DB171114 Det gjelder langt flere enn de mye omtalte enslige mindreårige asylbarna, men det er særlig behandlingen av denne gruppen som har opprørt mange.
DA171114 | Regissør Taylor Sheridan om behandlingen av USAs urfolk : - Skammelig ¶
AA171114 I den nye behandlingen skal man vurdere et sårbarhetskriterium.
VG171113 Mandag startet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlingen av granskingsrapporten om katastrofebrannen som kostet 159 mennesker livet.
DA171113 Mandag startet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlingen av granskingsrapporten om katastrofebrannen, som kostet 159 mennesker livet.
DA171113 Vår satsing er for øvrig det vi foreslo ved behandlingen av Nasjonal transportplan ( NTP ) tidligere i år, understreker Myrli.
DA171113 Mange i Ap har vært opprørt over partiledelsen og behandlingen av de unge afghanske asylsøkerne som skal returneres.
BT171113 Mandag startet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlingen av granskingsrapporten om katastrofebrannen, som kostet 159 mennesker livet.
AA171113 Strøm- og vannforsyningen i området ble ødelagt av skjelvet, noe som vanskeliggjør redningsarbeidet og behandlingen av skadde.
VG171112 Jeg synes hele behandlingen av meg, fra Finansdepartementet som arbeidsgiver, er beklagelig.
DN171112 Jeg synes behandlingen jeg har fått utgjør dårlig arbeidsgiverpolitikk, sier Meyer.
AP171112 Retten har satt av fem dager til behandlingen av saken.
BT171111 Dette var en av de lidelsene som fikk flest antall timer, og flere behandlere tok til orde for å gi pasientene alvorlige diagnoser slik at de kunne få tilstrekkelig tid til å gjennomføre den behandlingen de trengte.
BT171111 De risikerer i større grad enten ikke å møte opp til avtalen eller å droppe ut av behandlingen .
VG171110 Nå melder det London-baserte nyhetsstedet Middle East Eye at behandlingen i det svært konservative kongedømmet ikke er på langt nær så lukrativ for alle de arresterte.
VG171110 Når landets fremste politiker velger å lukke øynene for den behandlingen og de utsagnene som medlemmer av hennes egen regjering retter mot en stor del av den befolkningen de er satt til å lede, er det ikke noe annet enn dårlig ledelse.
VG171110 Her i Oslo tingrett under behandlingen av saken.
DB171110 Vi har fremmet forslag i Stortinget om å innføre sårbarhetskriterier i behandlingen av søknader om opphold, men diskusjonen dreier seg nå om det er greit å sitte og se på at disse menneskene skyfles ut av landet i mellomtida.
DB171110 Men behandlingen hjalp ikke for skuespilleren og da han kom hjem levde han et dobbeltliv.
DA171109 IOCs disiplinærutvalg varslet da at de ikke var ferdige med behandlingen av de øvrige russiske dopingsakene.
BT171109 Mørch styrte behandlingen av de to.
AP171109 Erna Solberg : Beklager behandlingen av norske romfolk ¶
NL171108 Mønsteret i slike saker har vært at utbyggerne legger lista høyt, og så har man noen etasjer å gå ned på når den politiske behandlingen tar til.
NL171108 Ved behandlingen av endringssøknaden hadde NVE mottatt 28 høringsuttalelser.
NL171108 Dette skjedde ved at kommunestyret den 11.06.08, under behandlingen av Kommuneplanens arealdel for distriktet 2007-2018, med 23 mot 17 stemmer gjorde følgende vedtak : " Det skal ikke båndlegges areale for et vindkraft på Raudfjell.
DB171108 - Jeg sa at jeg i behandlingen av saken tiltrådte forslaget til vedtak med en kommentar om at « jeg oppfordrer arbeidsgiver om å behandle de berørte ansatte på en god måte », fortalte Laskemoen.
DB171108 Den nådeløse behandlingen av mindreårige asylsøkere startet med at opposisjonen gikk med på å fjerne det såkalte rimelighetskravet, tilsynelatende uten å innse konsekvensene.
DB171108 « Vi håper at president Trump under sitt kommende besøk i Beijing vil målbære USAs bekymring for den inhumane og urettferdige behandlingen av en poet som ikke er anklaget for noen forbrytelse, » heter det i en uttalelse fra direktøren for PEN America, Suzanne Nossel.
DB171108 Behandlingen av Liu Xiaobos enke blir betraktet som alvorlige brudd på menneskerettighetene, og ved flere anledninger har amerikanerne bedt om at hun må få lov til å reise ut av Kina.
DA171108 - Men vi forventer jo at det ikke blir noen panikkhandling fra regjeringen, der den gjør noe overilt og ikke respekterer signalene fra behandlingen i Stortinget, sier hun.
BT171108 - Men vi forventer jo at det ikke blir noen panikkhandling fra regjeringen, der den gjør noe overilt og ikke respekterer signalene fra behandlingen i Stortinget, sier Greni.
AA171108 - Men vi forventer jo at det ikke blir noen panikkhandling fra regjeringen, der den gjør noe overilt og ikke respekterer signalene fra behandlingen i Stortinget, sier Greni.
SA171107 Han var inhabil under behandlingen av saken om Alfheim.
NL171107 Kort fortalt : Er det bare universitetssykehuset i Tromsø ( UNN ) som skal få gi hjertepasienter den beste behandlingen , eller skal også Nordlandssykehuset i Bodø gjøre det, sånn at hjertepasienter i sør får et likeverdig helsetilbud med folk lenger nord ?
NL171107 Helst like lenge og godt som hjertepasienter i Troms, som får den beste behandlingen fordi de bor der de bor.
DN171107 Men vil behandlingen virke for deg ?
DB171107 Den virksomme medisinen mot NPM, som heter tillit ( fiducia ) er tatt i bruk ved Ringerike sykehus på Hønefoss, og behandlingen har hatt umiddelbar virkning som økt trivsel, faglig utfoldelse, trygghet, medbestemmelse, mindre sykefravær, bedre effektivitet og fornøyde pasienter.
AA171107 Han var inhabil under behandlingen av saken om Alfheim.
VG171106 Med hensyn til de tema som det var nødvendig å forberede seg på i tilknytning til behandlingen i Domsutvalget, finner utvalget at rimelige og nødvendige utgifter fastsettes til 190 000 kroner eks. mva ».
VG171106 I all hovedsak vil både forsvaret og aktoratet føre de samme bevisene som under behandlingen av saken i Oslo tingrett.
VG171106 Det stormer rundt behandlingen av asylbarn som har fylt 18 år og i høst skal returneres til Afghanistan.
DB171106 Dermed tapte helsepersonell viktig tid i behandlingen av spilleren.
DB171106 Behandlingen av klager skal gå raskere, fordi det handler om ofrenes rettigheter.
BT171106 Det meste av behandlingen som gis på Bergen legevakt, også det som gis på røntgen- og såravdelingen, er noe som en erfaren allmennlege i distrikt eller en legevaktslege behandler uten å sende pasienten videre til noen sykehusspesialist.
AA171106 Under behandlingen i tingretten sa Valen at han bare forsøkte å finne ut hvor samboeren hans var blitt fraktet med ambulanse etter at hun hadde skadet seg hjemme under særdeles dramatiske omstendigheter.
VG171105 Under behandlingen i tingretten sa Valen at han bare forsøkte å finne ut hvor samboeren hans var blitt fraktet med ambulanse etter at hun hadde skadet seg hjemme under særdeles dramatiske omstendigheter.
DA171105 Under behandlingen i tingretten sa Valen at han bare forsøkte å finne ut hvor samboeren hans var blitt fraktet med ambulanse etter at hun hadde skadet seg hjemme under særdeles dramatiske omstendigheter.
DB171104 Per pasient koster behandlingen med Spinraza sju millioner kroner første behandlingsår.
DA171104 Den andre er når Oslo kommune starter den politiske behandlingen .
AP171104 Behandlingen av observasjoner, notater og nettverk er disiplinert, kanskje bare med unntak av en lang sekvens fra Hviterussland, der respondenten får fylle sidene 448 - 457 uten avbrekk.
NL171103 Den klønete behandlingen av PCI-saken er mye av årsaken til at Helse Nord har tapt troverdighet i Troms og Finnmark.
DB171103 I forbindelse med behandlingen av eksportkontrollmeldingen i 2016 ba imidlertid Stortinget regjeringen utrede om Norge burde implementere de særlige forbudsbestemmelsene i den internasjonale våpenhandelsavtalen i lov elle forskrift for å sikre et robust og etterprøvbart norsk regelverk for våpeneksport.
DA171103 Under behandlingen av filmmeldingen i 2015, ble regjeringen pålagt av Stortinget en målsetting om 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i norsk film.
BT171103 Musland skriver i sitt innlegg at « Mange syke dør selvsagt hvis de ikke får sine livsviktige medisiner Den anbefalte « lindrende behandlingen » bidrar til et slikt utfall : Metodeboken fremholder fire medikamenter som er mest aktuelle, nemlig, morfin, midazolam, haloperidol og robinul ».
BT171103 I BT 2.11 retter Astrid Musland anklager mot behandlingen hennes far fikk ved et sykehjem i Bergen kommune og innholdet i « Metodebok for sykehjemsleger » og trekker spesielt frem vår tilnærming til lindrende behandling i livets siste fase.
VG171102 Mannens helsetilstand kom seg raskt etter behandlingen på sykehus, kommer det frem i retten torsdag.
VG171102 Mannens helsetilstand kom seg raskt etter behandlingen på sykehus, kommer det frem i retten torsdag.
VG171102 SLÅR NED PÅ ULOVLIGE PÅSTANDER : Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier det er viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av at behandlingen virker mot konkrete sykdommer.
VG171102 Flere alternative behandlere påstår behandlingen har « god effekt » mot blant annet allergier, lette depresjoner, hodepine og migrene, viser nytt tilsyn. 21 aktører har nå fått beskjed om å endre eller fjerne ulovlig reklame.
VG171102 Dette svarer utøverne som har fått brev : ¶ * 1 Westbytunet Naturmedisinske klinikk : - På nettsiden vår vil det fra nå av stå hva slags behandlingstilbud vi tilbyr, og videre opplyse om at vi ifølge norsk lovgivning ikke kan skrive at behandlingen hjelper mot noe som helst, sier daglig leder Reidun Dalheim til VG. * 1 Akupunktørene i Majorstukrysset : -
VG171102 Det er også ulovlig å på andre måter utforme reklamen slik at den gir inntrykk av at behandlingen virker.
VG171102 Derfor er det viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av behandlingen virker mot konkrete sykdommer, sier Haugseth til VG.
VG171102 De hevder for eksempel at behandlingen de tilbyr har effekt på angst, depresjon, fobier, migrene, diabetes, frozen shoulder, carpal tunnel syndrome, astma og revmatisme.
VG171102 Alle de 21 utøverne fremsetter ulovlige påstander om effekt på behandlingen .
VG171102 - Utøverne påstår blant annet at behandlingen de tilbyr har « god effekt » på en rekke lidelse som ¶ allergier, lette depresjoner, hodepine og migrene.
SA171102 Vi viser til behandlingen av den nye sentrumsplanen, der det fremgår at profitt-interessen får størst oppmerksomhet.
SA171102 IOC sier at disiplinærutvalget ikke er ferdig med behandlingen av russiske dopingsaker, og at det vil komme flere avgjørelser i løpet av noen dager.
AP171102 Mediefolk protesterte mot behandlingen av sjefredaktørene og ansatte i den tyrkiske avisen Cumhuriyet da en ny høring ble startet og avsluttet 31. oktober.
AP171102 IOC sier at disiplinærutvalget ikke er ferdig med behandlingen av russiske dopingsaker, og at det vil komme flere avgjørelser i løpet av noen dager.
AA171102 IOC sier at disiplinærutvalget ikke er ferdig med behandlingen av russiske dopingsaker, og at det vil komme flere avgjørelser i løpet av noen dager.
VG171101 I Ap er det nå et gryende asylopprør på grunn av behandlingen av enslige mindreårige fra Afghanistan.
DB171101 Per pasient koster behandlingen med medisinen sju millioner kroner første behandlingsår, ifølge Beslutningsforum for nye metoder.
AP171101 Den brutale behandlingen av Saudi-Arabias kvinnelige befolkning står i en grell kontrast til det offisielle bildet myndighetene forsøker å skape av regimet.
VG171031 Den siste tiden har det vært en omfattende debatt om legemiddelet Spinraza, en medisin som brukes i behandlingen av spinal muskelatrofi ( SMA ).
SA171031 Behandlingen som disse menneskene får er på godt norsk overgrep.
DN171031 | Men vil behandlingen virke for deg ?
DB171031 Det er russiske myndigheter som har betalt for behandlingen hun fikk der, da hun selv ikke hadde helseforsikring for oppholdet.
AP171031 I forbindelse med behandlingen av klagen har Statsbygg søkt Regjeringsadvokaten om bistand.
AA171031 Kom med kritikk : Pressens Faglige Utvalg, med medlemmene Eva Sannum ( fra venstre ), Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen ( skjult ), Alf Bjarne Johnsen, Elin Floberghagen ( generalsekretær i PFU ), Nina Fjeldheim og Øystein Stray Spetalen, under behandlingen av to klager mot Adresseavisen.
VG171030 - Å prøve å forandre stadionnavnet, i tillegg til den dårlige behandlingen av managere, som han innrømmet i et Sky-intervju, har heller ikke hjulpet, forklarer Alan Shearer.
SA171030 Den politiske behandlingen vil neppe føre til store endringer, men det kan være viktig å se ekstra på muligheten for å redusere kuttene som rammer skole og sykehjem.
DA171030 - Vi har tro på at partiene på Stortinget ser verdien av at UD satser på kultur, slik at kuttforslaget reverseres i behandlingen av statsbudsjettet og at reisestøtten sikres, slik at den er minst på nivå med det den var i 2013, som del av budsjettet.
VG171029 Det hele har vært en stor påkjenning for familien, både den alvorlige diagnosen og behandlingen moren har fått.
BT171029 Fakta : Hva er Spinraza ? Behandlingen med Spinraza er avgjørende for pasienter med spinal muskelatrofi ( SMA ).
AP171029 Fakta : Hva er Spinraza ? Behandlingen med Spinraza er avgjørende for pasienter med spinal muskelatrofi ( SMA ).
SA171028 Behandlingen av utøverne har fått oppmerksomhet over hele verden.
DA171028 - Den behandlingen NMCU nå opplever og det å ikke få svar på hvorfor søknaden om pendlerparkering er avslått, er overraskende og skuffende, avslutter han.
BT171028 | Her får Maria behandlingen Haukeland ikke vil gi henne ¶
BT171028 » I dag finnes det heldigvis et vell av informasjon, både om forebygging og støtte underveis i behandlingen .
AP171028 Behandlingen av utøverne har fått oppmerksomhet over hele verden.
VG171027 Til tross for en formue på dette nivået, får hun altså dekket advokatkostnadene sine til behandlingen av dopingsaken i NIFs domsutvalg og idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
VG171027 Ifølge Beslutningsforum koster behandlingen 7 millioner kroner per pasient i første behandlingsår ( syv sprøyter à 1 million kroner ), og 3 millioner kroner påfølgende år ( tre sprøyter per år resten av livet ).
VG171027 Disse får fortsette behandlingen , men nye pasienter får nei.
VG171027 * Per pasient koster behandlingen 7 millioner kroner første behandlingsår ( syv sprøyter à 1 million kroner ), og 3 millioner kroner påfølgende år ( tre sprøyter per år resten av livet ), ifølge Beslutningsforum.
DB171027 Rivalen raser mot behandlingen av Woods : - Stygt å sparke ham mens han er nede ¶
VG171026 FRUSTRERT : Andrine Hegerberg, her under sommerens EM-tap mot Belgia i Breda, er misfornøyd med behandlingen hun har fått på landslaget.
VG171026 I behandlingen på Stortinget fikk vi beskjed om at det ikke skulle bety noe for midlertidigheten.
VG171026 Der sa man at å fjerne rimelighetsvilkåret ikke skulle påvirke den faktiske behandlingen av saker.
DB171026 Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enslige mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB171026 - Detaljene får vi komme tilbake til under behandlingen .
DB171025 - Behandlingen av vår klient er åpenbart i strid med Den Europeiske Menneskerettskonvensjon ( EMK ).
DB171025 Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enslige mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB171025 Derfor foreslår partiet nå at såkalte sårbarhetskriterier skal legges til grunn for behandlingen av asylsøknadene til enslige mindreårige asylsøkere som mangler nettverk, omsorg eller ressurser i hjemlandet.
DB171025 ) Forslagsstillerne mener derfor at regjeringen må justere praksisen i tråd med de opplysninger som ble gitt Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 90 L ( 2015-2016 ). », skriver partiet i forslaget.
SA171024 Det nye utspillet - i tolvte time - om nok en ny korridor for en ny, fire felts motorvei mellom Sandnes og Lyngdal skaper nye spekulasjoner, men skal få denne raske behandlingen : ¶ ¶
SA171024 Departementet vil gå i gang med behandlingen av overdragelsen så snart den er innsendt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
DB171024 Per pasient koster behandlingen med medisinen sju millioner kroner første behandlingsår, ifølge Beslutningsforum for nye metoder.
DB171024 Likevel så mener vi at alvorligheten av sykdommen er så stor og de kliniske resultatene av Spinraza så gode, at vi håper myndighetene gir tilgang til medisinen til alle pasienter, da behandlingen endrer pasientens muligheter for å utvikle fysisk funksjonalitet og har vist livsforlengelse i kliniske studier, sier hun.
DB171024 De ni pasientene som får fortsette med behandlingen har SMA type 1.
DA171024 Departementet vil gå i gang med behandlingen av overdragelsen så snart den er innsendt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
AP171024 Barna reagerer forskjellig på behandlingen .
VG171023 - At behandlingen ble delt, skal selvfølgelig ikke medføre at straffen blir verken mildere eller strengere for tiltalte enn dersom saken ble behandlet samlet, sier dommer Cecilie Walnum under opplesningen av dommen.
VG171023 Det spørs på hvor lang behandlingen tar i Stortinget.
NL171023 I dag er behandlingen ved de alvorligste hjerteinfarkt ( STEMI ) avhengig av avstand til PCI-senter.
NL171023 Under behandlingen av saken sa Arbeiderpartiets Ingrid Heggø følgende ; " Det er heller ingen i næringskomiteen som går inn for eit framlegg om produksjonsavgift på 25 øre per kilo fisk, eller ei såkalla arealavgift som hadde utløyst også avgift på f.eks. flytebrygger "....
DB171023 En av styremedlemmene som deltok under behandlingen av saken, heter Tom Haugvad.
AP171023 Det kan imidlertid også være behov for å unngå misforstått « snillisme » i behandlingen av dem.
BT171022 Det er ingen automatisk sammenheng mellom grad av dokumentasjon og kvalitet på behandlingen .
AP171022 Medias Klinikum tilbyr imidlertid behandlingen til pasienter med mange andre kreftformer.
DB171021 - Selv om jeg forstår mye av det engasjementet og hvorfor folk reagerer, er det viktig å understreke at jeg og politikere ikke har noe med behandlingen av enkeltsaker å gjøre.
AP171020 Vi ser denne behandlingen som et fremtidig viktig redskap innen legemiddelassistert rehabilitering ( LAR ), sier Tanum.
AP171020 Nå spør Venstrepolitiker Carl-Erik Grimstad om flere kan få tilbud om behandlingen .
AP171020 Hovedfunnet i studien er at langtidsvirkende naltreksoe ga en signifikant større reduksjon i rusbruk enn suboksone, Deltagerne var gjennomgående mer fornøyd med naltrekson enn med suboksone og ville i høy grad anbefale denne behandlingen til andre.
VG171019 Vi har kommet langt innen blodkreft, men hvis vi også klarer å utvikle metoder som gjør at genmedisin kan brukes på solide kreftsvulster, vil behandlingen forandre alt, sa overlege Stephan Grupp ved Philadelphia Children's Hospital til VG.
VG171019 VG har tidligere skrevet om den første genmedisinen som ble godkjent i USA, og tolv år gamle Emily Whitehead som lever i dag takket være behandlingen .
VG171019 Selv om legene hevder de har lært å kontrollere bivirkningene, vil det ta tid før behandlingen vil anses å være helt trygg.
VG171019 Mange pasienter som ikke har andre muligheter vil få glede av denne behandlingen , sier blodkreftspesialist, DR Frederick L.
VG171019 I USA vil behandlingen innføres gradvis.
VG171019 I USA er 3500 pasienter aktuelle for den nye behandlingen .
VG171019 Behandlingen med Yescarta foregår slik : På sykehuset tapper legene blod fra pasienten, som fryses ned og sendes til laboratoriet til Kite i California.
SA171019 behandlingen av psykisk syke og rusmiddelavhengige.
DB171019 Men nå når sjokket har lagt seg, så vet jeg at jeg ikke fortjente den behandlingen , sa 24-åringen i retten.
DB171019 Bruk av narkotika vil fortsatt være ulovlig, men behandlingen av brukersakene flyttes ut av strafferetten og behandles administrativt.
DA171019 Han tror imidlertid Wessel-Berg vil møte i behandlingen av en sak han har sagt er viktig for ham.
DA171019 At en slik omkamp vil komme etter behandlingen av opposisjonens interpellasjon, gjør det enda rarere å ikke la formannskapets vedtak stå.
SA171018 Her på Østmarka i Trondheim fikk Ingeborg Senneset behandlingen som gjorde at hun overlevde spiseforstyrrelsene.
SA171018 Han henviser til at behandlingen av Discovery-kvintettens visumsøknader har tatt tid.
NL171018 Der har de 27 velfungerende PCI senter med god kvalitet på behandlingen .
DA171018 - Men kunstnerøkonomien er også av de viktige sakene jeg gjerne vil at komiteen skal jobbe videre med under behandlingen av budsjettet, sier Bekkevold, som håper å få med seg de andre partiene med seg på dette.
BT171018 Han henviser til at behandlingen av Discovery-kvintettens visumsøknader har tatt tid.
AP171018 Han henviser til at behandlingen av Discovery-kvintettens visumsøknader har tatt tid.
SA171017 Mange roser DBU for å stå på sitt, mens andre mener behandlingen av kvinnelandslaget er kritikkverdig.
NL171017 Selv om det er nettopp Fremskrittspartiet som har instruert UDI i behandlingen av asylsakene.
NL171017 Som Sølvi Jensen ( Ap ) sa det under behandlingen i kommunestyret på torsdag.
AP171017 Mange roser DBU for å stå på sitt, mens andre mener behandlingen av kvinnelandslaget er kritikkverdig.
AA171017 Mange roser DBU for å stå på sitt, mens andre mener behandlingen av kvinnelandslaget er kritikkverdig.
DB171016 En av grunnene til den dårlige behandlingen kan være at embetet rett og slett ikke har opparbeidet seg den nødvendige respekt i befolkningen.
DB171016 Behandlingen av stortingspresidenten, som nest etter kongefamilien er landets høyest rangerte person, hører ingensteds hjemme.
DB171016 Avgjørelsen er åpenbart av prinsipiell karakter, når behandlingen av saken har kostet langt mer enn pengene som holdes tilbake.
VG171015 Han har også bedt folk om å gi blod som kan brukes i behandlingen av de sårede.
DB171015 President Mohamed Abdullahi Mohamed har erklært tre dagers landesorg og ber folk som kan gi blod til behandlingen av de sårede.
DA171015 Han har erklært en tre dager lang sørgeperiode og bedt folk om å gi blod som kan brukes i behandlingen av de sårede.
DA171015 Han har erklært en tre dager lang sørgeperiode og bedt folk om å gi blod som kan brukes i behandlingen av de sårede.
BT171015 Han har erklært en tre dager lang sørgeperiode og bedt folk om å gi blod som kan brukes i behandlingen av de sårede.
AA171015 Han har erklært en tre dager lang sørgeperiode og bedt folk om å gi blod som kan brukes i behandlingen av de sårede.
AA171015 Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed har erklært en tre dager lang sørgeperiode og bedt folk om å gi blod som kan brukes i behandlingen av de sårede.
DB171014 Der er B-prøven allerede manipulert, og det på en måte som CAS-dommerne i behandlingen av selve suspensjonen har ment at russeren ikke har maktet å forklare på et troverdig vis.
AA171014 Politihøgskolens rektor håper nå på at den videre behandlingen av statsbudsjettet kan føre til at opprettelse av nye stillinger videreføres også fra neste år. ( ©NTB ) ¶
SA171013 - Jeg oppfordrer politikerne til å være langsiktige og forutsigbare i den fortsatte behandlingen av bilavgiftene i arbeidet med budsjettet og legge vekt på en fornuftig dialog med bilbransjen.
DB171013 Etter hvert som Det britiske svømmeforbundet ble klar over omfanget og behandlingen av utøverne, er treneren Rob Greenwood blitt fjernet.
DB171013 Selv om Arbeiderpartiet var med på å fastsette rammene gjennom behandlingen av Langtidsplanen for Forsvaret, åpnet leder Anniken Huitfeldt i utenriks- og forsvarskomiteen for økte bevilgninger allerede onsdag.
AP171013 Dersom de oppdages tidlig og behandlingen kommer raskt i gang, kan barnet bli friskt.
AP171013 Nå understreker forlikspartner Ap at forliket gjelder Luftforsvaret og Sjøforsvaret - og ikke legger bindinger for behandlingen av landmaktutredningen.
AP171013 - Antallet skal vi vurdere som en del av behandlingen av hele proposisjonen.
DB171012 Protesten handler først og fremst om behandlingen av minoriteter og politivold i USA, men også ytringsfrihet.
DB171012 I over ett år har NFL-spillere knelet under den amerikanske nasjonalsangen som en protest mot politivold og behandlingen av minoriteter i landet.
DA171012 Blant annet var vi enige i den endringen som ble gjort på Stortinget under behandlingen , som gjør at de med de sykeste barna kan søke om lengre tid.
AP171012 - Jeg oppfordrer politikerne til å være langsiktige og forutsigbare i den fortsatte behandlingen av bilavgiftene i arbeidet med budsjettet og legge vekt på en fornuftig dialog med bilbransjen.
AA171012 Utsettelsen skyldes en kostnadsøkning på 600 millioner i forhold til behandlingen i NTP.
VG171011 Mobiltelefonbruken fra åstedet under ugjerningene har fra behandlingen i Kristiansand byrett vært omstridt.
DB171011 Behandlingen i offentlige helsetjenester avsluttes ikke umiddelbart når det kommer tilsynssaker, sier Wasmuth opprørt.
AP171011 Men behandlingen ble først utsatt på grunn av protestene.
AP171011 Men behandlingen ble først utsatt på grunn av protestene.
AA171011 EU har planer om å kutte forbindelsene med høytstående militære ledere i Myanmar i protest mot behandlingen av rohingya-muslimene, melder AFP.
SA171010 Tirsdag går politikerne i gang med behandlingen av en lang rekke forslag om å reversere tidligere vedtak.
DB171010 De som utsetter dem for denne behandlingen , må møte motstand, og i kriminelle tilfeller straff.
AP171010 Tirsdag går politikerne i gang med behandlingen av en lang rekke forslag om å reversere tidligere vedtak.
AA171010 Det er satt av tre dager til behandlingen .
VG171009 Integreringsminister Sylvi Listhaug må gjøre det lettere å være skeiv i minoritetsmiljøer og rydde opp i behandlingen av asylsøknader på bakgrunn av legning.
DB171009 Den røffe behandlingen på banen opp gjennom årene hadde herdet ham, og samtidig tvunget fram et overordnet mål på fotballbanen : Å servere den avgjørende pasningen som førte til scoring.
DB171009 Kritikerne har fremstilt Kolberg som egenrådig, tross at behandlingen i komiteen viser at han har hatt bred støtte og tillit, og at komiteen har vært samkjørt.
DB171008 Da Colin Kaepernick ( for øvrig da 49'ers-spiller ) startet protesten for et drøyt år siden, handlet det om politivold og behandlingen av minoriteter i USA.
DB171008 Vågslid er bekymret for at den politiske behandlingen tar for lang tid.
DB171008 Perssons uttalelser kommer også bare kort tid etter at hun gikk ut og tok et oppgjør med behandlingen hun får i « Svenske Hollywoodfruer ».
AP171008 Er det i det hele tatt tenkbart i et samfunn som vårt ikke å tilby en eller annen form for smertelindring til et menneske, som uavhengig av årsak, lider stor nød ? Behandlingen av slike abstinenser er å tilføre kroppen opiater i form av metadon eller tilsvarende preparat, for så å trappe forsiktig ned.
AP171008 Av forsvarlighetshensyn bør denne behandlingen skje på institusjon, men den kan i enkelte tilfeller også gjøres poliklinisk.
VG171007 Vi har kommet langt innen blodkreft, men hvis vi også klarer å utvikle metoder som gjør at genmedisin kan brukes på solide kreftsvulster, vil behandlingen forandre alt, sier Grupp.
VG171007 Onkolog ved avdelingen for utprøvende kreftbehandling ved Radiumhospitalet, Steinar Aamdal, og overlege på Barneavdelingen på Rikshospitalet, Jochen Buchner, ledet en klinisk studie på behandlingen - på oppdrag fra produsenten Novartis.
VG171007 Men nå kan ikke legene tilby behandlingen lenger.
VG171007 Legene kalte behandlingen Emilys siste håp.
VG171007 Jeg tror ikke alle land i Norden vil få muligheten til å gi denne behandlingen , men at det kanskje vil opprettes ett eller to senter, sier Steinar Aamdal ¶
VG171007 I dag er hun pioner for genmedisinen som reddet livet hennes og reiser verden rundt for å fortelle om behandlingen gjennom stiftelsen « Emily Whitehead foundation ».
VG171007 Hun er den første i verden som har fått behandlingen som nylig ble godkjent for bruk på alle barn med samme diagnose, av den amerikanske helsemyndigheten FDA.
VG171007 For 85 prosent av barna med diagnosen er kjemoterapi beste mulighet, men behandlingen funket ikke på Emily.
VG171007 Den medisinsk faglige vurderingen, hva behandlingen kan bety for pasientene, burde spille en lang større rolle.
VG171007 BAKGRUNN : Fremtidens kreftmedisin - dette er behandlingen som gir håp ¶
VG171007 - Spørsmålet nå blir om vi kan ta i bruk behandlingen i Norge.
VG171007 - Det kan ta lang tid før vi får behandlingen i Norge.
VG171007 - Denne behandlingen er mye dyrere enn noen annen form for behandling vi har sett tidligere.
DA171007 - Vårt utgangspunkt for oppfølgingen av prosjektet er at det skal gjennomføres i henhold til de føringer som ble gitt av bystyret ved behandlingen av saken og innen den kostnadsrammen som bystyret har vedtatt.
AP171007 Selv om de andre opposisjonslederne har kritisert behandlingen av Navalnyj, holder de seg unna alle arrangementer i hans regi.
VG171006 - Jeg vil ikke forskuttere hva som blir konklusjonen av den behandlingen , fordi den skal innom en ordinær behandling i Aps stortingsgruppe.
VG171005 Under behandlingen hadde en lege forvekslet to cellegift-sprøyter, slik at feil sprøyte ble satt i hjernen.
DB171005 - Vi ligger i verdenstoppen fordi vi har vært flinke til å endre behandlingen i takt med nye forskningsresultater.
AP171005 Politiet står i dag ikke for behandlingen , men fungerer som samfunnets oppdagere.
AA171005 - Vi ligger i verdenstoppen fordi vi har vært flinke til å endre behandlingen i takt med nye forskningsresultater.
VG171004 Under behandlingen hadde en lege forvekslet to cellegift-sprøyter - den som skulle i blodårene og den som skulle i hjernen.
VG171004 Ifølge rapporten ble feilen oppdaget av en sykepleier som hadde bistått den aktuelle legen under behandlingen .
AP171004 Tilsynet feller en hard dom over behandlingen seksåringen fikk på sykehuset, og slår fast at Helse Bergen ikke ga ham forsvarlig helsehjelp.
VG171003 Flere av 90-tallets landslagsutøvere med astmaplager har uttrykt sin uforbeholdne støtte til behandlingen professor Carlsen og hans team gjennomførte mens de var aktive.
VG171003 Mens fornærmede mandag hevdet at det var tiltalte som krevde 4000 kroner for « behandlingen », forklarer tiltalte selv at han ga uttrykk for at han synes summen var for høy, men at fornærmede insisterte.
VG171003 - Jeg er enig i at det bør etableres et nasjonalt kvalitetsregister for ECT-behandling, der alle forhold rundt behandlingen - også bruk av nødrett - kartlegges og registreres.
VG171003 Totalt fikk 712 personer denne type behandling, hvorav 40 ikke hadde godkjent behandlingen .
VG171003 * Behandlingen kan være effektiv ved visse livstruende, psykotiske eller psykiske lidelser som spesielt dype depresjoner, uttalt selvmordsfare, stupor eller sterk angst og forvirring.
VG171003 * Behandlingen gis i serier på to til tre behandlinger per uke, vanligvis 6-8 til opptil 10-12 behandlinger.
VG171002 Ved Sykehuset Sørlandet anslår de at den inngripende behandlingen er gitt mellom 5 og 8 personer de siste tre årene.
VG171002 Sæther understreker at sakene de opplyser om ikke dreier seg om pasienter som aktivt protesterer på behandlingen , men om tilfeller der sykdomstilstanden gjør at pasienten ikke klarer å samtykke.
VG171002 Noen pasienter blir så psykisk syke at legene mener den eneste behandlingen som kan ha effekt er å gi dem kraftige elektriske støt gjennom hodet.
VG171002 Men dersom legen mener det er absolutt siste mulighet for å redde liv og helse for pasienten, kan de likevel velge å gi behandlingen på nødrett.
VG171002 Hestad etterlyser bedre rapportering - og oppfølging av om behandlingen har hatt ønsket effekt.
VG171002 Han har tidligere fortalt VG Helg om hvordan behandlingen har ført til at alle hans minner fra 1985 til 2011 har gått i svart.
VG171002 * Behandlingen kan være effektiv ved visse livstruende, psykotiske eller psykiske lidelser som spesielt dype depresjoner, uttalt selvmordsfare, stupor eller sterk angst og forvirring.
VG171002 * Behandlingen gis i serier på to til tre behandlinger per uke, vanligvis 6-8 til opptil 10-12 behandlinger.
DB171002 Da Colin Kaepernick startet protesten for et drøyt år siden, handlet det om politivold og behandlingen av minoriteter i USA.
DA171001 Like før hadde Barcelonas ordfører Ada Colau rykket ut og krevet Rajoys avgang på grunn av den brutale behandlingen av katalanere som ville avlegge stemme.
AA171001 Like før hadde Barcelonas ordfører Ada Colau rykket ut og krevet Rajoys avgang på grunn av den brutale behandlingen av katalanere som ville avlegge stemme.
AA171001 Like før hadde Barcelonas ordfører Ada Colau rykket ut og krevet Rajoys avgang på grunn av den brutale behandlingen av katalanere som ville avlegge stemme.
VG170930 Flere av 90-tallets landslagsutøvere med astmaplager har uttrykt sin uforbeholdne støtte til behandlingen professor Carlsen og hans team gjennomførte mens de var aktive.
VG170930 Det medisinske støtteapparatet i Skiforbundet har rollen som oppfølgere av den behandlingen som spesialister starter og de rådene som gis i forbindelse med forverringer av tilstanden.
DB170930 Familien fikk den vonde beskjeden om at kreften hadde spredd seg, og at behandlingen kun vil gi den unge gutten mer tid.
DB170930 Ifølge rapporten skulle det også bare mangle : ¶ Behandlingen av de norske løperne ble jo der karakterisert som en « gullstandard ».
DB170930 DET er heller ingen tett sammenheng mellom feilene som er gjort ved Norges Idrettshøyskole ( NIH ) under forskning om astma og den jevnlige behandlingen av langrennsløperes luftveisproblemer.
DB170930 Altså om det rent faglig kan bli fastslått hvorvidt bruken av dette omstridte apparatet har en positiv effekt på behandlingen av løpernes luftveisproblemer.
DB170930 - Jeg sa at jeg i behandlingen av saken tiltrådte forslaget til vedtak med en kommentar om at « jeg oppfordrer arbeidsgiver om å behandle de berørte ansatte på en god måte », forteller Laskemoen til Dagbladet.
VG170929 De konkluderte med at den behandlingen som norske utøvere med astmaplager får, er godt innenfor gjeldende internasjonale anbefalinger og standarder.
VG170929 Da fremstår det nærmest lettere arrogant av Skiforbundet å bare avfeie dette, med å vise til hva et utvalg kom frem til om behandlingen , over et halvt år før Statens Helsetilsyns tilsynsrapport.
DB170929 Mens totalavhold er anbefalt underveis i behandlingen , virker rådene om alkohol etter friskmeldingen mer utydelige.
DA170929 Statsminister Erna Solberg ( H ) svarte da til TV 2 at Norges forhold til Israel ikke har noe å gjøre med at behandlingen har tatt så lang tid.
AP170929 - I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 fattet Stortinget anmodningsvedtak der Regjeringen blant annet ble bedt om å videreføre fritaket til 2020.
AP170929 Det ble antydet at hun ville anke fengslingskjennelsen fra Kristiansand tingrett, men Agder lagmannsrett hadde fredag ettermiddag ennå ikke mottatt og begynt behandlingen av en anke.
AA170929 Det ble antydet at hun ville anke fengslingskjennelsen fra Kristiansand tingrett, men Agder lagmannsrett hadde fredag ettermiddag ennå ikke mottatt og begynt behandlingen av en anke.
VG170928 Det er alvorlig syke pasienter som skal fortsette behandlingen hos oss.
VG170927 Fra det regjerende partiets side for å sanke nok stemmer, og fra opposisjonen som vil hindre at behandlingen av lovforslaget kommer opp.
SA170927 Det innebærer også å gi barna tilstrekkelig tid til å forberede seg og mestre behandlingen som skal gis.
DA170927 I behandlingen av 2016-budsjettet fikk Thorkildsen mye kjeft da hun forsøkte å få de kommersielle til å gjøre kutt.
AP170927 Før sykehjemmene fikk opplæring i intravenøs behandling, måtte 64 prosent av alle pasienter som hadde behov for intravenøs behandling, innlegges på sykehus for denne behandlingen .
AP170927 Den medikamentelle behandlingen er den samme, men man sparer transportutgifter og de konkrete kronene en sykehusseng koster i de døgnene pasienten ville vært innlagt.
DB170926 Det ble samtidig besluttet at PwC skulle følge opp den videre behandlingen av varslingssaken på oppdrag fra Oslo politidistrikt.
DB170926 Behandlingen av sakene gikk for lukkede dører.
AA170926 Videre skal det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, inngå « en vurdering av sårbarhetskriterier » som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.
AA170926 I Aps landsmøtevedtak heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
AA170926 Videre skal det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, inngå « en vurdering av sårbarhetskriterier » som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.
AA170926 I Aps landsmøtevedtak heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
VG170925 Retten dropper ikke hele behandlingen av innreiseforbudet, men fjerner saken midlertidig fra domstolens høringskalender - i påvente av at partene blir enige om ny dato.
DA170925 Forfatter Meyer mener behandlingen av Bjoner ikke var den norske rettsstaten verdig.
AP170925 Hos kreftpasienter bør den orale helse overvåkes nøye både i forkant, under og ikke minst etter behandlingen .
AP170925 De fleste tenker på kvalme som den mest plagsomme bivirkningen ved kreftbehandling, men forskning viser at cellegift, kirurgi, strålebehandling og stamcelletransplantasjon kan gi så alvorlige bivirkninger og komplikasjon i munnhulen at behandlingen må endres, utsettes eller i verste fall avsluttes.
AP170925 De er spesielt utsatte for bivirkninger og komplikasjoner i munnhulen som kan være relatert både til kreftsykdommen i seg selv og behandlingen .
AP170925 artikkel i det velrenommerte tidsskriftet Archives of Diseases in Childhood, som utgis av British Medical Journal publishing group, konkluderer med at LP i kombinasjon med tiltak for å bedre søvn, samt gradvis økning i oppmøte på skole, i fysisk trening og i sosiale aktiviteter, var effektivt i behandlingen av mild til moderat ME hos ungdom.
AA170924 Nesten en generasjon senere er hun Myanmars mektigste sivile person og høster kritikk for unnfallenhet i forbindelse med behandlingen av rohingya-minoriteten i landet.
DA170922 Lukas Skoe ( 24 ) er transmann ( født jente ), og begynte behandlingen for transseksualitet i 2012.
AP170922 « Hamar kommune vil ha hovedansvaret for å følge opp den videre behandlingen av saken, i nært samarbeid med berørte myndigheter.
VG170921 Siden han hadde Downs, tålte han sykdommen og behandlingen ekstra dårlig.
VG170921 - Da var vi åtte og en halv måned inn i behandlingen av akutt lymfatisk leukemi ( ALL ).
NL170921 Finnmarksloven er rimelig klar på dette med naturinngrep, og det er Finnmarksloven FeFo burde holdt seg til i behandlingen av saken, ingenting annet.
DB170921 Sammen med åndsverkloven som nå ligger til behandlingen i Stortinget vil dette legge et sterkt grunnlag for utviklingen av vår kunst og kulturproduksjon.
AA170921 Flere av de ansatte på Sørlandet sykehus mener det bør være større rom for bruk av tvang for å bedre behandlingen og redusere tilfeller av vold.
AA170921 Professor og leder ved seksjon for pasientsikkerhet på Haukeland universitetssjukehus avviser at kvaliteten på behandlingen er dårligere i helgene.
AA170921 For eksempel kan lavere bemanning i helgene påvirke kvaliteten på behandlingen , sier Helgeland til NRK.
VG170920 - Den klassiske behandlingen for storkjefta nordlendinger, er å holde kjeft.
DB170920 Jensen har brutt regelverket og møtt kilder alene, men denne behandlingen av informanter og kilder er langt fra enestående i politiet.
AP170920 En rekke faktorer trekkes frem som forklaring på at behandlingen har tatt tid.
AP170918 Finnes det en parallell til behandlingen mexicanere er gjenstand for i dagens USA ?
AA170918 Behandlingen av saken fortsetter i oktober. ( ©NTB ) ¶
AA170918 Behandlingen kommer likevel nå på et meget uheldig tidspunkt, uten at politikerne har hatt reell mulighet til å fordøye innholdet.
VG170917 Nå sier 29-åringen at hun har mistet tillit til behandlingen av saken.
VG170917 Jeg mister jo tillit til behandlingen av hele av saken.
AP170917 Men virkningen av denne fullt ut logiske behandlingen var frapperende, sier Høst.
FV170916 Under behandlingen av søknaden om fylkeskommunal støtte til mesterskapet etterlyste han en oversikt over totale kostnader med arrangementet.
DB170916 Støttespillere mener behandlingen er urimelig.
DB170916 Offentligheten må få innsyn i behandlingen av så alvorlige anklager.
DB170916 Eirik Jensen kan være uskyldig, og han er blitt utsatt for den hardeste behandlingen av noen norsk politimann noensinne.
VG170915 Leverkusen ga oss den samme behandlingen .
VG170915 ), her avbildet under behandlingen av saken i Kristiansand tingrett i juni.
SA170915 Under behandlingen av søknaden om fylkeskommunal støtte til mesterskapet etterlyste han en oversikt over totale kostnader med arrangementet.
NL170915 Men om mange må erklæres inhabile i behandlingen av viktige saker, kan det også bli et demokratisk problem.
NL170915 Vi mistenker at de positive endringene som er gjort i forhold til behandlingen , også fører til at helsepersonellsom er ansvarlig for behandling og oppfølging, opplever at pasientens behov for rehabilitering og hjelp til å få livet sitt tilbake, er blitt mindre.
DB170915 - Den grusomme behandlingen av våre muslimske brødre skal ikke passere uten straff.
DB170915 God sosial kompetanse, trivsel og mestring av livsutfordringer er sentralt, sier Grov, som mener barnas egne traumeerfaringer og andre psykiske helseplager må følges opp, hvis behandlingen skal lykkes.
DA170915 Men forskjellene i behandlingen av gruppene er ifølge UNICEF og IOM trolig et uttrykk for rasisme.
BT170915 Under behandlingen av søknaden om fylkeskommunal støtte til mesterskapet etterlyste han en oversikt over totale kostnader med arrangementet.
AP170915 Under behandlingen av søknaden om fylkeskommunal støtte til mesterskapet etterlyste han en oversikt over totale kostnader med arrangementet.
AA170915 De fleste alternativbehandlere mener vel, men det er ingen grunn til å tro at behandlingen de tilbyr har noen virkning.
VG170914 De roser også behandlingen de har fått av Rikshospitalet, og mener den har vært mye bedre enn den de fikk på Haukeland sykehus.
DN170914 Børresen var i sommer i hardt vær i forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens rapport om kostnadsoverskridelsene i ombyggingen av Prinsens gate 26.
DB170914 NRKs egen dekning var ikke oppklarende, sier Kjersti Thorbjørnsrud, nestleder i rådet, i behandlingen . 19 av de rundt 5700 klagene ble kategorisert som hatefulle og truende.
DB170914 Kritikken er nådeløs mot behandlingen av Myanmars minoritetsbefolkning, som nektes statsborgerskap i landet.
AP170914 - Vi har endret rutinene når det gjelder behandlingen med to sprøyter.
AP170914 Behandlingen er nå én sprøyte og én pose.
VG170913 Loven sørger for at pasienter skal ha en fast kontaktlege som kan koordinere behandlingen .
VG170913 Det går ut over min helse at behandlingen blir forsinket.
DB170913 The Marines Trust beskriver behandlingen av supporterne som : ¶
DB170913 Det var tydelig at Neymar ikke likte behandlingen han fikk av 18-åringen på banen gjennom kampen, for etterpå var det alt annet enn god stemning mellom duoen.
DB170913 Behandlingen av Myanmars 1,1 million religiøse er demokratiaktivist, Aung San Suu Kyis, største utfordring.
DA170913 Indiske muslimer i Kolkata i India demonstrerte mandag mot Aung San Suu Kyi og behandlingen av rohingyane i Myanmar.
AP170913 Forholdet mellom direktør Børresen og de folkevalgte nådde et foreløpig bunnivå i sommer i forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens rapport om overskridelsene på ombyggingen av Prinsens gate 26.
AP170913 Folkehelsen avhenger av hvordan skolen fungerer, av sosiale forskjeller, situasjonen i arbeidslivet, behandlingen av minoriteter, at mennesker snakker sammen med respekt - også om ubehagelige temaer som kreft.
AA170913 Suu Kyi har fått kraftig kritikk internasjonalt som følge at hun ikke har fordømt behandlingen av rohingyaene, en muslimske minoritet i den vestlige delstaten Rakhine.
AA170913 Suu Kyi har foreløpig unnlatt å fordømme behandlingen av den muslimske minoriteten.
AA170913 - Den dyriske behandlingen av våre muslimske brødre skal ikke få passere ustraffet.
VG170912 I eposten kritiseres NFF for behandlingen av Edvartsen : ¶
DB170912 I et intervjuopptak som politiet i Lincolnshire tidligere har offentliggjort, forteller søsteren til et av ofrene om den svært nedverdigende behandlingen broren hennes fikk av Rooney-familien.
DB170912 Hun forteller at broren skal ha blitt slått med rake når han sovnet, fikk tennene knust med en betongplate og at han hadde blitt « psykologisk skadd » som følge av behandlingen han fikk.
DA170912 Gjennom egen blogg sto Thea åpent fram om sykdommen og den tøffe behandlingen hun gjennomgikk.
AA170912 - Det kan ta ukevis, månedsvis før behandlingen sluttføres, sier Grandi, som påpeker at innvilgelsesprosenten for asylsøknader i Ungarn er svært lav.
DB170911 - Vi skal stanse velferdsprofittørene, iverksette et krafttak mot sosial dumping, og vi skal gjøre slutt på den uverdige behandlingen av landets uføre, sier Moxnes til Dagbladet.
AP170911 De aller fleste dyrene som dør som følge av dette, dør på grunn av behandlingen under fiskingen, og ikke på grunn av selve blodtappingen.
VG170910 VG har fått fritak fra taushetsplikten i behandlingen av Djabrail, og innsyn i hva som førte til at feilen skjedde.
VG170910 august oppstod feilen i behandlingen av Djabrail på sykehuset i Bergen, ved at legen satte gal sprøyte i hjernen på den lille gutten. 6-åringen ble lagt i respirator, og ble tidligere denne uken flyttet til Rikshospitalet.
SA170910 Mange er opptatt av hvordan sjakken skal fremstå utad, mens andre mener behandlingen av Kovaljov er en skandale.
SA170910 Han er i harnisk over behandlingen av Kovaljov og peker på forskjellsbehandling.
AP170910 Mange er opptatt av hvordan sjakken skal fremstå utad, mens andre mener behandlingen av Kovaljov er en skandale.
AP170910 Han er i harnisk over behandlingen av Kovaljov og peker på forskjellsbehandling.
VG170909 Derfor skal vi særlig prioritere kvalitet i behandlingen og oppfølgingen av de pasientgruppene som er mest sårbare.
VG170909 « Vi er en gruppe nevrologer i Skandinavia som jobber med ALS-pasienter, som har vurdert Radicut og sett at behandlingen ikke har effekt totalt sett, men kan ha en effekt på en liten undergruppe » ¶
VG170909 Tilsynet fikk blant annet kraftig kritikk for behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator 30. desember 2015.
DN170909 Tilsynet fikk blant annet kraftig kritikk for behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator 30. desember 2015.
AP170909 Han har lite til overs for behandlingen systemet har gitt ham.
AA170909 Tilsynet fikk blant annet kraftig kritikk for behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator 30. desember 2015.
DB170908 Spesialtrent personell observerte pasienten for å gjøre nødvendige vurderinger slik at behandlingen , som oftest var tre ukers innleggelse, kunne skreddersys den enkelte.
DB170908 Sammenlignet med en spesialpost hvor hele personalgruppen går i takt, vil personalet på en alminnelig post forstå og behandle pasienten ulikt, noe som vanskeliggjøre et godt behandlingsresultat eller i beste fall gjør at behandlingen tar lenger tid.
DB170908 Oppbygging av kompetanse krever dessuten stødig ledelse og det må legges til rette med relevant videreutdanning, tilstrekkelig veiledning og evaluering av behandlingen .
DB170908 Man vil også få mer oversikt over ventetid, antall konsultasjoner, utredning og diagnostikk, hvilken type behandling man får, hvilken kompetanse behandlerne har og hvilken effekt behandlingen har.
DB170908 Klinikken og akademia må samordnes slik at vi lettere får evaluert behandlingen , innført virksomme metoder og tilby behandlerne god opplæring.
DB170908 En standardisering av behandling av flere psykiske lidelser, slik for eksempel OCD behandlingen i dag er blitt, vil gjøre hjelpen mer tilgjengelig.
DB170908 Behandlingen , kognitiv terapi/eksponeringsterapi, går ut på å lære opp pasienten i at symptomene er normale og ikke farlige.
DA170908 Jeg har bedt Helsetilsynet om å se på selve behandlingen av klagen min til Fylkesmannen i Rogaland.
AP170908 Også i Indonesia, Iran, Pakistan, Afghanistan, Tsjetsjenia og Malaysia har folk tatt til gatene for å protestere mot behandlingen av rohingyaene.
AP170908 Muslimer i en rekke land demonstrerte på fredag i protest mot behandlingen av rohingya-minoriteten i Myanmar.
AA170908 Utenriksdepartementet har innkalt Myanmars ambassadør for å protestere mot behandlingen av rohingya-folket.
AA170908 - Alle europeiske land, inkludert Storbritannia, er alvorlig bekymret for menneskerettighetene i Tyrkia, for pågripelser, for behandlingen av medarbeidere i Amnesty International spesielt, og for behandlingen av journalister.
AA170908 - Alle europeiske land, inkludert Storbritannia, er alvorlig bekymret for menneskerettighetene i Tyrkia, for pågripelser, for behandlingen av medarbeidere i Amnesty International spesielt, og for behandlingen av journalister.
NL170907 Venstre og Sp så tidlig i behandlingen av LTP disse store svakhetene i planen men ble ikke lyttet til.
NL170907 I tillegg var behandlingen av LTP i Utenriks- og forsvarskomiteen preget av et tidlig forlik mellom H, Frp og Ap med svære negative konsekvenser for Forsvaret på Bardufoss og Andøya gjennom flytting til Rygge og Evenes.
SA170906 De er ikke fornøyde med behandlingen fra forbundet.
DA170906 Faktisk et brev hvor de varslet at behandlingen av kommuneplanen for Oslo skulle utsettes.
AP170906 De er ikke fornøyde med behandlingen fra forbundet.
AA170906 Samme dag ble det kjent at kona til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som gjentatte ganger har kalt behandlingen av rohingyaene for et folkemord, reiser til Bangladesh for å skape oppmerksomhet om krisen.
AA170906 Behandlingen av rohingyaene har møtt internasjonal fordømmelse, mens Myanmars regjeringssjef Aung San Suu Kyi stort sett har forholdt seg taus.
AA170906 - Behandlingen vi gir er å drikke mye vann.
AA170906 De er ikke fornøyde med behandlingen fra forbundet.
VG170905 De foretar den psykiatriske behandlingen de mener er nødvendig, inkludert medisinering.
VG170905 « De siste årene har jeg gjentatte ganger fordømt den tragiske og skamfulle behandlingen ( mot rohingyiane ).
VG170905 Foreldrene er fornøyd med behandlingen Djabrail nå får, og er takknemlige for støtten de har fått etter at saken ble kjent.
DB170905 Den samme behandlingen har han fått i hjemlig liga etter at han filmet seg til det omtalte straffesparket, som skapte store overskrifter i hjemlandet.
DB170905 - Dette er en forferdelig situasjon, men alle pasientene får nå den behandlingen de trenger, sier arrangøren Northern Territory Major Events Company på facebooksiden til bilbanen.
DB170905 - og Tupac « 2Pac » Amaru Shakur - som begge ble skutt og drept på 1990-tallet, fikk også denne behandlingen .
DA170905 Fram til det sto 3 - 0 fikk de norske nesten ikke røre ballen, og det lignet ganske mye på behandlingen Tyskland ga Brasil i VM-semifinalen for tre år siden, da det endte 7 - 1 i Belo Horizonte.
AP170905 Han mener de borgerlige bare foreslår en endring til den eksisterende planen fra 2015, ikke at de forskutter behandlingen av ny plan.
AP170905 Et parti som tar både fysisk og psykisk helse på alvor, og vet at det viktigste er at alle får rask og god behandling, ikke om det står privat eller offentlig over sykehusdøren - så lenge staten betaler for behandlingen .
NL170903 De trakk seg ut av forhandlingene om LTP og satte dermed seg selv på sidelinja i behandlingen av norsk forsvarspolitikk.
DB170903 Han forklarer at det som er vanskelig ved en slik metode, er å angripe bare kreftcellene og ikke andre, omkringliggende, friske celler - altså målrette behandlingen mot kreftcellene.
DB170902 Olsen husker hva han sa da behandlingen var ferdig og alle kunne snakke litt.
DB170902 Jeg skilte meg under behandlingen også, sier Olsen, som forteller at han hadde vansker med å konsentrere seg om seg selv da partneren ventet på ham hjemme.
DB170902 ETTERFORSKES : Mora til den 7-årige gutten med autisme reagerer sterkt på behandlingen sønnen fikk av lærerne.
AA170902 Sykepleieren uttaler at hun følte seg sviktet og forbannet over behandlingen hun fikk.
AA170902 Antibiotika er svært viktig i behandlingen mot infeksjoner hos kreftpasienter, som gjerne har et dårlig immunforsvar.
DB170901 Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid.
AP170901 Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid.
AA170901 Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid.
AA170901 november i fjor, men behandlingen av saken har tatt tid, blant annet fordi den tiltalte rømte til Sverige etter voldsepisoden.
AA170901 Her starter behandlingen ved kontakt med sykehuset.
VG170831 Til tross for denne behandlingen er Lopez fremdeles en sterk og viktig stemme for ikke-voldelig motstand mot Maduros autoritære regime.
VG170831 I sommer meldte Fiskeridirektoratet at de ville gå videre med behandlingen av søknaden begrenset oppad til en havmerd, sier Lier-Hansen.
VG170831 Nyhetene om en den mulige behandlingen vekker håp hos Susan ( 54 ) som fikk diagnosen Parkinson i 2008.
DB170831 Forskningen viser at den medisinske behandlingen av overdoser er god, og at det i likhet med det mange erfarer er i oppfølgingen det svikter.
AP170831 Sønnen foreldrene beskriver vil med den nye lovendringen kunne forlange å avslutte behandlingen når han føler seg frisk eller trangen til rus blir for sterk - da det er først etter at han har skadet seg selv eller andre at man kan gi ham den behandlingen han har bruk for.
AP170831 Sønnen foreldrene beskriver vil med den nye lovendringen kunne forlange å avslutte behandlingen når han føler seg frisk eller trangen til rus blir for sterk - da det er først etter at han har skadet seg selv eller andre at man kan gi ham den behandlingen han har bruk for.
AP170831 Mennesker som lider av psykose og rusmisbruk har god prognose dersom de får tidlig behandling i form av polikliniske samtaler, medisiner og innleggelse ved behov, men det aller viktigste momentet i behandlingen er at pasienten holder seg rusfri.
AP170831 Da vil de få rusfrihet, medisiner og rehabilitering uten at de kan velge vekk behandlingen .
AA170831 - Behandlingen har vært vellykket så langt, men hun ligger i respirator, så vi får ikke avhørt henne før tidligst torsdag, sier han til NTB.
VG170830 FOR DÅRLIG : Nestleder i SV Kirsti Bergstø mener behandlingen Åge fikk ved senteret var for alt for dårlig, og krever at det følges opp.
VG170830 - Hvem har ansvaret for den behandlingen Åge fikk ?
SA170830 Finner du levende lus etter behandling, kan følgende ha skjedd : ¶ Behandlingen er ikke utført korrekt.
SA170830 Dersom man finner hodelus, anbefaler Kjelsen at man gjennomfører behandlingen så snart som mulig, samt informerer skole, barnehage og øvrig omgangskrets.
NL170830 Og aller minst forstår vi av den ulike behandlingen mellom Vestlandet og Nord-Norge.
FV170830 Finner du levende lus etter behandling, kan følgende ha skjedd : ¶ Behandlingen er ikke utført korrekt.
FV170830 Dersom man finner hodelus, anbefaler Kjelsen at man gjennomfører behandlingen så snart som mulig, samt informerer skole, barnehage og øvrig omgangskrets.
DB170830 Likevel sitter Kasiryes troverdige forsvarer igjen med følelsen av at bevisene fra behandlingen på Pentagon Medical Center ikke er tilstrekkelig undersøkt, mens flaggbæreren fra Norges OL-tropp i 2008 selv ikke lenger stoler på at hun har noen mulighet til å få en rettferdig domsbehandling.
DB170830 Derfor dro Ruth Kasirye tilbake til sykehuset i Uganda for å skaffe dokumenter som fastslo at det forbudte stoffet som ble funnet i kroppen hennes var en del av den akutte behandlingen hun fikk på Pentagon Medical Center nyttårshelgen 2016.
DB170830 Altså etter at den akutte behandlingen for malaria og brystsmerter var avsluttet.
DB170830 - Behandlingen har vært vellykket så langt, men hun ligger i respirator, så vi får ikke avhørt henne før tidligst torsdag, sier vaktleder Roger Hjertø ved Krimvakta i Oslo-politiet til NTB.
DA170830 Noe av det aller siste jeg har gjort, er å be de fire regionale helseforetakene om at de innen neste år etablerer en ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når den vanlige behandlingen ikke lenger har effekt.
DA170830 - Behandlingen har vært vellykket så langt, men hun ligger i respirator, så vi får ikke avhørt henne før tidligst torsdag, sier han til NTB.
BT170830 Finner du levende lus etter behandling, kan følgende ha skjedd : ¶ Behandlingen er ikke utført korrekt.
BT170830 Dersom man finner hodelus, anbefaler Kjelsen at man gjennomfører behandlingen så snart som mulig, samt informerer skole, barnehage og øvrig omgangskrets.
AP170830 - Behandlingen har vært vellykket så langt, men hun ligger i respirator, så vi får ikke avhørt henne før tidligst torsdag, sier han til NTB.
AP170830 Finner du levende lus etter behandling, kan følgende ha skjedd : ¶ Behandlingen er ikke utført korrekt.
AP170830 Dersom man finner hodelus, anbefaler Kjelsen at man gjennomfører behandlingen så snart som mulig, samt informerer skole, barnehage og øvrig omgangskrets.
DB170829 Det var ikke fysikken som var det viktigste, det var behandlingen av ballen.
AP170829 Disse to lover nå milliardbeløp til helse : - Pasientene skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboken eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, mener Ap-toppene Jonas Gahr Støre og Torgeir Micaelsen.
AP170829 Flere pasienter får hver uke beskjed fra legen om at kreften ikke lar seg kurere, men kan vi stole på at vi alltid får den beste behandlingen fra norsk helsevesen ?
AA170829 - Han sa at mange var involvert i de operative inngrepene og behandlingen , så hva Hansen var gitt av informasjon rundt egen tilstand vet vi ikke, sier Rønning, og understreker at Moen var veldig forbeholden og ikke turte å spekulere.
VG170828 Ei heller er det nødvendigvis noen direkte sammenheng med behandlingen av en tennisspiller, som fikk i seg et stoff som tidligere var tillatt, sett opp mot en langrennsløper som fikk i seg et anabolt steroid.
VG170828 Kroppen reagerte positivt på den første behandlingen for ti år siden, og Ann Kristin hadde fem år hvor sykdommen holdt seg i sjakk.
VG170828 Derfor har behandlingen av Kyprolis tatt tid : ¶
VG170828 - I Kyprolis-saken vil jeg understreke at behandlingen tok tid fordi vi ventet 252 dager før Statens legemiddelverk mottok dokumentasjon fra firmaet, sier Høie til VG.
VG170828 * I Norge er rundt 175 pasienter aktuelle for behandlingen med Kyprolis.
DB170828 De viser også at ved medisinsk oppfølging så avslører man dem som forsøker å unndra seg den behandlingen , kontrer justisministeren.
DB170828 ) forstår ikke at de som frivillig går med på denne behandlingen har en motivasjon for å få det til.
AP170828 Men det er vanskelig når vi vet at pasienten og familien ikke har råd til å betale for behandlingen , og dermed ikke får den.
AP170828 Men det er vanskelig når vi vet at pasienten og familien ikke har råd til å betale for behandlingen , og dermed ikke får den, sier Stensvold.
AP170828 Han var ikke til stede under demonstrasjonen, men på et møte under Arendalsuka fortalte han om kreftleger som blir preget av at de ikke kan gi pasientene sine den beste behandlingen , enten fordi helsevesenet i Norge ikke har sagt ja til medisinene, eller fordi Norge ikke synes de har råd.
AP170828 Han kjenner nesten daglig på dilemmaet om plikten til å informere pasientene om den beste behandlingen , samtidig som han må fortelle pasienten og pasientens familie at det offentlige helsevesenet ikke kan tilby den.
AA170828 Sier de ja, kan offentlige sykehus umiddelbart sette i gang behandlingen .
AA170828 Hvis du har god råd eller en god privat helseforsikring, kan du altså berge livet, selv om det offentlige ikke vil spandere på deg den beste behandlingen som er tilgjengelig.
VG170826 Richardson forklarer at det er kritisk å ha flere medikamenter å spille på i behandlingen av benmargskreft.
VG170826 Men jeg føler at jeg ikke kan dra hjem nå, jeg trenger behandlingen .
VG170826 Jeg kan ikke få denne behandlingen videreført i Norge.
VG170826 Hun har håndtert behandlingen veldig bra.
VG170826 Hollan har vært i dialog med norske leger om behandlingen i USA siden hun flyttet.
VG170826 Behandlingen 52-åringen får har hatt utmerket effekt, sier overlege Paul Richardson ved Dana-Faber til VG.
VG170826 - Behandlingen har fungert veldig bra og forbedret min prognose.
DB170826 Tom Boasberg, sjef for Denvers kommunale skoler, fordømmer behandlingen av jentene.
VG170825 Behandlingen startet før stoffet kom på dopinglisten 1. januar 2016, men i dommen legges det til grunn at hun fikk i seg stoffet også etter skjæringsdatoen, ettersom hun tok medisiner sykehuset sendte med henne.
AA170825 Og den behandlingen mange av husene får er nesten ensbetydende med riving.
SA170824 Sunnmørsposten vet at Sørnes ikke alltid har vært like fornøyd med behandlingen han har fått av AaFK, men kjenner ikke til om dette er blant årsakene til at han nå har valgt å si opp jobben.
DB170824 ¶ MØTTE OPP FOR KAEPERNICK : Demonstranter tok til gatene i New York for å protestere mot behandlingen av den klubbløse NFL-spilleren.
DA170824 Behandlingen han fikk der endte med at han fikk fluelarver i såret sitt.
AP170824 - Av og til må vi politikere tillate oss å være litt muntre og humørfylte, synes Myhre som i fjor høst foreslo for bystyret at alleen skulle hete Egon Olsen allé - s'en kom inn under behandlingen .
AP170824 Sunnmørsposten vet at Sørnes ikke alltid har vært like fornøyd med behandlingen han har fått av AaFK, men kjenner ikke til om dette er blant årsakene til at han nå har valgt å si opp jobben.
VG170823 Representantenes hus godkjente i slutten av juli en bevilgning på 1,6 milliarder dollar til å starte arbeidet med muren, men det er lite trolig at bevilgningen overlever den videre politiske behandlingen i Senatet.
NL170823 Til tross for nesten eventyrlig fremgang er imidlertid realiteten fortsatt at sluttresultatet for noen blir et annet enn det som på forhånd var forventet, selv om den medisinske behandlingen har vært ideell og optimal i alle ledd.
DB170823 Også jentas far er forarget over behandlingen dattera har fått.
DB170823 - Det er ikke nok fokus på ernæring, og en ser ikke på det som en del av behandlingen , som det faktisk er.
AA170823 - Vi har ennå ikke mottatt klagene fra nemndene i region 4 og 5, men vil starte behandlingen så raskt vi har mottatt saken.
VG170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
VG170822 - I forbindelse med behandlingen av perspektivmeldingen, som skal trekke linjene frem til 2060, ønsket vi å få utredet den samlede klimarisikoen norsk økonomi står overfor i fremtiden ; hva vil ulike scenarioer innebære for oss ?
SA170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
SA170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
FV170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
FV170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
DN170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
DB170822 Expressens langrennsekspert Tomas Pettersson reagerer nå på behandlingen av Johaug : ¶ - 321 dager senere ( trehundreogtjueen ! ) skal CAS levere den endelige dommen. 76 ( syttiseks ! ) dager etter at samme CAS holdt høringen med Johaug.
DB170822 Behandlingen der sikret en fair avgjørelse for alle involverte parter, skriver FIS i en pressemelding.
DA170822 Nå åpnes det for at utvisningsbeslutningen kan utsettes i inntil ett år etter at straffen eller behandlingen er avsluttet.
BT170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
BT170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
AP170822 Nå åpnes det for at utvisningsbeslutningen kan utsettes i inntil ett år etter at straffen eller behandlingen er avsluttet.
AP170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
AP170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
AA170822 Nå åpnes det for at utvisningsbeslutningen kan utsettes i inntil ett år etter at straffen eller behandlingen er avsluttet.
VG170821 Det vil si at medisinen ikke er førstevalg i behandlingen av benmargskreft, men kan hjelpe dem som ikke responderer, eller har blitt immune mot medikamentene som nå tilbys.
VG170821 Derfor har behandlingen av Kyprolis tatt tid : ¶
VG170821 - Jeg kjenner flere norske pasienter som kjøper Kyprolis privat, men som får sin faste lege til å sette behandlingen og administrere oppfølging.
VG170821 * I Norge er rundt 175 pasienter aktuelle for behandlingen med Kyprolis.
AP170821 Han er svært skeptisk til bygningen Oslo endte opp med, og han tar selvkritikk for den politiske behandlingen .
DB170820 En annen situasjon det reageres på, er behandlingen av Mostafa Abdellaoue - der han ble holdt i trøya til noe som burde vært et gult kort.
AA170820 Den starter i Oslo tingrett onsdag, og det er satt av tre dager til behandlingen .
VG170817 - Nei, ikke en omkamp, men vi vil være sikker på å gi saken den grundige behandlingen den fortjener, sier Brein Karlsen.
VG170817 Vi vet ikke hva som inngår i behandlingen , fordi den er hemmeligholdt, forteller den nylig pensjonerte overlegen Eva Widing fra Rikshospitalet.
VG170817 Uten støtte vil vi måtte stoppe behandlingen .
VG170817 Siden behandlingen ikke er godkjent av norsk helsevesen, er familien nødt til å betale de store utgiftene selv, delvis fra egen lomme og delvis med midler de har samlet inn gjennom en kronerulling.
VG170817 Det er sannsynlig at behandlingen i Mexico har hatt effekt, sier hun.
VG170817 BEDRE : Kira kan bevege seg mer, og virker allerede friskere etter behandlingen hun har fått i Mexico.
VG170817 - Sannsynlig at behandlingen har hatt effekt ¶ Behandlingen Kira får i Mexico er en såkalt IAC-behandling - Intra Arterial Chemotherapy - hvor en kombinasjon av medisiner føres direkte inn i kreftsvulsten.
VG170817 - Sannsynlig at behandlingen har hatt effekt ¶
VG170817 - Jeg mener, når det gjelder barn og sykdommer som man ikke har behandling for, at man er nødt til å stille lavere krav til bevisbyrden for at behandlingen faktisk virker, sier Trond.
VG170817 - Dette kan enten være fordi strålebehandlingen hun fikk sist høst har fortsatt å virke, eller fordi behandlingen i Mexico har virket.
DB170817 Eqina understreker at de aldri har beskyldt turistene for å være skyld i at delfinen havnet på land, men at behandlingen den fikk er under enhver kritikk.
DB170817 De skriver også at hvaler er dyr som i utganspunktet er ekstra utsatt for nettopp stress, og at den behandlingen delfinungen fikk utsatte den for et sjokk som igjen framskyndet hjertesvikt.
DB170817 Tross behandlingen løp hun inn til sølv på 800-meteren i OL i London.
AP170816 I Norge får alle tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene, uavhengig av økonomi og utdanning ¶
AP170816 De spurte måtte ta stilling til følgende påstand : « I Norge får alle tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene, uavhengig av økonomi og utdanning ».
AP170816 4 av 5 velgere er helt eller delvis enig i at alle i Norge har tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene uavhengig av økonomi og utdanning.
VG170815 Det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandlingen med Kadcyla årlig.
VG170815 Behandlingen av brystkreft med spredning endret seg drastisk etter innføringen av medisinen Perjeta i 2015.
SA170815 Mange spillere skal ha reagert på den behandlingen han har fått at av manager Conte.
DB170815 Rundt hundre kvinner per år vil være aktuelle for behandlingen .
AP170815 Mange spillere skal ha reagert på den behandlingen han har fått at av manager Conte.
AA170815 Rundt hundre kvinner per år vil være aktuelle for behandlingen .
DB170814 Jeg ble trist av alle anklagene og behandlingen jeg fikk.
DB170814 I et eksklusivt intervju med tabloidavisa Daily Mail forteller angriperen hvordan han føler seg som en « kriminell » etter behandlingen i Chelsea.
DA170814 Den behandlingen som kvinner og menn som er utsatt for voldtekt får av staten, politiet, ja hele systemet rundt, er ikke god og støttende nok i Norge.
VG170812 Vi mener at Norge hører hjemme i den gruppen av land som har mulighet for å gi den beste dokumenterte tilgjengelige behandlingen ved brystkreft, sier Naume.
VG170812 - De land som ikke har innført denne behandlingen , er ikke land vi vanligvis pleier å sammenligne oss med.
DB170812 Denne alternative virkelighetsforståelsen endte med at nesten ingen norske medier omtalte det møtet under Lahti-VM der nesten samtlige internasjonale langrennsleger bestemte seg for å satse videre på den norske behandlingen av skiløpernes yrkesrelaterte luftveisproblemer.
DB170812 I et intervjuopptak politiet i Lincolnshire har offentliggjort forteller søsteren til et av ofrene om den svært nedverdigende behandlingen broren hennes fikk av Rooney-familien.
DB170812 Hun forteller at broren skal ha blitt slått med rake når han sovnet, fikk tennene knust med en betongplate og at han hadde blitt « psykologisk skadd » som følge av behandlingen han fikk.
DB170811 Behovet for blod er veldig individuelt, ifølge Nicolaysen, men de aller fleste har behov for blodoverføring enten av blod eller blodplater en eller flere ganger i løpet av behandlingen .
AA170810 Vi vet ikke noe om skadeomfanget, men behandlingen av de to personene som er skadd har startet, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.
VG170809 Han presiserer at fylkeslegen ikke kan slå fast noe når det gjelder sammenhengen mellom behandlingen pasienten fikk og dødsfallet.
VG170809 Fylkesmannen konkluderer med at både Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus brøt loven i behandlingen av pasienten.
DB170809 Dersom du fyller ut klagen feil så kan den bli avvist før behandlingen i Transportklagenemnda.
AP170809 Nordmennene var med på behandlingen av de fire barna, og to av dem ble operert i det norske teltet.
DA170808 ME er en omstridt sykdom, som det er vanskelig å diagnostisere, men til VG sa statsministeren at pakkeforløpet vil gjøre at behandlingen og oppfølgingen av hver pasient blir likere.
AA170808 For tiden undersøkes endringer i risikofaktorer for hjertesykdom, hva som kjennetegner de som oppnår en helsegevinst av et slikt tilbud og hva som kjennetegner de som behandlingen ikke passer for, og det studeres om aktivitetssensorer som selges over disk påvirker nivå av fysisk aktivitet i hverdagen.
VG170807 Når vi får inn en pasient, har alle en direkte funksjon i behandlingen .
VG170807 Men med slike pakkeforløp skal behandlingen og oppfølgingen likevel bli likere, lover statsministeren.
VG170807 Innføre en ordning hvor sykehusene ikke får fullfinansiert behandlingen med mindre de rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre. 10.
VG170807 - Å ha støtten fra fagfolk etter man er ferdig med den medisinske behandlingen er viktig for at jeg skal kunne komme tilbake i jobb.
VG170807 - Mange er fornøyd med behandlingen , men vi får stadig tilbakemeldinger om at det må bli et større fokus på tiden etterpå, så her har vi fortsatt mye å hente, sier Blegen.
DB170806 Den medisinske behandlingen som ble gitt på de norske skilandslagene ble til og med omtalt som « gullstandard », og seinere under Ski-VM i Lahti anbefalt av samtlige landslagsleger unntatt den svenske.
AP170806 Under den politiske behandlingen som ga byggetillatelse til det nye glasshuset, omtales prosjektet som « fiskehall » eller « fisketorg ».
AP170806 Norske kreftspesialister og helsetopper advarte mot behandlingen og kalte den eksperimentell, og den tyske klinikken ville ikke si hvordan det hadde gått med pasientene.
AP170806 Forbrukerombudet har i ettertid av Aftenpostens artikler slått fast at markedsføringen av behandlingen er ulovlig.
DB170805 Behandlingen tar ofte utgangspunkt i symptomene og uttrykket, og ikke grunnen til at vi har det vondt.
DB170804 Hvorfor kunne de ikke bare prøve den eksperimentelle behandlingen på den lille gutten ?
DB170804 Kina protesterer mot USA, Tyskland, Frankrike og FN etter kritikk av behandlingen av Liu Xiaobo ¶
DB170804 I klagen til FNs arbeidsgruppe om tvangsmessige eller ufrivillige forsvinninger, skriver advokaten at det haster med behandlingen .
AA170804 Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016.
AP170803 Behandlingen består først og fremst av væskebehandling, og ofte holder det at pasienten får tilgang på rent vann.
VG170802 Justisministeren : Trump mener justisminister Jeff Sessions har vært for svak i behandlingen av Hillary Clintons e-poster, og det å kontrollere lekkasjene i etterretningstjenesten.
VG170802 Både konstituert overlege Tonje Sandblost som har ansvaret for den lindrende behandlingen av Sundby, og assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdahshei, støtter opp om Sundbys ønske.
NL170802 Stortinget vedtok i behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 i juni at man skal få på bordet en utredning av bygging av en Nord-Norgebane Fauske - Tromsø.
NL170802 Heller ikke i behandlingen av kommuneproposisjonen for 2018 i juni ville flertallet på Stortinget støtte Sp sitt forslag om å starte et 10 årig etterslepsprogram for fylkesveg med 1,5 milliarder i 2018.
VG170801 Likevel understreker onkelen at det er uvisst hvor lang tid behandlingen vil ta.
VG170801 Konstituert overlege Tonje Sandblost har ansvaret for den lindrende behandlingen Marthe Sundby nå får på Ahus.
VG170731 I ettertid har sykehuset hatt grundige debatter om behandlingen kvinnen og hennes ektemann fikk da de møtte i nemnda.
VG170731 Frem til det skjer blir behandlingen av Legelisten den første prinsipielle avklaringen om få uker.
NL170731 Bruland skriver at behandlingen på Sydspissen bar preg av rituell ydmykelse av jøder fra de tyske vaktene.
VG170729 Jeg mislikte å ikke kunne tilby den beste behandlingen til mine pasienter.
VG170729 Hva er immunterapi ? * Behandlingen går ut på å trigge kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene.
VG170729 30 prosent av alle pasienter blir bedre som følge av behandlingen , viser forskning publisert i « Journal of cancer research and treatment ».
VG170728 Høyesterettsdommer Nicholas Francis godkjente torsdag en plan for å avslutte den livsforlengende behandlingen gutten har mottatt.
VG170728 Han led av en sjelden mitokondriesykdom, og legene ved sykehuset som hadde ansvaret for behandlingen hans, Great Ormond Street hospital i London, mente at han var for skadet til noen gang å kunne ha et verdig liv.
DA170728 I et blogginnlegg som ble publisert tidligere i år, kritiserte den drapssiktede jenta helsevesenet for deler av den behandlingen hun har fått.
DA170728 Det vurderes også nå om det skal gjennomføres en ekstern granskning av behandlingen jenta har fått ved Sørlandet sykehus.
AA170728 I et blogginnlegg som ble publisert tidligere i år, kritiserte den drapssiktede jenta helsevesenet for deler av den behandlingen hun har fått.
AA170728 Det vurderes også nå om det skal gjennomføres en ekstern granskning av behandlingen jenta har fått ved Sørlandet sykehus.
AA170728 I et blogginnlegg som ble publisert tidligere i år, kritiserte den drapssiktede jenta helsevesenet for deler av den behandlingen hun har fått.
DA170727 La oss ikke engang snakke om den bestialske behandlingen de rundt 500.000 løshundene utsettes for i Tyrkia, siden de er ansett som « urene dyr ».
VG170726 Senatet har tidligere vendt tommelen ned for Donald Trumps helsereform, og hva den nye behandlingen innebærer er høyst usikkert.
VG170726 FORNØYD MED EN SEIER : President Trump omtalte på en pressekonferanse tirsdag den nye behandlingen i senatet som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag, stemte for å gi det en ny sjanse.
DN170726 Vedtok først å gjenoppta behandlingen
DN170726 Tidligere tirsdag ble det flertall for å gjenoppta behandlingen av president Donald Trumps helsereform, noe Collins og Murkowski også stemte mot.
DB170726 Tidligere tirsdag ble det flertall for å gjenoppta behandlingen av president Donald Trumps helsereform, noe Collins og Murkowski også stemte mot.
DB170726 Selve behandlingen går ut på at terapeuten lager undertrykk i en kopp som plasseres på pasienten.
AA170726 Tidligere tirsdag ble det flertall for å gjenoppta behandlingen av Trumps helsereform, men Collins og Murkowski stemte også mot dette forslaget, dermed måtte visepresident Mike Pence bruke sin dobbeltstemme for at det skulle få flertall.
AA170726 Senatet har tidligere vendt tommelen ned for Donald Trumps helsereform, og hva den nye behandlingen innebærer er høyst usikkert.
AA170726 Nærmere 100 personer som protesterte mot Senatets avgjørelse om å gjenoppta behandlingen av Trumps helsereform, er pågrepet på Capitol Hill i Washington. 31 personer ble pågrepet på publikumsgalleriet i Senatet og 64 personer i Senatets kontorbygg, opplyser Eva Malecki, talsperson for politiet.
AA170726 Demonstrasjonene oppsto som følge av at Senatet tirsdag vedtok å gjenoppta behandlingen av Donald Trumps helsereform, som de tidligere har vendt tommelen ned for.
AA170726 Tidligere tirsdag ble det flertall for å gjenoppta behandlingen av Trumps helsereform, men Collins og Murkowski stemte også mot dette forslaget, dermed måtte visepresident Mike Pence bruke sin dobbeltstemme for at det skulle få flertall.
AA170726 Senatet har tidligere vendt tommelen ned for Donald Trumps helsereform, og hva den nye behandlingen innebærer er høyst usikkert.
VG170725 President Donald Trump mener justisminister Jeff Sessions har vært « svært svak » i behandlingen av Hillary Clintons e-poster. har vært « svært svak » i behandlingen av Hillary Clintons e-poster.
VG170725 har vært « svært svak » i behandlingen av Hillary Clintons e-poster.
DN170725 I prinsippet bør det være en forutsetning at behandlingen har dokumentert effekt, sier Toppe, nestleder i Stortingets helsekomité for Senterpartiet til Bergens Tidende.
DA170725 Senatet har besluttet å gjenoppta behandlingen av Donald Trumps helsereform, som de tidligere har vendt tommelen ned for.
AA170725 Senatet har vedtatt å gjenoppta behandlingen av Donald Trumps helsereform, som de tidligere har vendt tommelen ned for.
AA170725 I prinsippet bør det være en forutsetning at behandlingen har dokumentert effekt, sier Toppe, nestleder i Stortingets helsekomité for Senterpartiet til Bergens Tidende.
VG170724 Amerikanske leger har imidlertid vært uenige, og har tilbudt Charlie den eksperimentelle behandlingen « nucleoside bypass therapy », som skal forsyne Charlie med byggesteinene i DNA.
VG170723 Hirano uttalte at det er 10 prosent sjanse for en klinisk vellykket behandling, hvis Charlie får den eksperimentelle behandlingen som foreldrene ønsker.
VG170723 De mener han burde få « dø i fred », og at behandlingen bare vil forårsake ytterligere lidelse.
DB170723 ¶ SLIK BLE HÅRET : Bildet til venstre viser en av pasientene i studien før behandlingen .
DB170723 I en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Journal of the American Medical Association konstaterer forskerne at 14 av pasientene plutselig fikk både mørkere og tykkere hår etter behandlingen .
DB170723 Bidet til høyre av denne pasienten ble tatt et par måneder etter behandlingen .
DB170723 13 av 14 pasienter som fikk den uventede bivirkningen i studien, opplevde remisjon - altså bedring i sykdommen - og forskerne spekulerer derfor på om endringen i hårfarge kan være et tegn på at behandlingen virker.
DB170723 Spesialister ved Great Ormond Street-sykehuset, der Charlie ligger i respirator, mener at den eksperimentelle behandlingen ikke vil virke, og at det beste for barnet er om maskinene skrus av.
AA170723 ¶ Misfornøyd : Arngrim Søpstad og barnebarnet Erik Søpstad Eggen ( 25 ) gleder seg over RBKs seier over Dundalk, men mener behandlingen de fikk på Lerkendal onsdag 20. juli, var uverdig.
AA170723 Uverdig vil jeg kalle behandlingen vi fikk.
AA170723 Derfor var det ekstra beklagelig den dårlige behandlingen dere denne kvelden ga mitt barnebarn som er rullestolbruker med sesongkort.
VG170721 Behandlingen av sakene foregår på samme måte som ved andre saker, men hurtigdomstolen blir i hovedsak brukt i saker der gjerningspersonen er pågrepet og bevisbildet er enkelt.
VG170721 Les også : Fremtidens kreftmedisin - dette er behandlingen som gir håp ¶
VG170721 For eksempel bør pasienter som får legemidler gjennom « compassionate use » få fortsette behandlingen , selv om medikamentet ikke blir godkjent av staten.
DB170721 - Ut i fra hva vi kan se, virker det som at behandlingen av denne saken var veldig forskjellig fra måten de behandlet vår sak, sier Enrico Poitschke til procycling.no.
DA170721 Nasjonalforsamlingen skal nå ta en ekstra runde i behandlingen av deler av reformen.
VG170720 Se Okparaebos vanvittige spenst : ¶ | 80-åring ble strippet og satt i glattcelle i 6 timer ¶ 80 år gamle Irma Veivåg Håkonsen er sjokkert over behandlingen hun fikk av politiet i Kristiansand.
VG170720 Han støtter Håkonsen i at behandlingen hun fikk fra politiet var nedverdigende.
AP170720 Finland peker seg spesielt ut med at hele befolkningen, også dem over 20, er dekket av den offentlige tannhelsetjenesten mot en avgift, og de som velger å gå til private tannleger får dekket en del av behandlingen gjennom den nasjonale helseforsikringen.
VG170719 Hirano har selv tilbudt å gi den eksperimentelle behandlingen « nucleoside bypass therapy », som skal forsyne Charlie med byggesteinene i DNA.
NL170719 Men behandlingen er enkel ; tilførsel av væske og behandling av komplikasjoner.
DB170719 - Årsaken er at disse legene sjelden aksepterer betaling via reiseforsikringsselskap, men « tvinger » pasienten til å underskrive en bindende kontrakt hvor man ofte må betale en høy sum for behandlingen med kredittkort.
DB170719 Til de som ikke har noen tro på behandlingen , kan Sveriges landslagslege Mats Börjesson forteller : ¶
AA170719 Nasjonalforsamlingen bestemte seg etter dette for å ta en ekstra runde i behandlingen av deler av reformen.
VG170718 * 1 Amnesty International har ropt varsko om at behandlingen av voldtektssaker er en kjønnsbasert diskriminering som staten har et ansvar for å forebygge og bekjempe. * 1 Norge har fortsatt ikke implementert Europarådets artikkel 36 i konvensjonen for bekjempelse av vold mot kvinner : ¶
VG170718 Ulike medier og brukerorganisasjoner kommer stadig med kritikk om behandlingen av personer som sliter med psykiske lidelser.
VG170718 Tar vi ikke relasjonskompetansen på alvor og møter menneskene der de er, i sin individuelle opplevelse av behandlingen og lidelsen, feiler vi.
VG170718 Du vil også sannsynligvis være veldig fornøyd med behandlingen som tilbys.
VG170718 Debatt Ulike medier og brukerorganisasjoner kommer stadig med kritikk om behandlingen av personer som sliter med psykiske lidelser.
VG170718 De får god hjelp til å håndtere sine plagsomme symptomer og behandlingen bidrar til et bedret funksjonsnivå samt bedre livskvalitet for den enkelte.
VG170718 De aller fleste vitenskapelige studier viser at de aller fleste som oppsøker psykisk helsevern generelt er veldig fornøyde med den behandlingen de får.
VG170718 Behandlingen som gis er paternalistisk og pasientene har ingen medbestemmelsesrett.
AA170718 Ungarns statsminister Viktor Orbán erkjenner at landet har en vanskelig historie når det gjelder behandlingen av jødene under annen verdenskrig.
VG170717 Vi mener at Norge hører hjemme i gruppen av land som har mulighet til å gi den best dokumenterte og tilgjengelige behandlingen ved brystkreft, sier overlege ved Oslo universitetssykehus og medlem i Norsk bryst cancer gruppe ( NBCG ), Bjørn Naume.
VG170717 Det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandlingen med Kadcyla årlig.
VG170717 - Tvilte oss frem til et nei ¶ Behandlingen av brystkreft med spredning endret seg drastisk etter innføringen av medisinen Perjeta i 2015.
NL170717 Helsetilsynets rapport viser til alvorlige feil, både i den medisinske behandlingen i akuttmottaket, og i ledelsens håndtering av hendelsen.
NL170717 Venstre viste ved behandlingen av Langtidsplanen i Stortinget en slik vilje, hvor en balansert utvikling av Forsvaret med prioritet til Hæren, HV og Kystforsvaret, ble avveid mot en noe langsommere innfasing av store investeringer i materiell.
NL170717 Ved behandlingen av Langtidsplanen fikk Regjeringen Arbeiderpartiets støtte til å prioritere strategiske kapasiteter knyttet til innkjøp og drift av 52 fly av typen F-35, 5 nye P8 overvåkningsfly, 4 nye ubåter og intensiv bruk av 4-5 fregatter.
DB170717 Den milde behandlingen Rohan fikk, satte sinnene i kok hos mange muslimer.
DA170717 fra behandlingen i Juni 2016 av den såkalte « Prop 90L ( 2015-2016 ) » om asylinnstramminger.
VG170715 Da det ble kjent at han var syk og overført fra fengsel til sykehuset, var sykdommen allerede kommet så langt at behandlingen ble stoppet etter kort tid.
DB170715 Av disse åpenbare grunnene var det bare SV som i forbindelse med behandlingen av landbruksmeldingen mente at bøndene alltid skulle sikres kronemessig lik inntektsvekst.
DA170715 Regjeringen i Kina protesterer mot USA, Tyskland, Frankrike og FN etter å ha fått kritikk for behandlingen av fredsprisvinneren Liu Xiaobo.
AA170715 Da det ble kjent at han var syk og overført fra fengsel til sykehuset, var sykdommen allerede kommet så langt at behandlingen ble stoppet etter kort tid.
VG170714 Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid.
DN170714 Regjeringen i Kina protesterer mot USA, Tyskland, Frankrike og FN etter å ha fått kritikk for behandlingen av fredsprisvinneren Liu Xiaobo.
DN170714 Kina avviser al kritikk, og hevder de har gjort det som var mulig i forbindelse med behandlingen av Liu Xiaobos kreftsykdom.
DN170714 Behandlingen av Liu Xiaobo hører til Kinas anliggende.
DB170714 Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid.
DA170714 - Dermed kan vi gjøre den innledende behandlingen fram til ambulansen kommer, eller spare ambulansen for en tur om vi ser at vi kan håndtere dette selv, sier Schnell.
DA170714 Nå blir behandlingen prioritert langt foran folkehelse og det miljørettede forebyggende arbeidet, noe nedbemanningene i både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet viser, hevder flere.
AP170714 Behandlingen av jødene i ghettoene og i konsentrasjonsleirene er for lengst et kjent tema for alle.
AA170714 Regjeringen i Kina protesterer mot USA, Tyskland, Frankrike og FN etter å ha fått kritikk for behandlingen av fredsprisvinneren Liu Xiaobo.
AA170714 Behandlingen av Liu Xiaobo hører til Kinas anliggende.
AA170714 Mens flere land har kritisert Kina for behandlingen av Liu Xiaobo, har den norske regjeringen forholdt seg meget taus.
VG170713 Nobelkomiteen kritiserer i en uttalelse Kina for behandlingen av Liu.
VG170713 Tidligere i uken ble det meldt at tilstanden til den tidligere fredsprisvinneren var kritisk, men at han ble gitt den beste behandlingen han kunne få.
NL170713 I april 2017 kommer en rapport om hendelsen der Statens Helsetilsyn påpeker en rekke alvorlige feil, både i den medisinske behandlingen i akuttmottaket, og i ledelsens etterfølgende håndtering av hendelsen.
DB170713 Vi har jobbet sammen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre lands regjeringer for at han skulle få dra fra Kina, for at han skulle få den beste medisinske behandlingen - og enda viktigere - for at Liu Xiaobo skulle få dø som en fri mann.
AP170713 Behandlingen av sykdommen er en tolvukers kur som koster rundt 540.000 kroner fordi det amerikanske farmasøytselskapet Gilead Sciences har monopol på medisinene i Norge, skriver avisen.
AA170713 Nobelkomiteen kritiserer i en uttalelse Kina for behandlingen av Liu.
AA170713 Nobelkomiteen kritiserer i en uttalelse Kina for behandlingen av Liu.
DB170712 På den ene siden står pasientene som ønsker seg den beste behandlingen tilgjengelig, koste hva det koste vil.
DB170712 Flere av pasientene påpeker at det er urettferdig at folk med en privat betalingsvilje og evne, kan velge vekk det offentlige, og få behandlingen ved private sykehus.
DB170712 Behandlingen hadde tidligere vært tilgjengelig for norske pasienter, skriver VG, men ble trukket høsten 2016 med begrunnelse i at den kostet for mye.
DB170712 Behandlingen VG skrev om på søndag ville kommet den aktuelle pasienten til gode.
AA170712 | Ai Weiwei : Behandlingen av Liu er en skam ¶
VG170711 Foreldrene hevdet i går at en amerikansk lege hadde gitt behandlingen en ti prosent sjanse for suksess.
NL170711 Det betyr at Røymo er inhabil i den politiske behandlingen av en del viktig næringsutvikling i kommunen.
AA170711 Tilstanden er fortsatt kritisk for den kreftsyke nobelprisvinneren og dissidenten Liu Xiaobo, men Kina hevder at han får den beste behandlingen som er mulig.
VG170710 - Når han har fått behandlingen bare løper han ut på banen igjen uten å ha fått beskjed fra fjerdedommer eller meg.
NL170710 Jeg vil vel egentlig tro at det også i Høyre etter hvert siger inn hos enkelte representanter at det neppe var et særlig klokt opplegg man stemte ja til under behandlingen av LTP.
NL170710 Behandlingen tar ca. 1 ½ år og må startes før puberteten inntreffer.
DB170710 * Fredag opplyser sykehuset at deler av behandlingen av Liu er stanset, fordi han ikke lenger tåler en av medisinene.
VG170709 Det finnes studier som viser god effekt på livmorhalskreft, og derfor inkluderte norske leger medisinen i behandlingen av kreftformen.
VG170709 - Er det et alternativ å betale for noe av behandlingen selv, for å se om den har effekt, slik at legene kan søke om et unntaksvedtak ?
DN170709 Han er imidlertid blitt så svak de siste dagene at legene har avsluttet behandlingen med medisiner som er for tøffe for leveren hans.
AP170709 Klarer vi å bli bedre enn Sverige, vil vi trolig være svært nær verdenstoppen i behandlingen av alle kreftformer.
VG170708 Vi kan ikke utelukke at en liten gruppe har negativ effekt av behandlingen , og vi må identifisere hvilke biologi som ligger til grunn for det, sier Berg.
VG170708 Samme år ble det meldt om fire dødsfall knyttet til to nye immunterapilegemidler som brukes i behandlingen av flere krefttyper : Opdivo ( nivolumab ) og Keytruda ( pembrolizumab ).
VG170708 Men Kristin Svanqvist i Legemiddelverket er klar på at behandlingen ikke funker på alle : ¶
VG170708 Hva er immunterapi ? * Behandlingen går ut på å trigge kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene.
VG170708 Det kan enten være at kreftsykdommen er resistent fra starten av eller det utvikles resistens mot behandlingen underveis, sier Aamdal.
VG170708 Alexander Fosså, overlege ved Radiumhospitalet og spesialist på pasienter med lymfekreft, forteller at han har prøvd immunterapi som siste utvei i behandlingen av noen pasienter - og opplevd at det ikke har hatt effekt i det hele tatt.
VG170708 - Mange får et feilaktig inntrykk av behandlingen .
DB170708 I tillegg har gutten fått penger fra flere storklubber som hjelp til behandlingen av sykdommen.
DB170707 Tidligere fredag opplyste sykehuset at deler av behandlingen av Liu er stanset på bakgrunn av at 62-åringen ikke lenger tåler en av medisinene.
AA170707 Torsdag sa en venn av Liu at nobelprisvinneren nå er så dårlig at behandlingen på sykehuset er blitt stanset.
AA170707 Sykehuset som behandler nobelprisvinneren Liu Xiaobo, bekrefter at deler av behandlingen er stanset.
AA170707 Ifølge Zeng Jinyan, en venn av Lius svoger Liu Hui, er det medisinen Sorafenib som er tatt ut av behandlingen av fredsprisvinneren.
AA170707 Et av medikamentene som brukes mot kreftsykdommen hans er tatt ut av behandlingen fordi Lius lever ikke lenger tåler det, heter det i en pressemelding på nettsiden til sykehuset i byen Shenyang.
AA170707 Tidligere fredag opplyste sykehuset at deler av behandlingen av Liu er stanset på bakgrunn av at 62-åringen ikke lenger tåler en av medisinene.
AA170707 I fjor fikk 368.000 pasienter acetylsalisylsyre, og for enkelte grupper vil et avbrudd i behandlingen være svært alvorlig.
AA170707 Avbrudd i behandlingen kan være livsfarlig for disse pasientene, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.
AA170707 Denne behandlingen har gitt henne forlenget levetid.
VG170706 En venn av Liu sier videre til NRK at behandlingen av kreften har blitt avsluttet.
VG170706 De med personalansvar følger opp sakene, og universitetsstyret foretar den endelige behandlingen .
VG170706 I tillegg har fem helsepersonell brutt loven under behandlingen av pasienten : To overleger, én lege i spesialisering og to sykepleiere.
AA170706 En venn av Liu sier behandlingen er blitt avsluttet.
AA170706 At behandlingen er avsluttet, er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder.
VG170705 Waage bekrefter at behandlingen har fungert godt.
VG170705 Les også : Fremtidens kreftmedisin - dette er behandlingen som gir håp ¶
VG170705 De siste årene har det vært en rask utvikling i behandlingen av myelomatose.
VG170705 Da det viste seg at behandlingen fungerte, fikk legen godkjenning til å fortsette behandlingen på sykehuset - ved å søke om unntaksvedtak.
VG170705 Da det viste seg at behandlingen fungerte, fikk legen godkjenning til å fortsette behandlingen på sykehuset - ved å søke om unntaksvedtak.
DB170705 Seinest i vår ble en italiensk lege og homeopat dømt for å ha feilbehandlet en kreftpasient slik at hun døde ; behandlingen var i tråd med Hamers lære, ifølge domstolen.
DB170705 Men foreldrene, som var tilhengere av Hamer, kuttet ut behandlingen etter at ekslegen - via telefon og e-post fra Norge - konkluderte med at hun var frisk.
DB170705 og Tupac Shakur har fått denne behandlingen .
AP170705 Loven stiller ikke et konkret krav om fører som overvåker kjøringen, men hvorvidt det anses trygt å tillate utprøving uten fører, må vurderes konkret under behandlingen av hver enkelt søknad. » « Forslaget gir supplerende regler om virkeområdet, søknadsprosessen herunder hvem som kan få tillatelse, krav til søknad og vilkår for tillatelse.
VG170704 Den viktigste behandlingen av kolera er tilføring av væske.
DB170704 Spesialister ved Great Ormond Street-sykehuset, der Charlie ligger i respirator, mente at den eksperimentelle behandlingen ikke ville virke.
BT170704 Kommunen spytter uansett i et par tusen kroner for å betale for behandlingen . 2012 : Sølvi Bugge utgir sin første bok om « Havnesjefen », « Svanene i Oselvo ». 2013 : Andre bok om « Havnesjefen » blir utgitt, kalt « Vi er flere enn Havnesjefen i Oselvo ». 2014 : Ny sak som vekker oppstyr.
VG170703 Nå kan leger i økende grad persontilpasse behandlingen , ved å analysere biologiske egenskaper i kreften i labratorier.
VG170703 Men Svanqvist i Legemiddelverket er klar på at behandlingen ikke funker på alle : ¶
VG170703 Hva er immunterapi ? * Behandlingen går ut på å trigge kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene.
NL170703 Så lenge skjermingstiltaket brukes i behandlingen må det prioriteres langt høyere enn i dag.
FV170703 Styreleder i Stiftelsen Sana vurderer å saksøke staten for behandlingen av mindreårige asylsøkere.
DN170703 Det franske utenriksdepartementet ba Beijing om å slippe fredsprisvinneren fri på humanitært grunnlag og sørge for at han får den behandlingen han trenger der han måtte ønske, skriver Franceinfo.
BT170703 Kommunen spytter uansett i et par tusen kroner for å betale for behandlingen . 2012 : Sølvi Bugge utgir sin første bok om « Havnesjefen », « Svanene i Oselvo ». 2013 : Andre bok om « Havnesjefen » blir utgitt, kalt « Vi er flere enn Havnesjefen i Oselvo ». 2014 : Ny sak som vekker oppstyr.
DB170702 Det franske utenriksdepartementet ba Beijing om å slippe fredsprisvinneren fri på humanitært grunnlag og sørge for at han får den behandlingen han trenger der han måtte ønske, skriver Franceinfo.
DB170702 Vi husker alle den skammelige behandlingen som en annen fredsprisvinner, Dalai Lama, fikk da han besøkte Norge for noen år siden.
DB170702 - og Tupac « 2Pac » Amaru Shakur - som begge ble skutt og drept på 1990-tallet, har fått denne behandlingen .
AP170702 - Liu er dødssyk og holdes i fengslingslignende tilstander under behandlingen , noe som krenker hans rettigheter.
AA170701 De siste årene har EU tatt av silkehanskene i behandlingen av store teknologifirmaer.
VG170630 TRØBLETE ARBEIDSMILJØ : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av arbeidsmiljøproblemer på en avdeling på Rikshospitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
VG170630 En rekke transpersoner forteller til VG at de på Rikshospitalet blir møtt av utsettelser på timene sine, lange utredningsløp, mye usikkerhet omkring behandlingen og nye behandlere ved nesten hver time.
VG170630 Behandlingen til transpersoner skal skje i regi av det offentlige, sier Bjurstrøm.
SA170630 Behandlingen omhandler imidlertid viktige prinsipielle spørsmål som jeg som medlem av KBU ønsker å få avklart.
VG170629 I april uttalte Lopilato på en pressekonferanse i hjemlandet Argentina at Noah opplevde bedring av behandlingen .
NL170629 Når den politiske behandlingen skal foregå i Stortinget vil de regionale interessentene følge nøye med.
DB170629 Etter Merkels fristilling av CDU-politikere, har behandlingen gått fort.
DB170629 - Vi er så takknemlige for å kunne si at sønnen vår Noah har blitt bedre under behandlingen , og legene er veldig optimistiske om fremtiden til den lille gutten vår.
AP170629 I videoen sier Liu at han er takknemlig for den gode behandlingen han har fått av fengselslegene.
AP170629 Regjeringen ble også i behandlingen av energimeldingen bedt om å etablere en støtteordning for etablering av et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind i løpet av 2017.
AP170629 Regjeringen ble også i behandlingen av energimeldingen bedt om å etablere en støtteordning for etablering av et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind i løpet av 2017.
AA170629 I videoen sier Liu at han er takknemlig for den gode behandlingen han har fått av fengselslegene.
VG170628 Videre understreker hun at sykehuset ikke har noen hast med å avslutte behandlingen .
VG170628 TAPTE KAMPEN : Den europeiske menneskerettighetsdomstolen sier at den livreddende behandlingen til ti måneder gamle Charlie skal avsluttes.
VG170628 PÅ SYKEHUS : Legene mener livskvaliteten til Charlie er så dårlig at behandlingen som holder ham i live må avsluttes.
VG170628 Legene ved sykehuset ønsker å avslutte den livreddende behandlingen , fordi de mener livskvaliteten til den lille gutten er for dårlig.
VG170628 Etter at flertallet i Europa-domstolen sa seg enige i at legene bør avslutte den livreddende behandlingen , kan ikke saken gjenopptas, og konklusjonen er endelig.
VG170628 Domstolen mener behandlingen sannsynligvis vil gjøre vondt verre, og utsette den lille gutten for enda mer skade og smerte.
VG170628 De to har nemlig klamret seg til et håp om at en ny behandling i USA kan hjelpe den lille gutten, og har derfor forsøkt å overbevise domstolen i Strasbourg om å holde sønnen i live, slik at de kunne ta ham med seg for å prøve den eksperimentelle behandlingen .
VG170628 Charlie og Connie ga ikke opp da britiske domstoler sa nei til å fortsette behandlingen som sønnen deres er avhengig av for å overleve.
VG170628 - Alle endringer i behandlingen fremover vil bli diskutert og planlagt med omsorg, sier hun.
VG170628 Behandlingen foreldrene er tilbudt i USA har fungert i noen tilfeller hos barn med en lignende variant av sykdommen, men i likhet med London-legene har heller ikke Menneskerettighetsdomstolen tro på at den vil fungere.
VG170628 I tillegg mener juryen at behandlingen av Grubbegata og høyden ned mot Youngstorget og Møllergata er godt bearbeidet.
SA170628 Bil-entusiasten Ragnar Sach er fortørnet over behandlingen han har fått av Opel Norge og forhandleren Sven Kvia AS, i forbindelse med kjøp av elbilen Opel Ampera-e.
DB170628 Og å vise til den ublide behandlingen de har blitt møtt med i tidligere tider, som for eksempel et motiv som tar for seg den nesten ukjente historien om de sinnslidende og deres skjebne i Hitler-Tyskland ( som med stempelet ballasteksistenzen systematisk ble gassa ihjel ).
DA170628 - Men heller ikke KrF i kulturkomiteen syns behandlingen av åndsverkloven var bra nok i departementet ?
AP170628 Skal man reise til utlandet med dyr, vil behandlingen variere noe med hvilket land man skal til.
AA170628 Etter dette begynte sjikaneringen av en rekke av dem som var involvert i behandlingen av hans saker i rettsvesenet.
DN170627 En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet avviser de « uansvarlige kommentarene » fra USA knyttet til behandlingen av Liu.
DB170627 Mens dette gir Bernaudeau vann på mølla, så mener Coquard at han absolutt ikke fortjener behandlingen .
DB170627 Mangerud forteller at flere modeller har opplevd å bli hovne av lange flyturer, men at han setter ikke spesielt pris på behandlingen hun fikk.
AA170627 | Kina avviser amerikansk kritikk av behandlingen av Liu Xiaobo ¶
AA170627 Kina avviser de « uansvarlige kommentarene » knyttet til behandlingen av fredsprismottaker Liu Xiaobo.
VG170626 Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet, skriver Nobelkomiteen.
VG170626 Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet, skriver Nobelkomiteen.
VG170626 Behandlingen på sykehus skjer etter at ønske om at han får behandling utenfor fengselet ble godkjent.
VG170626 Donald Trump har fordømt behandlingen av den unge amerikaneren i sterke ordelag.
VG170626 Er livstruende syk : Fredprisvinner prøveløslates ¶ Behandlingen av Liu og mange andre modige kinesiske menneskerettighetsforkjempere bekrefter dessverre at verdiene ikke er universelle.
DN170626 - Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet.
BT170626 Vi krever at norske myndigheter står opp mot den grusomme behandlingen av rusavhengige iverksatt av Filippinenes president Duterte.
AP170626 Symptomene oppdages ofte sent, og da med dårligere effekt av behandlingen .
AA170626 - Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet.
VG170625 - Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets siste behandling av ulvesaken og forventer derfor at innstillingen ikke blir stående etter behandlingen i rovviltnemndene, heter det i en uttalelse fra Jeger- og fiskerforbundet ¶
SA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
DN170625 - Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets siste behandling av ulvesaken og forventer derfor at innstillingen ikke blir stående etter behandlingen i rovviltnemndene, heter det i en uttalelse fra Jeger- og fiskerforbundet ¶
DB170625 Dette er nok et eksempel på viktigheten av at verden samler seg om felles forståelse av hva som er tillatt og ikke tillat når det gjelder behandlingen av fanger tatt i krig og konflikt, sier Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Røde Kors, som fortsetter : ¶
BT170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
AA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
AA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
AA170625 - Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets siste behandling av ulvesaken og forventer derfor at innstillingen ikke blir stående etter behandlingen i rovviltnemndene, heter det i en uttalelse fra Jeger- og fiskerforbundet ¶
VG170624 « Andreas » føler selv at det haster å komme i gang med behandlingen siden puberteten gjør endringer med den biologiske jentekroppen hans.
VG170624 « Andreas » forteller at det har betydd flere utsettelser av timene hans og en frykt om at han ikke skal få den behandlingen han ønsker : Testosteron og kirurgi for å fjerne brystene.
VG170624 INTERN STRID : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshospitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
VG170624 Han frykter at han må vente i opptil flere år for å få den behandlingen han drømmer om.
VG170624 GUTT I JENTEKROPP : 15 år gamle « Andreas » er redd for at jentepuberteten skal komme for langt før han får satt i gang den kjønnsbekreftende behandlingen han ønsker seg.
VG170624 De ønsker at all behandling av transpersoner skal ligge under nasjonal behandlingstjeneste, og er ikke enig med helsepersonell som til VG sa at de ønsket å gjøre mye av behandlingen selv - ettersom det kan bli ventetid på Rikshospitalet.
VG170624 - Jeg tror jeg hadde fått det mye bedre hvis jeg hadde fått startet behandlingen før, sier han.
VG170624 Behandlingen av transeksualisme hos barn er nylig lagt inn under Barne- og Ungdomsklinikken.
DB170624 TINGHUSET : Det er satt av to dager til behandlingen av saken i Oslo tingrett.
DB170624 Det er satt av to dager til behandlingen av saken i Oslo tingrett.
AA170624 Samtidig pågår det arbeid på politisk nivå som kan endre domstolenes sakstilfang og kreve mer spesialisert kunnskap, blant annet når det gjelder behandlingen av familiesaker.
AA170624 Dette arbeidet vil øke kvaliteten på behandlingen av slike saker.
VG170623 Hun forteller at hun er alvorlig bekymret over behandlingen hennes pasienter blir møtt med på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet.
VG170623 Flere pasienter har til VG fortalt at de frykter et nei fra Rikshospitalet, og at de synes at både utredningen og behandlingen på avdelingen tar for lang tid på grunn av høyt sykefravær.
DB170623 Auli Romanow ble så forbannet over behandlingen datteren hennes fikk på skolen, at hun i går la ut et bilde hun tok fra salen på Facebook.
VG170622 Også kommuner som Stavanger, Vinje i Telemark og Nøtterøy i Vestfold vil ha restriksjoner på vannskuterbruken, viser behandlingen i kommunestyrene de siste dagene.
VG170622 FIKK FLERTALL : Guri Melby ( V ) fikk flertall for sitt verbalforslag om et vannskuterforbud under behandlingen av revidert kommunesbudsjett i Oslo bystyre onsdag.
DN170622 Olje- og energidepartementet bestrider søksmålet og vil ikke kommentere rapporten før behandlingen i Oslo tingrett.
DN170622 Den behandlingen Dæhlie fikk liker jeg ikke.
DA170622 Senest under behandlingen av kommunedelplanen i 2015 sa vi nei til å omregulere tomta til boligformål.
AP170622 Den ble enda sterkere da hun ble syk av behandlingen .
SA170621 Jeg synes at behandlingen er amatørmessig utført, sier Uvabäck.
DN170621 Offisielle kostnadstall ligger rundt fem milliarder kroner, men hvis man også regner med at behandlingen fører til lavere produksjon, er det trolig snakk om over ti milliarder kroner, ifølge aksjeanalytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets.
DN170621 De små parasittene koster næringen milliarder i året, både fordi behandlingen er kostbar, og fordi forekomst av lus fører til at norske myndigheter legger begrensninger på produksjonen.
DB170621 Samtidig er Bendiksen veldig opptatt av at Johaug må komme seg tilbake i langrennssporet raskest mulig, og han håper på det beste for utfallet av behandlingen i CAS, sier han til Dagbladet gjennom sin advokat, Anders Schrøder Amundsen.
DB170621 Etter behandlingen i Domsutvalget holdt Johaugs advokat, Christian B.
DB170621 Likevel mener Tønnesson at det er lite trolig at Warmbier har blitt utsatt for den elendige behandlingen landets egne statsborgere får i fengsel.
DB170621 Jeg har ikke fått inntrykk av at de som tidligere har blitt løslatt har blitt utsatt for den grusomme behandlingen Nord-Koreas egne fanger får.
DB170621 * Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.
DA170621 Jeg synes at behandlingen er amatørmessig utført, sier Uvabäck.
DA170621 Rødts Bjørnar Moxnes tok ordet flere ganger under behandlingen av revidert, og talte bydelens sak.
DA170621 Forslaget falt under behandlingen av revidert Oslobudsjett.
DA170621 Guri Melby, Venstres gruppeleder i bystyret, la under behandlingen av revidert Oslobudsjett i bystyret onsdag kveld fra et verbalt forslag, som fikk flertall mot Høyres og Frps stemmer.
DA170621 Frp ville frata deg verv etter du stemte for din egen overbevisning under behandlingen av kommune- og regionsreformen, på tvers av stortingsgruppa.
AP170621 I begge gruppene førte behandlingen til at det ble dannet mer av vekstfaktoren VEGF ( vaskulær endotelial vekstfaktor ), samt flere blodårer i hjernen, sammenlignet med mus som hverken fikk trening eller laktat.
AP170621 I begge gruppene førte behandlingen til at det ble dannet mer av vekstfaktoren VEGF ( vaskulær endotelial vekstfaktor ), samt flere blodårer i hjernen, sammenlignet med mus som hverken fikk trening eller laktat.
AP170621 Jeg synes at behandlingen er amatørmessig utført, sier Uvabäck.
AA170621 Gjøvik tingrett har satt av ti dager til behandlingen . ( ©NTB ) ¶
VG170620 Noe som også er det vanlige i behandlingen av så store saker.
VG170620 . Skulle derfor de gavnlige virkninger af Behandlingen i fænglset ikke tabe sig, men blive av Varighed, maa man ikke forlade Fangen i det kritiske Øieblik, han derfra løslades.
VG170620 Transmennene Martin og Nicolas fortviler over behandlingen de får på Rikshospitalet.
VG170620 TUNG PROSESS : Nicolas ( 29 ) synes det har vært vanskelig å leve ut tilværelsen som mann når han ikke vet om han får behandlingen han ønsker på Rikshospitalet.
VG170620 For å få det til måtte han betale for behandlingen selv.
DB170620 De omtaler behandlingen Warmbier fikk i nordkoreansk fangenskap som « forferdelig », og sier at de gjentatte ganger forsøkte å få møte ham eller noen som var i kontakt med ham.
DB170620 - Behandlingen han fikk i fengsel var forferdelig.
DA170620 Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, er blant dem som reagerer på den lukkede behandlingen i Stortinget.
AP170620 Norske kreftspesialister og helsetopper advarte mot behandlingen og kalte den eksperimentell, og den tyske klinikken ville ikke si hvordan det hadde gått med pasientene.
AP170620 Forbrukerombudet har i ettertid av Aftenpostens artikler slått fast at markedsføringen av behandlingen er ulovlig.
AP170620 Knut Hamsun gikk i 1926 i psykoanalyse, og ville antagelig ha gått sterkt imot publisering av personlige data fra denne behandlingen , skriver Per Sunde.
AA170620 ¶ Boblet av sinne : Geirmund Lykke ( Krf ) var oppgitt under behandlingen .
VG170619 Legene ved sykehuset har tidligere uttalt at de ikke har noen informasjon om behandlingen han undergikk i Nord-Korea, og har heller ikke gjort funn som tilsier at Warmbier skal ha havnet i koma som følge av piller.
VG170619 BILLIG : Kun 15 kroner koster behandlingen som kan redde et menneskeliv fra malariasykdommen.
VG170619 Fredag skrev VG om de mange sikkerhetsforanstaltningene som tas før og under behandlingen av den hemmelige innstillingen om de alvorlige manglene i regjeringens terrorsikring.
VG170619 Avstemningen var andre punkt på dagsorden mandag formiddag, men ble utsatt til etter den omfattende behandlingen av Nasjonal Transportplan.
DB170619 « Uheldigvis har den fryktelige behandlingen vår sønn fikk av Nord-Korea gjort det sånn at det ikke fantes noen annen utgang på dette enn den triste utgangen vi opplevde det i dag », skriver familien i en pressemelding.
DB170619 « Uheldigvis har den fryktelige behandlingen vår sønn fikk av Nord-Korea gjort det sånn at det ikke fantes noen annen utgang på dette enn den triste utgangen vi opplevde det i dag », skriver familien.
DB170619 - Jeg velger å åpne meg om dette fordi jeg syntes det er viktig at folk må spørre om hjelp når man har det tøft, og det er viktig at man får den rette behandlingen , sier han.
AA170619 juni om behandlingen av Rotvoll og Overvikplanene.
VG170618 Under behandlingen ved Oslo universitetssykehus har 39-åringen fått et individuelt tilpasset opplegg, utarbeidet av et team med lege, psykolog, sosionom og miljøterapeut som også følger han opp.
VG170618 Har de ikke det, vil kommunene bli nødt til å betale for behandlingen til vedkommende, som ifølge helseministeren ligger på rundt 4000 kroner dagen per dags dato.
VG170618 39-åringen mener behandlingen gjør overgangen fra fengsel til samfunn mykere, og at han her får tid og hjelp til å få på plass ting til livet som kommer etter soning.
VG170618 Vi gjorde et unntak da det ble bevist at hun hadde veldig god effekt av behandlingen hun fikk på Aleris, sier Rusten.
VG170618 Unntaksbestemmelsen fører til at Drammen sykehus tar over behandlingen av Bjørg.
VG170618 Resultatene til Bjørg er så gode at Aleris anbefaler Drammen sykehus å søke om et unntaksvedtak, for å kunne ta over behandlingen av henne.
VG170618 På Drammen sykehus blir Vidar fortalt at behandlingen kan gi gode resultater, men bare for fem prosent av pasientene med en spesiell genmutasjon.
VG170618 Men for de fem prosentene som kan oppleve effekt av denne behandlingen , har Bjørg ett ønske : ¶
VG170618 Men bare hvis hun kunne betale 300.000 kroner, og ta behandlingen privat.
VG170618 Men behandlingen med immunterapi må gjøres privat, til en prislapp på 300.000 kroner for fire runder.
VG170618 I november 2015 konkluderer legene med at Bjørg er for svak til å fortsette behandlingen .
VG170618 Hva er immunterapi ? * Behandlingen går ut på å trigge kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene.
VG170618 Det står om dager før behandlingen vil være nytteløs, tror legen.
VG170618 Da hun startet behandlingen var kreftmarkørene nesten 6000 ( normalt ligger de på mellom to og fem ).
VG170618 - Legene på Drammen sykehus var veldig behjelpelige med å ordne alt det praktiske rundt behandlingen som de ikke selv kunne tilby, sier Bjørg.
VG170618 - Hun hadde rask og god effekt av behandlingen .
VG170618 - At behandlingen blir tilgjengelig for alle, ikke bare de som har penger.
VG170618 Behandlingen er ikke vanlig blant tarmkreftpasienter, men legene ved Drammen sykehus sier en liten pasientgruppe med en spesiell kreftmutasjon kan oppleve effekt.
BT170618 En sentral del av begrunnelsen er mistillit blant private parter til behandlingen i fylkesnemndene.
VG170616 Legene ved sykehuset i Cincinnati sier de ikke har noen informasjon om behandlingen han undergikk i Nord-Korea, og har heller ikke gjort funn som tilsier at Warmbier skal ha havnet i koma som følge av piller.
DB170616 Denne behandlingen av bagasje er verken akseptabel for passasjerene eller personalet.
AP170616 Det innebærer at alle opplysninger som er nødvendige for behandlingen av saker, skal legges frem, og at uriktige eller villedende opplysninger ikke skal legges frem for Stortinget.
AP170616 Jeg kunne ikke gitt fra meg et befruktet egg, heller ikke overskuddsegg fra behandlingen for å gjøre meg gravid.
AA170616 Jeg kunne ikke gitt fra meg et befruktet egg, heller ikke overskuddsegg fra behandlingen for å gjøre meg gravid.
AA170616 | Akuttmottak brøt loven i behandlingen av blodforgiftning ¶
AA170616 Dette er svært alvorlig, for det dreier seg om en alvorlig infeksjonssykdom som i verste fall kan medføre død hvis behandlingen ikke blir igangsatt til riktig tid, sier avdelingsdirektør Ragnar Hermstad i Helsetilsynet.
VG170615 Nå er det altså blitt slik at Stortinget, etter behandlingen i næringskomiteen, vil sende hele oppgjøret tilbake til forhandlingsbordet med bondeorganisasjonene på den ene siden og Landbruksdepartementet på den andre.
DN170615 Under en TV-sendt utspørring torsdag, fikk Putin et spørsmål fra BBCs reporter om behandlingen av Navalnyj.
DB170615 Naboene har vunnet i striden om statens opprinnelige plassering av minnesmerket på Sørbråten ; de har blitt inkludert i behandlingen av alternativet på Utøykaia, men det er ikke dermed gitt at deres vilje skal være avgjørende i saken.
DB170615 Swartz gikk tilbake for å endre rapporten sin, etter å ha fått vite at May var innlagt på sykehus og deretter døde som følge av behandlingen hans, nakkemanipulasjonen, sier advokat Richards til People.
DB170615 I dødsattesten TMZ fikk tilgang på, stod det at behandlingen førte til modellens død fordi en av halsarteriene hennes ble skadet, noe som forårsaket hjerneslag og påfølgende død.
AA170615 Under en TV-sendt utspørring torsdag, fikk Putin et spørsmål fra BBCs reporter om behandlingen av Navalnyj.
AA170615 Flere utbyggere fortviler fordi byplankontoret vil utsette behandlingen av tre store områder på østsiden av Trondheim.
VG170614 Det er skremmende hvis ikke dette kan være en del av behandlingen i fremtiden, sier Jolma.
SA170614 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
DN170614 Den økende mekaniske behandlingen av oppdrettslaksen bekymrer Mattilsynet som frykter at flere fisk blir skadd og dør under avlusning.
DB170614 ¶ TIL HØYESTERETT : Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken.
AP170614 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170614 Den økende mekaniske behandlingen av oppdrettslaksen bekymrer Mattilsynet som frykter at flere fisk blir skadd og dør under avlusning.
VG170613 KRITISK : Medlem i justiskomiteen, Kari Henriksen ( Ap ), sier til VG at hun er kritisk til den raske behandlingen forslaget har hatt.
VG170613 - Det er helt useriøst, og man får ikke noen reelle debatter når man haster behandlingen gjennom sommeren.
NL170613 Den ene dagen er de for, den andre dagen er de i mot, eller så har de ingen meninger for øyeblikket og skyver behandlingen fram i tid.
DN170613 Den 111 siders rapporten konkluderer blant annet med at Økokrim utviste manglende objektivitet, manglende ledelse og feil bruk av ressurser i behandlingen av Transocean-saken.
DB170613 KrF vil derfor i forbindelse med behandlingen av vårt representantforslag med tiltak mot voldtekt fremme et anmodningsvedtak om at straffeloven endres til et mer egnet begrep, uten at realiteten i bestemmelsene endres, sier KrF-representanten.
DB170613 Hun viser til at MST ofte anbefaler barnevernstjenesten å følge opp familier i etterkant av behandlingen og at MST/FFT ofte koordinerer videre samarbeid mellom andre instanser som BUP eller familievernkontoret.
DB170613 Hun understreker at det er klart for alle terapeuter og veiledere i MST/FFT at ungdommen skal delta i behandlingen , skal lyttes til og tas hensyn til.
DB170613 - Det er også slik at MST kan jobbe med foreldrene dersom ungdommene ikke vil delta i behandlingen .
DB170613 Spesialister på sykehuset der Charlie blir behandlet, Great Ormond Street sykehus, mener behandlingen som er foreslått av en lege i USA er eksperimentell og ikke vil hjelpe - de mener dermed at den livsstøttende behandlingen bør ende.
DB170613 Spesialister på sykehuset der Charlie blir behandlet, Great Ormond Street sykehus, mener behandlingen som er foreslått av en lege i USA er eksperimentell og ikke vil hjelpe - de mener dermed at den livsstøttende behandlingen bør ende.
DB170613 Men, for KEK ville jo fortsatt spørsmålet gjenstå : Er det eller er det ikke rimelig mulighet for at behandlingen faktisk kan være til nytte ?
DB170613 Er denne behandlingen virkelig « eksperimentell », og i så fall : Hvor godt fundert er den ?
DB170613 EMK i Strasbourg har krevd at Storbritannia fortsetter med den livreddende behandlingen av barnet, men dette kravet utløper ved midnatt i dag.
DB170613 - Men det kan tenkes at behandlingen i USA i og for seg er lovende, men at guttens tilstand er slik at behandlingen ikke er egnet, og at det er derfor de britiske legene nekter.
DB170613 - Men det kan tenkes at behandlingen i USA i og for seg er lovende, men at guttens tilstand er slik at behandlingen ikke er egnet, og at det er derfor de britiske legene nekter.
DB170613 - Jeg kunne ønske de bare kunne latt oss dra og så videre bestemt om det var for hans eget beste å fortsette behandlingen , skrev moren, Connie Yates, på Facebook mandag.
DA170613 Naboene er ikke blitt hørt i behandlingen .
DA170613 - Naboene er ikke blitt hørt i behandlingen .
DA170613 Det betyr at deler av behandlingen i Stortinget, etter alt å dømme, vil foregå for lukkede dører førstkommende mandag.
AA170613 EU-domstolen er nå i gang med behandlingen av denne saken.
AA170613 Det betyr at deler av behandlingen i Stortinget, etter alt å dømme, vil foregå for lukkede dører førstkommende mandag.
AA170613 Forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Virginia i USA har testet selvhjelpsprogrammet og funnet det effektivt i behandlingen av kronisk insomni, ifølge Dagbladet.
AA170613 Den vanligste behandlingen nå er sovemedisiner, der tall fra Reseptregisteret viser at 430.000 brukte reseptbelagt sovemedisin i 2016. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Min kjære datter fortjener opplagte sykepleiere og leger, som har tid og krefter til å gi henne den behandlingen hun trenger.
VG170612 « Domsutvalget legger imidlertid til grunn at behandlingen fortsatte også etter at hun ble utskrevet fra sykehuset, helt frem til 17. eller 18. januar 2016, og at hun burde sjekket hvilken medisin hun fikk.
VG170612 Vi mener Stortinget under behandlingen 13. juni bør gi sin tilslutning til alle forslagene som KrF fremmet i mars.
SA170612 Mange får god hjelp ¶ Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull.
SA170612 « Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull », skriver Målfrid J.
SA170612 Mange får god hjelp ¶ Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull.
SA170612 « Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull », skriver Målfrid J.
DN170612 I forrige uke ble det klart at samarbeidspartiene Venstre og KrF skiller lag i behandlingen av jordbruksoppgjøret.
DB170612 Domsutvalget tar utgangspunkt i at den medisinske behandlingen startet på et tidspunkt da stoffet ikke var forbudt.
DB170612 BEKLAGET : Kosovo-spillerne beklaget den harde behandlingen av Martin Ødegaard etter kampen.
DA170612 I forrige uke ble det klart at samarbeidspartiene Venstre og KrF skiller lag i behandlingen av jordbruksoppgjøret.
AP170612 Regjeringen har lagt opp til at behandlingen av nytt regjeringskvartal først skal skje høsten 2019.
VG170611 - Det er ingen over og ingen ved siden av kreft : Får du en kreftdiagnose, går alarmen og du får jevnt over rask behandling og ikke minst den smertelindrende behandlingen og medisinene som må til, blant annet morfin.
DB170610 Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken.
DA170610 Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken.
AA170610 Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken. ( ©NTB ) ¶
VG170609 Selskapet har angivelig vært svært misfornøyd over behandlingen de fikk av skiforbundet i fjor.
VG170609 Spesialistene står på sitt : Behandlingen bør stoppes.
VG170609 Nå har britisk høyesterett bestemt at legene bør avslutte den livreddende behandlingen .
VG170609 Mot foreldrenes ønske vil nå legene avslutte den livreddende behandlingen som sønnen får.
VG170609 Foreldrene har klamret seg til håpet om at denne behandlingen skulle virke, og har fortsatt å kjempe for å overbevise britisk høyesterett om å holde sønnen deres i live slik at de kunne ta ham med seg for å prøve den eksperimentelle behandlingen .
VG170609 Foreldrene har klamret seg til håpet om at denne behandlingen skulle virke, og har fortsatt å kjempe for å overbevise britisk høyesterett om å holde sønnen deres i live slik at de kunne ta ham med seg for å prøve den eksperimentelle behandlingen.
VG170609 Det var legene som tok saken til retten, da foreldrene nektet dem å avslutte behandlingen .
VG170609 Charlies mor brøt fullstendig sammen og skrek da dommeren gjorde det klart at dette ikke vil skje, og at den livreddende behandlingen den lille gutten deres nå får på sykehuset vil bli avsluttet, skriver The Telegraph.
VG170609 Begrunnelsen fra Høyesterett var blant annet basert på spesialister fra sykehuset som mener at behandlingen som tilbys i USA er eksperimentell og ikke vil hjelpe Charlie.
VG170609 Behandlingen har fungert i noen tilfeller hos barn med en lignende variant av sykdommen.
SA170609 For mennesker med psykiske lidelser er ernæring en like viktig faktor som den medisinske og miljøterapeutisk behandlingen .
SA170609 Og Qatar er blitt sterkt kritisert for behandlingen av utenlandske anleggsarbeidere.
NL170609 Her spiller det ingen rolle om sykehuset i Norge sier " behandlingen er eksperimentell ".
NL170609 Forsikringsselskapet betaler for behandlingen i et annet land hvor behandlingen ikke er eksperimentell.
NL170609 Forsikringsselskapet betaler for behandlingen i et annet land hvor behandlingen ikke er eksperimentell.
AP170609 Ett av vedtakene ble tatt videre til Stortinget under behandlingen av stortingsmeldingen « Risiko i et trygt samfunn », der partiet presenterte følgende anbefaling : ¶
AP170609 Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, som ledet behandlingen av meldingen på Stortinget, refererer i sitt svar til landsmøtevedtaket, og sier at det handler om å utnytte ressursene på best mulig måte.
AP170609 Og Qatar er blitt sterkt kritisert for behandlingen av utenlandske anleggsarbeidere.
VG170608 Spørsmålet som professor James og hans kolleger ønsker å undersøke var : Vil det ta lengre tid til prostatakreften begynner å røre på seg dersom man kombinerer ADT med abiraterone allerede i starten av behandlingen ?
VG170608 En medisin som allerede brukes i behandlingen av prostatakreft kan redde liv hvis den gis tidligere, viser en ny studie.
VG170608 Dermed er behandlingen som forhindrer at testiklene produserer testosteron ( også kalt androgen depriviasjonsterapi, ADT ) en viktig del av prostatakreftbehandling for mange.
SA170608 Dermed vil det ikke nytte å klage på behandlingen .
SA170608 Behandlingen de har vært utsatt for har virket så grotesk at det rett og slett er vanskelig å tro på at det foregår i statlig eide foretak i dagens Norge.
SA170608 - Jeg oppfatter det slik at Venstre har gått bort fra løftene til norsk jordbruk og matproduksjon som de ga under behandlingen av jordbruksmeldingen, sier han til NTB.
DB170608 Bevilgningene fra Stortinget er en del av statsbudsjettet, og dermed kom vår sak direkte inn i den politiske behandlingen .
DA170608 Der vil også trenerne, som altså allerede har forfattet et åpent brev hvor de klager på behandlingen de har blitt utsatt for, få mulighet til å fremme sine synspunkter på hvordan klubbledelsen har håndtert saken.
AP170608 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar.
AA170608 - Jeg oppfatter det slik at Venstre har gått bort fra løftene til norsk jordbruk og matproduksjon som de ga under behandlingen av jordbruksmeldingen, sier han til NTB.
AA170608 - Jeg oppfatter det slik at Venstre har gått bort fra løftene til norsk jordbruk og matproduksjon som de ga under behandlingen av jordbruksmeldingen, sier han til NTB.
VG170607 Det kan Stortinget nå gjøre entydig klart i behandlingen av industrimeldingen.
NL170607 Fordi, hvis pasienten skal klage på behandlingen på en sengepost, så skal personalet hjelpe pasienten med å klage på sine kollegaer !
NL170607 Han sier det nå viktig at formuleringene og ambisjonene om utvikling av bane i nord videreføres når behandlingen av Nasjonal Transportplan skjer i Samferdselskomiteen ¶
NL170607 Dessverre ser det ut til at høyblokka går forunderlig lett gjennom den politiske behandlingen .
DB170607 Jentas far, Gerardo, sier han ble sjokkert over behandlingen hun fikk.
DB170607 I forrige uke gikk Marianne Aasen hardt ut mot behandlingen av de norske ungdommene som utdanner seg til psykologer i Budapest.
DA170607 I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, har trioen Ap, Sp og SV fremmet et forslag hvor de ber Stortinget utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
DA170607 Selve behandlingen i Stortinget skjer etter planen 13. juni.
AP170607 Sist gang det skjedde, var da Frp nektet å ta ut noen av sine under behandlingen av statsbudsjettet i 2009.
AP170607 Ett av vedtakene ble tatt videre til Stortinget under behandlingen av stortingsmeldingen « Risiko i et trygt samfunn », der partiet presenterte følgende anbefaling : ¶
AP170607 Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, som ledet behandlingen av meldingen på Stortinget, refererer i sitt svar til landsmøtevedtaket, og sier at det handler om å utnytte ressursene på best mulig måte.
AA170607 Direktør Reidar Andersen ved Vitenskapsmuseet sier museet har foretatt en grundig vurdering rundt de etiske og juridiske aspektene rundt donorenes samtykke og behandlingen av menneskelige levninger.
AA170607 Med denne behandlingen kjente hun forandringen etter kun tre måneder - uten å måtte legge seg under kniven.
VG170606 Selvsagt hadde det gjort godt å være ferdig med behandlingen av dopingsaken allerede i vinter.
VG170606 Likevel er det, dersom man vil være vrang, mulig å finne elementer i den norske behandlingen som kan diskuteres.
VG170606 Den rettslige behandlingen må - med god margin - oppfattes som kjemisk fri for nasjonalistisk velvilje for sine egne.
NL170606 Hva skal meldes, hva definerer begrepet « alvorlige hendelser », hva med hensynet til ansatte som kan bli syndebukker, hva med pasientenes tiltro til den behandlingen man får ?
NL170606 Det er viktig å understreke at sykehusene våre holder høy kvalitet og at norske pasienter generelt er svært fornøyd med den behandlingen som gis.
DB170606 Nå forbereder langrennsstjernen seg på behandlingen i CAS tirsdag.
DB170606 Den nærmest kjærlige behandlingen av råvarene, flatøsters fra Bømlo, sjøkreps fra Midsund, atlanterhavshummer og uer fra Svolvær - og ikke minst den lynraske håndteringen av risen med venstrehånda, mens den høyre gjorde klar fiskefileten, en slags avansert måte å lage snøballer på.
DB170606 På den måten kan folk komme raskere til den behandlingen som fungerer.
DB170606 Derfor må vi finansierere utbygging av integrerte ettervern sånn at ikke behandlingen blir bortkastet.
DA170606 Forslaget fremmes så i bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag om bilfritt sentrum, og vil komme opp i bystyret 21. juni.
AA170606 Påtalemyndigheten valgte å anke frifinnelsen til Borgarting lagmannsrett, som har satt av én dag til behandlingen av saken.
VG170605 september, dagen etter at Johaug startet behandlingen av sin såre leppe, holdt den tidligere landslagslegen et foredrag for pressen om rutinene i det norske apparatet for bruk av astmamedisin, samt Sundby-saken.
VG170605 Jeg verdsetter helsevesenet vårt og behandlingen jeg får.
DB170605 Nå forbereder langrennsstjernen seg på behandlingen i CAS tirsdag.
DA170605 Nå forbereder langrennsstjernen og teamet rundt henne seg på behandlingen i CAS tirsdag.
AA170605 Behandlingen foregikk da bare skriftlig.
AA170605 Behandlingen foregikk da bare skriftlig.
VG170602 Flere golfstjerner reagerer på behandlingen av Tiger Woods ( 41 ) etter at han ble pågrepet av politiet mandag.
SA170602 Dersom behandlingen ikke fungerer kan det bli snakk om operasjon for 33-åringen.
DB170602 Hvis ryggen ikke responderer på behandlingen , blir det operasjon.
DB170602 ¶ ÅPNER OPP : Lovisa Giertta ble sjokkert av behandlingen hun fikk i en hockeygarderobe.
DA170602 Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsatte behandlingen av saken til neste uke, trakk regjeringen som ventet saken i statsråd fredag.
BT170602 LANG BEHANDLING : Mye av behandlingen skjer mens Tobias ligger i den trygge, mørkegrå bagvognen foreldrene kjøpte med tanke på trilleturer i nabolaget.
AP170602 Dersom behandlingen ikke fungerer kan det bli snakk om operasjon for 33-åringen.
AA170602 Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsatte behandlingen av saken til neste uke, trakk regjeringen som ventet saken i statsråd fredag.
AA170602 I den nye behandlingen vil Nordsveens handlinger bli vurdert opp mot straffeloven og ikke den mildere naturmangfoldsloven som forrige lagmannsrett kom fram til, skriver Østlendingen.
VG170601 Det er satt av to dager til behandlingen av saken.
VG170601 Ukentlig opplever kreftlege Arne Berg samtaler med pasienter om hvorvidt de burde benytte seg av private tilbud « som vi vet er bedre enn den behandlingen vi kan gi ».
VG170601 Med det mener jeg at vi har en kombinasjonen av et privat behandlingstilbud for de kjøpesterke og velopplyste, samt et offentlig helsevesen som ikke alltid kan tilby den beste behandlingen , sier Berg.
VG170601 Jeg sitter med syke personer foran meg og jeg kan ikke gi den beste behandlingen til dem », forteller han.
VG170601 Hvis behandlingen vi skal begynne på nå feiler, så har vi veldig kort tid til å reise utenlands for å få de rette medikamentene, sier Quist til VG.
VG170601 - De to-tre siste årene har vi til en hver tid hatt en viss andel kreftpasienter som ikke kan tilbys den best dokumenterte behandlingen innenfor det offentlige.
FV170601 Også annerledes enn behandlingen i Norge på Ullevaal, sier han.
DA170601 Etter at næringskomiteen møttes torsdag, som i utgangspunktet var dagen innstillingen skulle avgis, het det at behandlingen var utsatt.
AP170601 Før den behandlingen er ferdig, viser han bare til det generelle ønsket om at kommunen skal ta økt styring.
AP170601 Før den behandlingen er ferdig, viser han bare til det generelle ønsket om at kommunen skal ta økt styring.
AA170601 Det er satt av to dager til behandlingen av saken.
AA170601 Derfor er det viktig at UDI nå skal gjenoppta behandlingen av disse sakene, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
VG170531 Reduksjonen i HV-styrken griper også inn i den høyprofilerte behandlingen av Riksrevisjonens harde kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller i en annen krise.
SA170531 Helse Stavangers prosjekt « Fra Døgn til dag », hadde som mål å vri behandlingen fra døgn til dag for flere ved å sikre kontinuerlig og god oppfølging til de med etablert psykisk lidelse.
SA170531 Også annerledes enn behandlingen i Norge på Ullevaal, sier han.
DB170531 Han synes behandlingen han har fått av politiet har vært under enhver kritikk.
DB170531 Huseiernes Landsforbund påviste nylig at kommunenes gebyr for behandlingen av en søknad om oppføring av enebolig varierte fra 1.240 kroner til 49.878 kroner.
DB170531 Det finnes i dag ingen felles forståelse omkring hva som konkret kan være maksimalprisen for behandlingen av de søknadspliktige tiltakene.
BT170531 Endresen er oppgitt over behandlingen og mener dette må være norsk byråkrati på sitt verste.
BT170531 Statsråd Kristian Friis Petersen avsluttet behandlingen av saken i Stortinget denne junikvelden med følgende bemerkning : « Jeg haaber, at det ikke vil gaa saa svært lang tid, før vi kan begynde med de forberedende arbeider for alvor ; men det er en selvfølge, at som tiderne nu er vil det ta en del aar, før vi kan vente at se skolen bygget ».
BT170531 Også annerledes enn behandlingen i Norge på Ullevaal, sier han.
AP170531 Også annerledes enn behandlingen i Norge på Ullevaal, sier han.
AP170531 Også annerledes enn behandlingen i Norge på Ullevaal, sier han.
AA170531 Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen har valgt å utsette behandlingen av lovforslaget til høsten, opplyser departementet. ( ©NTB ) ¶
VG170530 I behandlingen av skattereformen fremmet SV 23 forslag for å hindre kapitalflukt.
AA170530 Saksordfører for behandlingen av jordbruksoppgjøret i næringskomiteen er Høyres Ingunn Foss.
DB170529 Og « behandlingen » har overhodet ikke hjulpet på skabben.
DA170529 Utenriksdepartementet ønsker ikke å svare på om Norge kommer til å protestere overfor Qatar på behandlingen av Mohammed al-Otaibi.
DA170529 Han understreker at behandlingen først skal drøftes med komiteen før det blir avgjort hvordan behandlingen skal gjennomføres.
DA170529 Han understreker at behandlingen først skal drøftes med komiteen før det blir avgjort hvordan behandlingen skal gjennomføres.
BT170529 Norge har forsøkt å ta et oppgjør med behandlingen disse gruppene har blitt utsatt for opp gjennom historien, med blant annet offentlige beklagelser og økonomiske kompensasjoner.
AP170529 Utenriksdepartementet ønsker ikke å svare på om Norge kommer til å protestere overfor Qatar på behandlingen av Mohammed al-Otaibi.
AP170529 Behandlingen av ti år gamle Oskar på gaten i Moskva setter sinnene i kok i Russland.
VG170528 Men sykehuset ønsker å finne årsaken til infeksjonene før de gjenopptar behandlingen .
VG170528 - Er det uvanlig med infeksjoner i forbindelse med denne behandlingen ?
DB170528 Til nå har over 8000 ungdommer mottatt behandling fra landets 21 MST-team, og hele 86 prosent har fullført behandlingen .
DB170528 Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis ungdommen har nådd målene som ble satt for arbeidet.
DB170528 Behandlingen har, ifølge ham selv, også handlet om overgrep han opplevde i tenåra - som han først snakket om overfor « God Kveld Norge » i fjor høst.
BT170528 I tillegg opplever mange at behandlingen blir avsluttet så fort de har nådd normalvekt, til tross for at normalvekt ikke er synonymt med frisk.
BT170528 Ny forskning tyder på at kosthold kan spille en viktig rolle i behandlingen av psykiske lidelser.
AA170528 - Behandlingen gjøres ved å sette gjøres ved å sette en sprøyte i øyet.
AP170527 En problematisk side ved oppgaveglidning er risikoen for at den medisinske behandlingen blir fragmentert og uoversiktlig.
DB170526 Vi bør også vite at behandlingen er bedre enn alternativene, og derfor må flere metoder testes gjennom tilfeldige utvalg.
DB170526 Forskeren understreker at det er viktig å være sikker på hvordan behandlingen virker.
DB170526 - Vi må være sikker på at behandlingen er trygg å bruke og ikke fører til alvorlige bivirkninger.
DB170526 - Behandlingen må være trygg ¶
DA170526 - Hvorfor avventer dere ikke behandlingen av saken i Klima- og miljødepartementet og hos Sivilombudsmannen ?
VG170525 Hun er åpen om at reisen til USA og behandlingen hun fikk der hjalp, men hun stiller fortsatt store krav til seg selv.
VG170525 Blant annet snakker hun om behandlingen hun fikk i USA for å blir frisk av den alvorlige spiseforstyrrelsen som hun slet med.
SA170525 Behandlingen ble tatt for gitt, ikke nevnt, som noe dagligdags de måtte gjennom.
AP170525 Poenget er at fastlegen kan henvise til et annet sted enn der behandlingen har foregått, sier Kari Kjønaas Kjos.
AP170525 Aamdal tror mange pasienter mister tillit til behandlingsapparatet fordi de ikke får muligheten til annen behandling når den tradisjonelle behandlingen ikke virker.
AP170525 » - Aamdal tror mange pasienter mister tillit til behandlingsapparatet fordi de ikke får muligheten til annen behandling når den tradisjonelle behandlingen ikke virker.
AP170525 Ny forskning tyder på at kosthold kan spille en viktig rolle i behandlingen av psykiske lidelser.
DB170524 EOS-utvalget fant at behandlingen av opplysningene var uten rettslig grunnlag og i strid med personopplysningsloven.
DA170524 - I den teksten jeg har skrevet, er jeg kritisk til behandlingen av Oslofjordforbindelsen innad i eget parti og i Stortinget generelt.
BT170524 Han skal ha vist « et hatefullt ansikt » over behandlingen IS fikk i prekenen, ifølge imamen.
AP170524 Behandlingen trenger ikke å være sammenhengende.
AP170524 Behandlingen kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, inhalasjonsmedisiner, sprøyter - eller allergitabletter ( antihistaminer og leukotrieneantagonister ).
AP170523 Hagens utspill kommer dagen før bøndene skal demonstrere i Oslo, og samme dag som Stortingets næringskomité begynner behandlingen av jordbruksoppgjøret.
AP170523 Kvinnen forklarte i retten at hun selv trodde hun trengte behandling for å bryte sitt behov for bekreftelse / oppmerksomhet ved å svindle andre, men at hun nå ikke har krefter til annen terapi enn behandlingen for egen kreft.
AA170523 Stortingets familie- og kulturkomité trenger mer tid, og utsetter behandlingen av den omstridte åndsverkloven til høsten.
AA170523 Behandlingen av mannskap og fartøy bringer oss tiår tilbake i tid, mener han.
AA170523 - Har planene vært godt nok utredet før den politiske behandlingen ?
VG170522 - Det ligger an til en behandling av Vegvesenets planer i forbindelse med behandlingen av NTP i Stortinget i juni.
DB170522 Og svenskene kan trolig takke nettopp den behandlingen for at det endte med VM-gull.
BT170522 Fastlegen hans, Elmer Edward, reagerer sterkt på behandlingen av Kristiansen.
BT170522 Lagmannsretten bemerker at heller ikke den regnskapsmessige behandlingen av midlene understøtter at de tilhører institusjonene.
BT170522 Tomas Moltu skriver at behandlingen av verdikonservative i dag er verre enn det homofile har opplevd i Norge.
VG170521 Det britiske kongehuset bekreftet forholdet i november i fjor, og advarte samtidig mot behandlingen Markle har fått i britiske medier.
FV170521 Men behandlingen han fikk, tilbys ikke i Norge.
DB170521 Men likevel virker behandlingen av ham uverdig.
DB170521 I sin faste spalte lørdag langer Tøfting ut mot behandlingen av Rafael van der Vaart i Midtjylland. 34-åringen fra Nederland er det største navnet i Superligaen.
DB170521 Slakter behandlingen av van der Vaart i Midtjylland : - Uverdig ¶
AP170521 Ryel reagerer særlig på hvordan Oncolomed reklamerer for behandlingen ved den tyske privatklinikken Medias Klinikum, som har hatt 70 norske pasienter de siste årene.
VG170520 - Det er fokus på at pasienten får riktig og nødvendig behandling, og testing av smittsomme sykdommer skal ikke forstyrre den behandlingen , sier Elstrøm.
SA170520 Jeg visste den dagen ville komme da min kreftsyke datter skulle få den vonde beskjeden : « Nå må vi dessverre avslutte den livsforlengende behandlingen .
DN170520 Stordalen tar pause fra behandlingen
DB170520 Bakgrunnen er bøndenes trumfkort som en samlet næringskomite ga dem under behandlingen av landbruksmeldingen.
BT170520 MER ENN BEHANDLING : Ansvaret ligger på begge parter for å få behandlingen til å funke.
BT170519 Nav bør endre praksis ved behandlingen av søknader om ung ufør.
BT170519 | Det sitter langt inne å forsvare Monsen ¶ Behandlingen av verdikonservative i dag er verre enn det homofile har opplevd i Norge.
BT170519 Behandlingen av verdikonservative i dag er verre enn det homofile har opplevd i Norge.
AA170519 Tirsdag innleder næringskomiteen på Stortinget behandlingen av årets jordbruksoppgjør.
VG170518 Nå har Norges Sjakkforbund bedt departementet om å avvente behandlingen av deres søknad om statsstøtte - i påvente av at de håper å påvirke hvordan prosessen skal bli.
VG170518 Det vi har sagt, som er helt klart, at når Joshua French kommer til Norge får han tilbud om den medisinske behandlingen han får nå, sier Brende.
DB170518 Der påpeker Datatilsynet at behandlingen av opplysningene kan falle utenfor personopplysningsloven, men at innhentingen av dem kan rammes av reglene for kameraovervåkning.
DB170518 Hun minner om at Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet og SV, fremmet følgende forslag i behandlingen av statsbudsjettet for 2017 : ¶
DB170518 - Det er svært kritikkverdig at det ikke er funnet en permanent ordning, slik det ble varslet i forbindelse med behandlingen av uførereformen.
AP170518 I reklame og artikler fortalte den tyske klinikken hvor godt behandlingen har virket for navngitte pasienter.
VG170516 Fellestrekket er at det stilles spørsmål ved objektiviteten og habiliteten i behandlingen av varslet.
DB170516 Til nå har over 8000 ungdommer mottatt behandling fra landets 21 MST-team, og hele 86 prosent har fullført behandlingen .
DB170516 Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis ungdommen har nådd målene som ble satt for arbeidet.
AA170516 EU-domstolen startet behandlingen av denne saken i forrige uke.
VG170515 Se også : Barn og unge får ikke behandlingen de har krav på i psykiatrien ¶
NL170515 Han har også understreket at behandlingen de har fått av russiske myndigheter er helt adekvat.
BT170515 STYRKETRENING : Opptil en tredel av kreftpasienter ender med kronisk trøtthet etter behandlingen .
DB170514 Meyer-Myklestad legger til at det aldri for sent å få denne behandlingen .
DA170514 Meyer-Myklestad legger til at det aldri for sent å få denne behandlingen .
AP170514 Etter domfellelsen har Manning klaget på behandlingen i fengselet og skal også ha sultestreiket i protest.
AP170514 - Behandlingen av Manning har vært ekstrem og fengselsregimet har vært uakseptabelt etter folkeretten.
AP170514 Myndighetene dekker ikke alltid reiseutgifter til utlandet selv om behandlingen er godkjent.
AP170514 Hvis du mottar behandling i et annet EU/EØS-land, vil du kunne få dekket utgiftene dine dersom behandlingen tilsvarer den helsehjelpen du ville fått her hjemme.
AP170514 Forutsetningen er at behandlingen du har fått er helt lik den som er beskrevet i tilbudet som danner grunnlaget for forhåndstilsagnet.
AP170514 Vi har etablert et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å sikre at den behandlingen som tilbys pasienter i norske sykehus, er veldokumentert, effektiv og sikker - og at disse forholdene er grundig gjennomgått og vurdert før behandlingen tilbys, svarer helseministeren.
AP170514 Vi har etablert et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å sikre at den behandlingen som tilbys pasienter i norske sykehus, er veldokumentert, effektiv og sikker - og at disse forholdene er grundig gjennomgått og vurdert før behandlingen tilbys, svarer helseministeren.
AP170514 Norske kreftspesialister og helsetopper er svært kritiske til behandlingen som tilbys ved klinikken.
AP170514 Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, karakteriserer behandlingen som eksperimentell.
AP170514 Legemiddelverket : Behandlingen er eksperimentell ¶
AP170514 Kreftforeningens Anne Lise Ryel mener behandlingen med regional kjemoterapi ved Medias Klinikum er å anse som en eksperimentell behandlingsform.
AP170514 Kreftforeningen vil ikke anbefale pasienter å reise til Medias Klinikum, først og fremst på grunn av den manglende dokumentasjonen på behandlingen .
AP170514 Han er bekymret over at norske pasienter over så mange år har reist til den tyske klinikken uten at det har vært gjort tilstrekkelige sammenlignende studier mellom denne behandlingen og vanlig kreftbehandling.
AP170514 Det store flertallet av pasientene responderte ikke lenger på ordinær cellegiftbehandling og hadde dårlige prognoser, skriver Aigner, uten å legge ved dokumentasjon på effekten av behandlingen .
AP170514 Alle fikk avslag fra Helfo, fire fordi behandlingen anses som eksperimentell, én fordi behandlingen ble gjennomført før regelverket inntrådte, og én fordi søkeren ikke var norsk statsborger.
AP170514 Alle fikk avslag fra Helfo, fire fordi behandlingen anses som eksperimentell, én fordi behandlingen ble gjennomført før regelverket inntrådte, og én fordi søkeren ikke var norsk statsborger.
AP170514 - Vi har ikke sett noen nytte av behandlingen til de av våre pasienter som har reist.
AP170514 - Kan du garantere pasientene at de får den beste behandlingen i Norge ?
AP170514 Behandlingen har dessverre medført at noen av våre pasienter har gått glipp av etablert, veldokumentert behandling, sier Sørbye.
AP170514 Behandlingen som tilbys, frarådes av norske kreftleger.
AA170514 Meyer-Myklestad legger til at det aldri for sent å få denne behandlingen .
AA170514 I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett i fjor høst ba Stortinget regjeringen vurdere om Oslo kommunes klimabudsjett « kunne danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet ».
DB170513 Pasienter må instrueres til å avbryte behandlingen og søke øyeblikkelig hjelp ved symptomer på anafylaksi.
AP170513 Det gjorde vi også, for å finne svar på om behandlingen virker.
AP170513 Det gjorde vi også, for å finne svar på om behandlingen virker.
AA170513 Angrepet som begynte fredag kveld, førte til at tusenvis av pasienter fikk behandlingen utsatt.
VG170512 Han har sendt rådhuset et brev, der han blant annet klager på behandlingen han fikk fra politiet.
DA170512 Vi vil følge nøye med på den videre behandlingen av loven og stå sammen med kunstnerne i kampen for rimelig vederlag i den videre behandlingen av loven i Stortinget, sier Kaski. | « Petter uteligger » får ruspolitisk pris ¶
DA170512 Vi vil følge nøye med på den videre behandlingen av loven og stå sammen med kunstnerne i kampen for rimelig vederlag i den videre behandlingen av loven i Stortinget, sier Kaski. | « Petter uteligger » får ruspolitisk pris ¶
AP170512 Hver gang en jente blir giftet bort i et tvangsekteskap, er det også en gutt som blir utsatt for den samme behandlingen .
AA170512 Han har også understreket at behandlingen de har fått av russiske myndigheter er helt adekvat.
VG170511 Mot slutten av behandlingen torsdag ble det en krangel mellom Antidoping Norge og Ruth Kasiryes advokat om hun kunne søke om medisinsk unntak etter at hun hadde avlagt positiv dopingprøve.
VG170511 TRUET MED Å SI OPP : Rod Rosenstein skal være rasende på grunn av behandlingen han har fått av Donald Trump.
VG170511 - Det har ikke hatt betydning for behandlingen eller utfallet av saken, sier ordfører i Trøgstad kommune, Ole Andre Myhrvold ( Sp ), til VG.
DN170511 Ombudstvedt tok imidlertid denne behandlingen som mistillit.
DB170511 Kasirye reiste til Uganda for å innhente dokumentasjon på behandlingen hun fikk.
DB170511 Hadde det vært en resept kunne det vært en indikasjon på at hun fikk meldonium 13/1, men dette mener vi er en beskrivelse av den behandlingen hun har fått.
DB170511 desember, altså mens meldonium fortsatt var tillatt, og avsluttet behandlingen 1. januar, den første dagen meldonium var forbudt.
DA170511 Hvordan Sola-politikerne kan ignorere rådene fra sin egen lensmann - som de på sin side skal sette til å håndheve en overflødig politivedtekt - sier dessverre sitt om den politiske behandlingen .
AP170511 Hun takket også komiteen for den raske behandlingen .
VG170510 Paradokset er at hun startet behandlingen mens stoffet ikke var forbudt og dersom legene hadde sluttet å gi henne medisinen ett døgn tidligere, hadde det ikke vært noen sak - etter som meldonium ble forbudt først fra 1. januar.
DB170510 Jeg håper denne behandlingen får større effekt enn i fjor.
VG170509 Behandlingen av en voldtektssak skal ta maks 130 dager, ifølge Riksadvokaten.
VG170509 Før behandlingen i kveld var de elleve representantene i formannskapet på befaring på Nesøya i Asker for å sjekke eiendommen som er grunnlaget for flere konflikter mellom Arne Vigeland og hans naboer, skriver Budstikka.
SA170509 tiden, fellesstart på femmila, påstått laktoseintoleranse, sjukelønnsordningen, helsekøen, HMS-konsulenter som har spesialisert seg på trygghet i rekkverks-situasjoner, interkommunale selskaper uten offentlig innsyn, kulturfolk som tror vi kan leve av å spille bassgitar når oljen tar slutt, behandlingen av papirløse flyktninger, heldagsskolen,
DB170509 I tillegg til at 28-åringen mistenkes for å ha planlagt terror mot tilfeldige sivilister, er det også blitt funnet en « dødsliste », der han hadde satt opp navnene på flere av de tyske politikerne som har vært sentrale i de to siste årenes voldsomme debatt om behandlingen av flyktninger.
AA170509 Toppe mener uklarhetene vil bringe mange spørsmål opp før behandlingen i Stortinget 15. mai.
VG170508 Les også : Merkel tok opp behandlingen av homofile med Putin ¶
DA170508 Bakgrunnen var at Sinnssykeloven av 1848 stilte nye krav til behandlingen av sinnssyke.
DA170508 Behandlingen Obstfelder fikk ved ankomst var et varmt bad og opium for å sove.
DB170507 Søndag fortsetter behandlingen av paritets nye politikk og landsmøtet vedtok med overveldende flertall at samtlige moskeer i Norge bør granskes for å avdekke eventuelle radikale miljøer.
DB170507 I et intervju med CNN forteller Hui om hvordan hun oppdaget at den medisinske behandlingen ble for dyr, slik at hun likevel ikke hadde råd til å få hjelp i Kina.
DB170507 I avisintervjuet sa York at han føler seg mye bedre etter den krevende og risikable behandlingen .
VG170506 Flyselskapet gikk i går ut og beklaget behandlingen småbarnsfamilien ble utsatt for.
VG170506 Hagen forlanger at Stortinget gjeninnfører papirslippen i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett før sommerferien.
VG170505 Like nennsom er behandlingen av temaer-i-tiden som sosiale medier-narsissisme, digital isolasjon, seksualitet, miljøødeleggelser, migrasjon og annerledeshet.
VG170505 * Behandlingen av en voldtektssak skal ta maks 130 dager, ifølge Riksadvokaten.
DB170505 I avisintervjuet sa York at han føler seg mye bedre etter den krevende og risikable behandlingen .
BT170505 Hjernekirurg Hannes Stephensen går til sak mot Helse Bergen på grunn av behandlingen han har fått på Haukeland.
DA170504 Arbeidsmetoden er å bruke god tid på hver sak og sørge for å legge frem beviser for behandlingen av guttene, noe som vanligvis ikke blir gjort ellers.
DA170504 Råvarene er utsøkte, behandlingen av maten på et nivå langt over det prisene skulle tilsi, og service og stemning i lokalet er som å tre inn i en eksklusiv restaurant og så oppleve et ujålete måltid der maten blir hovedperson.
DA170504 De mener Stortinget må innfri disse kravene ved behandlingen av lovforslaget, for at klimaloven « skal bli det verktøyet for en ambisiøs klimapolitikk som sivilsamfunnet har etterspurt ».
AP170504 atpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret kan reservere seg mot å motta følgende meddelelser elektronisk fra forvaltningen : ¶ a ) enkeltvedtak, ¶ b ) forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16, ¶ c ) andre meldinger som har betydning for vedkommendes rettsstilling eller for behandlingen av saken, og ¶ d ) meldinger som det av andre grunner er av
VG170503 Vi kan ikke ta ansvar for denne behandlingen , opplyser legen.
VG170503 Nå føler de seg tvunget til å bryte loven for å gi datteren behandlingen hun trenger.
SA170503 Barn med kreft som får flere tilbakefall og/eller alvorlige permanente skader av behandlingen de har fått.i ¶
DB170503 Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte Kommentar ¶
DA170503 Brutalt i nord ¶ Behandlingen av jødene var særlig brutal i leirene i nord.
DA170503 - Regjeringspartiene og Ap valgte i fjor å skyve spørsmålet om landmakten foran seg i behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret.
DA170503 Det har skapt mistanke om henvisning til utredning brukes for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandlingen de har krav på.
BT170503 Slike spørsmål må legges til grunn for behandlingen i de regionale forskningsetiske komiteene, men må også være førende for etiske avveininger hos den enkelte lege som påtar seg oppdrag i forskning.
BT170503 En svakhet ved den etiske behandlingen av medisinsk forskning er at det legges uforholdsmessig stor vekt på formelle sider ved forskningen, som for eksempel metodisk kvalitet og informert og skriftlig samtykke.
BT170503 Derved åpner det seg nye markeder for menn og kvinner ned til 50-årsalderen med lettere grader av benskjørhet, selv om de med lav utgangsrisiko ikke hadde effekt eller bare marginal effekt av behandlingen .
AA170503 - Regjeringspartiene og Ap valgte i fjor å skyve spørsmålet om landmakten foran seg i behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret.
AA170503 Det har skapt mistanke om henvisning til utredning brukes for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandlingen de har krav på.
VG170502 | Merkel tok opp behandlingen av homofile med Putin etter skrekkavsløringer i Tsjetsjenia ¶
VG170502 Jeg er første pasient med denne diagnosen som har fått denne behandlingen to ganger, så vi vet lite om effekten.
VG170502 * I april 2016 begynte hun samme behandlingen igjen.
SA170502 Lederne er ikke der for egen del, de er der for å legge til rette for at ansatte i driften skal kunne gi den aller beste pleien, omsorgen og behandlingen .
DB170502 Stortinget ble informert om disse i forbindelse med behandlingen « Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell ».
DB170502 Rapportene som har kommet fra landet om behandlingen av homofile har vært sjokkerende.
DB170502 Maten de serverer på sykehuset er nå blitt en del av strategiplanen til sykehuset, og en del av behandlingen , ifølge kjøkkensjefen.
DB170502 Han mener også at TV 2 har fremstilt risikoen ved prøven på feil måte, og unnlatt å se risikoen i sammenheng med sykdommen pasienten hadde og den tilgjengelige behandlingen .
BT170502 For mange barn med kreft finnes ennå ikke den riktige behandlingen , den må forskes frem.
AP170502 Tidsfaktoren er avgjørende for resultatet av behandlingen : To millioner nerveceller går tapt hvert minutt ved denne typen hjerneslag.
AP170502 Selve behandlingen der blodproppen fiskes ut gjøres av spesialtrente intervensjonsnevroradiologer.
AP170502 Men det er fortsatt for stor variasjon i behandlingen som tilbys ved de rundt 50 sykehusene som har slagbehandling i Norge, sier hun.
AP170502 Men denne høyespeialiserte behandlingen kan bare foregå på noen få steder.
AP170502 Leder i Norsk forening for slagramede, Kjell Inge Skarbø, mener den nye behandlingen også samfunnsøkonomisk sett er veldig bra.
AP170502 Langt flere enn dem som får tilbudet i dag, kunne hatt nytte av behandlingen , selv om det ikke vil gjelde alle.
AP170502 Hun betegner metoden som et stort gjennombrudd i behandlingen , den er billig og eksepsjonelt effektiv.
AP170502 Det er under to prosent av hjerneslagpasientene, mens det anslås at ti prosent kan ha nytte av behandlingen - kanskje flere.
AP170502 Behandlingen betegnes som « den andre revolusjonen » i behandlingen av akutte, alvorlige hjerneslag.
AP170502 Anne Hege Aamodt, overlege ved OUS og leder i Norsk nevrologisk forening, mener behandlingen er et stort gjennombrudd.
AP170502 - Det krever omorganisering av akutt slagbehandling med utvelgelse og sortering av pasientene før de kommer til sykehus, og mer effektiv transport inn til sykehusene som tilbyr denne behandlingen , sier hun.
AP170502 - Det er på tide å utvide behandlingen slik at dette kan bli et tilbud til flere - rundt tusen pasienter i Norge.
AP170502 Behandlingen betegnes som « den andre revolusjonen » i behandlingen av akutte, alvorlige hjerneslag.
AP170502 For mange barn med kreft finnes ennå ikke den riktige behandlingen , den må forskes frem.
AP170502 Utenlandske spillselskaper vil fortsatt være ulovlige, men får det heller ikke særlig mye vanskeligere å drive i Norge etter behandlingen av Regjeringens pengespillmelding.
AA170502 Han synes behandlingen de har fått fra Norwegian er så som så.
VG170501 Presidenten og hans støttespillere står imidlertid overfor en formidabel oppgave når planen skal loses gjennom behandlingen i Senatet.
DB170501 Remisjon betyr bedring av sykdommen, og at behandlingen har gitt positive resultater.
DB170501 Nå kan hun endelig puste lettet ut for at behandlingen har gitt positive resultater.
VG170430 Overlege og varaforetaktstillitsvalgt Grimsgaard mener det må tas grep for å sikre at pasientene får den behandlingen de skal.
VG170430 INTERN STRID : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshopsitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
VG170430 Hun sier at bemanningssituasjonen fører til forsinkelser i utredningen og behandlingen til enkelte pasienter, men ønsker ikke å spesifisere hvor lange forsinkelsene er.
VG170430 Der skriver de « vi har innfridd kravene om å yte helsehjelp til alle pasientene med behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen .
VG170430 De mener det går utover behandlingen av pasientene.
VG170430 Samtidig har en foreldregruppe i klassen til Kira i Asker satt i gang kronerulling på Facebook gjennom Gofundme for å hjelpe til med å finansiere den kostbare behandlingen .
VG170430 Nå er behandlingen i Mexico den eneste muligheten vi har.
VG170430 Helseforetaket Vestre Viken som blant annet har ansvaret for Asker og Bærum sykehus som familien sogner til, skriver i et brev til familien at behandlingen ikke er godkjent i Norge og at den ikke anbefales.
VG170430 Familien velger å reise til tross for at behandlingen regnes som eksperimentell og ikke er godkjent av norsk helsevesen.
VG170430 - Vi vet det er en risiko, vi har ingen garanti for at behandlingen hjelper, men vi har ikke noe annet valg enn å forsøke, sier Jennifer ( 40 ) som er yogaterapeut og egentlig skulle jobbet med en mastergrad i bevegelsesterapi.
DB170430 Transkjønnede pasienter er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av problemene.
BT170430 Personer med resistent tuberkulose blir ikke friske av den vanlige « gamle » behandlingen , men må ta tusenvis av piller med sterke bivirkninger i opptil to år.
BT170430 For å diagnostisere resistent tuberkulose trenges det avansert teknisk utstyr, og behandlingen er kostbar.
AA170430 Transkjønnede pasienter er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av problemene.
VG170429 * I april 2016 begynte hun samme behandlingen igjen.
BT170429 Jeg visste den dagen ville komme da min kreftsyke datter skulle få den vonde beskjeden : « Nå må vi dessverre avslutte den livsforlengende behandlingen .
AA170429 I resolusjonen som ble vedtatt heter det at KrF « vil stoppe den nedbyggingen av Heimevernet som regjeringen og Arbeiderpartiet ga flertall » for i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen.
AA170429 I resolusjonen som ble vedtatt av landsmøtet heter det blant annet : « Ved behandlingen av landmaktstudien etter valget vil KrF arbeide for at alle HV-distriktene opprettholdes og at Heimevernet får nok ressurser til utrustning og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
VG170428 Narkotikaliberalistene er imidlertid uenige og misfornøyde, og nå, fire år etter behandlingen av Stortingsmeldingen om narkotikapolitikken, blåser de til omkamp.
VG170428 Det var først etterpå at jeg tenkte på hvordan det kunne ha gått og hva som hadde skjedd om hun ikke hadde fått den behandlingen hun fikk, sier hun.
VG170428 Det er noe helt annet hvis du har en sykdom hvor behandlingen er klar, og du vet hva du må gjøre for å bli frisk.
FV170428 Bildet er ikke fra kommunestyremøtet torsdag, men fra behandlingen av Deloittes rapport om kommunens håndtering av en varslingssak tidligere i vår.
VG170427 Arbeiderpartiet vedtok også å myke opp praksis i behandlingen av enslige, mindreårige asylbarn, en praksis som sentrumspartiene Venstre og KrF har kritisert ved flere anledninger.
DB170427 - Det er godt mulig vi kan støtte deler av dette forslaget, men det får vi komme tilbake til under behandlingen , sier hun.
DA170427 Et skrekkelig sentimentalt melodrama basert på « autentiske begivenheter » om den avskyelige behandlingen av danske barnehjemsbarn på slutten av 1960-tallet.
AP170427 Under behandlingen av rapporten ble den daværende Friluftsetaten bedt om utrede trasé for en ny turvei gjennom Lillomarka.
AP170427 Under behandlingen av rapporten ble den daværende Friluftsetaten bedt om utrede trasé for en ny turvei gjennom Lillomarka.
SA170426 På etterforskningsavdelingene kan det være snakk om tilleggsavhør, etterlysninger, sikring av tekniske spor, sikring av dataspor, registreringer, redigering, korrespondanse med forsvarer og ikke minst den påtalemessige behandlingen .
SA170426 Her på Østmarka i Trondheim fikk Ingeborg Senneset behandlingen som gjorde at hun overlevde spiseforstyrrelsene.
AP170426 En av anbefalingene er altså at hele familien trekkes inn i behandlingen av den som er rammet.
AA170426 Vedtaket om at « Kollektivfeltene i Kollektivbuen skal forbeholdes buss i rute » ble gjort i både bystyret og i fylkestinget i Sør-Trøndelag i juni i fjor, under behandlingen av « Kollektivplanlegging fremtidig rutestruktur 2019-2029 ».
AA170426 Vedtaket er en del av behandlingen av to ulike superbussaker.
VG170425 Og så skal jeg sitte her og snakke om alt det onde, det opprivende - mobbingen og behandlingen fra helsevesenet.
AP170425 Denne regjeringen har gitt folk mulighet til å velge hvor de selv skal få behandling, og sørget for at behandlingen er rask, trygg og gratis.
AP170425 Denne regjeringen har gitt folk mulighet til å velge hvor de selv skal få behandling, og sørget for at behandlingen er rask, trygg og gratis.
AA170425 Etter at den tiltalte kvinnen var sendt til sykehus, møttes partene i retten for å finne ut hva som nå skalskje med den videre behandlingen av saken.
AA170425 Etter at den tiltalte kvinnen var sendt til sykehus, møttes partene i retten for å finne ut hva som nå skal skje med den videre behandlingen av saken.
VG170424 Behandlingen var imidlertid vellykket og artisten ventes å bli helt frisk igjen.
VG170424 I vedtaket heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
VG170424 Ap mener det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, skal inngå « en vurdering av sårbarhetskriterier » som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.
VG170424 Ifølge tiltalen var det en sterk anbefaling ved utskrivelsen i februar 2015 at de fortsatte behandlingen .
SA170424 Det er satt av fire uker til behandlingen av saken mot moren.
DB170424 Helsetilsynet har gransket oppfølgingen Angelica fikk av helsevesenet, herunder BUP, og kommer til at behandlingen var forsvarlig.
DB170424 Behandlingen Angelica fikk på skolene, har vært gransket av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
DB170424 Landsmøtet unngikk avstemning om den aller mest opprivende konfliktsaken, behandlingen av enslige, mindreårige asylsøkere.
BT170424 Gjennom behandlingen lærer de å gjenkjenne disse mønstrene, slik at de vet hva de holder på med.
BT170424 - En del av behandlingen handler om akkurat dette : Å kjenne igjen fordreiningene.
AA170424 Det er satt av seks uker til behandlingen av saken, men aktoratet har anslått at den kan være ferdig på fire uker.
AA170424 Det er satt av seks uker til behandlingen av saken, men aktoratet har anslått at den kan være ferdig på fire uker.
AA170424 Det er satt av seks uker til behandlingen av saken, men aktoratet har anslått at den kan være ferdig på fire uker.
AA170424 Å gå opp i vekt er et overordnet mål, men den psykiske siden ved sykdommen er like viktig å ta tak i under behandlingen .
AA170424 Likevel trener hun intensivt i smug og jukser med vekten for å hindre at hun kastes ut av behandlingen .
AA170424 Det oppleves voldsomt og litt tullete at du skal spise pannekaker og fløtepudding når mat er en del av behandlingen .
AA170424 - Det var på Østmarka det løsnet for meg, og jeg tviler på at jeg ville overlevd uten behandlingen der.
SA170423 Pave Frans er misfornøyd med behandlingen flyktninger får i Europa.
DN170423 Et lite asylopprør i Ap ble bilagt uten større dramatikk i form av et løfte om å endre praksis uten å endre lover og regler for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DN170423 Forsker Isaac Skog ved Kungliga Tekniske Högskolan ( KTH ) utvikler sensorer som blant annet kan bli svært viktig i behandlingen av Parkinsons sykdom.
DB170423 Vi varslet allerede under behandlingen av jernbanereformen i Stortinget våren 2015 at det er riktig å gå for et integrert jernbaneselskap etter modell av store jernbaneland som Tyskland, Frankrike og Østerrike, sier Eirik Sivertsen.
VG170422 Dersom behandlingen virker, har du to til fire år igjen.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
SA170422 Videre heter det at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, « inngår en vurdering av sårbarhetskriterier » som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.
SA170422 Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke foreslås noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte.
SA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
DN170422 « Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn », heter det i vedtaket.
DN170422 Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke blir noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte.
DB170422 « Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppa inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB170422 Partiet vil ikke endre lovverket, men gikk med på en formulering som sier at det innenfor dagens lovverk « er behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige, slik at midlertidighet begrenses for denne gruppa ». 2.
DB170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det siste programutkastet som Ap etter alt å dømme vedtar lørdag ettermiddag.
DB170422 Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.
DB170422 ¶ ENDRE PRAKSIS : Aps landsmøte vedtok i dag at mindreårige på flukt må behandles bedre når de er i Norge, og mener det innenfor dagens lovgivning er rom for å endre prkais i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige.
DB170422 Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB170422 Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke blir noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte.
DB170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.
DA170422 Fra talerstolen omtalte han behandlingen av de enslige, mindreårige som « uverdig ».
DA170422 Videre heter det at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, « inngår en vurdering av sårbarhetskriterier » som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.
DA170422 Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke foreslås noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte.
DA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
BT170422 Lenge var det også uenighet om behandlingen av enslige, mindreårige asylsøkere, men der kom landsmøtet frem til et kompromiss.
BT170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen. » | « Lade og Ørkesløse Betlere » ¶
AA170422 Videre heter det at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, « inngår en vurdering av sårbarhetskriterier » som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.
AA170422 Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke foreslås noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte.
AA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
AA170422 Videre heter det at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, « inngår en vurdering av sårbarhetskriterier » som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.
AA170422 Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke foreslås noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte, melder NTB.
AA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
VG170421 Asylkamp på Ap-landsmøtet ¶ Behandlingen av enslige mindreårige er en av de heftigste debattene på Ap-landsmøtet, som startet i går og pågår til søndag.
DB170421 - Jeg og min familie er ekstremt skuffet over den milde behandlingen den tiltalte fikk av dommeren, sa Smiths enke Raquel i en uttalelse.
DB170421 - Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere.
DB170421 Olsen forteller samtidig at den foreløpige siste oppsatte behandlingen han kommer til å motta blir 22. november.
DB170421 Jeg er i forholdsvis god form, så tydeligvis har behandlingen virket litt.
DB170421 Den foreløpige siste oppsatte behandlingen han kommer til å motta blir 22. november.
VG170420 Les også : Forteller om den risikofylte behandlingen til kona ¶
VG170420 - Vi kan ikke gå herfra uten å løse dette, sier Kolberg til VG, og påpeker at redaksjonskomiteen på finne en form som kan stoppe « den uverdige behandlingen » asylbarna.
VG170420 - Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere.
DB170420 Derfor ble det opprettet en innsamlingsaksjon på JustGiving for å finansiere pleien, behandlingen og terapien Monger trenger nå og i framtiden.
DB170420 - Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere.
DB170420 Hvis det siste skjer, vil det vi ser i dag kun være forsmaken på en todelt helsetjeneste i Norge, der lommeboka kan avgjøre hvem som får tilgang på den mest avanserte og presise behandlingen .
DB170420 Stortinget har hatt hele tre sjanser til å stanse den norske eksporten i 2016, både ved behandlingen av to stortingsmeldinger og et representantforslag.
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
AP170420 Arbeidsavklaringspenger for unge ledige ¶ Behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere ¶
AP170420 Arbeidsavklaringspenger for unge ledige ¶ Behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere ¶
AP170420 Her på Østmarka i Trondheim fikk Ingeborg Senneset behandlingen som gjorde at hun overlevde spiseforstyrrelsene.
VG170419 Kritikken har haglet mot United Airlines i sosiale medier etter behandlingen av 69 år gamle David Dao.
VG170419 VG har i en serie artikler helt siden 2011 satt fokus på behandlingen av fanger tatt av norske soldater i utenlandsoperasjoner.
VG170419 Røde Kors tok i VG i 2015 til orde for at behandlingen av fanger tatt av norske styrker burde forankres i egen lov.
VG170419 I forbindelse med behandlingen av evalueringsrapporten går Stortinget inn for en evaluering av Norges rolle i Libya-krigen i 2011 skal evalueres.
SA170419 FOTO : Fredrik Refvem ¶ Behandlingen skjedde ved øyeavdelingen i Hillevåg, melder NRK Rogaland.
SA170419 En pasient har samme syn han hadde før behandlingen , de andre har moderat reduksjon av synet.
DB170419 Kritikken har haglet mot United Airlines i sosiale medier etter behandlingen av 69 år gamle David Dao.
DA170419 I behandlingen påpekte PFU at de innklagde mediene i sine tilsvar hadde vist stor grad av selvkritikk.
DA170419 I behandlingen av sakene understreket PFU at mediene har et selvstendig ansvar ved videreformidling av påstander fra andre medier.
DA170419 I 2014 ble alle forholdsregler tatt av Ullevål universitetssykehus ved behandlingen av en ebolasmittet kvinne.
AP170419 Han sier problemet kom tydelig frem under behandlingen av statsbudsjettet og de påfølgende budsjettforhandlingene i fjor.
DN170418 Når det kommer fra et medium som TV 2 eller NTB, nærmer det seg et faktum, sa han under behandlingen .
DB170418 I etterkant har United Airline beklaget den hardhendte behandlingen av David Dao, og gitt signaler om at de vil revurdere sin politikk.
DB170418 Ap og Sp står jo sammen om 20 punkter i behandlingen av landsbruksmeldingen.
BT170418 Når det kommer fra et medium som TV 2 eller NTB, nærmer det seg et faktum, sa han under behandlingen .
AP170418 Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.
AA170418 Når det kommer fra et medium som TV 2 eller NTB, nærmer det seg et faktum, sa han under behandlingen .
VG170417 Han håper behandlingen vil få fram om mediene var tilstrekkelig oppmerksomme på konsekvensene av dekningen og hvorvidt de foretok egne undersøkelser i saken.
VG170416 Det som derimot ga grunn til protester, var behandlingen Firmino ga Craig Dawson i sekundene før han headet ballen i mål.
DB170416 Christen Sveaas spekulerte i at dette ville åpne for at han kunne nøye seg med å bruke leiligheten i ferien, slik at han slapp å flytte sydover, men de folkevalgte bestemte seg i stedet for å utsette behandlingen av saken et helt år.
DB170416 - Vi må forholde oss til at Mandal kommune har nullkonsesjon i dag, og da blir det veldig feil å gi konsesjon eller utsette behandlingen i påvente av kommunale vedtak, sier juridisk rådgiver Kristen Gislefoss hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
BT170414 Opplæringsavdelingens forslag synliggjør den stemoderlige behandlingen vår elevgruppe i lang tid har blitt utsatt for i Hordaland fylkeskommune.
VG170413 Les også : Flyselskap faller på børs etter sjokkvideo ¶ Behandlingen har vakt oppsikt stor oppsikt i Kina, fordi Dao er av kinesisk opprinnelse.
VG170413 Datteren til Dao, Crystal Dao Pepper, sier ifølge Buzzfeed at familien ble « forferdet, sjokkert og fylt med vemmelse » over behandlingen .
SA170413 KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at enigheten ligger fast, men at KrF også har tatt til orde for en ny vurdering av om Norge kan bidra ytterligere i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
DN170413 KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at enigheten ligger fast, men at KrF også har tatt til orde for en ny vurdering av om Norge kan bidra ytterligere i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
AA170413 KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at enigheten ligger fast, men at KrF også har tatt til orde for en ny vurdering av om Norge kan bidra ytterligere i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
AA170413 KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at enigheten ligger fast, men at KrF også har tatt til orde for en ny vurdering av om Norge kan bidra ytterligere i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
VG170412 En rekke fremtredende personer i Trav-Norge er opprørt over behandlingen av den 21 år gamle amatøren Helene G.
VG170412 Tirsdag slo høyesteretten i London fast at Charlie har en varig hjerneskade og at den livreddende behandlingen bør avsluttes, melder BBC.
VG170412 Foreldrene har argumentert for at Charlie ikke vil ta skade av reisen til USA, men høyesterett i London hentet inn flere eksperter som sådde tvil om mulighetene for at babyen kunne bli bedre av behandlingen .
VG170412 Den kostbare behandlingen advokaten sikter til er eksperimentell og omstridt.
VG170412 Britisk høyesterett har gitt leger lov til å avslutte den livreddende behandlingen av en baby med en sjelden genetisk sykdom, mot foreldrenes ønske.
VG170412 - Hvis behandlingen redder ham, så er det fantastisk.
DN170412 Nesvik sier behandlingen i landsstyret var helt ordinær.
DA170412 I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen « Natur for livet », imøteså energi- og miljøkomitéen at det ble gjennomført fylkesvise prosesser for suppleringsvern, for å dekke opp manglene i dagens verneområder (... ).
DA170412 Nesvik sier behandlingen i landsstyret var helt ordinær.
AP170412 De må også prege den politiske behandlingen av utredningen når den tid kommer.
DB170411 Det er bare helt unntaksvis at en representant vil være inhabil til å delta i behandlingen av en sak ».
FV170410 Behandlingen er deres siste håp for å få bukt med en sykdom som gradvis gjør dem svakere.
DB170410 Lista kommer nemlig til å vokse i takt med behandlingen av asylsøknadene fra den voldsomme flyktningstrømmen fra 2015.
BT170410 Et inkluderende arbeidsliv forutsetter at helsevesenet definerer jobb som del av behandlingen , at arbeidsgivere er åpne og nysgjerrige, og ikke minst motiverte jobbsøkere.
VG170408 POD : Refset politiet for behandlingen av Sjur-Arvid ¶
DN170408 Den skal vi ut av, og det vil vi rette opp under behandlingen av saken i stortingssalen, sier Venstres landbrukspolitiske talsperson, Pål Farstad, til Klassekampen.
VG170407 Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig, sier Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) til VG.
DB170407 Under behandlingen av saken i Luxembourg har en rekke europeiske land engasjert seg.
DB170407 Klagenemnda varsler at den nå vil sette i gang med behandlingen av saken.
DA170407 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) er selv godt fornøyd med behandlingen av landbruksmeldingen i Stortinget.
DA170407 - Samlet i sentrum ¶ Behandlingen av landbruksmeldingen som Dale la fram i november i fjor, ble forsinket på Stortinget.
AP170407 Under behandlingen av saken i Luxembourg har en rekke europeiske land engasjert seg.
AP170407 Klagenemnda varsler at den nå vil sette i gang med behandlingen av saken.
AA170407 - Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig.
VG170406 Suu Kyi og regjeringspartiet NLD har vist liten vilje til å erkjenne hva som skjer i Rakhine og har fått krass kritikk internasjonalt for behandlingen av rohingyaene.
SA170406 Dette har jeg avklart før behandlingen ble avsluttet, sier han.
SA170406 Behandlingen av landbruksmeldingen som Dale la fram i november i fjor, ble forsinket på Stortinget.
DB170406 Men foreldrene, som var Hamer-tilhengere, kuttet ut behandlingen etter at ekslegen, på telefon og e-post fra Norge, konkluderte med at hun var frisk.
DB170406 Behandlingen var i tråd med metodene til den Sandefjord-bosatte lisensløse « legen » Ryke Geerd Hamer ( 81 ), skriver storavisa Repubblica.
DB170406 Suu Kyi og regjeringspartiet NLD har vist liten vilje til å erkjenne hva som skjer i Rakhine og har fått krass kritikk internasjonalt for behandlingen av rohingyaene.
DB170406 Behandlingen utsettes, og kan trekke ut til etter valget.
BT170406 Det som skjer i Bergen i dag, er at de schizofrene blir svingdørspasienter og får dermed ikke den samme muligheten til stabilitet i behandlingen .
AP170406 - Samlet i sentrum ¶ Behandlingen av landbruksmeldingen som Dale la frem i november i fjor, ble forsinket på Stortinget.
AA170406 Suu Kyi og regjeringspartiet NLD har vist liten vilje til å erkjenne hva som skjer i Rakhine og har fått krass kritikk internasjonalt for behandlingen av rohingyaene.
AA170406 Behandlingen av landbruksmeldingen som Dale la fram i november i fjor, ble forsinket på Stortinget.
AA170406 | En uheldig « bjørnetjeneste » ¶ Behandlingen av grunneier og politiker Anders Kiærs ønske om å få skutt en bjørn på sin eiendom i Hedmark i fjor, etterlater et inntrykk av politiske vennetjenester.
VG170405 På dette tidspunktet, da de rammede menneskene i landbyen ble behandlet for gassen, traff minst én rakett et av sykehusene der behandlingen pågikk.
VG170405 Lovstridig ¶ Behandlingen var også i strid med personopplysningsloven, skriver Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene i sin årlige innberetning til Stortinget.
VG170405 FSA har opplyst at behandlingen er et resultat av saksbehandlingsfeil. 2015 : Ville spre undergravende informasjon ¶
VG170405 FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten, ifølge EOS-utvalget, som mener at behandlingen av opplysningene skjedde i strid med personopplysningsloven. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
SA170405 Politikerne klarte ikke å bli enige om Landbruksmeldingen - igjen, og behandlingen ble utsatt.
DN170405 FSA opplyser at behandlingen er et resultat av saksbehandlingsfeil.
DN170405 " Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ", står det i rapporten.
DB170405 - Men vi ser det nå i behandlingen av statsborgerskapssaker og saker vedrørende oppholdstillatelse.
DB170405 Utvalget skriver at det er « uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ».
DB170405 NSM fikk også kritikk for behandlingen av klagesaken som utvalget mente var for lang.
AP170405 Han er likevel imponert over den effektive behandlingen de lokale hjelpearbeiderne har gitt.
AP170405 Han er likevel imponert over den effektive behandlingen de lokale hjelpearbeiderne har gitt.
AA170405 FSA opplyser at behandlingen er et resultat av saksbehandlingsfeil.
AA170405 FSA opplyser at behandlingen er et resultat av saksbehandlingsfeil.
AA170405 " Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ", står det i rapporten.
VG170404 Denne behandlingen av et nasjonalt kulturminne føyer seg dessverre inn i et mønster.
SA170404 « Kalla fakta » bevitner den behandlingen av jentene flere ganger og konfronterer skolens rektor Hussein Ibrahim.
DB170404 - I slike situasjoner er behandlingen å forsøke å fjerne alt folk har på seg, for å få bort de kjemiske midlene fra kroppene deres.
DB170404 « Tre norske forskere vil ikke ha heroin inn i behandlingen », skriver Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 9. februar i et angrep på vår rapport om heroinassistert behandling ( HAB ).
DB170404 Utviklingen er positiv, langt flere nås med behandlingen og overdosedødeligheten i Bergen ser ut til å være på vei ned.
DB170404 Leser man enkeltrapportene og forløpsstudiene vil man - etter vårt syn - se at endringene på mange andre områder er langt mer variable og avhengige både av utvalg pasienter og av kvaliteten på behandlingen .
DB170404 Erfaringene i Bergen er i dag at en kan nå det store flertallet av heroinavhengige med ordinær LAR ved å øke tilgjengeligheten av behandlingen .
DB170404 De med særlig vanskelige problemer er altså ikke gitt adgang til behandlingen .
AP170404 « Kalla fakta » bevitner den behandlingen av jentene flere ganger og konfronterer skolens rektor Hussein Ibrahim.
VG170403 Fotballprofilen Gary Lineker har gått ut på Twitter og kritisert Moyes for behandlingen av reporteren.
DA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger.
AA170403 Undersøke behandlingen
AA170403 Den vil også undersøke om noe kunne vært gjort annerledes i behandlingen av 24-åringen.
AA170403 Det betyr at man vil forsøke å avklare om 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp fra den psykiatriske klinikken i Helse Nord-Trøndelag, samt undersøke om noe kunne vært gjort annerledes i behandlingen av mannen. ( ©NTB ) ¶
AA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger.
VG170402 - Pengene som har kommet inn skal først og fremst brukes på forskning, slik at barn og ungdom med kreft skal få den beste behandlingen de kan i fremtiden, sier kommunikasjonsrådgiveren.
SA170402 De mener den er årsaken til hennes selvmordsforsøk og voldsomme utageringer - ikke behandlingen hun har fått i barnevernet.
DN170402 Telia og Phonero refser Konkurransetilsynet i behandlingen av Telias mobilkjøp.
DN170402 Telia og Phonero refser Konkurransetilsynet i behandlingen av Telias mobilkjøp.
FV170401 I en lang rekke artikler har VG beskrevet hvordan tvang brukes i behandlingen av psykisk syke.
DB170401 Dersom man er uenig i behandlingen må man rette søksmål mot staten v./departementet.
AP170401 I en lang rekke artikler har VG beskrevet hvordan tvang brukes i behandlingen av psykisk syke.
VG170331 Den første behandlingen skal ha kostet rundt 2000 amerikanske dollar.
SA170331 Det var riktig av henne å trekke seg fra behandlingen av byggesaken på Hestnes, men det er også helt naturlig at hun fortsetter som leder i kommunalutvalget selv om hun har meldt seg ut av Fremskrittspartiet, mener Aftenbladet.
SA170331 I kjølvannet av overgangen har Manchester United-trener José Mourinho snakket om behandlingen tyskeren fikk da han i begynnelsen av 2016/17-sesongen ikke fikk trene med førstelaget, men måtte holde på for seg selv.
DB170331 » I tiltalen som ble tatt ut før behandlingen i Oslo tingrett, mente påtalemyndigheten at sjåføren var trøtt og ikke burde ha kjørt bil.
BT170331 I kjølvannet av overgangen har Manchester United-trener José Mourinho snakket om behandlingen tyskeren fikk da han i begynnelsen av 2016/17-sesongen ikke fikk trene med førstelaget, men måtte holde på for seg selv.
AP170331 Det kan være personlig kjemi som ikke stemmer, måten man blir møtt på eller uenighet om mål og metode for behandlingen .
AP170331 I kjølvannet av overgangen har Manchester United-trener José Mourinho snakket om behandlingen tyskeren fikk da han i begynnelsen av 2016/17-sesongen ikke fikk trene med førstelaget, men måtte holde på for seg selv.
SA170330 Avsto : Raustein har likevel valgt å ikke delta i behandlingen av saken.
SA170330 Hør siste episode av Aftenpodden Sport - fotballkommentator ble fridd til på pub : ¶ | - Jeg havnet på sykehus etter råd fra personlig trener ¶ - Behandlingen jeg fikk er kanskje noe av det drøyeste jeg har opplevd, sier Kristian Severin Skeie.
FV170330 FOTO : EIVIND KRISTENSEN ¶ | - Jeg havnet på sykehus etter råd fra personlig trener ¶ - Behandlingen jeg fikk er kanskje noe av det drøyeste jeg har opplevd, sier Kristian Severin Skeie.
DB170330 Hundeeier : - Jeg ble så sint at jeg skalv da jeg så den stygge behandlingen hundene fikk Invalid date ¶
DB170330 Trettende februar blir Trumps bønn om å få utsatt den endelige behandlingen av søksmålene avvist av Robart.
DA170330 Raustein meldte seg ikke inhabil i behandlingen av saken, og Stavanger Aftenblad har rettet et kritisk søkelys mot hennes vurdering.
DA170330 Utbyggermetodene i Stavanger følger ofte dette sporet : Verneverdige hus kjøpes opp billig, før de står til forfalls i håp om at den politiske og administrative behandlingen gir unntak fra vern.
DA170330 Raustein meldte seg ikke inhabil i behandlingen av saken, og Stavanger Aftenblad har rettet et kritisk søkelys mot hennes vurdering.
BT170330 FOTO : Tor Høvik ¶ | - Jeg havnet på sykehus etter råd fra personlig trener ¶ - Behandlingen jeg fikk er kanskje noe av det drøyeste jeg har opplevd, sier Kristian Severin Skeie.
AP170330 | - Jeg havnet på sykehus etter råd fra personlig trener ¶ - Behandlingen jeg fikk er kanskje noe av det drøyeste jeg har opplevd, sier Kristian Severin Skeie.
AP170330 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg havnet på sykehus etter råd fra personlig trener ¶ - Behandlingen jeg fikk er kanskje noe av det drøyeste jeg har opplevd, sier Kristian Severin Skeie.
AA170330 Behandlingen gjelder om Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystadsaken.
VG170329 DØDE : Behandlingen mannen fikk skal ha vært etter retningslinjene.
VG170329 Behandlingen mannen fikk var etter retningslinjene.
SA170329 Men fordi presseomtalen har vært en belastning trekker hun seg fra behandlingen av boligprosjektet til hennes venn.
DB170329 Syversen stiller seg uforstående til at behandlingen kan ta så lang tid.
DB170329 STILTE SPØRSMÅL : Hans Olav Syversen ( KrF ) er kritisk til at en oppmykning av taushetsbestemmelsene i a-krimsentrene skal ta så lang tid, og har stilt stortingsspørsmål til finansminister Siv Jensen ( Frp ) i håp om å få fortgang i behandlingen .
AA170329 Behandlingen mannen fikk var etter retningslinjene.
VG170328 Bergen KrF leverte denne merknaden i behandlingen : ¶
DA170328 I bystyret var Egil Olsen ( H ), Erlend Jordal ( H ), Per-Endre Bjørnevik ( KrF ) og Christian Wedler ( Frp ) blant dem som tok til orde for ikke å gå enda en ny runde i behandlingen av saken.
BT170328 Leger ved Haukeland mener et lengre opphold i behandlingen av Heba ( 5 ) kan være livstruende.
AP170328 Leger ved Haukeland mener et lengre opphold i behandlingen av Heba ( 5 ) kan være livstruende.
AA170328 ILPI ansatte deretter UDs førstekonsulent Torbjørn Graff Hugo, som ifølge avisen skulle ha vært involvert i behandlingen av den samme søknaden.
VG170327 Tirsdag starter Borgarting lagmannsrett for andre gang behandlingen av ankesaken etter P-husdrapet i Oslo sommeren 2014, ¶
VG170327 Retten har satt av en hel måned til behandlingen av saken, som etter planen skal avsluttes 27. april.
SA170327 Men vi ønsker å bevare disse livsviktige medisinene slik at de også i fremtiden kommer til nytte i behandlingen av infeksjonssykdommer.
SA170327 Man bør ikke forskrive eller starte behandlingen uten gode diagnostiske overveielser ( gjerne med støtte i laboratorieprøver ).
SA170327 - For å gjennomføre IVF-behandling, er det behov for så få spermier at man nødvendigvis ikke trenger å heve kvaliteten for å utføre behandlingen .
SA170327 - Behandlingen helsetjenesten skal tilby, må være kunnskapsbasert.
FV170327 Men vi ønsker å bevare disse livsviktige medisinene slik at de også i fremtiden kommer til nytte i behandlingen av infeksjonssykdommer.
FV170327 Man bør ikke forskrive eller starte behandlingen uten gode diagnostiske overveielser ( gjerne med støtte i laboratorieprøver ).
FV170327 - For å gjennomføre IVF-behandling, er det behov for så få spermier at man nødvendigvis ikke trenger å heve kvaliteten for å utføre behandlingen .
FV170327 - Behandlingen helsetjenesten skal tilby, må være kunnskapsbasert.
DB170327 Familien har fått den vonde beskjeden om at kreften har spredd seg, og at behandlingen kun vil gi den unge gutten mer tid.
DA170327 UDI vil åpne for større skjønn i behandlingen av personer som selv ikke kan klandres i disse sakene.
AP170327 Vi åpner for større skjønn i behandlingen av dem som ikke selv klandres.
AP170327 Vi åpner for større skjønn i behandlingen av dem som ikke selv klandres.
AP170327 Men vi ønsker å bevare disse livsviktige medisinene slik at de også i fremtiden kommer til nytte i behandlingen av infeksjonssykdommer.
AP170327 Man bør ikke forskrive eller starte behandlingen uten gode diagnostiske overveielser ( gjerne med støtte i laboratorieprøver ).
AP170327 - For å gjennomføre IVF-behandling, er det behov for så få spermier at man nødvendigvis ikke trenger å heve kvaliteten for å utføre behandlingen .
AP170327 - Behandlingen helsetjenesten skal tilby, må være kunnskapsbasert.
AA170327 UDI vil åpne for større skjønn i behandlingen av personer som selv ikke kan klandres i disse sakene.
AA170327 Tirsdag starter Borgarting lagmannsrett for andre gang behandlingen av ankesaken etter P-husdrapet i Oslo sommeren 2014, ¶
AA170327 Retten har satt av en hel måned til behandlingen av saken, som etter planen skal avsluttes 27. april.
SA170326 Nå ytrer en rekke nordmenn, Seniortanken inkludert, at behandlingen av Therese Johaug krever et umiddelbart opprør mot WADA.
SA170326 Men behandlingen av Therese Johaug har lite med urett å gjøre.
SA170326 DEBATT : Behandlingen av Therese Johaug har lite med urett å gjøre.
SA170326 Behandlingen av hennes sak er åpent vurdert mot et internasjonalt reglement vedtatt etter demokratiske prosesser.
SA170326 Behandlingen av hennes sak er åpent vurdert mot et internasjonalt reglement vedtatt etter demokratiske prosesser, og på bakgrunn av tidligere rettspraksis.
SA170326 I kommentaren retter hun imidlertid skyts mot den generelle behandlingen Johaug har fått i Norge - fra forbundet, folk flest og pressen.
FV170326 I kommentaren retter hun imidlertid skyts mot den generelle behandlingen Johaug har fått i Norge - fra forbundet, folk flest og pressen.
DA170326 Hun håper nå at Stortinget vil tette dette « smutthullet » i forbindelse med behandlingen av årets stortingsmelding om Oljefondet.
BT170326 For at behandlingen for rusmisbruk skal bli bedre, er det viktig å slippe til flere folk som har gått med skoene selv.
AP170326 I kommentaren retter hun imidlertid skyts mot den generelle behandlingen Johaug har fått i Norge - fra forbundet, folk flest og pressen.
AP170326 I kommentaren retter hun imidlertid skyts mot den generelle behandlingen Johaug har fått i Norge - fra forbundet, folk flest og pressen.
DB170325 ¶ RØRTE : Flere har hyllet Shane Long etter behandlingen han ga Séamus Coleman under gårsdagen kamp.
BT170325 Behandlingen kan redusere illegal heroinbruk og kriminalitet, men det er ikke sikkert at behandlingen vil få ned overdosetallene.
BT170325 Behandlingen kan redusere illegal heroinbruk og kriminalitet, men det er ikke sikkert at behandlingen vil få ned overdosetallene.
AA170325 Dersom behandlingen og oppfølgingen som en slik nemnd kommer frem til ikke etterleves, er det på tide å koble inn politiet og et tradisjonelt straffesystem.
SA170324 Dersom straffen blir forlenget etter behandlingen i CAS, kan til og med OL i Pyeongchang ryke for skistjernen.
FV170324 Dersom straffen blir forlenget etter behandlingen i CAS, kan til og med OL i Pyeongchang ryke for skistjernen.
DB170324 Langrennsstjerna reagerer på måten Løfshus har håndtert og uttalt seg på i dopingsakene og behandlingen av kompisen Emil Iversen under Lahti-VM.
BT170324 TATT HENSYN : Vi har tatt hensyn til behandlingen av varselet, både hva angår prosesser og varsleren personlig, skriver Eirik Stolt-Nielsen.
BT170324 Fagledelsen må selvsagt ta hensyn til behandlingen av varselet, både hva angår prosesser og varsleren personlig.
BT170324 Og verre er at med statsadvokatens konklusjon i bunnen, er også utfallet av den videre behandlingen av varslingssaken forutbestemt.
AP170324 Merkene man kan få etter den alternative behandlingen kopping.
AP170324 Dersom straffen blir forlenget etter behandlingen i CAS, kan til og med OL i Pyeongchang ryke for skistjernen.
AA170324 Han er soleklar på den behandlingen hans og andre kommuner i samme situasjon har fått forteller om en regjering som ikke bryr seg om hvordan folk skal behandles.
VG170323 Behandlingen i salen vil først skje 25. april - en måned etter planen.
DA170323 Behandlingen i salen vil først skje 25. april - en måned etter planen.
AA170323 Dette er svært uheldig, og ikke minst uforskammet overfor jordbruket, som har ventet på behandlingen av denne meldingen, sier Pollestad.
DB170322 Sissel Trønsdal og Marek Jasinski var de to andre Ap-representantene under behandlingen av saken i formannskapet.
DB170322 Det er ikke vanskelig å være enig i at den stemoderlige behandlingen av landets hovedscene er en hån.
DA170322 I behandlingen av filmmeldingen fra 2015 ba Stortinget regjeringen vurdere hvordan AMT-direktivet kan brukes til å sikre medfinansiering av norsk audiovisuelt innhold fra de digitale distributørene.
BT170322 Andre lytter ikke til pasientens opplysninger, eller tar ikke hensyn til dem når behandlingen utformes.
AP170322 Notatet blir en del av behandlingen når reguleringsplanen skal opp i kommunestyret i Bærum den 31. mai.
VG170321 - Når det gjelder prosessen rundt behandlingen av varselet, og etter hvert overtagelse av varselet fra POD sin side, har vi hatt en dialog om dette.
DB170321 Men ifølge Helsedirektoratets beregninger vil minst 5 - 15 prosent kunne ha effekt av behandlingen .
DB170321 Når det gjelder disse to sakene så får vi avvente den juridiske behandlingen i forbundet.
DB170321 Arr etter akne kan behandles kosmetisk, men behandlingen vil ha en begrenset effekt.
DA170321 Mener du man bør vurdere å la overvektige selv betale for behandlingen hvis de rammes av selvpåførte livsstilssykdommer ?
AA170321 Nedgangen tirsdag var den største på fem måneder, og den kom samtidig som behandlingen av president Donald Trumps helsereform har havnet i hardt vær i Kongressen, og samtidig som investorer er bekymret for hvor raskt Trump kan klare å få gjennom skattekutt-planen og oppmykning av byråkratiske reguleringer.
AA170321 Helseforetakene har gitt 20 millioner kroner til en klinisk forskningsstudie på denne behandlingen ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.
DB170320 Behandlingen av enkelte personer i selskapet, er ikke i tråd med det vi skal stå for : brukerorientert, redelighet, respekt, engasjement !. » « Brannsjefens væremåte og ordbruk mot ansatte ( som å ansette polakker, er penger spart ), gi flere sparken etc...
DB170320 « Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger, herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser. » - Denne saken opprører meg voldsomt.
AA170320 - Min klient er fortsatt tydelig på at hun ikke har gjort noe straffbart, og man ser fram til at fakta skal komme fram under den rettslige behandlingen , sa advokaten i januar.
FV170319 En av mange avstemninger under behandlingen av SVs partiprogram søndag formiddag.
DB170319 Han er forlengst i gang med behandlingen på Rikshospitalet, som er det eneste sykehus som håndterer prosessen for dem som ønsker å skifte kjønn.
DB170319 Ifølge The Daily Beast hevdet kvinnen at den utilstrekkelige behandlingen førte til en infeksjon, samt skjelvinger i hennes høyre hånd og permanent hørselstap.
DA170318 Kanskje fordi vi visste få detaljer om hvordan behandlingen foregikk, selv om hun var på et sted hun likte veldig godt og vi likte de som jobbet der veldig godt.
BT170318 | Bukker og havresekker ¶ Behandlingen av politivarslere innbyr fortsatt ikke til tillit.
DB170317 Finansavisen kan fortelle at de avventer behandlingen i bystyret før eventuelt reelle forhandlinger med Profier.
AP170317 - Det er lite sannsynlig at Sandbergs forslag blir stående uendret gjennom behandlingen i komiteen, sier Pollestad.
AP170317 Professor Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging, tror ikke det høye tallet gjenspeiler at behandlingen av pasienter med stor selvmordsrisiko er blitt dårligere.
AP170317 Om dette har gått ut over kvaliteten på behandlingen , vet vi - meg bekjent - ingenting om, sier han.
AA170317 - Det er lite sannsynlig at Sandbergs forslag blir stående uendret gjennom behandlingen i komiteen, sier Pollestad.
VG170316 For å få fart på behandlingen av de mange asylsøknadene, skulle nemlig EU-landene bidra med faglig ekspertise, slik at prosessen ville gå kjapt.
VG170316 I et brev til Politidirektoratet som ble sendt i forrige uke, advarte Birthe Eriksen mot retningen behandlingen av saken har gått i.
VG170316 april, og det er avsatt tre dager til behandlingen .
VG170316 - Varmtvannsbasseng kan være et virkemiddel i behandlingen og rehabilitering av ulike tilstander.
SA170316 I tillegg har ventetiden fra en pasient er henvist til sykehus til behandlingen er gjennomført, blitt redusert med sju dager fra 2013 til 2015.
FV170316 Men vi ønsker å bevare disse livsviktige medisinene slik at de også i fremtiden kommer til nytte i behandlingen av infeksjonssykdommer.
FV170316 Man bør ikke forskrive eller starte behandlingen uten gode diagnostiske overveielser ( gjerne med støtte i laboratorieprøver ).
FV170316 LYKKELIG PAPPA : Carl-Johan Bergqvist etterlyser mer forskning rundt antibiotikabruk i behandlingen av mannlig infertilitet.
FV170316 Han har sett på den konkrete antibiotikakuren Bergqvist har gjennomgått og er skeptisk til behandlingen .
FV170316 - Vi ser svært mange tilfeller der sædprøvene er svært dårlige før antibiotikakuren, men hopper til normal eller nær normal kvalitet etter behandlingen .
DB170316 Han skal også ha slept eleven etter hetten på genseren og at eleven fikk et merke etter behandlingen .
BT170316 - Da de konstaterte at hun var i live, var det bare å få henne opp, og så satte Røde Kors i gang med behandlingen i en vokterbolig som ligger like ved.
BT170316 Han skal også ha slept eleven etter hetten på genseren og at elven fikk et merke etter behandlingen .
BT170316 - Da de konstaterte at hun var i live, var det bare å få henne opp, og så satte Røde Kors i gang med behandlingen i en vokterbolig som ligger like ved.
AP170316 Behandlingen av Sverigedemokraterna er annet godt eksempel, sier Sven Altenburger fra den tyske tenketanken Das Progressive Zentrum.
AP170316 Han skal også ha slept eleven etter hetten på genseren og at eleven fikk et merke etter behandlingen .
AA170316 - Min klient er fortsatt tydelig på at hun ikke har gjort noe straffbart, og man ser fram til at fakta skal komme fram under den rettslige behandlingen , sa advokaten i januar.
AA170316 I tillegg har ventetiden fra en pasient er henvist til sykehus til behandlingen er gjennomført, blitt redusert med sju dager fra 2013 til 2015.
AA170316 Statsadvokaten mener politiet i Bergen ikke brøt reglene i behandlingen av narkotikasaker.
AA170316 Han skal også ha slept eleven etter hetten på genseren og at eleven fikk et merke etter behandlingen .
VG170315 - Ja, vil vil vurdere det i forbindelse med behandlingen av ulvesaken i vår.
SA170315 | Solberg beklager behandlingen av norske romfolk ¶
SA170315 Men vi ønsker å bevare disse livsviktige medisinene slik at de også i fremtiden kommer til nytte i behandlingen av infeksjonssykdommer.
SA170315 Man bør ikke forskrive eller starte behandlingen uten gode diagnostiske overveielser ( gjerne med støtte i laboratorieprøver ).
SA170315 LYKKELIG PAPPA : Carl-Johan Bergqvist etterlyser mer forskning rundt antibiotikabruk i behandlingen av mannlig infertilitet.
SA170315 Han har sett på den konkrete antibiotikakuren Bergqvist har gjennomgått og er skeptisk til behandlingen .
SA170315 - Vi ser svært mange tilfeller der sædprøvene er svært dårlige før antibiotikakuren, men hopper til normal eller nær normal kvalitet etter behandlingen .
AP170315 Flertallet på Stortinget foreslår å overføre behandlingen av tilbakekalling av statsborgerskap fra Utlendingsnemnda ( UNE ) til domstolene.
AP170315 Men vi ønsker å bevare disse livsviktige medisinene slik at de også i fremtiden kommer til nytte i behandlingen av infeksjonssykdommer.
AP170315 Man bør ikke forskrive eller starte behandlingen uten gode diagnostiske overveielser ( gjerne med støtte i laboratorieprøver ).
AP170315 LYKKELIG PAPPA : Carl-Johan etterlyser mer forskning rundt antibiotikabruk i behandlingen av mannlig infertilitet.
AP170315 Han har sett på den konkrete antibiotikakuren Bergqvist har gjennomgått og er skeptisk til behandlingen .
AP170315 - Vi ser svært mange tilfeller der sædprøvene er svært dårlige før antibiotikakuren, men hopper til normal eller nær normal kvalitet etter behandlingen .
AA170315 Han sier behandlingen videre i Stortinget vil avgjøre om partiet faktisk vil fremme mistillitsforslag.
VG170314 * 1 Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.
DB170314 Å åpne for at heroin kan tas i bruk i behandlingen av tunge rusmisbrukere, samt gå inn for at sprøyterommene skal kunne bli flerbruksrom, hvor andre og mindre skadelige måter å innta rusmidler på tillates, og at fastleger skal kunne starte behandling med Subutex og Subuxosone utenfor LAR, er viktige tiltak som vil bedre rusbehandlingen.
AA170314 Energi- og miljøkomiteen avgjorde tirsdag framdriften for behandlingen av lovforslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170314 To dager senere ble saken imidlertid trukket under behandlingen i finans- og næringskomiteen.
VG170313 * 1 Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.
FV170313 På spørsmål om behandlingen som skildres i artikkelen er akseptabel, svarer talspersonen følgende : - Vi har sagt alt vi kan om dette.
DN170313 - I salen i dag har jeg kommet med en kraftig irettesettelse av kontroll- og konstitusjonskomiteens opptreden i forbindelse med behandlingen av evalueringsutvalgets rapport.
DB170313 De største stridsspørsmålene i behandlingen av partiprogrammet dreide seg om saker med verdimessig og ideologisk sprengkraft som eggdonasjon, formuesskatt, kutt i barnetrygden og 10 ukers fedrekvote.
AP170313 Tyrkia protesterer mot behandlingen av en tyrkisk minister som var i Nederland i helgen.
AP170313 Tyrkia har mandag kalt Nederlands chargé d'affaires i Ankara inn på teppet i protest mot behandlingen av en tyrkisk statsråd i Nederland i helgen.
AP170313 - Det er tragisk, særlig for Mahad, at de bruker denne saken til å statuere et eksempel, sa han til NTB tidligere under behandlingen av saken.
AA170313 Tyrkia protesterer mot behandlingen av en tyrkisk minister som var i Nederland i helgen.
AA170313 Tyrkia har kalt Nederlands chargé d'affaires i Ankara inn på teppet i protest mot behandlingen av en tyrkisk statsråd i Nederland i helgen.
AA170313 Holdningen til, og behandlingen av våre mødre har i mange tilfeller blitt direkte overført til oss barna.
AA170313 Antallet henvendelser har økt fra måned til måned og i behandlingen av det nye lovforslaget må etterkommere av oss adopterte få sin soleklare rett til kunnskap om egen biologisk familie.
VG170312 Tyrkerne protesterte mot behandlingen av den tyrkiske familie- og sosialministeren Fatma Kaye tidligere på dagen.
VG170312 Vi skal lære dem internasjonal diplomati, sa Erdogan i en tale søndag, gjengitt av The Independent, der han også omtalte behandlingen ministeren fikk som « skamløs ».
SA170312 Cavusoglu har bedt Timmermans legge press på statsministeren i Nederland for å få en slutt på " den skandaløse behandlingen " av de tyrkiske statsrådene, som ikke får delta på valgmøter i landet.
DN170312 Han viste til behandlingen av utenriksminister Mevlüt Çavusoglu og familieminister Fatma Betul Sayin Kaya til del, som lørdag ble nektet å holde møte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam.
DB170312 - Det vil komme sterke represalier som følge av behandlingen landet har gitt tyrkiske ministere med diplomatisk immunitet, sier Yildirim om hendelsene som startet med at utenriksminister Mevlut Cavusoglu fikk flynekt.
DB170312 Samtidig har Fatma Kaya kommet tilbake til Tyrkia hun kaller behandlingen hun fikk i Nederland for « umenneskelig ».
DB170312 - Behandlingen fra nederlandske myndigheter var umenneskelig.
DB170312 Tyrkisk UD kalte lørdag Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister.
DB170312 Tyrkerne protesterte mot behandlingen av den tyrkiske familie- og sosialministeren Fatma Kaye tidligere på dagen.
DB170312 Foran det nederlandske generalkonsulatet i Düsseldorf i Tyskland protesterte rundt 300 mennesker mot behandlingen av tyrkiske politikere den siste tiden.
DA170312 - Utbyggerne har tatt signalene fra oss da vi ga dem avslag under den forrige politiske behandlingen , sier Raustein.
BT170312 Han viste til behandlingen av utenriksminister Mevlut Cavusoglu og familieminister Fatma Betul Sayin Kaya, som lørdag ble nektet å holde møte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam.
BT170312 Hvorfor kreft er uhelbredelig kan handle om størrelse på svulsten, kreftcellenes biologiske egenskaper og aggresjonsnivå, samt hvordan man responderer på behandlingen en får.
AA170312 Cavusoglu har bedt Timmermans legge press på statsministeren i Nederland for å få en slutt på " den skandaløse behandlingen " av de tyrkiske statsrådene, som ikke får delta på valgmøter i landet.
AA170312 Han viste til behandlingen av utenriksminister Mevlut Cavusoglu og familieminister Fatma Betul Sayin Kaya til del, som lørdag ble nektet å holde møte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam.
VG170311 Noen merkes med en gang, mens andre kan dukke opp flere år etter at behandlingen er avsluttet.
VG170311 Men alle som jobber med alvorlig syke mennesker må være bevisste på at uansett hvordan behandlingen går, vil sykdom og behandling prege livet til den enkelte i lang tid - ofte resten av livet.
VG170311 Jeg har vanskelig for å slå meg til ro med at behandlingen er ferdig før du selv føler deg ivaretatt som et helt menneske.
DN170311 Tyrkisk UD kalte kort tid etter Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister.
DB170311 Kanskje pårørende kan bidra til at behandlingen blir enda bedre.
DB170311 Det kan hende at ikke alle forteller alt, og at pårørende også kan ha informasjon som kan gjøre behandlingen bedre.
AP170311 Tyrkisk UD kalte tidligere på lørdag Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister.
AP170311 Tyrkisk UD kalte kort tid etter Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister.
AA170311 Tyrkisk UD kalte kort tid etter Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister.
VG170310 ) gikk på talerstolen og oppfordret landsmøtet til å utsette behandlingen av eggdonasjon.
VG170310 Da jeg kom tilbake til Norge og var gravid, fikk jeg all den behandlingen og hjelpen jeg trengte.
FV170310 FORTSATT SKUFFET : Emil Iversen føler behandlingen han fikk i VM var urettferdig.
DB170310 Vi tror behandlingen i CAS er enklere for Johaug enn for Sundby ettersom partene er enige om historien.
DB170310 - Nå har det snart gått et år siden behandlingen av bestandsmålet.
DB170310 ¶ SPARKEN : Et disiplinærutvalg ba Canadas justisminister om å sparke dommer Robin Camp etter behandlingen hans av et voldtektsoffer i retten.
DA170310 Med de to løftene skal flere pasienter få behandlingen de trenger, skriver NRK.
AP170310 Å se denne utrolige støtten er fantastisk, fordi det betyr at folk reagerer på behandlingen vi som transpersoner ofte møter i hverdagen.
AP170310 Mange reagerer kraftig på avvisningen av Mathilde, og flere kaller behandlingen « middelaldersk ».
AP170310 Kaller behandlingen « middelaldersk » ¶
AP170310 Nå jobber vi for å få på plass et system for systematiske tilbakemeldinger slik at vi kan måle pasientenes opplevelse og utbytte av behandlingen .
AP170310 Helsetilsynet fant ingenting å utsette på behandlingen som ble gitt.
AP170310 - Arbeidet baseres på detaljerte analyser av hvordan vi møter pasientene på de ulike stadiene i behandlingen og involverer ansatte, brukere og kommuner.
AA170310 Med de to løftene skal flere pasienter få behandlingen de trenger, skriver NRK.
AA170310 Onsdag starter lagmannsretten behandlingen av en ankesak der en bilfører er tiltalt for uaktsomt drap på en 26 år gammel kvinne i Oslo i 2014.
AA170310 mars behandlingen av ankesaken der en kvinnelig bilfører er tiltalt for ved uaktsomhet å ha kjørt på en mor som gikk på fortauet med en barnevogn.
AA170310 Problemet er at Olsø har opptrådt korrekt og fulgt alle regler han skal følge ; han har ikke deltatt i behandlingen av saker hans arbeidsgiver har interesser i, og han har tydelig varslet hva vår interesse er i de tilfellene han har deltatt i møter om disse.
VG170309 Utfordringen til de ansvarlige er å vurdere behandlingen opp mot samfunnsvernet, og i noen tilfeller kan det være at legene i større grad ser pasientens behov enn behovet for samfunnsvern, sier Nyhaug.
VG170309 - Han er nå tilbakeført til lukket avdeling på sykehuset, og vi har fått en garanti om at han skal holdes inne til behandlingen av ankesaken er ferdig.
SA170309 FORTSATT SKUFFET : Emil Iversen føler behandlingen han fikk i VM var urettferdig.
FV170309 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen var klar på at dette dreide seg om å sikre kvalitet i behandlingen for alle pasienter på Sørlandet, og fikk støtte i styret for nedleggelse.
DB170309 Hjort som Thereses advokat gikk for full frifinnelse i den hjemlige behandlingen , blir det nå viktigere å forsvare den dommen på 13 måneder som Johaug valgte å akseptere.
DA170309 Også den videre behandlingen vil bli dekket av Skiforbundet, opplyser Skogstad.
DA170309 Det eneste beklagelige i den siste Hodne-saken er at tingretten må sette av tid og ressurser til behandlingen .
BT170309 Den handler om hvordan vi kan bedre den rettslige behandlingen av barnevernsaker og foreldretvister, eller barnesaker som vi kaller dem.
BT170309 FORTSATT SKUFFET : Emil Iversen føler behandlingen han fikk i VM var urettferdig.
AP170309 FORTSATT SKUFFET : Emil Iversen føler behandlingen han fikk i VM var urettferdig.
VG170308 Iversen står på at behandlingen han fikk var urettferdig.
VG170308 Vi får medisiner med støtte fra frivillige organisasjoner, men legene sier at behandlingen ikke er nok, sier faren Mustafa Yasin ( 37 ).
VG170308 Siden han kom i gang med behandlingen så sent, sier legene at han ikke blir bedre, forklarer faren.
VG170308 Likevel har legene håp om at han skal bli bedre dersom han fortsetter med behandlingen .
VG170308 Sammen med Marit Elisabeth Klemetsen, som har en doktorgrad i samfunnsøkonomi, skrevet en vitenskapelig artikkel om behandlingen av voldtektssaker i lagmannsretten.
VG170308 OVERRASKENDE FUNN : Anne Bitsch og Marit Elisabeth Klemetsen har forsket på behandlingen av voldtektssaker i retten.
VG170308 Den uforsvarlige behandlingen fikk katastrofale følger for Maira på 6 år.
DB170308 Like morsomt var det imidlertid ikke å se behandlingen som kompisen Iversen fikk under VM i Lahti.
DB170308 Om behandlingen i CAS ender med betydelig hardere straff og at Therese Johaug mister OL i Pyoengchang på samme vis som utøvere som bevisst har dopet seg, blir dette virkelig et idrettslig justismord : ¶
DB170308 I praksis betyr det at stadig flere saker må prøves for CAS, og at behandlingen der må åpne for mer individuelle straffeutmålinger.
AA170308 Tirsdag besluttet Stortingets energi- og miljøkomité at den først neste uke vil fastsette en tidsplan for behandlingen av miljøminister Vidar Helgesens ( H ) forslag til endring av naturmangfoldsloven.
VG170307 I den norske behandlingen ble hennes forklaring trodd av alle parter, og dommerne la dette til grunn uten noen nærmere vurdering av årsaksforholdet.
VG170307 - I tillegg til de bevisene som er kjent fra behandlingen i Senja tingrett, så er det også gjort beslag av chattelogger fra sosiale medier.
DN170307 Behandlingen av det 123 sider lange dokumentet begynner etter planen onsdag og er allerede spådd å bli en av årets største dragkamper i Kongressen.
DB170307 Freeman skal også ha forsøkt å søke om et fjerde medisinsk unntak i behandlingen av Bradley Wiggins, men skal ha fått nei fra lagledelsen.
DB170307 Han raser over behandlingen av Johaug.
DB170307 Behandlingen av det 123 sider lange dokumentet begynner etter planen onsdag og er allerede spådd å bli en av årets største dragkamper i Kongressen.
DA170307 Behandlingen av det 123 sider lange dokumentet begynner etter planen onsdag og er allerede spådd å bli en av årets største dragkamper i Kongressen.
DA170307 Behandlingen av fortvilte mennesker på flukt fra krig og undertrykking er uverdig og en hån mot internasjonale konvensjoner.
DA170307 - Vil du ta opp dette i Høyres stortingsgruppe i forbindelse med behandlingen av Afghanistan-rapporten ?
AA170307 Behandlingen av det 123 sider lange dokumentet begynner etter planen onsdag og er allerede spådd å bli en av årets største dragkamper i Kongressen.
AA170307 Det har forsinket behandlingen av lovforslaget, som regjeringen opprinnelig hadde satt seg som mål å få vedtatt innen 7. mars.
AA170307 Bakgrunnen for behandlingen i høyesterett var blant annet en straffesak fra 2007 der en latinamerikansk mann var tiltalt for seksuelle overgrep.
AA170307 Stortingets energi- og miljøkomité venter med å fastsette en tidsplan for behandlingen av regjeringens siste forslag til ulveløsning.
AA170307 - Dersom regjeringen hadde ment alvor med at vi skulle følge opp rovdyrforliket og ta ut flere ulv i år, burde planen for behandlingen av forslaget vært klar allerede i dag, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.
VG170306 FIS' behandling baserer seg utelukkende på sakspapirene de har fått tilsendt fra den norske behandlingen .
VG170306 Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.
VG170306 | « Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.
SA170306 Helsepersonell kom springende inn på banen, og kunne ta over behandlingen av både forsvarer og keeper.
DB170306 - Man kan forvente at departementet i behandlingen av klagesaker om felling av ulv vil legge til grunn den forståelsen som er i proposisjonen, sier Fauchald.
DB170306 Norske domstolers paternalistiske tilnærming viser seg med ujevne mellomrom når det gjelder behandlingen av overgrep mot både kvinner og barn.
BT170306 Ansvaret for feilen ble derfor lagt til overlegen som var ansvarlig for behandlingen .
AP170306 Det vil si at det ikke skal være hverken navn, bilde, kjønn, alder eller adresse på de papirene som ligger til grunn for behandlingen av søknaden.
AP170306 De er overrepresentert i ledighetsstatistikken, men under behandlingen av den franske anti-diskrimineringsloven nylig ble et forslag overraskende vedtatt.
AP170306 Helsepersonell kom springende inn på banen, og kunne ta over behandlingen av både forsvarer og keeper.
AA170306 Senteret benytter også akupunktur som et ledd i behandlingen .
VG170304 - Behandlingen har gått bra, men prinsessens blodkreft er ikke blitt kurert, ettersom den har oppstått i benmargens stamceller som er motstandsdyktige mot cellegift, skriver kongehuset.
VG170304 Vi er forskjellige, men alle med følelser som ble filleristet og en kropp med skader og sår etter behandlingen .
VG170304 - Men det er ikke bare meg dette gjelder, sier Jørn, som tror at en del kreftpasienter med barn ikke har turt å sette seg i gjeld for å betale for behandlingen selv fordi de ikke vil sette familien i en vanskelig økonomisk situasjon.
DB170304 - Jeg hadde ingen forestillinger om hva som skulle skje den dagen behandlingen var slutt.
DA170304 Mest sannsynlig vil det skje helt i slutten av måneden, dersom det går den rette veien for regjeringen under behandlingen i parlamentet.
DA170304 Råvarene er utsøkte, behandlingen av maten på et nivå langt over det prisene skulle tilsi, og service og stemning i lokalet er som å tre inn i en eksklusiv restaurant og så oppleve et ujålete måltid der maten blir hovedperson.
VG170303 FÅR KRITIKK : Nå reagerer menneskerettighetsorganisasjoner på den brutale behandlingen
VG170303 Der erklærte han at han ikke ville delta i behandlingen av noen eventuelle etterforskninger som handler om presidentvalgkampen i fjor høst og eventuelle forbindelser til Russland.
FV170303 Miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, WWF, Sabima, Foreningen våre rovdyr og Norsk Zoologisk Forening reagerte i et felles høringssvar kraftig på både endringsforslaget, og den historisk raske behandlingen av lovendringen.
FV170303 Therese Johaug under behandlingen av saken hennes på Ullevaal stadion tidligere i vinter.
AP170303 Miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, WWF, Sabima, Foreningen våre rovdyr og Norsk Zoologisk Forening reagerte i et felles høringssvar kraftig på både endringsforslaget, og den historisk raske behandlingen av lovendringen.
AA170303 Men behandlingen må skje i ekspressfart for å rekke årets jaktsesong, som utløper 31. mars.
SA170302 - Dette er en lukket sektor i samfunnet, og vi vet ikke så mye om behandlingen av de mest utsatte barnevernsbarna.
SA170302 Therese Johaug under behandlingen av saken hennes på Ullevaal stadion tidligere i vinter.
DB170302 Selv slo fylkesmennene fast at barnevernet i både Bærum kommune og Øystre Sildre kommune hadde begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.
DB170302 Et sentralt tema som helsetilsynet skulle vurdere, var om behandlingen og oppfølgingen jenta fikk var faglig forsvarlig og hvorvidt opplysningsplikten helseinstansene hadde overfor barnevernet ble overholdt.
DB170302 Hva i all verden er dét ?, sier Meester sjokkert til magasinet, om behandlingen som ifølge Paltrow skal ha en rensende og energigivende effekt.
DA170302 - Vi har nøye gjennomgått alle elementer i behandlingen som er gitt av både spesialist- og kommunehelsetjenesten og ser at de har gjort det man kan forvente at de gjør, med ett unntak, sier Jo Kittelsen, assisterende direktør i Statens helsetilsyn, til NTB.
BT170302 Therese Johaug under behandlingen av saken hennes på Ullevaal stadion tidligere i vinter.
AP170302 Nå har Fylkemannen konkludert med at barnevernet brøt loven på flere punkter under behandlingen av saken.
AP170302 Therese Johaug under behandlingen av saken hennes på Ullevaal stadion tidligere i vinter.
AA170302 - Vi har nøye gjennomgått alle elementer i behandlingen som er gitt av både spesialist- og kommunehelsetjenesten og ser at de har gjort det man kan forvente at de gjør, med ett unntak, sier Jo Kittelsen, assisterende direktør i Statens helsetilsyn, til NTB.
AA170302 Olavs Hospital for å få informasjon om behandlingen .
DB170301 For at offentligheten skal få kjennskap til sentrale og kritiske sider ved beredskapssituasjonen, ba komiteen om at Riksrevisjonen utarbeidet en ugradert versjon slik at behandlingen kan foregå for åpne dører.
BT170301 Legene er formelt ansvarlig for den medisinske behandlingen som blir gitt.
AP170301 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar.
AP170301 Han har gått rettens vei for å få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på menneskerettighetene.
SA170228 Eller kan kunsten, som « Tilted Arch », tvinge menneskene til å ta stilling til omgivelsene og tenke over hvilke veier de velger å gå, skal den som Alexander Kielland-skulpturen på torget hylle en av byens « store » menn, samtidig som den alltid vil vitne om den slette behandlingen kunstneren som utførte den, fikk ?
DN170228 - Jeg mener at behandlingen av forskeren betegner et overgrep og et feilgrep.
DA170228 KrF og Venstre er opprørt over behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
VG170227 Se også : Barn og unge får ikke behandlingen de har krav på i psykiatrien ¶
VG170227 Men behandlingen virker ikke.
VG170227 Det kan være fordi behandlingen starter for sent.
AP170227 Breivik er skadd, og den eneste adekvate behandlingen er å gi ham samvær med ikke-profesjonelle aktører, fortrinnsvis andre innsatte, ifølge advokaten.
AP170226 Foreningen som arrangerer middagen, White House Correspondents' Association, er blant flere presseorganer som har reagert på behandlingen .
AP170226 Disse kildene føyer seg inn i rekken av et økende antall publikasjoner og meningsytringer fra et stort fagfelt, men de mangler kunnskapsbasert dokumentasjon som kan forsvare en vesentlig endring i behandlingen av fedme.
AA170226 Foreningen som arrangerer middagen, White House Correspondents' Association, er blant flere presseorganer som har reagert på behandlingen .
AA170226 Foreningen som arrangerer middagen, White House Correspondents' Association, er blant flere presseorganer som har reagert på behandlingen .
DB170225 Rettssaken i seg selv gir som alltid et urovekkende innblikk i hvor komplisert behandlingen er, og hvordan vedtak i så stor grad er basert på anonyme kilder, ubekreftet informasjon og subjektive vurderinger.
DB170225 Den unge skuespilleren reiste hjem så ofte som mulig for å støtte mora under den tøffe behandlingen .
BT170225 Det virket å være lite vidsyn og visjoner over behandlingen av denne saken i politiske organer i Rogaland.
DB170224 Det er tenkelig også et motiv at den harde behandlingen av familier som dette skal stå der til skrekk og advarsel for andre.
AP170224 - Det er tragisk, særlig for Mahad, at de bruker denne saken til å statuere et eksempel, sa han til NTB tidligere under behandlingen av saken.
AA170224 - Det er tragisk, særlig for Mahad, at de bruker denne saken til å statuere et eksempel, sa han til NTB tidligere under behandlingen av saken.
VG170223 Familiens klagesak hos Utlendingsnemnda ligger nå i bero i påvente av den politiske behandlingen av et forslag til lovendringer.
DB170223 Samtlige opplevde en symptomlindring, og de fremste nordiske astmaekspertene konkluderte med at denne behandlingen var etisk riktig.
DB170223 Hun nevner to eksempler på at behandlingen av klagesaker har tatt altfor lang tid.
VG170222 - Beslutningen rundt Antidoping Norges behandlingen av Therese Johaug ble mottatt den 14. januar 2017.
VG170222 De fire partiene er enige om å fremskynde behandlingen av regjeringens kommunereform, bekrefter representanter for de fire på Stortinget onsdag morgen.
AP170222 Resultatet blir en fragmentert og mangelfull forståelse av den unges plager, og behandlingen preges av prøving og feiling.
AA170222 Rettssaken mot over 30 personer fra Libyas tidligere Gaddafi-regime bryter med internasjonal standard når det gjelder behandlingen av de tiltalte, ifølge FN.
SA170221 Selv om CAS har avvist kravet om umiddelbar opphevelse av suspensjonene, fortsetter den fulle behandlingen av løpernes krav om å kjenne suspensjonene urettmessige og få dem opphevet.
DB170221 Behandlingen av denne saken er en skandale, sier Cramer til Dagbladet.
DB170221 Mengden clenbuterol i Alberto Contador kom også fram i forbindelse med behandlingen av saken : 50 picogram per ml.
DA170221 Selv om CAS har avvist kravet om umiddelbar opphevelse av suspensjonene, fortsetter den fulle behandlingen av løpernes krav om å kjenne suspensjonene urettmessige og få dem opphevet.
DA170221 Johaug-saken og behandlingen av Therese Johaug er ikke bare en « ripe i lakken » for skisporten, men en kraftig bulk som det kan bli krevende å « rette ut ».
DA170221 DEBATT : Johaug-saken og behandlingen av Therese Johaug er ikke bare en « ripe i lakken » for skisporten, men en kraftig bulk som det kan bli krevende å « rette ut », skriver Øyvind Larsen.
DA170221 - Hva tenker du da om at Stortinget i vår trolig vedtar å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2018-2029 ?
AP170221 Selv om CAS har avvist kravet om umiddelbar opphevelse av suspensjonene, fortsetter den fulle behandlingen av løpernes krav om å kjenne suspensjonene urettmessige og få dem opphevet.
AA170221 De fire partiene er enige om å fremskynde behandlingen av regjeringens kommunereform og vil om kort tid presentere innholdet i avtalen.
AA170221 Det er i dag sterkt fokus på hvordan risiko kan reduseres under behandlingen og det etableres poliklinikker for seneffekter i de fleste regioner.
VG170220 Dommen er anket og behandlingen av denne saken pågår nå i Borgarting lagmannsrett.
SA170220 KOMMENTAR : Behandlingen vi gir flyktningene vi ikke vil ha og som vi heller ikke kan returnere, er nådeløs.
SA170220 Den gang var behandlingen vellykket, men i fjor høst ble den tidligere Høyre-lederen igjen syk.
SA170220 Vi forstår at du ikke kan blande deg inn behandlingen av enkeltsaker, eller ta opp juridiske drøftinger med oss.
DN170220 Bildet er fra behandlingen i høyesterett i New Zealand.
BT170220 Talerlisten er lang når Overhuset i London mandag starter behandlingen av lovforslaget som skal bane vei for britisk utmeldelse av EU.
BT170220 Ifølge Refsnes har de pårørende beskrevet behandlingen på sykehjemmet som uverdig og uforsvarlig.
BT170220 Det må være lov til å protestere dersom man mener at behandlingen er feil.
AP170220 Kanskje jeg beholder det, sa Five da hun kom tilbake i Nobelkomiteen etter behandlingen .
AP170220 Den gang var behandlingen vellykket, men i fjor høst ble den tidligere Høyre-lederen igjen syk.
AP170220 Ifølge Refsnes har de pårørende beskrevet behandlingen på sykehjemmet som uverdig og uforsvarlig.
AP170220 Den gang var behandlingen vellykket, men i fjor høst ble den tidligere Høyre-lederen igjen syk.
AA170220 Talerlista er lang når Overhuset i London mandag starter behandlingen av lovforslaget som skal bane vei for britisk utmeldelse av EU.
AA170220 Ifølge Refsnes har de pårørende beskrevet behandlingen på sykehjemmet som uverdig og uforsvarlig.
AA170219 Olav sendte i 2014 bekymringsmelding om behandlingen av tre pasienter, som de mente ikke var tilfredsstillende, skriver VG.
AA170219 Olav sendte i 2014 bekymringsmelding om behandlingen av tre pasienter, som de mente ikke var tilfredsstillende, skriver VG.
VG170218 SPONSORSJEF : John-Olav Evans, her i rettssalen under behandlingen av Henrik Kristoffersens Red Bull-avtale sent i 2016.
VG170218 - Kan dette ha ført til forsinkelser i behandlingen ?
DB170218 En times tid seinere kunne politiet meddele at den mistenkte mannen hadde ringt nødnummeret 15 ganger for å klage på behandlingen , og at telefonen derfor var blitt beslaglagt.
DB170218 De kom fra 21 nasjoner, og behandlingen av dem varierte - ut fra nasjonal og etnisk tilhørighet.
DA170218 At han er en bølle mener jeg han har vist gang på gang, for eksempel i synet på kvinner og i behandlingen av folk som har arbeidet på hans bygg.
AP170218 Nå tar Raymond Johansen et oppgjør med behandlingen Oslo utsettes for.
AA170218 Nå tar Raymond Johansen et oppgjør med behandlingen Oslo utsettes for.
VG170217 Han understreker at han ikke anklager Arendal kommune for å ha gjort feil i behandlingen av saken til Gunvor og Charles.
VG170217 ENIG MED BRU : Helseminister Bent Høie ( H ) er enig med Tina Bru i at det har tatt for lang tid å forbedre behandlingen av søknader om senabort.
VG170217 Den uavhengige ekspertgruppen som utarbeidet rapporten i 2013 kom med en rekke forslag til hvordan behandlingen av søknader om senabort kan forbedres.
VG170217 Da har de heller ikke noen sosialrapport, som kan være sentral i behandlingen i nemnda.
SA170217 Behandlingen av konkursene har kostet 45 millioner kroner.
DB170217 Dette tydelige pasientfokuset gjør at kommisjonen advarer skisporten mot å bruke for svake doser astmamedisin i behandlingen på grunn av frykt for å bryte dopingreglene.
DB170217 I Moskva er man rystet over behandlingen Trump og hans team har fått i Washington.
DA170217 Behandlingen av konkursene har kostet 45 millioner kroner, og det er rettet krav mot boet på over én milliard kroner.
DA170217 Pembroke ennå ikke er ferdig med behandlingen .
DA170217 Det er Venstre uenig i, og under behandlingen av Afghanistan-saken vil partiet også foreslå at det bør være et prinsipp om at alle oppdrag blir evaluert.
AP170217 - Han er dømt til å betale mer erstatning, fordi ett av kravene ikke var helt klart under behandlingen i tingretten.
AA170217 - Han er dømt til å betale mer erstatning, fordi ett av kravene ikke var helt klart under behandlingen i tingretten.
VG170216 Videre presiseres det at kontrollkommisjonene aktivt må oppsøke pasientene, snakke med dem, og oppfordre dem til å klage på behandlingen de har fått.
SA170216 Den eneste behandlingen hun får er en kort overfladisk legesjekk en gang i uka.
SA170216 Granskningsutvalget som torsdag la frem sin rapport slår fast at de ikke fant kritikkverdige forhold rundt diagnostiseringen av astma eller behandlingen av sykdommen hos norske løpere.
SA170216 Utvalget hevder at det ikke finnes dokumentasjon på noen slik effekt av den behandlingen langrennsløperne får, men så lenge utøverne føler at de får en lindrende effekt, fortsetter praksisen.
SA170216 Det kan også tenkes at astmabehandlingen har vært sett på som en konkurransefordel, og at behandlingen derfor foregikk bak lukkede dører.
SA170216 | « Friskmeldt for behandlingen av en syk idrett » ¶
FV170216 Granskningsutvalget som torsdag la frem sin rapport slår fast at de ikke fant kritikkverdige forhold rundt diagnostiseringen av astma eller behandlingen av sykdommen hos norske løpere.
DB170216 Ingen klager over den sportslige vurderingen som gjorde at Hattestad ble olympisk mester, men behandlingen av Krogh ble kritisert.
DB170216 I langrenn får langt over halvparten av de proffe løperne en arbeidsrelatert astma, sa den svenskeastmaspesialisten Kjell Larsson som i likhet med resten av utvalget ikke var i tvil om at behandlingen med saltvann i forstøverapparat må fortsette til man eventuelt finner mer effektive metoder.
DB170216 - Den behandlingen må de bestemme sjøl, de kjører sitt eget løp.
DB170216 Rise forteller at de ikke ser noen grunn til å forandre praksisen rundt astma, diagnostisering og behandling, utover at behandlingen med astmalegemidler skal være kortvarig.
BT170216 Byggesakssjef Petter Wiberg innrømmet at oppdagelsen av menneskene i huset, som levde under fullstendig uverdige forhold, var med på å tvinge frem den raske behandlingen .
AP170216 Utvalget hevder at det ikke finnes dokumentasjon på noen slik effekt av den behandlingen langrennsløperne får, men så lenge utøverne føler at de får en lindrende effekt, fortsetter praksisen.
AP170216 FOTO : NTB scanpix ¶ | « Friskmeldt for behandlingen av en syk idrett » ¶
AP170216 Det kan også tenkes at astmabehandlingen har vært sett på som en konkurransefordel, og at behandlingen derfor foregikk bak lukkede dører.
AP170216 Granskningsutvalget som torsdag la frem sin rapport slår fast at de ikke fant kritikkverdige forhold rundt diagnostiseringen av astma eller behandlingen av sykdommen hos norske løpere.
AP170216 Utvalget hevder at det ikke finnes dokumentasjon på noen slik effekt av den behandlingen langrennsløperne får, men så lenge utøverne føler at de får en lindrende effekt, fortsetter praksisen.
AP170216 Det kan også tenkes at astmabehandlingen har vært sett på som en konkurransefordel, og at behandlingen derfor foregikk bak lukkede dører.
AP170216 | « Friskmeldt for behandlingen av en syk idrett » ¶
AA170216 Kommisjonen skal aktivt oppsøke pasientene, snakke med dem, og oppfordre dem til å klage på behandlingen de har fått.
VG170215 Denne forferdelige behandlingen begrenset deres muligheter i mix-stafetten.
SA170215 Visepresidenten i den kasakhstanske OL-komiteen, Andreij Kryukov fortalte på en pressekonferanse i Hochfilzen at han var skuffet over behandlingen av østerriksk politi.
SA170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
DB170215 Det var bare to spillere, Dicky Dorsett og Don Bilton, som nektet å ta behandlingen - og Wolves, med sine « apekrefter », så ut til å gå mot en etterlengtet ligatittel.
DB170215 Kasakhstans landslag reagerer også på behandlingen de fikk.
DB170215 - Han får den samme behandlingen han har fått hele tiden.
DB170215 Det er behandlingen av russernes individuelle anker hos CAS som er det prinsipielt interessante i internasjonal idrettsjuss nå : ¶
DB170215 « Vi beklager at dette har ført til forsinkelser og vil derfor prioritere behandlingen av Dreiers klage ».
DB170215 Dagbladet har flere ganger skrevet om pasientgruppa som i praksis er nødt til å selv kjempe for å få behandlingen de skulle hatt krav på.
DB170215 - Vi har vært smertelig klar over at kvaliteten og behandlingen epilepsirammede får i Norge, ikke har fulgt internasjonale retningslinjer, sier Nakken.
DB170215 - Svært mange barn og foreldre har følt at de ikke har fått den behandlingen og oppfølgingen de trenger, sier han.
DA170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
DA170215 På den samme dagen som Therese Johaug bestemte seg for ikke å anke utestengelsen på 13 måneder for bruk av en leppekrem inneholdende det forbudte stoffet clostebol, startet FIS sin formelle behandlingen av saken.
DA170215 Men denne behandlingen foregår på utsiden av styret.
DA170215 Han har jo mange jern i ilden og full jobb ved siden av, men jeg tror ikke behandlingen av denne saken kommer til å ta så lang tid, men det blir sikkert noen konsultasjoner med WADA her også, sier Seeberg.
DA170215 I forbindelse med behandlingen av energimeldingen i juni i fjor, ble det fattet et annet viktig vedtak : ¶
AP170215 I mars vil det være mulig for et mindretall på 40 i Senatet å blokkere behandlingen av slike lover.
AP170215 Visepresidenten i den kasakhstanske OL-komiteen, Andreij Kryukov fortalte på en pressekonferanse i Hochfilzen at han var skuffet over behandlingen av østerriksk politi.
AP170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett.
SA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten.
DB170214 Hver gang har Jackman delt bilde på Instagram etter behandlingen og oppfordrer andre til å bruke solkrem.
DA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten.
AP170214 Vedkommende fikk først behandlingen på flyplassklinikken, men ble senere fraktet til et lokalt sykehus.
AA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten.
FV170213 | Drapsdømt i tvangsbehandling : Har gjentatte ganger forsøkt å skaffe seg våpen ¶ 47-åringen fra Evje vil ut av tvungen behandlingen som han er dømt til etter drapet på mora.
DB170213 - Han får den samme behandlingen han har fått hele tiden.
AA170213 Sykehusene i Lahore ba folk om straks å oppsøke sykehus for å gi blod til bruk i behandlingen av sårede.
VG170212 For ett av fem barn hjelper ikke behandlingen .
VG170212 Da familien fikk vite at svulsten var betydelig redusert, kunne de begynne på neste etappe av behandlingen : En reise til Jacksonville i USA, der Tobias fikk strålebehandling på et av verdens fremste protonsentre i fjor sommer.
VG170212 - Betyr det at kreftsyke barn i Norge ikke får den mest oppdaterte behandlingen ?
VG170211 Saken ankes trolig til Høyesterett, der behandlingen kan ta flere måneder.
VG170211 februar : En ankedomstol begynner behandlingen av saken. * 9. februar : Ankedomstolen opprettholder den midlertidige forføyningen.
SA170211 | Anerkjent advokat kritiserer behandlingen av Johaug : - Bryter reglene ¶
FV170211 | Anerkjent advokat kritiserer behandlingen av Johaug : - Bryter reglene ¶
DB170211 Hvis Delingsøkonomiutvalget skal bestemme drosjepolitikken, kan transportkomiteen i Stortinget straks avslutte behandlingen av forslaget om å kreve nullutslippsbiler i drosjenæringen.
BT170211 | Anerkjent advokat kritiserer behandlingen av Johaug : - Bryter reglene ¶
AP170211 | Anerkjent advokat kritiserer behandlingen av Johaug : - Bryter reglene ¶
VG170210 Men det er få tilfeldigheter rundt behandlingen av slike saker i dag.
DB170210 Familien har fått den vonde beskjeden om at kreften har spredd seg, og at behandlingen kun vil gi den unge gutten mer tid.
DB170210 Vi har få innbyggere og stort landområde, så dessverre må mange pasienter tilbakelegge store avstander, sier Sundt, og oppfordrer pasienter som ikke er fornøyd med behandlingen om å sende en klage til sykehuset eller til fylkeslegen.
DB170210 Hvis en pasient opplever at tjenestene ikke har vært gode nok, oppfordrer jeg ham til å ta kontakt med Finnmarkssykehuset og eventuelt klage på behandlingen , sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.
BT170210 Det er imponerende at han har klart å avslutte behandlingen med metadon i fengselet i 2015.
BT170210 Kanskje vil tiden vise om behandlingen av Tangerås står seg i retten, men slike saker ender nesten alltid med forlik.
BT170210 Kanskje vil tiden vise om behandlingen av Tangerås står seg i retten, men slike saker ender nesten alltid med forlik.
VG170209 Vi ønsker et sterkt offentlig finansiert helsevesen, slik at det ikke er lommeboka som bestemmer hvilken kvalitet du skal få på behandlingen , fastslår Hermansen.
VG170209 Hun viser til at norske sykehus har tusenvis av korridorpasienter, at bygg og utstyr er nedslitt og utdatert, og at ansatte føler at de har for dårlig tid til å gi pasientene den beste behandlingen .
VG170209 Hvis livet til pasienten ikke kan reddes, er det behandlende lege på intensivavdelingen som avgjør om og når behandlingen skal trekkes tilbake. 3.
VG170209 Familien tok farvel med Øyvind etter at respiratoren var slått av og behandlingen trukket tilbake.
VG170209 Den kobles til pasienten når den livsforlengende behandlingen er avsluttet og pasienten er erklært død.
SA170209 Jeg står herved igjen med svarteper, og må betale behandlingen av egen lomme.
SA170209 ) får ved selvsyn se at behandlingen av skiene har noe for seg.
FV170209 ) får ved selvsyn se at behandlingen av skiene har noe for seg.
DN170209 - Enkelte har opplevd usikkerhet knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av bitcoin.
DB170209 De brukte epo i behandlingen av syke pasienter.
DB170209 Store deler av kursets innhold baserer seg på prinsipper fra kognitiv terapi, den best dokumenterte behandlingen for CFS/ME.
DB170209 Behandlingen strider imidlertid imot alt ME-foreningen står for.
DB170209 Tre norske forskere vil ikke ha heroin inn i behandlingen .
DB170209 Konklusjonen fra rapporten er allerede slått stort opp i Klassekampen, hvor Arbeiderpartiets ruspolitiske talsperson Ruth Grung sier at partiet, som på landsmøte i 2015 gikk inn for å tillate et prøveprosjekt med heroin i behandlingen , kan snu.
DB170209 Heroinbehandling hjelper ikke for alt og det er ikke uten komplikasjoner, men som Cochrane-studien konkluderer på side 2 : « Når akseptert kan behandlingen hjelpe [ pasientene ] å forbli i behandling, begrense deres bruk av gatedop, redusere kriminalitet og muligens redusere dødelighet. » 2015-studien konkluderte på side 11 i samme retning : « Heroin-behandling, som del av et strengt regulert regime, er en mulig
DB170209 Det er også andre kostnader knyttet til behandlingen siden heroin må gis på stedet mellom to og tre ganger dagen, framfor at det kan tas med hjem.
DB170209 Det er heller ikke slik at vi mediefolk og politikere ikke baserer oss på faglige råd når vi ber politikere slutte å blande seg inn i akkurat hvilket medikament som tas i bruk i behandlingen av rusmisbrukere.
DB170209 De nevner behovet for å « fjerne terskler » i form av « å fjerne krav om rusfrihet og urinprøver før oppstart, at tilbudet er sentralt beliggende og lett tilgjengelig, at pasienter bør kunne oppsøke behandlingen uten henvisning.
DB170209 At heroinassistert behandling konsistent viser bedre virkning for slike brukergrupper enn vanlig metadonbehandling i alle grupper i alle land, gir oss betydelig grunn til å tro at det er noe eget ved denne behandlingen som gjør at den passer bedre enn behandlingen med metadon og subutex for nettopp de pasientgruppene som vi sliter med å hjelpe i LAR i dag.
DB170209 At heroinassistert behandling konsistent viser bedre virkning for slike brukergrupper enn vanlig metadonbehandling i alle grupper i alle land, gir oss betydelig grunn til å tro at det er noe eget ved denne behandlingen som gjør at den passer bedre enn behandlingen med metadon og subutex for nettopp de pasientgruppene som vi sliter med å hjelpe i LAR i dag.
DB170209 Behandlingen av denne gruppen baserer seg på en prosess som må være selve materialiseringen av det fryktinngydende begrepet « Kafka-prosess ».
DA170209 Behandlingen tar vanligvis to timer, men flere ganger ba hun meg kjappe meg.
BT170209 ) får ved selvsyn se at behandlingen av skiene har noe for seg.
AP170209 Disse oppfyller nemlig en rekke kvalitetskrav både til behandlingen og arbeidsforholdene til veterinærene.
AP170209 - Jeg er helt sikker på at veterinærene tenker på å gi den beste behandlingen og dyrenes beste, og ikke spekulerer i at forsikringsselskapet betaler.
AP170209 - De varierte fra 20.000 til 42.000 kroner, og for meg ser det ut som den samme behandlingen .
AP170209 ) får ved selvsyn se at behandlingen av skiene har noe for seg.
VG170208 Og det er ikke selve tematikken som gjør « Moonlight » til en unik film, det er den dype og delikate behandlingen av temaene, som for mange kunne ha forvist den til politisk agenda-skuffen.
VG170208 - På bakgrunn av den vurderingen anser politidirektøren og POD seg habile i behandlingen av varslersaken.
SA170208 Han forteller heller ikke at Helsedirektoratet melder at det nå står 160.000 pasienter på interne ventelister i sykehusene, mens behandlingen skyves på.
DB170208 Den ble forkastet fra ankedomstolen søndag, men i natt begynte behandlingen av selve saken.
DB170208 Her får pasienten et helhetlig tilbud, når hun selv er moden for det og uten at foreldre er involvert i behandlingen .
DB170208 Behandlingen av Hanne Gaby Odiele er ikke representativ for det man vil anbefale i Norge i dag, slik det hevdes i et debattinnlegg 31.januar.
DA170208 Migranter og asylsøkere skal fordeles jevnere mellom ulike deler av landet, og behandlingen av ankede asylvedtak skal gå raskere.
BT170208 - Effekten av immunterapien er bedre når de kan få behandlingen i førstelinje, altså før de har fått en runde med cellegift.
AA170208 Migranter og asylsøkere skal fordeles jevnere mellom ulike deler av landet, og behandlingen av ankede asylvedtak skal gå raskere.
DA170207 Dette er kunnskap som vil gjøre det mulig å gi behandling til pasienter før de blir demente, og utprøving av denne behandlingen gir lovende resultater, forteller Fladby.
AA170207 Dersom den politiske behandlingen konkluderer med at dette ikke er løst godt nok, har vi to valg : Vi kan enten sende planen tilbake for ny utredning eller vi kan bestemme oss for ikke å vedta den.
DB170206 Dommeren understreket at selv om Shannon ikke kom fysisk til skade under oppholdet i Donovans leilighet, har rapporter vist at hun har tatt psykisk skade av behandlingen hun fikk.
AP170206 Selv om det er indikasjoner på at medikamentene hjelper ved tidlig oppstart, gjenstår det å vise en definitiv, langvarig effekt av behandlingen , og vi er fortsatt veldig spente på disse resultatene.
AP170206 Det diskuteres fortsatt om de som responderte på vaksinen og ikke fikk bivirkninger, hadde nytte av behandlingen .
AP170206 Selv om det er indikasjoner på at medikamentene hjelper ved tidlig oppstart, gjenstår det å vise en definitiv, langvarig effekt av behandlingen , og vi er fortsatt veldig spente på disse resultatene.
AP170206 Det diskuteres fortsatt om de som responderte på vaksinen og ikke fikk bivirkninger, hadde nytte av behandlingen .
AP170206 - Jeg tror at våre politiske myndigheter gjør klokt i å utvise bedre demokratiforståelse og en åpnere holdning til uavhengig fagkunnskap i den videre behandlingen av saken, mener advokat Jon Wessel-Aas.
AP170206 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AA170206 Olavs Hospital for å få et innblikk i behandlingen sykehuset gir til personer som rammes av ME.
SA170205 Rettssaken i Oslo tingrett starter tirsdag, og det er satt av tre dager til behandlingen . ( ©NTB ) ¶
AA170205 Rettssaken i Oslo tingrett starter tirsdag, og det er satt av tre dager til behandlingen . ( ©NTB ) ¶
VG170204 Mange opplever sviktende potens når behandlingen er ferdig.
VG170204 Ereksjonssvikt er ikke noe vi trekker på skuldrene av, det er et reelt og viktig medisinsk problem, og vi vil gjerne bidra til at behandlingen kan dekkes på blå resept, sier Hjelvin.
AP170204 De viser at spillteknologi oppleves mer motiverende for pasientene, er mer sosialt, og har også en god effekt på behandlingen sammenlignet med tradisjonell behandling.
DB170203 ¶ KAMPFIKSINGSSAKEN : Advokatene Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
DB170203 Videre står det våre lovgivere fritt å bestemme at det skal gis fri advokathjelp for behandlingen i UNE og også for eventuell domstolsbehandling etter endelig forvaltningsvedtak i UNE.
DB170203 Jeg har derfor ikke noe å legge til om den aktuelle enkeltsaken, men vil gjerne gi noen bidrag til det generelle om rettssikkerheten og behandlingen av denne type saker.
AA170203 Den neste omfattende behandlingen av juryspørsmålet fikk vi i NOU 1992:28, som foreslo en alminnelig to-instans behandling av straffesaker.
AA170203 januar 2017 mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om lagmannsrettens sammensetning ved behandlingen av straffesaker, står en særegen politisk symbolsak for fall.
DB170202 Alle fire anket straffeutmålingen, men to trakk anken før behandlingen i Borgarting lagmannsrett i slutten av januar.
DB170201 Marys sykehus for den fantastiske behandlingen og støtten jeg har fått under min tid der.
DB170201 Ved behandlingen av integreringsmeldingen fremmet Venstre en rekke forslag som tok utgangspunkt i at skolegang for barn og språkopplæring for voksne, samt mulighet til å få seg arbeid og bolig, er de mest sentrale forutsetningene for en vellykket integrering.
AP170201 Om Gorsuch blir godkjent etter en batalje i Senatet, er det uansett for sent til å delta i behandlingen av alle.
DB170131 Ifølge ABC News fikk funnet av de to irakiske terroristene følgende konsekvens under Obama : « Som resultat av Kentucky-saken stoppet utenriksdepartementet behandlingen av irakiske flyktninger i seks måneder i 2011 ».
DB170131 I 2011 bestemte Obama-administrasjonen at behandlingen av saken omhandlende flyktninger fra Irak skulle stanses midlertidig, fordi de måtte gjennom en mer omfattende behandlingsprosess som følge av Kentucky-saken.
DB170130 Sivertsson ble rammet av kreft sommeren 2015, og gjennom den tøffe behandlingen har hun fått stor glede av støtten fra den amerikanske superstjernen.
DB170130 Uhrenholdt Jacobsen synes behandlingen av Bjørgen i den aktuelle saken er brutal.
DB170127 For meg har det vært den beste måten å takle dette på, den beste behandlingen .
VG170126 Staten anket saken videre til lagmannsretten, som nå har startet behandlingen av ankesaken.
DN170126 Teksten må også godkjennes av Overhuset, og det er mer usikkert hvor lang tid behandlingen vil ta her.
DB170126 Denne hendelsen, hvor Hans Christer Holund var den uheldige, gjorde at prosessen rundt behandlingen av Johaugs lepper ble ytterligere forsinket.
DB170126 Husk at dette altså er behandlingen i utvalget ; før den tid kommer meklingen i Forbrukerrådet, som kan ta tid i forkant. #5 : Utvalget er gratis ¶
BT170126 I 2015 ble det gjennomført en studie i seks ulike europeiske land som hadde innført heroin i behandlingen .
SA170125 - Da kan Bård og resten av bøtteballetten på Alfheim begynne å og tenke over behandlingen sin av han, som var direkte skammelig.
DN170125 - Vi håper vi kan fullføre den politiske behandlingen til årsskiftet 2017-2018, sier Byrådssekretær Anders Røberg hos byråden for byutvikling i hovedstaden.
DB170125 Rundt klokka 9.30 begynte domstolen behandlingen av spørsmålet om dørene skulle lukkes, det også for lukkede dører.
DB170125 « Å legge til rette for et trygt miljø og sikre den etiske behandlingen av våre dyreskuespillere var ekstremt viktig for alle som var involvert i å lage denne filmen, og vi vil se nærmere på omstendighetene rundt dette videoklippet. » - Hunden på det første klippet ble aldri tvunget ned i vannet ¶
AP170125 Vi er nødt til å tenkte nytt - blant annet hvordan vi kan bruke moderne teknologi for å hjelpe pasientene våre til å etterleve behandlingen bedre, sier han.
AP170125 - Da kan Bård og resten av bøtteballetten på Alfheim begynne å og tenke over behandlingen sin av han, som var direkte skammelig.
FV170124 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig.
DN170124 Behandlingen kan ta tid både i Underhuset og Overhuset, selv om opposisjonslederen Jeremy Corbyn fra Labour har sagt at partiet vil stemme for brexit i respekt for resultatet i folkeavstemningen.
DB170124 I desember måtte toppsjefene Dave Brailsford og Shane Sutton inn på teppet for å forklare hvorfor Simon Cope ( landslagssjefen for damelaget ) tok turen fra Storbritannia til Frankrike for å levere en pakke ( med fram til da ukjent innhold ) som et ledd i den medisinske behandlingen av Bradley Wiggins.
DB170124 Helse Sør-Øst skriver at behandlingen Kåss har utviklet raskere bedring enn dagens medisiner, uten alvorlige bivirkninger.
DB170124 Behandlingen kan ta tid både i Underhuset og Overhuset, selv om opposisjonslederen Jeremy Corbyn fra Labour har sagt at partiet vil stemme for brexit i respekt for resultatet i folkeavstemningen.
BT170124 May har argumentert for at behandlingen i Parlamentet er unødvendig, og kjennelsen er derfor et nederlag for regjeringen.
BT170124 Sykehuset har blant annet tatt i bruk antibiotikamedisiner som er mer presise for den behandlingen pasienten trenger.
BT170124 Men de kan avslutte behandlingen tidligere eller skifte til en smalere anitbiotikatype etter hvert.
BT170123 | Kunsten å skape en samfunnsfiende ¶ Behandlingen av MDG-politiker Lan Marie Nguyen Berg er skammelig.
BT170123 Utgangspunktet hans er at behandlingen av MDG-politiker Lan Marie Nguyen Berg, i hovedsak på Facebook, til dels har vært skammelig.
SA170122 Samme dag besluttet den israelske regjeringen å utsette behandlingen av et svært omstridt forslag om å annektere en stor bosetting på den israelskokkuperte Vestbredden.
DB170122 November 2015 var Sindre ferdig med behandlingen , men i mars 2016 ble han innlagt igjen.
DB170122 Behandlingen måtte fortsette fortsette ved sprøytestikk.
AP170122 Våre politiske myndigheter gjør klokt i å utvise en åpnere holdning til uavhengig fagkunnskap i den videre behandlingen av saken om digitalt grenseforsvar.
DB170120 Det er helt klart en fordel for alle parter at riktig identitet avklares så tidlig som mulig, og aller helst allerede ved behandlingen av søknad om asyl.
SA170119 « Et pålegg fra Bent Høie ( bildet ) om mer kjøp fra private aktører vil raskt kunne bety at prisene i det private helsemarkedet presses opp i anbudsrundene, noe som gjør den private behandlingen dyrere for samfunnet », skriver Ruth Grung og Tove Karoline Knutsen.
SA170119 Et pålegg fra helseministeren om mer kjøp fra private aktører vil raskt kunne bety at prisene i det private helsemarkedet presses opp i anbudsrundene, noe som gjør den private behandlingen dyrere for samfunnet.
DN170119 Legene sier de vil se hvordan hun reagerer på behandlingen før hun kan sendes hjem.
DB170119 « Å legge til rette for et trygt miljø og sikre den etiske behandlingen av våre dyreskuespillere var ekstremt viktig for alle som var involvert i å lage denne filmen, og vi vil se nærmere på omstendighetene rundt dette videoklippet.
BT170119 Legene sier de vil se hvordan hun reagerer på behandlingen før hun kan sendes hjem.
AP170119 Siri Martinsen ¶ Behandlingen av pelsdyrmeldingen levner liten tvil om at næringspolitikerne ønsker å feie dyrenes interesser under teppet.
DB170118 - Den behandlingen vi mener mangler, er først og fremst å treffe andre mennesker, sier Storrvik.
BT170118 Men den medisinske behandlingen du akkurat har fått, er mangestjerners.
AP170118 Donasjon må gjøres på et tidspunkt i behandlingen der paret ikke vet om de selv vil ha mulighet til å lykkes med å få barn.
AP170118 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170118 Storrvik, som fører saken på vegne av massedrapsmannen, sa i sin prosedyre tirsdag at han er alvorlig bekymret for det han mener er en person som er sterkt isolasjonsskadet, men som ikke får den behandlingen han trenger.
AP170118 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Behring Breivik for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tirsdag.
AP170117 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa Sejersted.
FV170116 Tilsynet av behandlingen av blodforgiftning skal bli gjenstand for forskning.
FV170116 Temaet ble blant annet valgt fordi Helsetilsynet har mottatt tilbakemeldinger fra pasienter om at behandlingen ikke er god nok.
FV170116 Statens helsetilsyn gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med behandlingen av blodforgiftning ved akuttmottakene.
FV170116 Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, sier til VG at dødeligheten øker med sju prosent hvor hver time behandlingen utsettes.
DN170116 Det er riktig at jeg har vært inhabil, at jeg ikke har kunnet delta i behandlingen av refinansiering og eventuell kapitalinnhenting i selskapet siden tidlig på sommeren i fjor.
DB170116 Det har kommet hundrevis av sinte kommentarer fra personer som stiller spørsmål til hendelsen og behandlingen av hunden.
SA170115 Hovedstyret har utsatt den endelige behandlingen til nå på nyåret av flere årsaker, blant annet fordi vi har fått nytt mandat fra nyttår, skriver Olsen.
DB170115 Der skriver statsministeren at hun har « behov for å presisere noen viktige ting rundt behandlingen av slike saker. » - Det er utlendingsmyndighetene, det vil si Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda - og eventuelt domstolene, som vurderer fakta i slike saker, det vil si om personen har snakket sant, og om det kan dokumenteres at han eller hun kommer fra et annet land enn oppgitt, s
DB170115 I en pågående serie retter Forbrukerinspektørene ( FBI ) i NRK søkelyset på behandlingen av verpehøns i Norge.
DB170115 avlivningen av verpehøns og geitekillinger, og behandlingen av oppdrettslaks.
DB170115 Målet med behandlingen er ifølge Daily Mail å øke produksjonen av kollagen i kroppen og styrke hudens evne til absorbere hudpleieprodukter.
DB170115 Behandlingen skal ifølge Katie selv ha vært ikke-kirurgisk, og hun legger ikke skjul på at hun er svært fornøyd med sin nye kropp.
DN170114 Ved hjelp av smarte computere, store mengder data og avansert statistikk er det mulig å finne den optimale behandlingen til den enkelte pasient med mindre bieffekter, forklarer Nebb.
DN170114 På den måten kan man undersøke virkningen av den målrettede medikamentelle behandlingen gjennom å foreta elektriske målinger og se på produksjonen av dopamin i hjernen, forklarer Nebb.
DB170113 Dette skal ha vært grunnen til politiets voldelige behandlingen av ham.
DB170113 En av grunnene til at Breivik fikk delvis medhold av Oslo tingrett under den første behandlingen av saken i fjor, var de mange nakenundersøkelsene han måtte gjennomgå på Ila - ifølge ham selv over 800, og stundom med kvinnelige betjenter til stede.
AP170113 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170113 Etterspørselen kan stige om behandlingen blir tillatt i Norge. 13.
SA170112 - Det er en enstemmig komité som har sendt brevet til presidentskapet, i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
DB170112 - Vi kommer ikke med anklager, men vi stiller betimelige spørsmål om behandlingen til Stortinget om viktige EOS-saker som Stortinget trenger svar på, skriver komitémedlem Jette Christensen i en tekstmelding til Dagbladet ¶
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
DB170112 - Vi kommer ikke med anklager, men vi stiller betimelige spørsmål om behandlingen til Stortinget om viktige EOS-saker som Stortinget trenger svar på, skriver komitémedlem Jette Christensen i en tekstmelding til Dagbladet ¶
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
BT170112 SAKSØKT : Kirurg Stefan Emmes opererte kvinnen gjentatte ganger, men fikk et søksmål mot seg etter behandlingen .
AP170112 » Komiteen mener behandlingen av saken er helt spesiell, den « kjenner ikke til at en melding fra et eksternt tilsynsorgan noen gang er blitt behandlet på en slik måte av Stortinget.
DB170111 Retten var delt i vurderingen av hvorvidt drapet var forsettlig, men flertallet mener mannen må ha vurdert muligheten for at gutten kunne dø av behandlingen .
DB170111 Dette angår mange mennesker, og vil også på lengre sikt gjøre behandlingen mer effektiv for helsevesenet.
AP170111 - Det er også veldig viktig hvorvidt behandlingen man får virker inn på den psykiske helsen, sa Storrvik.
SA170110 Helse- og omsorgsminister Bent Høie dro en linje fra Einsteins teori om galskap til behandlingen av Ida mot slutten av årets sykehustale.
DB170110 Etter den forrige behandlingen av Anders Behring Breiviks søksmål mot staten var Breivik opptatt av at alle de ansatte ved avdelingen der han soner, skulle vite at han spilte en rolle under rettssaken, at prosessen var en del av « hans mediestrategi ».
DB170110 Borgarting lagmansrett starter i dag behandlingen av ankesaken der Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene.
DB170110 februar, og retten har satt av seks uker til behandlingen .
AP170110 - Det gjorde inntrykk på meg å lese om Tina i Aftenposten som måtte reise til et annet land for å få behandlingen .
AP170110 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170110 - Det gjorde inntrykk på meg å lese om Tina i Aftenposten som måtte reise til et annet land for å få behandlingen .
AP170110 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170110 - Det gjorde inntrykk på meg å lese om Tina i Aftenposten som måtte reise til et annet land for å få behandlingen .
AP170110 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170110 februar, og retten har satt av seks uker til behandlingen .
AP170110 Mange krigsveteraner og andre som lider av posttraumatisk stressyndrom responderer dårlig på den behandlingen vi har.
DB170109 TV 2 har til nå sagt at de avventer behandlingen i Stortinget.
DB170108 Og de tar helst saker de vet går rett gjennom behandlingen hos flyselskapene.
BT170108 - Behandlingen hun har fått fra kommunen er grotesk, sier Vinje.
DN170107 - Selskapet har utsatt fisken for en behandling den ikke tålte, og de har ikke tatt de nødvendige konsekvensene i ettertid når de ser at fisken ikke tåler behandlingen , sier avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Trondheim og Omegn, Ivar Eiken, til NRK.
DB170107 Over tid er håpet at behandlingen vil redusere hevelsen til en størrelse som gjør det mulig for kirurger å operere den.
SA170106 Det hang sammen med nyretransplantasjonen og hjerteflimmeret og behandlingen av dette, sier Eggen til avisen.
DB170106 Avisa Independent skriver at også Verdens antidopingbyrå ( Wada ) skal se nærmere på Nasris behandlingen som han fikk på klinikken kalt « Drip Doctors » ¶
DB170106 Det hang sammen med nyretransplantasjonen og hjerteflimmeret og behandlingen av dette, sier trenerlegenden.
DB170106 Han sier at de etter behandlingen i lagmannsretten hadde et håp om å vinne fram i dag.
DB170106 Jeg kom opp med konseptet en uke før han fikk den endelige beskjeden, og samme uka som innspillingen ble jeg informert om at det « var over », at sykdommen hadde vunnet og at de stoppet behandlingen , sier Renck i dokumentaren.
BT170106 Tomtekostnaden er det ikke så mye å gjøre med, men tempoet i behandlingen av plansaker er byrådets ansvar.
BT170106 Tomtekostnaden er det ikke så mye å gjøre med, men tempoet i behandlingen av plansaker er byrådets ansvar.
BT170106 Det hang sammen med nyretransplantasjonen og hjerteflimmeret og behandlingen av dette, sier Eggen til avisen.
AP170106 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170106 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170106 Det hang sammen med nyretransplantasjonen og hjerteflimmeret og behandlingen av dette, sier Eggen til avisen.
DB170105 - Jeg er klar over at FA er blitt kritisert for behandlingen av Bobby etter at han la opp, sa styreformann David Bernstein i 2013.
DB170104 ¶ KAMPFIKSINGSSAKEN : Aktor Asbjørg Lykkjen og Kristoffer Staver i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
BT170104 Nå får legen som bestemte at behandlingen skulle avsluttes, kritikk.
BT170104 Nå får legen som avsluttet behandlingen hans, kritikk.
AP170104 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170104 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
SA170103 Privat ¶ 100.000 kroner for innsetting av egg ¶ Behandlingen Tina Avantis Johnsen får i Praha kommer til å koste godt over 100.000 kroner, inkludert reise og opphold.
SA170103 Med reise og opphold inkludert regner hun med at behandlingen har kommet på godt over 100.000 kroner.
SA170103 Gjennom sin karrière har han truffet mange norske kvinner som har endt med å reise utenlands fordi behandlingen de ønsket ikke tilbys her.
SA170103 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
SA170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
FV170103 Privat ¶ 100.000 kroner for innsetting av egg ¶ Behandlingen Tina Avantis Johnsen får i Praha kommer til å koste godt over 100.000 kroner, inkludert reise og opphold.
FV170103 Med reise og opphold inkludert regner hun med at behandlingen har kommet på godt over 100.000 kroner.
FV170103 Gjennom sin karrière har han truffet mange norske kvinner som har endt med å reise utenlands fordi behandlingen de ønsket ikke tilbys her.
FV170103 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
BT170103 Med reise og opphold inkludert regner hun med at behandlingen har kommet på godt over 100.000 kroner.
BT170103 Gjennom sin karrière har han truffet mange norske kvinner som har endt med å reise utenlands fordi behandlingen de ønsket ikke tilbys her.
BT170103 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
BT170103 100.000 kroner for innsetting av egg ¶ Behandlingen Tina Avantis Johnsen får i Praha kommer til å koste godt over 100.000 kroner, inkludert reise og opphold.
AP170103 Privat ¶ 100.000 kroner for innsetting av egg ¶ Behandlingen Tina Aventis Johnsen får i Praha kommer til å koste godt over 100.000 kroner, inkludert reise og opphold.
AP170103 Med reise og opphold inkludert regner hun med at behandlingen har kommet på godt over 100.000 kroner.
AP170103 Gjennom sin karrière har han truffet mange norske kvinner som har endt med å reise utenlands fordi behandlingen de ønsket ikke tilbys her.
AP170103 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170103 Privat ¶ 100.000 kroner for innsetting av egg ¶ Behandlingen Tina Aventis Johnsen får i Praha kommer til å koste godt over 100.000 kroner, inkludert reise og opphold.
AP170103 Med reise og opphold inkludert regner hun med at behandlingen har kommet på godt over 100.000 kroner.
AP170103 Gjennom sin karrière har han truffet mange norske kvinner som har endt med å reise utenlands fordi behandlingen de ønsket ikke tilbys her.
AP170103 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170103 Privat ¶ 100.000 kroner for innsetting av egg ¶ Behandlingen Tina Avantis Johnsen får i Praha kommer til å koste godt over 100.000 kroner, inkludert reise og opphold.
AP170103 Med reise og opphold inkludert regner hun med at behandlingen har kommet på godt over 100.000 kroner.
AP170103 Gjennom sin karrière har han truffet mange norske kvinner som har endt med å reise utenlands fordi behandlingen de ønsket ikke tilbys her.
AP170103 Behandlingen er aktuell for kvinner som av medisinske grunner ikke produserer egne, friske egg og kan hjelpe kvinner som har redusert eggkvalitet på grunn av alder eller andre omstendigheter.
AP170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AA170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
FV161221 Det brukes i behandlingen av for eksempel astma og kronisk lungesykdom ( KOLS ).
FV161221 - Jeg er opptatt av at utøvere som har en astmatisk diagnose må få den behandlingen de trenger.
AP161215 Han reagerer ikke på at regjeringspartiene og Venstre, kanskje også KrF, ønsker å forsere behandlingen av kommunereformen fordi flere kommuner har bedt om en rask avklaring.
AP161208 UDI ber Listhaug revurdere behandlingen av enslige asylbarn ¶
AP161208 For meg er behandlingen avgjørende for mitt funksjonsnivå.
AP161206 | UDI ber Listhaug revurdere behandlingen av enslige asylbarn ¶
FV161125 Det brukes i behandlingen av for eksempel astma og kronisk lungesykdom ( KOLS ).
DN161110 Festøy jobber med et spill som handler om behandlingen av tyskerbarna under annen verdenskrig.
SA161106 Den tyske midtbanespilleren Emre Can har spilt med Schweinsteiger, og har ikke latt seg imponere over behandlingen kompisen har fått i United.
AP161106 Den tyske midtbanespilleren Emre Can har spilt med Schweinsteiger, og har ikke latt seg imponere over behandlingen kompisen har fått i United.
SA161105 Behandlingen av Bendiksen ¶
AP161105 Behandlingen av Bendiksen ¶
FV161102 Ken Henry Johnsen, leder av Norsk Fotballdommerforening, kjenner til fotballdommere som har vært hos psykolog for å håndtere den behandlingen og utskjellingen de kan bli utsatt for.
SA161101 Ken Henry Johnsen, leder av Norsk Fotballdommerforening, kjenner til fotballdommere som har vært hos psykolog for å håndtere den behandlingen og utskjellingen de kan bli utsatt for.
BT161101 Ken Henry Johnsen, leder av Norsk Fotballdommerforening, kjenner til fotballdommere som har vært hos psykolog for å håndtere den behandlingen og utskjellingen de kan bli utsatt for.
AP161101 Ken Henry Johnsen, leder av Norsk Fotballdommerforening, kjenner til fotballdommere som har vært hos psykolog for å håndtere den behandlingen og utskjellingen de kan bli utsatt for.
AP161031 Behandlingen Melissa fikk, var mer metadon.
AP161028 Det er knyttet stor spenning til behandlingen i Stortinget.
AP161028 Behandlingen på Stortinget er basert på Regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, som igjen tar utgangspunkt i forsvarssjefens fagmilitære råd fra høsten 2015.
SA161025 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig.
BT161025 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig.
AP161025 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig.
BT161024 Det brukes i behandlingen av for eksempel astma og kronisk lungesykdom ( KOLS ).
AP161024 Ettersom de tre barnehagene klager på kravene mot seg vil behandlingen nå bli løftet videre til fylkesmannen - via bydelen - for ankebehandling.
AP161022 Lindrende behandling betyr ikke at pasienten ikke lenger skal få behandling, men at vi i samarbeid med pasienten konsentrerer oss om den lindrende behandlingen .
AP161022 Gawande tar for seg hvordan vi i vår tid forholder oss til livets siste fase, hvor vi stadig oftere velger å fortsette den medisinske behandlingen selv om det er høyst usikkert, eller svært lite sannsynlig, at det vil forlenge livet.
BT161020 Det brukes i behandlingen av for eksempel astma og kronisk lungesykdom ( KOLS ).
BT161020 - Jeg er opptatt av at utøvere som har en astmatisk diagnose må få den behandlingen de trenger.
VG161018 En utskiftning av ukrainske toppolitikere må være en del av behandlingen av sykdommene Ukraina har lidd av siden uavhengigheten for 25 år siden : korrupsjon, lederes unnfallenhet og mangel på moderne, vestlig praksis.
AP161018 Det skaper problemer for den politiske behandlingen av langtidsplanen.
AP161018 Den politiske behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret er inne i en kritisk fase.
SA161007 Etter hvert kom behandlingen og til slutt måtte ecuadorianeren bæres av banen.
FV161007 Etter hvert kom behandlingen og til slutt måtte ecuadorianeren bæres av banen.
BT161007 Etter hvert kom behandlingen og til slutt måtte ecuadorianeren bæres av banen.
AP161007 Etter hvert kom behandlingen og til slutt måtte ecuadorianeren bæres av banen.
BT161001 Om LAR oppriktig er drevet av gode intensjoner, er det i min interesse at de kjenner meg best mulig, kjenner min livssituasjon og hvor jeg er i behandlingen .
BT161001 Om LAR oppriktig er drevet av gode intensjoner, er det i min interesse at de kjenner meg best mulig, kjenner min livssituasjon og hvor jeg er i behandlingen .
SA160928 Det var en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
AP160928 Fra en pakistansk mor som skriver sitt første innlegg fordi hun er opprørt over hvordan enkelte muslimske mødre behandler sine egne barn : " Hvorfor står dere ikke opp mot denne behandlingen av jentene våre ?
AP160928 Det var en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
AP160919 Hun var med på behandlingen av lokale forbud mot nikab og burka i Østfolds kommuner.
AP160910 Nick Ut / TT / NTB Scanpix ¶ Behandlingen skal myke opp arrvevet 53-åringen har på ryggen og på den ene armen.
DA160909 Og selv om du blir kvitt kreften, kan behandlingen medføre at du blir kronisk syk etterpå, sier Kristoff.
AP160906 Terje Holøyen hadde levd i flere år med pustehjelp fra respirator hjemme da han i mai i år bestemte seg for at han ville avslutte behandlingen - og dermed livet.
AP160906 Når behandlingen trekkes tilbake, dør pasienten av sin grunnsykdom.
SA160905 I sitt foredrag på Hotel Bivio i Livigno mandag morgen brukte landslagslege Bendiksen lang tid på å fortelle om den systematikken som ligger bak behandlingen av luftveisplager hos norske langrennsløpere.
SA160905 Fredrik Bendiksen er lege for de norske langrennsjentene og mener at den behandlingen som norske løpere har fått er etisk forsvarlig.
SA160905 Behandlingen har vært gjennomført slik de har fått anbefalt fra eksperter.
BT160905 I sitt foredrag på Hotel Bivio i Livigno mandag morgen brukte landslagslege Bendiksen lang tid på å fortelle om den systematikken som ligger bak behandlingen av luftveisplager hos norske langrennsløpere.
BT160905 Fredrik Bendiksen er lege for de norske langrennsjentene og mener at den behandlingen som norske løpere har fått er etisk forsvarlig.
BT160905 Behandlingen har vært gjennomført slik de har fått anbefalt fra eksperter.
AP160903 Ifølge Dybwik settes terskelen nå stadig høyere for å starte behandlingen - etter hvert som man får mer erfaring.
AP160903 Dybwik har jobbet i over 20 år med denne pasientgruppen og har avlagt doktorgraden på etiske dilemmaer rundt behandlingen av hjemmerespirator-pasienter.
AP160903 Det blir vanskelig å vite når den livsforlengende behandlingen skal avsluttes, og hva som er i tråd med pasientens ønske.
AP160903 - Ingenting er bedre enn at ALS-pasienter på hjemmerespirator selv tar beslutningen om å avslutte behandlingen - og dermed livet.
AP160903 Behandlingen kan føre til konflikter fordi så ekstremt mye står på spill.
AP160903 Helseminister Bent Høie er en dem som ble grepet av ALS-syke Terje Holøyens historie og hans valg om å avslutte behandlingen som holder ham i live.
AP160831 Hun er svært kritisk til behandlingen av barna.
SA160828 Grunnen var at han markerte en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
AP160828 Grunnen var at han markerte en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
AP160812 Vi ser ikke på det som grunn til å utsette fristen, sier Tanke som nå jobber med å sortere klager før behandlingen starter.
AP160724 Det tok mange tiår før det ble anerkjent at sjøfolk som hadde vært en del av den norske handelsflåten ikke hadde fått den behandlingen de fortjente etter krigens slutt.
AP160724 Det tok mange tiår før det ble anerkjent at sjøfolk som hadde vært en del av den norske handelsflåten ikke hadde fått den behandlingen de fortjente etter krigens slutt.
DB160721 I behandlingen av energimeldingen ble det lagt inn et mål om at det bare skal selges biler med nullutslipp innen 2025.
SA160720 Behandlingen av saken har avdekket at regelverket er uklart.
FV160720 Behandlingen av saken har avdekket at regelverket er uklart.
AP160720 Behandlingen av saken har avdekket at regelverket er uklart.
SA160715 Et helt lag ble kastet ut, ryttere fra flere lag protesterte mot behandlingen og det var til tider bare kaos.
AP160715 Et helt lag ble kastet ut, ryttere fra flere lag protesterte mot behandlingen og det var til tider bare kaos.
BT160707 Samhandlingsreformen er innført for å flytte mer av behandlingen fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.
AP160613 Først onsdag drar hun tilbake til sykehuset og fortsetter behandlingen .
AP160602 Behandlingen i Forbundsdagen er imidlertid allerede utsatt flere ganger.
AP160524 Vi oppfordrer pasienten til å melde fra om behandlingen utenlands til et norsk sykehus eller legekontor når en er tilbake, sier Brelin.
AP160523 Metkel Betew sammen med sin forsvarer, advokat Marius Dietrichson, fotografert i Stavanger tingrett under behandlingen av Nokas-ranet.
AP160523 Mandag starter behandlingen av saken i Oslo tingrett.
SA160518 Et par treningsøkter har jeg også gjennomført etter den lille behandlingen , og det føles veldig bra, sa OL-favoritten på 100 og 200 meter i Rio om tre måneder. ( ©NTB ) ¶
AP160518 Et par treningsøkter har jeg også gjennomført etter den lille behandlingen , og det føles veldig bra, sa OL-favoritten på 100 og 200 meter i Rio om tre måneder. ( ©NTB ) ¶
BT160504 I praksis vil det føre til at denne familie- og nærmiljøbaserte behandlingen for ungdom med alvorlige atferdsproblemer blir avviklet.
AP160504 - Treverket kan bli litt lysere av denne behandlingen , men det er jo bedre at alt blir litt lysere enn at det er pent mellom flekkene, tilføyer hun.
SA160429 Det australske sykkellagets lege skulle ha søkt om fritak for bruk av terbutaline i behandlingen av Yates, men unnlot å gjøre dette.
SA160429 - Stoffet ble gitt som en del av behandlingen for Simons dokumenterte astmaproblemer, heter det videre.
AP160429 Det australske sykkellagets lege skulle ha søkt om fritak for bruk av terbutaline i behandlingen av Yates, men unnlot å gjøre dette.
AP160429 - Stoffet ble gitt som en del av behandlingen for Simons dokumenterte astmaproblemer, heter det videre.
AP160428 Hvis du blir bitt av en slange når du er på ferie er riktig artsbestemmelse kritisk både for behandlingen av bittet og produksjonen av motgift.
AP160424 Han var først og fremst opptatt av at en " tidsaktuell resolusjon " fra Oslo Frp, om å gi en klar beskjed til stortingsgruppen om å sørge for at Stortinget, i behandlingen av Regjeringens mange innstramningsforslag i asylpolitikken, fatter vedtak om hvert enkelt forslag, og ikke inngår forlik.
AP160423 Regelverket avgjør hvilken medlemsstat ( i EU, og EØS-landene Island, Sveits, Liechtenstein eller Norge ) som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad.
AP160422 Siden 2015 er cellegiftbehandling med stamcellestøtte mot systemisk sklerodermi gjort tilgjengelig i Norge, men Stordalen velger å fortsette behandlingen i Utrecht, der hun har vært fulgt opp tett siden 2014.
AP160420 Han gikk rettens vei for for å få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på hans rettigheter som menneske.
AP160418 - Gjennom høringen og behandlingen i Stortinget håper jeg det blir støtte for å gjøre Barneombudet til et eget klageorgan, sier Øystein Djupedal, som ledet Djupedal-utvalget.
AP160416 Dette er en uhøytidelig analyse som viser syv tydelige forskjeller på Venstre og samarbeidspartiet Høyre - med utgangspunkt i behandlingen av en uttalelse om dyrevern.
DA160411 - Det er skremmende lesning å se hva pressen i mellomkrigstiden foretok seg med tanke på de farlige strømmingene med fascismen og behandlingen av jøder.
AP160405 Men det er ofte svært kostbart, fordi de ikke tilhører trygdesystemet, og må betale for behandlingen i tillegg til reiseutgifter og opphold.
AP160322 Da spørs det hvor reell behandlingen av hver enkelte reguleringsplan blir, sier Larre.
AP160317 Både utenriksminister Børge Brende og internasjonale presseorganisasjoner har reagert kraftig på behandlingen av Rønning og andre journalister i Tyrkia.
AP160315 Tilleggsstraff fordi regimet avviker « så påtagelig fra behandlingen av andre i norske fengsler de siste ti år ».
AP160314 Har systemet gått for langt i behandlingen av Anders Behring Breivik når han har sittet i isolasjon i fire og et halvt år ?
AP160314 Han går rettens vei for for å få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på hans rettigheter som menneske.
AP160314 Han skal representere Anders Behring Breivik når Oslo tingrett tirsdag starter behandlingen av søksmålet mot den norske staten.
AP160313 Totalt vil da behandlingen kostee en halv million kroner.
AP160313 Marius Normann forteller at behandlingen gis intravenøst hver 14 dag.
AP160313 Etter seks kurer tar man bilder for å se hvordan behandlingen virker.
AP160313 Det er likevel ikke fritt frem for leger ved offentlige sykehus å tilby behandlingen .
AP160313 Det er flere grunner til at det offentlige ikke betaler behandlingen : Den er for dyr, den er ikke godkjent, eller norske myndigheter, gjennom Beslutningsforum, er i forhandlinger med legemiddelfirmaer om pris.
AP160313 Da Jan Langvik startet med behandlingen var den ikke godkjent for hans krefttype.
AP160313 Aasved forteller at hvis det senere blir bestemt at det offentlige betaler for behandlingen , som blant annet skjedde med pasienter med føflekkreft, overføres pasientene fra det private til det offentlige.
AP160313 - Selve behandlingen tar en time, og gir lite bivirkninger.
AP160313 - Pasientene som kommer til oss har bestemt seg og de ville dratt til utlandet dersom ikke vi tilbyr behandlingen .
AP160313 Behandlingen til Jan Langvik har kostet drøyt 300.000 kroner.
AP160309 - Jeg fikk et tips fra en person i PST om at kontoret mitt var blitt avlyttet under den siste behandlingen av Treholt-saken i kommisjonen som var i 2010 og 2011.
FV160302 Finner du levende lus etter behandling, kan følgende ha skjedd : ¶ Behandlingen er ikke utført korrekt.
AP160302 Staten avviser søksmålet, og argumenterer i sitt sluttinnlegg for hvorfor Breivik får den behandlingen han gjør i Skien fengsel.
AP160229 Og det gjør nettopp alt som har med behandlingen av den eneansvarlige for 22. juli-tragedien.
AP160225 I tillegg er Frankrike strengere i behandlingen av asylsøknader enn endel andre land.
AP160221 Strategien kan være risikabel, noe vi har sett i behandlingen av Sverigedemokraterna i vårt naboland.
AP160219 Terroristen har gått rettens vei for å få slått fast om behandlingen han får er brudd på hans rettigheter som menneske.
AP160219 Har systemet gått for langt i behandlingen av Behring Breivik når han har sittet i isolasjon i 4,5 år ?
AP160216 Han konkluderer med at behandlingen foreløpig ligger innenfor de kravene som følger av våre menneskerettighetsforpliktelser, men antar at vi nærmer oss en grense på grunn av isolasjonens lengde, fire og et halvt år.
AP160216 Det er ikke adgang til å utelate rehabiliteringshensynet fra behandlingen av ham.
AP160216 Det er denne balansegangen som er den store utfordringen når det gjelder behandlingen av Behring Breivik.
AP160216 februar med hovedfokus på om Behring Breivik blir umenneskelig behandlet og om behandlingen er i strid med menneskerettighetene.
AP160211 Men dobbeltmoral er det, og NFF understreker nettopp det ved behandlingen av John Arne Riise.
DA160208 Stavanger-politikerne kuttet i idrettsbudsjettet under behandlingen av handlings- og økonomiplanen i desember.
SA160131 Behandlingen til nå hartatt tid og den videre behandlingen vil også ta lang tid, skriver Snowboardforbundet.
SA160131 Behandlingen til nå hartatt tid og den videre behandlingen vil også ta lang tid, skriver Snowboardforbundet.
AP160131 Behandlingen til nå hartatt tid og den videre behandlingen vil også ta lang tid, skriver Snowboardforbundet.
AP160131 Behandlingen til nå hartatt tid og den videre behandlingen vil også ta lang tid, skriver Snowboardforbundet.
AP160127 Selv kreftpasienter må regne med å betale for behandlingen .
AP160127 Pasienter som oppsøker sykehus vet at det er forventet at de betaler legen for behandlingen .
AP160126 En « realitetsbehandling » innebærer en langt grundigere vurdering enn den forenklede behandlingen som Regjeringen hadde planlagt i forbindelse med retur til Russland.
AP160126 En « realitetsbehandling » innebærer en langt grundigere vurdering enn den forenklede behandlingen som Regjeringen hadde planlagt i forbindelse med retur til Russland.
AP160121 Organisasjonen reagerer kraftig på behandlingen norske myndigheter gir asylsøkende barnefamilier i Finnmark.
AP160121 - Det vi ser på Storskog nå, og den behandlingen Norge gir barnefamilier på flukt og i krise, er uverdig, sier generalsekretær Tove Wang i Redd Barna, til NTB.
AP160121 Organisasjonen reagerer kraftig på behandlingen norske myndigheter gir asylsøkende barnefamilier i Finnmark.
AP160121 - Det vi ser på Storskog nå, og den behandlingen Norge gir barnefamilier på flukt og i krise, er uverdig, sier generalsekretær Tove Wang i Redd Barna, til NTB.
AP160120 I en kritikkverdig scene bryter Olin selv inn og overtaler en pasient til å gå tilbake til Gjerstad etter at den svært syke kvinnen har forlatt behandlingen uten resultat.
AP160120 I en kritikkverdig scene bryter Olin selv inn og overtaler en pasient til å gå tilbake til Gjerstad etter at den svært syke kvinnen har forlatt behandlingen uten resultat.
AP160114 - Hun er veldig glad for det og har tro på at han får den behandlingen han trenger, seier Graasvold.
AP160113 En annen ansatt skal, etter det Aftenposten får opplyst, ha reagert kraftig på behandlingen av denne avdelingslederen, og oppgjøret den ansatte tok med flere i ledelsen blir beskrevet som « høylytt » og « voldsomt ».
AP160110 Behandlingen av dem går ut på å utelukke operasjonstrengende lidelser og å gi riktige råd om hvordan plagene kan bedres og unngås, skriver han videre.
AP160107 - Har helsevesenet nok ressurser og kompetanse til å behandle spiseforstyrrelser ? - Behandlingen av alvorlige sykdomstilfeller krever høy kompetanse og erfaring, sier Bergem.
AP160107 - Det fører til at spesialisthelsetjenesten ofte får pasientene for sent i sykdomsforløpet, og da blir behandlingen vanskeligere.
AP160107 Behandlingen kan bli langvarig.
FV160106 Nasjonale retningslinjer legger vekt på at medisiner kan være en del av den samlende behandlingen .
AP160106 Nasjonale retningslinjer legger vekt på at medisiner kan være en del av den samlende behandlingen .
SA160105 Jeg var spent på behandlingen i vårt øverste folkevalgte organ, Kirkerådet, da vi møttes i desember.
SA160105> Jeg var spent på behandlingen i vårt øverste folkevalgte organ, Kirkerådet, da vi møttes i desember.
SA160105> target="avis" href= Jeg var spent på behandlingen i vårt øverste folkevalgte organ, Kirkerådet, da vi møttes i desember.
SA160105> target="avis" href= target="avis" href= Jeg var spent på behandlingen i vårt øverste folkevalgte organ, Kirkerådet, da vi møttes i desember.
SA160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Jeg var spent på behandlingen i vårt øverste folkevalgte organ, Kirkerådet, da vi møttes i desember.