DB171216 - Det begrenser egentlig ytringsfriheten, noe det ikke burde.
VG171215 Sci-fi seriens kanskje største bragd er at den på ingen måte begrenser seg til skrekk- eller sci-fi-tropene, men først og fremst er en varm fortelling om vennskap og fellesskap - satt i et 80-tallslandskap flere generasjoner har et nostalgisk forhold til.
SA171215 Jeg vil derfor utfordre Handal til å arbeide for en lærernorm for distriktene : Man begrenser ansettelse av lærere i sentrale strøk dersom andelen ufaglærte i utkantene går over en viss prosent.
VG171213 Dørum skriver i en e-post til VG at mye fortjener å bli kommentert, men han begrenser sitt svar på grunn av arbeidet i Statistikklovutvalget : ¶
DN171213 Men Aas-Eng sier at kontakten mellom annonsører og Facebooks norske salgskontor, i stor grad begrenser seg til de aller største annonsørene.
AP171213 Under loven pålegges presidenten i USA å rapportere til Kongressen årlig om « utenlandske personer, herunder bedrifter og statlig tilknyttede finansinstitusjoner... begrenser eller forbyr økonomiske forbindelser med... israelskkontrollerte territorier.
DB171212 I vårt demokratiske samfunn har vi allerede mange lover som begrenser vår ytringsfrihet.
SA171211 UiS har mange muligheter til å engasjere seg i en bedre framtid for Afrika - jeg håper at man ikke begrenser seg til et masterprogram i Dar-es-Salam, men også tar initiativ på andre områder.
DN171211 - Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet.
DN171211 - Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet.
AP171211 Det begrenser min frihet.
AA171211 - Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet.
VG171210 Det er inngått en rekke internasjonale avtaler som begrenser besittelse og utvikling av atomvåpen, og ikkespredningsavtalen ( NPT ) fra 1970 regnes som den viktigste.
DN171210 Det er inngått en rekke internasjonale avtaler som begrenser besittelse og utvikling av atomvåpen, og ikkespredningsavtalen ( NPT ) fra 1970 regnes som den viktigste.
DB171208 Permanente skader som begrenser motorikk i høyre hånd for en jente som klart høyrehendt kan gi utfordringer gjennom både skole- og yrkesliv.
DB171207 - Etterspørselen etter økologisk ribbe er der så absolutt, men tilgangen er begrenset, noe som i sin tur begrenser salget, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.
SA171206 Begrenser forurensning ¶
DB171206 Begrenser vi inntaket begrenser vi risikoen og beskytter tennene, sier hun.
DB171206 Begrenser vi inntaket begrenser vi risikoen og beskytter tennene, sier hun.
AP171205 Seksuell trakassering begrenser kvinners bevegelsesfrihet, fordi seksuelle krenkelser gjør at kvinner forsøker å unngå steder der de kan bli utsatt, bare fordi de er kvinner.
DB171204 Denne gangen er det laget en ny og betraktelig kortere rute, som jo begrenser muligheten for skuelystne til å se, fortalte Caroline Vagle, kongehusekspert og hoffreporter i Se og Hør, til Dagbladet i forkant av den kongelige begivenheten.
SA171201 Det vi vet er at Coop-avtalen går ut, og at de nye rammene begrenser Coops handlingsrom til å få effekt av en ny sponsoravtale.
FV171201 Det vi vet er at Coop-avtalen går ut, og at de nye rammene begrenser Coops handlingsrom til å få effekt av en ny sponsoravtale.
DB171201 Denne gangen er det laget en ny, og betraktelig kortere rute - som jo begrenser muligheten for skuelystne til å se, fortalte Caroline Vagle, kongehusekspert og hoffreporter i Se og Hør, til Dagbladet forrige uke.
BT171201 Det vi vet er at Coop-avtalen går ut, og at de nye rammene begrenser Coops handlingsrom til å få effekt av en ny sponsoravtale.
AP171201 Det vi vet er at Coop-avtalen går ut, og at de nye rammene begrenser Coops handlingsrom til å få effekt av en ny sponsoravtale.
AA171201 Det vi vet er at Coop-avtalen går ut, og at de nye rammene begrenser Coops handlingsrom til å få effekt av en ny sponsoravtale.
AP171129 Neste gang du blir så sint i en Facebook-debatt at du får lyst til å bli nedlatende, latterliggjøre og ydmyke personer eller grupper, kan det jo være greit å ha i bakhodet at du begrenser ytringsfriheten, og at det er en dypt udemokratisk handling.
AP171128 Å se på seg selv som et evig offer fordi noen har tafset på deg, er ikke spesielt sexy og begrenser ditt eget handlingsrom og frihet.
SA171127 Minge mener likevel at dette er en « gammeldags verneplan » som begrenser utviklingsmulighetene.
SA171127 Disse folkerettslige forpliktelsene begrenser norske myndigheters evne til å tvangsinndrive krav overfor en utenlandsk diplomatisk representasjon i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.
NL171127 I så måte er det tankevekkende at vi i vår studie finner at over halvparten av deltagerne ( 61 % ) opplever ulike barrierer som begrenser deres mulighet for å delta på de fritidsaktivitetene de selv ønsker.
DN171127 - Men finansieringsmodellen og eksponeringen for markedsleie i Oslo begrenser muligheter for å løse utfordringene våre på egen hånd, sier Subasi.
DB171125 ( Dagbladet ) : Liga MX Femenil, fotballigaen for kvinner i Mexico, begrenser spillerstallen i lagene til bare Mexico-fødte statsborgere.
DB171124 Riktignok rykker trolig nevnte Tsjernousov opp til gull og begrenser skaden noe.
DB171124 De tre tegningene, noen vil kanskje kalle dem våte teater- og byromsdrømmer, begrenser seg ikke til å rehabilitere bygget og utbedre skader, men ser området og byrommet i et femtiårs perspektiv.
AP171123 Men problemet begrenser seg ikke til såkalt asymmetriske maktforhold.
NL171122 Jeg er derfor opptatt av å finne løsninger som begrenser bruken av innleie der dette er blitt et problem.
VG171121 Myndighetenes begrenser alle livets aspekt til rohingya-folket, og oppfyller kravene til den juridiske definisjonen av apartheid, mener Amnesty.
VG171121 Ifølge rapporten begrenser lover og lokale forordninger bevegelsesfriheten mellom egne landsbyer.
VG171121 - Når SSB publiserer prognoser, selv om det begrenser seg til 20 eller 30 år fram i tid, så bør de også supplere med mål for usikkerhet.
DB171120 Denne gangen er det laget en ny, og betraktelig kortere rute - som jo begrenser muligheten for skuelystne til å se, sier Vagle.
DB171120 - Begrenser muligheten for skuelystne ¶
SA171117 Trusselen begrenser seg ikke til Oslo og Akershus.
DB171116 Men det er altså ikke et problem som begrenser seg til Guerrero.
DB171116 Det som begrenser tilbudet er rett og slett tilgang på enkelte av ølsortene.
DB171116 Norsk klimapolitikk begrenser seg til å handle om de 53 millionene tonn CO2 vi selv slipper ut i året ( og nesten ikke klarer å redusere ).
AP171116 Men det er ingen grunn til å tro at holdninger og ukulturer som dette begrenser seg til disse miljøene.
NL171115 Og, vi begrenser FrP- og Høyre-regjeringens vide adgang til å fortsette å øke andelen enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge.
DN171115 Norge har på plass visse krav som kun gjelder for fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon.
DB171115 Partiet foreslår et landsomfattende forbud mot hele bemanningsbransjen - ikke bare et midlertidig forbud som begrenser seg til bygg- og anlegg i Oslo, som er forslaget fra Rødt og Arbeiderpartiet.
BT171115 Grunnen er at Norge har på plass krav som kun gjelder fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon.
DN171114 Off piste-mulighetene er fine nok, men mye skog og en relativt beskjeden fallhøyde på 420 høydemeter begrenser mulighetene.
DB171114 Til sammen begrenser dette vår mulighet til å opptre som en selvstendig stat.
BT171114 Bernt sier at SSB er en faglig uavhengig institusjon der administrerende direktør har store fullmakter og at Finansdepartementets oppgave begrenser seg til å kontrollere om byrået leverer det som er deres oppdrag, ikke å gå inn og styre det indre liv i institusjonen.
AP171114 Bernt sier at SSB er en faglig uavhengig institusjon der administrerende direktør har store fullmakter og at Finansdepartementets oppgave begrenser seg til å kontrollere om byrået leverer det som er deres oppdrag, ikke å gå inn og styre det indre liv i institusjonen.
VG171113 Mange endrer atferd etter et infarkt, og begrenser seg selv i hverdagen, sier Rydningen til VG.
DB171113 Den internasjonale olympiske komités jurisdiksjon begrenser seg nemlig til olympiske leker, påpeker Det internasjonale skiforbundet i en pressemelding, ifølge NTB.
DB171113 Presidenten prøver å fjerne lover og regler som begrenser utslippene i USA, og vil i stedet satse på kullkraft.
AA171113 Presidenten prøver å fjerne lover og regler som begrenser utslippene i USA, og vil i stedet satse på kullkraft.
DA171112 Det var også viktig for henne å unngå noen klausul som begrenser hva hun kan si.
VG171109 Den svenske avisen har snakket med Petter Norhugs far, John Northug, som ikke visste om lovene som begrenser bruken av tre kronor.
VG171109 Den internasjonale olympiske komités jurisdiksjon begrenser seg nemlig til olympiske leker, påpeker Det internasjonale skiforbundet i en pressemelding torsdag.
DN171109 McMaster ønsker presidenten å hindre at andre land gir urettferdige statlige subsidier til egen industri, at de diskriminerer utenlandske selskaper og at de begrenser utenlandsk investering.
DB171109 Hatytringer på nett begrenser ytringsfriheten for mange.
DB171108 Problemet ligger ifølge Samset, i at Trump tror at landene som har signert avtalen begrenser klimautslippene sine for « moroskyld ».
VG171107 Jeg er opptatt av å finne løsninger som både begrenser bruken av innleie, som sikrer arbeidstagerne stor grad av forutsigbarhet for arbeidsmengde, og som til en viss grad ivaretar bedriftenes behov for å ta unna « topper », skriver hun.
NL171106 I et område på kloden der korte, og til dels kalde, somre begrenser hva vi kan drive med.
DB171106 med utviklingen av en mer integrert og helhetlig liberalisme, som kort oppsummert kan sies å vektlegge hvordan den reelle og virksomme personlige friheten - som et allemannseie - er kritisk betinget av fire grunnleggende institusjoner, som alle er uavhengige av hverandre, balanserer hverandre og begrenser hverandre i et gjensidig samspill : Rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet.
DA171104 Myndighetene begrenser nå ytterligere måten og stedene der nasjonalsangen kan framføres på.
VG171031 Den såkalte « Aznar-protokollen » begrenser muligheten for at en EU-stat kan gi gi politisk asyl til en borger av et annet europeisk land.
AP171030 En annen utfordring med genetisk forskning er at den er gjort i få land, noe som begrenser generaliserbarheten.
DA171026 - Hvis du begrenser muligheten til registrering, vil du ikke kunne drive et fullverdig arbeid mot arbeidslivskriminalitet.
DN171025 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
DN171025 ESA uttrykte i februar bekymring for hvordan norsk drosjelovgivning begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
AP171025 Vi legger fra oss dataspor overalt, men europeiske regler begrenser hvordan disse dataene kan brukes, så noe lignende kunne aldri vært tillatt her, sier Thon.
AP171024 Hun reagerer på at skolen ønsket å innføre de nye ordensreglene som begrenser fysisk kontakt.
VG171023 Konkurranseloven, som Konkurransetilsynet skal forvalte, forbyr samarbeid som begrenser konkurransen.
SA171023 Hun reagerer på de nye ordensreglene som begrenser fysisk kontakt.
DN171023 Saudi Aramco-sjef Amin Nasser sier at børsnoteringen av selskapet er i rute, men at regler gitt av myndighetene begrenser informasjonen selskapet kan gi ut.
AA171021 De « skamløse jentene », som de selv kaller seg, er et annet eksempel på kvinner som går til angrep på kulturer som begrenser menneskers frihet.
DB171020 Samtidig har multinasjonale selskaper en størrelse som langt overskrider mange nasjonalstater, og overnasjonale organer skriver ut økonomiske diktater som begrenser handlingsrommet til folkevalgte politikere.
NL171017 Og hennes kunnskap om urfolk begrenser seg til Disneys hvitvaskede eventyrfortelling om Pocahontas, tydeligvis.
DN171017 Men dagens regler begrenser hvor mye unge lærlinger får jobbe.
DN171016 Flyskatten begrenser vekstmulighetene våre, sier Wæraas.
BT171015 Undersøkelser viser at mange ungdommer ønsker etter endt utdanning å flytte ut i distriktene, det som begrenser dem er mangel på arbeidsplasser.
AP171015 Sykdommen begrenser livsutfoldelsen betydelig, og reduserer både mental og fysisk kapasitet.
DA171013 Det begrenser utvalget.
DA171012 - Lite utstillingslokale begrenser oss veldig, både i å kunne ta imot skolegrupper og turistgrupper, sier Brynja Bjørk Birgisdottir, som leder avdeling for formidling.
VG171011 * Loven gjør at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenser muligheten for prisøkninger og gjør det ulovlig å avvise kunder s om allerede er syke.
VG171011 Men i ettertid er det lett å se at jeg og andre i iveren etter å bygge bro og skape toleranse, overså hvordan kulturelle og religiøse normer innad i minoritetsmiljøene skader og begrenser menneskers mulighet til å leve gode liv.
VG171011 Det er heller ikke et fenomen som begrenser seg til Grønland.
AA171011 Husk også at tilbudene sjeldent begrenser seg til det du finner på nett.
NL171010 Det begrenser vårt sikkerhetspolitiske handlingsrom og vanskeliggjør nødvendig fleksibilitet i en verden i rask forandring.
DA171010 I Perspektivmeldingen som finansministeren la fram denne våren, pekes det på fire såkalte handlingsalternativer i et forsøk på å redusere underskuddet på statsbudsjettet all den tid handlingsregelen begrenser oljepengebruken : ¶
AA171010 Etter kuppet utarbeidet generalene en lov som begrenser de folkevalgte politikernes makt og som innebærer at alle medlemmer av nasjonalforsamlingens øvre kammer, senatet, blir utnevnt, ikke valgt.
DA171009 Subsidieringen av flyselskapene begrenser seg likevel på ingen måte kun til store statlige redningspakker og gunstige statlige lån i krisesituasjoner, påpeker Gössling.
DA171009 Subsidieringen av flyselskapene begrenser seg likevel på ingen måte kun til store statlige redningspakker og gunstige statlige lån i krisesituasjoner, påpeker Gössling.
AP171009 Men når ordningen nå en gang eksisterer, må den utformes på en måte som begrenser skadevirkningene av den.
AP171008 Hundens mistrivsel begrenser eieren ¶
DN171006 Det vil i så fall være det første skrittet i en prosess som vil kunne føre til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, noe som igjen kan føre til at atomavtalen som begrenser Irans atomprogram, vil kunne rakne.
DB171006 Det vil i så fall være det første skrittet i en prosess som vil kunne føre til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, noe som igjen kan føre til at atomavtalen som begrenser Irans atomprogram, vil kunne rakne.
DB171006 Det vil i så fall være det første skrittet i en prosess som vil kunne føre til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, noe som igjen kan føre til at atomavtalen som begrenser Irans atomprogram, vil kunne rakne.
AA171006 Det vil i så fall være det første skrittet i en prosess som vil kunne føre til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, noe som igjen kan føre til at atomavtalen som begrenser Irans atomprogram, vil kunne rakne.
DN171005 Det vil i så fall være det første skrittet i en prosess som vil kunne føre til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, noe som igjen kan føre til at atomavtalen som begrenser Irans atomprogram, vil kunne rakne.
DA171005 I motsetning til sin forgjenger er han flinkere til å følge ordrene til sin overordnede løytnant Yoshi ( Robin Wright ), og begrenser den sosiale kontakten til sin virtuelle kjæreste/syntetiske sidekick Joi ( Ana de Amas ).
AP171005 Det vil i så fall være det første skrittet i en prosess som vil kunne føre til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, noe som igjen kan føre til at atomavtalen som begrenser Irans atomprogram, vil kunne rakne.
AA171005 - Vi begrenser det til dene ene avdelingen.
DN171004 Lave renter og lysere tider i norsk økonomi, med fallende arbeidsledighet og stigende inntektsvekst, tror vi begrenser hvor mye boligprisene vil falle og gjør at vi fra midten av 2018 igjen venter svak vekst, skriver Aamdal.
DB171004 Selv om De Loecker og Eeckhout kun har sett på USA, er det liten grunn til å tro at økningen i markedsmakt og markedskonsentrasjonen man har sett de siste 40 åra begrenser seg til det amerikanske markedet.
AA171003 KS ( tidligere Kommunenes Sentralforbund ) mener at lovforslaget begrenser kommunenes handlingsrom og er mye dyrere enn regjeringen har beregnet.
AP171002 Radikalisering dreier seg ikke om religion eller ideologi i seg selv - innerst inne er det en aktivisering av primitive stammeinstinkter som får oss til å klumpe oss sammen i lukkede grupper og begrenser medfølelsen vår til inngruppen, mens utgruppen behandles med mistanke, forakt eller vold.
AP171002 I en replikk til Blomqvist og Sterri skrev vi at « ulike former for forbud » begrenser bruk og dermed skadevirkninger.
AP170930 Det høye tempoet i hverdagen har også sørget for at Haugen-familien bevisst begrenser hvor mange organiserte fritidsaktiviteter jentene er med på.
AP170930 - Å hele tiden hjelpe barnet til å leke begrenser hvor mye barnet bruker egen fantasi, og barnet får ikke trening i å leke sammen med noen på sin egen alder, sier hun.
NL170928 I stedet dukker administrasjonen, etter halvannet års utredninger, opp med en hybrid-løsning, der man begrenser seg til tre kjørebaner, med kollektivfelt helt i sør og i nord på veistrekningen.
SA170927 Utholdenhet er noe du kan trene deg opp til, men hurtigheten er ofte noe som begrenser hvor langt du kan nå.
DN170926 I et brev til Konkurransetilsynet skriver hun at « NHO Reiselivs mål er transparens i markedet, slik at gjestene finner de beste hotelltilbudene basert på pris og kvalitet uten at noen begrenser konkurransen. (...
DN170926 I et brev til Konkurransetilsynet skriver hun at « NHO Reiselivs mål er transparens i markedet, slik at gjestene finner de beste hotelltilbudene basert på pris og kvalitet uten at noen begrenser konkurransen. (...
AP170926 Jeg kunne på sett og vis tenke meg en humanetisk seremoni den dagen jeg trekker på meg trefrakken, men ikke hvis musikkutvalget begrenser seg til « Din tanke er fri » eller « Til ungdommen ».
AP170923 | Kina følger FN og begrenser oljeeksport til Nord-Korea ¶
AA170923 | Kina følger FN og begrenser oljeeksport til Nord-Korea ¶
AA170922 Legg merke til at ønsket hans begrenser seg til en ny racingbane, ikke et topp-idretts- og kompetansesenter for travsport.
VG170921 De begrenser Nord-Koreas mulighet for å importere olje, men er ikke en full handelsboikott.
NL170921 Når det gjelder laksebiologi, har Dagbladet og Morgenbladet belyst hvordan politiske og økonomiske interesser begrenser hvilke spørsmål biologene kan prioritere å undersøke.
VG170918 - Jeg tenker at vi er mennesker og har behov for å kategorisere ting, og så er det noen kategorier som begrenser oss mer enn de bidrar og hjelper.
VG170917 Denne avtalen, hvor verdens fremste land ble enige om et samarbeid fram mot en politikk som begrenser global oppvarming til 1,5 grader, forutsetter at det tas i bruk flere teknologier som i dag ikke finnes.
DN170917 Solberg minner om handlingsregelen på 3 prosent som begrenser bruken av oljepenger.
DN170917 Solberg minner om handlingsregelen på 3 prosent som begrenser bruken av oljepenger.
AA170914 Det kan være en advarsel eller at man begrenser eller fratas autorisasjonen som helsepersonell, sier fylkeslegen. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Det britiske og amerikanske topartisystemet begrenser politisk mangfold.
AP170910 Nå hevder Hidalgos advokater at Arizona ikke begrenser vilkårene nok.
AP170910 President Mahmoud Abbas har tidligere i år fått vedtatt en omstridt lov som begrenser ytringsfriheten på nett.
AP170910 Både journalistforeninger og menneskerettighetsaktivister på Vestbredden har protestert mot loven om såkalt « elektronisk kriminalitet » og de palestinske myndighetene har også fått sterk internasjonal kritikk for loven som begrenser ytringsfriheten.
AA170910 President Mahmoud Abbas har tidligere i år fått vedtatt en omstridt lov som begrenser ytringsfriheten på nett.
AA170910 Både journalistforeninger og menneskerettighetsaktivister på Vestbredden har protestert mot loven om såkalt « elektronisk kriminalitet » og de palestinske myndighetene har også fått sterk internasjonal kritikk for loven som begrenser ytringsfriheten.
NL170907 Arealene som ødelegges av vindmølleparker er helt mikroskopiske i denne sammenhengen, og begrenser seg til betongfundamenter på noen få kvadratmeter for hver mølle og anleggsvegene fram til anlegget.
DB170907 Og fordi vi representerer « folket » har vi rett til å sette til side alle som begrenser vår egen makt til å gjøre som dette folket vil.
AP170906 - Det er ikke noe i den nye loven som begrenser muligheten til å uttale seg fritt, sier Hamodeh til AP.
AA170906 Gnassingbe holdt tirsdag kveld regjeringsmøte der det ble meislet ut forslag til ny lov som begrenser antall perioder man kan sitte ved makten i landet.
DN170905 Grangård mener omslaget i boligmarkedet i hovedstaden må ses i lys av innstramningene i boliglånsforskriften, som begrenser kjøpere av primær- og sekundærboliger.
DB170905 Kampen mot fattigdom, spesielt blant barn, som begrenser mulighetene for den enkelte.
DB170904 Og fordi vi representerer 'folket' har vi rett til å sette til side alle som begrenser vår egen makt til å gjøre som dette folket vil.
DB170903 Finansavisen : Ifølge advokat Carine Røkenes i Deloitte har programvaren bak bitcon, av sikkerhetsmessige årsaker, innebygget en begrensning av størrelsen på hver blokk som mines og som igjen begrenser antall transaksjoner som kan utføres pr. sekund.
VG170902 Her begrenser han seg i det minste til folk som er dømt for overgrep.
DB170902 Samtidig jobber mange kommuner med å innføre egne regler som begrenser vannscooterkjøring.
DA170902 Også de begrenser forsikringssummen ved død til 100.000 kroner ved fylte 70 år, og har aldersrestriksjoner på nytenging.
DB170901 Dersom Høyre vinner valget, får vi håpe de begrenser feiringen og selvtilfredsheten til en kort seremoni før de finner noen flere, bedre og nye løsninger enn de har i dag.
VG170831 Damefotball begrenser seg stort sett til landskamper.
DB170831 Det sikrer at Grunnloven rent faktisk begrenser politikernes handlingsrom.
NL170828 For ikke å snakke om hvordan det ødelegger for norsk turismes renommé eller begrenser muligheten for nye bærekraftige entreprenører å etablere seg.
DB170826 Så det begrenser seg selv, forklarer Chai.
DB170826 Så det begrenser seg selv, forklarer Chai.
FV170824 FOTO : Junge, Heiko / NTB scanpix Selv om Karsten Warholm har fått seg en skikkelig utladning etter VM-gullet og begrenser sine opptredener for mediene, tok han seg tid til å snakke med lokalavisen sin, Sunnmørsposten, på telefon etter pressekonferansen på Letzigrund i går ettermiddag.
AA170824 - Vi begrenser lyden med vinklingen av høyttalerne.
SA170823 Selv om Karsten Warholm har fått seg en skikkelig utladning etter VM-gullet og begrenser sine opptredener for mediene, tok han seg tid til å snakke med lokalavisen sin, Sunnmørsposten, på telefon etter pressekonferansen på Letzigrund i går ettermiddag.
DN170823 Det begrenser kundens valgmuligheter.
DB170823 Men « gendercide », som både feministaktivister og FN kaller den tilsiktede utryddelsen av kvinner, begrenser seg ikke bare til India.
BT170823 Selv om Karsten Warholm har fått seg en skikkelig utladning etter VM-gullet og begrenser sine opptredener for mediene, tok han seg tid til å snakke med lokalavisen sin, Sunnmørsposten, på telefon etter pressekonferansen på Letzigrund i går ettermiddag.
AP170823 Selv om Karsten Warholm har fått seg en skikkelig utladning etter VM-gullet og begrenser sine opptredener for mediene, tok han seg tid til å snakke med lokalavisen sin, Sunnmørsposten, på telefon etter pressekonferansen på Letzigrund i går ettermiddag.
AA170823 Selv om Karsten Warholm har fått seg en skikkelig utladning etter VM-gullet og begrenser sine opptredener for mediene, tok han seg tid til å snakke med lokalavisen sin, Sunnmørsposten, på telefon etter pressekonferansen på Letzigrund i går ettermiddag.
AA170821 Det begrenser jo veldig handlingsrommet hennes.
AA170818 En bjørnebestand som ligger langt under det norske bestandsmålet, gjør at Miljødirektoratet begrenser årets lisensfellingskvote til to bjørner.
DB170817 Det er bare fantasien som begrenser hva ansatte utsettes for.
DA170816 Hvis adgangskontroll begrenser dette, er det en veldig dårlig idé.
DB170815 Disse retningslinjene begrenser seg imidlertid gjerne til å gjelde forholdet mellom student og veileder.
DN170814 - Når vi kommer i nærheten av det punktet der, skal vi sette i verk tiltak som gjør at vi begrenser på at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere den inntekten til at de skal slippe å betale skatt, sier hun.
AA170814 - Når vi kommer i nærheten av det punktet der, skal vi sette i verk tiltak som gjør at vi begrenser på at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere den inntekten til at de skal slippe å betale skatt, sier hun.
AA170814 Løsningen er at Trondheim kommune begrenser tilbudet om bobilparkering til for eksempel fem timer.
AP170810 Det begrenser også det politiske handlingsrommet.
AA170810 Lenger inn i landet begrenser nedbøren seg til spredte regnbyger.
AA170810 Palestinernes president Mahmoud Abbas har fått vedtatt en omstridt lov som begrenser ytringsfriheten på nett.
NL170808 Svakt utbygd logistikk begrenser frakten av fersk sjømat innad i landet.
DB170808 Verden kan håpe på en avtale som begrenser det nordkoreanske atomvåpenprogrammet.
DB170807 Det er byer hvor lokale myndigheter sterkt begrenser hvor mye de hjelper føderale myndigheter med å finne og deportere udokumenterte innvandrere.
DB170803 Bedringen i mange fundamentale faktorer begrenser likevel, sånn vi ser det, nedsiden i boligprisene.
VG170802 Dersom man i VGs utvalg begrenser til spillere som har minst 20 kamper på eliteserienivå, eller som er aktive på dette nivået i dag, viser imidlertid tallene at bare 36 har fått en betydelig karriere på toppnivå enten i Norge eller i utlandet.
DN170802 Loven begrenser også presidentens muligheter til å oppheve sanksjonene på egenhånd, ifølge avisen.
VG170801 Dersom man begrenser utvalget til spillere som har minst 20 kamper på Eliteserie-nivå, eller som er aktive på dette nivået i dag, viser tallene følgende : ¶ * 1 272 av 750 spillere på guttelandslag ( 36 prosent ) har en betydelig karriere i Eliteserien og/eller i en utenlandsk toppliga, eller er fortsatt i en Elites
DB170730 Da begrenser man folks muligheter, forklarer han.
DB170724 Den inneholder ingen formuleringer som begrenser statspartenes mulighet for å være i militære allianser med land som har atomvåpen.
AA170724 Petersburg sammen med Russland, Kuwait, Venezuela, Algerie og Oman, som alle sitter i komiteen som skal overvåke at landene begrenser oljeproduksjonen.
VG170719 Det er viktig at vi behandler ham slik vi gjorde forrige uke, og begrenser mulighetene hans, sier midtstopperen.
DB170719 Men denne ordbruken begrenser seg bare til å anerkjenne at et flertall av britene stemte for at Storbritannia skulle avslutte sitt medlemskap i EU.
AP170716 Selv om likestillingen er vedtatt nasjonalt, kan kommunene innføre egne regler som begrenser vannscooterbruk.
DB170715 Siden det kan gå tiår fra smitte til sykdomsutbrudd, begrenser myndighetene utgiftene ved å holde tilbake behandling inntil leverskade er påvist.
AA170707 - Forbudstraktaten inneholder ingen formuleringer som begrenser muligheten for å være i militære allianser med land som har atomvåpen, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.
VG170706 Hun mener at Kina selv har en interesse av at Nord-Korea roer seg ned, men at USAs tøffe linje begrenser handlingsrommet og gir Kina mer makt.
VG170706 I 2014 ble det innført nye regler som begrenser mengden fluorstoffer som er tillatt å bruke.
AP170704 Donald Trump vil forbedre forholdet til Russland, men eksperter mener at granskningene som foregår hjemme, begrenser handlingsrommet hans.
DA170701 Taiwan har tatt et stort og viktig skritt mot å bli det første landet i Asia som gir likekjønnede lov til å gifte seg : I mai avgjorde Tiawan at dagens ekteskapslov, som begrenser ekteskapet til å være mellom mann og kvinne, bryter Grunnloven.
AP170630 Demokratiske valg begrenser seg til distriktsforsamlinger og bare 40 av totalt 70 seter i regionens lovgivende forsamling ( Legco ).
AP170630 Aktivisten har også opplevd at Kina begrenser hans bevegelsesfrihet i utlandet.
SA170629 Her er det ingen reguleringsmessige forhold som begrenser utnyttelsen.
DN170629 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.
AP170629 Demokratiske valg begrenser seg til distriktsforsamlinger og bare 40 av totalt 70 seter i regionens lovgivende forsamling ( Legco ).
BT170628 Dette begrenser seg til rimelige kostnader for hotell, mat og drikke.
SA170627 Jussprofessor Hans Petter Graver mener forslaget fra Gjedrem-utvalget om å skille ut oljefondet i et eget selskap, begrenser Stortingets kontroll.
AA170627 Jussprofessor Hans Petter Graver mener forslaget fra Gjedrem-utvalget om å skille ut oljefondet i et eget selskap, begrenser Stortingets kontroll.
BT170625 En del av dem ligger i bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer, og dårlige fysiske forhold i boligen og trangboddhet begrenser barnas liv.
VG170623 - I gamlebyen er det to vanskelige forhold : Gatene er for trange til å rykke frem i våre pansrede kjøretøy, og antallet sivile begrenser hvor tung skyttes man kan bruke fra avstand.
AP170623 Men skal jeg svare ærlig, så begrenser naturopplevelsen seg stort sett til å gå langs Akerselva, eller sitte på uteserveringen til Fyrhuset.
VG170622 De begrenser innsatsen for folk som vinner store summer fordi spillselskapene ikke vil tape penger.
VG170622 De begrenser innsatsen du kan sette på ulike spill og ulike idretter.
DN170622 De begrenser russiske bankers tilgang til europeiske markeder og begrenser også tilgangen til import fra EU.
DN170622 De begrenser russiske bankers tilgang til europeiske markeder og begrenser også tilgangen til import fra EU.
DN170622 - Jeg tror folk vil være forsiktige gitt det som skjer i oljemarkedet at det begrenser utslaget av rentemøtet, sier Østnor.
DN170622 - Sivilombudsmannen har oppfordret kommunene til å rydde opp i interne regelverk som begrenser de ansattes rett til å uttale seg.
AA170622 De begrenser russiske bankers tilgang til europeiske markeder og begrenser også tilgangen til import fra EU.
AA170622 De begrenser russiske bankers tilgang til europeiske markeder og begrenser også tilgangen til import fra EU.
VG170621 Da er det viktig å ha gode verktøy og rammer som begrenser dette, sier kommunikasjonsdirektør i selskapet, Tonje Sagstuen, til VG.
VG170621 Abortloven overlevde en ny rettsrunde i 1992, men med en hake : Retten åpnet for at stater kan iverksette egne lover som begrenser mulighetene til å ta abort.
VG170621 Nå er det bare interessene som begrenser meg, sier Misbah.
AA170621 - GRETA er bekymret for at de nye reglene begrenser muligheten til å identifisere ofre for menneskehandel blant asylsøkere, heter det.
BT170617 Men Lars Audun Brakestad er ikke bitter for at ALS begrenser livet hans.
BT170616 Metoden er ikke tillatt i Norge i dag, der alternativene etter livet begrenser seg til å bli kremert til aske eller lagt i kiste og begravd.
DA170615 Og han begrenser seg ikke til t-skjortetrykk, men også lager alt fra halstørklær til egne sengesett med favorittmotiver.
BT170615 I den forbindelse bør kommunen ha et våkent øye for det kommersielle press som driften av Grieghallen as er underlagt og som indirekte begrenser Grieghallens hovedrolle som kulturarena. 2.
VG170614 Enhver boligblokk skal ha brannceller som begrenser den videre smitten.
VG170614 Jeg tror de begrenser sine muligheter for forståelsen av at verden består av større mangfold enn det de selv representerer.
BT170614 Et forbud, selv om det kun gjelder utdanningsinstitusjoner, begrenser deres frihet til å leve slik de ønsker.
DB170613 Menneskerettighetene er den rettsstatlige motmakt som begrenser flertallets makt over mindretallet.
AP170613 Når vi begrenser parkeringen blir det bedre for både fotgjengere og syklister, sier Borgen.
VG170612 - Legger vi ut for åpen høring forslag som vil stanse at folk ikke får lønn mellom oppdrag og som begrenser innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet som er viktig for arbeidsgiverne.
AA170610 Hun har lenge støttet Polanskis forsøk på å få avsluttet den seiglivede saken som begrenser hans frihet.
AA170610 Mange begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri, og Oslo kommune har derfor som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år fra og med 2017.
NL170609 Det vil ikke hjelpe kloden det spøtt om Norge isolert begrenser produksjonen på vår sokkel.
DN170609 Rob Haworth, investeringsstrateg i US Bank Wealth Management, sier til The Wall Street Journal at oljeprisene trolig vil befinne seg i en korridor fremover, hvor Opec støtter opp under prisene, og hvor vekst i amerikansk oljeproduksjon begrenser potensiell prisoppgang.
DB170609 Geimer har lenge støttet Polanskis forsøk på å få avsluttet den seiglivede saken som begrenser hans frihet, og hun velger nå å tale hans sak i en rettslig høring.
AA170609 Hun har lenge støttet Polanskis forsøk på å få avsluttet den seiglivede saken som begrenser hans frihet.
DB170603 Det begrenser seg selvsagt ikke til klimafeltet.
DB170531 Våre forebyggende tiltak begrenser seg til : Mer politi i gatene, besøksforbud og voldsalarm, urinprøvekontrakt, bekymringssamtalen og foredrag på skole.
DB170530 I virkeligheten er han redaktør for sitt eget tidsskrift Maalmannen, som skrives på såkalt høgnorsk, en såpass gammelmodig form av nynorsk at den nok begrenser hans publikum.
DA170530 - Om vi begrenser oss til Europa så kan vi trygt slå fast at alle europeiske land har den samme utfordringen : At det er bransjer med stor pengeflyt, lav terskel for å etablere seg og få krav til kompetanse, sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.
DA170527 Samtidig kan det være lokale reguleringer som begrenser dette.
AP170527 Tett samarbeid mellom sykepleiere og fastleger er derfor nyttig, men knapt med tid og helsepersonell begrenser hvor mye tverrfaglig arbeid det er mulig å få til.
SA170526 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AP170526 Thuen viser til at det må endringer i barneloven og rettssystemet til for å sette en stopper for foreldre som ved å flytte av gårde med barna begrenser gjenværende forelders kontakt med barna.
AA170526 Det er en grunn til at vi frem til nå har hatt en egen forskrift som begrenser bruken av vannskuter.
AP170525 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AA170525 En av grunnene er ifølge analytikere den harde konkurransen fra amerikanske skiferoljeprodusenter, som begrenser effekten av OPECs produksjonskutt.
DB170524 En slik tenkning begrenser seg ikke til homofile.
AA170524 Kvinner tar ofte ut valgfri periode, mens menn ofte begrenser seg til fedrekvoten, fastslår Nav.
DB170520 Og de begrenser seg langt fra til å lage skamløse kopier av modeller fra kjente merker.
BT170516 Derfor er det viktig med backup-løsninger som begrenser skadene av slike angrep.
AP170513 april : Beodret gjennomgang av regler som begrenser metanutslipp ved nye oile- og gassfelter. 26. april : Beordret gjennomgang av alle nasjonalparker som er dannet siden 1996. 27. april : Utsatte et søksmål mot en regelendring som ville regulert kvikksølvutslipp fra kraftverk. 28. april : Beordret evaluering av re
VG170512 - Tror du ikke denne debatten bare fortsetter dersom dere begrenser innsynsmulighetene til Sotsji ?
AP170511 - Kostnader begrenser friheten ¶
AP170511 Det er kroppen som begrenser , ikke psyken.
DB170510 Vi står utenfor EUs besluttende organer, det begrenser vår mulighet til påvirkning i den første fasen, men den er ikke null.
SA170508 | Israel kritisk til Frps forbud mot omskjæring - mener det begrenser religionsfriheten ¶
DA170508 Israels ambassadør i Norge mener Frp-leder Siv Jensen og hennes partis nye forbud mot omskjæring begrenser religionsfriheten.
DA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
AA170508 | Israel kritisk til Frps forbud mot omskjæring - mener det begrenser religionsfriheten ¶
AA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
DB170507 Nav begrenser muligheten til å komme uten avtale ¶ | - IS-lederen i Afghanistan drept ¶ ¶
AA170506 - Det er jo ikke så mye jeg kan gjøre, det er ikke så mye annet enn å stå og se på og håpe at det er flinke folk her som begrenser det så mye som mulig, sier Blaasmo. 10 000 kvadratmeter ¶
DB170505 Hvis man er mot å innføre en regulering fordi det begrenser friheten, er det « bare en politisk mening som avviser rettighetene den foreslåtte loven er ment å beskytte », forklarer Chang.
AP170504 Det varslede skredet fra fjellet Mannen i Romsdal lar vente på seg ; dette er et unntaksmannfolk som begrenser seg til å skli ut bare noen millimeter hver gang.
DB170503 Faren er også at « like søker like », noe som befester og begrenser mangfoldet, både i tenkemåter og kompetansesyn.
SA170502 De har et stødig forsvar, selv om det ikke er i verdensklasse, men når du plager motstanderen så mye, begrenser det hvor mye de kan utnytte det.
FV170502 De har et stødig forsvar, selv om det ikke er i verdensklasse, men når du plager motstanderen så mye, begrenser det hvor mye de kan utnytte det.
DB170502 Vær jente på den måten du vil, du skal ikke godta at noen begrenser hva du kan gjøre fordi du er jente », men snarere et « Ja, da bør du skifte kjønn til gutt ».
BT170502 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
BT170502 De har et stødig forsvar, selv om det ikke er i verdensklasse, men når du plager motstanderen så mye, begrenser det hvor mye de kan utnytte det.
AP170502 De har et stødig forsvar, selv om det ikke er i verdensklasse, men når du plager motstanderen så mye, begrenser det hvor mye de kan utnytte det.
SA170429 FIFA begrenser seg kun til landslag, mens UEFA kun tester lag som deltar i mesterligaen og europaligaen.
DB170429 DET er dette sosiale nettverket som står i fare for å rakne når innholdet i diskusjonen om norsk idrett begrenser seg til å beregne lunsjregninger eller kommandere vettskremte idrettsledere til såkalt « nådeløs åpenhet ».
AP170429 FIFA begrenser seg kun til landslag, mens UEFA kun tester lag som deltar i mesterligaen og europaligaen.
SA170428 - Ifølge vår patrulje på stedet begrenser skadene seg til takkonstruksjonen og panel på veggen, sier Toralv Skårland, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.
DB170428 Det begrenser også kvinners arbeidsdeltakelse.
AP170428 Vit at du ikke den eneste som kjenner på at normene begrenser oss ¶
AP170428 Vit at du ikke den eneste som kjenner på at normene begrenser oss ¶
AP170428 Å være urolig og engstelig store deler av døgnet må være utrolig stressende, slitsomt og utmattende, og jeg vil tro at det begrenser livet ditt en del.
BT170426 Det begrenser seg dessverre ikke til gratulasjoner.
AP170426 - De moralskreligiøse sakene forener og er et lim i partiet, samtidig som sakene også begrenser mulighetene til få ut et bredere budskap.
VG170425 Rektor Songstad har registrert at noen foreldre mener et forbud mot smartklokker på skolene begrenser bruken - som kontaktverktøy mellom foreldre og barn.
DB170425 Nav begrenser muligheten til å komme uten avtale ¶
DB170425 - Nav-kontorene begrenser omfanget, nettopp for å få mer tid til å hjelpe dem som trenger det mest.
DB170425 - De som har akutte behov vil fortsatt få hjelp, men vi begrenser antall timer du kan stikke innom uten timeavtale.
BT170425 Koster i gjennomsnitt rundt 2000 kroner ¶ Begrenser bruken ¶
AA170425 Dette med mistanke om at selskapene har tjent på virksomhet som begrenser konkurransen på det svenske forbrukermarkedet, i strid med EU-reglene.
SA170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
FV170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
DN170424 Det er betryggende at systemet begrenser ham, og skal han få gjort noe må han jobbe med systemet Kongressen, sier Melby.
BT170424 Det begrenser nemlig engasjement, faglighet, sosialt samspill og tilpassede løsninger.
BT170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
BT170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
AP170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
AA170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
DA170421 Men slapp av det begrenser seg til litt synging fra Bono på « XXX ».
BT170421 Tanker om at noen faktisk ikke begrenser seg til et par øl ?
AP170421 - Jeg blir redd når jeg mottar drapstrusler, men jeg vil ikke at det skal påvirke meg slik at jeg begrenser ytringsfriheten min.
DN170420 Schumann er overbevist om at det blir nødvendig å endre leilighetsnormen i Oslo, som begrenser antall små leiligheter som kan bygges sentralt i Oslo.
AP170420 Samtidig begrenser firmaet, sier Mæland.
SA170419 Det er viktig at videodømmingen ikke begrenser flyten i kampen i særlig grad.
AP170419 Det er viktig at videodømmingen ikke begrenser flyten i kampen i særlig grad.
BT170418 Kunstbransjen, eller kunstinstitusjonen, er et stort nettverk som ikke begrenser seg til gallerier, katalogtekster og pressemeldinger.
AA170418 - Regjeringen ønsker derfor å vurdere tiltak som begrenser trygdeeksport, sa Bakke-Jensen.
DB170416 Andre analytikere påpeker at Elon Musk og Tesla ikke begrenser seg til bilbransjen som sådan, men ser ut over og forbi industriens kunstige grenser til mobilitet generelt, til produksjon, utnyttelse og lagring av fornybar energi - og til en større grad av interaksjon mellom mennesket og teknologien.
DB170413begrenser trimmen seg til turer med bikkja.
VG170411 Koptere sliter fortsatt med restriktive lover som gjør det vanskelig å bygge kirker, og med blasfemilover som begrenser deres ytringsfrihet.
DA170411 Derfor er det ekstremt viktig ikke å automatisk ta til seg reaksjonære tiltak som begrenser vanlige menneskers frihet og skaper en kultur av daglig mistro.
AA170411 Vi håper at politikerne i Trondheim ikke begrenser seg til å diskutere bare formen, men også tar innholdet i jordvernpolitikken opp til ny vurdering.
VG170410 Derfor må vi ha praksiser som gjør at man begrenser midlertidig opphold så mye som mulig, sier Lauvås.
SA170410 Selv om samarbeidsavtalen med KrF begrenser muligheten til å endre alkoholreglene i Norge, mener Frp likevel at « pils i park » nå kan omsettes i praktisk politikk.
BT170410 Selv om samarbeidsavtalen med KrF begrenser muligheten til å endre alkoholreglene i Norge, mener Frp likevel at « pils i park » nå kan omsettes i praktisk politikk.
AP170410 Selv om samarbeidsavtalen med KrF begrenser muligheten til å endre alkoholreglene i Norge, mener Frp likevel at « pils i park » nå kan omsettes i praktisk politikk.
BT170409 I Eid begrenser dette tilbudet seg til noen få topper i tilknytning til alpinanlegget.
DN170407 Ifølge AFPs kilder kommer Xi i samtalene til å be om forsikringer om at USA begrenser et planlagt våpensalg til Taiwan.
AA170407 Ifølge AFPs kilder kommer Xi i samtalene til å be om forsikringer om at USA begrenser et planlagt våpensalg til Taiwan.
DA170406 Oljekrisen begrenser fremdeles boligmarkedet. 1,4 prosent nedgang i pris siste tolv måneder er fortsatt svakest i landet, men prisene har steget 2,8 prosent så langt i år, og det er verdt å notere seg, sier Myhre til RA.
DN170405 - Dagens fylkesgrenser begrenser den regionale utviklingen.
BT170405 - Dagens fylkesgrenser begrenser den regionale utviklingen.
VG170404 Det første er at de slutter med eller begrenser bruken av midlertidige oppholdstillatelser til asylbarn.
SA170404 Solberg mener det haster med å innføre et rentetak, slik at en begrenser de mest useriøse aktørene med de verste kredittproduktene.
FV170404 Solberg mener det haster med å innføre et rentetak, slik at en begrenser de mest useriøse aktørene med de verste kredittproduktene.
DB170404 Antall mål i klubber de fem siste åra begrenser seg til seks ( ! ).
DB170404 om at etikken ikke begrenser seg til mellommenneskelige forhold.
DA170404 Solberg mener det haster med å innføre et rentetak, slik at en begrenser de mest useriøse aktørene med de verste kredittproduktene.
AP170404 direktør Rune Strande i yA Bank skriver i en tekstmelding at grunnen til 30 prosent avkastning på egenkapitalen er « en rasjonell og effektiv drift, med gode kredittrutiner som begrenser tap og ivaretar god lønnsomhet i et risikoutsatt segment ».
AA170404 Solberg mener det haster med å innføre et rentetak, slik at en begrenser de mest useriøse aktørene med de verste kredittproduktene.
DB170330 Derfor er det forståelig at man må dempe Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan når han sier at nederlendere er « nazi-levninger og fascister » og at Tyskland bruker « nazimetoder » når de begrenser tilreisende tyrkiske politikeres adgang til å drive Erdogan-valgkamp.
AP170330 Med et prosenttak som begrenser uttaket av penger fra fondet, kan svingninger i fondet få store følger for norske budsjetter.
DN170329 Forvaltere som kun bruker de samme teknikkene og verktøyene som de alltid har gjort begrenser egne muligheter til å skape verdier ( « generate alpha ) og levere det kundene forventer, sier Wiseman.
DN170329 - Det er bekymringsfullt hvis NDLA begrenser skolenes pedagogiske valgfrihet, sier Vinje.
AP170328 Det begrenser kvinnenes karrièremuligheter at kvinnekvoten ikke fylles.
DA170326 Dette er heller ikke et forhold som neppe begrenser seg til Kampen menighet, heller, sier Hauken.
DB170325 Fiskjetønn forteller at det begrenser handligsrommet deres, men han har allikevel forståelse for Deila.
AP170325 - Vi mangler et globalt tak som begrenser utslipp i alle sektorer.
VG170324 Det er slitsomt for lokalbefolkningen, og det begrenser enkeltindividets frihet.
DN170324 Virke reagerer også på at Skattedirektoratet vil stramme inn i personalrabatter med en felles beløpsgrense som begrenser hvor stor rabatt ansatte kan få.
DB170324 - Vi har et felles dataverktøy i a-krimsentrene, men taushetsplikten begrenser hvor mye informasjon vi kan legge inn i dette verktøyet og hvor mye av informasjonen som skal være tilgjengelig for brukerne fra de forskjellige etatene.
VG170323 Her er det viktig å minne om at myndighetene uhindret av ytringsfriheten allerede begrenser innhold på nett.
VG170323 Alle moderne og velfungerende stater har i dag reguleringer som begrenser tilgang til alkohol for barn.
DB170323 * Allemannsretten begrenser grunneiers/tilretteleggers mulighet til å fastsette betalingsordninger for ferdsel, men det kan kreves brukerbetaling for tilbud og tjenester som parkering, toalettfasiliteter, renovasjon og tilrettelegging for camping.
AP170323 | Utdanningsetaten reagerte : Lærer turte ikke annet enn å slette kritikk av Oslo-skolen ¶ Én av tre arbeidstagere mener arbeidsgiver begrenser ytringsfriheten deres.
SA170320 - Det begrenser ikke min frihet.
SA170320 Det er bare bakkene som begrenser oss, mener Forfang.
SA170320 - Jeg skulle kanskje ønsket meg to eller tre spillere til, men økonomien begrenser det.
AP170320 Allerede dagen etter SVs landsmøte begrenser dermed Senterpartiet SVs handlingsrom etter en eventuell rødgrønn valgseier til høsten.
AP170320 - Jeg skulle kanskje ønsket meg to eller tre spillere til, men økonomien begrenser det.
DB170319 Det sørger nemlig lovverket for, som i stor grad begrenser hva som kan samles inn av personlig informasjon fra mindreårige.
DB170317 Nå har alle barn, og derfor begrenser vi heldigvis hvor lenge vi er borte av gangen.
VG170316 Kina er rasende på at amerikanerne med det også begrenser deres militære kapasitet.
DA170316 I tillegg mener han at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii.
BT170316 Stockholmkonvensjonen av 1979 er et vellykket eksempel på at det nytter å jobbe politisk med internasjonale regelverk som begrenser produksjon, handel og spredning.
BT170316 Stockholmkonvensjonen av 1979 er et vellykket eksempel på at det nytter å jobbe politisk med internasjonale regelverk som begrenser produksjon, handel og spredning.
BT170316 Samtidig jobbes det for kriterier som begrenser utbetalinger til innvandrergrupper med kort opphold, manglende statsborgerskap eller at pengene sendes ut av landet.
AA170316 I tillegg mener dommeren at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii.
SA170315 I tillegg mener han at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii.
SA170315 I tillegg mener han at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii.
SA170315 Derfor begrenser furutrærne litt av utsikten.
AP170315 Det er minner for livet, men - kjære medruss, kan vi ikke få minner for livet samtidig som vi begrenser oss litt ?
AP170315 Derfor begrenser furutrærne litt av utsikten.
VG170311 Snart er det ventet at den nye administrasjonen vil oppheve handlingsplanen for renere energi, som ble innført under Barack Obama, og som begrenser utslippene av drivhusgasser fra blant annet kullkraftverk.
DB170310 Administrasjonen peker på endringene i ordren og hevder det « klargjør og begrenser omfanget av tiltakene angående innvandring og eliminerer potensielle konstitusjonelle bekymringer ».
DB170310 Servitøren insisterte på at hvalen var rykende fersk, selv om sesongen for hval begrenser seg til sommermånedene.
BT170310 Imidlertid er det allerede lagt rammer for Heimevernet som begrenser handlingsrommet.
DB170309 Når også leken på barnehagenivå skal ha definerte, pedagogiske mål, begrenser det barnas muligheter for å prøve ut seg selv og sine egne ønsker og ideer.
DB170308 Telenoreksperten hjelper kundene med alle tekniske problemer med pc-en, nettbrettet eller mobilen din, og vi begrenser oss ikke her til produkter og tjenester Telenor leverer.
BT170308 I forkant ble de intervjuet av nettmagasinet Utetrend, og holdningene til jenter begrenser seg visst ikke til sangtekstene.
BT170308 I forkant ble de intervjuet av nettmagasinet Utetrend, og holdningene til jenter begrenser seg visst ikke til sangtekstene.
SA170307 Det foreslår at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv. Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.
AP170307 Fremfor å tro at man er unormal og ikke passer inn, vil jeg at de skal bli bevisste på normene som begrenser dem, og de overveldende inntrykkene de blir truffet av hver eneste dag, gjennom mediene, reklame og sosiale medier.
AA170307 Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK foreslår utvalget at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv. Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.
AA170307 Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK viser utvalget til sin delutredning som ble lagt fram i fjor høst, og foreslår at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv. Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtt
BT170303 For få hundeluftegårder i Bergen begrenser løpemulighetene for hundene våre.
VG170301 Det gliste han godt over, men meningsmålingene forteller at hans parti for tiden ligger under den magiske sperregrensen på fire prosent, som i meget stor grad begrenser muligheten til å få politikerne inn på Stortinget.
DN170228 - Råolje er blitt handlet i et veldig snevert intervall fordi kuttavtalen til Opec begrenser prispresset, mens amerikansk produksjon fortsetter å øke.
DA170228 Men jeg tenker at om du er en ekte kjendis, så gjør det noe med livet ditt, begrenser det på en måte.
AP170228 Men om det i fremtiden skulle vise seg at det ikke lenger er mulig å drive lønnsom kinovirksomhet i lokalene, mener han det vil være feil med et vernevedtak som begrenser bruken strengt til filmvisning.
SA170227 Her snakker vi med andre ord om en rett så enkel og « dum » telefon som i praksis begrenser bruken til tale, sms og billedmeldinger.
BT170227 Her snakker vi med andre ord om en rett så enkel og « dum » telefon som i praksis begrenser bruken til tale, sms og billedmeldinger.
AP170227 Mener flypassasjeravgiften begrenser Ryanair ¶
AP170227 - Flypassasjeravgiften er en faktor som begrenser Ryanair, og andre lavprisselskaper som Wizz Air og EasyJet, sin interesse for OSL.
AP170227 Her snakker vi med andre ord om en rett så enkel og « dum » telefon som i praksis begrenser bruken til tale, sms og billedmeldinger.
DB170226 - Det er ikke lett å vinne titler, og når det skjer, begrenser det presset på meg som trener.
DN170223 Det er fornuftig at Telenor begrenser tapene i India, sier Harald Tom Nesvik i Frp.
SA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
SA170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
SA170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
SA170222 For egen del, begrenser jeg meg til å oppklare for leserne at Spekter og sykehusene vil sørge for solid kompetanseutvikling for legene, uansett hvilket resultat Rikslønnsnemnda kommer til.
SA170222 For egen del, begrenser jeg meg til å oppklare for leserne at Spekter og sykehusene vil sørge for solid kompetanseutvikling for legene, uansett hvilket resultat Rikslønnsnemnda kommer til.
DN170222 Norges løyveordning begrenser taximarkedet og bryter EØS-reglementet, slår Esa fast.
DN170222 Der understrekes det at Esa ikke setter spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, « men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt ».
BT170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
BT170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
BT170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
AP170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AP170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
AP170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
AA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AA170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
AA170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
AA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AA170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men opplyser at man er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.
VG170221 FrP har derfor bedt regjeringen legge frem et forslag til en lov som begrenser lagringsomfanget, lagringstiden og hva det kan søkes etter.
SA170221 Alle partier begrenser ufrivillig barnløses adgang til å få unger.
DB170221 Å ta vare på den livgivende fornybare naturen : jordsmonn, ferskvann, skog, liv i havet og artsmangfoldet, krever at vi begrenser invaderende teknologi.
AP170220 innkjøp, Morrisons sier maksimalt to, og begrenser også til tre brokkoli.
AA170218 Produsentene skal følge en norm som begrenser strålingen fra pærene.
VG170217 Kathrine Harsem forteller at hun begrenser styrketreningen for ikke å provosere armen for mye.
VG170217 Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, nemlig på at Norge i 2014 har sluttet seg til EUs sanksjonsliste og at vedtakene i « Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard » fra 3. februar 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske statsborgere som ø
DN170217 Ambassaden peker på at russiske myndigheter begrenser nordmenns innreise til Russland som et svar på at Norge sluttet seg til mot sanksjonene mot landet.
DN170217 Ambassaden peker på at russiske myndigheter begrenser nordmenns innreise til Russland som et svar på at Norge sluttet seg til mot sanksjonene mot landet.
AA170217 - Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, skriver ambassaden.
AA170217 - Begrenser ytringsfriheten ¶
VG170216 Som tilrettelegger for optimalisering av yteevnen, og begrenser restitusjonsperioden best mulig.
DB170216 Det er ikke åpenbart at å tillate lovlig jakt begrenser omfanget av ulovlig jakt.
DA170216 Sentralbanksjefen har over flere år bedt politikerne om å revurdere den såkalte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet til 4 prosent av fondets verdi.
BT170216 Sentralbanksjefen har over flere år bedt politikerne om å revurdere den såkalte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet til 4 prosent av fondets verdi.
AA170216 Sentralbanksjefen har over flere år bedt politikerne om å revurdere den såkalte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet til 4 prosent av fondets verdi.
AA170216 Det begrenser tilbudet.
BT170215 Det er nemlig en lov som begrenser hvor stort økonomisk ansvar et rederi har etter en ulykke.
AA170214 Regjeringskritikere hevder at pågripelsene ikke lenger begrenser seg til militante grupper, men rammer samfunnsgrupper, medier og politiske organisasjoner.
SA170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
BT170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
AP170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
SA170212 personer ) ¶ • Begrenser afterski slik at det ikke starter før etter sportslig program ( klokken 18.30 fredag 10. mars og klokken 17.30 lørdag 11. mars ) ¶
FV170212 personer ) ¶ • Begrenser afterski slik at det ikke starter før etter sportslig program ( klokken 18.30 fredag 10. mars og klokken 17.30 lørdag 11. mars ) ¶
AP170212 personer ) ¶ • Begrenser afterski slik at det ikke starter før etter sportslig program ( klokken 18.30 fredag 10. mars og klokken 17.30 lørdag 11. mars ) ¶
DA170211 Aferdsendrende politiske tiltak som drivstoffavgifter, lave priser eller arealforvaltning som begrenser byspredning, kreves for å oppnå den nødvendige ekstra CO2-reduksjonen », påpekes det blant annet.
VG170210 Og om noen skulle tro at idrettstoppenes kommunikasjonslinje begrenser seg til det som foregår på Ullevaal, er det interessant å lese Stavanger Aftenblads omtale av et feilslått eiendomsprosjekt.
VG170210 Og da må ledere forstå at åpenhetsprøven bestås IKKE ved å sette ned et utvalg, der NIF selv utpeker medlemmene og begrenser mandatet deres.
VG170210 Ingen av forbundene ville skrive under på den avtalen på bakgrunn av at FIFA begrenser sitt antidopingarbeid til internasjonal fotball, og UEFA følte at de hadde nok å gjøre med klubber som deltok i UEFA-turneringer.
VG170210 Kortidslageret innebærer lagring av all data basert på et tilfeldighetsprinsipp, mens metadatalageret i for liten grad begrenser lagringen ut fra hva som er strengt nødvendig i konkrete tilfeller.
FV170210 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
SA170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
BT170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
AP170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
AA170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
VG170208 Vi ville egentlig selge til utlandet, og det var førstevalget hans også, men når ikke det gikk så begrenser markedet seg.
DB170208 - Dette kan føre til at reisende begrenser sine aktiviteter på nettet og i sosiale medier, i frykt for ugunstige konsekvenser eller innreiseforbud, skriver David Kaye hos høykommissæren i et brev til de amerikanske myndighetene.
BT170208 - Når det gjelder skadene på stedet, begrenser dette seg til inventar i selve rommet, samt vinduer og lettvegger tilhørende rommet.
DN170206 Statsviteren er bekymret for hva som kan skje hvis USA rammes av et terrorangrep, og tror Trump kan bruke en slik situasjon til å omgå lover og regler som begrenser regjeringens makt.
DN170206 Samtidig er det veldig bra at utvalget ser dette i sammenheng med behovet for nye digitale løsninger, slik at det ikke begrenser mulighetene for nyskapning og forretningsmodeller.
DN170206 Statoil går inn i et nytt år med stigende gjeld, noe som begrenser mulighetene for vekst.
AA170206 Statsviteren er bekymret for hva som kan skje hvis USA rammes av et terrorangrep, og tror Trump kan bruke en slik situasjon til å omgå lover og regler som begrenser regjeringens makt. ( ©NTB ) ¶
DN170203 Marcus og Martinus' popularitet begrenser seg ikke til kinosalen.
DB170202 Du begrenser bare hvor mange som bor på hotell, sier Manuel Casals, direktør i Barcelona Hotel Association.
DB170202 - Du begrenser ikke turisttilstrømmingen med å redusere hotellsenger.
DB170202 - Jeg holdt opp lappen fordi jeg blir stadig mer frustrert over mangelen på motstand nasjonalisme og populisme får, og reglene i Europaparlamentet begrenser mulighetene til å utfordre det, sier Dance til The Telegraph.
BT170202 De ferdigskrevne notatene begrenser folks egen tenkning.
BT170202 De ferdigskrevne notatene begrenser folks egen tenking, skriver Jon Arne Løkke.
BT170202 BEGRENSER : Powerpoint-filene bidrar ikke til bedre notater og dermed bedre karakterer.
BT170201 Vi fikk den europeiske menneskerettighetsdomstolen, vi fikk den internasjonale krigsforbryterdomstolen og en rekke andre instanser som begrenser statenes makt i internasjonale forhold.
BT170201 Dette er selvfølgelig alle nasjonalister imot, fordi det begrenser store staters makt, sier Eriksen.
AP170201 Vi fikk den europeiske menneskerettighetsdomstolen, vi fikk den internasjonale krigsforbryterdomstolen og en rekke andre instanser som begrenser statenes makt i internasjonale forhold.
AP170201 Dette er selvfølgelig alle nasjonalister imot, fordi det begrenser store staters makt, sier Eriksen.
DN170131 San Francisco er blant byene der lokale lover begrenser hvor mye lokale myndigheter kan samarbeide med føderale myndigheter i saker der det er aktuelt å fengsle og deportere immigranter.
DB170131 Den massive motstanden kan åpne for lovforbud som blokkerer Trumps ordre, og som begrenser hans adgang til å utstede tilsvarende ordrer senere.
AP170131 Donald Trump vil foreslå en grunnlovsregel som begrenser hvor lenge kongresspolitikere kan sitte.
AP170131 Donald Trump vil foreslå en grunnlovsregel som begrenser hvor lenge kongresspolitikere kan sitte.
DB170130 Kierulf mener reglementet i praksis ikke bare begrenser ytringsfriheten til Renovasjonsetatens ansatte, men også begrenser den offentlige samtalen.
DB170130 Kierulf mener reglementet i praksis ikke bare begrenser ytringsfriheten til Renovasjonsetatens ansatte, men også begrenser den offentlige samtalen.
DB170128 Det er viktigere enn på lenge å diskutere disse, så ikke vår kritikk av eventuelle feil hos Trump begrenser seg til å rose Obama.
AP170128 - Vi er bekymret over flere av beslutningene til Donald Trump, ikke minst at han begrenser flyktningers mulighet til å komme til USA, fortsatte Ayrault.
AP170128 - Vi er bekymret over flere av beslutningene til Donald Trump, ikke minst at han begrenser flyktningers mulighet til å komme til USA, fortsatte Ayrault.
DN170127 Behandlingsmulighetene begrenser seg ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt til kombinasjoner av eldre, mindre effektive antibiotika med usikker effekt.
DN170127 Behandlingsmulighetene begrenser seg ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt til kombinasjoner av eldre, mindre effektive antibiotika med usikker effekt.
AP170127 Det er årsaken til at både demokrater og republikanere nå arbeider med et forslag som begrenser presidentens myndighet til å fjerne sanksjonene på egen hånd.
AP170127 Det er årsaken til at både demokrater og republikanere nå arbeider med et forslag som begrenser presidentens myndighet til å fjerne sanksjonene på egen hånd.
DN170124 Årsaken er at primærleverandørene begrenser sin produksjon, fremgår det av data Bloomberg har innhentet.
DB170124 Vi må ha et reguleringssystem som begrenser industriens frihet til å diktere pris på livsviktige medisiner som er forsket frem med blant annet offentlige midler.
FV170121 Vi ser ikke mulighetene, og begrenser oss selv voldsomt, og setter regler om at « dette kan vi ikke gjøre ».
SA170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
FV170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
DB170120 Ifølge Verdensbanken har 155 land lover som begrenser kvinners økonomiske muligheter. 100 land forbyr kvinner å ta visse typer jobber, og i 18 land må kvinner ha ektemannens tillatelse for overhodet å arbeide utenfor hjemmet.
BT170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
AP170120 Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt.
SA170119 Avgiften og andre tiltak har ført til at norsk petroleumsvirksomhet har gått foran for å utvikle løsninger som begrenser klimautslippene, som fangst og lagring av CO₂.
DB170118 LIKEVEL er det mer sannsynlig at FIS gjør det som politisk sett er enklere ; altså begrenser sanksjonene til å gjelde bare Maxim Vylegzhanin.
DB170118 Også andre institusjoner og traktater begrenser nasjonalstatens makt, slik som Den internasjonale domstolen i Haag, som behandler tvister mellom nasjoner og Den internasjonale straffedomstolen i Haag, som holder enkeltmennesker ansvarlige for krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten.
DB170117 Norge er en del av dette regelverket gjennom EØS-avtalen, mens Lotteritilsynets tilsynsmyndighet begrenser seg til Norge.
AP170116 Ved oransje varsel begrenser vi også utetiden, sier Kvithyld.
AP170116 Kvithyld forholder seg til helserådene som kommunen gir, og begrenser utetiden for barna.
AP170116 Ved oransje varsel begrenser vi også utetiden, sier Kvithyld.
AP170116 Kvithyld forholder seg til helserådene som kommunen gir, og begrenser utetiden for barna.
DB170115 Tekstendringen som sykehuslegene krever inn i tariffavtalen som et sikkerhetsnett mot uforsvarlige arbeidsforhold, begrenser ikke sykehusene til å planlegge arbeidstiden på « én bestemt måte ».
DB170112 Foreløpig begrenser vi oss til å si at muligheten til å spleise eksisterer rent praktisk, men at det blir opp til hver enkelt å ta en risikovurdering.
AP170112 - Vi begrenser volumet noe, men det gjør vi for å få plass til andre og lokale leverandører, sier kommunikasjonsdirektøren, som tar selvkritikk på at Rema 1000 selv kunne ha kommunisert dette bedre.
DB170110 Det eneste som begrenser deg er netthastigheten din.
AP170109 Tiltalen begrenser seg til hasjomsetning for 825 millioner kroner.
SA170108 Samtidig er det familier som velger bort organiserte aktiviteter, eller begrenser hvor mange aktiviteter barna kan holde på med, for å skjerme familietiden hjemme, uten at det er koplet til utenforskap på noen måte, sier hun.
BT170108 Samtidig er det familier som velger bort organiserte aktiviteter, eller begrenser hvor mange aktiviteter barna kan holde på med, for å skjerme familietiden hjemme, uten at det er koplet til utenforskap på noen måte, sier hun.
AP170108 Samtidig er det familier som velger bort organiserte aktiviteter, eller begrenser hvor mange aktiviteter barna kan holde på med, for å skjerme familietiden hjemme, uten at det er koplet til utenforskap på noen måte, sier hun.
DB170107 De krever at Merkel begrenser innvandringen til 200 000 i året.
DB170106 Satsingen begrenser seg til nye leverandører, annen mat og omlegging på kjøkkenet, sier hun.
DB170106 Du kan øke dine sjanser for å klare å slutte for godt hvis du begrenser eller unngår disse triggerne.
FV170105 Ifølge politiet begrenser skadeomfanget seg til røyk og sotskader.
DB170105 Et land kan kanskje tjene på å særbehandle egne bedrifter og arbeidsplasser, men en fri verdenshandel forutsetter at alle begrenser seg for vårt felles beste.
DB170104 Den samme logikken begrenser minsteinntekten.
DB170104 I tillegg bekrefter den en politisk nyliberal modell som vil ha oss til aldri å tvile på at det er bare oss selv, individuelt, helt uten bidrag fra den politiske eller strukturelle verden rundt oss, som tar eller begrenser våre valg og livsmuligheter.
DN170103 - Når oljen når 60 dollar fatet vil økende antall rigger i USA være den største faktoren som begrenser oljeprisen fra å stige videre, sier han.
DB170102 Problemet begrenser seg ikke til opprettholdelsen av usunne preferanser.
AP170101 « Skamløshetens tid » er for alle som blir skamgjort når de bryter med sosiale normer som begrenser friheten.
AP161215begrenser han sin musikalske utøvelse til å synge 2. tenor i Mannskoret med repertoar fra klassiske rockelåter til engelsk punk.
SA161214 - Vi er glade for at man begrenser noe av investorbiten i Oslo-markedet.
FV161214 - Vi er glade for at man begrenser noe av investorbiten i Oslo-markedet.
BT161214 - Vi er glade for at man begrenser noe av investorbiten i Oslo-markedet.
AP161214 - Vi er glade for at man begrenser noe av investorbiten i Oslo-markedet.
AP161208 Det er så mange små butikker, noe som begrenser utvalget, sier hun.
AP161127 I sjakk er taktikk en sekvens av trekk som begrenser motstanderens muligheter og fører til konkrete fordeler.
AP161109 Men Olsens budskap er krystallklart, selv om han ikke vil knytte det til USAs nye president : Norges Bank frykter at den nye presidenten vil sette i verk tiltak som begrenser den globale handelen.
DN161024 Selskapets ekspansjonsplaner i Norge begrenser seg til Stor-Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Stavanger, Bergen og Trondheim.
SA161001 Utstillingen demonstrerte hvordan innovasjon ikke begrenser seg til å finne nye teknologiske løsninger på et spesifikt problem, men også om å se hvordan eksisterende løsninger og forståelser kan få ny mening i nye sammenhenger.
BT160915 Det begrenser det vi kan bruke på det sportslige.
AP160908 Men selv om jeg er sjefredaktør i Norges største avis, må jeg innse at du begrenser mitt rom for å utøve redaktørgjerningen.
AP160907 Men her er paradokset : Vi kritiserer land som med sine restriksjoner og sanksjoner begrenser kvinner, og likevel følger vi tritt med våre egne reguleringer.
SA160905 Det begrenser sterkt de grepene en kan gjøre underveis hvis begge må ut. * * * * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge.
BT160905 Det begrenser sterkt de grepene en kan gjøre underveis hvis begge må ut. * * * * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge.
AP160905 Det begrenser sterkt de grepene en kan gjøre underveis hvis begge må ut. * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge.
AP160828 Vi hater ikke menn, vi hater voldtektsmenn, fordi de begrenser friheten vår, og du støtter det ved å legge ansvaret på oss i stedet for dem.
FV160818 Det vi si, bruken av data begrenser seg til 10 GB og fri bruk gjelder ikke spesialnumre og samtaler til utlandet.
SA160817 Det vi si, bruken av data begrenser seg til 10 GB og fri bruk gjelder ikke spesialnumre og samtaler til utlandet.
BT160817 Det vi si, bruken av data begrenser seg til 10 GB og fri bruk gjelder ikke spesialnumre og samtaler til utlandet.
AP160817 Det vi si, bruken av data begrenser seg til 10 GB og fri bruk gjelder ikke spesialnumre og samtaler til utlandet.
AP160809 New York vedtok i juni en lov som begrenser korttidsutleie, ifølge Telegraph. 1. mai vedtok myndighetene i Berlin at de som leier ut mer enn halve leiligheten gjennom korttidsutleie som Airbnb, kan bøtelegges med opptil 100.000 euro.
DA160719 Dette kan oppnås ved at vi for eksempel begrenser byggingen av eneboliger, rekkehus til fordel for gode urbane miljøer i influensområdene til kollektivsystemet.
AP160717 Det hele begrenser seg til noen uniformer og signerte plakater.
AP160617 Han mener prøveordningen har fungert bra, innenfor et forsøk som begrenser seg til bare 6.500 reisende i uken.
AP160617 Han mener prøveordningen har fungert bra, innenfor et forsøk som begrenser seg til bare 6.500 reisende i uken.
AP160610 Avveiningen mellom tiltak som begrenser tilstrømningen uten å svekke integreringen måtte bli vesentlig. 3rd-party-bio ¶
DA160531 Folk på jobb når det ikke er forestilling begrenser kulturhusets lønnsomhet.
AP160518 Og så tenker jeg at hvis jeg har en stor prøve så begrenser jeg rullingen etter det.
AP160428 Jeg vil gjøre dem oppmerksomme på at det er veldig mange muslimske menn som ønsker at de skal være sterke og stå opp imot holdninger og handlinger som begrenser og tar fra dem deres frihet som menneske. 3rd-party-bio ¶
AP160425 Selv om mor bare slipper få prosent av sollyset gjennom sin store trekrone, og med det begrenser fotosyntesen og vekst hos barna, lar hun dem ikke gå for lut og kaldt vann.
BT160419 Det begrenser seg dessuten litt hvor mye alkohol man orker å innta etter å ha gått fem mil på ski, sier Sveen som studerer medisin ved siden av idretten.
AP160419 De faktorene som begrenser risikoen for død, overskygges nå av de faktorene som øker den : misbruk av opiater, alkoholisme, røyking og andre former for selvdestruktiv adferd.
AP160412 Den politiske krisen i landet begrenser regjeringens muligheter til å formulere og sette ut i livet politiske tiltak, påpeker IMF.Les om økonomisk politikk i Venezuela : ¶
AP160406 - Denne loven begrenser ikke de konstitusjonelle rettighetene til noen borger, sier guvernøren.
AP160331 Det begrenser økningen i de samlede pensjonsutbetalingene, som uansett blir stor.
AP160327 De fleste begrenser sitt kunstnerskap, men ingen låser seg i en genrefordypning, sier Fredrik Berberg.
AP160322 Begrenser ytringsfriheten ¶
AP160320 Ifølge en rapport fra Verdensbanken i fjor er det 155 land i verden som har lover som begrenser kvinners rett til visse typer jobber.
AP160320 Derfor støtter så mange russere Putin : ¶ 155 land begrenser kvinners rett til arbeid ¶
AP160316 Mildværet gjør at Skiforeningen begrenser preparering, men sporene står veldig bra, forteller hun.
BT160308 Målet med feminisme er å skape et samfunn der individets kjønn ikke begrenser dem fra en rettferdig sjanse til suksess og lykke, uavhengig om du er mann eller kvinne.
AP160306 Ifølge Stiglitz kan en slik avtale føre til at hver gang et lan innførte miljøregler som begrenser skadene av giftstoffer som asbest eller begrense klimautslipp, så kan et multinasjonalt selskap saksøke deg for tap av fortjeneste.
AP160303 I grenseområdene mot Makedonia, i Athen og på øyene hoper det seg opp med desperate migranter : ¶ Begrenser ansvaret ¶
AP160302 Det begrenser seg stort sett til Sanders' stemmegivning i Senatet gjennom årene, altså politikk, og ikke personlig moral.
AP160225 Banemangel begrenser aktivitet ¶
AP160213 Det er faktisk frykten for ensartethet som har ført til at byer som Berkeley i California begrenser tilstedeværelsen av kjeder.
AP160213 Denne problematikken begrenser seg ikke til flyplasser - men gjelder også småbyer inne i dalene og tettsteder langs havkanten.
AP160210 Den begrenser seg heller ikke til den tiden av døgnet det er elever i skolegården.
AP160207 Makten flyter stadig over til relativt få store private aktører, som Google og Amazon, og skaper en ny maktstruktur som begrenser mulighetene til nasjonale reguleringer.
AP160202 - Det er synd om forskere ikke har tiltro til at politikere vil forvalte en bompengeløsning som begrenser trafikken.
AP160201 Men vi jobber med å innføre stadig bedre regler som begrenser dette, og informasjonsflyten mellom landene blir stadig bedre.
AP160201 Systemet som vender elevene tommelen opp eller ned begrenser seg til å gjøre en matematisk utregning av en elevs snittkarakter.
AP160128 Vår straffelov åpner for å straffeforfølge dem som kommer med trusler, for slike utsagn begrenser ytringsfriheten, og bidrar til at færre våger eller orker å delta i det offentlige ordskiftet.
AP160127 Problemet er at luddittenes tankegods ikke bare begrenser seg til en liten gruppering, men synes å gjennomsyre holdningen til både journalister, tradisjonelle ( urbane ) intellektuelle og politikere.
AP160119 I Norge er det ikke så vanlig nå til dags, til dels på grunn av en navnelov som begrenser muligheten til å gjøre dette.
DA160114 - Men vårt ønske om mer kontroll begrenser seg ikke bare til Saudi-Arabia og andre autoritære regimer, fortsetter hun.
AP160112 Begrenser pressen ¶
AP160107 - Det er et mål for meg at Norge skal ha en innvandringspolitikk som gjør at vi har et bærekraftig system fremover og at vi begrenser tilstrømningen av alle som ønsker en bedre økonomisk fremtid for seg.
AP160101 - Et aktivt returarbeid begrenser ankomsten av flere grunnløse asylsøkere, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i Stortinget, ett døgn etter å ha blitt utnevnt.
AP160101> - Et aktivt returarbeid begrenser ankomsten av flere grunnløse asylsøkere, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i Stortinget, ett døgn etter å ha blitt utnevnt.
AP160101> target="avis" href= - Et aktivt returarbeid begrenser ankomsten av flere grunnløse asylsøkere, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i Stortinget, ett døgn etter å ha blitt utnevnt.