DA171215 Arbeidsgiverbarometeret bygger på en spørreundersøkelse blant 1.695 norske bedrifter om blant annet arbeidslivspolitikk, ansettelsesformer og inkludering.
DA171215 | Én av fire bedrifter : Uviktig at begge foreldrene tar permisjon ¶ 25 prosent av norske bedriftsledere synes ikke det er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon, viser nye tall fra NHO.
DA171028 Rådmann Vareide hentet det virkelige skremmebildet fram fra produktivitetskommisjonen, der Jørn Rattsø har utredet hvordan stat, kommuner og bedrifter kan drive smartere og billigere.
DA171004 Økonomibarometeret som ble publisert i slutten av september viser nemlig at 1 av 3 bedrifter vil øke investeringene.
AP170815 Det vil styrke bedrifter som ser de mulighetene « klodepinen » gir.
AA170815 I tillegg taper norske bedrifter på manglende språk- og kulturkunnskap.
AA170815 I en spørreundersøkelse sier flere midtnorske bedrifter at de har mistet kontrakter på grunn av manglende tyskkunnskaper.
VG170814 Borough Market består av 350 forskjellige bedrifter som selger mat fra hele verden.
VG170814 BEKYMRET : Direktør for Borough Market, Darren Henaghan, forteller VG at mange av deres bedrifter har fått store økonomiske problemer som følge av terrorangrepet.
VG170814 « Ferd er et selskap som alltid har likviditet til å kjøpe bedrifter, utvikle bedrifter , og til å utbetale utbytte for at eierne skal kunne betale skatt.
VG170814 « Ferd er et selskap som alltid har likviditet til å kjøpe bedrifter , utvikle bedrifter, og til å utbetale utbytte for at eierne skal kunne betale skatt.
DN170814 Geddit jobber med å inngå avtaler med bedrifter som kan legge ut konkurranser både internasjonalt og nasjonalt.
DN170814 Allerede i dag er det over 100 bedrifter i Norge som jobber med elektrifisering av transport, også i maritim sektor, påpeker Energi Norge.
DN170814 Bedrifter får lettere tak i arbeidskraft når de trenger det, enten de skal jobbe i åkeren eller i oljen.
AA170814 - Skatteøkninger er det siste norske bedrifter trenger nå, la hun til.
AA170814 Solberg viste til at skatteøkninger er det siste norske bedrifter trenger i den vanskelige fasen de har vært inne i den siste tiden.
AA170814 Skattelettelsene har stort sett gått til bedrifter , hvilket var helt nødvendig, ikke minst på grunn av fallende oljepris, sa Hareide.
AA170814 Allerede i dag er det over 100 bedrifter i Norge som jobber med elektrifisering av transport, også i maritim sektor, påpeker Energi Norge.
SA170813 Talsnes bruker ordet « gimmick » om de forskjellige produktene, og mener bruken som regel er et resultat av målbevisste bedrifter .
FV170813 Talsnes bruker ordet « gimmick » om de forskjellige produktene, og mener bruken som regel er et resultat av målbevisste bedrifter .
DN170813 Når det samtidig er få bedrifter og lite næringsaktivitet i kommunen, blir fort utgiftene høye i forhold til inntektene.
DN170813 Ruud Olsen ( til venstre ) lærte Sp-lederen om hvordan byråkrati går ut over små bedrifter .
DN170813 - Hva kan konsekvensene av å mangle de « avgjørende digitale kunnskapene » blir for personer og bedrifter ?
DN170813 Ja visst er det større myndighetskrav til større bedrifter , men det finnes flere gode eksempler på virksomheter som har gått fra små til store uten å bli spesielt mer byråkratiske.
DN170813 I gjennomsnitt bruker små og mellomstore bedrifter hele 27 prosent av arbeidstiden på dette.
DN170813 Han tror at et betydelig høyere tillitsnivå i norske bedrifter også bidrar til at Norge har mindre internbyråkrati enn USA.
DN170813 Bogsnes understreker at små bedrifter er « født » ubyråkratiske, men det går feil vei når man ønsker å vokse og tror svaret ligger i å gjøre det alle andre store gjør.
DN170813 Arbeidslivsforsker Jan Kristian Karlsen, som er leder i Company Pulse - et selskap som analyserer arbeidsdagen i bedrifter og tilbyr rådgivningstjenester og kundetilpassede kurs, er enig i at internbyråkrati kan være et stort problem.
BT170813 Talsnes bruker ordet « gimmick » om de forskjellige produktene, og mener bruken som regel er et resultat av målbevisste bedrifter .
AP170813 Talsnes bruker ordet « gimmick » om de forskjellige produktene, og mener bruken som regel er et resultat av målbevisste bedrifter .
VG170811 Han mener det er viktig at bedrifter har penger til å skape nye virksomheter i den omstillingsfasen norsk økonomi nå befinner seg i.
VG170811 - Til slutt vil jeg minne Mette Nord om at våre bedrifter og min familie gjennom årene har bidratt med store beløp i skatter og avgifter til så vel Norge som de land der vi har økonomiske interesser.
VG170811 - Er det ikke et poeng at formuesskatten gjør det vanskeligere for bedriftseiere å reinvestere verdier i norske bedrifter ?
DB170811 På Møre er man ikke så opptatt av innvandring, man er mer opptatt av næringsliv og bedrifter .
VG170810 Det nytter ikke å bare oppfordre bedrifter og arbeidsgivere generelt til å ansette de med en psykisk diagnose, uten å lage noen handlingsplaner for hvordan dette skal gjøres.
VG170810 Da Høyre vant valget i 2013, og Erna Solberg holdt sin første nyttårstale samme år, var det mange som jublet da hun oppfordret bedrifter til å ansatte folk med hull i CV-en, og også de med en psykisk diagnose.
NL170810 Det er interessant at Tromsø klatrer mange plasser på NHO-listen, når vekstkraft for næringsliv og bedrifter er blant indikatorene som legges til grunn.
DB170810 En del er opptatt av norsk eierskap, og at bedrifter med norske eiere skal ha evne til å konkurrere.
DB170810 Andre mener kanskje at det ikke er skattesystemets oppgave å straffe tradisjonsrike bedrifter med lav avkastning.
DA170810 Vi kan ikke gå i den fella å gjøre det vanskeligst mulig for norske bedrifter å eksistere.
DA170810 Et « kaffe latte»-parti som MDG kan ta livet av norske bedrifter , ifølge Harald T.
DA170810 - Når MDG ønsker å øke dieselprisen med fem kroner og el-avgiften med flere øre per kilowatt, betyr det kroken på døra for en rekke norske bedrifter .
AP170810 Administrerende direktør Sandnes Byggenæringens Landsforening ( BNL ) mener bygge- og anleggsindustrien først og fremst trenger bedrifter som satser på fast ansatte fagfolk og tar inn lærlinger, men : ¶
AP170810 - Problemet er at de kan ansette på andre vilkår enn bedrifter selv kan ansette på.
AP170810 Samlokalisering i senteret gir en positiv effekt ved at vi sammen med kontrolletatene finner den mest effektive metoden å stanse useriøse bedrifter .
AA170810 I tillegg har belgiske og nederlandske myndigheter beslaglagt papirer, biler, kontoutskrifter og andre eiendeler fra bedrifter og personer de har mistanke mot fra begge land.
AA170810 I alt har EU innført sanksjoner mot 62 personer og 50 bedrifter , organisasjoner eller institusjoner i tråd med FNs liste.
AA170810 Politiet etterforsker innbrudd i to bedrifter i Meråker.
AA170810 De vil sette av 10 milliarder, altså én million per grønne arbeidsplass, som skal gis som omsettingsstøtte til bedrifter . ( ©NTB ) ¶
VG170809 Vi er alle avhengige av et skattesystem som fungerer best mulig - og som legger opp til at norske bedrifter gjør det bra, betaler skatt og skaper verdier og arbeidsplasser, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund i forbindelse med lanseringen.
VG170809 - Det er på tide å fjerne seg fra en konstruert konflikt mellom de rike og de andre, og mellom bedrifter og folk.
VG170809 Jeg mener det private norske eierskapet er truet og formueskatten på arbeidende kapital er en av de viktigste årsakene : Det er både konkurransevridende og urett at utenlandske eiere slipper en skatt som norske eiere og bedrifter må betale.
VG170809 Det er dypt urettferdig, og vil over tid bidra til at flere norske bedrifter vil komme på utenlandske hender.
NL170809 På den andre siden ser Ap og Støre ut til å ha problemer med å godtgjøre at ikke formuesskatten kan være tyngende for flere små og mellomstore bedrifter i en oppbyggings- og utviklingsfase.
NL170809 Hvor sikker er Jonas Gahr Støre på at formuesskatten ikke har svært uheldige utslag for bedrifter som har hele formuen sin bundet opp i produksjonsmidlene, i bygninger, maskiner etc.
NL170809 På den måten får man en oversikt over antall bedrifter og lovlige aktører som finnes i dette segmentet.
NL170809 Fra våre bedrifter meldes det om framskritt hva gjelder rapporterings- og registreringsteknologi.
DN170809 Banktoppene gleder seg også over at nystartede bedrifter i ikke-oljerelatert virksomhet som Boost AI ansetter folk.
DN170809 Rentene husholdninger og bedrifter står overfor settes normalt med utgangspunkt i tre måneders nibor.
DN170809 Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sier Austreid i meldingen fra banken.
DB170809 Det er ekstra uklokt når vi gjør det slik at norske bedrifter må betale mer enn utenlanske i en omstilling.
DB170809 Da hun overtok i 2013, var Norge det åttende beste landet å etablere bedrifter i.
DB170809 De som har formuer i form av bedrifter , eller arbeidende kapital, som Frp- og Høyre-regjeringen liker å kalle det, har i mange tilfeller fått styrket sin formue for at mange vanlige arbeidsfolk har tatt ansvar i lønnsoppgjørene.
DA170809 Det tredje er gründerargumentet, sier hun, med henvisning til utfordringene for nystartede bedrifter .
DA170809 Altså, det finnes bedrifter som av ulike årsaker ikke betaler formuesskatt, og dermed trenger de ikke forholde seg til den.
DA170809 Det tredje er gründerargumentet, sier hun, med henvisning til utfordringene for nystartede bedrifter .
DA170809 Altså, det finnes bedrifter som av ulike årsaker ikke betaler formuesskatt, og dermed trenger de ikke forholde seg til den.
AA170809 Vi har alle slags bedrifter som medlemmer, fra lege- og advokatkontorer, til små designbyråer og store selskaper som Tine og flere av departementene.
VG170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner, fagbevegelse og bedrifter .
DN170808 ¶ DN ønsker å komme i kontakt med både bedriftsgründere og ansatte i bedrifter der eierne må betale formuesskatt.
DN170808 Sjøen sier han heller vil ha økt skatt på utbytte fremfor å betale formuesskatt, og han reagerer på forskjellsbehandlingen av norske og utenlandske bedrifter .
DN170808 Bedrifter vil gjerne betale skatt av penger de har tjent eller tar ut til privat forbruk, men de vil ikke skattlegges på produksjonsmidlene som ligger i bedriften.
DN170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner, fagbevegelse og bedrifter .
DN170808 Wantrepreneurs har ofte som mål å skape bedrifter som blir kjøpt opp av Facebook eller Google, for så å flytte selskapet og dermed også skatteinntektene ut av landet.
DB170808 Når politikerne gir kommuner og bedrifter nye muligheter, tar det tid før man kan si noe særlig om de langvarige virkningene.
DB170808 juli 2015 har norske kommuner, fylkeskommuner og bedrifter forholdt seg til en ny arbeidsmiljølov.
DA170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner, fagbevegelse og bedrifter .
AP170808 - Jeg har ikke tallet i hodet for antall bedrifter der formuesskatten påvirker investeringene.
AP170808 - Jeg har ikke tallet i hodet for antall bedrifter der formuesskatten påvirker investeringene.
AA170808 Blant dem har jeg ikke møtt noen bedrifter som ønsker en stor utredning om vi skal melde oss ut av EØS, slik Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) har tatt til orde for og som Jonas Gahr Støre ( Ap ) har lovet de skal sette i gang med.
AA170808 - Vi ønsker at flere damer skal innovere og lage bedrifter , og da må de få lov til å gjøre det også innenfor det som er tradisjonelle kvinneyrker, sa Grande. ( ©NTB ) ¶ | 20 personer evakuert etter røykutvikling i fly fra Værnes ¶
AA170808 | NHO til Støre : Slutt å si at bedrifter ikke er opptatt av formuesskatt ¶
AA170808 Undersøkelsen er tatt opp blant 200 personer som har forskjellig eierandeler i norske bedrifter .
AA170808 Rundt åtte av ti bedrifter svarer at de er sikre på eller tror at bedriftene vil kunne ansette flere folk i løpet av de kommende tre-fem årene, hvis formuesskatten fjernes på arbeidende kapital.
AA170808 Norske bedrifter er opptatt av formuesskatt, og Ap-leder Jonas Gahr Støre må holde opp med å påstå noe annet, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.
AA170808 Motstanderne framholder at norske bedrifter påføres en ulempe ved at de får større skatteutgifter enn sine utenlandske konkurrenter.
AA170808 I undersøkelsen Norstat har gjort for NHO om formuesskattens påvirkning på verdiskapningen i norske bedrifter , svarer ni av ti deltakere at de vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som maskiner og utstyr.
AA170808 Den er viktig fordi det ofte er private eiere av mindre bedrifter på mindre steder hvor alternativene ikke er så mange, sier Skogen Lund til NTB.
AA170808 - Støre har sagt at i hans møter med små og mellomstore bedrifter er ikke kutt i formuesskatten et budskap som kommer.
AA170808 Tanken er at alle kan delta, uavhengig om du er i god form eller ikke, forteller Hegg, som har planer om å utfordre byens bedrifter og Trondheim kommune til å bli med på stafettlaget.
DN170807 De som utsteder indeksfond har heller ikke noe incitament til å presse bedrifter til å endre seg til det bedre og å skape aksjonærverdier.
DB170807 Dette er profesjonelle bedrifter med ressurser til å selge seg inn ovenfor kommunene.
DA170807 Vi vil fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere.
AP170807 Når vi nå har vært ute og snakket med hundrevis av bedrifter , treffer politikken vår veldig godt, men man har ikke fått med seg hva vi har gjort, eller hva vi skal gjøre.
VG170806 Spetalen peker på at formuesskatten er en særskatt som betales av bedrifter med norske eiere, og må betales uavhengig av selskapets lønnsomhet.
VG170806 - Hvorfor personer med titalls milliarder i formue plassert i eiendom slipper unna formuesskatt mens de som tar risiko med å investere i bedrifter med norske arbeidsplasser skal ilegges en særskatt som rammer vekstmulighetene til bedriften viser hvor feil formuesskatten er.
VG170806 - Hvorfor bedrifter som ligger i Norge som eies av nordmenn skal ilegges straffeskatt som reduserer mulighetene for vekst er helt uforståelig.
VG170806 Bedrifter som er eid fra utlandet slipper all formuesskatt ¶
DN170806 Jeg samler folk fra bedrifter som skaper arbeidsplasser, forteller Grande til de inviterte.
DN170806 Disse møtene med enkeltpersoner og bedrifter kan avgjøre Venstres størrelse på Stortinget de neste fire årene.
AP170806 Sanner lover at formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, som for eksempel maskiner, redskap eller bygninger som brukes av bedrifter , skal bort om Høyre vinner valget.
VG170805 - Betyr det at dersom du har mange millioner i formue plassert i bedrifter , men ikke har inntekter, avkastning, utbytte eller på annen måte er i en skatteposisjon ellers, så er det greit at du slipper å betale skatt ?
DB170805 Bakgrunnen er at mange små- og mellomstore bedrifter sliter med å få lån.
AP170805 Hvordan skal historien til bedrifter , idrettslag og viktige enkeltpersoner tas vare på når informasjonen kun er lagret digitalt, spør artikkelforfatteren.
DN170804 Etter brexit har flere selskaper og bedrifter sett på mulighetene til å flytte virksomheten eller deler av virksomheten ut av Storbritannia, mens andre har sett etter andre steder å plassere pengene sine.
DN170804 Den britiske sentralbanksjefen Mark Carney mener brexit har påvirket både bedrifter og husholdninger, som igjen har dempet både tilbud og etterspørsel i Storbritannia.
DN170804 Doblingen av omsetningen fra 2015 til 2016 handler stort sett om at flere bedrifter ser effekten av å jobbe med influencer marketing, og at vi som selskap har utviklet oss, sier tidligere daglig leder, nå COO i United Influencers International, Julie Holst Berntsen.
AP170804 Det er sunne bedrifter med en positiv kontantstrøm.
AP170804 Økt skatt på finansnæringen og reduserte muligheter for bedrifter til å trekke fra renter sørger brutto for 4,5 milliarder i økte skatteinntekter.
AP170804 Høyre vil : « Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser. (...
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
AA170804 Skatten for norske bedrifter og bedriftseiere bør settes ned, sa Solberg.
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
VG170803 Reed og Dent ønsker å stabilisere forsikringsmarkedene og gi mer støtte til små- og mellomstore bedrifter , i tillegg til privatkunder.
VG170803 I Skien ble nye bedrifter startet.
NL170803 Tromsø har de sentrale funksjonene i ufattelig mange offentlige instanser, og for mange private bedrifter av en viss størrelse.
DN170803 Foto : Evan Vucci ¶ - Bedrifter ser bedre ut enn noensinne med bedriftsentusiasme på rekordnivåer.
DN170803 Øker utlånsmarginen på lån til bedrifter
DB170803 Lofotværing og daglig leder av selskapet Lofoten Viking AS, Arne Mathisen, raser mot politiet, etter at politiet ikke rykket ut til øya etter innbrudd mot to bedrifter forrige uke.
DA170803 I Østfold har de så langt bare fått med seg 14 bedrifter på laget, og nettopp derfor settes støtet inn der i sommer.
VG170802 Jeg har vært rundt og besøkt bedrifter i hele landet, og det siste de trenger akkurat nå er flere skatteøkninger, sier hun videre til VG.
VG170802 - I dag møter norske bedrifter konkurranseulemper sammenlignet med utenlandske.
NL170802 Dette har i stor grad svekket fylkets mulighet til å legge til rette for både nye og for vekst i våre lokale bedrifter og dermed til vekst i antall nye jobber.
NL170802 Det er bred enighet mellom offentlige myndigheter, bedrifter og blant arbeidstakernes organisasjoner at det er samarbeid og tilrettelegging, tilskudd og etablering av infrastruktur fra det offentlige som er nøkkelen for å kunne etablere nye og vekst i bedriftene i Nord-Norge.
DN170802 - Partiet kontrollerer Kongressen og vil at Trump skal følge den vanlige taktikken med store skattekutt for de rike, kutt i sosialhjelp og å fjerne reguleringer for bedrifter , sier hun.
DB170802 Hun mener politikerne har et stort ansvar for å gjøre det enkelt for både bedrifter og vanlige folk å ta grønne valg.
DB170802 Å blande dette med kutt i formueskatten, som er en skatt på de som eier bedrifter , er å blande epler og plommer.
DB170802 Det førte til at det ble mer lønnsomt å investere i norske bedrifter .
DB170802 Gjennom å forme avgjørelsene til folk og bedrifter , påvirker de utslippene av klimagasser, både i dag og i framtida.
DB170802 Både bedrifter og vanlige folk tar hver dag avgjørelser som formes av deres forventninger til framtida.
DA170802 Skulle konkurransen mellom de rimelige overnattingsstedene og hotellene bli for stor, har Breiby en oppfordring til reiselivsbransjen : Bedrifter og turistdestinasjoner må vektlegge etterspørselen etter mer individualiserte opplevelser når de utvikler nye tjenester.
AP170802 Det vil kunne få direkte konsekvenser for norske bedrifters samarbeid med russiske bedrifter innenfor olje og gass, sier Tybring-Gjedde.
AP170802 Brende sier Norge har fulgt arbeidet med loven tett for å vurdere mulige konsekvenser for norsk sokkel og for norske bedrifter .
AP170802 - Utvikling av kompetanse må være et samarbeid mellom skolene og bedrifter .
AP170802 Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If sier helseforsikring stort sett kjøpes kollektivt av bedrifter , som forsvarer utgiften med at rask helsehjelp kan holde sykefraværet nede.
VG170801 Det er sånn at noen av dem som har investert mye i sine bedrifter , vil få en reduksjon av dette.
DN170801 Jeg ser hvor viktig det er at slike bedrifter har gulrøtter og incitamenter for ledelsen, slik at man selv kan påvirke egen lønn.
DN170801 Euroen gikk sin seiersgang og amerikanske fond ble involvert i europeiske bedrifter .
DN170801 ¶ Med bank- og obligasjonsrenter som etter skatt og inflasjon ofte gir negativ avkastning, flyter pengene i mangel av andre alternativer til andre eiendeler, som bedrifter og eiendom, skriver artikkelforfatteren.
DN170801 I mai i år lanserte Google tjenesten Google Attribution, et verktøy bedrifter kan bruke for å måle hvor effektiv en digital markedskampanje er.
DN170801 Google Attribution er foreløpig kun tilgjengelig for et begrenset utvalg amerikanske bedrifter og tilbys ikke i Norge.
DA170801 Et annet er en ny og utvidet belønningsordning for bedrifter som vil investere i de ansatte og dessuten mer støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
DA170801 Optimisme er helt avgjørende for å starte nye bedrifter , men må følges av økonomiske virkemidler som muliggjør oppstart og ansettelser også i perioden før gründerbedriftene blir lønnsomme.
DA170801 Men penger som er bundet opp i bedrifter er ikke tilgjengelige for å betale skatten.
DA170801 Men det krever at rammebetingelsene, herunder skatt på arbeidende kapital, er sammenlignbar for norske og utenlandske bedrifter .
DA170801 Den har korrigert skattesatsene for norske bedrifter så de blir mer konkurransedyktige i forhold til utenlandske aktører, og bidratt til økt gründeraktivitet.
DA170801 Bare 1,6 prosent av alle norske bedrifter har over 50 ansatte.
DA170801 De har siden det ble kjent at Oslo kommune kjøpte området fått en rekke henvendelser fra både private bedrifter og organisasjoner som ønsker å være med.
SA170731 Som idrettslag må man følge de samme reglene som gjelder for private bedrifter .
DN170731 Mandag innviet det sitt oppstartprogram med 12 utvalgte bedrifter .
DB170731 Det bransjen ikke liker å snakke om er derimot at i et energimarked der fornybare bedrifter konkurrer om å tilby den samme varen som oljenæringen - energi - vil alle verdens politikere stå på sidelinja og heie på de fornybare bedriftene, mens Norge fortsetter som aleneselger av olje og gass.
DB170731 Andre bedrifter og stater har for lengst har tatt sine første skritt inn i den store jobben det er å omstille verdens energimarkeder.
DA170731 Et annet er en ny og utvidet belønningsordning for bedrifter som vil investere i de ansatte og dessuten mer støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
AP170731 Som idrettslag må man følge de samme reglene som gjelder for private bedrifter .
AA170731 Åpenhet kan bidra til synergier og spennende prosjekter både mellom bedrifter i samme bransje og på tvers.
AA170731 Vår region består av både små og mellomstore bedrifter , store industrikonsern, og sterke kunnskaps- og innovasjonsmiljø.
AA170731 Vi har daglig møtt folk med evner og sterk vilje til å satse alt på nye vekstbedrifter og personer som vil utvikle etablerte bedrifter .
AA170731 Slike bedrifter er svært viktig for norsk økonomi og står, ifølge NHO, for halvparten av verdiskapingen og er en viktig kilde til nyskaping i norsk næringsliv.
AA170731 Siden 2016 har vi jobbet med over 30 innovasjonsprosjekter som favner over 100 etablerte bedrifter fra Trøndelag.
AA170731 Omstilling er krevende, og samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer er nødvendig for å lykkes.
AA170731 Men global utvikling utfordrer bedrifter også lokalt til å innovere raskere, bli mer effektive, og finne nye forretningsmodeller for å styrke egen konkurranseevne.
AA170731 Mange ser Trøndelag som en typisk SMB- region, det vil si en region med hovedvekt av små- og mellomstore bedrifter .
AA170731 Kreative arbeidsprosesser blir ofte latterliggjort, men flere bedrifter ønsker seg dette.
AA170731 Knoppskytinger fra bedrifter .
AA170731 Flere bedrifter peker på at det er ønskelig å involvere kunder og leverandører i utviklingsarbeidet - men det er også skummelt.
AA170731 Det siste halve året har Proneo intervjuet nesten 20 bedrifter i Trøndelag om hvordan bedriftene jobber med utvikling og nyskaping.
DB170730 Vi trenger også at bedrifter åpner dørene og benytter seg av den verktøykassa myndighetene har laget.
DB170730 Lothepus jobber som kjent som entreprenør, og har roller i flere lønnsomme bedrifter .
DA170730 | Regelbrudd hos ti av 33 bedrifter
DA170730 Onsdag besøkte sommerpatruljen 47 bedrifter i Lier og Røyken og Hurum, og fant ni regelbrudd.
DA170730 Man kan også som privatperson lage filtre til for eksempel en fest eller et bryllup, og bedrifter kan markere seg med sitt eget filter.
AP170730 Eksperter tror at privatsektoren, en rekke bedrifter med alt fra nabolagskjøpmenn til tekstilfabrikker, står for så mye som halvparten av den nordkoreanske økonomien og at de fleste mennesker er økonomisk avhengig av den, i alle fall delvis.
DN170729 Demokratene lover ti millioner nye arbeidsplasser i nye infrastrukturprosjekter, utvidelse av lærlingeordningene og skattelette for bedrifter som ansetter og lærer opp nye arbeidstagere.
DB170729 Planlagte stopp på reiseruta er selvsagt også bedrifter , offentlige etater, sykehjem og kulturinstitusjoner.
VG170728 - Mange bedrifter har hatt det beintøft på grunn avfallet i oljeprisen.
NL170728 Noen mener at norske bedrifter på denne måten leverer fra seg egen IT-ryggrad.
DA170728 - Kan du garantere at denne skatteøkningen ikke vil skade norske bedrifter ?
DA170728 - Hva er det som gjør at du tenker at vestlandske bedrifter vil ha statlige støtteordninger framfor kutt i formuesskatten ?
DA170728 - Det må være noen merkelige bedrifter han har besøkt på Vestlandet om lærdommen er at det er skatteøkninger som må til for å skape flere jobber i privat sektor, sier Høyre-politikeren.
DA170728 Kom til oss ! », lokket bedrifter .
DA170728 Flere bedrifter har signalisert at de er positive til å så smått begynne å rekruttere igjen.
DA170728 De sitter nemlig på en pott som er øremerket bedrifter i omstilling, men hvor bedriftene som mottar midlene også må ta mye av kostnadene selv.
DA170728 Derfra går det slag i slag gjennom Hordaland, Rogaland og Vest-Agder med nærmere tretti stopp hos bedrifter , sykehjem, integreringstiltak, privatpersoner og kultur- og sportsbegivenheter de neste fire dagene.
DA170728 - Kan du garantere at denne skatteøkningen ikke vil skade norske bedrifter ?
DA170728 - Hva er det som gjør at du tenker at vestlandske bedrifter vil ha statlige støtteordninger framfor kutt i formuesskatten ?
DA170728 - Det må være noen merkelige bedrifter han har besøkt på Vestlandet om lærdommen er at det er skatteøkninger som må til for å skape flere jobber i privat sektor, sier Høyre-politikeren.
AA170728 I møte med bedrifter her mener hun at hun får klar beskjed om hva som ikke virker : ¶
DA170727 Det nye forslaget innebærer blant annet en mulighet til å sanksjonere bedrifter som bidrar til utvikling, vedlikehold eller modernisering av Russlands energieksport gjennom rørledninger.
AP170727 Spør ikke hvorfor, men trenden der statlige etater med forståelige navn omgjøres til bedrifter med uforståelige, ser ut til å være endeløs.
DN170726 - De viktigste kravene fra Republikanerne vil blant annet være at skatteavgiftene som er pålagt enkeltpersoner og bedrifter som ikke har kjøpt helseforsikring, må opphøre.
DN170726 Blant annet vil selskapet at andre bedrifter skal ta i bruk Messenger mer som en markedsføringskanal og kommunikasjonskanal.
DB170726 Men de er først og fremst utslag av den manglende bevisstheten og uendelige naiviteten rundt datasikkerhet som kjennetegner både myndigheter, private bedrifter og den enkelte av oss.
DB170726 Daglig utsettes norske bedrifter , institusjoner og enkeltpersoner for hundretusenvis av slike forsøk.
DA170726 Kutt i formueskatten : Nær halvparten av Philippe-regjeringens skattekutt for bedrifter og enkeltpersoner vil gagne 10 prosent av Frankrikes rikeste, ifølge en studie fra Sciences Po.
DA170726 Han vil forsvare bedrifter mer enn arbeidstakere, tror avgangselevene.
DA170726 Regjeringens skattelette for enkeltpersoner og bedrifter , som utgjør vel 11 miliarder euro i 2018, kan komme til å gavne de rikeste : Nær halvparten av disse kuttene, 46 prosent, vil tjene Frankrikes 10 prosent rikeste, ifølge en evaluering fra et observatorium ved eliteskolen Sciences Po.
DA170726 Macron vil gjøre det lettere for franske bedrifter å sparke og ansette ansatte.
DA170726 Som angivelig representant for ulike bedrifter og andre personer, men også ved å utgi seg for å være en annen, skal den unge mannen ha hentet ut varer for godt over 300.000 kroner fra ulike forretninger.
DA170726 Siden vi holder kursene våre hjemme på gården i Svelvikveien, hadde vi ikke behov for like store lokaler som før, men økt etterspørsel fra blant annet bedrifter og skoler har likevel gjort det nødvendig med et større lager og et eget showroom, forklarer Rita H.
DN170725 I spleiselaget må både bedrifter og skattebetalere bidra for å få jobben gjort.
DB170725 Utfordringen er at norske bedrifter i dag ikke får tillatelse til å kjøre med modulvogntog fra produksjonssted og inn til riksvegnettet og derfra til kunder.
DB170725 Det er en stor fare for at investeringer i eksisterende produksjonsbedrifter og i nye bedrifter nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge.
AA170725 I spleiselaget må både bedrifter og skattebetalere bidra for å få jobben gjort.
VG170724 Åpning for bedrifter ?
DB170724 Han synes det å få tilbake 20 til 40 prosent av lettelsen som gis til bedrifter og arbeidsplasser er for dårlig.
AA170724 Men både bedrifter og skattebetalere må spytte i kassa hvis Ap-lederen skal få jobben gjort.
AA170724 For bedrifter vil det blant annet bety utgifter til lærlingplasser og veiledning.
AA170724 Pengene skal brukes til å dempe konflikter, og kan blant annet komme personer og bedrifter som er berørt av ulv til gode.
DN170723 Nyheten vil glede britiske bedrifter som ønsker at May skal gjøre det enklere for dem når britene ikke lenger kan nyte av handelsgodene EU-medlemskap fører med seg.
AP170723 Bedrifter må ta varslingsordningen på alvor ¶
AP170721 Tre råd for smartere bedrifter
NL170720 Det skyldes neppe bare mangel på læreplasser, men også at bedrifter ikke vil ha elever med mye udokumentert fravær/skulk.
DN170720 Det kommer av et grundig arbeid i Arbeiderpartiet om hva som kreves for å gjennomføre den politikken vi mener Norge trenger : Få flere i arbeid, bedre skole, eldreomsorg og offentlig partnerskap for teknologiske satsinger med bedrifter , svarer Støre.
DB170720 Tyskland advarer nå sine borgere og bedrifter om å dra til Tyrkia.
DB170720 Tyske myndigheter mener utviklingen i Tyrkia går i negativ retning og advarer nå både tyske borgere og bedrifter om å dra sørover.
DB170720 Tyrkiske myndigheter har nylig svartelistet en rekke tyske bedrifter fordi de mener at de støtter terror.
DB170720 « Vi vil advare våre Facebook-venner og bedrifter i Tønsberg om å sjekke etter hva slags 200-lapper dere tar imot ! », skriver de på Facebook.
AP170719 Dessuten har forsikringsselskapene klart å snakke ned det offentlige tilbudet og vært flinke til å markedsføre behandlingsforsikring til bedrifter som en løsning på høyt sykefravær, til tross for at forskningen viser noe annet.
DB170718 Selv har LO en sommerpatrulje hvor de gjennomfører uanmeldte besøk hos bedrifter for å sjekke forholdene til ungdom i sommerjobb.
DB170718 Bedrifter og selskaper tjener til sammen milliarder av kroner hvert år på å levere alt fra renholdstjenester til kulepenner, til bruk i offentlig regi.
DB170718 Selvsagt vil det alltid også finnes snever egeninteresse i næringslivet - vi skal ikke være naive - det lærte Adam Smith oss da han skrev om hvordan bedrifter ofte forsøker å skjerme seg mot konkurranse.
DB170718 For alle skjønte at poenget til de rødgrønne var å bedre vilkårene for norske bedrifter og derigjennom skape arbeidsplasser, sikre skattegrunnlaget og velferden.
AP170718 Kolberg blir mer enn gjennomsnittlig engasjert når han snakker om kritikken av komiteen fra næringslivshold, også tidligere ledere i deleide statlige bedrifter , og andre politikere.
AA170718 Bedrifter må betale for hvert tonn CO2 de slipper ut.
DN170717 Sommervikarer jobber ulovlig i fire av ti bedrifter
DN170717 | Sommervikarer jobber ulovlig i fire av ti bedrifter
DN170717 Andelen bedrifter som på en eller annen måte lar sine sommervikarer jobbe under ulovlige forhold, har økt fra 36,5 prosent i fjor til 40,5 prosent i år.
DB170717 Ikke ødelegg jobbmarkedet : Piratvirksomhet betyr enorme inntektstap for mange bedrifter .
DB170717 Macron brøt ut av det franske sosialistpartiet, Aps søsterparti, for nettopp å sikre nødvendige reformer, skattekutt for bedrifter og arbeidere og endringer i arbeidsmiljøloven for å øke Frankrikes konkurransekraft.
DA170717 Venstre vil nemlig ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter, i stedet for i utenlandske bedrifter .
DA170717 Venstre vil nemlig ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter , i stedet for i utenlandske bedrifter.
DA170717 Venstre vil ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter .
DA170717 Mer penger i norske bedrifter er bra fordi de da kan investere mer i ny produktutvikling.
DA170717 Dette er viktig både fordi norsk eierskap i seg selv er positivt, men aller mest fordi det på sikt vil flytte mer og mer av « de rikes » penger inn i norske bedrifter og arbeidsplasser, i stedet for at det skal være investert i utlandet.
DA170717 » De legger til at det vil være lettere å spore opp bedrifter administrativt.
DA170717 Delp mener, i likhet med Hansen, at flere bedrifter vil falle ut av ordningen helt bevisst.
AA170717 | Fire av ti bedrifter ansetter sommervikarer under ulovlige forhold ¶
AA170717 Andelen bedrifter som på en eller annen måte lar sine sommervikarer jobbe under ulovlige forhold, har økt fra 36,5 prosent i fjor til 40,5 prosent i år.
VG170716 Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt ( Ap ), viser til at AIM Norway er en av tre europeiske bedrifter som er kvalifisert til å utføre tungt vedlikehold på F-35-motorene, men at selskapet likevel ikke fikk noen kontrakter.
DN170715 Det andre er at en god del av de utenlandske arbeidstakerne er her via bedrifter som er useriøse.
AP170715 Useriøse bedrifter
AP170715 Det andre er at en god del av de utenlandske arbeidstakerne er her via bedrifter som er useriøse.
AP170715 - Jeg snakker like varmt om at bedrifter må melde seg inn i NHO eller Virke som at folk på jobb bør fagorganisere seg.
AA170715 Det andre er at en god del av de utenlandske arbeidstakerne er her via bedrifter som er useriøse.
DN170714 Både i tekstil, reiseliv, helikoptervirksomheten, vindusproduksjonen og i stort sett alle bedrifter har det vært en fremgang, sier Flakk.
AA170714 - Verneombudet er en person som er valgt av ansatte for å følge med på arbeidsmiljø og sikkerhet, og det er lovpålagt for alle bedrifter med mer enn 10 ansatte.
AA170714 Å stille samme krav til privatpersoner og bedrifter som skal kjøpe renholdstjenester, kan legge mer press på useriøse aktører.
AA170714 I 2012 innførte Stoltenberg-regjeringen en ordning som gjorde det forbudt for bedrifter å leie inn vaskehjelp som ikke er godkjent eller har søkt om godkjenning av Arbeidstilsynet.
AA170714 Forbudet NHO foreslår, vil understreke at privatpersoner også har et ansvar for å unngå useriøse bedrifter .
AA170714 Andelen svart arbeid i sektoren er høy, men også mange bedrifter som driver hvitt har ulovlige arbeidsvilkår.
AA170714 Området sør for San Francisco har fostret bedrifter som Apple, Google og Facebook som de siste tiårene har levert teknologi som har endret fullstendig måten vi jobber og kommuniserer på.
DN170713 Akastor, som ledes av Kristian Røkke, eier flere bedrifter innen oljeservice, tre offshoreskip og fem deleide ankerbåter.
DB170713 Vi skal jobbe fra en åpenhetskultur og være en organisasjon som jobber for små og mellomstore bedrifter i sjømatnæringen.
DA170713 Alle midlene til Rett Fram Opplevelser kommer fra bedrifter og andre som ønsker å støtte.
AA170713 I dag gjelder et slikt forbud kun for bedrifter og offentlige etater, melder NRK.
AA170713 For bedrifter som kjøper renhold, er det i dag krav om at de må benytte renholdsvirksomheter som enten er godkjent eller har søknad om godkjenning til behandling.
DB170712 Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter har økt med over 7 prosent.
DB170712 NSL organiserer bedrifter som omsetter for 10 milliarder kroner i året.
DB170712 Å skape framtidas arbeidsplasser, næringer og bedrifter .
DA170712 - Flere og flere bedrifter ser verdien av å ha seniorkompetanse.
AP170712 Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 7 prosent.
AA170712 Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 7 prosent.
NL170711 Bedrifter tilbyr ansatte elsykkel i stedet for firmabil.
DB170711 Det som er viktig for meg, er at alle vet hva vi mener, og at alle forstår at små familieeide bedrifter er viktige, sier Frode Reppe.
DA170711 Han vil gjøre det lettere for internasjonale bedrifter å sparke ansatte i franske filialer som går dårlig økonomisk selv om bedriften internasjonalt går med overskudd.
DA170711 Jakob Philipsen og Craig Norman representerer to av seks bedrifter som har flyttet inn i Mathallens gamle lokaler i Ryfylkegata.
VG170710 - Jeg har besøkt 70 bedrifter .
DA170710 Dette er en ny nettportal der foreninger, lag, skoler, private og bedrifter som vil ut på tur kan leie turutstyr til differensierte priser.
VG170709 For arbeidsgiver, særlig i små bedrifter , kan flere mellomlange permisjoner bli utfordrende å håndtere hvis permisjonen skal deles likt.
DN170709 ¶ EcoOnline har en nettside der alle bedrifter og personer som jobber med kjemikalier, kan legge inn og finne informasjon om disse og potensielle helseskader.
DN170709 Selskapet EcoOnline hjelper bedrifter med katalogisering og håndtering av farlige kjemikalier.
DN170709 EcoOnline har en nettside der alle bedrifter og personer som jobber med kjemikalier, kan legge inn og finne informasjon om disse og potensielle helseskader.
DN170709 Feilen mange bedrifter gjør, er at de fokuserer for mye på hva de selv har behov for, uten å være konkrete nok, peker Rosenkilde på.
DN170709 Feilen mange bedrifter gjør ¶
DB170709 Bedrifter er pålagt å beskytte sine ansatte gjennom Arbeidsmiljøloven.
VG170708 Les også : Varsler straffetoll mot bedrifter som flagger ut ¶
VG170708 Både større foretak og mindre bedrifter klager over at de ikke klarer å finne nok personer å ansette.
DN170708 Kundene og oppdragsgivere til bedrifter som er omfattet av allmenngjorte tariffavtaler har en såkalt påseplikt.
DN170708 I begjæringen viser LO til at to av tre innen disse bransjene jobber i bedrifter uten tariffavtale. 44 prosent har utenlandsk bakgrunn mot 28 prosent for åtte år siden og LO mener en betydelig andel av de utenlandske arbeidstagere har lønns- og arbeidsvilkår som samlet sett ligger langt lavere enn både det som er vanlig i bransjen og minstelønn.
DN170708 - Du kan tenke deg bedrifter som bestiller julebord, eller for den saks skyld en middag eller en øl på bedriftens regning, plikter å sjekke servitørenes lønns- og arbeidsforhold.
DB170708 I slutten av mars ble det kjent at Trump-datter Ivanka, som tidligere har trukket seg ut av alle selveide bedrifter , fikk en posisjon i Det hvite hus.
DA170708 Helene har de siste sju årene jobbet som norsklærer for fremmedspråklige i bedrifter , og liker å snakke til og med mennesker.
AA170708 Da er det naturligvis nyttig med en bakgrunn fra næringslivet, men det er også mulig å tilegne seg kunnskap om alle våre flotte bedrifter , og hva de trenger for å lykkes, sier hun.
FV170707 Men jeg mener jo at det burde være bedrifter som er store nok i Norge til å kunne støtte et norsk lag.
DN170707 Det er gode etablerings- og oppkjøpsmuligheter, også for norske bedrifter , påpeker han.
DN170707 - Tyske, østerrikske og sveitsiske virksomheter har investert voldsomt her de siste årene og kjøpt opp rumenske bedrifter « en masse ».
DB170707 Jeg tror det amerikanske sivilsamfunnet, amerikanske delstater, bedrifter og byer bidrar til å skape et momentum slik at det vil være nedgang i utslipp.
DB170707 Vi sier nei til å selge ut viktige bedrifter der staten er på eiersiden.
BT170707 Men jeg mener jo at det burde være bedrifter som er store nok i Norge til å kunne støtte et norsk lag.
AP170707 Men jeg mener jo at det burde være bedrifter som er store nok i Norge til å kunne støtte et norsk lag.
VG170706 - Bedrifter er pålagt å beskytte sine ansatte gjennom Arbeidsmiljøloven.
VG170706 - Johan Nygaardsvold ble statsminister etter et forlik med Bondepartiet i 1935, men Bondepartiet hadde så pinlige bedrifter under krigen at jeg tviler på at et samarbeid med dem hadde vært aktuelt i 1945.
NL170706 Lokale bedrifter som leier ut rorbuer og båter gir gode inntekter og arbeidsplasser i distriktene.
NL170706 For selv om turister ved registrerte bedrifter får en kvote på 20 kilo mens de som bor på uregistrerte anlegg får 10 kilo, burde regelverket vært entydig på dette punktet.
NL170706 januar, blir det rapporteringsplikt for bedrifter som driver med fisketurisme.
NL170706 Vi vil samtidig ha svar fra Arbeiderpartiet og ordfører, om de stiller seg bak verdisynet Olsen står for og den særs uheldige og negative holdninger han uttrykker overfor seriøse bedrifter i Tromsøs næringsliv ?
NL170706 Hensikten med konferansen var at kommunen kunne presentere sitt arbeid og utformingen av konsesjonen for å sjekke om konsesjonen var av en slik art at bedrifter kunne tenke seg å være tilbyder.
NL170706 For det andre insinuerer Olsen at Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg sammen med NHO Service har lyssky kartellvirksomhet mellom nevnte bedrifter og kommunens byråkrater og politikere.
NL170706 Fakta er at det ble holdt en åpen leverandørkonferanse i regi av Tromsø kommune hvor Privat Omsorg og noen flere bedrifter deltok sammen med ansatte og politikere i kommunen.
NL170706 Det har bidratt til å avhjelpe kommunens kapasitet- og ressursutfordringer, men ikke minst har det gitt innbyggere med omsorgsbehov en mulighet til å velge om å få hjelp fra kommunen eller nevnte bedrifter .
NL170706 Det er dessuten beklagelig at sentrale motstandere mot valgfrihet bidrar til uriktig fremstilling av bedrifter som utfører tjenester for kommunen.
DB170706 Regjeringen har også i mellomtiden vært på statsbesøk i Kina, hvor norske næringslivsledere skal ha signert kontrakter med kinesiske bedrifter for nærmere 20 milliarder kroner og forhandlinger om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina skal etter planen gjenopptas.
DB170706 Han ledet programmet « The Apprentice » i flere år, og var samtidig en offentlig profil i forbindelse med sine mange, egne bedrifter .
DA170706 Jeg søkte i rundt 20 andre bedrifter , men fikk ikke napp, forteller Ålien.
DN170705 Trumps motto er « Amerika først », med klare løfter om å beskytte amerikanske bedrifter og arbeidsplasser mot globalisering og frihandel.
DB170705 På samme måte som bedrifter har det.
DB170705 Andre til økt andel høykompetente innvandrere, lavere økonomisk ulikhet, bedre ledelse i bedrifter og det offentlige, mer effektive energikilder, deregulering, skattelettelser eller fortetting i byer.
AA170705 Trumps motto er « Amerika først », med klare løfter om å beskytte amerikanske bedrifter og arbeidsplasser mot globalisering og frihandel.
AA170705 Kåringen ble utført av EU-Kommisjonens Regional Innovation Scoreboard ( RIS ), og baserer seg på 18 kriterier innen blant annet utdanning, forskning, små og mellomstore bedrifter , patenter og produksjon.
DN170704 Oljeservice-investeringsselskapet eier flere bedrifter innen oljeservice, tre offshoreskip og fem deleide ankerbåter.
DA170704 Det er delvis fordi en del bedrifter , særlig offentlige, har satt som krav for anbud at bedriften skal være en lærebedrift.
AP170704 - Det er veldig bra at private bedrifter som Møllergruppen bidrar til det grønne løftet.
NL170703 Vi har også bedrifter som går i front innen nyskapning, og det spennende arbeidet rundt mer og ny mat og medisin fra havet.
NL170703 Etablere en internasjonal bydel for bedrifter og arbeidstakere ¶
NL170703 Arbeidet med å utvikle rollen må skje i samarbeid mellom private bedrifter , akademia, offentlig sektor og frivillig sektor.
DN170703 Under halvparten av norske bedrifter oppgir at de har et definert konkurransefortrinn, ifølge ny undersøkelse.
DN170703 Harket er klar på hva som kan være konsekvensen om bedrifter ikke har definert et konkurransefortrinn.
DN170703 Han sier imidlertid at bedrifter kan klare seg om de ikke gjør det.
DN170703 Foto : Javad Parsa ¶ 600 virksomhetsledere over hele landet, fra bedrifter med ulik størrelse og omsetning, er spurt hvorvidt bedriften « eksplisitt definert og konkret har beskrevet virksomhetens konkurransefortrinn ». 49 prosent har svart « ja », 46 prosent har svart « nei » og fem prosent svarer « vet ikke », ifølge undersøkelsen som er utført av Sentio for Strateg
DN170703 Av enkeltbransjene har bedrifter innen finansierings- og forsikringsvirksomhet høyest prosentvis oppslutning om « ja»-siden, mens de fleste spurte bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske svarer oftest « nei ».
DN170703 Av enkeltbransjene har bedrifter innen finansierings- og forsikringsvirksomhet høyest prosentvis oppslutning om « ja»-siden, mens de fleste spurte bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske svarer oftest « nei ».
DN170703 Arne Harket i Strategic Consulting Group mener bedrifter kan leve godt uten å definere sine fortrinn, men at de da kan ha et uforløst potensial.
AP170703 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) er ikke enig med ekspertene i Scheel-utvalget som utredet skatt på bedrifter og kapital i en åpen økonomi.
AP170703 - Tror han virkelig at det hadde blitt flere bedrifter og arbeidsplasser av høyere skatt på bedrifter og kapital ?
AP170703 - Tror han virkelig at det hadde blitt flere bedrifter og arbeidsplasser av høyere skatt på bedrifter og kapital ?
AP170703 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) er ikke enig med ekspertene i Scheel-utvalget som utredet skatt på bedrifter og kapital i en åpen økonomi.
AP170703 - Tror han virkelig at det hadde blitt flere bedrifter og arbeidsplasser av høyere skatt på bedrifter og kapital ?
AP170703 - Tror han virkelig at det hadde blitt flere bedrifter og arbeidsplasser av høyere skatt på bedrifter og kapital ?
AP170703 - De står for mye av det bedrifter vil ha.
SA170702 - De står for mye av det bedrifter vil ha.
DB170702 Norske bedrifter i Kina fikk problemer med visum til sine ansatte og har også møtt andre utfordringer i landet.
DB170702 Norske bedrifter i Kina fikk problemer med visum til sine ansatte og har også møtt andre utfordringer i landet.
DA170702 Cashmere Cats bedrifter er betydelige.
SA170701 Og de som rammes, er også små og mellomstore bedrifter og eiere som ikke er rike.
SA170701 Men de superrike bidrar godt likevel : Nesten 90 prosent av formuen deres er investert i bedrifter », skriver Kristin Clemet.
SA170701 Men de superrike bidrar godt likevel : Nesten 90 prosent av formuen deres er investert i bedrifter .
DB170701 En tilsvarende ordning har eksistert i Storbritannia siden 2012, og har gjort at flere bedrifter i oppstartsfasen har lykkes.
DB170701 ( Dagbladet ) : Det er fortsatt så vidt mulig å unngå farlige og irreversible skader på kloden, men det vil kreve en historisk innsats og samordning fra nasjoner, bedrifter , forskere og « mannen i gata » de neste tre åra.
DB170701 Omfattende motkonjunkturtiltak, gratis utdanning, og gode forsikringsordninger i trygd og helsesystem, bidrar til gode vilkår for bedrifter , vekst og velstand.
DB170701 Blant kravene i tiltakspakken fra LO og NHO var en kraftig økning i finansieringen av læreplasser, en utvidelse av ordningen med lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge med hull i CV-en, og tettere oppfølging av ungdom som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
VG170630 : Norske bedrifter betaler hackere løsepenger ¶
AP170630 Hun inviterte ordførere, rådmenn, kommuneleger, Nav-ledere og representanter for ulike næringer og bedrifter til å gi sine innspill.
AP170630 Hun inviterte ordførere, rådmenn, kommuneleger, Nav-ledere og representanter for ulike næringer og bedrifter til å gi sine innspill.
VG170629 Forslagene klarer ikke å ivareta vanlig vikarvirksomhet som alle bedrifter har behov for, sier Hauglie om kritikken fra Ap.
VG170629 - Vi er bekymret for at bedrifter kommer til å benytte seg av innleid arbeid til ordinært arbeid, og dette forslaget er ikke tilstrekkelig for å få ordnet opp i bransjen, sier Steinar Krogstad nestleder i Fellesforbundet.
SA170629 For selv om Kvalevåg kanskje er ukjent for mange, har hun hatt lederjobber i flere store bedrifter .
SA170629 Hun har ledet store bedrifter tidligere.
NL170629 Statoils aktivitet i Nord-Norge er av samfunnsmessig positiv verdi for flere lokalsamfunn og bedrifter .
FV170629 Slik lures ansatte i norske bedrifter .
DB170629 Jeg tror det amerikanske sivilsamfunnet, amerikanske delstater, bedrifter og byer bidrar til å skape et momentum slik at det vil være nedgang i utslippene.
AP170629 Merkel avviste i sin tale kritikken og påpekte at tyske bedrifter investerer stort i USA.
AP170629 For selv om Kvalevåg kanskje er ukjent for mange, har hun hatt lederjobber i flere store bedrifter .
AP170629 Hun har ledet store bedrifter tidligere.
VG170628 - Vi er helt avhengige av et godt samarbeid både med andre land og mellom norske bedrifter og virksomheter for å lykkes med å forhindre alvorlige cyberangrep.
SA170628 To bedrifter i Norge skal være rammet.
FV170628 To bedrifter i Norge skal være rammet.
DN170628 Kjøperne av kvotene er bedrifter som er underlagt kvoteplikt for utslippene sine.
DN170628 NHO-undersøkelse : Beste markedssituasjon for norske bedrifter på seks år ¶
DA170628 - Bedriftene som jobber og investerer er bedrifter fra distriktene.
BT170628 Men alle private bedrifter og organisasjoner kan velge skrivemåter selv.
BT170628 Det finnes mange andre eksempler, slik som « Fløien », altså der bedrifter eller organisasjoner velger andre skrivemåter, forklarer hun.
BT170628 To bedrifter i Norge skal være rammet.
AP170628 To bedrifter i Norge skal være rammet.
AP170628 Tirsdag ble også to bedrifter i Norge rammet, men det er ingen grunn til alarm, ifølge kommunikasjonssjef Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
AP170628 Spredningen begynte tirsdag : Bedrifter i Norge og Europa rammet.
AP170628 Og fra PLP kom en rekke dyktige anleggsgartnere, mange har startet egne bedrifter .
AP170628 Da WannaCry sveipet over Europa tidligere i år, var det blant annet flere norske fotballklubber og små bedrifter som ble rammet.
AP170628 Vi har vektlagt spesielt ett hovedfunn : at dansker og svensker i stor grad gir æren til bedrifter for å ha skapt den høye levestandarden vår, mens nordmenn i første rekke peker på politikerne for det samme.
AP170628 To bedrifter i Norge skal være rammet.
AA170628 Banker, bedrifter og infrastruktur i Ukraina og Russland ble denne uka hardt rammet av et hackerangrep, som også spredte seg til en rekke andre land.
AA170628 Kjøperne av kvotene er europeiske bedrifter som er underlagt kvoteplikt for utslippene sine.
AA170628 Det er EUs medlemsland som i dag får inntektene fra klimakvoter som selges til europeiske bedrifter gjennom kvotesystemet ETS.
AA170628 Å bruke fondsordningen til å straffe bedrifter , vil gjøre den upopulær.
AA170628 Innbetalingene til fondet bør være høye nok til å sikre at bedrifter som bidrar til å utdanne framtidens arbeidskraft, får en tilstrekkelig kompensasjon, men ikke høyere.
AA170628 Hensikten er at flere bedrifter skal ta inn lærlinger og at kostnadene ved å tilby lærlingplasser fordeles på en mer rettferdig måte.
AA170628 Det venstreradikale partiet Enhedslisten har kritisert ordningen for at bedrifter som ikke tar imot lærlinger, ikke får svi nok.
VG170627 Det skorter også på transportmuligheter fra Europa til Norge - og ikke minst bedrifter som faktisk vil lagre CO₂.
VG170627 De må først få noe CO₂ å lagre - og bedrifter som vil lagre den.
VG170627 : Norske bedrifter betaler hackere løsepenger ¶
SA170627 FOTO : Yves Herman / Reuters Scanpix ¶ | Bedrifter i Norge rammet av globalt hackerangrep ¶
SA170627 Et omfattende hackerangrep rammet banker, bedrifter og infrastruktur i Ukraina og Russland tirsdag, før det spredde seg videre til Vest-Europa, Norge og USA.
FV170627 FOTO : Kollstad, Reidar ¶ | Bedrifter i Norge rammet av globalt hackerangrep ¶
FV170627 Et omfattende hackerangrep rammet banker, bedrifter og infrastruktur i Ukraina og Russland tirsdag, før det spredde seg videre til Vest-Europa, Norge og USA.
DN170627 Et omfattende hackerangrep rammet banker, bedrifter og infrastruktur i Ukraina og Russland tirsdag, før det spredde seg videre til Vest-Europa, Norge og USA.
DN170627 | NHO-undersøkelse : Beste markedssituasjon for norske bedrifter på seks år ¶
DN170627 Når det gjelder utsiktene neste seks til tolv måneder holder andelen bedrifter som venter « nedgang » seg stabilt på 13 prosent, mens andelen som venter « bedring » faller marginalt tilbake til 27 prosent fra 29 prosent forrige kvartal.
DN170627 Han mener det er verdt å merke seg at det er færre bedrifter som melder om at fallende ordretilgang er et hinder for ekspansjon.
DN170627 - Tendensen er at det er flere optimistiske bedrifter , sier Dørum.
DN170627 Nyheten kommer en drøy uke etter at det føderale politiet i Brasil uttalte at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter .
DN170627 NHO-undersøkelse : Beste markedssituasjon for norske bedrifter på seks år ¶
DB170627 Også bedrifter i København skal være preget av hackingen.
DB170627 ( Dagbladet ) : Det norske selskapet Optimera er rammet av hackerangrepet som har rammet banker, bedrifter og infrastruktur i blant annet Øst-Europa, Vest-Europa og USA.
DB170627 Et av dem kom fra Scheel-utvalget, som foreslo å vri skattleggingen bort fra bedrifter og arbeid, over på bolig.
DA170627 Som en følge av dette har donasjonene fra private og bedrifter vært lave i det siste.
BT170627 | Bedrifter i Norge og flere andre europeiske land rammet av hackerangrep ¶
AP170627 Denne uken sa det føderale politiet i Brasil at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter .
AP170627 Den formelle anklagen ble presentert en drøy uke etter at det føderale politiet i Brasil uttalte at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter .
AP170627 Norske bedrifter har tatt under fem prosent av leveransene til det voksende markedet for havvind siden 2010, ifølge rapporten fra Make Consulting.
AP170627 Ifølge Isachsen har flere norske bedrifter gode muligheter til å ta lignende posisjoner.
AP170627 - For norske bedrifter som kanskje ikke har vært de første til å utforske mulighetene innenfor bunnfast offshore vind, finnes flere muligheter i en tidlig fase for flytende havvind, sier direktør for vind- og solkraft i Norwegian Energy Partners, Jon Dugstad.
AP170627 Norske bedrifter har tatt under fem prosent av leveransene til det voksende markedet for havvind siden 2010, ifølge rapporten fra Make Consulting.
AP170627 Ifølge Isachsen har flere norske bedrifter gode muligheter til å ta lignende posisjoner.
AP170627 - For norske bedrifter som kanskje ikke har vært de første til å utforske mulighetene innenfor bunnfast offshore vind, finnes flere muligheter i en tidlig fase for flytende havvind, sier direktør for vind- og solkraft i Norwegian Energy Partners, Jon Dugstad.
AP170627 Drapsalarm i Oslo : Mann funnet drept i eget hjem ¶ | Bedrifter i Norge og Europa rammet av hackerangrep ¶
AP170627 | Bedrifter i Norge og Europa rammet av hackerangrep ¶
AA170627 Den formelle anklagen ble presentert en drøy uke etter at det føderale politiet i Brasil uttalte at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter .
AA170627 Et omfattende hackerangrep rammet banker, bedrifter og infrastruktur i Ukraina og Russland tirsdag, før det spredte seg videre, blant annet til Norge.
AA170627 | Bedrifter i Norge rammet av globalt hackerangrep ¶
AA170627 Spørreundersøkelsen viser at det nå er flere petroleumsrettede bedrifter som er mer positive til å investere enn før.
AA170627 ( ©NTB ) ¶ | Bedrifter i Norge og flere andre europeiske land rammet av hackerangrep ¶
AA170627 Nyhavna er i dag fylt opp av ulike virksomheter og bedrifter , tusenvis av arbeidsplasser er knyttet til dem.
NL170626 I år er det ikke en kamp fra skolenes side om å få bedrifter til å ta imot IKT-lærlinger i vår region, men en kamp mellom bedriftene om å få tak i lærlingene.
NL170626 Dette har åpnet for at nye bedrifter nå ønsker lærlinger, og følgelig har kvalifisert seg for å bli lærebedrift.
DN170626 Syv av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år, men få er villige til å satse tungt, ifølge en undersøkelse Kairos Future har gjennomført på vegne av it-selskapet Tieto.
DB170626 Norske bedrifter i Kina fikk problemer med visum til sine ansatte og har også møtt andre utfordringer i landet.
DB170626 Mens ordførere og bedrifter legger fram planforslag om bærekraftig infrastruktur for byene, må de nasjonale myndighetene sørge for at finansieringen er tilgjengelig fra internasjonale klimafond og utviklingsbanker.
DB170626 Hundrevis av amerikanske byer, universiteter og bedrifter har erklært « We Are Still In » ( « Vi er fortsatt med » ), og forpliktet seg til å strebe etter ambisiøse klimamål og sikre at USA forblir ledende i å forminske utslipp.
DB170626 Denne gruppa jobber nå med å danne « America's Pledge » ( « Amerikas løfte » ), en enestående innsats for å slå sammen nedgangen i karbonutslipp fra byer, regioner og bedrifter og dermed forsikre at USA oppnår målene i Parisavtalen.
AA170626 Den nye strategien gjelder ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den delen av klimautslippene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter .
DN170625 Særlig er Brasil et viktig marked for norske bedrifter , både for handel og investeringer.
SA170624 Norske bedrifter og leverandører.i ¶
FV170624 Innoventus Sør-tilknyttede bedrifter har hatt en verdiskapning på over 820 millioner siden 2001.
FV170624 - Bedrifter tilknyttet en inkubator har høyere verdiskapning enn dem uten tilknytning, sier administrerende direktør.
DB170624 De må også godta eksterne kontroller av bedrifter i landet.
AP170624 Presidenten anklages for å ha mottatt millioner i bestikkelser fra bedrifter for å gi dem hjelp i blant annet skattespørsmål og med å få lån fra statlige banker.
AP170624 Men aller mest penger får Høyre fra en rekke bedrifter og eierselskaper : ¶
AP170624 Men aller mest penger får Høyre fra en rekke bedrifter og eierselskaper : ¶
VG170623 Privatpersoner og bedrifter kan gi penger til hjelpeorganisasjonenes beredskapsfond.
DN170623 Han mente formuesskatten blir en straff for bedrifter som begynner å få verdi.
DN170623 Det er en skatt på norsk eierskap og norske bedrifter som gjør at nordmannen stiller langt bak utlendingene til start og det er en konkurranseulempe som er krevende å overvinne.
DN170623 Kinesere sultne på norske bedrifter ¶ ¶ ¶
DN170623 De vil fortsatt vil være i stand til å låne ut penger til husholdninger og bedrifter , selv om USA skulle bli rammet av en økonomisk nedtur, ifølge sentralbanken.
DB170623 - Jeg vil ikke at bedrifter flytter ut av dette landet.
DA170623 1969 : Olsen-Banden - Operasjon Egon ¶ 1970 : Olsenbanden og Dynamitt-Harry ¶ 1972 : Olsenbanden tar gull ¶ 1973 : Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok ¶ 1974 : Olsenbanden møter Kongen & Knekten ¶ 1975 : Olsenbandens siste bedrifter ¶ 1976 : Olsenbanden for full musikk ¶ 1977 : Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet ¶ 1978 : Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken ¶ 1979 : Olsenbanden og Dynamit
BT170623 I dag underskriver en rekke store bedrifter en bransjeavtale som skal redusere matsvinnet i Norge slik at vi når FNs bærekraftsmål om 50 prosent reduksjon innen 2030.
BT170623 Trellevik virker å ha glemt at fra i år kan eiere få utsatt betaling av formuesskatt for bedrifter som går med underskudd, nok ei fornuftig skatteendring fra regjeringen.
BT170623 Både Fasting og Trellevik ( og BT i leder 18.06 ) hevder at formuesskatt gir norskeide bedrifter « en gedigen konkurranseulempe ».
AP170623 De vil fortsatt vil være i stand til å låne ut penger til husholdninger og bedrifter , selv om USA skulle bli rammet av en økonomisk nedtur, ifølge sentralbanken Federal Reserve.
AP170623 De vil fortsatt vil være i stand til å låne ut penger til husholdninger og bedrifter , selv om USA skulle bli rammet av en økonomisk nedtur, ifølge sentralbanken Federal Reserve.
SA170622 Tillerson sier tjenestemenn fra USA og Kina er enige om at bedrifter fra de to landene ikke skal handle med noen av de nordkoreanske bedriftene og organisasjonene som er ført opp på en FN-liste.
SA170622 Den palestinsk-kontrollerte økonomien er veldig svak, og mange palestinere er ansatt i israelske bedrifter - den eneste kilden til gode jobber.
NL170622 Det eneste spesielle er at midlene øremerkes bedrifter lokalisert i Nord-Norge.
DN170622 Du kan jo bare tenke deg hva det innebærer for bedrifter med mange tusen ansatte dersom hver enkelt må verifisere sin identitet ved hver transaksjon, sier han.
DN170622 Tidligere denne uken sa det føderale politiet i Brasil at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter .
DN170622 Tillerson sier tjenestemenn fra USA og Kina er enige om at bedrifter fra de to landene ikke skal handle med noen av de nordkoreanske bedriftene og organisasjonene som er ført opp på en FN-liste.
DB170622 Mer enn 200 bedrifter har meldt sin interesse etter at USAs sikkerhetsdepartement sendte ut en offisiell invitasjon til å sende inn forslag til design av muren som skal strekke seg langs grensa mellom USA og Mexico.
BT170622 Vi har holdt utlånsboken åpen i en periode der bedrifter på Vestlandet har behøvd langsiktige banker mer enn noen gang.
BT170622 Per første kvartal har Sparebanken Vest i samme treårs periode hatt en snitt årlig utlånsvekst til bedrifter på seks prosent.
BT170622 Mens oljenedturen har herjet de siste tre årene har utlån til norske bedrifter ifølge SSB i snitt vokst med tre prosent per år.
BT170622 Men å hevde at bredden av øvrige små- og mellomstore bedrifter på Vestlandet er lite berørt av omstillingsbehovet i næringslivet, er å gjøre mange bedriftsledere en stor urett.
BT170622 Men like viktig blir det å støtte fremveksten av mange nye små- og mellomstore bedrifter med nye forretningsideer.
BT170622 Det gir ikke nødvendigvis store lånekunder fra første dag, men nye arbeidsplasser og fremvekst av bedrifter som skal bli « den nye oljen ».
BT170622 i utlån til bedrifter utgjør kun 1,4 mrd. utlån mot « Offshore Supply », noe som har bidratt til lave tap og bedre utlånskapasitet til all annen næring.
VG170621 - Jeg mener at norsk næringsliv og bedrifter bør være flinkere til å gjøre det en del av det internasjonale bedrifter gjør.
VG170621 - Jeg mener at norsk næringsliv og bedrifter bør være flinkere til å gjøre det en del av det internasjonale bedrifter gjør.
SA170621 Derfor er det svært gledelig å se at bedrifter i andre næringer nå gjør det bra.
DN170621 Banken vil i løpet av første halvår 2018 tilby grunnleggende banktjenester for små bedrifter , ifølge en melding onsdag.
DA170621 Men siden byrådsavdelinga for finans ikke var helt bombesikre på om de kom til å rekke å innføre eiendomsskatt for bedrifter , så turte de ikke å legge det inn i budsjettet for 2017.
DA170621 I det budsjettet la de inn inntektene fra eiendomsskatt fra både private og fra bedrifter .
AA170621 Temer beskyldes for å ha mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter .
AA170621 Regjeringen anslår at fritaket fra årsberetningen for små og mellomstore bedrifter , som er den foreløpige siste stenen, er verdt én milliard kroner i innsparinger sammen med de andre forenklingene som foreslås.
AA170621 Ifølge Næringsdepartementet vil om lag 98 prosent av norske bedrifter omfattes av de nye bestemmelse.
AA170621 - Jeg mener at norsk næringsliv og bedrifter bør være flinkere til å gjøre det en del av det internasjonale bedrifter gjør.
AA170621 - Jeg mener at norsk næringsliv og bedrifter bør være flinkere til å gjøre det en del av det internasjonale bedrifter gjør.
AA170621 - Jeg mener at norsk næringsliv og bedrifter bør være flinkere til å gjøre det en del av det internasjonale bedrifter gjør.
AA170621 - Jeg mener at norsk næringsliv og bedrifter bør være flinkere til å gjøre det en del av det internasjonale bedrifter gjør.
VG170620 - Mange bedrifter tar avgjørelser basert på informasjon om fremtidens vær og vind.
DN170620 Med Ucom på laget vil vi bedre kunne bistå bedrifter med både tjenester og rådgivning i deres digitaliseringsarbeid, sier Fredheim.
DN170620 - Vår ambisjon er å forsterke det gode samarbeidet vi allerede har med Ucom og Kjedehuset, slik at bedrifter får nødvendig støtte med å ta i bruk ny teknologi og digitalisere sine kjerneprosesser over hele Norge, sier Fredheim.
DA170620 Loven skal blant annet gjøre det lettere for bedrifter å sparke ansatte og svekke fagforeningens felles forhandlingsmakt, og overføre mer makt til den enkelte bedrift om hvilke krav de stiller til arbeidstakerne.
BT170620 Provenymessig er lettelsene i makro størst i selskapsskatten, men for bedrifter kan det være annerledes, siden de må betale utbytte til dekning av formuesskatten, også når bedriften ikke har skattbart overskudd.
BT170620 For det første : For mange bedrifter har det ikke vært en skattelette, men en skatteskjerpelse.
BT170620 Det svekker alle bedrifter som driver i egne lokaler.
NL170619 Et av tiltakene er etablering av et leverandørutviklingsprogram for nordnorske bedrifter , for å skape sterkere lokale og regionale ringvirkninger av de rike naturressursene.
NL170619 Dette er forståelig tatt i betraktning Finnmarks sårbarhet med hensyn til offentlige arbeidsplasser, mangel på store bedrifter og den historiske forestillingen om å utgjøre en periferi i periferien.
DN170619 Fri roaming gjelder også bedrifter
DN170619 Fri roaming gjelder også bedrifter
DN170619 Klimaplanen gjelder for sektorene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter .
DN170619 Macron lovet under valgkampen at han vil gjøre det lettere for bedrifter å si opp folk, i tillegg til at en større del av avtaleverket skal kunne vedtas lokalt i den enkelte bedrift, ikke sentralt.
SA170618 Oppdragene bidro til lokale arbeidsplasser både hos leverandører og entreprenører, og hjalp arbeidsfolk og bedrifter med å komme seg gjennom en krevende bølgedal.
NL170618 Sektoren skaper også over 7,5 millioner arbeidsplasser i hovedsakelig små og mellomstore bedrifter .
BT170618 I konkurranse med 20 andre nystartede bergenske bedrifter vant Lifekeys førstepremiepotten på én million kroner.
BT170618 Når kutt i formuesskatten står høyt på listen over tiltak rammede bedrifter ønsker seg, er det fordi skatten gjør det vanskeligere å beholde verdiene der de skaper arbeidsplasser.
BT170618 Men formuesskatten gir norske bedrifter en ulempe i konkurransen med utenlandske selskaper, fordi det kun er norske eiere som betaler skatten.
BT170618 Gjennom oljenedturen som har rammet Vestlandet hardt, har mange mindre bedrifter langs kysten slitt med nettopp dette.
AP170618 Håpet er at mer fleksible regler skal gjøre at flere bedrifter tør å ansette i gode tider og at ledigheten faller.
AP170618 Håpet er at mer fleksible regler skal gjøre at flere bedrifter tør å ansette i gode tider og at ledigheten faller.
AA170618 I tillegg har sponsorer og bedrifter lagt opp til ulike tilbud.
AA170618 I tillegg har sponsorer og bedrifter lagt opp til ulike tilbud.
SA170617 Men nyhetsbyrået understreker imidlertid at tallene kan være overdrevet, og viser til at flere av Trumps bedrifter har oppgitt omsetning, og ikke overskudd.
DN170617 Men nyhetsbyrået understreker imidlertid at tallene kan være overdrevet, og viser til at flere av Trumps bedrifter har oppgitt omsetning, og ikke overskudd.
DB170617 Mediet viser til at flere av Trumps bedrifter har oppgitt omsetning, men ikke overskudd.
DB170617 I tillegg vil Helgesen vurdere en ny CO2-avgift for industri som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter , slik Stortinget har bedt ham om å gjøre.
DB170617 Utenlandske bedrifter slipper unna.
DB170617 Norske bedrifter risikerer å havne utenfor pallen i den internasjonale konkurransen.
DB170617 Det er ikke alltid enkelt å vite hva Ap går til valg på, men det er liten tvil om at de vil sende en ekstra skatteregning på 15 milliarder til norske bedrifter , pensjonister og norske arbeidsfolk hvis de vinner valget.
BT170617 Oppsøk bedrifter direkte, spør venner og familie, bruk sosiale medier, følg med på finn.no og nav sine hjemmesider.
AP170617 Gjennom mer offentlig-privat innovasjon kan vi skape nye bedrifter og eksportnæringer.
AA170617 Men nyhetsbyrået understreker imidlertid at tallene kan være overdrevet, og viser til at flere av Trumps bedrifter har oppgitt omsetning, og ikke overskudd.
VG170616 Men jeg mener at akkurat formuesskatten er en uheldig skatt, fordi den tapper bedriftene for ressurser som kunne vært brukt til å investere mer og utvide virksomheten og antall arbeidsplasser eller starte flere bedrifter .
VG170616 Jeg er en av over 300.000 nordmenn som bruker hele eller deler av formuen sin på bedrifter .
SA170616 I USA har man ikke lovbestemt betalt ferie, selv om mange bedrifter har ordninger for iallfall noen dager betalt ferie. 41 prosent av de spurte sier at de ikke får betalt ferie på sin arbeidsplass, og det gjelder særlig yngre og lavtlønte.
SA170616 Ja, selvsagt skal vi også satse på andre næringer, støtte opp om alle som vil starte bedrifter , bidra med verdiskapning og skape lønnsomme arbeidsplasser.
SA170616 Den nye strategien gjelder ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den delen av klimautslippene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter .
DN170616 Justerte bestemmelser om sikkerhetsklarering for stadig flere utenlandske statsborgere som skal arbeide for norske bedrifter er også med.
DN170616 Etter forslaget skal regjeringen heretter også få makt til å stanse utenlandske oppkjøp av bedrifter som regnes som viktige for nasjonal sikkerhet i Norge.
DN170616 Fri roaming gjelder også bedrifter
DN170616 LO Stat har varslet streik for 428 av sine medlemmer i fem bedrifter .
DN170616 Den nye strategien gjelder ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den delen av klimautslippene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter .
DN170616 I USA har man ikke lovbestemt betalt ferie, selv om mange bedrifter har ordninger for iallfall noen dager betalt ferie. 41 prosent av de spurte sier at de ikke får betalt ferie på sin arbeidsplass, og det gjelder særlig yngre og lavtlønte.
DN170616 De skal slå kunnskapen sammen og klekke ut nye planer for små og mellomstore bedrifter - på tre dager.
DA170616 I USA har man ikke lovbestemt betalt ferie, selv om mange bedrifter har ordninger for iallfall noen dager betalt ferie. 41 prosent av de spurte sier at de ikke får betalt ferie på sin arbeidsplass, og det gjelder særlig yngre og lavtlønte.
DA170616 Vi trenger flere slike bedrifter , sier fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ).
BT170616 Den er et fint tiltak fra bankens side og gir en interessant temperaturmåling for mange bedrifter her vest.
AP170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på tilsammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå, i tillegg til kuttene som tas gjennom EUs kvotesystem for bedrifter .
AP170616 Den nye strategien gjelder ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den delen av klimautslippene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter .
AP170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på tilsammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå, i tillegg til kuttene som tas gjennom EUs kvotesystem for bedrifter .
AP170616 Den nye strategien gjelder ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den delen av klimautslippene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter .
AA170616 Den nye strategien gjelder ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den delen av klimautslippene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter .
AA170616 I tillegg vil Helgesen vurdere en ny CO2-avgift for industri som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter , slik Stortinget har bedt ham om å gjøre.
SA170615 Men Høyre har, med sine samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt, tatt viktige grep både for å beholde kompetanse i eksisterende bedrifter og legge til rette for ny næringsvirksomhet.
SA170615 Den store utbyggingen av Jærhagen kjøpesenter skal utføres kun av lokale bedrifter .
DN170615 Enkelte store bedrifter har egne vilkår for bruk i utlandet i sin avtale med mobiloperatøren.
DB170615 Det første halvannet året etter at lovendingen kom på plass, hadde 20 prosent av norske bedrifter benyttet seg av muligheten, ifølge NHOs arbeidslivsbarometer.
DB170615 - Vi har gjort mye når det gjelder vilkår for bedrifter , med skattereduksjoner, sammen med virkemidler til innovasjon.
BT170615 Hvis du skal bytte arbeidsplasser mot nedlagte bedrifter , er Arbeiderpartiets skattepolitikk helt glimrende.
BT170615 ARBEIDSLIV : Vestlandet er bygget opp av viljen til jobbe hardt, bygge bedrifter og næringsliv, og vi klarer oss egentlig best når høye skatter fra hovedstaden holder seg langt unna, skriver innsenderne.
BT170615 Fasting fortsetter : « Utenlandske eiere får lavere selskapsskatt og samtidig mulighet til å kjøpe norske bedrifter på billigsalg.
BT170615 juni antyder Mathilde Fasting i Civita at endringene i kapitalbeskatningen de siste årene ikke har vært til fordel for kapitaleierne : « Norske bedrifter har nå fått lavere selskapsskatt, men bedriftseierne har fått høyere utbytteskatt og formuesskatt.
AA170615 Vi kan bidra like mye til sammen, som det private og offentlige bedrifter kan få til når de gjør store teknologiske og industrielle endringer, sier Ida Fuchs, som har arrangementssansvaret for pilotprosjektet ved Sør-Trøndelag fylkeskommune.
DB170614 Å finne potensielle kandidater til fremtidige faste jobber er en av årsakene til at mange bedrifter satser stort på rekruttering av sommer-studenter.
AP170614 Norge må skape vekst, i små så vel som i store bedrifter .
FV170613 Rådgivning ved kjøp og salg av små- og mellomstore bedrifter har vist seg å være god butikk for det kristiansandsbaserte rådgivningsselskapet Able.
FV170613 Able gjorde god butikk på eierskifter i små- og mellomstore bedrifter i 2016.
DN170613 Fri roaming gjelder også bedrifter ¶ ¶
DN170613 - Vi ser en verden i rask endring, et Norge i endring, vi ser bedrifter som endrer seg, og NHO likeså.
VG170612 Målet er at andre bedrifter og kjeder lar seg inspirere til å gi ungdom en sjanse i arbeidslivet.
VG170612 LOKKER : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) lokker bedrifter med penger, hvis de vil tilrettelegge for unge mennesker som har spesielle behov.
VG170612 Bedrifter som ansetter unge som sliter med sykdom, får støtte.
DN170612 Flere enn fire av ti norske bedrifter mistet transportoppdrag til utenlandske sjåfører som var midlertidig i Norge i fjor, ifølge lastebileierne.
DB170612 Ifølge Finansavisen skal de plukke ut 12 bedrifter som får 100.000 dollar ( 847.000 kroner ) i egenkapital samt et tre måneder langt opphold i Oslo.
VG170611 Hun sier bedrifter ikke vil ha noen kostnad knyttet til at hun er syk, utover tapt arbeidstid når hun er borte.
VG170610 Organiserer rundt 4000 små og mellomstore bedrifter .
VG170610 Vi må satse på planene vi har lagt for å vokse og bedre økonomien, slik at vi kan bli enda bedre på det vi ønsker ; å hjelpe små og mellomstore bedrifter .
DN170610 Også oljeavhengige bedrifter ser lysere på fremtiden.
DN170610 En undersøkelse utført for Sparebank 1 SR-Bank nylig viste at 600 bedrifter på Sørvestlandet rapporterer om et dramatisk stemningsskifte etter tre år med oljenedtur.
AA170610 RFFMidt skal bidra til forskning i små og mellomstore bedrifter og i kommunene i Midt-Norge.
AA170610 Et annet poeng er å hjelpe bedrifter som ikke har drevet noe særlig med forskning tidligere til å komme i gang nå.
SA170609 « Kan Stanley Wirak, til venstre, og Pål Morten Borgli nevne noen andre bedrifter i Sandnes som har en slik lukrativ avtale med kommunen ? » spør Anne Mari Høiland.
SA170609 Kan Wirak og Borgli nevne noen andre bedrifter i Sandnes som har en slik lukrativ avtale med kommunen ?
NL170609 Noen bedrifter sponser bare hvis de får noe tilbake, for eksempel en profilering av idrett og aktører på høyt nivå - gjerne nasjonalt.
FV170609 Næringsminister Monica Mæland sier hun er imponert over stå-på-viljen hos ledere og ansatte i bedrifter som er rammet av oljeprisfallet.
DN170609 Rundt 20 bedrifter innen bank og finans i Bergen går nå sammen med gründermiljøer, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen om den nye foreningen.
DN170609 - Det handler først om å ha tilgang lokalt til bedrifter og kunder for å finne ut om produktet fungerer.
DA170609 Ifølge et dokument lekket til avisen Le Parisien mandag ligger Macron-regjeringen an til å gi franske bedrifter mer makt i forhandlinger om lønn og arbeidstid.
VG170608 Han har vært ansatt som toppsjef i Bedriftsforbundet i ett år, forbundet er en konkurrent til Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ), men har fokus på små og mellomstore bedrifter .
VG170608 Han har vært ansatt som toppsjef i Bedriftsforbundet i ett år, forbundet er en konkurrent til Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ), men har fokus på små og mellomstore bedrifter .
NL170608 Jubelen sto nok i taket i flere viktige, nordnorske bedrifter onsdag i denne uken, da Nordlys og Nord24 kom med nyheten : EU har snudd i saken om differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren.
DA170608 Vi har i mange år hatt enorm deltakelse fra bedrifter og organisasjoner som har stilt lag.
BT170608 Utenlandske eiere får lavere selskapsskatt og samtidig mulighet til å kjøpe norske bedrifter på billigsalg.
BT170608 Selskapsskatten ble satt ned, slik at det skulle bli mer attraktivt å etablere seg og drive bedrifter i Norge.
BT170608 Politikerne sier at de vil ha med norske bedrifter og gründere på omstillingen Norge står overfor.
BT170608 Norske bedrifter har nå fått lavere selskapsskatt, men bedriftseierne har fått høyere utbytteskatt og formuesskatt.
BT170608 I stedet ser det ut til at det å eie og drive norske bedrifter for nordmenn er stadig mindre attraktivt.
BT170608 For norske bedrifter har det ikke vært en skattelettelse, men en betydelig skatteskjerpelse.
BT170608 Det er ikke noe galt i seg selv å selge bedrifter til utenlandske eiere, men det er ikke bra dersom begrunnelsen er skattebelastningen.
AP170608 Norske bedrifter kan holde på sine kuttede priser i utlandet eller beholde sin styrkede lønnsomhet eller gjøre litt av begge deler.
VG170607 Blant annet har 1200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen.
VG170607 Nå har besøket hit ført til at regjeringen vil arbeide for å endre regelverket slik at også bedrifter som 3B Fibreglass skal få støtte gjennom Enova for nyskapende teknologi, sa Bruun-Gundersen til lokalavisen 24. mai.
VG170607 Allerede nå har bedrifter fått avslag på sine søknader til Enova om støtte til meget gode klimavennlige prosjekter.
VG170607 Norske bedrifter ser lite til disse pengene, sier Snorre Valen, SVs nestleder og finanspolitiske talsmann til VG.
SA170607 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen.
DN170607 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen.
DB170607 Jeg håper de positive tallene slår ut i lønnsomme bedrifter og solide arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.
BT170607 Bedrifter vil måtte tilpasse seg et annet kostnadsnivå, og ledigheten vil stige, sier hun.
BT170607 Også mange amerikanske bedrifter har ønsket at USA skulle fortsette som part til Parisavtalen, fordi de ønsker å ta del i de betydelige grønne investeringene som uansett vil komme globalt.
AP170607 Norske bedrifter rammet ¶
AP170607 En rekke norske bedrifter , som Norsk Hydro og Yara, operer i Qatar.
AP170607 - Dette er en vanskelig situasjon, sier Solberg til NTB, og legger til at flere norske bedrifter er rammet.
AP170607 - Bedrifter og næringsdrivende som har konkrete spørsmål knyttet til virksomhet i Qatar og regionen, anbefales å ta kontakt med det respektive landets myndigheter og de norske ambassadene i Abu Dhabi og Riyadh, sier han.
AA170607 Jeg håper de positive tallene slår ut i lønnsomme bedrifter og solide arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.
VG170606 Bedrifter og næringsdrivende som har konkrete spørsmål knyttet til virksomhet i Qatar og regionen, anbefales å ta kontakt med det respektive landets myndigheter og de norske ambassadene i Abu Dhabi og Riyadh, fortsetter Andersen.
DN170606 Manglende kompetanse er den direkte årsaken til flere store forurensningssaker hos bedrifter som håndterer farlig avfall, ifølge Økokrim, som etterlyser strengere krav.
DN170606 Den retter seg gjerne mot bedrifter som blir lurt til å oppgi brukernavn og passord.
DB170606 Spear Phishing er en mer avansert form for nettfisking, og retter seg ofte mot bedrifter med mål om å få tak i for eksempel informasjon fra millitæret eller få økonomisk gevinst, skriver nettstedet Search Security.
DB170606 Der vil Støre bli konfrontert med forholdene på byggeprosjektet på Ensjø - hvor partilederen har benyttet uorganisert arbeidskraft, tariffløse bedrifter , og « løsarbeidere » stikk i strid med egen politikk.
DB170606 Da må han også argumentere for det selv, og så gleder jeg meg til å utfordre ham på hvorfor han mener det gjelder andre standarder for seg selv enn for andre folk og bedrifter , sier leder Arve Kambe ( H ) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til Dagbladet.
DB170606 - Man ser at Støre og Arbeiderpartiet vil ha et sett regler for bedrifter og andre regler for seg selv, og slik kan vi ikke ha det.
DB170606 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen.
DA170606 Seks ulike bedrifter bli en del av utstillingen.
DA170606 Moss er i ferd med å utvikle seg fra det gamle industrisamfunnet til en by hvor framtida blir bygd med nye, moderne bedrifter .
DA170606 Horns klesproduksjon og andre store bedrifter var viden kjent.
DA170606 Dette er bedrifter som har lang fartstid i Moss, og passer derfor utmerket inn i den historiske konteksten som vår nye Mosseutstillingen kan by på.
DA170606 - Nå vil vi gjenskape noe av den gamle utstillingen med produkter og plakater fra 1930-tallet, samtidig som vi ønsker at nåtidens bedrifter og handelsforretninger får vist seg fram.
DA170606 | Har besøkt 157 bedrifter i år - stanset arbeidet hos 59 av dem ¶
DA170606 Ser du for eksempel på Drammen sentrum og byggeplassene der, er det bedrifter som setter pris på at jeg kommer på besøk, selv om det kan være noen feil, sier han. 59 av 157 ¶
DA170606 Juks med lønnsslipper er en av taktikkene kriminelle bedrifter bruker for å omgå arbeidsmiljøloven.
AP170606 Den retter seg gjerne mot bedrifter som blir lurt til å oppgi brukernavn og passord.
AP170606 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen.
AA170606 Den retter seg gjerne mot bedrifter som blir lurt til å oppgi brukernavn og passord.
AA170606 Likestillingsombudet har gått gjennom rapporteringen fra flere store private bedrifter , som Bjurstrøm mener er svært overfladisk.
DN170605 Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm vil kreve at bedrifter rapporterer om kjønnsforskjeller i lønn på ulike stillingsnivåer.
DN170605 Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm kritiserer bedrifter som Statoil, Orkla, Aker Solution og Norgesgruppen for elendig likestillingsrapportering.
DB170605 - Vi oppfordrer alle broderlige land og bedrifter til å gjøre det samme, skriver myndighetene i Saudi-Arabia i en uttalelse, ifølge The Guardian.
BT170604 FORBY : Partner i advokatfirmaet PwC, Elin Sarai, tror forslaget til ny skattlegging av frynsegoder vil bety så mye merarbeid for mange bedrifter at de rett og slett vil forby dem.
BT170604 En ny skattlegging av frynsegoder vil få bedrifter til å forby bonusreiser med fly og deltakelse i sponsor- eller kunde-arrangementer, tror skatteekspert.
VG170603 Svært få organisasjoner, tenketanker og store bedrifter har uttrykt støtte til å forlate Paris-avtalen, noe som viser at stemmen til dem i administrasjonen som var mot avtalen, har veid veldig tungt.
VG170603 * Den tredje aktøren som nå får hjelp, er Skatteetaten : De har lovhjemmel til å kontrollere økonomiske forhold i bedrifter der man mistenker økonomiske misligheter, for eksempel skatteunndragelse.
DN170603 Det tredje prosjektet hjelper skatteetaten med å kontrollere økonomiske forhold i bedrifter der det mistenkes økonomiske misligheter.
DN170603 Choi anklages for å ha utnyttet sitt vennskap med Park til å presse store bedrifter for enorme pengesummer.
BT170603 Som kunde vil jeg helst ikke handle hos bedrifter som ødelegger miljøet, utnytter arbeidere og legger igjen et søppelberg til fremtidige generasjoner.
BT170603 Når bedrifter sier at du kan returnere brukte varer til butikken, er det ikke for å resirkulere, men for å « nedsirkulere ».
BT170603 Jeg har hørt bedrifter si at det ikke finnes tilstrekkelig med økologisk bomull, og det er derfor de bruker vanlig bomull.
BT170603 Det er få bedrifter som rapporterer tall på dette punktet.
AA170603 Haley sier videre at betingelsene som er lagt til grunn for den internasjonale enigheten om å bremse utslipp av klimagasser, som alle land har undertegnet unntatt Nicaragua, og Syria, er for ujevnt fordelt byrdemessig og for ufordelaktig for amerikanske bedrifter . ( ©NTB ) ¶
AA170603 Choi anklages for å ha utnyttet sitt vennskap med Park til å presse store bedrifter for enorme pengesummer.
AA170603 Det tredje prosjektet hjelper skatteetaten med å kontrollere økonomiske forhold i bedrifter der det mistenkes økonomiske misligheter.
VG170602 Flere bedrifter og ansatte må bli en del av det organiserte arbeidslivet for å sikre at vi klarer å beholde forholdsvis lave lønnsforskjeller.
VG170602 Selv om Møllerstad i Hodejegerne synes det er betimelig og fint at en næringslivsperson går ut og sier at karakterer ikke er viktig for ham, hevder hun selv at alle mulige bedrifter ser på førstegangskarakterene.
SA170602 Han blir leder for et nytt senter som tolv av Norges største bedrifter står bak.
SA170602 Bak initiativet står en rekke av landets største bedrifter .
DN170602 Størstedelen av beslutningene som påvirker USAs klimapolitikk er det byer, delstater, bedrifter og storsamfunnet som står bak.
DA170602 Slike grep vil kunne få en motsatt effekt på andre lands klimaambisjoner gjennom handel : Bedrifter i andre land kan legge sterkere press på sine ledere for å droppe miljø- og klimakrav.
DA170602 - Veldig mye skjer utenfor Parisavtalen allerede, i bedrifter og i byer rundt om i verden gjøres det mye viktig.
BT170602 Det er riktig i mange private bedrifter , men i Akasia er pensjonsordningen en del av tariffavtalen der begge parter både har rett og plikt til å forhandle om denne.
AP170602 David Rowan, Editor-at-Large i magasinet Wired har besøkt flere hundre internasjonale bedrifter i omstilling de siste årene, og vil på konferansen fortelle hva som kjennetegner de lederne og bedriftene som lykkes.
AP170602 David Rowan, Editor-at-Large i magasinet Wired har besøkt flere hundre internasjonale bedrifter i omstilling de siste årene og vil på konferansen fortelle hva som kjennetegner de lederne og bedriftene som lykkes.
AP170602 Han blir leder for et nytt senter som tolv av Norges største bedrifter står bak.
AP170602 Bak initiativet står en rekke av landets største bedrifter .
AA170602 | Amerikanske delstater og bedrifter vil fortsatt jobbe for å nå Paris-målene ¶
AA170602 Han legger til at han gjennom å styrke sine klimabidrag, kan byer, delstater og bedrifter i teorien innfri og sågar passere Obama-administrasjonens løfte om å kutte USAs klimagassutslipp med 26 prosent fra 2005-nivå innen 2025.
AA170602 En gruppe som så langt består av 30 ordførere, tre guvernører, mer enn 80 universitetssjefer og over 100 bedrifter , forhandler med FN om å få sende inn sine egne klimamål, skriver New York Times.
AA170602 Han blir leder for et nytt senter som tolv av Norges største bedrifter står bak.
AA170602 Bak initiativet står en rekke av landets største bedrifter .
AA170602 Dette vil påvirke rekrutteringen til slike jobber og etableringen av nye bedrifter innenfor de kreative kulturnæringene i vår region negativt.
VG170601 Men til tross for at Trump-administrasjonen sier nei til fremtiden, er jeg sikker på at amerikanske byer, stater og bedrifter vil fortsette å lede an for å redde vår ene, felles klode, sier Obama.
VG170601 Men til tross for at Trump-administrasjonen sier nei til fremtiden, er jeg sikker på at amerikanske byer, stater og bedrifter vil fortsette å lede an for å redde vår ene, felles klode, sa han torsdag.
DB170601 Men selv i fraværet av et lederskap - selv når denne administrasjonen slutter seg til en liten håndfull nasjoner som avviser framtida - er jeg sikker på at våre stater, byer og bedrifter vil trå til og gjøre enda mer for å bane vei, for framtidige generasjoner på planeten vi har blitt gitt », skriver han.
DB170601 Økt inntjening i amerikanske bedrifter og det beste resultatkvartalet på seks år er ikke nok til å få prisingen av USA-aksjer til å se gunstig ut, ifølge Wilter Slørstad.
DB170601 Men selv i fraværet av et lederskap - selv når denne administrasjonen slutter seg til en liten håndfull nasjoner som avviser framtida - er jeg sikker på at våre stater, byer og bedrifter vil trå til og gjøre enda mer for å bane vei, for framtidige generasjoner på planeten vi har blitt gitt », skriver han i en uttalelse.
DA170601 SUS ble styrket av avdøde Folke Hermansen, bedrifter som erkestavangerske Smedvig har vært rause med UiS, men Trond Mohn er i særklasse.
BT170601 Men i fraværet av amerikansk lederskap, der administrasjonen blir med en liten håndfull nasjoner som fornekter fremtiden, er jeg sikker på at amerikanske byer, stater og bedrifter vil fortsette å lede an for å redde vår ene, felles klode, sier Obama videre.
BT170601 Trump annonserer at USA trekker seg fra klimaavtalen, men at han vil være villig til å gå inn i forhandlinger om en ny avtale som er « rettferdig for amerikanske bedrifter ».
AP170601 Trump har i løpet av sin tid som president signert en rekke presidentordrer som fjerner forordninger for kullselskaper og andre bedrifter som driver med fossile brennstoff.
AP170601 Tan Copsey i organisasjonen Climate Nexus påpeker at over én million mennesker i delstater som stemte på Trump også jobber i bedrifter som driver med fornybar energi : ¶
AP170601 Trump har i løpet av sin tid som president signert en rekke presidentordrer som fjerner forordninger for kullselskaper og andre bedrifter som driver med fossile brennstoff.
AP170601 Tan Copsey i organisasjonen Climate Nexus påpeker at over én million mennesker i delstater som stemte på Trump også jobber i bedrifter som driver med fornybar energi : ¶
AP170601 Trump har i løpet av sin tid som president signert en rekke presidentordrer som fjerner forordninger for kullselskaper og andre bedrifter som driver med fossile brennstoff.
AA170601 Men i fraværet av amerikansk lederskap, der administrasjonen blir med en liten håndfull nasjoner som fornekter fremtiden, er jeg sikker på at amerikanske byer, stater og bedrifter vil fortsette å lede an for å redde vår ene, felles klode, sier Obama videre.
VG170531 Det kan bli vanskelig nå, fordi det vil få reelle økonomiske konsekvenser for andre land å pålegge sine bedrifter restriksjoner når USA ikke gjør det samme.
SA170531 Oppdragene bidro til lokale arbeidsplasser både hos leverandører og entreprenører og hjalp arbeidsfolk og bedrifter med å komme seg gjennom en krevende bølgedal.
SA170531 Selv i store bedrifter er styrelederens kompensasjon beskjeden i forhold til i idretten.
DN170531 Forbrukerrådet har også registrert at mange bedrifter og enkeltmannsforetak klager på slike langvarige avtaler.
DN170531 - Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon har et uforholdsmessig stort antall saker fra spesielt bedrifter og enkeltmannsforetak knyttet til mobilavtaler og bindingstid opp til 24 måneder.
DN170531 Bedrifter har ikke samme angrerett som forbruker og antallet saker viser et generelt forbedringspotensial i salgsapparatet på slike avtaler, sier Instefjord.
DB170531 Det er en kriminell gruppe som hacker bedrifter , sykehus osv.
DA170531 Den russiske statsråden viser til at det statseide atomkraftbyrået Rosatom - som bygger kraftverkene - konkurrerer i anbudsrunder rundt om i verden slik vanlige bedrifter gjør.
DA170531 Den russiske statsråden viser til at det statseide atomkraftbyrået Rosatom - som bygger kraftverkene - konkurrerer i anbudsrunder rundt om i verden slik vanlige bedrifter gjør.
BT170531 Stater, byer, bedrifter , skoler og andre aktører over hele USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene.
AP170531 Dette kan umulig være noe store amerikanske bedrifter støtter, sier UiB-professoren.
AP170531 Selv i store bedrifter er styrelederens kompensasjon beskjeden i forhold til i idretten.
AA170531 Planen dekker perioden fra 2021 til 2030 og viser hvordan byrdene skal fordeles mellom de ulike medlemslandene innenfor de sektorene som ikke er omfattet av EUs kvotesystem for bedrifter .
VG170530 Å forby bitcoin-valutaen vil neppe fungere, men FNs datakriminalitetsavdeling oppfordrer bedrifter som veksler bitcoin til konvensjonelle valutaer om at de må følge alminnelige bankstandarder for å verifisere klientenes identitet.
VG170530 mai har hundretusener av pc-er i hjem, bedrifter, offentlige institusjoner og bedrifter i 150 land blitt angrepet og infisert av viruset som rammer Windows operativsystemer og som låser datamaskinene.
VG170530 mai har hundretusener av pc-er i hjem, bedrifter , offentlige institusjoner og bedrifter i 150 land blitt angrepet og infisert av viruset som rammer Windows operativsystemer og som låser datamaskinene.
VG170530 Når de rikeste ikke bidrar med det de skal, er det folk flest, og norske bedrifter , som må betale ekstra.
SA170530 Bedrifter klager over ulik og urettferdig konkurranse fra selskaper i andre stater eller i utlandet som ikke har like strenge standarder for utslipp.
NL170530 Fra Rødt har vi ingen problemer med å anerkjenne innsatsen til de som jobber i private bedrifter , tvert om.
DN170530 | Fri roaming gjelder også bedrifter
DN170530 Bedrifter fra hele verden har utstillinger på til sammen 22.500 kvadratmeter.
DN170530 Det svenske oppkjøpsfondet EQT har hentet inn 1,6 milliarder euro, rundt 15 milliarder norske kroner, til et nytt fond for investeringer i mellomstore bedrifter i Nord-Europa kalt EQT Mid Market Euro.
DN170530 », heter det i en melding fra selskapet, som også varsler at det står klar til å investere i norske bedrifter .
DN170530 Målet er å lage en oversikt over hva nordnorske bedrifter bidrar med i beredskapsnæringen, sier Nilsen.
DA170530 Denne våren har alle de fire vært ute i praksis i store og små bedrifter , og alle føler at de ble godt tatt imot.
AP170530 Slik regelverket fungerer i dag, må norske bedrifter betale moms og eventuelle særavgifter fra første krone, mens varesendinger fra utlandet inntil 350 kroner er fritatt for moms og eventuell toll og særavgifter, sier Wickholm.
AP170530 - Ja, Arbeiderpartiet vil fjerne det vi mener er ulempen norske bedrifter har i konkurranse med utenlandske konkurrenter, og som regjeringen har forsterket denne perioden.
AA170530 Choi anklages i Sør-Korea for å ha utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter for enorme pengesummer.
NL170529 Alt dette forutsetter at det finnes seriøse bedrifter som skaper verdier for oss alle.
DN170529 Investor og tidligere skikonge Bjørn Dæhlie mener han tar mindre risiko ved å investere egenkapitalen i eiendom enn vanlige norske bedrifter .
DN170529 Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet.
DB170529 , arbeidsmiljørelaterte forhold, og at enkelte bedrifter systematisk legger til rette for uttak av større kvanta fisk enn det som er lovlig å ta med over grensen. » - Det foreligger såpass mange meldinger om uregistrerte aktører av turistfiske som driver uakseptabelt at vi fant det klokt å varsle myndigheter og be om at det kontrolleres.
DB170529 At representanter for bedrifter som før hadde monopol på å levere attføringstjenester mener at alt var bedre før, er ikke overraskende.
DB170529 - Det gamle systemet, der bestemte bedrifter hadde enerett på å selge bestemte tjenester, var et system som hindret sunn konkurranse, stengte ute kompetente leverandører og som var en farlig sovepute for leverandører som er innenfor systemet.
AA170529 Han mener det er helt avgjørende at både regjeringen og Stortinget tar inn over seg at det kan bli et stort problem for norsk økonomi dersom ikke investeringsnivået i vanlige bedrifter tar seg opp.
AA170529 Andelen investeringer i bedrifter er på det laveste på 25 år.
DN170528 Pensjonsunderskuddet som WEF har beregnet til 400.000 milliarder dollar i år 2050 er basert på hvor mye myndigheter, bedrifter og privatpersoner må sette av for at alle personer skal få en pensjon tilsvarende 70 prosent av lønnen de hadde før de gikk av med pensjon.
DN170528 - Det er tre interessenter her, og det er myndigheter, bedrifter eller arbeidsgivere og individene.
DN170528 Nå utvider Mesh lokalene fra 4.000 til 10.000 kvadratmeter for å få plass til enda flere bedrifter .
DB170528 Toppsjefene i energiselskaper og andre store bedrifter er blant dem som skal delta på møtene.
AP170528 Noen bedrifter klarer å ta ny teknologi i bruk og øker dermed sin produktivitet mye fra år til år.
VG170527 FRAFJORDBUNAD : Tiana ( foran ) og Nirina broderer bunader som selges til bedrifter og privatpersoner i Norge.
AP170527 Oslo slipper ut enorme mengder varme - fra vinduer, kjøpesentre, bedrifter og hjem.
AP170527 Med et digitalisert smart energisystem kan en produsent skru ned gulvvarmen i privathus på dagtid eller i bedrifter om natten med fem prosent i to timer.
DN170526 I Norge faller det under politiets mandat og ansvar å beskytte mennesker og bedrifter mot lovbrudd og å straffeforfølge dem som bryter loven.
DN170526 - Norske borgere og bedrifter har ingen støtte fra myndighetene i bekjempelsen av slik kriminalitet.
DN170526 - Norske bedrifter sitter på mange interessante hemmeligheter og er konstante mål for industrispionasje.
BT170526 En rekke bedrifter har meldt tilbake til politikerne at den offentlige yrkesfagsutdannelsen ikke har vært tilstrekkelig nok.
AP170526 Store bedrifter som DNB, Statens forvaltningstjeneste, NRK, Norsk Hydro, Se og Hør og Agderposten måtte stenge de ansattes tilgang til livestrømmingen når deltagerne dusjet, fordi det gikk utover arbeidseffektiviteten og datakapasiteten.
SA170525 Alt dette forutsetter at det finnes seriøse bedrifter som skaper verdier for oss alle.
DB170525 Noe av forklaringen er at flere bedrifter , omgår reglene ved å vise til at de har egne tariffavtaler kalt husavtaler.
DB170525 Minst seks av åtte undersøkte bedrifter som jobber på anleggsstedet, ikke er tilsluttet noen sentral tariffavtale.
DB170525 I fire av åtte bedrifter står de ansatte helt uten en fagforening i ryggen.
DB170525 Samtidig glemmer mange bedrifter at kontanthåndtering koster mye penger, svarer Valle.
DA170525 I fire av åtte bedrifter står ansatte helt uten fagforening i ryggen.
AP170525 Svaret er at private bedrifter og institusjoner hver dag leverer helse- og omsorgstjenester av dokumentert god kvalitet på vegne av stat og kommune.
AA170525 I fire av åtte bedrifter står ansatte helt uten fagforening i ryggen.
SA170524 På mange bedrifter over det ganske land, mindre og større, er det et internt press på de ansatte om å organisere seg.
DA170524 LES OGSÅ : Bilfirma har gått konkurs ¶ 56-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han har leid seg ut til bedrifter som industrilakkerer, men har vært langtidssykmeldt siden sommeren 2016. 56-åringen opplyste i retten at han har ingen eiendeler av verdi og han visste heller ikke hvor stor gjelden var.
AP170524 Formiddagen har han brukt på å drikke kaffe med en konserndirektør i Statoil og møte med norske bedrifter hos Innovasjon Norge.
AP170524 Formiddagen har han brukt på å drikke kaffe med en konserndirektør i Statoil og møte med norske bedrifter hos Innovasjon Norge.
NL170523 Og ikke minst - våre bedrifter får et helt annet marked å levere til.
NL170523 Norske bedrifter , institusjoner og forskere kan få nettverk og midler de ikke hadde vært i nærheten av uten forskningsprosjektene til EU.
DN170523 Dermed mener han det også blir åpning for reale skattekutt, både for privatpersoner og bedrifter .
DA170523 Vi trenger at myndigheter og næringslivet, som amerikanske bedrifter , forteller Trump at det vil være et feilsteg å trekke seg ut, sier Waxman.
DA170523 Dette er bedrifter som driver med alt fra anleggsvirksomhet til brønnboring, renovasjon og skogsdrift.
BT170523 - Slik har vi løst det med flere andre bedrifter vi har vært i forhandlinger med, blant annet Den Nationale Scene i Bergen.
VG170522 Journalister og uavhengige medier trenger et sterk personvern og beskyttelse av informasjonsfriheten for å utøve sin viktige rolle i å holde regjeringer og bedrifter ansvarlige.
VG170522 Oljerelaterte bedrifter i Norge har slitt tungt og titusener har mistet jobben.
DN170522 Ved hjelp av automatisering hjelper vi bedrifter til å få kontroll på dataene og avhender gamle it-systemer, sier Bredvei.
DN170522 Kundene er alt fra kommersielle bedrifter til offentlig sektor og barnevern som behandler mye sensitiv informasjon.
DN170522 Det betyr at bedrifter , det offentlige og private i hele Europa må ha kontroll på sine data, sier Bredvei.
DN170522 - Vi vokser på den megatrenden som nå rammer mange bedrifter : Digitalt produsert innhold vokser eksponentielt, samtidig som kravene til å ha kontroll på dataene øker, sier Bredvei.
BT170522 Beboere og bedrifter som holder til rundt parken fikk informasjon om planene under et møte med kommunen i forrige uke.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for de
AP170522 Noen store familieeide bedrifter har betalt for kontrakter, tillatelser, reguleringer, lån fra statsbanker og skattefradrag.
AP170522 Mitt inntrykk er at korrupsjon ikke er vanlig mellom private bedrifter .
AP170522 Korrupsjonssakene er på toppnivå i skjæringen mellom det offentlige og enkelte store, familieeide bedrifter .
AA170522 Med på reisen er en næringsdelegasjon med sjømataktører og bedrifter fra leverandørindustrien. ( ©NTB ) ¶
AA170522 Av de 85 kontrollerte virksomhetene var alt i orden hos 28 bedrifter , mens seks hadde mindre mangler som ble påpekt.
AP170521 Med på reisen er en næringsdelegasjon med sjømataktører og bedrifter fra leverandørindustrien.
NL170519 Stålbedriften Celsa må betale 14,1% i arbeidsgiveravgift, mens alle andre bedrifter i Mo Industripark slipper med 5,1 %.
DB170519 Vi liker derfor å jobbe med slike bedrifter som Peppes Pizza som er fremoverlente og utforskende etter nye markedsføringsmekanismer.
BT170519 FOTO : Kjell Erik Kleveland, Aquafarm Equipments ¶ | Bedrifter i Kong Oscars gate sliter mens gaten rustes opp ¶
AA170519 Jeg har opplevd at da jeg var ny som statsråd, snakket bedrifter om at de skulle utvikle slik og slik.
AA170519 Først styrte han undervannsdronen Blueye Pioneer, som nå er klar for salg til privatkunder og bedrifter .
SA170518 - Ja, det er ingen bedrifter som kommer til å dra dette i gang, siden det krever en veldig stor investorkostnad til forskning og utvikling.
NL170518 - Vi har jobbet sammen med Flow-miljøet, men også bedrifter ellers i Tromsø, i ett år nå for se hvordan vi kan utvikle kompetanse til næringen.
DN170518 - Kommuner og bedrifter er ikke klar over at bankene tar seg så godt betalt som de gjør, sier Stein Erik Mellemseter i Alpha Negotiations.
AP170518 Hvis det blir vellykket, og det er jeg nesten helt sikker på at det blir, så kan det kanskje inspirere andre bedrifter til å følge opp, sier Borgen.
AP170518 - Jeg er helt sikker på at det ikke vil være veldig vanskelig å finne andre bedrifter som også vil være med på dette, sier prosjektleder Thomassen.
AP170518 Med noen tastetrykk kan pengene overføres mellom personer og bedrifter .
AP170518 Den nye infrastrukturen skal kunne brukes mellom alle banker, mellom personer, fra kunder til bedrift og mellom bedrifter .
AP170518 - Ja, det er ingen bedrifter som kommer til å dra dette i gang, siden det krever en veldig stor investorkostnad til forskning og utvikling.
AA170518 Med noen tastetrykk kan pengene overføres mellom personer og bedrifter , skriver Aftenposten.
AA170518 Den nye infrastrukturen skal kunne brukes mellom alle banker, mellom personer, fra kunder til bedrift og mellom bedrifter .
AA170518 Med noen tastetrykk kan pengene overføres mellom personer og bedrifter , skriver Aftenposten.
AA170518 Den nye infrastrukturen skal kunne brukes mellom alle banker, mellom personer, fra kunder til bedrift og mellom bedrifter .
VG170517 Man kan også bli lærling, men få bedrifter tar inn lærlinger.
VG170517 Det finnes 83 lærlingplasser på 64 forskjellige bedrifter innen bunadstilvirker-faget, ifølge utdanning.no.
DN170517 Hun forteller at de på en vanlig dag har rundt 70 prosent vennebetalinger og 30 prosent betalinger til bedrifter , foreninger og lag.
VG170516 I dag finnes det 83 lærlingplasser på 64 forskjellige bedrifter innen bunadstilvirker-faget, ifølge utdanning.no.
SA170516 Og det er nettopp denne type attraktivitet det handler om framover når vi skal tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale bedrifter , talenter og ny kompetanse.
SA170516 Næringsminister Monica Mæland ( H ) medgir at arbeidsmarkedssituasjonen fortsatt er tøff for mange, spesielt for dem som jobbet i petroleumsrelaterte bedrifter , men mener sysselsettingsveksten er et positivt tegn.
NL170516 Slik legges det bedre til rette for flere bedrifter og nye arbeidsplasser.
NL170516 Oppstartsfasen er gjerne den mest krevende fasen for nye bedrifter , uansett om det er en innovasjonsbedrift eller en lokal frisørsalong.
DN170516 - Jeg tror konsekvensen kan bli at mange norske forretningsfolk og bedrifter vil søke mot andre destinasjoner for møter og konferanser.
DN170516 Også et ferskt konjunkturbarometer fra Sparebank 1, der bedrifter i landsdelen ble spurt om fremtidstroen, viser et løft fra tidligere målinger.
DB170516 - Jeg gleder meg stort til å kunne bruke min erfaring til å lede dette forbundet som organiserer så mange viktige og gode bedrifter rundt om i hele landet, sier Julie M.
DB170516 Kryptos Logic er en av mange selskaper i verden som leverer IT-tjenester til bedrifter , offentlig forvaltning og privatpersoner.
DB170516 Norges Bank har flere ganger i året samtaler med ledere fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og næringer.
DB170516 Altfor mange, spesielt bedrifter og institusjoner, bruker gamle og utdaterte Windows-versjoner og programmer.
DA170516 Arbeidet skal gjøres for å sikre at Trump får informasjon fra både private bedrifter og myndigheter.
DA170516 Fire norske bedrifter er så langt rammet av det såkalte « løsepengeviruset », blant dem hotellkjeden Choice, skriver VG.
AP170516 - Jeg gleder meg stort til å kunne bruke min erfaring til å lede dette forbundet som organiserer så mange viktige og gode bedrifter rundt om i hele landet, sier Julie M.
AA170516 - Jeg gleder meg stort til å kunne bruke min erfaring til å lede dette forbundet som organiserer så mange viktige og gode bedrifter rundt om i hele landet, sier Julie M.
AA170516 Næringsminister Monica Mæland ( H ) medgir at arbeidsmarkedssituasjonen fortsatt er tøff for mange, spesielt for dem som jobbet i petroleumsrelaterte bedrifter , men mener sysselsettingsveksten er et positivt tegn.
AA170516 Verken jeg, Brøndbo eller resten av Høyre tror at Arbeiderpartiets forslag om å sende en skatteregning på 15 milliarder kroner til norske bedrifter og arbeidstakere, vil sette fart på verdiskapningen.
AA170516 Etableringsstøtte og andre offentlige virkemidler er vel og bra, spesielt for bedrifter i oppstartsfasen.
VG170515 Det er ingen grunn til å tro at dette er en statlig aktør som skal presse bedrifter for penger.
VG170515 Norsk kundebarometer viser hvor godt fornøyd kundene er med bedrifter de har et fast kundeforhold til, gjennomført av Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.
NL170515 | Sikkerhetsekspert i Tromsø : - Det kan være det største angrepet noensinne ¶ Bedrifter risikerer konkurs i dataangrep.
NL170515 " Nye bedrifter og ny giv gjør Nord Norge til et kraftsentrum i landet ", sier Regjeringen og viser til fiskeri, havbruk, mineralutvinning, energi, leverandørindustri, marin biopros-pektering og reiseliv, og tildeler så Sametinget rollen som regional samfunnsutvikler.
DN170515 - Hvis en bedrift blir fortalt at den må betale summen i bitcoin, vil de fleste bedrifter spørre hva en bitcoin er.
DN170515 NSM sier til DN at de ikke vet hvor godt beskyttet norske bedrifter var mot Wannacry.
DN170515 Men vi vet jo ikke hvor godt oppdatert norske bedrifter var før angrepet, sier Arnøy.
DN170515 Hos sikkerhetsselskapet Mnemonic, som har de fleste store norske bedrifter på kundelisten, har det vært full aktivitet i helgen.
DN170515 Før helgen startet en internasjonal cyberepidemi i form av løsepengeviruset Wannacry som spredte seg blant bedrifter og privatpersoner over hele verden.
BT170515 Mer enn 8.300 forbrukere har deltatt i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av.
AP170515 Mer enn 8.300 forbrukere har deltatt i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av.
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515 - I bedrifter er det litt annerledes, forklarer han.
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AA170515 Mer enn 8300 forbrukere har deltatt i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av.
VG170514 - Dette er det eneste temaet blant oss utlendinger her nå, og mange bedrifter har allerede planlagt flytting.
VG170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de har kjennskap til at norske bedrifter har gitt etter for kravene, og betalt løsepenger til hackerne.
VG170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet : Norsk bedrifter betaler hackere løsepenger ¶
SA170514 Mange av disse ofrene er bedrifter , deriblant store konserner, sier Rob Wainwright, sjefen for Det europeiske politibyrået Europol, til den britiske TV-kanalen ITV.
DN170514 Sikkerhetsdirektør om dataangrepene : - Kan treffe alle ¶ | - Betaler løsepenger i ren desperasjon ¶ Bedrifter og organisasjoner har overdreven tro på egne rutiner, og mange er elendig sikret, sier sikkerhetsekspert etter helgens store dataangrep.
DN170514 Resultatet er at de er blitt forbikjørt av Vipps og Mobilepay på brukervennlighet, sier Henrik Begby Andersen, daglig leder i Dibs, som leverer digitale betalingsløsninger til bedrifter i 20 land.
DN170514 NSM : - Norske bedrifter betaler løsepenger til hackere ¶
DN170514 Mange av disse ofrene er bedrifter , deriblant store konserner, sier Rob Wainwright, sjefen for Det europeiske politibyrået Europol, til den britiske TV-kanalen ITV.
DN170514 NSM : - Norske bedrifter betaler løsepenger til hackere ¶ ¶
DN170514 | NSM : - Norske bedrifter betaler løsepenger til hackere ¶
DN170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) sier de ukentlig blir kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har betalt løsepenger, skriver VG.
DN170514 Bergsjø bekrefter også at tilfeller der bedrifter og personer blir rammet av løsepengevirus, har økt jevnt den siste perioden.
DB170514 Norsk kundebarometer viser hvor godt fornøyd kundene er med bedrifter de har et fast kundeforhold til, gjennomført av Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.
DB170514 Vi jobber med sektorer som helse og finans, og store bedrifter som Telenor, og vi utveksler hele tiden oppdatert informasjon.
DB170514 Og for å beskytte seg mot et angrep som utnytter en sårbarhet i systemet, er både bedrifter og enkeltpersoner nødt til å være klar over følgende : ¶
DB170514 Noe av det viktigste bedrifter kan gjøre, er å sette dataangrep på agendaen i styrerommet.
DB170514 Flere norske bedrifter rammet av internasjonalt dataangrep ¶
DA170514 Mange av disse ofrene er bedrifter , deriblant store konserner, sier Rob Wainwright, sjefen for Det europeiske politibyrået Europol, til den britiske TV-kanalen ITV.
BT170514 Mange av disse ofrene er bedrifter , deriblant store konserner, sier Rob Wainwright, sjefen for Det europeiske politibyrået Europol, til den britiske TV-kanalen ITV.
AP170514 Dette skulle gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å etablere seg i flere land.
AP170514 « Bedrifter som Oncolomed er fremdeles en litt fremmed art i den norske faunaen.
AA170514 Dataangrepet begynte fredag, og siden da har både bedrifter , offentlige etater og enkeltpersoner mange steder opplevd å miste tilgang til filene sine. ( ©NTB ) ¶
AA170514 Mange av disse ofrene er bedrifter , deriblant store konserner, sier Rob Wainwright, sjefen for Det europeiske politibyrået Europol, til den britiske TV-kanalen ITV.
VG170513 | NSM : Norske bedrifter betaler hackere løsepenger ¶
VG170513 Ukentlig blir Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har sett seg nødt til å gjøre som angriperne ber om - nemlig å betale løsepenger.
VG170513 Også Norsk senter for informasjonssikring bekrefter overfor VG at de opplever en markant økning av bedrifter som velger å betale løsepenger.
VG170513 Bergsjø bekrefter også at tilfeller der bedrifter og personer blir rammet av løsepengevirus har økt jevnt den siste perioden.
VG170513 - For bedrifter er det en større utfordring for de har mange systemer som må oppdateres, det skjer ikke nødvendigvis automatisk og de trenger tid på å gjennomføre slike oppdateringer.
VG170513 Tradisjonelle bedrifter føler seg truet, samtidig som nye aktører tjener store penger.
VG170513 Bedriftsforbundet er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ).
SA170513 - Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på mandag, når mange bedrifter og offentlige etater som ikke er aktive i helgene skal starte opp igjen, sier Sofie Nystrøm til Aftenposten.
SA170513 Det er mange bedrifter som deltar i stafetten, men det er også mange løpere av høy nasjonal klasse i aksjon.
DB170513 Flere norske bedrifter rammet av internasjonalt dataangrep ¶
DB170513 Flere norske bedrifter rammet av internasjonalt dataangrep ¶
AP170513 - Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på mandag, når mange bedrifter og offentlige etater som ikke er aktive i helgene skal starte opp igjen, sier Sofie Nystrøm.
AP170513 Det er mange bedrifter som deltar i stafetten, men det er også mange løpere av høy nasjonal klasse i aksjon.
AA170513 Moen er glad for at så mange bedrifter er positive til å la flyktningbarn få prøve seg i deres bedrift.
AA170513 | Norske bedrifter betaler løsepenger til hackere ¶
AA170513 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) sier de ukentlig blir kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har betalt løsepenger, skriver VG.
AA170513 Bergsjø bekrefter også at tilfeller der bedrifter og personer blir rammet av løsepengevirus, har økt jevnt den siste perioden.
AA170513 | NSM : Norske bedrifter betaler løsepenger til hackere ¶
AA170513 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) sier de ukentlig blir kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har betalt løsepenger, skriver VG.
AA170513 Bergsjø bekrefter også at tilfeller der bedrifter og personer blir rammet av løsepengevirus, har økt jevnt den siste perioden.
VG170512 Skal døgnkontinuerlige bedrifter innføre sekstimersdag, må man øke fra tre til fire skift.
VG170512 Private bedrifter overlever kun hvis de er lønnsomme.
VG170512 Offentlig sektor-forbundene synes også å overse at mange private bedrifter må øke produktiviteten mer enn i dag for å være lønnsomme og kunne opprettholde arbeidsplasser.
SA170512 Blir paragraf 71 vedtatt, vil man i stedet bruke åndsverkloven til å skape et insentiv for kommersielle aktører og bedrifter .
SA170512 Men hovedregelen, som mange ikke kan eller vil forstå, er at oppbyggingen i stor grad må skje med bruk av utenlandske bedrifter .
SA170512 Eksisterende bedrifter og gründere er best på det.
SA170512 Det må skje ved utbygging av nødvendig infrastruktur som alle har glede av, og som kan legge tilrette for oppstart av nye og lønnsomme bedrifter .
NL170512 - Tilbakemeldingen er at de er utrolig imponert over kraften, energien og optimismen i nordnorske bedrifter .
DN170512 Vi har tatt kontakt med de fleste store bedrifter og sektorer i landet, forteller Pretorius.
VG170511 Bedriftsforbundet er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ).
SA170511 Representanter fra syv små bedrifter hevder de ble forespeilet lukrativt arbeid på Dale om de senket prisen på byggingen av privatboligen til den daglige lederen av Dale Eiendomsutvikling AS.
SA170511 Jan Inge Røyland, leder for næringseiendom i Eiendomsmegler 1, ser en trend der stadig flere bedrifter sparer leieutgifter ved å sette sine ansatte tettere sammen.
NL170511 | Investerer fire millioner i nytt prosjekt : - Vi må legge bedre til rett for nordnorske bedrifter
SA170510 Ved økt globalisering der hele forsyningskjeden er gjennomsiktig, er det ekstra viktig for norske bedrifter å ta de rette valgene.
SA170510 Arbeidere på oppdrag for norske bedrifter i utlandet blir drept. 1. mai, på selveste arbeidernes dag, omkom seks personer da en kran veltet under bygging av Martin Linge-plattformen ved Samsungs verft i Sør-Korea.
SA170510 Flere bedrifter tilbyr sluttpakker og ønsker at eldre medarbeidere går av før de når pensjonsalder.
NL170510 | Vil sette bedrifter i nord på skolebenken ¶
NL170510 Gjennom det såkalte LUNN-programmet ble bedrifter i Nord-Norge skolert i hvordan de skulle posisjonere seg i kampen om kontrakter ved større utbygginger innenfor olje- og gassutbygging.
NL170510 Det er mange bedrifter som ikke er store nok til alene å kjempe om store oppdrag.
NL170510 - I 2015 fikk bedrifter i Vest-Finnmark oppdrag for 1,75 milliarder fra Snøhvit.
DN170510 - Jeg oppfordrer Gerd Kristiansen til å si fra seg denne gullkantede fallskjermen, hvis hun ikke gjør det mister LO all troverdighet når de kritiserer fallskjermer i private bedrifter .
BT170510 Min e-post adresse er nå full av søknader som jeg har sendt til forskjellige firmaer, bedrifter og butikker.
VG170509 Problemet nå er at folk mister jobber fordi chabolene skviser små- og mellomstore bedrifter , som igjen må si opp folk.
DN170509 Det er stor positiv bølge av å starte nye bedrifter og drive gründervirksomhet.
DN170509 600 bedrifter på Sørvestlandet rapporterer om et dramatisk stemningsskifte etter tre år med oljenedtur.
DB170509 Men kan folk og bedrifter bruke noe som knapt er tilgjengelig og har blitt så dyrt å bruke at de færreste har råd ?
DB170509 Skal norske bedrifter bli selskaper i verdensklasse må vi i større grad representere den verdenen vi ønsker å være en del av.
DB170509 På tross av de positive resultatene viser norske bedrifter til lave tall når det gjelder mangfold.
DB170509 I Beijing og Shanghai signerte norske bedrifter 19 avtaler om næringssamarbeid.
DB170509 Forskning viser en sammenheng mellom bedrifter som scorer høyt på mangfold og økt lønnsomhet.
DB170509 Formålet med konferansen er gi bedrifter konkrete verktøy til hvordan de kan bruke mangfold for å oppnå bedre økonomiske resultater.
DB170509 For å bygge selskaper i verdensklasse må norske bedrifter forstå kulturen og kundegruppen i nye internasjonale markeder.
DB170509 Den utviklingen krever at norske bedrifter ansetter de med ulik bakgrunn, som bidrar med ulike perspektiv.
DB170509 . Mange kjente norske merkevarer og bedrifter misbrukes av svindlere året rundt, men svindlerne er tidvis såpass smarte at de for eksempel utgir seg for å være Skatteetaten på den tiden av året der folk får utbetalt skatt til gode.
DA170509 | Optimisme blant bedrifter i Rogaland ¶
DA170509 Illustrasjonsfoto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ 600 bedrifter på Sørvestlandet har deltatt i undersøkelsen som er laget for Sparebank 1 SR-Bank.
DA170509 Det har skjedd et stemningsskifte blant bedrifter i Rogaland, viser en ny konjunkturrapport.
DA170509 Bedrifter i oljefylket ser lyst på framtiden.
DA170509 Bedrifter i Rogaland tror på økt omsetning bedre lønnsomhet det neste året.
AA170509 Ordningen vil gi små og mellomstore bedrifter tilgang til utstyr, kompetanse og fasiliteter til å teste nye ideer i industriell skala.
AA170509 Næringsminister Monica Mæland beskriver Norsk katapult som « en sløydsal, som bedrifter og forskningsmiljøer kan bruke på deling, og som gjør at ideer utvikles raskere, rimeligere og bedre ».
AA170509 Norsk katapult : 99 prosent av næringslivet i Norge består av små og mellomstore bedrifter .
VG170508 for at andelen unge utenfor arbeidslivet har falt siden 2005, men løsningen på situasjonen er ikke å gi millioner av kroner i valgkampstøtte til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, som vil reversere aktivitetsplikten for unge på NAV, endre fraværsgrensen i skolen og øke skattene og avgiftene til bedrifter , vanlige folk og pensjonister med minst 15 milliarder kr
SA170508 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ønsker at flere bedrifter skal gi sine ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter.
FV170508 Olsen mener at bedrifter som ikke jobber hardt med sin bærekraft, vil være vekke om bare ti år.
DN170508 | Nå har de fått tilbake troen i oljebyen ¶ 600 bedrifter på Sørvestlandet rapporterer om et dramatisk stemningsskifte etter tre år med oljenedtur.
DN170508 Omfatter flere typer kursing ¶ Bedrifter i en rekke bransjer bruker ordningen, som innebærer støtte til kurs og skolegang i arbeidstiden.
DN170508 Gjennom ordningen kan bedrifter søke om å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, IKT eller til norsk- eller samiskopplæring.
DN170508 Bedrifter opererer med fem kategorier interiør som de mener har spesielt god innvirkning på medarbeidernes kreativitet.
DB170508 ¶ Trond Lyngbø er ikke videre imponert over hvordan norske bedrifter opptrer på nettet.
DA170508 Et dramatisk økt skatte- og avgiftstrykk for både bedrifter , arbeidstakere og forbrukere kan tette gapet mellom inntekter og utgifter.
AA170508 | Optimisme blant bedrifter i Rogaland ¶
AA170508 Det har skjedd et stemningsskifte blant bedrifter i Rogaland, viser en ny konjunkturrapport.
AA170508 Bedrifter i oljefylket ser lyst på fremtiden. 600 bedrifter på Sørvestlandet har deltatt i undersøkelsen som er laget for Sparebank 1 SR-Bank.
AA170508 600 bedrifter på Sørvestlandet har deltatt i undersøkelsen som er laget for Sparebank 1 SR-Bank.
DA170507 Macron har også lovet franske bedrifter ekstra betalt for å ansatte unge fra de sosialt utsatte forstedene utenfor de store byene, unge som diskrimineres ut av arbeidsmarkedet.
AP170507 Regjeringen åpnet for at det skulle bli lettere for bedrifter å skaffe midlertidig ansatte.
AP170507 Samtidig er partiet « kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter », og slår fast at det er mot særnorske avgifter på for eksempel CO2.
AA170507 Den tidligere sponplatefabrikken er i dag et industribygg som brukes av flere forskjellige bedrifter .
DA170506 Macron kommer ikke med falske løfter om at nasjonalisering av franske bedrifter vil redde alle franske arbeidere som trues av utflagging, mener hans norske tilhengere.
DA170506 Le Pen erklærer euroen for « død om 10 år », og lover to myntenheter hvis Frankrike går ut av EU : franc for vanlig folk, og euro for bedrifter .
DA170506 Det er ikke rettferdig at underleverandører som ikke betaler lønn mellom oppdrag får konkurrere med bedrifter som har faste ansatte.
DA170506 Den gir norske bedrifter tilgang til et marked som er hundre ganger større enn vårt eget.
DA170506 Le Pen vil kaste ut alle innvandrere som har gjort noe straffbart, og skattlegge bedrifter som ansetter innvandrere.
AP170506 Hvert av de to selskapene skal skyte inn 20 prosent i et fond på totalt fem millioner dollar ( 43 millioner kroner ) for bedrifter som omfattes av « akseleratoren ».
AP170506 Han sier initiativer som nHack vil bidra til å redusere risikoen for norske bedrifter som vil etablere seg i Kina.
AP170506 Hun vil ha en kraftig reduksjon i innvandringen, innføre straffeskatt på bedrifter som ansetter utlendinger, kvitte seg med euroen og gå ut av Schengen.
AA170506 76 bedrifter var med i konkurransen, og helt til topps gikk Birdsavers UB fra KVT i Trondheim.
AA170506 Den tidligere sponplatefabrikken på Orkanger som begynte å brenne lørdag er nå lagerbygg og produksjonsanlegg for flere bedrifter .
AA170506 - Det er flere bedrifter som har oljebaserte produkter der inne, så det kan være det som lager røyken, sier Blaasmo.
AA170506 Vi hører ofte at bedrifter lærer mye av studentene, og at læringen går begge veier.
AA170506 De oppfordret studentene å starte egen bedrift og selge tjenesten til andre bedrifter .
DB170505 Vi, industrilandene i Nord, ble også rike ved hjelp av statlig styring, med store statlige bedrifter i nøkkelsektorer i økonomien og en sterk velferdsstat, samt handelsproteksjonisme.
DB170505 Det har ført til privatisering av statlige bedrifter , deregulering av finans, liberalisering av handel, fleksibilisering av arbeidsmarkedet, skattekutt og velferdskutt.
DN170504 | Et gammelt havnelager huser en av Trøndelags mest lønnsomme bedrifter
DN170504 Det er kanskje ikke all verden å se til, men Trondheim kjøle- og fryselager på Brattøra i Trondheim kan skilte med en lønnsomhet som ikke er mange andre bedrifter forunt.
DB170504 MINDRE STEDER : Vipps Go retter seg først og fremst mot små og mellomstore bedrifter , som kanskje ikke har avanserte datasystemer allerede.
DA170504 Le Pen har sagt at franskmenn skal bruke franc til daglig, mens franske bedrifter skal bruke euro. | 3700 syklet i april ¶
BT170504 Mer bidrag fra private og bedrifter må til.
AP170504 Økt importtoll for å beskytte franske bedrifter
AP170504 Skattelette : Små og mellomstore bedrifter skal få lettelser.
AP170504 Han vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å gi overflødige ansatte sparken og mener dette vil bidra til at flere bedrifter tør å ansette folk i faste stillinger.
AP170504 Arbeidsmarkedet : Vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, noe som blant annet vil si at det blir enklere for bedrifter å ansette og sparke ansatte.
AP170504 Økt importtoll for å beskytte franske bedrifter
AP170504 Skattelette : Små og mellomstore bedrifter skal få lettelser.
AP170504 Han vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å gi overflødige ansatte sparken og mener dette vil bidra til at flere bedrifter tør å ansette folk i faste stillinger.
AP170504 Arbeidsmarkedet : Vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, noe som blant annet vil si at det blir enklere for bedrifter å ansette og sparke ansatte.
AP170504 Snart begynte bedrifter å kunngjøre nye investeringer og fabrikker i USA.
AP170504 Amerikanske bedrifter investerer mer i USA ¶
AA170504 Alle bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav. ( ©NTB ) ¶
AA170504 - Flere undersøkelser har vist økt optimisme blant norske bedrifter den siste tiden.
SA170503 Jeg bærer i dag en stor glede over at det er mange som startet hos meg, som i dag står med egne bedrifter og har lyktes.
DN170503 Dette unntaket ville regjeringen stramme inn i sitt nye forslag til markedsføringslov - til at bedrifter kun kunne ta kontakt med kunden om kunden eksplisitt hadde samtykket til dette på forhånd.
DN170503 Det er våre bedrifter og arbeidstagerne gjennom LO Handel og Kontor helt enige om.
DN170503 Aktuell : Familie- og kulturkomiteen sa nei til Regjeringens forslag om at bedrifter ikke kan markedsføre nye produkter over telefon til eksisterende kunder, noe Virke har kjempet mot.
DN170503 Bedrifter kan ta kontakt med forbrukeren om man allerede har et kundeforhold.
DN170503 - Det tar både hensyn til forbrukere som ikke ønsker telefonsalg, og organisasjoner og bedrifter som har behov for å selge sine tjenester og varer, sier han.
DB170503 Han er for de multinasjonale selskapene og vil stenge bedrifter som vår, sier Garcia Tuan ( 45 ), Whirlpool-arbeider.
DB170503 Men, han gir også ledere i kunnskapsintensive bedrifter grunn til å revurdere organiseringen av arbeidet som foregår.
DA170503 - Vi skal gå rundt Breiavatnet, og vi håper lag, foreninger, bedrifter og familier vil gå med oss.
DA170503 Han understreker at årsaken til at man ikke har fått i gang treforedlingsindustrien i Norge er sammensatt, og at finansielle og kommersielle feilvurderinger av eiere og ledelse i norske treforbrukende bedrifter er en viktig årsak til at denne industrien står langt svakere enn i våre naboland.
DA170503 Det viser hvilke bedrifter som har oljeutskillere og fettutskillere.
AA170503 - Det tar både hensyn til forbrukere som ikke ønsker telefonsalg, og organisasjoner og bedrifter som har behov for å selge sine tjenester og varer, sier han.
DN170502 Spesialiseringen på bygg og anlegg har gjort dem til en av Oslos mest lønnsomme bedrifter .
DN170502 Det gir topplassering på ny kåring av hovedstadens mest lønnsomme bedrifter .
DN170502 I 2008 kjøpte det nordiske oppkjøpsfondet Nordic Capital selskapet og begynte å kjøpe opp konkurrenter og andre bedrifter i tilstøtende bransjer.
DN170502 - En naturlig forklaring på at flere bedrifter melder om redusert produksjon i april er påsken.
DN170502 Kilde : Proff.no ¶ | Bedrifter i USA sliter med å få tak i sesongarbeidere ¶
DN170502 Bedrifter som trenger tilbyr gartnertjenester i sommersesongen, oppgir å ha måttet takke nei til oppdrag av samme grunn.
DB170502 I den 30 sekunder lange videoen skryter en mørk og dyp fortellerstemme av milliardærens bedrifter i Det hvite hus.
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter , arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter , arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
BT170502 - Det har vært utrolig fint å se den viljen som har vært, både fra privatpersoner og bedrifter .
BT170502 En ensartet rettsutvikling sikrer rettferdige konkurransevilkår for borgere og bedrifter i hele EØS-området.
BT170502 Borgere og bedrifter i de tre EØS/EFTA-statene har hatt uhindret adgang til det indre marked, handelshindringer er fjernet, og konkurransen er styrket.
AP170502 - Det har vært utrolig fint å se den viljen som har vært, både fra privatpersoner og bedrifter .
AP170502 Svært få mener at velferdstjenestene blir bedre om de overlates til private kommersielle bedrifter .
AA170502 Bedrifter som trenger tilbyr gartnertjenester i sommersesongen, oppgir å ha måttet takke nei til oppdrag av samme grunn.
AA170502 ( ©NTB ) ¶ | Bedrifter i USA sliter med å få tak i sesongarbeidere ¶
AA170502 Samtlige bedrifter i undersøkelsen fremhever at god kulturforståelse er like viktig som gode språkkunnskaper - noe som fremstår som et paradoks når bare en femtedel av bedriftene bruker erfarne utenriksmedarbeidere i opplæringen av nye.
AA170502 Ifølge « NHOs Kompetansebarometer » ( 2014 ) er tysk det fremmedspråket etter engelsk som flest bedrifter etterspør.
AA170502 Funnene i undersøkelsen til Lødøen viser altså at det utvil-somt trengs en kompetanseøkning i midtnorske bedrifter både når det gjelder tysk språk og kultur.
AA170502 Fire av ti bedrifter medgir videre at de har fornærmet kunder på grunn av manglende tyskkunnskaper.
AA170502 Det trengs en kompetanseøkning i midtnorske bedrifter både når det gjelder tysk språk og kultur.
VG170501 Det er ikke lett å se hvordan det er et nederlag for norske bedrifter , sier Are Tomasgard.
DN170501 - Flere bedrifter velger aktive opplevelser fremfor fyll og poledance i Baltikum ¶ ¶
DB170501 For disse og andre bedrifter - som solo-bestigningen av Annapurna ( 8091 m. o. h. ) i 2013 - fikk han tilnavnet « Den sveitsiske maskinen ».
DA170431 Spesielt norske bedrifter er opptatt av å ta vare på kompetanse og utvikle kompetansen selv.
DA170431 I en skjør opptur ønsker bedrifter å ivareta fleksibiliteten.
DA170431 Det er normalt at bedrifter er varsomme etter en nedtur.
DA170431 - Etter alle rundene med oppsigelser og permitteringer, trår bedrifter varsomt.
DA170431 juli 2015 endret regjeringen arbeidsmiljøloven, som gjorde det enklere for bedrifter å ha midlertidig ansatte.
SA170430 Innovasjon Norge ønsker at flere bedrifter tar kontakt.
DN170430 Hun tror studiet deres er kjent for å være næringsrettet og forklarer at såpass mange får jobb etter praksisutplassering hos bedrifter i siste semesteret, at det skaper utfordringer for universitetet.
DN170430 Men da kan vi ikke ha store bedrifter som stiller seg i veien og oppfører seg dårlig.
DN170430 I det lovende bedrifter , som blir hjulpet i gang med offentlige midler, får konseptene frastjålet av storselskapene, da slukes også skattebetalernes penger.
DB170430 Og Høyre har i sitt partiprogram vedtatt at alle offentlige tjenester skal kunne utføres av private bedrifter - finansiert av fellesskapet - dvs. skattepenger.
DA170430 Før ting begynte å gå skeis var Forus oppfattet som et nødvendig onde, en roteskuff av et område der det kunne puttes inn bedrifter som ikke passet andre steder.
DN170429 Så ble han partner i Startuplab, et inkubatorselskap som har funnet det nødvendig å utarbeide egne regler for forholdet mellom nystartede og etablerte bedrifter .
DA170429 - Skal vi stenge for det markedet vil det få store konsekvenser for norske bedrifter , og spesielt arbeidsplasser i distriktene.
VG170428 VG har intervjuet flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet, som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ).
VG170428 - Vi er en organisasjon som skal hjelpe og gi råd til små og mellomstore bedrifter .
SA170428 Noen sliter fortsatt mer enn andre, men jeg er ikke i tvil om at oppturen ligger foran oss og at den allerede er i gang for enkelte bedrifter som varsler som nyansettelser og mer optimisme i markedet, sier Knudsen.
SA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler NAV om oppsigelser og permitteringer, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland. 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
SA170428 - Tiltakspakkene begynner å resultere i både private og kommunale jobber, støtteordninger stimulerer til å skape nye bedrifter , og jeg tror at flere av dem som brukte sluttpakken sin på å skape nye arbeidsplasser nå lykkes, sier Strøm.
SA170428 Men på sikt undergraver du muligheten for skikkelige bedrifter å eksistere.
DN170428 Hovedinntrykket er at norske bedrifter har god kvalitet, men lav innovasjon, sier professor Tor W.
DN170428 I kvartalet fikk 37 tusen kunder realisert boligdrømmen sin sammen med oss, og vi har volumvekst for både privatkunder og små og mellomstore bedrifter som planlagt, sier konsernsjef Rune Bjerke.
DN170428 Tidligere Kina-studenter : Norske bedrifter er for skeptiske ¶
DB170428 Selv om kontantenes død er spådd flere ganger, og NHO Reiseliv har ytret ønsker om at bedrifter skal kunne si nei til betaling med seddel og mynt, vil kontantene etter alt å dømme fortsatt bestå, selv om elektroniske penger skulle bli innført.
DB170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter , som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram.
DA170428 - Tidligere hadde Kina et stort arbeidskraftsoverskudd, og kinesiske bedrifter kunne velge fritt av arbeidere som kom fra landsbygda.
DA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler Nav om oppsigelser og permitteringar, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland. 5,2 prosent ¶ 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
BT170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter , som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd frem, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
AA170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter , som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
AA170428 NAVs bedriftsundersøkelse viser at norske bedrifter mangler 33 800 personer.
AA170428 I undersøkelsen kommer det fram at norske bedrifter mangler til sammen 33.800 personer.
AA170428 I undersøkelsen kommer det fram at norske bedrifter mangler til sammen 33.800 personer.
VG170427 Det kan de gjøre ved å innføre straffetiltak mot bedrifter og selskap som driver handel med Nord-Korea, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, Sverre Lodgaard til VG.
SA170427 | Se hvem som får penger fra Vekstfondet ¶ 50 bedrifter søkte om penger fra Stavanger kommunes Vekstfond.
DN170427 Det skal lite til av ny teknologi eller vestlig forretningspraksis før det er mulig å få små bedrifter til å vokse mye.
DN170427 Ved å kutte skatten for konserner og mindre bedrifter helt ned mot 15 prosent håper Trumps administrasjon at overskytende beløp skal brukes til oppgradering av utstyr og opprettelse av nye arbeidsplasser.
DN170427 Trumps medarbeidere sier de nye fordelene vil hjelpe mindre bedrifter , men utregninger fra blant annet Center on Budget and Policy Priorities viser at mesteparten av godene tilfaller velstående advokater, fondsforvaltere, konsulenter og andre med høy inntekt.
DN170427 Flere økonomer påpeker at budsjettunderskudd vil føre til at USA må låne penger, øke gjelden sin, noe som kan øke renta og dermed forverre situasjonen for husholdninger og bedrifter med lån.
DB170427 Ved å kutte skatten for konserner og mindre bedrifter helt ned mot 15 prosent håper Trumps administrasjon at overskytende beløp skal brukes til oppgradering av utstyr og opprettelse av nye arbeidsplasser.
DB170427 Trumps medarbeidere sier de nye fordelene vil hjelpe mindre bedrifter , men utregninger fra blant annet Center on Budget and Policy Priorities viser at mesteparten av godene tilfaller velstående advokater, fondsforvaltere, konsulenter og andre med høy inntekt.
DB170427 Flere økonomer påpeker at budsjettunderskudd vil føre til at USA må låne penger, øke gjelden sin, noe som kan øke renta og dermed forverre situasjonen for husholdninger og bedrifter med lån.
DB170427 Handelsnæringen i Norge har ikke tradisjon for å be om spesialbehandling, men den reagerer når regjeringen gir utenlandske bedrifter særfordeler.
DB170427 Selskapet tilbyr betalingsløsninger for bedrifter .
DA170427 Ved å kutte skatten for konserner og mindre bedrifter helt ned mot 15 prosent håper Trumps administrasjon at overskytende beløp skal brukes til oppgradering av utstyr og opprettelse av nye arbeidsplasser.
DA170427 Trumps medarbeidere sier de nye fordelene vil hjelpe mindre bedrifter , men utregninger fra blant annet Center on Budget and Policy Priorities viser at mesteparten av godene tilfaller velstående advokater, fondsforvaltere, konsulenter og andre med høy inntekt.
DA170427 Flere økonomer påpeker at budsjettunderskudd vil føre til at USA må låne penger, øke gjelden sin, noe som kan øke renta og dermed forverre situasjonen for husholdninger og bedrifter med lån.
BT170427 REGNING TIL AKSJONISTENE : - Dette er ikke den store summen, men hvis flere bedrifter gjør det samme kan det bli store krav, sier Sivert Straume, som er daglig leder for Bypsykologene AS.
BT170427 Næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd sier at man ikke har gjort seg opp noen mening om hvor store tap bedrifter i Bergen har hatt i forbindelse med de to kjør sakte-aksjonene 14. desember i 2016 og 16. april 2017.
BT170427 - Andre bedrifter får vurdere hva de vil gjøre.
BT170427 - Aksjonistene sender sine kostnader til andre bedrifter og til kommende generasjoner.
BT170427 Der kommer det frem at norske bedrifter mangler til sammen 33.800 personer.
AA170427 Sunde sier at de ikke driver med telefonsalg, men kontakter både bedrifter og privatpersoner hjemme for å ta en vurdering.
AA170427 I dag plikter bedrifter i henhold til norsk lov å ta imot kontanter.
DN170426 Ifølge finansminister Steven Mnuchin skal skattekuttet hjelpe små bedrifter , ikke de store og rike.
DN170426 Ifølge Mnuchin skal skattekuttet hjelpe små bedrifter , ikke de store og rike.
DN170426 Ifølge finansminister Steven Mnuchin skal skattekuttet hjelpe små bedrifter , ikke de store og rike.
DN170426 | For dårlig for etablerte bedrifter
DN170426 Norges første industrimelding på 36 år har for lite å tilby etablerte bedrifter .
DB170426 Ifølge Mnuchin skal skattekuttet hjelpe små bedrifter , ikke de store og rike.
DB170426 I et intervju med nyhetsbyrået AP forrige uke sa Trump at han ville legge fram en skattereform som vil innebære massive skattekutt for både bedrifter og enkeltpersoner.
DA170426 I en tid med store teknologiske endringer, er det avgjørende å legge til rette for fremvekst av nye bedrifter og ny verdiskapning når bransjer og bedrifter forsvinner.
DA170426 I en tid med store teknologiske endringer, er det avgjørende å legge til rette for fremvekst av nye bedrifter og ny verdiskapning når bransjer og bedrifter forsvinner, skriver Høyres Anne-Kathrine Nygård Bergh.
DA170426 I en tid med store teknologiske endringer, er det avgjørende å legge til rette for fremvekst av nye bedrifter og ny verdiskapning når bransjer og bedrifter forsvinner.
DA170426 I en tid med store teknologiske endringer, er det avgjørende å legge til rette for fremvekst av nye bedrifter og ny verdiskapning når bransjer og bedrifter forsvinner, skriver Høyres Anne-Kathrine Nygård Bergh.
AP170426 Hafslund sendte da ut en melding om de startet arbeidet med å børsnotere virksomheten innen kraftomsetning og sluttsalg av strøm til boliger og bedrifter .
AA170426 I dag plikter bedrifter i henhold til norsk lov å ta imot kontanter.
AA170426 Norske bedrifter er også verdensledende leverandører av teknologi, utstyr og tjenester, sier Sandberg.
DN170425 Det er så vanskelig å komme inn hos norsk helsevesen at flere norske bedrifter har fått gjennomslag i utlandet, men ikke kommer til i hjemmemarkedet, forteller Kathrine Myhre, leder for Oslo Medtech.
DN170425 Vi ser at større landsmøter og årsmøter i bedrifter er villige til å flytte rundt.
DN170425 Norske opplevelsesselskaper merker økt pågang fra bedrifter som vil ta kunder og ansatte til topps.
DN170425 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ | - Flere bedrifter velger aktive opplevelser fremfor fyll og poledance i Baltikum ¶
DB170425 En annen aktuell undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Sparebank 1, viser at 7 av 10 nordmenn er bekymret for å oppgi persondata til bedrifter og organisasjoner.
DB170425 31-åringens mor, bestemor, tidligere samboer, 17 banker og finansinstitusjoner og cirka 20 bedrifter var blant de fornærmede i saken.
DA170425 Men Macron er opptatt av å lette forholdene for næringslivet, blant annet ved å gjøre det lettere for bedrifter å ansette og si opp folk, senke selskapsskatten og utvide 35-timersuka.
DA170425 Heiberg sier de store signalbygningene - hovedkontorene - til bedrifter vil forsvinne.
DA170425 - Vi må rulle ut den røde løperen når bedrifter vil etablere seg på Forus.
DA170425 Det hele er gjort mulig av et spleiselag på fire bedrifter .
BT170424 Også for statseide bedrifter følger Arbeiderpartiet en dogmatisk linje, ved å kategorisk si nei til å redusere statens eierskap.
AA170424 Politiet mener Trondheims-selskapet har lurt bedrifter og organisasjoner til å signere avtaler om oppføring i nettkatalogen 1801, uten at bedriftene selv var klar over det. 16. oktober gjennomførte politiet razzia mot Nummeropplysninga AS' kontorer i Trondheim, og pågrep styreleder i selskapet, Jonas Voldhagen Myrvold, og daglig leder Amir Spjøtv
AA170424 I motsetning til styrelederen, innrømmer Mian at selskapets telefonselgere i noen tilfeller ga falske opplysninger da de fikk bedrifter og organisasjoner til å inngå avtaler om oppføring i nettkatalogen 1801.
AA170424 - Kan bedrifter eller personer som mener seg lurt av Nummeropplysningen også melde inn krav til boet ?
AA170424 I tillegg hadde han svindlet 17 banker og finansinstitusjoner og cirka 20 bedrifter .
DN170423 | Tidligere Kina-studenter : Norske bedrifter er for skeptiske ¶
DN170423 Norske bedrifter ansetter like gjerne kinesere med ingeniør- eller økonomibakgrunn som snakker godt engelsk, som norske kandidater som kan kinesisk, tror Nuland.
DN170423 Fremover vil det kinesiske markedet bli viktigere for norske bedrifter , tror NHO-sjefen.
DN170423 - Kanskje det skyldes seks år med anstrengt forhold mellom Kina og Norge, men mange norske bedrifter har vært for skeptiske, sier Tollef Vollan ( 25 ).
DN170423 - Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre norske bedrifter til å bli mer oppmerksomme og bevisste på de enorme markedsmulighetene som åpner seg.
DN170423 - Etter normaliseringen mellom Norge og Kina er det viktigere enn noensinne at norske bedrifter har ansatte med to-kulturell kompetanse og forståelse for det kinesiske samfunn og forretningskultur, mener han.
DN170423 Tidligere Kina-studenter : Norske bedrifter er for skeptiske ¶
BT170423 Mens man tar for gitt at en maskiningeniør kan gjøre en solid jobb i de fleste bedrifter , har man kanskje ikke denne holdningen til en jobbsøker med humanistisk utdannelse.
BT170423 Det er ikke slik at økonomi og teknologi er det eneste som evner å forandre verden og bringe bedrifter fremover.
VG170422 Som skal sørge for at Norge bevarer et velordnet arbeidsliv, som skal kjempe mot sosial dumping og mot løsere bånd mellom arbeidere og bedrifter .
AP170422 Han sier også at han neste uke kommer til å lansere en skatteplan som vil føre til store skattekutt både for enkeltpersoner og bedrifter .
AP170422 Og slett ikke alle stempler noen gang inn på jobben igjen : ¶ - Bedrifter her opplever hvert år at svært mange migrantarbeidere ikke vender tilbake etter nyttårsfeiringen.
AP170422 Men i alle fall på kort sikt vil mange bedrifter fortsatt ha behov for ufaglært, billig arbeidskraft også i Guangdong, den kinesiske provins som i alle år har tiltrukket seg flest arbeidere fra andre deler av landet.
AA170422 Han sier også at han neste uke kommer til å lansere en skatteplan som vil føre til store skattekutt både for enkeltpersoner og bedrifter . ( ©NTB ) ¶
VG170421 Under frihandelsavtalen, før EØS-avtalen, opplevde mange av våre bedrifter tollmurer og problemer med å eksportere varene sine.
VG170421 Jeg var opptatt av at norske bedrifter skulle ha forutsigbarhet og tilgang til de viktigste markedene våre.
VG170421 Jeg mener EØS-avtalen på en veldig god måte i dag ivaretar behovet til vårt næringsliv og våre bedrifter , som gir tilgang til vårt desidert viktigste marked.
DB170421 ( Dagbladet ) : I et intervju med nyhetsbyrået AP sier den amerikanske presidenten at han neste uke vil legge fram en skattereform som vil innebære massive skattekutt for både bedrifter og enkeltpersoner.
DB170421 Det siste vi trenger når norsk økonomi ser tegn til bedring er at vanlige folk og norske bedrifter får en ekstra skatteregning som setter arbeidsplasser i fare, sier Jensen.
DB170421 Altså vil norske forbrukere og bedrifter ende med en dobbelt regning.
AP170421 President Donald Trump sier han neste uke vil legge fram en skattereform som innebærer omfattende skattekutt for både enkeltindivider og bedrifter .
AP170421 Det er for eksempel naturlig at tallet på lærlingplasser ikke øker i bedrifter som er tilknyttet oljenæringen.
AA170421 Jeg var opptatt av at norske bedrifter skulle ha forutsigbarhet og tilgang til de viktigste markedene våre.
DB170420 I årets renn utgjorde deltakere som gikk for bedrifter 13 og 20 prosent i henholdsvis Birkebeinerrennet og Holmenkollmarsjen.
DB170420 - StafettBirken er helt klart det arrangementet hvor de fleste lagene er påmeldt via bedrifter , sier Randi Bolstad, informasjonsansvarlig i Birkebeinerrennet, til Finansavisen.
DB170420 - Det er deltakere fra både store og små bedrifter , sier Øen til Finansavisen.
DB170420 ( Finansavisen ) : - Arrangementet skal være åpent for menigmann, men vi opplever et veldig høyt trykk fra bedrifter , sier skarverennkoordinator Jan Arne Øen til Finansavisen.
DA170420 Ventilene har allerede et eksisterende kundegrunnlag, og ser nå fram til å tilby kurs og konferanser til kommuner og bedrifter som ønsker å bidra til sosialt arbeid ved å velge Viste strandhotell.
DA170420 Knapt noe land har så gode forutsetninger som oss fordi vi har gode helseregistre og kreative bedrifter som kan skape grunnlag for en ny næring.
AP170420 Folk som er litt bedre stilt kan sikre seg attraktive jobber i staten, partiet eller private bedrifter som kan knyttes til partiet ved å vise sin lojalitet, sier Wigen.
AA170420 Tema er « sirkulær økonomi » og hva Norge kan lære av Sveriges og verdens to største tekstilforbrukende bedrifter : H & M og Ikea.
AA170420 Bedrifter som Selbu Spinneri, Krivi Vev, Røros Tweed, Hillesvåg Ullvarefabrikk, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik og Varp & Veft sørger for at etterspørres som aldri før.
SA170419 Sandnes Havn flytter inn på land for å få flere bedrifter på Forus til velge sjøen som transportvei.
SA170419 En rekke bedrifter tilbyr både smarttelefoner og bærbare datamaskiner til sine ansatte, som oftest med eget passord og et utvalg programmer du trenger for å gjøre jobben din.
FV170419 En rekke bedrifter tilbyr både smarttelefoner og bærbare datamaskiner til sine ansatte, som oftest med eget passord og et utvalg programmer du trenger for å gjøre jobben din.
DN170419 Formuesskatten gir norske bedrifter en ulempe, understreker Solberg.
DN170419 - Norske bedrifter får redusert skatt til 23 prosent etter skatteforliket.
DA170419 - Andelen av bedrifter som har status som « Godkjente lærebedrift », er lav.
BT170419 En rekke bedrifter tilbyr både smarttelefoner og bærbare datamaskiner til sine ansatte, som oftest med eget passord og et utvalg programmer du trenger for å gjøre jobben din.
BT170419 En rekke bedrifter tilbyr både smarttelefoner og bærbare datamaskiner til sine ansatte, som oftest med eget passord og et utvalg programmer du trenger for å gjøre jobben din.
AP170419 Formuesskatten gir norske bedrifter en ulempe, understreker Solberg.
AP170419 - Norske bedrifter får redusert skatt til 23 prosent etter skatteforliket.
AP170419 En rekke bedrifter tilbyr både smarttelefoner og bærbare datamaskiner til sine ansatte, som oftest med eget passord og et utvalg programmer du trenger for å gjøre jobben din.
AA170419 Ved å loggføre sykkelbruken disse vårdagene, enten via en app eller på en nettside, kan både lag fra bedrifter og organisasjoner samt enkeltpersoner bli premiert for innsatsen. ( ©NTB ) ¶
AA170419 Aksjonen går over 60 dager om våren og er egentlig en liten konkurranse bedrifter imellom.
DN170417 Ifølge tiltalen brukte hun sin status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv.
AP170417 EU-domstolen har dømt : Bedrifter kan forby ansatte å bruke religiøse hodeplagg ¶
AA170417 Ifølge tiltalen brukte hun sin status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv.
DN170416 Men bedrifter må tenke annerledes, sier Haslestad til DN.
DN170416 Christian Haslestad i BCG understreker at alle bedrifter må være forberedt på de teknologiske endringene som nå tvinger seg frem, og han merker at mange er usikre på utfordringene de står overfor.
DB170416 ( Dagbladet ) : Inger Ellen Nicolaisen ( 58 ) fra Misvær like utenfor Bodø leder en av landets mest suksessrike bedrifter .
AP170416 Norske bedrifter kan være med ¶
VG170415 - Da er det siste vi trenger at oppgangen bremses av at norske bedrifter og arbeidsplasser får en ekstra skatteregning.
DB170415 Bedrifter kan identifisere og stoppe denne typen ting - de bare ønsker ikke å ta på seg forpliktelser, sier advokat Neville Johnson til CNN.
DB170415 West så seg lei på det ensidige fokuset på suksess i bedrifter under studiet, og ville gjøre det totalt motsatte : vise frem floppene som « bedriftene gjør sitt beste for å dekke over ».
DB170415 - Det er flott å se på suksessfulle bedrifter som Apple, Google og Facebook.
DB170415 Bedrifter kan også lære av andres feil, om man viser dem mer fram.
DB170415 I fjor mente ledelsen ved Den Norske Opera at de måtte kutte i faste ansettelser på grunn av økonomi : I likhet med alle store virksomheter og bedrifter har pensjonsreformen ført til en gigantisk pensjonsregning for arbeidsgivere, også i statlige virksomheter.
BT170414 Påsken er startskuddet for det årlige angrepet på effektiviteten til norske bedrifter .
SA170413 Ved siden av å drive Eske jobber hun også som interiørkonsulent for både bedrifter og privatpersoner.
DB170413 Under besøket ble det undertegnet tretten avtaler mellom norske og kinesiske bedrifter til en samlet verdi av 20 milliarder kroner.
BT170413 Det er her ikke tale om dekorering for alminnelige bedrifter , som en forstår H.S. er prinsipielt imot, men å hedre en mann ( kvinne ) som ofret sitt liv i kampen for Fedrelandet.
AP170413 Ved siden av å drive Eske jobber hun også som interiørkonsulent for både bedrifter og privatpersoner.
DN170412 Konsernet undertegnet sammen med flere andre norske bedrifter nylig kontrakter verdt 20 milliarder kroner i Kina, i forbindelse med statsminister Erna Solbergs ( H ) offisielle besøk til landet fredag forrige uke.
DN170412 Så hva bør norske bedrifter gjøre ?
DN170412 Personlig kjenner jeg mange dyktige, unge mennesker med høy digital kompetanse som har fått tilbud om å sitte i styrer i norske bedrifter , og som klokelig har valgt å takke nei på grunn av dette.
DN170412 Dette mener han utgjør en eksistensiell fare for norske bedrifter på vei inn i en digital brytningstid.
DN170412 Så hva bør norske bedrifter gjøre ?
DN170412 Personlig kjenner jeg mange dyktige, unge mennesker med høy digital kompetanse som har fått tilbud om å sitte i styrer i norske bedrifter , og som klokelig har valgt å takke nei på grunn av dette.
DN170412 Dette mener han utgjør en eksistensiell fare for norske bedrifter på vei inn i en digital brytningstid.
DB170412 Multiconsult som rådgir bedrifter , anslår at markedet for privathus ble tredoblet i 2016.
AP170412 Politiet har sikret overvåkingsvideo fra Elkjøp-butikken og jobber med å hente inn videomateriale fra andre bedrifter i nærheten.
AA170412 Politiet har sikret overvåkingsvideo fra Elkjøp-butikken og jobber med å hente inn videomateriale fra andre bedrifter i nærheten.
VG170411 Gulenist-skoler skal ha kanalisert skattebetalernes penger inn i et nettverk av bedrifter og organisasjoner drevet av tyrkiske immigranter, blant annet gjennom tvilsomme byggekontrakter, ifølge amerikanske medier.
SA170411 Dette er fordi noen bedrifter fornyer kontrakter til gravide ansatte, mens andre ikke gjør det.
SA170411 Dessverre er ikke min situasjon unik i verken bedriften jeg tidligere jobbet i eller andre bedrifter som benytter samme ansettelsesprosess.
SA170411 Denne bedriften er et internasjonalt selskap hvor de ansetter systematisk gjennom bemanningsbyrå, noe som er blitt vanlig for mange bedrifter i både privat og offentlig sektor.
DN170411 Kinesere sultne på norske bedrifter
AP170411 Politiet skal også gjennomføre flere arbeidsplasskontroller for å sørge for at bedrifter ikke ansetter svart arbeidskraft.
FV170410 At UiA-forskning skal resultere i bedrifter , verdier og arbeidsplasser, er ingen ny tanke.
DN170410 Lars Mamen fungerer som verneombud for arbeidstagere i bedrifter som ikke har eget verneombud på byggeplassen.
DN170410 Kinesere sultne på norske bedrifter
DN170410 Bedrifter har behov for folk med realfag og teknologifag.
DB170410 Så langt har Erna Solbergs besøk i Kina resultert i en avtale om å ta opp frihandelsforhandlingene i løpet av 5 måneder, en årlig politisk dialog der også menneskerettigheter kan tas opp og avtaler for norske bedrifter til rundt 20 milliarder kroner.
DB170410 Med seg i bagasjen er en avtale om å ta opp frihandelsforhandlingene innen fem måneder, avtaler for norske bedrifter verdt 20 milliarder og en enighet med Kina om årlige bilaterale samtaler der også menneskerettighetsspørsmål kan tas opp.
DB170410 Han er allerede godt i gang med å starte flere bedrifter rundt om i hjembyen Dubai, selv om livet som 10.-klassing er hovedfokuset.
DB170410 - På fritiden jobber jeg med å starte et par bedrifter .
AP170410 Det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået sender jevnt og trutt ut bilder av diktator Kim Jong-un der han inspiserer bedrifter og gir de ansatte ekspertråd om hvordan de kan gjøre arbeidet sitt bedre.
AA170410 I Kina har norske bedrifter inngått 13 avtaler til en samlet verdi av 20 milliarder kroner.
VG170409 En av Clint Eastwoods sterkeste bedrifter på film.
DN170409 Mæland med krav til norske bedrifter før Kina-reise ¶ ¶ | 17 år gammel russisk gutt siktet etter funn av hjemmelaget bombe i Oslo ¶
DN170409 Også i NHOs kompetansebarometer i fjor kom det frem at internasjonal erfaring havnet langt nede på listen over hva bedrifter mente var viktig kompetanse.
DN170409 Kinesere sultne på norske bedrifter
DN170409 Han peker på at flere bedrifter sier de har vanskeligheter med å rekruttere nordmenn til stillinger i utlandet, som et av få land.
DN170409 Han forstår ikke hvordan mange norske bedrifter tenker når de rekrutterer.
DN170409 Dette vil skape store utfordringer for bedrifter i det nye arbeidslivet, påpeker hun.
DN170409 - Men samtidig ser vi altså at norske bedrifter ikke vektlegger utenlandserfaring ved ansettelser, og ikke er opptatt av det.
DB170409 Drottninggatan er en gågate i Stockholm sentrum hvor det ligger en rekke restauranter, butikker og bedrifter .
AP170409 Finansieringen ble sikret gjennom bidrag fra offentlige myndigheter og innsamlede midler fra bedrifter og kommuner i Nord-Norge.
VG170408 # NFF er blant de fire svakeste av 60 norske bedrifter i TNS Gallups årlige omdømmeundersøkelse.
VG170408 Det vil også gi positive ringvirkninger til oljeleverandørene og til bedrifter som er knyttet til olje direkte eller indirekte, sier hun.
VG170408 Det lyses ut flere stillinger, og spørreundersøkelser viser at det er stigende optimisme blant bedrifter i fylket, sier Sørbø.
VG170408 - Jeg oppfatter at det kommer positive signaler fra bedrifter i Rogaland.
VG170408 - Det går mot bedre tider, men det er fortsatt bedrifter som må kutte kostnadene for å holde seg konkurransedyktige i en global bransje, sier Hansen.
VG170408 - Og vi skal ha et eget « bærekraftområde » med gøyale aktiviteter som synliggjør bærekraftmålene, i samarbeid med bedrifter og organisasjoner.
DN170408 Når endringene skjer raskere og forandringene øker, så går etterspørselen etter konsulenter opp, sier Tune Marschall, som sier Qvartz bistår mange bedrifter i spørsmål rundt digitalisering.
DN170408 - Men alle bedrifter vil bli berørt av kunstig intelligens, tingenes internett og roboter.
DB170408 Drottninggatan er en gågate helt i Stockholm sentrum hvor det ligger en rekke restauranter, butikker og bedrifter .
DN170407 - Det vil bety mye for bedrifter som har relasjoner og ønsker å etablere seg i det kinesiske markedet.
DN170407 Kinesere sultne på norske bedrifter ¶ ¶
DN170407 Kinesere sultne på norske bedrifter
DN170407 | Kinesere sultne på norske bedrifter
DN170407 Advokater og meglerhus har fått flere titall henvendelser om kjøp av bedrifter i Norge.
DN170407 Alibabas viktigste forretning er å knytte sammen små bedrifter eller enkeltpersoner som selger produkter i Kina eller over landegrensene globalt.
DN170407 - For norske bedrifter betyr det tilgang til et marked med en middelklasse på 300 millioner mennesker, påpekte han.
DN170407 I forbindelse med statsminister Erna Solbergs offisielle besøk til Kina, som ble innledet fredag, undertegnet norske bedrifter 13 avtaler til verdi av rundt 20 milliarder kroner.
DB170407 - For norske bedrifter betyr det tilgang til et marked med en middelklasse på 300 millioner mennesker, påpekte han.
DA170407 Løsningen for effektivt å få ryddet slike og lignende problemer av veien, er ifølge Syklistenes Landsforening en sertifiseringsordning for sykkelvennlige bedrifter .
DA170407 Den vil være for alle typer bedrifter av alle størrelser, opplyser fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes Landsforening.
DA170407 - Hvordan kan bedrifter helt konkret legge til rette for mer sykling blant sine ansatte ?
AP170407 13 avtaler til en verdi av flere milliarder kroner ble undertegnet mellom kinesiske og norske bedrifter og institusjoner.
VG170406 De jobber med hverandre og støtter utsatte bedrifter , sier innenriksminister Anders Ygeman ifølge Dagens Nyheter.
VG170406 Angrepet retter seg mot bedrifter som håndterer IT-tjenester for andre, og deretter videre mot deres kunder, ifølge den svenske sikkerhetsmyndigheten MSB.
SA170406 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
SA170406 Norske bedrifter ønsker fast ansatte.
FV170406 Den nye a-krimgruppa har avdekket lovbrudd hos en rekke bedrifter i Agder i løpet av 2016.
DN170406 Regjeringen vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å låne penger ¶
DB170406 Selv bruker hun pengene på eiendom og bedrifter .
DB170406 Noen av dem har hun tapt i egne bedrifter , og andre har gått med til moro og eiendomsskatt. 33-åringen mener det nå gjelder å være smart med de resterende pengene.
AP170406 Ved å invitere innovative private bedrifter til å være med å utvikle løsninger for det offentlige, vil det offentlige kunne får bedre løsninger igjen for pengene, samtidig som de blir et marked for nye teknologiselskaper.
VG170405 Bedrifter kan planlegge med den.
SA170405 Det utvikler bo- og arbeidsregioner, knytter, mennesker, bedrifter og regioner sammen.
SA170405 De rådgir og forhandler mobiltilbud mellom bedrifter og mobiloperatører ¶
SA170405 Det gjelder skoleklasser, bedrifter , organisasjoner og enkeltmennesker.
FV170405 Ifølge politiet kastet han også stein gjennom vindusruter på to forskjellige bedrifter .
FV170405 De rådgir og forhandler mobiltilbud mellom bedrifter og mobiloperatører ¶
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170405 ( Dagbladet ) : I slutten av mars ble det kjent at Trump-datter Ivanka, som tidligere har trukket seg ut av alle selveide bedrifter , får en posisjon i Det hvite hus.
BT170405 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
BT170405 Norske bedrifter ønsker fast ansatte.
BT170405 Det gjelder skoleklasser, bedrifter , organisasjoner og enkeltmennesker.
AP170405 De rådgir og forhandler mobiltilbud mellom bedrifter og mobiloperatører ¶
AP170405 De rådgir og forhandler mobiltilbud mellom bedrifter og mobiloperatører ¶
AP170405 Det gjelder skoleklasser, bedrifter , organisasjoner og enkeltmennesker.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
VG170404 Vi håper og tror arrangementet kan bidra til at norske bedrifter som vil satse i Kina kan skape langsiktige relasjoner til kinesiske partnere, sier hun.
DN170404 Arbeidsledigheten stiger ikke, bedrifter melder om kontrakter og noen ansetter til og med, sier Røyland.
DN170404 Kina har innført restriksjoner i hvor mye gjeld bedrifter og privatpersoner kan ta opp i eiendomsmarkedet.
DN170404 Det siste året har antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene fremover økt hvert kvartal, viser NHOs ferske økonomibarometer.
DN170404 Økt oljepris betyr også økt kronekurs, hvilket svekker den kostnadsmessige konkurranseevnen til norske bedrifter , sier Dørum.
DN170404 For fjerde kvartal på rad øker antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene fremover.
DN170404 2100 bedrifter har i økonomibarometet gitt sin beskrivelse av dagens markedssituasjon og gitt sin vurdering av de kommende kvartalene.
DN170404 For bedrifter er det andre regler.
DN170404 For bedrifter er det andre regler.
DA170404 For bedrifter er det andre regler.
DA170404 - En politikk som legger til rette for bedrifter med høy verdiskapning.
DA170404 For bedrifter er det andre regler.
BT170404 Siden mye fravær skyldes forhold på arbeidsplassen, vil det også gjøre at bedrifter ser seg tjent med å forbedre arbeidsmiljøet.
AP170404 At harrystempelet for alvor er i ferd med å forsvinne fra camping som ferieform, merkes også blant reiseoperatører og - bedrifter .
AP170404 - Storbanker som DNB, Nordea og noen store distriktsbanker står for det aller meste av utlånene til bedrifter i offshorevirksomheten.
AP170404 Høyere oljepris betyr også økt kronekurs, hvilket svekker den kostnadsmessige konkurranseevnen til norske bedrifter .
AP170404 For fjerde kvartal på rad øker antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene framover.
AA170404 Med det offentlige hjertestarterregisteret på plass er målet at flest mulig idrettslag, institusjoner og bedrifter registrerer sine hjertestartere her.
AA170404 For bedrifter er det andre regler.
SA170403 Gjennom samarbeid mellom bedrifter , universitet, forskingsinstitusjoner og forvaltningen samler en seg om en felles nasjonal strategi for det aktuelle området.
FV170403 Årsaken var at de fryktet at et oppkjøp ville føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet, noe som kunne føre til økte kostnader for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester.
FV170403 Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. 150 ansatte i Kristiansand ¶
DN170403 | Flere bedrifter utsettes for dataangrep ¶
DN170403 Mørketallsundersøkelsen for 2016 fra Næringslivets sikkerhetsråd viste imidlertid at bare én av ti bedrifter som utsettes for datakriminalitet, anmelder.
DN170403 Kripos ser også en økning i tjenestenektangrep mot bedrifter .
DN170403 Det er viktig at både folk og bedrifter anmelder til politiet, sier Aalmo. 3600 dataangrep ¶
DN170403 Bedrifter rammes ¶
DA170403 Begge disse blå har som en annen viktig sak å gi skatte-lettelser, både for fattig og rik og for bedrifter .
AP170403 For bedrifter er det andre regler.
AA170403 Årsaken var at de fryktet at et oppkjøp ville føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet, noe som kunne føre til økte kostnader for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester.
AA170403 Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. ( ©NTB ) ¶
VG170402 Tidligere har både privatpersoner, bedrifter og politiske partier donert penger gjennom det digitale kjedebrevet, som har spredd seg på Facebook de siste ukene.
FV170402 Daglig utsettes bedrifter og offentlige etater for dataangrep fra utlandet, og innsatsen mot angrepene styrkes.
DN170401 | Mæland med krav til norske bedrifter før Kina-reise ¶
DN170401 Næringsminister Monica Mæland ( H ) forventer at norske bedrifter fremmer gode samfunnsverdier i Kina, men vil ikke love selv å ta opp dette med sine motparter.
DN170401 - Vi forventer at norske bedrifter fremmer gode samfunnsverdier, enten de opererer hjemme eller ute.
DN170401 - Men det er planlagt flere delegasjoner som åpner opp for enda flere bedrifter som vil posisjonere sine løsninger i Kina og Asia, sier hun.
DB170401 Den norske delegasjonen til Kina har til hensikt å åpne dører for norske bedrifter .
DB170401 I utlandet er ikke frykten for « fake news » like stor, og flere store bedrifter og aviser har ofte gått ganske langt med sine aprilspøker.
AP170401 At bedrifter inngår utenomrettslig forlik betyr ikke nødvendigvis at de mener anklagene vil holde i retten.
AP170401 I utlandet er ikke frykten for " fake news " like stor, og flere store bedrifter og aviser har ofte gått ganske langt med sine aprilspøker.
AA170401 | Mæland med krav til norske bedrifter før Kina-reise ¶
AA170401 Næringsminister Monica Mæland ( H ) forventer at norske bedrifter fremmer gode samfunnsverdier i Kina, men vil ikke love selv å ta opp dette med sine motparter.
AA170401 - Vi forventer at norske bedrifter fremmer gode samfunnsverdier, enten de opererer hjemme eller ute.
AA170401 Slik har det gått med en lang rekke store bedrifter .
AA170401 Det er bra med nasjonale og internasjonale industrilokomotiv, men det er også viktig med bedrifter som har lokal og regional forankring.
AA170401 Bedrifter uten lokale eiere har blant annet større tilbøyelighet til å flytte produksjon og funksjoner.
VG170331 Sørkoreansk påtalemyndighet mener Park brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter.
VG170331 Når norske selskaper ikke får delta i statlige anbudskonkurranser og kinesiske media har fått forbud mot å reklamere for Norge, sier det seg selv av det er tungt for mange norske bedrifter .
VG170331 Da kan kineserne virkelig bli invitert som turister til Norge og norske bedrifter kan få delta i offentlige innkjøp.
VG170331 Vi trenger bistand fra politikere som arbeidsminister Annikken Hauglie ( H ) som kan legge press på norske bedrifter om å prioritere søkere med internasjonal erfaring.
SA170331 - Vi har allerede fått positive signaler fra fylkeskommunen om midler til å jobbe videre med prosjektet, og til finansieringen av selve bygget håper vi på drahjelp fra flere aktører, for eksempel fra statlige virksomheter og bedrifter som bidrar til samfunnsnyttige formål.
FV170331 Slik lures ansatte i norske bedrifter .
FV170331 Selskapet tester sikkerhetsrutinene i norske bedrifter .
FV170331 E-POSTSVINDEL : Watchcom Security Group Norge gjør tester på vegne av norske bedrifter .
FV170331 De sender ut e-poster som ligner på dem som inneholder virus til ansatte i bedrifter .
DN170331 Samtidig har norske bedrifter vært fortvilet over stillstanden i den politiske kontakten med Kina, som med nesten 1,4 milliarder mennesker utgjør et enormt marked.
DN170331 Etter det NTB forstår, vil hensikten med Solbergs besøk først og fremst være å åpne dører for norske bedrifter .
DB170331 Nettopp derfor er det svært viktig for oss som jobber for norske bedrifter å kommunisere godt med dagens ungdomsgenerasjon.
DB170331 Kanskje har ledere i norske bedrifter vært for lite til stede i debatten, og for lite flinke til å snakke om vår rolle - om hvordan vi skal bidra til å sikre arbeidsplasser, miljø og velferd.
DB170331 En nødvendig betingelse for at dagens unge skal kunne utvikle nye ideer og realisere sine drømmer, er levedyktige bedrifter som tjener penger og bidrar med skatteinntekter til samfunnet.
DB170331 De ser heller ikke hva næringslivet skal med akkurat dem eller hvordan bedrifter over hele landet kan hjelpe dem med å realisere ideene deres.
DA170331 Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier på sin side at han ikke tror " fremtidens bedrifter må etableres mellom 08.00 og 16.00. " - Samfunnet er i utvikling, og det samme må Parat og andre være.
DA170331 Det skal bli lettere for små bedrifter å få lån og norsk industri skal bli grønnere, lover Monica Mæland i Norges første industrimelding på 36 år.
DA170331 Blant tiltakene som regjeringen lekket var en videreføring av CO2-kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri og lettere tilgang til lån og kapital for små og mellomstore bedrifter .
DA170331 - Når det er sagt mener jeg det er positivt at man får eksportgarantier for flere, med tanke på kapitalbehovet som er i mange små og mellomstore bedrifter .
BT170331 - Vi har allerede fått positive signaler fra fylkeskommunen om midler til å jobbe videre med prosjektet, og til finansieringen av selve bygget håper vi på drahjelp fra flere aktører, for eksempel fra statlige virksomheter og bedrifter som bidrar til samfunnsnyttige formål.
BT170331 Samtidig har norske bedrifter vært fortvilet over stillstanden i den politiske kontakten med Kina, som med nesten 1,4 milliarder mennesker utgjør et enormt marked.
BT170331 Etter det NTB forstår, vil hensikten med Solbergs besøk først og fremst være å åpne dører for norske bedrifter .
AP170331 Tiltak som gjør det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter .
AA170331 Samtidig har norske bedrifter vært fortvilet over stillstanden i den politiske kontakten med Kina, som med nesten 1,4 milliarder mennesker utgjør et enormt marked.
AA170331 Etter det NTB forstår, vil hensikten med Solbergs besøk først og fremst være å åpne dører for norske bedrifter .
AA170331 Bedrifter med flere enn ti ansatte blir pålagt å ha varslingsrutiner.
SA170330 Fordi det er viktig for klimaet å få frem nye løsninger, og fordi det kan være attraktivt for land å være vertskap for kunnskapsmiljøer og bedrifter som behersker fremtidens markeder, er en aktiv politikk fra myndighetenes side for å risikoavlaste rasjonell.
SA170330 Slik lures ansatte i norske bedrifter .
SA170330 Selskapet tester sikkerhetsrutinene i norske bedrifter .
SA170330 E-POSTSVINDEL : Watchcom Security Group Norge gjør tester på vegne av norske bedrifter .
SA170330 De sender ut e-poster som ligner på dem som inneholder virus til ansatte i bedrifter .
DN170330 Regjeringen vil gjøre bankene i stand til å låne ut mer og billigere til norske bedrifter .
DN170330 ¶ Oslo : Pareto Wealth Management, som gir investeringsråd til bedrifter og privatpersoner, gikk i null i fjor etter kraftig inntektsfall.
DN170330 Regjeringen vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å låne penger ¶ ¶
DN170330 - Når bedrifter velger ledere, må man også formidle klart hva som er selskapets retningslinjer og hva som skjer hvis man bryter dem.
DN170330 - Jeg er enig i at evnen til å erkjenne feil er viktig i alle bedrifter .
DN170330 | Regjeringen vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å låne penger ¶
DN170330 Regjeringen foreslår å innføre en SMB-rabatt i Norge, noe som innebærer redusert kapitalkrav til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter .
DN170330 Mæland håper dette vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å få lån.
DN170330 Lavere kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter vil isolert sett gjøre det rimeligere for bankene å låne ut penger til denne gruppen.
DN170330 En ny rabattordning vil føre til redusert kapitalkrav for banker som låner ut til små og mellomstore bedrifter .
DN170330 - Det er slik at særlig små og mellomstore bedrifter kan oppleve det som utfordrende å få investeringsvillig kapital, sier Mæland.
DN170330 Regjeringen vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å låne penger ¶
DB170330 Dette skal være testsentere der spesielt små og mellomstore bedrifter kan prøve ut nye løsninger.
DB170330 - Vi vil også sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere om forventet lønnsomme prosjekter og bedrifter i Norge har tilstrekkelig tilgang til kapital.
DB170330 - Hit skal bedriftene få komme og teste ny teknologi og nye løsninger, sier Mæland som kaller sentrene for en høyteknologisk sløydsal for bedrifter .
DB170330 Men langtfra alle lar seg skremme av truslene om økonomiske « sanksjoner » mot murbyggende bedrifter .
DA170330 Sørkoreansk påtalemyndighet mener Park brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter.
BT170330 Slik lures ansatte i norske bedrifter .
BT170330 Selskapet tester sikkerhetsrutinene i norske bedrifter .
BT170330 E-POSTSVINDEL : Watchcom Security Group Norge gjør tester på vegne av norske bedrifter .
BT170330 De sender ut e-poster som ligner på dem som inneholder virus til ansatte i bedrifter .
AP170330 Sørkoreansk påtalemyndighet mener Park brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter.
AP170330 Tiltak som gjør det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter .
AP170330 Slik lures ansatte i norske bedrifter .
AP170330 Selskapet tester sikkerhetsrutinene i norske bedrifter .
AP170330 E-POSTSVINDEL : Watchcom Security Group Norge gjør tester på vegne av norske bedrifter .
AP170330 De sender ut e-poster som ligner på dem som inneholder virus til ansatte i bedrifter .
AA170330 Sørkoreansk påtalemyndighet mener Park brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter.
AA170330 - Den mistenkte brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter.
AA170330 Regjeringens grep er å redusere kapitalkravet til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter .
AA170330 Kraftkrevende industri må fortsatt få C02-kompensasjon, og det må bli lettere for små bedrifter å få lån, sier regjeringen i den nye industrimeldingen.
AA170330 Hun pekte på at mange norske bedrifter har kuttet lønnskostnader ved å ta i bruk automatisering, og at dette trolig bare vil øke fremover.
AA170330 Blant tiltakene som regjeringen lekket torsdag, var en videreføring av CO2-kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri også etter 2020, nye støtteordninger for oppstartsbedrifter og lettere tilgang for lån og kapital for små og mellomstore bedrifter .
AA170330 Regjeringen vil også styrke programmer som hjelper norske bedrifter til å konkurrere i utlandet, og som gjør det mer attraktivt for utenlandske bedrifter å investere i Norge.
AA170330 Regjeringen vil også styrke programmer som hjelper norske bedrifter til å konkurrere i utlandet, og som gjør det mer attraktivt for utenlandske bedrifter å investere i Norge.
AA170330 Regjeringen setter også av 50 millioner kroner til et felles testsenter for bedrifter av alle størrelser.
AA170330 Forutsetningen er imidlertid at industrien klarer å få ned utslippene, skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet, og også flere bedrifter , uttalte Solberg.
AA170330 For å stimulere til flere bedrifter og mer innovasjon, vil regjeringen gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få lån, og varsler nye skatteinsentiver for investeringer i oppstartselskap, samt en ny garantiordning for industriinvesteringer.
AA170330 For å stimulere til flere bedrifter og mer innovasjon, vil regjeringen gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få lån, og varsler nye skatteinsentiver for investeringer i oppstartselskap, samt en ny garantiordning for industriinvesteringer.
VG170329 JOBB : Ivanka Trump ble med faren sin på jobb da han møtte kvinner i små bedrifter i Det hvite hus mandag.
VG170329 Andelen nye personbiler som ble finansiert ( lån eller leasingavtaler, privat og bedrifter ) økte i 2016.
DB170329 Seriøse bedrifter bør kontrolleres sjeldnere.
DB170329 Enkelte bedrifter opplever å bruke inntil et halvt årsverk i året på administrasjon av tilsyn.
DA170329 Huset bruker jeg også som fotostudio, forteller Nilssen, som tilbyr matkurs for bedrifter og vennegjenger året rundt.
AP170329 Landene må dele mer informasjon om illegale markeder og bedrifter og personer som er involvert i slik virksomhet i hvert enkelt land.
AA170329 Avlinger er ødelagt, båter er skylt opp på land og 63.000 husstander og bedrifter var onsdag fortsatt strømløse.
VG170328 Republikanernes generelle mål med sin politikk er å senke inntektsskatten for privatpersoner og bedrifter , og gjøre opp for de tapte inntektene ved å redusere fritak, fradrag og kreditt.
VG170328 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) sier økningen i alvorlige cyberangrep vil fortsette i 2017 og ber norske bedrifter beskytte seg.
VG170328 Det første var at de mest alvorlige sakene fra avanserte trusselaktører har økt i omfang, men de ser også at cyberangrepene rettes mot mindre norske bedrifter .
SA170328 I alle andre sammenhenger opererer man med at bedrifter , og sågar privatpersoner, kan betjene lånefinansierte investeringer på to til tre ganger bruttoomsetning, hvilket for vårt foretak skulle tilsvare en total investeringsramme på 14 til 20 milliarder.
DN170328 Selskapet spesialiserer seg på data og analyse om bedrifter og personer, blant annet innen kredittrisiko.
DB170328 Det vi trenger mer av er tillitsbaserte relasjoner, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom politisk ledelse og etat, og ja, mellom bedrifter .
AP170328 Filosofien bak er at om « jobbskapere » og bedrifter betaler mindre skatt, vil de skape flere jobber.
AP170328 90 av 100 bedrifter er nedlagt siden 1970.
AA170328 Det digitale rom brukes aktivt og i stadig større omfang til etterretning, sabotasje og påvirkning, sa Søreide, som la til at det hver dag avverges digitale angrep mot norske bedrifter og offentlige etater.
VG170327 Slik er det i alle bedrifter .
SA170327 Oljeaktivitet kan demme opp for dette og skape nye arbeidsplasser, sier Ørjan Pedersen i foreningen LoVe Petro - en organisasjon bestående av 150 bedrifter fra Lofoten og Vesterålen som jobber for konsekvensutredning.
SA170327 - Ikke alt er fullpris, med en del avtaler ut til større bedrifter , understreker Ekanger og kommenterer : ¶
DN170327 Det katolske erkebispedømmet i Mexico sier at mexicanske bedrifter som viser interesse for å jobbe med Donald Trumps grensemur, sviker sitt land.
DN170327 Det er uklart hvor mange bedrifter som har vist interesse for arbeidet med muren, som Mexico er imot.
DN170327 - Den mistenkte brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter.
DN170327 Regelen fra 2015 har vært lagt på is siden i fjor i påvente av at en ankedomstol i USA behandler et søksmål fra kullindustri-vennlige republikanske stater og over 100 amerikanske bedrifter .
AP170327 Oljeaktivitet kan demme opp for dette og skape nye arbeidsplasser, sier Ørjan Pedersen i foreningen LoVe Petro - en organisasjon bestående av 150 bedrifter fra Lofoten og Vesterålen som jobber for konsekvensutredning.
AA170327 - Den mistenkte brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter.
SA170326 Regelen fra 2015 har vært lagt på is siden i fjor i påvente av at en ankedomstol i USA behandler et søksmål fra kullindustri-vennlige republikanske stater og over 100 amerikanske bedrifter .
DB170326 I et tilsvar til avisa svarer Secret Service at de « gjør sitt ytterste for å samarbeide med bedrifter og beboere » i nærheten, men at førsteprioriteten er å tilby beskyttelse av høyeste grad til Trump-dattera.
DN170325 De starter kanskje bedrifter innenfor barnevern, barnehager eller asylmottak fordi de har et oppriktig engasjement, og så blir man stemplet som kynisk, sier Nordbø, som er nordtrøndersk lokallagsdelegat på landsmøtet.
AA170325 De starter kanskje bedrifter innenfor barnevern, barnehager eller asylmottak fordi de har et oppriktig engasjement, og så blir man stemplet som kynisk, sier Nordbø, som er nordtrøndersk lokallagsdelegat på landsmøtet.
AA170325 Vi trenger flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber, sier Solberg.
SA170324 Om det er kreative bedrifter , et advokatkontor, en kunstner eller håndverker som flytter inn i de andre blir spennende å se.
SA170324 Nielsen tror det kan finnes mange bedrifter som kunne tenke seg et sånn sted.
SA170324 Gjerne småskala, eller satellitter av store bedrifter , sier han.
DN170324 | Vil belønne bedrifter som tilbyr praksis ¶
DN170324 Norske studenter vil ha mer praksis i utdannelsen og foreslår økonomisk belønning til bedrifter som vil stille opp.
DB170324 Men det betyr ikke at seriøse bedrifter slipper unna kontroller.
DA170324 Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav. ( ©NTB ) ¶
BT170324 Om det er kreative bedrifter , et advokatkontor, en kunstner eller håndverker som flytter inn i de andre blir spennende å se.
BT170324 Nielsen tror det kan finnes mange bedrifter som kunne tenke seg et sånn sted.
BT170324 Gjerne småskala, eller satellitter av store bedrifter , sier han.
AP170324 Lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten.
AP170324 Om det er kreative bedrifter , et advokatkontor, en kunstner eller håndverker som flytter inn i de andre blir spennende å se.
AP170324 Nielsen tror det kan finnes mange bedrifter som kunne tenke seg et sånn sted.
AP170324 Gjerne småskala, eller satellitter av store bedrifter , sier han.
AA170324 Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten.
SA170323 Håpet er å skape flere bedrifter .
DN170323 | Vil belønne bedrifter som tilbyr praksis ¶
DN170323 Norske studenter vil ha mer praksis i utdannelsen og foreslår økonomisk belønning til bedrifter som vil stille opp.
DN170323 Det er bra med økt eierskap i norske bedrifter , sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DN170323 Det er bra med økt eierskap i norske bedrifter , sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DB170323 Og det bidrar til å utkonkurrere seriøse bedrifter og virksomheter.
DA170323 Han sier at Norfunds motivasjon for å gå inn i banken var å kunne støtte opp om lokalt næringsliv gjennom lån til små og mellomstore bedrifter .
DA170323 | Formannskapet sa nei til krisefordel for lokale bedrifter
DA170323 Thor Egil Braadland i fagforbundet Tekna er skuffet og overrasket over flertallet i formannskapet som torsdag sa nei til å øremerke tiltaksmidler til lokale bedrifter .
DA170323 Dette gjelder særlig i små bedrifter som ikke overholder lønnsavtaler og hvor juridiske organisasjoner har lite innpass, men gjelder også i rekrutteringsfirmaer med lønnsavtaler.
AA170323 Der hører jeg stadig om bærekraftig verdiskaping, bærekraftig velferd, bærekraftige jobber, bærekraftig vekst, bærekraftige bedrifter , bærekraftig forvaltning, bærekraftig skogbruk...
AA170323 Våre to sterkeste kort i arbeidet med aktivitetsplikten er tett oppfølging av den enkelte ungdom, og tett kontakt med bedrifter og virksomheter i Trondheim.
DN170322 - Å kunne et språk eller ha innsikt i kulturforståelse og kommunikasjon, er egenskaper som veldig mange bedrifter etterspør, sier han.
DN170322 Politiet i Hellas meldte mandag at de hadde funnet og nøytralisert åtte brevbomber adressert til finansinstitusjoner og bedrifter i andre europeiske land.
DB170322 SÅ har Skiforbundet som bedrifter og foreninger flest, noen etiske retningslinjer med konsekvenser for dem som bryter det interne regelverket.
DB170322 Bedrifter med tariffavtale har ofte høyere overtidstillegg enn dette, opplyser Brodschöll.
DA170322 Tidligere ble Arbeidsmarkeds- og VTA-bedrifter kalt vernede bedrifter .
DA170322 Min erfaring er at disse bedriftene har like mange utfordringer som ordinære bedrifter pluss en rekke andre.
DA170322 Dette har ført til at kostnadsnivået i mange bransjer har blitt for høyt og bedrifter har forsvunnet.
AA170322 I bedrifter med ansatte over 60 år mener lederne at seniorene er gode til samarbeid, problemløsning og produktivitet, viser en undersøkelse.
DB170321 « Faktisk » vil også samarbeide med utdanningsinstitusjoner og bedrifter om teknologisk og redaksjonell utvikling.
DA170321 Bare 26 prosent mener det er en god ting at økonomien er åpen for utenlandske bedrifter .
DA170321 Det gjør igjen Stavanger mer attraktiv for å anlegge bedrifter og som reisedestinasjon.
DA170321 Likelønnsstandarden har vært testet ut på flere islandske bedrifter før det nå blir lovfestet, og ifølge Víglundsson viser resultatene at også arbeidsgiverne tjener på likelønn : ¶
AA170321 Politiet har funnet og nøytralisert åtte brevbomber adressert til finansinstitusjoner og bedrifter i andre europeiske land.
AA170321 Mottakerne var privatpersoner, ifølge politiet, men en sikkerhetskilde sier pakkene var adressert til myndighetspersoner i finansinstitusjoner og bedrifter i ulike europeiske land.
VG170320 - Takket være samarbeidet med israelsk politi klarte vi avverge bedrageriet mot andre bedrifter , både i Norge og i utlandet, sier Mehus.
DN170320 Hos advokatfirmaet Schjødt har partner Knut Smith-Erichsen ( til høyre ) tatt imot flere bedrifter med børsplaner etter nyttår.
DN170320 ( TDN Finans ) ¶ | Bedrifter stiller i kø til børsen ¶
DN170320 Hos advokatfirmaet Schjødt har partner Knut Smith-Erichsen ( til høyre ) tatt imot flere bedrifter med børsplaner etter nyttår.
DN170320 Foto : Christophe Morin/Bloomberg/n/Reuters/NTB Scanpix ¶ | Bedrifter stiller i kø til børsen ¶
BT170320 Vi ønsker bedrifter som er klare for å satse i utlandet, som har noe erfaring og initiativ internasjonalt.
BT170320 Nå skal de få følge av flere norske bedrifter .
AP170320 Nå skal de få følge av flere norske bedrifter .
AP170320 Nå skal de få følge av flere norske bedrifter .
DN170319 Hun ber nå om avklaring og lovfesting av hvordan og når permittering kan brukes i bedrifter med problemer.
DN170319 - Vi blir nedrent av både store og mindre bedrifter som er usikre på hva som kreves for å bruke permitteringer.
DB170319 I vår sammenheng, altså på mobiltelefoner, blir nok VPN i størst grad brukt av bedrifter .
DA170319 Syv av ti konkurser i fjor, i alt 3308, var konkurser i bedrifter .
VG170318 I denne sektoren har Norge utviklet noen av verdens fremste bedrifter , som stadig når opp i internasjonal konkurranse.
SA170318 - Grunnen er at fotballklubbene er blitt bedrifter , og man er opptatt av å løfte omdømmet i norsk fotball.
FV170318 - Grunnen er at fotballklubbene er blitt bedrifter , og man er opptatt av å løfte omdømmet i norsk fotball.
BT170318 - Grunnen er at fotballklubbene er blitt bedrifter , og man er opptatt av å løfte omdømmet i norsk fotball.
AP170318 - Hvorfor skal et heleid statlig selskap som Posten drive en stor logistikk- og transportvirksomhet i konkurranse med private bedrifter ?
AP170318 Snaut 80.000 liter ble levert på dør : En tredjedel av dem som får varene levert hjem, er bedrifter , en tredjedel er levering til store selskaper og den siste tredjedelen er privatpersoner.
AP170318 - Grunnen er at fotballklubbene er blitt bedrifter , og man er opptatt av å løfte omdømmet i norsk fotball.
AA170318 Et programforslag som skal diskuteres på landsmøtet går ut på å « utrede om en styrking av dagens eierskapsforvaltning kan sikre nasjonal forankring av strategiske bedrifter sammen med private eiere ». ( ©NTB ) ¶
SA170317 Vår globaliserte verden er så godt som sømløs over kontinentene og landegrensene med tanke på utdanning og kompetanse, og det er sterk konkurranse mellom både bedrifter , regioner, nærings- og akademi-klyngene om de beste hodene og det stor konkurranse om varer og tjenester.
SA170317 På Nord-Jæren mangler mange bedrifter , det offentlige og innbyggerne kunnskap om Smartby, både hva begrepet inneholder og hvordan arbeidet og endringene skal drives fram i egen organisasjon.
SA170317 Flere bedrifter har allikevel kommet langt, her nevnes Lyse AS og Westport ( tidl.
SA170317 Begge bedrifter har merket nedturen i oljebransjen.
DB170317 Det er faktisk helt riv ruskende, rablende galt at vi i møte med digitalisering og arbeidsledighet prioriterer å skatte bedrifter for å ansette folk.
DA170317 Selskapet Bekjemp svart arbeid AS ( BSA ) samler lovlydige bedrifter i kampen mot useriøse aktører.
DA170317 Målet til Bekjemp svart arbeid AS er å samle ærlige bedrifter , stå sammen, innrapportere svart arbeid og være et talerør for ikke bare håndverkerbransjen, men alle bransjer og selskaper som sliter i den evige kampen mot den svarte økonomien.
DA170317 Malerlinjen kalles for « polakklinjen », håndverkerbransjen sliter med rekrutteringen, bedrifter sliter med å få jobber, fordi de blir utkonkurrert av aktører som gjør jobben for halvparten av prisen.
DA170317 Med et slikt mål vil norske bedrifter vite hva de på lang sikt må forholde seg til, og dermed vil det bli enklere for dem å planlegge nye investeringer, påpeker Lomelde også.
AP170317 Horne peker på at for mange som har plasser på skjermede bedrifter eller på dagtilbud, kan et ordinært arbeidsliv også virke skremmende.
AP170317 Derfor ble det i fjor innført en permisjonsordning som gjør at denne gruppen får mulighet til å hospitere i vanlige bedrifter .
AA170317 Moren anklages for å ha utnyttet sin posisjon i det sørkoreanske samfunnet til å presse store bedrifter for penger, blant annet Samsung-konsernet.
AA170317 Oppklarte to innbrudd i bedrifter i natt.
AA170317 De forsøker også å få med seg andre land, givere og bedrifter .
FV170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
DN170316 Norske bedrifter scorer allerede høyt på kompetanse og tillit, men jeg tror man kan bli enda bedre, sier Log.
DN170316 Janne Log ( 49 ) slutter i Evry for å hjelpe store selskaper med å tenke mer som små, raske bedrifter .
DN170316 - Det er at det for bedrifter i dag er viktig å være liten og kjapp.
DB170316 Når du har funnet potensielle bedrifter og firmaer du kan tenke deg å jobbe i, bør du gjøre en grundig undersøkelse rundt arbeidsgiveren før du i det hele tatt skriver og sender en åpen søknad, råder Torill Guzman, leder Office & Finance ved Adecco Norge.
DB170316 I dag er arbeidsmarked tøft, og mange bedrifter må heller kutte arbeidskraft enn å hente inn ny.
DB170316 Han skriver : « Årsgebyret for husholdningsavfall i 2014 var høyest i kommuner der søppelhenting var satt ut til private bedrifter .
DB170316 Kan da andre bedrifter banke på næringsministerens dør og forvente å få penger.
BT170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
BT170316 Vognen står midt i innkjøringen til flere bedrifter som ligger i området.
AP170316 Det skal gi forutsigbarhet og stabilitet for folk og bedrifter i det økonomiske livet.
AP170316 Det skal gi forutsigbarhet og stabilitet for folk og bedrifter i det økonomiske livet.
AA170316 I rapporten bekreftes det også at spioner fra andre land har prøvd å søke jobb eller verve ansatte i svenske bedrifter med sikkerhetsklarering. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Mannen har gjort et stort antall innbrudd i bedrifter hvor innehavere er påført mye bryderi og store utlegg.
AA170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
AA170316 Det norske toppdomenet er kjent som et kvalitetsdomene, og er et klart førstevalg blant bedrifter og privatpersoner i Norge.
DB170315 Dagbladet har vært i kontakt med medinvestoren Terje Aunevik, som er involvert i flere bedrifter nettopp på Svalbard. « - Dette er ikke noe dilldall om et flaskevann som er tappet fra springen i Longyearbyen.
BT170315 | Mens de pusser opp huset ditt, er det dette de selv kommer hjem til ¶ Bedrifter plasserer sine ansatte i brannfeller.
AA170315 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
SA170314 | EU-domstolen : Bedrifter kan forby ansatte å bruke religiøse hodeplagg ¶
SA170314 EU-domstolen mener det er greit at bedrifter forbyr sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
SA170314 Bedrifter i EU kan nekte ansatte å bruke religiøse hodeplagg som hijab, sier EU-domstolen.
SA170314 I en fersk dom slår EU fast at bedrifter kan forby sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
DN170314 Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-lederen og legger til : ¶
DN170314 I en fersk dom slår EU fast at bedrifter kan forby sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
DB170314 EU-domstolen mener det er greit at bedrifter forbyr sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
DB170314 - Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg.
DB170314 Ifølge en De Facto-rapport fra 2015, var årsgebyret for husholdningsavfall i 2014 høyest i kommuner der søppelhenting var satt ut til private bedrifter .
DA170314 640.000 amerikanere jobber i tyske bedrifter i USA, og Tyskland er et av USAs viktigste markeder, skriver Der Spiegel.
DA170314 EU-domstolen mener det er greit at bedrifter forbyr sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
DA170314 Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-lederen og legger til : ¶
DA170314 Men EU-domstolen slo tirsdag fast at bedrifter kan nekte sine ansatte å bruke religiøse symboler, som hijab.
BT170314 | EU-domstolen : Bedrifter kan forby ansatte å bruke religiøse hodeplagg ¶
BT170314 EU-domstolen mener det er greit at bedrifter forbyr sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
BT170314 Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-lederen og legger til : ¶
BT170314 - Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg.
AP170314 | EU-domstolen : Bedrifter kan forby ansatte å bruke religiøse hodeplagg ¶
AP170314 EU-domstolen mener det er greit at bedrifter ikke lar sine ansatte å bruke religiøse hodeplagg.
AP170314 Ingen steder går flere bedrifter over ende.
AP170314 LO-lederen sier dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon.
AA170314 | EU-domstolen : Bedrifter kan forby ansatte å bruke religiøse hodeplagg ¶
AA170314 EU-domstolen mener det er greit at bedrifter forbyr sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
AA170314 I en fersk dom slår EU fast at bedrifter kan forby sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb.
AA170314 Unge og små bedrifter går hyppigst konkurs, og menn går oftere konkurs enn kvinner.
AA170314 Funnene er i tråd med tidligere oversikter som viser at det mellom 2001 og 2016 var 15,4 konkurser per 100 bedrifter i Nord-Norge.
AA170314 Men EU-domstolen slo tirsdag fast at bedrifter kan nekte sine ansatte å bruke religiøse symboler, som hijab.
AA170314 Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-lederen og legger til : ¶
AA170314 Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-lederen og legger til : ¶
AA170314 - Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg.
VG170313 I fjor gikk sysselsettingen ned i norske bedrifter , sier han.
VG170313 Nasjonal sikkerhetsmyndighet oppfordrer likevel folk og bedrifter å anmelde hvis man blir angrepet nettopp for kartlegging.
VG170313 Han forteller at viruset har rammet både privatpersoner og bedrifter , blant annet norske helseforetak og kommuner.
VG170313 - Vi har fått tilbakemeldinger fra privatpersoner og bedrifter .
DN170313 Island vil fra tirsdag oppheve kapitalkontrollen som ble innført for privatpersoner, bedrifter og pensjonsfond etter bankkollapsen for åtte år siden.
DA170313 Også andre bedrifter i distriktet gjør tilsvarende.
AA170313 Island vil fra tirsdag oppheve kapitalkontrollen som ble innført for privatpersoner, bedrifter og pensjonsfond etter bankkollapsen for åtte år siden.
AA170313 Næringsdrivende i Midtre-Gauldal ser frem til byggestarten og tror den kan gi et løft for mange bedrifter i regionen.
AA170313 Håpet er at det kan dryppe mye på lokale bedrifter som ønsker å bidra i denne utbyggingen, sier Aina Midthjell Reppe, daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Midtre-Gauldal.
AA170313 Enkelte bedrifter i Soknedal sentrum har allerede gjort forberedelser basert på at E6-traseen flyttes.
VG170312 Den spirituelle jernhånden Choi har holdt over Park, skal hun blant annet ha brukt til å skaffe datteren sin innpass på landets beste universitet ( hvor hun også fikk ordnet med studiepoeng for fag datteren aldri tok ), og å ha presset en rekke bedrifter , inkludert Samsung, til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser som hun selv eier.
DN170312 Landsmøtet hadde tidligere også vedtatt programkomiteens formulering om å " utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling ".
DN170312 Et forslag om å utrede om bedrifter skal få mulighet til å velge det bort, falt da forslagene ble satt opp mot hverandre.
DN170312 Lørdag vedtok partiet å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, som kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedrifter .
DB170312 Vi ønsker en byggenæring med bedrifter som er i stand til å by sine medarbeidere - både utenlandske og norske - anstendige vilkår og gode arbeidsplasser.
DA170312 Men det er også mange som er over i andre typer bedrifter og strukturer.
AP170312 Bedrifter i mindre utviklede deler av landet er billigere når arbeidsintensiv produksjon må til, uansett omstillingen.
AP170312 For bedrifter og lønnsmottakere er det verste over.
AA170312 Investinor ble etablert i 2008, for å investere risikokapital i lovende bedrifter med ambisjon om å bli verdensledende.
AA170312 Lørdag vedtok partiet å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, som kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedrifter .
SA170311 Flere gjorde stor suksess og bygget opp betydelige bedrifter og formuer i hjembyen.
DB170311 Heftige og økende personalutgifter hindret utvikling og investering, mens årlige bevilgninger nærmet seg politiske smertegrenser, altså en ikke ukjent problemstilling for bedrifter med offentlig, bevilgningsdrevet økonomi.
BT170311 Oljefondet gjør også noe med hodene til folk og bedrifter : Noen kommer til å redde oss om det går skikkelig ille, så hvorfor holde igjen ?
BT170311 Men norske bedrifter har også snudd seg rundt.
AP170311 Hun ga uttrykk for at hun håper Høyre fremfor skal gi skattelettelser som vil gi nye jobber i små og mellomstore bedrifter .
AA170311 Landsmøtet hadde tidligere også vedtatt programkomiteens formulering om å " utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling ".
VG170310 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
VG170310 Ifølge VG var den « spesielt skadelig » for små bedrifter , fordi det lønte seg å holde verdien av selskapet så lav som mulig, fordi mange ville kvie seg for å foreta investeringer som kunne gjøre bedriften større og bedre og føre til flere arbeidsplasser, fordi det var en særnorsk skatt, fordi den måtte betales uavhengig av om bedriften gikk med overs
VG170310 I et samfunn som ønsker økt velstand og velferd, er det nødvendig at mennesker som har eller tør å låne penger, investerer dem, og at de gjerne gjør det i bedrifter som er aksjeselskaper, og at de betaler skatt når bedriften går med overskudd.
VG170310 Det skaper et konkurransefortrinn for utenlandske bedrifter i Norge. 6.
VG170310 Alt slikt er vanskelig å måle, særlig på kort sikt, men forskning fra blant andre Menon Economics viser at lavere formuesskatt på arbeidende kapital er et godt tiltak for å få mer kapital til norsk, risikofylt eierskap i mindre bedrifter , særlig i distriktene og når det trengs omstilling.
VG170310 84 prosent av likningsformuen investert i bedrifter og arbeidsplasser.
VG170310 Da ble det plutselig mer oppnåelig for mange bedrifter å få det til.
SA170310 | Råder norske bedrifter til å satse på det britiske markedet under brexit ¶
DN170310 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
DN170310 Etter dagens ordning kan gründere og selvstendig næringsdrivende kun spare fire prosent i pensjon med skattefradrag, og ikke syv prosent slik ansatte i bedrifter får.
DB170310 BI-professor Brønn sammenlikninger hoffets taktikk med store bedrifter som havner i skandaler.
DB170310 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
DA170310 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
DA170310 Når eiendomsbesitterne langs fjorden, enten det nå er kommune, bedrifter eller privatpersoner, sitter igjen med de små fiberpinnene på omtrent 5 cm og således tar sin ufortjente del av blaimen til Vegvesenet, burde Statens vegvesen sørge for skikkelig opprydding, og ta skikkelig syning, altså ledelse av arbeidet.
AP170310 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
VG170309 Den skaper en urettferdighet i skattesystemet mellom bedrifter eid av nordmenn og bedrifter med utenlandske eiere, sier han.
VG170309 Den skaper en urettferdighet i skattesystemet mellom bedrifter eid av nordmenn og bedrifter med utenlandske eiere, sier han.
DB170309 Uavhengig av lengden på permitteringsperioden tar mange bedrifter tilbake arbeidstakere på slutten av den maksimale permitteringsperioden.
DB170309 For noen av NHOs bedrifter kan det være bra å holde på den kompetente arbeidskraften gjennom en nedgangsperiode, men kostnaden bæres indirekte av andre bedrifter , som kunne tatt i bruk den samme arbeidskraften.
DB170309 For noen av NHOs bedrifter kan det være bra å holde på den kompetente arbeidskraften gjennom en nedgangsperiode, men kostnaden bæres indirekte av andre bedrifter, som kunne tatt i bruk den samme arbeidskraften.
DB170309 Det gjør at bedrifter kan holde på kompetent arbeidskraft gjennom vanskelige perioder med lite å gjøre.
DB170309 Det er med andre ord ikke tilfellet at bedrifter trenger ekstra tid til å tilpasse seg den økonomiske situasjonen.
DB170309 Dermed bindes arbeidskraften til eksisterende bedrifter .
BT170309 Arkitektene seg for seg at akvariet skal ligge like ved marine bedrifter og forskningsmiljøer.
BT170309 Mens venstresiden vil gjøre avstanden større, vil Høyre flytte norske bedrifter nærmere startstreken, ifølge Solberg. ( ©NTB ) ¶
BT170309 Hun viste til at kostnader, skatter og avgifter gjør at norske bedrifter gjerne starter litt bak sine konkurrenter.
AP170309 Choi er tiltalt for å ha benyttet sitt vennskap med presidenten for å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
AA170309 Det er derfor utrolig viktig at bedrifter som Rema og Nidar gir forbrukerne en mulighet til å velge bort den skadelige palmeoljen når de skal spise påskegodt, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet i en pressemelding.
AA170309 Norske bedrifter er i en tøff internasjonal konkurranse, dere vet dette.
AA170309 Billedlig kan vi si at kostnader, skatter og avgifter gjør at norske bedrifter starter ti meter bak sine konkurrenter når startskuddet går.
DN170308 For bedrifter der staten er på eiersiden, har vi en markant økning i antall kvinnelige styremedlemmer.
DN170308 De aller fleste bedrifter er privateide.
DN170308 Når det gjelder henvendelser om bedrifter er det Elkjøp som troner øverst på statistikken for 2016.
DN170308 Amerikanske bedrifter fylte 298.000 nye stillinger i januar, opp fra 261.000 nye stillinger i januar.
DN170308 Også statsminister Erna Solberg ( H ) har åpnet for at utslipp fra enkelte norske sektorer eller bedrifter må kunne stige.
DN170308 Britenes avgjørelse om å melde seg ut av EU har ført til en mindre tro på London som et finanssentrum i fremtiden, og at bedrifter flytter sine ansatte ut av byen.
DN170308 Det handler om store utfordringer innen klima, helse og å skape nye bedrifter .
DN170308 - Bedrifter med blandet miljø er også mer attraktive for menn og lykkes bedre i å rekruttere dem, sier han.
DB170308 - Vi ser at det er en økende trend at flere bruker sosiale medier, apper og e-post til å kontakte bedrifter , fremfor å ringe dem.
DB170308 - Det er også viktig å huske at det ikke er operatøren som tvinger bedrifter til å bruke femsifrede nummer, sier Scheen.
DA170308 - Alle som har adresse i Oslo kan søke - også bedrifter og organisasjoner.
DA170308 Av mer hjemlige problemstillinger, ønsker Venstre å få ned lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og foreslår at bedrifter med mer enn 50 ansatte må offentliggjøre gjennomsnittlig lønnsinntekt for menn og kvinner i årsrapporten.
AA170308 Amerikanske bedrifter fylte 298.000 nye stillinger i januar, opp fra 261.000 nye stillinger i januar.
AA170308 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
AA170308 Når det gjelder henvendelser om bedrifter er det Elkjøp som troner øverst på statistikken for 2016.
DN170307 Og det bør være like regler for et norsk oppstartsselskap som internasjonale bedrifter .
DN170307 Oljeservicegründerens rapport fra Rogaland samsvarer godt med situasjonsbeskrivelsene som Norges Bank har hentet inn blant bedrifter over hele landet.
DN170307 Kronen styrkes umiddelbar mot flere av de store valutaene tirsdag formiddag etter at Norges Banks rapport fra sentralbankens regionale nettverk viste sterkere tro på fremtiden blant norske bedrifter .
DB170307 Samspillet mellom offentlige bestillere og private bedrifter gir mulighet til å fremme nye innovative løsninger, for eksempel bruk av null-utslippskjøretøy.
DB170307 For det andre kan private bedrifter bli enda flinkere til å dele sine erfaringer med offentlige bestillere.
DB170307 En stor andel av innbyggere i Norge får i dag hentet sitt avfall av private bedrifter .
AP170307 Hun ville gjøre det ulovlig for bedrifter å kreve at kvinner bruker høye hæler på jobb. 152.000 underskrev.
AP170307 En parlamentskomité undersøkte kleskodekser i britiske bedrifter og ble rystet over hva de fant.
AA170307 Reitangruppen har bedrifter som dagligvareskjeden Rema 1000, kioskkjedene Narvesen, 7-Eleven, Pressbyrån og R-Kioski, bensinstasjonkjeden Uno-X og en rekke næringseiendommer i porteføljen i Reitan Eiendom.
SA170306 Enkeltpersoner i og utenfor miljøet, klubber, bedrifter og noen av Norges beste spillere har bidratt med penger.
DN170306 De brukes mye i skoler, men også i bedrifter og på ulike arrangementer.
DN170306 « Misnøyen med telefonsalg gjelder i all hovedsak bedrifter som ringer ulovlig etter dagens regelverk.
DB170306 - Annonsemarkedet viser hvordan norske bedrifter fort taper i konkurransen mot multinasjonale selskaper som ikke betaler skatt.
BT170306 En viktig del av hans prosjekt skal være å trekke på tidligere studenter, og dra dem inn i skolen, samtidig som han vil ha flere av skolens forskere og lærerstab skal ut i bedrifter og samfunn og bidra i samfunnsdebatten.
AP170306 januar fra Generalkonsulatet i Murmansk gjengis en spørreundersøkelse blant norske bedrifter i Russland om Team Norway, som skal hjelpe norske bedrifter i det russiske markedet.
AP170306 januar fra Generalkonsulatet i Murmansk gjengis en spørreundersøkelse blant norske bedrifter i Russland om Team Norway, som skal hjelpe norske bedrifter i det russiske markedet.
AP170306 Enkeltpersoner i og utenfor miljøet, klubber, bedrifter og noen av Norges beste spillere har bidratt med penger.
AA170306 En rekke nye spill og spillformater, mobilapper og mye annet spennende er under utvikling, både for bedrifter , merkevarer, publisister og våre eksisterende brukergrupper, sier Harell i meldingen.
VG170305 Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk ».
VG170305 * En politikk som bidrar til omstilling og fremvekst av nye bedrifter , herunder en politikk som gir skattelette til de som skaper arbeidsplasser.
DB170305 Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
DB170304 Ransomware rammer både privatpersoner og bedrifter , og i en studie fra IBM, viser det seg at så mye som 70 prosent av bedriftene betaler for seg.
AA170304 Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.
AA170304 I tillegg erfarer senteret at færre bedrifter driver helsvart.
DN170303 800.000 arbeidstakere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene.
DN170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
DB170303 Selv om man i beste hensikt ser for seg forenkling for forbrukere og bedrifter , og går til kamp mot svart økonomi, vil man i et samfunn med bare elektronisk betaling tilrettelegge for fullstendig overvåking av folk.
DB170303 I utgangspunktet liker jeg det prinsipielle i at bedrifter selv skal kunne velge hvilket betalingsmiddel de ønsker å bruke, og dermed muligheten til å takke nei til bruk av kontanter i sin virksomhet.
DA170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene.
DA170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
BT170303 En av tre bedrifter på Vestlandet vil øke investeringene det neste halvåret.
AP170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene.
AP170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
AA170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
VG170302 Også bedrifter , organisasjoner og enkeltpersoner har sine plattformer som de bruker for å nå ut uredigert og tydelig ut til folk.
DN170302 | Afp-ordningen under lupen ¶ 800.000 arbeidstagere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170302 - Her på Vestlandet har vi mange bedrifter som rammes av formuesskatten.
DN170302 Det er Telenor Mobil selv, Talkmore som henvender seg til lavprismarkedet for privatkunder og Dipper som retter seg mot små og mellomstore bedrifter .
AA170302 Personlig initiativ blir verdsatt i arbeidsmarkedet, det å ta direkte kontakt med bedrifter du ønsker å jobbe hos viser at du er interessert.
AA170302 Men Navs kontakt med arbeidsgivere gjør at vi også får i oppdrag å skaffe bedrifter arbeidskraft blant arbeidssøkere som er registrert på nav.no.
VG170301 Påstand : Trump sa at etter at han ble president har bedrifter som Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel og Walmart kunngjort at de vil investere store summer i USA, og sørge for titusenvis av nye jobber for amerikanerne.
VG170301 Når bedrifter og forbrukere må betale CO₂-avgift eller kjøpe klimakvoter, bidrar det til dette.
SA170301 Det store antallet mennesker i Norge uten lovlig opphold er med på å true næringsgrunnlaget for norske bedrifter i flere bransjer - og problemet er økende, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
DN170301 Noen bedrifter vil ha forskningens hjelp til å løse problemer på kort sikt, når det oftest trengs en omfattende omlegging, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DN170301 Hun antyder at eventuelt økt grunnstøtte kan få følge av større styring av forskningens formål, at den skal kunne bidra til næringsutvikling for små og mellomstore bedrifter .
DN170301 En nøtt for NHO i oppgjøret er hvordan man skal finne frem til fordelingen av 2017-oppgjøret mellom bedrifter som bare har sentrale lønnstillegg og de øvrige som har et påfølgende lokalt oppgjør.
DN170301 At flere bedrifter melder om økt produksjon gjør at denne delindeksen nå er på sitt høyeste siden september i fjor, påpeker Hoberg.
DN170301 - Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider.
DN170301 Tusenvis av norske bedrifter , små og store, er skapt og skapes av folk som har arbeidet lange dager og netter, ofte med liten lønn og selvsagt under generelt vanskelige økonomiske vilkår, skriver artikkelforfatteren.
DB170301 Høye lønninger i bånn gir bedrifter et insentiv til å investere i ny teknologi som gjør billige arbeidere overflødig eller som øker produktiviteten til arbeiderne.
DB170301 Den norske arbeidslivsmodellen handler om å kombinere solidaritet mellom arbeidere i form av en sammenpresset lønnsstruktur med et kontinuerlig innovasjonspress i norske bedrifter som gjør det norske arbeidslivet som helhet mer produktivt enn det ellers ville vært.
DA170301 - Endringer i regelverket som følge av sterk økning i ledigheten i enkeltfylker, vil derfor påvirke tilpasningen til bedrifter og ansatte også i deler av landet med en lav ledighet, heter det i rapporten.
AP170301 Ytterligere to millioner kroner er satt av til støtte til prosjekter i regi av sameier, borettslag, organisasjoner eller bedrifter .
AA170301 Multiconsult ligger i et område som de nærmeste årene vil få mange nye arbeidsplasser, og Multiconsult er et forbilde for bedrifter som vil legge til rette for at ansatte kan bruke sykkel.
AA170301 I knivskarp konkurranse med 103 andre bedrifter i Trondheim er Multiconsult kåret til Årets sykkelvennlige arbeidsplass 2016.
AA170301 I fjor søkte 104 bedrifter om å bli Årets sykkelvennlige arbeidsplass i Trondheim, 70 fler fra 2015.
AA170301 Bedriften har også kjøpt inn en elsykkel som ansatte kan bruke når de skal besøke andre bedrifter i området.
AA170301 - Endringer i regelverket som følge av sterk økning i ledigheten i enkeltfylker, vil derfor påvirke tilpasningen til bedrifter og ansatte også i deler av landet med en lav ledighet, heter det i rapporten.
VG170228 Og det er et tankekors for jeg tror ikke hverken bedrifter eller ansatte utnytter ordningen, men man benytter seg av den tiden man har til å finne ut hva man gjør videre.
VG170228 - Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider.
DN170228 Til nytte for næringsliv og bedrifter også ?
DN170228 De siste årene har bedrifter , næringsorganisasjoner, hurtigbåt- og kystrederiene gått med. 5.
DN170228 Samlet kredittvekst ble trukket opp av en oppgang i kredittveksten både til husholdninger og bedrifter , skriver Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i dagens morgenrapport.
DN170228 Sistnevnte har havnet i hardt vær i en sak der hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.
DB170228 I dag kan bedrifter som kjøper renholdstjenester få tvangsmulkt hvis man ikke følger påseplikten, det vil si at man ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene til de man kjøper renhold fra.
DA170228 La meg bare minne om at et oljeselskap betaler 78 prosent skatt, mens andre bedrifter betaler 24 prosent.
DA170228 For at Norge skal lykkes framover trenger vi flere bedrifter som kan betale skatt.
DA170228 Alle som står på i disse dager og skaper nye bedrifter og arbeidsplasser trenger at politikere heier på dem og gjør det mulig å lykkes.
AP170228 Sistnevnte har havnet i hardt vær i en sak der hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.
AP170228 Hun er blant annet mistenkt for å ha bistått Choi med utpressingen av bedrifter . ( ©NTB ) ¶
AP170228 Bruttoproduktet er grovt definert som næringens brutto salgsinntekter minus kostnader til varer og tjenester kjøpt av andre bedrifter .
AP170228 Halvor Mehlum, professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo er også overbevist om at kineserne vil få økt kjøpekraft, men han tviler på at dette betyr at europeiske bedrifter vil flytte arbeidsplasser hjem.
AP170228 - For norske bedrifter er det viktig å se at de ikke trenger å være en gigant som Statoil.
AA170228 Sistnevnte har havnet i hardt vær i en sak der hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.
AA170228 Hun er blant annet mistenkt for å ha bistått Choi med utpressingen av bedrifter . ( ©NTB ) ¶
AA170228 Resolusjonen ville innført sanksjoner mot 21 syriske individer, organisasjoner og bedrifter som angivelig har benyttet kjemiske våpen under borgerkrigen i Syria.
AA170228 Overskuddet har oppstått fordi finanskrisen har ført til lavere økonomisk aktivitet - og dermed lavere utslipp - enn ventet, i tillegg til at europeiske bedrifter har importert billige klimakvoter fra utviklingsland.
FV170227 Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier konkurransedirektør Lars Sørgård.
DN170227 Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.
DN170227 Utenriksminister Børge Brende ( H ) lander i USA med ferske tall over hvor mange arbeidsplasser norske bedrifter og Oljefondet bidrar til.
DN170227 Ifølge rapporten bidrar norske bedrifter og investeringer til 470.000 arbeidsplasser i USA, og hvis vi inkluderer indirekte sysselsetting, gjennom økonomiske ringvirkninger på nærliggende områder, nærmer antallet jobber seg én million.
DN170227 Derfor er sammenstillingen av hva norske bedrifter og Oljefondet bidrar til i hver eneste av de 50 statene noe norske myndigheter kan bruke ekstra aktivt i månedene og årene som kommer.
DN170227 Sistnevnte har havnet i hardt vær i en sak der hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.
DN170227 DN skrev torsdag om hvordan flere av disse benene utfordres fra både store aktører som Facebook, små oppstartsselskaper og bedrifter som vil selv vil ha større kontroll over annonsene og dataene sine.
DB170227 Men hele kvelden var en åpenbar og eksplisitt hyllest til minoriteters historie og bedrifter og motstand mot de som var ute etter å så mistanker mot dem.
AA170227 Sistnevnte har havnet i hardt vær i en sak der hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.
AA170227 Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier konkurransedirektør Lars Sørgård.
AA170227 Det er ikke alle varslene som resulterer i oppsigelser eller permitteringer, og det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle Nav. ( ©NTB ) ¶
AA170227 At bedrifter nå i større grad bruker permitteringer kan bety at næringslivet forventer bedring i markedssituasjonen fremover, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
AA170227 Sannheten er at dette er bedrifter Norge ikke hadde klart seg særlig bra uten.
AA170227 Lista over norske bedrifter Jonas Gahr Støre ikke kan besøke på grunn av « uklare arbeidsforhold » vil være umåtelig lang.
VG170226 Ifølge en De Facto-rapport fra 2015, var årsgebyret for husholdningsavfall i 2014 høyest i kommuner der søppelhenting var satt ut til private bedrifter .
AP170226 Samtale og diskusjon er det viktigste i Oliver Ressler & Dario Azzellinistre filmer om arbeiderstyrte bedrifter .
VG170225 - Vi har fått inn rundt 125.000 kroner allerede, uten at vi har kontaktet noen bedrifter .
DB170225 Ring gjerne kontaktpersoner i selskaper og bedrifter og spør mer om rollen og hva som forventes.
DA170225 Kommunen har noen av fylkets smarteste bedrifter i Comrod og Electrocompaniet i tillegg til en ¶ betydelig industri, og det er liten tvil om at siddispolitikerne kan ha en hel del å lære av strandpolitikerne om nærings-politikk og næringsutvikling.
AA170225 Støre kan ikke ha møtt mange av dem som starter opp bedrifter om han tror de kun jobber mandag til fredag mellom 8 og 16, sier han til NTB.
DN170223 Jeg påpeker i min kommentar at både politikere og bedrifter , generelt, sliter med et maskinsentrisk forhold til innovasjon.
DB170223 Mange bedrifter og virksomheter tegner behandlingsforsikring for sine ansatte for at de skal kunne komme raskere til behandling og dermed korte ned sykefraværet, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.
DA170223 - Vi ventet aldri at fjorårets ekstraordinære bedrifter skulle gjenskapes.
DA170223 - Selskapet skal investere på lik linje med private som ønsker å satse på ny teknologi, og som ønsker å hjelpe bedrifter fra utvikling av ny teknologi, over i en kommersiell setting, sier Søviknes, og understreker at Fornybar AS ikke skal drive med pengestøtte slik som for eksempel Innovasjon Norge eller Enova.
BT170223 FINANSIERER RYDDING : Fra og med torsdag kan organisasjoner, foreninger og private bedrifter søke om midler til plastrydding.
BT170223 Det vil ikke bli gitt penger til privatpersoner, men frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om midler, ifølge Miljødirektoratet.
VG170222 Og skulle kronen stige i verdi, som følge av høyere oljepriser, vil norske bedrifter igjen tape konkurranseevne.
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
DN170222 Wiersholm-toppene Harald Hellebust ( til venstre ) og Erik Thyness ser stadig flere utenlandske bedrifter klappe til kai for å kjøpe norske foretak.
DN170222 Og én av to bedrifter som selges.
DN170222 Møller-sjefen går av ¶ ¶ | Én av to bedrifter selges til utlandet ¶ Én av fire arbeidsplasser. Én av tre kroner i omsetning.
VG170221 Dette gir en omfordeling som styrker bedrifter som konkurrerer med utenlandske bedrifter ute og hjemme, og dermed styrking av konkurranseevnen.
VG170221 Dette gir en omfordeling som styrker bedrifter som konkurrerer med utenlandske bedrifter ute og hjemme, og dermed styrking av konkurranseevnen.
VG170221 - Det viser at alle bidrar og at situasjonen i industrien er så tøff at både ledere og mange bedrifter har valgt å redusere lønningene for at bedriften skal overleve, sier Lier-Hansen.
VG170220 Ser vi på utenlandske investeringer i Norge, står bedrifter kontrollert fra EU og USA for nesten 350 000 av arbeidsplassene i privat sektor.
AP170220 I varehandel, finans, staten, kommunene, staten og en del statlige bedrifter var lønnsveksten nesten identisk med 2,4 - 2,5 prosent i fjor.
DA170219 De ville ha et fullstendig opphør av staten, der private bedrifter skulle løse alle utfordringer...
AP170219 Han lovet lavere skatter, millioner av nye jobber og at det skulle bli lettere for bedrifter å drive forretning i USA, og vanskeligere å forlate landet.
AP170219 Noen bedrifter må ta prisene som gitte på verdensmarkedet.
AP170219 Noen bedrifter kan sette sine egne priser fordi de selger unike varer som skiller seg fra konkurrentene, f.eks. i design.
AP170219 Han er i Stavanger med bedrifter som leverer utstyr til oljen.
AP170219 I utkastet til nytt stortingsprogram som ble lansert i januar, har Høyres programkomité innstilt på å utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling.
AP170219 Christensen undrer seg over hvordan bedrifter som er ledende i sin industri feiler, selv om de kontinuerlig investerer i innovasjon.
DN170218 Nye tall fra Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2017 viser at flere studenter jobber utenlands i internasjonale bedrifter .
DN170218 Fra september skal hun jobbe for Facebook som kundekontakt for små og mellomstore bedrifter ( « SMB Account Manager » ).
DN170218 Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet mener norske bedrifter må kjappe seg om de skal være i samsvar med den nye personvernloven som kommer neste år.
DB170218 I Malmö har det gått så langt at bedrifter annonserer etter mennesker med statssubsidierte lønninger og takker nei til vanlig arbeidskraft.
BT170218 Han lovet lavere skatter, millioner av nye jobber og at det skulle bli lettere for bedrifter å drive forretning i USA, og vanskeligere å forlate landet.
BT170218 Nå vil han oppfordre alle som jobber i utsatte bedrifter om å gjøre som ham og gå på ranskurs.
AP170218 Nå vil han oppfordre alle som jobber i utsatte bedrifter om å gjøre som ham og gå på ranskurs.
VG170217 I dag kan bedriftsmarkedet håndtere lån mellom én og åtte millioner kroner til små og mellomstore bedrifter .
VG170217 - Vi kommer til å låne ut mer penger til små og mellomstore bedrifter over hele landet i år enn i fjor, og målet vårt er at kundene skal oppleve oss enda mer tilgjengelige og relevante etter omorganiseringen.
SA170217 I tillegg driver han firmaet Skiopplevelser som tilbyr langrennskurs og skiskole for barn, voksne og bedrifter .
AP170217 - Alle ulike institusjoner, enten det er myndighetene, non-profit-organisasjoner, eller bedrifter må gjøre sin del for å sørge for at det globale systemet legger til rette for muligheter for alle.
AA170217 - Jeg vil ikke at bedrifter flytter ut av dette landet.
AA170217 Flere bedrifter forventer et resultat med overskudd mellom 3 og 6 prosent i år i forhold til i fjor, og litt færre forventer å gå med underskudd. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Det er en markant vekst i bedrifter som tror at 2017 blir bedre enn året før.
AA170217 Den store utfordringen er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere, og veksten stoppes i mange bedrifter fordi de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.
AA170217 BNL skriver at det er første gang så mange bedrifter svarer at de skal ansette som i dette siste barometeret.
AA170217 BNL mener terskelverdien for lærlingeklausulen bør senkes slik at også små og mellomstore bedrifter får krav om ha lærlinger.
DN170216 I en uttalelse sa Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å " lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på sporet av bærekraftig velstand ".
DB170216 I en uttalelse sa Puzder at han var beæret over at Trump ønsket ham til å « lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på spor av bærekraftig velstand ».
DB170216 Slike globale verdikjeder bare styrker kunnskapsflyten mellom land og bedrifter .
DB170216 I en slik verden blir tariffer meningsløse, fordi en skatt på utenlandske varer også blir en skatt på egne bedrifter .
DB170216 Den vil også forenkle kommunikasjonen på tvers av kulturer, bedrifter og land.
BT170216 I en uttalelse sa Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å " lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på sporet av bærekraftig velstand ".
AP170216 En svekkelse på 20 prosent betyr en radikal forbedring i lønnsomheten og konkurranseevnen til norske bedrifter som konkurrere med utlandet.
AP170216 Da setter vi inn ekstra tiltak som lavere arbeidsgiver avgift, investeringsstøtte til bedrifter og ekstra tilskudd til kommunene for å løfte der det trengs, sier Sanner.
AA170216 I en uttalelse sa Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å " lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på sporet av bærekraftig velstand ".
VG170215 I en uttalelse sier Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å « lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på sporet av bærekraftig velstand ».
DN170215 - Beina under dette rallyet er basert på forventningene om en stor skattereform og dramatisk nedgang i reguleringen i amerikanske bedrifter .
DN170215 - Beina under dette rallyet er basert på forventningene om en stor skattereform og dramatisk nedgang i reguleringen i amerikanske bedrifter .
DN170215 I en uttalelse sier Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å « lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på spor av bærekraftig velstand ».
DN170215 Dette har gitt viktig drahjelp til bedrifter som møter utenlandsk konkurranse.
DN170215 Bedrifter og forbrukere vil da finne det lønnsomt å velge mer miljøvennlige produksjonsmetoder eller produkter.
DN170215 Bedrifter rundt Modum har bidratt og hver krone hjelper for Nygård.
DN170215 Bedrifter rundt Modum har bidratt og hver krone hjelper for Nygård.
DB170215 I en uttalelse sier Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å " lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på spor av bærekraftig velstand ".
DA170215 I en uttalelse sier Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å " lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på spor av bærekraftig velstand ".
AP170215 | Innvandrere på arbeidsplassen øker innovasjon og eksport ¶ Bedrifter som ansetter høyt utdannede innvandrere samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative.
AP170215 Særlig ser en at bedrifter i bygdene i større grad samarbeider med nordiske samarbeidspartnere, mens bedrifter i storbyregionene drar nytte av innovasjonspartnere som er lenger borte, geografisk sett.
AP170215 Særlig ser en at bedrifter i bygdene i større grad samarbeider med nordiske samarbeidspartnere, mens bedrifter i storbyregionene drar nytte av innovasjonspartnere som er lenger borte, geografisk sett.
AP170215 I en studie som jeg har gjennomført sammen med professor Rune Dahl Fitjar ble lederne i over 500 norske bedrifter spurt om hvem de samarbeider med og hvordan de samarbeider i innovasjonsprosesser.
AP170215 Denne studien viser også hvordan bedrifter i ulike regioner samarbeider med ulike internasjonale partnere for å kunne lansere varer og tjenester på internasjonale markeder.
AP170215 Basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå som er koblet med en stor innovasjonsundersøkelse ( Community Innovation Survey ), finner jeg at utenlandsk arbeidskraft og internasjonale samarbeidspartnere setter norske bedrifter i stand til å lansere varer og tjenester på internasjonale markeder.
AP170215 I en uttalelse sier Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å « lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på sporet av bærekraftig velstand. » - Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.
AP170215 - Det han sa er virkelig ikke noe problem, det er ingen stor sak, sier Wahid som er psykolog, forretningskvinne med flere bedrifter og aktivist engasjert i menneskerettighetsspørsmål og multikulturelt arbeid.
AP170215 Fredskorpset er underlagt UD og legger til rette for utveksling av mennesker mellom bedrifter og organisasjoner i Norge og land i sør.
AA170215 I en uttalelse sier Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å " lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på sporet av bærekraftig velstand ".
VG170214 Bedrifter som tjener penger på å bygge og selge boliger, kalles spekulanter.
DN170214 Norske bedrifter utsatt for digital utpressing ¶
DN170214 | Norske bedrifter utsatt for digital utpressing ¶ 55 prosent av norske bedrifter har det siste året vært utsatt for dataangrep med krav om « løsepenger », viser en ny undersøkelse.
DN170214 | Norske bedrifter utsatt for digital utpressing ¶ 55 prosent av norske bedrifter har det siste året vært utsatt for dataangrep med krav om « løsepenger », viser en ny undersøkelse.
DN170214 Stadig flere norske bedrifter opplever ulike typer av dataangrep.
DN170214 Bedrifter som ikke har gjort det allerede, er sent nok ute som det er, sier Waterhouse.
DB170214 Vi skal hjelpe aktører og bedrifter med å bygge kompetanse, nettverk og kapital.
DA170214 Sammen skal vi ta Norge videre og gi bedrifter de beste forutsetningene for nye arbeidsplasser.
DA170214 Heller ikke til bedrifter som ønsker å bruke penger på å opprette nye arbeidsplasser enn å betale skatt.
DA170214 Det viktigste vi kan gjøre er å kutte skatter og avgifter for at bedrifter heller skal bruke penger på å opprette nye stillinger, og ikke betale mer skatt.
DA170214 )Hensikten er omtrent som følger : Med alle disse hackerangrepene mot norske personer, myndigheter og bedrifter , så må det sitte noen et sted å følge med.
BT170214 − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordeler til lokale bedrifter og arbeidsplasser påvirker holdningen til regler for statlig og kommunal beslutningstaking, sier hun.
BT170214 − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordeler til lokale bedrifter og arbeidsplasser påvirker holdningen til regler for statlig og kommunal beslutningstaking, sier hun.
AA170214 I over et år holdt han på og loppet folk og bedrifter for penger.
AA170214 En 27 år gammel mann er dømt til ett års fengsel for bedrageri mot 39 personer og 7 bedrifter .
VG170213 Og i inneværende sesong har Bournemouths bedrifter kanskje blitt tatt for gitt.
VG170213 Det er veldig fint at privatpersoner og bedrifter ønsker å bidra til bedre kreftforskning gjennom oss, men barnekreft er et alt for viktig område til at det skal være prisgitt hvor mange nordmenn som legger penger på en bøsse, sier Opdalshei.
VG170213 - Er ikke barnekreft så viktig at man burde sikre finansieringen uavhengig av hvilke privatpersoner og bedrifter som gir ?
DN170213 | Mange norske bedrifter utsatt for digital utpressing ¶ 55 prosent av norske bedrifter har det siste året vært utsatt for dataangrep med krav om « løsepenger », viser en ny undersøkelse.
DN170213 | Mange norske bedrifter utsatt for digital utpressing ¶ 55 prosent av norske bedrifter har det siste året vært utsatt for dataangrep med krav om « løsepenger », viser en ny undersøkelse.
DN170213 Tilbyr en egen app for bedrifter og en for privatpersoner.
DN170213 I overkant av 24 000 bedrifter og lag og foreninger har tatt i bruk tjenesten ¶
DN170213 Både bedrifter , organisasjoner, idrettslag og innsamlingsaksjoner kan bruke tjenesten.
DN170213 Hun er involvert i korrupsjonsskandalen gjennom sin nære venninne Choi Son-sil, som skal ha beriket seg på en stiftelse hun kontrollerte og utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter , blant dem Samsung, for penger.
AP170213 Over 30.000 bedrifter og lag har registrert seg som brukere av tjenesten.
AP170213 I 2016 lanserte Vipps også nettbutikkhandel, Vipps for bedrifter og Vipps Faktura.
AP170213 Over 30.000 bedrifter og lag har registrert seg som brukere av tjenesten.
AA170213 Hun er involvert i korrupsjonsskandalen gjennom sin nære venninne Choi Son-sil, som skal ha beriket seg på en stiftelse hun kontrollerte og utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter , blant dem Samsung, for penger.
AA170213 Derfor betales nå en stor del av norsk velferdsproduksjon ikke lenger av oljeinntekter, men av verdiskapingen i de tusenvis av bedrifter og virksomheter verden over som Norge har plassert penger i.
SA170212 | Mange norske bedrifter utsatt for digital utpressing ¶ 55 prosent av norske bedrifter har det siste året vært utsatt for dataangrep med krav om « løsepenger », viser en ny undersøkelse.
SA170212 | Mange norske bedrifter utsatt for digital utpressing ¶ 55 prosent av norske bedrifter har det siste året vært utsatt for dataangrep med krav om « løsepenger », viser en ny undersøkelse.
DN170212 Andre konferansearrangører er nok misunnelige på slik gratis markedsføring til alle bedrifter , sier han.
DN170212 Altinn-systemet inneholder nemlig også en elektronisk postboks dit beskjeder fra offentlige myndighetene til bedrifter og enkeltpersoner med verv eller lederjobber kan sendes.
DN170212 Administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening har sett seg lei på at staten bombarderer bedrifter med digitale meldinger.
DN170212 - Det offentlige sendte 11,25 millioner meldinger til bedrifter og organisasjoner i 2016 - opp 32 prosent fra året før.
AA170212 - Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk, står det videre.
DB170211 Vi er opptatt av bedrifter med god ledelse, riktig posisjon, og at de har utviklingspotensial, forteller Moen, som ikke ser så altfor mange mørke skyer for norsk sjømatbransje.
VG170210 " Spurte Kina oss om det var greit å devaluere sin valuta ( og gjøre det vanskelig for bedrifter å konkurrere ), å legge tunge skatter på importerte varer ( USA har ingen sånn skatt ) eller drive storstilt militær oppbygging på omstridte øyer i Sør- Kinahavet ?
VG170210 Disse private, altså enkeltpersonene, har også tjent mye penger på den verdiskapingen de har bidratt til, som de reinvesterer i egne og andres bedrifter .
VG170210 Dersom VG hadde spurt om folk var villige til å betale mer skatt for å finansiere bistandsmidler vi ikke kan gjøre rede for, kostnadssprekker i offentlige prosjekter, skoler som ikke har elever, store mengder unødvendig kontorrekvisita, kulturlunsj i bedrifter og utvikling av en app som viser veien til nærmeste kebab-sjappe, så ville svaret antageligvis vært annerledes.
VG170210 LOVER HANDLING : Henrik Asheim ( H ) vil gjøre det letter for bedrifter å etablere seg i Norge.
VG170210 Dersom man klarer å skape slike miljøer, vil også antallet bedrifter vokse fort, sier Percival og presisere at han selv ikke har investert i Team Gobi.
VG170210 - Vi ønsker å dele våre erfaringer med andre norske bedrifter og gå foran som et eksempel.
DN170210 På en konferanse blant bedrifter som skal etablere et « Toppindustrisenter » for å bli best, leverte NHO-direktør Kristin Skogen Lund et engasjert forsvar for å få flere teknologer.
DN170210 Hun mener det trengs teknologer både i private bedrifter og i offentlig sektor.
DN170210 Det har som mål om å skape tettere kontakt mellom bedrifter og utdannelse og mellom bedriftene i en digital fremtid, sier Kristin Skogen Lund.
DN170210 Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 sier det alltid er trist når bedrifter må nedbemanne.
AA170210 " Spurte Kina oss om det var greit å devaluere sin valuta ( og gjøre det vanskelig for bedrifter å konkurrere ), å legge tunge skatter på importerte varer ( USA har ingen sånn skatt ) eller drive storstilt militær oppbygging på omstridte øyer i Sør-Kinahavet ?
AA170210 Mange andre bedrifter i Nord-Trøndelag, og Norge for øvrig, gjør det samme.
SA170209 Over hundre regionale bedrifter er med i klyngen, og de representerer et bredt spekter : Risa, Øglænd system, Roxel, Zaptech, Mediafarm og Stavanger Universitetssykehus, for å vise litt av bredden.
SA170209 Når vi organiserer næringslivet på denne måten, styrkes også regionens attraktivitet for bedrifter som ønsker å etablere seg her og for kompetent arbeidskraft som søker spennende miljøer.
SA170209 Hundrevis av bedrifter har organisert seg gjennom klynger som alt har fått klyngestatus, eller som står på terskelen til å søke.
SA170209 Den nye, lokale næringsklyngen innen tunnelsikkerhet, der over hundre bedrifter er med, er ett av flere eksempler på omstillingen i regionen ( skjermdump fra hjemmesiden til Norwegian Tunnel Safety Cluster ).
SA170209 I pressmeldingen klargjør Plank at han støtter Trumps syn på bedrifter , men ikke han sosiale engasjement.
SA170209 - Å ha en president som er så vennlig for bedrifter er noe som er veldig nyttig for dette landet.
SA170209 Choi skal ha utnyttet vennskapet til presidenten til å presse store bedrifter for penger.
FV170209 I pressmeldingen klargjør Plank at han støtter Trumps syn på bedrifter , men ikke han sosiale engasjement.
FV170209 - Å ha en president som er så vennlig for bedrifter er noe som er veldig nyttig for dette landet.
DN170209 Mange bedrifter vil derfor bli solgt ut av familien, og noen vil også forsvinne med eieren.
DN170209 Hvis tallene for EU også er representative for Norge, betyr det at hver tredje av disse bedriftene skal skifte eiere de neste ti årene, men bare 15 prosent - rundt 5000 bedrifter - vil skifte innen familien ved generasjonsskifte.
DN170209 Gjennom å følge 25.000 familieeide norske bedrifter over en tiårsperiode, kom samfunnsøkonom Gjermund Grimsby, som er partner i Menon, frem til et oppsiktsvekkende funn i doktorgraden sin : ¶
DN170209 Analyser anført av Eierskiftesenter as viser at det i dag er over 100.000 små og mellomstore bedrifter med mellom én og 100 millioner i årsomsetning i Norge.
DB170209 Nå har vi en prosess gående med ESA om polske eller norske satser for reiser og losji skal gjelde når polske bedrifter opererer i Norge.
DA170209 - Antallet elever er høyere enn antall læreplasser og vi ønsker nå å forsøke alle muligheter for å få ut lærlingene i bedrifter , avslutter Marianne Chesak.
BT170209 I pressmeldingen klargjør Plank at han støtter Trumps syn på bedrifter , men ikke han sosiale engasjement.
BT170209 - Å ha en president som er så vennlig for bedrifter er noe som er veldig nyttig for dette landet.
BT170209 Choi skal ha utnyttet vennskapet til presidenten til å presse store bedrifter for penger.
AP170209 I pressmeldingen klargjør Plank at han støtter Trumps syn på bedrifter , men ikke han sosiale engasjement.
AP170209 - Å ha en president som er så vennlig for bedrifter er noe som er veldig nyttig for dette landet.
AP170209 Choi skal ha utnyttet vennskapet til presidenten til å presse store bedrifter for penger.
VG170208 - Øverst på listen står et skattefradrag for bedrifter som etter- og videreutdanner sine ansatte for å møte digitaliseringen i arbeidslivet.
DN170208 Representerer 20.000 bedrifter
DN170208 Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DN170208 Hun peker på at bedrifter innen tjenesteytende næringer som helse og omsorg, handel og kunnskaps, tradisjonelt har tatt unna for manglende jobbvekst i andre bransjer.
DB170208 Likevel blir tradisjonsrike musikklubber skviset til fordel for butikker, bedrifter og boligblokker.
AP170208 Lederen for lokallaget, Asbjørn Aas, mener at en gågate vil tjene beboerne på Grønland og gjøre området mer attraktivt for lokale bedrifter .
AA170208 NHOs medlemmer og agenda er av natur kjent, og det pågikk ingen store prosesser i OED som kan ha påvirkning på norske bedrifter foruten det som er gjort offentlig kjent gjennom fremleggelsen av energimeldingen og Stortingets behandling av denne, » skriver Lien.
SA170207 Realfagkompetanse er viktig for å lage framtidens bedrifter .
SA170207 | De vil også reise billig ¶ 200 bedrifter på Nord-Jæren er med på Hjem-Jobb-Hjem, men prosjektet ønsker å vokse.
SA170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
DB170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
DB170207 Jeg er ikke fremmed for dette, og skjønner at det er et godt alternativ, men det jeg er opptatt av som finansminister er at aktører som deltar i markedet skal mest mulig likebehandles og at det, all den tid det vokser fram nye bedrifter , er sånn at også de skal betale skatt, sier hun.
DB170207 Hvis staten tar deler av regninga kan det derimot bli lønnsomt for både bedrifter og kommunen å tilby trygdemottakere jobber.
DB170207 Sterk mener jeg vil straffeforfølge enkeltpersoner og bedrifter som følger dagens lovverk til punkt og prikke.
DB170207 Norge ligger langt framme når det gjelder digitalisering og tilgjengelighet for befolkningen, men henger etter når det gjelder å ta potensialet ut i nye bedrifter og arbeidsplasser.
DA170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
DA170207 Rundt 40 norske bedrifter som drives av miljøvennlig fossekraft får kompensasjon gjennom ordningen.
BT170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
AA170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
AA170207 Dette er bedrifter som Fretex, Stavne, Prima og Norservice.
AA170207 - Dette er ikke-kommersielle bedrifter med utbytteforbud der overskuddet blir brukt til å få flere i arbeid.
AA170207 Rundt 40 norske bedrifter som drives av miljøvennlig fossekraft får kompensasjon gjennom ordningen.
VG170206 Facebook, Twitter, Apple, Google, Microsoft, eBay, Netflix og Uber er noen av teknologiselskapene som har signert det juridiske notatet, hvor de skriver at presidentordren er skadelig for amerikanske bedrifter .
VG170206 « Innreiseforbudet representerer en signifikant fravikelse fra prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt USAs immigrasjons system i mer enn 50 år - og ordren skader amerikanske bedrifter , innovasjon og vekst ».
DB170206 De mener Trumps ordre er skadelig for amerikanske bedrifter .
DB170206 Jeg er ikke fremmed for dette, og skjønner at det er et godt alternativ, men det jeg er opptatt av som finansminister er at aktører som deltar i markedet skal mest mulig likebehandles og at det, all den tid det vokser fram nye bedrifter , er sånn at også de skal betale skatt, sier hun.
DB170206 Videre tar flere organisasjoner og bedrifter regningen på vegne av brukerne.
BT170206 I gjeldende program omtales EØS-avtalen i presens som en avtale « som skaper trygghet for likebehandling, både for bedrifter og personer som søker arbeid eller bosetting i våre europeiske naboland. » « Samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen og en rekke andre samarbeidsavtaler innebærer at Norge er sterkt integrert i det europeiske samarbeidet.
AP170206 Jeg har fulgt med på Facebook hvordan mange bedrifter gir folk fleksitid og fri for at de skal kunne delta i protestene.
AP170206 Nå gir også bedrifter folk fri for at de skal kunne delta i de stadig større protestene.
AP170206 Jeg har fulgt med på Facebook hvordan mange bedrifter gir folk fleksitid og fri for at de skal kunne delta i protestene.
AP170206 I gjeldende program omtales EØS-avtalen i presens som en avtale « som skaper trygghet for likebehandling, både for bedrifter og personer som søker arbeid eller bosetting i våre europeiske naboland. » « Samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen og en rekke andre samarbeidsavtaler innebærer at Norge er sterkt integrert i det europeiske samarbeidet.
AA170206 En rekke besøk hos bedrifter og helse- og omsorgsinstitusjoner og mange møter med lokalpolitikere, frivillige, fagpersoner og vanlige folk på Støren, Røros, Tynset, Oppdal, Dombås, Lillehammer og Hamar står på programmet.
DN170205 Færre og færre arvinger er villig til å ta over familieeide bedrifter .
DB170205 Og selv om fotballen er i sentrum, er arrangementet også som julaften for kommersielt sultne bedrifter .
DB170205 Og legger til : ¶ - Bedrifter balanserer hele tiden mellom å ta ansvar overfor aksjonærene sine, og å ta et samfunnsansvar.
DB170205 Mange bedrifter har for eksempel tatt et miljøstandpunkt, og kleskjeden Beneton tok et kontroversielt standpunkt allerede på 80-tallet.
DB170205 Bendik Meling Samuelsen, professor og instituttleder ved institutt for markedsføring ved Handelshøgskolen BI, forteller til Dagbladet at det lenge har vært en debatt om i hvor stor grad bedrifter skal vise samfunnsansvar.
AP170205 Fordelene ved handel kommer fordi arbeidskraften flytter mellom bedrifter .
VG170204 Restriksjonene vil gjelde « personer og bedrifter som har hatt en rolle i dannelsen og oppbyggingen av ekstreme terrorgrupper i regionen », opplyser Irans utenriksdepartement.
VG170204 Landet varsler restriksjoner mot enkeltpersoner og bedrifter .
VG170204 Donald Trump lover også at han ikke vil avvikle Obamas presidentordre som forbyr alle former for diskriminering av LHBT-personer i bedrifter som jobber for føderale myndigheter.
VG170204 Våre egne etterretningstjenester har gjennom mange år advart om risikoen for russiske digitale angrep på tunge og viktige institusjoner og bedrifter i det norske samfunnet.
VG170204 En ny undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening viser at nær fire av ti bedrifter i bransjen sliter med å få tak i arbeidere.
SA170204 De ønsker å kopiere hennes bedrifter , men det må nødvendigvis ta tid.
DN170204 Irans utenriksdepartement kaller sanksjonene ulovlige og varsler at det vil komme restriksjoner rettet mot amerikanske « personer og bedrifter som har hatt en rolle i dannelsen og oppbyggingen av ekstreme terrorgrupper i regionen », melder Al Jazeera og NTB.
DB170204 Det vil gjøre det mindre lønnsomt å spekulere i eiendom, og få pengene til å flyte inn i samfunnsnyttige investeringer i bedrifter som skaper jobber.
BT170204 De ønsker å kopiere hennes bedrifter , men det må nødvendigvis ta tid.
AP170204 Neste år vil norske bedrifter møte et nytt regelverk som krever kraftig innstramming av rutiner for databehandling for å styrke personvernet til forbrukerne.
AP170204 De ønsker å kopiere hennes bedrifter , men det må nødvendigvis ta tid.
AA170204 Irans utenriksdepartement sier det vil komme restriksjoner rettet mot « personer og bedrifter som har hatt en rolle i dannelsen og oppbyggingen av ekstreme terrorgrupper i regionen ».
AA170204 Det vil komme iranske restriksjoner rettet mot « personer og bedrifter som har hatt en rolle i dannelsen og oppbyggingen av ekstreme terrorgrupper i regionen ».
AA170204 Stadig oftere utsettes toppledere i norske bedrifter for hackerangrep, ifølge Norsk senter for informasjonssikring.
VG170203 NY TEKNOLOGI : - Norsk forskning og norske bedrifter skal bidra til å utvikle ny teknologi for ubåtene som Norge skal kjøpe.
VG170203 - Norske bedrifter er verdensledende på en del av den teknologien som brukes i ubåter.
SA170203 Videre ble det av Enova nettopp lansert en egen innkjøpsstøtte til bedrifter som vil kjøpe elbiler og - lastebiler.
SA170203 Videre ble det av Enova nettopp lansert en egen innkjøpsstøtte til bedrifter som vil kjøpe elbiler og - lastebiler.
DN170203 Det eneste området amerikanske bedrifter utmerker seg er deres evne til å skaffe kreditt og gå gjennom gjeldsforhandlinger.
DB170203 Selv tech-eliten i Silicon Valley, som representerer de bedrifter , som ved hjelp av nye produksjonsmetoder, bruk av digitale plattformer, « big data », kunstig intelligens og utnyttelse av frilansøkonomiens muligheter får arbeidsplasser til å forsvinne, peker på at borgerlønn kan være løsningen.
BT170203 - Norske bedrifter er verdensledende på en del av den teknologien som brukes i ubåter.
VG170202 - Det er store variasjoner i industrien, hvor mange bedrifter i Innlands-Norge går godt.
DN170202 Stadig flere bedrifter søker skattefunn-støtte til sine forsknings- og utviklingsprosjekter.
DN170202 Næringsminister Monica Mæland registrerer at flere bedrifter søker støtte til egen satsing på forskning og utvikling.
DN170202 Den omfatter både mindre inntekt på grunn av skattefradragene og direkte utbetaling av beløp tilsvarende fradragsverdien for bedrifter som ikke er i skatteposisjon.
DN170202 Brevutkastet avsluttes med en appell om at Trump må bruke selskapene som signerer som en ressurs for å nå politiske mål for immigrasjon samt støtte amerikanske bedrifter og reflektere amerikanske verdier.
DN170202 Svakere valutakurs gir landets eksportører og importkonkurrerende bedrifter en konkurranseforbedring.
DB170202 I denne perioden venter banken også at utlån til privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter kommer til å øke, mens det vil bli arbeidet aktivt med å redusere porteføljen av lån til store bedrifter og internasjonale kunder, heter det i kvartalsrapporten.
DB170202 I denne perioden venter banken også at utlån til privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter kommer til å øke, mens det vil bli arbeidet aktivt med å redusere porteføljen av lån til store bedrifter og internasjonale kunder, heter det i kvartalsrapporten.
DB170202 Dette er ifølge DNB i hovedsak relatert til store og internasjonale bedrifter innenfor oljerelaterte næringer.
SA170201 Du finner liste over personer og bedrifter som er omfattet av saksjonene her.i ¶
SA170201 Politikere, partier, bedrifter og borgere generelt må være oppmerksom på at dette er problemstilling.
DN170201 Angrepene fra Trump og hans administrasjon på handelspartnere og konkurrenter er en fortsettelse fra fjorårets valgkamt da Trump klaget over at den sterke dollaren skader amerikanske bedrifter .
DN170201 | Dårlig datasikkerhet gir bedrifter store tap ¶
DN170201 - Jeg foreslår å redusere den gjeldende inntektsskatten for skattebetalere i middelklassen og små bedrifter , fra ti prosent til fem prosent, sier Jaitley.
DN170201 På det politiske planet anklages han for å systematisk støtte store bedrifter i konflikter med arbeidere, og for å ha gått mot kvinners rett til prevensjon som en del av helseforsikring.
DB170201 Hun informerer om at FNs Global Compact baserer seg nettopp på prinsipper om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon - som alle ansvarlige bedrifter og investorer bør følge.
DB170201 Forretningsmannen og milliardæren har en lang rekke tettere og løsere bindinger til store og mindre bedrifter , og motstanderne hans går langt i å oppfordre til boikott av Trump-koblede selskaper.
DB170201 250 bedrifter og personer med bindinger til Trump, blant dem mobilgiganten AT&T, tidsskriftet Forbes, klesmerket Gucci, McDonald's, skjønnhetskonkurranser som Miss Universe, Pepsi, Samsung og hotellkjeden Swissotel.
DB170201 For én ting er å være uenig i hvordan spillpolitikk og markedsføring i praksis fungerer i Norge, men det er noe helt annet å kreve straffeforfølgelse av enkeltpersoner og bedrifter som faktisk følger dagens lovverk til punkt og prikke.
DB170201 Bedrifter og organisasjoner bør inviteres til et samarbeid med de offentlige aktørene, slik at vi kan gjøre veien inn i arbeidslivet kortere gjennom kvalifisering og bedre utnyttelse av kompetansen flyktninger har fra hjemlandet.
AP170201 Du finner liste over personer og bedrifter som er omfattet av saksjonene her.
AP170201 På den står både politikere, næringslivsfolk og bedrifter .
AP170201 Du finner en liste over personer og bedrifter som er omfattet av saksjonene her.
AP170201 Siden de første sanksjonene ble innført i kjølvannet av Ukraina-krisen og annekteringen av Krim, har nesten 150 russere og russiske bedrifter blitt svartelistet av EU.
AP170201 Du finner liste over personer og bedrifter som er omfattet av saksjonene her.
AP170201 På den står både politikere, næringslivsfolk og bedrifter .
AP170201 Du finner en liste over personer og bedrifter som er omfattet av saksjonene her.
AP170201 Ytterligere 2 millioner kroner er satt av til støtte til prosjekter i regi av sameier, borettslag, organisasjoner eller bedrifter .
SA170131 Vi vet jo konkret at det finnes en god del bedrifter der ute, som ikke synes det er noen god idé å få tredd ned over hodet ekstrautgifter på flere hundretusen i året.
SA170131 Et distrikt som har store problemer med høy arbeidsledighet og bedrifter som går konkurs mer eller mindre daglig.
DN170131 Mange bedrifter søker mot nye bransjer.
DN170131 Han understreker at det fremdeles er stor forskjell mellom oljerelaterte bedrifter og annen industri.
DB170131 Gir du 5000 vil navnet ditt vil for alltid bli stående på setet, sier hun og legger til at hun håper bedrifter henger seg på innsamlingsprosjektet.
DB170131 Bedrifter og etater som er med på IA-avtalen har ofte denne setningen i alle stillingsannonser, samtidig som de skriver at de «... er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming... ».
BT170131 Universiteter, høyskoler, forsvaret og ulike bedrifter er til stede.
BT170131 Universiteter, høyskoler, forsvaret og ulike bedrifter er til stede.
AP170131 Ifølge New York Times fortalte Trump mandag en gruppe eiere av små bedrifter at hans nominasjon ville være « en person som er utrolig høyt respektert, og jeg tror dere vil bli svært imponert over denne personen ».
AP170131 Trump mener avtalen har kostet USA arbeidsplasser fordi bedrifter flytter produksjon til Mexico der lønningene er lavere.
AP170131 Trump mener avtalen har kostet USA arbeidsplasser fordi bedrifter flytter produksjon til Mexico der lønningene er lavere.
DN170130 Teksten i ordren nevner ikke spesifikt at det er regelverket knyttet til bedrifter den handler om.
DN170130 Det er innholdet i en ny presidentordre som har som mål å lette forholdene for amerikanske bedrifter .
DN170130 - Jeg forstår at det føles brutalt for små og mellomstore bedrifter som nå ikke lenger får levere til Rema, sier Drangsholt når DN møter ham i lokalene på Mjåvann industriområde like vest for Kristiansand.
DN170130 Kristiansen sier at årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak i flere bedrifter i konsernet.
DB170130 Det spørs om hipsterne kjøper kaffen sin der uansett, men er et av mange eksempler på hvordan store bedrifter frykter at det økende engasjementet mot Trump skal ramme dem, og derfor blir tvunget til å velge side.
DB170130 På scenen hadde vi internasjonale eksperter som dro opp det store bakteppet, og en rad av norske bedrifter som viste hvordan de konkret jobber for en grønn framtid.
DB170130 Omstillingen må styrke det private eierskapet, og basisen må være lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser.
BT170130 Vi savner en tydeligere holdning fra norske myndigheter, og norske bedrifter .
AP170130 Der møttes teknologiinteresserte bedrifter og utviklere fra hele verden.
AP170129 Hun kjenner flere store bedrifter fra innsiden, og sier det blir mer og mer vanlig å bruke psykologer til å løse jobbkonflikter.
AP170129 Aftenpostens jobbekspert Mette Manus sier det kan være nyttig for store bedrifter å hente inn eksterne psykologer for å bistå i jobbkonflikter.
DB170127 Dørum sier at bedrifter som selger hjemme i Norge og har kostnader ute, typisk vil tjene på en sterkere krone.
DB170127 Det motsatte gjelder for bedrifter som har kostnadene hjemme - typisk lønnsutgifter - og inntektene utenlands.
AP170127 I 2015 solgte amerikanske bedrifter varer til Mexico for 2000 milliarder kroner - 97 prosent mer enn i 2005.
AP170127 Enten man innfører en egen toll på mexicanske varer eller et nytt skatteopplegg for bedrifter , er mange kommentatorer i liten tvil om hvem som uansett får regningen til slutt : Amerikanske forbrukere.
AP170127 Det er i så fall et opplegg der bedrifter skattlegges etter hvor varene selges, fremfor en løsning der skattenivået baseres på hvor hovedkvarteret eller fabrikken ligger.
AP170127 I 2015 solgte amerikanske bedrifter varer til Mexico for 2000 milliarder kroner - 97 prosent mer enn i 2005.
AP170127 Enten man innfører en egen toll på mexicanske varer eller et nytt skatteopplegg for bedrifter , er mange kommentatorer i liten tvil om hvem som uansett får regningen til slutt : Amerikanske forbrukere.
AP170127 Det er i så fall et opplegg der bedrifter skattlegges etter hvor varene selges, fremfor en løsning der skattenivået baseres på hvor hovedkvarteret eller fabrikken ligger.
DN170126 Forslaget til skatteøkninger kan være skadelig for verdiskapingen i norske bedrifter og dermed ramme norsk økonomi, sier Øystein Dørum.
DN170126 - Langt flere svenske bedrifter enn i Norge må rapportere om sin grønne innsats, og et ratingsystem gjør det mulig å sammenligne både mellom bedriftene og tilbake i tid.
DN170125 Stemningen har vært god blant bedrifter og husholdninger i Storbritannia også etter fjorårets overraskende resultat i folkeavstemningen.
DN170125 Aktiviteten holder seg oppe, stemningen blant bedrifter og husholdninger stiger, og arbeidsledigheten har falt til det laveste nivået på mer enn ti år.
DN170125 Det vi vet fungerer er å redusere skatten til norske bedrifter .
DN170125 Det er et signal til investorene om å sende pengene rett ut av landet istedenfor å legge til rette for at de blir investert i nye bedrifter og arbeidsplasser i Norge, sier finansminister Siv Jensen. 15 milliarder ¶
DN170125 - Vi avklarer med dette nivået, slik at enkeltpersoner og bedrifter kan forholde seg til det.
DN170125 - Det tok ikke engang en uke før president Trump hadde lagt en demper på humøret til tyske bedrifter , sier Dekabank-økonom Andreas Scheuerle til Reuters.
DN170125 | Land og bedrifter
DB170125 « Hovedårsaken til at Oslo har et « høyere BNP » enn ellers i landet er ikke fordi Osloborgerne produserer mer av det som skaper økonomiske verdier, men fordi hovedkontorene til de fleste store norske bedrifter befinner seg i Oslo », skriver Noer Lie.
DB170125 Verdiskapningen per KWh er gjerne også mye høyere på et arkitektkontor i Oslo, fordi betalingsvilligheten er høyere blant husholdninger og bedrifter i storbyene enn i for eksempel den kraftkrevende metallindustrien på Vestlandet, som betaler lavere elektrisitetspriser på grunn av subsidier, blant annet unntak for el-avgift, grønne sertifikater, og lavere nettleie.
DB170125 Oslos høyere BNP per innbygger og sysselsatt kan altså ikke forklares med at hovedkontorene til de fleste norske store bedrifter er lokalisert i Oslo.
SA170124 Fra å være etablerte bedrifter, stort sett ideelle foretak, har nå andelen av ideelle og etablerte bedrifter blitt drastisk redusert og er erstattet av bedrifter som ikke er etablert i lokalmiljøet før anbudet er vunnet.
SA170124 Fra å være etablerte bedrifter, stort sett ideelle foretak, har nå andelen av ideelle og etablerte bedrifter blitt drastisk redusert og er erstattet av bedrifter som ikke er etablert i lokalmiljøet før anbudet er vunnet.
SA170124 Fra å være etablerte bedrifter , stort sett ideelle foretak, har nå andelen av ideelle og etablerte bedrifter blitt drastisk redusert og er erstattet av bedrifter som ikke er etablert i lokalmiljøet før anbudet er vunnet.
FV170124 Lokalene rommer kontorlandskap for rundt 15 bedrifter .
DN170124 Proteksjonisme i USA vil ramme norske bedrifter som eksporterer til USA.
DN170124 Direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet er redd det blir vanskeligere for norske bedrifter å eksportere til USA med Donald J.
DN170124 Bedriftsforbundet har om lag 4.000 medlemmer blant små- og mellomstore bedrifter .
DN170124 - Rundt 70 prosent av norsk næringsliv består av små bedrifter .
DN170124 Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte, som må varsle om det.
DN170124 At det ikke er en markant økning av bedrifter som varsler oppsigelser eller permitteringer, kan tyde på en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170124 I moderne bedrifter er det ikke lenger fabrikkarbeidere som er nederst i hierarkiet, men superkompetente kunnskapsarbeidere, sier gründer Ivar Kroghrud.
DN170124 I moderne bedrifter er det ikke lenger fabrikkarbeidere som er nederst i hierarkiet, men superkompetente kunnskapsarbeidere, sier gründer Ivar Kroghrud ( til venstre ) som sammen med Haavard Nord har laget Conclude-appen.
DN170124 Ekstremt mange bedrifter sliter med å ta beslutninger, særlig under press.
DN170124 - Ideen er å få folk på gulvet i bedrifter til å være med å ta beslutninger.
DB170124 De sier at Kina driver målrettede etterretningsaksjoner mot nær sagt alle typer bedrifter i USA.
DB170124 Og når bedrifter blir utkonkurrert av teknologi eller andre land frigjør det arbeidskraft som kan brukes til å fylle andre behov.
DB170124 Maskiner er laget til konkrete formål, bedriftskulturer forsvinner når bedrifter legges ned og mennesker lever lokale liv omkranset av familie, venner og nettverk som gir livene deres mening.
DB170124 Hvis kapitalen flytter til land med dårligere arbeidsvilkår og lave skatter, kan bedrifter unngå de begrensningene en forsøker å sette på konkurransen innad i et land.
DB170124 Handel fremmer også læring, enten ved at bedrifter kopierer andre lands produkter eller ved at investorer fra utlandet bringer med seg nyttig kompetanse.
DB170124 Friere handel gir større markeder for bedrifter å levere produktene sine på, noe som gjør det mulig å utnytte storskalafordeler.
DB170124 Det vil snarere forhindre konkurranse enn å fremme den, selv om det også gir bedrifter et større insentiv til å investere i å utvikle nye produkter.
BT170124 De nye reglene kan redusere pensjonskassenes evne til å tilføre slik kapital til norske bedrifter i fremtiden.
DN170123 I Oslo opplevde nyskapningen Merkur Markets, som Oslo Børs tilbyr for mindre bedrifter i en tidlig fase, en god del aktivitet. 11 selskaper ble tatt opp til notering her i fjor, ifølge EY.
DB170123 De sier at Kina driver målrettede etterretningsaksjoner mot nær sagt alle typer bedrifter i USA.
DB170123 Høyre-toppen er opptatt av familieeide bedrifter i distriktene.
DB170123 Bedre veier, rausere kommuneøkonomi og lavere skatt på norskeide bedrifter gjør at distrikts-Norge har bedre muligheter enn på lenge, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.
DB170123 - I en periode hvor Nord-Norge og innlandet har lavere ledighet enn på lenge, hvor reiseliv, industri og fiskeri- og havbruk går så det suser, er Ap's oppskrift fortsatt å skattlegge familieeide bedrifter hardere, for så å dele ut tilskudd.
DB170123 Hovedårsaken til at Oslo har et « høyere BNP » enn ellers i landet er ikke fordi Osloborgerne produserer mer av det som skaper økonomiske verdier, men fordi hovedkontorene til de fleste store norske bedrifter befinner seg i Oslo.
DB170123 En hovedstad skal « produsere » kunstnere, intellektuelle, akademikere, ideer og bedrifter som er i stand til å gi verdensfelleskapet et brukbart bidrag.
AP170123 Amerikanske bedrifter skal satse hjemme ¶
DN170122 - Det er svært bekymringsverdig at den norske staten med sin enorme frie finansformue er så fullstendig overvektet i gamle etablerte bedrifter på børs, sier investor og tidligere McKinsey-topp Trond Riiber Knudsen til DN.
DN170122 Han minner samtidig om at flere bedrifter , ikke minst oljeleverandørene, anser situasjonen som vanskelig, men i sum er bildet nokså positivt.
DN170122 Enorme handelsoverskudd - kinesiske bedrifter selger mer varer og tjenester til USA enn kinesere kjøper fra USA - har gitt kinesiske eksportører store dollarbeholdninger.
AP170122 Fakta : Noen høydepunkter i Fornebubanens historie ¶ 1996 : Det skal bygges bybane til Fornebu før man slipper til boliger og bedrifter , bestemmer regjeringen. 2003 : Akershus fylkeskommune vedtar for andre gang at det skal bygges. 2007 : Akershus fylkeskommune vedtar at det skal bygges trikk. 2011 : Ruter anbefaler at det bør bygges T-bane. 2012 : Akershus og Oslo blir enig
AP170122 - Mange bedrifter ville trolig hatt godt av i visse perioder å tas av børsen, å slippe kvartalsfokus og kunne være i stand til å gjøre langsiktige beslutninger med tøffe investeringer som markedet ikke har nok tålmodighet til, sier han.
AP170122 - De fleste bedrifter ønsker ansatte med erfaring når de rekrutterer.
AP170122 - Mange bedrifter ville trolig hatt godt av i visse perioder å tas av børsen, å slippe kvartalsfokus og kunne være i stand til å gjøre langsiktige beslutninger med tøffe investeringer som markedet ikke har nok tålmodighet til, sier han.
AP170122 - De fleste bedrifter ønsker ansatte med erfaring når de rekrutterer.
AP170122 Han forteller at familiebedriftene utgjør hele to tredjedeler av alle bedrifter i Norge.
DN170121 Choi skal ha beriket seg på en stiftelse hun kontrollerte, og hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.
BT170121 Stavanger kommune, sammen med en rekke bedrifter og andre støttespillere, prøver seg nå med en kampanje nettopp rettet mot forestillingen om å pendle.
DN170120 Mongstad er et industriområde i havgapet nordvest for Bergen med en stor klynge bedrifter rundt Statoil-raffineriet.
SA170119 Tryggheten for arbeidsplassene våre er avhengig av at norske bedrifter samlet sett har vilkår som gjør dem i stand til å møte konkurransen og vinne oppdrag og kontrakter.
SA170118 De fleste ansatte i private bedrifter har innskuddspensjon.
SA170118 190.000 ansatte i private bedrifter ytelsespensjon.i ¶
SA170118 Støtt små lokale bedrifter og merker som satser på bærekraftige varer og holder stien sin mest mulig ren.
SA170118 Lavvoene er populære hos bedrifter , eller større grupper som ønsker det lille ekstra, forklarer Sæterøy.
FV170118 De fleste ansatte i private bedrifter har innskuddspensjon.
FV170118 190.000 ansatte i private bedrifter ytelsespensjon.
FV170118 Lavvoene er populære hos bedrifter , eller større grupper som ønsker det lille ekstra, forklarer Sæterøy.
BT170118 Drømmen er å gi norske bedrifter full adgang til å selge varer og tjenester i EU samtidig som Norge ikke må underlegges europeiske reguleringer.
BT170118 190.000 ansatte i private bedrifter ytelsespensjon.
BT170118 Drømmen er å gi norske bedrifter full adgang til å selge varer og tjenester i EU samtidig som Norge ikke må underlegges europeiske reguleringer.
AP170118 - Sagene er et arbeiderstrøk, men også publikumsvennlig med flere uavhengige bedrifter , som bokhandleren borti gaten.
AP170118 - Sagene er et arbeiderstrøk, men også publikumsvennlig med flere uavhengige bedrifter , som bokhandleren borti gaten.
AP170118 De fleste ansatte i private bedrifter har innskuddspensjon.
AP170118 190.000 ansatte i private bedrifter ytelsespensjon.
AP170118 - Sagene er et arbeiderstrøk, men også publikumsvennlig med flere uavhengige bedrifter , som bokhandleren borti gaten.
AP170118 Støtt små lokale bedrifter og merker som satser på bærekraftige varer og holder stien sin mest mulig ren.
AP170118 Lavvoene er populære hos bedrifter , eller større grupper som ønsker det lille ekstra, forklarer Sæterøy.
SA170117 Så forstår jeg at det er behov for supplerende pakker for bedrifter og enkeltpersoner.
BT170117 Så forstår jeg at det er behov for supplerende pakker for bedrifter og enkeltpersoner.
AP170117 Så forstår jeg at det er behov for supplerende pakker for bedrifter og enkeltpersoner.
VG170116 Alle tre avviser de borgerlige partienes strategi med å skape nye bedrifter og nye jobber gjennom skattelettelser.
SA170116 Choi skal ha beriket seg på stiftelsen, og hun skal ha utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter for penger.
SA170116 Undersøkelsen omfatter 6000 bedrifter og antas å være representativ for hele privat sektor i Norge.
SA170116 Bedrifter skal tjene gode penger - men ikke på bekostning av de ansattes helse, miljø og sikkerhet ¶
FV170116 Undersøkelsen omfatter 6000 bedrifter og antas å være representativ for hele privat sektor i Norge.
DN170116 I mange andre land er dette et veldig viktig verktøy for at nye bedrifter skal kunne ansette flinke folk i en fase de har liten mulighet til å betale høye lønninger.
BT170116 Undersøkelsen omfatter 6000 bedrifter og antas å være representativ for hele privat sektor i Norge.
AP170116 « Økonomiske aktører ser ut til å regne med de positive effektene av Trumps politikk, som for eksempel skatteletter til bedrifter og store investeringer i infrastruktur.
AP170116 « Økonomiske aktører ser ut til å regne med de positive effektene av Trumps politikk, som for eksempel skatteletter til bedrifter og store investeringer i infrastruktur.
AP170116 Undersøkelsen omfatter 6000 bedrifter og antas å være representativ for hele privat sektor i Norge.
SA170115 Partiet vil også fjerne merverdiavgiften på reparasjon og gjenbruk, gjøre det lettere for både folk og bedrifter å gi bort brukbare ting og gi økonomiske insentiver til ordninger for å dele på ting, leie og låne ut.
SA170115 - Vi foreslår en skatte- og avgiftspolitikk som kommer til å gjøre det lønnsomt for bedrifter å være miljøvennlige, sier Liland.
DN170115 ¶ Når bedrifter søker hjelp i slike situasjoner er det fordi de er opptatt av å gjøre jobben selv, og ikke at de vil sette den bort til den type konsulent George Clooney spiller i filmen « Up in the Air ».
DB170115 En tanke er også å bruke disse pengene på et eller annet vis som garanti for lån i deres hjemland til å skape eller utvikle bedrifter .
AP170115 Oppdrag til norske bedrifter som produserer i Kina ?
AP170115 Og noen av disse kommer i norske bedrifter som er etablert i landet, garanterer leder av Norwegian Business Association ( NBA ) Dan Bjørke, som jubler over at « det nå endelig går an å si høyt at du er fra Norge.
AP170115 Leder i Norwegian Business Association, Dan Bjørke, mener norske bedrifter må vise hva de kan bidra med i Kinas grønne energisatsing.
AP170115 - Vi må ta statsministeren på ordet og snarest få vist frem hva norske bedrifter kan bidra med i Kinas grønne revolusjon, sier Bjørke ( 30 ), til daglig studieleder ved Handelshøyskolen BIs institutt ved Fudan-universitetet.
DB170113 - En rekke bedrifter nekter sine ansatte å reise med Ryanair.
DB170113 Mange turister ønsker å legge igjen sitt fotavtrykk i form av å støtte lokale bedrifter med et bærekraftig fokus, og her er utviklingspotensialet stort.
DB170113 Bedrifter innen jakt- og fisketurisme konkurrerer i et internasjonalt marked og er avhengige av en kunnskapsbasert høsting av ressursene.
BT170113 Både fordi favorittvarene forsvinner, og fordi kjedene med et pennestrøk fjerner store deler av markedet for bedrifter som lever av norske forbrukere.
BT170113 Både fordi favorittvarene forsvinner, og fordi kjedene med et pennestrøk fjerner store deler av markedet for bedrifter som lever av norske forbrukere.
DB170112 Teknologikompetanse er et viktig grunnlag for å skape nye bedrifter og jobber innen høyteknologiske områder.
DB170112 Og skal Norge lede an i grønn teknologiutvikling må norske bedrifter være ledende i å utvikle og ta i bruk nye teknologier.
DB170112 Mange interessante nye løsninger kan oppstå i skjæringsfeltet mellom samfunnsfagene og teknologifagene, som kan skape innovative løsninger og nye bedrifter .
AP170112 Bedrifter og personer disponerer dem med betalingskort, nettbank og mobiltelefon.
AP170112 Bedrifter og personer disponerer dem med betalingskort, nettbank og mobiltelefon.
DN170111 Spesielt små bedrifter , sier Rogoff.
DN170111 Optimismen blant små bedrifter i USA går i taket, ifølge bransjeforeningen NFIBs optimismeindeks for småbedrifter.
DB170111 I forslag til nytt partiprogram vil Høyre foreslå en støtteordning for bedrifter som satser på å gi sine ansatte ny kompetanse.
DB170111 En ordning med KompetanseFunn vil bidra til at flere bedrifter investerer i sine ansatte og at arbeidstakere får nødvendig kompetansepåfyll til å holde seg relevante for arbeidslivet, sier Røe Isaksen.
DB170111 Derfor vil vi utrede en ordning med KompetanseFunn for å få flere bedrifter til å investere i sine ansatte.
DA170111 - Byrden blir svært urimelig for noen bedrifter dersom vi ikke har et tak.
DN170110 - Ja, og det er fordi det er lett å etablere og legge ned bedrifter innen disse bransjene.
DB170110 Mange av de som fordyper seg i humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag kan finne tornefrie veier inn i private bedrifter .
BT170110 Teknologikompetanse er grunnlaget for å skape nye bedrifter og jobber innen høyteknologiske områder.
BT170110 Og skal Norge lede an i grønn teknologiutvikling, må norske bedrifter være ledende i å utvikle og ta i bruk nye teknologier.
AP170110 I sitt arbeid innhenter komiteen synspunkter fra bedrifter , organisasjoner og enkeltpersoner.
DB170109 Med andre ord : bedrifter anerkjenner problemet, men ser ikke hvordan de kan bidra til å løse det.
DB170109 Et grønt skifte må i langt større grad relateres til næringslivets hverdag, også de i små og mellomstore bedrifter .
DB170109 Det er en stor utfordring for bedrifter som bygger dagens drift på uendelig råvaretilgang til lave priser.
DN170108 Når luftforurensingen er så høy stenges bedrifter og fabrikker, samt at sterkt forurensende biler forbys å kjøre på veiene.
DN170108 Vi forventer at 2017 vil bli nok et år hvor kriminelle krefter vil finne nye måter å bryte seg inn i enheter, nettverk og bedrifter , for å drive utpressing og stjele virksomhetskritisk data.
DN170108 Tone Bjørseth-Andersen, eier og styremedlem i Scatec, mener høye kostnader presser norske bedrifter langt frem på bruk av teknologi, men er usikker på om man følger like godt med på nye forretningsmodeller.
DN170108 Tone Bjørseth-Andersen ( 47 ) mener norske bedrifter ville hatt godt av flere teknologer i ledelsen.
DN170108 - I internasjonal sammenheng opplever jeg at norske bedrifter er langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.
SA170107 Høyre vil la bedrifter slippe å ta imot kontanter med mindre de ønsker det.
SA170107 - Hvis vi tar bort den plikten, kan bedrifter som ønsker å ta imot kontanter og som mener at det er hensiktsmessig, fortsatt gjøre det.
DN170107 - Hvis vi tar bort den plikten, kan bedrifter som ønsker å ta imot kontanter og som mener at det er hensiktsmessig, fortsatt gjøre det.
DB170107 Målet er å selge reiselivspakker til profesjonelle kunder som turoperatører, transportører, organisasjoner og også bedrifter .
DB170107 - Hvis vi tar bort den plikten, kan bedrifter som ønsker å ta imot kontanter og som mener at det er hensiktsmessig, fortsatt gjøre det.
BT170107 Også bedrifter på Laksevåg hadde senket flagget, og store skip ga støt i fløyten da fergen passerte, på sin siste reis.
AP170107 Det vet medarbeidere og ledere i bedrifter som hver dag må konkurrere for å vinne det neste oppdraget.
DB170106 Blant de som skal øke bemanningen er ifølge avisen store bedrifter som Orkla, Yara, Veidekke, Norwegian, Selvaag og Norgesgruppen, og økningen kommer enten her hjemme eller i deres respektive utenlandsmarkeder.
DB170106 I en uttalelse fra Trump i kveld står det : « Mens Russland, Kina og andre land, eksterne grupper og folk konstant prøver å trenge gjennom cyber-infrastrukturen til våre statlige institusjoner, bedrifter og organisasjoner, inkludert Det demokratiske parti sin nasjonalkomité, var det absolutt ingen effekt på valgresultatet.
DB170106 Og hvorfor satse helt nytt når en heller kan vente på at andre bedrifter finner opp teknologien, for så å ta den i bruk ?
DB170106 Her var det så mange grensesprengende og innovative bedrifter at vi bare kan lene oss tilbake og se på den kreative destruksjonen norsk næringsliv står for - nasjonalt så vel som globalt.
DB170106 Det er bedre å la de mange prøve seg enn at de få bestemmer hvilke bedrifter og næringer som er framtida.
DB170106 Det er historier om motgang og mestring, rigide regelverk og folk som finner løsninger, grundere med nye ideer og tradisjonsrike bedrifter som må stenge dørene.
SA170105 Temaet for årets konferanse er hvordan norske bedrifter kan være en del av løsningen for ei grønnere framtid.
DN170105 - Jeg tror vi vil være litt flere bedrifter i NHO, men ikke så mange flere.
DN170105 Årets tema var«Made in Norway », og skulle løfte frem bedrifter , naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.
DN170105 Det gjelder ikke minst for « regjeringer og bedrifter med stort behov for refinansiering », heter det videre i rapporten.
DN170105 Avtaler for nær 2000 bedrifter ble tegnet gjennom et innkjøpssamarbeid med forsikringsmegleren Norwegian Broker.
DN170105 Teknologileder og investor Silvija Seres ( 46 ) advarer norske bedrifter som ikke er forberedt på de teknologiske endringene vi står midt oppe i.
DB170105 Men den eneste langsiktige løsningen er at eksisterende og nye bedrifter skaper varer og tjenester som overlever i fri konkurranse og som tar hensyn til klodens bærekraft.
DB170105 I realiteten skal det være enda en konferanse om hvordan vi kan skape produktive arbeidsplasser i en ny grønn økonomi, men tittelen har en annen assosiasjon : Vi må bry oss om norske bedrifter , produkter og arbeidsplasser.
DB170105 Et land kan kanskje tjene på å særbehandle egne bedrifter og arbeidsplasser, men en fri verdenshandel forutsetter at alle begrenser seg for vårt felles beste.
BT170105 Og den opplever vi i mange bedrifter for tiden.
BT170105 Kristiansand, Bergen og Stavanger har store utfordringer, mens Oslo, Trondheim og Tromsø ser langt lysere på utsiktene for sine bedrifter .
BT170105 Mange bedrifter har vært gjennom flere runder med nedbemanninger de siste årene.
AP170105 Vegdirektoratet er i ferd med å lage en veileder for bedrifter som vil inspirere de ansatte til å kjøre sammen.
AP170105 Ni bedrifter i Bergensområdet var med.
AP170105 Her var både offentlige innsats, bedrifter , Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Transnova og andre involvert fra våren 2007 til det ble avviklet i juni 2015.
AP170105 Her samarbeider Statens vegvesen med både Asker, Bærum og Oslo kommune i tillegg til en rekke bedrifter på Fornebu.
AP170105 Dette er ikke offentlig regulert i det hele tatt, sier Ivar Christiansen, sjefingeniør i Statens vegvesen, som heier på at flere bedrifter etablerer premieringsordninger og andre tiltak som gjør at folk utnytter bilene bedre.
AP170105 - Vi vil også ha et samarbeid mellom bedriftene, for ansatte i ulike bedrifter kan bo på samme sted.
AP170105 Eksporten fra fastlandet har de siste to årene gitt grunn til både gråt og glede i norske bedrifter .
AP170105 Ifølge NHO er målet med konferansen å : ¶ løfte frem bedrifter og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp ¶ skape en debatt om hva som skal kjennetegne en vare, tjeneste eller idé som er « Made in Norway ». vise at det er mulig å redusere klimautslipp og samtidig skape verdier og arbeidsplasser. drøfte ledelse og rammeb
DB170104 - Man kan gjerne oppsøke bedrifter , sjekke hjemmesidene deres, lage seg profil på Linkedin.
AP170104 Undersøkelser viser at bedrifter som ansetter høyt utdannede tjener på dette i form av økt produktivitet, sier Sollien.
AP170104 Bestillerkompetansen i norske bedrifter bør bli betydelig bedre, slik at de skjønner verdien av en ansatt med mastergrad.
DB170103 For alle fylkene i undersøkelsen under ett er det nå flere positive enn negative bedrifter i bygg og anlegg for første gang siden november 2014.
DB170103 Bedrifter med høy oljeeksponering er klart mindre optimistiske enn andre ; de som er noe oljeeksponert er i gjennomsnitt ikke større pessimister enn bedrifter helt uten eksponering mot olje.
DB170103 ( Finansavisen ) : 54 prosent av bedriftene i Rogaland, Hordaland og Agder venter oppgang i aktivitetsnivået, ifølge SR-Bank og TNS Gallups undersøkelse blant 600 bedrifter i de berørte fylkene.
DB170103 Bedrifter med høy oljeeksponering er klart mindre optimistiske enn andre ; de som er noe oljeeksponert er i gjennomsnitt ikke større pessimister enn bedrifter helt uten eksponering mot olje.
DB170103 - Forretningsideen er auksjonssalg over nett for bedrifter , det offentlige og private, sier Møller til Finansavisen.
BT170103 Vi mener derfor at bedrifter som legger til rette for gjennomføring av førstehjelpskurs for sine ansatte, sørger for at den generelle beredskapen i samfunnet blir bedre, sier han.
BT170103 Siden RKF ble etablert i 2009 har mer enn 200.000 ansatte i norske bedrifter fått førstehjelpsopplæring av RKF.
BT170103 Røde Kors Førstehjelp ( RKF ) er hovedleverandør av førstehjelpskurs, hjertestartere og annet førstehjelpsutstyr til mange av landets største bedrifter .
BT170103 I år har de gjennomført 2500 kurs for 30.000 ansatte i norske bedrifter .
DB170102 Park og Choi skal ha presset flere store bedrifter for penger.
DB170102 Bedrifter som ikke vil tilby sine varer og tjenester til folk de ikke liker går glipp av betalende kunder og vil dermed tape for sine konkurrenter.
BT170102 Hvert år måler Norsk Kundebarometer kundetilfredshet for en rekke bedrifter .
AP170102 Hackerne ynder å sammenligne denne virksomheten med Robin Hood, fordi de angivelig bare angriper store bedrifter .
AP170102 Løfte frem bedrifter og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp ¶
AP170102 Det skyldes at han ikke er særlig sentimental når han kjøper og deler opp bedrifter .
SA170101 Vi trenger bedrifter som utvikler seg og skaper nye produkter og nye markeder, vi trenger grundere, vi trenger ny teknologi og vi trenger motkonjunkturtiltak.
SA170101 Framsnakking og lojalitet til lokale bedrifter , Egersund by som handelssentrum og Eigersund kommune som et godt sted å leve gode liv, vil bidra til å sikre arbeidsplasser og skape grunnlag for nye.
SA170101 Jeg håper og tror at vi kan få til noe lignende her : dersom NRK Rogaland, Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Tvvest sammen med UiS og lokale medietech bedrifter samler krefter og flytter sammen vil det styrke både innovasjon og konkurranseevne.
SA170101 Det betyr en vekst på 12,7 prosent og nesten 4000 nye bedrifter .
SA170101 Rådmannen, næringsansvarlige og jeg har gjort det til en vane årlig å besøke et antall store og små bedrifter i kommunen.
SA170101 I løpet av de siste årene har vi besøkt ganske mange bedrifter fra de største i kommunen som ASKO, Jæder Ådne Espeland AS og Gilje tre, via en mengde små og mellomstore bedrifter ned til de minste som Frafjord bilruter og Youtubefenomenet Leo Moracchioli.
SA170101 I løpet av de siste årene har vi besøkt ganske mange bedrifter fra de største i kommunen som ASKO, Jæder Ådne Espeland AS og Gilje tre, via en mengde små og mellomstore bedrifter ned til de minste som Frafjord bilruter og Youtubefenomenet Leo Moracchioli.
DN170101 - Mange norske bedrifter ligger på etterskudd.
DN170101 - Er norske etablerte bedrifter generelt godt eller dårlig forberedt på de teknologiske endringene ?
AP170101 Hun legger til at studentene hennes tidligere var opptatt av å utdanne seg til å begynne å jobbe i store bedrifter , men at det har endret seg kraftig de siste årene.
AP170101 Vi ser at nye bedrifter skapes.
AP170101 Vi ser at norske bedrifter forsker mer.
AP170101 I fremtiden kommer vi til å trenge enda flere nye, private bedrifter .
AP170101 Vi ser at nye bedrifter skapes.
AP170101 I fremtiden kommer vi til å trenge enda flere nye, private bedrifter .
AP161231 En stort antall kinesiske bedrifter som handler med elfenben, må stenge allerede i løpet av første kvartal i 2017.
AP161231 Våre hjem, våre jobber og bedrifter , våre liv.
AP161231 Våre hjem, våre jobber og bedrifter , våre liv.
BT161229 - På Sør- og Vestlandet, og spesielt bedrifter som er tilknyttet oljeindustrien, sliter fremdeles hardt.
AP161229 Fra nyttår krever offentlige myndigheter at bedrifter har lærlinger for å kunne vinne offentlige oppdrag.
SA161220 « Jeg vil bare advare om at jeg kommer til å være den varaordføreren i Sandnes som skal ønske nye bedrifter fortsatt velkommen til byen vår, fordi det er bra for hele regionen », skriver Pål Morten Borgli, Frp.
SA161220 Til slutt vil jeg bare advare om at jeg kommer til å være den varaordføreren i Sandnes som skal ønske nye bedrifter fortsatt velkommen til byen vår, fordi det er bra for hele regionen.
SA161220 Jeg ville ønsket Apple, Lego, GE og alle mulige direktorater og statseide bedrifter velkommen til den flotte byen vår, men jeg ville være like glad om de kom til Skurve, Ullandhaug eller Øksnevad.
SA161220 For meg er det å tiltrekke oss nye bedrifter og sikre gode vilkår for de som allerede er her, veldig viktig.
SA161220 desember snakket jeg om viktigheten av å være attraktive og en imøtekommende kommune når det gjaldt bedrifter som vi kunne få til vår region.
AP161218 Det samme gjelder påtroppende boligminister Ben Carson og wrestlingmogulen Linda McMahon, som er satt til å bestyre departementet for små og mellomstore bedrifter .
AP161208 Veteranen fikk seg jobb i Aktiv mot kreft, men slipper å sitte på kontoret hele dagen, med en variert jobbhverdag hvor mye består i å være ute i bedrifter for å få de ansatte til å være litt mer fysisk aktive.
AP161130 Norsk drosjenæring består av 6.200 bedrifter og 17.000 ansatte.
AP161129 Det tilhørte det bolivianske selskapet Lamia, som tilbyr bedrifter og private egne charterflyvninger.
FV161128 - Det er nesten konkurransevridende, men det viktigste er at mange ansatte ikke får noe tilbud fra sine bedrifter .
FV161128 - Det er en lov som sier at alle norske bedrifter er pliktige til å vurdere tiltak som fremmer ansattes helse.
BT161128 - Det er nesten konkurransevridende, men det viktigste er at mange ansatte ikke får noe tilbud fra sine bedrifter .
BT161128 - Det er en lov som sier at alle norske bedrifter er pliktige til å vurdere tiltak som fremmer ansattes helse.
FV161124 - Vi ser mot markedet i Tyskland og tyske bedrifter , som vil kunne få meget god eksponering på tysk TV, selv om de kanskje stusser litt over hvorfor de bør gå inn og sponse norske kombinertløpere.
AP161124 - Vi ser mot markedet i Tyskland og tyske bedrifter , som vil kunne få meget god eksponering på tysk TV, selv om de kanskje stusser litt over hvorfor de bør gå inn og sponse norske kombinertløpere.
DN161107 Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter, sier Telia Norge-sjef, Abraham Foss, i en melding.
AP161025 Avdelingsleder Odd-Inge i Fellesforbundet i Stavanger lurer på om enkelte bedrifter egentlig bryr seg om Arbeidsmiljøloven.
SA161013 Johaug har også vært en sponsoryndling, og hun har avtaler med flere bedrifter .
FV161013 Johaug har også vært en sponsoryndling, og hun har avtaler med flere bedrifter .
BT161013 Johaug har også vært en sponsoryndling, og hun har avtaler med flere bedrifter .
DA160919 LES OGSÅ : Bedrifter på Vestlandet vil betale mindre skatt ¶
DA160913 LES OGSÅ : - Var nødvendig med en kur i oljebransjen ¶ | Bedrifter på Vestlandet vil betale mindre skatt ¶ 6 av 10 bedriftslederne på Vestlandet opplever at skattenivået er et hinder for økte investeringer og fremtidig vekst.
DA160913 Indeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og bedrifter i fylket rapporter om høyere etterspørsel, økt sysselsetning og lønnsomhet.
AP160830 Støre sier et viktig innspill han tar med seg fra rundturen, er et ønske om en mer målrettet næringspolitikk som støtter bedrifter i å prøve ut ny og mer miljø- og klimavennlig teknologi.
AP160830 Ap-lederen er for tiden på en tre dager lang rundreise langs vestlandskysten, hvor han besøker en rekke bedrifter i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.
DN160823 Rentene husholdninger og bedrifter står overfor settes normalt med utgangspunkt i tre måneders nibor.
FV160819 229 ansatte i fem bedrifter blir dermed ikke tatt ut i streik fra midnatt.
DA160818 En god miks av offentlig sektor og private bedrifter .
DA160818 Det kommer bedrifter og foredragsholdere fra flere kontinenter, forklarer Tjeltveit.
AP160817 Det er gode oppstartsmuligheter i Norge, men det er vanskelig å få bedrifter til å vokse.
AP160817 - Mange bedrifter er gode på teknologi, men mangler markedsforståelse og forretningsmodeller for internasjonal vekst, sier Traaseth.
AP160809 Uansett vil husholdninger og bedrifter redusere pengebruken, og vi får en alvorlig økonomisk nedtur, som i mange land under finanskrisen og i vårt land under vår bankkrise for 25 år siden, sier Andreassen.
SA160808 Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonusi ¶
DN160726 Strøm Fjære viser til at rentene husholdninger og bedrifter står overfor normalt settes med utgangspunkt i tre måneders nibor.
DN160726 Ifølge ham kommer det an på hva bankene gjør med utlånsrentene ut til bedrifter og forbrukere.
SA160706 - Vi hører jo om utenlandske kolleger som har avdekket bedrifter med egne ansatte som får betalt for å skrive positive brukeromtaler på egne produkter.
BT160706 - Vi hører jo om utenlandske kolleger som har avdekket bedrifter med egne ansatte som får betalt for å skrive positive brukeromtaler på egne produkter.
AP160628 Mange bedrifter gikk konkurs og landets valuta brøt sammen.
SA160614 Tidligere har vi satt fokus på fenomenete om at bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus.
DA160609 På Lura er det befolkningsgrunnlag, mange bedrifter er etablert der og mer utbygging kommer også etter hvert.
DA160609 På Lura er det befolkningsgrunnlag, mange bedrifter er etablert der og mer utbygging kommer også etter hvert.
SA160509 Nå benyttes gården som både overnattingssted for laksefiskere og bryllupsgjester og ellers til kurs og konferanser, og selskaper for bedrifter og privatpersoner.
SA160509 Hvert år måler Norsk Kundebarometer kundetilfredshet for en rekke bedrifter .
FV160509 Siden 2008 er det blitt tre ganger så mange aktive bedrifter som driver med undervisning på timebasis, ofte i form av leksehjelp.
FV160509 Hvert år måler Norsk Kundebarometer kundetilfredshet for en rekke bedrifter .
AP160509 Nå benyttes gården som både overnattingssted for laksefiskere og bryllupsgjester og ellers til kurs og konferanser, og selskaper for bedrifter og privatpersoner.
AP160509 Hvert år måler Norsk Kundebarometer kundetilfredshet for en rekke bedrifter .
SA160420 Facebook tilbyr sågar en egen intranett-løsning for bedrifter som blant andre DNB og Telenorhar tatt i bruk.
AP160420 Facebook tilbyr sågar en egen intranett-løsning for bedrifter som blant andre DNB og Telenorhar tatt i bruk.
BT160419 Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke / produkter.
AP160418 Forskere og bedrifter trenger vilje og evne til nytenkning for å kunne nyttiggjøre teknologien til beste for virksomheten og samfunnet forøvrig.
AP160417 Sikker elektronisk stemmegivning kan brukes i politiske valg, men også i store bedrifter og styremøter.
AP160417 Hoteller og bilutleiere er gode eksempler på bedrifter som er ivrige etter å bruke slik teknologi.
AP160417 For bedrifter blir det langt enklere å holde orden på distribusjon og frakt, forutsatt at leverandører og andre involverte aktører bruker den samme teknologien.
AP160411 Særlig ansatte i mindre bedrifter i konkurranseutsatte næringer har rast mot statsministeren, ifølge Al Jazeera.
AP160408 « Vår felles velferd er avhengig av at personer og bedrifter i Norge betaler skatt til Norge.
AP160403 Dokumentene viser også hvordan president Vladimir Putins nærmeste krets i all hemmelighet flyttet 2 milliarder dollar via banker og skyggeselskaper for å skaffe seg skjult innflytelse i russiske bedrifter .
AP160403 Fellesforbundet klager over at enkelte bedrifter har funnet smutthull som gjør at utenlandsk arbeidskraft ikke får disse tilleggene.
AP160402 Fellesforbundet mener at mange bedrifter sniker seg unna å gi dette tillegget til utenlandske ansatte, og krever at hullet i dagens avtaler tettes.
AP160402 Fellesforbundet har lagt et kraftig press på både seg selv og motparten, ved å varsle streik i 800 bedrifter .
AP160312 Som hodejeger ser hun en annen trend - at flere bedrifter benytter seg av frilansere. †" Vi ser at flere og flere bedrifter leier inn spesialisert kompetanse for kortere oppdrag, sier Jagge.
AP160312 Hva tenker høyskolestudentene skal til for at de blir lengst mulig hos én arbeidsgiver ? †" Mer praksis under utdanning, slik at man blir kjent med bedrifter og vet hvordan det er å jobbe der.
AP160312 †" Vi ser at flere og flere bedrifter leier inn spesialisert kompetanse for kortere oppdrag, sier Jagge.
AP160307 Han støttes av flere bedrifter med helårsdrift.
SA160303 Generelt mener hun norske bedrifter er blitt flinkere.
FV160303 Generelt mener hun norske bedrifter er blitt flinkere.
BT160303 Generelt mener hun norske bedrifter er blitt flinkere.
AP160303 Elleve bedrifter og et kraftverk var sprengt og sildeoljetanker med 3,6 millioner liter ødelagt - eller oljen ble helt på sjøen.
AP160303 Generelt mener hun norske bedrifter er blitt flinkere.
AP160227 PETA selv hevder at andre bedrifter har infiltrert dem tidligere, til og med ved hjelp av CIA-veteraner.
SA160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
FV160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
BT160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
AP160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
FV160224 Her er flere saker om deltid, kjønnsroller og foreldreroller : ¶ Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus Arbeidsgiver betaler opp til 50.000 slik at far kan jobbe og mor kan være hjemme i ulønnet permisjon.
SA160223 Her er flere saker om deltid, kjønnsroller og foreldreroller : ¶ Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus Arbeidsgiver betaler opp til 50.000 slik at far kan jobbe og mor kan være hjemme i ulønnet permisjon.i ¶
AP160223 Her er flere saker om deltid, kjønnsroller og foreldreroller : ¶ Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus Arbeidsgiver betaler opp til 50.000 slik at far kan jobbe og mor kan være hjemme i ulønnet permisjon.
AP160219 Men lavere startkostnader for bedrifter er uansett ikke hovedgrunnen til at anarkister trekkes til det som nå er i ferd med å bli en global bevegelse.
AP160219 Med en verifisert blokkjede blir det nemlig mulig med en helt annen og mer aktiv demokratisk styring av alt fra bedrifter til nasjoner.
AP160219 Hvis en blockchain for eksempel inneholdt alle regnskapene til alle bedrifter i Norge, kunne hvem som helst med et øyekast se om noen en eller gang i løpet av historien har forsøkt å føre inn et eneste feilaktig tall.
AP160219 Dataprogrammer kan drive hele bedrifter .
AP160219 Aksjonærer kan påvirke fortløpende bedrifter de er medeiere i.
AP160218 Norge består av små bedrifter
AP160218 Dagens debatt om omstilling og digitalisering er på et slikt nivå at mange norske bedrifter ikke forstår hvordan det påvirker dem, skriver artikkelforfatterne.
AP160213 To Venezuela-eksperter ved den amerikanske tenketanken Brookings, Dany Bahar og Miguel Anges Santos, beskriver i en artikkel hvordan landet er kjørt i grøften økonomisk med skyhøye låneopptak utenlands, råkjør mot utenlandske bedrifter i landet og tung satsing på kun olje som eksportnæring.
FV160205 Bedrifter , barnehager og skoler har jevnlig brannøvelser.
DA160203 - Både beboere, bedrifter og utbyggere er bekymret, sier Tveit.
DN160201 | Dette er svensken som skal finne fremtidens norske bedrifter
AP160131 Allerede i 1996 bestemte regjeringen at det skulle bygges bybane til Fornebu, før man slapp til boliger og bedrifter .
BT160127 I USA benytter man i økende grad designtankegang for å få til å tenke nytt når store systemer ( bedrifter eller det offentlige ) skal forbedres eller fornyes.
BT160127 Da jeg intervjuet flyktninger, organisasjoner, beslutningstakere og bedrifter som er involvert i flyktningsystemet, var det ett par enkle ting som gikk igjen : ¶
BT160127 Da jeg intervjuet flyktninger, organisasjoner, beslutningstakere og bedrifter som er involvert i flyktningsystemet, var det et par enkle ting som gikk igjen.
DA160122 I Hå kommune har Terje Mjåtveit bygget opp en hjelpefunksjon som aktivt kobler unge som står utenfor med bedrifter som kan og ønsker å hjelpe.
DA160122 I Hå kommune har Terje Mjåtveit bygget opp en hjelpefunksjon som aktivt kobler unge som står utenfor med bedrifter som kan og ønsker å hjelpe.
AP160114 Fra toppen av Norges største bank følger han norske bedrifter som er hardt rammet av nedturen i oljevirksomheten.
AP160106 Det kan være et lokkemiddel for at bedrifter og ansatte organiserer seg, slik at de får større mulighet til fleksible ordninger.
NL160105 Gründere skaper arbeidsplasser, men størstedelen av arbeidsplasser blir likevel skapt i bedrifter som allerede finnes.
NL160105 Forskning viser at de som har drevet ungdomsbedrift på videregående skole, har 50 prosent større sjanse for å starte egne bedrifter .
NL160105 Det trengs også når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter og organisasjoner.
NL160105 Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg.
NL160105> Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg.
NL160105> target="avis" href= Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg.
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg.
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg.