DN171023 - Dette viser at våre begreper og definisjonsmetoder ikke passer i den nye verdenen vi er på vei inn i, sier hun.
VG171021 Med nye tider dukker det også opp nye begreper .
DB171021 Feministisk analyse og begreper bygger på mange av disse erfaringene.
SA171011https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Det er også sentrale situasjoner knyttet til årsakssammenhenger i naturen hvor vi savner bedre og mer bruk av språk og viktige begreper , forteller Tandberg.
SA171011 Det er også sentrale situasjoner knyttet til årsakssammenhenger i naturen hvor vi savner bedre og mer bruk av språk og viktige begreper , forteller Tandberg.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Det er også sentrale situasjoner knyttet til årsakssammenhenger i naturen hvor vi savner bedre og mer bruk av språk og viktige begreper , forteller Tandberg.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Det er også sentrale situasjoner knyttet til årsakssammenhenger i naturen hvor vi savner bedre og mer bruk av språk og viktige begreper , forteller Tandberg.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Det er også sentrale situasjoner knyttet til årsakssammenhenger i naturen hvor vi savner bedre og mer bruk av språk og viktige begreper , forteller Tandberg.
NL171008 Jeg tror også at det kan være greit om vi slipper å måtte forholde oss til nye konstruerte begreper som « arctandrianer » eller « hålogalending ».
DB171007 Ære ¶ Begreper om ære står gjerne sterkt i tradisjonelle samfunn der familie og klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale enheter er mindre utviklet.
DB171007 Det knyttes flere begreper under tema æresrelatert vold.
DB171006 I løpet av drøye tredve sekunder gir fyren en effektivt innpakket introduksjon av begreper som fylogeni og morfologi, før han gir seg i kast med å forklare Darwins evolusjonsteori.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/l6x7e/Er-Eirik-Jensen-Mr-Good-Gjermund-Cappelen-hevder-det Cappelen opplyser at begreper som « byggevirksomhet » og « aktivitet på tomta » er koder for hasjleveranse, « hagearbeid » handler om utbetaling av penger, mens « lunsj », « dekk » og « julegaver » dreier seg om hasj.
VG171001 Tenk om verken filosofene eller profetene har klart å definere begreper som sjel og død helt presist.
VG170927 - Det er takhøyde på sporten, så det brukes kanskje litt sterke begreper .
VG170925 « Selv om mediene strør rundt seg med begreper som russisk samrøre har ikke slike betegnelser noe som helst slags juridisk innhold », skriver Renato Mariotti, tidligere statsadvokat i Illinois, i nettavisen Politico. « ( Spesialetterforsker ) Mueller kommer ikke til å ta ut tiltale mot én stor sammensvergelse som omfatter alle han har etter
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/6LLyz/Ikke-i-noe-fag-er-forskningsfeil-mer-akutt-enn-i-ren-matematikk--Simen-Gaure Byttet om begreper
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Sexkjøpsloven hviler på viktige begreper : prostitusjon er ikke arbeid, prostitusjon er vold mot kvinner, prostitusjon er skadelig for samfunnet og strider mot alt arbeid for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn.
DB170924 Når den norske klimadebatten nå i økende grad er « flyttet... over til å bli en oljediskusjon », som Erna Solberg uttrykte det, skyldes dette altså nye vitenskapelige begreper og metoder for å forstå klimaproblemet, og hvordan disse begrepene har blitt plukket opp og spredd internasjonalt.
VG170922 « Borgerpressa ljuger », var omkvedet ( noe som ikke så rent lite minner om en del begreper som er i omløp nå om dagen, om det såkalte mainstream media ( MSM ) og fake news ).
AA170921 Et møte med fortiden er som en reise i et fremmed land : Den tvinger oss til refleksjon omkring « annerledeshet og likhet » som er begreper det er viktig å ha et aktivt forhold til i vår egen globaliserte tids møter med mennesker med andre ideer, verdier, materielle forutsetninger og tradisjoner, historier og skjebner.
VG170919 - Er det positivt for situasjonen når han sier begreper som « Rocket Man » er på et selvmordsangrep for seg selv og sitt regime ?
DA170918 » For selv om vi i Vesten fortsatt støtter oss til begreper som « opplysning », « rasjonalitet » og « demokrati », kan vi ikke fornekte at moderniteten har gitt oss fenomener som kolonialisme og kulturundertrykking, sosial splittelse og etnisk nasjonalisme, samt økologiske katastrofer forårsaket av vår overutnyttelse av naturressursene.
DN170917 Elkjøp oppdaget i vår at tusenvis av mennesker søkte på « solceller » og lignende begreper inne i nettbutikken deres, et produkt butikkjeden frem til nå ikke har tilbudt.
DA170914 Jeg har aldri brukt begreper som rasisme, ekstreme eller brunskvetting, parerte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
DA170914 - Jeg har vært svært nøye på hvilke begreper jeg har brukt, jeg har aldri brukt verken rasisme, ekstreme eller brunskvetting.
VG170913 - Han har alltid fått meg til å tenke, og ikke minst gitt oss begreper og ord som er til stor hjelp.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/d3Qj1/Irma-treffer-Florida-sondag-Guvernoren-far-kritikk-for-a-ha-ignorert-klima-advarslene I 2015 stormet det rundt ham da en rapport fra Florida Center for Investigative Reporting ( FCIR ) hevdet at de ansatte i Department of Environmental Protection ( DEP ), som jobber med klimaendringer og global oppvarming, ble nektet å bruke begreper som « klimaendringer » og « global oppvarming ».
DB170902 Begreper som « best uten ball », « medløpspasninger », « gjennombruddshissighet » og « relasjonelle ferdigheter » fløt over i medienes dekning av idrett og illustrerte hvordan effektiv fotball var et kollektivt prosjekt mer enn et individuelt.
DA170902 I sitt « credo » listet han opp tre begreper som måtte ligge til grunn for et godt fotografi : ansvar, innsikt og tilstedeværelse.
NL170831 Begreper som " landssviker " er hyppig brukt om oss som er sosialdemokrater i dette landet.
DA170826 « Falske nyheter » og « virkelighetslitteratur » er begreper fra den senere tiden.
AA170824 - Når man ser på episodene som har vært i verden de siste årene, er det uklokt å bruke slike begreper .
NL170822 For det første er dette begreper som samtlige religioner mer eller mindre legger vekt på, for det andre finner vi disse ordene som viktige og sentrale ord hos alt fra oldtidens filosofer til det som de kristne så nedlatende kaller « hedenske, såkalt usiviliserte urfolk ».
DA170822 - Det startet nok med interessen for samfunnet rundt meg, kombinert med min filosofi-interesse : å stille spørsmål, finne gode begreper .
AA170818 Det er stilt spørsmål ved både begreper , målgruppe, behov og politiske motiver.
VG170813 Den mest hissige delen av debatten har dreid seg om abstrakte begreper som verdier og hva disse består av.
DB170813 For som hun alltid har sagt ; hver og en av oss har et ansvar for å sette oss inn i nye ideologier, og når det kommer til bruk av begreper som arisk skal vi være på vakt.
DA170812 Jenny Hval var satt opp i Sirkus like etter Nils Bech, som gjør det naturlig å trekke noen paralleller, mellom to artister som har noen likhetstrekk : Den tverrkunsteriske innstillingen, problematiseringen av begreper om kjønn og identitet, performancekunst-elementene i sceneopptreden, insisteringen på å ha fotfeste i popmusikken.
DB170811 - Det er begreper Sylvi Listhaug har kommet med som jeg ikke er enig i, for eksempel hennes bruk av ordet gullstol, sa Erna Solberg til Dagbladet den gangen.
VG170809 « Vingle-Jonas » og « tåkefyrste » har vært flittig brukte begreper fra høyresiden siden Støre tok over som partileder i Arbeiderpartiet.
DA170809 De krangler om utslippseffekter, og bruker tekniske begreper som klimakvote.
DA170809 De krangler om utslippseffekter, og bruker tekniske begreper som klimakvote.
VG170808 I et rundskriv fra jordhelse-direktør Bianca Moebius-Clune listes det opp en serie med begreper som skal unngås, og det foreslås erstatninger.
VG170808 Det er synd at privilegerte grupper gjør det de kan for å bidra til et krenkelseshysteri og utvanne begreper som hets, mobbing og skjellsord.
VG170808 Vel, er ikke alle tilsvarende begreper språklig konstruert ?
VG170808 Eksempler på godt etablerte begreper på dette er xenofobi og homofobi.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/k5nwa/USAs-landbruksdepartement-sensurerer-bruk-av-ordet-klimaendringer I et notat fra direktøren for jordhelse, Bianca Moebius-Clune, blir det presentert en liste over begreper som ikke skal brukes samt hvilke ord som skal erstatte dem.
DB170806 - Det jeg viser tydelig er hvordan disse institusjonene - Antirasistisk senter, Pride-bevegelsen og Holocaust-museet - stempler folk med begreper som nettopp dette.
DB170804 Da må vi kvitte oss med begreper som at « HV skal forsvare hjemstavnen ».
DB170803 Jo, kokett herskerteknikk à la begreper som mastersyke og overutdanning av unge.
DB170802 Andre bøker håndterer begreper som menneskerettigheter, integrering, demokrati og medmenneskelighet, i lys av islamsk lære, med den hensikt å fremme fredelig sameksistens.
DB170722 Jenta har særskilte vansker med begreper om tid.
DB170719 Og ære og prestisje, for å hente noen begreper fra forskeren Roald Berg ( « Norsk utenrikspolitikk etter 1814 » ).
AA170718 Beslutningen om å varetektsfengsle seks av dem viser at sannhet og rettferdighet nå er ukjente begreper i Tyrkia, sier Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty.
VG170714 Bjørnebyes tre begreper
VG170714 - Jeg har tre begreper jeg mener er viktige.
DB170707 Den gang køståing var obligatorisk og begreper som « slipstvang » var velbrukt, mens « service » var et fremmedord ?
VG170706 « Vingle-Jonas » og « tåkefyrste » har vært flittig brukte begreper fra høyresiden.
BT170704https://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Vi-vil-ikke-akseptere-avliving-336456b.html Dyr forstår ikke slike begreper .
VG170629 Om det var ambassadørens press, eller ambassadens enda mer sinnrike strekking av begreper for å begrunne pengebruken som ble avgjørende, vites ikke.
DB170629 Den beste motgiften mot en eventuell framtidig favorisering av de sekulære i skolen - på bekostning av de kristne, er allerede nå å trekke begreper som likeverd og likebehandling ut av festtalene og heller implementere dem i den norske fellesskolen.
DA170626 Fortellingen om valgkampen er i innledningen av første kapittel, der Ap og Høyre kjekler om sysselsettingsandel og begreper .
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/leder/Sviktende-beredskap-335990b.html Ifølge Abid Raja ( V ) var det bare politisk ladede begreper som var endret, og sikkerhetsloven er ikke designet for å verne myndighetene mot kritikk.
DA170621 Hvilke begreper man vil bruke, har med politikk å gjøre, ikke juss, uttalte han til NTB i fjor.
AA170621 Hvilke begreper man vil bruke, har med politikk å gjøre, ikke juss, uttalte han til NTB i fjor.
NL170620 For mange representerte dette gode opplevelser, til tross for at virkeligheten knyttet til begreper som « likvideringer », « henrettelser », « forsvinning », « tortur », « fengsling » « forvisning til tvangsarbeidsleire i Sibir », og matmangel var et angstskapende bakteppe.
DB170614 Marxisme og revolusjon er blitt tomme begreper i et samfunn der alle med egne øyne kan se de enorme ulikhetene.
DB170613 Ofte ender det i en debatt om bestemte norske verdier, eller i runde begreper som « kulturarv ».
NL170612 Beslutninga framstår som komplett ubegripelig etter normale begreper .
VG170611 Det ble også lagt opp til muntlige prøver med egen lærer for å gi tydelig informasjon og eventuelt behov for forklaringer på begreper , beskriver Lundeberg.
VG170611 - Henriette fikk tilbud om å sitte på eget rom sammen med få elever når det var gruppearbeid, heldagsprøver og tentamen, med lærerstøtte for å sikre forståelse av ord og begreper .
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hva-er-egentlig-sosial-kontroll-og-aresvold-Her-er-definisjonene-622690b.html Seniorrådgiver Elisabeth Grøtteland i Bufdir forklarer forskjellen på sosial kontroll og negativ sosial kontroll - og flere begreper knyttet til tematikken.
AP170611 Seniorrådgiver Elisabeth Grøtteland i Bufdir forklarer forskjellen på sosial kontroll og negativ sosial kontroll - og flere begreper knyttet til tematikken.
BT170608 Etter mine begreper er det to høydepunkt på « Pride Park»-programmet : Selve pride-paraden som går av stabelen lørdag fra klokken 14, og Karin Park, som spiller fredag kveld.
DB170607 Farlighet og giftighet er relative begreper , sier han.
BT170531 MER SPISELIG : Begreper som « klimaendringer » og « fornybar energi » er rensket ut av nettsidene hvor organisasjonene presenterer seg.
DB170530 Forbrukerombudet mener hovedproblemet er at mange bruker uklare begreper for å merke innleggene, eller at de bruker liten skrift, slik at det er vanskelig for leseren å skjønne at det er reklame.
DB170530 - De bruker ofte begreper som « anbefales for » eller « konkurranse ».
AP170530https://www.aftenposten.no/osloby/Barnehagesjef--De-som-mener-digitale-verktoy-er-skadelig-for-sma-barn_-vet-ikke-hva-de-snakker-om-621631b.html Barn under to år bør først få oppleve språk og begreper ute i naturen og i samtale med barn og voksne.
AP170530 Barn under to år bør først få oppleve språk og begreper ute i naturen og i samtale med barn og voksne.
DA170529 Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger.
VG170523 Istedenfor å ta inn alvoret av betydningen av begreper som « inkluderende » og det å « bli sett », så finner man argumenter som delvis fraskriver ansvar og virker unnvikende.
BT170522 Begreper som « empati », « humanisme » og « integrering » forsvant i støyen.
NL170519 I denne saken er det viktig å holde tunga rett i munnen, og det er nødvendig å rydde opp i noen begreper og misforståelser.
NL170519 Under det samme møtet i fjor ble også begreper som « å bli tatt » og « mistenkt » brukt.
NL170519 Uansett hva man legger i slike begreper , vitner det om en ukultur der det å melde fra er forbundet med noe negativt, i alle fall hos sykehus-ledere i sentrale posisjoner.
NL170519 Slike begreper kan også være med på å forklare hvorfor alvorlige forhold ved UNN de senere årene ikke er meldt videre til fylkeslegen.
DA170516 - De kan jo skue igjennom da, hvis du bruker begreper du ikke forstår og sånn, og ikke definerer dem.
DB170515 Før vi fortsetter bør vi minne om noen grunnleggende begreper : Det vi kaller hydrogenbil er det som også av og til kalles brenselcellebil.
DB170510 Om å se han som ikke vet hvordan kjærlighet uttrykkes, han som ikke har noe ordforråd til begreper som har opphav fra omsorg.
DA170510 - Skam og likegyldighet er to motsatte begreper .
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Søkeordene har vært navn på kreftform, samt noen kjente begreper som ofte brukes for de ulike sykdommene, som « hjernesvulst », « blodkreft » og « kreft i tykktarmen » ¶
SA170509 For meg er nok begreper som likhet, likeverd og gjensidighet noe som burde ligge tett opp mot et fungerende rettferdighetsprinsipp, og dermed ikke i tråd med islam og sharia slik dere beskriver dette.
SA170509 De tar opp viktige begreper som rettferdighet, lojalitet, frykt og tillit.
AA170509 Det er viktig at vi får ærlige svar, ikke nye utydelige begreper , sier Toppe.
AA170509 Det er oppsiktsvekkende at komiteen og Høie lener seg på nye begreper som for eksempel kirurgisk vurdering og stabilitetskompetanse, sier Toppe.
AA170509 - Problemet er at det er usikkerhet rundt Høies brev, der det innføres helt nye begreper .
AA170509 - Disse uttrykkene finnes ikke i vår nasjonale traumeplan, der vi har klare begreper og krav til hva dette betyr.
AP170508 Søkeordene har vært navn på kreftform, samt noen kjente begreper som ofte brukes for de ulike sykdommene, som « hjernesvulst », « blodkreft » og « kreft i tykktarmen » ¶
AP170506 Måten vi som forskere forstår begreper som har allmenn betydning, formidler og foreslår tiltak bør kunne foregå utenfor de pedagogiske miljøene ved universitetene.
AP170429 En ordlek à la Nytt på Nytt hvor du setter sammen to begreper og får et helt nytt begrep ?
DB170425 Begreper som overtrening, overbelastning og feiltrening ble raskt nevnt som årsak.
VG170424 Teksten på låten er imidlertid full av begreper som Høyre den siste tiden mer enn gjerne har klistret på nettopp Støre : ¶
BT170424 Samtaler formaliseres og henges på ulike begreper som de fleste ikke husker navnet på.
DN170420 Uklare begreper og formuleringer i Arbeiderpartiets partiprogram bekymrer grasrota i partiet foran landsmøtet.
DN170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet.
DA170420 Uklare begreper og formuleringer i Arbeiderpartiets partiprogram bekymrer grasrota i partiet foran landsmøtet.
DA170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet.
AA170420 Uklare begreper og formuleringer i Arbeiderpartiets partiprogram bekymrer grasrota i partiet foran landsmøtet.
AA170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet.
DB170419 Skal de skrives om ? Begreper som " kvinneyrker " og " kvinnelønn " er heller ikke knyttet til identiteten vår, men det faktum at vi er " voksne mennesker av hunkjønn ".
DB170419 Må vi omdefinere helserelaterte begreper som knyttes til biologisk kjønn for å unngå å diskriminere ?
BT170418 Serier av komplekse teoretiske begreper sirkuleres, og tjener som ytre symboler på samtidskunstens intellektuelle dybde.
AA170418 Elever med et stort læringspotensial kjennetegnes ofte ved at de, i større grad enn sine jevnaldrende, raskere kan forstå begreper innenfor « sitt område ».
AA170418 Dybdelæring handler om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper , metoder og sammenhenger innenfor et fagområde, og om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av kunnskapsområder.
AP170417 I psykologien bruker vi begreper som internaliserende og utagerende for å antyde ugunstig adferd hos barn.
BT170416 Det kan være selvstendighetstrening, for eksempel av/påkledning, måltider, samspill og lek med andre, samt ord og begreper .
SA170415 Språkhjelperne forteller at de bruker mye tid på å forklare ord og begreper fra samfunnsfagpensumet som ikke er vanlig på deres morsmål.
DB170412 Mens Cappelen Damms skoleverk « Mangfold » definerer kulturradikalisme slik : « Bygger på rasjonalisme, fornuft og framskrittsoptimisme med drømmen om det frie mennesket som sentrale begreper , mot sensur og autoritære holdninger, for åndsfrihet og toleranse ».
BT170407 Språket er ofte unødvendig komplisert med allment ukjente begreper og henvisninger, i tillegg til generell dårlig språkbruk.
DA170406 Hun lar den påtrengende naturen og personenes lynne øve innflytelse på filmens dvelende tempo, bruker musikk som kontrastfylte dramaturgiske begreper og lar fotograf Marte Vold ta fullt eierskap til de vakre, ofte overmannende bildene.
AA170406 Vi bruker ulike ord om begreper .
DB170405 Når noen faktisk også ser ut til å mene at motstand mot nikab skyldes fremmedfrykt, fordommer og diskriminering, representerer det en uthuling av viktige begreper som det er riktig å reagere på.
DA170404 Ved å lage sin versjon av et faktisk fotografi og tilføye og forsterke rokokko- og kitschelementer gir Malling dette fenomenet en samtidig fortolkning som peker på vår tids forvirring rundt sentrale begreper som « Hva er sannhet ? » og « Hvordan oppfatter vi verden ? ».
DB170403 Det gjelder også den hyppige bruken av begreper som « 100% », « ekte », « naturlig » og « hjemmelaget », uten at det forklares hva som skiller dette produktet fra andre tilsvarende produkt, sier Instefjord.
DB170403 FORSKJELLIGE BEGREPER : En klasse med 30 elever kan ha fått undervisning i grupper som i gjennomsnitt var mindre enn en klasse med 25 elever, skriver artikkelforfatteren.
AP170403 I forskningsprosjektet benyttes avanserte maskinlæringsalgoritmer som gjenkjenner språklige mønstre og begreper og lærer seg det kliniske språket som benyttes av helsepersonell.
BT170331 Etter mine begreper var båten i dårlig stand.
DB170330 Selv Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre bruker begreper som « sugerør i statskassa » når han omtaler private tilbud.
DB170330 Det kulturrevolusjonens begreper « slangedemon og oksedjevel » mangler av realisme, tas igjen i skrekkeffekt.
DN170327 Måten vi diskuterer innovasjon på, er på god vei til å bli en serie av buzzord, klisjeer og intetsigende begreper .
SA170325 Luftige visjoner om nyskapende fotball, finurlige begreper som kantbildeavhengig sideforskyvingsdimensjon, troen på at norske spillere var overlegne i individuell ballbehandling og det hodeløse fokuset på angrep mens forsvarsspillet ble forsømt, forledet både spillere og menigmann.
BT170325 Luftige visjoner om nyskapende fotball, finurlige begreper som kantbildeavhengig sideforskyvingsdimensjon, troen på at norske spillere var overlegne i individuell ballbehandling og det hodeløse fokuset på angrep mens forsvarsspillet ble forsømt, forledet både spillere og menigmann.
AP170325https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-landslag-er-preget-av-var-velstand-232753b.html Luftige visjoner om nyskapende fotball, finurlige begreper som kantbildeavhengig sideforskyvingsdimensjon, troen på at norske spillere var overlegne i individuell ballbehandling og det hodeløse fokuset på angrep mens forsvarsspillet ble forsømt, forledet både spillere og menigmann.
AP170325 Luftige visjoner om nyskapende fotball, finurlige begreper som kantbildeavhengig sideforskyvingsdimensjon, troen på at norske spillere var overlegne i individuell ballbehandling og det hodeløse fokuset på angrep mens forsvarsspillet ble forsømt, forledet både spillere og menigmann.
VG170323 Da må det tolkes i lys av kompliserte begreper som vi sjelden hører om i norske rettssaler, nemlig folkerett, krigsforbrytelser og internasjonale avtaler og traktater som gjelder i krigstid, sier Løken.
DB170320 Å se serier på Netflix er også blitt så populært at egne begreper som « Netflix and chill » har oppstått.
DB170317 Oljenæringas begreper bidrar til å distansere folk fra det som faktisk foregår og det som faktisk er i spill, sier han.
DB170317 Fylkesnes går så langt som å kalle dagens begreper , altså « konsekvensutredning » og havnavn som « Troms 2 », som en styrt, politisk villedning av det norske folk.
BT170314 Der begreper som « etnisk norsk », identitet og tilhørighet utgjør et veritabelt minefelt.
VG170310 Norsk olje og gass har også engasjert seg i saken og forteller at de har prøvd å forstå forslaget og bidratt til å oppklare noen begreper .
VG170310 Man tyr til begreper som « norskhet » og nasjonale/norske/felles verdier som medisin og som motsetning til multikulturalismen.
DB170309 Etter mine begreper har han på en veldig god måte løst den mekleroppgaven det er å binde de 28 medlemslandene sammen.
DB170307 Mens Wenger, som etter mine begreper burde brukt enda sterkere lut da han først valgte å ta et oppgjør med Sanchez, nå er blitt kanskje-mannen i Arsenal.
DB170306 Nei, fordi det er noe annet som holder dem unna : En følelse av fremmedhet, av ikke å ha begreper eller referanser for opplevelsen som venter i det hvite slottet i Bjørvika.
VG170303 Lek er lystbetont, gjennom glede, uten bevisst anstrengelse utvikles sansene, grovmotoriske ferdigheter og koordinasjon, som er avgjørende for senere innlæring av tall og begreper .
DB170303 Selv om mange av disse ordene er lite relevante for den jevne forbruker, er det allikevel noen grunnleggende ord og begreper man med fordel bør kjenne til - i alle fall om man vil forstå hva man kjøper eller kanskje eier fra før.
AA170302 Kombinasjonen av fremmedord, abstrakte begreper og dårlig språk kan sende teksten langt inn i tåkeheimen.
DB170301 Nøyaktig hvilke begreper vi bruker er i denne sammenhengen uviktig, men det er selvsagt slik at etnisitet er et menneskeskapt begrep, ikke noe som bare er gitt av genetikk eller biologisk arv.
DB170301 « Nøyaktig hvilke begreper vi bruker er i denne sammenhengen [ er nemlig ] uviktig », mener han.
SA170228 Grunnen er innlysende : Mens « profitt » og « utbytting » er kapitalismens eneggede tvillinger, ifølge Marx, er « fortjeneste », « overskudd » og « rentabilitet » tvert om noen av næringslivets parallelle, legitime begreper .
BT170224 For å hjelpe foreldre som opplever omsorgsovertakelsen som uforståelig, har flere gått inn i vanskelige begreper og bistått som en tredjeperson i møte med barnevernet.
VG170221 Men er det for mye å forlange at en landslagssjef behersker elementære begreper i debatten ?
VG170221 Resultatet er lange, litt pompøse intervjuer fulle av begreper som kontroll, selektering, drilling, debrifing, deployering, mentorering og så videre.
DB170221 - Det begynte nok allerede med Johnsrud Sundby-saken, at folk begynte å snakke om andre begreper enn doping - plutselig kalte vi det « regelbrudd » og « astmatrøbbel ».
DB170220 Dette er uansett uttrykk og begreper som må anses som skjellsord som rammes av straffelovens paragraf 156 » ¶
VG170215 Norge trekkes nærmere Russland, og samtidig blir begreper som « motstandshelt » og « terrorist » vanskeligere å skille.
DB170215 Å endre begreper og ord om kjønn og det som vi til nå ha definert som menn og kvinner, er viktig for transaktivistene.
DB170215 Når transaktivister i fullt alvor mener at alle verdens kvinner og menn nå skal ta utgangspunkt i transaktivistenes teorier, begreper og ikke minst følelser og identitet, blir det i overkant mye, selv for en lesbisk tomboy som meg.
DB170215 Det kan virke som det er et mål for transaktivister å utslette alle ord og begreper som er spesifikke for kvinner og kvinnekroppen.
DB170215 Det er mange nye ord og begreper som er blitt innført den siste tiden, og kjønnsforskere og Queer-teoretikerne har dessverre en del av ansvaret.
DB170215 Det er en aggressiv og intolerant bevegelse som vil at hele verden skal formes etter deres følelser, teorier og begreper .
AP170214 Oppgaven ble kritisert for å bruke avanserte begreper som « den kompakte majoritet », « vårt neokapitalistiske lykkeland », « maktarroganse » og « opportunisme » og for å favorisere dem med høyt utdannede foreldre.
DB170208 Det bekymrer meg at folk kan slenge om seg med slike begreper .
AA170204 Språket er sterkt knyttet til naturen, og tallrike ord og begreper beskriver reindriftsnæringen.
DB170203 Noen ganger må vi lage nye ord og begreper for å kunne forstå hverandre.
BT170201 Det må tenkes nytt, jeg foreslår at vi forkaster eksisterende begreper og heller bruker skalaen til min bestemor i Solund.
DN170131 Arbeidsoppgaver som innebærer at du analyserer, reflekterer, leser, skriver, bruker begreper , krever egenskaper som blir premiert i skolen, forklarer han.
DB170130 Politiske ambisjoner og lansering av begreper som « Pasientens helsetjeneste » må ikke tolkes som at pasientene skal bestemme utredning og behandling.
DB170125 Han bruker videre i meldingen begreper som « tomta » og « tegninger ».
DB170124 Bak abstrakte begreper som innsatsfaktorer, kapital og produktivitet gjemmer det seg konkrete størrelser som mennesker, maskiner og bedriftskulturer.
BT170124 Begreper som « vertsmor » og « lommepenger » bidrar det til å kamuflere at det egentlig handler om et arbeidsforhold.
AP170123 Vi overser imidlertid at irsk historie ikke kan skrives uten bruk av begreper som « rasisme » og « kolonialisme ».
SA170121 I de senere år har psykologer imidlertid i økende grad brukt verktøy og begreper fra psykologisk vitenskap til å belyse framstående menneskers liv, som jeg gjorde i en bok om George W.
SA170121 For å sette sammen dette portrettet vil jeg trekke veksler fra aksepterte begreper innen feltene personlighets-, utviklings- og sosialpsykologi.
SA170121 I de senere år har psykologer imidlertid i økende grad brukt verktøy og begreper fra psykologisk vitenskap til å belyse framstående menneskers liv, som jeg gjorde i en bok om George W.
SA170121 For å sette sammen dette portrettet vil jeg trekke veksler fra aksepterte begreper innen feltene personlighets-, utviklings- og sosialpsykologi.
AP170117 Vi har nylig brukt tre år av våre liv på en kunnskapsbasert lærebok om rusproblemene ( Rus og avhengighet ) og reagerer på en del lettvinte påstander og uklare begreper .
SA170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
FV170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
FV170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
DB170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
AP170112 Som eksempel nevner Hussain begreper som « psykopat », « slange » og « lystløgner ».
DB170111 Papirmølla kan synes voldsom og begreper som salgsmelding og omregistrering kan være ukjent.
FV170109https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Hva-skal-vi-si-til-barn-for-at-de-ikke-gir-opp-nar-de-moter-motgang-134b.html Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
FV170109 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
DB170109 I innlegget bruker Hedström begreper som « cyberkrig ».
DB170105 Overtrening har blitt nevnt om Northugs smell, men feiltrening eller overbelastning er nok mer presise begreper .
BT170105 Samtidig har det dukket opp begreper som « problemspiller » og « spillavhengig » innen helsesektoren, knyttet til personer som har et problematisk forhold til dataspill.
AP170105 - Det er tre begreper som jeg mener skal prege vårt næringsliv og arbeidsliv : Grønt, smart og nyskapende.
DB170103 Begreper
DB170101 Det er i det hele tatt underlig at politikere kaster rundt seg begreper som folkelig uten å avkreves et svar om hva de mener med det.
BT161212 Det dukker opp behov for nye begreper , beskrivende og lettfattelige, i takt med utviklingen.
SA161026 360 graders visning, 3D- og VR-visning er begreper som i stadig økende grad går igjen.
BT160907 Alt snakk om sonespill, posisjonering, sideforskyvning og andre fine begreper opphører hvis en av oss vinner ball.
SA160904 Da er vellykkethet og bærekraft tomme begreper , og de burde blitt utskiftet med pedagogen Anne Margrethe Lunds begrep « værekraft ».
SA160818 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
BT160818https://www.bt.no/familieogoppvekst/Hva-skal-vi-si-til-barn-for-at-de-ikke-gir-opp-nar-de-moter-motgang-134b.html Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
BT160818 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
AP160818 Er det et såkalt « growth mindset », dynamisk tankesett, eller et « fixed mindset », statisk tankesett, begreper hun låner fra psykolog Carol Dweck ved Stanford universitet i California.
SA160509 Returnere til fenomenet med nye vitenskapelige begreper som gir en dypere forståelse av fenomenet.
SA160509 Introdusere vitenskapelige begreper som en forlengelse av elevens egne begreper.i ¶
AP160427 Googler man de to kommunene, spretter det opp en rekke begreper som viser hvordan de to kommunene vest for Oslo lenge har vært knyttet sammen.
BT160412 Det er mange begreper jeg har lært i psykologistudiet mitt som jeg skulle ønske jeg var klar over gjennom min skolegang.
AP160225 I debatten rundt forslaget om hijabforbud i skolen råder det en viss sammenblanding av begreper .
AP160219 « Innbyggerne » liker å bruke begreper som « sverm », « stim » eller « maurtue » for å beskrive hvordan samarbeid og styring faktisk er mulig uten hierarki.
SA160211https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/--Pengespill-ble-en-egotripp-som-styrte-livet-Alt-annet-matte-vike-216020b.html Han mener enerettsmodellen og spillmonopol er begreper som er gått ut på dato.
SA160211 Han mener enerettsmodellen og spillmonopol er begreper som er gått ut på dato.
FV160211https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/--Pengespill-ble-en-egotripp-som-styrte-livet-Alt-annet-matte-vike-216020b.html Han mener enerettsmodellen og spillmonopol er begreper som er gått ut på dato.
FV160211 Han mener enerettsmodellen og spillmonopol er begreper som er gått ut på dato.
BT160211 Han mener enerettsmodellen og spillmonopol er begreper som er gått ut på dato.
AP160211https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/--Pengespill-ble-en-egotripp-som-styrte-livet-Alt-annet-matte-vike-216020b.html Han mener enerettsmodellen og spillmonopol er begreper som er gått ut på dato.
AP160211 Han mener enerettsmodellen og spillmonopol er begreper som er gått ut på dato.
DA160202 Forlik og samling er begreper som regjeringen gjerne bruker for å slippe unna opposisjonens mas og kritikk.