VG171208 Noe annet tror jeg vil vise seg svært vanskelig å begrunne for våre barn og barnebarn i framtiden.
VG171207 Arrangørene valgte etter første protest å begrunne med at Norsk Tipping satt aldersgrensen. » - Kretsen i Møre og Romsdal har misforstått.
AP171207 Arrangørene valgte etter første protest å begrunne med at Norsk Tipping satt aldersgrensen.
DA171204 Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet at kommuner som velger å avvike fra sterke anbefalinger, må begrunne det godt og gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse.
AP171203 Det kunne være underholdende å høre på, men først og fremst var det lærerikt, fordi rådets leder gang på gang var nødt til å gå på talerstolen og begrunne, og begrunne igjen, rådets eksistens, dets nødvendighet og arbeidsmåte, og samtidig få justert sin egen virkelighetsoppfatninga og ta til seg og vise forståelse også for « kverulantenes » fortvilelse.
AP171203 Det kunne være underholdende å høre på, men først og fremst var det lærerikt, fordi rådets leder gang på gang var nødt til å gå på talerstolen og begrunne , og begrunne igjen, rådets eksistens, dets nødvendighet og arbeidsmåte, og samtidig få justert sin egen virkelighetsoppfatninga og ta til seg og vise forståelse også for « kverulantenes » fortvilelse.
AP171203 Vi kan regne med at lærere i enda større grad enn tidligere må kunne vurdere, begrunne og endre sin profesjonsfaglige praksis.
VG171130 - Når jeg så søker om permisjon fra gang til gang, vil jeg begrunne det med at mitt verv i Nobelkomiteen er så viktig at jeg bør innvilges permisjon.
DB171130 - Jeg vil begrunne permisjonssøknadene med at mitt verv i Nobelkomiteen er så viktig at jeg bør innvilges permisjon.
DB171130 Alle disse trekkene taler til Kims og regimets fordel, og er med på å forsikre nordkoreanerne om sin egen styrke, og begrunne konfrontasjonen med omverdenen.
AP171130 Ut over dette virker Steinfelds kronikk bare som rent føleri fra hans side idet hans påstander helt mangler faktisk eller juridisk belegg, for ikke på noe punkt har han klart å begrunne sine beskyldninger mot finansministeren.
VG171129 - Siden forskningsvirksomhet er uvanlig i statistikkbyråer i andre land, er dette prinsipielle spørsmål, som det vil være naturlig at utvalget må drøfte og ta stilling til for å begrunne en eventuell lovfesting, skriver hun.
VG171128 - Jeg vil begrunne permisjonssøknadene med at mitt verv i Nobelkomiteen er så viktig at jeg bør innvilges permisjon.
DB171128 - Når jeg så søker om permisjon fra gang til gang, vil jeg begrunne det med at mitt verv i Nobelkomiteen er så viktig at jeg bør innvilges permisjon.
AP171128 - Jeg vil begrunne permisjonssøknadene med at mitt verv i Nobelkomiteen er så viktig at jeg bør innvilges permisjon.
DB171124 Rolness' argumentasjon for å begrunne sin tilnærming likner menneskelig ingeniørkunst : Hvis vi bare behandler disse ungdommene skånselsløst, kan vi skremme andre fra å komme, og så blir sluttsummen av all vår brutalitet positiv.
AP171123 Påstanden om forfalskning av avstemningsresultatet på kongressen i 1934 er bare en av flere legender som skal støtte opp om en påstand om at Kirov representerte en opposisjon mot Stalin, noe som kunne begrunne at Stalin hadde et motiv.
DB171119 Folk over hele verden må rett og slett begrunne hvorfor de ønsker å se Oslo.
NL171117 Så får vi se da om ikke en slik, overraskende, pågang kan begrunne en midlertidig prøveordning som igjen kan begrunne ytterligere « modernisering » i form av utvanning, eller full avvikling av hele lovverket.
NL171117 Så får vi se da om ikke en slik, overraskende, pågang kan begrunne en midlertidig prøveordning som igjen kan begrunne ytterligere « modernisering » i form av utvanning, eller full avvikling av hele lovverket.
AP171117 Det er ingen som trenger å begrunne det hvis vi ikke får jobber.
AA171117 Mange i partiet - også Giske - mente Arbeiderpartiet ikke var flinke nok til å begrunne hvorfor det var nødvendig å øke skattene.
AA171117 - Det vi mener vi manglet i valgkampen og gjør noe med nå, er å begrunne politikken vår bedre, sier Giske.
AP171116 Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, ble onsdag bedt om å begrunne partiets innstilling av Carl I.
AA171116 Mange i partiet, også Giske, mente Arbeiderpartiet ikke var flinke nok til å begrunne hvorfor det var nødvendig å øke skattene.
VG171114 Han mener at å begrunne bevæpning i flere flypassasjerer og at Oslo Lufthavn er blitt større, er en svak begrunnelse for midlertidig bevæpning.
AP171114 Arbeiderpartiet vil også oppheve en instruks Sylvi Listhaug sendte til UDI i mai 2017 der departementet understreket at « manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse ».
AP171109 Frp'erne trenger knapt å bruke bekymringen for innvandringsanalysene for å begrunne mistilliten.
AP171109 Da ville en oppsigelse være lett å begrunne .
SA171103 Buskerud idrettskrets var de første som sendte et skriftlig brev til NIF om å begrunne hvorfor man ikke ønsket åpenhet.
SA171103 Buskerud idrettskrets var de første som sendte et skriftlig brev til NIF om å begrunne hvorfor man ikke ønsket åpenhet.
BT171103 Buskerud idrettskrets var de første som sendte et skriftlig brev til NIF om å begrunne hvorfor man ikke ønsket åpenhet.
AP171103 Buskerud idrettskrets var de første som sendte et skriftlig brev til NIF om å begrunne hvorfor man ikke ønsket åpenhet.
AA171103 Buskerud idrettskrets var de første som sendte et skriftlig brev til NIF om å begrunne hvorfor man ikke ønsket åpenhet.
AA171103 Buskerud idrettskrets var de første som sendte et skriftlig brev til NIF om å begrunne hvorfor man ikke ønsket åpenhet.
NL171029 Jeg er ikke utdannet historiker, men la meg allikevel først som sist besvare mitt eget spørsmål med et rungende ja, og la meg begrunne mitt svar på følgende måte : ¶
VG171027 Men jeg håper at jeg kan begrunne å stabilisere meg innfor topp 30, og ta poeng i storslalåm igjen.
DB171027 - Det er problematisk blant annet fordi det blir vanskeligere å begrunne overfor de ansatte at det er behov for å stramme inn.
NL171026 Hvorfor kan ikke mentorene i det minste begrunne ærlig og oppriktig hvorfor de gjør de valgene de gjør ?
DA171026 - Hvis en kommune velger å avvike fra sterke anbefalinger, må de begrunne dette godt og gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse, slik at de sikrer et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud til alle barn og unge i kommunen, skriver avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, i Helsedirektoratets avdeling for barne- og ungdomshelse.
DB171024 Ber kronprinsessen begrunne presse-refsen : - Blir beskyldt for noe uten å vite hva de har gjort ¶
VG171023 - Utlendingsmyndighetene er gjennom norsk lov forpliktet til å foreta en vurdering av hva som er barnets beste og begrunne vedtakene, og det har de ikke gjort i disse sakene.
NL171023 ¶ INFORMASJON : Når man går til så drastiske metoder som å visitere et par hundre innbyggere for våpen under en kveld på byen, må kravet være at politimesteren kan begrunne aksjonen bedre enn han faktisk gjør.
NL171023 Men når man går til så drastiske metoder som å visitere et par hundre innbyggere for våpen under en kveld på byen, må kravet være at politimesteren kan begrunne aksjonen bedre enn han faktisk gjør.
DA171023 - UDI er gjennom norsk lov forpliktet til å foreta en vurdering av hva som er barnets beste og begrunne vedtakene, og det har de ikke gjort i disse sakene.
BT171023 - UDI er gjennom norsk lov forpliktet til å foreta en vurdering av hva som er barnets beste og begrunne vedtakene, og det har de ikke gjort i disse sakene.
AP171023 - UDI er gjennom norsk lov forpliktet til å foreta en vurdering av hva som er barnets beste og begrunne vedtakene, og det har de ikke gjort i disse sakene.
DB171021 Du må forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale, kunne skrive enkle, sammenhengende tekster og kort kunne forklare og begrunne meninger og planer.
AP171020 Som ateist kan jeg ikke begrunne de dypeste verdiene mine.
DA171019 - Verktøyet har også et mål om å være nyttig for departementene og til å begrunne de valg som gjøres overfor andre grupper, tilføyer Hartviksen.
DA171019 - Verktøyet har også et mål om å være nyttig for departementene og til å begrunne de valg som gjøres overfor andre grupper, tilføyer Hartviksen.
AP171019 Der de fleste diktere skriver om seg selv og for sin egen del, kan Stein Torleif Bjella begrunne hele denne utgivelsen med følgende galgenhumoristiske vers : ¶
BT171016 Fattigdomsreduksjon er et overordnet mål for utviklingspolitikken, men i praksis fungerer det som en sekundær målsetning : Det brukes ofte for å begrunne bistand til andre formål, men som også forventes å redusere fattigdom.
DB171013 Men fordømmelsen av denne type ytringer kan verken begrunne eller forsvare sleivete og upresis journalistikk.
DB171013 Utredningen vier mye plass til å begrunne manglende prioritering av helikoptre til Hæren, et viktig ankepunkt for opposisjonen.
DA171013 Med den nye ordningen må domstolene begrunne avgjørelsene om skyldspørsmålet.
DA171011 Retten kom likevel til at dette ikke kunne begrunne en betinget reaksjon.
AP171010 Samme begrunnelse bruker KrF-leder Knut Arild Hareide for å begrunne at hans parti KrF støtter Aps forslag.
VG171008 Og jeg skal begrunne det : ¶ 1.
VG171008 Men Lars Lagerbäck kan fint begrunne et uttak av Reginiussen/Skjelvik med at han fortsatt er i prøve/feil-fasen, og at dette er kombinasjonen han ikke har prøvd.
VG171008 Men du kan ikke bare si at dette er elendig - du må begrunne det.
VG171004 Forsvarerne fikk deretter ordet for å begrunne sitt krav, og viste blant annet til uskyldspresumpsjonen, at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist, og menneskerettighetene. - 34-åringen har oppfattet at han i Tyrkia var tiltalt og frifunnet for deltakelse i en væpnet terrororganisasjon.
AA170930 Mulig kan mangel på kjennskap til ordningen med fremtidsfullmakt begrunne hvorfor flere ikke benytter seg av dette alternativet.
AP170924 ¶ Problemet med Regjeringens pengebruk er at den har brukt et kortvarig tilbakeslag til å begrunne varige økte utgifter, skriver Marianne Marthinsen.
AP170924 Problemet med Regjeringens pengebruk er at den har brukt et kortvarig tilbakeslag til å begrunne varige økte utgifter.
DB170923 For de som ønsker å spå Arbeiderpartiets framtidige nedgang er det fristende å begrunne dette med strukturelle samfunnsendringer, som at en lavere andel arbeidstakere jobber i industrien, mens en stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning og jobber i andre sektorer.
AA170921 Når vi ikke kan begrunne det med ett av disse forholdene, er det ikke grunnlag for varetektsfengsling, sier politiadvokat Asle Sandnes i Sør-Øst politidistrikt til Varden.
DB170920 Vi kan, naturlig nok, ikke begrunne Bibelens autoritet med at det står i Bibelen at Bibelen er riktig.
DB170920 Men selv om vi tar for gitt at det finnes en gud, møter vi på flere problemer dersom vi søker å begrunne moralen i denne gudens meninger.
DB170920 Jeg kan ikke begrunne hvorfor hedonismen er sann her.
DB170920 Ett problem for dem som vil begrunne moralen i en gud er det såkalte Eutyfron-problemet, fra Platons dialog Eutyfron.
DB170920 Bare et fåtall av disse teoriene søker å begrunne moralen i troen på en gud. Én grunn til det er at det er høyst tvilsomt om det i det hele tatt finnes en gud.
AP170919 Om dette er tilstrekkelig til å begrunne felling i dette tilfelle kan vi imidlertid ikke si noe om før vi har behandlet saken, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødirektoratet.
VG170916 De norske klasserommene er imidlertid en av svært få fellesarenaer hvor unge mennesker øves i å lytte til hverandres meninger, og selv får trening i å formulere og begrunne egne meninger.
AP170915 Men hvordan begrunne dette uten Gud ?
DB170908 En enkelt stemme har liten effekt, men tør du begrunne den for de du kjenner vil den ha langt større effekt.
DB170907 « Jeg mener at partiledere og folk i ledende posisjoner har bidratt til å skape et inntrykk av at vi er under et voldsomt press, » sier Steen Jensen når han skal begrunne sitt opprop.
AA170905 Hun har sendt inn et notat der hun foreslår at formannskapet går inn for å oppheve ordningen, ettersom « de opprinnelige begrunnelsene for konsesjonsordningen ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne et så inngripende tiltak ».
SA170904 Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet.
FV170904 Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet.
AP170904 Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet.
VG170903 Han ønsker ikke begrunne eller utdype dette ytterligere.
DB170901 Hans kampanje var allergisk mot alle forsøk på å begrunne hans kandidatur i 2008 med at det ville gi USA den første fargede presidenten.
DB170901 Fortsatt kunne de ikke begrunne hennes kandidatur noe særlig ut over den lett sirkulære « selvsagt har Hillary en grunn for at hun stille, ellers ville hun ikke stilt ».
NL170830 Argumentene som kunnskapspartiet Høyre bruker for å begrunne nedleggelsen av Andøya flystasjon blir i et slikt perspektiv så operativt og økonomisk svake at det er nærmest flaut å innrømme at man har stemt på « forsvarspartiet » Høyre i alle år.
SA170829 Styreleder Ivar Koteng forsøkte i et debattinnlegg i gårsdagens avis å begrunne klubbens ståsted.
AP170829 Styreleder Ivar Koteng forsøkte i et debattinnlegg i gårsdagens avis å begrunne klubbens ståsted.
SA170826 CAS viste til skistjernens ti år karrière på toppnivå for å begrunne at det var « overraskende » at hun ikke hadde oppdaget at Trofodermin-kremen inneholdt et forbudt stoff.
FV170826 CAS viste til skistjernens ti år karrière på toppnivå for å begrunne at det var « overraskende » at hun ikke hadde oppdaget at Trofodermin-kremen inneholdt et forbudt stoff.
AP170826 CAS viste til skistjernens ti år karrière på toppnivå for å begrunne at det var « overraskende » at hun ikke hadde oppdaget at Trofodermin-kremen inneholdt et forbudt stoff.
AP170826 CAS viste til skistjernens ti år karrière på toppnivå for å begrunne at det var « overraskende » at hun ikke hadde oppdaget at Trofodermin-kremen inneholdt et forbudt stoff.
DA170825 Retten kom til at kokken hadde et krav mot restauranten på 20.000 kroner og at dette beløpet ikke kunne begrunne åpning av konkurs.
DB170822 Det Trump unnlot å nevne - eller velger å se bort i fra - er at Pakistans sikkerhetstjenester bruker nettopp frykten for indisk innflytelse i Afghanistan, til å begrunne sin støtte til for eksempel Taliban.
AP170820 Hvorfor må vi alltid begrunne våre valg, spesielt om vi ikke har lyst til noe ?
NL170809 Dersom du bruker sterke ord om konsekvensene av andre partiers politikk, plikter du å forklare og begrunne dette svært godt.
DB170802 Men det var akkurat en lek med et alvorlig spørsmål som utspant seg i fjor i mai da de deputerte sto opp etter tur for å begrunne sin stemme for eller mot å tiltale Rousseff.
AA170801 Men det er uærlig å ikke si dette, og begrunne nye kabler med behovet for økt forsyningssikkerhet !
AP170731 Jeg husker hypen som skulle begrunne bredbåndsutbygging over hele landet for noen år siden.
DB170723 Så litt om livet : Det rådende syn sier at livet har blitt til av seg selv, men vitenskapen kan ikke begrunne at det er riktig.
NL170720 For å kunne begrunne en offentlig mediestøtte på 5,8 milliarder kroner i året, er NRK helt avhengige av bred oppslutning over hele landet.
DB170720 Om man vil begrunne et tiltak med fattigdomsbekjempelse, hjelper det godt at « de fattige » og « fattigdom » ikke er spesifisert.
AA170717 I de reviderte etiske retningslinjene omtales nå ulike grunnlag som kan begrunne opplysningsplikt om og begrensninger i den enkelte ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer.
DN170716 ¶ Rettferdighet kan være subjektivt, men det er likevel vanskelig å begrunne Trumps påstand.
VG170714 At det kan finnes metodikk for å begrunne enkeltavslag på, er jo mulig.
DB170710 Dersom Dagbladets og Haugesunds avis' arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier Presthus.
DB170710 - Dersom avisenes arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker.
VG170704 Faktisk delvis sant : Påstanden lar seg begrunne i fakta, eller er isolert sett riktig.
NL170704 Ved kun å forholde seg til juridiske forpliktelser kommer KMD unna å måtte å begrunne sine standpunkter i avstamningspolitikken reelt.
VG170629 Om det var ambassadørens press, eller ambassadens enda mer sinnrike strekking av begreper for å begrunne pengebruken som ble avgjørende, vites ikke.
VG170629 At målene er brede og ofte ikke særlig konkret formulert, gir stort handlingsrom for den som forsøker å begrunne bruk av bistand til tiltak som kanskje ikke først og fremst er tenkt å fremme utvikling, men hvor det kan være en hyggelig bieffekt.
BT170629 Det er særlig problematisk, når politiet selv har fått kjeft for ikke å begrunne sine vedtak.
VG170627 Se fjorårets oversikt over kanselleringer : Kan ikke begrunne kanselleringene ¶
VG170626 Det mener vi ikke kan begrunne fengsel i mange år - som er utfallet av denne dommen.
SA170626 Endringene tydeliggjør hvilke hensyn som kan begrunne vilkår for og krav til utøvelse av virksomhet.
DB170626 Sett ut ifra et sportslig synspunkt, er det vanskelig å begrunne utelatelsen av Mørkøv. 32-åringen er på utgående kontrakt, og det ser dårlig ut med tanke på en forlengelse av avtalen. procycling.no vet også at Mørkøvs personlighet er omstridt i Katusha.
DA170625 - Vi har mange politikilder på « gølvet » som advarer om en farlig og ukontrollert utvikling, skriver Storhaug, uten å begrunne eller utdype dette nærmere i posten sin.
DA170623 John Erik Fossum, EU-kjenner ved ARENA senter for Europaforskning, mener venstresida bør bli mer tydelige på å forklare og begrunne innvandring.
VG170622 - Vi har en restriktiv alkoholpolitikk, men velger altså å begrunne støtten til potetspritproduksjon med andre argumenter, svarer Hjemdal.
DB170621 Anne Thingelstad Wøien er derimot ikke enig med Grande og Steffensen i at Kulturrådet bør begrunne avslagene sine.
VG170620 Frp ble bedt om å begrunne dette i debatten, men de sa ingenting som kunne forklare beslutningen på noen annen måte, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
VG170619 Ingen forsto hvordan departementet kunne begrunne sminkingen av ordbruken med rikets sikkerhet.
DB170618 For å få informasjon om menneskene bak IP-adressene må de imidlertid begrunne utleveringen svært godt overfor rettsvesenet.
VG170609 « Gjentagelsesfare kan bare begrunne varetektsfengsling dersom det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lovbrudd om han løslates.
DB170531 I dette ligger samtidig en fare for at dokumentasjonen som skal begrunne størrelsen på gebyrene ikke har den nødvendige realisme alle forhold tatt i betraktning.
VG170530 « Kan statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne hvorfor dette har vært en « god og skikkelig » prosess fra politimester, Politidirektorat og Justis- og beredskapsdepartementet ? », skriver Kontrollkomiteen i brevet til justisministeren.
DA170530 « Kan statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne hvorfor dette har vært en « god og skikkelig » prosess fra politimester, Politidirektorat og Justis- og beredskapsdepartementet ? » heter det i brevet.
DB170528 Deres « soft power » forutsetter en slags magi, siden den ikke lar seg begrunne rasjonelt eller gjennom utøvelse av vold.
BT170524 Hvis de ti brevskriverne fra i fjor også er misfornøyde i år, vil det være interessant å høre dem begrunne det.
AA170524 Poenget er, og det er et gangbart argument, at slike ting gir russerne god ammunisjon i propagandakrigen, og at det er noe de kan utnytte til å begrunne egne mottiltak.
VG170523 - Om man kan begrunne det på en faglig god måte.
VG170518 At statsråden i tillegg bruker regjeringens forslag til en ny LHBT handlingsplan for å begrunne fremgangen blir rett og slett bare pinlig.
AA170516 De har heller ikke villet begrunne hvorfor de tror det ligger noe kriminelt bak forsvinningen.
DB170511 Det skjedde i et møte med Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne Trumps avgjørelse om å sparke Comey, ifølge en rekke ikke navngitte tjenestemenn.
AA170511 Det skjedde i et møte med Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne Trumps avgjørelse om å sparke Comey, ifølge en rekke ikke navngitte tjenestemenn. ( ©NTB ) ¶
DN170510 Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne president Donald Trumps avgjørelse om å sparke Comey.
DA170510 Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne president Donald Trumps avgjørelse om å sparke Comey.
DA170510 Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne Trumps avgjørelse om å sparke Comey, ifølge en rekke ikke navngitte tjenestemenn.
BT170510 Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne president Donald Trumps avgjørelse om å sparke Comey.
AA170510 Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne Trumps avgjørelse om å sparke Comey, ifølge en rekke ikke navngitte tjenestemenn.
VG170509 Bufdir mener avgjørelsen ikke var grunnlag for å trekke tilbake kontrakten med Fyrlykta, og viser til at de har plikt til å begrunne en avvisning for å sikre likebehandling og gjennomsiktighet.
DB170508 Trump henviste til artikkelen for å underbygge og begrunne sitt ønske om tøffere innvandringslover.
AP170507 mai klarer å begrunne hvorfor.
VG170505 Regjeringen foreslår samtidig en styrket plikt for domstolene til å begrunne straffutmåling i saker med flere alvorlige lovbrudd.
DB170502 NRKs dokumentar om tigging som « coverup » for organisert kriminalitet har igangsatt en ikke helt entydig debatt hvor juss, moral og politikk blandes sammen for å begrunne standpunkter for eller imot tigging.
AP170501 Det er altså stikk motsatt av hva som er hensikten med forskning, å finne ut av hvordan ting er, ikke å finne ut hvordan man skal begrunne det man tror fra før.
AP170428 Da kan vi heller ikke begrunne vedtak med et slikt middelaldersk kvinnesyn.
AP170428 Da kan vi heller ikke begrunne vedtak med et slikt middelaldersk kvinnesyn.
SA170421 Da Laser-seileren Kristian Ruth ( 31 ) tok turen til Olympiatoppen denne uken, var det for å begrunne hvorfor han velger å hoppe ut av båten.
DN170421 Tajik kommer for øvrig til å bruke mye tid på å begrunne flertallets holdning i de sakene i programutkastet hvor det er intern uenighet.
DN170421 Samtidig vil Tajik bruke tid på å begrunne hvorfor landsmøtet bør slutte seg til kompromisset om delvis vern av omstridte havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som er lagt fram.
DA170421 Tajik kommer for øvrig til å bruke mye tid på å begrunne flertallets holdning i de sakene i programutkastet hvor det er intern uenighet.
DA170421 Samtidig vil Tajik bruke tid på å begrunne hvorfor landsmøtet bør slutte seg til kompromisset om delvis vern av omstridte havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som er lagt fram.
DA170421 Tajik kommer for øvrig til å bruke mye tid på å begrunne flertallets holdning i de sakene i programutkastet hvor det er intern uenighet.
DA170421 Samtidig vil Tajik bruke tid på å begrunne hvorfor landsmøtet bør slutte seg til kompromisset om delvis vern av omstridte havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som er lagt fram.
AP170421 Da Laser-seileren Kristian Ruth ( 31 ) tok turen til Olympiatoppen denne uken, var det for å begrunne hvorfor han velger å hoppe ut av båten.
AP170420 Det er riktignok en analyse som han og Marte Gerhardsen i Agenda har gjentatt flere ganger, men den ser ikke ut til å ha annet formål enn å begrunne et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og KrF.
DB170415 De samme versene som ekstremister bruker for å rettferdiggjøre sine handlinger, blir også dratt frem av islamofober for å begrunne deres hat.
VG170414 Amerikansk UD viser til nettopp « trusebomberen » Abdulmutallab når de overfor VG på nytt skal begrunne terrorlistingen.
DB170407 Selv om det er støtte for militært engasjement, blir nøkkelen for Trump å skikkelig begrunne eventuelle Syria-angrep sikkerhetspolitisk.
DB170405 Mannen sier i retten at han hadde en samtale med Eirik Jensen etter at han overtok jobben som hovedveileder for informantbehandlere i 2006, der han ba Jensen begrunne hvorfor han ikke loggførte informasjon han hadde fått fra sine informanter.
VG170403 Men IOC slår fast at utøverne som i dette tilfellet har avgitt prøver med forbudte stoffer, er uskyldige - uten at de, ifølge ARD, vil begrunne påstanden om uskyld.
VG170331 Departementet understreker at momenter som manglende nettverk og ressurser ikke, samt dårlige sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en ordinær oppholdstillatelse, skriver Justisdepartementet.
BT170331 - Politiet skal være tydelige i sin praksis, og vi har en plikt til å begrunne våre vedtak på en god måte.
VG170330 - I sum synes jeg det er uklokt, for selv om man kan begrunne det religiøst, organisatorisk, demokratisk og etter arbeidsmiljøloven, har de et samfunnsansvar for å se konsekvensene av det de gjør.
DA170330 Det innebærer at skolen må følge reglene i forvaltningsloven, som å gi informasjon og begrunne tiltak.
DA170328 Det betyr at reglene i Forvaltningsloven, om å gi informasjon og begrunne tiltak, må følges.
BT170327 Dette er tiltak som barn og unge hører om og som vi må begrunne .
BT170327 Alt er ikke som før, og vår « ikke-redde » strategi kan gjøre det vanskeligere å snakke om og begrunne tiltak vi iverksetter.
VG170325 Verken Justisdepartementet eller Utlendingsdirektoratet vil begrunne vedtakene om asyl i Norge.
AA170324 Rui vil ikke begrunne avgangen sin før rapporten er ferdig og overlevert.
DB170322 Han peker også på kjøpepresset for å begrunne motstanden mot heliumballonger, som ofte koster over 100 kroner.
SA170318 Nå engasjerte selskapet advokat for å begrunne avslaget.
DA170316 Uttalelser fra Trumps rådgiver Rudi Giuliani blir også brukt til å begrunne opphevelsen av innreiseforbudet.
AA170316 Uttalelser fra Trumps rådgiver Rudi Giuliani blir også brukt til å begrunne opphevelsen av innreiseforbudet.
SA170315 Uttalelser fra Trumps rådgiver Rudi Giuliani blir også brukt til å begrunne opphevelsen av innreiseforbudet.
SA170315 Uttalelser fra Trumps rådgiver Rudi Giuliani blir også brukt til å begrunne opphevelsen av innreiseforbudet.
DA170313 Arbeiderpartiets Lise Christoffersen ber kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) begrunne hvorfor 100 prosent uføre i Oslo nå mister bostøtten.
SA170306 President Donald Trump bør begrunne anklagene om at han ble avlyttet av Barack Obama, understreker USA-ekspert Alf Tomas Tønnessen.
DB170306 Vi kan ikke begrunne 15 000 avslag, sier Komissar.
AA170306 President Donald Trump bør begrunne anklagene om at han ble avlyttet av Barack Obama, understreker USA-ekspert Alf Tomas Tønnessen.
AA170306 Også flere republikanske politikere mener Trump må begrunne påstandene sine.
DB170305 Trump henviste til artikkelen for å underbygge og begrunne sitt ønske om tøffere innvandringslover.
DB170303 Trump henviste til artikkelen for å underbygge og begrunne sitt ønske om tøffere innvandringslover.
VG170301 Jeg mener at Bioteknologirådets tilrådning fortsatt står seg, og det blir ikke minst klart om man går nærmere inn på argumentene som benyttes for å begrunne surrogati.
DB170301 Likevel er det slike vurderinger som i stor grad fungerer som en blankofullmakt for kriminalomsorgen til å begrunne ethvert sikkerhetstiltak.
DB170301 Men Akerhaug vil ikke begrunne hverken begrepsbruk eller mye annet.
DB170301 Han forsøker på ingen måte å begrunne påstandene ved hjelp av sitater eller tolkninger.
DB170228 Noen ønsker at Kulturrådet skal begrunne sine avslag i større grad.
AP170226 Samtidig må de begrunne hvorfor de har innlemmet administrasjonen i denne tipsordningen.
AP170226 Han legger til at ledelsen må begrunne endringen fra da servitørene fikk 65 prosent, til at de nå sitter igjen med 32 prosent.
DA170222 - Det er jo en formodning om at et forslag fra en Høyre-statsråd lar seg saklig begrunne også, legger han til.
DB170218 Hvis forskningsdirektøren mener at vi undervurderer etnisitetens betydning i dagens Norge - at det ikke er nok å lære språket, tilegne seg kulturen, delta i samfunnet og føle tilhørighet til landet - bør han være redelig nok til å si det, begrunne det og diskutere det.
BT170217 Med gode kunnskaper om virkningen vil det være lettere å begrunne nødvendige tiltak for å redusere plastproblemene, slik vi har gjort med en lang rekke andre miljøgifter opp gjennom årene. | - Fraværende foreldre kan i ytterste konsekvens prege barnets psykiske utvikling ¶
BT170217 Med gode kunnskaper om virkningen vil det være lettere å begrunne nødvendige tiltak for å redusere plastproblemene, slik vi har gjort med en lang rekke andre miljøgifter opp gjennom årene.
DB170215 Dernest kunne regjeringen begrunne en mer generøs politikk med solidaritet og politisk brorskapsånd med de landene som nå baler med langt større konsekvenser enn det Teigen noen gang kommer til å oppleve.
DB170214 Faren for spredning av ballistiske raketter ble hausset opp og brukt til å begrunne programmet.
DB170213 Helgesen mener Nord-Korea ikke er en trussel for USA eller verdensfreden, men at det er viktig for blant annet USA å ha en synlig fiende som kan begrunne militær oppbygging.
DB170213 Det kan begrunne videre militær oppbygging.
VG170210 For kraften blir selvsagt større når idrettsledere står opp for åpenhet, enn om de bare sier hva de mener i anonyme undersøkelser, mens de utad lytter lydig når presidenten forsøker å begrunne det uforståelige hemmeligholdet.
BT170210begrunne valget for bystyret ¶
BT170210 Drevland må derfor formelt søke og begrunne valget sitt til Bystyres kontor før saken blir lagt frem til bystyret.
BT170210begrunne valget for bystyret ¶
BT170210 Drevland må derfor formelt søke og begrunne valget sitt til Bystyres kontor før saken blir lagt frem til bystyret.
VG170208 Selv om forfatteren gjør en iherdig innsats for å begrunne hvorfor og hvordan noen mennesker er kaldblodige kynikere bak sine velfungerende fasader, har jeg problemer med å godta forklaringen hennes.
SA170208 De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, sa styreleder i Byåsen Håndball Elite ( BHE ), Oddvar Aardahl, til Adresseavisen da.
DB170208 Det neste kan være de som vil begrunne sine politiske valg med sin tro, som for eksempel islam, la hun til.
AP170208 De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, sa styreleder i Byåsen Håndball Elite ( BHE ), Oddvar Aardahl, til Adresseavisen da.
SA170207 De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, legger Aardahl til.
FV170207 De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, legger Aardahl til.
BT170207 De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, legger Aardahl til.
AP170207 De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, legger Aardahl til.
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170201 For å begrunne sine anklager, viser Halse til et upresist sitat fra konferansen i Adresseavisen 30. januar.
DB170131 Den diskusjonen var umulig å ta, han kunne ikke begrunne påstandene sine eller forsvare seg på en forståelig måte.
DB170127 - Folk forventer at en seriøs anmelder skal kunne slakte en bok uten å begrunne det med sin avsky for helt normale fenomener i friske kvinnekropper.
DN170125 Men hensynet til brukernes sikkerhet kan begrunne et forbud mot ferdsel oppover nedfarter.
DB170125 I dag vil han i sitt innledningsforedrag begrunne det med rettskilder vi så langt ikke kjenner til.
DB170123 I så måte hadde det vært enkelt å begrunne hvorfor Northug burde fått lov å bruke disse to rennene i Falun til å komme i riktig bra form til VM.
SA170120 Venstre er imidlertid enig i at også lagmannsretten må begrunne sine avgjørelser.
BT170118 januar at det er umulig å begrunne et fortsatt nei til eggdonasjon.
SA170117 Når forskning også konkluderer at god ledelse betyr gode relasjoner, så stiller vi oss høyt kritisk til hvilken faglig bakgrunn politikerne kan begrunne foreslått vedtak.
AP170116 Offentlig underkjennelse av kvaliteten på etterretningens arbeid kan bli et problem for Trump når han selv må begrunne handlinger med informasjon han har fra etterretningen.
SA170113 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) sier at spørsmålet i saken er om hensyn til religion og bluferdighet kan begrunne en slik forskjellsbehandling.
DB170113 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) sier at spørsmålet i saken er om hensyn til religion og bluferdighet kan begrunne en slik forskjellsbehandling.
BT170113 Samtidig vet vi at EU i sitt habitatdirektiv og det svenske regelverket er noe mindre strenge enn naturmangfoldloven når det gjelder hva slags hensyn som kan begrunne lisensfelling.
AP170112 Komiteen synes det er lett å forstå at presidentskapet ikke ønsket oppmerksomhet om uenigheten med EOS-utvalget, men slår fast « at dette ikke kan begrunne at Stortingets forretningsorden skulle fravikes, eller at presidentskapet satte seg i komiteens sted under sakens gang i Stortinget. » - Jeg har ikke vært borti noe så alvorlig i min tid på Stortinget, og har helle
BT170109 Så lenge sæddonasjon er tillatt, er forbudet mot eggdonasjon umulig å begrunne rasjonelt.
BT170109 Forskjellsbehandling av mannlig og kvinnelig arvestoff er umulig å begrunne rasjonelt.
BT170109 Så lenge sæddonasjon er tillatt, er forbudet mot eggdonasjon umulig å begrunne rasjonelt.
BT170109 Forskjellsbehandling av mannlig og kvinnelig arvestoff er umulig å begrunne rasjonelt.
AP170108 Nybø og Stavrum er kritiske til at vi bruker en norsk omtale av Edelmans tillitsundersøkelse fra 2014, sammen med Ytringsfrihetsundersøkelsen av samme år, for å begrunne at tilliten til mediene generelt er lav.
AP170107 - Staten vil nok ha sterkt fokus på begrunnelsen for soningsregimet, på betydningen av de kompenserende tiltakene som er iverksatt for å motvirke skadelige virkninger, og på hvilken kontakt Breivik faktisk har med andre personer, for å begrunne at dette etter statens syn ikke er umenneskelig behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjonens f
DB170104 Jeg mener imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig for å begrunne et forbud.
DN160831 Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen ved Trafikkseksjonen i Oslo sier de bruker alt før punktumet til å begrunne fortsatte avskiltinger av Uber-sjåførene.
SA160816 Bestemmelsene i forvaltningsloven omhandler blant annet krav om varsling til partene, skolens utrednings - og informasjonsplikt, rett til innsyn, skolens plikt til å informere og begrunne vedtak som er fattet, samt plikt til å informere om klageadgang og klageinstans.
DB160606 De styrende politikerne brukte hele tida fredsdiplomatiets begreper og mål for å begrunne krigen, med stor vekt på bygging av demokrati, menneskeretter, sikkerhet for befolkningen og kvinnefrigjøring.
AP160511 Nå må de ta beslutningen selv, begrunne den og stå for den.
SA160509 Begrepet « urbant » brukes for å begrunne høy utnyttelse.
AP160408 I lys av at religion også brukes til å begrunne terrorhandlinger, og derfor ikke bare har en samfunnsbyggende rolle, bør vi kanskje diskutere om de tros- og livssynssamfunn som skal motta offentlig støtte, bør forplikte seg for eksempel på Grunnlovens paragraf to, om at det norske samfunn bygger på et humanistisk og kristent verdigrunnlag so
AP160401 Da ønsket mange å begrunne disse rettighetene rent fornuftsmessig.
AP160216 - Jeg mener at vi dessverre ser at Regjeringen driver med en spekulativ bruk av ord og tall for å begrunne sin innstrammingspolitikk.
AP160216 - De har brukt tallene aktivt for å begrunne en dramatisk innstramming i regelverket for familiegjenforening.
AP160129 Såkalt saklige vurderinger er ikke nok til å begrunne en kåring av tidenes norske lagidrettsbragd.
AP160120 UNICEF sendte klagebrev til justisdepartementet etter at Sylvi Listhaug brukte deres rapport til å begrunne innstramming.
AP160106 Sæbøs bekymring er derfor « at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.
AP160104 Der uttrykker de bekymring over at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.
AP160104 Der uttrykker de bekymring over at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.
AP160104> Der uttrykker de bekymring over at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.
AP160104> target="avis" href= Der uttrykker de bekymring over at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.