DA171030 Ifølge undersøkelser gjort av Kantar TNS, i anledning den nylig tilbakelagte brannvernuka, opplyser 26 prosent av befolkningen at de har hatt brannøvelse hjemme. 64 prosent sier at de har snakket om hva de skal gjøre dersom det begynner å brenne.
SA171020 I produsentlandene beskattes eksportinntektene og gjør befolkningen rikere.
NL171020 Som kjent er det slik at et klart flertall av de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, skiller seg ikke fra den øvrige befolkningen når det gjelder språk, levesett og livsanskuelse og seder og skikker.
NL171020 Skiller de seg språklig og kulturelt fra den øvrige befolkningen i kommunen ?
DN171020 Ved utgangen av september 2017 mottok 142.400 personer arbeidsavklaringspenger ( AAP ), noe som tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 - 66 år, ifølge tall fra Nav.
DN171020 Det bør også være i industriens egen interesse at man har gode prosesser som gir tillit hos befolkningen , sier Barth Eide.
DB171020 Dette tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år, skriver NAV.
DB171020 Han sier at en hyllest av Zimbabwes helsepolitikk, et land der store deler av befolkningen lider av Aids uten å få skikkelige medisiner, hvor helsevesenet har brutt sammen og leger og sykepleiere til stadighet streiker, ikke er bra.
DA171020 Striden har ikke bare ført til høypolitisk spenning mellom Catalonias regionalregjering og den spanske regjeringen, men også sterke splittelser og mye uro blant befolkningen i Catalonia.
DA171020 Folket i Catalonia er sterkt splittet : Målinger viser er flertall imot uavhengighet, og kun 43 prosent av befolkningen deltok i folkeavstemningen.
DA171020 Andre mener uavhengighetsforkjemperne setter stabiliteten og tryggheten for hele befolkningen på spill på grunn av denne saken : en rekke selskaper har blant annet startet en prosess med å flytte ut fra Catalonia.
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/oJ6rj/Ville-dyr-i-sma-bur-er-galt Vi ser en pelsdyrnæring i dag som stadig mister støtte i befolkningen , og som boikottes av flere og flere butikker.
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/oJ6rj/Ville-dyr-i-sma-bur-er-galt Et flertall av befolkningen vil forby oppdrett av dyr til pelsproduksjon, og særlig blant unge mennesker er motstanden i vekst.
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/XGlAm/Befolkningen-ma-kreve-et-fastlegeloft Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook ! | Befolkningen må kreve et fastlegeløft ¶
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/XGlAm/Befolkningen-ma-kreve-et-fastlegeloft Fastlegeordningen har fra den ble innført i 2001 blitt scoret av befolkningen som den nest beste offentlige tjenesten.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/dgOvX/Farre-mottar-arbeidsavklaringspenger Ved utgangen av september 2017 mottok 142.400 personer arbeidsavklaringspenger ( AAP ), noe som tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 - 66 år, ifølge tall fra Nav.
AA171020 Vi raser inn i gigabit-samfunnet, hvor dagens politiske målsetning om 100 Mbit nedlastingshastighet til 90 prosent av befolkningen i 2020, allerede er utdatert.
VG171019 Vår førsteprioritet vil alltid være å beskytte befolkningen , sier hun.
SA171019 Siden 1976, har andelen av befolkningen som bor i byområder økt kraftig.
NL171019 Oppslag som dette er bare egnet til å skape frykt i befolkningen ; skremme stadig flere til å ta en vaksine som ikke bare ofte gir spontane bivirkninger, men som på sikt direkte undergraver vår evne til å bygge den gode helse - motstå de degenereringssykdommer som i de senere år har vist seg å dukke opp stadig tidligere i livet for stadig flere av oss ( ! ) ¶
NL171019 Den gir de rette signaler til befolkningen i fylket og de rette signaler til vår nabo i øst.
DN171019 Dersom ikke introverte slipper til i arbeidslivet, utestenger man en tredjedel av befolkningen .
DB171019 President Puigdemont hevder at dette gir mandat til løsrivelse for regionen Catalonia, selv om bare 42 prosent av befolkningen deltok i avstemningen, som på forhånd hadde blitt kjent ulovlig av Spanias grunnlovsdomstol.
DB171019 Men da må det settes av ressurser til at vår felles historie kan bli formidlet bredt, både i skolesystemet og til den voksne befolkningen .
DB171019 Framtida er pelsfri - og landbruksministeren vil aldri kunne skape « ro » så lenge han holder en vernende hånd over det flertallet i befolkningen mener er dyreplageri.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/P63EX/Terrortiltalt-tronder-bor-fa-ni-ar-i-fengsel_-mener-aktor - Dette har skapt frykt hos befolkningen .
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/A4vX3/Sivile-drepes-eller-sendes-pa-flukt-Krisen-blir-bare-verre-Likevel-blir-Kongo-na-FN-vaktbikkje-for-menneskerettigheter Spesielt alvorlig er situasjonen for befolkningen i provinsen Kasaï, der det den senere tiden er blitt utkjempet blodige kamper mellom sikkerhetsstyrker og militssoldater som kjemper for stammehøvdingen Kamwina Nsapu ( « Svarte maur » ).
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/A4vX3/Sivile-drepes-eller-sendes-pa-flukt-Krisen-blir-bare-verre-Likevel-blir-Kongo-na-FN-vaktbikkje-for-menneskerettigheter 7,7 millioner mennesker, mer enn ti prosent av befolkningen , er nå rammet av sult, en økning på 30 prosent fra i fjor, skriver nyhetsbyrået APA ( Agence de Presse Africaine ).
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mGGel/Statoil-far-innga-milliardkontrakter-for-Stortinget-har-vedtatt-utbygging-av-oljefelt Det bør også være i industriens egen interesse at man har gode prosesser som gir tillit hos befolkningen , sier Espen Barth Eide.
AA171019 - Dette har skapt frykt hos befolkningen .
VG171018 Det har alltid vært segmenter av den katalanske befolkningen som har ønsket uavhengighet.
NL171018 Sykepleiermangelen er sterkt økende samtidig som vi vet at behovet for denne kompetansen øker i takt med stadig større grupper av eldre i befolkningen
NL171018 Gi den nord-norske befolkningen det de fortjener.
NL171018 At befolkningen i Bodø og omeng kommer godt ut med tanke på overlevelse, kan vi takke gode pre-hospitale tjenester, og gode standarder for behandling av hjerteinfarkt ved Nordlandssykehuset i Bodø.
DB171018 Den årlige regnperioden hver sommer førte til oversvømmelser i elva, som bidro til å få opp avlinger som sørget for mat til befolkningen .
DB171018 - De krigende partene blokkerer havnene inn til Jemen, slik at medisinsk utstyr ikke kommer inn, sier hun, og legger til at dette også gjelder mat til befolkningen .
DB171018 Programmer for den samiske befolkningen
DB171018 Enli legger til at de kommersielle allmennkringkasterne tidligere har hatt krav på seg om å lage innhold for den samiske befolkningen og etniske minoriteter, men at dette ikke har vært så populært.
DB171018 Etter avstemningen har befolkningen i Kurdistan blitt rammet av flere sanksjoner.
DB171018 Alle fly fra og til Kurdistan er innstilt med de problemene det har medført for befolkningen .
DA171018 Og det er en by uten halve befolkningen .
DA171018 Men hva har du vunnet når hele landet er ødelagt, halve befolkningen er fordrevet, en halv million er drept og hundretusener er arrestert, vi har fått IS, og vi har fire-fem land som bomber landet ?
DA171018 - Det er et hus uten folk, en by uten halve befolkningen , sier Lina Sergie Attar.
DA171018 - Jeg kommer ikke til å stå oppreist og stolt for et flagg og et land som undertrykker svarte og den fargede befolkningen , sa Kaepernick til NFL Media.
SA171017 Polariseringen øker i den amerikanske befolkningen .
SA171017 Norge ligger langt foran på målinger over graden av digitalisering i befolkningen .
NL171017 Vi vet at gjennomføringen av et kommunistiske system for utvikling etter den russiske revolusjonen førte til bedre levekår for store deler av befolkningen i det som ble Sovjetunionen, men kostet himmelropende dyrt i form av de mange millioner som ble sendt til leire for å utføre tvangsarbeid for økonomisk utvikling.
FV171017https://www.fvn.no/100Sport/mesterskap/Norsk-IOC-medlem-betenkt-over-at-ingen-har-sokt-vinter-OL--Ma-vare-arlig-og-si-at-dette-er-krevende-243885b.html Alle må ville det, fra idretten til myndighetene og befolkningen generelt.
DB171017 - Alle kommuner og bydeler har et bredt spekter av tilbud som retter seg mot befolkningen , men det er opp til den enkelte å oppsøke det, sier han.
DB171017 * Ifølge FN trenger halve befolkningen , over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
DB171017 I juni kom Verdens matvareprogram ( WFP ) med en rapport hvor det ble advart mot ekstrem sult blant mer enn 80 000 barn i den muslimske delen av befolkningen i Myanmar.
DB171017 Fruktbarhetstallet for innvandrere ligger på 1,86 mens for resten av befolkningen på 1,67 - altså ingen veldig stor forskjell.
DB171017 Fruktbarheten i befolkningen har gått gradvis ned hvert år siden 2009, da fruktbarhetstallet var på 1,98 barn per kvinne i fruktbarhetsalder.
DB171017 - Problematikken gjelder en stor del av befolkningen .
DB171017 Programmer for den samiske befolkningen - minst månedlig ¶
DB171017 Han peker også på at NRK i denne perioden slo av FM-senderne i et område hvor rundt en tredel av befolkningen bor, og tror at lyttingen vil gå opp igjen.
DA171017 Det skyldes at risikofaktorer som fedme, kreft og en større andel eldre er økende i befolkningen , påpeker Hansen, som også er leder av K.G.
DA171017 Samtidig viser en ny undersøkelse at et flertall i befolkningen heller ville ha reparert enn å kjøpe nytt, hvis det hadde lønt seg.
DA171017 Fruktbarhetstallet for innvandrere ligger på 1,86 mens for resten av befolkningen på 1,67 - altså ingen veldig stor forskjell.
DA171017 Fruktbarheten i befolkningen har gått gradvis ned hvert år siden 2009, da fruktbarhetstallet var på 1,98 barn per kvinne i fruktbarhetsalder.
AA171017 - Det er den lengste oppfølging vi har i forhold til HPV-vaksinen, og disse kvinnene er vaksinert om lag fire år før vaksinen ble tilgjengelig for resten av befolkningen , sier professor dr.med.
AA171017 Fruktbarhetstallet for innvandrere ligger på 1,86 mens for resten av befolkningen på 1,67 - altså ingen veldig stor forskjell.
AA171017 Fruktbarheten i befolkningen har gått gradvis ned hvert år siden 2009, da fruktbarhetstallet var på 1,98 barn per kvinne i fruktbarhetsalder.
AA171017 Gjennomføre nasjonale holdningskampanjer rettet mot hele befolkningen med hovedvekt på utfordringene og en ansvarliggjøring av den enkelte av oss. 7.
VG171016 I forkant skortet det ikke på innsats eller pr-arbeid for å få befolkningen med på OL-laget, men svaret ble « nein ».
VG171016 * Ifølge FN trenger halve befolkningen , over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
VG171016 Ingen av regjeringspartiene ønsker heller å gjennomføre en granskingskommisjon om fornorskningspolitikken som den samiske befolkningen har vært utsatt for.
SA171016https://www.aftenbladet.no/100Sport/mesterskap/Norsk-IOC-medlem-betenkt-over-at-ingen-har-sokt-vinter-OL--Ma-vare-arlig-og-si-at-dette-er-krevende-243885b.html Alle må ville det, fra idretten til myndighetene og befolkningen generelt.
SA171016 Han peker også på at NRK i denne perioden slo av FM-senderne i et område hvor rundt en tredel av befolkningen bor, og tror at lyttingen vil gå opp igjen.
SA171016 Alle må ville det, fra idretten til myndighetene og befolkningen generelt.
NL171016 Nå er tiden inne for å sette disse i ytterligere sammenheng med hverandre da den samiske befolkningen har økt.
NL171016 Vi publiserer på egne nettsider og vi bruker sosiale medier til å få sakene spredt til en større del av befolkningen .
NL171016 Dette gjelder for en stadig større del av befolkningen .
DB171016 En av grunnene til den dårlige behandlingen kan være at embetet rett og slett ikke har opparbeidet seg den nødvendige respekt i befolkningen .
DB171016 Utsiktene til at russisk ikke lenger skulle være et offisielt språk var den viktigste begrunnelsen for separatisme, og ønsket om tilslutning til Russland i store deler av befolkningen , på Krim og i Øst-Ukraina etter revolusjonen i 2014.
DB171016 For Ukraina er et land der russisk er morsmålet for et flertall av befolkningen i store deler av landet, og der dagens grenser ble bestemt av en ekspansjons-syk og revansjistisk Josef Stalin etter 2. verdenskrig.
DA171016 Samtidig viser en ny spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse for FIVH, at de høye reparasjonsprisene fører til at et flertall i befolkningen ikke gjør som de ellers ville ha gjort.
DA171016 Nå krever miljøorganisasjon billigere reparasjoner med god ryggdekning i befolkningen .
AP171016https://www.aftenposten.no/viten/i/LvoeV/Ubrukelige-kvalitetsmal-i-forskningen--Oyvind-Osterud Norges forskningsråd fikk nylig gjennomført en studie av hvilken tillit befolkningen har til forskning, med blandet resultat.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Norsk-IOC-medlem-betenkt-over-at-ingen-har-sokt-vinter-OL--Ma-vare-arlig-og-si-at-dette-er-krevende-243885b.html Alle må ville det, fra idretten til myndighetene og befolkningen generelt.
AA171016 Han peker også på at NRK i denne perioden slo av FM-senderne i et område hvor rundt en tredel av befolkningen bor, og tror at lyttingen vil gå opp igjen.
VG171015 * Ifølge FN trenger halve befolkningen , over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
NL171015 Og skremt opp befolkningen med fryktinngytende propaganda og politisk spinn om at saken gjelder liv og død for alle i Nordland.
DN171015 * En stor del av befolkningen arbeider i industri og i serviceyrker.
DB171015 Mye tyder på at nyheten om kvinnelig bilkjøring var ment å avlede oppmerksomheten fra økningen i politisk forfølges, sier Tin, som ikke ser noen tegn på at befolkningen inviteres inn i politisk deltagelse.
DB171015 - Den autoritære kongefamilien styrer det meste i Saudi-Arabia, men jeg påstår likevel at kongefamilien på mange måter kan sies å være liberale målt opp mot mange andre deler av befolkningen , sier Schoder.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dVgo1/Kan-jeg-miste-kontrollen-og-faktisk-gjore-det Kanskje kan tvangstanker forebygges og reduseres i befolkningen om denne kunnskapen blir tatt med ut av terapirommet til allmennheten.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia * Ifølge FN trenger halve befolkningen , over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
DB171014 Han sier at det nå er kritisk viktig at befolkningen igjen får en hverdag så fort som mulig.
DB171014 - Befolkningen i Raqqa var lei av FSA.
VG171013 Vi skal ha et godt lovverk som sikrer gode og trygge tjenester til befolkningen i både byer og distrikt.
DB171013 En september-meningsmåling viser at hele 78 prosent av befolkningen er positive til tidligere Davao-borgermesterens krig mot narkotika.
DB171013 « Vi er fullt klar over at noen kanskje vil bli støtt av disse bildene, og for det beklager vi, men det er på tide at befolkningen som ikke bruker narkotika ser hva vi må håndtere på daglig basis », het det blant annet i meldingen.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen Fastlegeordningen har vært en suksess, men med den manglende politiske satsingen frykter vi at oppslutningen blant befolkningen vil gå ned, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen ¶
VG171012 Av dette skal 4,9 milliarder dollar være tilgjengelig som lån til lokale myndigheter, deriblant på Puerto Rico, slik at de kan tilby befolkningen grunnleggende tjenester i kjølvannet av orkanene Harvey, Irma og Maria.
VG171012 Han er også den fjerde regjeringssjef på rad som ikke er valgt av befolkningen .
DA171012 Provokasjon ¶ Befolkningen hadde på forhånd holdt pusten foran kunngjøringen fra Puigdemont, fordi det var en mulighet for at han kom med en umiddelbar uavhengighetserklæring.
DA171012 Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen , slik at andelen som jobber, kan øke, sa Jensen ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/KOJwy/Krever-to-ars-fengsel-for-17-aring-med-bombe Shah mener blant annet at retten må legge til grunn at 17-åringens anordning ikke var egnet til å skade eller skremme befolkningen .
AA171012 Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen , slik at andelen som jobber, kan øke, sa Jensen ¶
AA171012 Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen , slik at andelen som jobber, kan øke, sa Jensen.
VG171011 Etter avisen Smaalenenes avstemning, hvor Hurrahølet fikk 57 prosent av stemmene, mener han dette er å overkjøre befolkningen .
DN171011 Det handler om både effektiv integrering og at vi benytter kompetansen som finnes i hele befolkningen , skriver innleggsforfatteren.
DB171011 Ifølge Store Norske Leksikon identifiserer 87 prosent av den indonesiske befolkningen seg som muslimer.
DB171011 Han sier at regimet, til tross for at Nord-Korea er en diktaturstat, er nødt til å gi befolkningen stadige betryggelser, og at Kim må vise befolkningen at nasjonen er forberedt på å svare på et amerikansk angrep.
DB171011 Han sier at regimet, til tross for at Nord-Korea er en diktaturstat, er nødt til å gi befolkningen stadige betryggelser, og at Kim må vise befolkningen at nasjonen er forberedt på å svare på et amerikansk angrep.
DB171011 De ønsker å vise befolkningen at de har slagkraft mot USA.
DB171011 I fylket Napa, som også er et kjent vindistrikt, evakueres nå nesten halve befolkningen i Calistoga, en by med 5.000 innbyggere.
DB171011 NRK skal fremme den offentlige samtalen og bidra til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne delta aktivt i demokratiske prosesser.
DB171011 I likhet med resten av befolkningen sier ni av ti 23 - 29-åringer at de brukte ett eller flere av NRKs tilbud under valgkampen, og 41 prosent mener NRKs valgdekning gjorde dem engasjert i valget.
DB171011 En allmennkringkaster som ikke har høy tillit og som ikke blir brukt av mange - hver eneste dag - er ikke lenger allmenn, har ikke lenger evnen til å bidra til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å medvirke i demokratiske prosesser.
DB171011 Derfor har NRK et oppdrag som skal sikre hele befolkningen fri tilgang til et sjangermessig bredt spekter av medieinnhold.
DB171011 Ledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som hos befolkningen for øvrig.
DA171011 Nesten halve befolkningen i byen Calistoga med 5.000 innbyggere, er evakuert.
DA171011 Ipsos-målingen omfatter 15.000 amerikanere som bor i mindre sentrale områder i USA, der 15 prosent av befolkningen er bosatt.
DA171011 Befolkningen i Liberia gjør seg klare for ny president etter første runde av valget, som ble holdt i går.
DA171011 Ipsos-målingen omfatter 15.000 amerikanere som bor i mindre sentrale områder i USA, der 15 prosent av befolkningen er bosatt.
DA171011 For selv om dette er en matfestival og smaken står i sentrum, handler det ikke om å mette befolkningen .
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/j67PL/Katalanerne-er-ikke-de-eneste-som-onsker-uavhengighet-Her-er-atte-mulige-nye-stater Rundt en tredjedel av befolkningen i Baskerland støtter løsrivelse fra Spania.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/j67PL/Katalanerne-er-ikke-de-eneste-som-onsker-uavhengighet-Her-er-atte-mulige-nye-stater Rundt 10 - 15 prosent av befolkningen ønsker å bryte med Paris, men langt flere ønsker sterkt selvstyre og fortsatt å være en del av Frankrike.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/j67PL/Katalanerne-er-ikke-de-eneste-som-onsker-uavhengighet-Her-er-atte-mulige-nye-stater Bekymringer rundt fremtiden til det korsikanske språket har vært en fremtredende bekymring blant befolkningen på middelhavsøya.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/BA9aE/FN-granskere-anklager-Myanmar-for-systematiske-angrep-mot-rohingyaene Da ble blant annet mannlige rohingyaer og lokale ledere pågrepet, samtidig som befolkningen mistet tilgang på mat.
AP171011https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Pk2k0/Alle-bankene-er-snart-med-i-Vipps Har snart 2,6 millioner brukere ( 49 prosent av den norske befolkningen , 60 prosent av kundegrunnlaget ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Utgiftsveksten i folketrygden fortsetter jevnt som en klokke i takt med endringene i befolkningen og gjeldende regler for trygder og pensjoner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/L8jqQ/Statsbudsjettet-Na-som-pensjonsutgiftene-stiger-og-oljeinntektene-faller_-trenger-man-en-superfinansminister-for-a-sette-sammen-et-statsbudsjett Samtidig blir velferdsstaten stadig dyrere å drifte når befolkningen blir eldre.
AA171011 Mange mennesker er evakuert, og i fylket Napa evakueres nå nesten halve befolkningen i Calistoga, en by med 5.000 innbyggere.
AA171011 Da ble blant annet mannlige rohingyaer og lokale ledere pågrepet, samtidig som befolkningen mistet tilgang på mat.
AA171011 - Til å være et idrettsarrangement ble sykkel-VM svært godt dekket, noe befolkningen også ser ut til å ha fått med seg.
AA171011 Vipps opplyser at de har 2,6 millioner brukere i dag, som utgjør 49 prosent av den totale befolkningen og 60 prosent av kundegrunnlaget.
VG171010 Mange av de største badmintonturneringene i verden foregår i Sørøst-Asia, blant annet i Indonesia, der nær 90 prosent av befolkningen er muslimsk.
VG171010 Norske arbeidstakere har en gjennomsnittlig månedsinntekt på 43.500 sett under ett, og befolkningen uten innvandrere ligger noe høyere med 44.500 kroner i måneden.
VG171010 Mandag publiserte Statistisk sentralbyrå ( SSB ) en analyse av innvandreres inntekts- og lønnsnivå sammenlignet med resten av befolkningen .
VG171010 Inntekten til innvandrere i jobb er vesentlig dårligere enn befolkningen for øvrig.
VG171010 At norskfødte med innvandrerforeldre har vesentlig bedre inntekt enn generasjonen før, og at de nærmer seg befolkningen for øvrig.
VG171010 - Når du ser innvandrere samlet sett ser du at det er forskjeller både innad i denne gruppen, og sammenlignet med den øvrige befolkningen .
DB171010 Samtidig viser han til at befolkningen i selve Catalonia er splittet, der blant annet handelstanden er sterkt i mot en løsrivelse ¶
DB171010 Kunnskapsgrunnlaget : Regjeringen vil sørge for at forskningsaktivitet, kunnskapsgap, forskningsaktører og ressurser innen psykisk helse blir gjennomgått for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser ut fra målet om best mulig helse i hele befolkningen .
DA171010 At flertallet av befolkningen ønsket deres politikk, sa Hegglund.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Utgiftsveksten i folketrygden fortsetter jevnt som en klokke i takt med endringene i befolkningen og gjeldende regler for trygder og pensjoner.
AA171010 Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge i Norden, og studenter har dårligere psykisk helse enn resten av befolkningen .
VG171009 Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 På kort sikt vil utenlandsk handel og investering i Nord-Korea bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 Debatt Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 Revolusjonen på Cuba ble langtfra det den ble lovt å være, og befolkningen lider under dens åk, uansett hvor urettferdig og skjevfordelt det cubanske samfunnet var før det smalt.
VG171009 En tredjedel av befolkningen er altså klare til å begå en kriminell handling hvis de ikke blir tatt.
NL171009 Men samepolitikken trenger en bedre balanse og realitetsorientering, som tar hensyn til den hvordan sammensetningen av den samiske befolkningen endrer seg.
DA171009 De fundamentale forholdene banken viser til, er blant annet en rekke rentekutt de siste årene og mindre frykt i befolkningen for arbeidsledighet og økonomisk nedgang.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/w7EML/IS-tvinges-fra-skanse-til-skanse-i-Syria-og-Irak Mens mange IS-opprørere trolig skjuler seg i befolkningen i områdene de har mistet kontroll over, har den gjenværende delen av islamistgruppen konsentrert ressursene i Eufrat-dalen i grenseområdet mellom Syria og Irak.
AA171009 Et irritert hjertesukk traff en nerve i befolkningen .
VG171008 Fokismen gikk ut på å starte en rekke revolusjonære arnesteder med basis i den lokale befolkningen , som senere kunne flamme opp til folkelig opprør.
VG171008 Dermed får man heller ikke valgt politikere som er villige til å ta avstand fra NRA, selv om store deler befolkningen altså støtter strengere regler.
VG171008 Billet mener også at befolkningen etter hvert har blitt så vant til slike hendelser at de er blitt numne.
DN171008 Hun Sen har svart med å advare den kambodsjanske befolkningen .
DB171008 At Stortingets nettsted ved 200-årsjubileet også fortalte befolkningen at Norge innførte demokrati i 1814 sier kanskje noe om hvor elitedominert den allmenne forståelsen av folkestyrets historie i Norge har blitt, sier Magnus Marsdal, som til daglig er leder for Manifest tankesmie, til Dagbladet.
DB171008 Det ble et flertall for løsrivelse på 90 prosent i den kaotiske avstemningen, hvor bare 42 prosent av befolkningen deltok.
DB171008 Både Høyre og Fremskrittspartiet ( Frp ) gikk til valg på å sikre skatteletter til befolkningen nok en gang.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/lpgwL/Kim-forfremmer-sin-lillesoster-til-topp-posisjon Angola har de sist ti årene hatt eventyrlige oljeinntekter, men har ikke klart å løfte flertallet av befolkningen ut av fattigdom.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/OGbWA/Che-Guevara-hedres-50-ar-etter-sin-dod Fokismen gikk ut på å starte en rekke revolusjonære arnesteder med basis i den lokale befolkningen , som senere kunne flamme opp til folkelig opprør.
VG171007 Regionhovedstaden Barcelona er blant byene hvor befolkningen er delt på midten i sitt syn på løsrivelse.
VG171007 - Barnevernet med sin myndighetsutøvelse er helt avhengig av tillit i befolkningen , og det krever at man er årvåken og skjerpet rundt forhold som kan stille spørsmål ved habiliteten til de ansatte, sier Trommald.
DB171007 Undersøkelser viser at hele 90 prosent av befolkningen har et positivt eller nøytralt forhold til homofili i Frankrike og liknende trender finner vi i resten av Vesten.
DB171007 Nordkoreanske medier er ikke kjent for å servere befolkningen sin troverdig informasjon, men det er likevel dem man må basere seg på for å få informasjon om hva som skjer i regimet.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/yQebA/Nytt-uvar-treffer-USA_-har-krevd-28-menneskeliv-allerede Ordføreren i New Orleans, Mitch Landrieu, har allerede beordret evakuering av befolkningen på øyene Lake Catherine og Irish Bayou.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/yQebA/Nytt-uvar-treffer-USA_-har-krevd-28-menneskeliv-allerede Befolkningen i området fra Louisiana til Florida forberedte seg lørdag på at stormen skal nå land.
AA171007 Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare.
AA171007 Derfor er det nødvendig å minnes de groteske henrettelsene for 75 år siden, utført for å skremme befolkningen fra motstand.
VG171006 I dag kontrollerer regimet bare om lag halvparten av Syrias areal og to tredjedeler av befolkningen .
VG171006 85 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. 27 prosent av bygningsmassen er ødelagt.
NL171006 Det viktigste nå er å skape en god prosess rundt navnevalg som oppleves som inkluderende for befolkningen .
DN171006 Samtidig vil offentlige budsjetter øke og befolkningen eldes.
DB171006 - Det vi mener med det, er at vi får en gruppe i befolkningen som vet hvordan de skal beskytte seg på nett, og en gruppe som ikke vet det, forklarte Malmedal etter forrige ukes presentasjon.
DB171006 Dette vil ikke komme før vi bringer befolkningen nærmere maten og hvordan den produseres.
DB171006 Dette gjør produksjonsprosessen mer synlig og tilgjengelig for befolkningen .
VG171005 Det er registrert historisk høye vannføringsnivå i regionen, og Meteorologisk institutt mener at befolkningen her, så vel som i andre områder, bare må forberede seg på at denne typen ekstremvær er morgendagens normalsituasjon.
SA171005 Følelsene rundt løsrivelsen av Catalonia, og hvordan det spanske politiet agerte mot befolkningen , fikk et ansikt i Piqué.
NL171005 Utvalgets viktigste oppgave er å sikre den retten befolkningen har til fisken.
NL171005 Om noen få år er 40 prosent av befolkningen i Nord-Norge alderspensjonister.
DN171005 De siste årene har derimot myndighetene valgt å stenge børser og markeder for å la befolkningen ta et pusterom tre ganger i året - og skape vekst.
DN171005 Befolkningen i Hawijas er overveiende sunnimuslimsk, og mange har dyp mistro til så vel sjiamuslimene i regjeringen i Bagdad som kurderne som er i flertall i tilgrensende områder til Hawija.
DB171005 Samtidig planlegger befolkningen i Korsør et fakkeltog for å minnes tenåringen.
DB171005 Søraa forsker på japanske roboter, og trekker fram at roboter kan være med på å avlaste en del av befolkningen og demme opp for denne samfunnsproblematikken.
DB171005 Slangen, som av politiet blir beskrevet som « utrolig stor », måtte til slutt bøte med livet, og ble vist fram for befolkningen i en lokal landsby, før den ble delt opp og spist.
DA171005 Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen vil i samarbeid med bydelen og befolkningen gi Grønland et områdeløft.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene I Norge er det drøyt 10 prosent av befolkningen som eier alle private våpen i landet.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Halvparten av de 335 millioner våpnene i privat eie i dag, er eid av 3 prosent av den voksne befolkningen .
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkm9m/Nederlandske-politikere-har-forhandlet-om-ny-regjering-i-over-200-dager-Mandag-kan-de-sla-egen-rekord - Jeg tror befolkningen delvis aksepterer det.
AP171005https://www.aftenposten.no/kultur/i/0P1Q6/-Her-er-nobelprisvinneren-Kazuo-Ishiguros-mest-kjente-boker Her er både udyr, troll, riddere, samt en hunndrage som pruster en forbannelse over befolkningen . 2006 - Gå aldri fra meg ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Buing_-politisk-kaos-og-tarer-for-Piqu-Na-skal-den-spanske-VM-billetten-sikres-243356b.html Følelsene rundt løsrivelsen av Catalonia, og hvordan det spanske politiet agerte mot befolkningen , fikk et ansikt i Piqué.
AA171005 Befolkningen i Hawijas er overveiende sunnimuslimsk, og mange har dyp mistro til så vel sjiamuslimene i regjeringen i Bagdad som kurderne som er i flertall i tilgrensende områder til Hawija. ( ©NTB ) ¶
VG171004 Tvedt antyder også at Folkehjelpa nærmest undergravde avdøde SPLA-leder John Garangs ønske om et forent, sekulært Sudan - uten noen gang å nevne at kravet om løsrivelse i årtier sto sterkt i den sørsudanske befolkningen , og at SPLA delt i to i synet på dette.
VG171004 Det var også årsaken til at jeg ville dra, for å hjelpe den syriske befolkningen mot undertrykkelsen, forklarte han. 34-åringen opplyste at han da fikk kontakt med venneparet som hadde reist i forveien.
NL171004 Troen på Gud og forståelsen av bibelsk kristendom har endret seg radikalt over kort tid i store deler av befolkningen i vår del av verden.
NL171004 I 2009 utførte den voksne befolkningen i Norge nesten 200 millioner timer frivillig arbeid ( hvorav andelen knyttet til omsorg har vært stadig dalende ), og seniorer står for en betydelig andel av denne innsatsen.
DB171004 Farahmand sier han er « muslim light », eller like muslim som store deler av den norske befolkningen er kristne.
DB171004 Tiltaket utfordrer tanken om at bare den organiserte idretten kan nå målet om økt fysisk aktivitet i befolkningen .
DA171004 Men frykten i befolkningen blir jo ikke noe mindre av den grunn, sier Gule.
DA171004 I amerikansk rett handler dette om en ikke-statlig aktør med et politisk motiv som skaper frykt i befolkningen for å legge press på myndighetene i en eller annen retning, sier Gule.
DA171004 I « Handmaid » er flertallet av befolkningen blitt sterile som følge av krigsrelaterte miljøødeleggelser.
DA171004 Hansen ( H ) ut en bloggpost der han sier at « det er de folkevalgte som vil legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn som faktisk lytter til befolkningen .
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere I befolkningen som helhet svarte 25 prosent at de ikke kjenner til noen undertrykkelse under Stalin.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/EOkyP/Miss-mistet-tittel-etter-Twitter-miss--og-na-blir-hun-saksokt-av-kuppofre Cirka 250 mennesker ble drept og mange andre skadet da den tyrkiske befolkningen mobiliserte for å stanse kuppforsøket.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom - Nå vet vi hvor skoen trykker, og i samarbeid med bydelen og befolkningen kan vi nå sette i gang de viktige tiltakene.
AA171004 Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å « begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten ».
VG171003 EU har tre betingelser for at en handling juridisk skal kunne straffes som terror : ¶ * 1 Handlingen må skape alvorlig frykt hos befolkningen eller enkelte befolkningsgrupper. * 1 Handlingen eller gjerningspersonen må tvinge offentlige organ eller en mellomstatlig organisasjon til å enten gjøre noe, eller avstå fra en handling. * 1 Handlingen
NL171003 I Hammerfest og Vadsø kjempes det med alle krefter mot Alta, selv om det er til skade for flertallet av befolkningen .
DN171003 Men frykten i befolkningen blir jo ikke noe mindre av den grunn, sier Gule.
DN171003 I amerikansk rett handler dette om en ikke-statlig aktør med et politisk motiv som skaper frykt i befolkningen for å legge press på myndighetene i en eller annen retning, sier Gule.
DB171003 Landslagsspilleren har gjort seg upopulær blant enkelte deler av befolkningen på grunn av sin støtte til Catalonia og deres kamp for selvstendighet.
DB171003 Landsdelen ønsker å løsrive seg fra Spania, og søndag gikk befolkningen til valgurnene for å stemme over avgjørelsen.
DB171003 Sistnevnte kom seg ikke til EM, og et nytt mesterskap uten fotballnasjonen vil være en gigantisk skuffelse for den nederlandske befolkningen .
DB171003 Man satt igjen med det inntrykket av at kommunenes egen interesseorganisasjon ikke har tatt inn over seg, eller forstått, hvor alvorlig situasjonen er for vårt helsevesen og befolkningen .
DB171003 Kommunene som forvaltningsorgan er lovpålagt å gi tilstrekkelig helsehjelp til befolkningen .
DB171003 Det er pasientene og befolkningen som lider under det nåværende system.
DB171003 Det ble innført et pasientlistesystem som innebar at alle pasienter ( befolkningen ) ble fordelt på de legene som gikk inn i systemet.
DA171003 - Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja Madrid svarte med å beskylde den katalanske regjeringen for å « skyve befolkningen mot avgrunnen ».
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja Madrid : - De skyver befolkningen mot avgrunnen ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja - Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag, ifølge NTB.
AA171003 - Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag.
AA171003 - Det er ingen stor gruppe, men den øker markant i forhold til resten av befolkningen , sier administrerende direktør Anette Willumsen i kreditthåndteringsselskapet Lindorff Norge til Dagens Næringsliv.
VG171002 Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.
SA171002https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Trist-Piqu-matte-overtales-av-Messi-Na-venter-Spania---Er-jeg-et-problem_-slutter-jeg-243233b.html Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
SA171002 Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
SA171002 - Der har de allerede mange, men aktivitetsnivået i befolkningen er veldig høyt.
NL171002 Kirkenes sykehus, Hammerfest Sykehus og Alta Sykehus kan samarbeide til beste for hele befolkningen i Finnmark - det må være målet.
DN171002 På en pressekonferanse søndag kveld sa regionmyndighetenes talsmann Jordi Turull at hele 90 prosent av befolkningen har stemt ja til et uavhengig Catalonia.
DN171002 TV 2 var den største kanalen i den kommersielle målgruppen i september, mens NRK 1 var størst når man ser på hele befolkningen over tolv år.
DB171002 Han mener inntrykket av et pampevelde på toppen av norsk idrett har fått lov til å sette seg i befolkningen .
DB171002 Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
DB171002 Også i 2015 kom det også opplysninger om at Barcelona risikerte å bli kastet ut av La Liga, dersom den katalanske befolkningen kom til å stemme for å bryte med Spania.
DB171002 Listhaug har også bred støtte blant befolkningen som minister.
DA171002 På en pressekonferanse sent søndag kveld sa regionmyndighetenes talsmann Jordi Turull at hele 90 prosent av befolkningen har stemt ja til et uavhengig Catalonia.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Trist-Piqu-matte-overtales-av-Messi-Na-venter-Spania---Er-jeg-et-problem_-slutter-jeg-243233b.html Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomme-fotballbaner-i-helgene_-men-kretsleder-har-motargumentene-klare--Det-er-helt-apenbart-at-ting-ikke-var-bedre-for-243253b.html - Der har de allerede mange, men aktivitetsnivået i befolkningen er veldig høyt.
AA171002 Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.
AA171002 Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
AA171002 På en pressekonferanse sent søndag kveld sa regionmyndighetenes talsmann Jordi Turull at hele 90 prosent av befolkningen har stemt ja til et uavhengig Catalonia.
VG171001 Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.
NL171001 En ikke ubetydelig del av den sterke merkevaren som Hurtigruten er, er bygd på goodwill fra befolkningen langs kysten.
DN171001 september, mangler halve befolkningen rent vann, og strømmen er borte for flesteparten av de 3,4 millioner amerikanerne som bor der.
DN171001 Selv om den katalanske befolkningen er splittet når det gjelder en eventuell løsrivelse fra Spania, mener mange at folkeavstemningen bør bli gjennomført.
DB171001 Hun krever en « øyeblikkelig slutt » på politiets aksjoner mot den « forsvarsløse befolkningen ».
DA171001 Selv om den katalanske befolkningen er splittet når det gjelder en eventuell løsrivelse fra Spania, mener mange at folkeavstemningen bør bli gjennomført.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/o4zBV/90-prosent-sier-ja-til-et-uavhengig-Catalonia Natt til mandag sa regionmyndighetenes talsmann Jordi Turull at hele 90 prosent av befolkningen hadde stemt ja til et uavhengig Catalonia.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Selv om den katalanske befolkningen er splittet når det gjelder en eventuell løsrivelse fra Spania, mener mange at folkeavstemningen bør bli gjennomført.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/Bo2Av/OJ-Simpson-flytter-tilbake-til-Las-Vegas-etter-ni-ar-i-fengsel Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.
AA171001 Selv om den katalanske befolkningen er splittet når det gjelder en eventuell løsrivelse fra Spania, mener mange at folkeavstemningen bør bli gjennomført.
AA171001 Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.
AA171001 Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.
AA171001 Selv om den katalanske befolkningen er splittet når det gjelder en eventuell løsrivelse fra Spania, mener mange at folkeavstemningen bør bli gjennomført.
AA171001 Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å « begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten ».
AA171001 Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å « begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten ».
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/nzveJ/Da-han-ville-gjore-sentrum-bilfritt_-fikk-han-en-kule-i-posten-Europas-borgere-krangler-om-fremtidens-byer Noen ville ha folkeavstemning, men de klarte ikke å skaffe signaturer fra 10 prosent av befolkningen , som er kravet.
AA170930 Mange kritikere mener Trump har vært langt mindre støttende overfor befolkningen på Puerto Rico enn innbyggerne i Florida, Louisiana og Texas, som også nylig har vært rammet av orkaner.
AA170930 Forbudet ble innført i kjølvannet av mandagens omstridte folkeavstemning, der et stort flertall av den kurdiske befolkningen i Nord-Irak stemte for uavhengighet.
VG170929 Den var som kjent ikke så stor om man måler i prosent av befolkningen .
VG170929 Man kan alltid beskylde mediebildet for ikke å være representativt for befolkningen , og det synes jeg ofte vi skal gjøre.
NL170929 I tillegg til å benytte begivenheten til å disiplinere og sivilisere befolkningen , skulle feiringen av Wittenbergtesene i 1617 skje gjennom jubelgudstjenester i alle kirkene og ved universitetene i de landene som hadde gjennomgått reformasjonsprosessen.
NL170929 I tillegg kom Luthers egne populære katekismetekster direkte rettet mot det brede lag av befolkningen .
DB170929 september 2017 med 935 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen .
DB170929 4,8 prosent av den norske befolkningen kan tenke seg å bli gründere.
DB170929 Spesielle omstendigheter la til rette for at en stor majoritet av den tyske befolkningen kunne overbevises om at å utrydde folkegrupper og invadere resten av verden var en strålende idé.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/bRovB/I-arevis-har-sorkoreanerne-tatt-naboens-trusler-med-stoisk-ro-Na-kjoper-flere-stridsrasjoner-og-pakker-overlevelsessekker Korea Times skriver at interessen for overlevelsesutstyr og krigsforberedelser er økende i befolkningen .
AP170929https://www.aftenposten.no/reise/Hvorfor-skal-du-gidde-a-bruke-3040-timer-pa-en-strekning-som-ellers-kan-gjennomfores-pa-under-to--10231b.html NASJONALPARKEN : Ved siden den vennlige befolkningen , dagliglivet og følelsen av det tradisjonelle Vietnam er hovedattraksjonen i Phong Nha utvilsomt nasjonalparken - Phong Nha Ke-Bang, som fikk verdensarvstatus i 2003.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/4yQxV/Polsk-mann-domt-for-overfallsvoldtekt-i-Barumsmarka Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen , og som for de fleste har framstått som trygt.
AA170929 I Myanmar mener store deler av befolkningen at rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og selv det å omtale dem som et eget folk kan skape sterke reaksjoner.
AA170929 Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen , og som for de fleste har framstått som trygt.
VG170928 Til tross for all sabelraslingen i Midtøsten og internstridighetene, har folkeavstemningen satt et sterkt preg på befolkningen i Nord-Irak.
VG170928 Der 27 prosent av befolkningen oppgir at de lærer av eksperter, oppgir kun 7 prosent av ungdommene det samme.
VG170928 ANDRE UTFORDRINGER : Befolkningen i drabantbyen har andre helseutfordringer enn bydeler lenger vest i byen.
SA170928 I en studie fra 2016, publisert i tidsskriftet Health & Place, fant forskere at det å bo nær havet samsvarte med lavere stressnivåer hos befolkningen i Wellington, hovedstaden i New Zealand - også når forskerne tok høyde for sosiodemografiske variabler.
DN170928 Totalt bruker 82 prosent av befolkningen innhold produsert av norske mediehus.
DB170928 Dataene gir et totalbilde av oppslutningen Norges aviser og mediehus har i befolkningen .
DA170928 - Jeg kommer ikke til å stå oppreist og stolt for et flagg og et land som undertrykker svarte og den fargede befolkningen , sa Kaepernick den gangen.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/EO5ll/Kurdernes-ja-til-uavhengighet-kan-utlose-en-borgerkrig-om-den-oljerike-byen-Kirkuk Kirkuk er regnet som hovedsete for den turkmenske befolkningen i Irak, etterkommere etter tyrkere som bosatte seg i Irak under det ottomanske riket.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer Dette tilsvarer 2,9 prosent av befolkningen .
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/zvXPq/Raftoprisen-2017-til-Parveena-Ahangar-og-Imroz-Parvez Imroz Parvez er advokat og en ledende intellektuell stemme, som bruker juridiske virkemidler for å sikre befolkningen grunnleggende menneskerettigheter og likhet for loven.
AA170928 Tidligere i uka ble mange innbyggere evakuert fra områdene nær vulkanen, og myndighetene sa da at de vurderte forløpende om det er nødvendig å evakuere hele befolkningen .
AA170928 Romeva viser til at 80 prosent av befolkningen i Catalonia ønsker å gjennomføre den.
AA170928 Imroz Parvez er advokat og en ledende intellektuell stemme, som bruker juridiske virkemidler for å sikre befolkningen grunnleggende menneskerettigheter og likhet for loven.
AA170928 61 prosent leser norske nettaviser daglig, mens papirutgavene når 46 prosent av befolkningen .
VG170927 - Dette var en maktdemonstrasjon, ikke en ytring, og var utelukkende ment for å skape frykt i befolkningen .
NL170927 Hva som samlet gir det beste tilbudet, hva som er til beste for pasientene og hva som gir et akseptabelt akuttilbud for hele befolkningen i vest Finnmark er aldri utredet.
DN170927 En forklaring til at mange som trener får i seg for lite energi er ifølge en ny norsk-svensk studie på både eliteutøvere og mosjonister at de følger råd om kalorifattig kost som er beregnet for en bredere del av befolkningen som ikke trener.
DN170927 Selv om det bare har vært mindre endringer i tallet på sysselsatte det siste året, har det samtidig vært en økning i befolkningen .
DB170927 Dette er folk fra alle lag av befolkningen .
DB170927 Det lar seg ikke kombinere med taushet når dødsstraff i Saudi-Arabia i økende omfang tas i bruk mot fredelige sjia-demonstranter som et redskap for å skremme befolkningen til lydighet.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/p3oWW/Kort-sagt_-torsdag-28-september Hele 86 prosent av byens befolkning bruker Marka til friluftsliv, i tillegg til befolkningen i omegnskommunene.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8eQrw/Valget-er-over--kan-dere-slutte-a-kalle-meg-profitor--Bjarte-Nord Vi har jevnt over politikere som er verdig vervene de er gitt av befolkningen .
AA170927 Han mener også at EU-kommisjonen har vendt ryggen til den katalanske befolkningen ved ikke å forsvare de grunnleggende rettighetene som i utgangspunktet skal gjelde for alle europeiske borgere.
AA170927 SSB skriver i en pressemelding at mindre endringer i tallet på sysselsatte det siste året har kommet samtidig med at det har vært en økning i befolkningen .
AA170927 - Dette var en maktdemonstrasjon, ikke en ytring, og var utelukkende ment for å skape frykt i befolkningen .
NL170926 Det tallet utgjør i underkant av 10 prosent av fylkets befolkning, 15 prosent av befolkningen i Vest-Finnmark og 35 prosent av Alta befolkning.
NL170926 For befolkningen i Finnmark er det nå avgjørende å fortsette utviklingen av helsetilbudet i fylket, slik som Stortinget har vedtatt.
NL170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket.
NL170926 Det er politikere med ryggrad som kan bidra til trygghet for befolkningen som helhet, enten vi snakker om Finnmark eller andre steder i landet.
NL170926 De stilte seg også bak et premiss om at strukturen ikke sikrer et godt helsetilbud til hele befolkningen i Finnmark.
DB170926 Situasjonen er likevel langt ifra normal for befolkningen her.
DB170926 - Jeg mener at den amerikanske befolkningen bør få se et representativt utvalg av disse annonsene, for å se hvor kynisk russerne brukte dem for å skape splittelser i samfunnet vårt, sier han.
DB170926 For befolkningen i Finnmark er det nå avgjørende å fortsette utviklingen av helsetilbudet i fylket, slik Stortinget har vedtatt.
DB170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket.
DB170926 Det er politikere med ryggrad som kan bidra til trygghet for befolkningen som helhet, enten vi snakker om Finnmark eller andre steder i landet.
DB170926 De stilte seg også bak et premiss om at strukturen ikke sikrer et godt helsetilbud til hele befolkningen i Finnmark.
DA170926 Fra 1978 til 1984 økte befolkningen på Ellingsrud fra 2000 til 13.400.
DA170926 Ifølge Statistisk sentralbyrå kan befolkningen vokse med opp mot 1 million de neste 15 årene.
DB170925 Konspirasjonsteoretikere mener myndighetene vet om Nibiru, men holder dette skjult for befolkningen .
DA170925 - Jeg kommer ikke til å stå oppreist og stolt for et flagg og et land som undertrykker svarte og den fargede befolkningen , sa Kaepernick til NFL Media.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/zaad4/Nyhetsanalyse-Sondag-sto-han-alene-mens-laget-protesterte-Na-er-han-NFLs-mest-populare-spiller-Det-er-gode-nyheter-for-Trump Denne delen av befolkningen bærer også en uforholdsmessig stor del av byrden for USAs militære operasjoner.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/zaad4/Nyhetsanalyse-I-gar-sto-han-alene-mens-laget-protesterte-I-dag-er-han-NFLs-mest-populare-spiller-Det-er-gode-nyheter-for-Trump Denne delen av befolkningen bærer også en uforholdsmessig stor del av byrden for USAs militære operasjoner.
AA170925 Men en del av den mannlige befolkningen tok sterkt avstand fra kontorbukser i fuksiarød tartan, og gjør det åpenbart fortsatt.
VG170924 For eksempel har man lenge ikke tatt på alvor at fordelene med globalisering er fordelt ulikt, noe som har ført til uvisshet og mistro i deler av befolkningen , noe som har avdekket svakheter.
VG170924 Selv om hun nå har strammet inn betraktelig på hvor mange som får slippe inn, er motstanden mot henne stor i deler av den tyske befolkningen .
VG170924 AfD har lykkes fordi de tar tak i et tema som er viktig og som opprører en betydelig del av befolkningen , forklarer Patzelt.
AP170924https://www.aftenposten.no/verden/i/Bgpw0/Malaysia-dropper-olfestival-av-frykt-for-islamistisk-rabalder Alkohol er en lovlig vare i Malaysia for alle andre innbyggere enn muslimer, som utgjør omtrent 60 prosent av befolkningen .
VG170923 Tidligere i september sa Syria-ekspert Fabrice Balanche at det syriske regimet har kontroll over halvparten av syrias territorium og to tredeler av befolkningen .
VG170923 Vi må gi befolkningen innsikt i verden utenfor, befolkningen forstår virkningen Kim Jong-uns retorikk har på verden utenfor..
VG170923 Vi må gi befolkningen innsikt i verden utenfor, befolkningen forstår virkningen Kim Jong-uns retorikk har på verden utenfor..
VG170923 - Regimet har oppdratt befolkningen med et fiendebilde som går tilbake til den japanske kolonimakten og Koreakrigen.
VG170923 Og selv om den tyske økonomien har vokst jevnt og trutt gjennom en årrekke, kommer ikke dette store deler av befolkningen til gode, sier prosjektleder i Bertelsmann-stiftelsen, Manuela Barisic, ifølge CNN.
DB170923 Tross en enorm velstandsvekst de siste tiårene ønsker befolkningen et samfunn bygget på fellesskap, en omfattende velferdsstat og universelle velferdstjenester, ordninger som Arbeiderpartiet og venstresiden har vært pådrivere for.
DB170923 Som den danske sosiologen og ledende forskeren på historien til velferdsstaten, Gøsta Esping-Andersen, har pekt på, har de nordiske sosialdemokratiske partiene skilt seg fra andre tilsvarende partier i Europa ved å ha en bredere appell til ulike deler av befolkningen , og ikke kun til den tradisjonelle arbeiderklassen.
DB170923 I Norge har vi ikke hatt noen eksterne sjokk i økonomien som har gjort at befolkningen har fått mistillit til dagens partier.
DB170923 For de som ønsker å spå Arbeiderpartiets framtidige nedgang er det fristende å begrunne dette med strukturelle samfunnsendringer, som at en lavere andel arbeidstakere jobber i industrien, mens en stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning og jobber i andre sektorer.
DB170923 I år hadde programmet sin beste premiere noensinne med 788.000 seere og 64 prosent markedsandel blant befolkningen over 12 år.
AP170923https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WkWV/Byradet-vil-avlyse-planlagt-prisokning-pa-billetter-De-far-en-kald-skulder-i-retur Hun mener Oslo og Akershus rett og slett ikke har råd til å ikke øke billettprisene, samtidig som befolkningen vokser og det skal bygges ny infrastruktur.
AA170923 ¶ Vest-Asia : Kurdistan er en geografisk betegnelse og henviser til grenseområdene mellom Tyrkia, Iran, Irak og Syria der kurderne utgjør en majoritet av befolkningen , opplyser Store norske leksikon.
AA170923 ¶ Vest-Asia : Ifølge Store norske leksikon teller den kurdiske befolkningen teller et sted mellom 25 og 30 millioner personer.
AA170923 Handlingen har således ikke bare fått betydning for fornærmedes livsutfoldelse, men også for befolkningen i området generelt, » heter det i tingrettsdommen.
AA170923 Det ble vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen , og som for de fleste har framstått som trygt. "... handlingen og den omtalen den har fått, har resultert i at mange kvinner ikke lenger opplever det som trygt å ferdes alene i skogen.
VG170922 Utenlandskfødte utgjør omtrent 18 prosent av befolkningen , og andregenerasjonsinnvandrere ytterligere fem prosent.
VG170922 Deretter har vi sjekket dette opp mot den øvrige befolkningen , og kan derfor konkludere med at det ikke er slik at det er Metformin som øker risikoen, forklarer han.
NL170922 " Økt sikkerhet og regularitet for befolkningen i nordområdene.
DB170922 Forskere har i lang tid forsøkt å finne en god metode for å kunne forutse jordskjelv, i håp om at det skal bli mulig å varsle befolkningen før en potensiell katastrofe.
DB170922 Mangel på respekt for de 10-15% av befolkningen som har rundet 70 år og som kanskje ikke er så teknohyppe som sine 50-60 år yngre landsmenn.
DB170922 Han legger til at når kommunen ikke vet hvor kunsten er, blir det vanskeligere å sørge for at den vises fram for befolkningen .
DB170922 SSBs levekårsundersøkelse fra 2016 blant innvandrere i Norge viser også at de har høyere tillit til for eksempel det politiske systemet, rettsvesenet og politiet enn resten av befolkningen .
DB170922 Den norske undersøkelsen avslørte også at innvandrere er mer utsatt for vold og trusler enn resten av befolkningen .
DB170922 De har til og med større tillit til demokratiske institusjoner enn befolkningen generelt. 76 prosent av muslimene sier at de føler sterkt bånd til landet de bor i.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/gbqPL/Forskerne-bloffet-russere-i-et-eksperiment-Resultatet-avslorer-mye-om-Putin-og-russerne - Dette viser at Putin har en kjerne i befolkningen som støtter absolutt alt han gjør automatisk og helt betingelsesløst, sier den politiske analytikeren Dmitrij Badovskij til avisen Vedomosti.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkMBd/MDMA-brukere-tar-avstand-fra-ecstasy--selv-om-de-to-rusmidlene-er-tvillinger Folkehelseinstituttets Rusundersøkelse ( i hele befolkningen ) viser at utviklingen 2013 - 2016 statistisk sett er helt flat - altså ingen økning ¶
AA170922 Befolkningen er uten strøm og vann.
AA170922 - Vi må finne ut hvorfor det er sånn og lære av de beste, slik at befolkningen kan være trygge på at de har tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170922 Hva er da mer naturlig enn å bygge infrastruktur der hvor det sjeneres eksportinntekter til glede for hele befolkningen ?
DB170921 Fordi rus er problematisk for deler av befolkningen , har myndighetene forsøkt å strupe tilgangen.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/7W8Pw/La-oss-sette-innvandrere-i-bas--slik-at-vi-alle-far-bedre-helsetjenester--Esperanza-Diaz--Jeanette-H-Magnus--Giske-Ursin Over 200 land og områder er representert i befolkningen i Norge.
AA170921 Tusenvis av mennesker er drept, sult og kolera har rammet befolkningen , og store deler av infrastrukturen ligger i grus.
AA170921 Europas muslimer har mer tillit til demokratiske institusjoner enn befolkningen generelt, og 76 prosent føler et sterkt bånd til landet de bor i.
AA170921 Dermed oppstår det enda flere konflikter mellom storsamfunnet og den samiske befolkningen i Midt-Norge.
VG170920 I klageskrivene fremgår det at nasjonalforsamlingen synes villedet, at beslutningen er fattet på feilaktig grunnlag, at hensynet til beredskap og myndighetenes behov for å varsle befolkningen i en gitt situasjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt, samt at Stortinget har gitt etter for misvisende informasjon fra kommersielle interesser.
VG170920 - Vi er glade for at Høyre er villige til å bøye av for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i trå med det et overveldende flertall i befolkningen mener.
SA170920https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/oXgXR/Tenk-om-vi-kunne-herme-etter-Finland Skolepolitikken i landet har som mål å gjøre befolkningen både dyktig og klok.
DB170920 - Vi gikk inn i Norge for å gi et bedre transporttilbud til befolkningen .
DB170920 PRIO : - Målet er å øke inntaket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornvarer og fisk i befolkningen , sier statssekretær Frode Hestnes.
DB170920 Målet er nettopp å reduserer innholdet av salt, sukker og mettet fett i produktene vi spiser og å øke inntaket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornvarer og fisk i befolkningen .
DB170920 - For å lykkes med å endre kostholdet i befolkningen i en litt sunnere retning, er det viktig at maten vi spiser ofte blir litt sunnere.
DB170920 4G dekker allerede i dag 99 prosent av områdene der befolkningen bor.
AP170920https://www.aftenposten.no/viten/i/Ko5v4/Hva-bestemmer-boligprisene-pa-lang-sikt- Kostnadene ved å bygge boliger med dagens krav har økt og befolkningen bor i større grad i byer.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/1Kl0e/Orkanene-har-knust-oy-etter-oy-Beboerne-ber-resten-av-verden-om-a-ta-ansvar Guvernøren på Barbuda fortalte at hele befolkningen nå er sendt til naboøya.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/yaA3e/Fant-batgrav-pa-torget-i-Trondheim - Det var kanskje et par prosent av befolkningen som ble begravd.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/p3ypX/Gjermund-Cappelen--Dommen-gir-meg-en-slags-oppreisning Snaut to døgn etter at dommen gjennom fire timer ble lest opp direkte på TV - mens den norske befolkningen fulgte med - kjenner Cappelen at den lange prosessen har satt merker.
AA170920 februar 2009 ble det arrangert en støttekonsert for befolkningen i Gaza med Vår Frue og Domkirken menighet og vennskapsforeningen Trondheim - Ramallah som arrangør.
AA170920 - Jeg merker på responsen på den kommentaren at det er en misnøye i befolkningen rundt slukkingen av FM-nettet.
VG170919 - Rådet til befolkningen er så absolutt å forbli i ly, man må ikke gå ut, sier Maire i en Twitter-video.
DB170919 - Det var kanskje et par prosent av befolkningen som ble begravd.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/Kox47/Nekter-a-gjenoppbygge-Syria-med-Assad-i-forersetet - Det er viktig å støtte opp om befolkningen i disse områdene og vise at det lønner seg å vende tilbake og at der er håp, sier Brende.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Listhaug sier at hvis yrkesdeltagelsen blant innvandrere hadde vært den samme som i resten av befolkningen , så ville 90.000 flere personer vært sysselsatt.
AA170919 - Det var kanskje et par prosent av befolkningen som ble begravd.
AA170919 Rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, mener rådet om å ta ut færre ulv er en overkjøring av befolkningen .
AA170919 Dette er en overkjøring av befolkningen som bor innenfor ulvesonen, sier Frogner.
AA170919 - Det var kanskje et par prosent av befolkningen som ble begravd.
VG170918 Enda verre står det til i mange land i Mellom- og Syd-Amerika ; befolkningen er svært religiøs, samtidig ligger land som Brasil, Honduras og Venezuela på verdenstoppen i antall drap.
NL170918 Vi trenger holdningsendringer i befolkningen for å redusere utslipp av plast til havmiljøet.
NL170918 Utviklingen i byen må skje i dialog med både befolkningen og næringsdrivende, og en lite fleksibel forbudslinje er etter vårt skjønn ikke veien å gå.
NL170918 Tromsø er en by som har potensial for fortsatt sterk vekst, allerede om 15 år kan befolkningen ha økt til 90.000 innbyggere.
NL170918 Så handler det om å ta lederskap i store saker som har bred tilslutning i hele den nordnorske befolkningen .
DN170918 Befolkningen tror det alltid vil være fred.
DB170918 Og advarer befolkningen om at « Maria » kan bli farligere enn orkanen « Hugo », som traff Puerto Rico i 1989, og orkanen « Georges » som traff øygruppa i 1998.
DB170918 Det er forventet oversvømmelser i lavtliggende områder, og befolkningen oppfordres til å flytte seg høyere opp ¶
DB170918 Selv om ikke alle i miljøpartiene og miljøbevegelsen liker å se på seg selv som en elite, tilhører de den delen av befolkningen som har høy synlighet i mediene og utøver stor innflytelse gjennom strategisk lobbying og aksjonisme opp mot beslutningstakere.
DA170918 Nå trenger befolkningen et sykepleierløft, sier Solveig K.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/ro6Km/-Orkanen-Maria-har-nadd-land-med-full-styrke Orkanen Maria ble avbildet kort tid før den nådde land på Dominica FOTO : NASA via AP / NTB scanpix ¶ Befolkningen på øya Guadeloupe i Karibia sikret eiendelene sine i påvente av orkanen Maria.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/4M4ra/Orkanen-Maria-oppgradert-til-kategori-tre Det er forventet oversvømmelser i lavtliggende områder, og befolkningen oppfordres til å flytte seg høyere opp.
AA170918 Det er forventet oversvømmelser i lavtliggende områder, og befolkningen oppfordres til å flytte seg høyere opp.
AA170918 For Trondheim by hadde beleiringen ført til sykdommer, dødsfall og store vanskeligheter for befolkningen .
AA170918 Hvert år lager Nav en detaljert statistikk som viser andelen av befolkningen som ufrivillig er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. 687.000 årsverk utgjør 19,4 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder mellom 16 og 67 år, skriver avisen.
AA170918 687.000 årsverk utgjør 19,4 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder mellom 16 og 67 år, skriver avisen.
AA170918 På grunn av lav fertilitet i befolkningen , blir kvinner som kan få barn tvunget til å være fødselsmaskiner for den herskende klasse.
VG170917 Godzimirski mener regimet i Russland også er opptatt av å fremstille Russland som et land under beleiring, for å få økt støtte i befolkningen ved å skape inntrykk av at de økonomiske problemene i landet skyldes vestlig press.
VG170917 En seerundersøkelse gjort for VG i mars 1984 viste at 67 prosent av befolkningen fulgte med på Dynastiet.
DB170917 Det var flertall i befolkningen for et skifte, Sp tok ut mye av det, SV en del, og så gikk Ap tilbake.
DB170917 The Guardian peker blant annet på problematikken rundt at dette også kan bli brukt av styresmakter enkelte steder, til målrettet å skade enkelte mennesker i befolkningen .
DB170917 Store deler av befolkningen i Myanmar har null forståelse for deres situasjon.
DB170917 Mange av tilhengerne flyttet ut i ørkenen for å leve adskilt fra resten av befolkningen .
DA170917 NRK kan skylde seg selv for at DAB-skepsisen i befolkningen har vært omfattende.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet Aller mest aggresjon er det mot at kurderne insisterer på at også befolkningen i den oljerike byen Kirkuk skal være med på folkeavstemningen.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet Befolkningen ble i stedet spredt mellom Tyrkia, Syria, Irak og Iran.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/4Mk3G/150-000-evakuert-i-mer-enn-30-byer-Na-lurer-russerne-pa-hvem-telefonterroristen-er Ifølge Vedomosti skal årsaken være at FSB har gitt ordre om ikke å snakke om saken for å unngå panikk i den russiske befolkningen - i tillegg til å hindre at andre også begynner å ringe inn bombetrusler.
DB170916 Rundt 85 prosent av befolkningen er hutuer, mens 14 prosent er tutsier.
DB170916 I Norge nyter offisielle institusjoner høy tillit blant befolkningen , og det er nettopp ved å bryte ned slik tillit man truer grunnleggende verdier.
DA170916 Om du genuint begynner å tro at det foreligger en kontrollert plan om å skifte ut befolkningen i Norge og Europa, slik Anders Behring Breivik gjorde, eller at 11. september 2001 var iscenesatt, da kan du begynne å legitimere for deg selv at det er greit å sprenge en bombe og drepe 50 mennesker, sier Guldberg, som også er grunnlegger av nettportalen Rasjonalitet.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgerne-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn - Vi er jo opptatt av at Stortinget skal gjenspeile befolkningen .
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgere-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn - Vi er jo opptatt av at Stortinget skal gjenspeile befolkningen .
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/Ko157/Tre-politimenn_-tre-land_-tre-korrupsjonssaker-To-er-domt-Mandag-far-Eirik-Jensen-svaret I løpet av et halvt års tid, fra høsten 2013 til våren 2014, fikk befolkningen både i Norge, Finland og Canada sjokkerende beskjeder om at noen av deres fremste politimenn var pågrepet og siktet for korrupsjon og grove forbrytelser.
AA170916 Lokalradioen er en fremmer for lokal identitet og kultur, og har inntatt en aktiv rolle som samlingspunkt for befolkningen i dekningsområdet.
VG170915 Myndighetene har også forsøkt å lære befolkningen å plante mat på tak og terrasser hjemme, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
VG170915 Dermed har de gått bak ryggen til statsrådene, regjeringen og befolkningen , sier Einarsson.
VG170915 Denne saken skaper stort sinne i den islandske befolkningen .
VG170915 Den islandske befolkningen er nemlig skeptiske til det konservative partiet også av andre grunner.
NL170915 Arrangementet er for hele befolkningen og målet er å spre mer kunnskap om demenssykdommer. www.demensdagene.no ¶ | 12 ting Erna må gjøre i nord ¶
DN170915https://www.dn.no/nyheter/2017/09/15/2044/Utenriks/frykter-alvorlig-korea-uro Befolkningen ble bedt om å holde seg innendørs.
DN170915 Tidligere forskning Alstadsæter og kollegene har gjort, viser at det i Skandinavia er 0,01 prosent av de rikeste i befolkningen som i størst grad skjulte utenlandsformuer.
DN170915 Befolkningen ble anbefalt å holde seg innendørs.
DB170915 Han forteller at konsekvensen for befolkningen blir at det vil gå mange år før prosjektet blir ferdigstilt, og at de vil fortsette å kjøre på en vei som ikke er tilpasset trafikken - og som er ulykkesbelastet.
DB170915 Befolkningen i området har vært fortvilt på den sittende regjeringen - som har utsatt fullføringen av veistrekningen.
DB170915 Store deler av befolkningen i Myanmar har null forståelse for deres situasjon.
DB170915 Med andre ord bør vi være mer føre var når det gjelder sprøytemidler og tilsetningsstoffer, særlig sett i lys av at store deler av befolkningen ikke er friske.
DA170915 - Bøhler har vært uredd, samtidig som det er ikke noen tvil om at han vil innvandrerbefolkningen og befolkningen ellers i Groruddalen det beste, sier Halse.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/GkLw6/Pa-onsdag-mister-hele-Oslo-NRK---pa-FM-Dette-bor-du-vite-om-DAB 11.11, blir 34 prosent av befolkningen uten FM-signaler - fra NRK.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/GkLw6/Neste-uke-mister-hele-Oslo-NRK---pa-FM-Dette-bor-du-vite-om-DAB 11.11, blir 34 prosent av befolkningen uten FM-signaler - fra NRK.
AA170915 Mens én av tre har høyere utdannelse generelt i befolkningen , har åtte av ti i Aps stortingsgruppe høyere utdannelse.
AA170915 De 49 nyvalgte Ap-representantene er en gruppe der høyere utdannelse er langt mer vanlig enn generelt i befolkningen .
VG170914 Samtidig viser total-seertallene for det første programmet, som nå er kommet opp i 660.000, at 20 prosent av befolkningen over 12 år har sett programmet.
VG170914 Norge og befolkningen har mange arr og spor etter krig og okkupasjon.
VG170914 Det betyr at KrF, Venstre og ikke minst befolkningen må skjønne at det er et stort offer fra Høyre og Frp og ditto en enorm seier for KrF og Venstre.
NL170914 Det kan gjenopprette tillit mellom regjeringen og befolkningen . 4.
DN170914https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/2126/Industri/gjelsten-selskap-boyer-av-for-miljokritikk-skjermer-brevik - Vi kommer nå med et konsept som imøtekommer befolkningen i Brevik.
DN170914 - Vi kommer nå med et konsept som imøtekommer befolkningen i Brevik.
DB170914 Spørsmålet er om de har noen støtte i befolkningen , sier Frydenlund til Dagbladet.
DB170914 - Vi håper at vår studie kan bidra til at myndighetene og befolkningen gjør målrettede tiltak for å bevare skogen og legge til rette for bærekraftige avlinger, sier seniorforsker Lee Haanah.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar Når det kommer til inntekt og utdanning, er AfD-velgerne omtrent et speilbilde av befolkningen .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar At 30 prosent av den tyske befolkningen ikke har sans for hverken euroen eller flyktninger, slik har det vært i 20 - 30 år, mener han.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar Når det kommer til inntekt og utdanning, er AfD-velgerne omtrent et speilbilde av befolkningen .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar At 30 prosent av den tyske befolkningen ikke har sans for hverken euroen eller flyktninger, slik har det vært i 20 - 30 år, mener han.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/4MeXE/De-hjalp-Trump-til-seier-Na-er-de-frustrerte-og-rasende-pa-presidenten Løftet om å bygge en « stor, vakker » mur langs grensen til Mexico var en av de viktigste grunnene til at Donald Trump appellerte til det som nå er grunnfjellet i tilhengerskaren - rundt 35 prosent av befolkningen , inkludert noen av landets mest konservative politikere og kommentatorer.
VG170913 Han har trukket fram Røst og sine gode opplevelser her, og befolkningen på Røst som spesiell for ham, sier Andreassen.
VG170913 FNs menneskerettskontor la for to uker siden fram en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen .
NL170913 Partiet har gått seg vill i en forestiling om at innvandringsrealisme i befolkningen , er basert på fremmedfrykt.
DN170913 DIBS' rapport viser at 85 prosent av den norske befolkningen handler på nett.
DN170913 FNs menneskerettskontor la for to uker siden fram en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen .
DB170913 FNs menneskerettskontor la for to uker siden fram en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen .
DB170913 Hegstad sier at det er viktig at de som sitter på Stortinget representerer hele befolkningen , også de under 30 år.
DA170913 Lundberg fremholder at et flertall både av Aps velgere og i befolkningen er mot konsekvensutredning.
AP170913https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/j4n40/Nordmenn-er-Nordens-slappeste-Hva-kan-gjores--Olav-Thorstad Norge har den mest inaktive befolkningen i Norden. 45 prosent av nordmenn er enten inaktive ( 26,8 prosent ) eller svært inaktive ( 18,2 prosent ).
AA170913 Totalt 176 landsbyer der befolkningen tilhørte den muslimske rohingya-minoriteten i Myanmar, er nå tomme, opplyser en talsmann for myndighetene.
AA170913 I ytterligere 34 landsbyer har deler av befolkningen flyktet.
AA170913 Avføringsposer som er slengt rundt omkring i områder der befolkningen ferdes har vært et problem i flere år og er velkjent for folkene i bydrift.
AA170913 Forebygging av ensomhet og tiltak som fremmer god psykisk helse for hele befolkningen er hovedmålene for Folkehelseuka som arrangeres denne uka.
AA170913 Den sentrale arbeidsgiverorganisasjonen, denne gang i Norge, står også i denne konflikten for skittkasting med falske opplysninger omkring pilotenes hverdag med det formål å få befolkningen til å sette spørsmålstegn ved pilotenes rettigheter, skriver leder i Svensk Pilotförening Martin Lindgren i en pressemelding.
AA170913 DIBS' rapport viser at 85 prosent av den norske befolkningen handler på nett.
AA170913 Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg fremholder at et flertall både av Aps velgere og i befolkningen er mot konsekvensutredning.
AA170913 | Snart er 95 prosent av befolkningen uten FM-dekning fra NRK ¶
AA170913 Dermed vil 94,5 prosent av befolkningen være uten FM-radio fra NRK.
AA170913 I Lofoten er alle kommunene og flertallet i befolkningen imot oljeutvinning, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.
VG170912 Meningsmålinger i slutten av august viser at 57 prosent av den franske befolkningen er misfornøyd med Emmanuel Macrons prestasjoner som president.
VG170912 Det viste at i andre kvartal var optimistene i flertall, i alle deler av befolkningen .
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Det handler om å beskytte befolkningen fra å ta opp større lån enn økonomien deres tåler.
SA170912 - Det handler om å beskytte befolkningen fra å ta opp større lån enn økonomien deres tåler.
DN170912 Det kommer an på strømningen i befolkningen .
DN170912 En stadig økende andel eldre vil føre til høyere pensjonskostnader, høyere utgifter til eldreomsorg og lavere skattegrunnlag, siden andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder reduseres.
DA170912 ME rammer 0.2- 0.4 prosent av befolkningen .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/92J8q/Her-skapte-protestvalg-lokale-politiske-jordskjelv - Vi har gjort en fantastisk god valgkamp, og med dette har befolkningen tydelig sagt at de er lei av regjeringens sentralisering, sa hun til avisen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/92J8q/Her-skapte-protestvalg-lokale-politiske-jordskjelv Befolkningen har tydeligvis sett partiet som sin viktigste støttespiller for å bevare en av Forsvarets helikopterbaser i kommunen.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Det handler om å beskytte befolkningen fra å ta opp større lån enn økonomien deres tåler.
NL170911 Tar vi også med de som opplever støyen som « litt plagsom » blir 2/3 av befolkningen plaget av støyen.
NL170911 Dersom lettelse i bedriftsskatten ikke tas med, har den 21 % av befolkningen som tjener mer enn 600-tusen fått over 50 % av skattelettene fra nåværende regjering.
NL170911 I den tiden var det langt mere vanskelig for innvandrere å få jobb eller å komme i kontakt med den norske befolkningen .
NL170911 I den tiden var det langt mere vanskelig for innvandrere å få jobb eller å komme i kontakt med den norske befolkningen .
DN170911 Det kommer an på strømningen i befolkningen .
DN170911 Det kommer an på strømningen i befolkningen .
DB170911 Som Dagbladet skrev i går, er eldre sterkt underrepresenterte på årets stortingsvalglister : ¶ 1,1 millioner nordmenn er over 60 år i Norge, og utgjør 28 % av befolkningen .
DB170911 Rødt er det eneste av partiene som ligger an til stortingsplass med en andel som gjenspeiler alderen i den eldste delen av befolkningen . 29 % av partiets listekandidater er over 60 år.
DB170911 Det er en klar oppfordring om at vi trenger et korps av statssekretærer og rådgivere som i mye større grad representerer befolkningen , hvor særlig alder er viktig, sier Bjurstrøm.
DB170911 Berg mener det har skjedd et stemningsskifte i den norske befolkningen .
DB170911 - Betyr det at tornadoer nå er den største trusselen befolkningen i Florida står overfor ?
DB170911 - Det er et stort flertall i befolkningen som er enig i en ting, at Sylvi Listhaug skal miste jobben, sa Moxnes, før Rødt-velgerne avbryter ham med vill jubel og trampeklapp.
DB170911 - Betyr det at tornadoer nå er den største trusselen befolkningen i Florida står overfor ?
DA170911 VELFERDSSTATEN : Jo likere inntektsnivå befolkningen har, jo enklere er det å få oppslutning om ideen om velferdsstaten, mener Kalle Moene.
DA170911 Jo, likere inntektsnivå befolkningen har, jo enklere er det å få oppslutning om ideen om velferdsstaten og få folk til å bidra til statens inntekter ved å betale skatt, mener professoren.
DA170911 * Om lag 670.000 nordmenn - totalt 13 prosent av befolkningen - sier de synes det er vanskelig å få endene til å møtes, ifølge SSB.
DA170911 * Ifølge statistikk på inntekt og formue, er de rikeste i ferd med å dra ifra resten av befolkningen .
DA170911 VELFERDSSTATEN : Jo likere inntektsnivå befolkningen har, jo enklere er det å få oppslutning om ideen om velferdsstaten, mener Kalle Moene.
DA170911 Jo, likere inntektsnivå befolkningen har, jo enklere er det å få oppslutning om ideen om velferdsstaten og få folk til å bidra til statens inntekter ved å betale skatt, mener professoren.
DA170911 * Om lag 670.000 nordmenn - totalt 13 prosent av befolkningen - sier de synes det er vanskelig å få endene til å møtes, ifølge SSB.
DA170911 * Ifølge statistikk på inntekt og formue, er de rikeste i ferd med å dra ifra resten av befolkningen .
AP170911https://www.aftenposten.no/viten/i/zm349/Hesteskokrabbens-lysebla-blod-redder-liv Aktivistgrupper i USA som ERDG ( Ecological Research & Development Group ) oppfordrer befolkningen til å snu krabbene riktig vei i gytesesongen med sitt Just flip ‘em-program.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen - Befolkningen blir eldre, og politikerne vil i de neste 10 - 20 årene bli nødt til enten å kutte kraftig i utgiftene eller å øke skattene, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer På miljøspørsmålet er velgerne litt mer positive til miljøvern enn stortingskandidatene ( med unntak av Frp ), mens befolkningen er mer skeptisk til innvandring enn partiene ( igjen, med unntak av Frp ).
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer Over halvparten av listekandidatene til årets valg har fullført høyere utdanning, mot en av tre befolkningen .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer Når det gjelder kjønn, speiler altså kandidatene nesten befolkningen .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer I tillegg har listekandidatene i 2017 gjennomgående høyere bruttoinntekt enn resten av befolkningen .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer - Utdanning, derimot, utgjør den største forskjellen mellom stortingspolitikere og befolkningen for øvrig, sier Karlsen.
AA170911 Han sier også at han er svært lei seg som følge av situasjonen i Myanmar, der flertallet av befolkningen er buddhister.
DB170910 Befolkningen i Florida har også tidligere sett hvor mye ødeleggelse ekstreme naturkrefter kan føre til.
DB170910 Lenger nord i Naples, Fort Myers og Tampa, som nå ligger midt i uværets vei, ifølge prognosene, ble skoler og andre massive bygninger gjort om til tilfluktsrom for befolkningen , skriver New York Times.
DA170910 Han elsket det, forsvarte det og gjorde det tilgjengelig for brede lag av befolkningen .
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/62ME8/Store-skader-pa-Cuba-etter-Irma Cuba har et effektivt system for å evakuere befolkningen når en orkan står for døra, og i dagene før Irma ble en million mennesker beordret bort fra utsatte områder, inkludert 10.000 turister som ble busset til hoteller innover på øya.
AA170910 Cuba har et effektivt system for å evakuere befolkningen når en orkan står for døra, og i dagene før Irma ble en million mennesker beordret bort fra utsatte områder, inkludert 10.000 turister som ble busset til hoteller innover på øya.
VG170909 Samtidig har befolkningen i Norge endret seg på bare noen tiår.
VG170909 - Med hensynet til befolkningen på Hamar, at det er en by ved Mjøsa, og at det blir en barriere mot vannet, så mener vi at utenfor sentrum er det beste, sier ordfører Busterud.
VG170909 - Jeg vil si det sånn at når tidenes viktigste sak for Hamar skal avgjøres, hvis det ikke da går ei kule varmt, da tyder det på en uønsket likegyldighet blant befolkningen , sier Krogsrud til VG.
DB170909 Det bemerkelsesverdige er ikke at den organiserte idretten bare når deler av befolkningen , men hvor bred den er blitt.
DB170909 At den organiserte idretten med sine drøyt 8 000 lokalklubber bare hjelper en viss del av befolkningen til å ta vare på helsa si, er grundig dokumentert gjennom en rekke rapporter fra ulike forskningsmiljøer og utvalg.
DB170909 Mer ødeleggende ¶ Befolkningen i Florida har også tidligere sett hvor mye ødeleggelse ekstreme naturkrefter kan føre til.
DB170909 Dagens helsepolitikk har nok bredere støtte i befolkningen enn hva Twitter av og til kan forlede oss til å tro.
DA170909 Kurven han oftest viser til, er sysselsettingsandelen, det vil si hvor stor del av befolkningen som faktisk er i jobb.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen I disse frikirkelige organisasjonene er oppslutningen flere ganger større enn i Den norske kirke, men fordi en liten andel av befolkningen er medlemmer i disse kirkesamfunnene, kommer de fleste KrF-velgerne fra aktive kirkegjengere i Den norske kirke.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen Befolkningen på landet er ofte konservative og religiøse og har økonomiske interesser som står mot den urbane befolkningen .
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen Befolkningen på landet er ofte konservative og religiøse og har økonomiske interesser som står mot den urbane befolkningen.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller I disse frikirkelige organisasjonene er oppslutningen flere ganger større enn i Den norske kirke, men fordi en liten andel av befolkningen er medlemmer i disse kirkesamfunnene, kommer de fleste KrF-velgerne fra aktive kirkegjengere i Den norske kirke.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller Befolkningen på landet er ofte konservative og religiøse og har økonomiske interesser som står mot den urbane befolkningen .
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller Befolkningen på landet er ofte konservative og religiøse og har økonomiske interesser som står mot den urbane befolkningen.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida Landet har et effektivt beredskapssystem for å beskytte befolkningen mot orkaner.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/WryoK/Herjer-pa-Cuba-22-personer-omkommet-hittil---na-oker-orkanen-Irma-i-styrke-igjen Cuba har et effektivt system for å beskytte befolkningen mot orkaner, og rundt en million mennesker er i forkant av stormen evakuert fra de utsatte områdene, blant dem 10.000 turister som er fraktet til hoteller lenger inn fra havet.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Samtidig faller sysselsettingsgraden i Norge, altså andel av befolkningen i arbeidsfør alder som faktisk er i jobben.
AA170909 Cuba har et effektivt system for å beskytte befolkningen mot orkaner, og rundt en million mennesker er i forkant av stormen evakuert fra de utsatte områdene, blant dem 10.000 turister som er fraktet til hoteller lenger inn fra havet.
AA170909 Pensjonistene utgjør 24 prosent av befolkningen i Norge i dag.
VG170908 Fondet representerer alle nordmenn og bør ikke ha aksjer i virksomhet som deler av befolkningen misliker sterkt, det kan være tobakk, våpen eller kull.
NL170908 At det florere med « livsproblemer » som skjærer tvers gjennom økonomiske klasser, at en fjerdedel av befolkningen er innom en psykiater i løpet av livet, at storparten av de som sitter på legens venterom de er ikke der pga sykdom eller skade, men fordi de ikke får til livet sitt ( og det kan selvfølgelig ikke legen gjøre noe med, i alle fall ikke i løpet av de minuttene de er tildelt per pasient ), at medi
DN170908 De trente 70-åringene hadde alle sammen sterke ben, og det er veldig imponerende og interessant når det gjelder å forebygge benskjørhet i befolkningen , sier en av forskerne bak studien, professor og forskningsleder Peter Krustrup ved Institutt for Idrett og Biomekanikk ved Syddansk Universitet ( SDU ) til Videnskap.
DB170908 På instituttets nettsted går det fram at alle døgn med gjennomsnittsmålinger på over 30 mikrogram per kubikkmeter ( 30 µg PM10/m³ ) representerer en helserisiko for befolkningen .
DB170908 - Kom dere ut nå, er Scotts beskjed til befolkningen , ifølge BBC.
DB170908 Det er nær halvparten av den amerikanske befolkningen .
DB170908 Chiapas er en fattig delstat der store deler av befolkningen tilhører Mexicos urbefolkning.
DB170908 - På Taraldsrud er vi opptatt av å ha en god prosess med befolkningen , og å sikre fremdriften.
DB170908 - Ja, det er tilfeldig, men det er ikke tilfeldig at det skjer i en valgkamp hvor spørsmål kommer helt naturlig og legitimt fra befolkningen .
DB170908 Den offentlige helsetjenesten er under press - Dagens helsepolitikk har nok bredere støtte i befolkningen enn hva en skulle trodd.
DB170908 Den offentlige helsetjenesten er under press - Dagens helsepolitikk har nok bredere støtte i befolkningen enn hva en skulle trodd.
DA170908 Chiapas er en fattig delstat der store deler av befolkningen tilhører Mexicos urbefolkning.
DA170908 Halvparten av befolkningen på øya er nå husløse.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/pwxy6/Protester-mot-Rohingya-krisen-sprer-seg-over-hele-verden - De har veldig liten støtte i befolkningen .
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/d3PWA/Aftenposten-mener-Tre-partier-forstar-best-hvilke-endringer-Norge-ma-gjennom Andelen eldre vokser i forhold til den yrkesaktive befolkningen .
AA170908 Chiapas er en fattig delstat der store deler av befolkningen tilhører Mexicos urbefolkning.
AA170908 Chiapas er en fattig delstat der store deler av befolkningen tilhører Mexicos urbefolkning.
AA170908 De to er uenige om den beste forvaltningen av Forsvaret er at det skal samles i noen store baser, eller spres ut slik at det har nærhet til befolkningen .
AA170908 Stemningen i befolkningen er i tråd med utviklingen i økonomien.
VG170907 Det er til syvende og sist politikernes ansvar å finne veien ut av olje-tiden, men mye tyder på at de ikke kommer til å ta det ansvaret før de mister støtte i befolkningen .
VG170907 Men han har sendt en utdypning i fire punkter til VG om hva han og Støre og Ap vil gjøre : ¶ 1 ) Norsk industris deponibehov må sikres, men på en slik måte at det ikke er til unødig belastning for befolkningen . 2 ) Arbeiderpartiet vil ha nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall, der målet er å redusere deponibehovet.
VG170907 - Det har vist seg å bli protester alle steder hvor et slikt avfallsdeponi er aktuelt ; det finnes vel knapt ett sted i Norge hvor befolkningen ønsker et slikt deponi i bakgården ?
NL170907 Etter valget på mandag er det godt mulig at over 20 % av befolkningen har gitt sin stemme til MDG, Venstre, KRF, SV og Rødt.
DN170907 I forkant av Harvey ble befolkningen rådet til å reise fra området.
DN170907 Sent onsdag kveld snakket statsminister Gaston Browne direkte til befolkningen etter å ha fått et overblikk fra et fly.
DB170907 - Jeg har alltid vært fascinert av hvor viktig denne naturlige hviletid-prosessen er, men også at den generelle befolkningen , og ikke minst sporten, tok det for gitt, sier Littlehales til The Guardian.
DB170907 Byrået slår også fast at aldringen av befolkningen har bidratt til lavere arbeidsstyrke ettersom eldre personer har lavere yrkesdeltakelse enn resten av befolkningen i yrkesaktiv alder.
DB170907 Byrået slår også fast at aldringen av befolkningen har bidratt til lavere arbeidsstyrke ettersom eldre personer har lavere yrkesdeltakelse enn resten av befolkningen i yrkesaktiv alder.
DB170907 Ifølge The Guardian har halvparten av befolkningen på Saint Martin blitt hjemløse som følge av orkanen.
DB170907 Store deler av befolkningen i Myanmar har null forståelse for deres situasjon.
DB170907 Vår pasientgruppe er like variert som befolkningen for øvrig.
DB170907 Rusproblematikk har lenge hatt lav status i befolkningen .
DB170907 Når han skriver at « deler av Fremskrittspartiet er likevel i en særstilling, for den historisk farlige populismen er den som deler befolkningen inn i den opprinnelige etnisk rene mot alle de andre som truer dette folket », så kunne han nesten like gjerne skrevet at han mener både Listhaug og alle vi andre som jobber for det vi tror på gjennom vårt parti, er både rasister, nyn
DA170907 Men andelen av befolkningen som er i jobb falt over tid, og Norge står foran en eldrebølge.
DA170907 Men andelen av befolkningen som er i jobb falt over tid, og Norge står foran en eldrebølge.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/wWXB1/Norske-klimaforskere-mener-monsterorkanene-har-en-sammenheng-med-klimaendringene Han ble intervjuet etter å ha fløyet over øya Barbuda, der halve befolkningen er blitt hjemløse etter orkanens herjinger.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/Xy3bm/Enda-en-fredsprisvinner-ut-mot-Aung-San-Suu-Kyi I oktober 2016 angrep opprørsgruppen Arakan Rohingya Salvation Army ( ARSA ) flere politiutposter i området, noe som førte til store militære angrep mot befolkningen . 87.000 ble sendt på flukt.
AA170907 Befolkningen i full gang med å spikre plater på vinduer og hamstre forsyninger, om de ikke er på vei nordover i bil.
AA170907 Befolkningen i full gang med å spikre plater på vinduer og hamstre forsyninger, om de ikke er på vei nordover i bil.
AA170907 Vanskeligheter rundt valgforberedelsene, fortsatt konflikt i regjeringstoppen, en uavklart situasjon rundt Dostum mot bakgrunnen av en krevende sikkerhetssituasjon, bidrar til et narrativ med en presset regjering som sliter med å levere nødvendige tjenester til befolkningen .
AA170907 Samtidig vokser befolkningen raskt, dels pga en høy fødselsrate ( afghanske kvinner føder mellom 5 og 6 barn i gjennomsnitt ), men også pga det store antallet returer fra nabolandene, særlig Pakistan.
AA170907 Nesten 40% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.
AA170907 Det har gjort dypt inntrykk på den afganske befolkningen ( og det internasjonale samfunnet ) at det er et sykehus som ble angrepet og at de fleste av soldatene på Camp Shaheen, ble drept mens de oppholdt seg i leirens moské.
AA170907 Agendaen knyttet til kvinners rettigheter, og kvinner fred og sikkerhet oppfattes i stor grad å være drevet av eliten i Kabul, og avstanden mellom denne eliten og befolkningen for øvrig i Afghanistan er stor.
AA170907 - Tråante-arrangementet i februar ble omfavnet av befolkningen .
VG170906 Men foreløpig er det ikke tegn til panikk i Seoul, befolkningen tar det rolig.
VG170906 Et varsel til omverdenen vil kunne være at befolkningen i Seoul flykter eller begynner å hamstre.
VG170906 I meningsmålingen fra InFact kommer det fram at befolkningen i Telemark i stor grad mener at det ikke er greit at det opprettes et nasjonalt avfallsdeponi i Brevik.
VG170906 Befolkningen i Porsgrunn, der Brevik ligger, er enda mer negative.
VG170906 Økt andel arbeidsledige og økt andel studenter uten deltidsarbeid, noe som i stor grad er forårsaket av konjunkturene, har bidratt til at sysselsettingen i 2016 er henholdsvis 2 og 1 prosentpoeng lavere enn i 2008 og 2013, som andel av befolkningen mellom 15 og 74 år.
VG170906 Hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid er noe av det viktigste for vår velstand og velferd.
NL170906 se Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge.
NL170906 Jeg mener at det er store organisatoriske utfordringer i å gi HELE den samiske befolkningen et fullverdig spesialisthelsetilbud.
NL170906 Jeg har med stor interesse fulgt debatten i medier om spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og etablering av Samisk helsepark.
NL170906 I presisering fra helsedepartementet heter det ; Vi viser til at Helse Nord RHF er tillagt et særlig ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen .
NL170906 Helse Nord skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.
NL170906 Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen , om å ta et særskilt ansvar for framdrift av prosjektet.
NL170906 At Finnmarkssykehuset går med underskudd, bidrar til den samiske befolkningen i Norge ikke får tilfredsstillende helsetilbud.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Utdrag fra undersøkelsen : ¶ * 49 prosent av befolkningen svarer at de mener politikk som legger til rette for fysisk aktivitet er viktig i stor eller svært stor grad.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging To av tre i den voksne delen av befolkningen når ikke et minimum på 150 aktive minutter i uken, som er helsemyndighetenes anbefaling.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Halvparten av befolkningen mener at tilrettelegging for fysisk aktivitet er en viktig politisk sak, ifølge en Norstat-undersøkelse utført på vegne av Aktivitetsalliansen, som består av de mest sentrale aktørene innen trening og fritid.
DN170906 Et av temaene i Shillers bok om bobler er en kollektiv angst for digitalisering i befolkningen , og at folk frykter for sin egen rolle og fremtid når verden stadig blir mer robotisert og digitalisert.
DB170906 I Puerto Rico stålsetter befolkningen seg på orkanens mulige herjinger.
DB170906 Sjefen for Federal Emergency Management Agency i USA, Brock Long, ber befolkningen om å følge retningslinjene fra statlige og føderale myndigheter.
DB170906 Arbeiderpartiet vil snakke om arbeid, men treffer ingen nerve i befolkningen .
DB170906 Såpass annerledes at amerikanske myndigheter vegrer seg for å gi råd til befolkningen .
DB170906 Prins Henriks seineste utsagn kom bare noen dager etter at en undersøkelse, gjort av Wilke for Jyllands-Posten, viste at 63,7 prosent av den danske befolkningen mener at prinsen ikke skal motta kongefamiliens apanasje.
DA170906 Likestillingen er ikke i mål når en som kvinne må jobbe hardere for samme resultat eller når de folkevalgte ikke representerer befolkningen .
DA170906 Dette gir nok litt av forklaringen på at den lavere utdannede mannlige befolkningen her i landet tar nesten 7 av 10 lederposisjoner.
DA170906 Det spør de om fordi vi har en autorisert person som er innvandrings- og integreringsminister som stigmatiserer deler av den norske befolkningen .
DA170906 Det kan ikke være slik at vi har en statsråd som stigmatiserer deler av befolkningen , sier Kolberg.
DA170906 - Høyre har gitt Frp plass i regjeringen, og med det renvasket et parti som splitter framfor å forene, og spiller på frykt i deler av befolkningen .
DA170906 Over 20 prosent av den stemmeberettigede befolkningen stemmer ikke overhodet.
AP170906https://www.aftenposten.no/reise/Ny-karing-De-ti-kuleste-nabolagene-i-verden-akkurat-na-10530b.html Det er kanskje ikke så rart, akkurat dette området har hatt den største indiske befolkningen i London.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LKqpR/Na-begynner-Hoie-a-fa-oversikt-over-sykehjemskoen Representerer litt under halvparten av befolkningen
AA170906 Men andelen kristne totalt sett utgjør fortsatt flertall i USA med rundt 70 prosent av befolkningen .
AA170906 Grunnen er at fredsavtalen mellom regjeringen og FARC er kontroversiell i den colombianske befolkningen .
AA170906 Helt nordøst i Karibia, der orkanen vil ramme først, kuttet myndighetene ifølge AP strømforsyningen og anmodet befolkningen om å holde seg innendørs.
AA170906 En del av programmet skal være et forskningsprosjekt som skal vise effekten av programmet i den norske befolkningen .
AA170906 - Et screeningprogram vil omfatte hele befolkningen og sikre et likeverdig tilbud for alle, sier Jensen. ( ©NTB ) ¶
VG170905 Befolkningen blir eldre og behovet for legetjenester kommer til å øke.
VG170905 Den omstridte politireformen er kun en valgkampsak når det knyttes til distriktene og politiets evne til å rykke ut for å trygge befolkningen i rurale strøk.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Innstrammingene i boliglånsforskriften kom fordi man ønsket å dempe gjeldsveksten i befolkningen , som kom som en konsekvens av økte boligpriser.
SA170905 - Innstrammingene i boliglånsforskriften kom fordi man ønsket å dempe gjeldsveksten i befolkningen , som kom som en konsekvens av økte boligpriser.
DB170905 Vi har 24 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal.
DB170905 Likevel er ungdommene litt mer radikale en den voksne befolkningen , noe som gjør valgresultatene i skolevalget mer merkbare.
DB170905 Han sier trendene slår sterkere inn hos de yngste velgerne enn hos resten av befolkningen .
DB170905 - Rødt ligger en del over oppslutningen i befolkningen , men ikke voldsomt.
DB170905 - Er det noen partier som har fått kunstig høye tall i forhold til oppslutningen i befolkningen ?
DB170905 I Puerto Rico stålsetter befolkningen seg på orkanens mulige herjinger.
DB170905 For selv om arbeidsledigheten nå faller, har andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år som er i arbeid også vært fallende fram til nå.
DB170905 Den eldre delen av befolkningen har de samme psykiske utfordringene som er vanlig for oss andre, som psykoser, relasjonelle konflikter og rusmisbruk.
DB170905 At halvparten av den muslimske befolkningen i Storbritannia mener homoseksualitet skulle vært forbudt, er et problem som liberale skal og må anerkjenne.
DA170905 Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen , sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) til nettavisen fredag den 24. august.
DA170905 Vi skilte ut politikerne spesielt og fant ut at venstresiden var mer skeptiske til en strengere innvandringspolitikk, mens politikerne fra Fremskrittspartiet ville ha en enda sterkere begrensing av innvandringen enn befolkningen for øvrig.
DA170905 På en skala fra 0 til 10 hvor 10 indikerer et sterkt ønske om å begrense innvandringen mer enn i dag skåret befolkningen i gjennomsnitt 6,7 og elitene 4,3.
DA170905 Makteliten i Norge er mindre opptatt av en streng innvandringspolitikk enn resten av befolkningen , men er ellers mindre elitistisk enn sitt rykte, ifølge ny omfattende maktutredning.
DA170905 Innvandring er også politikkområdet der elitene og befolkningen for øvrig skiller mest lag.
DA170905 I så fall i hvilke saker er det elitene og befolkningen er på kollisjonskurs ?
DA170905 Her var flertallet i befolkningen , hele 74 prosent, for å bygge ut det offentlige velferdstilbudet framfor å kutte skattene.
DA170905 - Her lå elitene nærmere befolkningen for øvrig med en prosentandel på 67.
DA170905 - Der så vi at gjennomsnittet i befolkningen er for en strengere innvandringspolitikk enn elitene.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Innstrammingene i boliglånsforskriften kom fordi man ønsket å dempe gjeldsveksten i befolkningen , som kom som en konsekvens av økte boligpriser.
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Derimot fører økt kostnad ved å eie sekundærbolig til at andelen av befolkningen som eier egen bolig stiger mer.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/LKmEJ/Bildene-som-far-Kim-til-a-grosse-pa-ryggen Rundt en femtedel av befolkningen i nord ble drept.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Innstrammingene i boliglånsforskriften kom fordi man ønsket å dempe gjeldsveksten i befolkningen , som kom som en konsekvens av økte boligpriser.
AA170905 Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene. ( ©NTB ) ¶
VG170904 - Når Støre ikke lenger kan vise til stigende og urovekkende utvikling av ledigheten, har deres hovedargument i valgkampen vært at sysselsettingsandelen - andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som jobber - har falt : ¶
VG170904 - Finansdepartementet anslår at veksten i sysselsettingen i 2018 og 2019 vil være høyere enn veksten i befolkningen , sier Solberg.
SA170904 Når flertallet i befolkningen , fagfolk, helsedepartementets rådgivere og Bioteknologirådets flertall vil åpne for å tillate eggdonasjon så mener Venstre det er på høy til å åpne opp for eggdonasjon, på lik linje med sæddonasjon.
NL170904 Vindkraftverk blir nesten alltid dømt nord og ned av befolkningen i områder der utbyggingen skjer.
NL170904 Når staten krever verneplikt av befolkningen må de tjenestegjørende vernepliktige ha mulighet til å gjøre seg i stand til å utøve den plikten de blir pålagt.
NL170904 Ikke minst den nord-norske befolkningen og redaktøren i Nordlys, Ivan Kristoffersen.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Når flertallet i befolkningen , fagfolk, helsedepartementets rådgivere og Bioteknologirådets flertall vil åpne for å tillate eggdonasjon så mener Venstre det er på høy til å åpne opp for eggdonasjon, på lik linje med sæddonasjon.
DB170904 Men når resultatet er at artikkelen ikke opplyser leserne om temaet ( fordi den kun presenterer et snevert og selektivt utvalg av fakta ), ikke forteller noe klart om holdningene i befolkningen ( fordi vi ikke aner hvor mange som uttalte seg kun ut fra dette skjeve bildet, kontra hvor mange som trakk inn andre momenter ), og ikke har noen funksjon som politisk pressmiddel ( fordi alle fløyer vil kunne a
DB170904 Men deler av Fremskrittspartiet er likevel i en særstilling, for den historisk farlige populismen er den som deler befolkningen inn i den opprinnelige etnisk rene mot alle de andre som truer dette folket.
DB170904 Derfor blir Menneskerettighetskonvensjonen i økende grad utsatt for angrep - og undergraving - ved å ved å spre desinformasjon ut i befolkningen .
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Når flertallet i befolkningen , fagfolk, helsedepartementets rådgivere og Bioteknologirådets flertall vil åpne for å tillate eggdonasjon så mener Venstre det er på høy til å åpne opp for eggdonasjon, på lik linje med sæddonasjon.
AA170904 Øyvin Kleven, statistikkrådgiver i Seksjon for befolkningsstatistikk i SSB, har forsøkt å se på hvorfor det er færre med innvandrerbakgrunn som stemmer enn i den øvrige befolkningen .
AA170904 | Valgdeltakelse lavere blant innvandrere enn i resten av befolkningen
AA170904 Ved forrige stortingsvalg benyttet denne gruppen seg i mindre grad av stemmeretten enn den øvrige befolkningen .
AA170904 Den samlede valgdeltakelsen i befolkningen var 78 prosent.
AA170904 Andelen stemmeberettigede innvandrere som går til urnene ved valg er lavere enn i den øvrige befolkningen , ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170904 - Men selv om man tar høyde for ulike faktorer som vi vet gir utslag i valgdeltakelsen, for eksempel nivå på utdannelse, alder, yrkesaktivitet og slikt, finner vi at personer med innvandrerbakgrunn stemmer sjeldnere enn den øvrige befolkningen , sier han. ( ©NTB ) ¶
NL170903 Forsvaret i nord er helt avhengig av tillit i befolkningen .
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor - Skolevalgresultatene kommer en uke før stortingsvalget og predikerer tradisjonelt godt noen hovedtendenser i befolkningen for øvrig.
DN170903 Finansdepartementet anslår at veksten i sysselsettingen i 2018 og 2019 vil være høyere enn veksten i befolkningen , sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DB170903 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
DB170903 Listhaug vil sette asylsøkeres menneskerettigheter til side for å trygge befolkningen
DB170903 - Jeg ville aldri funnet på å si at omtrent halvparten av befolkningen som stemmer, står for grunnleggende andre verdier enn meg selv, at de ikke ønsker det beste for Norge.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/pw97R/-Frykter-uforutsigbarheten-i-Nord-Korea Han viser til at Nord-Korea er et lutfattig land, hvor store deler av befolkningen lider av underernæring.
AA170903 Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene. ( ©NTB ) ¶
AA170903 Finansdepartementet anslår at veksten i sysselsettingen i 2018 og 2019 vil være høyere enn veksten i befolkningen , sier statsminister Erna Solberg ( H ).
VG170902 Valgsjokket i Colombia : Befolkningen sa først nei til fred ¶
NL170902 Senter for samisk helseforskning ved UiT har hatt sitt utspring i dette fagmiljøet og bidratt til helseforskning både for den samiske og øvrige befolkningen i landsdelen.
NL170902 Helse Nord og Finnmarkssykehuset har ansvaret for å ivareta en helhetlig og samordnet spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen i Norge.
NL170902 En samlokalisering mellom spesialistlegesenteret, psykiatrien og helseforskningen ble vurdert som et fremtidig nasjonalt senter for forskning, fagutvikling og helsetjenester til den samiske befolkningen .
NL170902 Eksemplene bør allikevel være tilstrekkelige for å gi et innblikk i årsaken til at militært ansatte er opprørt og at befolkningen støtter og går i krig med dem, mot regjeringens forsvarspolitikk.
DN170902 | Flertall for å beholde EØS-avtalen ¶ 23 prosent av befolkningen mener Norge bør melde seg ut av EØS, ifølge en ny måling.
DB170902 Ikke i stand til å brødfø befolkningen
DB170902 - Nord-Korea er ikke i stand til å brødfø befolkningen i en krise.
DB170902 - Manglende tilgang til grunnleggende tjenester, som vann og sanitet, samt en svak helseinfrastruktur, truer befolkningen .
DB170902 Også en stor del av den øvrige befolkningen i byen opplever at transportforholdene er blitt verre.
DB170902 Få søkerbyer la fram så ambisiøse planer som Rio når det gjaldt hvilke varige forbedringer OL skulle gi for befolkningen og i byutviklingen.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet Å hjelpe befolkningen er vanskelig, både for Aung San Suu Kyi og Norge.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet I oktober 2016 angrep opprørsgruppen Arakan Rohingya Salvation Army ( ARSA ) flere politiutposter i området, noe som førte til store militære angrep mot befolkningen . 87.000 ble sendt på flukt.
AA170902 ( ©NTB ) ¶ | Befolkningen delt om bilpolitikk i byene ¶
VG170901 Innbygger : Befolkningen forbanner alle parter ¶
VG170901 - Befolkningen forbanner både IS, koalisjonen mot IS og SDF, skriver han i en melding til VG.
VG170901 - Dette er en historisk dag for det kenyanske folk, og for befolkningen på hele det afrikanske kontinentet, sier Odinga.
DN170901 - Rapporten er svak, selv om det fortsatt er en vekst i sysselsettingen som er større en veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder.
DN170901 TV 2s markedsandel i befolkningen over 12 år falt fra 36,5 prosent i 2016 til 23,3 prosent i 2017.
DB170901 Han forklarer at en betraktelig del av den amerikanske befolkningen lever i fattigdom, og fortsetter : ¶
DB170901 En undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Dagbladet viser at befolkningen er delt i synet på valgkampbidrag.
DB170901 Når man passivt observerer endringer i befolkningen er det vanskelig å isolere en spesifikk årsak til eventuelle endringer.
DA170901 - Dette er en historisk dag for det kenyanske folk, og for befolkningen på hele det afrikanske kontinentet, sier Odinga.
DA170901 kvartal 2017 viser at mens 67,1 prosent av befolkningen mellom 15 - 74 år er i arbeid på landsbasis, så er andelen i Rogaland på 68,4 prosent.
DA170901 Det er også viktig at vi har et storting som representerer hele befolkningen , og i dag har vi et problem med at unge velgere er dårlig representert.
DA170901 - Når ti prosent av den rikeste delen av befolkningen eier over halvparten av landets formue, samtidig som 100.000 unge i landet vokser opp i fattigdom, må noe gjøres.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene En lavere andel eldre jobber enn ellers i befolkningen .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/72B43/Andregangsvelgerne-darligst-til-a-stemme Mens tenåringene, de aller yngste velgeren, deltar i omtrent like stor grad som resten av befolkningen , er frafallet stort når de kan avlegge stemme for andre gang, melder NRK.
AA170901 Mens tenåringene, de aller yngste velgeren, deltar i omtrent like stor grad som resten av befolkningen , er frafallet stort når de kan avlegge stemme for andre gang, melder NRK.
VG170831 Landets statsminister Shinzo Abe lover å gjøre sitt ytterste for å beskytte den japanske befolkningen .
VG170831 Japanske myndigheter slo alarm i Tōhoku-regionen nordøst i Japan og ba befolkningen søke dekning og om å være forsiktige.
VG170831 Den venezuelanske befolkningen gjennomlever en dyp krise, og det er viktigere enn noen sinne at vi støtter opp under den demokratiske, ikke-voldelige opposisjonen i landet.
VG170831 For her har vi faktisk mye å lære av svenskene som har en andel av befolkningen i arbeid som ligger skyhøyt over Norge.
VG170831 De fleste mennesker har ikke tilgang til rent vann, sykdommen kolera som lettkunne ha vært behandlet sprer seg som en epidemi, og 70% av befolkningen trenger nødhjelp.
VG170831 - Vi opplever et enormt engasjement i hele partiet fram mot valgdagen, og vi tror ikke det er noe ønske i befolkningen om regjeringsskifte.
NL170831 Samtidig skaper hun enorme avstander i befolkningen .
DB170831 Ola Elvestuen har lest undersøkelsen fra TNS Galup og påpeker at den viser at befolkningen har et mer nyansert syn på avkriminalisering og legalisering av cannabis enn tidligere.
DB170831 Den viser en klar dreining i befolkningen i retning av å avkriminalisere befatning med cannabis til eget bruk.
DB170831 Forrige uke tok innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til orde for å « utfordre » Den europeiske menneskerettighetskonvensjon for å sikre befolkningen .
DB170831 Prins Henriks seineste utsagn kommer kun noen dager etter at en undersøkelse, gjort av Wilke for Jyllands-Posten, viste at 63,7 prosent av den danske befolkningen mener at prinsen ikke skal motta kongefamiliens apanasje.
AP170831https://www.aftenposten.no/reise/Du-er-i-Syden_-men-likevel-pa-britisk-jord-Her-far-du-et-lite-stykke-England-under-solen-10271b.html Gibraltar er en liten flik av det britiske imperiet der befolkningen fremdeles forsøker å summe seg etter Brexitsjokket.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrozQ/-Fagre-lofter-til-Holmlia--men-ingen-penger 5,1 prosent av befolkningen var registrert arbeidsledige ved utgangen av juli 2017.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll Fakta : Befolkningen i bydelen ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Et annet mål, P90/P10, måler inntektsforskjellene mellom akkurat personen som har høyere inntekt enn 90 prosent av befolkningen, med den personen som har lavere inntekt enn 90 prosent av befolkningen .
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Et annet mål, P90/P10, måler inntektsforskjellene mellom akkurat personen som har høyere inntekt enn 90 prosent av befolkningen , med den personen som har lavere inntekt enn 90 prosent av befolkningen.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/q5mrg/Jeg-er-imot-overvektige-modeller-pa-magasinforsiden--Juni-Gjertsen-Barkbu Mediene og enkeltpersoner prøver visstnok å føre en debatt mot dette kroppspresset, fordi det tydeligvis er en for stor påkjenning for befolkningen - og spesielt unge.
AA170831 Statsadvokaten har ifølge Trønder-Avisa tiltalt mannen for blant annet å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten.
AA170831 De har analysert medisinforbruket til hele den norske befolkningen .
AA170831 Blant dem som tar astmamedisin er det langt færre som utvikler Parkinson, sammenlignet med resten av befolkningen , viser en studie fra Universitet i Bergen.
VG170830 - Det er norske myndigheters ansvar å kunne overbevise den norske befolkningen om at ammunisjon de selger til Emiratene ikke kan bli brukt i krigsforbrytelser i Jemen.
VG170830 Norge har for første gang i moderne tid en mindre andel av befolkningen i jobb enn noe annet land i Nord-Europa.
VG170830 I en studie fra Frischsenteret som samler inntektsdata for hele den norske befolkningen over to generasjoner, kan vi lese at « både menn og kvinner som er født inn i de laveste inntektsgruppene har falt bakut på en rekke indikatorer på livskvalitet som inntektsnivå, inntektsandel, sannsynlighet for å være i jobb, utdanningsnivå, og sjanse
NL170830 En slik tenkning for nordområdene vil i så fall være et fait accompli ovenfor Nord-Norge og dette må befolkningen som er opptatt av forsvarspolitikk tenke på valgdagen 11. september 2017.
DN170830 Guvernøren begrunner påstanden med den store befolkningen i Houston og det store området uværet har rammet.
DN170830 FNs menneskerettskontor la onsdag fram en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen .
DB170830 Det eneste de har er rett og slett mobbing og diskriminering av en gruppe av befolkningen , sier han.
DB170830 Av andre etablerte velferdsordninger, er det nok bare kontantstøtta som kan måle seg når det kommer til lunken støtte i befolkningen .
DB170830 « Listhaug mener menneskerettigheter for asylsøkere må vike for å trygge befolkningen », forteller deretter reporteren.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Utvalgene, nye hver gang, har 3000-4000 respondenter som er representative for den voksne norske befolkningen .
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Nye generasjoner som kommer inn i befolkningen har et mer positivt syn enn de eldre som har gått ut, samtidig som individer har skiftet standpunkt i positiv retning i løpet av tidsrommet.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Men så langt kan en konkludere at den økte innvandringen til Norge er en av grunnene til utviklingen av positive holdninger til innvandrere i den norske befolkningen .
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/ejdXO/-Ra-melk-er-gambling-med-helsen Undersøkelsen viser at upasteurisert melk, som drikkes av kun 3,2 prosent av USAs befolkning og upasteurisert ost, som forbrukes av bare 1,6 prosent av USAs befolkningen , utgjorde kilden til 96 prosent av sykdommene som var forårsaket av forurensede meieriprodukter.
AP170830https://www.aftenposten.no/okonomi/i/d3kkO/De-lavtlonnede-sakker-akterut Den tidelen av befolkningen som er høyest lønnet, har nemlig hatt en lønnsvekst på over 30 prosent de siste åtte årene.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zm8zO/Dette-gikk-du-glipp-av-mens-Listhaug-var-i-Rinkeby Også i den øvrige delen av befolkningen faller arbeidsledigheten, men bare med 0,2 prosentpoeng.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07zV/Jernnetter-og-ny-kulderekord-pa-Roros Forrige rekord var to netter, og det opplevde befolkningen i bergstaden første gang i 1914, deretter i 1921 og i 1956.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Samtidig har aldersgruppen 6 - 19 år utgjort en stadig lavere andel av befolkningen .
AA170830 Guvernøren begrunner påstanden med den store befolkningen i Houston og det store området uværet har rammet.
AA170830 Befolkningen kan ikke starte denne prosessen med mindre de er i sikkerhet.
AA170830 FNs menneskerettskontor la onsdag fram en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen .
AA170830 Samtidig har aldersgruppen 6 - 19 år utgjort en stadig lavere andel av befolkningen .
AA170830 Framtidas skolehelsetjeneste må utvikles og psykiske lidelser i befolkningen må forebygges.
AA170830 God byutvikling kan spare samfunnet for enorme helseutgifter, korte ned sykehuskøene og øke livs-kvaliteten til befolkningen på en rasjonell og billig måte.
VG170829 Myndighetene i Brazoria County, like ved Houston, ber befolkningen flykte fra området.
VG170829 Men, vi trøstet oss med at « helt galt kan det ikke gå » i det landet i verden hvor den største andelen av befolkningen er i arbeid eller aktivt søker arbeid.
VG170829 Med det står nær 1/3 av befolkningen i denne aldersgruppen utenfor arbeidslivet.
VG170829 Den viste at andelen av befolkningen i arbeid, for første gang i moderne tid, nå er lavere i Norge enn i noe annet land i Nord-Europa.
VG170829 Automatisering, innvandring, aldringen av befolkningen og oljebremsen nevnes oftest.
VG170829 Støre avviste at han stempler befolkningen .
VG170829 Da stempler du den norske befolkningen , sa Solberg.
VG170829 - Du stempler den norske befolkningen og sier det har blitt et kaldere og mer hatsk samfunn.
VG170829 Norsk ungdom vil føle tilhørighet, og den retorikken Listhaug fører gjør ingenting annet enn å splitte befolkningen , sier Jaber.
DN170829 Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sikre at befolkningen er trygg.
DN170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, sier hun.
DN170829 Også i den øvrige delen av befolkningen faller arbeidsledigheten, med 0,2 prosentpoeng.
DN170829 Blant resten av befolkningen er ledigheten på 1,9 prosent.
DN170829 Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige.
DB170829 Den japanske regjeringen ba befolkningen nord i landet om å være forsiktige etter meldingen om rakettoppskytingen.
DB170829 - Du stempler den norske befolkningen når du sier det har blitt et kaldere og mer hatsk samfunn.
DB170829 Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige.
DB170829 « Vi er fullt klar over at noen kanskje vil bli støtt av disse bildene, og for det beklager vi, men det er på tide at befolkningen som ikke bruker narkotika ser hva vi må håndtere på daglig basis », het det blant annet i meldingen.
DB170829 Mener Støre stempler befolkningen .
DA170829 Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sikre at befolkningen er trygg.
DA170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, svarer hun.
DA170829 Også målt i prosent av befolkningen har antallet narkotikautløste dødsfall vært stabilt med 8,3 i året per 100.000 personer i alderen 15 til 64 år.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/q56Qg/Grafene-som-forklarer-hvorfor-det-nesten-er-umulig-a-ta-makten-fra-Merkel Samlet bor det omtrent 4,7 millioner muslimer i Tyskland, 5,7 prosent av befolkningen .
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/q56Qg/Grafene-som-forklarer-hvorfor-det-nesten-er-umulig-a-ta-makten-fra-Merkel I 2006 følte 64 prosent av den yrkesaktive befolkningen på frykten for å falle på den sosiale rangstigen, nå er det 33 prosent som føler det samme. 30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen.
AA170829 Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sikre at befolkningen er trygg.
AA170829 Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sikre at befolkningen er trygg.
AA170829 Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige.
AA170829 Støre : Jeg har ikke stemplet befolkningen .
AA170829 Solberg : Det Jonas har gjort nå, er å stemple den norske befolkningen .
AA170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, sier hun.
AA170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, svarer hun.
AA170829 Også i den øvrige delen av befolkningen faller arbeidsledigheten, med 0,2 prosentpoeng.
AA170829 Blant resten av befolkningen er ledigheten på 1,9 prosent.
VG170828 Alt med den hensikt å iscenesette et angrep i Charlottesville, for å sørge for at befolkningen vender seg mot den ekstreme høyresiden.
VG170828 Samtidig har de lokale myndighetene i Fort Bend County beordret evakuering av befolkningen langs Brazos River, hvor vannstanden er ventet å nå over 18 meter - altså 90 centimeter over den forrige rekorden, som ble satt i 2016.
VG170828 Landets statsminister Shinzo Abe lover å gjøre sitt ytterste for å beskytte den japanske befolkningen .
VG170828 Japanske myndigheter slo alarm i Tōhoku-regionen nordøst i Japan og ba befolkningen søke dekning og om å være forsiktige.
VG170828 Bilen eksploderte mandag morgen i Jamila-markedet i Sadr-byen, der befolkningen er overveiende sjiamuslimsk.
DN170828 Men fortsatt har en drøy firedel av befolkningen , 26,9 prosent, ikke mer enn grunnskole, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170828 - Det har vært en katastrofe på så mange måter, ikke bare for tryggheten i befolkningen .
DB170828 Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige.
DB170828 37 prosent av den aktive befolkningen i Jaén jobber i olivensektoren, som gir en årlig inntekt på 1,8 milliarder euro. 66 prosent prisøkning ¶
DB170828 ( Dagbladet ) : « Stjernekamp » hadde sin beste premiere noensinne med 788.000 seere og 64 prosent markedsandel blant befolkningen over 12 år.
DB170828 Som helseministeren har sagt om dette prosjektet : Dette vil føre til et taktskifte for forskning i kommunehelsetjenesten, og det vil komme hele befolkningen til gode.
DB170828 I tillegg viser forskning at en godt utbygd primærhelsetjeneste resulterer i bedre helse i befolkningen samlet, i tillegg til bedre fordeling av helse på tvers av ulike sosiale lag.
DB170828 Hele 70 prosent av befolkningen er innom sin fastlege hvert år, så dette angår oss alle.
DB170828 ( Dagbladet ) : I natt ble den foreløpig siste episoden i tv-serien « Game of Thrones », sluppet, og det er ventet at den seriesultne befolkningen må vente i opptil halvannet år på siste kapittel i sagaen om is og ild.
DA170828 - Arbeidet som utføres ved FHI er kjempeviktig med tanke på alle kjemikaliene befolkningen blir utsatt for, og de nye kjemikaliene som kommer til nærmest hver dag.
DA170828 Som gruppe har de aleneboende lavere utdanning, svakere tilknytning til arbeidsmarkedet og har høyere gjeldsbelastning enn resten av befolkningen .
DA170828 Høye boutgifter er mye av grunnen til at aleneboende har høy gjeld sammenlignet med inntekt - og at rundt 60 prosent unge aleneboende har det som defineres som høy boutgiftsbelastning, sammenlignet med rundt 25 prosent i befolkningen ellers.
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/Kw64E/Minst-tolv-drept-av-bombe-pa-marked-i-Bagdad Bilen eksploderte mandag morgen i Jamila-markedet i Sadr-byen, der befolkningen er overveiende sjiamuslimsk.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Dette er en sak som treffer alle deler av befolkningen i ulike livssituasjoner.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Dette er en sak som treffer alle deler av befolkningen i ulike livssituasjoner.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nqx3L/Ruspolitikk-i-endring-og-behov-for-nye-mal-og-virkemidler--Clausen_-Morland-og-Waal 30 2011/12 heter det at « Målet for rusmiddelpolitikken er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og bidra til flere friske leveår for befolkningen .
AA170828 Bilen eksploderte mandag morgen i Jamila-markedet i Sadr-byen, der befolkningen er overveiende sjiamuslimsk.
AA170828 Bilen eksploderte mandag morgen i Jamila-markedet i Sadr-byen, der befolkningen er overveiende sjiamuslimsk, opplyser en politibetjent.
AA170828 Dette er en sak som treffer alle deler av befolkningen i ulike livssituasjoner.
AA170828 Et ferskt notat med data fra Norsk medborgerpanel viser at befolkningen er delt på midten når de blir spurt om de er enige i at økonomisk vekst bør sikres, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
VG170827 Valgsjokket i Colombia : Befolkningen sa først nei til fredsavtalen ¶
NL170827 ¶ Langs kysten av Nord-Norge finnes nok av bygder hvor befolkningen anser seg for å være norsk, selv om historien kan fortelle noe annet, skriver Eva Sandersen Aronsen ( SV ).
NL170827 Langs kysten av Nord-Norge finnes nok av bygder hvor befolkningen anser seg for å være norsk, selv om historien kan fortelle noe annet.
NL170827 Landsdelen er langstrakt, naturen er vill, klimaet er værhardt og befolkningen bor spredt.
DN170827 En ny meningsmåling viser at 57 prosent av den franske befolkningen er misfornøyd med Emmanuel Macrons prestasjoner som president.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/OMy4l/Fem-dode-og-store-odeleggelser-i-Harveys-herjinger-i-Houston Myndighetene ber befolkningen om å ringe nødnummeret 911 bare dersom det er akutt behov for hjelp.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/OMy4l/Fem-dode-og-store-odeleggelser-i-Harveys-herjinger-i-Houston AP melder at deler av Houston, og områder i nabobyene, er så hardt rammet at befolkningen blir bedt om å krabbe opp på taket av husene sine.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp I forrige kvartal økte befolkningen i Oslo med bare 241 personer.
AP170827https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/d3J3J/Aftenposten-mener-Rettssikkerheten-er-truet_-ikke-bare-i-USA Ironien så ikke ut til å slå hverken ham eller befolkningen som valgte ham seks ganger, inntil han ble vraket da han stilte til valg for en syvende periode.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten--Mange-er-litt-forbanna-na Andel av befolkningen 16 år og over med utdanning på universitets- og høgskolenivå.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten Andel av befolkningen 16 år og over med utdanning på universitets- og høgskolenivå.
AA170827 Myndighetene i Rockport oppfordret folk til å evakuere før orkanen nådde land, men anslår at rundt 40 prosent av befolkningen ble igjen.
VG170826 RETTIGHETER : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mener at menneskerettighetene må vike for å trygge befolkningen .
VG170826 Innvandrings- og integreringsministeren mener at menneskerettighetene må vike for å trygge befolkningen .
NL170826 Den « flaksen » har ikke befolkningen i svært mange andre oljerike land hatt.
DB170826 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
DB170826 Men nå har et stort flertall av den danske befolkningen snudd ryggen til den 83 år gamle prinsen.
DA170826 Det ligger en islamfrykt i store deler av den norske befolkningen , og politikerne som har latt seg rive med i debatten som « norske verdier », har sviktet, mener han.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/Jad0R/Fanget-mellom-Hamas-og-Israel--Gaza-har-havarert Befolkningen er fanget mellom islamistene og Israel.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/Jad0R/Etter-ti-ar-med-Hamas-styre-er-snart-annenhver-uten-jobb Nå sitter befolkningen helt fanget mellom islamistene og Israel.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Han påpeker at det er for tidlig å feire at ledigheten har sunket litt, så lenge andelen av befolkningen som er i jobb, fortsetter å synke.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet - Andelen av befolkningen i jobb sett under ett gikk ikke ned fra 2005 til 2013, men fallet har vært stort under Høyre og Frp, svar Tajik.
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92Bxp/Nar-halve-Alta-gikk-i-marsj-for-eget-sykehus - De lytter ikke godt nok til befolkningen i Finnmark.
AA170826 Men 85 prosent av befolkningen sier nei til dette.
AA170826 Innvandrings- og integreringsministeren mener at menneskerettighetene må vike for å trygge befolkningen .
AA170826 Vi trenger gode og dyktige folk i disse tjenestene og et kompetanseløft er viktig for å få ansatte til å stå lengre i jobb og yte enda bedre tjenester til befolkningen .
VG170825 Vidino, som selv er italiener, mener at jihadister har dårligere kår i Italia - både fordi den muslimske befolkningen er mindre og at muslimer i Italia stort sett er første generasjon og uttrykker positiv velvilje overfor landet som har tatt dem imot.
DB170825 Listhaug vil sette asylsøkeres menneskerettigheter til side for å trygge befolkningen
DB170825 Frp og Listhaug vil fengsle disse menneskene og sier det er nødvendig for å trygge den norske befolkningen .
DB170825 ( Dagbladet ) : Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen , sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) igår.
DB170825 Rundt 12 prosent av befolkningen har fire eller flere traumatiske barndomsopplevelser bak seg.
DA170825 18-21-åringer deltar fortsatt om lag 12 prosentpoeng sjeldnere i valg enn gjennomsnittet av befolkningen .
DA170825 Fra 1600-tallet var det vanlig å dele befolkningen i Moss i to grupper ; borgere og strandsittere.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/mJ0Vp/Macrons-popularitet-har-rast-gjennom-sommeren_-men-den-vanskelige-jobben-starter-forst-na På det minste oppga bare elleve prosent av befolkningen at de hadde tillit til presidenten, ifølge de månedlige målingene til byrået TNS.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLe5w/For-forste-gang-i-Norge-Flere-innvandrervelgere-enn-forstegangsvelgere Men valgdeltagelsen er betydelig lavere enn i resten av befolkningen .
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/321VL/Elektronisk-journal-gjor-det-enklere-a-bli-organdonor - Samtidig med lanseringen i 2018 vil det også bli gjennomført en stor, landsdekkende informasjonskampanje, der hele befolkningen oppfordres til å ta et standpunkt.
AA170825 Velgerne med innvandrerbakgrunn har vist seg å stemme på venstresiden i større grad enn befolkningen ellers.
AA170825 Andelen som stemmer, ligger i overkant av 20 prosentpoeng lavere blant innvandrere enn ellers i befolkningen .
VG170824 Det har vært en splittelse i befolkningen hva de mener, sier Jørn Ernst.
VG170824 I fjor høst nektet Maduro befolkningen den grunnlovfestede retten til å starte en prosess for å tilbakekalle presidenten.
VG170824 SSBs siste oversikt viser at 66,8 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder er sysselsatt.
VG170824 Mens stort sett hele befolkningen ønsker å beholde BSU-ordningen, er flere av partienes ungdomsorganisasjoner atskillig mer skeptiske.
VG170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form.
VG170824 Da er BSU er et viktig virkemiddel, som jo også er godt forankret i befolkningen , sier han, og understreker at åtte av ti mellom 18 og 33 år sparer i BSU.
VG170824 - Er dere ikke i utakt med befolkningen når så mange ønsker å bevare BSU-ordningen ?
VG170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen , også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DN170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
DN170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DN170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen , også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DN170824 | Tror boligutbyggerne tvinges til å snu ¶ Befolkningen i Oslo steg med kun 241 personer forrige kvartal.
DB170824 Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen , mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som vil utvide bruk av lukkede mottak.
DB170824 I kjølvannet av Barcelona-angrepet forrige uke og terrorangrepene i Europa de siste månedene gjentar Listhaug dette i et intervju med NRK, og sier nå at asylsøkeres menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen .
DB170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DB170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen , også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DA170824 - Har ikke befolkningen krav på et byrom og en arkitektur som gjør dem sikrere ?
DA170824 | Ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
DA170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DA170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen , også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DA170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
DA170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DA170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen , også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber - Befolkningen vokser sterkere enn sysselsettingen.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQ73r/Flere-ungdomspartier-vil-avvikle-BSU-ordningen | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQ73r/Flere-ungdomspartier-vil-avvikle-BSU-ordningen Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisen.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQ73r/Flere-ungdomspartier-vil-avvikle-BSU-ordningen - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen , også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
AA170824 - Befolkningen må hjelpe ¶
AA170824 Sentralisering og politireform er en annen sak som betyr mye for tryggheten befolkningen opplever.
AA170824 Det tilsvarer en andel på 9,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år ¶
AA170824 Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent, mens tilsvarende andel for menn var 7,8 prosent.
AA170824 - Den svake økningen vi ser i andelen uføretrygdede i befolkningen er ikke uventet.
AA170824 Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen , mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som vil utvide bruk av lukkede mottak.
AA170824 I kjølvannet av Barcelona-angrepet forrige uke og terrorangrepene i Europa de siste månedene gjentar Listhaug dette i et intervju med NRK, og sier nå at asylsøkeres menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen .
AA170824 | Lav folkevekst i Oslo kan tvinge boligutbyggere til retrett ¶ Befolkningen i Oslo økte med kun 241 personer forrige kvartal.
AA170824 Tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram denne uken viste at utflyttingen fra Oslo var så høy at befolkningen i hovedstaden økte med beskjedne 241 personer.
AA170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
AA170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
AA170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen , også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
VG170823 - Men jeg tror man jobber for å heve seg over det, og man har jo på en måte en jobb å gjøre for å komme tilbake til det nivået som var før det som skjedde i fjoråret, sier Northug, som mener at seertallene fra rulleskirennene under Toppidrettsveka viser hvor sterkt langrenn fortsatt står i befolkningen .
VG170823 Og det hele omsluttes av Ap og Høyre som ser en annen vei, mens de egentlig burde gå foran og forberede befolkningen på færre ovale weekender.
DB170823 ¶ HØY TILLIT : Norske jegere her representert ved jegertvillingene Johanne Thybo Hansen og Kristine Thybo Hansen nyter stor tillit i befolkningen .
DB170823 Kim reiste i månedsvis i det sørlige Stillehavet for å la verden få vite hva som skjer med befolkningen på øyer som synker som følge av atomprøvesprengninger.
DB170823 Men fremover vil den trolig i stor grad spises opp av veksten i underliggende utgifter til trygder, pensjoner og tjenester som følge av at befolkningen fortsetter å vokse.
DB170823 Jeg er redd den norske befolkningen er i ferd med å deles i to : En mindre del som spiser mer plantebasert og mindre kjøtt, og en stor del, som spiser stadig mer kjøtt.
DB170823 - Befolkningen deles i to ¶
DB170823 Det mangler 50 millioner jenter og kvinner i den indiske befolkningen .
DB170823 Først og fremst er det at skatteinntektene nå øker et bevis på at lønningene og befolkningen vokser.
DA170823 - Mer enn 80 prosent av befolkningen i Norge får vannet sitt fra overflatevann, som ikke inneholder radon, sier Jan Alexander som leder Hovedkomiteen i VKM.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Fallende andel av befolkningen i arbeid er blitt et hett tema i valgkampen.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Det vil si : Yrkesdeltagelsen blant eldre er mye lavere enn i resten av befolkningen .
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Derfor sier hun det er som ventet at yrkesdeltagelsen er nedadgående når befolkningen blir eldre.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Den fallende andelen av i arbeidslivet siden årtusenskiftet har ifølge DNB nesten utelukkende én årsak : Det er blitt relativt flere eldre i befolkningen mellom 15 og 74 år.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb - Andelen av den norske befolkningen som er i arbeidslivet er nedadgående.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/ejMly/Terrorsiktet-17-aring-far-mildere-tiltale - Vi anså at materialet rett og slett ikke var farlig nok, men det er likevel en svært alvorlig forbrytelse, og en detonasjon kunne ført til alvorlig frykt i befolkningen .
AA170823 Oppkjøpet har ført til kraftige protester fra opposisjonen og deler av befolkningen .
AA170823 I flere tiår har befolkningen måttet leve med omfattende korrupsjon, stor fattigdom og undertrykkelse, til tross for de store oljeforekomstene.
AA170823 Befolkningen i Angola har i flere tiår måttet leve med fattigdom og undertrykkelse, til tross for de store oljeforekomstene.
AA170823 - Vi anså at materialet rett og slett ikke var farlig nok, men det er likevel en svært alvorlig forbrytelse, og en detonasjon kunne ført til alvorlig frykt i befolkningen .
AA170823 Reisene gir mulighet for å møte befolkningen i ulike deler av landet og få et innblikk i deres liv og virke.
AA170823 Arbeidsstyrken som andel av befolkningen falt fra 70 prosent i mai til 69,7 prosent i juni.
NL170822 Min lojalitet ligger hos pasientene, befolkningen og helsearbeiderne av alle slag på UNN, i den rekkefølgen.
DN170822 USAs president Donald Trump under talen til befolkningen natt til tirsdag, norsk tid.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Da var 72 prosent av den yrkesaktive befolkningen i arbeid.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning - Jeg regner med at ledigheten vil fortsette å synke, og at sysselsettingen vil øke mer en befolkningen , sier finansminister Siv Jensen.
VG170821 BBC skriver imidlertid at Brighton er en by som er kjent for å ha en stor andel homofile, transseksuelle og biseksuelle i befolkningen .
VG170821 Men dette saksfeltet har størst interesse for menn og den eldre halvdelen av befolkningen .
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html På et gitt tidspunkt regner vi at 2 - 5 prosent i befolkningen har sosial angst.
SA170821 På et gitt tidspunkt regner vi at 2 - 5 prosent i befolkningen har sosial angst.
DB170821 Det betyr ikke at hovedorganisasjonene ikke har rett i at lav kunnskap i befolkningen om fagbevegelsens rolle i samfunnet nok påvirker organisasjonsgraden.
DA170821 Levekår : Det er en noe større andel uføre som oppgir at det er svært vanskelig å få endene til å møtes enn i resten av befolkningen .
DA170821 Sammenlignet med Poll of polls' snittmålinger for juni, der Høyre lå an til å få 23,1 prosent av stemmene, ligger Høyre-støtten altså om lag ni prosentpoeng høyere blant ingeniører enn i resten av befolkningen .
DA170821 Høyres oppslutning blant ingeniører er fortsatt betydelig høyere enn i resten av befolkningen , men støtten er mye mindre enn før forrige stortingsvalg.
DA170821 Tall fra SSB viser at uføre hadde en inntektsvekst på linje med den generelle inntektsveksten i samfunnet fram til 2011, men i perioden 2012 - 2014 falt inntektene til denne gruppen mer enn i befolkningen totalt sett.
DA170821 Over ti prosent av ( den arbeidsføre ) befolkningen er uføretrygdet.
DA170821 Levekår : Det er en noe større andel uføre som oppgir at det er svært vanskelig å få endene til å møtes enn i resten av befolkningen .
DA170821 Sammenlignet med Poll of polls' snittmålinger for juni, der Høyre lå an til å få 23,1 prosent av stemmene, ligger Høyre-støtten altså om lag ni prosentpoeng høyere blant ingeniører enn i resten av befolkningen .
DA170821 Høyres oppslutning blant ingeniører er fortsatt betydelig høyere enn i resten av befolkningen , men støtten er mye mindre enn før forrige stortingsvalg.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html På et gitt tidspunkt regner vi at 2 - 5 prosent i befolkningen har sosial angst.
AP170821https://www.aftenposten.no/viten/i/KwzMG/-Kan-vi-stole-pa-meningsmalingene--Bernt-Aardal-og-Johannes-Bergh Undersøkelser der man intervjuer et utvalg av befolkningen er aldri helt sikre.
AP170821https://www.aftenposten.no/viten/i/KwzMG/-Kan-vi-stole-pa-meningsmalingene--Bernt-Aardal-og-Johannes-Bergh Hvis de gruppene som er underrepresentert i meningsmålingene begynner å stemme på en helt annen måte enn befolkningen for øvrig, vil meningsmålingene ikke treffe særlig godt på valgresultatet.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html På et gitt tidspunkt regner vi at 2 - 5 prosent i befolkningen har sosial angst.
AA170821 Sammenlignet med Poll of polls' snittmålinger for juni, der Høyre lå an til å få 23,1 prosent av stemmene, ligger Høyre-støtten altså om lag ni prosentpoeng høyere blant ingeniører enn i resten av befolkningen .
AA170821 Høyres oppslutning blant ingeniører er fortsatt betydelig høyere enn i resten av befolkningen , men støtten er mye mindre enn før forrige stortingsvalg. 32,3 prosent av medlemmene i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon ( NITO ) sier de vil stemme på Høyre i det kommende stortingsvalget, viser en undersøkelse gjengitt i Teknisk Ukeblad.
DB170820 40 prosent av befolkningen er hvite, 45 prosent er av latinamerikansk opprinnelse. 12 prosent er afroamerikanere.
DB170820 Man kan ikke si at han blir allment elsket av befolkningen .
DB170820 Kongehuseksperten mener imidlertid det er vanskelig å peke på nøyaktig hvorfor prins Henrik alltid har hatt vanskeligheter i forhold til den danske befolkningen .
DB170820 En stor del av befolkningen får raskt en viss mangel på sympati for ham, men samtidig har han alltid hatt en gruppe tilhengere som mener at han ofte blir misforstått, sier Olden-Jørgensen.
DB170820 - Den danske befolkningen tok godt imot ham.
DB170820 - Den danske befolkningen har i mange år hatt et splittet forhold til prins Henrik.
AA170820 Vi utgjør nesten 1/3 av befolkningen og skulle vært representert deretter.
DB170819 - Jeg vet ikke hva jeg skal si, annet enn at vi blir oppriktig lei oss for vår egen del og for befolkningen i Ringebu.
DB170819 Og ja da, retorisk fremførelse er også en reell del av en topp-politikers oppgaver : Deres taler og uttalelser kan ha direkte innvirkning ved å påvirke holdninger i befolkningen og folks adferd i hverdagen.
DA170819 Integrasjonen av den muslimske befolkningen er større, sier en analytiker fra anti-terror-arbeidet til El Pais i en artikkel om terrorarbeidet tidligere i sommer.
DA170819 Gorbatsjov sa at enhver revolusjon kun krever støtte av fem prosent av befolkningen .
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/AOlQ5/Svarte-frykter-at-Trump-norer-opp-under-farlige-krefter-Na-vil-de-ta-opp-kampen Vi vet at de er her, og at de fortsatt har stor sympati i den hvite delen av befolkningen .
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Nesten halvparten av befolkningen i bydelen er opprinnelig fra et land i Asia, Afrika eller andre land utenfor EU.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned En annen oversikt fra Nav, som viser andel av befolkningen i alderen 18 - 66 år som mottar en eller flere ytelser til livsopphold, viser også en liten økning : fra 19,7 til 19,8 prosent.
AA170819 Men selv ikke i land med en omfattende overvåkning av befolkningen er det mulig å hindre at enkeltmennesker kjører inn i en folkemengde med bil.
VG170818 Den rammer befolkningen og ikke stats- eller myndighetspersoner.
DB170818 - Vi tenker med dyp sorg på ofrene og det frastøtende angrepet i Barcelona - i solidaritet og vennskap med den spanske befolkningen , skriver Merkels talsmann Steffen Seibert på twitter.
AA170818 Den katalanske presidenten har også advart befolkningen om at nok en terrormistenkt er på frifot.
AA170818 Den katalanske presidenten advarer befolkningen om at nok en terrormistenkt er på frifot og at han kan være farlig.
AA170818 Snittalderen for førstegangskjøpere i hele befolkningen har ligget stabilt på rundt 32,4 år, med noen årlige variasjoner.
AA170818 Alsén oppfordrer befolkningen til å forholde seg til den informasjonen som kommer fra myndighetene.
DB170817 De ber også befolkningen om å følge med på offisielle retningslinjer.
DB170817 I Spania er 4-5% av befolkningen muslimer, noe som i slike land fort utgjør én million mennesker.
DB170817 Så når Frp og Høyre fremmer skattelette for de rike og er kritiske til arbeidstakernes fagforeninger er de på kollisjonskurs med flertallet av befolkningen .
DB170817 Norge er ikke så klassedelt som USA og England- og flertallet i befolkningen ønsker heller ikke å gå den veien.
DB170817 I Norge har tradisjon for at politikere skal tjene befolkningen og felleskapet og ikke omvendt.
DB170817 At arbeidstakere skal ha rettigheter, samt at rikdom og goder skal fordeles bredt står fortsatt sterkt i befolkningen .
DB170817 Helseminister Bent Høie har ennå tid og mulighet til å vise lojalitet med befolkningen i nord, og med pasienter og ansatte ved UNN.
DB170817 Det er imidlertid forskjell på private bedrifter og offentlige virksomheter som leverer helsetjenester til befolkningen .
DB170817 Monarkiet har overveldende stor støtte i befolkningen , og kongefamilien er populær.
DA170817 Han ber befolkningen være sterke ¶
AA170817 Han ber befolkningen være sterke.
AA170817 Den giftige røyken innebærer ikke noen helsefare for befolkningen på øya, forsikrer Luis Molina, den spanske regjeringens representant på Kanariøyene, til Europa Press.
VG170816 Valget av Martin Schultz utløste en voldsom begeistringsbølge både i SPDs egne rekker og i befolkningen generelt.
SA170816 Økende støybelastning hos befolkningen er en av hovedårsakene, sier generalsekretær Anders Hegre i HLF.
DN170816 ¶ Både studenter og frivillige må til for at befolkningen skal få nok hjelp i fremtiden, mener Tromsøs ordfører, Kristin Røymo.
DB170816 Organisasjonen har startet en underskriftskampanje for å hente inn støtte fra befolkningen .
DB170816 Aas Andersen forteller at mopedene ofte er trimma, og at de ikke har registreringsskilter, som gjør det vanskelig for både befolkningen og politiet å vite hvem som står bak villmannskjøringa.
DB170816 Det er viktig at befolkningen , dommere og politikere opplyses om risiko og farer, og at informasjonen som formidles er relevant og korrekt.
DB170816 Faktum er jo at professorene og førsteamanuenser er like lite vaksinert mot alkoholproblemer som den øvrige befolkningen .
DB170816 Befolkningen ønsker at Slottet skal følge oppfordringen fra Stortinget om å vise åpenhet i tråd med offentlighetsloven, sier statsviter og valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning ( ISF ) i Oslo, etter å ha gjennomgått undersøkelsen.
DA170816 De aller rikeste drar ifra resten av befolkningen .
DA170816 De aller rikeste drar ifra resten av befolkningen .
DA170816 Han når ut til en del av befolkningen som mange politikere sliter med.
BT170816https://www.bt.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Økende støybelastning hos befolkningen er en av hovedårsakene, sier generalsekretær Anders Hegre i HLF.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/wqW2o/Har-IS-sviktende-stotte-i-hovedstaden-Raqqa-Mindre-bruk-av-selvmordsbombere-kan-tyde-pa-det Han beskriver i sin artikkel hvordan befolkningen i Raqqa har byttet på hvem de har gitt sin støtte.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, gleder seg over at befolkningen har tillit til helsetjenesten.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Den sa at 60 prosent at befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet De ble trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Norge.
AP170816https://www.aftenposten.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Økende støybelastning hos befolkningen er en av hovedårsakene, sier generalsekretær Anders Hegre i HLF.
AA170816 Det finnes også foreldre med dårlig kjøreadferd, de utgjør jo et gjennomsnitt av befolkningen .
AA170816 Personer med høy husholdningsinntekt og/eller høy utdannelse benytter seg i større grad av stemmeretten enn de andre gruppene i befolkningen , skriver SSB.
AA170816 78 prosent av den stemmeberettigede befolkningen stemte ved forrige valg, men tallet er kun 65 prosent blant unge mellom 18 og 25 år, mens det er 83 prosent for dem som var 45 år eller eldre.
AA170816 For å nå fram gjøres forenklinger, og da må man ta ansvar for en så stor del av befolkningen som mulig.
AA170816 De to sistnevnte gruppene utgjør en økende andel av befolkningen .
FV170815https://www.fvn.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Økende støybelastning hos befolkningen er en av hovedårsakene, sier generalsekretær Anders Hegre i HLF.
DN170815https://www.dn.no/nyheter/2017/08/15/2118/Utenriks/trumps-planer-om-a-strupe-obamacare-kan-bli-dyrt-for-folket Ifølge rapporten vil omtrent fem prosent av befolkningen bo i områder der det ikke finnes noe tilbud om individuelle helseforsikringer om subsidiene forsvant, fordi dagens tilbydere vil trekke seg.
DN170815 Ifølge rapporten vil omtrent fem prosent av befolkningen bo i områder der det ikke finnes noe tilbud om individuelle helseforsikringer om subsidiene forsvant, fordi dagens tilbydere vil trekke seg.
DB170815 Hudkreft på armene utgjør rundt ni prosent av all hudkreft blant menn i den øvrige norske befolkningen , mens andelen kreft på armene var over 13 prosent blant oljearbeiderne i studien til Stenehjem og medarbeidere.
DB170815 For resten av kroppen er overdreven soling og solforbrenning, både utendørs og i solarium, den viktigste årsaksfaktoren, både for oljearbeidere og for befolkningen forøvrig.
DB170815 For noen krefttyper er det klare forskjeller mellom offshorearbeidere og den øvrige norske befolkningen .
DB170815 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
DB170815 For mindre partier spiller det liten rolle om halvparten av befolkningen forakter alt de står for.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/AAQQn/Stadig-flere-bor-alene-Likevel-bygges-det-ikke-for-at-folk-skal-gjore-det - Utbyggerne har også et samfunnsansvar i å skape gode boliger for hele befolkningen .
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben I resten av befolkningen ligger utdanningsnivået på 32 prosent.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben - Er det fare for et gap mellom eliten på tinget og den vanlige befolkningen ?
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben - Det er interessant å se den store forskjellen på utdanningsnivået mellom representantene på Stortinget og befolkningen for øvrig.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok Store grupper har kommet ut med bedre pensjoner, og fremstår for resten av befolkningen som en relativt velhavende gruppe.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok I en tilsvarende undersøkelse fra 1993 hadde eldre og pensjonister mest sympati i befolkningen .
AA170815 Mens verden og kravene til utdanning utvikler seg, kan befolkningen blir stående på stedet hvil.
AA170815 I resten av befolkningen ligger utdanningsnivået på 32 prosent.
VG170814 Norge er det ikke, og det er heller ikke noen av de land som troner på toppen av alle undersøkelser som måler velferd og utvikling for befolkningen ( og nei, samfunnets viktigste fundament blir ikke mer kristent av at en slik floskel av et kompromiss er tatt inn i Grunnloven ).
VG170814 Kanskje er det kun et skamløst stemmefiske i konkurransen om en stadig mindre religiøs del av befolkningen som gjør at en del politikere nærmest kravler over hverandre og løper hals over hode for å delta i de mest irrasjonelle, antivitenskapelige, dogmatiske, intolerante og bakstreberske miljøer som finnes i dette landet.
VG170814 Alle de endringer kirken har vært gjennom for å tilpasse seg et alt mer humant verdisyn i befolkningen har blitt banket gjennom utenfra, ofte til ville protester fra representanter for kirke og diverse trossamfunn.
NL170814 Men bare 9,2 prosent av befolkningen .
DB170814 Tvangsarbeid, voldtekt, tortur og drap er bare noe av det befolkningen var vitne til på øya den tida de var okkupert av Japan.
DA170814 Mye av økningen man ser henger sammen med at sammensetningen i befolkningen har endret seg.
DA170814 * Ulikhet kan også måles ved å se på hvordan formue fordeler seg mellom ulike lag av befolkningen , og hvor stor andel de aller rikeste har av kaka.
DA170814 Nå går 23 prosent av totalinntekten til befolkningen til de som tjener mest.
DA170814 * Ulikhet kan også måles ved å se på hvordan formue fordeler seg mellom ulike lag av befolkningen , og hvor stor andel de aller rikeste har av kaka.
DA170814 Ifølge statistikk på inntekt og formue er de rikeste i ferd med å dra i fra resten av befolkningen ( se oversikt neste side ) ¶
DA170814 * Ulikhet kan også måles ved å se på hvordan formue fordeler seg mellom ulike lag av befolkningen , og hvor stor andel de aller rikeste har av kaka.
DA170814 * Om lag 670.000 nordmenn - totalt 13 prosent av befolkningen - sier de synes det er vanskelig å få endene til å møtes, ifølge SSB.
DA170814 Mye av økningen man ser henger sammen med at sammensetningen i befolkningen har endret seg.
DA170814 * Ulikhet kan også måles ved å se på hvordan formue fordeler seg mellom ulike lag av befolkningen , og hvor stor andel de aller rikeste har av kaka.
DA170814 Nå går 23 prosent av totalinntekten til befolkningen til de som tjener mest.
DA170814 * Ulikhet kan også måles ved å se på hvordan formue fordeler seg mellom ulike lag av befolkningen , og hvor stor andel de aller rikeste har av kaka.
DA170814 Ifølge statistikk på inntekt og formue er de rikeste i ferd med å dra i fra resten av befolkningen ( se oversikt neste side ) ¶
DA170814 * Ulikhet kan også måles ved å se på hvordan formue fordeler seg mellom ulike lag av befolkningen , og hvor stor andel de aller rikeste har av kaka.
DA170814 * Om lag 670.000 nordmenn - totalt 13 prosent av befolkningen - sier de synes det er vanskelig å få endene til å møtes, ifølge SSB.
DB170813 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
DB170813 Den jødiske befolkningen i Israel er sammensatt og noen av dem ønsker ikke at Israel skal eksistere i det hele tatt.
DB170813 GODT LIKT : Dronning Margrethe og hele den danske kongefamilien er svært godt likt av befolkningen .
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/jqABw/Det-tyske-valget-Alle-kjemper-om-denne-usynlige-minoritetens-stemmer Omtrent 2,4 millioner russlandstyskere bor i Tyskland - tilsvarende tre prosent av befolkningen . 1,4 millioner av dem har stemmerett.
DB170812 Det er frykt for at det skal bryte ut borgerkrig i landet, og misnøyen blant enkelte grupper i befolkningen er stor til den sittende regjeringen.
DB170812 Listhaug bruker « kristne verdier » til å skape skarpere skiller, både i befolkningen og mellom samarbeidspartiene.
DA170812 For rundt en femtedel av territoriet sitt har nederlenderne møysommelig kalt fram fra det store blå, og forvandlet til grønne gressmarker og små landsbyer gjennomrislet av små og store kanaler gjennom et årtusen, for å få plass til den stadig økende befolkningen .
DA170812 Totalt sett har rundt 25 prosent av befolkningen et dårlig eller svært dårlig kollektivtilbud ved sin bolig, vurdert i forhold til avstand til nærmeste holdeplass og avgangsfrekvens, opplyser Julsrud.
DA170812 - I Oslo har 96 prosent et godt eller svært godt tilbud, men i motsatt ende har 56 prosent av befolkningen i mindre tettsteder og spredtbygde strøk et dårlig eller svært dårlig tilbud.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/wq1Ro/Xi-Jinping-ber-om-mildere-retorikk-mellom-Nord-Korea-og-USA Trump ringte fredag til Guams guvernør Eddie Calvo og sa at den amerikanske hæren står klar til « å ivareta sikkerheten for befolkningen på Guam ».
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Det har skjedd mye, og det er stor optimisme i befolkningen .
AA170812 Trump ringte fredag til Guams guvernør Eddie Calvo og sa at den amerikanske hæren står klar til « å ivareta sikkerheten for befolkningen på Guam ».
NL170811 Regjeringspartiene har ikke greid å overbevise befolkningen i Nord-Norge at ved å fjerne personell og utstyr fra landsdelen, vil resultatet bli et sterkere forsvar av den nordlige landsdel.
DB170811 Nettstedet viser til store frykt i den japanske befolkningen for at Kim Jong-un skal gjøre alvor av truslene sine - 72 år år etter at to amerikanske atombomber totalødela store deler av byene Hiroshima og Nagasaki.
DB170811 Charramos er opprinnelsesfolket på Guam og etterkommere av disse teller under 40 prosent av befolkningen .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Det er trukket ut et representativt utvalg på 1001 personer av befolkningen over 18 år.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus Det kan ikke være slik at man bruker rettsvesenet i Norge til å utsette et forbedret tilbud til hele befolkningen i regionen, sa Solberg.
AA170811 Det kan ikke være slik at man bruker rettsvesenet i Norge til å utsette et forbedret tilbud til hele befolkningen i regionen, sa Solberg.
VG170810 Jeg har vært heldig som har fått tak i de viktigste matvarene, men størsteparten av befolkningen har ikke råd til det.
VG170810 september, slik at vi som er på bunnen slipper opplevelsen av å bli ranet, samtidig som våre penger går til den desidert rikeste andelen av befolkningen .
DB170810 I seg selv er standpunktet helt greit, siden oppslutningen rundt kutt tyder på at skatten vekker en følelse av urettferdighet hos en betydelig andel av befolkningen .
DA170810 Men for at vi som « trives » på Google, og resten av befolkningen , skal fortsette å ta turen til fastlegen, er det et minimum at vi har enkel og rask tilgang til en dedikert fastlege.
DA170810 Gjennom utviklingen i folketall, alderssammensetningen i befolkningen , endringer i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard, vil det norske samfunnet gjennomgå store endringer fram mot 2030.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/xqqxQ/Israel-bruker-milliarder-pa-a-sette-en-stopper-for-denne-trusselen Befolkningen har nesten ingen mulighet til å komme seg ut, siden både Israel og Egypt har stengt grensene til området.
DB170809 - Vi har funnet ut at vær-relaterte katastrofer kan påvirke rundt to-tredjedeler av den europeiske befolkningen årlig fra år 2100, skriver forskerne i The Lancet.
DB170809 » De siste årene har den politiske debatten og mediedekningen mest vært rettet mot Profetens Ummah, Syria-farere og ulike gjenger blant de to-tre prosent av den norske befolkningen som regnes som muslimer.
DB170809 En undersøkelse gjort av Ipsos MMI viser at 59 prosent av befolkningen er mot eiendomsskatt, mens bare 26 prosent er for.
DA170809 Nordmenn under 30 år er mer opptatt av klimaet enn resten av befolkningen , ifølge klimabarometeret fra TNS Gallup 2016.
DA170809 Nordmenn under 30 år er mer opptatt av klimaet enn resten av befolkningen , ifølge klimabarometeret fra TNS Gallup 2016.
AA170809 Regjeringen avviser også Aps anklager om at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet ved å vise til positive prognoser for sysselsettingsandelen - hvor stor andel av befolkningen som er i jobb.
AA170809 - Dette er et tilbud til hele befolkningen .
VG170808 En betydelig del av befolkningen i Venezuela tror ikke på den offisielle historien, sa forsker Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo til VG etter valget.
VG170808 Mens det nå bare er dager til den endelige Johaug-dommen faller, med den kaskaden av følelser det vil utløse i den norske befolkningen , er det i mellomtiden sprinteren Justin Gatlins 100-metergull som holder debatten i gang.
VG170808 Beboerne på mottaket er med på aktiviteter i bygda på lik linje med resten av befolkningen .
VG170808 * MEN : En tredel av befolkningen synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge - en økning på 4 prosentpoeng fra året før. * andelen som mener at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet økte med 6 prosentpoeng.
DB170808 Totalt gir en slik tilnærming et svært presist grunnlag for å se på hvilken måte idrett preger befolkningen i de ulike landene.
DB170808 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
DB170808 Selv om de som demonstrerte i Kristiansand tydelig er en samling tragiske mennesker som ikke er i stand til annet enn å skrike og slå og som neppe er i stand til å oppnå noe annet enn å se patetisk ut på tv, så er angsten i befolkningen , gitt minnet om forhistorien, noe man må ta i betraktning.
DB170808 Landet er lutfattig, og 70 prosent av befolkningen er konstant sultne fordi matrasjonene er for små.
DB170808 Situasjonen minner om hvordan politiske observatører ikke fanget opp stemningsskiftene i befolkningen som ledet til Brexit i Storbritannia eller Donald Trumps valgseier i USA.
DA170808 - Da vi kom i regjering for fire år siden var ungdomsledigheten nær tre ganger så høy som i den øvrige befolkningen .
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner - Vi vil gjøre skatteendringer som gjør at systemet oppfattes som rettferdig i store deler av befolkningen .
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MV8X0/Rusmiddelpolitikk-bor-bli-et-sentralt-tema-i-valgkampen--Clausen-og-Rossow Vinmonopolordningen, salgs- og skjenketidene, og 20-årsgrensen for kjøp av sprit, er begrensninger som en del ønsker å få fjernet, skjønt en økende andel av befolkningen ønsker at vin og brennevin kun skal selges på polet, skriver Thomas Clausen og Ingeborg Rossow.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MV8X0/Rusmiddelpolitikk-bor-bli-et-sentralt-tema-i-valgkampen--Clausen-og-Rossow De er handelsvarer som omsettes i ulike typer av markeder, og det er ulike oppfatninger blant politikere og i befolkningen generelt med hensyn til hvordan disse stoffene bør reguleres.
AA170808 Det kan ikke være slik at man bruker rettsvesenet i Norge til å utsette et forbedret tilbud til hele befolkningen i regionen, sier Erna Solberg til NTB.
AA170808 Målgrupper er friske og marginaliserte grupper i befolkningen , mennesker som berøres av sykdom og skade, eller mennesker som er i siste fase av livet.
DB170807 Det betyr at Neymar kan påspandere hele befolkningen - fra pensjonister til spedbarn - i den franske byen Orleans trening for en måned.
DB170807 Pengene begynner å ta slutt, så folk lurer veldig på hvordan utviklingen kan bli i landet, og om det blir lettere å uttrykke misnøye blant befolkningen .
DB170807 Vi er et stort flertall i befolkningen som synes at velferdskroner skal gå til velferd og ikke til å skape flere velferdsprofitører, altså de som eier og henter ut profitt på skattefinansierte velferdstjenester - uavhengig av deres kjønn.
AA170807 En rød tråd var påstanden om at han nyter bredere støtte i befolkningen enn noen gang tidligere, til tross for at målinger mener det stikk motsatte.
VG170806 Han nøt da også en stor popularitet i befolkningen i mange år - fordi det var så åpenbart at han gjorde sin hustru lykkelig, forteller TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til VG.
VG170806 Det er den fattige delen av befolkningen som vil lide nød, sier Helgesen.
VG170806 - Internt i landet bruker myndighetene sanksjonene til å fortelle befolkningen at de vil sørge for at de skaffer måltidene som trengs, men at det ikke er mulig som følge av sanksjonene.
SA170806https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QV6jA/Det-er-storrelsen-det-kommer-an-pa Handelsstanden har betydelig påvirkningskraft og kan bidra til å redusere sukkerforbruket hos befolkningen .
DB170806 MENS langrenn før de to dopingsakene og astmadebatten hadde et fast grep på det brede norske sportspublikummet, viser bakgrunnsmaterialet i denne siste undersøkelsen en klar splittelse i befolkningen : ¶
DB170806 Med for eksempel AirBnb har vi fått tilgang på vanlige boliger og presser dermed ut befolkningen .
DB170806 Hun har tidligere fortalt Dagbladet at befolkningen i blant annet Barcelona har utviklet turismefobi på grunn av de store massene, men understreker at Spania i utgangspunktet er veldig trygt å reise i.
DB170806 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/QVzR8/Tomas-var-8-ar-gammel-da-han-ble-tatt-av-IS-Tre-ar-senere-fikk-faren-en-telefon-han-aldri-vil-glemme Store deler av befolkningen på en halv million mennesker er fremdeles flyktninger.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/QVzR8/11-aring-overlevde-tre-ar-i-IS-fangenskap--foreldrene-fikk-gledessjokk Store deler av befolkningen på en halv million mennesker er fremdeles flyktninger.
VG170805 Han trekker frem den økte innvandringen som et eksempel der debatten mellom politikere og kommentatorer ikke stemmer overens med oppfatningen i befolkningen .
VG170805 - På samme måte som politiet er avhengig av tillit i befolkningen , er Spesialenheten avhengig av tillit blant ansatte i politietaten.
DN170805 Det bidrar til at synet og forståelsen overfor den samiske befolkningen blir svekket, sier Njåstad.
DB170805 Hva skyldes den store forskjellen mellom våre største partier og 44 prosent av befolkningen ?
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/RVAvx/Ekstrem-varme-har-tatt-livet-av-tre-personer Befolkningen i flere land oppfordres til å holde seg innendørs, drikke mye og unngå lange reiser.
AA170805 Det bidrar til at synet og forståelsen overfor den samiske befolkningen blir svekket, sier Njåstad.
NL170804 Rundt ti prosent av befolkningen jobber med logistikk.
NL170804 Hvis det er slik at befolkningen oppfatter innvandring og integrering som en viktig sak, er det et dårlig signal at de store partiene viker unna.
DN170804 Som et resultat av dette hamstrer nå befolkningen dollar på det svarte markedet.
DB170804 Han har vært en stemme som har tatt til orde for at den loven må endres, å være en muslimsk lærd med tyngde og en som appellerer til den muslimske befolkningen og si det, det er ikke enkelt i den konteksten han befinner seg i Pakistan.
DB170804 Til tross for at ideen om å begrense oljevirksomheten for å kutte klimagassutslipp nå har nådd ut til 44 prosent av befolkningen , har den ikke den samme innflytelsen på våre største partier.
DB170804 Dette skjer i et land der 70 prosent av befolkningen allerede er underernært, og der 20 prosent av dyra til matproduksjonen, griser, geiter, sauer og fjærkre, allerede er dramatisk rammet av tørken.
DB170804 Donald Trump iverksatte et innreiseforbud for beboere fra ni forskjellige land, der majoriteten av befolkningen er muslimer. pic.twitter.com/aWXH6lKF3g ¶
DA170804 For Høyre er det viktig å forebygge og snu trenden, med et klart mål om å redusere den totale spredningen i befolkningen .
DA170804 Det er også et misforhold her, mellom at de største partiene er for, mens flertallet i befolkningen er mot, sier arrangementssekretær Kjersti Hellesøy til NTB.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/aVMGM/USA-anerkjenner-ikke-Venezuelas-nye-forsamling Som et resultat av valutafallet hamstrer nå befolkningen dollar på det svarte markedet.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/99499/Senatet-frykter-Trump-vil-sparke-justisministeren_-men-har-funnet-en-mate-a-hindre-det-pa Mens stadig flere delstater, og en stadig større del av befolkningen , godtar marihuana, vil Sessions slå hardt ned på det stoffet.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Dessverre er dette kostbart og bidrar i verste fall til et uheldig klasseskille, der kun en del av befolkningen har råd til å få hjelp raskt.
AA170804 Som et resultat av valutafallet hamstrer nå befolkningen dollar på det svarte markedet.
AA170804 Høyre og Frp står i veien for den norske samfunnsmodellen - med trygghet for og i arbeid og små forskjeller i befolkningen , mener Støre.
AA170804 Han mener det er imponerende sett ut ifra næringsstrukturen i fylket, med overvekt av landbruk og industri og der befolkningen har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet for aldersgruppen.
VG170803 I byen Idlib frykter deler av befolkningen nå at bombeangrepene vil bli hyppigere som følge av at al-Qaida-tilknyttede opprørere strammer grepet om provinsen.
VG170803 En knapp tredjedel av den norske befolkningen definerer seg som kristne i dag.
VG170803 Dette er jo en utrolig fin del av jobben, å gjøre befolkningen trygg, sier Solem Haugen. | Én kvinne arrestert og mistenkt for innbrudd på prins Georges skole ¶
VG170803 Varaordføreren sier til VG at hun velger å tro at denne hendelsen ikke har splittet befolkningen i Os i to : ¶
VG170803 Det er ufattelig at kommunen ikke ønsker å lære opp befolkningen til å hvordan man behandler et dyr, istedenfor å ta slike avgjørelser.
DB170803 Det er derfor Støre bruker begrepet « nasjonal dugnad » når han nå legger fram løftene sine for å skape mer fysisk aktivitet i hele befolkningen : ¶
DB170803 Det bor 147 000 mennesker i enklaven, og våpenhvilen skal bidra til at det skal kunne fraktes forsyninger inn til befolkningen , samtidig som sivile skal kunne reise ut og inn av enklaven slik at økonomien får et oppsving.
DB170803 Programpostene har henvendt seg til befolkningen som sådan i større grad enn til spesifikke sosiale sjikt.
DA170803 Partiene kjemper om de 19 setene på Oslobenken, men befolkningen i byens fattigste bydel, Grorud, kan se langt etter å bli representert på Stortinget.
DA170803 I korthet : mesteparten av befolkningen på den tropiske « Avatar»-paradisplaneten Vul blir utryddet i en apokalypse, mens sjelen til den vakre prinsessen Lihö-Minaa flyr gjennom tid og rom for å feste seg på den eplekjekke spesialagenten Valerian ( Dane DeHaan ).
DA170803 I korthet : mesteparten av befolkningen på den tropiske « Avatar»-paradisplaneten Vul blir utryddet i en apokalypse, mens sjelen til den vakre prinsessen Lihö-Minaa flyr gjennom tid og rom for å feste seg på den eplekjekke spesialagenten Valerian ( Dane DeHaan ).
DA170803 Tallet sier noe om reiselysten hos den norske befolkningen og at man ikke er så god til å planlegge slik at man har fått ordinært pass i tide.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/xq2Gp/Over-n-million-barn-i-Jemen-risikerer-a-bli-rammet-av-kolera Hegna mener Norge må gjøre mer for å hindre overgrep mot befolkningen i Jemen.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/xq2Gp/Over-n-million-barn-i-Jemen-risikerer-a-bli-rammet-av-kolera FN betegner situasjonen i landet som den mest alvorlige humanitære krisen i verden, og anslår at nærmere 80 prosent befolkningen trenger humanitær bistand.
AA170803 Det bor 147.000 mennesker i enklaven, og våpenhvilen skal bidra til at det skal kunne fraktes forsyninger inn til befolkningen , samtidig som sivile skal kunne reise ut og inn av enklaven slik at økonomien får et oppsving.
AA170803 Tallet sier noe om reiselysten hos den norske befolkningen og at man ikke er så god til å planlegge slik at man har fått ordinært pass i tide.
NL170802 2 ) Befolkningen kommer i sum til å bli eldre og 3 ) Nordland vil fremover få en svakere befolkningsutvikling enn den nye regionen som Stortinget har bestemt skal bestå av Troms og Finnmark, som om drøye 20 år vil ha 5000 flere innbyggere enn Nordland.
DB170802 Aandal er imidlertid ifølge Finansavisen klar på at det de etablerer blir for en nisje av befolkningen .
DB170802 Digitalisering av læringsressurser er derfor avgjørende for å nå ut til den brede befolkningen .
DB170802 Befolkningen etterspør enkel tilgang til fastlegen som fagperson, og ikke til noe team.
DB170802 At døra skal lukkes for deres rett til videregående opplæring er dårlig for dem, men det er også dårlig samfunnsøkonomi hvis resultatet er at disse i større grad enn resten av befolkningen risikerer å bli arbeidsløse.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/k5gM9/Skritt-for-skritt-frigjor-republikanske-senatorer-seg-fra-Trump Også i befolkningen sliter Trump med tilliten : Mest upopulære presidenten på 70 år ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/rq2k3/Ser-du-disse-plantene-Da-bor-du-melde-fra Han vil svært gjerne at befolkningen i Austevoll sender dem e-post med bilder og beskrivelser av plantefunn.
AA170802 Rundt 30 prosent av befolkningen i regionen vil kunne bli utsatt for slike skadelige temperaturer, opp fra 0 prosent i dag, ifølge rapporten.
AA170802 Dersom tiltak innføres for å dempe oppvarmingen i kommende tiår, vil andelen av befolkningen som utsettes for skadelige våtkuletemperaturer, øke fra 0 til bare drøyt 2 prosent, ifølge studien.
AA170802 Omtrent 3 millioner av den afghanske befolkningen er sjiamuslimer, noe som gjør gruppen til en minoritet i landet der de fleste er sunnimuslimer.
VG170801 En undersøkelse publisert tidligere i sommer viser at 44 prosent av befolkningen deler feriebilder på nett.
DN170801 Markedene i den krigsherjede byen Raqqa i Syria er stengt, og befolkningen er nå helt avhengig av maten de har hamstret, ifølge hjelpeorganisasjoner.
DB170801 Samtidig er millioner drevet på flukt, og 2/3 av befolkningen - 18,8 millioner - er avhengige av humanitær hjelp.
DB170801 Hvorfor skal jeg gi min stemme til politikere som spiller er spill, eller som skjuler for befolkningen hva de har stemt på, for eksempel i FN.
DB170801 Er de klar over den tilliten de har fått av befolkningen ?
DA170801 Tall fra Statistisk Sentralbyrå ( 2015 ) viser at 82 prosent av den voksne befolkningen eier bolig.
AA170801 Markedene i den krigsherjede byen Raqqa i Syria er stengt, og befolkningen er nå helt avhengig av maten de har hamstret, ifølge hjelpeorganisasjoner.
AA170801 Reuters melder at rundt en femdel av befolkningen er første- eller annengenerasjons innvandrere, der minst en av foreldrene er født uten tysk statsborgerskap.
AA170801 Hoveddelen av befolkningen i Tyskland med innvandrerbakgrunn har imidlertid bånd til andre europeiske land.
VG170731 En betydelig del av befolkningen i Venezuela tror ikke på den offisielle historien, sier forsker Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
VG170731 Sundvoll beklager på vegne av politiet hvis befolkningen i Kristiansand har reagert på at politiet har holdt dem unna demonstrantene for å hindre sammenstøt og voldsutøvelse.
DN170731 - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
DB170731 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
DB170731 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen blant befolkningen .
DB170731 De kunne sørget for ro og orden, og trygghet for befolkningen .
DB170731 Jeg synes politiet i Kristiansand håndterte dette svært godt når de uttaler at de har vurdert saken grundig, og at de ut fra de mannskapene de disponerte fant ut at det tryggeste for befolkningen var å la demonstrasjonen foregå som planlagt.
DB170731 De økende økonomiske forskjellene går ikke bare utover den fattige delen av befolkningen .
DA170731 I Toronto er 50 prosent av befolkningen født utenfor Canada.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/AAw1q/USA-er-svart-frustrert-over-FN-Tror-ikke-flere-krisemoter-om-Nord-Korea-vil-ha-effekt - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
AA170731 - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
AA170731 Selv tilhører jeg den delen av befolkningen som elsker å reise rundt for å se spel, utendørsteater og opera.
AA170731 NRKs DAB-nett dekker minst 99,7 prosent av befolkningen .
VG170730 Fram mot avstemningen har det sør-amerikanske landet sunket stadig dypere ned i kaos, og befolkningen rammes av krise etter krise.
VG170730 Under Maduros fire år ved makten har befolkningen vært plaget av inflasjon, mangel på medisin og livsnødvendige varer, samt økt vold.
VG170730 Fire timer etter at valglokalene åpnet, sier lederen for opposisjonsfraksjonen i den Venezuelanske nasjonalforsamlingen, Stalin Gonzalez, at oppmøtet er estimert til om lag 580.000, tre prosent av den stemmedyktige befolkningen .
VG170730 Leder I et av verdens mest oljerike land sulter befolkningen . 18 år med chavistaenes vanstyre i Venezuela har stelt i stand den største sosiale og økonomiske kollapsen et latinamerikansk land har sett i nyere historie.
VG170730 I et av verdens mest oljerike land sulter befolkningen . 18 år med chavistaenes vanstyre i Venezuela har stelt i stand den største sosiale og økonomiske kollapsen et latinamerikansk land har sett i nyere historie.
VG170730 Dagens president, Nicolás Maduro, har litt over 20 prosent støtte i befolkningen .
DN170730 - I Norsk Helsebarometer 2017 svarte sju av ti i befolkningen at tilgang til nye medisiner er det som bør prioriteres - uansett hvor du bor og hvem du er.
DB170730 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen .
DB170730 En stor del av befolkningen i dag er klar over hva som trengs for å utøve livreddende førstehjelp når det trengs.
DB170730 " Vi lar den stå udiskutert her, men spørsmålet er : Hva kan vi gjøre for at befolkningen , du og jeg, i jobb eller privat, skal opptre rasjonelt når utenkelige hendelser oppstår i nærheten av deg, eller du blir direkte rammet.
DA170730 Majoriteten i befolkningen byr seg pent lite om kinoen er eid privat eller kommunal.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/01y36/Blodig-valg-i-Venezuela--USA-overveier-sanksjoner Under Maduros fire år ved makten har befolkningen vært plaget av inflasjon, mangel på medisin og livsnødvendige varer, samt økt vold.
VG170729 Han forteller at svaner er aggressive når de har barn, og at det bør respekteres av befolkningen .
DB170729 Det mener Aaberge gir et ufullstendig bilde av fordelingen av økonomisk velferd, siden befolkningen også nyter godt at offentlige tjenester.
DB170729 Sett i forhold til befolkningstallet i landet den gangen utgjorde de som kom bare en 0,2 % mindre andel av befolkningen ( 0,4 % ) enn de som kom i 2015 ( 0,6%.
DA170729 Av dem er det kun 3,9 prosent som går ut av grunnskolen uten å ha fullført alle fag, mot 4,9 i befolkningen som helhet.
DA170729 Av dem er det kun 3,9 prosent som går ut av grunnskolen uten å ha fullført alle fag, mot 4,9 i befolkningen som helhet.
VG170728 Befolkningen og regjeringen er forente mot inntrengerne.
VG170728 Ekteskapet er en populær institusjon hos befolkningen , men det er ikke til å komme unna at evig troskap ikke er en garanti.
DN170728https://www.dn.no/nyheter/2017/07/28/2208/Luftfart/storre-passasjerer-presses-ned-i-stadig-mindre-flyseter Reuters-artikkelen omtaler ikke vektøkningen i befolkningen, men statistikken viser at andelen overvektige er blitt tredoblet i den amerikanske befolkningen i samme periode som setene er blitt mindre.
DN170728https://www.dn.no/nyheter/2017/07/28/2208/Luftfart/storre-passasjerer-presses-ned-i-stadig-mindre-flyseter Reuters-artikkelen omtaler ikke vektøkningen i befolkningen , men statistikken viser at andelen overvektige er blitt tredoblet i den amerikanske befolkningen i samme periode som setene er blitt mindre.
DN170728 Reuters-artikkelen omtaler ikke vektøkningen i befolkningen, men statistikken viser at andelen overvektige er blitt tredoblet i den amerikanske befolkningen i samme periode som setene er blitt mindre.
DN170728 Reuters-artikkelen omtaler ikke vektøkningen i befolkningen , men statistikken viser at andelen overvektige er blitt tredoblet i den amerikanske befolkningen i samme periode som setene er blitt mindre.
DN170728 For eksempel er det mer opptatt av systemtrusselen ved at to prosent av befolkningen benytter friskoler, enn det positive dette mangfoldet betyr for dem, sier Hareide, og legger til : ¶
DB170728 Fra 2007 til 2011 var befolkningen delt i to.
DA170728 Vi har en solid industri og høy kompetanse i befolkningen , proklamerer kommunikasjonssjef Egil Hollund.
VG170727 I årene 2013 til 2015 hadde 9,3 prosent av befolkningen inntekt under EUs fattigdomsgrense.
DN170727 Samtidig vokser befolkningen .
DN170727 Samtidig vokser befolkningen .
DB170727 Vi har for eksempel ikke protestert nevneverdig på Saudi-Arabias krigføring i sitt fattige naboland, Jemen, hvor krigshandlingene har medvirket til at befolkningen nå står i en forferdelig humanitær krise med både sult og kolerautbrudd som direkte konsekvenser.
DB170727 De russiskvennlige kreftene i Norge, klarest representert ved historikeren Bjørn Nistad, rettferdiggjør Russlands annektering av Krim-halvøya fra Ukraina, med prinsippet om nasjonal selvbestemmelse for den russiske befolkningen på Krim.
DB170727 Den viktigste av disse er noe så enkelt som at sammensettingen av befolkningen mellom 15 og 74 år stadig endres.
DB170727 De siste ti åra har andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år som har passert 67 år økt fra 7,3 til 9,9 prosent, og veksttakten har vært særlig høy de siste åra.
DA170727 Det er urimelig at befolkningen og friområdene på Tasta skal lide for det.
DA170727 Man kan måle hvor sivilisert et samfunn er ut ifra hvordan befolkningen behandler dyrene de deler plassen med.
DA170727 Ceyda Torun intervjuer et bra tverrsnitt av befolkningen , som alle lever tett innpå pusene.
VG170726 5-10 prosent av befolkningen har denne virvelen.
VG170726 Det er et område der befolkningen dobles eller blir tre ganger så stor om sommeren, sier en tjenestemann.
NL170726 Kjell Rotvold liker ikke at det røde flertallet i kommunen fører en annen politikk enn det borgerlige byrådet, som ikke fikk fornyet tillit i befolkningen ved siste kommunevalg.
DB170726 Det er et område der befolkningen dobles eller blir tre ganger så stor om sommeren, sier en tjenestemann.
DA170726 Det er bekymringsfullt at det brer seg en oppfatning i befolkningen og i de politiske miljøene at man ikke kan stole på det som kommer fra forsvarsledelsen.
AA170726 Han mener det er bekymringsfullt at « det brer seg en oppfatning i befolkningen og i de politiske miljøene at man ikke kan stole på det som kommer fra forsvarsledelsen ».
AA170726 Varsling gjennom de tradisjonelle sirenene når i dag bare halve befolkningen og bør utvides med SMS-varsling, foreslår FFI.
VG170725 Det var i presidentens TV-program « Søndag med Maduro », hvor han taler direkte til befolkningen .
VG170725 DESPACITO : Venezuelas president Nicolas Maduro oppfordrer befolkningen til å ta det rolig og la den konstitusjonelle komiteen som oppnevnes i slutten av juli forene landet.
VG170725 Hittil har det ikke blitt fremmet forslag som ikke resulterer i at millioner av amerikanere vil miste sin helseforsikring, og motstanden er stor i den amerikanske befolkningen .
VG170725 - Bildet av den gamle damen som spiser kattemat er borte, men fortsatt hersker det en oppfatning i Norge om at eldre har det vanskeligere enn resten av befolkningen .
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Likevel spiser om lag halvparten av den norske befolkningen mindre fisk enn anbefalt.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Kan enkeltstående forskere og mediene ta ansvaret for de potensielt negative helseeffektene som kan oppstå dersom barn, gravide og ammende, som allerede i utgangspunktet har et lavere inntak av fisk enn befolkningen som helhet, reduserer inntaket av fet fisk ?
DB170725 Når det gjelder metadebatten de to trekker opp, har jeg selvsagt ikke den ringeste formening om eller interesse av hvem i den delen av befolkningen som agiterer for avkriminalisering av rekreasjonsbruk av narkotika som selv måtte være brukere.
DB170725 Her i Norge er det vel 4% av befolkningen som har brukt cannabis det siste året mens mindre enn 1% har brukt andre illegale rusmidler.
DB170725 En oppfatning kan bli marginalisert og stigmatisert i offentligheten selv om den deles av en majoritet av befolkningen .
DB170725 Derfor er kjernen i landets fredsavtale som nå er under implementering, å gjøre den rurale befolkningen uavhengig av illegale aktiviteter ved en historisk satsing på infrastruktur, næringsutvikling og statlig tilstedeværelse.
DA170725 Av Roy Steffensen, stortingsrepresentant Rogaland Frp ¶ Befolkningen i verden skal vokse til 9 milliarder mennesker, energietterspørselen vil øke betydelig frem mot 2040, og produksjon av olje og gass på norsk sokkel er blant den mest miljøvennlige i verden.
DA170725 Andelen vaksinerte i befolkningen generelt er på 11 prosent, mens den blant dem som arbeider i helsesektoren bare er 1 prosent høyere- nemlig på 12 prosent.
NL170724 Ser vi bort fra det målrettede tilbudet, og retter blikket mot det generelle tilbudet til befolkningen , så må NRK få honnør for økende fokus på kvenske nyheter de siste årene, både på radio og på nett.
DB170723 Derfor mener jeg det er meningsløst å fremstille det som urettferdig at Norges 50 rikeste har fått en milliard kr i skattelette, når resten av den norske befolkningen - alle 5,3 millioner av oss - har i samme 3-årsperiode fått 39 milliarder kr i skattelette.
AP170723https://www.aftenposten.no/kultur/i/01lEG/Forskning-Derfor-grater-vi-av-musikk Ulike studier antyder at rundt to tredeler av befolkningen har evnen til å føle gåsehud når de lytter til musikk.
AA170723 Ifølge Jamann har 60 prosent av landets befolkning lav matsikkerhet og over halvparten av befolkningen mangler tilgang til rent drikkevann.
AA170723 Én grunn er at befolkningen eldes, noe som betyr at Norge har flere pensjonister enn før.
AA170723 - Mange europeiske land har gjort et dårlig arbeid, og har latt det være store uvaksinerte deler i befolkningen .
DB170722 Og fra de mange samtaler jeg har hatt med folk i byen vår, så har det blitt klart for meg at hun har mistet tilliten i befolkningen også », het det i en uttalelse fra ordfører Betsy Hodges.
DB170722 I tillegg står det at befolkningen må lytte på radioen for informasjon fra myndighetene, ettersom TV, internett og telefon kan bli utilgjengelig.
DB170722 Ulike meningsmålinger peker i samme retning : Et flertall av befolkningen i Norge er ikke-troende.
DB170722 Hvordan kan man forvente av befolkningen at de skal huske det største terrorangrepet på norsk jord etter andre verdenskrig, når journalistene selv har glemt det bare seks år etter ?
AA170722 Det skal også være enighet om hvordan sikre at nødhjelp kommer fram til befolkningen i områdene. ( ©NTB ) ¶
AA170722 Forvalter flertallet av de folkevalgte sitt mandat på en måte som er grunnleggende bra for hele befolkningen , som er inkluderende, som innbyr til åpenhet, raushet og medvirkning ?
VG170721 Cora møter på de ulike stoppestedene forskjellige strategier for å undertrykke og kontrollere den svarte befolkningen .
VG170721 Dette skjer samtidig som det de siste årene har vært en økende misnøye blant sekulære deler av befolkningen om at religion har fått en stadig større plass i samfunnet.
VG170721 Selv om Trump er veldig upopulær blant store deler av befolkningen står han fremdeles sterkt blant de republikanske kjernevelgerne.
VG170721 Det innebærer økt forskning på islamofobi, intensivering av statistikkoppfølging på hatkriminalitet som følge av muslimhat, samt kartlegging av hatefulle holdninger utbredt i befolkningen .
VG170721 Les også : Bare halve befolkningen får plass i tilfluktsrom ¶
SA170721 12 prosent av den norske befolkningen røyker fortsatt daglig ( illustrasjonsfoto ).
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet Jeg synes de har vært usedvanlig lite flink til å se hva de går glipp av i den andre halvdelen av befolkningen , som er ressurser, kompetanse og andre måter å se ting på.
DN170721 Jeg synes de har vært usedvanlig lite flink til å se hva de går glipp av i den andre halvdelen av befolkningen , som er ressurser, kompetanse og andre måter å se ting på.
DB170721 På den måten kan man operere med en terskel som er tilpasset lokale forhold samtidig som befolkningen kan inkluderes i debatten om hva som er det riktige nivået.
DB170721 Arild Breistøl fra Norsk Ornitologisk Forening kjenner godt til svanen og utalte at kunnskapsspredning til befolkningen var løsningen, ikke avlivning.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten Hvis under halvparten av befolkningen står bak dem som styrer, blir det demokratisk krevende å si at du har legitimitet.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten - Men dersom vi sier at det er like greit at du ikke stemmer hvis du ikke er opplyst nok, kan vi ende i en situasjon hvor under halvparten av befolkningen stemmer.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten - Avstanden mellom folk og beslutninger blir for stor, og befolkningen føler seg fremmedgjort.
AA170721 Vi har århundrelange tradisjoner for at ideelle organisasjoner har gått i bresjen for å gi nødvendig helsehjelp til befolkningen .
AA170721 I Norge har vi siden 1930-tallet ført en landbrukspolitikk med hensikt å sørge for at befolkningen har mat til enhver tid og at bøndene skal være sikret avsetning for sine produkter.
VG170720 Støtten til presidenten er historisk lav og viser store splittelser i den amerikanske befolkningen .
VG170720 Stor splittelse i befolkningen
NL170720 Det er et paradoks, all den tid tre fjerdedeler av befolkningen bor utenfor Oslo.
DN170720https://www.dn.no/nyheter/2017/07/20/2225/FBI/sessions-vil-bli-sittende-tross-knallhard-kritikk-fra-trump Han påpeker at Rosenstein kommer fra byen Baltimore, hvor en stor del av befolkningen er demokrater - og antyder at også Rosenstein kan ha politiske sympatier i den retningen.
DN170720 Han påpeker at Rosenstein kommer fra byen Baltimore, hvor en stor del av befolkningen er demokrater - og antyder at også Rosenstein kan ha politiske sympatier i den retningen.
DB170720 I en undersøkelse som Sentio research gjorde på oppdrag for Nationen i januar, kom det fram at 25 prosent av befolkningen planlegger å redusere forbruket av rødt kjøtt i løpet av inneværende år. 72 prosent av oss har ingen planer om å redusere kjøttforbruket, mens 3 prosent svarer « vet ikke ».
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Finland peker seg spesielt ut med at hele befolkningen , også dem over 20, er dekket av den offentlige tannhelsetjenesten mot en avgift, og de som velger å gå til private tannleger får dekket en del av behandlingen gjennom den nasjonale helseforsikringen.
AA170720 Han påpeker at Rosenstein kommer fra byen Baltimore, hvor en stor del av befolkningen er demokrater - og antyder at også Rosenstein kan ha politiske sympatier i den retningen.
VG170719 Det var i helgen ett år siden lavtflygende kampfly og militærhelikoptre fløy over Tyrkias største byer Ankara og Istanbul og skjøt på den tyrkiske befolkningen .
VG170719 Den tyrkiske befolkningen prøvde å stoppe militæret da et kupp ble forsøkt gjennomført mot presidenten i Tyrkia 15. juli 2016.
DN170719 Forbudet gjelder seks land med flertall av muslimer i befolkningen .
DB170719 Meningsmålinger viser ikke overraskende at Republikanernes plan er svært upopulær i befolkningen .
DB170719 Befolkningen krever mer i helse og pleie, og eldre befolkning skaper press på pensjonene, sier Johansen.
DB170719 NRK nyter en svært sterk posisjon i befolkningen .
AA170719 Fortsatt jobber imidlertid om lag 2.400 brannfolk for å hindre at brannene sprer seg igjen, og befolkningen bes om fortsatt å være på vakt.
VG170718 I tre år levde befolkningen under deres brutale styre.
VG170718 Hun forteller at kirurgene ønsket å gå ut med saken for å skape oppmerksomhet i befolkningen rundt viktigheten av å sjekke seg hos lege.
VG170718 For presidenten kommer « Trumpcare»-fiaskoen på et tidspunkt det han i meningsmålinger opplever lav støtte i befolkningen .
NL170718 ¶ Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker.
NL170718 Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker.
DN170718 - Målinger gjennomført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern indikerer at innføring av nye systemer ikke nødvendigvis fører til økt totaleksponering av befolkningen , sier seniorrådgiver Synne Margrethe Egset i Statens strålevern.
DB170718 ¶ TURISME : Den spanske ferieøya er tuftet på turisme, men nå kan det virke som om deler av befolkningen har fått nok.
DB170718 Minst en tiendedel av den norske befolkningen lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer.
DB170718 I følge organisasjonene Frivillighet Norge bidrar 61 prosent av den norske befolkningen over 16 år med frivillig arbeid.
DA170718 Det tilsvarer dobbelt så mange brukere som i 2006, i forhold til befolkningen som helhet.
DA170718 Det tilsvarer dobbelt så mange brukere som i 2006, i forhold til befolkningen som helhet.
AA170718 Da Kolstad så at befolkningen lenger opp i fjellet pakket bilene fulle og kjørte vekk mandag kveld, tok hun avgjørelsen om å dra.
AA170718 Derfra skal han sende ut direktiver og lover som treffer parlamentet og befolkningen som lyn fra klar himmel.
DB170717 Og så lenge sukkerinntaket i befolkningen er høyere enn anbefalt, er det viktig å være bevisst i forhold til hva man spiser.
AA170717 De kraftige vindforholdene gjør det vanskelig for brannmannskapene å hindre at brannen sprer seg til områdene der turister og befolkningen holder til.
AA170717 Den britiske befolkningen har sakte, men sikkert gitt Camilla sin støtte, selv om hun hadde en turbulent start i den britiske offentligheten. ( ©NTB ) ¶
AA170717 Flere har lyst og mener en fremtid som fastlege virker interessant, siden de vil få jobbe med mange slags helseproblemer og med mennesker i alle aldre og fra alle lag av befolkningen .
VG170716 En ny meningsmåling viser at så mye som én av fire i den norske befolkningen mener det samme - de vil ikke lete etter mer olje og gass.
VG170716 Vi har bidratt til skattereform, slik at inntektene skal komme befolkningen til gode, og ikke bare eliten.
DB170716 Derfor forventer man at den franske befolkningen støtter ham.
DB170716 På Mallorca, som dette bildet er fra, vokser turisthatet blant befolkningen .
DB170716 Hun sier at dersom lokale myndigheter ikke gjør noe med problemene, så kan det i verste fall føre til splittelse blant befolkningen .
VG170715 Befolkningen er endret med flere eldre, flere kronisk syke.
DN170715 I en Skandinavia-analyse denne uken påpeker Goldman Sachs at det er risiko for å forrykke den finansielle stabiliteten i hele Skandinavia, hovedsakelig på grunn av høy gjeldsgrad i befolkningen og høye boligpriser.
DB170715 Justis- og beredskapsdepartementet kan videre fortelle at de nå er i gang med å vurdere hva slags informasjon de ønsker å gi befolkningen .
DB170715 - I tillegg til den informasjonen som allerede retter seg mot virksomheter og bransjer, vurderer nå departementet og relevante etater hva slags informasjon som er hensiktsmessig å formidle til befolkningen , sier Strømmen til Dagbladet.
DB170715 Omtrent en halv prosent av befolkningen i Norge har hepatitt C, en betennelse som blant annet kan føre til skrumplever og leverkreft.
DB170715 Hvis bøndene skal ha en kronemessig lik utvikling per årsverk som resten av befolkningen , krever det at deres inntekt løftes med i snitt 22 500 hvert år.
DB170715 Der mente Ap at bøndene hadde krav på en lik inntektsvekst i kroner som resten av befolkningen .
DB170715 De måtte godta et vedtak om at « inntektsgapet » mellom bøndene og resten av befolkningen skulle lukkes.
DN170714https://www.dn.no/etterBors/2017/07/14/1510/Reklame/millionene-rant-ut-men-na-mener-vgtv-at-det-har-tettet-tapssluket I den kommersielt mest interessante målgruppen - befolkningen mellom 20 og 49 år - har gjennomsnittlig tid sett på tv falt med en halvtime i døgnet, på kun ett år.
DN170714 I den kommersielt mest interessante målgruppen - befolkningen mellom 20 og 49 år - har gjennomsnittlig tid sett på tv falt med en halvtime i døgnet, på kun ett år.
DB170714 Rundt ti prosent av befolkningen har for eksempel problemer med å takle det høye karbohydratinntaket som myndighetene foreskriver, med ubehag og helseproblemer som følge.
DB170714 Istedenfor å tilpasse kostholdsrådene det livet befolkningen lever, velger altså myndighetene å inkludere råd om hvordan befolkningen skal tilpasse seg kostholdsråd som forutsetter en høyere fysisk aktivitet enn befolkningen har.
DB170714 Istedenfor å tilpasse kostholdsrådene det livet befolkningen lever, velger altså myndighetene å inkludere råd om hvordan befolkningen skal tilpasse seg kostholdsråd som forutsetter en høyere fysisk aktivitet enn befolkningen har.
DB170714 Istedenfor å tilpasse kostholdsrådene det livet befolkningen lever, velger altså myndighetene å inkludere råd om hvordan befolkningen skal tilpasse seg kostholdsråd som forutsetter en høyere fysisk aktivitet enn befolkningen har.
DB170714 I sin streben etter å gjøre kostholdsrådene så enkle, uforbeholdne og konkrete som mulig - for det er nemlig det som er argumentet for å ikke legge nyanser inn i kostholdsrådene - gjør det offentlig oppnevnte ernæringsrådet som har utformet dagens kostholdsråd befolkningen en stor bjørnetjeneste.
DB170714 I Norge rammes snaut 1400 ( 0,03 prosent av befolkningen ) av tykktarmskreft hvert år.
DB170714 Dette betyr imidlertid ikke at det er galt å lage kostholdsråd, så lenge disse er nøye gjennomtenkte slik at de ikke har skadelig effekt for den delen av befolkningen som ikke representerer gjennomsnittet, og så lenge det legges betydelige forbehold inn i rådene.
DB170714 Det er derfor en umulig oppgave å lage detaljerte kostholdsråd som passer for hele befolkningen, selv om vi legger inn en forutsetning om at de bare skal gjelde for den friske delen av befolkningen .
DB170714 Det er derfor en umulig oppgave å lage detaljerte kostholdsråd som passer for hele befolkningen , selv om vi legger inn en forutsetning om at de bare skal gjelde for den friske delen av befolkningen.
DB170714 Det er uholdbart i en offentlig institusjon som er helt avhengig av tillit og lojalitet, både i befolkningen og innad.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01kx0/Strekningen-ble-dopt-Frihetens-motorvei-Et-dypt-ironisk-navn-for-en-vei-som-ble-pabegynt-av-Hitlers-tvangsarbeidere--Bjorg-Hellum Men det har vært mulig å finne en del overlevende tidsvitner blant den polske befolkningen .
VG170713 Varsling om fare og kommunikasjon med befolkningen under kriser er andre elementer som må fungere.
VG170713 Moderniseringen av totalforsvaret vil bidra til et betydelig nasjonalt løft for vår evne til å forsvare landet, beskytte befolkningen og opprettholde et fungerende samfunn ved en krise.
DA170713 Det er nesten et krav i befolkningen at anleggene skal være vakrere og vakrere.
AP170713https://www.aftenposten.no/reise/Fersk-undersokelse-Slik-endrer-terrorfrykten-reisevanene-vare-10377b.html Denne er imidlertid nå ganske like befolkningen generelt i samme aldersgruppe ; tilgang til Internett er høy i denne aldersgruppen, og blant den høyest av alle land, og erstatter i stor grad befolkningsundersøkelser pr. telefon.
AA170713 I Afrika sør for Sahara er antallet økende siden befolkningen vokser.
AA170713 I Afrika sør for Sahara er antallet økende siden befolkningen vokser. ( ©NTB ) ¶
VG170712 Som andel av befolkningen er den økende, blant annet på grunn av høyere forventet levealder.
NL170712 ¶ SOSIALE KODER : Vi godtar en idé om at en del menn ikke kan ta del i vanlige, sosiale koder sammen med resten av befolkningen .
NL170712 Vi godtar en idé om at en del menn ikke kan ta del i vanlige, sosiale koder sammen med resten av befolkningen .
DB170712 De skriver videre at både norske og internasjonale studier viser at 30-50 prosent av den voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.
DB170712 Utredningen viser også at dette ikke gir utgifter til befolkningen , men tvert imot besparelser.
DB170712 Minoritetskvinner vil også ha rettferdig og livslang pensjon, slik som resten av befolkningen .
VG170711 Støtten til NATO-medlemskap i den ukrainske befolkningen er større en aldri før.
VG170711 Samtidig har ukrainere fryktet at Trump og Putins signaler om et tettere samarbeid kan føre til en tøffere hverdag for den krigsrammede befolkningen i Øst-Ukraina.
DB170711 I kjennelsen heter det at forbudet som er innført i Belgia er ment å knytte befolkningen tettere sammen, samt at det « beskytter andres rettigheter og frihet » og at « det er nødvendig i et demokratisk samfunn ».
DB170711 - Som verdensdel har Europa gjort en dårlig jobb med vaksinasjon av befolkningen , men som statistikken viser, har vi i Norge gjort det bra, sier Storsæter til Dagbladet.
DB170711 Vi sliter veldig med oppmerksomheten fra både donorer og befolkningen for øvrig, sa Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland til Dagbladet for ei uke siden.
DB170711 Somalia : Over halve befolkningen - 6,2 millioner mennesker - trenger humanitær hjelp og beskyttelse.
DB170711 Millioner er drevet på flukt, og 2/3 av befolkningen - 18,8 millioner - er avhengige av humanitær hjelp. 7 millioner sulter og vet ikke hvordan de skal skaffe neste måltid, ifølge OCHA.
DA170711 Vi er nemlig imot underregulering av pensjon, fordi vi mener det er ingen logikk i at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand ikke også skal kunne ta del i den samme velstandsutviklingen som den øvrige befolkningen bare fordi de nå er pensjonister.
AA170711 Ehrlich mener fortsatt det er nødvendig å redusere befolkningen på jorda på en human måte for å dempe belastningen på miljøet.
AA170711 I kjennelsen heter det at forbudet som er innført i Belgia er ment å knytte befolkningen tettere sammen, samt at det " beskytter andres rettigheter og frihet " og at " det er nødvendig i et demokratisk samfunn ". ( ©NTB ) ¶
AA170711 86 prosent av befolkningen sier seg « svært fornøyd » med fastlegen sin.
VG170710 Signalet brukes blant annet til å varsle befolkningen om ulykker og alvorlige hendelser.
VG170710 FALSK ALARM : Alarmen « Hesa Fredrik » som skal varsle befolkningen om ulykker og alvorlige hendelser, ble utløst ved en feil i Stockholm i går kveld.
VG170710 Det kommer tydelig fram hvilken farer disse barna som skiller seg ut av befolkningen står overfor.
DB170710 I de fattigste landene snakker man nå om en « dobbel byrde », fordi de kan slite med både overvekt og sult i befolkningen .
DB170710 I et land med stor sosial mobilitet som Norge, har det i realiteten ikke vært noen stor fare for at en plagsomt stor andel av befolkningen skulle velge en kriminell løpebane - uavhengig av hvor stor gevinsten måtte være.
DB170710 De som virkelig trenger hjelp, er de tunge rusmisbrukerne, befolkningen i produksjons- og transittlandene, og den nye tiltenkte tjenerstanden til norske rekreasjonsbrukere i innvandrerbydelene.
DA170710 Samlet sett er det nå om lag halvparten av befolkningen som støtter salg av bare utslippsfrie biler om mindre enn ett tiår.
AA170710 IS ble først jaget ut av Øst-Mosul, og der har rundt 90 prosent av befolkningen vendt tilbake.
VG170709 Kiir og Machar er ledere for henholdsvis dinka og nuer, Sør-Sudans største stammer som utgjør henholdsvis 35 og 15 prosent av befolkningen .
DB170709 Han forteller om hvordan krisen også rammer vanlige mennesker i befolkningen hardt.
DB170709 Et velfungerende demokrati er avhengig av en opplyst befolkningen og en kritisk offentlighet.
DA170709 Offentlig halshugging er blant det forferdelige IS har utsatt befolkningen for.
VG170708 Det er viktig, ikke bare for befolkningen i Irak og Syria, men også for norsk og europeisk sikkerhet.
VG170708 Så her sitter vi med store deler av befolkningen med hus og huslån.
VG170708 Det er en tung bør den norske befolkningen bærer på sine skuldre : Hele folkets sparekonti er i en eneste kurv : Eksponert mot boligmarkedet og gjeldsfinansiert.
VG170708 Men veksten var jevn og trygg for store deler av befolkningen .
VG170708 - Alt snakk om for dårlig beredskap, kan ikke det være med på å skremme opp befolkningen ?
DB170708 Det fordrer at mesteparten av befolkningen respekterer at det finnes kunnskaper som bare kan oppdages av folk med lang utdannelse og erfaring og spesialisert utstyr, og at disse kunnskapene er pålitelige også for en som ikke har observert dem personlig.
VG170707 Undersøkelser foretatt ved Frichsenteret viser at når antall trygdemottagere i en bydel øker med en prosent, øker den såkalte « Trygderisikoen » hos resten av befolkningen med 0,3 prosent.
VG170707 Alle de ti bydelene med lavest sysselsetting ligger i Groruddalen, der innvandrerdelen av befolkningen også er høyest, og hvor inntektsnivået er lavest.
VG170707 | Hemmeligholdt rapport : Sivilforsvaret kan ikke beskytte befolkningen
VG170707 I dag har vi tre gjeldende beskyttelsestiltak i Norge : ¶ * 1 Varsling av befolkningen : I dag gjøres dette gjennom tyfonvarsling, som DSB jobber med å legge over til nødnettet.
VG170707 - Bør ikke befolkningen få vite hvordan det står til med statens aller viktigste oppgave ?
VG170707 * 1 Dekning av sivilbefolkningen : Dette skal skje i offentlige og private tilfluktsrom, der vi i dag har plass til godt under halvparten av befolkningen .
NL170707 Både ansatte i Forsvaret og befolkningen forøvrig må få klare svar.
DB170707 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) har ifølge avisen offentliggjort et sammendrag av rapporten, som viser at forfatningen til dagens beskyttelsestiltak ikke vil kunne beskytte befolkningen tilstrekkelig.
DB170707 Å brenne de utgjør en stor miljøbelastning som arrangørene ikke ønsker å utsette miljøet eller befolkningen for, skriver avisa.
VG170706 Radiosjefen er likevel ikke fornøyd med at snitt-tiden på lytting av flaggskip-kanalen P1 har gått ned fra 40 minutter i befolkningen i uke 24 i 2016 til 35 minutter i samme uke i år.
VG170706 Men enkeltskjebner til side, og spart til en annen gang : Vi vet at det er totalt konsum i landet i befolkningen som sier mest om hvor mye alkoholskader vi får.
NL170706 I tillegg mener vi at gode offentlige kvalifikasjonskrav i kombinasjon med konkurranse i markedet bidrar til å skjerpe kvalitet og innhold på lovpålagte tjenester til befolkningen .
DB170706 - Det er ingenting å frykte for den norske befolkningen her ? spør en journalist.
DB170706 Men ikke alle stater har en velferdsmodell som bidrar til å fordele rikdommen til hele befolkningen .
DB170706 Andelen uføre i befolkningen fortsatte å skyte i været frem til årtusenskiftet, men synes å ha stabilisert seg etter det.
AA170706 Et kraftig jordskjelv skapte panikk blant befolkningen på øya Leyte på Filippinene.
VG170705 * 1 Å delta i forhandlinger om et atomvåpenforbud som en ny meningsmåling viser at et stort flertall av den norske befolkningen ønsker. * 1 Å sende de amerikanske soldatene på Værnes hjem. * 1 Å si nei til norsk deltagelse i NATOs rakketskjold.
VG170705 Siden har alle piler pekt mot økt likestilling : ¶ * 1 I 2014 ønsket 63 prosent av befolkningen allmenn verneplikt.
VG170705 * 1 56 prosent av befolkningen opplever Forsvaret som en arbeidsplass som passer like godt for kvinner og menn. * 1 For tre år siden opplevde hver fjerde kvinne i Forsvaret å bli sex-trakassert.
DN170705 Bane Nor har feilinformert hele befolkningen og bystyret, hevder Parker.
DN170705 - Jo mer vi setter oss inn i denne saken, jo mer finner vi ut at det har skjedd grove overtramp mot befolkningen i Moss.
DN170705 Gruppen utgjør cirka 8 prosent av befolkningen .
DB170705 Jødene, ifølge ham, både kjenner til og bruker GNM, men gjennom konspirasjonen får ikke den øvrige befolkningen del i dette.
DB170705 Der er befolkningen økonomisk avhengig av store innspillinger.
DB170705 Jeg synes at det er sykt at halve befolkningen skal gå rundt og føle seg utrygge.
DA170705 Bane NOR har feilinformert hele befolkningen og bystyret, hevder han.
DA170705 - Jo mer vi setter oss inn i denne saken, jo mer finner vi ut at det har skjedd grove overtramp mot befolkningen i Moss.
AP170705https://www.aftenposten.no/verden/Rekordmange-migranter-ankommer-Italia-Na-oker-risikoen-for-en-ny-krisesommer-i-Europa-624516b.html - Befolkningen har allerede mistet tilliten til at myndighetene kan håndtere dette effektivt, så det skal mindre til denne gangen.
AA170705 - Befolkningen i Mosul støttet og sto sammen med sikkerhetsstyrkene våre mot terrorismen, la han til. ( ©NTB ) ¶
AA170705 - Befolkningen i Mosul støttet og sto sammen med sikkerhetsstyrkene våre mot terrorismen, la han til.
VG170704 I tillegg til at atomvåpen fra regimets side blir sett på som en sikkerhet og et pressmiddel overfor resten av verdensamfunnet, gir også landets militære kapasitet regimet legitimitet i befolkningen .
VG170704 Befolkningen tror hovedgrunnen til dette er fattigdommen i landet.
SA170704 Norske myndigheter har bekreftet at NRKs dab-dekning dekker 99,7 prosent av befolkningen .
SA170704 Kommersiell radio dekker 92,8 prosent av befolkningen .
SA170704 - Vi mener dette viser at noe er på gang i den norske befolkningen .
NL170704 Sp vil danne regjering med sosialistene som vil øke skatten fra 15 til 30 milliarder og sende minst 1.8 milliarder kroner mer fra befolkningen i Nord Norge sørover.
DN170704 - Vi mener dette viser at noe er på gang i den norske befolkningen .
DB170704 Vi som politikere har et ansvar overfor befolkningen på Tøyen, Mortensrud og Vestli og resten av Oslo for å hjelpe til med å skape gode nabolag med trygge oppvekstmiljøer.
DB170704 Et overveldende flertall av befolkningen søker Den norske kirke for gjennomføring av gravferdsseremoni, og det er neppe uten grunn : Seremonien står seg godt slik den i dag er utformet, og gir den nødvendige trøst og håp gjennom den bibelske formidlingen av Jesu oppstandelse, nåde og barmhjertighet.
DB170704 Økt sikkerhet for befolkningen og sosial og økonomisk utvikling var blant målene for den norske Afghanistan-politikken.
DA170704 Regjeringen har dermed fremdeles en brukbar ryggdekning i befolkningen for sin oljepolitikk, til tross for mange protester fra ulike hold.
DA170704 Det Klyve tolker som en holdningsendring i befolkningen , kommer også til syne i kampanjen « 100 prosent fornybar », som Framtiden i våre hender og Zero lanserte i begynnelsen av juni.
DA170704 - Vi mener dette viser at noe er på gang i den norske befolkningen .
DA170704 - Selv om 45 prosent av befolkningen mener noe annet ?
DA170704 - Jeg trodde det ville være et veldig klart flertall i befolkningen for videre oljeleting, svarer Klyve, om hva han regnet med før undersøkelsen ble gjennomført.
DA170704 - Forståelsen for det grunnleggende klimaproblemet har vært høy i befolkningen lenge.
AA170704 Det har bidratt til den massive sultkatastrofen i landet, ytterligere et element å frykte for befolkningen i tillegg til frykten for å bli utsatt for grusomheter.
AA170704 - Vi mener dette viser at noe er på gang i den norske befolkningen .
VG170703 * 1 Innvandrere, eller norskfødte med innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada og Australia og New Zealand, utgjorde 9,6 prosent av befolkningen i Norge i januar 2017, ifølge SSB.
NL170703 Forsvarets innbyggerundersøkelse avslører at bare fem prosent av befolkningen har tillit til at Forsvaret er meget godt rustet til å løse primæroppdraget : Å forsvare Norge.
DB170703 Levekårsundersøkelsen viser at tilliten til myndigheter er vel så høy hos innvandrerne som har bodd her noen år, som i befolkningen generelt.
AA170703 Den andre brannen, nær Tramagal, utgjør mandag kveld ikke lenger noen fare for befolkningen .
AA170703 Barn og eldre er spesielt utsatt, og dødeligheten blant disse gruppene er høyere enn den øvrige befolkningen . | - Et håndtrykk jeg aldri glemmer ¶
VG170702 FN mener det trengs rundt 18 milliarder kroner i 2017 for å gi livsnødvendig hjelp som mat og helsetjenester til befolkningen i Jemen.
VG170702 Sabotasjen skapte sterke reaksjoner og fikk den norske befolkningen til å reise seg : ¶
DN170702 Trump Tower i Tyrkia, et av landene med muslimsk majoritet i befolkningen som ikke rammes av innreiseforbudet.
DN170702 Forbudet er for land der majoriteten av befolkningen er muslimer, og inkluderer Libya, Sudan, Yemen, Syria og Iran.
DN170702 ¶ Det aller viktigste er å spille på lag med mottagerlandets myndigheter så lenge vi ser det slik at disse søker å fremme utvikling og velferd for brede lag av befolkningen .
DB170702 - Det er en sterk tilstedeværelse av IS-tilknyttede grupper, og befolkningen er veldig redde for hva som kommer til å skje.
DB170702 - Skadelig for befolkningen
DB170702 Vi sliter veldig med oppmerksomheten fra både donorer og befolkningen for øvrig, sier Helland til Dagbladet.
DB170702 Somalia : Over halve befolkningen - 6,2 millioner mennesker - trenger humanitær hjelp og beskyttelse.
DB170702 Millioner er drevet på flukt, og 2/3 av befolkningen - 18,8 millioner - er avhengige av humanitær hjelp. 7 millioner sulter og vet ikke hvordan de skal skaffe neste måltid, ifølge OCHA.
DB170701 Etter en fredsavtale framforhandlet av blant annet Norge, ble den tamilske befolkningen avvæpnet i såkalte " No Fire Zones ".
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Jeg-fornektet-problemet-mitt-altfor-lenge-336059b.html Jeg er ingen moralens vokter som ikke unner deg å nyte alkohol, men jeg merker godt at det hviler en kollektiv taushet over befolkningen når det gjelder å snakke om problemer og skadevirkninger som rammer flere og flere.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Jeg-fornektet-problemet-mitt-altfor-lenge-336059b.html ti prosent av befolkningen ?
AA170701 - Dette er mellom 70 og 75 prosent av befolkningen , sier han.
VG170630 Men dette er svinnende og et stort flertall av den tyske befolkningen er for likekjønnet ekteskap.
VG170630 Hele 81 prosent av den voksne, norske befolkningen oppgir at de spiller pengespill.
VG170630 Det er kanskje en ny og overraskende ide for store deler av befolkningen , men faktum er at det er ikke en ny ide.
VG170630 - Er det rimelig at befolkningen skal ha slike øvelser i nabolaget sitt ?
VG170630 « Vi anbefaler dette da vi nå har nok kunnskap til å si at et slikt screeningprogram vil redusere dødeligheten av tarmkreft i befolkningen », skriver Johan Torgersen i Helsedirektoratet til VG i en epost.
SA170630 Kreftforeningen - vis dere verdig utsagnet om at foreningen går foran, inngå en ordentlig avtale og få sykepleierne tilbake i de posisjonene de ønsker å være - nemlig på jobb til glede for pasienter, pårørende, sykepleiere og befolkningen rundt omkring i hele landet !
SA170630 I 2001 sluttet man å berike brunost med jern fordi en del av befolkningen tar opp for mye jern i kroppen ( hemokromatose ).
SA170630 Etter hvert som brunost ble industrifremstilt, fortsatte man å tilsette jern fordi folk var vant til at brunost var en god jernkilde og fordi grupper i befolkningen hadde behov for ekstra jern.
NL170630 Her kan vi lese at « inntektsveksten til husholdningene med de laveste inntektene har vært noe mindre enn resten av befolkningen , noe som også bidrar til større ulikhet ».
FV170630https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html I 2001 sluttet man å berike brunost med jern fordi en del av befolkningen tar opp for mye jern i kroppen ( hemokromatose ).
FV170630https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html Etter hvert som brunost ble industrifremstilt, fortsatte man å tilsette jern fordi folk var vant til at brunost var en god jernkilde og fordi grupper i befolkningen hadde behov for ekstra jern.
DB170630 I 2001 sluttet man å berike brunost med jern fordi en del av befolkningen tar opp for mye jern i kroppen ( hemokromatose ).
DB170630 Etter hvert som brunost ble industriframstilt, fortsatte man å tilsette jern fordi folk var vant til at brunost var en god jernkilde og fordi grupper i befolkningen hadde behov for ekstra jern.
DB170630 Når befolkningen i pressområder vokser raskere enn antall nye boliger, er det andre mekanismer enn byggekostnaden som bestemmer prisen.
BT170630https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html I 2001 sluttet man å berike brunost med jern fordi en del av befolkningen tar opp for mye jern i kroppen ( hemokromatose ).
BT170630https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html Etter hvert som brunost ble industrifremstilt, fortsatte man å tilsette jern fordi folk var vant til at brunost var en god jernkilde og fordi grupper i befolkningen hadde behov for ekstra jern.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Dyre-pensjonister-336205b.html Å stadig gi mer til det aller rikeste segmentet av befolkningen , er uholdbart når både oljeinntekter og sysselsetting går ned, mens antall eldre går opp.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/i/7rVEo/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow Det betyr at vi noe forenklet trenger én ny bolig for annenhver person befolkningen øker med.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow-624231b.html Det betyr at vi noe forenklet trenger én ny bolig for annenhver person befolkningen øker med.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LV6QJ/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste Det er to av fylkene med høyest andel uføre i befolkningen .
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste-624166b.html Det er to av fylkene med høyest andel uføre i befolkningen .
AP170630https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html I 2001 sluttet man å berike brunost med jern fordi en del av befolkningen tar opp for mye jern i kroppen ( hemokromatose ).
AP170630https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html Etter hvert som brunost ble industrifremstilt, fortsatte man å tilsette jern fordi folk var vant til at brunost var en god jernkilde og fordi grupper i befolkningen hadde behov for ekstra jern.
NL170629 Til og med da Statoil gikk bort fra løftet om ilandføring av oljeressurser i Nordkapp, fikk de støtte i deler av befolkningen og i sentrale utviklingsmiljø i Finnmark.
DB170629 - Vi må forberede hvilke muligheter vi har, fordi presidenten har gjort det klart at han ikke aksepterer Nord-Koreas atomvåpen og en trussel som kan være rettet mot USA og den amerikanske befolkningen , sa McMaster, skriver CNN.
DB170629 Det er det også i befolkningen , ifølge Los Angeles Times, som skriver at 80 prosent av tyskere er for likekjønnet ekteskap.
DB170629 Det vil gjøre noe med helhetsforståelsen av kriminaliteten, og vil dessuten fjerne oss fra befolkningen .
VG170628 Der er man veldig opptatt av hvordan befolkningen oppfatter dem.
DN170628 Størst er forekomsten av diabetes blant hankinesere, som er betegnelsen for den etniske gruppa som utgjør majoriteten av befolkningen .
DN170628 Kina har gått forbi USA, med 10,9 prosent av befolkningen diagnostisert med diabetes mot USAs 9,3 prosent.
DN170628 Her er det 14,7 prosent som har diabetes, mot 4,3 prosent av tibetanerne og 10,6 prosent av den muslimske befolkningen .
DN170628 11 prosent av befolkningen er rammet av lidelsen, og ytterligere 36 prosent har prediabetes.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html Samtidig som befolkningen blir eldre, synker arbeidsstokken.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Det samme gjelder bare tre prosent i resten av befolkningen .
AA170628 Studier viser at mellom 24 - 30 prosent av den norske befolkningen oppgir at de lider av smerter som har vart over 3 - 6 måneder.
VG170627 Mer sannsynlig er det at de har sosial angst, som to til fem prosent av befolkningen har til enhver tid.
SA170627 | Undersøkelse : Trumps politikk lite populær i utlandet ¶ 22 prosent av befolkningen i 37 land har tro på Donald Trumps utenrikspolitikk, ifølge en studie.
NL170627 Dersom denne også erkjennelsen synker inn hos den øvrige befolkningen , kan stortingvalget i september vise seg å bli et kraftfullt og bestemt forsvar for den arktiske bonden i nord.
DN170627 Bare 22 prosent av befolkningen i 37 land i en verdensomspennende undersøkelse har tro på USAs president Donald Trump.
DB170627 Erna er godt likt av det brede lag av befolkningen og ikke en kontroversiell statsminister.
DB170627 Sammen med solid påplussing til kommunene har vi lagt løpet for å styrke vår felles helsetjeneste i sykehus og kommuner, til beste for befolkningen i hele landet.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Hvis vi skal ha et politi med høy tillit i befolkningen , må politiet være en åpen institusjon som er nær menneskene og samfunnet det er satt til å beskytte.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Krigen-mot-matsvinn-336151b.html 43 prosent av befolkningen .
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/Republikanerne-utsetter-avstemningen-om-ny-helsereform-624137b.html En måling utført av The Wall Street Journal og NBC News denne uken viser at kun 16 prosent av befolkningen er positive til republikanernes nye helsereform.
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-sender-USAs-internasjonale-omdomme-til-bunns-624039b.html I Russland, Israel, Nigeria og Ghana er optimismen langt større - i disse landene tror over halvparten av befolkningen at forholdet til USA vil forbedre seg med Trump som president.
AA170627 | Undersøkelse : Trumps politikk lite populær i utlandet ¶ 22 prosent av befolkningen i 37 land har tro på Donald Trumps utenrikspolitikk, ifølge en studie.
AA170627 Den måler kun befolkningen over 15 år.
AA170627 Aldri har det vært så mange, eller en så stor del av befolkningen , som er aktive innenfor idretten.
VG170626 - IS har stått for et vanstyre i tre år som nå har satt hele befolkningen opp mot dem.
VG170626 Det er myndighetene i et demokratis største og viktigste oppgave å sørge for at befolkningen utsettes for minst mulig fare.
NL170626 Med respekt og melde, dette respektløst ovenfor helikoptermiljøet og befolkningen i nord.
DN170626 - IS har stått for et vanstyre i tre år som nå har satt hele befolkningen opp mot dem.
DN170626 Helsedirektoratets offisielle ernæringsråd er å spise fisk 2 - 3 ganger i uka, og ifølge tallene fra SSB er det den eldre delen av befolkningen som er flinkest til det.
DB170626 Det er å lure befolkningen .
DB170626 Det er å lure befolkningen , skriver Rasmus Hansson.
DA170626 I likhet med Norge har Colombia ratifisert den internasjonale ILO-konvensjonen som garanterer for at urfolk og stammefolk skal ha samme rettigheter og lik rett til å bli hørt som resten av befolkningen .
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-trenger-et-europeisk-kvotesystem---336071b.html Halvparten av befolkningen i Sør-Varanger har fått grenseboerbevis.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/22-millioner-flere-amerikanere-kan-bli-staende-uten-helseforsikring-624038b.html En undersøkelse gjort av nyhetsmediene NBC og Wall Street Journal viser at bare 16 prosent av befolkningen støtter forslaget, mens 48 prosent mener det er « en dårlig idé ».
AA170626 Helsedirektoratets offisielle ernæringsråd er å spise fisk 2 - 3 ganger i uka, og ifølge tallene fra SSB er det den eldre delen av befolkningen som er flinkest til det.
VG170625 Det vitner om et engasjement som er godt forankret i befolkningen .
VG170625 Hun understreket at det viktigste er å sikre lokal befolkningen i området rundt nasjonalparken.
DB170625 I 2100 er det ventet at det bor 89 millioner færre i Europa, mens i Afrika, særlig i land som Nigeria, Kongo, Etiopia og Tanzania, øker befolkningen betraktelig.
DB170625 Han sier at vekst i befolkningen flere deler i verden er en trend man har sett lenge, men sier at nye prognoser igjen bekrefter det samme : At folketallet i Europa vil synke.
DB170625 FN-rapporten viser at befolkningen i verden vokser saktere enn den gjorde for ti år siden.
DB170625 Det er ventet at befolkningen i Angola, Burundi, Niger, Somalia, Tanzania og Zambia vil bli minst fem ganger så stor i 2100 som den er i dag.
DB170625 - Fødselsraten i Europa er langt lavere enn det som kreves for at befolkningen skal vokse på lang sikt, i tillegg dør det flere og flere fordi mange europeere er gamle.
DB170625 Befolkningen vokser 1,10 prosent i året mot 1,24 prosent per år tidligere.
DB170625 Partiet ber regjeringen sørge for at tilbudet til sårbare grupper, papirløse migranter, barn, personer med funksjonshemninger, gravide kvinner og eldre, er på linje med tilbudet til befolkningen for øvrig.
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkiske-politi-avfyrer-gummikuler-mot-homoparade-623935b.html LHBTI-personer rettigheter har fått lite oppmerksomhet til sammenligning med andre utfordringer, og myndighetene spiller på homofobi og transfobi fordi det har gjenklang i befolkningen .
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkisk-politi-avfyrte-gummikuler-mot-homoparade-623935b.html LHBTI-personer rettigheter har fått lite oppmerksomhet til sammenligning med andre utfordringer, og myndighetene spiller på homofobi og transfobi fordi det har gjenklang i befolkningen .
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/For-forste-gang-pa-tre-ar-kan-innbyggerne-i-Mosul-feire-id-uten-IS-623944b.html Over 50.000 sivile, rundt halvparten av befolkningen i den eldste delen av Mosul, lever fortsatt i IS-kontrollerte områder.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Na-kan-en-app-behandle-fobier--Aksel-Inge-Sinding-og-Michelle-Jensen-623876b.html Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet.
AA170625 Borgerkrigen på 1990-tallet rammet ikke bare befolkningen , men gikk også hardt utover dyrelivet i landet i Sørøst-Afrika.
AA170625 Det filippinske forsvaret tar pause i offensiven mot militante islamister, slik at befolkningen kan feire id.
SA170624 Kun 4 prosent av den norske befolkningen har aldri vært på folkebibliotek, viser SSBs kulturbarometer for 2016.
DB170624 Snittet er 100 for hele befolkningen .
DB170624 Lashkar-e-Jhangvi, en sunnimuslimsk ekstremistgruppe, hevder å stå bak selvmordsangrepet i byen, der flertallet av befolkningen er sjiaer.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/En-dag-skal-Palmyra-bygges-opp-igjen-335850b.html Palmyra ble ødelagt for første gang etter at befolkningen gjorde opprør mot romerne.
AP170624https://www.aftenposten.no/verden/Dodstallet-stiger-i-Pakistan--minst-85-drept-623929b.html Lashkar-e-Jhangvi, en sunnimuslimsk ekstremistgruppe, hevder å stå bak selvmordsangrepet i byen, der flertallet av befolkningen er sjiaer.
AP170624https://www.aftenposten.no/osloby/Mann-siktet-for-bilbrann-i-Oslo-623912b.html Politioverbetjent Rune Skjold opplyser at det er satt inn store ressurser for å få dialog med befolkningen i de aktuelle bydelene.
AA170624 Lashkar-e-Jhangvi, en sunnimuslimsk ekstremistgruppe, hevder å stå bak selvmordsangrepet i byen, der flertallet av befolkningen er sjiaer.
AA170624 Politioverbetjent Rune Skjold opplyser at det er satt inn store ressurser for å få dialog med befolkningen i de aktuelle bydelene.
AA170624 I undersøkelsen til Ipsos høsten 2016 svarer 86 prosent av befolkningen at de har svært stor eller ganske stor tiltro til domstolene.
AA170624 Domstolene i Norge har aldri hatt høyere tillit i befolkningen enn nå.
VG170623 Etter seks år uten hungersnød noe sted i verden, er det nå stor fare for at befolkningen i fire land rammes samtidig.
VG170623 - Frp prøver febrilsk å skape et bilde i befolkningen av at Norge er under angrep av folk i nød.
SA170623 Viktig var det å legge vekt på humane bilfrie byrom hvor befolkningen kunne samles ved julegrantenning, 17. mai-taler og kulturaktiviteter av alle slag.
NL170623 Vi håper Nordlys vil bidra til det, slik at også befolkningen i Troms og Finnmark får glede av NRKs radiotilbud, som for første gang i historien er like godt om man lytter i Troms som på Majorstua i Oslo.
NL170623 NRKs DAB-nett dekker minst 99,7 prosent av befolkningen .
NL170623 En endret status for det juridiske fakultet vil til syvende og sist innebære redusert rettssikkerhet for befolkningen i Nord-Norge.
DB170623 For i et land der nesten halvparten av befolkningen regnes som underernærte, er et luksus skiresort i sveitsisk stil foreløpig en bisarr satsing mer i tråd med budskapet på steintavla utenfor resepsjonen.
DB170623 Konspirasjonsteoretikere mener myndighetene vet om Nibiru, men holder dette skjult for befolkningen .
DB170623 Programmer for den samiske befolkningen - minst månedlig ¶ 10.
DA170623 Liten støtte : IS har ikke mye støtte blant befolkningen i Irak, og blir stadig mer upopulære fordi folket ser konsekvensene av måten IS har styrt på.
DA170623 Meningsmålinger viste at det store flertallet i befolkningen ikke ønsket å stenge FM.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Republikanerne-mangler-flertall-for-forslag-til-helsereform-623813b.html En undersøkelse gjort av nyhetsmediene NBC og Wall Street Journal viser at bare 16 prosent av befolkningen støtter forslaget, mens 48 prosent mener det er « en dårlig ide ».
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Fem-spadommer-som-forandrer-verden-623758b.html Visste du at : Hver uke øker antallet indere med samme antall som befolkningen i Bergen. 2.
SA170622 Den irakiske befolkningen er påført enda dypere sår som følge av at Mosuls skakke minaret er lagt i grus, ifølge UNESCO.
DN170622 Hun forsikret befolkningen om at regjeringen vil sikre en best mulig brexit-avtale.
DN170622 I 26 afrikanske land er det ventet at befolkningen vil dobles fra dagens nivå, og Nigeria spås å gå forbi USA innen 2050.
DN170622 Flyktninger og andre migranter vil delvis veie opp for fødselsunderskuddet, særlig i Europa, men er ikke nok til å hindre at befolkningen krymper, ifølge den nye rapporten.
DN170622 Det er også mange land i verden der fertiliteten er lavere enn det som kreves for å opprettholde befolkningen .
DN170622 Befolkningen i Europa vil fortsette å aldres, og andelen som er 60 år eller eldre øker fra 25 til 35 prosent.
DB170622 Etter selvstendigheten i 1991 har halvparten av befolkningen her definert seg som ukrainere, og halvparten som etniske russere, selv om de alle er ukrainske statsborgere.
DB170622 Belastningen vil bli større på sivile som må trene tre uker i året, men den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det mulig å be om et slikt økt bidrag fra befolkningen .
DA170622 - Vi synes det er viktig å markere hvor vi står i denne saken, og at vi lytter til befolkningen .
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Trump---Jeg-tok-ikke-opp-samtalene-med-FBI-sjefen-623805b.html Det forrige utkastet til helsereform, som ble vedtatt av Representantenes hus i mai, er ekstremt upopulært - kun 16 prosent av befolkningen sier at de synes lovorslaget er en god idé, ifølge en ny måling fra The Wall Streett Journal og NBC.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-far-klimakritkk--Det-er-ikke-slik-man-lager-budsjetter-623755b.html Vi legger klare rammer for næringslivet og befolkningen om hvor vi skal hen.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Tallene viser at sysselsatte som andel av befolkningen 15 - 74 år har sunket hvert år siden toppen i 2008, med ett lite unntak.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Tallene viser at sysselsatte som andel av befolkningen 15 - 74 år har sunket hvert år siden toppen i 2008, med ett lite unntak.
AA170622 Den irakiske befolkningen er påført enda dypere sår som følge av at Mosuls skakke minaret er lagt i grus, ifølge UNESCO.
AA170622 I 26 afrikanske land er det ventet at befolkningen vil dobles fra dagens nivå, og Nigeria spås å gå forbi USA innen 2050.
AA170622 Flyktninger og andre migranter vil delvis veie opp for fødselsunderskuddet, særlig i Europa, men er ikke nok til å hindre at befolkningen krymper, ifølge den nye rapporten. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Det er også mange land i verden der fertiliteten er lavere enn det som kreves for å opprettholde befolkningen .
AA170622 Befolkningen i Europa vil fortsette å aldres, og andelen som er 60 år eller eldre øker fra 25 til 35 prosent.
SA170621 Samtidig øker befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten gått ned fra 68,5 prosent i januar 2015 til 67 prosent i april 1017.
SA170621 Når en større andel av befolkningen vil bestå av eldre mennesker, vil kravet til helse- og omsorgstjenester øke.
SA170621 Dersom en større andel av befolkningen er i arbeid og dessuten jobber mer enn i dag styrker det selvsagt også økonomien, både den private og offentlige.
SA170621 Denne aller rikeste promillen av den norske befolkningen har i snitt fått 6,3 prosent i redusert inntektsskatt.
NL170621 Og her får heller ikke allmenheten svar på det som opptar dem aller mest akkurat som sikkerheten for befolkningen kun er et anliggende for eliten.
NL170621 Det som er særdeles skuffende er at dette også gjøres mot befolkningen .
NL170621 Befolkningen får således ikke vite hvorvidt Hæren og HV blir gitt de midler som er nødvendig for å sikre sine innbyggere.
DN170621 Denne aller rikeste promillen av den norske befolkningen har i snitt fått 6,3 prosent i redusert inntektsskatt.
DB170621 I sum betyr dette bedre tjenester for hele befolkningen , det stikk motsatte av hva Sp-lederen forkynner, sier Trond Busterud i Brannforbundet.
DB170621 Vi har likevel en liten del av befolkningen som utsetter resten for potensiell smitte ved å la være å vaksinere barna sine.
DB170621 Ifølge Folkehelseinstituttets rapporter om Barnevaksinasjonsprogrammet er dekningsgraden i befolkningen stabilt god.
DB170621 Før vi på slutten av sekstitallet innførte meslingvaksinen, ble 97 prosent av befolkningen smittet.
DB170621 For å forhindre meslingsmitte anbefales en vaksinasjonsdekning med MMR-vaksine ( meslinger, og kusma og røde hunder ) i befolkningen på minst 95 prosent.
DB170621 Ettersom det er vitenskapelig ubestridt at vaksinene fungerer, og at effekten de gir har langt flere positive enn negative sider, bør det store flertallet av befolkningen beskyttes mot minoriteten av vaksinasjonsnektere.
DA170621 « Det er mange spørsmål i befolkningen relatert til innføring av beboerparkering.
DA170621 Denne aller rikeste promillen av den norske befolkningen har i snitt fått 6,3 prosent i redusert inntektsskatt.
AP170621https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-Kongen-sparket-nevoen-og-forfremmet-sonnen-623640b.html Når Mohammed bin Salman før eller siden overtar, vil han være den første i sin generasjon til å innta tronen i et land der over halvparten av befolkningen er under 25 år gamle.
AP170621https://www.aftenposten.no/verden/Ekstremvar-krever-liv-i-USA-623645b.html De har identifisert 783 tilfeller i tidsrommet 1980 - 2014 der hetebølger har økt dødeligheten i befolkningen .
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html Vi legger klare rammer for næringslivet og befolkningen om hvor vi skal hen.
AP170621 Svaret ligger nok i meningsmålingene, som viser at under 40 prosent av befolkningen mener at Trump gjør en god jobb.
AP170621 Når Mohammed bin Salman før eller siden overtar, vil han være den første i sin generasjon til å innta tronen i et land der over halvparten av befolkningen er under 25 år gamle.
AP170621 De har identifisert 783 tilfeller i tidsrommet 1980 - 2014 der hetebølger har økt dødeligheten i befolkningen .
AP170621 De har identifisert 783 tilfeller i tidsrommet 1980 - 2014 der hetebølger har økt dødeligheten i befolkningen .
AP170621 Vi legger klare rammer for næringslivet og befolkningen om hvor vi skal hen.
AA170621 Denne aller rikeste promillen av den norske befolkningen har i snitt fått 6,3 prosent i redusert inntektsskatt.
AA170621 Samtidig øker befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten gått ned fra 68,5 prosent i januar 2015 til 67 prosent i april 1017.
AA170621 Og hvorfor er vi forundret over at en altfor stor andel av den kvinnelige befolkningen jobber deltid for å få dette til å gå rundt ?
NL170620 Utvilsomt sliter store deler av befolkningen i Russland med dårlige levekår : « Du trenger bare dra en fem mil ut fra Moskva... se hvordan folk lever.
NL170620 Vi mener bare de understreker behovet for at vi forteller nye historier om det samiske samfunnet og den samiske befolkningen .
NL170620 I begynnelsen var tilbudet først og fremst en effektiv måte å nå den den samisktalende befolkningen med offentlig informasjon.
DB170620 Selv om vi ser lyspunkter i norsk økonomi, er andelen av befolkningen som er i arbeid den laveste på over 20 år.
DB170620 På sikt kan det svekke oppslutningen om det norske velferdsmodellen i befolkningen - og dermed også viljen til å finansiere spleiselaget.
DB170620 « Skam » er god, men fokus er Hartvig Nissen Skole på Oslo vest, og det er heller ikke noe dramaavdelingen til NRK kan ta æren for, sier Imtiaz Rolfsen som mener NRK overser store deler av befolkningen ..
DB170620 ( Dagbladet ) : - Hvordan skal den multikulturelle befolkningen relatere og identifisere seg til tilværelsen i Norge når de ikke er representert i det som vises, spør regissør og dokumentarfilmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.
DB170620 Gjørsund forteller til Dagbladet at befolkningen bør påberegne korte stopp.
DA170620 « For å forebygge konflikter og helseplager hos befolkningen , bør ingen skoler, barnehager eller boliger utsettes for støynivåer over støygrensene i T-1442/2012 », skriver hun videre.
DA170620 - Ingen vet hvordan langvarig eksponering for støy fra mange ulike kilder vil påvirke folk over tid - og hvordan det vil påvirke befolkningen og de aktuelle boligområdene, sier, sier bydelsoverlegen.
VG170619 I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid.
VG170619 Debatt I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid.
NL170619 Per Sandberg har, takket være motstanden fra befolkningen , lagt vekk forslaget om å skrote pliktsystemet.
DB170619 I befolkningen er det stor interesse i begge land, og mange sammenligner kampen mellom Pakistan og India med el clásico.
DB170619 Halvparten av befolkningen er under 27 år, og den er relativt godt utdannet, der nesten alle kan lese og skrive.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-de-ikke-dodelige-sykdommene_-som-psykiske-lidelser-og-muskel--og-skjelettplager_-som-koster-samfunnet-mest-623504b.html Artikkelen sammenligner sykdomsbyrde og kostnader forbundet med ulike sykdomsgrupper i den norske befolkningen . | « Du har tre, kanskje seks måneder igjen å leve...
AP170619 FOTO : Oline Nielsen / Scanpix Denmark ¶ - Befolkningen i fjordsystemet rundt Uumannaq, inkludert bygda Illorsuit, må raskest mulig søke opp i høyden og holde seg vekk fra kysten.
AP170619 Artikkelen sammenligner sykdomsbyrde og kostnader forbundet med ulike sykdomsgrupper i den norske befolkningen .
VG170618 Søndag morgen har politiet gitt befolkningen i Ummannaq og Illorsuit beskjed om at de kan vende tilbake til husene sine, men at de må følge med på utviklingen.
VG170618 Skal norsk bistand opprettholde den relativt brede støtten i befolkningen , så må også saksbehandlingen og kontrollen bli bedre.
DB170617 | Øya der 25 prosent av befolkningen fortsatt har vikingblod i årene ¶
DB170617 SV svarte med å beskylde Helgesen for å villede befolkningen .
DB170617 Sist men ikke minst representerer de bare delvis den øvrige befolkningen .
DB170617 I USA har de for eksempel forstørret enkelte størrelser fordi befolkningen blir stadig større.
SA170616 « Israel var ikke gammel som nasjon før de kopierte nazistene grusomme handlinger ved å gå inn i en palestinsk landsby og likvidere hele befolkningen .
SA170616 Hvilken palestinsk landsby var det israelske soldater gikk inn i og likviderte hele befolkningen ?
DA170616 - Hvor stor potensial har dette produktet ? - 30 prosent av den voksne befolkningen kan være aktuelle brukere, både i Canada, USA og i EU-landene.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170616 Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AA170616 - Vi skal alltid ha politisk kontroll med maktbruk mot befolkningen , understreker forsvarsministeren.
VG170615 Under den årlige begivenheten kan den russiske befolkningen sende inn spørsmål til presidenten, og få spørsmål og svar kringkastet, selv om flere mener showet er regissert.
VG170615 gang svarte Russlands president Vladimir Putin torsdag på spørsmål fra befolkningen på direktesendt TV.
SA170615 Men å forsøke å føre både velgere og resten av befolkningen bak lyset, er sjeldent et godt valgkamptriks.
DN170615 I Oslo har halvparten av befolkningen over 16 år utdannelse på universitets- og høyskolenivå.
DN170615 | Stort flertall i USA er misfornøyd med Trump ¶ 65 prosent av befolkningen i USA mener Donald Trump har liten eller ingen respekt for landets demokratiske institusjoner, ifølge en meningsmåling.
DB170615 Spennende saker det, for all del, men uviktige i møte med de økende forskjellene, de smålige kuttene, de svært rause skattekuttene til en ( liten ) del av befolkningen og det ustabile boligmarkedet, som har presset oss til å ta opp stadig mer gjeld.
DA170615 | Stort flertall i USA er misfornøyd med Trump ¶ 65 prosent av befolkningen i USA mener Donald Trump har liten eller ingen respekt for landets demokratiske institusjoner, ifølge en meningsmåling.
AP170615https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Konkurranse-for-ungdom-Engasjer-andre-ungdommer-i-valget-623286b.html For hele befolkningen over 18 år var tallet mye høyere : 78,2 prosent.
AP170615 For hele befolkningen over 18 år var tallet mye høyere : 78,2 prosent.
AA170615 | Stort flertall i USA er misfornøyd med Trump ¶ 65 prosent av befolkningen i USA mener Donald Trump har liten eller ingen respekt for landets demokratiske institusjoner, ifølge en meningsmåling.
AA170615 I Oslo har halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høyskolenivå.
VG170614 I denne skisseres det en plan som skal redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.
SA170614 Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
SA170614 Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen , sier Daae.
SA170614 Det finnes rundt 1250 varslinganlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare i Norge.
NL170614 Eller i det minste å gjøre verden bedre for befolkningen i kommunen.
NL170614 Sandberg har utvist amatørmessig håndverk i sin iver etter å bli husket, men befolkningen har slått ettertrykkelig fast at dette vil de ikke ha.
DN170614 Antallet sysselsatte i denne delen av befolkningen har for øvrig økt fra 21 prosent til 28 prosent i den nevnte perioden.
DB170614 Antallet sysselsatte i denne delen av befolkningen har for øvrig økt fra 21 prosent til 28 prosent i den nevnte perioden.
DB170614 ¶ DEMONSTRASJON : Befolkningen i Venezuela raste i et voldelig angrep på en høyesterettsbyggning da det mandag ble vedtatt at presidenten nå har mulighet til å gjøre endringer på grunnloven i landet.
DB170614 Dette har resultert i at regjeringen ikke lenger har penger til brødfø befolkningen sin.
DB170614 De finner at gjennomsnittet i befolkningen unndrar tre prosent skatt.
DB170614 Når det er sagt, har forslaget bred støtte både i befolkningen og blant partiene. 75 prosent støtter et forbud, ifølge en undersøkelse utført av Ipsos i januar 2017.
DB170614 Nasjonalismen har vært lett å selge i befolkningen .
AP170614 Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
AA170614 Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
AA170614 Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen , sier Daae.
AA170614 Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare.
AA170614 Høres av halvparten av befolkningen
AA170614 Daae viser også til at DSB har gitt en foreløpig vurdering av et nasjonalt system for mobiltelefonbasert system for varsling av befolkningen , som et supplement til tyfonene.
AA170614 Dette tilsvarer at andelen ledige vil gå ned fra 2,7 til 2,6 prosent av befolkningen .
VG170613 Ekspertene mente det ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
SA170613 Når befolkningen i landet likevel ikke har minket, men tvert om har økt de senere årene, skyldes det aldring og innvandring.
NL170613 ¶ Etter å ha lest om hva politikerne i Tromsø kommune er kommet fram til av hva som brukerne av bilen skal utsettes for, ser jeg det nødvendig å komme med et varsel om hva dette kan ende opp med for befolkningen .
NL170613 Og man kan forundre seg over Senterpartiet ved Sandra Borch som skulle skjerme befolkningen i utkantstrøkene for store bilutgifter har stemt for bompenger ?
NL170613 Har partiet tenkt på at befolkningen i utkantstrøkene må til byen for handel og vandel ?
NL170613 Er det en skivebom for befolkningen i Tromsø område ?
DB170613 Det er selvsagt stor motstand mot reformene i befolkningen , men denne undersøkelsen tror jeg overdriver motstanden, sier valgforskeren.
DB170613 Men vær klar over at om man har diabetes eller glukoseintoleranse ( rundt 10 prosent av befolkningen antas å ha dette ), vil det generelt være bra for velværet å unngå kost med mye sukker og/eller stivelse.
DA170613 FOTO : KATRINE STRØM Støtte : Masud Gharahkhani mener et forslag med så stor støtte i befolkningen må tas på alvor.
AP170613https://www.aftenposten.no/verden/Intense-kamper-i-Raqqa-mens-IS-kjemper-for-a-beholde-kontrollen-623138b.html Befolkningen er blitt terrorisert gjennom halshugginger, korsfestelser og annen brutal vold.
AP170613 Befolkningen er blitt terrorisert gjennom halshugginger, korsfestelser og annen brutal vold.
AP170613 Befolkningen på Sørlandet øver seg på å ta imot fremmedfolk, fremgår det av politibloggen Fædrelandsvennen offentliggjør : ¶
AA170613 Tirsdag kveld presenteres den nye sjefen for befolkningen på Ørland under et folkemøte på Brekstad.
AA170613 Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
VG170612 Ifølge studien er USA det landet med høyest forekomst av fedme i befolkningen , mens Egypt toppet listen med voksne overvektige.
VG170612 Eksperter forteller til VG at så lenge situasjonen i Kongressen er slik vil det ikke ende i riksrett med mindre Trump blir så upopulær i befolkningen at republikanske politikere ikke lenger ser seg tjent med å støtte Trump, eller at nye avsløringer dukker opp som viser at Trump selv var direkte involvert i kontakten med russerne.
VG170612 Forbudene er ikke bare basert på hensynet til barn, men også på at store deler av befolkningen oppfatter porno som støtende og i strid med likestillingshensynet.
SA170612 Dessuten er den republikansk-dominerte Kongressen neppe positivt innstilt til å la øygruppen bli en delstat, ettersom et stort flertall av befolkningen vanligvis sympatiserer med Demokratene.
SA170612 Det er ikke lenger nødvendig med et « speilbilde » av befolkningen i dagens styre.
NL170612 Likevel har den skoltesamiske befolkningen i Norge en drøm om å få språket sitt tilbake.
DB170612 40 prosent av befolkningen vet ikke om de klarer å oppdage « fake news » ¶
DA170612 Der understreket han flere ganger at et flertall av den amerikanske befolkningen fortsatt stiller seg bak Parisavtalen.
AP170612 Byrådet er avhengig av mediene for å informere og engasjere befolkningen i en nyansert offentlig debatt om byens utvikling.
AA170612 Dessuten er den republikansk-dominerte Kongressen neppe positivt innstilt til å la øygruppen bli en delstat, ettersom et stort flertall av befolkningen vanligvis sympatiserer med Demokratene.
AA170612 Uansett hvem som skal lede landet framover, er utfordringene store i et land der over halvparten av befolkningen er under 30 år, og den offisielle arbeidsledigheten på 27,5 prosent.
AA170612 Der understreket han flere ganger at et flertall av den amerikanske befolkningen fortsatt stiller seg bak Parisavtalen.
VG170611 Det er ventet at nesten halvparten ( 48 prosent ) av befolkningen vil avstå fra å stemme, noe som i så fall vil være den laveste valgdeltakelsen siden 1958, skriver Le Parisien.
VG170611 - Jeg tror det er null appetitt blant befolkningen for et nytt valg, og jeg har ikke merket at det er en stor appetitt blant mine kolleger etter å gi befolkningen nok en dose med usikkerhet ved å starte en ganske selvopptatt valgkamp i det konservative partiet, sier Brady til BBC.
VG170611 - Jeg tror det er null appetitt blant befolkningen for et nytt valg, og jeg har ikke merket at det er en stor appetitt blant mine kolleger etter å gi befolkningen nok en dose med usikkerhet ved å starte en ganske selvopptatt valgkamp i det konservative partiet, sier Brady til BBC.
VG170611 Andelen uføre ( 18-29 år ) utgjorde 1,2 prosent av befolkningen i 2000 og 1,8 prosent per mars 2017, ifølge NAV.
DB170611 Å leve som resten av befolkningen er et ikke-eksisterende alternativ - i alle fall så lenge landets monarki består.
DA170611 Andre partier trekker fram fordelene ved å ha et sivilt politi, som nyter stor tillit i befolkningen , som et argument mot bevæpning.
AA170611 Andre partier trekker fram fordelene ved å ha et sivilt politi, som nyter stor tillit i befolkningen , som et argument mot bevæpning.
AA170611 Andre partier trekker fram fordelene ved å ha et sivilt politi, som nyter stor tillit i befolkningen , som et argument mot bevæpning.
VG170610 I tillegg innrømmer han at de mislykkes med å formidle « Theresas positive plan for fremtiden » og at de ikke greide å oppdage støtten til rivalene som fantes i befolkningen .
VG170610 Og det ønsker ingen, minst av alt befolkningen .
SA170610 Det utgjør 53 prosent av den voksne befolkningen og er en økning fra 50 prosent i fjor.
DB170610 Det utgjør 53 prosent av den voksne befolkningen og er en økning fra 50 prosent i fjor.
AP170610https://www.aftenposten.no/norge/Spania-slar-Danmark-som-nordmenns-feriefavoritt-622940b.html Det utgjør 53 prosent av den voksne befolkningen og er en økning fra 50 prosent i fjor.
AP170610 Det utgjør 53 prosent av den voksne befolkningen og er en økning fra 50 prosent i fjor.
AA170610 UNICEF og partnerne leverer over 4 millioner liter vann til den nødstedte befolkningen i byen. ( ©NTB ) ¶
AA170610 Gjennom den økende befolkningen i Trondheim er det naturlig at også ferdselen i marka rundt byen øker.
SA170609 Israel var ikke gammel som nasjon før de kopierte nazistene grusomme handlinger ved å gå inne i en palestinsk landsby og likvidere hele befolkningen .
NL170609 I NAV-rapporten « Fattigdom og levekår i Norge 2016 » kommer det fram at så mye som 9 prosent av befolkningen kan ansees som fattig, og kan potensielt ikke betale for en privat helseforsikring i dag.
NL170609 Fra befolkningen , institusjoner, forskning og næringsliv.
FV170609 Målet er å gjøre området mer åpent og trygt for befolkningen .
DN170609 Terrorbølgen sprer frykt og uro i befolkningen .
DB170609 LONDON ( Dagbladet ) : Nederlaget for Theresa May i gårsdagens parlamentsvalg skjer et snaut år etter at 51,9 prosent av den britiske befolkningen stemte for å melde Storbritannia ut av EU i en svært splittende folkeavstemning.
DB170609 I fjor sommer stemte 51,9 prosent av den britiske befolkningen for å få Storbritannia ut av EU.
DB170609 Det er en uskrevet pakt mellom kongehuset og befolkningen .
DB170609 - Hun har etter beste evne prøvd å gjøre det så smertefritt som mulig for befolkningen på egenhånd, men et gullbryllup klarer hun ikke å feire alene, sier han til avisen.
DA170609 De har gått systematisk til verks, og formålet er å skape frykt i befolkningen .
DA170609 Striden har stått om tvangsvedtakene, om hvilke nye oppgaver kommunene skal få, og om at det mange steder lokalt er gjennomført folkeavstemninger der befolkningen har vendt tommelen ned til sammenslåing.
AP170609https://www.aftenposten.no/verden/To-vinnere-og-fire-tapere-etter-Comey-horingen-622857b.html Det er ekstra skadelig fordi han ikke har så mye goodwill igjen i befolkningen .
AP170609 Det er ekstra skadelig fordi han ikke har så mye goodwill igjen i befolkningen .
AA170609 Den totale kurdiske befolkningen er på over 30 millioner mennesker, og kurderne er regnet som verdens største statsløse folk.
AA170609 Minst 14 mennesker, de fleste av dem sivile, ble drept i kamper mellom soldater som kjempet om mat ment for den sultende befolkningen i Somalia.
VG170608 Tsjetsjenia styres med jernhånd av president Ramzan Kadyrov, som en rekke menneskerettighetsorganisasjoner beskylder for å stå bak omfattende brutalitet mot befolkningen i republikken.
NL170608 SKINN fikk i sitt landsdelsoppdrag et ansvar for å bidra til å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud innen visuelle kunstopplevelser med fokus på lokalkompetanse på utstillingsproduksjon og formidling.
DN170608 Comey unngår å svare direkte på spørsmål fra senator Wyden ( D ) om han mener den amerikanske befolkningen bør være bekymret for at også andre personer i viktige posisjoner i administrasjonen kan bli utsatt for utpressing av russiske myndigheter.
DN170608 Lenge var særlig bønder motstandere av sommertid da de hevdet husdyrene hadde problemer med omstillingen, men de siste årene har det vært en betydelig andel av befolkningen som gjerne ville sluppet omstillingen som sommertiden medfører.
DN170608 * Sysselsettingen målt som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder er to prosentpoeng lavere enn i perioden fra 2010-2013 og ventes å holde seg lav også fremover ¶
DN170608 Men de er også mer urolige enn befolkningen generelt over at e-helseløsninger vil innebære utilgjengelig fagterminologi og vanskelige brukergrensesnitt.
DB170608 Diktaturet i Nord-Korea, forbrytelser mot befolkningen i Syria, den ytterliggående ekstremistgruppa Daesh og ekspansjonen i det russiske militæret utgjør trusler mot den liberale demokratiske verden, inkludert Canada, sa utenriksministeren i talen i nasjonalforsamlingen tirsdag.
DB170608 Et av tiltakene er å sikre nok jod i befolkningen hvor nettopp en konkretisering av kostrådet på melk og meieriprodukter er en av løsningene.
DA170608 Barn og unge er 20 prosent av befolkningen , men 100 prosent av framtida.
BT170608 I dag lider 30 prosent av befolkningen i kystregionen i Sudan av underernæring.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Forbrukerombudet-Oncolomeds-markedsforing-av-kreftbehandling-i-utlandet-er-ulovlig-622722b.html Kreftforeningen forventer at Oncolomed nå endrer nettsidene sine slik at de ikke villeder og forleder befolkningen .
AP170608 Kreftforeningen forventer at Oncolomed nå endrer nettsidene sine slik at de ikke villeder og forleder befolkningen .
AA170608 Når befolkningen vokser i byene, møter politikerne krav om at nye områder legges ut til boligformål.
SA170607 Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppa har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt.
SA170607 Hvis det er tilfellet, som det blir påstått, at gjerningsmannen bevisst valgte seg ut barn fordi dette ville skape større redsel og avsky i befolkningen , står vi overfor en situasjon der en med hensikt er ute etter å ramme nettopp barn.
NL170607 ( En riktigere betegnelse burde jo være arbeidsselgere, Vi TAR absolutt ikke noe arbeid, vi SELGER vår arbeidskraft ) Og hva er viktig for denne delen av befolkningen ?
NL170607 En meningsmåling Infact har utført for Nordlys viser at befolkningen sier et rungende ja til jernbane i Troms.
NL170607 Det ene er Narvik-Tromsø, som det altså er et stort flertall for blant befolkningen .
DN170607 Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppa har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt.
DB170607 Den stille del av befolkningen virker å støtte de konservative, sier førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad til Dagbladet.
DB170607 Befolkningen i Qatar hamstrer nå mat i frykt for at butikkhyllene vil snart gå tomme.
DB170607 m hovedsakelig har fotfeste i Oregon og Oklahoma, har gjentatte ganger vært i offentlighetens søkelys, etter flere andre tilfeller der spedbarn har dødd på grunn av manglende medisinsk behandling ; ifølge Oregons øverste rettslege er barnedødeligheten i menigheten 26 ganger større enn i den øvrige befolkningen .
DB170607 Nå prøver de å gi pasientene skylden for sin sykdom ved å insinuere at befolkningen ikke følger rådene.
DB170607 Men dessverre er befolkningen påført sykdom gjennom feil råd.
DB170607 Helsedirektoratets ernæringsråd mener at de norske kostrådene er gode for alle, og hevder at grunnen til økningen i overvekt er at befolkningen ikke følger rådene.
DA170607 Ifølge målinger har også et flertall av befolkningen innstilt på dette nå.
DA170607 Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppa har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt.
DA170607 Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppa har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt.
DA170607 Alle de tre sentrumspartiene står sammen om at sårbare grupper, som barn, gravide og personer med funksjonshemninger, får et tilbud « på linje med befolkningen for øvrig » og at man får på plass finansieringsordninger til ubemidlede papirløse.
BT170607 Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppen har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt.
BT170607 Metoden med å bruke meningsmålinger for å forføre spesifikke deler av befolkningen , har endret politisk kampanjevirksomhet.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/IS-truet-med-angrep-for-10-ar-siden--na-hevder-de-a-sta-bak-kompleks-og-koordinert-terror-i-Teheran-622673b.html Men cirka 9 prosent av befolkningen er sunnimuslimer.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/IS-truet-med-angrep-for-10-ar-siden--na-hevder-de-a-sta-bak-kompleks-og-koordinert-terror-i-Teheran-622673b.html De advarte befolkningen i Teheran mot å bruke offentlig transport.
AP170607 Men cirka 9 prosent av befolkningen er sunnimuslimer.
AP170607 De advarte befolkningen i Teheran mot å bruke offentlig transport.
AP170607 Men cirka 9 prosent av befolkningen er sunnimuslimer.
AP170607 De advarte befolkningen i Teheran mot å bruke offentlig transport.
AA170607 Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppa har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt.
AA170607 Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppa har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt.
VG170606 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
VG170606 Regjeringen i landet sier i en uttalelse, ifølge The Guardian, at alle ruter for import fortsatt skal være åpne, og ber befolkningen unngå hamstring.
VG170606 På tross av regjeringens oppfordring, tok befolkningen i landets hovedstad Doha ingen sjanser.
DN170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen , er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DB170606 Ideen om at foreldre ikke gir barne ordentlig mat kobles faktisk til omsorgssvikt, sier Bugge og forklarer at over halvparten av den norske befolkningen spiser matpakke.
DB170606 Det er ingen forståelse i befolkningen for at budsjettene ikke kan vokse i evigheten.
DA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen , er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AP170606 Siden begynnelsen av 1970-tallet har befolkningen økt med over 5000, og det bor nå ca. 22.000 mennesker på Orknøyene.
AP170606 KIRKWALL ( Aftenposten ) : Det er like tydelig hver eneste gang det er valg i Storbritannia : Befolkningen på Orknøyene er ikke helt som andre velgere.
AP170606 Forskning har vist at den mannlige befolkningen på Orknøyene er genetisk sett over 60 prosent norsk - selv om det er gått nesten 550 år siden den dansk-norske kongen lot skottene overta kontrollen over øyene.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen , er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen , er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AA170606 - Et massivt flertall av befolkningen ser at det er uklokt å slå sammen kommuner med tvang og vil la folkestyret fungere.
VG170605 Hjemme i Norge har hun store deler av befolkningen i ryggen.
DN170605 ¶ Jeg er også enig i at det er viktig å øke utdanningsnivået i befolkningen , og da særlig blant de unge.
DB170605 Israelske politikere har de siste åra dreid Israel stadig lenger mot høyre og fått aksept for dette i et flertall av befolkningen .
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/2017-har-vart-en-katastrofe-for-venstresiden-Na-soker-skadeskutte-arbeiderpartier-hjelp-i-Norge-622109b.html Problemet er bare at de som melder seg inn og stemmer frem lederen, har en helt annen bakgrunn enn befolkningen for øvrig.
AP170605 Problemet er bare at de som melder seg inn og stemmer frem lederen, har en helt annen bakgrunn enn befolkningen for øvrig.
AP170605 38 prosent av den jobbende befolkningen tok fri dagen etter Kristi himmelfartsdag : - Det er ikke slik at folk skulker ¶
AA170605 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
AA170605 Det er best for befolkningen og tennene.
AA170605 Mens tallene for hvor mange som går på konsert og kino vokser, til henholdsvis 62 og 72 prosent av befolkningen ( aldersgruppen 9 til 79 år ) har til sammenligning besøk på idrettsarrangement falt litt siste 25 år, fra 57 til 55 prosent.
AA170605 Det viser at kulturbruken i befolkningen på de fleste områder er stabil eller økende fra forrige måling i 2012.
NL170604 ¶ Når vi søker i slektene bakover for store deler av befolkningen i Nord-Norge, så kommer vi svært ofte over til de finske og svenske kirkebøkene - og der ser vi at mange er etterkommere av tysk, fransk og belgisk ( vallonsk ) innvandring, skriver Bjørn Svinsås.
NL170604 Vedrørende den samiske befolkningen , så ble det i de norske kildene benyttet : Fjellfinn, Sjølapp og Elvelapp, som opprinnelig benevnelse frem til mellomkrigsårene.
NL170604 Skulle noen forvente at Norge som nasjon fra 1814 og frem til vi ble kvitt Svenskene i 1905 skulle ha særinteresse for noen av de etniske gruppene i deler av befolkningen ?
NL170604 Når vi så søker i slektene bakover for store deler av befolkningen i Nord-Norge så kommer vi svært ofte over til de Finske og Svenske kirkebøkene - og der ser vi at mange av etterkommerne er fra denne tyske, franske og belgiske ( vallonske ) innvandringen.
NL170604 Når det gjelder den samiske befolkningen der så ble de behandlet likt med de Norske fra dag en.
NL170604 Hva i all verden kan dette ha for innvirkning på befolkningen i Troms og Finnmark ?
NL170604 For å skaffe seg en enkel oversikt og som bakteppe over befolkningen i indre Finnmark fra ca. år 1600 og fremover til grensefastsettelsen i 1751 vil jeg anbefale Siv Rasmussen sitt arbeide om Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat.
NL170604 Det har og blitt rettet kritikk mot at den Sjøsamiske delen av befolkningen er blitt frarøvet sine rettigheter til fiske og at de har mistet sin kultur.
NL170604 , for å kartlegge befolkningen er det bare å gi opp.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-har-ikke-loftet-May-frem-til-na-Vil-det-siste-angrepet-pavirke-valget-om-fa-dager-622521b.html Og da en lastebil meide ned og drepte 86 personer på strandpromenaden i Nice i juli 2016, det tredje store angrepet på kort tid, slet Hollande med å gi befolkningen et inntrykk av stabilitet og kontroll.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Spesialtrente-antiterrorstyrker-skal-ikke-vare-mer-enn-atte-minutter-unna-i-London-622512b.html Hun la til at alle landets politienheter gjør hva de kan for å sikre befolkningen .
AP170604 Og da en lastebil meide ned og drepte 86 personer på strandpromenaden i Nice i juli 2016, det tredje store angrepet på kort tid, slet Hollande med å gi befolkningen et inntrykk av stabilitet og kontroll.
AP170604 Hun la til at alle landets politienheter gjør hva de kan for å sikre befolkningen .
NL170603 Kanskje er det ikke bare Trump som ikke vil lytte til befolkningen man skal tjene.
DB170603 FATTIGDOM : Det lille landet på Vest-Afrikas kyst er rikt på olje og gass, men inntektene er i stor grad brukt til å finansiere en luksuriøs tilværelse for landets styrende elite, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom, ifølge menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch.
AA170603 Han tok ikke hensyn til at nesten 70 prosent av befolkningen i hans eget land støtter avtalen fra 2015, eller at fremtredende næringslivsledere advarte ham mot å oppfylle et av sine mest populistiske valgkampløfter.
VG170602 « Bjørnstad » er et lite, fraflyttingstruet småsted langt nord på den svenske « gläsbygden », der ishockey er både limet og livsblodet for befolkningen , iallfall den mannlige delen.
VG170602 Men det var Hillary Clinton som var mest populær hos befolkningen i Pittsburgh.
SA170602 Hverken USA eller Sovjet ønsket krig, da det ville ha resultert i en atomkrig med total utslettelse av store deler av befolkningen i begge land og i Europa for øvrig.
NL170602 Det berører ikke bare de som arbeider på kaia og om bord i båtene, men befolkningen i en hel landsdel, fra Brønnøy i sør til Varanger i nord.
NL170602 Vi politikere har et overordna arbeidsgiveransvar og skal sørge for at de kommunalt ansatte kan yte så gode tjenester til befolkningen som mulig.
NL170602 Kommunen har ansvaret for at befolkningen får gode helse og omsorgstjenester.
NL170602 Finnmark fra Sørøst-Finland, og ble integrert i den befolkningen som var der fra før.
NL170602 FOTO : Erlend Olsbu ¶ | " Den opprinnelige befolkningen " ¶
NL170602 Den opprinnelige ( europeiske og " norske " ) befolkningen i Finnmark utgjør altså forfedre også til en vesentlig del av dagens samer.
NL170602 Begrepet " urfolk " betyr på norsk " den opprinnelige befolkningen ", altså " de som kom først ".
DA170602 I befolkningen forøvrig, blir klima sett på som kun den fjerde største utfordringen for Norge, bak både innvandring, arbeidsledighet og helse, går det fram av TNS Gallups klimabarometer for 2016.
DA170602 Men flere steder i verden, ikke minst i USA, øker klasseskillene, og for store deler av befolkningen er det å skulle betale tjue dollar for å gå på kino blitt en luksushandling de sjelden kan eller vil ta seg råd til.
DA170602 * I befolkningen forøvrig, blir klima sett på som kun den fjerde største utfordringen for Norge, bak både innvandring, arbeidsledighet og helse, går det fram av TNS Gallups klimabarometer for 2016.
BT170602 Den kinesiske regjeringen mener at befolkningen vokser for langsomt og vil derfor at foreldre skal få flere barn.
VG170601 Islamistgruppen ble opprettet i 2002 med mål om å skape et kalifat i Nigeria, og siden 2009 har de tatt områder og terrorisert deler av befolkningen nordøst i landet.
SA170601 I Darfur i Sudan har arabiske militser drevet over 3 millioner av den i hovedsak afrikanske befolkningen på flukt.
DB170601 Jeg mener at det, for eksempel, vil føre til mer robuste fagmiljø som kan skape bedre tjenester for befolkningen .
DB170601 Han mener Trump-administrasjonen « avviser framtida », helt i utakt med store deler av befolkningen .
DB170601 HETT TEMA : Før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 besøkte Dagbladet Ringebu kommune, der befolkningen ikke ønsket å slå seg sammen med Lillehammer, blant annet fordi de føler de ikke har noe i byen å gjøre.
AP170601 Politiet tvinges til å roe ned den tyrkiske befolkningen
AP170601 Slik tilfluktsrommene fremstår i dag, er de nemlig ikke i tilstrekkelig stand til å beskytte befolkningen , lyder konklusjonen i en ny rapport som Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) har utarbeidet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ).
AP170601 Rundt halve befolkningen bor slik at de kan høre signalene fra et varslingsanlegg.
AP170601 Ifølge DSB har tilfluktsrommene kapasitet til rundt 50 prosent av befolkningen .
AP170601 » - Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på, sier direktør Cecile Daae i DSB.
VG170531 De kan hans regime fortsette å undertrykke den venezuelanske befolkningen med.
VG170531 En nylig rapport fra Frisch-senteret peker på at personer født inn i en familie lavest på inntektsstigen har hatt en svakere utvikling i inntekt, sysselsetting, utdanningsnivå og familieforhold enn resten av befolkningen .
VG170531 - Så lenge man er ekstrem på Facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det, sier han og legger til : « Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak ».
SA170531 I den amerikanske befolkningen har Parisavtalen stor støtte. 71 prosent mener USA bør delta i avtalen, viste en meningsmåling i fjor.
NL170531 De finnes nemlig, i så godt som alle politiske leire og i hele befolkningen .
NL170531 Norge har resultater i verdensklasse, og undersøkelser viser at befolkningen i dag er svært tilfreds med dagens tannhelsetjeneste.
NL170531 Det vil være til det beste for befolkningen .
NL170531 Det vil være til det beste for befolkningen , skriver lederen i Troms tannlegeforening.
FV170531 I den amerikanske befolkningen har Parisavtalen stor støtte. 71 prosent mener USA bør delta i avtalen, viste en meningsmåling i fjor.
DB170531 Også i den amerikanske befolkningen er støtten stor, og alle landets viktige allierte har signert og støttet avtalen.
DB170531 - Jo, hvis man er ekstrem på facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det.
DB170531 - Det å beskytte befolkningen mot terror, må gå foran andre individuelle retninger, sier Njåstad.
DB170531 Rapporten viser at 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016.
DB170531 Kommunen er den i Norge hvor størst andel av befolkningen mottar ytelser fra Nav.
DB170531 I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav.
DB170531 Til sammenligning regner forskerne med at befolkningen i snitt årlig snyter staten for om lag tre prosent av skatten de skylder.
DA170531 Kjersti Grut leder arbeidet for bydelen og ønsker at områdeløftet skal hjelpe befolkningen som er på Grønland.
BT170531 Regelverket må også ha aksept i befolkningen .
BT170531 mai ¶ 13 prosent av befolkningen røyker daglig ( 9 prosent av og til ). 10 prosent av befolkningen snuser daglig, en markant økning de siste årene, også hos unge kvinner.
BT170531 10 prosent av befolkningen snuser daglig, en markant økning de siste årene, også hos unge kvinner.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Trump-trekker-trolig-USA-ut-av-Parisavtalen-622265b.html I den amerikanske befolkningen har Parisavtalen stor støtte. 71 prosent mener at USA bør delta i avtalen, viste en meningsmåling fra Chicago Council on Global Affairs i november i fjor.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html - Nesten 30 prosent av befolkningen bor i en delstat som er en del av en koalisjonen som har vedtatt å innføre karbonskatt.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/-Afghanistan-eksperter---Situasjonen-har-definitivt-forverret-seg-622227b.html - De er få og har liten oppslutning i befolkningen .
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Det er et problem for legitimiteten til demokratiet at en stor del av befolkningen ikke deltar.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html - Men når vi vet at unge i stor grad stemmer likt med resten av befolkningen , gjør det egentlig noe ?
AP170531 I den amerikanske befolkningen har Parisavtalen stor støtte. 71 prosent mener at USA bør delta i avtalen, viste en meningsmåling fra Chicago Council on Global Affairs i november i fjor.
AP170531 I Darfur i Sudan har arabiske militser drevet over 3 millioner av den i hovedsak afrikanske befolkningen på flukt.
AP170531 - Nesten 30 prosent av befolkningen bor i en delstat som er en del av en koalisjonen som har vedtatt å innføre karbonskatt.
AP170531 - De er få og har liten oppslutning i befolkningen .
AP170531 Det er et problem for legitimiteten til demokratiet at en stor del av befolkningen ikke deltar.
AP170531 - Men når vi vet at unge i stor grad stemmer likt med resten av befolkningen , gjør det egentlig noe ?
AP170531 Samtidig øker andelen som snuser, og andelen av befolkningen som snuser daglig er oppe i 10 prosent. 18 prosent av oss bruker ett eller flere nikotinprodukter, melder Statistisk sentralbyrå på Verdens tobakksfrie dag.
AA170531 Samtidig øker andelen som snuser, og andelen av befolkningen som snuser daglig er oppe i 10 prosent. 18 prosent av oss bruker ett eller flere nikotinprodukter, melder Statistisk sentralbyrå på Verdens tobakksfrie dag.
AA170531 Samtidig øker andelen som snuser, og andelen av befolkningen som snuser daglig er oppe i 10 prosent. 18 prosent av oss bruker ett eller flere nikotinprodukter, melder Statistisk sentralbyrå på Verdens tobakksfrie dag.
VG170530 I den andre enden av skalaen finner vi altså Østfold og Aust-Agder, hvor 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottagere av livsoppholdsytelser fra NAV.
VG170530 - Sammensetning av befolkningen og næringsstruktur er to faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV.
VG170530 - Dette tilsvarer 21 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Én av fem innbyggere mottok dermed en ytelse til livsopphold fra NAV til enhver tid i fjor, skriver NAV i pressemeldingen om nordmenns avhengighet av NAV-ytelser.
VG170530 Det gis også følgende råd til befolkningen : ¶
SA170530 Kommunen sender også ut følgende råd til befolkningen : ¶
DN170530 NMBU skriver at de aller rikeste husholdningene, altså topp 0,01 prosent av befolkningen , unndrar en tredel av skatten de skulle ha betalt.
DN170530 - Dette står i sterk kontrast til det man tidligere har trodd og basert på tilfeldige kontroller, der de rikeste ikke skiller seg nevneverdig fra gjennomsnittet i befolkningen , som unndrar 3 prosent av skatten de skulle ha betalt.
DB170530 I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav.
DB170530 Her er Bergen kommunes råd til befolkningen : ¶
DB170530 Åtte prosent av befolkningen går åp opera i løpet av ett år.
DB170530 Undersøkelsen gir tall for hvor stor andel av befolkningen som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder og hvor mange ganger de er blitt brukt. 2016 ble det beste kinoåret for norske filmer på 40 år ¶
DB170530 Opera og operette treffer ikke den samme bredden i befolkningen .
DB170530 Konserter er i likhet med kino er kulturtilbud som brukes av alle grupper i befolkningen , og i alle landsdeler.
DB170530 Et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år har svart på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud.
DB170530 36 prosent av befolkningen mellom ni og 79 år har vært på utstilling av billedkunst og kunsthåndverk i løpet av fjoråret.
DA170530 Kristian Meisingseth i « høyresidens nettavis » Minerva har satt likhetstegn mellom venstrevridde medier og medienes synkende tillit i befolkningen , der bare 32 prosent av det norske folk ifølge Reuters har tillit til journalister.
BT170530 NMBU skriver at de aller rikeste husholdningene, altså topp 0,01 prosent av befolkningen , unndrar en tredel av skatten de skulle ha betalt.
BT170530 - Dette står i sterk kontrast til det man tidligere har trodd og basert på tilfeldige kontroller, der de rikeste ikke skiller seg nevneverdig fra gjennomsnittet i befolkningen , som unndrar 3 prosent av skatten de skulle ha betalt.
BT170530 Kommunen sender også ut følgende råd til befolkningen : ¶
AP170530 Kommunen sender også ut følgende råd til befolkningen : ¶
AA170530 I en undersøkelse som Helsedirektoratet har fått gjennomført, går det fram at halvparten av befolkningen er positive til tiltaket.
AA170530 Brukere av tobakk er ikke like begeistret som snittet av befolkningen . 14 prosent av dagligrøykerne og 37 prosent av dagligsnuserne er positive til tiltaket, viser undersøkelsen Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet. ( ©NTB ) ¶
AA170530 I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav.
AA170530 ( ©NTB ) ¶ | Én av fem lever på penger fra Nav ¶ 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser nye tall fra Nav.
NL170529 Til det er det bare å svare at joda, mye i Norge er bra for den skeive befolkningen og vi har kommet et godt stykke på vei mot respekt, anerkjennelse og en naturlig plass i samfunnet for folk som finner andre veier å vise sin kjærlighet og identitet på enn akkurat den opptrukne A4-varianten.
NL170529 Befolkningen har faktisk et legitimt krav på å få kunnskap rundt sider av denne beslutningen som er så mangelfullt utredet.
DN170529 Også i den amerikanske befolkningen har Parisavtalen stor støtte. 71 prosent mener USA bør delta i avtalen, viste en meningsmåling i fjor.
DB170529 - Islamistgruppa er avhengig av penger for å kjøpe våpen og støtte til den lokale befolkningen .
DB170529 Vi må regne med at det vil bli ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea, men det er begrenset hvor effektive de blir, uten at det rammer befolkningen , sier Stein Tønnesson.
DB170529 Sanksjoner vil straffe befolkningen
DB170529 - Nord-Korea ønsker å opprettholde et inntrykk av beslutningskraft, og ved å skyte opp missiler, viser de befolkningen at de er i mobiliseringsmodus for ytre trusler.
DB170529 mai med 929 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen , er totaltallene for Erna Solberg og Jonas Gahr Støre satt sammen av to spørsmål.
DB170529 Foreningen består av mennesker med en målt IQ innenfor de øverste to prosentene av befolkningen .
BT170529 Samtidig har verken lovverket eller det politiske rammeverket vært brukt effektivt nok for å sikre at minoritetspersoner får samme vilkår og rettigheter som befolkningen for øvrig, mener Rådet, som oppfordrer Norge til å trappe opp innsatsen.
AA170529 Presset mot skandaleombruste president Zuma har økt kraftig innad i partiet, i opposisjonspartiene og i befolkningen etter at han sparket landets finansminister, den internasjonalt respekterte Pravin Gordhan, i mars.
AA170529 Derfor tok VGs kommentator Frithjof Jacobsen grunnleggende feil da han i vinter skrev at « en politisk elite som ikke klarer å beskytte borgerne sine mot terrorangrep på åpen gate, den vil miste sin legitimitet hos befolkningen ».
DB170528 Men det er snakk om en økning fra 1 prosent i den « hormonfrie » befolkningen til 1,8 prosent hos p-pillebrukere. 99,2 prosent av jentene i den danske studien ble altså ikke deprimerte av p-pillene sine.
DA170528 De måtte tåle å bli kalt både « forrædere » og « tyver » av folkemassen som tilhører den delen av befolkningen som ønsker et tett samarbeid med Russland og Serbia, framfor med Vest-Europa.
VG170527 Nå angriper de Egypt, og målet deres er å dele befolkningen .
VG170527 - På den andre siden er de kristne en relativt stor del av befolkningen , og kan ikke sammenlignes med situasjonen for kristne i Irak og Syria.
VG170527 - Man går ut og prøver å være så effektiv man kan for å presentere seg selv og demonstrere kvalifikasjonene man har for jobben, men man går alltid på en linje for hva som blir akseptert av befolkningen , og hva som ikke blir det.
VG170527 Også hos oss føler en del av befolkningen at deres stemme ikke blir hørt.
AP170527 Det koptiske mindretallet i Egypt, som utgjør om lag 10 prosent av befolkningen på 90 millioner, har flere ganger den siste tiden vært et angrepsmål for islamister.
AA170527 Det koptiske mindretallet i Egypt, som utgjør om lag 10 prosent av befolkningen på 90 millioner, har flere ganger den siste tiden vært et angrepsmål for islamister.
AA170527 Det koptiske mindretallet i Egypt, som utgjør om lag 10 prosent av befolkningen på 90 millioner, har flere ganger den siste tiden vært et angrepsmål for islamister.
VG170526 Opprøret i befolkningen ser ikke ut til å ha noen ende, og dødstallene fortsetter å stige.
VG170526 Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
VG170526 Det er kanskje derfor befolkningen øker fra 4000 til over 30.000 når hytter og feriehus fylles opp i sommermånedene ?
SA170526 Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
FV170526 Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
DB170526 Når man starter screening med én test for hele befolkningen , er det umulig å gå tilbake i ettertid for å finne ut om en annen test hadde vært bedre.
DB170526 Derfor er det viktig å systematisk teste ut metodene på den norske befolkningen i et nasjonalt program, og evaluere effekten over tid, sier de Lange til Dagbladet.
DB170526 De er den største minoriteten i landet og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
DB170526 Det er likevel viktig å ha strenge regler, for hvis bakterien mot all formodning skulle havne i maten og bli spist, kan den ramme enkelte grupper i befolkningen hardt.
DB170526 - Listeria-bakterien vokser ved kjøleskapstemperatur, og får den først gode vekstforhold og havner i maten, kan den være spesielt farlig for enkelte grupper i befolkningen .
DA170526 Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
DA170526 I resten av befolkningen svarer 68 prosent det samme.
DA170526 Her rangerer den øvrige befolkningen høyere enn innvandrere, 9,2 mot 8,9 på skalaen fra 1 til 10.
DA170526 - Vi hører gjerne mest om skille mellom hvordan de med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen ser på kjønnsroller, men egentlig så er den mest interessante endringen fra verdiene de har vokst opp med, legger ISF-forskeren til.
BT170526 Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
AP170526https://www.aftenposten.no/kultur/20-ar-med-reality-TV-Vi-ler-nar-de-dummer-seg-ut-og-foler-oss-bra-nar-vi-vet-bedre-621002b.html Andre mente programmene var et tegn på en mangelsykdom i befolkningen .
AP170526 Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
AP170526 Andre mente programmene var et tegn på en mangelsykdom i befolkningen .
AA170526 Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
AA170526 Det bor rundt 10 millioner koptere i Egypt, der de utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
VG170525 Kroppsvekten for over 70 prosent av befolkningen har falt med nesten ni kilo det siste året.
BT170525 - Det kan godt hende at flertallet i befolkningen mener innholdet er godt og riktig.
AP170525https://www.aftenposten.no/verden/Alle-landene-har-signert-pa-NATOs-pengemal-I-realiteten-mener-mange-det-er-helt-urealistisk-621654b.html Endel politikere innser at noe må gjøres, men det er ikke en prioritet og det mangler støtte i befolkningen , sier Lete.
AP170525 En tidligere versjon hadde støtte hos så lite som 18 prosent av befolkningen .
AP170525 Endel politikere innser at noe må gjøres, men det er ikke en prioritet og det mangler støtte i befolkningen , sier Lete.
VG170524 Det kan også skyldes at terror i Europa er blitt så vanlig de to siste årene at befolkningen beskytter seg med en slags apatisk distanse.
NL170524 Vi skal ikke grave i fortiden, men heller se framover, det er beskjeden Nordlys gir til den samiske befolkningen .
NL170524 Forskning sier at ti ganger ( ! ) så mange samer sier dem opplever diskriminering enn den øvrige befolkningen .
DB170524 Hun viser til undersøkelser som viser at befolkningen i stor grad frykter terror.
DB170524 Daae mener at den norske befolkningen er blitt mer bevisste på hva en skal gjøre ved et eventuelt terrorangrep.
DB170524 Antall sysselsatte var på 2.644.000 personer i siste 3-månedersperiode ( februar-april ), tilsvarende 66,8 prosent av befolkningen .
DB170524 Tvert imot : Innvandrere har høyere tillit til for eksempel det politiske systemet, rettsvesenet og politiet enn resten av befolkningen .
DB170524 Innvandrere er også mer utsatt for vold og trusler enn resten av befolkningen , og de er gjennomgående mer ensomme.
DA170524 Den britiske befolkningen har vært vant til terrorfaren gjennom flere tiår, med en spesielt urolig tid i 1970- og 1980-årene under IRAs aktivitet.
DA170524 - Det skaper enda dypere kløfter i befolkningen , og går rett inn i immigrasjonsdebatten og debatten om kontroll over grensene.
DA170524 Den britiske befolkningen har vært vant til terrorfaren gjennom flere tiår, med en spesielt urolig tid på 1970- og 1980-årene under IRAs aktivitet.
DA170524 - Det skaper enda dypere kløfter i befolkningen , og går rett inn i immigrasjonsdebatten og debatten om kontroll over grensene.
DA170524 Tilliten til det politiske systemet, rettsvesen og politiet er like høy eller høyere blant innvandrere enn i befolkningen generelt, ifølge undersøkelsen.
DA170524 Tallene viser også at 2.644.000 personer, eller 66,8 prosent av befolkningen , nå er i arbeid.
DA170524 I befolkningen øker andelen kronisk syke fra 25 prosent blant de yngste til 49 prosent blant de eldste, omtrent en dobling.
DA170524 I befolkningen synker andelen som mener helsen er god eller svært god, fra 86 prosent i aldersgruppen 16-24 år til 73 prosent i alder 55-74 år.
DA170524 Det er store forskjeller mellom eldre innvandrerne og eldre i resten av befolkningen når det kommer til helse, viser ny SSB-undersøkelse.
DA170524 Den viser blant annet at det er en markant forskjell mellom de eldre innvandrerne og eldre i resten av befolkningen når det kommer til helse.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html « Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen , og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah' - det globale muslimske samfunnet », skriver Casey i rapporten.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html Fakta : Muslimer i Storbritannia ¶ 4,5 prosent av befolkningen i Storbritannia er muslimsk.
AP170524 « Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen , og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah' - det globale muslimske samfunnet », skriver Casey i rapporten.
AP170524 Fakta : Muslimer i Storbritannia ¶ 4,5 prosent av befolkningen i Storbritannia er muslimsk.
AP170524 I en meddelelse til sin kommunikasjonsenhet fra flyplassen i Moskva via en direkte Facebook-link, ba han ifølge Philippine Daily Inquirer befolkningen om ikke å være redde : ¶
AP170524 Befolkningen er på 105.720.644 innbyggere ( 2013 ).
AP170524 De er helt isolert fra resten av befolkningen , sier han.
AP170524 - Det er ikke slavearbeid, men alt rundt arbeidsvilkårene er ikke noe vi eller den emiratiske befolkningen ville godtatt, sier han.
AP170524 De er helt isolert fra resten av befolkningen , sier han.
AP170524 - Det er ikke slavearbeid, men alt rundt arbeidsvilkårene er ikke noe vi eller den emiratiske befolkningen ville godtatt, sier han.
AP170524 Tilliten til det politiske systemet, rettsvesenet og politiet er like høy eller høyere blant innvandrere enn i befolkningen generelt, skriver SSB.
AP170524 Innvandrerne har derimot lavere tillit til andre mennesker enn det som er tilfellet i befolkningen generelt.
AP170524 Det er noe lavere toleranse for hån av religioner blant innvandrerne enn i befolkningen generelt.
NL170523 Dette gir et tydelig bilde av engasjementet hos befolkningen i nord.
NL170523 Det er dette som bør bekymre og uroe befolkningen og næringslivet i Troms, og også Nordland, etter at det nå er besluttet å slå sammen Finnmark og Troms til en region.
DB170523 Vi står i solidaritet med den britiske befolkningen , sier Trump ¶
DB170523 Tatt av en ond taper, sa Trump i talen der han også uttrykte solidaritet til den britiske befolkningen .
DB170523 Det ene er å sette en skrekk i befolkningen som skaper uro, undergraver tillit og som strammer inn friheter og åpenhet.
DB170523 Mennesker med psykiske lidelser lever 15 - 20 år kortere enn resten av befolkningen .
BT170523 Det kunne spart både bomiljøet og befolkningen i Bergen for store kostnader.
AA170523 Å forsette valgkampen vil være et viktig signal både til verden, den britiske befolkningen og til de som står bak.
AA170523 - Mine tanker går nå til alle de rammede og deres kjære og til befolkningen i Manchester og Storbritannia.
VG170522 Over 90 prosent av Norges befolkningen sier i meningsmålinger at de vil ha norsk landbruk på samme måte som nå.
VG170522 Er de ikke folkevalgt for å gjøre det som er best for landet og befolkningen ?
VG170522 Populistene har vist at vestlige ledere ( og menneskerettsgrupper ) har tatt feil da de antok at befolkningen uten videre deler menneskerettighetenes verdier, at folk alltid forstår hvor viktig det er å behandle andre slik de ønsker å bli behandlet selv.
VG170522 En regjering som ikke tar skritt for å tilrettelegge for integrering, skaper et sikkert grunnlag for økt motstand i befolkningen mot ytterligere innvandring.
VG170522 Jeg synes Oslo skal tenke på hva byggingen av Bjørvika-tunnelen har betydd for å fjerne trafikk, forurensing og støy fra Oslo sentrum og at de må unne befolkningen i Bærum det samme, sier Raja som representerer Bærum og Akershus på Stortinget.
SA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
NL170522 Troms mener at en overføring til kommunen vil medføre at et lite fagmiljø vil splittes og true likeverdige tannhelsetjenester til befolkningen .
NL170522 Overføring av ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene truer et likeverdig tannhelsetilbud til befolkningen , skriver lederen i Tannpleierforeninga i Troms.
NL170522 I dag er Norge et av landene i Europa som har overkapasitet av tannleger, og en relativt god munnhelse i befolkningen .
NL170522 At befolkningen får kunnskap om å ivareta sin egen munnhelse er en framtidsrettet tankegang i helsetjenesten.
NL170522 Vi føler oss sikre på at det deretter vil bli tatt en beslutning om at det av hensyn til befolkningen må være to akuttsykehus i Vest-Finnmark.
DN170522 Dreyer mener også trenden med lavere vekst i befolkningen kommer til å gi et annet boligbehov fremover.
DB170522 Venstres Abid Raja ber Oslo-byrådet på sin side tenke over hva Bjørvika-tunnelen har medført av positive ringvirkninger i hovedstaden og mener befolkningen i Bærum fortjener det samme.
DB170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
DB170522 Til tross for at Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene beskytter befolkningen mot cyberangrep både i væpnet konflikt og fredstid, er det fremdeles store utfordringer i å sikre oss mot denne type angrep.
DB170522 Selv om Genèvekonvensjonene pålegger de krigførende partene en rekke forpliktelser i å sikre befolkningen mot cyberangrep, innebærer ikke dette at ikke enkeltindivider eller virksomheter også har et ansvar for å sikre respekt for disse reglene ved cyberangrep.
DB170522 Hvis vi ikke klarer å beskytte datamaskiner og datanettverk som leverer for eksempel vann- og elektrisitet, banktjenester og helsetjenester til befolkningen mot cyberangrep utsetter vi sivilbefolkningen mot farer.
DA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
DA170522 Venstres Abid Raja ber Oslo-byrådet på sin side tenke over hva Bjørvika-tunnelen har medført av positive ringvirkninger i hovedstaden og mener befolkningen i Bærum fortjener det samme.
BT170522 Mange frykter at den øvre delen av parken skal gli rett tilbake til hva den var før den stengte - en åpen russcene med både bruk og salg av narkotika, et område resten av befolkningen stort sett holdt seg unna.
BT170522 industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for derigjennom å bedre tilbudet til befolkningen for slike tjenester, på en samfunnsnyttig best mulig måte.
BT170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Med resultatene fra GBD vet vi mer om fordelingen av sykdomsbyrde i befolkningen .
AP170522 Med resultatene fra GBD vet vi mer om fordelingen av sykdomsbyrde i befolkningen .
AP170522 april stemte 51,4 prosent av befolkningen for å endre grunnloven.
AP170522 Over 80 prosent av den norske befolkningen deltar i pengespill.
AA170522 Venstres Abid Raja ber Oslo-byrådet på sin side tenke over hva Bjørvika-tunnelen har medført av positive ringvirkninger i hovedstaden og mener befolkningen i Bærum fortjener det samme.
AA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AA170522 Men det som skal skje i Trondheim Spektrum, er et tilbud til en svært liten del av befolkningen .
AA170522 Festivalen har i tillegg e innholdsrikt tilbud til hele befolkningen .
AA170522 Det er svært viktig at samlingen av NTNU fører til tettere og bedre kontakt mellom universitetet og befolkningen .
NL170521 Og enda verre blir det når ingen fra regjeringen og Arbeiderpartiet vil møte befolkningen ansikt til ansikt.
DB170521 75% av befolkningen var i mot, men det ble feiret som seier at det ble gjennomført.
DA170521 Men aldri om Lundberg skal slippe ned guarden, ikke før stortingsflertallet tar til fornuft og gir Lofoten varig vern, slik flertallet i befolkningen har gjort.
AP170521 Svaret i reformen : Større enheter og mer mobilitet skal gi politiet større slagkraft og befolkningen bedre tjenester.
AA170521 I begrunnelsen til kommunen heter det blant annet at : « Hennes prestasjoner i skisporet har vært til stor glede for befolkningen i inn- og utland.
NL170520 Også i Norge vil befolkningen øke i de nærmeste årene.
NL170520 I Norge skal vi være stolte over at vårt overordnede mål har vært å produsere best og renest mulig mat til befolkningen , ikke billigst mulig mat.
DN170520 - Den iranske befolkningen har med gjennomføringen av valget deltatt i landets politiske liv.
DA170520 Vi opplever en veldig medgang og respons i befolkningen .
AP170520https://www.aftenposten.no/osloby/Ni-grafer-som-viser-hvordan-ungdomskriminaliteten-i-Oslo-utvikler-seg-621366b.html I Salto-rapporten påpekes det at antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom og i befolkningen generelt : ¶
AP170520 Begge de to konservative kandidatene appellerte til den delen av befolkningen som er mest religiøs og som ønsker å bevare den islamske republikken i sin opprinnelige form.
AP170520 Begge de to konservative kandidatene appellerte til den delen av befolkningen som er mest religiøs og som ønsker å bevare den islamske republikken i sin opprinnelige form.
AP170520 I Salto-rapporten påpekes det at antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom og i befolkningen generelt : ¶
AA170520 Bøndene har stor sympati i befolkningen , men de skal ikke holde på med for mange traktoraksjoner før det virker mot sin hensikt.
VG170519 Abdel-Hameed forteller at befolkningen i Idlib på mange måter føler seg fanget av opprørerne, og at mange av krigerne er ekstremister som han og de fleste andre sivile fordømmer.
VG170519 Tvert om, Norge har antagelig verdens minst korrupte politi, en etat som nyter stor tillit i befolkningen .
VG170519 Når vi lager sykkelstier og fjerner parkeringsplasser, er det fordi det er bra for befolkningen og byen.
VG170519 Flere målinger viser at vi har solid støtte i befolkningen både når vi bygger sykkelstier og fjerner parkeringsplasser for å gi mer plass til menneskene i byen.
VG170519 - Vi gjør dette fordi vi vil at befolkningen skal leve og puste inn frisk luft ; vi gjør det for at ungene som vokser opp i Oslo ikke skal få astma, eller at bestemor dør mange år for tidlig på grunn av luftforurensning.
SA170519 Det er best for befolkningen .
SA170519 I årets første kvartal vokste befolkningen med 8.829 personer.
SA170519 Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene, som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
NL170519 mai tog med masse andre flagg enn det norske, er ikke-eksisterende i Tromsø, byen hvor 13 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
NL170519 Vi må øke innsatsen for å utdanne den voksne befolkningen i Finnmark.
NL170519 Vi har rundt 16000 personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, det er omlag 30 % av den voksne befolkningen .
NL170519 Først i 2064 ville hele den voksne befolkningen mellom 20 og 65 år ha minst videregående skole som høyeste fullførte utdanning.
DN170519 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag viser at veksten i befolkningen i Oslo var så vidt over 2000 i første kvartal i år, og at veksten på landsbasis var 8829 i kvartalet.
DN170519 Rundt 20 prosent av den sørkoreanske befolkningen bor i hovedstaden Seoul - seks mil sør før grensen til Nord-Korea.
DB170519 ProntoTV mener fortsatt at slike reklamer hverken diskriminerer eller overvåker befolkningen .
DA170519 En meningsmåling gjort for MDG i forkant av landsmøtet, gir partiet troen på at det er mange potensielle MDG-velgere i befolkningen . 62,8 prosent svarer at de vil prioritere hensynet til klimaet over fortsatt høye oljeinntekter. 65,4 prosent sier at de vil ha mer fritid, mens bare om lag halvparten så mange, 34,6 prosent, svarer at de vil ha mer inntekt.
AP170519https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Vi-gar-inn-i-en-tid-hvor-hoyre--og-venstre-aksen-kommer-i-andre-rekke-Det-er-bare-a-feste-sikkerhetsbeltene--Bard-Larsen-621166b.html Nå lider befolkningen av underernæring, økonomien har brutt sammen og landet er i realiteten et militærdiktatur.
AP170519https://www.aftenposten.no/digital/Norge-er-i-Europatoppen-pa-digitale-ferdigheter-Sjekk-hvordan-du-ligger-an-10183b.html Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene, som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
AP170519 Men for Rouhani er det et problem at store deler av befolkningen ikke har merket noe til forbedringene han lovet ville komme dersom han fikk inngått en atomavtale med omverdenen.
AP170519 Nå lider befolkningen av underernæring, økonomien har brutt sammen og landet er i realiteten et militærdiktatur.
AP170519 Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene, som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
AA170519 Den ligger på cirka 12 prosent for befolkningen under ett, og for ungdomskullene er tallene dramatisk høye - omkring 40 prosent, sier Iran-ekspert og religionshistoriker Kari Vogt.
AA170519 17 millioner mennesker, omkring to tredeler av befolkningen , trues av sult, ifølge FN.
AA170519 I årets første kvartal vokste befolkningen med 8.829 personer.
NL170518 https://www.nrk.no/sapmi/hemmelig-notat-avslorer-hvordan-regjeringen-vil-unnga-granskning-av-fornorskningen-1.13437879 De har solid støtte i befolkningen .
NL170518 Forståelig nok, ettersom vi kun utgjør rundt 9 prosent av befolkningen .
NL170518 Dette er deres ansvar som folkevalgte, på vegne av befolkningen i Midtre Hålogaland, som neppe har noe veldig sterkt stockholmsyndrom overfor Bodø.
FV170518 - Det er et samfunnsansvar å ha ulike deler av befolkningen representert i NIF-ledelsen : Kvinner, menn, og mennesker med innvandrerbakgrunn.
DN170518 Navs pensjonsekspert Ole Christian Lien tror økt levealder i befolkningen vil tvinge frem høyere pensjonsalder.
DB170518 Tar man innvandring ut av regnestykket, er ulikhetene det samme som for hele befolkningen tolv år tidligere.
AA170518 Det er vilje i befolkningen til å bidra, men det forutsetter kloke politiske valg og folkevalgte som har gjennomføringskraft også for mindre populære klimatiltak.
VG170517 Men det arbeidet som DSB gjør ut mot befolkningen og sivil sektor, har ikke hatt samme prioritet.
VG170517 Les også : Bare halve befolkningen får plass i tilfluktsrom ¶
VG170517 * 1 Prosjektet med massevarsling med SMS til befolkningen må legges på is. * 1 Kontrollen med kjemikalier som kan brukes til bomber og annen skade, tas ned.
SA170517 - Det er et samfunnsansvar å ha ulike deler av befolkningen representert i NIF-ledelsen : Kvinner, menn, og mennesker med innvandrerbakgrunn.
BT170517 - Det er et samfunnsansvar å ha ulike deler av befolkningen representert i NIF-ledelsen : Kvinner, menn, og mennesker med innvandrerbakgrunn.
AP170517https://www.aftenposten.no/verden/Venezuela-utplasserer-soldater-nar-Colombia--42-drept-under-protester-de-siste-ukene-621342b.html Maduros nye plan ser ut til å følge mønsteret til forgjenger Hugo Chávez, som i 1999 fikk representanter for befolkningen til å trekke opp linjene for det som er dagens grunnlov.
AP170517https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Alle-borgere-i-den-frie-verden-Dere-ma-ikke-ta-demokratiet-for-gitt--Garry-Kasparov-621267b.html Den amerikanske befolkningen er fysisk, økonomisk, utdanningsmessig og ideologisk segregert.
AP170517https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Denne-tidligere-gullgrossisten-er-et-hett-navn-som-Idrettsforbundets-nye-generalsekretar-235667b.html - Det er et samfunnsansvar å ha ulike deler av befolkningen representert i NIF-ledelsen : Kvinner, menn, og mennesker med innvandrerbakgrunn.
AP170517 Maduros nye plan ser ut til å følge mønsteret til forgjenger Hugo Chávez, som i 1999 fikk representanter for befolkningen til å trekke opp linjene for det som er dagens grunnlov.
AP170517 Den amerikanske befolkningen er fysisk, økonomisk, utdanningsmessig og ideologisk segregert.
AP170517 - Det er et samfunnsansvar å ha ulike deler av befolkningen representert i NIF-ledelsen : Kvinner, menn, og mennesker med innvandrerbakgrunn.
AA170517 Også Edhija Mahic fra Bosnia var blant dem som tok ordet for å hilse til ordføreren og befolkningen i Trondheim.
AA170517 Med dette vil han sende en liten hilsen fra folk med innvandrerbakgrunn til hele befolkningen i Trondheim.
VG170516 Han erkjente at det er tvil, sinne og utrygghet i den franske befolkningen .
NL170516 Befolkningen i nærheten av slike installasjoner vil neppe føle at de lever trygt.
DN170516 Optimistene er i flertall i alle deler av befolkningen , viser det siste Forventningsbarometeret til Finans Norge.
DB170516 - Coop er eid av våre kunder og vi er opptatt av å støtte de idrettene som engasjerer befolkningen .
DA170516 Det tar tid å planlegge, det tar tid å bygge, og befolkningen trenger tid til å skape seg nye vaner, sier Fyhri.
DA170516 Det tar tid å planlegge, det tar tid å bygge, og befolkningen trenger tid til å skape seg nye vaner, sier Fyhri.
AP170516 Til tross for at befolkningen lider, bruker regimet størsteparten av sine ressurser på forsvaret.
AP170516 Selv om landet er lutfattig og befolkningen sulter, satser regimet på data.
VG170515 Dette viser at ESC fortsatt evner å samle en stor del av befolkningen , på tvers av ulike aldersgrupper, sier Håkon Lund Sørensen i NRKs analyseavdeling til VG.
VG170515 Eller spiller det en rolle hvilke politiske fiendebilder de skapte og brukte for å vinne oppslutning og legitimitet i befolkningen ?
DN170515 Mens pressen er opptatt med Donald Trump utsettes befolkningen i Sør-Sudan for lidelser man ikke kan forestille seg, advarer David Beasly, leder for Verdens matprogram.
DN170515 - Lidelsene til den sørsudanske befolkningen er helt umulig å forestille seg.
DN170515 LO representerer med 900.000 medlemmer mer enn en firedel av den voksne befolkningen i arbeidslivet.
DB170515 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sa visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170515 Men fallet blant de unge tv-seerne skjer raskere enn hos resten av befolkningen , og det siste året det eskalert.
AP170515 Så mange som 17 millioner mennesker, eller to tredjedeler av befolkningen , trues av sult, ifølge FN.
AP170515 I fjor kom resultatene fra evalueringen : Sammenlignet med befolkningen er valgdeltagelsen på omtrent samme nivå, men de som er 16 og 17 år første gang de stemmer, stemmer i høyere grad enn de som får stemme først når de er 18. | 5.500 tok kontakt med ny chattetjeneste.
AA170515 Så mange som 17 millioner mennesker, eller to tredeler av befolkningen , trues av sult, ifølge FN.
AA170515 - Lidelsene til den sørsudanske befolkningen er helt umulig å forestille seg.
AA170515 Ifølge Frankrikes statistiske sentralbyrå INSEE, var i 2015 så mange som hvert femte barn i Frankrike og generelt sett 14% av den franske befolkningen fattig.
VG170514 På verdensbasis er rundt en tredel av den mannlige befolkningen omskåret.
VG170514 Antisemittiske holdninger er sterkt voksende over hele Europa, både i høyreradikale grupper og blant muslimer som er preget av Midtøsten-konflikten og fremmedfiendtlig islamisme, men også i befolkningen generelt.
DB170514 - Over 80 prosent av strålingen havnet i sjøene og på polene, så jeg tror den globale befolkningen er minst eksponert, sier Evangeliou.
DB170514 - Med unntak av befolkningen i Japan ble hvert eneste menneske på jorda i 2011 utsatt for en gjennomsnittlig årlig mengde stråling tilsvarende et røntgenbilde, utdyper Evangeliou overfor Dagbladet.
DA170514 Den samlede beredskapen for befolkningen til hørende Odda sykehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag.
AP170514 Samtidig er det bare rundt 40 prosent av befolkningen som mener at president Trump gjør en god jobb.
AP170514 Ferske målinger viser at republikanerne og befolkningen går i utakt når det gjelder helsepolitikk.
SA170513 Skal jeg plutselig brødfø hele befolkningen i Draculas vuggeland ?
DB170513 Videre omtaler hun et land der befolkningen aldri kunne kjenne seg trygg.
DA170513 Fredsavtalen ble undertegnet, men befolkningen lider fortsatt.
AP170513https://www.aftenposten.no/osloby/Sykkelbyraden-forberedt-pa-brak-nar-hun-fjerner-parkeringsplasser-620758b.html Og holdningsundersøkelsen Aftenposten skrev om i går viser også at vi har et solid mandat fra befolkningen , sier byråden.
AP170513 Og holdningsundersøkelsen Aftenposten skrev om i går viser også at vi har et solid mandat fra befolkningen , sier byråden.
AP170513 Dersom noen opplever feber og dårlig almenntilstand oppfordrer kommuneoverlegen befolkningen til å ta kontakt med legevakt.
VG170512 Det siste synes nærmest umulig når vi vet hvordan pensjons- og trygdeutgiftene øker på grunn av aldringen i befolkningen .
SA170512 Men det kan ikke skje på den måten det nå gjøres, ved å benytte den såkalte handlingsregelen, og overføre 3-4 prosent av verdien til statsbudsjettet, og på den måten spre dem tynt ut over hele befolkningen . 40-50.000 kroner pr. innbygger er riktignok ikke tynt, men det er vanskelig å peke på hva verdiene er gått til.
SA170512 Det virkelige alternativet er å benytte verdiene til å bygge opp igjen norsk infrastruktur for produksjon av varer befolkningen har bruk for.
DB170512 Det statlige nyhetsbyrået Xinhua kalte Xu gal, og hevder han skal ha fått den kinesiske befolkningen til å så tvil om effekten av den tradisjonelle kinesiske kampsporten.
DB170512 HOLDNINGSENDRINGER : Gjennom kunnskap og informasjon har vi klart å endre holdningen til homofili og kvinner i store deler av den kristne befolkningen i Norge.
DB170512 Gjennom kunnskap og informasjon har vi klart å endre holdningen til homofili og kvinner i store deler av den kristne befolkningen i Norge.
DB170512 Konsekvensen vil være at ansatte i skole, barnehager eldreomsorg og helsevesen står i fare for å sies opp, tilbudet til befolkningen blir dårligere ¶
DB170512 Den øvrige voksne befolkningen anbefales regelmessig inntak av hvit fisk og en halv liter melk eller yoghurt hver dag for å få i seg nok jod.
DB170512 Bare to-tre prosent av den etnisk norske befolkningen har laktoseintoleranse.
DA170512 Myndigheter og konservative utnytter homofobien og støtten til tradisjonelle familieverdier i befolkningen , sier hun, og mener den russiske påvirkningen er « overalt ».
BT170512 Samtidig har en stor majoritet av den amerikanske befolkningen nytt privilegier på grunn av deres etnisitet, kjønn og/eller klasse.
AP170512 Til tross for at befolkningen lider, bruker landet størsteparten av sine ressurser på forsvaret.
AP170512 Mye av debatten med Arbeiderpartiet har gjennom vinteren og våren konsentrert seg om den fallende andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år som er i jobb.
SA170511 Senket stemmerettsalder har riktignok ført til at flere unge er blitt valgt inn, men i befolkningen er det ikke stor støtte for å la de yngste stemme.
DN170511 - Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år.
DB170511 Til sammenligning har partiet nå et sted rundt 14 prosent oppslutning befolkningen som helhet.
DB170511 I en britisk rapport viser det seg at de fem prosentene av innbyggerne med høyest IQ stemmer omtrent likt som befolkningen for øvrig.
DB170511 For det første er det lite sannsynlig at intelligens i seg selv gjør forskere mer venstreorienterte enn befolkningen forøvrig.
DA170511 Senket stemmerettsalder har riktignok ført til at flere unge er blitt valgt inn, men i befolkningen er det ikke stor støtte for å la de yngste stemme.
AP170511https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-meningsmaling-Na-har-Solberg-og-Jensen-et-knepent-overtak-620993b.html Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170511 Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AA170511 Det er flere personer enn før, men uendret målt i andel av befolkningen .
AA170511 Andelen uføre målt i prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år, er imidlertid uendret på 9,5 prosent.
AA170511 - Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år, framholder finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen.
AA170511 - Halvparten av fallet skyldes vekst i den eldre befolkningen og økt innvandring.
AA170511 Senket stemmerettsalder har riktignok ført til at flere unge er blitt valgt inn, men i befolkningen er det ikke stor støtte for å la de yngste stemme.
AA170511 Har mediene kneblet flertallet av befolkningen ?
VG170510 Leder Den offisielle og den folkelige feiringen av kongeparets 80-årsdager uttrykker ikke bare hvilken unik posisjon kong Harald og dronning Sonja har i befolkningen , men også hvor sterkt monarkiet faktisk står i Norge.
VG170510 Den offisielle og den folkelige feiringen av kongeparets 80-årsdager uttrykker ikke bare hvilken unik posisjon kong Harald og dronning Sonja har i befolkningen , men også hvor sterkt monarkiet faktisk står i Norge.
SA170510 Rundt 16 prosent skjer mellom 70 og 80 år, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år, ifølge rapporten.
SA170510 Kreft er den vanligste dødsårsaken blant befolkningen under 70 år.
NL170510 Nå har prognosene endret seg noe - og dessverre i gal retning, sett med øynene til befolkningen i Troms og Tromsø.
DN170510 Det er det kun 12 prosent av befolkningen som tror på ifølge en spørreundersøkelse Norstat har gjort for kraftkonsernet Agder Energi. 87 prosent av de 1000 spurte tror ingenting på at målet er oppnåelig mens en prosent er usikre, viser undersøkelsen.
DN170510 - Her er det tydeligvis full krasj mellom politikerne og befolkningen , sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi i en kommentar til undersøkelsen.
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen .
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen .
AA170510 Rundt 16 prosent skjer mellom 70 og 80 år, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år, ifølge rapporten.
AA170510 Kreft er den vanligste dødsårsaken blant befolkningen under 70 år.
VG170509 Moon Jae-har lovet å skape over 800.000 nye arbeidsplasser i et land hvor ti prosent av den arbeidsføre befolkningen ikke har lønnet arbeid.
DN170509 I fylker med spredt befolkning som Hedmark, Oppland Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har bare litt over halvparten av befolkningen tilbud om fiberbredbånd.
DN170509 Han etterlyser en nasjonal dugnad for å sikre at de siste ti prosentene av befolkningen i Norge får tilgang til fibernett.
DB170509 Presidentordren kom 6.mars og inkluderer seks land med land der majoriteten av befolkningen er muslimsk.
DB170509 I Nord-Europa er 5-15 prosent av befolkningen laktoseintolerante.
DB170509 Det er stort sett bare befolkningen i Vesten som forsetter å drikke melk utover barndommen og som har tilpasset seg å drikke kumelk - hele 75 prosent av verdens befolkning er laktoseintolerante.
DA170509 Men Frankrikes nye leder sier at han tar innover seg at nær halvparten av befolkningen har uttrykt sterk misnøye med dagens EU.
DA170509 Boko Haram, som i flere år har terrorisert befolkningen nordøst i Nigeria, bruker barn og unge bevisst som våpen - i en slik grad at Björn selv måtte være skeptisk til barn og unge hun møtte.
DA170509 Når Norge i tillegg står foran en betydelig aldring av befolkningen , og man vet at andre grupper også har særskilte ernæringsbehov som må løses, er det viktig at det nå tas nasjonale grep på dette området.
BT170509 «... ikke-heteroseksuelle og transseksuelle subpopulasjoner har høyere forekomst av psykiske problemer ( angst, depresjon, selvmord ), samt atferds- og sosiale problemer ( rus, vold i nære relasjoner ), sammenlignet med den generelle befolkningen .
AA170509 Der legger de statsråd Bent Høies svar til grunn, og flertallet mener altså Høie har gitt nødvendige forsikringer om at en grunnleggende akuttberedskap for befolkningen nå er ivaretatt.
AA170509 Ifølge tallene er det høyest ledighet blant menn, både blant innvandrere og den øvrige befolkningen . ( ©NTB ) ¶
AA170509 For den øvrige befolkningen var den registrerte ledigheten på 2,3 prosent i første kvartal, noe som var 0,1 prosentpoeng mindre enn ett år tidligere.
AA170509 Det verste som kan skje, er at styrkeforholdet etter valget gjør Macron handlingslammet og at polariseringen i befolkningen blir større.
SA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
SA170508 Dermed blir oppslutningen om lekene i den sørkoreanske befolkningen helt avgjørende for om tribunene kommer til å fylles.
DN170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
DN170508 Hun viste til VGs oppslag fra mars i år, der det framgår at 94 prosent av befolkningen har fått 10 kroner i skattelette om dagen, mens Norges rikeste personer i snitt har fått omtrent 1.600 kroner.
DN170508 - Jeg erkjenner at det er tvil, sinne og utrygghet i den franske befolkningen .
DB170508 Miljøene øst i Oslo og typer fra den fattige delen av befolkningen var riktignok hans motiv, men han almengjorde situasjoner, konflikter og omgivelser og gjorde dem til noe som angår enhver.
DA170508 Arbeidsledigheten i befolkningen ellers er på 10.1 prosent.
DA170508 Lørdag skrev Dagsavisen om en annen del av Ipsos-undersøkelsen, som viste at flertallet i den norske befolkningen mener innvandring i all hovedsak er positivt for landet.
DA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
BT170508 Siden sosialistregjeringen til Hollande tok over for fem år siden, er det blitt 600.000 flere arbeidsløse, mens over 14 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensa.
BT170508 Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.
AP170508https://www.aftenposten.no/reise/Turister-tigger-penger-i-fattige-land--Skamlost-10133b.html Å tigge i land hvor store deler av befolkningen er svært fattige, får reaksjoner.
AP170508https://www.aftenposten.no/reise/Turister-tigger-penger-i-fattige-land--Skamlost-10133b.html PENGER TIL Å REISE : Å tigge i land hvor store deler av befolkningen er svært fattige, får reaksjoner.
AP170508 Russiske skolebarn lærer imidlertid ikke at nesten halvparten av tapene rammet befolkningen i Hviterussland, Ukraina, de sentralasiatiske og de baltiske landene.
AP170508 Det som holder Le Pen og nasjonalistene tilbake er den sterke antirasismen hos en stor del av befolkningen .
AP170508 Å tigge i land hvor store deler av befolkningen er svært fattige, får reaksjoner.
AP170508 PENGER TIL Å REISE : Å tigge i land hvor store deler av befolkningen er svært fattige, får reaksjoner.
AP170508 Norske medier føyer seg tidvis inn i rekken av enkelte leger, pasientforeninger og politikere som bidrar til å skape frykt og sykeliggjør en del av befolkningen i den grad at ungdom isoleres på mørke rom i årevis.
AP170508 Dermed blir oppslutningen om lekene i den sørkoreanske befolkningen helt avgjørende for om tribunene kommer til å fylles.
AA170508 - Jeg erkjenner at det er tvil, sinne og utrygghet i den franske befolkningen .
AA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
AA170508 Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.
VG170507 Det er 700 år siden verdens verste pestepidemi, Svartedauden, som tok livet av opptil 60 prosent av den europeiske befolkningen , minner Newth om.
VG170507 - De bør ta på alvor at befolkningen og næringslivet er oppriktig bekymret.
DN170507https://www.dn.no/nyheter/2017/05/07/2000/Utenriks/macron-blir-president-her-er-alt-du-ma-vite-om-ham - Det er skremmende å tenke på at en så stor andel av befolkningen ønsket en høyrepopulistisk president.
DN170507 - Det er skremmende å tenke på at en så stor andel av befolkningen ønsket en høyrepopulistisk president.
DN170507 - Det er skremmende å tenke på at en så stor andel av befolkningen ønsket en høyrepopulistisk president.
DN170507 - Vi må nøytralisere den giftige bølgen av fremmedfrykt som sprer seg i den franske befolkningen , sier Hachim Hag ( 50 ).
DA170507 Men den nye presidenten er langt fra populær i store deler av befolkningen .
VG170506 Det indikerte motsetningsforholdet mellom utdanning og MMA passer mindre bra, ikke fordi det er typisk at folk med høyere utdanning driver med kampsport, men at kampsport omfatter det brede grunnlaget av den norske befolkningen .
DN170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
DB170506 - Donetsk er okkupert av prorussiske separatister, og etniske russere utgjør en stor andel av befolkningen .
DB170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
DA170506 Før Macron, som også er upopulær i store deler av befolkningen .
DA170506 Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, og vi ser igjen at flertallet i befolkningen er grunnleggende positive, sier Pran.
DA170506 Flertallet i den norske befolkningen mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge, ifølge en ny undersøkelse.
DA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom media.
DA170506 Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, og vi ser igjen at flertallet i befolkningen er grunnleggende positive, sier Pran.
DA170506 Flertallet i den norske befolkningen mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge, ifølge en ny undersøkelse.
DA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom media.
AP170506https://www.aftenposten.no/verden/USA-har-tidligere-markedsfort-seg-som-en-spreder-av-demokrati-Donald-Trump-skryter-av-diktatorer-620498b.html Kim styrer det med jernhånd, og det brutale regimet bruker størsteparten av sine ressurser på militæret og landets atomprogram, til tross for at befolkningen sulter.
AP170506 Kim styrer det med jernhånd, og det brutale regimet bruker størsteparten av sine ressurser på militæret og landets atomprogram, til tross for at befolkningen sulter.
AP170506 Kim styrer det med jernhånd, og det brutale regimet bruker størsteparten av sine ressurser på militæret og landets atomprogram, til tross for at befolkningen sulter.
AP170506 « Somewheres » utgjør 50 prosent av befolkningen og har en identitet som er nærmere knyttet til stedet de er fra : Skotsk jordbruker, hjemmeværende mor fra Cornwall.
AP170506 Goodharts « Anywheres » utgjør rundt 25 prosent av befolkningen og er mennesker som har en identitet de har skapt selv, ofte knyttet til utdanning eller jobb, som de kan flytte med seg rundt.
AP170506 Forfatter Goodhart peker på at selv i hans klassifisering består halve befolkningen av andre mennesketyper enn dem som er skeptiske til endringer, innvandring og som ønsker seg tilbake til en enklere tid.
AP170506 For eksempel er over halvparten av befolkningen i mange land i Europa for stoppe all ytterligere innvandring fra land som hovedsakelig er muslimske, ifølge en spørreundersøkelse publisert av tenketanken Chatham House i februar.
AP170506 Det er veldig foruroligende at samfunnseliten samler seg for å mobbe og avvise det som er en dyp bekymring hos en stor andel av befolkningen , sier hun til Aftenposten.
AP170506 Det er en rekke slike undersøkelser Goodhart bruker til å underbygge påstanden om at rundt halvparten av befolkningen tilhører gruppen « Somewheres », mens 20 til 25 prosent er « Anywheres ».
AP170506 - Det ville være å stikke hodet i sanden ikke å erkjenne at det eksisterer et stort verdiskille i befolkningen .
AA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
VG170505 Ekspertene mente det ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
SA170505 « Gode nok kunnskaper om førstehjelp i befolkningen er en dugnad hvor vi alle må gjøre en innsats », skriver Bjørn Harald Lye.
SA170505 Gode nok kunnskaper om førstehjelp i befolkningen er en dugnad hvor vi alle må gjøre en innsats.
SA170505 Foreldre, håndballtrenere og arbeidsgivere er alle eksempler på aktører med innflytelse som kan legge til rette for bedre livreddende kunnskaper i befolkningen .
SA170505 Ferske tall viser at så få som to av ti har gjennomført brannøvelse hjemme de siste fem årene, og at kun 2 prosent av befolkningen gir blod.
DA170505 De er også kjent for gigantiske naturgassreserver, som overhodet ikke kommer befolkningen til gode.
DA170505 I juni 1374 begynte deler av befolkningen i Aachen å danse vilt i gatene, i en hysterisk epidemi som spredde seg til en rekke tyske byer og videre til Italia, Frankrike og Holland.
AA170505 Kanskje kan tiltak som bedrer rettssikkerheten i barnevernssaker også bidra til at angsten for barnevernet i befolkningen reduseres over tid.
VG170504 Les også : Bare halve befolkningen får plass i tilfluktsrom ¶
DB170504 Et par år etter at kostholdsrådene ble utgitt, viste en spørreundersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning at befolkningen hadde lav tillit til helsemyndighetenes kostholdsråd, ifølge Helsedirektoratet.
DB170504 april 2017 med 933 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen .
DA170504 Men nå vingler både Le Pen og partiet om å forlate eurosonen, et kontroversielt og upopulært valgkampløfte blant store deler av den franske befolkningen .
DA170504 Ta en pustepause : Ingerid Møller og Thomas Krekling ( og cirka 200 følgere av facebooksiden Lenge leve Marienlyst ) håper politikerne i Drammen ikke er for stolte til å gå tilbake på marienlystvedtaket, for i stedet å ta befolkningen med på råd - og se hvilke muligheter området faktisk har.
AP170504 - Kostnadene ved å sende kommuneplanen ut på papir til befolkningen pr. post ville vært betraktelig dyrere, påpeker han i en e-post til Aftenposten.
AP170504 post til befolkningen ?
AP170504 post til befolkningen , men en slik direkte grad av involvering av innbyggerne har ikke vært gjennomført tidligere.
AA170504 Spesielt i den yngre del av befolkningen ser vi at fokus på det antatt sunne tar alt for mye plass - både i sosiale medier og i nyhetsbildet generelt.
VG170503 | Bare halve befolkningen får plass i tilfluktsrom ¶
VG170503 Men vi kan ikke gi befolkningen inntrykk av at det finnes beskyttelse, men ikke ha det.
DA170503 - Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark.
BT170503 I den internasjonale litteraturen der FRAX er kritisk vurdert, hevdes det at et svært høyt antall i befolkningen får diagnostisert « høy risiko » med instrumentet.
AP170503 - Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark.
AA170503 Men blant innvandrere fra europeiske land er støtten til Ap på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn.
AA170503 Blant utenlandske statsborgere fra EØS-landene i Øst-Europa, er støtten til Frp dobbelt så stor som i befolkningen for øvrig.
AA170503 Totalt er 71,5 prosent av befolkningen i Norge medlem i Dnk.
AA170503 Fallet skjer samtidig som den norske befolkningen øker med omkring 1 prosent årlig.
AA170503 - Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark.
VG170502 Ifølge European Social Surveys målinger nyter ingen andre europeiske nasjonalforsamlinger lavere tillit i befolkningen enn den ukrainske.
VG170502 Så mye som 70 prosent av befolkningen bryter loven ved å eie satelitt, ifølge myndighetene.
DB170502 « Vi er fullt klar over at noen kanskje vil bli støtt av disse bildene, og for det beklager vi, men det er på tide at befolkningen som ikke bruker narkotika ser hva vi må håndtere på daglig basis ».
DB170502 40 prosent på sine merinntekter, er den tilnærmet null for resten av befolkningen .
DB170502 Det er stor interesse for ernæring i befolkningen .
DA170502 Gapet mellom innvandrere og den øvrige delen av befolkningen skyldes rasisme og mangelfull integrering.
AP170502 Putin svarte med å anklage regjeringen i Kiev for selv å ha skjøvet befolkningen i det han kalte « territoriene » fra seg.
AP170502 Maduros nye plan ser ut til å følge mønsteret til forgjenger Hugo Chávez, som i 1999 fikk representanter for befolkningen til å trekke opp linjene for det som er dagens grunnlov.
AP170502 Norge vil på grunn av sitt befolkningsmønster, topografi og værforhold møte organisatoriske utfordringer ved å innføre dette behandlingstilbudet for hele befolkningen , ifølge Beslutningsforum.
AA170502 Maduros nye plan ser ut til å følge mønsteret til forgjenger Hugo Chávez, som i 1999 fikk representanter for befolkningen til å trekke opp linjene for det som er dagens grunnlov.
VG170501 Disse var tenkt som tilbud til den afroamerikanske befolkningen , men har alltid vært åpne for alle.
SA170501 For May handler valget i stor grad om å få et klart mandat fra befolkningen til å gjennomføre Storbritannias utmelding av EU, holde nasjonen samlet og stå sammen for å få en best mulig avtale, påpeker førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.
BT170501 Man må se behovet til hele befolkningen .
AP170501https://www.aftenposten.no/norge/Arbeiderpartiet-sikrer-flertall-for-a-redde-akuttkirurgien-i-Odda-620250b.html Man må se behovet til hele befolkningen .
AP170501 Man må se behovet til hele befolkningen .
AP170501 Hættas innlegg i Aftenposten, der hun taler imot behovet for en granskningskommisjon om fornorskningen av den samiske og kvenske befolkningen .
AA170501 Regjeringen, med utenriksminister Børge Brende ( H ), er i utakt med befolkningen .
VG170430 De koptiske kristne utgjør fortsatt om lag ti prosent av befolkningen og er det største kirkesamfunn i Midtøsten.
FV170430 - Hvis man ser på tallene, er det fortsatt få i befolkningen som mosjonerer.
DB170430 - En oppfatning av å konstant være truet har bidratt til at regimet har kunnet overleve med en så streng kontroll over befolkningen, mener Tønnesson som tror at en betydelig del av befolkningen frykter krig.
DB170430 - En oppfatning av å konstant være truet har bidratt til at regimet har kunnet overleve med en så streng kontroll over befolkningen , mener Tønnesson som tror at en betydelig del av befolkningen frykter krig.
DB170430 Regjeringspartiene ønsker å fremstå som reformvennlige som av hensyn til befolkningen skal gi bedre tjenester.
DB170430 Befolkningen i mindre kommuner er mer fornøyd med velferdstjenestene enn i store kommuner.
AP170430 Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion.
SA170429 - Hvis man ser på tallene, er det fortsatt få i befolkningen som mosjonerer.
DB170429 Jeg har aldri vært der, men de lager så mye godt og jeg synes at det herlig at et såpass lite sted kan ha en så bra baker - og som tydeligvis blir elsket av befolkningen .
DA170429 Hvis alt skal handler om å bli kvitt et borgerlig styre nærmest uansett, så kan det svekke fagbevegelsens oppslutning i store deler av befolkningen , advarer arbeidsminister Anniken Hauglie.
DA170429 - Hvis alt skal handle om å bli kvitt et borgerlig styre nærmest uansett, så kan det svekke fagbevegelsens oppslutning i store deler av befolkningen , og det synes jeg er synd.
BT170429 De sentrale politiske prioriteringene har motarbeidet engasjementet i befolkningen .
BT170429 Da var det stor støtte politisk og i befolkningen .
BT170429 - Hvis man ser på tallene, er det fortsatt få i befolkningen som mosjonerer.
AP170429https://www.aftenposten.no/verden/Venezuela-herjes-av-matmangel_-kaos-og-drap-pa-demonstranter-Na-isolerer-landet-seg-helt-fra-naboene-620183b.html Matmangelen rammer de fattigste hardest, men påvirker også resten av befolkningen .
AP170429https://www.aftenposten.no/verden/Venezuela-herjes-av-matmangel_-kaos-og-drap-pa-demonstranter-Na-isolerer-landet-seg-helt-fra-naboene-620183b.html Ifølge kilder The Washington Post har snakket med, trues befolkningen til ikke å protestere i gatene.
AP170429 Matmangelen rammer de fattigste hardest, men påvirker også resten av befolkningen .
AP170429 Ifølge kilder The Washington Post har snakket med, trues befolkningen til ikke å protestere i gatene.
AP170429 - Hvis man ser på tallene, er det fortsatt få i befolkningen som mosjonerer.
DB170428 - Vi må kommunisere bedre at partiet bygger på kristne grunnverdier, det er en tradisjon som står sterkt i befolkningen , blant langt flere enn de som i dag stemmer på oss, sier Ida Lindtveit.
DB170428 En stor del av befolkningen er muslimske uigurer som mener at deres kulturelle og religiøse identitet er truet av en stadig tørre innflytting av han-kinesere.
DA170428 De måtte tåle å bli kalt både « forrædere » og « tyver » av folkemassen som tilhører den delen av befolkningen som ønsker et tett samarbeid med Russland og Serbia, framfor med Vest-Europa.
AP170428 Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion.
AA170428 Kopterne, som utgjør 10 prosent av befolkningen i Egypt, er Midtøstens største kristne minoritetsgruppe.
AA170428 De måtte tåle å bli kalt både « forrædere » og « tyver » av folkemassen som tilhører den delen av befolkningen som ønsker et tett samarbeid med Russland og Serbia, framfor med Vest-Europa.
VG170427 - I starten sa befolkningen i IS-områdene at koalisjonens angrep var mer forsiktige og bombingen var rettet mot mer konkrete, militære mål.
VG170427 Han trekker frem at mange brukere som blir avvist ofte tilhører en sårbar del av befolkningen .
SA170427 De som overlever, blir stadig mer motstanddyktige mot antibiotika jo mer medisiner vi bruker i befolkningen .
SA170427 Siden årsskiftet 2014/2015 har det bare vært små endringer i antall sysselsatte, men samtidig økte befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år.
DB170427 Siden årsskiftet 2014/2015 har det bare vært små endringer antall sysselsatte, men samtidig økte befolkningen i aldersgruppen 15 - 74 år.
BT170427 Vi vet heller ikke eksakt hvor mange som er pedofile i befolkningen , men det estimeres at andelen ligger på ca. én prosent.
BT170427 Avdekking av overgrep og overgrepsmateriale skaper avsky, sinne, avmakt, redsel og fortvilelse i befolkningen .
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html For eksempel mener over 80 prosent av befolkningen at kvinner ikke bør kjøre bil.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion.
AP170427 For eksempel mener over 80 prosent av befolkningen at kvinner ikke bør kjøre bil.
AP170427 Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion.
AP170427 Politiet påpeker at det som følge av pågripelsen ikke foreligger noen pågående trussel mot befolkningen .
AP170427 Siden årsskiftet 2014/2015 har det bare vært små endringer i antall sysselsatte, men samtidig økte befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år.
AP170427 Samtidig deltar færre i organisert idrett, og bruken av tradisjonelle idrettsanlegg i befolkningen over 15 år går ned.
AP170427 Dette er to av hovedfunnene i rapporten « Fysisk aktivitet ; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet » der vi beskriver og analyserer utviklingen av fysisk aktivitet i den voksne norske befolkningen i perioden 1985 - 2015.
AA170427 Politiet påpeker at det som følge av pågripelsen ikke foreligger noen pågående trussel mot befolkningen .
AA170427 Tikrit var for eksempel tømt for folk av IS, men 98 prosent av befolkningen er nå tilbake.
AA170427 Brett McGurk mener IS må ta skylda for sivile tap og anklager islamistgruppa for systematisk å bruke befolkningen som levende skjold.
AA170427 Og involvering av befolkningen kan vi glemme, det vil ikke være mulig, uttalte Ramdal etterpå til Adresseavisen.
AA170427 Siden årsskiftet 2014/2015 har det bare vært små endringer i antall sysselsatte, men samtidig økte befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år.
VG170426 Den armenske befolkningen ble spredt over mange land etter massakrene.
VG170426 Til store protester fra deler av befolkningen .
VG170426 PROTESTER : Demonstrantene ønsker at den sør-koreanske befolkningen og den nye regjeringen skal være med på å ta avgjørelsen om anti-rakett systemet, THAAD, skal tas i bruk.
VG170426 Nye terroranslag, en ny flyktningkrise og ikke minst et Europa som ikke makter å gi befolkningen følelse av trygghet, arbeid og fremtidsoptimisme, kan snu pendelen i en retning som vekker historiske minner, fra en tid hvor ytterflankene - på tross av ulike ideologier - førte Europa ut i avgrunnen.
SA170426 Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen.
DB170426 Trolig vil Engmark bli best husket blant de yngste i befolkningen for stemmen til « Knerten », i de tre barnefilmene som ble utgitt fra 2009-2011.
DA170426 Han understreker at det vi har sett i Europa bare er en brøkdel av hva befolkningen i Midtøsten har opplevd, men ; ¶
BT170426 periode i nasjonal transportplan, så dette er en villedning av befolkningen i Hordaland.
BT170426 Tilbakemeldingene fra forrige aksjon viser at den har meget stor støtte i befolkningen og næringslivet, og at det er et nødvendig virkemiddel for å prøve å nå frem til de ansvarlige myndigheter i byen vår, når ingen ting annet virker.
BT170426 NOK ER NOK : Fellesgoder skal betales av skatt fra hele befolkningen , og ikke bare en liten gruppe som er lett å nå, skriver innsenderen om bompengeaksjonen.
BT170426 Den klare meldingen er at fellesgoder skal betales av skatt fra hele befolkningen , og ikke bare en liten gruppe som er lett å nå.
AP170426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-frykter-omdommeproblem---Vi-er-nodt-til-a-handle-234564b.html Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen.
AP170426 Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen.
AA170426 Tilsvarende tall for hele befolkningen er 66,1 prosent, en forskjell på 18,8 prosentpoeng.
AA170426 I hele befolkningen er nesten 80 prosent i arbeid i denne aldersgruppen, altså en forskjell på 26,6 prosentpoeng.
AA170426 For hele befolkningen i samme alder er åtte av ti i arbeid ¶
AA170426 Flyktninger med videregående eller høyere utdanning tatt i Norge har en sysselsetting bare noen få prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå.
VG170425 Det skal nå være en usikkerhet og frykt i store deler av befolkningen i Sør-Korea, spesidelt i hovedstaden, Seoul, som ligger bare seks mil fra grensen til Nord-Korea.
VG170425 Bilder av ubåter og krigsskip skaper bekymring hos store deler av befolkningen .
DN170425 Vi lever i « the age of anger » der mangelen på fordeling av globaliseringens goder gir deler av befolkningen en følelse av ydmykelse, frustrasjon og hat.
BT170425 Analyse av blodprøver fra store folkemengder indikerer at 1-2 prosent av befolkningen i verden har en immunreaksjon på gluten.
AA170425 Kun en omfattende og inkluderende fredsprosess vil kunne snu utviklingen og skape trygge liv for befolkningen i Jemen, sier Egeland.
AA170425 Kun en omfattende og inkluderende fredsprosess vil kunne snu utviklingen og skape trygge liv for befolkningen i Jemen, sier Egeland.
VG170424 - Når befolkningen i Norge eldes, eller når de fleste lever lenger enn tidligere, er det positivt for den enkelte, men dyrt for statskassen.
SA170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
FV170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
DB170424 Legaliseringen har skapt tusenvis av nye arbeidsplasser, og befolkningen er fornøyd.
DB170424 Ifølge eksperter er mellom 0,05% og 1,7% av befolkningen født med interkjønn-trekk.
BT170424https://www.bt.no/familieogoppvekst/Hvor-tidlig-bor-du-snakke-med-barna-dine-om-okonomi-Her-er-ekspertradet-som-kanskje-vil-forbloffe-10043b.html Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
BT170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
BT170424 - Det er en vanlig oppfatning i befolkningen at dette er psykopater, altså hensynsløse og dominante mennesker.
AP170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
VG170423 GJENNOMSNITTET : Martine Bruneaux-Heitz ( 69 ) og Jean Osmont ( 60 ) representerer som velgere i Donzy, et speil av hvordan den franske befolkningen stemmer.
VG170423 Gruppen hun har mest økning av stemmere er unge folk, som også er delen av befolkningen som er mest rammet av arbeidsledighet med.
VG170423 - Vi vet at brannfolk og feiere er langt mer utsatt for kreft, lunge og luftveislidelser enn befolkningen ellers.
SA170423 - Det er faktisk så ille at i området rundt Slettebakken, så er nesten halvparten av befolkningen uten nettverk.
DB170423 Selv om det er Polens tragiske krigshistorie, og de fatale konsekvenser den fikk for befolkningen , som dominerer i museet får du også rikelig med innblikk krigen sett i et større perspektiv.
DB170423 Det er ufattelig, og nesten umulig å sette seg inn i, hvordan befolkningen her led under krigen, sier Smidesang.
DB170423 En stor andel av befolkningen i Frankrike er innvandrere, og valgfavoritt Macron har tidligere anklaget sin motstander for å fremmedgjøre disse.
DA170423 Sylvi kommer aldri til å være likt av 100 prosent av befolkningen , og det bør heller ikke være noe mål for oss.
BT170423 - Det er faktisk så ille at i området rundt Slettebakken, så er nesten halvparten av befolkningen uten nettverk.
AP170423https://www.aftenposten.no/verden/i/kogRv/Ni-sporsmal-om-hvorfor-USA-og-resten-av-verden-frykter-Nord-Korea Eksterne fiender som Sør-Korea, USA og Japan gjør det også enklere å rettferdiggjøre regimets politikk og de vanskelige forholdene for den lidende befolkningen . 2.
AP170423https://www.aftenposten.no/verden/Ni-sporsmal-om-hvorfor-USA-og-resten-av-verden-frykter-Nord-Korea-617932b.html Eksterne fiender som Sør-Korea, USA og Japan gjør det også enklere å rettferdiggjøre regimets politikk og de vanskelige forholdene for den lidende befolkningen . 2.
AP170423https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-denne-bydelen-er-nesten-n-av-to-uten-sosialt-nettverk-234201b.html - Det er faktisk så ille at i området rundt Slettebakken, så er nesten halvparten av befolkningen uten nettverk.
AP170423 Eksterne fiender som Sør-Korea, USA og Japan gjør det også enklere å rettferdiggjøre regimets politikk og de vanskelige forholdene for den lidende befolkningen . 2.
AP170423 - Det er faktisk så ille at i området rundt Slettebakken, så er nesten halvparten av befolkningen uten nettverk.
DB170422 Samtidig advarte tre FN-organisasjoner om at det i hele landet er 4,9 millioner mennesker - over 40 prosent av befolkningen - som har et akutt behov for mat.
DB170422 VG fortalte denne uka at det er delte meninger i befolkningen vedrørende programkomiteens forslag om å gi barn flere enn tre juridiske foreldre og innføringen av et tredje juridisk kjønnsalternativ.
BT170422 » Taperne i globaliseringsprosessen bor avskåret fra storbyene, og de anslås å være omtrent 60 prosent av befolkningen .
BT170422 Arbeidsgiverforeningen Spekter har brukt de siste årene på å prøve og overbevise politikerne og befolkningen ellers om at den store bemanningskrisen i helsesektoren handler om at sykepleiere og annet helsepersonell ikke vil jobbe helger og høytider, altså ubekvemme vakter.
AP170422 - Jeg håper at befolkningen gjør seg noen refleksjoner i kjølvannet av den generaliseringen som ble gjort i denne dokumentaren.
AA170422 Samtidig med at Senterpartiet fosser fram på målingene, frir Arbeiderpartiet til befolkningen på bygda med et forslag som kan gjøre bensin billigere på bygda.
AA170422 Samtidig med at Senterpartiet fosser fram på målingene, frir Arbeiderpartiet til befolkningen på bygda med et forslag som kan gjøre bensin billigere på bygda.
VG170421 Vi innser at normerende forbud og påbud må ha legitimitet i befolkningen .
VG170421 I dag representerer den virkeligheten for en stor del av befolkningen .
SA170421 Målene for helsetilstand og utdanningsnivå er tatt med for å få et bilde om velstanden kommer hele befolkningen til gode.
SA170421 Hvor er den offentlige debatten på vei om dødsstraff og grov sjikane for og av politiske motstandere og religiøse grupper er akseptert og legitimert av deler av befolkningen , forankret i politiske uttalelser som på ingen måte oppfordrer til slike handlinger ?
SA170421 For da ville deler av befolkningen vært ekstremt fattige, og snittet av vår velstand ville trolig vært trukket godt ned.
DB170421 Dette bidrar til å skape enda mer forvirring enn den som allerede finnes, og kan gjøre det enda vanskeligere for oss med ernæringsutdannelse å bidra til å skape et avslappet og sunt forhold til mat i befolkningen .
DB170421 Tre fjerdedeler sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne, og 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.
DA170421 - Dersom befolkningen ikke er trygg på dette, kan tilliten og oppslutningen om nyfødtscreeningen, som har til hensikt å beskytte barn mot noen alvorlige sykdommer, bli alvorlig svekket, sier leder av referansegruppen for nyfødtscreening, Trond Markestad. | 18-åring pågrepet av væpnet politi : - Truet butikkansatt
AP170421https://www.aftenposten.no/verden/Venezuelas-rasende-demonstranter-har-fatt-en-naken_-stillferdig-helt-619536b.html Og folks syn på fremtiden er heller dystert : Ifølge Gallup mente 91 prosent av befolkningen i fjor at økonomien ser ut til å bli verre.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html Vi må se på andelen av befolkningen som er i jobb for å si noe om hvordan det faktisk står til i norsk økonomi, sier finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html - Det er helt normalt å snakke om sysselsetting som andel av befolkningen .
AP170421 Og folks syn på fremtiden er heller dystert : Ifølge Gallup mente 91 prosent av befolkningen i fjor at økonomien ser ut til å bli verre.
AP170421 Vi må se på andelen av befolkningen som er i jobb for å si noe om hvordan det faktisk står til i norsk økonomi, sier finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen.
AP170421 - Det er helt normalt å snakke om sysselsetting som andel av befolkningen .
AA170421 Frederiksen understreket at det eksisterer en sosial kontrakt i alle vestlige samfunn, men at befolkningen protesterer når man opplever ubalanse.
SA170420 Opposisjonen i landet oppfordret onsdag befolkningen til å delta på « alle protesters mor », og varslet nye markeringer torsdag.
DN170420 Økningen i de som leser aviser på nett betyr at den totale andelen av befolkningen som leser aviser, inkludert både papiraviser og nettaviser, ligger ganske stabil, fra 72 prosent i 2015 til 73 prosent i fjor.
DN170420 I 1997 leste 84 prosent av befolkningen en eller flere papiraviser hver dag.
DN170420 - Kostnadene har gått ned, og bevisstheten og kunnskapen om solenergi er på vei oppover i befolkningen generelt.
DB170420 Papiraviser har også en nedgang fra 42 prosent i 2015 til 39 prosent i 2016, men siden folk leser mer nettaviser er den totale andelen av befolkningen som leser aviser hver dag ganske stabil.
DB170420 Mens det i 2015 var 72 prosent av befolkningen som leste aviser, på nett og papir, var andelen 73 prosent i fjor.
DB170420 Mens 21 prosent av befolkningen leste ukeblader i 1991, er det nå kun fem prosent av oss som fortsatt leser disse bladene.
DB170420 Kun tre prosent av befolkningen leste tegneserier i fjor, det samme som året før, mens 11 prosent leste tegneserieblader i 1991.
DB170420 Vi har en digitalt oppegående befolkningen som er blant de første i verden til å ta i bruk nyvinninger.
DB170420 Men først og fremst spiller politikken en viktig rolle for å sikre at hele befolkningen har tilgang til en helsetjeneste i verdensklasse.
DB170420 Økningen av avislesere på nett betyr at den totale andelen av befolkningen som leser aviser, enten på papir eller nett, har vært ganske stabilt, fra 72 prosent i 2015 til 73 prosent i fjor.
DB170420 I 2016 hadde 57 prosent av befolkningen tilgang til dab-radio, men bare 25 prosent lyttet til dab-radio i løpet av en gjennomsnittsdag. 11 prosent lyttet på nettradio, mens 55 prosent daglig lytter på vanlig radio.
DB170420 I 1997 leste 84 prosent av befolkningen en eller flere papiraviser hver dag.
DB170420 Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag.
DA170420 - Hun klarte ikke å svare på ønsket om forandring og frustrasjon over ulikhet i den amerikanske befolkningen .
DA170420 Ifølge Folkehelseinstituttet viser befolkningsundersøkelser at omtrent 10 prosent av befolkningen sliter med såkalte « lettere spiseproblemer ».
AP170420https://www.aftenposten.no/norge/Vil-lagre-blodprover-fra-nyfodte-for-evig-tid-619404b.html Trond Markestad mener en slik anonymisert blodbank kan være nyttig for forskning, for eksempel på forekomst av risikofaktorer for sykdom i befolkningen .
AP170420https://www.aftenposten.no/norge/Vil-lagre-blodprover-fra-nyfodte-for-evig-tid-619404b.html - Dersom befolkningen ikke er trygg på dette, kan tilliten og oppslutningen om nyfødtscreeningen, som har til hensikt å beskytte barn mot noen alvorlige sykdommer, bli alvorlig svekket, sier han.
AP170420 Meningsmålinger i flere av landene hvor demokrati og reformer er på retur, viser at befolkningen har lite kunnskaper både om omverdenen og sitt eget land.
AP170420 Trond Markestad mener en slik anonymisert blodbank kan være nyttig for forskning, for eksempel på forekomst av risikofaktorer for sykdom i befolkningen .
AP170420 - Dersom befolkningen ikke er trygg på dette, kan tilliten og oppslutningen om nyfødtscreeningen, som har til hensikt å beskytte barn mot noen alvorlige sykdommer, bli alvorlig svekket, sier han.
AA170420 Opposisjonen i landet oppfordret onsdag befolkningen til å delta på « alle protesters mor », og varslet nye markeringer torsdag.
AA170420 - Dersom befolkningen ikke er trygg på dette, kan tilliten og oppslutningen om nyfødtscreeningen, som har til hensikt å beskytte barn mot noen alvorlige sykdommer, bli alvorlig svekket, sier leder av referansegruppen for nyfødtscreening, Trond Markestad. ( ©NTB ) ¶ | 22-åring pågrepet under aksjon ved Molde kino ¶
AA170420 Økningen av avislesere på nett betyr at den totale andelen av befolkningen som leser aviser, enten på papir eller nett, har vært ganske stabilt, fra 72 prosent i 2015 til 73 prosent i fjor.
AA170420 I 2016 hadde 57 prosent av befolkningen tilgang til dab-radio, men bare 25 prosent lyttet til dab-radio i løpet av en gjennomsnittsdag. 11 prosent lyttet på nettradio, mens 55 prosent daglig lytter på vanlig radio.
AA170420 I 1997 leste 84 prosent av befolkningen en eller flere papiraviser hver dag.
AA170420 Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag.
AA170420 - Kostnadene har gått ned, og bevisstheten og kunnskapen om solenergi er på vei oppover i befolkningen generelt.
AA170420 Økningen av avislesere på nett betyr at den totale andelen av befolkningen som leser aviser, enten på papir eller nett, har vært ganske stabilt, fra 72 prosent i 2015 til 73 prosent i fjor.
AA170420 I 2016 hadde 57 prosent av befolkningen tilgang til dab-radio, men bare 25 prosent lyttet til dab-radio i løpet av en gjennomsnittsdag. 11 prosent lyttet på live nettradio, mens 55 prosent daglig lytter på vanlig radio.
AA170420 I 1997 leste 84 prosent av befolkningen en eller flere papiraviser hver dag.
AA170420 Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Trening/kaggestad-gaing-er-undervurdert-som-treningsform To av tre i den norske befolkningen trener for lite.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Trening/kaggestad-gaing-er-undervurdert-som-treningsform Han påpeker at det er vanskelig å sammenligne dagens aktivitetsnivå i befolkningen med for eksempel tyve år siden, siden man ikke har gode oppfølgingsdata.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Trening/kaggestad-gaing-er-undervurdert-som-treningsform - Mosjonseliten er ganske avansert, men samtidig er det en relativt liten del av befolkningen som beveger seg, sier Johan Kaggestad.
DN170419 To av tre i den norske befolkningen trener for lite.
DN170419 Han påpeker at det er vanskelig å sammenligne dagens aktivitetsnivå i befolkningen med for eksempel tyve år siden, siden man ikke har gode oppfølgingsdata.
DN170419 - Mosjonseliten er ganske avansert, men samtidig er det en relativt liten del av befolkningen som beveger seg, sier Johan Kaggestad.
DB170419 Holdningene til kjøp av sex i befolkningen er endret, rekrutteringen og menneskehandelen er redusert og volden har ikke økt.
DB170419 Om vi ser på de politiske prosessene og tiden det tok før loven om for eksempel selvbestemt abort ble vedtatt av Stortinget var det omfattende prosesser som inkluderte hele befolkningen og gikk over en lang tidsepoke.
DB170419 Loven om juridisk kjønn angår hele befolkningen og påvirker halvparten direkte, men er lobbet frem på bakrommet.
DB170419 Kvinner utgjør 50 prosent av befolkningen .
DB170419 Den offentlige samtalen omkring endring av juridisk kjønn har vært fraværende og har ikke inkludert befolkningen .
DB170419 At en mikroskopisk minoritet som transpersoners ønske om rettigheter blir prioritert på bekostning av 50 prosent av befolkningen er intet mindre enn udemokratisk.
DB170419 - Den offentlige samtalen omkring endring av juridisk kjønn har vært fraværende og har ikke inkludert befolkningen , skriver artikkelforfatteren.
DA170419 Dersom bystyret slutter seg til at kommunen ikke kan påta seg dette ansvaret, så er det rådmannens vurdering at det beste for befolkningen på Vassøy og videre utvikling av øya vil være å bidra til best mulig frekvens på ferje- og hurtigbåttilbudet til sentrum.
AP170419https://www.aftenposten.no/okonomi/Solenergi-fra-norske-hjem-er-firedoblet-pa-ett-ar-619133b.html - Kostnadene har gått ned, og bevisstheten og kunnskapen om solenergi er på vei oppover i befolkningen generelt.
AP170419 - Kostnadene har gått ned, og bevisstheten og kunnskapen om solenergi er på vei oppover i befolkningen generelt.
AP170419 Over 80 prosent av den norske befolkningen deltar i pengespill.
AA170419 Vi mener at Trondheim kommune, som medeier i Trønderenergi, ikke kan vedkjenne seg å bidra til videre marginalisering av den sørsamiske befolkningen .
AA170419 Dette er nedfelt i Grunnlovens paragraf 110a, som pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske befolkningen skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
SA170418 For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Smedsrud videre.
DA170418 Så mye som 50 prosent av befolkningen opplever en psykisk lidelse i løpet av livet.
DA170418 Så mye som 50 prosent av befolkningen opplever en psykisk lidelse i løpet av livet, skriver Tone Therese Paulsen ( KrF ).
AP170418 Fallet blant velgerne i eget parti er ikke like stort som for hele befolkningen .
AP170418 - De har kommet langt på miljøvern, og befolkningen er genuint opptatt av det.
AP170418 For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Smedsrud videre.
AA170418 For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Smedsrud videre.
AA170418 For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Smedsrud videre.
AA170418 Når jeg kom inn i kunstverdenen brakte jeg med meg ord som « produkt » ( hva er det vi selger ? ) og markedskommunikasjon ( hvordan friste befolkningen til å komme og se på kunst ? ).
VG170417 Den liberale befolkningen i storbyene og på kysten protesterer mot grunnlovsreformen som fjerner statsministerposten, svekker nasjonalforsamlingen og gjør det mulig for presidenten å sitte til 2029.
VG170417 Mens befolkningen i andre østblokkland har gjenreist religionen og tatt tilbake sitt trosliv etter kommunismens fall, er ateismen i de tidligere DDR-statene konstant og dels voksende.
VG170417 Halvparten av befolkningen i den tidligere DDR-regionen avviser altså enhver tilknytning til religiøs tro.
VG170417 - Med resultatene i denne undersøkelsen, ligger dere da forut befolkningen ?
DB170417 ( Dagbladet ) : Grunnlovsendringene som et marginalt flertall av den tyrkiske befolkningen har svart « ja » til, innebærer blant annet at statsministerposten avskaffes og at den utøvende makten plasseres hos president Recep Tayyip Erdogan og visepresidenten.
DB170417 Området er det eneste felles møtepunktet for befolkningen og politikere i Nord-og Sør-Korea i konflikten som er pågått siden 25. juni 1950.
BT170417 - Partiet må jobbe hardere for å vinne støtte og tillit i befolkningen .
BT170417 - Faktum er at halve befolkningen ikke vil ha dette.
AP170417 Vi er kåret til verdens lykkeligste land, men rundt halvparten av befolkningen har i løpet av livet en diagnostiserbar psykisk lidelse.
AP170417 - Partiet må jobbe hardere for å vinne støtte og tillit i befolkningen .
AP170417 - Faktum er at halve befolkningen ikke vil ha dette.
DB170416 99 prosent av befolkningen regner seg som muslimer, de aller fleste er sunnier.
DB170416 Det har ført til lidelse for befolkningen .
DA170416 Det skjer i et Tyrkia der rundt 47.000 avventer en dom i fengsel og 120.000 har fått sparken på jobb, noe som var myndighetenes reaksjoner mot befolkningen etter kuppforsøket i juli 2016.
DA170416 Det skjer i et Tyrkia der rundt 47.000 avventer en dom i fengsel og 120.000 har fått sparken på jobb, noe som var myndighetenes reaksjoner mot befolkningen etter kuppforsøket i juli 2016.
VG170415 - Sysselsettingsraten i befolkningen er redusert tilsvarende 50.000 personer.
DN170415 Ved utgangen av 2016 hadde andelen såvidt passert halvparten av befolkningen .
DN170415 Fra 2013 har andelen sysselsatte av befolkningen i arbeidsfør alder falt fra 75,4 prosent til 73,9 prosent.
DN170415 Det er to årsaker til at andelen sysselsatte av den arbeidsdyktige befolkningen synker : ¶
DN170415 Bare i kriselandene Hellas og Spania har andelen av befolkningen som er i jobb sunket mer enn i Norge.
DN170415 Mange i befolkningen må velge mellom protester eller å skaffe mat så de kan overleve.
DN170415 Hvis det skjer, vil det gå sterkt utover befolkningen , som allerede har mangelfull tilgang til varer.
DN170415 Inntil videre har menneskelige rådgivere et klart tillitsforsprang, med høy tillit fra 76 prosent av den norske befolkningen , mot 25 prosent for robotene.
DN170415 Folk under 30 år og de med husstandsinntekt over 1,4 millioner kroner har klart større tillit til roboter enn resten av befolkningen .
DB170415 Med tanke på at en av fem amerikanske kvinner blir voldtatt i løpet av livet, og to millioner blir utsatt for vold i året, blir du som seer effektivt satt inn i den ubehagelige følelsen og usikkerheten halvparten av befolkningen er nødt til å leve med fordi de er født som kvinne.
BT170415 Til sist et blikk på kartet som viser hvor stor andel av befolkningen som tar influensavaksine.
BT170415 Disse tre er cøliaki ( kronisk, autoimmun reaksjon på gluten, rammer globalt en til to prosent av befolkningen ), hveteallergi ( allergisk reaksjon mot proteinene i hvete, blant annet gluten, rammer globalt ca. fire prosent av befolkningen ) og den relativt nye og ukjente diagnosen « ikke-cøliakisk glutensensitivitet » ( bedre kjent som « non-coeliac gluten sensitivity », heretter omtalt NCGS, ukjent
BT170415 fire prosent av befolkningen ) og den relativt nye og ukjente diagnosen « ikke-cøliakisk glutensensitivitet » ( bedre kjent som « non-coeliac gluten sensitivity », heretter omtalt NCGS, ukjent prevalens ).
AA170415 I 1985 hadde 13 prosent av befolkningen i Norge utdanning fra universitet og høyskoler.
DB170414 Arealet er 27 500 kvadratkilometer, og befolkningen er drøyt fem millioner mennesker.
DB170414 Slike episoder har ført til frykt blant befolkningen , og jenter blir ofte mistenkeliggjort på markeder og offentlige steder, skriver Unicef.
DB170414 Siden har de terrorisert befolkningen i Nord-Nigeria og tidvis kontrollert et område på størrelse med Belgia i de nordøstlige statene.
DA170414 - Vi frykter en mangedobling av syke og døde av kolera fordi befolkningen allerede er sterkt svekket av tørken, og flere vil bli tvunget til å drikke forurenset vann, sier generalsekretær Bernt G.
BT170414 - Vi frykter en mangedobling av syke og døde av kolera fordi befolkningen allerede er sterkt svekket av tørken, og flere vil bli tvunget til å drikke forurenset vann, sier generalsekretær Bernt G.
AA170414 - Vi frykter en mangedobling av syke og døde av kolera fordi befolkningen allerede er sterkt svekket av tørken, og flere vil bli tvunget til å drikke forurenset vann, sier generalsekretær Bernt G.
VG170413 Det var i seg selv ikke noe nytt for befolkningen i Damaskus´ forsteder, men det ble raskt klart at noe svært annerledes var i ferd med å skje.
VG170413 Det er derfor tidligere amerikanske generaler i Afghanistan sa at man måtte være forsiktig med å føre krig som rammet sivile, for da får man befolkningen mot seg, sier hun til VG.
VG170413 - Det vil helt åpenbart være bekymringer for sivile tap her og hvilken innvirkning dette vil ha på befolkningen i det store området rundt.
VG170413 Ingen norske politidistrikt har kommet med lignende råd til befolkningen .
AA170413 Demonstrasjonene mot Zuma favner vidt ettersom han er svært upopulær både blant landets hvite mindretall og mange fattige i den svarte befolkningen .
DB170412 Slik kan man, når lokal kunnskap ikke lenger spørres, oppleve at nødmeldesentralen henter ut Loppas eneste tilgjengelige lege over åpent hav til fjerne fjorder, slik at det tar legen fem timer å komme seg hjem igjen til den befolkningen han var satt til å tjene.
BT170412 Stupbratt kurve : Skiforbundets administrative leder Espen Bjervig presenterte kurven som viser hvordan forbundets oppfattes blant befolkningen .
AP170412 Danske Weekendavisen beskriver boken som en skildring av en stat der befolkningen i fanatisme og angiveri utfører religiøs lobotomi på seg selv og omgivelsene.
VG170411 På 1990-tallet ble det gjennomført en spørreundersøkelse som viste at 90 prosent av befolkningen støttet bruk av dødsstraff, forteller han.
VG170411 Koptere utgjør om lag ti prosent av befolkningen , og minoriteten har lenge lidd av diskriminering og forfølgelse.
VG170411 « Befolkningen i områdene øst for Asko til og med Bjerkeskaug, og sør langs E6 ned mot Kjenn bes om å forlate boligen og oppholde seg et annet sted.
DB170411 Barnes da befolkningen i San Bernadino samlet seg i en kirke i dag, ifølge NBC Los Angeles.
DB170411 - Befolkningen som oppholder seg i nærheten, men utenfor evakuert-området, bes å holde seg innendørs, samt holde dører og vinduer lukket.
DB170411 Dette fører bare til at sinnet øker i befolkningen og oppslutning om radikale grupper styrkes.
AP170411 Angrepene er bare de siste to eksemplene på at de koptiske kristne i Egypt, som utgjør cirka 10 prosent av befolkningen , ikke fikk det de håpet på da de ga sin støtte til president Abdel Fattah al-Sisi.
AP170411 Sosial bakgrunn utgjør store forskjeller i hvordan det går med oss i utdannelsessystemet, samtidig som det generelle utdannelsesnivået i befolkningen stadig stiger.
AA170411 Samtidig er det med på å drive en bekymringsspiral i befolkningen , sier han og etterlyser mer informasjon om hvordan folk skal forholde seg til meldingene.
AA170411 Konsekvensene av den grønne streken vil befolkningen i Trondheim måtte leve med i 10000 år.
SA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge.
SA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge.
SA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.
FV170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge.
DB170410 - For politiet det det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge.
DB170410 « Vi er fullt klar over at noen kanskje vil bli støtt av disse bildene, og for det beklager vi, men det er på tide at befolkningen som ikke bruker narkotika ser hva vi må håndtere på daglig basis ».
DA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge.
DA170410 Nokså forskjellig fra den rolle jeg har forsøkt å spille opp til - den tolerante og vidsynte journalist som lar det undertrykkede nedre lag av befolkningen komme til orde.
DA170410 Samtidig er det med på å drive en bekymringsspiral i befolkningen , sier Dyregrov.
DA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge.
BT170410 Men det statistikken fra forrige kommunevalg i Bergen viser skremmende tydelig, er at fallet i valgdeltakelse i 20-årene ikke gjelder alle deler av befolkningen .
AA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge.
AA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.
SA170409 De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og er Egypts største minoritet.
DN170409 Det lever rundt 10 millioner koptere i Egypt, der de utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
DB170409 Assad har brukt klorgass sju ganger etter Ghouta-angrepet i 2013, i tillegg til at han og regimet bomber befolkningen sin hver eneste dag, sier Al-Balkhe.
DB170409 De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og er Egypts største minoritet.
DB170409 Da tusenvis av slaver rømte fra områdene der de hadde blitt holdt i fangenskap, ble de møtt med skepsis av den hvite befolkningen i områdene de kom til, som helst så dem som en fremmedkulturell trussel mot det bestående samfunn : kriminelle lykkejegere ute etter å voldta damene deres.
DA170409 De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og er Egypts største minoritet.
DA170409 Oppslutningen om Nasjonal Front viser at det er en del av befolkningen som ikke blir lyttet til, mener han.
DA170409 Men Nasjonal Fronts velgere befinner seg i et stadig bredere lag av den franske befolkningen .
DA170409 Oppslutningen om Nasjonal Front viser at det er en del av befolkningen som ikke blir lyttet til, mener han.
DA170409 Men Nasjonal Fronts velgere befinner seg i et stadig bredere lag av den franske befolkningen .
BT170409 Meningsmålinger viser at et stort flertall av befolkningen ikke ønsker mer motorferdsel i naturen, sier Øveraas.
AA170409 Det lever rundt 10 millioner koptere i Egypt, der de utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
AA170409 De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og er Egypts største minoritet.
AA170409 Det lever rundt 10 millioner koptere i Egypt, der de utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
AA170409 Det lever rundt 10 millioner koptere i Egypt, der de utgjør rundt 10 prosent av befolkningen .
VG170408 Nå ansettes Svein Graff for å styrke kommunikasjonen internt og ut mot befolkningen og politikere.
VG170408 Sårbarheter som vi kanskje ikke egentlig ønsker å kvitte oss med, nemlig et lavt overvåkningsnivå av befolkningen som helhet.
DN170408 Befolkningen strømmet til området rundt Drottninggatan lørdag ettermiddag for å legge ned blomster.
DB170408 Enda en gang hadde et vogntog blitt forvandlet til et våpen og blitt brukt mot befolkningen i Europa.
DA170408 I Våler var befolkningen splittet i to over den nye « skrekkdomen », som noen har sammenlignet med både en « skateboardrampe » og en hoppbakke.
DA170408 Men vi må inkludere alle og sikre at retten til kontanter som betalingsmiddel også utgjør hele befolkningen , sier Sp-politikeren.
VG170407 Befolkningen i landsbyen Khan Sheikhoun erfarte tirsdag at det fortsatt finnes forbudte kjemiske våpen i Syria.
SA170407 Prøver som er tatt av ofrene, kan tyde på at befolkningen ble rammet av nervegass, muligens sarin, som lammer musklene i og rundt lungene.
FV170407 Prøver som er tatt av ofrene, kan tyde på at befolkningen ble rammet av nervegass, muligens sarin, som lammer musklene i og rundt lungene.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/07/2130/Utenriks/-folk-er-hjemme-de-vager-ikke-komme-ut Tidligere på kvelden forsikret han befolkningen om at myndighetene gjør alt for at de skal føle seg trygge.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/07/2130/Utenriks/-folk-er-hjemme-de-vager-ikke-komme-ut STOCKHOLM : Mens Stockholm fortsatt er lammet av sjokket, setter nå befolkningen sin lit til at politiet har tatt det som kan være gjerningsmannen.
DN170407 Tidligere på kvelden forsikret han befolkningen om at myndighetene gjør alt for at de skal føle seg trygge.
DN170407 STOCKHOLM : Mens Stockholm fortsatt er lammet av sjokket, setter nå befolkningen sin lit til at politiet har tatt det som kan være gjerningsmannen.
DN170407 Sverre Diesen mener angrepet på flybasen i Syria er Trumps måte på å sette en grense for Bashar al-Assads angrep på den syriske befolkningen .
DN170407 Ma mener at Norge har en rolle internasjonalt som er langt større enn befolkningen på rundt fem millioner mennesker skulle tilsi.
DB170407 I befolkningen som sådan er nesten hver fjerde mann i Norge barnløs det året han fyller 45.
BT170407 Prøver som er tatt av ofrene, kan tyde på at befolkningen ble rammet av nervegass, muligens sarin, som lammer musklene i og rundt lungene.
AA170407 Prøver som er tatt av ofrene, kan tyde på at befolkningen ble rammet av nervegass, muligens sarin, som lammer musklene i og rundt lungene.
VG170406 Hun husker godt hvordan OL i 1994 preget hele befolkningen .
VG170406 Befolkningen støttet ikke arrangementet som idrettsforbundet hadde jobbet intenst for i lang tid.
VG170406 Ifølge Freedom House er 50 prosent av befolkningen på Internett og har mobil.
VG170406 Det kinesiske helsesystemet er altfor dårlig rustet til å møte behovene til den kinesiske befolkningen , og særlig på landsbygda, sier Kristin Dalen ved Fafo.
VG170406 Befolkningen lever lengre og nye livsstilssykdommer skaper problemer som kineserne tidligere ikke har hatt.
SA170406 Samtidig som det finnes flere mennesker som røyker totalt sett, er imidlertid andelen røykere sett i forhold til befolkningen blitt langt lavere.
FV170406 Ifølge Agder politidistrikt vil over 90 prosent av befolkningen ha 45 minutters kjøretid til sitt nærmeste passkontor når det gjenstår tre kontorer i landsdelen.
DN170406 Undersøkelsen " Bruk av elektronikk i husholdningene " viser at halvparten av befolkningen strømmet filmer og serier i fjor.
DB170406 Da jeg startet i 2009, var det en gryende interesse i befolkningen for at øl kunne være noe mer enn pils fra Hansa og Ringnes.
DB170406 Jødene både kjenner til og bruker GNM, men gjennom konspirasjonen får ikke den øvrige befolkningen del i dette.
AP170406 - Kurderne utgjør mindre enn 10 prosent av befolkningen .
AA170406 Samtidig som det finnes flere mennesker som røyker totalt sett, er imidlertid andelen røykere sett i forhold til befolkningen blitt langt lavere.
AA170406 Undersøkelsen " Bruk av elektronikk i husholdningene " viser at halvparten av befolkningen strømmet filmer og serier i fjor.
SA170405 Prosessen splittet idretten, den splittet det politiske miljøet og befolkningen .
DB170405 Ifølge Røde Kors-arbeiderne forteller også folk i området om at mye av kveget som befolkningen lever av har dødd på grunn av sykdom.
DB170405 Disse inkluderer lavere oljeinntekter og inntekter fra Oljefondet, aldringen av befolkningen og lav sysselsettingsgrad blant innvandrerne og en offentlig sektor som nå utgjør over 50 prosent av økonomien.
DB170405 Befolkningen som helhet ligger på 65,6 prosent.
DB170405 Det viser seg for eksempel at blant dem som gjennomfører videregående opplæring, er andelen med innvandringsbakgrunn i høyere utdanning større enn for den øvrige befolkningen .
DA170405 Nå er det om lag én million der, og halvparten av befolkningen er flyktninger.
AP170405https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Spar-oss-for-en-ny-OL-soknad-na-233490b.html Prosessen splittet idretten, den splittet det politiske miljøet og befolkningen .
AP170405 - Det er flere rapporter om stater som hindrer humanitære organisasjoner å få tilgang til rammede områder, og det er ikke uvanlig at opprørsgrupper angriper hjelpeorganisasjonene for å skade befolkningen , påpeker Nygård.
AP170405 - Forstår du at slike ytringer kan skape frykt i befolkningen ?
AP170405 Prosessen splittet idretten, den splittet det politiske miljøet og befolkningen .
AA170405 En uavhengig undersøkelse viser at 76 prosent av befolkningen på Filippinene i dag har tillit til president Rodrigo Duterte, mot 83 prosent i desember.
AA170405 Andelen i befolkningen som syns Duterte gjør en bra jobb har også gått ned, fra 83 prosent i desember til 78 prosent nå.
AA170405 Dette er verdier som har bred oppslutning i befolkningen , og som også er nedfelt i vår egen grunnlov.
VG170404 Dette har gjort ham upopulær, ikke bare i befolkningen , men også i muslimske miljøer.
DB170404 At meslinger nærmest er utryddet i Norge, tilskrives hovedsakelig den høye vaksinasjonsdekningen i befolkningen .
DB170404 Ikke minst fører den til et sterkere vern mot diskriminering for befolkningen , mener Horne.
DA170404 Det er 45 prosent av befolkningen i provinsen.
DA170404 - Så lenge det legges til rette for at befolkningen skal vokse, er det nødvendig med en tilsvarende økning i antallet arbeidsplasser, slik at man klarer å opprettholde sysselsettingen på samme nivå som i dag.
BT170404 Ved avvikling av akuttkirurgisk virksomhet ved Odda sjukehus vil avstand og tid til livsbevarende behandling øke for befolkningen i Odda og indre Hardanger.
BT170404 Tryggheten til befolkningen vil bli svekket ved å avvikle akuttkirurgisk virksomhet.
AP170404 Anslagsvis en femtedel av befolkningen i det sentralasiatiske landet arbeider i Russland.
AP170404 Anslagsvis en femtedel av befolkningen i det sentralasiatiske landet arbeider i Russland.
AP170404 Anslagvis en femdel av befolkningen i det sentralasiatiske landet arbeider i Russland.
AA170404 Ifølge Mogherini bærer det syriske regimet et spesielt ansvar for slike angrep fordi det er regimets plikt å beskytte befolkningen .
SA170403 Samtidig sier 8,2 prosent at de vil stemme på MDG, som har en oppslutning på rundt 2,5 prosent i resten av befolkningen .
SA170403 I resten av befolkningen hadde Frp i januar en oppslutning på omkring 14 prosent i januar.
DN170403 Samtidig sier 8,2 prosent at de vil stemme på MDG, som har en oppslutning på rundt 2,5 prosent i resten av befolkningen .
DN170403 I resten av befolkningen hadde Frp i januar en oppslutning på omkring 14 prosent i januar.
DN170403 Undersøkelsen viser at over halvparten av befolkningen ukentlig eller oftere ser nyheter de ikke er sikre på om er helt sanne.
DB170403 Befolkningen på begge sider av grensene er preget av frustrert resignasjon over den tilsynelatende uløselige konflikten som ofte krever menneskeliv.
DB170403 Samtidig sier 8,2 prosent at de vil stemme på MDG, som har en oppslutning på rundt 2,5 prosent i resten av befolkningen .
DB170403 I resten av befolkningen hadde Frp i januar en oppslutning på omkring 14 prosent i januar.
DB170403 Ordningen er svært enkel å benytte seg av for forbrukerne, og den har massiv støtte i befolkningen .
DB170403 Piers Morgan beskylder Ewan McGregor for å være en « pedofil-elskende hykler » ¶ | 40 prosent av befolkningen vet ikke om de klarer å oppdage « fake news » ¶
DB170403 23 prosent av befolkningen svarer at de en eller flere ganger har delt en nyhet som de senere fant ut var falsk, mens 15 prosent har delt en nyhet som de visste eller mistenkte at var usann.
DA170403 23 prosent av befolkningen svarer at de en eller flere ganger har delt en nyhet som de senere fant ut var falsk, mens 15 prosent har delt en nyhet som de visste eller mistenkte at var usann.
DA170403 Han avviser at Høyre som eneste forkjemper for EU-medlemskap er i utakt med befolkningen .
BT170403 Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted.
AP170403 Samtidig sier 8,2 prosent at de vil stemme på MDG, som har en oppslutning på rundt 2,5 prosent i resten av befolkningen .
AP170403 I resten av befolkningen hadde Frp i januar en oppslutning på omkring 14 prosent i januar.
AA170403 Kriseinfo er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.
AA170403 23 prosent av befolkningen svarer at de en eller flere ganger har delt en nyhet som de senere fant ut var falsk, mens 15 prosent har delt en nyhet som de visste eller mistenkte at var usann.
AA170403 Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomne i brann sammenlignet med resten av befolkningen .
AA170403 Samtidig sier 8,2 prosent at de vil stemme på MDG, som har en oppslutning på rundt 2,5 prosent i resten av befolkningen .
AA170403 I resten av befolkningen hadde Frp i januar en oppslutning på omkring 14 prosent i januar.
AA170403 Samtidig sier 8,2 prosent at de vil stemme på MDG, som har en oppslutning på rundt 2,5 prosent i resten av befolkningen .
AA170403 I resten av befolkningen hadde Frp i januar en oppslutning på omkring 14 prosent i januar.
DN170402 Det har etter hvert gått opp for befolkningen at de lever rettsløse i et rovdyrreservat.
DB170402 Han hevder videre at Jones tror regjeringen har en « værmaskin » som de bruker til å sende tornadoer mot deler av befolkningen de ikke liker.
DB170402 Det samme gjelder flertallet i befolkningen til Skottland og Nord-Irland.
DB170402 - Når befolkningen ønsker å være konstitusjonelt tilknyttet monarkiet, vil Storbritannia forsøke å beholde kontrollen.
DB170402 Men når man vil formidle slike funn til 400-500.000 seere, burde de jo helst være korrekte - og det er tross alt en viss forskjell på ingen tillit ( med ettertrykk på " ingen " ) og at en stor del av befolkningen har liten tillit.
DB170402 Denne artikkelen fremhever at " Ifølge undersøkelsen er 35 prosent av befolkningen svært bekymret for at Norge rammes av et terrorangrep de kommende fem årene. " - og her har man begått tilsvarende misforståelse som Solheim, ved at man bruker summen av svaralternativ 4 og 5, til tross for at spørreskjemaet uttrykkelig sier at det er alternativ 5 som betyr " svært bekymret ".
VG170401 Dette fordi befolkningen samlet sett blir eldre og oljeinntektene synker.
SA170401 Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene slik at vi kan rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra hele befolkningen , og ikke bare halve, til det beste for barna.
DB170401 Sykehuset gir medisinsk hjelp til befolkningen på rundt 8000 personer.
DB170401 Usikkerhet rundt Hammerfest sykehus rammer hele helsetilbudet i Finnmark og dermed også befolkningen , svarer statssekretæren.
DB170401 Over 6000 personer i befolkningen har engasjert seg i en Facebook-gruppe kalt « Sykehus til Alta ».
DB170401 Men uansett hvor du legger det, så er det en del av befolkningen som vil få utfordringer i et så langstrakt fylke som Finnmark, sier han.
DB170401 Fra slutten av 2020-tallet av vil man måtte kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke de voksende utgiftene til pensjon og helsesektoren som kommer av at befolkningen blir eldre. 3.
DA170401 Følger man beregningene brukt av meningsmålingsinstituttet Ipsos om at om lag 3,7 prosent av befolkningen nå er muslimer, er antallet muslimer i Norge 188.000.
DA170401 Vi mener en demokratisk valgt norsk regjering burde lytte til et flertall av befolkningen og Stortinget.
BT170401 Ifølge FN trenger nå over halve befolkningen , 6,2 millioner mennesker, hjelp for å overleve. 2,9 millioner trues av hungersnød.
AP170401 Halve befolkningen døde.
AP170401 Halve befolkningen døde i den etniske rensingen.
VG170331 Konspirasjonsteoriene har vært tuftet på å samle befolkningen mot en vagt definert ytre fiende som vil styresmaktene, og det venezuelanske folket, vondt.
DN170331 « Regnet som andel av befolkningen tilsvarer dette en økning til litt over 30 pst. i 2050 og 36 pst. i 2100 », skriver departementet.
DN170331 Og med lavere sysselsetting blant innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika kommer også høyere bruk av velferdsordninger enn resten av befolkningen : « Velferdsytelser utgjør om lag 70 pst. av den samlede inntekten for menn med flukt som innvandringsgrunn det første året de er bosatt i Norge, og om lag 80 pst. for kvinner med samme bakgrunn.
DN170331 Fremskrivinger fra SSB gir en sterk økning i befolkningen med innvandrerbakgrunn, som i hovedalternativet er anslått å øke fra 850 000 personer ved utgangen av 2015 til vel 2 millioner i 2050 og vel 3 millioner i år 2100.
DN170331 For befolkningen utenom innvandrere utgjør velferdsytelser om lag 5 pst. av inntekten for menn og 15 pst. av inntekten for kvinner.
DN170331 I Norge er det en stor del av befolkningen som jobber, men vi må bli enda flere, sier finansminister Siv Jensen.
DN170331 For befolkningen for øvrig var andelen 66,7 prosent.
DB170331 Halfdan Petursson viste i sin PhD avhandling i 2012 at dersom man skulle ta de europeiske retningslinjer for behandling av høyt blodtrykk bokstavlig, ville man måtte mer enn doble antall allmennleger bare i Nord Trøndelag for å ta hånd om kontroller og oppfølgning i befolkningen .
DA170331 I Norge er det en stor del av befolkningen som jobber, men vi må bli enda flere, sier finansminister Siv Jensen.
DA170331 For befolkningen for øvrig var andelen 66,7 prosent.
BT170331 - Blodet må være sikkert, og vi vet jo at smittetettheten blant homofile menn er høyere enn i den øvrige befolkningen .
AP170331https://www.aftenposten.no/okonomi/Hullet-pa-statsbudsjettet-blir-10-mrd-storre-hvert-ar-Her-er-fire-ting-vi-nordmenn-ma-gjore-for-a-tette-dette-hullet-618377b.html Dette kan skje ved at en større andel av befolkningen jobber og/eller at hver enkelt jobber mer.
AP170331 Dette kan skje ved at en større andel av befolkningen jobber og/eller at hver enkelt jobber mer.
AP170331 I Norge er det en stor del av befolkningen som jobber, men vi må bli enda flere, sier finansminister Siv Jensen.
AA170331 Vi har heller ingen garanti for at soldatene vi trener, ikke bryter folkeretten eller bidrar til å destabilisere den delen av Syria som rommer 80 prosent av befolkningen og der forholdene er relativt stabile, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170331 At utgiftene øker mer enn inntektene skyldes i hovedsak at befolkningen samlet blir eldre og at oljeinntektenes betydning faller.
AA170331 For befolkningen for øvrig var andelen 66,7 prosent.
AA170331 At utgiftene øker mer enn inntektene skyldes at befolkningen samlet blir eldre og at oljeinntektenes betydning faller.
DB170330 Den viser at det er flere blant innvandrerbefolkningen enn i resten av befolkningen som har lav inntekt over tid.
DB170330 Nå hagler kritikken igjen, også fra innvandringskritiske Dansk Folkeparti, som mener at dette er noe man ikke bør gi befolkningen ansvaret for.
DB170330 Jeg tror befolkningen i deler av Nordland vil le av dem som syter over slikt.
DB170330 Det er tilfredsheten i befolkningen som må telle mest, den kunnskapsbaserte tilfredsheten - ikke den med ideologiske overtoner av at alt var bedre før.
DA170330 I tillegg til innvandring, har regjeringen jobbet med effektene av at en større andel av befolkningen blir eldre.
AP170330https://www.aftenposten.no/verden/Sultkrisene-kan-sende-strommen-av-mennesker-mot-Europa-til-vars-igjen-618214b.html En femtedel av befolkningen må ha tilgang til mindre enn 2100 kalorier pr. dag.
AP170330https://www.aftenposten.no/verden/Sultkrisene-kan-sende-strommen-av-mennesker-mot-Europa-til-vars-igjen-618214b.html 6,2 millioner somaliere, mer enn halvparten av befolkningen , har akutt behov for humanitær hjelp.
AP170330 En femtedel av befolkningen må ha tilgang til mindre enn 2100 kalorier pr. dag.
AP170330 6,2 millioner somaliere, mer enn halvparten av befolkningen , har akutt behov for humanitær hjelp.
AA170330 Nå hagler kritikken igjen, også fra innvandringskritiske Dansk Folkeparti, som mener at dette er noe man ikke bør gi befolkningen ansvaret for.
AA170330 I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent.
AA170330 Her er det en forskjell i sysselsetting mellom innvandrere og befolkningen ellers på 6,5 prosentpoeng.
AA170330 Steinbakk understreker at nedgangen handler om økt bevissthet både i befolkningen generelt og hos helsepersonell, som forskriver medikamentene.
SA170329 mars : « målestasjonene... skal stå der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte eksponert for de største forurensningskonsentrasjonene »... « plasseringen av luftmålestasjonen på Kannik er i tråd med EU-direktiv 2008/50/EF ».
SA170329 Anbjørg Hellestræ sier at brorens død følger en statistikk som viser at mennesker med alvorlig psykisk sykdom lever om lag 20 år kortere enn gjennomsnittet av befolkningen . | 27 søkere til ti atelierplasser ¶
SA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen , hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
DN170329 - Avtalen vil få store konsekvenser for utøvelse av det lokale fisket i Tanavassdraget, en samisk sedvane som er særdeles viktig for befolkningen .
DN170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen , hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sa Hasle.
DB170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen , hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
DB170329 - Politiet har en utfordrende arbeidssituasjon som stiller store krav til sikkerhet både for befolkningen og den enkelte tjenestemann.
DB170329 - I hvilken grad bør en merkevare som Pizza Grandiosa ta til seg de ulike strømningene i befolkningen , for eksempel ønsket om å leve mer sunt ?
DA170329 Da brukte de selvmordsangrep for å destabilisere situasjonen politisk og bidro til en generell følelse av utrygghet og usikkerhet i befolkningen , sier terroreksperten.
DA170329 Befolkningen er fortsatt delt.
DA170329 - Politiet har en utfordrende arbeidssituasjon som stiller store krav til sikkerhet både for befolkningen og den enkelte tjenestemann.
BT170329 - Det vil si at hun møter opp her og forteller befolkningen i Voss at det blir byggestart i 2021, forklarer Riber.
BT170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen , hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
AP170329 I fortiden lurer krigen og i fremtiden ligger Brexit, sier González Pons i starten av sin tale, der han - i likhet med flere av sine kolleger - må innrømme at politikerne slite med å selge inn det europeiske prosjektet til store deler av befolkningen : ¶
AP170329 Nedenfor kan du svare hva du mener og sammenligne dine meninger med hele eller deler av befolkningen .
AP170329 Bakgrunnen for disse kravene er å sikre at endringer i Grunnloven har såkalt kvalifisert flertall i Stortinget og at befolkningen skal ha mulighet til å være med å bestemme hvilke forslag som bør vedtas/forkastes, gjennom å stemme på de partier som går for eller mot ulike forslag.
AP170329 Høyre vedtok på sitt landsmøte nylig at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet, men tilføyer : ¶ « når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet. » - Dagens ordning med fremskutt lagring fungerer godt, med
AA170329 - Politiet har en utfordrende arbeidssituasjon som stiller store krav til sikkerhet både for befolkningen og den enkelte tjenestemann.
AA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen , hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
AA170329 - Politiet har en utfordrende arbeidssituasjon som stiller store krav til sikkerhet både for befolkningen og den enkelte tjenestemann.
VG170328 Kolberg legger til at dette er viktig informasjon for den norske befolkningen , fordi rapporten dreier seg om sikring av viktige installasjoner i en trusselsituasjon, i tillegg til politiets og Forsvarets evner.
VG170328 - Viktig for befolkningen
VG170328 - Ikke bare er det moralsk underlig å gi ansikt til en som ikke viser ansiktet, men det er også egnet til å øke kløften mellom muslimer og den øvrige befolkningen .
VG170328 - Flere mener dette kan skape avstand mellom muslimer og den øvrige befolkningen .
FV170328 FOTO : Uleberg, Odd Inge ¶ | - I alvorlig utakt med befolkningen og de eldre ¶
DB170328 - Det er min opplevelse at våre journalistiske undersøkelser har hatt en voksende gjennomslagskraft og interesse - både hos befolkningen generelt, men også hos selskaper, politikere og andre medier, fremholder Nymark overfor Dagbladet.
DB170328 Om lag 600.000 personer, eller 12 prosent av befolkningen , bor i 2. etasje eller høyere i bygg uten heis.
DA170328 - Norsk politi nyter høy tillit i den norske befolkningen , og vi mener dette henger sammen med at politiet er ubevæpnet og har et sivilt preg.
AP170328 - Norsk politi nyter høy tillit i den norske befolkningen , og vi mener dette henger sammen med at politiet er ubevæpnet og har et sivilt preg.
AA170328 - Norsk politi nyter høy tillit i den norske befolkningen , og vi mener dette henger sammen med at politiet er ubevæpnet og har et sivilt preg.
AA170328 - Norsk politi nyter høy tillit i den norske befolkningen , og vi mener dette henger sammen med at politiet er ubevæpnet og har et sivilt preg.
VG170327 - I starten sa befolkningen at koalisjonens angrep var mer forsiktige og bombingen var rettet mot mer konkrete, militære mål.
VG170327 - Assad brukte tønnebomber og kjemiske våpen mot sitt eget folk, mens koalisjonen bistår Iraks regjering med å bekjempe ISIL for å frigjøre Irak og befolkningen .
SA170327 Hele 80 prosent av befolkningen ønsker å beholde ordningen med Vinmonopol, viser en undersøkelse Sentio har utført for Actis.
SA170327 Denne subsidieringen av rimelig alkohol for den delen av befolkningen som reiser mye, er svært alternativ solidaritet.
SA170327 - Vi er opptatt av at befolkningen får god og likeverdig tilgang til de helsetjenestene de har behov for.
SA170327 Alvoret kommer til å treffe befolkningen og Stortinget på ett eller annet tidspunkt.
FV170327 - Vi er opptatt av at befolkningen får god og likeverdig tilgang til de helsetjenestene de har behov for.
DB170327 I Norge er halvparten av all formue eid av 10 prosent av befolkningen .
DA170327 Regjeringen som har godkjent avtalen pålegger store deler av befolkningen en enorm ekstraskatt gjennom landets høyeste bompengenivå.
DA170327 Befolkningen i regionen fortjener bedre.
AP170327https://www.aftenposten.no/norge/6-av-10-mener-vi-har-et-todelt-helsevesen-617953b.html Spørreundersøkelsen « Helsepolitisk barometer » viser at et flertall mener helsevesenet er delt : ¶ 61 prosent av befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
AP170327 Vi tror at den store og snarlige gevinsten ved omfattende røykeslutt i voksen alder har vært for dårlig kjent, både blant politikere og i befolkningen generelt.
AP170327 Men forutsetningene for å si hvor mye kreft det blir om 10 og 20 år, er allerede nå til stede i befolkningen .
AP170327 Alvoret kommer til å treffe befolkningen og Stortinget på ett eller annet tidspunkt.
AP170327 Partileder Trygve Slagsvold Vedum gleder seg over at bare 90 prosent av befolkningen sier de vil stemme på andre partier enn Senterpartiet ved høstens valg.
AP170327 Spørreundersøkelsen « Helsepolitisk barometer » viser at et flertall mener helsevesenet er delt : ¶ 61 prosent av befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
AP170327 - Vi er opptatt av at befolkningen får god og likeverdig tilgang til de helsetjenestene de har behov for.
DN170326 * Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran.
DB170326 SELVKJØRENDE BIL : Nå kan befolkningen i Pittsburgh, USA teste Ubers nye selvkjørende biler.
DB170326 De fungerte både som husly for de lokale lederne og som samlingspunkt for befolkningen .
DA170326 Franskmenn antar at muslimer vil utgjøre 40 prosent av befolkningen innen 2020.
AA170326 Hjelpeorganisasjoner kan ikke alene dekke de enorme behovene som befolkningen har, påpeker Egeland, som viser til importblokaden den saudiledede koalisjonen har pålagt landet.
VG170325 Ordningen sikret helsetjenester for store deler av befolkningen .
SA170325 Regjeringen som har godkjent avtalen, pålegger store deler av befolkningen en enorm ekstraskatt gjennom landets høyeste bompengenivå.
SA170325 | Befolkningen i regionen fortjener bedre ¶
SA170325 Befolkningen i regionen fortjener bedre.
DB170325 Flere reagerte nemlig kraftig da USAs nye president innførte innreiseforbud mot sju land, der der majoriteten av befolkningen er muslimer. 36-åringen delte dermed en konkret statistikk, som viser hvor mange amerikanere som blir drept av forskjellige ting hvert år.
DA170325 Myrhol kritiserer at bilistene skal betale så mye som de skal, at Stavanger-politikerne etter hans mening i realiteten aldri har fått opptre som selvstendig reguleringsmyndighet for plasseringen, og at det ikke lages en konsekvensutredning av effekten bomringene vil ha for befolkningen .
DA170325 Det som trengs nå er å dra inn nye grupper, og da handler det om å også ha en elbil-politikk for bygda og andre deler av befolkningen som ikke naturlig velger el-bil i dag.
AA170325 Dette ønsker jeg å involvere befolkningen i Trondheim i, sier presidenten som synes det blir for mye prat på ISFiT.
AA170325 Hovedargumentet var nok en gang de helsemessige fordelene som en time mer dagslys ville gi befolkningen .
VG170324 Behovet for at noe ikke blir offentlig vil alle regjeringer ha hvis de skal sikre befolkningen .
VG170324 Det har vært vårt ankepunkt at vi skal beholde Kjærstad, og det er jeg glad for på vegne av befolkningen i Vefsn.
SA170324 Sanger, flagg og bannere på arenaen gjorde at den katolske delen av befolkningen som støttet tanken et forent Irland, følte seg fremmedgjort eller uønsket.
SA170324 I undersøkelsene til forskertrioen kommer det frem at like over halvparten av befolkningen nå støtter tanken om et felles lag for hele Irland.
FV170324 Sanger, flagg og bannere på arenaen gjorde at den katolske delen av befolkningen som støttet tanken et forent Irland, følte seg fremmedgjort eller uønsket.
FV170324 I undersøkelsene til forskertrioen kommer det frem at like over halvparten av befolkningen nå støtter tanken om et felles lag for hele Irland.
DN170324 Som mange land i Asia er det en liten andel av befolkningen som betaler skatt.
DB170324 Over tre millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mer enn 70 prosent av befolkningen trenger altså humanitær hjelp for å overleve.
DB170324 TV/media er blitt en stor del av hverdagen til befolkningen .
DB170324 Befolkningen i land som dubber til sitt eget språk er dårlige i det engelske språket.
DB170324 Det kan også se ut til at mye innvandring kan svekke den generelle tilliten i befolkningen .
BT170324 Tallene viser at bare 40 prosent av dem som har tiltak fra barnevernet fullfører skolegangen innen 5 til 6 år, mot 80 prosent av befolkningen for øvrig.
BT170324 DROPPER UT : Bare 40 prosent av dem som har tiltak fra barnevernet fullfører skolegangen innen 5 til 6 år, mot 80 prosent av befolkningen for øvrig.
BT170324 Sanger, flagg og bannere på arenaen gjorde at den katolske delen av befolkningen som støttet tanken et forent Irland, følte seg fremmedgjort eller uønsket.
BT170324 I undersøkelsene til forskertrioen kommer det frem at like over halvparten av befolkningen nå støtter tanken om et felles lag for hele Irland.
BT170324 Sanger, flagg og bannere på arenaen gjorde at den katolske delen av befolkningen som støttet tanken et forent Irland, følte seg fremmedgjort eller uønsket.
BT170324 I undersøkelsene til forskertrioen kommer det frem at like over halvparten av befolkningen nå støtter tanken om et felles lag for hele Irland.
AP170324 En meningsmåling i Fox News viste i forrige uke at rundt halvparten av befolkningen var positive til Obamacare.
AP170324 Sanger, flagg og bannere på arenaen gjorde at den katolske delen av befolkningen som støttet tanken et forent Irland, følte seg fremmedgjort eller uønsket.
AP170324 I undersøkelsene til forskertrioen kommer det frem at like over halvparten av befolkningen nå støtter tanken om et felles lag for hele Irland.
AP170324 Sanger, flagg og bannere på arenaen gjorde at den katolske delen av befolkningen som støttet tanken et forent Irland, følte seg fremmedgjort eller uønsket.
AP170324 I undersøkelsene til forskertrioen kommer det frem at like over halvparten av befolkningen nå støtter tanken om et felles lag for hele Irland.
AA170324 - Når vi i samme lokale prosess med folkeavstemning aksepterer ønsket til befolkningen på Lund om å bli overflyttet til Namsos, har vi tatt det som en selvfølge at det ble avgjort i stortingsvedtaket i vår.
AA170324 Jeg tror på 18 prosent av befolkningen .
VG170323 Når 20 prosent av befolkningen i Ungarn stemmer på dem, er tankegodset blitt normalisert, og dette smitter over til de andre partiene.
BT170323 Å påstå at den menneskelige nøden vi ser kunne vært unngått om kvinnene i regionen bare hadde fått færre barn, er naivt, forenkler et veldig komplisert bilde, og legger skylden over på den mest sårbare delen av befolkningen , som for øvrig har minst skyld i katastrofen.
BT170323 Kryvi legger skylden over på den mest sårbare delen av befolkningen , som har minst skyld i sultkatastrofen.
AP170323 UiO-professoren peker på at terrorisme forstås som spektakulære og ekstraordinære hendelser, og at terroristenes mål er å få stor oppmerksomhet i mediene slik at det skaper frykt i befolkningen og myndighetene blir tvunget til å handle.
AP170323 Frykten i befolkningen blir mindre ¶
AP170323 - Siden de sentrale kommunene vokser raskere enn de mindre sentrale har vi dermed også i perioden etter 2009 hatt en sentralisering av befolkningen i Norge, sier Leknes.
AA170323 Den seks år gamle krigen i Syria har til nå kostet minst 320.000 mennesker og drevet halve befolkningen , over 11 millioner mennesker, på flukt i og utenfor eget land. ( ©NTB ) ¶
AA170323 Et forslag fra Ap og KrF om å sikre maks 45 minutters reisevei for 90 prosent av befolkningen ved utstedelse av pass og våpenkort, fikk Sps subsidiære støtte.
VG170322 En politisk elite som ikke klarer å beskytte borgerne sine mot terrorangrep på åpen gate, den vil miste sin legitimitet hos befolkningen .
SA170322 I perioden var det 2.640.000 sysselsatte personer, som tilsvarer 66,8 prosent av befolkningen .
SA170322 De håper at et bedre overvåkingssystem kan brukes på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, og bidra til å gi befolkningen et bedre liv.
FV170322 Befolkningen i andre bydeler er svært misfornøyde.
DN170322 I prosent av befolkningen var sysselsettingen 66,8.
DB170322 Nordmenns gjennomsnittsplassering er 7,5, mens befolkningen i Den sentralafrikanske republikk ligger helt i bunn med et snitt på 2,7.
DB170322 Den er også grunnlaget for den velferdsstaten som gjør at Norge år etter år topper lista over verdens beste land å bo i og den lykkeligste befolkningen .
DA170322 Men det er en usikkerhet i befolkningen nå, og blant mange unionister en bekymring for at ting kan skje fort, sier Mustad.
DA170322 Jan Erik Mustad påpeker at det fortsatt er et flertall av protestantiske unionister i befolkningen i Nord-Irland, men at dette kan endre seg.
DA170322 Våre tanker er med befolkningen i London etter ettermiddagens terror, særlig med pårørende til de drepte og skadde, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA170322 - Ingen politikkområder skaper så mye usikkerhet og engstelse i befolkningen som hvordan Forsvaret brukes, og hvordan det utvikles for framtida.
BT170322 Tar vi Norge som eksempel, ser vi at mens 37 prosent av befolkningen var under 15 år i 1900, er andelen nå kun på rundt 20 prosent.
AP170322 En viktig årsak til misnøyen i befolkningen skal være den økonomiske krisen Hviterussland har vært inne i de siste par årene.
AP170322 I løpet av fjoråret fikk 70 prosent av befolkningen legemiddel på resept.
AP170322 - Vi vil ikke ha en stor andel av befolkningen på smertestillende.
AP170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles, og det brukes mer av nyere legemidler, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
AA170322 Minst 6, 2 millioner mennesker, det vil si over halvparten av befolkningen , er nå avhengig av nødhjelp for å klare seg.
AA170322 I perioden var det 2 640 000 sysselsatte personer, som tilsvarer 66,8 prosent av befolkningen .
AA170322 Våre tanker er med befolkningen i London etter ettermiddagens terror, særlig med pårørende til de drepte og skadde, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170322 I perioden var det 2.640.000 sysselsatte personer, som tilsvarer 66,8 prosent av befolkningen .
AA170322 I løpet av fjoråret fikk 70 prosent av befolkningen legemiddel på resept.
AA170322 - Vi vil ikke ha en stor andel av befolkningen på smertestillende.
AA170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles, og det brukes mer av nyere legemidler, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
AA170322 De håper at et bedre overvåkingssystem kan brukes på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, og bidra til å gi befolkningen et bedre liv.
AA170322 Den siste tiden har det blitt stadig mer tydelig at verken politiets medarbeidere eller befolkningen har særlig tro på at politireformen skal kunne gi et politi som løser sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte.
DN170321 - Jeg trenger ingen buktaler, repliserte Macron, som anklaget Le Pen for å bruke religion for å splitte befolkningen .
DN170321 « Veksten er fortsatt høy, men modereres idet befolkningen blir eldre, økonomien går fra å være basert på investeringer til forbruk, vekk fra internasjonal etterspørsel til innenlandsk etterspørsel og over fra produksjon til tjenester », skriver OECD-teamet som står bak den 136 sider lange rapporten.
DB170321 Ifølge tall fra Pew Research Center ( 2013 ), mener 96 prosent av den ugandiske befolkningen at homofili ikke skal aksepteres av samfunnet.
DB170321 Norge har en svært restriktiv alkoholpolitikk som også er effektiv med hensyn til å begrense det totale alkoholforbruket og skadeomfanget i befolkningen .
DA170321 - Det må bety at hennes statsråder ikke har holdt henne løpende orientert om hva som er situasjonen på et område som ikke bare er parlamentarisk viktig, men viktig for befolkningen .
DA170321 Når Dokk Holm rykker ut til forsvar for de overvektige, er det en stadig større del av befolkningen han går i krigen for.
DA170321 * Overvekt og fedme i befolkningen har økt de seneste tiårene.
AP170321https://www.aftenposten.no/verden/Da-Oksana-satte-baby-rekord_-fikk-hun-gratis-leilighet-og-bil-Europa-trenger-desperat-flere-barn-617114b.html Siden landet ble uavhengig av Sovjetunionen i 1993, er befolkningen redusert med 9,5 millioner mennesker.
AP170321https://www.aftenposten.no/verden/Da-Oksana-satte-baby-rekord_-fikk-hun-gratis-leilighet-og-bil-Europa-trenger-desperat-flere-barn-617114b.html Ifølge FNs forsiktige « mediane » befolkningsprognose vil Ukraina miste ytterligere 20 prosent av befolkningen de neste 30 årene.
AP170321 Siden landet ble uavhengig av Sovjetunionen i 1993, er befolkningen redusert med 9,5 millioner mennesker.
AP170321 Ifølge FNs forsiktige « mediane » befolkningsprognose vil Ukraina miste ytterligere 20 prosent av befolkningen de neste 30 årene.
AA170321 - Jeg trenger ingen buktaler, repliserte Macron, som anklaget Le Pen for å bruke religion for å splitte befolkningen .
AA170321 - Sør-Sudans leder har påført befolkningen en massiv humanitær krise, framholder han.
AA170321 De store forskjellene mellom geografiske områder i bruken av radiologiske undersøkelser kan bety at det er dårlig ressursutnyttelse, og at helsetilbudet ikke er likeverdig fordelt på befolkningen , sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AA170321 - Dette er dårlig ressursutnyttelse ved at det påfører både pasienter og det offentlige unødige tidstap og utgifter, og det gir samtidig risiko for at befolkningen påføres unødvendig stråling, sier riksrevisor Per-Kristian Foss ¶
AA170321 Hvis hele den norske befolkningen hadde blitt fysisk aktiv, ville den årlige velferdsgevinsten, ifølge Helsedirektoratet, bli på rundt 240 milliarder kroner.
VG170320 Marine har gitt partiet et mykere og for mange mer spiselig image, og deres anti-EU og innvandringsskeptiske linje sanker nå velgere i stadig nye deler av befolkningen .
VG170320 Frankrike har dessuten den største muslimske befolkningen i Europa, og den svært patriotiske Marine Le Pen fra Front Nasjonal er den tydeligste i sitt budskap om at dette er en trussel for den franske identiteten.
FV170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
DB170320 Også det at det er flere eldre i befolkningen trekker ned, fordi eldre har et lavere lykkenivå enn yngre, sier han.
DB170320 I 2012 stilte Kim Han-sol opp på et over ti minutter langt intervju med finske YLE, der han blant annet henviste til onkelen Kim Jong-un som « diktator » og sa at han alltid hadde drømt om å reise tilbake for å gjøre ting bedre for befolkningen .
DB170320 Mange har ventet på at trykkokeren skulle eksplodere, og at den ulmende misnøyen i befolkningen skulle ta mer voldelige vendinger.
DA170320 - Vi lever i en tid hvor livsstilssykdommene dominerer sykdomsbildet, og hvor befolkningen sitter mer i ro og er mindre aktiv enn tidligere.
DA170320 - Vi lever i en tid hvor livsstilssykdommene dominerer sykdomsbildet, og hvor befolkningen sitter mer i ro og er mindre aktiv enn tidligere.
BT170320 Interessen for mat og kosthold er stor i den norske befolkningen .
AP170320https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Sor-Sudans-regjering-ma-ta-ansvar--Borge-Brende-617483b.html Sør-Sudans ledere har påført befolkningen en massiv humanitær krise.
AP170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AP170320 Det kan virke som den norske befolkningen konsekvent ønsker å mistolke Listhaug, skriver Hennie Firing-Hansen ( 19 ).
AP170320 Sør-Sudans ledere har påført befolkningen en massiv humanitær krise.
AA170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AA170320 Befolkningen støttet lærerne, og var misnøyd over stengte skoler.
AA170320 De har laget en ny samlet strategi som skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen .
VG170319 Så langt har ikke den mannlige delen av befolkningen kommet ennå.
SA170319 Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran.i ¶
DA170319 Folkehelseinstituttet ( FHI ) har sett på drikkemønstrene i befolkningen og ser endringer i eldres alkoholkonsum.
DA170319 - Spørreundersøkelser i befolkningen viser at blant eldre har det vært en økning i andelen som drikker alkohol, og en økning i hvor ofte de drikker siden midten av 1990-tallet, sier Ingeborg Rossow, seniorforsker ved avdeling for rusmiddeltiltak i FHI.
DA170319 Siden Mali ble uavhengig fra Frankrike har skjøre fredsavtaler mellom myndighetene og befolkningen i nord etterfulgt hverandre.
DA170319 Over 70 prosent av befolkningen livnærer seg av jordbruk.
DA170319 Bistand har alltid vært drevet av egeninteresse, men denne interessen deler vi med befolkningen i Mali, sier Bøås.
DA170319 Befolkningen vil kunne dobles de neste 20 årene, ifølge FN. Én av to innbyggere er fattige.
AP170319 * Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran.
AP170319 Storparten av den yngre befolkningen oppfatter seg ikke først og fremst som kinesere ; de er hongkongere.
AP170319 Bøckman mener Beijing i 1997 gjorde en feil ved å anta at befolkningen i den tidligere britiske kronkolonien etter hvert ville begynne å oppfatte seg som fastlandskinesere idet Hongkong igjen ble Kinas territorium : ¶
DN170318 - Hvis alle bruker slike systemer er jeg redd 20 prosent av befolkningen aldri får jobb.
AP170318 - Spørreundersøkelser i befolkningen viser at blant eldre har det vært en økning i andelen som drikker alkohol og en økning i hvor ofte de drikker, sier Ingeborg Rossow, seniorforsker ved FHIs avdeling for rusmiddeltiltak.
AP170318 Årsak : Håndteringen av postekspedisjon og - levering i Danmark er privatisert og overlatt i hovedsak til to svenske firmaer, til sterk misnøye hos befolkningen .
AA170318 - Spørreundersøkelser i befolkningen viser at blant eldre har det vært en økning i andelen som drikker alkohol, og en økning i hvor ofte de drikker, sier seniorforsker Ingeborg Rossow ved FHIs avdeling for rusmiddeltiltak.
AA170318 Vi må derfor sikre boliger som fremmer god helse og ikke bidrar til å øke helseforskjellene i befolkningen .
VG170317 ULLEVAAL STADION ( VG ) Torgeir Waterhouse rister på hodet over feilen som nylig ble avdekket i idrettens database, der halve den norske befolkningen er registrert.
VG170317 Det tilsvarer halve den norske befolkningen .
VG170317 Les også : Regjeringen forsøkte å sensurere kritikk ¶ Befolkningen nektes innsyn ¶
VG170317 - Så nå sitter vi med en rapport hvor Riksrevisjonen benytter sine mest alvorlige karakteristikker, « svært alvorlig », men som befolkningen ikke skal få innsyn i.
SA170317 Dette har ført til høye boligpriser, som igjen presser deler av befolkningen ut i mellomlandet hvor det er mangel på urbane strukturer som bl.a. arkitektur, møtesteder og gode kollektivtilbud.
FV170317 | Politiet ber befolkningen sjekke egen eiendom - leter etter savnet mann ¶
FV170317 Politiet ber nå befolkningen om hjelp i søket etter en savnet mann.
FV170317 Politiet anmoder altså befolkningen i Farsund om å sjekke egen eiendom, herunder boder og garasjer.
DB170317 Eller du kan ta bussen i kollektivfeltet - og irritere deg over det samme som 95 prosent av den norske befolkningen .
DB170317 Jeg tror ikke at de oppriktige fremmedhaterne utgjør flertallet av befolkningen .
DB170317 At de utgjør et naturgitt flertall av befolkningen er en illusjon som sitter i hodet på populistene selv.
AP170317 Minst 320.000 mennesker er drept i krigen, og halve befolkningen er på flukt.
AA170317 Ønsker å møte befolkningen
AA170317 I følge Fylkesmannens nettsted ønsker kronprinsparet å besøke flest mulig kommuner i landet, møte befolkningen , og på den måten få et godt innblikk i liv og virke i vårt langstrakte land.
AA170317 - Sosiale medier har blitt en del av dagliglivet til europeiske forbrukere, og et flertall av befolkningen bruker disse plattformene jevnlig.
VG170316 - De senere år har sykehusbassengene i stor grad vært brukt av andre grupper, for eksempel befolkningen i nærmiljøet, tidligere pasienter og andre grupper.
SA170316 Og da snakker vi om langvarig stillestående vintervær med farlig luft som utsetter befolkningen for fare.
SA170316 Nivåer i andre områder i soner og bymessige områder som er representative for den eksponering befolkningen utsettes for.»i ¶
SA170316 Gir målepunktet i Kannik opplysninger om luften befolkningen utsettes for i Stavanger ?
SA170316 De steder i soner eller bymessige områder der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte eksponert for de største konsentrasjoner i løpet av et tidsrom som er signifikant i forhold til grenseverdienes modningstid. i ¶
DA170316 Men EU-skepsisen hos deler av den skotske befolkningen gjør at argumentet om fortsatt EU-medlemskap for et uavhengig Skottland ikke nødvendigvis er en sikker vinner for Nicola Sturgeon.
VG170315 Selv den ellers så liberale statsminister Mark Rutte skrev nylig et åpent brev til befolkningen , med beskjeden « oppfør dere, eller stikk ». 26 år gamle Hafsa Mahraoui liker ikke retningen nederlandsk politikk går i.
VG170315 - Slik det er i dag utvises ikke denne toleransen og friheten for den muslimske delen av befolkningen .
VG170315 Kenyas er for øyeblikket i matkrise etter at ekstremtørke truer befolkningen , og presidenten har erklærte tørken en nasjonal krise.
VG170315 Heller ikke for troen på at Norge ville beholde sitt demokratiske og egalitære preg selv om befolkningen ble sterkt endret : ¶
SA170315 - I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå.
SA170315 - I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå.
FV170315 - I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå.
DB170315 - Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
DB170315 Det betyr at fastlegen blir sittende igjen med den eldre del av befolkningen , sier Tone Dorthe Sletten, som er bystyremedlem for Høyre i Trondheim..
DA170315 - Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
BT170315 Men tillit kan lett ødelegges om ikke politiet hver dag leverer gode tjenester til befolkningen .
BT170315 Innbyggerundersøkelsene viser at i overkant av 80 prosent av befolkningen har tillit til politiet.
BT170315 - I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå.
BT170315 - I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå.
AP170315https://www.aftenposten.no/verden/Slik-vil-koalisjonen-unnga-et-blodbad-i-de-trange-gatene-i-sentrum-av-Mosul-617128b.html - Det er i gamlebyen man har den største befolkningen .
AP170315 - Det er i gamlebyen man har den største befolkningen .
AP170315 Irene er også mer optimistiske til EUs fremtid enn befolkningen i noe annet EU-land, viser de ferskeste tallene fra Eurobarometer.
AP170315 Andelen bosniere som tar høyere utdanning, er eksempelvis høyere enn hele den norske befolkningen .
AP170315 - I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå.
AP170315 - I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå.
AA170315 - Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
VG170314 Denne epost-adressen dukket opp i forbindelse med statsadvokatens etterforskning av påstanden om at oljegiganten Exxon har villedet sine aksjonærer og befolkningen om klimaendringer, melder nyhetsbyrået Reuters.
VG170314 Nå er det industriell produksjon av varer som enkelt tas over grensen til Tyskland, som holder store deler av befolkningen i arbeid.
DB170314 Stortinget har tidligere vedtatt at befolkningen ikke skal ha lengre reisetid enn 45 minutter til nærmeste tjenestested, og at dette skal gjelde 90 prosent av befolkningen .
DB170314 Stortinget har tidligere vedtatt at befolkningen ikke skal ha lengre reisetid enn 45 minutter til nærmeste tjenestested, og at dette skal gjelde 90 prosent av befolkningen.
DB170314 Minst en tiendedel av den norske befolkningen lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer.
DB170314 Ikke minst var stemmerett forbeholdt en begrenset andel av befolkningen , det vil si, menn over 25 år.
DB170314 Allerede med på laget er Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, ungdomspartiene AUF, Unge Venstre, og Sosialistisk Ungdom, og et lite, men betydelig mindretall i befolkningen .
DB170314 Sammenfallet mellom de fire elementene i deler av befolkningen kan videre skyldes flere faktorer.
DA170314 Det er ikke representativt for befolkningen for øvrig.
BT170314 Det er forståelig at europeiske politikere ikke vil sitte stille og se på at Erdogan aktivt bruker befolkningen i deres land til å øke sin egen makt.
AP170314 De har begge en politikk som tar utgangspunkt i hvor folk kommer fra og ser ikke på hele befolkningen som en helhet, sier Elmas.
AA170314 Hatytringer mot et spesielt segment i befolkningen er for eksempel forbudt, og det er heller ikke lov til å benekte holocaust. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Befolkningen vokser raskt.
AA170314 Her har befolkningen vært beleiret av regjeringssoldater og alliert Hizbollah-milits fra Libanon i månedsvis.
AA170314 - Men dersom man skulle komme til en endelig avklaring i april vil i hvert fall befolkningen innenfor ulvesonen vite hva de har å forholde seg til i fremtiden, tilføyer han.
AA170314 Kreftforeningen er avhengig av dugnadsånd og pengegaver fra hele befolkningen .
VG170313 Hvordan har det seg at Nederland, som har rykte på seg som Europas liberale sentrum, kan støtte en mann som kjemper for en så kraftig innskrenking av friheten til en del av befolkningen ?
VG170313 Det utgjorde fem prosent av representantene, selv om bare én prosent av befolkningen i Oslo er norsk-somaliere.
VG170313 Da Irak ble uavhengig i 1932, utgjorde kristne 12 prosent av befolkningen .
VG170313 Jeg tror ikke jeg tar i for hardt om jeg hevder at langt over nitti prosent av den norske befolkningen ikke føler særlig kulturell samhørighet med dette nokså marginale religiøse miljøet, og at de fleste nok føler seg langt mer bekvemme sammen med mange første- og annengenerasjonsinnvandrere.
VG170313 Jeg påpekte at dersom vi har fortsatt høy innvandring - altså dersom dagens innvandringspraksis fortsetter - vil dette tallet overstige halvdelen av befolkningen .
VG170313 førstegenerasjonsinnvandreren Cecilia Brækhus falle inn under den delen av befolkningen som på en eller annen måte vil representere potensielle problemer for det norske samfunnet.
VG170313 Men jeg tenker også at befolkningen i dette landet skal ha en rimelig trygghet på at tingene foregår på riktig måte der det utøves tvang, sier Dale.
SA170313 Nå får befolkningen et bedre tilbud, blant annet innen kreftbehandling.
DB170313 For det andre at vi ser at åpningstidsreglene er noe rigide, men at debatten om søndagsåpne butikker viste at det ikke er noe rop i befolkningen om dette, sier Stefan Heggelund.
DA170313 Valget av Donald Trump i USA og løfter om et bedre forhold til president Vladimir Putin, ble tatt godt imot blant deler av den serbiske befolkningen på Balkan.
DA170313 Store deler av den serbiske befolkningen på Balkan er prorussisk.
DA170313 Balkan kan sammenlignes med situasjonen i Ukraina der Russland bruker den russiskvennlige befolkningen til å påvirke politikken og hvilken vei landet skal gå.
BT170313 FN anslår at halvparten av befolkningen , rundt 6 millioner mennesker, har akutt behov for matvarehjelp.
AP170313 Om en skjev kjønnsfordeling er et samfunnsproblem er et politisk spørsmål, men vi snakker altså om en systematisk ubalanse som gjelder store deler av befolkningen og vil prege hele vårt arbeidsliv fremover.
AP170313 mars FpU og meg for å ha et forklaringsproblem, fordi vi i likhet med 85 prosent av befolkningen ønsker å opprettholde norsk olje- og gassnæring.
AA170313 Befolkningen vokser raskt.
VG170312 - Når man ikke har respekt for en del av befolkningen , så ender det ofte opp i vold.
DN170312 - Variasjonen i støtten for euroen er den viktigste enkeltfaktoren som forklarer variasjonen i støtten i den franske befolkningen for Marine Le Pen, men med motsatt fortegn.
DB170312 Men « når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet. » - Det har skjedd mye på sikkerhetsområdet siden forrige landsmøte.
DA170312 Så må vi ha et næringsliv som evner å skape så store verdier at det kan fordeles på en fin måte i befolkningen .
AP170312https://www.aftenposten.no/verden/Her-har-17-barn-dodd-av-meslinger-de-siste-manedene-Vaksinemotstandere-og-fattigdom-har-skylden--616939b.html 95 prosent av befolkningen bør vaksineres for å hindre utbrudd.
AP170312 95 prosent av befolkningen bør vaksineres for å hindre utbrudd.
AP170312 Tyskland har den største tyrkiske befolkningen i verden utenfor Tyrkia.
AP170312 Andre mener regjeringssjef Mark Rutte vinner støtte i befolkningen ved å vise at han er tøff mot Tyrkia.
AA170312 Har befolkningen fått nok informasjon om prosjektet, og er folk deretter spurt ?
VG170311 Regjeringens krig mot ekstremistgruppen al-Shabaab har hindret innsatsen for å hjelpe den hardt trengende befolkningen , og nødhjelpsorganisasjoner har av samme årsak blitt hindret fra å få tilgang til deler av landet.
VG170311 De er direkte ansvarlig og de må sørge for at befolkningen har tilgang på nødvendig mat og hjelp, sier han.
VG170311 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.
BT170311 Formålet med Europride er ikke å presse homofili på Birkeland og hans meningsfeller, men å være et samlingssted for en utsatt og tidvis undertrykket gruppe av befolkningen .
BT170311 Mange av disse sykehusene er nå lagt ned, ingen uten protester fra befolkningen på stedet.
AP170311 Samtidig har befolkningen her blitt mangedoblet på noen få tiår, noe som har gjort situasjonen mye verre.
AP170311 I mange land i Sahel-beltet, som strekker seg fra Senegal i vest til Etiopia i øst, har store deler av befolkningen akutt behov for mat.
AP170311 Andre mener at krig, uro og politisk vanstyre er hovedårsaken til den krisen vi nå ser, og at lite er blitt gjort for å grave brønner, bygge irrigasjonssystemer og omskolere befolkningen til et levesett som er mer motstandsdyktig mot et tørrere klima.
AP170311 I begynnelsen av januar sendte den nederlandske statsministeren, Mark Rutte, et brev til den nederlandske befolkningen .
AA170311 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.
VG170310 Mangfold i befolkningen er ofte framhevet som en fordel ( jf. kongens tale ).
DA170310 - Amsterdam trekker til seg mange universitetsutdannede, og befolkningen er kulturelt sett mer åpen for mangfold, sier van der Brug til Dagsavisen.
AP170310 | Da befolkningen rømte Fukushima, overtok radioaktive villsvin byen.
AA170310 I Cizre, en by på grensa til Syria der befolkningen i all hovedsak er kurdere, har innbyggere beskrevet ødeleggelsene av boligområder som " apokalyptiske " overfor FN.
VG170309 Tar vi med barna, utgjør denne gruppen en tredel av den svenske befolkningen .
VG170309 Onsdag kunne VG fortelle at Erna gir 160 ganger mer i skattekutt til Norges rikeste : Folk flest - eller 94 prosent av befolkningen - har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt.
VG170309 I befolkningen som helhet mener 57 prosent at skattenivået er passe. 13 prosent mener det bør økes, mens 23 prosent vil ha skattene ned.
VG170309 * 11 prosent av befolkningen har lavinntekt ( under 60 prosent av medianinntekten ).
SA170309 Myndigheten har en egen nettportal, kriseinfo.no, der de formidler viktig informasjon til befolkningen , både før, under og etter krise.
SA170309 - Vi bor i et velfungerende og robust samfunn, der befolkningen er veldig trygge på å få hjelp.
DB170309 Det brenner i gatene og store grupper av befolkningen er rasende for at presidenten ikke gjennomfører valget han er forpliktet til.
DB170309 Professor Hans Petter Graver, som har ledet utvalget, viser til at det er sentralt at det organ som skal avgjøre slike saker er uavhengig og har stor tillit i befolkningen .
DB170309 ¶ UPOPULÆR : Under halvparten av befolkningen synes Sylvi Listhaug og regjeringen gjør en god jobb med innvandring og intergrering. b.
DB170309 Samtidig har politiet gått ut med gjentatte advarsler til befolkningen om at 19-åringen trolig er bevæpnet, og at han kan utgjøre en fare for de han møter, delvis basert på av uttalelser han selv skal ha kommet med - der han advarer om flere mulige lovbrudd.
DB170309 Saken har rystet befolkningen i den tyske byen Herne, og politiet leiter nå med lys og lykter etter den antatte gjerningsmannen, Her fraktes liket av niåringen bort.
DB170309 Dette antallet politifolk burde vært brukt i søkene etter gjerningsmannen, og for å beskytte befolkningen mot flere drap, sier familiens advokat Reinhard Peters, ifølge avisa.
DB170309 Advarer befolkningen
DA170309 En annen forklaring er innvandring, men ulikheten er langt større blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen .
DA170309 Grunnen til at målestasjonene plasseres som de gjør, er fordi de skal stå nettopp der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte eksponert for de største forurensningskonsentrasjonene i løpet av et gitt tidsrom.
DA170309 - Nivåer i andre områder i soner og bymessige områder som er representative for den eksponering befolkningen utsettes for » ¶
DA170309 - De steder i soner eller bymessige områder der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte eksponert for de største konsentrasjoner i løpet av et tidsrom som er signifikant i forhold til grenseverdienes modningstid ¶
DA170309 « Sameblod » tegner et rystende bilde av overgrepene den samiske befolkningen ble utsatt for, også i Norge - preget av en hverdagsrasisme som fortsatt forfektes av enkelte i dag : Les kommentaren Unnskyld.
BT170309 Myndigheten har en egen nettportal, kriseinfo.no, der de formidler viktig informasjon til befolkningen , både før, under og etter krise.
BT170309 - Vi bor i et velfungerende og robust samfunn, der befolkningen er veldig trygge på å få hjelp.
AP170309 Hawaiis jurister mener forbudet rammer den muslimske befolkningen i delstaten, samt skoler og arbeidsgivere.
AP170309 Og polariseringen gjenspeiles også i befolkningen .
AP170309 Vekting : Resultatene er vektet med hensyn til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170309 Utvalg : Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
AP170309 Myndigheten har en egen nettportal, kriseinfo.no, der de formidler viktig informasjon til befolkningen , både før, under og etter krise.
AP170309 - Vi bor i et velfungerende og robust samfunn, der befolkningen er veldig trygge på å få hjelp.
AA170309 januar etter at 51,9 prosent av befolkningen i fjor sommer stemte for å melde Storbritannia ut av EU.
AA170309 Hawaiis jurister mener forbudet rammer den muslimske befolkningen i delstaten samt skoler og arbeidsgivere.
AA170309 Organisasjonen viser til at andelen studenter som har psykiske lidelser er dobbelt så høy som den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe.
AA170309 En annen forklaring er innvandring, men ulikheten er langt større blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen .
AA170309 | Nesten halvparten av befolkningen kritiske til regjeringens innvandringshåndtering ¶
AA170309 Den sorte befolkningen , som to generasjoner tidligere hadde blitt kvitt slaveåket, ble solgt på ny.
VG170308 Det er ikke så rart, all den tid talentene til nær halvparten av befolkningen ikke tas i bruk.
VG170308 Mens familier med barn i barnehagealder har lavere inntekter enn befolkningen forøvrig, har familier med eldre barn høyere inntekter enn resten av befolkningen .
VG170308 Mens familier med barn i barnehagealder har lavere inntekter enn befolkningen forøvrig, har familier med eldre barn høyere inntekter enn resten av befolkningen.
VG170308 Familiene med de minste barna har også hatt en dårligere inntektsutvikling over tid, sammenlignet både med dem med større barn og med resten av befolkningen .
VG170308 Tallene fra Frp-finansministeren viser også at mens 44,5 prosent av pengene som er brukt på skattekutt har gått til den femdelen av befolkningen med de største formuene, så har halvparten av befolkningen fått kun 29 prosent av skattekuttene.
VG170308 Tallene fra Frp-finansministeren viser også at mens 44,5 prosent av pengene som er brukt på skattekutt har gått til den femdelen av befolkningen med de største formuene, så har halvparten av befolkningen fått kun 29 prosent av skattekuttene.
VG170308 Folk flest - eller 94 prosent av befolkningen - har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt.
VG170308 Og nå ser vi at vi ikke klarer å skape nye arbeidsplasser raskt nok, og i takt med den voksende befolkningen .
VG170308 * Folk flest - eller 94 prosent av befolkningen - har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt.
SA170308 Den sorte befolkningen , som to generasjoner tidligere hadde blitt kvitt slaveåket, ble solgt på ny.
DB170308 Mediene er også under press på grunn av til dels lav tillit i befolkningen , og en debatt om falske nyheter som blir sett på som et stort problem i internasjonal nyhetsformidling.
DB170308 Dette vil redusere barnefattigdommen, redusere ulikhetene i befolkningen generelt og innebære en overføring fra familier med eldre barn til familier med unge barn.
DB170308 Det skyldes også at universelle velferdsordninger får mer støtte i befolkningen , siden de både appellerer til egeninteressen og solidariteten vår.
AA170308 FN har bare fått på plass 3 prosent av det nødvendige beløpet på 18 milliarder kroner i nødhjelp til den krigsrammede befolkningen i Jemen.
VG170307 Før helgen gikk den nordirske befolkningen til urnene for andre gang på ett år, i håp om å løse den fastlåste konflikten etter at viseførsteminister Martin McGuinness brått gikk av i januar.
VG170307 Hvis finansieringsbyrden i stedet spres på hele befolkningen , vil den nødvendige økningen i skatteratene selvfølgelig bli enda mindre - i størrelsesordenen mellom én og to prosent.
VG170307 Det er grunn til å forvente at et slikt system vil ha lav legitimitet i befolkningen .
VG170307 Hvis befolkningen følger nasjonale kostråd, kan kvinner og menn få to gode leveår ekstra.
VG170307 En stor del av befolkningen følger ikke myndighetenes anbefaling i dag.
DN170307 Gallup strever generelt med å sikre at utvalget i spørreundersøkelser er representativt for utdanningsnivået i befolkningen .
DB170307 Politiet advarer befolkningen om at mannen er bevæpnet.
DB170307 Advarer befolkningen
DB170307 Dataene gir årlig et totalbilde av oppslutningen Norges aviser og mediehus har i befolkningen .
DB170307 Ifølge Norsk Helseinformatikk regnes det med at mellom to og fem prosent av befolkningen har sosial angst.
DA170307 Hvis befolkningen følger nasjonale kostråd, kan kvinner og menn få to gode leveår ekstra, hevdes det.
DA170307 En stor del av befolkningen følger ikke myndighetenes anbefaling i dag.
DA170307 I vesten har vi enorme utfordringer knyttet til det økende antallet gamle mennesker på bakgrunn av store årskull og det at befolkningen lever mye lengre.
AP170307 Hvis befolkningen følger nasjonale kostråd, kan kvinner og menn få to gode leveår ekstra.
AP170307 En stor del av befolkningen følger ikke myndighetenes anbefaling i dag.
AA170307 - Å stigmatisere befolkningen som terrorister og sponsorer av terror bør føre til alvorlige konsekvenser i framtidige fredssamtaler, advarte han. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Personer med alvorlig psykiske lidelser har betydelig kortere forventet levetid enn befolkningen for øvrig.
AA170307 I tillegg til særtiltak rettet mot unge og eldre, setter handlingsplanen også generelle mål for befolkningen .
AA170307 Regelmessige konsultasjoner ved helsestasjonen gir kommunen et godt grunnlag for innsamling av data for å skaffe seg nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen , jf. folkehelseloven § 5, da helsestasjonen har svært høy oppslutning blant alle befolkningsgrupper.
AA170307 For å få et mest mulig likt utvalg av befolkningen , innførte MBL nylig ny vekting i undersøkelsen.
VG170306 Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran, Saudi-Arabias erkefiende.
SA170306 Medlemstallene viser også at det er flere barn mellom seks og 12 år som er medlemmer i et idrettslag enn det er personer i befolkningen .
SA170306 Nivåer i andre områder i soner og bymessige områder som er representative for den eksponering befolkningen utsettes for»i ¶
SA170306 Grunnen til at målestasjonene plasseres som de gjør, er fordi de skal stå nettopp der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte eksponert for de største forurensningskonsentrasjonene i løpet av et gitt tidsrom.
SA170306 De steder i soner eller bymessige områder der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte eksponert for de største konsentrasjoner i løpet av et tidsrom som er signifikant i forhold til grenseverdienes midlingstidi ¶
SA170306 Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen , viser tall presentert på Sikkerhverdag.no.
FV170306 Medlemstallene viser også at det er flere barn mellom seks og 12 år som er medlemmer i et idrettslag enn det er personer i befolkningen .
DN170306 Han ber samtidig om at Fillon og Alain Juppé, som mange anså som favoritt til å overta Fillons plass, sammen finner " en verdig og troverdig vei ut av en situasjon som ikke kan fortsette og som har skapt et stort problem for den franske befolkningen ".
DN170306 - Enhver klage er selvsagt en for mye, men tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.
DB170306 60 prosent av befolkningen er nomader, og de har aldri vært ordentlig integrert i noe administrativt system.
DB170306 Store deler av befolkningen har latt seg hjernevaske av de korrupte, løgnaktige, sosialistbedervede myndighetene.
DB170306 Utvalget av personer er ikke representativt for tverrsnittet av befolkningen .
DB170306 Meningsmålinger, selv i rovdyrfylket Hedmark med alle de fire rovdyrene + kongeørn, viser at det store flertall av befolkningen ( 70-80 prosent ) vil ha ulv og de andre rovdyrene i norsk natur.
DA170306 - Enhver klage er selvsagt en for mye, men tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.
BT170306 Medlemstallene viser også at det er flere barn mellom seks og 12 år som er medlemmer i et idrettslag enn det er personer i befolkningen .
BT170306 Den svenske studien analyserte data fra den generelle befolkningen , og resultatene er her overførbare til norske forhold.
BT170306 Nettopp derfor er flertallet av befolkningen i Nord-Norge mot olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
BT170306 Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen , viser tall presentert på Sikkerhverdag.no.
AP170306 Han ber samtidig om at Fillon og Alain Juppé, som er favoritt til å overta Fillons plass, sammen finner " en verdig og troverdig vei ut av en situasjon som ikke kan fortsette og som har skapt et stort problem for den franske befolkningen ".
AP170306 Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i Oslo og Akershus øke til to millioner innbyggere i løpet av de neste 50 årene.
AP170306 Medlemstallene viser også at det er flere barn mellom seks og 12 år som er medlemmer i et idrettslag enn det er personer i befolkningen .
AP170306 Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen , viser tall presentert på Sikkerhverdag.no.
AA170306 Over 18 millioner mennesker av befolkningen på drøyt 25 millioner er avhengige av nødhjelp, mens nesten åtte millioner står på randen av sult.
AA170306 Han ber samtidig om at Fillon og Alain Juppé, som er favoritt til å overta Fillons plass, sammen finner " en verdig og troverdig vei ut av en situasjon som ikke kan fortsette og som har skapt et stort problem for den franske befolkningen ".
AA170306 Han mener at de sammen må finne " en verdig og troverdig vei ut av en situasjon som ikke kan fortsette, og som har skapt et stort problem for den franske befolkningen ".
AA170306 - Enhver klage er selvsagt en for mye, men tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.
AA170306 Å frata en stor del av befolkningen et slikt gode, er et brudd på prinsippet om at velferdsgodene er universelle.
VG170305 Selv om det styrende ANC-partiet stadig tar avstand fra angrepene på migranter, er det flere som hevder at regjeringen bevisst fyrer opp under motstand mot innvandring i befolkningen , for å flytte fokus fra den enorme korrupsjonen og en økonomi i sterk nedgang.
DB170305 I området crewet spilte inn på var imidlertid en stor del av befolkningen konservativt kristne eller muslimer.
AP170305 Porosjenko står nå overfor den kanskje alvorligste utfordringen etter at han tok over som president, samtidig som presidenten bare har støtte av omkring 10 prosent av befolkningen på meningsmålingene.
AP170305 Folk flest i Kiev er lei demonstrasjoner og holder seg unna av frykt for sammenstøt, men aksjonistene er godt organisert og støtte av et stort mindretall i befolkningen .
AP170305 Koek sier at IS-krigere har tvunget befolkningen til å lage hull i veggene mellom husene for at de skal kunne bevege seg gjennom byen uten å være i gatene.
AA170305 Helgesen skal mandag møte befolkningen i Trysil og Søre Osen for å møte befolkningen som lever med ulv nær bebyggelsen.
AA170305 Helgesen skal mandag møte befolkningen i Trysil og Søre Osen for å møte befolkningen som lever med ulv nær bebyggelsen.
VG170304 Men han har fått god hjelp fra befolkningen i Longyearbyen, hvor han har bodd i over 30 år, som har samlet inn drøye 600.000 kroner slik at han skulle slippe å selge huset sitt for å finansiere behandlingene.
DB170304 - BUA sørger for at dette er et tilbud som kommer frem og som blir brukt, vi vil sørge for at befolkningen får tilgang til alt det utstyret som er kjøpt inn, sier Vogt til Dinside.
AA170304 Meningsmålinger viser at befolkningen er delt omtrent på midten i spørsmålet om uavhengighet. ( ©NTB ) ¶
VG170303 Mens målinger tatt rett før og etter innføringen viste at et flertall i hele befolkningen var for innreisenekten, har tallet falt.
BT170303 Hordaland er for eksempel ganske nøyaktig 10 prosent av befolkningen i Norge.
BT170303 Hordaland er for eksempel ganske nøyaktig 10 prosent av befolkningen i Norge.
AA170303 For befolkningen totalt i alderen 15 til 74 år gikk arbeidsstyrkeprosenten ned fra 70,7 til 69,8 i desember.
VG170302 Nord på øya Staten Island i New York er over halvparten av befolkningen latinamerikanske, og det var her fem meksikanere nylig ble pågrepet som en del av en storaksjon over hele USA der totalt 680 personer ble pågrepet for å deporteres.
VG170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
VG170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen .
VG170302 Av andre store byer peker Drammen seg ut, der folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av befolkningen i kommunen.
SA170302 Det har vist sig å være en meget uheldig tilvekst til befolkningen . » ( Per Ole Johansen : « Norge og jødene 1914 - 1945 ; Norsk Forening Mot Antisemittisme, februar 2011. ) ¶
DN170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid, og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
DB170302 - Jeg ønsker at politiet skal gjenspeile resten av befolkningen .
DB170302 Det er ikke så rart at majoriteten av folk ikke har tillit de som formidler nyheter når de politisk står langt fra det befolkningen gjør.
DA170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid, og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
DA170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
DA170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen .
DA170302 Av andre store byer peker Drammen seg ut, der folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av befolkningen i kommunen.
AP170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
AP170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen .
AP170302 Av andre store byer peker Drammen seg ut, der folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av befolkningen i kommunen.
AA170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid, og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
AA170302 De har omkring 60 lover som diskriminerer de som ikke er jøder, og da særlig den palestinske befolkningen som bor i selve Israel, sier Jensen til avisen.
AA170302 Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet.
AA170302 Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen .
AA170302 Av andre store byer peker Drammen seg ut, der folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av befolkningen i kommunen.
AA170302 I befolkningen som helhet mener én av tre at innvandringen truer norsk kultur.
VG170301 Andelen fattige var dermed 13,5 prosent av befolkningen .
VG170301 Likevel er det kun 5,2 prosent av befolkningen i Finland som har svensk som morsmål.
DN170301 Trump har tidligere uttalt støtte til ordninger der hele befolkningen skal sikres helsevern - som var målet til Obamacare i utgangspunktet.
DN170301 Republikanere har tradisjonelt vært motstandere av at myndighetene skal sikre befolkningen helsevern - og ment at den beste løsningen er å overlate det til det private markedet.
DB170301 Nå er myndighetene bekymret for at landets minkende arbeidsstyrke ikke vil være i stand til å støtte den aldrende befolkningen , skriver China Daily.
DB170301 Befolkningen har i all hovedsak høy tillit til politiet.
DA170301 I tillegg øker befolkningen i Oslo, så i absolutte tall er det blitt omtrent 1000 flere fattige barn i Oslo fra 2014 til 2015.
BT170301 Befolkningen skal ikke stå stille og se på dette.
AA170301 Hun mener de er såpass vanlige at befolkningen må finne en måte å takle de på i hverdagen. ( ©NTB ) ¶ | - En masseutryddelse av arter er i gang ¶
AA170301 Likevel må det legges til rette for at trafikken ikke vokser i takt med befolkningen , påpekte fylkesordfører Tore O.
AA170301 Det er utfordrende, med tanke på at utviklingshemming er jevnt over fordelt i befolkningen og aktuelt i alle kommuner.
VG170228 Regjeringens krig mot ekstremistgruppen al-Shabaab har hindret innsatsen for å hjelpe den hardt trengende befolkningen , og nødhjelpsorganisasjoner har av samme årsak blitt hindret fra å få tilgang på deler av landet.
DN170228 Bruce savnet en presisering og drøfting av vektingen mellom de to målene fra Norges Banks side, og understreker at AKU-tallene inneholder mye statistisk støy, siden tallene baserer seg på en spørreundersøkelse av 20.000 personer som skal representere hele befolkningen .
DN170228 India i ferd med å ta innpå Kina og land i Sørøst-Asia med moderne mobil- og internettjenester for hele befolkningen .
DB170228 30 prosent av befolkningen kan besvime i løpet av en normal hverdag.
DB170228 Det er ikke alle som får plass til fingeren inni denne hanken - kanskje spesielt ikke den mannlige andelen av befolkningen .
BT170228 Det betyr at den neste måneden skal brukes til å fordele ut gode nyheter til befolkningen .
AP170228 Tall fra World Economic Forum viser også at landet er blant de beste i verden på inkluderende vekst, altså til å la inntektene komme brede lag av befolkningen til gode.
AP170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover.
AA170228 Regjeringens krig mot ekstremistgruppen al-Shabaab har hindret innsatsen for å hjelpe den hardt trengende befolkningen , og nødhjelpsorganisasjoner har av samme årsak blitt hindret fra å få tilgang på deler av landet.
AA170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover.
VG170227 Det er bedre å diskutere hva man er redd for å miste, og hva man ønsker å ta vare på og eventuelt hvordan, enn å forsøke å trekke en klar grense mellom den opprinnelige befolkningen og de med røtter fra utlandet.
DB170227 ironisk nok kan en sterk vekt på å fortelle minoriteters og kvinner shistorie fremstå på en lignende måte, som arenaer for kamp på vegne av enkelte deler av befolkningen og på bekostning av andre.
DB170227 man forvekslet « i stor grad » og « i liten grad»-tallene, slik at den presenterte fremstillingen ikke gir mening - hadde disse tallene vært korrekte, ville forholdet mellom « i stor grad » og « i liten grad » i dette spørsmålet vært omtrent nøyaktig det samme for de lavest utdannede som for hele befolkningen .
AP170227 Det ser ut til at de ikke har tatt inn over seg at en stor del av befolkningen i Oslo er eldre mennesker, og da er det helt uforståelig at de fjerner bussholdeplasser både her og der.
AA170227 Møtet i Genève finner sted i en tid der USA forsøker å begrense innvandringen fra en rekke land der muslimer utgjør majoriteten av befolkningen .
AA170227 - Det vi tar med oss herfra, er et klart og tydelig budskap fra befolkningen , lokalstyret og Sysselmannen om at man trenger hjelp i lokalsamfunnet fra storsamfunnet.
AA170227 De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt eget geografiske område.
VG170226 Etter i flere år å ha blitt beskyldt for å ha et for « hvitt fokus », og kampanjen #OscarsSoWhite i 2015, bestemte Oscar-akademiet i fjor at de skulle ta grep for å øke mangfoldet og sikre at medlemsmassen innen 2020 i større grad speiler befolkningen .
DB170226 I Libanon er anslagsvis 30% av befolkningen flyktninger.
AA170226 Ingen EU-land slår Sverige når det gjelder andel av befolkningen som deltar i arbeidsmarkedet. 82,1 prosent av svenskene har jobb.
AA170226 Verken befolkningen eller byplankontoret blir hørt, skriver artikkelforfatterne.
VG170225 I tillegg vil nye kamper hindre hjelpesendingene i å nå fram til den sultende befolkningen .
VG170225 De kommer tilbake til et land hvor politikken er inrettet slik at parlamentsmedlemmer blir bestemt av klanledere, fremfor av den generelle befolkningen .
VG170225 Justisminister Per-Willy Amundsen sier til VG at han ser med alvor på at det er mange i befolkningen som ikke tror regjeringen vil nå sine mål om et bedre og.
VG170225 Det uttalte målet er blant annet « å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor ».
VG170225 Den eneste på listen over landets minste kommuner, som faktisk blir tvangssammenslått, er Leka kommune helt nord i Trøndelag, hvor mesteparten av befolkningen bor på to øyer med fergeforbindelse.
DB170225 Undersøkelsen fra Respons Analyse viser at rødvin er mest populært i alle grupper av befolkningen , men oppnår høyest score blant menn, blant personer i alderen fra 50 til 59 år og blant personer med høyere utdanning.
DB170225 januar 2017, og utvalget tilsvarer et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
BT170225 Kommunen har også etablert Livskrisehjelpen som et lavterskeltilbud til alle grupper av befolkningen , hvor man kan henvende seg når andre utveier synes blokkert.
VG170224 Ifølge NRK er befolkningen på Bjarkøy og Sandsøy isolert på grunn av innstilt ferge og hurtigbåt.
SA170224 Forsker Bente Morseth ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) har fulgt med på aktiviteten til den voksne befolkningen i Norge gjennom Tromsøundersøkelsen, en spørreundersøkelse foretatt seks ganger fra 1980 til 2008.
DN170224 Det er ikke minst i skole- og helsesektorene at internasjonal pengestøtte er helt avgjørende for befolkningen .
DB170224 Det er ikke minst i skole- og helsesektorene at internasjonal pengestøtte er helt avgjørende for befolkningen .
DB170224 Solgte nyheter om hvor dum vi syntes han og håret hans var bedre enn håpløsheten i befolkningen som konsekvens av « The 1% rich » ?
DB170224 Regner vi med tredje generasjons-innvandrere, skriver Akerhaug, « vil nødvendigvis [ andelen av befolkningen av utenlandsk opprinnelse ] overstige 50 prosent i en ikke alt for fjern framtid ».
DB170224 Hva som er det norske samfunnets absorberingsevne, for å bruke et uttrykk fra Brochmann-rapporten, er vanskelig å avgjøre, men det er på ingen måte klart at det skulle være når andelen « etniske nordmenn » blir mindre enn halvparten av befolkningen .
DA170224 - Miljødirektoratet har vært sentral i å sørge for at miljøinformasjon kommer ut til befolkningen , være seg om miljøgifter eller klimaendringer.
BT170224 I en stadig voksende by kommer presset på kommunens grønne areal til å øke i tritt med befolkningen .
AP170224 - Du må heller spørre : Er det viktig å holde territorium og beskytte befolkningen ?
AP170224 Forsker Bente Morseth ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) har fulgt med på aktiviteten til den voksne befolkningen i Norge gjennom Tromsøundersøkelsen, en spørreundersøkelse foretatt seks ganger fra 1980 til 2008.
AA170224 Det er ikke minst i skole- og helsesektorene at internasjonal pengestøtte er helt avgjørende for befolkningen .
AA170224 Flere av disse gruppene er blitt anklaget for drap og grove overgrep mot den sunnimuslimske befolkningen i området.
AA170224 Flere av disse gruppene er blitt anklaget for drap og grove overgrep mot den sunnimuslimske befolkningen i området.
AA170224 Det er ikke minst i skole- og helsesektorene at internasjonal pengestøtte er helt avgjørende for befolkningen .
AA170224 Ifølge NRK er befolkningen på Bjarkøy og Sandsøy isolert på grunn av innstilt ferge og hurtigbåt.
AA170224 Forsker Bente Morseth ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) har fulgt med på aktiviteten til den voksne befolkningen i Norge gjennom Tromsøundersøkelsen, en spørreundersøkelse foretatt seks ganger fra 1980 til 2008.
VG170223 Vi må alle arbeide for å redusere nivået av giftene i maten, og bidra til at befolkningen velger et kosthold med et lavest mulig innhold av giftstoffer, avslutter Bolann.
VG170223 - Når disse risikovurderingene gjøres, så settes trygghetsverdiene sånn at de skal beskytte alle deler av befolkningen , også barn i mors liv.
SA170223 Sannheten er at et flertall i befolkningen ønsker ulv i Norge.
SA170223 Den svarte befolkningen og indianerne får fortsatt ikke samme rettigheter som de hvite.
DB170223 Forbrukerrådet har også sett på hva helseforsikringene koster for ulike grupper av befolkningen .
DB170223 Men man må tillates å stille kritiske spørsmål når det er nettopp slike sterke interesser, som vel og merke ikke deles av hele befolkningen , som skal få yte et slikt utilbørlig press at det medfører at de også skal gis anledning til å skyte ulv, eller andre truede rovdyr som gaupe, jerv og bjørn.
DB170223 Det er dermed også klart at den jaktkulturen - og praksisen som finnes i visse deler av befolkningen , og la oss håpe det kun er snakk om subkulturer, også gir skalkeskjul for å drepe beskyttede arter.
DA170223 Tallene fra SSB viser at det er en overvekt av menn i den norske befolkningen .
DA170223 I 2008 tilsvarte antallet 5,6 prosent av befolkningen , mens i 2017 er andelen økt til 10,6 prosent.
DA170223 Av befolkningen er nå 10,6 prosent utenlandske stasborgere.
BT170223 Tallene fra SSB viser at det er en overvekt av menn i den norske befolkningen .
BT170223 I 2008 tilsvarte antallet 5,6 prosent av befolkningen , mens i 2017 er andelen økt til 10,6 prosent.
BT170223 Av befolkningen er nå 10,6 prosent utenlandske statsborgere.
AA170223 - Dette landet, som skryter på seg å være en stormakt, danser etter USAs pipe og forsvarer sin onde handling med at den ikke skulle ramme befolkningen i Nord-Korea, heter det i meldingen, som ikke nevner Kina med navn.
VG170222 - I befolkningen er det delte meninger om dette, og lokalt samarbeider vi med Senterpartiet, så de meningene som har kommet derfra sentralt representerer ikke oss.
SA170222 - Hva kan vi gjøre for å gjøre befolkningen i stand til å hjelpe seg selv, spør Bent Høie.
SA170222 Ifølge AKU gikk det sesongjusterte tallet på antall sysselsatte ned med 22.000 personer i samme periode, samtidig som befolkningen i alderen 15 - 74 år økte.
DN170222 Befolkningen i nord ser at stadig mer ubehandlet fisk fraktes sørover og foredlingen sentraliseres.
DB170222 Derfor stiller vi nå krav om at kommunene og sykehusene skal lage felles planer for å gi et bedre og tryggere tilbud til befolkningen , sier han.
DB170222 - Jeg er opptatt av at befolkningen skal ha trygghet for å få hjelp i akutte situasjoner.
DB170222 - Vårt budskap med dette møtet er å vise støtte til den syriske befolkningen , flyktninger og alle mennesker som lider i Aleppo.
DA170222 Der er deler av befolkningen « internert » i egne små byer.
AP170222 Og tallene øker, i takt med at befolkningen blir eldre.
AP170222 Befolkningen i Longyearbyen er innkalt til nok et folkemøte i Kulturhuset onsdag kveld der representanter for NVE, Sysselmannen og lokalstyret vil informere.
AP170222 Ønsket om mest mulig likhet i det offentlige tjenestetilbudet er viktigere for den norske befolkningen enn lokalt selvstyre og autonomi.
AP170222 | Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen Mats Kirkebirkeland ¶
AP170222 Det er dessuten én viktig grunn til at mye av makten er sentralisert i Oslo : Resten av befolkningen har nemlig selv valgt å sentralisere makten i Oslo.
AA170222 Tyrkia, hvor et stort flertall av befolkningen er muslimer, har tradisjonelt hatt et skarpt skille mellom stat og religion.
AA170222 Ifølge AKU gikk det sesongjusterte tallet på antall sysselsatte ned med 22.000 personer i samme periode, samtidig som befolkningen i alderen 15 - 74 år økte.
AA170222 - Prisen for konflikten er det den sørsudanske befolkningen som betaler.
AA170222 Befolkningen i Longyearbyen er innkalt til nok et folkemøte i Kulturhuset onsdag kveld der representanter for NVE, Sysselmannen og lokalstyret vil informere.
VG170221 Ifølge statistikk fra svenske myndigheter ble 13 prosent av befolkningen utsatt for en kriminell handling i 2015.
VG170221 - Det er ingen som er tvil om at dette skyldes klimaendringene, hverken av ekspertene eller befolkningen .
VG170221 - Du mener at befolkningen ikke kan stole på skredvurderingene ?
SA170221 - Hva kan vi gjøre for å gjøre befolkningen i stand til å hjelpe seg selv, spør Bent Høie.
SA170221 Utvalg : Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. i ¶
FV170221 Utvalg : Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
DN170221 - Teknologi er noe som opptar store deler av befolkningen , sier Telenors kommunikasjonssjef Kristine Meek ( til høyre ) om samarbeidet med Det Nye-redaktør Karine Thyness ( til venstre ).
DB170221 Jeg mener at det, for eksempel, vil føre til mer robuste fagmiljø som kan skape bedre tjenester for befolkningen .
DB170221 Der stemte om lag 57 prosent av befolkningen at de ønsket å være en del av Bindal.
DB170221 Rinkeby er en drabantby med høy innvandrerandel i befolkningen , 15 kilometer nordvest for Stockholm sentrum.
BT170221 Rinkeby er en drabantby med høy innvandrerandel i befolkningen 15 kilometer nordvest for Stockholm sentrum.
BT170221 Blodtrykksmedisiner og avanserte inngrep har reddet mange ( menn ) over 60 år, men det er i den ufødte og unge befolkningen man har mest helse å hente dersom ressursene brukes rett.
BT170221 Blodtrykksmedisiner og avanserte inngrep har reddet mange ( menn ) over 60 år, men det er i den ufødte og unge befolkningen man har mest helse å hente dersom ressursene brukes rett.
AP170221 Hvis staten kunne provoseres til å svare med for eksempel internering uten rettssak eller « forsterket avhør », skulle dette styrke terroristenes støtte i befolkningen .
AP170221 Rinkeby er en drabantby med høy innvandrerandel i befolkningen 15 kilometer nordvest for Stockholm sentrum. ( ©NTB ) ¶
AP170221 - Mener du at forslaget ikke er forankret i befolkningen ?
AP170221 Utvalg : Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
AA170221 Halvparten av befolkningen sliter med matmangel, og flere steder er det brutt ut kolera og diaré, som spres i drikkevannet, skriver Al Jazeera.
AA170221 Rinkeby er en drabantby med høy innvandrerandel i befolkningen 15 kilometer nordvest for Stockholm sentrum. ( ©NTB ) ¶
VG170220 Dermed er Bru i takt med befolkningen .
SA170220 Rinkeby er en drabantby med høy innvandrerandel i befolkningen 15 kilometer nordvest for Stockholm sentrum. ( ©NTB ) ¶
SA170220 Han er også opptatt av å gi den unge delen av befolkningen en god skiopplevelse.
DB170220 LASSE ANRELL heter en svensk sportskommentator som du vanligvis hverken trenger å lese en eller to ganger, om det ikke var for at han sist høst plutselig snakket på vegne av nesten halve den svenske befolkningen : ¶
DB170220 De østlige fylkene er delvis ødelagt av krig, og befolkningen er splittet av en polariserende krig.
AP170220 Ser man på hvordan befolkningen svarer ut fra om de jobber i offentlig sektor, privat sektor eller ikke er yrkesaktiv, er det de i offentlig sektor som føler seg best representert, mens de som ikke er yrkesaktive som føler seg i minst grad representert.
AP170220 Resultatene er vektet mot kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170220 Generelt i befolkningen sier seks av ti at de er positive til eggdonasjon, to av ti er negative, mens to av ti ikke vet. ( ©NTB ) ¶
AP170220 En meningsmåling InFact har utført i befolkningen for VG viser at det er flertall for å gjøre eggdonasjon lovlig i Norge blant alle partienes velgere, unntatt blant KrF sine.
AP170220 Han er også opptatt av å gi den unge delen av befolkningen en god skiopplevelse.
AP170220 Han er også opptatt av å gi den unge delen av befolkningen en god skiopplevelse.
AA170220 Prisen for volden er det dessverre den sørsudanske befolkningen som må betale. 3,5 millioner mennesker er drevet på flukt og nødhjelpen forhindres av kampene og partene.
AA170220 Det betyr at de irakiske styrkenes budskap om at de skal " frigjøre " befolkningen , ikke vil bli tatt like godt imot av alle.
VG170219 Lørdag opplyste det irakiske forsvarsdepartementet at de hadde sluppet flere millioner flygeblader over Vest-Mosul for å advare befolkningen om en snarlig militæroffensiv mot IS, meldte NTB.
VG170219 Kommunistdiktaturet i Kina forfølger etniske minoriteter og religiøse grupper, og befolkningen er underlagt et omfattende sensur- og overvåkningssystem.
DB170219 Den tror ikke på at også den svarte befolkningen kan bli del av et større fellesskap.
DB170218 Og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid.
DB170218 Andelen av befolkningen som ikke er i arbeid, var i 2016 den høyeste på over 20 år.
DB170218 Å være langrennsløper på toppnivå i Norge inkluderer som regel automatisk stjernestatus og en god porsjon oppmerksomhet - både fra media og befolkningen for øvrig.
BT170218 Men målet bør aldri være å begrense andelen av befolkningen som har en brunere hudfarge eller som ikke har et slektstre som kan føres tilbake til Harald Hårfagre.
BT170218 Men målet bør aldri være å begrense andelen av befolkningen som har en brunere hudfarge eller som ikke har et slektstre som kan føres tilbake til Harald Hårfagre.
DN170217 Blant dem mellom 71 og 80 år har økningen vært på 26 prosent de siste to årene, mens økningen for hele befolkningen sett under ett er 5,8 prosent ¶
DN170217 Betalingsanmerkninger blant eldre vokser raskere enn i befolkningen for øvrig.
DB170217 Hvis vi sammenligner Lindorffs tall med SSBs befolkningstall, kommer det frem at 6,3 % av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger ; 1 av 16 unge.
DB170217 Ifølge tall fra Pew Research Center ( 2013 ), mener 96 prosent av den ugandiske befolkningen at homofili ikke skal aksepteres av samfunnet.
DB170217 Reduksjon av kvalitetskrav vil ramme skjevt i befolkningen .
DB170217 Og vi burde innsett at unge kvinner fra visse land, hvor store deler av befolkningen lever i fattigdom, kun så en måte å kunne sende hjem penger uten å måtte jobbe som en slave i utlandet.
DB170217 De store resultatene har latt vente på seg, mye fordi bevisstheten i befolkningen om delingsbyen fremdeles er lav.
DA170217 Blant dem mellom 71 og 80 år har økningen vært på 26 prosent de siste to årene, mens økningen for hele befolkningen sett under ett er 5,8 prosent ¶
DA170217 Betalingsanmerkninger blant eldre vokser raskere enn i befolkningen for øvrig.
BT170217 Utviklingen bekymrer myndighetene i landet, der befolkningen blir stadig eldre.
BT170217 Landets kvinner føder nå i gjennomsnitt bare 1,4 barn, og ingenting tyder på at fødselsraten vil øke til 2,1 barn med det første, noe som trengs for å opprettholde befolkningen .
AP170217 ), Elisabeth og Gerd Mauseth opplever det samme på Hedmarken som befolkningen i Oslo lenge har opplevet ; først hoper søppelet seg opp og så blir det avslørt at operatøren også bryter arbeidsmiljøloven FOTO : Thomas Tolfsen-Strandby ¶
AP170217 Resultatene er vektet mot kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170217 Tjenester som Securedrop og kommunikasjonsappene Signal og Confide brukes hyppig av varslere i Det hvite hus og i etteretningen som vil melde fra om forhold de vil befolkningen skal få vite om.
AA170217 Utviklingen bekymrer myndighetene i landet, der befolkningen blir stadig eldre.
AA170217 Landets kvinner føder nå i gjennomsnitt bare 1,4 barn, og ingenting tyder på at fødselsraten vil øke til 2,1 barn med det første, noe som trengs for å opprettholde befolkningen .
AA170217 Selv om det ble flere uføre i 2016, lå andelen uføre av befolkningen stabilt på 9,5 prosent gjennom året.
AA170217 Blant dem mellom 71 og 80 år har økningen vært på 26 prosent de siste to årene, mens økningen for hele befolkningen sett under ett er 5,8 prosent ¶
AA170217 Betalingsanmerkninger blant eldre vokser raskere enn i befolkningen for øvrig.
SA170216 For hele befolkningen ligger den registrerte ledigheten på 2,8 prosent.
SA170216 For befolkningen uten innvandrere lå arbeidsledigheten uendret på 2,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
SA170216 Ser man befolkningen under ett, er det derimot de eldre som sliter mest med å betale regningene.
FV170216 Ser man befolkningen under ett, er det derimot de eldre som sliter mest med å betale regningene.
DB170216 Den har anstrengelsesutløst sykdomsforverring som et kardinalsymptom og rammer 0,2 - 0,4 prosent av befolkningen .
DB170216 ¶ Syssel : Når arbeidsledigheten i dag er tre ganger høyere blant innvandrere sammenliknet med den øvrige befolkningen , påvirker det på lønnsforskjellene mellom de to gruppene, skriver innleggsforfatteren.
DB170216 Selv om det er et kompetansegap mellom innvandrere og den øvrige befolkningen , er innvandrere blant annet overrepresentert blant de høyt utdannende.
DB170216 Når arbeidsledigheten i dag er tre ganger høyere blant innvandrere sammenliknet med den øvrige befolkningen , påvirker det på lønnsforskjellene mellom de to gruppene.
DB170216 I Brochmann-utvalgets utredning nevnes det at innvandrere mister jobben lettere enn den øvrige befolkningen i nedgangskonjunkturer, og at innvandrere som er arbeidsledige har mindre sannsynlighet for å komme tilbake i arbeid når konjunkturene snur.
DB170216 Bred folkelig mobilisering for omfordeling og nasjonale fellestiltak er erstattet av oljestatens brede forsyningspolitikk overfor befolkningen .
BT170216https://www.bt.no/bolig/49000-unge-har-betalingsanmerkning-Dette-sliter-de-mest-med-a-betale-9827b.html Ser man befolkningen under ett, er det derimot de eldre som sliter mest med å betale regningene.
BT170216 Ser man befolkningen under ett, er det derimot de eldre som sliter mest med å betale regningene.
AP170216https://www.aftenposten.no/bolig/49000-unge-har-betalingsanmerkning-Dette-sliter-de-mest-med-a-betale-9827b.html Ser man befolkningen under ett, er det derimot de eldre som sliter mest med å betale regningene.
AP170216 I artikkelen siterer han daværende Nobelkomitéleder Thorbjørn Jaglands rosende ord til fredsprisvinner Malala Yousafzai, og han avslutter slik : « Hvis vi synes det er akseptabelt å gi bare halve befolkningen muligheter, vil vi bare nå halvparten av vårt potensial.
AP170216 Undersøkelsen baserer seg på et representativt utvalg av befolkningen i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge.
AP170216 Ser man befolkningen under ett, er det derimot de eldre som sliter mest med å betale regningene.
AA170216 For hele befolkningen ligger den registrerte ledigheten på 2,8 prosent.
AA170216 For befolkningen uten innvandrere lå arbeidsledigheten uendret på 2,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
VG170215 Det blir ikke enkelt å handle fornuftig så lenge store deler av befolkningen sitter med et ensidig og unyansert syn på EU, og så lenge Arbeiderpartiet ikke står opp for hva partiet faktisk mener.
DN170215 Samtidig er andelen av befolkningen som er i jobb, fortsatt lav mange steder.
DN170215 Kravet om at forurenser skal betale, er hardt å stille i land hvor store deler av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.
DN170215 I mange land dempes vekstutsiktene nå av at befolkningen i arbeidsfør alder krymper, se figur 5.
DN170215 I flere rike land har grupper av befolkningen blitt akterutseilt.
DN170215 Høy arbeidsledighet og lav yrkesdeltaking blant kvinner kan gi rom for videre vekst i sysselsettingen selv om befolkningen ikke vokser.
DN170215 Der har kjøpekraften til den halvdelen av befolkningen som tjener minst, stått stille siden begynnelsen av 1980-tallet.
DA170215 I tillegg sitter vi nok med et inntrykk av at det har blitt større bevissthet i befolkningen om at det er en del tiltak som må søkes om, legger han til.
AP170215 Nofima legger til at det er en fordel med litt ekstra grønnsaker, for å tilfredsstille myndighetenes anbefaling om å øke inntaket av grønnsaker i befolkningen generelt.
AP170215 Flere mener det er redningen for denne gruppen av befolkningen .
AA170215 - Når befolkningen ønsker å sikre sin identitet ved bruk av biometri, er det viktig at både det offentlige og næringslivet tar dette signalet på alvor.
VG170214 Hvorfor skal alle leiligheter tilrettelegges for rullestol, når under én prosent av befolkningen bruker slike ?
VG170214 I en undersøkelse om norsk informasjonssikkerhetskultur utgitt av Norsk senter for informasjonssikring ( NorSIS ) i oktober i fjor kommer det frem at hele 19 prosent av befolkningen bruker det samme passordet overalt.
DN170214 Sør-Sudan bruker i dag rundt halvparten av statsbudsjettet på forsvarsformål, og er helt avhengig av hjelp utenfra for å holde liv i befolkningen .
DN170214 Markedsdirektøren opplever at både digitale og analoge utendørsflater er effektivt for å nå ut til en bred andel av befolkningen .
DN170214 Ifølge markedsdirektøren treffer de to utendørskjempene ukentlig rundt 45 prosent av befolkningen i de fem største byområdene i Norge med digitale flater.
DB170214 Da ble han intervjuet av Budstikka, og vektla de samme tingene ved politiets oppgaver som Eirik Jensen gjør i sin selvbiografi : Å være ute blant befolkningen , bli kjent i lokalmiljøet og bry seg om folk.
DA170214 Steinmeier regnes som en av Tysklands mest populære politikere og har bred tillit i befolkningen , også utenfor sosialdemokratene.
AP170214https://www.aftenposten.no/verden/Millioner-trues-av-sult-i-Sor-Sudan-615152b.html Sør-Sudan bruker i dag rundt halvparten av statsbudsjettet på forsvarsformål, og er helt avhengig av hjelp utenfra for å holde liv i befolkningen .
AP170214 Sør-Sudan bruker i dag rundt halvparten av statsbudsjettet på forsvarsformål, og er helt avhengig av hjelp utenfra for å holde liv i befolkningen .
AP170214 Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170214 Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
AP170214 Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i Oslo og Akershus øke til to millioner innbyggere i løpet av de neste 50 årene.
AP170214 Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i Oslo og Akershus øke til to millioner innbyggere i løpet av de neste 50 årene.
AP170214 Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
AP170214 Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
AA170214 Sør-Sudan bruker i dag rundt halvparten av statsbudsjettet på forsvarsformål, og er helt avhengig av hjelp utenfra for å holde liv i befolkningen .
AA170214 Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sier undersøkelsen viser hvor fremoverlent den norske befolkningen er i de biotekniske spørsmålene.
DB170213 På lista står Jemen, Libya, Syria, Irak, Iran, Somalia og Sudan, som alle er land hvor majoriteten av befolkningen er muslimer.
DB170213 På lista står Jemen, Libya, Syria, Irak, Iran, Somalia og Sudan, som alle er land hvor majoriteten av befolkningen er muslimer, noe som har ført til at presidentordren har møtt massiv motstand.
DB170213 1970 var 1,3 prosent av den norske befolkningen av utenlandsk opprinnelse.
DB170213 Engmark vil trolig bli best husket blant de yngste i befolkningen for stemmen til « Knerten », i de tre barnefilmene som ble utgitt fra 2009-2011.
DA170213 « Enkelte grupper i befolkningen er spesielt utsatt for negativ helsepåvirkning av luftforurensningen.
SA170212 Mitt håp er at Venstre, Ap, MDG, SV, Rødt og KrF, som er de som kanskje skaffer flertall for piggdekkgebyret, innser at vi som politikere ikke kan pålegge befolkningen i byen et gebyr for noen kommunen overhodet ikke overholder selv, og at de heller kan være med oss i FNB, Frp, Høyre, Sp og Pp på å stemme for tiltak som faktisk vil virke til det beste for Stavangers innbyggere.
SA170212 Det er også et paradoks at et flertall av kommunens politikere, som er ansvarlige for kommunens biler med 57 prosent piggfriandel, kanskje nå vil straffe befolkningen i kommunen med et piggdekkgebyr fordi bare at 82,5 prosent - og ikke minst 85 prosent - kjører piggfritt.
SA170212 « Senterpartiet vil kun ta vare på de « snille » dyrene, og så lager de skremselspropaganda for å få myndighetene og befolkningen til å få samme mening », skriver Erling Svensen.
SA170212 De vil kun ta vare på de « snille » dyrene, og så lager de skremselspropaganda for å få myndighetene og befolkningen til å få samme mening.
DB170212 « Selv Stasi i Øst-Tyskland, som ansatte titusenvis av mennesker, klarte ikke overvåke hele befolkningen sin.
BT170212 Streiken fikk stor støtte i befolkningen : 52 prosent støttet sykehuslegene, og bare 12 prosent støttet Spekter.
AP170212 Vi prøver å hjelpe med å sikre de brønnene som er, ved å bore nye brønner og ved å hjelpe befolkningen der de er, slik at de ikke må flytte seg for å få hjelp, sier Jæger.
AP170211 Hensikten er å stoppe avfolkningen av området, som over 25 år har redusert befolkningen med om lag 40 - 50 prosent.
AP170211 Hensikten er å stoppe avfolkningen av området, som over 25 år har redusert befolkningen med om lag 40 - 50 prosent.
VG170210 Ifølge en nyere studie gjennomført av tre universiteter i Venezuela har hele 87 prosent av befolkningen ikke råd til å kjøpe nok mat til å dekke familiens behov.
DB170210 Barn av innvandrere har betydelig sosial mobilitet, og etterkommeres sosiale oppdrift er vesentlig høyere enn i tilsvarende grupper i befolkningen for øvrig.
DB170210 - Kan man i det hele tatt få til samme sysselsettingsgrad blant flyktninger som i resten av befolkningen ?
DB170210 - Da må det prøves godt før man slipper det ut til befolkningen generelt.
BT170210 Situasjonen er verst i Somalia, der nesten 40 prosent av befolkningen er avhengig av en eller annen form for humanitær hjelp.
BT170210 Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen .
BT170210 Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
BT170210 Problemet er oppfatningen i befolkningen .
AP170210 - Vi informerer befolkningen i Ski fortløpende om disse arbeidene og vil sørge for at spesielt berørte naboer ivaretas, sier Kjelland.
AA170210 Det vil trolig ikke ha den samme appellen hos den samiske befolkningen .
VG170209 Natt til torsdag pågrep politiet ytterligere 26 personer, samtidig som uroen fortsatte å spre seg til flere forsteder i området Saint-Seine-Denis, et arbeiderklasseområde nordøst for Paris der en stor del av befolkningen har minoritetsbakgrunn.
VG170209 - Vi burde ligget i øvre sjikt når det gjelder ressursbruk for å møte forventningene til befolkningen .
SA170209 Natt til torsdag pågrep politiet ytterligere 26 personer, samtidig som uroen fortsatte å spre seg til flere forsteder i området Saint-Seine-Denis, et arbeiderklasseområde nordøst for Paris der en stor del av befolkningen har minoritetsbakgrunn.
DN170209 Fra ca 2025 venter man en kraftig økning i andelen i befolkningen over 80 år.
DA170209 Natt til torsdag pågrep politiet ytterligere 26 personer, samtidig som uroen fortsatte å spre seg til flere forsteder i området Saint-Seine-Denis, et arbeiderklasseområde nordøst for Paris der en stor del av befolkningen har minoritetsbakgrunn.
BT170209 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
AA170209 Natt til torsdag pågrep politiet ytterligere 26 personer, samtidig som uroen fortsatte å spre seg til flere forsteder i området Saint-Seine-Denis, et arbeiderklasseområde nordøst for Paris der en stor del av befolkningen har minoritetsbakgrunn.
AA170209 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
VG170208 Målingen viser også at det i alle de ti landene er størst motstand mot innvandring fra muslimske land i den eldre delen av befolkningen . 63 prosent av dem over 60 år sier seg enig i påstanden og 17 prosent sier seg uenig.
VG170208 En ny, omfattende undersøkelse fra anerkjente Chatham House viser svart på hvitt at en innvandringsliberal diskurs er i sterk utakt med befolkningen i flere europeiske land. 55 prosent av de 10.000 spurte fra Belgia, Tyskland, Frankrike, Spania, Hellas, Italia, Østerrike, Storbritannia, Polen og Ungarn mener at « all videre innvandring fra hovedsakelig muslimske land burd
VG170208 Høyre- og Frp-regjeringen som har brukt så mye penger på skattekutt i fire år, har liten støtte for dette i befolkningen , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.
VG170208 - Målingen viser at det er liten støtte til store skattekutt i befolkningen .
DN170208 Andelen av befolkningen som er i jobb fortsetter å falle.
DB170208 Det krever en høyere skattevilje i befolkningen , men det krever også at en evner å ta i bruk den restarbeidsevnen som i dag står utenfor arbeid.
DB170208 Journalister er blant dem som har lavest tillit i befolkningen .
DB170208 Til denne gruppen regnes 23 prosent av befolkningen .
DB170208 Ekspertgruppen anser at befolkningen generelt er godt beskyttet mot uønskete helseeffekter fra RF-eksponering.
BT170208 Målingen viser også at det i alle de ti landene er størst motstand mot innvandring fra muslimske land i den eldre delen av befolkningen . 63 prosent av dem over 60 år sier seg enig i påstanden og 17 prosent sier seg uenig.
AP170208 Myndighetene og befolkningen i Jemen har vært mer opptatt av at over 20 sivile skal ha blitt drept, deriblant flere barn.
AP170208 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
AA170208 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sa visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut tirsdag.
AA170208 Blokaden, krigshandlinger og gjentatte angrep på skoler, sykehus, veier, havner og broer, gjør Jemen til et land der snart hele befolkningen er avhengig av hjelp utenfra, konstaterer Flyktninghjelpen.
AA170208 Målingen viser også at det i alle de ti landene er størst motstand mot innvandring fra muslimske land i den eldre delen av befolkningen . 63 prosent av dem over 60 år sier seg enig i påstanden og 17 prosent sier seg uenig.
VG170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
VG170207 I valgåret 2017 vil helsepolitikken bli helt sentral : ¶ * 1 71 prosent av befolkningen mener politikerne bør bruke mer penger på sykehusene, viser en spørreundersøkelse InFact har gjort for VG. * 1 Blant Høyres velgere vil 63 prosent gi mer penger til sykehus, mens 83 prosent av Aps velgere svarer det samme. * 1 Mer enn 60 prosent oppgir at helse- og omsorgstjenester er viktig el
SA170207 Sannheten er at et flertall i befolkningen ønsker ulv i Norge.
DN170207 - Det er vanskelig å si hvor stor andel det skal være, men et konkurransedyktig næringsliv må rekruttere gode kandidater fra hele befolkningen , sier Horne.
DN170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
DB170207 AVSLØRER : - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170207 I oktober ble veier midt i Longyearbyen stengt på grunn av jordras, og senere i høst ble store deler av befolkningen i byen evakuert fra sine hjem grunnet overhengende rasfare.
DB170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170207 I Paris inntar befolkningen maten sittende ved et bord, og de er blant den slankeste befolkningen .
DB170207 I Paris inntar befolkningen maten sittende ved et bord, og de er blant den slankeste befolkningen.
DB170207 Norge ligger langt framme når det gjelder digitalisering og tilgjengelighet for befolkningen , men henger etter når det gjelder å ta potensialet ut i nye bedrifter og arbeidsplasser.
DA170207 Velgerne som har beveget seg til Frihetspartiet de siste årene kommer fra et bredt spekter av befolkningen , sier van der Brug.
BT170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
AP170207 Bistandsorganisasjonene har jobbet på spreng med å få tilbake vannforsyning og varme til befolkningen i Donbass-regionen.
AA170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen , sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
VG170206 Det gir større muligheter for eksponering i mediene og i befolkningen , og det er i tillegg egentlig hele meningen med å være politiker.
DB170206 Dette er et program som er godt for Norge, for alle deler av Norge, og alle deler av befolkningen , sier Støre.
DB170206 I SSBs mest realistiske scanerio, som riktig nok er spekket med usikkerhet, utgjør innvandrere litt over 1/3 av befolkningen .
DB170206 Men mangelen på motekritisk omtale som engasjerer lesere, hindrer den allmenne befolkningen i å ha en kvalifisert stemme, og verktøyene til å snakke om mote på en mer intelligent måte.
AP170206https://www.aftenposten.no/norge/Myndighetene-vil-ha-muligheten-til-a-overvake-all-datatrafikk-inn-og-ut-av-Norge-Dette-er-arsakene-til-at-det-vil-bli-brak-614546b.html Den norske avdelingen til Den internasjonale juristkommisjon ( ICJ ) mener det vil være en « vesentlig undergraving » av kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen .
AP170206 Den norske avdelingen til Den internasjonale juristkommisjon ( ICJ ) mener det vil være en « vesentlig undergraving » av kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen .
AA170206 Storsamfunnet og den samiske befolkningen opplever stadig å havne i konflikter rundt spørsmål om areal og territorier.
AA170206 Nok en gang beklaget hun overfor den samiske befolkningen at mange samer mistet sitt samiske språk da de ble påtvunget å lære norsk i skolen.
AA170206 - Dessverre har vi et samfunn der det fortsatt finnes mye rasime og hets overfor enkelte grupper av befolkningen .
VG170205 Man setter i gang bevegelser hos befolkningen hvor polariseringen øker, og den muslimske befolkningen føler seg forfulgt », sier den anerkjente forskeren.
VG170205 Man setter i gang bevegelser hos befolkningen hvor polariseringen øker, og den muslimske befolkningen føler seg forfulgt », sier den anerkjente forskeren.
SA170205 Han er også skeptisk til å tvinge befolkningen til i enda større grad å måtte forholde seg til banker og finansinstitusjoner.
FV170205 Han er også skeptisk til å tvinge befolkningen til i enda større grad å måtte forholde seg til banker og finansinstitusjoner.
DB170205 Svenske Expressen har tilbragt ei uke på gatene i hovedstaden Manilla for å se på hva president Rodrigo Dutertes krig mot narkotika gjør med befolkningen . 7000 døde ¶
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html Tradisjonelt sett er de som emigrerer sunnere og friskere enn befolkningen de flytter fra.
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html Når innvandrerne i tillegg tar til seg vanene i sitt nye hjemland, kan man risikere at de får like mye kreft som befolkningen her, om ikke mer.
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html Menn fra Øst-Europa får mye oftere lungekreft enn norske menn, og en del innvandrergrupper har høyere risiko for mage- og leverkreft enn den norske befolkningen .
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html Helsedirektorat anbefaler befolkningen å spise sunnere : Mindre rødt kjøtt, mer vann og grønnsaker.
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html De er sammenlignet med forekomsten i resten av befolkningen .
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html De er ofte også sunnere enn befolkningen i landet de flytter til, på grunn av en annen livsstil.
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html Andre generasjon innvandrere inngår i resten av befolkningen .
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html - Vi ser store forskjeller i kreftforekomst, særlig når vi sammenligner ikke-vestlige innvandrere med den øvrige befolkningen .
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html Befolkningen er delt inn i geografiske grupper, som Øst-Europa, de nordiske landene, det sørlige Asia, og Midtøsten.
AP170205 Tradisjonelt sett er de som emigrerer sunnere og friskere enn befolkningen de flytter fra.
AP170205 Når innvandrerne i tillegg tar til seg vanene i sitt nye hjemland, kan man risikere at de får like mye kreft som befolkningen her, om ikke mer.
AP170205 Menn fra Øst-Europa får mye oftere lungekreft enn norske menn, og en del innvandrergrupper har høyere risiko for mage- og leverkreft enn den norske befolkningen .
AP170205 Helsedirektorat anbefaler befolkningen å spise sunnere : Mindre rødt kjøtt, mer vann og grønnsaker.
AP170205 De er sammenlignet med forekomsten i resten av befolkningen .
AP170205 De er ofte også sunnere enn befolkningen i landet de flytter til, på grunn av en annen livsstil.
AP170205 Andre generasjon innvandrere inngår i resten av befolkningen .
AP170205 - Vi ser store forskjeller i kreftforekomst, særlig når vi sammenligner ikke-vestlige innvandrere med den øvrige befolkningen .
AP170205 Befolkningen er delt inn i geografiske grupper, som Øst-Europa, de nordiske landene, det sørlige Asia, og Midtøsten.
AA170205 Unntakene fra hovedtrekkene er at menn fra Øst-Europa får mye oftere lungekreft enn norske menn, og en del innvandrergrupper har høyere risiko for magekreft og leverkreft enn den norske befolkningen .
AA170205 Innvandrere i Norge har med få unntak lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen , ifølge Kreftregisteret.
AA170205 - Vi ser store forskjeller i kreftforekomst, særlig når vi sammenligner ikke-vestlige innvandrere med den øvrige befolkningen .
AA170205 Han er også skeptisk til å tvinge befolkningen til i enda større grad å måtte forholde seg til banker og finansinstitusjoner.
VG170204 I tillegg til en stor innvandrerbefolkning med lav yrkesdeltagelse, blir hele befolkningen eldre, samtidig som oljeinntektene går ned.
DB170204 Trump nekter selv for at det er tilfellet, men majoriteten av befolkningen i de aktuelle landene er muslimer.
DB170204 Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran.
BT170204 I mellomtiden konsentrerer befolkningen i Seattle seg om fotballaget Seahawks, eid av Microsoft-gründer Paul Allen.
BT170204 I et land der en betydelig del av befolkningen er preget av glutenintoleranse og karbohydratfrykt, er det mange som holder seg unna brød.
BT170204 Hver fredag før Seahawks-kamp er « Blue Friday », og halve befolkningen går rundt i fotballdrakt.
BT170204 Det utgjør i overkant av halve befolkningen , selv når man teller med alle de som snek seg over grensen for å stemme på Hillary.
AP170204 Til tross for store demonstrasjoner over hele landet i kjølvannet av de nye ordningene, er bare 41 prosent av befolkningen negative til Trumps « stengte dør»-politikk.
VG170203 For et halvt århundre siden bodde nesten halvparten av befolkningen på slike « vannhus », og fortsatt foretrekker mange bruneiere livet på vannet fremfor på land.
DN170203 - Vi dekker nå 40 prosent av den norske befolkningen .
DB170203 Bortimot 50 prosent av befolkningen var for en tilnærming til Vesten og resten var for et samarbeid med Russland.
DB170203 Vi har lyktes med å bruke de store naturverdiene til det beste for hele befolkningen .
DB170203 Det ble bestemt at den skulle komme befolkningen til gode.
DB170203 De mangler nettopp slike demokratiske virkemidler som fordeler, og får dermed ikke skapt vekst som kommer befolkningen til gode.
DB170203 Saken er at store deler av befolkningen går uengasjerte rundt i uproduktivt lønnsarbeid, samtidig som de som utfører de oppgavene som må utføres får stadig dårligere vilkår.
AP170203 Diagrammet viser prosentmessig økning i realinntekt hos verdens befolkning og hvordan inntektsøkningen er fordelt mellom den fattigere og den rikere befolkningen .
AP170203 Diagrammet viser prosentmessig økning i realinntekt hos verdens befolkning og hvordan inntektsøkningen er fordelt mellom den fattigere og den rikere befolkningen .
SA170202https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Noen-navn-klarer-ikke-foreldre-la-vare-a-bruke-selv-om-det-er-pa-topplistene-William-kan-vare-et-slikt-et-9768b.html - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
SA170202 - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
SA170202 - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
DN170202 Gurov skriver at rapporten fra PST inneholder antirussiske beskyldninger, og at påstandene om forsøk på påvirkning av Nobelkomitéen « er et nytt forsøk på å lage « heksejakt », innstille den offentlige meningen mot vårt land og skremme den norske befolkningen , som er oppriktig interessert i utviklingen av forbindelser med Russland ».
DB170202 Siden 1% av befolkningen har cøliaki så har vi 50 000 cøliakere, hvorav cirka 35 000 fortsatt er syke, udiagnostiserte cøliakere, sier han til Dagbladet.
BT170202https://www.bt.no/familieogoppvekst/Noen-navn-klarer-ikke-foreldre-la-vare-a-bruke-selv-om-det-er-pa-topplistene-William-kan-vare-et-slikt-et-9768b.html - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
BT170202 - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
BT170202 - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
AP170202https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Noen-navn-klarer-ikke-foreldre-la-vare-a-bruke-selv-om-det-er-pa-topplistene-William-kan-vare-et-slikt-et-9768b.html - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
AP170202 Jakobsen understreker at FHI anser helserisikoen som minimal for det store flertallet av befolkningen ved kortere opphold.
AP170202 - Det er ikke gitt at det har den samme effekten på befolkningen som trafikkforurensingen har.
AP170202 Jakobsen understreker at FHI anser helserisikoen som minimal for det store flertallet av befolkningen ved kortere opphold.
AP170202 - Det er ikke gitt at det har den samme effekten på befolkningen som trafikkforurensingen har.
AP170202 USA har store problemer med ledighet i de svarte delen av befolkningen .
AP170202 USA har store problemer med ledighet i de svarte delen av befolkningen .
AP170202 - Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen , mens andre vil sky det som pesten.
AP170202 Fastlegeordningen er generelt godt likt i befolkningen .
VG170201 Kaffen hadde vært i Norge siden slutten av 1600-tallet, men var i begynnelsen en luksusvare, forbeholdt den velstående delen av befolkningen .
VG170201 Disse rapportene - « Beretning om sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge » - var lange og fyldige skildringer av helsetilstanden i befolkningen , skrevet av fortidas amts- og distriktsleger.
VG170201 Befolkningen i Grong og Lierne var for eksempel « ædruelig og sædelig, intelligent og almeninteresseret », og en distriktslege roste « Folkets Forstandighed, sunde Sands og Villighed til at følge de i Sundhedscommissionerne givne Anvisninger ».
VG170201 Han tror det er en større betalingsvilje i befolkningen i dag enn tidligere, noe som er en del av en større utvikling og modenhet for betaling også på andre områder som musikk og film.
SA170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
DN170201 De forente arabiske emirater, hvor et stort flertall av den innfødte befolkningen er muslimer, er en av USAs nærmeste allierte i Midtøsten.
DN170201 Likevel er det kritisk for hovedkanalen TVNorge, som gikk tilbake fra 6,5 til 5,5 prosent i befolkningen .
DB170201 Trump nekter selv for at det er tilfellet, men majoriteten av befolkningen i de aktuelle landene er muslimer.
DB170201 Han ville vite om byråden har feil-informert befolkningen om arbeidsforholdene i Veireno.
DB170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
BT170201 Finanskrisen i 2007 og 2008 rokket ved tryggheten og den materielle velferden til store deler av den amerikanske befolkningen .
BT170201 Den amerikanske befolkningen har lyttet, forstått, hyllet og omfavnet Trumps politiske pakke.
BT170201 Finanskrisen i 2007 og 2008 rokket ved tryggheten og den materielle velferden til store deler av den amerikanske befolkningen .
BT170201 Den amerikanske befolkningen har lyttet, forstått, hyllet og omfavnet Trumps politiske pakke.
AP170201https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Norge-har-sa-langt-ikke-lyktes-godt-nok-i-a-innlemme-flyktninger-i-arbeidslivet--Grete-Brochmann-614172b.html Skal vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge, og belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
AP170201https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Norge-har-sa-langt-ikke-lyktes-godt-nok-i-a-innlemme-flyktninger-i-arbeidslivet--Grete-Brochmann-614172b.html Norge har allerede en høy andel innvandrere i befolkningen , og det er grunn til å forvente mange ankomster også i fremtiden.
AP170201 Det er flere som er for enn mot trumps innreiseforbudet, og Trumps presidentordre ser ut til å splitte befolkningen langs partipolitiske skillelinjer.
AP170201 Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i Oslo og Akershus øke til to millioner innbyggere i løpet av de neste 50 årene.
AP170201 Enten har samferdselsbyråden feilinformert befolkningen , eller så vet ikke byråden hva som foregår i Veireno.
AP170201 I presentasjonen forteller Brochmann at beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandring har forholdsvis beskjeden, negativ effekt på finansieringen av velferdsordningene, sammenlignet med aldringen av befolkningen og nedgangen innen av petroleumsindustrien.
AP170201 - For det andre kan støtten til solidariske løsninger svekkes ved at de økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen øker.
AP170201 Det gjøres sammenligninger mellom et individ fra den norskfødte befolkningen og et individ fra landgruppe 3 som innvandrer til Norge som 25- åring.
AP170201 Det er om lag 15 prosentenheter høyere enn i befolkningen ellers.
AP170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
AP170201 28 prosent av innvandrere og deres etterkommere hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012 - 2014, mot 10 prosent i befolkningen som helhet.
AP170201 Ifølge en svertekampanje gjort for kanalen BFMTV tror 69 prosent av befolkningen at Fillon ikke snakker sant ", skriver Verdens Gang. 69 prosent er et høyt tall, særlig fordi nettopp svertekampanjer pleier å være en kilde å stole på i slike saker.
AP170201 Etter 15 år i Norge har 21 prosent av innvandrerne fra landgruppe 3 vedvarende lavinntekt, noe som er om lag 15 prosentenheter høyere enn i befolkningen ellers.
AP170201 Det gjøres sammenligninger mellom et individ fra den norskfødte befolkningen og et individ fra landgruppe 3 som innvandrer til Norge som 25- åring.
AP170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
AP170201 28 prosent av innvandrere og deres etterkommere hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012 - 2014, mot 10 prosent i befolkningen som helhet.
AP170201 Skal vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge, og belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
AP170201 Norge har allerede en høy andel innvandrere i befolkningen , og det er grunn til å forvente mange ankomster også i fremtiden.
AP170201 Skal vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge, og belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
AP170201 Norge har allerede en høy andel innvandrere i befolkningen , og det er grunn til å forvente mange ankomster også i fremtiden.
SA170131 Befolkningen skal få rettferdig fordelt helsehjelp etter behov, mens de betaler etter evne over skatteseddelen.
DN170131 President Donald Trump har møtt sterk motstand etter at han innførte et midlertidig innreiseforbud fra syv land der befolkningen i hovedsak er muslimer.
DB170131 Trump nekter selv for at det er tilfellet, men majoriteten av befolkningen i de aktuelle landene er muslimer.
DB170131 En hån mot hele yrkesgruppa og helsetjenesten, og befolkningen som skal ta imot tilbudet.
DB170131 Han kan slippe unna også som president, ved at løgnene hans er så splittende at rundt halve befolkningen tror på dem.
DB170131 Donald Trump iverksatte et innreiseforbud for beboere fra ni forskjellige land, der majoriteten av befolkningen er muslimer.
BT170131 « Vi motsetter oss alle forsøk på å hindre våre kolleger i å tjene samfunnet og gi faktabasert informasjon til befolkningen », skriver de videre.
AP170131 Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i Oslo og Akershus øke til to millioner innbyggere i løpet av de neste 50 årene.
AP170131 Amerikansk meningsmåling : Trumps innreiseforbud har stor støtte i befolkningen
SA170130 Under en pressekonferanse i Quebec mandag morgen henvendte han seg til den muslimske delen av befolkningen : ¶
FV170130 Under en pressekonferanse i Quebec mandag morgen henvendte han seg til den muslimske delen av befolkningen : ¶
DB170130 » Disse mildt sagt forbløffende tallene - at nesten halvparten av befolkningen merker symptomer på astma/lungesykdom - blir imidlertid ikke kommentert på noe mer i artikkelen.
DB170130 Når man skriver at 40 prosent av befolkningen merker symtomer på astma eller lungesykdom, bør det ringe noen alarmklokker om at man må ha misforstått et eller annet.
DB170130 25% av de spurte for allergi, under 10% for astma/lungesykdom ) - ikke blant hele befolkningen .
DB170130 Det er syltynt for et eksperiment som daglig vil berøre store deler av befolkningen .
DB170130 ( Dagbladet ) : Sjokkbeskjeden om at USAs president Donald Trump hadde innført innreiseforbud mot sju land, der majoriteten av befolkningen er muslimer, har fått flere til å rase.
DB170130 ( Dagbladet ) : Sjokkbeskjeden om at USAs president Donald Trump hadde innført innreiseforbud mot sju land, der majoriteten av befolkningen er muslimer, har fått flere til å rase.
BT170130 Under en pressekonferanse i Quebec mandag morgen henvendte han seg til den muslimske delen av befolkningen : ¶
BT170130 - Muslimske canadiere er en viktig del av stoffet som utgjør befolkningen vår og disse meningsløse handlingene har ingen plass i vårt samfunn, heter det i en uttalelse fra statsminister Justin Trudeau.
AP170130 | Amerikansk meningsmåling : Trumps innreiseforbud har stor støtte i befolkningen ¶ 57 prosent sier at de støtter at president Donald Trumps stenger grensene for syv nasjoner, 33 prosent er imot, mens ti prosent svarer « vet ikke ».
AP170130 | Amerikansk meningsmåling : Trumps innreiseforbud har stor støtte i befolkningen ¶ 57 prosent sier at de støtter at president Donald Trumps stenger grensene for syv nasjoner, 33 prosent er imot, mens ti prosent svarer « vet ikke ».
DN170129 Man setter i gang bevegelser hos befolkningen hvor polariseringen øker og den muslimske befolkningen føler seg forfulgt.
DN170129 Man setter i gang bevegelser hos befolkningen hvor polariseringen øker og den muslimske befolkningen føler seg forfulgt.
DB170129 Folk demonstrerer mot president Donald Trumps innreiseforbud mot sju land, der majoriteten av befolkningen er muslimer.
DB170129 : Den ortodokse kirka i Georgia arrangerer massedåp som et initiativ for å få befolkningen til å få flere barn.
DB170129 Forslaget kommer i lys av Trumps innreiseforbud for personer fra sju land der majoriteten av befolkningen er muslimer.
DB170129 Dette på grunn av president Donald Trumps innreiseforbud for personer fra sju land der majoriteten av befolkningen er muslimer - deriblant Iran.
DB170129 Ifølge eksperter er mellom 0,05% og 1,7% av befolkningen født med interkjønn-trekk.
DB170129 Ifølge eksperter er mellom 0,05% og 1,7% av befolkningen født med interkjønn-trekk.
DB170128 I tillegg eldes befolkningen stadig mer, og flere går av før de burde, sier Lund til Finansavisen.
DB170128 Obama-administrasjonen tok imot 10 000 syriske flyktninger i fjor, mens Canada, som har en niendedel av befolkningen til naboen i sør, tok imot 35 000, skriver BBC.
DB170128 Før opprøskingen i fjor var Akademiet 94 prosent hvitt, mot den hvite andelen av den amerikanske befolkningen som sådan, som er på litt over 60 prosent.
DB170128 En nylig publisert dansk markedsundersøkelse utført av rådgivningsfirmaet Bjerg Kommunikasjon og markedsinstituttet Megafon bekrefter at et klart flertall av befolkningen , spesielt unge mennesker, foretrekker å lese lange tekster på papir.
DB170128 - Vårt budskap med dette møtet er å vise støtte til den syriske befolkningen , flyktninger og alle mennesker som lider i Aleppo.
AP170128 Valget av Trump i USA, Brexit i Storbritannia og den raske veksten til ytre høyre i mange land de siste årene, har blottlagt et stort meningsgap mellom folk i urbane områder og resten av befolkningen ( se grafene lenger ned i saken ).
AP170128 Valget av Trump i USA, Brexit i Storbritannia og den raske veksten til ytre høyre i mange land de siste årene, har blottlagt et stort meningsgap mellom folk i urbane områder og resten av befolkningen ( se grafene lenger ned i saken ).
VG170127 Utdanningsnivået i befolkningen er høyt, kunnskapen om politikk og offentlig virksomhet er stor, og tidligere tiders autoritetstro er i dag byttet ut med sunn skepsis.
DB170127 En hån mot hele yrkesgruppa og helsetjenesten, og befolkningen som skal ta imot tilbudet.
DB170127 Norske medier skal ta den relativt lave tilliten vi har i befolkningen , på alvor.
DB170127 Journalister flest stemmer mer mot venstre enn befolkningen for øvrig.
DB170127 Den psykiske helsen til befolkningen synes å gå i samme retning.
AP170127 - Dette er et første tegn på forandring etter folkeavstemningen om EU, og det er vår plikt å dele disse tallene med befolkningen , sa Janet Davies, administrerende direktør for Royal College of Nursing.
AP170127 - Dette er en hån mot en hel yrkesgruppe, helsesektoren, befolkningen som tar imot helse- og omsorgstjenester, og ikke minst - overfor kvinner, sier By.
SA170126 Det er viktig for norsk politikk og for jobbskaping at Arbeiderpartiet og Høyre kan finne sammen og danne et flertall i tråd med det flertallet i befolkningen og på Stortinget faktisk ønsker.
DN170126 De ville dyrene på savannen blir mer og mer avskåret fra muligheten til å skaffe vann og mat på grunn av stadig flere innhegninger satt opp av den lokale befolkningen , skriver danske Videnskap.
DN170126 I prosent av befolkningen var sysselsettingen 66,8.
DB170126 Tallet på sysselsatte falt med 14.000 personer, og i samme periode økte befolkningen i alderen 15 til 74 år, og dermed falt sysselsettingsprosenten.
DB170126 Myndighetene holder offisielt døren åpen for en dialogprosess, men det er en utbredt oppfatning, både blant befolkningen i sør og flere av de væpnede gruppene, at dette ikke er annet enn et forsøk på å framstå som dialogorienterte.
DB170126 Ikke bare målbæres fortellingen om nasjonen Norge i nåtid av forfatterne som kollektiv - per i dag er bare et lite mindretall av befolkningen i stand til å skrive et korrekt norsk.
BT170126 Mens sysselsettingen falt med 14.000 personer fra august til november, økte befolkningen i alderen 15 til 74 år.
BT170126 Den norske befolkningen leser bøker som aldri før, men vi opplever at den offentlige samtalen omkring litteratur, og utvalget bøker som gjøres tilgjengelig for det allmenne publikum, er i ferd med å skrumpe farlig inn.
AP170126 Mens sysselsettingen falt med 14.000 personer fra august til november, økte befolkningen i alderen 15 til 74 år.
SA170125 Da trenger vi god finansiering, dyktige fagfolk i hele stillinger, desentraliserte tjenester og bedre bruk av IKT - i tråd med behovene i hele befolkningen .
SA170125 - Det er ikke bare trist for FIFA, men for internasjonal idrett, som ikke tar i bruk ressursene og kompetansen til halvdelen av befolkningen , sier hun.
DN170125 Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er viktig for befolkningen å ha åpenhet om legemiddelpriser, men får ikke støtte av sjefen sin, helseminister Bent Høie, i at åpenhet må praktiseres.
DB170125 Påstanden la vann på mølla til dem som har hevdet at Donald Trump primært er en president for den hvite befolkningen i USA.
DB170125 Nå er det ikke beitenæringa, men argumenter om reduserte elgkvoter og frykt i befolkningen som går igjen, mener han.
AP170125 Men flere meningsmålinger utført mot slutten av 2016 viser at EU-motstanderne i mange av de andre medlemslandene har en lang vei å gå for overbevise befolkningen om å melde seg ut.
AP170125 Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i Oslo og Akershus øke til to millioner innbyggere i løpet av de neste 50 årene.
AP170125 Korrupsjon er en av de viktigste drivkreftene bak misnøye i land der befolkningen mister håpet om en fremtid.
AP170125 - Det er ikke bare trist for FIFA, men for internasjonal idrett, som ikke tar i bruk ressursene og kompetansen til halvdelen av befolkningen , sier hun.
SA170124 Brasils president Michel Temer tilhører en elite som bryr seg lite om både forholdene i fengslene og de stadig flere fattige i befolkningen , ¶
DN170124 Han sier det er et klart mål for regjeringen å bidra til at Nordisk ministerråd betyr noe for befolkningen .
DN170124 Kåss har utviklet en hormonbasert medisin mot leddgikt, psoriasis og MS, sykdommer som rammer rundt 6 prosent av befolkningen i Norge.
DB170124 TAKKET : Da Barack Obama holdt sin avskjedstale takket han den amerikanske befolkningen for at de hadde gjort ham til en bedre president.
DB170124 Under 40 prosen t av barn med hjelp fra barnevernet fullfører videregående innen 5 til 6 år, mot 80 prosent i befolkningen for øvrig.
DB170124 Da får vi situasjoner hvor prisene på livreddende medisiner presses i været, og forskning på behandling for sykdommer som rammer den fattige delen av befolkningen erstattes av forskning på potensmidler og behandling for håravfall.
DB170124 Men dersom den rikeste tiendedelen av befolkningen støtter et forslag, har det imidlertid høyere sjanse for å bli vedtatt : Et forslag som støttes av en av fem av de rike har 18 % sjanse for å bli vedtatt.
BT170124 « Vi har tro på dialog og samarbeid som fører frem til de beste løsninger for befolkningen og næringslivet i byen vår.
BT170124 « Vi har tro på dialog og samarbeid som fører frem til de beste løsninger for befolkningen og næringslivet i byen vår.
AP170124 « Vi har tro på dialog og samarbeid som fører frem til de beste løsninger for befolkningen og næringslivet i byen vår.
AP170124 Undersøkelsen Oslo Atlas fra 2014 viser at hele 99 prosent av befolkningen bruker byens kulturliv.
SA170123 Om befolkningen blir mistenksom overfor alt, blir det vanskelig å ha en meningsfull offentlig debatt, påpeker hun.
SA170123 Ved undersøkelse av de store lederne, skårer presidentene generelt høyere på sosial effektivitet - de er mer ekstroverte, mindre åpne og samvittighetsfulle, enn befolkningen forøvrig.
DB170123 « Befolkningen lever i en tilstand av frykt.
DB170123 Enorme oljeinntekter sikrer overdådig livsstil for eliten rundt presidenten, men en stor del av befolkningen er i fattigdom.
DB170123 Men i alle tilfelle gjør det at vi må være forsiktige med å generalisere om « nordmenns » kontra « brasilianeres » holdninger, ettersom utvalgene ikke er representative for befolkningen som helhet, og noen land kan score kunstig høyt simpelheten fordi det er et snevrere segment av befolkningen som er aktive på Facebook.
DB170123 Men i alle tilfelle gjør det at vi må være forsiktige med å generalisere om « nordmenns » kontra « brasilianeres » holdninger, ettersom utvalgene ikke er representative for befolkningen som helhet, og noen land kan score kunstig høyt simpelheten fordi det er et snevrere segment av befolkningen som er aktive på Facebook.
DB170123 Dette er åpenbart mye lavere enn den faktiske andelen av befolkningen som er « politisk interesserte », etter enhver meningsfylt kvalitativ definisjon av begrepet.
DB170123 Dette er selvsagt et legitimt poeng, men igjen : Når man bruker disse resultatene for å underbygge dette eller hint, bør man i det minste ta uttrykkelige forbehold om at det slett ikke er sikkert at utvalget er representativt - verken for den norske befolkningen eller for å kunne sammenligne med tilsvarende utvalg i andre land.
DB170123 Dermed kan to land hvor befolkningen er akkurat like politisk interessert og aktiv på Facebook, likevel komme helt ulikt ut i studien - bare fordi de har forskjellige vaner for hvordan man bruker Facebook til å følge ( eller distribuere ) politiske nyheter.
AP170123 Disse grovt diskriminerende lovene hadde som formål å presse den overveiende katolske befolkningen til å konvertere til den statlige formen for protestantisme.
AP170123 - Det handler om å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen .
AP170123 - Det handler om å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen , mener asylminister nnvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
VG170122 Men fortsatt er det en del å gå på med tanke på å gi hele befolkningen flest mulige gode år, forteller Grinde.
VG170122 I 2060 vil rundt 19 prosent av oss være så gamle, og i år 2100 er hele 22 prosent av befolkningen over 70.
VG170122 * I dag er 11 prosent av befolkningen over 70 år.
SA170122 - Det handler om å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen .
SA170122 Befolkningen skal få rettferdig fordelt helsehjelp etter behov, mens de betaler etter evne over skatteseddelen.
BT170122 SYMBOL : Siden presidentvalget har kontroversielle Richard Spencer blitt et symbol på den lille, rasistiske delen av den amerikanske befolkningen noen opplever at har tatt over det republikanske partiet.
AP170122 For myndighetene Russland nøt og nyter ikke akkurat ubegrenset tillit i befolkningen .
AP170122 Trumps valg av Tom Price, kanskje den republikaneren i Representantenes hus som har gjort mest for å jobbe imot Obamacare, som helseminister, viser hvor viktig det er for den neste presidenten å skrote forgjengerens helsereform - til tross for at 49 prosent av befolkningen sier at de er positive til den i en ny meningsmåling.
AP170122 Her i Macomb, som i resten av Michigan, har rundt ti prosent av befolkningen tegnet helseforsikring via Obamacare.
AP170122 Om befolkningen blir mistenksom overfor alt, blir det vanskelig å ha en meningsfull offentlig debatt, påpeker hun.
AP170122 5 prosent av befolkningen var uten DAB-dekning i fire timer sist onsdag, meldte NTB.
SA170121 Rennesøy opplevde en eksplosiv økning i befolkningen etter at bompengene i Rennfast ble fjernet.
SA170121 Befolkningen økte med 40 prosent på ti år.
DB170121 « Befolkningen lever i en tilstand av frykt.
BT170121 Vi erkjenner samtidig at den delen av befolkningen som bor innenfor ulvesonen, tar en større del av ansvaret - noen vil mene belastningen for at et flertall i befolkningen ønsker ulv i norsk natur.
BT170121 Vi erkjenner samtidig at den delen av befolkningen som bor innenfor ulvesonen, tar en større del av ansvaret - noen vil mene belastningen for at et flertall i befolkningen ønsker ulv i norsk natur.
DN170120 I går kveld skjedde noe uvanlig, jeg felte en tåre helt i ensomhet da jeg leste en artikkel i The New York Times av en borgerrettsforkjemper som beskrev at den afroamerikanske befolkningen i USA hadde vært redde i åtte år for at han skulle bli drept som dr.
DN170120 Et fiberkabelbrudd førte til at rundt 5 prosent av befolkningen var uten DAB-dekning i fire timer onsdag kveld.
DN170120 5 prosent av befolkningen er 5 prosent for mye.
DB170120 - Voldsomt frustrerende for familien, og frustrerende for hele befolkningen ¶ | - Jeg kan ikke annet enn å beundre det som skjer her ¶
DB170120 Politianalysen konkluderte med at organiseringen av politiet er et hinder for å trygge befolkningen på en god måte.
BT170120 Trump blir nok populær i deler av befolkningen som har følt seg sveket av tidligere administrasjoner, men historikere har vist at andre presidenter som har ført populistisk politikk har skadet USA.
SA170119https://www.aftenbladet.no/bolig/Lar-deg-a-kaste-Ekspertens-beste-tips-for-a-bli-kvitt-ting-9603b.html Samlemani ( hoarding disorder, HD ) er en kompleks lidelse som påvirker mellom to og fem prosent av befolkningen ( Steketee & Frost, 2014 ).
SA170119 Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring.
SA170119 Men det er de offentlige helseforetakene som har fått oppdraget fra Stortinget med å gi gode helsetjenester for hele befolkningen og som må styre ressursbruken.
SA170119 Samlemani ( hoarding disorder, HD ) er en kompleks lidelse som påvirker mellom to og fem prosent av befolkningen ( Steketee & Frost, 2014 ).
FV170119 Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring.
DB170119 « Befolkningen lever i en tilstand av frykt.
DB170119 « Befolkningen lever i en tilstand av frykt.
DB170119 « Befolkningen lever i en tilstand av frykt.
DB170119 Den rikeste prosenten av befolkningen .
DB170119 Tilbudet til befolkningen har blitt dårligere.
BT170119https://www.bt.no/bolig/Lar-deg-a-kaste-Ekspertens-beste-tips-for-a-bli-kvitt-ting-9603b.html Samlemani ( hoarding disorder, HD ) er en kompleks lidelse som påvirker mellom to og fem prosent av befolkningen ( Steketee & Frost, 2014 ).
BT170119 Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring.
BT170119 Hvorfor har ikke elevene i grunnskolen gym hver dag når halvparten av den norske befolkningen er overvektige ? 3.
BT170119 Samlemani ( hoarding disorder, HD ) er en kompleks lidelse som påvirker mellom to og fem prosent av befolkningen ( Steketee & Frost, 2014 ).
AP170119https://www.aftenposten.no/bolig/Lar-deg-a-kaste-Ekspertens-beste-tips-for-a-bli-kvitt-ting-9603b.html Samlemani ( hoarding disorder, HD ) er en kompleks lidelse som påvirker mellom to og fem prosent av befolkningen ( Steketee & Frost, 2014 ).
AP170119 Det er ikke flertall i befolkningen for å fjerne helsereformen, spesielt hvis den ikke blir erstattet samtidig.
AP170119 Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring.
AP170119 Samlemani ( hoarding disorder, HD ) er en kompleks lidelse som påvirker mellom to og fem prosent av befolkningen ( Steketee & Frost, 2014 ).
SA170118 Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring.
SA170118 I Oslo har endringene i befolkningen gjort at vi har måttet slå sammen menigheter og fristille noen kirker.
DN170118 Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker Dietrichson, overfor VG.
DB170118 Om befolkningen i de baltiske land og Polen har grunn til å frykte Russland, svarer Trump : ¶
DB170118 I Oslo har endringene i befolkningen gjort at vi har måttet slå sammen menigheter og fristille noen kirker.
DB170118 TAKKET : Da Barack Obama holdt sin avskjedstale takket han den amerikanske befolkningen for at de hadde gjort ham til en bedre president.
DB170118 Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring.
DB170118 Nei, det innebærer ikke at store deler av befolkningen har begynt å dyrke en nedverdigende side av seg selv eller har avslørt seg selv som mislykkede, udugelige eller umoralske individer.
DB170118 Oslos raske befolkningsvekst og meritokratiske dynamikk forhindrer også i stor grad oppbygging av en hovedstadelite, som fjerner seg både fysisk og kulturelt fra resten av befolkningen .
DB170118 Flertallet i den norske befolkningen ønsker faktisk en levende natur med ulv og andre rovdyr.
DB170118 Men det var først på 1800-tallet og tidlig 1900-tall at teorier om negre og jøders underlegne intelligens og egenskaper ble utbredt i akademiske kretser og populær i brede lag av befolkningen .
BT170118 I Oslo har endringene i befolkningen gjort at vi har måttet slå sammen menigheter og fristille noen kirker.
AP170118 Politiet i Baltimore signert forrige uke en avtale med departementet om å innføre tiltak for å bedre forholdet mellom politiet og den afroamerikanske befolkningen .... øremerket penger til klimaforskning...
AP170118 Han måtte nærmest tvinges til å støtte homoekteskap av visepresident Joe Biden, han har utvidet landets dronekriger og overvåkingsprogram, og han har vært forsiktig med å blande seg inn i den svært betente konflikten mellom den svarte befolkningen og politiet - for å nevne noen av det liberale USAs hjertesaker.
AP170118 Politiet i Baltimore signert forrige uke en avtale med departementet om å innføre tiltak for å bedre forholdet mellom politiet og den afroamerikanske befolkningen .... øremerket penger til klimaforskning...
AP170118 Han måtte nærmest tvinges til å støtte homoekteskap av visepresident Joe Biden, han har utvidet landets dronekriger og overvåkingsprogram, og han har vært forsiktig med å blande seg inn i den svært betente konflikten mellom den svarte befolkningen og politiet - for å nevne noen av det liberale USAs hjertesaker.
AP170118 Over 80 prosent av den norske befolkningen deltar i pengespill.
AP170118 - Det er først og fremst rike land som har råd til å vaksinere befolkningen sin.
AP170118 I Oslo har endringene i befolkningen gjort at vi har måttet slå sammen menigheter og fristille noen kirker.
AP170118 Straks muligheten åpnet seg igjen, slo religionen tilbake, som en buestreng spent til bristepunktet, den hadde ligget og ulmet i menneskenes hjerter, eller hvor i kroppen religion nå skjuler seg, og i dag har den igjen et solid feste i befolkningen .
AP170117 Tallene fra Edelmann viser at et flertall av befolkningen i alle de 12 vestlige landene i undersøkelsen mener at det politiske systemet ikke fungerer.
AP170117 Mens 60 prosent av eliten har tillit til at de viktigste institusjonene i samfunnet « gjør det som er rett », er det bare 45 prosent i resten av befolkningen som mener det samme.
AP170117 Hun møtte pressen på Ruters hovedkontor tirsdag ettermiddag og takker befolkningen i Oslo og områdene rundt for at så mange bidro til mindre forurensning tirsdag.
FV170116 Undersøkelsen tar også for seg hvilket inntrykk befolkningen har av politiet i ulike kategorier.
FV170116 Jeg er usikker på hva det skyldes, men en faktor kan være noe usikkerhet blant befolkningen knyttet til den pågående Nærpolitireformen, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding.
DB170116 Vi hyller virkningsfulle tiltak til det beste for befolkningen .
DB170116 For tiltak med store konsekvenser for befolkningen og lite effekt på luftkvaliteten, vil på sikt skade miljøsaken.
DB170116 Arbeiderpartiets anmodning ble fulgt av befolkningen og var en politisk suksess.
AP170116 Her fra 2015 i bydelen Kievskij, da befolkningen manglet vann flere uker grunnet bombing.
AP170116 Her fra 2015 i bydelen Kievskij, da befolkningen manglet vann flere uker grunnet bombing.
DB170115 For at befolkningen skal ta imot asylsøkere på en god måte og ha tillit til asylsystemet, er det viktig at vi er strenge når vi avdekker at noen har bløffet seg til en slik rettighet, skriver hun.
AP170115https://www.aftenposten.no/norge/Mener-nytt-overvakingsforslag-ma-stoppes-Frykter-E-tjenesten-kan-fa-tilgang-til-svart-sensitive-helseopplysninger-612405b.html « Vesentlig undergraving » av kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen , mener Den norske avdelingen til Den internasjonale juristkommisjon ( ICJ ).
AP170115https://www.aftenposten.no/norge/Mener-nytt-overvakingsforslag-ma-stoppes-Frykter-E-tjenesten-kan-fa-tilgang-til-svart-sensitive-helseopplysninger-612405b.html Advokat Jon Wessel-Aas og ICJ mener forslaget som vil gi E-tjenesten utvidet overvåkingsmulighet representerer vesentlig undergraving av, kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen .
AP170115 Hovedmålet med den nye tiltakspakken er at antall røykere i Russland skal reduseres til 25 prosent av befolkningen innen 2025.
AP170115 - Disse tiltakene er i samsvar med de målene som Russland og mange andre land har satt for å redusere andelen av befolkningen som røyker, fremholder Viktor Zykov fra Det russiske folkehelseinstituttet.
AP170115 I en annen rapport fra GSMA, som representerer mobiloperatører globalt, står det at « industrien for mobile finanstjenester er bredt etablert og bringer finansiell inkludering til en voksende andel av befolkningen , som tidligere ikke hadde tilgang til banktjenester i fattige deler av verden ».
AP170115 Finanstjenester via mobilen gjør det lettere for befolkningen i et fattig land som Myanmar å sende penger til familien, eller ta seg betalt for små tjenester.
AP170115 Bankene ser ikke på den fattige brorparten av befolkningen som interessante kunder, og befolkningen har lav tillit til bankene.
AP170115 Bankene ser ikke på den fattige brorparten av befolkningen som interessante kunder, og befolkningen har lav tillit til bankene.
AP170115 - Bare to år etter at mobilmarkedet i Myanmar åpnet, gikk andelen sim-kort i bruk blant befolkningen opp fra null til 50 prosent.
AP170115 Og skal man lykkes, må man ha støtte i befolkningen .
AP170115 Og skal man lykkes, må man ha støtte i befolkningen .
AP170115 « Vesentlig undergraving » av kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen , mener Den norske avdelingen til Den internasjonale juristkommisjon ( ICJ ).
AP170115 Advokat Jon Wessel-Aas og ICJ mener forslaget som vil gi E-tjenesten utvidet overvåkingsmulighet representerer vesentlig undergraving av, kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen .
AP170115 | Svalbard : Driver isbjørnfamilie bort fra befolkningen i Longyearbyen ¶
AP170115 « Vesentlig undergraving » av kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen , mener Den norske avdelingen til Den internasjonale juristkommisjon ( ICJ ).
AP170115 Advokat Jon Wessel-Aas og ICJ mener forslaget som vil gi E-tjenesten utvidet overvåkingsmulighet representerer vesentlig undergraving av, kommunikasjonsvernet til den norske befolkningen .
DB170114 Mood mener at Regjeringen nå undervurderer « den følelsen av utrygghet som er ute i befolkningen », og begrunner : ¶
DB170114 Reformen bringer oss nærmere et aksjonspoliti, og svekker den direkte kontakten med befolkningen .
DB170114 De inngrep som nå blir gjort går likevel langt ut over hva befolkningen er tjent med.
BT170114 Roosevelt benyttet anledningen til å berolige befolkningen om at situasjonen var under kontroll.
DB170113 Til syvende og sist handler det om presidentens troverdighet i befolkningen .
DB170113 Norsk politi nyter stor tillit i befolkningen .
DB170113 Det er dette som er det viktigste og mest alvorlige ved saken mot Eirik Jensen : Grov korrupsjon i politiet er ikke lenger utenkelig for befolkningen .
DB170113 På vegne av minst 10 prosent av befolkningen : Vi som allerede er veldig engasjert i kunst og kultur.
AP170113https://www.aftenposten.no/verden/Tea-Party-bevegelsen-la-grunnlaget-for-Donald-Trump-Na-vil-motstanderne-hans-bruke-den-samme-taktikken-for-a-bekjempe-ham-612754b.html I 2010 anslo The New York Times at 35 prosent av befolkningen var Tea Party-tilhengere.
AP170113https://www.aftenposten.no/verden/Tea-Party-bevegelsen-la-grunnlaget-for-Donald-Trump-Na-vil-motstanderne-hans-bruke-den-samme-taktikken-for-a-bekjempe-ham-612754b.html Han er nødt til å vise oss at han skal bli en president for hele befolkningen , ikke bare for dem som stemte for ham.
AP170113 I 2010 anslo The New York Times at 35 prosent av befolkningen var Tea Party-tilhengere.
AP170113 Han er nødt til å vise oss at han skal bli en president for hele befolkningen , ikke bare for dem som stemte for ham.
DN170112 - Over halvparten av befolkningen bor i områder med mer enn ti prosent boligprisvekst, sier visesentralbanksjefen.
DB170112 Telenor håper resten av befolkningen skal ha både nett og telefon i løpet av morgenen.
DB170112 Den yngre del av befolkningen hører på nettradio, podkast og streaming på smarttelefonen sin.
DB170112 Den voksne delen av befolkningen , spesielt de over 50, er ennå ikke tungt over på strømming.
DB170112 Den voksne del av befolkningen som hører på radio på gamlemåten er fornøyd med det radionettet som det er og vil ikke ha noe nytt.
BT170112 Nærmere 30 % av befolkningen har alvorlige til svært alvorlige problemer med å holde fokus, også i situasjoner som krever full oppmerksomhet.
AP170112 En årlig undersøkelse fra utdanningsselskapet EF viser at de franske ledernes svake engelskkunnskaper gjenspeiles i resten av befolkningen .
AP170112 En årlig undersøkelse fra utdanningsselskapet EF viser at de franske ledernes svake engelskkunnskaper gjenspeiles i resten av befolkningen .
SA170111 NRKs sendernett dekker 99,7 prosent av befolkningen , mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.
DN170111 Det skjer etter et år der misnøyen med fm-slukkingen har vært så stor i den norske befolkningen at det ble omkamp i Stortinget rett før jul.
DB170111 En fersk undersøkelse utført av Faktum Markedsanalyse for DSB viser imidlertid at bare halve befolkningen vet hva signalet betyr.
DB170111 De fleste ligger i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen .
DB170111 Men arrestasjonene og det som har skjedd i etterkant har skapt en uro i befolkningen , sier forsker Siri Neset ved Christian Michelsens institutt til Dagbladet.
DB170111 Fra 2025 øker befolkningen over 80 år kraftig.
DB170111 TAKKET : Da Barack Obama holdt sin avskjedstale takket han den amerikanske befolkningen for at de hadde gjort ham til en bedre president.
AP170111 Ifølge en undersøkelse Faktum Markedsanalyse har utført for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vet 49 prosent av befolkningen at det aktuelle signalet betyr at du skal søke informasjon i radio, TV, sosiale medier eller andre steder. 27 prosent av de spurte svarer at signalet betyr « flyalarm ». 9 prosent tror det betyr « faren over », mens 15 prosent svarer
AP170111 De rundt 1.250 varslingsanleggene i Norge testes hvert år klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni, og signalet kan høres av over halvparten av befolkningen .
AP170111 Bare halvparten av befolkningen vet hvilket signal Sivilforsvaret tester, viser en ny undersøkelse.
AP170111 NRKs sendernett dekker 99,7 prosent av befolkningen , mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.
DB170110 Ifølge en undersøkelse Faktum Markedsanalyse har utført for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vet 49 prosent av befolkningen at det aktuelle signalet betyr at du skal søke informasjon i radio, TV, sosiale medier eller andre steder. 27 prosent av de spurte svarer at signalet betyr « flyalarm ». 9 prosent tror det betyr « faren over », mens 15 prosent svarer « ve
DB170110 De rundt 1250 varslingsanleggene i Norge testes hvert år klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni, og signalet kan høres av over halvparten av befolkningen .
DB170110 Bare halvparten av befolkningen vet hvilket signal Sivilforsvaret tester, viser en ny undersøkelse.
DB170110 Derfor er det bedre å se hele befolkningen som potensielle donorer.
DB170110 For at befolkningen skal ta imot asylsøkere på en god måte og ha tillit til asylsystemet, er det viktig at vi er strenge når vi avdekker at noen har bløffet seg til en slik rettighet.
DB170110 Selv om befolkningen i Øst-Aleppo nå er evakuert, er disse kravene fremdeles like relevante.
DB170110 Dette gjør arbeidet med å sikre befolkningen helsehjelp svært krevende.
DB170110 Befolkningen i Idlib lever i et pågående bomberegn.
DB170110 Den vil etter alle solemerker stå seg, om enn i en annen form, men ideen er god og nødvendig ; en helseforsikring for befolkningen som ikke knekker statsøkonomien og er et sikkerhetsnett for midlere økonomier, om ikke for alle.
AP170110 I hele Oslo er 24,5 prosent av befolkningen innvandrere.
AP170110 Det er den østlige bydelen Nordstrand som har lavest andel innvandrere per i dag, med 13,5 prosent av befolkningen .
AP170110 - Økonomier viser bemerkelsesverdig evne til å øke antall jobber tilsvarende når befolkningen øker.
AP170110 - For det første har debatten en tendens til å overdrive antallet innvandrere i befolkningen .
AP170110 Siden 1993 har jeg vært tilgjengelig 24 timer i døgnet, og det har sin pris, sa Jensen, som fortsatt tror han har et godt renomé i store deler av befolkningen .
SA170109 - Dette standpunktet representerer tverrsnittet av befolkningen , slik jeg har opplevd debatten om oljeutvinningen i nord, mener nestlederen i Ap.
DN170109 Golfstatene har også vært svært kritiske til atomavtalen med Iran, som de mener ville kunne føre til mer iransk innblanding i land som Syria, Jemen, Irak og Libanon, der de selv har sterke interesser, og der befolkningen består både av sunnier og sjiaer.
DN170109 | En av fire nordmenn planlegger å spise mindre kjøtt ¶ 25 prosent av befolkningen planlegger å redusere forbruket av rødt kjøtt i løpet av 2017, ifølge en ny undersøkelse.
DN170109 Den viser at 72 prosent av befolkningen ikke har noen planer om å redusere kjøttforbruket, mens 3 prosent svarer « vet ikke ».
DB170109 Instinktet til å ydmyke andre når ut til befolkningen om noen gjør det fra en offentlig platform, og det gir folk lov til å gjøre det samme, sa filmstjerna blant annet om den kontroversielle republikaneren. 67-åringen hadde mer å si om den påtroppende presidenten.
AP170109 Golfstatene har også vært svært kritiske til atomavtalen med Iran, som de mener ville kunne føre til mer iransk innblanding i land som Syria, Jemen, Irak og Libanon, der de selv har sterke interesser, og der befolkningen består både av sunnier og sjiaer.
AP170109 Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier.
BT170108 Det er et demokratisk problem at befolkningen ikke får si sin mening i vedtak som har så stor samfunnsmessig påvirkning.
AP170108https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Klart-flertall-sier-ja-til-a-apne-for-eggdonasjon-i-Norge-608864b.html - Er denne undersøkelsen et uttrykk for at befolkningen er mer positive til bruk av Bioteknologi i forbindelse med barnefødsler enn dere i Bioteknologirådet er ?
AP170108 - Er denne undersøkelsen et uttrykk for at befolkningen er mer positive til bruk av Bioteknologi i forbindelse med barnefødsler enn dere i Bioteknologirådet er ?
SA170106 januar 2016, slo ned som en bombe i barnevernkretser, i det politiske miljøet og i befolkningen generelt.
DB170106 Samtidig vet vi at kun 4 prosent av befolkningen er negative til organdonasjon.
DB170106 I Norge er 74 prosent av befolkningen positive til organdonasjon, mens bare fire prosent er negative.
AP170106 Espedal, Jan Tomas ¶ 81 prosent av befolkningen har svært eller ganske stor tiltro til politiet, ifølge en undersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Ipsos.
DB170105 Ifølge Folkehelseinstituttet ( FHI ) har det vært vanlig å anta at omtrent 70 000 personer, eller 1,4 prosent av befolkningen , lider av demens.
BT170105 Over hele Latin-Amerika vender befolkningen ryggen til de venstreorienterte regjeringene som i en årrekke har skapt fremgang og velstand.
AP170105 Kinas makthavere er svært klar over at den helseskadelige luftkvaliteten gjør befolkningen rasende, og har i årevis iverksatt tiltak for å få begrense forurensende produksjon og trafikk.
AP170105 Kinesiske myndigheter har bidratt til at antallet hankinesere i området har økt til over 8 millioner de siste 60 årene, noe som har ført til sterke konflikter med den muslimske befolkningen .
AP170105 - Det er ikke ulven vi har noe imot, det er soningspolitikken som tilsier at 5 prosent av befolkningen skal ta hele ansvaret, sier de. 15 busslaster med ulvemotstandere demonstrerte i Oslo ¶
SA170104 Undersøkelsen er utført av Ipsos på vegne av Dagbladet og viser at 64 prosent av befolkningen ville beholdt NRK selv om de kunne sluppet lisensen ved å velge det bort.
SA170104 Et flertall av befolkningen synes at det er greit å betale for NRK og ville ha gjort det også om det var valgfritt, ifølge en ny undersøkelse.
SA170104 - NRK står veldig sterkt i befolkningen .
DB170104 SINNE : Deler av befolkningen rettet sinnet mot Maduro og hans støttespillere på nyttårsaften.
DB170104 Samfunnet har en overordnet interesse av å verne befolkningen mot mennesker som begår ulovlige gjerninger.
DB170104 Økonomen jobbet innad i det britiske Arbeiderpartiet for å få gjennomslag for en politikk som begrenset ulikhetene, han sto gatelangs og informerte folk om deres rettigheter og formidlet sine innsikter til det brede lag av befolkningen .
AP170104 - Jeg er opptatt av å legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen , ikke minst blant barn og unge.
AP170104 - Jeg er opptatt av å legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen , ikke minst blant barn og unge.
AP170104 - Det er ikke ulven vi har noe imot, det er soningspolitikken som tilsier at 5 prosent av befolkningen skal ta hele ansvaret, sier de.
AP170104 Ulvestriden har blitt svært betent, både politisk og i deler av befolkningen .
SA170103 Og hvilket alternativ den store befolkningen ønsker, er jeg ikke i tvil om.
DB170103 I dag er andelen medlemmer av Dnbk i befolkningen i Oslo ca. 50 prosent.
DB170103 85 prosent av befolkningen har tilknytning til et tros- eller livssynssamfunn.
SA170102 Hvis Sigurd Vik ønsker å gå grundigere til verks, finnes det også en rekke forskningsbidrag om dette : Andelen av befolkningen som gjør frivillig arbeid går nedover, og motivasjonen for å bidra som frivillig handler i økende grad om « individuell selvrealisering ».
DN170102 Brorparten av befolkningen i den tidligere spanske kolonien på 1,2 millioner mennesker lever i dyp fattigdom, mens en liten elite tilknyttet presidentfamilien velter seg i luksus, spesielt etter at det ble funnet store mengder olje på 1990-tallet.
DN170102 | Flertall imot fylkessammenslåing ¶ 57 prosent av befolkningen ønsker ikke nye regioner og sier nei til sammenslåing med nabofylker, viser en ny meningsmåling.
DB170102 Schönström støtter den delen av befolkningen som ønsker et strengere regelverk.
DB170102 I løpet av det siste året har befolkningen opplevd fire drap og seks selvmord.
DB170102 Tross lavere støynivå for hvert fly vil en utvidelse med en tredje rullebane gi et langt større areal hvor befolkningen utsettes for sjenerende og helsefarlig støy.
DB170102 I befolkningen som helhet er det bare fire prosent som er skeptiske til organdonasjon.
BT170102 I Oslo reiser 27 prosent av befolkningen kollektivt, mot 17 og 18 prosent i Bergen og Trondheim.
AP170102 På senhøsten ble store deler av befolkningen evakuert fra sine hjem på grunn av overhengende rasfare.
AP170102 Flere ganger har deler av befolkningen blitt evakuert på grunn av ras eller rasfare.
FV170101 Myndighetene har innført et midlertidig medieforbud og bedt mediene unngå å publisere noe som kan « skape frykt i befolkningen , panikk og uro og som bidrar til terrorgruppers mål ».
DB170101 Både Ap og Høyre må ha ambisjoner om å favne bredere, ikke minst kan de ikke legge seg ut med store deler av befolkningen som de skal lede med ujevne mellomrom.
AA161231 Ifølge SCB øker Sveriges befolkning nå med én person hvert fjerde minutt, noe som gjør at befolkningen vil passere ti millioner i løpet av februar.
DN161227 Han viste til den politiske uroen i landet, og sa han forstår at « befolkningen lengter etter en nytt og inkluderende lederskap.
VG161226 Det ble satt opp lokaler for den evakuerte befolkningen i gymsaler og lokale skoler. #Fliegerbombe entschärft - diese mutigen Männer sind die wahren Helden dieses geschichtsträchtigen Tages.
AP161220 Allerede i juni etterlyste en forbrukerinspektør i Irkutsk strengere kontroll med butikkene fordi « befolkningen i Irkutsk bruker et badeekstrakt som som alkoholholdig drikke ».
AP161212https://www.aftenposten.no/verden/Kan-det-bli-fred-i-Syria-etter-slaget-om-Aleppo-610979b.html Jan Egeland, som har vært sterkt involvert i det humanitære arbeidet både som generalsekretær i Flyktninghjelpen og som spesialrådgiver for FNs Syria-utsending, håper at det nå vil bli lettere å nå frem med hjelp til befolkningen i Øst-Aleppo.
AP161211https://www.aftenposten.no/verden/Europa-krangler-om-fordeling-av-flyktninger-Hvor-mye-skal-det-koste-a-nekte-a-ta-dem-imot-610017b.html Asylsøkere vil da bli fordelt til landene basert på forhold som levestandard, størrelsen på befolkningen og på antallet de allerede har tatt imot.
SA161209https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-med-millionkutt-til-idrettstoppene-227201b.html Idrett er sunt og godt for befolkningen , og det er fellesskapets penger vi bruker, sier Helleland.
AP161209https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-med-millionkutt-til-idrettstoppene-227201b.html Idrett er sunt og godt for befolkningen , og det er fellesskapets penger vi bruker, sier Helleland.
AP161209 Hæren i landet beskyldes for overgrep mot befolkningen i et konfliktområde nord i delstaten Rakhine.
AP161207https://www.aftenposten.no/okonomi/Dette-er-gruppene-som-kommer-til-a-prege-Nav-statistikken-i-fremtiden-610435b.html I befolkningen som helhet var veksten 22 prosent siste ti år.
AP161207https://www.aftenposten.no/okonomi/Dette-er-gruppene-som-kommer-til-a-prege-Nav-statistikken-i-fremtiden-610435b.html Den øvrige befolkningen øker med 7 prosent ¶
AP161207https://www.aftenposten.no/okonomi/Dette-er-gruppene-som-kommer-til-a-prege-Nav-statistikken-i-fremtiden-610435b.html - Hvis yrkesdeltagelsen blant innvandrere ikke øker, vil forskjellen mellom dem og resten av befolkningen øke, sier Vågeng.
DA161128 Tallene viser at den norske befolkningen ligger på om lag samme nivå som det europeiske gjennomsnittet ¶
AP161127 Anslag fra NATO for 2016 viser at USA bærer over 70 prosent forsvarsutgiftene i NATO, selv om befolkningen i NATO-landene i Europa er langt større enn i USA.
FV161124 Arrangementet skaper stolthet i befolkningen , sier Tønnessen.
SA161121 Skistjernene er elsket i hele befolkningen , uavhengig av bråk og støy, viser en fersk undersøkelse.
SA161121 Han har nettopp fått undersøkelsen fra Sponsor Insight som viser at 52 prosent av den norske befolkningen over 18 år, liker langrenn desidert best.
SA161121 Andel i prosent av befolkningen som liker disse idrettene.
AP161121 Skistjernene er elsket i hele befolkningen , uavhengig av bråk og støy, viser en fersk undersøkelse.
AP161121 Han har nettopp fått undersøkelsen fra Sponsor Insight som viser at 52 prosent av den norske befolkningen over 18 år, liker langrenn desidert best.
AP161121 Andel i prosent av befolkningen som liker disse idrettene.
AP161119 Han utslettet Russlands historiske hovedsted Novogorod, og massakrerte store deler av befolkningen .
VG161115 Norge har en av verdens beste velferdsstater, og den har sterk støtte i befolkningen .
SA161105 oktober var dagen da store deler av den norske og svenske befolkningen fulgte pressekonferansen med Johaug.
AP161105https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-gikk-det-da-en-svensk-retorikkekspert-analyserte-Johaugs-pressekonferanse-135733b.html oktober var dagen da store deler av den norske og svenske befolkningen fulgte pressekonferansen med Johaug.
SA161104 - Det forsterkeres av at boligmarkedet fungerer på en måte som segregerer befolkningen .
AP161104https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-grafer-som-viser-de-storste-forskjellene-i-boligmarkedet-6698b.html - Det forsterkeres av at boligmarkedet fungerer på en måte som segregerer befolkningen .
AP161103 Hvert år forsvinner opp mot ti prosent av befolkningen .
AP161101https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkias-president-har-gjort-alt-han-kan-for-a-straffe-en-tysk-komiker-Na-har-han-n-sjanse-igjen-607922b.html Det medfører både at båndene mellom de to landene er sterke og at politiske problemer berører befolkningen direkte.
AP161023 Stupbratt kurve : Skiforbundets administrative leder Espen Bjervig presenterte kurven som viser hvordan forbundets oppfattes blant befolkningen .
AP161020https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hoyre-topp-SV-fortier-at-innvandring-er-en-hovedarsak-til-okende-fattigdom-607160b.html Likevel er det blant innvandrere som har bodd svært lenge i Norge, mer enn dobbel så stor andel med vedvarende lavinntekt, som i befolkningen generelt ( 9 prosent ).
SA161019 Barn er flinkere og drar opp snittet, totalt i befolkningen bruker halvparten av oss refleks.
AP161019https://www.aftenposten.no/okonomi/Det-blir-flere-fattige-barn-og-unge-i-Norge-606969b.html En skattereform som etter 2006 har gjort det mindre lønnsomt å ta ut aksjeutbytte, førte til at gapet mellom den femtedelen av befolkningen som tjente mest og den femtedelen som tjente minst, sank.
AP161019https://www.aftenposten.no/okonomi/Det-blir-flere-fattige-barn-og-unge-i-Norge-606969b.html Der tjener den femtedelen av befolkningen med høyest inntekt drøyt fem ganger mer enn den femtedelen med lavest inntekt.
AP161019https://www.aftenposten.no/okonomi/Det-blir-flere-fattige-barn-og-unge-i-Norge-606969b.html - Personer med lavinntekt bor noe trangere og dårligere enn andre, skriver SSB, som også påpeker at en større andel blant dem enn i befolkningen ellers sliter med boutgifter og betalingsproblemer.
AP161019https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-barn-som-ferdes-ute-na-i-hostmorket-401b.html Barn er flinkere og drar opp snittet, totalt i befolkningen bruker halvparten av oss refleks.
AP161018https://www.aftenposten.no/verden/Kameraten-ble-drept-etter-a-ha-snakket-polsk-pa-gaten-Na-vil-Eric-33-ta-med-seg-kone-og-barn-og-flytte-fra-Storbritannia-606710b.html - Immigrasjon var det helt sentrale temaet i folkeavstemningen og den viktigste grunnen til at EU ble så kontroversielt i brede lag av befolkningen .
AP161018 Sammen skal vi fortsette arbeidet med å trygge befolkningen »..
SA161012 ¶ Via telefon er et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt en rekke spørsmål om søvnvaner, inkludert ulike symptomer på insomni.
SA161012 Lignende undersøkelser fra tidligere har vist at om lag 13 prosent av befolkningen lider av insomni.
FV161012 ¶ Via telefon er et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt en rekke spørsmål om søvnvaner, inkludert ulike symptomer på insomni.
FV161012 Lignende undersøkelser fra tidligere har vist at om lag 13 prosent av befolkningen lider av insomni.
BT161012 Via telefon er et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt en rekke spørsmål om søvnvaner, inkludert ulike symptomer på insomni.
BT161012 Lignende undersøkelser fra tidligere har vist at om lag 13 prosent av befolkningen lider av insomni.
AP161012 Via telefon er et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt en rekke spørsmål om søvnvaner, inkludert ulike symptomer på insomni.
AP161012 Lignende undersøkelser fra tidligere har vist at om lag 13 prosent av befolkningen lider av insomni.
AP161010https://www.aftenposten.no/verden/Redd-Barna-Dette-er-de-beste-og-verste-landene-for-jenter-606477b.html Her har befolkningen det generelt dårlig, og kvinnene kommer spesielt dårlig ut, sier Anne Pedersen, som er Redd Barnas regionsleder for vest, - sentral, - og sørlige Afrika.
VG161004 Selv om andelen som bruker opioider fast uten å ha kreftrelatert smerte er nesten fire ganger så høy i USA, og de fleste norske langtidsbrukere bruker lave doser med svake opioider, er det bekymringsfullt at 1% av den norske befolkningen er faste langtidsbrukere.
VG161004 Mellom 3 og 4% av den amerikanske befolkningen bruker reseptutskrevne opioider fast.
AP160928 Store deler av befolkningen sitter igjen som taperne, mens overskuddet forsvinner inn i skatteparadiser og på hemmelige bankkonti.
AP160928 Forskningen om skatteparadiser og kapitalflukt viser et utviklingsmønster stikk i strid med rådende oppfatninger både i befolkningen , blant politikere og blant mange eksperter.
SA160923 Mange islendinger, spesielt blant den yngre delen av befolkningen , mener reglene er gammeldagse.
FV160923 Mange islendinger, spesielt blant den yngre delen av befolkningen , mener reglene er gammeldagse.
DA160923 I likhet med store deler av den voksne befolkningen i Stavanger, husker han godt brusen som ble laget i Tanangergata.
BT160923 Mange islendinger, spesielt blant den yngre delen av befolkningen , mener reglene er gammeldagse.
AP160923https://www.aftenposten.no/reise/I-Ostrava-er-rust-hovedattraksjonen-8246b.html Nå er det utfluktsmål for både turister og den lokale befolkningen .
AP160923https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Island-myker-opp-streng-navnelov---foreldrene-far-elleve-nye-navn-a-velge-mellom-310b.html Mange islendinger, spesielt blant den yngre delen av befolkningen , mener reglene er gammeldagse.
AP160923 Nå er det utfluktsmål for både turister og den lokale befolkningen .
AP160923 Flere titusen, i årene som kommer, fordi : ¶ Befolkningen i Oslo og Akershus vokser med seks prosent i året.
VG160921 I 1973 røyket 42 prosent av befolkningen daglig.
DA160905 Velferd og folkehelse : Befolkningen forventes å øke, bli eldre og mer flerkulturelt sammensatt de kommende årene.
AP160905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Derfor-bor-Norge-etablere-et-digitalt-grenseforsvar-603784b.html Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
BT160904 - Mye redsel i befolkningen
BT160904 - Det er mye redsel i befolkningen i forhold til matallergi, men det er svært sjelden noen dør av matallergi, sa Håvard Trønnes, barneallergolog ved Barneklinikken på Haukeland til BT for en uke siden.
DN160831https://www.dn.no/grunder/2016/08/31/0904/over-60-ubersjfrer-avskiltet-i-norge Vi forblir overbevist om at norske lovgivere vil få på plass nye, fornuftige reguleringer som tåler fremtiden og blir et gode for den delen av befolkningen som har omfavnet tjenesten, sier Ubers pressesjef i Norden, Oliver Carra.
FV160824 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ 17 prosent av befolkningen mener energistandarden i boligen deres er direkte dårlig, men Barnwell tror det gjelder flere.
BT160824 - Det er mye redsel i befolkningen i forhold til matallergi, men det er svært sjelden å dø av matallergi, sier Trønnes.
BT160823 ØKNING : Inger Rudnes, helsefaglig rådgiver i Astma- og Alleriforbundet forteller at mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner én eller flere ganger i løpet av livet.
BT160823 Rudnes viser til at mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner én eller flere ganger i løpet av livet.
BT160823 I befolkningen for øvrig er det omkring fem prosent som har matvareallergi/-intoleranse hvis pollenrelaterte kryssallergier inkluderes.
BT160823 | 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner i løpet av livet ¶
AP160819 Så lenge det er så stort sprik mellom etterspørsel og tilbud vil det å skulle forholde seg til Oslo bli veldig vanskelig for store grupper av befolkningen , mener han.
FV160818https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Seks-av-ti-foreldre-opplever-kjopepress-131b.html * Kjøpepress er når personer i ulike sosiale grupper og lag av befolkningen føler økt lyst eller trang til å kjøpe ting andre kan se. * 58 prosent av foreldre opplever kjøpepress forbundet med barna. * 26 prosent sier de opplever kjøpepress og gir etter for det av og til eller ofte.
AP160818https://www.aftenposten.no/verden/Omran-5-er-Syria-krigens-nye-symbol-602354b.html Kampene rammer befolkningen i både regimekontrollerte og opprørskontrollerte områder.
AP160817 - Målingen er myntet på politikere, og måler ikke hvor omstillingsdyktig befolkningen faktisk er.
FV160816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Over halvparten av befolkningen har sagt fra når de har følt ubehag ved foreldres oppførsel.
FV160816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Det har vel aldri vært større kunnskap om foreldrerollen i befolkningen enn nå, påpeker hun.
FV160816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen , mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
FV160816 Over halvparten av befolkningen har sagt fra når de har følt ubehag ved foreldres oppførsel.
FV160816 Det har vel aldri vært større kunnskap om foreldrerollen i befolkningen enn nå, påpeker hun.
FV160816 - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen , mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
BT160816https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Over halvparten av befolkningen har sagt fra når de har følt ubehag ved foreldres oppførsel.
BT160816https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Det har vel aldri vært større kunnskap om foreldrerollen i befolkningen enn nå, påpeker hun.
BT160816https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen , mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
BT160816 Over halvparten av befolkningen har sagt fra når de har følt ubehag ved foreldres oppførsel.
BT160816 Det har vel aldri vært større kunnskap om foreldrerollen i befolkningen enn nå, påpeker hun.
BT160816 - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen , mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
SA160812 Ifølge Norges astma - og allergiforbund antas det at rundt fem prosent av befolkningen hadde allergi på 1970-tallet.
SA160812 For den voksne delen av befolkningen er tallet 30 prosent.
FV160812https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Kraftig-okning-i-allergier-102b.html Ifølge Norges astma - og allergiforbund antas det at rundt fem prosent av befolkningen hadde allergi på 1970-tallet.
FV160812https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Kraftig-okning-i-allergier-102b.html For den voksne delen av befolkningen er tallet 30 prosent.
FV160812 Ifølge Norges astma - og allergiforbund antas det at rundt fem prosent av befolkningen hadde allergi på 1970-tallet.
FV160812 For den voksne delen av befolkningen er tallet 30 prosent.
BT160812https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kraftig-okning-i-allergier-102b.html Ifølge Norges astma - og allergiforbund antas det at rundt fem prosent av befolkningen hadde allergi på 1970-tallet.
BT160812https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kraftig-okning-i-allergier-102b.html For den voksne delen av befolkningen er tallet 30 prosent.
BT160812 Ifølge Norges astma - og allergiforbund antas det at rundt fem prosent av befolkningen hadde allergi på 1970-tallet.
BT160812 For den voksne delen av befolkningen er tallet 30 prosent.
AP160812 Ifølge Norges astma - og allergiforbund antas det at rundt fem prosent av befolkningen hadde allergi på 1970-tallet.
AP160812 For den voksne delen av befolkningen er tallet 30 prosent.
AP160811https://www.aftenposten.no/norge/Kraftig-okning-i-allergier-601742b.html Ifølge Norges astma- og allergiforbund antas det at rundt fem prosent av befolkningen hadde allergi på 1970-tallet.
AP160811https://www.aftenposten.no/norge/Kraftig-okning-i-allergier-601742b.html For den voksne delen av befolkningen er tallet 30 prosent.
AP160807 Tyskland har den største tyrkiske befolkningen utenfor Tyrkia selv og er særlig berørt av utviklingen i landet.
SA160806 Det er ikke annet å vente på en anti-OL-demonstrasjon, men misnøyen er også stor i andre deler av befolkningen .
SA160806 De svarte utgjør 26 prosent av befolkningen .
FV160806 Det er ikke annet å vente på en anti-OL-demonstrasjon, men misnøyen er også stor i andre deler av befolkningen .
FV160806 De svarte utgjør 26 prosent av befolkningen .
AP160806 Det er ikke annet å vente på en anti-OL-demonstrasjon, men misnøyen er også stor i andre deler av befolkningen .
AP160806 De svarte utgjør 26 prosent av befolkningen .
SA160728https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Dette-sier-navnevalget-om-foreldrene-52b.html - Navn som er populære vil bli representert også blant kriminelle, fordi det er så mange i befolkningen som heter det.
SA160728 - Navn som er populære vil bli representert også blant kriminelle, fordi det er så mange i befolkningen som heter det.
FV160728 - Navn som er populære vil bli representert også blant kriminelle, fordi det er så mange i befolkningen som heter det.
BT160728https://www.bt.no/familieogoppvekst/Dette-sier-navnevalget-om-foreldrene-52b.html - Navn som er populære vil bli representert også blant kriminelle, fordi det er så mange i befolkningen som heter det.
BT160728 - Navn som er populære vil bli representert også blant kriminelle, fordi det er så mange i befolkningen som heter det.
AP160728https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-sier-navnevalget-om-foreldrene-52b.html - Navn som er populære vil bli representert også blant kriminelle, fordi det er så mange i befolkningen som heter det.
SA160723 Ifølge Astma - og allergiforbundet har åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge astma.
AP160723 Ifølge Astma - og allergiforbundet har åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge astma.
FV160722 Ifølge Astma - og allergiforbundet har åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge astma.
FV160722 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
SA160721 Til tross for helsemyndighetenes råd om totalavholdenhet under svangerskap mener 13 prosent av befolkningen at det er greit for gravide å ta et glass vin til middag.
SA160721 Ifølge Astma - og allergiforbundet har åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge astma.
SA160721 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
FV160721 Til tross for helsemyndighetenes råd om totalavholdenhet under svangerskap mener 13 prosent av befolkningen at det er greit for gravide å ta et glass vin til middag.
BT160721 Til tross for helsemyndighetenes råd om totalavholdenhet under svangerskap mener 13 prosent av befolkningen at det er greit for gravide å ta et glass vin til middag.
BT160721 Ifølge Astma - og allergiforbundet har åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge astma.
BT160721 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
AP160721 Ifølge Astma - og allergiforbundet har åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge astma.
AP160721 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
AP160717 Hun vet at mange drømmer om en ny fremtid, men mener at befolkningen må se fremover og lete etter nye næringer.
AP160717 Man ser ofte at kupp oppstår i kjølvannet av massemønstring i befolkningen , det var ikke tilfelle her, sier han. 5.
AP160717 Kuppforsøket møtte stor motstand i befolkningen .
AP160717 - Det er og har vært stor misnøye med Erdogan hos store deler av befolkningen .
BT160707 På nasjonalt nivå utgjør de eldre 11 prosent av befolkningen .
BT160707 I 1906 bodde rundt 43 prosent av befolkningen i byer - i dag bor nærmere 70 prosent i sentrale kommuner.
BT160707 Det betyr at vi på nasjonalt nivå fremskriver en sentralisering av befolkningen og lavere aldring i sentrale strøk.
AP160707https://www.aftenposten.no/verden/Brexit-skaper-frykt-i-Ukraina-og-pa-Balkan-Vil-EU-glemme-oss-586095b.html Men på den andre siden innser de at et svekket EU kan fremstå som mindre attraktivt for befolkningen i disse landene.
AP160629https://www.aftenposten.no/verden/For-a-fa-hjelp-ma-fattige-land-hjelpe-EU-med-a-lose-flyktningkrisen-585419b.html Fondet ble opprettet for å « bedre levekår for befolkningen og motvirke de underliggende årsakene til migrasjon, og tiltak mot pågående irregulær migrasjon ».
FV160627 Jod-inntaket hos noen grupper av befolkningen er veldig lav, og det kan ha en sammenheng med lite melkeinntak, forteller Linda Granlund i Helsedirektoratet.
AP160627https://www.aftenposten.no/verden/Grafene-som-viser-fordelingen-av-britenes-Brexit-stemmer-585032b.html Fredag morgen ble det klart : 51,9 prosent av den britiske befolkningen stemte for å forlate EU, mens 48,1 prosent stemte for å forbli i unionen.
SA160626 Jod-inntaket hos noen grupper av befolkningen er veldig lav, og det kan ha en sammenheng med lite melkeinntak, forteller Linda Granlund i Helsedirektoratet.
BT160626 Jod-inntaket hos noen grupper av befolkningen er veldig lav, og det kan ha en sammenheng med lite melkeinntak, forteller Linda Granlund i Helsedirektoratet. 9.
AP160626 Jod-inntaket hos noen grupper av befolkningen er veldig lav, og det kan ha en sammenheng med lite melkeinntak, forteller Linda Granlund i Helsedirektoratet.
AP160624 Også i London var det stor EU-støtte, men utover natten viste det seg at det befolkningen i store deler av resten av landet stemte for en utmelding.
AP160624 Der av befolkningen ikke i tvil og ga 95,9 prosents oppslutning til å forbli i unionen.
AP160616https://www.aftenposten.no/reise/Populare-feriemal-pa-bakterietoppen-8439b.html Tall fra den europeiske smittevernmyndigheten ECDC viser at rundt 30 til 40 prosent av befolkningen i land somItalia, Kypros og Bulgaria er bærere av bakterier som er resistente mot ESBL-bakterien - den vanligste typen resistens blant nordmenn.
SA160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
SA160613 Men med det synkende melkeforbruket i befolkningen , kan det være grunn til å ta en vurdering om det likevel bør være nødvendig å vurdere dette, sier Granlund.
SA160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen , så her må vi se på tiltak, sier hun.
FV160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
FV160613 Men med det synkende melkeforbruket i befolkningen , kan det være grunn til å ta en vurdering om det likevel bør være nødvendig å vurdere dette, sier Granlund.
FV160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen , så her må vi se på tiltak, sier hun.
BT160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
BT160613 Men med det synkende melkeforbruket i befolkningen , kan det være grunn til å ta en vurdering om det likevel bør være nødvendig å vurdere dette, sier Granlund.
BT160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen , så her må vi se på tiltak, sier hun.
AP160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
AP160613 Men med det synkende melkeforbruket i befolkningen , kan det være grunn til å ta en vurdering om det likevel bør være nødvendig å vurdere dette, sier Granlund.
AP160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen , så her må vi se på tiltak, sier hun.
DA160608 På 33 år ble befolkningen fordoblet.
AP160608 Signalene når ut til omtrent halvparten av befolkningen , sier direktør Cecilie Daae i DSB i en pressemelding.
AP160608 Det er plassert omtrent 1250 varslingsanlegg rundt om i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare.
NL160603 99,5 prosent av befolkningen kan ta inn NRKs kanaler på DAB, ihht informasjon hos medietilsynet.
AP160603 Men, fremdeles finnes det steder hvor ordene gir mening, hvor lite skiller uke fra helg, hvor turister utgjør mindretallet av befolkningen og hvor man fortsatt ser stjernene når solen går ned.
SA160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor, være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen
SA160602 Men idretten må ha ansettelsesvilkår som er akseptert i befolkningen .
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor, være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Men idretten må ha ansettelsesvilkår som er akseptert i befolkningen .
AP160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor, være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen
AP160602 Men idretten må ha ansettelsesvilkår som er akseptert i befolkningen .
AP160601https://www.aftenposten.no/norge/Dette-er-superverktoyet-som-skal-hjelpe-tollerne-a-avslore-smuglerne-198687b.html Det er helt greit at tollerne kan stanse biler de allerede har registrert å være under mistanke der og da for kontroll, men de har ikke lovhjemmel for å bygge opp en database hvor det lagres opplysninger om utenlandsturene til hele befolkningen over tid, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.
SA160531https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballandslaget-er-det-eneste-som-trekker-like-mye-folk-til-gatene-i-Reykjavik-som-opptoyer-218177b.html Slår anslagene til, vil rundt 10 prosent av befolkningen reise.
SA160531 Kampanjen bygger på omfattende kunnskap som en altfor liten del av befolkningen