AP170618 Beboerforeningen varslet om dårlig brannsikkerhet gjentatte ganger - ble ikke hørt.
DN170614 Men så sent som i november advarte beboerforeningen Grenfell Action Group om faren for en katastrofal brann og kalte utleieren udugelig.
AP170614 Da var det bare en utgang og heisen sto grunnet oppussing, opplyste beboerforeningen .
AA170614 Men så sent som i november advarte beboerforeningen Grenfell Action Group om faren for en katastrofal brann og kalte utleieren udugelig.
AA170519 Beboerforeningen var opptatt av å legge til rette for at deler av bebyggelsen i de tette kvartalene måtte kunne rives for å gi plass til lys og luft og trygge leke- og oppholdsarealer.
AA170519 Beboerforeningen fikk 30 000 kroner fra Miljøverndepartementet, og vi trakk med oss Plankontoret, Byantikvaren, Fylkeskonservatoren og Bydelsutvalget i arbeidet.
DA170419 Slik situasjonen er nå stopper utviklingen på øya opp siden ingen vet hva som skjer, sier leder i beboerforeningen , Sigrun Torrissen til RA.
DA170419 Sigrun Torrissen, leder i beboerforeningen på Vassøy, sier øyfolket først og fremst ønsker en avgjørelse, enten det blir bro eller ikke.
DA170419 - Ikke veldig overrasket ¶ Beboerforeningen på Vassøy har valgt å ikke ta stilling til bru- eller ferjeforbindelse.
DA170419 Beboerforeningen på Vassøy ønsker mest av alt en endelig avgjørelse.
AA170406 Hvis kommunen og beboerforeningen samarbeider om Nyhavna som innbyggerstyrt prosjekt vil det kunne sette Trondheim på kartet i enda større grad.