk og helsepolitikk.
DB170127 - I mitt syn er vi nødt til å bekjempe brann med brann, forklarte Trump og siktet til kampen mot IS og terrorisme.
AP170127 Presten dro til Sentral-Afrika i 2007 og sa han skulle bygge et sykehus og bekjempe trolldom.
DN170126 Under tiden som presidentkandidat og nå som president, har Trump aldri kunngjort noen konkret plan for hvordan han skal bekjempe IS.
DB170126 Slik jeg ser det må vi bekjempe ild med ild, sier Trump i et intervju med tv-kanalen ABC.
DB170126 Redaktørforeningens Reidun Kjelling Nybø understreker tilsvarende at « Det er viktig å bekjempe skråsikkerheten.
BT170126 Forbundet forsøker å bekjempe konkurranser som arrangeres utenom de etablerte aktørene.
SA170125 - Vi må bekjempe ild med ild.
AP170124 Det er derfor viktig med sterk innsats for å bekjempe dette, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, som er enig med politidirektør Odd Reidar Humlegård i at dette saksfeltet skal prioriteres.
AP170124 Det er en naturlig holdning, som teatrene ikke nødvendigvis vil bekjempe .
DB170123 Det hele handlet om en politioperasjon som tilsynelatende skal ha handlet om å bekjempe narkotikakriminalitet.
DB170123 Den afrikanske union ( AU ) ser gruppen som en regional trussel og satte i 2015 inn en styrke på 7.500 soldater for å bekjempe dem.
DB170123 Prosjektet var strengt fortrolig og hadde som mål å bekjempe vestafrikanske miljøer som drev med prostitusjon og omsetning av kokain og heroin.
AP170123 Spicer gjorde det blant annet klart at Trump vil være villig til å samarbeide med Russland for å bekjempe IS i Syria.
AP170123 Samtidig er det viktig at politiet utvikler enda bedre metoder for å forebygge og bekjempe ny og utspekulert kriminalitet, sa Amundsen.
AP170123 - Det handler om å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen.
AP170123 - Det handler om å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen, mener asylminister nnvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
SA170122 - Det handler om å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen.
AP170122 Haftar har hatt fokus på å bekjempe islamisme og særlig Det muslimske brorskap.
AP170122 Enten så går han inn for et militært engasjement i Libya for å bekjempe islamister, eller så går han inn for et samarbeid med Russland og lar den tidligere internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli falle, eller så overlater han hele problemet til de europeiske landene.
AP170122 Det er fullstendig kaos og man kan alltid si at Russland bidrar til å bekjempe terrorisme, sier Malashenko til Reuters.
AP170122 Nå vil motstanderne hans bruke den samme taktikken for å bekjempe ham.
AP170122 Australia vil bekjempe lange passkøer med ny teknologi.
DB170121 Effekten denne gubbebanden har, er at debattklimaet hardner til og at samfunnet vårt kaster bort verdifull tid som vi kunne ha brukt på å diskutere konkrete løsninger for å bekjempe klimaendringer og ruste Norge best mulig mot det som er i vente.
DB170120 Ville bekjempe leieboere med uteliggere og har 3500 søksmål mot seg.
DB170120 Vil bekjempe mobbing ¶
DB170119 Hensikten er å støtte et menneske i nød, men polititankegangen er å bekjempe organisert kriminalitet, sier Jensen.
AP170118 Erna Solberg understreker at det å hjelpe utviklingsland med å bekjempe epidemier, er viktig også for den vestlige verden.
SA170117 Å realisere et slikt samfunn blir ikke lettere i 2060 etter femti år med statsråder som nekter å ta innover seg at Norge er en del av en verden som skal bekjempe farlige klimaendringer.
DN170117 Det var kanskje greit den gangen USA var opptatt av å bekjempe kommunismen og løfte frem underutviklede land, men det er ikke like greit nå lenger.
DB170117 Nå må vi konsentrere oss mindre om å bekjempe kommunisme og mer om å bekjempe radikal islam, sier han.
DB170117 Nå må vi konsentrere oss mindre om å bekjempe kommunisme og mer om å bekjempe radikal islam, sier han.
DB170117 Vi ser at problemet med å danne felles rekker for å bekjempe terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikasmugling, andre trusler, dette problemet har blitt systemisk, sa Lavrov.
AP170117 Tenketanken The Heartland Institute har det uttrykte politiske hovedmål å arbeide for frie markedskrefter og bekjempe statlige reguleringer.
AP170117 Denne ultrakonservative tenketanken - selv etter amerikansk målestokk - har det uttrykte politiske hovedmål å arbeide for frie markedskrefter og bekjempe statlige reguleringer.
VG170116 Han har invitert EUs toppledere til et sosialt toppmøte i Sverige senere i år, for - som han sier - å bekjempe ytterligere ulikheter.
DB170116 Kan man - gjennom at myndighetene tar kontroll over produksjon og omsetning - bidra til å knekke det illegale markedet, og til å bekjempe storskala organisert kriminalitet ?
AP170113 Nå vil motstanderne hans bruke den samme taktikken for å bekjempe ham.
AP170113 Nå vil motstanderne hans bruke den samme taktikken for å bekjempe ham.
BT170112 Det er langt viktigere å jobbe for å bekjempe skadevirkningene av rus enn å vise omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol.
BT170112 Det er langt viktigere å jobbe for å bekjempe skadevirkningene av rus enn å vise omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol, skriver Frøy Gudbrandsen FOTO : BERGENS TIDENDE ¶
AP170112 Den kjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoff vil bekjempe kriminalitet og skattesnyteri ved å ha bare små sedler.
AP170112 Den kjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoff vil bekjempe kriminalitet og skattesnyteri ved å ha bare små sedler.
AP170111 Slik skal Skiforeningen bekjempe den globale oppvarmingen ¶
DB170109 Tyrkiske styrker rykket da inn i nabolandet med det erklærte mål å bekjempe både IS og kurdiske styrker i grenseområdene mot Tyrkia.
DB170107 ¶ VIL BEKJEMPE KRIMINALITET : Politiets Fellesforbund er positive til Høyres forslag om et kontantfritt samfunn.
DB170107 Derfor må man tenke på noen alternativer, og i så måte tror vi at forslaget fra Høyre kan være ett av flere bidrag for å bekjempe dette, sier han til NTB.
DB170107 - Det er en enormt lang vei å gå for å bekjempe dette.
BT170107 Situasjonen er alvorlig mange steder langs kysten, noe som kan gi Arbeiderpartiet en fordel i valget : Partiet har høyere troverdighet for å bekjempe arbeidsledighet enn Høyre.
AP170107 - Assad ser på IS som et problem for Vesten, og vil ikke prioritere å bekjempe IS før andre opprørere er bekjempet, sier Slensvik.
DB170106 På bakgrunn av disse dataene kan du treffe nødvendige tiltak, ikke bare mot radongass, men også for å bekjempe fukt, råte og mugg.
DB170105 Denne mer avanserte modellen tar høyde for at overlevende etter hvert blir mindre mottakelige for smitte, fordi de tilegner seg erfaring med å unngå eller bekjempe zombier.
DB170105 Vi skal bekjempe all religiøs ekstremisme i Norge.
DB170104 Den beste måten å bekjempe grooming er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.
DB170104 - Uansett hva man prøver å gjøre for å bekjempe kroppspress, vil folk reagere ¶
AP170103 Da mener jeg at det er mye bedre å bekjempe urettferdigheter i samfunnet, fremfor å legge problemet til sides for en selvrealiseringssak som dette.
DB170102 - Vi sørger over det meningsløse tapet av en canadisk borger og forblir sterke i vår overbevisning om å jobbe sammen med våre allierte og partnere for å bekjempe terror og stille dem som utøver den til ansvar.
SA170101 - Vi vil også gjenta USAs støtte til Tyrkia, en NATO-alliert, i vår felles innsats for å møte og bekjempe alle former for terrorisme, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus.
DB161231 Vi vil også gjenta USAs støtte til Tyrkia, en NATO-alliert, i vår felles innsats for å møte og bekjempe alle former for terrorisme, heter det i uttalelsen.
BT161231 - Vi vil også gjenta USAs støtte til Tyrkia, en NATO-alliert, i vår felles innsats for å møte og bekjempe alle former for terrorisme, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus.
AP161231 Sjiaer, kurdere, kristne og den lille minoritetsgruppen jesidiene er alle blitt ofre for en bølge av grusomheter, og i dag kjemper og dør de i krigen for å bekjempe islamistene.
AP161231 Sjiaer, kurdere, kristne og den lille minoritetsgruppen jesidiene er alle blitt ofre for en bølge av grusomheter, og i dag kjemper og dør de i krigen for å bekjempe islamistene.
AP161231 Massiv introduksjon av elbiler er et viktig våpen når kinesiske myndigheter har lovet å bekjempe storbysmogen.
AP161231 Massiv introduksjon av elbiler er et viktig våpen når kinesiske myndigheter har lovet å bekjempe storbysmogen.
AA161231 Bekjempe fattigdom ¶
AA161231 At vi velger å bekjempe ondt med godt.
AP161221 For det første må det være snakk om å bekjempe alvorlig kriminalitet og være tvingende nødvendig.
AP161221 For det første må det være snakk om å bekjempe alvorlig kriminalitet og være tvingende nødvendig.
AP161207 Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( 2014 - 2017 ) ¶
AP161207 Thale Skybak, seksjonsleder i Norgesprogrammet til Redd Barna, etterlyser flere målrettede tiltak og mer ressurser, særlig for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn, og å styrke barnehusene og skolehelsetjenesten.
AP161207 Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( 2014 - 2017 ) ¶
AP161207 Barneombudet mener en milliard kroner i året trengs for å bekjempe vold mot barn, og vil ha et mye større fokus på forebyggende helsetjenester enn planen legger opp til.
AP161202 Hensikten var å bekjempe den svarte økonomien.
AP161202 For å bekjempe terrorisme og svart økonomi forbød Indias statsminister alle store sedler. 86 prosent av kontantene blir trukket ut av sirkulasjon.
AP161116 Selv om Giuliani hadde stor suksess med å bekjempe kriminalitet i New York, har han ingen utenrikspolitisk erfaring av betydning.
SA161108 - Idretten, fra idrettsstyret og presidentskapet på toppen ned til de minste klubbene må delta aktivt for å bekjempe dette problemet.
AP161108 Og for å kunne bekjempe et problem må vi vite hva det er.
AP161108 - Idretten, fra idrettsstyret og presidentskapet på toppen ned til de minste klubbene må delta aktivt for å bekjempe dette problemet.
AP161101 Her sier byrådet at det skal bekjempe private barnehager koste hva det koste vil.
AP161101 Her sier byrådet at det skal bekjempe private barnehager koste hva det koste vil.
VG161018 I møter med den ukrainske ledelsen bør vestlige ledere sende et utvetydelig signal om at bruk av slik teknologi for å bekjempe motstandere er utillatelig, og at en slik reaksjon på kritikk ikke er akseptabel.
VG161018 Et typisk eksempel er det nådeløse angrepet på de nyopprettede institusjonene som skal bekjempe korrupsjon ; det nasjonale antikorrupsjonsbyrået og det nasjonale direktoratet for forebygging av korrupsjon.
AP161018 Med tanke på egne ambisjoner som USAs potensielle førstedame, sier Melania Trump at hun kan være interessert i å lede et forsøk på å bekjempe mobbing og negativitet på sosiale medier.
SA161010 Ved et av tilfellene brukte han unnskyldningen som en overgang til å snakke om sine planer for å bekjempe terrororganisasjonen IS.
AP161010 Ved et av tilfellene brukte han unnskyldningen som en overgang til å snakke om sine planer for å bekjempe terrororganisasjonen IS.
AP161006 De ambisiøse målene for å bekjempe klimaendringer og fattigdom overtok etter tusenårsmålene.
AP160921 Det er ventet at alle FNs 193 medlemsland vil undertegne en erklæring for å bekjempe « den største trusselen mot moderne medisin », skriver The Guardian.
AP160921 Mange land vil trenge hjelp fra FN til å bekjempe fattigdom og klimaendringer.
AP160914 29 prosent mente Putin gjorde en for dårlig jobb med å bekjempe korrupsjon. 25-28 prosent sier rett ut at de mener presidenten selv er korrupt, ifølge The Daily Beast.
AP160912 Jeg vil gjerne ta opp et tema som altfor sjelden blir snakket om i samfunnet : Kroppspress blant gutter og hvordan vi kan bekjempe kroppspress generelt.
AP160912 Hvis vi noen gang skal ha noen som helst sjanse til å bekjempe dette problemet, må vi først erkjenne at kroppspresset skjer i begge garderobene.
AP160912 Jeg vil gjerne ta opp et tema som altfor sjelden blir snakket om i samfunnet : Kroppspress blant gutter og hvordan vi kan bekjempe kroppspress generelt.
AP160905 Kjell Ingolf Ropstad fra KrF, som i helgen var ute og stilte krav om et pornofilter, sier at selv om det er viktig at myndighetene har gode verktøy for å bekjempe terrorisme og cyberkriminalitet, vil han advare mot å innføre samme regelverk som i Sverige.
AP160905 Kjell Ingolf Ropstad fra KrF, som i helgen var ute og stilte krav om et pornofilter, sier at selv om det er viktig at myndighetene har gode verktøy for å bekjempe terrorisme og cyberkriminalitet, vil han advare mot å innføre samme regelverk som i Sverige.
AP160902 Byer leder an : Mellom 2010 og 2015 ble det registrert 1.681 konkrete handlinger og tiltak som allerede er implementer av 600 byer og regioner i 62 land for å bekjempe klimaendringer.
AP160902 I fjor ga G20-landene tilslutning til flere forslag for å bekjempe globale selskapers skatteunndragelser, men det er hvert enkelt land som må avgjøre om de skal følge anbefalingene.
AP160902 I fjor ga G20-landene tilslutning til flere forslag for å bekjempe globale selskapers skatteunndragelser, men det er hvert enkelt land som må avgjøre om de skal følge anbefalingene.
AP160901 De 21 utestedene som nå går sammen er blant de mest populære i byen, og har utvilsomt et genuint engasjement for å bekjempe narkotikabruk og drive i tråd med lover og regler.
SA160826 BBCskriver at NSO Group har kommet med en uttalelse der de skriver at de har teknologi som kan brukes til å bekjempe terrorisme og kriminalitet, men at de ikke hadde kjennskap til noen spesielle hendelser.
BT160826 BBCskriver at NSO Group har kommet med en uttalelse der de skriver at de har teknologi som kan brukes til å bekjempe terrorisme og kriminalitet, men at de ikke hadde kjennskap til noen spesielle hendelser.
VG160825 - I stedet for å bekjempe årsaken, mobbingen, var hjelpeapparatet mest opptatt av symptomene, skriver Gangdal.
AP160825 Det er noe vi bruker store ressurser på å bekjempe - med opplæring, personell og vakthold.
AA160727 Via sin talsmann Dmitrij Peskov sier han at russerne er beredt til å bekjempe doping med alle midler og straffe dem som står bak og er ansvarlige.
AP160719 Han slakter blant annet Trump og Pences svar på hvordan de vil bekjempe IS.
AP160719 Trump står for sikkerhet, både i form av immigrasjonspolitikken og i form av måten han vil bekjempe terror på.
AP160715 Mens militæret etter kort tid fredag kveld erklærte at de hadde tatt makten, oppfordret president Erdogan i et videointervju med en privat TV-kanal samtidig folk til å gå ut i gatene for å bekjempe kuppforsøket.
AP160710 Andre tiltak enn forbud er viktigere for å bekjempe terror, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund.
AP160710 Andre tiltak enn forbud er viktigere for å bekjempe terror, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund.
AP160705 Alle disse som kler av seg i offentligheten for å bekjempe kroppspress.
AP160705 Alle disse som kler av seg i offentligheten for å bekjempe kroppspress.
SA160701 - Mye er gjort for å bekjempe rasisme, men jobben er langt ifra ferdig.
BT160701 - Mye er gjort for å bekjempe rasisme, men jobben er langt ifra ferdig.
AP160701 - Mye er gjort for å bekjempe rasisme, men jobben er langt ifra ferdig.
VG160630 « Vi innrømmer at vi ikke kan redde alle alene og vi har ikke alle løsninger ennå, men legemiddelindustrien har bidratt - og bidrar - i mange forskningsprosjekter for å bekjempe smittsomme sykdommer som er prioritert av Verdens helseorganisasjon, som hiv/AIDS, tuberkulose og malaria », skriver Bekkemellem.
AP160629 Derfor er det så viktig med internasjonalt samarbeid for å bekjempe terroren, utveksle opplysninger med de ulike tjenestene og lære av hverandre, sier Erna Solberg, som bruker ISIL som en forkortelse for Den islamske staten.
AP160617 Heimevernet i Finnmark skal også gjøres i stand til å bekjempe stridsvogner og ødelegge kommunikasjonssystemer.
AP160617 Via sin talsmann Dmitrij Peskov sier han at russerne er beredt til å bekjempe doping med alle midler og straffe dem som står bak og er ansvarlige.
AP160617 - Vi er klare til å bekjempe doping med alle midler og straffe dem som står bak og er ansvarlige, sier president Putins talsmann, Dmitrij Peskov, bare noen timer før Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) skal ta sin avgjørelse etter å ha fått rapporten fra Rune Andersens uavhengige granskningsutvalg.
AP160614 Den vokser til å bli et kjempestort og globalt problem, uten at vi har nok kunnskap til å bekjempe den.
AP160613 Artikkelforfatter er grunnlegger av organisasjonen World Against Prejudice, som jobber for å bekjempe fordommer, blant annet mot homofile.
AP160608 Kilder Aftenposten har snakket med sier at IRN med Afsar i spissen ikke likte at en mindre organisasjon hadde fått like mye penger for å bekjempe radikalisering som IRN hadde fått.
AP160608 IRN hadde et godt samarbeid med ungdommene i starten, men da Madina institute fikk statsstøtte på 150.000 kroner for å bekjempe radikalisering, raknet samarbeidet med Islamsk Råd gradvis.
AP160608 I 2014 startet en gruppe muslimske ungdommer organisasjonen Madina institute for å bekjempe ekstremisme og fremme dialog mellom muslimer og storsamfunnet.
AP160607 Politiet må gis adgang til å bruke tvangsmidler og etterforskningsmetoder som gjør dem i stand til å bekjempe kriminelle som benytter seg av stadig mer avanserte dataverktøy, blant annet kryptering.
SA160602 Fjøslukt med parfyme ? Bekjempe ild med ild ?
AP160531 Kjell Ingolf Ropstad ( Krf ), andre nestleder i komiteen, sier de er opptatt av å sikre politiet oppdaterte verktøy for å bekjempe den mest alvorlige kriminaliteten.
AP160531 - Etter Høyres mening, og i lys av trusselbildet i samfunnet, er dette balanserte og nødvendige tiltak for å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet.
AP160531 - Etter Høyres mening, og i lys av trusselbildet i samfunnet, er dette balanserte og nødvendige tiltak for å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet ¶
AP160525 ForUM har i mange år kjempet for bedre nasjonale og internasjonale løsninger for å bekjempe skatteparadisers tilrettelegging for skatteunndragelser og hvitvasking.
AP160511 - Tidligere hadde vi ikke noe felles plan for å bekjempe kriminaliteten.
AP160511 I Revidert budsjett for 2016 la Regjeringen blant annet frem en tiltakspakke med 900 millioner kroner for å bekjempe arbeidsledighet.
AP160502 - En av grunnene til at vi bidrar til koalisjonen er jo nettopp å bekjempe ISIL og dermed redusere faren for terrorangrep mot norsk og europeisk jord.
AP160502 - Den planen må vi legge, sier hun og mener det er viktig å være " like tung på den humanitære " innstasen som på å bekjempe dem man er i mot.
AP160501 Hun mener regjeringen ikke gjør nok for å bekjempe arbeidsledigheten i Norge.
AP160501 Hun mener regjeringen ikke gjør nok for å bekjempe arbeidsledigheten i Norge.
AP160501 Derfor er det også vanskelig å bekjempe økt ledighet med enkle grep.
AP160427 Trump sier at USA må samarbeide med muslimske land for å bekjempe IS, samtidig som han har gjort det klart at USA bør bannlyse alle ikke-amerikanske muslimer fra å komme til landet.
AP160426 Den meste kjente gata i Paris skal omgjøres til gågate den første søndagen hver måned for å bekjempe smog.
AP160420 Den kan ikke komme fort nok, ifølge Csango, som ofte stiller seg spørsmålet om det er det norske jøders ansvar å bekjempe antisemittisme.
SA160418 Thorsen mener listen inneholder en mengde konkrete tiltak som vil bekjempe mobbing og sikre at elever vil bli tatt på alvor når de melder fra om mobbing.
SA160418 - Kunnskapsministeren foreslår en rekke gode tiltak for å bekjempe mobbing i skolen og sikre de som utsettes for mobbing bedre hjelp, men det er enda ikke nok.
SA160418 - Djupedal-utvalget har gått inn i all forskning som finnes om hvordan man kan stoppe, oppdage, bekjempe og forebygge mobbing.
AP160415 Frankrike fjernet Panama fra sin svarteliste i 2012 etter at landet undertegnet en avtale om å samarbeide om å bekjempe skatteundragelser.
AP160415 Hun advarte mot å bruke de ekstremes virkemidler for å bekjempe ekstreme krefter.
AP160415 - Skal du bekjempe terrorisme, må du ha et åpent og inkluderende samfunn og god etterretning som følger rettsstatens prinsipper, sa hun.
AP160415 - - - - - - - - - - - - Hvordan skal vi bekjempe CO2-utslipp fra luftfart ?
AP160415 Selv var jeg som tenåring en forholdsvis glødende SV-er, og for oss var saken grei : Det gjaldt å dele godene og bekjempe rasisme.
AP160414 Han viste til at for eksempel reisefriheten og andre rettigheter i Europa gjør det vanskeligere å bekjempe terrorisme i EU enn i Russland.
AP160414 - Det er lemfeldigheten med kunnskap og forskning, at man finner på argumentasjon, sier hun og forteller at hun har brukt mye tid å bekjempe ordet ankerbarn fordi « de nesten ikke finnes. » - I Drammen har jeg bare funnet ett, sier hun.
AP160414 - Det er lemfeldigheten med kunnskap og forskning, at man finner på argumentasjon, sier hun og forteller at hun har brukt mye tid å bekjempe ordet ankerbarn fordi « de nesten ikke finnes. » - I Drammen har jeg bare funnet ett, sier hun.
AP160414 James kjemper ikke bare mot klokken, han må bekjempe historiens gang for å utføre oppdraget.
AP160412 Eva Joly er kritisk til forslaget EU-kommisjonen kommer med for å bekjempe skatteunndragelser.
AP160412 I mange år har Riksadvokaten pekt på alvorlig narkotikaforbrytelse som en av krimtypene de ønsker at politiet skal jobbe ekstra med å bekjempe .
AP160412 Det har vært en prioritert oppgave for politiet gjennom flere år å bekjempe bruk av narkotika blant unge og hindre nyrekruttering, sier Astrid Birgitte Borge, seksjonssjef i Politidirektoratet ( POD ).
AP160412 Dette verset øker det jeg til daglig prøver å bekjempe .
DB160409 Hun sa at regjeringens økonomiske politikk virker kraftig for å bekjempe ledigheten, til stor provokasjon for opposisjonen, men til overbevisning for sine egne.
AP160409 The Financial Action Taskforce, en mellomstatlig organisasjon opprettet for å bekjempe hvitvasking, satte Niue på en svarteliste over land som unnlot å ta skritt for å hindre pengevasking, og truet myndighetene med økonomiske sanksjoner.
AP160409 Han tror flere « politiære tiltak » må til for å bekjempe gruffet, selv om det fort blir et ressursspørsmål.
AP160409 De kan bidra til å sette nødvendig fart i arbeidet med å bekjempe internasjonal skatteunndragelse og omgåelse av skatteregler », mener Høyre.
AP160408 De kan bidra til å sette nødvendig fart i arbeidet med å bekjempe internasjonal skatteunndragelse og omgåelse av skatteregler.
AP160407 EU EUs talskvinne Vanessa Mock sier at Panama-dokumentene viser at EU-kommisjonens anstrengelser for å bekjempe skatteunndragelser, er berettiget.
AP160407 Etter det har man ikke gjennomført en helhetlig oppdatering av hvilke tvangsmidler PST bør ha tilgang til for å bekjempe terror.
AP160405 « Vi arbeider tett sammen med myndighetene for å bekjempe økonomisk kriminalitet og iverksette straffereaksjoner », heter det i uttalelsen.
AP160405 Ha adgang til å utvise utlendinger som to eller flere ganger er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad Regjeringens forslag for å følge opp asylavtalen med KrF og Venstre : ¶ 24-årskrav for familieetableringfor å bekjempe tvangsekteskap.
AP160405 Et 24-årskrav for familieetablering skal bekjempe tvangsekteskap.
AP160405 - Midt i Panama-skandalen legger ikke Siv Jensen ett eneste nytt tiltak på bordet for å bekjempe skatteparadis.
AP160405 Ha adgang til å utvise utlendinger som to eller flere ganger er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknadRegjeringens forslag for å følge opp asylavtalen med KrF og Venstre:24-årskrav for familieetablering for å bekjempe tvangsekteskap.
AP160404 Hele hensikten med arbeidet mot skatteparadiser er å bekjempe bruken av dem.
AP160403 Dette er noen av tiltakene SV krever gjennomført for å bekjempe skatteparadis : ¶
AP160403 Det er klart at når den største eieren bruker det vi har av ressurser på å bekjempe disse tingene, mens DNB er en aktør i det.., sier Breivik, og lar avslutningen henge i luften.
AP160403 - Vi vet at det hvert år iverksettes dugnader i hagelagene rundt om i Norge for å bekjempe brunsneglen.
AP160403 - Kommunen ønsker å bidra og gi motivasjon til å bekjempe sneglene.
AP160329 Det andre ytterpunktet er at myndighetene, om de ærlig skulle ønske det, ikke er i stand til å bekjempe terroristene.
AP160324 Vi skal fortsette å bekjempe terror med det mektigeste våpenet vi har : Kjærlighet.
AP160324 Sammen skal vi bekjempe ondskapen med kjærlighet til vår felles verden.
AP160324 Det er ikke statsoverhodene eller beredskapstroppene som alene vil kunne bekjempe terror : Det er deg og meg.
AP160323 Og det er hverken folk flest i Saudi-Arabia, Qatar eller Europa som har funnet ut at vi skal bevæpne, handle med og finansiere det ideologiske sentrumet for den samme ideologien som vi prøver å bekjempe .
AP160322 - Og jeg savner en tydeligere innsats for å bekjempe økende ulikhet i Norge.
AP160322 Er det ikke forskjellsbehandling å bekjempe islamkritikere med å stemple dem som muslimhatere ?
AP160320 Når KrF selv har gitt opp å bekjempe loven, handler det også om at partiet ikke ser noe realistisk alternativ.
AP160318 - Det er svært positivt at EU og Tyrkia er enige om en avtale som vil bidra til å redusere migrasjonspresset, bekjempe menneskesmugling og få til en mer ordnet håndtering av asylsøkere, sier statsminister Erna Solberg til NTB.
AP160313 - Organisasjonene er opptatt av å bekjempe ufrivillig deltid.
DA160311 - Om man ønsker å gjøre noe konstruktivt for å bekjempe menneskehandel er det feil å sykeliggjøre en hel gruppe.
AP160311 Derfor må vi bekjempe dem. » « Fysisk er jeg ganske undervektig, men jeg sulter ikke » : ¶
AP160311 Politiet må settes i stand til å avverge og bekjempe alvorlig kriminalitet.
BT160308 Det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe voldtekt er å sørge for at de ikke skjer i utgangspunktet.
BT160308 De sosiale ulikhetene kvinner sto overfor var vanskelig å bekjempe .
AP160308 Sandberg har underveis i debatten gjenfortalt sitater og påstander, uten å oppgi kilde, og sagt at det er denne pessimistiske fremstillingen han vil bekjempe .
AP160308 Anundsen skriver at « med det trussel - og kriminalitetsbildet vi står overfor, er det viktig at politiet og andre myndigheter har de nødvendige verktøy for å bekjempe dem som truer vår sikkerhet ».
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160306 Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) sier opptrappingsplanen for å bekjempe vold mot barn nå innebærer blant annet en styrking av politi, barnevern, barnehus og en rekke andre etater.
AP160306 Dette er noe vi er nødt til å bekjempe sammen.
AP160306 - Vi må ta i bruk hele spekteret dersom vi skal lykkes med å bekjempe denne volden.
FV160302 Vi har bedt Preben Ottesen, direktør ved avdelingen for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, gi råd til hvordan bekjempe hodelus på beste måte : ¶
AP160219 Renten blir ikke lenger brukt til å holde fast valutakurs og kan heller brukes til å bekjempe ledigheten.
AP160219 Det er på høy tid å bekjempe ekstreme holdninger som Hege Storhaug forfekter, som dessverre begynner å få fotfeste i samfunnet.
AP160219 Skal vi bekjempe islamismen med liberale verdier, som « dialog » ?
AP160218 Det er flere grunner til at Tyrkia vil bekjempe den kurdiske militsen i Syria.
AP160218 Han sier vi selvsagt skal bekjempe kriminelle og brudd på norsk lov.
AP160217 Som Aftenposten skrev mandag, har staten brukt over 200 millioner kroner på å bekjempe mobbing i skolen de siste ti årene.
AP160217 Kjell Magne Bondevik i 2002 da han undertegnet det første Manifest mot mobbing, som forpliktet de som undertegnet å bekjempe mobbing de to påfølgende årene.
AP160216 Myndighetene og skolene har et selvsagt etisk og juridisk ansvar for å bekjempe mobbing med alle tilgjengelige midler.
AP160214 Hun omtalte det å bekjempe ledighet som den viktigste oppgaven for Regjeringen.
AP160214 - Det å bekjempe ledighet er og blir den viktigste oppgaven for Regjeringen i årene som kommer, sa Erna Solberg på Høyres sentralstyremøte.
AP160214 Fra 2005 til 2015 er det brukt minst 209 millioner kroner på manifester, programmer og andre satsinger som skal bekjempe og gi et bedre læringsmiljø, viser en oversikt Utdanningsdirektoratet har utarbeidet for Aftenposten ( se liste lenger ned i saken ).
AP160211 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Alliansen skal bidra til å bekjempe den utstrakte menneskesmuglingen i Egeerhavet.
AP160209 Den mest sentrale delen av Barack Obamas strategi for å bekjempe klimaendringene møtte tirsdag motstand i amerikansk høyesterett.
AP160207 Etter tredjeplassen i Iowa er han blitt mannen som alle de moderate republikanske kandidatene må bekjempe .
AP160207 Med det trussel- og kriminalitetsbildet vi står overfor, er det viktig at politiet har de nødvendige verktøy for å bekjempe dem som truer våre demokratiske felles verdier, skriver Anders Anundsen.
AP160207 Med det trussel - og kriminalitetsbildet vi står overfor, er det viktig at politiet og andre myndigheter har de nødvendige verktøy for å bekjempe dem som truer tryggheten vår, ytringsfriheten vår og våre demokratiske felles verdier.
AP160206 Torsdag sa Saudi-Arabias forsvarsminister, prins Muhammed bin Salman, at han gjerne vil sende inn bakkestyrker for å bekjempe IS.
AP160206 De handler om å bli kvitt Assad, beskytte turkmenske grupper, og bekjempe den amerikanskstøttede syriske kurdiske militsen YPG - som holder til på syriske side langs grensen mot Tyrkia.
AP160205 Santos´ besøk denne uken markerer 15-årsjubileet for den såkalte Plan Colombia - et enormt prosjekt der USA til nå har brukt 10 milliarder dollar ( 85 milliarder kroner ) på å bekjempe narkotikaproduksjonen og - eksporten i Colombia.
AP160205 Saudi-Arabia sier at landet er villig til å sende bakkestyrker inn i Syria for å bekjempe IS.
AP160205 Men han understreker at landet er fast bestemt på å bekjempe IS.
AP160203 - Den russiske siden orienterte om tiltakene de har iverksatt for å bekjempe dette som de ser på som et reelt problem, sier Aas til Aftenposten.
AP160128 Vi har med andre ord ikke problemer med å finne uenighetspunkter : Det er mer enn nok å ta av, både når det gjelder Regjeringens manglende tiltak for integrering, manglende vilje til å bekjempe den høye arbeidsledigheten, samt hvordan vi kan motvirke Regjeringens sentraliseringsiver.
AP160128 Mitt hovedargument har vært at en historisk korrekt forståelse av profeten Muhammad og hans lære er det beste botemiddelet for å bekjempe dagens teologiske hovedutfordring, nemlig fundamentalismen.
AP160127 Korrupsjonen er som en kreftsvulst ¶ †" Ukraina må gjøre mer for å bekjempe korrupsjonen, som spiser opp Ukraina på samme måte som kreft, sa USAs visepresident Joe Biden i en tale til det ukrainske parlamentet i begynnelsen av desember i fjor.
AP160127 Det vil jeg bekjempe alt jeg kan.
AP160125 Norge har derimot vendt tommelen ned for ønsker fra så vel USA som den franske regjering om å stille med norske F16-fly for å bekjempe IS i Syria.
AP160119 Politimesteren forteller at det er naturlige svingninger i kriminaliteten, men at nedgangen på flere områder også skyldes bevisst innsats for å forebygge og bekjempe kriminalitet.
AP160118 Politiets ledere på alle nivå skal ha et personlig eierskap til å avdekke og bekjempe alvorlig kriminalitet mot barn.
DA160117 Tilbake i 2002 gjør distrikts-advokaten Martin Morales ( Alfred Molina ) det klinkende klart at deres eneste prioritet er å bekjempe terrorisme, og at Marzons « kjærlighetsliv » er uvesentlig så lenge han kan forhindre et terrorangrep.
DA160114 Tyrkia må bekjempe terrorisme innenfor lovens grenser, skriver også kommentatoren Yusuf Kanli i Hurriyet.
AP160110 Han peker på at det knapt var en anmeldelse om familievold før 2006, men at det nå blir stadig større fokus på å bekjempe dette alvorlige problemet, som ødelegger barn for livet.
AP160110 - Som politiker har jeg dårlig samvittighet fordi samfunnet ikke gjør nok for å bekjempe vold og urett mot barn.
AP160107 Det er veldig viktig at vi gjør det vi kan for å bekjempe rasisme.
AP160105 En slik form for kuttpolitikk rettet mot dem som fra før har de tøffeste kårene, har ikke noe med arbeidslinjen å gjøre, sier hun og legger til at det er et stort paradoks at man ønsker å bekjempe barnefattigdom og samtidig kutter i det uføre med barn skal ha å leve av - og da et tillegg som er ment å gå direkte til barn.
AP160101 I Afghanistan og Irak trener norske soldater dem som skal bekjempe terrorister i eget land.
AP160101 Derfor er det viktig for oss å løfte beredskap og bekjempe terror.
AP160101> Derfor er det viktig for oss å løfte beredskap og bekjempe terror.
AP160101> target="avis" href= Derfor er det viktig for oss å løfte beredskap og bekjempe terror.