DN171015 Rundt 864 kvadratkilometer bestående av boligområder, skog og annen bebyggelse har blitt rammet av flammene.
BT171015https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/83qy2/100000-beordres-evakuert-i-California_-40-personer-bekreftet-omkommet Rundt 864 kvadratkilometer bestående av boligområder, skog og annen bebyggelse har blitt rammet av flammene.
AA171015 Rundt 864 kvadratkilometer bestående av boligområder, skog og annen bebyggelse har blitt rammet av flammene.
FV171006https://www.fvn.no/bolig/Na-vil-vi-ha-hytte-pa-snaufjellet-Dette-er-sannsynligvis-Norges-hoyestliggende-hytteomrade-9681b.html Her ligger all bebyggelse på cirka 1100 meters høyde, noe som gjør at det sannsynligvis er Norges høyestliggende, nye hytteområde.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling Men mens Hamar er flatt og har et kompakt bysentrum, har vi relativt mye bakker og mer spredt bebyggelse , sier Kruse.
AA171003 For snart ett og et halvt år siden vedtok bystyret av Nyhavna skal bli en ny, miljøvennlig bydel med mangfoldig bebyggelse og variert aktivitet.
VG170930 Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.
DB170930 Denne taksten skal i så fall baseres på den bebyggelse som er på eiendommen i dag.
DB170930 Det er også grunn til å forvente omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.
AA170929 - Vi holder på å slukke nå, men det er ikke fare for spredning til bebyggelse , sa operatør ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag, Håkon Sunde klokken 12.35.
AA170929 - Vi holder på å slukke nå, men det er ikke fare for spredning til bebyggelse , sier operatør ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag, Håkon Sunde klokken 12.35.
VG170928 De har også delt området nærmest sentrum inn i boligsoner, blant annet på grunn av en del eldre bebyggelse med trange gater.
AA170928 Det ble først antatt å være fare for spredning til nærliggende bebyggelse .
AA170927 - Ikke fare for bebyggelse
AA170925 Av og til kan det likevel være situasjoner hvor vi må jakte nær folk og bebyggelse for å ta ut dyr som er til sjenanse.
AA170921 Store deler av øyas bebyggelse har fått omfattende skader. ( ©NTB ) ¶
AA170921 Brannen oppsto i et boligfelt med tett bebyggelse , men det var aldri fare for spredning.
DA170918 Arbeiderstrøket fikk slumstempel på grunn av dårlig bebyggelse .
NL170907 De aller fleste norske vindkraftanlegg ligger så langt fra bebyggelse at dette ikke er noen problemstilling.
AA170906 Levanger eller Sør-Gjæslingan kan være gode eksempler på hvordan historisk bebyggelse gir et lokalsamfunn særpreg.
AA170906 Fisekvær : Sør-Gjæslingan kan være et godt eksempel på hvordan historisk bebyggelse gir et lokalsamfunn særpreg, mener Marit Arnstad.
DA170905 Dermed kan Grünerløkka få en tettere bebyggelse .
DA170901 - Vi ønsker mer variert bebyggelse , rekkehus og småhus.
DA170829 Der er det naturlig å ta opp hvordan et stort samferdselsprosjekt som Intercity-utbyggingen vil påvirke Oslo, veksten i statlige arbeidsplasser, og befolknings- og boligutviklingen, mener han, og snakker varmt om variert bebyggelse i Oslo : ¶
DA170825 Det må tas hensyn til at Stavanger har en historisk bebyggelse og et sentrum der det skal være plass til fotgjengere og torghandlere.
DA170825 Tettere bebyggelse
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel Viktige lokale kvaliteter som turstier, bevaring av lokale naturhabitat og samspill med vannfronten danner grunnlag for en noe lavere bebyggelse , med havnepromenader, aktiv bruk av vannet i form av kajakkutleie m.m.
AA170812 Det ligger mye bebyggelse rett nedstrøms for disse dammene.
DA170809 Det var en beskjeden bebyggelse i området frem til 1920-tallet, da boligutbyggingen økte.
DB170803 I nærheten er det både tett bebyggelse og en familiepark.
VG170801 Det er lite bebyggelse der og de få skogsveiene i området går ikke opp til det ulendte ulykkesstedet.
DB170730 Men som vi ser her, så foregår stevnet langt fra bebyggelse .
DB170729 Lenge var det fare for at brannen skulle spres, og det er tett bebyggelse i området.
AA170729 Lenge var det fare for at brannen skulle spres, og det er tett bebyggelse i området.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Vernet bebyggelse , kulturminner, dyrket jord og våtmarksområder som er beskyttet av den internasjonale Ramsar-konvensjonen.
VG170726 Utredningen foreslo at kommunene får et lovpålagt ansvar for en felles standard for håndtering av overvann i all ny bebyggelse .
DA170725 For å se om det er eksisterende verdier i nærheten av slike vassdrag, men også med tanke på ny bebyggelse .
DA170725 - Vi oppfordrer kommuner til å skaffe seg oversikt over vassdragene og hvor det er bebyggelse .
AP170725https://www.aftenposten.no/osloby/i/vqpKm/Historien-om-et-Vannspeil-Gi-byen-fjorden-tilbake Arkitekt Petter Bogens markering av middelalderbyens strandlinje som en tynn vannlinje foran en mulig ny bebyggelse ble starten på et Vannspeil som ble virkelig bare 17 år senere.
VG170723 Aaltvedt opplyser at det er lite bebyggelse i området, men at en familie på fire og en hund er evakuert.
DB170723 * Siden masseturismen startet har Mallorca i betydelig grad endret karakter, og bebyggelse , infrastruktur og næringslivet er i vesentlig grad innrettet mot turistnæringen.
VG170717 Det er mye bebyggelse mellom oss og flammene.
DA170707 Vi ser dagens plassering som avgjørende for å unngå en klemt situasjon, der trekronene stanger i bygningens vegger, noe som kan medføre økt slitasje og skade på verneverdig bebyggelse - samt at man derfor ender opp en mindre type trær.
VG170702 Tett bebyggelse og vind gjorde at brannvesenet fryktet at brannen skulle utvikle seg ytterligere, og både Røde Kors, Sivilforsvaret og brannmannskaper fra nabokommuner ble kalt ut.
DA170626 Riksantivaren gikk med på forslaget som nå er gjeldende : « Det skal legges stor vekt på tilpasning til tilliggende bebyggelse og kvartaler, herunder forhold som fasade, materialvalg og fargebruk », uttalte Riksantivaren i august 2014.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Hver-luke-til-sjoen-tettes-igjen-336009b.html Har noe av den hodeløse byggingen, så langt, ført til en bedring for eksisterende bebyggelse og beboere ?
DN170624 « Det er lagt til grunn at hovedbygget skal rives og at ny bebyggelse skal ha lave høyder for minst mulig eksponering.
SA170623 Alle tre arkitektkontorene var samstemte på at stasjonsbyen burde utvikle en kompakt bebyggelse i retning øst-vest mellom Jærhagen og meieritomten/idrettsanlegget.
NL170622 ¶ Fra kommunens faglige vurdering av det planlagte bygget i Vestregata 20-22 : " Planområdet ligger på østsiden av Kongeparken og dèt er et argument for å tillate høy bebyggelse her.
NL170622 " Planområdet ligger på østsiden av Kongeparken og dèt er et argument for å tillate høy bebyggelse her.
DB170622 Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
VG170621 Bilene sto inntil bebyggelse , og politiet ba beboere om å holde seg innendørs og lukke vinduer.
NL170621 Gammel og ny bebyggelse går i mange tilfeller veldig godt sammen, fordi de nye og moderne husene er tilpasset de gamle og ikke motsatt.
DN170621 Bilene sto inntil bebyggelse i bydelen Gamle Oslo, men det var ikke fare for at ilden skulle spre seg til bygninger.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-torsdag-22-jui-623641b.html Alle vet at Groruddalen trenger mer variert bebyggelse , både av estetiske, men også av befolkningsmessige årsaker.
AP170621 Alle vet at Groruddalen trenger mer variert bebyggelse , både av estetiske, men også av befolkningsmessige årsaker.
AA170621 Bilene sto inntil bebyggelse i bydelen Gamle Oslo, men det var ikke fare for at ilden skulle spre seg til bygninger.
AP170620https://www.aftenposten.no/verden/Det-yrende-gatelivet-i-Beijings-sentrum-utsettes-for-en-brutal-opprenskning-623144b.html Ikke bare er de ulovlige, glorete fremmedelementer i hovedstadens gamle, tradisjonelle bebyggelse , de er direkte farlige, hevder myndighetene, som blant annet viser til manglende brannsikkerhet og brudd på byggeforskrifter.
AP170620https://www.aftenposten.no/verden/Det-yrende-gatelivet-i-Beijings-sentrum-utsettes-for-en-brutal-opprenskning-623144b.html Den ekstreme oppussingen i gammel bebyggelse må ses i sammenheng med de omfattende nasjonale utviklingsplanene for hovedstadsregionen.
AP170618 Ikke bare er de ulovlige, glorete fremmedelementer i hovedstadens gamle, tradisjonelle bebyggelse , de er direkte farlige, hevder myndighetene, som blant annet viser til manglende brannsikkerhet og brudd på byggeforskrifter.
AP170618 Den ekstreme oppussingen i gammel bebyggelse må ses i sammenheng med de omfattende nasjonale utviklingsplanene for hovedstadsregionen.
NL170612 Et bredt flertall i Byutviklings- transport og miljøkomiteen vedtok derfor følgende : « Byutviklingskomiteen mener bygget vil dominere omgivelsene i sentrum for mye, sperre viktige historiske siktlinjer og er ikke tilpasset omkringliggende verneverdig bebyggelse .
NL170607 ? Det fins mye bedre måter å bygge der gammel bebyggelse er revet.
VG170606 Fra tidligere er det kjent at et skred fra Mannen truer både bebyggelse , lokale veier og Raumabanen.
AA170602 En talsmann for den USA-ledede koalisjonen, den amerikanske obersten Ryan Dillon, sier flyktningen flytter inn i leire og bebyggelse i nærheten av byen.
NL170529 Innen normerte sikkerhetsområder til rullebaner og bebyggelse vil aktuelle plattformer for armering befinne seg i myra i sørvest for rullebanen.
DA170529 Strekningen har flere utfordrende passasjer med verneverdige områder og bebyggelse , blant annet et såkalt NB-område i nordre del av Strandgata.
AA170519 En observasjonen han har gjort er hvordan vipa omhyggelig legger vingene over ungene for å beskytte dem og ikke bygger reir nær bebyggelse eller skogkanten.
AA170519 - Kontrollen er blitt foretatt på et sted der det er en del bebyggelse og boliger, så det er en grunn til at det er 60-sone på strekningen.
AA170519 Et annet viktig hensyn var at ny bebyggelse etter brann el.l. skulle underordne seg strøkets kvartalsstruktur og bygningsdimensjoner og - form.
AA170519 Det bør derfor legges til rette for at denne bygningsmassen kan saneres til fordel for bebyggelse som passer inn i bygningsmiljøet her.
SA170518https://www.aftenbladet.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
SA170518 Stavangers historiske og verneverdige bebyggelse er en fantastisk ressurs for byen.
SA170518 Historisk bebyggelse
SA170518 Balanse mellom historisk bebyggelse og realistiske forutsetninger for ny utvikling.
SA170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
BT170518https://www.bt.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
AP170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
AA170516 Brannen oppsto mandag formiddag, og på et tidspunkt var det fryktet at den kunne spre seg til bebyggelse i nærheten.
AA170516 Det er ikke lengre spredningsfare til bebyggelse eller skog i nærheten.
AA170516 Det er ikke lenger fare for at folk og bebyggelse skal bli rammet, men arbeidet fortsetter.
VG170515 Brannsjefen forteller at det for øyeblikket ikke er noe bebyggelse i fare på grunn av vindretningen.
AA170515 I finalen handlet det spesielt om å gå i dybden på plassering og utforming av bebyggelse , knutepunkt, byrom og park/grønt, campusutvikling og mobilitetssystem, og robusthet og gjennomførbarhet. | 115 døde av kolera i Jemen ¶
AA170515 - Akkurat nå er det ikke fare for spredning til bebyggelse , sa Hernes.
AA170515 Mandag kveld forteller Frithjof Pedersen, politiets innsatsleder på stedet, at de har såpass kontroll på lyngbrannen i Nærøy at det ikke er fare for at den skal spre seg til bebyggelse .
BT170514 Fra strilelandet i nord til tett bebyggelse sør for byen.
AA170511 Ifølge Tidens Krav spredte flammene seg raskt, med bebyggelse i Hellesfjord ikke langt unna.
SA170510 To boligblokker skal presses inn og bryte enheten mellom historisk bebyggelse , hager og kaier i Gamle Stavanger.
SA170510 Det solvendte området fra Skagen til Kirkegata ble bebygd allerede i løpet av middelalderen, mens området fra Torget og utover på Straen fikk bebyggelse noe senere.
SA170510 Byens topografi førte til at eiendommene på begge sider av Vågen ble lange og smale, med sjøvendt bebyggelse .
FV170510 oktober i fjor at det brøt ut brann i bebyggelse i Henrik Wergelands gate i Kristiansand.
DB170509 De ble funnet i spredt bebyggelse , inntil et gammelt forsvarsverk på Torås.
BT170509 mai 2017, utført av ingeniørfirmaet SWECO på vegne av kommunen, konkluderes det slik : For nordre banetrasé blir det etablert tunnel fra jernbanespor og under bebyggelse i Fløenbakken 17 og videre under bebyggelse i Årstadgeilen.
BT170509 mai 2017, utført av ingeniørfirmaet SWECO på vegne av kommunen, konkluderes det slik : For nordre banetrasé blir det etablert tunnel fra jernbanespor og under bebyggelse i Fløenbakken 17 og videre under bebyggelse i Årstadgeilen.
SA170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse , at vi må gjøre noen tiltak.
FV170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse , at vi må gjøre noen tiltak.
BT170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse , at vi må gjøre noen tiltak.
AP170508 Gjenstanden som ble funnet mandag ettermiddag ved 15-tiden, ligger mer enn 200 meter fra nærmeste bebyggelse , opplyser politiet i Vestfold.
AP170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse , at vi må gjøre noen tiltak.
AA170508 Gjenstanden som ble funnet mandag ettermiddag ved 15-tiden, ligger mer enn 200 meter fra nærmeste bebyggelse , opplyser politiet i Vestfold.
DA170505 Et grøntområde på nordsiden av eiendommen er tenkt å skape en naturlig overgang til eksisterende bebyggelse .
AA170504 - Det skal ikke være fare for spredning til bebyggelse , sier operasjonsleder Lars Letnes hos politiet i Nord-Trøndelag.
DB170503 - Finnmark har en veldig sentrert bebyggelse i punkt-sentre, så selv om det er store avstander er det fullt mulig å drive en fylkeskommunal tjeneste som denne, sier han.
SA170502 Nå ligger det an til atskillig lavere bebyggelse på Stavanger stasjon.
AP170502 Det er også en del av utviklingsområdet hvor det skulle åpnes for bebyggelse opp til 12 etasjer.
BT170501 Tomten er regulert for boligområde i henhold til kommunedelplanen, men kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen.
AP170427https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Fortetting-i-villaomrader-Intet-er-nytt-under-skyggen-av-blokkene--Andreas-Slettholm-620074b.html At villaer og deres hager alltid er å foretrekke fremfor blokker eller annen tettere bebyggelse virker som en relativt utbredt holdning i Oslo.
AP170427 At villaer og deres hager alltid er å foretrekke fremfor blokker eller annen tettere bebyggelse virker som en relativt utbredt holdning i Oslo.
VG170422 Brannen var lørdag kveld rundt klokken 21.00 under kontroll og det er ikke fare for spredning til bebyggelse .
DA170419 - Ja, og parkeringsanlegg ser ut til å være uaktuelt, også under det området som er regulert for bebyggelse .
AA170416 Operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt forteller at det ikke var fare for spredning til bebyggelse på stedet.
VG170411 Vestby ; beboere innenfor 2,5 km i øvrig bebyggelse bes holde seg innendørs og med lukkede vinduer inntil annen beskjed ¶
AA170411 Hun var likevel ikke redd for at brannen skulle spre seg til nærmeste bebyggelse .
BT170410 Slik jeg tolker dette, bør ikke taubaner gå over bebyggelse .
BT170410 I traseen for Ulriksbanen er det ingen bebyggelse , og det er heller ikke hus å se under baner jeg har reist med i utlandet.
BT170410 Hadde dette skjedd over bebyggelse , kunne langt flere liv gått tapt.
SA170405 Bate og SV Betong, ved arkitektkontoret Stav AS, foreslår ny bebyggelse på de to siste åpne tomtene, nr. 40 og 44 i Nedre Strandgate.
FV170405 En tilfeldig forbipasserende kan ha vært årsaken til at en garasjebrann i Birkenes ikke spredte seg til annen bebyggelse natt til onsdag.
VG170403 | Vogntoget står bom fast - sperrer veien til bebyggelse
SA170403 Næringslivet er også beredt til å ta sin del av ansvaret for å nå klimamålet i regionen, men i forhold til infrastruktur, spredt bebyggelse i kommunen og så videre, har vi enda et stykke igjen før vi kan sammenligne oss med byer som Oslo og Trondheim.
DA170403 I juryens begrunnelse heter det blant annet : « Sentralen har lykkes med å bli et forbilde på fornying og bruksendring av bevaringsverdig bebyggelse .
FV170331 De jobber innerst i Korsvikfjorden og er skjønt enige om at de attraktive arealene nær sjøen må forbeholdes urban bebyggelse .
SA170330 Det har lenge undret meg at vi stiller så mye strengere krav til slike arealer i eneboligområder enn der det er tettere bebyggelse .
DA170328 Politikere advarer mot at utbyggere kjøper opp verneverdig bebyggelse billig, for så å la dem forfalle og søke om riving.
DA170328 Lunde advarer også mot å gi klarsignal til utbyggere som kjøper opp vernet bebyggelse til lav pris og spekulerer i at vern fravikes i administrativ og politisk behandling.
DA170328 - Denne typen praksis vil gi helt feil signaler til eiere av vernet bebyggelse .
DB170327 Boligprosjektet ligger på en av Ensjøs mest attraktive tomter, og planen er en variert bebyggelse med to- til femroms leiligheter i fire til syv etasjer.
DB170326 Rundt var det tett bebyggelse .
DB170326 Stensrud forteller at det ulykken skjedde i et boligområde, med bebyggelse på begge sider av elva.
AP170326 - Hva med solinnslipp og lysforhold i en gate med høy bebyggelse ?
AP170325 Større aksept for kopier av gammel bebyggelse
AP170325 Christiania Torv viser hvordan moderne arkitektur kan ta hensyn til historisk bebyggelse på en vellykket måte.
AP170325 Brotorvet senter er oppført ved den eldre trehusbebyggelsen i Stathelle og er et av skrekkeksemplene på hvordan ny bygningsmasse slår knock out på bevaringsverdig bebyggelse .
VG170324 Trysil kommune mener ulvene viser liten skyhet, gjentatte ganger har beveget seg på gårdstun og inntil tett bebyggelse og har benyttet veier og skiløyper for å ta seg frem.
VG170324 Miljødirektoratet skriver på sin side at deres data viser at ulvene stort sett oppholder seg i skog men at de tidvis kan bevege seg nært, eller gjennom, gårdstun og annen bebyggelse .
VG170324 - Vi forstår at aktivitet og spor i nærheten av bebyggelse kan bidra til frykt for ulven, og at det kan oppleves som en belastning.
VG170324 - De fleste tilfellene hvor ulvene har opptrådt nær bebyggelse har skjedd på sent kveld, natt eller tidlig morgen.
DA170324 - Vi forstår at aktivitet og spor i nærheten av bebyggelse kan bidra til frykt for ulven, og at det kan oppleves som en belastning.
AA170324 - Vi forstår at aktivitet og spor i nærheten av bebyggelse kan bidra til frykt for ulven, og at det kan oppleves som en belastning.
VG170323 Vi ser at de også kan være nær hus og bebyggelse , men hvor vanlig eller uvanlig dette er, vet vi foreløpig ikke noe om, sier Kjørstad til VG.
VG170323 Ordføreren mener ulvene viser liten skyhet, gjentatte ganger har beveget seg på gårdstun og inntil tett bebyggelse og har benyttet veier og skiløyper for å ta seg frem.
VG170323 NÆR BEBYGGELSE : Flere av ulvene i flokken var her i skogen bak disse boligene i går.
DB170320 Soyaplantasjer sprayes med fly inntil 90 meter fra bebyggelse og drikkevannskilder.
AA170316 - Omkringliggende bebyggelse .
AA170316 - Eksisterende bebyggelse på Gløshaugen.
DB170315 Det handler ikke bare om hva vi bruker til jordbruk, bebyggelse og infrastruktur.
FV170314 Men beliggenhet og nærhet til annen bebyggelse er vesentlig, skriver artikkelforfatteren.
DB170313 Det var ingen spredningsfare til annen bebyggelse i nærheten.
DB170313 SPREDNINGSFARE : Det er tett bebyggelse i Østre Skostredet, der det brenner natt til tirsdag.
DA170313 Med mer bebyggelse blir det også flere som oppsøker kjøpesenteret.
AA170313 Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg fordi eneboligen ligger litt unna annen bebyggelse .
FV170312 Det ble jobbet på spreng for at flammene ikke skulle spre seg til omkringliggende bebyggelse .
FV170312 Det ble jobbet på spreng for at flammene ikke skulle spre seg til omkringliggende bebyggelse .
DA170312 Et bynært gateparti fornyes og aktiviseres med en endringsstrategi som bevarer bebyggelsen i front og gir overgangsformer til ny bebyggelse som reiser seg bak, skriver saksbehandlerne.
DB170306 Ved bare å radiomerke dem, vil ulver som nærmer seg bebyggelse aldri kunne lære.
AP170304 På grunn av hensynet til Alnaelva og eksisterende bebyggelse, er det få muligheter for store endringer av form på ny bebyggelse , ifølge Tufte.
AP170304 På grunn av hensynet til Alnaelva og eksisterende bebyggelse , er det få muligheter for store endringer av form på ny bebyggelse, ifølge Tufte.
AA170302 - Vi sa at det var stor snøskredfare, men vurderingen fra folk på stedet var at den ikke ville ramme bebyggelse .
AA170301 Det er åpenbart at slik bebyggelse for nærmiljøene, hvor intensjonen var å integrere med, oppleves som omsorgsinstitusjoner.
AA170227 - Storsamfunnet skal stille opp, sa Amundsen, som ikke kan si når eller hvordan staten skal bidra for å sikre tryggere bebyggelse for folk i Longyearbyen.
DA170224 Det er også blitt påpekt av etaten at et hus med 12 etasjer vil ruve såpass i terrenget at det vil skille seg betraktelig ut og dominere omkringliggende bebyggelse , som består av blant annet et rekkehusfelt.
AP170222 Raset fra Sukkertoppen var varslet, men det gikk mye lenger enn antatt før den nådde bebyggelse i Vei 228, der de materielle skadene er betydelige.
AA170222 Raset fra Sukkertoppen var varslet, men det gikk mye lenger enn antatt og nådde bebyggelse i Vei 228, der de materielle skadene er betydelige.
AA170222 Men vi hadde ikke trodd at det skulle kunne nå bebyggelse , sier Hoseth til NRK. ( ©NTB ) ¶
VG170221 Vurderingen da var at det forelå skredfare i hele området, faregrad 3, men vi anså at det var lite sannsynlighet for at det ville gå skred mot bebyggelse .
VG170221 Når vi nå vet fasit, at det gikk skred mot bebyggelse , må vi gjennomgå disse vurderingene og se om vi må ha større margin.
AP170221 - Slike branner kan lett spre seg til bebyggelse og boliger, sier Sylju.
AA170221 Vil nu de vedbli at være saa naturskjønne naar banen med sidespor, med bebyggelse , sanatorier, restauranter, sportshytter kommer istand ?
AA170221 Derved vilde Stenberget, kanske den største an støtssten for de fleste for at kom me op i høiden, undgaaes, samtidig som dem framtidige bebyggelse i disse strøk vilde knyttes til byen.
AA170216 Ingen av brannene i Rogaland har truet mennesker eller bebyggelse , men brannvesenet har lagt ned totalforbud mot bruk av åpen ild i ti kommuner som følge av bråtebrannene. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Brannforbud Brannene har ikke truet mennesker eller bebyggelse , men Brannvesenet opplyser via Twitter at brannsjefen har lagt ned totalforbud mot bruk av åpen ild i ti kommuner som følge av bråtebrannene.
AA170215 Brannene har ikke truet verken mennesker eller bebyggelse .
AP170214 Det skal ikke ha vært fare for bebyggelse , opplyser operasjonsleder Andersen til Aftenposten.
AA170213 Veien videre : Juryen skriver at dette er et eksempel på forslag som viser mulige løsninger for å aktivisere Klæbuveien gjennom bebyggelse og å videreutvikle Klæbuveien som en forbindelseslinje mot Møllenberg.
AA170213 Også her blir det lagt opp til en sentral plass med bebyggelse i dagens Elgeseter park ( ved Studentersamfundet, langs Elgeseter gate ).
AA170213 Ny bebyggelse langs parkdragets øvre og nedre side gir areal uten en for stor forringelse av de eksisterende naturområdene. », skriver juryen og legger til at forslaget går videre først og fremst fordi det viser Klæbuvegen som en by- og campusgate.
AA170213 Juryen skriver at ved å forsterke tverraksene fra Elgeseter til Gløshaugen knytter forslaget eksisterende campus sammen med ny bebyggelse langs Klæbuveien og universitetsarealer videre vestover.
AA170213 Dette forslaget innebærer ny bebyggelse langs Klæbuveien.
AP170210 Ny bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata.
AP170210 Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og moderate høyder som tilpasser seg omgivelsene og gir gode byrom.
AP170205 Helliesen / Oslo Museum ¶ 1910 : Kongens gate bød fortsatt på romslig plass til et rolig folkeliv i en stadig mer verdig bebyggelse . 1938 : I Nedre vollgate som i Christianias andre gamle gater hadde biltrafikken allerede da tatt sitt kvelertak.
AP170205 1894 : Prinsens gates lave og beskjedne gamle bebyggelse var et tydelig ekko fra det første Christiania.
SA170201https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-vil-vi-ha-hytte-pa-snaufjellet-Dette-er-sannsynligvis-Norges-hoyestliggende-hytteomrade-9681b.html Her ligger all bebyggelse på cirka 1100 meters høyde, noe som gjør at det sannsynligvis er Norges høyestliggende, nye hytteområde.
SA170201 Her ligger all bebyggelse på cirka 1100 meters høyde, noe som gjør at det sannsynligvis er Norges høyestliggende, nye hytteområde.
BT170201https://www.bt.no/bolig/Na-vil-vi-ha-hytte-pa-snaufjellet-Dette-er-sannsynligvis-Norges-hoyestliggende-hytteomrade-9681b.html Her ligger all bebyggelse på cirka 1100 meters høyde, noe som gjør at det sannsynligvis er Norges høyestliggende, nye hytteområde.
BT170201 Her ligger all bebyggelse på cirka 1100 meters høyde, noe som gjør at det sannsynligvis er Norges høyestliggende, nye hytteområde.
AP170201https://www.aftenposten.no/bolig/Na-vil-vi-ha-hytte-pa-snaufjellet-Dette-er-sannsynligvis-Norges-hoyestliggende-hytteomrade-9681b.html Her ligger all bebyggelse på cirka 1100 meters høyde, noe som gjør at det sannsynligvis er Norges høyestliggende, nye hytteområde.
AP170201 Her ligger all bebyggelse på cirka 1100 meters høyde, noe som gjør at det sannsynligvis er Norges høyestliggende, nye hytteområde.
AP170130 Om det for eksempel skulle vise seg at ulvene er nærmere bebyggelse enn tidligere antatt, kan det være et argument for likevel å åpne for lisensjakt på ulv denne vinteren.
DB170106 Det området brukes aktivt, og er ikke langt fra bebyggelse , sier Henning Klauseie ved Elverum politistasjon.
DB170105 På spørsmål om spredningsfare til bebyggelse rundt, svarer Reinert Johansen at det ikke skal være det.
BT170105 De nærmeste naboene ble evakuert mens brannen var på det kraftigste, men på tross av den kraftige brannen var det aldri fare for spredning til annen bebyggelse .
DA160719 Vi må først og fremst sørge for en tett, effektiv og urban bebyggelse langs bybåndet, skriver Jarl Endre Egeland ( H ).
DA160719 Vi må først og fremst sørge for en tett, effektiv og urban bebyggelse langs bybåndet, dernest må vi blant annet sørge for at foreldrene flytter ut av eneboligene omtrent samtidig med sine barn slik at familieboliger frigjøres til neste generasjon.
SA160708 Ikke desto mindre er det ubegripelig at politikerne lar den samme typen bebyggelse fortsatt vokse opp.
SA160708 Etter at eiendomsutviklerne hadde fått reise bebyggelse med krypinn som de økonomisk tjente mest på, men ingen kunne bo og leve i over tid, da skulle en politiker foreslå at østre bydel kunne drikke seg ut av det.
AP160629https://www.aftenposten.no/norge/Fem-ar-etter-22-juli-Ikke-et-spadetak-tatt-for-nytt-beredskapssenter-580038b.html Anundsen hevder manglene ved Alna-alternativet var mange : Det var for eksempel ikke mulig med utendørs skytebane eller plass til øvingsområde der politiet kunne trene på operasjoner i bebyggelse .
AP160629 Anundsen hevder manglene ved Alna-alternativet var mange : Det var for eksempel ikke mulig med utendørs skytebane eller plass til øvingsområde der politiet kunne trene på operasjoner i bebyggelse .
AP160601https://www.aftenposten.no/osloby/Na-skal-Oslo-Havn-produsere-asfalt-i-Ormsund-198571b.html Velforeningen mener det er dumt å etablere støyende og forurensende asfaltproduksjon i et område så nær bebyggelse og barneskole.
BT160511 Ifølge salgsannonsen på finn.no ligger hytta på en « sentralt tomt i et attraktivt område med bebyggelse fra eldre dato ».
AP160511https://www.aftenposten.no/bolig/Enorm-interesse-for-Norges-billigste-hytte-8625b.html Ifølge salgsannonsen på finn.no ligger hytta på en « sentralt tomt i et attraktivt område med bebyggelse fra eldre dato ».
AP160405https://www.aftenposten.no/osloby/--Uten-Marka-grensen-ville-det-vart-Shell-stasjon-pa-Kikut-54622b.html Skremme ikke vettet av dem ved å si at det her legges opp til at det er lov til å sanere eksisterende bebyggelse der, ba han om i et innlegg.