SA171230 Selv om mange digitale varer er blitt så billige å dele at en ikke lenger trenger å betale for å distribuere dem, så gjelder dette fremdeles ikke de grunnleggende menneskelige behovene som mat, helse, bolig, omsorg og - for å komme tilbake til min gode gamle lue − klær.
AA171229 Både avl og miljø må bedres dersom den aktive og intelligente grisen skal ha en sjanse til å få oppfylt behovene sine i vår varetekt.
DB171228 I møtet med andre mennesker fikk han likevel dekket mye av disse behovene .
VG171224 - Vi kartlegger behovene og de mulighetene vi har i tjenestene, står det på Kongsberg kommune sine hjemmesider.
SA171223 Fylkeskommunene er fremadrettede og ser behovene for samfunnsutvikling i sitt område.
DN171221 - Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil ha tett dialog om behovene for ytterligere tiltak mot de akutte kompetanseutfordringene slik Dagens Næringsliv har beskrevet dem, skriver justisministeren i sitt svar.
NL171213 La oss se på definisjonen for å unngå forvirring : ¶ « bærekraftig utvikling ( sustainable development ) defineres som « utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov » herunder kommer punktene bevaring av biologisk mangfold og rettferdighet mellom generasjoner.
DN171212 Grøvan legger vekt på at barnetrinnet der behovene er spesielt store ikke er omfattet av evalueringen.
BT171212 NVE og kommunen sa at de måtte få kontroll på de akutte behovene først, før de tok stilling til området som helhet.
DN171211 Det er særlig det at fylkeskommunene fastsetter antall løyver etter behovene i området, tildelingskriteriene for løyver, og sentral-tilknytningen som var i strid med avtalen.
DN171211 Det er særlig det at fylkeskommunene fastsetter antall løyver etter behovene i området, tildelingskriteriene for løyver, og sentral-tilknytningen som var i strid med avtalen.
AP171208 Økt interesse for kryptovaluta øker også behovene for politisk styring og regulering, mener kronikkforfatteren.
AP171208 Den grensesprengende blokkjedeteknologien bak Bitcoin har et fantastisk potensial, men økt interesse for kryptovaluta øker også behovene for politisk styring og regulering.
BT171205 Likevel er behovene til menneskene som bor og ferdes i Ytre Sandviken knapt nevnt i bybaneutredningene.
BT171204 Det er ikke snakk om å detaljregulere hvordan dette skal løses lokalt i de enkelte fagene - det er selvfølgelig opp til lærernes profesjonelle skjønn ut ifra behovene i den enkelte klasse.
VG171203 Sånn sett ser jeg at vi ikke kan imøtekomme alle behovene transpersoner kan ha.
VG171130 Daglig leder Harald Tiedemann Hansen har på den ene siden et rydde-ansvar i et kullseilet VM-selskap, samtidig som han er presidenten som skal ivareta behovene til et samlet sykkel-Norge.
DN171129 - Vi har veldig stor tro på markedet for halvt nedsenkbare rigger med høy spesifikasjon som gir oljeselskapene fleksibilitet til å kunne operere rigger på lange kontrakter og som kan dekke alle behovene de har både i mildere områder, men også i områder med krevende værforhold og mye strøm, sier Frigstad.
SA171128 Norge blir sett på som en forutsigbar og troverdig leverandør når disse behovene skal tilfredsstilles.
SA171128 - Det synes jeg Forsvaret selv skal få bestemme hvor de mener de største behovene er, sier Elvestuen.
AP171127 Det er bare dét at nøyaktig de samme behovene kan løses på fundamentalt forskjellige måter. 3rd-party-bio ¶
AA171127 Det er særlig innvandrere fra Somalia, Irak og Sri Lanka som i størst grad oppgir at det er vanskelig å få pengene til å strekke til for å dekke de nødvendige behovene i husholdningen.
AA171125 Skal potensiale utnyttes må vi samtidig sørge for at vi utdanner nok mennesker til de behovene fremtidens marin industri vil etterspørre, skriver Adresseavisen på lederplass.
VG171123 Dessverre er rasjonalet bak og behovene for « den store endringshistorien« blitt borte i de sakene som nå diskuteres », skriver byrået.
DB171123 Det er en modell som klarer å forene behovene for sosial trygghet med evne til omstilling og fornyelse.
BT171123 Men nå foreligger det et prosjekt med sikte på å gjøre det nedlagte Sentralbadet om til et scenekunsthus som vil kunne dekke de arealmessige og kunstneriske behovene til Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.
BT171123 Det foreligger nå et prosjekt om å gjøre Sentralbadet om til et scenekunsthus der behovene til begge institusjonene kan dekkes.
DB171118 Behovene vil være store og mange.
AA171117 De økte behovene for mer helsehjelp og omsorgstjenester og klimaendringene er de to neste store oppgavene, ifølge Arbeiderpartiet.... og fire store reformer ¶
AA171117 Vi bor i den samme verden som dere norske, vi er mennesker med de samme behovene og de samme følelsene som alle mennesker har.
DA171116 - De forstår ikke behovene til barna sine, de forstår ikke den tida barna lever i og barna klarer heller ikke snakke med foreldrene sine.
NL171115 Markedet for medisinsk teknologi er globalt og i stadig utvikling, og behovene er de samme over hele verden.
NL171115 Behovene er noenlunde de samme verden over.
NL171115 Derfor må et busstilbud i en by så allsidig, en by med et så voldsomt værskifte og i en by med de behovene Tromsø har være mye mer tilpasset byen og hvilke omstendigheter det skal opereres under heller enn at politikere har våte drømmer om et miljøvennlig busstilbud som overhode ikke fungerer.
DB171115 - Presidentene diskuterte behovet for å redusere menneskelig lidelse i Syria og oppfordret alle FNs medlemsland til å øke sine bidrag for å hjelpe til med å møte de humanitære behovene de neste månedene, heter det i uttalelsen, der det også stod at de to er fast bestemt på å nedkjempe IS - men at de også er enige om at det ikke finnes noen militær l
VG171112 Disse behovene er avklaringen i seg selv, at hun ikke pålegges restriksjoner på hva hun kan si om prosessen i etterkant og at hun fikk lønn utover de seks månedene hun hadde hatt krav på hvis det hadde vært grunnlag for oppsigelse.
DB171111 - Presidentene diskuterte behovet for å redusere menneskelig lidelse i Syria og oppfordret alle FNs medlemsland til å øke sine bidrag for å hjelpe til med å møte de humanitære behovene de neste månedene, heter det i uttalelsen.
VG171108 Førstnevnte mener USA bør deles inn i mindre enheter fordi forskjellene på hva folk ønsker og behovene de har er så store mellom de ulike delene av landet.
VG171107 - Vi vil ha flere utdanningsstillinger, en rekrutteringspott for kommunene og en kommuneøkonomi som gjør dem i stand til å bygge ut helsetjenesten etter som behovene øker med en aldrende befolkning og flere mennesker med mer sykdom.
VG171107 - Det er i denne delen av helsetjenesten de store behovene kommer i årene fremover.
NL171107 Behovene langt fram i tid kan ikke vurderes ut fra det trafikkbildet vi i dag kan se for oss.
DB171107 Forholdet mellom antall studenter som tas opp i norske utdanninger og behovene i tjenesten og hvordan markedskrefter og utenlandske utdanninger spiller inn.
AA171106 Flyplass-sjefen sier at det er behovene til SAS og Norwegian, og til dels også Widerøe, som styrer det meste av utvidelsene fremover.
AP171105 Flyplass-sjefen sier at det er behovene til SAS og Norwegian, og til dels også Widerøe, som styrer det meste av utvidelsene fremover.
SA171030 Beløpet som foreslås avsatt til forskning er samlet på 10 millioner kroner, og bakgrunnen er Aftenbladets reportasjer om behovene for oppfølging knyttet til personer med rus- og psykiske problemer.
SA171030 Ved å opprettholde og satse på Bergeland, ivaretar man behovene til den delen av elevmassen som er mest sårbar.
NL171030 Etter vårt syn kan behovene i Tromsø sentrum realiseres i tråd med gjeldende sentrumsplan : ¶
AP171029 » NOU-en oppgir som kilde en pamflett som Teknologirådet ga ut i 2015 : Denne gangen er det personlig : Det digitale skiftet i offentlig sektor, eksemplene finner man på side 41 : « Med bedre kunnskap om når og hvor kriminaliteten inntreffer, kan politiressurser gjøres tilgjengelig der og når behovene for polititjenester er størst.
NL171024 Snøskuterløyper er ment å ivareta de økte behovene for kjøring i utmark, som ren turkjøring, eller frakting av turister.
AP171024 Vi trenger en kartlegging av behovene i bydelen, og tiltak basert på kunnskapen vi får gjennom kartleggingen.
VG171023 - De humanitære behovene er store, sier Awad.
NL171021 Alt dette for å tilfredsstille behovene av et luksussegment i klesbransjen !
DN171021 Det hjelper lite med super lyd om anlegget ikke dekker behovene til en moderne bruker.
BT171021 De har hatt mange fine år med laget, men kommet i en situasjon hvor de ulike behovene til spillerne og de motstridende kravene fra foreldrene er i ferd med å drepe det opprinnelige engasjementet.
SA171020 Man må finne en modell som har rekkevidde som dekker de daglige behovene man har, sier Petter Haugneland.
BT171020 Det henger kanskje sammen med at innholdet er laget med utgangspunkt i behovene til barn, unge og foreldre.
BT171020 Man må finne en modell som har rekkevidde som dekker de daglige behovene man har, sier Petter Haugneland.
AP171020 Man må finne en modell som har rekkevidde som dekker de daglige behovene man har, sier Petter Haugneland.
AA171020 I løpet av de siste tre årene har vi sett starten på en eksponentiell utvikling hvor gammel teknologi sliter med å tilfredsstille behovene for økt kapasitet.
AA171020 I løpet av de siste tre årene har vi sett starten på en eksponentiell utvikling hvor gammel teknologi sliter med å tilfredsstille behovene for økt kapasitet.
AA171020 Man må finne en modell som har rekkevidde som dekker de daglige behovene man har, sier Petter Haugneland.
DA171018 - Selv om vi prioriterer skolene og elevene med de største behovene , har alle skoler i Oslo fått større handlingsrom med et rødgrønt byråd.
AP171016 Behovene omfatter utvidet scenekapasitet til prøver og forestillinger, men også arealer for en bredere formidling av scenekunst.
DB171011 Behovene er litt forskjellig i de forskjellige kommunene, som i Oslo-skolene eller i en liten kommune, sier Asheim om hvorfor ikke alt øremerkes.
VG171010 - Vi tenker også slik at vi må se landet litt ulikt, fordi behovene er så forskjellige.
DB171009 Det er lett å bli overveldet av de enorme behovene , men vi skylder disse barna å gjøre alt i vår makt for at verdenssamfunnet stopper volden i Rakhine og finner en fredelig og langsiktig løsning på konflikten.
AP171008 Et av disse behovene er kraftige abstinenser.
NL171006 Da kunne veien om fagskolene med korte og praktiske utdanningsløp møte behovene til den enkelte og samfunnet bedre.
DA171006 Ingen kjenner kulturen og behovene bedre enn de lokale, sier Turitto, som tok med seg et harem av 33 partnere under Nordic Edge.
DA171006 Men behovene på enkelte skoler er mye større enn på andre. 100 prosent kompensasjon per elev er viktig for oss, sier Johansen.
DB171004 PASS-SJEF : - Behovene for å styrke kvaliteten og sikkerheten i norsk passutstedelse har vært kjent i flere år, skriver Per-Willy Amundsen.
DB171004 Behovene for å styrke kvaliteten og sikkerheten i norsk passutstedelse har vært kjent i flere år, og ble blant annet påpekt av Riksrevisjonen i 2015.
AP171004 Stedsanalysen er et viktig kunnskapsgrunnlag for hvordan Oslo kommune i sin helhet svarer på behovene for folk her på Grønland.
DB171002 - Skjønner ikke den politiske ledelsen behovene til norsk idrett ?
DB171002 Behovene på 2000-tallet er annerledes enn behovene på 1900-tallet, mener Guardiola, som er født og oppvokst i Catalonia.
DB171002 Behovene på 2000-tallet er annerledes enn behovene på 1900-tallet, mener Guardiola, som er født og oppvokst i Catalonia.
SA170927 Jeg regner med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) også rådføres om hva behovene er og hva som er logisk å gjøre, sier han.
VG170926 « Det er vårt mål å bidra med kvoteflyktningplasser og andre lovlige ordninger for opphold på et nivå som gjør det mulig å møte de årlige behovene som FNs høykommissær for flyktninger identifiserer », lovte statsminister Erna Solberg på vegne av Norge, ved sin tilslutning til New York-erklæringen for flyktninger og migranter for ganske nøyaktig ett år siden.
VG170926 Siden den gang har behovene vokst.
VG170926 Når behovene for nødhjelp internasjonalt er underfinansiert, har det dramatiske følger for dem som ikke får hjelp.
AP170925 Behovene for bolig er der, sier han.
AA170920 I en tale onsdag formiddag påpeker den norske statsministeren at havet rommer enorme ressurser som er viktige for å møte behovene til en stadig voksende verdensbefolkning.
VG170919 ) Men det er klart, det skaper noen utfordringer at jeg har de behovene jeg har.
AP170917 Behovene overstiger mulighetene.
VG170916 De representerte en stor gruppe mennesker som levde under ganske like vilkår, og som hadde omtrent de samme behovene .
DB170913 Jemens befolkning har lidd nok - vi må kjempe uavbrutt for å være i stand til å møte de humanitære behovene til 21 millioner mennesker, eller over tre fjerdedeler av Jemens totale befolkning.
DB170910 Dersom vi øker utdanningskapasiteten på helseutdanningene i Norge, kan vi trolig være bedre rustet til å få dekket behovene vi vil ha for helsepersonell i fremtiden.
DB170907 Evenes flystasjon vil på ingen måte være i stand til å alene kunne dekke behovene til Norge og NATO.
DA170907 Så følger en områdeplan, som igjen fører til konkrete områdeløft på Mortensrud, Bjørndal, Holmlia eller der behovene er størst.
DA170907 Behovene på Holmlia kan godt være annerledes enn på Bjørndal.
VG170906 - Selv om det kunne gi oss en kortsiktig gevinst, må vi ha is i magen og se på behovene fremover.
AA170905 Fortsatt mangler 57 prosent av de 2,2 milliarder dollarene som trengs for å møte de mest grunnleggende behovene for humanitær hjelp for inneværende år, påpeker Egeland.
SA170904 Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også.
FV170904 Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også.
AP170904 Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også.
AA170904 Disse behovene innfris gjennom oppføringen av et nytt museumsbygg på området.
NL170902 PwC-rapporten dokumenterer imidlertid at flere av behovene var kjent allerede i 2016, men at man unnlot å vurdere og prissette dem.
VG170901 Vi foreslår flere faste miljøarbeidere på utsatte skoler og et eget kompetansesenter i Utdanningsetaten med ressurser som kan settes inn der behovene er størst.
DB170901 Valgkampen var en pliktøvelse, hvor budskapet ble utformet av kommunikasjonsrådgivere med større kunnskap om donorer og særinteressegruppers politiske posisjoner enn behovene til folk flest.
AA170830 Bare 43 prosent av det som trengs for å dekke de mest grunnleggende behovene , er hittil kommet inn. ( ©NTB ) ¶
NL170829 Det var mer brysomt og førte til bruk av ekstra ressurser i fakultetsadministrasjonen på å forsøke å forstå og legge til rette for behovene kunstfagene hadde organisatorisk og faglig.
DA170825 Behovene vil variere fra skole til skole.
AA170824 Vi har et godt program som er tilpasset behovene Norge har, og det kommer vi til å holde fast ved.
DB170822 Den norske politikken bryter med det grunnleggende humanitære prinsippet om å prioritere de aller mest sårbare, de med de største behovene .
DA170822 Vi vil gi kommunene rom til å sette inn flere lærerårsverk der behovene er størst.
DA170822 Naturlig nok varierer også utfordringene og behovene fra skole til skole, forklarer ordføreren.
DA170822 Behovene er ikke like store ved alle skoler - og vi vil ikke at de store pengene bare skal gå til de store byene, når det kan være større utfordringer ute i distriktene.
AA170822 Etter at vi har fått tilfredsstilt de grunnleggende, fysiske behovene , er det sosiale faktorer og mulighet til personlig utvikling som er styrende.
VG170819 Og selv om regjeringens egen perspektivmelding peker på behovene for kutt og innstramminger i årene fremover, blir det for teoretisk og fjernt.
VG170819 Det blir det nå slutt på, og jeg jobber i disse dager frem en ny finansieringsmodell der skolene med de største behovene skal også få de største pengebeløpene, sier Dahl.
VG170819 - Dermed får elevene med de største behovene færre lærere og et svakere lag av ressurspersoner rundt seg.
AP170819 Men Sivertsen og partiet har samtidig reist spørsmål om det er nødvendig å bygge de planlagte hovedveiene, fordi teknologi som selvkjørende biler kan endre behovene .
AA170818 Kulturrådet skal videreutvikle tiltak for kulturell og kreativ næring over hele landet, i tett dialog med kunnskapsmiljøer, kulturbedrifter, organisasjoner og kunstnere, for å stimulere der behovene og effekten er størst.
AA170818 - Vi opplever ofte at kundene har en ide om hva de ønsker, men kanskje passer det ikke helt til behovene .
DB170816 Jeg ble overrasket over at de som bor på sykehjem er blant de gruppene som har de aller største humanitære behovene i Norge i dag. 80 prosent er demente, de fleste har svært dårlig helse, mange har psykiske problemer og for mange lider med store smerter i livets siste fase.
DB170815 Derfor må vi fortsette å stramme inn der behovene er store, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.
AP170815 Vi trenger boliger som stemmer overens med de nye behovene i befolkningsmassen, sier Algard.
VG170814 For å gi ungdom en sjanse i et moderne arbeidsmarked, satser vi på yrkesopplæring og samarbeid med privat næringsliv for å sikre at den er relevant i forhold til behovene .
AA170814 Trondheim Parkering behøver kun å dekke de grunnleggende behovene bobilene har i byen.
VG170811 - Det er ingenting jeg finner grunnlag for å bestride fra teknisk perspektiv, basert på åpne kilder, inkludert informasjon om prøvesprenginger, hvilke leveringsmidler de har og de uttalte ambisjonene og behovene Nord-Korea har på kjernevåpensiden, sa Halvor Kippe, seniorforsker på kjernevåpen ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) til VG om rapporten tirsdag.
AP170811 Å være alene med dem tar fra oss noe av muligheten til å få dekket behovene våre.
DN170810 Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen, viser en ny undersøkelse.
DN170810 Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen, viser en ny undersøkelse.
VG170808 - Det er ingenting jeg finner grunnlag for å bestride fra teknisk perspektiv, basert på åpne kilder, inkludert informasjon om prøvesprenginger, hvilke leveringsmidler de har og de uttalte ambisjonene og behovene Nord-Korea har på kjernevåpensiden, sier Halvor Kippe, seniorforsker på kjernevåpen ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ).
DB170808 Samtidig kan et diagnoseapparat tilsløre de reelle behovene til individet.
VG170807 * 1 For Fremskrittspartiet er regjeringslivet et evig dilemma mellom behovene til kjernevelgere og hensynet til samarbeidet med de tre andre partiene.
AP170807 Hvor raskt man kommer i de ulike pakkene, er definert med utgangspunktet i behovene på de ulike krefttypene. 6.
DA170804 Vi er veldig glade når forfatterne ber om nøkkelkort og loftet fungerer, som det gjør - tross i de mange ulike behovene , ulike gruppene.
VG170802 Og selv om idrettsorganisasjonene etter beste evne prøver å fremstille dette som en kunstig konflikt, siden for eksempel mosjonister også nyter godt av skiløyper bevegelsen holder i stand, er vi her innom kjente ideologiske skiller mellom behovene til hver enkelt og bygging av det som er felles.
NL170801 Statens vegvesen prøver å tilpasse oss behovene innenfor rammene vi har for drift og vedlikehold.
DB170731 Behovene i eldreomsorgen vil øke kraftig fremover.
DB170731 Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
AA170731 De kommuneansatte jobber nå med å kartlegge behovene til de brannrammede, og tilby den hjelpen de trenger.
AA170731 Uten at det finnes støtteordninger som møter disse behovene , kan det være vanskelig med en slik satsing da mange av spelenes eiere ikke har kunstfaglig kompetanse internt.
DA170729 Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til de som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.
AA170728 Dagens bassenger dekker ikke alle disse behovene godt nok.
AA170728 juli sier næringsminister Monica Mæland at hun er overrasket over konklusjonen, og at departementet nå bruker tid på å finne ut av behovene .
AA170725 - Vår tilnærming, som er å støtte de humanitære behovene til syriske borgere så nær hjemlandet deres som mulig, er den beste måten å hjelpe flest mulig på, sa Trump. ( ©NTB ) ¶
DN170718 Jeg kan ikke stemme for å avskaffe Obamacare uten en erstatningsplan som tar opp sakene som bekymrer meg og møter behovene til folk i West Virginia, sier Capito i en uttalelse.
DB170718 Jeg kan ikke stemme for å avskaffe Obamacare uten en erstatningsplan som tar opp sakene som bekymrer meg og møter behovene til folk i West Virginia, sier Capito i en uttalelse.
AA170718 Jeg kan ikke stemme for å avskaffe Obamacare uten en erstatningsplan som tar opp sakene som bekymrer meg og møter behovene til folk i West Virginia, sier Capito i en uttalelse.
VG170713 Departementet : Behovene godt ivaretatt ¶
DA170710 De har mange minoriteter å holde orden på og tilfredsstille behovene til, og å gradere disse minoritetenes undertrykking og diskriminering avstedkommer de mest bisarre og intolerante krangler.
DB170707 Verktøyene vi har i hverdagen må bli så bra at de dekker behovene .
DB170707 Løsningene henger etter behovene og utviklingen, fortsetter eksperten.
NL170706 Behovene i helsesektorene er store og vil vokse.
VG170704 For eksempel er « Fritidsaktiv » enda mer energisk, uten at de maniske behovene i teksten forsvinner.
AA170630 Konflikter, høye flyktningtall, tørke og sultkatastrofer gjør at behovene i år er større enn normalt.
DB170629 I de tilfellene gjør bydelene en for dårlig jobb med å kartlegge behovene til eldre.
AA170627 Det dokumenteres både gjennom etterslepet og behovene av treningstider og arealer.
VG170623 De kan gi hjelpeorganisasjoner mer fleksibilitet til å bruke pengene annerledes når behovene endrer seg, og legge til rette for bedre samspill mellom kortsiktig og langsiktig bistand.
SA170623 - Jeg føler at vi har adressert de behovene vi hadde.
AP170623 Andre finner ut at behovene deres er uforsonlige og går kanskje hver sin vei.
AA170619 - Som autorisert helsepersonell har man fått en tillit, og dermed har man tilgang til pasientjournaler som er utenfor det som kan være innenfor de tjenstlige behovene man har, sier hun. ( ©NTB ) ¶
NL170618 Tanken om nord er skapt av kulturen i sør, og det svarer til de materielle behovene de har.
NL170618 Dette skaper betydelige utfordringer med å skaffe en sann kunnskap om den kalde verdenen, å få anerkjennelse for diskursene, behovene og ambisjonene til dem som bor der.
AP170615 Det nye ambassadebygget ble besluttet flyttet fra Henrik Ibsens gate 48 fordi det gamle, som ble tegnet av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen, ikke lenger oppfylte krav til sikkerhet og behovene til Oslos befolkning.
AA170615 Det nye ambassadebygget ble besluttet flyttet fra Henrik Ibsens gate 48 fordi det gamle, som ble tegnet av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen, ikke lenger oppfylte krav til sikkerhet og behovene til Oslos befolkning.
NL170614 Eksempel på hvordan helt grunnleggende oppgaver i en kommune - å sørge for de basale behovene for alle innbyggerne, for at den nederste og viktigste delen av behovspyramiden dekkes, for verdighet og anstendighet for alle som sliter og lider i det stille - går tapt i ståket fra alle andre.
VG170612 Vi har god tro på at Regjeringen sammen med partene vil komme frem til et hensiktsmessig regelverk som både ivaretar behovene til innleiebedriftene, bemanningsbedriftene og de ansatte.
BT170610 Men behovene er der.
BT170610 La oss håpe dette blir siste sommer hvor vi må henvise turister og andre til kjøpesentre, kafeer og lignende når behovene melder seg. | 13 gode grunner ¶
BT170610 FLERE TOALETTER : La oss håpe dette blir siste sommer hvor vi må henvise turister og andre til kjøpesentre, kafeer og lignende når behovene melder seg, skriver innsender.
NL170609 Det er på sin plass og spørre hvordan prosessen har vært rundt politireformen, da ingen av de berørte kommunene har vært med i prosessen rundt kartlegging av behovene som har vært gjort.
NL170607 Behovene er ulike rundt omkring i landet, og det handler om å finne ut hvilke transportformer som passer for de ulike stedene.
AP170607 300 plasser er stor nok til å dekke behovene til dem som ellers ville ha sendt barna sine ut av landet, opplyser hun til Aftenposten.
BT170603 Men det åpner et betydelig rom for norske aktører til å fremme egeninteresser uten at disse er 100 prosent kompatible med behovene til mottakerne.
VG170601 - På et generelt grunnlag så har vi tildelingskriterier for hvilke typer tjenester den enkelte får ut ifra de behovene de har.
DN170601 Generelt er det viktige grunner til å se på behovene i vekst- og pressområder fremover, sier Høyres Frank J.
VG170531 Det er nemlig ikke bare USA som er styrt av mennesker som fornekter kunnskap, tror på konspirasjonsteorier, og som setter sine egne umiddelbare behov over behovene til alle generasjoner etter oss.
DA170531 I bydelen ser de viktigheten av å få med lokalbefolkningen på hva som er behovene .
AP170531 I fjor bidro givere med bare 38 prosent av pengene som FN og humanitære partnere ba om for å møte de aller mest prekære behovene .
VG170529 Målestokken for læring har utviklet seg til rangering av resultater og ikke behovene til barn og unge.
AP170527 - Dagens meglingstilbud ivaretar ikke i tilstrekkelig grad behovene til de barna som opplever de mest konfliktfylte bruddene.
AP170527 - Dagens meglingstilbud ivaretar ikke i tilstrekkelig grad behovene til de barna som opplever de mest konfliktfylte bruddene.
SA170521 Hvis Politiet hadde kartlagt behovene til politifolkene som faktisk skal bruke verktøyene hver dag, hadde de nok lettere kunne enes om nøyaktig hva som skulle fikses, og spart flerfoldige millioner, et utall unødvendige arbeidstimer og fryktelig mye frustrasjon.
SA170521 Hvis Politiet hadde kartlagt behovene til politifolkene som faktisk skal bruke verktøyene hver dag, hadde de nok lettere kunne enes om nøyaktig hva som skulle fikses, og spart flerfoldige millioner, et utall unødvendige arbeidstimer og fryktelig mye frustrasjon.
NL170521 Å utvikle kunnskap om hvordan en integrert kulturfestival best tilfredsstiller behovene til de mange forskjellige brukergruppene er ekstremt viktig og vi er derfor veldig glad for at vi i år skal igangsette et tre-årig forskningsprosjekt sammen med UiT Harstad under ledelse av Professor Rikke Gürgens Gjærum, som nettopp har som mål å undersøke og utvikle metodikken i NUK++.
SA170519 Samtidig må man ta høyde for at behovene endrer seg etter hvert, da er det fint å ha mulighet til å gjøre forandringer.
AP170519 Samtidig må man ta høyde for at behovene endrer seg etter hvert, da er det fint å ha mulighet til å gjøre forandringer.
DN170516 Behovene i de tre EØS-landene er veldig forskjellige, så her strever vi med å få gjennomslag for det som passer oss, sier Bakke-Jensen.
AP170516 Samtalene handlet ikke bare om de dype økonomiske problemene i Frankrike, men også om behovene for reformer i eurosonen.
AA170516 Behovene i de tre EØS-landene er veldig forskjellige, så her strever vi med å få gjennomslag for det som passer oss, sier Bakke-Jensen.
AP170515 - Når vi bygger om eller rehabiliterer skoler, så kan likevel ikke behovene til korps gå foran behovet for å finne løsninger for den lovpålagte undervisningen og tilbud om Aktivitetsskole.
DA170511 Hun synes flere kristne også burde engasjere seg i å oppfylle behovene TV-kanalen i dag tilfredsstiller hos mange.
DA170508 Det høres kanskje befriende puslete ut, men det er før vi ser de økte behovene på så mange områder.
AP170505 Finnes det løsninger som gjør det lettere å koble kompetansen til flyktninger og behovene til arbeidsgivere ?
AA170505 Behovene for det vi forbinder med et mest mulig vanlig liv, forandrer seg ikke.
SA170503 Kartlegg behovene
SA170503 - Her bør foreldre til barn med de ulike behovene også være flinke til å si ifra på forhånd.
DA170503 I dag har vi et velferdssamfunn som stiller opp for oss når behovene melder seg.
DA170503 Nå blir det lettere å avdekke hvor behovene er, så vi kan ha fokus på rett område, forteller Buind.
BT170503 Kartlegg behovene
BT170503 - Her bør foreldre til barn med de ulike behovene også være flinke til å si ifra på forhånd.
AP170503 Kartlegg behovene
AP170503 - Her bør foreldre til barn med de ulike behovene også være flinke til å si ifra på forhånd.
DB170502 Samtidig sier Gabrielsen at EØS-avtalen på en veldig god måte ivaretar behovene næringslivet har når det gjelder adgang til EU-markedet.
BT170502 Alle får dekket behovene sine.
DB170429 - Jeg har respekt for behovene som familien oppgir.
AP170428 For at de skal skjønne at det handler om mer enn de basale behovene .
AA170428 Det betyr at de fleste av dem som trenger avlastning, nå vil kunne få det, samtidig som vi også ivaretar behovene til dem som skal avlaste, sier statsråden. ( ©NTB ) ¶
DN170426 Han står med en sykkel i hendene som dekker disse behovene og til og med kan anbefales til overnattingsturer.
DN170426 Han står med en sykkel i hendene som dekker disse behovene og til og med kan anbefales til overnattingsturer.
DB170424 Forsvarsministeren skal under besøket vurdere de militære behovene i det som er blitt USAs lengste krig.
AA170424 Forsvarsministeren skal under besøket vurdere de militære behovene i det som er blitt USAs lengste krig.
AA170424 USA har fortsatt rundt 9.800 soldater i Afghanistan, og ifølge Pentagon skal Mattis under sitt besøk vurdere de militære behovene i landet.
DA170421 Et datasenter må nødvendigvis ha kontorarbeidsplasser til sine medarbeidere, og i en bransje der sikkerhet står i høysetet er det spesielt å lese fylkesrådmannen påpeke at behovene andre aktører har for kontorbygningen ikke er dokumentert.
DA170420 - Norge har 3.300 skoler, og behovene er ulike.
DA170420 - Norge har 3.300 skoler, og behovene er ulike.
AA170419 Da jeg kjørte E6-turen min i 2014 var dette et av stedene vi stoppet for befare og for å snakke med vegvesenet om behovene .
AP170418 Bryr seg om behovene til folk som deg ¶
DB170417 Nettvanene og behovene våre har endret seg radikalt de siste årene.
AP170413 Den endringen har Sessions stanset, og han har bedt fengselsmyndighetene fortsette med den samme praksisen som før siden endringen vil hindre at fengselsvesenet « kan møte de fremtidige behovene » til fengselsplasser.
VG170410 Wenger innrømmer at det blir vanskelig å tilfredsstille alle behovene .
BT170407 Det har alltid vært god latin at politikere lokalt, i fylke og kommuner, bør og må være enige i kravene og behovene innenfor veg og transportsektoren.
VG170406 Det kinesiske helsesystemet er altfor dårlig rustet til å møte behovene til den kinesiske befolkningen, og særlig på landsbygda, sier Kristin Dalen ved Fafo.
AP170406 Den skal være grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene knyttet til bekjempelse av vold og overgrep i planperioden frem til 2021.
DN170405 Den må bli usikker når det er uvisst hvor mye penger som finnes og hva behovene vil bli.
DB170405 Dessverre er behovene enda større.
DA170405 Finn de lokale behovene , se potensialet på Sola og koble dem sammen.
AA170405 Beløpet vil trolig bli større i løpet av året fordi de humanitære behovene er så store, sier Brende til NTB.
AA170405 - Vi anerkjenner og applauderer gavene som er gitt så langt, men faktum er ganske enkelt at donasjonene ikke holder tritt med behovene , sier Grandi.
DB170404 Behovene varierer fra fag til fag.
BT170401 GIR BESKJED : Fylkesleder for Hordaland Venstre, Idun Bortne, mener Nasjonal Transportplan ikke leverer på behovene for Hordaland.
VG170331 Det blir sagt at LO-sentralt lar disse holde på med sitt fordi de har liten innflytelse på LOs politikk sentralt, fordi de dekker behovene til de mer radikale elementene i LO og fordi man ikke orker de interne kampene.
AP170331 Horne vil legge sterkere føringer på kompetanse og innhold ved sentrene som skal bidra til at kapasiteten utnyttes bedre, og at tilbudet blir bedre tilpasset behovene og etterspørselen.
SA170330 Hjelpen er for dårlig samordnet, det er ikke god nok kompetanse til å møte de sammensatte behovene som barnefamiliene har, og enkelte beslutninger tas for langt unna familiene.
AP170330 - De humanitære behovene er uten like i historien, sa en topp for USAs bistandsorganisasjon, Gregory Gottlieb.
VG170328 Når vi har det på plass, kan vi imøtekomme de behovene i sterkere grad utad.
AA170326 Hjelpeorganisasjoner kan ikke alene dekke de enorme behovene som befolkningen har, påpeker Egeland, som viser til importblokaden den saudiledede koalisjonen har pålagt landet.
VG170325 Jeg fyller behovene til hovedtreneren.
DA170325 - I denne saken er det åpenbart at flertallet på Stortinget ikke ønsker å lytte til behovene vi har i Groruddalen, sier Kaski.
DB170318 Solbakken sier også at SV har lett for å glemme behovene til norsk industri.
DA170313 Men det kan hende at dagens brukergrupper ikke har de samme behovene som de tidligere brukerne.
AP170312 Men det er klart at de store behovene for sammenslåing først og fremst ligger hos dem som ikke har kapasitet til å utføre tjenestene fremtidige kommuner må kunne utføre.
AA170310 Derfor er det så viktig at sykepleierutdanningen gir studentene den nødvendige kompetansen for å møte de behovene som pasientene har i dag og i fremtiden.
AA170309 Med klar adresse til Høyres viktigste motstandere i den kommende valgkampen tegnet Solberg et bilde av en venstreside i norsk politikk som ikke er villig til å endre Norge i takt med de behovene som hun mener er nødvendig.
DB170305 Utvalgets forslag om et konsekvent individorientert pensjonssystem er basert på en snever forståelse av de behovene det offentlige pensjonssystemet skal dekke, og det virker helt urimelig å gi forslagene tilbakevirkende kraft for store grupper av kvinner som ikke lenger har en reell mulighet til å tilpasse seg endringene gjennom å øke sin deltakelse i arbeidsmarkedet.
DB170304 Her har vi sett på behovene til Ferd og potensialet til Morten.
DB170303 De skal handle om hvordan eldre skal få dekket behovene sine på fire områder : ¶
BT170303 En hundeeier som er glad i hunden sin og vil gjøre alt for å dekke behovene hennes.
DA170302 Han vil ikke spå noe om hvor raskt den videre prosessen vil gå, men mener at det vil ta minst to å utrede behovene for en ny og moderne høgskole.
DB170301 På kort sikt er behovene nærmere vår forståelseshorisont.
VG170227 Vi « gønna » på litt mer da vi så behovene , sier Svein Mundal.
AA170227 Den norske venstresiden kommer til å miste en hel generasjon potensielle velgere hvis de ikke klarer å henge med i tiden, og se behovene til hele sin befolkning.
AA170226 FNS flyktningorganisasjon og dens samarbeidspartnere ber om 1,3 milliarder dollar til å dekke behovene til de sørsudanske flyktningene i Sudan.
DA170225 - Det er helt nødvendig at kommunen tar et større ansvar for eldreomsorgen, for å sikre at behovene til beboere, deres pårørende og de ansatte blir satt i sentrum.
AP170225 Trikketraseen nedenfor Sjømannsskolen må uansett rustes kraftig opp for å møte behovene fra de nye trikkene som fases inn fra 2020.
AA170225 Den har aldri lovet roser, men den har fine ord og den sikrer en saksgang med mange ledd som jeg skal forsøke å beskrive her : Mange eldre bor hjemme med hjemmesykepleie som ikke greier å ivareta behovene .
DA170221 - Jjeg har gått inn for en kommunal norm, men utelukker ikke en norm på skolenivå under forutsetning at det ikke går utover min mulighet som skoleeier til å kunne prioritere flere lærere på skoler med de største behovene , sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.
AA170221 Behovene bør avdekkes i løpet av dette forløpet, tilbud om dag- og døgnbaserte tilbud må gjøres kjent og tilbudene må styrkes på alle nivåer.
VG170220 I midten av februar varslet FN at faren for en sultkatastrofe er overhengende, og at behovene er " uten sidestykke ".
DB170220 Men i det lange løp, tar mange disse for gitt, og behovene for utvikling, aksept, gode kolleger og ikke minst en god ledelse, er det som motiverer mest, sier Manus.
AA170220 I midten av februar varslet FN at faren for en sultkatastrofe er overhengende, og at behovene er " uten sidestykke ".
AA170218 Samme tankegang ligger åpenbart til grunn for navnet Kreativt Norge, som skal arbeide for å ivareta behovene for kunst- og kulturlivet i hele landet.
VG170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
VG170217 - Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker, skriver de videre.
SA170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
DN170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
DB170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
BT170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
AP170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker. », heter det i pressemeldingen.
AA170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
AA170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
DB170216 Det er ei bru mellom de umiddelbare behovene som de fleste har, for gode og trygge jobber - og det behovet som alt levende liv har for å få ned utslippene av klimagasser.
AP170215 Ropstad foreslår at Stortinget ber Regjeringen utarbeide en rapport som skal være grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene knyttet til bekjempelse av vold og overgrep i planperioden.
DN170214 - Det er helt avgjørende at denne appellen straks og fullt ut blir finansiert, slik at hjelpearbeiderne kan sendes rundt i Sør-Sudan og raskt dekke behovene , sier Owusu.
AP170214 - Det er helt avgjørende at denne appellen straks og fullt ut blir finansiert, slik at hjelpearbeiderne kan sendes rundt i Sør-Sudan og raskt dekke behovene , sier Owusu.
AA170214 - Det er helt avgjørende at denne appellen straks og fullt ut blir finansiert, slik at hjelpearbeiderne kan sendes rundt i Sør-Sudan og raskt dekke behovene , sier Owusu.
SA170210 Eldre mennesker med spesielle behov for to måneder siden, har de samme behovene nå.
SA170210 Eldre mennesker med spesielle behov for to måneder siden, har de samme behovene nå », skriver Brit Nustad, Lene Høygård og Bjørg Anersson.
AP170210 Afghanistans ambassadør : - Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser ¶
AP170210 Afghanistans ambassadør : - Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser ¶
VG170207 Dekker fortsatt bare halvparten av behovet ¶ Behovene er imidlertid fortsatt store, og hjelpearbeidere har tidligere fortalt VG at de bevisst blir angrepet.
AA170206 - Totalen vil være påvirket av hva behovene er, rett og slett, sier Søreide.
DB170204 Vi må se litt på behovene og kartlegge de.
DB170130 Behovene er fortsatt store, og vi må bidra til at alle givere oppfyller målene som ble satt på London-konferansen i 2016.
DA170130 - Jeg har forståelse for at det i dagens økonomiske situasjon brukes mindre penger enn de 124 millionene som ble kartlagt som behov i 2013, men når behovene nå er nedgradert til 33 millioner kroner, så er det en avvik på over 90 millioner kroner.
DA170130 * Nå er behovene kalkulert til 33,4 millioner kroner.
SA170125 Da trenger vi god finansiering, dyktige fagfolk i hele stillinger, desentraliserte tjenester og bedre bruk av IKT - i tråd med behovene i hele befolkningen.
DB170124 De medisinske behovene til folk i fattige land er ikke avgjørende for legemiddelindustriens prioriteringer.
AP170124 Over 28 milliarder kroner trengs for å dekke de humanitære behovene til 13,5 millioner mennesker i Syria i 2017, opplyste FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien under en Syria-konferanse i Finlands hovedstad Helsingfors tirsdag.
AP170124 Men togene prioriteres av politikere som er mer opptatt av å bygge ut i distriktene enn der hvor flest bor og behovene er størst.
SA170118 - Vi kjenner alt så store deler av behovene til teateret, at vi godt kan si hvilken lokalisering vi foretrekker. sier Sivertsen.
DB170117 De Kontraherende Parter skal treffe de nødvendige tiltak for å opprettholde bestandene av vill flora og fauna eller å tilpasse dem til et nivå som særlig svarer til de økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav, tatt i betraktning de økonomiske og rekreasjonsmessige krav og behovene til underarter, varieteter eller typer som lokalt er i fare.
BT170110 Den tette kontakten med behovene i regionen er nettopp det som vil gjøre høyskolen viktig fremover.
SA170109 Lytte til behovene
SA170109 − Jeg er fornøyd med at vi har klart å lande et standpunkt som både tar hensyn til behovene hos oljenæringen og industrien, og samtidig klarer å ivareta hensynet til miljøet og naturressursene, sier Tajik.
SA170108 Hvor blir det av de individuelle variantene og behovene ?
BT170108 Hvor blir det av de individuelle variantene og behovene ?
BT170108 Noe som kompliserer følelseslivet ytterligere, er at primærfølelsen noen ganger er en frisk og ny følelse som gir nyttig informasjon om livet og behovene våre i dag.
AP170108 Hvor blir det av de individuelle variantene og behovene ?
SA170105 Dette i seg selv gjør at behovene for energi naturligvis blir større ved en TdF-etappe.
FV170105 Dette i seg selv gjør at behovene for energi naturligvis blir større ved en TdF-etappe.
BT170105 Dette i seg selv gjør at behovene for energi naturligvis blir større ved en TdF-etappe.
AP170105 Dette i seg selv gjør at behovene for energi naturligvis blir større ved en TdF-etappe.
SA170104 - YT er tilpasset de fysiologiske behovene kroppen har før, under, og etter trening.
FV170104 - YT er tilpasset de fysiologiske behovene kroppen har før, under, og etter trening.
DB170104 * Ap vil også tilpasse etter- og videreutdanningstilbudet bedre til behovene i arbeidslivet.
BT170104 - YT er tilpasset de fysiologiske behovene kroppen har før, under, og etter trening.
BT170104 - YT er tilpasset de fysiologiske behovene kroppen har før, under, og etter trening.
AP170104 - YT er tilpasset de fysiologiske behovene kroppen har før, under, og etter trening.
BT170103 Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bestilt rapporten som skulle utrede behovene til de marine forskningsmiljøene i Bergen.
BT170103 BEHOVENE : For øyeblikket mangler det noen brikker i Brann-stallen, slik BT ser det.
DB170102 Negative stereotyper som overgeneraliseres bidrar til at vi overser både de personlige variasjonene og de allment grunnleggende behovene som kjennetegner mennesket generelt.
FV161221 - Siden da har Andresen vært en støttespiller for prosjektet i alle år, han kommer på kamper, stiller opp med foredrag, er alltid der i bakgrunnen og en kilde å spørre til råds når behovene er der for slikt, sier Nyborg.
BT161214 Det er et paradoks at vi kan få veiledning i store mengder i å se barnas behov, i å møte disse behovene .
AP161027 De grunnleggende behovene endrer seg ikke : trygghet, pålitelighet, god informasjon, minst mulig kø og venting.
AP160921 Humanitær bistand alene kan ikke dekke behovene til de mest sårbare.
AP160916 Det, påstår jeg, er det som vil redde journalistikken og mediene fra utryddelse : Å bli kjent med behovene til både mennesker som individer og som medlemmer av samfunn for å levere en tjeneste som har større relevans og verdi for dem.
FV160914 Mange dårlig fungerende kontaktpersoner, manglende tilgang på psykolog, sein og for lite proaktiv oppfølging og manglende oppmerksomhet på behovene til den rammedes familie er blant hovedpunktene i kritikken.
FV160826 Men psykologen tror vi snart ser en motbølge også der, for selvskrytekulturen tilfredsstiller i bunn og grunn ikke de dype menneskelige behovene .
SA160825 Men psykologen tror vi snart ser en motbølge også der, for selvskrytekulturen tilfredsstiller i bunn og grunn ikke de dype menneskelige behovene .
BT160825 Men psykologen tror vi snart ser en motbølge også der, for selvskrytekulturen tilfredsstiller i bunn og grunn ikke de dype menneskelige behovene .
AP160825 Men psykologen tror vi snart ser en motbølge også der, for selvskrytekulturen tilfredsstiller i bunn og grunn ikke de dype menneskelige behovene .
AP160820 Men der kjenner du ingen, og lærerne må også bli kjent med behovene dine på nytt.
AP160701 Næringslivet elsker EØS fordi avtalen tilfredsstiller de viktigste behovene , med minimalt av politisk gny og gnål.
VG160630 - Legemiddelindustrien forsker på medisiner ut ifra hva de kan tjene, ikke ut ifra hva som er de reelle behovene , sier lege Vegard Vartdal i Leger Uten Grenser og får støtte fra BI-professor.
AP160618 De må balansere hensynet til en svært upopulær presidentkandidat opp mot behovene til de mange andre republikanerne som står til valg i år, blant dem en rekke senatorer, kongressrepresentanter og guvernører.
SA160610 Men først og fremst er fasadens uttrykk en konsekvens av behovene innenfor og ønsket om å utnytte kvalitetene som finnes her.
BT160610 Men først og fremst er fasadens uttrykk en konsekvens av behovene innenfor og ønsket om å utnytte kvalitetene som finnes her.
SA160603 Tilfredsstiller planløsningen behovene dine ?
BT160603 Tilfredsstiller planløsningen behovene dine ?
AP160603 Tilfredsstiller planløsningen behovene dine ?
AP160601 Og ting endrer seg jo etter at reguleringsplaner er vedtatt og man ser hvor store behovene er.
BT160525 Spørsmål nummer 1 er derfor : Hvordan kan bystyret vite at de tar den beste beslutningen når behovene disse barna har ikke er formulert og derfor heller ikke tatt hensyn til ?
SA160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
FV160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
BT160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
AP160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
AP160505 Kanskje vil nye teknologiske løsninger som digital trafikkstyring og selvstyrte elbiler endre behovene ?
AP160504 Slik vurderer de to ekspertene dagens Liverpool-stall, og behovene for forsterkninger : ¶
VG160426 Norge bør oppheve forbudet mot surrogati, for å anerkjenne behovene disse personene har.
AP160406 Jeg mener imidlertid undersøkelsen til Psykologisk Institutt viser at dette ofte handler om storfamilien og behovene til familien hjemme, og at barn havner i et krysspress.
AA160404 Og behovene endres raskt.
AA160404 Dermed har huset endret seg etter hvert som behovene har endret seg, og med fire døtre i alderen 5-11 år er det selvsagt mange hensyn å ta.
AP160401 Behovene bør komme først ¶
AP160331 Men behovene vil nesten eksplodere de neste tiårene.
AP160315 Vedlikeholdsarbeidet er preget av nødhjelp, arbeid der behovene er mest akutte.
AP160315 Han bekrefter at vedlikeholdsstrategien er dreid mot kortsiktige prioriteringer for å håndtere de mest akutte behovene .
AP160312 †" « Jobbhopperne » viser nettopp at de er gode til å omstille seg, og leve i takt med behovene til arbeidsgivere, mener Solli.
AP160312 †" « Jobbhopperne » viser nettopp at de er gode til å omstille seg, og leve i takt med behovene til arbeidsgivere, mener Solli.
SA160304 Jeg har tro på at vi i etaten har en felles arkivfaglig kultur som gjør at vi kan håndtere, forene og utvikle både etatens tradisjonelle samfunnsrolle som forvalter av kulturarv og samfunnsdokumentasjon, og samtidig utvikle etatens evne til å møte de økte behovene knyttet til digital arkivdanning.
SA160304 Jeg har hele tiden hatt tro på at det vil være mulig, og nødvendig, å ivareta både etatens tradisjonelle samfunnsrolle som forvalter av kulturarv og samfunnsdokumentasjon, samtidig som vi utvikler etatens evne til å møte de økte behovene knyttet til digital arkivdanning.
SA160303 Bedre kartlegging skal gjøre at de tiltakene barnevernstjenestene setter inn møter behovene det enkelte barn har, og gir barna en god og forsvarlig behandling.
AP160216 Til Deir al-Zour skal nødhjelpen leveres fra luften, mens de grunnleggende behovene skal dekkes langs bakken de andre stedene.
AP160215 Giverlandskonferansene har en tendens til å preges av giverlandenes agenda, og ikke nødvendigvis de humanitære behovene , mener kommunikasjonssjef Nils Mørk i Leger Uten Grenser.
AP160211 Til Deir al-Zour skal nødhjelpen leveres fra luften, mens de grunnleggende behovene skal dekkes langs bakken de andre stedene.
AP160211 Kan ikke behovene dekkes av staten, vil private løsninger tvinge seg frem.
AP160210 - Behovene for helse og omsorg vil gradvis øke.
AP160204 Omfanget og utbredelsen av lidelsen og behovene er ikke kartlagt, men vi vet de er enorme.
AP160203 Det viktigste for Deichman er å rendyrke folkebibliotekrollen, som en brukssamling tilpasset behovene til Oslos befolkning.
AP160202 For det er her behovene er store.
DA160131 - Allerede for ett år siden var de humanitære behovene enorme.
BT160127 Hvis ikke disse behovene også fylles, vil ikke oppgavene utføres på tilfredsstillende måte.
AP160118 Med vegetarkost kan du lett dekke disse behovene , og gir ekstra fordeler for helse og prestasjon ».
AP160111 - Vi har sett de desperate behovene .
AP160111> - Vi har sett de desperate behovene .