DB171214 Sukkeravgiftene har eksistert lenge og har en fiskal og en helsemessig begrunnelse .
DB171214 Det er en uunngåelig konsekvens, men ikke en begrunnelse for å underkjenne - eller ta fokus bort fra - den avgjørende rollen som spilles av uavhengige domstoler og deres løpende kontroll med at grunnleggende rettigheter respekteres.
VG171213 Steigum sier at å insinuere at en nedleggelse av KVARTS lå i kortene er « en tynn begrunnelse » for at Meyer måtte få sparken.
VG171213 - Tynn begrunnelse
VG171213 - Det er overraskende at også NHO støtter Bjørnstads begrunnelse og resonnement.
NL171213 Artiklene er jo produsert ved hjelp av offentlige midler og det er i seg selv en begrunnelse for at de gjøres tilgjengelig for allmennheten.
AP171213 - Ja, med motsatt begrunnelse , sier Venstre-lederen.
NL171212 I utgangspunktet hadde SSB avvist å lage en slik rapport med den begrunnelse at man ikke hadde ressurser til å gjøre dette arbeidet.
DN171212 « Det er vanskelig å se en saklig begrunnelse for dette », skriver Riksrevisjonen.
DB171212 Den viser til sterke samfunnsmessige behov og allmennhetens beste som begrunnelse for forbudet, skriver den finske allmennkringkasteren YLE.
DB171210 - Jeg har sonet ferdig, er Wilhelmsens begrunnelse .
DB171210 Deretter godtok Fødevarestyrelsen Toms' begrunnelse for ikke å skulle advare folk, fordi Toms bedyret at plastikkbitene kun var opptil tre centimeter lange - og at man antok at småbarn ikke spiste de to marsipanbrødene med mørk sjokolade eller marsipanbrød med alkohol.
BT171210 » ICAN har gitt et avgjørende bidrag til at mange stater, internasjonale organisasjoner og andre aktører har erkjent at det finnes en universell humanitær begrunnelse for å forby atomvåpen, også for stater som ikke har disse våpnene.
SA171209 Det er helt klart vanskelig å finne en logisk begrunnelse for å unnta bildende kunst fra beskatning.
DN171209 Finansklagenemnda skriver i sin begrunnelse at kvitteringen for bestillingen av tjenesten ikke inneholdt noen opplysninger om prisen på tjenesten, og heller ikke noen form for henvisning til bankens alminnelige prisliste.
DB171209 Flynn innrømte overfor FBI at han hadde løyet, noe Trump var raskt ute med å bruke som begrunnelse for sparkingen av den tidligere sikkerhetsrådgiveren.
NL171208 Jeg har lett med lys og lykte i det samme dokumentet for å finne noen god begrunnelse på hvorfor det er slik.
DN171208 Finansklagenemnda skriver i sin begrunnelse at den har delt seg i et flertall og et mindretall i saken.
DA171208 Tidligere har UiS gjort seg bemerket ved å legge ned årskursene i tysk, spansk og fransk - også det med sparing som begrunnelse .
AP171208 Thommessen viste i sin begrunnelse for å stanse Carl I.
AP171208 Thommessen viste i sin begrunnelse for å stanse Carl I.
AA171208 Thommessen viste i sin begrunnelse for å stanse Carl I.
DA171207 Titland risikerer også å bli nektet innreise til Argentina uten å ha fått noen begrunnelse , heter det i en pressemelding som Attac sendte ut torsdag.
AP171207 » Arrangøren skriver følgende begrunnelse om aldersgrensen på sine nettsider : ¶
VG171206 - Nettopp det at det ikke er en enkelt person som er årets « Person of the year », men en bevegelse er noe av det som har gjort denne endringen så kraftfull, skriver Time Magazine videre i sin begrunnelse .
VG171206 Kim har skapt ny frykt for atomkrig i amerikanske sinn, skriver magasinet i sin begrunnelse for å ha ham blant de nominerte.
VG171206 Time vektlegger at dette ikke er et nytt problem i sin begrunnelse .
NL171206 Med rekordlav entusiasme og uten troverdig begrunnelse halter den i vei mot geografiske misfostre knapt noen ønsker seg.
AP171206 - De stadige feidene, de ville beskyldningene, det rå og splittende språket hans, ingen tidligere øverstkommanderende har spredt sine utfall i en slik ufiltrert strøm før, het det i Times begrunnelse .
AP171206 Biskop Eivind Berggravs begrunnelse var at det ikke var grunn til å « gi pirater anledning til å herje ».
VG171205 - Det er ikke lett å se en begrunnelse for at det skal være ulikt for vararepresentanter og stortingsrepresentanter.
NL171205 Lagmannsretten slo tidligere i år fast at « selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.
DB171205 Askildsen har ikke mottatt noen begrunnelse .
DB171205 Askildsen har ikke mottatt noen begrunnelse .
DB171205 Stortinget har lagt inn merknader som skal utvide tolkningen av loven, slik at « distriktspolitiske hensyn som målet om spredt bosetting », og « psykososiale hensyn av generell karakter » også skal være begrunnelse god nok til å felle ulv.
DB171205 Oslo tingrett stoppet for noen uker siden fellingen av 12 streifulver, med den begrunnelse at det ikke finnes noe naturvitenskapelig forskning til grunn for Stortingets bestandsmål på 4 - 6 kull i året.
DB171205 Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen gjør at staten mangler en legal begrunnelse for å drepe et så stort antall dyr.
DB171205 Frp mener at uviljen mot Hagen, med den begrunnelse at han er vararepresentant, er ett nytt påfunn - skreddersydd for å hindre nettopp ham fra å få en plass i komiteen.
DA171205 Troen på at møtet med et likeverdig medmenneske er den beste måten å hjelpe andre på, står sentralt, heter det i juryens begrunnelse .
DA171205 Troen på at møtet med et likeverdig medmenneske er den beste måten å hjelpe andre på, står sentralt, heter det i juryens begrunnelse .
DA171205 Goksøyr får prisen for sitt engasjement i problemstillinger knyttet til menneskeverdet, heter det i juryens begrunnelse .
AP171205 Har du forslag til hvem dette kan være, send navn og begrunnelse til osloborger@aftenposten.no.
AP171205 Dersom jeg lurer på hva du eller foreldrene dine tjener, kan jeg finne ut av det i løpet av et minutt - uten annen begrunnelse enn at jeg er nysgjerrig.
VG171204 I sin begrunnelse trekker juryen fram at konsernet har bidratt til at folk både i og utenfor Norden har åpnet øynene for nordisk språk og kultur.
NL171204 Narvik kommune er i tvil om Statens kartverk kan nekte tospråklig skilting, og mener at kartverket ikke har gitt en skikkelig begrunnelse om hvilken lovhjemmel de har for å nekte dette.
DN171204 Amerikansk Høyesterett ga ingen begrunnelse for resultatet.
DN171204 Lørdag slo Kolberg fast i Klassekampen at hans eget parti står midt i en politisk krise etter høstens valg og konkluderte med at Ap er i ferd med å glemme sin ideologiske begrunnelse .
DB171204 Ved denne forordningen la Kommisjonen opp et løp for en fornyet vurdering av alle de beskyttede betegnelsene for alkoholsterke drikker og de satte en frist i 2015 for når man måtte sende inn tekniske filer med forklaringer og faglig begrunnelse for de enkelte beskyttede betegnelsene, skriver Steinland i en e-post til Dagbladet.
BT171204 I juryens begrunnelse sto det : « Han kunne valgt en tryggere posisjon i offentligheten, men han utfordrer, provoserer og overrasker.
AP171204 I sin begrunnelse trekker juryen frem at konsernet har bidratt til at folk både i og utenfor Norden har åpnet øynene for nordisk språk og kultur.
NL171203 Avgiften er først og fremst fiskalt begrunnet, men avgiften har også en helsemessig begrunnelse .
BT171203 Politikernes begrunnelse om høy tetthet for å nå mål om en bærekraftig byutvikling, samsvarer med utbyggernes ønske om høy utnyttelsesgrad av hensyn til inntjeningen i prosjektene.
AP171203 Lignende kunne skje dersom læreren hadde ringt et barnevern som avviste sitt engasjement med den begrunnelse at gutten var trygg hos en ressurssterk mor.
SA171202 Det andre tingen som Mossige er hissig for, er at jeg skrev at " Leser du hva politikerne gir som begrunnelse for å si nei til en avtale de ikke har sett, så oser det glede over Vikings ledelses og økonomiske støttespillernes fall ".
NL171202 Analysen gir full dekning til Helse Nord-direktør Lars Vorlands innstilling og begrunnelse for etablering av et tilbud i Bodø : « Etter en samlet vurdering av alle forholdene, av respekt for pasientene i Nord-Norge og et likeverdig tilbud til denne pasientgruppen ».
VG171201 - Nå skal vi sette oss ned med advokatene våre og lese hva departementet bruker som begrunnelse , så skal vi ta en vurdering.
SA171201 Jeg ber leserne merke seg Wedlers ord : « Leser du hva politikerne gir som begrunnelse for å si nei til en avtale de ikke har sett, så oser det glede over Vikings ledelses og økonomiske støttespillernes fall », skriver han.
AP171201 Privat hevnlyst beskyttes ikke av lovgiveren i andre sammenhenger, og bør heller ikke oppfattes som en fyldestgjørende begrunnelse for å kreve en hund avlivet.
VG171130 - IOC ( Den internasjonale olympiske komité ) ville gjøre seg ferdig med sin vurdering før de kom med en begrunnelse .
VG171130 Hør Amundsens begrunnelse for midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn : ¶
SA171130 Leser du hva politikerne gir som begrunnelse for å si nei til en avtale de ikke har sett, så oser det glede over Vikings ledelses og økonomiske støttespillernes fall.
DB171130 Veldig skuffende, skriver Martin Johnsrud Sundby i en sms til Dagbladet etter å ha fått med seg IOCs begrunnelse .
BT171130 Den gangen hadde det selvsagt ingen helsemessig begrunnelse .
SA171129 En omfattende begrunnelse for Aleksandr Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
FV171129 En omfattende begrunnelse for Aleksandr Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
DB171129 Spørsmålet ble gjentatt i det neste brevet, med den begrunnelse at komiteen ikke anså at spørsmålet ble besvart første gang.
BT171129 En omfattende begrunnelse for Aleksandr Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
AP171129 Hagen søker og innvilges permisjon fra Stortinget ved begynnelsen av hver sesjon ( halvår ), med begrunnelse at han sitter i Nobelkomiteen.
AP171129 En omfattende begrunnelse for Aleksandr Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
AA171129 En omfattende begrunnelse for Aleksandr Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
SA171128 Regjeringens og Stortingets begrunnelse for å skille OD og Ptil var et ønske om rolleklarhet og legitimitet når det gjelder tilsynsoppgaven.
SA171128 En omfattende begrunnelse for Alexander Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
FV171128 En omfattende begrunnelse for Alexander Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
BT171128 En omfattende begrunnelse for Alexander Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
AP171128 En omfattende begrunnelse for Alexander Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
AA171128 En omfattende begrunnelse for Alexander Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.
AP171127 Men selve den prosess finansministeren deretter initierte for å kvitte seg med Meyer, var spesialdesignet for å tilsløre denne realitet ved å unndra den lovregulerte domstolskontroll som ville være velegnet til å avsløre statsrådens reelle begrunnelse .
AP171127 I vårt tilfelle ville det betydd at dersom domstolen, som undertegnede, var blitt overbevist om at den reelle begrunnelse var en annen enn den som i ettertid er konstruert, ville oppsigelsen blitt kjent ulovlig.
AP171127 For undertegnede er det åpenbart at det såkalte « innvandringssporet » utgjør den reelle begrunnelse for finansministerens manglende tillit.
AP171127 For undertegnede er det åpenbart at det såkalte « innvandringssporet » utgjør den reelle begrunnelse for den manglende tillit.
AP171127 Finansministerens begrunnelse fremstår som en ren proforma begrunnelse idet den reelle begrunnelse må skjules.
AP171127 Finansministerens begrunnelse fremstår som en ren proforma begrunnelse idet den reelle begrunnelse må skjules.
AP171127 Finansministerens begrunnelse fremstår som en ren proforma begrunnelse idet den reelle begrunnelse må skjules.
AP171127 Finansminister Siv Jensen har i ettertid gitt en begrunnelse for hvorfor hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.
AP171127 Domstolen hadde fått frem Jensens reelle begrunnelse for ønsket om Meyers fratredelse og ikke den proforma-begrunnelse som er brukt for å tildekke at statsråden gjennom prosessen krenket så vel Meyers stillingsvern som SSBs uavhengighet.
AP171127 å finne ut hva den reelle begrunnelse for oppsigelsen var, og 2. uansett avgjøre om den avgitte begrunnelsen, hvis det var den reelle, var saklig.
VG171126 Kongedømmets begrunnelse for avslaget : Zahoor er etterlyst for en foreldet sak.
DB171126 I disse områdene kan politiet visitere personer og ransake kjøretøy uten begrunnelse .
DA171126 Etter at Donald Trump inntok Det hvite hus, har Israels kampanje mot FN fått sterk støtte fra den amerikanske administrasjonen, som tidligere i år trakk USA fra UNESCO med begrunnelse i at den er antiisraelsk.
DB171124 Tripadvisor har i dag mer enn 535 millioner anmeldelser og og har også tidligere fått kritikk for uten begrunnelse å ha fjerne kritiske vurderinger.
DA171124 Han nevner høye miljøavgifter og forslag om bilforbud i Oslo som begrunnelse for begrepsbruken.
VG171123 Her kan du høre hans begrunnelse : ¶
VG171123 Hun mener motivet er « helt forferdelig », og sier hun selv vil sende en henvendelse til Tine og be om en begrunnelse på hvorfor de har valgt å kjøre på med melkekartongene med ulvemotiv.
SA171123 Vi savner en begrunnelse og en forklaring på hvordan jurymedlemmene har vurdert de ulike bevisene.
SA171123 Vanskelig uten begrunnelse
SA171123 Av denne grunn er behovet for begrunnelse mindre, sier Gulstad.
SA171123 At det ender med at tiltalte blir frifunnet av en jury som ikke kommer med noen begrunnelse etter en begrunnet fellende dom i tingretten, er vanskelig å akseptere, sier Kroken.
SA171123 - Hva tenker du om at juryen ikke kommer med en begrunnelse ?
SA171123 - Det er begrunnelse for skyld som er det viktige da det er skylden som skal kontrolleres ved en rettslig overprøving.
SA171123 - Ta kontakt med megler og be om en begrunnelse for prisingen.
FV171123 - Ta kontakt med megler og be om en begrunnelse for prisingen.
DB171123 Fram til jeg eventuelt får motivasjonen tilbake, og Lars Lägerback ønsker å ta meg med, har jeg tatt en pause, er hans begrunnelse .
DB171123 Pastor Reite fra Nytt Livs senter i Ørsta mener at homofile bør skjule legningen sin, og bruker Bibelen som begrunnelse for sin argumentasjon om at homofil livsførsel er « motbydelig ».
AP171123 - Ta kontakt med megler og be om en begrunnelse for prisingen.
AA171123 - Ta kontakt med megler og be om en begrunnelse for prisingen.
VG171122 Aune har selv vært hos ledelsen for å få en begrunnelse , men sier han ikke ble noe klokere etter møtet.
VG171122 - Eg har lese VG 22.11.17 og tek statsråden seriøst, skriver Tajik som begrunnelse for sitt spørsmål.
NL171122 Jeg ble overrasket da dette ble brukt åpent som begrunnelse og forklaring fra hodejegerfirmaet.
DB171122 I en tidligere kommentar om denne saken har jeg listet opp de tre stolpene i Siv Jensens begrunnelse for å kvitte seg med Meyer : ¶
VG171121 Hva landslagsledelsens begrunnelse var, kan du lese mer om her.
VG171121 « Vi har bedt om en begrunnelse for valget av leverandør og hvordan vi ble vektet opp mot vinneren.
VG171121 Naalsund mener at Lyymp faktisk har fått en begrunnelse for hvorfor anbudskonkurransen endte som den gjorde tidligere i år, men at det uansett er irrelevant - siden KOFA bør avvise hele klagen fra det lille IT-selskapet.
VG171121 Hun mener at Lyymp faktisk har fått en skriftlig begrunnelse , selv om IT-selskapet hevder den ikke er god nok.
VG171121 Av den grunn ber vi om at Olympiatoppen ikke signerer avtalen med valgte leverandør og eller setter alt arbeid med utvikling av dagboken på hold inntil vi får en fullstendig begrunnelse og innsyn i avgjørelsen.
DB171121 Havnedirektørens begrunnelse for ikke å gå inn og granske den omstridte Kina-luksusen, er at reisene skjedde før han begynte som havnedirektør i Oslo Havn, den 15. august i år.
AP171121 Men verre er det at tilsvaret ikke gir noen egentlig begrunnelse for de gjeldende reglene.
AP171121 Olaug Nilsens roman Tung tids tale ( Det Norske Samlaget ) er et rørende brev til en elsket sønn, en fortvilet rapport fra en utmattende hverdag og et virkningsfullt kampskrift mot diagnosesamfunn og rigid byråkrati, skriver Brageprisjuryen i sin begrunnelse .
VG171120 Utvalgets arbeid utgjør nå den kritiske kjernen i Jensens begrunnelse for at hun for halvannen uke siden sparket daværende administrerende direktør i SSB, Christine Meyer.
VG171119 Det er derfor problematisk når ledelsen i byrået gir uttrykk for sine personlige meninger eller en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder » skriver Jensen.
DN171119 Les hele Juryens begrunnelse nederst i saken.
DN171119 Her er Juryens fullstendige begrunnelse : ¶
VG171118 Trumps begrunnelse for å oppheve forbudet har vært at jakt på elefanter vil skaffe penger til miljøvernarbeid i Zimbabwe, ettersom storviltjegere fra hele verden er villige til å betale godt for å få jakte der.
SA171118 - Mange av bosetterne har en jødisk-religiøs begrunnelse for å flytte til Vestbredden.
DB171118 Finansministeren har tre stolper i sin begrunnelse for hvorfor Meyer mistet hennes tillit : ¶
DB171117 Myndighetene griper inn i autonomien til enkeltindivider uten en direkte begrunnelse for hvorfor dette er ytterst nødvendig for å sikre liv og helse.
DB171117 Ikke et eneste sted i Høyesteretts flertallsavgjørelse finner man en begrunnelse for hvorfor fratakelse av råderetten over arvede midler skulle være et gode for personen selv.
AA171117 Juryen sier i sin begrunnelse at de verdsetter Tandbergs integritet, idérikdom og mot til å utfordre både seg selv og publikum, i dette tilfelle ved å kombinere det eksisterende Vigelandverket i rommet med sine egne tillegg.
VG171116 Også i vanskelige tider trer hun frem og viser vei, heter det i juryens begrunnelse .
DB171115 Amerikanernes kanskje viktigste begrunnelse for at makten skulle ligge hos én person, har vært at de må kunne svare umiddelbart på et angrep fra en fiendtlig nasjon.
DB171115 Begrunnelse : Flagstads retur til Norge i 1941, da landet var okkupert av tyskerne.
BT171115 Atter andre verdier har både religiøs forankring og moderne begrunnelse , som at alle mennesker er likeverdige, altså like verdifulle.
AA171115 Juryen skriver følgende i sin begrunnelse .
AA171115 Juryen gir følgende begrunnelse for å gi prisen til Blueyes drone : ¶
VG171114 Han mener at å begrunne bevæpning i flere flypassasjerer og at Oslo Lufthavn er blitt større, er en svak begrunnelse for midlertidig bevæpning.
VG171114 - Da vil man kunne bruke samme begrunnelse for Karl Johan, fotballstadioner og konserter, sier Eide.
DN171114 Vi har i dag sendt melding til foretaksregisteret om fratreden, og vår begrunnelse er sendt til Finanstilsynet, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Guro Steine i KPMG.
DN171114 Vi har i dag sendt melding til foretaksregisteret om fratreden, og vår begrunnelse er sendt til Finanstilsynet, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Guro Steine i KPMG.
DB171114 1388 ) fra Høyesterett som begrunnelse for at fjerningen av rimelighetsvilkåret ikke var i strid med folkeretten.
BT171114 Det eneste kriteriet som alternativ 3Bb kommer dårligere ut på enn 1Ba, og som er brukt som begrunnelse for å anbefale alternativ 1Ba, er « høy investeringskostnad » og « større risiko mht. planfremdrift ».
SA171113 - Det er dessuten problematisk når ledelsen gir en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder, sier Wålen.
DB171113 At Ola hadde truet med selvmord, ble nærmest bagatellisert av de ansvarlige, med den begrunnelse at de « ikke hadde hørt det før ».
BT171113 - Det dramatiske er at en SSB-leder går av, egentlig etter å ha blitt sagt opp av finansministeren, uten at det er gitt en god begrunnelse .
AP171113 - Det er dessuten problematisk når ledelsen gir en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder, sier Wålen.
AA171113 Det trengs en veldig god begrunnelse for å avsette en etatsjef i SSB på denne måten.
AA171113 Det skal en veldig god begrunnelse for å avsette en sjef som er tilsatt av kongen i Statsråd.
AA171113 Juryens begrunnelse : ¶
DA171112 | Giske om SSB-sjefens avgang : - Vi har ennå ikke fått en god begrunnelse fra Siv Jensen ¶
DA171112 Det krever en god begrunnelse , og den har vi ennå ikke fått.
AP171111 Ap-nestlederen forventer en begrunnelse fra finansministerens for hvorfor hun ikke lenger har tillit til SSB-sjef Christine Meyer.
AP171111 - Det er i så fall en svært dårlig begrunnelse for å inngi mistillit til SSB sjefen, for det er hennes suverene beslutningsmyndighet, sier han om omplasseringen av Holmøy.
DB171110 Dette er den enstemmige juryens begrunnelse , med Luis Cepeda i spissen : ¶
AA171110 Hennes engasjement er enestående og inspirerende, enten det er for en sak eller innen sporten » het det i juryens begrunnelse .
VG171109 Da Burchnall ba om forsterkninger før sesongen fikk han nei med pengeproblemer som begrunnelse , men i sommer hentet klubben likevel inn åtte nye spillere.
VG171109 - Og vi må ikke glemme at regelen om 1 G har sin begrunnelse ut fra at folketrygdens alderspensjon er omfordelende og gir et høyere kompensasjonsnivå for de med de lave og midlere lønninger.
DA171109 Departementet finner det derfor ønskelig å øke den generelle strafferammen og skjerpe strafferammen ytterligere ved grove brudd på loven », skriver departementet i sin begrunnelse .
AP171109 En oppsigelse krever en sterkt og konkret begrunnelse .
AP171109 Aftenpostens tendensiøse linje i denne saken står i sterk kontrast til VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, som avviser Meyers begrunnelse for å unngå « stigmatiserende » tall : « Hun påstår at hennes skepsis til innvandrerregnskap hviler på en faglig vurdering og avviser at dette handler om politikk.
VG171108 divisjon sendte et klagebrev til NFF der de etterlyste en ytterligere begrunnelse på dommen fra NFF.
SA171108 - Vi får ingen begrunnelse når vi spør i departementet, svarer Karl Bøe Skogen, som sier at det eneste som skiller Opera Rogaland fra de andre, er at dette selskapet ble etablert senere.
FV171108 Da Åsane la inn protest etter å ha blitt slått av Grei, ble den avvist av NFF med begrunnelse i at det forelå « særlige forhold ».
DB171108 Det mest interessante ved talen var likevel det som likner en ideologisk begrunnelse for behovet for å konfrontere Kim.
DB171108 Ønsker begrunnelse
DA171108 Nå har de i hvert fall skjønt at de ikke bare kan slenge ned en bom her og en restriksjon der - uten en virkelig god begrunnelse , sier Nyhus.
AA171108 Dette er juryens begrunnelse for nominasjonen av Heidi Bjerkan : ¶
SA171107 Det ble mye venting for turgåere til Preikestolen mandag fordi turistmålet ble stengt - uten nærmere begrunnelse .
SA171107 Da Åsane la inn protest etter å ha blitt slått av Grei, ble den avvist av NFF med begrunnelse i at det forelå « særlige forhold ».
DB171107 - Når Helsedirektoratet fatter sine avgjørelser, må vi forvente at de har en så god begrunnelse at den er forståelig for offentligheten.
BT171107 En nødvendig begrunnelse for å ha en forskningsavdeling, må da være at den holder høy kvalitet.
AA171107 Da Åsane la inn protest etter å ha blitt slått av Grei, ble den avvist av NFF med begrunnelse i at det forelå « særlige forhold ».
SA171104 ) og Jenny Følling i Sogn og Fjordane kan kalle det nye fylket sitt Vestlandet, kan Rogland like gjerne bytte navn til Norge - med minst like god begrunnelse .
NL171104 Men kommentatoren har også en begrunnelse for hvor håpløst det er å legge til rette for sykling i Tromsø ; Det er så få som sykler i Tromsø, hevder han.
DB171104 Men dette er i alle fall regjeringens og stortingsflertallets begrunnelse .
AP171104 I et år hvor det i anledning hundreårsjubileet kommer svært mange bøker med revolusjonene som tema internasjonalt, bør ethvert prosjekt ha en klar begrunnelse eller et formål ( annet enn å utgi en bok ).
VG171103 De som representerer oss skal ha en forhåndsgodkjenning og gi en begrunnelse .
VG171103 - Vi er kjent med FDs merknader til PSTs begrunnelse for at anmeldelsen er henlagt.
SA171103 Vi opplevde at vi ikke hadde fått noen begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle åpne.
SA171103 Vi opplevde at vi ikke hadde fått noen begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle åpne.
DB171103 Som begrunnelse for kåringen av Fake news som årets ord sier redaktør Helen Newstead i Collins dette, ifølge BBC : ¶
BT171103 Vi opplevde at vi ikke hadde fått noen begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle åpne.
AP171103 Og det er helt unikt at det skjer med den begrunnelse at den siktede både muntlig og skriftlig har gitt troverdige forklaringer på sin rolle i saken.
AP171103 Vi opplevde at vi ikke hadde fått noen begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle åpne.
AA171103 Vi opplevde at vi ikke hadde fått noen begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle åpne.
AA171103 Vi opplevde at vi ikke hadde fått noen begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle åpne.
SA171102 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
SA171102 Kristin Kloster Aasen sier til Dagbladet at IOC også vil komme med en begrunnelse for utestengelsen av Belov og Legkov innen kort tid.
SA171102 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
SA171102 Kristin Kloster Aasen sier til Dagbladet at IOC også vil komme med en begrunnelse for utestengelsen av Belov og Legkov innen kort tid.
NL171102 Jeg har blitt fortalt at bussen ble etter hvert nedlagt med den begrunnelse av ingen brukte den.
FV171102 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
FV171102 Kristin Kloster Aasen sier til Dagbladet at IOC også vil komme med en begrunnelse for utestengelsen av Belov og Legkov innen kort tid.
DB171102 Vi avventer nå en begrunnelse for IOC sin avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.
DB171102 IOC kommer i løpet av kort tid med en begrunnelse på hvorfor de valgte å utestenge Legkov og Belov på livstid og diskvalifisere alle deres resultater fra Sotsji-OL.
DB171102 Hva var så britenes begrunnelse for å love jødene et nasjonalhjem ?
AP171102 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
AP171102 Kristin Kloster Aasen sier til Dagbladet at IOC også vil komme med en begrunnelse for utestengelsen av Belov og Legkov innen kort tid.
AA171102 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
AA171102 Kristin Kloster Aasen sier til Dagbladet at IOC også vil komme med en begrunnelse for utestengelsen av Belov og Legkov innen kort tid.
AA171102 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
AA171102 Kristin Kloster Aasen sier til Dagbladet at IOC også vil komme med en begrunnelse for utestengelsen av Belov og Legkov innen kort tid.
VG171101 Akkurat nå må vi først avvente en begrunnelse fra IOC - og jeg registrerer i tillegg at det er varslet en anke.
VG171101 I Brageprisjuryens begrunnelse for nominasjonen heter det at med « Gleden med skjeden » « formidler og tilgjengeliggjør forfatterne alle tenkelige sider ved ¶ kvinnens underliv : « Skjeden er, som andre kroppsåpninger, en utgang, ikke bare noe du kan putte ting inn i.
SA171101 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
SA171101 Det jeg kan si er at vi håper at det kommer en begrunnelse for dommen, og en rask avgjørelse på anken.
NL171101 Uten ordentlig utredning og sedvanlige høringsrunder gjennomføres den med rekordlav entusiasme og uten troverdig begrunnelse .
DN171101 I et omfattende påtalevedtak har Økokrim gått inn på en nøye begrunnelse om hvorfor saken mot tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder ( 56 ) er henlagt.
DB171101 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
DB171101 Det argumentet har tilsynelatende tapt seg gjennom dagens nyhet om IOCs egen livstidsdom mot Alexander Legkov, men her gjenstår en begrunnelse fra den olympiske bevegelsen.
DA171101 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
DA171101 frir : Åsmund Thorkildsen og Ida Klingvall ved Drammens Museum spør publikum om hvilke gjenstander de likte, ikke likte og savnet - med en begrunnelse , i forbindelse med 1900-talls utstillingen.
BT171101 Det jeg kan si er at vi håper at det kommer en begrunnelse for dommen, og en rask avgjørelse på anken.
BT171101 Det jeg kan si er at vi håper at det kommer en begrunnelse for dommen, og en rask avgjørelse på anken.
AP171101 I juryens begrunnelse for nominasjonen heter det at « Nilssen er kompromissløs i omtalen av sosiale tabu, som det å bli slått og bitt av barnet sitt.
AP171101 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
AP171101 Det jeg kan si er at vi håper at det kommer en begrunnelse for dommen, og en rask avgjørelse på anken.
AA171101 Hun er et forbilde, ikke bare for funksjonshemmede, men også for funksjonsfriske, som ønsker å oppnå mestringsfølelse », het det i juryens begrunnelse .
AA171101 Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.
AA171101 Det jeg kan si er at vi håper at det kommer en begrunnelse for dommen, og en rask avgjørelse på anken.
VG171031 - Det er ikke noen veldig god begrunnelse for det.
AP171031 En slik begrunnelse blir lagt frem som om det er åpenbart at norsk økonomisk kunnskap kun kan måles i samfunnsøkonomi-fagets mikroskop : 30-siders artikler i internasjonale tidsskrifter. 3rd-party-bio ¶
SA171030 Flertallets begrunnelse
DA171030 - Det bør være en veldig god begrunnelse for at det skal være vanskeligere for far å søke.
SA171027 Norges begrunnelse for å delta i konflikten i Afghanistan handlet i sin tid også om å hjelpe afghanerne humanitært.
DB171027 I mars i år ble hun oppsagt, med begrunnelse om innsparinger, ifølge Namdalsavisa.
DB171026 Da ble vestlige organer som BBC, The Guardian, The New York Times, The Economist og The Financial Times stanset i døra uten noen formell begrunnelse på hvorfor korrespondentene var nektet adgang.
AA171026 Som eneste begrunnelse for fortsatt RV 706 som påkjøring til E6, hevdet hun i møtet var hensynet til viltkorridoren i det området Statens Vegvesen hadde prosjektert rampen.
AA171026 I juryens begrunnelse beskrives Johnsen som en person « med unik formidlingsevne, når det gjelder lokale norske råvarer, matvaner og kultur.
AA171026 I juryens begrunnelse beskrives Johnsen som en person « med unik formidlingsevne, når det gjelder lokale norske råvarer, matvaner og kultur.
VG171025 Utvalgets begrunnelse er at det er stor forskjell på å styre Norges Bank og Oljefondet.
NL171025 Hva hadde skjedd med en direktør i næringslivet som overfor sitt styre hadde levert en så syltynn begrunnelse for å bruke 17 millioner kroner i investeringer, pluss 10 millioner i årlig drift ?
DN171025 Det blir lagt særlig vekt på å finne løsninger som kan sikre et tilstrekkelig tilbud i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), som gjentar samme begrunnelse som i juni.
AP171025 Teknologiske satsinger uten faglig begrunnelse
AA171025 I fylkesmannens tale og begrunnelse , heter det blant annet : « Du er en ildsjel som har bidratt på mange felter, ikke minst i næringslivet, og du har hatt en nøkkelrolle i etableringen av mange nye arbeidsplasser.
NL171024 Nyttekjøring er en lovlig akseptert begrunnelse for å få dispensasjon fra motorferdselforbudet.
DB171024 En slik begrunnelse fant Heyerdahl ikke akseptabel og reiste spørsmål om det lå partipolitiske hensyn bak.
NL171023 Juristene mener imidlertid at politiets begrunnelse er vag og at rutinekontroller uten at det foreligger en farlig situasjon, er i grenseland, rent juridisk.
DB171023 Nå har de skiftet begrunnelse for å ikke svare på spørsmål : De vil bare forholde seg til framtida.
DB171023 Senterpartiet signaliserer at de forventer « en faglig begrunnelse fra statsråden på hvorfor Norge betrakter flere områder som trygge ».
AP171023 Tidsskriftet svarte da at de trenger en god faglig begrunnelse for å trekke en publisert artikkel, det holder ikke med fromme ønsker eller oppløp med møkkagreip på torget.
AP171023 Nicaraguas begrunnelse var at avtalen ikke gikk langt nok for å hindre global oppvarming.
AP171023 Senterpartiet signaliserer at de forventer « en faglig begrunnelse fra statsråden på hvorfor Norge betrakter flere områder som trygge ».
NL171020 De gir ingen politisk begrunnelse for dette med utgangspunkt i en virkelighetsbeskrivelse.
DN171020 september og sikre seg makten for de neste fire årene, med trusselen fra Nord-Korea som offisiell begrunnelse .
DB171020 Og for å forbedre velferden til det zimbabwiske folk ved å overkomme store prøvelser, skrev komiteen i sin begrunnelse , ifølge The Guardian.
DB171019 Etter at ESA åpnet sak endret Helsedirektoratet begrunnelse for avslaget ; de anerkjente plutselig at vi hadde lovregulert utdanning, men hevdet nå at vi var utdannet til et annet yrke enn psykolog.
DB171019 For et par dager siden ble en svensk, mørkhudet professor bryskt avkrevet legitimasjon i Bergen helt uten begrunnelse .
DB171019 Global News som først meldte om sensuren, har i likhet med flere andre medier forsøkt å få tak i plateselskapet for å få en begrunnelse for sensureringen, men har ikke lyktes.
NL171017 Det foreligger slik vi ser det ingen god begrunnelse for å bryte med denne organiseringen.
VG171016 Nordkoreanernes begrunnelse er at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe.
AP171016 Vår begrunnelse for et nasjonalt forbud retter seg overhodet ikke mot ansiktsdekkende plagg som ytringer.
AP171016 Oppropets begrunnelse er at ansiktsdekkende plagg er uforenlig med universitetenes kultur ved å hindre den akademiske diskusjonen.
BT171015 At innvendingene bør ha saklig begrunnelse , bør være minstekrav.
VG171014 Menneskerettighetsbrudd : Kristiansen mener at hans minsterettigheter etter den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen har blitt brutt på flere punkter, blant annet fordi Høyesterett nektet å behandle hans anke uten begrunnelse .
DN171013 Nordkoreanernes begrunnelse er at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe dem.
DN171013 Han er spesielt uenig i bruken av begrepet « vesentlig terrenginngrep », som kommunen selv bruker i sin begrunnelse for vedtaket.
DB171013 Men det er ikke bare framtida som er lys ; det er også nåtida, skriver det europeiske friidrettsforbundet i sin begrunnelse av disse tre kandidatene.
DB171013 Vi etterlyste derfor nyhetsredaktørens begrunnelse for Dagsrevyens vinkling i denne saken.
DA171013 Nordkoreanernes begrunnelse er at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe dem.
DA171013 Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser, og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA171013 Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser, og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP171013 Med den nye ordningen får vi en grundig begrunnelse for hvorfor tiltalte dømmes eller frifinnes.
AA171013 Nordkoreanernes begrunnelse er at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe dem.
AA171013 Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser, og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG171012 TRIST OG OPPRØRT : Regissør Iram Haq savner en god begrunnelse fra den indiske ambassaden som har avslått visumsøknaden hennes.
AP171012 Jeg er glad for at Nobelkomiteen i sin begrunnelse nettopp vektlegger betydningen av Ikke-spredningsavtalen i det internasjonale nedrustningsarbeidet.
SA171011 Militæret opplyste i slutten av august at opprørerne fra den relativt ukjente gruppen Arakan Rohingya Salvation Army ( ARSA ) hadde gått til angrep på sikkerhetsstyrker i delstaten, og dette ble brukt som begrunnelse for det militæret omtalte som en oppryddingsoperasjon.
SA171011 Kaarby og Tandberg etterspør en tyngre faglig begrunnelse for hvorfor særlig de yngste skal være så mye ute.
SA171011 De oppfordrer barnehager til å jobbe med sin egen forståelse og begrunnelse for hvorfor barn er ute, og bruke barnehagenes rammeplan mer aktivt også i utetiden.
DN171011 Finansklagenemnda gir kvinnen delvis medhold, og skriver i sin begrunnelse at den ikke kan det at det er sannsynlighetsovervekt for at kvinnens kort er blitt misbrukt av andre.
DN171011 Finansklagenemnda gir kvinnen delvis medhold, og skriver i sin begrunnelse at den ikke kan se at det er sannsynlighetsovervekt for at kvinnens kort er blitt misbrukt av andre.
DN171011 Megleren har ingen del av denne risikoen, slik klageren synes å mene, heter det i nemndas begrunnelse .
DA171011 Huitfeldt, som fortsetter som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, forventer at regjeringen fredag også kommer med en tydelig begrunnelse av hvorfor landmaktutredningen ble utsatt da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram.
BT171011 Kaarby og Tandberg etterspør en tyngre faglig begrunnelse for hvorfor særlig de yngste skal være så mye ute.
BT171011 De oppfordrer barnehager til å jobbe med sin egen forståelse og begrunnelse for hvorfor barn er ute, og bruke barnehagenes rammeplan mer aktivt også i utetiden.
AP171011 Militæret opplyste i slutten av august at opprørerne fra den relativt ukjente gruppen Arakan Rohingya Salvation Army ( ARSA ) hadde gått til angrep på sikkerhetsstyrker i delstaten, og dette ble brukt som begrunnelse for det militæret omtalte som en oppryddingsoperasjon.
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011 Kaarby og Tandberg etterspør en tyngre faglig begrunnelse for hvorfor særlig de yngste skal være så mye ute.
AP171011 De oppfordrer barnehager til å jobbe med sin egen forståelse og begrunnelse for hvorfor barn er ute, og bruke barnehagenes rammeplan mer aktivt også i utetiden.
AA171011 Militæret opplyste i slutten av august at opprørerne fra den relativt ukjente gruppen Arakan Rohingya Salvation Army ( ARSA ) hadde gått til angrep på sikkerhetsstyrker i delstaten, og dette ble brukt som begrunnelse for det militæret omtalte som en oppryddingsoperasjon.
AA171011 OPPDATERT : Ifølge Dagens Næringsliv sier en representant for de usikrede obligasjonseierne at de allerede har avvist styrets forslag, og at de diskuterer internt hvordan de skal offentliggjøre sitt avslag og sin begrunnelse .
AA171011 Et viktig pedagogisk poeng er at en monografi vil kreve dypere og mer solid gjennomgang av relevant teori og en bedre begrunnelse for valg av metode og gjennomføring av analyse.
AA171011 Dette er den primære avhandlingsteksten og skal være en komplett formidling av hele forskningsprosjektet : begrunnelse for problemstilling, forskningens kontekst, teoretisk konstruksjon av forskningsfeltet, forskningsmetode, analyse av data, diskusjon av funn og konklusjon.
FV171010 Kaarby og Tandberg etterspør en tyngre faglig begrunnelse for hvorfor særlig de yngste skal være så mye ute.
FV171010 De oppfordrer barnehager til å jobbe med sin egen forståelse og begrunnelse for hvorfor barn er ute, og bruke barnehagenes rammeplan mer aktivt også i utetiden.
AP171010 Samme begrunnelse bruker KrF-leder Knut Arild Hareide for å begrunne at hans parti KrF støtter Aps forslag.
AP171010 Grundig begrunnelse reduserer tvil ¶
AP171010 En grundig begrunnelse ville i hvert fall gjort tvilen mindre.
DN171009 Kongen gir ikke begrunnelse , skriver Elden.
DB171009 IRN skriver at de vil gjennomgå faktaframstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt, og at de vil « fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge ».
DB171009 Både under BIs høring om Gjedrem-utvalget og overfor Finansavisen har førsteamanuensis i finans, Espen Henriksen ved BI, etterlyst en reell begrunnelse for å skille Oljefondet fra Norges Bank.
DB171009 Det gis ingen begrunnelse fra Kongen i statsråd i slike saker, opplyser DN.
DA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
AA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
AA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
VG171007 Nobelkomiteen innser dette når de i sin begrunnelse for fredsprisen skriver at dette er en oppfordring til atommaktene og deres allierte for å få til en « skrittvis, balansert og nøye kontrollert » avskaffelse av verdens 15 000 atomvåpen.
VG171007 Men som Nobelkomiteen påpeker i sin begrunnelse , et folkerettslig forbud vil ikke i seg selv avskaffe et eneste atomvåpen.
VG171006 Karantenenemnda har kommet frem til at det ikke foreligger et særlig tilfelle som begrunner karantene eller saksforbud i forbindelse med denne overgangen, skriver leder Hill-Martha Solberg og de andre medlemmene i nemnda i sin begrunnelse .
VG171006 Nobelkomiteen sier i sin begrunnelse at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen.
VG171006 Her er Nobelkomitéens begrunnelse for å tildele årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ).
NL171006 Ei uklar formulering om at et regionalt nivå vil føre til større og mer handlekraftige fylkeskommuner brukes som begrunnelse .
DB171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
DB171006 Det er liten sansynlighet for at denne organisasjonen vil gjøre noe som slår beina under komiteens begrunnelse .
DB171006 Da Norge, sammen med 27 NATO-land, ikke valgte å støtte FN-forslaget om et forbud mot atomvåpen, hadde utenriksminister Børge Brende ( H ) følgende begrunnelse : ¶
DA171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
DA171006 ICAN arbeider iherdig for atomnedrustning, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse .
DA171006 ICAN Norge håper den norske regjeringen vil lytte grundig til Nobelkomiteens begrunnelse og revurdere Norges holdning til FN-forbudet mot atomvåpen.
DA171006 Hun er særlig glad for måten nobelkomiteen argumenterer for tildelingen i sin begrunnelse .
AP171006 Her kan du lese Nobelkomiteens begrunnelse , på fredsprisens hjemmesider.
AP171006 I sin begrunnelse medgir den at en traktat som forbyr atomvåpen i seg selv ikke vil avskaffe dem.
AA171006 ICAN arbeider iherdig for atomnedrustning, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse .
AA171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
AA171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
AA171006 ICAN Norge håper den norske regjeringen vil lytte grundig til Nobelkomiteens begrunnelse og revurdere Norges holdning til FN-forbudet mot atomvåpen.
AA171006 Hun er særlig glad for måten nobelkomiteen argumenterer for tildelingen i sin begrunnelse .
AA171006 Solberg forsvarer beslutningen om ikke å signere FN-traktaten og kaller Nobelkomiteens begrunnelse « reflektert ».
AA171006 Nobelkomiteens begrunnelse viser at de ikke tar innover seg hvorfor stater ser seg tjent med et atomarsenal, til tross for faren atomvåpen utgjør.
DN171005 I journalistikkens brukes kildevernet for å verne om identiteten til kilder som kommer med informasjon og opplysninger som har en samfunnsmessig begrunnelse .
AP171005 Vi som lytter trenger egentlig ingen begrunnelse , fordi hver enkelt sang oppfyller sin berettigelse.
AP171005 I juryens begrunnelse heter det at Ishiguro « i sine romaner om store emosjonelle krefter, har avdekket avgrunnen under vår illusoriske følelse av forbindelse med verden ».
AA171005 Svenska Akademien viser i sin begrunnelse til at den 62 år gamle forfatteren i sine romaner viser en stor følelsesmessig styrke, og at han har avdekket den avgrunn som rår i vår illusoriske følelse av tilhørighet i verden.
AA171005 Svenska Akademien viser i sin begrunnelse til at Ishiguro i sine romaner viser en stor følelsesmessig styrke, og at han har avdekket den avgrunn som rår i vår illusoriske følelse av tilhørighet i verden.
NL171004 Departementets begrunnelse for å videreføre dagens ordning var at det ville bli for dyrt å skjerpe kontrollen.
DB171004 Politiet trenger ikke gi en begrunnelse for hvorfor man ber om personalia, men vi søker likevel hver gang å forklare hvorfor vi kontrollerer og hva som ligger bak.
DB171004 Hun forteller at hun ble sjokkert og at hun gjentatte ganger ba om en begrunnelse på hvorfor de ville se ID.
DB171004 Begge blir begjært varetektsfengslet ut fra en begrunnelse om fare for bevisforspillelse.
DB171004 Etterlyser faglig begrunnelse
DB171004 - Når man først skal bruke penger på et rektorportrett, så etterlyser jeg en faglig begrunnelse for valget av Vebjørn Sand, sier en av kritikerne, førsteamanuensis i kunsthistorie, Øystein Sjåstad, til Dagbladet.
DB171004 ¶ KRITISERER : Anders Paulin, regissør bak forestillingen « Double Feature », kritiserer teatersjef Hanne Tømta og ledelsen ved Nationaltheatret for å ha tatt forestillingen av plakaten midt i spilleperioden, uten å gi noen begrunnelse til ham eller teamet.
DB171004 ¶ KRITISERES : Anders Paulin, regissør bak forestillingen « Double Feature », kritiserer teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret for å ha tatt forestillingen av plakaten midt i spilleperioden, uten å gi noen begrunnelse til ham eller teamet.
AP171004 Mangler begrunnelse
AP171004 At såpass inngripende avgjørelser som skyldspørsmål med straff kan legges til grunn uten at det gis en grundig begrunnelse , har vært en avgjørende årsak til at ordningen nå ryddes av veien.
AP171004 Les universitetsledelsens begrunnelse her : ¶ 3rd-party-bio ¶
AP171004 Les universitetsledelsens begrunnelse her : ¶
AA171004 Les her forsvarers begrunnelse i retten for å utsette saken ¶
AP171003 Her er Statsbyggs begrunnelse for at Team Urbis vant konkurransen : Slik blir det nye Regjeringskvartalet ¶
VG171002 Dørene ble lukket under tiltaltes forklaring, med begrunnelse i at han er under 18 år. 17-åringen var først siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven, men politiet valgte senere å tiltale ham etter en mildere paragraf om « å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse ».
NL171002 » I intervjuet viser Karlstrøm til at « vi er så spesiell » som særlig begrunnelse for engasjementet og til at stortingsvedtaket er gjort « på et bakrom », i tillegg til at prosessen har gått for fort og uten tilstrekkelig informasjon, slik « mange finnmarkinger » faktisk ikke har vært « klar over vedtaket ».
DB171002 Nå utdyper banken overfor Dagbladet sin begrunnelse for den langvarige pengejakten, hvor striden står om blant annet IT-selskapet Confirmit.
AP171001 Samtidig bruker USA Korea-konflikten som begrunnelse for å styrke sine militære posisjoner i Øst-Asia, ifølge Lodgaard.
AA171001 Samtidig bruker USA Korea-konflikten som begrunnelse for å styrke sine militære posisjoner i Øst-Asia, ifølge Lodgaard.
AA170930 Juryens begrunnelse lyder som følger : ¶
SA170929 Fædrelandsvennen var i kontakt med de aller fleste spillerne da de forlot Sør Arena fredag, men ingen ville si noe med begrunnelse om at de enten ikke ville, eller hadde fått beskjed om ikke å si noe.
FV170929 Fædrelandsvennen var i kontakt med de aller fleste spillerne da de forlot Sør Arena fredag, men ingen ville si noe med begrunnelse om at de enten ikke ville, eller hadde fått beskjed om ikke å si noe.
DA170929 Men Myanmars myndigheter har hindret internasjonale humanitære organisasjoner og FN å jobbe nord i Rakhine, med sikkerhetsforholdene som begrunnelse .
AP170929 « Det hadde vært så praktisk » er ikke en god nok begrunnelse .
AP170929 Fædrelandsvennen var i kontakt med de aller fleste spillerne da de forlot Sør Arena fredag, men ingen ville si noe med begrunnelse om at de enten ikke ville, eller hadde fått beskjed om ikke å si noe.
DN170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
AP170928 » At Tsjad kanskje slurver med deling av data og informasjon er imidlertid ingen god begrunnelse , mener Afrika- eksperten Downie.
AP170928 Amerikanske myndigheters begrunnelse for å sette Tsjad på forbudslisten er at landet ikke i tilfredsstillende grad deler « terrorisme-relatert informasjon » og at « flere terroristgrupper er aktive i landet.
AA170928 Juryen skriver i sin begrunnelse at de er overbevist om at bruk av tre er et godt grep for Kjøpmannsgata, men juryen mener samtidig at det ikke nødvendigvis skal være et gjennomgående tredekke på hele bredden.
AA170928 Det er et kunstverk, heter det i juryens begrunnelse .
AA170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
VG170927 I juryens begrunnelse heter det : « Det pyramidale bygget på A-feltet ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert.
DB170927 Onsdag ble også ekspertjuryens begrunnelse offentliggjort.
DB170927 Statsbygg har lent seg på en ekspertjurys begrunnelse da de tok avgjørelsen om hvilket prosjekt de skulle velge.
DB170927 ROS : Ekspertjuryen likte det pyramidale bygget til venstre svært godt, og skrev i sin begrunnelse at « bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende utrykk og et sæpreget bygg fra vår tid ».
AA170927 Det er likevel ventet at flere av landene vil fortsette med grensekontroll også etter dette, men nå med terrorfare som formell begrunnelse .
AA170927 I juryens begrunnelse heter det : « Det pyramidale bygget på A-feltet ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert.
AA170926 I sin begrunnelse fra Stockholm-baserte Right Livelihood Award Foundation heter det at 41 år gamle Ismajilova bidro til å avsløre korrupsjonssaken rundt det svenske teleselskapet Telia Sonera i Aserbajdsjan.
AA170926 I juryens begrunnelse trekkes Wivestad frem som med « samspill og teamarbeid bidrar til å skape en bedre verden både i klasserom og lokalsamfunn ».
AA170926 Den som arbeider slik må være varsom og hensynsfull - det kreves mot og tillit, det krever samarbeid », skriver juryen i sin begrunnelse .
DB170925 Saken kan også ha bidratt til Hillary Clintons nederlag da FBI-direktør James Comey uka før valget viste til eposter på Weiners PC som en begrunnelse til å gjenåpne etterforskningen av henne.
DB170925 Menneskers likeverd, som det er å håpe at Moen forutsetter, trenger en begrunnelse .
AP170925 Saken kan også ha bidratt til Hillary Clintons nederlag da FBI-direktør James Comey uka før valget viste til eposter på Weiners PC som en begrunnelse til å gjenåpne etterforskningen av henne.
AA170925 Saken kan også ha bidratt til Hillary Clintons nederlag da FBI-direktør James Comey uka før valget viste til eposter på Weiners PC som en begrunnelse til å gjenåpne etterforskningen av henne. ( ©NTB ) ¶
VG170923 I september i fjor henla imidlertid Riksadvokaten saken mot de fire mennene med begrunnelse i at « intet straffbart forhold anses bevist ».
AA170923 » Osen : Janne Kristin Osen, Osen/Steinsdalen IL ¶ Begrunnelse kommer.
AA170923 Rissa : Ingmund Ringseth, Skauga IL ¶ Begrunnelse kommer.
AA170923 Rennet har vært arrangert siden 1966, og Jorunn Sættem har vært med siden midten av 70-tallet, heter det i idrettslagets begrunnelse .
AA170923 Rennebu : Olav Stavne og Magnar Gunnes, begge Rennebu IL ¶ Begrunnelse kommer.
AA170923 Klæbu : Finn Harald Bye, Klæbu Golfklubb og Einar Anders Holthe, Klæbu Bryteklubb ¶ Begrunnelse kommer.
AA170923 Ingen begrunnelse lagt ved.
AA170923 Frøya : June Lena Rise, Nabeita IL ¶ Begrunnelse kommer ¶
AA170923 Bjugn : Andreas Søraker, FK Fosen ¶ Begrunnelse for nominasjonen kommer senere.
VG170922 - Vi har ikke planlagt å gi noen begrunnelse for hvorfor vi slutter, sier Walberg.
AP170921 Problemet er unødvendig strenge lover og regler, noe som sannsynligvis har en historisk, mer enn en annen, veloverveid begrunnelse .
AA170921 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver Norges Bank i sin begrunnelse .
AA170921 Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten, skriver sentralbanken i sin begrunnelse torsdag.
VG170920 Regjeringens begrunnelse for å stå utenfor, sammen med atommaktene, er at Norge støtter NATOs strategi.
VG170920 - Saken ble henlagt i juni med begrunnelse ukjent gjerningsmann, sier Seland.
DB170920 Familien sier de har fått lite informasjon fra franske myndigheter, som ifølge dattera ikke lenger kommer med noen begrunnelse på hvorfor de holder henne.
DB170920 Hun reagerer på politiets begrunnelse om manglende bevis i saken.
AP170920 Rosenstein er relevant fordi han skrev et notat i mai som Det hvite hus holdt fram som en begrunnelse for å sparke FBI-sjefen.
AA170920 Etter forliket med staten henla Økokrim saken med begrunnelse i bevisets stilling.
AA170920 september med å levere en begrunnelse for klagen til Økokrim.
DB170919 Jonas Gahr Støre var både åpen og inviterende om hva som hadde gått feil ; om å krisemaksimere etter at krisa var over, om å love skatteøkning uten noen god begrunnelse , om å ta et verdioppgjør med en politikk man har ført i pennen.
AP170919 Er ikke det begrunnelse nok ?
AP170919 Han kommer med følgende begrunnelse for hvorfor han nå utfordrer ledelsen og et landsmøtevedtak og anbefaler KrF å gå i regjering sammen med Frp.
AP170918 Noen studier viser at de er flinkere til å gi en rasjonell begrunnelse for politisk identifikasjon og meninger som springer fra dypere kilder.
AP170918 Hun sier partiet har hatt flere utmeldelser med Frp-samarbeidet som begrunnelse .
VG170917 Det å stoppe en demonstrasjon krever en begrunnelse , sier hun til VG.
DN170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DN170917 - Det sies i juryens begrunnelse for denne prisen at du har en uvanlig kombinasjon av gjennomføringskraft og omsorg, kjenner du igjen den beskrivelsen ?
DB170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DA170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
VG170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DB170916 - De ga ingen begrunnelse .
DB170916 - Jeg spurte med en gang om begrunnelse , men det var de ikke flinke på, sier Rise, som selv er utdannet jurist.
DB170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DA170916 - Jeg ser ikke noen begrunnelse for at det skal kunne skje.
AA170916 I juryens begrunnelse for lokalradioprisen heter det : ¶
AA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
AA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DB170915 Da ga han ikke noen begrunnelse , og Dagbladet forskøte å nå han en rekke ganger, uten hell.
AP170915 Kilder Aftenposten har vært i kontakt med sier at det med brexit for første gang er en god begrunnelse for denne ministerposten.
DN170914 Det er ventet at flere land vil protestere mot dette og insistere på å beholde kontrollen, men nå med terrorfare som begrunnelse .
AP170913 Htay oppgir ingen begrunnelse , men sier at landets visepresident Henry Van Thio vil reise i stedet.
AA170913 Htay oppgir ingen begrunnelse , men sier at landets visepresident Henry Van Thio vil reise i stedet.
AA170913 I sin begrunnelse fremhevet juryen - ledet av den iranske regissøren Samira Makhmalbaf - filmens varme understrøm av sosialt engasjement.
VG170912 Slik jeg ser det, har ikke NFF forevist noe i nærheten av saklig begrunnelse for å avslutte arbeidsforholdet » skriver han til VG.
SA170912 - At de har avsluttet et arbeidsforhold uten at det finnes et snev av rettslig grunnlag for det i den begrunnelse de har gitt.
SA170912 Ifølge avisen kommer Edvartsen til å saksøke NFF, med usaklig oppsigelse som begrunnelse .
DB170912 Mange moderate muslimske land har derimot i varierende grad forbudt ansiktsslør, enten med den begrunnelse at det er et hinder for kvinnelig samfunnsdeltakelse, eller fordi de oppfatter det som et splittende symbol for radikal islamisme.
DA170912 Norsk forening mot støy beklager sterkt avslaget på kravet om innsyn og antyder i en pressemelding at Justisdepartementet ikke har tillit til sin egen begrunnelse .
DA170912 - Når departementet nå velger å bruke § 14,1 som begrunnelse for sitt avslag, leder det lett til tanken at departementet ikke stoler på sin egen begrunnelse , sier Winther.
DA170912 - Når departementet nå velger å bruke § 14,1 som begrunnelse for sitt avslag, leder det lett til tanken at departementet ikke stoler på sin egen begrunnelse, sier Winther.
AP170912 - At de har avsluttet et arbeidsforhold uten at det finnes et snev av rettslig grunnlag for det i den begrunnelse de har gitt.
SA170911 I sin begrunnelse for å redusere straffene fra lagmannsrettsbehandlingen peker blant annet Høyesterett på at « hensynene er noe andre i saker som gjelder manipulasjon av resultater i idrettskonkurranser som er gjenstand for pengespill, enn for mer tradisjonelle korrupsjonstilfeller ».
NL170911 En skatt som etter hvert har endret seg fra opprinnelig formål og i stedet er blitt en ren avgift på bygg uten annen begrunnelse enn å gi flere kroner i kommunekassa !
DB170911 I sin begrunnelse for å redusere straffene fra lagmannsrettsbehandlingen peker blant annet Høyesterett på at « hensynene er noe andre i saker som gjelder manipulasjon av resultater i idrettskonkurranser som er gjenstand for pengespill, enn for mer tradisjonelle korrupsjonstilfeller ».
AP170911 I sin begrunnelse for å redusere straffene fra lagmannsrettsbehandlingen peker blant annet Høyesterett på at « hensynene er noe andre i saker som gjelder manipulasjon av resultater i idrettskonkurranser som er gjenstand for pengespill, enn for mer tradisjonelle korrupsjonstilfeller ».
AA170911 I sin begrunnelse for å redusere straffene fra lagmannsrettsbehandlingen peker blant annet Høyesterett på at « hensynene er noe andre i saker som gjelder manipulasjon av resultater i idrettskonkurranser som er gjenstand for pengespill, enn for mer tradisjonelle korrupsjonstilfeller ».
VG170909 Når treneren får høre Berntsens begrunnelse , er han delvis enig med Sarpsborg-lederen.
DB170908 Passasjerer som ønsket å få vite mer om den tekniske feilen og Norwegians begrunnelse fikk avslag også på dette.
DB170908 3951 beslutninger om å holde uskyldige mennesker tilbake mot deres vilje, med begrunnelse i at deres psykiske helse gjør dem dårligere i stand til å ta de beste valgene om sitt eget liv.
AA170908 Juryens begrunnelse : ¶
AA170908 Rettens begrunnelse var at den mente forholdet ikke lenger var omfattet av norsk lov etter at den nye straffeloven ( straffeloven 2005 ) trådte i kraft 1. oktober 2015.
DB170907 Mange moskeer blir brent med begrunnelse om at det mangler byggetillatelse.
DA170907 Regjeringens begrunnelse er at Norge støtter NATOs strategi, som er at alliansen må ha atomvåpen så lenge andre har det.
DA170907 Enkel begrunnelse
AP170906 Vedal presiserer at datingstedet ønsker å følge loven, og at dersom Forbrukerombudet finner en juridisk begrunnelse for at de gjør noe ulovlig, vil de finne løsninger.
VG170905 Her er juryens begrunnelse : ¶
DN170905 Von Tetzchner sier det var svært vanskelig å få noen begrunnelse fra Google, og at de etter hvert mottok krav om endringer på nettsiden som ikke virket som rimelige grunner til stenging.
DN170905 Jeg vil forvente at du har en veldig klar begrunnelse hvis du stenger noen ute fra verdens største reklamemarked, sier von Tetzchner, som sier de kun fikk vage svar fra Google.
DN170905 - Det er en film som fascinerer, rører og opprører, og hvor Trier med thrilleren som utgangspunkt skaper en langt større fortelling om det nordiske generelt og det norske spesielt, siterte han fra komiteens begrunnelse .
AA170905 Etter tre år fikk han avskjed med den begrunnelse at han hadde misbrukt kontoen til å sende beskjeder til sin familie.
AA170905 - Det er en film som fascinerer, rører og opprører, og hvor Trier med thrilleren som utgangspunkt skaper en langt større fortelling om det nordiske generelt og det norske spesielt, siterte han fra komiteens begrunnelse .
VG170904 Han sier at kommunens begrunnelse er at det er mange som søker om løyve til å lande i nærheten av Trolltunga.
DA170904 - Denne perioden har Høyre/Frp-regjeringen vist at de vil, med en ideologisk begrunnelse , redusere det statlige eierskapet.
DA170904 Nå er altså beslutningen bekreftet av et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett, uten annen begrunnelse enn at anken ikke kan føre fram, ifølge en pressemelding fra Forbrukerrådet mandag.
AA170904 Nå er altså beslutningen bekreftet av et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett, uten annen begrunnelse enn at anken ikke kan føre fram, ifølge en pressemelding fra Forbrukerrådet mandag.
AA170904 Hegle opplyser at han og Reppe på forhånd ikke har fått vite noen begrunnelse for en eventuell oppsigelse eller avskjedigelse.
AP170903 Selv om hans begrunnelse er annerledes, kan han i praksis likevel forstås som at han er enig med de borgerlige i denne konkrete saken.
NL170902 Av regjeringen sin begrunnelse for hvorfor Andøya ikke ble valgt viser fremlagt støyberegning at ti skolebygg ligger i støysonen, herunder én barnehage i rød sone.
VG170901 - Vi ser ingen god begrunnelse til at regjeringen skal gjenoppta salget av ammunisjon til Emiratene.
DB170901 Velgerne jakter etter en underliggende begrunnelse for de standpunktene som er tatt.
DB170901 Men det er ingen begrunnelse for at akkurat Hillary skal være den kvinnen.
DB170901 Der velgerne går til kandidatens underliggende begrunnelse for sitt kandidatur når de vil forstå hvordan hun vil møte det ukjente gjennom sine fire år ved roret går de til kampanjen og programmet for konkrete holdepunkter.
VG170831 Med en begrunnelse som er en sammenhengende slakt av forbundets opplegg.
DB170830 - Fikk du en begrunnelse for hvorfor du ble tatt ut ?
SA170829 En diffus begrunnelse
DN170829 Dette var før hennes svenske kollega hadde gitt noen begrunnelse for avlysningen.
DB170829 Hun sier at hun ikke vet om noen begrunnelse annet enn det som har stått i media.
DA170829 Listhaug og hennes delegasjon har ikke mottatt noen begrunnelse for avlysningen direkte fra Fritzon.
BT170829 En diffus begrunnelse
AP170829 Trumps begrunnelse for benådningen var følgende : ¶
AP170829 Listhaug har selv ikke fått noen begrunnelse , men avviser at besøket i Sverige er et valgkampstunt.
AP170829 En diffus begrunnelse
AA170829 Listhaug sier til NRK at hun ikke har fått noen begrunnelse og sier hun synes det er underlig at møtet ble avlyst i og med at de hadde en klar avtale.
AA170829 Foreløpig har den svenske ministeren ikke kommet med noen begrunnelse for avlysningen.
AA170829 Foreløpig har den svenske ministeren ikke kommet med noen begrunnelse for avlysningen.
AA170829 Listhaug og hennes delegasjon har ikke mottatt noen begrunnelse for avlysningen direkte fra Fritzon.
VG170828 Hun stusser på Ørjasæters begrunnelse for å trekke seg.
DB170828 - Jeg ser ingen seriøs begrunnelse for at NRK har en spesialordning.
AP170827 Trumps offisielle begrunnelse var Arpaios lange offentlige tjeneste.
AP170827 Farlig begrunnelse
FV170826 Her er antidopingbyråets begrunnelse for lovverket.
SA170825 Her er antidopingbyråets begrunnelse for lovverket.
DB170825 Flere av nei-kommunene bruker flaggreglene som begrunnelse for at de sier nei ; en begrunnelse som er blitt kritisert for å være en bortforklaring, siden over tjue andre Agder-kommuner altså tolker flaggreglene annerledes.
DB170825 Flere av nei-kommunene bruker flaggreglene som begrunnelse for at de sier nei ; en begrunnelse som er blitt kritisert for å være en bortforklaring, siden over tjue andre Agder-kommuner altså tolker flaggreglene annerledes.
AP170825 - Det er ingen automatikk i at samtykket er tilgjengelig for helsepersonell fordi informasjonen kun er lagret i den enkelte mobilapp eller stadfestet i et fysisk organkort, oppgir Høie som begrunnelse for at den nye tjenesten er nødvendig.
AP170825 Her er antidopingbyråets begrunnelse for lovverket.
DB170824 Flere monumenter av soldater, befal og generalstab fra sørstatshæren har blitt fjernet eller er planlagt fjernet, med den begrunnelse at de representerer rasisme og slavedrift fra et mørkt kapitel i amerikansk historie.
AP170824 Hans begrunnelse er at disse partiene er fiendtlig innstilt til Tyrkia.
SA170823 Det er nettopp disse ordene som ligger til grunn i CAS' begrunnelse for at utestengelsen gjelder fra 18. oktober.
FV170823 Det er nettopp disse ordene som ligger til grunn i CAS' begrunnelse for at utestengelsen gjelder fra 18. oktober.
DB170823 Sist pressekonferanse han hadde var natt til tirsdag, med en relativt nøktern begrunnelse , til og med delvis med manus, på hvorfor USA bør trappe opp innsatsen i Afghanistan.
DB170823 Dette trekker CAS fram i sin begrunnelse .
BT170823 Det er nettopp disse ordene som ligger til grunn i CAS' begrunnelse for at utestengelsen gjelder fra 18. oktober.
AP170823 Det er nettopp disse ordene som ligger til grunn i CAS' begrunnelse for at utestengelsen gjelder fra 18. oktober.
AP170823 Det er nettopp disse ordene som ligger til grunn i CAS' begrunnelse for at utestengelsen gjelder fra 18. oktober.
VG170822 Disse utelatelsene resulterte i et brudd på antidoping-reglene som ikke er forenlig med en ellers ren antidoping-historikk, skriver Court of Arbitration for Sport ( CAS ) i sin begrunnelse og pressemelding tirsdag formiddag.
SA170822 - Det er alarmerende at hun ikke hadde gjennomført minimumskravet i opplæringsprogrammet før etter hendelsen, skriver CAS i sin begrunnelse .
FV170822 - Det er alarmerende at hun ikke hadde gjennomført minimumskravet i opplæringsprogrammet før etter hendelsen, skriver CAS i sin begrunnelse .
DN170822 Cas kan komme med dommen på et tidspunkt før en fyldig begrunnelse kommer på et senere tidspunkt.
BT170822 - Det er alarmerende at hun ikke hadde gjennomført minimumskravet i opplæringsprogrammet før etter hendelsen, skriver CAS i sin begrunnelse .
AP170822 - Det er alarmerende at hun ikke hadde gjennomført minimumskravet i opplæringsprogrammet før etter hendelsen, skriver CAS i sin begrunnelse .
VG170821 Heller ikke apparatet rundt Therese Johaug har fått noen begrunnelse .
VG170821 Støres begrunnelse var MDGs ultimatum for å gå inn i regjering : Et klart nei til ny leting og utlysning av nye olje- og gassblokker i norsk sektor.
NL170821 I moderne tid, hvor den religiøse begrunnelse for staten er blitt mer eller mindre borte, bygger man på ideen om at man tilhører et folk som har samme opphav og deler blodsbånd med hverandre.
DB170821 - Det virker som en veldig firkantet begrunnelse .
DA170819 Det gis ingen begrunnelse , så jeg vet ikke hvorfor, forteller Hammer.
DA170819 Vi har ikke mulighet til å gi alle søkere en utfyllende begrunnelse .
DA170818 Det vil i alle fall være skadelig hvis slike sikkerhtiltak brukes som begrunnelse for å bygge ned innsats som har til hensikt å ta tak i de underliggende problemer, mener lærerlederen.
DA170818 Det er bare noen få måneder siden hun over fem tettskrevne sider ga Utdanningsetaten i Oslo kommune en utfyllende begrunnelse for hvorfor hun ikke lenger kunne jobbe i Osloskolen.
VG170817 Vi har ikke fått en begrunnelse , sier han.
VG170817 Vi har ikke fått noe begrunnelse for dette.
VG170817 - Rådmannen innstilte opprinnelig på å bevare uthuset med begrunnelse i at kommunen har regulert huset til bevaring samt at Riksantikvaren har kategorisert trehusmiljøet i Kirkegata til å være av nasjonal interesse.
SA170817 Aftenposten har bedt CAS om en begrunnelse på de mange utestengelene, men har foreløpig ikke fått svar.
AP170817 Juryens begrunnelse : « Dette er et veldig gjennomført konsept.
AP170817 Juryens begrunnelse : Tegningen kommuniserer med det som minner om klassisk propagandaspråk, og den er teknisk godt laget.
AP170817 Juryens begrunnelse : Dette er en fengende sang.
AP170817 Aftenposten har bedt CAS om en begrunnelse på de mange utestengelene, men har foreløpig ikke fått svar.
VG170816 NRK-advokat Kari Anne Lang-Ree har ikke lest Patentstyrets begrunnelse for avslaget på NRKs søknad om varemerkebeskyttelse av « Jævla homo ».
VG170816 - Jeg tar Patentstyrets begrunnelse til humrende etterretning, sier Håkon Moslet, redaksjonssef i NRK P3 som står bak den nye TV-serien, til VG.
DB170816 I eposten Johaug fikk fra CAS om utsettelsen er det ingen begrunnelse for hvorfor domstolen trenger mer tid.
AP170816 Spørsmålet blir da med hvilken begrunnelse « fredsnasjonen Norge » kan avslå å hjelpe Jemen i den verste menneskeskapte krise verden har sett siden andre verdenskrig.
AP170816 Med hvilken begrunnelse kan « fredsnasjonen Norge » avslå å hjelpe Jemen i den verste menneskeskapte krise verden har sett i nyere tid ?
DB170815 - Føler du at du har fått en god begrunnelse for avgjørelsen ?
DB170814 Solskjærs begrunnelse ¶ 27. juli signerte Vegard Forren likevel for Molde Fotballklubb, og lørdag gjorde han comeback for romsdalsklubben i derbyet mot Rosenborg.
DB170814 Innvandringsministeren gjentok flere ganger at det hadde gått « en kule varmt » som begrunnelse for språkbruken overfor Krf-lederen.
DA170814 Innvandringsministeren gjentok flere ganger at det hadde gått « en kule varmt » som begrunnelse for språkbruken overfor Krf-lederen.
AP170814 Innvandringsministeren gjentok flere ganger at det hadde gått « en kule varmt » som begrunnelse for språkbruken overfor Krf-lederen.
AA170814 Innvandringsministeren gjentok flere ganger at det hadde gått « en kule varmt » som begrunnelse for språkbruken overfor Krf-lederen.
AA170814 Innvandringsministeren gjentok flere ganger at det hadde gått « en kule varmt » som begrunnelse for språkbruken overfor Krf-lederen.
AA170814 En viktig begrunnelse er at Island er i en startfase som oppdrettsnasjon.
SA170812 - Alle hopp skal måles fra den første markeringen i landingsområdet, som er blitt gjort med noen del av kroppen eller noe som har sittet fast på kroppen, skriver arrangøren i en begrunnelse .
FV170812 I AAA-panelets begrunnelse sto det at Gatlin ikke kunne bevise hvordan han fikk testosteron i blodet.
FV170812 - Alle hopp skal måles fra den første markeringen i landingsområdet, som er blitt gjort med noen del av kroppen eller noe som har sittet fast på kroppen, skriver arrangøren i en begrunnelse .
BT170812 - Alle hopp skal måles fra den første markeringen i landingsområdet, som er blitt gjort med noen del av kroppen eller noe som har sittet fast på kroppen, skriver arrangøren i en begrunnelse .
AP170812 Så langt jeg kan se, har dekningen i norske aviser knapt inneholdt kritiske spørsmål, hverken om de merkelige resultatene, om arrangørens begrunnelse eller om idrettens beskaffenhet i Nord-Korea.
AP170812 - Alle hopp skal måles fra den første markeringen i landingsområdet, som er blitt gjort med noen del av kroppen eller noe som har sittet fast på kroppen, skriver arrangøren i en begrunnelse .
AA170812 Naturviterne støtter lokalisering av nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og at flytting kan vurderes dersom oppgavene i sum har en opplagt særskilt begrunnelse for en bestemt geografisk plassering.
AA170812 - Alle hopp skal måles fra den første markeringen i landingsområdet, som er blitt gjort med noen del av kroppen eller noe som har sittet fast på kroppen, skriver arrangøren i en begrunnelse .
VG170811 I tillegg savner vi klarere ambisjoner om at Norge skal gå foran, skriver Kirkens Nødhjelp i sin begrunnelse .
SA170811 I AAA-panelets begrunnelse sto det at Gatlin ikke kunne bevise hvordan han fikk testosteron i blodet.
BT170811 I AAA-panelets begrunnelse sto det at Gatlin ikke kunne bevise hvordan han fikk testosteron i blodet.
AP170811 I AAA-panelets begrunnelse sto det at Gatlin ikke kunne bevise hvordan han fikk testosteron i blodet.
VG170810 - Det er en veldig grundig begrunnelse hvor retten går gjennom alle de viktige bevisene i saken, og de finner da at det ikke er riktig at han sitter i varetekt, sier 18-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til VG.
NL170810 « Den gamle vannskuterforskriften tok ikke godt nok hensyn til sikkerhet, kontroll og håndheving », anfører også regjeringen som begrunnelse .
DB170810 Svenskens begrunnelse
DB170810 Dette var også noe av det som juryen påpekte i sin begrunnelse : ¶
AP170810 De har gått gjennom alle bevisene og gitt en grundig begrunnelse .
NL170809 Svaret ble avslag med begrunnelse i at departement ikke ville « belønne » personer som ikke ville samarbeide om retur, med en arbeidstillatelse.
DB170808 Som konklusjon kan man si at politiet neppe hadde grunnlag for å stoppe demonstrasjonen i Kristiansand med begrunnelse i at den ville true den nasjonale sikkerheten eller det sivile orden, selv om demonstrasjonen ikke var søkt om.
DB170808 Derfor kunne politiet neppe ha stoppet demonstrasjonen i Kristiansand med begrunnelse i å opprettholde lov og orden og heller ikke drevet forhåndssensur.
DB170807 Når vi har spurt hvorfor akkurat Leka blir sammenslått, får vi ikke engang en skikkelig begrunnelse , sier ordføreren.
DB170807 Sjåfør Terje Hopen hadde samme begrunnelse for publiseringen av videoen.
AP170806 - Arveavgiften brakte inn ganske små beløp og i for mange tilfeller traff den mennesker med helt vanlig inntekt og formue, lyder Støres begrunnelse for å ikke gjeninnføre avgiften.
VG170805 Begrunnelse : Søsteren synes han er en alien.
AA170804 Med det vi nå har sett, er jeg ikke sikker på at vi får tilstrekkelig grad av kritisk tenkning, sier Gule, og viser til at ul-Qadri blant annet bruker profetier fra Muhammed som begrunnelse for at IS er vantro, og at ul-Qadris opptreden er autoritær i formen.
DB170803 Det er mer Arbeiderparti-lederens begrunnelse for idrettssatsingen som varsler endringer.
DB170802 Og : Igjen ser vi også at selveste statsreligionen med den store K-en blir trukket fram som opphav til, begrunnelse for og representasjonen av felleskulturen.
DB170802 Da israelerne med begrunnelse om sikkerhet installerte metalldetektorer og overvåkingskameraer ved den hellige plassen, nektet palestinerne å gå inn dit for å be.
DB170730 Og det er også dette som er tonen i Putins begrunnelse overfor den russiske TV-kanalen Rossiya 1.
AA170730 - Vi fikk et avvik fordi vi ikke hadde gitt god nok begrunnelse for hvorfor vi mente at den enkelte ungdom burde klare seg med mindre enn statens veiledende sats.
VG170729 Selv ønsket han ikke kommentere begrunnelsen, men uttalte ga Dagbladet tilgang til en « indre begrunnelse » han hadde brukt for selv, skriver NTB.
DB170729 - Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid Ap, men det er en med en politisk begrunnelse .
DB170729 - Jeg har så langt ikke hørt en god begrunnelse for hvorfor NRK velger å ikke spille denne type musikk.
DA170729 Selv ønsket han ikke å kommentere begrunnelsen, men ga Dagbladet tilgang til en « indre begrunnelse » han hadde brukt for seg selv.
AA170729 Selv ønsket han ikke å kommentere begrunnelsen, men ga Dagbladet tilgang til en « indre begrunnelse » han hadde brukt for seg selv.
NL170728 Jeg fikk en begrunnelse knyttet til TV-avtale og penger.
AP170728 - Vi fikk et avvik fordi vi ikke hadde gitt god nok begrunnelse for hvorfor vi mente at den enkelte ungdom burde klare seg med mindre enn statens veiledende sats.
DN170727 - Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid med Ap, men det er med en politisk begrunnelse .
DB170727 Jeg har fått en begrunnelse tidligere.
DB170727 - Fikk du en begrunnelse for hvorfor du ikke startet ?
DB170727 - Reell begrunnelse
DB170727 - Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid med Ap, men det er med en politisk begrunnelse .
DB170727 La oss diskutere hvorfor det ene er bedre en det andre, i stedet for å komme med tom retorikk uten en eneste faglig eller politisk begrunnelse .
DB170727 La oss diskutere hvorfor det ene er bedre en det andre, i stedet for å komme med tom retorikk uten en eneste faglig eller politisk begrunnelse , skriver han.
AA170727 - Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid med Ap, men det er med en politisk begrunnelse .
DB170726 - Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid Ap, men det er en med en politisk begrunnelse .
DB170724 President Andrzej Duda ga en nesten vakker begrunnelse for sin beslutning om å legge ned veto mot lovforslaget som den polske seimen vedtok i forrige uke.
NL170721 Nei, sier historikeren Dan Diner, med arabernes mentalitet som begrunnelse .
NL170721 Begrunnelse for det kan for eksempel være at veggene ikke er tykk nok eller at brannbilen ikke når frem.
NL170721 Begrunnelse for det kan for eksempel være at veggene ikke er tykk nok eller at brannbilen ikke når frem, skriver Stijn Van den Bruel.
VG170720 Tyrkiske myndigheter besluttet også nylig å svarteliste en rekke tyske selskaper med begrunnelse i at de mistenkes for å støtte terrorisme.
DN170720 Sessions' begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington.
DB170720 Det var en taktisk begrunnelse som lå bak, men jeg liker ikke å starte på benken.
DB170720 Uten slik spesifisering har ikke fattigdomsmålet noen viktig funksjon som styringsverktøy for bistand : Det kan brukes som begrunnelse for nesten enhver form for pengebruk i alle verdens lav- og mellominntektsland, men ikke til å prioritere, legge strategier, sikre effektivitet og ansvarliggjøring.
DB170720 Mye bistand har likevel fattigdomsreduksjon som begrunnelse .
AA170720 Ifølge Gabriel kan Tyskland heller ikke gi garantier til tyske investorer i Tyrkia ettersom tyrkiske myndigheter nylig besluttet å svarteliste en rekke tyske selskaper med begrunnelse i at de mistenkes for å støtte terrorisme.
AA170720 Sessions begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington, en dreining i saken som førte til utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller.
AA170720 Sessions begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington, en dreining i saken som førte til utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller.
AA170720 Sessions' begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington.
AA170720 Tyrkiske myndigheter besluttet også nylig å svarteliste en rekke tyske selskaper med begrunnelse i at de mistenkes for å støtte terrorisme.
SA170719 Det var en taktisk begrunnelse , men jeg har ikke lyst å si hva det var.
SA170719 « En slik praksis medfører at klubben får en fordel i forhold til andre konkurrerende klubber ved at det kan tilbys bedre vilkår til spillerne, og således kan klubben fremstå som mer attraktiv enn andre, overfor potensielle spillere », skriver NFF i sin begrunnelse for straffen.
DB170719 Det var en taktisk begrunnelse som lå bak, men jeg liker ikke å starte på benken.
DB170719 Statsrådens begrunnelse for sin aktive servilitet bør bli politisk pensum : « Når man er stortingsrepresentant så er man valgt på et eget mandat.
AP170719 Det var en taktisk begrunnelse , men jeg har ikke lyst å si hva det var.
AP170719 « En slik praksis medfører at klubben får en fordel i forhold til andre konkurrerende klubber ved at det kan tilbys bedre vilkår til spillerne, og således kan klubben fremstå som mer attraktiv enn andre, overfor potensielle spillere », skriver NFF i sin begrunnelse for straffen.
NL170718 Dette er min begrunnelse for å foreslå « omdøping » av partiet Høyre til Plasterpartiet.
DB170718 ¶ PROBLEMATISK : Mahmoud Farahmand legger til grunn en helt annen begrunnelse , som står i direkte motstrid til det som beskrives både i dommen, skriver Doremus Schafer.
DB170718 så legger han istedet til grunn en helt annen begrunnelse , som står i direkte motstrid til det som beskrives både i dommen ( e ) og i all mediedekning i saken.
SA170717 - Kun sportslig begrunnelse bak dette, sier landslagets medieansvarlige.
FV170717 - Kun sportslig begrunnelse bak dette, sier landslagets medieansvarlige.
DN170717 De angivelige uttalelsene om blant annet Iran og Israel ble nevnt av Saudi-Arabia og andre arabiske land som en begrunnelse da de nylig kuttet de diplomatiske båndene til Qatar.
DB170717 De angivelige uttalelsene om blant annet Iran og Israel ble nevnt av Saudi-Arabia og andre arabiske land som en begrunnelse da de nylig kuttet de diplomatiske båndene til Qatar.
BT170717 - Kun sportslig begrunnelse bak dette, sier landslagets medieansvarlige.
AP170717 - Kun sportslig begrunnelse bak dette, sier landslagets medieansvarlige.
AA170717 Obama stengte de to bygningene i desember i fjor, samtidig som han utviste 35 russiske diplomater med spionasje som begrunnelse .
DB170716 Da han ba om begrunnelse for avslaget og mer informasjon om forsinkelsen, fikk han dette svaret fra Norwegian : ¶
VG170714 I den etterfølgende Facebook-diskusjonen forsvarer flere av journalistene vinklingen med den begrunnelse at det « teknisk sett er dekning for påstanden ».
DN170713 Mays begrunnelse for å gå ut av det indre marked er at medlemskap i dette betyr at man også må godta de fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene.
DN170713 « Gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina », het det i Nobelkomiteens begrunnelse fra 2010.
DB170713 Dette var komiteens begrunnelse .
DA170713 " Gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina ", het det i Nobelkomiteens begrunnelse fra 2010.
AA170713 Mays begrunnelse for å gå ut av det indre marked er at medlemskap i dette betyr at man også må godta de fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene.
AA170713 Mange biologer avviser at dette er en holdbar begrunnelse . ( ©NTB ) ¶
AA170713 Mange biologer avviser at dette er en holdbar begrunnelse .
DB170712 Kristoff ble forbannet da opptrekker Michael Mørkøv ble fjernet fra Tour de France-oppstillingen uten en god, sportslig begrunnelse .
DB170712 Behandlingen hadde tidligere vært tilgjengelig for norske pasienter, skriver VG, men ble trukket høsten 2016 med begrunnelse i at den kostet for mye.
DB170712 Det finnes ikke en eneste faglig begrunnelse for å hevde at stort er bra og liten er dårlig.
DB170712 For det tredje : Med samme begrunnelse har vi omgjort en stilling til fotograf.
NL170710 Til sist så skal jeg forklare min begrunnelse for at eksamen ikke burde bestå slik ordningen er i dag.
DB170710 I en uttalelse til Page Six forrige uka ga Miller følgende begrunnelse for søksmålet sitt : ¶
DB170709 ) En sterk fortellerstemme som formidler stemning og matglede », slik juryen for Årets Matblogger 2016 sa det i sin begrunnelse .
AA170709 Her er juryens begrunnelse : ¶
VG170708 Swift ga begrunnelse på at hun ikke fikk godt nok betalt, men kom tilbake igjen på Spotify etter tre år.
DB170708 I en uttalelse til Page Six gir Miller følgende begrunnelse for søksmålet sitt.
AA170707 Og for dem som måtte tenke at episoden er et unntak, kan vi nevne at professor Høyer i 2009 opplevde å være den eneste av samtlige inviterte forskere fra hele verden som lot være å delta på en konferanse i Algerie med klimahensyn som begrunnelse .
VG170706 Søknaden ble først avslått av kirkeadministrasjonen, med begrunnelse at konserten ikke oppfyller kriteriene for bruk av kirken.
DB170706 Dagbladet har bedt Festspillene i Bergen om en begrunnelse for Beyers relativt høye gasje.
AA170706 Vår begrunnelse for å arrangere en konsert med Aurora i Nidarosdomen er ikke kommersiell, som domkantorene antyder.
VG170705 Når jeg leser juryens begrunnelse står det at de skal følge spesielt med i spurtene.
DB170705 I Dagsnytt 18 hevdet SVs Kari Elisabeth Kaski, at de som jobber innenfor barnehagesektoren må være offentlige ansatte, med begrunnelse at sektoren trenger varme hender.
VG170703 Selv den feilaktige dommen i tingretten i 2016 hvor den norske stat ble dømt for brudd på menneskerettighetene, la liten vekt på soningsforholdene i seg selv, og mest vekt på det man mente var mangelfull begrunnelse for det strenge soningsregimet fra statens side.
NL170703 Både begrunnelse for og utførelse av skjerming befinner seg i skjæringspunkter mellom autonomi, spørsmål om samtykkekompetanse, omsorg for pasienten selv og hans omgivelser, samt makt og avmakt både hos pasient og behandlingsgruppe.
DB170702 Flere planlagte møter er blitt avlyst uten begrunnelse .
DB170702 Flere planlagte møter er blitt avlyst uten begrunnelse .
DB170702 - Det mest usunne med hele dette systemet er at folk deler ut penger til folk de kjenner - uten å måtte gi noen faglig begrunnelse for hvorfor de gjør det.
SA170701 Israels begrunnelse for å beslaglegge det, er ikke kjent.
DB170701 Igjen har to vakre verk, skapt for å få folk til å tenke over hva som skjedde, hva som var konsekvensene av det som skjedde, menneskenes forhold til seg selv og hverandre, blitt kasta i bøtta med en heller veik og vag begrunnelse om at minnestedene henger sammen.
DB170701 Juryens begrunnelse er at Pirelli har stått rakrygget i kampen mot diagnose- og behandlingsmonopolet som gjelder transpersoner i Norge.
AP170701 Juryens begrunnelse er at Pirelli har stått rakrygget i kampen mot diagnose- og behandlingsmonopolet som gjelder transpersoner i Norge.
AA170701 Israels begrunnelse for å beslaglegge det, er ikke kjent. ( ©NTB ) ¶
VG170630 - Dommen er god og riktig, både i begrunnelse og resultat.
NL170630 Også det med tilsvarende begrunnelse .
NL170630 I ettertid har jeg snakket med en rekke ansatte i den militære etterretningen som uttrykker forundring over generalens begrunnelse .
DB170630 - Stemmer det at han ringte deg for en begrunnelse for vrakingen av Mørkøv ?
VG170629 Bruce Springsteen oppfyller uten tvil kravene om å « bruke sin posisjon til å forsvare dem som trenger det, påpeke urettferdighet og oppmuntre når det er mulig », slik det heter i akademiets begrunnelse .
VG170629 For uten en slik begrunnelse vil ikke bevilgningen bli godkjent hjemme i Oslo.
VG170629 Derfor er « sivilsamfunn » en kjærkommen begrunnelse for mange bistandstiltak.
VG170629 - Det er en klassisk begrunnelse , demokratifremmende argumentasjon, sier seniorrådgiver Carsten Hveem Carlsen da VG leser opp svaret han fikk for tre og et halvt år siden.
AP170629 Reisen ble imidlertid avlyst i siste liten uten at noen begrunnelse ble gitt.
AP170629 Bruce Springsteen har vært aktivist og bidratt til omfattende pengeinnsamlinger til trengende og vært til trøst for dem som har vært rammet av naturkatastrofer, urettferdighet og fengsling, heter det i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiets begrunnelse for prisen.
DB170628 Det var ikke noen annen begrunnelse , i hver fall.
AP170628 | Raymond Johansen ( Ap ) : - Sanner må komme med en begrunnelse for at han stopper minnesmerket ¶
AP170628 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) synes det er trist at forslaget til minnesmerket i Regjeringskvartalet er forkastet og krever en begrunnelse fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP170628 | Raymond Johansen ( Ap ) : - Sanner må komme med en begrunnelse for at han stopper minnesmerke ¶
AP170628 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) synes det er trist at forslaget til minnesmerke i Regjeringskvartalet er forkastet og krever en begrunnelse fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
VG170627 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
NL170627 Vi er ikke komfortabel med at fagmiljøet vårt brukes som en begrunnelse for en sammenslåing av fakulteter, og mener dette er misvisende.
DB170627 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AA170627 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
VG170626 Da Liu i 2009 ble dømt til 11 års fengsel var domstolens begrunnelse at han « oppfordret til undergraving av statens makt ».
VG170626 Er du uenig i flyselskapets begrunnelse , kan du klage til Transportklagenemnda for fly.
VG170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse .
NL170626 Vi setter pris på at Narvik er foreslått oppretthold, men vi har problemer med å finne en faglig begrunnelse for nedleggelse av de andre fakultetene.
DN170626 PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland skriver videre i en melding at anmeldelsen henlegges med begrunnelse i at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.
DN170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».
DB170626 - Vi fikk bare vite at piloten var syk, og det er en absurd begrunnelse .
DB170626 - Absurd begrunnelse
DB170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse .
DB170626 Flere planlagte møter er blitt avlyst uten begrunnelse .
DA170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse .
BT170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
BT170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse .
AP170626 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AP170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
AP170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse .
AP170626 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og politiet har avslått Mahamuds forsøk på å bli returnert av politiet til Somalia med den begrunnelse at han ikke er somalier.
AA170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
AA170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse .
VG170625 I sin begrunnelse viser statsadvokaten til at kvinnen ikke hadde opplyst til noen utenforstående at hun var blitt voldtatt, bortsett fra en tidligere sjef.
AP170625 En videre begrunnelse var med i forfatternes opprinnelige publikasjon : Helsetiltak som reduserer dødelighet, fører med seg privat og offentlig forbruk i de berørte individenes vunne leveår.
DB170624 I tillegg gis det ikke en begrunnelse for avslagene.
DB170624 Han mener Kulturrådets avgjørelser blir umulig å ettergå så lenge kunstnerne ikke får begrunnelse for avslag.
DB170624 Da ville du kanskje ønsket en begrunnelse for avslaget ?
BT170624 - Han mangler argumener for sin begrunnelse , sier rektor Dag Rune Olsen.
AA170624 Når denne reformen blir iverksatt vil alle få en begrunnelse for dommen som blir gitt.
AA170624 Juryen sa bare « ja » eller « nei » til skyldspørsmålet uten å gi begrunnelse , for eksempel for alvorlige forbrytelser som drap.
SA170623 Han har gjort noen feil, men det er hurtigsjakk, hvem gjør ikke det ? sier Houska i sin begrunnelse .
NL170623 ¶ Etter at utbygger for flere år siden rev bygningene som sto på eiendommen, og etablerte en av de simpleste parkeringsplassene i sentrum, bruker både utbygger og politiske støttespillere denne forslummingen av sentrum som utbygger sjøl har forårsaket, som en begrunnelse for å bygge den 9 etasjers blokka på eiendommen, skriver Jens Ingvald Olsen.
NL170623 Etter at utbygger for flere år siden rev bygningene som sto på eiendommen, og etablerte en av de simpleste parkeringsplassene i sentrum, bruker både utbygger og politiske støttespillere denne forslummingen av sentrum som utbygger sjøl har forårsaket, som en begrunnelse for å bygge den 9 etasjers blokka på eiendommen.
DA170623 Det er frustrerende, særlig fordi det ikke ligger noen sterk, faglig begrunnelse bak, sier han.
DA170623 - Ingen sterk begrunnelse
BT170623 Han har gjort noen feil, men det er hurtigsjakk, hvem gjør ikke det ? sier Houska i sin begrunnelse .
AP170623 Han har gjort noen feil, men det er hurtigsjakk, hvem gjør ikke det ? sier Houska i sin begrunnelse .
AP170623 Han har gjort noen feil, men det er hurtigsjakk, hvem gjør ikke det ? sier Houska i sin begrunnelse .
AA170623 1.322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland, nemlig Russland. 1.151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt.
VG170622 KrFs Line Henriette Holten Hjemdal legger ikke mest vekt på omsorgen for sluttproduktet i sin begrunnelse for å opprettholde den statlige støtten til akevitt-poteter.
NL170622 Det finnes etter vårt syn ingen god begrunnelse for at UiT skal svekke et av sine aller sterkeste studie- og forskningsmiljøer.
AP170622 Urovekkende begrunnelse
AP170622 Det er flott at nazister ikke tillates å marsjere i våre gater, men politiets begrunnelse er urovekkende.
AP170622 Her er øyeblikkene de husker best fra Skam - bla i bildene for å se deres begrunnelse .
AP170622 Her er øyeblikkene de husker best fra Skam - bla i bildene for å se deres begrunnelse .
NL170621 Å påstå at studiekvaliteten vil bli svekket ved en omorganisering av Det juridiske fakultetet savner en god begrunnelse .
DB170621 - Det bør ikke være for mye å forvente at det gis en kort individuell begrunnelse på et avslag, da dette vil gjøre det lettere å ettergå de faglige vurderingene de skal gjøre ved utdeling av midler.
DA170621 Så domskomiteens begrunnelse er i tråd med vår oppfatning av saken, sier generalsekretær Svein Morten Buer i DNT til NTB.
BT170621 » - Kirken må være der folk vil den skal være, er hans begrunnelse .
VG170620 Ved å unnlate å søke om tillatelse på forhånd, vil tid og kostnader som påløper til å utforme søknad om riving og engasjere foretak som kan erklære ansvarsrett, kunne spares, står det i kommunens begrunnelse .
NL170619 Han har vært en av hovedaktørene bak den optimisme og glød som nå preger landsdelen ", het det dengang i NHO-juryens begrunnelse .
DA170619 - Stor skuespillerkunst, heter det i juryens begrunnelse .
VG170618 - Det er sjeldent at vi blander oss i hva andre partier gjør, men Frp ber oss bytte henne ut med en usaklig begrunnelse .
DB170618 I juryens begrunnelse står det at « prisen går til en kunstner som i godt og vel 40 år har satt tydelig spor etter seg både i norsk og nordisk teater og film, og som fra før har mottatt høythengende priser for den innsatsen », og at han « i sitt mangslugne arbeid med vidt forskjellige karakterer, men også i skrift og
DB170618 I juryens begrunnelse står det at « i en forestilling som tar for seg livets helt essensielle spørsmål gjennom flere århundrer, er årets vinner strålende til stede med et undrende, iblant skarpt og ofte komisk uttrykk som imponerer ».
AA170618 Bjørn Sundquist var åpenbart både overrasket og glad da han mottok prisen og hørte Hedda-komiteens begrunnelse .
AA170618 Jyuryens begrunnelse
AA170618 Juryens begrunnelse : ¶
AA170618 I juryens begrunnelse heter det, blant annet : ¶
AA170618 I juryens begrunnelse heter det blant annet : Når skuespillerens oppgave er å tolke én av flere likeverdige roller i en oppsetning, kreves ekstra sterk konsentrasjon om de få minuttene skikkelsen er i fokus.
VG170616 - Setningen som har vært brukt som svar fra Bufdir på vår søknad med begrunnelse i stor økning i antall henvendelser til Dixi, har vært at de « vurderer at veksten i stor grad er begrunnet i forhold som i hovedsak er å betrakte som ordinære driftsoppgaver i henhold til rundskrivet ».
DN170616 Konkurransetilsynet viser i sin begrunnelse til et bredere marked enn bare matkassemarkedet, men fokuserer på nettsalg.
DA170616 De har allerede innhentet tillatelse til arrangementet fra politiet i Fredrikstad, med begrunnelse om at ytringsfriheten i Norge står sterkt og at dette arrangementet i innenfor disse grensene.
AP170616 Begrunnelse : For brannfarlige.
AA170616 Ordningen vil dessuten ivareta rettssikkerheten på en bedre måte når avgjørelsen av skyldspørsmålet i alle straffesaker vil bli gitt en grundig begrunnelse , sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP170615 Tyrkias uttalte begrunnelse for grensemurene er imidlertid ikke flyktninger, men at de vil stanse terrorister.
NL170614 Vårt spørsmål til Høyres ledelse er derfor : Hva er Høyres politiske begrunnelse for at en slik lov bør innføres i Norge ?
NL170614 I rapportens begrunnelse for 4-fakultetsmodellen uttales det at « Medlemmene legger til grunn at et fakultet er en ramme for samarbeid mellom beslektede fag og ikke for synlighet utad ».
NL170614 En faglig god begrunnelse for hvorfor det er hensiktsmessig å degradere Jurfak til institutt, særlig i lys av de mange uttalelser mot dette, bør som et minimum kunne forventes.
NL170614 Aller viktigst er rekrutteringen av norske studenter til fakultetet, kan vi la en mangelfullt utredet omorganisering uten tilstrekkelig faglig begrunnelse sette rekrutteringen på spill ?
DB170614 Sessions begrunnelse for å ikke svare er blitt heftig diskutert.
DA170614 » KrF viser i sin begrunnelse for forslaget til Forbrukerrådet : « Terskelen for å få erstatning for såkalt skjult mangel ( er ) mer enn firedoblet siden loven som gjelder salg av brukt bolig ble til, ifølge Forbrukerrådet.
AP170614 I juryens begrunnelse påpekte han at reportasjen førte til stortingsdebatt og en « nærhetsreform i barnevernet ».
AA170614 I juryens begrunnelse påpekte han at reportasjen førte til stortingsdebatt og en « nærhetsreform i barnevernet ».
VG170613 JURYENS BEGRUNNELSE
SA170613 « Ryfast-økonomien kan ikke være begrunnelse for å nekte kommersiell ferjedrift », skriver Parissaa Hamedan-Nejad.
SA170613 Ryfast-økonomien kan ikke være begrunnelse for å nekte kommersiell ferjedrift.
SA170613 I juryens begrunnelse påpekte han at reportasjen om « Glassjenta » førte til stortingsdebatt og en « nærhetsreform i barnevernet ».
SA170613 | Overrasket Tørum : - Jeg fikk ingen begrunnelse
FV170613 | Overrasket Tørum : - Jeg fikk ingen begrunnelse
DN170613 Aps Martin Kolberg mener at Venstre her har en ren politisk begrunnelse for at de nå ønsker å skjerme regjeringen mot den sterkeste kritikken.
DA170613 Men det må ha en sterk faglig begrunnelse , og det må gis tydelig informasjon til alle som søker.
AP170613 Slik lyder juryens begrunnelse : ¶
NL170612 Uten ordentlig utredning og sedvanlige høringsrunder gjennomføres den med rekordlav entusiasme og uten troverdig begrunnelse .
AA170612 Med en slik begrunnelse er forbudet i tråd med menneskerettighetene, ifølge Anine Kierulf, nytilsatt fagdirektør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.
AP170611 FOTO : Jon Olav Nesvold, NTB scanpix ¶ Begrunnelse : Finansminister Siv Jensens departement skriver at flypassasjeravgiften er begrunnet med at den skal gi staten inntekter.
DA170610 Retten bemerker tørt i sin begrunnelse at tvister mellom advokater av yrkesmessig karakter bør søkes løst i minnelighet.
BT170610 For det andre har lagdommer Hansen en rasjonell og god begrunnelse for sitt syn.
AA170610 Dette er ekstremimse som helt feilaktig har fått en religiøs begrunnelse .
AA170610 Dette er ekstremimse som helt feilaktig har fått en religiøs begrunnelse .
SA170609 Angående plasseringen har det kommet inn et skyhøyt antall klager, men de fleste har blitt avfeid uten begrunnelse .
SA170609 Det er en begrunnelse som går igjen.
DB170609 40 millioner kroner av skattebetalerens penger er et stort beløp, så jeg forventer jo at det er en god begrunnelse , sier Aasen.
AP170609 I juryens begrunnelse heter det : ¶
AP170609 Det er en begrunnelse som går igjen.
VG170608 Vi har altså en president som besluttet å sparke personen som var ansvarlig for å etterforske presidentens mulige forbindelser til Russland - ut fra en begrunnelse om at dette ikke var en sak FBI burde bruke tid på.
SA170608 Beltelegging blir protokollført, men altfor ofte uten begrunnelse .
SA170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
DN170608 « Carnegie grabber topplassen som følge av egenskaper som kvaliteten på aksjemeglerne og kundeservice, tilgang til likviditet, eller eiendeler som enkelt kan bli kjøpt eller solgt », het det i Institutional Investors begrunnelse da.
DB170608 Jeg håper du kan la dette passere », var Trumps begrunnelse for hvorfor han ønsket at Comey skulle slutte å etterforske Michael Flynn, skriver Comey.
DB170608 Han trekker fram FBIs uavhengighet fra politikere som begrunnelse for hvorfor han oppfattet samtalene med Trump som upassende.
DB170608 - Selv om ikke loven krever noen begrunnelse for å sparke meg, brukte administrasjonen anledningen til å svartmale meg og enda viktigere : FBI.
DB170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
DB170608 Jeg håper du kan la dette passere », var Trumps begrunnelse for hvorfor han ønsket at Comey skulle slutte å etterforske Michael Flynn, skriver Comey.
DB170608 Han trekker fram FBIs uavhengighet fra politikere som begrunnelse for hvorfor han oppfattet samtalene med Trump som upassende.
DB170608 I et intervju med Aftenpostens Harald Stanghelle sa han at kongehuset ikke kan være omfattet av offentlighetsloven, og ga en underlig begrunnelse : Barn som skriver til kongen må kunne gjøre det uten å måtte risikere å bli referert til.
DB170608 Trumps begrunnelse for å gi Comey sparken var at han hadde gjort « en dårlig jobb, en veldig dårlig jobb ».
DA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
DA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 De angivelige uttalelsene om blant annet Iran og Israel ble nevnt av Saudi-Arabia og andre arabiske land som en begrunnelse da de nylig kuttet de diplomatiske båndene til Qatar.
AA170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
VG170607 Svenskens begrunnelse var at Ødegaard vil få mer spilletid på U21-landslaget.
VG170607 - Det er ikke pensjonistenes skyld, dette handler om at Siv og Ernas begrunnelse for kutt i formuesskatten.
DB170607 Spørsmålet er om tiltakene blir startskuddet til at flere stater ytterligere strammer inn friheter og rettigheter med terrortrusselen som begrunnelse .
DA170607 Likevel har styret lagt ut en melding på Skiolds Facebook-side hvor de henviser til konflikten, og opplyser om at offentliggjøring av begrunnelse for sparkingen vil komme etter at styret har hatt sitt møte tirsdag kveld.
AP170607 I alle land Kaufmann har undersøkt, er det et mindretall som mener det er rasistisk med en slik begrunnelse for kutt i innvandringen, men det er betydelige forskjeller mellom de politiske leirene.
AP170607 Oslo kommunes begrunnelse for å avvise søknaden fra Den muslimske Grunnskole er i all hovedsak den samme i år som ved forrige avslag : ¶
VG170606 Savner begrunnelse ¶ * 1 Helt på topp i lønnsomhet er Sotrasambandet vest for Bergen, med en gevinst på 1,43 kroner per statlig investert krone. * 1 Oslonavet, en ny tunnel til tog og T-bane under Oslo sentrum til 40 milliarder kroner, går i pluss.
VG170606 Men der nytten er lavere enn hva det koster, så burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse .
VG170606 - Har ikke velgerne krav på en sterk begrunnelse når politikerne ikke legger lønnsomhet til grunn ?
DN170606 Han ga ingen begrunnelse for hvorfor han ikke ville stille.
DN170606 - Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse , sier han.
DB170606 - Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse , sier han.
AP170606 Som begrunnelse for at han ikke har meldt seg tidligere, svarte han : ¶
AA170606 - Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse , sier han.
VG170605 Jeg synes derfor det blir vanskelig å kommentere ordførerens begrunnelse for hvorfor jeg ikke ble vurdert skikket til denne stillingen, sier Heir og legger til : ¶
DB170605 Saudi-Arabia brukte Iran som begrunnelse også da landet grep inn militært i Jemen.
VG170603 Jeg er interessert i høre hennes begrunnelse , og så får vi ta det derfra, sier Strøm.
BT170603 Det ble ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor man ville ha akkurat 12 fokusland eller seks av hver sort.
DB170602 FIS syntes at straffen på 13 måneder ikke var hard nok, og leverte anken med en begrunnelse som tilsynelatende refererte til nødvendigheten av utøverenes objektive ansvar for å holde forbudte stoffer unna kroppen : ¶
DB170602 Der fikk Johaug en forholdsvis streng staff med en juridisk god begrunnelse om utøvernes plikt til å være maksimalt forsiktige med all medisinbruk.
DB170602 - Det er ikke bare å stenge ute vannscootere med begrunnelse for at man ikke liker vannscooter og at den kjører for fort.
DB170602 - « Fengslet og forlatt » er et sterkt og akutt prosjekt både i hovedkarakteren Randi Rosenqvists arbeid, i temaet psykisk helsevern i fengslene og i sin relevans i forhold til en grovt forverret situasjon innen feltet de siste 30 år, skriver NFI- konsulent Lars Løge i sin begrunnelse .
DA170602 Kaja Ahnfelt har brakt et nytt konsept til Oslo og utviklet det sammen med likesinnede, heter det i juryens begrunnelse .
DA170602 - Når man ser hvordan situasjonen er i Europa og i verden, blir det som å sammenligne epler og pærer når man sammenligner islam og kristendommen, sier Kierulf som begrunnelse for at han og partiet hans stemte for Elvebyen ungdomsskole, men er langt mer skeptiske til muslimske privatskoler.
AP170602 Juryens begrunnelse trekker blant annet frem Oslos arbeid med å åpne opp vassdrag og bekker, arbeidet med bilfritt sentrum og satsing på kollektivtrafikk.
AA170602 Han påpeker imidlertid at både selskapet og daglig leder er « uenige i dommens resultat og begrunnelse ».
VG170601 - Somalia er rammet av den verste tørken på 20 år, skriver Flyktninghjelpen i sin begrunnelse .
VG170601 WWF-sjef Nina Jensen sier hun synes det var vanskelig å ta presidentens begrunnelse seriøst.
DN170601 Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse .
DA170601 Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse .
BT170601 Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse .
AP170601 Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse .
AA170601 Dette var også påtalemydighetens begrunnelse under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett.
AA170601 Dette var også påtalemyndighetens begrunnelse under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett.
AA170601 Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse .
VG170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
SA170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
DN170531 Manglende journalføring, og manglende faglig begrunnelse for avslag på spørsmål om innsyn, er en trussel mot en åpen offentlig debatt, sier Sps Per Olaf Lundteigen.
DN170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
DA170531 Manglende journalføring, og manglende faglig begrunnelse for avslag på spørsmål om innsyn, er en trussel mot en åpen offentlig debatt, sier Sps Per Olaf Lundteigen.
AP170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
DN170530 Som juridisk begrunnelse vises det til terrorloven, som kan gi fengsel på livstid.
BT170530 Som juridisk begrunnelse vises det til terrorloven, som kan gi fengsel på livstid.
AA170530 Som juridisk begrunnelse vises det til terrorloven, som kan gi fengsel på livstid.
DB170529 Det finnes ingen fornuftig begrunnelse for noe sånt.
DB170529 - Ingen fornuftig begrunnelse
AA170529 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har i intervjuer slått fast at prosessen har vært « god og skikkelig », noe Lundteigen ønsker en grundigere begrunnelse for.
VG170528 Jeg sa at vi hadde kommet langt i planleggingen, og jeg syntes ikke at de hadde en god begrunnelse .
DB170528 En enstemmig lagmannsrett skriver at det ut fra tingrettens begrunnelse ikke er mulig å se hvorfor tingretten har lagt til grunn at Reikerås ikke har rett til å yte rettshjelp etter domstolloven.
DB170527 - Jeg synes Tusenfryds begrunnelse er dårlig.
DA170526 Karin Hindsbo har ingen kunstfaglig begrunnelse for å invitere dronningen som kunstner.
DA170526 - I Fylkesmannens beslutning heter det, uten nærmere begrunnelse , at det « ikke oppstår skader eller tap dersom vedtaket iverksettes før Sivilombudsmannen har avgjort saken », og at det vil være fullt mulig å reversere vedtaket.
BT170526 Men hvis noen har en god begrunnelse for å starte en friskole, skal de få lov til det.
BT170526 Men hvis noen har en god begrunnelse for å starte en friskole, skal de få lov til det, skriver Peter C.
VG170525 I den sammenheng kan det kanskje være en fordel om du ikke er der, når du likevel har en « gyldig » begrunnelse i avslutningen til Erling Lae.
AP170525 I en begrunnelse skrev Helsedirektoratet at ordningen var for juridisk og økonomisk komplisert.
AP170525 Religionsfriheten innebærer ikke at man kan påføre helt friske barn kirurgiske inngrep, uten medisinsk begrunnelse .
VG170524 Omskjæring uten medisinsk begrunnelse er et overgrep.
VG170524 OMSKJÆRING : - Omskjæring uten medisinsk begrunnelse er et overgrep.
VG170524 Miljøpartiet de Grønne vurderte å gå inn for et forbud, men trakk forslaget med begrunnelse i at de ikke ville mene det samme som Frp.
VG170524 - Vi har tilskrevet personen du spør om som fikk et negativt utfall i denne saken og vi vil i løpet av meget kort tid sende et rundskriv til alle klareringsmyndigheter som tydeliggjør kravet til begrunnelse og dokumentasjon, samt klareringsmyndighetenes ansvar for å kontrollere at kravet er oppfylt ved anmodning om sikkerhetsklarering.
DA170524 juli-kommisjonens granskningsrapport, og mener det mangler en faglig begrunnelse for hvorfor man skulle legge ned sentralen i Drammen, som var en dokumentert suksess.
AA170524 juli-kommisjonens granskningsrapport, og mener det mangler en faglig begrunnelse for hvorfor man skulle legge ned sentralen i Drammen, som var en dokumentert suksess.
VG170523 Følgende begrunnelse kom fra Manchester United.
NL170523 27 som viktigste begrunnelse for at sistnevnte vant saken.
DB170523 Mens angrepene på Charlie Hebdo og en jødisk forretning i Paris hadde en direkte - riktignok motbydelig - politisk begrunnelse , er de øvrige rettet mot mennesker helt uten tilknytning til politiske konflikter.
SA170522 Hver av de har fått sin begrunnelse hvorfor de er plukket ut : ¶
DN170522 Økokrims opprinnelige begrunnelse gjelder ikke lenger.
DB170522 Han sier det bare finnes én holdbar begrunnelse for å gå inn i Syria fra baser i et naboland hvor norske militære er tilstede for å bistå landets egne militære, nemlig retten til selvforsvar, som framgår av FN-paktens artikkel 51.
DB170522 Han ber regjeringen klargjøre om norske soldater har gått inn i Syria og hvilken folkerettslig begrunnelse de har for å gjøre det.
DB170522 Han gjør det klart at det bare finnes én holdbar begrunnelse for å gå inn i Syria fra baser i et naboland hvor norske militære er tilstede for å bistå landets egne militære : Retten til selvforsvar, som framgår av FN-paktens artikkel 51.
DB170522 - Jeg synes absolutt at den norske regjeringen bør klargjøre om norske soldater har gått inn i Syria, og hvilken folkerettslig begrunnelse de har for å gjøre det, sier Geir Ulfstein til Dagbladet.
DB170522 - Jeg synes absolutt at den norske regjeringen bør klargjøre om norske soldater har gått inn i Syria, og hvilken folkerettslig begrunnelse de har for å gjøre det, sier Geir Ulfstein til Dagbladet.
DB170522 ( Dagbladet ) : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er enig med jusprofessor Geir Ulfstein i at det det bare finnes én holdbar begrunnelse for at soldater kan gå inn i Syria.
DA170522 Den nasjonale klimapolitikken og Norges klimaforpliktelser er en viktig begrunnelse for disse tiltakene.
BT170522 Videre har institusjonene ikke fått medhold på det grunnlag de selv har anført som begrunnelse for eiendomsretten, nemlig at de var parter i GenKols-avtalen.
AP170522 Merete Lie : Kastet ut av Facebook - uten forvarsel og begrunnelse
AP170522 Hver av de har fått sin begrunnelse hvorfor de er plukket ut : ¶
DA170520 Det er nok ikke helt uvanlig at et parti starter med én årsak og én begrunnelse , men jeg tror vi kommer til å se flere ensakspartier framover, blant annet fordi sosiale medier gjør det lettere for folk som brenner for ulike saker å komme i kontakt.
SA170519 Men det er ikke bare de helseskadene amatørsmørerne blir utsatt for som er en begrunnelse for at de ber om forbud.
NL170519 Siden beløpet er så forsvinnende lite, kan dette neppe ha noen økonomisk begrunnelse .
NL170519 Kan dere gi en kulturpolitisk begrunnelse for det synet dere står for ?
NL170519 Jeg regner med at de som står for dette forslaget har en god kulturpolitisk begrunnelse for dette.
BT170519 - Dette er en god begrunnelse for å gå mer konkret inn mot disse bestemte områdene.
AP170519 Det ligger et resonnement bak her som ikke er åpenbart, men det viser hvordan klima skal inn som begrunnelse for mye annen politikk.
AP170519 Men det er ikke bare de helseskadene amatørsmørerne blir utsatt for som er en begrunnelse for at de ber om forbud.
AA170519 Hans begrunnelse for ikke å gi en større straffereduksjon er at Cappelen ikke har forklart seg før han skjønner at det ikke er noen vei utenom.
DB170518 De få gangene vi har stanset tegninger, har det nettopp hatt sin begrunnelse i at budskapet kunne tolkes som antisemittisk eller rasistisk, sier Markussen.
DB170518 En annen mann han burde holdt seg inne med, er visejustisminister Rod Rosenstein, som han tvang til å skrive en falsk begrunnelse for sparkingen av Comey.
VG170516 Direktoratet etterlyser en begrunnelse for hvorfor det kommer en slik enorm utlysning nå, og påpeker at omfanget er det største noensinne i dette havområdet.
DB170516 Mange jeg prater med bruker det som begrunnelse .
DA170515 Mange jeg prater med bruker det som begrunnelse .
AA170515 - Det er ikke noen politifaglig begrunnelse for å bruke den form for makt, sier han til Politiken, og han legger til at selv om ikke andre land overholder menneskerettighetene, er danskene underlagt handleplikt.
AA170513 Juryens begrunnelse : ¶
VG170512 Det hvite hus viste også til at Comey hadde mistet tilliten blant sine egne agenter, som begrunnelse for avgangen.
DN170512 Men noen særlig begrunnelse har hun ikke.
AA170512 Det gis ingen begrunnelse for ministerbyttet.
VG170511 Rosenstein selv skal ha vært så misfornøyd med å brukes som begrunnelse for Trumps kontroversielle avgjørelse at han har truet med å trekke seg fra stillingen sin, noe det amerikanske justisdepartementet har benektet.
VG170511 Demokratenes leder i Senatet : - Liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse
VG170511 Ifølge Washington Post truet visejustisministeren med å trekke seg etter at hans notat ble brukt som begrunnelse for oppsigelsen.
VG170511 I møtet skal de to ha blitt beordret til å utforme en begrunnelse for å fjerne Comey fra stillingen.
VG170511 Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Charles Schumer, sier at han mener det er liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse .
SA170511 Rosenstein truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt av Trump som begrunnelse for å sparke FBI-sjefen.
FV170511 Juryens begrunnelse : ¶
FV170511 Bravo ! », skriver juryen i sin begrunnelse .
DN170511 Rosenstein truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt av Trump som begrunnelse for å sparke FBI-sjefen.
DB170511 En stort bedre begrunnelse for viktigheten av åpenhet i idretten, er det vanskelig å finne.
DB170511 Rosenstein truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt som begrunnelse til å sparke FBI-sjefen, skriver Washington Post.
DB170511 Det skal ha blitt brukt som begrunnelse til å sparke FBI-sjefen.
DB170511 Rosenstein, ha truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt som begrunnelse til å sparke FBI-sjefen.
DA170511 Alle vet at kommunene effektiviserer, og det gjør de uten at regjeringen må påpeke dette eller forsøke å få sitt eget kommuneopplegg til å se bedre ut med det som begrunnelse , sier Pedersen.
AP170511 Rosenstein truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt som begrunnelse for å sparke FBI-sjefen, skriver The Washington Post.
AP170511 Med henvisning til en kilde tett på Det hvite hus, skriver The Washington Post at Trump under møtet med Rosenstein og Sessions ha gitt dem klar beskjed om å skrive ned en begrunnelse for hvorfor Comey ikke kunne fortsette som FBI-direktør.
AP170511 Fikk beskjed om å skrive begrunnelse
AP170511 Det skal ha blitt brukt som begrunnelse for å sparke FBI-sjefen.
AP170511 I Sør-Korea blir avhoppernes identitet og deres begrunnelse for å flykte grundig sjekket, for å unngå at spioner eller « sovende agenter » bosetter seg i den frie delen av Korea-halvøya.
AA170511 Rosenstein truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt som begrunnelse til å sparke FBI-sjefen, skriver Washington Post.
AA170511 Rosenstein truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt av Trump som begrunnelse for å sparke FBI-sjefen.
VG170510 Hun insisterer på at evalueringen skrevet av visejustisminister Rod Rosenstein, og som Trump brukte som begrunnelse for oppsigelsen, var laget på Rosensteins eget initiativ - altså ikke på bestilling fra presidenten.
VG170510 Demokratenes leder i Senatet : - Liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse
VG170510 | Demokratenes leder i Senatet : - Liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse
VG170510 Tror ikke på Trumps begrunnelse
VG170510 Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Charles Schumer, sier at han mener det er liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse .
SA170510 I rapporten sier man også at « reduksjonen i riggrater vil i liten grad ha effekt på sikkerhet », uten begrunnelse .
FV170510 Demokrater avviser Trumps begrunnelse om at epostgranskingen av Clinton er årsak til at Comey må gå.
FV170510 - Vi forlenger med samme begrunnelse som før.
DN170510 - Vi forlenger med samme begrunnelse som før.
DB170510 - Vi forlenger med samme begrunnelse som før.
DB170510 SPARKEN : Donald Trump sa overraskende opp FBI-sjef James Comey på tirsdag med en lite troverdig begrunnelse .
DA170510 - Det som er til å gråte over, er at veldig mye at dette er kutt uten faglig begrunnelse .
BT170510 - Vi forlenger med samme begrunnelse som før.
AP170510 Hendelsene Trump-administrasjonen trekker frem i sin begrunnelse , skjedde i juli og oktober i fjor.
AP170510 Melby mener tidspunktet for en slik begrunnelse blir feil.
AP170510 Hendelsene Trump-administrasjonen trekker frem i sin begrunnelse , skjedde i juli og oktober i fjor.
AA170510 Demokrater avviser Trumps begrunnelse om at epostgranskingen av Clinton er årsak til at Comey må gå.
AA170510 - Vi forlenger med samme begrunnelse som før.
AA170510 Selv om tekstene kan virke enkle, inneholder de ofte flere lag, heter det i juryens begrunnelse .
AA170510 Richard Sagen vant Årets magasinfoto med bidraget « Den nye presten », der juryen hadde følgende begrunnelse : ¶
VG170509 - Moon har sagt at han vil reforhandle anti-rakett-system ut av landet uten å skade alliansen med USA men med begrunnelse i folkelig motstand mot systemet, sier Tikhonov.
SA170509 Demokrater avviser Trumps begrunnelse om at epostgranskingen av Clinton er årsak til at Comey må gå.
DB170509 Men når foreldre nekter barn en hel haug med matvarer uten begrunnelse i diagnose fra lege, er det ikke ofte så veldig bra.
AP170509 Også Comeys begrunnelse for å sende det omstridte brevet til Kongressen blir kritisert.
AP170509 På samme tid er det mange som sliter med en begrunnelse som viser til en flere tusen år gammel religiøs plikt.
AP170509 Det skal ikke foretas kirurgiske inngrep uten medisinsk begrunnelse uten samtykke. 3rd-party-bio ¶
AP170509 Begrunnelse
AP170509 Det skal ikke foretas kirurgiske inngrep uten medisinsk begrunnelse uten samtykke.
DA170508 I tillegg til kaféåpning var det også Eriksens bursdag, noe han brukte som begrunnelse for hvorfor han burde få lov til å klippe sammen med ordføreren.
AP170508 Det er henne Fagforbundet utfordrer med Kristin Sæther, blant annet med den begrunnelse at MFO er et lite forbund.
AP170508 Noen mener at et tungtveiende argument mot omskjæring er at vi ikke kan tillate medisinske inngrep uten medisinsk begrunnelse .
VG170507 Jeg har opplevd at utøvere på Bislett trakk seg før start, med en annen begrunnelse enn dopingtesting, dersom de skulle løpe i en bane som skulle testes.
DB170506 Praksisen med avfotografering hører ikke hjemme noe sted, uansett begrunnelse .
BT170506 Når jeg velger å ta en mindre følelsesmessig tilnærming, så er det fordi tilsvarende argumentasjon basert på mine følelser ikke er like akseptert som begrunnelse for mine holdninger og valg.
AA170506 Deres idé er en ny type rundballespyd, som juryen i sin begrunnelse kaller « et produkt med internasjonalt potensial ».
AA170506 Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, med begrunnelse at folk ikke skal kunne ha tilhørighet i to land.
DN170505 Neumann, bruker i en pressemelding nettopp eierskiftet som begrunnelse for at tiden er moden for å gi seg som operativ leder med umiddelbar virkning.
DB170504 Tidligere operasjef Bjørn Simensen, som hadde en slik stilling da operaen lå på Youngstorget, mener det, men den begrunnelse at « det kunstneriske alltid må komme først » - og sier at Operaen burde vært styrt mer som teatrene, der den øverste kunstneriske sjefen er den øverste sjefen, punktum.
AA170504 Ifølge Riksantikvaren la juryen i sin begrunnelse vekt på at « dette er gjenopplivning av en historisk rute og de glemte sporene underveis.
DN170503 I sin begrunnelse for dagens beslutning understreker den pengepolitiske komiteen at den økonomiske utviklingen fortsatt peker i retning av ytterligere to renteøkninger i år.
DB170503 En viktig begrunnelse for den offentlige partistøtten har vært det politiske systemets behov for uavhengighet.
DA170503 Det foreligger ikke alltid begrunnelse for beslutningene som er tatt.
AP170503 Hun mener sammenslåingen av Troms og Finnmark er « virkelighetsfjernt, udemokratisk og mangler en saklig begrunnelse ».
AP170503 Hun mener sammenslåingen av Troms og Finnmark er « virkelighetsfjernt, udemokratisk og mangler en saklig begrunnelse ».
DB170502 - Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt.
BT170502 Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt, » skriver revisjonen.
BT170502 Og deretter la kontoret til Trondheim, med ullen begrunnelse .
AP170502 Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt, » skriver revisjonen.
AP170502 Det andre prinsippet mangler en tilsvarende begrunnelse , og det kan best forstås som ordinære offentlige tilskudd til organisasjoner i sivilsamfunnet.
AP170430 3... fylkeslaget fra Møre og Romsdal vil stryke en setning om helsetilbud til kjønnskorrigerte med følgende begrunnelse : « Treng ikkje ta med kjønnskorrigering i programmet. » 4... ordene « Verdier som varer.
AP170429 Så langt har ikke myndighetene gitt noen begrunnelse .
AA170429 Så langt har ikke myndighetene gitt noen begrunnelse .
DA170428 Inniblant oppleves de impresjonistiske strøkene som raske og dårlig begrunnede løsninger, mer påført for å få ting unna enn med en solid, kunstnerisk begrunnelse .
AP170428 Hun vil ha klarhet i om statsråden synes det er greit at Norge kan bruke kvinnediskriminerende sharialover som begrunnelse for å gi avslag på asyl- og familiegjenforeningssaker.
AP170428 Hun vil ha klarhet i om statsråden synes det er greit at Norge kan bruke kvinnediskriminerende sharialover som begrunnelse for å gi avslag på asyl- og familiegjenforeningssaker.
DA170427 Ved å gjøre begrepet « offentlige interesser » til en tilstrekkelig begrunnelse til å drepe ulv, risikerer man å slå bunnen ut av hele naturmangfoldsloven.
BT170427 En begrunnelse var at det ikke er plass nok, en annen var at det ikke var tid nok til å utrede det og den tredje var at det vanskelig.
AP170426 | Kastet ut av Facebook - uten forvarsel og begrunnelse Merete Lie ¶
AA170426 I juryens begrunnelse heter det blant annet : « Den som får lokalradioprisen i år får prisen for sin innsats, ikke bare for sin egen kanal, men også for sin utrettelige innsats for norsk lokalradio på mange plan - gjennom mange år.
VG170425 Skistyret skal ha fått samme begrunnelse .
VG170425 Det skjer snaut tre måneder etter at advokat Trond Olsen forlot samme verv, med samme begrunnelse .
VG170425 Kreftforeningen sier de er kjent med flere brannmenn som har fått avslag fra NAV med den begrunnelse at det ikke er sannsynliggjort at kreftsykdommen skyldes brannyrket.
DA170425 I juryens begrunnelse sto det at « både i uttrykk og idé har prosjektet en klar tilknytning til stedets identitet ».
AP170425 Senere blir også anken avslått, med følgende begrunnelse : ¶
SA170424 I juryens begrunnelse nevnes det blant annet at avisa følger nøye med i norsk matpolitikk og utviklingen i primærnæringene, i tillegg til at den driver « skarp og konkret mediekritikk ».
DB170424 BLDs begrunnelse for at ikke alle skal beskyttes, er å sikre « forutsigbarhet », hindre « økt rettsliggjøring » og for å unngå en « uheldig rangering mellom forholdene som faller innenfor de opplistede diskrimineringsgrunnlagene og forhold som eventuelt ville falle innenfor samlekategorien ».
AP170424 I sin begrunnelse skriver Fritt Ord at avisen Dag og Tid er den eneste riksdekkende nynorskavisa og er et sjeldent innslag i det norske medielandskapet.
AA170424 Terrorforsker Magnus Ranstorp mener det er « bemerkelsesverdig » at politiet og påtalemyndigheten ikke oppgir noen begrunnelse for mistanken.
AA170424 I juryens begrunnelse nevnes det blant annet at avisa følger nøye med i norsk matpolitikk og utviklingen i primærnæringene, i tillegg til at den driver « skarp og konkret mediekritikk ».
VG170421 Den innsattes forsvarere forsøkte også å få saken opp på nytt, med begrunnelse om at en av hans tidligere forsvarer hadde vært full under et viktig rettsmøte, ifølge avisen.
VG170421 UFORSTÅELIG : Medmor Hanne Langseth-Eide fra Tromsø synes det er vanskelig å forstå NAVs begrunnelse for at de ikke tilpasser nødvendige skjemaer for foreldre for likekjønnende par.
VG170421 Likestillings- og diskrimineringsombudet sendte nylig et brev til NAV hvor de krevde en begrunnelse for hvorfor slike skjemaer ikke er tilpasset likekjønnede par.
VG170421 Anniken Huitfeldt ( Ap ), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, bekrefter overfor VG at Ap støtter Venstres begrunnelse : ¶
DB170421 Men ikke alle høyesterettsdommerne var like begeistret for Arkansas begrunnelse for å utføre henrettelsene nå.
DN170420 Nå har han gitt handelsminister Wilbur Ross klarsignal til å undersøke hvorvidt det er mulig å stoppe import av stål fra utlandet med begrunnelse i nasjonal sikkerhet, skriver Vox Media.
BT170420 Det er en svak begrunnelse .
AP170420 Regjeringens begrunnelse er at Norge støtter NATOs strategi.
AP170420 Regjeringens begrunnelse er at Norge støtter NATOs strategi.
DB170419 Hennes begrunnelse er et typisk eksempel på politisk frekkhet : ¶
DA170419 Sæteren har hatt stor betydning for utviklingen av bibliotekene i Oslo, står det i juryens begrunnelse .
VG170418 Høyesterett har ikke gitt noen begrunnelse for sin beslutning, men ingen av dommerne stemte for å oppheve stansen, skriver AP.
SA170418 Dagbladet fikk anerkjennelse for blant annet å ha oppdatert en nettartikkel om saken, inkludert en begrunnelse for dette, men ble likevel felt.
DB170418 Det ble gitt som begrunnelse for løsrivelsen fra Moldova i Transnistria, og fra Ukraina på Krim og i Donbas.
DA170418 Dagbladet fikk anerkjennelse for blant annet å ha oppdatert en nettartikkel om saken, inkludert en begrunnelse for dette, men ble likevel felt.
AA170418 Dagbladet fikk anerkjennelse for blant annet å ha oppdatert en nettartikkel om saken, inkludert en begrunnelse for dette, men ble likevel felt.
AA170418 Dagbladet fikk anerkjennelse for blant annet å ha oppdatert en nettartikkel om saken, inkludert en begrunnelse for dette, men ble likevel felt.
BT170414 Denne politikken ligner institusjonalisert rasisme, der den norske staten lager og praktiserer et regelverk som forskjellsbehandler mennesker med begrunnelse i både Schengen-avtalen og egen politikk.
BT170412 Men vi kan ikke nærme oss dette feltet utelukkende med kunstfaglig begrunnelse og språk, da henfaller vi fort til gamle dagers ekskluderende form.
AP170412 Som begrunnelse oppgis at BVB ikke har gjort nok for å motarbeide rasister, nazister og høyrepopulister.
VG170411 Men, tingretten skal ha avslått ønsket og sagt at det ikke foreligger en god nok begrunnelse for å endre forsvarer, skriver Aftonbladet.
SA170411 Som begrunnelse oppgis at BVB ikke har gjort nok for å motarbeide rasister, nazister og høyrepopulister.
BT170411 Som begrunnelse oppgis at BVB ikke har gjort nok for å motarbeide rasister, nazister og høyrepopulister.
AP170411 Som begrunnelse oppgis at BVB ikke har gjort nok for å motarbeide rasister, nazister og høyrepopulister.
VG170410 Tonstad sa at det var fare for forspillelse av bevis som er begrunnelse for begjæringen om fengsling.
SA170410 Ifølge NN kan bare en advokat med den bakgrunn ivareta hans interesse på best mulig måte, skriver Eriksson i sin begrunnelse .
DB170410 - Vi kommenterer ikke andres begrunnelse for å velge oss.
DB170410 Det er viktig å merke seg at lovendringen betyr at de som nå praktiserer eller vil innføre en aldersgrense som ikke er fastsatt i lov eller forskrift, må kunne vise til en saklig begrunnelse for dette, ellers er det forbudt.
AP170410 Da jeg påpekte at SVs kjønnsdeling hadde en feministisk, og ikke en islamistisk begrunnelse , fikk jeg høre : « du er ikke annet enn en tåpelig islam-apologet ! ».
AP170410 Da jeg påpekte at SVs kjønnsdeling hadde en feministisk, og ikke en islamistisk begrunnelse , fikk jeg høre : « du er ikke annet enn en tåpelig islam-apologet ! ».
AP170410 Ifølge NN kan bare en advokat med den bakgrunn ivareta hans interesse på best mulig måte, skriver Eriksson i sin begrunnelse .
AP170410 Hans begrunnelse for å kreve opphold og arbeidstillatelse var dels beskyttelsesbehov, og at han ba om opphold på humanitært grunnlag.
AP170409 Ifølge NN kan bare en advokat med den bakgrunn ivareta hans interesse på best mulig måte, skriver Eriksson i sin begrunnelse .
VG170408 GATEJURIST : Endre Frigstad Bratten i Gatejuristen i Kirkens Bymisjon håper uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til at politiet i Bergen skjerper sine rutiner når det gjelder skriftlighet og begrunnelse .
VG170408 - Gatejuristen håper uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til at politiet i Bergen skjerper sine rutiner når det gjelder skriftlighet og begrunnelse slik at man unngår feilaktige bortvisninger, og at de som blir bortvist på korrekt grunnlag får vite grunnen til at de blir bortvist, sier Frigstad Bratten til VG.
DB170408 Trumps begrunnelse er moralsk.
DB170408 Men opprørte følelser alene er en elendig begrunnelse for politiske beslutninger.
DB170408 Han sier at bruk av kjemiske våpen mot barn opprører ham, og bruker det som begrunnelse for angrepet.
DB170408 Det ble imidlertid ikke gitt noen begrunnelse for avtalen i samsvar med reglene i forvaltningsloven, og Fortidsminneforeningen fikk ikke mulighet til å påklage avtalen i samsvar med reglene i forvaltningsloven.
SA170407 Slå opp med fremmed på gata i 60 sekunder, med innlevelse og begrunnelse .
DB170407 En slik begrunnelse er aldri tidligere brukt i saker som gjelder kunst der opphavsretten er bortfalt.
BT170407 Bergen tingrett bestemte at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører uten å gi noen nærmere begrunnelse på hvorfor.
AP170407 - Dessuten burde vi fått en begrunnelse .
AP170407 En slik begrunnelse er aldri tidligere brukt i saker som gjelder kunst der opphavsretten er bortfalt.
AA170407 Dette var juryens begrunnelse : Ingen er større enn at de kan ta i mot tips og råd fra en trenerlegende, her har fotografen fanget et flott øyeblikk hvor Nils Arne Eggen gir Rosenborgs nye stjernespiller Lord Bendtner noen nyttige råd på veien.
VG170406 * 1 Før fire millioner ble flyttet ut av prosjektet, med en begrunnelse om at NIF mente den endelige printløsningen havnet utenfor mandatet, slik at morforbundet mener den endelige overskridelsen « bare » ble 51 prosent.
DN170406 I sin begrunnelse vektlegger Riksmålsforbundet at Vinger har gjort seg bemerket som musikkanmelder i Dagens Næringsliv, som redaktør i Gyldendals litteraturtidsskrift Vinduet og som redaktør i gratisavisen Natt & Dag.
DA170406 Kommunen har derfor bedt om en nærmere begrunnelse fra politidistriktet og statsadvokatembetet før de bestemmer seg for om de skal vedta boten.
BT170406 Ikke ett pedagogisk argument for flytting er fremlagt, og det er nærliggende å tro at økonomi er eneste begrunnelse .
AP170406 Retten ga henne medhold uten videre begrunnelse .
AA170406 Juryens begrunnelse
AA170406 I juryens begrunnelse heter det blant annet : Marte Wivestad har løftet organisasjonen til nye høyder, og gitt MOT et internasjonalt perspektiv.
AA170406 I juryens begrunnelse heter det blant annet : Marte Wivestad har gjennom 6 år hos MOT løftet organisasjonen til nye høyder, og gitt MOT et internasjonalt perspektiv.
AA170406 Sivilombudsmannen har reagert på mangelfull saksbehandling, og mener departementet burde gitt en skriftlig begrunnelse for hvorfor de instruerte direktoratet om å si ja til felling.
SA170405 - Jeg har ikke fått noen begrunnelse for at det er sånn, ikke har jeg bedt om det heller.
DN170405 SV-representanten vil også vite om intercity-utbyggingen mellom Oslo, Lillehammer, Skien og Halden blir utsatt og hva slags begrunnelse som gis for utsettelsen av Ringeriksbanen.
AP170405 Det er hverken en lovlig eller logisk begrunnelse for denne innsamlingen av informasjon, sier Wessel-Aas.
AP170405 - Jeg har ikke fått noen begrunnelse for at det er sånn, ikke har jeg bedt om det heller.
AA170405 Departementet får kritikk for ikke å ha gitt en skikkelig begrunnelse for tillatelsen.
AA170405 I juryens begrunnelse for å premiere Norsk Fyrhistorisk Forening heter det at " Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv ".
VG170403 - Det er vanskelig å se at denne praksisen har noen annen begrunnelse enn å gjøre det vanskeligere for pressen og andre å stille kritiske spørsmål, sier Andersen.
DB170403 I sin begrunnelse for nominasjonen sier juryen at man burde kunne forvente seg mer enn et hundredels gram fersk trøffel i en saus av et slikt kaliber, men at mesteparten av smaken i dette tilfellet isteden kommer fra syntetiske aromastoffer.
DA170403 I juryens begrunnelse heter det blant annet : « Sentralen har lykkes med å bli et forbilde på fornying og bruksendring av bevaringsverdig bebyggelse.
AA170402 I juryens begrunnelse står det at hans tre nominerte bidrag samlet " viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold.
FV170401 Fakta : Her kan du lese hele juryens begrunnelse : ¶
FV170401 - Journalistene bak « Kongemakta » har løftet fram pengestrømmene til de kongelige, og ga folket innsikt i hvordan kongelig pengebruk kan skje uten god folkevalgt kontrol, heter det i juryens begrunnelse .
DB170401 I juryens begrunnelse heter det, blant annet, at « journalistene bak « Kongemakta » har løftet fram pengestrømmene til de kongelige, og ga folket innsikt i hvordan kongelig pengebruk kan skje uten god folkevalgt kontroll ».
DB170401 - Kan de si opp abonnementet med prisøkningen som begrunnelse ?
DA170401 Med begrunnelse i kortversjon. 1.
BT170401 Det er en anstendig begrunnelse , som bør være uproblematisk å formidle.
AA170401 I juryens begrunnelse står det at hans tre nominerte bidrag samlet " viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold.
AA170401 I juryens begrunnelse står det at bidragene samlet " viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold.
AA170401 « For its good technique and precision and its good taste in the choice of this fantastic location », skrev de i sin begrunnelse .
AA170401 Juryen trakk jo også frem beliggenheten i sin begrunnelse .
VG170331 Hun har sendt et brev til NAV hvor hun krever en begrunnelse for hvorfor søknadsskjemaet ikke er tilpasset likekjønnede par.
BT170331 Vi mener også å finne støtte i høyesterettspraksis, hvor et vedtak ble opprettholdt og vår begrunnelse ble ansett som tilstrekkelig, sier Kvigne.
VG170330 - Det er en kriminalroman med ekstreme kriminallitterære egenskaper som får Rivertonprisen for 2016 - en kriminalroman som meget vel kunne ha vært en sterk « vanlig » roman om ungdoms oppvekst og farligheter, skriver juryen videre i sin begrunnelse ¶... og dette var de nominerte for beste kriminalroman i 2016 ¶
VG170330 Dette er en tilstrekkelig begrunnelse i seg selv dersom en ikke tar det alvorlig nok at nettstedet ( i beste fall ) formidler fremstillinger som seksualiserer barn.
DB170330 Begrunnelse ?
DB170330 Likevel har vi en samlet venstreside som går til valg på å strupe disse tilbudene, uten annen begrunnelse enn at det er moralsk galt å gå med overskudd når man driver med velferd.
DB170330 - En femte årstid viser hvordan fortidshendelser tolkes og oppleves forskjellig, med uhyrlige konsekvenser for unge mennesker som ikke forstår hvilke krefter de utløser, skriver juryen i sin begrunnelse .
AP170330 SVs begrunnelse er at « hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak ».
SA170329 I sin begrunnelse for kjøpet viser departementet blant annet til at norske havområder er om lag sju ganger større enn landområdene og at avstandene er store.
SA170329 Jeg stoler på at styret har gode begrunnelse og bruker ikke mer tid på det.
AP170329 I sin begrunnelse for kjøpet viser departementet blant annet til at norske havområder er om lag sju ganger større enn landområdene og at avstandene er store.
AP170329 Jeg stoler på at styret har gode begrunnelse og bruker ikke mer tid på det.
VG170328 Saken dreier seg rett og slett om at det blir spurt om utdypende informasjon om hva og hvordan pengene ble brukt, og da nytter det ikke å bare si nei uten en plausibel begrunnelse .
VG170328 Nåværende regjering har, i et høringsnotat om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, uttalt at det ikke er planer om å utvide ordningen til barna over 15 år, uten å gi noen nærmere begrunnelse for dette.
VG170328 Den løsning som er valgt faller etter vårt syn utenfor disse rammene, ettersom myndighetene ikke har gitt en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor omsorgstilbudene er innrettet så ulikt.
FV170328 Som begrunnelse vises det til at 42-åringens opptreden ikke er « preget av et markert avvik fra forsvarlig adferd », samt at Vestergren frivillig plasserte seg i en usikret tilhenger.
FV170327 Senere brukte han de samme klagene som begrunnelse for å si dem opp.
DB170327 I juryens begrunnelse berømmes Fagermo blant annet for å være « spontan-reflektert i sin kontakt med media », og jeg skal innrømme at jeg steilet da jeg leste det.
DB170327 Wallmark understreker at kvinnen har rett til å vite hva Din utvikling har sagt til Nav om hennes innsats i jobbsøkerprosessen, hvis disse opplysningene skal brukes som begrunnelse for at hun har mistet retten til arbeidsavklaringspenger.
DB170327 Nav skriver at de ikke kan gå inn i dialog mellom klager og Din utvikling, men bruker samtidig denne dialogen som begrunnelse for stanset utbetaling av arbeidsavklaringspenger.
AP170327 NRK-satirikerne « forbedret » Forfangs begrunnelse slik : ¶
AA170326 Komposisjon og fargebruk er behersket på en måte som forsterker helhetsinntrykket, skriver juryen i sin begrunnelse .
DA170325 I juryens begrunnelse heter det at Dale er « ein forfattar som set jordnære blikk på vanlege menneskes livsituasjonar, relasjonar, framtidstankar forankra i fortidstankar, helse, arbeid, og mangel på arbeid ; dei ufaglærte.
AP170325 Konkrete uttrykk for dette er at vi har satt som mål å skape sikre karrièreløp for unge forskere og å innfri det gamle studentkravet om samtidig begrunnelse for eksamen.
AA170325 Avisen har lokale ledere, er gjenkjennelig og godt redigert med ypperlig leserkontakt, heter det i juryens begrunnelse .
AA170325 Ringvirkningene av Uribes arbeid er særdeles omfangsrike, og årets ytringsfrihetspris vil komme mange kvinner over hele verden til gode, skriver foreningen i sin begrunnelse . ( ©NTB ) ¶
DA170324 « Han har skapt en på alle vis selvstendig og kunstnerisk fullendt film med bred publikumsappell, støttet opp av hans sterke kunstneriske visjon », het det i filmkritikerlagets begrunnelse , da regissør Erik Poppe i går ble tildelt kritikerprisen for beste langfilm i 2016 med « Kongens nei ».
VG170323 - Har du fått noen begrunnelse ?
DB170323 januar i år skriver departementsråd Erik Lund-Isaksen sin begrunnelse for at dokumentet ikke kan offentliggjøres.
SA170322 En del kirkesamfunn har i perioder godtatt slaveri, med den begrunnelse at det er omtalt i Bibelen som del av datidens samfunnsordning.
DB170322 På forespørsel fra undertegnende om avklaring på disse punktene, gir VG ingen som helst begrunnelse om type stoffer.
DB170322 Men det hadde nå i hvert fall vært en legitim og faktabasert begrunnelse å komme med, og så overlate til den enkelte leser å bedømme om den holder vann eller ikke.
DA170322 I juryens begrunnelse står det at vinnerstykket er et drama med tekstmontasje som bærende prinsipp, skrevet av Lid og Løveid, med Nordahl Griegs " Vår ære og vår makt " fra 1935 som forelegg og springbrett.
AA170322 Amerikanske myndigheter har kun kommet med en vag begrunnelse for elektronikkrestriksjonene som tirsdag ble innført på flyginger fra åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika.
DB170321 Derfor understreker forslaget viktigheten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser ».
DB170321 Halvorsen oppga da følgende begrunnelse : ¶
AA170321 Som begrunnelse viste de til uttalelser fra statsadvokaten om at etterforskning vil bli vurdert uavhengig av om det foreligger en anmeldelse eller ikke.
FV170320 Behovet for å komme " kvantumsrabatten " til livs var en sentral begrunnelse da daværende justisminister Anders Anundsen ( Frp ) la det fram.
AP170320 Behovet for å komme « kvantumsrabatten » til livs var en sentral begrunnelse da daværende justisminister Anders Anundsen ( Frp ) la det frem.
AA170320 Behovet for å komme " kvantumsrabatten " til livs var en sentral begrunnelse da daværende justisminister Anders Anundsen ( Frp ) la det fram.
SA170318 Men det er subsidiært i forhold til lovtolkingsfeilen, som tilsier at noen begrunnelse egentlig ikke var nødvendig.
SA170317 - Mitt ønske er at en fra ulike hold kan respektere hverandre som kristne søsken, og anerkjenne at den andre sin begrunnelse er fremført i beste mening, sier han.
DA170317 - Mitt ønske er at en fra ulike hold kan respektere hverandre som kristne søsken, og anerkjenne at den andre sin begrunnelse er fremført i beste mening, sier han.
BT170317 Andre dokumenter er unntatt offentligheten med begrunnelse i at de er organinterne.
BT170317 » Slik lød juryens begrunnelse fredag kveld, under utdelingen av « Gullparaplyen » - hedersprisen for god journalistikk som årlig deles ut av Bergen journalistlag.
BT170317 » Dette skriver juryen i sin begrunnelse .
AA170317 - En diktning med stor lyskraft, båret fram av en historisk visjon som springer ut av et flerkulturelt engasjement, het det i Svenska Akademiens begrunnelse for nobelprisen.
AA170317 - Mitt ønske er at en fra ulike hold kan respektere hverandre som kristne søsken, og anerkjenne at den andre sin begrunnelse er fremført i beste mening, sier han.
VG170316 Ingen begrunnelse
VG170316 - Mange andre sykehus har stengt sine basseng med samme begrunnelse - Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Martina Hansens Hospital og sykehuset i Kristiansund, sier Frafjord.
DN170316 En viktig begrunnelse for systemet er å unngå at industriselskaper flytter fra land med strenge utslippskrav, til andre europeiske land med mindre strenge regler.
DB170316 Denne uken bestemte den russiske toppdivisjonen seg for å suspendere banen til videre bruk, med begrunnelse om at banen kunne skade spillere.
DA170316 Det er studietilbudet Teknikk og industriell produksjon ( TIP ) som eventuelt kuttes, og fylkeskommunens begrunnelse er lave søkertall.
AP170316 En viktig begrunnelse for systemet er å unngå at industriselskaper flytter fra land med strenge utslippskrav, til andre europeiske land med mindre strenge regler.
AA170316 Saken er godt presentert, og fremstår som en thriller », heter det i juryens begrunnelse .
AA170316 Her får de et eksklusivt og troverdig innblikk i hva som er 15-åringers skolehverdag », heter det i juryens begrunnelse .
SA170315 Dette var juryens begrunnelse : ¶
BT170315 Justisdepartementet kritiserer også avgjørelsen og sier den er svak i begrunnelse og omfang.
AP170315 Dette var juryens begrunnelse : ¶
VG170314 Fredag ble saken behandlet av Høyesteretts ankeutvalg, som avviste anken med begrunnelse i at det ikke er feil ved bevisbedømmelsen i skyldspørsmålet.
DB170314 Dette bruker han som begrunnelse for at moskeene må stenges en gang for alle.
AP170314 Utvalget viser til lagmannsrettens nærmere begrunnelse for dette.
AP170314 I Høyesretts ankeutvalg sin begrunnelse heter det at utvalget slutter seg til lagmannsrettens vurderinger når det gjelder lovtolkningen.
AP170314 Ellefsen Eide er skuffet over Høyesterett som hun mener at i sin begrunnelse fremstår som mer politisk korrekt enn juridisk korrekt.
AP170314 Begrunnelse
VG170313 Da dukker det opp en overordnet problemstilling allerede i andre linje i Skiforbundets begrunnelse : ¶
DB170313 Likevel er det jo et poeng at slike beslutninger bør være saklige, og ha en reell begrunnelse i virksomhetens behov eller driften for øvrig, understreker rådgiveren.
VG170312 - Men har dere fått en begrunnelse ?
VG170312 - Det er en sportslig begrunnelse med at han ikke har vært god nok.
DB170312 Trønderen har ikke fått en begrunnelse for vrakingen.
DB170312 - Det er vel en sportslig begrunnelse , men fra vårt ståsted synes vi det er veldig overraskende med tanke på formutviklingen til Petter de siste ukene og ikke minst at minitouren passer Petter veldig bra med de lette løypeprofilene i Québec.
DB170312 Produsenten hadde forsvart avslaget med at de hadde advart om innbrenning i TVens brukermanual, altså samme begrunnelse som LG har gitt Christer Johnson, men denne forklaringen kom de altså ikke langt med.
DA170312 Trønderen har ikke fått en begrunnelse for vrakingen ¶
DA170312 - Det er vel en sportslig begrunnelse , men fra vårt ståsted synes vi det er veldig overraskende med tanke på formutviklingen til Petter de siste ukene og ikke minst at minitouren passer Petter veldig bra med de lette løypeprofilene i Québec.
BT170312 Nettopp disse to argumentene har vært brukt i Tyskland, Nederland og flere andre europeiske land som begrunnelse for å nekte tyrkiske ministre og andre politikere å delta på politiske møter i disse landene.
AA170312 Nettopp disse to argumentene har vært brukt i Tyskland, Nederland og flere andre europeiske land som begrunnelse for å nekte tyrkiske ministre og andre politikere å delta på politiske møter i disse landene.
VG170311 - Vi gir aldri noen begrunnelse for utfallet av en invitasjon til Kongefamilien.
VG170311 « Agnete Johnsen viser mot ved å være åpen om sine psykiske utfordringer og snakke om det som er vondt mens det er vondt », het det i juryens begrunnelse .
DN170311 Han fikk ikke noen utfyllende begrunnelse for hvorfor, men i en pressemelding forklarer nå den russiske ambassaden i Oslo saken.
DB170311 Nederlandske myndigheters begrunnelse er at de frykter for sikkerheten.
DB170311 Nederlandske myndigheters begrunnelse er at de frykter for sikkerheten.
DA170311 - Hvis en velger å gjøre eggdonasjon til et rent likestillingsspørsmål, blir det i realiteten vanskelig å si nei også til surrogati, sier KrF-lederen, som altså er opptatt av hvilken begrunnelse partiet vil bruke for å si ja.
AP170311 Tidligere denne uken skulle utenriksminister Çavusoglu holde en tale i Hamburg, men lokale myndigheter avlyste arrangementet med begrunnelse i at brannsikkerheten var for dårlig.
AP170311 Han fikk ikke noen utfyllende begrunnelse for hvorfor, men i en pressemelding forklarer nå den russiske ambassaden i Oslo saken.
AA170311 Han fikk ikke noen utfyllende begrunnelse for hvorfor, men i en pressemelding forklarer nå den russiske ambassaden i Oslo saken.
AA170311 - Hvis en velger å gjøre eggdonasjon til et rent likestillingsspørsmål, blir det i realiteten vanskelig å si nei også til surrogati, sier KrF-lederen, som altså er opptatt av hvilken begrunnelse partiet vil bruke for å si ja.
VG170310 I juryens begrunnelse heter det : ¶
VG170310 På grensen mellom Norge og Russland ble han informert om at han nektes innreise til Russland i fem år, med begrunnelse i at han er en « trussel mot rikets sikkerhet ».
DN170310 Juryen skriver i sin begrunnelse at « Det er bemerkelsesverdig at samme fotograf kan stå bak så ulike bidrag : Enten det er krig eller sport kan vi merke hans sterke personlige stemme og engasjement ».
DN170310 Fotojuryen skriver i sin begrunnelse at Nordahls bilde er preget av « en stille dramatikk ».
DB170310 Høyres landsmøte har nå vedtatt å fjerne den omstridte flypassasjeravgiften, som var Ryanairs begrunnelse for å droppe Rygge flyplass.
DB170310 fjernet HSMB ( hjerte- og skjelettmuskelbetennelse ) fra sine rapporteringspliktige lister med en oppsiktsvekkende begrunnelse : « Det kan svekke respekten for regelverket at det finnes listeførte sykdommer forvaltningen som hovedregel ikke gjør noe med ».
DA170310 Hun har en begrunnelse om hvorfor, og så har jeg en tolkning som avviker fra den.
BT170310 Juryens begrunnelse : ¶
BT170310 I juryens begrunnelse heter det : ¶
AP170310 - Dette er tredje gang i løpet av få uker at Sanner tegner kart i Oslo uten at han greier å presentere en nærmere begrunnelse for det han gjør.
AA170310 Likevel viser fotografen at de gjør absolutt alt for å vinne, skriver juryen i sin begrunnelse .
AA170310 En hendelsesnyhet skal virkelig premieres når vi endelig har den ! skriver juryen i sin begrunnelse .
AA170310 Innføringen av den omstridte flypassasjeravgiften i fjor var Ryanairs begrunnelse for å droppe å ha Rygge som base.
AA170310 Årets beste bilde er likevel fylt av en utrolig verdighet ", heter det i juryens begrunnelse . 45 år gamle Nordahl vant prisen også i 1999, da som fotograf i Dagbladet.
AA170310 Juryens begrunnelse for å gi Nordahl prisen for bildet med tittelen " Ruinliv " er blant annet at bildet forteller som et folk som for få år siden opplevde et høyt velstandsnivå og deretter opplevde at alt ble kaos.
VG170309 Nå hadde jeg akkreditering og pressevisum, men får begrunnelse om rikets sikkerhet.
VG170309 Jeg spurte om en ytterligere begrunnelse , men det kunne de ikke gi meg.
DA170309 Etterlyser begrunnelse
DA170309 - Jeg har altså gått fra å være inhabil til å bli uegnet uten at de har gitt meg en holdbar begrunnelse .
DA170309 Og så må de komme med en begrunnelse , på hvorfor de mener dette strider mot parolegrunnlaget.
AP170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse , men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
AA170309 Hun skal ikke ha oppgitt noen begrunnelse som hadde med innvandringspolitikk å gjøre.
AA170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse , men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
AA170309 I dagens sak har Adressa for eksempel mottatt informasjon og begrunnelse for at partene kom til enighet om en avtale først i mai 2015.
SA170308 » skriver FIS i sin begrunnelse for å anke.
FV170308 » skriver FIS i sin begrunnelse for å anke.
DA170308 I går sendte de ut deler av FIS' dopingpanels begrunnelse .
AP170308 » skriver FIS i sin begrunnelse for å anke.
VG170307 « FIS Doping Panel » sier i sin begrunnelse at straffen er på den lavere enden av mulige sanksjoner, og de mener at straffen ikke gjenspeiler at Johaug ikke klarte å få med seg dopingadvarselen på pakningen, til en medisin som var kjøpt i utlandet og som var ukjent for henne.
SA170307 Også Sykepleierforbundets lokalleder Nina Horpestad forbauser når hun uten nærmere begrunnelse tar hijab-brukerens parti og bebreider foreningen for at den « beskylder » hjemmets administrasjon for å være illojal, hvilket den vitterlig var mot styret, som er den eneste en administrasjon skylder lojalitet.
SA170307 En ting er at hijab-brukerens arbeidskolleger har støttet henne uten nærmere begrunnelse .
SA170307 Andre mener derimot at også praktiseringen av troen, altså religiøs adferd, går inn under lovens begrep « religion » og derfor er forbudt som begrunnelse for forskjellsbehandling.
DB170307 Dagbladets ansvarlige redaktør, John Arne Markussen, skrev også dette i sin begrunnelse : ¶
AP170307 Dette må likevel ha en saklig begrunnelse og ikke bare være fordi arbeidsgiver har lyst, sier hun.
AA170307 Dette var juryens begrunnelse : Sinne, frustrasjon og fortvilelse.
DB170306 Sikkerhetsbekymring er fremhevet som begrunnelse .
AA170306 Sikkerhetsbekymring er fremhevet som begrunnelse . ( ©NTB ) ¶
VG170305 Men min begrunnelse er rent etisk og går på at forstøver hører hjemme på et sykehus.
AP170304 Noen stillinger og posisjoner kan bare innehas av menn - ut fra en teologisk begrunnelse .
AP170304 Noen stillinger og posisjoner kan bare innehas av menn - ut fra en teologisk begrunnelse .
VG170303 Vedkommende som nominerte Trump, vektla i sin begrunnelse i fjor at Trump må bli anerkjent for sin « fred via styrke-ideologi ».
FV170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
AP170303 Vedkommende som nominerte Trump, vektla i sin begrunnelse i fjor at Trump må bli anerkjent for sin « fred via styrke-ideologi ».
AP170303 Vedkommende som nominerte Trump, vektla i sin begrunnelse i fjor at Trump må bli anerkjent for sin « fred via styrke-ideologi ».
AP170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
AA170303 Vedkommende som nominerte Trump, vektla i sin begrunnelse i fjor at Trump må bli anerkjent for sin « fred via styrke-ideologi ». ( ©NTB ) ¶
AA170303 Vi tror at mange vil la seg inspirere av det de gjør, og står for », heter det i juryens begrunnelse .
DB170302 Det er godt mulig at lagmannsretten har rett konklusjon, men det er ikke like åpenbart at de gir en tilstrekkelig god begrunnelse for den.
DA170302 Artisten er uendelig oppfinnsom, og et strålende eksempel på hvordan den skandinaviske undergrunnen kan markere seg musikalsk og få gjennomslagskraft », heter det i juryens begrunnelse .
AP170302 Mer kinkig er det å komme med noen god begrunnelse for Avinors ønske om en tredje rullebane på Gardermoen.
AA170302 I juryens begrunnelse blir hun omtalt som klarspråkets mor.
VG170301 Språkrådets begrunnelse er at man skal støtte oppunder mindretallets språk.
VG170301 Det er en helt absurd begrunnelse .
DB170301 Landslagsledelsens begrunnelse
DB170301 Det er også Bent Høies begrunnelse når han nå åpner for å ta blodprøvemetoden i bruk.
AP170301 Fillons stab har ikke oppgitt noen begrunnelse for at han i siste øyeblikk avlyste messebesøket.
AP170301 Slik er rettens begrunnelse
AP170301 De avgjørende momentene var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.
AA170301 Han fikk ingen begrunnelse og sier til nyhetsbyrået DPA at han heller ikke ble invitert til å forhandle eller utdype hva planen hans går ut på.
SA170228 Den blir derfor ikke selv gjenstand for begrunnelse og kritikk, men er tvert om forutsetningen for dette.
DB170228 Hør landslagstrenerens begrunnelse i videoen øverst i saken ¶
DB170228 Hør landslagstrenerens begrunnelse , og Iversens reaksjon i videoen.
DB170228 På de selektive innkjøpsordningene for sakprosa, oversettelser og tegneserier, er budsjettrammene mindre, og det vil hovedsakelig være økonomiske forhold som gis som begrunnelse for avslagene.
SA170227 Juryen skriver i sin begrunnelse at kommunen kan vise til et imponerende og systematisk klarspråksarbeid.
DB170227 Frank Aarebrot bruker tilsynelatende den sistnevnte tolkningen i sin begrunnelse for at « de fleste land ville vært fornøyd med at 26 prosent av folket svarer at de er fornøyd på et spørsmål som dette » ( her har tydeligvis Aftenposten begått en ren trykkfeil - det skulle enten stått 28 prosent, eller at dette antallet svarer at de er misfornøyd ) : ¶ « [ Han ] synes ikke [ an
SA170226 Til slutt bestemte juryen å ikke straffe Iversen, med den begrunnelse at handlingen « ikke påvirket sluttresultatet ».
SA170226 Les mer om juryens begrunnelse her : ¶
FV170226 Til slutt bestemte juryen å ikke straffe Iversen, med den begrunnelse at handlingen « ikke påvirket sluttresultatet ».
FV170226 Les mer om juryens begrunnelse her : ¶
FV170226 Til slutt bestemte juryen å ikke straffe Iversen, med den begrunnelse at handlingen « ikke påvirket sluttresultatet ».
FV170226 Les mer om juryens begrunnelse her : ¶
AP170226 Til slutt bestemte juryen å ikke straffe Iversen, med den begrunnelse at handlingen « ikke påvirket sluttresultatet ».
AP170226 Les mer om juryens begrunnelse her : ¶
AP170224 I sin begrunnelse skriver Nye Veier at selskapet har valgt Hæhre etter « Best value-prinsippet ».
AA170224 | Etterretningsorgan bestrider Trumps begrunnelse for innreiseforbud ¶
VG170223 Jeg mener valgmuligheten til den enkelte er begrunnelse god nok.
VG170223 - En viktig begrunnelse for foreldelsesreglene er at bevis svekker seg over tid.
VG170223 De har ikke gitt noen begrunnelse men vi vet at det ligger diplomatiske begrensninger og jeg har vært borti det samme i mange andre saker, sier Humlen.
SA170223 Regjeringens begrunnelse for å plassere Fornybar AS i Stavanger-regionen : en helhetsvurdering.
SA170223 Dette har oftest gått under den negative samlebetegnelsen « skulk » - en betegnelse som også utdanningsministeren har valgt å bruke som begrunnelse for å innføre en rigid fraværsgrense i den videregående skolen.
DA170223 Stavanger-miljøet mislikte sterkt at det nye kulturkontoret Kreativt Norge ble plassert i Trondheim med en tynn begrunnelse , mens følelsene er desto mer oppstemte når et fond med 20 milliarder til grønn omstilling legges her til byen.
DA170223 « Nor-Hansens prosjekt utmerker seg som et av de mest egenartede og selvstendige i norsk litteratur per i dag », skriver bedømmingsjuryen i sin begrunnelse .
VG170222 Berg viser ellers til byrådsleder Raymond Johansens tidligere svar på bruken av tjenestebilordningen - der han henviser til rådhusforvaltningens sikkerhetsvurderinger som begrunnelse for bilordningen.
DB170222 I Juryens begrunnelse for nominasjonen av Sølberg heter det blant annet : ¶
AP170222 - De har bestemt seg for om lag ti uten noen nærmere begrunnelse , sier Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen og legger til at det nye kartet de har tegnet opp, ikke er basert på behov og ønsker ute i landet.
AP170222 - De har bestemt seg for om lag ti uten noen nærmere begrunnelse , sier Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen og legger til at det nye kartet de har tegnet opp, ikke er basert på behov og ønsker ute i landet.
AA170222 I juryen begrunnelse heter det blant annet : « Dette er en sterk debutroman om tvangslidelser, OCD, magiske tanker, tall, stamming, ADHD, vann, vennskap, forelskelse og om å være på flukt.
DB170218 Metoden Humlen beskriver er å avstå fra å anke tapte rettssaker, og i stedet fatte nye vedtak om utkastelse - men med en ny begrunnelse .
DB170218 I stedet fattes nye vedtak om utkastelse - men med en ny begrunnelse .
DB170218 Bush løy da han sa at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, og brukte løgnen som begrunnelse for å invadere Irak i 2003.
AP170218 Jeg reagere på at mennesker og familier med et pennestrøk skal miste jobben sin, helt uten en faglig begrunnelse , sier han, og fnyser av at han på lederplass i Adressa lørdag blir beskyldt for å « gi Oslo-arrogansen » et ansikt.
AA170218 Jeg reagere på at mennesker og familier med et pennestrøk skal miste jobben sin, helt uten en faglig begrunnelse , sier han, og fnyser av at han på lederplass i Adresseavisen lørdag blir beskyldt for å « gi Oslo-arrogansen » et ansikt.
VG170217 Mangel på kvalifisert tolk og dårlig eller ingen begrunnelse for avgjørelsen i nemnda, ble også påpekt i rapporten.
DA170217 Aps begrunnelse var også at Afghanistan-granskingen ikke var sluttført, men da rapporten var klar, ga Ap-leder Jonas Gahr Støre signaler om at også Ap nå ville støtte en slik gjennomgang.
AA170217 I komiteens begrunnelse heter det blant annet at Sharief får prisen for sitt modige arbeid for å inkludere kvinner og ungdom i fredsbyggende arbeid i Libya og i verden for øvrig. 9800 studenter fra hele verden har søkt om plass på den internasjonale studentfestivalen i Trondheim.
DN170216 Gudrun Høverstad, tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, savner en faglig begrunnelse for flytting av 57 stillinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat på Majorstuen.
DB170216 Johaugs begrunnelse
DB170216 Er det en begrunnelse du synes det er lett å ty til ?
DA170216 : Jørn Henning Lien, som er Delta-tillitsvalgt i Fredskorpset, og Erik Thompson, tillitsvalgt for Samfunnsviterne i Fredskorpset, har ikke noe imot Distrikts-Norge, men reagerer på at de ikke har fått en begrunnelse for hvorfor regjeringen vil flytte akkurat dem, og mener beskjeden kom som lyn fra klar himmel.
DA170215 « NTNU » er Hofstad Hellelands begrunnelse for å legge kulturkontoret til Trondheim.
DA170215 Kulturministerens begrunnelse kan knapt nok kalles gjennomtenkt, men den mulige presedensen er verre.
DA170215 Sånn sett oppleves ministerens begrunnelse som tynn, mener kulturbyråden i Bergen.
DA170215 Jeg har fortsatt ikke hørt noen god begrunnelse på at Trondheim ble valgt.
DA170215 - Kulturministerens begrunnelse er faglig svak, mener kulturbyråd Julie Andersland ( V ) i Bergen.
DA170215 - Jeg har vært svært tydelig i min begrunnelse for å velge Trondheim.
DA170215 - Er det egentlig noen begrunnelse her ? spør Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen ( Ap ).
AP170215 Ingen hadde hørt om flytting, og vi har fortsatt ikke fått noen begrunnelse .
AP170215 De ansatte : - Ingen har fått noen begrunnelse
AA170215 Hun symboliserer håp i en tilsynelatende håpløs kontekst, skriver komiteen for årets fredspris i sin begrunnelse .
AA170215 Også nærhet til disse fagområdene er derfor en viktig begrunnelse for flytting av samfunnsvitenskaper til Elgeseter heller enn til Kalvskinnet.
AA170215 Kritikere av Elgeseteralternativet har etterlyst bedre faglig begrunnelse for en mest mulig konsentrert campus.
DN170214 Dommer Leonie Brinkema i Virginia sier Trump-administrasjonen ikke har noen begrunnelse for innreiseforbudet og sier at presidentens styringsmakt « betyr ikke ubetinget makt ».
DB170214 President Nixon ga en enkel og fyndig begrunnelse : Hvis du har et skjold er det lettere å bruke sverdet.
DB170214 I drøftingene lanserte Reagan en ny og annerledes begrunnelse for rakettskjoldet.
DB170214 Da er vi tilbake til begrunnelse for ABM-avtalen.
DA170214 Elvenes peker på de stadige hacking-avsløringene som en begrunnelse for at et digitalt grenseforsvar er nødvendig.
AA170214 Dommer Leonie Brinkema i Virginia sier Trump-administrasjonen ikke har noen begrunnelse for innreiseforbudet og sier at presidentens styringsmakt « betyr ikke ubetinget makt ». ( ©NTB ) ¶
AA170214 Han savner en begrunnelse på hvorfor Trondheim var bedre egnet enn de seks andre søkerbyene.
DB170213 Det fins med andre ord ikke noen spesielt god begrunnelse for ikke å flytte ham til Skillebekk.
BT170213 I pressemeldingen er det eneste som kanskje ligner en begrunnelse dette : « I Trondheim er det eit sterkt miljø knytta til NTNU og ny teknologi.
BT170213 For Helleland har ingen helstøpt begrunnelse for å velge Trondheim foran Bergen eller Stavanger.
AP170213 Etter en intens debatt er det bestemt at « vi vil vende tilbake til hjertet av vår journalistikk, som er å jobbe på bakken », er redaktør Stephane Albouys begrunnelse .
AP170212 I Storbritannia jobber regjeringen for å ta landet ut av EU med en beslektet begrunnelse .
AP170212 I Storbritannia jobber regjeringen for å ta landet ut av EU med en beslektet begrunnelse .
DB170211 Verken delingsøkonomi, teknologi eller « nye forretningsmodeller » berører kjernen i loven og dens begrunnelse .
DA170211 Det finnes ikke tall på hvor mange som gir en slik begrunnelse .
DA170211 Ap foreslår i sitt utkast til nytt partiprogram at folk med religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid ikke skal få offentlig støtte.
VG170210 Og i domsutvalgets begrunnelse går det både frem at hun hadde all grunn til å stole på en « ytterst kompetent landslagslege », og at hun gjorde « aktive undersøkelser ved å spørre legen om medisinen var ren/trygg ».
DB170210 Trumps begrunnelse for hvorfor det er en god idé å nekte mennesker fra de i hovedsak muslimske landene innreise - med mindre de har gyldig oppholdstillatelse i USA - er « landets sikkerhet ».
BT170210 - Kommuneloven fastslår at man må ha en god begrunnelse for å få fritak.
BT170210 - Kommuneloven fastslår at man må ha en god begrunnelse for å få fritak.
VG170209 I sin begrunnelse trekker juryen frem hvordan Berg egenhendig har plukket blysluker tilsvarende et par personbiler.
SA170209 Begrunnelse : Noen kan oppfatte det organisasjonene står for, som « trangt » og « gammeldags », ja, til og med som « intolerant » og « kjønnsdiskriminerende ».
SA170209 Byåsen på sin side har vært åpen på at de kommer til å gjøre nettopp det, såfremt forbundet kan gi dem en ordentlig begrunnelse om hvorfor.
DB170209 Brukerpanelet avviste Wyllers søknad, noe som førte til at Forskningsrådet avslo søknaden med følgende begrunnelse : « Søknaden skåret lav nytteverdi sammenliknet med andre søknader.
AP170209 Byåsen på sin side har vært åpen på at de kommer til å gjøre nettopp det, såfremt forbundet kan gi dem en ordentlig begrunnelse om hvorfor.
AA170209 « Uregelmessighetene i siktedes forklaring innebærer at disse må ettergås, noe som etter omstendighetene vil være mer sentralt enn hensynet til siktede », skrev retten i sin begrunnelse for varetektsfengslingen.
DB170208 * Lemlestingen innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på kvinners kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse .
VG170207 Fagansvarlig for kulturvern i kommunen Ingunn Stuvøy frarådet imidlertid riving med begrunnelse i at bygningen er kulturhistorisk interessant.
VG170207 Det var det som ble brukt som begrunnelse for at han ikke møtte opp tidligere.
DA170207 - Jeg har ikke fått noen begrunnelse fra de egentlig på hvorfor de ikke ønsket å satse på meg.
AP170207 Begrunnelse : Nær null avkastning til lav risiko er bedre enn nær null avkastning til høy risiko.
AP170207 Begrunnelse : Nær null avkastning til lav risiko er bedre enn nær null avkastning til høy risiko.
AP170207 Begrunnelse : Nær null avkastning til lav risiko er bedre enn nær null avkastning til høy risiko.
SA170206 Praktisk begrunnelse
SA170206 Praktisk begrunnelse
DB170206 Normalt skal arbeidstakeren varsles om et slik innsyn, med en begrunnelse om hvorfor jobben din har behov for å sjekke din info.
AP170206 Begrunnelse : Nær null avkastning til lav risiko er bedre enn nær null avkastning til høy risiko.
AP170206 Begrunnelse : Nær null avkastning til lav risiko er bedre enn nær null avkastning til høy risiko.
DN170205 Trumps presidentordre ble trukket tilbake med begrunnelse at det er grunnlovsstridig å diskriminere mennesker på bakgrunn av religion.
DN170205 Trumps presidentordre ble trukket tilbake med begrunnelse at det er grunnlovsstridig å diskriminere mennesker på bakgrunn av religion.
DB170205 Jeg er veldig skeptisk til å gjøre dette med en sosial begrunnelse .
AA170205 « Uregelmessighetene i siktedes forklaring innebærer at disse må ettergås, noe som etter omstendighetene vil være mer sentralt enn hensynet til siktede », skriver tingrettsdommeren i sin begrunnelse for varetektsfengslingen.
SA170204 Juryens begrunnelse : ¶
SA170204 Juryens begrunnelse : ¶
AP170203 De øvrige medlemmene av komiteen ville ikke reise uten Solhjell og Grande ut ifra en prinsipiell begrunnelse : Russland skal ikke avgjøre hvem Stortinget sender.
AA170203 Snarere økte frustrasjonen hos lagdommerne, som ble pålagt å skrive en etterfølgende begrunnelse for det man antok måtte være grunnlaget for juryens skyldavgjørelse.
AA170203 Kravet om skriftlig begrunnelse for skyldavgjørelser ble gradvis sterkere, særlig som følge av internasjonale konvensjonsforpliktelser.
AA170203 Høyesterett sørget for å unngå åpen konvensjonsstrid ved å innfortolke en plikt til etterfølgende begrunnelse av juryens avgjørelse som ikke følger av straffeprosessloven.
AA170203 Dermed fikk vi den underlige situasjonen at skyldspørsmålet i alle straffesaker skulle behandles av tingretten som meddomsrett med skriftlig begrunnelse, mens det i lagmannsretten skulle avgjøres av juryen i hemmelighet og uten skriftlig begrunnelse .
AA170203 Dermed fikk vi den underlige situasjonen at skyldspørsmålet i alle straffesaker skulle behandles av tingretten som meddomsrett med skriftlig begrunnelse , mens det i lagmannsretten skulle avgjøres av juryen i hemmelighet og uten skriftlig begrunnelse.
AA170203 At skyldspørsmålet ble avgjort i hemmelighet og uten skriftlig begrunnelse fikk så være.
AA170203 At fravær av begrunnelse for juryens skyldavgjørelse muligens kunne være konvensjonsstridig, ble satt på spissen først mange år senere.
BT170201 I juryens begrunnelse heter det at gaten er et uvanlig godt eksempel på hvordan en bygate kan rustes opp i harmoni med byens historie og særpreg.
BT170201 Hun viser til at andre liberale partier i Europa også har hatt visumtrøbbel, men sier at nærmere begrunnelse må man spørre russerne om.
AP170201 Hun viser til at andre liberale partier i Europa også har hatt visumtrøbbel, men sier at nærmere begrunnelse må man spørre russerne om.
AP170201 Hun viser til at andre liberale partier i Europa også har hatt visumtrøbbel, men sier at nærmere begrunnelse må man spørre russerne om.
AP170201 Hun viser til at andre liberale partier i Europa også har hatt visumtrøbbel, men sier at nærmere begrunnelse må man spørre russerne om.
DB170131 Alle ekskluderte selskaper og begrunnelse er publisert.
DB170131 Den 39 år gamle rapperen Kanye West skal trolig også droppe tilstelningen med begrunnelse i utdelingens rasistiske syn.
BT170131 Jeg skulle likt å se hvilke begrunnelse havnestyret her benytter, men det får vi ikke vite.
SA170130 Nå vrakes førstnevnte fra mer verdenscup før VM i Lahti med begrunnelse i at han trenger mer trening.
DB170130 Regjeringens begrunnelse for oppsplitting tilfredsstiller teoretiske modeller for markedsdynamikk.
AP170130 Nå vrakes førstnevnte fra mer verdenscup før VM i Lahti med begrunnelse i at han trenger mer trening.
FV170128 Et gjennombrudd for åpenhet i samfunnet og journalistikken generelt », het det i NODA-juryens begrunnelse .
DB170128 - Det er en stor belastning for mange å ikke ha fått en begrunnelse .
DB170128 Nobelinstituttet la vekt på Obamas innsats for kjernefysisk nedrusting i sin begrunnelse .
DB170128 Dommeren besluttet likevel å la Trump og hennes advokater ta saken videre, med begrunnelse i at det blant annet er « reporterens jobb å faktasjekke rykter, før en artikkel publiseres ».
VG170127 Men hvis du har drept et menneske avgjøres skyldspørsmålet uten nærmere begrunnelse , kun et « ja » eller « nei ».
VG170127 I dag er det altså slik at om du har stjålet en bil får du en utførlig begrunnelse i skyldspørsmålet og ved utmåling av straff.
VG170127 Etter dette kan ikke lenger tiltalte idømmes straff/frikjennes uten begrunnelse .
VG170127 Dette gjør de uten begrunnelse .
SA170127 | Mennesker som blir frarøvet sin frihet, bør få en begrunnelse
SA170127 Mennesker som blir frarøvet sin frihet, bør få en begrunnelse , på samme måte som offer og pårørende bør vite hvorfor en antatt gjerningsmann blir sluppet fri.
SA170127 Det er paradoksalt at avgjørelser om skyld eller frifinnelse i alvorlige straffesaker ikke krever begrunnelse , når et avslag på å bygge garasje gjør det.
SA170127 DEBATT : Det er paradoksalt at avgjørelser om skyld eller frifinnelse i alvorlige straffesaker ikke krever begrunnelse , når et avslag på å bygge garasje gjør det.
DB170127 Tradisjonelt var dette klagesaker i egentlig forstand : Det ble nedsatt en kommisjon som fikk alle sakspapirer tilsendt, både studentens besvarelse, hvilken karakter besvarelsen hadde oppnådd, kommisjonens begrunnelse for karakteren, og studentens begrunnelse for klagen ( dersom slike begrunnelser forelå ).
DB170127 Tradisjonelt var dette klagesaker i egentlig forstand : Det ble nedsatt en kommisjon som fikk alle sakspapirer tilsendt, både studentens besvarelse, hvilken karakter besvarelsen hadde oppnådd, kommisjonens begrunnelse for karakteren, og studentens begrunnelse for klagen ( dersom slike begrunnelser forelå ).
DB170127 Noen av studentene har da i mellomtiden bedt om begrunnelse for karakteren, og innen en viss frist etter at denne foreligger, kan de be om ny vurdering av en ny kommisjon.
DB170127 Fra 2014 presset imidlertid Norges studentorganisasjon gjennom en nasjonal regel om såkalt blind klagesensur, som betyr at klagekommisjonen er uvitende om hvilken karakter besvarelsen har oppnådd i første runde, og dermed også om kommisjonens vurderinger og studentens begrunnelse for å klage.
SA170126 Kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS henviser videre til HR-avdelingen for en begrunnelse om hvorfor søkerne er unntatt offentligheten.
SA170126 Videre ble Kulturkortet avviklet med begrunnelse at det varierte fra fylke til fylke.
DB170126 Skal dommen bli respektert av WADA og FIS, må dommerne skrive en særdeles god begrunnelse .
AP170125 Fakta : Juryen begrunnelse
AP170125 Fakta : Juryen begrunnelse
DB170123 Politiet vil be Sør-Gudbrandsdal tingrett om fire ukers varetekt, med begrunnelse i at bevis kan forsvinne eller bli ødelagt.
BT170123 Juryen kom med følgende begrunnelse : « Espen Eide er årets debattstarter fordi han ga leserne et nytt perspektiv på rusdebatten.
BT170123 I juryens begrunnelse står følgende ; « Han kunne valgt en tryggere posisjon i offentligheten, men han utfordrer, provoserer og overrasker.
BT170123 Den overordnede motivasjonen for å erstatte juryen med en meddomsrett, er at den som blir funnet skyldig bør få en begrunnelse .
BT170123 De to fagdommerne vil kunne gi nødvendig veiledning og sikre en juridisk holdbar begrunnelse .
AP170123 Derfor vil politiet mandag formiddag be om fire ukers varetektsfengsling av 24-åringen, med begrunnelse i at bevis kan forsvinne eller bli ødelagt hvis den siktede kvinnen får gå fri.
SA170122 Sagosens begrunnelse
FV170122 Sagosens begrunnelse
DB170122 Det avgjørende blir derfor at vi får se en håndfast og gyldig begrunnelse for hvorfor byråden sparket direktøren på dagen », sier Moxnes.
BT170122 Sagosens begrunnelse
AP170122 Fakta : REGJERINGEN BEGRUNNELSE FOR FÆRRE OG STØRRE KOMMUNER ¶
AP170122 Sagosens begrunnelse
DB170121 Ellers er det påfallende at politikerne har vist liten interesse for ordninger som kan kombinere bruk av jury og skriftlig begrunnelse .
DB170121 Det viktigste argumentet nå er at juryen ikke gir noen begrunnelse for sin avgjørelse.
SA170120 Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok allerede da til orde for å fjerne ordningen, og pekte blant annet på at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at resultatet blir begrunnet.
SA170120 - Det har lenge vært en utfordring at det avsies en fellende dom uten av den dømte får en begrunnelse , legger hun til. ( ©NTB ) ¶
AP170120 Krav om begrunnelse
AP170120 I alle andre rettssaker enn jurysaker blir utkast til begrunnelse gjennomgått av samtlige dommere før avgjørelsen tas.
AP170120 Det har vært et stort paradoks at så inngripende avgjørelser som spørsmål om skyld og straffansvar kan foretas uten en grundig begrunnelse .
SA170119 Også Venstre er for at en begrunnelse skal gis, understreker Nybø.
SA170119 - Det har lenge vært en utfordring at det avsies en fellende dom uten av den dømte får en begrunnelse , framholder hun.
SA170119 Undertegnede har kjennskap til at dette har blitt gjort tidligere, også uten begrunnelse om kriminell handling.
FV170119 Uten begrunnelse i dag ¶
FV170119 For de tre representantene har det vært viktig å ivareta lekmannsinnslaget og å få begrunnelse i alle saker.
FV170119 Det vil styrke rettssikkerheten, mener de, og sikre en begrunnelse for hvorfor man er dømt eller frikjent.
FV170119 - Viktig å sikre begrunnelse
FV170119 - Det viktige var særlig å få til en ordning som sikret at alle saker vil ha en begrunnelse .
DN170119 Parat Media har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor klubblederen deres har havnet på listen over overtallige i TV 2.
DN170119 Ovesen vet ikke når TV 2 vil komme med en begrunnelse , og har heller ikke satt noen tidsfrist.
DN170119 Ledelsen hadde ikke veldig mye å komme med, og tillitsvalgt var selvfølgelig lei seg og frustrert over fremdeles ikke å få begrunnelse for at hun er på listen, sier Ovesen.
DB170119 - Lewis boikottet også innsettelsen av president Bush, litt med samme begrunnelse - at mange var skeptiske til opptellingen.
DB170119 Også verdien av en begrunnelse , er begrenset.
DB170119 Nå er det viktigste argumentet at juryen ikke gir noen begrunnelse for sin avgjørelse.
DB170119 Hva hjelper en skriftlig begrunnelse hvis beviskravene svekkes ?
DB170119 De mener de både har sikret lekmannsinnslaget og begrunnelse i saker som føres for lagmannsretten.
BT170119 Uten begrunnelse i dag ¶
BT170119 For de tre representantene har det vært viktig å ivareta lekmannsinnslaget og å få begrunnelse i alle saker.
BT170119 Det vil styrke rettssikkerheten, mener de, og sikre en begrunnelse for hvorfor man er dømt eller frikjent.
BT170119 - Viktig å sikre begrunnelse
BT170119 - Det viktige var særlig å få til en ordning som sikret at alle saker vil ha en begrunnelse .
BT170119 Uten begrunnelse i dag ¶
BT170119 For de tre representantene har det vært viktig å ivareta lekmannsinnslaget og å få begrunnelse i alle saker.
BT170119 Det vil styrke rettssikkerheten, mener de, og sikre en begrunnelse for hvorfor man er dømt eller frikjent.
BT170119 - Viktig å sikre begrunnelse
BT170119 - Det viktige var særlig å få til en ordning som sikret at alle saker vil ha en begrunnelse .
AP170119 Uten begrunnelse i dag ¶
AP170119 For de tre representantene har det vært viktig å ivareta lekmannsinnslaget og å få begrunnelse i alle saker.
AP170119 Det vil styrke rettssikkerheten, mener de, og sikre en begrunnelse for hvorfor man er dømt eller frikjent.
AP170119 - Viktig å sikre begrunnelse
AP170119 - Det viktige var særlig å få til en ordning som sikret at alle saker vil ha en begrunnelse .
AP170119 Uten begrunnelse i dag ¶
AP170119 For de tre representantene har det vært viktig å ivareta lekmannsinnslaget og å få begrunnelse i alle saker.
AP170119 Det vil styrke rettssikkerheten, mener de, og sikre en begrunnelse for hvorfor man er dømt eller frikjent.
AP170119 - Viktig å sikre begrunnelse
AP170119 - Det viktige var særlig å få til en ordning som sikret at alle saker vil ha en begrunnelse .
DB170118 I juryens begrunnelse heter det blant annet : « Få har klart å gjøre nabospråk så morsomt, relevant og 'sejt' blant unge nordboere som årets prisvinner.
DB170118 Det skulle likevel gå 30 år og en verdenskrig før UNESCO i 1950 slo fast at ideen om menneskelige raser er en myte som ikke har noen vitenskapelig begrunnelse .
AP170118 FNs klimapanel har en svak begrunnelse for sine konklusjoner om klimaendringene, mener Klimarealistene.
DB170117 Som begrunnelse viser retten til at det er fare for at han vil kunne påvirke vitner og begå nye, straffbare handlinger dersom han løslates.
DB170115 Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind, og det er sannsynlig med høy eksosforurensning over store områder av byen disse dagene, er kommunens begrunnelse for forbudet.
SA170114 Grønner må kunne etterlyse en begrunnelse for Branns valg, si seg uenige i dem og etterspørre trenerens fremtidsplan for ham uten at det skal ende med at treneren straffer ham ved nærmest å degradere ham gjennom media.
DB170114 - Vi vil se på muligheten for at felling kan tillates med begrunnelse i sosiale og økonomiske forhold, som svensk høyesterett har tillatt, sa Helgesen til Dagbladet nylig.
BT170114 I statsbudsjettet gjorde regjeringen helomvending, med begrunnelse at kostnadene nå hadde økt til 66 millioner kroner.
BT170114 Grønner må kunne etterlyse en begrunnelse for Branns valg, si seg uenige i dem og etterspørre trenerens fremtidsplan for ham uten at det skal ende med at treneren straffer ham ved nærmest å degradere ham gjennom media.
AP170114 Grønner må kunne etterlyse en begrunnelse for Branns valg, si seg uenige i dem og etterspørre trenerens fremtidsplan for ham uten at det skal ende med at treneren straffer ham ved nærmest å degradere ham gjennom media.
DB170113 Ifølge staten er dette en god begrunnelse for å fortsette brevsensuren, og det framholdes at Breivik har god adgang til å klage.
BT170113 Her kan du lese Politidirektoratets vedtak ( PDF ) med begrunnelse .
SA170112 - Hun hadde en god begrunnelse .
DN170112 - BN Bank setter nå opp renten med 0,2 prosent - det samme som oss - med samme begrunnelse , økte innlånskostnader.
DN170112 Selv om en rekke andre faktorer isolert sett tilsa lavere rente, valgte sentralbanken å holde renten uendret på møtet i midten av desember : « En enda lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart », skrev hovedstyret i sin begrunnelse for beslutningen.
DB170112 Under tingrettsbehandlingen i fjor fikk Breivik medhold i at soningen strider mot EMKs artikkel 3, om tortur og umenneskelig behandling, fordi han har sittet for lenge i isolasjon, og med manglende begrunnelse .
AP170112 Skolens dilemma i sakene med religiøs begrunnelse , er åpenbart : De har en plikt til å sikre grunnskoleutdanning for alle, uavhengig av kultur, religion eller kjønn.
AP170112 Man kan også tenke seg at praktisk utforming av svømmehall, ved at det for eksempel kun er én garderobe, kan være en begrunnelse for å dele opp klassen etter kjønn.
AP170112 - Hun hadde en god begrunnelse .
DB170111 Først da nordmennene ble vist en troverdig sportslig ranking som begrunnelse for det nye frikortet, aksepterte styret i Håndballforbundet å sende herrelandslaget sitt til VM.
AP170111 Partifelle Jenny Klinge har også vist til at staten « er i en dårligere økonomisk situasjon enn tidligere » som begrunnelse for forslaget.
AP170111 Partifelle Jenny Klinge har også vist til at staten « er i en dårligere økonomisk situasjon enn tidligere » som begrunnelse for forslaget.
DB170110 Oslo tingrett konkluderte med at nakenundersøkelsene var mangelfullt begrunnet ut fra et sikkerhetsperspektiv ; i tillegg har isolasjonen vart for lenge, og med mangelfull begrunnelse .
AP170110 Både Lys framtid og Reformpartiet har tidligere trukket seg fra forhandlinger med partiene på venstresiden med begrunnelse i at de mangler vilje til å gjennomføre grunnleggende endringer i fiskeri- og jordbrukspolitikken.
AP170110 Både Lys framtid og Reformpartiet har tidligere trukket seg fra forhandlinger med partiene på venstresiden med begrunnelse i at de mangler vilje til å gjennomføre grunnleggende endringer i fiskeri- og jordbrukspolitikken.
AP170110 Han sier sentralstyret ut over dette ikke har noen vitenskapelig begrunnelse for hvorfor sonen er satt til akkurat fem mil.
AP170110 Han sier sentralstyret ut over dette ikke har noen vitenskapelig begrunnelse for hvorfor sonen er satt til akkurat fem mil.
AP170110 Han sier sentralstyret ut over dette ikke har noen vitenskapelig begrunnelse for hvorfor sonen er satt til akkurat fem mil.
AP170110 Han sier sentralstyret ut over dette ikke har noen vitenskapelig begrunnelse for hvorfor sonen er satt til akkurat fem mil.
AP170110 Målene som handler om å bygge stabilitet, demokrati og respekt for menneskerettigheter er mer å anse som et ideal, mener hun, og er ikke egnet som begrunnelse i seg selv til å gå inn.
AP170108 Det er historier om mennesker som sendte inn navn og begrunnelse til prosjektet, og så ikke hørte noe før de leste i Aftenposten at ingen skal hedres.
SA170107 I juryens begrunnelse het det at mannen hadde satt tydelige spor etter seg.
DB170107 Ingen nominerte, juryens begrunnelse .
AP170107 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
AP170107 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
AP170107 I juryens begrunnelse het det at mannen hadde satt tydelige spor etter seg.
SA170106 Ingen nominerte, juryens begrunnelse .
FV170106 Ingen nominerte, juryens begrunnelse .
DB170106 I sin begrunnelse for å kåre Qantas til verdens sikreste flyselskap, peker AirRatings-com blant annet på at selskapet har vært en pioner i å utvikle framtidas navigeringssystemer og i å utvikle overvåkingssystemer som avdekke problemer før de oppstår og eventuelt utgjør en sikkerhetsrisiko.
DB170106 - I motsetning til en rekke andre lavkost-selskaper har disse ti passert strenge krav fra International Air Transport Assciation Operational Safety Audit ( IOSA ) som vuderer selskapene på over 1000 punkter, skriver AirlineRating.com i sin begrunnelse .
BT170106 Ingen nominerte, juryens begrunnelse .
AP170106 Ingen nominerte, juryens begrunnelse .
AA170106 Juryens begrunnelse
SA170105 Det europeiske forbundet, der Svein Arne Hansen for øvrig er president, skriver i sin begrunnelse at " Jakob Ingebrigtsen førte sin families stolte tradisjoner videre da han gikk til topps i juniorklassen i terrengløps-EM, til tross for at han var den aller yngste av deltakerne.
DB170105 Det europeiske forbundet, der Svein Arne Hansen for øvrig er president, skriver i sin begrunnelse at " Jacob Ingebrigtsen førte sin families stolte tradisjoner videre da han gikk til topps i juniorklassen i terrengløps-EM, til tross for at han var den aller yngste av deltakerne.
AP170105 Det europeiske forbundet, der Svein Arne Hansen for øvrig er president, skriver i sin begrunnelse at " Jakob Ingebrigtsen førte sin families stolte tradisjoner videre da han gikk til topps i juniorklassen i terrengløps-EM, til tross for at han var den aller yngste av deltakerne.
DB170104 - Vi vil se på muligheten for at felling kan tillates med begrunnelse i sosiale og økonomiske forhold, som svensk høyesterett har tillatt, sier Helgesen til Dagbladet.
DB170104 Her er hennes begrunnelse : ¶
AP170104 Men noe av det viktigste er faktisk det personlige brevet som donoren skriver om seg selv, sin familie, utdannelse, interesser, hva hun tenker og føler, samt hvilken begrunnelse hun har for å bli eggdonor.
AP170104 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
AP170104 Men noe av det viktigste er faktisk det personlige brevet som donoren skriver om seg selv, sin familie, utdannelse, interesser, hva hun tenker og føler, samt hvilken begrunnelse hun har for å bli eggdonor.
AP170104 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
FV170103 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
BT170103 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
BT170103 En annen begrunnelse er at bruk øker sannsynligheten for resistensutvikling slik at legemidlene får dårligere effekt.
AP170103 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
AP170103 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
AP170103 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse .
DB170102 - Den store majoriteten gir ingen begrunnelse og melder seg bare ut når kontigenten kommer, men det kommer tilbakemeldinger fra folk på at det er vanskelig med Frp i regjering, sier fylkesleder Idun K.
BT170102 Konkurransedirektør Lars Sørgard vil vurdere å be om en begrunnelse dersom Avinor skulle få monopol på parkeringen rundt Flesland.
AP170102 Ingen må oppgi noen begrunnelse for at de melder seg ut eller inn av Kirken, men direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet tror rekordbevegelsen i hovedsak skyldes to forhold : ¶
BT170101 For omfattende og langvarig isolasjon uten god nok begrunnelse og for lite hensyn til hans mentale sårbarhet, var hovedårsaken til at soningen ble stemplet som umenneskelig.
BT170101 For omfattende og langvarig isolasjon uten god nok begrunnelse og for lite hensyn til hans mentale sårbarhet, var hovedårsaken til at soningen ble stemplet som umenneskelig.
AA161223 Juryens begrunnelse
AA161222 Juryens begrunnelse
SA161221 Ingen nominerte, juryens begrunnelse .
BT161221 Ingen nominerte, juryens begrunnelse .
AA161221 Juryens begrunnelse
AA161220 Juryens begrunnelse
AP161204 Det er en grei begrunnelse , men det gjør det vanskeligere å sammenligne med tidligere undersøkelser.
AP161130 Fakta : Juryens begrunnelse
AP161130 Fakta : Juryens begrunnelse
AP161118 - Hvis Regjeringen ønsker å holde fast på 4 prosent som retningslinje for bruken av penger fra Oljefondet, bør den komme med en annen begrunnelse enn at dette er den langsiktige realavkastningen fra fondet, sier han.
SA161102 Pastorens begrunnelse var at han nå hadde fått sin del ( les og hør Rick Warren selv fortelle om dette ved å trykke på denne lenken og gå til 7:50 ).
AP161101 Faktisk finnes det en poetisk begrunnelse for valget av Dylan i hennes diktsamling Sånger och formler.
SA161021 Knutepunkmantraet som begrunnelse
AP161007 | Nobelkomiteens begrunnelse for prisen til Juan Manuel Santos 2016 ¶
SA161004 Han utfordret kulturministeren « til å komme med en faglig begrunnelse for de foretatte endringene, hvor hun også redegjør for de medisinske sidene », og spurte om « det er slik at departementet ikke tror på den foreliggende medisinske litteraturen, eller er det slik at en hjerneskade fra eller til ikke er så farlig.
DA160919 Også Aker Solution viser at virksomheten går inn i en periode med lav aktivitet i sin begrunnelse for å permittere folk i subsea service-virksomheten.
AP160909 Frisøren oppgir frykt som begrunnelse for avvisningen.
AP160903 - De fattigste, de ulykkeligste og de døende har ved hennes hender fått medfølelse uten nedlatenhet basert på ærbødighet for mennesket, het det i Nobelkomiteens begrunnelse .
VG160825 Men Sivilombudsmannen konkluderer med at bibliotekets begrunnelse for avslag har vært for svak i saken.
VG160825 Han mener imidlertid at ombudsmannens begrunnelse er for utydelig.
DN160824 Foreløpig er ikke Kierulf kontaktet av Facebook med en begrunnelse , som hun i seg selv synes er betenkelig.
BT160815 Særlig når juryens kjennelse blir avsagt uten begrunnelse , er det umulig å vite om hensynene lekdommerne har vektlagt er legitime eller utenforliggende.
AP160709 - Nå har vi fått en avtale som båndlegger det iranske atomprogrammet for 10 - 15 år framover, og da bruker man en mer generell begrunnelse : skjoldet har ikke adresse østover, til Eurasia.
AP160623 Når vi nevnte Polen som en mulig outsider var det med en enkel begrunnelse .
AP160623 Utøverne som ønsker å benytte seg av denne muligheten oppfordres til snarest å sende en epost til generalsekretæren i IAAF med begrunnelse for hvorfor utøveren mener å være startberettiget.
SA160618 Videre er Skartveits begrunnelse at konsekvensen av denne « revolusjon » at den tradisjonelle familien vil bli oppløst.
AP160610 Forslaget om utvidet bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere fikk også kritikk for dårlig begrunnelse av fagfolk og opposisjon.
AP160606 Han forklarer at rådets begrunnelse for å avslå styrets innstilling var at de mente det kun var rådet som har myndighet til å si opp Afsar ettersom det var de som hadde ansatt ham.
AP160606 Han forklarer at rådets begrunnelse for å avslå styrets innstilling var at de mente det kun var rådet som har myndighet til å si opp Afsar ettersom det var de som hadde ansatt ham.
AP160524 Det er da spesielt spørsmålet om forvaring og rettens begrunnelse for den og straffens lengde i forhold til rettspraksis vi vil se nærmere på, sier forsvareren, advokat Per Espen Eid.
AP160516 Moss kommune, som var en av de siste kommunene til å trekke seg fra ordningen, oppga som begrunnelse at ordningen ville forplikte kommunen til et høyere kostnadsnivå.
AP160511 De presiseringer som nå foretas vil altså bety at selv om kommunen har innført en sats på 7 promille på « verk og bruk », kan den ikke utvide skatten til boliger og fritidsboliger og pålegge dem like høy sats - med begrunnelse om at innkreving av eiendomsskatt ikke er en ny ordning.
AP160501 Det er viktig at storsamfunnet retter søkelyset mot dem som opplever skremselspropaganda og undertrykkelse fra sine nærmeste med religion som begrunnelse .
AP160427 En annen begrunnelse i Frp for en slik strategi, er at partiet håper Ap kan gi støtte til punkter Venstre og KrF ikke vil være med på.
SA160423 Mange har etterlyst en tydeligere teologisk begrunnelse fra kirkens ja-side i homofilisaken.
AP160420 Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.
AP160418 Djupedal-utvalget hadde en veldig god begrunnelse for å flytte klagemuligheten vekk fra Fylkesmannen, sier SV-leder Audun Lysbakken.
AP160416 Det var også ordninger hvor man kunne søke om en dags-tillatelse til å kjøre inn mot et gebyr og en begrunnelse , sier Tønnesen.
AP160416 Det var også ordninger hvor man kunne søke om en dags-tillatelse til å kjøre inn mot et gebyr og en begrunnelse , sier Tønnesen.
AP160401 Problemet var at ingen klarte å utvikle en holdbar sekulær begrunnelse for menneskerettighetene.
AP160401 Men ideen om at alle mennesker er like mye verdt kan ikke begrunnes på en slags vitenskapelig og nøytral begrunnelse .
AP160401 En holdbar begrunnelse er derimot at mennesket er skapt i Guds bilde.
AP160323 Han tror da at endel IS-krigere vil hoppe av og gå tilbake til Al-Qaida med den begrunnelse at IS-lederen feilet med å erklære sitt såkalte kalifat for tidlig før bevegelsen var i stand til å forsvare territoriet.
AP160323 Jeg tror derimot at folks frykt for terror øker når politiet bevæpnes med begrunnelse i terrorrisiko.
AP160323 Det norske politiet er blitt bevæpnet med begrunnelse i økt terrorrisiko, men uten at det er klart hvordan bevæpningen skulle hjelpe.
AP160322 « Det sier mye om hvor mørke og korrumperte superheltene våre er blitt, når Batman og Supermann kan finne på å utslette hverandre, uten noen overbevisende begrunnelse », skriver vår anmelder. 1 2 3 4 5 6 ¶
AP160322 Det sier mye om hvor mørke og korrumperte superheltene våre er blitt, når Batman og Supermann kan finne på å utslette hverandre uten noen overbevisende begrunnelse .
AP160322 « Det sier mye om hvor mørke og korrumperte superheltene våre er blitt, når Batman og Supermann kan finne på å utslette hverandre, uten noen overbevisende begrunnelse », skriver vår anmelder. 1 2 3 4 5 6 ¶
AP160322 Det sier mye om hvor mørke og korrumperte superheltene våre er blitt, når Batman og Supermann kan finne på å utslette hverandre uten noen overbevisende begrunnelse .
AP160317 - Med en slik bane for styringsrenten tilsier analysene at prisveksten blir værende nær 3 prosent den nærmeste tiden, før den gradvis avtar til mellom 1½ og 2 prosent i 2019, skriver hovedstyret i Norges Bank i sin begrunnelse for rentekuttet.
AP160317 EOS-utvalget tok også kontakt med Justisdepartementet for å høre om de kunne gi en fyldigere begrunnelse , men fikk avslag fra statsråd Anundsen & co.
AP160312 Vi må se et mønster og du må kunne gi en god begrunnelse på hvorfor akkurat dette jobbskiftet var riktig.
AP160312 Vi må se et mønster og du må kunne gi en god begrunnelse på hvorfor akkurat dette jobbskiftet var riktig.
AP160302 Det er en nokså tynn begrunnelse for å nekte pressen å ha én eller flere representanter med på denne befaringen, sier Øy. * * Redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle har tidligere skrevet at ¶. * * * ¶
AP160227 I juryens begrunnelse står det at Stordalen « har gitt ansikt til en svært sjelden og alvorlig sykdom, systemisk sklerose, bindevevssykdom som angriper mange organer og gir uttalt bindevevsdannelse.
AP160225 Det finnes ingen teologisk begrunnelse eller tradisjon i islam for barnehijab.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - Walid al-Kubaisi var veldig tidlig ute med islamkritikk med sin bok Halvmånens hemmeligheter fra 1997.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - Jeg vil gjerne trekke frem Hurra, wir kapitulieren.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - Han tenker utenfor båsene.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - Han har masse lun humor, typisk britisk.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - Han går inn i det storpolitiske og har skrevet det beste essayet om Tarek Ramadan.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - Han beskriver psyken til muslimske menn generelt.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - En av de viktigste stemmene for meg.
AP160222 Storhaugs begrunnelse : - Dette har jeg brukt i min bok.
AP160219 Migrasjonsforskere ved PRIO skriver i sin høringsuttalelse at regjeringens argumenter « fremstår som en spekulativ antagelse uten faglig begrunnelse ».
AP160216 Å takke nei til et debattbidrag er en av de vanskeligste oppgavene vi har, og vi har sjelden tid til å gi noen god begrunnelse for et « nei takk ».
AP160216 Hennes begrunnelse er at denne saken er altfor viktig til å gjøre nettopp det.
AP160209 « Dette fremstår som en spekulativ antagelse uten faglig begrunnelse », skriver PRIO-forskerne, og påpeker at barn spiller « en svært viktig rolle i integreringsprosesser, blant annet fordi de gjennom skole og fritidsaktiviteter blir sosiale bindeledd mellom voksne med og uten innvandrerbakgrunn.
AP160209 « Dette fremstår som en spekulativ antagelse uten faglig begrunnelse » ¶
AP160209 Migrasjonsforskere ved Fredsforskningsinstituttet ( PRIO ) : « Dette fremstår som en spekulativ antagelse uten faglig begrunnelse », skriver PRIO-forskerne, og påpeker at barn spiller « en svært viktig rolle i integreringsprosesser, blant annet fordi de gjennom skole og fritidsaktiviteter blir sosiale bindeledd mellom voksne med og uten innvandrerbakgrunn.
AP160209 Tyrkias avslag fremstår som uforståelig, og landet gir ingen begrunnelse .
AP160208 Tyrkiske myndigheter har nektet å gi Aftenposten et skriftlig avslag på søknaden om oppholdstillatelse og har heller ikke gitt noen skriftlig begrunnelse for hvorfor Kampesæter ikke har fått innvilget pressekort.
AP160208 - Vi ser at flere land angriper ytringsfriheten og enkelte av dem bruker terrorisme som begrunnelse .
AP160204 Sivertsen som begrunnelse for hvorfor det er greiest å ringe mor med en gang.
AP160203 Også i Sparebanken Vest blir digitale omstillinger gitt som begrunnelse for kuttene.
AP160201 Vi har nå avtaler med de fleste landene, men det er et problem at vi må ha en begrunnelse for å be om informasjon, sier hun.
AP160131 plass : Maren Dommersnes Myrmell, 16 årJuryens begrunnelse : Forfatteren har et tydelig budskap.
AP160126 Russlands begrunnelse for å si nei til å ta imot avviste asylsøkere har endret seg dag for dag. 371 avviste asylsøkere ble sendt tilbake over grensen ved Storskog i løpet av 2015.
AP160126 plass : Odin Besseby, 15 årJuryens begrunnelse : Kronikkforfatteren er veldig klar på hvorfor noe må gjøres i skolen og hvordan man kan gjøre det.
AP160126 plass : Odin Besseby, 15 årJuryens begrunnelse : Kronikkforfatteren er veldig klar på hvorfor noe må gjøres i skolen og hvordan man kan gjøre det.
AP160122 plass : Line Larssen ( 14 )Juryens begrunnelse : Dette er en ny stemme i en pågående debatt om hvilke krav vi skal stille til lærere. 14-åringen skriver svært godt og retter skarp kritikk mot dem som sitter på makten i klasserommet.
AP160121 Klubben har ikke gitt meg noen begrunnelse , sier Lundekvam.
AP160120 Den ferske innvandringsministeren har brukt UNICEFs rapport som begrunnelse for hvorfor hun vil ha strengere regler for enslige mindreårige asylsøkere som ønsker opphold i Norge.
AP160120 Man trenger ikke gi noen begrunnelse ut over dette for å ha krav på separasjon.
AP160115 Har ikke gitt en begrunnelse .
SA160109 Juryens begrunnelse , ingen nominerte.
SA160109 Juryens begrunnelse , ingen nominerte.
FV160109 Juryens begrunnelse , ingen nominerte.
FV160109 Juryens begrunnelse , ingen nominerte.
AP160109 Juryens begrunnelse , ingen nominerte.
AP160109 Juryens begrunnelse , ingen nominerte.
AA160107 Juryens begrunnelse