DA171101 Det ligger an til at Ap går for Nytorget i forkant av KBU, men saken skal behandles i bystyregruppen dagen før formannskapsmøtet.
DN171027 Etter loven er alle sykehusene juridiske enheter, de er pålagt å følge loven for hvordan pasientopplysninger skal behandles .
AP171027 Det skal ikke behandles noen ny uttalelse på dette landsmøtet.
SA171026 Personalmessig ber vi om at Hansen behandles på mildest mulig måte.
DA171026 Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
BT171026 Personalmessig ber vi om at Hansen behandles på mildest mulig måte.
VG171025 Anniken Huitfeldt uttalte til VG at Ap nå vil forsøke å få flertall for en « annen løsning » på Stortinget når landmaktstudien skal behandles .
SA171025 Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
DA171025 - Det virker som Listhaug helt hopper over at asylsøkere har klagerett til UNE, og at saker også skal behandles der før de er avgjort sier hun til NRK.
DA171025 Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
DA171025 Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
AP171025 Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
AP171025 I det nye ankomstsenteret skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
VG171024 Liberale amerikanske professorer behandles regelmessig av sine egne studenter på måter som minner forstyrrende om tilstandene under Maos kulturrevolusjon.
VG171024 Sand fremholder at saken skal behandles i FAU og tas opp i driftsstyret ved Nylund skole seinere denne uken.
VG171024 Dersom man opplever seksuell trakassering i dag, er det slik at saken må behandles av en domstol.
VG171024 Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
VG171024 Men først skal det behandles politisk i Oppegård, Ski, Lørenskog, Nittedal og Bærum.
DB171024 Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) opplyser tirsdag at det har åpnet sak mot Danmark, og at den skal behandles ferdig til 16. november.
DB171024 Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der.
DB171024 Avkriminalisering innebærer at bruk av ulovlige rusmidler fortsatt er ulovlig, men at det ikke lenger behandles som kriminalitet.
DB171024 Horne begrunner det med at anklager om seksuell trakassering er så belastende at det fordrer et « særskilt rettssikkerhetshensyn » og derfor må behandles av domstolene.
AP171024 De har derfor fremmet sitt eget forslag som skal behandles i løpet av høsten.
VG171023 - Hver sak behandles individuelt, og vurderingen av barnets beste skal alltid gjøres ut fra den enkeltes situasjon.
SA171023 Kreftsvulst i hodet til pasient på Radiumhospitalet i Oslo behandles med stråling.
NL171023 De som bor nærmest får direkte utblokking/stenting og de i lengre avstand behandles med blodfortynnende og deretter eventuell stenting av blodårene.
DN171023 Og nettopp antall HV-soldater kan også bli gjenstand for dragkamp når landmaktproposisjonen skal behandles i Stortinget.
DB171023 oktober : Havne-styreleder spurte om arbeidsmiljøvarsel skulle behandles « etter boka » ¶ 3. oktober : Havnekundene snakker ut : Fikk drinker, middager og pengelån av spandable kommuneansatte på tur ¶
DA171023 Da saken kom opp på landsmøtet hadde leder av Senterkvinnene, Beate Marie Dahl Eide, og Sp-nestleder og leder av resolusjonskomiteen, Anne Beathe Tvinnereim, ulikt syn på hvordan saken skulle behandles .
AP171023 Nå diskuteres den flittig blant politikerne i rådhuset før saken skal behandles i onsdagens bystyremøte.
AP171023 De ønsker også at de kommunale foretakene, som Boligbygg, skal kunne kjøpe eiendom for opp til 150 millioner kroner uten at det behandles i bystyret.
AP171023 Byrådssekretær Anders Røberg-Larsen ( Ap ) sier de har mange eksempler på eiendomskjøp som blir flere millioner kroner dyrere mens kommunen venter på at saken skal behandles .
AP171023 Byrådet ønsker å kunne kjøpe tomter uten at det behandles i bystyret.
AP171023 Nå diskuteres den flittig blant politikerne i rådhuset før saken skal behandles i onsdagens bystyremøte.
AP171023 De ønsker også at de kommunale foretakene, som Boligbygg, skal kunne kjøpe eiendom for opp til 150 millioner kroner uten at det behandles i bystyret.
AP171023 Byrådssekretær Anders Røberg-Larsen ( Ap ) sier de har mange eksempler på eiendomskjøp som blir flere millioner kroner dyrere mens kommunen venter på at saken skal behandles .
AP171023 Byrådet ønsker å kunne kjøpe tomter uten at det behandles i bystyret.
VG171022 Så må saken behandles , noe som kan ta flere uker.
SA171022 Etter at én stemte mot og resten for i Høyres gruppe onsdag, er det fortsatt uavklart hvordan det ender i bystyret når plasseringen av den nye brannstasjonen i Lervig skal behandles mandag 23. oktober.
DB171022 Han legger til at han er opptatt av at alle skal behandles rettferdig.
AP171022 I dag skammer vi oss over hvordan vi eksperimenterte med homofile, den gang vi trodde homofili var en psykisk sykdom og kunne behandles .
VG171021 Dette er følsomme spørsmål, som må behandles med respekt.
SA171019 Etter at én stemte mot og resten for i Høyres gruppe onsdag, er det fortsatt uavklart hvordan det ender i bystyret når plasseringen av den nye brannstasjonen i Lervig skal behandles mandag 23. oktober.
SA171019 Kristin Grue, som blant annet er kjent fra Det Norske Teatret og Underholdningsavdelingen på NRK, tror det er mange skuespillere som ikke vet hvordan seksuell trakassering skal behandles .
DB171019 For å forsøke å forklare problemet nok en gang : Da Klagenemnda for kringkastingssaker ble vedtatt avviklet i 1997, så var tanken at klager på konkrete enkeltprogrammer og redaksjonelle valg skulle behandles av medienes egen selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), på samme måte som for andre uavhengige nyhetsmedier.
DB171019 Rusavhengige skal altså ikke behandles som kriminelle.
DB171019 KrF skriver i sitt program « at rusavhengighet skal behandles mer som sykdom enn som kriminalitet », og vil « se på muligheten for alternative reaksjoner til straff ».
DB171019 Bruk av narkotika vil fortsatt være ulovlig, men behandlingen av brukersakene flyttes ut av strafferetten og behandles administrativt.
DA171019 - Vår sak vil måtte behandles først, og det gjenstår å se om Høyrepolitikeren som er uenig med gruppa da deltar i oktobermøtet eller ikke.
AP171019 Sykdommen kan ikke behandles .
AP171019 Mange ser i dag på psykiske lidelser litt som andre sykdommer, men glemmer at de fleste psykiske lidelser oppstår, diagnostiseres og behandles på helt andre måter.
AA171019 Kristin Grue, som blant annet er kjent fra Det Norske Teatret og « Underholdningsavdelingen » på NRK, tror det er mange skuespillere som ikke vet hvordan seksuell trakassering skal behandles .
SA171018 To franske forskere sier de kan ha funnet en fysiologisk årsak til dysleksi som muligens kan behandles .
DN171018 To franske forskere sier de kan ha funnet en fysiologisk årsak til dysleksi som muligens kan behandles .
DB171018 oktober, skal behandles av Sikkerhetsrådet.
DA171018 Rettssaken mot mannen skal behandles i Stavanger tingrett 9. november. | - Taxisjåfør svindlet Nav ¶
DA171018 Nå varsler KrF og Ap at de vil trå til for kunstnerøkonomien når budsjettet behandles i Stortinget.
DA171018 Selv om spørsmålet om kutt i pressestøtten uansett skal behandles i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, mener Gharahkhani altså at det er riktig å konfrontere kulturministeren allerede nå.
DA171018 Saken om regjeringens foreslått kutt i pressestøtten på 25,7 millioner kroner på statsbudsjettet skal behandles på vanlig måte i familie- og kulturkomiteen i Stortinget de neste ukene.
AP171018 To franske forskere sier de kan ha funnet en fysiologisk årsak til dysleksi som muligens kan behandles .
AA171018 Morspresumpsjonen ble innført i ekteskapsloven i 1909, men når det gjaldt ugifte foreldre, het det allerede i barnebidragsloven av 1821 at « Barnet forbliver hos Moderen, eller under dens Omsorg, som hun anbetroer det til, saalænge det upaaklageligt behandles ».
SA171017 Koding må behandles på lik linje med andre språk som trengs for å navigere i verden.
NL171017 Neste NTP ( Nasjonal Transportplan ) behandles i Stortinget i 2021.
NL171017 ¶ Den såkalte PCI-saken skal behandles av styret i Helse Nord onsdag i neste uke.
DA171017 Alle som får blodpropp behandles med blodfortynnende medikamenter.
DA171017 MDG kommer derfor til å legge fram et forslag om null moms på reparasjoner i sitt alternative statsbudsjett, og kommer også til å ta opp forslaget når budsjettet skal behandles av Stortingets finanskomité.
VG171016 Rundt 70 er fraktet til Tyrkia og behandles der, ifølge AP.
VG171016 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe la ned påstand om at Cappelen skulle behandles på mildest mulige måte da han holdt sin prosedyre mandag formiddag.
DN171016 Utskiftninger i regjeringen behandles i statsråd på Slottet, og normalt holdes statsråd fredag formiddag.
DB171016 Tross noen små hjertesukk fra landets republikanere, behandles de kongelige med ærbødighet av folket.
DA171016 Når stortingsmeldingen behandles i høst har de en gyllen anledning til å komme på banen med nettopp disse virkemidlene.
DA171016 Dette må de levere på i høst når stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi skal behandles .
BT171016 OND SIRKEL : Færre sengeplasser fører til at pasienter må behandles og utskrives i et enda høyere tempo.
BT171016 Man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at dette fort blir en ond sirkel, hvor færre sengeplasser fører til at pasienter må behandles og utskrives i et enda høyere tempo.
AP171016 I Norge regnes seksuell trakassering som så alvorlig at det må behandles i retten.
AP171016 Det bidrar til at få saker behandles , forklarer fagdirektør Calus Jervell hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
AP171015 Skillelinjen går mellom dem som mener at ME har psykologiske årsaker og best behandles med kognitiv adferdsterapi, herunder Lightning Process ( « LP » ), og dem som mener at ME er en fysisk sykdom og at kognitiv terapi bare kan bidra til sykdomsmestring.
AA171015 Myndighetene opplyser samtidig at 32 personer behandles for skader.
AA171015 Saken behandles fram til 23. oktober. ( ©NTB ) ¶
VG171014 Vanligvis er medisiner som behandles hos Beslutningsforum for nye metoder - organet som godkjenner hvilke medisiner som skal tilbys ved norske sykehus - ikke tilgjengelig for pasienter.
DB171014 Grand Rapids Press skriver at styrmannen beklager, og at han unnskylder seg med at han behandles for alkoholmisbruk.
DB171014 - De sa vi ville være trygge i Europa, men behandles som dyr Dagbladet Pluss ¶ - al-Farancy lever ¶
DB171013 Eventuelle vedtak der skal også behandles av FIS øverste organ Council.
DA171013 Folk skal behandles likt - uavhengig av nasjonalitet.
DA171013 Etter det skal prosjektet kvalitetssikres før det behandles politisk.
AP171013 desember 2018 skal alle ankesaker behandles av en meddomsrett.
AP171013 Vi har ikke inngått noen avtale som innebærer at vi er bundet når dette skal behandles , sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.
AP171012 17-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, ber om full frifinnelse, eventuelt at 17-åringen behandles på mildest mulige måte.
VG171011 Han opplyser at saken nå skal behandles skriftlig av tingretten, og at det dermed ikke vil avholdes noe rettsmøte.
NL171011 Konsekvensen bør være at nye investeringsprosjekter i Troms behandles på samme måte ( økonomisk og strategisk ) så lenge rammebetingelsene er noenlunde de samme.
DB171010 - Behandles hver for seg ¶
AP171010 Den nye « ulveplanen » skal behandles og settes ut i liv i begynnelsen av 2018.
AA171010 | Il Tempo Gigante-striden behandles i Høyesterett ¶
VG171009 På « hjemmebane » pleier han forholdet til Rakel ( Charlotte Gainsbourg ), men den delen av historien behandles med harelabb : Vi tror ikke på de to i det hele tatt, Harry virker nesten mer til stede badende i vinyl-LP-haugene i sin egen leilighet, noe som forøvrig ser fryktelig påtatt ut.
DB171009 - Alle skal behandles likt ¶
AA171009 Spanske Pedro Agramunt trekker seg dermed dagen før mistillitsforslaget mot ham skulle behandles .
AP171008 | Nakenbilder må behandles på lik linje med samleie ¶
VG171007 Når Snøkvit behandles dårlig hjemme, tar hun med seg det negative reaksjonsmønsteret inn i sine egne møter med andre folk.
AP171007 Elleve personer ble skadet, og ni av dem ble fraktet til sykehus der de behandles for skader i hode og bein. Én person er pågrepet på stedet etter hendelsen, opplyser politiet.
AA171007 Elleve personer ble skadd, og ni av dem ble fraktet til sykehus der de behandles for skader i hode og bein.
AA171007 Elleve personer ble skadd, og ni av dem ble fraktet til sykehus der de behandles for skader i hode og bein.
DB171006 Som Dagbladet har belyst og dokumentert i serien « Fotballskandalen », behandles gjestearbeiderne omtrent som slaver.
DA171006 - Argumentet om at disse ungdommene må behandles svært dårlig for at andre ikke skal komme til Norge, er et moralsk uforsvarlig argument.
DA171006 - Argumentet om at disse ungdommene må behandles svært dårlig for at andre ikke skal komme til Norge, er et moralsk uforsvarlig argument.
AA171006 I sommer ble det kjent at Samferdselsdepartementet ønsker å gi veiselskapet ansvaret for utbygging her, men saken må behandles av Stortinget før endelig vedtak kan fattes.
VG171005 Behandles i Sikkerhetsrådet ¶
DA171005 - Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak skal behandles i løpet av denne stortingsperioden.
AP171005 Behandles i Sikkerhetsrådet ¶
VG171004 » NEKTER SKYLD : Straffesaken mot den terrortiltalte trønderen ( 34 ) fra Verdal er den sjette såkalte « fremmedkriger»-saken som behandles i domstolen i norge. 34-åringen avviser alle anklager som rettes mot ham.
VG171004 Han sier et av innstrammingsforslagene som behandles er forbud mot å kople tilleggstjenester, eksempelvis bonuspoeng til kredittkort.
DA171004 Byrådets budsjettforslag skal behandles i bystyret i desember, og det er mulig å møte bystyregruppene for å legge fram saken sin før den tid, skriver byrådssekretær Benjamin Endré Larsen ( SV ).
AP171004 - Departementet vil i løpet av høsten sørge for klare overgangsregler for hvilke saker som skal behandles med og uten jury i en overgangsfase.
DB171003 Det er satt av tre dager til saken, som behandles i Senja tingrett i slutten av november.
AA171003 De kommunene som ønsker det, skal kunne søke om å få omgjort tvangsvedtaket, og søknadene skal behandles hver for seg i Stortinget dersom Senterpartiet får flertallet med seg.
VG171002 Kort tid etter at retten var satt mandag morgen ba mannens forsvarer Hilde Grytten Guldbakke om at deler av saken skulle behandles for lukkede dører.
DB171002 Det viktigste er at sykling stadig blir viktigere i samfunnet vårt, og må behandles deretter.
DA171002 En kjapp telefon til søknadskontoret burde kunne gi svar på når de tenker å komme på hjemmebesøk til 61-åringen, slik at søknaden kan behandles .
DA171002 - Det var naturlig, da det var saken Yousuf Gilani som skulle behandles , og han var i permisjon.
AP171002 Putin innførte en ny lov i 2015 som innebærer at alle data om russere må behandles i Russland av hensyn til personvernet.
AA171002 En person behandles av helse på stedet.
DB171001 Men først trenger jeg å vite, er jeg forpliktet til å oppfatte dette som en klage som skal behandles 'etter boka'.
DB171001 - Behandles « etter boka » ?
DB170930 Han måtte behandles i utlandet fordi det ikke er spesialister på området i Storbritannia.
DA170930 Selv om krigene som behandles i kunsten kan være langt borte, er billedmaterialet nært nok.
DA170930 Vinylboksen er faktisk så tung at den skal behandles varsomt.
NL170929 Forslaget om forbud mot ansiktsdekkende plagg skal behandles i Stortinget.
AA170929 Tirsdag behandles søknad om rammetillatelse for den nye storhallen.
VG170928 Forslagene skal nå diskuteres og behandles i Kongressen, noe som kan ta flere måneder i de sterkt splittede forsamlingene.
DA170928 Sentrumsplanen skal heller ikke bare behandles i KBU, men i bystyret, og det vil være en fordel med bred enighet om de store linjene, sier Raustein.
AP170928 6.10 : Innstilling fra fullmaktskomiteen behandles .
AP170928 Hovedsakelig behandles sykdommen med stamcelletransplantasjon.
VG170927 I kjølvannet ligger det brutte familiebånd og anmeldelser, men dette behandles i liten grad i biografien.
DA170927 Forslagene skal nå diskuteres og behandles i Kongressen, noe som kan ta flere måneder i den sterkt splittede Kongressen.
AP170927 Forslagene skal nå diskuteres og behandles i Kongressen, noe som kan ta flere måneder i den sterkt splittede Kongressen.
AP170927 Sammen med sykehjemslege ble det vurdert om sykehjemsbeboeren kunne behandles ved sykehjemmet i stedet for å bli innlagt på sykehus.
AA170927 Forslagene skal nå diskuteres og behandles i Kongressen, noe som kan ta flere måneder i de sterkt splittede forsamlingene.
DB170926 Det vil si om hennes påstander skulle/burde behandles i påtalesporet ( oversendes Spesialenheten ) eller i varslingssporet.
AP170926 Lauvås sier Ap ønsker å tydeliggjøre reglene om hvilke kriterier som skal legges til grunn i sakene som behandles . | 10 grunner til at Hareide sier nei til fast følge med Solberg og Jensen ¶
AA170926 Lauvås sier Ap ønsker å tydeliggjøre reglene om hvilke kriterier som skal legges til grunn i sakene som behandles .
AA170926 Lauvås sier Ap ønsker å tydeliggjøre reglene om hvilke kriterier som skal legges til grunn i sakene som behandles .
DN170925 Det er denne forføyningen som nå skal behandles .
DB170925 Det er denne forføyningen som nå skal behandles .
DB170925 Og hvordan skal denne gruppa behandles i det parlamentariske dagliglivet ?
DA170925 Det er denne forføyningen som nå skal behandles .
AP170925 Det er primært to grunner til det : For det første er det lite kunnskap hos helsepersonell om betydningen av å opprettholde god munnhelse hos pasienter som behandles for andre sykdommer.
AA170925 To ansatte behandles på stedet av helsepersonell etter å ha blitt utsatt for pulver fra apparatet.
AA170925 Barn som fødes med alvorlig immunsvikt, vil trolig dø innen sitt første leveår dersom sykdommen ikke oppdages og behandles tidlig.
DB170924 Det viktigste er at sykling stadig blir viktigere i samfunnet vårt, og må behandles deretter.
DA170923 I Sør-Afrika, der han angivelig fikk sin politiske oppvåkning, jobbet han ikke mot apartheid, men for at apartheidsystemet skulle innføre tre dører på toalettene : en for hvite, en for svarte, og en for indere - siden han mente indere sto over svarte rasemessig, og at indere av høy kaste burde behandles « som ariere ».
DA170923 Jeg syns heller ikke at Ny Tid skal behandles som en dagsavis, der alle sider av en sak skal fram.
DA170922 Vergeforeningen slår alarm om tilstanden for unge asylsøkere - som hevdes å være mindreårige, men behandles som voksne av myndighetene.
DA170922 - Spesielt afghanske gutter behandles som annenrangs flyktninger.
AP170922 når bioteknologimeldingen skal behandles til våren.
AA170922 Færre enn 2.000 venter på at søknaden skal behandles .
AA170922 Færre enn 2.000 venter på at søknaden skal behandles .
VG170921 Saken skal etter planen behandles over ti dager.
NL170921 I saken som skal behandles i kommunestyret forledes politikerne i Tromsø til å tro noe som er direkte usant, det kan ikke stå uimotsagt.
NL170921 Saken er igjen aktuell fordi Regional Transportplan skal behandles i fylkestinget i høst.
NL170921 Saken er av prinsipiell karakter, mener vi, og bør behandles av kommunestyret hvor alle partier er representert.
NL170921 Jensen sier det er åpenbart for « reflekterte mennesker » å si nei til Niqab og Burka i skolen, men at det for Tromsø Ap er « et så stort og viktig prinsipielt spørsmål, at det ikke kunne behandles i dagens formannskapsmøte.
DA170921 - Skolen må sørge for at alle personopplysninger behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn.
AP170921 Alt må renses før fasaden behandles på nytt.
AA170921 Forlaget ønsker ikke å gi noe ytterligere kommentar, siden saken nå skal behandles i retten, opplyser informasjonssjef Mona Ek i Aschehoug til NTB.
VG170920 En brasiliansk domstol godkjenner at homofile kan behandles med terapi.
VG170920 Dermed har dommeren åpnet for at homoseksualitet igjen kan sees på som en sykdom som kan behandles .
VG170920 I all hast tok Fatima med seg sønnen og fløy til Bergen, der han skulle behandles .
AP170920 Samtidig ventet 1,2 millioner personer fortsatt på at søknaden skulle behandles ved utgangen av fjoråret.
AP170920 Hvis hele saken skal behandles på nytt, innebærer det rettssak med full jury.
DB170919 Rapporten skal behandles i et møte i kontrollutvalget til Oslo kommune seinere denne måneden.
DA170919 I Bydelsutvalget ( BU ) stemte kun Venstre og Frp mot riving, og saken skal behandles i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret førstkommende torsdag.
AA170919 Rohingyaene kan ikke fortsette å behandles som statsløse, sier han.
NL170918 Vi er helt enige med Sollund, og håper vedtaket fra komiteen blir reversert når det skal behandles i kommunestyret.
DB170918 - Men dette er spørsmål som skal behandles av stortingsgruppa, som blir konstituert onsdag, og av landsstyret som samles torsdag, sier han.
DB170918 - Men dette er spørsmål som skal behandles av stortingsgruppa, som blir konstituert onsdag, og av landsstyret som samles torsdag, sier han.
AA170918 Tiller har engasjert seg i kulturskolen og har levert en interpellasjon som skal behandles på neste bystyremøte.
VG170917 De to andre behandles for sjokk.
AP170917 Derfor bør dette behandles parallelt med statsbudsjettet, sier Vedum.
DB170916 Det er snakk om barn, og de må behandles deretter, når det kommer til alt fra sårbarhet til påvirkelighet.
DB170916 - Mistenkt barn behandles ofte på samme måte som mistenkte voksne.
DB170916 » « Hva slags rettssamfunn er Norge som tillater at en betrodd politimann behandles på denne måten ? » skrev redaktør Hans Rustad på nettstedet Document.no allerede i 2014.
DA170916 - Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere, skriver han.
DA170916 Ifølge tiltalen, som skal behandles av Halden tingrett 11. oktober, skal Oslo-mannen ha uttalt til tollinspektørene at han skulle finne ut hvor de bodde - og drepe både dem og deres familier.
AA170916 To tenåringsgutter behandles på legevakt og sykehus etter traktorvelt.
NL170915 Måten hjertesykdommer i dag behandles er også revolusjonert de siste tiårene.
DN170915 « Taper-terrorister » må behandles på en mye tøffere måte, skriver USAs president Donald Trump i en reaksjon på eksplosjonen på en T-banestasjon i London.
DN170915 - Taper-terrorister må behandles på en mye tøffere måte.
DA170915 Londons ambulansetjeneste opplyser at 22 personer behandles på sykehus etter terrorhendelsen på en T-banestasjon i London.
DA170915 Klokken 13.00 lyder siste nytt fra politiet : Syklist ( mann, 63 ) behandles for kuttskader.
DA170915 Ifølge Horvli er det uklart nøyaktig når reguleringsplanen skal behandles .
AA170915 « Taper-terrorister » må behandles på en mye tøffere måte, skriver USAs president Donald Trump i en reaksjon på eksplosjonen på en T-banestasjon i London.
AA170915 - Taper-terrorister må behandles på en mye tøffere måte.
VG170914 I dag behandles saken i Kringkastingsrådet.
DB170914 Fornærmede er alvorlig skadd og behandles på Ullevål sykehus, opplyser politiet i en pressemelding rundt 14.30 i ettermiddag.
DB170914 I dag behandles klagene i Kringkastingsrådet.
DB170914 Han ønsker ikke å kommentere den nå, og viser til at temaet skal behandles på møtet i Kringkastingsrådet.
AP170914 - Fornærmede ble kjørt til Ullevål sykehus og behandles der for skadene.
AP170914 Britt Skadberg, direktør for Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland, forteller at Djabrail var svært syk da han ble innlagt ved Haukeland for å behandles for kreft.
AA170914 De fleste beboerne som er blitt innlagt onsdag, behandles for pustevansker, dehydrering og lidelser knyttet til overoppheting, opplyser sykehuset.
AA170914 I forrige uke ble det klart at saken skal behandles i konfliktrådet.
AA170914 - Fornærmede ble kjørt til Ullevål sykehus og behandles der for skadene.
DB170913 Strander du på en flyplass i Europa må klagen i utgangspunktet behandles der.
DB170913 De fleste beboerne som er blitt innlagt onsdag, behandles for pustevansker, dehydrering og lidelser knyttet til overoppheting, opplyser sykehuset.
DB170913 President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, er ikke fornøyd med hvordan grisene behandles i videoen.
DB170913 Ifølge forskriften for hold av svin skal syke og skadde svin straks behandles på forsvarlig måte.
AP170913 De fleste beboerne som er blitt innlagt onsdag, behandles for pustevansker, dehydrering og lidelser knyttet til overoppheting, opplyser sykehuset.
AP170913 Innstillingen behandles av Stortinget i plenum.
VG170912 Når saken nå skal opp i lagmannsretten, er det kun straffenivået som skal behandles og ikke skyldspørsmålet, siden tiltalte har erkjent at han utførte drapene.
VG170912 Han har anket dommen, og denne uken behandles anken i Agder lagmannsrett på tinghuset i Kristiansand.
VG170912 Det er utmålingen av straffen som skal behandles . 16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo sa i sitt innledningsforedrag at de ikke mener det er riktig med forvaring.
DN170912 Nordea planlegger ifølge avisen at spørsmålet skal behandles på den ordinære generalforsamlingen i mars neste år.
DA170912 1 av 10 kvinner vil utvikle en kronisk HPV-infeksjon, og hos rundt 1 % av disse kvinnene vil livmorhalskreft utvikles om ikke forstadiene behandles .
AA170912 Siden april i år har asylsøkere automatisk - og på ubestemt tid - blitt innesperret i leirene i påvente av at søknadene om beskyttelse skal behandles .
AA170912 | Hijabklager behandles i Kringkastingsrådet denne uken ¶
DB170911 Flyplassen skriver på Twitter at 6 personer behandles i forbindelse med luftveisproblemer.
DB170911 På spørsmål om hva som er årsaken til den tidkrevende prosessen, trekker Lohne fram at fangene på Guantanamo ikke behandles som vanlige tiltalte.
DB170910 Vi kan ikke stå fram i media å fortelle Norge at Finnmark behandles stemoderlig av politikerne når sannheten er at denne regjeringen gjør mye for å sikre vekst.
VG170909 Vi kan ikke forvente at barna selv vet hva slags kvalitet de har rett på, og heller ikke at barn sier fra når de behandles for dårlig.
VG170908 Aksel Hennie har også uttalt seg til Screen om rollen og saken slik den behandles i filmen.
NL170907 Langtidsplanen for forsvarssektoren blir komplett først langt utpå høsten, når den bebuda landmaktproposisjonen skal behandles , og framtidig landmakt besluttes.
DA170907 Fylkesmannens behandling av saken kan ta opp mot fem måneder, men det er ventet at denne blir behandles som en hastesak, og at resultatet av vurderingen kan foreligge allerede i løpet av noen uker.
AP170907 Plommer må behandles varsomt, tiden går fort fra de er umodne, til de ikke lenger kan spises.
AP170906 Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi skal behandles samlet og det skal fremmes et helhetlig forslag for bystyret.
AA170906 Den skal behandles som andre farlige væsker, opplyser Giftinformasjonen.
VG170905 Men først må sakene behandles hos oss, sier hun.
AP170905 Før jul skal den nye kommuneplanen behandles av bystyret.
AP170905 De har ennå ikke avgjort hva de vil mene når ny plan behandles til vinteren.
AP170905 Onsdag morgen ligger fire til observasjon, en behandles fortsatt på intensivavdelingen og statusen beskrives fortsatt som uavklart og alvorlig.
AA170905 Jeg tror det bare er et spørsmål om tid før reguleringsplanen må behandles på nytt, sier Skjøtskift.
AA170905 En person behandles fortsatt på intensivavdelingen og statusen beskrives fortsatt som uavklart og alvorlig.
AA170905 Høringsnotatet skal behandles i formannskapet tirsdag.
VG170904 Spørsmålet om moms er et avgiftsspørsmål som må behandles i forbindelse med statsbudsjettet.
VG170904 Flyktningkonvensjonen sier du har rett til å søke om asyl og at søknaden skal behandles , og at staten har plikt til å ikke sende noen hjem som risikerer forfølgelse.
VG170904 - Etter at et konsept er valgt, skal konsulenter kjøre en ny runde med evaluering, som ender i en ny rapport ( KS2 ), før prosjektet behandles i Stortinget.
VG170904 - Det mest tragiske jeg ser er når unge småbarnsmødre med for eksempel brystkreft, som etter alle tegn å dømme kan behandles innen helsevesenet, velger å avstå fra skolemedisins behandling og satser på alternativ behandling.
VG170904 Hver sak behandles manuelt, og noen kombinasjoner krever flere sjekk.
SA170904 Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode. 15.
FV170904 Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode. 15.
DB170904 - En 39 år gammel mann behandles av ambulanse på stedet.
AP170904 Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode. 15.
AP170903 - Vi ønsker en helhetlig behandling av kommuneplanen og støtter derfor ikke å ta ut bestemte områder før planen behandles i sin helhet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en e-post.
AP170903 - Hvorfor er det så viktig for de borgerlige å få Rødt med seg nå, når det kan se ut til at de er på samme parti når hele planen skal behandles ?
AA170902 Oslo politidistrikt bekrefter at en mann er utsatt for en voldshendelse, og at han nå behandles hos legevakten.
VG170901 Nå skal innspill fra hele landet behandles , før en ferdig søknad sendes fra NIF til kulturdepartementet ved månedsskiftet.
VG170901 Instruksen innebærer en forenkling i hvordan bistandsanmodninger fra politiet til Forsvaret behandles .
DB170901 Nå har Kringkastingsrådet hyret fire studenter til å kategorisere alle klagene, før de skal behandles i Kringkastingsrådet den 14. september.
DA170901 - Men der er det ikke noe VIP, på Holmennokken behandles alle likt, understreker Jahnsen, og legger til at Blaa Aften er litt mer kommersielt, og på den måten tåler litt forskjellsbehandling.
DA170831 Afshan har tidligere sagt at hun støtter at Eriksen har uttalt seg om egne henvendelser, selv om selve klagene ikke behandles før neste møte i K-rådet den 14. september.
AA170831 Eldrebølgen og nye medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder som gjør at pasienter kan behandles hos fastlegen istedenfor på sykehusene, er også med på å sprenge kapasiteten hos fastlegekontorene.
AA170831 Eldrebølgen og nye medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder som gjør at pasienter kan behandles hos fastlegen istedenfor på sykehusene, er også med på å sprenge kapasiteten hos fastlegekontorene.
SA170830 Kun familiemedlemmer som har påvist levende hodelus skal behandles .
SA170830 For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig.i ¶
FV170830 Kun familiemedlemmer som har påvist levende hodelus skal behandles .
FV170830 For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig.
BT170830 Kun familiemedlemmer som har påvist levende hodelus skal behandles .
BT170830 For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig.
AP170830 Kun familiemedlemmer som har påvist levende hodelus skal behandles .
AP170830 For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig.
VG170829 Mange dro inn de engelske tankene om at media kun var en plage som de selv ville bestemme hvordan skulle behandles .
VG170829 Kreftsykehusets høyblokk, der pasientene behandles , er bygget på 50-tallet og påbygget på 80-tallet.
NL170829 Heldigvis fikk vi medhold i at den måtte behandles på nytt.
VG170828 Det er uheldig om det setter seg et inntrykk av at norske saker behandles mildere av norske aktører, enn de samme sakene vurderes internasjonalt.
VG170828 Klagene skal ikke behandles før rådets møte den 14. september, men NRK har omtalt klagene redaksjonelt flere ganger allerede.
DB170828 Religion er makt, og profetier skal behandles med varsomhet, også i « Game of Thrones ».
AP170828 Den rusavhengige skal ikke straffes, men behandles .
AA170827 Blant landets 428 kommuner har langt de fleste vippet opp eller ned noen prosent i andelen saker som behandles innen tre måneder.
VG170826 Behandles med fremtidens kreftmedisin ¶
DN170826 | Angrep utenfor Buckingham Palace behandles som terror ¶
AA170826 | Angrep utenfor Buckingham Palace behandles som terror ¶
AA170826 Alle mennesker skal behandles som individer.
VG170825 Først etter at appellutvalget hadde avgjort suspensjonsspørsmålet, kunne hovedsaken behandles av domsutvalget.
DA170825 En klar ulempe ved å kutte i antallet abortnemnder er imidlertid at kvinner som ønsker å møte opp når søknadene deres skal behandles , kan få lengre reisevei.
AP170825 | Angrep utenfor Buckingham Palace behandles som terror ¶
AP170825 To andre bygg har tatt fyr, og tre personer behandles for røykskader.
AA170825 | Knivangrep i Brussel behandles som terror ¶
AA170825 Ifølge nyhetsbyrået Reuters opplyser påtalemyndigheten i Belgia at knivangrepet behandles som en terrorhendelse.
AA170825 Tre personer behandles for inntak av røyk.
AA170825 Det ikke snakk om alvorlig personskade, men tre personer behandles for inntak av røyk, opplyser politiets innsatsleder på stedet, Erik Bang-Danielsen.
NL170823 Sett i forhold til antall pasienter som utredes og behandles , er antall klagesaker forsvinnende lite.
AP170823 - Migrantene behandles ikke som mennesker.
AP170823 - Migrantene behandles ikke som mennesker.
AA170823 De alvorligste forholdene han var anklaget for, er nå tatt inn i tiltalebeslutningen som skal behandles i forbindelse med drapssaken senere i høst.
AA170823 I løpet av slike enkeltdager i toppsesongen på sensommeren, så kan det være opptil 50 tonn krabbe som behandles i fabrikken.
VG170822 Ifølge Corriere della Sera er til sammen 25 personer skadet, flere av dem alvorlig, mens en lege forteller til Sky TG24 at det er minst 20 personer som behandles for lettere skader.
VG170822 Da må vi si nei til tidlig ultralyd og tester som bare har som formål å sortere bort, ikke finne avvik som kan behandles .
SA170822 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
DB170822 Landslaget var på høydesamling i Italia, og der fant Johaug og lege Fredrik Bendiksen ut at Johaugs lepper måtte behandles på grunn av solforbrenning.
DB170822 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
DB170822 Her finner de ut at Johaugs lepper måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september 2016 ¶
DA170822 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AP170822 Først skal saken behandles politisk i fylkestingene og bystyret.
AP170822 Et stikk i hælen avslører i dag 23 medfødte sykdommer hos nyfødte som kan behandles hvis de blir oppdaget i tide.
AP170822 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AA170822 | Mann alvorlig skadet etter fallulykke i Budal ¶ Behandles på intensivavdelingen ved St.
VG170821 - Den hovedmistenkte har en alvorlig skade i hofteområdet på høyre side av kroppen og behandles på vår intensivavdeling, fortalte direktør Leena Setälä i sykehusdistriktet til VG lørdag formiddag.
VG170821 AFP melder på Twitter like før klokken 12.30 at hendelsen ikke behandles som terror.
NL170821 For selv om de i prinsippet kan behandles som uavhengige, er verdensøkonomien et komplekst system der alt henger sammen.
AP170821 La oss derfor gi et råd som nok bryter med journalistiske instinkter : Meningsmålinger som viser et bilde som går på tvers av rådende trender og som ikke kan gis en overbevisende forklaring, bør behandles med særskilt varsomhet.
DB170820 Barn behandles gratis ¶
DB170820 - Barn behandles gratis i Norge av det offentlige i dag.
DA170820 Kulturmeldingen nasjonalt skal etter planen behandles i Stortinget våren 2019.
AA170820 Begge søksmålene skal behandles i samme hovedforhandling.
VG170819 - Den hovedmistenkte har en alvorlig skade i hofteområdet på høyre side av kroppen og behandles på vår intensivavdeling, forteller direktør Leena Setälä i sykehusdistriktet til VG.
AA170818 En mistenkt beskrevet som en yngre mann med utenlandsk bakgrunn behandles på sykehus, opplyser politiet ifølge Yle.
VG170817 Justisdepartementet mente nemlig at saken måtte behandles i Stortinget enda en gang.
VG170817 Sykehuset bekrefter at mannen behandles for alvorlige skader.
NL170817 Det er derfor viktig at disse to sakene behandles adskilt.
DB170817 De er individer, og behandles ikke som representanter for et kollektiv.
DA170817 Sårede personer behandles etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.
DA170817 Forholdene i regionen må behandles med omhu etter flere tiår med konflikt rundt Nord-Irland-spørsmålet.
DA170817 Sårede mennesker behandles i Barcelona torsdag ettermiddag etter at en hvit varebil kjørte inn i et fotgjengerområde i Las Ramblas.x ¶
AP170817 Statsadvokat Ingelin Irgens er aktor i saken som nå behandles i Oslo tingrett.
AA170817 Grunnen var at Justisdepartementet mente at saken burde behandles i Stortinget på nytt.
AA170817 Sykehuset bekrefter at mannen behandles for alvorlige skader. ( ©NTB ) ¶
AP170816 Flere behandles ved private sykehus ¶
VG170815 Skal Roche behandles på en annen måte enn andre legemiddelfirmaer ?
SA170815 Hvis Norge tar imot flyktninger, må de behandles som mennesker, med anstendighet og iallefall en viss forståelse.
AP170815 Den såkalte toinstans-reformen i 1995 førte også til store endringer for domstolene, ved at alle straffesaker først skulle behandles i tingrettene før eventuell anke til lagmannsrettene.
VG170814 Pressetalsmann Erik Haaland i Statoil sier i en e-post til VG at Statoil ikke ønsker å ¶ kommentere et søksmål som ikke er rettet mot selskapet, og som skal behandles i rettssystemet i New Zealand.
NL170814 At Norge har ni barnevernsaker som skal behandles i Den Europeiske Menneskerettsdomstol ( EMD ) har våre politikere ikke evnet å forstå konsekvensene av.
AP170814 juli viser en mann som behandles for mulig kolerasmitte på et sykehus i Sana i Jemen.
AA170814 Vedkommende behandles på sykehus.
AA170814 Han behandles på intensivavdelingen, opplyser sykehuset.
VG170813 Behandles pt på hospitalet.
VG170812 Ifølge avisen skal saken behandles i forbundsstyret i slutten av måneden.
VG170812 Jeg blir en dyrere pasient, fordi jeg bruker legemidler som gir bivirkninger, som igjen gjør at jeg behandles for dem, må ta flere operasjoner, må til hyppig kontroll og ha nye behandlinger, osv, sier Moe.
DB170812 - Hos oss er ikke dette noe problem, for selv om vi selger tur-retur-billetter, så behandles hver avgang individuelt, fortsetter Sandaker-Nielsen.
AP170812 Så langt er det meldt at to personer måtte behandles for ikke-livstruende skader etter sammenstøt i Emancipation Park i byen.
AP170812 Ifølge avisen skal saken behandles i forbundsstyret i slutten av måneden.
AA170812 Så langt er det meldt at to personer måtte behandles for ikke-livstruende skader etter sammenstøt i Emancipation Park i byen.
VG170811 Hagens utspill, der han på ny går til angrep på formuesskatten, kombinert med uttalelser om at rike behandles som en pariakaste i Norge, har skapt en opphetet debatt denne uken.
AA170811 En mann i 40-årene er kritisk skadd og behandles på intensiven.
DN170810 Ankesaken behandles i det danske rettsystemet.
AA170810 To personer behandles på sykehus etter å ha fått maursyre på seg etter at en tank eksploderte i Hestvika på Hitra i Sør-Trøndelag.
AA170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken behandles i lagmannsretten.
AA170810 Hansen at de vanligvis ikke kommenterer tvister som skal behandles .
AA170810 44-åringen behandles på St.
AP170809 Denne mannen behandles for mulig kolera ved et sykehus i Sana.
DB170808 ( Dagbladet ) : Den britiske kvinnen Eloise Dixon behandles for skuddskader på et sykehus i Rio de Janeiro.
AA170808 Dersom ikke synsfeilene oppdages og behandles , kan det få alvorlige konsekvenser forteller førsteamanuensis Gro Horgen Vikesdal ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sør-Øst Norge.
AA170808 Fremdeles er det en utbredt oppfatning at overvekt skyldes latskap som kan behandles gjennom å spise mindre og trene mer.
SA170807 Hun må behandles med respekt og kjærlighet.
FV170807 Hun må behandles med respekt og kjærlighet.
BT170807 Hun må behandles med respekt og kjærlighet.
AP170807 Hun må behandles med respekt og kjærlighet.
AA170806 Politiet tvitrer at én person er skadet og behandles på stedet.
VG170805 Klagen på Spesialenhetens henleggelse skal nå behandles av Riksadvokaten.
DB170805 Hvis vi bor der vi behandles , blir det fort et sterkt fokus på at vi er « syke ».
DB170805 Et hovedsvar fra flere hundre unge i Forandringsfabrikkens undersøkelser, er at vi ikke kan bo og behandles på samme sted.
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
VG170803 - Folk kommer kanskje ikke til å like svarene våre - men de skal alltid behandles profesjonelt og med respekt.
SA170803 Det jeg ser som viktig er at ting skal være rettferdige, og at alle skal behandles på rett måte.
DB170803 En gutt døde og 20 andre måtte behandles for sykdommen.
AP170803 Det jeg ser som viktig er at ting skal være rettferdige, og at alle skal behandles på rett måte.
VG170801 Hvor ofte leser du om dem som behandles for mye ?
DB170801 Immanuel Kant formulerte på mange måter den vestlige etikken, og han slår fast at mennesker skal behandles som formål i seg selv og aldri bare som middel.
DA170801 Er et fall i forbindelse med beruselse og vedkommende behandles av ambulanse, skriver politiet på Twitter.
AA170801 Er et fall i forbindelse med beruselse og vedkommende behandles av ambulanse, skriver politiet på Twitter. ( ©NTB ) ¶
AA170801 Det er samtidig viktig å presisere at innvandrere og asylsøkere er like forskjellige som alle andre grupper i samfunnet og må behandles deretter.
VG170731 Jo, sterkere følelsene er og jo vanskeligere saker som behandles , jo større er faren for å vippe over fra vurdering til hevn, fra legitim kritikk til netthets.
AA170731 En mann i 60-årene behandles for alvorlige skader etter at han ble slått over ende av en gravemaskin under arbeid på Stonglandseidet på Senja.
VG170730 Han skal behandles med verdighet og ha respekt for sitt privatliv.
VG170729 Neste gang bør dette være en åremålsstilling som behandles på linje med en trenerjobb, slik at man etter noen år kan vurdere om vedkommende fremdeles bør styre toppfotballsatsingen.
NL170728 | Fotball-pappa Pål Jakobsen : - Noe er riv ruskende galt i hvordan jenter behandles i norsk fotball ¶
DN170727 Nå skal loven behandles i Senatet, og der er utsiktene noe uklare.
DB170727 Små jenter skal behandles likt enten de er etnisk norske eller har innvandrerbakgrunn, og ha samme muligheter.
DA170727 På den annen side er det oppløftende å se at kattene behandles så godt av så mange godhjertede mennesker.
DA170727 Filmen trekker noen interessante linjer mellom islamsk religion og katter : og det faktum at profeten Muhammed var en kattevenn forklarer til dels hvorfor de behandles med så mye omtanke her.
AP170727 Derfor har kål, og spesielt sommerkål, vært en råvare som skulle behandles varsomt.
VG170726 Med John McCain tilbake fra sykehus ble det vedtatt at helsereformen skulle behandles på nytt, ettersom visepresident Mike Pence får stemme om resultatet blir likt.
DN170726 - Informasjon som er samlet i folks hjem, bør behandles som personlige opplysninger og selskapene må forsikre seg om at det er gitt eksplisitt tillatelse til å samle og dele informasjonen, sier Jim Killock i Open Rights Group til The Guardian.
DB170726 - Enhver amerikaner som ønsker å tjeneste sitt land, og møter kravene, bør ha mulighet til å gjøre det - og bør behandles som patriotene de er, sier han i en uttalelse.
DB170726 Å legge om til en gjennomførbar livsstilsendring i samråd med profesjonelle behandlere som vet at fedme er en kronisk tilstand hvis den ikke forebygges og behandles , og som forstår at oppfølging ikke er et møte en gang i måneden i nabokommunen.
VG170725 Bandet har sendt ut en offisiell melding på Facebook etter at vokalist Chester Bennington døde etter det som behandles som et sannsynlig selvmord.
VG170725 at vokalist Chester Bennington døde etter det som behandles som et sannsynlig selvmord.
VG170725 Men vi skal også være klar over at Tsjekkia rager skyhøyt over Norge på statistikken for barn som dør som en følge av mishandling, og over barn som ender opp med å måtte behandles på sykehus etter å ha blitt utsatt for vold, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon.
VG170724 Man kan ikke forvente at folk skal la seg begeistre, eller tvinge noen til å se på kvinnefotball - men verdigrunnlaget i forbundet og klubber må være at gutter og jenter skal behandles likt og ha samme mulighet til å bli god, sier Lise Klaveness til VG.
DB170723 Når disse behandles med kjærlighet, blir de til matretter du husker lenge etter at ferien er over.
DB170723 Sverige, Egypt og Frankrike ber om at den opphetede konflikten behandles i FNs sikkerhetsråd.
SA170721 30-åringen måtte behandles for ryggproblemer etter løpet i Ostrava.
AP170721 30-åringen måtte behandles for ryggproblemer etter løpet i Ostrava.
AA170721 Ei jente på to til fem år behandles for moderate skader.
VG170720 Alle fanger skal behandles humant og i henhold til folkeretten, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors til VG.
VG170719 Simpson, nå 70 år gammel, har søkt om prøveløslatelse, og søknaden behandles torsdag av et styre som behandler slike søknader.
DB170719 I tillegg kommer hvilke kriterier og rettigheter som skal gjelde for godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner, hvordan familiemedlemmer skal behandles og hvilken varighet ulike oppholdstillatelser skal ha.
DB170719 Dette har fått mange, inkludert Europaparlamentet, til å reagere negativt fordi dette betyr at ethvert opphold vil måtte søkes om og behandles individuelt med den usikkerhet som dette innebærer for likebehandling og forutsigbarhet.
DA170719 Juristen Michael Burger påpeker imidlertid at det er noen nye aspekter ved saken som nå skal behandles av rettsvesenet i California.
DA170719 Dermed måtte denne delen av dommen behandles på nytt - og da for en lagmannsrett i Karlsruhe.
AA170719 Juristen Michael Burger påpeker imidlertid at det er noen nye aspekter ved saken som nå skal behandles av rettsvesenet i California.
DB170718 Pasientene som har fått påvist antibiotikaresistente bakterier må behandles med ekstra smittevern hver gang de kommer på sykehus flere år fram i tid.
AP170718 Alle aksjeeiere skal behandles likt, understreker Kolberg.
AA170718 Pasientene som har fått påvist antibiotikaresistente bakterier må behandles med ekstra smittevern hver gang de kommer på sykehus flere år fram i tid.
DB170717 Behandles med antiobiotika.
SA170716 Det behandles ofte med enkel kirurgi, sier Engesland.
FV170716 Det behandles ofte med enkel kirurgi, sier Engesland.
DB170716 ) Hvert enkelt tilfelle er unikt og behandles derfor individuelt.
DA170716 Snaut ti minutter senere kom oppdateringen om at politiet hadde kontroll, og at en person måtte behandles av ambulansepersonell på stedet.
AP170716 Med en slik fullmakt vil kjøp og salg kunne skje i lukkede rom, og jeg mener at eiendomskjøp til hundrevis av millioner kroner bør behandles i bystyret.
AP170716 Det behandles ofte med enkel kirurgi, sier Engesland.
AA170716 Snaut ti minutter senere kom oppdateringen om at politiet hadde kontroll, og at en person måtte behandles av ambulansepersonell på stedet.
VG170713 Ville behandles i utlandet ¶
DN170713 Men det skjer ikke før saken skal behandles i Parlamentet til høsten, skriver BBC.
AP170713 Det er også et tema som bør behandles med største varsomhet i kriminallitteraturen.
DB170712 Vi bør kvitte oss med ideen om at hjernene våre skal behandles annerledes, skriver han.
AA170712 Isolasjonsspørsmålet skal behandles som en kontorforretning.
VG170711 Liu vil behandles i utlandet ¶
DB170711 Det er ikke kjent hvor lang tid det tar å behandle en slik søknad, men Øystein Svalheim sier de Miljødirektoratet har sagt at søknaden skal behandles så raskt som mulig.
AA170711 Isolasjonsspørsmålet skal behandles som en kontorforretning - med kun én dommer til stede.
AA170711 Forhåpentligvis vil politikerne akseptere hovedtrekkene i høringsutkastet som skal behandles i september.
DB170710 Han vokser ikke opp på en institusjon, men hjemme hos sin tante og onkel, hvor han behandles ekstremt dårlig, og blant annet må bo i et kott under trappa.
AA170710 Den tyske ambassaden i Kina er bekymret over det som tilsynelatende er en lekket overvåkingsvideo fra sykehuset hvor fredsprisvinner Liu Xiaobo behandles .
VG170709 Verdens helseorganisasjon varslet nylig om tre tilfeller av en type gonoré som ikke kan behandles . 78 millioner mennesker får gonoré hvert år i verden.
AA170709 Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
DB170708 MEN det må behandles med en stor dose skepsis.
DB170708 - Må behandles med skepsis ¶
DB170708 Hans egen datter får derimot ikke lønn, men skal behandles på lik linje med alle de andre statsansatte - som farens egen assistent.
DN170707 - Boligtallene bør av respekt for folk flest behandles med nøkternhet.
DB170707 Han må behandles i utlandet fordi det ikke er spesialister på området i Storbritannia.
DB170707 ¶ ADVARER : Flere mennesker er smittet av en ny type gonoré som ikke kan behandles , ifølge WHO.
AA170707 Minst tre mennesker er smittet av en type gonoré som ikke kan behandles , ifølge Verdens helseorganisasjon.
AA170707 Minst tre mennesker er smittet av en type gonoré som ikke kan behandles , ifølge Verdens helseorganisasjon.
AA170707 Spørsmålet om innsigelser mot utbyggingen må behandles på nytt av tingretten.
VG170706 Det behandles tre ganger så mange pasienter i Hamar og Elverum som på Kongsvinger, sier Bergaust.
VG170706 Saken skal behandles til høsten, men myndighetene må og kan gjøre langt mer enn i dag om vi skal nå målene om en giftfri hverdag ¶
AA170706 Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
AA170706 Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
AP170705 Aftenposten forsøkte å finne den løslatte fredsprisvinneren : - Vi har ingen informasjon om at Liu Xiaobo behandles her ¶
AA170705 Det var kun snakk om overfladiske skader som kunne behandles på stedet, så etter forholdene har dette gått bra, opplyser operasjonsleder Leif Olav Holten i Øst politidistrikt til NTB.
DB170704 Jeg vil understreke at innføringen av KRLE ikke innebar at kristendom skal behandles på en kvalitativt annen måte enn de andre religionene.
DA170704 Mark Cavendish behandles av medisinsk personell etter velten.
VG170703 I Bibelen står det også at en synd ikke er større enn en annen synd - så hvorfor skal én gruppe i samfunnet behandles slik av en religion som påstår at deres Gud er kjærlighet ?
DN170703 - Jeg syns statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier nestleder Ola Elvestuen til Aftenposten.
VG170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen til Aftenposten.
DB170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier han til avisa.
DB170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiabo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier han til Aftenposten.
DB170702 - Da forlater du rommet når søknaden behandles , og dine kolleger behandler søknaden.
AP170702 Det vil ikke svekke Norge på noen måte hvis statsministeren uttrykker at Liu skal behandles med verdighet, sier Eide til Aftenposten.
AP170702 - Jeg syns statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier Elvestuen til Aftenposten.
AP170702 Den dødssyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo vil behandles i utlandet, ifølge venner ¶
AP170702 Den dødssyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo vil behandles i utlandet, ifølge venner ¶
DA170701 Rasmus Hansson mener regjeringen burde ha grepet inn for lengst, og stanset veiarbeidet mens NOAs klage behandles av Sivilombudsmannen.
VG170630 Ilstad sier at kvinnen måtte behandles mildt av retten fordi hun hadde handlet i affekt på grunn av den alvorlige handlingen hun mente at Bakken hadde begått mot en nærstående. 44-åringen forteller at hun fikk en kniv av Olsen som hun skulle « skremme » Bakken med, men at hun ikke gjorde det.
SA170630 Da vil Fylkesmannen ha grunnlag for å oppheve vedtaket som ugyldig når de tre klagene som er innlevert, skal behandles .
DB170630 OPPGITT : Jørgen Vetlesen er en av mange som venter på at klagen på eiendomsskatt skal behandles .
AA170630 uteservering og gategrunnsleie behandles så raskt som mulig.
DB170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe, og må behandles som uskyldig til det motsatte er bevist.
BT170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe og må behandles som uskyldig til motsatte er bevis.
AP170629 | Den dødssyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo vil behandles i utlandet, ifølge venner ¶
AP170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe og må behandles som uskyldig til motsatte er bevis.
AA170629 Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe, og må behandles som uskyldig til det motsatte er bevist.
AA170629 | Liu Xiaobo vil behandles i utlandet, ifølge venner ¶
DB170628 Vi så da at nettverk tilsynelatende er en avgjørende faktor når søknader behandles : En søker med Facebook-vennskap til personer som behandler søknaden hadde i 2016 nesten dobbelt så stor sjanse til å få penger fra Kulturrådet enn søkere som ikke kjente noen tilknyttet rådet.
DA170628 Vi endret ordningen for å få likere praksis og sikre at alle SFO- og Aks-søknader behandles så rettferdig som mulig.
AP170628 Kommer man direkte til Norge fra Storbritannia, Irland, Finland eller Malta, som ikke har revens dvergbendelorm, må hunden ikke behandles mot den.
AP170628 Hunden må behandles hos veterinær med tabletter mot revens dvergbendelorm to ganger på forskjellige dager før avreise og innen 28 dager etter siste behandling, når dere er hjemme i Norge igjen.
AP170628 Styrelederen sier at kravet i EU er at klagene skal behandles i løpet av 90 dager, og den fristen håper han den norske nemnda skal komme ned på i løpet av inneværende år.
AP170628 Styrelederen sier at kravet i EU er at klagene skal behandles i løpet av 90 dager, og den fristen håper han den norske nemnda skal komme ned på i løpet av inneværende år.
AP170628 To av personene behandles for brudd i nakken.
AP170628 To av dem behandles for bruddskader i nakken, bekrefter vakthavende lege på Sykehuset Levanger, Jesper Hoffmann, til NTB.
AA170628 To av personene behandles for brudd i nakken.
AA170628 To av dem behandles for bruddskader i nakken, bekrefter vakthavende lege på Sykehuset Levanger, Jesper Hoffmann, til NTB.
AA170628 Å kommunisere at smertene og plagene dine ikke kan behandles bort i en fei, at smerte ikke nødvendigvis betyr at noe er farlig og at du kanskje må finne deg i å leve med disse smertene i overskuelig framtid kan virke brutalt og mindre sexy enn å invitere deg inn i « mirakelmedisinens hus » hvor drivkreftene ofte kan være mer økonomisk enn vitenskapelig og e
AA170628 Allikevel ser vi svært ofte at langvarige smerte- og symptomlidelser behandles som om de skulle være akutte.
VG170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
DB170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
DB170627 Praksisen med dødsstraff behandles fremdeles i rettssystemet.
DA170627 NOA setter nå sin lit til at Sivilombudsmannen gir dem medhold i at saken skal behandles etter Markaloven.
AP170627 Natt til tirsdag ble det spredt en video på Twitter av Liu Xia, som sier at ektemannens sykdom ikke kan behandles .
AP170627 SHENYANG ( Aftenposten ) - Vi har ingen informasjon om at Liu Xiaobo behandles her, sier en talsmann ved sykehuset der mange tror at fredsprisvinneren oppholder seg.
AP170627 - Vi har ingen informasjon om at Liu Xiaobo behandles her, sier hr.
AP170627 Et tegn på at et samfunn går fremover er at barn behandles stadig bedre, tas mer på alvor og tilkjennes individuelle rettigheter.
AA170627 To av de skadde behandles for bruddskader i nakken, bekrefter vakthavende lege på Sykehuset Levanger, Jesper Hoffmann, til NTB.
AA170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018. ( ©NTB ) ¶
VG170626 BEHANDLES : Fredsprisvinneren Liu Xiaobo får nå behandling på et sykehus i Shenyang etter at ønsket om at han får behandling utenfor fengselet ble godkjent.
SA170626 Hun er en av de traumatiserte flyktningene som behandles ved Transkulturelt senter, Stavanger Universitetssjukehus.
FV170626 1/3-del av de som ikke blir behandlet, vil gå videre til tertiærstadiet, de øvrige 2/3 vil ikke merke noe mer til sykdommen, selv om den ikke behandles .
DB170626 ¶ GLUPSK : Tigerhaier kan være nysgjerrige og aggressive mot mennesker i vann, og må behandles med en stor porsjon respekt, skriver ISAF.
DB170626 Tigerhaier kan være nysgjerrige og aggressive mot mennesker i vann, og må behandles med en stor porsjon respekt. » | Derfor er det spesielt viktig med åpenhet i Kulturrådet ¶
DB170626 Flagget skulle behandles med respekt.
DA170626 Mulighetsstudien skal etter planen behandles administrativt og politisk i høst gjennom en etablert samarbeidsavtale hvor Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR deltar.
AP170626 Behandles av kreftspesialister ¶
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang ved 03-tiden tirsdag lokal tid, var det ingen av sykehusets nattevakter som kjente til at Liu Xiaobo nå behandles der.
AP170626 Behandles av kreftspesialister ¶
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang ved 03-tiden tirsdag lokal tid, var det ingen av sykehusets nattevakter som kjente til at Liu Xiaobo nå behandles der.
AP170626 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
AA170626 50 skadde behandles på dette sykehuset.
AA170626 mai år og han behandles på et sykehus i Shenyang.
AA170626 Unge asylsøkere må behandles på linje med andre barn når de har kommet hit.
VG170625 - Etter at det ble laget et system med rektorgodkjenning, økte søknadsmengden som skulle behandles av rektor voldsomt.
DB170625 Hvem som helst kan søke om pengene, og søknadene behandles av 55 mindre utvalg.
DN170624 Forslaget som nå behandles i Senatet, er svært likt et forslag som i forrige måned ble vedtatt i Representantenes hus, og som ifølge Kongressens budsjettkontor vil frata 23 millioner amerikanere helsedekningen.
DB170624 Over 200 ble såret i det angrepet, og over 160 av dem behandles fortsatt på sykehus for alvorlige skader.
DB170624 Når det gjelder nettverk som Facebook, finnes det ingen krav eller retningslinjer, men ut fra et møtereferat som Dagbladet har lest, kan man se at medlemmer stadig erklærer seg inhabile når en søknad behandles .
AP170624 Over 200 ble såret i det angrepet, og over 160 av dem behandles fortsatt på sykehus for alvorlige skader.
AA170624 Over 200 ble såret i det angrepet, og over 160 av dem behandles fortsatt på sykehus for alvorlige skader.
VG170623 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
VG170623 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
VG170623 Avdelingsleder Nyborg svarer følgende i sin kommentar til at Wik og Tønseth etterlyser at flere skal behandles i første og andrelinjetjenesten.
SA170623 Ankesaken skal behandles i NIFs appellutvalg til høsten, ifølge advokaten. ( ©NTB ) ¶
NL170623 Etter planen skal saken behandles i kommunestyremøtet i desember 2017.
DB170623 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
AP170623 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
AP170623 Ankesaken skal behandles i NIFs appellutvalg til høsten, ifølge advokaten. ( ©NTB ) ¶
AA170623 President Hassan Rouhani, som deltok i marsjen i Teheran, brukte anledningen til å kritisere de nye amerikanske sanksjonene mot Iran som i forrige uke ble vedtatt av Senatet, og som nå skal behandles i Representantenes hus.
AA170623 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
AA170623 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
VG170622 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
SA170622 NM-oppkjøringen ble preget av sykdom, men hun vil ikke gi infeksjonen som hun måtte behandles for på sykehus skylda for at avstanden opp til gull- og kongepokalvinner Vita Heine var på to minutter og elleve sekunder.
DN170622 I dag behandles kortinformasjon fra forretningskunder i et lukket system mellom kunden, reisebyrået og kortutstederen.
DB170622 Den snart ett år gamle videoen har ikke blitt offentliggjort før nå fordi den var av så dårlig kvalitet at den måtte behandles av utenlandske eksperter før de lykkes i å se hva slags bil det er snakk om.
DB170622 Sky News skriver at det anerkjente King's College-sykehuset bekrefter at tre av de 12 pasientene som behandles der etter brannen har blitt gitt blåsyre-motgiften Cyanokit.
DA170622 Det har allerede skjedd med kjennelsen fra lagmannsretten, som sier at de ansatte ikke har rett til å stå i stilling og lønn mens saken behandles i rettssystemet.
DA170622 Men hvorfor ta dette opp nå, når saken uansett må behandles i forbindelse med reguleringsplanen - eller etter 8. oktober ?
AP170622 NM-oppkjøringen ble preget av sykdom, men hun vil ikke gi infeksjonen som hun måtte behandles for på sykehus skylda for at avstanden opp til gull- og kongepokalvinner Vita Heine var på to minutter og elleve sekunder.
AA170622 Fra neste periode skal saker som handler om kirke-, tros- og livssynssamfunn behandles av familie- og kulturkomiteen.
VG170621 Vi har også etablere beslutningsforum og prioriteringsmeldingen til Stortinget, som sier at alle pasienter skal behandles etter samme prinsipper.
DB170621 Da jeg kom på Stortinget i 2005, påla Grunnloven at lovene vi skulle vedta måtte behandles to ganger.
DA170621 - Fra Aps side er det slik at alle bydeler må behandles likt, og at de selv må dekke inn merforbruket, sa leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen under bystyrets behandling av revidert budsjett.
DA170621 I kveld skulle revidert budsjett behandles i bystyret.
DA170621 Når store deler av det som behandles allerede er offentlig gjort av Dagens Næringsliv, blir det spesielt vanskelig å forstå det voldsomme hemmeligholdet, sa generalsekretær i Presseforbundet, Elin Floberghagen, som la til : ¶
AA170621 Fire av ti innbyggere sier de er uenige i at det offentlige bruker ressursene på en effektiv måte, og nesten halvparten av oss er uenige i at saker og søknader behandles raskt.
VG170620 De to skadede franske journalistene behandles på den amerikanske basen i Qayyara i provinsen Ninevah.
DN170620 Onsdag behandles endringer i regnskapsloven i statsråd.
DN170620 Gulbrandsen i Bing Hodneland advokatselskap mener både brudd på konfidensialitetsavtalen og markedsføringsloven bør behandles samtidig.
DN170620 Når store deler av det som behandles allerede er offentlig gjort av Dagens Næringsliv, blir det spesielt vanskelig å forstå det voldsomme hemmeligholdet, sier Floberghagen.
DA170620 Når store deler av det som behandles allerede er offentlig gjort av Dagens Næringsliv, blir det spesielt vanskelig å forstå det voldsomme hemmeligholdet, sier Floberghagen.
BT170620 Vi går til legen når vi er syke eller skal behandles med medisiner, vi går ikke til venner eller naboer.
AA170620 Dermed vedtok formannskapet at Øvre Rotvoll og Overvik skal behandles allerede 8. august, mens det skal avholdes oppstartsmøte om reguleringsplan for Leangen Travbane « så snart som mulig ».
AA170620 Dessuten er plen ferskvare som må behandles skånsomt.
VG170619 Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.
VG170619 Det er Kontrollkomiteens innstilling om Riksrevisjonens rapport som skal behandles .
VG170619 Alle søknader skal behandles manuelt, blant annet for å unngå kjennetegn som kan oppfattes som støtende - både lest riktig vei og speilvendt - og kjente beskyttede varemerker.
SA170619 I disse dager behandles forslag fra aksjelovutvalget som åpner for teknologinøytral kommunikasjon med aksjeeierne og for fullstendig digital føring av selskapsdokumentasjon.
DN170619 Storbritannias statsminister Theresa May sier påkjørselen ved en moské behandles som et mulig terrorangrep.
DB170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet, er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DB170619 Ifølge et intervju med The Sun, gjengitt av BBC, har superstjerna sjekket seg selv inn på rehab hvor han skal behandles i et par måneder.
DA170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet, er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DA170619 Da snakket mange om muligheten for å stille mistillitsforslag når rapporten skal behandles i Stortinget denne uka.
AP170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
AP170619 Tirsdag behandles den åpne innstillingen fra kontrollkomiteen.
AA170619 I tillegg kommer 200 personer som er sendt ut fordi asylsøknaden deres skal behandles i et annet land.
AA170618 En beoer behandles av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk.
AA170618 Saken som skal behandles er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret verken sammen eller hver for seg er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DA170617 Det kan også bli slutt på at boligkjøpere behandles ulikt ved reklamasjoner.
AP170617 Vi vil imidlertid være forsiktige med å spekulere i konsekvensene av eventuelle nye restriktive tiltak, skriver kommunikasjonsmedarbeider i UD Marte Lerberg Kopstad i en e-post, og understreker at sanksjonene først behandles av Representantenes hus og deretter godkjennes av president Donald Trump.
AP170617 Søknader om personlig bilskilt vil behandles av Veivesenet før de innvilges.
AA170617 En kvinne i 20-åra og en kvinne i 50-åra behandles for lettere skader på intensivavdelingen ved Ålesund sjukehus, opplyser Helse Midt-Norge.
AA170617 Nasjonal talsperson Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) mener videre at NTP burde behandles av Stortinget etter at velgerne har sagt sitt til høsten.
VG170616 Tirsdag skal den åpne delen av Kontrollkomiteens innstilling behandles i Stortinget.
VG170616 Stortinget har allerede bestemt at rapporten fra Riksrevisjonen skal behandles i en åpen og i en lukket del.
SA170616 For nå er jødene blitt 'nazister, og palestinerne behandles som jøder!' » ¶
SA170616 Ei 14-årig jente behandles på sykehus etter at hun veltet på sykkeltur med klassen utenfor Mandal.
DN170616 Ettersom Toha kort tid etter overførte mesteparten av pengene, 2,4 milliarder kroner, til sine aksjonærer på Cayman Island, mente de norske skattemyndighetene at utbyttet måtte behandles som om det var gått direkte fra Norge til den karibiske øystaten.
DB170616 Over 100 personer behandles for skader på sykehus, ifølge myndighetene i Rangamati. ( ©NTB ) ¶
DB170616 Hun synes likevel at passasjerer skal kunne forvente at eiendelene deres behandles ordentlig.
DA170616 Arbeiderpartiet har blitt enige med Høyre, Frp og støttepartiene Krf og Venstre om kommunens handlingsplan, som skal behandles i mandagens bystyre.
AP170616 Over 100 personer behandles for skader på sykehus, ifølge myndighetene i Rangamati.
AP170616 Alle partier slutter seg til kritikken i innstillingen fra kontrollkomiteen som behandles i Stortinget tirsdag.
AP170616 Stortinget vil stemme over SV og Sps mistillitsforslag i forbindelse med at innstillingen behandles tirsdag.
AA170616 Over 100 personer behandles for skader på sykehus, ifølge myndighetene i Rangamati. ( ©NTB ) ¶
AA170616 En kvinne behandles for mulige røykskader og sju andre ble evakuert etter en brann i et hus i Mo i Rana natt til fredag.
VG170615 Gjennom hennes tilbakeblikk forstår vi hvordan samfunnet gradvis har brutt sammen og blitt erstattet med et fundamentalistisk, kristent patriarkat der fruktbare kvinner fratas all egenverd og behandles som kollektive avlsdyr.
VG170615 Via venninnens søster har hun fått bekreftet at venninnens barn behandles på sykehus og er i stabil tilstand.
DB170615 Årsaken til forsvinningen er ikke offentliggjort, men tenåringene behandles nå for hypotermi ( sterk nedkjøling ).
DB170615 « Takk og lov, det er bare en liten ringorm ( som riktignok må behandles med andre medisiner enn de jeg fikk forleden ).
DB170615 Ifølge Norsk Helseinformatikk er ringorm en ufarlig soppinfeksjon i det ytterste laget av huden, som kan behandles med kremer og tabletter.
DA170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
DA170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
BT170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
BT170615 Kommende mandag skal spørsmål om videre fengsling behandles på nytt, men politiet ønsker i utgangspunktet å holde dem i varetekt frem til saken skal opp for retten i september.
AP170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
AP170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
AP170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
AA170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
AA170615 Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.
VG170614 De skriver imidlertid at « flere personer behandles for ulike skader », og at de jobber med å evakuere beboere.
VG170614 Grensene for når samfunnet skal sette rammer for kleskodeks gjennom lovverket, bør behandles prinsipielt og varsomt.
DN170614 Flere mennesker behandles for diverse skader, skriver London-politiet på Twitter, blant annet er 15 personer røykskadd.
DA170614 Også KrF er opptatt av dette, og partiet har derfor fremmet følgende forslag som snart behandles i Stortinget : « Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperens reklamasjonsmuligheter.
DA170614 Det er mulig å påvirke denne prosessen gjennom foraene hvor dette behandles , sa Eide.
VG170613 Når en sak mot tre søsken behandles på en og samme dag, vitner det vel ikke om at det er foretatt en veldig individuell vurdering ?
VG170613 Leder for kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, sier til VG at legeerklæringer blir tillagt stor vekt når begjæringer om vergemål skal behandles .
VG170613 Saken skal behandles i konfliktrådet.
SA170613 Venstre mener saken må behandles « skikkelig » og « helhetlig », og en Høyre-representant sendte et velment, men akk så utilstrekkelig oversendelsesforslag om å dekke de forfalne trehusene til med beplantning.
DB170613 Flere av saksøkerne har signalisert at de vil finansiere nye runder i retten, og Banoun mener tvisten bør behandles av landets øverste dommere.
DA170613 - Klagen begynner alltid hos fylkesmannen, og de alle fleste klager behandles der.
DA170613 KrF har fremmet flere forslag som snart skal behandles av Stortinget, vedrørende dette.
DA170613 juni skal saken behandles i stortingssalen.
DA170613 Saken skal behandles før sommeren.
DA170613 I saksframlegget til kveldens møte i formannskapet står det imidlertid bare at forslaget vårt skal « behandles på lik linje med andre innspill i de forestående innspills- og høringsfaser ».
DA170613 Ap foreslo derfor å endre punktet 4, som sa at Innbyggerforslaget fra « Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser », behandles på lik linje med andre innspill i innspills- og høringsfasene.
BT170613 Økokrim anket, men kort tid før alt skulle behandles på nytt, trakk de hele saken. 11 år og enorme ressurser rett i vasken.
AP170613 Det er Betews anke av denne dommen som nå skal behandles av lagmannsretten.
AA170613 En mann behandles for alvorlige skader etter en arbeidsulykke på Tyholmen i Arendal.
AA170613 Saken skal behandles før sommeren.
VG170612 Vektige samfunnshensyn tilsier derfor at forslaget bør behandles med det største alvor og at tiltak må på plass nå.
AP170612 Spørsmålet behandles i disse dager på Rådhuset i Oslo.
AP170612 * NTP for perioden 2018 - 2029 behandles av Stortinget i 2017.
AP170612 * NTP for perioden 2018 - 2029 behandles av Stortinget i 2017.
AA170612 Det er derfor gledelig at rådmannen nå endelig, i den nye « Plan for friluftsliv og grønnstruktur » som skal behandles av bystyret i september, følger opp biologenes mangeårige forslag om å legge om stien her ( gjerne kombinert med et fugletårn ), slik at i det minste noe av den skaden som ble gjort kan bli rettet på.
DN170611 Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte.
BT170611 Ja, vi går til legen når vi er syke, skal behandles med medisiner eller opereres, vi går ikke til venner eller naboer.
AP170611 Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte.
AA170611 Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte.
AP170610 Spørsmålet behandles i disse dager på Rådhuset i Oslo.
SA170609 For nå er jødene blitt « nazister, og palestinerne behandles som jøder » !
DB170609 Brasil opplevde en ekstra nedtur på slutten av kampen da City-spiss Gabriel Jesus måtte behandles på gressmatta.
DA170609 Den andre halvparten får vi forhandle om når budsjettet for 2018 behandles til høsten, sier Moxnes.
DA170609 Det er forferdelig at folk behandles på denne måten.
AA170609 Saken behandles som en isolert hendelse på nåværende tidspunkt.
AA170609 Saken behandles som en isolert hendelse på nåværende tidspunkt.
AA170609 Han behandles på intensiven.
SA170608 Dagens kontrollkommisjoner utfører tilsyn med hvordan pasienter i psykisk helsevern behandles og kan overprøve tvangsvedtak.
SA170608 I tillegg holder han blant annet i studien om pasienter som behandles med potensmedisin.
DN170608 Saken skal behandles skriftlig i lagmannsretten, som ennå ikke har berammet saken.
DN170608 Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo mener at Israel behandles urettferdig av FN.
DA170608 Saken behandles i kommunalstyret for oppvekst førstkommende onsdag.
AP170608 Om få dager behandles Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i Stortinget, der det er satt av 312 milliarder til jernbane mellom 2018 og 2029.
AA170608 Han behandles nå på intensiven.
AA170608 Han behandles på intensiven.
VG170607 Nesten femten år etter at Egil Tostrup Bråten ( 23 ) ble funnet knivstukket og hardt skadet like utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate i Oslo, behandles drapssaken i Oslo tingrett.
SA170607 I morgen skal kommune- og regionreformen behandles i Stortinget.
AA170607 Saken behandles i en spesiell domstol i hovedstaden Brasília som har ansvaret for å vurdere gjennomføringen av brasilianske valg.
SA170606 Fører et uklart regelverk og dårlige tekniske løsninger for å registrere fravær til at elevene behandles ulikt ?
NL170606 Det viser seg at når det først er tildelt en konsesjon, må den behandles på samme måte som andre eksisterende konsesjoner.
DB170606 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AP170606 - Dette er en stor og alvorlig sak som ikke utelukkende bør behandles av Stortinget selv, uttalte Thommessen til NTB i desember 2016.
AP170606 - Dette er en stor og alvorlig sak som ikke utelukkende bør behandles av Stortinget selv, uttalte Thommessen til NTB i desember 2016.
AA170606 Dette skal jo behandles i stortingsgruppene også, eventuelt.
AA170606 Mannen ble hentet av en ambulanse etter skyteepisoden og er innlagt på Haukeland universitetssjukehus der han behandles for skuddskader.
AA170606 | Johaugs sak behandles betryggende ¶
FV170605 Smith peker ut to av sine styrekollegaer når en sak skal behandles i panelet, i tillegg til eksterne eksperter det måtte være behov for.
FV170605 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
FV170605 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
DB170605 Som Dagbladet har belyst og dokumentert i serien « Fotballskandalen », behandles gjestearbeiderne omtrent som slaver.
DA170605 Mandag gikk flere representanter fra Det hvite hus ut og forklarte at dette var skrevet på Twitter og skulle behandles deretter.
DA170605 Knivstikkingen og bråket med ungdomsgjengen behandles som to separate forhold.
AP170605 Hansen er Aps EU-politiske talsmann og sier at i møte med Europa-parlamentarikere merker en også at parlamentarikerne fra EØS-land behandles på like fot, selv om man bare er observatører.
AP170605 Fører et uklart regelverk og dårlige tekniske løsninger for å registrere fravær til at elevene behandles ulikt ?
AA170605 En person behandles i AMB en annen person i sjokk.
VG170604 Ifølge New York Daily News vil både fru Cosby og Rashad stille i retten når den omfattende tiltalen mot Bill Cosby skal behandles i retten i Philadelphia fra mandag 5. juni.
SA170604 Smith peker ut to av sine styrekollegaer når en sak skal behandles i panelet, i tillegg til eksterne eksperter det måtte være behov for.
SA170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
SA170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
SA170604 Sares er tilfreds med at Johaug-saken behandles internasjonalt.
SA170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
SA170604 Ankesaken mot Therese Johaug behandles tirsdag.
FV170604 Sares er tilfreds med at Johaug-saken behandles internasjonalt.
FV170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
FV170604 Ankesaken mot Therese Johaug behandles tirsdag.
DA170604 Disse hendelsene behandles nå som mulige terrorhandlinger.
BT170604 Jovisst er det helt riktig at gaver til det offentlige skal behandles med aktsomhet for å unngå at det oppstår en ukultur der private givere får særfordeler og det offentlige mister integritet.
BT170604 Smith peker ut to av sine styrekollegaer når en sak skal behandles i panelet, i tillegg til eksterne eksperter det måtte være behov for.
BT170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
BT170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
BT170604 Sares er tilfreds med at Johaug-saken behandles internasjonalt.
BT170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
BT170604 Ankesaken mot Therese Johaug behandles tirsdag.
AP170604 Smith peker ut to av sine styrekollegaer når en sak skal behandles i panelet, i tillegg til eksterne eksperter det måtte være behov for.
AP170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug p
AP170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
AP170604 Sares er tilfreds med at Johaug-saken behandles internasjonalt.
AP170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AP170604 Ankesaken mot Therese Johaug behandles tirsdag.
AP170604 Smith peker ut to av sine styrekollegaer når en sak skal behandles i panelet, i tillegg til eksterne eksperter det måtte være behov for.
AP170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AP170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
AP170604 Sares er tilfreds med at Johaug-saken behandles internasjonalt.
AP170604 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AP170604 Ankesaken mot Therese Johaug behandles tirsdag.
AA170604 De sårede behandles på ulike sykehus i London.
AA170604 De sårede behandles på ulike sykehus i London.
VG170603 Han gir det samme sympatiske inntrykket, alle spørsmål behandles med respekt, alle svar er skikkelige og utfyllende, han smiler og gestikulerer og når han konfronteres med at « hele Europa » ønsker at han vinner Gullballen hvis Juventus skulle vinne i kveld, svarer Buffon : ¶
VG170603 Med sin vellykkede kampanje har Jan Davidsen lykkes i å få to Dokument 8-forslag ( fra SV og Sp ) som behandles i Stortinget til uken.
SA170603 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
FV170603 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
BT170603 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AP170603 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
AP170603 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
DA170602 Det er her Ap og KrFs medlemmer i kulturkomiteen kommer med et eget forslag i innstillingen, som skal behandles i stortingssalen neste uke.
DA170602 | Jon Michelet behandles for kreft - bok utsatt ¶
DA170602 Saken skal endelig behandles i Bystyret 15. juni.
AP170602 - Vi vil at alle mennesker i vår produksjonskjede skal behandles med respekt og at leverandørene tilbyr sine ansatte rettferdige lønner og arbeidsvilkår.
AP170602 Forslaget - som etter planen skal behandles ferdig i sommer - vil åpne for økt gårdssalg av alkohol.
AP170602 Blodprøven brukes til å teste for 23 sykdommer som er livstruende hvis de ikke behandles tidlig.
AP170602 Blodprøven brukes til å teste for 23 sykdommer som er livstruende hvis de ikke behandles tidlig.
SA170601 FNs barnekonvensjon stiller svært strenge krav til hvordan barn skal behandles i fengsel, og frihetsberøvelse av barn skal kun være en siste utvei og vare så kort som mulig.
SA170601 Det er derfor et alvorlig tankekors at palestinske barn behandles i militære ungdomsdomstoler, mens israelske barn behandles etter sivil lov.
SA170601 Det er derfor et alvorlig tankekors at palestinske barn behandles i militære ungdomsdomstoler, mens israelske barn behandles etter sivil lov.
SA170601 Saken skal nå behandles videre av kontrollkomiteen på Stortinget.
NL170601 Velmenende sykepleie uten teoretisk innsikt i kroppens oppbygging og hvordan sykdommer best kunne forebygges og behandles , kunne være verdiløs.
DA170601 - Norsk krigsdeltakelse bør behandles av Stortinget.
DA170601 - Norsk krigsdeltakelse bør behandles av Stortinget.
DA170601 Men de som kommer som flyktninger skal behandles med verdighet.
DA170601 - Jeg regner med at rapporten skal behandles i Stortinget, og vi vil da levere høringsuttalelse etter å ha gått grundig gjennom kommisjonens rapport, sier Harsem.
AP170601 Nå, når det rødgrønne byrådets forslag til revidert kommuneplan behandles , mener Rødts gruppeleder i bystyret at prosessen er blitt en annen.
AP170601 Nå, når det rødgrønne byrådets forslag til revidert kommuneplan behandles , mener Rødts gruppeleder i bystyret at prosessen er blitt en annen.
AP170601 Teksten i forslaget til ny Nasjonal transportplan, som behandles i Stortinget før sommeren.
AA170601 Men hovedanken om terrorstøtte og - rekruttering skal behandles .
DN170531 Saken behandles nå i retten.
AA170531 Saken går nå videre til plenum i EU-parlamentet, der den skal behandles om to uker.
AA170531 Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og barnevernloven fastslår at alle barn har individuelle rettigheter, og unge asylsøkere må behandles på linje med alle andre barn når de først har kommet hit.
VG170530 Pasienter som legges inn med E.coli-sykdom, behandles ikke med antibiotika : ¶
VG170530 I stedet behandles pasienten med blant annet væske og annen støttende medisin til det hele får rase ut.
VG170530 - Da kan det skje at kjøtt kanskje ikke behandles tilstrekkelig med varme, og dessuten at salater ikke blir skylt tilstrekkelig.
SA170530 Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.
FV170530 Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.
DB170530 Psykiske vansker og lidelser kan behandles med samtaleterapi og/eller medisiner.
DA170530 Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.
DA170530 Da passer det som hånd i hanske at revidert budsjett behandles nå, sier Andersen.
DA170530 Saken skal formelt behandles i bystyret også, men med det store politiske flertallet er det på forhånd ventet at den vil bli banket raskt gjennom uten noen store endringer.
DA170530 Da passer det som hånd i hanske at revidert budsjett behandles nå, sier Andersen.
BT170530 Gi oss mulighet til å dimensjonere ned private skoler slik at alle skoler kan behandles likt.
BT170530 Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.
BT170530 Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.
AP170530 Men dersom de har falske eller mangelfulle dokumenter som gjør det vanskelig å fastsette identiteten, må søknaden behandles i Norge.
AP170530 Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.
AP170530 Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.
AA170530 Uttalelsene førte til at Fylkesnemnda fattet vedtak om at Shariati ikke skulle få oppdrag i barnevernssaker som behandles i nemnda.
AA170530 | Hagen-forslag om religiøse symboler behandles i kommunen ¶
AA170530 Torsdag denne uken skal Hagens forslag behandles i Oslo kommunes finanskomité, skriver Vårt Land.
AA170530 UKA er arrangert av frivillige studenter, og alle arrangører skal behandles likt når det kommer til skjenkebevilling.
SA170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
DN170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
DN170529 « Konkurransehemmende avtaler » behandles i Høyesterett tirsdag og onsdag.
DB170529 FISKERIMINISTER : Per Sandberg sier at reguleringen av turistfisket er en sak som skal behandles .
AP170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
AA170529 En person behandles med oksygen etter å ha tatt inn røyk, melder politiet.
AA170529 Det skal ikke være snakk om personskade, men en person behandles med oksygen etter å ha tatt inn litt røyk, meldte politiet på twitter klokken 08.47.
AA170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
VG170528 Vedkommende behandles av ambulanse.
VG170528 En person er fløyet til sykehus, mens sju andre behandles lokalt, etter at to kjøretøy frontkolliderte på E39 ved Flekkefjord.
VG170528 De sju andre er fordelt lokalt og behandles der, det er alt vi vet, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.
FV170528 De sju andre er fordelt lokalt og behandles der, det er alt vi vet, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.
DN170528 Saken skal etter planen behandles i plenum 20. juni, dagen før Stortinget tar sommerferie.
DN170528 Nå har begge aktørene saksøkt hverandre, og begge søksmålene skal behandles i samme hovedforhandling.
DA170528 Vedkommende behandles av ambulanse.
DA170528 Mental ujevnhet og en nedadgående spiral som ikke etterlater mye håp behandles på en ny og frisk måte av to unge regissører, og med Robert Pattinson i god hovedrolle.
AP170528 Nå har begge aktørene saksøkt hverandre, og begge søksmålene skal behandles i samme hovedforhandling.
AA170528 Sju andre behandles lokalt.
AA170528 De sju andre er fordelt lokalt og behandles der, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.
SA170527 - De to behandles ved sykehuset i Kristiansand, men begge er ved bevissthet.
BT170527 - De to behandles ved sykehuset i Kristiansand, men begge er ved bevissthet, sier operasjonslederen.
AA170527 - De to behandles ved sykehuset i Kristiansand, men begge er ved bevissthet.
VG170526 Denne avgjørelsen behandles av en ankedomstol i Seattle, som ennå ikke har kommet med sin avgjørelse.
NL170526 De velger fastlegen sin, de velger hvilket apotek de skal handle på og de velger sykehus de skal behandles ved ( Fritt sykehusvalg ).
DN170526 Riksrevisjonen har kommet med kraftig kritikk av både Forsvars- og Justisdepartementets beredskapsarbeid, og saken behandles fremdeles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DB170526 En 57-årig mannlig motorsyklist behandles for alvorlige skader etter en kollisjon med en personbil på Årvollsveien i Sandnes.
DB170526 To nordafrikanske hushjelper behandles med vennlighet idet de ikke bare er behagelige.
DA170526 Denne avgjørelsen behandles av en ankedomstol i Seattle, som ennå ikke har kommet med sin avgjørelse.
DA170526 Riksrevisjonen har kommet med kraftig kritikk av både Forsvars- og Justisdepartementets beredskapsarbeid, og saken behandles fremdeles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DA170526 Sørlandet sykehus fortalte til NRK i 2013 at de opplever en markant økning i antall gutter på Agder som behandles for alvorlige spiseforstyrrelser.
DA170526 Kan alle former for tvangslidelser behandles likt ?
DA170526 De fleste behandles for anoreksi.
AP170526 Den skal behandles i Stortinget før sommeren.
AA170526 Denne avgjørelsen behandles av en ankedomstol i Seattle, som ennå ikke har kommet med sin avgjørelse.
AA170526 Tilstanden er stabil, og hun behandles fortsatt på intensiven, ifølge sykehuset.
AA170526 Jenta som var involvert i en ulykke i svømmehallen onsdag behandles fortsatt på intensiven.
AA170526 En 57-årig mannlig motorsyklist behandles for alvorlige skader etter en kollisjon med en personbil på Årvollsveien i Sandnes.
AA170526 Begrunnelsen for vedtaket er at det er vanskelig å håndheve spesielle regler for vannskuter og at den derfor må sidestilles med småbåter, slik at alle små fartøyer behandles likt.
DB170525 Spanske domstoler besluttet at omsorgsretten til datteren på 8 år og tvillingsønnene på 10 skulle behandles av spansk rett.
AP170525 Forslaget fra Frp skal behandles av Stortingets helsekomité 6. juni og kan bli vedtatt allerede før sommeren med støtte fra Venstre.
AA170525 Hun betegnes som meget alvorlig skadd, og behandles fortsatt på intensiven, opplyser sykehuset.
VG170524 - Nei, det skal det ikke være ; alle skal behandles likt.
SA170524 | Kritisk for 20 av de skadede etter terrorangrepet ¶ 20 av de 119 som ble skadet etter terroren i Manchester behandles for kritiske skader.
SA170524 Helsemyndighetene i Manchester opplyser onsdag morgen at 20 av de som ble sendt til sykehus behandles for kritiske skader på ulike sykehus i Manchester, skriver Aftenposten.
NL170524 De vanskelige sakene må behandles i det offentlige rom, men slik er det for sjelden i Sapmi, der tausheten tvert imot kan være misbilligende.
NL170524 Spørsmålet om det skal opprettes en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikken behandles i stortinget etter forslag fra SV.
DA170524 Forslaget skal behandles etter sommeren.
DA170524 Foreldrene må også behandles på en måte som gjør at barna ikke blir redde.
DA170524 Forslaget skal behandles etter sommeren.
DA170524 Foreldrene må også behandles på en måte som gjør at barna ikke blir redde.
AP170524 Onsdag ble det også kjent at 20 av de 119 skadede behandles for kritiske skader på ulike sykehus i Manchester.
AP170524 | Kritisk for 20 av de skadede etter Manchester-terroren ¶ 20 av de 120 som ble skadet i angrepet i Manchester behandles for kritiske skader.
AP170524 Helsemyndighetene i Manchester opplyser onsdag morgen at 20 av dem som ble sendt til sykehus behandles for kritiske skader på ulike sykehus i Manchester.
AP170524 Onsdag ble det også kjent at 20 av de 119 skadede behandles for kritiske skader på ulike sykehus i Manchester.
AA170524 Forslaget skal nå behandles i Stortinget og setter Høyre i en klemme.
AA170524 Hun betegnes som meget alvorlig skadd, og behandles på intensiven.
AA170524 Forslaget skal nå behandles i Stortinget og setter Høyre i en klemme.
DA170523 Pengene skal gå til lokale klimatiltak, og saken behandles i byråd tirsdag ettermiddag.
DA170523 Til Drammens Tidende sier ordfører Tore Opdal Hansen ( H ) at han mener saken må behandles på nytt - hvis avgjørelsen er tatt på feil premisser.
AP170523 - Vi jobber nå for å finne ut av alle detaljene rundt det som nå behandles av politiet som et forkastelig terrorangrep, sier May i en uttalelse.
AP170523 Det er opplyst at 20 av disse behandles for kritiske skader.
AP170523 Under tre uker før saken skal behandles i Stortinget, kan ikke Sivertsen og Arbeiderpartiet svare på hva de vil gå inn for.
AP170523 - Hva vil være Arbeiderpartiet sitt standpunkt om E18 når NTP og den egne proposisjonen behandles på Stortinget før sommeren ?
AP170523 - Nå skal denne saken behandles i Stortinget, så får vi se resultatet av det.
AA170523 Totalt nesten 120 personer er skadet - 60 personer ble behandlet på gata etter eksplosjonen i går kveld, mens ytterligere 59 behandles på sykehus. 22 er bekreftet døde.
AA170523 - Behandles som terrorhandling ¶
AA170523 - Behandles som terrorhandling ¶
AA170523 Mannen som ble pågrepet på hytta er nå i arresten ved Sentrum politistasjon i Trondheim, mens skuddofferet behandles ved St.
VG170522 Men hvordan skal han behandles i retten ?
VG170522 Kommentar Men hvordan skal han behandles i retten ?
VG170522 I dag fortalte hans forsvarere at Cappelen må « behandles på mildeste måte ».
VG170522 - Men dette er mer et signal til politiet om at informantbehandling, det bør dere slutte med, fordi dere ikke har noe å gi til de som vil være med - og det er et alvorlig signal, sier de Vibe, som la ned påstand om at Cappelen må behandles på « mildeste måte ».
SA170522 Bluss og pyro er farlig og det er ikke så lenge siden noen måtte behandles for brannskader, sier Jørgensen.
FV170522 - En dame behandles av ambulansepersonell.
AP170522 Bluss og pyro er farlig og det er ikke så lenge siden noen måtte behandles for brannskader, sier Jørgensen.
AA170522 Skuddoffer behandles ved St.
VG170521 I dag behandles hun med medisin mot hjerteflimmeret.
SA170521 Her behandles pasienter som trolig har sykdommen på et sykehus i Jemens hovedstad Sana.
AP170521 Målet er at flere av de mindre sakene skal behandles raskere.
DB170520 Selv på tabelltoppen behandles hele Trondheims Brutter'n mest som en uønsket stebror ¶
NL170519 Denne tilbakeskuingen bør behandles av historikere og andre samfunnsforskere, ikke av en kommisjon som skal finne sannheten, i seg selv et svært vanskelig begrep, og komme med tilrådinger.
DB170519 Deretter behandles tiltalepunktene i Senatet, hvor det kreves to tredjedels flertall for å fjerne presidenten.
DB170519 - At saken nå behandles i Høyesterett, viser hvor langt vi har kommet.
DA170519 Tidligere tiders kolonialisme, som i våre dager antar helt andre former, er ett av temaene som behandles fra mange ulike innfallsvinkler.
VG170518 Han viser til at det er tilsvarende saker i Finland og Frankrike, som behandles i deres rettssystemer samtidig som Jensen-saken.
DN170518 Vitner sier minst ti personer behandles for skader på bakken, mens brannetaten melder på Twitter at tretten personer er behandlet for skader, skriver Reuters.
DB170518 Vanligvis behandles tilstanden med korsett, men for Solvang var det nødvendig med jernstang i ryggen for å avlaste indre organer, i tillegg til trening av skuldrene.
DB170518 Linds kjæreste er tiltalt for drapet som i disse dager behandles i retten i Svendborg.
AA170518 I 2030 vil klimagassutslippene i Trondheim være redusert til 20 prosent av dagens utslipp, ifølge en ny energi- og klimaplan som behandles i dag.
VG170517 Den er nå utsatt til juni i påvente av lagmannsrettens avgjørelse av om saken i det hele tatt kan behandles på Hamar.
SA170517 I WADAs styremøte over de neste to dagene skal en rekke prinsipielle saker om WADAs framtid behandles .
BT170517 I WADAs styremøte over de neste to dagene skal en rekke prinsipielle saker om WADAs framtid behandles .
AP170517 juli, radikalisering, religion, seksualitet og myten om snille nordmenn er temaer som behandles med varsomhet i norske bøker, mener forfattere.
AP170517 juli, radikalisering, religion, seksualitet og myten om snille nordmenn er temaer som behandles med varsomhet i norske bøker, mener forfattere.
AP170517 I WADAs styremøte over de neste to dagene skal en rekke prinsipielle saker om WADAs framtid behandles .
AA170517 Personen behandles av helsepersonell.
AA170517 En mann i 40-årene behandles for alvorlige sot- og røykskader på sykehus i Bodø etter en boligbrann på Nordarnøy i Gildeskål i Nordland.
FV170516 Mannen behandles av helsepersonell på stedet.
SA170515behandles likt ¶
SA170515 Dette må gjøres på en mer kunnskaps- og fornuftsbasert måte, slik at like tilfeller behandles likt.
NL170515 Stortinget skal dessuten vedta nytt kvotesystem som egen sak til høsten når Eidesenutvalgets innstilling behandles .
NL170515 Dersom Stortinget slutter seg til Sandbergs og regjeringas nye fortolkning vil det naturligvis begrense hvilket handlingsrom Stortinget har når Eidesen-utvalgets innstilling skal behandles .
DN170515 EUs forslag, som skal behandles i oktober, innebærer at varer kjøpt på nett kun har garanti i to år, ifølge Aftenposten.
DB170515 Det er David Tang som nå behandles for kritiske skader på Haukeland universitetssykehus.
AP170515 En mann behandles for det som antas å være kolera på et sykehus i Sana.
AP170514 I et forslag som mest sannsynlig skal behandles i Brussel i oktober, ønsker de en harmonisering av regelverket for handel på internett for å bidra til mer handel på tvers av landene i EU.
AP170514 Derfor er det så viktig at norske myndigheter utnytter tiden frem til direktivet skal behandles i EU til høsten.
AP170514 | Dette må du vite hvis du skal behandles i utlandet ¶
AP170514 Hvis du skal behandles på et sykehus innenfor EU/EØS, er det mye som må avklares på forhånd.
AP170514 Her er fem ting du må vite hvis du skal behandles i utlandet : ¶ 1.
VG170513 august 2015, behandles for to smeller, men det la ingen stor demper på stemningen for Branns venstreback, som spilte som spiss i sine yngre dager.
SA170513 Saken behandles i Stortinget 23. mai.
DN170513 Saken behandles i Stortinget 23. mai.
DB170513 Waage understreker at det er uakseptabelt å ramme sykehus der sivile behandles , uansett om opprørere skjuler seg i bygget.
DA170513 Saken behandles i Stortinget 23. mai.
AP170513 De aller fleste behandles ved privatklinikken Medias Klinikum i Tyskland.
AA170513 Fører behandles av helse på stedet.
DB170512 ( Dagbladet ) : Broren til et av ofrene i en brutal drapssak, som i disse dager behandles av retten i Cleveland i delstaten Ohio, mistet besinnelsen da han sto ansikt til ansikt med morderen.
DA170512 Avtalen skal nå behandles av de berørte kommunene og av Rogaland fylke.
DA170512 Folk må behandles ordentlig, som mennesker og individ, sier Jasmine El-Gamal.
AP170512 Dersom en sykdom skal behandles inne i kroppen, er det derimot en utfordring å få CRISPR-molekylene til riktig sted.
AP170512 Alle de ovennevnte sykdommene kan behandles relativt enkelt, fordi cellene er enkle å komme til.
AP170512 Dersom en sykdom skal behandles inne i kroppen, er det derimot en utfordring å få CRISPR-molekylene til riktig sted.
AP170512 Alle de ovennevnte sykdommene kan behandles relativt enkelt, fordi cellene er enkle å komme til.
AP170512 De aller fleste behandles ved privatklinikken Medias Klinikum i Tyskland.
NL170511 I tillegg er det to anmeldelser om brudd på avvergelsesplikten ( anmeldelsen mot Tysfjord lensmannskontor behandles av Spesialenheten for politisaker ), samt 3 trusselsaker.
DN170511 De bør behandles deretter.
DB170511 Hjort, har ønsket at Johaugs sak i den internasjonale voldgiftsretten for idrett, CAS, skal gå for åpne dører når saken sannsynligvis skal behandles 6. juni, men har ikke fått gjennomslag for ønsket.
DB170511 Johaug ber om åpne dører når dopingsaken behandles i CAS ¶
DB170511 Pengene må vedtas av Stortinget når revidert nasjonalbudsjett behandles i juni for at tiltakene skal komme på plass.
AP170511 Deretter blir det lokale høringsrunder, før Oslos nye bompengekart skal behandles politisk. | - Trump ba FBI-sjefen om å sverge lojalitet til ham personlig.
AP170511 Deretter blir det lokale høringsrunder, før Oslos nye bompengekart skal behandles politisk.
AA170511 Vrange lærere som varsler i offentlige medier behandles som en personalsak.
VG170510 Flere partier vil avklare dette i forbindelse med at Nasjonal Transportplan behandles på Stortinget i juni.
SA170510 Den aller vesentligste svakheten er at konklusjonene bygger på en antagelse om at utvikling i antall arbeidsulykker behandles som synonymt med utvikling i sikkerhet.
SA170510 For det første : Det er ikke arbeids- og sosialkomiteens som avgjør utfallet av denne eller andre saker som behandles i Stortinget.
DN170510 Den skal behandles i Stortinget én uke senere. | - Det er dette Fredriksen alltid gjør ¶
DB170510 Johaug ber om åpne dører når dopingsaken behandles i CAS ¶
DB170510 ( Dagbladet ) : Therese Johaugs dopingsak skal høyst sannsynlig behandles av Idrettens Voldgiftsrett, CAS, i Lausanne 6. juni.
DA170510 Den skal behandles i Stortinget én uke senere.
VG170509 - Det er helt på sin plass at kriminalitet behandles likt, uavhengig av hvem som utfører den.
VG170509 Det skal være lagret rundt 210 millioner liter ubehandlet radioaktivt avfall i tanker under bakken, i påvente av at dette kan behandles eller destrueres.
AA170509 Kolera kan føre til at den smittede dør innen få timer hvis den ikke behandles med antibiotika og intravenøs væsketilførsel.
AA170509 - Jeg forutsetter at de som har fått tittelen fortsatt skal behandles deretter, sier Hilde Opoku ( MDG ).
AA170509 Saken skal behandles på årsmøtet i kraftlaget, men hvis salget går gjennom vil Trønderenergi overta ansvaret for strømnettet i Kvikne og Rennebu.
AA170509 - Oppsigelsen er påklaget og skal behandles i det sentrale ansettelsesrådet, sier administrasjonssjef Trond Arne Aglen i Vest politidistrikt til TV 2.
AA170509 Flere partier vil avklare dette i forbindelse med at Nasjonal Transportplan behandles på Stortinget i juni.
AA170509 Direktør Torunn Herje på Sverresborg mener parkeringsstriden på museet er av en slik art at den bør behandles politisk.
AA170509 - Dette er et vedtak som er fattet administrativt, men saken er av en slik art og har konsekvenser som gjør at den bør behandles politisk.
VG170508 To måneder etter at en dommer i delstaten Maryland satte en stopper for innreiseforbudet, skal ankesaken behandles .
SA170508 Nødetatene var klokka 15.30 på stedet, og syklisten behandles på stedet av helsepersonell.
SA170508 Saken skal behandles i formannskapet tirsdag.
DN170508 I helgen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) tydelig på at det er viktig med en klargjøring når NTP skal behandles neste måned : ¶
DN170508 Saken skal behandles på nytt i tingretten.
DB170508 Våre verdier når det gjelder frihet, menneskelig verdighet, måten mennesker behandles på - det er våre verdier.
DA170508 Disse stengningene skal behandles i egne detaljreguleringer, og først ut er plan for stenging av Jåttåveien.
AP170508 Men i en dom fra før påske, kommer Kristiansand tingrett med sterk kritikk av hvordan han behandles av barnevernet.
AA170508 Kolera kan føre til at den smittede dør innen få timer hvis den ikke behandles med antibiotika og intravenøs væsketilførsel. ( ©NTB ) ¶
AA170508 Sykdommen kan ikke behandles med medikamenter.
AP170507 Dette er ikke bare spørsmål om gravedybde, men også om rettigheter, gebyrer og kvalitetskrav som må behandles , sier Johannesson.
AP170507 Dette er ikke bare spørsmål om gravedybde, men også om rettigheter, gebyrer og kvalitetskrav som må behandles , sier Johannesson.
AP170507 Dette er ikke bare spørsmål om gravedybde, men også om rettigheter, gebyrer og kvalitetskrav som må behandles , sier Johannesson.
AP170507 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles .
VG170506 Krimteknikere er på vei og åstedet behandles .
DB170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
DB170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles .
DB170506 Behandles som et åsted ¶
DB170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
DB170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles .
AP170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
AP170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles .
AP170506 Da må fisken behandles mekanisk, med spyling, børster, ferskvann og varmt vann, den får skader, sykdommer og dør.
AP170506 Nå er det slett ikke uvanlig at partiene gjør en striglejobb med alle uenighetene før programmet skal behandles på landsmøtet.
AA170506 NTP skal behandles i Stortinget i juni.
AA170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles .
AA170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
AA170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles .
VG170505 Alle asylsøknader skal behandles i løpet av seks måneder, lover Macron.
VG170505 Saken skal behandles som en del av programdebatten på Fremskrittspartiets landsmøte lørdag.
AP170505 Hun ble skrevet ut fra sykehus etter tre måneder og må behandles i narkose hver 2. - 3. uke resten av livet.
AA170505 Hun ble skrevet ut fra sykehus etter tre måneder og må behandles i narkose hver 2. - 3. uke resten av livet.
AA170505 Arbeidet skal etter planen resultere i en stortingsmelding som skal behandles våren 2019.
VG170504 Han er optimistisk før lovforslaget skal behandles i Senatet.
VG170504 Nå er moren til syv av barna funnet uskikket til å straffeforfølges, og behandles for psykiske lidelser.
VG170504 Det er imidlertid uvisst om 40-åringen noensinne vil slippes fri fra høysikkerhetssenteret i Brisbane, hvor hun fortsatt behandles for sin tilstand.
VG170504 Barnedrapene : Far forberedte seg på å feire datterens bursdag ¶ Behandles videre på ubestemt tid ¶
BT170504 Ved avdeling for assistert befruktning behandles de med forståelse og kunnskap.
AP170504 Onsdag ble det lagt frem omfattende utskiftinger i styret i Telenor som skal behandles på møte i Bedriftsforsamlingen i neste uke.
AP170504 - De er ekstraordinære, og skal også behandles slik.
AA170504 Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten.
VG170503 Han har ryggdekning i stortingsgruppen for å jobbe forslaget inn i stortingsmeldingen om mobbetiltak som behandles i Stortinget i vår.
SA170503 Nå har jeg snart vært nykter i 50 dager, og ser og hører hvordan folk behandles .
SA170503 Aaron Lennon må behandles på sykehus.
DB170503 ¶ SENDT PÅ SYKEHUS : Aaron Lennon behandles for en stressrealtert sykdom.
AP170503 Aaron Lennon må behandles på sykehus.
AA170503 Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten.
AA170503 Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten.
VG170502 Dette er et skoleeksempel på hvordan et salg ikke skal behandles , legger han til.
SA170502 ene jeg har skrevet har det blitt avholdt ett møte mellom meg om mine ledere, med følgende sitater som resultat : « Vi hører hva du sier, men vi er ikke enig », « du som gammel avdelingssykepleier burde jo vite det ikke er så lett å få tak i folk », « du kan skrive så mange avvik du vil, men de behandles i virksomheten og stopper her ».
SA170502 Treverket må behandles for å forhindre fukt-inntrengning og råte.
FV170502 Treverket må behandles for å forhindre fukt-inntrengning og råte.
DN170502 | Foss om salg av jagerfly : - En lærebok i hvordan en sak ikke skal behandles
DN170502 Deklarasjonen skal behandles på møtet i Oslo og inneholder tolv punkter.
AP170502behandles innen seks timer ¶
AP170502 Hvert år behandles omtrent 10.000 personer for akutt hjerneslag i norske sykehus.
AP170502 I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett.
AP170502 Treverket må behandles for å forhindre fukt-inntrengning og råte.
VG170501 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles , og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
SA170501 - Arbeidsfolk skal behandles skikkelig i Norge.
DA170501 Arbeidsfolk skal behandles skikkelig i Norge, enten de er fra Lindeberg eller Litauen, fra Rommen eller Romania, understreket Ap-lederen.
BT170501 Saken skal behandles i helse- og sosialkomiteen på Stortinget 9. mai, med Grung som saksordfører.
AP170501 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
AP170501 Saken skal behandles i helse- og sosialkomiteen på Stortinget 9. mai, med Grung som saksordfører.
AA170501 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles , og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
AA170501 Arbeidsfolk skal behandles skikkelig i Norge, enten de er fra Lindeberg eller Litauen, fra Rommen eller Romania, understreket Ap-lederen.
AA170501 Hun er saksordfører for saken i helse- og sosialkomiteen, som skal behandles på Stortinget 9. mai.
BT170430 Mister du kofferten i New York, kan du snart fylle ut et lite skadeskjema på mobil som behandles av en robot, og gir deg penger på konto dagen etter.
AA170430 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles , og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
AA170430 Søndag morgen behandles han for hodeskader på St.
VG170429 Han påpeker at norsk rett har anerkjent at saken behandles av kypriotisk rett, og han reagerer på beskrivelsen av det kypriotiske rettssystemet.
VG170429 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles , og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
DB170429 - Svensker behandles forskjellig fra spanjoler og amerikanerne, og de setter alle til å jobbe sammen på flyet.
DB170429 - Behandles forskjellig ¶
AA170429 Den skadde behandles ved St.
DB170427 FrP-nestorens forslag om full gransking av kommunens kontrollsystemer for reiseregninger skal i dag behandles i finanskomiteen.
DB170427 To er om bord på KV « Svalbard », én er i god form, og én behandles for moderat hypotermi ( nedkjøling ).
AP170427 To er ombord på KV Svalbard, én av dem er i god form og én behandles for moderat hypotermi.
AP170427 - I samråd med statsadvokaten i Nordland er det besluttet at de øvrige sakene i Tysfjord-komplekset fortsatt skal etterforskes og behandles i Nordland politidistrikt, skriver Kløkstad.
AA170427 Vedtaket ble gjort i hovedutvalget for forvaltning, og skal så behandles i kommunestyret.
AA170427 - Og Osen skal behandles helt spesielt, sier han.
AA170427 Det skal også behandles andre viktige saker, blant annet : ¶
AA170427 - I samråd med statsadvokaten i Nordland er det besluttet at de øvrige sakene i Tysfjord-komplekset fortsatt skal etterforskes og behandles i Nordland politidistrikt, skriver Kløkstad.
VG170426 VIDEO : Dette er en screenshot fra en videoen som skal vise hvordan fangene behandles .
VG170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
VG170426 Dommer William Orrick i San Francisco avsa tirsdag en kjennelse i forbindelse med at sakene behandles i retten.
VG170426 Utenriks- og forsvarskomité-medlem Navarsete uttrykker derfor undring over hvorfor presidentskapet nekter å la denne delen av forslaget, som nettopp handler om hovedbase, behandles .
VG170426 Detaljer om innholdet i varselet skal behandles fortrolig, og jeg kan derfor ikke si noe utdypende om det, sier politimester Kaare Songstad til avisen.
SA170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
SA170426 Dommer William Orrick i San Francisco avsa tirsdag en kjennelse i forbindelse med at sakene behandles i retten.
SA170426 Slik behandles idrettsutøvere som vil konkurrere for landet sitt.
FV170426 Marnardal-ordfører Helge Sandåker står overfor vanskelige dilemma når han skal velge hvordan hans kreftsykdom skal behandles .
FV170426 Eller om den skal behandles i det hele tatt.
DN170426 Detaljer om innholdet i varselet skal behandles fortrolig, og jeg kan derfor ikke si noe utdypende om det, sier politimester Kaare Songstad til avisen.
DN170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
DN170426 Dommer William Orrick i San Francisco avsa tirsdag en kjennelse i forbindelse med at sakene behandles i retten.
AP170426 Et modent eple bør behandles forskjellig fra et halvmodent.
AP170426 Slik behandles idrettsutøvere som vil konkurrere for landet sitt.
AA170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
AA170426 Dommer William Orrick i San Francisco avsa tirsdag en kjennelse i forbindelse med at sakene behandles i retten.
AA170426 Saken behandles i eklstraordinært møte.
AA170426 Forslaget skal behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte i dag.
AA170426 Detaljer om innholdet i varselet skal behandles fortrolig, og jeg kan derfor ikke si noe utdypende om det, sier politimester Kaare Songstad til avisen.
VG170425 Dette skal også behandles i Stortinget tirsdag.
DB170425 Feiltrening og overbelastning kan behandles raskere.
DB170425 Skadene var så alvorlige at hun må behandles i narkose hver 2. - 3. uke resten av livet, ifølge tiltalen.
AP170425 Kjennelsen til dommeren i San Francisco betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens saken behandles i rettsvesenet.
AA170425 Skadene var så alvorlige at hun må behandles i narkose hver 2. - 3. uke resten av livet, ifølge tiltalen.
VG170424 Han legger til at det er urovekkende og bekymringsverdig at ulike kreftformer behandles ulikt.
VG170424 Påtalemyndigheten mener at moren har opptrådte slik at det vanskeliggjorde at datterens helsetilstand kunne behandles av offentlige myndigheter.
DB170424 Ap : - Mindreårige på flukt må behandles bedre i Norge ¶
BT170424 De to forslagene skal behandles samlet i helse- og omsorgskomiteen første halvdel av mai.
BT170423 I USA har de første advokatkontorene ansatt dataprogrammerere, og Bodø skal i år i gang med et prosjekt der byggesaker skal behandles automatisk av roboter.
AP170423 Segwayforbudet var en forskriftsendring som ikke må behandles av Stortinget.
VG170422 Vi får se om vi kan gjøre moe med forholdene i mottakene når revidert budsjett behandles i vår, sier Støre.
SA170422 - Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles .
DN170422 - Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles .
DB170422 ¶ ENDRE PRAKSIS : Aps landsmøte vedtok i dag at mindreårige på flukt må behandles bedre når de er i Norge, og mener det innenfor dagens lovgivning er rom for å endre prkais i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige.
DB170422 Ikke alle får bli i Norge, men når de er her, skal de behandles ordentlig, sa Tajik.
DB170422 - Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles .
DB170422 På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen skal to saker behandles som påvirker de av oss som bryter med noen av samfunnets normer.
DA170422 - Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles .
BT170422 Spørsmålet om eventuell åpning i Nordland 6 skal behandles på et nytt landsmøte i Arbeiderpartiet.
AA170422 Rapporten fra prosjektgruppen skal etter planen behandles av styret i Helse sør-øst 15. juni.
AA170422 - Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles .
AA170422 - Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles .
VG170421 Jeg liker veldig dårlig at våre medlemmer behandles på denne måten, sa Stenberg som også har sendt et brev til ledelsen i NFF der han ber om at de rydder opp i konflikten mellom Hauge og Edvartsen snarest.
DN170421 Et gradert dokument skal behandles i henhold til den forskriften som det graderte dokumentet må håndteres etter.
VG170420 Jeg liker veldig dårlig at våre medlemmer behandles på denne måten.
DN170420 I helgen behandles det på partiets landsmøte.
DB170420 | Så tidlig må demens behandles
DB170420 De behandles som om de er varer, og for å være brutalt ærlig, det er det de er også, sier Ramsey ifølge The Times.
BT170420 Vi har klaget inn det ugyldige årsmøtet til partiregisteret i Brønnøysund, og venter på at den klagen skal behandles .
BT170420 Dette skal behandles på nasjonalt og fylkesnivå.
BT170420 Nå er situasjonen ganske annerledes, og et forslag om utbytteforbud i private barnehager skal behandles på Aps landsmøte.
AA170420 Også flere sider ved denne saken skal før den tid behandles i rettssystemet.
AA170420 Så skal saken behandles av nasjonalforsamlingen.
AA170420 Straffesaken skal behandles i Namdal tingrett i Namsos 22. mai, ¶
AA170420 Straffesaken skal behandles i Namdal tingrett i Namsos 22. mai. | 20-åringen løslatt - fører på frifot ¶
DB170419 SPØRSMÅLET skal behandles på det svenske idrettstinget i neste måned, og forkjemperne for en uavhengig og mer troverdig dopingkontroll argumenterer med Johaug-saken for å vise at dette gjelder mer enn hvem som skal betale regningen : ¶
BT170419 Han peker blant annet på forslaget som skal behandles under helgens landsmøte om å fjerne K-en fra KRLE-faget for å tone ned kristendommen i undervisningen, og fjerning av kontantstøtten.
AP170419 I det forslaget som nå skal behandles på Aps landsmøte, sies det klart ifra om at Ap er imot økt privatisering av skolen, mot « privatiseringsreformen Fritt behandlingsvalg » og bl.a.mot privatisering av jernbanen.
AA170419 - Behandles godt i Trondheim ¶
AA170419 Kun fører i personbilen - bevisst og blir behandles av helse på stedet.
AA170419 Samtidig fremmer mange lokal- og fylkeslag i Arbeiderpartiet en rekke endringsforslag om friskoler og friskoleloven som skal behandles på helgens partilandsmøte.
VG170418 Saken skal i neste uke behandles av Sør-Trøndelag tingrett, siden 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
SA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
DN170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
DB170418 Ap har tidligere programfestet ja til medlemskap, men sier nå at dersom medlemskapsspørsmålet kommer opp igjen, skal saken behandles i et nytt landsmøte.
DB170418 Saken skal behandles av Sør-Trøndelag tingrett i neste uke, skriver VG. 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
DB170418 Solveig Horne foreslår at sakene fra nå av skal behandles i et samlet håndhevingsapparat, uten klagemulighet.
DB170418 Nå er det på tide stortingspolitikerne tar til fornuften og sier nei når forslaget behandles over påske.
DB170418 Denne klagen behandles for lukkede dører, og konklusjonen konklusjonen blir klar onsdag.
DB170418 Men Russlands klient-stater behandles på veldig forskjellig vis, skriver Morten Strand.
DA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
BT170418 Straffesaken mot jentens mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AP170418 Han peker blant annet på forslaget som skal behandles under helgens landsmøte om å fjerne K-en fra KRLE-faget for å tone ned kristendommen i undervisningen, og fjerning av kontantstøtten.
AP170418 Saken skal behandles av Sør-Trøndelag tingrett i neste uke, skriver VG. 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
AP170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AA170418 Dersom du har rester fra svartelistede planter som lirekne, tromsøpalme, hagelupin, kjempespringfrø og legepestrot, skal dette behandles som restavfall, slik at ikke plantene spres ytterligere i naturen.
AA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AA170418 Saken skal behandles av Sør-Trøndelag tingrett i neste uke, skriver VG. 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
BT170417 Fra neste år skal arbeidsledighet behandles med en ny og tøffere medisin.
AP170416 Forslaget skal behandles i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
VG170415 Gutt transporteres Oslo og jenten behandles på stedet.
FV170414 38-åringen kunne ønske hun ikke trengte å reise så langt vekk fra sin sønn for å behandles .
DB170414 Saken behandles nå rutinemessig som et mistenkelig dødsfall.
DA170414 Kolera kan behandles ved å erstatte væsketapet og antibiotikakur.
BT170414 Kolera kan behandles ved å erstatte væsketapet og antibiotikakur.
AP170414 NTP skal behandles i Stortinget i juni.
AA170414 Kolera kan behandles ved å erstatte væsketapet og antibiotikakur.
VG170413 Nå skal det være en runde i resolusjonskomiteen på hva som skal behandles på landsmøtet, og vi kommer til å jobbe knallhardt for at dette skal vinne frem, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til VG.
SA170413 Nå skal det være en runde i resolusjonskomiteen på hva som skal behandles på landsmøtet, og vi kommer til å jobbe knallhardt for at dette skal vinne fram, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til VG.
SA170413 Det som skjedde tirsdag er ikke normalt og kan ikke behandles sånnn.
SA170413 - Vi behandles som om det var ølbokser som ble kastet mot rutene våre.
FV170413 Det som skjedde tirsdag er ikke normalt og kan ikke behandles sånnn.
FV170413 - Vi behandles som om det var ølbokser som ble kastet mot rutene våre.
DN170413 Nå skal det være en runde i resolusjonskomiteen på hva som skal behandles på landsmøtet, og vi kommer til å jobbe knallhardt for at dette skal vinne fram, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til VG.
DN170413 Den dømte mannen har hatt langvarige rusproblemer og behandles på en rusklinikk som del av soningen av en tidligere dom.
BT170413 Det som skjedde tirsdag er ikke normalt og kan ikke behandles sånnn.
BT170413 - Vi behandles som om det var ølbokser som ble kastet mot rutene våre.
AP170413 Inntil videre behandles saken som et mistenkelig dødsfall. ( ©NTB ) ¶
AP170413 Inntil videre behandles saken som et mistenkelig dødsfall.
AP170413 Det som skjedde tirsdag er ikke normalt og kan ikke behandles sånnn.
AP170413 - Vi behandles som om det var ølbokser som ble kastet mot rutene våre.
AA170413 Nå skal det være en runde i resolusjonskomiteen på hva som skal behandles på landsmøtet, og vi kommer til å jobbe knallhardt for at dette skal vinne fram, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til VG.
AA170413 Nå skal det være en runde i resolusjonskomiteen på hva som skal behandles på landsmøtet, og vi kommer til å jobbe knallhardt for at dette skal vinne fram, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til VG.
AA170413 Inntil videre behandles saken som et mistenkelig dødsfall.
DN170412 Resolusjonen skulle behandles i FNs sikkerhetsråd onsdag, men Russland har på forhånd varslet at landet vil stemme nei.
DB170412 Administrerende direktør i United Airlines, Oscar Munoz, sa tirsdag at selskapet tar « fullt ansvar » for det som skjedde, og at « ingen skal behandles på denne måten ».
SA170411 Han sier også at ingen bør behandles på denne måte, og at selskapet tar fullt ansvar og vil forsøke å gjøre det godt igjen.
DB170411 Alle klager tas opp, men ikke alle klager behandles i rådet.
DA170411 Jeg behandles som andre varslere, sier Krüger.
BT170411 Støtten står i skarp kontrast til hvordan Trump ellers behandles .
AA170411 Han sier også at ingen bør behandles på en slik måte, og at selskapet tar fullt ansvar og vil forsøke å gjøre det godt igjen.
VG170410 På spørsmål fra sengen på Hamsari-sykehuset, hvor han behandles for å ha blitt skutt tvers igjennom skulderen av en snikskytter, forteller Jamal Kodsieh ( 50 ) at han med « ekstremister » mener de som har samme tankesett som terrorgruppen den islamske stat ( IS ), som også går under akronymene ISIS, ISIL og Daesh.
VG170410 Jeg må sørge for at han behandles mest mulig skånsomt, på grunn av hans unge alder.
SA170410 Sikkerhets- og utenrikspolitikk skal tas hensyn til når Russlands søknad om gassrørledning i Østersjøen behandles , mener et bredt flertall av danske politikere.
DN170410 Sikkerhets- og utenrikspolitikk skal tas hensyn til når Russlands søknad om gassrørledning i Østersjøen behandles , mener et bredt flertall av danske politikere.
DB170410 Statens seniorråd mener at mennesker skal behandles individuelt og ikke tillegges særskilte egenskaper bare fordi man tilhører en bestemt aldersgruppe.
AA170410 Sikkerhets- og utenrikspolitikk skal tas hensyn til når Russlands søknad om gassrørledning i Østersjøen behandles , mener et bredt flertall av danske politikere.
VG170409 Jeg må sørge for at han behandles mest mulig skånsomt, på grunn av hans unge alder.
DA170409 Vi ønsker jo at kvinner skal anmelde vold og overgrep, og da må de behandles med samme integritet som andre både hos politiet og i rettsvesenet.
DA170409 Vi mener rusavhengighet burde behandles mer som sykdom enn som kriminalitet.
DA170409 Forslag om at rusavhengighet bør behandles som en sykdom skal opp på landsmøtet til KrF.
DA170409 Vi ønsker jo at kvinner skal anmelde vold og overgrep, og da må de behandles med samme integritet som andre både hos politiet og i rettsvesenet.
VG170408 Helgesen har foreslått endringer i naturmangfoldloven, som skal behandles i Stortinget 24. april.
DB170408 Mannens skader behandles ikke som livstruende - vi avventer imidlertid en oppdatering om hvorvidt skadene gir varige men, sier en talsmann for Metropolitan Police.
DA170408 Forslaget skal behandles i Stortinget i løpet av våren, og det legges opp til en totaloverhaling av den gamle loven fra 1961, som regulerte opphavsretten til kunstneriske verk.
DA170408 Filmforbundet er skuffet på vegne av landets kunstnerne over regjeringens forslag til ny åndsverklov, som nå skal behandles i Stortinget.
AP170408 Ti personer behandles fortsatt på sykehus søndag formiddag, ifølge nyhetsbyrået TT.
DB170407 Etter hva Dagbladet forstår skal han levere inn en søknad om enkeltreisedokument til Brussel, som videre skal behandles av UDI.
DB170407 - Nordic Choice har alltid hatt tatt et tydelig standpunkt på at alle er like mye verdt, og at alle skal behandles med respekt og toleranse.
AP170407 Det prøver vi nå å gjøre noe med ved å foreslå at alle områder behandles likt, sier Lippestad til Aftenposten.
AA170407 Planen skal behandles av Stortinget 25. april, skriver Aftenposten.
VG170406 Tyrkia har tatt imot 30 pasienter med alvorlige skader, som behandles ved det statlige sykehuset i Reyhanli, som ligger helt på grensen til Syria.
DB170406 ( Dagbladet ) : Opptrappingsplanen mot vold og overgrep i nære relasjoner skal behandles i Stortinget 25. april.
AP170406 Justiskomiteen har avgitt innstilling til Opptrappingsplan mot vold og overgrep, som skal behandles av Stortinget 25. april.
AA170406 SVs Heikki Holmås mener saken stinker av kameraderi og at saken bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DB170405 Halden kommune har tidligere hevdet at hele 300 personer måtte behandles for alkoholrelaterte skader i forbindelse med fjorårets landstreff på Fredriksten festning, og 80 av disse blir beskrevet som overstadige.
DB170405 Nå er det helt umulig å vite hvordan Ap vil opptre når denne saken behandles i Stortinget, sier Stefan Heggelund.
DB170405 Men, dersom man legger til grunn at slike tilfeller finnes, så vil dette være saker av et så stort alvor at disse må behandles av domstolene og følge av faktisk utførte handlinger - for å ivareta den enkeltes rettsikkerhet, såvel som for befolkningens opplevelse av å bo i en rettstat. 3.
DB170405 I den nye diskrimineringsnemnda skal alle sakene behandles i én instans, og det vil kunne bidra til en halvering av saksbehandlingstiden.
DB170405 Men, dersom man legger til grunn at slike tilfeller finnes, så vil dette være saker av et så stort alvor at disse må behandles av domstolene og følge av faktisk utførte handlinger - for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet, så vel som for befolkningens opplevelse av å bo i en rettsstat. 3.
DB170405 Hans egen datter får derimot ikke lønn, men skal behandles på lik linje med alle de andre statsansatte - som farens egen assistent.
DA170405 Det opplever de som sjenerøst sammenlignet med hvordan borgere utenfor EØS behandles .
DA170405 Det er blitt sagt på både EU-siden og på britisk side at borgeres rettigheter er av de temaene som først vil behandles i forhandlingene, sier Lunde.
BT170405 I den nye diskrimineringsnemnda skal alle sakene behandles i én instans, og det vil kunne bidra til en halvering av saksbehandlingstiden.
AP170405 Første symptom er synsforstyrrelse, deretter kommer kvalme, fråde og kramper som ved store nok doser, fører til døden dersom man ikke behandles med motmidler.
AP170405 Første symptom er synsforstyrrelse, deretter kommer kvalme, fråde og kramper som ved store nok doser, fører til døden dersom man ikke behandles med motmidler.
SA170404 Sårede behandles på et provisorisk sykehus etter det som antas å være et kjemisk angrep i småbyen Khan Sheikhun i Idlib nordvest i Syria.
DB170404 Dessverre er maten ofte overkokt og skjemmet av måten den behandles på, for eksempel gjennom oppvarmingsmetodene.
DB170404 Regjeringens budskap var at sakene deres ikke skulle behandles .
DB170404 Der skal en forespørsel fra Polanskis advokater behandles .
DA170404 Sårede behandles på et provisorisk sykehus etter det som antas å være et kjemisk angrep i småbyen Khan Sheikhun i Idlib nordvest i Syria.
BT170404 Sårede behandles på et provisorisk sykehus etter det som antas å være et kjemisk angrep i småbyen Khan Sheikhun i Idlib nordvest i Syria.
BT170404 Sårede behandles på et provisorisk sykehus etter det som antas å være et kjemisk angrep i småbyen Khan Sheikhun i Idlib nordvest i Syria.
BT170404 Odda sjukehus og Nasjonal helse- og sykehusplan behandles på styremøte i Helse Vest torsdag 4. april.
AA170404 Rett før klokka 12 norsk tid melder nyhetsbyrået AFP at flere bomber har truffet sykehuset der sårede i gassangrepet behandles .
AA170404 I programutkastet som skal behandles av landsmøtet i mai, står det at « Norges handel med EU styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles ».
VG170403 WADA har kommet med en uttalelse til dokumentaren, hvor de blant annet skriver at frem til forskning kan påvise helt sikkert forskjellen på clenbuterol fra farmasien og i forurenset kjøtt, så må alle saker behandles rettferdig, til beste for idretten.
DN170403 De nye reglene vil bli omtalt i finansmarkedsmeldingen som behandles i statsråd onsdag.
DB170403 Han understreker at hver sak behandles individuelt, med fokus på hva svindlerne har gjort, og hva kunden faktisk har gjort selv.
DA170403 De nye reglene vil bli omtalt i finansmarkedsmeldingen som behandles i statsråd onsdag.
AP170403 Utredningen skal ifølge Regjeringen behandles politisk i oktober.
AP170403 Utredningen skal ifølge Regjeringen behandles politisk i oktober.
AA170403 De nye reglene vil bli omtalt i finansmarkedsmeldingen som behandles i statsråd onsdag.
SA170402 To personer behandles på intensivavdelingen i Östersund og én i Falun, opplyser Lisbet Gibson, sykehusdirektør i region Jämtland Härjedalen. 52 ungdommer var i bussen da den kjørte av veien og veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö litt etter klokka 7 søndag morgen.
DB170402 Den sier at studenter skal behandles likt.
DB170402 Den sier at studenter skal behandles likt.
DA170402 To personer behandles på intensivavdelingen i Östersund og én i Falun, opplyser Lisbet Gibson, sykehusdirektør i region Jämtland Härjedalen. 52 ungdommer var i bussen da den kjørte av veien og veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö litt etter klokka 7 søndag morgen.
AA170402 To personer behandles på intensivavdelingen i Östersund og én i Falun, opplyser Lisbet Gibson, sykehusdirektør i region Jämtland Härjedalen. 52 ungdommer var i bussen da den kjørte av veien og veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö litt etter klokka 7 søndag morgen.
AA170402 Mann i 30-årene behandles på St.
VG170401 Her skjer det meste « plutselig » og karakterenes følelser behandles kort og overfladisk, stort sett med å fortelle at de kjente seg slik eller slik, uten at det utbroderes nærmere.
DB170401 For ny § 26a vil sakene behandles i domstolene som ordinære straffesaker.
DB170401 Skal vi behandles må vi uansett til Hammerfest eller Tromsø, mener Jakobsen.
AP170401 Vi er opptatt av en rettferdig og riktig praktisering av regelverket der like tilfeller skal behandles likt.
AP170331 Behandles i formannskapet ¶
AA170331 Anken skal behandles i den samme ankedomstolen i San Francisco som opprettholdt en midlertidig forføyning mot det forrige innreiseforbudet.
AA170331 Behandles i formannskapet ¶
DB170330 ( Dagbladet ) : Stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting, som kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) la frem før jul, skal behandles i Stortinget neste uke.
DB170330 Alle saker om gaver i form av kunstverk eller monumenter som ønsker å gi til byen behandles av kommunen egen kunstordning.
DA170330 Det holder ikke at konklusjonene først blir framlagt når budsjettet skal behandles til høsten.
DA170330 Hele lovforslaget behandles i sin helhet i Stortingets utdanningskommite 16. mai, men påfølgende stortingsbehandling den 22. mai.
AP170330 Forslaget til partiprogram skal behandles når Rødt møtes på landsmøte denne helgen.
AP170330 Likevel pipler det jevnlig frem misnøye med hvordan søknader om penger til forskning behandles .
AA170330 Stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting skal behandles i Stortinget neste uke.
VG170329 Saken skal behandles av Stortinget.
SA170329 Det er trist det som skjedde, men jeg er overrasket over at de to behandles forskjellig.
SA170329 Det er et dårlig signal i antidopingarbeid at utøver og apparat behandles forskjellig når begge har innrømmet skyld.
DB170329 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
DB170329 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
DB170329 Borgerne må kunne stole på at opplysninger om dem behandles på en forsvarlig måte og ikke gjøres kjent for uvedkommende.
DA170329 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
DA170329 » I mailen, som er sendt til en lokalpolitiker som representerer et av regjeringspartiene, skriver Raabye at Heimevernet behandles « lettvint » og at nesten all tid brukes på Hæren.
AP170329 Det er trist det som skjedde, men jeg er overrasket over at de to behandles forskjellig.
AP170329 Det er et dårlig signal i antidopingarbeid at utøver og apparat behandles forskjellig når begge har innrømmet skyld.
AA170329 Aktor i den første av en serie korrupsjonssaker som skal behandles i Drammen tingrett, la onsdag med påstand om fem måneders fengsel for tiltalte.
AA170329 Raabye mener at HV behandles " lettvint ", at utredningsarbeidet er dårlig og at nesten all tid brukes på Hæren.
VG170328 Forskning viser at enslige flyktningbarn over 15 år har store omsorgs- og oppfølgingsbehov i asylsøkerfasen, og at det ikke er noen grunner til at enslige flyktningbarn over 15 år skal behandles annerledes eller få et mindre tilpasset tilbud enn det de under 15 år får.
DB170328 Alt går mye raskere, ballen må behandles raskere, sier Tønnessen, og legger til at tilbakemeldingene har vært gode, men at det er litt å jobbe med rundt fotarbeid og raskere beslutninger.
AP170328 Kina ber også om at myndighetene sørger for at kinesere i den franske hovedstaden er trygge, at rettighetene og interessene deres respekteres, samt at de kinesiske reaksjonene behandles på " en rasjonell måte ".
AA170328 Kina ber også om at myndighetene sørger for at kinesere i den franske hovedstaden er trygge, at rettighetene og interessene deres respekteres, samt at de kinesiske reaksjonene behandles på " en rasjonell måte ".
VG170327 | P-husdrapssaken behandles på nytt i lagmannsretten ¶
VG170327 Saken skal nå behandles av en meddomsrett, bestående av tre fagdommere og fire lekdommere - uten jury.
SA170327 | Kjetil Jansrud må behandles for ryggskade ¶
DB170327 ¶ KRONBEVIS : I disse dager behandles Eirik Jensens bad i retten.
DA170327 Torsdag forrige uke skulle saken behandles i formannskapet, men saken ble utsatt.
DA170327 Holdeplassen er den minst brukte holdeplassen på Ekebergbanen og en av de minst brukte holdeplassene på trikkenettet, og den ligger 300 meter fra Sportsplassen holdeplass, som nå er gjenåpnet med universelt utformet standard, skriver byrådet i byrådssaken som også skal behandles i bystyret. 22 millioner ¶
AP170327 Ulempen ved dette - ved siden av at det blir flere krefttilfeller som må behandles - er at noen av svulstene utvikler seg så langsomt at de aldri ville gitt plager, eller blitt oppdaget, hadde det ikke vært for screeningen.
AP170327 » « Hvis du skulle få kreft, hvor sikker er du på at du vil få tilgang til de beste kreftmedisinene hvis du skulle behandles på et norsk, offentlig sykehus. » - Har de 60 prosentene rett ?
AP170327 | Kjetil Jansrud må behandles for ryggskade ¶
AA170327 Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten.
AA170327 | P-husdrapssaken behandles på nytt i lagmannsretten ¶
AA170327 Saken skal nå behandles av en meddomsrett, bestående av tre fagdommere og fire lekdommere - uten jury.
VG170326 - Vi ber om forståelse for at det er veldig mye informasjon som skal behandles under svært kort tid under en hektisk liveavvikling.
DB170326 Kommunikasjonssjef Elisabeth Tostensen i Kolumbus sier hendelsen behandles som en personalsak.
DB170326 De skadde er hentet med ambulanse og behandles på ulike sykehus i nærheten.
DA170326 Kommunikasjonssjef Elisabeth Tostensen i Kolumbus sier hendelsen behandles som en personalsak.
AA170326 Kommunikasjonssjef Elisabeth Tostensen i Kolumbus sier hendelsen behandles som en personalsak.
AP170325 Krigens folkerett slår fast at krigsfanger alltid skal behandles « humant og uten noen forskjell av ugunstig art » på grunn av forhold som rase, religion, kjønn osv.
AP170325 Krigens folkerett slår fast at krigsfanger alltid skal behandles « humant og uten noen forskjell av ugunstig art » på grunn av forhold som rase, religion, kjønn osv.
AA170325 Begge er i stabil tilstand og behandles videre i Finland etter å ha vært innom sykehus i Hammerfest.
AA170325 - Vi må lære av Portugal, misbruk må behandles , ikke straffes, sier nestlederen.
AA170325 Landsmøtet bestemte fredag at resolusjonsforslaget skulle behandles i løpet av helgen.
AA170325 En egen resolusjon som skal behandles i løpet av helgen, tar til orde for å styrke forsvarsgrenen.
VG170324 Han behandles for skader i begge beina og den ene hånden.
FV170324 Det er vanskelig å legge så mye i det, all den tid saken uansett skal behandles i CAS, sier Søreng Høiby til Aftenposten.
DN170324 Som DN har omtalt tidligere anslås det at bortimot 80 prosent av byggesøknadene kan behandles av robotsystemet. 1500 kommuneansatte jobber med å behandle byggesøknader - nå kommer robotene ¶
BT170324 Et varsel inngitt i politiet behandles ikke av påtalemyndigheten, men av politiets organisasjon.
AP170324 Det er vanskelig å legge så mye i det, all den tid saken uansett skal behandles i CAS, sier Søreng Høiby til Aftenposten.
AA170324 Han er soleklar på den behandlingen hans og andre kommuner i samme situasjon har fått forteller om en regjering som ikke bryr seg om hvordan folk skal behandles .
VG170323 Ifølge Bakke skal brevet fra sykkelklubbene behandles av en styringsgruppe torsdag.
VG170323 Det endte med utestengelse i 13 måneders før saken skal behandles i voldgiftsretten CAS.
VG170323 29 behandles på sykehus, og tilstanden til syv av dem er kritisk, ifølge politiet.
DA170323 Mandag skal saken endelig behandles i bystyret.
DA170323 Lite respekt : Samtlige arbeidere i undersøkelsen klager over at de behandles uten respekt som vanlige arbeidsfolk.
AA170323 Resultatet er ifølge en ny rapport at de behandles dårligere enn norske arbeidere ville akseptert.
AA170323 Ifølge Engebrigtsen blir de behandlet på en måte som norske arbeidere ikke ville akseptert, de behandles uten respekt, får de tyngste jobbene og den dårligste lønna. ( ©NTB ) ¶
VG170322 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles , skrev Norges Håndballforbund i en pressemelding mandag.
SA170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.i ¶
DN170322 Skadde behandles utenfor parlamentet i London.
DN170322 Skadde behandles utenfor parlamentet i London.
DB170322 Spørsmålet er om Rune Olsø, som har vært en sentral maktfigur i Trondheim i flere år, har opptrådte utilbørlig da en reguleringssak skulle behandles .
DB170322 Spørsmålet er om Rune Olsø, som har vært en sentral maktfigur i Trondheim i flere år, har opptrådte utilbørlig da en reguleringssak skulle behandles .
DA170322 - Dyrplageri og måten voldtektsofre behandles .
BT170322 BEHANDLES : En person behandles for skader i nærheten av parlamentet.
BT170322 BEHANDLES : En person behandles for skader i nærheten av parlamentet.
BT170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
AP170322 Planen behandles i Bærum kommune i slutten av mai ¶
AP170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles , og det brukes mer av nyere legemidler, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
AP170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
AA170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles , og det brukes mer av nyere legemidler, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
AA170322 Saken behandles i Oslo tingrett torsdag. ( ©NTB ) ¶
VG170321 Ved en eventuell retur, behandles de ekstra skånsomt.
VG170321 - I henhold til politiets varslingsrutiner skal varslingssaker der politimester er varslet på behandles av POD.
VG170321 Blodpropp i venene, såkalt venøs trombose, behandles med blodfortynnende medisiner og kan oppdages ved hjelp av en spesiell blodprøve.
VG170321 Vi kan ikke være bekjent med at de behandles slik, sier hun.
VG170321 Han sier at ved en eventuell retur, behandles disse ekstra skånsomt.
SA170321 Saken behandles i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) torsdag i neste uke.
FV170321 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
DB170321 Den tidligere statssekretæren fikk symptomer, men det er det ikke alltid man får, ifølge helsenorge.no, som skriver at dyp venetrombose kan behandles med blodfortynnende medisiner.
DB170321 At Norges hovedscene behandles på denne måten er en hån.
DB170321 De skolene som ikke når den nedre grensa skal få « støtte og oppfølging » og bli prioritert når søknader om videreutdanning av lærere behandles .
DB170321 Arr etter akne kan behandles kosmetisk, men behandlingen vil ha en begrenset effekt.
DB170321 Akne kan behandles ved hjelp av vann og hudvennlig såpe, ved hjelp av lokaltvirkende kremer eller ved bruk av tabletter, avhengig av alvorlighetsgrad.
AA170321 Saken skal behandles på gruppemøtet onsdag, sier Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø.
VG170320 Tiltalen skal behandles i Fredrikstad tingrett.
VG170320 Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om erstatning og oppreisning for enken i den omfattende tiltalen, noe som vil bli tema når saken senere skal behandles i Fredrikstad tingrett.
SA170320 - Det er alltid noen som skriker, det er alltid slåssing, sier Abdulaziz, som har som mål å komme seg til Tyskland og nå venter på at asylsøknaden skal behandles .
SA170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles , skriver forbundet.
FV170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles , skriver forbundet.
DB170320 Bare de neste fem månedene skal rundt 20 festesaker behandles i domstolen, viser en opptelling Finansavisen har gjort.
DB170320 Arresten av eiendommene er en midlertidig avgjørelse og gjennomføres for å sikre verdier før saken behandles i retten..
DB170320 Sig Hansen har anket avgjørelsen om at saken skal behandles i retten, fordi han hevder anmeldelsen ikke har hold i seg.
BT170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles , skriver forbundet.
AP170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles , skriver forbundet.
VG170319 I Venstres utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i slutten av mars, heter det at « narkotikalovgivningen må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling ».
DN170319 Han anslår at bortimot 80 prosent av søknadene kan behandles av robotsystemet.
DN170319 Evry-topp anslår at bortimot 80 prosent av byggesøknadene kan behandles av robotsystemer.
DA170319 Geir Arne Olsen, leder for Evrys satsing i offentlig sektor, anslår overfor Dagens Næringsliv at omtrent 80 prosent av byggesøknadene kan behandles av robotsystemet.
BT170319 I Venstres utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i slutten av mars, heter det at " narkotikalovgivningen må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling ".
BT170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
AA170319 Geir Arne Olsen, leder for Evrys satsing i offentlig sektor, anslår overfor Dagens Næringsliv at omtrent 80 prosent av byggesøknadene kan behandles av robotsystemet.
AA170319 I Venstres utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i slutten av mars, heter det at " narkotikalovgivningen må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling ".
AA170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
AA170319 I Venstres utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i slutten av mars, heter det at " narkotikalovgivningen må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling ".
AA170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
VG170318 I rettsstaten behandles vold og overfall som handlinger, ikke som politisk strategi.
BT170318 Nå skal klagene behandles av Politidirektoratet.
AA170318 - Det er et spørsmål som skal behandles på en god og ordentlig måte på landsmøtet.
AA170318 Nå skal klagene behandles av Politidirektoratet.
SA170317 Han behandles nå for en infeksjon.
FV170317 Han behandles nå for en infeksjon.
DB170317 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
DB170317 Så lenge kvinner og menn behandles ulikt, kan vi ikke late som om kjønn er uten betydning.
DB170317 Kjønnet vårt påvirker i stor grad hvordan vi behandles av andre mennesker.
DA170317 Fredag formiddag hadde inntaksnemnda møte, hvor saken skulle behandles , og hvor det ble enstemmig flertall for å beholde SOTS sine to klasser.
DA170317 Forslaget skal behandles på landsmøtet til Sosialistisk Venstreparti ( SV ) på Gardermoen i helgen.
DA170317 Forslaget er spilt inn til arbeidsprogrammet til SV, som skal behandles denne helga.
BT170317 Han behandles nå for en infeksjon.
AP170317 Han la ned påstand om at gutten behandles på mildest mulig måte. ( ©NTB ) ¶
AP170317 Han behandles nå for en infeksjon.
AP170317 Han behandles nå for en infeksjon.
AA170317 Han la ned påstand om at gutten behandles på mildest mulig måte. ( ©NTB ) ¶
VG170316 Budsjettet skal behandles i Kongressen, som legger fram en endelig versjon rundt mai.
SA170316 Det skal behandles av Kongressen, og mange av de foreslåtte kuttene kan møte stor motstand også i Det republikanske partiet.
SA170316 Det synes altså å være et sentralt poeng i forarbeidene og i rettspraksis at prostituerte og andre med et omfangsrikt seksualliv ikke skal behandles forskjellig fra øvrige voldtektsofre.
SA170316 Som sagt så mener jeg at straffene for begge situasjonen bør være høyere enn i dag, men så lenge straffen skal vurderes konkret, så mener jeg at de to ulike situasjonene bør behandles ulikt.
SA170316 Bør behandles ulikt ¶
SA170316 Som sagt så mener jeg at straffene for begge situasjonen bør være høyere enn i dag, men så lenge straffen skal vurderes konkret, så mener jeg at de to ulike situasjonene bør behandles ulikt.
SA170316 Bør behandles ulikt ¶
DN170316 mars ble det kjent at ankesaken skal behandles i det danske rettssystemet.
DB170316 Onsdag kveld kom nyheten om at engelskmannen skal hjelpe Johaug fram til saken skal behandles i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DB170316 Budsjettet skal behandles i Kongressen, som legger fram en endelig versjon rundt mai.
DA170316 Vi ber bare om å behandles rettferdig, sier løperen Jocelyne Lamoureux-Davidson til nyhetsbyrået AP.
DA170316 Saken skal behandles av inntaksnemnda i dag, og videre i fylkestinget i april.
DA170316 Fredag skal saken behandles av inntaksnemnda, og de har fått mange henvendelser fra ulike skoler, blant annet fra SOTS.
BT170316 Det skal behandles av Kongressen, og mange av de foreslåtte kuttene kan møte stor motstand også i Det republikanske partiet.
BT170316 Det skal behandles av Kongressen, og mange av de foreslåtte kuttene kan møte stor motstand også i Det republikanske partiet.
AP170316 Budsjettforslaget skal behandles i Kongressen, som legger fram en endelig versjon rundt mai.
AP170316 Dette går frem av et forslag som skal behandles av lokalpolitikerne i neste uke.
AA170316 Budsjettet skal behandles i Kongressen, som legger fram en endelig versjon rundt mai.
AA170316 Skal behandles
AA170316 Dermed skal også dette behandles i straffesaken til uka.
AA170316 Men store saker må behandles grundig.
AA170316 NTNU valgte i sin lokaliseringsutredning en hjemmesnekret analysemetode og ikke en kjent konsekvensanalysemetode der samfunnsmessige behov behandles og sammenholdes med tiltakshavers behov.
VG170315 Ulvesaken skal behandles på Stortinget i vår og flere partier truer nå Helgesen med mistillit, hvis han ikke finner en løsning innenfor lovens rammer som også tar hensyn til ulveforliket og folks behov for å føle seg trygge for ulven.
FV170315 Her er tips til deg : 10 ting du ikke sier til noen som sliter med å få barn ¶ 7000 par behandles årlig ¶
SA170314 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener prisene er sammenliknbare og derfor bør behandles likt.
SA170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle.
SA170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle, skriver redaktør i sportssamarbeidet 100% Sport, Bertil Valderhaug.
FV170314 Her er det Camilla Høibraaten som behandles .
FV170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle.
FV170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle, skriver redaktør i sportssamarbeidet 100% Sport, Bertil Valderhaug.
DN170314 Hvis det er snakk om et salg av Aker Solutions, eventuelt en større fusjon med et annen oljeserviceselskap der Aker Kværner Holding forblir aksjonær, må dette behandles i styret i Aker Kværner Holding.
DN170314 Aksjonæravtalen mellom partene regulerer hvordan større transaksjoner skal behandles .
BT170314 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener prisene er sammenliknbare og derfor bør behandles likt.
BT170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle.
BT170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle, skriver redaktør i sportssamarbeidet 100% Sport, Bertil Valderhaug.
AP170314 - Hva med kompromisset Ap har lagt frem om konsekvensutredning bare av Nordland 6, og som skal behandles på Aps landsmøte ?
AP170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle.
AP170314 Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle, skriver redaktør i sportssamarbeidet 100% Sport, Bertil Valderhaug.
AA170314 Ni av de skadde behandles for brukne bein, mens resten har mindre skader og ble utskrevet fra sykehus etter kort tid.
VG170313 Han er likevel mest bekymret over at pasienter forblir tvangsinnlagt ved sykehuset, uten at sakene behandles av tilsynsorganet som han selv er en del av.
DB170313 Men forslaget skal behandles , og i dette spørsmålet avviker politikernes oppfatning fra folk flest.
DB170313 Begge sakene skulle behandles av Høyesterett.
DA170313 Forslagene skal nå på ny behandles i Overhuset, som tidligere har stemt ja til begge endringene.
DA170313 I stedet vil en eventuell utvidelse av Oslo lufthavn behandles i Avinors eiermelding, ifølge Nikolai Astrup ( H ).
BT170313 Kim-Jørgen Arnetvedt er lei av at rusavhengige behandles dårlig.
AP170313 Begge sakene skulle behandles av Høyesterett.
AA170313 Rita Ottervik mener det er naturlig at rådmannen får i oppdrag å utrede saken nærmere slikt at nytt regelverk kan behandles på neste bystyremøte.
AA170313 Men forslaget skal behandles , og i dette spørsmålet avviker politikernes oppfatning fra folk flest.
AA170313 - Vi snakker om bakterier som forårsaker hundretalls millioner infeksjoner årlig om vi ser på det i et større perspektiv, sier Corander, og legger til at datamengden som må behandles er enorm.
AA170313 | Eiendomsskatten i Oslo skal behandles i tingretten ¶
VG170312 Låtskriveren bak Justin Biebers « Sorry » ( 881 millioner på Spotify ) forteller at hun ikke tar lett på hvordan verkene hennes behandles .
AA170312 De Maiziere sier at det er hjemmel i loven for å forby slike handlinger, men at man må trå varsomt når en slik sak skal behandles .
AA170312 Håpet er at den da kan behandles i Stortinget til høsten.
VG170311 Der skal FIS-anken behandles , etter at Det internasjonale skiforbundet ikke var fornøyd med Domsutvalgets beslutninger om 13 måneders utelukkelse.
VG170311 Nå håper jeg Høyre støtter forslaget til Venstre og Arbeiderpartiet når det skal behandles i Stortinget 23. mars, sier Erlend Horn.
VG170311 Aldersundersøkelsen er en metode som bidrar til å sikre at barn behandles som barn med de spesielle hensynene som skal tas.
DB170311 Utvalget foreslår at foreldretvistene og barnevernssakene samles i noen tingretter og behandles av tingretten som første instans.
AA170311 Saken behandles søndag formiddag på Høyres landsmøte, og på bordet ligger et forslag som slår fast at Norges forsvarsbudsjett skal økes år for år i tråd med vedtaket på Natos toppmøte i Wales i 2014.
AA170311 I forslaget som behandles på landsmøtet søndag formiddag heter det at Høyre vil fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeirnger i Forsvaret.
AA170311 Behandles søndag ¶
VG170310 Istedenfor å diskutere om eggdonasjon skal tillates i Norge eller ikke, går debatten på Høyres landsmøte nå om saken skal behandles i dag eller utsettes til neste år.
DN170310 Stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde og Margunn Ebbesen har sendt inn et pensjonsendringsforslag til Høyres programkomité, som skal behandles på Høyres landsmøte denne helgen.
DN170310 Sammen med 12 andre stortingspolitikere har Lunde sendt inn et pensjonsendringsforslag til Høyres programkomité, som skal behandles på Høyres landsmøte denne helgen.
AA170310 I neste uke skal saken behandles politisk, og det skal avgjøres om Johansen får tvangsmulkt.
AA170310 I neste uke skal saken behandles politisk, og det skulle avgjøres om Johansen får tvangsmulkt.
AA170310 En mann behandles for knivskader på sykehuset i Ålesund etter at han fikk en kniv i magen ved på en arbeidsplass i Ålesund fredag morgen.
AA170310 Endringen behandles i statsråd fredag og innebærer en maktforskyvning fra staten i kommunenes favør, skriver Nationen.
VG170309 Erik Tysse ( 36 ) anbefaler Therese Johaug ( 28 ) å åpne lommeboken før ankesaken hennes skal behandles av CAS i Sveits.
VG170309 I årets programutkast, som skal behandles på landsmøtet, står det at formuesskatten skal beholdes, men at skatten på arbeidende kapital skal bort.
VG170309 Mannens forsvarer, Andreas Nyhaug, sier til VG at han ikke kan uttale seg spesifikt om saken, men understreker at psykisk syke personer under tvungent psykisk helsevern ikke skal straffes, men behandles .
VG170309 I programutkastet som skal behandles på landsmøtet står det ingenting om eggdonasjon.
SA170309 Barnevernssaker bør ikke lenger behandles i fylkesnemnd, men flyttes over til domstolene, mener et ekspertutvalg.
SA170309 En slik skade er veldig alvorlig, og må behandles veldig forsiktig, sier Tjomsland.
FV170309 En slik skade er veldig alvorlig, og må behandles veldig forsiktig, sier Tjomsland.
DB170309 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
DB170309 Disse sakene bør samles og behandles i tingrett som første instans, mener det såkalte særdomstolsutvalget som torsdag la fram sin utredning.
DB170309 Barnevernssaker skal ikke lenger behandles i fylkesnemnd, men bør flyttes over til domstolene, mener et ekspertutvalg.
DB170309 Disse trisomiene kan ikke behandles .
DA170309 Saken må dermed behandles av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ( Eby ) i stedet for plan og bygg !
BT170309 Vi vil at barnesakene skal behandles og avgjøres av et utvalg tingretter med spesialkompetanse på felter.
BT170309 Slike tvangssaker må derfor behandles og avgjøres av en domstol, og ikke som i dag av et forvaltningsorgan.
BT170309 Men tvangssaker, som plassering av barn i fosterhjem eller adopsjon mot foreldrenes vilje, behandles i dag av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
BT170309 Foreldretvister behandles i dag i tingretten.
BT170309 De behandles som oftest på samme måte som vanlige rettssaker, men fylkesnemndene har ikke status som domstol.
AP170309 | Kronikk : Omsorg for barn bør behandles i egne domstoler Hans Petter Graver ¶
AA170309 Torsdag behandles fengslingsspørsmålet på nytt i Sør-Trøndelag tingrett.
AA170309 Spørsmålet om hvorvidt eggdonasjon bør tillates i Norge er et av temaene som skal behandles på Høyres landsmøte som åpner torsdag ettermiddag.
VG170308 Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep behandles snart i Stortinget.
VG170308 - Lovforslaget skal behandles i Stortinget, men det er ikke tilstrekkelig til å kunne gjennomføre forliket i Stortinget.
SA170308 Saken behandles i Utvalg for byutvikling 8. mars.
DB170308 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170308 I forslag til nytt partiprogram som skal behandles under helgens landsmøte i Høyre, står Tone W.
DA170308 Hans mål er at dopingsaker med topputøvere ikke behandles nasjonalt først, men at de går rett til en internasjonal domstol innen idretten.
DA170308 - Saken skal behandles i bystyret den dagen.
DA170308 Siden skal meldingen behandles i kultur- og utdanningskomiteen, og etter det i Stortinget i plenum.
DA170308 Det at jenter og kvinner behandles med respekt og får de samme rettighetene til utdanning og arbeid, vil ikke bare bidra positivt for hvert enkelt individ, men også ha en viktig og positiv samfunnseffekt for utvikling, stabilitet og velferd.
AP170308 I Dadins tilfelle er det russisk høyesterett som har besluttet at saken må behandles på nytt.
AP170308 Alt dette er luket ut fra det programforslaget som skal behandles på Høyres landsmøte denne helgen.
AA170308 | Rettssaken mot Pål Enger må behandles på nytt ¶
AA170308 Høyre, Frp, KrF og Venstre er ifølge Adresseavisen enige om å prioritere bygging av ny godsterminal i første periode av Nasjonal Transportplan ( NTP ), som skal behandles av Stortinget i juni.
VG170307 | Seeberg : - Ingen kan si at nordmenn behandles mildere enn russere ¶
VG170307 Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
SA170307 Høyre ønsker at menn og kvinner, og sæd- og eggceller, skal behandles så likt som mulig i loven.
SA170307 Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
FV170307 Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
FV170307 Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
DB170307 Vi kan bare håpe at alle de påstandene som kommer til å dukke opp rundt den, ikke behandles like stemoderlig som i Dagsrevyen.
BT170307 Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
AP170307 Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
AA170307 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker ved de regionale statsadvokatembetene er 17 dager, noe som er godt innenfor målet om at slike saker skal behandles ferdig innen 30 dager.
VG170306 En eventuell anke skal behandles i CAS, idrettens internasjonale voldgiftsrett i Lausanne.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Pappa var syk og skulle behandles i Djibouti.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
BT170306 Regjeringen fremmer forslag til endringer i barneloven som skal behandles i Stortinget i vår.
AP170305 februar griper fatt i lovforslaget som skal behandles i Stortinget denne uken.
VG170304 Behandles for kjemisk våpen ¶
VG170304 Familien behandles på sykehuset i Arbil.
DA170304 FOTO : TIM IRELAND/NTB SCANPIX MÅ GODKJENNES : Lovforslaget om utmelding av EU behandles av parlamentet, som består av Underhuset og Overhuset.
AA170304 Familien behandles på sykehuset i Arbil.
VG170303 Det vil så sannsynligvis behandles i enten samferdsels- eller miljøkomiteen før Stortinget voterer over saken.
SA170303 Så skal endringene behandles politisk før de blir endelige, sier Eide.
DB170303 Det er en god anledning til å ta opp hvordan handelen med truede dyrearter behandles i Norge.
DA170303 Spørsmålet om en utvidelse av kapasiteten til Oslo lufthavn, skal nå i stedet behandles i Avinors eiermelding, opplyser Nikolai Astrup ( H ), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.
DA170303 Han mener det er likegyldig om spørsmålet behandles i NTP eller Avinors eiermelding, fordi også dette styringsdokumentet, i likhet med NTP, skal behandles i Stortinget.
DA170303 Han mener det er likegyldig om spørsmålet behandles i NTP eller Avinors eiermelding, fordi også dette styringsdokumentet, i likhet med NTP, skal behandles i Stortinget.
BT170303 Politimester Kaare Songstad sier til BT at saken behandles som en personalsak etter vanlige regler, men at det er alt for tidlig for ham å si noe om utfallet av saken.
AP170303 Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles
AA170303 Politiet i Rochester har ennå ikke bestemt seg for om veltingen av gravstøttene skal behandles som hærverk eller en hat-forbrytelse.
VG170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
DN170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
DB170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
AP170302 Også som forvaringsdømt behandles Anders Behring Breivik i tråd med rettsstatens prinsipper.
AA170302 En 13 år gammel jente behandles på sykehuset i Uppsala etter at hun har blitt utsatt for mishandling på skolen.
AA170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
VG170301 Grøndal viser til at den er oversendt til Spesialenheten og behandles der.
DB170301 - En avdekker noe som ikke kan behandles , og kvinnen blir stilt overfor et vanskelig valg.
DB170301 Kritikerne, som Kristelig folkeparti, mener at konsekvensen av å innføre en slik prøve kan føre til flere aborter, fordi den avdekker noe som ikke kan behandles og kan sette kvinner i en vanskelig situasjon.
DB170301 Stortingets kontrollkomité har mottatt den ugraderte rapporten fra Riksrevisjonen, men den kan bare behandles i et lukket møte.
BT170301 - Jeg vil ikke debattere saken i media før den behandles i Helse Fonna sitt styre 7. mars.
AP170301 Ifølge Sejersted var det dels risikovurderingen ; å få frem at Behring Breivik etter statens syn er en farlig person og må behandles som det.
AA170301 Statsadvokat Torbjørn Klundseter anket frifinnelsen til Høyesterett, men nå har ankeutvalget besluttet at saken ikke skal behandles i landets øverste domstol, skriver Politiforum.
SA170228 De har alltid sagt at alle kunder skal behandles likt og at det enkleste ofte er det beste.
DB170228 Vedtas en lovendring slik at alle saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap behandles i nemndsmøte i UNE.
DB170228 Som samferdselsbyråd har hun ansvaret for høringsuttalelsen som nå behandles .
DB170228 Men agendaen er enkel : Først en avklaring av habilitet, deretter en gjennomgang av de 10-15 titlene som vanligvis behandles i ett og samme møte.
DA170228 Pasientene som skal behandles i kommunene, er sykere og flere nå enn før, sier By.
BT170228 De har alltid sagt at alle kunder skal behandles likt og at det enkleste ofte er det beste.
BT170228 Fremveksten av bakterier som ikke kan behandles er blant de største helsetruslene verden står overfor.
AP170228 De har alltid sagt at alle kunder skal behandles likt og at det enkleste ofte er det beste.
AP170228 For å endre de grunnlovsfestede valgkretsene må totredjedeler av stortingsrepresentantene si ja - og saken må behandles i to stortingsperioder.
AA170228 Saken behandles tirsdag i bygningsrådet.
AA170228 Om Ap snur, er det ikke lenger flertall for forslaget om at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolene. ( ©NTB ) ¶
AA170228 For fylkesnemnda i Trøndelag viser tallene så langt at samtaleprosess innebærer et stort skifte av hvordan sakene behandles i nemnda.
VG170227 - Min sønn skal ikke behandles som statistikk.
DN170227 Ankesaken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett, der han etter å ha vært til stede første rettsdag, har uteblitt av helsemessige årsaker.
DB170227 Han fikk avslag på asylsøknaden sin før jul i fjor, og har valgt å flykte fra asylmottaket han bodde på i Røros til Trondheim, i frykt for at politiet skal finne ham og kaste ham ut mens ankesaken hans behandles av UNE.
AP170227 Ankesaken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett, der han etter å ha vært til stede første rettsdag, har uteblitt av helsemessige årsaker.
AA170227 Klokka 14.46 meldte politiet at mannen er frigjort, og at han behandles av helsepersonell på stedet.
AA170227 Tirsdag behandles den betente saken om Trondheim Spektrum av bygningsrådet.
AA170227 Saken behandles tirsdag i bygningsrådet.
VG170226 Dommen er anket, og saken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett.
SA170226 Fem av dem behandles for alvorlige skader, mens sju ikke ønsket behandling, ifølge lokalavisen The Times-Picayune.
AP170226 Fem av dem behandles for alvorlige skader, mens sju ikke ønsket behandling, ifølge lokalavisen The Times-Picayune.
AA170226 Fem av dem behandles for alvorlige skader, mens sju ikke ønsket behandling, ifølge lokalavisen The Times-Picayune.
AA170226 Fem av dem behandles for alvorlige skader, mens sju ikke ønsket behandling, ifølge lokalavisen The Times-Picayune. Én person er pågrepet etter hendelsen.
SA170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
FV170225 Mannen ble brakt til sykehus, hvor han behandles for alvorlige skader.
DB170225 Vi har ikke noe annet hjem enn Norge, og både føler oss og behandles som turister når vi reiser til Iran, Bosnia, Marokko eller hvor det nå var våre forfedre kalte sitt hjemland.
BT170225 Et flertall på Stortinget krever at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap heretter skal behandles av en domstol.
BT170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
BT170225 Et flertall på Stortinget krever at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap heretter skal behandles av en domstol.
AP170225 | Nye Syria-sanksjoner behandles neste uke ¶
AP170225 Pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes.
AA170225 | Nye Syria-sanksjoner behandles neste uke ¶
AA170225 Mannen ble brakt til sykehus, hvor han behandles for alvorlige skader.
AA170225 I dag behandles depresjon og angst med medisiner eller såkalt kognitiv adferdsterapi.
VG170224 - Å trekke tilbake disse retningslinjene er som å si at livene våre ikke teller - at vi er annenklasses borgere som bør behandles annerledes og bli stigmatisert, sier Cox.
VG170224 Det vil selvsagt forekomme hyppige og konsekvente tilbakefall dersom ikke den underliggende sykdommen behandles , konstaterte den tidligere forsvarssjefen.
VG170224 Behandles i Forsvarsdepartementet.
DB170224 Men når de er oppdaget, må de behandles .
BT170224 Saken behandles kun av én dommer, og som regel er det ikke vitneførsel.
AP170224 Det vil selvsagt forekomme hyppige og konsekvente tilbakefall dersom ikke den underliggende sykdommen behandles , konstaterte Diesen.
AP170224 Saken behandles kun av én dommer, og som regel er det ikke vitneførsel.
AA170224 Det vil selvsagt forekomme hyppige og konsekvente tilbakefall dersom ikke den underliggende sykdommen behandles , konstaterte Diesen.
VG170223 Og den utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier hun.
VG170223 Det virker ikke rettferdig at menneskehandel og grovt bedrageri behandles mildere enn asyljuks, sier innvandringspolitisk talsmann Geir Toskedal i KrF.
SA170223 Mens dette forslaget behandles i Stortinget, har UDI og UNE fått beskjed om å legge til side alle saker om tilbakekalling.
SA170223 « De fremgangsrike norske skiløperne testes veldig nøye før de behandles .
SA170223 I kommentaren « Slutt å rope doping - astma må behandles » - for Svenska Dagbladet - tar Kjell Larsson og Åke Andrén-Sandberg - det norske landslaget i forsvar.
SA170223 Det kan ikke være slik at når løperne først blir syke, så skal de ikke behandles , sier Larsson.
SA170223 Da bør man ikke beskylde hverandre for å bruke astmamedisiner for å vinne tidelssekund, men heller fokusere på at astma behandles korrekt.
FV170223 De glemmer at kvinnene er blitt såpass gode, at de bør behandles som subjekter, ikke objekter, fortsetter hun.
FV170223 « De fremgangsrike norske skiløperne testes veldig nøye før de behandles .
FV170223 I kommentaren « Slutt å rope doping - astma må behandles » - for Svenska Dagbladet - tar Kjell Larsson og Åke Andrén-Sandberg - det norske landslaget i forsvar.
FV170223 Det kan ikke være slik at når løperne først blir syke, så skal de ikke behandles , sier Larsson.
FV170223 Da bør man ikke beskylde hverandre for å bruke astmamedisiner for å vinne tidelssekund, men heller fokusere på at astma behandles korrekt.
DB170223 Sistnevnte kan man ikke kurere, og kan bare behandles med insulindoser livet ut.
DB170223 Loven er nå satt på pause fram til mai, da den skal behandles på nytt i lys av kritikken.
BT170223 De glemmer at kvinnene er blitt såpass gode, at de bør behandles som subjekter, ikke objekter, fortsetter hun.
BT170223 « De fremgangsrike norske skiløperne testes veldig nøye før de behandles .
BT170223 I kommentaren « Slutt å rope doping - astma må behandles » - for Svenska Dagbladet - tar Kjell Larsson og Åke Andrén-Sandberg - det norske landslaget i forsvar.
BT170223 Det kan ikke være slik at når løperne først blir syke, så skal de ikke behandles , sier Larsson.
BT170223 Da bør man ikke beskylde hverandre for å bruke astmamedisiner for å vinne tidelssekund, men heller fokusere på at astma behandles korrekt.
AP170223 Utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier MDGs Une Aina Bastholm.
AP170223 Utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier MDGs Une Aina Bastholm.
AP170223 De glemmer at kvinnene er blitt såpass gode, at de bør behandles som subjekter, ikke objekter, fortsetter hun.
AP170223 « De fremgangsrike norske skiløperne testes veldig nøye før de behandles .
AP170223 I kommentaren « Slutt å rope doping - astma må behandles » - for Svenska Dagbladet - tar Kjell Larsson og Åke Andrén-Sandberg - det norske landslaget i forsvar.
AP170223 Det kan ikke være slik at når løperne først blir syke, så skal de ikke behandles , sier Larsson.
AP170223 Da bør man ikke beskylde hverandre for å bruke astmamedisiner for å vinne tidelssekund, men heller fokusere på at astma behandles korrekt.
AA170223 Saken behandles ikke før i bystyremøtet 14. mars, men rådmannen anbefaler at bystyret vedtar å stille garanti for et lån på 21 millioner kroner.
AA170223 Nå skal lånesøknaden behandles i bystyret, og den 22. mars er det styremøtet i TAG.
AA170223 Han uttaler seg med forbehold om at saken skal behandles politisk og garantien fortsatt ikke er vedtatt, men han mener teateret nå er veldig nær en kontraktsinngåelse som vil sette fortgang i flytteprosessen.
SA170222 De glemmer at kvinnene er blitt såpass gode, at de bør behandles som subjekter, ikke objekter, fortsetter hun.
DB170222 ( Dagbladet ) : Denne uka behandles Mahad Abib Mahamud ( 30 ) søksmål mot staten ved UNE, i Oslo tingrett.
DA170222 De juridiske dommerne kom imidlertid til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for 19-åringens straffskyld når det gjaldt disse spørsmålene, og det ble besluttet at saken skulle behandles på nytt av nye dommere.
DA170222 Utover dette, og i lys av at hovedsaken skal behandles i tingretten i mai, har vi per nå ingen ytterligere kommentarer til saken, sier pressevakt Lars Gjemble.
DA170222 Folk skal behandles med respekt.
BT170222 De glemmer at kvinnene er blitt såpass gode, at de bør behandles som subjekter, ikke objekter, fortsetter hun.
AP170222 Mens dette forslaget behandles i Stortinget, har UDI og UNE fått beskjed om å legge til side alle saker om tilbakekalling.
AP170222 De glemmer at kvinnene er blitt såpass gode, at de bør behandles som subjekter, ikke objekter, fortsetter hun.
AA170222 Både aktor selv, som etter rettsmøte måtte behandles av lege, og Veum ønsket å loggføre hendelsen.
AA170222 Norsk innstramming i Utlendingsloven og måten flyktninger og asylsøkere behandles på vekker bekymring i Amnestys internasjonale rapport.
DB170221 Dagbladet får opplyst fra tingretten at begjæringen fra Enger behandles nå, og at en beslutning i saken ventes i løpet av dagen.
DA170221 Behandles av helsepersonell.
BT170221 Og hver dag behandles kvinner med komplikasjoner, som uten helsehjelp ikke ville ha overlevd fødselen.
BT170221 Og hver dag behandles kvinner med komplikasjoner, som uten helsehjelp ikke ville ha overlevd fødselen.
AA170221 En kvinnelig politiadvokat måtte behandles av lege etter at hun ble slått ned under rettsmøte i Drammen tingrett tirsdag.
AA170221 Det er i dag utarbeidet gode nasjonale handlingsprogram for hvordan de enkelte kreftformene skal behandles .
DB170220 Sånn var det ikke i sesongoppkjøringen da han måtte behandles for øye-trøbbel.
DA170220 Når det gjelder erstatningskravet kom retten til at dette ikke skulle behandles i straffesaken mot 52-åringen.
AA170220 Datatilsynet og mange andre høringsinstanser har slaktet forslaget, som snart skal behandles politisk.
FV170219 Ifølge Gibraltar Chronicle skal tvisten behandles i retten tirsdag neste uke.
DB170219 februar i forberedende komité til det nasjonale fondet i DR Kongo, og møter deretter i styret for det nasjonale Redd-fondet, der saken skal behandles .
DB170219 Når kommunen nå igjen skal ha ansvaret for å drive tjenestene selv, vil de forhåpentlig igjen lære hva som må til for å drive effektivt samtidig som de ansatte behandles skikkelig.
AP170219 Saken behandles i styret på Karolinska i dag.
SA170218 Det går fram av det siste utkastet til partiprogram, som skal behandles på landsmøtet i slutten av mars.
FV170218 Det går fram av det siste utkastet til partiprogram, som skal behandles på landsmøtet i slutten av mars.
DN170218 Det går fram av det siste utkastet til partiprogram, som skal behandles på landsmøtet i slutten av mars.
DB170218 . Vi har nevnt det innledningsvis, men sier det igjen : Dette er ikke et vanlig vaskemiddel, det er et oljeprodukt - og må behandles deretter.
BT170218 La oss håpe at helsekomiteen også ønsker å ta et skritt i retning av en verdig ruspolitikk når de skal diskutere forslag når forslaget skal behandles i Stortinget 23 mars.
AP170218 Utkast til uttalelser som skal behandles denne helgen : ¶
AP170218 Det går frem av det siste utkastet til partiprogram, som skal behandles på landsmøtet i slutten av mars.
AA170218 Det går fram av det siste utkastet til partiprogram, som skal behandles på landsmøtet i slutten av mars.
VG170217 Han klarer å male seg selv som den store helten som står på barrikadene for folket, og at det er urettferdig at han behandles som han gjør av media.
DB170217 I mai 2016 sendte Horne ut lovforslaget på høring, og nå skal det behandles i Stortinget.
DB170217 Men det å drepe individer av truede arter er alvorlig miljøkriminalitet som bør behandles som sådan.
DB170217 Vi må forvente at Nav treffer korrekte vedtak første gang saken behandles .
DB170217 Norges Fredsråd mener derfor prinsipielt at beslutninger som omhandler norske militære bidrag i utlandet alltid må behandles i et åpent storting, med mindre det er i sterk konflikt med nasjonale sikkerhetsinteresser.
DA170217 Rødt sitt forslag om å si opp avtalen skal etter hvert behandles i bystyret.
AA170217 Men det er viktig for helsevesenet å være oppmerksomme på problemet når barn med infeksjoner skal behandles .
AA170217 I andre deler av verden har bakterier som ikke kan behandles med ulike former for antibiotika, blitt et svært alvorlig problem.
AA170217 - Her kommer det likevel igjen små, men betydningsfulle endringer i lovgivningen som behandles isolert, men som hører til i en mye større kontekst, utdyper Wessel-Aas.
VG170216 Men jeg mener jo at kvinner har sin egen rett, sin egen plass, og at det er urettferdig at kvinner i enkelte sammenhenger behandles annerledes enn menn.
DB170216 Vi vet ikke om skiastma skal behandles på samme måte som annen astma, men til vi vet det bør det behandles som vanlig astma, sier Larsson.
DB170216 Vi vet ikke om skiastma skal behandles på samme måte som annen astma, men til vi vet det bør det behandles som vanlig astma, sier Larsson.
DB170216 Flere hestefaglige nettsteder, blant annet agria.no, beskriver at hester må skos om eller høvene behandles hver sjette til åttende uke.
DA170216 Nye planer om hvordan plastsøppel fra Rogfast skal behandles , kan føre til utsettelse av det gigantiske prosjektet.
AP170216 Men jeg mener jo at kvinner har sin egen rett, sin egen plass, og at det er urettferdig at kvinner i enkelte sammenhenger behandles annerledes enn menn.
VG170215 Uansett tilsier ikke det at et unnskyldelig og ulykkelig kvalitetssikringsbrudd skal behandles på samme måte som en som driver bevisst juks, selv om utestengelsestiden settes litt lavere.
VG170215 At det ikke er uforholdsmessig forskjellsbehandling når hun behandles som en simpel jukser ?
VG170215 Han bestemte seg onsdag kveld og torsdag morgen skal saken behandles av formannskapet.
SA170215 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
FV170215 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
DB170215 Reglene skal behandles i Stortinget, og - når det ventelig går gjennom - innføres i norske skoler allerede til høsten.
DB170215 Programkomiteen er identisk med sentralstyret, der Anniken Huitfeldt er medlem og pådriver for forslaget som skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte i april.
DA170215 Og sakene som skal behandles på tolv uker er enda dårligere, der viser tallene at 80 prosent behandles i tide.
DA170215 Og sakene som skal behandles på tolv uker er enda dårligere, der viser tallene at 80 prosent behandles i tide.
DA170215 Bare 87 prosent av sakene som skal behandles innen tre uker blir faktisk behandlet så fort.
BT170215 Saken må nemlig behandles på nytt i retten.
BT170215 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
BT170215 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
AP170215 Han skal ha blitt mishandlet med en batong og måtte behandles på sykehus etter møtet med politiet.
AP170215 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
AA170215 De tre siste ble sendt til et annet europeisk land, som følge av Dublin-avtalen, der det fremgår at asylsøknaden skal behandles i det landet asylsøkeren først kom til.
AA170215 Forslaget går ut på at det burde stilles krav til offentliggjøring når det oppstår konflikt mellom en parlamentarikers egne interesser og en sak som behandles av Stortinget.
SA170214 - Alle skal behandles på samme måte.
SA170214 - Alle skal behandles på samme måte.
FV170214 - Alle skal behandles på samme måte.
DA170214 « Det ( er ) særdeles viktig at tiltak i Marka behandles korrekt.
DA170214 Tiltak som gjøres av Bymiljøetaten og andre kan være fornuftige, men de skal behandles etter lovverket, og brukerinteressene skal høres før tiltakene gjennomføres, svarer Gunnarsdottir.
BT170214 - Alle skal behandles på samme måte.
AP170214 - Alle skal behandles på samme måte.
AP170214 - Alle skal behandles på samme måte.
AA170214 Åtte norske barnevernssaker skal behandles av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
AA170214 Regjeringsadvokaten bekrefter overfor TV 2 at åtte norske barnevernssaker har gått gjennom nåløyet i menneskerettighetsdomstolen og nå skal behandles .
VG170213 - Jeg ser også svakheter ved dagens system, men jeg har til gode å se noe som er bærekraftig, som kan fungere på tvers av landegrensene og der alle saker behandles likt.
VG170213 I kveld behandles denne innstillingen på nominasjonsmøtet, og Fabian Stang har da valgt å gå til kampvotering mot Michael Tetzschner om tredjeplassen. 1.
DB170213 Skrei kan behandles omtrent som torsk, men pass på varmen. 180-200 grader er fin temperatur om du vil bake den.
AA170213 Loven skal nå behandles i høyesterett, som ventes å skrote den.
DN170212 I dette rommet hos Økokrim behandles noen av hvitvaskingstipsene som strømmer inn fra banker og eiendomsmeglere.
BT170212 Tvisten skal nå behandles i Rikslønnsnemda mandag 13. februar.
BT170212 At konflikten nå skal behandles i Rikslønnsnemda, representerer et historisk bunnivå i tilliten mellom leger og arbeidsgiver i sykehusene.
AA170212 - Mye tyder på denne loven skal behandles i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier en anonym kilde i amerikansk UD.
DB170211 Ifølge kommunen måtte 300 personer behandles for alkholrelaterte skader i forbindelse med fjorårets fest, og hele 80 av disse beskrives som overstadige.
AA170211 Forslaget til forfatning skal ifølge den færøyske regjeringens hjemmeside først behandles i Lagtinget i slutten av juli.
VG170210 Sakene behandles i to instanser ved at Utlendingsnemda tar klagesakene fra UDI.
VG170210 Mannen anket dommen og denne behandles fredag i Agder lagmannsrett.
SA170210 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
FV170210 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
DB170210 Han må behandles i utlandet fordi det ikke er spesialister på området i Storbritannia.
DB170210 januar 2017 : Saken mot Therese Johaug behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund og det gjennomføres en høring.
DA170210 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
BT170210 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
AP170210 Presidentordren skal nå behandles i det føderale rettssystemet for å vurdere om det er i samsvar med USAs lover.
AP170210 Domstolene har i første omgang bestemt at det er satt midlertidig til side mens saken behandles .
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AP170210 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
VG170209 * Sykdommen kan forebygges og behandles .
VG170209 Utredningen skal behandles i FNs neste miljø forsamling allerede i desember i år.
VG170209 Mahad Abib Mahamuds sak skal behandles i retten i februar.
DB170209 ¶ ANKESAK : Borgarting lagmannsrett har besluttet at Kristian Valens anke over en dom i Oslo tingrett, skal behandles på nytt i lagmannsretten.
DB170209 Men Eva Sannum ( 41 ) mener kjendiser selv har et ansvar for hvordan de behandles .
DB170209 » Det er også verdt å nevne at de tyske og nederlandske studiene « reporterer om en signifikant forbedring i livskvaliteten til pasientene som behandles med heroin.
BT170209 Likevel : Cannabisavhengighet bør ikke straffes, men behandles .
AA170209 Regjeringen er nå i gang med å utarbeide et nytt forslag som skal behandles i nasjonalforsamlingen. ( ©NTB ) ¶
AA170209 | Kristian Valens anke skal behandles av lagmannsretten ¶
AA170209 Komikeren og artisten Kristian Valens anke over dommen i Oslo tingrett skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
VG170208 Saken skal nå behandles av Overhuset før regjeringen kan utløse den såkalte artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat.
VG170208 februar i påvente av at saken behandles videre i rettsapparatet.
FV170208 | Eksklusjonssakene i Frp behandles i dag : Godskesen usikker på om hun tar omkamp ¶
DB170208 - Vi vil gjerne at det kommer klarere retningslinjer for hvordan slike saker behandles i framtiden, sier han.
DB170208 Den saken må behandles separat.
DA170208 Justisdepartementet anket, men en domstol i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles .
BT170208 februar i påvente av at saken behandles videre i rettsapparatet.
BT170208 Saken skal nå behandles av Overhuset før regjeringen kan utløse den såkalte artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat.
AP170208 Demonstranter sto utenfor rettshuset der saken om innreiseforbudet behandles .
AP170208 Og med det løpet partiet nå har lagt, kan det tidligst behandles i bystyremøtet 10. mai ¶
AA170208 Saken skal nå behandles av Overhuset før regjeringen kan utløse den såkalte artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat.
AA170208 februar i påvente av at saken behandles videre i rettsapparatet. ( ©NTB ) ¶
AA170208 Hun varsler at det ikke vil komme forslag på nye kandidater når saken behandles av fylkestinget i neste uke om ikke miljøvernministeren kommer med utspill som bidrar til å løse konflikten.
SA170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
SA170207 På denne kongressen skal forslag fra løperne med Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen i spissen behandles .
FV170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
FV170207 På denne kongressen skal forslag fra løperne med Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen i spissen behandles .
DB170207 Ulempene med at friske kvinner og menn får unødvendig en kreftdiagnose og behandles for kreft med de medisinske og psykososiale følger det har for den enkelte og deres familier, fremkommer ikke i statistikken.
DB170207 Når de først er oppdaget, har helsepersonellet lim på fingrene, de må behandles .
BT170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
BT170207 På denne kongressen skal forslag fra løperne med Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen i spissen behandles .
BT170207 På denne kongressen skal forslag fra løperne med Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen i spissen behandles .
AP170207 Trump-administrasjonen klaget kjennelsen til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra syv overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles .
AP170207 Retten fjernet ikke den midlertidige forføyningen av forbudet før saken behandles .
AP170207 Ankedomstolen i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles .
AP170207 Trump-administrasjonen klaget kjennelsen til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra syv overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles .
AP170207 Retten fjernet ikke den midlertidige forføyningen av forbudet før saken behandles .
AP170207 Ankedomstolen i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles .
AP170207 Behandles i mai ¶
AP170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
AP170207 På denne kongressen skal forslag fra løperne med Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen i spissen behandles .
AA170207 Trump-administrasjonen anket kjennelsen fra Seattle til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles . ( ©NTB ) ¶
AA170207 Stortinget har lagt opp til at NTP skal behandles i løpet av sommeren.
AA170207 En 89 år gammel mann behandles for alvorlige brannskader etter at han fikk varm parafin over seg i sitt hjem i Halden sentrum mandag.
VG170206 Les også : Solberg ut mot Trumps politikk : - Flyktninger og andre mennesker må behandles likt ¶
VG170206 Les også : Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles
DB170206 - Cappelen behandles som et beskyttet vitne Dagbladet Pluss ¶
BT170206 Vi mener at en eventuell medlemssøknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vil respektere utfallet av en folkeavstemning.
AP170206 Sykdom som fører til demens må diagnostiseres og behandles før pasienten blir dement, ellers vil hjerneskaden ha kommet for langt.
AP170206 Pasientene som behandles må ha den karakteristisk forstyrrede amyloidomsetningen, og de må ikke utsettes for behandling uten at vi er sikre på at de har en sykdomstilstand som fører til demens.
AP170206 Norske pasienter deltar i studie der de behandles med nye medikamenter mot demens.
AP170206 Det utføres nå verdensomspennende studier der pasienter med Alzheimers sykdom i tidlig fase behandles med disse medikamentene.
AP170206 Sykdom som fører til demens må diagnostiseres og behandles før pasienten blir dement, ellers vil hjerneskaden ha kommet for langt.
AP170206 Pasientene som behandles må ha den karakteristisk forstyrrede amyloidomsetningen, og de må ikke utsettes for behandling uten at vi er sikre på at de har en sykdomstilstand som fører til demens.
AP170206 Norske pasienter deltar i studie der de behandles med nye medikamenter mot demens.
AP170206 Det utføres nå verdensomspennende studier der pasienter med Alzheimers sykdom i tidlig fase behandles med disse medikamentene.
AP170206 En føderal dommer har allerede opphevet forbudet, og ankesaken behandles av en domstol i San Francisco.
AP170206 Men delingsøkonomien må behandles på lik linje som andre aktører, ifølge utvalget.
AP170206 Vi mener at en eventuell medlemssøknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vil respektere utfallet av en folkeavstemning.
AA170206 Men delingsøkonomien må behandles på lik linje som andre aktører, ifølge utvalget.
VG170205 | Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles
VG170205 I mellomtiden har reisende som ble rammet av Trumps ordre, hastet av gårde for å rekke fly til USA mens ankesaken behandles .
FV170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang, kan reise inn i USA mens anken behandles .
FV170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles .
DN170205 Kan avgjøre om en sak avvist i ankedomstolen likevel skal behandles i ankedomstolen, eller ikke.
DN170205 Kan avgjøre om en sak avvist i ankedomstolen likevel skal behandles i ankedomstolen, eller ikke.
DN170205 * Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle og ba om at den midlertidige forføyningen settes til side mens anken behandles .
DB170205 Ankedomstolen i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles .
DB170205 Der behandles anken i den såkalte oppbevaringssaken, som handler om inntil 1,4 tonn hasj.
BT170205 | Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles
BT170205 I mellomtiden har reisende som ble rammet av Trumps ordre, hastet av gårde for å rekke fly til USA mens ankesaken behandles .
BT170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang, kan nå reise inn i USA mens anken behandles .
BT170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles .
BT170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang, kan nå reise inn i USA mens anken behandles .
BT170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles .
AP170205 | Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles
AP170205 I mellomtiden har reisende som ble rammet av Trumps ordre, hastet av gårde for å rekke fly til USA mens ankesaken behandles .
AP170205 I programutkastet, som skal behandles på landsmøtet i vår, slås det fast at Ap vil si nei til å redusere det statlige eierskapet.
AP170205 I programutkastet, som skal behandles på landsmøtet i vår, slås det fast at Ap vil si nei til å redusere det statlige eierskapet.
AP170205 Det kan være en årsak til at de behandles sjeldnere for brystkreft, antyder Kreftregisteret.
AA170205 Ankedomstolen i San Francisco besluttet søndag at innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land ikke umiddelbart kan gjeninnføres mens anken behandles .
AA170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang, kan nå reise inn i USA mens anken behandles .
AA170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles .
AA170205 Nå skal anken behandles .
AA170205 Da anken ble levert til en domstol i San Francisco lørdag, krevde USAs justisdepartement samtidig at den midlertidige forføyningen mot innreiseforbudet oppheves mens anken behandles .
DB170204 - Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170204 « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
VG170203 Emolument-bestemmelsen har aldri blitt brukt i rettssystemet før, men et søksmål mot president Trump for brudd på denne bestemmelsen behandles nå rettslig, forteller McLean.
SA170203 De klarte å presse frem en ekstraordinær kongress i Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) hvor strengere straffer skal behandles .
SA170203 De klarte å presse frem en ekstraordinær kongress i Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) hvor strengere straffer skal behandles .
FV170203 De klarte å presse frem en ekstraordinær kongress i Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) hvor strengere straffer skal behandles .
DB170203 - Cappelen behandles som et beskyttet vitne Dagbladet Pluss ¶
DB170203 For helhetens skyld gjør jeg oppmerksom på at UNE er helt uavhengig i saker som behandles etter statsborgerloven.
DB170203 Dersom politikerne vil, er det fullt mulig med en lovendring som innebærer at alle saker som dreier seg om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i nemnd i UNE, uansett om det er vesentlige tvilsspørsmål.
BT170203 Dagen derpå : De tre fylkespolitikerne fra Hordaland legger ikke skjul på at de er bekymret for hva som skjer når regionreformen skal behandles i Stortinget til våren.
BT170203 De klarte å presse frem en ekstraordinær kongress i Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) hvor strengere straffer skal behandles .
AP170203 De klarte å presse frem en ekstraordinær kongress i Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) hvor strengere straffer skal behandles .
AA170203 En mann behandles for mulige skuddskader.
AA170203 Dermed fikk vi den underlige situasjonen at skyldspørsmålet i alle straffesaker skulle behandles av tingretten som meddomsrett med skriftlig begrunnelse, mens det i lagmannsretten skulle avgjøres av juryen i hemmelighet og uten skriftlig begrunnelse.
DN170202 Med 50 mot 50 stemmer blir visepresident Mike Pence tungen på vektskålen når godkjenningen av DeVos skal behandles i plenum.
DB170202 For meg er det et grunnleggede prinsipp at mennesker skal behandles som enkeltindivider, mens Trump nå tar for seg hele grupper og land.
AP170202 All virksomhet er underlagt lovgivningen som norske myndigheter vedtar, men ingen kan behandles forskjellig på bakgrunn av nasjonalitet.
AA170202 Republikanerne benyttet for øvrig samme taktikk i 2013 for å boikotte et komitémøte der daværende president Barack Obamas nominasjon av Gina McCarthy som EPA-sjef skulle behandles .
DN170201 I neste uke skal Underhuset gjennomføre den endelige avstemningen, før forslaget behandles av lordene i Overhuset.
DB170131 « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170131 Islam forteller oss at alle mennesker er like mye verdt og skal behandles med respekt uansett hvordan de ser ut, hvor de kommer fra eller hva de gjør i livet.
BT170131 Det var fire lokallag som krevde nytt nominasjonsmøte, og det er ordbruken som har blitt brukt i mediene i denne striden som ligger til grunn for mange av eksklusjonssakene som skal behandles i kveld, skriver avisen.
AP170131 Enkelte områder, som Åkebergveien på Grønland, må omreguleres og behandles politisk før de kan utbedres.
AP170131 Først må det lages en proposisjon, som så skal behandles i Stortinget.
AP170131 Det var fire lokallag som krevde nytt nominasjonsmøte, og det er ordbruken som er blitt brukt i mediene i denne striden som ligger til grunn for mange av eksklusjonssakene som skal behandles i kveld, skriver avisen.
DB170130 - Dette var en tid da homofili var straffbart mange steder, og det ble sett på som en sykdom som kunne behandles .
AP170130 Han understreker at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
SA170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
SA170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DN170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 Statsminister Erna Solberg gikk tidligere i dag hardt ut mot Trumps utenrikspolitikk, og sa at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge ¶
DB170129 - MÅ BEHANDLES LIKT : « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 - MÅ BEHANDLES LIKT : « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 ( Dagbladet ) : « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
BT170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
AP170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
AP170129 Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
AP170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
SA170127 Dette skjer i flere saker i året, og disse sakene må følgelig behandles på nytt.
DN170127 Privacy Shield-avtalen skal beskytte personlige data som behandles på tvers av grensene og danner grunnlaget for å levere slike tjenester mellom EU og USA.
DN170127 Hvis dette gjør at Privacy Shield opphører betyr det at europeeres data ikke er beskyttet av personvernlovgivningen når de behandles i USA, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.
DN170127 - Det er ingen som kan leve med en situasjon der data ikke behandles skikkelig.
DN170127 Beslaget er bestridt, og nå skal inndragningen av bilen behandles av retten.
DB170127 Vi vil ikke gå inn for det i den perioden i Nasjonal Transportplan ( 2018-2029 ) som skal behandles nå, sier samferdselspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan.
DB170127 Alle tros- og livssynsretninger skal behandles likt.
AP170126 Asylsøknader skal behandles i disse leirene og kun de som anses å ha et beskyttelsesbehov, vil bli fraktet til Europa.
AP170126 - For lesbiske, bifile, homofile og transpersoner er det et uttrykk for at deres kjærlighet ikke lenger behandles som mindreverdig.
DN170125 Avtalen skal også behandles politisk før den kan tre i kraft.
DB170125 januar 2017 : Saken mot Therese Johaug skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
DB170125 januar 2017 : Saken mot Therese Johaug skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
DB170125 Før det havner på skrivebordet til president Vladimir Putin, skal det også behandles i nasjonalforsamlingens øverste kammer.
DB170125 NRK melder at forslag om eksklusjoner av 13 ytterligere partimedlemmer da skal behandles på et ekstraordinært fylkesstyremøte.
AP170125 Disse prosjektene skal behandles , godkjennes og iverksettes så raskt det lar seg gjøre, beordrer presidenten.
AP170125 Temaet skal behandles på landsmøtet i mars.
SA170124 Det er mye røyk, og en person har fått i seg såpass mye røyk at vedkommende må behandles .
SA170124 Alle hendelsene medførte fingerskader som måtte behandles av lege.
SA170124 Alle hendelsene medførte fingerskader som måtte behandles av lege.
SA170124 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. i ¶ 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten.i ¶ 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kv
FV170124 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
FV170124 - Hver sak må jo behandles for seg, understreker Hjort, som reagerte kraftig da FIS-president Gian Franco Kasper lot seg intervjue av Dagbladet i helgen.
DN170124behandles politisk ¶
DN170124 Før avtalen kan tre i kraft skal den behandles politisk.
BT170124 Når forhandlingsresultatet er klart, skal dette behandles i Parlamentet, noe som er ventet å skje i 2019.
BT170124 De bør behandles deretter - med de rettigheter og plikter det medfører.
BT170124 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
AP170124 Før avtalen kan tre i kraft skal den behandles politisk.
AP170124 Alle hendelsene medførte fingerskader som måtte behandles av lege.
AP170124 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden
FV170123 - Vi har mottatt brevet og saken skal behandles i fylkesstyret i morgen.
FV170123 - Vi har mottatt brevet og saken skal behandles i fylkesstyret i morgen.
DB170123 De innstramningene i antidopingarbeidet som 160 skiskyttere krevde i et åpent brev til de internasjonale lederne sine, skulle ifølge IBU først behandles på neste vanlige kongress høsten 2018.
DB170123 Parallellt har vestre del av Tysfjord nå inngått intensjonsavtale med Hamarøy som også skal behandles denne uka.
DB170123 PROVOSERT : - Det som gjør meg ekstra provosert er at i Norge, som er et likestilt land, fortsatt er kvinner og jenter som behandles annerledes enn sine menn og brødre, skriver Amal Aden.
DB170123 Det som gjør meg ekstra provosert er at i Norge, som er et likestilt land, fortsatt er kvinner og jenter som behandles annerledes enn sine menn og brødre.
SA170122 Saken skal først behandles etter at Netanyahu og Trump har møtt hverandre ansikt til ansikt.
AP170122 Resultatet er at Ruter sitter med all makt i utformingen av Bærums nye rutetilbud og at de utfordringene passasjerene peker på ikke behandles av noen folkevalgte organer.
AP170122 Høyrepolitikerne Morten Skauge leder for hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum mener det er en svakhet ved styringsmodellen for kollektivtrafikken i Akershus at rutetilbudet ikke behandles politisk.
DB170121 Nå må budsjettet behandles på nytt, og det er satt opp et nytt kommunestyremøte tirsdag neste uke.
DB170120 Uansett hvor grundig en sak behandles ved førstegangs asylsøknad, vil juks i en del saker først bli avslørt i ettertid.
DB170120 Dette er for øvrig ikke saker som behandles lettvint.
DB170120 - Hunder og alle andre dyr bør behandles humant, og ikke brukes som filmrekvisitter, sier Lange, ifølge AFP.
DB170119 « PETA oppfordrer alle dyreelskere til å boikotte filmen for å sende et budskap om at hunder og andre dyr skal behandles humant, ikke som rekvisitter. » lyder den klare beskjeden.
SA170118 - KVU'en skal behandles i styremøtet 25. januar.
DB170118 Et hastevedtatt blir gjennomført, som sikrer at Kings Bay-saken må behandles av Stortinget før sesjonen kan avsluttes.
AP170118 Kun kvinner som selv behandles med hormoner og har overskuddsegg etter å ha tatt ut egg til bruk i egen assistert befruktning får gi.
DB170117 Breivik, som har begått så grove forbrytelser som han er dømt for, skal behandles humant, påpeker Emberland, men framholder : ¶
DB170117 - Skal behandles humant ¶
DB170117 Vi har levert det byrådet har bedt om, men jeg kan ikke bare vedta ting uten å ta hensyn til at saken må behandles i Stortinget.
DB170117 Sanners departement ønsker ikke å kommentere saken siden en søknad nå behandles av Ullensaker kommune.
DA170117 - Den inneholder grunnlaget for en byvekstavtale for Nord-Jæren, og skal behandles i Stortinget i løpet av våren.
AP170117 Han påpekte at Behring Breivik skal ha de samme rettssikkerhetsgarantier som alle andre og behandles etter menneskerettighetene.
DB170116 Diagnosen er alltid utgangspunktet for å vite hva som skal behandles, og kanskje vel så viktig, hva som ikke skal behandles .
DB170116 Diagnosen er alltid utgangspunktet for å vite hva som skal behandles , og kanskje vel så viktig, hva som ikke skal behandles.
SA170115 Mandag legger hun fram siste utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i mai.
SA170115 Mandag legger hun fram komiteens sisteutkast, som skal behandles på partiets landsmøte i mai.
BT170114 − Vi har ikke tatt endelig stilling hvordan avviklingen skal skje, og hvordan det innsamlede materialet skal behandles videre, sier Holte.
DB170113 - Reglene rundt dette skal i år behandles av Stortinget, og vi forholder oss til de reglene som gjelder nå.
AP170113 Vold mot barn eller kone vil dermed behandles som å kjøre på rødt lys eller trykke for hardt på gasspedalen.
AP170113 Temaet skal behandles på landsmøtet i mars.
DB170112 Når det gjelder forholdet til bilansvarslovgivningen, innebærer forslaget at både elsykler og små elektriske kjøretøy skal behandles slik som vanlige sykler, altså at eier ikke har noen plikt til å tegne ansvarsforsikring og at forsikringsselskapene i fellesskap ikke plikter å dekke skade som slike kjøretøy forårsaker.
AP170112 Temaet skal behandles på landsmøtet i mars.
FV170111 Jeg har ikke trykket dette til brystet, sa Jensen som selv har bidratt til utviklingen av metoden informanter skal behandles på av politiet i Norge.
DN170111 Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan avviklingen skal skje eller hvordan det innsamlede materialet skal behandles videre.
DN170111 Jeg har ikke trykket dette til brystet, sa Jensen som selv har bidratt til utviklingen av metoden informanter skal behandles på av politiet i Norge.
DB170111 Kritikk av oljepolitikken kan ikke behandles som fiendebilder som må avvises Leder ¶
DA170111 Jan Håvard Hatteland, styreleder i NHO Logistikk og Transport, håper stortingspolitikerne tar til vett når Bypakke Nord-Jæren behandles i år.
BT170111 Den fastslår hvordan kriminelle kilder skal behandles , og hvordan informasjon skal deles internt.
AP170111 I sitt innledningsforedrag sa Storrvik at det, sett i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, er veldig viktig hvordan et menneske behandles og hvorvidt man er ved god psykisk helse eller ikke.
NL170110 Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen.
DN170110 Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.
DB170110 I starten av desember la en enstemmig næringskomité fram en innstilling, som i dag skal behandles i Stortinget.
AP170110 Dommen ble avsagt uten straffeutmåling i påvente av saken som nå behandles i Oslo tingrett.
AP170110 Rapporten og regjeringens redegjørelse skal nå behandles i Stortinget.
SA170109 Saken skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i Oslo 20. april.
DN170109 Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.
DB170109 For tiden er hun suspendert i påvente av at saken skal behandles .
DB170109 Dette er ikke-tradisjonelle sikkerhetstrusler og man må ta et valg på om disse trendene skal kjøres inn i en sikkerhetskontekst eller om det heller skal behandles i andre politske runder.
DB170109 Saken skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i Oslo 20. april.
AP170109 Saken skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i Oslo 20. april.
AP170109 Saken skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i Oslo 20. april.
DB170108 Klagene behandles på samme grunnlag uavhengig av hvem som fremsetter klagen, sier Anne B.
AP170108 Temaet skal behandles på landsmøtet i mars.
AP170108 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem denne uken.
SA170107 Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 25. januar starter høringen av langrennsstjernen.
SA170107 Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 25. januar starter høringen av langrennsstjernen.
FV170107 Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 25. januar starter høringen av langrennsstjernen.
DB170107 Saker med ulovlig innførsel av varer over disse grensene, anmeldes til politiet og behandles som vanlige straffesaker.
DB170107 Det vil bli færre saker som må anmeldes til og behandles av politiet.
DB170107 Dagbladets leder : Kritikk av oljepolitikken kan ikke behandles som fiendebilder som må avvises Leder ¶
DB170107 januar påpeker at innvendinger mot olje- og gasspolitikken ikke kan behandles som fiendebilder.
BT170107 Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 25. januar starter høringen av langrennsstjernen.
BT170107 Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 25. januar starter høringen av langrennsstjernen.
AP170107 Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 25. januar starter høringen av langrennsstjernen.
AP170107 Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 25. januar starter høringen av langrennsstjernen.
DB170106 Innvendinger mot gjeldende politikk kan ikke behandles som fiendebilder som må avvises.
AP170106 Vinje har inntrykk av at det er bevegelse i saken og håper flertallet kan vippe over til et ja når saken behandles på landsmøtet i april.
AP170106 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem i januar.
AP170106 De betente spørsmålene om hvor grensen skal gå for bruk av bioteknologi når barn settes til verden skal behandles i andre utkast til partiprogram som legges frem i neste uke.
AP170106 Vinje har inntrykk av at det er bevegelse i saken og håper flertallet kan vippe over til et ja når saken behandles på landsmøtet i april.
AP170106 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem i januar.
AP170106 De betente spørsmålene om hvor grensen skal gå for bruk av bioteknologi når barn settes til verden skal behandles i andre utkast til partiprogram som legges frem i neste uke.
DB170105 Feiltrening og overbelastning kan behandles raskere.
DB170105 Sykdommen behandles med ulike medisiner avhengig av hvor hardt man er rammet.
DB170104 Håpet om forbedringer er likevel stort, da næringskomiteen er nødt til å holde seg til gjeldende lovverk som sier at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, og videre at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
SA170103 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem etter nyttår.
FV170103 Tirsdag behandles saken i lagmannsretten.
FV170103 Tirsdag behandles saken i lagmannsretten.
FV170103 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem etter nyttår.
DB170103 I en uttalelse til CNN skriver Facebook at det behandles millioner av bilder hver uke.
BT170103 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem etter nyttår.
AP170103 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem etter nyttår.
AP170103 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem etter nyttår.
AP170103 Tirsdag behandles saken i lagmannsretten.
AP170103 Temaet skal behandles i andreutkastet som legges frem etter nyttår.
DB170102 Mens asylsøknader behandles , må søkerne leve et liv som er « nøkternt, men forsvarlig » og ikke få smaken på en hverdag som likner for mye på vår.
SA170101 Julen behandles i flere fag, og vi har både julekrybbe, Lucia-tog og ukentlig julesangsamling med alle elever.
AP161229 Hensikten er å frigjøre politiressurser ved at færre saker må anmeldes til, og behandles av politiet.
AP161221 I Sverige skal saken behandles av en svensk domstol, og regjeringen i landet er bekymret.
AP161213 - Dette er en stor og alvorlig sak som ikke utelukkende bør behandles av Stortinget selv, sier Thommessen til NTB.
AP161213 Partiene mente stortingsrepresentanter ikke bør behandles annerledes enn andre som blir arbeidsledige.
AP161213 - Vi har aldri ønsket en regelendring som rokker ved at stortingsrepresentanter etter en viss tid skal behandles som andre arbeidstagere, sier han, og erkjenner at de sterke reaksjonene har gjort inntrykk.
DB161212 At slike saker avdekkes og behandles på en riktig måte bidrar til å styrke vårt arbeid med overholde interne og eksterne regler.
AP161207 Da kan han ikke behandles som en ressurssterk voksen, sier han.
AP161114 - Etter forslag fra Høyres likestillingsutvalg er det tatt inn en formulering rundt dette i programutkastet som skal behandles på Landsmøtet til våren, der heter det at Høyre vil på sikt innføre selvstendig opptjeningsrett for far, legger hun til.
AP161110 Deretter behandles tiltalepunktene i Senatet, hvor det kreves to tredjedels flertall for å fjerne presidenten.
SA161105 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning.i ¶ i ¶ september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten.i ¶ i ¶ september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese
AP161105 Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. september : Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. september : Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvel
VG161102 Han peker på at vanlige offentlige instanser som politiet og barnevernet har som oppgave å se til at barn behandles slik loven krever.
SA161025 - Hver sak må jo behandles for seg, understreker Hjort, som reagerte kraftig da FIS-president Gian Franco Kasper lot seg intervjue av Dagbladet i helgen.
BT161025 - Hver sak må jo behandles for seg, understreker Hjort, som reagerte kraftig da FIS-president Gian Franco Kasper lot seg intervjue av Dagbladet i helgen.
AP161025 - Hver sak må jo behandles for seg, understreker Hjort, som reagerte kraftig da FIS-president Gian Franco Kasper lot seg intervjue av Dagbladet i helgen.
AP160913 Men hun sier bomselskapene og de som forvalter dem, kan avgjøre om el-lastebiler skal behandles annerledes enn andre biler.
AP160905 - Men utvalget er tydelig og enstemmig, og det må behandles på en seriøs og forsvarlig måte.
BT160904 Matallergi kan ikke behandles .
SA160830 - Vi får en ekstern gjennomgang av hvordan luftveislidelser behandles i norsk toppidrett.
SA160830 - I første omgang kan jeg si at Timo Seppälä ikke vet hvordan luftveislidelser utredes og behandles i norsk toppidrett generelt og langrenn spesielt, sier Vidar Løfshus til Aftenposten.
BT160830 - Vi får en ekstern gjennomgang av hvordan luftveislidelser behandles i norsk toppidrett.
BT160830 - I første omgang kan jeg si at Timo Seppälä ikke vet hvordan luftveislidelser utredes og behandles i norsk toppidrett generelt og langrenn spesielt, sier Vidar Løfshus til Aftenposten.
AP160830 - Vi får en ekstern gjennomgang av hvordan luftveislidelser behandles i norsk toppidrett.
AP160830 - I første omgang kan jeg si at Timo Seppälä ikke vet hvordan luftveislidelser utredes og behandles i norsk toppidrett generelt og langrenn spesielt, sier Vidar Løfshus til Aftenposten.
SA160823 Matallergi kan ikke behandles .
FV160823 Matallergi kan ikke behandles .
BT160823 Matallergi kan ikke behandles .
BT160823 Matallergi kan ikke behandles .
BT160823 Matallergi kan ikke behandles .
AP160823 Matallergi kan ikke behandles .
BT160822 Matallergi kan ikke behandles .
AP160817 Dersom vi får tannverk kan det behandles på noen få dager.
SA160719 Skal skader som er oppstått før overtagelse behandles på samme måte som skader avdekket etter overtagelse ?
BT160719 Skal skader som er oppstått før overtagelse behandles på samme måte som skader avdekket etter overtagelse ?
AP160719 Skal skader som er oppstått før overtagelse behandles på samme måte som skader avdekket etter overtagelse ?
AP160717 Og alle skulle behandles likt.
AP160629 Selv om man kan klage på vedtak i skjenkesaker, er praksisen i skjenkesaker at man må holde stengt mens klagen behandles .
AP160629 Selv om man kan klage på vedtak i skjenkesaker, er praksisen i skjenkesaker at man må holde stengt mens klagen behandles .
DA160607 Planene for sommergaten har vært klare en god stund, nå venter de bare på at søknaden deres endelig skal behandles .
AP160604 Felt med syklister er en enhet og behandles som ett kjøretøy ¶ 6.
BT160601 En sjelden gang avdekkes tilstander som kan behandles , eller som har konsekvenser for svangerskapets forløp og for det nyfødte barnets liv og helse.
AP160530 I 1996 var han embetsmann i Finansdepartementet, og hadde nettopp utredet hvordan oljepenger til overs skulle behandles i statens regnskap og kontosystem.
AP160527 UNE har kun slått fast at hans sak skal behandles .
VG160524 Det fjerde og siste medlemmet av den indiske gruppen, Sunita Hazra, ble reddet i sikkerhet og behandles nå på sykehus for høydesyke og frostskader.
AP160513 Hvor lenge bør en flåttsyk behandles med antibiotika ?
AP160512 Rousseffs visepresident Michel Temer overtar nå makten midlertidig, mens riksrettssaken behandles .
AP160512 Vi vil at alle mennesker i vår produksjonskjede skal behandles med respekt og at leverandørene tilbyr sine ansatte rettferdige lønner og arbeidsvilkår.
AP160508 En stor undersøkelse fra Kreftregisteret dokumenterer at utdanningsnivå og økonomi henger sammen med hvordan pasienter behandles i det offentlige Helse-Norge.
SA160503 Treverket må behandles med en impregnering eller grunning, og dekkes med maling for å forhindre fuktinntrengning og råte.
BT160503 Treverket må behandles med en impregnering eller grunning, og dekkes med maling for å forhindre fuktinntrengning og råte.
AP160503 Treverket må behandles med en impregnering eller grunning, og dekkes med maling for å forhindre fuktinntrengning og råte.
FV160502 Treverket må behandles med en impregnering eller grunning, og dekkes med maling for å forhindre fuktinntrengning og råte.
AP160428 For å endre de grunnlovsfestede valgkretsene må totredjedeler av stortingsrepresentantene si ja - og saken må behandles i to stortingsperioder.
SA160421 Rapporten vi har fått fra dem skal behandles i bystyret.
DA160420 Saken der gjeninnsettelse skal behandles skal opp i Oslo tingrett den 23. mai.
AP160416 Det siste ligger innbakt som et forslag i en av resolusjonen som skal behandles på Venstres landsmøte ¶
SA160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet, sier Sletten.
FV160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet, sier Sletten.
BT160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet, sier Sletten.
AP160402 Grensen er ikke iverksatt ennå, fordi den krever en spilleregelendring som for øyeblikket behandles i Kulturdepartementet, sier Sletten.
DA160330 - Politikerne har ennå ikke fått tilsendt dokumentene som skal behandles .
SA160314 Her er tips til deg : 10 ting du ikke sier til noen som sliter med å få barni ¶ 7000 par behandles årlig ¶
AP160314 Her er tips til deg : 10 ting du ikke sier til noen som sliter med å få barn ¶ 7000 par behandles årlig ¶
AP160310 Jagland mener flyktninger behandles bedre i Tyrkia ¶
SA160309 Slik skal traumatiserte ungdommer ikke behandles .
AP160309 Hun viser til at klagene på inndragningene fortsatt behandles og ønsker derfor ikke å kommentere dem ytterligere.
AP160309 Deretter blir alle søknader behandlet individuelt, og det er klart at søknader som er i tråd med planverket behandles mer positivt enn de som ikke er det.
AP160309 Alle byggeplaner skal behandles på vanlig måte administrativt og politisk, og det skal skje i henhold til en helhetlig plan for området.
AP160305 Han understreker at beboere og bydelsutvalg får en ny mulighet til å si sin mening før kommuneplanen skal behandles på nytt i løpet av to år.
FV160302 Kun familiemedlemmer som har påvist levende hodelus skal behandles .
FV160302 For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig.
AP160211 Ifølge Geiran skal bygget behandles som fredet så lenge en fredningssak pågår.
SA160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
BT160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
AP160210 Tidligere kaptein Tom Boyd mener Ronny Deila behandles uverdig.
AP160210 Han mener Ronny Deila behandles på en uverdig måte av sine kritikere.
AP160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
BT160123 Alle mennesker er like mye verdt og alle skal behandles med respekt.
AP160122 Verdenstoeren med banebrytende samarbeid, mener treneren behandles urettferdig fordi hun er kvinne.
AP160121 Folk må behandles skikkelig, de må få anledning til å anke avslagene på asylsøknadene, sier han til avisen.
AP160120 Alle separasjoner og de aller fleste skilsmisser skal behandles av fylkesmannen.
AP160112 - Vi kan bekrefte at én nordmann er lettere såret og at han behandles på sykehus i Tyrkia, sier kommunikasjonsrådgiver Ane H.
NL160105 Derfor bør ikke entreprenørskap behandles som noe kun for spesielt interesserte.
NL160105 Derfor bør ikke entreprenørskap behandles som noe kun for spesielt interesserte, fastslår artikkelforfatteren.
AP160104 Retten ønsker selv å se hvordan Anders Behring Breivik har det i fengselet når saken han har anlagt mot staten skal behandles på senvinteren.
AP160104> Retten ønsker selv å se hvordan Anders Behring Breivik har det i fengselet når saken han har anlagt mot staten skal behandles på senvinteren.
AP160104> target="avis" href= Retten ønsker selv å se hvordan Anders Behring Breivik har det i fengselet når saken han har anlagt mot staten skal behandles på senvinteren.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Retten ønsker selv å se hvordan Anders Behring Breivik har det i fengselet når saken han har anlagt mot staten skal behandles på senvinteren.