DB171214 Dette hadde vært rimelig ettersom budsjettet baserte seg på forventet økonomisk utvikling.
DA171213 Skouen lente seg tungt på David Howards bok « Ni liv », som igjen baserte rammefortellingen på Baalsrud egen rapport.
DB171212 - Jeg baserte meg på noen bilder av Cristiano Ronaldo som jeg fant på internett, det var ikke noen spesielle.
AA171202 Dette skyldes blant flere ting at lyd- og lytteforholdene i vanlige barnehager ofte er lite egnet for hørselshemmede barn, og de voksne som arbeider i barnehagene har ikke kompetanse til å se rekkevidden av utfordringene eller legge til rette for mer visuelt baserte praksiser.
AP171126 SSB kunne med hell brukt enda mer tid og ressurser på å fange opp endringer i økonomien og inkludere ny innsikt og kunnskap om økonomiens virkemåte i empiriske baserte modell.
AP171126 SSB har de siste årene gitt mindre ressurser til de empiriske baserte modellene, og har prioritert teoretiske modeller.
AP171126 Faren med teoretisk baserte modeller, er at de i større grad er avhengig av forutsetningene som legges for modellen.
AP171126 Det er to hovedretninger av økonomiske modeller, empirisk baserte og teoretisk baserte .
AP171126 Det er to hovedretninger av økonomiske modeller, empirisk baserte og teoretisk baserte.
NL171117 Disse høvdingsetene baserte sin makt først og fremst på utnyttelse av de rike lokale ressursene samt handel med og skattelegging av den samiske befolkninga.
AP171113 En rapport fra utenrikskomiteen i det britiske parlamentet påviste nylig at bombingen av Libya våren og sommeren 2011 baserte seg på en serie feilaktige informasjoner.
DB171112 For Irland, som skapte en reell målsjanse og baserte alt på at Shane Duffy skulle klarere alt som kom i høyden, var det safety hele tida.
DA171108 Hva baserte dere de 2,7 milliardene på ?
AA171107 Opplysningene baserte seg på en masteroppgave fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
AP171102 Å kun satse på teoretisk baserte modeller, vil gjøre oss mer sårbare for de teoretiske forutsetningene modellene da blir basert på.
VG171027 - Vi baserte den avgjørelsen på at anmeldelsen isolert sett ikke ga grunnlag for suspensjon.
AA171024 På skole- og klassenivå viser en norsk undersøkelse om engelskfaget ( Arnesen og Skeiseid 2014 ) at klasser der lærerne brukte minst IKT i klassen og i liten grad baserte hjemmearbeidet på IKT, gjorde det best i faget.
DN171023 - Jeg baserte svaret mitt på tallene departementet innhentet fra operatøren.
DB171023 - Jeg baserte svaret mitt på tallene departementet innhentet fra operatøren.
DA171023 - Jeg baserte svaret mitt på tallene departementet innhentet fra operatøren.
SA171022 I stedet for å lære av dette og bygge på etablert kunnskap, bygger Juel og andre på sine ideologisk baserte skrivebordsteorier, og leker med inntektene til sjåfører som strever med å oppnå en brøkdel av den inntekten de selv har.
DA171021 Frp-lederen mener Ap baserte sin valgkamp « ene og alene » på en svartmaling av Norge som velgerne ikke kjente seg igjen i.
AP171021 Frp-lederen mener Ap baserte sin valgkamp « ene og alene » på en svartmaling av Norge som velgerne ikke kjente seg igjen i.
AP171005 Serveringssteder for middelklassen ligger vegg i vegg med etnisk baserte samlingssteder. 3rd-party-bio ¶
AP171005 Serveringssteder for middelklassen ligger vegg i vegg med etnisk baserte samlingssteder.
DB171001 Havnestyret baserte i stedet sin behandling av saken på en muntlig orientering fra styrelederen.
DN170929 Vi baserte det på vår erfaring med 18 foregående suksessfulle barnefilmer, svarer Hopland Eik.
DN170929 Vi baserte det på vår erfaring med 18 foregående suksessfulle barnefilmer, svarer Hopland Eik.
VG170928 Ja, arrangøren baserte seg på et råd de hadde hentet inn da de droppet å sikre seg mot valutarisiko.
DB170926 Dagbladets første artikkel om saken baserte seg på en anbudsprotokoll som kommunerevisjonen nå kritiserer.
DB170925 Denne gangen lanserte han teorien som baserte seg på at planetenes plassering i september forutsa dommedag.
VG170919 Serien baserte seg på bøkene med samme navn - av forfatter Cecily von Ziegesar - og handlingen dreide seg i stor grad om bestevenninnene Blair Waldorf og Serena van der Woodsen.
VG170915 Konklusjonen baserte seg på tall fra OECD og Eurostat.
DB170915 Den San Francisco baserte avisa The Mercury News har kontaktet Google, som sier de nå skal sette seg ned å se på søksmålet i detalj, men at de er uenige i de hovedpåstandene.
DN170911 Europakommisjonen baserte sin avgjørelse på 1,7 milliarder Google-søk, og samlet og analyserte 5,2 terabyte for å underbygge sin sak.
VG170909 Fremstillingene av personlighetene var ikke vanskelig, for de var baserte på virkeligheten og genuint spennende.
AA170907 Å endre kulturelt og religiøst baserte verdier tar tid.
DB170830 Og det er situasjoner som i Bodø, hvor Solberg i dag driver valgkamp, frykter statsministeren skal bli virkelighet i hele landet, baserte på erfaringene de siste to åra.
AP170829 NYT-artikkelen baserte seg på Ellemans rapport og anonyme amerikanske tjenestemenn.
VG170828 Næringsminister Monica Mæland ( H ) oppgir til Faktisk.no at statsministeren baserte sitt utsagn i partilederdebatten på en rapport laget av Stortingets utredningsseksjon ( SU ), og gjengitt i VG 27. mai i år.
VG170828 Det er den tydelige konklusjonen i en rapport fra Stortingets utredningsseksjon som jeg baserte meg på.
DB170827 » Sjarapova-dommen : « Panelet ønsker å framheve at basert på bevisene, så gjorde spilleren ingen forsøk på å skjule hennes bruk av Mildronate, hun var faktisk åpen om det til mange i sitt støtteapparat, og baserte det på doktorens anbefaling.
NL170823 SINTEF sin rapport « Sjøkart mot 2050 » lister opp vekstpotensiale for biologisk baserte næringer, det vil si for laks, villfisk, leverandørindustrien, ingrediensindustri, tang og tare og såkalt lavtrofisk produksjon.
SA170821 Studien besto av en eksperimentgruppe som baserte samtalene på Løft-metoden ( løsningsfokusert metode, journ.anm. ) og en kontrollgruppe som kun fikk det ordinære tilbudet fra skolehelsetjenesten underveis.
BT170821 Studien besto av en eksperimentgruppe som baserte samtalene på Løft-metoden ( løsningsfokusert metode, journ.anm. ) og en kontrollgruppe som kun fikk det ordinære tilbudet fra skolehelsetjenesten underveis.
AP170821 Studien besto av en eksperimentgruppe som baserte samtalene på Løft-metoden ( løsningsfokusert metode, journ.anm. ) og en kontrollgruppe som kun fikk det ordinære tilbudet fra skolehelsetjenesten underveis.
VG170820 Samtidig kom de med kraftige advarsler mot Pakistan om at landet må sikre at pakistanske baserte militanter ikke planlegger terrorangrep på andre land.
AA170815 Etter midnatt kommer tente fakler og elektrisk baserte lyseffekter til sin fulle rett.
DB170812 Olympiatoppen var avleggs, toppidrettssjef Tore Øvrebø for veik og det meste i den lokalt baserte demokratiske norske idrettsmodellen ganske så stusslig.
DA170812 På Øya hadde han med seg fire stykere fra Oslo Strings, og produsent Øyvind Mathisen, som baserte konserten på kontrastene mellom harde, mørke beats og lys, klar sang fra « Echo»-plata.
DA170809 Haugaland tingrett baserte dette på skyldnerens opplysninger om at et opphørssalg har vist seg vanskelig og at likviditeten følgelig ikke kan antas å bedres.
VG170725 Hun var blant kronvitnene i rettssaken, som i hovedsak baserte seg på ekteskaps- og personopplysninger som ble beslaglagt da myndighetene slo til mot det amerikanske « hovedsetet » i Texas i 2008.
DA170714 Bakke understreker overfor Dagsavisen at han nå står fram som fagperson med egne faglig baserte synspunkter, og ikke som overlege i Arbeidstilsynet.
DB170713 Dette etter en valgseier der Sharif baserte seg på økonomisk reform, og hadde stor støtte fra landets unge mennesker, oppgir CBS News.
AA170629 Boken er en oppvekstskildring - som baserte seg på Nyqvists eget liv.
DA170627 Men det aller viktigste jeg formidlet som pressesjef i Slottsfjell, baserte seg på en magisk ingrediens.
DB170623 Vi er en del av en religion der imam Ali baserte sitt lederskap på folkets vilje og folkets votum, sa Rouhani.
DB170621 Det nivået baserte seg på den lange seiersrekken i 2015.
DA170620 Taksten baserte seg på salgspris for salgbart areal for ulike arealtyper.
VG170617 De stilte også spørsmål ved hvor vidt han hadde sett våpentillatelsen til 32-åringen, og mente det hele baserte seg på en ubegrunnet mistanke om at han sto bak et ran, skriver CNN.
DN170613 Mener Eriksen baserte deler av tiltalen på « spinkelt » grunnlag ¶ ¶
DN170613 | Mener Eriksen baserte deler av tiltalen på « spinkelt » grunnlag ¶
VG170603 Det er i alle fall mistanken en nederlandsk domstol baserte seg på da den innvilget DNA-testing av gjenstander fra Karbaats hjem i Bijdorp utenfor Rotterdam.
BT170602 Svaret fra byrådsleder Harald Schjelderup samme dag var kontant og avvisende - vår kronikk baserte seg angivelig på faktafeil.
NL170601 Dette skal oppnås gjennom reguleringer som gjør slutt på overfiske, stanser ulovlig og uregulert fiske og ødeleggende fiskemetoder, samt gjennomfører vitenskapelig baserte forvaltningsplaner.
DB170601 Med Kristoffs stabile suksess blir trener Ørns medisinsk baserte systematiske tenkning stadig mer aktuell for norsk toppidrett.
DB170601 - Den frivillig baserte kommunereformen har beveget kommune-Norge betydelige skritt i riktig retning, det er kommunenes eget arbeid som gir den største reduksjonen i antall kommuner på over 50 år, sier han.
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst, og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
BT170519 Da Spesialenheten skulle dokumentere Jensens rolle i Cappelens storstilte narkotikainnførsel, baserte de seg i stor grad på tolking og indisier.
VG170514 VG har tidligere skrevet at stiftelsen har hatt en bonusordning som baserte seg på hvor godt virksomheten gikk økonomisk.
DA170514 Og på den magefølelsen baserte han forretningsplanen.
DB170507 Billboardlistene, som hovedsakelig baserte seg på radioavspillinger og et mp3-salg i fritt fall, var nærmest kritthvite.
DB170506 De samme utfordringene ligger i kule og diskos både for menn og kvinner, mens den mer teknisk baserte spydkast allerede er justert gjennom innføringen av et spyd med et annet tyngdepunkt.
AP170504 Donald Trump baserte også store deler av sin valgkamp i fjor på et løfte om å « skrote og erstatte » Obamacare så fort som mulig etter at han ble president.
AP170504 Donald Trump baserte også store deler av sin valgkamp i fjor på et løfte om å « skrote og erstatte » Obamacare så fort som mulig etter at han ble president.
AP170504 Donald Trump baserte også store deler av sin valgkamp i fjor på et løfte om å « skrote og erstatte » Obamacare så fort som mulig etter at han ble president.
AP170428 Det opplyser kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes, og bekrefter at aksjonen baserte seg på en mistanke om at Ringnes har misbrukt sin markedsmakt.
AA170427 Det opplyser kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes, og bekrefter at aksjonen baserte seg på en mistanke om at Ringnes har misbrukt sin markedsmakt.
AP170424 På den annen side står vitenskapelig baserte råd betydelig svakere i valget av virkemidler.
VG170423 Hva baserte NRK-journalisten sin mening på, for å si at Macron er den eneste som kan « redde » Frankrike fra Le Pen ?
DB170422 Da Fafos nå famøse rapport i 2015 konkluderte med at de rumenske tiggerne i Oslo ikke var styrt av bakmenn eller kriminelle organisasjoner, ble det omfavnet som nettopp fasit, som beviset på at de som så på tiggerne med skepsis, baserte skepsisen på forestillinger og ikke på fakta.
SA170420 Den avtalen baserte seg på hvor mange akkrediteringer TV 2 fikk i de to foregående OL fra NRK.
FV170420 Den avtalen baserte seg på hvor mange akkrediteringer TV 2 fikk i de to foregående OL fra NRK.
BT170420 Den avtalen baserte seg på hvor mange akkrediteringer TV 2 fikk i de to foregående OL fra NRK.
AP170420 Begge baserte kampanjene sine på noen få, klare punkter som de gjentok igjen og igjen.
AP170420 Den avtalen baserte seg på hvor mange akkrediteringer TV 2 fikk i de to foregående OL fra NRK.
AA170416 Han hvisket stille til Erna, den nye AI baserte hjemmehjelpen - Hvorfor vekte du meg så tidlig Erna ?
VG170415 Gabrielsen forklarte til VG at de baserte regnestykket på beregninger fra Statistisk sentralbyrå, og beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016.
VG170410 Før Sovjetunionen brøt sammen, rammet en rekke lokale borgerkriger eller borgerkrigsliknende, etnisk baserte konflikter : Nagorno-Karabakh, Nachitsjevan, Litauen og Latvia i 1991, striden mellom kirgiser og usbeker i Ferganadalen med Osh og borgerkrigssituasjonen i Tadsjikistan i 1992.
DN170410 Beredskapstroppen, som er innsatsstyrke i antiterroroperasjoner, baserte seg på Forsvarets rib-båter under øvelsen Tyr i fjor høst.
DB170410 På restaurant Schrøder testet han karbonade med løk, og baserte sin dom på utseende og smak.
DA170407 De bidrar til å holde det nytt, og de mer elektronisk baserte rytmene denne gangen kler Ulver uventet godt.
DN170403 Det baserte seg blant annet på at opptellingen av stemmene i første runde av valget, i februar, tok hele tre dager.
DB170402 Presidenten har baserte seg også på informasjon fra nettstedet, da han feilaktig hevdet at flere millioner ulovlige innvandrere stemte på Hillary Clinton.
DB170401 Klubben jeg opptrådte på baserte sitt lønnssystem på en negativ korrelasjon mellom størrelsen på honorar og antrekk, og jeg var som kjent veldig blakk og veldig langt hjemmefra.
VG170330 MOT NOEN ELITER : - Senterpartiet aksepterer eliter, men de må være lokalt baserte , med tilhold i bygda, grenda og distriktet, gjerne med i røtter i jordbruks- og bondenæringen.
VG170330 I alle fall i trøndersk tapning kan Senterpartiet akseptere eliter, men de må være lokalt baserte , med tilhold i bygda, grenda og distriktet, gjerne med røtter i jordbruks- og bondenæringene.
DB170330 - Jeg baserte meg på noen bilder av Cristiano Ronaldo som jeg fant på internett, det var ikke noen spesielle.
DA170325 Jeg var akkurat fylt 11 år og min begeistring baserte seg ikke på noen dypere analyse enn at det låt så uendelig tøft.
DB170324 På restaurant Schrøder testet han karbonade med løk, og baserte sin dom på utseende og smak.
DA170316 Han baserte Abbie på søsteren sin og Julie på en venninne, men « Moderne kvinner » føles heldigvis som noe mer enn bare en privat selvbiografi.
DB170315 De tradisjonelle hjelpekonene som baserte sin kunnskap på praktisk erfaring, ble erstattet av jordmødre og leger som hadde tilegnet seg vitenskapelig teoretisk kunnskap.
DA170315 Ifølge Holm Jensen er den nye ordningen mer treffsikker enn den gamle, som baserte seg på ligningsinntekt framfor månedsinntekt.
DB170310 Departementet understreker i sin uttalelse at vurderingen baserte seg på opplysninger fra Sanners departement.
DB170307 Saken til Hurriyet Daily News, som norske medier så tungt baserte seg på, viste seg å være en énsidig sak i den forstand at avisa ikke hadde tatt seg bryderiet med å få en kommentar fra tyrkiske myndigheter, som selvsagt hadde en helt annen versjon av saken.
DB170307 Modellene som benyttes av SSB er empirisk baserte ; de tar utgangspunkt i nasjonalregnskapet og annen statistikk utarbeidet i SSB.
DB170307 Dette bør nok avklares først i loven om SSB, før en viser unødig « handlekraft » ved umiddelbart å omorganisere forskningsavdelingen og eventuelt erstatter de solide empirisk baserte makromodellene med f.eks.
BT170306 Kravet om varetekt baserte Valheim på at det er fare for bevisforspillelse og for at moren skal stikke av.
DB170303 Den pedofile mannen begikk grove seksuelle overgrep mot stedatteren i to år etter at barnevernet i 2012 baserte seg på en vurdering fra en psykolog som ga grønt lys for at mannen kunne flytte inn.
AA170303 Den pedofile mannen begikk grove seksuelle overgrep mot stedatteren i to år etter at barnevernet i 2012 baserte seg på en vurdering fra en psykolog som ga grønt lys for at mannen kunne flytte inn.
AP170302 Barnevernstjenesten baserte seg på en feilvurdering fra den kjente psykologen Thore Langfeldt som sa at stefaren ikke ville begå nye overgrep.
DB170227 Dette baserte han på flere observasjoner av mannen.
DB170221 Dette baserte han på flere observasjoner av mannen.
DB170220 - Dagbladet har tidligere også avdekket at byrådens informasjon om arbeidsforholdene i Veireno baserte seg på selvrapportering fra selskapet.
BT170220 I en Twitter-melding erkjenner Trump at han baserte uttalelsene på et TV-innslag som handlet om Sverige og innvandring.
AA170220 I en Twitter-melding erkjente Trump at han baserte uttalelsene på et TV-innslag som handlet om Sverige og innvandring.
AP170215 De oppsiktsvekkende opplysningene ble publisert av både CNN og The New York Times, som jobbet uavhengig av hverandre men som begge baserte seg på det samme sentrale verktøyet - lekkasjer fra innsiden av Trump-administrasjonen.
AP170215 De oppsiktsvekkende opplysningene ble publisert av både CNN og The New York Times, som jobbet uavhengig av hverandre men som begge baserte seg på det samme sentrale verktøyet - lekkasjer fra innsiden av Trump-administrasjonen.
DB170214 Motsatsen er Veirenos tilbud i Oslo, som blant annet baserte seg på færre biler og nye ruter som i praksis ville medføre mer arbeid per ansatt.
DB170210 De første vitenskapelig baserte modellene for personlighet ble laget på denne måten.
VG170206 Panelet på tre dommere i den San Francisco baserte ankedomstolen har ord på seg å være en av de mest liberale i USA, og flere republikanske politikere har forsøkt å splitte sammensetningen for å redusere innflytelsen til den såkalte « 9th Circuit Court of Appeals ».
DB170203 Dagladets avsløring baserte seg på en excel-fil med full oversikt over Veireno-ansattes timelister fra perioden 3. oktober til 21. januar, som Renovasjonsetaten innvilget innsyn i.
DB170203 Baserte seg på Veireno-tall ¶
DB170203 Dagbladets avsløring baserte seg på Veireno-ansates timelister i perioden 3. oktober i fjor til 21. januar i år, som Renovasjonsetaten innvilget innsyn i.
SA170202 » Departementet baserte sin konklusjon på en såkalt termineringsrapport, som er en evalueringsrapport fra Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ).
DB170131 Dette baserte han på flere observasjoner av mannen.
DN170130 - Hvis for eksempel miljøetaten EPA vil innføre en ny regel for å beskytte barn fra kvikksølvforgiftning, vil den da måtte kvitte seg med to andre, vitenskapelig baserte regler ?
DB170124 SOM gode trenervalg ellers baserte uttaket seg på usvikelig tro på egne ferdigheter og inngående kunnskap om motstandernes svakheter.
DB170124 Der ble de finske løssalgsaviser solgt under plakaten : « Norge - det nye DDR », mens meningsmålingene i Sverige rett etter Johaugs posivtive dopingprøve viste at 41 prosent av svenskene regnet med at hele den norske langrennsuksessen baserte seg på juks : ¶
BT170123 Hun sier hun baserte prisantydningen på en takstrapport som anbefalte at huset blir revet.
SA170121 Mange tidlige forsøk baserte seg på uprøvde, ikke-vitenskapelige ideer.
SA170121 Mange tidlige forsøk baserte seg på uprøvde, ikke-vitenskapelige ideer.
DB170118 Dette baserte han på flere observasjoner av mannen.
DB170118 - Det baserte seg på tre hensyn : For det første at du skal ikke belønnes for å lyve.
AP170117 I tillegg om eksportører vil ha tollfri tilgang til det europeiske fellesmarkedet som består av 500 millioner mennesker og om britisk baserte internasjonale banker fortsatt kan betjene kunder i Europa fra London.
AP170117 I tillegg om eksportører vil ha tollfri tilgang til det europeiske fellesmarkedet som består av 500 millioner mennesker og om britisk baserte internasjonale banker fortsatt kan betjene kunder i Europa fra London.
AP170117 I tillegg om eksportører vil ha tollfri tilgang til det europeiske fellesmarkedet som består av 500 millioner mennesker og om britisk baserte internasjonale banker fortsatt kan betjene kunder i Europa fra London.
DB170113 Kultur og natur er råvarene i den raskt voksende og lokalt baserte opplevelsesturismen.
DN170112 Nyland sier man baserte seg på en begrenset kartlegging, og holdt igjen.
DN170112 Nyland sier man baserte seg på en begrenset kartlegging, og holdt igjen.
DB170112 Oppslaget på nettet baserte seg på en reportasje i VG om hvordan TV2s Ernst A.
DB170111 Sammendraget CNN baserte sin sak på i natt, skal ha blitt overlevert til både Trump selv og Barack Obama i forrige uke.
AP170111 Sikkerhetsselskapene og amerikansk etterretning har imidlertid vist at hackingen pågikk over mye lengre tid - og dessuten baserte seg på andre metoder ; nemlig falske e-poster som lokket mottagerne til å klikke på en lenke.
AP170111 Sikkerhetsselskaper og amerikansk etterretning har imidlertid vist at hackingen pågikk over mye lengre tid - og dessuten baserte seg på andre metoder : nemlig falske e-poster som lokket mottagerne til å klikke på en lenke.
AP170111 Sikkerhetsselskapene og amerikansk etterretning har imidlertid vist at hackingen pågikk over mye lengre tid - og dessuten baserte seg på andre metoder ; nemlig falske e-poster som lokket mottagerne til å klikke på en lenke.
DB170110 Dette baserte han på flere observasjoner av mannen.
DB170108 På Valkyrien Grill testet han to av de mest solgte rettene, og baserte sin dom på utseende og smak.
AP161121 En pedofil mann misbrukte stedatteren i to år etter at barnevernet baserte seg på en feilvurdering fra den kjente psykologen Thore Langfeldt.
AP161105 Dette innslaget ble sterkt kritisert fordi det baserte seg på en hjerneskanningsteknikk, fMRI, som er beheftet med en del usikkerhet.
AP160928 Hadde det ikke vært mer inkluderende hvis aldersgrensen ikke baserte seg på hvilken dato og måned du er født, men kun året ? spør skribenten ( 17 ). ker_vii / Shutterstock ¶
AP160928 Hadde det ikke vært mer inkluderende hvis aldersgrensen ikke baserte seg på hvilken dato og måned du er født, men kun året ?
AP160928 Hadde det ikke vært mer inkluderende hvis aldersgrensen ikke baserte seg på hvilken dato og måned du er født, men kun året ? spør skribenten ( 17 ). ker_vii / Shutterstock ¶
AP160915 Men operasjonene baserte seg på feilaktig etterretning, og trusselen var sterkt overdrevet, heter det i rapporten.
AP160521 Som ingen fikk.1847, mai : Den tyske matematikeren Ernst Kummer, som var en racer til å beregne kanonkulenes bane, påviste samme svakhet i begges forsøk : de baserte seg på entydig faktorisering, og hadde glemt å ta høyde for irregulære primtall.
AP160403 Lånene manglet en plan for tilbakebetaling, men de baserte seg på at hele beløpet ville bli tilbakebetalt innen en frist.
AP160329 Da baserte de kritikken på at den prosentdelen økologisk matvarer i dagligvarehandelen utgjorde 1,45 prosent i 2014.
AP160305 I en periode på noen år hadde bispedømmet hatt en praksis for registrering som baserte seg på antatt kirketilhørighet, uten at enkeltpersonene ble forespurt før registreringen fant sted.
VG160304 BT sjekket 283 av kildene Qureshi baserte sine saker på og konkluderer med at det var « etiske problemer » knyttet til minst 155 av dem.
AP160113 Det russiske statsbudsjettet baserte seg på en oljepris på 50 dollar fatet, og det er det nesten ingen lengre som tror på.