NL171017 Bruk av private institusjoner og enetiltak har som sagt økt og det er ikke samme institusjonelle kontroll av den barnevernfaglige kvaliteten ved disse institusjonene som det er ved de statlige institusjonene.
DB171017 Vi jobber for å stimulere til mer forskning som følger barns utvikling, noe som vil gjøre både framtidige barnevernfaglige utredninger og kommende samfunnsøkonomiske analyser enda bedre.
DB170524 Hva er hjemmelsgrunnlaget og den barnevernfaglige begrunnelsen for at moren ikke ble informert om kommunikasjonen med byrådsavdelingen og byråden ?
DB170524 Det bes om en spesifisert utredning om hva som er hjemmels- og det barnevernfaglige grunnlag for kommunikasjonen, og for fremlegging av morens anonyme kronikk til en allerede sårbar sønn.
DB170524 Det bes om at barnevernet redegjør for både hjemmelsgrunnlaget og den barnevernfaglige vurderingen som ligger til grunn for at slik informasjon skulle gis ham, samt hvem som var med på beslutningen.
SA160305 Men det vil ikke løse uenighet omkring avgjørelser der barnevernfaglige skjønn har blitt lagt til grunn.
SA160305 Det er behov for en ( faginstans ) klageinstans som kan uttale seg om barnevernets bruk av det barnevernfaglige skjønn i saker der det er konflikt mellom barnevernet og fosterforeldre.